ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΕ ΥΓΡΑ ΑΣΤΙΚΑ ΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΥΤΩΝ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΕ ΥΓΡΑ ΑΣΤΙΚΑ ΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΥΤΩΝ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ"

Transcript

1 ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΕ ΥΓΡΑ ΑΣΤΙΚΑ ΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΥΤΩΝ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ Χ. Κουκούμης, Μ. Κορνάρος Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2654 Πάτρα Εργαστήριο Βιοχημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Τηλ.: , Φαξ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία αναπτύχθηκε μια πολύ-υπολειμματική μέθοδος ανάλυσης για τον προσδιορισμό και τη μελέτη της τύχης των φαρμακευτικών ουσιών κατά την είσοδο και την έξοδό τους από τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ). Για το σκοπό αυτόν λήφθηκαν δείγματα σε διάστημα ενός περίπου χρόνου (Μάϊος 214-Μάρτιος 215) για τη διερεύνηση υπολειμμάτων 12 φαρμακευτικών ουσιών που ανήκουν σε διαφορετικές θεραπευτικές ομάδες. Αυτά είναι μη στεροειδή/αντιφλεγμονώδη (ακεταμινοφαίνη/ παρακεταμόλη, ιβουπροφαίνη), αντιβιοτικά (αζιθρομυκίνη, κλαριθρομυκίνη), στατίνες/υπολιπιδαιμικοί παράγοντες (ατορβαστατίνη), H 2-ανταγωνιστές της ισταμίνης/ αντιόξινα (ρανιτιδίνη, ομεπραζόλη), αντιυπερτασικά (ατενολόλη), διουρητικά (φουροσεμίδη, υδροχλωροθειαζίδη), αντιεπιληπτικά (καρβαμαζεπίνη) και ψυχοδιεγερτικά (καφεΐνη). Οι επιλεγμένες μονάδες δειγματοληψίας της τρέχουσας μελέτης είναι οι ΕΕΛ του Δήμου Πατρών (WWTP1) και του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου των Πατρών (Δυτική Ελλάδα) (WWTP2). Η πιο συνήθης τεχνική προεπεξεργασίας τέτοιων δειγμάτων είναι η Εκχύλιση Στερεής Φάσης (Solid Phase Extraction), η οποία και χρησιμοποιήθηκε για την απομόνωση και επεξεργασία των προσδιοριζόμενων ουσιών. Τα δείγματα αναλύθηκαν έπειτα μέσω υγρής χρωματογραφίας υψηλής απόδοσης συζευγμένης με ένα τετραπολικό φασματόμετρο μάζας χρόνου πτήσης (High Performance Liquid Chromatography coupled to a Quadrupole Timeof-Flight Mass Spectrometer, HPLC-QTOF/MS). Με βάση τις αναλύσεις όλων των ληφθέντων δειγμάτων, όλες οι επιλεγμένες ουσίες έχουν ανιχνευτεί σ αυτά. Συγκεκριμένα, οι μέσες ετήσιες συγκεντρώσεις των παραπάνω φαρμακευτικών ουσιών στην WWTP1 κυμαίνονται μεταξύ μg/l στην εισροή και μεταξύ μg/l στην απορροή, ενώ στην WWTP2 οι συγκεντρώσεις αυτές κυμαίνονται μεταξύ μg/l και μg/l, αντίστοιχα. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρουσία υπολειμματικών φαρμακευτικών ουσιών στο υδάτινο περιβάλλον αποτελεί ένα σημαντικό περιβαλλοντικό ζήτημα με συνέπεια το ενδιαφέρον γι αυτές να έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Από τη στιγμή που οι φαρμακευτικές ουσίες έχουν σχεδιαστεί για να προκαλούν βιολογικές αντιδράσεις, μπορούν να αποτελέσουν κίνδυνο για τους οργανισμούς στο φυσικό τους περιβάλλον, καθώς και στην ανθρώπινη υγεία σε περιπτώσεις βιοσυσσώρευσης αυτών. Οι φαρμακευτικές ουσίες εισέρχονται στο υδάτινο περιβάλλον κυρίως μέσω των εγκαταστάσεων επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) και έχουν ανιχνευθεί στις εκροές αυτών, σε επιφανειακά νερά, ακόμη και σε υπόγεια και πόσιμα νερά. Παρ όλο που οι ουσίες αυτές ανιχνεύονται γενικά σε χαμηλές συγκεντρώσεις στο νερό (ng/l-μg/l), η συνεχής παροχέτευσή τους σ αυτό μπορεί να έχει δυσμενείς επιδράσεις στην υδρόβια ζωή. Χρόνιες τοξικές επιπτώσεις μπορεί να προκληθούν στους υδρόβιους οργανισμούς, οι οποίες όμως είναι δύσκολο να εκτιμηθούν λόγω έλλειψης οικοτοξικολογικών δεδομένων. Παρά την πληθώρα μελετών που έχουν δημοσιευτεί σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες για την παρουσία φαρμακευτικών ουσιών στα υγρά αστικά λύματα, ελάχιστες μόνο έρευνες έχουν πραγματοποιηθεί στον Ελληνικό χώρο. Την τελευταία δεκαετία οι τεχνικές των οργάνων χρόνου πτήσης έχουν κερδίσει γρήγορα έδαφος στον τομέα της περιβαλλοντικής ανάλυσης. Ένας από τους βασικότερους λόγους γι αυτό είναι το γεγονός ότι οι μετρήσεις της ακριβής μάζας είναι εξειδικευμένες και ταυτόχρονα καθολικές για κάθε είδους προσδιοριζόμενης ουσίας και δεν εξαρτώνται από τον τύπο, το μοντέλο ή τη συγκεκριμένη οργανολογία που χρησιμοποιείται. Ο βαθμός θραυσματοποίησης μπορεί να ποικίλει ανάλογα με το αναλυτικό όργανο που χρησιμοποιείται, αλλά η ειδική τιμή της ακριβής μάζας ή/και οι πληροφορίες της ακριβής μάζας των ισοτόπων θα είναι σύμφωνες για ένα δεδομένο αναλύτη, ανεξάρτητα από το είδος ιοντισμού, τη διάσπαση επαγόμενης από σύγκρουση (Collision-Induced Dissociation) και τη θραυσματοποίηση MS-MS που χρησιμοποιείται. Ο προσδιορισμός της ακριβής μάζας επιτρέπει την απόκτηση μοναδικών πληροφοριών για ένα δεδομένο μόριο, καθώς και επιπρόσθετες πληροφορίες για την ισοτοπική του σύσταση, το έλλειμμα μάζας και τα συγκεκριμένα ιόντα που προκύπτουν από τη θραυσματοποίηση [1-2].

2 Υπάρχουν εκτεταμένες αναφορές για τον προσδιορισμό φαρμακευτικών ουσιών σε υδατικά δείγματα, οι περισσότερες από τις οποίες ακολουθούν μεθόδους πολύ-υπολειμματικής ανάλυσης και περιλαμβάνουν ένα μεγάλο αριθμό ενώσεων [3-9]. Η υγρή χρωματογραφία/φασματομετρία μάζας με τη χρήση πηγής ιοντισμού με ηλεκτροψεκασμό (Electospray Ionization) χρησιμοποιείται συνήθως σε μεθόδους πολύ-υπολειμματικής ανάλυσης λόγω της υψηλής ευαισθησίας της μεθόδου και του γρήγορου και επαρκούς διαχωρισμού ενός ευρέος φάσματος ενώσεων που μπορεί να επιτευχθεί. Ο πρωταρχικός σκοπός της έρευνας αυτής ήταν η μελέτη της ύπαρξης και της τύχης φαρμακευτικών ουσιών που ανήκουν σε διάφορες θεραπευτικές ομάδες κατά την είσοδο και την έξοδό τους από τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) μέσω της ανάπτυξης και εφαρμογής μιας μεθόδου ικανής για προσυγκέντρωση, εκχύλιση και ταυτόχρονο ποσοτικό προσδιορισμό ενός ευρέος φάσματος φαρμακευτικών ουσιών με τη βοήθεια ενός υψηλής ακρίβειας μάζας HPLC-QTOF/MS. Ειδικότερα, στην εργασία αυτή χρησιμοποιήθηκε το σύστημα HPLC 126 Series της Agilent συζευγμένο με το πολύ υψηλής ακρίβειας μάζας όργανο QTOF/MS 6538 της ίδια εταιρείας. Ο προσδιορισμός αυτός περιλάμβανε πρώτον τη χρήση του οργάνου στη λειτουργία TOF για ποσοτική ανάλυση και δεύτερον στη λειτουργία QTOF, όπου μέσω της διάσπασης επαγόμενης από σύγκρουση που εφαρμόζεται σε προεπιλεγμένα μητρικά ιόντα, συλλέγονται τα φάσματα των θυγατρικών ιόντων για την αναγνώριση και ταυτοποίηση των ιόντων αυτών. Η μέθοδος αναπτύχθηκε για την ανίχνευση και προσδιορισμό της ταυτότητας 12 φαρμακευτικών ενώσεων που ανήκουν σε διαφορετικές θεραπευτικές ομάδες συμπεριλαμβανομένων μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών και αναλγητικών, αντιβιοτικών, στατινών/υπολιπιδαιμικών παραγόντων μείωσης της χοληστερόλης, H 2- ανταγωνιστών της ισταμίνης/ αντιόξινων, αντιυπερτασικών, διουρητικών, αντιεπιληπτικών και ψυχοδιεγερτικών φαρμάκων. Οι ουσίες αυτές επιλέχθηκαν με βάση την υψηλή ετήσια κατανάλωσή τους στην Ελλάδα και το ενδιαφέρον για τις πιθανές επιπτώσεις τους στους υδάτινους οργανισμούς και στον άνθρωπο. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Συλλογή δειγμάτων Η συλλογή των δειγμάτων διενεργήθηκε την περίοδο Μαΐου 214-Μαρτίου 215 από δύο σταθμούς επεξεργασίας αστικών λυμάτων στην περιοχή της Πάτρας, την ΕΕΛ του Δήμου Πατρών (WWTP1) και την ΕΕΛ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου των Πατρών (Δυτική Ελλάδα) (WWTP2). Η ΕΕΛ του Δήμου Πατρών εφαρμόζει προκαταρκτική επεξεργασία για την αφαίρεση των χονδρόκοκκων σωματιδίων, πρωτοβάθμια επεξεργασία για τη μείωση των αιωρούμενων στερεών σωματιδίων (πρωτοβάθμια καθίζηση), βιολογική διεργασία με ενεργό ιλύ (αναερόβια/ανοξική και αερόβια βαθμίδα ακολουθούμενη από δευτεροβάθμια καθίζηση) και τελική απολύμανση (χλωρίωση) των επεξεργασμένων λυμάτων. Λόγω του σημαντικά μικρότερου μεγέθους, τα στάδια της πρωτοβάθμιας καθίζησης και της αναερόβιας/ανοξικής βιολογικής βαθμίδας απουσιάζουν στην ΕΕΛ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών. Στιγμιαία δείγματα συλλέχτηκαν εντός εικοσιτετραώρου κάθε δύο μήνες την ανωτέρω περίοδο από διάφορα σημεία της WWTP1 όπως είναι η εισροή, η εκροή της δεξαμενής πρωτοβάθμιας καθίζησης, η εισροή και η εκροή της δεξαμενής δευτεροβάθμιας καθίζησης και η τελική εκροή (μετά τη χλωρίωση), ενώ από την WWTP2 τα δείγματα αφορούσαν μόνο την είσοδο και έξοδο των λυμάτων από τη μονάδα. Τα δείγματα διατηρήθηκαν στη συντήρηση από τη στιγμή της δειγματοληψίας μέχρι και την εκχύλισή τους. Σε κάθε περίπτωση, πραγματοποιήθηκε διήθηση μέσω φίλτρου ινών υάλου πορώδους.7 μm και εκχύλιση όλων των δειγμάτων εντός 48 ωρών από τη δειγματοληψία. 2. Υλικά και μέθοδοι Τα πρότυπα με τις δραστικές φαρμακευτικές ουσίες προέρχονταν από τη Sigma-Aldrich, είχαν αναλυτική καθαρότητα HPLC (> 98%) και ήταν τα εξής: υδροχλωροθειαζίδη (HDR), φουροσεμίδη (FUR), ιβουπροφαίνη (IBU), ακεταμινοφαίνη/παρακεταμόλη (ACT), ρανιτιδίνη (RAN), αζιθρομυκίνη (AZI), κλαριθρομυκίνη (CLA), ατορβαστατίνη (ATR), ατενολόλη (ATE), καφεΐνη (CAF), ομεπραζόλη (OME) και καρβαμαζεπίνη (CRB). Η βαμεθάνη επιλέχθηκε και χρησιμοποιήθηκε ως εσωτερικό πρότυπο. Για την επεξεργασία και αποθήκευση των διαλυμάτων χρησιμοποιήθηκαν διαλύτες όπως το ακετονιτρίλιο, το νερό και η μεθανόλη (Sigma-Aldrich), όλοι καθαρότητας HPLC. Ως πρόσθετο της κινητής φάσης χρησιμοποιήθηκε μυρμηκικό οξύ καθαρότητας LC-MS (Fluka). Μεμονωμένα πυκνά αναλυτικά πρότυπα (συγκέντρωσης 1 μg/ml) παρασκευάστηκαν σε καθαρή μεθανόλη και αποθηκεύτηκαν στην κατάψυξη (-18 o C). Από αυτά παρασκευάστηκαν πρότυπα διαλύματα εργασίας με αραιώσεις σε MeOH:H 2O, 1:9 (v/v) σε διαφορετικές συγκεντρώσεις. Τα φυσίγγια εκχύλισης στερεάς φάσης που χρησιμοποιήθηκαν ήταν τα Oasis TM HLB (2 mg, 6 ml) της Waters. Μια offline διάταξη Εκχύλισης Στερεάς Φάσης (SPE) χρησιμοποιήθηκε για την προσυγκέντρωση των δειγμάτων. Η διάταξη αυτή παρέχει ειδικές θέσεις για την τοποθέτηση των φυσιγγίων εκχύλισης και λειτουργεί υπό κενό βρύσης για τη διευκόλυνση της διέλευσης των δειγμάτων μέσα από αυτά. Η πορεία της μεθόδου που ακολουθήθηκε ήταν η εξής: τα φυσίγγια εκχύλισης διαβρέχονται αρχικά με 5 ml MeOH και ακολούθως με 6 ml Η 2O καθαρότητας HPLC. Μετά το στάδιο της διαβροχής, εισάγονται στα φυσίγγια δείγματα όγκου 1 ml ή 2 ml από την εισροή και εκροή αντίστοιχα με ρυθμό ροής 1 ml/min. Κατόπιν, τα φυσίγγια επλένονται με 5 ml

