Εισήγηση: Εγνατία Οδός, Ανάπτυξη και Συνδυασµένες Μεταφορές

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εισήγηση: Εγνατία Οδός, Ανάπτυξη και Συνδυασµένες Μεταφορές"

Transcript

1 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 2005 Καβάλα, Νοεµβρίου η Θεµατική Συνεδρία Εισήγηση: Εγνατία Οδός, Ανάπτυξη και Συνδυασµένες Μεταφορές 1. Εισαγωγή ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. Ο Ευρωπαϊκός σχεδιασµός για την ανάπτυξη της ΝΑ Ευρώπης έχει αναγνωρίσει την κρίσιµη σηµασία των µεταφορικών υποδοµών για την επίτευξη των στόχων της Ενιαίας Εσωτερικής Αγοράς, της οικονοµικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής. Εδώ και αρκετά χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Χώρες-Μέλη υποστηρίζουν ενεργά και προωθούν αποφασιστικά το Σχεδιασµό των ιευρωπαϊκών & Πανευρωπαϊκών ικτύων Μεταφορών. Η Εγνατία Οδός είναι το έργο, που καθιστά τη Βόρεια Ελλάδα κυρίαρχο πόλο αναφοράς και ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή σε έναν όµορο αλλά και ευρύτερο γεωγραφικό οικονοµικό και γεωπολιτικό χώρο µε εκτεταµένη ενδοχώρα και µε εκατοµµύρια πληθυσµό. Χάρτης 1. Πανευρωπαϊκοί διάδροµοι µεταφορών 1

2 Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, η Εγνατία Οδός που οδεύει από την ύση προς την Ανατολή αποτελεί συλλεκτήρια οδό τριών Πανευρωπαϊκών ιαδρόµων που οδεύουν από Βορρά προς Νότο: ιάδροµος IV (αρχίζει από το Βερολίνο και µέσω Σόφιας καταλήγει στη Θεσσαλονίκη), ιάδροµος IX (αρχίζει από το Ελσίνκι και καταλήγει στην Αλεξανδρούπολη), και ιάδροµος X (συνδέει την Θεσσαλονίκη µε την Αυστρία και την Ουγγαρία µέσω Βελιγραδίου). Έτσι η Εγνατία Οδός αποκτά µεγάλη αναπτυξιακή σηµασία για τα Βαλκάνια και την Νότιο-Ανατολική Ευρώπη, και για αυτό το λόγο συµπεριλήφθηκε στα δεκατέσσερα έργα προτεραιότητας του ιευρωπαϊκού ικτύου Μεταφορών. Ειδικότερα στην περιοχή των Βαλκανίων, οι τρεις σηµαντικές γεννήτριες µεταφορικών κινήσεων είναι η Μαύρη Θάλασσα, το Αιγαίο (Ανατολική Μεσόγειος) και η Αδριατική / το Ιόνιο. Η σύνδεση κάθε µίας µε τις άλλες επιτυγχάνεται µέσω ενός οδικού τετραπλεύρου, που περιλαµβάνει την Εγνατία, τους δύο κάθετους άξονές της, Αρδάνιο - Ορµένιο - Πύργος (Μπουργκάς) και Σιάτιστα - Κρυσταλλοπηγή - Πόγραδετς - Τίρανα - υρράχιο, καθώς και τον Πανευρωπαϊκό Άξονα VIIΙ, υρράχιο - Σκόπια - Σόφια - Πύργος (Μπουργκάς). Παράλληλα η άµεση κατασκευή των τριών πλευρών θα επιτρέψει την µεγάλη ανάπτυξη των µεταφορών δια µέσου της χώρας µας. Για το λόγο αυτό η ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. προωθεί ταχύτατα την ολοκλήρωση των δυο κάθετων αξόνων Σιάτιστα - Κρυσταλλοπηγή και Αρδάνιο - Ορµένιο. Χάρτης 2. Εγνατία Οδός και βασικές υποδοµές 2

3 Σε εθνικό επίπεδο, η Εγνατία Οδός αποτελεί τον βόρειο αναπτυξιακό άξονα της χώρας και συνδέεται µε κάθετους άξονες προς βορρά µε τα πανευρωπαϊκά δίκτυα, και µέσω του ΠΑΘΕ και του δυτικού άξονα της Ιόνιας οδού µε την υπόλοιπη Ελλάδα. Επίσης µε θαλάσσιους διαδρόµους µέσω Αλεξανδρούπολης, Καβάλας, Θεσσαλονίκης και Ηγουµενίτσας συνδέεται µε τα νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου. Άµεσα συνδεδεµένες µε την Εγνατία είναι και οι τέσσερις (Ηγουµενίτσα Θεσσαλονίκη Καβάλα Αλεξανδρούπολη) από τις έξι ιεθνείς Πύλες της χώρας. Σε αυτό το πλαίσιο, θα πρέπει να τονιστεί η ποιοτική διαφορά της Εγνατίας Οδού µε τον ΠΑΘΕ. Ο τελευταίος διατρέχει τον παραδοσιακό άξονα σύνδεσης του Ελληνικού χώρου µε τις γειτονικές χώρες, οι δε επιπτώσεις από τη λειτουργία του δεν αναµένεται να παρουσιάσουν δραστικές µεταβολές στο γενικό αναπτυξιακό, χωροταξικό και µεταφορικό επίπεδο. Αντίθετα το σύστηµα της Εγνατίας Οδού µε τους κάθετους άξονες εισάγει ένα νέο δίκτυο στην κατεύθυνση ύσης Ανατολής µε σηµαντικές επιδράσεις στις διαπεριφερειακές και διεθνείς συνδέσεις. Ήδη τοπικά η παράδοση και λειτουργία τµηµάτων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη συνδέεται µε αξιοσηµείωτες αυξήσεις µετακινήσεων, ενώ η παράκαµψη της Καστανιάς, έχει αλλάξει τα κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά της διασύνδεσης υτικής και Κεντρικής Μακεδονίας. Οι προσδοκίες που γεννά η Εγνατία Οδός ως ραχοκοκαλιά του συστήµατος µεταφορών και ως βασικός άξονας περιφερειακής ανάπτυξης θέτουν επί τάπητος την αναγκαιότητα για συντονισµένες δράσεις και αποτελεσµατικές συνεργασίες ανάµεσα σε φορείς, προκειµένου να υπάρξει πλήρης εκµετάλλευση των πλεονεκτηµάτων που προκύπτουν. Ιδιαίτερα σε σχέση µε την προώθηση των συνδυασµένων µεταφορών, η Εγνατία Οδός αναµένεται να αποτελέσει τον βασικό άξονα διασύνδεσης και οδικής εξυπηρέτησης ανάµεσα σε τερµατικούς σταθµούς και κόµβους άλλων µεταφορικών µέσων, ιδιαίτερα σε σχέση µε µετακινήσεις και µεταφορές από Ιταλία προς τις υπόλοιπες χώρες της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης και της Μαύρης Θάλασσας. 2. Υποδοµές µεταφορών 2.1 Εγνατία Οδός Η Εγνατία Οδός είναι αυτοκινητόδροµος διεθνών προδιαγραφών που διασχίζει «οριζόντια» την Βόρεια Ελλάδα από την Ηγουµενίτσα έως τους Κήπους Έβρου. Έχει συνολικό µήκος 670 3

4 χλµ 1 και διατοµή πλάτους 24,5µ (στις ορεινές περιοχές 22 µ.) µε δύο κλάδους κυκλοφορίας διαχωρισµένους µε νησίδα, µε δύο λωρίδες κυκλοφορίας και Λ.Ε.Α. ανά κατεύθυνση εκτός από τµήµα µήκους 45χλµ. (Κλειδί Θεσσαλονίκη ερβένι) το οποίο αποτελείται από τρεις λωρίδες κυκλοφορίας και µία λωρίδα έκτακτης ανάγκης ανά κλάδο. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η υφιστάµενη πρόοδος του έργου στο σύνολο του άξονα. Πίνακας 1. Πρόοδος έργων της Εγνατίας Οδού, Νοέµβριος 2005 Μήκη σε χλµ. Τµήµα της Εγνατίας Οδού κατασκευασµένο πριν το Έργα µετά το Ευθύνης ΕΟΑΕ (Πρόγραµµα χρηµατοδοτούµενο από 2ο και 3ο ΚΠΣ) Ολοκληρώθηκαν και δόθηκαν στην κυκλοφορία (Σεπτ. 2005) 419 Ολοκληρώνονται και παραδίδονται µέχρι το τέλος του Άλλα τµήµατα υπό κατασκευή 157 Τµήµατα προς δηµοπράτηση ΣΥΝΟΛO ΑΞΟΝΑ 670 Πιο συγκεκριµένα στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, και ειδικότερα στο Νοµό Καβάλας η υφιστάµενη πρόοδος του έργου καλύπτεται κατά 76% και 46% αντίστοιχα από τµήµατα που έχουν αποδοθεί σε κυκλοφορία. Υπό κατασκευή είναι το Τµήµα Χρυσούπολη - Βανιάνο και υπό δηµοπράτηση είναι τα έργα Στρυµόνας Αγ. Ανδρέας (Μεσόγεια χάραξη) και η γέφυρα του Νέστου. Όλα τα έργα της Εγνατίας Οδού θα ολοκληρωθούν στα πλαίσια του Γ ΚΠΣ, δηλαδή έως το τέλος του Πίνακας 2. Πρόοδος έργων της Εγνατίας Οδού στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης και στο Νοµό Καβάλας, Νοέµβριος 2005 Περιφέρεια Ν. Καβάλας ΑΜ-Θ Μήκος σε χλµ. Τµήµατα κατασκευασµένα σε κυκλοφορία Τµήµατα υπό κατασκευή Τµήµατα προς δηµοπράτηση ΣΥΝΟΛO Με χρήση της µεσόγειας χάραξης στο τµήµα «Στρυµόνας Αγ. Ανδρέας». 4

5 2.2. Κάθετοι Άξονες Η ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. έχει αναλάβει, παράλληλα µε τον κύριο άξονα, τη διαχείριση της µελέτης και της κατασκευής τριών βασικών Κάθετων Αξόνων, από τους εννέα που την τροφοδοτούν. Συγκεκριµένα των αξόνων: Α. Σιάτιστα Κρυσταλλοπηγή (Αλβανία- Πανευρωπαϊκός Άξονας VIII) Β. Θεσσαλονίκη Σέρρες Προµαχών (Βουλγαρία Πανευρωπαϊκός ιάδροµος IV) Γ. Αρδάνιο Ορµένιο (Βουλγαρία Πανευρωπαϊκός ιάδροµος IX). Τµήµατα κατασκευασµένα σε κυκλοφορία Πίνακας 3. Πρόοδος έργων των Κάθετων Αξόνων, Νοέµβριος 2005 Σιάτιστα Κρυσταλλοπηγή Θεσσαλονίκη Σέρρες Προµαχών Μήκος σε χλµ. Αρδάνιο Ορµένιο 15,3 22,5 93 Τµήµατα υπό κατασκευή 23,2 37,5 31 Τµήµατα προς δηµοπράτηση 42,5 36 ΣΥΝΟΛO Χάρτης 3. Πρόοδος έργων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 5

6 Με την ολοκλήρωση των έργων της Εγνατίας Οδού η πυκνότητα του κύριου οδικού δικτύου (χλµ/χλµ 2 ) στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εκτιµάται πως θα αυξηθεί κατά 36%. Η πυκνότητα του οδικού δικτύου στο Νοµό Καβάλας εκτιµάται πως θα αυξηθεί κατά 8,5%, αντιπροσωπεύοντας τη µεγαλύτερη εκτιµώµενη αύξηση σε επίπεδο Νοµού Ο ιάδροµος Θεσσαλονίκης - Κωνσταντινούπολης Στο πλαίσιο ανάπτυξης των διασυνδέσεων της χώρας µας στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης, ο Ευρωπαϊκός ιάδροµος Θεσσαλονίκη Κωνσταντινούπολη αποτελεί πρωτοβουλία της διµερούς συνεργασίας µεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, όπως συµφώνησαν οι υπουργοί Μεταφορών & Επικοινωνιών των δύο χωρών, µε την υπογραφή Μνηµονίου Συνεργασίας (επισυνάπτεται το Memorandum of understanding) στις 22/01/04. Ο διάδροµος αυτός αφορά τόσο στην οδική σύνδεση, µε την επέκταση της Εγνατίας Οδού, όσο και στην αναβάθµιση της υφιστάµενης σιδηροδροµικής σύνδεσης µεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, από τη Θεσσαλονίκη µέχρι την Κωνσταντινούπολη. Στόχος και των δύο χωρών είναι η προώθηση του διαδρόµου µέσω αµοιβαίας συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών σε θέµατα υποδοµών και λειτουργίας. Η ανάπτυξή του βασίζεται στα πρότυπα λειτουργίας των Πανευρωπαϊκών Αξόνων Μεταφορών. Για τον σκοπό αυτό συστάθηκε ιευθύνουσα Επιτροπή µε εκπροσώπους από τα δύο κράτη. Η ιευθύνουσα Επιτροπή αποφασίσθηκε να υποστηρίζεται σε ότι αφορά στην λειτουργία της από δύο Τεχνικές Γραµµατείς µε αντίστοιχες οµάδες εργασίας (µία για τον οδικό άξονα και µία για το σιδηρόδροµο). Το Υπουργείο Μεταφορών εισηγήθηκε να αναλάβει η ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε την Τεχνική Γραµµατεία για το οδικό έργο (τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Τουρκία). Η Τεχνική Γραµµατεία Οδού ανέλαβε καθήκοντα σύµφωνα µε όσα αποφασίστηκαν κατά την 1η συνεδρίαση της ιευθύνουσας Επιτροπής. Έκτοτε έχει αναπτύξει δράση σε όλους τους τοµείς αρµοδιότητάς της και συγκεκριµένα προχώρησε στις κάτωθι ενέργειες: αποτύπωση της υφιστάµενης κατάστασης του διαδρόµου µε τη συλλογή στοιχείων (θέµατα τεχνικά, τελωνείων, διοδίων, λειτουργίας του διαδρόµου), ώστε στη συνέχεια να ορισθούν οι επιπλέον ανάγκες και σχετικές δράσεις (π.χ. εκπόνηση συµπληρωµατικών µελετών, ανάγκη αναβάθµισης τµηµάτων, βελτίωση διαδικασιών κ.λ.π.). 6

7 επεξεργασία και διαχείριση των πληροφοριών, µε την ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήµατος, Γεωγραφικού Συστήµατος Παρακολούθησης (G.I.S). ανάπτυξη ιστοσελίδας για τη διάχυση της πληροφορίας (www.etcti.org) µεταφορά τεχνογνωσίας σχετικά µε την προετοιµασία αιτήσεων χρηµατοδότησης προς τους Χρηµατοδοτικούς Οργανισµούς ανάθεση έρευνας για τον εντοπισµό των προβληµάτων και την υποβολή προτάσεων που αφορούν στην βελτίωση των διασυνοριακών διαδικασιών και υποδοµών στον οδικό άξονα (Κήποι / Ipsala). Σε ότι αφορά στον οδικό άξονα από το σύνολο των 256 χλµ τα 83 χλµ (τµήµα Κων/πολη Kinali) είναι ολοκληρωµένο µε χαρακτηριστικά αυτοκινητοδρόµου. Πρόκειται για κοινό τµήµα µε τον Πανευρωπαϊκό διάδροµο IV. Στα υπόλοιπα 173 χλµ (Kinali Σύνορα) διευκρινίσθηκε ότι πρόθεση της Τουρκικής Κυβέρνησης δεν είναι η κατασκευή αυτοκινητοδρόµου. Προβλέπονται εργασίες βελτίωσης αναβάθµισης µε διαπλάτυνση της υφιστάµενης οδού. Το τµήµα µελετάται και κατασκευάζεται µε τετράιχνη διατοµή και διαχωρισµό των δύο κλάδων µε ταχύτητα µελέτης 80 χλµ / ώρα, βασικά µε ισόπεδες διασταυρώσεις και µικρό αριθµό ανισόπεδων κόµβων. Το κόστος των έργων εκτιµάται σε 190 εκ. 3. Οι επιδράσεις της Εγνατίας Οδού στην κινητικότητα, στην προσπελασιµότητα και στην δικτύωση των περιοχών διέλευσής της Η βασική επίδραση της παροχής συγκοινωνιακής υποδοµής είναι η αύξηση των δυνατοτήτων µετακίνησης και πρόσβασης από και προς τις διάφορες περιοχές ή τις δραστηριότητες εντός ή εκτός µιας περιοχής. Η βελτίωση της προσπελασιµότητας και δικτύωσης των διαφόρων περιοχών µε στόχο την ισότιµη πρόσβασης στις παραγόµενες νέες υποδοµές αποτελεί βασική επιδίωξη της Ευρωπαϊκής πολιτικής µεταφορών, καθώς και του Σχεδίου Ανάπτυξης του Κοινοτικού Χώρου, αλλά και γενικότερα της πολιτικής οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής. 7

8 3.1. Κινητικότητα Από µετρήσεις φόρτου που έγιναν το 2004, µε τις οποίες εκτιµάται ο µέσος ηµερήσιος αριθµός οχηµάτων που κινήθηκαν µεταξύ δύο διαδοχικών ανισόπεδων κόµβων στην Εγνατία, προκύπτει ότι οι υψηλότεροι κυκλοφοριακοί φόρτοι καταγράφονται µεταξύ των ανισόπεδων κόµβων Κ4 (κόµβος ΤΙΤΑΝ) και Σερρών (περισσότερα από οχήµατα ηµερησίως). Από τις µετρήσεις που έγιναν στα εν λειτουργία τµήµατα του ανατολικού τοµέα της Εγνατίας οδού προκύπτει ότι ο ηµερήσιος κυκλοφοριακός φόρτος φθάνει το 78% της αντίστοιχης πρόβλεψης. Στον ανατολικό τοµέα οι µεγαλύτεροι κυκλοφοριακοί φόρτοι παρατηρούνται στα τµήµατα που διέρχονται από τον Ν. Καβάλας. Χάρτης 5. Κυκλοφοριακός φόρτος στα τµήµατα της Εγνατίας Οδού στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Σε όλο το µήκος της Εγνατίας Οδού η σύνθεση της κυκλοφορίας είναι σχετικά σταθερή. Η πλειονότητα των οχηµάτων (από 80 έως 90% του συνόλου) είναι επιβατικά αυτοκίνητα. Από τα υπόλοιπα 10 έως 20%, που είναι βαρέα οχήµατα, τα µισά είναι αρθρωτά φορτηγά και τα υπόλοιπα µη αρθρωτά φορτηγά. Στα τµήµατα του Ν. Καβάλας η σύνθεση της κυκλοφορίας είναι περίπου 81% επιβατικά και 19% βαρέα οχήµατα. Η ολοκλήρωση του αυτοκινητοδρόµου θα έχει ως αποτέλεσµα τη µεγάλη εξοικονόµηση χρόνου διαδροµής κατά µήκος της Βόρειας Ελλάδας. Ο Χάρτης 6 που παρατίθεται δείχνει 8

