Η ΧΗΜΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΑΕΡΑ, ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Τµήµα Χηµείας. Εισαγωγή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΧΗΜΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΑΕΡΑ, ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Τµήµα Χηµείας. Εισαγωγή"

Transcript

1 Η ΧΗΜΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΑΕΡΑ, ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Τµήµα Χηµείας 1 Α.Σολοµανίδου, 1 Ι.Σακλά, 2 Κ.Χατζηαντωνίου-Μαρούλη, 3 A.I.Μαρούλης Εισαγωγή Η παρούσα εργασία αποτελεί µέρος µιας οµαδικής εργασίας µε θέµα Εισαγωγή της Πράσινης Χηµείας στην Εκπαίδευση. Συγκεκριµένα διαπραγµατεύεται τους τρόπους που προτείνει η Πράσινη Χηµεία για την αντιµετώπιση της Χηµικής ρύπανσης του νερού, του εδάφους και του αέρα, όπως αυτή παρατίθεται στα βιβλία της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Η δοµή και το περιεχόµενο της σχεδιάστηκε ώστε να αποτελεί ένα πολύτιµο εγχειρίδιο για τον εκπαιδευτικό, καθώς και ένα σπουδαίο βοήθηµα για τον µαθητή. Η ρύπανση του αέρα Αν η σύσταση του ατµοσφαιρικού αέρα µεταβληθεί ποιοτικά και ποσοτικά, τότε ο αέρας χαρακτηρίζεται ως ρυπασµένος. Οι ατµοσφαιρικοί ρύποι διακρίνονται σε πρωτογενείς, οι οποίοι εκλύονται απευθείας από την πηγή της ρύπανσης (αιωρούµενα σωµατίδια, καπνός, αµίαντος, µόλυβδος, µονοξείδιο του αζώτου, διοξείδιο του θείου) και σε δευτερογενείς, που προέρχονται από τους πρωτογενείς µε την επίδραση της υπεριώδους ακτινοβολίας και του οξυγόνου (όζον, διοξείδιο του αζώτου, αλδεΰδες, νιτρικά υπεροξυακετυλένια (PAN s) και άλλα δευτερογενή προϊόντα). Οι κυριότεροι ρυπαντές του αέρα είναι: Τα µόρια ενώσεων του µολύβδου, το µονοξείδιο του άνθρακα (CO), το διοξείδιο του θείου (SO 2 ), τα οξείδια του αζώτου, τα αιωρούµενα ατµοσφαιρικά υγρά ή στερεά σωµατίδια,το όζον (Ο 3 ), οι υδρογονάνθρακες και ο αµίαντος. Οι κυριότερες αιτίες της ρύπανσης του αέρα είναι οι εξής: 1.Βιοµηχανίες (χαρτοβηµαχανία, βιοµηχανία επεξεργασίας µετάλλου, χηµική βιοµηχανία κτλ.) 2.Οικιακά καύσιµα: Τα συστήµατα καύσης, δηλαδή οι συσκευές θέρµανσης π.χ. καλοριφέρ, σόµπες, θερµάστρες µαγκάλια και τζάκια µέσα στα οποία καίγονται ανάλογα µε την περίπτωση ξύλα, πετρέλαιο, φυσικό αέριο κ.ά. καθώς και διάφορες φωτιστικές συσκευές π.χ. λάµπες πετρελαίου ή λαδιού. Μερικοί από τους ρύπους των οικιακών καυσίµαων είναι το µονοξείδιο του άνθρακα(co) τα οξείδια του αζώτου (ΝΟ, ΝΟ 2 ), το διοξείδιο του άνθρακα (CO 2 ),τα αιωρούµενα σωµατίδια. 1

