Intelligent Transport Systems (Συστήµατα Ευφυών Μεταφορών - Τηλεµατική των Μεταφορών)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Intelligent Transport Systems (Συστήµατα Ευφυών Μεταφορών - Τηλεµατική των Μεταφορών)"

Transcript

1 Intelligent Transport Systems (Συστήµατα Ευφυών Μεταφορών - Τηλεµατική των Μεταφορών) Συστήµατα Ελέγχου και ιαχείρισης της Κυκλοφορίας (Traffic Control and Surveillance Systems) Προηγµένα Συστήµατα Πληροφόρησης Μετακινουµένων (Advanced Traveler Information Systems) Αναφορές DELCAN Integrated Systems and Infrastructure Soloutions, TRIAS Α.Ε. ΜελετώνκαιΑνάπτυξηςΣυστηµάτων, Οργάνωσηςκαι ιοίκησης, ITS and Telematics in Japan, Katsushi Ikeuchi, The University of Tokyo cvrr.ucsd.edu/events/witts/witts-ikeuchi.pdf Needs Assessment, Stage 1 Deliverables, March 1, 2001, Telematics Applications on Egnatia Odos, DELCAN-DHV in cooperation with TRIAS S.A. Thessaloniki and Planning S.A. Athens. K.E. Evangelidis, P.I. Papaioannou, T.H. Kaskalis, TELEcommunication and informatics Technologies Serving the Greek Freeway Users, Proceedings of the 9th Panhellenic Conference in Informatics, pp , 2003 European ITS Framework Architecture History, KAREN Project (Keystone Architecture Required for European Networks), First issue, September The National ITS Architecture, A Framework for Integrated Transportation into the 21st Century, Version 3.0, Department of Transportation, United States of America. Intelligent Transportation Systems Architecture for Canada. 1

2 Περιεχόµενα Σκοπός και Αντικείµενα ιάλεξης Ορισµός και υνατότητες των ITS Κύριες Περιοχές Εφαρµογής των ITS ΟφέληαπότηΧρήσητων ITS ΣτρατηγικόςΣχεδιασµός Τυπικά Αρθρώµατα ενός Λογισµικού ITS To Έργο ITS της Ανατολικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης: Στοιχεία Έργου Υποσυστήµατα Τηλεµατικής ITS ΑΠΟΘ Επικοινωνιακή Αρχιτεκτονική Χωροθέτηση Εξοπλισµού Σκοπός και Αντικείµενα ιάλεξης Η επισκόπηση της τεχνολογίας τωνσυστηµάτων Ευφυών Μεταφορών (Intelligent Transport Systems) ή αλλιώς της Τηλεµατικής των Μεταφορών (Transport Telematics) µε έµφαση στα λειτουργικά υποσυστήµατα αυτής: Συστήµατα Ελέγχου και ιαχείρισης της Κυκλοφορίας (Traffic Control and Surveillance Systems) Προηγµένα Συστήµατα Πληροφόρησης Μετακινουµένων (Advanced Traveler Information Systems) Ηγνωριµίαµετηντεχνολογίααυτήµέσααπότοέργο Τηλεµατικής που αναπτύσσεται για τηνανατολική Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκης 2

3 Συστήµατα ITS στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης Ορισµός ITS Τα ITS µπορούνναορισθούνως: η εφαρµογή προηγµένων τεχνολογιών (υπολογιστές, αισθητήρες, ελεγκτές, επικοινωνίες και ηλεκτρονικές συσκευές) στον τοµέα των Μεταφορών για την προστασία ανθρώπινων ζωών, την εξοικονόµησηχρόνου, χρήµατος, ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος 3

4 Συµβολή των ITS; Βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας Αύξηση της Λειτουργικής Απόδοσης των συγκοινωνιακών υποδοµών Μείωση ενεργειακών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων Αύξηση της παραγωγικότητας και του ανταγωνισµού Βελτίωση της διαδικασίας συλλογής δεδοµένων Αύξηση της κινητικότητας των µετακινουµένων ηµιουργία ευκαιριών για τη βιοµηχανία του ITS Κύριες Περιοχές Εφαρµογής των ITS 4

