Άσκηση και κατάθλιψη. Άσκηση και ψυχική διάθεση. Εισαγωγή. (Strawbridge, Deleger, Roberts, & Kaplan, 2002)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Άσκηση και κατάθλιψη. Άσκηση και ψυχική διάθεση. Εισαγωγή. (Strawbridge, Deleger, Roberts, & Kaplan, 2002)"

Transcript

1 Άσκηση και κατάθλιψη. Άσκηση και ψυχική διάθεση Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Θέµατα που θα αναπτυχθούν Άσκηση και κατάθλιψη Άσκηση και σχιζοφρένεια Άσκηση και αλκοολισµός Άσκηση και ψυχική διάθεση Strawbridge, W. J., Deleger, S., Roberts, R. E., & Kaplan G. A. (2002). Physical Activity Reduces the Risk of Subsequent Depression for Older Adults, American Journal of Epidemiology 156 (4). Ερευνητές µελέτησαν σε1947 άτοµα τα αποτελέσµατα της υψηλής φυσικής δραστηριότητας στην παροδική ή µόνιµη κατάθλιψησεάτοµαµεήχωρίςαναπηρία. Τα άτοµαήταναπό ετώνκαιηέρευναείχε διάρκεια 5 χρόνια. Τα αποτελέσµατα υποστηρίζουν ότι η άσκηση προστατεύει τα άτοµα από µόνιµα ή περιστασιακά επεισόδια κατάθλιψης ακόµα κι όταν στους συµµετέχοντες συµπεριλαµβάνονταικαιάτοµαµεαναπηρία. (Strawbridge, Deleger, Roberts, & Kaplan, 2002) Bodin, T., & Martinsen, E. W. (2004). Mood and Self- Efficacy During Acute Exercise in Clinical Depression. A Randomized, Controlled Study. Journal of Sport & Exercise Psychology, 26, Η φυσική δραστηριότητα σχετίζεται φαίνεται να επηρεάζει στην κλινική κατάθλιψη. Η αυτοαποτελεσµατικότητα προτείνεται σαν ένας µηχανισµός που µπορεί να εξηγήσει αυτό το αποτέλεσµα. Σε αυτή την έρευνα εξετάσθηκαν οι αλλαγέςστηνψυχικήδιάθεσηατόµωνµεκατάθλιψη, ύστερα από δοκιµασία σε στατικό ποδήλατο, και πρόγραµµα σε πολεµικές τέχνες. Στην έρευνα συµµετείχαν 12 ασθενείς µε κατάθλιψη. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η αυξανόµενη αυτοαποτελεσµατικότητα στο πρόγραµµα στις πολεµικές τέχνες επέφερε σηµαντικά οφέλη στην ψυχική διάθεση ενώ αντίθετα δεν επέφερε καµιά αλλαγή στοστατικόποδήλατο (Bodin & Martinsen, 2004) Εισαγωγή Για την αντιµετώπιση της κατάθλιψης και άλλων ψυχικών διαταραχών, εκτός της φαρµακευτικής και οποιαδήποτε άλλης κλινικής µορφής αγωγής, η φυσική δραστηριότητα µπορείνασυµπεριληφθείσανέναµέροςτηςθεραπείας. Σαν αποτέλεσµα έχει την αύξηση της διάθεσης και της αυτοεκτίµησης, την ενθάρρυνση της κοινωνικοποίησης και την βελτίωση της υγείας. Η πρόληψη των ασθενειών αυτών µέσα από την άσκηση, είναι πιθανόν να γίνεται µέσα από την προβολή της έννοιας ότι κάποιος αυτό αναπτύσσεται, ήαυτό-βελτιώνεται. (Fox, 1997). 1

2 Εισαγωγή Κατάθλιψη Ο παράγοντας άσκηση, σαν µέσο θεραπείας των ασθενειών αυτών, θα πρέπει να είναι επιλογήτουασθενή. Ένας άλλος λόγος που υπερτερεί έναντι των άλλων χηµικών µέσων είναι το µικρό οικονοµικό κόστος, αλλά ότι είναι ένας τρόπος αυτό-βοηθούµενης στρατηγικής για την κατάθλιψη. Ορισµός: ένα µεγάλο εύρος από επεισόδια στενοχώριας που επηρεάζουν τους ανθρώπους κατά καιρούς, να παρουσιάζουν κακή διάθεση και ανικανότητανααισθανθούνευχαρίστηση. Συµπληρωµατικά η κατάθλιψη µπορεί να προκαλέσεικαιροπήπροςτοναλκοολισµό. Βασιζόµενοι στα συµπεράσµατα των αρχικών ερευνώντου Morganκαιτωνσυνεργατώντου, σχηµατίσθηκε η πεποίθηση ότι πρέπει να ενταχθεί η άσκηση στο πρόγραµµα θεραπείας της κατάθλιψης. Σχετικές έρευνες Σχετικές έρευνες Σε µεγάλο δείγµα ατόµων, και για χρονικό διάστηµα 8 ετών, βρέθηκε ότι τα άτοµα εκείνα που είχαν περιορισµένη ή καθόλου φυσική δραστηριότητα, είχαν διπλάσια τάση να εκδηλώσουν κατάθλιψη από εκείνα που ήταν πιο πολύ κινητικά δραστήρια. Farmer et al. (1988) Οι ερευνητές κατέληξαν στο γενικότερο συµπέρασµα ότι υπάρχει αντιστρόφως ανάλογη σχέση µεταξύ επιπέδου δραστηριότητας και κατάθλιψης. Άντρες που εξασκούνταν 3 ή περισσότερες ώρες εβδοµαδιαίως είχαν 27% µείωση της κατάθλιψης σε σχέση µ αυτούς που γυµναζόταν λιγότερο από 1 ώρα εβδοµαδιαίως. (Paffenbarger et al. 1994). Ηµεγαλύτερηθερµιδικήκατανάλωσηκατάτηνάσκηση, παρουσίαζε µικρότερο κίνδυνο εµφάνισης της κατάθλιψης απότηνµικρότερη. Συµπεράσµατα ιαταραχές άγχους Μίασύνοψηαπό 11 έρευνεςδείχνειότικαιταδύο είδη άσκησης (αερόβια-αναερόβια) µπορούν να µειώσουν την κατάθλιψη, και η µείωση αυτή ακολουθεί την ίδια σειρά και µε άλλες ψυχοθεραπευτικές θεραπείες. εν υπάρχουν στοιχεία για τα συγκριτικά αποτελέσµατα της θεραπείαςµέσααπότηνάσκησηκαιαπότην φαρµακευτική αγωγή. εν παρουσιάστηκαν επίσηςέρευνεςγιαάτοµαηλικίαςκάτωτων 29 ετών, ενώ επίσης δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία για την παραµονή των ασθενών στα προγράµµατα άσκησης. Τα συµπτώµατα για τις διαταραχές του άγχουςείναιταεξής: φόβος, στενοχώρια, αλλόκοτες σκέψεις και ενέργειες. Η διάγνωση των διαταραχών αυτών µπορεί να περιλαµβάνειφοβίες (π.χ. αγοραφοβία), κρίσειςπανικού, παχυσαρκία, stressκαι γενικώςάγχος. 2

3 Σχετικές έρευνες Ελάχιστες µόνον έρευνες έγιναν µε συµµετέχοντες άτοµα µε διαταραχές άγχους. Ένα πρόγραµµα µε τρέξιµο χρησιµοποιήθηκε για τη θεραπεία ασθενών µε αγοραφοβία. Οι ασθενείς έτρεχαν σταµέρηπουτουςπροκαλούσαντιςφοβίες (π.χ. σούπερ µάρκετ) σε µία προσπάθεια απευαισθητοποίησής από τα γενεσιουργά αγχωτικά σηµεία. Έρευνες Καιηαερόβιαάσκηση (περπάτηµα, jogging) αλλά και η αναερόβια, έδειξαν να µειώνουν το άγχος 79 ασθενών (Martinsen et al, 1989). (Orwin, 1981). Σχετικές έρευνες Συγκρίνοντας την αποτελεσµατικότητα του µέτριας έντασης περπατήµατος µε το ελαφρύ τροχάδην, οι ερευνητές δεν διαπίστωσαν διαφορές στην µείωση του άγχους µεταξύ των ασθενών. Σηµαντικό είναι το γεγονός ότι οι περισσότεροι που έκαναν τροχάδην εγκατέλειψαν γρηγορότερα από εκείνους που έκαναν βάδην. Sexton et al. (1989) Το παραπάνω γεγονός έκανε τους ερευνητές να προτείνουν την µέτρια παρά την εντονότερη άσκηση για ναπετύχουµετηνµακρύτερηπαραµονήστηνάσκηση. Οδηγίες για πρακτική εφαρµογή Ηάσκησηαερόβιακαιµηαερόβιαµπορείναµειώσειταεπίπεδατης κατάθλιψης και υπάρχουν αρκετές αποδείξεις για αυτό. Η µέτριας ένταση άσκηση φαίνεται να είναι αποτελεσµατικότερη για την παραµονή στην άσκηση, και τα υψηλότερα επίπεδα έντασης δεν συµβάλλουν απαραίτητα περισσότερο στο αποτέλεσµα. Και η άσκηση µε αντιστάσεις µπορούν να χρησιµοποιηθούν στη θεραπεία µέτριας και υπο-µέγιστης κατάθλιψης, ως πρόσθετα µέσα στη βασική θεραπεία. Υπάρχει ανάγκη συνδυασµού της άσκησης µε άλλες µορφές θεραπείας όπως π.χ. σε οµάδες συζήτησης, αυτό-βοηθούµενες οµάδες και είδη γνωστικών θεραπειών. Ο ρόλος των γυµναστών, των ψυχολόγων και των ψυχιάτρων θα πρέπει να είναι συντονισµένος, και να περιλαµβάνει τηνενίσχυσητουρόλουτηςάσκησηςκαιτηςπαραµονήςσ αυτήν. εν έχουν βρεθεί αρνητικές επιδράσεις της άσκησης σε πληθυσµούς ατόµωνµεκατάθλιψη (Biddle, Fox, & Boutcher, 2000). Σχιζοφρένεια Σχιζοφρένεια Ησχιζοφρένειααποτελείµίαψυχωτικήασθένειαηοποία, ανκαιεπηρεάζειέναµικρόποσοστότουπληθυσµού, παρόλα αυτά θεωρείται πολύ βαριά και χρίζει ιδιαίτερης προσοχής από τους ειδικούς. Μερικά από τα συµπτώµατα που παρουσιάζουν οι συγκεκριµένοι ασθενείς είναι τα παρακάτω: διαταραχές τηςσκέψηςόπωςαυταπάτες, διακοπέςστηνοµιλία, δυσκολίες στις διαπροσωπικές σχέσεις, απροσάρµοστη συµπεριφορά και συναισθηµατικές εκρήξεις. Μερικά από τα θετικά συµπτώµατα που προκαλεί η άσκηση σε σχιζοφρενείς είναι τα παρακάτω: Μείωσητωνψυχωτικώνφόβων Λιγότερες κινητικές δυσκολίες Αύξησητηςδιάθεσης Περισσότερα κοινωνικά ενδιαφέροντα και συναγωνισµός (Chamove 1986). 3

4 Σχετικές έρευνες Σχετικές έρευνες H άσκηση έδειξε να µειώνει κατά 78% τις διάφορες ψευδαισθήσεις των ασθενών. Εκτός από τη βελτίωση σε ψυχολογικούς και φυσιολογικούς παράγοντες που παρατηρήθηκε, οι ασθενείς είχαν µεγάλη παραµονή στα σχετικά προγράµµατα άσκησης. (Fallon & Talbot, 1981). (Pelham & Campagna, 1991). Ακολουθώνταςπρόγραµµααερόβιαςεξάσκησης 12 εβδοµάδων οι ασθενείς µε σχιζοφρένεια µείωσαν σηµαντικά τα σκορ κατάθλιψης που είχαν µετρηθεί στην αρχή του προγράµµατος (Pelham et al., 1993). Τα ερευνητικά δεδοµένα δείχνουν τη θετική συµβολή της άσκησης περισσότερο σε παράγοντες σχετικούς µε τη διάθεση και την αυτοεκτίµηση παρά µε τις διαταραχές της σκέψης που σχετίζονται µε ψυχωτική συµπτωµατολογία. Plante (1993). Μελλοντικές έρευνες Στην εκτίµηση των προγραµµάτων άσκησης µε διαφορετικούς τρόπους (π.χ. φυσιολογικά-ψυχολογικά οφέλη, οικονοµική αποτελεσµατικότητα, υποκειµενική αποδοχή των πλεονεκτηµάτων απόασθενείςκαιπροσωπικόκ.α.). Επίπεδα έντασης για κάθε κατηγορία ασθένειας Πώς άσκηση αερόβια και µη αερόβια µπορεί να µειώσει τα επίπεδα της κατάθλιψης. Ποιαηεπίδρασητηςάσκησηςσεδιαταραχέςάγχους, Η άσκηση µπορεί να βοηθήσει τον αλκοολικό;. Ποιοι οι µηχανισµοί των ψυχολογικών οφελών από την άσκηση στις κατηγορίες αυτές των ασθενών Άσκηση και αλκοόλ Η εξάρτηση από το αλκοόλ θεωρείται ψυχική ασθένεια. Η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ έχει παθολογικές επιδράσεις στον ανθρώπινο οργανισµό οι οποίες σχετίζονται µε σοβαρά προβλήµατα υγείας. Τα στατιστικά δεδοµένα από την κατανάλωση αλκοόλ τόσο στην Ελλάδα (ΕΚΤΕΠΝ, 2006) όσο και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης (WHO, 2006) είναι αποθαρρυντικά, καθώς δείχνουνµάλλονµεγάλαποσοστάκατανάλωσηςαλκοόλσεόλεςτιςηλικίες. Η έρευνα στον τοµέα της άσκησης και των οινοπνευµατωδών είναι περιορισµένη, ωστόσο τα αποτελέσµατα είναι ενθαρρυντικά για την επίδραση πουµπορείναέχειηάσκησηστηµείωσηκαιαποτοξίνωσητωνατόµωναπό το αλκοόλ. Για παράδειγµα, ερευνητές εξέτασαν τις σχέσεις ανάµεσα στην άσκηση, την νικοτίνη και το αλκοόλ. Το επίπεδο της εξάρτησής τους από το αλκοόλ δεν σχετιζόταν σηµαντικά µε το επίπεδο της φυσικής τους δραστηριότητας. Το επίπεδο της εξάρτησης από την νικοτίνη σχετιζόταν αρνητικά µε το επίπεδο της φυσικής άσκησης. Το επίπεδο εξάρτησης από την νικοτίνη και τα επίπεδα κατάθλιψης σχετιζόταν αρνητικά µε την αυτοαποτελεσµατικότηταγιατηνφυσικήδραστηριότητα (Read, Brown, Marcus, Kahler, Ramsey, Dubreuil, Jakicie, & Francione, 2001). Άσκηση και αλκοόλ. Ψυχολογικές επιδράσεις Αν και σε κάποιες κοινωνίες, υπάρχει τάση για µείωση του ποσοστού των καπνιστών γενικά, µεταξύ των πληθυσµών των αλκοολικών, τα ποσοστά των καπνιστών είναι πολύ υψηλά. Οι επιδράσεις του καπνίσµατος στην υγεία των σοβαρώναλκοολικώνλειτουργούναθροιστικάκαιεπιδεινώνουντοπρόβληµα, και η άποψη πλέον είναι ότι το κάπνισµα µειώνει τις πιθανότητες γνωστικής ανάκαµψης των αλκοολικών. Η προσπάθεια διακοπής καπνίσµατος των αλκοολικών µπορεί να λειτουργήσει θετικά για τους αλκοολικούς στην προσπάθειατης αποχήςτουςαπότοαλκοόλ (Kalman, Kim, DiGirolamo, Smelson, & Ziedonis, 2009). Έτσιδενείναιξεκάθαροανηάσκησηµπορείαπόµόνητηςνααποτελέσειµια θεραπευτική προσέγγιση, ωστόσο τα υπάρχοντα ερευνητικά δεδοµένα προτείνουν ότι ως συµπληρωµατική στρατηγική µαζί µε άλλα θεραπευτικά µοντέλα µπορεί να επιδράσει θετικά στη ψυχοθεραπευτική διαδικασία. Η άσκηση φαίνεται να βοηθάει ως συµπληρωµατική στρατηγική κατά τη διάρκεια και µετά τη θεραπευτική διαδικασία για την αποχή από το αλκοόλ (Ζουρµπάνος, κα., 2009). Γιατουςνέουςτοκάπνισµακαιηχρήσηςαλκοόλµπορείναεκφράζουνµια ριψοκίνδυνη τάση ή µια πρόκληση σε σχέση µε την ενήλικη εξουσία ή µια προσπάθεια καθορισµούκανόνωνσεεφηβικέςοµάδες-παρέες. Γιατιςµεγαλύτερεςηλικίεςβέβαια, οι αιτίες είναι λίγο πιο διαφορετικές. Πολλοί είναι αυτοί που πίνουν, επειδή δεν µπορούν να αντιµετωπίσουν το στρες της καθηµερινότητας. Με το αλκοόλ χαλαρώνουν και ξεχνούνέστωκαιστιγµιαίατοστρεςκαιπεραιτέρωταπροβλήµαταπουαντιµετωπίζουν. Όταν ξεφεύγουµε από την απλή κατανάλωση στην κατάχρηση, τότε ο αλκοολισµός συνδέεται πολύ µε τη χαµηλή αυτοεκτίµηση. Επιπλέον, όταν το άτοµο αντιλαµβάνεται την καταστροφή που προκαλείται στην σωµατική και στην πνευµατική του υγεία λόγω της κατάχρησης από το αλκοόλ, το επίπεδο της αυτοεκτίµησης κατεβαίνει ακόµα περισσότερο. Καθώς η άσκηση αποτελεί έναν από τους τρόπους µείωσης του στρες, µπορεί να χρησιµοποιηθείωςµέσογιατηµείωσητουστρεςκαιµείωσητηςεπιθυµίαςγιααλκοόλ. Η συστηµατική άσκηση επίσης σχετίζεται µε την βελτίωση της ψυχικής υγείας, την µείωση της κατάθλιψης και την αύξηση της αυτοεκτίµησης, και καθότι αυτά αποτελούν τακυριότεραπροβλήµατατωναλκοολικών, ηχρήσητηςάσκησηςωςµέσουενίσχυσης, η τροποποίησης της συµπεριφοράς των αλκοολικών, χρησιµοποιείται όλο και πιο συχνά σε σχετικές έρευνες, ή παρεµβατικά προγράµµατα. 4

5 Αλκοολισµός Η άσκηση µπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της κοινωνικής στήριξης των αλκοολικών, αφού µπορεί να πάρει τη µορφή µιας οµαδικής δραστηριότητας και να δηµιουργήσει ένα νηφάλιο περιβάλλον για απεξάρτηση. Εξάλλου, είναι αποδεδειγµένη η ευεργετική επίδραση της κοινωνικής στήριξης τόσο κατά τη διάρκεια της απεξάρτησης όσο και κατά την επανένταξη των ατόµων στο ευρύτεροκοινωνικόσύνολο. Η άσκηση δεν επηρεάζει τον αλκοολικό να µειώσει το αλκοόλ, αλλά επηρεάζει ευεργετικά την κοινωνική του αλληλεπίδραση, τη φυσική του κατάσταση, την αίσθηση της ικανότητας, την αίσθηση ότι το σώµα του µπορεί να λειτουργήσει καλύτερα, ή την αίσθησή του ότι η φυσική του κατάσταση βελτιώνεται. Ερευνητές που εξέτασαν τις επιδράσεις της άσκησης στην θεραπείααλκοολικώνκαταλήγουνότιδεναξιοποιείταιακόµαορόλοςτης, ενώ υπάρχουν πολλές ενδείξεις για τις ευεργετικές επιδράσεις της. Αυτές είναι η έκκριση ενδοφρινών µέσω της άσκησης που µπορεί να δώσει την αίσθηση της ευχαρίστησης, η βελτίωση της διάθεσης, η µείωση της κατάθλιψης, ο έλεγχος του στρες, η αύξηση της αυτοαποτελεσµατικότητας, η κοινωνική υποστήριξη, και αξιοποίηση της άσκηση ως εναλλακτική δραστηριότητα και σωστήςαξιοποίησηςτουελεύθερουχρόνου (Read & Brown, 2003). Σχετικές έρευνες Μία έρευνα που έγινε στην Νορβηγία από τον Thοrlindsson και τους συνεργάτες του (1990), έδειξε ότι ενήλικες που έπαιρναν µέρος σε διάφορασπορνακάπνιζανλιγότεροκαικατανάλωνανλιγότεροαλκοόλ, σε σχέση µε µη ασκούµενα άτοµα. Οι Ussher, Sampuran, Doshi, West και Drummond (2004) εξέτασαν αν µια µικρής διάρκειας και µέτριας ένταση άσκηση µπορεί να µειώσει την επιθυµία για αλκοόλ και να καταπολεµήσει τα προβλήµατα διάθεσης σε εξαρτηµένα από το αλκοόλ άτοµα. Στην έρευνα έλαβαν µέρος 20 άτοµα τα οποία δεν είχαν πιει καθόλου αλκοόλ καθ όλη τη διάρκεια της νοσηλείας τους. Οι συµµετέχοντες χωρίστηκαν σε δυο οµάδες, µια οµάδα ελέγχου που εφάρµοσε ένα 10λεπτο µικρής έντασης πρόγραµµα και µια πειραµατική που εφάρµοσε ένα 10λεπτο µέτριας έντασης πρόγραµµα. Τα αποτελέσµατα έδειξαν στατιστικά σηµαντική µείωση της επιθυµίας για αλκοόλ µεταξύ της πειραµατικής και της οµάδας ελέγχου, ωστόσο δεν υπήρχανστατιστικάσηµαντικέςδιαφορέςστηδιάθεσητωνατόµων. Χρήση ναρκωτικών Σε µια άλλη έρευνα οι Brown et al. (2009) δηµιούργησαν ένα παρεµβατικό πρόγραµµααερόβιαςάσκησηςσανσυµπληρωµατικήστρατηγικήγια 19 εξαρτηµένα από το αλκοόλ άτοµα. Το άτοµα αυτά δεν είχαν πιεί αλκοόλ τους τελευταίους 2 µήνες. Οι συµµετέχοντες εφάρµοσαν αερόβια άσκηση µέτριας έντασης για 12 εβδοµάδες. Τα πρωταρχικά ευρήµατα έδειξαν ότι οι συµµετέχοντες παρακολούθησαν το πρόγραµµα της άσκησης χωρίς προβλήµατα και παρουσίασαν βελτίωση στο καρδιο-αναπνευστικό σύστηµα, µείωση του σωµατικού λίπους και στο δείκτη µάζας σώµατος σε σύγκριση µε την πρωταρχική µέτρηση. Τέλος, σε µέτρηση 3 µήνες µετά το τέλος του παρεµβατικούπρογράµµατος, έδειξανµείωσησεηµερήσιακατανάλωσηποτών. Σε άλλη έρευνα όπου εξετάστηκαν οι απόψεις και η συµπεριφορά φοιτητών προς την κατανάλωση αλκοόλ, τη διατροφή, την άσκηση και τη χρήση ζώνης ασφαλείας, διαπιστώθηκε ουσιαστική αλλαγή στην εµφάνιση υγιεινών συµπεριφορών µεταξύ του πρώτου και του τρίτου έτους σπουδών καθώς επίσης και µεγάλη επίδραση των φίλων σε αυτή την αλλαγή. Τα άτοµα, επίσης, που ασκούνταν σε σταθερή βάση και τα άτοµα που φορούσαν ζώνες ασφαλείας ανέφεραν λιγότερα προβλήµατα υγείας (Lau, Quadrel, & Hartman, 1990). Γενικά θεωρείται ότι η ενασχόληση των νέων, αλλά και ατόµων όλων των ηλικιών µε την άσκηση και τα σπορ, προστατεύει τα άτοµα από ανθυγιεινές συνήθειες και συµπεριφορές µεταξύ αυτών δε εντάσσεται και το θέµα της χρήσης ναρκωτικών ουσιών. Ωστόσο, για τη σχέση αυτή, µεταξύ της συµµετοχής σε φυσικές δραστηριότητες, και της χρήσης ναρκωτικών ουσιών δεν έχουµε πολλά επιστηµονικά δεδοµένα. Μια εργασία µε έφηβους χρονών έδειξε ότι όσοι ασχολούνταν µε τον αθλητισµό, κάπνιζαν λιγότερο, είχαν κάνει λιγότερο χρήση µαριχουάνας, ακολουθούσαν πιο υγιεινή διατροφή, χρησιµοποιούν πιο συχνά ζώνη ασφαλείας στο αυτοκίνητο, και ένοιωθαν λιγότερο αισθήµατα πλήξης και απογοήτευσης σε σχέση µε όσους δεν ασχολούνταν µε τον αθλητισµό (Baumert, Henderson, & Thompson, 1998). Στην έρευνα των Dinges και Oetting (1993), τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι νέοι που χρησιµοποίησαν συγκεκριµένες ναρκωτικές ουσίες τις προηγούµενες τριάντα ηµέρες είχαν σχεδόν όλοι φίλους που χρησιµοποιούσαν τις ίδιες ουσίες και ήταν, επίσης, λιγότερο πιθανό να έχουν φίλους που χρησιµοποιούσαν άλλες ουσίες ή δεν έπαιρναν καθόλουναρκωτικά. Σε άλλη έρευνα (Shilts, 1991) που ασχολήθηκε µε τη χρήση ουσιών από εφήβους και την επίδραση των φίλων τους βρέθηκε ότι οι χρήστες είχαν µικρή συµµετοχή σε εξωσχολικές δραστηριότητες και ξόδευαν περισσότερο χρόνο µε τους φίλους τους από ότι µε την οικογένειά τους. Τις εξωσχολικές δραστηριότητες των µαθητών αλλά και την ακαδηµαϊκή τους απόδοση εξέτασε η Jenkins (1996) µε σκοπό την πρόβλεψη λήψης ναρκωτικών ουσιών µετά από την επίδραση φίλων. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η ακαδηµαϊκή απόδοση είχε σχέση αντιστρόφως ανάλογη µε τη χρήση ναρκωτικών ουσιών. Παρόµοια η αυξηµένη ενασχόλησή τους µε ευχάριστες εξωσχολικές δραστηριότητες σχετιζόταναρνητικάµετηχρήσηναρκωτικώνουσιών. Εφαρµογές Προγράµµατα Παρέµβασης Σεπρόγραµµαπρόληψηςναρκωτικών (Werch, Young, Clark, Garrett, Hooks, & Kersten, 1991) µε έµφαση στην επικοινωνία γονιών παιδιών και τις απόψεις τους για τα ναρκωτικά, βρέθηκε ότι οι µαθητές στους οποίους εφαρµοζόταν το πρόγραµµα, ανέφεραν στατιστικώς σηµαντικά µικρότερη προδιάθεση των νέων για χρήση αλκοόλ, νικοτίνης και µαριχουάνας καθώς επίσης και µικρότερη επιρρέπεια στις πιέσεις των φίλων για να καπνίσουν. Οι µητέρες που συµµετείχαν στο πρόγραµµα ανέφεραν πιο συχνή επικοινωνία µε τα παιδιά τους σχετικά µε την αποφυγή χρήσης ναρκωτικών και πιο συχνές συζητήσειςµεταπαιδιάτουςγιατοπώςνααντιστέκονταιστηνπίεσητων φίλων για χρήση αλκοόλ, νικοτίνης και µαριχουάνας. Βρέθηκε, επίσης, ότι ήτανπιοπιθανόνασυζητήσουνµεταπαιδιάτουςγιαταθέµατααυτάαπόότι οι πατέρες. Όµως και οι πατέρες ανέφεραν πιο συχνή επικοινωνία µε τα παιδιά τους αναφορικά µε την αντίσταση των παιδιών τους στην πίεση των φίλων για κατανάλωση αλκοόλ και χρήση νικοτίνης και µεγαλύτερη παρακίνηση για να βοηθήσουνταπαιδιάτουςνααποφύγουνταναρκωτικά. Οδηγίες για πρακτική εφαρµογή Tα προγράµµατα άσκησης µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως συµπληρωµατικές στρατηγικές παρέµβασης σε συνδυασµό µε στρατηγικές συµβουλευτικής και ψυχοθεραπείας, δίνοντας την κατεύθυνση σε εναλλακτικούς τρόπους ζωής, την κατεύθυνση για κοινωνική ενσωµάτωση και συνεργασία, ιδιαίτερα µέσα από οµαδικά αθλήµατα, δίνοντας την ευκαιρία στα άτοµα να αρχίσουν να αισθάνονται το σώµα τους και τη λειτουργικότητά του, µεταφέροντάς τουςτηναίσθησητηςαναγέννησηςκαιαναζωογόνησηςτουσώµατος. Τα προγράµµατα άσκησης ή η συµµετοχή σε φυσικές δραστηριότητες θα προσφέρουν στα άτοµα ευκαιρίες για µετατόπιση της προσοχής τους απόµιασειρά συνηθειώνπουσχετίζονταιµετοαλκοόλήτηχρήση ναρκωτικώνουσιών, καιτηµετάβασήτουςσεσυνήθειεςδηµιουργικές, και αληθινά ευχάριστες για το σώµα και τη ψυχική τους διάθεση. 5

6 Άτοµα εξαρτώµενα από άσκηση Παρόλα τα δεδοµένα που αναφέρονται στην πλεονεκτήµατα της άσκησης, υπάρχουν ορισµένοι άνθρωποι που την προσεγγίζουν µε τρόπο που θα µπορούσε να αποδειχθεί νοητικά ανθυγιεινός. Γίνονται εξαρτώµενοι ασκούµενοι υπερβολικά µία και δύο φορές ηµερησίως. Σύµφωναµετον Veale (1987) τα χαρακτηριστικά της εξάρτησης αυτής είναι τα παρακάτω: Άτοµα εξαρτώµενα από άσκηση Συχνότητα άσκησης το λιγότερο 1 φορά την ηµέρα Στερεότυπα ηµερήσια ή εβδοµαδιαία προγράµµατα άσκηση γίνεται αναγκαστική και επιφέρει διάφορα αρνητικά σύνδροµα εάν διακοπεί για λίγο Τα διάφορα προβλήµατα που θα µπορούσαν να προκύψουν κυµαίνονται από κόπωση, χρόνιους τραυµατισµούς και διατροφικές ανωµαλίες. Άλλα πιθανά προβλήµατα που θα µπορούσαν να αναφερθούν είναι τα οικονοµικά λόγω παραµέλησης των επαγγελµατικών εξαιτίας της άσκησης, προβλήµατα στις προσωπικές και τις κοινωνικές σχέσεις κ.α. (Veale & Le Fevre 1988). ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Το πρώτο και βασικότερο βήµα αποτελεί η ενηµέρωση των πληθυσµών αυτών. Παρακάτω αναφέρεται ένας πίνακας για την ενηµέρωση προσφέροντας στρατηγικές αυτοβοήθειας στους εξαρτηµένους από την άσκηση: 1. Πιστεύεις ότι η άσκηση είναι αναγκαστική για σένα; 2. Είναι η άσκηση η πρώτη προτεραιότητα στη ζωή σου; 3. Είναι η άσκησή σου πολύ ρουτινιάρικη και στερεότυπη; 4. Εξασκήσεις περισσότερο φέτος από πέρυσι για να µπορείς να αισθάνεσαι καλά; ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 5. Εξασκείσαι όταν το απαγορεύει ο γιατρός ή όταν είσαι τραυµατισµένος; 6. Αισθάνεσαι ευερέθιστος όταν χάνεις την εξάσκησή σου και επιστρέφεις γρήγορα στο πρόγραµµα άσκησής σου; 7. ιερωτήθηκες ποτέ ότι ρισκάρεις την εργασία σου, την προσωπικήσουζωήήτηνυγείασουόταντοπαρακάνειςµετην άσκηση; 8. οκίµασες ποτέ να αδυνατίσεις απλά και µόνον για να βελτιώσεις τις αθλητικές σου επιδόσεις; Εάν απάντησες ΝΑΙ στις περισσότερες ερωτήσεις Εάν απάντησες ΝΑΙ στις περισσότερες ερωτήσεις, ή εάν ανησυχείς ότι γίνεσαι εξαρτώµενος από την άσκηση παρακαλώ µίλησε µε κάποιον ειδικό ή ακολούθησε τις παρακάτω στρατηγικές αυτοβοήθειας: Χρησιµοποίησε ποικιλία ασκήσεων για να αποφύγεις το σύνδροµο υπέρχρησης, θυµήσου η αερόβια ικανότητα, η δύναµη και η ευλυγισία αποτελούν σηµαντικά τµήµατα της φυσικής κατάστασης. Προγραµµάτισε µία περίοδο ξεκούρασης µεταξύ δύο προπονήσεων για να προλάβεις την σωµατική και την νοητικήκόπωση., ή εάν ανησυχείς ότι γίνεσαι εξαρτώµενος από την άσκηση παρακαλώ µίλησε µε κάποιον ειδικό ή ακολούθησε τις παρακάτω στρατηγικές αυτοβοήθειας: Προγραµµάτισε ένα πλήρες ρεπό την εβδοµάδα και πρόσεξε πόσο γεµάτος ενεργητικότητα είσαι την επόµενη ηµέρα. Εξάσκησε το µυαλό σου παίρνοντας µέρος σε νοητικές και κοινωνικές δραστηριότητες οι οποίες µειώνουν το άγχος και υψώνουν την αυτοεκτίµηση. Προσπάθησε να µάθεις µία τεχνική µείωσης του stress όπωςηχαλάρωση, το tai chiήηδιαµεσολάβηση. 6

7 Οδηγίες Συµπεράσµατα Γυµναστές, ψυχολόγοι, ψυχίατροι, θεραπευτές, κλπ θα πρέπει να εισάγουν την άσκηση στη ζωή των ασθενών αυτών. Όλοι πρέπει να συνηγορούν στην άσκηση ιδιαίτερα όταν είναι σε χαµηλή ένταση. Στις πιο πολλές φαρµακευτές αγωγές δεν αντενδείκνυται η άσκηση, αλλά οι ειδικοί πρέπει να γνωρίζουν τις πιθανές αλληλεπιδράσεις. Η άσκηση αερόβια και µη αερόβια µπορεί να µειώσει τα επίπεδα της κατάθλιψης και υπάρχουν αρκετές αποδείξεις για αυτό. Οδηγίες Συµπεράσµατα εν έχουµε πολλές πληροφορίες για την επίδρασητηςάσκησηςσεδιαταραχέςάγχους, αν και έχουµε θετικές ενδείξεις. Η άσκηση δεν επηρεάζει τον αλκοολικό να µειώσει το αλκοόλ, αλλά επηρεάζει τη φυσική τουκατάσταση, ήτηναντίληψήτουγιατην φυσική του κατάσταση. Οι µηχανισµοί των ψυχολογικών οφελών από την άσκηση στις κατηγορίες αυτές των ασθενών δεν είναι σαφείς ακόµα. Σύνοψη Φυσική δραστηριότητα και κατάθλιψη. Τι γνωρίζουµε: Επιδηµιολογικές έρευνες έδειξαν ότι η φυσική δραστηριότητα σχετίζεται µε µειωµένο κίνδυνο ανάπτυξηςκλινικήςκατάθλιψης. Αποτελέσµατα πειραµατικών ερευνών έδειξαν ότι ηαερόβιαάσκησηαλλάκαιηάσκησηµε αντιστάσεις µπορούν να χρησιµοποιηθούν στη θεραπείαµέτριαςκαιυπο-µέγιστηςκατάθλιψης, ως πρόσθετα µέσα στη βασική θεραπεία. Φυσική δραστηριότητα και κατάθλιψη. Τιγνωρίζουµε: Οι αντικαταθλιπτικές επιδράσεις της άσκησης έχουν την ίδια βαρύτητα µε διάφορες ψυχοθεραπευτικέςτεχνικές. Υπάρχουν ενδείξεις για αιτιολογική σύνδεση µεταξύ άσκησης και µειωµένης κατάθλιψης. εν έχουν βρεθεί αρνητικές επιδράσεις της άσκησης σε πληθυσµούς ατόµων µε κατάθλιψη. Συναίσθηµα, διάθεση και φυσική δραστηριότητα. Πολλά άτοµα, που ασκούνται τακτικά, αναφέρουν ότι «αισθάνονται καλύτερα» ή είναι σε µια καλύτερη διάθεση µετάτησυµµετοχήτουςσεφυσικήδραστηριότητα. Το «αισθάνοµαι καλύτερα» είναι αόριστο επειδή περιλαµβάνειέναµεγάλοεύροςχαρακτηριστικών: αυξηµένη διάθεση, αισθήµατα ικανότητας και αυτόαποτελεσµατικότητας, χαµηλότεραεπίπεδαστρες, ελαττωµένο άγχος και κατάθλιψη, µία αίσθηση χαλάρωσης και ηρεµίας, και ακόµα αισθήµατα προσωπικής ισχύος και δύναµης. ιάθεση και συναίσθηµα Οι ασκούµενοι συχνά αναφέρουν ότι «αισθάνονται καλύτερα» µετά από άσκηση. Οι ανέκδοτες αναφορές και τα αποτελέσµατα ερευνών υποδεικνύουν ότι υπάρχει µία ελάττωση στο αρνητικό συναίσθηµα και µια αύξηση στο θετικό συναίσθηµα µετά από άσκηση. Για την καλύτερη κατανόηση της «καλύτερης αίσθησης», είναι σηµαντικό νακάνουµετηδιάκρισηµεταξύσυναισθήµατος, συγκίνησης, και διάθεσης. Το συναίσθηµα είναι ένας σφαιρικός δείκτης του πως αισθανόµαστε, που περιλαµβάνει ξεχωριστά θετικές και αρνητικές καταστάσεις. Έτσι, τοσυναίσθηµαταπεριλαµβάνειόλα. 7

8 ιαθέσεις Αντίθετα, µε το συναίσθηµα οι διαθέσεις και οι συγκινήσεις αναφέρονται σε περισσότερο ειδικά συναισθήµατα. Οι διαθέσεις και οι συγκινήσεις αποτελούν γενικά τη βάση που διαποτίζει τη ζωή µας. Η σκοπιµότητα είναι το καλύτερο κριτήριο για τη διάκριση µεταξύ συναισθηµάτων και διαθέσεων. Οι διαθέσεις δεν έχουν συγκεκριµένηκατεύθυνσηκαιδενέχουνιδιαίτερεςαιτίες. ιαθέσεις Οι συγκινήσεις είναι συναισθηµατικές καταστάσεις που διευθύνονται προς κάποιον ή κάτι όπως όταν αισθανόµαστε θυµωµένοι µε κάποιον ή ντροπιασµένοι από κάποιον. Άλλες λεπτές διαφορές ανάµεσα στη διάθεση και στις συγκινήσεις είναι ότι οι διαθέσεις επιµένουν για µακρύτερες περιόδους και είναι λιγότερο έντονες από τις συγκινήσεις. ιαστάσεις της διάθεσης Ηδιάθεσηµπορείναπεριλαµβάνειµιαποικιλίαδιαστάσεων. Κάποιεςαπόαυτέςπεριλαµβάνουνθετικέςκαιαρνητικέςδιαστάσεις, διαστάσεις υψηλής και χαµηλής διέγερσης συνδυασµένες µε θετικά και αρνητικά σθένη και τις διαστάσεις της ενεργητικότητας κούρασης και έντασης ηρεµίας. Άσχετα από το πώς εννοείται η διάθεση, οι διαθέσεις µας µπορούν να επηρεάσουν τις κοινωνικές µας αλληλεπιδράσεις, τις συµπεριφορές που σχετίζονται µε την υγεία και το ανοσοποιητικό σύστηµα. Έτσι, η ικανότητα της φυσικής δραστηριότητας να µετριάζει τη διάθεσή µας έχει σηµαντικές εφαρµογές για την ποιότητας της ζωής µας. Η άσκηση µπορεί να είναι µιααποτελεσµατικήπροσέγγισηστηναυτό-ρύθµισητηςδιάθεσης. Σχετικά ερωτηµατολόγια Φαίνεται ότι η άσκηση µπορεί να σχετίζεται µε επιθυµητές και ανεπιθύµητες µεταβολές στη διάθεση. Άµεσες αλλαγές αντανακλούν επίπεδα διάθεσης µετρηµένα πριν και µετά από ένα πρόγραµµα άσκησης. Συνηθισµένες µετρήσεις της διάθεσης στο περιβάλλον άσκησης περιλαµβάνουνταπαρακάτωερωτηµατολόγια: Profile of Mood States, Positive Affect-Negative Affect Scale, Activation-Deactivation Adjective Check List, και Multiple Affect Adjective Check List. Σχετικά ερωτηµατολόγια ύοερωτηµατολόγια, το Exercise-Induced Feeling Inventoryκαιτο Subjective Exercise Experiences Scale, έχουν σχεδιαστεί να µετράνε επίπεδα διάθεσης σχετιζόµενα απευθείας µε την εµπειρία της άσκησης. Τα περισσότερα από τα ερωτηµατολόγια παρέχουν µια ποικιλία από σκορ που διευκολύνουν την ανάλυση της σχέσης µεταξύάσκησηςκαιµεταβολήςτηςδιάθεσης:. Θέµατα για µελλοντικές έρευνες Εκτίµηση των προγραµµάτων άσκησης µε διαφορετικούς τρόπους (π.χ. φυσιολογικά-ψυχολογικά οφέλη, οικονοµική αποτελεσµατικότητα, υποκειµενική αποδοχή των πλεονεκτηµάτων από ασθενείς και προσωπικό κ.α.). Επίπεδα έντασης της άσκησης για κάθε κατηγορία ασθένειας Πώς άσκηση αερόβια και µη αερόβια µπορεί να µειώσει τα επίπεδα της κατάθλιψης. Ποια η επίδραση της άσκησης σε διαταραχές άγχους, Η άσκηση µπορεί να βοηθήσει τον αλκοολικό;. Ποιοι οι µηχανισµοί των ψυχολογικών οφελών από την άσκηση στις κατηγορίες αυτές των ασθενών Αξιολόγηση των επιπέδων της κατάθλιψης σε άτοµα ασκούµενα και µη. Σχέση κατάθλιψης και άλλων ψυχολογικών παραγόντων µε την άσκηση. 8

9 Επίλογος Μία θετική σχέση µεταξύ φυσικής δραστηριότητας και καλήςψυχολογικήςκατάστασης -ευεξίας (well-being) έχειεπιβεβαιωθείσεαρκετέςευρείαςκλίµακας (µεγάλες) επιδηµιολογικές έρευνες, που χρησιµοποίησαν διαφορετικές µετρήσεις για τη δραστηριότητα και την καλή ψυχολογική κατάσταση ευεξία (well-being). Συναίσθηµα, διάθεση και φυσική δραστηριότητα. Τιγνωρίζουµε Πειραµατικές µελέτες υποστηρίζουν µία θετική επίδραση της µέτριας έντασης άσκησης πάνω στην καλή ψυχολογική κατάσταση ευεξία (psychological wellbeing). Αποτελέσµαταµεταναλύσεωνδείχνουνότιηάσκηση, που εστιάζεται πάνω στην προσωπική βελτίωση, στην προσπάθεια και στη µάθηση έχει µέτρια έως υψηλή σχέση µε το θετικό συναίσθηµα. Επίλογος Οι µελέτες υποστηρίζουν µία θετική επίδραση της µέτριας έντασης άσκησης πάνω στην καλή ψυχολογική κατάσταση ευεξία (psychological well-being). Ηυιοθέτησητης συστηµατικής άσκησης, ο οποίος εστιάζεται πάνω στην προσωπική βελτίωση, στην προσπάθεια και στη µάθηση έχειµέτριαέωςυψηλήσχέσηµετοθετικόσυναίσθηµα. Ένα οµαδικό κλίµα (ατµόσφαιρα) στο περιβάλλον της άσκησης και του αθλητισµού, που εστιάζεται πάνω στην προσωπική βελτίωση και στην προσπάθεια έχει µέτρια έως υψηλήσχέσηµετοθετικόσυναίσθηµα. 9

Άσκηση και κατάθλιψη. Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Άσκηση και κατάθλιψη. Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Άσκηση και κατάθλιψη. Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Θέματα που θα αναπτυχθούν Άσκηση και κατάθλιψη Άσκηση και σχιζοφρένεια Άσκηση και αλκοόλ Εισαγωγή Για την αντιμετώπιση της κατάθλιψης και

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση Υγεία και Ποιότητα Ζωής. Εισαγωγή. Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Άσκηση Υγεία και Ποιότητα Ζωής. Εισαγωγή. Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Άσκηση Υγεία και Ποιότητα Ζωής Εισαγωγή Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Θέματα που θα μελετηθούν Ορισμοί σχετικοί με την ψυχολογία άσκησης, την ψυχική υγεία, κλπ. Ποια πρέπει να είναι τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαµπος Τσορµπατζούδης Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού

Χαράλαµπος Τσορµπατζούδης Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού Χαράλαµπος Τσορµπατζούδης Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού Σέρρες 14/12/10 lambo@phed.auth.gr Φοβάµαι πως κύριο ζητούµενο της εκπαίδευσής µας είναι να

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΑΣΘΕΝ-Ν ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤ-ΠΙΣΗ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΑΣΘΕΝ-Ν ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤ-ΠΙΣΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΑΣΘΕΝ-Ν ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤ-ΠΙΣΗ ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ ΦΑΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ Τ.Ε. Β Γ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η στεφανιαία µονάδα είναι ένας χώρος

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες που ευθύνονται για τους τραυµατισµούς ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 12 Η ψυχολογία των τραυµατισµών στον αθλητισµό

Παράγοντες που ευθύνονται για τους τραυµατισµούς ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 12 Η ψυχολογία των τραυµατισµών στον αθλητισµό ΕΠΕΑΕΚ : AΝΑΜΟΡΦΩΣΗ A ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 12 Η ψυχολογία των τραυµατισµών στον αθλητισµό Μάριος Γούδας ΤΙΤΛΟΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΑΛΕΞΗΣ περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα που θα αναπτυχθούν. Θεωρία. Αλληλεπιδράσεις. Θεωρία. Άσκηση και σχέσεις υγιεινών και ανθυγιεινών συμπεριφορών. Θεοδωράκης Γιάννης

Θέματα που θα αναπτυχθούν. Θεωρία. Αλληλεπιδράσεις. Θεωρία. Άσκηση και σχέσεις υγιεινών και ανθυγιεινών συμπεριφορών. Θεοδωράκης Γιάννης Θέματα για συζήτηση. Άσκηση και σχέσεις υγιεινών και ανθυγιεινών συμπεριφορών. 1. Σκεφτείτε μερικές υγιεινές συμπεριφορές, και μερικές ανθυγιεινές. 2. Φέρτε στο μυαλό σας ένα γνωστό σας πρόσωπο που καπνίζει.

Διαβάστε περισσότερα

Αιμιλίζα Στεφανίδου 1, Δημοσθένης Μπούρος 2, Μιλτιάδης Λειβαδίτης 2, Αθανασία Πατάκα 1, Παρασκευή Αργυροπούλου 1

Αιμιλίζα Στεφανίδου 1, Δημοσθένης Μπούρος 2, Μιλτιάδης Λειβαδίτης 2, Αθανασία Πατάκα 1, Παρασκευή Αργυροπούλου 1 Αιμιλίζα Στεφανίδου 1, Δημοσθένης Μπούρος 2, Μιλτιάδης Λειβαδίτης 2, Αθανασία Πατάκα 1, Παρασκευή Αργυροπούλου 1 1 Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας, Α.Π.Θ., Γ.Π.Ν. «Γ.Παπανικολάου» 2 Τμήμα Ιατρικής, Δημοκρίτειο

Διαβάστε περισσότερα

Ερµηνεία του «καψίµατος» Θέµα διάλεξης 11 Καταπόνηση και κάψιµο αθλητών και αθλητριών. καταπόνησης. Μάριος Γούδας ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108)

Ερµηνεία του «καψίµατος» Θέµα διάλεξης 11 Καταπόνηση και κάψιµο αθλητών και αθλητριών. καταπόνησης. Μάριος Γούδας ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) ΕΠΕΑΕΚ : AΝΑΜΟΡΦΩΣΗ A ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 11 Καταπόνηση και κάψιµο αθλητών και αθλητριών Μάριος Γούδας ΤΙΤΛΟΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΑΛΕΞΗΣ Ορισµοί

Διαβάστε περισσότερα

Αποκατάσταση Καρδιοπαθούς Ασθενούς Ο ρόλος του Ψυχιάτρου

Αποκατάσταση Καρδιοπαθούς Ασθενούς Ο ρόλος του Ψυχιάτρου Αποκατάσταση Καρδιοπαθούς Ασθενούς Ο ρόλος του Ψυχιάτρου Πανταζής Α. Ιορδανίδης Διδάκτωρ Ψυχιατρικής Α.Π.Θ Καθηγητής Ψυχολογίας & Διατροφής, ΑΤΕΙ Ιορδανίδης,, 10/3/11 1 ρ.πανταζής Ιορδανίδης, 10/3/11 2

Διαβάστε περισσότερα

Η νόσος του Parkinson δεν είναι µόνο κινητική διαταραχή. Έχει υπολογισθεί ότι µέχρι και 50% των ασθενών µε νόσο Πάρκινσον, µπορεί να βιώσουν κάποια

Η νόσος του Parkinson δεν είναι µόνο κινητική διαταραχή. Έχει υπολογισθεί ότι µέχρι και 50% των ασθενών µε νόσο Πάρκινσον, µπορεί να βιώσουν κάποια ρ ZΩΗ ΚΑΤΣΑΡΟΥ Νευρολόγος ιευθύντρια ΕΣΥ Η νόσος του Parkinson δεν είναι µόνο κινητική διαταραχή. Έχει υπολογισθεί ότι µέχρι και 50% των ασθενών µε νόσο Πάρκινσον, µπορεί να βιώσουν κάποια µορφή κατάθλιψης,

Διαβάστε περισσότερα

Μάριος Γούδας Θέματα Διάλεξης. Ένας κοινά αποδεκτός ορισμός για τον όρο Θετική Ανάπτυξη είναι ο παρακάτω:

Μάριος Γούδας Θέματα Διάλεξης. Ένας κοινά αποδεκτός ορισμός για τον όρο Θετική Ανάπτυξη είναι ο παρακάτω: Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής Διάλεξη 1 Θετική Ανάπτυξη μέσω της Φυσικής Αγωγής και του Παιδικού Αθλητισμού Μάριος Γούδας Θέματα Διάλεξης Τι εννοούμε με τον όρο Θετική Ανάπτυξη Φυσική Αγωγή, Παιδικός Αθλητισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Φυσική αγωγή και προαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Μαθήµατος. Άσκηση και Αγωγή Υγείας. Σκοπός Μαθήµατος Οι φοιτητές: Τι είναι Υγεία; Προαγωγή της Υγείας & Αγωγή Υγείας

Περιγραφή Μαθήµατος. Άσκηση και Αγωγή Υγείας. Σκοπός Μαθήµατος Οι φοιτητές: Τι είναι Υγεία; Προαγωγή της Υγείας & Αγωγή Υγείας Άσκηση και Αγωγή Υγείας Κατεύθυνση Παιδαγωγικών και Ειδικής Αγωγής Ζ Εξάµηνο Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Περιγραφή Μαθήµατος 1) Μελέτη του ρόλου της Φυσικής Αγωγής στην κατεύθυνση: Της βιωµατικής

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα της οµαδικής Γνωσιακής/Συµπεριφοριστικής παρέµβασης στη διακοπή του καπνίσµατος µε και χωρίς τη χρήση bupropion

Τα αποτελέσµατα της οµαδικής Γνωσιακής/Συµπεριφοριστικής παρέµβασης στη διακοπή του καπνίσµατος µε και χωρίς τη χρήση bupropion Τα αποτελέσµατα της οµαδικής Γνωσιακής/Συµπεριφοριστικής παρέµβασης στη διακοπή του καπνίσµατος µε και χωρίς τη χρήση bupropion Αγγελή, Κ., Ευθυµίου, Κ., Χαρίλα,, Ν., Καλπάκογλου,, Θ., Βλάχου, Μ., & Καλαντζή

Διαβάστε περισσότερα

Β Α Σ Ι Κ Ε Σ Ε Ν Ν Ο Ι Ε Σ

Β Α Σ Ι Κ Ε Σ Ε Ν Ν Ο Ι Ε Σ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Εξαρτησιογόνες ουσίες ονοµάζονται όλες οι ουσίες που προκαλούν εξάρτηση ψυχική ή σωµατική και που η χρήση τους δηµιουργεί µεταβολές στον εγκέφαλο (γνωστικές λειτουργίες και συναισθήµατα)

Διαβάστε περισσότερα

Θετική Ψυχολογία. Καρακασίδου Ειρήνη, MSc. Ψυχολόγος-Αθλητική Ψυχολόγος Υποψήφια Διδάκτωρ Κλινικής και Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Πάντειο Παν/μιο

Θετική Ψυχολογία. Καρακασίδου Ειρήνη, MSc. Ψυχολόγος-Αθλητική Ψυχολόγος Υποψήφια Διδάκτωρ Κλινικής και Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Πάντειο Παν/μιο Θετική Ψυχολογία Καρακασίδου Ειρήνη, MSc Ψυχολόγος-Αθλητική Ψυχολόγος Υποψήφια Διδάκτωρ Κλινικής και Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Πάντειο Παν/μιο Εισαγωγή Θετική-Αρνητική Ψυχολογία Στόχοι της Ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην πρόληψη και καταπολέµηση του αλκοολισµού στην εφηβεία

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην πρόληψη και καταπολέµηση του αλκοολισµού στην εφηβεία Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην πρόληψη και καταπολέµηση του αλκοολισµού στην εφηβεία Αικατερίνη Φλώρου Εκπαιδευτικός Νοµικός Σύµβουλος ΣΕΠ ΓΕΛ Αναβύσσου Το σχολείο βασικός φορέας κοινωνικοποίησης Οι σύγχρονες

Διαβάστε περισσότερα

Κλίµα παρακίνησης στο µάθηµα της Φ.Α. και υγιεινές συµπεριφορές

Κλίµα παρακίνησης στο µάθηµα της Φ.Α. και υγιεινές συµπεριφορές Κλίµα παρακίνησης στο µάθηµα της Φ.Α. και υγιεινές συµπεριφορές Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Θέµατα που θα συζητηθούν Τι είναι το κλίµα παρακίνησης Ποιο είναι το θεωρητικό σχήµα µέσα από το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Προγράµµατα άσκησης και υγείας. Θεοδωράκης Γιάννης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας

Προγράµµατα άσκησης και υγείας. Θεοδωράκης Γιάννης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Προγράµµατα άσκησης και υγείας Θεοδωράκης Γιάννης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Θέµατα που θα αναπτυχθούν Ποια είναι τα θεωρητικά σηµεία που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη για θέµατα παρεµβάσεων και συµπεριφορών

Διαβάστε περισσότερα

Σχιζοφρένεια. Τι Είναι η Σχιζοφρένεια; Από Τι Προκαλείται η Σχιζοφρένεια; Ποια Είναι Τα Συμπτώματα Της Σχιζοφρένειας;

Σχιζοφρένεια. Τι Είναι η Σχιζοφρένεια; Από Τι Προκαλείται η Σχιζοφρένεια; Ποια Είναι Τα Συμπτώματα Της Σχιζοφρένειας; Σχιζοφρένεια Τι Είναι η Σχιζοφρένεια; Η σχιζοφρένεια, μια πνευματική ασθένεια που προκαλεί διαταραχή στον τρόπο που σκέφτεται το άτομο, επηρεάζει περίπου το 1% του πληθυσμού. Συνήθως ξεκινά από τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Theodorakis@pe.uth.gr

Theodorakis@pe.uth.gr Η ψυχολογία της άσκησης για κλινικούς πληθυσµούς Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Theodorakis@pe.uth.gr Θα συζητηθούν τα παρακάτω θέµατα. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά διαφόρων κλινικών πληθυσµών.

Διαβάστε περισσότερα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΦΥΛΟ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΛΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικότητα και Άσκηση. 2η διάλεξη «Άσκηση & Ψυχική Υγεία»

Προσωπικότητα και Άσκηση. 2η διάλεξη «Άσκηση & Ψυχική Υγεία» Προσωπικότητα και Άσκηση 2η διάλεξη «Άσκηση & Ψυχική Υγεία» Θέματα που θα μελετηθούν Προσεγγίσεις της προσωπικότητας Χαρακτηριστικά της προσωπικότητας και άσκηση Συμπεριφορά τύπου Α Ζωηρή αίσθηση αναζήτησης

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση και Αγωγή Υγείας

Άσκηση και Αγωγή Υγείας Άσκηση και Αγωγή Υγείας Κατεύθυνση Παιδαγωγικών και Ειδικής Αγωγής Ζ Εξάµηνο Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Περιγραφή Μαθήµατος 1) Μελέτη του ρόλου της Φυσικής Αγωγής στην κατεύθυνση: Της βιωµατικής

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός, εφαρμογή και καθοδήγηση προγραμμάτων άσκησης

Σχεδιασμός, εφαρμογή και καθοδήγηση προγραμμάτων άσκησης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σχεδιασμός, εφαρμογή και καθοδήγηση προγραμμάτων άσκησης Ενότητα 1: Η επίδραση της άσκησης στην υγεία Γεροδήμος Βασίλειος, Καρατράντου Κωνσταντίνα Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι φόβος και τι φοβια;

Τι είναι φόβος και τι φοβια; ΦΟΒΟΙ - ΦΟΒΙΕΣ Τι είναι φόβος και τι φοβια; Φόβος: η δυσάρεστη συναισθηματική κατάσταση που δημιουργείται απέναντι σε πραγματικό κίνδυνο, ή απειλή. Φοβία: ο επίμονος φόβος που παγιδεύει το άτομο περιορίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ένα οµαδικό πρόγραµµα παρέµβασης για τη διαχείριση του στρες σε µετεφηβικό-φοιτητικό πληθυσµό

Ένα οµαδικό πρόγραµµα παρέµβασης για τη διαχείριση του στρες σε µετεφηβικό-φοιτητικό πληθυσµό Ευάγγελος Χ. Καραδήµας & Αναστασία Καλαντζή-Αζίζι Τοµέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήµιο Αθηνών Ένα οµαδικό παρέµβασης για τη διαχείριση του στρες σε µετεφηβικό-φοιτητικό πληθυσµό Παρουσίαση στη ιηµερίδα του

Διαβάστε περισσότερα

Λόγοι και παράγοντες που οδηγούν τους νέους σε χρήση αλκοόλ. Παιπέτης Νίκος Τσάκα Μαρία Κρητικός Γιώργος Μέριανος Αλέξανδρος

Λόγοι και παράγοντες που οδηγούν τους νέους σε χρήση αλκοόλ. Παιπέτης Νίκος Τσάκα Μαρία Κρητικός Γιώργος Μέριανος Αλέξανδρος Λόγοι και παράγοντες που οδηγούν τους νέους σε χρήση αλκοόλ Παιπέτης Νίκος Τσάκα Μαρία Κρητικός Γιώργος Μέριανος Αλέξανδρος Κοινωνικοί παράγοντες που οδηγούν στη χρήση αλκοόλ τους νέους Ο πιο συχνός λόγος

Διαβάστε περισσότερα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΦΥΛΟ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΛΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΕΣ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΕΣ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΕΣ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΟΡΙΣΜΟΣ Η αυτοκτονική συµπεριφορά ορίζεται ως η συµπεριφορά, κατά την οποία το άτοµο θέλει να κάνει κακό στον εαυτό του µε σκοπό να δώσει ένα τέλος στη ζωή του. ιαχωρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΠΑΙΞΙΑ ΜΑΣΤΙΓΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ

ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΠΑΙΞΙΑ ΜΑΣΤΙΓΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΠΑΙΞΙΑ ΜΑΣΤΙΓΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ Ορισμός αλκοολισμού Αλκοολούχα ποτά ονομάζονται όλα τα ποτά που περιέχουν αιθυλική αλκοόλη (οινόπνευμα) γεωργικής προέλευσης, σε οποιοδήποτε ποσοστό το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 EUFAMI ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Επιμέλεια Πανελ. Συλ. Οικογ. για την Ψυχική Ύγεία ΣΟΨΥ 1 1 Σκοποί της έρευνας To 2008, η EUFAMI έκανε μια έρευνα σε 11 Ευρωπαϊκές χώρες, για να αξιολογήσει:

Διαβάστε περισσότερα

αθλητισµό Παρακίνηση για επίτευξη Περιβάλλον επίτευξης Θεωρία ανάγκης για επίτευξη Παρακίνηση για επίτευξη στον αθλητισµό και στη φυσική αγωγή

αθλητισµό Παρακίνηση για επίτευξη Περιβάλλον επίτευξης Θεωρία ανάγκης για επίτευξη Παρακίνηση για επίτευξη στον αθλητισµό και στη φυσική αγωγή ΕΠΕΑΕΚ : AΝΑΜΟΡΦΩΣΗ A ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 3 Παρακίνηση για επίτευξη στον αθλητισµό και στη φυσική αγωγή Μάριος Γούδας Τι µας παρακινεί

Διαβάστε περισσότερα

Οι γνώμες είναι πολλές

Οι γνώμες είναι πολλές Η Ψυχολογία στη Φυσική Αγωγή στο πλαίσιο του σχολικού περιβάλλοντος ΚασταμονίτηςΚωνσταντίνος Ψυχολόγος Οι γνώμες είναι πολλές Πολλές είναι οι γνώμες στο τι προσφέρει τελικά ο αθλητισμός στην παιδική ηλικία

Διαβάστε περισσότερα

Αντιµετωπίζω πρόβληµα χρήσης /εξάρτησης και θα ήθελα να ζητήσω βοήθεια για θεραπεία. Ποιες επιλογές έχω για θεραπεία στην Κύπρο;

Αντιµετωπίζω πρόβληµα χρήσης /εξάρτησης και θα ήθελα να ζητήσω βοήθεια για θεραπεία. Ποιες επιλογές έχω για θεραπεία στην Κύπρο; Αντιµετωπίζω πρόβληµα χρήσης /εξάρτησης και θα ήθελα να ζητήσω βοήθεια για θεραπεία. Ποιες επιλογές έχω για θεραπεία στην Κύπρο; Εξωτερικές οµές Εφήβων και Οικογένειας Τα εξωτερικά Προγράµµατα Εφήβων Νεαρών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΣΤΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Θέµατα που θα αναπτυχθούν Οι λόγοι για τους οποίους ανέκυψε η ανάγκη χρησιµοποίησης των κοινωνικο-γνωστικών µοντέλων για την ερµηνεία

Διαβάστε περισσότερα

Β ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) ΤΑΞΗ: Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Β ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) ΤΑΞΗ: Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ [1] Β ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) ΤΑΞΗ: Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗΣ «ΙΝΔΙΑΝΩΝ ΣΗΜΕΙΑ! ΚΑΠΝΙΣΜΑ;» Παρακαλούμε να απαντήσετε στο παρακάτω ερωτηματολόγιο με ειλικρίνεια.

Διαβάστε περισσότερα

Β Α Σ Ι Κ Ε Σ Ε Ν Ν Ο Ι Ε Σ

Β Α Σ Ι Κ Ε Σ Ε Ν Ν Ο Ι Ε Σ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Εξαρτησιογόνες ουσίες ονοµάζονται όλες οι ουσίες που προκαλούν εξάρτηση ψυχική ή σωµατική και που η χρήση τους δηµιουργεί µεταβολές στον εγκέφαλο (γνωστικές λειτουργίες και συναισθήµατα)

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες

Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες Ενότητα 2: Η επίδραση της άσκησης στην υγεία Γεροδήμος Βασίλειος, Καρατράντου Κωνσταντίνα Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 1 Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι διακοπής καπνίσµατος

Μέθοδοι διακοπής καπνίσµατος Μέθοδοι διακοπής καπνίσµατος Ηβραχείαςµορφής Συµβουλευτική διαδικασία Η εφαρµογή του Γνωσιακού-Συµπερι φοριστικού µοντέλου ψυχοθεραπείας στη διακοπή του καπνίσµατος Μέθοδοι διακοπής καπνίσµατος Το διαθεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Σηµείωση για όσους συµπληρώνουν το ερωτηµατολόγιο Αυτό είναι ένα ερωτηµατολόγιο που απευθύνεται στα µέλη που βρίσκονται στο Πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Επικινδυνότητακαι. και Ψυχικές ιαταραχές. Α. ουζένης Επίκουρος Καθηγητής Ψυχιατροδικαστικής Αθηνών Β Ψυχιατρική Κλινική, Αττικο Νοσοκοµείο

Επικινδυνότητακαι. και Ψυχικές ιαταραχές. Α. ουζένης Επίκουρος Καθηγητής Ψυχιατροδικαστικής Αθηνών Β Ψυχιατρική Κλινική, Αττικο Νοσοκοµείο Επικινδυνότητακαι και Ψυχικές ιαταραχές Α. ουζένης Επίκουρος Καθηγητής Ψυχιατροδικαστικής Ιατρική Σχολή Παν/µιου Αθηνών Β Ψυχιατρική Κλινική, Αττικο Νοσοκοµείο Ποιόςείναι είναιεπικίνδυνος; Κοινωνικοδηµογραφικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ Η ΥΠΕΡΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΒΛΑΠΤΕΙ!

ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ Η ΥΠΕΡΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΒΛΑΠΤΕΙ! ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ Η ΥΠΕΡΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΒΛΑΠΤΕΙ! Είναι αλήθεια ότι η άσκηση βοηθά σημαντικά στην διατήρηση της υγείας. Μπορεί όμως να γίνει επικίνδυνη όταν δεν γίνεται με τον σωστό τρόπο!

Διαβάστε περισσότερα

«Το κοινωνικό στίγµα της ψυχικής ασθένειας»

«Το κοινωνικό στίγµα της ψυχικής ασθένειας» «Το κοινωνικό στίγµα της ψυχικής ασθένειας» Mαρίνα Οικονόµου-Λαλιώτη Επικ. Καθηγήτρια Ψυχιατρικής Επιστηµονικά Υπεύθυνη του Προγράµµατος «αντι-στίγµα» ΕΠΙΨΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΨΥΧΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. Ποιο από τα παρακάτω αποτυπώνει τη διαμονή σας, αυτό το ακαδημαϊκό έτος;

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. Ποιο από τα παρακάτω αποτυπώνει τη διαμονή σας, αυτό το ακαδημαϊκό έτος; ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Το παρόν ερωτηματολόγιο αφορά έρευνα για τις συνήθειες των φοιτητών. Οι πληροφορίες που θα συγκεντρωθούν μένουν αυστηρά προσωπικές και χρησιμοποιούνται μόνο για στατιστικούς λόγους. Σας

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωματωμένες υπηρεσίες Συμπεριφορικής Υγείας στις δομές υγείας. Β Μέρος

Ενσωματωμένες υπηρεσίες Συμπεριφορικής Υγείας στις δομές υγείας. Β Μέρος Ενσωματωμένες υπηρεσίες Συμπεριφορικής Υγείας στις δομές υγείας Β Μέρος Κατάθλιψη Αξιολόγηση Χρήση ψυχομετρικών εργαλείων Ερωτήσειςγια: Συναίσθημα Ύπνο Ενδιαφέροντα Ενοχή Ενέργεια Συγκέντρωση Όρεξη Ψυχοκοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ψυχικής νόσου Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών 2010

ψυχικής νόσου Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών 2010 H ποιότητα ζωής στον αντίποδα της ψυχικής νόσου Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών 16-2-2010 2010 Μ. Τζινιέρη Κοκκώση, Ph.D Επικ. Καθηγήτρια Κλινικής Ψυχολογίας Α Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών-Αιγινήτειο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Γνώσεις, στάσεις και ποιότητα ζωής σε ασθενείς με λέμφωμα Οι ασθενείς που πάσχουν από λέμφωμα στην Ελλάδα εμφανίζονται ελλιπώς ενημερωμένοι σχετικά με ζητήματα που αφορούν στην

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την Παναγιώτης Θεoδωρόπουλος Δευτέρα, 31 Αύγουστος :22 - Τελευταία Ενημέρωση Παρασκευή, 13 Ιούνιος :48

Συντάχθηκε απο τον/την Παναγιώτης Θεoδωρόπουλος Δευτέρα, 31 Αύγουστος :22 - Τελευταία Ενημέρωση Παρασκευή, 13 Ιούνιος :48 Τα οφέλη για την υγεία που κερδίζονται μέσω της αερόβιας άσκησης έχουν αποδειχτεί. Η έρευνα έχει δείξει ότι συστηματική και μέτριας έντασης φυσική δραστηριότητα, έχει ευεργετική επίδραση στην υγεία και

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Κατσάµπα, Γ.Ευσταθίου

Ε.Κατσάµπα, Γ.Ευσταθίου Περιγραφή ατοµικής περίπτωσης γυναίκας µε Υποχονδρίαση και Ιδεοψυχαναγκαστική ιαταραχή και στοιχεία Ιδεοψυχαναγκαστικής ιαταραχής Προσωπικότητας 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΙΣΜΟΣ, ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΜΕΘΑΜΦΕΤΑΜΙΝΗ ( CRYSTAL ICE) ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΘΙΣΜΟΣ, ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΜΕΘΑΜΦΕΤΑΜΙΝΗ ( CRYSTAL ICE) ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΘΙΣΜΟΣ, ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΜΕΘΑΜΦΕΤΑΜΙΝΗ ( CRYSTAL ICE) ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η μεθαμφεταμίνη είναι συνθετική ουσία και αποτελεί εξέλιξη μιας προγενέστερης ουσίας, της αμφεταμίνης. Για πρώτη φορά

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Ν.Λυράκος Μάθηµα Ψυχολογία της Υγείας Φυσικοθεραπεία ιάλεξη 8η 2014

Γεώργιος Ν.Λυράκος Μάθηµα Ψυχολογία της Υγείας Φυσικοθεραπεία ιάλεξη 8η 2014 Γεώργιος Ν.Λυράκος Μάθηµα Ψυχολογία της Υγείας Φυσικοθεραπεία ιάλεξη 8η 2014 Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες ένας αριθµός εναλλακτικών µοντέλων για τον πόνο πέραν του ιατρικού ενσωµατώνουν ψυχολογικούς(αντίληψη,

Διαβάστε περισσότερα

Προαγωγή Υγείας. Προγράμματα άσκησης

Προαγωγή Υγείας. Προγράμματα άσκησης Προαγωγή Υγείας Προγράμματα άσκησης Σύσταση 13: Συστήνεται οι Γενικοί Ιατροί, άλλοι Ιατροί, καθώς και επαγγελματίες υγείας της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας να ενθαρρύνουν τους ασθενείς με κατάθλιψη (κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικές δοµές και συναίσθηµα Ειδικές Πηγές: Το φαινόµενο πολυπλοκότητας ακρότητας (Linville, 1982)

Γνωστικές δοµές και συναίσθηµα Ειδικές Πηγές: Το φαινόµενο πολυπλοκότητας ακρότητας (Linville, 1982) 91 στόχους µας και εποµένως δεν µας προκαλείται διέγερση και ούτε έντονο συναίσθηµα («σε συµπαθώ, αλλά δεν είµαι ερωτευµένος µαζί σου»). Τέλος, υπάρχει και η περίπτωση του «µαζί δεν κάνουµε και χώρια δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΚΟΥΜΠΟΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ. Συνεργάτης ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ. Τμήμα Νοσηλευτικής

ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΚΟΥΜΠΟΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ. Συνεργάτης ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ. Τμήμα Νοσηλευτικής ΚΟΥΜΠΟΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Συνεργάτης ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ Τμήμα Νοσηλευτικής ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Το παιδί από τη γέννησή του μέχρι την ηλικία των 19 έως 20 ετών παρουσιάζει μία αύξηση του βάρους αλλά και του ύψους. Αν

Διαβάστε περισσότερα

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να ζει και να μεγαλώνει σ ένα υγιές περιβάλλον, το οποίο θα διασφαλίζει και θα προάγει την σωματική και ψυχική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ, ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ, ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ, ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 5ο μάθημα Διδάσκουσα Δήμητρα Ιορδάνογλου ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΡΕΣ Διεθνές Εθνικό Οργανισμού Πανεπιστημίου Διαπροσωπικό Ατομικό ΜΕΡΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΓΧΟΣ: Ένας "μη

Διαβάστε περισσότερα

Υποτροπή - Αντιμετώπιση Μ.Τουμπής Πνευμονολόγος

Υποτροπή - Αντιμετώπιση Μ.Τουμπής Πνευμονολόγος Υποτροπή - Αντιμετώπιση Μ.Τουμπής Πνευμονολόγος Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία Ομαδα Εργασίας Διακοπής Καπνίσματος και Προαγωγης Υγείας Υποτροπή Ορισμοί συχνότητα Παράγοντες κινδύνου Εργαλεία πρόβλεψης

Διαβάστε περισσότερα

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το όνειρο Ένα ζευγάρι περιμένει παιδί. Τότε αρχίζει να ονειρεύεται αυτό το παιδί. Κτίζει την εικόνα ενός παιδιού μέσα στο μυαλό του. Βάσει αυτής της εικόνας, κάνει

Διαβάστε περισσότερα

Αλκοολισμός και Προβληματική Κατανάλωση Προβλήματα με την κατανάλωση αλκοόλ Κοινωνική κατανάλωση οινοπνεύματος

Αλκοολισμός και Προβληματική Κατανάλωση Προβλήματα με την κατανάλωση αλκοόλ Κοινωνική κατανάλωση οινοπνεύματος Αλκοολισμός και Προβληματική Κατανάλωση (Πηγή: http://www.patient.co.uk/health/alcoholism-and-problem-drinking) Απόδοση στα ελληνικά: Αθανάσιος Μπάκας (υπεύθυνος του προγράμματος) Αλκοολισμός είναι η λέξη

Διαβάστε περισσότερα

Εφηβεία, μία δυστοπία. Ερευνητική εργασία Α τετραμήνου της Α Λυκείου των Λ.Τ. Αρμενίου Σχολικό έτος

Εφηβεία, μία δυστοπία. Ερευνητική εργασία Α τετραμήνου της Α Λυκείου των Λ.Τ. Αρμενίου Σχολικό έτος Εφηβεία, μία δυστοπία Ερευνητική εργασία Α τετραμήνου της Α Λυκείου των Λ.Τ. Αρμενίου Σχολικό έτος 2012-13 Τομείς έρευνας: Συμπεριφορά των εφήβων Τρόπος ζωής και καθημερινότητα Ασχολίες και δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ

ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ Δημήτρης Κουρέτας, PhD Τμήμα Βιοχημείας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Η παχυσαρκία θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

02/06/15. Όταν αισθανθούμε ότι κάτι μας απειλεί ο οργανισμός μας ετοιμάζεται για το σύνδρομο Fight or Flight, δηλαδή παλεύω ή φεύγω.

02/06/15. Όταν αισθανθούμε ότι κάτι μας απειλεί ο οργανισμός μας ετοιμάζεται για το σύνδρομο Fight or Flight, δηλαδή παλεύω ή φεύγω. Αντιμετωπίζοντας το στρες για μια χαρούμενη και δημιουργική ζωή Το στρες μπορεί από εχθρός μας να γίνει σύμμαχος Ένα ποσοστό άγχους είναι αναγκαίο στη ζωή μας γιατί μας βοηθάει να ενεργοποιηθούμε και να

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικές παρεµβάσεις για πρόληψη καπνίσµατος: Σχεδιασµός και αποτελέσµατα εφαρµογών. Μαρία Χασάνδρα, Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, Π.Θ.

Εκπαιδευτικές παρεµβάσεις για πρόληψη καπνίσµατος: Σχεδιασµός και αποτελέσµατα εφαρµογών. Μαρία Χασάνδρα, Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, Π.Θ. Εκπαιδευτικές παρεµβάσεις για πρόληψη καπνίσµατος: Σχεδιασµός και αποτελέσµατα εφαρµογών Μαρία Χασάνδρα, Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, Π.Θ. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙ ΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙ ΕΙΑΣ Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Πολλοί άνθρωποι θεωρούν λανθασμένα ότι δεν είναι «ψυχικά δυνατοί». Άλλοι μπορεί να φοβούνται μήπως δεν «φανούν» ψυχικά δυνατοί στο περιβάλλον τους.

Πολλοί άνθρωποι θεωρούν λανθασμένα ότι δεν είναι «ψυχικά δυνατοί». Άλλοι μπορεί να φοβούνται μήπως δεν «φανούν» ψυχικά δυνατοί στο περιβάλλον τους. Πολλοί άνθρωποι θεωρούν λανθασμένα ότι δεν είναι «ψυχικά δυνατοί» Άλλοι μπορεί να φοβούνται μήπως δεν «φανούν» ψυχικά δυνατοί στο περιβάλλον τους Η αυτοεικόνα μας «σχηματίζεται» ως ένα σχετικά σταθερό

Διαβάστε περισσότερα

Αποδεδειγμένα από ειδικούς και έρευνες, η καλύτερη προστασία απέναντι στο άγχος και την πίεση της καθημερινότητας είναι η άσκηση. Η προσωπική άσκηση

Αποδεδειγμένα από ειδικούς και έρευνες, η καλύτερη προστασία απέναντι στο άγχος και την πίεση της καθημερινότητας είναι η άσκηση. Η προσωπική άσκηση 1. 2. 3. 4. 5. Αποδεδειγμένα από ειδικούς και έρευνες, η καλύτερη προστασία απέναντι στο άγχος και την πίεση της καθημερινότητας είναι η άσκηση. Η προσωπική άσκηση του καθενός μειώνει την ένταση του άγχους

Διαβάστε περισσότερα

διαρκεί ένα µικρό χρονικό διάστηµα 2. Τέτοιες ασθένειες είναι σοβαρές καταστάσεις για την υγεία

διαρκεί ένα µικρό χρονικό διάστηµα 2. Τέτοιες ασθένειες είναι σοβαρές καταστάσεις για την υγεία Σας παρακαλούµε να µας πείτε πόσο συµφωνείτε ή διαφωνείτε µε τις ακόλουθες προτάσεις σχετικά µε ασθένειες, όπως ο καρκίνος µαστού σηµειώνοντας ένα a στο αντίστοιχο κουτάκι. ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ Τρόποι θετικής προσαρμογής Ελένη Τσαχαγέα Κλινική Ψυχολόγος Επιστ. Συνεργάτης Νευρολογικό Τμήμα Γ.Ν.Α «Γιώργος Γεννηματάς» Σκοπός Ομιλίας Να παρουσιάσει το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ»

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ» ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ, Γ.Ν.Π. «Π.. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ» ΟΜEΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση ναρκωτικών έχει τεράστιες κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις, ωστόσο ο εθισμός στα ναρκωτικά είναι πάθηση που μπορεί να θεραπευτεί.

Η χρήση ναρκωτικών έχει τεράστιες κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις, ωστόσο ο εθισμός στα ναρκωτικά είναι πάθηση που μπορεί να θεραπευτεί. 1 Η χρήση ναρκωτικών έχει τεράστιες κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις, ωστόσο ο εθισμός στα ναρκωτικά είναι πάθηση που μπορεί να θεραπευτεί. Η θεραπεία απεξάρτησης μπορεί να προσφέρει τα μέγιστα στο

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΘΙΣΜΟΣ. ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Χρήση και Κατάχρηση Διαδικτύου σε παιδιά & εφήβους ΦΡΕΣΚΟΥ ΑΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Μ.Ε.Υ.

«ΕΘΙΣΜΟΣ. ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Χρήση και Κατάχρηση Διαδικτύου σε παιδιά & εφήβους ΦΡΕΣΚΟΥ ΑΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Μ.Ε.Υ. «ΕΘΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Χρήση και Κατάχρηση Διαδικτύου σε παιδιά & εφήβους ΦΡΕΣΚΟΥ ΑΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Μ.Ε.Υ. Άρτεμις Τσίτσικα - Λέκτορας Εφηβικής Παιδιατρικής Επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση και ψυχική υγεία

Άσκηση και ψυχική υγεία Συμμαχία για την υγεία - Άσκηση Άσκηση και ψυχική υγεία Συγγραφική ομάδα: Θεοδωράκης Γιάννης, Καθηγητής ΤΕΦΑΑ- ΠΘ Ζουρμπάνος Νίκος, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Διδάσκων ΤΕΦΑΑ- ΠΘ Χατζηγεωργιάδης Αντώνης,

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτησιογόνες ουσίες

Εξαρτησιογόνες ουσίες Ναρκωτικά Ναρκωτικά-Εξάρτηση Ο όρος ναρκωτικά χρησιµοποιείται για να χαρακτηρίσει όλες τις τοξικές ψυχοτρόπες ουσίες που διακινούνται παρανόµως και προκαλούν σοβαρή διαστρέβλωση της προσωπικότητας του

Διαβάστε περισσότερα

«Η απασχόληση Ψυχολόγων και Παιδαγωγών στις δράσεις της Ιατρικής Παρέμβασης»

«Η απασχόληση Ψυχολόγων και Παιδαγωγών στις δράσεις της Ιατρικής Παρέμβασης» «Η απασχόληση Ψυχολόγων και Παιδαγωγών στις δράσεις της Ιατρικής Παρέμβασης» ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Η Ιατρική Παρέμβαση (Medical Intervention -Med.In) είναι μια Ελληνική ιατρική οργάνωση αρωγής με δράσεις εντός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΟΣΩΡΙΣΑΤΕ ΣΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΚΑΛΟΣΩΡΙΣΑΤΕ ΣΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΛΟΣΩΡΙΣΑΤΕ ΣΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΘΕΜΑ Διερεύνηση ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών συνύπαρξης ψυχιατρικής διαταραχής με εξάρτηση από ψυχοδραστικές ουσίες. Η Περίπτωση του θεραπευτικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπεία των ψυχικών διαταραχών

Θεραπεία των ψυχικών διαταραχών Στην Κλινική ΒΕΡΕΣΙΕ προτείνεται θεραπεία των ψυχιατρικών διαταραχών άγχους, κατάθλιψης, φοβίες, κρίσεις πανικού, ψυχαναγκασμοί, σχιζοφρένειας, γεροντικής άνοιας άλτζχαιμερ- τόσο στην Κλινική όσο και ως

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχική υγεία, ευχαρίστηση, ποιότητα ζωής. Ψυχολογικά οφέλη από την άσκηση. Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Ψυχική υγεία, ευχαρίστηση, ποιότητα ζωής. Ψυχολογικά οφέλη από την άσκηση. Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ψυχική υγεία, ευχαρίστηση, ποιότητα ζωής. Ψυχολογικά οφέλη από την άσκηση Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Θέματα που θα μελετηθούν Άσκηση και ποιότητα ζωής Άσκηση και ευφορία Άσκηση και ευχαρίστηση

Διαβάστε περισσότερα

«Εθισμός και εξάρτηση από το διαδίκτυο»

«Εθισμός και εξάρτηση από το διαδίκτυο» «Εθισμός και εξάρτηση από το διαδίκτυο» Σχολείο: Γενικό Λύκειο Παραλίας Τάξη: Α 4 Σχ.Έτος:2012 Ομάδα: 4 η Μέλη υποομάδας: 1.Κοντοπούλου Σωτηρία 2.Μπαζάρογλου Γεωργία 3.Μπόμπου Μαρία 4.Φιλιποππούλου Αγγελική

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακής Μαθησιακές δυσκολίες και Κακοποίηση παιδιών

Θέμα πτυχιακής Μαθησιακές δυσκολίες και Κακοποίηση παιδιών Θέμα πτυχιακής Μαθησιακές δυσκολίες και Κακοποίηση παιδιών Ορισμός μαθησιακών διαταραχών Η αδυναμία των μαθητών να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός κανονικού σχολείου. Τα μαθησιακά προβλήματα ΔΕΝ οφείλονται

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχολογία της διατροφής

Ψυχολογία της διατροφής ΚαλλιOΠη ΕμμανουηλIδου Ψυχολογία της διατροφής Πώς οι διατροφικές συνήθειες αντανακλούν τον συναισθηματικό μας κόσμο Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Πρόλογος Εισαγωγή Η διατροφή στη ζωή μας Πώς σχετίζεται η επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα ιάλεξης Ψυχολογικές δεξιότητες: ιαχείριση Άγχους

Περιεχόµενα ιάλεξης Ψυχολογικές δεξιότητες: ιαχείριση Άγχους Περιεχόµενα ιάλεξης Ψυχολογικές δεξιότητες: ιαχείριση Άγχους Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα Ορισµοί: Στρες & άγχος Επίδρασή του στην απόδοση Ιδέες για τη διαχείρισης άγχους Συνοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη παραγόντων που επηρεάζουν την ακούσια νοσηλεία ασθενών σε µια ψυχιατρική κλινική

Μελέτη παραγόντων που επηρεάζουν την ακούσια νοσηλεία ασθενών σε µια ψυχιατρική κλινική 110 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 14 (2), 2003 Ερευνητική εργασία Research paper Μελέτη παραγόντων που επηρεάζουν την ακούσια νοσηλεία ασθενών σε µια ψυχιατρική κλινική Β. Μποζίκας, 1 Β. Τσιπροπούλου, 1 Χ. εσερή, 1 Μ. Κοσµίδου,

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις Αθλητικής Ψυχολογίας Σχολή Προπονητών Γυμναστικής

Ερωτήσεις Αθλητικής Ψυχολογίας Σχολή Προπονητών Γυμναστικής Ερωτήσεις Αθλητικής Ψυχολογίας Σχολή Προπονητών Γυμναστικής 1. Το ερευνητικό αντικείμενο της αθλητικής ψυχολογίας έχει (α) ψυχοφυσιολογική κατεύθυνση (β) γνωστικο-συμπεριφορική κατεύθυνση (γ) κοινωνικο-ψυχολογική

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική δραστηριότητα. Μάνου Βασιλική, Ph.D Διδάσκουσα στο ΤΕΦΑΑ Τρικάλων

Φυσική δραστηριότητα. Μάνου Βασιλική, Ph.D Διδάσκουσα στο ΤΕΦΑΑ Τρικάλων Φυσική δραστηριότητα Μάνου Βασιλική, Ph.D Διδάσκουσα στο ΤΕΦΑΑ Τρικάλων Δεδομένα έρευνας Το 24% περίπου των παιδιών δεν συμμετέχει σε καμία οργανωμένη φυσική δραστηριότητα. Μόλις το 4% δεν συμμετέχει σε

Διαβάστε περισσότερα

(Ku, McKenna, & Fox, 2007)

(Ku, McKenna, & Fox, 2007) Ψυχικήυγεία, ευχαρίστηση, ποιότηταζωής. Ψυχολογικά οφέλη από την άσκηση Θέµα για συζήτηση Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Θέµατα που θα µελετηθούν Άσκηση και ποιότητα ζωής Άσκηση και ευφορία,

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Αποτελέσματα για το Ν. Σάμου

Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Αποτελέσματα για το Ν. Σάμου Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Αποτελέσματα για το Ν. Σάμου Σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιάνα Χρηστάκη, Παιδίατρος

Ηλιάνα Χρηστάκη, Παιδίατρος ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑςΗς ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟςΙΑ ΥΓΕΙΑ: ΑΠΟΤΥΠΩςΗ, ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙςΗ ΤΗς ΠΑΙΔΙΚΗς ΠΑΧΥςΑΡΚΙΑς ΔΡΑςΕΙς ΓΙΑ ΤΗΝ ΑςΚΗςΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Γ Θεματική Ενότητα ΚΑΘΙςΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΘΙςΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η αντίσταση στην ψυχοθεραπεία από ασθενείς με καρκίνο

Η αντίσταση στην ψυχοθεραπεία από ασθενείς με καρκίνο Η αντίσταση στην ψυχοθεραπεία από ασθενείς με καρκίνο Χριστιάνα Μήτση Ψυχολόγος Μsc-Ψυχοθεραπεύτρια Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Ζήση Βασιλική, PhD 1

Ζήση Βασιλική, PhD 1 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ για τους ηλικιωμένους Τα προγράμματα άσκησης θα πρέπει να απευθύνονται σε όλους τους ηλικιωμένους και όχι μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011

Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Αποτελέσματα για το Ν. Δωδεκανήσου Σε συνεργασία με το Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του νοσηλευτή στην ψυχολογική προσέγγιση του διαβητικού ασθενή

Ο ρόλος του νοσηλευτή στην ψυχολογική προσέγγιση του διαβητικού ασθενή Ο ρόλος του νοσηλευτή στην ψυχολογική προσέγγιση του διαβητικού ασθενή Κωνσταντίνος Τούφας, Νοσηλευτής, Msc Προϊστάμενος ΜΗΝ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ Εργαστηριακός Συνεργάτης ΑΤΕΙΘ Νοσηλευτικής Συντονιστής Εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ά κύκλος Βιωµατικών Εργαστηρίων Συµβουλευτικής Σταδιοδροµίας µε θέµα: «Άγχος και Κατάθλιψη στην Εκπαίδευση και στην Εργασία»

Ά κύκλος Βιωµατικών Εργαστηρίων Συµβουλευτικής Σταδιοδροµίας µε θέµα: «Άγχος και Κατάθλιψη στην Εκπαίδευση και στην Εργασία» Περίληψη εισήγησης µε θέµα: Τι είναι άγχος και τι κατάθλιψη. Πώς εµφανίζονται στον εκπαιδευτικό και στον επαγγελµατικό χώρο. Το Άγχος και η Κατάθλιψη αποτελούν ίσως δύο από τις πιο πολυσυζητηµένες έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2008

Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2008 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΜΑΣΤΟΥ Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2008 Ο καρκίνος του µαστού είναι ο συχνότερος καρκίνος στις γυναίκες. Οι Ελληνίδες φαίνεται να ανησυχούν αρκετά για το ενδεχόµενο να νοσήσουν οι ίδιες, χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΙΒΑΣ Γ.

ΓΡΙΒΑΣ Γ. Άσκηση και υγεία Η άσκηση είναι συνδεδεμένη με τη σωματική και ψυχική υγεία ενός ατόμου, και αποτελεί την καταλληλότερη «μη φαρμακευτική» παρέμβαση για την πρόληψη και αποκατάσταση χρόνιων παθήσεων (παχυσαρκία,

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Αναφορά στην ηλικία του θεραπευόµενου. Θεραπευτής/τρια: Επόπτης/τρια: Εξωτερικός κριτής:

Περίληψη Αναφορά στην ηλικία του θεραπευόµενου. Θεραπευτής/τρια: Επόπτης/τρια: Εξωτερικός κριτής: Θεραπευτής/τρια: Επόπτης/τρια: Εξωτερικός κριτής: Έντυπο Συµµόρφωσης προς το Υπόδειγµα Συγγραφής Μελέτης Περίπτωσης µε Κύρια ιάγνωση ιαταραχή Προσωπικότητας Σηµειώστε: Τίτλος Έναρξη µε "Περιγραφή ατοµικής

Διαβάστε περισσότερα

Αλκοόλ, Εθεβεία & Εγκέθαλορ. Γιώργος Παναγής Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Ψυχολογίας Εργαστήριο Νευροεπιστημών & Συμπεριφοράς

Αλκοόλ, Εθεβεία & Εγκέθαλορ. Γιώργος Παναγής Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Ψυχολογίας Εργαστήριο Νευροεπιστημών & Συμπεριφοράς Αλκοόλ, Εθεβεία & Εγκέθαλορ Γιώργος Παναγής Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Ψυχολογίας Εργαστήριο Νευροεπιστημών & Συμπεριφοράς Κατανάλωση οινοπνευματωδών στους Έλληνες μαθητές (2011) Στην Ελλάδα, τα αγόρια

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 6η Διαταραχές Συμπεριφοράς

Διάλεξη 6η Διαταραχές Συμπεριφοράς ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Διάλεξη 6η Διαταραχές Συμπεριφοράς Κοκαρίδας Δημήτριος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα Διαταραχές Συμπεριφοράς Ο όρος σημαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής στην Εφηβεία

Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής στην Εφηβεία Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής στην Εφηβεία Β. Α. Παπαγεωργίου MD, Med, Δρ. Α.Π.Θ. Παιδοψυχίατρος - TEACCH Consultant τ. Επίκουρος Καθηγήτρια Παιδοψυχιατρικής Οι Δ.Π.Τ. Δεν είναι απλώς αποκλίνουσες διατροφικές

Διαβάστε περισσότερα