2 3. Μέσα µεταφοράς: Οι µεταφορές είναι µείζων παράγοντας εκποµπής ρύπων στη φύση. Ιδιαίτερα σηµαντικές είναι οι εκποµπές ατµοσφαιρικών ρύπων από τις οδικές µεταφορές, αν και οι αντίστοιχες εκποµπές από τις εναέριες και θαλάσσιες µεταφορές δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητες. Οι κυριότερες συνέπειες της ατµοσφαιρικής ρύπανσης στο περιβάλλον είναι οι εξής: 1. Φωτοχηµική ρύπανση: Είναι ένα είδος αέριας ρύπανσης που αναγνωρίζεται πάνω από τις µεγαλουπόλεις από το χαρακτηριστικό καφετί χρώµα του ατµοσφαιρικού αέρα.. Οφείλεται κυρίως σε τρεις κατηγορίες ρύπων: στα οξείδια του αζώτου, στους άκαυστους υδρογονάνθρακες και στο µονοξείδιο του άνθρακα. Προκαλεί ερεθισµό των µατιών, διαταραχές της αναπνοής, ενοχλήσεις στη µύτη και στο φάρυγγα, κόπωση, ζάλη, πνευµονικό οίδηµα, καρκίνος των πνευµόνων, κίτρινες κηλίδες στα φύλλα των φυτών. 2. Η τρύπα του όζοντος: Μια άλλη συνέπεια της ατµοσφαιρικής ρύπανσης είναι η καταστροφή του όζοντος της στρατόσφαιρας. Τα αίτια της δηµιουργίας της τρύπας του όζοντος είναι φυσικά (αέρια από ηφαιστειογενή δραστηριότητα) και ανθρωπογενή (χλωροφθοράνθρακες και βρωµοφθοράνθρακες (σπρέι), υπεροξείδιο του αζώτου, καυσαέρια). 3. Όξινη βροχή: Με τον όρο όξινη βροχή εννοούµε την βροχή µε ph χαµηλότερο του φυσιολογικού. Ως φυσιολογικό ph για την καθαρή βροχή θεωρείται η τιµή 5,6. Η οξύτητα του νερού της βροχής οφείλεται στην παρουσία κυρίως ισχυρών οξέων όπως Η 2 SO 4, ΗΝΟ 3 και Η 2 CO 3. Τα αέρια αυτά προέρχονται από τις ακόλουθες κύριες πηγές : Καύση ορυκτών καυσίµων,ηφαιστειακή δραστηριότητα, πυρκαγιές, βιολογικές δραστηριότητες, τήξη όξινου πάγου. Η όξινη βροχή προκαλεί διάβρωση µαρµάρινων µνηµείων και σοβαρή φθορά στο µνηµειακό και πολιτιστικό περιβάλλον ενώ παρεµποδίζει την ανάπτυξη των φυτών και δένδρων, η γονιµότητα των ψαριών ελαττώνεται και γίνεται εισαγωγή τοξικών µετάλλων όπως το κάδµιο, ο υδράργυρος, µόλυβδος, χαλκός και ψευδάργυρος στην τροφική αλυσίδα. «Πράσινα» µέτρα αντιµετώπισης της ατµοσφαιρικής ρύπανσης Μέσα µεταφοράς Τιµολόγηση/φορολόγηση του σταθερού και, ιδιαίτερα, του µεταβλητού κόστους της χρήσης των αυτοκινήτων (όπως, π.χ., στο Λονδίνο και στην Στοκχόλµη) «Περιβαλλοντικά" τέλη κυκλοφορίας, µε κριτήριο την περιβαλλοντική επιβάρυνση που προκαλείται από τη λειτουργία του κινητήρα Περιορισµός της χρήσης ή υποκατάστασης των ορυκτών καυσίµων από βιοκαύσιµα Αντικατάσταση των αυτοκινήτων παλαιάς τεχνολογίας µε αυτοκίνητα νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, ενισχύοντας την αναλογία των υβριδικών και χαµηλών εκποµπών ρύπων οχηµάτων. 2

3 Η προώθηση της χρήσης ανανεώσιµων πηγών ενέργειας για την παραγωγή ηλεκτρισµού ( ηλεκτρικά αυτοκίνητα) Χρήση δηµοσίων µέσων µεταφοράς, ποδηλάτων, περισσότερο περπάτηµα Οικιακά καύσιµα Η χρήση του φυσικού αερίου: Παράγει αµελητέες ποσότητες ατµοσφαιρικών εκποµπών SO2 και στερεών σωµατιδίων και πολύ µικρές ποσότητες εκποµπών CO, αντιδρώντων υδρογονανθράκων, NOx και CO 2 σε σχέση µε τις εκποµπές από την καύση άλλων φυσικών καυσίµων. Η χρήση του φυσικού αερίου σε συνδυασµό µε άλλα καύσιµα Η χρήση βιοκαυσίµων (βιοαιθανόλη, το βιοντίζελ, το βιοαέριο κτλ). Έτσι το ξύλο, το λίπος, τα φυτικά λάδια αλλά και τα αποστάγµατα οργανικής προέλευσης εµπίπτουν στην κατηγορία των βιοκαυσίµων. Βιοµηχανίες Προσφυγή στις βέλτιστες διαθέσιµες τεχνικές (ώστε να προκύπτουν τα λιγότερα δυνατά απόβλητα, να χρησιµοποιούνται οι λιγότερο επικίνδυνες ουσίες, να είναι δυνατή η ανάκτηση και ανακύκλωση των εκπεµπόµενων ουσιών κ.λπ.) Πρόληψη των ατυχηµάτων και τον περιορισµό των συνεπειών τους Βελτίωση της εν γένει ενεργειακής απόδοσης των εγκαταστάσεων και της συνακόλουθης εξοικονόµησης καυσίµων Κατανάλωση καυσίµων φιλικότερων προς το περιβάλλον Χρήση αντιρρυπαντικής τεχνολογίας στο ρεύµα των απαερίων/ καυσαερίων ((πολυ)κυκλώνες, σακκόφιλτρα, ηλεκτροστατικά φίλτρα) Η Ρύπανση του νερού Κατά τις τελευταίες δεκαετίες η φυσική ποιότητα των υδάτινων πόρων µεταβλήθηκε σηµαντικά εξ αιτίας των διαφόρων ανθρωπίνων δραστηριοτήτων και χρήσεων του νερού. Οι σπουδαιότερες πηγές ρύπανσης, οι οποίες επιβαρύνουν κατ αρχήν τα επιφανειακά νερά και στη συνέχεια τους υπόγειους υδροφόρους ορίζοντες, µπορεί να ταξινοµηθούν στις εξής κατηγορίες: αστικά λύµατα, βιοµηχανικά υγρά απόβλητα, γεωργικά υγρά απόβλητα, κτηνοτροφικά υγρά απόβλητα, διείσδυση θαλασσινού νερού, διάθεση πυρηνικών αποβλήτων. Οι κυριότερες επιπτώσεις της ρύπανσης του νερού είναι οι εξής: Μείωση του οξυγόνου,ευτροφισµός των νερών,ρύπανση υπόγειων υδάτων,υφαλµύρυνση υπόγειων υδάτων, Ρύπανση του πόσιµου ύδατος Οι κυριότερες αιτίες της ρύπανσης του νερού είναι οι εξής: Φυτοφάρµακα, Εντοµοκτόνα,Λιπάσµατα, ιαλύτες,βιοµηχανίες, Πλαστικά,Απορρυπαντικά, Πετρελαιοκηλίδες, Λύµατα. 3

4 «Πράσινα» µέτρα αντιµετώπισης της ρύπανσης του νερού Φυτοπροστατευτικά προϊόντα 1.Χρήση «Πράσινων» Φυτοφαρµάκων (Ροτενόνη, Φυσικό Πύρεθρο, Αζαδιραχτίνη, Εντοµοπαθογόνοι µικροοργανισµοί π.χ. πασχαλίτσα για ψείρες) 2. Αντικατάσταση εντοµοκτόνων από παγίδες εντόµων (χρωµοτροπικές παγίδες, φερορµονικές παγίδες - καψουλες φερορµόνης, κολλητικές παγίδες εντοµολογικής χρήσης, ψυχρή εκνέφωση, συσκευές υπερήχων) 3. Εναλλακτικά Εντοµοκτόνα (λάδι, φυτά, λαχανικά,σαπωνοδιάλυµα,διάλυµα καπνού, εκχύλισµα καυτερής πιπεριάς, εκχύλισµα τσουκνίδας) Λιπάσµατα 1. Χρήση «Πράσινων» λιπασµάτων (Φουσκί, Κοµπόστα, Κοµπόστα µανιταριών, Φυλλώδης µούχλα,τύρφη κτλ.) 2. Χρήση φυσικών βιολογικών λιπασµάτων βιολογική καλλιέργεια ιαλύτες 1. Πραγµατοποίηση διεργασιών χωρίς διαλύτες ( π.χ. σε φούρνο µικροκυµάτων) 2. Πιο αποτελεσµατική ανακύκλωση των ήδη υπαρχόντων διαλυτών (επανάχρηση µε προηγόυµενη απόσταξή τους) 3. Αντικατάστασή τους µε άλλους λιγότερο τοξικούς τους «πράσινους διαλύτες (ιονικά υγρά, υπερκρίσιµα υγρά, διαλύτες από την επεξεργασία της βιοµάζας)». Απορρυπαντικά 1. Αντικατάσταση µε χρήση εναλλακτικών- πράσινων απορρυπαντικών όπως: µίγµα πράσινου σαπουνιού, οινοπνεύµατος, λεµονιών, Μίγµα από φασκόµηλο, λεβάντα, tea tree, ξίδι και σαπούνι - βιολογικό ή πράσινο ή σαπούνι πλυσίµατος των πιάτων. 