Θέσεις ΑΣΕΠ-Πίνακας ΣΟΧ αναρτημένος 21 Μαϊου 2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θέσεις ΑΣΕΠ-Πίνακας ΣΟΧ αναρτημένος 21 Μαϊου 2013"

Transcript

1 Θέσεις -Πίκς ρτμέος 2 Μϊου 20 Οι μερομί στ στήλ ΕΓΚΡΙΗ είι εδεικτικές κι ο υποψήφιος κλείτι επικοιωεί με το Φορέ γι τ υποβολή τω ιτήσεω. Οι μερομί στ στήλ ΑΝΑΡΤΗΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΤΟ ΦΟΡΕΑ είι έγκυρ κι ο υποψήφιος έχει έ 0μερο προθεσμί γι τ υποβολή τω ιτήσεω. Οι θέσεις του πίκ φορού υμβάσεις Ορισμέου Χρόου (). Φορές Πλροφορί Έδρ / Νομ 2 ΕΒΑ ΕΥΒΟΙΑ κοίωσς 2/20 ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑ 506/ Κτγορί Κλάδος / Ειδικόττ ό ς τόμω /20 889/8-2- ΤΕ ΛΟΓΙΤΩΝ 2 20 ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡ ΟΥ - ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΧΩΡΙ ΚΑΡ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΧΟΓΡΑΦΟΥ 5 8 σύμβσ ς σε μή Αάρτσ κοίωσς 6/5/20 5/5/20 Αάρτσ πιάκω κτάτξ ς Πρτρήσεις Τ Α ΠΑΡΑΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

2 Φορές Πλροφορί Έδρ / Νομ κοίωσς 2/20 ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑ 506/ ΛΑΡΙΑΙΩ ΛΑΡΙΑ Ν ΛΑΡΙΑΙΩ ΛΑΡΙΑ Ν ΛΑΡΙΑΙΩ ΛΑΡΙΑ Ν ΛΕΒΟΥ ΛΕΒΟΥ ΛΕΒΟ Υ ΛΕΒΟ Υ 272/ / / / / Κτγορί Κλάδος / Ειδικόττ ΥΕ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗ ΟΔΗΓΩΝ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΩΡΙ ΚΑΡ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΧΟΓΡΑΦΟΥ ΧΕΙΡΙΤΩΝ ΦΟΡΤΩΤΗ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡ ΟΥ ΜΕ ΚΑΡ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΧΟΓΡΑΦΟΥ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡ ΟΥ ΧΩΡΙ ΚΑΡ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΧΟΓΡΑΦΟΥ ό ς τόμω σύμβσ ς σε μή Αάρτσ κοίωσς 5/5/20 5/5/20 5/5/20 Αάρτσ πιάκω κτάτξ ς Πρτρήσεις

3 Φορές ΛΕΒΟΥ Πλροφορί Έδρ / Νομ ΛΕΒΟ Υ κοίωσς 08259/ Κτγορί Κλάδος / Ειδικόττ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗ ό ς τόμω 48 8 σύμβσ ς σε μή Αάρτσ κοίωσς 5/5/20 Αάρτσ πιάκω κτάτξ ς Πρτρήσεις Φορές ΔΙΟΝΥΟΥ ΔΙΟΝΥΟΥ Πλροφορί Έδρ / Νομ ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ό ς κοίωσς 8082/ / Κτγορ ί Κλάδος / Ειδικόττ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟ ΡΟΥ ΜΕ ΚΑΡ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΧΟΓΡΑΦΟΥ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟ ΡΟΥ ΧΩΡΙ ΚΑΡ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΧΟΓΡΑΦΟΥ τόμω σύμβσ ς σε μή 5/5/20 5/5/ ΑΤΤΙΚΗ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ /5/20 Αάρτ σ κοίωσς Αάρτσ πιάκω κτάτξ ς Πρτρήσεις

4 Φορές Πλροφορί Έδρ / Νομ ό ς κοίωσς ΔΙΟΝΥΟΥ / ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚ ΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚ ΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝ ΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝ ΩΝ 6656/ / ΝΠΔΔ "ΔΗΜΑΡΩΓΟ ΚΑΒΑΛΑ 48/5- " ΔΗΜΟΥ 5-20 ΘΑΟΥ ΜΕΗΝΗ ΜΕΗΝΙ Α Κτγορ ί Κλάδος / Ειδικόττ τόμω σύμβσ ς σε μή ΚΑΘΑΡΙΟΤΗ ΟΔΗΓΩΝ 8 ΥΕ 047/8 ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ -ΙΩΝ 2 ΧΕΙΡΙΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ /5/20 5/5/20 5/5/20 5/5/20 Αάρτ σ κοίωσς 7/5/20 7/5/20 20/5/20 7/5/20 Αάρτσ πιάκω κτάτξ ς Πρτρήσεις ΑΠΌ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗ ΥΜΒΑΗ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ /8/20 ΜΕ ΠΑΡΑΗ

5 Φορές ΜΕΗΝΗ ΜΕΗΝΗ ΙΑΜΟΥ ΙΑΜΟΥ Πλροφορί Έδρ / Νομ ΜΕΗΝΙ Α ΜΕΗΝΙ Α ΡΟΔΟΠΗ ΡΟΔΟΠΗ ό ς κοίωσς Κτγορ ί Κλάδος / Ειδικόττ ΕΡΓΟΥ (ΕΚΚΑΦΕΑ ΦΟΡΤΩΤΗ ΟΜΑΔΑ Β' ΞΗ Δ') 047/ / / / ΥΕ ΧΕΙΡΙΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΙΟΠΕΔΩΤΗ ΓΑΙΩΝ) ΟΜΑΔΑ Ζ' ΞΗ Γ' ΧΕΙΡΙΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΙΟΠΕΔΩΤΗ) ΟΜΑΔΑ Ζ' ΞΗ Β' ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟ ΡΟΥ ΜΕ ΚΑΡ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΧΟΓΡΑΦΟΥ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗ τόμω σύμβσ ς σε μή 5/5/20 5/5/20 5/5/20 5/5/ ΡΟΔΟΠΗ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 8 5/5/20 Αάρτ σ κοίωσς 7/5/20 7/5/20 Αάρτσ πιάκω κτάτξ ς Πρτρήσεις

6 Φορές Πλροφορί Έδρ / Νομ ό ς κοίωσς ΙΑΜΟΥ / Κτγορ ί Κλάδος / Ειδικόττ τόμω σύμβσ ς σε μή ΥΔΡΕΥΗ Αάρτ σ κοίωσς Αάρτσ πιάκω κτάτξ ς Πρτρήσεις Φορές Πλροφορ ί ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥ Η ΠΡΟΧΟΛΙΚ 2 Η ΑΓΩΓΗ & ΠΑΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΤΙ ΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ Έδρ / Νομ ΔΡΑΜΑ ό ς Κτγορ Κλάδος / κοίωσς ί Ειδικόττ 0/ ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟ ΜΩΝ τόμω σύμβσ ς σε μή 6/5/20 Αάρτ σ κοίωσς 6/5/20 Αάρτσ πιάκω Πρτκτάτξ ρήσεις ς ΑΠΌ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗ ΥΜΒΑΗ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ /8/20 ΜΕ ΠΑΡΑΗ

7 Φορές ΠΑΙΔΙΚΟ ΘΜΟ ΑΔΡΙΑΝΗ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥ Η ΠΡΟΧΟΛΙΚ Η ΑΓΩΓΗ & ΠΑΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΤΙ ΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΘΜΟ ΠΑΡΑΝΕΤΙ ΟΥ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ Πλροφορ ί Έδρ / Νομ ΔΡΑΜΑ ΔΡΑΜΑ ό ς Κτγορ Κλάδος / κοίωσς ί Ειδικόττ 0/ / ΥΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ - ΙΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ τόμω σύμβσ ς σε μή 6/5/20 6/5/20 Αάρτ σ κοίωσς 6/5/20 6/5/20 Αάρτσ πιάκω Πρτκτάτξ ρήσεις ς ΑΠΌ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗ ΥΜΒΑΗ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ /8/20 ΜΕ ΠΑΡΑΗ ΑΠΌ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗ ΥΜΒΑΗ

8 Φορές ΑΛΛΗΛΕΓΓΥ Η ΠΡΟΧΟΛΙΚ Η ΑΓΩΓΗ & ΠΑΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΤΙ ΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΘΜΟ ΑΔΡΙΑΝΗ ΚΩ ΜΕΤΟΒΟΥ ΜΕΤΟΒΟΥ Πλροφορ ί Έδρ / Νομ ΔΩΚΑΝΗ ΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ό ς Κτγορ Κλάδος / κοίωσς ί Ειδικόττ 2/ /2 ΠΕ / / τόμω ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ή ΤΕ 2 ΟΔΗΓΩΝ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΧΕΙΡΙΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (JCB) 8 8 σύμβσ ς σε μή 6/5/20 6/5/20 6/5/20 Αάρτ σ κοίωσς 20/5/20 20/5/20 Αάρτσ πιάκω Πρτκτάτξ ρήσεις ς ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ /8/20 ΜΕ ΠΑΡΑΗ ΠΑΡΑΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

9 Φορές ΒΟΪΟΥ ΒΟΪΟΥ ΒΟΪΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ Πλροφορ ί Έδρ / Νομ ΚΟΖΑΝΗ ΚΟΖΑΝΗ ΚΟΖΑΝΗ ΞΑΝΘΗ ΞΑΝΘΗ ΞΑΝΘΗ ό ς Κτγορ Κλάδος / κοίωσς ί Ειδικόττ 872/ / / / / ΥΕ 244/ 6-5- ΧΕΙΡΙΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ ΧΕΙΡΙΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΑ) ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ τόμω ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 8 ΟΔΗΓΩΝ 8 ΧΕΙΡΙΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 8 σύμβσ ς σε μή 6/5/20 6/5/20 6/5/20 6/5/20 6/5/20 6/5/20 Αάρτ σ κοίωσς 7/5/20 7/5/20 7/5/20 Αάρτσ πιάκω Πρτκτάτξ ρήσεις ς

10 Φορές Πλροφορ ί Έδρ / Νομ ό ς κοίωσς Κτγορ ί Κλάδος / Ειδικόττ τόμω σύμβσ ς σε μή Αάρτ σ κοί- ωσς Αάρτσ πιάκω κτάτξ ς Πρτ- ρήσεις 20 ΑΒΔΗΡΩΝ ΞΑΝΘΗ 244/ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗ 2 8 6/5/20 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΔΗΜΟΥ ΕΡΡΩΝ ΕΡΡΩΝ 4/20 5/ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΤΩΝ 2 6/5/20 7/5/20 ΑΠΌ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗ ΥΜΒΑΗ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ /8/20 ΜΕ ΠΑΡΑΗ

11 Φορές Πλροφορί Έδρ / Νομ ΚΘ ΕΠΚΑ ΦΛΩΡΙΝΑ ΚΘ ΕΠΚΑ ΦΛΩΡΙΝΑ κοίωσς 00/ / Κτγορί Κλάδος / Ειδικόττ τόμω σύμβσς σε μή ΧΕΔΙΑΤΩΝ 2,5 7/5/20 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 5 2,5 7/5/20 Αάρτσ κοίωσς Αάρτσ πιάκω κτάτξς Πρτρήσεις Φορές ΤΕΙ ΑΘΗΝΑ ΕΛΕΥΙΝΑ ΕΛΕΥΙΝΑ Πλροφορ ί Έδρ / Νομ ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ κοί - ωσς 047/ / Κτγορ Κλάδος / ί Ειδικόττ ΤΕ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ τόμω / ΥΕ 4-- ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΗΠΟΥ 8 20 σύμβσ ς σε μή 20/5/20 20/5/20 20/5/20 Αάρτ σ κοίωσς Αάρτ σ πιάκω Πρτκτάτξ ρήσεις ς

12 Φορές ΚΒ' ΕΠΚΑ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑ ΚΘ' ΕΠΚΑ ΜΟΥΕΙΟ ΑΡΓΟΥ ΟΡΕΤΙΚΟΥ ΚΘ' ΕΠΚΑ ΜΟΥΕΙΟ ΑΡΓΟΥ ΟΡΕΤΙΚΟΥ Πλροφορ ί Έδρ / Νομ ΔΩΚΑΝΗ ΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΤΟΡΙΑ ΚΑΤΟΡΙΑ κοί - ωσς 5/20 297/ /2 ΥΕ /20 984/ /20 984/ Κτγορ Κλάδος / ί Ειδικόττ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩ Ν τόμω σύμβσ ς σε μή 20/5/20 20/5/20 20/5/20 20/5/20 Αάρτ σ κοίωσς Αάρτ σ πιάκω Πρτκτάτξ ρήσεις ς ΌΧΙ ΠΕΡΑΝ /2/20 2/20 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ / ΤΕΛΕΧΩΝ, ε 20/5/20 ΠΑΡΑΗ ΛΕΒΟΥ ΠΕ 2 ΛΕΒΟΥ ελλείψει ΤΕ, ε ΜΕΧΡΙ ΤΗ 20 ελλείψει ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΛΕΒΟΥ 2/20 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 2 20/5/20

13 Φορές Πλροφορ ί Έδρ / Νομ κοί - ωσς ΛΕΒΟΥ / ΛΕΒΟΥ ΛΕΒΟΥ ΛΕΒΟΥ ΛΕΒΟΥ ΛΕΒΟΥ ΛΕΒΟΥ Κτγορ Κλάδος / ί Ειδικόττ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ή ΤΕ τόμω 2/ / ΠΕ 9-4- ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ / / ΠΕ / / ΥΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ειδίκευσ στ Πιδοψυχολογί) ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΩΠΙΚΟΥ 2 2 σύμβσ ς σε μή Αάρτ σ κοίωσς Αάρτ σ πιάκω κτάτξ ς Πρτρήσεις ΠΑΡΑΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 20/5/20 20/5/20 20/5/20 ΠΑΡΑΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

14 Φορές Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑ (ΠΑΙΔ. ΘΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑ) Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑ (ΠΑΙΔ. ΘΜΟ ΒΛΥΧΟΥ) Πλροφορ ί Έδρ / Νομ ΛΕΥΚΑΔΑ ΛΕΥΚΑΔΑ κοί - ωσς 29/22 ΤΕ / Κτγορ Κλάδος / ί Ειδικόττ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟ ΜΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ - ΙΩΝ τόμω σύμβσ ς σε μή 20/5/20 20/5/20 Αάρτ σ κοίωσς Αάρτ σ πιάκω Πρτκτάτξ ρήσεις ς Ν.Π.Δ.Δ ΛΕΥΚΑΔΑ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΤΩΝ /5/20 ΑΠΌ ΑΠΌ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗ ΥΜΒΑΗ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ /8/20 ΜΕ ΠΑΡΑΗ ΑΠΌ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗ ΥΜΒΑΗ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ /8/20 ΜΕ ΠΑΡΑΗ

15 Φορές ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑ (ΠΑΙΔ. ΘΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑ) Πλροφορ ί Έδρ / Νομ κοί - ωσς 4 29/ Κτγορ Κλάδος / ί Ειδικόττ ΡΙΩΝ ΕΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ τόμω σύμβσ ς σε μή ΚΘ ΕΠΚΑ ΑΡΧ. 2/20 ΜΟΥΕΙΟ /0 ΗΜΕΡΗΙΩΝ 20/5/20 ΦΛΩΡΙΝΑ 5 ΔΗΜΟΥ 6-4- ΦΥΛΑΚΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑ 20 ΚΘ' ΕΠΚΑ ΑΓ. 2/20 ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟ /0 ΗΜΕΡΗΙΩΝ 20/5/20 ΦΛΩΡΙΝΑ 2 5 ΝΑ ΔΗΜΟΥ 6-4- ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΜΥΝΙΟΥ 20 ΚΘ ΕΠΚΑ ΑΡΧ. 2/20 ΜΟΥΕΙΟ /0 ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩ 20/5/20 ΦΛΩΡΙΝΑ 5 ΔΗΜΟΥ 6-4- Ν ΦΛΩΡΙΝΑ 20 ΚΘ' ΕΠΚΑ ΑΓ ΦΛΩΡΙΝΑ 2/20 ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩ /5/20 Αάρτ σ κοίωσς Αάρτ σ πιάκω κτάτξ ς Πρτρήσεις ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗ ΥΜΒΑΗ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ /8/20 ΜΕ ΠΑΡΑΗ

16 Φορές ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟ ΝΑ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΙΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Πλροφορ ί Έδρ / Νομ κοί - ωσς 6 984/ ΧΑΝΙΩΝ Κτγορ Κλάδος / ί Ειδικόττ τόμω σύμβσ ς σε μή Ν 2/ ΠΕ 5-4- ΧΗΜΙΚΩΝ /5/20 Αάρτ σ κοίωσς Αάρτ σ πιάκω Πρτκτάτξ ρήσεις ς Φορές ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΡΥΜΩΝ ΒΙΚΟΥ ΑΩΟΥ & ΠΙΝΔΟΥ (ΤΟΠΟ Πλροφορί Έδρ / Νομ κοί Κτγορ - ί ωσς Κλάδος / Ειδικόττ τόμω ΙΩΑΝΝΙΝΩ 482/- ΠΕ ΒΙΟΛΟΓΩΝ Ν 5-20 σύμβσ ς σε μή /5/20 Αάρτ σ κοίωσς Αάρτσ πιάκω κτάτξ ς Πρτρήσεις ΠΑΡΑΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

17 Φορές Πλροφορί ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΑΠΡΑΓΓΕΛΟΙ ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΡΥΜΩΝ ΒΙΚΟΥ ΑΩΟΥ & ΠΙΝΔΟΥ (ΤΟΠΟ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΑΠΡΑΓΓΕΛΟΙ ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΡΥΜΩΝ ΒΙΚΟΥ ΑΩΟΥ & ΠΙΝΔΟΥ Έδρ / Νομ ΙΩΑΝΝΙΝΩ 482/- Ν 5-20 ΙΩΑΝΝΙΝΩ Ν κοί Κτγορ - ί ωσς 482/ Κλάδος / Ειδικόττ τόμω ΠΕ ΔΑΟΛΟΓΩΝ ΤΕ ΔΑΟΠΟΝΩΝ σύμβσ ς σε μή /5/20 /5/20 Αάρτ σ κοίωσς Αάρτσ πιάκω κτάτξ ς Πρτρήσεις ΠΑΡΑΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

18 Φορές (ΤΟΠΟ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΑΠΡΑΓΓΕΛΟΙ ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΡΥΜΩΝ ΒΙΚΟΥ ΑΩΟΥ & ΠΙΝΔΟΥ (ΤΟΠΟ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗ Η ΜΑΥΡΑΝΑΙΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ) ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΡΥΜΩΝ Πλροφορί Έδρ / Νομ ΙΩΑΝΝΙΝΩ 482/- Ν 5-20 κοί Κτγορ - ί ωσς Κλάδος / Ειδικόττ τόμω ΞΕΝΑΓΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩ 482/- ΞΕΝΑΓΩΝ Ν 5-20 σύμβσ ς σε μή /5/20 /5/20 Αάρτ σ κοίωσς Αάρτσ πιάκω κτάτξ ς Πρτρήσεις ΠΑΡΑΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗ

19 Φορές ΒΙΚΟΥ ΑΩΟΥ & ΠΙΝΔΟΥ (ΤΟΠΟ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗ Η ΠΑΠΙΓΚΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΡΥΜΩΝ ΒΙΚΟΥ ΑΩΟΥ & ΠΙΝΔΟΥ (ΤΟΠΟ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗ Η ΚΛΕΙΔΩΝΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙ) Πλροφορί Έδρ / Νομ ΙΩΑΝΝΙΝΩ 482/- Ν 5-20 κοί Κτγορ - ί ωσς Κλάδος / Ειδικόττ τόμω ΞΕΝΑΓΩΝ σύμβσ ς σε μή /5/20 Αάρτ σ κοίωσς Αάρτσ πιάκω κτάτξ ς Πρτρήσεις ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

20 Φορές ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΡΥΜΩΝ ΒΙΚΟΥ ΑΩΟΥ & ΠΙΝΔΟΥ (ΤΟΠΟ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΚΛΕΙΔΩΝΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙ) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΚΑΒΑΛΑ "ΔΗΜΩΦΕΛΕΙ Α" ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΚΑΒΑΛΑ "ΔΗΜΩΦΕΛΕΙ Α" Πλροφορί Έδρ / Νομ κοί Κτγορ - ί ωσς Κλάδος / Ειδικόττ τόμω ΙΩΑΝΝΙΝΩ 482/- ΦΥΛΑΚΩΝ 2 Ν 5-20 ΚΑΒΑΛΑ 64/9- ΠΕ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΩΝ ΚΑΒΑΛΑ 64/9- ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ σύμβσ ς σε μή /5/20 0/5/20 0/5/20 Αάρτ σ κοίωσς Αάρτσ πιάκω κτάτξ ς Πρτρήσεις ΠΑΡΑΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

21 Φορές ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΚΑΒΑΛΑ "ΔΗΜΩΦΕΛΕΙ Α" ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΚΑΒΑΛΑ "ΔΗΜΩΦΕΛΕΙ Α" ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΚΑΒΑΛΑ "ΔΗΜΩΦΕΛΕΙ Α" ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΚΑΒΑΛΑ "ΔΗΜΩΦΕΛΕΙ Πλροφορί Έδρ / Νομ κοί Κτγορ - ί ωσς ΚΑΒΑΛΑ 64/9- ΠΕ 5-20 ΚΑΒΑΛΑ 64/9- ΠΕ 5-20 ΚΑΒΑΛΑ 64/9- ΠΕ 5-20 ΚΑΒΑΛΑ 64/9- ΤΕ 5-20 Κλάδος / Ειδικόττ τόμω ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΝ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΝ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 8 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2 8 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 8 8 σύμβσ ς σε μή 0/5/20 0/5/20 0/5/20 0/5/20 Αάρτ σ κοίωσς Αάρτσ πιάκω κτάτξ ς Πρτρήσεις

22 Φορές Α" ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΚΑΒΑΛΑ "ΔΗΜΩΦΕΛΕΙ Α" ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΚΑΒΑΛΑ "ΔΗΜΩΦΕΛΕΙ Α" ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΚΑΒΑΛΑ "ΔΗΜΩΦΕΛΕΙ Α" ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΚΑΒΑΛΑ Πλροφορί Έδρ / Νομ κοί Κτγορ - ί ωσς Κλάδος / Ειδικόττ τόμω ΚΑΒΑΛΑ 64/9- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΒΑΛΑ 64/ ΚΑΒΑΛΑ 64/9- ΥΕ 5-20 ΚΑΒΑΛΑ 64/9- ΥΕ 5-20 ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 8 ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΤΩΝ - ΡΙΩΝ 8 8 σύμβσ ς σε μή 0/5/20 0/5/20 0/5/20 0/5/20 Αάρτ σ κοίωσς Αάρτσ πιάκω κτάτξ ς Πρτρήσεις

23 Φορές "ΔΗΜΩΦΕΛΕΙ Α" ΛΖ' ΕΠΚΑ ΑΡΧ. ΧΩΡΟ ΑΡΧΑΙΑ ΦΕΝΕΟΥ ΛΖ' ΕΠΚΑ ΑΡΧ. ΧΩΡΟ ΑΡΧΑΙΑ ΝΕΜΕΑ ΛΖ' ΕΠΚΑ ΑΡΧ. ΧΩΡΟ ΑΡΧΑΙΑ ΙΚΥΩΝΑ ΛΖ' ΕΠΚΑ ΑΡΧ. ΧΩΡΟ ΙΘΜΙΩΝ ΛΖ' ΕΠΚΑ ΑΡΧ. ΧΩΡΟ ΑΡΧΑΙΑ ΙΚΥΩΝΑ Πλροφορί Έδρ / Νομ ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑ κοί Κτγορ - ί ωσς 2678/ / / / / Κλάδος / Ειδικόττ τόμω ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ 5 σύμβσ ς σε μή 9/5/20 9/5/20 9/5/20 9/5/20 9/5/20 Αάρτ σ κοίωσς Αάρτσ πιάκω κτάτξ ς Πρτρήσεις ΌΧΙ ΠΕΡΑΝ /2/20 ΌΧΙ ΠΕΡΑΝ /2/20 ΌΧΙ ΠΕΡΑΝ /2/20 ΌΧΙ ΠΕΡΑΝ /2/20 ΌΧΙ ΠΕΡΑΝ /2/20 ΛΖ' ΕΠΚΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΤΩΝ /5/20 ΌΧΙ ΠΕΡΑΝ

24 Φορές ΑΡΧ. ΧΩΡΟ ΑΡΧΑΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΒΑ ΒΑΛΑΜΟΝΕΡ Ο ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΤΟΥ ΕΒΑ ΑΠΟΘΗΚΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΒΑ ΦΡΟΥΡΙΟ ΠΙΝΑΛΟΓΚΑ ΕΒΑ Ι. Ν. ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΕΡΑ ΕΒΑ ΦΡΟΥΡΙΟ ΠΙΝΑΛΟΓΚΑ ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ Πλροφορί Έδρ / Νομ κοί - ωσς / ΗΡΑΚΛΕΙ ΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙ ΟΥ 0/ ΛΑΙΘΙΟΥ 0/ ΛΑΙΘΙΟΥ 0/ Κτγορ ί Κλάδος / Ειδικόττ τόμω σύμβσ ς σε μή Αάρτ σ κοίωσς Αάρτσ πιάκω κτάτξ ς Πρτρήσεις ΡΙΩΝ /2/20 ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ 5 0/9- ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΛΑΙΘΙΟΥ 0/9- ΥΕ 4-20 ΕΥΒΟΙΑ 60/5-2- ΤΕ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΤΩΝ - ΡΙΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜ ΩΝ /4/20 29/4/20 29/4/20 29/4/20 29/4/20 26/4/20 ΑΠΌ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

25 Φορές Πλροφορί Έδρ / Νομ κοί - ωσς Κτγορ ί Κλάδος / Ειδικόττ τόμω σύμβσ ς σε μή Αάρτ σ κοί- ωσς Αάρτσ πιάκω κτάτξ ς Πρτ- ρήσεις ΠΡΟΙΑ ΠΑΙΙΑ & ΑΘΛΗΤΙΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΠΑΙΔ. ΘΜΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 20 ΤΗ ΥΜΒΑΗ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ /7/20 ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΙΑ ΠΑΙΙΑ & ΑΘΛΗΤΙΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΠΑΙΔ. ΘΜΟ ΚΥΜΗ ΕΥΒΟΙΑ 60/ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜ ΩΝ 2 26/4/20 ΑΠΌ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗ ΥΜΒΑΗ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ /7/20 ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΙΑ ΕΥΒΟΙΑ 60/ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜ ΩΝ 26/4/20 ΑΠΌ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗ

26 Φορές ΠΑΙΙΑ & ΑΘΛΗΤΙΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΠΑΙΔ. ΘΜΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑ ΙΟΤΗ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΑΡΝΑΟΥ Πλροφορί Έδρ / Νομ ΑΤΤΙΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑ κοί Κτγορ - ί ωσς 2/ / / Κλάδος / Ειδικόττ τόμω ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ 2 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 4 5 σύμβσ ς σε μή 25/4/20 9/4/20 Αάρτ σ κοίωσς Αάρτσ πιάκω κτάτξ ς Πρτρήσεις ΥΜΒΑΗ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ /7/20 ΠΑΡΑΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

27 Φορές ΠΥΡΓΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΛΕΒΟΥ ΛΕΒΟΥ ΛΕΒΟΥ Πλροφορί Έδρ / Νομ ΗΛΕΙΑ ΗΛΕΙΑ ΛΕΒΟΥ ΛΕΒΟΥ ΛΕΒΟΥ κοίωσς 2/20 506/ /20 506/ / / / Κτγορί Κλάδος / Ειδικόττ ΥΕ ΥΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡ ΟΥ - ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΧΩΡΙ ΚΑΡ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΧΟΓΡΑΦΟΥ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡ ΟΥ ΜΕ ΚΑΡ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΧΟΓΡΑΦΟΥ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡ ΟΥ ΧΩΡΙ ΚΑΡ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΧΟΓΡΑΦΟΥ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗ ό ς τόμω σύμβσ ς σε μή Αάρτσ κοίωσς 5/5/20 5/5/20 5/5/20 5/5/20 5/5/20 Αάρτσ πιάκω κτάτξ ς Πρτ - ρήσεις

28 Φορές ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΗ ΕΝΟΤΗ ΚΑΡΔΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΗ ΕΝΟΤΗ ΚΑΡΔΙ ΥΑ ΧΕΡΟΝΗΟ Υ ΥΑ ΧΕΡΟΝΗΟ Υ Πλροφορί Έδρ / Νομ ΚΑΡΔΙ ΚΑΡΔΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Υ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Υ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΗ ΕΝΟΤΗ ΚΙΛΚΙ ΚΙΛΚΙ κοίωσς 807/ / / / / Κτγορί Κλάδος / Ειδικόττ ό ς τόμω ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 8 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 8 ΤΕ ΒΟΗΘΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΧΕΙΡΙΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΦΟΡΤΩΤΗ BOBCAT) ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 8 8 σύμβσ ς σε μή Αάρτσ κοίωσς /5/20 5/5/20 /5/20 5/5/20 22/4/20 5/5/20 22/4/20 5/5/20 8 4/4/20 5/5/20 Αάρτσ πιάκω κτάτξ ς Πρτ - ρήσεις

29 Φορές ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥ Η ΠΡΟΧΟΛΙΚ Η ΑΓΩΓΗ & ΠΑΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΤΙΟ Υ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΘΜΟ ΑΔΡΙΑΝΗ Πλροφορί ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥ Η 2 ΠΡΟΧΟΛΙΚ Η ΑΓΩΓΗ & ΠΑΙΙΑ ΔΗΜΟΥ Έδρ / Νομ ΔΡΑΜΑ ΔΡΑΜΑ κοί- Κτγορ ωσς ί 0/ / ΤΕ Κλάδος / Ειδικόττ τόμω ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜ ΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ -ΙΩΝ σύμβσ ς σε μή 6/5/20 6/5/20 Αάρτσ κοίωσς 6/5/20 6/5/20 Αάρτσ πιάκω κτάτξ ς Πρτρήσεις ΑΠΌ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗ ΥΜΒΑΗ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ /8/20 ΜΕ ΠΑΡΑΗ ΑΠΌ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗ ΥΜΒΑΗ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ /8/20 ΜΕ ΠΑΡΑΗ

30 Φορές Πλροφορί ΠΑΡΑΝΕΤΙΟ Υ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΘΜΟ ΠΑΡΑΝΕΤΙΟ Υ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥ Η ΠΡΟΧΟΛΙΚ Η ΑΓΩΓΗ & ΠΑΙΙΑ 2 ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΤΙΟ Υ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΘΜΟ ΑΔΡΙΑΝΗ 2 ΕΒΑ Έδρ / Νομ ΔΡΑΜΑ ΕΥΒΟΙΑ κοί- Κτγορ ωσς ί 0/ /20 889/ ΥΕ Κλάδος / Ειδικόττ τόμω ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ ΤΕ ΛΟΓΙΤΩΝ 2 σύμβσ ς σε μή 6/5/20 4/5/20 Αάρτσ κοίωσς 6/5/20 6/5/20 Αάρτσ πιάκω κτάτξ ς Πρτρήσεις ΑΠΌ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗ ΥΜΒΑΗ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ /8/20 ΜΕ ΠΑΡΑΗ ΠΑΡΑΗ

31 Φορές ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙ ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙ ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙ ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙ ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙ Πλροφορί Έδρ / Νομ κοί- Κτγορ ωσς ί Κλάδος / Ειδικόττ τόμω 272/2 ΑΙΤ/ΝΙΑ 8-2- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ /2 ΑΙΤ/ΝΙΑ 8-2- ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ /2 ΧΕΙΡΙΤΩΝ ΑΙΤ/ΝΙΑ 8-2- ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ /2 ΕΡΓΑΤΩΝ ΑΙΤ/ΝΙΑ ΥΕ 8-2- ΚΑΘΑΡΙΟΤΗ ΕΡΓΑΤΩΝ 272/2 ΑΙΤ/ΝΙΑ ΥΕ ΥΔΡΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΗ σύμβσ ς σε μή 0/5/20 0/5/20 0/5/20 0/5/20 0/5/20 Αάρτσ κοίωσς 6/5/20 6/5/20 6/5/20 6/5/20 6/5/20 Αάρτσ πιάκω κτάτξ ς Πρτρήσεις ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

32 Φορές Πλροφορί ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΗ ΕΝΟΤΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΗ ΕΝΟΤΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚ Η & ΜΟΥΕΙΟ ΑΛ. 7 ΟΥΤΖΟΥ - ΜΟΥΕΙΟ ΚΑΠΡΑΛΟΥ ΑΙΓΙΝΑ Έδρ / Νομ ΓΡΕΒΕΝΩ 095/25 Ν ΓΡΕΒΕΝΩ Ν ΑΤΤΙΚΗ κοί- Κτγορ ωσς ί 095/ / Κλάδος / Ειδικόττ τόμω ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 8 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 8 ΥΕ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ 2 8 σύμβσ ς σε μή 0/4/20 0/4/20 22/2/20 Αάρτσ κοίωσς 6/5/20 6/5/20 6/5/20 Αάρτσ πιάκω κτάτξ ς Πρτρήσεις

33 Φορές ΒΟΪΟΥ ΒΟΪΟΥ ΒΟΪΟΥ Πλροφορί ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ 0 ΔΗΜΟΥ ΕΡΡΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ Έδρ / Νομ ΚΟΖΑΝΗ ΚΟΖΑΝΗ ΚΟΖΑΝΗ ΕΡΡΩΝ κοί- Κτγορ ωσς ί 872/ / / ΥΕ /20 5/ Κλάδος / Ειδικόττ ΧΕΙΡΙΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤ ΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ ΧΕΙΡΙΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤ ΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΑ) τόμω 8 8 ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 4 8 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΤΩΝ 2 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 6656/5 ΟΔΗΓΩΝ 8 σύμβσ ς σε μή 6/5/20 6/5/20 6/5/20 6/5/20 5/5/20 Αάρτσ κοίωσς 7/5/20 7/5/20 7/5/20 7/5/20 7/5/20 Αάρτσ πιάκω κτάτξ ς Πρτρήσεις ΑΠΌ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗ ΥΜΒΑΗ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ /8/20 ΜΕ ΠΑΡΑΗ

34 Φορές ΤΖΟΥΜΕΡΚ ΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚ ΩΝ ΜΕΗΝΗ ΜΕΗΝΗ ΜΕΗΝΗ Πλροφορί Έδρ / Νομ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΕΗΝΙΑ ΜΕΗΝΙΑ ΜΕΗΝΙΑ κοί- Κτγορ ωσς ί / / / / ΥΕ Κλάδος / Ειδικόττ τόμω ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 8 ΧΕΙΡΙΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤ ΩΝ ΕΡΓΟΥ (ΕΚΚΑΦΕΑ ΦΟΡΤΩΤΗ ΟΜΑΔΑ Β' ΞΗ Δ') ΧΕΙΡΙΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤ ΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΙΟΠΕΔΩΤΗ ΓΑΙΩΝ) ΟΜΑΔΑ Ζ' ΞΗ Γ' ΧΕΙΡΙΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤ ΩΝ ΕΡΓΩΝ σύμβσ ς σε μή 5/5/20 5/5/20 5/5/20 5/5/20 Αάρτσ κοίωσς 7/5/20 7/5/20 7/5/20 7/5/20 Αάρτσ πιάκω κτάτξ ς Πρτρήσεις

35 Φορές ΛΕΙΨΩΝ ΛΕΙΨΩΝ ΛΕΙΨΩΝ ΛΕΙΨΩΝ ΛΕΙΨΩΝ Πλροφορί Έδρ / Νομ ΔΩΚΑΝΗ ΟΥ ΔΩΚΑΝΗ ΟΥ ΔΩΚΑΝΗ ΟΥ ΔΩΚΑΝΗ ΟΥ ΔΩΚΑΝΗ ΟΥ κοί- Κτγορ ωσς ί 2/20 406/ /20 406/ /20 406/ / / Κλάδος / Ειδικόττ (ΙΟΠΕΔΩΤΗ) ΟΜΑΔΑ Ζ' ΞΗ Β' τόμω ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 8 ΥΕ ΧΕΙΡΙΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤ ΩΝ ΕΡΓΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ (ΟΜΑΔΑ Ε' ΞΗ Γ') ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤ Α 8 8 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΤΙΚΟΥ 8 ΟΔΗΓΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 8 σύμβσ ς σε μή /5/20 /5/20 /5/20 0/5/20 0/5/20 Αάρτσ κοίωσς 7/5/20 7/5/20 7/5/20 7/5/20 7/5/20 Αάρτσ πιάκω κτάτξ ς Πρτρήσεις

36 Φορές ΜΕΤΟΒΟΥ ΜΕΤΟΒΟΥ ΝΠΔΔ "ΔΗΜΑΡΩΓΟ " ΔΗΜΟΥ ΘΑΟΥ Πλροφορί Έδρ / Νομ ΙΩΑΝΝΙΝΩ Ν ΙΩΑΝΝΙΝΩ Ν ΚΑΒΑΛΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚ Η ΕΝΟΤΗ 250 ΗΜΑΘΙΑ ΗΜΑΘΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚ Η ΕΝΟΤΗ 250 ΗΜΑΘΙΑ ΗΜΑΘΙΑ ό ς κοί - ωσς 5644/ / Κτγορί 48/ / /6- ΤΕ -20 Κλάδος / Ειδικόττ ΟΔΗΓΩΝ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΧΕΙΡΙΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤ ΩΝ ΕΡΓΩΝ (JCB) ΜΑΓΕΙΡΩΝ - ΙΩΝ ό ς τόμω 8 8 ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 2 8 ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 2 8 σύμβσ ς σε μή Αάρτσ κοί ωσς 6/5/20 6/5/20 5/5/20 9//20 9//20 20/5/20 20/5/20 20/5/20 20/5/20 20/5/20 Αάρτσ πιάκω κτάτξ ς Πρτρήσεις ΑΠΌ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗ ΥΜΒΑΗ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ /8/20 ΜΕ Τ Α ΠΑΡΑΗ

37 Φορές Πλροφορί Έδρ / Νομ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚ Η ΕΝΟΤΗ 250 ΗΜΑΘΙΑ ΗΜΑΘΙΑ ό ς κοί - ωσς Κτγορί Κλάδος / Ειδικόττ ό ς τόμω 787/6- ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 8-20 σύμβσ ς σε μή Αάρτσ κοί ωσς 9//20 20/5/20 Αάρτσ πιάκω κτάτξ ς Πρτρήσεις

Θέσεις ΑΣΕΠ-Πίνακας ΣΟΧ αναρτημένος 29 Μαρτίου 2013

Θέσεις ΑΣΕΠ-Πίνακας ΣΟΧ αναρτημένος 29 Μαρτίου 2013 Θέσει -Πίκ ρτμέο 29 Μρτίου 20 Οι μερομίε στ στήλ ΕΓΚΡΙΗ είι εδεικτικέ κι οι υποψήφιοι θ πρέπει επικοιωού με το Φορέ γι τ υποβολή τω ιτήσεω. Οι μερομίε στ στήλ ΑΝΑΡΤΗΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΤΟ ΦΟΡΕΑ είι έγκυρε κι οι

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις ΑΣΕΠ-Πίνακας ΣΟΧ αναρτημένος στις 29 Ιανουαρίου 2013

Θέσεις ΑΣΕΠ-Πίνακας ΣΟΧ αναρτημένος στις 29 Ιανουαρίου 2013 Θέσει ΕΠ-Πίκ ΟΧ ρτμέο στι 29 Ιουρίου Η μερομί στ στήλ ΕΓΚΡΙΗ ΕΠ, είι εδεικτική κι ο υποψήφιο επικοιωεί με το Φορέ γι τ υποβολή τω ιτήσεω. Η μερομί στ στήλ ΝΚΟΙΝΩΗ ΝΡΤΗΗ ΤΟ ΦΟΡΕ, είι έγκυρ κι ο υποψήφιο

Διαβάστε περισσότερα

Αιτήσεις για θέσεις ΑΣΕΠ-Πίνακας ΣΟΧ και ΣΜΕ αναρτημένος στις 29 Νοεμβρίου 2013

Αιτήσεις για θέσεις ΑΣΕΠ-Πίνακας ΣΟΧ και ΣΜΕ αναρτημένος στις 29 Νοεμβρίου 2013 Αιτήσεις για θέσεις ΑΣΕΠ-Πίνακας και ΣΜΕ αναρτημένος στις 29 Νοεμβρίου 2013 Οι ημερομηνίες στη στήλη ΑΝΑΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ είναι έγκυρες και ο υποψήφιος έχει ένα 10ημερο προθεσμία για την υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

Αιτήσεις για θέσεις ΑΣΕΠ-Πίνακας ΣΟΧ αναρτημένος 15 Νοεμβρίου 2013

Αιτήσεις για θέσεις ΑΣΕΠ-Πίνακας ΣΟΧ αναρτημένος 15 Νοεμβρίου 2013 Αιτήσεις για θέσεις ΑΣΕΠ-Πίνακας αναρτημένος 15 Νοεμβρίου Οι ημερομηνίες στη στήλη ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ είναι έγκυρες και οι υποψήφιοι έχουν ένα 10ημερο προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις ΑΣΕΠ-Πίνακες ΣΟΧ αναρτημένος 21 Ιουνίου 2013

Θέσεις ΑΣΕΠ-Πίνακες ΣΟΧ αναρτημένος 21 Ιουνίου 2013 Θέσεις ΑΣΕΠ-Πίνακες αναρτημένος 21 Ιουνίου Οι ημερομηνίες στη στήλη ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΣΕΠ είναι ενδεικτικές και οι υποψήφιοι θα πρέπει να επικοινωνούν με το Φορέα για την υποβολή των αιτήσεων. Οι ημερομηνίες στη

Διαβάστε περισσότερα

Αιτήσεις για θέσεις ΑΣΕΠ Πίνακας ΣΟΧ και ΣΜΕ αναρτημένος 22 Οκτωβρίου 2013

Αιτήσεις για θέσεις ΑΣΕΠ Πίνακας ΣΟΧ και ΣΜΕ αναρτημένος 22 Οκτωβρίου 2013 Αιτήσεις για θέσεις ΑΣΕΠ Πίνακας και ΣΜΕ αναρτημένος 22 Οκτωβρίου Οι ημερομηνίες στη στήλη ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ είναι έγκυρες και οι υποψήφιοι έχουν ένα δεκαήμερο προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις ΑΣΕΠ-Πίνακας ΣΟΧ αναρτημένος 23 Ιουλίου 2013

Θέσεις ΑΣΕΠ-Πίνακας ΣΟΧ αναρτημένος 23 Ιουλίου 2013 Θέσεις ΑΣΕΠ-Πίνακας αναρτημένος 23 Ιουλίου Οι ημερομηνίες στη στήλη ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΣΕΠ είναι ενδεικτικές και οι υποψήφιοι θα πρέπει να επικοινωνούν με το Φορέα για την υποβολή των αιτήσεων. Οι ημερομηνίες στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 3

ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 3 ΔΗΜΟΙ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤ. ΘΕΣΗ ΑΡ.Θ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 5 ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2 ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 5 ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤ. ΑΡ.ΠΡΩΤ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 21/2015/000010309357 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 21/2015/000010314814 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤ. ΑΡ.ΠΡΩΤ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 21/2015/000010309357 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 21/2015/000010314814 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ 1 21/2015/000010309357 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2 21/2015/000010314814 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 3 21/2015/000010326362 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 4 21/2015/000010330088 ΥΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2013 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2013 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΒΑΕΙ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2013 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2015 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΥΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (ΑΘ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ 2013 1 1 1.275 239 1.275 239 601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΥΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (ΘΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ, ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Η λίστα µε τις 32.433 προσλήψεις σε δήµους για κοινωφελή εργασία

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ, ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Η λίστα µε τις 32.433 προσλήψεις σε δήµους για κοινωφελή εργασία ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 07.04.2015 #282 ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ, ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Η λίστα µε τις 32.433 προσλήψεις σε δήµους για κοινωφελή εργασία Ξ εκίνησε χθες και θα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΕΚΕ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΒΡΟΥ 3.102/1/2012 (ΔΕ) ΦΥΛΑΚΑΣ 1

ΙΔΕΚΕ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΒΡΟΥ 3.102/1/2012 (ΔΕ) ΦΥΛΑΚΑΣ 1 Δικαιούχος Φορέας Συµπράττων Φορέας (Φορέας Απασχόλησης) Νοµός Αριθµός ανακοίνωσης ΚΟΧ Κλάδος / Ειδικότητα Αριθµός θέσεων ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Ν. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΟΙ ΘΡΑΚΕΣ ΕΒΡΟΥ 3.102/1/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ) ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΕ ή ΤΕ ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Πληροφορικής ΜΟΝΙΜΟΣ ή Ι.Δ.Α.Χ. ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών ή Μηχανολόγων Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΜΟΝΙΜΟΣ ή Ι.Δ.Α.Χ. ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ (ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ) ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ (ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ) ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΙΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ ΔΡΑΜΑ ΔΡΑΜΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ ΕΒΡΟΥ ΕΒΡΟΥ ΕΒΡΟΥ ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΒΑΛΑ ΡΟΔΟΠΗ ΡΟΔΟΠΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ- ΠΟΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ- ΠΟΛΗ ΟΡΦΕΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά. Περιεχόμενα

ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά. Περιεχόμενα Περιεχόμενα EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN: (9) θέσεις Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού... 4 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: (7) θέσεις Καθηγητών... 6 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστικό σύστημα 2015-2016

Εξεταστικό σύστημα 2015-2016 Εξεταστικό σύστημα 2015-2016 Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ΝΟΜΟ: 4327/2015 (ΦΕΚ 50/Α, 14/05/2015), τροποποίηση του Ν. 4186/2013 «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2014 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2014 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΚΩΔΙΚΟ ΧΟΛΗ ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΤ/ΤΕ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΥΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (ΑΘ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ 2014 2 2 1.217 258 1.057 247 601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ-ΕΣΠΕΡΙΝΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ-ΕΣΠΕΡΙΝΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΟΝΟΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΤ/ΤΕ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΤΟΥ 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΥΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (ΑΘ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑ ΕΠΑΛΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ 1 1 287 0 287 0 601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΥΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (ΘΕ ΤΕΙ ΘΕ/ΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΒΑΕΙ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ-ΗΜΕΡΗΙΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2015 ΚΩΔΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΤ/ΤΕ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ [3] [4] 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΥΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑ ΕΠΑΛΑ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά. Πίνακας περιεχομένων

ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά. Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ: (4) θέσεις Καθηγητών... 3 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ: (6) θέσεις Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού... 4 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: (20) θέσεις

Διαβάστε περισσότερα

5.203 θέσεις για κοινωφελή εργασία σε 15 νοµούς. σελ. 14 σελ. 6

5.203 θέσεις για κοινωφελή εργασία σε 15 νοµούς. σελ. 14 σελ. 6 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 395 ευκαιρίες σε 16 γνωστές εταιρίες σελ. 16-17 ΟΑΕ 2.125 θέσεις για ανέργους EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 03.04.2012 #126 ΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΝΠ ΚΑΙ ΝΠΙ 5.203 θέσεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. Πακέτο 18.900 προσλήψεων εποχικών µέσα στον Μάιο. Μπαράζ προσλήψεων εποχικού #77

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. Πακέτο 18.900 προσλήψεων εποχικών µέσα στον Μάιο. Μπαράζ προσλήψεων εποχικού #77 EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 26.04.2011 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #77 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 502 ευκαιρίες καριέρας σε 15 γνωστές εταιρίες σελ. 10-11 OAE 2.257 θέσεις για ανέργους σε επιχειρήσεις σελ.12 ΣΕ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ, ΟΤΑ, ΠΑΙ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ Αιτήσεις για 763 νέες προσλήψεις σε δήµους, παιδικούς σταθµούς, ΕΗ, ΕΛΤΑ

Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ Αιτήσεις για 763 νέες προσλήψεις σε δήµους, παιδικούς σταθµούς, ΕΗ, ΕΛΤΑ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 30.10.2012 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #156 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 395 ευκαιρίες σε 17 γνωστές εταιρίες σελ. 14-15 OAE 2.420 θέσεις για ανέργους σελ.12 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ, ΓΙΑΤΡΟΙ, ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΙΑΣΩΣΤΕΣ 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. 91.868 θέσεις για ανέργους σε προγράµµατα απασχόλησης #185 ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΝΕΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙ ΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. 91.868 θέσεις για ανέργους σε προγράµµατα απασχόλησης #185 ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΝΕΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙ ΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 21.05.2013 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #185 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Θέσεις στον ιατρικό και φαρµακευτικό κλάδο σε όλη την Ελλάδα σελ. 14-15 ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΝΕΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙ ΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ 91.868

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά. Περιεχόμενα

ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά. Περιεχόμενα Περιεχόμενα Πανεπιστήμιο Πατρών : 2 θέσεις καθηγητών... 4 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Δυτικής Ελλάδας : 2 θέσεις Ε.Π.... 4 Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων : 5 θέσεις με σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΣΕΠ Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΣΕΠ Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 0/4--200 ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΑΙΔΙΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (ΝΠΔΔ Δ. ΝΑΟΥΣΑΣ) ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 2 000/0--200 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 0 3 00/0--200 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΑ, ΕΗ, Ε ΗΕ, Α ΜΗΕ

ΕΛΤΑ, ΕΗ, Ε ΗΕ, Α ΜΗΕ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 12.11.2013 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #210 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Ευκαιρίες για δουλειά στον κλάδο της εστίασης σελ. 8-9 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ Τα πτυχία που γίνονται δεκτά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 475 8 Φεβρουαρίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ.77833/6.. (ΦΕΚ354/τ.Β / 3..) αυτοδίκαιης κατάργησης κενών

Διαβάστε περισσότερα

800 προσλήψεις εποχικών σε δήµους και µουσεία

800 προσλήψεις εποχικών σε δήµους και µουσεία EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 08.01.2013 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #166 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 350 ευκαιρίες σε 18 γνωστές εταιρίες σελ. 14-15 OAE 1.757 θέσεις για ανέργους σελ.12 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ, ΦΥΛΑΚΕΣ, Ο ΗΓΟΙ, ΕΡΓΑΤΕΣ, ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα