ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Μ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Μ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Μ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Αυτό το παράρτηµα είναι µόνο συµβουλευτικό. Σε µερικές περιπτώσεις αυτές οι διαδικασίες προτείνεται να αλλάζουν. Απευθύνεται πρωτίστως στους προέδρους των επιτροπών ενστάσεων αλλά µπορεί επίσης να βοηθήσει κριτές, γραµµατείς επιτροπών ενστάσεων, επιτροπές αγώνων και άλλους που συνδέονται µε εκδικάσεις ενστάσεων και αποκαταστάσεων. Σε µία εκδίκαση ένστασης ή αποκατάστασης, η επιτροπή ενστάσεων πρέπει να ζυγίσει όλες τις καταθέσεις µε ίδια προσοχή. Πρέπει να δέχεται ότι µια τίµια κατάθεση µπορεί να διαφέρει ή ακόµα να είναι και σε αντίθεση σαν αποτέλεσµα διαφορετικών παρατηρήσεων και εντυπώσεων. Πρέπει να επιλύει τέτοιες διαφορές όσο το δυνατό πιο καλά. Πρέπει να δέχεται ότι κανένα σκάφος ή αγωνιζόµενος δεν είναι ένοχος µέχρις ότου έχει ικανοποιηθεί η επιτροπή ενστάσεων για την παράβαση ενός κανόνα και πρέπει να έχει ευρύ πνεύµα µέχρις ότου έχει όλες τις αποδείξεις ότι ένα σκάφος ή αγωνιζόµενος έχει παραβεί ένα κανόνα. Μ1 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ (µπορεί να γίνουν και από την γραµµατεία αγώνων) Να παραλάβει όλες τις ενστάσεις και αιτήσεις αποκατάστασης Να σηµειώσει στο έντυπο της ένστασης ή αποκατάστασης την ώρα κατάθεσης και το χρονικό όριο υποβολής ενστάσεων. Να πληροφορήσει κάθε διάδικο και την επιτροπή αγώνων όποτε είναι απαραίτητο που και πότε θα γίνει η εκδίκαση. Μ2 ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΚ ΙΚΑΣΗ Να βεβαιωθεί ότι Κάθε διάδικος έχει αντίγραφο ή είχε την ευκαιρία να διαβάσει την ένσταση ή αίτηση αποκατάστασης και ότι είχε εύλογο χρόνο για να ετοιµαστεί για την εκδίκαση. Κανένα µέλος της επιτροπής ενστάσεων δεν είναι ενδιαφερόµενο µέρος. Να ρωτήσει τους διάδικους εάν έχουν αντίρρηση για κάποιο από τα µέλη. Όταν υπάρχει αίτηση αποκατάστασης βάσει του κανόνα 62.1(a) ένα µέλος της επιτροπής αγώνων δεν µπορεί να είναι µέλος της επιτροπής ενστάσεων. Μόνο ένας εκπρόσωπος κάθε σκάφους (ή διάδικου) είναι παρόν εκτός εάν υπάρχει ανάγκη διερµηνέα. Όλα τα σκάφη και τα άτοµα που έχουν αναµειχθεί αντιπροσωπεύονται. Παρά ταύτα εάν όχι, η επιτροπή µπορεί να προχωρήσει βάσει του κανόνα 63.3(b).

2 Οι εκπρόσωποι των σκαφών επέβαιναν του σκάφους όταν χρειαζόταν. (κανόνας 63.3(a). Εάν οι διάδικοι ελάµβαναν µέρος σε διαφορετικές ιστιοδροµίες πρέπει και οι δύο οργανωτικές επιτροπές να δεχθούν τη σύνθεση της επιτροπής ενστάσεων (κανόνας 63.8). Για µία ένσταση καταµέτρησης υπάρχουν οι τρέχοντες κανονισµοί της κλάσης και γνωρίζει την αρµόδια αρχή υπεύθυνη για την ερµηνεία αυτών (κανόνας 64.3(b)). M3. Η ΕΚ ΙΚΑΣΗ Μ3.1 Να ελέγξει την εγκυρότητα της ένστασης ή αίτησης αποκατάστασης. Είναι τα περιεχόµενα επαρκή (κανόνας 61.2 ή 62.1)? Κατετέθη εγκαίρως? Εάν όχι, υπάρχει σοβαρή αιτία για να παραταθεί το χρονικό όριο (κανόνας 61.3 ή 62.2)? Όταν χρειάζεται, ήταν ο ενάγων ανακατεµένος ή µάρτυρας του συµβάντος (κανόνας 60.1.(a))? Όταν είναι απαραίτητο, εφώναξε η λέξη protest και εάν χρειαζόταν επιδείχθηκε σωστά µία κόκκινη σηµαία (κανόνας 61.1(a))? Όταν η σηµαία ή η φωνή δεν ήταν απαραίτητη ενηµερώθηκε ο εναγόµενος? Να αποφανθεί εάν η ένσταση ή αίτηση αποκατάστασης είναι έγκυρη (κανόνας 63.5) Άπαξ η εγκυρότητα της ένστασης ή αίτησης αποκατάστασης έχει καθοριστεί µην αφήσει το θέµα να ξαναπαρουσιαστεί εκτός εάν πραγµατικά νέα στοιχεία είναι διαθέσιµα. Μ3.2 Λήψη στοιχείων (κανόνας 63.6) Ζήτα από τον ενάγοντα και κατόπιν τον εναγόµενο να διηγηθούν την ιστορία τους. Κατόπιν άφησε τους να κάνουν ερωτήσεις ο ένας τον άλλο. Σε περίπτωση αποκατάστασης, ζήτα από το ενδιαφερόµενο µέρος να ορίσει την αίτηση του Κάλεσε τα µέλη της επιτροπής ενστάσεων να κάνουν ερωτήσεις. Βεβαιώσου ότι γνωρίζεις τα γεγονότα που επικαλείται κάθε διάδικος πριν καλέσεις κάποιον µάρτυρα. Οι ιστορίες τους µπορεί να είναι διαφορετικές. Επέτρεψε σε οιονδήποτε, περιλαµβανοµένου και του πληρώµατος ενός σκάφους να καταθέσουν στοιχεία. Συνήθως είναι το ο διάδικος που αποφασίζει ποιόν µάρτυρα θα καλέσει, αν και η επιτροπή ενστάσεων µπορεί επίσης να καλέσει µάρτυρες (κανόνας 63.6). Στην ερώτηση ενός διάδικου «Θα θέλατε να ακούσετε τον Ν?» η καλύτερη απάντηση είναι: «είναι δική σου επιλογή». Κάλεσε τους µάρτυρες κάθε διάδικου (και της επιτροπής ενστάσεων εάν υπάρχουν) ένα µετά τον άλλο. Περιόρισε τους διάδικους µόνο σε

3 ερωτήσεις των µαρτύρων. (πιθανόν να απλωθούν σε γενικά συµπεράσµατα). Κάλεσε τον εναγόµενο να κάνει ερωτήσεις στον µάρτυρα του ενάγοντος πρώτα (και αντιστρόφως). Αυτό θα εµποδίσει τον ενάγοντα στο να καθοδηγήσει από την αρχή τον µάρτυρα του. Επέτρεψε στο µέλος της επιτροπής ενστάσεων που είδε το συµβάν να καταθέσει (κανόνας 63.6) αλλά µόνο παρουσία των διαδίκων. Το µέλος της επιτροπής µπορεί να ερωτηθεί και να παραµείνει στην αίθουσα (κανόνας 63.3(a)). Προσπάθησε να εµποδίσεις καθοδηγούµενες ερωτήσεις ή στοιχεία από φήµες, αλλά εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, αγνόησε αυτά τα στοιχεία. έξου γραπτές µαρτυρίες από ένα µάρτυρα που δεν µπορεί να είναι παρών για ερωτήσεις, µόνο εάν όλοι οι διάδικοι συµφωνούν. Εάν γίνει αυτό, παραιτούνται του δικαιώµατος τους να υποβάλουν ερωτήσεις στον µάρτυρα (κανόνας 63.6). Ζήτα από ένα µέλος της επιτροπής να σηµειώνει στοιχεία, ειδικά χρόνους, αποστάσεις, ταχύτητες κλπ. Κάλεσε πρώτα τον ενάγοντα και ύστερα τον εναγόµενο να κάνουν την τελική τους δήλωση για την υπόθεση τους, ιδιαίτερα για κάθε εφαρµογή ή ερµηνεία των κανόνων. Μ3.3 Βρες τα δεδοµένα (κανόνας 63.6) Κατάγραψε τα δεδοµένα. Αποφάσισε για τις αµφιβολίες κατά τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Κάλεσε πίσω τους διάδικους για περισσότερες ερωτήσεις εάν είναι απαραίτητο. Εάν το θεωρήσεις κατάλληλο σχεδίασε ένα διάγραµµα το συµβάντος χρησιµοποιώντας τα δεδοµένα που έχουν βρεθεί. Μ3.4 Αποφάσισε για την ένσταση ή την αίτηση αποκατάστασης (κανόνας 64) Βάσισε την απόφαση στα δεδοµένα που βρήκες(εάν δεν µπορείς να βρεις περισσότερα δεδοµένα). Σε περιπτώσεις αποκατάστασης βεβαιώσου ότι δεν χρειάζονται περαιτέρω αποδείξεις από σκάφη που θα επηρεαστούν από την απόφαση. Μ3.5 Ενηµέρωσε τους διάδικους (κανόνας 65) Ξανακάλεσε τους διάδικους και διάβασε τους τα δεδοµένα, τα συµπεράσµατα τους κανόνες που εφαρµόζονται και την απόφαση. Όταν υπάρχει πίεση χρόνου, επιτρέπεται να διαβαστεί µόνο η απόφαση και να δοθούν αργότερα οι λεπτοµέρειες.

4 ώσε σε κάθε διάδικο ένα αντίγραφο της απόφασης εφ όσον ζητηθεί. Αρχειοθέτησε την ένσταση ή αίτηση αποκατάστασης στα αρχεία της επιτροπής. Μ4 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΜΙΑΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ (κανόνας 66) Όταν ένας διάδικος, µέσα στο χρονικό όριο, έχει ζητήσει την επανεξέταση µιας εκδίκασης, άκουσε τον διάδικο που υποβάλει την αίτηση, κοίταξε κάθε video κλπ. και αποφάσισε εάν υπάρχει κάποιο ουσιώδες νέο στοιχείο που θα µπορούσε να οδηγήσει σε αλλαγή της απόφασης σου. Αποφάσισε εάν η ερµηνεία των κανόνων που έκανες, είναι λανθασµένη. Να έχεις ευρύ πνεύµα για την περίπτωση που έχεις κάνει λάθος. Εάν τίποτε από αυτά δεν ισχύει απέρριψε την επανεξέταση, διαφορετικά προγραµµάτισε µια εκδίκαση. Μ5 ΚΑΚΗ ΙΑΓΩΓΗ ΣΟΒΑΡΑΣ ΜΟΡΦΗΣ (κανόνας 69) Μ5.1 Μία ενέργεια κάτω από αυτό τον κανόνα δεν είναι µία ένσταση, αλλά η επιτροπή ενστάσεων δίνει τους ισχυρισµούς της εγγράφως στον αγωνιζόµενο πριν από την εκδίκαση. Η εκδίκαση διεξάγεται µε τους ίδιους κανόνες αλλά η επιτροπή ενστάσεων πρέπει να έχει τουλάχιστον τρία µέλη (κανόνας 69.1(b)).Πρόσεξε όσο πιο πολύ µπορείς ώστε να προστατευθούν τα δικαιώµατα του αγωνιζόµενου. Μ5.2 Ένας αγωνιζόµενος ή ένα σκάφος δεν µπορεί να υποβάλει ένσταση µε το κανόνα 69, αλλά το έντυπο ένστασης ενός αγωνιζόµενου που προσπαθεί να κάνει κάτι τέτοιο µπορεί να γίνει δεκτό σαν µια αναφορά προς την επιτροπή ενστάσεων, η οποία θα αποφασίσει εάν πρέπει η όχι να προχωρήσει σε µια εκδίκαση. Μ5.3 Όταν είναι επιθυµητό να κληθεί µια εκδίκαση µε τον κανόνα 69, σαν αποτέλεσµα ενός περιστατικού του Μέρους 2, προέχει να εκδικαστεί κατά τον φυσιολογικό τρόπο µια ένσταση ενός σκάφους κατά άλλου σκάφους, να αποφασισθεί πιο σκάφος, εάν υπάρχει κάποιο, παρέβη κάποιον κανόνα, πριν προχωρήσεις κατά κάποιου αγωνιζόµενου βάσει αυτού του κανόνα. Μ5.4 Παρ όλο που ενέργεια βάσει του κανόνα 69 λαµβάνεταιίνεται κατά ενός αγωνιζόµενου, όχι ενός σκάφους, ένα σκάφος µπορεί επίσης να τιµωρηθεί (κανόνας 69.1(b)). M5.5 Η επιτροπή ενστάσεων µπορεί να προειδοποιήσει τον αγωνιζόµενο (κανόνας 69.1(b)(1), και σε αυτή την περίπτωση δεν γίνεται αναφορά (69.1.(c)). Όταν έχει επιβληθεί µια ποινή και έχει γίνει µια αναφορά όπως απαιτείται από τον κανόνα 69.1(c) ή 69.1(e), ίσως να είναι χρήσιµο να προτίνεται εάν πρέπει ή όχι να ληφθούν περαιτέρω µέτρα.

5 Μ6 ΕΦΕΣΕΙΣ (κανόνας 70 και Παράρτηµα F) Όταν οι αποφάσεις µπορεί να εφεσιβληθούν ιατηρείστε τα χαρτιά που έχουν σχέση µε την εκδίκαση ώστε οι πληροφορίες να µπορούν εύκολα να χρησιµοποιηθούν σε περίπτωση έφεσης. Υπάρχει διάγραµµα επικυρωµένο ή φτιαγµένο από την επιτροπή ενστάσεων? Είναι τα δεδοµένα ικανοποιητικά? (παράδειγµα: Υπήρχε επικάλυψη? Ναι ή Όχι. «ίσως» δεν αποτελεί δεδοµένο) Υπάρχουν τα ονόµατα της επιτροπής ενστάσεων και άλλες σοβαρές πληροφορίες στο έντυπο? Τα σχόλια της επιτροπής ενστάσεων για κάθε έφεση, θα πρέπει να διευκολύνουν την επιτροπή εφέσεων να αντιλαµβάνεται καθαρά όλο το συµβάν, η επιτροπή εφέσεων δεν γνωρίζει τίποτα για την κατάσταση. Μ7 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Φωτογραφίες και βιντεοταινίες µπορούν σε µερικές περιπτώσεις να δώσουν χρήσιµα στοιχεία αλλά οι επιτροπές ενστάσεων πρέπει να αναγνωρίζουν τους περιορισµούς τους και να προσέχουν τα πιο κάτω σηµεία: Ο διάδικος που προσκοµίζει το φωτογραφικό στοιχείο είναι υπεύθυνος για την οργάνωση της προβολής του. είτε την ταινία πολλές φορές για να αποσπάσετε όλες τις πληροφορίες που υπάρχουν σε αυτή Η αντίληψη του βάθους σε µια µηχανή µε απλό φακό είναι πολύ πτωχή,. Με τηλεφακό δεν υφίσταται. Όταν η µηχανή δείχνει δύο επικαλυπτόµενα σκάφη από ορθή γωνία προς την πορείας τους, είναι αδύνατον να αξιολογήσετε την απόσταση µεταξύ τους. Όταν η µηχανή τα δείχνει από εµπρός, είναι αδύνατον να δείτε εάν υφίσταται µια επικάλυψη εκτός εάν είναι σηµαντική Κάντε τις πιο κάτω ερωτήσεις: Που ήταν η µηχανή σε σχέση µε τα σκάφη? Η µηχανή ήταν σε βάση που κουνιόταν? Εάν ναι, προ ποια διεύθυνση και µε τι ταχύτητα? Η γωνία αλλάζει καθώς τα σκάφη πλησιάζουν το κρίσιµο σηµείο? Γρήγορη µετακίνηση της εικόνας, (panning) προκαλεί ριζική αλλαγή. Είχε η µηχανή ανεµπόδιστη ορατότητα σε όλο το διάστηµα?

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΓΩΝΩΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ 2013 2016

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΓΩΝΩΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ 2013 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΓΩΝΩΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ 2013 2016 ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ INTERNATIONAL SAILING FEDERATION 1 Μετάφραση κειμένων και προσαρμογή στα Ελληνικά: Κώστας Τσαντίλης,

Διαβάστε περισσότερα

LROAD SAFETY INSTITUTE C ENGINEERS "GIORGOS M. MAVRIKIOS"

LROAD SAFETY INSTITUTE C ENGINEERS GIORGOS M. MAVRIKIOS L C ENGINEERS ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ 1 MODULE CLOSE TO 2 1.1 Στόχοι: Άµβλυνση τάσης για επικίνδυνη οδήγηση ανάµεσα στους νεαρούς / αρχάριους οδηγούς 3 1.2 Μέθοδος: Peer to peer education 4 1.3 Γενικό πλαίσιο 5 2 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

9558 6800 www.lctg.net.au

9558 6800 www.lctg.net.au GREEK leichhardt Ομάδα κοινοτικής συγκοινωνίας 9558 6800 www.lctg.net.au m a r r i c k v i l l e l e i c h h a r d t Ενημερωτικό Φυλλάδιο Επιβατών Περιεχόμενα Περιγραφή, επιλεξιμότητα, άλλες γλώσσες Εγγραφή,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΓΩΝΩΝ ΜΕ ΙΣΤΙΟΣΑΝΙΔΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΓΩΝΩΝ ΜΕ ΙΣΤΙΟΣΑΝΙΔΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΓΩΝΩΝ ΜΕ ΙΣΤΙΟΣΑΝΙΔΕΣ Οι αγώνες για ιστιοσανίδες θα διεξάγονται σύμφωνα με τους Κανόνες Αγώνων Ιστιοπλοΐας όπως τροποποιούνται από αυτό το Παράρτημα. Ο όρος «σκάφος» στους κανονισμούς

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό Δελτίο για τη συμπλήρωση του εντύπου προσφυγής. I. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν συμπληρώσετε το έντυπο προσφυγής

Πληροφοριακό Δελτίο για τη συμπλήρωση του εντύπου προσφυγής. I. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν συμπληρώσετε το έντυπο προσφυγής ELL 2014/1 Πληροφοριακό Δελτίο για τη συμπλήρωση του εντύπου προσφυγής I. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν συμπληρώσετε το έντυπο προσφυγής Ποιες αιτιάσεις μπορεί να εξετάσει το Δικαστήριο; Το Δικαστήριο Ανθρωπίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ Κανονισµός Αγώνων Αλεξιπτωτισµού Πλαγιάς ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΙΣΜΟΥ ΠΛΑΓΙΑΣ της ΕΛ.Α.Ο. Ε mail: elao-kap@otenet.gr Έκδοση 4η ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Alastair Kent Πρόεδρος της EGAN

Εισαγωγή. Alastair Kent Πρόεδρος της EGAN ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Εισαγωγή Ασθενείς µε χρόνιες παθήσεις είναι συχνά πρόθυµοι δηλώσουν συµµετοχή σε κλινικές µελέτες, ελπίζοντας ότι η προσφορά τους θα βοηθήσει την έρευνα να ανακαλύψει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σελίδα 1 από 10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Εξεταστικά Κέντρα Ένας οργανισμός που πιστοποιείται και εγγράφεται ως Εξεταστικό Κέντρο πρέπει να μπορεί να ανταποκριθεί στους όρους που ορίζονται σε αυτόν τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΝΟΕ ΚΑΓΙΑΚ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΝΟΕ ΚΑΓΙΑΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΝΟΕ ΚΑΓΙΑΚ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Α Γ Ω Ν Ω Ν Ω Κ Ε Α Ν Ι Κ Ο Υ Κ Α Γ Ι Α Κ (Καγιάκ Ανοιχτής Θάλασσας) Όπως εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Σωματείων - Μελών της Ε.Ο.Κ.-Κ.

Διαβάστε περισσότερα

(4) Οι ελάχιστες προδιαγραφές της παρούσας οδηγίας για τις. (5) Κύριος στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η θέσπιση ενός

(4) Οι ελάχιστες προδιαγραφές της παρούσας οδηγίας για τις. (5) Κύριος στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η θέσπιση ενός 13.12.2005 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 326/13 ΟΔΗΓΙΑ 2005/85/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 1ης Δεκεμβρίου 2005 σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οδηγία 2005/36/ΕΚ. Όλα όσα θέλετε να γνωρίζετε σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων 66 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 66 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οδηγία 2005/36/ΕΚ. Όλα όσα θέλετε να γνωρίζετε σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων 66 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 66 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Οδηγία 2005/36/ΕΚ Όλα όσα θέλετε να γνωρίζετε σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων 66 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 66 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Το παρόν έγγραφο προορίζεται για ενηµερωτικούς σκοπούς. Το

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ε.Σ.Σ. ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007) Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

Π.Ε.Σ.Σ. ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007) Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Π.Ε.Σ.Σ. ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007) Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α 1 ΤΜΗΜΑ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΕΣΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 3 1.1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 3 1.2. ΕΙ Η ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Μ.Α.Ε.) ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ DRAGSTER ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2015

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Μ.Α.Ε.) ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ DRAGSTER ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2015 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Μ.Α.Ε.) ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ DRAGSTER ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2015 Περιεχόμενα 1. Οργάνωση Αγώνα... 5 1.1 Ανακοίνωση Αγώνα... 5 1.2 Ειδικός Κανονισμός του Αγώνα... 5 1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ Εισαγωγή H Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ("Κεντρική Τράπεζα") στο πλαίσιο της ευρύτερης ευθύνης της έναντι του αυξημένου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εμπορικών Σημάτων. Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για το καθεστώς των εμπορικών σημάτων στην Ελλάδα

Οδηγός Εμπορικών Σημάτων. Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για το καθεστώς των εμπορικών σημάτων στην Ελλάδα Οδηγός Εμπορικών Σημάτων Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για το καθεστώς των εμπορικών σημάτων στην Ελλάδα Αθήνα 2010 *Οι απαντήσεις που θα βρείτε στον Οδηγό αυτό δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση νομικές

Διαβάστε περισσότερα

EΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ. 1995 Ύπατη Αρμοστεία ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΑ

EΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ. 1995 Ύπατη Αρμοστεία ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΑ EΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 1995 Ύπατη Αρμοστεία ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΑ Τίτλος Αγγλικής Έκδοσης ΙΝΤΕRVIEWING APPLICANTS FOR REFUGEE STATUS

Διαβάστε περισσότερα

1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ο Το θα διεξαχθεί σύµφωνα µε: α) Τους κανονισµούς που αναφέρονται στο άρθρο 4 της Προκήρυξης του αγώνα, όπως αυτοί τροποποιούνται από τις παρούσες Οδηγίες Πλου. Όπου υπάρχει αντιπαράθεση

Διαβάστε περισσότερα

Dwight Golann. Mediation Advocacy. The Role of Lawyers in Mediation. Edited by. Μετάφραση Jennie Giannakopoulou

Dwight Golann. Mediation Advocacy. The Role of Lawyers in Mediation. Edited by. Μετάφραση Jennie Giannakopoulou Dwight Golann Mediation Advocacy The Role of Lawyers in Mediation Edited by Μετάφραση Jennie Giannakopoulou A project funded by the European Union Πλεονεκτήµατα της χρήσης της διαδικασίας ιαµεσολάβησης:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΚΑΚΙΟΥ FIDE 2009 - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΚΑΚΙΟΥ FIDE 2009 - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΚΑΚΙΟΥ FIDE 2009 - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Κανόνες σκακιού FIDE 2009 - Μετάφραση Μετάφραση: Βύρων Τσορµπατζόγλου - Σάββας Μαυροµούστακος Φιλολογική επιµέλεια: Νίκος Λιάλιας (Φιλόλογος, Καθηγητής Κολεγίου «ΕΛΑΣΑΛ»)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ DRAGSTER ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2015

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ DRAGSTER ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2015 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Μ.Α.Ε.) ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ DRAGSTER ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2015 Οι αλλαγές σε σχέση με την 1 η δημοσίευση στις 26/01/2015, εμφανίζονται με κόκκινο. Περιεχόμενα 1. Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Εάν δεν κατανοείτε οποιοδήποτε από αυτά τα δικαιώματα, μιλήστε στον αξιωματικό προφυλακίσεων της αστυνομίας

Εάν δεν κατανοείτε οποιοδήποτε από αυτά τα δικαιώματα, μιλήστε στον αξιωματικό προφυλακίσεων της αστυνομίας Νόμος περί Τρομοκρατίας του 2000 Μην ξεχνάτε τα δικαιώματά σας όσο είστε υπό κράτηση Τα δικαιώματα που αναφέρονται στο παρόν Δελτίο είναι εγγυημένα σύμφωνα με το δίκαιο της Αγγλίας και Ουαλίας και συμμορφώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΩΝΤΑΣ ΠΙΕΣΗ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ. Τι εννοούμε με την πίεση δυνάμεων (lobbying);

ΑΣΚΩΝΤΑΣ ΠΙΕΣΗ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ. Τι εννοούμε με την πίεση δυνάμεων (lobbying); ΑΣΚΩΝΤΑΣ ΠΙΕΣΗ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ Τι εννοούμε με την πίεση δυνάμεων (lobbying); Εννοούμε να πείσουμε κάποιον με περισσότερη δύναμη λήψης αποφάσεων από εμάς να αναλάβει, αναφορικά με μια συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 29 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 29 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 29 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ 398/09/EL WP 160 Γνωµοδότηση 2/2009 για την προστασία προσωπικών δεδοµένων παιδιών (γενικές κατευθυντήριες γραµµές και η ειδική περίπτωση των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ Εισαγωγή H Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ("Κεντρική Τράπεζα") στο πλαίσιο της ευρύτερης ευθύνης της έναντι του αυξημένου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΕ & ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ. Εισηγητής : Κάκος Θεοφάνης ( Πολ. Μηχανικός ), ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΕ & ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ. Εισηγητής : Κάκος Θεοφάνης ( Πολ. Μηχανικός ), ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΕ, ΤΜΗΜΑ Α.Μ. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΕ & ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ Εισηγητής : Κάκος Θεοφάνης ( Πολ. Μηχανικός ), ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ Στοιχεία Δικαίου & Θεσμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΠ Ε.01

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΠ Ε.01 ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΠ Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 03/01 Τροποποιήθηκε από/ Υπογραφή : Ξ. Παπαϊωάννου / Α. Ρεµούνδου Ηµεροµηνία Τροποποίησης: 2009-09-27

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΝΟΣ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΟΥ BUSINESS PLAN

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΝΟΣ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΟΥ BUSINESS PLAN ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΝΟΣ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΟΥ BUSINESS PLAN ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 3 Εισαγωγή... 3 Τι είναι ένα Business Plan;... 3 Ποιους

Διαβάστε περισσότερα

Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού

Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιού Θεματική μονάδα 1 Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα περιεχόμενο 1. Γονική μέριμνα: Δικαιοδοσία

Διαβάστε περισσότερα

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης & Προσκοπισμός. Εγχειρίδιο καλής πρακτικής

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης & Προσκοπισμός. Εγχειρίδιο καλής πρακτικής Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης & Προσκοπισμός Εγχειρίδιο καλής πρακτικής ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η χρήση των νέων τεχνολογιών μπορεί να φέρει πιο κοντά παλιούς και εν ενεργεία Προσκόπους, νέους και μεγαλύτερους, από την Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνισμούς του Ιδιωτικού Τομέα

Διαγωνισμούς του Ιδιωτικού Τομέα Οδηγίες για τη Σχέση Πελάτη-Εταιρίας Επικοινωνίας και Καλές Πρακτικές στους Διαγωνισμούς του Ιδιωτικού Τομέα EUROPEAN ASSOCIATION OF COMMUNICATIONS AGENCIES Αυτό το κείμενο παρέχει οδηγίες, τόσο προς την

Διαβάστε περισσότερα