9 την εκτιµώµενη µείωση του χρόνου διαδροµής σε σύγκριση µε την κατάσταση πριν από την Εγνατία που θα επιτευχθεί για µετακινήσεις από την Καβάλα προς όλες τις άλλες περιοχές µε την ολοκλήρωση του αυτοκινητοδρόµου. Όπως φαίνεται ο χρόνος διαδροµής από τη Καβάλα προς την Ηγουµενίτσα θα µειωθεί περισσότερο από 3 ώρες, ενώ το ταξίδι Καβάλα Κήποι (Ελληνοτουρκικά σύνορα) θα µειωθεί κατά 1 ώρα. Χάρτης 6. Μείωση χρονοαποστάσεων µε κέντρο την πόλη της Καβάλας και µε πλήρη λειτουργία της Εγνατίας Οδού 3.2. Προσπελασιµότητα Για να εκτιµηθεί η παράµετρος της προσπελασιµότητας ως βασικός δείκτης χρησιµοποιήθηκε ο πληθυσµός που ωφελείται άµεσα από τη λειτουργία του άξονα. Ο «ωφελούµενος πληθυσµός» εκτιµήθηκε σε συνάρτηση µε την απόσταση επί του οδικού δικτύου λαµβάνοντας δύο κατηγορίες αποστάσεων: Πρώτον, τα 50 km από τις έδρες των Νοµών, απόσταση που εκφράζει µια περιοχή δυνητικής καθηµερινής µετακίνησης και εποµένως µια χωρολειτουργική ενότητα. εύτερον, τα 150 km από τα κέντρα των Περιφερειών, απόσταση που εκφράζει µια ευρύτερη περιοχή δυνητικά συχνών µετακινήσεων και εποµένως µε αυξηµένες πιθανότητες λειτουργικών διασυνδέσεων. 9

10 Σε σύγκριση µε το συνολικό πληθυσµό της Ζώνης IV, αυτός που εκτιµάται ως συνολικά ωφελούµενος από την Εγνατία Οδό είναι ιδιαίτερα υψηλός: Ο πληθυσµός που βρίσκεται σε απόσταση 50 km από τις έδρες των Νοµών διέλευσης του άξονα ανέρχεται σε κατοίκους. Ο πληθυσµός αυτός αντιστοιχεί στα 2/3 του συνολικού πληθυσµού της Ζώνης ΙV και στο 1/4 του πληθυσµού της Χώρας. Ο πληθυσµός που βρίσκεται σε απόσταση 150 km από τις έδρες των Περιφερειών της Ζώνης ΙV ανέρχεται σε κατοίκους και αντιπροσωπεύει το 90% του συνολικού πληθυσµού της Ζώνης IV και περίπου το 1/3 του πληθυσµού της Χώρας. Ο πληθυσµός που κατοικεί σε απόσταση 50 km από την Καβάλα ανέρχεται σε κατοίκους (11% του συνολικά ωφελούµενου πληθυσµού) είναι περίπου 5 φορές µεγαλύτερος από τον πληθυσµό της πόλης και 2 φορές µεγαλύτερος από τον πληθυσµό του συνολικού του νοµού. Χάρτης 7. υνητικά ωφελούµενος πληθυσµός από τη λειτουργία της Εγνατίας Οδού σε απόσταση 50 χλµ. από τις έδρες των Νοµών Σε όλες τις πόλεις και σε απόλυτα µεγέθη βελτιώνεται σηµαντικά η προσπελασιµότητα µε τη λειτουργία του άξονα, σε διαφορετικό ωστόσο βαθµό στην καθεµία. Οι πόλεις στις οποίες βελτιώνεται περισσότερο η προσπελασιµότητα είναι αυτές που βρίσκονται προς τα άκρα του άξονα, οι οποίες είναι οι λιγότερο προσπελάσιµες στο καθεστώς πριν από τη λειτουργία της 10

11 Οδού και ιδιαίτερα του δυτικού τοµέα. Η προσπελασιµότητα της Καβάλας βελτιώνεται επίσης, αλλά σε µικρότερο βαθµό από ότι στις πόλεις που βρίσκονται προς τα άκρα του αυτοκινητόδροµου. Χάρτης 8. Μεταβολή της προσπελασιµότητας των αστικών κέντρων µε την πλήρη λειτουργία της Εγνατίας Οδού 3.3. ικτύωση Στο Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, επισηµαίνεται η ανάγκη συγκρότησης ενός ισόρροπου και πολυκεντρικού δικτύου αστικών κέντρων σε συνδυασµό µε την ανάπτυξη ολοκληρωµένων συστηµάτων µεταφορών και βελτίωσης της προσπελασιµότητας και συνοχής τους. Στον παρακάτω Πίνακα παρουσιάζονται οι βασικές αστικές δικτυώσεις της Περιφέρειας ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που εντοπίζονται από το Περιφερειακό Πλαίσιο ή προτείνονται από αυτό ως βασικοί πόλοι αστικής ανάπτυξης. 11

12 Πίνακας 4. Αστικές δικτυώσεις στη Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης και βασικό οδικό δίκτυο διασύνδεσης Αστικά δίκτυα Πληθυσµός 2001 Βασικό Οδικό ίκτυο ιασύνδεσης ράµα Καβάλα Ξάνθη Εγνατία Οδός, κάθετος άξονας Ξάνθη Κοµοτηνή Αλεξανδρούπολη Εγνατία Οδός Αλεξανδρούπολη Ορεστιάδα Κάθετος άξονας ράµα Καβάλα Ξάνθη Κοµοτηνή Αλεξανδρούπολη Ορεστιάδα Εγνατία Οδός, κάθετοι άξονες Σύµφωνα µε την Εθνική Έρευνα Προέλευσης Προορισµού 1993, στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη έντονη ήταν το 1993 η διασύνδεση της ράµας µε την Καβάλα µε στοιχεία εξάρτησης της πρώτης από τη δεύτερη: το 45% περίπου των συνολικών µετακινήσεων από τη ράµα προς το σύνολο της Ελλάδας κατευθυνόταν στην Καβάλα. Μεγάλο ήταν και το ποσοστό µετακινήσεων µεταξύ Ξάνθης και Κοµοτηνής µε περισσότερο ισόρροπη τη µεταξύ τους διασύνδεση (ποσοστά 31% και 24% αντιστοίχως επί του συνόλου των µετακινήσεων από τις δύο προελεύσεις προς τη Χώρα). Σε σύγκριση µε την Κεντρική Μακεδονία, τα αστικά κέντρα της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης παρουσίαζαν, το 1993, µειωµένη διασύνδεση µε τη Θεσσαλονίκη. Μεγαλύτερη εξάρτηση από την τελευταία παρουσίαζε η ράµα και ακολούθως η Καβάλα, που είναι και τα πλησιέστερα σε αυτήν αστικά κέντρα. Από τα δειγµατοληπτικά στοιχεία της Έρευνας Προέλευσης Προορισµού έτους 2002 εκτιµάται ότι οι µετακινήσεις µεταξύ Καβάλας Ξάνθης Κοµοτηνής Αλεξανδρούπολης αυξήθηκαν σε ποσοστά από 85% 150%. Ειδικότερα, οι µετακινήσεις µεταξύ Καβάλας και των άλλων πόλεων της Περιφέρειας αυξήθηκαν εντυπωσιακά (85% για Ξάνθη, 100% για Κοµοτηνή και 125% για Αλεξανδρούπολη). Πρόκειται για πολύ µεγάλες αυξήσεις, αν ληφθεί υπόψη ότι µια αύξηση 100% σε 9 χρόνια αντιπροσωπεύει αύξηση του κυκλοφοριακού φόρτου κατά 8% ετησίως. Αναφέρεται ενδεικτικά ότι οι µετακινήσεις Αλεξανδρούπολης Κοµοτηνής αυξήθηκαν κατά 153% που ισούται µε αύξηση του κυκλοφοριακού φόρτου 11% ετησίως. Επισηµαίνεται ότι τη δεκαετία του 1990 ο µέσος ετήσιος ρυθµός αύξησης της ιδιοκτησίας αυτοκινήτου ήταν 5,6% (στοιχεία Eurostat για το σύνολο Χώρας). Εποµένως, τα υψηλότερα ποσοστά αύξησης των µετακινήσεων πρέπει να αποδοθούν και στην αυξηµένη χρήση του Ι.Χ. αυτοκινήτου λόγω της βελτιωµένης υποδοµής. 12

13 Χάρτης 9. Αυξήσεις των διανοµαρχιακών µετακινήσεων Κρίνεται ότι η λειτουργία 169 χιλιοµέτρων της Εγνατίας Οδού στον ανατολικό τοµέα, από το 2000 µέχρι το 2002, συνέβαλε καθοριστικά στις αυξήσεις αυτού του επιπέδου. Σηµειωτέον ότι και οι µετακινήσεις µεταξύ Θεσσαλονίκης και των παραπάνω πόλεων όλες επί του άξονα της Εγνατίας αυξήθηκαν από 95% (Θεσσαλονίκη Καβάλα) έως 108% (Θεσσαλονίκη Ξάνθη). Αντιθέτως, οι µετακινήσεις µεταξύ Θεσσαλονίκης και ράµας αυξήθηκαν µόνον κατά 45%. Γενικά, συµπεραίνεται πως η λειτουργία της Εγνατίας Οδού, καθώς και των κάθετων αξόνων, εκ των πραγµάτων βελτιώνει τη σύνδεση ανάµεσα στα αστικά κέντρα της Περιφέρειας και επηρεάζει καθοριστικά το πρότυπο χωρικής οργάνωσης. 4. Συνδυασµένες µεταφορές Τα δεδοµένα που προκύπτουν από τη µελέτη δεικτών για την παρακολούθηση των επιδράσεων της Εγνατίας Οδού δείχνουν ότι η λειτουργία του αυτοκινητόδροµου επιφέρει µεγάλες αλλαγές στην κινητικότητα µε αξιοσηµείωτη αύξηση των µετακινήσεων και παράλληλα µεγάλη αύξηση των συνδέσεων ανάµεσα στις περιφέρειες και τις πόλεις του Βορειοελλαδικού χώρου. Αυτή η αύξηση της κινητικότητας και της λειτουργικής διασύνδεσης θέτει ένα νέο πλαίσιο στη συζήτηση για τη λειτουργία των συνδυασµένων µεταφορών. 13

14 Η προώθηση των συνδυασµένων µεταφορών αποτελεί µία νέα καινοτόµα πολιτική που στηρίζει την ολιστική προσέγγιση του µεταφορικού συστήµατος καθώς στοχεύει στην ισορροπηµένη και αποδοτική χρήση της µεταφορικής χωρητικότητας (υποδοµή, µέσα, εξοπλισµό διαχείρισης). Σε γενικότερο επίπεδο, οι συνδυασµένες µεταφορές αποτελούν στρατηγικό άξονα της Ευρωπαϊκής πολιτικής των µεταφορών για την επίτευξη τόσο της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής όσο και της προστασίας του περιβάλλοντος. Σκοπός είναι να διαµορφωθούν ταχύτεροι, ασφαλέστεροι, ποιοτικότεροι και οικονοµικότεροι διάδροµοι συνδυασµένων µεταφορών, µε την προώθηση τόσο των ιευρωπαϊκών και Πανευρωπαϊκών οδικών και σιδηροδροµικών αξόνων, όσο και της Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων (Short Sea Shipping) και των Θαλάσσιων Λεωφορειόδροµων (Sea motorways), συµπεριλαµβανόµενων βεβαίως των πλωτών και αεροπορικών µεταφορών. ηλαδή, η έννοια του ανταγωνισµού µεταξύ των µέσων µεταφοράς πρέπει να αντικατασταθεί από την έννοια της αλληλοσυµπλήρωσης. Η διασύνδεση και διαλειτουργικότητα, αποτελούν τις βασικές έννοιες των συνδυασµένων µεταφορών. Απαραίτητη θεωρείται η δηµιουργία κέντρων εµπορευµατικών µεταφορών, που θα περιλαµβάνουν όλα τα µεταφορικά µέσα και η ενίσχυση του ρόλου των λιµανιών, σαν κόµβων συνδυασµένων µεταφορών. Σηµαντικοί παράγοντες θεωρούνται επίσης: (α) η επίλυση του θέµατος της προτυποποίησης των µέσων µοναδοποίησης (κυρίως container και παλέτες), και (β) η προώθηση των τεχνολογιών και δικτύων τηλεµατικής για τις µεταφορές (πληροφόρηση, διαχείριση, έλεγχος), µε χρήση ηλεκτρονικού τρόπου µετάδοσης στοιχείων (EDI), Ίντερνετ, αυτοµατοποιηµένων συστηµάτων αναγνώρισης και διαχείρισης φορτίων, καθιέρωση ηλεκτρονικού συνοδευτικού εγγράφου κλπ. Γενικά, θα πρέπει να έχουµε πάντα υπόψιν πως κατά τη εκτέλεση των συνδυασµένων µεταφορών, πρόσθετα µε το ροή προϊόντων παρατηρείται και η αντίστοιχη ροή πληροφοριών. Ο βαθµός αυτοµατοποίησης της πληροφορίας αυτής καθορίζει σε µεγάλο βαθµό το κόστος και την ποιότητα των συνδυασµένων µεταφορών. Ιδιαίτερα σε σχέση µε τα λιµάνια, θεωρείται πως αυτά που θα συνδέονται µε τους θαλάσσιους λεωφορειόδροµους θα έχουν κατάλληλες χερσαίες συνδέσεις και θα προσφέρουν υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης στους πελάτες των θαλάσσιων µεταφορών µικρών αποστάσεων. Οι αρχικές εκτιµήσεις του κόστους φαίνεται να δείχνουν ότι η καθιέρωση νέων τακτικών θαλάσσιων συνδέσεων θα είναι πολύ λιγότερο δαπανηρή από την κατασκευή αντίστοιχων νέων χερσαίων υποδοµών. Παρόλα αυτά, ο στόχος της Ευρωπαϊκής πολιτικής για της προώθηση των συνδυασµένων µεταφορών υπολείπεται κατά πολύ της επίτευξης του, 14

15 αφού στο σύνολο των µεταφορών το ποσοστό χρήσης των συνδυασµένων δεν ξεπερνά το 10% (σύµφωνα µε τα στοιχεία της Eurostat 2005). Σε αυτό το πλαίσιο, πρέπει να σηµειωθεί πως η βέλτιστη σύνδεση της Εγνατίας µε τα λιµάνια και τα αεροδρόµια του βορειοελλαδικού χώρου αποτέλεσε ένα από τα βασικότερα ζητούµενα κατά το σχεδιασµό της και αποτελεί βασική συνιστώσα του αναπτυξιακού ρόλου του άξονα. Στη Ζώνη IV το σύστηµα µεταφορών συµπληρώνεται µε τη σύνδεση της Εγνατίας Οδού και των κάθετων αξόνων µε 5 λιµάνια, 8 αεροδρόµια καθώς και το σιδηροδροµικό δίκτυο. Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης υπάρχουν δύο αεροδρόµια (Καβάλας και Αλεξανδρούπολης) που κατατάσσονται ως διεθνή και δύο λιµάνια (Καβάλας και Αλεξανδρούπολης) που κατατάσσονται ως εθνικής σηµασίας. Το γεγονός αυτός αναδεικνύει και τον κοµβικό ρόλο των πόλεων της Καβάλας και της Αλεξανδρούπολης. Η Εγνατία Οδός, µέσω των κάθετων αξόνων, συνδέεται επίσης µε το δίκτυο των Πανευρωπαϊκών ιαδρόµων (ΤΙΝΑ). Συγκεκριµένα, οι Κάθετοι Άξονες Αρδάνιο Ορµένιο και Κοµοτηνή Νυµφαία, καθώς και το τµήµα Κοµοτηνή Αλεξανδρούπολη, αποτελούν τµήµατα του ιαδρόµου ΙΧ. Ο Άξονας Θεσσαλονίκη Προµαχώνας είναι µέρος του ιαδρόµου IV και o άξονας Θεσσαλονίκη Εύζωνοι εντάσσεται στο ιάδροµο Χ. Ο τελευταίος θα συνδεθεί και σε δεύτερο σηµείο µε την Εγνατία Οδό, µέσω του Κάθετου Άξονα Σιάτιστα Κρυσταλλοπηγή. Οι παραπάνω συνδέσεις καθώς και η διασύνδεση µε Τουρκία µέσω του ιαδρόµου Θεσσαλονίκη Κωνσταντινούπολη καταδεικνύουν τον κρίσιµο ρόλο της Εγνατίας Οδού ως σπονδυλική στήλη ενός συστήµατος συνδυασµένων µεταφορών στην ευρύτερη περιοχή της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης. Από την άλλη πλευρά, ένας από τους σηµαντικότερους για τις Ευρωπαϊκές µεταφορές θαλάσσιος λεωφορειόδροµος είναι της Αδριατικής. Tα συγκριτικά πλεονεκτήµατα κόστους µεταφοράς, ταχύτητας και αξιοπιστίας του διαδρόµου της Αδριατικής έναντι των οδικών αξόνων µέσω Βουλγαρίας Ρουµανίας προς το βορρά ή µέσω Βουλγαρίας ΠΓ Μ Αλβανίας (παραεγνατία), έχουν καταστήσει τον θαλάσσιο λεωφορειόδροµο της Αδριατικής ως τον σηµαντικότερο άξονα µεταφορών των νοτίων Βαλκανίων µε την Ευρώπη. Όλα τα παραπάνω δείχνουν ότι η Ηγουµενίτσα µε το λιµάνι της καθίσταται ο κυριότερος κόµβος των συνδυασµένων µεταφορών στην υτική Ελλάδα. Τα υπόλοιπα λιµάνια της Βορείου Ελλάδας αναµένεται επίσης να παίξουν επίσης πιο ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη και χρήση των συνδυασµένων µεταφορών στο χώρο της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης. 15

16 Σε σχέση ειδικότερα µε το λιµάνι της Καβάλας, καθοριστική για την ολοκληρωµένη ένταξή του στο σύστηµα συνδυασµένων µεταφορών της Εγνατίας Οδού αποτελεί η προοπτική αναβάθµισης του και λειτουργίας του ως πόλος έλξης εθνικού και διεθνούς διαµετακοµιστικού εµπορίου. Η συµφωνία συνεργασίας µε τα λιµάνια της Ηγουµενίτσας και του Τάρανδο (Ιταλία) θεωρείται σηµαντικό βήµα για την ανάπτυξη ενός έξυπνου συστήµατος συνδυασµένων µεταφορών µεταξύ Ιταλίας, Ελλάδας και των υπόλοιπων όµορων χωρών της ΝΑ Ευρώπης (Βουλγαρία, Τουρκία), αλλά και προς τη Μέση Ανατολή και τις χώρες της Μαύρης Θάλασσας. Ως βασική αδυναµία θεωρείται όµως το ότι η σιδηροδροµική γραµµή που εξυπηρετεί την Ανατολική Μακεδονία-Θράκη δεν περνάει από το Ν. Καβάλας. Ευοίωνη προοπτική ανοίγεται όµως δεδοµένου ότι µεταξύ των έργων που εντάσσονται στον προγραµµατισµό της ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. εντάσσεται και η νέα σιδηροδροµική σύνδεση Θεσσαλονίκης Καβάλας, µέσω Αµφίπολης, στο οποίο συµπεριλαµβάνεται και η σύνδεση µε το νέο λιµάνι Καβάλας. Σηµαντικό πλεονέκτηµα για το νέο λιµάνι Καβάλας είναι η άµεση πρόσβαση στην Εγνατία Οδό, και κατ επέκταση στο διάδροµο πρόσβασης στο µεθοριακό σταθµό Προµαχώνα (µέσω Σερρών) και ακολούθως στο βασικό άξονα του διευρωπαϊκού δικτύου Νις Σόφια - Φιλιππούπολη Ανδριανούπολη Κωνσταντινούπολη, και µέσω αυτού στο διευρωπαϊκό αυτοκινητόδροµο Βορρά-Νότου. Σηµειώνεται ότι η διεθνής πύλη του Προµαχώνα στο Ν. Σερρών αποτελεί και πρόσβαση προς την Ρουµανία και την Ουγγαρία και διαµέσου αυτών προς τα υπόλοιπα κράτη της Ανατολικής Ευρώπης και της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών (πρώην ΕΣΣ ), ενώ εναλλακτικές προσβάσεις προς τη Βουλγαρία είναι οι µελλοντικές πύλες του Εχινού Ν. Ξάνθης και της Εξοχής Ν. ράµας. Εποµένως µελλοντικά η αύξηση της δραστηριότητας του λιµένα της Καβάλας θα συνδυαστεί µε την ανάδειξή του σε διαµετακοµιστικό λιµενικό κόµβο, συµπληρωµατικά ή ανταγωνιστικά µε τους λιµένες Αλεξανδρούπολης και Θεσσαλονίκης. Επίσης, η Εγνατία Οδός (διαµέσου του κόµβου του Αγίου Ανδρέα που απέχει µόλις 5 λεπτά από το λιµάνι της Νέας Περάµου) εξυπηρετεί άµεσα την επιτυχή λειτουργία της πορθµειακής γραµµής Νέας Περάµου Πρίνου Θάσου, δίνοντας τη δυνατότητα στους ταξιδιώτες της Κεντρικής και υτικής Μακεδονίας (που έρχονται από υτικά Θεσσαλονίκη) να συντοµεύσουν το ταξίδι τους προς τη Θάσο, χωρίς να είναι αναγκασµένοι να φτάσουν µέχρι την πόλη της Καβάλας, στους δε οδηγούς των µεγάλων φορτηγών αυτοκινήτων να µην επιβαρύνουν το κέντρο της Καβάλας ή το τουριστικό λιµάνι της Κεραµωτής. 16

17 Η ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. θα παρακολουθήσει την ανάπτυξη και λειτουργία των συνδυασµένων µεταφορών µέσω του αντίστοιχου δείκτη του Παρατηρητηρίου. Ο δείκτης, δηλαδή, «συνδυασµένες µεταφορές», αφορά στην ανίχνευση και καταγραφή δεδοµένων σχετικά µε τη µεταφορά αγαθών και προσώπων µε σιδηροδροµικά ή θαλάσσια µέσα που στη συνέχεια προωθούνται οδικά στην περιοχή επιρροής της Εγνατίας Οδού και αντίστροφα. Ο απώτερος στόχος µέσω του υπολογισµού αυτού του δείκτη είναι: (α) η καταγραφή και επισήµανση δυνατοτήτων ανάπτυξης των συνδυασµένων µεταφορών, και (β) ο εντοπισµός προβληµάτων των άλλων µέσων µεταφοράς, ανάλογα µε τη συµµετοχή τους σε συνδυασµένες µεταφορές και στη συνέχεια επίλυσή τους είτε µε βελτίωση υποδοµών, είτε µε διευκόλυνση διαδικασιών. Κατ αυτό τον τρόπο τα οφέλη που θα προκύψουν από την παρακολούθηση του δείκτη «συνδυασµένες µεταφορές» σχετίζονται µε: (α) δυνατότητα για καλύτερο προγραµµατισµό στην παροχή συγκοινωνιακής υποδοµής, ώστε να µπορεί να εξυπηρετήσει την εκτιµώµενη ζήτηση σε ικανοποιητικό βαθµό και κάτω από συνθήκες ασφάλειας για την κίνηση των οχηµάτων, (β) τεκµηριωµένη εκτίµηση διερεύνηση της στάσης του επιβατικού κοινού απέναντι στα διάφορα µεταφορικά µέσα, (γ) ανίχνευση των χαρακτηριστικών που επιδρούν στην επιλογή µεταφορικού µέσου σε υπεραστικό επίπεδο και προσπάθεια βελτίωσης των αδύναµων σηµείων κάθε επιλογής (ιδιαίτερα το κόστος και την ασφάλεια) Επιπλέον, η καταγραφή όλων των µεταφορικών µέσων που βρίσκονται στη Ζώνη Επιρροής της Εγνατίας Οδού, της δυναµικότητάς τους και της απόστασης και χρονοαπόστασης από τον πλησιέστερο κόµβο της Εγνατίας Οδού, θα αποτελέσει αντικείµενο ειδικής µελέτης που πρόκειται να εκπονήσει το Παρατηρητήριο εντός του πενταετούς επιχειρησιακού προγράµµατός του. Στο πρόγραµµα µελετών του Παρατηρητηρίου εντάσσεται επίσης η µέτρηση και παρακολούθηση άλλων δεικτών που σχετίζονται µε τις συνδυασµένες µεταφορές και που αφορούν στις εµπορευµατικές µετακινήσεις, στο γενικευµένο κόστος µεταφοράς, στις παράγωγες µετακινήσεις, στις µεταβολές των µετακινήσεων κατά µεταφορικό µέσο, και στην κίνηση στους µεθοριακούς σταθµούς. 17

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ εκ. 2005 Η παρούσα Ενηµερωτική Έκθεση αποτελεί µια συνοπτική θεώρηση των επιδράσεων της Εγνατίας Οδού στον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΔ-Β-8: ΧΡΟΝΟΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΔ-Β-8: ΧΡΟΝΟΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά τη χρονοαπόσταση μεταξύ των πόλεων στην Ζώνη Επιρροής της Εγνατίας Οδού με τη χρήση οδικών μεταφορικών μέσων. Η χρονοαπόσταση μεταξύ πόλεων

Διαβάστε περισσότερα

Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών: Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ πύλη προς την Ευρώπη. Καθ. Παρασκευάς Σαββαΐδης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών: Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ πύλη προς την Ευρώπη. Καθ. Παρασκευάς Σαββαΐδης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών: Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ πύλη προς την Ευρώπη Καθ. Παρασκευάς Σαββαΐδης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ... Τα συστήματα μεταφορών στην Ευρώπη αναπτύσσονταν κατά κύριο

Διαβάστε περισσότερα

Εγνατία Οδός: Άξονας ανάπτυξης και συνεργασίας

Εγνατία Οδός: Άξονας ανάπτυξης και συνεργασίας Εγνατία Οδός: Άξονας ανάπτυξης και συνεργασίας Η Εγνατία Οδός δεν αποτελεί μόνον έναν σημαντικό άξονα μεταφορών που συνδέει τα μεγάλα αστικά κέντρα και αναπτύσσει τον βορειοελλαδικό χώρο, αλλά αναμένεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε.: Ιστορία και Προοπτικές. Καθ. Παρασκευάς Σαββαΐδης Πρόεδρος και ιευθύνων Σύμβουλος

ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε.: Ιστορία και Προοπτικές. Καθ. Παρασκευάς Σαββαΐδης Πρόεδρος και ιευθύνων Σύμβουλος ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε.: Ιστορία και Προοπτικές Καθ. Παρασκευάς Σαββαΐδης Πρόεδρος και ιευθύνων Σύμβουλος ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Από το 1997 μέχρι το 2009 η Εγνατία Οδός ΑΕ κατασκεύασε τον μεγαλύτερο οδικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΤRΑ14: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΤRΑ14: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΤRΑ14: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά τα χαρακτηριστικά των μετακινήσεων επί του άξονα και ειδικότερα τα ακόλουθα: α) προέλευση-προορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA05: ΧΡΟΝΟΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA05: ΧΡΟΝΟΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά τη χρονοαπόσταση μεταξύ των πόλεων στην Ζώνη Επιρροής της Εγνατίας Οδού με τη χρήση οδικών μεταφορικών μέσων. Η χρονοαπόσταση μεταξύ πόλεων

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές ανάπτυξης του Τουρισμού στην Ηγουμενίτσα και στο Νομό Θεσπρωτίας που διαμορφώνονται με την ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού

Προοπτικές ανάπτυξης του Τουρισμού στην Ηγουμενίτσα και στο Νομό Θεσπρωτίας που διαμορφώνονται με την ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού Εισηγητής: Σωκράτης Σεϊτανίδης Προοπτικές ανάπτυξης του Τουρισμού στην Ηγουμενίτσα και στο Νομό Θεσπρωτίας που διαμορφώνονται με την ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού παρακολούθηση των χωρικών επιδράσεων του

Διαβάστε περισσότερα

κόμβος στο δίαυλο Ορέων έως το ακρωτήρι Ταπιά Κόμβος στο δίαυλο Κνιμίδα μέσω των νήσων Λιχάδων

κόμβος στο δίαυλο Ορέων έως το ακρωτήρι Ταπιά Κόμβος στο δίαυλο Κνιμίδα μέσω των νήσων Λιχάδων Ζεύξη του Μαλιακού Κόλπου μέσω Έυβοιας Δύο γέφυρες σύνδεσης Εύβοιας Ηπειρωτικής Ελλάδας. Συμβατική οδός στη Βόρεια Εύβοια με κόμβους πρόσβασης στο τοπικό δίκτυο, κόμβος στο δίαυλο Ορέων έως το ακρωτήρι

