1. Το αρχείο Βίντεο σε τι format βρίσκεται αυτή την στιγμή? Το αρχείο Βίντεο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε VHS η super VHS

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. Το αρχείο Βίντεο σε τι format βρίσκεται αυτή την στιγμή? Το αρχείο Βίντεο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε VHS η super VHS"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: 22/06/2009 Ταχ. Δ/νση : Αγίου Τίτου 1 Πληροφορίες: Κουτεντάκης Εμμ. Τηλέφωνο : Σας αποστέλλουμε απαντήσεις για το σύνολο των διευκρινιστικών ερωτημάτων που μας θέσατε για την αναλυτική διακήρυξη του έργου με τίτλο: ΠΑΡΟΧΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ KAI ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ INFOKIOSKS ΚΑΙ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ/ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1. Το αρχείο Βίντεο σε τι format βρίσκεται αυτή την στιγμή? Το αρχείο Βίντεο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε VHS η super VHS 2. Απαιτείται και μοντάζ ή μόνο μετατροπή του format Απαιτείται ψηφιακή επεξεργασία μοντάζ εισαγωγή τίτλων, διόρθωση εικόνας, φιλτράρισμα ήχου και όλες οι απαραίτητες εργασίες ώστε το αποτέλεσμα που θα παραδοθεί θα είναι σε άριστη κατάσταση για όλο το υλικό που είναι προς ψηφιοποίηση. 3. Ti application server διαθέτει το site (www.heraklion.gr) στο οποίο θα ενταχθεί το ψηφιόποιημένο υλικό Ο Δήμος Ηρακλείου διαθέτει web Server στον οποίο θα ενταχθεί το ψηφιοποιημένο υλικό. Άλλωστε η προμήθεια ενός application server είναι ζητούμενο για το παρόν έργο. 4. Στην σελ. 46 περιγράφεται (παρ ) η Βάση Δεδομένων. Για ποιό λόγο υπάρχει αυτή η περιγραφή? Αναφέρεται στον application data base server που περιγράφεται στη σελίδα 49. Είναι το ίδιο πράγμα ο application data base server. 5. Στις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής του διαγωνισμού, αναφέρεται: Κατάλογο και συνοπτική περιγραφή των κυριότερων συναφών έργων, τα οποία υλοποίησαν κατά την προηγούμενη τριετία (3) στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, με ένδειξη της

2 οικονομικής τους αξίας, του χρόνου υλοποίησης, του παραλήπτη και του ποσοστού συμμετοχής του διαγωνιζομένου σε αυτό. Ως συναφή έργα νοούνται τα παρακάτω: o Έργα προβολής Πολιτιστικού υλικού o Έργα τεκμηρίωσης και ψηφιοποίησης σημαντικών πολιτιστικών συλλογών Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε αν έργα που αφορούν σε ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση πολιτιστικού υλικού, θεωρούνται και έργα που αφορούν σε ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση / προβολή υλικού για την ανάδειξη του τουριστικού αποθέματος, που όμως περιλαμβάνει και περιεχόμενο / υλικό για αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία κλπ) Το προκυρησσσόμενο έργο με τίτλο: Παροχή Ψηφιακού Περιεχομένου και Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών μέσω Infokiosk και ασύρματων Ευρυζωνικών Δικτύων για τον πολίτη/επισκέπτη του Δήμου Ηρακλείου? έχει σαν στόχο να προβάλει και να αναδείξει το πλούσιο πολιτιστικό υλικό που είναι διαθέσιμο στα αρχεία της Βικελαίας Βιβλιοθήκης υπό μορφή βίντεο ήχου και φωτογραφιών. Η αναφορά αυτή στις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής των υποψηφίων αναδόχων κρίνεται επιβεβλημένη καθότι: Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να διαθέτει στελέχη και συνεργάτες με την υλοποίηση αντιστοίχων συναφών έργων ώστε να μπορεί να υλοποιηθεί και στο σύντομο χρονικό διάστημα που προβλέπει η διακήρυξη αλλά και με την ποιότητα και την επιστημονική επάρκεια που απαιτεί αυτό το υλικό που είναι διαθέσιμο στη Βικελαία Βιβλιοθήκη. Κλειδί για την ορθή και άρτια υλοποίηση του έργου θεωρούμε τη γνώση και την εξειδίκευση σε έργα προβολής πολιτιστικών συλλογών υψηλής προστιθέμενης αξίας. Ως εκ τούτου ως συναφή έργα θεωρούμε έργα αντίστοιχων πολιτιστικών συλλογών και αρχείων που σαν τέτοιο έχουν το κύριο τους αντικείμενο και όχι έργα προβολής τουριστικού αποθέματος που δεν έχουν σαν κύριο και βασικό στόχο να αναδείξουν και να προβάλλουν σημαντικές πολιτιστικές συλλογές. 6. Στη σελίδα 22 της προκήρυξης, ΜΕΡΟΣ Α, αναφέρεται ότι πρέπει να συμπληρωθεί ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΕΠΕ), ο οποίος βρίσκεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. Στη σελίδα 23 της προκήρυξης, ΜΕΡΟΣ Β, αναφέρεται ότι πρέπει να συμπληρωθούν οι ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ (ΠΤΧ) ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΠΣ), οι οποίοι βρίσκονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. Αυτό που όμως αναφέρεται ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 είναι στην

3 πραγματικότητα το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2, ενώ το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 λείπει από την προκήρυξη. Εκ παραδρομής μπήκε το η λέξη ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 όντως αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Στη σελίδα 54 της προκήρυξης, αναφέρεται στα παραδοτέα το ΠΑ 1.5: Μελέτη Εφαρμογής. Στις προδιαγραφές του συγκεκριμένου παραδοτέου αναφέρεται ότι πρέπει να γίνει αναλυτική περιγραφή όλων των σταδίων υλοποίησης του έργου. Αυτό είναι κάτι που θα το κάνει ο εκάστοτε ανάδοχος αφού πάρει το έργο (μιας και αναφέρεται ως παραδοτέο) η θα πρέπει να περιλαμβάνεται στην τεχνική προσφορά; Θα πρέπει να γίνει αναφορά στην τεχνική προσφορά στην έκταση που κρίνετε εσείς ότι πρέπει να γίνει εφόσον ζητείται από την προκήρυξη. Είναι σαφές ότι δεν σας ζητάμε να παραδώσετε τη μελέτη εφαρμογής στην τεχνική προσφορά. 8. Οι οθόνες (LCD) ενημέρωσης που αναφέρεται στην προκήρυξη ότι θα τοποθετηθούν σε διακριτά σημεία του Δήμου Ηρακλείου, με ποιον τρόπο θα λειτουργούν και ποιο θα είναι το περιεχόμενο που θα παρουσιάζουν. Θα συνδέονται με κάποιο τρόπο με τον server που θα υπάρχει το portal ή θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί επιπλέον εξοπλισμός; Από τη άλλη, ο επισκέπτης θα μπορεί με κάποιο τρόπο να επιλέξει το περιεχόμενο που θέλει να δει στις οθόνες ή η πληροφορία που θα εμφανίζεται θα είναι προκαθορισμένη; Οι απαντήσεις αυτές πρέπει να δοθούν από εσάς είναι ζητούμενο του παρόντος έργου. Η πληροφορία που θα παρουσιάζεται στις οθόνες θα προκαθορίζονται από το Δήμο. 9. Όσον αφορά στη βάση δεδομένων αναφέρεται ότι θα πρέπει να υπάρχει διαχωρισμός της μηχανής αποθήκευσης από τον κυρίως εξυπηρετητή έτσι ώστε ο χρήστης να μπορεί να επιλέξει ποια μηχανή αποθήκευσης θα χρησιμοποιήσει ανάλογα με το αν η εφαρμογή του απαιτεί έλεγχο των συναλλαγών με την βάση δεδομένων ή όχι και να κερδίσει είτε σε ασφάλεια, είτε σε ταχύτητα. Θα ήταν δυνατό να έχουμε μια πιο αναλυτική επεξήγηση όσον αφορά στο συγκεκριμένο κομμάτι; Θα πρέπει να το αναλύσετε εσείς αποτελεί το ζητούμενο του παρόντος έργου. 10. στην σελ. 10 έχουν παραληφθεί οι ημερομηνίες δημοσίευσης της διακήρυξης Όντως εκ παραδρομής έχουν παραληφθεί 11. στην σελ. 65, στο Παράρτημα 4: Υποδείγματα εγγυητικών Επιστολών στο τέλος της 1ης παραγράφου θα πρέπει να συμπεριληφθεί ο αριθμός διακήρυξης ο οποίος δεν αναφέρεται και δυστυχώς αποτελεί αναγκαίο στοιχείο της εγγυητικής επιστολής σύμφωνα με το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ ) Άρθρο 25 Ο αριθμός διακήρυξης φαίνεται στη σελίδα 9 και είναι: 282/ λάθος το σωστό είναι το παρακάτω: Ο αριθμός διακήρυξης είναι η με αριθμό πρωτ /

4 12. Στη Σελ.22, αναφέρεται : «Καταγράφεται η προσφερόμενη προμήθεια από τον προμηθευτή σε μορφή πίνακα (ΠΠΕ) όπως στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΠΠΕ).». Όμως το Παράρτημα 2 περιέχει τους Πίνακες Τεχνικών Χαρακτηριστικών (ΠΤΧ) και Συμμόρφωσης (ΠΣ) Εκ παραδρομής μπήκε το η λέξη ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Παρόμοια, στη Σελ.22, αναφέρεται : «Καταγράφεται το σύνολο των προσφερόμενων εφαρμογών σε μορφή πίνακα (ΠΠΕ) όπως στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΠΠΕ).». Όμως το Παράρτημα 2 περιέχει τους Πίνακες Τεχνικών Χαρακτηριστικών (ΠΤΧ) και Συμμόρφωσης (ΠΣ) Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον πίνακα στη σελίδα 62 σε αυτό αναφέρεται 14. Στη σελ. 26, αναφέρεται : Ø Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να έχει την μορφή του πίνακα (ΠΟΠ) στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4. ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΟΠ). Ο προμηθευτής μπορεί μόνο να προσθέσει επιπλέον σειρές για να αναλύσει καλύτερα της προσφερόμενη προμήθεια Ø Ο πίνακας αυτός θα πρέπει να είναι ακριβώς ο ίδιος πίνακας με τον Πίνακα ΠΠΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΠΠΕ) με μόνη διαφορά τις επιπλέον στήλες και γραμμές για την αναγραφή των οικονομικών στοιχείων. Όμως το παράρτημα 4 δεν περιέχει τους ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΟΠ). Περιέχει μόνο τα υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών και παρόμοια στο παράρτημα 3 δεν υπάρχει ο ΠΠΕ (δεν υπάρχει καν παράρτημα 3). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον πίνακα στη σελίδα 62 και βάση αυτού του πίνακα να συμπληρώσετε την οικονομική σας προσφορά. 15. Σχετικά με το πρόγραμμα δημοσιότητας : Αναφέρεται στη προκήρυξη (σελ. 45) ότι οι δράσεις δημοσιότητας θα περιλαμβάνουν : Ø Συνέντευξη τύπου Ø Ενημέρωση πολιτών μέσω ηλεκτρονικών μέσων - καταχωρήσεις στον τύπο Ø Δελτία τύπου Ø Φυλλάδιο Ø Αφίσα Ø Ημερίδα τελικής παρουσίασης των αποτελεσμάτων του έργου Παρακαλώ, αναφέρετε μας τις ελάχιστες ποσότητες των παραπάνω επιθυμητών υπηρεσιών (π.χ. ποιος είναι ο ελάχιστος αριθμός των φυλλαδίων που απαιτούνται κλπ.). Εφόσον δεν έχουμε ορίσει ακριβή αριθμό φυλλαδίων που πρέπει να προσφερθούν είναι ζητούμενο της παρούσας προκήρυξης να προτείνετε τον αριθμό των φυλλαδίων και αφισών. 16. Σχετικά με την εκπαίδευση :

5 Αναφέρεται στη προκήρυξη ότι ο ανάδοχος θα πρέπει να προτείνει πρόγραμμα κατάρτισης για τις υπηρεσίες εκπαίδευσης που θα προσφέρει. Δεν αναφέρετε όμως τον ελάχιστο αριθμό χρηστών που πρέπει να εκπαιδευτεί ή / και τις ελάχιστες ώρες εκπαίδευσης που απαιτούνται να προσφέρει ο ανάδοχος κλπ. Και αυτό το σημείο είναι ζητούμενο της προκήρυξης να προτείνετε εσείς όσο κρίνετε σκόπιμο να είναι οι ώρες εκπαίδευσης και ο αριθμός των ατόμων που πρέπει να εκπαιδευτούν. 17. Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ γίνεται αναφορά σε 3 παραρτήματα τα οποία δεν υπάρχουν στο τεύχος της διακήρυξης. Συγκεκριμένα: Α).Στην σελ. 22 στην μέση, γίνεται αναφορά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΠΠΕ) Υπάρχει στο Παράρτημα 2 σελ Β)Στην σελ. 23 επάνω, γίνεται αναφορά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ (ΠΤΧ) ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΠΣ) Υπάρχει στο Παράρτημα 2 σελ Γ) Στην σελ. 26, 3ο σημείο, γίνεται αναφορά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4. ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΟΠ) Υπάρχει στη σελίδα 62 χρησιμοποιήστε αυτό. 18. Τα τρία αυτά παραρτήματα με τους αντίστοιχους τίτλους δεν υπάρχουν στο τεύχος της διακήρυξης που παραλάβαμε από τον ΔΗ ούτε και στο αντίγραφο που κατεβάσαμε από τον δικτυακό τόπο του ΔΗ. Στην σελίδα 49 υπάρχει το Παράρτημα 2. ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ (ΠΤΧ) ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΠΣ) και στην σελίδα 65, το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4, ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ, ενώ οι πίνακες ΠΠΕ και ΠΟΠ δεν υπάρχουν σε κανένα από τα Παραρτήματα. Απαντάται από τα παραπάνω ερωτήματα. 19. Στα πλαίσια της συμμετοχής μας στο άνω έργο παρακαλούμε να αποστείλετε το υπόδειγμα για τους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς ΠΟΠ του Παρατήματος 4 τo οποίo απουσιάζει από το ηλεκτρονικό τεύχος της διακήρυξης το οποίο έχετε αναρτήσει στον ιστότοπο Αν δεν υπάρχει τότε μήπως μπορούμε να θεωρήσουμε ότι το υπόδειγμα της Οικονομικής προσφοράς είναι οι πίνακες που έχουν τον ενδεικτικό προϋπολογισμό στην σελίδα 62 της διακήρυξης; ΝΑΙ

6 20) Στην προκήρυξη αναφέρει (σελ 27) «Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να έχει την μορφή του πίνακα (ΠΟΠ) στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4. ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΟΠ). Ο προμηθευτής μπορεί μόνο να προσθέσει επιπλέον σειρές για να αναλύσει καλύτερα της προσφερόμενη προμήθεια» Άλλα ΠΟΠ δεν υπάρχουν μέσα στο κείμενο. Θα πρέπει να τους φτιάξουμε; Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον πίνακα στη σελίδα 62 και βάση αυτού του πίνακα να συμπληρώσετε την οικονομική σας προσφορά. 21 Η δομή της τεχνικής προσφοράς όπως περιγράφεται στις σελίδες είναι δεσμευτική ή μπορούμε να τροποποιήσουμε τα περιεχόμενα της τεχνικής μας προσφοράς ώστε να περιγράψουμε καλύτερα αυτά τα οποία προσφέρουμε; Είναι δεσμευτική εφόσον περιγράφεται έτσι από τους όρους της διακήρυξης.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ταχ. Δ/νση : Λ. Κουντουριώτου 80 Τηλέφωνο : 2831040019, FAX: 2831040004 E-mail : palieraki@rethymno.gr Δήμος Ρεθύμνου19/05/2009 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ. Ταχ. Δ/νση : ΠΛ. ΒΙΖΥΗΝΟΥ 1 ΚΟΜΟΤΗΝΗ Τ.Κ. 69100

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ. Ταχ. Δ/νση : ΠΛ. ΒΙΖΥΗΝΟΥ 1 ΚΟΜΟΤΗΝΗ Τ.Κ. 69100 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ: ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Δήμος Κομοτηνής,09/06//2009 Ταχ. Δ/νση : ΠΛ. ΒΙΖΥΗΝΟΥ 1 ΚΟΜΟΤΗΝΗ Τ.Κ. 69100 Αρ. Πρ.:19236 Τηλέφωνο :25310-24444

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ & Α.Π.Σ. Αθήνα, 27/4/2011 ΤΜΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ & Α.Π.Σ. Αθήνα, 27/4/2011 ΤΜΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ & Α.Π.Σ. Αθήνα, 27/4/2011 ΤΜΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρ.Πρωτ. 4708 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡ.: Β. Σαλαπάτας ΤΗΛ.: 210 33 82 201 FAX.: 210 36 16 464 Email: salapatas@acci.gr ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Θεσσαλίας

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Θεσσαλίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Πληροφορίες : Τηλέφωνα : Fax : E-mail : Ταχ. Δ/νση : Γεωργιάδου Χρύσα (Δικαιολογητικά) Κυρίτση Σοφία (Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις επί του αναλυτικού τεύχους προκήρυξης αριθμ. 1/2013 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ»

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις επί του αναλυτικού τεύχους προκήρυξης αριθμ. 1/2013 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 21-08-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αρ. πρωτ. 674 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση: Παπαναστασίου & Κουμουνδούρου Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Οι διευκρινήσεις στα αιτήματα υποψηφίων που υποβλήθησαν με βάση το Άρθρο 4 του Μέρους Α της διακήρυξης του ως άνω διαγωνισμού έχουν ως ακολούθως:

Οι διευκρινήσεις στα αιτήματα υποψηφίων που υποβλήθησαν με βάση το Άρθρο 4 του Μέρους Α της διακήρυξης του ως άνω διαγωνισμού έχουν ως ακολούθως: ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης του Διαγωνισμού με Αριθμό Πρωτοκόλλου Διακήρυξης 2050/21-2-2011 για το Έργο «Ανάπτυξη Ο.Π.Σ. & Υλοποίηση ψηφιακών δράσεων του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

-1- Α4.5 Β4.2. Α/Α Eρώτημα Παραπομπή Απάντηση

-1- Α4.5 Β4.2. Α/Α Eρώτημα Παραπομπή Απάντηση ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ» Πέραν των απαντήσεων της Αναθέτουσας Αρχής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝAΚΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ 2674/17.10.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝAΚΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ 2674/17.10.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝAΚΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ 2674/17.10.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α Μέρος Α/Α Ενότητα Τεύχους Διακήρυξης Ερώτημα 1 Α.3.1.2 Οι agents του τηλεματικού κέντρου θα διαχειρίζονται μόνο τηλεφωνικές

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα: 23/07/2014 Αριθ. Πρωτ.: 501341. Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο. Θέμα: Παροχή διευκρινίσεων

Αθήνα: 23/07/2014 Αριθ. Πρωτ.: 501341. Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο. Θέμα: Παροχή διευκρινίσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας, Προμηθειών & Βιβλιοθήκης Ταχ. Δ/νση : Tσόχα 7, 11521 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Στο πλαίσιο του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού του Έργου «Ψηφιακή Πύλη, e Δημοκρατία και Ηλεκτρονική Μάθηση» της οριζόντιας πράξης «Ψηφιακή Σύγκλιση της ΓΣΕΕ με ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΞΗΣ 2/2011 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΠΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ»

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΞΗΣ 2/2011 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΠΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ» ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΞΗΣ 2/2011 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΠΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ -ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ 1 Ερώτηση 1. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Διευκρίνηση 1 ΔΙΕΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά του έργου τίτλο:

Προκήρυξη Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά του έργου τίτλο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κιλκίς Ταχ. Δ/νση : Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 3, ΚΙΛΚΙΣ 61100 Τηλέφωνο : 23413-50100, FAX: 23413-50103 ΝΑ Κιλκίς, Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 3 - ΚΙΛΚΙΣ - 611 00 : 10-07-2009 Αρ. Πρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα: 9-10-2013 Αριθ. Πρωτ.:501945 ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Π.Δ.

Αθήνα: 9-10-2013 Αριθ. Πρωτ.:501945 ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Π.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Ταχ. Δ/νση : Tσόχα 7, 11521 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

εξοπλισμός για τη σύνδεση των εξυπηρετητών στο IBM 2x16 Console Switch». Να

εξοπλισμός για τη σύνδεση των εξυπηρετητών στο IBM 2x16 Console Switch». Να Απόσπασμα υπ αριθμ. 6/11-6-2013 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την Επιλογή Αναδόχου για το έργο: «Παρατηρητήριο Τιμών Τηλεπικοινωνιακών και Ταχυδρομικών Προϊόντων Λιανικής». ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Κουντουριώτου 80 Τ.Κ. 74100 Ρέθυµνο Πληροφορίες: Σοφία Παλιεράκη Τηλέφωνο : 28310 88331, 2831088311 E-mail : dimosty@rethymno.gr ΡΕΘΥΜΝΟ: ΧΧ/ΧΧ/2009 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΧΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ»

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΧΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ» ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΧΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ» Σύμφωνα με την παράγραφο Α.1.7. της διακήρυξης, παρατίθενται στη συνέχεια διευκρινήσεις σε ερωτήματα εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

http://www.ktpae.gr Αναφορικά µε τη δηµόσια διαβούλευση των ως άνω υποέργων συµµετείχαν 7 εταιρείες και ένας ηµόσιος Φορέας.

http://www.ktpae.gr Αναφορικά µε τη δηµόσια διαβούλευση των ως άνω υποέργων συµµετείχαν 7 εταιρείες και ένας ηµόσιος Φορέας. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS) 270966 Πράξη ΕΘΝΙΚΟ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ Υποέργα 3 έως 7 - Ψηφιοποίηση Ληξιαρχικών Πράξεων Ληξιαρχείων Οµάδων Α, Β, Γ, και Ε αντίστοιχα ιάρκεια ιαβούλευσης Από 17-5-2011 Έως

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ: α) Η µε Α.Π. 2802/28.7.2014 απόφαση επανάληψης προκήρυξης ανοιχτού δηµόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισµού 11/2014.

Σχετ: α) Η µε Α.Π. 2802/28.7.2014 απόφαση επανάληψης προκήρυξης ανοιχτού δηµόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισµού 11/2014. ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού διαχείρισης και εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

"ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ"

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΝΑΘ) ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Ηρακλείου 12 Ταχ. Κώδικας : 54012 Πόλη : Θεσσαλονίκη Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ Διακήρυξη του Υποέργου 1 «Σχεδιασμός & Υλοποίηση Ολοκληρωμένης Πλατφόρμας Ενημέρωσης & Παροχής Εξατομικευμένων Ψηφιακών Υπηρεσιών» της Πράξης «ΠΥΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔHΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Αριθ. Πρωτ: 28291 Ταχ. Δ/νση : Γρ.Λαμπράκη 231 Πληροφορίες : Παπαμιχαλόπουλος Αλ - Φαρμακόρης Ευαγ Τηλ : 2104990455-4 Fax : 2104976840 e-mail : projects@korydallos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού Για την προμήθεια και εγκατάσταση Ευρυζωνικού Δικτύου Πρόσβασης στον Δήμο Άσσου Λεχαίου Νομού Κορινθίας

Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού Για την προμήθεια και εγκατάσταση Ευρυζωνικού Δικτύου Πρόσβασης στον Δήμο Άσσου Λεχαίου Νομού Κορινθίας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΤΡΟ 4.3 : Ανάπτυξη Ευρυζωνικού Δικτύου τοπικής πρόσβασης Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού Για την προμήθεια και εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτημα 1. Απάντηση: Ερώτημα 2.

Ερώτημα 1. Απάντηση: Ερώτημα 2. Απαντήσεις σε αίτημα για Διευκρινήσεις επί της Διακήρυξης Διαγωνισμού 4/2014 για το Έργο: «Ψηφιοποίηση και μετάφραση υλικού, ανάπτυξη εφαρμογών προβολής υλικού, δημοσιότητα» Προοίμιο: 1. Όπως είναι γνωστό,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 2 Απριλίου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 2 Απριλίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 2 Απριλίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθµ. πρωτ.:4402/a2-2592 Ταχ. /νση: Πειραιώς 46

Διαβάστε περισσότερα

«Διοργάνωση Δράσεων Δημοσιότητας - Δικτύωσης»

«Διοργάνωση Δράσεων Δημοσιότητας - Δικτύωσης» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002507556 2014-12-29

14PROC002507556 2014-12-29 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Περιφερειακό Επιχειρησιακό Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο «Ανάπτυξη ευρυζωνικού δικτύου τοπικής πρόσβασης του Δήμου Δύμης»

Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο «Ανάπτυξη ευρυζωνικού δικτύου τοπικής πρόσβασης του Δήμου Δύμης» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΤΡΟ 4.3 : Ανάπτυξη Ευρυζωνικού Δικτύου τοπικής πρόσβασης Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες Προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή, για το έργο :

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες Προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή, για το έργο : Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αριθ. Πρωτ: 492/13-2-2015 Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες Προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή, για το έργο : «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΤΡΟ 4.3 : Ανάπτυξη Ευρυζωνικού Δικτύου τοπικής πρόσβασης

ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΤΡΟ 4.3 : Ανάπτυξη Ευρυζωνικού Δικτύου τοπικής πρόσβασης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΤΡΟ 4.3 : Ανάπτυξη Ευρυζωνικού Δικτύου τοπικής πρόσβασης Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού Για την Υλοποίηση Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα