Διπλωματική εργασία Βιώσιμος αστικός σχεδιασμός στην πόλη της Λάρισας, Ασκήσεις επί χάρτου.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διπλωματική εργασία Βιώσιμος αστικός σχεδιασμός στην πόλη της Λάρισας, Ασκήσεις επί χάρτου."

Transcript

1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΕΡΟΙΑ Διπλωματική εργασία Βιώσιμος αστικός σχεδιασμός στην πόλη της Λάρισας, Ασκήσεις επί χάρτου. Λυτροκάπης Γιάννης Μανίκα Στέλλα Ιούνιος 2009

2 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΕΡΟΙΑ Διπλωματική εργασία Βιώσιμος αστικός σχεδιασμός στην πόλη της Λάρισας, Ασκήσεις επί χάρτου. Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Βιτοπούλου Αθηνά Συνεπιβλέπουσα καθηγήτρια: Ποζουκίδου Γεωργία Ομάδα εργασίας: Λυτροκάπης Γιάννης Μανίκα Στέλλα Ιούνιος 2009

3 ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ Εισαγωγή... 4 Ευχαριστίες... 6 Μέρος Ι: Ανάλυση υπάρχουσας κατάστασης Η θέση της Λάρισας Σε εθνικό επίπεδο Σε περιφερειακό επίπεδο Έκταση, πληθυσμός, κλίμα Ιστορικά στοιχεία Από την αρχαιότητα μέχρι την απελευθέρωση (1881) Οι Προϊστορικοί Ιστορικοί Χρόνοι Αρχαϊκοί Χρόνοι Βυζαντινή Εποχή Νεότεροι Χρόνοι Από το 1881 μέχρι το Μνημεία του κέντρου της πόλης Πολεοδομική οργάνωση Η οργάνωση της πόλης πριν το Η εξέλιξη των σχεδίων πόλης Σύγχρονη πολεοδομική οργάνωση Πολεοδομικές ενότητες Ασυνέχειες και φραγμοί στον αστικό ιστό Τάσεις επέκτασης Χρήσεις Γης Κοινόχρηστοι χώροι (χώροι πρασίνου, αναψυχής, πλατείες) Πεζόδρομοι Ποδηλατόδρομοι Βασικοί οδικοί άξονες Χώροι στάθμευσης Αστικές μαζικές μεταφορές Κοινωνικές υποδομές Εκπαίδευση έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη Υγεία και Πρόνοια Αθλητισμός Πολιτισμός και Αναψυχή Περιβάλλον Γενική μορφολογία περιοχής Σελίδα

4 6.2 Υδάτινο στοιχείο Πηνειός Χλωρίδα πανίδα Ρύπανση και Περιβαλλοντικές Υποδομές Ερωτηματολόγια Παρουσίαση μεθοδολογίας Ανάλυση αποτελεσμάτων Μέρος ΙΙ: Αξιολόγηση ανάλυσης προβλήματα δυνατότητες προοπτικές Μέρος ΙΙΙ: Πρόταση Σενάριο επεμβάσεων Βασικές αρχές και στόχοι Άσκηση 1: Αναδιάρθρωση της δομής της πόλης Περιοχή «νέας κεντρικότητας» 1 (Μεζούρλο) Περιοχή «νέας κεντρικότητας» 2 (Αισθητικό Άλσος Πηνειός) Περιοχή «νέας κεντρικότητας» 3 (συνοικία Αγ. Γεωργίου επί της οδού Βόλου) Άσκηση 2: Αναδιοργάνωση της αστικής κινητικότητας Άσκηση 3: Αναμόρφωση του αστικού πρασίνου Παράρτημα Βιβλιογραφία Σ ελίδα

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο στόχος της βιώσιμης ανάπτυξης αποτελεί μία πρόκληση για όλες τις ελληνικές πόλεις, και ιδιαίτερα για τη Λάρισα, μία πόλη με σημαντικά κυκλοφοριακά και περιβαλλοντικά προβλήματα και έντονες τάσεις αστικής διάχυσης. Η παρούσα εργασία, στοχεύει, αναλύοντας την υφιστάμενη κατάσταση στην Λάρισα, να την αξιολογήσει, με βάση επιτόπια έρευνα, ερωτηματολόγια και προηγούμενες μελέτες, και να προχωρήσει στον καθορισμό εκείνων των στρατηγικών μέτρων που μπορούν να φέρουν την πόλη ένα βήμα πιο κοντά στην αειφορία. Η εργασία δομείται σε 3 μέρη. Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο μέρος, γίνεται η ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης. Παρουσιάζεται δηλαδή η θέση της Λάρισας σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, η έκταση και ο πληθυσμός της, τα διάφορα ιστορικά της στοιχεία και η πολεοδομική της οργάνωση. Εξετάζονται, επίσης, οι κοινωνικές υποδομές, η κατάσταση του περιβάλλοντος χώρου της και τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων τα οποία εκπονήθηκαν στα πλαίσια της εργασίας με στόχο τη διερεύνηση της άποψης των κατοίκων για όλες τις προηγούμενες πτυχές της ανάλυσης. Στο δεύτερο μέρος επιχειρείται η αξιολόγηση της προηγούμενης ανάλυσης. Στόχος είναι να εντοπιστούν τα προβλήματα, οι δυνατότητες, οι προοπτικές και οι απειλές για τον αστικό χώρο. Για την καλύτερη παρουσίαση τους, τα στοιχεία αυτά συγκεντρώνονται σε ένα πίνακα S.W.O.T. Στο τρίτο μέρος της εργασίας αναλύονται οι προτεινόμενες κατευθύνσεις και πολιτικές. Εξηγείται η λογική με βάση την οποία προέκυψαν, οι άξονες πάνω στους οποίους κινούνται και τα αποτελέσματα που αναμένεται να έχουν. Οι μελέτες που έχουν εκπονηθεί για την πόλης της Λάρισας είναι: Μελέτη Ρυθμιστικού και Ρυμοτομικού Σχεδίου Λάρισας, Εταιρεία Μελετών Περιβάλλοντος, Κέντρα Εντατικής Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ) Βόλου Λάρισας / Οργάνωση ευρύτερης περιοχής Δίπολου, Γρ. Θ. Παπαγιάννης & Εταιρεία Μελετών Περιβάλλοντος, Σ ελίδα

6 Αναθεώρηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Λάρισας ( ), Εταιρεία Μελετών Περιβάλλοντος,1980. «Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Λάρισας, ΕΠΑ », Εταιρεία Μελετών Περιβάλλοντος και Συνεργάτες, «Πολεοδομική Μελέτη Επέκτασης Αναθεώρησης», Υπεύθυνος Θ. Μπομπότης, «Αξιολόγηση των δομικών και λειτουργικών στοιχείων του Συγκοινωνιακού Συστήματος της Λάρισας και Πρόγραμμα Προτύπων βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων παρεμβάσεων», Α.Π.Θ. Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων, Υπεύθυνος: Χ. Ταξιλτάρης, «Μελέτη υδραυλικού έργου παλαιάς και νέας κοίτης ποταμού Πηνειού Λάρισας Χωροταξικές και πολεοδομικές ρυθμίσεις και αρχιτεκτονικές επεμβάσεις στην παλαιά κοίτη και παραποτάμιο περιοχή», Ομάδα Μελετητών Θ. Γκόφας & Συνεργάτες Α.Ε., Πέτρα Συνεργατική Ε.Π.Ε., Γ. Καφετζόπουλος Δ. Μπενάκης Ελληνική Μελετητική Ε.Π.Ε. Ι. Πριντάτκο Ε.Ε., Δ. Κουτσουδάκης, «Διερεύνηση χρήσεων γης στην ευρύτερη κεντρική περιοχή και προτάσεις Πολεοδομικής αναβάθμισης», Ομάδα Μελετητών, Υπεύθυνη: Χρ. Μπεζαντέ, 1998 «Μαζικά Συστήματα Ήπιας Μεταφοράς Στην Λάρισα», ΑΠΘ, Υπεύθυνος: Χ. Ταξιλτάρης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Υπεύθυνος: Α. Κότιος, «Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Της Λάρισας», Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Υπεύθυνος: Γ. Πετράκος, Ενώ σε εξέλιξη είναι: «Ρυθμιστικό σχέδιο και πρόγραμμα προστασίας περιβάλλοντος οικιστικού συγκροτήματος Λάρισας», Σύμπραξη Μελετητών Σ. Τσακίρης Χωροδυναμική Περιβάλλον Ανάπτυξη Ε. Καραθανάση & Συνεργάτες Ε.Ε., «Αναθεώρηση και Επέκταση του Ισχύοντος Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου», Σύμπραξη Μελετητών Σ. Τσακίρης Κ. Λαλένης, Σελίδα

7 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τις επιβλέπουσες καθηγήτριες της διπλωματικής εργασίας Κα Βιτοπούλου Αθηνά και Κα Ποζουκίδου Γεωργία για την καθοδήγησή τους και τη βοήθειά τους στην εκπόνηση της εργασίας. Ιδιαίτερα θέλουμε να ευχαριστήσουμε και τον Κο Άγη Αναστασιάδη για τις συμβουλές του σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής και επεξεργασίας των αποτελεσμάτων των ερωτηματολογίων. 6 Σ ελίδα

8 ΜΕΡΟΣ Ι: ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1. Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 1.1 ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 1 Η κατοίκηση της πόλης της Λάρισας ξεκινά από τη νεολιθική εποχή. Η καίρια θέση της, στο μέσο της θεσσαλικής πεδιάδας, εξηγεί και τον πρωτεύοντα ρόλο που έπαιξε κατά τη διάρκεια της μακραίωνης ιστορίας της στην κοινωνικοοικονομική ζωή της Θεσσαλίας. Η Λάρισα είναι η μεγαλύτερη, σε έκταση και πληθυσμό, πόλη της Κεντρικής Ελλάδος. Πρωτεύουσα του ομώνυμου Νομού και της Περιφέρειας Θεσσαλίας, η πόλη της Λάρισας κατέχει θέση εξέχουσας οικονομικής σημασίας επί του οδικού άξονα Πατρών Αθηνών Θεσσαλονίκης Ευζώνων (Π.Α.Θ.Ε.). Συγκεντρώνει λειτουργίες οικισμού πρώτου επιπέδου και αποτελεί μετά την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη ένα από τα σημαντικότερα αστικά κέντρα της χώρας. Στον χάρτη 1 αποτυπώνεται η κεντροβαρής θέση της πόλης της Λάρισας σε πανελλήνιο επίπεδο σε σχέση με την Περιφέρεια Θεσσαλίας και σε σχέση με τα δύο μεγαλύτερα αστικά κέντρα της χώρας. Η πόλη της Λάρισας είναι χωροθετημένη στο κεντρικότερο σημείο της Ελλάδος. Βρίσκεται πάνω στον βασικό οδικό και σιδηροδρομικό άξονα της χώρας που ενώνει τα δύο μεγάλα αστικά κέντρα, την Αθήνα και την Θεσσαλονίκη (βόρεια και νότια Ελλάδα). Παράλληλα, δεν πρέπει να αγνοήσουμε και την σύνδεση της με το δυτικό τμήμα της χώρας (Ήπειρος). Τα παραπάνω χαρακτηριστικά την καθιστούν ως μία από τις δυναμικότερες αστικές περιοχές, λόγω της γεωγραφικής της θέσης. 1.2 ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Ο νομός Λάρισας καταλαμβάνει τη μεγαλύτερη έκταση στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, ενώ η πόλη της Λάρισας εμφανίζει τη μεγαλύτερη πληθυσμιακή 1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων , Ά φάση: Στρατηγικός Σχεδιασμός, Δήμος Λαρισαίων, σελ.: Σ ελίδα

9 συγκέντρωση σε σχέση με τις πρωτεύουσες των υπολοίπων νομών (Μαγνησίας Τρικάλων Καρδίτσας). Στον χάρτη 2 απεικονίζεται η κεντροβαρική θέση της Λάρισας και σε επίπεδο νομού αλλά και σε επίπεδο Περιφέρειας Θεσσαλίας. Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι η Λάρισα είναι δυνατόν να αναπτύξει άμεσες συνδέσεις τόσο με τα αστικά κέντρα της Περιφέρειας Θεσσαλίας και τις κωμοπόλεις όσο και με τα αστικά κέντρα των γειτονικών νομών. Όσον αφορά τη θέση της στο νομό, η πόλη της Λάρισας αναπτύσσεται στο κέντρο του και σε μικρές αποστάσεις από τις πρωτεύουσες των υπολοίπων επαρχιών (Τυρνάβου, Αγιάς, Ελασσόνας και Φαρσάλων). 2. ΈΚΤΑΣΗ, ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΚΛΙΜΑ Ο Δήμος Λαρισαίων έχει έκταση στέμματα ή km 2. Συνορεύει βόρεια με το δήμο Γιάννουλης και Τυρνάβου, βορειοανατολικά με τους δήμους Μακρυχωρίου και Νέσσωνος, δυτικά με το δήμο Κοιλάδας,νότια με το δήμο Κραννώνος και Νίκαιας και ανατολικά με το δήμο Πλατυκάμπου. Ο μόνιμος πληθυσμός του, σύμφωνα με την απογραφή του 2001, ανέρχεται σε κατοίκους, καθιστώντας την Λάρισα μία από τις μεγαλύτερες πόλεις της χώρας 2. Το κυριότερο χαρακτηριστικό του κλίματος της είναι το μεγάλο θερμοκρασιακό εύρος μεταξύ θέρους και χειμώνα. Την κατάσταση αυτή του μικροκλίματος στο κέντρο της πόλης επιδεινώνει η μεγάλη πυκνότητα των πολυώροφων κτιρίων καθώς και η έλλειψη σημαντικού μεγέθους πράσινων χώρων διάσπαρτων στον αστικό ιστό. 2 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων , Ά φάση: Στρατηγικός Σχεδιασμός, Δήμος Λαρισαίων, σελ.: Σ ελίδα

10 Χάρτης Α1: Η θέση της Λάρισας σε εθνικό επίπεδο. Πηγή: Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Δήμου Λάρισας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Υπεύθυνος: Γ. Πετράκος, Σελί δα

11 Χάρτης Α 2: Η θέση της Λάρισας στο Ν. Λάρισας και την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Πηγή: Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Δήμου Λάρισας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Υπεύθυνος: Γ. Πετράκος, Σελί δα

12 3. ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η ιστορία της Λάρισας αρχίζει από τα αρχαία χρόνια. Η πόλη ανέκαθεν συγκέντρωνε γύρω της το εμπορικό, κοινωνικό και πολιτιστικό ενδιαφέρον της ευρύτερης περιοχής σε κάθε εποχή. Στη συνέχεια παρουσιάζεται συνοπτικά η εξέλιξή της στην πάροδο των χρόνων. 3.1 ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ (1881) ΟΙ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ Οι πρωιμότερες αρχαιολογικές μαρτυρίες για την παρουσία του ανθρώπου στην περιοχή που περιλαμβάνει ο νομός Λάρισας, ανάγονται στο απώτατο παρελθόν της προϊστορίας, στην παλαιολιθική εποχή και έχουν αποδειχθεί με τη βοήθεια των ερευνών του Γερμανού αρχαιολόγου Vladimir Milojcic. 3 Οι κοίτες του Πηνειού ήταν αυτές που οριοθετούσαν τις παλαιολιθικές θέσεις καθώς εκεί οδηγούσαν τους κυνηγούς τα ζώα που πήγαιναν να ποτιστούν. Στη μέση παλαιολιθική εποχή ζει ο άνθρωπος του Νεάντερταλ (Homo Sapiens Neanderthalensis) με τη χαρακτηριστική Μουστέρια τεχνική επεξεργασίας των εργαλείων του. Περίπου χρόνια πριν από σήμερα, ο άνθρωπος του Νεάντερταλ εξαφανίζεται από τη Θεσσαλία για λόγους που δεν μπορούν να εξηγηθούν ακόμη επαρκώς. Εικόνα 1: Αποτέλεσμα ανασκαφών που χρονολογείται στην παλαιολιθική εποχή. Πηγή: city.com/modules. php?name=content &pa=showpage&pi d=2, τελευταία πρόσβαση 2/3/09. Ακολουθεί ένα "χρονολογικό κενό" αρκετών χιλιάδων 3 Ζιαζιάς, Γ. (1994), : Αναζητώντας τη χαμένη Λάρισα 50 χρόνια μνήμες και αναπολήσεις, Λάρισα, σελ.: Σ ελίδα

13 χρόνων μέχρι τη Νεολιθική Εποχή στην 7η χιλιετία, οπότε και εμφανίζονται στην περιοχή του νομού Λάρισας και της Θεσσαλίας γενικότερα, οι πρώτοι γεωργοκτηνοτροφικοί οικισμοί. Ο εντοπισμός νεολιθικών οικισμών (7.000 π.χ.) και τα συναφή αρχαιολογικά ευρήματα της περιοχής, οδηγούν στο συμπέρασμα πως η πόλη κατοικείται συνεχώς εδώ και χρόνια τουλάχιστον 4. Στο νομό Λάρισας έχουν εντοπιστεί μέχρι σήμερα περισσότεροι από 250 οικισμοί της νεολιθικής εποχής ( π.χ.) και της εποχής του χαλκού ( π.χ.). Οι οικισμοί αυτοί εμφανίζονται με την ίδια χαρακτηριστική μορφή μαγούλας. Πρόκειται δηλαδή για χαμηλές εξάρσεις στην πεδιάδα με έκταση λίγων στρεμμάτων, οι οποίες δημιουργήθηκαν από τη συσσώρευση επιχώσεων κατοίκησης 5. Στη γεωμετρική εποχή εγκαθίστανται στην πεδιάδα της Λάρισας όσοι από τους Θεσσαλούς εγκατέλειψαν την Ήπειρο και φαίνεται να οργανώνεται ένα οικιστικό σύνολο, περιορισμένο αρχικά στο λόφο του Φρουρίου, το οποίο ως τα τέλη του 7ου αιώνα π.χ. θα εξελιχθεί στην ισχυρή πρωτεύουσα του φυλετικού κράτους της τετραρχίας της Πελασγιώτιδας. Ως ιδρυτή της πόλης τους οι Λαρισαίοι θεωρούσαν τον ήρωα Ακρίσιο, γιο του Άβαντα και της Ωκελείας ΑΡΧΑΪΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ Στους χρόνους αυτούς η Θεσσαλία διαιρείται σε τέσσερα διαμερίσματα, τις λεγόμενες "τετραρχίες" ή "τετράδες" ή "μοίρες", που έφεραν τα ονόματα Πελασγιώτις, Εστιαιώτις, Θεσσαλιώτις και Φθιώτις κατά αντιστοιχία με τις σημερινές περιοχές της Λάρισας, των Τρικάλων, της Καρδίτσας και των Φαρσάλων ενώ τη γη της εκμεταλλεύονται μεγάλοι γαιοκτήμονες. Τον 4ο αι. οι θεσσαλικές πόλεις συγκροτούν ομόσπονδο κράτος με πολιτικό και οικονομικό χαρακτήρα, το λεγόμενο "Κοινό των Θεσσαλών", του οποίου ο ανώτατος άρχων 4 Γαλλής, Κ. (1973), Ανασκαφές στη Θεσσαλία, Πρόσφατα αποκτήματα του Μουσείου Λάρισας, Λαρισαϊκά Γράμματα, Λάρισα, σελ.: Ζιαζιάς, Γ. (1994), ο.π.π. σελ.: Σ ελίδα

14 ονομάζεται "ταγός" 7. Η πόλη την εποχή αυτή ήταν οργανωμένη σύμφωνα με το ακανόνιστο πολεοδομικό σύστημα, το λεγόμενο "αττικό", που σύμφωνα με τον Αριστοτέλη εξυπηρετούσε αποτελεσματικότερα την άμυνα της πόλης. Σχέδιο 1:Τοπογραφικό σχέδιο αρχαίας Λάρισας, Πηγή: τελευταία πρόσβαση 2/3/09. Από το 344 έως και το 196 π.χ. η πόλη βρίσκεται υπό την κυριαρχία των Μακεδόνων βασιλέων και αργότερα των Ρωμαίων. Η Λάρισα γνωρίζει ιδιαίτερη ακμή την εποχή της Ρωμαιοκρατίας δεδομένου ότι οι Ρωμαίοι της έχουν παραχωρήσει πλήρη ανεξαρτησία και αυτονομία 8 ενώ παράλληλα γίνεται και έδρα του νέου «Κοινού των Θεσσαλών» με ανώτατο άρχοντα τον "Στρατηγό" 9. Οι σωστικές ανασκαφές έχουν φέρει στο φως τμήματα δρόμων, λουτρά και κατοικίες με ψηφιδωτά δαπέδου που δίνουν πληροφορίες για την πολεοδομική συγκρότηση της, η οποία ήταν οργανωμένη σύμφωνα με το Ιπποδάμειο 8 Αξενίδου, Θ. (1947), Η Πελασγίς Λάρισα και η αρχαία Θεσσαλία (Κοινωνική και Πολιτική Ιστορία), Τόμος Β Οι μακεδονικοί και ρωμαϊκοί χρόνοι, Τυπογραφείο Σιδέρη, Αθήνα, σελ: Ζιαζιάς, Γ. (1994), ο.π.π. 13 Σ ελίδα

15 πολεοδομικό σύστημα 10. Βασική αρχή του συστήματος αυτού δεν ήταν μόνο η χάραξη του ρυμοτομικού σχεδίου ευθύγραμμων και καθέτων δρόμων αλλά και η ορθολογική κατανομή των δημόσιων λειτουργιών της πόλης. Έτσι τώρα διαχωρίζονται πλήρως τα τρία βασικά κέντρα ζωής της πόλης δηλαδή το πολιτικό διοικητικό το θρησκευτικό και το εμπορικό. Στην Ακρόπολη υπήρχε ο ναός της Πολιάδας Αθηνάς, όπως επίσης και το Θέατρο, η Αγορά, ο ναός του Κερδώου Απόλλωνα, ένα μικρότερο Θέατρο και ίσως και άλλα σημαντικά κτίρια και χώροι. Εικόνα 2: Οι σωστικές ανασκαφές των τελευταίων ετών έχουν φέρει στο φως τμήματα δρόμων, λουτρά και κατοικίες των ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων με ψηφιδωτά δάπεδα. Πηγή: dimos.gr/sites2003/istorikh.htm, τελευταία πρόσβαση 2/3/ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΕΠΟΧΗ Η Λάρισα γνώρισε το Χριστιανισμό στα μέσα του 2ου μ.χ. αιώνα από τον απόστολο Ηρωδίωνα μετέπειτα επίσκοπο Υπάτης. Από τα πρώτα χρόνια της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας μνημονεύεται ως πόλη της επαρχίας Θεσσαλίας. Την περίοδο αυτή αποτέλεσε όντως σημαντικό διοικητικό και στρατιωτικό κέντρο της περιοχής και έδρα μητροπόλεως 11. Η πόλη οργανώθηκε γύρω από την αρχαία ακρόπολη, όπου χτίστηκαν : ο καθεδρικός ναός του Αγίου 10 Παλιούγκας, Θ. (2007), Η Λάρισα κατά την Τουρκοκρατία ( ), Εκδόσεις Μάτι, Κατερίνη, σελ.: Φαρμακίδου, Ε. (1926), Η Λάρισα, Από των Μυθολογικών χρόνων μέχρι της προσαρτήσεως αυτής εις την Ελλάδα (1881), Καλλιτεχνικά τυπογραφεία Κων. Παρασκευόπουλος, Βόλος, σελ: Σ ελίδα

16 Αχιλλείου (πρώτου επισκόπου Λάρισας ο οποίος έλαβε μέρος στην Α' Οικουμενική Σύνοδο) κατά τον 4ο αιώνα μ.χ. και η επισκοπική κατοικία. Η εύρεση δεξαμενών, λουτρών και κατοικιών μαρτυρεί την ανάπτυξη της Λάρισας εκείνη την εποχή 12. Γύρω στα τέλη του 4ου αι. μ.χ. αναφέρεται κατάληψη και λεηλασία της πόλης κατά την επιδρομή των Γότθων του Αλάριχου, ενώ το 482 μ.χ., οχυρώνεται από τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό και ορίζεται τελεσίδικα ως έδρα της επαρχίας. Σημαντική αναστάτωση δημιουργείται στην περιοχή από τις επιδρομές των σλαβικών φύλων, μέρος των οποίων εγκαθίστανται μόνιμα σε περιοχές της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας. Το 982 μ.χ. η περιοχή της Λάρισας κυριεύεται από το Βούλγαρο τσάρο Σαμουήλ, ο οποίος μετέφερε τα λείψανα του Αγ. Αχιλλείου στο ανάκτορό του στη λίμνη Πρέσπα. Στο χρυσόβουλο του αυτοκράτορα Αλέξιου Γ Κομνηνού (1199 μ.χ.) η Λάρισα μνημονεύεται μεταξύ των πόλεων εκείνων στις οποίες παραχωρούνται εμπορικά προνόμια, όπως η και ελεύθερη άσκηση του εμπορίου με τους Βενετούς 13. Το 1204, χρονολογία κατάλυσης του βυζαντινού κράτους από τους Ιππότες της Δ Σταυροφορίας, η Θεσσαλία αποδόθηκε στο βασιλιά της Θεσσαλονίκης Βονιφάτιο του Μομφερρά, ο οποίος την κατέλαβε χωρίς αντίσταση και εγκατέστησε λατινική εξουσία στις πόλεις της. Στη Λάρισα τοποθετήθηκε ως ηγεμόνας ο Λομβάρδος ευγενής Γουλιέλμος, ο οποίος πρόσθεσε στον τίτλο του την προσωνυμία "ντι Λάρσα" ΝΕΟΤΕΡΟΙ ΧΡΟΝΟΙ Η διείσδυση των Οθωμανών Τούρκων στη Θεσσαλία άρχισε το Στη διάρκεια της οθωμανικής κυριαρχίας ( ) η διοίκηση της πόλης ανήκει στον πασά Λάρισας και το συμβούλιό του. Η Λάρισα εποικίζεται με Τούρκους ήδη από το στρατηγό Τουραχάν, ο οποίος την κατέλαβε οριστικά το 1423, ενώ ο ελληνικός πληθυσμός μετακινείται στις ορεινές και άγονες περιοχές. Η Λάρισα φέρει τώρα το όνομα "Γενί Σεχίρ" (=Νέα Πόλη) και αποτελεί το στρατιωτικό 12 Αβραμόπουλου, Μ., (1962), Λάρισα, Αύγουστος, σελ: Φαρμακίδου, Ε. (1926), ο.π.π., σελ: Σ ελίδα

17 κέντρο των τουρκικών δυνάμεων. Η έδρα της μητροπόλεως μεταφέρεται στον Τίρναβο. Η πόλη γνωρίζει τεράστια ανοικοδόμηση, ενώ παράλληλα καταστρέφονται τα βυζαντινά κτίσματα. Ανεγείρονται δεκάδες τζαμιά και δημόσια κτίρια. Σώζονται μέχρι και σήμερα, η σκεπαστή αγορά (μπεζεστένι) του 15ου αι., τμήμα από το μεγάλο χαμάμ στην οδό Βενιζέλου και το Γενί Τζαμί (κτίριο του 19ου αι), το οποίο στεγάζει προσωρινά το Αρχαιολογικό Μουσείο. Ο 17ος αιώνας άφησε έντονα τα ίχνη του στην πόλη της Λάρισας. Από τη μία οι αρρώστιες και από την άλλη οι θεομηνίες καταδυναστεύουν τον πληθυσμό της (θάνατοι, χολέρα το 1719, πλημμύρα το 1729, θάνατοι από πείνα το 1742, έντονοι καταστρεπτικοί σεισμοί στη δεκαετία του 1730 και το 1743). Την ίδια περίοδο η οικοτεχνία μετεξελίχθηκε σε μια ανθηρή βιοτεχνία, την οποία προώθησε ένα δυναμικό εμπόριο, που ανέπτυξαν κατά βάση οι Αμπελακιώτες. Η επανάσταση του Εικοσιένα επέδρασε επίσης αρνητικά στην εξέλιξη της περιοχής. Φυσικά στην επανάσταση συμμετείχαν μόνο οι οικισμοί πάνω στον Όλυμπο. Η πόλη της Λάρισας δε μπορούσε να συμμετέχει δεδομένου του ότι αποτελούσε βασικό σταθμό ανεφοδιασμού και αφετηρία στρατευμάτων προς την Ήπειρο ή τις νότιες περιοχές του Ελλαδικού χώρου. Κατά τα τελευταία χρόνια πριν την εξέγερση του , παρατηρείται το φαινόμενο της συγκέντρωσης με μεγάλες αγορές ιδιοκτησιών (τσιφλικιών) των Τούρκων από Έλληνες της διασποράς εγκατεστημένους στην Κωνσταντινούπολη ή στις Παραδουνάβιες ηγεμονίες. Είναι το προοίμιο των γρήγορων και ληστρικών αγορών που έγιναν στην περίοδο των ετών και αργότερα, και δημιουργήθηκε το σοβαρό Αγροτικό Ζήτημα της Θεσσαλίας ΑΠΟ ΤΟ 1881 ΜΕΧΡΙ ΤΟ 1940 Το 1881 το μεγαλύτερο μέρος της Θεσσαλίας ενσωματώνεται στον κορμό του τότε ελληνικού κράτους. Η Λάρισα πλέον αποτελεί τη μεγαλύτερη σε πληθυσμό πόλη της Θεσσαλίας (με κατοίκους σύμφωνα με την απογραφή του φθινοπώρου του 1881), είναι το κέντρο της και γίνεται η έδρα ενός από τους δύο νομούς στους οποίους χωρίστηκε η Θεσσαλία (Λάρισας και 14 Ζιαζιάς, Γ. (1994), ο.π.π., σελ.: Σ ελίδα

18 Τρικάλων). Επιπλέον, λόγω της γεωγραφικής της θέσης γίνεται στρατιωτικό κέντρο, έδρα δικαστικών και διοικητικών αρχών και αποτελεί πολύ γρήγορα έναν πόλο έλξης πληθυσμών από μακρινές αλλά και από κοντινές περιοχές. Την περίοδο αυτή αναπτύσσεται σιδηροδρομικό δίκτυο που εξισορροπεί την άθλια κατάσταση του οδικού δικτύου της Θεσσαλίας και ιδιαίτερα αυτού που οδηγούσε από τη Λάρισα προς τα επαρχιακά της κέντρα. Γίνεται κατανοητή επίσης η ανάγκη υδραυλικών αποστραγγιστικών έργων στη Θεσσαλία. Η πόλη της Λάρισας, όπως καθ όλη τη διάρκεια της τουρκοκρατίας, ήταν υποκείμενη στο έλεος των πλημμύρων του Πηνειού, τα νερά του οποίου συχνά προξενούσαν μεγάλες καταστροφές στις παρακείμενες στις όχθες του συνοικίες, όπως συνέβη κατά το Παράλληλα, γίνονται προσπάθειες για την επίλυση των προβλημάτων των αγροτών που στη συντριπτική τους πλειοψηφία ήταν άκληροι και δούλευαν στους μεγαλοϊδιοκτήτες γης. Η κατάσταση επιδεινώθηκε καθώς στη Λάρισα εγκαταστάθηκε μεγάλος αριθμός προσφύγων από την Ανατολική Ρωμυλία. Απαιτούνταν ριζικά μέτρα για την αποκατάστασή τους όπως άλλωστε και των αυτόχθονων Θεσσαλών αγροτών. Η αντίδραση των αγροτών ήταν άμεση. Σύλλογοι αγροτών, συλλαλητήρια, δυναμικές εκδηλώσεις, θορύβησαν τους μεγαλοϊδιοκτήτες που αντέδρασαν σπασμωδικά φτάνοντας και σε ακραίες λύσεις, μέσα στις οποίες περιλαμβάνονται η δολοφονία του Μαρίνου Αντύπα και η βίαιη διάλυση του αγροτικού συλλαλητηρίου στο Κιλελέρ και στη Λάρισα ( ). Το ζήτημα της αποκατάστασης των κολίγων και γενικότερα των άκληρων αγροτών, δε θα επιλυθεί παρά μόνο μετά την άφιξη των μικρασιατών προσφύγων το Η ανάγκη της άμεσης αποκατάστασης τους θα επισπεύσει την από χρόνια αιτούμενη αγροτική μεταρρύθμιση η οποία θα οδηγήσει στη διάλυση της μεγάλης ιδιοκτησίας 15. Ταυτόχρονα θα σημάνει πρώτο μεγάλο κύμα αστικοποίησης των ελληνικών πόλεων. Στη Λάρισα η άφιξη ενός σημαντικού αριθμού προσφύγων θα αυξήσει τον πληθυσμό της πόλης και θα οδηγήσει στη δημιουργία κάποιων προσφυγικών οικισμών. (βλ. 4.2) 15 Βεργόπουλος, Κ. (1975), Το αγροτικό ζήτημα στην Ελλάδα, Εξάντας, Αθήνα, σελ.: Σελίδα

19 3.3 ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ Τις δύο τελευταίες δεκαετίες, κατά τη διάρκεια της ανοικοδόμησης της πόλης και ανασκαφικών ερευνών, ήρθε στην επιφάνεια πλήθος αρχαιολογικών ευρημάτων (υπολείμματα κτισμάτων, αρχιτεκτονικά μέλη, ψηφιδωτά, τοιχογραφίες, τμήματα δρόμων, τάφοι, επιτύμβιες στήλες, επιγραφές, όστρακα κτλ) που πιστοποιούν τη συνέχεια της ζωής από την πρωτοελλαδική εποχή, περίπου το π. Χ., μέχρι σήμερα. Η ιστορία της ανασκαφής και αποκάλυψης του πρώτου αρχαίου θεάτρου αρχίζει το 1910 με τον τότε Έφορο Αρχαιοτήτων Απόστολο Αρβανιτόπουλο να αποκαλύπτει τμήμα του σκηνικού οικοδομήματος, καλύπτει όλο τον 20ο αι. και συνεχίζεται μέχρι τις μέρες μας. Το πρώτο αρχαίο θέατρο της Λάρισας κατασκευάστηκε στο α μισό του 3 ου αι. π.χ. στα χρόνια του βασιλιά της Μακεδονίας Αντίγονου Γονατά. Λειτούργησε έξι αιώνες περίπου μέχρι το τέλος του 3 ου αι. μ.χ. ή τις αρχές του 4 ου αι. μ.χ. οπότε και διακόπηκε απότομα η λειτουργία του. Φέρει την τυπική διάρθρωση του ελληνιστικού θεάτρου με τα τρία βασικά στοιχεία: κοίλο ορχήστρα σκηνή 16. Η επιστημονική διερεύνηση του μνημείου προχωρά πλέον με ικανοποιητικούς ρυθμούς. Το δεύτερο αρχαίο θέατρο της Λάρισας είναι το θέατρο το οποίο χρησιμοποιήθηκε κατά τη ρωμαϊκή περίοδο. Έχουν σωθεί δύο μαρμάρινες σειρές εδωλίων, η ορχήστρα και μεγάλο τμήμα της σκηνής. Το μνημείο ήλθε στο φως με ανασκαφές που διενεργήθηκαν τα έτη 1985 και Οι πρώτες ενδείξεις κατοίκησης της πόλης από τη νεολιθική ακόμα περίοδο έχουν βρεθεί στο Φρούριο. Αργότερα αποτέλεσε την αρχαία ακρόπολη της πόλης. Στη νότια πλευρά του βρίσκεται το πρώτο αρχαίο θέατρο. Κατά τη βυζαντινή περίοδο αποτέλεσε το θρησκευτικό κέντρο, και κατά την οθωμανική το εμπορικό και αμυντικό κέντρο. Στον λόφο του σώζεται το μπεζεστένι, που κτίστηκε από τους Οθωμανούς στα τέλη του 15ου αιώνα. Χρησιμοποιήθηκε σαν σκεπαστή αγορά. Μετέπειτα, αφού υπέστη αλλαγές στην εξωτερική μορφή του, 16 Διαθέσιμο στο Δήμος Λαρισαίων dimos.gr/larissa/city/a_arxaio_theatro.shtm, τελευταία πρόσβαση 12/3/ Ο.π.π. 18 Σ ελίδα

20 χρησιμοποιήθηκε με την μορφή που έχει σήμερα το κτήριο σαν πυριτιδαποθήκη και φρούριο μέχρι την απελευθέρωση της Θεσσαλίας το Στον ίδιο λόφο επίσης έχει εντοπιστεί παλαιοχριστιανική βασιλική, του 6ο μ.χ. αιώνα. που πιθανολογείται πως είναι ο πρώτος ναός της πόλης αφιερωμένος στον πολιούχο Άγιο Αχίλλειο και πρώτο μητροπολίτη της πόλης. Στα ανατολικά του φρουρίου και της παλαιοχριστιανικής βασιλικής έχουν βρεθεί παλαιοχριστιανικό λουτρό και μεσοβυζαντινός ναός, ενώ ευρήματα από την αρχαία ακρόπολη της Λάρισας (τμήματα μαρμάρινων κιόνων, κιονόκρανα και άλλα) έχουν βρεθεί σε ανασκαφές στον λόφο. Το Αρχαιολογικό Μουσείο της Λάρισας στεγάζεται προσωρινά στο Γενί Τζαμί. Κατασκευάστηκε στα τέλη του 19ου αι. και ήταν δωρεά της βασίλισσας Όλγας στους εναπομείναντες μουσουλμάνους στην πόλη της Λάρισας. Οι παλαιές φυλακές αποτελούν ένα ακόμη μνημείο του κέντρου της πόλης. Είναι ένα καμαροσκέπαστο κτίσμα του 18ου αι. που έχει αποκατασταθεί από την αρχαιολογική υπηρεσία και έχει συνταχθεί μελέτη διαμόρφωσής του σε πολιτιστικό κέντρο. 19 Σ ελίδα

21 4. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 4.1 Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΡΙΝ ΤΟ 1881 Η Λάρισα παρουσίαζε κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας τη δομή μιας τυπικής οθωμανικής πόλης. Η σταδιακή οικιστική της ανάπτυξη προσαρμόστηκε στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής (ύπαρξη πεδιάδας και ποταμού), ακολουθώντας τις κύριες εμπορικές οδούς που διέρχονταν από αυτή με προορισμό τη Θεσσαλονίκη και την Κωνσταντινούπολη, την Αγιά και τον Βόλο, τα Φάρσαλα, την Καρδίτσα, τα Τρίκαλα, τον Τύρναβο, την Ελασσόνα, την Κοζάνη και το Μοναστήρι. Δε γνωρίζουμε την ακριβή έκταση που καταλάμβανε η πόλη πριν από την περίοδο του 19 ου αι., από την οποία σώζονται οι δύο χάρτες του 1827/8 και του 1880 (Βλ. Σχέδια 1 και 2). Από τις αναφορές ορισμένων συνοικιών του 19 ου αι. σε παλιότερα απογραφικά κατάστιχα προκύπτει ότι η πόλη στην έκταση που μας είναι γνωστή το 19 ο αι. άρχισε να διαμορφώνεται από τις αρχές ήδη του 16 ου αι. Η Λάρισα παρέμεινε ατείχιστη από το 1423 (όταν ο Turham Bey κατεδάφισε τα παλαιά τείχη της ακρόπολης) έως τις αρχές του 19 ου αι. Σαφή όρια και περίγραμμα απέκτησε μόλις στα 1827/8, όταν, με σχέδια του μηχανικού Halil Bey 18 κατασκευάστηκε στη νότια και στην ανατολική της πλευρά προς την πεδιάδα ένα ευρύχωρο προμαχωνικό μέτωπο. 18 Ο χάρτης αυτός αποτελεί τη σημαντικότερη πηγή για την τοπογραφία της Λάρισας στις αρχές του 19 ου αι., αφού μπορούμε έμμεσα να αντλήσουμε κάποιες πληροφορίες για τις συνοικίες της πόλης, παρά το γεγονός ότι ο σχεδιαστής του ενδιαφέρθηκε να σημειώσει μόνο το όνομα και τη θέση των τζαμιών και των σπουδαιότερων μουσουλμανικών κτιρίων. 20 Σ ελίδα

22 Μέτωπο με βαθιά εξωτερική τάφρο που κατέληγε στους δύο βραχίονες του Πηνειού. Πύλες και πυλίδες συνδέουν την πόλη με την ύπαιθρό της και τα σημαντικότερα αστικά κέντρα της Θεσσαλίας (Τρίκαλα, Καρδίτσα κτλ) Σχέδιο 2: Χάρτης της Λάρισας του 1827/8, έργο του μηχανικού Halil Bey (Halacoglu 1974), Πηγή: Παλιούγκας, Θ. Η Λάρισα κατά την Τουρκοκρατία ( ), Όμιλος Φίλων της Θεσσαλικής Ιστορίας, Βιβλιοθήκη θεσσαλικών μελετών, Τόμος Α. Όσον αφορά τη χωρολειτουργική οργάνωση της πόλης, διακρίνονται τρεις περιοχές κατοικίας στο νότιο, στο ανατολικό και στο δυτικό τμήμα της, και δύο κέντρα, το διοικητικό και το εμπορικό βόρεια βορειοδυτικά. 21 Σ ελίδα

23 Σχέδιο 3: Απεικόνιση της χωρολειτουργικής οργάνωσης της πόλης. Πηγή: Παλιούγκας, Θ, ο.π.π. Το οικονομικό και εμπορικό κέντρο ήταν εγκατεστημένο στην ανατολική και νοτιοανατολική πλευρά του λόφου της αρχαίας ακρόπολης, όπου βρίσκονταν το μπεζεστένι και οι αγορές, η εβδομαδιαία και η μόνιμη που ήταν η μεγαλύτερη. Από το κέντρο της πόλης απλώνονταν ακτινωτά οι διάφορες συνοικίες ή μαχαλάδες της, στις οποίες ήταν εγκατεστημένα τα μέλη των θρησκευτικών κοινοτήτων. Τα όρια των συνοικιών στις περισσότερες περιπτώσεις ήταν σαφή (ρεματιές, κενοί χώροι, μανδρότοιχοι οικιών), ενώ η μεγάλη αγορά αποτελούσε το μόνο συνδετικό στοιχείο. τους Οι όποιες αλλαγές στη μορφή και την έκταση της πόλης που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του 19ου αι., περιορίστηκαν στη σταδιακή οικοδόμηση των κενών χώρων και των αγρών, στην πύκνωση της δόμησης και στην ανέγερση λιγοστών κτιρίων. 22 Σ ελίδα

24 4.2 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΛΗΣ Η διερεύνηση της εξέλιξης της πόλης της Λάρισας μέσα από την πολεοδομική της εικόνα πιστοποιεί ότι ο αρχικός πυρήνας της σημερινής πόλης διαμορφώθηκε μέσα στα όρια του παλιού οθωμανικού της ιστού, πάνω στα παλιά έργα υποδομής, και την προϋπάρχουσα ρυμοτομία. Το 1883 η Λάρισα αποκτά το πρώτο ρυμοτομικό σχέδιο που καλύπτει την εντός των τειχών περιοχή 19. Για την κίνηση αυτή φαίνεται ότι έπαιξε καθοριστικό ρόλο η καταστροφή της μεγάλης αγοράς από πυρκαγιά, τον Αύγουστο του Από τότε η πόλη αναπτύσσεται με ταχύτατους ρυθμούς, τόσο μέσα από τη φυσική ανάπτυξη του πληθυσμού της, όσο και από τα κύματα προσφύγων που δεχόταν κατά καιρούς 20. Το 1920 έχει κατοίκους και το 1940 φτάνει τους κατοίκους. Με την αύξηση του πληθυσμού προστίθενται δύο νέες συνοικίες, του Αγίου Κωνσταντίνου και του Σιδηροδρομικού Σταθμού (Βλ. Χάρτης Α5). Η αύξηση αυτή περιορίζεται κατά τη διάρκεια των πολέμων στην περίοδο 1940 έως Το 1947 εντάχθηκε στο σχέδιο μία ζώνη κατά μήκος της νότιας και ανατολικής πλευράς του τείχους, η συνοικία Φιλιππούπολης και ένα μικρό τμήμα των Αμπελοκήπων (Βλ. Χάρτης Α3). Μετά τους καταστρεπτικούς σεισμούς της δεκαετίας το μεγαλύτερο μέρος των κτιρίων επισκευάστηκε ή ανοικοδομήθηκε χωρίς όμως να γίνει ταυτόχρονα καμία πολεοδομική αναμόρφωση του σχεδίου. Το σύστημα δόμησης, η κατάτμηση γης σε μικρά οικόπεδα και τα πλάτη των δρόμων διατηρήθηκαν. Από το 1960 μέχρι το 1970 έγιναν νέες επεκτάσεις της πόλης σε περιοχές αυθαιρέτων. Ουσιαστικά, ήταν το σχέδιο που ακολουθούσε τη δόμηση κι όχι το αντίστροφο. Και πάλι όμως, στις αρχές της δεκαετίας του 1970, η εκτός 19 Τα πρωτότυπα του Α Σχεδίου Πόλης φυλάσσονται στο αρχείο του Τμήματος Πολεοδομίας και Σχεδίου Πόλης του Δήμου Λάρισας. 20 Τσαντίλης, Κ. (2006), Η επιδίωξη της αξιοβίωτης πόλης. Η περίπτωση της Λάρισας ποιοι στόχοι, με ποιους τρόπους, για ποια πόλη, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, σελ.: Σ ελίδα

25 σχεδίου πόλη μέσα από την αυθαίρετη διαδικασία δόμησης κάλυπτε μεγαλύτερη έκταση από την εντός σχεδίου περιοχή. Ο υπερδιπλασιασμός της επιφάνειας της πόλης που έγινε τυχαία και ανοργάνωτα χωρίς συγκεκριμένο σχέδιο, αλλά και η εκτεταμένη ανοικοδόμηση μέσω της αντιπαροχής, είχε σαν αποτέλεσμα την απώλεια της ιστορικής της μνήμης. Από το 1970 μέχρι το 1976 εγκρίνονται τροποποιήσεις των υφιστάμενων ρυμοτομικών σχεδίων για τον καθορισμό ειδικών χρήσεων και όρων δόμησης για αυτές, όπως για τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου, τις φυλακές, τις Εργατικές κατοικίες στη Νεάπολη, τον Ιερό Ναό της Αγ. Ειρήνης, το δημοτικό σχολείο στη Νεράιδα, την Τεχνική Σχολή, τις Εργατικές κατοικίες στον συνοικισμό Καλύβια, χώρους για Νοσοκομείο και Οικοτροφείο. Το 1974 εκπονήθηκε Ρυθμιστικό σχέδιο για την πόλη της Λάρισας. Σύμφωνα με αυτό ανατέθηκε παράλληλα και η εκπόνηση ρυμοτομικών σχεδίων για δομημένες περιοχές εκτός σχεδίου. Το Ρυθμιστικό αυτό σχέδιο δεν θεσμοθετήθηκε ποτέ. Εντούτοις, η εκτός σχεδίου αυθαίρετη δόμηση εμφανίζεται εξαιρετικά περιορισμένη, μετά τις τελευταίες σημαντικές επεκτάσεις του σχεδίου, που έγιναν το και το 1979 βάσει του ρυθμιστικού. Αντίθετα υπάρχουν εκτάσεις εντός σχεδίου, οι οποίες δεν έχουν ακόμη αναπτυχθεί. Βέβαια, τα ρυμοτομικά σχέδια που θεσπίστηκαν τότε έμειναν στην ουσία ανεφάρμοστα, για δύο, κυρίως, λόγους. Πρώτον, επειδή ο Δήμος Λάρισας δεν είχε την οικονομική δυνατότητα να απαλλοτριώσει τους χαρακτηριζόμενους κοινόχρηστους χώρους που προβλέπονταν σ αυτά και δεύτερον, γιατί βασίστηκαν σε τοπογραφικά διαγράμματα που δεν απεικόνιζαν την υφιστάμενη κατάσταση. 21 Το 1976 γίνεται τροποποίηση και επέκταση του ρυμοτομικού σχεδίου στους συνοικισμούς Αγ. Θωμά, Ανθούπολης, Χαραυγής, Πυροβολικών, Αβέρωφ, Αγ. Γεωργίου, Ηπειρωτών και Λιβαδάκι. 24 Σ ελίδα

26 ΧΑΡΤΗΣ Α3: Διαδοχικές Επεκτάσεις Σχεδίου Πόλης Λάρισας Πηγή: Τοπογραφική Υπηρεσία Λάρισας. 25 Σ ελίδα

27 Το υπάρχον έστω και υποτυπώδες δίκτυο δρόμων, ήταν σε πλήρη αντίθεση με το προτεινόμενο και τελικά εγκεκριμένο οδικό δίκτυο. Αυτό είχε ως συνέπεια την αδυναμία έκδοσης οικοδομικών αδειών και την εμπλοκή των ενδιαφερομένων σε χρονοβόρες διαδικασίες σύνταξης πράξεων τακτοποίησης οικοπέδων και αναλογισμού των βαρών, σύμφωνα με το τότε ισχύον καθεστώς του Ν.Δ. του 1923, καθώς και την ανάγκη αποζημιώσεως ιδιοκτησιών εντός των χαρακτηρισμένων κοινοχρήστων χώρων σε αρκετές περιοχές της πόλης για την εφαρμογή του σχεδίου. Το 1980 γίνεται αναθεώρηση του Ρυθμιστικού σχεδίου του 1974, ώστε να εναρμονιστεί με τη μελέτη «Κ.Ε.Π.Α. Βόλου Λάρισας». Το 1983, στα πλαίσια της Επιχείρησης Πολεοδομικής Ανασυγκρότησης, ανατίθενται δύο μελέτες: το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο με στόχο την τροποποίηση και βελτίωση του παλιού Ρυθμιστικού Σχεδίου και η Μελέτη Αναθεώρησης του υφιστάμενου σχεδίου πόλης και επέκτασής του (επεκτάσεις 1976 και 1979). Σήμερα και οι δύο αυτές μελέτες έχουν ελάχιστη χρησιμότητα, καθώς είτε έχει ξεπεραστεί κατά πολύ ο χρονικός ορίζοντας σχεδιασμού (το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο είχε χρονικό ορίζοντα την πενταετία, ενώ έχει παρέλθει σχεδόν μια εικοσαετία.) είτε δεν ανταποκρίνονταν εξαρχής στις ανάγκες που είχαν διαμορφωθεί. Έτσι, τα προβλήματα της υφιστάμενης κατάστασης κατέστησαν δυσχερή την εφαρμογή της Μελέτης Αναθεώρησης του εγκεκριμένου σχεδίου σε ορισμένες περιοχές. Πάντως, σε γενικές γραμμές, σύμφωνα με τη σημερινή εικόνα της Λάρισας, προκύπτει ότι σε ορισμένα τμήματα της η εφαρμογή του σχεδίου δεν έχει ολοκληρωθεί, ενώ σε άλλα, οι ρυθμίσεις του υλοποιήθηκαν σε ανεπαρκή βαθμό. 4.3 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Η Λάρισα σήμερα εκτείνεται σε στρέμματα περίπου. Έχει σαν βορειοδυτικό όριο τον Πηνειό ποταμό, νότιο και δυτικό όριο τον περιφερειακό δρόμο Τρικάλων και ανατολικό (τουλάχιστον στο βόρειο και νότιο τμήμα της) την παλαιά εθνική οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης. Ενδεικτικότερο στοιχείο της Λάρισας αποτελεί το επίπεδο του εδάφους της. Εξαίρεση αποτελεί ο λόφος του Φρουρίου, στο κέντρο της πόλης, με ύψος περίπου 20m. 26 Σελίδα

28 Με τη μετατόπιση του αυτοκινητόδρομου Αθηνών Θεσσαλονίκης, στα ανατολικά της παλαιάς εθνικής οδού, ένα αρκετά σημαντικό τμήμα δομημένης έκτασης, 3 πολεοδομικές ενότητες, τείνει να εμφανίζει χαμηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης σε σχέση με το παρελθόν, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Εντός των ορίων του αστικού ιστού υπάρχουν τεράστιοι περίκλειστοι χώροι του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης που διακόπτουν τη συνέχεια του αστικού ιστού. Το ζήτημα της αποδέσμευσης και ένταξης των στρατιωτικών εγκαταστάσεων στον αστικό ιστό άλλωστε αφορά το σύνολο σχεδόν των ελληνικών πόλεων. Μεγάλες εκτάσεις κατέχει και το Υπουργείο Γεωργίας οι οποίοι έχουν ήδη χαρακτηριστεί από το εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο ως κοινόχρηστοι ή χώροι αθλοπαιδιών.(βλ. 4.5) Το 2006 πραγματοποιήθηκε η διαίρεση του Δήμου Λαρισαίων (βλέπε σχέδιο 4) σε τέσσερα δημοτικά διαμερίσματα (ΦΕΚ 193/τ.Α / ). Στο Δ.Δ. Λάρισας ο Σ.Δ. ποικίλει από περιοχή σε περιοχή, με υψηλότερη τιμή 2.9 Σχέδιο 4: Δημοτικά διαμερίσματα δήμου Λαρισαίων. Πηγή: Δήμος Λαρισαίων τελευταία πρόσβαση 11/02/09. και χαμηλότερη 0.6. Η υψηλότερη τιμή παρουσιάζεται στον κεντρικό τομέα της πόλης, στο ιστορικό κέντρο. Οι περιοχές με Σ.Δ. 0.6 είναι αυτές των στρατιωτικών εγκαταστάσεων (1η Στρατιά, Μπουγά) και οι εκτάσεις Ε.Θ.Ι.Α.Γ.Ε. Επίσης μικρότεροι σχετικά συντελεστές (0.8, 1.0, 1.2) συναντώνται στις περισσότερες συνοικίες του Δ.Δ. Λάρισας. Οι συνοικίες αυτές βρίσκονται στην περιφέρεια του Δ.Δ. Οι συνοικίες Λιβαδακίου, Αγ. Θωμά, Αγ. Αθανασίου, Νεράιδας, Αμπελοκήπων, Αγ. Σαράντα και Λαχανόκηπων παρουσιάζουν Σ.Δ. από 1.4 έως 1.8. Οι μεγαλύτεροι Σ.Δ. από 2.0 έως 2.9 εμφανίζονται στην κεντρική περιοχή της πόλης, στις συνοικίες Αγ. Αχιλλείου, Αγ. Νικολάου, Αγ. Κωνσταντίνου και σε ένα μικρό μέρος της συνοικίας Φιλιππούπολη. 27 Σ ελίδα

29 ΧΑΡΤΗΣ Α 4: Συντελεστής δόμησης. 28 Σ ελίδα

30 4.3.1 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ Η συγκρότηση της Λάρισας κατά πολεοδομικές ενότητες (συνοικίες ή γειτονιές) δεν είναι απόλυτα σαφής, διότι τα θεσμικά όρια επιρροής των διαφόρων υπηρεσιών δεν συμπίπτουν μεταξύ τους και δεν ανταποκρίνονται πάντα στα όρια που προκύπτουν από φυσικούς ή τεχνητούς φραγμούς ή που αντιστοιχούν στην ιστορική εξέλιξη του σχεδίου πόλης. Η σαφέστερη υποδιαίρεση της πόλης σε συνοικίες προκύπτει από τους υφιστάμενους ισχυρούς φραγμούς (παλαιά κοίτη Πηνειού, σιδηροδρομικές εγκαταστάσεις, κύριες αρτηρίες, στρατόπεδα κ.α.) και από τα όρια των ενοριών και τα όρια των σχολικών τομέων δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης. Το Δ.Δ. Λάρισας διαιρείται σε 23 συνοικίες. Οι συνοικίες αυτές αναφέρονται παρακάτω με αλφαβητική σειρά, και απεικονίζονται στον χάρτη με τον αντίστοιχο αριθμό τους: Αβέρωφ (7) Αμπελόκηποι (10) Νεάπολη (1) Άγιος Αθανάσιος (16) Ανθούπολη (5) Νεράιδα (12) Άγιος Αχίλλειος (20) Ηπειρώτικα (13) Παπασταύρου (14) Άγιος Γεώργιος (15) Ιπποκράτης (11) Πυροβολικά (6) Άγιος Θωμάς (21) Λαχανόκηποι (8) Σταθμός (22) Άγιος (18) Κωνσταντίνος Λιβαδάκι (2) Φιλιππούπολη (3) Άγιος Νικόλαος (17) Νέα Πολιτεία (23) Χαραυγή (4) Άγιοι Σαράντα (19) Νέα Σμύρνη (9) Στο Δ.Δ. Λάρισας ανήκουν επίσης και οι οικισμοί Αμφιθέας και Κουλουρίου που βρίσκονται εκτός του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου. Συνολικά πρόκειται για 25 συνοικίες (23 εντός και 2 εκτός ΓΠΣ). 29 Σ ελίδα

31 ΧΆΡΤΗΣ Α5: ΣΥΝΟΙΚΙΕΣ 30 Σ ελίδα

32 Σχέδιο 5: Συνοικίες Αγίου Αχίλλειου και Αγίου Νικολάου. Πηγή: Στρατηγικό Σχέδιο Λάρισας. Στις κεντρικές συνοικίες της πόλης, τις συνοικίες Αγίου Αχίλλειου και Αγίου Νικολάου, σχέδιο 5, βρίσκεται το εμπορικό και διοικητικό κέντρο της πόλης, καθώς και μεγάλο μέρος του πληθυσμού της. Στην περιοχή του κέντρου βρίσκονται το κτίριο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λάρισας, το Δημαρχείο, το Δικαστικό Μέγαρο, η Λέσχη Αξιωματικών, τα κεντρικά καταστήματα των τραπεζών και μεγάλες σχολικές μονάδες, καθώς και δύο μεγάλες πλατείες (Κεντρική και Ταχυδρομείου) και ο λόφος του Φρουρίου. Σχέδιο 6: Συνοικίες Αμπελοκήπων, Ιπποκράτη και Παπασταύρου. Πηγή: Στρατηγικό Σχέδιο Λάρισας. Στις όχθες του Πηνειού βρίσκονται οι συνοικίες Αμπελοκήπων, Ιπποκράτη και Παπασταύρου (σχέδιο 6). Η περιοχή ορίζεται τόσο από φυσικά όσο και από τεχνητά όρια. Τα όρια αυτά είναι το ποτάμι και τα αναχώματα, που έχουν διαμορφωθεί είτε ως οδοί (αναχώματα Ιπποκράτη και Αμπελοκήπων) είτε ως χώροι περιπάτου και αναψυχής (ανάχωμα Παπασταύρου) και η οδός Γεωργιάδου. Η περιοχή διασχίζεται από την Ε.Ο. Λάρισας Κοζάνης, ενώ στην συγκεκριμένη περιοχή βρίσκεται το γήπεδο της τοπικής ποδοσφαιρικής ομάδας και το Ε.Α.Κ.Λ., με κολυμβητήριο, κλειστό γυμναστήριο και ανοιχτά γήπεδα, καθώς και το μεγάλο πάρκο του Αλκαζάρ. Επίσης, στη συνοικία Αμπελοκήπων βρίσκεται η κεντρική αφετηρία των υπεραστικών λεωφορείων και το συγκρότημα κτιρίων του Μύλου Παππά. 31 Σ ελίδα

33 Στο βόρειο άκρο της πόλης βρίσκεται η συνοικία της Νέας Σμύρνης (σχέδιο 7), που είναι μια από τις μεγαλύτερες σε έκταση συνοικίες και η κύρια αρτηρία της, η οδός Σωκράτους, αποτελεί μια από τις κύριες εισόδους της πόλης. Λόγω του ότι το νότιο όριο της συνοικίας είναι ο χάνδακας Ι1, η σύνδεσή της με την υπόλοιπη πόλη γίνεται με γέφυρα στο σημείο Σχέδιο 7: Συνοικία Νέας Σμύρνης. Πηγή: Στρατηγικό Σχέδιο Λάρισας. που ο χάνδακας ενώνεται με την παλαιά κοίτη του Πηνειού. Στο βόρειο άκρο της συνοικίας, κοντά στο όριο του σχεδίου πόλης, στεγάζεται η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Το δυτικό όριο της συνοικίας αποτελεί το ανάχωμα της πλημμυρικής ζώνης της παλαιάς κοίτης του Πηνειού, το οποίο έχει διαμορφωθεί σε οδικό άξονα. Σχέδιο 8: Συνοικίες Αγίου Γεωργίου, Λαχανοκήπων, Σταθμού και Χαραυγής. Πηγή: Στρατηγικό Σχέδιο Λάρισας. Στο ανατολικό τμήμα της Λάρισας βρίσκονται οι συνοικίες Αγίου Γεωργίου, Λαχανοκήπων, Σταθμού και Χαραυγής (σχέδιο 8). Πρόκειται για μια μεγάλη σε έκταση περιοχή που οριοθετείται από τον χάνδακα Ι1, τις σιδηροδρομικές γραμμές, την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου, την οδό Φαρσάλων και το όριο του ΓΠΣ. Την περιοχή διασχίζουν η διακλάδωση του Ι1, η παλιά Ε.Ο. Αθήνας Θεσσαλονίκης, η παλαιά Ε.Ο. Λάρισας Βόλου, καθώς και οι σιδηροδρομικές γραμμές Αθήνας Θεσσαλονίκης και Λάρισας Βόλου. Στη συνοικία Σταθμού βρίσκεται ο επιβατικός σταθμός του Ο.Σ.Ε. και μεγάλη έκταση του Οργανισμού, ενώ στη Χαραυγή υπάρχουν σημαντικής έκτασης στρατιωτικές εγκαταστάσεις (Π.Ε.Β.). 32 Σ ελίδα

34 Σχέδιο 9: Συνοικίες Πυροβολικών και Αβέρωφ. Πηγή: Στρατηγικό Σχέδιο Λάρισας. Στο νότιο μέρος της πόλης βρίσκονται οι συνοικίες Πυροβολικών και Αβέρωφ, σε γειτνίαση με το στρατόπεδο Μπουγά (σχέδιο 9). Η περιοχή οριοθετείται γενικά από την περιφερειακή οδό Τρικάλων, ενώ διασχίζεται από την παλιά Ε.Ο. Αθήνας Θεσσαλονίκης και την οδό Φαρσάλων. Στις συνοικίες αυτές βρίσκονται σημαντικές εκτάσεις του Υπουργείου Γεωργίας (Ι.Κ.Φ.Β., ΕΘ.Ι.Α.Γ.Ε.), οι οποίες χρησιμοποιούνται σε πολύ μικρό ποσοστό από τις υπηρεσίες αυτές. Σε πολύ μικρή απόσταση από τις εκτάσεις αυτές, επί της οδού Φαρσάλων, βρίσκεται το πρώην «Ξενία» ιδιοκτησίας πλέον του Δήμου Λάρισας, ο οποίος μίσθωσε το χώρο στην εταιρεία GRECOTEL, για την κατασκευή ξενοδοχειακής μονάδας πολυτελείας, ενώ παράλληλα θα ανακαινιστούν και τα παλαιά κτίρια. Στο νοτιοδυτικό τμήμα της πόλης βρίσκονται οι συνοικίες Ανθούπολης, Ηπειρώτικων, Νέας Πολιτείας και Νεράϊδας (σχέδιο 10). Η περιοχή οριοθετείται από τις οδούς Ηρώων Πολυτεχνείου, Φαρσάλων, το Στρατόπεδο Μπουγά, την περιοχή του ΕΘΙΑΓΕ, την Περιφερειακή οδό και τις οδούς Καρδίτσης και Σαρίμβεη. Ο ΟΣΕ καταλαμβάνει Σχέδιο 10: Συνοικίες Ανθούπολης, Ηπειρώτικων, Νέας Πολιτείας και Νεράϊδας. Πηγή: Στρατηγικό Σχέδιο Λάρισας. σημαντική έκταση στην περιοχή, λόγω των σιδηροδρομικών γραμμών που εκτείνονται κατά μήκος των συνοικιών, καθώς και των χώρων του μηχανοστασίου και του εμπορευματικού σταθμού. Στη συνοικία της Ανθούπολης βρίσκονται το παλιό (χριστιανικό) νεκροταφείο της Λάρισας, το στρατιωτικό νεκροταφείο και το εβραϊκό νεκροταφείο, ενώ στη Νέα Πολιτεία υπάρχει συγκρότημα αποθηκών με σημαντική έκταση, ιδιοκτησίας της Αγροτικής Τράπεζας. 33 Σελίδα

35 Στο δυτικό μέρος της Λάρισας βρίσκονται οι συνοικίες Αγίου Θωμά, Λιβαδακίου, Νεάπολης και Φιλιππούπολης (σχέδιο 11). Η περιοχή οριοθετείται από την αντιπλημμυρική ζώνη του Πηνειού, την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου, τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις της 1ης Στρατιάς, την οδό Καρδίτσης και την Περιφερειακή οδό. Στη συνοικία Λιβαδακίου βρίσκεται Σχέδιο 11: Συνοικίες Αγίου Θωμά, Λιβαδακίου, Νεάπολης και Φιλιππούπολης. Πηγή: Στρατηγικό Σχέδιο Λάρισας. ο υποσταθμός της ΔΕΗ, ενώ το δυτικό τμήμα της πόλης διασχίζει το δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος υψηλής τάσης. Πριν από μερικά χρόνια την περιοχή διέσχιζε ανοικτός χάνδακας απορροής ομβρίων υδάτων, ο οποίος σήμερα έχει εγκιβωτιστεί κατά το μεγαλύτερο τμήμα του. Τέλος, στην περιοχή του Μεζούρλου (σχέδιο 12) βρίσκονται σημαντικές υποδομές υγείας, εκπαίδευσης, πολιτισμού και διοίκησης. Συγκεκριμένα, εκεί βρίσκεται το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, οι εγκαταστάσεις του ΤΕΕ και του ΙΕΚ, το υπό κατασκευή Αρχαιολογικό Βυζαντινό Μουσείο Λάρισας και οι Φυλακές Λάρισας. Είναι Σχέδιο 12: Συνοικία Μεζούρλου. Πηγή: Στρατηγικό Σχέδιο Λάρισας. φανερό πώς οι Φυλακές είναι σε απόλυτη ασυμβατότητα με τις υπόλοιπες χρήσεις και ειδικότερα με τις εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις των Ι.Ε.Κ. και Τ.Ε.Ε., με τις οποίες είναι σε άμεση γειτνίαση. 4.5 ΑΣΥΝΕΧΕΙΕΣ ΚΑΙ ΦΡΑΓΜΟΙ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Δήμου Λάρισας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Υπεύθυνος: Γ. Πετράκος, , σελ.: Σ ελίδα

36 Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η πόλη της Λάρισας είναι η συνοχή του πολεοδομικού της ιστού. Οι μεγάλοι ρυθμοί ανάπτυξης της Λάρισας, σε συνδυασμό με την έλλειψη πολεοδομικού σχεδιασμού, οδήγησαν σε μια άναρχη επέκταση της πόλης. Επίσης, η ανοικοδόμηση του κέντρου της πόλης πάνω στην προϋπάρχουσα ρυμοτομία του οθωμανικού αστικού ιστού, χωρίς να γίνουν οι απαραίτητες αναμορφώσεις για την αντιμετώπιση νέων αναγκών, δημιούργησε προβλήματα στην ορθολογική οργάνωση του πολεοδομικού ιστού. Οι φραγμοί και οι ασυνέχειες στον πολεοδομικό ιστό της Λάρισας, οι οποίοι παρουσιάζονται στη συνέχεια, δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν ενιαία, καθώς πρόκειται είτε για γραμμικού τύπου εμπόδια, είτε για μεγάλες κενές εκτάσεις, οι οποίες δεν μπορούν να ενσωματωθούν στον ιστό της πόλης εξαιτίας διάφορων προβλημάτων (ιδιοκτησιακό καθεστώς, επιβαλλόμενοι περιορισμοί κ.λπ.). Πηνειός Από την αρχαιότητα παρατηρούμε ότι ο Πηνειός αποτέλεσε φυσικό φραγμό στην ανάπτυξη της πόλης, όμως ακόμα και εκείνη την εποχή οι κάτοικοι προσπάθησαν και κατάφεραν να «ενώσουν» τις δύο όχθες του ποταμού. Ο Πηνειός αποτελούσε ένα σημείο αναφοράς για την πόλη της Λάρισας (βλέπε κεφάλαιο 5.2). Ήταν η πηγή ύδρευσης της πόλης και αποτελούσε σημείο συγκέντρωσης, καθώς και περιοχή ανάπτυξης αγροτικών, κτηνοτροφικών και εμπορικών δραστηριοτήτων (διοργάνωση εμποροπανηγύρεων, βυρσοδεψεία, περιβόλια, βοσκότοποι), αλλά δημιουργούσε και δυσκολίες όσον αφορά στην επικοινωνία των περιοχών εκατέρωθεν. Για να αντιμετωπιστεί το συγκεκριμένο πρόβλημα αρχικά υπήρχαν καραβάκια που εκτελούσαν δρομολόγια από τη μια όχθη στην άλλη (περατάρηδες). Η πρώτη γέφυρα για την επικοινωνία των δύο περιοχών υπολογίζεται ότι κατασκευάστηκε πριν από τον 13ο αιώνα και ανακαινίστηκε επί τουρκοκρατίας από τον Χασάν Μπέη, εγγονό του πορθητή της Λάρισας Τουρχάν Μπέη (15ος αι.). Την Μεγάλη Παρασκευή του έτους 1941, με την είσοδο των Γερμανών στην Ελλάδα, οι Βρετανοί ανατίναξαν ένα τόξο 35 Σ ελίδα

37 προκειμένου να καλύψουν την υποχώρηση τους. Η καταστροφή όμως του γεφυριού ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 1944, με την υποχώρηση των Γερμανών, οι οποίοι ανατίναξαν όλα τα τόξα εκτός από δυο. Μετά την ανατίναξη, η επικοινωνία προς Τύρναβο Ελασσόνα σε πρώτη φάση γινόταν με βάρκες και πορθμείο και στη συνέχεια στήθηκαν δύο ξυλογέφυρες, μέχρι το 1950 που παραδόθηκε στην κυκλοφορία η πρώτη γέφυρα από οπλισμένο σκυρόδεμα. Ένα ακόμη πρόβλημα που δημιούργησε ο Πηνειός στην πόλη της Λάρισας, είναι οι καταστροφικές πλημμύρες, για την αντιμετώπιση των οποίων έχει κατασκευαστεί στο βόρειο τμήμα της Λάρισας μια δεύτερη κοίτη, στην οποία διοχετεύονται πλέον τα νερά του Πηνειού. Η νέα κοίτη και η αντιπλημμυρική της ζώνη δημιουργούν ένα φυσικό «φράγμα» προς την κατεύθυνση αυτή. Με τον τρόπο αυτό, η ύπαρξη του Πηνειού εμποδίζει την επέκταση της πόλης στην βόρεια πλευρά, εμποδίζοντας έτσι την ένταξη του ποταμού στον πολεοδομικό ιστό της πόλης. Στρατιωτικές εγκαταστάσεις Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο ασυνέχειας του πολεοδομικού ιστού της Λάρισας είναι η ύπαρξη στρατιωτικών εγκαταστάσεων. Η πόλη της Λάρισας αποτελούσε από την αρχαιότητα σημαντικότατο στρατιωτικό κέντρο, λόγω της στρατηγικής της θέσης. Σήμερα οι περιοχές που καταλαμβάνονται από στρατόπεδα (1η Στρατιά, Στρατόπεδο Μπουγά, 303 Π.Ε.Β. και Α.Τ.Α.) αποτελούν σημαντικό κομμάτι της έκτασης της πόλης (καταλαμβάνουν περίπου το 5,25% της έκτασης του σχεδίου) και μερικές από αυτές βρίσκονται σε καίριες θέσεις για την πόλη. Στην ανατολική πλευρά το αεροδρόμιο της 110 Π.Μ. αποτελεί ένα εμπόδιο στη φυσική επέκταση της πόλης, ενώ η 1η Στρατιά, το στρατόπεδο Μπουγά, ο χώρος του Α.Τ.Α. και το στρατόπεδο του Τεχνικού Σώματος (Π.Ε.Β.) διακόπτουν τη συνέχεια του αστικού ιστού της Λάρισας. Αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι κατά την περίοδο που οι στρατιωτικές μονάδες εγκαταστάθηκαν στη Λάρισα, οι περιοχές αυτές βρίσκονταν εκτός του οικισμού, ενώ σήμερα η πόλη έχει εξαπλωθεί προς τα νότια, με αποτέλεσμα να έχει εγκλωβίσει τους 36 Σ ελίδα

38 χώρους των στρατοπέδων. Η μεγάλη έκταση των στρατοπέδων δημιουργεί προβλήματα επικοινωνίας στην πόλη, κατακερματίζοντας τον αστικό ιστό. Παλαιά Εθνική Οδός Αθήνας Θεσσαλονίκης Η ύπαρξη της παλαιάς Ε.Ο. δημιουργεί προβλήματα στην επικοινωνία μεταξύ τμημάτων της πόλης, επειδή τη διασχίζει στο ανατολικό της μέρος. Η παλαιά Ε.Ο. Αθήνας Θεσσαλονίκης διασχίζει τις συνοικίες Άγιος Γεώργιος, Λαχανόκηποι, Χαραυγή καθώς και τη συνοικία του Σταθμού. Τα προβλήματα που δημιουργεί η ύπαρξή της σε αυτές τις συνοικίες είναι ποικίλα. Εκτός από το γεγονός ότι τις αποκόπτει από τον υπόλοιπο πολεοδομικό ιστό της πόλης, δημιουργεί προβλήματα ρύπανσης, τροχαίων ατυχημάτων κ.λπ. Εκτάσεις Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας Στο νότιο τμήμα της πόλης υπάρχουν σημαντικές εκτάσεις ιδιοκτησίας του Υπουργείου Γεωργίας και συγκεκριμένα του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας, όπου στεγάζονται οι εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Κτηνοτροφικών Φυτών και Βοσκών Λάρισας (Ι.Κ.Φ.Β.) και του Ινστιτούτου Χαρτογράφησης και Ταξινόμησης Εδαφών Λάρισας (Ι.Χ.Τ.Ε.Λ). Οι εκτάσεις αυτές καταλαμβάνουν το 2,4% περίπου της έκτασης του σχεδίου και αποτελούν σημαντικό φραγμό για την επικοινωνία των συνοικιών που βρίσκονται εκατέρωθεν (Πυροβολικά και Νέα Πολιτεία). Κατά καιρούς έχουν παραχωρηθεί κάποιοι χώροι για ανάγκες της πόλης (σχολεία, αθλητικοί χώροι), αλλά το Ίδρυμα συνεχίζει να διατηρεί έκταση περίπου 354 στρεμμάτων στην περιοχή. Εγκαταστάσεις Ο.Σ.Ε. Ένα ακόμα στοιχείο που δημιουργεί σημαντικά προβλήματα στη συνέχεια του πολεοδομικού ιστού της πόλης είναι οι εγκαταστάσεις του Ο.Σ.Ε. και οι σιδηροδρομικές γραμμές Αθήνας Θεσσαλονίκης και Λάρισας Βόλου. Οι εγκαταστάσεις του Ο.Σ.Ε. καταλαμβάνουν έκταση περίπου 280 στρεμμάτων, που αποτελεί το 1,8% της έκτασης της πόλης. Εκτός από την ύπαρξη των υπέργειων σιδηροδρομικών γραμμών, που αποτελούν κυρίαρχο πρόβλημα για την επικοινωνία των νοτιανατολικών συνοικιών με την υπόλοιπη πόλη (οι 37 Σελίδα

39 συνοικίες Αγίου Γεωργίου και Χαραυγής έχουν και πρόβλημα επικοινωνίας από το βόρειο τμήμα στο νότιο), ο Ο.Σ.Ε. διατηρεί εντός της πόλης τις εγκαταστάσεις του μηχανοστασίου καθώς και του σταθμού εμπορευμάτων και διαλογής, οι οποίες εμποδίζουν την οργανική σύνδεση μεταξύ περιοχών και διχοτομούν την πόλη στο δυτικό και το ανατολικό τμήμα. Εγκαταστάσεις Δ.Ε.Η. Στο δυτικό μέρος της πόλης βρίσκονται οι γραμμές της Δ.Ε.Η., καθώς και ο υποσταθμός που διατηρεί η επιχείρηση εντός της πόλης. Σύμφωνα με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο οι χώροι αυτοί είναι χαρακτηρισμένοι ως κοινόχρηστοι και απαγορεύεται οποιαδήποτε οικοδομική δραστηριότητα, λόγω των κινδύνων που υπάρχουν για την υγεία από τα μαγνητικά πεδία που δημιουργούνται από τους πυλώνες υψηλής τάσης. Παρά τις απαγορεύσεις αυτές και τους κινδύνους που εγκυμονούν για τους κατοίκους, η περιοχή (μέρη των συνοικιών Λειβαδακίου και Φιλιππούπολης) έχει οικοδομηθεί, ενώ ένα από τα σημαντικότερα αιτήματα των κατοίκων είναι η απομάκρυνση των πυλώνων. Χάνδακας απορροής οβριών υδάτων (Χατζη χαλάρ) Στις συνοικίες Λειβαδακείου, Φιλιππούπολης και Νεάπολης μέχρι πριν μερικά χρόνια υπήρχε χάνδακας απορροής όμβριων υδάτων (γνωστός ως Χατζη χαλάρ ), ο οποίος αποτελούσε σημαντικότατο φραγμό για την επικοινωνία των συγκεκριμένων συνοικιών. Σήμερα ο χάνδακας έχει εγκιβωτιστεί και καλυφθεί πλήρως, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κάποια μελέτη για την αξιοποίηση της έκτασης που έχει πλέον αποδοθεί στην πόλη. Στο Χάρτη Α6 παρουσιάζονται οι ασυνέχειες και φραγμοί του αστικού ιστού της πόλης της Λάρισας. 38 Σ ελίδα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 1 Περιεχόμενα Η ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ... 3 ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ... 3 ΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ... 4 ΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ... 4 Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ... 4 ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ... 4 Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ(1881)...

Διαβάστε περισσότερα

1.4.4 Νοικοκυριά... 27 Δημοτική ενότητα Λάρισας... 27 Δημοτική ενότητα Κοιλάδας... 27 Δημοτική ενότητα Γιάννουλης... 28

1.4.4 Νοικοκυριά... 27 Δημοτική ενότητα Λάρισας... 27 Δημοτική ενότητα Κοιλάδας... 27 Δημοτική ενότητα Γιάννουλης... 28 ΜΕΡΟΣ Ι... 9 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ... 9 Ενότητα 1... 10 1.Γενικά στοιχεία της περιοχής... 10 1.1 Ιστορικό συνένωσης... 10 1.2 Θέση και Έκταση του Δήμου...

Διαβάστε περισσότερα

Α.1. Γενικά - Εισαγωγή

Α.1. Γενικά - Εισαγωγή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α.1. Γενικά - Εισαγωγή...2 A.1.1 Η θεωρητική βάση του Προγράμματος Εξοικονομώ...2 A.1.2 Γενικά για το περπάτημα και το ποδήλατο...3 Α.2. Τα οικονομικά, πολεοδομικά και κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2015-2019 Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Αποστολή Όραμα Άξονες Μέτρα Γενικοί Στόχοι

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2015-2019 Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Αποστολή Όραμα Άξονες Μέτρα Γενικοί Στόχοι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 20152019 (ΣΧΕΔΙΟ) Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Αποστολή Όραμα Άξονες Μέτρα Γενικοί Στόχοι Ιούνιος 2015 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 1. Σκοπός της Μελέτης...6

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΡΙΣΑ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ 2016

ΛΑΡΙΣΑ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ 2016 ΛΑΡΙΣΑ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ 2016 _00. Εισαγωγή _01. Κλιματική αλλαγή: Μετριασμός και προσαρμογή _02. Τοπικές μεταφορές _03. Πράσινες Αστικές Περιοχές που ενσωματώνουν την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΌΤΗΤΑ 3...94 3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΠΟΛΙΤΙΚΉ, ΠΑΙΔΕΊΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΌΣ... 94 3.1 ΥΠΟΔΟΜΈΣ ΥΓΕΊΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΠΡΌΝΟΙΑΣ...94

ΕΝΌΤΗΤΑ 3...94 3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΠΟΛΙΤΙΚΉ, ΠΑΙΔΕΊΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΌΣ... 94 3.1 ΥΠΟΔΟΜΈΣ ΥΓΕΊΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΠΡΌΝΟΙΑΣ...94 ΕΝΌΤΗΤΑ 3...94 3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΠΟΛΙΤΙΚΉ, ΠΑΙΔΕΊΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΌΣ... 94 3.1 ΥΠΟΔΟΜΈΣ ΥΓΕΊΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΠΡΌΝΟΙΑΣ...94 3.1.1 Υποδομές Υγείας (Νοσοκομεία / Κέντρα υγείας, Δημοτικά Ιατρεία)... 94

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ» Πολεοδομία - Χωροταξία ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Αλεξάνδρα Ν. Παπασπύρου Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ANΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΓΑΛΥΦΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Γ. ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ANΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΓΑΛΥΦΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Γ. ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ANΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΓΑΛΥΦΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Γ. ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ 8 Θεωρίες για τη σύγχρονη πόλη ΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΕΤΑΞΥ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ 8 Θεωρίες για τη σύγχρονη πόλη ΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΕΤΑΞΥ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ 8 Θεωρίες για τη σύγχρονη πόλη ΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΕΤΑΞΥ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ Ανδρουλακάκη Ελευθερία, Χαρμαλιά Κωνσταντίνα Ακαδ. Έτος: 2007 2008 Εισαγωγή Σκοπός της εργασίας είναι

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

«ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ «ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ... 3 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΝΕΑ ΠΟΝΟΚΟΜΗ

ΟΙΚΟ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΝΕΑ ΠΟΝΟΚΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 155 ΟΙΚΟ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΝΕΑ ΠΟΝΟΚΟΜΗ (Περίληψη Διπλωματικής) ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΗΤΣΙΑΚΟΥ ΣΟΦΙΑ ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ Επιβλέποντες καθηγητές: Εύη Αθανασίου Νίκος Κομνηνός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Οµάδα Εργασίας ΤΕΕ/ΤΚΜ Μέλη Οµάδας Εργασίας: Αδαµογιάννης Βαγγέλης, ΑΜ ράγκος Γιάννης, ΑΜ Καραδήµου Αλέκα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή 1. Σχέση του κτιρίου με την ευρύτερη περιοχή Ιστορία της Πόλης Διαχρονική Ανάλυση Συγχρονική Ανάλυση Ιστορική Ανάλυση Οικοδομικές Φάσεις Βιβλιογραφία 5 6 8 16 21 28 28 33 2. Αποτύπωση-Τεκμηρίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Α ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ)

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Α ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Α ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ) ΞΑΝΘΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... iv ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ...1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β42ΧΩΚΦ-00Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ 2011-2014

ΑΔΑ: Β42ΧΩΚΦ-00Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ 2011-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ 2011-2014 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΜΕΤΡΟ ΤΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΑΪ ΑΡΙΟΥ

ΘΕΜΑ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΜΕΤΡΟ ΤΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΑΪ ΑΡΙΟΥ Τ.Ε.Ι. Πειραιά Τμήμα Πολιτικών ομικών Έργων Πτυχιακή Εργασία ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΘΕΜΑ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΜΕΤΡΟ ΤΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΑΪ ΑΡΙΟΥ Εισηγητής:Γ.Κ.Βαρελίδης ρ. Αρχιτέκτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: DR ΒΑΡΕΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΟΥΣΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 2012-2015

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 2012-2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 2012-2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή... 4 1.1 Θεσμικό Πλαίσιο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων... 4 1.2 Το πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ... 5 1.3 Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία - Νομός Αττικής. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Εθνικής Αντίστασης 65, 121 34 Περιστέρι ΤΗΛ. 210 5745826, FAX 210 5759547

Ελληνική Δημοκρατία - Νομός Αττικής. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Εθνικής Αντίστασης 65, 121 34 Περιστέρι ΤΗΛ. 210 5745826, FAX 210 5759547 Ελληνική Δημοκρατία - Νομός Αττικής ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Εθνικής Αντίστασης 65, 121 34 Περιστέρι ΤΗΛ. 210 5745826, FAX 210 5759547 http://www.asda.gr Στρατηγικός Σχεδιασμός Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

Ελαιώνας - Αιγάλεω. 5ο εξάμηνο 2007-2008 Καλογεροπούλου Ηρώ Μακρυνικόλα Νεφέλη

Ελαιώνας - Αιγάλεω. 5ο εξάμηνο 2007-2008 Καλογεροπούλου Ηρώ Μακρυνικόλα Νεφέλη Ελαιώνας - Αιγάλεω 1 Ιστορικά H πορεία της ανάπτυξης του Αιγάλεω και του Ελαιώνα από την ανακήρυξη της Aθήνας σε πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους μέχρι σήμερα 2 Ιστορικά Στην αρχαιότητα Ιερά οδός: Η Ιερά

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Νέας Σμύρνης 2011 2015

Δήμος Νέας Σμύρνης 2011 2015 Τοπιικό πρόγραμμα δράσης γιια το περιιβάλλον 2011 2015 Περιεχόμενα Πρόλογος... 3 1- Βασικά χαρακτηριστικά του Δήμου Νέας Σμύρνης... 4 2- Δυνατότητες και υφιστάμενα περιβαλλοντικά ζητήματα... 8 3- Οι στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Γ.Π.Σ. ΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΘΕΜΑ: Γ.Π.Σ. ΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007 ΜΑΘΗΜΑ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 2011-2015

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 2011-2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 2011-2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή... 4 1.1 Θεσμικό Πλαίσιο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων... 4 1.2 Το πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ... 5 1.3 Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

Αστικές αναπλάσεις στην πόλη του Ρεθύμνου

Αστικές αναπλάσεις στην πόλη του Ρεθύμνου Αστικές αναπλάσεις στην πόλη του Ρεθύμνου Γιώργος Πατσουμάς Αρχιτέκτων μηχανικός ΕΜΠ giopats@gmail.com ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αντικείμενο της εργασίας είναι οι αναπλάσεις που πραγματοποιούνται σήμερα στην πόλη του Ρεθύμνου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΕΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ Η ΧΩΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ 4 ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗ ΑΒΔΕΛΙΔΗ Κείμενα Εργασίας 2010/21 Working Papers 2010/21 ΚΕΙΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π.2 - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 27

Π.2 - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 27 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ...4 ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ...6 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ...7 Π.1 - ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 8 Π.1.1 - ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ABSTRACT 1. ΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1.1 ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 1.2 ΚΑΤΑΠΑΤΗΤΕΣ ΓΗΣ Ή ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΙ ΟΙΚΙΣΤΕΣ 1.3 ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ABSTRACT 1. ΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1.1 ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 1.2 ΚΑΤΑΠΑΤΗΤΕΣ ΓΗΣ Ή ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΙ ΟΙΚΙΣΤΕΣ 1.3 ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ABSTRACT 1. ΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1.1 ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 1.2 ΚΑΤΑΠΑΤΗΤΕΣ ΓΗΣ Ή ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΙ ΟΙΚΙΣΤΕΣ 1.3 ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ 2. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΟΥ Π.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2.1 ΤΑ ΠΡΩΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κώστογλου Βασιλική. Ελίνα Μήτση

Κώστογλου Βασιλική. Ελίνα Μήτση Κώστογλου Βασιλική Ελίνα Μήτση ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από τον 19ο αιώνα ως και το 1950 πολλές και ενδιαφέρουσες πολεοδοµικές πρωτοβουλίες και πολιτικές αναπτύχθηκαν στην Ελλάδα, µε λιγότερη ή περισσότερη επιτυχία. υστυχώς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ με θέμα: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΡΕΤΣΟΥ-ΚΑΛΑΜΠΟΥΡΝΑΚΙ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ με θέμα: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΡΕΤΣΟΥ-ΚΑΛΑΜΠΟΥΡΝΑΚΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ με θέμα: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΡΕΤΣΟΥ-ΚΑΛΑΜΠΟΥΡΝΑΚΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2015-2019

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2015-2019 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2015-2019 ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Α ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ) ΞΑΝΘΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 Στρατηγικό Σχέδιο Δήμου Ξάνθης 2015-2019

Διαβάστε περισσότερα