3 Η 2O και αφήνονται για περίπου 5 λεπτά να στεγνώσουν υπό κενό πριν ακολουθήσει η έκλουση. Η έκλουση πραγματοποιείται με 2 x 4 ml ΜeOH με ροή 1 ml/min. Τα εκχυλίσματα τοποθετούνται στη συνέχεια σε υδατόλουτρο (35 o C) και εξατμίζονται σχεδόν μέχρι ξηρότητας με τη βοήθεια απαλού ρεύματος αζώτου. Έπειτα, πραγματοποιείται ανασύσταση των δειγμάτων σε 1 ml ACN:H 2O, 1:9 (v/v) και τέλος, ακολουθεί η διήθησή τους κατευθείαν σε φιαλίδιο ανάλυσης με τη χρήση φίλτρου σύριγγας.2 μm. Τυφλά δείγματα πόσιμου νερού που δεν περιέχουν φαρμακευτικές ουσίες (μετά από ανάλυση) συλλέχθηκαν από τη βρύση του Εργαστηρίου Βιοχημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος ώστε να χρησιμοποιηθούν για την παρασκευή πρότυπων διαλυμάτων με υπόστρωμα (matrix-matched standards) για την επικύρωση της μεθόδου. Τα δείγματα αυτά εμβολιάστηκαν με το μίγμα των φαρμακευτικών ουσιών σε διαφορετικές συγκεντρώσεις και με το εσωτερικό πρότυπο, εκχυλίστηκαν και ακολούθως αναλύθηκαν με HPLC/QTOF-MS. Ο διαχωρισμός των προσδιοριζόμενων ουσιών πραγματοποιήθηκε με σύστημα HPLC (126 Series της Agilent) αποτελούμενο από σύστημα αντλίας 2 καναλιών, σύστημα απαέρωσης κινητών φάσεων, αυτόματο δειγματολήπτη 1 θέσεων και θάλαμο στήλης ελεγχόμενης θερμοκρασίας (Agilent Series 126) εξοπλισμένο με αναλυτική στήλη αντίστροφης φάσης C 18 5 mm x 2.1 mm και πορώδους 1.8 μm (Zorbax Extended-C 18). Ως κινητές φάσεις Α και Β επιλέχτηκαν το ακετονιτρίλιο και το νερό με.1 % μυρμηκικό οξύ, αντίστοιχα. Ο ρυθμός ροής της κινητής φάσης ρυθμίστηκε στα.3 ml/min. Για τη βελτιστοποίηση του χρωματογραφικού διαχωρισμού και των παραμέτρων MS/MS των προσδιοριζόμενων ουσιών, κρίθηκε απαραίτητη η κατηγοριοποίηση τους σε 3 ομάδες. Οι ενώσεις που περιλαμβάνει κάθε ομάδα και οι συνθήκες έκλουσής τους περιγράφονται αναλυτικά στον Πίνακα 1. Η θερμοκρασία της στήλης διατηρήθηκε στους 3 o C και ο όγκος του ενέσιμου δείγματος ήταν 2 μl για όλες τις ομάδες. Μετά από κάθε ένεση πραγματοποιούταν αυτόματα έκπλυση της βελόνας σε ξεχωριστό φιαλίδιο ανάλυσης που περιείχε Ισοπροπανόλη:Νερό, 5:5 (v/v) για την αποφυγή επιμόλυνσης μεταξύ των δειγμάτων. Το HPLC ήταν συνδεδεμένο με τετραπολικό φασματόμετρο μάζας-χρόνου πτήσης ιόντων (μοντέλο 6538 της Agilent) που ήταν εξοπλισμένο με πηγή ιοντισμού με ηλεκτροψεκασμό Dual ESI και λειτούργησε είτε στη θετική είτε στην αρνητική λειτουργία ιοντισμού. Οι παράμετροι που χρησιμοποιήθηκαν για κάθε λειτουργία ιοντισμού ήταν οι ακόλουθοι: πίεση εκνεφωτή 3 psig, θερμοκρασία αερίου ξήρανσης 3 o C, ροή αερίου ξήρανσης 1 L/min, δυναμικό πηγής θραυσματοποίησης V, δυναμικό αποκορυφωτή 65 V, δυναμικό οκτάπολου 1 RF 75 V και δυναμικό τριχοειδούς 35 V. Η λειτουργία του οργάνου ήταν 2 GHz Extended Dynamic Range και τα φάσματα μαζών καταγράφηκαν στο εύρος 5-15 m/z. Ακριβείς μετρήσεις μάζας αποκτήθηκαν για κάθε κορυφή από τα εξαγόμενα χρωματογραφήματα ιόντων μέσω ενός διαλύματος βαθμονόμησης που ψεκαζόταν συνεχώς στο σύστημα. Η σταθερότητα της ακρίβειας μάζας ελέγχονταν καθημερινά και όταν οι τιμές είχαν σφάλμα μεγαλύτερο των 2 ppm πραγματοποιούνταν επαναβαθμονόμηση του οργάνου. Στην εργασία αυτή, το QTOF-MS χρησιμοποιήθηκε ως TOF-MS στη λειτουργία πλήρης σάρωσης MS (full scan mode), καθώς επίσης και ως MS/MS για την καταγραφή των θυγατρικών ιόντων για επιβεβαίωση των προσδιοριζόμενων ουσιών. Τα δεδομένα που κατεγράφησαν στη λειτουργία πλήρης σάρωσης και στο MS/MS επεξεργάστηκαν με το λογισμικό MassHunter Workstation της Agilent. Πίνακας 1. Χρωματογραφικές συνθήκες για το διαχωρισμό των τριών ομάδων ενώσεων. Συνθήκες LC Ομάδα 1 Ομάδα 2 Ομάδα 3 Προσδιοριζόμενες ουσίες ACE, RAN, AZI, CLA, ATR ATE, CAF, OME, CRB HDR, FUR, IBU Αρχική κινητή φάση 5% ACN με.1% HCOOH 95% H2O με.1% HCOOH 5% ACN με.1% HCOOH 95% H2O με.1% HCOOH 1% ACN με.1% HCOOH 9% H2O με.1% HCOOH Πρόγραμμα βαθμιδωτής έκλουσης t=. 5% ACN t=1.3 5% ACN t=5. 1% ACN t=6.5 1% ACN t=. 5% ACN t=1.3 5% ACN t=5. 1% ACN t=5.9 1% ACN t=. 1% ACN t=1.3 2% ACN t=2. 1% ACN t=4.6 1% ACN Stop time (min) Post time (min) Λειτουργία ιοντισμού ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ Για τη βελτιστοποίηση του χρωματογραφικού διαχωρισμού των ενώσεων μελετήθηκαν διαφορετικές κινητές φάσεις (μεθανόλη και ακετονιτρίλιο) με ή χωρίς την προσθήκη οξικού οξέος. Η ευαισθησία των ενώσεων που ανιχνεύτηκαν με τη θετική λειτουργία ιοντισμού ήταν αυξημένη με την προσθήκη οξικού οξέος στην κινητή φάση ACN:H 2O. Οι ενώσεις που ανιχνεύτηκαν στην αρνητική λειτουργία χωρίς την προσθήκη οξικού οξέος εμφάνισαν καλύτερη απόδοση στον ιοντισμό τους, αλλά η χρωματογραφική κορυφή δεν παρείχε το επιθυμητό σχήμα. Το πρόβλημα αυτό λύθηκε με την προσθήκη του οξικού οξέος. Με το οξικό οξύ βελτιώθηκε ο χρωματογραφικός

4 διαχωρισμός των περισσότερων ενώσεων μειώνοντας την εμφάνιση ουράς και παρέχοντας καλύτερη ανάλυση, ενώ ταυτόχρονα μειώθηκε ο χρόνος έκλουσης των ενώσεων στην αρνητική λειτουργία. Γι αυτό αποφασίστηκε η προσθήκη.1 % οξικού οξέος στους διαλύτες ακετονιτριλίου και νερού και στις δυο λειτουργίες ιοντισμού. Ακολούθως, διενεργήθηκαν πειράματα ανάλυσης με έγχυση σε ροή (Flow Injection Analysis) με την απευθείας εισαγωγή στο σύστημα 1 μl διαλύματος συγκέντρωσης 1 ppb σε κινητή φάση ACN:H 2O, 1:9 (v/v) της κάθε ένωσης χωριστά. Από τα πειράματα αυτά λήφθηκαν φάσματα στη λειτουργία πλήρης σάρωσης (MS) και στη λειτουργία στοχευμένου MS/MS και προσδιορίστηκε το βέλτιστο δυναμικό της πηγής θραυσματοποίησης και της ενέργειας διάσπασης για κάθε ένωση ώστε να αποκτηθεί η μέγιστη ευαισθησία του μητρικού ιόντος και η μεγαλύτερη αφθονία των θυγατρικών ιόντων, αντίστοιχα. Από τις 12 ενώσεις 9 ανιχνεύτηκαν στη θετική λειτουργία ιοντισμού και 3 στην αρνητική λειτουργία ιοντισμού. Όλες οι ενώσεις εμφάνισαν σε μεγαλύτερη αφθονία τα ιόντα [Μ+Η] + ή [Μ+Η] - τα οποία και επιλέχτηκαν ως μητρικά. Αντίστοιχα πειράματα πραγματοποιήθηκαν για το εσωτερικό πρότυπο. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται συνοπτικά στον Πίνακα 2. Πίνακας 2. Βελτιστοποιημένες συνθήκες ανίχνευσης των δώδεκα φαρμακευτικών ουσιών με τις ακριβείς μάζες των μητρικών τους ιόντων. Χημική Ένωση RT (λεπτά) Mητρικό Ιόν Δυναμικό Θραυσματοποίησης (V) Ατενολόλη Παρακεταμόλη Ρανιτιδίνη Βαμεθάνη Καφεΐνη Αζιθρομυκίνη Ομεπραζόλη Κλαριθρομυκίνη Καρβαμαζεπίνη Ατορβαστατίνη Υδροχλωροθειαζίδη Φουροσεμίδη Ιβουπροφαίνη Δυναμικό Διάσπασης (V) Για την αποτελεσματική εκχύλιση όλων των φαρμακευτικών ουσιών οι οποίες έχουν διαφορετικές φυσικές ιδιότητες (όξινες, ουδέτερες, βασικές ενώσεις) επιλέχθηκαν σύμφωνα και με τη βιβλιογραφία [5, 1, 11] τα πολυμερικά φυσίγγια εκχύλισης της Oasis HLB (2 mg, 6 ml). Η μεθανόλη επιλέχθηκε ως καταλληλότερος διαλύτης λόγω της αποτελεσματικότητάς του στην έκλουση των πολικών φαρμακευτικών ουσιών [12]. Η ρύθμιση του ph των δειγμάτων δεν κρίθηκε απαραίτητη, καθώς στόχος ήταν η έκλουση όλων των ενώσεων σε ένα βήμα. Επιπλέον, η ρύθμιση του ph δεν αυξάνει την ανακτησιμότητα των περισσότερων αναλυτών και προκαλεί την υδρόλυση πολλών απ αυτών [13, 14]. Γενικά, στις περισσότερες φαρμακευτικές ενώσεις που μελετήθηκαν οι τιμές ανακτησιμότητας στα φυσίγγια εκχύλισης HLB ήταν εντός των αποδεκτών ορίων (67-14 %). Μόνο τρεις από αυτές εμφάνισαν χαμηλή ανακτησιμότητα, η ατορβαστατίνη, η αζιθρομυκίνη και η κλαριθρομυκίνη. Η δυσκολία εκχύλισης της ατορβαστατίνης αποδίδεται στην αστάθεια που εμφανίζει λόγω της πιθανής αλληλομετατροπής της όξινης μορφής σε λακτόνη και αντίστροφα, ενώ η αστάθεια των αντιβιοτικών οφείλεται κυρίως στην υδρόλυσή τους [15, 16]. Εμβολιασμένα δείγματα πόσιμου νερού με μίγμα φαρμακευτικών ουσιών εκχυλίστηκαν με την ίδια ακριβώς διαδικασία με αυτή που χρησιμοποιήθηκε στα πραγματικά δείγματα και χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή των καμπυλών βαθμονόμησης, έτσι ώστε τόσο η παρεμπόδιση του υποστρώματος όσο και η ανακτησιμότητα των προσδιοριζόμενων ουσιών να συνυπολογιστούν κατά την ποσοτικοποίηση των πραγματικών δειγμάτων. Η ακρίβεια και πιστότητα της μεθόδου εκχύλισης προσδιορίστηκε με πειράματα ανακτησιμότητας των αναλυτών σε υπόστρωμα ποσίμου νερού βρύσης σε συγκέντρωση.5 και 5 μg/l. Η ακρίβεια υπολογίστηκε ως ο μέσος όρος πέντε επαναλαμβανόμενων μετρήσεων για κάθε επίπεδο συγκέντρωσης και κυμάνθηκε μεταξύ % (ποσοστό μεταξύ της πειραματικής και θεωρητικής συγκέντρωσης για κάθε αναλύτη). Η επαναληψιμότητα της μεθόδου εκφράστηκε ως η ποσοστιαία σχετική τυπική απόκλιση (RSD) πέντε επαναλαμβανόμενων μετρήσεων και κυμάνθηκε μεταξύ %. Η αναπαραγωγιμότητα της μεθόδου εκφράστηκε ως η ποσοστιαία σχετική τυπική απόκλιση (RSD) εμβολιασμένων και εκχυλισμένων δειγμάτων νερού σε πέντε διαδοχικές ημέρες και κυμάνθηκε μεταξύ %. Τέλος, μελετήθηκαν οι επιδράσεις του υποστρώματος νερού βρύσης των πρότυπων διαλυμάτων με αντίστοιχα διαλύματα που περιείχαν ως υπόστρωμα καθαρό νερό. Η γραμμικότητα μελετήθηκε σε πρότυπα διαλύματα με υπόστρωμα πόσιμου νερού βρύσης σε δέκα επίπεδα συγκέντρωσης (.1,.5,.1,.5, 1, 5, 1, 5, 1, 5 μg/l ή ppb). Η ποσοτικοποίηση έγινε με τη μέτρηση

5 του εμβαδού κορυφής του κάθε αναλύτη και του αντίστοιχου του εσωτερικού προτύπου σε εξαγόμενο χρωματογράφημα ιόντος με παράθυρο εύρους μάζας.2 Da. Η συγκέντρωση του εσωτερικού προτύπου ήταν 1 ppb. H γραμμικότητα του αναλυτικού σήματος ήταν πολύ καλή και σε όλες τις περιπτώσεις οι σταθερές συσχέτισης (R 2 ) ήταν μεγαλύτερες από.99 και οι τιμές των υπολοίπων μικρότερες του 3 %. Τα όρια ανίχνευσης της μεθόδου (LOD) εκτιμήθηκαν έπειτα από τριπλή ένεση εμβολιασμένων πρότυπων εκχυλισμάτων νερού (μετά από διήθηση και SPE) σε χαμηλές συγκεντρώσεις ώστε ο λόγος του σήματος προς το θόρυβο να είναι ίσος με 3, ενώ για τα όρια ποσοτικοποίησης της μεθόδου (LOQ) πραγματοποιήθηκε το ανάλογο αλλά με λόγο αυτό να είναι ίσο με 1. Το εύρος των ορίων ανίχνευσης κυμάνθηκε για όλες τις ενώσεις από λιγότερο από 5-1 ng/l, ενώ αντίστοιχα τα όρια ποσοτικοποίησης κυμάνθηκαν από 5-5 ng/l, όπως απεικονίζονται και στο Σχήμα 1. Σχήμα 1. Γραφική απεικόνιση του ποσοστού των φαρμακευτικών ενώσεων που μελετήθηκαν έναντι των ορίων ανίχνευσης (LODs) και ποσοτικοποίησης (LOQs) σε ng/l. Σύμφωνα με την οδηγία 22/657/EC της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται ένα σύνολο τεσσάρων μονάδων ταυτοποίησης για κάθε αναλύτη που περιλαμβάνει την παρουσία του μητρικού ιόντος και δύο θυγατρικών αυτού. Η ποσοτικοποίηση πραγματοποιήθηκε στο πιο έντονο ιόν (συνήθως το μητρικό μόριο, εκτός από εκείνες τις φαρμακευτικές ενώσεις που είχαν σε μεγαλύτερη αφθονία κάποιο θυγατρικό ιόν) με τη χρήση καμπυλών βαθμονόμησης υποστρώματος ποσίμου νερού για την αποφυγή ελαφρών διακυμάνσεων στο σήμα που δίνουν κάποιοι αναλύτες, καθώς και για την αποφυγή πιθανής ενίσχυσης ή καταπίεσης του σήματος που παρατηρείται ειδικά στα δείγματα λυμάτων σε σύγκριση με αυτά που περιέχουν καθαρό διαλύτη. Για την ποιοτική ανάλυση μετρήθηκαν οι αναλογίες των κορυφών μεταξύ του μητρικού και των θυγατρικών ιόντων με τη βοήθεια του λογισμικού MassHunter Quantitative Analysis. Η μεθοδολογία που αναπτύχθηκε στην εργασία αυτή εφαρμόστηκε για την ανάλυση των πραγματικών περιβαλλοντικών δειγμάτων και τον προσδιορισμό στοχευμένων φαρμακευτικών ουσιών σε υγρά αστικά απόβλητα του νομού Αχαΐας. Έτσι, συλλέχτηκαν συνολικά 52 δείγματα από την ΕΕΛ του Δήμου Πατρών (WWTP1) και 8 δείγματα από την ΕΕΛ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου των Πατρών (Δυτική Ελλάδα) (WWTP2), η οποία επεξεργάζεται τόσο τα υγρά απόβλητα του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών όσο και αυτά του Πανεπιστημίου Πατρών. Η μέση ετήσια διακύμανση της συγκέντρωσης των φαρμακευτικών ουσιών στους δυο βιολογικούς καθαρισμούς στην εισροή και στην απορροή παρουσιάζονται στα Σχήματα 2-5. Στα Σχήματα 2 και 3 της εισροής είναι ολοφάνερη η κατά πολύ μεγαλύτερη συγκέντρωση των φαρμακευτικών ουσιών που εισέρχονται στην WWTP2 λόγω του Νοσοκομείου της περιοχής, ενώ δυο φαρμακευτικές ουσίες, η ακεταμινοφαίνη (παρακεταμόλη) και η καφεΐνη παρουσιάζουν σημαντικά υψηλότερες συγκεντρώσεις και στις δύο εγκαταστάσεις σε σχέση με τις υπόλοιπες φαρμακευτικές ουσίες. Συγκεκριμένα, οι συγκεντρώσεις τους στο WWTP1 ανέρχονται στα 14.8 και μg/l και στο WWTP2 στα 246. και μg/l, αντίστοιχα. Αυτό οφείλεται κυρίως στην ευρεία κατανάλωση παυσίπονων που περιέχουν ως δραστική ουσία την παρακεταμόλη, ενώ αντίστοιχα η καφεΐνη περιέχεται στους καφέδες, στα αναψυκτικά και στα ενεργειακά ποτά, καθώς και ως έκδοχο σε πολλά φάρμακα. Η συγκέντρωση των υπόλοιπων ενώσεων δεν ξεπερνά τα 12 μg/l με εξέχουσες τα διουρητικά υδροχλωροθειαζίδη αν και αρκετά μειωμένη στον WWTP1 και φουροσεμίδη, το αναλγητικό ιβουπροφαίνη, η ρανιτιδίνη και το αντιβιοτικό κλαριθρομυκίνη. Στον αντίποδα, οι φαρμακευτικές ουσίες με συγκέντρωση μερικών ppb ήταν η ατορβαστατίνη, η ατενολόλη, η ομεπραζόλη και η καρβαμαζεπίνη. Αντίστοιχα, στα Σχήματα 4 και 5 της απορροής των δύο ΕΕΛ παρατηρούνται αυξημένες οι συγκεντρώσεις της καφεΐνης, των δύο διουρητικών και της ιβουπροφαίνης. Αξίζει να σημειωθεί ότι η φουροσεμίδη και η ρανιτιδίνη δεν ανιχνεύτηκαν στην έξοδο του WWTP1. Συνολικά, οι μέσες ετήσιες συγκεντρώσεις των παραπάνω

6 φαρμακευτικών ουσιών στον WWTP1 κυμαίνονται μεταξύ μg/l στην εισροή και μεταξύ μg/l στην απορροή, ενώ στον WWTP2 οι συγκεντρώσεις αυτές κυμαίνονται μεταξύ μg/l και μg/l, αντίστοιχα. Τέλος, στα Σχήματα 6 και 7 παρουσιάζονται τα ποσοστά αποδόμησης αυτών των φαρμακευτικών ουσιών. Ο WWTP1 εμφανίζει σαφώς υψηλότερα ποσοστά αποδόμησης των φαρμακευτικών ουσιών της τάξης του 88-1 % σε αντίθεση με τον WWTP2 που εμφανίζει ποσοστά αποδόμησης % HDR FUR IBU RAN AZI CLA ATR ATE OME CRB ACE CAF Σχήμα 2. Μέση ετήσια συγκέντρωση των φαρμακευτικών ουσιών (ng/l) στην εισροή του WWTP HDR FUR IBU RAN AZI CLA ATR ATE OME CRB ACE CAF Σχήμα 3. Μέση ετήσια συγκέντρωση των φαρμακευτικών ουσιών (ng/l) στην εισροή του WWTP HDR FUR IBU RAN AZI CLA ATR ATE OME CRB ACE CAF Σχήμα 4. Μέση ετήσια συγκέντρωση των φαρμακευτικών ουσιών (ng/l) στην απορροή του WWTP1.

7 HDR FUR IBU RAN AZI CLA ATR ATE OME CRB ACE CAF Σχήμα 5. Μέση ετήσια συγκέντρωση των φαρμακευτικών ουσιών (ng/l) στην απορροή του WWTP HDR FUR IBU ACE RAN AZI CLA ATR ATE CAF OME CRB Σχήμα 6. Μέση ποσοστιαία αποδόμηση των φαρμακευτικών ουσιών στο WWTP HDR FUR IBU ACE RAN AZI CLA ATR ATE CAF OME CRB Σχήμα 7. Μέση ποσοστιαία αποδόμηση των φαρμακευτικών ουσιών στο WWTP2. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας αναπτύχθηκε μια μέθοδος πολύ-υπολειμματικής ανάλυσης βασιζόμενη στην εκχύλιση στερεάς φάσης που επέτρεψε την ταυτόχρονη εκχύλιση δώδεκα φαρμακευτικών ουσιών σε ένα βήμα, μειώνοντας έτσι δραστικά το χρόνο προετοιμασίας των δειγμάτων. Παράλληλα, ο προσδιορισμός των ουσιών αυτών με το τελευταίας τεχνολογίας αναλυτικό όργανο HPLC-QTOF/MS επέτρεψε την ανάπτυξη μιας αξιόπιστης και υψηλής ευαισθησίας τεχνικής ανάλυσης για την ταυτοποίηση και ποσοτικοποίηση των δειγμάτων, σύμφωνα πάντα με την οδηγία 22/657/EC της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα χαμηλά όρια ανίχνευσης της μεθόδου επέτρεψαν την ανίχνευση των φαρμακευτικών ουσιών σε συγκεντρώσεις της τάξης μερικών ng/l, καταδεικνύοντας έτσι την εκλεκτικότητα της μεθόδου και την υψηλή ευαισθησία του οργάνου. Οι περισσότερες ουσίες είχαν αποδεκτές τιμές ανακτησιμότητας, αν και για μερικές απ αυτές απαιτείται η περαιτέρω βελτίωση των συνθηκών εκχύλισης ώστε να κυμαίνονται εντός των αποδεκτών ορίων.

8 Η μελέτη αυτή για την εύρεση της τύχης και της αποδομησιμότητας των φαρμακευτικών ουσιών στους δυο σταθμούς επεξεργασίας λυμάτων της περιοχής της Πάτρας είναι η πρώτη που πραγματοποιείται για το σκοπό αυτό. Οι συγκεντρώσεις των δειγμάτων που αναλύθηκαν, κυμάνθηκαν συνολικά και στις δύο ΕΕΛ στα μg/l στην εισροή και στα μg/l στην απορροή. Οι ενώσεις που παρουσίασαν τις υψηλότερες συγκεντρώσεις ήταν η καφεΐνη και η παρακεταμόλη και ακολούθως, η κλαριθρομυκίνη, η φουροσεμίδη και η υδροχλωροθειαζίδη. Οι περισσότερες από τις προσδιοριζόμενες ουσίες εμφάνισαν υψηλότερη συγκέντρωση κατά τους φθινοπωρινούς και χειμερινούς μήνες λόγω της έξαρσης των ασθενειών την περίοδο αυτή, ενώ στην ημερήσια διακύμανσή τους εμφάνισαν μέγιστες συγκεντρώσεις κατά τις μεσημεριανές ώρες. Τα ποσοστά αφαίρεσης των φαρμακευτικών ουσιών από τις δυο εγκαταστάσεις, αν και υψηλά, δεν ήταν επαρκή για την πλήρη αποδόμηση των ουσιών αυτών με συνέπεια την συνεχόμενη παροχέτευσή τους στο υδάτινο περιβάλλον. Έτσι, ενώσεις όπως η φουροσεμίδη, η υδροχλωροθειαζίδη, η παρακεταμόλη και η καφεΐνη είχαν υψηλά ποσοστά αποδόμησης, ενώ η ιβουπροφαίνη, η καρβαμαζεπίνη και η ατενολόλη μέτρια. Αυτό καταδεικνύει ότι οι συμβατικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών λυμάτων δεν επαρκούν για την πλήρη αποδόμηση των περισσότερων φαρμακευτικών ουσιών. Επομένως, η διενέργεια οικοτοξικολογικών μελετών κρίνεται απαραίτητη για τη συσχέτιση των ενδεχόμενων χρόνιων επιπτώσεων των φαρμακευτικών ουσιών, αλλά και των προϊόντων μετασχηματισμού τους στα υδάτινα όντα και στον πιθανό αντίκτυπό τους στον ανθρώπινο οργανισμό λόγω της συσσώρευσης αυτών στην τροφή και στα αποθέματα γλυκού νερού. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ [1]. H.V. Botitsi, S.D. Garbis, A. Economou, D.F. Tsipi, Mass Spectrom. Rev. 97:3 (211). [2]. I. Ferrer, E.M. Thurman (Eds.), Liquid Chromatography Time-of-Flight Mass Spectrometry: Principles, Tools and Applications for Accurate Mass Analysis, John Wiley and Sons, Inc, New York, 29. [3]. E. Gracia-Lor, J.V. Sancho, F. Hernandez, J. Chromatogr. A 2264:1218 (211). [4]. M. Huerta-Fontela, M.T. Galceran, F. Ventura, J. Chromatogr. A 4212:1217 (21). [5]. I. Ferrer, E.M. Thurman, J. Chromatogr. A 148:1259 (212). [6]. A. Jelic, M. Petrovic, D. Barcelo, Talanta 363:8 (21). [7]. B. Shao, D. Chen, J. Zhang, Y. Wu, C. Sun, J. Chromatogr. A 8312:1216 (29). [8]. M. Ibanez, J.V. Sancho, D. McMillan, R. Rao, F. Hernandez, Trends Anal. Chem. 481:27 (28). [9]. M.J.M. Bueno, A. Aguera, M.J. Gomez, M.D. Hernando, J.F. Garcia-Reyes, A.R. Fernandez-Alba, Anal. Chem. 9372:79 (27). [1]. M.M. Gomez-Ramos, A. Perez-Parada, J.F. Garcia-Reyes, A.R. Fernandez-Alba, A. Aguera J. Chromatogr. A 82:1218 (211). [11]. E. Garcia-Lor, J.V. Sancho, F. Hernandez, J. Chromatogr. A 626:1217 (21). [12]. Z.L. Zhang, J.L. Zhou, J. Chromatogr. A 25:1154 (27). [13]. M. Gros, M. Petrovic, D. Barcelo, Talanta 684:7 (26). [14]. I. Ferrer, E.M. Thurman, J. Chromatogr. A 5684:1217 (21). [15]. L. Novakova, D. Satinsky, P. Solich, Trends Anal. Chem. 352:27 (28). [16]. X.-S. Miao, C.D. Metcalfe, J. Chromatogr. A 133:998 (23).

Εργαστηριακή άσκηση μαθήματος «Σύγχρονες Αναλυτικές Τεχνικές»

Εργαστηριακή άσκηση μαθήματος «Σύγχρονες Αναλυτικές Τεχνικές» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Εργαστηριακή άσκηση μαθήματος «Σύγχρονες Αναλυτικές Τεχνικές» Προσδιορισμός Diuron σε θαλασσινό νερό με υγροχρωματογραφία διαδοχική φασματομετρία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ. Δρ. Γ. Ε. Μηλιάδης. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς g.miliadis@bpi.

ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ. Δρ. Γ. Ε. Μηλιάδης. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς g.miliadis@bpi. ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ Δρ. Γ. Ε. Μηλιάδης Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς g.miliadis@bpi.gr Σχεδιασμός αναλυτικών μεθόδων: Οι παράγοντες που πρέπει να ληφθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ - ΥΓΡΗ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ - ΥΓΡΗ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ - ΥΓΡΗ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ Γενικά Η χρωµατογραφία είναι µια από τις σηµαντικότερες τεχνικές διαχωρισµού και µέθοδος ποιοτικής και ποσοτικής ανάλυσης, που βρίσκει εφαρµογές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Αναλυτική Μέθοδος- Αναλυτικό Πρόβλημα. Ανάλυση, Προσδιορισμός και Μέτρηση. Πρωτόκολλο. Ευαισθησία Μεθόδου. Εκλεκτικότητα. Όριο ανίχνευσης (limit of detection, LOD).

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Οι Ενόργανες Μέθοδοι Ανάλυσης είναι σχετικές μέθοδοι και σχεδόν στο σύνολο τους παρέχουν την αριθμητική τιμή μιας φυσικής ή φυσικοχημικής ιδιότητας, η

Διαβάστε περισσότερα

3/12/2014 ΑΜΙΣΟΥΛΠΡΙΔΗ " ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΝΕΥΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ (ΑΜΙΣΟΥΛΠΡΙΔΗ)ΣΕ ΑΙΜΑ ΚΑΙ ΟΥΡΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ GC/MS " AΜΙΣΟΥΛΠΡΙΔΗ-ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

3/12/2014 ΑΜΙΣΟΥΛΠΡΙΔΗ  ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΝΕΥΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ (ΑΜΙΣΟΥΛΠΡΙΔΗ)ΣΕ ΑΙΜΑ ΚΑΙ ΟΥΡΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ GC/MS  AΜΙΣΟΥΛΠΡΙΔΗ-ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΚΡIΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤHΜΙΟ ΘΡAΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Κλινική Φαρμακολογία και Θεραπευτική» " ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΝΕΥΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ (ΑΜΙΣΟΥΛΠΡΙΔΗ)ΣΕ ΑΙΜΑ ΚΑΙ ΟΥΡΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ GC/MS

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και επικύρωση μεθόδου ειδικής για τον έλεγχο σταθερότητας (stabilityindicating

Ανάπτυξη και επικύρωση μεθόδου ειδικής για τον έλεγχο σταθερότητας (stabilityindicating Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ Τομέας Φαρμακευτικής Χημείας Ανάπτυξη και επικύρωση μεθόδου ειδικής για τον έλεγχο σταθερότητας (stabilityindicating assay method) Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΜΑΖΩΝ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ

ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΜΑΖΩΝ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΜΑΖΩΝ Ίσως η τεχνική με τη μεγαλύτερη ποικιλία εφαρμογών και την εντυπωσιακότερη ανάπτυξη την τελευταία δεκαετία. Η τεχνική MS παρέχει πληροφορίες σχετικά με: Τη στοιχειακή σύσταση του δείγματος

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχοι. Τη συγκέντρωση του φαρμάκου σε δείγμα ιστού ή βιολογικού υγρού

Έλεγχοι. Τη συγκέντρωση του φαρμάκου σε δείγμα ιστού ή βιολογικού υγρού Έλεγχοι Τη συγκέντρωση του φαρμάκου σε δείγμα ιστού ή βιολογικού υγρού Το ρυθμό απελευθέρωσης του φαρμάκου από το σκεύασμα Έλεγχο ταυτότητας και καθαρότητας της πρώτης ύλης και των εκδόχων( βάση προδιαγραφών)

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος ποιότητας φαρμακευτικών αναλύσεων

Έλεγχος ποιότητας φαρμακευτικών αναλύσεων Έλεγχος ποιότητας φαρμακευτικών αναλύσεων Ιωάννης Τσαγκατάκης, Ph.D. Κατερίνα Κανάκη, Ph.D. ΙΕΚ Ιεράπετρας, Βοηθός Φαρμακείου Το α και το ω μιας φαρμακευτικής ανάλυσης περιλαμβάνει μια ξεκάθαρη στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος Το περιβάλλον Περιβάλλον και οικολογική ισορροπία Η ροή της ενέργειας στο περιβάλλον... 20

Πρόλογος Το περιβάλλον Περιβάλλον και οικολογική ισορροπία Η ροή της ενέργειας στο περιβάλλον... 20 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος... 7 1. Το περιβάλλον... 19 1.1 Περιβάλλον και οικολογική ισορροπία... 19 1.2 Η ροή της ενέργειας στο περιβάλλον... 20 2. Οι μικροοργανισμοί... 22 2.1 Γενικά... 22 2.2 Ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ HPLC

ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ HPLC ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ HPLC ΥΓΡΗ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (HPLC) ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΗΛΗ / ΣΤΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ Επίπεδη, μήκους 3-25 cm και διαμέτρου 0,5-5 mm. Μικροπορώδη σωματίδια πηκτής διοξειδίου

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός Αναλυτικής Χημείας

Ορισμός Αναλυτικής Χημείας Ορισμός Αναλυτικής Χημείας Αναλυτική Χημεία ορίζεται ως ο επιστημονικός κλάδος, που αναπτύσσει και εφαρμόζει μεθόδους, όργανα και στρατηγικές, για να δώσει πληροφορίες σχετικά με τη σύσταση και φύση υλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΑΥΤΩΝ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΟΥΚΟΥΜΗΣ Ε. ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φασματομετρία μαζών. Αρχή Οργανολογία Τεχνικές Ομολυτική ετερολυτική σχάση Εφαρμογές GC/MS, LC/MS ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΜΑΖΩΝ ΟΡΙΣΜΟΙ

Φασματομετρία μαζών. Αρχή Οργανολογία Τεχνικές Ομολυτική ετερολυτική σχάση Εφαρμογές GC/MS, LC/MS ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΜΑΖΩΝ ΟΡΙΣΜΟΙ Φασματομετρία μαζών Αρχή Οργανολογία Τεχνικές Ομολυτική ετερολυτική σχάση Εφαρμογές GC/MS, LC/MS ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΜΑΖΩΝ ΟΡΙΣΜΟΙ 2 Εφαρμογές 1) Επαλήθευση ή διερεύνηση οργανικών ενώσεων κατά τη συνθετική τους

Διαβάστε περισσότερα

Δειγματοληψία νερών ανθρώπινης κατανάλωσης, εσωτερικών υδάτων και αποβλήτων για χημικό έλεγχο. Γκαγτζής Δημήτριος Βιοχημικός, MSc Π.Ε.Δ.Υ.

Δειγματοληψία νερών ανθρώπινης κατανάλωσης, εσωτερικών υδάτων και αποβλήτων για χημικό έλεγχο. Γκαγτζής Δημήτριος Βιοχημικός, MSc Π.Ε.Δ.Υ. Δειγματοληψία νερών ανθρώπινης κατανάλωσης, εσωτερικών υδάτων και αποβλήτων για χημικό έλεγχο Γκαγτζής Δημήτριος Βιοχημικός, MSc Π.Ε.Δ.Υ. Θεσσαλίας Βασικές Έννοιες Δειγματοληψία Η δειγματοληψία αφορά στη

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματική διαδικασία προσδιορισμού ιοντικής σύστασης ατμοσφαιρικών σωματιδίων

Πειραματική διαδικασία προσδιορισμού ιοντικής σύστασης ατμοσφαιρικών σωματιδίων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ Τομέας Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών Εργαστήριο Επιστήμης και Τεχνολογίας Προστασίας του Περιβάλλοντος στη Μεταλλουργία και Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ. ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΨΑΡΡΑ Τμήμα Βιοχημείας κ Βιοτεχνολογίας

ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ. ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΨΑΡΡΑ Τμήμα Βιοχημείας κ Βιοτεχνολογίας ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΨΑΡΡΑ Τμήμα Βιοχημείας κ Βιοτεχνολογίας ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΨΑΡΡΑ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Αντλία Στήλη Υγρό Έκλουσης Συλλέκτης κλασμάτων ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Δρ. Νικόλας Φωκιαλάκης Επίκουρος Καθηγητής Τομέα Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ HPLC system ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ELQA. Καθαρισμός ύδατος από βαρέα μέταλλα με καινοτόμα τεχνολογία. Ερευνητικό εργαστήριο Food InnovaLab 1

ΗΜΕΡΙΔΑ ELQA. Καθαρισμός ύδατος από βαρέα μέταλλα με καινοτόμα τεχνολογία. Ερευνητικό εργαστήριο Food InnovaLab 1 Καθαρισμός ύδατος από βαρέα μέταλλα με καινοτόμα τεχνολογία Σταύρος Λαλάς*, Βασίλειος Αθανασιάδης και Όλγα Γκορτζή Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ερευνητικό εργαστήριο Food InnovaLab 1 Βαρέα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση µε έγχυση του δείγµατος σε συνεχή ροή (Flow Injection Analysis, FIA)

Ανάλυση µε έγχυση του δείγµατος σε συνεχή ροή (Flow Injection Analysis, FIA) Ανάλυση µε έγχυση του δείγµατος σε συνεχή ροή (Flow Injection Analysis, FIA) H ιστορική εξέλιξη των αυτόµατων µεθόδων ανάλυσης Κλασική ανάλυση Ασυνεχής αυτόµατη ανάλυση Ανάλυση συνεχούς ροής? Τα πλεονεκτήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση των Χημικών Βλαπτικών Παραγόντων Βιομηχανία διαμόρφωσης πλαστικών

Εκτίμηση των Χημικών Βλαπτικών Παραγόντων Βιομηχανία διαμόρφωσης πλαστικών Εκτίμηση των Χημικών Βλαπτικών Παραγόντων Βιομηχανία διαμόρφωσης πλαστικών Ξενοφών Κομηνός Χημικός M.Sc. Εργαστήριο Αναλυτικής Τοξικολογίας ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Συλλογή πληροφοριών 1. Εταιρίες (τεχνικός ασφάλειας,

Διαβάστε περισσότερα

Επίκουρος Καθηγητής Π. Μελίδης

Επίκουρος Καθηγητής Π. Μελίδης Χαρακτηριστικά υγρών αποβλήτων Επίκουρος Καθηγητής Π. Μελίδης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Εργαστήριο Διαχείρισης και Τεχνολογίας Υγρών Αποβλήτων Τα υγρά απόβλητα μπορεί να προέλθουν από : Ανθρώπινα απόβλητα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ

ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ Εισαγωγή ΙΣΤΟΡΙΚΉ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Ο Ρώσος βοτανολόγος M.S. Tswett χρησιμοποίησε για πρώτη φορά τη χρωματογραφία για τον διαχωρισμό διαφόρων φυτικών χρωστικών με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΗΣ ΣΤΡΟΥΒΙΤΗ

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΗΣ ΣΤΡΟΥΒΙΤΗ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΗΣ ΣΤΡΟΥΒΙΤΗ Αλίκη Κόκκα και Ευάγγελος Διαμαντόπουλος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείο Κρήτης PhoReSe: Ανάκτηση Φωσφόρου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΡΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ. Με εφαρμογή υψηλής πίεσης η κινητή φάση διέρχεται μέσα από τη στατική ΥΓΡΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ (HPLC)

ΥΓΡΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ. Με εφαρμογή υψηλής πίεσης η κινητή φάση διέρχεται μέσα από τη στατική ΥΓΡΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ (HPLC) ΥΓΡΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΥΓΡΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ XΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΙΝΗΤΗ ΦΑΣΗ: Υγρό ΣΤΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ: 1. Στερεά σωματίδια Χρωματογραφία υγρού-στερεού (Χρωματογραφία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΓΡΗΣ ΕΚΧΥΛΙΣΗΣ Ελένη Παντελή, Υποψήφια Διδάκτορας Γεωργία Παππά, Δρ. Χημικός Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

TOMIXX (ΠΕΝΕΚ/0609/24)

TOMIXX (ΠΕΝΕΚ/0609/24) TOMIXX (ΠΕΝΕΚ/0609/24) Ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων για την εκτίμηση των επιπτώσεων πολυσύνθετων χημικών μειγμάτων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία Ποια η υφιστάμενη κατάσταση στην Κύπρο σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση των Χημικών Βλαπτικών Παραγόντων Βιομηχανία παραγωγής χρωμάτων

Εκτίμηση των Χημικών Βλαπτικών Παραγόντων Βιομηχανία παραγωγής χρωμάτων Εκτίμηση των Χημικών Βλαπτικών Παραγόντων Βιομηχανία παραγωγής χρωμάτων Ξενοφών Κομηνός Χημικός M.Sc. Εργαστήριο Αναλυτικής Τοξικολογίας ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Συλλογή πληροφοριών 1. Εταιρίες (τεχνικός ασφάλειας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Πηγή: Mr.Matteo Villa HAR srl. Επιµέλεια: Κων/νος I. Νάκος SHIELCO Ltd Σελίδα 1/5 O οίκος HAR srl, Ιταλίας εξειδικεύεται στον σχεδιασµό

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική αναφορά μεθοδολογίας επεξεργασίας δειγμάτων οργανικών βιοδεικτών

Τεχνική αναφορά μεθοδολογίας επεξεργασίας δειγμάτων οργανικών βιοδεικτών Τεχνική αναφορά μεθοδολογίας επεξεργασίας δειγμάτων οργανικών βιοδεικτών 1. Αναλυτική μεθοδολογία Για την ποιοτικό και ποσοτικό προσδιορισμό του οργανικού υλικού στα δείγματα που συλλέχθηκαν, αναπτύχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός υδρογονανθράκων Ορυκτελαίου σε Φυτικά Έλαια

Προσδιορισμός υδρογονανθράκων Ορυκτελαίου σε Φυτικά Έλαια Γενικό Χημείο του Κράτους Εργαστήριο της Δ/νσης Τροφίμων Εργαστήριο του Α Τμ. Δ ΧΥ Αθηνών ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Προσδιορισμός υδρογονανθράκων Ορυκτελαίου σε Φυτικά Έλαια Δείγμα 1 g

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 8 (ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ) ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 8 (ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ) ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 8 (ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ) ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Με τον όρο αυτό ονοµάζουµε την τεχνική ποιοτικής και ποσοτικής ανάλυσης ουσιών µε βάση το µήκος κύµατος και το ποσοστό απορρόφησης της ακτινοβολίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΩΝ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΤΟΞΙΚΩΝ 0ΥΣΙΩΝ ΣΕ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΕΞΡΙΑ Ε.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΩΝ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΤΟΞΙΚΩΝ 0ΥΣΙΩΝ ΣΕ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΕΞΡΙΑ Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΩΝ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΤΟΞΙΚΩΝ 0ΥΣΙΩΝ ΣΕ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΑΛΕΞΡΙΑ Ε. ΒΥΜΙΩΤΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι η μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΧΝΗΘΕΤΕΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΧΝΗΘΕΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΧΝΗΘΕΤΕΣ Οι απαντήσεις σε όλα τα πεδία οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη και να είναι σύμφωνες με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς. Για κάθε πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Περιεχόμενα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΤΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ... 3 1.1.1 Το βιοαέριο στην Ελλάδα... 6 1.2 ΛΥΜΑΤΑ ΧΟΙΡΟΣΤΑΣΙΟΥ... 8 1.2.1 Σύσταση των λυμάτων χοιροστασίου... 8 1.2.1.1 Νερό... 8

Διαβάστε περισσότερα

Χρωµατογραφικές µέθοδοι διαχωρισµού

Χρωµατογραφικές µέθοδοι διαχωρισµού Χρωµατογραφικές µέθοδοι διαχωρισµού Εισαγωγή Ε. Μπακέας 2011 Χρωµατογραφία: ποικιλία µεθόδων διαχωρισµού µίγµατος ουσιών µε παραπλήσιες χηµικές ιδιότητες Βασίζεται στη διαφορετική κατανοµή των ουσιών µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΓΕ 11: Παραγωγή αλάτων Ni από μέταλλο Ni

1. ΣΓΕ 11: Παραγωγή αλάτων Ni από μέταλλο Ni 1. ΣΓΕ 11: Κύκλος ζωής Σύντομος ελεύθερος τίτλος Τελική χρήση ΜΧ μετάλλου νικελίου Παραγωγή αλάτων Ni προς χρήση στην παραγωγή καταλυτών Συστηματικός τίτλος βασισμένος στην περιγραφή χρήσης ΤΧ: TX 9: Παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 4 η : Χρωματογραφία

Άσκηση 4 η : Χρωματογραφία Άσκηση 4 η : ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Εκχύλιση - Διήθηση Διαχωρισμός-Απομόνωση 2. Φασματοφωτομετρία Ποσοτικός Προσδιορισμός 3. Ποτενσιομετρία Ηλεκτροχημεία 4. Διαχωρισμός-Απομόνωση 5. Ταυτοποίηση Σακχάρων Χαρακτηριστικές

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Οργανικής Χημείας. Εργαστήριο Χημείας Laboratory of Chemistry

Εργαστήριο Οργανικής Χημείας. Εργαστήριο Χημείας Laboratory of Chemistry Εργαστήριο Οργανικής Χημείας Laboratory of Chemistry ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Υπεύθυνοι Εργαστηρίου: Πέτρος Α. Ταραντίλης, Αναπλ. Καθηγητής Χρήστος Παππάς, Επίκ. Καθηγητής Υπεύθυνοι Ομάδων: Αν. Καθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ενόργανη Ανάλυση Εργαστήριο. Πέτρος Α. Ταραντίλης Χρήστος Παππάς

Ενόργανη Ανάλυση Εργαστήριο. Πέτρος Α. Ταραντίλης Χρήστος Παππάς Ενόργανη Ανάλυση Εργαστήριο Υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης Πέτρος Α. Ταραντίλης Χρήστος Παππάς Υγρή χρωματογραφία: Στατική φάση: στερεό πορώδες υλικό ή υγρό καθηλωμένο σε στερεό υπόστρωμα, Κινητή φάση:

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 3η. Μέθοδοι Διαχωρισμού. Τμήμα ΔΕΑΠΤ - Εργαστήριο Γενικής Χημείας

Άσκηση 3η. Μέθοδοι Διαχωρισμού. Τμήμα ΔΕΑΠΤ - Εργαστήριο Γενικής Χημείας Άσκηση 3η Μέθοδοι Διαχωρισμού 1 2 Θεωρητικό μέρος Χρήση των μεταβολών των φάσεων στην ανάλυση Οι ουσίες λειώνουν και βράζουν σε ορισμένες θερμοκρασίες, αλλάζοντας έτσι μορφή από στερεή σε υγρή ή από υγρή

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευαστικό διαχωρισμό πολλών ουσιών με κατανομή μεταξύ των δύο διαλυτών.

Παρασκευαστικό διαχωρισμό πολλών ουσιών με κατανομή μεταξύ των δύο διαλυτών. 1. ΕΚΧΥΛΙΣΗ Η εκχύλιση είναι μία από τις πιο συνηθισμένες τεχνικές διαχωρισμού και βασίζεται στην ισορροπία κατανομής μιας ουσίας μεταξύ δύο φάσεων, που αναμιγνύονται ελάχιστα μεταξύ τους. Η ευρύτητα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ-ΕΚΧΥΛΙΣΗ

ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ-ΕΚΧΥΛΙΣΗ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ Οι περισσότερες τεχνικές της χημικής ανάλυσης απαιτούν το διαχωρισμό της προς προσδιορισμό ουσίας (αναλυτής-analyte) από ένα μίγμα διαφορετικών συστατικών τα οποία παρεμποδίζουν την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Υπεύθυνος Εργαστηρίου: Δρ. Πέτρος Α. Ταραντίλης, Λέκτορας Δρ. Χρήστος Παππάς, Λέκτορας (βάσει Ν. 407/80) Δρ. Σοφία Κουλοχέρη, Επιστημονικός συνεργάτης Δρ. Αναστασία Μίχου, Επιστημονικός συνεργάτης Βάση

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων Ενότητα 8: Εκχύλιση, 1ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Σταύρος Π. Γιαννιώτης, Καθηγητής Μηχανικής Τροφίμων Μαθησιακοί Στόχοι Τύποι εκχύλισης

Διαβάστε περισσότερα

Εκχύλιση Στερεάς Φάσης. Χρήστος Παππάς - Επίκουρος καθηγητής

Εκχύλιση Στερεάς Φάσης. Χρήστος Παππάς - Επίκουρος καθηγητής Solid-Phase Extraction, SPE Πέτρος Ταραντίλης- Αναπληρωτής καθηγητής Χρήστος Παππάς - Επίκουρος καθηγητής Η εκχύλιση στερεάς φάσης (solid phase extraction, SPE) αποτελεί μια ευρύτατα χρησιμοποιούμενη σύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ Α. Θεωρητικό μέρος 1. Χρήση των μεταβολών των φάσεων στην ανάλυση Η μελέτη της χημικής ανάλυσης αρχίζει με μια από τις

ΑΣΚΗΣΗ 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ Α. Θεωρητικό μέρος 1. Χρήση των μεταβολών των φάσεων στην ανάλυση Η μελέτη της χημικής ανάλυσης αρχίζει με μια από τις ΑΣΚΗΣΗ 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ Α. Θεωρητικό μέρος 1. Χρήση των μεταβολών των φάσεων στην ανάλυση Η μελέτη της χημικής ανάλυσης αρχίζει με μια από τις παλιότερες παρατηρήσεις : Οι ουσίες λειώνουν και βράζουν

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων

Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων (DO - BOD - COD - TOC) Χ. Βασιλάτος Οργανική ύλη Αποξυγόνωση επιφανειακών και υπογείων υδάτων Οι οργανικές ύλες αποτελούν πολύ σοβαρό ρύπο,

Διαβάστε περισσότερα

1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Αναλυτική χημεία ορίζεται ως ο επιστημονικός κλάδος που αναπτύσσει και εφαρμόζει μεθόδους, όργανα και στρατηγικές για να δώσει πληροφορίες σχετικά με τη σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ οργανικών, οργανομεταλλικών και ανόργανων ουσιών. Ο ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΗ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΖΥΜΙΚΗ ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΧΛΩΡΟΠΡΟΠΑΝΟΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΒΑΚΤΗΡΙΟ PSEUDOMONAS PUTIDA DSM437

ΕΝΖΥΜΙΚΗ ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΧΛΩΡΟΠΡΟΠΑΝΟΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΒΑΚΤΗΡΙΟ PSEUDOMONAS PUTIDA DSM437 1 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΠΑΤΡΑ, 4-6 ΙΟΥΝΙΟΥ, 215. ΕΝΖΥΜΙΚΗ ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΧΛΩΡΟΠΡΟΠΑΝΟΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΒΑΚΤΗΡΙΟ PSEUDOMONAS PUTIDA DSM437 Κ. Κόντη, Δ. Μαμμά, Δ. Κέκος Σχολή Χημικών

Διαβάστε περισσότερα

(YΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ) ΥΓΡΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ (HIGH PERFORMANCE) LIQUID CHROMATOGRAPHY ΑΘΗΝΑ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

(YΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ) ΥΓΡΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ (HIGH PERFORMANCE) LIQUID CHROMATOGRAPHY ΑΘΗΝΑ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 (YΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ) ΥΓΡΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ (HIGH PERFORMANCE) LIQUID CHROMATOGRAPHY ΑΘΗΝΑ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΥΓΡΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ Ονομάζεται έτσι επειδή η κινητή φάση είναι υγρή. Η στατική φάση μπορεί να είναι στερεά

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτόμες τεχνολογίες στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων από τυροκομεία

Καινοτόμες τεχνολογίες στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων από τυροκομεία Dialynas S.A. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ελ. Βενιζέλου 15, 73100, Χανιά Τηλ. 28210-51250, fax. 28210-51260 www.dialynas.com, dk@dialynas.com Καινοτόμες τεχνολογίες στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων από τυροκομεία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.. ΠΑΤΡΩΝΑΣ AQUACHEM ΕΠΕ, Αµαζόνων 1, Καλαµαριά 55133, E-mail: info@aquachem.gr ΜΟΝΑ ΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ Το νερό

Διαβάστε περισσότερα

http://www.oc-praktikum.de

http://www.oc-praktikum.de NP 506 Οξείδωση του ανθρακενίου σε ανθρακινόνη KMn /Al C H 0 KMn C H 8 (78.) (58.0) (08.) Bιβλιογραφία Nüchter, M., ndruschka, B., Trotzki, R., J. Prakt. Chem. 000,, No. 7 Ταξινόµηση Τύποι αντιδράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ Γραμμομοριακή συγκέντρωση διαλυμάτων

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ Γραμμομοριακή συγκέντρωση διαλυμάτων ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ Γραμμομοριακή συγκέντρωση διαλυμάτων Συγκέντρωση διαλύματος: ποσότητα διαλυμένης ουσίας σε καθορισμένη ποσότητα διαλύματος Αραιό διάλυμα: μικρή συγκέντρωση διαλυμένης ουσίας Πυκνό

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός το. φλψ Στάδια επεξεργασίας λυμάτων ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ?

Ορισμός το. φλψ Στάδια επεξεργασίας λυμάτων ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ? ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ? Ο βιολογικος καθαρισμος αφορα την επεξεργασια λυματων, δηλαδη τη διαδικασια μεσω της οποιας διαχωριζονται οι μολυσματικες ουσιες από

Διαβάστε περισσότερα

Πέτρος Ταραντίλης- Αναπληρωτής καθηγητής Χρήστος Παππάς -Επίκουρος ρς καθηγητής

Πέτρος Ταραντίλης- Αναπληρωτής καθηγητής Χρήστος Παππάς -Επίκουρος ρς καθηγητής Instrumental Chemical Analysis Πέτρος Ταραντίλης- Αναπληρωτής καθηγητής Χρήστος Παππάς -Επίκουρος ρς καθηγητής Οι σπουδαστές και οι επιστήμονες των κλάδων: Χημείας, Βιολογίας, Γεωπονίας, Γεωλογίας, Φαρμακευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις / Παρατηρήσεις επί Σχεδίου Διακήρυξης Έργου

Προτάσεις / Παρατηρήσεις επί Σχεδίου Διακήρυξης Έργου ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΧΒΡΠ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Reagent Β: n º 1 φιαλίδιο x 5 ml.υγρό αντιδραστήριο, έτοιμο προς χρήση.

Reagent Β: n º 1 φιαλίδιο x 5 ml.υγρό αντιδραστήριο, έτοιμο προς χρήση. -Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Διαγνωστική ανοσονεφελομετρική εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό Συμπληρώματος ( C3 ) σε ανθρώπινο ορό ή πλάσμα με το σύστημα EasyNeph.

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 3η. Μέθοδοι Διαχωρισμού. Τμήμα ΔΕΑΠΤ - Εργαστήριο Γενικής Χημείας

Άσκηση 3η. Μέθοδοι Διαχωρισμού. Τμήμα ΔΕΑΠΤ - Εργαστήριο Γενικής Χημείας Άσκηση 3η Μέθοδοι Διαχωρισμού 1 2 Θεωρητικό μέρος Χρήση των μεταβολών των φάσεων στην ανάλυση Οι ουσίες λειώνουν και βράζουν σε ορισμένες θερμοκρασίες, αλλάζοντας έτσι μορφή από στερεή σε υγρή ή από υγρή

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη αναερόβιας βιοcnοδόμησης υγρών αποβλήτων υψηλού COD με ηλεκτρολυτική προ επεξεργασία

Μελέτη αναερόβιας βιοcnοδόμησης υγρών αποβλήτων υψηλού COD με ηλεκτρολυτική προ επεξεργασία Μελέτη αναερόβιας βιοcnοδόμησης υγρών αποβλήτων υψηλού COD με ηλεκτρολυτική προ επεξεργασία Νiαρϊα Πατώνη Γεωπόνος M.Sc Εργαστήριο Βιοχημικής Μηχανικής και Περιβαλλοντικής Βιοτεχνολογίας Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

BIO OXIMAT. Ολοκληρωμένο Σύστημα Καθαρισμού Υγρών Αποβλήτων Και Ανάκτησης Νερού Πλύσης Για Πλυντήρια Οχημάτων

BIO OXIMAT. Ολοκληρωμένο Σύστημα Καθαρισμού Υγρών Αποβλήτων Και Ανάκτησης Νερού Πλύσης Για Πλυντήρια Οχημάτων BIO OXIMAT Ολοκληρωμένο Σύστημα Καθαρισμού Υγρών Αποβλήτων Και Ανάκτησης Νερού Πλύσης Για Πλυντήρια Οχημάτων Περιγραφή συστήματος BIO OXIMAT Το σύστημα BIO OXIMAT KP του οίκου ENEKA ACTIVA είναι μια ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ Γ4 ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΣΠΙΡΙΝΗΣ ΣΕ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΥΓΡΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ Γ4 ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΣΠΙΡΙΝΗΣ ΣΕ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΥΓΡΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗ Γ4 ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΣΠΙΡΙΝΗΣ ΣΕ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΥΓΡΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Σκοπός της άσκησης Η εισαγωγή των φοιτητών στη χρήση και λειτουργία του υγροχρωματογράφου

Διαβάστε περισσότερα

MASS SPECTROMETRY ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΜΑΖΩΝ

MASS SPECTROMETRY ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΜΑΖΩΝ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΜΑΖΩΝ MASS SPECTROMETRY 100 279 50 238 308 0 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΜΑΖΩΝ Ίσως η τεχνική με τη μεγαλύτερη ποικιλία εφαρμογών και την εντυπωσιακότερη ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική και Ανάπτυξη Διεργασιών 7ο Εξάμηνο, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ ΥΓΡΗ ΕΚΧΥΛΙΣΗ

Μηχανική και Ανάπτυξη Διεργασιών 7ο Εξάμηνο, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ ΥΓΡΗ ΕΚΧΥΛΙΣΗ Μηχανική και Ανάπτυξη Διεργασιών 7ο Εξάμηνο, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ ΥΓΡΗ ΕΚΧΥΛΙΣΗ Η υγρή εκχύλιση βρίσκει εφαρμογή όταν. Η σχετική πτητικότητα των συστατικών του αρχικού διαλύματος είναι κοντά στη

Διαβάστε περισσότερα

Η ποιότητα συναντά την αποδοτικότητα. Φασματοφωτόμετρο DR6000 UV-VIS

Η ποιότητα συναντά την αποδοτικότητα. Φασματοφωτόμετρο DR6000 UV-VIS Η ποιότητα συναντά την αποδοτικότητα Φασματοφωτόμετρο DR6000 UV-VIS Συνδυασμός ποιότητας και οικονομικής απόδοσης Το νέο φασματοφωτόμετρο DR6000 UV-VIS παρέχει κορυφαία απόδοση στις εργαστηριακές διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος και η σημασία των μοριακών τεχνικών στον έλεγχο των. μικροβιολογικών παραμέτρων σε περιβαλλοντικά δείγματα για την προστασία

Ο ρόλος και η σημασία των μοριακών τεχνικών στον έλεγχο των. μικροβιολογικών παραμέτρων σε περιβαλλοντικά δείγματα για την προστασία Ο ρόλος και η σημασία των μοριακών τεχνικών στον έλεγχο των μικροβιολογικών παραμέτρων σε περιβαλλοντικά δείγματα για την προστασία της Δημόσιας Υγείας Α. Βανταράκης Εργαστήριο Υγιεινής, Ιατρική Σχολή,

Διαβάστε περισσότερα

denitrification in oxidation ditch) mg/l.

denitrification in oxidation ditch) mg/l. 2.3 Συνοπτική εξέταση των συστηµάτων απονιτροποίησης Αρχική προτεταµένη απονιτροποίηση Η πρώτη λύση για µία µονάδα προτεταµένης απονιτροποίησης προτάθηκε από τους Ludzack και Εttinger (1962). Το εισερχόµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (INSTRUMENTAL METHODS OF ANALYSIS)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (INSTRUMENTAL METHODS OF ANALYSIS) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (INSTRUMENTAL METHODS OF ANALYSIS) ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ (Ποιοτική Ανάλυση/ Ποσοτική Ανάλυση) Κλασσική Χημική Ανάλυση Ενόργανη Χημική Ανάλυση Σταθμική

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα της επίδρασης του AgI στο νερό και στο έδαφος

Αποτελέσματα της επίδρασης του AgI στο νερό και στο έδαφος Αποτελέσματα της επίδρασης του AgI στο νερό και στο έδαφος ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ CHEM Α.Ν. Ανθεμίδης, Γ.Α. Ζαχαριάδης, Ι.Α. Στράτης, Α.Γ. Ζαχαριάδης, Β. Κατσικά, A Εργ. Αναλυτικής Χημείας, Τμήμα Χημείας, Αριστοτέλειο

Διαβάστε περισσότερα

Αυτoϊοντισμός του νερού ph

Αυτoϊοντισμός του νερού ph Αυτoϊοντισμός του νερού ph Το καθαρό νερό είναι ηλεκτρολύτης; Το καθαρό νερό είναι ομοιοπολική ένωση και θα περιμέναμε να είναι μην εμφανίζει ηλεκτρική αγωγιμότητα. Μετρήσεις μεγάλης ακρίβειας όμως έδειξαν

Διαβάστε περισσότερα

-Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

-Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ -Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Διαγνωστική ανοσονεφελομετρική εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της σερουλοπλασμίνης ( CER ) σε ανθρώπινο ορό ή πλάσμα με το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

2. Ατομικά βάρη στοιχείων από φάσματα μάζας

2. Ατομικά βάρη στοιχείων από φάσματα μάζας Σκοπός 2. Ατομικά βάρη στοιχείων από φάσματα μάζας Με βάση το φάσμα του αερίου νέου (Ne) και την εκατοστιαία φυσική αναλογία των ισοτόπων του, θα βρείτε μια μέθοδο μέτρησης των ισοτοπικών αφθονιών από

Διαβάστε περισσότερα

Bιολογικός καθαρισµός Aqua-Simplex pionier / business / solo

Bιολογικός καθαρισµός Aqua-Simplex pionier / business / solo Bιολογικός καθαρισµός Aqua-Simplex pionier / business / solo Οικονοµικός Εύκολος στη συντήρηση Άοσµος και διακριτικός Σίγουρος στην απόδοση Πιστοποιηµένος Μια µικρή επένδυση µε µεγάλο όφελος Βιολογικός

Διαβάστε περισσότερα

συστήματα προαπονιτροποίησης είναι η δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την ανάπτυξη νηματοειδών μικροοργανισμών.

συστήματα προαπονιτροποίησης είναι η δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την ανάπτυξη νηματοειδών μικροοργανισμών. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το σύστημα ενεργού ιλύος είναι το πιο διαδεδομένο και αποτελεσματικό σύστημα βιολογικής επεξεργασίας αστικών λυμάτων, όσον αφορά τόσο στην ποιότητα εκροής όσο και στην οικονομία του. Αναπτύχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

1007 Σύνθεση της 2,4,6-τριβρωµοανιλίνης από το 4- βρωµοακετανιλίδιο

1007 Σύνθεση της 2,4,6-τριβρωµοανιλίνης από το 4- βρωµοακετανιλίδιο 1007 Σύνθεση της 2,4,6-τριβρωµοανιλίνης από το 4- βρωµοακετανιλίδιο O HN CH 3 NH 2 NH 2 KOH 2 C 8 H 8 NO C 6 H 6 N C 6 H 4 3 N (214.1) (56.1) (172.0) (159.8) (329.8) Ταξινόµηση Τύποι αντιδράσεων και τάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΣΠΑΣΗ ΤΟΥ FENHEXAMID ΣΕ Υ ΑΤΙΚΑ ΙΑΛΥΜΑΤΑ TIO 2 : ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΙΑΣΠΑΣΗΣ, ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΙΑΣΠΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΣΠΑΣΗ ΤΟΥ FENHEXAMID ΣΕ Υ ΑΤΙΚΑ ΙΑΛΥΜΑΤΑ TIO 2 : ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΙΑΣΠΑΣΗΣ, ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΙΑΣΠΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΣΠΑΣΗ ΤΟΥ FENHEXAMID ΣΕ Υ ΑΤΙΚΑ ΙΑΛΥΜΑΤΑ TIO 2 : ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΙΑΣΠΑΣΗΣ, ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΙΑΣΠΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ Λαµπροπούλου. 1, Κωνσταντίνου Ι. 2, Αλµπάνης Τ. 3 και Fernández-alba

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στους αναλυτικούς διαχωρισμούς

Εισαγωγή στους αναλυτικούς διαχωρισμούς Εισαγωγή στους αναλυτικούς διαχωρισμούς Διαχωρισμός: απομόνωση του αναλύτη από πιθανές παρεμποδίζουσες ουσίες καταβύθιση απόσταξη εκχύλιση Εισαγωγή στους αναλυτικούς διαχωρισμούς Κλασική εκχύλιση [S] οργ

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηρισμός των στερεών ιζημάτων ανάκτησης φωσφόρου Μελέτη βιοδιαθεσιμότητας του παραγόμενου προϊόντος

Χαρακτηρισμός των στερεών ιζημάτων ανάκτησης φωσφόρου Μελέτη βιοδιαθεσιμότητας του παραγόμενου προϊόντος ΠΡΑΞΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» Δευτέρα 25 Μαΐου, 2015 Ημερίδα - Κ.Ε.Δ.Ε.Α. Θεσσαλονίκη Χαρακτηρισμός των στερεών ιζημάτων ανάκτησης φωσφόρου

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός της διαλυτότητας στο νερό στερεών ουσιών - Φύλλο εργασίας

Προσδιορισμός της διαλυτότητας στο νερό στερεών ουσιών - Φύλλο εργασίας Προσδιορισμός της διαλυτότητας στο νερό στερεών ουσιών - Φύλλο εργασίας Γνωστικό αντικείμενο: Τάξη Διδακτική ενότητα Απαιτούμενος χρόνος Διαλυτότητα ουσιών σε υγρούς διαλύτες B Γυμνασίου Ενότητα 2: ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτική Μονάδα Ανακύκλωσης Πολυμερών με Επιλεκτική Διάλυση/Ανακαταβύθιση

Πιλοτική Μονάδα Ανακύκλωσης Πολυμερών με Επιλεκτική Διάλυση/Ανακαταβύθιση Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χημικών Μηχανικών Τομέας ΙΙ - Εργαστήριο Θερμοδυναμικής & Φαινομένων Μεταφοράς Πιλοτική Μονάδα Ανακύκλωσης Πολυμερών με Επιλεκτική Διάλυση/Ανακαταβύθιση Γεωργία Παππά,

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός: ΜΤΝ2 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 7

Κωδικός: ΜΤΝ2 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 7 Κωδικός: ΜΤΝ2 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 7 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η περιγραφή του τρόπου με τον οποίο λαμβάνονται, μεταφέρονται και συντηρούνται τα δείγματα νερού

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικές παραγγελίες για εξυπηρέτηση των ατομικών αναγκών πελατών. Επεξεργασία σε ανώτατο επίπεδο π.χ. 10:10:2 για BOD:SS:NH4

Ειδικές παραγγελίες για εξυπηρέτηση των ατομικών αναγκών πελατών. Επεξεργασία σε ανώτατο επίπεδο π.χ. 10:10:2 για BOD:SS:NH4 Η σειρά HiPAF είναι ένα σύστημα επεξεργασίας αστικών αποβλήτων σχεδιασμένο ειδικά για να ικανοποιήσει και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Συνδυάζοντας ευελιξία, αξιοπιστία, ικανή προεργασία και στιβαρή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟΤΗΤΕΣ (1) Λίγες οι εκλεκτικές και σπάνιες οι εξειδικευμένες αναλυτικές μέθοδοι Παράδειγμα εξειδικευμένων μεθόδων οι ανοσοχημικές μέθοδοι (χρήση ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor) Τα υγρά απόβλητα μονάδων επεξεργασίας τυροκομικών προϊόντων περιέχουν υψηλό οργανικό

Διαβάστε περισσότερα

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ με τη μέθοδο MBBR COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙ ΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Η εταιρεία ΣΥΡΜΕΤ Ε.Π.Ε. με την πολύχρονη εμπειρία της στο χώρο της επεξεργασίας λυμάτων, προσφέρει ολοκληρωμένες,

Διαβάστε περισσότερα

Ενόργανη Ανάλυση II. Ενότητα 1: Θεωρία Χρωματογραφίας 3 η Διάλεξη. Θωμαΐδης Νικόλαος Τμήμα Χημείας Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας

Ενόργανη Ανάλυση II. Ενότητα 1: Θεωρία Χρωματογραφίας 3 η Διάλεξη. Θωμαΐδης Νικόλαος Τμήμα Χημείας Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας Ενόργανη Ανάλυση II Ενότητα 1: 3 η Διάλεξη Θωμαΐδης Νικόλαος Τμήμα Χημείας Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας ΘΕΩΡΙΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ Πως επηρεάζει η ταχύτητα ροής της κινητής φάσης την αποδοτικότητα της στήλης (Η,

Διαβάστε περισσότερα

Υγρή χρωματογραφία: Στατική φάση: στερεό πορώδες υλικό ή υγρό καθηλωμένο σε στερεό υπόστρωμα, Κινητή φάση: υγρό.

Υγρή χρωματογραφία: Στατική φάση: στερεό πορώδες υλικό ή υγρό καθηλωμένο σε στερεό υπόστρωμα, Κινητή φάση: υγρό. q, HPLC) Πέτρος Ταραντίλης Αναπληρωτής καθηγητής Χρήστος Παππάς Επίκουρος καθηγητής Υγρή χρωματογραφία: Στατική φάση: στερεό πορώδες υλικό ή υγρό καθηλωμένο σε στερεό υπόστρωμα, Κινητή φάση: υγρό. 2 Κατάταξη

Διαβάστε περισσότερα

Πειράματα Ποσοτικοποίησης Παραγώγων των Ενώσεων α-dicarbonyl του Κρασιού. Μπίτη Μαρία (ΑΜ858) Μυστηρίδου Εμμανουέλα (ΑΜ861)

Πειράματα Ποσοτικοποίησης Παραγώγων των Ενώσεων α-dicarbonyl του Κρασιού. Μπίτη Μαρία (ΑΜ858) Μυστηρίδου Εμμανουέλα (ΑΜ861) Πειράματα Ποσοτικοποίησης Παραγώγων των Ενώσεων α-dicarbonyl του Κρασιού Μπίτη Μαρία (ΑΜ858) Μυστηρίδου Εμμανουέλα (ΑΜ861) 1. Εισαγωγή Assaying α-dicarbonyl Compounds in Wine: A Complementary GC-MS, HPLC,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ Ο ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ Επιφάνεια: 2600 km 2 Μέγιστο βάθος: 450 m

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση Φυσικών Αντιοξειδωτικών στην Εκτροφή των Αγροτικών Ζώων για Παραγωγή Προϊόντων Ποιότητας. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Αξιοποίηση Φυσικών Αντιοξειδωτικών στην Εκτροφή των Αγροτικών Ζώων για Παραγωγή Προϊόντων Ποιότητας. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αξιοποίηση Φυσικών Αντιοξειδωτικών στην Εκτροφή των Αγροτικών Ζώων για Παραγωγή Προϊόντων Ποιότητας Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Ζωοτεχνίας MIS 380231 Δράση 3 η : Ποιότητα σφαγίου και κρέατος

Διαβάστε περισσότερα

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ με τη μέθοδο SBR COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙ ΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Η εταιρεία ΣΥΡΜΕΤ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. με την πολύχρονη εμπειρία της στο χώρο της επεξεργασίας λυμάτων, προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Reagent Β: n º 1 φιαλίδιο x 5 ml.υγρό αντιδραστήριο, έτοιμο προς χρήση.

Reagent Β: n º 1 φιαλίδιο x 5 ml.υγρό αντιδραστήριο, έτοιμο προς χρήση. -Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Διαγνωστική ανοσονεφελομετρική εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό των αντισωμάτων της Ανοσοσφαιρίνης G ( IGG ) σε ανθρώπινο ΕΝΥ με

Διαβάστε περισσότερα

3021 Οξείδωση του ανθρακενίου σε ανθρακινόνη

3021 Οξείδωση του ανθρακενίου σε ανθρακινόνη Οξείδωση του ανθρακενίου σε ανθρακινόνη Ce(IV)(NH ) (N ) 6 C H CeH 8 N 8 8 C H 8 (78.) (58.) (8.) Βιβλιογραφία Tse-Lok Ho et al., Synthesis 97, 6. Ταξινόµηση Τύποι αντιδράσεων και τάξεις ουσιών Οξείδωση.

Διαβάστε περισσότερα

Εµπλουτισµός επιτραπέζιας ελιάς µε φαινολικά συστατικά

Εµπλουτισµός επιτραπέζιας ελιάς µε φαινολικά συστατικά Εµπλουτισµός επιτραπέζιας ελιάς µε φαινολικά συστατικά ρ. Ιωάννης Τσάκνης Κοσµήτορας Σχολής Τεχνολογίας Τροφίµων & ιατροφής 1 ΣΚΟΠΟΣΜΕΛΕΤΗΣ Μελετήθηκε η δυνατότητα προσθήκης συγκεκριμένων πολυφαινολών(ελευρωπαΐνη

Διαβάστε περισσότερα

Θέρµης, 57001, Θεσσαλονίκη, τηλ 2310498371, fax 2310498380, mihailof@cperi.certh.gr

Θέρµης, 57001, Θεσσαλονίκη, τηλ 2310498371, fax 2310498380, mihailof@cperi.certh.gr ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΒΙΟΕΛΑΙΩΝ MΕ ΠΟΛΥ ΙΑΣΤΑΤΗ ΑΕΡΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΥΝ ΥΑΣΜΕΝΗ ΜΕ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΜΑΖΩΝ ΧΡΟΝΟΥ ΠΤΗΣΕΩΣ ΙΟΝΤΩΝ (GCxGC-TOF-MS) Χρύσα Μιχαήλωφ 1, Θεµιστοκλής Σφέτσας 1, Στυλιανός

Διαβάστε περισσότερα

3034 Σύνθεση της trans-1,2-κυκλοεξανοδιόλης από κυκλοεξένιο

3034 Σύνθεση της trans-1,2-κυκλοεξανοδιόλης από κυκλοεξένιο 0 Σύνθεση της trans-,-κυκλοεξανοδιόλης από κυκλοεξένιο H O /HCO H C H 0 (8.) H O HCO H (.0) (.0) C H O (.) Ταξινόµιση Τύποι αντιδράσεων και τάξεις ουσιών Προσθήκη σε αλκένια, στερεοεκλεκτική προσθήκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤEΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣHΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤEΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣHΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤEΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣHΣ Απο την ανάλυση με έγχυση του δείγματος σε συνεχή ροή (Flow Injection Analysis, FIA) στην ανάλυση με διαδοχικές εγχύσεις του δείγματος (Sequential Injection Analysis,

Διαβάστε περισσότερα