5 Κύριες Περιοχές Εφαρµογής των ITS ιαχείριση της Κυκλοφορίας Έλεγχος της Κυκλοφορίας ιαχείριση Συµβάντων ιαχείριση της Ζήτησης για Μετακινήσεις Λειτουργία & Συντήρηση Παρακολούθηση Περιβαλλοντικών Συνθηκών Αυτοµατοποιηµένη υναµική Προειδοποίηση & Επιβολή 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 ` 10

11 ιαχείριση Επειγόντων Περιστατικών Ενηµέρωση για Έκτακτα Περιστατικά Σχεδίαση Αντιµετώπισης και Απόκριση σε Συµβάντα µε επικίνδυνα υλικά Απόκριση και ιαχείριση υστυχηµάτων ιαχείριση Οχηµάτων Εκτάκτων Αναγκών Incident Detection System 11

12 Emergency Reporting System (HELP) HELP architecture 12

13 HELP Terminal 13

14 ιαχείριση ηµοσίων Μεταφορών ηµόσιες Μεταφορές Εν κινήσει Πληροφόρηση (En- Route Transit Information) ηµόσιες Μεταφορές Ανταποκρινόµενες στη Ζήτηση (Demand Responsive Transit) Ασφάλεια ηµοσίων Μετακινήσεων 14

15 Bus Locating System Καθοδήγηση ιαδροµής & Πλοήγηση Πληροφόρηση Μετακινουµένων (Traveler Information) Ταίριασµα & Κράτηση µετακίνησης (Ride Matching & Reservation) Υπηρεσίες & Κρατήσεις Μετακινουµένων 15

16 Ηλεκτρονική Πληρωµή Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Πληρωµής Ηλεκτρονικά ιόδια 16

17 Πληροφόρηση για Καιρικές Συνθήκες Road Weather Information Systems - RWIS Παρακολούθηση Καιρού Παρακολούθηση & πρόβλεψη κατάστασης οδοστρωµάτων 17

18 Λειτουργίες Εµπορικών Οχηµάτων Ηλεκτρονική ιεκπεραίωση Εγγράφων Αυτόµατη Επιθεώρηση Ασφάλειας από Παρόδιο Εξοπλισµό Παρακολούθηση Ασφάλειας Οχηµάτων ιοικητικές ιεργασίες ιαχείριση Εµπορευµατικών Μεταφορών ιαχείριση Στόλου Taxi Dispatching System 18

19 Συστήµατα Ασφάλειας και Ελέγχου Οχηµάτων Vehicle Safety and Control Systems Αποφυγή Σύγκρουσης µε χρήση τεχνολογίας βασισµένης στο Όχηµα Αποφυγή Σύγκρουσης µε χρήση τεχνολογίας βασισµένης σε Υποδοµές Βελτίωση Ασφάλειας κατά την Οδήγηση βασισµένη σε Αισθητήρες Εφαρµογή Ελέγχων προ Σύγκρουσης Information Warehousing ιαχείριση Μετεωρολογικών και Περιβαλλοντικών εδοµένων Συλλογή και Συνένωση εδοµένων Μετεωρολογικά δεδοµένα σχετικά µε το οδικό δίκτυο ιαχείριση Αρχειοθετηµένων εδοµένων Αποθήκη εδοµένων για την τήρηση των Ιστορικών εδοµένων Data Management 19

20 Οφέλη των ITS Οφέλη των ITS προς τους Χρήστες Μειώνει την Κυκλοφοριακή Συµφόρηση Αυξάνει την Παραγωγικότητα και την Λειτουργική Απόδοση των Υποδοµών Ενεργοποιεί την Παρακολούθηση και Προστασία του Περιβάλλοντος Παρέχει Άνεση, Αξιοπιστία και Ασφάλεια 20

21 Ποιος Ωφελείται; Τοκοινόπουταξιδεύει Επιχειρήσεις / Βιοµηχανία Κυβερνητικοί Φορείς ιαχειριστές συστηµάτων για τις Μεταφορές ΗΚοινωνία / τοπεριβάλλον Μετρήσιµα Οφέλη Συστήµατα ιαχείρισης της Κυκλφορίας (Traffic Management Systems) Αξιοσηµείωτες εγκαταστάσεις στη Βόρειο Αµερική RESCU / COMPASS, Toronto INFORM, New York Αύξηση της λειτουργικότητας µέχρι 25% Ισοδύναµο µε προσθήκη µιας λωρίδας σε οδό µε 4 λωρίδες Μείωση χρόνου διαδροµών µέχρι 25% 21

22 Μετρήσιµα Οφέλη Μείωση µέσης διάρκειας αντιµετώπισης περιστατικών από 86 λεπτά σε 30 Μείωση της συνολικής καθυστέρησης κατά 5.3 εκατοµµύρια οχηµατο-ώρες ανά έτος και τηςκατανάλωσηςκαυσίµωνκατά 11.3 εκατοµµύρια λίτρα ανά έτος Με την εµφάνιση µηνυµάτων για έκτακτα συµβάντα όταν αυτά συµβαίνουν, αποτρέπονται περίπου 200 ατυχήµατα το χρόνο Μείωσητωνεκποµπώνρύπωνκατά τόνους ανά έτος Εξοικονόµηση $55 εκατοµµυρίων δολαρίων για τους διαχειριστές εµπορικών οχηµάτων Toronto s COMPASS Freeway Traffic Management System Μετρήσιµα Οφέλη ηµόσιες Μεταφορές Kansas City Automated Vehicle Location 12% increase in on-time performance US$400k annual operating savings Ηλεκτρονική Πληρωµή New York City Transit Electronic Fare Payment Annual revenue increased US$49M 22

23 Μετρήσιµα Οφέλη Πληροφόρηση Μετακινουµένων Orlando 19% µείωση χρόνων διαδροµής 12% µείωση στην κατανάλωση καυσίµων και τις εκποµπές ρύπων Λειτουργίες Εµπορικών Οχηµάτων Oslo Taxi Automated Vehicle Location and Dispatch (Αυτόµατος Εντοπισµός Οχηµάτων καιαποστολήκλήσεων) Απόσβεση σε 2 έτη λόγω βελτίωσης της λειτουργικής απόδοσης Οφέλη Περιοχή Εφαρµογής ITS Πληροφόρηση Μετακινουµένων (Traveller Information) ιαχείριση της Κυκλοφορίας (Traffic Management) ηµόσιες Μεταφορές (Public Transport) Ηλεκτρονική Πληρωµή (Electronic Payment) Λειτουργίες Εµπορικών Οχηµάτων (Commercial Vehicle Operations) Τυπικός λόγος Οφέλους-Κόστους 2:1 7:1 2:1 6:1 6:1 23

24 ITS Strategic Planning Overview Failing to Plan is Planning to Fail ITS Planning Considerations Needs and Objectives Technology Selection Financial Arrangement Institutional Framework Legislative Framework Social Implications Marketing and Outreach 24

25 6-Step Process 1. How will the stakeholders be involved? 2. What are the possible ITS solutions; 3. What are the obstacles and opportunities to ITS? 4. What do the ITS systems need to do? 5. What is the overall framework of our ITS infrastructure? 6. What does the deployment schedule look like? Το Έργο ITS της Αν. Περιφ. Οδού Θεσσαλονίκης 25

26 Στοιχεία Έργου Σύστηµα Πληροφόρησης Χρηστών Ανατολικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης Ανάπτυξη Λογισµικού και Εφαρµογών Ενοποίηση Συστήµατος Προµήθεια, Εγκατάσταση και οκιµή Εξοπλισµού Αφορά στην υλοποίηση ITS που θα στοχεύει στην Πληροφόρηση των χρηστών της Ανατολικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης καθώς και την πληροφόρηση των πολιτών µέσα από το ιαδίκτυο είτε από Η/Υ είτε µε πρόσβαση από κινητό τηλέφωνο. Θα καλύπτει µήκος 26 περίπου χιλιοµέτρων (13 περίπου χιλιόµετρα ανά κατεύθυνση) µεταξύ των κόµβων Κ6 προς Νεάπολη και Κ13 προς Φοίνικα. Η πληροφόρηση θα αφορά στιςκυκλοφοριακές συνθήκες και τα έκτακτα συµβάντα και θα πραγµατοποιείται για µεντουςχρήστεςτηςοδούαπό 5 παρόδιες Πινακίδες Μεταβλητών Μηνυµάτων (VMS) για δε τους λοιπούς πολίτες από ιστοσελίδα του διαδικτυακού κόµβου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ). Χωροθέτηση ITS Εξοπλισµού 26

27 Υποσυστήµατα Τύπος πληροφορίας και τρόπος διακίνησής της Communication Sever Application Server Database Server Web Server GIS Server 1. ιαχείριση (pan-tiltzoom) των Καµερών: είτε χειροκίνητα ή µε λογισµικό 2. Λήψη του Σήµατος των Καµερών και Επεξεργασία του: είτε χειροκίνητα ή µε λογισµικό 3. ιαχείριση Πινακίδων Μεταβλητών Μηνυµάτων 4. Λήψη Πληροφορίας Πινακίδων Μεταβλητών Μηνυµάτων 5. ιάχυση Πληροφορίας 27

28 Τυπικά Αρθρώµατα (Modules) Λογισµικού ITS 28

29 NETworks - Vehicle Detection System (VDS) Module The VDS module includes drivers to interface with a wide variety of different vehicle detection technologies. These include: Inductive Loops Video Image Detection Systems Microwave Radar Cellular Probe Data GPS Probe Data (Fleet Vehicles) NETworks - ATMS NETworks ATMS is designed to assist in the collection, dissemination, and management of transportation information. ATMS Services: Dynamic Map Browser Based UI Inventory Management Operator and User Management 29

30 NETworks ATMS Video Module Allows users to control cameras, place video streams on a video wall, and view streaming video within the ATMS browser-based User Interface. Video Services: Camera Control Camera Presets Video Streams IP Addressable Cameras Video Wall Control Inventory Management Security Camera Locking NETworks ATMS Event Module Response to potential and confirmed events. Offers a solution for identification, verification and response. Event Services: Identification & Verification Event Placement Scheduled & Unscheduled Archiving & Reporting Event Alarms Security Custom Response Plan API 30

31 NETworks ATMS - Dynamic Message Signs Manages information disseminated to the public via Dynamic Message Signs. DMS Services: DMS Control Message Library Inventory Management NTCIP Interfaces Message Archival Message Queuing NETworks - Environmental Sensor Station (ESS) Module Monitors and displays road weather information from roadside locations and/or other weather monitoring systems. ESS Services: Weather Station Monitoring Public Weather System Monitoring Multi-Layer Display Inventory Management NTCIP Interface Anti-Icing monitoring and control Weather Data Archival 31

32 NETworks TRAFFIC DATA PORTAL Provides travel times, vehicle volumes, speed, and traffic counts accessible through the Internet. Services: Traffic Counts Volume Counts Travel Time Speed Historical Data Data Aggregation Έλεγχος CCTV 32

33 Έλεγχος CCTV Έλεγχος CCTV 33

34 Event Response Plans Recommends which signs (DMS) and the messages that should go on these signs based on the entered event information ATIS CCTV Snapshots DMS Usage 34

35 ATIS Travel Time Estimates Event Information ATIS Arterial speed info from signal system Arterial Event Information 35

36 Value Chain of Traffic Information Data Content Data Fusion Applications Delivery Flow data from traffic probes and sensors Incident data Construction Special events Weather Historical Aggregate and normalize data into homogenous system Fuse data from multiple sources Link with navigable maps Fill data gaps and generate useful base data using traffic models Develop applications for specific markets: Individuals Government Fleets Telematics Mobility Providers Format and transmit via various communications methods for use by motorists, fleet operators and public sector Τα ITS στηνελλάδα ITS - HELLAS Ενδεικτικές Εγκαταστάσεις Αττική Οδός Εγνατία Οδός ΠΑΘΕ Υποθαλάσσια Ζεύξη Πρέβεζας-Άκτιο 36

37 ηµιουργήθηκετοφεβρουάριο 2006, είναιµέλοςτου ITS Europe Οσκοπόςτου ITS Hellas είναιηυποστήριξηστη δηµιουργία και υλοποίηση µιας εθνικής στρατηγικής σε θέµατα συστηµάτων ευφυών µεταφορών, ούτως ώστε να εξυπηρετηθούν εθνικοί στόχοι ασφαλούς µετακίνησης, ενίσχυσης της αποδοτικότητας και µέγιστης φιλικότητας προς το περιβάλλον του συστήµατος µεταφορών καθώς και στόχοι ενίσχυσης της εµπορικής ανταγωνιστικότητας της εγχώριας βιοµηχανίας ευφυών µεταφορών. ITS HELLAS...Τι είναι τα Συστήµατα Ευφυών µεταφορών...? Τα Συστήµατα Ευφυών Μεταφορών (Intelligent Transport Systems-ITS είναι ένας συνδυασµός τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνιών εφαρµοσµένων στον τοµέα των µεταφορών (ITS handbook, 2002) µε στόχο τηναποδοτικότερη, ασφαλέστερη και οικονοµικότερη, κυκλοφορία των ατόµων ή των εµπορευµάτων κάνοντας χρήση νέων τεχνολογιών. 37

38 Αττική Οδός Αττική Οδός 38

39 Εγνατία Οδός Υποθαλάσσια Ζεύξη Πρέβεζας - Ακτίου 39

Βιογραφικό Σημείωμα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Βιογραφικό Σημείωμα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Βιογραφικό Σημείωμα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΟΨΗ Προσωπικά Στοιχεία... 1 Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνος Ε. Ευαγγελίδης Ημερομηνία γέννησης/οικογ. κατάσταση: 4-10-1970 / Έγγαμος με δύο παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

& THE CASE OF EUROPEAN ISLANDS

& THE CASE OF EUROPEAN ISLANDS Σε συνεργασία με την Διάσκεψη των Μη Κεντρικών Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης (CPMR) In cooperation with the Conference of Peripheral and Maritime Regions (CPMR) ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ / INTERNATIONAL CONFERENCE

Διαβάστε περισσότερα

TECHNOLOGY FORUM Παρασκευή 27 Ιουνίου 2014

TECHNOLOGY FORUM Παρασκευή 27 Ιουνίου 2014 9:00-9:15 Προσέλευση ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α Ενότητα Συντονιστής: Μυλωνάς Θεόφιλος, Πρόεδρος ΣΕΠΒΕ Α1 Big Data Analytics 9:15-9:25 Big Data Analytics 1 Τζάνας Κωνσταντίνος, Data Consulting Services 9:25-9:35 From

Διαβάστε περισσότερα

41,9 χλμ. Αττικής Οδού, 19002 - Παιανία, Τηλ.: 210 6682200, fax: 210 6025060 web: www.aodos.gr, e-mail: aosa@attiki-odos.gr

41,9 χλμ. Αττικής Οδού, 19002 - Παιανία, Τηλ.: 210 6682200, fax: 210 6025060 web: www.aodos.gr, e-mail: aosa@attiki-odos.gr 41,9 χλμ. Αττικής Οδού, 19002 - Παιανία, Τηλ.: 210 6682200, fax: 210 6025060 web: www.aodos.gr, e-mail: aosa@attiki-odos.gr 41,9 χλμ. Αττικής Οδού, 19002 - Παιανία, Τηλ.: 210 6632161, fax: 210 6632694

Διαβάστε περισσότερα

Ðïéïß åßìáóôå. About us

Ðïéïß åßìáóôå. About us Ðïéïß åßìáóôå Η ΜΑRAC ιδρύθηκε το 1976 στον Πειραιά με αρχικό αντικείμενο τα ηλεκτρονικά συστήματα ναυσιπλοΐας και επικοινωνιών για πλοία. Η θετική και καταξιωμένη πορεία της στην αγορά, της έδωσε παράλληλα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο / Επιχειρείν (Electronic Commerce / Business)

Εισαγωγή στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο / Επιχειρείν (Electronic Commerce / Business) Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Τμήματος ΗΜ & ΜΥ (Άνοιξη - 2011) Δίκτυα Προστιθέμενης Αξίας EDI και Εφαρμογές Ηλεκτρονικού Εμπορίου Εισαγωγή στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο / Επιχειρείν (Electronic Commerce

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Marketing & Management στις Τουριστικές Επιχειρήσεις. Marketing & Management Guide in Tourism Businesses

Οδηγός Marketing & Management στις Τουριστικές Επιχειρήσεις. Marketing & Management Guide in Tourism Businesses Οδηγός Marketing & Management στις Τουριστικές Επιχειρήσεις Marketing & Management Guide in Tourism Businesses Ιανουάριος - January 2013 Π ε ρ ι ε χ ό µ ε ν α Α) Μάρκετινγκ Τι είναι το µάρκετινγκ...........................................................

Διαβάστε περισσότερα

ορυφορικό σύστηµα διαχείρισης στόλου οχηµάτων 2013 Edition

ορυφορικό σύστηµα διαχείρισης στόλου οχηµάτων 2013 Edition ορυφορικό σύστηµα διαχείρισης στόλου οχηµάτων 2013 Edition «Περιεχόµενα www.mobilefleet.gr «03 Εισαγωγή Γιατί Mobile Fleet 04 Oφέλη Επένδυση στην απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος 05 Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. σελ. 8 Στελέχη Πωλήσεων. σελ. 10 Στελέχη Επιχειρήσεων

Περιεχόµενα. σελ. 8 Στελέχη Πωλήσεων. σελ. 10 Στελέχη Επιχειρήσεων Μηχανογραφημένο Σύστημα Διαχείρισης Επιταγών Κατάρτισης Τύπου Voucher ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #17 / Τρίτη 11 Ιουνίου 2013 ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους έως

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. σελ. 8 Οικονοµικά Στελέχη, Στελέχη Επιχειρήσεων, Στελέχη Πωλήσεων. σελ. 10 Ιατροί, Ιατρικοί Επισκέπτες, Πωλητές Υγείας, Τεχνικοί

Περιεχόµενα. σελ. 8 Οικονοµικά Στελέχη, Στελέχη Επιχειρήσεων, Στελέχη Πωλήσεων. σελ. 10 Ιατροί, Ιατρικοί Επισκέπτες, Πωλητές Υγείας, Τεχνικοί ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #13 / Τρίτη 14 Μαΐου 2013 www.enter.net.gr ΜΠΕΣ ΣΤΟ ΚΟΛΠΟ 16 Σελίδες με επιλεγμένες ευκαιρίες καριέρας στον ιδιωτικό τομέα σε Ελλάδα και Εξωτερικό / 25.000 αντίτυπα Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Ευάγγελος Μπεκιάρης. Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου

Ευάγγελος Μπεκιάρης. Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου Ευάγγελος Μπεκιάρης Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου Διευθυντής Ερευνών Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο Μεταφορών Ημερομηνία Γέννησης: 18.12.1965 Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Ω Ν ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ2010 ΙΑΝΟΥAΡΙΟΣ 2011

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Ω Ν ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ2010 ΙΑΝΟΥAΡΙΟΣ 2011 ΕΘΝΙΚΌ ΚΈΝΤΡΟ ΈΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΉΣ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ Ε.Κ.Ε.Τ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΌ ΙΝΣΤΙΤΟΎΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΏ Ι.ΜΕΤ. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Ω Ν ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ2010 ΙΑΝΟΥAΡΙΟΣ 2011 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Ι Ν

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές Κινητές Υπηρεσίες και Εφαρμογές στον Τουρισμό

Ηλεκτρονικές Κινητές Υπηρεσίες και Εφαρμογές στον Τουρισμό Ηλεκτρονικές Κινητές Υπηρεσίες και Εφαρμογές στον Τουρισμό Τουριστική βιομηχανία και internet Τουριστική βιομηχανία παροχή και προώθηση μεγάλου όγκου πληροφοριών σχετικά με χαρακτηριστικά τουριστικών προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ημέρα Ναυτιλίας Πειραιάς, 28-29 Μαΐου 2015. European Maritime Day Piraeus, 28-29 May 2015

Ευρωπαϊκή Ημέρα Ναυτιλίας Πειραιάς, 28-29 Μαΐου 2015. European Maritime Day Piraeus, 28-29 May 2015 ΕΕ ΛΛ ΛΛΗΗΝΝΙ ΙΙ ΚΚΗΗ ΔΔ ΗΗΜΜ ΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙ ΙΙΑΑ ΥΥΠΠ ΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΙΟΟ ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΙΚΚΩΩΝΝ KKAAI II ΔΔΙ ΙΙΟΟΙ ΙΙΚΚΗΗΤΤΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΑΑΝΝ ΑΑΣΣΥΥΓΓΚΚΡΡΟΟΤΤΗΗΣΣΗΗΣΣ HH E L L E NN II ICC RR EPP E UUBBL LII ICC

Διαβάστε περισσότερα

Βάγιας ηµήτριος (311)

Βάγιας ηµήτριος (311) Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής & Πολυµέσων Πτυχιακή Εργασία Τίτλος: Θεωρητική Μελέτη του Asterisk αναφορικά µε τα πρωτόκολλα VOIP και

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: Μηχανογραφηµένο Σύστηµα ιαχείρισης. Επιταγών Κατάρτισης Τύπου Voucher

Περιεχόµενα ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: Μηχανογραφηµένο Σύστηµα ιαχείρισης. Επιταγών Κατάρτισης Τύπου Voucher Μηχανογραφημένο Σύστημα Διαχείρισης Επιταγών Κατάρτισης Τύπου Voucher ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #18 / Τρίτη 18 Ιουνίου 2013 ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους έως

Διαβάστε περισσότερα

Αφιέρωμα: Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαγωνισμός: «ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΦΟΙΤΩ 2011-2012»

Αφιέρωμα: Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαγωνισμός: «ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΦΟΙΤΩ 2011-2012» υψιπετης ISSN 1986-0218 Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2012 Περιοδική έκδοση για έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία Τεύχος 39 Διαγωνισμός: «ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΦΟΙΤΩ 2011-2012» Αφιέρωμα: Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020»

Διαβάστε περισσότερα

contents περιεχόμενα Προσφερόμενες υπηρεσίες στο κοινό Services provided to the public

contents περιεχόμενα Προσφερόμενες υπηρεσίες στο κοινό Services provided to the public 1 2 annual report 3 contents περιεχόμενα Προσφερόμενες υπηρεσίες στο κοινό Services provided to the public 6 Οι κυριότεροι τίτλοι προστασίας και η χορήγησή τους Main protection titles and how to obtain

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ Τσέλια Ζ. 1,2 και Νικολάου Κ. 1,3 1 Σχολή Θετικών Επιστηµών και Τεχνολογίας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο 26335 Πάτρα 2 Αγγελικής

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Δρ Νικόλαος Β. Καραδήμας Διδάκτωρ Μηχανικός Ε.Μ.Π. Λέκτορας (ΠΔ 407/80), Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων Εξ. Συνεργάτης Ερευνητής (MediaLab ΕΜΠ) Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Προσωπικά Στοιχεία Όνομα:

Διαβάστε περισσότερα

Cluster Διαστημικών Τεχνολογιών & Εφαρμογών

Cluster Διαστημικών Τεχνολογιών & Εφαρμογών On Orbit Cluster Διαστημικών Τεχνολογιών & Εφαρμογών Το si-cluster To si-cluster είναι ένα δυναμικό και σταθερά αναπτυσσόμενο βιομηχανικό cluster καινοτομίας στην Ελλάδα στον τομέα των διαστημικών τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ Η Κλιµατική αλλαγή. Καθ. Γ. Γιαννόπουλος

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ Η Κλιµατική αλλαγή. Καθ. Γ. Γιαννόπουλος ΟΤΟΜΕΑΣΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ Η Κλιµατική αλλαγή Καθ. Γ. Γιαννόπουλος Κατανοµή εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα Ανθρωπογενείς εκποµπές CO 2 Ενδεικτικό Μέγεθος (τάξη µεγέθους) : 30 γιγατόνοι / χρόνο Ι.Χ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, Ph.D. Καθηγητής ιοίκησης Παραγωγής και ιαδικασιών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, Ph.D. Καθηγητής ιοίκησης Παραγωγής και ιαδικασιών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, Ph.D. Καθηγητής ιοίκησης Παραγωγής και ιαδικασιών Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας, Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Πατησίων 76, Αθήνα 104-34. Τηλ.: (210) 8203652. Φαξ: (210)

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών «Επισκόπηση Μελετών που σχετίζονται με τις ΑΠΕ, Εξοικονόμηση Ενέργειας και Κλιματική Αλλαγή στην Κύπρο» Review of existing studies related with RES, Energy Efficiency and Climate Change in Cyprus Photo:

Διαβάστε περισσότερα

θέσεις εργασίας Περιεχόμενα σελ. 4 σελ. 6 σελ. 8-9 σελ. 10 σελ. 12 σελ. 14-15 25.000 Αντίτυπα Υπάλληλοι Γραφείου, Γραμματείς, Στελέχη Επιχειρήσεων

θέσεις εργασίας Περιεχόμενα σελ. 4 σελ. 6 σελ. 8-9 σελ. 10 σελ. 12 σελ. 14-15 25.000 Αντίτυπα Υπάλληλοι Γραφείου, Γραμματείς, Στελέχη Επιχειρήσεων ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #48 / Τρίτη 1 Απριλίου 2014 16 Σελίδες με επιλεγμένες ευκαιρίες 463 καριέρας στον ιδιωτικό τομέα σε Ελλάδα και Εξωτερικό Περιεχόμενα σελ. 4 Υπάλληλοι Γραφείου, Γραμματείς, Στελέχη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΝΤΕΛΗΣ Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΑ. Η συνοδευτική επιστολή και η σηµασία της στην αναζήτηση εργασίας. Μιλώντας για σχολικό εκφοβισµό

ΧΡΗΣΙΜΑ. Η συνοδευτική επιστολή και η σηµασία της στην αναζήτηση εργασίας. Μιλώντας για σχολικό εκφοβισµό _ / 2 3 & 14 18 148 3 Μιλώντας για σχολικό εκφοβισµό Το φαινόµενο του σχολικού εκφοβισµού κλιµακώνει τόσο έντονα την παρουσία του που δε γίνεται πια να του γυρνάµε την πλάτη. Ο αριθµός των παιδιών που

Διαβάστε περισσότερα

MOBILE APPLICATIONS ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΜΙΛΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ APPS4MED. Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2014. 11.00 π.μ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ. The Hub Events ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ FACEBOOK EVENT

MOBILE APPLICATIONS ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΜΙΛΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ APPS4MED. Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2014. 11.00 π.μ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ. The Hub Events ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ FACEBOOK EVENT A Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2014 11.00 π.μ. The Hub Events Αλκμήνης 5, Κάτω Πετράλωνα MOBILE APPLICATIONS ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΜΙΛΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ APPS4MED ΟΡΓΑΝΩΣΗ IEEE NTUA STUDENT BRANCH EMBS STUDENT CHAPTER CS STUDENT

Διαβάστε περισσότερα

96 θέσεις εργασίας. στον κλάδο του Τουρισμού σελ. 8-9. Περιεχόμενα. σελ. 4. σελ. 6. σελ. 10. σελ. 12. σελ. 14-15. 25.000 Αντίτυπα

96 θέσεις εργασίας. στον κλάδο του Τουρισμού σελ. 8-9. Περιεχόμενα. σελ. 4. σελ. 6. σελ. 10. σελ. 12. σελ. 14-15. 25.000 Αντίτυπα ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #45 / Τρίτη 11 Μαρτίου 2014 Περιεχόμενα σελ. 4 Υπάλληλοι Γραφείου, Γραμματείς, Στελέχη Επιχειρήσεων, Λογιστές σελ. 6 Οικονομικά Στελέχη, Μηχανοργάνωση, Μηχανογράφηση, Προγραμματιστές

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ευφυές τηλεματικό σύστημα πληροφόρησης οδηγών και πολιτών για τις μετακινήσεις και τη στάθμευση στο Δήμο Καλαμάτας μέσω πολλαπλών καναλιών ενημέρωσης ευφυής μετακίνηση»

Διαβάστε περισσότερα