Ηεπιστήµη. της ψυχολογίας καιοι. µεγάλες θεωρητικές σχολές. Ψυχολογία. Ψυχολογία. Ψυχολογία και Άλλες Επιστήµες. Συµπεριφορά. Περί Ψυχής, Αριστοτέλης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ηεπιστήµη. της ψυχολογίας καιοι. µεγάλες θεωρητικές σχολές. Ψυχολογία. Ψυχολογία. Ψυχολογία και Άλλες Επιστήµες. Συµπεριφορά. Περί Ψυχής, Αριστοτέλης"

Transcript

1 Ηεπιστήµη της ψυχολογίας καιοι µεγάλες θεωρητικές σχολές ρ Λυράκος Γεώργιος Ψυχολόγος Υγείας MSc PhD Ψυχολογία Είναι η επιστήµη που µελετά τη συµπεριφορά και τις νοητικές λειτουργίες του ανθρώπου Σκοπός τηςνα ανακαλύψει τους νόµους που διέπουν τα φαινόµενα αυτά Να εξηγήσει την προέλευσή τους Να ανακαλύψει µεθόδους για την τροποποίησή τους Συµπεριφορά Κάθε ενέργεια ή εκδήλωση ενός ζωντανού οργανισµού Μπορεί να παρατηρηθεί µε αντικειµενικές µεθόδους Νοητικές λειτουργίες(αντίληψη Αντίληψη, Σκέψη, Μνήµη) Ψυχολογία και Άλλες Επιστήµες ΗΨυχολογία αφορά ζωντανούς οργανισµούς = Επιστήµη Βιολογική Φυσιολογία, Νευρολογία, Εµβρυολογία, Γενετική Ψυχολογία = Επιστήµη Κοινωνική Άνθρωπος = Μέλος Κοινωνικού Συνόλου άρα η συµπεριφορά του καθορίζεται από κοινωνικούς και βιολογικούς παράγοντες => Επιστήµη Κοινωνιοβιολογική Περί Ψυχής, Αριστοτέλης «Η ψυχολογία έχει παρελθόν µακρινό, αλλά ιστορία σύντοµη» Hermann Eddinghaus Ηνεότερη Ψυχολογία αρχίζει το1879 Πανεπιστήµιο Λειψίας- 1οΠειραµατικό Ψυχολογικό Εργαστήριο Wilhelm Wundt Ρίζες στη Φιλοσοφία Αριστοτέλης Εµπειρική Μέθοδος = Ιδρυτής και Θεµελιωτής της Ψυχολογίας Πραγµατεύεται τη λειτουργία των αισθήσεων Τις γνωστικές λειτουργίες Το συναίσθηµα Τη βούληση Υπογραµµίζει την έννοια της ενότητας της ψυχικής ζωής Τα ψυχικά φαινόµενα = βουλητικά, γνωστικά και συναισθηµατικά 1

2 Ιπποκράτης Ανάλυση Χαρακτήρων Ιδιοσυγκρασίας Αέρας(ζεστός και υγρός) Γη(κρύα και στεγνή) Φωτιά(ζεστή και στεγνή) Νερό(κρύο και υγρό) Στον άνθρωπο = Βασικοί χυµοί Αίµα, µαύρη χολή, κίτρινη χολή, φλέγµα ή λέµφος. Χυµοί και Τύποι Ιδιοσυγκρασίας 1. Αιµατώδης = Θερµή Ιδιοσυγκρασία, Αισιοδοξία, Φλογεροί Πόθοι 2. Μελαγχολικός = Καταθλιπτική ιάθεση (Μαύρη Χολή) 3. Χολερικός = Ευµεταβλητότητα και Ευθιξία(κίτρινη χολή) 4. Φλεγµατικός = Αδρανής, απαθής, διακινείται δύσκολα συναισθηµατικά Μεσαίωνας Άγιος Αυγουστίνος Μελετά τη συµπεριφορά των µικρών παιδιών Συµπεριφορά όχλου Ενδοσκοπική Μέθοδος = Περιγραφή από το ίδιο το άτοµο των συνειδητών διεργασιών Αναγέννηση Rene Descartes Μηχανιστική Θεωρία Ζώα = Μηχανές άρα µελετούνται Θεωρία της Αντανακλαστικής Ενέργειας ήτόξου Τα νεύρα έχουν ρόλο αγωγών για µεταφορά ζωικών πνευµάτων Εγκέφαλος = Εντυπώσεις Μυς= Κίνηση Πρόδροµο της Αντανακλαστικής Θεωρίας του Pavlov. υαδική Θεωρία( Σώµα και Ψυχή- Συντονίζονται µετη λειτουργία της επίφυσης) Άγγλοι Εµπειρικοί Φιλόσοφοι Hobbes, Locke etc. Τελευταίοι εκπρόσωποι του φιλοσοφικού υπόβαθρου της Ψυχολογίας Σπουδαιότητα των αισθήσεων Θεωρία γιατο συνειρµό των ιδεών(ιδέες συνδέονται µεταξύ τους χρονικά ήτοπικά) Γερµανοί Φυσικοί και Φυσιολόγοι Weber, Muller etc. Ερευνούν πειραµατικά σχέση ενέργειας (ερέθισµα) και αίσθησης(συνειδητή συνειδητή εµπειρία που προκύπτει) 2

3 ΟWundt 1879 Επιστηµονικές µέθοδοι γιατη µελέτη: Αισθήσεων Αντίληψης Παραστάσεων Μνήµης Συναισθηµάτων Μέθοδος = Ενδοσκόπηση ήαυτό- παρατήρηση Θεωρία αρβίνου Εξέλιξη των όντων Ορισµένα βιολογικά και ψυχολογικά χαρακτηριστικά του ανθρώπου εξελίχθηκαν από κατώτερους βιολογικούς οργανισµούς Στροφή της Ψυχολογίας στη µελέτη συµπεριφοράς των ζώων Τοµείς Μελέτης Λειτουργία εγκεφάλου, αισθητηριακών οργάνων και ικανοτήτων µάθησης των ζώων(morgan etc) Μελέτη Ατοµικών ιαφορών(galton Galton, Catell) Ανάπτυξηtest γιατη µέτρηση των ατοµικών διαφορών(νοηµοσύνη Νοηµοσύνη, εξιότητες, Ικανότητες) Στατιστικές Μέθοδοι γιατη σύγκριση των ατόµων Τέλη 19ου ου- Αρχές 20ου Αιώνα ιαµορφώνονται ψυχολογικά ρεύµατα και ψυχολογικές σκοπιές Ανεξάρτητα θεωρητικά σχήµατα Ανεξάρτητες µέθοδοι έρευνας Σκοπός η ερµηνεία της ανθρώπινης συµπεριφοράς Οι µεγάλες θεωρητικές σχολές της Ψυχολογίας Ψυχαναλυτική Προσέγγιση Sigmund Freud Θεµελιωτής της θεωρίας Τα δεδοµένα της στηρίζονται σε διεξοδική µελέτη ατοµικών περιπτώσεων και όχισε πειραµατικές µελέτες Βασική θέση: Η συµπεριφορά µας εξαρτάται από ασυνείδητες διεργασίες(σκέψεις Σκέψεις, Φόβοι, Επιθυµίες) Παρωθείται από ασυνείδητα κίνητρα Σχέση µετις εµπειρίες της παιδικής ηλικίας 3

4 Μπιχεβιοριστική Προσέγγιση Οι γονείς και η κοινωνία απαγορεύουν να ενεργούµε σύµφωνα µετις ενορµήσεις µας. Ενορµήσεις = Έµφυτες εν εξαλείφονται Ηαπαγόρευσή τους Απώθηση στο ασυνείδητο Επηρεάζουν Έκφραση στα: όνειρα, παραδροµές λόγου, συµπτώµατα ψυχωσικών ασθενών, τέχνη, λογοτεχνία και επιστήµη Άνθρωπος = Έρµαιο ενορµήσεων και ενστίκτων Επιθετικότητα(ένστικτο θανάτου και ερωτικό ένστικτο) ) = τα βασικά John Watson Αµερικανός Ψυχολόγος ΗΨυχολογία µελετά τα άτοµα εξετάζοντας τη συµπεριφορά τους, όχι τις εσωτερικές τους διεργασίες Επιστήµη = Μέτρηση Επίδραση απόpavlov ΕπιρροήSkinner Ερέθισµα Απάντηση(Ερεθίσµατα Ερεθίσµατα Ενισχύσεις Τροποποίηση Συµπεριφοράς) Μορφολογική Ψυχολογία ήθεωρία Πεδίου ΟιWertheimer, Kohler & Koffka Οι αντιληπτικές εµπειρίες αποτελούν σύνολα µε δικές τους ιδιότητες Το σύνολο = µορφή( Gestalt) Έννοια πεδίου απότη Φυσική = Σύστηµα πουοι οι δυναµικές του ιδιότητες καθορίζουν τη φύση καιτη δραστηριότητα των τµηµάτων(π.χ οπτικά αντιληπτικά πεδία) Οι ανθρώπινες πράξεις συνδέονται µε φυσική πραγµατικότητα όπως την αντιλαµβάνεται το άτοµο Ηπραγµατικότητα, όχι φυσική αλλά ψυχολογική (φαινοµενολογική) Γνωστική Προσέγγιση Ηπρόθεση(σκοποί) και η γνωστική αντίληψη του περιβάλλοντος = Βασικά στοιχεία ερµηνείας συµπεριφοράς Αντίδραση στη θεωρία S-R εν είµαστε απλοί δέκτες ερεθισµάτων Σκεφτόµαστε, παίρνουµε αποφάσεις Ηαντίληψη εξαρτάται από προηγούµενες εµπειρίες Γνωστικές λειτουργίες = Νοητικές διεργασίες που µετατρέπουν το αισθητικό ερέθισµα, κωδικοποιούν, αποθηκεύουν στη µνήµη, ανασύρουν Ανθρωπιστική Προσέγγιση Επικεντρώνεται στην υποκειµενική εµπειρία Η.Π.Α Allport, Mashlow,, Rogers & Sartre Μπορούµε να µάθουµε περισσότερα γιατο άτοµο, µελετώντας την αντίληψή του για τον εαυτό του και τον κόσµο 2 διαφορετικές αντιδράσεις στην ίδια περίσταση Αντίδραση στη µηχανιστική θεωρία Μπιχεβιορισµού- Φρουιδισµόυ Είµαστε υπεύθυνοι για τις πράξεις µας Ελεύθερη επιλογή και αυτοεκπλήρωση = ιαφορετικοί απότα ταζώα Ηθεωρία απορρίπτει την επιστηµονική έρευνα 4

5 Νευροβιολογική Προσέγγιση Τα ψυχολογικά φαινόµενα έχουν βιολογικό υπόστρωµα στη λειτουργία του νευρικού συστήµατος Ερευνά τις ψυχοβιολογικές διεργασίες = υπόστρωµα σκέψης και συµπεριφοράς Στενή σχέση δραστηριότητας-εγκεφάλου και βιωµάτων και συµπεριφοράς Ηλεκτρικό ερέθισµα Αίσθηµα ηδονής, πόνου, ζωντανή ανάκληση παλιών γεγονότων CAT, MRI, PET Νευρωνικά κυκλώµατα του εγκεφάλου ενεργοποιούνται στις µορφές νοητικής λειτουργίας και συµπεριφοράς Πλαστικότητα εγκεφαλικών συστηµάτων 5

«ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ: Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΕ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

«ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ: Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΕ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ: ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ(Ε-ΜΒΑ) «ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ: Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Ψυχολογία

Εισαγωγή στην Ψυχολογία Εισαγωγή στην Ψυχολογία ...σαν ορισµός Ψυχολογία είναι η επιστήµη που σκοπό έχει να περιγράψει και να εξηγήσει την συµπεριφορά και τη νόηση κυρίως των ανθρώπων αλλά και των άλλων έµβιων όντων Συµπεριφορά:

Διαβάστε περισσότερα

Γνωσιακή Επιστήµη: Η Νέα Επιστήµη του Νου. Επιµέλεια Στέλλα Βοσνιάδου

Γνωσιακή Επιστήµη: Η Νέα Επιστήµη του Νου. Επιµέλεια Στέλλα Βοσνιάδου Γνωσιακή Επιστήµη: Η Νέα Επιστήµη του Νου Επιµέλεια Στέλλα Βοσνιάδου 1 Πρόλογος ΜΕΡΟΣ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κεφάλαιο 1 Τι Είναι Λοιπόν η Γνωσιακή Επιστήµη; Μία Ιστορική Προσέγγιση. Στέλλα Βοσνιάδου Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Ιστορία της Ψυχολογίας 1 Πλάτων (427-347 π.0) Ο Πλάτων θεωρούσε ότι ο κόσµος των ιδεών που αποτελεί την αληθινή γνώση, αποκτάται µόνο µέσω του νου (λογιστικό) και όχι µέσω

Διαβάστε περισσότερα

Γνωσιακές παράµετροι αντιµετώπισης κινδύνων και κρίσεων

Γνωσιακές παράµετροι αντιµετώπισης κινδύνων και κρίσεων Γνωσιακές παράµετροι αντιµετώπισης κινδύνων και κρίσεων Εισαγωγή Ο όρος «γνωσιακές παράµετροι» σχετίζεται µε τον τρόπο που λειτουργεί ο ανθρώπινος νους καθώς λαµβάνει µία απόφαση προκειµένου να λύσει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Η γνώση βασικών θεωριών μάθησης και. η ουσιαστική υποστήριξη. του διδακτικού έργου των εκπαιδευτικών

Η γνώση βασικών θεωριών μάθησης και. η ουσιαστική υποστήριξη. του διδακτικού έργου των εκπαιδευτικών ΠΑΚΕ Μακεδονίας Εργασία στην ενότητα 2 : Η γνώση βασικών θεωριών μάθησης και η ουσιαστική υποστήριξη του διδακτικού έργου των εκπαιδευτικών Επιμορφούμενοι: Παλάζη Χρυσάνθη ΠΕ 02 Δημήτρης Κολιόπουλος ΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Η χρήση μοντέλων από την Ιστορία της Επιστήμης για την ανίχνευση και το μετασχηματισμό βιωματικών νοητικών παραστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρίες για τη µάθηση 1.0. Τι είναι µάθηση

Θεωρίες για τη µάθηση 1.0. Τι είναι µάθηση Θεωρίες για τη µάθηση 1.0. Τι είναι µάθηση Η µάθηση είναι ένα σύνθετο εσωτερικό βιολογικό και πνευµατικό φαινόµενο που έχει µελετηθεί από διάφορους κλάδους της επιστήµης όπως ψυχολογία, παιδαγωγική, φυσιολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ. του Μιχάλη Κουβελά

ΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ. του Μιχάλη Κουβελά ΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ του Μιχάλη Κουβελά Για τη ιαλεκτική Ψυχολογία ο νους δεν είναι [...] κάτι που βρίσκεται έξω από τη φύση, [...] είναι ένα µέρος της φύσης, άµεσα συνδεόµενο µε τις λειτουργίες της ανώτερα

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ». ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γενική και εξελικτική ψυχολογία, ψυχολογία του εφήβου

Γενική και εξελικτική ψυχολογία, ψυχολογία του εφήβου ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕ Γενική και εξελικτική ψυχολογία, ψυχολογία του εφήβου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ Wilhelm Wundt William James Herman Ebbinghaus

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ Γεωργαντά Ευγενία, Psy.D.*

ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ Γεωργαντά Ευγενία, Psy.D.* ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ Γεωργαντά Ευγενία, Psy.D.* Ορισμός προσωπικότητας Η προσωπικότητα είναι μια πολυσύνθετη έννοια στην οποία έχουν δοθεί διαφορετικοί ορισμοί κατά περιόδους. Ο Allport έχει εντοπίσει

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση ενός έντυπου και ενός ηλεκτρονικού παιδαγωγικού υλικού.

Αξιολόγηση ενός έντυπου και ενός ηλεκτρονικού παιδαγωγικού υλικού. ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αξιολόγηση ενός έντυπου και ενός ηλεκτρονικού παιδαγωγικού υλικού. - Μαθηματικές έννοιες σε παιδιά προσχολικής ηλικίας - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΝΟΥΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ:ΧΩΡΟΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ:ΧΩΡΟΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ:ΧΩΡΟΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΠΟΥΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ A.T.E.I. ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ,ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: «Η συναισθηµατική αγωγή του παιδιού. Ο ρόλος των γονέων».

Θέµα: «Η συναισθηµατική αγωγή του παιδιού. Ο ρόλος των γονέων». ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ-ΤΕΠΑΕ ΠΜΣ ΨΥΧΟΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΨΥΧΟΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΕΙ ΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Αναστασία Σοφιανοπούλου, MSc, PhD

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Αναστασία Σοφιανοπούλου, MSc, PhD Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Αναστασία Σοφιανοπούλου, MSc, PhD Εισαγωγή στην Κλινική Ψυχολογία Κλινική Ψυχολογία Ψυχοθεραπεία Σχέση μεταξύ Κλινικής Ψυχολογίας και Ψυχοθεραπείας Θεωρητικά

Διαβάστε περισσότερα

«Αυτοεκτίμηση και κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών του Δημοτικού σχολείου»

«Αυτοεκτίμηση και κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών του Δημοτικού σχολείου» Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Θέμα πτυχιακής εργασίας: «Αυτοεκτίμηση και κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΙΚΟΛΕΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ. 13ο ΓΕΛ ΠΕΙΡΑΙΑ Τάξη Α2 2012-2013

ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ. 13ο ΓΕΛ ΠΕΙΡΑΙΑ Τάξη Α2 2012-2013 ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 13ο ΓΕΛ ΠΕΙΡΑΙΑ Τάξη Α2 2012-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...σελ. 2 Ψυχολογία...σελ. 3-9 Ψυχικές Ασθένειες...σελ. 10-22 Ψυχική και Σωματική Υγεία...σελ. 23-31 Ψυχικά Ασθενείς Κοινωνική Περιθωριοποίηση...σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ. Copyright 2008: Ε. Ελληνιάδου, Ζ. Κλεφτάκη, Ν.

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ. Copyright 2008: Ε. Ελληνιάδου, Ζ. Κλεφτάκη, Ν. Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ Copyright 2008: Ε. Ελληνιάδου, Ζ. Κλεφτάκη, Ν. Μπαλκίζας Επιμέλεια εξώφυλλου: Ν. Μπαλκίζας Learning Theories (2008) Η επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη ιδακτική Μεθοδολογία Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Ερευνας

Εισαγωγή στη ιδακτική Μεθοδολογία Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Ερευνας ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Εισαγωγή στη ιδακτική Μεθοδολογία Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Ερευνας «ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ... ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ... ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 1 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ: 2013-2014 ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΜΑΝΤΖΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΘΩΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΛΕΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχολογίας. Εισαγωγή. ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ειρήνη- Άννα Διακίδου. ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Μάριος Αβρααμίδης Γιώργος Σπανούδης Χάρης Ψάλτης

Ψυχολογίας. Εισαγωγή. ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ειρήνη- Άννα Διακίδου. ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Μάριος Αβρααμίδης Γιώργος Σπανούδης Χάρης Ψάλτης Ψυχολογίας ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ειρήνη- Άννα Διακίδου ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Τιμόθεος Παπαδόπουλος ΚΑΘΗΓΗΤEΣ Στέλιος Ν. Γεωργίου Αθανάσιος Ραφτόπουλος Φώφη Κωνσταντινίδου ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Ειρήνη- Άννα Διακίδου Τιμόθεος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Τµήµα Ψυχολογίας

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Τµήµα Ψυχολογίας ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Τµήµα Ψυχολογίας Α Κ Α Δ Η Μ Α Ϊ Κ Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο ΠPOEΔPOΣ Φώφη Κωνσταντινίδου ΑΝΤΙΠPOEΔPOΣ Στέλιος N. Γεωργίου KAΘHΓHTΗΣ Aνδρέας Δημητρίου ANAΠΛHPΩTEΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ψυχολογίας. ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ειρήνη- Άννα Διακίδου. ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Γιώργος Σπανούδης Χάρης Ψάλτης. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Τιμόθεος Παπαδόπουλος

Τμήμα Ψυχολογίας. ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ειρήνη- Άννα Διακίδου. ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Γιώργος Σπανούδης Χάρης Ψάλτης. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Τιμόθεος Παπαδόπουλος Τμήμα Ψυχολογίας ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ειρήνη- Άννα Διακίδου ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Τιμόθεος Παπαδόπουλος ΚΑΘΗΓΗΤEΣ Στέλιος Ν. Γεωργίου Αθανάσιος Ραφτόπουλος Φώφη Κωνσταντινίδου ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Ειρήνη- Άννα Διακίδου Τιμόθεος

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Τ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α

Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Τ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (E-MBA) Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Τ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ- ΗΓΕΣΙΑ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταψυχολογία και νευροεπιστήµες. Μιά άποψη

Μεταψυχολογία και νευροεπιστήµες. Μιά άποψη 1 Μεταψυχολογία και νευροεπιστήµες. Μιά άποψη Βασίλης Καψαµπέλης Ψυχίατρος, ψυχαναλυτής, µέλος της Ψυχαναλυτικής Εταιρείας Παρισιού Η ανάγνωση κειµένων τόσων πλούσιων όσο τά άρθρα τού Ιάκωβου Κλεώπα και

Διαβάστε περισσότερα

εννοιολογικό, αλλά πραγµατικό. Επειδή ο χάρτης είναι µια διδιάστατη γραφική εικόνα, δίνει αυτήν την πληροφορία συστηµατικά. Κανένα άλλο φαινόµενο

εννοιολογικό, αλλά πραγµατικό. Επειδή ο χάρτης είναι µια διδιάστατη γραφική εικόνα, δίνει αυτήν την πληροφορία συστηµατικά. Κανένα άλλο φαινόµενο Οι σηµειώσεις που ακολουθούν αποτελούν µια ελεύθερη µετάφραση, αντίστοιχων ενοτήτων από το βιβλίο Understanding Maps J. S. Keates (1982), για να διευκολύνουν τους σπουδαστές του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

141 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Πάτρας

141 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Πάτρας 141 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Πάτρας Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε.) του Πανεπιστημίου Πατρών ιδρύθηκε το 1986, εδρεύει και λειτουργεί στην Πανεπιστημιούπολη Πατρών. Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Μ.Β.Α.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Μ.Β.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Μ.Β.Α.) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΚΙΝΗΤΗ, ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΚΑΙ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα