ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ"

Transcript

1 EΓ-13-02/ ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ SPEEDEX Α.Ε. TΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Κηφισιά, 2014

2 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Χαρακτηριστικά της Speedex Σελ. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Υπηρεσίες που Παρέχει η Speedex Σελ. 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Πολιτική Ποιότητας της Speedex Σελ. 12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ατομική Σύμβαση με το Χρήστη της Speedex Σελ. 14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Ταχυδρομικά Αντικείμενα μη Αποδεκτά - Απαγορεύσεις Σελ. 23 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Διαχείριση Απαράδοτων Αντικειμένων Σελ. 23 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Επιχειρηματική Ευθύνη της Speedex Σελ. 24 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Περιπτώσεις μη Ευθύνης της Speedex Σελ. 26 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Διαδικασία Επίλυσης Διαφορών Σελ. 27 Παραρτήματα Σελ. 28 2

3 1. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ «SPEEDEX» Η εταιρεία υπο τον διακριτικό τίτλο «SPEEDEX» λειτουργεί από το Η πλήρης επωνυμία της είναι «ΣΠΗΝΤΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ». Ο παρακάτω Πίνακας δίνει όλες τις βασικές πληροφορίες για την εταιρεία «SPEEDEX». Η «SPEEDEX» είναι εφοδιασμένη με την, προβλεπόμενη απο την κείμενη νομοθεσία, Εθνική της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) με αριθμό Επίσης είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Ποιότητας ISO 9001:2008. ΕΠΩΝΥΜΙΑ: SPEEDEX A.E. ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΔΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΣΕΝΕΚΑ 24, , ΚΗΦΙΣΙΑ Τηλ: (Πανελλαδικό Τηλεφωνικό Κέντρο: ) Fax: AΦΜ: Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 38220/01/Β/97/149(03) Website: Σχήμα 1: Οργανόγραμμα SPEEDEX Διοικητικό Συμβούλιο Γενικός Διευθυντής Γραμματεία Γενικής Διεύθυνσης Νομικός Σύμβουλος Υπεύθυνος Ασφάλειας Οικονομική & Διοικητική Διεύθυνση Διεύθυνση Πωλήσεων Διεύθυνση Δικτύου Καταστημάτων Διεύθυνση Πληροφορικής Διεύθυνση Κέντρων Διαλογής & Μεταφορών Διεύθυνση Υποκ/τος Θεσ/ νίκης Διεύθυνση Aνθρώπινου Δυναμικού 3

4 O Σκοπός της Eταιρείας Σύμφωνα με το Καταστατικό της είναι: 1) Η παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (COURIER) και γενικότερα ταχυδρομικών υπηρεσιών. Ειδικότερα, αλλά όχι περιοριστικά, η παραλαβή, συγκέντρωση, ταξινόμηση, αποστολή και παράδοση στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό με κάθε μέσο, εγγράφων, επιστολών, μικροδεμάτων, αξιογράφων, τραπεζογραμματίων και λοιπών αντικειμένων επείγουσας διαβίβασης. 2) Η παροχή κάθε είδους ή φύσεως υπηρεσιών μεταφοράς μέσω αέρος, θάλασσας ή ξηράς στην Ελλάδα ή και στο Εξωτερικό με τη χρήση κάθε μεταφορικού μέσου εμπορευμάτων ή αγαθών. 3) Η παροχή κάθε είδους ή φύσεως υπηρεσιών σχεδιασμού, οργάνωσης και εξυπηρέτησης μεταφορών εντός ή εκτός των συνόρων της χώρας. 4) Η εμπορία δώρων, ειδών και υλικών συσκευασίας σχετικών με την εκτέλεση του αντικειμένου της Εταιρείας. 5) Η παροχή κάθε είδους ή φύσεως υπηρεσιών διαφήμισης τρίτων, φυσικών και νομικών προσώπων μέσω της ενσώματης και ασώματης περιουσίας της εταιρείας καθώς και μέσω των αναλωσίμων υλικών της. 6) Η παροχή κάθε είδους ή φύσεως αντικειμένων ή υπηρεσιών, συμπληρωματικών των αναγκών του πελατολογίου της εταιρείας. 7) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών διοικητικής, τεχνικής και οργανωτικής υποστήριξης καθώς και υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου φυσικών ή νομικών προσώπων για την επίτευξη του σκοπού της. 8) Η παροχή υπηρεσιών αποθηκεύσεων, ανασυσκευασιών και διανομών εμπορευμάτων τρίτων (logistics). 9) Η παροχή υπηρεσιών μεταφοράς χρημάτων μέσω διαδικτύου καθώς και η παροχή υπηρεσιών είσπραξης και πληρωμής χρημάτων για λογαριασμό τρίτων. 10) Γενικότερα και στο πλαίσιο του ως άνω σκοπού η άσκηση κάθε συναφούς δραστηριότητας και η παροχή κάθε υπηρεσίας η οποία είναι πρόσθετη ή επικουρική, αναγκαία ή σκόπιμη προς τους παραπάνω σκοπούς, καθώς και η επιχείρηση και εκτέλεση κάθε πράξης, σύμβασης ή σχετικής συναλλαγής παρεπίπτουσας ή συμπληρωματικής για την επίτευξη σκοπών, ως π.χ. της είσπραξης και πληρωμής αντικαταβολών. 4

5 Για να επιτευχθεί δε ο σκοπός αυτός η Εταιρεία μπορεί: αα) Να εδρεύει ή συμμετέχει σε οποιαδήποτε ημεδαπή ή αλλοδαπή επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. ββ) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, γγ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. Κάθε άλλη συναφής προς τα παραπάνω εργασία ή δραστηριότητα. Oικονομικά Mεγέθη: Ο ετήσιος κύκλος εργασιών της εταιρείας κατά το έτος 2009 ανήλθε περίπου στα 34 εκατ Ευρώ. Ειδικότερα χαρακτηριστικά της Επιχείρησης: Η «SPEEDEX» κατατάσσεται στις μεγαλύτερες εταιρείες στον κλάδο των ταχυμεταφορών. Με Πανελλαδικό Δίκτυο Καταστημάτων καλύπτει σχεδόν όλη την Ελληνική Επικράτεια. Μέσω αυτής διακινούνται περίπου αποστολές ετησίως. Στο δίκτυο της «SPEEDEX» απασχολούνται περίπου εργαζόμενοι. Εγκαταστάσεις: Αναλυτικά οι εγκαταστάσεις της «SPEEDEX» είναι οι παρακάτω: Κεντρικά Γραφεία Διοίκηση Σενέκα 24, Κηφισιά - Αθήνα Σε σύνολο 800 τ.μ. βρίσκονται εγκατεστημένα τα κεντρικά γραφεία της Διοίκησης της SPEEDEX. Τα κτίρια αυτά περιλαμβάνουν επίσης βοηθητικούς χώρους, ενώ διαθέτουν και άνετους χώρους στάθμευσης. Πανελλαδικό Κέντρο Διαλογής Αθηνών Σενέκα 24, Κηφισιά - Αθήνα Σε συνολικό χώρο τ.μ. στεγάζεται το Κέντρο Διαλογής Αθηνών. Στις άνετες εγκαταστάσεις τoυ πραγματοποιείται η διαλογή των αποστολών, η ομαδοποίηση αυτών, και η προώθηση τους στα Καταστήματα εξυπηρέτησης της SPEEDEX σε όλη την Ελλάδα. Στελεχώνεται από άρτια εκπαιδευμένο 5

6 προσωπικό, και υποστηρίζεται από τα πλέον σύγχρονα συστήματα πληροφορικής. Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης - Κέντρο Διαλογής Β. Ελλάδος 4ο χλμ Καλοχωρίου-Θεσσαλονίκης Το κτίριο, συνολικής Επιφάνειας τ.μ., στεγάζει τις διοικητικές υπηρεσίες Βορείου Ελλάδος, το Κέντρο Διαλογής Θεσσαλονίκης και καλύπτει τις ανάγκες διαμετακόμισης των αποστολών της βορείου Ελλάδος. Διαμετακομιστικά Κέντρα Ελλάδος Αποτελούν κομβικά σημεία διασύνδεσης των οδικών αξόνων και λειτουργούν ως χώροι ταχείας διαμετακόμισης των αποστολών. Τα διαμετακομιστικά κέντρα της SPEEDEX είναι: 1. Κεντρική Ελλάδα: α) Αλμυρός, β) Λαμία 2. Βόρεια Ελλάδα: Καλοχώρι Θεσσαλονίκης 3. Δυτική Ελλάδα: Ρίο Αχαϊας 4. Κρήτη: Ηράκλειο Κρήτης Δίκτυο Καταστημάτων Η SPEEDEX διαθέτει ένα εκτεταμένο αυτόνομο δίκτυο 200 καταστημάτων σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια. Τα καταστήματα αυτά εξυπηρετούν τις τοπικές παραδόσεις και παραλαβές των αποστολών και διασυνδέονται μεταξύ τους μέσω ενός σύνθετου δικτύου μεταφορών και διαλογής. Μεταφορικά Μέσα: Το δίκτυο της SPEEDEX διαθέτει περίπου 350 Οχήματα και 700 Δίκυκλα. Επιπλέον, η SPEEDEX συνεργάζεται με αεροπορικές, ακτοπλοϊκές και μεταφορικές εταιρείες προκειμένου να διεξαγάγει τις μεταφορές της κατά το δυνατόν συντομότερα και με μεγαλύτερη ασφάλεια. 6

7 2. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ Η «SPEEDEX» Η «ΣΠΗΝΤΕΞ» παρέχει υπηρεσίες ταχυμεταφοράς ταχυδρομικών αντικειμένων με προορισμό τόσο το εσωτερικό όσο και το εξωτερικό. Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν τη διακίνηση των αποστολών, προετοιμασία των ταχυδρομικών αντικειμένων, ανταλλαγή εγγράφων, καθώς και άλλες πρόσθετες υπηρεσίες όπως αγορά αντικαταβολή κλπ Ειδικότερα οι παρεχόμενες υπηρεσίες και τα επιμέρους χαρακτηριστικά αυτών παρουσιάζονται παρακάτω: Α. ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΠΟΛΗ ΜΕ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ (INTERCITY): Διακίνηση εγγράφων ή δεμάτων εντός της ίδιας πόλης με παραλαβή από τον Αποστολέα και παράδοση στον Παραλήπτη εντός της ίδιας εργάσιμης ημέρας 1. Β. ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΠΟΛΗ ΜΕ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΜΗ (INTERCITY): Διακίνηση εγγράφων ή δεμάτων εντός της ίδιας πόλης με παραλαβή από τον Αποστολέα και παράδοση στον Παραλήπτη την επόμενη εργάσιμη εντός της ίδιας πόλης. Γ. ΑΠΟ ΠΟΛΗ ΣΕ ΠΟΛΗ (DOMESTIC): Διακίνηση εγγράφων ή δεμάτων από πόλη σε πόλη, με παράδοση σε 1 έως 3 εργάσιμες ημέρες αναλόγως του χρονικού συνδυασμού μέσων μεταφοράς. Στις περιπτώσεις Απομακρυσμένων ή Δυσπρόσιτων προορισμών οι ανωτέρω χρόνοι επεκτείνονται από 1 έως 2 εργάσιμες ημέρες. 1 Στο παρόν εγχειρίδιο ως εργάσιμες ημέρες νοούνται οι ημέρες από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09:00 έως 17:00. 7

8 Δ. ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΜΑΖΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ: Παραλαβή και διανομή μαζικών αποστολών εγγράφων και δεμάτων είτε εντός της ίδιας πόλης είτε από πόλη σε πόλη, σε συμφωνημένο με τον Αποστολέα χρονικό περιθώριο παράδοσης. Ε. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Παραλαβή ή Παράδοση Σαββάτου: Παραλαβή ή Παράδοση αποστολών την ημέρα του Σαββάτου έπειτα από συμφωνία με τον Αποστολέα. Παραλαβή ή Παράδοση σε μη Εργάσιμες Ώρες: Παραλαβή ή Παράδοση αποστολών σε μη εργάσιμες ώρες έπειτα από συμφωνία με τον Αποστολέα. Αποστολές με Διαδικασία Αντικαταβολής: Παράδοση αποστολών που συνδυάζεται με την είσπραξη ποσού Αντικαταβολής (μετρητά ή επιταγές) από τον παραλήπτη, προς απόδοση στον Αποστολέα. Παράδοση με Δέσμευση Ώρας: Παράδοση αποστολών εντός προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος της ημέρας έπειτα από συμφωνία με τον Αποστολέα. Ασφάλιση Αποστολών: Όλες οι αποστολές εσωτερικού είναι αυτόματα ασφαλισμένες μέχρι του ποσού των 50 Ευρώ για έγγραφα και μέχρι του ποσού των 100 Ευρώ για δέματα (αποστολές εσωτερικού) ή μέχρι το εκάστοτε αντίστοιχο σε Ευρώ ποσό των 100 δολαρίων ΗΠΑ για αποστολές εξωτερικού. Παρέχεται η δυνατότητα πρόσθετης ασφαλιστικής κάλυψης διακινούμενων αποστολών αξίας έπειτα από συμφωνία με τον Αποστολέα. Παραλαβή Προκηρύξεων Διαγωνισμών: Παραλαβή προκηρύξεων Διαγωνισμών από την υποδειχθήσα Υπηρεσία και παράδοση στον εντολέα/παραλήπτη Αποστολές με Διαδικασία Αγοράς: Αγορά αντικειμένου κατ εντολή και για λογαριασμό του Πελάτη και παράδοση στον εντολέα/παραλήπτη. 8

9 Επιπλέον Υπηρεσίες: α) Ο Παραλήπτης δύναται να παραλάβει την αποστολή από το πλησιέστερο Κατάστημα Εξυπηρέτησης Speedex (Hold). β) O Αποστολέας δύναται να παραδώσει την αποστολή στο πλησιέστερο Κατάστημα Speedex (Reception). Ζ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ: 1) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ 1.1 International Express (Επείγουσα Διακίνηση) Η συντομότερη δυνατή ημέρα παράδοσης. Διακίνηση Αποστολών Εντός & Εκτός Ευρώπης. Παράδοση κατά την Επόμενη Εργάσιμη Ημέρα στις μεγαλύτερες πόλεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διακίνηση Ανά τον κόσμο Αεροπορικώς. Money Back Guarantee. 1.2 International Economy (Μη Επείγουσα Διακίνηση) Με προσδιορισμό Ημέρας Παράδοσης. Διακίνηση Αποστολών στην Ευρωπαϊκή Ένωση Οδικώς. Διακίνηση Αποστολών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (Συνδυασμός Αεροπορικού & Οδικού). Παράδοση σε 2 έως 7 ημέρες ανάλογα τον προορισμό. 1.3 Premium Services Επόμενη Ημέρα/ Επιθυμητή Ώρα Παράδοσης. Ισχύει μόνο για τα μεγάλα επιχειρηματικά κέντρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράδοση την επομένη της Παραλαβής μέχρι τις 9:00 πμ. Παράδοση την επομένη της Παραλαβής μέχρι τις 12:00 πμ. Money Back Guarantee. Προσοχή: Ακριβείς χρόνοι παράδοσης διαμορφώνονται από τον Τ.Κ. του προορισμού. 9

10 2) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Εισαγωγή Αποστολών Εντολή Παραλαβής από Εξωτερικό, σε συνεννόηση με το κεντρικό customer service της SPEEDEX. 3) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 3.1 Αντικαταβολές Εξωτερικού. (Μόνο για Regular Πελάτες). Για διακίνηση αγαθών προς τις χώρες Ε.Ε. Δεν ισχύει για διακίνηση εγγράφων. 3.2 Παράδοση Σαββάτου Σε επιλεγμένους προορισμούς. 3.3 Ασφάλιση Αποστολών Επί Δηλωμένης Αξίας 3.4 Ενιαίος Εκτελωνισμός πολλαπλών Αποστολών. 3.5 Επιλογή χρέωσης δασμών ή φόρων των αποστολών. Ε.Σ.Π.Ε.Τ.Α. - ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (Track & Trace): Η «SPEEDEX» έχει αναπτύξει Ειδικό Σύστημα Παρακολούθησης και Εντοπισμού των ταχυδρομικών αντικειμένων (Ε.Σ.Π.Ε.Τ.Α.). Το Ε.Σ.Π.Ε.Τ.Α. είναι ένα σύστημα παρακολούθησης και εντοπισμού που περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες: 1) τον αριθμό ταυτοποίησης (αριθμός ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ) του ταχυδρομικού αντικειμένου, 2) την ημερομηνία παραλαβής της αποστολής, 3) την ημερομηνία και ώρα παράδοσης της αποστολής, 4) τα στοιχεία των Αποστολέα και Παραλήπτη, 5) το βάρος της αποστολής, 6) και τέλος όλα τα κομβικά σημεία που μεσολαβούν από την παραλαβή του ταχυδρομικού αντικειμένου από τον Αποστολέα έως και την παράδοσή του στον Παραλήπτη. Όλα όσα σχετίζονται με τη διακίνηση μιας αποστολής -από την παραλαβή μέχρι και την παράδοση- μπορούν να αναζητηθούν από το χρήστη στη σχετική ιστοσελίδα της εταιρείας 10

11 ΧΡΕΩΣΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η «SPEEDEX» δημοσιοποιεί με σαφήνεια ακριβείς και ενημερωμένους τιμοκαταλόγους παρεχόμενων υπηρεσιών τόσο μέσω της ιστοσελίδας της όσο και μέσω του πανελλαδικού δικτύου των Καταστημάτων της. Οι κατάλογοι παρουσιάζονται στους Πίνακες 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 7 του Παραρτήματος Α. Η «SPEEDEX» διατηρεί το δικαίωμα αναμόρφωσης των χρεώσεων κάθε υπηρεσίας. Εφόσον υπάρχει ανάλογο αίτημα από χρήστη των υπηρεσιών, η «SPEEDEX» μπορεί να αποστείλλει και ενημερωτικό υλικό. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΗΣ «SPEEDEX» Οι Πελάτες της «SPEEDEX» μπορούν να απευθύνονται στο δίκτυο Καταστημάτων της, στις ακόλουθες ώρες 1 : 1) Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 π.μ. μέχρι 8 μ.μ, και 2) Σάββατο από 9 π.μ. μέχρι 3 μ.μ. Για παραγγελίες, αιτήματα ή παράπονα οι Πελάτες μπορούν να απευθύνονται είτε στο Κεντρικό Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών είτε στο τοπικό Κατάστημα Εξυπηρέτησης. 1 Τα παραπάνω ωράρια υπόκεινται σε τοπικές διαφοροποιήσεις. 11

12 3. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ «SPEEDEX» Η «SPEEDEX» έχει αναπτύξει και εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2008 το οποίο στηρίζεται στις παρακάτω αρχές: Εστίαση στον Πελάτη Κατεύθυνση και ηγεσία από την διοίκηση Συμμετοχή όλων στην προσπάθεια συνεχούς βελτίωσης της απόδοσης Συμμόρφωση των προς τις ισχύουσες νομοθετικές & κανονιστικές απαιτήσεις Υιοθέτηση αποτελεσματικών τρόπων διαχείρισης των διεργασιών που εκτελούνται στην εταιρεία για την επίτευξη των αντικειμενικών της στόχων. Ορθολογική λήψη αποφάσεων μέσω της αξιοποίησης αντιπροσωπευτικών δεδομένων. Ανάπτυξη σχέσεων αμοιβαίου οφέλους με συνεργάτες και προμηθευτές. 12

13 Η εφαρμογή του προτύπου ISO 9001:2008, όχι μόνο διασφαλίζει την ποιότητα των παρασχόμενων υπηρεσιών της «SPEEDEX», αλλά οδηγεί και στην προβολή της στο διεθνές καταναλωτικό κοινό μέσα από εκλεκτικούς μηχανισμούς πιστοποίησης. Mέσω του συστήματος όπως φαίνεται και στο παραπάνω σχήμα επιτυγχάνονται τα παρακάτω: σταθερή ποιότητα και υλοποίηση τελικών υπηρεσιών, καταγραφή και μέτρηση των επιχειρησιακών διεργασιών, συνεπής οργάνωση του συστήματος, και αποτελεσματικότερη διαχείριση πόρων προς όφελος των Πελατών, συνεχής έρευνα απαιτήσεων Πελατών με σκοπό την ικανοποίησή τους, και συνεχής προσπάθεια για βελτίωση της ποιότητας και αξιοπιστία των παρεχόμενων υπηρεσιών. 13

14 4. ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ «SPEEDEX» Κάθε διακινούμενη αποστολή συνοδεύεται από Συνοδευτικό Δελτίο Ταχυμεταφοράς (ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ.) της «SPEEDEX» όπου δηλώνονται ευκρινώς από τον Αποστολέα -ο οποίος έχει και την πλήρη ευθύνη σύνταξης των σωστών στοιχείων- τα πλήρη στοιχεία του ιδίου, του Παραλήπτη, η ημερομηνία και ώρα παραλαβής, καθώς και οι υπηρεσίες που επιθυμεί. Η σύνταξη του ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ. και η ανάληψη της διακίνησης από τη «SPEEDEX» πιστοποιεί την κατάρτιση ατομικής σύμβασης μεταξύ του χρήστη των υπηρεσιών και της εταιρείας «SPEEDEX» και αποδεικνύει την αποδοχή των γενικών όρων ανάληψης μεταφοράς από τα εμπλεκόμενα μέρη. Στο ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ. προσδιορίζονται τα παρακάτω: τα μη αποδεκτά αντικείμενα καθώς και τα αντικείμενα που απαγορεύεται η μεταφορά τους σύμφωνα με Διεθνείς, Εθνικές και Ευρωπαϊκές συμβάσεις, το δικαίωμα της επιχείρησης να μην παραλαμβάνει προς διακίνηση αντικείμενα εφόσον ο Αποστολέας αρνηθεί την επιθεώρηση τους από εκπρόσωπο της επιχείρησης, οι όροι ασφαλιστικής κάλυψης του ταχυδρομικού αντικειμένου, και τα ποσά αυτής, οι αποζημιώσεις για καθυστερήσεις, απώλεια και φθορά αντικειμένων και οι προθεσμίες εντός των οποίων μπορεί να τις διεκδικήσει ο χρήστης, κατ ελάχιστο σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 29030/816/ (ΦΕΚ 683/Β ), οι περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν ευθύνεται η ταχυδρομική επιχείρηση, ο τρόπος διαχείρισης ανεπίδοτων ταχυδρομικών αντικειμένων, και η διαδικασία επίλυσης διαφορών μεταξύ επιχείρησης και χρήστη. Ο Αποστολέας αναθέτωντας τη διακίνηση της αποστολής του στη «SPEEDEX» αποδέχεται τους όρους μεταφοράς της «SPEEDEX» τόσο για 14

15 τον εαυτό του όσο και υπό την ιδιότητα του εκπροσώπου του εντολέα, κυρίου ή κατόχου των υπό μεταφορά αγαθών. Τα ανωτέρω ισχύουν και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η εταιρεία αναλαμβάνει την διακίνηση μαζικών αποστολών όπου η διακινούμενη αποστολή συνοδεύεται από απλοποιημένο ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ., στο οποίο δεν αναγράφονται οι Όροι & Προϋποθέσεις Ανάληψης Μεταφοράς. Εφόσον δεν υφίσταται διαφορετική συμφωνία, η «SPEEDEX» έχει την υποχρέωση επίδοσης του αντικειμένου στη διεύθυνση του Παραλήπτη και σε τρίτο πρόσωπο, σε περίπτωση απουσίας του Παραλήπτη. Στην παράδοση ο Παραλήπτης αναγράφει ευκρινώς το όνομα του, την ημερομηνία και ώρα παραλαβής και υπογράφει στη φορτωτική. Η ευθύνη της «SPEEDEX» για τις μεταφερόμενες αποστολές παύει να ισχύει την στιγμή της παράδοσης της εκάστοτε αποστολής στον Παραλήπτη. Η υπογραφή του Παραλήπτη με την αναγραφή των στοιχείων παράδοσης πάνω στο αντίγραφο του ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ αποτελεί σαφή απόδειξη του ορθού της παράδοσης. Όλες οι διακινούμενες από τη Speedex αποστολές παρακολουθούνται και εντοπίζονται ηλεκτρονικά σε όλα τα στάδια της μεταφοράς τους μέσω Ε.Σ.Π.Ε.Τ.Α.. Η «SPEEDEX» διατηρεί πληροφορίες διακίνησης μέσω Ε.Σ.Π.Ε.Τ.Α. καθώς και αρχείο ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ. σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή για έξι μήνες από την ημερομηνία έναρξης της αποστολής. Η «SPEEDEX» καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να παραδώσει την αποστολή σύμφωνα με τα συνήθη χρονοδιαγράμματα διακίνησης. Η «SPEEDEX» δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία που προκαλείται από τυχόν καθυστερήσεις, πέραν των όσων ορίζονται στο Άρθρο 9 των όρων και προϋποθέσεων ταχυμεταφοράς. Η «SPEEDEX» είναι σε θέση να ενημερώνει άμεσα για την τύχη της αποστολής 15

16 τον αποστολέα και τον παραλήπτη αρκεί να της γνωρίζουν τον αριθμό της φορτωτικής (ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ.). Αναλυτικά οι όροι και προϋποθέσεις ανάληψης μεταφοράς είναι οι εξής: Όροι & Προϋποθέσεις Ανάληψης Μεταφοράς Εγγράφων & Δεμάτων από τη «SPEEDEX»: Για την μεταφορά δεμάτων και εγγράφων μέσω του συστήματος αποστολής και διεκπεραίωσης της «SPEEDEX», ο Αποστολέας συμφωνεί με τους όρους και τις προϋποθέσεις, που αναφέρονται στο παρόν έντυπο. Ο οποιοσδήποτε εμπλεκόμενος -εκπρόσωπος, πράκτορας ή υπάλληλος της «SPEEDEX», ο Αποστολέας ή Παραλήπτης- δεν έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να άρει τους αναφερόμενους όρους και προϋποθέσεις. ΑΡΘΡΟ 1: Το Συνοδευτικό Δελτίο Ταχυμεταφοράς (ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ) της «SPEEDEX» είναι έντυπο μη διαπραγματεύσιμο και ο Αποστολέας αναγνωρίζει ότι συμπληρώθηκε από αυτόν ή από την «SPEEDEX» για λογαριασμό του. Ο Αποστολέας δηλώνει και αποδέχεται ότι είναι κύριος ή κάτοχος ή εκπρόσωπος του κυρίου ή του κατόχου των υπό μεταφορά αγαθών. Επίσης, δηλώνει ότι με το παρόν αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους μεταφοράς της «SPEEDEX» τόσο για τον εαυτό του όσο και υπό την ιδιότητα του εκπροσώπου του εντολέα, κυρίου ή κατόχου, των υπό μεταφορά αγαθών. ΑΡΘΡΟ 2: Ο Αποστολέας εγγυάται ότι το υπό διεκπεραίωση αντικείμενο: α) δεν εμπίπτει στα μη αποδεκτά από τη «SPEEDEX» Ταχυδρομικά Αντικέιμενα, β) φέρει σωστά τα απαιτούμενα στοιχεία αποστολέα και παραλήπτη, γ) έχει συσκευασθεί κατάλληλα ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής διεκπεραίωση. Πρόσθετα έξοδα που τυχόν προκύψουν κατά τη διεκπεραίωση,(πχ επιστροφή ή αποθήκευση) της Αποστολής θα καταβληθούν από τον Αποστολέα/Εντολέα. 16

17 ΑΡΘΡΟ 3: Η «SPEEDEX» δικαιούται αλλά δεν υποχρεούται, να προβεί σε έλεγχο του περιεχομένου της αποστολής την οποία αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει. Επιπλέον έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την παραλαβή του αντικειμένου, εφόσον ο Αποστολέας αρνηθεί τον έλεγχο αυτού. Η «SPEEDEX» έχει το δικαίωμα να διακόψει τη διεκπεραίωση κάποιου αντικειμένου όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι αυτό εμπίπτει στα μη αποδεκτά από τη «SPEEDEX» Ταχυδρομικά Αντικείμενα ή όταν ο Αποστολέας για οποιονδήποτε λόγο έδωσε ελλιπή ή λανθασμένα για τη διεκπεραίωση στοιχεία ή τέλος αν δεν έχουν υποβληθεί τα απαραίτητα έγγραφα που απαιτούνται από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές. ΑΡΘΡΟ 4: Η «SPEEDEX» έχει το δικαίωμα να παρακρατήσει ή να αρνηθεί την παράδοση κάθε είδους το οποίο μεταφέρει, προκειμένου να εξασφαλίσει οποιαδήποτε δαπάνη προκύπτει από την εν λόγω μεταφορά ή προγενέστερες (ναύλοι-δασμοί-φορτωτικές κλπ), μέχρι να εξοφληθεί πλήρως. ΑΡΘΡΟ 5: Η «SPEEDEX» αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση αποστολών με χρέωση της αμοιβής της στον παραλήπτη. Σε περίπτωση μη καταβολής της παραπάνω αμοιβής για οποιονδήποτε λόγο, την υποχρέωση εξόφλησης της «SPEEDEX» αναλαμβάνει ο Αποστολέας. ΑΡΘΡΟ 6: Η «SPEEDEX» διεκπεραιώνει κάθε είδους αποστολή (πχ. αγορά, αντικαταβολή κλπ) και με μη έγγραφη εντολή (πχ. ηλεκτρονική, τηλεφωνική). Στις περιπτώσεις αυτές ο εντολέας έχει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του αναγραφομένου ως αποστολέα στο ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ.. ΑΡΘΡΟ 7: Σε περίπτωση απώλειας ή ζημίας του αποστελλομένου αντικειμένου, εγγράφου ή δέματος, η ευθύνη της «SPEEDEX» περιορίζεται στο μικρότερο των παρακάτω οριζόμενων ποσών: 7.1) Μέχρι του ποσού των 50 Ευρώ για έγγραφα και μέχρι του ποσού των 100 Ευρώ για δέματα (αποστολές εσωτερικού). 7.2) Μέχρι το εκάστοτε αντίστοιχο σε Ευρώ ποσό των 100 Δολαρίων ΗΠΑ για αποστολές εξωτερικού. 17

18 7.3) Στο πραγματικό κόστος κτήσης εγγράφων ή αντικειμένων, χωρίς να λαμβάνεται υπ όψη η εμπορική αξία ή η ιδιαίτερη αξία αυτών για τον αποστολέα, παραλήπτη ή τρίτο πρόσωπο και με ανώτατο όριο τα ως άνω οριζόμενα ποσά. Ως πραγματικό κόστος κτήσης νοείται: για τα έγγραφα το κόστος αντικατάστασης ή αναπαραγωγής αυτών και για τα αντικείμενα το κόστος αγοράς, επισκευής ή αντικατάστασης αυτών (λαμβάνοντας υπ όψη την κατάσταση στην οποία ήταν κατά την παραλαβή), όπως αποδεικνύεται από σχετικά προσκομιζόμενα παραστατικά. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τις περιπτώσεις αποστολών με δηλωμένη αξία χωρίς όμως να έχουν ασφαλιστεί στη «SPEEDEX». Σε κάθε περίπτωση, ισχύουν τα οριζόμενα από την Υπουργική Απόφαση 29030/816/ (ΦΕΚ 683/Β). Η «SPEEDEX» συμβάλλεται με τον Εντολέα/Αποστολέα επί τη βάσει του αυστηρού περιορισμού της ευθύνης της μόνο για άμεση ζημία και για τα όρια που περιγράφονται ανωτέρω. Σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για κάθε άλλο είδος απώλειας ή ζημίας (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά θετικής ή αποθετικής ζημίας, διαφυγόντων κερδών, απώλεια εισοδήματος κ.λ.π) από οποιοδήποτε λόγο και αν επέλθουν, ακόμα και στην περίπτωση που ο κίνδυνος μιας τέτοιας απώλειας ή ζημίας τέθηκε υπόψη της «SPEEDEX» πριν ή μετά την αποδοχή της αποστολής. Τυχόν απαιτήσεις του Εντολέα/Αποστολέα ή τρίτων περιορίζονται σε μια μόνο αξίωση ανά αποστολή, η διευθέτηση της οποίας αποτελεί πλήρη και τελική διευθέτηση για κάθε απώλεια ή ζημία σε σχέση με την αποστολή. Η «SPEEDEX», σε καμιά περίπτωση, δεν μπορεί να γνωρίζει το ακριβές περιεχόμενο των εκάστοτε αποστολών. Ο Εντολέας/Αποστολέας αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι η αξία του περιεχομένου - στην περίπτωση που δεν προβεί ο ίδιος στην ασφάλιση του μέσω της «SPEEDEX» καταβάλλοντας το αντίστοιχο τίμημα - είναι σε κάθε περίπτωση χαμηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια στο άρθρο 7.1 & 7.2 και είναι ο ίδιος υπεύθυνος για τυχόν υπερβάσεις των παραπάνω ορίων, σε οποιαδήποτε περίπτωση απώλειας ή ζημιάς της αποστολής. 18

19 ΑΡΘΡΟ 8: Ο Εντολέας/Αποστολέας έχει τη δυνατότητα να προβεί σε ασφαλιστική κάλυψη των αποστολών του, μέσω της ασφαλιστικής εταιρείας με την οποία συνεργάζεται η «SPEEDEX», επιβαρυνόμενος με το ανάλογο κόστος ασφάλισης που ανέρχεται σε 0.6% επί της ασφαλιζόμενης αξίας (αποστολές εσωτερικού) και 1% επί της ασφαλιζόμενης αξίας (αποστολές εξωτερικού). Η ασφαλιζόμενη αξία πρέπει να δηλώνεται στο προκαθορισμένο πεδίο ασφάλισης του ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ και να δύναται να επιβεβαιωθεί από σχετικά νόμιμα παραστατικά. Για αποστολές αξίας άνω των Ευρώ η διακίνηση και η ασφαλιστική κάλυψη των αποστολών μπορεί να γίνει μόνον κατόπιν επικοινωνίας και ειδικής συμφωνίας (γραπτής μέσω FAX) με την εταιρεία. Ρητά συμφωνείται ότι σε περίπτωση που ο Εντολέας/Αποστολέας προβεί στην ασφάλιση των μεταφερόμενων με την «SPEEDEX» αντικειμένων σε άλλη ασφαλιστική εταιρεία της δικής του επιλογής (πέραν δηλαδή της ασφαλιστικής κάλυψης που του παρέχει η «SPEEDEX» με την παρούσα σύμβαση), η ευθύνη της «SPEEDEX» - συνολικά έναντι του Εντολέα/Αποστολέα και επομένως και της εκάστοτε ασφαλιστικής εταιρείας καθώς και οιουδήποτε άλλου τρίτου - δεν θα υπερβαίνει τα ποσά που ρητά έχουν συμφωνηθεί και περιγράφονται ανωτέρω (Άρθρο 7, 7.1 και 7.2). Στην περίπτωση αυτή, ο Εντολέας/Αποστολέας ή τρίτος δηλώνει και εγγυάται στην «SPEEDEX» ότι στην ασφάλιση έχει συμπεριληφθεί ο όρος παραίτησης του αναγωγικού δικαιώματος της ασφαλιστικής εταιρίας κατά του μεταφορέα, είναι δε υπεύθυνος έναντι της «SPEEDEX» για κάθε ζημιά που τυχόν υποστεί από τη μη αναγραφή του ανωτέρου όρου στην ασφαλιστική κάλυψη. Αυτόδηλο τυγχάνει ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή από την «SPEEDEX» οποιουδήποτε ποσού αποζημίωσης είναι η με αποδεδειγμένη ευθύνη της «SPEEDEX» καταστροφή, απώλεια ή κλοπή του αντικειμένου. ΑΡΘΡΟ 9: Η «SPEEDEX» καταβάλλει κάθε προσπάθεια και προβαίνει σε κάθε ενέργεια προκειμένου να παραδώσει κάθε αποστολή σύμφωνα με τα συνήθη χρονοδιαγράμματα παράδοσης, όπως αυτά αναφέρονται στην επίσημη διαδικτυακή σελίδα της εταιρείας Τυχόν εσφαλμένη αντίληψη του Εντολέα/Αποστολέα ή αυτόβουλη αναγραφή-επισήμανση επί 19

20 του ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ ή της αποστολής, σχετικά με τους χρόνους παράδοσης, δεν ισχύει και δε δημιουργεί δέσμευση για την εταιρεία. Σε περίπτωση καθυστέρησης επίδοσης μιας αποστολής με προφανή και αποδεδειγμένη υπαιτιότητά της, η «SPEEDEX» δεν ευθύνεται, για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που προκαλείται, πέραν των ορίων που ορίζονται στην ΥΑ 29030/816/2000 (ΦΕΚ 683/B/2000). Συγκεκριμένα, η αποζημίωση σε περίπτωση καθυστέρησης επίδοσης ταχυδρομικού αντικειμένου δε δύναται να υπερβαίνει την αποζημίωση που καταβάλλεται για απώλεια μη ασφαλισμένων αποστολών, όπως αυτή ορίζεται στο Άρθρο 7, 7.1 και 7.2 Τα οριζόμενα ανώτατα ποσά αποζημίωσης είναι αποδεκτά από τον Εντολέα/Αποστολέα, ο οποίος παραιτείται από κάθε άλλη πιθανή αξίωσή του για επιπλέον θετική ή αποθετική ζημία, διαφυγόντα κέρδη, απώλεια εισοδήματος κ.λ.π, από οποιονδήποτε λόγο και αν επέλθουν. Τα παραπάνω ισχύουν ακόμα και αν η πιθανότητα μιας τέτοιας απώλειας τέθηκε υπόψη της «SPEEDEX» πριν ή μετά την αποδοχή της αποστολής. Σε καμία όμως περίπτωση, η «SPEEDEX» δεν φέρει ευθύνη για καθυστέρηση παραλαβής, μεταφοράς ή παράδοσης αποστολής ή για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά, βλάβη, κακή παράδοση ή μη παράδοση, οφειλόμενα σε ανωτέρα βία ή απρόβλεπτες αιτίες, όπως ενδεικτικά αναφέρονται: α) Έκτακτα γεγονότα κείμενα πέρα των ανθρώπινων αντικειμενικά δυνατοτήτων (ατύχημα, δυσμενείς καιρικές συνθήκες, αργοπορία μεταφορικών μέσων, εγκληματικές ενέργειες κ.λ.π.). β) Πράξεις και παραλείψεις ή λανθασμένες οδηγίες του αποστολέα ή του παραλήπτη ή τρίτου προσώπου έχοντος συμφέρον από τη συγκεκριμένη αποστολή. γ) Η φύση της αποστολής στην οποία μπορεί να επέλθει ειδική βλάβη, αλλοίωση ή καταστροφή πχ ευπαθή τρόφιμα, μαγνητικά μέσα κοκ. Σε κάθε περίπτωση, η ευθύνη της «SPEEDEX» για τις μεταφερόμενες αποστολές παύει να ισχύει με την παράδοση της αποστολής στον Παραλήπτη. Η υπογραφή του Παραλήπτη, με την αναγραφή των στοιχείων παράδοσης πάνω στο αντίγραφο του ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ, χωρίς την έγγραφη επισήμανση οποιασδήποτε Επιφύλαξης, αποτελεί αδιάσειστη απόδειξη του ορθού της παράδοσης. 20

21 ΑΡΘΡΟ 10: Κάθε απαίτηση πρέπει να εγερθεί από τον αποστολέα και να επιδοθεί εγγράφως στα κεντρικά γραφεία της «SPEEDEX» ή στον πλησιέστερο πράκτορα ή αντιπρόσωπο της, σε διάστημα 6 μηνών από την ημερομηνία αναλήψεως της αποστολής από την «SPEEDEX». Καμία απαίτηση δεν γίνεται δεκτή μετά την παρέλευση της παραπάνω χρονικής προθεσμίας. ΑΡΘΡΟ 11: Η «SPEEDEX» δεν αναλαμβάνει την διεκπεραίωση και μεταφορά των εξής εγγράφων και αντικειμένων: Χρήματα Εύθραυστα αντικείμενα μη επαρκώς συσκευασμένα Ενεργοποιημένες τραπεζικές κάρτες Κάρτες Χρόνου Σταθερής και Κινητής Τηλεφωνίας Χρυσό σε οποιαδήποτε μορφή Ωρολόγια Χρυσά Κοσμήματα Πολύτιμοι Λίθοι & Μέταλλα Αρχαιότητες Έργα Τέχνης Μη Αναπαραγώγιμα Έγγραφα ή Αντικείμενα (πχ Αλληλογραφία/Φίλμ/Βίντεο Προσωπικής Αξίας, Γραμματόσημα, Λαχεία, Αντίκες) Αλλοιώσιμα Τρόφιμα Φυτά Ναρκωτικά Εύφλεκτα, Εκρηκτικά & Ραδιενεργά Υλικά Βιολογικό Υλικό Μολυσματικές, Διαβρωτικές & Δηλητηριώδεις Ουσίες Είδη ή μέρη Οπλισμού Ζώα Πορνογραφικό Υλικό και Γενικά Είδη των οποίων η μεταφορά απαγορεύεται από διεθνείς συμβάσεις ή Οργανισμούς (ΙΑΤΑ, ICAO) ή/και από διατάξεις της Κοινοτικής ή/και Εθνικής νομοθεσίας. Η «SPEEDEX» δεν υποχρεούται να ελέγξει το περιεχόμενο του υπό διακίνηση αντικειμένου και ο Αποστολέας δηλώνει υπεύθυνα ότι η αποστολή δεν περιλαμβάνει κάποιο από τα παραπάνω είδη. ΑΡΘΡΟ 12: Κάθε ταχυδρομικό αντικειμένο ζυγίζεται/ογκομετρείται στις εγκαταστάσεις της εταιρείας και επ αυτού του βάρους γίνεται η τιμολόγησή του ανεξαρτήτως από την δήλωση βάρους του αποστολέα. Η χρέωση κάθε αποστολής υπολογίζεται με βάση το μεγαλύτερο βάρος μεταξύ του πραγματικού και ογκομετρικού. ΑΡΘΡΟ 13: Όταν το ταχυδρομικό αντικείμενο δεν είναι δυνατόν, για κάποιο λόγο, να επιδοθεί στον παραλήπτη ή να επιστραφεί στον αποστολέα, τότε παραμένει για έξι (6) μήνες από την τελευταία αποτυχημένη προσπάθεια επίδοσής του, στις αποθήκες της εταιρείας με έξοδα του αποστολέα. Μετά την 21

22 πάροδο του εξαμήνου το αντικείμενο θεωρείται οριστικά ανεπίδοτο και ακολουθείται διαδικασία καταστροφής του, κατόπιν συντάξεως σχετικού πρακτικού καταστροφής από την εταιρεία. Από την παραπάνω διαδικασία εξαιρούνται τα αντικείμενα τα οποία έχουν παρακρατηθεί επίσημα ή έχει δηλωθεί από τον αποστολέα ότι έχουν αξία μείζονα των 100 ευρώ, οπότε αποδίδονται στην Ε.Ε.Τ.Τ.. ΑΡΘΡΟ 14: Η διαδικασία επίλυσης διαφορών γίνεται είτε μέσω Φιλικού διακανονισμού: έγγραφη επικοινωνία του χρήστη με την «SPEEDEX» για την επίτευξη επίλυσης της διαφοράς, είτε με τη Συγκρότηση της Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών: η «SPEEDEX», κατόπιν σχετικού αιτήματος, συγκροτεί Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών. ΑΡΘΡΟ 15: Για κάθε νομική διαφορά, μεταξύ της «SPEEDEX» και του χρηστη, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Αθηνών. 22

23 5. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ Η «SPEEDEX» δεν αναλαμβάνει την διεκπεραίωση και μεταφορά των παρακάτω εγγράφων και ταχυδρομικών αντικειμένων: Χρήματα Εύθραυστα αντικείμενα μη επαρκώς συσκευασμένα Ενεργοποιημένες τραπεζικές κάρτες Κάρτες Χρόνου Σταθερής και Κινητής Τηλεφωνίας Χρυσό σε οποιαδήποτε μορφή Ωρολόγια Χρυσά Κοσμήματα Πολύτιμοι Λίθοι & Μέταλλα Αρχαιότητες Έργα Τέχνης Μη Αναπαραγώγιμα Έγγραφα ή Αντικείμενα (πχ Αλληλογραφία/Φίλμ/Βίντεο Προσωπικής Αξίας, Γραμματόσημα, Λαχεία, Αντίκες) Αλλοιώσιμα Τρόφιμα Φυτά Ναρκωτικά Εύφλεκτα, Εκρηκτικά & Ραδιενεργά Υλικά Βιολογικό Υλικό Μολυσματικές, Διαβρωτικές & Δηλητηριώδεις Ουσίες Είδη ή μέρη Οπλισμού Ζώα Πορνογραφικό Υλικό και Γενικά Είδη των οποίων η μεταφορά απαγορεύεται από διεθνείς συμβάσεις ή Οργανισμούς (ΙΑΤΑ, ICAO) ή/και από διατάξεις της Κοινοτικής ή/και Εθνικής νομοθεσίας. Η «SPEEDEX» δεν υποχρεούται να ελέγξει το περιεχόμενο του υπό διακίνηση αντικειμένου και ο Αποστολέας δηλώνει υπεύθυνα ότι η αποστολή δεν περιλαμβάνει κάποιο από τα παραπάνω είδη. 6. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΔΟΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ Η «SPEEDEX» λαμβάνει μέριμνα για όλες τις περιπτώσεις ταχυδρομικών αποστολών που δεν κατέστη δυνατή η παράδοσή τους για οποιαδήποτε αιτία. Σε πρώτο στάδιο προβαίνει σε έγγραφη ειδοποίηση (ειδοποιητήριο) προς τον Παραλήπτη και επιστροφή της αποστολής στο χώρο της εταιρείας. Σε ένα δεύτερο στάδιο γίνεται προσπάθεια για δεύτερη ή και περισσότερες προσπάθειες παράδοσης σε συνεννόηση με τον Παραλήπτη ή/και τον Αποστολέα. Τελικά, εφόσον καταστή αδύνατη η παράδοση της αποστολής 23

24 στον Παραλήπτη, η «SPEEDEX» επιστρέφει την αποστολή στον Αποστολέα με χρέωση ίση του αρχικού ποσού που καταβλήθηκε για την αποστολή της. Να τονισθεί ότι και στις περιπτώσεις άρνησης του εκάστοτε Παραλήπτη να παραλάβει μια αποστολή, η εν λόγω αποστολή θα επιστρέφεται στον Αποστολέα με χρέωση ίση του αρχικού ποσού που καταβλήθηκε για την αποστολή της. Όταν το ταχυδρομικό αντικείμενο δεν είναι δυνατόν, για κάποιο λόγο, να επιδοθεί στον παραλήπτη ή να επιστραφεί στον αποστολέα, τότε παραμένει για έξι (6) μήνες από την τελευταία αποτυχημένη προσπάθεια επίδοσής του, στις αποθήκες της εταιρείας με έξοδα του αποστολέα. Μετά την πάροδο του εξαμήνου, το αντικείμενο θεωρείται οριστικά ανεπίδοτο και ακολουθείται διαδικασία καταστροφής του κατόπιν συντάξεως σχετικού πρακτικού καταστροφής από την εταιρεία. Από την παραπάνω διαδικασία εξαιρούνται τα αντικείμενα τα οποία έχουν παρακρατηθεί επίσημα ή έχει δηλωθεί από τον αποστολέα ότι έχουν αξία μείζονα των 100,00 ευρώ, οπότε αποδίδονται στην Ε.Ε.Τ.Τ. 7. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ «SPEEDEX» Σε περίπτωση απώλειας ή ζημίας του αποστελλομένου αντικειμένου, εγγράφου ή δέματος, η ευθύνη της «SPEEDEX» περιορίζεται στο μικρότερο των παρακάτω οριζόμενων ποσών: 1) Μέχρι του ποσού των 50 Ευρώ για έγγραφα και μέχρι του ποσού των 100 Ευρώ για δέματα (αποστολές εσωτερικού). 2) Μέχρι το εκάστοτε αντίστοιχο σε Ευρώ ποσό των 100 Δολαρίων ΗΠΑ για αποστολές εξωτερικού. 3) Στο πραγματικό κόστος κτήσης εγγράφων ή αντικειμένων, χωρίς να λαμβάνεται υπ όψη η εμπορική αξία ή η ιδιαίτερη αξία αυτών για τον αποστολέα, παραλήπτη ή τρίτο πρόσωπο και με ανώτατο όριο τα ως άνω 24

25 οριζόμενα ποσά. Ως πραγματικό κόστος κτήσης νοείται: για τα έγγραφα το κόστος αντικατάστασης ή αναπαραγωγής αυτών και για τα αντικείμενα το κόστος αγοράς, επισκευής ή αντικατάστασης αυτών (λαμβάνοντας υπ όψη την κατάσταση στην οποία ήταν κατά την παραλαβή), όπως αποδεικνύεται από σχετικά προσκομιζόμενα παραστατικά. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τις περιπτώσεις αποστολών με δηλωμένη αξία χωρίς όμως να έχουν ασφαλιστεί στη «SPEEDEX». Σε κάθε περίπτωση, ισχύουν τα οριζόμενα από την Υπουργική Απόφαση 29030/816/ (ΦΕΚ 683/Β). Εάν ο πελάτης επιθυμεί να έχει περαιτέρω κάλυψη, πρέπει να ασφαλίσει την αποστολή του στη «SPEEDEX» δηλώνοντας τούτο επί του ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ. και αναγράφοντας την αξία της αποστολής, η οποία πρέπει να προκύπτει από νόμιμα παραστατικά, επιβαρυνόμενος με το ανάλογο κόστος της ασφάλισης. Για αποστολές αξίας άνω των Ευρώ η διακίνηση και η ασφαλιστική κάλυψη των αποστολών μπορεί να γίνει μόνον κατόπιν επικοινωνίας και ειδικής συμφωνίας (γραπτής μέσω FAX) με την εταιρεία. Η αποζημίωση σε περίπτωση καθυστέρησης επίδοσης ταχυδρομικού αντικειμένου (όταν δεν οφείλεται σε ανωτέρα βία), δε δύναται να υπερβαίνει την αποζημίωση που καταβάλλεται για απώλεια μη ασφαλισμένων αποστολών, όπως αυτή ορίζεται στο Άρθρο 7, 7.1 και 7.2 των όρων και προϋποθέσεων ανάληψης μεταφοράς από τη «SPEEDEX». Η «SPEEDEX» ευθύνεται μόνο για άμεση ζημία και μέχρι των ποσών που ορίζονται ανωτέρω. Σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για κάθε άλλο είδος απώλειας ή ζημίας (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά κάθε είδους θετικών ή αποθετικών ζημιών, διαφυγόντων κερδών, απώλεια εισοδήματος κ.λ.π) από οποιονδήποτε λόγο και αν επέλθουν. 25

26 8. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ «SPEEDEX» Η «SPEEDEX» δεν φέρει καμία ευθύνη για πλημμελή εκπλήρωση των υποχρέωσεών της οφειλόμενη σε μία εκ των παρακάτω περιπτώσεων: 1) Ανωτέρα βία, όπως αυτή ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία, όπως ιδίως έκτακτα γεγονότα, που δεν οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις της επιχείρησης ή των συνεργατών ή προστηθέντων της, των οποίων οι συνέπειες επηρεάζουν αρνητικά τη λειτουργία της επιχείρησης. Κατά την διάρκεια οποιουδήποτε γεγονότος που εμπίπτει στον παρόντα όρο, η ταχυδρομική επιχείρηση θα λαμβάνει όλα τα πρόσφορα μέτρα, προκειμένου να συμμορφωθεί όσο το δυνατόν πληρέστερα με τους όρους στο πλαίσιο του παρόντος. 2) Αποδεδειγμένες εγκληματικές ενέργειες στις εγκαταστάσεις ή στα μεταφορικά μέσα, που έχουν σαν αποτέλεσμα την απώλεια, βλάβη ή καταστροφή ταχυδρομικών αντικειμένων στο πλαίσιο των όσων αναφέρονται και αμέσως ανωτέρω. 3) Μη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων από την πλευρά των χρηστών. 4) Ενέργειες ή πράξεις που είναι αντίθετες με τους νόμους του Κράτους. 5) Μη υλοποίηση της υποχρέωσης της εταιρείας μας εξαιτίας της υπαιτιότητας ή επιθυμίας του πελάτη. 6) Αποδεδειγμένα ανυπόστατου αιτήματος. 7) Αποδεδειγμένη υπαιτιότητα του πελάτη ή τρίτου προσώπου (Λανθασμένες κατευθύνσεις-οδηγίες του Αποστολέα ή του Παραλήπτη, ακατάλληλη συσκευασία κοκ). 26

27 9. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Η διαδικασία επίλυσης διαφορών περιλαμβάνει τα εξής διακριτά στάδια: Φιλικός Διακανονισμός: Έγγραφη επικοινωνία του χρήστη με τη «SPEEDEX» προκειμένου να επιτευχθεί επίλυση της διαφοράς μεταξύ των δύο μερών, εντός των προβλεπομένων στον ΧΥΚ ή και με την σύμφωνη γνώμη των μερών. Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών: Οι διαφορές που μπορεί να αναφύονται ανάμεσα στους χρήστες και στην «SPEEDEX», μπορούν να επιλύονται σε επόμενο στάδιο και από την Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών. Έπειτα από αίτημα του χρήστη η εταιρεία συγκροτεί την Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών η οποία αποτελείται από μέλη της επιχείρησης και εκπρόσωπο των καταναλωτών ενώ στις συνεδριάσεις μπορεί να παρίσταται ή να εκπροσωπείται από ειδικά εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ο χρήστης. Η εταιρεία ενημερώνει τον χρήστη για τον τόπο και το χρόνο των συνεδριάσεων της Επιτροπής και για το δικαίωμά του να υποβάλει γραπτό υπόμνημά του σε περίπτωση που κωλύεται να παραστεί. Οι χρήστες ταχυδρομικών υπηρεσιών, εφόσον το επιθυμούν μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, εντός χρονικής περιόδου 6 μηνών από την κατάθεση του αποστελλόμενου αντικειμένου. 27

28 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 28

29 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Πίνακας 1: Τιμοκατάλογος Εσωτερικού (Με ΦΠΑ 23%) 29

30 Πίνακας 2: Τιμοκατάλογος Εξωτερικού: International Express 30

31 Πίνακας 3: Τιμοκατάλογος Εξωτερικού: International Economy 31

32 Πίνακας 4: Τιμοκατάλογος Εξωτερικού: International Express (UPS Saver) 32

33 Πίνακας 5: Τιμοκατάλογος Εξωτερικού: International Economy 33

34 Πίνακας 6: Τιμοκατάλογος Εξωτερικού: Πρόσθετες Υπηρεσίες Πίνακας 7: Ασφάλιση Αποστολών 34

-Η COLLECTIVE COURIER έχει αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 997937830, με αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) την Ι Αθηνών.

-Η COLLECTIVE COURIER έχει αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 997937830, με αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) την Ι Αθηνών. ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 Χαρακτηριστικά της εταιρείας -Η COLLECTIVE COURIER ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2010 με την επωνυμία Ι.ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ-Μ.ΣΜΥΡΝΙΟΥ Ο.Ε. και με διακριτικό τίτλο Ι.Μ.COLLECTIVE COURIER Ο.Ε. -Η COLLECTIVE

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ (Χ.Υ.Κ.) ΤΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΡΜΠΙΤ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Α.Ε.

ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ (Χ.Υ.Κ.) ΤΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΡΜΠΙΤ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Α.Ε. ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ (Χ.Υ.Κ.) ΤΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΡΜΠΙΤ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Α.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η επιχείρηση μας στα πλαίσια της λειτουργίας της και του εκσυγχρονισμού της καθιερώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων με την υπ. αριθμ. 504/145/16-12-2008 απόφαση της Ολομέλειας ενέκρινε νέο Κανονισμό Γενικών Αδειών για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών. Ο

Διαβάστε περισσότερα

9. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος συνδρομητής έχει αιτηθεί συνδυαστική υπηρεσία Nova 3Play και δεν ενεργοποιηθεί

9. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος συνδρομητής έχει αιτηθεί συνδυαστική υπηρεσία Nova 3Play και δεν ενεργοποιηθεί ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3Play Στην παρούσα περιγράφονται οι πρόσθετοι όροι που ισχύουν για τις συνδυαστικές υπηρεσίες Nova 3Play. Η παρούσα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των κατ ιδίαν Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE

Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE 1. Εισαγωγή Το e-shop είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε η ανώνυμη εταιρεία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002870456 2015-06-24

15PROC002870456 2015-06-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- TMHMA A ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Οι όροι της παρούσας Σύµβασης-Πλαίσιο διέπουν την παροχή από την Τράπεζα υπηρεσιών πληρωµών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εναρµόνιση µε τις διατάξεις του Ν. 3862/2010 περί «προσαρµογής της ελληνικής νοµοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011 Που έχει και θέση συγγραφής υποχρεώσεων για

Διαβάστε περισσότερα

«Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις»

«Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις» 18/01/2006 KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-076/15. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 16 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΩΝ / OIΚΟΠΕΔΟΥ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1 και 2 ΣΤΑΣΥ ΑΕ

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-076/15. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 16 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΩΝ / OIΚΟΠΕΔΟΥ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1 και 2 ΣΤΑΣΥ ΑΕ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-076/15 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 16 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΩΝ / OIΚΟΠΕΔΟΥ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1 και 2 ΣΤΑΣΥ ΑΕ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός σχετικά με τη διαχείριση διασυνοριακών πιστώσεων και. απαιτήσεων. Υποστήριξη των ΜΜΕ στην εκτέλεση των διασυνοριακών.

Οδηγός σχετικά με τη διαχείριση διασυνοριακών πιστώσεων και. απαιτήσεων. Υποστήριξη των ΜΜΕ στην εκτέλεση των διασυνοριακών. Οδηγός σχετικά με τη διαχείριση διασυνοριακών πιστώσεων και απαιτήσεων Υποστήριξη των ΜΜΕ στην εκτέλεση των διασυνοριακών απαιτήσεων Ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί εκ μέρους

Διαβάστε περισσότερα

GREECE ITALY 2007-2013 Programme. Αποφ. ΔΕ : 4/18-2-2015 Αποφ. ΔΣ : 18-2-2015 Aρ. Διακήρυξης: 2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

GREECE ITALY 2007-2013 Programme. Αποφ. ΔΕ : 4/18-2-2015 Αποφ. ΔΣ : 18-2-2015 Aρ. Διακήρυξης: 2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΑΝ.ΕΤ.Ε.Κ.) Διεύθυνση : Αριστοτέλους 2 και Καποδιστρίου, 49100 Κέρκυρα Τηλέφωνο + 30 26610 81005-6 Fax : +30 26610 40088 Πληροφορίες : κα

Διαβάστε περισσότερα

AΔΑΜ: 15PR0C002750871 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

AΔΑΜ: 15PR0C002750871 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ AΔΑΜ: 15PR0C002750871 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΩΓΚΛ465ΦΘΘ-ΦΥ7 ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 5 Μαϊου 2015 Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών με Επιχειρήσεις

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών με Επιχειρήσεις Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών με Επιχειρήσεις Επιχειρήσεων Έκδοση 1.0 / 2010 ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Οι όροι και διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΚΔΟΣΗ: 3/2.8.2012 Υπ αριθµ. 4377/2.8.2012 Πράξη Καταθέσεως Εγγράφου της Συµßολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Νικ. Μαυρουδή 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR Η Υπηρεσία παρέχεται από την εταιρία «WorldBridge-Υπηρεσίες Πληρωμών Α.Ε.» («WorldBridge») σε

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ»

Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ» ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» Υποέργο 2: «Παραγωγή Ενημερωτικού Υλικού» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Με τη σύμβαση αυτή η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», η οποία έχει έδρα επί της οδού Ομήρου 23, Αθήνα, είναι εγγεγραμμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 /ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. ιακήρυξης: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 14/2012 «ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» Ταχ. /νση : Μάρνη 22 Αριθµ. Πρωτ: 102547

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 1 από 29

Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 1 από 29 ΣΥΜΒΑΣΗ Παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής Φυσικού Αερίου Στην Αθήνα σήµερα την...µεταξύ της.. Α.Ε. (εφεξής καλουµένης ο «Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ») που εδρεύει στ.., στην οδό και εδώ εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εκτέλεση γεωερευνητικών εργασιών για την οριστική μελέτη σηράγγων και σηράγγων με εκσκαφή και επανεπίχωση (C&C) της Εξωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης και της σύνδεσής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του Ν. 2496/1997 (ΦΕΚ 87 Α /16-5-1997), του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α /28-9-1999), της Κοινής

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002741637 2015-04-30

15PROC002741637 2015-04-30 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για το ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «Δράσεις Επικοινωνίας, δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π/5/15 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. CPV 90524400-0 προϋπολογισμός: 30.000,00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π/5/15 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. CPV 90524400-0 προϋπολογισμός: 30.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ : 03/03/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ : 2619 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, TK 15236, Π. ΠΕΝΤΕΛΗ ΤΗΛ: 213-2052518/508 ΦΑΞ: 213-2052441

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850356 2015-06-16

15PROC002850356 2015-06-16 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (Π.Μ.Δ.) ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΡΩΝ (Φ.Ε.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Β 748/21-06-2006). OFFICE

Β 748/21-06-2006). OFFICE ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΖΩΝΗΣ VODAFONE HOME / OFFICE 1. Έχοντας υπ όψη τη Νοµοθεσία περί Τηλεπικοινωνιών. 2. Έχοντας υπ όψη το Ν. 2251/94 περί Προστασίας Καταναλωτή, όπως ισχύει. 3. Έχοντας υπ όψη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΚΑΝ-02/4 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΑΝ-02 Σελίδα 1 από 19 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα