ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Λήψη απόφασης για χωροθέτηση λαϊκών αγορών στις οδούς α) Ασυρμάτου και β) Θουκυδίδου και Αμαλίας.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Λήψη απόφασης για χωροθέτηση λαϊκών αγορών στις οδούς α) Ασυρμάτου και β) Θουκυδίδου και Αμαλίας."

Transcript

1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (εκ παραδρομής δεν είχε αναφερθεί η εναλλαγή ανά 4μηνο της λαϊκής αγοράς Θουκυδίδου-Αμαλίας) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 16/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:400/2015 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφασης για χωροθέτηση λαϊκών αγορών στις οδούς α) Ασυρμάτου και β) Θουκυδίδου και Αμαλίας. Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, στις 23 του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 31866/79/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού. Η πρόσκληση -επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις-διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/ (ΦΕΚ Α' 87) με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 34 μέλη: ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ 1 ΑΛΕΞΙΟΥ Β. 22 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ Κ. 1 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Α. 2 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Α. 23 ΠΡΕΚΕΤΕΣ Χ 2 ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΗΣ Σ. 3 ΒΡΕΤΤΟΥ-ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ Α. 24 ΖΕΡΒΑΣ Γ. 3 ΜΑΘΑΣ Ι. 4 ΓΑΒΑΛΑΣ Α. 25 ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ Γ. 4 ΜΑΛΑΘΟΥΝΗΣ Ε. 5 ΔΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν. 26 ΑΧΟΥΛΙΑ ΣΚΡΙΒΑΝΟΥ Μ 5 ΠΑΠΑΔΑΚΑΚΗΣ Ε. 6 ΣΥΡΡΑΚΟΣ Ν. 27 ΒΡΕΤΤΟΣ Ν. 6 ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ Σ. 7 ΕΙΡΗΝΑΚΗΣ Π. 28 ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ Θ. 7 ΓΙΑΝΝΕΖΟΣ Α. 8 ΘΑΝΟΥ Μ. 29 ΚΟΝΤΑΚΗΣ Α. 9 ΚΑΝΤΖΕΛΗ-ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Ε. 30 ΣΚΟΡΔΑΚΗΣ Γ.. 10 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ Χ. 31 ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ Γ. 11 ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑΣ Β. 32 ΑΝΤΙΜΙΣΑΡΗ Α. 12 ΚΩΤΣΙΔΗΣ Κ. 33 ΒΑΣΙΟΣ Α. 13 ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ Π. 34 ΔΗΜΟΥ Π. 14 ΜΠΑΖΙΩΝΗΣ Χ. 15 ΜΠΕΛΛΟΣ Χ. 16 ΜΠΟΥΡΑΝΤΩΝΗΣ Δ. 17 ΝΟΜΙΚΟΣ Ε. 18 ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΤΗΣ Α. 19 ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α. 20 ΤΖΑΜΠΑΖΟΓΛΟΥ-ΚΟΝΤΟΠΟΔΗ Α 21 ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ε. Χρέη πρακτικογράφου εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κα Λαζαράκη Αθανασία. Στη συνεδρίαση παρίσταται η Δήμαρχος κα Ανδρούτσου Μαρία, η οποία κλήθηκε νόμιμα με την πιο πάνω πρόσκληση του Προέδρου. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης σχετικό με την περίληψη, έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος την υπ αριθμ. 123/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που έχει ως εξής: <<ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 1

2 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 23/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Γραφείο : Επιτροπής Ποιότητας Ποιότητας Ζωής Ζωής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 123/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για χωροθέτηση λαϊκών αγορών στις οδούς α) Ασυρμάτου και β) Θουκυδίδου και Αμαλίας. Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, στις 23 του μήνα Σεπτεμβρίου έτους 2015, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 08:30 συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την αριθμ. Πρωτ: 31865/78/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/ τεύχος Α') με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 8 μέλη: ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ 1 Α. Ασημακοπούλου - Πρόεδρος 1 Ι. Μαθάς 2 Α. Πολυκανδρίτης, Τακτικό μέλος 3 Π. Ειρηνάκης, Τακτικό μέλος 4 Χ. Μπέλλος, Τακτικό μέλος 5 Α. Αδαμόπουλος, Τακτικό μέλος 6 Γ. Σκορδάκης,Τακτικό μέλος 7 A. Aντιμισάρη, Αναπληρωματικό μέλος 8 Ν. Βρεττός, Τακτικό μέλος Η Αντιδήμαρχος Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κα Ασημακοπούλου Αικατερίνη, εισηγούμενη το 1 Ο θέμα της ημερήσιας διάταξης σχετικό με την περίληψη έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Α) το αριθμ. Πρωτ / έγγραφο του Αντ/ρχου Τεχνικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ως εξής : <<ΘΕΜΑ : Σχετικά στοιχειά για την Χωροθέτηση των Λαϊκών Αγορών στις οδούς Ασυρμάτου, Θουκυδίδου και Αμαλίας Σχετ.: Το με αρ. πρωτ / έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής, Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, Δ/νση Λαϊκών Αγορών, Τμήμα Οργάνωσης και Λειτουργίας, με εσωτερικό πρωτόκολλο 31706/ του Δήμου Αγίου Δημητρίου Σε συνέχεια του ανωτέρου σχετικού, βάση του οποίου η Δ/νση Λαϊκών Αγορών αποδέχεται την πρόταση του Δήμου για την χωροθέτηση των Λαϊκών Αγορών, με τα αρ.πρωτ / και 30559/ έγγραφα μας. Παρακαλούμε: Για τη λήψη σχετικής γνωμοδότησης της Επιτροπής Ποιότητα Ζωής του Δήμου και αποστολής αυτής προς το Δημοτικό Συμβούλιο. Συνημμένα: Το με αρ. πρωτ / έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής, Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, Δ/νση Λαϊκών Αγορών, Τμήμα Οργάνωσης και Λειτουργίας, με εσωτερικό πρωτόκολλο 31706/ του Δήμου Αγίου Δημητρίου Το αρ.πρωτ / έγγραφο μας (σελ.6) Το αρ.πρωτ / έγγραφο μας (σελ.3) Εσωτερική διανομή: κα Δήμαρχο Αρχείο Δήμου 2

3 Αρχείο Τ.Υ. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Τ.Υ. ΓΑΒΑΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ>> B) το αριθμ. Πρωτ / έγγραφο του Αντ/ρχου Τεχνικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ως εξής : <<ΘΕΜΑ : «Χωροθέτηση Λαϊκών Αγορών στις οδούς Ασυρμάτου και Θουκυδίδου και Αμαλίας» Σχετ.: Το με αρ. πρωτ Α / έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής, Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, Δ/νση Λαϊκών Αγορών, Τμήμα Οργάνωσης και Λειτουργίας, με εσωτερικό πρωτόκολλο του Δήμου Αγίου Δημητρίου 20982/ Έχοντας υπ όψιν: (α) Τις διατάξεις της παρ.1 του αρ. 4 του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118 Α / ) (β) Το με αρ. πρωτ Α / έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής, Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, Δ/νση Λαϊκών Αγορών, Τμήμα Οργάνωσης και Λειτουργίας. (γ) Το με αρ. πρωτ. 9009/20/9-Ά έγγραφο του Α.Τ Αγίου Δημητρίου, με εσωτερικό πρωτόκολλο του Δήμου Αγίου Δημητρίου 16664/ (δ) Η με αρ. πρωτ / αίτηση. (ε) Το γεγονός ότι η Λαϊκή Αγορά λειτουργεί κάθε Παρασκευή επί της οδού Ασυρμάτου. (στ) Το υπ αρ. 41/ Πρακτικό του ΔΣ του Τ.Λ.Α. (ζ) Την υπ αρ. 202/2000 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγίου Δημητρίου (η) Το γεγονός, ότι το υπ αρ. 41/ Πρακτικό του ΔΣ του Τ.Λ.Α η Λαϊκή Αγορά λειτουργεί κάθε Τετάρτη επί της οδού Θουκυδίδου για έξι (6) μήνες και εκ περιτροπής τους άλλους έξι (6) μήνες επί της οδού Αμαλίας. ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ Τη χωροθέτηση Λαϊκών Αγορών του Δήμου Αγίου Δημητρίου, ως εξής: (α) Επί της οδού Ασυρμάτου, από την οδό Ν. Σταΐκου ως την οδό Δέγλερη, και επί της οδού Μεταμορφώσεως, από την οδό Ασυρμάτου έως την συμβολή των οδών Δέγλερη και Σόλωνος, όπως αναλυτικά αποτυπώνονται, η κυκλοφοριακή διεξαγωγή των οχημάτων, τα μέτρα και οι οδοί στο σχετικό συνημμένο σχεδιάγραμμα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, και εμφαίνονται στον παρακάτω πίνακα: ΣΟΛΩΝΟΣ έως ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 50 m x 2 = 100m ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ έως ΘΑΛΗ (ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ) 49 m x 2 = 98m ΘΑΛΗ (ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ) έως ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ 70m x 2 = 140m 4. Ν.ΣΤΑΪΚΟΥ έως ΔΕΓΛΕΡΗ Η - Θ 173m x 2 = 346m ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΜΕΤΡΑ επί της οδού ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ & ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ και από τις δύο πλευρές του οδοστρώματος 342 m x 2 = 684m 3

4 Το πλάτος οδοστρώματος της οδού Ασυρμάτου είναι 8,30m, και το πλάτος οδοστρώματος της οδού Μεταμορφώσεως είναι 7,30m. (από κράσπεδο σε κράσπεδο). Ενημερωτικά αναφέρουμε ότι στη Λαϊκή Αγορά της οδού Ασυρμάτου οι θέσεις πωλητών είναι οι παρακάτω: Α/Α ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΓΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΩΛΗΤΩΝ ΕΙΔΟΣ ΠΩΛΗΣΗΣ 2, 50m 127 4,50 m 3 6,00 m 50 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΜΕΤΡΑ επί της οδού ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ & ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ που απαιτούνται για την κατάληψη των παραπάνω πάγκων Οπωροκηπευτικά Θαλασσινά Όσπρια Καντίνα Ξηροί Καρποί κτλ Εμπορικά (ένδυση, είδη οικιακής χρήσης) 631m (β) Επί της οδού Θουκυδίδου, από την οδό Καλλιθέας ως τη συμβολή της με την οδό Σοφοκλέους αρ. 1 (Πλατεία Κύπρου), και επί της οδού Μενελάου, από την οδό Κολοκοτρώνη έως την οδό Σοφοκλέους, όπως αναλυτικά αποτυπώνονται, η κυκλοφοριακή διεξαγωγή των οχημάτων τα μέτρα και οι οδοί στο σχετικό συνημμένο σχεδιάγραμμα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, και εμφαίνονται στον παρακάτω πίνακα: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ αρ. 1 (ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ) έως ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΟΥΣ 115m x 2 = 230m (ΜΟΙΡΑΡΧΟΥ) 66m x 2 = 132m (ΜΟΙΡΑΡΧΟΥ) έως ΤΑΤΑΚΗ Θ. (ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΥ) 67m x 2 = 134m 4. ΤΑΤΑΚΗ Θ. (ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΥ) έως ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Η - Θ 81m x 2 = 162m ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ έως ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ επί της οδού ΜΕΝΕΛΑΟΥ 69m x 2 = 138m ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΜΕΤΡΑ επί της οδού ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ και από τις δύο πλευρές του οδοστρώματος 398m x 2 = 796m Το πλάτος οδοστρώματος της οδού Θουκυδίδου είναι 7,00m, και το πλάτος οδοστρώματος της οδού Μενελάου είναι 6,10m.(από κράσπεδο σε κράσπεδο). Ενημερωτικά αναφέρουμε ότι στη Λαϊκή Αγορά της οδού Θουκυδίδου οι θέσεις πωλητών είναι οι παρακάτω: 4

5 Α/Α ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΓΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΩΛΗΤΩΝ 2, 50m 170 4,50 m 2 6,00 m 40 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΜΕΤΡΑ επί της οδού ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ που απαιτούνται για την κατάληψη των παραπάνω πάγκων ΕΙΔΟΣ ΠΩΛΗΣΗΣ Οπωροκηπευτικά Θαλασσινά Όσπρια Καντίνα Ξηροί Καρποί κτλ Εμπορικά (ένδυση, είδη οικιακής χρήσης) 674m (γ) Επί της οδού Αμαλίας, από τον αριθμό 45 έως την συμβολή των οδών Πριάμου και Μετσόβου, όπως αναλυτικά αποτυπώνονται, η κυκλοφοριακή διεξαγωγή των οχημάτων, τα μέτρα και οι οδοί στο σχετικό συνημμένο σχεδιάγραμμα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, και εμφαίνονται στον παρακάτω πίνακα: Από ΑΜΑΛΙΑΣ αρ. 45 έως 19m x 2 = 38m έως ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΟΥΣ 68m x 2 = 136m ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 59m x 2 = 118m 4. ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ έως ΠΡΙΑΜΟΥ Η - Θ 150m x 2 = 300m ΠΡΙΑΜΟΥ έως ΑΜΑΛΙΑΣ επί της οδού ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 41m x 2 = 82m ΑΜΑΛΙΑΣ έως ΠΡΙΆΜΟΥ στο τρίγωνο Λ - Μ 16m x 2 = 32m ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΜΕΤΡΑ επί της οδού ΑΜΑΛΙΑΣ και από τις δύο πλευρές του οδοστρώματος 353 m x 2 = 706m Το πλάτος οδοστρώματος της οδού Αμαλίας είναι 6,30m.(από κράσπεδο σε κράσπεδο). Ενημερωτικά αναφέρουμε ότι στη Λαϊκή Αγορά της οδού Αμαλίας οι θέσεις πωλητών είναι όπως εμφαίνονται στον παρακάτω πίνακα: Α/Α ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΓΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΩΛΗΤΩΝ 2, 50m 170 ΕΙΔΟΣ ΠΩΛΗΣΗΣ Οπωροκηπευτικά Θαλασσινά Όσπρια 5

6 4,50 m 2 6,00 m 40 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΜΕΤΡΑ επί της οδού ΑΜΑΛΙΑΣ που απαιτούνται για την κατάληψη των παραπάνω πάγκων Καντίνα Ξηροί Καρποί κτλ Εμπορικά (ένδυση, είδη οικιακής χρήσης) 674m Επιπλέον σας ενημερώνουμε ότι άποψη μας για τις διασταυρώσεις των οδών που λειτουργούν οι Λαϊκές Αγορές, θα πρέπει να είναι προσπελάσιμες στους οδηγούς των οχημάτων. Επίσης να υπάρχει επαρκής χώρος μεταξύ των πάγκων προκειμένου να διευκολύνεται η διέλευση των κατοίκων από και προς τις κατοικίες. Μετά τα ανωτέρω, παρακαλούμε για: Τη λήψη σχετικής γνωμοδότησης της Διεύθυνσης Λαϊκών Αγορών, ώστε να μας αποσταλεί. Για τη λήψη σχετικής γνωμοδότησης της Επιτροπής Ποιότητα Ζωής του Δήμου και αποστολής αυτής προς το Δημοτικό Συμβούλιο. Για τη λήψη σχετικής Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου η οποία θα πρέπει να διαβιβασθεί στην αρμόδια Αστυνομική Αρχή ώστε να γνωμοδοτήσει μόνο για την κυκλοφοριακή επίπτωση της λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς, (Τροχαία Καλλιθέας για την Λαϊκή Αγορά επί της οδού Ασυρμάτου και την Τροχαία Ελληνικού για την Λαϊκή Αγορά επί της οδού Θουκυδίδου και Αμαλίας), προκειμένου το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Αττικής να προβεί στην έγκριση χωροθετήσεων των Λαϊκών Αγορών του Δήμου μας. Συνημμένα: 1) Το με αρ. πρωτ Α / έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής, Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, Δ/νση Λαϊκών Αγορών, Τμήμα Οργάνωσης και Λειτουργίας, με εσωτερικό πρωτόκολλο του Δήμου Αγίου Δημητρίου 20982/ ) Το με αρ. πρωτ. 9009/20/9-Ά έγγραφο του Α.Τ Αγίου Δημητρίου, με εσωτερικό πρωτόκολλο του Δήμου Αγίου Δημητρίου 16664/ ) Η με αρ. πρωτ / αίτηση. 4) Το σχετικό σχεδιάγραμμα για τη Λαϊκή Αγορά στην οδό Ασυρμάτου 5) Το σχετικό σχεδιάγραμμα για τη Λαϊκή Αγορά στην οδό Θουκυδίδου 6) Το σχετικό σχεδιάγραμμα για τη Λαϊκή Αγορά στην οδό Αμαλίας 7) Το υπ αρ. 41/ Πρακτικό του ΔΣ του Τ.Λ.Α. 8) Την υπ αρ. 202/2000 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγίου Δημητρίου Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Τ.Υ. ΓΑΒΑΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ>> Γ) το αριθμ. Πρωτ / έγγραφο του Αντ/ρχου Τεχνικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ως εξής : <<ΘΕΜΑ : «Συμπληρωματικά στοιχειά για την Χωροθέτηση Λαϊκών Αγορών στις οδούς Θουκυδίδου και Αμαλίας» Σχετ.: Το με αρ. Πρωτ / έγγραφο του Δήμου Αγίου Δημητρίου με εσωτερικό πρωτόκολλο 14476/ της Περιφέρειας Αττικής, Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, Δ/νση Λαϊκών Αγορών, Τμήμα Οργάνωσης και Λειτουργίας. Σε συνέχεια του ανωτέρου σχετικού, σας γνωρίζουμε ότι κατόπιν αυτοψίας με τον κο Τριανταφυλόπουλο Πρόεδρο του Σωματείου Λαϊκών Αγορών, την Δευτέρα 07/09/2015 και ώρα 10:00 πμ. Για την καλύτερη λειτουργία των Λαικών Αγορών καταλήξαμε στα εξής: 6

7 (α) Επί της οδού Θουκυδίδου, από την οδό Καλλιθέας ως τη συμβολή της με την οδό Σοφοκλέους αρ. 1 (Πλατεία Κύπρου), και επί της οδού Ερατοσθένους, από την οδό Θουκυδίδου έως την οδό Στρ. Α. Παπάγου και από την οδό Στρ. Α. Παπάγου έως την οδό Πριάμου, η αλλαγή στην εν λόγω Λαϊκή είναι η εξαίρεση της οδού Μενελάου όπως αναλυτικά αποτυπώνονται, η κυκλοφοριακή διεξαγωγή των οχημάτων τα μέτρα και οι οδοί στο σχετικό συνημμένο σχεδιάγραμμα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, και εμφαίνονται στον παρακάτω πίνακα: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ αρ. 1 (ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ) έως ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΟΥΣ 115m x 2 = 230m (ΜΟΙΡΑΡΧΟΥ) 66m x 2 = 132m (ΜΟΙΡΑΡΧΟΥ) έως ΤΑΤΑΚΗ Θ. (ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΥ) 67m x 2 = 134m 4. ΤΑΤΑΚΗ Θ. (ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΥ) έως ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Η - Θ 81m x 2 = 162m ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ έως Στρ. Α. ΠΑΠΑΓΟΥ) 89m x 2 = 178m Στρ. Α. ΠΑΠΑΓΟΥ έως ΠΡΙΑΜΟΥ) Ν - Ξ 100m x 2 = 200m ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΜΕΤΡΑ επί της οδού ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ και από τις δύο πλευρές του οδοστρώματος 518m x 2 = 1036m (β) Επί της οδού Αμαλίας, από τον αριθμό 45 έως την συμβολή των οδών Πριάμου και Μετσόβου, και επί της οδού Ερατοσθένους από την οδό Τεμπών και Ελ.Βενιζέλου έως την Μενελάου όπως αναλυτικά αποτυπώνονται, η κυκλοφοριακή διεξαγωγή των οχημάτων, τα μέτρα και οι οδοί στο σχετικό συνημμένο σχεδιάγραμμα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, και εμφαίνονται στον παρακάτω πίνακα: Από ΑΜΑΛΙΑΣ αρ. 45 έως 19m x 2 = 38m έως ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΟΥΣ 68m x 2 = 136m ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 59m x 2 = 118m 4. ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ έως ΠΡΙΑΜΟΥ Η - Θ 150m x 2 = 300m ΠΡΙΑΜΟΥ έως ΑΜΑΛΙΑΣ επί της οδού ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 41m x 2 = 82m ΑΜΑΛΙΑΣ έως ΠΡΙΆΜΟΥ στο τρίγωνο Λ - Μ 16m x 2 = 32m 7

8 7. ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΤΕΜΠΩΝ έως ΑΜΑΛΙΑΣ Ν - Ξ 30m x 2 = 60m 8. ΑΜΑΛΙΑΣ έως ΠΡΙΑΜΟΥ) Ο - Π 35m x 2 = 70m ΠΡΙΑΜΟΥ έως Στρ. Α. ΠΑΠΑΓΟΥ) Στρ. Α. ΠΑΠΑΓΟΥ έως ΜΕΝΕΛΑΟΥ ) Ρ - Σ Τ - Υ 100m x 2 = 200m 46m x 2 = 32m ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΜΕΤΡΑ επί της οδού ΑΜΑΛΙΑΣ και από τις δύο πλευρές του οδοστρώματος 564 m x 2 = 1128 Επιπλέον σας ενημερώνουμε ότι η άποψη μας για τις διασταυρώσεις των οδών που λειτουργούν οι Λαϊκές Αγορές, θα πρέπει να είναι προσπελάσιμες στους οδηγούς των οχημάτων, όπως και η τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων σήμανσης για την διευκόλυνση των οχημάτων κατά τις ημέρες των Λαϊκών Αγορών. Επίσης να υπάρχει επαρκής χώρος μεταξύ των πάγκων προκειμένου να διευκολύνεται η διέλευση των κατοίκων από και προς τις κατοικίες. Στα επισυναπτόμενα συνημμένα σχεδιαγράμματα, αποτυπώνονται οι αλλαγές και οι επιπρόσθετοι οδοί, όλα τα υπόλοιπα παραμένουν ως έχουν. Μετά τα ανωτέρω, παρακαλούμε για: Τη λήψη σχετικής γνωμοδότησης της Διεύθυνσης Λαϊκών Αγορών, ώστε να μας αποσταλεί. Συνημμένα: Συμπληρωματικό σχεδιάγραμμα για τη Λαϊκή Αγορά στην οδό Θουκυδίδου Συμπληρωματικό σχεδιάγραμμα για τη Λαϊκή Αγορά στην οδό Αμαλίας Εσωτερική διανομή: κα Δήμαρχο Αρχείο Δήμου Αρχείο Τ.Υ. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Τ.Υ. ΓΑΒΑΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ >> Δ) Τα σχετικά σκαριφήματα και Ε) το υπ' ριθμ. Πρωτ / έγγραφο της Δ/νσης Λαϊκών Αγορών με το οποίο μας γνωρίζουν ότι δεν έχουν αντίρρηση για τα όρια λειτουργίας των λαϊκών αγορών α ) Ασυρμάτου και β) Θουκυδίδου και Αμαλίας, όπως αυτά αναφέρονται στα ανωτέρω έγγραφα του Αντ/ρχου Τεχνικών Υπηρεσιών. Αρχικά η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Βρεττό ο οποίος πρότεινε να εξεταστεί η σε συννενόηση με τη Δ/νση Λαϊκών Αγορών η παράμετρος να λειτουργήσουν οι λαϊκές αγορές στην προέκταση της Θουκυδίδου και της Ασυρμάτου αντίστοιχα και ότι πάγια τακτική είναι να μην φορτώνεται για ένα χρόνο ένας δρόμος αλλά να υπάρχει εναλλαγή. Kατόπιν οι κ.κ. Μπέλλος και Αδαμόπουλος πρότειναν τα φορτηγά να μην εμποδίζουν την κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στους παρακείμενους δρόμους. Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.. Στην συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. Η Επιτροπής Ποιότητας Ζωής λαμβάνοντας υπόψη της όλα τα ανωτέρω, μετά από συζήτηση : ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Με ψήφους 7 υπέρ και 1 κατά (κ. Βρεττός διότι έχει την δική του πρόταση η οποία αναφέρεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης. 8

9 Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την Χωροθέτηση των Λαϊκών Αγορών στις οδούς α) Ασυρμάτου & β) Θουκυδίδου και Αμαλίας αναλυτικά ως κάτωθι: (α) Επί της οδού Ασυρμάτου, από την οδό Ν. Σταΐκου ως την οδό Δέγλερη, και επί της οδού Μεταμορφώσεως, από την οδό Ασυρμάτου έως την συμβολή των οδών Δέγλερη και Σόλωνος, όπως αναλυτικά αποτυπώνονται, η κυκλοφοριακή διεξαγωγή των οχημάτων, τα μέτρα και οι οδοί στο σχετικό συνημμένο σχεδιάγραμμα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, και εμφαίνονται στον παρακάτω πίνακα: ΣΟΛΩΝΟΣ έως ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 50 m x 2 = 100m ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ έως ΘΑΛΗ (ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ) 49 m x 2 = 98m ΘΑΛΗ (ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ) έως ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ 70m x 2 = 140m 4. Ν.ΣΤΑΪΚΟΥ έως ΔΕΓΛΕΡΗ Η - Θ 173m x 2 = 346m ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΜΕΤΡΑ επί της οδού ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ & ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ και από τις δύο πλευρές του οδοστρώματος 342 m x 2 = 684m (β1) Επί της οδού Θουκυδίδου, από την οδό Καλλιθέας ως τη συμβολή της με την οδό Σοφοκλέους αρ. 1 (Πλατεία Κύπρου), και επί της οδού Ερατοσθένους, από την οδό Θουκυδίδου έως την οδό Στρ. Α. Παπάγου και από την οδό Στρ. Α. Παπάγου έως την οδό Πριάμου, η αλλαγή στην εν λόγω Λαϊκή είναι η εξαίρεση της οδού Μενελάου όπως αναλυτικά αποτυπώνονται, η κυκλοφοριακή διεξαγωγή των οχημάτων τα μέτρα και οι οδοί στο σχετικό συνημμένο σχεδιάγραμμα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, και εμφαίνονται στον παρακάτω πίνακα: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ αρ. 1 (ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ) έως ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΟΥΣ 115m x 2 = 230m (ΜΟΙΡΑΡΧΟΥ) 66m x 2 = 132m (ΜΟΙΡΑΡΧΟΥ) έως ΤΑΤΑΚΗ Θ. (ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΥ) 67m x 2 = 134m 4. ΤΑΤΑΚΗ Θ. (ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΥ) έως ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Η - Θ 81m x 2 = 162m ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ έως Στρ. Α. ΠΑΠΑΓΟΥ) 89m x 2 = 178m Στρ. Α. ΠΑΠΑΓΟΥ έως ΠΡΙΑΜΟΥ) Ν - Ξ 100m x 2 = 200m 9

10 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΜΕΤΡΑ επί της οδού ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ και από τις δύο πλευρές του οδοστρώματος 518m x 2 = 1036m (β2) Επί της οδού Αμαλίας, από τον αριθμό 45 έως την συμβολή των οδών Πριάμου και Μετσόβου, και επί της οδού Ερατοσθένους από την οδό Τεμπών και Ελ.Βενιζέλου έως την Μενελάου όπως αναλυτικά αποτυπώνονται, η κυκλοφοριακή διεξαγωγή των οχημάτων, τα μέτρα και οι οδοί στο σχετικό συνημμένο σχεδιάγραμμα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, και εμφαίνονται στον παρακάτω πίνακα: Από ΑΜΑΛΙΑΣ αρ. 45 έως 19m x 2 = 38m έως ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΟΥΣ 68m x 2 = 136m ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 59m x 2 = 118m 4. ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ έως ΠΡΙΑΜΟΥ Η - Θ 150m x 2 = 300m ΠΡΙΑΜΟΥ έως ΑΜΑΛΙΑΣ επί της οδού ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 41m x 2 = 82m ΑΜΑΛΙΑΣ έως ΠΡΙΆΜΟΥ στο τρίγωνο Λ - Μ 16m x 2 = 32m 7. ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΤΕΜΠΩΝ έως ΑΜΑΛΙΑΣ Ν - Ξ 30m x 2 = 60m 8. ΑΜΑΛΙΑΣ έως ΠΡΙΑΜΟΥ) Ο - Π 35m x 2 = 70m ΠΡΙΑΜΟΥ έως Στρ. Α. ΠΑΠΑΓΟΥ) Στρ. Α. ΠΑΠΑΓΟΥ έως ΜΕΝΕΛΑΟΥ ) Ρ - Σ Τ - Υ 100m x 2 = 200m 46m x 2 = 32m ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΜΕΤΡΑ επί της οδού ΑΜΑΛΙΑΣ και από τις δύο πλευρές του οδοστρώματος 564 m x 2 = 1128 Oι διασταυρώσεις των οδών που λειτουργούν οι Λαϊκές Αγορές, θα πρέπει να είναι προσπελάσιμες στους οδηγούς των οχημάτων, τα φορτηγά να μην εμποδίζουν την κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στους παρακείμενους δρόμους., όπως και η τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων σήμανσης για την διευκόλυνση των οχημάτων κατά τις ημέρες των Λαϊκών Αγορών. Επίσης να υπάρχει επαρκής χώρος μεταξύ των πάγκων προκειμένου να διευκολύνεται η διέλευση των κατοίκων από και προς τις κατοικίες. Η παρούσα απόφαση αφού διαβάστηκε στα μέλη της Ε.Π.Ζ., πήρε αύξοντα αριθμό 121/ και υπογράφεται ως εξής: Η Πρόεδρος - Αντιδήμαρχος Ασημακοπούλου Αικατερίνη 10 Τα Μέλη Α. Αδαμόπουλος A. Πολυκανδρίτης

11 Χ. Μπέλλος Π. Ειρηνάκης Γ. Σκορδάκης Α. Αντιμισάρη Ν. Βρεττός Ακριβές απόσπασμα Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ >> Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του την ανωτέρω απόφαση, τα σχετικά έγγραφ που αναφέρονται σε αυτήν, καθώς και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις, μετά από συζήτηση έτσι όπως αυτή καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά: ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Με ψήφους 28 υπέρ και 2 κατά (κ.κ. Ζέρβας, Βρεττός).. Α)Εγκρίνει, εγκρίνοντας ταυτόχρονα και την 121/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την Χωροθέτηση των Λαϊκών Αγορών στις οδούς α) Ασυρμάτου & β) Θουκυδίδου και Αμαλίας αναλυτικά ως κάτωθι: (α) Επί της οδού Ασυρμάτου, από την οδό Ν. Σταΐκου ως την οδό Δέγλερη, και επί της οδού Μεταμορφώσεως, από την οδό Ασυρμάτου έως την συμβολή των οδών Δέγλερη και Σόλωνος, όπως αναλυτικά αποτυπώνονται, η κυκλοφοριακή διεξαγωγή των οχημάτων, τα μέτρα και οι οδοί στο σχετικό συνημμένο σχεδιάγραμμα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, και εμφαίνονται στον παρακάτω πίνακα: ΣΟΛΩΝΟΣ έως ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 50 m x 2 = 100m ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ έως ΘΑΛΗ (ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ) 49 m x 2 = 98m ΘΑΛΗ (ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ) έως ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ 70m x 2 = 140m 4. Ν.ΣΤΑΪΚΟΥ έως ΔΕΓΛΕΡΗ Η - Θ 173m x 2 = 346m ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΜΕΤΡΑ επί της οδού ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ & ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ και από τις δύο πλευρές του οδοστρώματος 342 m x 2 = 684m (β1) Επί της οδού Θουκυδίδου, από την οδό Καλλιθέας ως τη συμβολή της με την οδό Σοφοκλέους αρ. 1 (Πλατεία Κύπρου), και επί της οδού Ερατοσθένους, από την οδό Θουκυδίδου έως την οδό Στρ. Α. Παπάγου και από την οδό Στρ. Α. Παπάγου έως την οδό Πριάμου, η αλλαγή στην εν λόγω Λαϊκή είναι η εξαίρεση της οδού Μενελάου όπως αναλυτικά αποτυπώνονται, η κυκλοφοριακή διεξαγωγή των οχημάτων τα μέτρα και οι οδοί στο σχετικό συνημμένο σχεδιάγραμμα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, και εμφαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 11

12 ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ αρ. 1 (ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ) έως ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΟΥΣ 115m x 2 = 230m (ΜΟΙΡΑΡΧΟΥ) 66m x 2 = 132m (ΜΟΙΡΑΡΧΟΥ) έως ΤΑΤΑΚΗ Θ. (ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΥ) 67m x 2 = 134m 4. ΤΑΤΑΚΗ Θ. (ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΥ) έως ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Η - Θ 81m x 2 = 162m ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ έως Στρ. Α. ΠΑΠΑΓΟΥ) 89m x 2 = 178m Στρ. Α. ΠΑΠΑΓΟΥ έως ΠΡΙΑΜΟΥ) Ν - Ξ 100m x 2 = 200m ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΜΕΤΡΑ επί της οδού ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ και από τις δύο πλευρές του οδοστρώματος 518m x 2 = 1036m (β2) Επί της οδού Αμαλίας, από τον αριθμό 45 έως την συμβολή των οδών Πριάμου και Μετσόβου, και επί της οδού Ερατοσθένους από την οδό Τεμπών και Ελ.Βενιζέλου έως την Μενελάου όπως αναλυτικά αποτυπώνονται, η κυκλοφοριακή διεξαγωγή των οχημάτων, τα μέτρα και οι οδοί στο σχετικό συνημμένο σχεδιάγραμμα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, και εμφαίνονται στον παρακάτω πίνακα: Από ΑΜΑΛΙΑΣ αρ. 45 έως 19m x 2 = 38m έως ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΟΥΣ 68m x 2 = 136m ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 59m x 2 = 118m 4. ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ έως ΠΡΙΑΜΟΥ Η - Θ 150m x 2 = 300m ΠΡΙΑΜΟΥ έως ΑΜΑΛΙΑΣ επί της οδού ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 41m x 2 = 82m ΑΜΑΛΙΑΣ έως ΠΡΙΆΜΟΥ στο τρίγωνο Λ - Μ 16m x 2 = 32m 7. ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΤΕΜΠΩΝ έως ΑΜΑΛΙΑΣ Ν - Ξ 30m x 2 = 60m 8. ΑΜΑΛΙΑΣ έως ΠΡΙΑΜΟΥ) Ο - Π 35m x 2 = 70m 9. ΠΡΙΑΜΟΥ έως Στρ. Α. ΠΑΠΑΓΟΥ) Ρ - Σ 100m x 2 = 200m 12

13 10. Στρ. Α. ΠΑΠΑΓΟΥ έως ΜΕΝΕΛΑΟΥ ) Τ - Υ 46m x 2 = 32m ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΜΕΤΡΑ επί της οδού ΑΜΑΛΙΑΣ και από τις δύο πλευρές του οδοστρώματος 564 m x 2 = 1128 Oι διασταυρώσεις των οδών που λειτουργούν οι Λαϊκές Αγορές, θα πρέπει να είναι προσπελάσιμες στους οδηγούς των οχημάτων, τα φορτηγά να μην εμποδίζουν την κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στους παρακείμενους δρόμους., όπως και η τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων σήμανσης για την διευκόλυνση των οχημάτων κατά τις ημέρες των Λαϊκών Αγορών. Επίσης να υπάρχει επαρκής χώρος μεταξύ των πάγκων προκειμένου να διευκολύνεται η διέλευση των κατοίκων από και προς τις κατοικίες. Β) Η λαϊκή αγορά που λειτουργεί στις οδούς Θουκυδίδου και Αμαλίας θα εναλλάσσε - ται ανά τετράμηνο προκειμένου να αλλάζει η εποχικότητα. Γ) Διαβιβάζει την απόφαση στην αρμόδια Αστυνομική Αρχή ώστε να γνωμοδοτήσει μόνο για την κυκλοφοριακή επίπτωση της λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς, (Τροχαία Καλλιθέας για την Λαϊκή Αγορά επί της οδού Ασυρμάτου και την Τροχαία Ελληνικού για την Λαϊκή Αγορά επί της οδού Θουκυδίδου και Αμαλίας), και στην συνέχεια στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Αττικής προκειμένου να προβεί στην έγκρι - ση χωροθετήσεων των Λαϊκών Αγορών του Δήμου μας. Κατά τη διάρκεια λήψης της σχετικής απόφασης απουσίαζαν οι κ. κ. Κοντάκης, Αχου - λιά, Χριστοδουλής, Χατζηδημητρίου. Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 400/ Μετά από αυτά συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής : Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΕΛΗ ΔΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΑΜΠΑΖΟΓΛΟΥ ΑΡΕΤΗ Ακριβές απόσπασμα Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΔΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 13

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 3/2017. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφασης που αφορά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Νάξου.

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 3/2017. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφασης που αφορά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Νάξου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 3/2017 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:55/2017 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Λήψη απόφασης για τροποποίηση της 364/2014 απόφασης του ΔΣ που αφορά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Απόλλωνος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Λήψη απόφασης για τροποποίηση της 364/2014 απόφασης του ΔΣ που αφορά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Απόλλωνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 16/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:401/2015 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 5/2017

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 5/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 5/2017 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:96/2017 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 1/2017. Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 1/2017. Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 1/2017 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:8/2017 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Λήψη απόφασης για την απαλλαγή ή μείωση από τα δημοτικά τέλη για ορισμένες κατηγορίες κατοίκων.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Λήψη απόφασης για την απαλλαγή ή μείωση από τα δημοτικά τέλη για ορισμένες κατηγορίες κατοίκων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 16/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 396/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

4/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

4/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 4/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 110/2015 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

1/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

1/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 1/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2/2015 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Λήψη απόφασης για την μετατόπιση περιπτέρου της κας Αλεξοπούλου Ελένης από την οδό ΑΓ. Δημητρίου 115 & Κολοκοτρώνη στην πλατεία Ασυρμάτου.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Λήψη απόφασης για την μετατόπιση περιπτέρου της κας Αλεξοπούλου Ελένης από την οδό ΑΓ. Δημητρίου 115 & Κολοκοτρώνη στην πλατεία Ασυρμάτου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 19/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:365/2014 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 9/ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:256/ Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 6/207 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:40/207 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 1/2017 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 1/2017 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 1/2017 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 9/2017 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 12/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 340/2015 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 01/2017 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 01/2017 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 01/2017 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:13 /2017 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 4/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 72/2015 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 5/2017 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 5/2017 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 5/2017 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 114/2017 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 14/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:352/2015 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Λήψη απόφασης για διαγραφή συνολικού ποσού 2.319,98 από χρηματικούς καταλόγους προστίμου διατήρησης αυθαιρέτων έτους 2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Λήψη απόφασης για διαγραφή συνολικού ποσού 2.319,98 από χρηματικούς καταλόγους προστίμου διατήρησης αυθαιρέτων έτους 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 25/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 519/2014 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 6/2017 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:143/2017 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Από το Πρακτικό της με αριθμό 9/2017 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 227/2017 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 1/2017 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:7/2017 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

7/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

7/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 7/2015 ΔΗΜΟΣ Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 210/2015 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 3/2017

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 3/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 3/2017 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 84/2017 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 4/2017

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 4/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 4/2017 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 83/2017 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 1/2017. Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 1/2017. Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 1/2017 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:6/2017 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

<<ΘΕΜΑ: Έγκριση Διενέργειας Προμήθειας/ Εργασίας /Έργου

<<ΘΕΜΑ: Έγκριση Διενέργειας Προμήθειας/ Εργασίας /Έργου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 19/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:382/2014 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 3/2017

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 3/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 3/2017 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 46/2017 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Λήψη απόφασης για αντικατάσταση μέλους του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Λήψη απόφασης για αντικατάσταση μέλους του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 4/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 70/2015 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Λήψη απόφασης για έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΝΜΕ για το έργο Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων στην κατασκήνωση.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Λήψη απόφασης για έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΝΜΕ για το έργο Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων στην κατασκήνωση. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 10/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:269/2015 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

3/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

3/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 3/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 66/2015 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 12/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 12/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 12/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 319/2015 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφασης περί αναστολής ή μη της εκτέλεσης μη τελεσίδικων πράξεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφασης περί αναστολής ή μη της εκτέλεσης μη τελεσίδικων πράξεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 15/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 384/2015 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Λήψη απόφασης για ανάπλαση της οδού Άρτης (ΕΠΖ 25/15)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Λήψη απόφασης για ανάπλαση της οδού Άρτης (ΕΠΖ 25/15) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 4/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 73/2015 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 17/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:427/2015 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΜΟΩ63-Ο0Ξ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 27/2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 364/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΑΔΑ: Β4ΜΟΩ63-Ο0Ξ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 27/2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 364/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 27/2012 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 364/2012 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 24/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:466/2014 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 15/2014

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 15/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 15/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 284/2014 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 12/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 12/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 12/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 320/2015 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

8/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

8/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 8/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 219/2015 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 16/2013. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 187/2013 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 16/2013. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 187/2013 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 16/2013 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 187/2013 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό /2017 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:74/2017 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

2 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Α. 20 ΤΖΑΜΤΖΗΣ Ρ. 2 ΜΠΕΚΙΟΣ Ι. 3 ΒΡΕΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ Α. 21 ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ε. 3 ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ Κ.

2 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Α. 20 ΤΖΑΜΤΖΗΣ Ρ. 2 ΜΠΕΚΙΟΣ Ι. 3 ΒΡΕΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ Α. 21 ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ε. 3 ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 22/2013 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 280/2013 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 26/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 26/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 26/2012 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 329/2012 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Λήψη απόφασης για τροποποίηση του Κανονισμού λειτουργίας επμποροπανηγύρεων επ ευκαιρία θρησκευτικών εορτών.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Λήψη απόφασης για τροποποίηση του Κανονισμού λειτουργίας επμποροπανηγύρεων επ ευκαιρία θρησκευτικών εορτών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Από το Πρακτικό της με αριθμό 6/2017 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 133/2017 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 23/2017. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 175/2017 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 23/2017. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 175/2017 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 23/2017 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 175/2017 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 22/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:423/2014 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Λήψη απόφασης για χορήγηση αδειών άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου σύμφωνα με τις διατάξεις τουν. 4264/2014

Λήψη απόφασης για χορήγηση αδειών άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου σύμφωνα με τις διατάξεις τουν. 4264/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 17/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 444/2015 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

11/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

11/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 11/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 288/2015 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

8/2013 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

8/2013 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 8/203 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 76/203 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 34/2017. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 252/2017 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 34/2017. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 252/2017 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 34/2017 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 252/2017 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΜΟΩ63-Κ9Ξ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 27/2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 362/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΑΔΑ: Β4ΜΟΩ63-Κ9Ξ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 27/2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 362/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 27/2012 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 362/2012 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 3/2017

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 3/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 3/2017 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:59/2017 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 3/2017 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 3/2017 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 3/2017 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:71/2017 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 36/2017. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 268/2017 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 36/2017. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 268/2017 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 36/2017 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 268/2017 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 7/2017. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 32/2017 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 7/2017. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 32/2017 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 7/2017 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 32/2017 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 9/2017 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:243/2017 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

13/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

13/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 13/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 346/2015 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

10/2013 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

10/2013 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 0/ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2/ Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 33/2012. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 494/2012 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 33/2012. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 494/2012 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 33/2012 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 494/2012 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 29/2017. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 218/2017 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 29/2017. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 218/2017 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 29/2017 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 218/2017 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 6/2015

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 6/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Γραφείο : Επιτροπής Ποιότητας Ποιότητας Ζωής Ζωής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 24/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:467/2014 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 1/2017 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Γραφείο : Επιτροπής Ποιότητας Ποιότητας Ζωής Ζωής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 8/2017. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 41/2017 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 8/2017. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 41/2017 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 8/2017 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 41/2017 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 17/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 17/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΔΑ: 4ΑΣ3Ω63-ΥΧΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 17/2011 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 285/2011 Γραφείο: Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 22/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 406/2014 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 33 μέλη:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 33 μέλη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 23/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 529/2015 Γραφείο: Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 5/2017. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 21/2017 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 5/2017. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 21/2017 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 5/2017 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 21/2017 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 17/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:426/2015 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 20/2017. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 155/2017 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 20/2017. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 155/2017 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 20/2017 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 155/2017 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφασης για έγκριση 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 του Δήμου.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφασης για έγκριση 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 του Δήμου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό τς με αριθμό 3/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασς του Δμοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 28/2015 Γραφείο: Δμοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 25/2012. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 531/2012 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 25/2012. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 531/2012 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 25/2012 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 531/2012 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 30/2017

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 30/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 30/2017 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 223/2017 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

9/2013 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

9/2013 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΔΑ ΒΕΑΛΩ63-6Δ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 9/ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 85/ Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 25/2014. Γραφείο : Επιτροπής Ποιότητας Ποιότητας Ζωής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:215/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 25/2014. Γραφείο : Επιτροπής Ποιότητας Ποιότητας Ζωής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:215/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 25/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Γραφείο : Επιτροπής Ποιότητας Ποιότητας Ζωής Ζωής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:220/2014

Διαβάστε περισσότερα

/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 1/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 12/2015 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 9/2015. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 45/2015 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 9/2015. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 45/2015 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 9/205 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 45/205 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 40/2017. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:306/2017 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 40/2017. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:306/2017 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 40/2017 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:306/2017 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

7/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

7/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 7/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:196/2015 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 30/2017. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 230/2017 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 30/2017. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 230/2017 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 30/2017 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 230/2017 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 21/2012 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Έκτακτης Συνεδρίασης του Δ.Σ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 242/2012

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 21/2012 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Έκτακτης Συνεδρίασης του Δ.Σ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 242/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 21/2012 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Έκτακτης Συνεδρίασης του Δ.Σ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 242/2012 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 22/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 408/2014 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

«Συντήρηση Οδών 2017».

«Συντήρηση Οδών 2017». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 27/2017 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:209/2017 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 24/2012. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 269/2012 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 24/2012. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 269/2012 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 24/2012 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 269/2012 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 19/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Λήψη απόφασης για έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου.

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 19/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Λήψη απόφασης για έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 19/2012 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 220/2012 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

28/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

28/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 28/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 231/2015 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 18/2015. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 128/2015 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 18/2015. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 128/2015 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 18/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 128/2015 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 7/2017. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 31/2017 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 7/2017. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 31/2017 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 7/2017 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 31/2017 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφασης για έγκριση αναπροσαρμογής ή μη συντελεστών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2015.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφασης για έγκριση αναπροσαρμογής ή μη συντελεστών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 19/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 361/2014 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 11/2017. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 73/2017 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 11/2017. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 73/2017 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 11/2017 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 73/2017 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 40/2014. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 292/2014 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 40/2014. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 292/2014 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 40/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 292/2014 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 1/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:11/2015 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφασης για έγκριση και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2015.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφασης για έγκριση και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό τ με αριθμό 26/ ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασ τ Οικονομικής Επιτροπής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 212/ Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΜΟΩ63-ΡΟΖ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 27/2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 363/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΑΔΑ: Β4ΜΟΩ63-ΡΟΖ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 27/2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 363/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 27/2012 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 363/2012 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

<<ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗ

<<ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 6/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 154/2015 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 15/2017 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 15/2017 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 15/2017 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 370/2017 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 5031 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. Πρωτ. : 5031 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 15/2015. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 94/2015 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 15/2015. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 94/2015 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 15/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 94/2015 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Λήψη απόφασης για οικονομική ενίσχυση (επιχορήγηση) του παραρτήματος της Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ στον Άγιο Δημήτριο.

Λήψη απόφασης για οικονομική ενίσχυση (επιχορήγηση) του παραρτήματος της Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ στον Άγιο Δημήτριο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 4/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 100/2015 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμ. 6/2013

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμ. 6/2013 ΑΔΑ: ΒΕΔΙΩ63-Λ52 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμ. 6/203 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 42/203 Γραφείο : Οικονομικής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 5/2017 ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Λήψη απόφασης για έγκριση του συμφώνου συνεργασίας με την «50 και ΕΛΛΑΣ».

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 5/2017 ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Λήψη απόφασης για έγκριση του συμφώνου συνεργασίας με την «50 και ΕΛΛΑΣ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 5/2017 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 104/2017 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα