Άσκηση και κατάθλιψη. Άσκηση και ψυχική διάθεση. Εισαγωγή. (Strawbridge, Deleger, Roberts, & Kaplan, 2002)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Άσκηση και κατάθλιψη. Άσκηση και ψυχική διάθεση. Εισαγωγή. (Strawbridge, Deleger, Roberts, & Kaplan, 2002)"

Transcript

1 Άσκηση και κατάθλιψη. Άσκηση και ψυχική διάθεση Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Θέµατα που θα αναπτυχθούν Άσκηση και κατάθλιψη Άσκηση και σχιζοφρένεια Άσκηση και αλκοολισµός Άσκηση και ψυχική διάθεση Strawbridge, W. J., Deleger, S., Roberts, R. E., & Kaplan G. A. (2002). Physical Activity Reduces the Risk of Subsequent Depression for Older Adults, American Journal of Epidemiology 156 (4). Ερευνητές µελέτησαν σε1947 άτοµα τα αποτελέσµατα της υψηλής φυσικής δραστηριότητας στην παροδική ή µόνιµη κατάθλιψησεάτοµαµεήχωρίςαναπηρία. Τα άτοµαήταναπό ετώνκαιηέρευναείχε διάρκεια 5 χρόνια. Τα αποτελέσµατα υποστηρίζουν ότι η άσκηση προστατεύει τα άτοµα από µόνιµα ή περιστασιακά επεισόδια κατάθλιψης ακόµα κι όταν στους συµµετέχοντες συµπεριλαµβάνονταικαιάτοµαµεαναπηρία. (Strawbridge, Deleger, Roberts, & Kaplan, 2002) Bodin, T., & Martinsen, E. W. (2004). Mood and Self- Efficacy During Acute Exercise in Clinical Depression. A Randomized, Controlled Study. Journal of Sport & Exercise Psychology, 26, Η φυσική δραστηριότητα σχετίζεται φαίνεται να επηρεάζει στην κλινική κατάθλιψη. Η αυτοαποτελεσµατικότητα προτείνεται σαν ένας µηχανισµός που µπορεί να εξηγήσει αυτό το αποτέλεσµα. Σε αυτή την έρευνα εξετάσθηκαν οι αλλαγέςστηνψυχικήδιάθεσηατόµωνµεκατάθλιψη, ύστερα από δοκιµασία σε στατικό ποδήλατο, και πρόγραµµα σε πολεµικές τέχνες. Στην έρευνα συµµετείχαν 12 ασθενείς µε κατάθλιψη. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η αυξανόµενη αυτοαποτελεσµατικότητα στο πρόγραµµα στις πολεµικές τέχνες επέφερε σηµαντικά οφέλη στην ψυχική διάθεση ενώ αντίθετα δεν επέφερε καµιά αλλαγή στοστατικόποδήλατο (Bodin & Martinsen, 2004) Εισαγωγή Για την αντιµετώπιση της κατάθλιψης και άλλων ψυχικών διαταραχών, εκτός της φαρµακευτικής και οποιαδήποτε άλλης κλινικής µορφής αγωγής, η φυσική δραστηριότητα µπορείνασυµπεριληφθείσανέναµέροςτηςθεραπείας. Σαν αποτέλεσµα έχει την αύξηση της διάθεσης και της αυτοεκτίµησης, την ενθάρρυνση της κοινωνικοποίησης και την βελτίωση της υγείας. Η πρόληψη των ασθενειών αυτών µέσα από την άσκηση, είναι πιθανόν να γίνεται µέσα από την προβολή της έννοιας ότι κάποιος αυτό αναπτύσσεται, ήαυτό-βελτιώνεται. (Fox, 1997). 1

2 Εισαγωγή Κατάθλιψη Ο παράγοντας άσκηση, σαν µέσο θεραπείας των ασθενειών αυτών, θα πρέπει να είναι επιλογήτουασθενή. Ένας άλλος λόγος που υπερτερεί έναντι των άλλων χηµικών µέσων είναι το µικρό οικονοµικό κόστος, αλλά ότι είναι ένας τρόπος αυτό-βοηθούµενης στρατηγικής για την κατάθλιψη. Ορισµός: ένα µεγάλο εύρος από επεισόδια στενοχώριας που επηρεάζουν τους ανθρώπους κατά καιρούς, να παρουσιάζουν κακή διάθεση και ανικανότητανααισθανθούνευχαρίστηση. Συµπληρωµατικά η κατάθλιψη µπορεί να προκαλέσεικαιροπήπροςτοναλκοολισµό. Βασιζόµενοι στα συµπεράσµατα των αρχικών ερευνώντου Morganκαιτωνσυνεργατώντου, σχηµατίσθηκε η πεποίθηση ότι πρέπει να ενταχθεί η άσκηση στο πρόγραµµα θεραπείας της κατάθλιψης. Σχετικές έρευνες Σχετικές έρευνες Σε µεγάλο δείγµα ατόµων, και για χρονικό διάστηµα 8 ετών, βρέθηκε ότι τα άτοµα εκείνα που είχαν περιορισµένη ή καθόλου φυσική δραστηριότητα, είχαν διπλάσια τάση να εκδηλώσουν κατάθλιψη από εκείνα που ήταν πιο πολύ κινητικά δραστήρια. Farmer et al. (1988) Οι ερευνητές κατέληξαν στο γενικότερο συµπέρασµα ότι υπάρχει αντιστρόφως ανάλογη σχέση µεταξύ επιπέδου δραστηριότητας και κατάθλιψης. Άντρες που εξασκούνταν 3 ή περισσότερες ώρες εβδοµαδιαίως είχαν 27% µείωση της κατάθλιψης σε σχέση µ αυτούς που γυµναζόταν λιγότερο από 1 ώρα εβδοµαδιαίως. (Paffenbarger et al. 1994). Ηµεγαλύτερηθερµιδικήκατανάλωσηκατάτηνάσκηση, παρουσίαζε µικρότερο κίνδυνο εµφάνισης της κατάθλιψης απότηνµικρότερη. Συµπεράσµατα ιαταραχές άγχους Μίασύνοψηαπό 11 έρευνεςδείχνειότικαιταδύο είδη άσκησης (αερόβια-αναερόβια) µπορούν να µειώσουν την κατάθλιψη, και η µείωση αυτή ακολουθεί την ίδια σειρά και µε άλλες ψυχοθεραπευτικές θεραπείες. εν υπάρχουν στοιχεία για τα συγκριτικά αποτελέσµατα της θεραπείαςµέσααπότηνάσκησηκαιαπότην φαρµακευτική αγωγή. εν παρουσιάστηκαν επίσηςέρευνεςγιαάτοµαηλικίαςκάτωτων 29 ετών, ενώ επίσης δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία για την παραµονή των ασθενών στα προγράµµατα άσκησης. Τα συµπτώµατα για τις διαταραχές του άγχουςείναιταεξής: φόβος, στενοχώρια, αλλόκοτες σκέψεις και ενέργειες. Η διάγνωση των διαταραχών αυτών µπορεί να περιλαµβάνειφοβίες (π.χ. αγοραφοβία), κρίσειςπανικού, παχυσαρκία, stressκαι γενικώςάγχος. 2

3 Σχετικές έρευνες Ελάχιστες µόνον έρευνες έγιναν µε συµµετέχοντες άτοµα µε διαταραχές άγχους. Ένα πρόγραµµα µε τρέξιµο χρησιµοποιήθηκε για τη θεραπεία ασθενών µε αγοραφοβία. Οι ασθενείς έτρεχαν σταµέρηπουτουςπροκαλούσαντιςφοβίες (π.χ. σούπερ µάρκετ) σε µία προσπάθεια απευαισθητοποίησής από τα γενεσιουργά αγχωτικά σηµεία. Έρευνες Καιηαερόβιαάσκηση (περπάτηµα, jogging) αλλά και η αναερόβια, έδειξαν να µειώνουν το άγχος 79 ασθενών (Martinsen et al, 1989). (Orwin, 1981). Σχετικές έρευνες Συγκρίνοντας την αποτελεσµατικότητα του µέτριας έντασης περπατήµατος µε το ελαφρύ τροχάδην, οι ερευνητές δεν διαπίστωσαν διαφορές στην µείωση του άγχους µεταξύ των ασθενών. Σηµαντικό είναι το γεγονός ότι οι περισσότεροι που έκαναν τροχάδην εγκατέλειψαν γρηγορότερα από εκείνους που έκαναν βάδην. Sexton et al. (1989) Το παραπάνω γεγονός έκανε τους ερευνητές να προτείνουν την µέτρια παρά την εντονότερη άσκηση για ναπετύχουµετηνµακρύτερηπαραµονήστηνάσκηση. Οδηγίες για πρακτική εφαρµογή Ηάσκησηαερόβιακαιµηαερόβιαµπορείναµειώσειταεπίπεδατης κατάθλιψης και υπάρχουν αρκετές αποδείξεις για αυτό. Η µέτριας ένταση άσκηση φαίνεται να είναι αποτελεσµατικότερη για την παραµονή στην άσκηση, και τα υψηλότερα επίπεδα έντασης δεν συµβάλλουν απαραίτητα περισσότερο στο αποτέλεσµα. Και η άσκηση µε αντιστάσεις µπορούν να χρησιµοποιηθούν στη θεραπεία µέτριας και υπο-µέγιστης κατάθλιψης, ως πρόσθετα µέσα στη βασική θεραπεία. Υπάρχει ανάγκη συνδυασµού της άσκησης µε άλλες µορφές θεραπείας όπως π.χ. σε οµάδες συζήτησης, αυτό-βοηθούµενες οµάδες και είδη γνωστικών θεραπειών. Ο ρόλος των γυµναστών, των ψυχολόγων και των ψυχιάτρων θα πρέπει να είναι συντονισµένος, και να περιλαµβάνει τηνενίσχυσητουρόλουτηςάσκησηςκαιτηςπαραµονήςσ αυτήν. εν έχουν βρεθεί αρνητικές επιδράσεις της άσκησης σε πληθυσµούς ατόµωνµεκατάθλιψη (Biddle, Fox, & Boutcher, 2000). Σχιζοφρένεια Σχιζοφρένεια Ησχιζοφρένειααποτελείµίαψυχωτικήασθένειαηοποία, ανκαιεπηρεάζειέναµικρόποσοστότουπληθυσµού, παρόλα αυτά θεωρείται πολύ βαριά και χρίζει ιδιαίτερης προσοχής από τους ειδικούς. Μερικά από τα συµπτώµατα που παρουσιάζουν οι συγκεκριµένοι ασθενείς είναι τα παρακάτω: διαταραχές τηςσκέψηςόπωςαυταπάτες, διακοπέςστηνοµιλία, δυσκολίες στις διαπροσωπικές σχέσεις, απροσάρµοστη συµπεριφορά και συναισθηµατικές εκρήξεις. Μερικά από τα θετικά συµπτώµατα που προκαλεί η άσκηση σε σχιζοφρενείς είναι τα παρακάτω: Μείωσητωνψυχωτικώνφόβων Λιγότερες κινητικές δυσκολίες Αύξησητηςδιάθεσης Περισσότερα κοινωνικά ενδιαφέροντα και συναγωνισµός (Chamove 1986). 3

4 Σχετικές έρευνες Σχετικές έρευνες H άσκηση έδειξε να µειώνει κατά 78% τις διάφορες ψευδαισθήσεις των ασθενών. Εκτός από τη βελτίωση σε ψυχολογικούς και φυσιολογικούς παράγοντες που παρατηρήθηκε, οι ασθενείς είχαν µεγάλη παραµονή στα σχετικά προγράµµατα άσκησης. (Fallon & Talbot, 1981). (Pelham & Campagna, 1991). Ακολουθώνταςπρόγραµµααερόβιαςεξάσκησης 12 εβδοµάδων οι ασθενείς µε σχιζοφρένεια µείωσαν σηµαντικά τα σκορ κατάθλιψης που είχαν µετρηθεί στην αρχή του προγράµµατος (Pelham et al., 1993). Τα ερευνητικά δεδοµένα δείχνουν τη θετική συµβολή της άσκησης περισσότερο σε παράγοντες σχετικούς µε τη διάθεση και την αυτοεκτίµηση παρά µε τις διαταραχές της σκέψης που σχετίζονται µε ψυχωτική συµπτωµατολογία. Plante (1993). Μελλοντικές έρευνες Στην εκτίµηση των προγραµµάτων άσκησης µε διαφορετικούς τρόπους (π.χ. φυσιολογικά-ψυχολογικά οφέλη, οικονοµική αποτελεσµατικότητα, υποκειµενική αποδοχή των πλεονεκτηµάτων απόασθενείςκαιπροσωπικόκ.α.). Επίπεδα έντασης για κάθε κατηγορία ασθένειας Πώς άσκηση αερόβια και µη αερόβια µπορεί να µειώσει τα επίπεδα της κατάθλιψης. Ποιαηεπίδρασητηςάσκησηςσεδιαταραχέςάγχους, Η άσκηση µπορεί να βοηθήσει τον αλκοολικό;. Ποιοι οι µηχανισµοί των ψυχολογικών οφελών από την άσκηση στις κατηγορίες αυτές των ασθενών Άσκηση και αλκοόλ Η εξάρτηση από το αλκοόλ θεωρείται ψυχική ασθένεια. Η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ έχει παθολογικές επιδράσεις στον ανθρώπινο οργανισµό οι οποίες σχετίζονται µε σοβαρά προβλήµατα υγείας. Τα στατιστικά δεδοµένα από την κατανάλωση αλκοόλ τόσο στην Ελλάδα (ΕΚΤΕΠΝ, 2006) όσο και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης (WHO, 2006) είναι αποθαρρυντικά, καθώς δείχνουνµάλλονµεγάλαποσοστάκατανάλωσηςαλκοόλσεόλεςτιςηλικίες. Η έρευνα στον τοµέα της άσκησης και των οινοπνευµατωδών είναι περιορισµένη, ωστόσο τα αποτελέσµατα είναι ενθαρρυντικά για την επίδραση πουµπορείναέχειηάσκησηστηµείωσηκαιαποτοξίνωσητωνατόµωναπό το αλκοόλ. Για παράδειγµα, ερευνητές εξέτασαν τις σχέσεις ανάµεσα στην άσκηση, την νικοτίνη και το αλκοόλ. Το επίπεδο της εξάρτησής τους από το αλκοόλ δεν σχετιζόταν σηµαντικά µε το επίπεδο της φυσικής τους δραστηριότητας. Το επίπεδο της εξάρτησης από την νικοτίνη σχετιζόταν αρνητικά µε το επίπεδο της φυσικής άσκησης. Το επίπεδο εξάρτησης από την νικοτίνη και τα επίπεδα κατάθλιψης σχετιζόταν αρνητικά µε την αυτοαποτελεσµατικότηταγιατηνφυσικήδραστηριότητα (Read, Brown, Marcus, Kahler, Ramsey, Dubreuil, Jakicie, & Francione, 2001). Άσκηση και αλκοόλ. Ψυχολογικές επιδράσεις Αν και σε κάποιες κοινωνίες, υπάρχει τάση για µείωση του ποσοστού των καπνιστών γενικά, µεταξύ των πληθυσµών των αλκοολικών, τα ποσοστά των καπνιστών είναι πολύ υψηλά. Οι επιδράσεις του καπνίσµατος στην υγεία των σοβαρώναλκοολικώνλειτουργούναθροιστικάκαιεπιδεινώνουντοπρόβληµα, και η άποψη πλέον είναι ότι το κάπνισµα µειώνει τις πιθανότητες γνωστικής ανάκαµψης των αλκοολικών. Η προσπάθεια διακοπής καπνίσµατος των αλκοολικών µπορεί να λειτουργήσει θετικά για τους αλκοολικούς στην προσπάθειατης αποχήςτουςαπότοαλκοόλ (Kalman, Kim, DiGirolamo, Smelson, & Ziedonis, 2009). Έτσιδενείναιξεκάθαροανηάσκησηµπορείαπόµόνητηςνααποτελέσειµια θεραπευτική προσέγγιση, ωστόσο τα υπάρχοντα ερευνητικά δεδοµένα προτείνουν ότι ως συµπληρωµατική στρατηγική µαζί µε άλλα θεραπευτικά µοντέλα µπορεί να επιδράσει θετικά στη ψυχοθεραπευτική διαδικασία. Η άσκηση φαίνεται να βοηθάει ως συµπληρωµατική στρατηγική κατά τη διάρκεια και µετά τη θεραπευτική διαδικασία για την αποχή από το αλκοόλ (Ζουρµπάνος, κα., 2009). Γιατουςνέουςτοκάπνισµακαιηχρήσηςαλκοόλµπορείναεκφράζουνµια ριψοκίνδυνη τάση ή µια πρόκληση σε σχέση µε την ενήλικη εξουσία ή µια προσπάθεια καθορισµούκανόνωνσεεφηβικέςοµάδες-παρέες. Γιατιςµεγαλύτερεςηλικίεςβέβαια, οι αιτίες είναι λίγο πιο διαφορετικές. Πολλοί είναι αυτοί που πίνουν, επειδή δεν µπορούν να αντιµετωπίσουν το στρες της καθηµερινότητας. Με το αλκοόλ χαλαρώνουν και ξεχνούνέστωκαιστιγµιαίατοστρεςκαιπεραιτέρωταπροβλήµαταπουαντιµετωπίζουν. Όταν ξεφεύγουµε από την απλή κατανάλωση στην κατάχρηση, τότε ο αλκοολισµός συνδέεται πολύ µε τη χαµηλή αυτοεκτίµηση. Επιπλέον, όταν το άτοµο αντιλαµβάνεται την καταστροφή που προκαλείται στην σωµατική και στην πνευµατική του υγεία λόγω της κατάχρησης από το αλκοόλ, το επίπεδο της αυτοεκτίµησης κατεβαίνει ακόµα περισσότερο. Καθώς η άσκηση αποτελεί έναν από τους τρόπους µείωσης του στρες, µπορεί να χρησιµοποιηθείωςµέσογιατηµείωσητουστρεςκαιµείωσητηςεπιθυµίαςγιααλκοόλ. Η συστηµατική άσκηση επίσης σχετίζεται µε την βελτίωση της ψυχικής υγείας, την µείωση της κατάθλιψης και την αύξηση της αυτοεκτίµησης, και καθότι αυτά αποτελούν τακυριότεραπροβλήµατατωναλκοολικών, ηχρήσητηςάσκησηςωςµέσουενίσχυσης, η τροποποίησης της συµπεριφοράς των αλκοολικών, χρησιµοποιείται όλο και πιο συχνά σε σχετικές έρευνες, ή παρεµβατικά προγράµµατα. 4

5 Αλκοολισµός Η άσκηση µπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της κοινωνικής στήριξης των αλκοολικών, αφού µπορεί να πάρει τη µορφή µιας οµαδικής δραστηριότητας και να δηµιουργήσει ένα νηφάλιο περιβάλλον για απεξάρτηση. Εξάλλου, είναι αποδεδειγµένη η ευεργετική επίδραση της κοινωνικής στήριξης τόσο κατά τη διάρκεια της απεξάρτησης όσο και κατά την επανένταξη των ατόµων στο ευρύτεροκοινωνικόσύνολο. Η άσκηση δεν επηρεάζει τον αλκοολικό να µειώσει το αλκοόλ, αλλά επηρεάζει ευεργετικά την κοινωνική του αλληλεπίδραση, τη φυσική του κατάσταση, την αίσθηση της ικανότητας, την αίσθηση ότι το σώµα του µπορεί να λειτουργήσει καλύτερα, ή την αίσθησή του ότι η φυσική του κατάσταση βελτιώνεται. Ερευνητές που εξέτασαν τις επιδράσεις της άσκησης στην θεραπείααλκοολικώνκαταλήγουνότιδεναξιοποιείταιακόµαορόλοςτης, ενώ υπάρχουν πολλές ενδείξεις για τις ευεργετικές επιδράσεις της. Αυτές είναι η έκκριση ενδοφρινών µέσω της άσκησης που µπορεί να δώσει την αίσθηση της ευχαρίστησης, η βελτίωση της διάθεσης, η µείωση της κατάθλιψης, ο έλεγχος του στρες, η αύξηση της αυτοαποτελεσµατικότητας, η κοινωνική υποστήριξη, και αξιοποίηση της άσκηση ως εναλλακτική δραστηριότητα και σωστήςαξιοποίησηςτουελεύθερουχρόνου (Read & Brown, 2003). Σχετικές έρευνες Μία έρευνα που έγινε στην Νορβηγία από τον Thοrlindsson και τους συνεργάτες του (1990), έδειξε ότι ενήλικες που έπαιρναν µέρος σε διάφορασπορνακάπνιζανλιγότεροκαικατανάλωνανλιγότεροαλκοόλ, σε σχέση µε µη ασκούµενα άτοµα. Οι Ussher, Sampuran, Doshi, West και Drummond (2004) εξέτασαν αν µια µικρής διάρκειας και µέτριας ένταση άσκηση µπορεί να µειώσει την επιθυµία για αλκοόλ και να καταπολεµήσει τα προβλήµατα διάθεσης σε εξαρτηµένα από το αλκοόλ άτοµα. Στην έρευνα έλαβαν µέρος 20 άτοµα τα οποία δεν είχαν πιει καθόλου αλκοόλ καθ όλη τη διάρκεια της νοσηλείας τους. Οι συµµετέχοντες χωρίστηκαν σε δυο οµάδες, µια οµάδα ελέγχου που εφάρµοσε ένα 10λεπτο µικρής έντασης πρόγραµµα και µια πειραµατική που εφάρµοσε ένα 10λεπτο µέτριας έντασης πρόγραµµα. Τα αποτελέσµατα έδειξαν στατιστικά σηµαντική µείωση της επιθυµίας για αλκοόλ µεταξύ της πειραµατικής και της οµάδας ελέγχου, ωστόσο δεν υπήρχανστατιστικάσηµαντικέςδιαφορέςστηδιάθεσητωνατόµων. Χρήση ναρκωτικών Σε µια άλλη έρευνα οι Brown et al. (2009) δηµιούργησαν ένα παρεµβατικό πρόγραµµααερόβιαςάσκησηςσανσυµπληρωµατικήστρατηγικήγια 19 εξαρτηµένα από το αλκοόλ άτοµα. Το άτοµα αυτά δεν είχαν πιεί αλκοόλ τους τελευταίους 2 µήνες. Οι συµµετέχοντες εφάρµοσαν αερόβια άσκηση µέτριας έντασης για 12 εβδοµάδες. Τα πρωταρχικά ευρήµατα έδειξαν ότι οι συµµετέχοντες παρακολούθησαν το πρόγραµµα της άσκησης χωρίς προβλήµατα και παρουσίασαν βελτίωση στο καρδιο-αναπνευστικό σύστηµα, µείωση του σωµατικού λίπους και στο δείκτη µάζας σώµατος σε σύγκριση µε την πρωταρχική µέτρηση. Τέλος, σε µέτρηση 3 µήνες µετά το τέλος του παρεµβατικούπρογράµµατος, έδειξανµείωσησεηµερήσιακατανάλωσηποτών. Σε άλλη έρευνα όπου εξετάστηκαν οι απόψεις και η συµπεριφορά φοιτητών προς την κατανάλωση αλκοόλ, τη διατροφή, την άσκηση και τη χρήση ζώνης ασφαλείας, διαπιστώθηκε ουσιαστική αλλαγή στην εµφάνιση υγιεινών συµπεριφορών µεταξύ του πρώτου και του τρίτου έτους σπουδών καθώς επίσης και µεγάλη επίδραση των φίλων σε αυτή την αλλαγή. Τα άτοµα, επίσης, που ασκούνταν σε σταθερή βάση και τα άτοµα που φορούσαν ζώνες ασφαλείας ανέφεραν λιγότερα προβλήµατα υγείας (Lau, Quadrel, & Hartman, 1990). Γενικά θεωρείται ότι η ενασχόληση των νέων, αλλά και ατόµων όλων των ηλικιών µε την άσκηση και τα σπορ, προστατεύει τα άτοµα από ανθυγιεινές συνήθειες και συµπεριφορές µεταξύ αυτών δε εντάσσεται και το θέµα της χρήσης ναρκωτικών ουσιών. Ωστόσο, για τη σχέση αυτή, µεταξύ της συµµετοχής σε φυσικές δραστηριότητες, και της χρήσης ναρκωτικών ουσιών δεν έχουµε πολλά επιστηµονικά δεδοµένα. Μια εργασία µε έφηβους χρονών έδειξε ότι όσοι ασχολούνταν µε τον αθλητισµό, κάπνιζαν λιγότερο, είχαν κάνει λιγότερο χρήση µαριχουάνας, ακολουθούσαν πιο υγιεινή διατροφή, χρησιµοποιούν πιο συχνά ζώνη ασφαλείας στο αυτοκίνητο, και ένοιωθαν λιγότερο αισθήµατα πλήξης και απογοήτευσης σε σχέση µε όσους δεν ασχολούνταν µε τον αθλητισµό (Baumert, Henderson, & Thompson, 1998). Στην έρευνα των Dinges και Oetting (1993), τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι νέοι που χρησιµοποίησαν συγκεκριµένες ναρκωτικές ουσίες τις προηγούµενες τριάντα ηµέρες είχαν σχεδόν όλοι φίλους που χρησιµοποιούσαν τις ίδιες ουσίες και ήταν, επίσης, λιγότερο πιθανό να έχουν φίλους που χρησιµοποιούσαν άλλες ουσίες ή δεν έπαιρναν καθόλουναρκωτικά. Σε άλλη έρευνα (Shilts, 1991) που ασχολήθηκε µε τη χρήση ουσιών από εφήβους και την επίδραση των φίλων τους βρέθηκε ότι οι χρήστες είχαν µικρή συµµετοχή σε εξωσχολικές δραστηριότητες και ξόδευαν περισσότερο χρόνο µε τους φίλους τους από ότι µε την οικογένειά τους. Τις εξωσχολικές δραστηριότητες των µαθητών αλλά και την ακαδηµαϊκή τους απόδοση εξέτασε η Jenkins (1996) µε σκοπό την πρόβλεψη λήψης ναρκωτικών ουσιών µετά από την επίδραση φίλων. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η ακαδηµαϊκή απόδοση είχε σχέση αντιστρόφως ανάλογη µε τη χρήση ναρκωτικών ουσιών. Παρόµοια η αυξηµένη ενασχόλησή τους µε ευχάριστες εξωσχολικές δραστηριότητες σχετιζόταναρνητικάµετηχρήσηναρκωτικώνουσιών. Εφαρµογές Προγράµµατα Παρέµβασης Σεπρόγραµµαπρόληψηςναρκωτικών (Werch, Young, Clark, Garrett, Hooks, & Kersten, 1991) µε έµφαση στην επικοινωνία γονιών παιδιών και τις απόψεις τους για τα ναρκωτικά, βρέθηκε ότι οι µαθητές στους οποίους εφαρµοζόταν το πρόγραµµα, ανέφεραν στατιστικώς σηµαντικά µικρότερη προδιάθεση των νέων για χρήση αλκοόλ, νικοτίνης και µαριχουάνας καθώς επίσης και µικρότερη επιρρέπεια στις πιέσεις των φίλων για να καπνίσουν. Οι µητέρες που συµµετείχαν στο πρόγραµµα ανέφεραν πιο συχνή επικοινωνία µε τα παιδιά τους σχετικά µε την αποφυγή χρήσης ναρκωτικών και πιο συχνές συζητήσειςµεταπαιδιάτουςγιατοπώςνααντιστέκονταιστηνπίεσητων φίλων για χρήση αλκοόλ, νικοτίνης και µαριχουάνας. Βρέθηκε, επίσης, ότι ήτανπιοπιθανόνασυζητήσουνµεταπαιδιάτουςγιαταθέµατααυτάαπόότι οι πατέρες. Όµως και οι πατέρες ανέφεραν πιο συχνή επικοινωνία µε τα παιδιά τους αναφορικά µε την αντίσταση των παιδιών τους στην πίεση των φίλων για κατανάλωση αλκοόλ και χρήση νικοτίνης και µεγαλύτερη παρακίνηση για να βοηθήσουνταπαιδιάτουςνααποφύγουνταναρκωτικά. Οδηγίες για πρακτική εφαρµογή Tα προγράµµατα άσκησης µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως συµπληρωµατικές στρατηγικές παρέµβασης σε συνδυασµό µε στρατηγικές συµβουλευτικής και ψυχοθεραπείας, δίνοντας την κατεύθυνση σε εναλλακτικούς τρόπους ζωής, την κατεύθυνση για κοινωνική ενσωµάτωση και συνεργασία, ιδιαίτερα µέσα από οµαδικά αθλήµατα, δίνοντας την ευκαιρία στα άτοµα να αρχίσουν να αισθάνονται το σώµα τους και τη λειτουργικότητά του, µεταφέροντάς τουςτηναίσθησητηςαναγέννησηςκαιαναζωογόνησηςτουσώµατος. Τα προγράµµατα άσκησης ή η συµµετοχή σε φυσικές δραστηριότητες θα προσφέρουν στα άτοµα ευκαιρίες για µετατόπιση της προσοχής τους απόµιασειρά συνηθειώνπουσχετίζονταιµετοαλκοόλήτηχρήση ναρκωτικώνουσιών, καιτηµετάβασήτουςσεσυνήθειεςδηµιουργικές, και αληθινά ευχάριστες για το σώµα και τη ψυχική τους διάθεση. 5

6 Άτοµα εξαρτώµενα από άσκηση Παρόλα τα δεδοµένα που αναφέρονται στην πλεονεκτήµατα της άσκησης, υπάρχουν ορισµένοι άνθρωποι που την προσεγγίζουν µε τρόπο που θα µπορούσε να αποδειχθεί νοητικά ανθυγιεινός. Γίνονται εξαρτώµενοι ασκούµενοι υπερβολικά µία και δύο φορές ηµερησίως. Σύµφωναµετον Veale (1987) τα χαρακτηριστικά της εξάρτησης αυτής είναι τα παρακάτω: Άτοµα εξαρτώµενα από άσκηση Συχνότητα άσκησης το λιγότερο 1 φορά την ηµέρα Στερεότυπα ηµερήσια ή εβδοµαδιαία προγράµµατα άσκηση γίνεται αναγκαστική και επιφέρει διάφορα αρνητικά σύνδροµα εάν διακοπεί για λίγο Τα διάφορα προβλήµατα που θα µπορούσαν να προκύψουν κυµαίνονται από κόπωση, χρόνιους τραυµατισµούς και διατροφικές ανωµαλίες. Άλλα πιθανά προβλήµατα που θα µπορούσαν να αναφερθούν είναι τα οικονοµικά λόγω παραµέλησης των επαγγελµατικών εξαιτίας της άσκησης, προβλήµατα στις προσωπικές και τις κοινωνικές σχέσεις κ.α. (Veale & Le Fevre 1988). ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Το πρώτο και βασικότερο βήµα αποτελεί η ενηµέρωση των πληθυσµών αυτών. Παρακάτω αναφέρεται ένας πίνακας για την ενηµέρωση προσφέροντας στρατηγικές αυτοβοήθειας στους εξαρτηµένους από την άσκηση: 1. Πιστεύεις ότι η άσκηση είναι αναγκαστική για σένα; 2. Είναι η άσκηση η πρώτη προτεραιότητα στη ζωή σου; 3. Είναι η άσκησή σου πολύ ρουτινιάρικη και στερεότυπη; 4. Εξασκήσεις περισσότερο φέτος από πέρυσι για να µπορείς να αισθάνεσαι καλά; ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 5. Εξασκείσαι όταν το απαγορεύει ο γιατρός ή όταν είσαι τραυµατισµένος; 6. Αισθάνεσαι ευερέθιστος όταν χάνεις την εξάσκησή σου και επιστρέφεις γρήγορα στο πρόγραµµα άσκησής σου; 7. ιερωτήθηκες ποτέ ότι ρισκάρεις την εργασία σου, την προσωπικήσουζωήήτηνυγείασουόταντοπαρακάνειςµετην άσκηση; 8. οκίµασες ποτέ να αδυνατίσεις απλά και µόνον για να βελτιώσεις τις αθλητικές σου επιδόσεις; Εάν απάντησες ΝΑΙ στις περισσότερες ερωτήσεις Εάν απάντησες ΝΑΙ στις περισσότερες ερωτήσεις, ή εάν ανησυχείς ότι γίνεσαι εξαρτώµενος από την άσκηση παρακαλώ µίλησε µε κάποιον ειδικό ή ακολούθησε τις παρακάτω στρατηγικές αυτοβοήθειας: Χρησιµοποίησε ποικιλία ασκήσεων για να αποφύγεις το σύνδροµο υπέρχρησης, θυµήσου η αερόβια ικανότητα, η δύναµη και η ευλυγισία αποτελούν σηµαντικά τµήµατα της φυσικής κατάστασης. Προγραµµάτισε µία περίοδο ξεκούρασης µεταξύ δύο προπονήσεων για να προλάβεις την σωµατική και την νοητικήκόπωση., ή εάν ανησυχείς ότι γίνεσαι εξαρτώµενος από την άσκηση παρακαλώ µίλησε µε κάποιον ειδικό ή ακολούθησε τις παρακάτω στρατηγικές αυτοβοήθειας: Προγραµµάτισε ένα πλήρες ρεπό την εβδοµάδα και πρόσεξε πόσο γεµάτος ενεργητικότητα είσαι την επόµενη ηµέρα. Εξάσκησε το µυαλό σου παίρνοντας µέρος σε νοητικές και κοινωνικές δραστηριότητες οι οποίες µειώνουν το άγχος και υψώνουν την αυτοεκτίµηση. Προσπάθησε να µάθεις µία τεχνική µείωσης του stress όπωςηχαλάρωση, το tai chiήηδιαµεσολάβηση. 6

