Βελτίωση, Αξιολόγηση της Αντοχής σε Ελεύθερα Αθλούμενους και Δρομείς Υγείας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βελτίωση, Αξιολόγηση της Αντοχής σε Ελεύθερα Αθλούμενους και Δρομείς Υγείας"

Transcript

1 Βελτίωση, Αξιολόγηση της Αντοχής σε Ελεύθερα Αθλούμενους και Δρομείς Υγείας Σπύρος Κέλλης Καθηγητής προπονητικής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Α.Π.Θ.

2 Καθοδήγηση ρύθμιση της προπονητικής διαδικασίας σε έναν μακρόκυκλο (κυρίως στους δρομείς υγείας) Επανατροφοδότηση Διάγνωση της υπάρχουσας κατάστασης Καθορισμός στόχων Σχεδιασμός Πλάνο Εφαρμογή του προγράμματος Έλεγχος Αξιολόγηση Αδυναμίες, ελλείψεις προηγούμενου έτους. Αξιολόγηση βασικών παραμέτρων της αθλητικήςκινητικής απόδοσης. Βελτίωση αδυναμιών, ελλείψεων και άλλων παραμέτρων της αθλητικήςκινητικής απόδοσης. Αγωνιστικοί στόχοι επόμενου έτους. Αναλυτικός σχεδιασμός του ΜΑΚ με βάση τους αγώνες στόχους. Με Προπονήσεις βάση τις συνθήκες με βάση προπόνησης. τον σχεδιασμό. Στις Συμμετοχή προπονήσεις, σε αγώνες σε αγώνες προετοιμασίας. προετοιμασίας Εργαστηριακές μετρήσεις. Σύγκριση με προηγούμενες μετρήσεις του αθλητή/αθλούμενου.

3 Στόχοι Fitness Γενική αντοχή (καρδιοαναπνευστική ικανότητα) μυϊκή ενδυνάμωση τοπική μυϊκή αντοχή κινητικότητα των αρθρώσεων σύσταση σώματος (ιδιαίτερη έμφαση στο ποσοστό σωματικού λίπους) επιβράδυνση της απώλειας οστικής μάζας και αύξηση της οστικής πυκνότητας προστασία από τραυματισμούς

4 ΑΝΤΟΧΗ είναι η ικανότητα αντίστασης στην κόπωση Η ικανότητα αντοχής χαρακτηρίζεται από: Τη σωματική, πνευματική και ψυχική ικανότητα του ατόμου να αντιστέκεται στην κόπωση που προέρχεται από συχνά επαναλαμβανόμενες ή συνεχόμενες επιβαρύνσεις που διαρκούν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Την ικανότητα γρήγορης ανάληψης μετά από τη φάση της επιβάρυνσης.

5 Ανάπτυξη της αντοχής στους ελεύθερα αθλούμενους και στους δρομείς υγείας Υπάρχουν διαφορές στην ανάπτυξη της αντοχής στους ελεύθερα αθλούμενους; Υπάρχουν βασικές διαφορές μεταξύ των ελεύθερα αθλούμενων και των δρομέων υγείας;

6 Μορφές αντοχής Μορφές αντοχής σε σχέση με το μηχανισμό παραγωγής της ενέργειας: Αερόβια, αναερόβια Προπονητικά: Γενική, βασική, ειδικήαγωνιστική αντροχή

7 Συμμετοχή (%) αερόβιου και αναερόβιου μηχανισμού παραγωγής ενέργειας ανάλογα με το χρόνο προσπάθειας (MacDougall et al. Physiological testing of high performance athletes, 1991) Χρόνος Προσπάθειας Αναερόβια Αγαλακτική Αναερόβια Γαλακτική Αερόβια 5sec sec min min min

8 Αερόβια αντοχή Κατά την αερόβια άσκηση διατίθεται αρκετό οξυγόνο για την οξειδωτική καύση της γλυκόζης και των λιπαρών οξέων. Μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου (VO 2max ) Είναι η μέγιστη ποσότητα οξυγόνου που μπορεί να καταναλώσει ο οργανισμός σε ένα λεπτό Σχετική μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου (VO 2max ) Είναι η VO 2max εκφρασμένη σε χιλιοστόλιτρα (ml) ανά κιλό σωματικού βάρους (kg) ανά λεπτό (min).

9 Αερόβιο κατώφλι H ταχύτητα μετακίνησης, ή η καρδιακή συχνότητα που επιτυγχάνεται κατά τη διάρκεια της κινητικής δραστηριότητας χωρίς να παρατηρείται έλλειμμα οξυγόνου. Χαρακτηρίζεται από την τιμή των 2mmol/l γαλακτικού οξέος και αποτελεί ένα «όριο» μεταξύ της αερόβιας και της αναερόβιας παραγωγής ενέργειας.

10 Αναερόβιο κατώφλι (Pollock et al.,1998) H υψηλότερη ΚΣ, η ταχύτητα εκτέλεσης άσκησης και η κατανάλωση Ο 2 η οποία μπορεί να διατηρηθεί χωρίς αύξηση γαλακτικού οξέος (πριν αρχίσει η εκθετική αύξησή του). Στο 40-60% της VO 2 max στους απροπόνητους ενήλικες. Στο 60-80% της VO 2 max στα παιδιά 6-18 ετών. Μειώνεται στα παιδιά με την αύξηση της ηλικίας το αναερόβιο κατώφλι μπορεί να βελτιωθεί (10-20%) ανεξάρτητα από τη VO 2 max με τη συνεχόμενη και με τη διαλειμματική προπόνηση.

11 Καμπύλη απόδοσης του γαλακτικού οξέος με τις περιοχές των κατωφλιών του γαλακτικού οξέος (Zintl, 1993).

12 Ατομικό αναερόβιο κατώφλι (Α.ΑΝ.Κ) Καμπύλη απόδοσης του γαλακτικού οξέος απροπόνητου (Ι) και υψηλά προπονημένου ατόμου (ΙΙ), με το αντίστοιχο ατομικό αναερόβιο κατώφλι (Α.ΑΝ.Κ.). Η κρίσιμη άνοδος της καμπύλης του γαλακτικού οξέος καθορίσθηκε εδώ, μέσω της μεθόδου της εφαπτομένης (από Zintl, 1993).

13 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ Προπονητικά Περιεχόμενα Προπονητικά μέσα Μεθοδολογία Προπόνησης Αντοχής Οργανωτικές μορφές Προπονητικές μέθοδοι

14 Μεθοδολογία προπόνησης Μέθοδοι προπόνησης Ένταση προπόνησης. Ποσότητα διάρκεια προπόνησης. Διαλείμματα-αποκατάσταση. Συχνότητα προπόνησης/εβδομάδα.

15 Καθορισμός έντασης σε ελεύθερα αθλούμενους Ανάλογα με την κινητική δραστηριότητα. Ανάλογα με την ηλικία.

16 Μείωση της μέγιστης καρδιακής συχνότητας σε σχέση με την ηλικία και ένταση προπόνησης σε ελεύθερα αθλούμενους (αρχάριοι) Καρδιακή συχνότητα (σφ./min) ΜΚΣ = 220 ηλικία Ηλικία

17 Υπολογισμός της έντασης με βάση το ποσοστό της ΜΚΣ ή της ΚΣ εφεδρικής MKΣ(σφ/min) = 220-ηλικία (έτη) Ηλικία=40 ετών ΜΚΣ=220-40=180 σφ./min ΚΣστόχος = Ένταση % της ΜΚΣ x ΜΚΣ Παράδειγμα: Ένταση 70% ΚΣστόχος= 0,70 x 180= 126 σφ/min Συντελεστής διόρθωσης (ισχύει για χαμηλές και μεσαίες εντάσεις): Ένταση % της ΜΚΣ x ΜΚΣ x 1.15 ΚΣστόχος= 0,70 x 180 x1,15 = 145 σφ./min Τύπος Karvonen (ΚΣ εφεδρική) ΚΣεφεδρική=ΜΚΣ - ΚΣηρεμίας ΚΣστόχος=KΣηρεμίας + (Ένταση % της ΜΚΣ x ΚΣεφεδρική) Παράδειγμα: Ένταση: 70% ΚΣηρεμίας: 80σφ./min ΚΣεφεδρική: = 100σφ/min ΚΣστόχος: 80+(0,70x100) = 150σφ./min Η διαφορά μεταξύ %ΜΚΣ και %ΚΣ Εφεδρικής είναι περίπου 15% για τις χαμηλές έως μεσαίες εντάσεις (Londeree & Ames, 1997; Swein & Leutholtz, 1997).

18 ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΚΟΠΩΣΗΣ (RPE) 6 7 Πάρα Πολύ Εύκολη 8 9 Πολύ Εύκολη Σχετικά Εύκολη Κάπως Δύσκολη Δύσκολη Πολύ Δύσκολη Πάρα Πολύ Δύσκολη 20 Μέγιστη

19

20 VO 2 max/ ΜΚΣ 100% Ζώνες προπόνησης αντοχής σε ελεύθερα αθλούμενους 95% 90% Αναερόβια Αερόβια ;;; Αερόβια Αναερόβια 80% Αερόβια 70% 60% Αποκατάσταση Καύση λίπους

21 Σχέση έντασης της προπόνησης αντοχής και επιπέδου φυσικής κατάστασης Ένταση (%ΚΣεφεδρική) Επίπεδο φυσικής κατάστασης Χαμηλό Μεσαίο Υψηλό Ελάχιστη Μεσαία Μέγιστη Αγύμναστα άτομα Γυμνασμένα άτομα 60-65% VO 2 max 75% VO 2 max RPE (αναερόβιο κατώφλι) (Pollock et al. Med. Sci. Sports Exerc., 1998)

22 MET = μεταβολικό ισοδύναμο δραστηριότητας (μεταβολικές μονάδες) Eκφράζει το ενεργειακό κόστος των φυσικών δραστηριοτήτων. 1 MET εκφράζει την ποσότητα του οξυγόνου που χρησιμοποιεί ο οργανισμός σε κατάσταση ηρεμίας, η οποία ισοδυναμεί με 3,5 ml πρόσληψης οξυγόνου ανά κιλό σωματικού βάρους το λεπτό. Επίσης 1 ΜΕΤ ισούται με μία θερμίδα (cal) και επομένως μία δραστηριότητα που η έντασή της ισοδυναμεί με 10 ΜΕΤs, αντιστοιχεί σε ενεργειακή δαπάνη 10 θερμίδες το λεπτό.

23 Καθορισμός έντασης σε δρομείς υγείας Με βάση: Τη μέση ταχύτητα σε συγκεκριμένη απόσταση. Τη ΜΚΣ. Τη ΜΚΣ στη μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου (VO 2 max). Την ταχύτητα στη μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου (vvo 2 max). Την ΚΣ στο αναερόβιο κατώφλι. Την ταχύτητα στο αναερόβιο κατώφλι (vvo 2 LT).

24 Διαφορές Μ.Κ.Σ. μεταξύ εκτίμησης και προσδιορισμού της με μέτρηση σε δρομείς υγείας Ηλικία (έτη) Ν ΗRmax (σφ/min) 220-ηλικία (σφ/min) Διαφορά (σφ/min) , , , , , ,3

25 Ζώνες προπόνησης αντοχής σε δρομείς υγείας 100% ΜΚΣ 95% 90% Ειδική αντοχή-αερόβια ισχύς Ειδική αντοχή Αερόβια ισχύς VO 2 max 80% Αερόβια Αναερόβια 70% 60% Αερόβια ικανότητα Αερόβια ικανότητα αποκατάσταση διατήρηση

26 Μέθοδοι προπόνησης αντοχής Μέθοδοι χωρίς διάλειμμα (μέθοδος διάρκειας ή συνεχόμενη). Μέθοδοι με διάλειμμα (διαλειμματικές μέθοδοι). Και στις δύο κατηγορίες μεθόδων διακρίνουμε, ανάλογα με την ένταση τρεξίματος, υποκατηγορίες μεθόδων (έντονη, μέτρια, αργή).

27 ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ Τα προπονητικά αποτελέσματα επιτυγχάνονται κυρίως από τη σχετικά μεγάλη διάρκεια της επιβάρυνσης. Παρατηρείται οικονομικότερη λειτουργία των οργανικών συστημάτων και παράλληλα βελτίωση της λειτουργίας τους. Ανοχή στη μονοτονία της επιβάρυνσης.

28 Μέθοδος διάρκειας Παραλλαγές της μεθόδου διάρκειας Συνεχόμενη μέθοδος με σταθερή ένταση Χαμηλού ρυθμού Μεσαίου ρυθμού Υψηλού ρυθμού Εναλλασσόμενη ένταση Αλλαγές ρυθμού σύμφωνα με το πλάνο μέσα σ ένα ορισμένο εύρος διασποράς. Αυτές μπορεί να είναι προσδιορισμένες ή να τις ορίζει ο αθλητής. Παιχνίδι με το τρέξιμο (την ταχύτητα - Fartlek) Απρογραμμάτιστη αλλαγή της έντασης της επιβάρυνσης (εξαρτάται από το έδαφος ή την προπονητική κατάσταση του αθλητή) από χαμηλή μέχρι μέγιστη (π.χ. βάδισμα, πέρασμα διαφόρων εμποδίων).

29 100% 95% 90% Μέθοδος διάρκειας (συνεχόμενη μέθοδος) VO 2 max 80% Έντονου ρυθμού 70% Μέτριου ρυθμού 60% Αργού ρυθμού

30 Διάρκειας με εναλλασσόμενη ένταση (στους ελεύθερα αθλούμενους) Η ένταση αυξομειώνεται ±10% από την ΚΣ στόχο. Πλεονεκτήματα: παράγεται περισσότερο έργο στη μονάδα του χρόνου, μεγαλύτερα καρδιοαναπνευστικά και μεταβολικά οφέλη. Μειονεκτήματα: μεγαλύτερος παράγοντας κινδύνου καρδιοαναπνευστικών και ορθοπεδικών προβλημάτων. Δεν είναι κατάλληλη για αρχάριους.

31 VO 2 max 100% 95% 90% Έντονο 80% 70% Μέτριο 60%

32 Διαλειμματικές μέθοδοι αντοχής Χαρακτηρίζονται από τη σχεδιασμένη εναλλαγή των φάσεων επιβάρυνσης και αποκατάστασης. Το μη πλήρες διάλειμμα (αμειβόμενο διάλειμμα).

33 Διαλειμματική μέθοδος (στους ελεύθερα αθλούμενους) Ελεγχόμενα διαλείμματα μεταξύ των διαστημάτων επιβάρυνσης. Κατάλληλη για αρχάριους γιατί ελέγχεται καλύτερα η επιβάρυνση.

34 Διαλειμματική (interval) σε ελεύθερα αθλούμενους 100% 95% 90% VO 2 max 80% 70% Μέτρια Μεσαίου χρόνου 60% Χαμηλή Μακρού χρόνου

35 Διαλειμματική (interval) σε δρομείς υγείας 100% 95% 90% Έντονη Μικρού χρόνου VO 2 max 80% 70% Μέτρια Μεσαίου χρόνου 60% Χαμηλή Μακρού χρόνου

36 ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ Μέτρια Δ.Μ. Έντονη Δ.Μ. Μεγάλη διάρκεια επιβάρυνσης Μεσαία διάρκεια επιβάρυνσης Μικρή διάρκεια επιβάρυνσης Ελάχιστη διάρκεια επιβάρυνσης

37 Μέτρηση Καθοδήγηση Αξιολόγηση

38 Μετρήσεις - πράξη στο Metrisis Καυτανζόγλειο θύρα 5 Συνεργάτες: Μάνου Β., Επίκουρη καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ. Κέλλης Ι., Υπεύθυνος του Metrisis Δαλαμήτρος Αθ., Κ.Φ.Α., Διδάσκων στο ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ Βαβρίτσας Γ., υποψ. Διδάκτορας ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ Καραμπαΐρης Κ., Μεταπτυχιακός φοιτητής ΤΕΦΑΑ- ΔΠΘ.

39 Αξιολόγηση της καρδιοαναπνευστικής λειτουργίας

40 Σκοπός αξιολόγησης της καρδιοαναπνευστικής λειτουργίας (αντοχής) στους ελεύθερα αθλούμενους Καθορισμός προγράμματος άσκησης. Προσδιορισμός στοιχείων επιβάρυνσης (κυρίως της έντασης). Ανατροφοδότηση για την αποτελεσματικότητα της προπόνησης άσκησης (βαθμός βελτίωσης).

41 Αξιολόγηση των μετρήσεων Με επιδόσεις - νομογράμματα άλλων ασκούμενων ίδιας ηλικιακής κατηγορίας και φύλου. Με προηγούμενες μετρήσεις του ίδιου του ασκούμενου.

42 Αξιολόγηση Μέσες τιμές VO 2 max για ελεύθερα αθλούμενους Ηλικία (έτη) Αξιολόγηση Πάρα πολύ καλή > 60 > 56 > 51 > 45 > 41 > 37 Πολύ καλή Καλή Μέτρια Χαμηλή Πολύ χαμηλή Πάρα πολύ χαμηλή < 30 < 30 < 26 < 25 < 22 < 20 Νόρμες μέγιστης πρόσληψης οξυγόνου για άντρες (ml/kg/min) Νόρμες μέγιστης πρόσληψης οξυγόνου για γυναίκες (ml/kg/min) Ηλικία (έτη) Αξιολόγηση Πάρα πολύ καλή > 56 > 52 > 45 > 40 > 37 > 32 Πολύ καλή Καλή Μέτρια Χαμηλή Πολύ χαμηλή Πάρα πολύ χαμηλή < 28 < 26 < 22 < 20 < 18 < 17

43 Αξιολόγηση Μέσες τιμές VO 2 max για δρομείς υγείας VO2max Ηλικία (έτη) Νόρμες μέγιστης (ml/kg/min) πρόσληψης οξυγόνου για άντρες (ml/kg/min) Μέγιστη τιμή 66,58 64,1 61,65 Μέση τιμή 52,47 51,21 48,51 Ελάχιστη τιμή 41,45 43,08 35,84 Έλληνες δρομείς υγείας (Ν=51)

44 Χαρακτηρισμός μετρήσεων Ανάλογα με τον χώρο διεξαγωγής των μετρήσεων και τα όργανα που χρησιμοποιούνται διακρίνονται σε: Μετρήσεις πεδίου (γυμναστηρίου) Εργαστηριακές μετρήσεις

45 Μετρήσεις πεδίου Μέγιστα τεστ μέχρι την εξάντληση. Μέγιστα τεστ: σε συγκεκριμένο χρόνο ή σε συγκεκριμένη απόσταση.

46 Μέγιστα τεστ μέχρι εξάντλησης

47 Παλίνδρομο τεστ αντοχής Μέγιστο τεστ πεδίου. Εκτίμηση της VO 2 max. VO2 max = 31,025 + (3.238 ταχύτητα (m/s)) - (3,248 ηλικία (έτη)) + (0,1536 ηλικία ταχύτητα) (Ahmaidi et al., 1992) Για ενήλικες: 27,4 + (6 ταχύτητα (m/s)) (St Clair Gibson et al.,1998)

48 Παλίνδρομο τρέξιμο αντοχής Οι δοκιμαζόμενοι κινούνται ανάμεσα στις δύο γραμμές. Η ταχύτητα τρεξίματος καθορίζεται από ηχητικά σήματα και αυξάνει κάθε 1 min. Όταν ο δοκιμαζόμενος αδυνατεί να ακολουθήσει την ταχύτητα τρεξίματος διακόπτει τη δοκιμασία. Καταγράφεται ο αριθμός διαδρομής ή σταδίου πριν σταματήσει ο δοκιμαζόμενος.

49 Παλίνδρομο τρέξιμο 20m -Αντοχή

50 Παλίνδρομο τρέξιμο αντοχής Αξιολόγηση Διαδρομές Στάδιο Ταχύτητα km/h VO 2 max (ml/kg/min) ανάλογα με την ταχύτητα και την ηλικία , ,5 56,4 54,9 53,4 52,0 50,5 49,0 47, ,0 58,6 57,2 55,8 54,4 53,0 51,6 50, ,5 60,9 59,6 58,2 56,9 55,6 54,2 52,9 58 διαδρομές

51 Yo-Yo Test O δοκιμαζόμενος τρέχει την διαδρομή των 20 m 2 φορές (Α προς Β και Β προς Α) και στη συνέχεια περπατάει στη διαδρομή των 5 m (A προς Γ και Γ προς Α). Υπάρχουν 4 παραλλαγές του τεστ. Yo-Yo Intermittent Test Level 1 (5sec) Yo-Yo Intermittent Test Level 2 (5sec) (VO2max = απόσταση σε m x , VO2max = IR2 distance in meter x ) Yo-Yo Recovery Test Level 1(IR1) αρχάριοι (10sec) Yo-Yo Recovery Test Level 2 (IR2) προχωρημένοι (10sec) Γ Α Β

52 Yo-Yo Tests Μέγιστο διαλειμματικό τεστ πεδίου. Εκτίμηση της VO2max. Yo-Yo IR1 test: VO 2 max (ml/min/kg) = IR1 απόσταση(m) 0, Yo-Yo IR2 test: VO 2 max (ml/min/kg) = IR2 απόσταση(m)

53 Σύστημα τηλεμετρικής παρακολούθησης καταγραφήςαξιολόγησης της Κ.Σ.- Αντοχής (Polar Team2)

54 Μέγιστα τεστ Με βάση τον χρόνο και καλύπτεται μια συγκεκριμένη απόσταση. Με βάση την απόσταση και κάλυψη στον μικρότερο δυνατό χρόνο

55 Τρέξιμο 12 min (Test Cooper) Μέγιστο τεστ πεδίου. Εκτίμηση VO 2 max. Τρέξιμο 12 min όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Καταγράφεται η απόσταση που καλύφθηκε. VO 2 max = (22,35 x kilometers)

56 Αξιολόγηση τεστ Cooper για άντρες Ηλικία Πολύ καλό Πάνω από τη Μέση τιμή Κάτω από τη Χαμηλό ΜΤ (ΜΤ) ΜΤ > 2800m m m m < 1600m > 2700m m m m < 1500m > 2500m m m m < 1400m 50+ > 2400m m m m < 1300m

57 Αξιολόγηση τεστ Cooper για γυναίκες Ηλικία Πολύ καλό Πάνω από τη Μέση τιμή Κάτω από τη Χαμηλό ΜΤ (ΜΤ) ΜΤ > 2700m m m m < 1500m > 2500m m m m < 1400m > 2300m m m m < 1200m 50+ > 2200m m m m < 1100m

58 Rockport Walk Test Μέγιστο τεστ πεδίου. Εκτίμηση της VO 2 max. Περπάτημα 1609,34 m (1 μίλι) όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Καταγράφεται ο χρόνος που χρειάστηκε και η καρδιακή συχνότητα στο τέλος της άσκησης. Εκτίμηση VO 2 max = 132,853 - (0,0769 x σωματική μάζα (lb)) (0,3877 x ηλικία (έτη)) + (6,315 x φύλο (άντρες = 1, γυναίκες = 0)) (3,2649 x χρόνος άσκησης (min)) (0,1565 x καρδιακή συχνότητα (σφ./min)). (Kilne et al., 1987; McSwegin et al., 1998; Widrick, et al ).

59 Κατάταξη επιπέδου πρόσληψης οξυγόνου ανάλογα με την ηλικία για άντρες Ηλικία Πολύ χαμηλό Χαμηλό Μέτριο Καλό Πολύ καλό Rockport Walk Test

60 Κατάταξη επιπέδου πρόσληψης οξυγόνου ανάλογα με την ηλικία για γυναίκες Ηλικία Πολύ χαμηλό Χαμηλό Μέτριο Καλό Πολύ καλό Rockport Walk Test

61 YMCA 3-Minute Step Test Εκτίμηση καρδιοαναπνευστικής ικανότητας. Ανέβασμα σκαλοπατιού (30,48cm) για 3 min με ρυθμό 96 ανεβάσματα το λεπτό (με χρήση μετρονόμου ή με παράγγελμα). Μέτρηση της καρδιακή συχνότητας στα πρώτα 5 s μετά το τέλος της άσκησης. Κατάταξη της καρδιακής συχνότητας σε κατηγορία.

62 Κατάταξη επιπέδου καρδιοαναπνευστικής ικανότητας ανάλογα με την ηλικία για άντρες Άντρες Πολύ καλό Καλό Πάνω από τη ΜΤ Μέση τιμή (ΜΤ) Κάτω από τη ΜΤ Χαμηλό Πολύ χαμηλό YMCA 3-Minute Step Test

63 Κατάταξη επιπέδου καρδιοαναπνευστικής ικανότητας ανάλογα με την ηλικία για γυναίκες Γυναίκες Πολύ καλό Καλό Πάνω από τη ΜΤ Μέση τιμή (ΜΤ) Κάτω από τη ΜΤ Χαμηλό Πολύ χαμηλό YMCA 3-Minute Step Test

64 Περπάτημα 6 λεπτών (Senior Fitness Test Protocol) Μέγιστο τεστ πεδίου για ηλικιωμένους. Περπάτημα 6 min όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Καταγράφεται η απόσταση που καλύφθηκε. 5m 45m Με τις ακόλουθες εξισώσεις πρόβλεψης εκτιμάται το επίπεδο της αερόβιας ικανότητας Άντρες: Απόσταση (m) = 867 (5,71 x ηλικία (έτη)) + (1,03 ανάστημα (cm)) Γυναίκες: Απόσταση (m) = 525 (2,86 x ηλικία (έτη)) + (2,71 ανάστημα (cm)) (6,22 x BMI) Jenkins et al., 2009; Rikli & Jones, 1998

65 2 min βάδισμα σε στάση (Senior Fitness Test Protocol) Μέγιστο τεστ πεδίου για ηλικιωμένους. Εκτίμηση αερόβιας ικανότητας. Το άτομο στέκεται δίπλα σε τοίχο και σημειώνεται με ταινία το μέσο της απόστασης μεταξύ της επιγονατίδας και της λαγόνιας ακρολοφίας. Ακολουθεί επιτόπου βάδισμα με άρση των γονάτων στο ύψος της ταινίας για 2min. Eπιτρέπεται σταμάτημα και στήριξη στον τοίχο ή σε καρέκλα. Καταγράφεται ο αριθμός των άρσεων του δεξιού ποδιού. Η αξιολόγηση γίνεται με τους ακόλουθους πίνακες. Jones & Rikli, 2002

66 Αξιολόγηση τεστ min επιτόπου βάδισμα ανάλογα με την ηλικία για άντρες και γυναίκες Άντρες Γυναίκες Jones & Rikli, 2002

67 Εργαστηριακές μετρήσεις

68 Διάφορα πρωτόκολλα σε δαπεδοεργόμετρο Μέγιστο τεστ. Μέτρηση VO 2 max: εργοσπιρομέτρηση. Εκτίμηση VO 2 max: με εξισώσεις. Μέτρηση ή εκτίμηση VO 2 max σε ειδικούς πληθυσμούς με υποχρεωτική ιατρική παρακολούθηση κατά τη διεξαγωγή του τεστ (μέγιστες ή υπομέγιστες δοκιμασίες).

69 Πρωτόκολλα σε δαπεδοεργόμετρο Πρωτόκολλο Πληθυσμός Εξίσωση Balke Άντρες VO2 max = (T) Συντελεστής αξιοπιστίας (r) 0.92 Τυπικό σφάλμα (SEE) Βιβλιογραφία ±2.5 ml/kg x min. Pollock et al., 1976 Ταχύτητα: 5,3km/h; Κλίση: 0% στο 1 ο λεπτό, 2% στην αρχή του 2 ου λεπτού, αύξηση κατά 1% ανά λεπτό Balke Bruce Bruce Γυναίκες VO2 max = 1.38 (T) ±2.20 ml/kg x min. Pollock et al., 1982 Ταχύτητα: 4,8 km/h; Κλίση: 0% grade για 3 λεπτά, αύξηση κατά 2.5% κάθε 3 λεπτά Άντρες Γυναίκες VO2 max = (T) (T^2) (T^3) VO2 max = (T) (T^2) (T^2) (CHS) VO2 max = 4.38 (T) ±3.35 ml/kg x min. ±2.7 ml/kg x min. Foster et al., 1984 Pollock et al., 1982 Bruce 3min/στάδιο Στάδιο Ταχύτητα (km/h) 2,7 4,0 5,5 6,8 8,1 8,9 9,7 10,5 11,3 Κλίση (%) Τροποποιημένο Ταχύτητα (km/h) 2,7 2,7 2,7 4 5,5 6,8 8,1 8,9 9,7 Κλίση (%)

70 Εξισώσεις Bruce: VO 2 max (ml/kg/min) = 14,76 - (1.379 T (χρόνος άσκησης)) + (0,451 T²) - (0,012 T³). Balke για άντρες: VO 2 max = 1,444 (T) + 14,99 (Pollock et al., 1976) Balke για γυναίκες: VO 2 max = 1,38 (T) + 5,22 (Pollock et al., 1982)

71 Εργοσπιρομέτρηση VO 2 max (Μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου) Μ.Κ.Σ. vvo 2 max VE (Πνευμονικός αερισμός) R (Αναπνευστικό πηλίκο) vvo 2 LT Κ.Σ. στο VO 2 LT VT (Αναπνευστικό κατώφλι) Ενεργειακή- δρομική οικονομία

72 Εργοσπιρομέτρηση Τιμές στη VO 2 max Μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου (VO 2 max) 4067,25 VO 2 max σχετική τιμή (ml/min/kg): 54,38 Μέγιστη καρδιακή συχνότητα (HRmax) (σφ./min): Μέγιστος πνευμονικός αερισμός (VEmax) (l/min): Αναπνευστικό πηλίκο (R): Διάρκεια άσκησης (hh:mm:ss): Ταχύτητα στη μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου (vvo 2 max) (km/h): HR αποκατάστασης στο 1 ο λεπτό: HR αποκατάσταση στο 3 ο λεπτό: ,35 1,04 00:17:30 16, Τιμές στo αναερόβιο κατώφλι Πρόσληψη οξυγόνου (VO 2 ) (ml/min): VO 2 σχετική τιμή (ml/min/kg): Καρδιακή συχνότητα (HR) (σφ./min): Μέγιστος πνευμονικός αερισμός (VE) (l/min): Διάρκεια (hh:mm:ss): 3056,44 40, ,66 00:09:30 Ταχύτητα στο αναερόβιο κατώφλι (vlt) (km/h): 12,5 Ενεργειακή (δρομική) οικονομία (ml/kg/min/km): Αναπνευστικό κατώφλι (VT) (%): 2,76 75,15

73 Καθοδήγηση Η πραγματική αξία μιας αξιολόγησης και ο σκοπός της ύπαρξής της είναι: Η ερμηνεία των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης. Η εφαρμογή («το πέρασμα στην πράξη») της πληροφορίας από την αξιολόγηση με στόχο την καλύτερη ρύθμιση των προπονητικών επιβαρύνσεων.

74 Καθοδήγηση σε ελεύθερα αθλούμενους

75 Καθοδήγηση με βάση την εργοσπιρομέτρηση σε ελεύθερα αθλούμενους Ζώνες έντασης για καύση λίπους Κατώτερη Ζώνη (σφ./min) Ανώτερη Ζώνη (σφ./min) 50%ΚΣ εφεδρικής 65%ΚΣ εφεδρικής Ζώνες έντασης για ανάπτυξη της αντοχής ΖΩΝΕΣ 1η Ζώνη 2η Ζώνη 3η Ζώνη 4η Ζώνη ΜΚΣ %* (vvo2max) % * Οι τιμές ισχύουν για όλες τις κινητικές δραστηριότητες με εξαίρεση την κολύμβηση στην οποία είναι μειωμένες κατά 10 σφ./min.

76 Καθοδήγηση με βάση την εργοσπιρομέτρηση για ελεύθερα αθλούμενο Κατώτερη Ζώνη (σφ./min) 124 Ανώτερη Ζώνη (σφ./min) 145 Γυναίκα Ηλικία: 47 ετών VO 2 max: 44,75 ml/min/kg Ταχύτητα στη VO 2 max: 12,5km/h ΜΚΣ: 195 σφ./min ΚΣηρεμίας: 53 σφ./min ΖΩΝΕΣ 1η Ζώνη 2η Ζώνη 3η Ζώνη 4η Ζώνη σφ./min* km/h 7 8 9,5 11 * Οι τιμές ισχύουν για όλες τις κινητικές δραστηριότητες με εξαίρεση την κολύμβηση στην οποία είναι μειωμένες κατά 10 σφ./min.

77 Καθοδήγηση σε δρομείς υγείας

78 Καθορισμός εντάσεων σε διάφορες αποστάσεις σε ατομικό επίπεδο με βάση τη Μ.Κ.Σ. Αερόβια Αερόβια Βασική Αερόβια Βασική Αερόβια Προπονητικός Αναερόβια ή Αναερόβια ή Αποκατάσταση Αντοχή 2 Αντοχή 1 Στόχος Ειδική Αντοχή Ειδική Αντοχή (ΑΠΟ) (BA2) (BA1) (ΕΑ2) (ΕΑ1) Ζώνες 5 η 4 η 3 η 2 η 1 η Ένταση % 100% 96% 95% 90% 89% 85% 84% 76% 75% 70% Μ.Κ.Σ./min Μ.Κ.Σ./10s

79 Χρόνοι τρεξίματος σε συγκεκριμένες αποστάσεις στις 6 Ζώνες ανάπτυξης της αντοχής σε σχέση με την ταχύτητα στη Μέγιστη Πρόσληψη Οξυγόνου (vvo 2 max) σε min:s ή s για το βασικό στάδιο προετοιμασίας. Ζώνες Ένταση της ταχύτητας στη VO 2 max 300m (min:s) 400m (min:s) 500m (min:s) 1000m (min:s) 2000m (min:s) 3000m (min:s) 4000m (min:s) 5000m (min:s) 110% 01:07 01: η 105% 01:10 01: % 01:13 01: η 100% 01:14 01:39 02:04 04:08 08:16 12:24 16:33 20:41 96% 01:17 01:43 02:09 04:18 08:36 12:54 17:12 21:31 95% 01:18 01:44 02:10 04:20 08:41 13:02 17:22 21:43 4η 90% 01:21 01:49 02:16 04:33 09:06 13:39 18:12 22:45 86% 01:24 01:53 02:21 04:43 09:26 14:09 18:52 23:35 85% 01:25 01:54 02:22 04:45 09:31 14:16 19:02 23:47 3η 80% 01:29 01:59 02:28 04:57 09:55 14:53 19:51 24:49 76% 01:32 02:03 02:33 05:07 10:15 15:23 20:31 25:39 75% 01:33 02:04 02:35 05:10 10:20 15:31 20:41 25:51 2η 70% 01:36 02:09 02:41 05:22 10:45 16:08 21:31 26:53 65% 01:40 02:14 02:47 05:35 11:10 16:45 22:20 27:55 61% 01:43 02:18 02:52 05:45 11:30 17:15 23:00 28:45 60% 01:44 02:19 02:54 05:48 11:37 17:26 23:15 29:04 1η 55% 01:48 02:24 03:00 06:00 12:00 18:00 24:00 30:00 50% 01:51 02:28 03:06 06:12 12:24 18:37 24:49 31:02 Ρυθμός μαραθωνίου 01:57 02:36 03:15 06:31 13:03 19:34 26:06 32:38 Ρυθμός ημιμαραθωνίου 01:40 02:14 02:48 05:36 11:12 16:49 22:25 28:02

80 Ατομικά δεδομένα με βάση την εργοσπιρομέτρηση σε αθλητή μαραθωνίου Μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου: ml/min/kg Ταχύτητα στη μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου: 19 km/h ή 03:09 στα 1000m Μέγιστη καρδιακή συχνότητα: 187 σφ/min Ταχύτητα στο αναερόβιο κατώφλι: 14 km/h ή 04:17 στο 1000άρι Καρδιακή συχνότητα στο αναερόβιο κατώφλι: 162σφ/min Προβλεπόμενη επίδοση στον ημιμαραθώνιο (h:min:s): 01:19:28 Μέση ταχύτητα ημιμαραθωνίου: 15.9 km/h ή 03:46 στα 1000m Μέση προβλεπόμενη καρδιακή συχνότητα ημιμαραθωνίου: 172 σφ/min Προβλεπόμενη επίδοση στον μαραθώνιο (h:min:s): 02:51:36 Μέση ταχύτητα μαραθωνίου: 14.7 km/h ή 04:04 στα 1000m Μέση προβλεπόμενη καρδιακή συχνότητα μαραθωνίου: 165 σφ/min

81 Ατομικά δεδομένα με βάση την εργοσπιρομέτρηση σε δρομέα υγείας Μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου: Ταχύτητα στη μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου: Μέγιστη καρδιακή συχνότητα στη μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου: Ταχύτητα στο αναερόβιο κατώφλι: ml/min/kg 13 km/h. 200 σφ/min 9.5 km/h Καρδιακή συχνότητα στο αναερόβιο κατώφλι: 170 σφ/min Προβλεπόμενη επίδοση στον ημιμαραθώνιο (h:min:s): 02:20:18 Μέση ταχύτητα ημιμαραθωνίου: Μέση προβλεπόμενη καρδιακή συχνότητα ημιμαραθωνίου: 9 km/h ή 06:39 στο 1000άρι 184 σφ/min Προβλεπόμενη επίδοση στον μαραθώνιο (h:min:s): 05:41:05 Μέση ταχύτητα μαραθωνίου: Μέση προβλεπόμενη καρδιακή συχνότητα μαραθωνίου: 7.4 km/h ή 08:05 στο 1000άρι 176 σφ/min

82 Μέθοδοι προπόνησης αντοχής για το βασικό στάδιο προετοιμασίας σε δρομείς υγείας Ένταση

83 Πρόγραμμα προετοιμασίας με βάση την εργοσπιρομέτρηση ΕΒΔΟ- ΜΑΔΕΣ 1η 2η 3η 4η 5η 6η 7η 8η Πρόγραμμα προετοιμασίας μαραθωνίου για την ειδική περίοδο προπόνησης ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΜ/εβδ. km/εβδ. 50' (80-90%)+Δύναμη 25'+2x(7x400) Δ80" Δσετ/ 3 +10' 40' (80-90%) 25'+(8x1000) Δ/4 40' (80-90%) 70 (100%) 06:10-05:39 01:45-01:38 06:10-05:39 04:53-04:38 06:10-05:39 05:09-05: ,5 9,8 6,8 12,2 6,8 13,6 57,5 60' (80-90%)+Δύναμη 25'+2x(7x500) Δ80" Δσετ/ 3 +10' 50 (80-90%)+Δύναμη 25'+(4x2000) Δ/4 50 (80-90%)+Δύναμη 100 (70-80%) 06:10-05:39 02:19-02:03 06:10-05:39 09:47-09:16 06:10-05:39 06:41-06: ,2 11,2 8,5 12,2 8,5 15,6 66,0 60' (80-90%)+Δύναμη 25' + (12x400) Δ80" +10' 50 (80-90%)+Δύναμη 25'+(3x3000) Δ/5 50 (80-90%)+Δύναμη 80 (100%) 06:10-05:39 01:45-01:38 06:10-05:39 14:59-14:40 06:10-05:39 05:09-05: ,2 9,0 8,5 13,2 8,5 15,5 64,7 60' (80-90%)+Δύναμη 25' + (10x500) Δ80" +10' 60 (80-90%)+Δύναμη 25'+(2x4000) Δ/5 60 (80-90%)+Δύναμη 110 (70-80%) 06:10-05:39 02:19-02:03 06:10-05:39 19:59-19:34 06:10-05:39 06:41-06: ,2 9,2 10,2 12,2 10,2 17,1 68,9 50' (90-95%)+Δύναμη 40' (80-90%) 25'+(8x1000) Δ/4'+10' 40 (80-90%) 30 (80-90%) ΑΓΩΝΑΣ: ΗΜΙ- 05:39-05:24 06:10-05:39 04:53-04:38 06:10-05:39 06:10-05:39 ΜΑΡΑΘΩΝΙΟ Σ 6 9,0 6,8 12,2 6,8 5,1 21,0 60,8 50' (90-95%) 25' + (10x500) Δ80" +10' 60 (80-90%) 25'+(2x6000) Δ/3 60 (80-90%) 120 (70-80%) 05:39-05:24 02:19-02:03 06:10-05:39 30:54-29:58 06:10-05:39 06:41-06: ,0 9,2 10,2 16,2 10,2 18,7 73,4 50' (90-95%) 25' + (12x400) Δ80" +10' 60 (80-90%)+Δύναμη 25'+(2x5000) Δ/3 60 (80-90%)+Δύναμη 80 (100%) 05:39-05:24 01:45-01:38 06:10-05:39 25:45-24:58 06:10-05:39 05:09-05: ,0 9,0 10,2 14,2 10,2 15,5 68,0 40' (90-95%) 40' (80-90%) 25'+(6x1000) Δ/4'+10' 30 (80-90%) 30 (80-90%) ΑΓΩΝΑΣ 05:39-05:24 06:10-05:39 04:53-04:38 06:10-05:39 06:10-05:39 ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟ 6 7,2 6,8 10,2 5,1 5,1 42,1 76,4 Σύνολο προπονητικών μονάδων κατά την ειδική περίοδο προετοιμασίας: 48 Σύνολο km κατά την ειδική περίοδο προετοιμασίας: 535,8

84 Βασικές μεθοδολογικές υποδείξεις ως προς την ποσότητα και τη συχνότητα προπόνησης

85 Ελάχιστη και μέγιστη ποσότητα προπόνησης ανάλογα με την επίδοση και η προτεινόμενη συχνότητα της προπόνησης σε δρομείς υγείας Επίδοση στόχος (h:min) km/εβδ. Μέρες προπόνησης /εβδ. Μέγιστη χιλιομετρική επιβάρυνση /εβδ. Ελάχιστη χιλιομετρική επιβάρυνση /εβδ. < 2:30 90 έως έως Μη επιτρεπόμενη χιλιομετρική επιβάρυνση /εβδ. 3:00 75 έως 65 5 έως > 85 3: έως > 70 4:00 45 έως 40 3 έως > 55 4,30 40 έως 35 3 έως > 50 5:00 35 έως 30 3 έως > 45

86 Σε ελεύθερα αθλούμενους

87 Αερόβια άσκηση για παιδιά Ένταση: μέτρια υψηλή ( σφ/min). Διάρκεια: 20 έως 30 min έντονης άσκησης. Μέθοδος: διαλειμματική (εναλλασσόμενη ένταση από μεσαία έως πολύ υψηλή). Συχνότητα: 3-5 φορές την εβδομάδα. Ασκήσεις: αθλητικές δραστηριότητες με παιγνιώδη μορφή όπως αθλοπαιδιές, ομαδικά παιχνίδια, δρομικά παιχνίδια, διαδρομές σε πάρκο με ανηφόρες, κατηφόρες, πέρασμα εμποδίων, κολύμπι άσκηση στο νερό, άσκηση σε ελλειπτικό, σύγχρονο και παραδοσιακό χορό, κ.α. (ACSM, 2010 Grosser et al., 2002 Κέλλης, Tremblay et al., 2011)

88 Αερόβια άσκηση για ενήλικες και ηλικιωμένους Στοιχεία επιβάρυνσης για βελτίωση της καρδιοαναπνευστικής ικανότητας Συχνότητα 3 φορές/εβδομάδα (μέγιστης έντασης) 5 φορές/εβδομάδα (υπομέγιστης έντασης) Ένταση Υπομέγιστη και μέγιστη (απροπόνητα άτομα στο 65-70% μέγιστης καρδιακής συχνότητας, ενώ τα περισσότερα άτομα μπορούν να φτάσουν μέχρι και το 90% της μέγιστης καρδιακής συχνότητας) Διάρκεια λεπτά (μέγιστη ένταση) λεπτά (υπομέγιστη ένταση) Μέθοδος Προπόνησης διαλειμματική Προπονητικά περιεχόμενα συνεχόμενη ή διαρκείας ποικίλες δραστηριότητες που γυμνάζουν μεγάλες μυϊκές ομάδες (π.χ. τρέξιμο, κολύμπι, χορός κ.α.), επαναλαμβανόμενες σύντομες δραστηριότητες (μικρής χρονικής διάρκειας) (ACSM 2010; Donnelly et al. 2009)

89 Αερόβια άσκηση για ηλικιωμένους (άνω των 65 ετών) Συχνότητα: 3-5 φορές/εβδομάδα, ένταση και ποσότητα άσκησης. Ένταση: μέτρια έως υψηλή. Ποσότητα: τουλάχιστον 30min συνεχόμενα ή 3 σετ των 10min (ακόμη και σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της ημέρας). Τουλάχιστον 30min/ημέρα μέτριας έντασης άσκηση (5 φορές/εβδομάδα) ή 20min υψηλής έντασης άσκηση (3 φορές/εβδομάδα) (< 20min σε πολύ αρχάρια άτομα). Δραστηριότητες: Προτιμώνται δραστηριότητες που δεν προκαλούν μεγάλους κραδασμούς όπως περπάτημα, κολύμπι, άσκηση στο νερό κ.α. (ACSM, 2010)

90 Για επιπλέον οφέλη Για περισσότερα οφέλη για την υγεία, οι ενήλικες θα πρέπει να αυξήσουν την αερόβια σωματική τους δραστηριότητα σε: 300 λεπτά (5 ώρες) την εβδομάδα μέτριας έντασης, ή 150 λεπτά την εβδομάδα έντονης έντασης αερόβια δραστηριότητα, ή ένας ισοδύναμος συνδυασμός μέτριας και έντονης έντασης δραστηριότητα. (ACSM, 2008)

91 Όταν η φυσική δραστηριότητα υπολογίζεται σε ΜΕΤs θεωρείται ότι: Ένα εύρος 500 με 1000 ΜΕΤs/εβδομάδα = σημαντικά οφέλη στην υγεία. Μέτρια ένταση = 3,0-5,9 METs (π.χ. περπάτημα στα 3,0 mph (5km/h) = 3,2 ΜΕΤ). Έντονη ένταση = 6.0 και περισσότερα METs (π.χ. τρέξιμο στα 10 min/μ, ή 6,2min/Km = 10 ΜΕΤ). 150 min x 3.0 METs = 75 min x 6.0 METs

92 Πότε και πόσες φορές μέσα στον χρόνο πρέπει να γίνονται μετρήσεις;

93 Σε ελεύθερα αθλούμενους Με την έναρξη του προγράμματος Ενδιάμεσες μετρήσεις κάθε 4-8 εβδομάδες.

94 Στάδια προγράμματος σε ελεύθερα αθλούμενους Εισαγωγικό Στάδιο Στάδιο στάδιο ανάπτυξης διατήρησης Διάρκεια 4-6 εβδ εβδ >20 εβδ. Ενταση 40-60% VO 2 max 60-85%VO 2 max 70-85%VO 2 max 55-70% ΜΚΣ 70-90%ΜΚΣ 80-90%ΜΚΣ Διάρκεια άσκησης Συχνότητα άσκησης 15-30min 25-45min 25-60min 2-3/εβδ. 3-5/ εβδ. 2-4/ εβδ.

95 Ετήσιος προγραμματισμός σε δρομείς υγείας

96 Ετήσιος προγραμματισμός προπόνησης μαραθωνίου Οι 2 μαραθώνιοι γίνονται: Οκτώβριο ή Νοέμβριο και Απρίλιο. Οι ημιμαραθώνιοι γίνονται τις ίδιες χρονικές περιόδους και μπορούν να γίνουν ακόμη 2 στις ειδικές περιόδους προετοιμασίας ή να συμμετάσχεις σε αγώνες προετοιμασίας (συνήθως 10km).

97 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΕΡΟΒΙΑ ΑΣΚΗΣΗ (ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ AEROBIC) Σπύρος Κέλλης Καθηγητής προπονητικής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Α.Π.Θ kellis@phed.auth.

ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΕΡΟΒΙΑ ΑΣΚΗΣΗ (ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ AEROBIC) Σπύρος Κέλλης Καθηγητής προπονητικής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Α.Π.Θ kellis@phed.auth. ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΕΡΟΒΙΑ ΑΣΚΗΣΗ (ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ AEROBIC) Σπύρος Κέλλης Καθηγητής προπονητικής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Α.Π.Θ kellis@phed.auth.gr Βασικές έννοιες που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της άσκησης με

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη της αντοχής στη χιονοδρομία

Ανάπτυξη της αντοχής στη χιονοδρομία Ανάπτυξη της αντοχής στη χιονοδρομία Σπύρος Κέλλης Καθηγητής προπονητικής ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ kellis@phed.auth.gr Επιστημονικός συνεργάτης του Metrisis info@metrisislab.gr Η ικανότητα αντοχής χαρακτηρίζεται από:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ-ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ-ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ-ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ Του Σπύρου Κέλλη, Καθηγητή προπονητικής ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ, επιστημονικού υπεύθυνου του εργομετρικού

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση - Αξιολόγηση Καθοδήγηση της επίδοσης απόδοσης σε αθλητές και ελεύθερα αθλούμενους

Μέτρηση - Αξιολόγηση Καθοδήγηση της επίδοσης απόδοσης σε αθλητές και ελεύθερα αθλούμενους Μέτρηση - Αξιολόγηση Καθοδήγηση της επίδοσης απόδοσης σε αθλητές και ελεύθερα αθλούμενους Σπύρος Κέλλης Καθηγητής προπονητικής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Α.Π.Θ. kellis@phed.auth.gr spiros@metrisislab.gr Καθοδήγηση ρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΤΟΥΡΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ, Ph.D. Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.binarynow.com/

ΦΑΤΟΥΡΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ, Ph.D. Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.binarynow.com/ FITNESS: ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕΣΟ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΑΤΟΥΡΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ, Ph.D. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ FITNESS ΕΝΩ

Διαβάστε περισσότερα

KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωση - μεθοδολογία Διάλεξη 11η : Προπονητική. και aerobic (αεροβικός χορός) I

KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωση - μεθοδολογία Διάλεξη 11η : Προπονητική. και aerobic (αεροβικός χορός) I ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωση - μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικό προπονητικό πρόγραμμα για τον Μαραθώνιο δρόμο. Δρ. Γιώργος Λουκαΐδης, PhD Εργοφυσιολόγος Δρό.Με.Α. Racing

Ενδεικτικό προπονητικό πρόγραμμα για τον Μαραθώνιο δρόμο. Δρ. Γιώργος Λουκαΐδης, PhD Εργοφυσιολόγος Δρό.Με.Α. Racing Ενδεικτικό προπονητικό πρόγραμμα για τον Μαραθώνιο δρόμο Δρ. Γιώργος Λουκαΐδης, PhD Εργοφυσιολόγος Δρό.Με.Α. Racing Ο Μαραθώνιος δρόμος αποτελεί ίσως το μαζικότερο και πιο ιστορικό αγώνισμα στον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ Ονοματεπώνυμο : Hμερ. Γέννησης: ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ή ί Ά ή ς ί ς ί ς ής www.vgerodimos.gr

ή ί Ά ή ς ί ς ί ς ής www.vgerodimos.gr ή ί Ά ή ς ί ς ί ς ής www.vgerodimos.gr ς ί ς ί ς ί αύξηση διαφόρων χρόνιων παθήσεων σε παιδιά όπως: ς ί ς, του σακχαρώδους διαβήτη, της υπέρτασης. ί ή ά Ά ς ές ώ ς ί ώ ές ές ώ ς ά ί Ά ί Η άσκηση είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ BCPT 101- Φυσική Αγωγή Ι Μάθηµα 1. Μεταφορά ενέργειας κατά τη διάρκεια της άσκησης

ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ BCPT 101- Φυσική Αγωγή Ι Μάθηµα 1. Μεταφορά ενέργειας κατά τη διάρκεια της άσκησης 1 ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ BCPT 101- Φυσική Αγωγή Ι Μάθηµα 1 Μεταφορά ενέργειας κατά τη διάρκεια της άσκησης Η µεταφορά ενέργειας στο σώµα διαφέρει ανάλογα µε το είδος της άσκησης, τη διάρκεια, την ένταση και

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι Προπόνησης Ι: Προπόνηση Αντοχής

Μέθοδοι Προπόνησης Ι: Προπόνηση Αντοχής ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ Η ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ Μέθοδοι Προπόνησης Ι: Προπόνηση Αντοχής

Διαβάστε περισσότερα

Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΜΚ 0501, Διάλεξη 9η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 14-16 ΕΤΩΝ (1 η διάλεξη) Φαμίσης

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι σημαντικότερες παράμετροι της φυσικής κατάστασης για τον επαγγελματία ποδοσφαιριστή; Πώς και πόσο μπορούν να βελτιωθούν;

Ποιες είναι οι σημαντικότερες παράμετροι της φυσικής κατάστασης για τον επαγγελματία ποδοσφαιριστή; Πώς και πόσο μπορούν να βελτιωθούν; Ποιες είναι οι σημαντικότερες παράμετροι της φυσικής κατάστασης για τον επαγγελματία ποδοσφαιριστή; Πώς και πόσο μπορούν να βελτιωθούν; Γρηγόρης Μπογδάνης, PhD Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη της δύναμης στο TKD

Ανάπτυξη της δύναμης στο TKD Ανάπτυξη της δύναμης στο TKD Σπύρος Κέλλης, καθηγητής προπονητικής ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ kellis@phed.auth.gr Επιστημονικός συνεργάτης του Metrisis info@metrisislab.gr Δύναμη Είναι η ικανότητα του ανθρώπου να επενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

«Escape: Μια εκπαιδευτική Αθλητική Πρόκληση για την

«Escape: Μια εκπαιδευτική Αθλητική Πρόκληση για την Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστήμιου Πατρών Πρόγραμμα Αγωγής Σταδιοδρομίας «Escape: Μια εκπαιδευτική Αθλητική Πρόκληση για την ενίσχυση της αυτογνωσίας των μαθητών». ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΔΡΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΑ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΔΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γ. ΖΙΩΓΑΣ ΕΡΓΟΦΥΣΙΟΛΟΓΟΣ, SPORTSCLINIC ΠΥΛΑΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ T. 2310365012 ZIOGAS14@YAHOO.GR

ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΑ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΔΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γ. ΖΙΩΓΑΣ ΕΡΓΟΦΥΣΙΟΛΟΓΟΣ, SPORTSCLINIC ΠΥΛΑΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ T. 2310365012 ZIOGAS14@YAHOO.GR ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΑ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΔΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γ. ΖΙΩΓΑΣ ΕΡΓΟΦΥΣΙΟΛΟΓΟΣ, SPORTSCLINIC ΠΥΛΑΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ T. 2310365012 ZIOGAS14@YAHOO.GR ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ SPECIFICITY OF TRAINING (ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ) OVERLOAD

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση και Χρόνιες Πνευμονοπάθειες

Άσκηση και Χρόνιες Πνευμονοπάθειες Συµµαχία για την υγεία - Άσκηση Άσκηση και Χρόνιες Πνευμονοπάθειες Συγγραφική ομάδα: Βογιατζής Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ Φλουρής Ανδρέας, Ερευνητής ΕΚΕΤΑ Δίπλα Κωνσταντίνα, Λέκτορας ΤΕΦΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βρες τα δικά σου όρια... Ξεπέρασε τα... την επιτυχία!

Βρες τα δικά σου όρια... Ξεπέρασε τα... την επιτυχία! Βρες τα δικά σου όρια... Ξεπέρασε τα... Απόλαυσε την επιτυχία! H ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ Η εταιρεία Life-Ergo δημιουργήθηκε με σκοπό να προσφέρει πλήρεις και ολοκληρωμένες λύσεις στο χώρο του αθλητισμού. Αξιοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση και Παχυσαρκία

Άσκηση και Παχυσαρκία Συμμαχία για την υγεία - Άσκηση Άσκηση και Παχυσαρκία Συγγραφική ομάδα: Πασχάλης Βασίλης, PhD, ΕΕΔΙΠ, ΤΕΦΑΑ- ΠΘ Νικολαΐδης Μιχάλης, Λέκτορας, ΤΕΦΑΑ- ΑΠΘ Σέρρες Δίπλα Κωνσταντίνα, Λέκτορας, ΤΕΦΑΑ- ΑΠΘ Σέρρες

Διαβάστε περισσότερα

Φυσιολογικές Μεταβολικές επιδράσεις της σωµατικής άσκησης

Φυσιολογικές Μεταβολικές επιδράσεις της σωµατικής άσκησης Φυσιολογικές Μεταβολικές επιδράσεις της σωµατικής άσκησης ρ Παναγιώτης Β. Τσακλής ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Εργαστήριο Εµβιοµηχανικής & Εργονοµίας Συστήµατα ενέργειας για την άσκηση Το ανθρώπινο σώµα έχει δοµηθεί ώστε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ. ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΓΩΝΑ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ. ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΓΩΝΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ. ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΓΩΝΑ XANIA ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ., PhD.,Κ.Φ.Α., ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΑΕΡΟΒΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική δραστηριότητα. Μάνου Βασιλική, Ph.D Διδάσκουσα στο ΤΕΦΑΑ Τρικάλων

Φυσική δραστηριότητα. Μάνου Βασιλική, Ph.D Διδάσκουσα στο ΤΕΦΑΑ Τρικάλων Φυσική δραστηριότητα Μάνου Βασιλική, Ph.D Διδάσκουσα στο ΤΕΦΑΑ Τρικάλων Δεδομένα έρευνας Το 24% περίπου των παιδιών δεν συμμετέχει σε καμία οργανωμένη φυσική δραστηριότητα. Μόλις το 4% δεν συμμετέχει σε

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική προπονητική κλασικού αθλητισμού. Σπύρος Κέλλης Καθηγητής προπονητικής ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ

Ειδική προπονητική κλασικού αθλητισμού. Σπύρος Κέλλης Καθηγητής προπονητικής ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ Ειδική προπονητική κλασικού αθλητισμού Σπύρος Κέλλης Καθηγητής προπονητικής ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ Βασικοί άξονες του αθλητικού συστήματος Ανίχνευση-ανεύρεση ταλαντούχων παιδιών Επιλογή ταλέντων - επίλεκτων αθλητών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ 0103 «Φυσιολογία της Άσκησης: Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες

Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες Ενότητα 6: Σχεδιασμός, εφαρμογή και καθοδήγηση προπόνησης ταχύτητας Γεροδήμος Βασίλειος, Καρατράντου Κωνσταντίνα Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και

Διαβάστε περισσότερα

Βασικοί στόχοι: Φυσική κατάσταση Τεχνική Τακτική

Βασικοί στόχοι: Φυσική κατάσταση Τεχνική Τακτική ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΣΙΣ Βασικοί στόχοι: Φυσική κατάσταση Τεχνική Τακτική Χρονική διάρκεια της περιόδου προετοιμασίας Ένταση: στην αρχή χαμηλή και προοδευτικά αυξάνει Ποσότητα: στην αρχή μεγάλη και προοδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Πατρών

Πρότυπο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Πατρών Πρότυπο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Πατρών (Μέλος Δικτύου ESCAPE) Πρόγραμμα ΚΕΣΥΠ : ESCAPE «Μια εκπαιδευτική αθλητική πρόκληση για την ενίσχυση της αυτογνωσίας των μαθητών» Εργασία μαθητών Θέμα : «Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Τρισέλιδο άρθρο στα πρακτικά του 19 ου ιεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, Κοµοτηνή (2011), στο περιοδικό «Άθληση & Κοινωνία»

Τρισέλιδο άρθρο στα πρακτικά του 19 ου ιεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, Κοµοτηνή (2011), στο περιοδικό «Άθληση & Κοινωνία» Τρισέλιδο άρθρο στα πρακτικά του 19 ου ιεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, Κοµοτηνή (2011), στο περιοδικό «Άθληση & Κοινωνία» Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση, υγεία και χρόνιες παθήσεις

Άσκηση, υγεία και χρόνιες παθήσεις Συμμαχία για την υγεία - Άσκηση Άσκηση, υγεία και χρόνιες παθήσεις Συγγραφική ομάδα: Δίπλα Κωνσταντίνα, Ph.D., Λέκτορας, ΤΕΦΑΑ Σερρών ΑΠΘ Καρατράντου Κωνσταντίνα, MSc, Διδάσκουσα στο ΤΕΦΑΑ - ΠΘ Ιπποκράτης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΠ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΑ Συγγραφή Επιµέλεια: ρ Παναγιώτης Β. Τσακλής Αν. Καθηγητής Συµµετοχή: ρ Σάββας Τοκµακίδης, Καθηγητής (ΤΕΦΑΑ- ΠΘ) ρ Ελένη ούδα, Αν. Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Το άρθρο του µήνα ΑΣΚΗΣΗ VO 2 ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η VO 2 ;

Το άρθρο του µήνα ΑΣΚΗΣΗ VO 2 ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η VO 2 ; Το άρθρο του µήνα ΑΣΚΗΣΗ VO 2 ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η VO 2 ; Η VO 2 µετρά την κατανάλωση οξυγόνου και συνήθως αναφέρεται στον όγκο οξυγόνου που καταναλώνεται σε 1 λεπτό. Τα παρακάτω γραφόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση και Καρδιοπάθειες

Άσκηση και Καρδιοπάθειες Συμμαχία για την υγεία - Άσκηση Άσκηση και Καρδιοπάθειες Συγγραφική ομάδα: Φλουρής Ανδρέας, Ερευνητής Βογιατζής Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ Σταυρόπουλος- Καλίνογλου Αντώνης, Ερευνητής Σύγχρονες

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος προγραμματισμός στο TKD

Ετήσιος προγραμματισμός στο TKD Ετήσιος προγραμματισμός στο TKD Σπύρος Κέλλης, καθηγητής προπονητικής ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ kellis@phed.auth.gr Επιστημονικός συνεργάτης του Metrisis info@metrisislab.gr Αρχή της περιοδικότητας και κυκλικότητας Ένας

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να μην χάσετε στην θάλασσα ότι με κόπο κερδίσατε στην πισίνα: συμπληρώματα διατροφής και άλλα «κόλπα» Γιώργος Σακκάς PhD

Πώς να μην χάσετε στην θάλασσα ότι με κόπο κερδίσατε στην πισίνα: συμπληρώματα διατροφής και άλλα «κόλπα» Γιώργος Σακκάς PhD Πώς να μην χάσετε στην θάλασσα ότι με κόπο κερδίσατε στην πισίνα: συμπληρώματα διατροφής και άλλα «κόλπα» Γιώργος Σακκάς PhD ΤΕΦΑΑ - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σήμερα θα μιλήσουμε για τα εξής θέματα: Τι κερδίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος προγραμματισμός. Αγωνιστική περίοδος ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ. Μεταβατική περίοδος Περίοδος αποκατάστασης

Ετήσιος προγραμματισμός. Αγωνιστική περίοδος ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ. Μεταβατική περίοδος Περίοδος αποκατάστασης τήσιος προγραμματισμός γωνιστική Μεταβατική ερίοδος αποκατάστασης ΓΩΝΤΗ Ρ τόχος της αγωνιστικής περιόδου είναι η μεγιστοποίηση της αγωνιστικής απόδοσης και η σταθεροποίησή της (κυρίως ατομικά αθλήματα),

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΑ Γ εξάµηνο σπουδών Υπό ρ Παναγιώτη Β. Τσακλή Αναπληρωτή Καθηγητή Εµβιοµηχανικής ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 3 Χρησιµότητα

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Καρδιακής Αποκατάστασης & Εργομετρικού Ελέγχου. www.cardiorehab.com.cy

Κέντρο Καρδιακής Αποκατάστασης & Εργομετρικού Ελέγχου. www.cardiorehab.com.cy Κέντρο Καρδιακής Αποκατάστασης & Εργομετρικού Ελέγχου www.cardiorehab.com.cy Καλωσορίσατε στο Κέντρο Καρδιακής Αποκατάστασης & Εργομετρικού Ελέγχου Στόχος του κέντρου Το κέντρο Καρδιακής Αποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Προπονητική Περιοδικότητα - Προγραμματισμός

Εισαγωγή στην Προπονητική Περιοδικότητα - Προγραμματισμός Εισαγωγή στην Προπονητική Περιοδικότητα - Προγραμματισμός Σχολή Προπονητών Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης Γ κατηγορίας Μιχάλης Κατσικαδέλης PhDc - MSc Προετοιμασία για τη Νίκη Η θέληση για τη νίκη αρκετή.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ, ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΜΙΜΗΤΙΚΟΣ ΑΥΞΗΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ-Ι ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ

ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ, ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΜΙΜΗΤΙΚΟΣ ΑΥΞΗΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ-Ι ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ, ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΜΙΜΗΤΙΚΟΣ ΑΥΞΗΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ-Ι ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΖΙΑΜΟΥΡΤΑΣ, Ph.D., C.S.C.S Λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Βιοχηµικοί δείκτες της επιβάρυνσης της προπόνησης

Βιοχηµικοί δείκτες της επιβάρυνσης της προπόνησης Βιοχηµικοί δείκτες της επιβάρυνσης της προπόνησης Βασίλης Μούγιος Καθηγητής βιοχηµείας της άσκησης Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Επισκέπτης καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΩΝ 2010-2011 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΩΝ 2010-2011 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΩΝ 2010-2011 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΣΑΣ ΘΥΜΙΣΩ ΟΤΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΠΟ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ 10 10 ΔΙΑΤΑΣΕΙΣ

ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ 10 10 ΔΙΑΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΩΝ 2010-2011 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΣΑΣ ΘΥΜΙΣΩ ΟΤΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΠΟ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΧΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΩΣ ΜΕΣΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ. Καρυές, Τρίκαλα 42100.

ΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΩΣ ΜΕΣΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ. Καρυές, Τρίκαλα 42100. ΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΩΣ ΜΕΣΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ Πήδουλας Γεώργιος, Σούλας Δημήτριος, Βουτσελάς Βασίλειος Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και

Διαβάστε περισσότερα

Προπονητικός προγραµµατισµός. Θεωρητικό Υπόβαθρο για τον Προγραµµατισµό της Προπόνησης. Συστατικά προπονητικού προγραµµατισµού

Προπονητικός προγραµµατισµός. Θεωρητικό Υπόβαθρο για τον Προγραµµατισµό της Προπόνησης. Συστατικά προπονητικού προγραµµατισµού ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ Η ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ Θεωρητικό Υπόβαθρο για τον Προγραµµατισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ FIFA TEST

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ FIFA TEST ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ FIFA TEST ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΧΕΙ ΩΣ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΥΝΑΤΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΣΤ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (FIFA TEST) ΕΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΕΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιακοί κτύποι στους εφήβους

Καρδιακοί κτύποι στους εφήβους Καρδιακοί κτύποι στους εφήβους Σαμαρά Β., Γιαταγαντζίδης Α., Δώνης Α., Ισαακίδου Σ., Κοντού Ε., Κουγιουμτζίδης Ν., Μαρτάκου Α., Μεχανετζίδου Μ., Μπαλτζόπουλος Α., Νούλης Β., Πάδη Μ., Παπαϊωαννίδης Γ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΗΜΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ. Σάββατο και Κυριακή 4 & 5 Ιουλίου 2015

ΙΗΜΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ. Σάββατο και Κυριακή 4 & 5 Ιουλίου 2015 ΙΗΜΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ & ΣΤΗΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο Θεωρία & Πρακτική Σάββατο και Κυριακή 4 & 5 Ιουλίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρμογή της Καρδιοαναπνευστικής δοκιμασίας κόπωσης σε ασθενείς με Πνευμονική Αρτηριακή υπέρταση

Η εφαρμογή της Καρδιοαναπνευστικής δοκιμασίας κόπωσης σε ασθενείς με Πνευμονική Αρτηριακή υπέρταση Η εφαρμογή της Καρδιοαναπνευστικής δοκιμασίας κόπωσης σε ασθενείς με Πνευμονική Αρτηριακή υπέρταση Κωνσταντίνος Κώντσας, Παρασκευή Τριβήλου, Αναστασία Καραγκιούλη, Ελένη Τριανταφυλλίδη Εργαστήριο Καρδιοαναπνευστικής

Διαβάστε περισσότερα

Ταχύτητα. Καθαρές ή βασικές μορφές ταχύτητας. Ταχύτητα. Σύνθετες μορφές ταχύτητας

Ταχύτητα. Καθαρές ή βασικές μορφές ταχύτητας. Ταχύτητα. Σύνθετες μορφές ταχύτητας Ταχύτητα Σπύρος Κέλλης Καθηγητής προπονητική ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ kellis@phed.auth.gr Βασιλική Μάνου Επίκουρος καθηγήτρια προπονητική ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ vmanou@phed.auth.gr Ταχύτητα Είναι η κινητική ικανότητα του ατόμου να

Διαβάστε περισσότερα

"Άθληση για Όλους" Οδηγός Υλοποίησης Προγραµµάτων

Άθληση για Όλους Οδηγός Υλοποίησης Προγραµµάτων "Άθληση για Όλους" Οδηγός Υλοποίησης Προγραµµάτων Επιµέλεια Έκδοσης: Αθανάσιος Κουστέλιος Άθληση για Όλους Οδηγός Υλοποίησης Προγραμμάτων Τρίκαλα 2014 Περιεχόμενα Άσκηση και υγεία. 5 Βασίλειος Γεροδήμος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΒΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΣΠΙΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΑΕΡΟΒΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΣΠΙΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & AΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΑΣ Διευθυντής: Καθηγητής Κων/νος Μανδρούκας ΑΕΡΟΒΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΣΠΙΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Θωμάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ. Σημειώσεις από τις παραδόσεις του μαθήματος. Κέλλης Σπύρος. Καθηγητής Προπονητικής

ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ. Σημειώσεις από τις παραδόσεις του μαθήματος. Κέλλης Σπύρος. Καθηγητής Προπονητικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ Σημειώσεις από τις παραδόσεις του

Διαβάστε περισσότερα

adidas running team Προπονητικό πρόγραμμα για την 3η Φάση

adidas running team Προπονητικό πρόγραμμα για την 3η Φάση adidas running team Προπονητικό πρόγραμμα για την 3η Φάση Με αυτές τις παραινέσεις εισάγεται η 3 η Φάση της προετοιμασίας για τον ΚΜΑ. Ακολούθησέ τις και δε θα χάσεις. Επειδή ο ΚΜΑ εμπεριέχει απαιτητικά

Διαβάστε περισσότερα

«Αξιολόγηση της αερόβιας και αναερόβιας ικανότητας κα ισχύος»

«Αξιολόγηση της αερόβιας και αναερόβιας ικανότητας κα ισχύος» ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 1017 «Ανάπτυξη φυσικής κατάστασης στον

Διαβάστε περισσότερα

Σεµινάριο Κλασικού Αθλητισµού

Σεµινάριο Κλασικού Αθλητισµού Σεµινάριο Κλασικού Αθλητισµού Η Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΡΟΜΙΚΩΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Εισηγητής : Σαρηβασιλείου Χαράλαµπος, ΚΦΑ Εισαγωγή (Στίβος & Φυσική Αγωγή) Χαρακτηριστικά των αγωνισµάτων του

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση μυϊκής απόδοσης: Μέγιστη δύναμη και ρυθμός ανάπτυξης δύναμης (RFD)

Αξιολόγηση μυϊκής απόδοσης: Μέγιστη δύναμη και ρυθμός ανάπτυξης δύναμης (RFD) Αξιολόγηση μυϊκής απόδοσης: Μέγιστη δύναμη και ρυθμός ανάπτυξης δύναμης (RFD) Γρηγόρης Μπογδάνης, Ph.D Τ.Ε.Φ.Α.Α. Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τεχνική υποστήριξη & Συνεργασία: Σ. Μεθενίτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ TAE KWON DO (ITF) (Εβδομάδα 1η 10η)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ TAE KWON DO (ITF) (Εβδομάδα 1η 10η) [1] ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ TAE KWON DO (ITF) (Εβδομάδα 1η η) [2] ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ TAE KWON DO (ITF) Εβδομάδα 1 η [14-20/07/2014] Ώρα Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή 1 η Αλεξανδρής Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΤΟ ΚΑΝΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΑΔΥΝΑΤΟΤΟ ΚΑΝΕΙΣ ΑΥΡΙΟ

ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΤΟ ΚΑΝΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΑΔΥΝΑΤΟΤΟ ΚΑΝΕΙΣ ΑΥΡΙΟ fitness.@ holistic activetaebo ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΤΟ ΚΑΝΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΑΔΥΝΑΤΟΤΟ ΚΑΝΕΙΣ ΑΥΡΙΟ Καλώς ήρθατε στο holistic fitness fitness.@ holistic activetaebo fitness.@ holistic activetaebo Το holistic fitness απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ/-ΡΙΩΝ

ΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ/-ΡΙΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ/-ΡΙΩΝ Η επαρκής πρόσληψη όλων των θρεπτικών συστατικών αποτελεί τη βάση της προσφοράς της διατροφής στην επιτυχία του αθλητή. Βασίλης Μούγιος Καθηγητής βιοχηµείας της άσκησης http://users.auth.gr/mougios

Διαβάστε περισσότερα

Υπερπροπόνηση. Υπερπροπόνηση. Υπερπροπόνηση - Τί είναι. Υπερπροπόνηση - Αιτίες

Υπερπροπόνηση. Υπερπροπόνηση. Υπερπροπόνηση - Τί είναι. Υπερπροπόνηση - Αιτίες ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Υπερπροπόνηση ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ Η ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ Υπερπροπόνηση Τι είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Μήπως είσαι αφυδατωμένος; Πως θα είσαι σίγουρος ότι ενυδατώθηκες επαρκώς Πριν - Κατά τη διάρκεια - Μετά την άσκηση;

Μήπως είσαι αφυδατωμένος; Πως θα είσαι σίγουρος ότι ενυδατώθηκες επαρκώς Πριν - Κατά τη διάρκεια - Μετά την άσκηση; Μήπως είσαι αφυδατωμένος; Πως θα είσαι σίγουρος ότι ενυδατώθηκες επαρκώς Πριν - Κατά τη διάρκεια - Μετά την άσκηση; Κατά τη διάρκεια της άσκησης, η εξάτμιση του ιδρώτα είναι ο βασικός μηχανισμός για την

Διαβάστε περισσότερα

. (Ασκήσεις προς αποφυγή)

. (Ασκήσεις προς αποφυγή) ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωσημεθοδολογία-προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητισμός & Υγεία. Τεύχος 1 o Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Αθλητισμός & Υγεία. Τεύχος 1 o Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Αθλητισμός & Υγεία Υπεύθυνος Έκδοσης: Οικονόμου Χαράλαμπος Προϊστάμενος Κ.Ξ.Γ.Φ.Α. Συντάκτης: Γκότσης Κωνσταντίνος Καθηγητής Φ.Α. Τεύχος 1 o Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ια Βίου Φυσική Κατάσταση ΚΩ. Μ/ΤΟΣ-ΜΑΜ ΑΘΛ.012-11325 ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ (ECTS) 3 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθηµα Επιλογής ΤΡΟΠΟΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ιαλέξεις/εργαστηριακά Μαθήµατα/Πρακτική Εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιοριστικοί Παράγοντες Υγείας

Προσδιοριστικοί Παράγοντες Υγείας Φυσική Αγωγή Προσδιοριστικοί Παράγοντες Υγείας Καλογήρου ηµ. καθηγητής Φ.Α. Fitness ή Καλή Φυσική κατάσταση Σύντοµη περιγραφή-ορισµός Fitness είναι µια συνειδητά επιδιωκόµενη κατάσταση ψυχοσωµατικής απόδοσης,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της Φυσικής δραστηριότητας στην κινητική επάρκεια και την ανάπτυξη του μυοσκελετικού συστήματος του παιδιού

Ο ρόλος της Φυσικής δραστηριότητας στην κινητική επάρκεια και την ανάπτυξη του μυοσκελετικού συστήματος του παιδιού Ο ρόλος της Φυσικής δραστηριότητας στην κινητική επάρκεια και την ανάπτυξη του μυοσκελετικού συστήματος του παιδιού Ελευθέριος Κέλλης, Ph.D Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνής προβληματισμός Μη σωστή στάση Προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΣΤ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΔΥΝΑΜΗ

ΤΕΣΤ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΔΥΝΑΜΗ ΤΕΣΤ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΔΥΝΑΜΗ 1) Έλξεις στο μονόζυγο για αγόρια. Έχουμε τα χέρια με λαβή στραμμένα προς το σώμα και ζητάμε από τον μαθητή να κάνει όσες περισσότερες έλξεις μπορεί. Προσέχουμε, ώστε να

Διαβάστε περισσότερα

Προπόνηση Ταχυδύναμης με Βάρη και Πλειομετρικές Ασκήσεις σε Παιδιά

Προπόνηση Ταχυδύναμης με Βάρη και Πλειομετρικές Ασκήσεις σε Παιδιά Προπόνηση Ταχυδύναμης με Βάρη και Πλειομετρικές Ασκήσεις σε Παιδιά Φατούρος Γιάννης Αναπληρωτής Καθηγητής, Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Δ.Π.Θ. & Χατζηνικολάου Αθανάσιος Λέκτορας Τ.Ε.Φ.Α.Α.- ΔΠΘ Περιεχόμενα Μαθήματος Α.

Διαβάστε περισσότερα

«Ο προγραμματισμός της φυσικής

«Ο προγραμματισμός της φυσικής ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 1017 «Ανάπτυξη φυσικής κατάστασης στον

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία της Μέγιστης Δύναμης στην Σωστή Εκγύμναση του Συγχρόνου Ποδοσφαιριστή

Η σημασία της Μέγιστης Δύναμης στην Σωστή Εκγύμναση του Συγχρόνου Ποδοσφαιριστή 21.02.2011 Η σημασία της Μέγιστης Δύναμης στην Σωστή Εκγύμναση του Συγχρόνου Ποδοσφαιριστή Σε συνέχεια από το προηγούμενο μας άρθρο, ερχόμαστε να αναλύσουμε την σημασία της σωστής εκγύμνασης ως αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

Eργομετρική Αξιολόγηση

Eργομετρική Αξιολόγηση Eργομετρική Αξιολόγηση Εργο μετρι Αξιο λόγ κή Αθ λητ ών ηση Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ Η εταιρεία Life-Ergo δημιουργήθηκε με σκοπό να προσφέρει πλήρεις και ολοκληρωμένες λύσεις στο χώρο του αθλητισμού. Αξιοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες πληροφορίες για τη δοκιμασία κόπωσης

Χρήσιμες πληροφορίες για τη δοκιμασία κόπωσης Χρήσιμες πληροφορίες για τη δοκιμασία κόπωσης Ποια στοιχεία σχετικά με την κατάσταση της υγείας του ασθενή μας δίνει η δοκιμασία κόπωσης; Η δοκιμασία κόπωσης σε τάπητα χρησιμοποιείται κυρίως ως αναίμακτη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΪΚΕΣ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΠΗΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΥΪΚΕΣ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΠΗΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΪΚΕΣ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΠΗΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΪΚΕΣ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ Έλλειψη ισορροπίας μεταξύ μυϊκών ομάδων που βρίσκονται σε λειτουργική συνάφεια (αγωνιστές ανταγωνιστές, π.χ. κοιλιακοί- ραχιαίοι) ΤΙ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τόνια Μαχαίρα MSc Sports Nutrition. Διαιτολόγος ΠΑΕ Παναθηναϊκού

Τόνια Μαχαίρα MSc Sports Nutrition. Διαιτολόγος ΠΑΕ Παναθηναϊκού Τόνια Μαχαίρα MSc Sports Nutrition Διαιτολόγος ΠΑΕ Παναθηναϊκού Διατροφή Γενετική Ύπνος Δεξιότητες Απόδοση Προπόνηση Εξαρτήματα Ψυχολογία Σωστή διατροφή Υγιή ανάπτυξη Διατήρηση ιδανικού σωματικού βάρους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡ ΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΟΚΙΜΑΣΙΑ ΚΟΠΩΣΕΩΣ

ΚΑΡ ΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΟΚΙΜΑΣΙΑ ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡ ΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΟΚΙΜΑΣΙΑ ΚΟΠΩΣΕΩΣ Ι. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΡ ΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΟΚΙΜΑΣΙΑ ΚΟΠΩΣΕΩΣ. Σακελλαρίου, Σ. ημόπουλος, Μ. Ποριάζη, Σ. Νανάς 1. Περιγραφή της δοκιμασίας Η Καρδιοαναπνευστική οκιμασία Κοπώσεως

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Προπόνησης. Εισηγητής : Χαράλαμπος Ζελενίτσας. Χανιά 3 4 Αυγούστου 2013

Μοντέλο Προπόνησης. Εισηγητής : Χαράλαμπος Ζελενίτσας. Χανιά 3 4 Αυγούστου 2013 Μοντέλο Προπόνησης Εισηγητής : Χαράλαμπος Ζελενίτσας Χανιά 3 4 Αυγούστου 2013 Η παράλειψη για προγραμματισμό είναι προγραμματισμός για αποτυχία Περιεχόμενα : Τα επόμενα «60 min» 1. Η μπάλα είναι το κυρίαρχο

Διαβάστε περισσότερα

Χατζηδαμιανός Θεόδωρος, Φυσικοθεραπευτής, Σακελλάρη Βασιλική, Φυσικοθεραπεύτρια, MSc, PhD. Μορφοποιήθηκε: Χρώμα γραμματοσειράς: Κόκκινο

Χατζηδαμιανός Θεόδωρος, Φυσικοθεραπευτής, Σακελλάρη Βασιλική, Φυσικοθεραπεύτρια, MSc, PhD. Μορφοποιήθηκε: Χρώμα γραμματοσειράς: Κόκκινο «Σχεδιασμός προγράμματος ασκήσεων σε άτομα τρίτης ηλικίας.» Χατζηδαμιανός Θεόδωρος, Φυσικοθεραπευτής, Σακελλάρη Βασιλική, Φυσικοθεραπεύτρια, MSc, PhD. Τμήμα Φυσικοθεραπείας, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση φυσικών δραστηριοτήτων και παιχνιδιών στο δάσος

Οργάνωση φυσικών δραστηριοτήτων και παιχνιδιών στο δάσος Οργάνωση φυσικών δραστηριοτήτων και παιχνιδιών στο δάσος Αµαλία ράκου ΤΕΦΑΑ Σερρών 11-13 Απριλίου 2008 ύο σηµαντικά κριτήρια επιλογής του χώρου Κοινωνική χωρητικότητα ο αριθµός επισκεπτών και δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. ΚΕ 0918 «Βιοχημική Αξιολόγηση Αθλητών»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. ΚΕ 0918 «Βιοχημική Αξιολόγηση Αθλητών» ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0918 «Βιοχημική Αξιολόγηση Αθλητών»

Διαβάστε περισσότερα

http://users.sch.gr/oxyzoglou

http://users.sch.gr/oxyzoglou ΑΝΘΡΩΠΟΜΕΤΡΙΚΗ & ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ «ΕΥ-ΖΗΝ» Θέμα: Η σηµασία της αξιολόγησης για τους μαθητές τριες και πως πραγματοποιείται Θεσσαλονίκη, 14 Φεβρουαρίου 2014 Νίκος Οξύζογλου Σχολικός Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιά. Καρδιά. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τ.Ε.Φ.Α.Α. Άσκηση και αρτηριακή πίεση. Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Άσκηση και Υγεία. Πασχάλης Βασίλης, Ph.D.

Καρδιά. Καρδιά. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τ.Ε.Φ.Α.Α. Άσκηση και αρτηριακή πίεση. Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Άσκηση και Υγεία. Πασχάλης Βασίλης, Ph.D. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τ.Ε.Φ.Α.Α. Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Άσκηση και Υγεία Μεταβολικές ασθένειες και άσκηση Άσκηση και αρτηριακή πίεση Πασχάλης Βασίλης, Ph.D. Καρδιά Καρδιά Η καρδιά είναι ένα μυϊκό όργανο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΔΡΟΜΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΔΡΟΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ESCAPE ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΔΡΟΜΟΥ Βασικές απαιτήσεις για τη διατροφή των αθλητών Τα τελευταία χρόνια οι αθλητικές επιδόσεις αυξάνονται αδιάκοπα. Η συνηθισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΜΚ 0501, Διάλεξη 13η Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

31 OCT 2 NOV 2014, ROME

31 OCT 2 NOV 2014, ROME 31 OCT 2 NOV 2014, ROME Ekkart Arbeit - Youth program Strength Training Bart Bennema The Journey from Potential to Performance Joans Tawiah Dodoo - Speed: Coaching Philoshophy Wolfgang Killing - Developing

Διαβάστε περισσότερα

1 σεµινάριο 40 2 σεµινάρια 70 3 σεµινάρια 90 4 σεµινάρια 110 2109765100, 2109711213, 2109713665, 2109734341

1 σεµινάριο 40 2 σεµινάρια 70 3 σεµινάρια 90 4 σεµινάρια 110 2109765100, 2109711213, 2109713665, 2109734341 Fitness Training Seminar Series ΙΙ H Maximum Fitness σε συνεργασία µε τη Gymnastika διοργανώνουν σειρά επιµορφωτικών και εκπαιδευτικών σεµιναρίων. Ο σχεδιασµός και η δοµή των σεµιναρίων ακολουθούν τα διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα προς ανάλυση: Κινηµατική ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

Θέµατα προς ανάλυση: Κινηµατική ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ «Αρχές Βιοκινητικής» Μάθηµα του βασικού κύκλου σπουδών (Γ εξάµηνο)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΤΡΟΠΟ Η ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΜΥΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙ ΤΗΝ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΤΡΟΠΟ Η ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΜΥΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙ ΤΗΝ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΤΡΟΠΟ Η ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΜΥΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙ ΤΗΝ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ Ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Miguel Indurain ήταν το μέγεθος των πνευμόνων του. Ο χρησιμοποιούμενος

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολικό Σύνδρομο και Άσκηση στην παιδική ηλικία: Ο Ρόλος των Αδικοπινών. Θανάσης Τζιαμούρτας ΤΕΦΑΑ Παν. Θεσσαλίας

Μεταβολικό Σύνδρομο και Άσκηση στην παιδική ηλικία: Ο Ρόλος των Αδικοπινών. Θανάσης Τζιαμούρτας ΤΕΦΑΑ Παν. Θεσσαλίας Μεταβολικό Σύνδρομο και Άσκηση στην παιδική ηλικία: Ο Ρόλος των Αδικοπινών Θανάσης Τζιαμούρτας ΤΕΦΑΑ Παν. Θεσσαλίας Μεταβολικό Σύνδρομο Δεν είναι ασθένεια αλλά ένα σύμπλεγμα από ιατρικές διαταραχές που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΠΛΑΣΗΣ & ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΠΛΑΣΗΣ & ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Πρόγραμμα «Ε.Υ.Ζ.Η.Ν.» Εθνική δράση Υγείας για τη ΖωΗ των Νέων ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΠΛΑΣΗΣ & ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Για μαθητές Δημοτικού - Γυμνασίου Αγαπητοί συνάδελφοι εκπαιδευτικοί, Μετά την

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητική δραστηριότητα και διατροφή Ηµεροµηνία δηµοσίευσης: 22 εκεµβρίου 2004 Γράφει: Χατζηµηνάς Iωάννης, Καθηγητής Φυσιολογίας Στη σύγχρονη κοινωνία

Αθλητική δραστηριότητα και διατροφή Ηµεροµηνία δηµοσίευσης: 22 εκεµβρίου 2004 Γράφει: Χατζηµηνάς Iωάννης, Καθηγητής Φυσιολογίας Στη σύγχρονη κοινωνία Αθλητική δραστηριότητα και διατροφή Ηµεροµηνία δηµοσίευσης: 22 εκεµβρίου 2004 Γράφει: Χατζηµηνάς Iωάννης, Καθηγητής Φυσιολογίας Στη σύγχρονη κοινωνία µας, τόσο οι ενήλικοι όσο και τα νεαρά άτοµα δεν έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΘΡΕΠΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΘΡΕΠΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Περιορισμοί της άσκησης σε άτομα με ΣΔ Παναγιώτης Β. Τσακλής PhD Καθηγητής Εµβιοµηχανικής Τµ Φυσικοθεραπείας - ΑΤΕΙΘ Dept Mechanical Engineering Fibers & Polymers Lab Massachusetts Institute of Technology

Διαβάστε περισσότερα

314 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗ ΜΥΪΚΗ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑ. ΦΑΤΟΥΡΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ, Ph.D. Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Δ.Π.Θ.

314 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗ ΜΥΪΚΗ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑ. ΦΑΤΟΥΡΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ, Ph.D. Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Δ.Π.Θ. 314 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗ ΜΥΪΚΗ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑ ΦΑΤΟΥΡΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ, Ph.D. Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Δ.Π.Θ. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΜΥΪΚΗΣ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑ ΧΡΟΝΙΑ Ή ΜΟΝΙΜΗ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑ ΜΥΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφικές Ανάγκες Αθλητών Μεγάλων Αποστάσεων. Θανάσης Ζ. Τζιαμούρτας Επίκουρος Καθηγητής Βιοχημείας της Άσκησης

Διατροφικές Ανάγκες Αθλητών Μεγάλων Αποστάσεων. Θανάσης Ζ. Τζιαμούρτας Επίκουρος Καθηγητής Βιοχημείας της Άσκησης Διατροφικές Ανάγκες Αθλητών Μεγάλων Αποστάσεων Θανάσης Ζ. Τζιαμούρτας Επίκουρος Καθηγητής Βιοχημείας της Άσκησης % Πρόσληψη Ημερήσιας Ενέργειας 60 50 40 % 30 20 10 0 ΥΔΑΤ (55-60) ΛΙΠΟΣ (25-30) ΠΡΩΤΕΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

To Σκι Αντοχής. Επιμέλεια: Τσουρέκας Τιμολέων

To Σκι Αντοχής. Επιμέλεια: Τσουρέκας Τιμολέων To Σκι Αντοχής Επιμέλεια: Τσουρέκας Τιμολέων Δεκέμβριος 2006 . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΣΚΙ ΑΝΤΟΧΗΣ Το παρόν έντυπο αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

5000m. Ενδεικτικο προγραμμα προπονησης

5000m. Ενδεικτικο προγραμμα προπονησης 5000m Ενδεικτικο προγραμμα προπονησης «Ο βαθύτερος μας φόβος δεν είναι ότι είμαστε ανεπαρκείς. Ο βαθύτερος μας φόβος είναι ότι είμαστε παντοδύναμοι. Είναι το φως μας όχι το σκότος μας που μας φοβίζει πιο

Διαβάστε περισσότερα

σ α τ τι τ κή ή φόρτι τ ση σ δυναµική ή φόρτι τ ση σ Μετ ε α τ βο β λισµ σ ός

σ α τ τι τ κή ή φόρτι τ ση σ δυναµική ή φόρτι τ ση σ Μετ ε α τ βο β λισµ σ ός ΚΕΦ.4- ΑΝΘΡΩΠΟΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4.ΙΙ.-ΕΡΓΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Σύγχρονη Εργονοµία 1 ΚΛΑ ΟΙ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ I. ΑΝΘΡΩΠΟΜΕΤΡΙΑ II. ΕΡΓΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ III. ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ IV. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι στα γυμναστήρια

Στόχοι στα γυμναστήρια Στόχοι στα γυμναστήρια Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΕΓΒΕ Οκτώβριος 2004 ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ Ιδιοκτήτης: Τι θέλουν οι πελάτες μου; Γυμναστής: Τι θέλουν οι ασκούμενοί μου; Πελάτης: Τιθέλωαπότογυμναστήριοως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ.4- ΑΝΘΡΩΠΟΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΕΦ.4- ΑΝΘΡΩΠΟΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΦ.4- ΑΝΘΡΩΠΟΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4.ΙΙ ΙΙ.-ΕΡΓΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Σύγχρονη Εργονοµία 1 1 I. II. III. IV. ΚΛΑ ΟΙ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ I. ΑΝΘΡΩΠΟΜΕΤΡΙΑ II. ΕΡΓΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ III. ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ IV.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδρομο υπερπροπόνησης στους αθλητές. Επιμέλεια football-academies Σάββατο, 04 Αύγουστος 2012

Σύνδρομο υπερπροπόνησης στους αθλητές. Επιμέλεια football-academies Σάββατο, 04 Αύγουστος 2012 Εάν ανατρέξουμε στη βιβλιογραφία θα βρούμε εκατοντάδες μαρτυρίες που συνδέουν την υπερβολική προπονητική επιβάρυνση με μειωμένη αγωνιστική απόδοση, γεγονός όμως που μπορεί να συμβεί σε οποιονδήποτε αθλητή

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική κονσόλα 5.7e

Ηλεκτρονική κονσόλα 5.7e Ηλεκτρονική κονσόλα 5.7e COMPUTER MANUAL Reebok C/B 5.7e-20090219 ! Πριν συναρμολογήσετε ή χρησιμοποιήσετε τον εξοπλισμό σας, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις προφυλάξεις που περιλαμβάνονται στις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα