(ΑΡΘΡΟ 4 ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2003/30/ΕΚ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "(ΑΡΘΡΟ 4 ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2003/30/ΕΚ)"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (ΕΤΟΥΣ 2008) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο (ΑΡΘΡΟ 4 ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2003/30/ΕΚ)

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Οδηγία 2003/30/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 8 ης Μαΐου 2003 στοχεύει στην προώθηση της χρήσης των βιοκαυσίµων ή άλλων ανανεώσιµων καυσίµων προς αντικατάσταση του πετρελαίου κίνησης ή της βενζίνης στις µεταφορές σε κάθε Κράτος Μέλος, προκειµένου να συµβάλει στην ικανοποίηση των δεσµεύσεων του πρωτοκόλλου του Κυότο σχετικά µε τις κλιµατικές αλλαγές, τη φιλική προς το περιβάλλον ασφάλεια του εφοδιασµού και την προώθηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Στα πλαίσια αυτής της αρχής, τα Κράτη Μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι µια ελάχιστη αναλογία βιοκαυσίµων και άλλων ανανεώσιµων καυσίµων διατίθεται στις αγορές τους και καθορίζουν εθνικούς ενδεικτικούς στόχους. Η Οδηγία καθορίζει τιµή αναφοράς έως τις το 2% βάσει του ενεργειακού περιεχοµένου επί του συνόλου της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης που διατίθεται προς χρήση στις µεταφορές. Έως τις το ποσοστό αυτό θα πρέπει να έχει ανέλθει σε 5,75%. Επιπλέον, σύµφωνα µε το άρθρο 4 της Οδηγίας, τα Κράτη Μέλη πρέπει να υποβάλλουν κάθε έτος Έκθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά µε τα µέτρα που ελήφθησαν για την προώθηση της χρήσης των βιοκαυσίµων προς αντικατάσταση ορυκτών καυσίµων στις µεταφορές, τους εθνικούς πόρους (resources) που διατέθηκαν για την παραγωγή βιοµάζας για ενεργειακές χρήσεις εκτός των µεταφορών και τις συνολικές πωλήσεις καυσίµων για τις µεταφορές και το µερίδιο των βιοκαυσίµων - αυτούσιων ή αναµεµειγµένων - που διατέθηκαν στην αγορά, κατά το προηγούµενο έτος, αναφέροντας και τυχόν έκτακτα περιστατικά που έχουν επηρεάσει την εµπορία βιοκαυσίµων στη χώρα. Στην πρώτη Έκθεση τα Κράτη Μέλη επισηµαίνουν το επίπεδο των εθνικών ενδεικτικών τους στόχων για την πρώτη φάση, ενώ στην Έκθεση που καλύπτει το έτος 2006 επισηµαίνουν το επίπεδο των εθνικών ενδεικτικών τους στόχων για τη δεύτερη φάση. Με σκοπό την ενσωµάτωση της εν λόγω Οδηγίας στο εθνικό δίκαιο και την οµαλή και απρόσκοπτη εισαγωγή των βιοκαυσίµων ή άλλων ανανεώσιµων καυσίµων στην εγχώρια αγορά, ξεκίνησε στις αρχές του 2004, µε πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης, κύκλος επαφών µε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς, ο οποίος συνεχίζεται µέχρι και σήµερα. Τα πρώτα αποτελέσµατα της ανωτέρω συνεχιζόµενης διαβούλευσης παρουσιάστηκαν στην 1 η Εθνική Έκθεση, η οποία υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιούλιο Στις 2 η, 3 η και 4 η Εθνικές Εκθέσεις, που υποβλήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιούλιο 2006, το εκέµβριο 2006 και το Μάιο 2008, αντίστοιχα, αναλύθηκαν επικαιροποιηµένα στοιχεία διαθέσιµα µέχρι την περίοδο υποβολής τους, το πλαίσιο σχεδιασµού των αναγκαίων δράσεων στους τοµείς των καυσίµων και βιοκαυσίµων, ενώ περιλαµβάνονται και συµπεράσµατα µελετών που εκπόνησε το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για τα βιοκαύσιµα και τις ενεργειακές καλλιέργειες, καθώς και το νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που τέθηκε µέχρι τότε σε ισχύ. Στην παρούσα 5 η Εθνική Έκθεση, η οποία συντάχθηκε τον Ιανουάριο του 2009, παρουσιάζονται επικαιροποιηµένα σχετικά στοιχεία, µε βάση τα στατιστικά δεδοµένα του έτους

3 ΓΕΝΙΚΑ Μεταξύ των πιθανών βιοκαυσίµων που απαριθµούνται στην Οδηγία 2003/30/ΕΚ, τα προσφορότερα για την Ελλάδα είναι το βιοντίζελ και η βιοαιθανόλη, ενώ έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον και για τα καθαρά φυτικά έλαια. Για το έτος 2007 οι καταναλώσεις καυσίµων κίνησης για µεταφορές στην Ελλάδα ανήλθαν σε ΜΤ για το πετρέλαιο κίνησης και ΜΤ για τις βενζίνες (αµόλυβδη και LRP). Την ίδια χρονική περίοδο, διακινήθηκαν ΜΤ βιοντίζελ από 12 εταιρίες (10 έλληνες παραγωγοί και 2 εισαγωγείς) στο εσωτερικό της χώρας. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται αναλυτικά, οι καταναλώσεις και οι εκτιµήσεις καταναλώσεων µέχρι το έτος 2010 για τα καύσιµα πετρέλαιο κίνησης και βενζίνες, για χρήση στις µεταφορές. 2

4 Έτος Κατανάλωση Πετρελαίου Κίνησης για χρήση στις µεταφορές (000 ΜΤ) Πραγµατική Υπολογιζόµενη ιαφορά Συντελεστής Συσχέτισης = , Κατανάλωση Πετρελαίου Κίνησης για χρήση στις µεταφορές MT Πραγµατική Έτος Υπολογιζόµενη

5 Έτος Κατανάλωση Βενζινών για χρήση στις µεταφορές (000 ΜΤ) Πραγµατική Υπολογιζόµενη ιαφορά Συντελεστής Συσχέτισης = ,9953 Κατανάλωση Βενζινών για χρήση στις µεταφορές MT Πραγµατική Έτος Υπολογιζόµενη

6 ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ Το βιοντίζελ παράγεται µέσω εστεροποίησης από πρώτες ύλες φυτικά έλαια (αλλά και ζωικά λίπη) και µεθανόλη. Από αυτή τη διαδικασία παράγεται και γλυκερίνη ως παραπροϊόν. Το βιοντίζελ δεν παρουσιάζει ιδιαίτερες τεχνικές δυσχέρειες κατά τη διαχείρισή του, οπότε µπορεί να διατεθεί χωρίς προβλήµατα µέσω της υπάρχουσας υποδοµής της αγοράς πετρελαίου κίνησης. Σε πρώτη φάση, από το τέλος εκεµβρίου 2005, το βιοντίζελ αναµιγνύεται στα διυλιστήρια ή στις εταιρίες εµπορίας πετρελαιοειδών µε το πετρέλαιο κίνησης σε ποσοστό που σήµερα κυµαίνεται περίπου στο 4,5% κατ όγκο, αλλά µπορεί να ανέλθει µέχρι και 5% κατ όγκο (όπως προβλέπει και το πρότυπο ΕΝ 590:2004) κάτι που αναµένεται προς τις αρχές του 2009, ενώ διατίθεται από το υπάρχον δίκτυο διανοµής πετρελαίου κίνησης σε όλη τη εγχώρια αγορά. Αργότερα, µετά την επίλυση κάποιων τεχνικών και θεσµικών θεµάτων, σχεδιάζεται να κυκλοφορήσουν και µίγµατα βιοντίζελ µε πετρέλαιο κίνησης µε ποσοστό ανάµιξης άνω του 5% κατ όγκο, καθώς και αυτούσιο βιοντίζελ. Σχετικά µε την εγχώρια παραγωγή βιοντίζελ, σήµερα στη χώρα δραστηριοποιούνται οι ακόλουθες εταιρίες παραγωγής: Α/Α 1 Εταιρία ΕΛ.ΒΙ. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΟΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Β.Ε.Ε. Τοποθεσία µονάδας παραγωγής Σταυροχώρι Ν. Κιλκίς 2 ΠΑΥΛΟΣ Ν. ΠΕΤΤΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙ.ΠΕ. Ν. Πατρών 3 VERT OIL Α.Ε. 4 AGROINVEST Α.Ε.Β.Ε. 5 6 STAFF COLOUR ENERGY Α.Β.Ε.Ε. ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. 7 ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ Ε.Π.Ε. Αγ. Αθανάσιος Ν. Θεσσαλονίκης Αχλάδι Ν. Φθιώτιδας ΒΙ.ΠΕ. Ν. Λάρισας Βιστωνίδα Ν. Ξάνθης Άσσηρος Ν. Θεσσαλονίκης Ονοµαστική ετήσια δυναµικότητα (ΜΤ βιοντίζελ) (αρχικά ) (αρχικά ) (αρχικά ) Έναρξη παραγωγής εκ Ιουλ Ιουλ Νοέµ (αρχικά ) εκ Φεβ Φεβ ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε. ΒΙ.ΠΕ. Ν. Βόλου Μάιος ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Α.Ε. ΒΙ.ΠΑ. Λάκκωµα Ν. Χαλκιδικής Ιουλ MIL OIL HELLAS Α.Ε. ΒΙ.ΠΕ. Ν. Σερρών Οκτ ΦΥΤΟΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε. 12 GF ENERGY A.E. Παραλίµνιο Ν. Σερρών Αγ. Θεόδωροι Ν. Κορινθίας ΣΥΝΟΛΟ ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ Νοε εκ

7 Η κατασκευή των υπ αριθµ. 1, 5, 6, 7, 9, 10 και 12 µονάδων παραγωγής χρηµατοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα» που αντλεί πόρους από το Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, ενώ η κατασκευή των υπ αριθµ. 2 και 8 µονάδων παραγωγής χρηµατοδοτήθηκε µέσω του Αναπτυξιακού Νόµου 3299/2004. Επιπλέον, στη χώρα δραστηριοποιούνται και 2 εταιρίες εµπορίας βιοντίζελ, η εταιρία «BIODIESEL Α.Ε.» (εισαγωγή από Ιταλία) και η εταιρία ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (εισαγωγή από Ιταλία), καθώς και 2 εταιρίες παραγωγής από χώρες της Ε.Ε. και συγκεκριµένα η εταιρία «DP LUBRIFICANTI SRL» (εισαγωγή από το εργοστάσιό της στην Ιταλία) και η εταιρία «CAFFARRO CHIMICA SRL» (εισαγωγή από το εργοστάσιό της στην Ιταλία). Οι πρώτες ύλες που χρησιµοποιούν οι ανωτέρω µονάδες παραγωγής βιοντίζελ είναι τόσο εισαγόµενα λάδια (σογιέλαιο, κραµβέλαιο, κλπ.), τόσο από άλλα κράτη µέλη της Ε.Ε. όσο και από τρίτες χώρες, σε ποσοστό 70% περίπου, όσο και εγχώρια παραγόµενα λάδια (βαµβακέλαιο, ηλιέλαιο, κραµβέλαιο, χρησιµοποιηµένα µαγειρικά έλαια και τηγανέλαια, κλπ.) σε ποσοστό 30% περίπου. Παράλληλα πολλαπλασιάζονται οι προσπάθειες για εντατικοποίηση των εγχώριων καλλιεργειών ηλίανθου και ελαιοκράµβης, µε στόχο οι εγχώρια παραγόµενες πρώτες ύλες να ξεπεράσουν σε ποσοστό τις εισαγόµενες, προσέχοντας ωστόσο να µην διαταραχθεί ο τοµέας των τροφίµων. Επισηµαίνεται ότι το αυτούσιο βιοντίζελ που διατίθεται στην Ελλάδα πρέπει να καλύπτει τις προδιαγραφές του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 14214:2004. Σύµφωνα µε το σχεδιασµό, αρχικά, στο πρώτο στάδιο εφαρµογής, το βιοντίζελ προορίζεται µόνο για ανάµιξη µε το πετρέλαιο κίνησης σε ποσοστό µέχρι 5% κατ όγκο. Θα ακολουθήσει, σε δεύτερο στάδιο, η διάθεσή του ως αυτούσιο στη λιανική αγορά, καθώς και η ανάµιξή του σε µεγαλύτερο ποσοστό µε το πετρέλαιο κίνησης, προοριζόµενο για στόλους αυτοκινήτων (όπως οχήµατα δηµόσιων µεταφορών, κλπ.). Παράλληλα εξετάζεται η δυνατότητα χρησιµοποίησης του βιοντίζελ ως καυσίµου θέρµανσης, για βιοµηχανική ή άλλες χρήσεις, ακόµη και για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ή συµπαραγωγή ηλεκτρισµού και θερµότητας, όπως προβλέπει ο Ν. 3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 129). Η διάθεση βιοντίζελ στην Ελλάδα ξεκίνησε τον εκέµβριο 2005, όταν οι πρώτες ποσότητες διακινήθηκαν από την εταιρία ΕΛ.ΒΙ.-ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΟΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Β.Ε.Ε. προς τα διυλιστήρια της χώρας, για ανάµιξη µε το πετρέλαιο κίνησης. Το µίγµα 2% κατ όγκο βιοντίζελ σε πετρέλαιο κίνησης διατέθηκε σε όλους τους τελικούς καταναλωτές από τον Φεβρουάριο 2006 και συνεχίζει να διατίθεται µέχρι σήµερα, κανονικά. Πλέον, το ποσοστό ανάµιξης έχει αυξηθεί σε περίπου 4,5% κατ όγκο, ενώ αναµένεται να φτάσει το 5% στο σύντοµο µέλλον. 6

8 Επιπλέον, ποσότητες βιοντίζελ κατανέµονται κάθε έτος, µετά από σχετική πρόσκληση προς υποβολή αιτήσεων και διαδικασία αξιολόγησης και κατανοµής βάσει κριτηρίων, στους ενδιαφεροµένους να συµµετέχουν στην κατανοµή, παραγωγούς ή εµπόρους-εισαγωγείς. Σηµειώνεται ότι το µίγµα βιοντίζελ µε πετρέλαιο κίνησης που διακινείται απαλλασσόταν από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ), κατά το κατ όγκο ποσοστό ανάµιξης του βιοντίζελ, µέχρι την 31 η εκεµβρίου Από την 1 η Ιανουαρίου 2008 εξισώθηκε ο ΕΦΚ του βιοντίζελ µε αυτόν του ντίζελ κίνησης, για τις ποσότητες βιοντίζελ που προορίζονται για ανάµιξη µε το ντίζελ κίνησης έως 5% κατ όγκο. Εξετάζεται, τέλος, εάν και σε ποιο ποσοστό µπορεί να ισχύσει αποφορολόγηση για τις ποσότητες αυτούσιου βιοντίζελ που τυχόν θα διατεθούν λιανικώς ως καύσιµο κίνησης ή για άλλες χρήσεις, στο µέλλον. 7

9 ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗ Η βιοαιθανόλη παράγεται µέσω ζύµωσης από πρώτες ύλες φυτά πλούσια σε υδατάνθρακες. Αντίθετα µε το βιοντίζελ, η βιοαιθανόλη παρουσιάζει τεχνικές δυσχέρειες, για τον ελλαδικό χώρο, όταν αναµιγνύεται µε βενζίνη, οι σηµαντικότερες των οποίων είναι ο διαχωρισµός παρουσία νερού υπό ψυχρές συνθήκες και η υψηλή τάση ατµών (RVP) ειδικά στις βενζίνες θερινών προδιαγραφών. Για το λόγο αυτό προκρίνεται η µετατροπή της βιοαιθανόλης σε ETBE (Ethyl Tertiary Butyl Ether / Αιθυλοτριτοταγής-βουτυλαιθέρας) και χρήση του τελευταίου ως συστατικό ανάµιξης στις βενζίνες, σε αντικατάσταση του MTBE (Methyl Tertiary Butyl Ether / Μεθυλο-τριτοταγής-βουτυλαιθέρας) που χρησι- µοποιείται τώρα. Το ποσοστό ανάµιξης ΕΤΒΕ (και ΜΤΒΕ) σε βενζίνη µπορεί να ανέλθει µέχρι 15% κατ όγκο, ενώ για τη βιοαιθανόλη το ποσοστό αυτό ανέρχεται µόνο µέχρι 5% κατ όγκο, όπως προβλέπει το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 228:2004. Σηµειώνεται ότι η µετατροπή βιοαιθανόλης σε ΕΤΒΕ µπορεί να πραγµατοποιηθεί και στις υπάρχουσες µονάδες παραγωγής ΜΤΒΕ των διυλιστηρίων, µετά από τροποποιήσεις αυτών. Η τεχνική αυτή εφαρµόζεται ευρέως σε Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Τα ελληνικά διυλιστήρια έχουν δηλώσει ότι χρειάζονται τουλάχιστον 18 µήνες για να προετοιµασθούν κατάλληλα για την απορρόφηση της βιοαιθανόλης. Βέβαια, για να απορροφηθούν όλες οι ποσότητες βιοαιθανόλης που απαιτούνται για την επίτευξη του εθνικού στόχου βιοκαυσίµων, δεν επαρκεί µόνο η µετατροπή της σε ΕΤΒΕ, αλλά θα χρειασθεί και απευθείας ανάµιξη µε βενζίνη. Για το λόγο αυτό έχει ξεκινήσει διαβούλευση µε τους εµπλεκόµενους για εξεύρεση τρόπων υπέρβασης των τεχνικών δυσχερειών που αναφέρθηκαν ανωτέρω. Μέχρι στιγµής δεν υπάρχει παραγωγή ή εισαγωγή βιοαιθανόλης για χρήση ως καυσίµου µεταφορών, παρά µόνο για την παρασκευή αλκοολούχων ποτών και φαρµάκων. Περί τα τέλη του 2006, η εταιρία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε.» ανακοίνωσε την απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της να µετατρέψει δύο από τα πέντε εργοστάσια παραγωγής ζάχαρης που κατέχει, σε Λάρισα και Ξάνθη, σε µονάδες παραγωγής βιοαιθανόλης (καθώς και ζωοτροφών υψηλής θρεπτικής αξίας και ταυτόχρονη συµπαραγωγή ηλεκτρισµού και θερµότητας), ετήσιας δυναµικότητας m 3 βιοαιθανόλης έκαστο, µε πρώτες ύλες ζαχαρότευτλα, καλαµπόκι και σιτηρά που ήδη καλλιεργούνται, χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγής µήνες από την έναρξη εργασιών, δηλαδή περί τα τέλη του 2009 ή αρχές του 2010 και χρηµατοδότηση από επιδότηση της απόσυρσης ποσόστωσης παραγωγής ζάχαρης από την Ε.Ε., σύµφωνα µε την νέα Κ.Ο.Α. ζάχαρης. Ο διεθνής διαγωνισµός για την εξεύρεση Στρατηγικού Επενδυτή για το εν λόγω έργο τερµατίσθηκε το Νοέµβριο 2008 χωρίς να ολοκληρωθεί και η εταιρία θα επανεξετάσει το όλο έργο µε βάση τα νέα δεδοµένα στις διεθνείς αγορές ενέργειας και τροφίµων. 8

10 Ως πρώτες ύλες για την παραγωγή βιοαιθανόλης µπορούν να χρησιµοποιηθούν ζαχαρότευτλα, καλαµπόκι ή σιτηρά, τα οποία ήδη καλλιεργούνται στη χώρα, αλλά και γλυκός σόργος, ο οποίος έχει µεν υψηλότερη στρεµµατική απόδοση έναντι του ζαχαρότευτλου, αλλά χρειάζεται σηµαντική αναδιάρθρωση καλλιεργειών, κυρίως στις περιοχές γύρω από τα υποψήφια εργοστάσια, για λόγους µειωµένου µεταφορικού κόστους της πρώτης ύλης. Επισηµαίνεται τέλος ότι το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 15376:2008, µε τις τελικές προδιαγραφές για τη βιοαιθανόλη εκδόθηκε στις 27 Μαρτίου Εκκρεµεί η ενσωµάτωσή του στην εθνική νοµοθεσία ως Απόφαση του Ανώτατου Χηµικού Συµβουλίου. Σύµφωνα µε τα παραπάνω, η εισαγωγή και διάθεση της βιοαιθανόλης στην ελληνική αγορά καυσίµων δεν αναµένεται να ξεκινήσει πριν τις αρχές του

11 ΕΘΝΙΚΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ Α. Εθνικό υναµικό Πρώτων Υλών Επισηµαίνεται ότι στην Ελλάδα υπάρχει σηµαντικό δυναµικό καλλιεργειών που µπορούν να διατεθούν για την παραγωγή βιοκαυσίµων. Για την παραγωγή βιοντίζελ, σηµαντικό ρόλο αναµένεται να έχουν το ηλιέλαιο, το κραµβέλαιο και το βαµβακέλαιο. Από τα παραπάνω, το βαµβάκι καλλιεργείται συστηµατικά σε πολλές περιοχές της χώρας, ενώ ο ηλίανθος και η ελαιοκράµβη άρχισαν να καλλιεργούνται συστηµατικά σε αρκετές περιοχές της χώρας εντός του 2007, µε κυρίαρχες τη Θράκη και τη Μακεδονία, ενώ η σόγια εισάγεται. Επίσης τα χρησιµοποιηµένα µαγειρικά έλαια, τα τηγανέλαια, αλλά και τα ζωικά λίπη µπορούν να χρησιµοποιηθούν εναλλακτικά ως πρώτες ύλες, σε κάποιο ποσοστό, για την παραγωγή βιοντίζελ, βοηθώντας παράλληλα στην µείωση της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος από τα εν λόγω απόβλητα. Για την παραγωγή βιοαιθανόλης, σηµαντικό ρόλο αναµένεται να έχει το ζαχαρότευτλο, ο γλυκός σόργος, καθώς και το καλαµπόκι και τα σιτηρά. Από τα παραπάνω, το ζαχαρότευτλο, το καλαµπόκι και τα σιτηρά καλλιεργούνται συστηµατικά σε πολλές περιοχές της χώρας, ενώ ο γλυκός σόργος όχι προς το παρόν, παρόλο που, βάσει αποτελεσµάτων από δοκιµαστικές καλλιέργειες, έχει υψηλότερη στρεµµατική απόδοση σε βιοαιθανόλη σε σχέση µε το ζαχαρότευτλο και ευδοκιµεί σε όλη τη χώρα. Β. Ανάλυση κόστους-οφέλους Το κόστος της διάθεσης των βιοκαυσίµων στην ελληνική αγορά έγκειται στην απώλεια εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισµού, λόγω αποφορολόγησης αυτών, δηλαδή απαλλαγής τους, µερικώς ή ολικώς, από την επιβολή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης. Αντίθετα, τα οφέλη από την διάθεση των βιοκαυσίµων στην ελληνική αγορά είναι µεγαλύτερα και διακρίνονται σε: Σηµαντικό συναλλαγµατικό όφελος, λόγω µείωσης των εισαγωγών πετρελαίου. Όφελος από µείωση εκποµπών CO 2 που µεταφράζεται και σε οικονοµική ωφέλεια, λόγω των δεσµεύσεων της χώρας από το Πρωτόκολλο του Κυότο. Οφέλη από νέες θέσεις εργασίας και επιδοτήσεις ενεργειακών καλλιεργειών. Στα παραπάνω οφέλη από τη χρήση των βιοκαυσίµων πρέπει να συνυπολογισθούν και αυτά για την ελληνική αγροτική οικονοµία µέσω της αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών, µε αποτέλεσµα όχι µόνο την ενίσχυση του αγροτικού εισοδήµατος, αλλά και τη συγκράτηση του πληθυσµού της υπαίθρου, την ενδυνάµωση της περιφερειακής ανάπτυξης και εν κατακλείδι την αύξηση του ΑΕΠ. Επιπλέον σηµαντικά θα είναι και τα οφέλη στο περιβάλλον και τη δηµόσια υγεία. 10

12 ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2009 Ο Εθνικός Ενδεικτικός Στόχος Βιοκαυσίµων για το έτος 2009, σύµφωνα µε την Οδηγία 2003/30/ΕΚ, εκτιµάται, στην παρούσα φάση και µε τα µέχρι στιγµής δεδοµένα, στο 1.59% βάσει του ενεργειακού περιεχοµένου επί του συνόλου της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης που θα διατεθούν την ίδια περίοδο προς χρήση στις µεταφορές. Το ποσοστό αυτό αναµένεται να αυξηθεί το επόµενο διάστηµα, µε την περαιτέρω αύξηση των διατιθέµενων ποσοτήτων βιοντίζελ στη χώρα, αλλά και από την έναρξη διάθεσης βιοαιθανόλης. Ο αναλυτικός υπολογισµός του Εθνικού Ενδεικτικού Στόχου Βιοκαυσίµων για το έτος 2009 έχει ως ακολούθως: Εκτίµηση Κατανάλωσης Βιοντίζελ για το 2009 = ΜΤ (ή χιλιόλιτρα, µε ειδικό βάρος Βιοντίζελ = 0,88 kg/lt) Εκτίµηση Κατανάλωσης Βιοαιθανόλης για το 2009 = 0 ΜΤ Εκτίµηση Κατανάλωσης Πετρελαίου Κίνησης για το 2009 = ΜΤ Εκτίµηση Κατανάλωσης Βενζινών για το 2009 = ΜΤ Ενεργειακό περιεχόµενο Βιοντίζελ = kcal/kg Ενεργειακό περιεχόµενο Βιοαιθανόλης = kcal/kg Ενεργειακό περιεχόµενο Πετρελαίου Κίνησης = kcal/kg Ενεργειακό περιεχόµενο Βενζινών = kcal/kg Εποµένως: ( kg x kcal/kg ) Βιοντίζελ + ( 0 kg x kcal/kg ) Βιοαιθανόλη = ( kg x kcal/kg ) Πετρέλαιο Κίνησης + ( kg x kcal/kg ) Βενζίνες ( kcal ) Βιοντίζελ = = ( kcal ) Πετρέλαιο Κίνησης + ( kcal ) Βενζίνες ( kcal ) Βιοντίζελ = = 1,59% ( kcal ) Πετρέλαιο Κίνησης & Βενζίνες 11

13 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007 Ο πραγµατοποιηθείς Εθνικός Στόχος Βιοκαυσίµων για το έτος 2007, σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα, υπολογίζεται σε 1,29% βάσει του ενεργειακού περιεχοµένου επί του συνόλου της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης που διατέθηκε την ίδια περίοδο προς χρήση στις µεταφορές, έναντι του αρχικού ενδεικτικού στόχου 1,40%, όπως κοινοποιήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον εκέµβριο 2006, µε την 3 η Εθνική Έκθεση για τα Βιοκαύσιµα. Η απόκλιση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι, κατά τη διάρκεια του 2007, από τους ΜΤ ( χιλιόλιτρα) βιοντίζελ που είχαν κατανεµηθεί σε 13 εταιρίες, τελικά διακινήθηκαν ΜΤ ( χιλιόλιτρα) βιοντίζελ από 12 εταιρίες. Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι 1 εταιρία δεν διέθεσε καθόλου ποσότητα από τους ΜΤ (4.000 χιλιόλιτρα) βιοντίζελ που της είχαν κατανεµηθεί, ενώ η υπόλοιπη ποσότητα δεν διακινήθηκε εξαιτίας άλλων τυπικών, τεχνικών και πρακτικών κωλυµάτων που προέκυψαν και έπρεπε να επιλυθούν, πολλές φορές µε διακοπή διάθεσης βιοντίζελ για λίγες ή και περισσότερες ηµέρες, ανάλογα µε τη σοβαρότητα του θέµατος. 12

14 ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΟΥ ΙΑΤΕΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Οι Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) συµµετείχαν στη Συνολική Πρωτογενή Παραγωγή Ενέργειας το έτος 2007, συγκριτικά µε τα έτη 2005 και 2006, σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα : Ενεργειακό προϊόν Πρωτογενής Παραγωγή Ενέργειας από Α.Π.Ε. (MWh) Έτος Φωτοβολταϊκά Αιολικά Γεωθερµία Βιοαέριο Χ.Υ.Τ.Α Βιοαέριο βιολογικών Βιοµηχανικά απόβλητα Σύνολο Υδροηλεκτρικών εκ των οποίων: α. Μικρά υδροηλεκτρικά ( 1 MW ) β. Μεσαία υδροηλεκτρικά (1-10 MW) γ. Μεγάλα υδροηλεκτρικά (>10 MW) δ. Αντλησιοταµιευτικά ΣΥΝΟΛΟ Επιπλέον, η παραγωγή βιοµάζας για το έτος 2007, συγκριτικά µε τα έτη 2005 και 2006, εµφανίζεται στον παρακάτω πίνακα : Ενεργειακό προϊόν Παραγωγή Βιοµάζας (TJ net ) Έτος Ξυλεία Φυτικά απόβλητα εκ των οποίων: Απόβλητα υλοτοµίας ΣΥΝΟΛΟ

15 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α. Εναρµόνιση Νοµοθεσίας Αναφορικά µε την εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2003/30/ΕΚ, ψηφίσθηκε ο Ν. 3423/2005 «Εισαγωγή στην Ελληνική Αγορά των Βιοκαυσίµων και των Άλλων Ανανεώσιµων Καυσίµων» (ΦΕΚ Α 304), ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 13 εκεµβρίου Με το νόµο αυτό, µεταξύ άλλων: α) συµπληρώνεται και τροποποιείται κατάλληλα ο Ν. 3054/2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 230), ώστε να συµπεριλάβει και τα βιοκαύσιµα, µαζί µε τα υπόλοιπα πετρελαιοειδή προϊόντα, στη λειτουργία και τον έλεγχο της ελληνικής αγοράς καυσίµων, β) καθιερώνεται το «Πρόγραµµα Κατανοµής Ποσοτήτων Βιοκαυσίµων» έως την 31 η εκεµβρίου 2010 για την ρύθµιση των διαδικασιών και της µεθοδολογίας κατανοµής των ποσοτήτων αποφορολογηµένων αυτούσιων βιοκαυσίµων σε ετήσια βάση, γ) θεσπίζεται υποχρεωτικότητα των διυλιστηρίων να παραλαµβάνουν τις αποφορολογηµένες ποσότητες αυτούσιων βιοκαυσίµων που συµµετέχουν στην κατανοµή κάθε έτους και προορίζονται για ανάµιξη µε τα αντίστοιχα συµβατικά ορυκτά καύσιµα, δ) εισάγεται ο θεσµός της Άδειας ιάθεσης Βιοκαυσίµων, ε) καθορίζεται εθνικός στόχος έως την 31 η εκεµβρίου 2010 σε ποσοστό 5,75% υπολογιζόµενου επί του ενεργειακού περιεχοµένου του συνόλου της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης που διατίθενται προς χρήση στις µεταφορές. Β. Τεχνικοί Κανονισµοί Αναφορικά µε το βιοντίζελ, οι προδιαγραφές του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ για το βιοντίζελ κίνησης υιοθετήθηκαν µε την απόφαση του Ανωτάτου Χηµικού Συµβουλίου (Α.Χ.Σ.) 334/2004 «Καύσιµα αυτοκινήτων πετρέλαιο βιολογικής προέλευσης (βιοντίζελ) για κινητήρες ντίζελ Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµών» (ΦΕΚ Β 713/2005 και συµπλήρωση στο ΦΕΚ Β 1149/2005). Όσον αφορά τη βιοαιθανόλη, το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 15376:2008, µε τις τελικές προδιαγραφές της εκδόθηκε στις 27 Μαρτίου Στη συνέχεια θα χρειασθούν τουλάχιστον άλλοι έξι µήνες για την ενσωµάτωσή του στο εθνική νοµοθεσία ως Απόφαση του Ανώτατου Χηµικού Συµβουλίου. Επιπρόσθετα, µε την απόφαση Α.Χ.Σ. 513/2004 «Προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο της απόφασης Α.Χ.Σ. 291/2003 Εναρµόνιση της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς την Οδηγία 98/70/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της , όσον αφορά την ποιότητα των καυσίµων βενζίνης και ντίζελ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (ΦΕΚ Β 1149/2005) ενσωµατώθηκαν στο εθνικό δίκαιο τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 590:2004 για το πετρέλαιο ντίζελ κίνησης και ΕΛΟΤ ΕΝ 228:2004 για τη βενζίνη. Ακολούθησε η απόφαση Α.Χ.Σ. 514/2004 «Καύσιµα αυτοκινήτων πετρέλαιο κίνησης Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµών» (ΦΕΚ Β 1490/2006). Σύµφωνα µε τα παραπάνω πρότυπα, επιτρέπεται η ανάµιξη βιοντίζελ στο πετρέλαιο κίνησης και βιοαιθανόλης στη βενζίνη σε ποσοστά µέχρι 5% κατ όγκο. 14

16 Γ. Φορολογικά κίνητρα Για την προώθηση της χρήσης των βιοκαυσίµων, είναι απαραίτητη, σε πρώτη φάση, η «αποφορολόγηση» τους, δηλαδή η απαλλαγή τους, µερικώς ή ολικώς, από την επιβολή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, ώστε να καταστούν ανταγωνιστικά έναντι των ορυκτών καυσίµων, δεδοµένου ότι έχουν υψηλότερη αντίστοιχη ex-factory τιµή (χωρίς να περιλαµβάνονται οι φόροι). Κατά συνέπεια, διάφορα σενάρια ολικής ή µερικής αποφορολόγησης των βιοκαυσίµων εξετάζονται σε συνεργασία µε το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, βάσει των κατευθύνσεων της Οδηγίας 2003/96/ΕΚ, λαµβάνοντας υπόψη και τη διαµορφούµενη τελική τιµή καταναλωτή. Στα πλαίσια αυτά, για την ευνοϊκή φορολογική µεταχείριση των βιοκαυσίµων, εντάχθηκε ήδη σχετική διάταξη στο άρθρο 34 του Ν. 3340/2005 «Προστασία της κεφαλαιαγοράς από πράξεις προσώπων που κατέχουν προνοµιακές πληροφορίες και πράξεις χειραγώγησης της αγοράς» (ΦΕΚ Α 112), η οποία προβλέπει απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης για καθορισµένες κατ έτος ποσότητες βιοντίζελ για τα έτη 2005 ( χιλιόλιτρα ή τόννοι), 2006 ( χιλιόλιτρα) και 2007 ( χιλιόλιτρα), σε πρώτη φάση. Για την εφαρµογή της εν λόγω διάταξης εκδόθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) Φ.1643/820/ «Όροι και διατυπώσεις που διέπουν την παραγωγή, διακίνηση, ανάµιξη και θέση σε ανάλωση του αυτούσιου «βιοντίζελ», της παραγράφου 6 του άρθρου 78 του ν. 2960/2001, όπως ισχύει» (ΦΕΚ Β 4/2006). Ακολούθησε η ΚΥΑ Φ.1731/978/ «Όροι και διατυπώσεις που διέπουν την παραγωγή, διακίνηση, ανάµιξη και θέση σε ανάλωση του αυτούσιου βιοντίζελ, της παραγράφου 6 του άρθρου 78 του ν. 2960/2001, όπως ισχύει» (ΦΕΚ Β 1757) που αντικατέστησε την προηγούµενη από την 1 η Ιανουαρίου Πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι µε το άρθρο 10 του Ν. 3483/2006 «Τροποποίηση και συµπλήρωση των διατάξεων για τη χρηµατοδοτική µίσθωση, διατάξεις περί δηµοσίων εσόδων και άλλες ρυθµίσεις» (ΦΕΚ Α 169), τροποποιήθηκαν οι συντελεστές του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για τα διάφορα καύσιµα, µεταξύ των οποίων το πετρέλαιο κίνησης, οι βενζίνες και το βιοντίζελ, χωρίς να θιγούν οι διατάξεις περί αποφορολόγησης ποσοτήτων βιοντίζελ για την περίοδο , ως ακολούθως: Συντελεστής Ειδικού Φόρου 01/07/ /01/ /01/ /01/2009- Κατανάλωσης (ευρώ/χιλιόλιτρο) 31/12/ /12/ /12/ /12/2009 Βενζίνη αµόλυβδη έως και 96,5 RON Βενζίνη αµόλυβδη άνω των 96,5 RON Βενζίνη LRP Πετρέλαιο κίνησης Βιοντίζελ (εκτός αποφορολόγησης)

17 Σηµειώνεται ότι το µίγµα βιοντίζελ µε πετρέλαιο κίνησης που διακινείται απαλλασσόταν από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ), κατά το κατ όγκο ποσοστό ανάµιξης του βιοντίζελ, µέχρι την 31 η εκεµβρίου Από την 1 η Ιανουαρίου 2008 εξισώθηκε ο ΕΦΚ του βιοντίζελ µε αυτόν του ντίζελ κίνησης, για τις ποσότητες βιοντίζελ που προορίζονται για ανάµιξη µε το ντίζελ κίνησης έως 5% κατ όγκο. Εξετάζεται, τέλος, εάν και σε ποιο ποσοστό µπορεί να ισχύσει αποφορολόγηση για τις ποσότητες αυτούσιου βιοντίζελ που τυχόν θα διατεθούν λιανικώς, στο µέλλον.. Κατανοµή αυτούσιου αποφορολογηµένου βιοντίζελ Παράλληλα, για την εφαρµογή του Ν. 3423/2005, αρχικά εκδόθηκε η Πρόσκληση 1/Β, 6/Φ.18/οικ.23331/ για εκδήλωση ενδιαφέροντος διάθεσης ποσότητας χιλιόλιτρων αυτούσιου αποφορολογηµένου βιοντίζελ για το έτος 2005, βάσει της οποίας εκδόθηκε η Κ.Υ.Α. 6/Φ.18/οικ.24709/ «Έγκριση κατανοµής, για το έτος 2005, ποσοτήτων αυτούσιου βιοντίζελ που υπόκεινται στο ειδικό φορολογικό καθεστώς των διατάξεων του άρθρου 78 παρ. 6 του Ν. 2960/2001, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 15Α παρ. 5 του Ν. 3054/2002», µε την οποία κατανεµήθηκε για το έτος 2005 ποσότητα χιλιολίτρων αποφορολογηµένου αυτούσιου βιοντίζελ στην εταιρία ΕΛ.ΒΙ.-ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΟΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Β.Ε.Ε. Ακολούθησε η Πρόσκληση 6/Φ.18/οικ.892/ για εκδήλωση ενδιαφέροντος διάθεσης ποσότητας χιλιόλιτρων αυτούσιου αποφορολογηµένου βιοντίζελ για το έτος Από τις υποβληθείσες δεκαέξι αιτήσεις εταιριών, οι οποίες αφορούσαν τόσο εγχώρια παραγωγή όσο και εισαγωγή από χώρες της Ε.Ε., µετά από τη σχετική διαδικασία αξιολόγησης προκρίθηκαν δεκατέσσερις εταιρίες, στις οποίες έγινε η σχετική κατανοµή ποσοτήτων και εκδόθηκε τον Απρίλιο 2006 η Κ.Υ.Α. 1/Β/οικ.8392/ «Έγκριση κατανοµής, για το έτος 2006, ποσότητας χιλιολίτρων αυτούσιου βιοντίζελ που υπόκεινται στο ειδικό φορολογικό καθεστώς των διατάξεων του άρθρου 78 παρ. 6 του Ν. 2960/2001, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 15Α παρ. 5 του Ν. 3054/2002, όπως ισχύει» (ΦΕΚ Β 512), σύµφωνα µε την οποία η κατανοµή πραγµατοποιήθηκε σε δεκατέσσερις εταιρίες, ήτοι δώδεκα παραγωγούς και δύο εµπόρους-εισαγωγείς βιοντίζελ. Ακολούθως εκδόθηκε η Απόφαση 1/Α/25683/ του Υφυπουργού Ανάπτυξης σχετικά µε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διάθεση ποσότητας χιλιόλιτρων αυτούσιου αποφορολογηµένου βιοντίζελ για το έτος Από τις υποβληθείσες 23 αιτήσεις εταιριών, οι οποίες αφορούσαν τόσο εγχώρια παραγωγή όσο και εισαγωγή από χώρες της Ε.Ε., µετά από τη σχετική διαδικασία αξιολόγησης προκρίθηκαν 13 εταιρίες (10 παραγωγοί και 3 έµποροι-εισαγωγείς), στις οποίες έγινε η σχετική κατανοµή ποσοτήτων και εκδόθηκε η Κ.Υ.Α. 1/Α/3495/ «Έγκριση κατανοµής, για το έτος 2007, ποσότητας χιλιολίτρων αυτούσιου βιοντίζελ που υπόκεινται στο ειδικό φορολογικό καθεστώς των διατάξεων του άρθρου 78 παρ. 6 του Ν. 2960/2001, όπως ισχύει, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 15Α παρ. 5 του Ν. 3054/2002, όπως ισχύει» (ΦΕΚ Β 258). Από τις ανωτέρω 13 εταιρίες, µία δεν παρέδωσε την απαιτούµενη εγγυητική επιστολή και δύο δεν υπέβαλλαν τα απαιτούµενα συµβόλαια ενεργειακών καλλιεργειών, οπότε ποσότητα χιλιολίτρων βιοντίζελ ανακατανεµήθηκε στις υπόλοιπες 16

18 10 εταιρίες µε την Κ.Υ.Α. 1/Α/879/ «Ανακατανοµή, για το έτος 2007, ποσότητας χιλιολίτρων αυτούσιου βιοντίζελ, σύµφωνα µε την ΚΥΑ 1/Α/3495/ » (ΦΕΚ Β 33). Για την εφαρµογή του ανωτέρω νόµου κατά το τρέχον έτος 2008, αρχικά εκδόθηκε η Κ.Υ.Α. 1/Α/8090/ «Κατανοµή, για τους µήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2008, ποσότητας χιλιολίτρων αυτούσιου βιοντίζελ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 15Α παρ. 5 του Ν. 3054/2002, όπως ισχύει» (ΦΕΚ Β 638), η οποία τροποποιήθηκε µε την Κ.Υ.Α. 1/Α/14512/ «Παράταση ισχύος της ΚΥΑ 1/Α/8090/ (ΦΕΚ Β 638)» (ΦΕΚ Β 1170). Ακολούθησε η Κ.Υ.Α. 1/Α/14639/ «Πρόσκληση για συµµετοχή στην κατανοµή έτους 2008 ποσότητας χιλιολίτρων αυτούσιου βιοντίζελ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 15Α παρ. 5 του Ν. 3054/2002, όπως ισχύει» (ΦΕΚ Β 1143). Από τις υποβληθείσες 18 αιτήσεις εταιριών, οι οποίες αφορούσαν τόσο εγχώρια παραγωγή όσο και εισαγωγή από χώρες της Ε.Ε., µετά από τη σχετική διαδικασία αξιολόγησης προκρίθηκαν 17 εταιρίες (13 παραγωγοί και 4 έµποροι-εισαγωγείς), στις οποίες έγινε η σχετική κατανοµή ποσοτήτων και εκδόθηκε η Κ.Υ.Α. 1/Α/19792/ «Κατανοµή για το έτος 2008 ποσότητας χιλιολίτρων αυτούσιου βιοντίζελ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 15Α παρ. 5 του Ν. 3054/2002 όπως ισχύει» (ΦΕΚ Β 1626). Από τις ανωτέρω 17 εταιρίες, µία δεν παρέδωσε την απαιτούµενη εγγυητική επιστολή, οπότε ποσότητα 183 χιλιολίτρων βιοντίζελ βρίσκεται προς ανακατανοµή στις υπόλοιπες 16 εταιρίες. Ε. Προώθηση ενεργειακών καλλιεργειών Με σκοπό την προώθηση των ενεργειακών καλλιεργειών και την εφαρµογή του Κανονισµού 1973/2004 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως ισχύει, εκδόθηκε η Κ.Υ.Α / «Μέτρα εφαρµογής του ειδικού καθεστώτος ενίσχυσης για τις ενεργειακές καλλιέργειες στο πλαίσιο της νέας Κ.Α.Π.» (ΦΕΚ Β 444). ΣΤ. Αναθεώρηση θεσµικού πλαισίου βιοκαυσίµων Τον Απρίλιο 2008 συγκροτήθηκε Οµάδα Εργασίας µε αντικείµενο τη µελέτη και αναθεώρηση του υφιστάµενου θεσµικού πλαισίου για τα βιοκαύσιµα στη χώρα, που αναµένονται να ισχύσει από το 2009, λαµβάνοντας υπόψη και τις προτεινόµενες αλλαγές της νέας Οδηγίας για τις Α.Π.Ε. και τα βιοκαύσιµα. Οι εργασίες της εν λόγω Οµάδας Εργασίας δεν έχουν ακόµη ολοκληρωθεί. 17

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 6 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΒΜΗ-ΧΟΦ ΠΙΝΑΚΑΣ 1-Α: ΗΛΩΘΕΝΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΒΑΜΒΑΚΕΛΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 2011

ΑΔΑ: 45ΒΜΗ-ΧΟΦ ΠΙΝΑΚΑΣ 1-Α: ΗΛΩΘΕΝΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΒΑΜΒΑΚΕΛΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 2011 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Οι ακόλουθοι δύο πίνακες διατίθενται και ηλεκτρονικά µαζί µε την παρούσα απόφαση στην ιστοσελίδα: http://www.ypeka.gr/default.aspx?tabid=292&language=el-gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1-Α: ΗΛΩΘΕΝΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ, 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010

ΑΘΗΝΑ, 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΠΑΥΛΟΣ Ν. ΠΕΤΤΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ: ΈΝΑ ΥΠΟΣΧΟΜΕΝΟ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΟ ΗΜΕΡΙ Α: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ & ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕΤΤΑΣ ΑΘΗΝΑ, 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙ ΡΑΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΤΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Τ.Ε.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΙΗΜΕΡΙ Α ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΕΥΡΙΠΙ ΗΣ ΛΟΗΣ ρ. Χηµικός Μηχανικός Καθηγητής Σχολής Χηµικών Μηχ/κών Ε.Μ.Π., Εργαστήριο Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Βιοενέργεια στην Ελλάδα Επίκαιρα δεδοµένα - Θεσµικό πλαίσιο Εθνικός Σχεδιασµός. Κατερίνα Σάρδη, Ανδρέας Κατσαρός Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Βιοενέργεια στην Ελλάδα Επίκαιρα δεδοµένα - Θεσµικό πλαίσιο Εθνικός Σχεδιασµός. Κατερίνα Σάρδη, Ανδρέας Κατσαρός Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Βιοενέργεια στην Ελλάδα Επίκαιρα δεδοµένα - Θεσµικό πλαίσιο Εθνικός Σχεδιασµός Κατερίνα Σάρδη, Ανδρέας Κατσαρός Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Ησηµασία της Βιοενέργειας 2004 2003 Ησηµασία της Βιοενέργειας Ησηµασία

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

BIOENERGY CONFERENCE 2013

BIOENERGY CONFERENCE 2013 BIOENERGY CONFERENCE 2013 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Αθανάσιος Ζαχαρόπουλος Χημικός Μηχανικός Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Πετρελαϊκής Πολιτικής ΓΓΕΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βιοµηχανική παραγωγή βιοντίζελ στην Θεσσαλία. Κόκκαλης Ι. Αθανάσιος Χηµικός Μηχ/κός, MSc Υπεύθυνος παραγωγής

Βιοµηχανική παραγωγή βιοντίζελ στην Θεσσαλία. Κόκκαλης Ι. Αθανάσιος Χηµικός Μηχ/κός, MSc Υπεύθυνος παραγωγής Βιοµηχανική παραγωγή βιοντίζελ στην Θεσσαλία Κόκκαλης Ι. Αθανάσιος Χηµικός Μηχ/κός, MSc Υπεύθυνος παραγωγής Ορισµοί 1. Βιοµάζα : το βιοαποικοδοµήσιµο κλάσµα προϊόντων, αποβλήτων και καταλοίπων που προέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 15Α. Βιοκαύσιμα και Άλλα Ανανεώσιμα Καύσιμα

Άρθρο 15Α. Βιοκαύσιμα και Άλλα Ανανεώσιμα Καύσιμα Άρθρο 15Α Βιοκαύσιμα και Άλλα Ανανεώσιμα Καύσιμα 1. α) Τα Βιοκαύσιμα και τα Άλλα Ανανεώσιμα Καύσιμα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 3 του ν. 3054/2002, μπορούν να διατίθενται είτε αυτούσια είτε σε μίγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ στην ΕΛΛΑ Α. Παρασκευή, 12 Μαΐου 2006 Θεσσαλονίκη

ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ στην ΕΛΛΑ Α. Παρασκευή, 12 Μαΐου 2006 Θεσσαλονίκη ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ στην ΕΛΛΑ Α Παρασκευή, 12 Μαΐου 2006 Θεσσαλονίκη 1 Ευθύµιος Μουρατίδης Υπεύθυνος Ενέργειας & Περιβάλλοντος 2 Ευρωπαϊκή Ένωση Σχέδιο ράσης Προώθηση Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας Απεξάρτηση από

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή των Βιοκαυσίµων στην Ελληνική αγορά. ιαπιστώσεις της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ» Α.Ε. από την εφαρµογή του υφιστάµενου νοµικού πλαισίου.

Εισαγωγή των Βιοκαυσίµων στην Ελληνική αγορά. ιαπιστώσεις της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ» Α.Ε. από την εφαρµογή του υφιστάµενου νοµικού πλαισίου. Εισαγωγή των Βιοκαυσίµων στην Ελληνική αγορά. ιαπιστώσεις της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ» Α.Ε. από την εφαρµογή του υφιστάµενου νοµικού πλαισίου. Επενδυτικά σχέδια της Εταιρείας. Απόστολος Ριζάκος Γενικός ιευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Προέλευση κατανεμόμενης ποσότητας αυτούσιου βιοντίζελ. Μονάδα παραγωγής στο Δρυμό Θεσσαλονίκης

Προέλευση κατανεμόμενης ποσότητας αυτούσιου βιοντίζελ. Μονάδα παραγωγής στο Δρυμό Θεσσαλονίκης A/A Διακριτικός τίτλος δικαιούχου εταιρείας Προέλευση κατανεμόμενης ποσότητας αυτούσιου βιοντίζελ Συνολική ετήσια κατανεμόμενη ποσότητα αυτούσιου βιοντίζελ (Χλτ) Ποσοστό συμμετοχής στην κατανομή 1 ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ. Αθανάσιος Ζαχαρόπουλος Αν. Διευθυντής Πετρελαϊκής Πολιτικής, ΥΠΕΚΑ

ΜΕΤΡΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ. Αθανάσιος Ζαχαρόπουλος Αν. Διευθυντής Πετρελαϊκής Πολιτικής, ΥΠΕΚΑ 3η Ενότητα: «Αγορά Βιοκαυσίμων στην Ελλάδα: Τάσεις και Προοπτικές» ΜΕΤΡΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ Αθανάσιος Ζαχαρόπουλος Αν. Διευθυντής Πετρελαϊκής Πολιτικής, ΥΠΕΚΑ ΜΕΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας 4η Ενότητα: «Βιοκαύσιμα 2ης Γενιάς» Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας ΕΛ.Ε.Α.ΒΙΟΜ ΒΙΟΜΑΖΑ Η αδικημένη μορφή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Βιοµηχανικήπαραγωγή βιοντίζελστηνθεσσαλία. Κόκκαλης Ι. Αθανάσιος Χηµικός Μηχ/κός, MSc Υπεύθυνος παραγωγής

Βιοµηχανικήπαραγωγή βιοντίζελστηνθεσσαλία. Κόκκαλης Ι. Αθανάσιος Χηµικός Μηχ/κός, MSc Υπεύθυνος παραγωγής Βιοµηχανικήπαραγωγή βιοντίζελστηνθεσσαλία Κόκκαλης Ι. Αθανάσιος Χηµικός Μηχ/κός, MSc Υπεύθυνος παραγωγής Ορισµοί 1. Βιοµάζα : το βιοαποικοδοµήσιµο κλάσµα προϊόντων, αποβλήτων και υπολειµµάτων (residues)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Αγορές & Κανονισμοί. Πρόεδρος Δρ. Σπύρος Κιαρτζής (ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Αγορές & Κανονισμοί. Πρόεδρος Δρ. Σπύρος Κιαρτζής (ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αγορές & Κανονισμοί Πρόεδρος Δρ. Σπύρος Κιαρτζής (ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ) Αντιπρόεδρος Καθηγητής Ζήσης Σαμαράς (ΑΠΘ) Πρόεδρος Κιαρτζής Σπύρος ΕΛ.ΠΕ. Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Αργύριος Φαββατάς ιευθυντής Εργοστάσιου Αχλαδίου Φθιώτιδας Αντικείµενα ραστηριότητας: Επεξεργασία Ελαιούχων Σπόρων Βαµβακόσπορος > Βαµβακέλαιο > Βαµβακόπιττα

Διαβάστε περισσότερα

Το σήμερα και το αύριο της αξιοποίησης βιομάζας στην ελληνική πραγματικότητα. Αντώνιος Ε. Γερασίμου Πρόεδρος ΕΛΕΑΒΙΟΜ

Το σήμερα και το αύριο της αξιοποίησης βιομάζας στην ελληνική πραγματικότητα. Αντώνιος Ε. Γερασίμου Πρόεδρος ΕΛΕΑΒΙΟΜ Το σήμερα και το αύριο της αξιοποίησης βιομάζας στην ελληνική πραγματικότητα Αντώνιος Ε. Γερασίμου Πρόεδρος ΕΛΕΑΒΙΟΜ 1 2 Η ΕΛΕΑΒΙΟΜ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ Η Ελληνική Εταιρεία Ανάπτυξης Βιομάζας (ΕΛΕΑΒΙΟΜ) είναι

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και Θέσεις του Σ.ΒΙ.Β.Ε. επί της διαβούλευσης «Καθορισμός κριτηρίων και μεθοδολογίας κατανομής αυτούσιου βιοντίζελ»

Σχόλια και Θέσεις του Σ.ΒΙ.Β.Ε. επί της διαβούλευσης «Καθορισμός κριτηρίων και μεθοδολογίας κατανομής αυτούσιου βιοντίζελ» Σχόλια και Θέσεις του Σ.ΒΙ.Β.Ε. επί της διαβούλευσης «Καθορισμός κριτηρίων και μεθοδολογίας κατανομής αυτούσιου βιοντίζελ» Σε συνέχεια της πρόσκλησης του Υφ/γου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και κλιματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3423/2005 - ΦΕΚ 304/Α'/13.12.2005 Εισαγωγή στην Ελληνική Αγορά των Βιοκαυσίμων και των Αλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων.

ΝΟΜΟΣ 3423/2005 - ΦΕΚ 304/Α'/13.12.2005 Εισαγωγή στην Ελληνική Αγορά των Βιοκαυσίμων και των Αλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων. ΝΟΜΟΣ 3423/2005 - ΦΕΚ 304/Α'/13.12.2005 Εισαγωγή στην Ελληνική Αγορά των Βιοκαυσίμων και των Αλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. (σχετ. αρ. πρωτ / ) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. (σχετ. αρ. πρωτ / ) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αρ. πρωτ.: ΥΠΕΚΑ/ 1/Α/21816

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική και δράσεις της ΕΕ για την βιοενέργεια

Στρατηγική και δράσεις της ΕΕ για την βιοενέργεια ιηµερίδα ΤΕΕ/ΤΚΜ «Τα βιοκαύσιµα κι ο αναπτυξιακός τους ρόλος για την βιοµηχανία και τον αγροτικό τοµέα» Θεσσαλονίκη, 3&4 Νοεµβρίου 2006 Στρατηγική και δράσεις της ΕΕ για την βιοενέργεια Λ. Γούτα Επιστηµονική

Διαβάστε περισσότερα

Καύσιµα Μεταφορών και Αειφορός Ανάπτυξη

Καύσιµα Μεταφορών και Αειφορός Ανάπτυξη ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ / ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ «ΚΑΥΣΙΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Παρασκευή 28 Νοεµβρίου 2008 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ «ΑΛ. ΤΣΙΟΥΜΗΣ» ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ Καύσιµα Μεταφορών

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Περιβάλλοντος, ηµόσιας Υγείας και Πολιτικής των Καταναλωτών 14 Μαϊου 2002 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2001/0265(COD) ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ/ΕΚΘΕΣΗΣ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, ηµόσιας

Διαβάστε περισσότερα

Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα. Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας

Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα. Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας 1 Η ΕΛΕΑΒΙΟΜ και ο ρόλος της Η Ελληνική Εταιρία (Σύνδεσμος) Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Μοντελοποίηση και Τεχνικοοικονομική Ανάλυση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Βιοκαυσίμων

Μοντελοποίηση και Τεχνικοοικονομική Ανάλυση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Βιοκαυσίμων Μοντελοποίηση και Τεχνικοοικονομική Ανάλυση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Βιοκαυσίμων Αιμ. Κονδύλη, Ι. Κ. Καλδέλλης, Χρ. Παπαποστόλου ΤΕΙ Πειραιά, Τμήμα Μηχανολογίας Απρίλιος 2007 Στόχοι της εργασίας Η τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Σηµερινή Κατάσταση Ο Εθνικός στόχος για 2010 / 2020 Νοµοθετικό Πλαίσιο Αδειοδοτική διαδικασία Εµπόδια στην Ανάπτυξη των ΑΠΕ

Περιεχόµενα. Σηµερινή Κατάσταση Ο Εθνικός στόχος για 2010 / 2020 Νοµοθετικό Πλαίσιο Αδειοδοτική διαδικασία Εµπόδια στην Ανάπτυξη των ΑΠΕ Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας BiogasIN ΚΑΠΕ Αθήνα, 07 Οκτωβρίου 2011 Ανάπτυξη της Βιοµάζας στην Ελλάδα. Υφιστάµενη Κατάσταση Προοπτικές Ιωάννης Χαραλαµπίδης Ειδικός Επιστήµονας της ΡΑΕ Αθήνα 07.10.2011 1 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Ανδριανός Θεοχάρης Operations Manager Ελίν Βιοκαύσιμα

ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Ανδριανός Θεοχάρης Operations Manager Ελίν Βιοκαύσιμα ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ανδριανός Θεοχάρης Operations Manager Ελίν Βιοκαύσιμα Στόχοι της ΕΕ Μείωση των αέριων εκπομπών θερμοκηπίου κατά 20% το 2020 Μειωμένη εξάρτηση από τις εισαγωγές πετρελαίου Αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗΣ ΣΕ ΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΥΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ. Από Ερευνητική Οµάδα της Γεωπονικής Σχολής του ΑΠΘ

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗΣ ΣΕ ΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΥΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ. Από Ερευνητική Οµάδα της Γεωπονικής Σχολής του ΑΠΘ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗΣ ΣΕ ΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΥΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Από Ερευνητική Οµάδα της Γεωπονικής Σχολής του ΑΠΘ ΒΟΤΑΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗΣ Η ελαιοκράµβη (Brassica spp.) είναι ετήσιο φυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Εναρμόνιση του εθνικού δικαίου προς τις Οδηγίες 2009/28/ΕΚ και 2009/30/ΕΚ και άλλες διατάξεις»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Εναρμόνιση του εθνικού δικαίου προς τις Οδηγίες 2009/28/ΕΚ και 2009/30/ΕΚ και άλλες διατάξεις» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Εναρμόνιση του εθνικού δικαίου προς τις Οδηγίες 2009/28/ΕΚ και 2009/30/ΕΚ και άλλες διατάξεις» Με τις διατάξεις του παρόντος προσχεδίου νόμου εναρμονίζεται η εθνική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΑΕΡΙΟ. Αναξιοποίητος Ενεργειακός Αγροτικός Πλούτος στην Ελλάδα Η Ενέργεια του Μέλλοντος?

ΒΙΟΑΕΡΙΟ. Αναξιοποίητος Ενεργειακός Αγροτικός Πλούτος στην Ελλάδα Η Ενέργεια του Μέλλοντος? Karl Str. 1/1 7373 Esslingen Germany Phone: +49 (711) 932583 Fax: +49 (3222) 11447 info@ingrees.com www.ingrees.com ΒΙΟΑΕΡΙΟ Αναξιοποίητος Ενεργειακός Αγροτικός Πλούτος στην Ελλάδα Η Ενέργεια του Μέλλοντος?

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές των ΑΠΕ στην Ελλάδα σε µεσοπρόθεσµο επίπεδο. Ιωάννης Αγαπητίδης Πρόεδρος.Σ.

Προοπτικές των ΑΠΕ στην Ελλάδα σε µεσοπρόθεσµο επίπεδο. Ιωάννης Αγαπητίδης Πρόεδρος.Σ. Προοπτικές των ΑΠΕ στην Ελλάδα σε µεσοπρόθεσµο επίπεδο Ιωάννης Αγαπητίδης Πρόεδρος.Σ. Πρωτογενής Παραγωγή Ενέργειας από ΑΠΕ 80000 70000 Βιοµάζα Ηλιακή Εν. Υδροηλεκτρική Ενέργεια Φωτοβολταϊκά Γεωθερµία

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα Greenbuilding, 2 Ιουλίου 2009 - Αθήνα

Ημερίδα Greenbuilding, 2 Ιουλίου 2009 - Αθήνα Εναρμόνιση της Οδηγία 2006/32/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες 1 ο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Γ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (Παραρτήμα V της Οδηγίας 2009/28/EK και Παράρτημα IV της Οδηγίας 98/70/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 περ. 13 της Οδηγίας 2009/30/ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Μετατροπής

Τεχνολογίες Μετατροπής ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Πρόεδρος Μιχαήλ Μαρουλάκης (ΕΛ.ΒΙ.) Αντιπρόεδρος Α Καθ. Δημήτριος Καρώνης (ΕΜΠ) Αντιπρόεδρος Β Άγγελος Λάππας (ΕΚΕΤΑ) Περιεχόμενα Παρουσίασης Εισαγωγή Η ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκαύσιμα στην Ελλάδα, Εμπόδια και Προοπτικές

Βιοκαύσιμα στην Ελλάδα, Εμπόδια και Προοπτικές 3η Ενότητα: «Αγορά Βιοκαυσίμων στην Ελλάδα: Τάσεις και Προοπτικές» Βιοκαύσιμα στην Ελλάδα, Εμπόδια και Προοπτικές Ηλίας Ντεμιάν Περιβαλλοντολόγος Ερευνητής ΙΟΒΕ Δομή παρουσίασης 1. Αποτύπωση της αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΕΓΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΠΑΣΕΓΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΠΑΣΕΓΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Βιοκαύσιµα Καύσιµα παραγόµενα από βιόµαζα σε ειδικές βιοµηχανικές εγκαταστάσεις µε εφαρµογή φυσικών και χηµικών διεργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & EΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Οι πηγές ανανεώσιμης ενέργειας στην Γερμανία

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & EΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Οι πηγές ανανεώσιμης ενέργειας στην Γερμανία ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & EΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Βερολίνο, Μάρτιος 2010 Οι πηγές ανανεώσιμης ενέργειας στην Γερμανία Στόχοι της κυβερνητικής πολιτικής Μείωση των εκπομπών ρύπων έως το 2020

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των Επιλογών στις Χρήσεις Γης και των Δυνατοτήτων Επίτευξης των Στόχων του 2020 στη Βιοενέργεια

Διερεύνηση των Επιλογών στις Χρήσεις Γης και των Δυνατοτήτων Επίτευξης των Στόχων του 2020 στη Βιοενέργεια Διερεύνηση των Επιλογών στις Χρήσεις Γης και των Δυνατοτήτων Επίτευξης των Στόχων του 2020 στη Βιοενέργεια Βασίλης Λυχναράς (ΚΕΠΕ) Καλλιόπη Πανούτσου(Imperial College) Ελληνική Γεωργία 2012 2020: Η Αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

INTERREG IIIa Πρόγραμμα BIOSIS ΕΛΑΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ-Α. ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

INTERREG IIIa Πρόγραμμα BIOSIS ΕΛΑΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ-Α. ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ INTERREG IIIa Πρόγραμμα BIOSIS ΕΛΑΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ-Α. ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Τα ορυκτά καύσιμα τελειώνουν Τα ορυκτά

Διαβάστε περισσότερα

Βιοντίζελ: Ανάπτυξη, αποκέντρωση, αειφορία Σωτήρης Φώλιας Πρόεδρος Δ.Σ. Σ.ΒΙ.Β.Ε.

Βιοντίζελ: Ανάπτυξη, αποκέντρωση, αειφορία Σωτήρης Φώλιας Πρόεδρος Δ.Σ. Σ.ΒΙ.Β.Ε. 1η Ενότητα: «Το Παρόν και το Μέλλον των Βιοκαυσίμων στην Ελλάδα και την Ευρώπη» Βιοντίζελ: Ανάπτυξη, αποκέντρωση, αειφορία Σωτήρης Φώλιας Πρόεδρος Δ.Σ. Σ.ΒΙ.Β.Ε. Σύντομο Ιστορικό Οδηγία 2003/30/ΕΚ οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορία κι εκπομπές ρύπων

Αειφορία κι εκπομπές ρύπων Το παρόν και το µέλλον των βιοκαυσίµων στην Ελλάδα Αειφορία κι εκπομπές ρύπων Σωτήρης Φώλιας Μέλος.Σ. Σ.ΒΙ.Β.Ε. Αθήνα, 25/11/2010 Από τον Ρ. Ντίζελ στο σήµερα... Το 1912 ο Ρούντολφ Ντίζελ προφητικά δηλώνει:

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική αγορά Βιομάζας: Τάσεις και εξελίξεις. Αντώνης Γερασίµου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας

Η ελληνική αγορά Βιομάζας: Τάσεις και εξελίξεις. Αντώνης Γερασίµου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας 1 ο στρατηγικόσυνέδριογιατονκλάδοτηςενέργειας, «ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Η ελληνική αγορά Βιομάζας: Τάσεις και εξελίξεις Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2011 Αντώνης Γερασίµου Πρόεδρος Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕΤΗ Νίκος ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ

ΚΑΘΕΤΗ Νίκος ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ Παραγωγή, ιαχείριση και Επεξεργασία της Βιοµάζας για την Παραγωγή Βιοκαυσίµων Συµβουλές Μελέτες Εφαρµογές Κατασκευές Αυγεροπούλου 1 173 42 Άγ. ηµήτριος Αττική Τηλ.: 210 9915300, 210 9939100 Fax: 210 9960150

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΜ60-ΒΔΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΜ60-ΒΔΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ Αποφευχθέν CO 2 (Kg / εκτάριο / έτος) Προϊόντα: Υψηλό κόστος σακχαρούχων και αμυλούχων προϊόντων (τεύτλα, καλαμπόκι, κ.ά.) που χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 36003 3 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3534 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης Δ1/Α/οικ. 2497/8.2.2013 «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση για Παραγωγούς

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση για Παραγωγούς ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση για Παραγωγούς ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΥΤΟΥΣΙΟΥ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΕΤΟΥΣ [αναγράφεται το έτος κατανομής] Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται

Διαβάστε περισσότερα

Το βιοντίζελ στην Ελληνική Αγορά

Το βιοντίζελ στην Ελληνική Αγορά Το βιοντίζελ στην Ελληνική Αγορά 21 Απριλίου 2007 Συνεδριακό Κέντρο «Ν. Γερμανός» EXPOLINK 07 Ν. Ζαχαριάδης Περιεχόμενα Τι είναι βιοκαύσιμα Νομοθεσία για τη διάθεση στην Ελληνική αγορά Τάσεις στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 26/03/2015. Αριθ. Πρωτ. : 33749

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 26/03/2015. Αριθ. Πρωτ. : 33749 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πηγή: ΥΠΑΝ. Εισαγωγές-Εξαγωγές 7% Α.Π.Ε. 4% ΥΗΣ 5% Λιγνίτης 50% Φυσικό αέριο 21% Πετρέλαιο 13%

Πηγή: ΥΠΑΝ. Εισαγωγές-Εξαγωγές 7% Α.Π.Ε. 4% ΥΗΣ 5% Λιγνίτης 50% Φυσικό αέριο 21% Πετρέλαιο 13% Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας Όραµα και Πραγµατικότητα Σπύρος Ι. Κιαρτζής ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ιάλεξη σε Καθηγητές Κλάδου ΠΕ04 11Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΕ Ελληνική Πραγµατικότητα Ώριµες Τεχνολογίες Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

L 140/104 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009

L 140/104 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 L 140/104 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΦΙΝΟΣ ΛΟΥΚΑΣ (Α.Μ. 107/03) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς 2014-20202020 Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς Γιάννης Βουγιουκλάκης PhD, Διπλ. Μηχ. Μηχανικός Υπεύθυνος Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς Θεματικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

IV, ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΏΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

IV, ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΏΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΊΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ IV, ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΏΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΚΡΗΣ Β., ΚΕΚΟΣ Δ., ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Π. Καύσιμη στερεά, υγρή ή αέρια

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ..Π. 6/2014 Αρ. 4747, Αριθμός 6 ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2013

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ..Π. 6/2014 Αρ. 4747, Αριθμός 6 ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2013 9 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ..Π. 6/2014 Αρ. 4747, 8.1.2014 Αριθμός 6 Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 140, 5.6.2009, σ. 16. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 140, 5.6.2009, σ. 88. 148(Ι) του 2003 40 (Ι) του 2007 12(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ FAME ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ FAME ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ FAME ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ Αθηνά Τουµπέλη Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. Βιοµηχανικές Εγκαταστάσεις Θεσσαλονίκης Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σκοπός της µελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕξέλιξητωνΜικρώνΣυστημάτωνΑΠΕκαιΣΗΘ στην Ελλάδα ενόψει της Νέας Ενεργειακής Πολιτικής. Κώστας Τίγκας Δ/ντης Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού

ΕξέλιξητωνΜικρώνΣυστημάτωνΑΠΕκαιΣΗΘ στην Ελλάδα ενόψει της Νέας Ενεργειακής Πολιτικής. Κώστας Τίγκας Δ/ντης Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού ΕξέλιξητωνΜικρώνΣυστημάτωνΑΠΕκαιΣΗΘ στην Ελλάδα ενόψει της Νέας Ενεργειακής Πολιτικής Κώστας Τίγκας Δ/ντης Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού Η Ενεργειακή Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Φορολόγηση της ενέργειας: η Επιτροπή προτείνει µεταβατικές περιόδους για τις υπό ένταξη χώρες

Φορολόγηση της ενέργειας: η Επιτροπή προτείνει µεταβατικές περιόδους για τις υπό ένταξη χώρες IP/04/121 Βρυξέλλες 28 Ιανουαρίου 2004 Φορολόγηση της ενέργειας: η Επιτροπή προτείνει µεταβατικές περιόδους για τις υπό ένταξη χώρες Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε πρόταση για την τροποποίηση της οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ& ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό ελτίο. Οκτώβριος 2014

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ& ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό ελτίο. Οκτώβριος 2014 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Πληροφορίες : Ντιλένα Βασιλείου (dvasileiou@lagie.gr) ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ& ΣΗΘΥΑ Συνοπτικό Πληροφοριακό ελτίο Οκτώβριος 20 2012 20 ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διάσκεψη Τύπου ΣΕΑΠΕΚ Φάνος Καραντώνης Πρόεδρος Συνδέσμου Εταιρειών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Κύπρου

Διάσκεψη Τύπου ΣΕΑΠΕΚ Φάνος Καραντώνης Πρόεδρος Συνδέσμου Εταιρειών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Κύπρου Διάσκεψη Τύπου ΣΕΑΠΕΚ Φάνος Καραντώνης Πρόεδρος Συνδέσμου Εταιρειών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Κύπρου Σύνδεσμος Εταιρειών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Κύπρου (Σ.Ε.Α.Π.Ε.Κ.) Ιστορία Ο ΣΕΑΠΕΚ ιδρύθηκε το

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός Δυναμικού Ενεργειακών Καλλιεργειών Στην Κύπρο

Καθορισμός Δυναμικού Ενεργειακών Καλλιεργειών Στην Κύπρο Καθορισμός Δυναμικού Ενεργειακών Καλλιεργειών Στην Κύπρο ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ξενοδοχείο Classic 25/02/2011, 16:00 ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ Μελέτη Μεθόδων Παραγωγής Βιοντίζελ Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο. Μάιος 2017

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο. Μάιος 2017 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Πληροφορίες : info@lagie.gr ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο Μάιος 2017 2015 2017 ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (ΜW) ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΠΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Πληροφορίες : Ντιλένα Βασιλείου (dvasileiou@lagie.gr) ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο Δεκέμβριος 20 2012 20 ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΓΙΔΞ-8ΝΧ. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 31 η Μαρτίου 2014, και. Λαµβάνοντας υπόψη:

ΑΔΑ: ΒΙΗΓΙΔΞ-8ΝΧ. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 31 η Μαρτίου 2014, και. Λαµβάνοντας υπόψη: Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1 7 5 / 2 0 1 4 Σχετικά µε τις από 1.4.2014 αριθµητικές τιµές των συντελεστών της

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Καυσίµου Ντίζελ από Ανανεώσιµες Πρώτες Ύλες

Παραγωγή Καυσίµου Ντίζελ από Ανανεώσιµες Πρώτες Ύλες Ο ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 29-30 Μαΐου 2009, Αλεξανδρούπολη Παραγωγή Καυσίµου Ντίζελ από Ανανεώσιµες Πρώτες Ύλες Νίκος Παπαγιαννάκος Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χηµικών Μηχανικών 1 ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Πληροφορίες : ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Πληροφορίες : ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Πληροφορίες : info@lagie.gr ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο Ιούλιος 2017 Ιουλ-15 Αυγ-15 Σεπ-15 Οκτ-15 Νοε-15 Δεκ-15 Ιαν-16

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµική Ανάλυση Παραγωγής και ιάθεσης Υγρών Βιοκαυσίµων

Οικονοµική Ανάλυση Παραγωγής και ιάθεσης Υγρών Βιοκαυσίµων Οικονοµική Ανάλυση Παραγωγής και ιάθεσης Υγρών Βιοκαυσίµων Νίκος Λιάπης ιευθυντής Εκµετάλλευσης ΕΛΙΝΟΙΛ ΑΕ ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ : ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ύο βιοκαύσιµα σε βιοµηχανική εφαρµογή:

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά φυτά Βιομάζα. Εισαγωγή στην καλλιέργεια, συγκομιδή, διακίνηση και χρήση βιομάζας

Ενεργειακά φυτά Βιομάζα. Εισαγωγή στην καλλιέργεια, συγκομιδή, διακίνηση και χρήση βιομάζας Ενεργειακά φυτά Βιομάζα. Εισαγωγή στην καλλιέργεια, συγκομιδή, διακίνηση και χρήση βιομάζας Θ.Α.Γέμτος Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Εισαγωγή Χρήση βιομάζας δηλαδή χρήση βιολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Αιολική Παραγωγή: Εφαρµογή Κανονιστικού και Ρυθµιστικού Πλαισίου

Αιολική Παραγωγή: Εφαρµογή Κανονιστικού και Ρυθµιστικού Πλαισίου ιαχειριστής Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. Αιολική Παραγωγή: Εφαρµογή Κανονιστικού και Ρυθµιστικού Πλαισίου Ανδρέας Αδρακτάς Επιχειρησιακός ιευθυντής Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες για παραγωγή ενέργειας από βιομάζα. Παπαμιχαήλ Ιωάννα ΚΑΠΕ

Τεχνολογίες για παραγωγή ενέργειας από βιομάζα. Παπαμιχαήλ Ιωάννα ΚΑΠΕ Τεχνολογίες για παραγωγή ενέργειας από βιομάζα Παπαμιχαήλ Ιωάννα ΚΑΠΕ ομή παρουσίασης Τεχνολογίες για τον οικιακό τομέα Τεχνολογίες για τον εμπορικό τομέα Τεχνολογίες για τον βιοτεχνικό τομέα Τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες Ενεργειακής Έντασης

Δείκτες Ενεργειακής Έντασης ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΠΕ) Σειρά Πληροφοριακού και Εκπαιδευτικού Υλικού Δείκτες Ενεργειακής Έντασης ΠΑΤΡΑ, 2016 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΗΛΙΟΣ ΗΛΙΟΣ - Τοπικό σχέδιο για την απασχόληση ανέργων στην κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (ΜW) ΜΟΝΑ ΩΝ ΑΠΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟ ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (Άρθρο 9 Ν.3468/2006) & Φ/Β ΣΤΕΓΩΝ 10kW

ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (ΜW) ΜΟΝΑ ΩΝ ΑΠΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟ ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (Άρθρο 9 Ν.3468/2006) & Φ/Β ΣΤΕΓΩΝ 10kW ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Πληροφορίες : Ντιλένα Βασιλείου (dvasileiou@lagie.gr) ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ Συνοπτικό Πληροφοριακό ελτίο Νοέµβριος 2014 2012 2014 ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΩΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΩΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΩΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ Project για το μάθημα: «Οικονομική του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων» ΒΛΑΣΣΗ ΕΛΕΝΗ Α.Μ.: 2419 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΡυθμιστικήΑρχήΕνέργειας

ΡυθμιστικήΑρχήΕνέργειας ΡυθμιστικήΑρχήΕνέργειας Πρέβεζα, 05 Οκτωβρίου 2012 Ανάπτυξη της Βιομάζας - Βιοαερίου στην Ελλάδα. Υφιστάμενη Κατάσταση Προοπτικές Ιωάννης Χαραλαμπίδης ΕιδικόςΕπιστήμοναςτηςΡΑΕ 1 Περιεχόμενα Σημερινή Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΤΙΖΕΛ ΑΠΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΦΥΤΙΚΑ ΕΛΑΙΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΤΙΖΕΛ ΑΠΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΦΥΤΙΚΑ ΕΛΑΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΤΙΖΕΛ ΑΠΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΦΥΤΙΚΑ ΕΛΑΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΟΝΟΡΤΑΣ ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΦΥΤΙΚΑ ΕΛΑΙΑ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΑ Φυτικά έλαια ή ζωικά λίπη ή παράγωγά τους Μετεστεροποίηση Υδρογονοαποξυγόνωση

Διαβάστε περισσότερα

Τι έιναι η Βιοµάζα. Κατηγορίες σταθµών εκµετάλλευσης της Βιοµάζας.

Τι έιναι η Βιοµάζα. Κατηγορίες σταθµών εκµετάλλευσης της Βιοµάζας. Consultants Construction Renewable energy Tourism investments Finance Τι έιναι η Βιοµάζα Η δηµιουργία εγκατάσταση & λειτουργία σταθµών Βιοµάζας εµπίπτει στις επιχειρήσεις του τοµέα των Ανανεώσιµων Πηγών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ / ΤΜ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ / ΤΜ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ / ΤΜ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 3-12 - 2005 Κυρίες και Κύριοι, Η σηµερινή ηµερίδα αποδεικνύει το σηµαντικό ρόλο του τεχνικού κόσµου και ειδικότερα του Τεχνικού Επιµελητηρίου όχι

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (ΜW) ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (Άρθρο. 10kW ΓΡΑΦΗΜΑ 1

ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (ΜW) ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (Άρθρο. 10kW ΓΡΑΦΗΜΑ 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Πληροφορίες : Μ. Ασηµακοπούλου (masimakopoulou@lagie.gr) ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ Συνοπτικό Πληροφοριακό ελτίο Απρίλιος 2014 2012 2014 ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Οι οικονοµικές ενισχύσεις των Ολοκληρωµένων Προγραµµάτων Ανάπτυξης Αγροτικού χώρου στον τοµέα των βιοκαυσίµων

Οι οικονοµικές ενισχύσεις των Ολοκληρωµένων Προγραµµάτων Ανάπτυξης Αγροτικού χώρου στον τοµέα των βιοκαυσίµων Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων Ειδική Γραµµατεία Προγραµµατισµού & Εφαρµογών Γ ΚΠΣ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων Ενεργειών από το ΕΓΤΠΕ-Π Οι οικονοµικές ενισχύσεις των Ολοκληρωµένων

Διαβάστε περισσότερα

Υγρά προϊόντα πετρελαίου - Μεθυλεστέρες λιπαρών οξέων ως βιοκαύσιμα και ως βιορευστά - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Υγρά προϊόντα πετρελαίου - Μεθυλεστέρες λιπαρών οξέων ως βιοκαύσιμα και ως βιορευστά - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. 52 / 2016 Υγρά προϊόντα πετρελαίου - Μεθυλεστέρες λιπαρών οξέων ως βιοκαύσιμα και ως βιορευστά - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ «ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α» 11,12,13 Μαΐου 2006 Θεσσαλονίκη

ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ «ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α» 11,12,13 Μαΐου 2006 Θεσσαλονίκη ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ «ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α» 11,12,13 Μαΐου 2006 Θεσσαλονίκη Θέµα Εισήγησης : «Ενεργειακές Καλλιέργειες-Νοµοθεσία» ηµήτρης Μπαµπίλης Γεωπόνος-Οικονοµολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Πληροφορίες : Ντιλένα Βασιλείου (dvasileiou@lagie.gr) ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο Μάϊος 2015 Μαϊ-13 Ιουν-13 Ιουλ-13 Αυγ-13

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ. Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ. Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο όρος βιομάζα μπορεί να δηλώσει : α) Τα υλικά ή τα υποπροϊόντα και κατάλοιπα της φυσικής, ζωικής δασικής και αλιευτικής παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ 2 ΗΣ ΓΕΝΙΑΣ : MΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2020

ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ 2 ΗΣ ΓΕΝΙΑΣ : MΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2020 EKETA ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ 2 ΗΣ ΓΕΝΙΑΣ : MΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2020 Δρ. Στέλλα Μπεζεργιάννη Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Καυσίμων & Υδρ/κων (ΕΠΚΥ) Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) Εθνικό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.)

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) Ενότητα 6: Βιομάζα Σπύρος Τσιώλης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

«Βιοενέργεια στην Ελλάδα» Οι εξελίξεις και το όραµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τοµέα των Βιοκαυσίµων

«Βιοενέργεια στην Ελλάδα» Οι εξελίξεις και το όραµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τοµέα των Βιοκαυσίµων Συµπόσιο «Βιοενέργεια στην Ελλάδα» Θεσσαλονίκη, 11-13 Μαΐου 2006 Οι εξελίξεις και το όραµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τοµέα των Βιοκαυσίµων Λ. Γούτα Επιστηµονική σύµβουλος Ευρωβουλευτή κ. Ν.Βακάλη Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

υνατότητες καλλιέργειάς των ενεργειακών φυτών στον Ελληνικό χώρο

υνατότητες καλλιέργειάς των ενεργειακών φυτών στον Ελληνικό χώρο υνατότητες καλλιέργειάς των ενεργειακών φυτών στον Ελληνικό χώρο Ελευθεριάδης Ιωάννης Τµήµα Βιοµάζας ΚΑΠΕ Περιεχόµενα Ενεργειακά φυτά Αποδόσεις Βασικά χαρακτηριστικά του γεωργικού τοµέα Τεχνολογίες µετατροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΜΕΣΩ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΜΕΣΩ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ ΕΛΒΙΟ Α.Ε. Συστηµάτων Παραγωγής Υδρογόνου και Ενέργειας ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΜΕΣΩ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ Θ. Χαλκίδης,. Λυγούρας, Ξ. Βερύκιος 2 ο Πανελλήνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 19155 30 Μαΐου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1881 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 176636 Κατανομή έτους 2017 ποσότητας 132.000 χιλιολίτρων αυτούσιου βιοντίζελ,

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στη νέα ενεργειακή πραγµατικότητα της Ελλάδας

Οι Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στη νέα ενεργειακή πραγµατικότητα της Ελλάδας Οι Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στη νέα ενεργειακή πραγµατικότητα της Ελλάδας Σπύρος Ι. Κιαρτζής ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Πρόεδρος ΜΕ Ενέργειας ΤΕΕ / ΤΚΜ Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας οι µη ορυκτές ανανεώσιµες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 16893 19 Μαΐου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1417 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 177451 Κατανομή έτους 2016 ποσότητας 132.000 χιλιολίτρων αυτούσιου βιοντίζελ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 22/2011

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 22/2011 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 22/2011 Τροποποίηση συµπλήρωση του Κανονισµού Αδειών που εκδίδεται κατ εξουσιοδότηση

Διαβάστε περισσότερα