7 Οδηγίες Συµπεράσµατα Γυµναστές, ψυχολόγοι, ψυχίατροι, θεραπευτές, κλπ θα πρέπει να εισάγουν την άσκηση στη ζωή των ασθενών αυτών. Όλοι πρέπει να συνηγορούν στην άσκηση ιδιαίτερα όταν είναι σε χαµηλή ένταση. Στις πιο πολλές φαρµακευτές αγωγές δεν αντενδείκνυται η άσκηση, αλλά οι ειδικοί πρέπει να γνωρίζουν τις πιθανές αλληλεπιδράσεις. Η άσκηση αερόβια και µη αερόβια µπορεί να µειώσει τα επίπεδα της κατάθλιψης και υπάρχουν αρκετές αποδείξεις για αυτό. Οδηγίες Συµπεράσµατα εν έχουµε πολλές πληροφορίες για την επίδρασητηςάσκησηςσεδιαταραχέςάγχους, αν και έχουµε θετικές ενδείξεις. Η άσκηση δεν επηρεάζει τον αλκοολικό να µειώσει το αλκοόλ, αλλά επηρεάζει τη φυσική τουκατάσταση, ήτηναντίληψήτουγιατην φυσική του κατάσταση. Οι µηχανισµοί των ψυχολογικών οφελών από την άσκηση στις κατηγορίες αυτές των ασθενών δεν είναι σαφείς ακόµα. Σύνοψη Φυσική δραστηριότητα και κατάθλιψη. Τι γνωρίζουµε: Επιδηµιολογικές έρευνες έδειξαν ότι η φυσική δραστηριότητα σχετίζεται µε µειωµένο κίνδυνο ανάπτυξηςκλινικήςκατάθλιψης. Αποτελέσµατα πειραµατικών ερευνών έδειξαν ότι ηαερόβιαάσκησηαλλάκαιηάσκησηµε αντιστάσεις µπορούν να χρησιµοποιηθούν στη θεραπείαµέτριαςκαιυπο-µέγιστηςκατάθλιψης, ως πρόσθετα µέσα στη βασική θεραπεία. Φυσική δραστηριότητα και κατάθλιψη. Τιγνωρίζουµε: Οι αντικαταθλιπτικές επιδράσεις της άσκησης έχουν την ίδια βαρύτητα µε διάφορες ψυχοθεραπευτικέςτεχνικές. Υπάρχουν ενδείξεις για αιτιολογική σύνδεση µεταξύ άσκησης και µειωµένης κατάθλιψης. εν έχουν βρεθεί αρνητικές επιδράσεις της άσκησης σε πληθυσµούς ατόµων µε κατάθλιψη. Συναίσθηµα, διάθεση και φυσική δραστηριότητα. Πολλά άτοµα, που ασκούνται τακτικά, αναφέρουν ότι «αισθάνονται καλύτερα» ή είναι σε µια καλύτερη διάθεση µετάτησυµµετοχήτουςσεφυσικήδραστηριότητα. Το «αισθάνοµαι καλύτερα» είναι αόριστο επειδή περιλαµβάνειέναµεγάλοεύροςχαρακτηριστικών: αυξηµένη διάθεση, αισθήµατα ικανότητας και αυτόαποτελεσµατικότητας, χαµηλότεραεπίπεδαστρες, ελαττωµένο άγχος και κατάθλιψη, µία αίσθηση χαλάρωσης και ηρεµίας, και ακόµα αισθήµατα προσωπικής ισχύος και δύναµης. ιάθεση και συναίσθηµα Οι ασκούµενοι συχνά αναφέρουν ότι «αισθάνονται καλύτερα» µετά από άσκηση. Οι ανέκδοτες αναφορές και τα αποτελέσµατα ερευνών υποδεικνύουν ότι υπάρχει µία ελάττωση στο αρνητικό συναίσθηµα και µια αύξηση στο θετικό συναίσθηµα µετά από άσκηση. Για την καλύτερη κατανόηση της «καλύτερης αίσθησης», είναι σηµαντικό νακάνουµετηδιάκρισηµεταξύσυναισθήµατος, συγκίνησης, και διάθεσης. Το συναίσθηµα είναι ένας σφαιρικός δείκτης του πως αισθανόµαστε, που περιλαµβάνει ξεχωριστά θετικές και αρνητικές καταστάσεις. Έτσι, τοσυναίσθηµαταπεριλαµβάνειόλα. 7

8 ιαθέσεις Αντίθετα, µε το συναίσθηµα οι διαθέσεις και οι συγκινήσεις αναφέρονται σε περισσότερο ειδικά συναισθήµατα. Οι διαθέσεις και οι συγκινήσεις αποτελούν γενικά τη βάση που διαποτίζει τη ζωή µας. Η σκοπιµότητα είναι το καλύτερο κριτήριο για τη διάκριση µεταξύ συναισθηµάτων και διαθέσεων. Οι διαθέσεις δεν έχουν συγκεκριµένηκατεύθυνσηκαιδενέχουνιδιαίτερεςαιτίες. ιαθέσεις Οι συγκινήσεις είναι συναισθηµατικές καταστάσεις που διευθύνονται προς κάποιον ή κάτι όπως όταν αισθανόµαστε θυµωµένοι µε κάποιον ή ντροπιασµένοι από κάποιον. Άλλες λεπτές διαφορές ανάµεσα στη διάθεση και στις συγκινήσεις είναι ότι οι διαθέσεις επιµένουν για µακρύτερες περιόδους και είναι λιγότερο έντονες από τις συγκινήσεις. ιαστάσεις της διάθεσης Ηδιάθεσηµπορείναπεριλαµβάνειµιαποικιλίαδιαστάσεων. Κάποιεςαπόαυτέςπεριλαµβάνουνθετικέςκαιαρνητικέςδιαστάσεις, διαστάσεις υψηλής και χαµηλής διέγερσης συνδυασµένες µε θετικά και αρνητικά σθένη και τις διαστάσεις της ενεργητικότητας κούρασης και έντασης ηρεµίας. Άσχετα από το πώς εννοείται η διάθεση, οι διαθέσεις µας µπορούν να επηρεάσουν τις κοινωνικές µας αλληλεπιδράσεις, τις συµπεριφορές που σχετίζονται µε την υγεία και το ανοσοποιητικό σύστηµα. Έτσι, η ικανότητα της φυσικής δραστηριότητας να µετριάζει τη διάθεσή µας έχει σηµαντικές εφαρµογές για την ποιότητας της ζωής µας. Η άσκηση µπορεί να είναι µιααποτελεσµατικήπροσέγγισηστηναυτό-ρύθµισητηςδιάθεσης. Σχετικά ερωτηµατολόγια Φαίνεται ότι η άσκηση µπορεί να σχετίζεται µε επιθυµητές και ανεπιθύµητες µεταβολές στη διάθεση. Άµεσες αλλαγές αντανακλούν επίπεδα διάθεσης µετρηµένα πριν και µετά από ένα πρόγραµµα άσκησης. Συνηθισµένες µετρήσεις της διάθεσης στο περιβάλλον άσκησης περιλαµβάνουνταπαρακάτωερωτηµατολόγια: Profile of Mood States, Positive Affect-Negative Affect Scale, Activation-Deactivation Adjective Check List, και Multiple Affect Adjective Check List. Σχετικά ερωτηµατολόγια ύοερωτηµατολόγια, το Exercise-Induced Feeling Inventoryκαιτο Subjective Exercise Experiences Scale, έχουν σχεδιαστεί να µετράνε επίπεδα διάθεσης σχετιζόµενα απευθείας µε την εµπειρία της άσκησης. Τα περισσότερα από τα ερωτηµατολόγια παρέχουν µια ποικιλία από σκορ που διευκολύνουν την ανάλυση της σχέσης µεταξύάσκησηςκαιµεταβολήςτηςδιάθεσης:. Θέµατα για µελλοντικές έρευνες Εκτίµηση των προγραµµάτων άσκησης µε διαφορετικούς τρόπους (π.χ. φυσιολογικά-ψυχολογικά οφέλη, οικονοµική αποτελεσµατικότητα, υποκειµενική αποδοχή των πλεονεκτηµάτων από ασθενείς και προσωπικό κ.α.). Επίπεδα έντασης της άσκησης για κάθε κατηγορία ασθένειας Πώς άσκηση αερόβια και µη αερόβια µπορεί να µειώσει τα επίπεδα της κατάθλιψης. Ποια η επίδραση της άσκησης σε διαταραχές άγχους, Η άσκηση µπορεί να βοηθήσει τον αλκοολικό;. Ποιοι οι µηχανισµοί των ψυχολογικών οφελών από την άσκηση στις κατηγορίες αυτές των ασθενών Αξιολόγηση των επιπέδων της κατάθλιψης σε άτοµα ασκούµενα και µη. Σχέση κατάθλιψης και άλλων ψυχολογικών παραγόντων µε την άσκηση. 8

9 Επίλογος Μία θετική σχέση µεταξύ φυσικής δραστηριότητας και καλήςψυχολογικήςκατάστασης -ευεξίας (well-being) έχειεπιβεβαιωθείσεαρκετέςευρείαςκλίµακας (µεγάλες) επιδηµιολογικές έρευνες, που χρησιµοποίησαν διαφορετικές µετρήσεις για τη δραστηριότητα και την καλή ψυχολογική κατάσταση ευεξία (well-being). Συναίσθηµα, διάθεση και φυσική δραστηριότητα. Τιγνωρίζουµε Πειραµατικές µελέτες υποστηρίζουν µία θετική επίδραση της µέτριας έντασης άσκησης πάνω στην καλή ψυχολογική κατάσταση ευεξία (psychological wellbeing). Αποτελέσµαταµεταναλύσεωνδείχνουνότιηάσκηση, που εστιάζεται πάνω στην προσωπική βελτίωση, στην προσπάθεια και στη µάθηση έχει µέτρια έως υψηλή σχέση µε το θετικό συναίσθηµα. Επίλογος Οι µελέτες υποστηρίζουν µία θετική επίδραση της µέτριας έντασης άσκησης πάνω στην καλή ψυχολογική κατάσταση ευεξία (psychological well-being). Ηυιοθέτησητης συστηµατικής άσκησης, ο οποίος εστιάζεται πάνω στην προσωπική βελτίωση, στην προσπάθεια και στη µάθηση έχειµέτριαέωςυψηλήσχέσηµετοθετικόσυναίσθηµα. Ένα οµαδικό κλίµα (ατµόσφαιρα) στο περιβάλλον της άσκησης και του αθλητισµού, που εστιάζεται πάνω στην προσωπική βελτίωση και στην προσπάθεια έχει µέτρια έως υψηλήσχέσηµετοθετικόσυναίσθηµα. 9

Άσκηση και κατάθλιψη. Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Άσκηση και κατάθλιψη. Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Άσκηση και κατάθλιψη. Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Θέματα που θα αναπτυχθούν Άσκηση και κατάθλιψη Άσκηση και σχιζοφρένεια Άσκηση και αλκοόλ Εισαγωγή Για την αντιμετώπιση της κατάθλιψης και

Διαβάστε περισσότερα

Αποκατάσταση Καρδιοπαθούς Ασθενούς Ο ρόλος του Ψυχιάτρου

Αποκατάσταση Καρδιοπαθούς Ασθενούς Ο ρόλος του Ψυχιάτρου Αποκατάσταση Καρδιοπαθούς Ασθενούς Ο ρόλος του Ψυχιάτρου Πανταζής Α. Ιορδανίδης Διδάκτωρ Ψυχιατρικής Α.Π.Θ Καθηγητής Ψυχολογίας & Διατροφής, ΑΤΕΙ Ιορδανίδης,, 10/3/11 1 ρ.πανταζής Ιορδανίδης, 10/3/11 2

Διαβάστε περισσότερα

Προγράµµατα άσκησης και υγείας. Θεοδωράκης Γιάννης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας

Προγράµµατα άσκησης και υγείας. Θεοδωράκης Γιάννης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Προγράµµατα άσκησης και υγείας Θεοδωράκης Γιάννης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Θέµατα που θα αναπτυχθούν Ποια είναι τα θεωρητικά σηµεία που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη για θέµατα παρεµβάσεων και συµπεριφορών

Διαβάστε περισσότερα

Αιμιλίζα Στεφανίδου 1, Δημοσθένης Μπούρος 2, Μιλτιάδης Λειβαδίτης 2, Αθανασία Πατάκα 1, Παρασκευή Αργυροπούλου 1

Αιμιλίζα Στεφανίδου 1, Δημοσθένης Μπούρος 2, Μιλτιάδης Λειβαδίτης 2, Αθανασία Πατάκα 1, Παρασκευή Αργυροπούλου 1 Αιμιλίζα Στεφανίδου 1, Δημοσθένης Μπούρος 2, Μιλτιάδης Λειβαδίτης 2, Αθανασία Πατάκα 1, Παρασκευή Αργυροπούλου 1 1 Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας, Α.Π.Θ., Γ.Π.Ν. «Γ.Παπανικολάου» 2 Τμήμα Ιατρικής, Δημοκρίτειο

Διαβάστε περισσότερα

Η νόσος του Parkinson δεν είναι µόνο κινητική διαταραχή. Έχει υπολογισθεί ότι µέχρι και 50% των ασθενών µε νόσο Πάρκινσον, µπορεί να βιώσουν κάποια

Η νόσος του Parkinson δεν είναι µόνο κινητική διαταραχή. Έχει υπολογισθεί ότι µέχρι και 50% των ασθενών µε νόσο Πάρκινσον, µπορεί να βιώσουν κάποια ρ ZΩΗ ΚΑΤΣΑΡΟΥ Νευρολόγος ιευθύντρια ΕΣΥ Η νόσος του Parkinson δεν είναι µόνο κινητική διαταραχή. Έχει υπολογισθεί ότι µέχρι και 50% των ασθενών µε νόσο Πάρκινσον, µπορεί να βιώσουν κάποια µορφή κατάθλιψης,

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα της οµαδικής Γνωσιακής/Συµπεριφοριστικής παρέµβασης στη διακοπή του καπνίσµατος µε και χωρίς τη χρήση bupropion

Τα αποτελέσµατα της οµαδικής Γνωσιακής/Συµπεριφοριστικής παρέµβασης στη διακοπή του καπνίσµατος µε και χωρίς τη χρήση bupropion Τα αποτελέσµατα της οµαδικής Γνωσιακής/Συµπεριφοριστικής παρέµβασης στη διακοπή του καπνίσµατος µε και χωρίς τη χρήση bupropion Αγγελή, Κ., Ευθυµίου, Κ., Χαρίλα,, Ν., Καλπάκογλου,, Θ., Βλάχου, Μ., & Καλαντζή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ Η ΥΠΕΡΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΒΛΑΠΤΕΙ!

ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ Η ΥΠΕΡΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΒΛΑΠΤΕΙ! ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ Η ΥΠΕΡΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΒΛΑΠΤΕΙ! Είναι αλήθεια ότι η άσκηση βοηθά σημαντικά στην διατήρηση της υγείας. Μπορεί όμως να γίνει επικίνδυνη όταν δεν γίνεται με τον σωστό τρόπο!

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ

ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ Δημήτρης Κουρέτας, PhD Τμήμα Βιοχημείας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Η παχυσαρκία θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

Ένα οµαδικό πρόγραµµα παρέµβασης για τη διαχείριση του στρες σε µετεφηβικό-φοιτητικό πληθυσµό

Ένα οµαδικό πρόγραµµα παρέµβασης για τη διαχείριση του στρες σε µετεφηβικό-φοιτητικό πληθυσµό Ευάγγελος Χ. Καραδήµας & Αναστασία Καλαντζή-Αζίζι Τοµέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήµιο Αθηνών Ένα οµαδικό παρέµβασης για τη διαχείριση του στρες σε µετεφηβικό-φοιτητικό πληθυσµό Παρουσίαση στη ιηµερίδα του

Διαβάστε περισσότερα

Επικινδυνότητακαι. και Ψυχικές ιαταραχές. Α. ουζένης Επίκουρος Καθηγητής Ψυχιατροδικαστικής Αθηνών Β Ψυχιατρική Κλινική, Αττικο Νοσοκοµείο

Επικινδυνότητακαι. και Ψυχικές ιαταραχές. Α. ουζένης Επίκουρος Καθηγητής Ψυχιατροδικαστικής Αθηνών Β Ψυχιατρική Κλινική, Αττικο Νοσοκοµείο Επικινδυνότητακαι και Ψυχικές ιαταραχές Α. ουζένης Επίκουρος Καθηγητής Ψυχιατροδικαστικής Ιατρική Σχολή Παν/µιου Αθηνών Β Ψυχιατρική Κλινική, Αττικο Νοσοκοµείο Ποιόςείναι είναιεπικίνδυνος; Κοινωνικοδηµογραφικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Γνώσεις, στάσεις και ποιότητα ζωής σε ασθενείς με λέμφωμα Οι ασθενείς που πάσχουν από λέμφωμα στην Ελλάδα εμφανίζονται ελλιπώς ενημερωμένοι σχετικά με ζητήματα που αφορούν στην

Διαβάστε περισσότερα

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να ζει και να μεγαλώνει σ ένα υγιές περιβάλλον, το οποίο θα διασφαλίζει και θα προάγει την σωματική και ψυχική

Διαβάστε περισσότερα

Προαγωγή Υγείας. Προγράμματα άσκησης

Προαγωγή Υγείας. Προγράμματα άσκησης Προαγωγή Υγείας Προγράμματα άσκησης Σύσταση 13: Συστήνεται οι Γενικοί Ιατροί, άλλοι Ιατροί, καθώς και επαγγελματίες υγείας της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας να ενθαρρύνουν τους ασθενείς με κατάθλιψη (κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΘΙΣΜΟΣ. ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Χρήση και Κατάχρηση Διαδικτύου σε παιδιά & εφήβους ΦΡΕΣΚΟΥ ΑΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Μ.Ε.Υ.

«ΕΘΙΣΜΟΣ. ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Χρήση και Κατάχρηση Διαδικτύου σε παιδιά & εφήβους ΦΡΕΣΚΟΥ ΑΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Μ.Ε.Υ. «ΕΘΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Χρήση και Κατάχρηση Διαδικτύου σε παιδιά & εφήβους ΦΡΕΣΚΟΥ ΑΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Μ.Ε.Υ. Άρτεμις Τσίτσικα - Λέκτορας Εφηβικής Παιδιατρικής Επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Ν.Λυράκος Μάθηµα Ψυχολογία της Υγείας Φυσικοθεραπεία ιάλεξη 8η 2014

Γεώργιος Ν.Λυράκος Μάθηµα Ψυχολογία της Υγείας Φυσικοθεραπεία ιάλεξη 8η 2014 Γεώργιος Ν.Λυράκος Μάθηµα Ψυχολογία της Υγείας Φυσικοθεραπεία ιάλεξη 8η 2014 Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες ένας αριθµός εναλλακτικών µοντέλων για τον πόνο πέραν του ιατρικού ενσωµατώνουν ψυχολογικούς(αντίληψη,

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι διακοπής καπνίσµατος

Μέθοδοι διακοπής καπνίσµατος Μέθοδοι διακοπής καπνίσµατος Ηβραχείαςµορφής Συµβουλευτική διαδικασία Η εφαρµογή του Γνωσιακού-Συµπερι φοριστικού µοντέλου ψυχοθεραπείας στη διακοπή του καπνίσµατος Μέθοδοι διακοπής καπνίσµατος Το διαθεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός του προβλήματος

Ορισμός του προβλήματος Πρόγραμμα Θαλής: ΑΣΚΗΣΗ, ΚΑΠΝΙΣΜΑ & ΑΛΚΟΟΛ: ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΙΑΚΟΠΗ ΠΡΟΛΗΨΗ KAI ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ Γ. ΘΕΟ ΩΡΑΚΗΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Συνέδριο Αθλητικής Ψυχολογίας, Αθήνα, 14-16

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση και ψυχική υγεία

Άσκηση και ψυχική υγεία Συμμαχία για την υγεία - Άσκηση Άσκηση και ψυχική υγεία Συγγραφική ομάδα: Θεοδωράκης Γιάννης, Καθηγητής ΤΕΦΑΑ- ΠΘ Ζουρμπάνος Νίκος, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Διδάσκων ΤΕΦΑΑ- ΠΘ Χατζηγεωργιάδης Αντώνης,

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι φόβος και τι φοβια;

Τι είναι φόβος και τι φοβια; ΦΟΒΟΙ - ΦΟΒΙΕΣ Τι είναι φόβος και τι φοβια; Φόβος: η δυσάρεστη συναισθηματική κατάσταση που δημιουργείται απέναντι σε πραγματικό κίνδυνο, ή απειλή. Φοβία: ο επίμονος φόβος που παγιδεύει το άτομο περιορίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΕΣ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΕΣ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΕΣ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΟΡΙΣΜΟΣ Η αυτοκτονική συµπεριφορά ορίζεται ως η συµπεριφορά, κατά την οποία το άτοµο θέλει να κάνει κακό στον εαυτό του µε σκοπό να δώσει ένα τέλος στη ζωή του. ιαχωρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

«Το κοινωνικό στίγµα της ψυχικής ασθένειας»

«Το κοινωνικό στίγµα της ψυχικής ασθένειας» «Το κοινωνικό στίγµα της ψυχικής ασθένειας» Mαρίνα Οικονόµου-Λαλιώτη Επικ. Καθηγήτρια Ψυχιατρικής Επιστηµονικά Υπεύθυνη του Προγράµµατος «αντι-στίγµα» ΕΠΙΨΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΨΥΧΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωματωμένες υπηρεσίες Συμπεριφορικής Υγείας στις δομές υγείας. Β Μέρος

Ενσωματωμένες υπηρεσίες Συμπεριφορικής Υγείας στις δομές υγείας. Β Μέρος Ενσωματωμένες υπηρεσίες Συμπεριφορικής Υγείας στις δομές υγείας Β Μέρος Κατάθλιψη Αξιολόγηση Χρήση ψυχομετρικών εργαλείων Ερωτήσειςγια: Συναίσθημα Ύπνο Ενδιαφέροντα Ενοχή Ενέργεια Συγκέντρωση Όρεξη Ψυχοκοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Καρδιακής Αποκατάστασης & Εργομετρικού Ελέγχου. www.cardiorehab.com.cy

Κέντρο Καρδιακής Αποκατάστασης & Εργομετρικού Ελέγχου. www.cardiorehab.com.cy Κέντρο Καρδιακής Αποκατάστασης & Εργομετρικού Ελέγχου www.cardiorehab.com.cy Καλωσορίσατε στο Κέντρο Καρδιακής Αποκατάστασης & Εργομετρικού Ελέγχου Στόχος του κέντρου Το κέντρο Καρδιακής Αποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ψυχικής νόσου Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών 2010

ψυχικής νόσου Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών 2010 H ποιότητα ζωής στον αντίποδα της ψυχικής νόσου Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών 16-2-2010 2010 Μ. Τζινιέρη Κοκκώση, Ph.D Επικ. Καθηγήτρια Κλινικής Ψυχολογίας Α Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών-Αιγινήτειο

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτησιογόνες ουσίες

Εξαρτησιογόνες ουσίες Ναρκωτικά Ναρκωτικά-Εξάρτηση Ο όρος ναρκωτικά χρησιµοποιείται για να χαρακτηρίσει όλες τις τοξικές ψυχοτρόπες ουσίες που διακινούνται παρανόµως και προκαλούν σοβαρή διαστρέβλωση της προσωπικότητας του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ, ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ, ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ, ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 5ο μάθημα Διδάσκουσα Δήμητρα Ιορδάνογλου ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΡΕΣ Διεθνές Εθνικό Οργανισμού Πανεπιστημίου Διαπροσωπικό Ατομικό ΜΕΡΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΓΧΟΣ: Ένας "μη

Διαβάστε περισσότερα

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το όνειρο Ένα ζευγάρι περιμένει παιδί. Τότε αρχίζει να ονειρεύεται αυτό το παιδί. Κτίζει την εικόνα ενός παιδιού μέσα στο μυαλό του. Βάσει αυτής της εικόνας, κάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΚΟΥΜΠΟΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ. Συνεργάτης ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ. Τμήμα Νοσηλευτικής

ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΚΟΥΜΠΟΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ. Συνεργάτης ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ. Τμήμα Νοσηλευτικής ΚΟΥΜΠΟΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Συνεργάτης ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ Τμήμα Νοσηλευτικής ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Το παιδί από τη γέννησή του μέχρι την ηλικία των 19 έως 20 ετών παρουσιάζει μία αύξηση του βάρους αλλά και του ύψους. Αν

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις Αθλητικής Ψυχολογίας Σχολή Προπονητών Γυμναστικής

Ερωτήσεις Αθλητικής Ψυχολογίας Σχολή Προπονητών Γυμναστικής Ερωτήσεις Αθλητικής Ψυχολογίας Σχολή Προπονητών Γυμναστικής 1. Το ερευνητικό αντικείμενο της αθλητικής ψυχολογίας έχει (α) ψυχοφυσιολογική κατεύθυνση (β) γνωστικο-συμπεριφορική κατεύθυνση (γ) κοινωνικο-ψυχολογική

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικές δοµές και συναίσθηµα Ειδικές Πηγές: Το φαινόµενο πολυπλοκότητας ακρότητας (Linville, 1982)

Γνωστικές δοµές και συναίσθηµα Ειδικές Πηγές: Το φαινόµενο πολυπλοκότητας ακρότητας (Linville, 1982) 91 στόχους µας και εποµένως δεν µας προκαλείται διέγερση και ούτε έντονο συναίσθηµα («σε συµπαθώ, αλλά δεν είµαι ερωτευµένος µαζί σου»). Τέλος, υπάρχει και η περίπτωση του «µαζί δεν κάνουµε και χώρια δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ»

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ» ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ, Γ.Ν.Π. «Π.. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ» ΟΜEΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακής Μαθησιακές δυσκολίες και Κακοποίηση παιδιών

Θέμα πτυχιακής Μαθησιακές δυσκολίες και Κακοποίηση παιδιών Θέμα πτυχιακής Μαθησιακές δυσκολίες και Κακοποίηση παιδιών Ορισμός μαθησιακών διαταραχών Η αδυναμία των μαθητών να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός κανονικού σχολείου. Τα μαθησιακά προβλήματα ΔΕΝ οφείλονται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΥΓΙΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Η ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΥΓΙΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Η ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΥΓΙΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Οφελη στη σωματικη & Ψυχικη υγεια ΤΡΟΠΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΟΝΕϊΚΗΣ ΕΜΠΛΟΚΗΣ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ MSc Συμβουλευτικής Ψυχολογίας Αξίες Αθλητισμού

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη παραγόντων που επηρεάζουν την ακούσια νοσηλεία ασθενών σε µια ψυχιατρική κλινική

Μελέτη παραγόντων που επηρεάζουν την ακούσια νοσηλεία ασθενών σε µια ψυχιατρική κλινική 110 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 14 (2), 2003 Ερευνητική εργασία Research paper Μελέτη παραγόντων που επηρεάζουν την ακούσια νοσηλεία ασθενών σε µια ψυχιατρική κλινική Β. Μποζίκας, 1 Β. Τσιπροπούλου, 1 Χ. εσερή, 1 Μ. Κοσµίδου,

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση ναρκωτικών έχει τεράστιες κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις, ωστόσο ο εθισμός στα ναρκωτικά είναι πάθηση που μπορεί να θεραπευτεί.

Η χρήση ναρκωτικών έχει τεράστιες κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις, ωστόσο ο εθισμός στα ναρκωτικά είναι πάθηση που μπορεί να θεραπευτεί. 1 Η χρήση ναρκωτικών έχει τεράστιες κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις, ωστόσο ο εθισμός στα ναρκωτικά είναι πάθηση που μπορεί να θεραπευτεί. Η θεραπεία απεξάρτησης μπορεί να προσφέρει τα μέγιστα στο

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση και έλεγχος του στρες. Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Άσκηση και έλεγχος του στρες. Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Άσκηση και έλεγχος του στρες Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Θέματα που θα αναπτυχθούν Στρες Άσκηση και στρες μηχανισμοί. Έλεγχος του Στρες και τα Φυσιολογικά Οφέλη της Άσκησης Δείκτες του Στρες

Διαβάστε περισσότερα

Υποτροπή - Αντιμετώπιση Μ.Τουμπής Πνευμονολόγος

Υποτροπή - Αντιμετώπιση Μ.Τουμπής Πνευμονολόγος Υποτροπή - Αντιμετώπιση Μ.Τουμπής Πνευμονολόγος Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία Ομαδα Εργασίας Διακοπής Καπνίσματος και Προαγωγης Υγείας Υποτροπή Ορισμοί συχνότητα Παράγοντες κινδύνου Εργαλεία πρόβλεψης

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική δραστηριότητα. Μάνου Βασιλική, Ph.D Διδάσκουσα στο ΤΕΦΑΑ Τρικάλων

Φυσική δραστηριότητα. Μάνου Βασιλική, Ph.D Διδάσκουσα στο ΤΕΦΑΑ Τρικάλων Φυσική δραστηριότητα Μάνου Βασιλική, Ph.D Διδάσκουσα στο ΤΕΦΑΑ Τρικάλων Δεδομένα έρευνας Το 24% περίπου των παιδιών δεν συμμετέχει σε καμία οργανωμένη φυσική δραστηριότητα. Μόλις το 4% δεν συμμετέχει σε

Διαβάστε περισσότερα

Οι Belloc και Breslow (1972), Belloc (1973) και Breslow και Enstrom (1980) µελέτησαν

Οι Belloc και Breslow (1972), Belloc (1973) και Breslow και Enstrom (1980) µελέτησαν H ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΡΡΩΣΤΙΑ Γιώργος Κουλιεράκης, Ph.D. Ψυχολόγος της Υγείας Τοµέας Κοινωνιολογίας Εθνική Σχολή ηµόσιας Υγείας 1. Τί περιλαµβάνει: Σύµφωνα µε τους Kasl

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχολογία της διατροφής

Ψυχολογία της διατροφής ΚαλλιOΠη ΕμμανουηλIδου Ψυχολογία της διατροφής Πώς οι διατροφικές συνήθειες αντανακλούν τον συναισθηματικό μας κόσμο Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Πρόλογος Εισαγωγή Η διατροφή στη ζωή μας Πώς σχετίζεται η επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

Η αντίσταση στην ψυχοθεραπεία από ασθενείς με καρκίνο

Η αντίσταση στην ψυχοθεραπεία από ασθενείς με καρκίνο Η αντίσταση στην ψυχοθεραπεία από ασθενείς με καρκίνο Χριστιάνα Μήτση Ψυχολόγος Μsc-Ψυχοθεραπεύτρια Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσα αποτελέσματα διακοπής του καπνίσματος. Στερητικά Συμπτώματα. Μ.Τουμπής Πνευμονολόγος

Άμεσα αποτελέσματα διακοπής του καπνίσματος. Στερητικά Συμπτώματα. Μ.Τουμπής Πνευμονολόγος Άμεσα αποτελέσματα διακοπής του καπνίσματος Στερητικά Συμπτώματα Μ.Τουμπής Πνευμονολόγος Εκδηλώσεις αμέσως μετά τη διακοπή του καπνίσματος Στερητικές εκδηλώσεις - ταξινόμηση Εργαλεία διάγνωσης και καταγραφής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Τι είναι ''social media''; Τι είναι ο εθισμός; Τι είναι εθισμός στο διαδίκτυο;

Εισαγωγή. Τι είναι ''social media''; Τι είναι ο εθισμός; Τι είναι εθισμός στο διαδίκτυο; Εισαγωγή Τι είναι ''social media''; Ως μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) ορίζονται τα μέσα, τα οποία αλληλεπιδρούν μεταξύ ομάδων ανθρώπων μέσω των διαδικτυακών κοινοτήτων. Υπάρχουν διάφορες μορφές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (Α & Β ΚΥΚΛΟΣ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (Α & Β ΚΥΚΛΟΣ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (Α & Β ΚΥΚΛΟΣ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Γ. ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (Α & Β ΚΥΚΛΟΣ) Ημ/νίες Διεξαγωγής: 16-17/11, 30/11, 01/12, 07 08/12, 2013, 11-12/01, 25-26/01, 01-02/02, 15-16/02,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµαπαρέµβασης στα σχολεία για το στρες. Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας

Πρόγραµµαπαρέµβασης στα σχολεία για το στρες. Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Πρόγραµµαπαρέµβασης στα σχολεία για το στρες Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Λίγα για το στρες Μεγάλος αριθµός ερευνών ασχολούνται µε το στρες των ανθρώπων, είτε πρόκειται για ενήλικες, είτε

Διαβάστε περισσότερα

Υπερπροπόνηση. Υπερπροπόνηση. Υπερπροπόνηση - Τί είναι. Υπερπροπόνηση - Αιτίες

Υπερπροπόνηση. Υπερπροπόνηση. Υπερπροπόνηση - Τί είναι. Υπερπροπόνηση - Αιτίες ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Υπερπροπόνηση ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ Η ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ Υπερπροπόνηση Τι είναι η

Διαβάστε περισσότερα

«Εθισμός και εξάρτηση από το διαδίκτυο»

«Εθισμός και εξάρτηση από το διαδίκτυο» «Εθισμός και εξάρτηση από το διαδίκτυο» Σχολείο: Γενικό Λύκειο Παραλίας Τάξη: Α 4 Σχ.Έτος:2012 Ομάδα: 4 η Μέλη υποομάδας: 1.Κοντοπούλου Σωτηρία 2.Μπαζάρογλου Γεωργία 3.Μπόμπου Μαρία 4.Φιλιποππούλου Αγγελική

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφικές Διαταραχές. Κεφάλαια 7 8

Διατροφικές Διαταραχές. Κεφάλαια 7 8 Διατροφικές Διαταραχές Κεφάλαια 7 8 7. Πώς να βοηθήσουμε τα άτομα που υποφέρουν από Ψυχογενή Ανορεξία Στόχος η πάσχουσα να τρέφεται κανονικά ώστε να αποκατασταθεί το φυσιολογικό της βάρος. Ο στόχος αυτός

Διαβάστε περισσότερα

διαρκεί ένα µικρό χρονικό διάστηµα 2. Τέτοιες ασθένειες είναι σοβαρές καταστάσεις για την υγεία

διαρκεί ένα µικρό χρονικό διάστηµα 2. Τέτοιες ασθένειες είναι σοβαρές καταστάσεις για την υγεία Σας παρακαλούµε να µας πείτε πόσο συµφωνείτε ή διαφωνείτε µε τις ακόλουθες προτάσεις σχετικά µε ασθένειες, όπως ο καρκίνος µαστού σηµειώνοντας ένα a στο αντίστοιχο κουτάκι. ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωση - μεθοδολογία Διάλεξη 11η : Προπονητική. και aerobic (αεροβικός χορός) I

KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωση - μεθοδολογία Διάλεξη 11η : Προπονητική. και aerobic (αεροβικός χορός) I ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωση - μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

πρίσμα της παραγωγικότητας Ολιστική προσέγγιση" Κρικέλλα Αλκινόη-Ιατρός Εργασίας Πετροχείλου Αικατερίνη-Κλινική Ψυχολόγος

πρίσμα της παραγωγικότητας Ολιστική προσέγγιση Κρικέλλα Αλκινόη-Ιατρός Εργασίας Πετροχείλου Αικατερίνη-Κλινική Ψυχολόγος "Η χρόνια νόσος μέσα από το πρίσμα της παραγωγικότητας Ολιστική προσέγγιση" Κρικέλλα Αλκινόη-Ιατρός Εργασίας Πετροχείλου Αικατερίνη-Κλινική Ψυχολόγος ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ιατρική ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση πρέπει να γίνεται σε σχέση µε το πώς ο/η ασθενής αισθάνονταν την περασµένη εβδοµάδα.

Η αξιολόγηση πρέπει να γίνεται σε σχέση µε το πώς ο/η ασθενής αισθάνονταν την περασµένη εβδοµάδα. Κλίµακα Μontgomery Asberg για την Κατάθλιψη Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ MADRS: Η βαθµολόγηση πρέπει να γίνεται κατόπιν συνέντευξης µε τον/την ασθενή, αρχίζοντας από γενικές ερωτήσεις µε τα συµπτώµατα

Διαβάστε περισσότερα

Aγχώδεις διαταραχές. Αυτό το φυλλάδιο εξηγεί τι είναι οι αγχώδεις διαταραχές και πώς μπορείτε να βρείτε βοήθεια.

Aγχώδεις διαταραχές. Αυτό το φυλλάδιο εξηγεί τι είναι οι αγχώδεις διαταραχές και πώς μπορείτε να βρείτε βοήθεια. Αυτό το φυλλάδιο εξηγεί τι είναι οι αγχώδεις διαταραχές και πώς μπορείτε να βρείτε βοήθεια. Οι αγχώδεις διαταραχές, όπως η Γενικευμένη Αγχώδης Διαταραχή, η Διαταραχή Πανικού και η Κοινωνική Φοβία, συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Η ψυχολογία των αθλητών και η άμεση σχέση της με την προπόνηση και τη φυσικοθεραπεία

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Η ψυχολογία των αθλητών και η άμεση σχέση της με την προπόνηση και τη φυσικοθεραπεία ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1. Κριτήρια Επιλογής Θέματος キ キ キ キ ενδιαφέρον απόκτηση γνώσεων και πληροφοριών διαμόρφωση απόψεων για το θέμα φιλομάθεια για τη ψυχολογία των αθλητών 2. Τίτλος της έρευνας Η ψυχολογία

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή ατοµικής περίπτωσης µεσήλικης γυναίκας µε Aποφευκτική ιαταραχή Προσωπικότητας και Αγοραφοβία 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας 14 17 Μαϊου 2009, Βόλος, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Χ. Βαρβέρη-Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ Τρόποι θετικής προσαρμογής Ελένη Τσαχαγέα Κλινική Ψυχολόγος Επιστ. Συνεργάτης Νευρολογικό Τμήμα Γ.Ν.Α «Γιώργος Γεννηματάς» Σκοπός Ομιλίας Να παρουσιάσει το

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2008

Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2008 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΜΑΣΤΟΥ Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2008 Ο καρκίνος του µαστού είναι ο συχνότερος καρκίνος στις γυναίκες. Οι Ελληνίδες φαίνεται να ανησυχούν αρκετά για το ενδεχόµενο να νοσήσουν οι ίδιες, χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικές Εκδόσεις Σειρά: «Κλινική ψυχολογία - ψυχοθεραπεία» Διεύθυνση: Αναστασία Καλαντζή-Αζίζι

Επιστημονικές Εκδόσεις Σειρά: «Κλινική ψυχολογία - ψυχοθεραπεία» Διεύθυνση: Αναστασία Καλαντζή-Αζίζι Επιστημονικές Εκδόσεις Σειρά: «Κλινική ψυχολογία - ψυχοθεραπεία» Διεύθυνση: Αναστασία Καλαντζή-Αζίζι Μετάφραση: Λιζέττα Κονσουλίδου Επιμέλεια μετάφρασης: Χρύσα Ξενάκη Εξώφυλλο: Ντίνα Κόφφα ISBN 978-960-9405-21-8

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα Υγείας. Βασικές Αρχές Βιοϊατρικού Μοντέλου. Θετικές επιπτώσεις Βιοϊατρικής προσέγγισης. 2 Βασικές Ιδεολογίες για Υγεία & Αρρώστια

Μοντέλα Υγείας. Βασικές Αρχές Βιοϊατρικού Μοντέλου. Θετικές επιπτώσεις Βιοϊατρικής προσέγγισης. 2 Βασικές Ιδεολογίες για Υγεία & Αρρώστια ΜΟΝΤΕΛΑ ΥΓΕΙΑΣ-ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΡΡΩΣΤΙΑΣ 2 Βασικές Ιδεολογίες για Υγεία & Αρρώστια Μοντέλα Υγείας Βιοιατρικό Μοντέλο Ολιστικό, Βιοψυχοκοινωνικό Μοντέλο Αρχαία Ελλάδα (Ιπποκράτης 400π.Χ.)

Διαβάστε περισσότερα

Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής στην Εφηβεία

Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής στην Εφηβεία Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής στην Εφηβεία Β. Α. Παπαγεωργίου MD, Med, Δρ. Α.Π.Θ. Παιδοψυχίατρος - TEACCH Consultant τ. Επίκουρος Καθηγήτρια Παιδοψυχιατρικής Οι Δ.Π.Τ. Δεν είναι απλώς αποκλίνουσες διατροφικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ THE TREATMENT DEMAND INDICATOR ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ THE TREATMENT DEMAND INDICATOR ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ THE TREATMENT DEMAND INDICATOR ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 18 ΑΝΩ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 Επεξεργασία και ανάλυση ερωτηματολογίου TDI

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

«ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» «ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : Κωνσταντινίδου Εύα Επιβλέπουσα καθηγήτρια : ηµητριάδου Αλεξάνδρα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2007 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στις µέρες µας επικρατεί µια παγκόσµια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΥΡΙΚΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΥΡΙΚΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣ/ΚΗ ΙΙ ΥΠ. ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : ΚΥΠΑΡΙΣΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΥΡΙΚΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ ΛΑΡΙΣΑ 2010 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση, υγεία και χρόνιες παθήσεις

Άσκηση, υγεία και χρόνιες παθήσεις Συμμαχία για την υγεία - Άσκηση Άσκηση, υγεία και χρόνιες παθήσεις Συγγραφική ομάδα: Δίπλα Κωνσταντίνα, Ph.D., Λέκτορας, ΤΕΦΑΑ Σερρών ΑΠΘ Καρατράντου Κωνσταντίνα, MSc, Διδάσκουσα στο ΤΕΦΑΑ - ΠΘ Ιπποκράτης

Διαβάστε περισσότερα

19/11/2007. Ορισμοί. Υπερπροπόνηση & Κάψιμο. Πως φτάνουν στο κάψιμο; Μοντέλο καψίματος αθλητών και αθλητριών (Silva 1990) Στυλιανή «Ανή» Χρόνη, Ph.D.

19/11/2007. Ορισμοί. Υπερπροπόνηση & Κάψιμο. Πως φτάνουν στο κάψιμο; Μοντέλο καψίματος αθλητών και αθλητριών (Silva 1990) Στυλιανή «Ανή» Χρόνη, Ph.D. Υπερπροπόνηση & Κάψιμο Στυλιανή «Ανή» Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ΤΕΦΑΑ 2007-2008 Ορισμοί Υπερπροπόνηση: (overtraining) Μη φυσιολογική επιβάρυνση (σε διάρκεια ή ένταση) του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Σακχαρώδης διαβήτης και οικογένεια Δημ. Θ. Καραμήτσος

Σακχαρώδης διαβήτης και οικογένεια Δημ. Θ. Καραμήτσος Σακχαρώδης διαβήτης και οικογένεια Δημ. Θ. Καραμήτσος Ομ. Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ Διάγνωση διαβήτη Σε μεσήλικα Σε ηλικιωμένο Σε παιδί ή έφηβο Διαβήτης σε ενήλικες και υπερήλικες Ενήλικας ή Ηλικιωμένος

Διαβάστε περισσότερα

www.psychologyonline.gr Newsletter Αθλητικής Ψυχολογίας, Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2009 Αγαπητοί Φίλοι,

www.psychologyonline.gr Newsletter Αθλητικής Ψυχολογίας, Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2009 Αγαπητοί Φίλοι, Newsletter Αθλητικής Ψυχολογίας, Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2009 Αγαπητοί Φίλοι, Μετά την σύντοµη ανάπαυλα των Χριστουγεννιάτικων διακοπών µας, έφτασε ένας ορεξάτος και Ολόφρεσκος Νέος Χρόνος που κουβαλά µαζί

Διαβάστε περισσότερα

Μειώστε τον κίνδυνο για πρόωρο θάνατο µε τα Ωµέγα-3

Μειώστε τον κίνδυνο για πρόωρο θάνατο µε τα Ωµέγα-3 Μειώστε τον κίνδυνο για πρόωρο θάνατο µε τα Ωµέγα-3 Για χρόνια, οι καταναλωτές µαθαίνουν για τα οφέλη της µείωσης των καρδιαγγειακών παθήσεων µε τη λήψη ωµέγα-3 λιπαρών οξέων. Αυτή η άποψη έχει επικρατήσει,

Διαβάστε περισσότερα

Εφηβεία και Εξαρτήσεις Τρόποι αντιμετώπισης και παρέμβασης

Εφηβεία και Εξαρτήσεις Τρόποι αντιμετώπισης και παρέμβασης Εφηβεία και Εξαρτήσεις Τρόποι αντιμετώπισης και παρέμβασης Όπως όλοι γνωρίζουμε η εφηβεία είναι η περίοδος μετάβασης από την παιδική ηλικία στην ενήλικη ζωή. Γίνονται γρήγορες αλλαγές στο σώμα και στο

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Νικόλαος Τσιγγίλης Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής

Δρ. Νικόλαος Τσιγγίλης Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής Δρ. Νικόλαος Τσιγγίλης Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής γής Τρέξτε τώρα που μπορείτε για να μην. «τρέχετε» όταν δεν μπορείτε Ποια είναι η κατάσταση στη χώρα μας; Αριθμός σταδίων (μέση τιμή)

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση κρίσεων: Ψυχοκοινωνικές. Γεωργία Κιζιρίδου, Εξελικτική Σχολική Ψυχολόγος, MSc, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων georgiakiz@yahoo.

Διαχείριση κρίσεων: Ψυχοκοινωνικές. Γεωργία Κιζιρίδου, Εξελικτική Σχολική Ψυχολόγος, MSc, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων georgiakiz@yahoo. Διαχείριση κρίσεων: Ψυχοκοινωνικές Γεωργία Κιζιρίδου, Εξελικτική Σχολική Ψυχολόγος, MSc, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων georgiakiz@yahoo.gr Διαχείριση κρίσεων: Ψυχο-κοινωνικές «Ακόμα και οι χώρες που είναι εξοπλισμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION AND RELIGIOUS AFFAIRS MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING EUROPEAN COMMUNITY Co financing European Social Fund (E.S.F.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΥΚΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 1 ο Μάθημα Προγραμματισμένα μαθήματα 2/10, 9/10, 16/10, 23/10, 30/10, 6/11, 13/11, 20/11, 27/11, 4/12, 11/12,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΘΟΥΣΑ 4. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 Θετικές σχέσεις: θεωρία και πράξη

ΑΙΘΟΥΣΑ 4. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 Θετικές σχέσεις: θεωρία και πράξη TETARTH 15 ΜΑΪΟΥ 2013 14.00-15.00 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΥΝΕΔΡΩΝ-ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ, ΝΕΑ ΧΗΛΗ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΑΙΘΟΥΣΑ 9 ΑΙΘΟΥΣΑ 10 ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ 15.00-17.00 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 Σκέφτομαι & Πράττω

Διαβάστε περισσότερα

Διαταραχές συμπεριφοράς στην Άνοια

Διαταραχές συμπεριφοράς στην Άνοια Διαταραχές συμπεριφοράς στην Άνοια Κώστας Νικολάου ψυχίατρος Παρουσίαση βασισμένη στο: BPSD Educational Pack, International Psychogeriatric Association (IPA) 2002 Τα Συμπεριφορικά και Ψυχολογικά συμπτώματα

Διαβάστε περισσότερα

«Escape: Μια εκπαιδευτική Αθλητική Πρόκληση για την

«Escape: Μια εκπαιδευτική Αθλητική Πρόκληση για την Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστήμιου Πατρών Πρόγραμμα Αγωγής Σταδιοδρομίας «Escape: Μια εκπαιδευτική Αθλητική Πρόκληση για την ενίσχυση της αυτογνωσίας των μαθητών». ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΔΡΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς

Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς των Α.Πορτσέλη, Μ. Κυριακίδου Η παρούσα εισήγηση αφορά στην παρουσίαση ενός καινοτόμου προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Αλληλεγγύη Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων Δήμος Solna Σουηδία

Κοινωνική Αλληλεγγύη Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων Δήμος Solna Σουηδία Κοινωνική Αλληλεγγύη Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων Δήμος Solna Σουηδία ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Γεώργιος Κοντορίνης, Δημοτικός Σύμβουλος Solna, Σουηδία Κοινωνική Αλληλεγγύη ΗπόληSolna

Διαβάστε περισσότερα

Είναι υποειδικότητα της ψυχιατρικής που διαμεσολαβεί μεταξύ της ψυχιατρικής και υπόλοιπης ιατρικής Αντικείμενο της ο ασθενής του γενικού νοσοκομείου

Είναι υποειδικότητα της ψυχιατρικής που διαμεσολαβεί μεταξύ της ψυχιατρικής και υπόλοιπης ιατρικής Αντικείμενο της ο ασθενής του γενικού νοσοκομείου Είναι υποειδικότητα της ψυχιατρικής που διαμεσολαβεί μεταξύ της ψυχιατρικής και υπόλοιπης ιατρικής Αντικείμενο της ο ασθενής του γενικού νοσοκομείου που αντιμετωπίζει ψυχικά προβλήματα λόγω της σωματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΛΗΨΗ ΝΑΛΤΡΕΞΟΝΗΣ

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΛΗΨΗ ΝΑΛΤΡΕΞΟΝΗΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΛΗΨΗ ΝΑΛΤΡΕΞΟΝΗΣ ΠΡΩΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ(Διαφ.1) Στη 10χρονη εμπειρία μου με χρήστες ηρωίνης

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποιημένες εξ αποστάσεως εκπαιδεύσεις από την Βρετανική Ένωση Ψυχολόγων

Πιστοποιημένες εξ αποστάσεως εκπαιδεύσεις από την Βρετανική Ένωση Ψυχολόγων Πιστοποιημένες εξ αποστάσεως εκπαιδεύσεις από την Βρετανική Ένωση Ψυχολόγων Εισαγωγή στην Κλινική Νευροψυχολογία της Μείζωνος Κατάθλιψης & της Σχιζοφρένειας (ONLINE CLINICAL SEMINAR) Εισηγητής: Δρ. Αλεξάνδρα

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Υποέργο 1: «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οδηγών για τον εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Η ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣΧΟΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Η ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΟΥ BURN OUT

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΟΥ BURN OUT ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΟΥ BURN OUT ΥΠΕΡΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΚΥΠΑΡΙΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ : ΣΚΛΑΒΟΥ ΜΕΛΑΧΡΙΝΗ ΣΚΟΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΑΡΙΣΑ 2011 Σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

H Πορεία προσαρµογής ή Δυσπροσαρµογής των καρκινοπαθών στην Νόσο τους. Η συνεισφορά των Επαγγελµατιών Υγείας

H Πορεία προσαρµογής ή Δυσπροσαρµογής των καρκινοπαθών στην Νόσο τους. Η συνεισφορά των Επαγγελµατιών Υγείας H Πορεία προσαρµογής ή Δυσπροσαρµογής των καρκινοπαθών στην Νόσο τους. Η συνεισφορά των Επαγγελµατιών Υγείας Γιάννης Νικολής Ψυχίατρος Ψυχαναλυτής Οµάδας Η έννοια της προσαρµογής Προσαρµογή: Εφαρµογή,

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Αναφορά στην ηλικία του θεραπευόµενου. Θεραπευτής/τρια: Επόπτης/τρια: Εξωτερικός κριτής:

Περίληψη Αναφορά στην ηλικία του θεραπευόµενου. Θεραπευτής/τρια: Επόπτης/τρια: Εξωτερικός κριτής: Θεραπευτής/τρια: Επόπτης/τρια: Εξωτερικός κριτής: Έντυπο Συµµόρφωσης προς το Υπόδειγµα Συγγραφής Μελέτης Περίπτωσης µε Κύρια ιάγνωση ιαταραχή Προσωπικότητας Σηµειώστε: Τίτλος Έναρξη µε "Περιγραφή ατοµικής

Διαβάστε περισσότερα

Αρμοδιότητες διεπιστημονικής ομάδας Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας

Αρμοδιότητες διεπιστημονικής ομάδας Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας Επαγγελματίες υγείας και υπηρεσίες υγείας Αρμοδιότητες διεπιστημονικής ομάδας Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας Σύσταση 40: Συστήνεται να γίνεται εκτίμηση των αναγκών του ασθενή, συμβουλευτική σε προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολικό Σύνδρομο και Άσκηση στην παιδική ηλικία: Ο Ρόλος των Αδικοπινών. Θανάσης Τζιαμούρτας ΤΕΦΑΑ Παν. Θεσσαλίας

Μεταβολικό Σύνδρομο και Άσκηση στην παιδική ηλικία: Ο Ρόλος των Αδικοπινών. Θανάσης Τζιαμούρτας ΤΕΦΑΑ Παν. Θεσσαλίας Μεταβολικό Σύνδρομο και Άσκηση στην παιδική ηλικία: Ο Ρόλος των Αδικοπινών Θανάσης Τζιαμούρτας ΤΕΦΑΑ Παν. Θεσσαλίας Μεταβολικό Σύνδρομο Δεν είναι ασθένεια αλλά ένα σύμπλεγμα από ιατρικές διαταραχές που

Διαβάστε περισσότερα

BRAIN MATTERS INSTITUTE. Προγράμματα. Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2015. Promoting Excellence in Mental Health through Learning

BRAIN MATTERS INSTITUTE. Προγράμματα. Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2015. Promoting Excellence in Mental Health through Learning BRAIN MATTERS INSTITUTE Προγράμματα Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2015 Στόχος του η Προώθηση της Ψυχικής Υγείας μέσα από την Μάθηση Promoting Excellence in Mental Health through Learning www.brainmattersinstitute.com

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία απόδοσης Γνωστικές διαδικασίες

Θεωρία απόδοσης Γνωστικές διαδικασίες ΕΠΕΑΕΚ : AΝΑΜΟΡΦΩΣΗ A ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 5 Απόδοση Αιτιών & Αυτοαποτελεσµατικότητα στον Αθλητισµό και στη Φυσική Αγωγή Μάριος Γούδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΟΧΟΙ Το ερευνητικό αυτό σχέδιο εντάσσεται στο ευρύτερο πεδίο της οικονομικής αξιολόγησης. Πιο συγκεκριμένα, συνίσταται στη συγκριτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ και ΙΑΤΡΟΦΗ

ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ και ΙΑΤΡΟΦΗ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ και ΙΑΤΡΟΦΗ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Θέµατα που θα αναπτυχθούν: Οι αιτίες που κάνουν ένα πρόγραµµα αγωγής υγείας µε θέµα τη διατροφή αναγκαίο Ποια είναι τα στοιχεία που πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς Ανάμεσα σε με Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη. Ασθενείς με. Νοσήματα του Εντέρου. Αθήνα, Μάιος 2011. Ετοιμάστηκε για την:

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς Ανάμεσα σε με Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη. Ασθενείς με. Νοσήματα του Εντέρου. Αθήνα, Μάιος 2011. Ετοιμάστηκε για την: Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς Ανάμεσα σε με Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Ασθενείς με Νοσήματα του Εντέρου Ετοιμάστηκε για την: Αθήνα, Μάιος 2011 Ταυτότητα Έρευνας Μεθοδολογία: Κοινό-στόχος στόχος: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α 1. Πρόλογος 2. Τι είναι η Κατά Πλάκας Σκλήρυνση/Πολλαπλή Σκλήρυνση 3. Λίγα λόγια για τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Πολλαπλής Σκλήρυνσης Π ρ ό λ ο γ ο ς Ο λόγος της σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Αποτελέσματα για το Ν. Γρεβενών

Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Αποτελέσματα για το Ν. Γρεβενών Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Αποτελέσματα για το Ν. Γρεβενών Σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή

Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΨΥΧΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Χαρ. Τρικούπη 24, Αθήνα Τηλ: 210 3626445 www.kemepse.com e-mail: special.education.program.2013@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση και Καρδιοπάθειες

Άσκηση και Καρδιοπάθειες Συμμαχία για την υγεία - Άσκηση Άσκηση και Καρδιοπάθειες Συγγραφική ομάδα: Φλουρής Ανδρέας, Ερευνητής Βογιατζής Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ Σταυρόπουλος- Καλίνογλου Αντώνης, Ερευνητής Σύγχρονες

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές της γνωσιακής συµπεριφοριστικής ψυχοθεραπείας 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Ψυχολογίας 11 13 Απριλίου 2008, Αθήνα Γ.

Βασικές αρχές της γνωσιακής συµπεριφοριστικής ψυχοθεραπείας 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Ψυχολογίας 11 13 Απριλίου 2008, Αθήνα Γ. Βασικές αρχές της γνωσιακής συµπεριφοριστικής ψυχοθεραπείας 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Ψυχολογίας 11 13 Απριλίου 2008, Αθήνα Γ. Ευσταθίου Γνωσιακή συµπεριφοριστική θεραπεία Σειρά προτάσεων παρέµβασης

Διαβάστε περισσότερα

Μία νέα προσέγγιση µελέτης του εργασιακού στρες και εφαρµογή της σε κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών

Μία νέα προσέγγιση µελέτης του εργασιακού στρες και εφαρµογή της σε κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών Μία νέα προσέγγιση µελέτης του εργασιακού στρες και εφαρµογή της σε κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών Σ. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ (1), Ν. ΜΑΡΜΑΡΑΣ (2) (1) (2) ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΕΠΕ, Ελ. Βενιζέλου 63-71, 142 31 Νέα Ιωνία,

Διαβάστε περισσότερα