Διαβάστε περισσότερα

Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού

Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού ΗΜΕΡΙΔΑ: «Παρατηρητήριο κοινωνικοοικονομικών μεγεθών και αστικών δεικτών Habitat», URBAN II Η Κομοτηνή στον 21ο αιώνα: Παρακολουθώντας το σήμερα Σχεδιάζοντας το αύριο B. Φούρκας Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

1.1. ΖΩΝΗ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ V...42 1.2. ΖΩΝΗ ΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ...47 1.2. ΖΩΝΗ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ (TEN - TINA)...51 2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ... 57

1.1. ΖΩΝΗ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ V...42 1.2. ΖΩΝΗ ΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ...47 1.2. ΖΩΝΗ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ (TEN - TINA)...51 2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ... 57 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ i. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ...10 ii. ΟΝΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ...11 ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 13 EXECUTIVE SUMMARY... 29 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ... 42 1.1. ΖΩΝΗ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ V...42

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA01: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΦΟΡΤΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA01: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΦΟΡΤΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την Ετήσια Μέση Ημερήσια Κυκλοφορία (Ε.Μ.Η.Κ.), δηλαδή τον μέσο ημερήσιο αριθμό οχημάτων που κινήθηκαν μεταξύ δύο διαδοχικών ανισόπεδων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET06: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET06: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει δεδομένα σχετικά με τα αεροδρόμια, τους σιδηροδρομικούς σταθμούς και τα λιμάνια που βρίσκονται στις Περιφέρειες της Ζώνης Επιρροής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΒΕ ΕΒΕΘ ΣΒΒΕ EU UNECE SOLE EUROPE ΣΥΝ Ε &L ΟΦΑΕ

ΣΕΒΕ ΕΒΕΘ ΣΒΒΕ EU UNECE SOLE EUROPE ΣΥΝ Ε &L ΟΦΑΕ ΣΒΒΕ ΣΕΒΕ ΕΒΕΘ ΕΕL ILME EU UNECE SOLE EUROPE ΟΣΕ ΟΛΘ ΠΕΕ ΟΦΑΕ ΣΕΜΒΕ ΣΥΝ Ε &L ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ LOGISTICS ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑ Α Συµπεράσµατα της ηµερίδας «Logistics 2004 ίκτυα Μεταφορών

Διαβάστε περισσότερα

Internet: http://www.egnatia.gr http://observatory.egnatia.gr. Εγνατία Οδός Α.Ε. 2005 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙ ΡΑΣΕΙΣ

Internet: http://www.egnatia.gr http://observatory.egnatia.gr. Εγνατία Οδός Α.Ε. 2005 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙ ΡΑΣΕΙΣ Η παρούσα Έκθεση βασίζεται στα αποτελέσματα των δεικτών χωρικών επιδράσεων που επεξεργάζεται το Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού Α.Ε., καθώς και στα δεδομένα της συνολικής Έκθεσης «Κατάσταση Περιφερειών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Κείμενο του ενημερωτικού εντύπου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Κείμενο του ενημερωτικού εντύπου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Κείμενο του ενημερωτικού εντύπου [ΕΓΝΑΤΙΑ - κείμενο εντύπου.doc] ΑΝΚΟ σελ 1/5 ΕΓΝΑΤΙΑ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Η Εγνατία οδός είναι ένα έργο εξαιρετικά σημαντικό για την ανάπτυξη του τόπου. Ένας αυτοκινητόδρομος

Διαβάστε περισσότερα

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα»

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» «Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» του Andrea Campagna, τεχνικού & επιστημονικού συντονιστή του έργου FutureMed Project n 2S-MED11-29 Project co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF)

Διαβάστε περισσότερα

4η Ετήσια Έκθεση Αποτελεσμάτων

4η Ετήσια Έκθεση Αποτελεσμάτων Τα περιεχόμενα και οι τυχόν απόψεις που φιλοξενούνται στις εκθέσεις και τα κείμενα εργασίας του Παρατηρητηρίου δεν αντανακλούν απαραίτητα την σύμφωνη γνώμη της εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Επιτρέπεται η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 13.1 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Μορφολογία - Γενικά Ο νοµός Καβάλας είναι ο µόνος µη συνοριακός νοµός της Περιφέρειας και ο νοµός µε το µεγαλύτερο ανάπτυγµα θαλάσσιου µετώπου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, ανταποκρινόμενο στην ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

Λιμάνι Πατρών: Ολοκληρωμένος πολυτροπικός διάδρομος στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών

Λιμάνι Πατρών: Ολοκληρωμένος πολυτροπικός διάδρομος στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών Λιμάνι Πατρών: Ολοκληρωμένος πολυτροπικός διάδρομος στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών Το λιμάνι της Πάτρας από τον 11 ο π.χ. αιώνα έχει συνδεθεί με την ιστορική ανάπτυξη της Πάτρας και της ευρύτερης περιφέρειας.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ Δεκέμβριος 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει δεδομένα σχετικά με τα αεροδρόμια, τους σιδηροδρομικούς σταθμούς και τα λιμάνια που βρίσκονται στις Περιφέρειες της

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ.. 1 1.1. Σχεδιασμός των μεταφορών... 1 1.2. Κατηγοριοποίηση Δομικά στοιχεία των μεταφορών.. 2 1.3. Βασικοί άξονες της Ευρωπαϊκής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία. Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά

Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία. Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά 1 2 Η Εγνατία Οδός δίνει άλλες διαστάσεις και ευκαιρίες στην επισκεψιμότητα. Η δυνατότητα του επισκέπτη να διασχίσει όλη

Διαβάστε περισσότερα

2. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

2. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 2. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Προµήθεια, Εγκατάσταση, Προσωρινή Λειτουργία και Συντήρηση Συστήµατος Ηλεκτρονικών ιοδίων (ΣΗ ) απρόσκοπτης διέλευσης από πολλαπλές λωρίδες κυκλοφορίας (Multi-lane Free Flow) στην

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ. Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ. Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ηµήτριος Α. Τσαµπούλας, Καθηγητής ΕΜΠ Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ ΑΘΗΝΑ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 οµή Παρουσίασης 1. Υφιστάµενη κατάσταση στην Πρωτεύουσα

Διαβάστε περισσότερα

«Η συµβολή του τοµέα των µεταφορών στην οικονοµία της Ελλάδας και ο ρόλος της έρευνας»

«Η συµβολή του τοµέα των µεταφορών στην οικονοµία της Ελλάδας και ο ρόλος της έρευνας» ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Τοµέας : METAΦΟΡΕΣ & Logistics 1 η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ» «Η συµβολή του τοµέα των µεταφορών στην οικονοµία της Ελλάδας και ο ρόλος της έρευνας» Μαρία Μποϊλέ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ENV08: ΕΓΓΥΤΗΤΑ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ENV08: ΕΓΓΥΤΗΤΑ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το πλήθος και το ποσοστό των προστατευόμενων περιοχών (Φύση 2000, Ramsar, τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους) των οποίων το κέντρο βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET07: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΕΣ ΒΙ.ΠΕ. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET07: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΕΣ ΒΙ.ΠΕ. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Μάιος 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET07: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΕΣ ΒΙ.ΠΕ. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει δεδομένα σχετικά με τις Βιομηχανικές Περιοχές (ΒΙΠΕ) καθώς και ορισμένες

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Εργασίας: Η Εγνατία Οδός στο χωροταξικό σχεδιασμό

Κείμενο Εργασίας: Η Εγνατία Οδός στο χωροταξικό σχεδιασμό www.egnatia.gr Κείμενο Εργασίας: Η Εγνατία Οδός στο χωροταξικό σχεδιασμό observatory.egnatia.gr Σεπτέμβριος 2013 Το κείμενο εργασίας επιχειρεί μια πρώτη εξέταση του ρόλου της Εγνατίας Οδού στο χωροταξικό

Διαβάστε περισσότερα

KOINO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (Αναθεώρηση)

KOINO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (Αναθεώρηση) KOINO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (Αναθεώρηση) INTERREG III A / PHARE CBC ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΕΙΣΑΓΩΓΗ I. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ To ΠΚΠ INTERREG IIIΑ/PHARE CBC Ελλάδα Βουλγαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Κράτος μέλος: Ελλάδα. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Κράτος μέλος: Ελλάδα. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX [ ](2012) XXX σχέδιο ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Κράτος μέλος: Ελλάδα που συνοδεύει το έγγραφο ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά στην αξία των εισαγωγών και εξαγωγών ανά Περιφέρεια από και προς τις χώρες της ΕΕ ή τρίτες χώρες, καθώς και τη σχέση των εξαγωγών ως προς

Διαβάστε περισσότερα

Α. Γενικά Στοιχεία. Β. Παράρτηµα (παρακαλούµε επισυνάψτε)

Α. Γενικά Στοιχεία. Β. Παράρτηµα (παρακαλούµε επισυνάψτε) Α. Γενικά Στοιχεία 1. Περιφέρεια: Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης Νοµαρχία: Ροδόπης ΟΤΑ: ήµος Ιάσµου 2. Τίτλος έργου: Ωρίµανση Μελετών και ιαδικασιών Προσέλκυσης Επενδυτών ιεθνούς Εµπορευµατικού Σταθµού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την αξία των εισαγωγών και εξαγωγών ανά Περιφέρεια από και προς τις χώρες της ΕΕ ή τρίτες χώρες, καθώς και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 AΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 AΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 AΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Άξονες του Προγράμματος 103 5. ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 5.1. ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το πρόγραμμα INTERREG IIIA/ PHARE CBC Ελλάδα Βουλγαρία αποτελείται από πέντε (5) Άξονες

Διαβάστε περισσότερα

8.1.1 Οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης

8.1.1 Οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 : ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΥΠΟ ΟΜΗ 8.1 Οδική Υποδοµή 8.1.1 Οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης Το θεσµοθετηµένο κύριο οδικό δίκτυο της Περιφέρειας περιλαµβάνει τις εθνικές οδούς και το

Διαβάστε περισσότερα

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια ΠΣ ΑΤΜ - ΤΕΕ Επιστηµονική Ηµερίδα Παρόδιες χρήσεις γης και διαχείριση προσβάσεων Αθήνα, 26-27 Απριλίου 2001 Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια Γιώργος Γιαννής Μαθιός Καρλαύτης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει την ταξινόμηση (α) όλων των αστικών κέντρων και των πρωτευουσών των νομών της Ζώνης IV κατά πληθυσμιακό μέγεθος, (β) των αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τα πρώτα αποτελέσµατα της έρευνας αξιολόγησης υπηρεσιών και δικτύου του ΟΑΣΘ την οποία διεξάγει το Ινστιτούτο Μεταφορών για λογαριασµό του Συµβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ),

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες ανάπτυξης για το Λιμένα Θεσσαλονίκης και συνεισφορά στην τοπική και περιφερειακή οικονομία

Ευκαιρίες ανάπτυξης για το Λιμένα Θεσσαλονίκης και συνεισφορά στην τοπική και περιφερειακή οικονομία Ευκαιρίες ανάπτυξης για το Λιμένα Θεσσαλονίκης και συνεισφορά στην τοπική και περιφερειακή οικονομία Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2014 Με την υποστήριξη της: Οι μεγαλύτερες δυνατότητες ανάπτυξης των ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος

Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

3ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ REAL ESTATE REAL ESTATE - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΑ. B. Φούρκας, Προϊστ. Παρατηρητηρίου Εγνατίας Οδού, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

3ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ REAL ESTATE REAL ESTATE - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΑ. B. Φούρκας, Προϊστ. Παρατηρητηρίου Εγνατίας Οδού, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. 1 3ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ REAL ESTATE REAL ESTATE - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΑ 11-13, Σεπτ. 2008 73η Δ.Ε.Θ. B. Φούρκας, Προϊστ. Παρατηρητηρίου Εγνατίας Οδού, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Η επίδραση των οδικών αξόνων στην

Διαβάστε περισσότερα

«Μελέτες υτικών Επεκτάσεων (Καλαµπάκα Γιάννενα, Γιάννενα Ηγουµενίτσα, Καλαµπάκα Κοζάνη Καστοριά και Γιάννενα Αντίρριο)»

«Μελέτες υτικών Επεκτάσεων (Καλαµπάκα Γιάννενα, Γιάννενα Ηγουµενίτσα, Καλαµπάκα Κοζάνη Καστοριά και Γιάννενα Αντίρριο)» Κ. ΜΟΥΡΟΥ ΕΛΗΣ ΑΡΧΙΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΑΠ/ ΙΜΕΧ «Μελέτες υτικών Επεκτάσεων (Καλαµπάκα Γιάννενα, Γιάννενα Ηγουµενίτσα, Καλαµπάκα Κοζάνη Καστοριά και Γιάννενα Αντίρριο)» 1. Εισαγωγή: Το έργο αποτελεί τµήµα του ευρύτερου

Διαβάστε περισσότερα

H ANEK σε μια ματιά: 12 Ιδιόκτητα πλοία 16 υπό διαχείρηση. 50 Λιμάνια σε προσέγγιση. >100 διαφορετικοί προορισμοί και εξυπηρετούμενες γραμμές.

H ANEK σε μια ματιά: 12 Ιδιόκτητα πλοία 16 υπό διαχείρηση. 50 Λιμάνια σε προσέγγιση. >100 διαφορετικοί προορισμοί και εξυπηρετούμενες γραμμές. Παρουσίαση έργου, Χανιά 10 Μαΐου 2012 H ANEK σε μια ματιά: Ο Όμιλος εταιρειών ΑΝΕΚ LINES ασχολείται, κυρίως, με τη διαχείριση ιδιόκτητων και ναυλωμένων πλοίων επιβατηγού και φορτηγού ναυτιλίας για 44 και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ Δ/ΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. GREEK EU Presidency Summit. February 17 th 18 th

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ Δ/ΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. GREEK EU Presidency Summit. February 17 th 18 th ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ Δ/ΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. GREEK EU Presidency Summit February 17 th 18 th Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και για την ευκαιρία που μου δίνεται, εκπροσωπώντας το λιμένα

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρητήριο ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Παρατηρητήριο ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Παρατηρητήριο ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2009-2012 Ιούνιος 2014

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2009-2012 Ιούνιος 2014 Το παρόν κείμενο εργασίας παρουσιάζει τα αποτελέσματα επεξεργασίας δεδομένων της ΕΛΣΤΑΤ για την εξέλιξη της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας στις Περιφέρειες διέλευσης της Εγνατίας Οδού και των καθέτων

Διαβάστε περισσότερα

H ANEK σε μια ματιά: 12 Ιδιόκτητα πλοία 13 υπό διαχείρηση. 50 Λιμάνια σε προσέγγιση. >100 διαφορετικοί προορισμοί και εξυπηρετούμενες γραμμές.

H ANEK σε μια ματιά: 12 Ιδιόκτητα πλοία 13 υπό διαχείρηση. 50 Λιμάνια σε προσέγγιση. >100 διαφορετικοί προορισμοί και εξυπηρετούμενες γραμμές. Παρουσίαση έργου, Πάτρα 2 Οκτωβρίου 2012 H ANEK σε μια ματιά: Ο Όμιλος εταιρειών ΑΝΕΚ LINES ασχολείται, κυρίως, με τη διαχείριση ιδιόκτητων και ναυλωμένων πλοίων επιβατηγού και φορτηγού ναυτιλίας για 44

Διαβάστε περισσότερα

«Εγνατία Οδός Α.Ε.» : ραστηριότητες έτους 2013

«Εγνατία Οδός Α.Ε.» : ραστηριότητες έτους 2013 «Εγνατία Οδός Α.Ε.» : ραστηριότητες έτους 2013 H «Εγνατία Οδός Α.Ε.» κατά τη χρονική περίοδο από 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 εκεµβρίου 2013 ενέτεινε τις προσπάθειές της για την υλοποίηση των καταστατικών της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ-ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ-ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ-ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ Μάρτιος 2013 Το Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού προσφέρει γενικότερες υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

3 η Έκθεση Χωρικών Επιδράσεων

3 η Έκθεση Χωρικών Επιδράσεων 3 η Έκθεση Χωρικών Επιδράσεων Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2015 1 Η 3η Έκθεση Χωρικών Επιδράσεων αφορά στη συνθετική ανάλυση και παρουσίαση των επιδράσεων συνολικά του συστήματος Εγνατία Οδός και Κάθετοι Άξονες

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερωτικό δελτίο. Αύγουστος 2008. ΟΛΥΜΠΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. Ριζαρείου 4, Χαλάνδρι 152 33 Tηλ. +30 210 68 43 041 Fax +30 210 68 43 049

Ενηµερωτικό δελτίο. Αύγουστος 2008. ΟΛΥΜΠΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. Ριζαρείου 4, Χαλάνδρι 152 33 Tηλ. +30 210 68 43 041 Fax +30 210 68 43 049 Ενηµερωτικό δελτίο Αύγουστος 2008 Επισκόπηση του Έργου Η ΟΛΥΜΠΙΑ Ο ΟΣ είναι το µεγαλύτερο και δυσκολότερο έργο του φιλόδοξου προγράµµατος ανάπτυξης υποδοµών «ρόµοι Ανάπτυξης» που το Ελληνικό ηµόσιο έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΜΕ ΟΡΙΖΟΝΤΑ ΤΟ 2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΜΕ ΟΡΙΖΟΝΤΑ ΤΟ 2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΜΕ ΟΡΙΖΟΝΤΑ ΤΟ 2020 Α.Ρογκάν 1, Κ.Ηλιόπουλος 2, Γ.Γιαννής 3, Β.Ψαράκη 3, Χ.Σολοµωνίδης 1, Π.Καρατσάµη 4, Ε.Κασάπη 4, Χ. ρίτσα 4, Σ.Παντελιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει την ταξινόμηση (α) όλων των αστικών κέντρων και των πρωτευουσών των νομών της Ζώνης IV κατά πληθυσμιακό μέγεθος, (β) των αστικών

Διαβάστε περισσότερα

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας»

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» «Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» Εισηγήτρια : Ζησοπούλου Δώρα Πολ. Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος MSc Περιβαλλοντολόγος Υπεύθυνη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ».

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Εισηγήτρια κα Ελευθερία Φτακλάκη, Αντιπεριφερειάρχης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΕΣ 2014-2020

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020 ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Π-4: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Π-4: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό και τη μεταβολή του ανά Περιφέρεια, Νομό και Δήμο της Ζώνης IV. Η σκοπιμότητα του δείκτη αφορά στην γνώση των μακροσκοπικών

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφοριακή Ικανότητα Υπεραστικών Οδών

Κυκλοφοριακή Ικανότητα Υπεραστικών Οδών Κυκλοφοριακή Ικανότητα Υπεραστικών Οδών Κυκλοφοριακή ικανότητα ενός οδικού τµήµατος ορίζεται ως ο µέγιστος φόρτος που µπορεί να εξυπηρετηθεί όταν πληρούνται συγκεκριµένες λειτουργικές συνθήκες Κυκλοφοριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Ε..Α. Μεταφορών) Αθήνα, 28 / 11 / 2014 Αρ. Πρωτ: 2031 / Φ.97 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Ταχ. /νση Αγ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

Διεπιστηµονικότητα στις µελέτες. Καθ. Παρασκευάς Σαββαΐδης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος

Διεπιστηµονικότητα στις µελέτες. Καθ. Παρασκευάς Σαββαΐδης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος Διεπιστηµονικότητα στις µελέτες και τα έργα της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Καθ. Παρασκευάς Σαββαΐδης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Από το 1997 µέχρι το 2009 η Εγνατία Οδός ΑΕ κατασκεύασε

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001)

Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001) Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001) «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για το χαρακτηρισμό μιας περιοχής ως αστικής, μιας γραμμής ως

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση µελέτης εικτών Προσπελασιµότητας για τους Τόπους Ειδικού Ενδιαφέροντος Κωδ. Αναφοράς 5403» ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α. Πλέσιας, πολιτικός μηχανικός Γ.Γ.της ΔΕ ΤΕΕ Θράκης επιμελητής της ΜΕ ΓΓΔΕ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα εισήγηση διαμορφώθηκε από Ομάδες

Διαβάστε περισσότερα

Στο συνηµµένο Υπόµνηµα επισυνάπτουµε το σκεπτικό και τα βασικά θέµατα που επιθυµούµε να συζητήσουµε µαζί σας στο άµεσο µέλλον.

Στο συνηµµένο Υπόµνηµα επισυνάπτουµε το σκεπτικό και τα βασικά θέµατα που επιθυµούµε να συζητήσουµε µαζί σας στο άµεσο µέλλον. 25 Σεπτεµβρίου 2012 Α.Π. 02190 κ. Κωστή Χατζηδάκη Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων Νίκης 5-7 101 80 Αθήνα Θέµα: «Τα Logistics µοχλός ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας»

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ» ΕΚΔΟΘΕΝΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΦΠΑ [ΠΟΛ..]

«ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ» ΕΚΔΟΘΕΝΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΦΠΑ [ΠΟΛ..] ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι «ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ» ΕΚΔΟΘΕΝΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΦΠΑ [ΠΟΛ..] Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡΧΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΦΜ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ, ΠΑΘΕ ΚΑΙ ΙΟΝΙΑ Ο ΟΣ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ, ΠΑΘΕ ΚΑΙ ΙΟΝΙΑ Ο ΟΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ, ΠΑΘΕ ΚΑΙ ΙΟΝΙΑ Ο ΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στα πλαίσια πρακτικής άσκησης στο Παρατηρητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

B. Φούρκας. Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού

B. Φούρκας. Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού B. Φούρκας Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Υποδομή χωρικών δεδομένων 2. Οδικό δίκτυο: καταγραφή και επεξεργασία i. πρωτογενή & δευτερογενή δεδομένα ii. εργασίες και μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

Θράκης 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Ξάνθη, 12 Μαϊου 2015

Θράκης 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Ξάνθη, 12 Μαϊου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 2020 Ξάνθη, 12 Μαϊου 2015 Παρουσίαση: Βασίλης Πιτσινίγκος

Διαβάστε περισσότερα

Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος

Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος 2 ΤΟ ΘΕΜΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Η ανάπτυξη των Λαχανοκήπων και της ευρύτερης περιοχής Α. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού

Διαβάστε περισσότερα

2.0 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

2.0 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 2.0 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2.1 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ...62 2.2 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ...63 2.3 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ...64 2.4 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ...64 2.5 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ...64

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα INTERREG III A - PHARE CBC «Ελλάδα Βουλγαρία»: Πορεία και σχεδιασμός

Πρόγραμμα INTERREG III A - PHARE CBC «Ελλάδα Βουλγαρία»: Πορεία και σχεδιασμός Κοινή Συνέντευξη Τύπου Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών κ. Χρήστου Φώλια και Υφυπουργού Περιφερειακής Ανάπτυξης και Δημοσίων Έργων της Βουλγαρίας κας Iskra Mihaylova Πρόγραμμα INTERREG III A - PHARE

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική περίοδο 2014 2020

Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική περίοδο 2014 2020 Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική περίοδο 2014 2020 Διαμόρφωση στρατηγικού πλαισίου αναπτυξιακής πολιτικής 2014-2020, για το Θεματικό Στόχο 7: «Προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: Ανισόπεδοι Κόμβοι της Εγνατίας Οδού

ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: Ανισόπεδοι Κόμβοι της Εγνατίας Οδού ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: Ανισόπεδοι Κόμβοι της Εγνατίας Οδού ΓΕΝΙΚΑ Η Εγνατία οδός είναι «κλειστός» αυτοκινητόδρομος, δηλαδή οι μόνοι τροφοδότες κυκλοφορίας σε αυτήν είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S Ιnnοvation for Sustainable Tourism & Services in South Aegean Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο DG REGIO ΥΠ.ΟΙ.Ο Το Πρόγραµµα Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΑΕ : ΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΤΟ ΑΥΡΙΟ» Τ.Ε.Κ.Μ., ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ατζέμη Μαρία Τοπ. Μηχανικός, MSC PM ιευθύντρια Έργων

Διαβάστε περισσότερα

Β.1.3. Σύνταξη αναλυτικού προγράμματος εργασιών ανά περιφέρεια... 62

Β.1.3. Σύνταξη αναλυτικού προγράμματος εργασιών ανά περιφέρεια... 62 «Μελέτη δεικτών προσπελασιμότητας περιοχών ειδικού ενδιαφέροντος και μέσων μαζικής μεταφοράς στη ζώνη των περιφερειών διέλευσης της Εγνατίας Οδού» (Κωδικός αναφοράς: 3653). 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ... 4 1.1 Γενικά...

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 401/93 Τροποποίηση του Π.Δ. 143/89 που αφορά διατάξεις σχετικές με όρους και προϋποθέσεις εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων και κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστάσεων μετά

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέμα 1: Διασύνδεση μεταφορών μικρών και μεγάλων αποστάσεων Εισαγωγή Στη λευκή βίβλο «WHITE PAPER Roadmap to a Single European Transport Area Towards a competitive

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA08: ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA08: ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο υπολογισμός των δεικτών οδικής ασφάλειας αφορά στην παρακολούθηση των συνθηκών ασφαλείας του αυτοκινητόδρομου της Εγνατίας Οδού. Ο υπολογισμός των δεικτών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ G.I.S. ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Internet: http://www.egnatia.gr http://observatory.egnatia.gr

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Internet: http://www.egnatia.gr http://observatory.egnatia.gr ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το παρόν κείµενο εργασίας πραγµατεύεται τις συνέπειες που έχει ή εκτιµάται ότι θα έχει στο µέλλον η Εγνατία Οδός στην εγκατάσταση και ανάπτυξη των επιχειρήσεων σε περιφερειακές περιοχές, χρησιµοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 Ερµούπολη, 25 Ιουνίου 2015 Σύγκληση Επιτροπής Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Έργα Διαμετακόμισης του ΔΕΣΦΑ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

Έργα Διαμετακόμισης του ΔΕΣΦΑ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη Έργα Διαμετακόμισης του ΔΕΣΦΑ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη Νίκος Κατσής Διευθυντής Δραστηριότητας Ρυθμιστικών Θεμάτων & Στρατηγικού Σχεδιασμού, ΔΕΣΦΑ Α.Ε. ΙΕΝΕ, Αθήνα 11 Νοεμβρίου 2009 Περιεχόμενα Η Εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10160 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (κκαεπ) ανά Περιφέρεια και Νομό. H σκοπιμότητα του δείκτη έγκειται στο γεγονός ότι το κατά

Διαβάστε περισσότερα

Εγνατία Οδός Α.Ε. Παρατηρητήριο: Μεταφορικές υποδοµές στα Βαλκάνια και ίκτυο-πυρήνας, Σεπτ. 2005

Εγνατία Οδός Α.Ε. Παρατηρητήριο: Μεταφορικές υποδοµές στα Βαλκάνια και ίκτυο-πυρήνας, Σεπτ. 2005 Την παρούσα έκθεση σύνταξε και επιµελήθηκε ο επιστηµονικός συνεργάτης του Παρατηρητηρίου, Μανόλης Τρανός, Μηχανικός Χωροταξίας-Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης. Τα περιεχόµενα και οι τυχόν απόψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορευματική σύνδεση του. Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) με το Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά (ΣΕΠ)

Εμπορευματική σύνδεση του. Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) με το Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά (ΣΕΠ) Εμπορευματική σύνδεση του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) με το Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά (ΣΕΠ) Περιεχόμενα Παρουσίαση των δύο συνεργατών Σύμπλευση Στόχος Θεωρητικό υπόβαθρο Εμπειρία μέχρι σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 / 11 / 2005

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 / 11 / 2005 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 41 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 / 11 / 2005 YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. α.π: ΜΕΟ/α/ο/2006 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.Μ.Ε.Ο. (ΤΜΗΜΑ α ) Ταχ. ιεύθυνση : Ιπποκράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ για την περίοδο προγραµµατισµού 2014-2020 Αγαπητοί προσκεκληµένοι, Βρισκόµαστε στον µέσον µιας πολύ σηµαντικής διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

Δήµος Αλεξανδρούπολης Απολογισµός Δηµάρχου 2013.

Δήµος Αλεξανδρούπολης Απολογισµός Δηµάρχου 2013. Δήµος Αλεξανδρούπολης Απολογισµός Δηµάρχου 2013. Διεύθυνση Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Πληροφορικής 1) Πρόγραµµα Ανάπτυξης Δοµών & Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για την

Διαβάστε περισσότερα