2. Αποφυγή χρήσης τα απορρυπαντικών που περιέχουν φωσφορικά άλατα. Όταν τα απορρυπαντικά αυτά, µαζί µε τα απόνερα, καταλήξουν σε κάποια κλειστή θάλασσα (ή σε κάποια λίµνη) έχουµε το πρόβληµα του ευτροφισµού(και αυτό µπορεί ακόµη και να σκοτώσει τους θαλάσσιους οργανισµούς). 3. Μη χρήση προϊόντων που περιέχουν χλώριο ή ενώσεις του χλωρίου. 4. Μη χρήση των προϊόντων που περιέχουν την ουσία triclosan( καρκινογόνα). Πλαστικά Η Πράσινη Χηµεία προτείνει τη χρήση πράσινων πλαστικών όπως είναι τα βιοπλαστικά, τα φωτο-αποικοδοµήσιµα πλαστικά και τα υδρο-βιοαποικοδοµήσιµα πλαστικά. Η ρύπανση του εδάφους Ορισµένες από τις βασικές αιτίες ρύπανσης των εδαφών είναι: τα λιπάσµατα και φυτοφάρµακα των γεωργικών εκµεταλλεύσεων τα υγρά και στερεά απόβλητα των κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων τα αστικά και νοσοκοµειακά απόβλητα που διατίθενται σε χώρους υγειονοµικής ταφής και αποτέφρωσης σε υψηλές θερµοκρασίες 4

5 η ρύπανση από την εκµετάλλευση του πετρελαίου, λιπαντικών υλών και ελαστικών τροχοφόρων η ρύπανση από βαρέα µέταλλα που προέρχονται από χηµικές βιοµηχανίες, καύση στερεών και υγρών ορυκτών καυσίµων και άλλες διεργασίες εµπλουτισµού ή καθαρισµού µεταλλευµάτων. Ραδιενεργά απόβλητα όπως το Πλουτώνιο (Pu), το Καίσιο (Cs) και το Στρόντιο (Sr), Η καύση σκουπιδιών εκλύει ισχυρά τοξικούς ρύπους όπως: διοξίνες, φουράνια πολυπυρηνικούς αρωµατικούς υδρογονάνθρακες,πολυχλωριωµένα διφαινύλια βαρέα µέταλλα, κ.α. Η έκθεση των ανθρώπων στις ουσίες που εκλύονται στις καιόµενες χωµατερές µπορεί να προκαλέσει: καρκίνο, προβλήµατα γονιµότητας ασθένειες θυρεοειδούς, βλάβες νευρικού συστήµατος, διαταραχές συµπεριφοράς κ.α. «Πράσινοι» τρόποι διάθεσης των σκουπιδιών 1. Μετατροπή των σκουπιδιών σε ενέργεια: Το αέριο των χωµατερών (50% µεθάνιο και 50% διοξείδιο του άνθρακα, LFG) µπορεί να συλλεχθεί, να µετατραπεί και να χρησιµοποιηθεί ως πηγή ενέργειας 2. Λιπασµατοποίηση-Κοµποστοποίηση: Mέθοδος επεξεργασίας στερεών απορριµµάτων που το οργανικό (ζυµώσιµο) κλάσµα (χώµα, φυτική µάζα,φύλλα) αποικοδοµείται βιολογικά υπό ελεγχόµενες συνθήκες µε αποτέλεσµα τη σταδιακή µετατροπή του προς ένα υλικό βιολογικά σταθερό (κοµπόστα), το οποίο µπορεί να λειτουργήσει π.χ. ως εδαφοβελτιωτικό. 3. Ανακύκλωση: είναι η επεξεργασία υλικών που, αν και τα προορίζαµε για απορρίµµατα, διατηρούν µέρος της αξίας τους και µπορούν να επαναχρησιµοποιηθούν, ωφελώντας το περιβάλλον και την οικονοµία ( χαρτιού, αλουµινίου, γυαλιού, ηλεκτρικών συσκευών, πλαστικού, µπαταριών) Βιβλιογραφία 1.Ρύπανση από επιλεγµένες βιοµηχανικές-βιοτεχνικές µονάδες στο νοµό Ηρακλείου. Ευαισθητοποίηση κοινωνικών οµάδων και φορέων σε θέµατα υγείας. Προµπονάς Π., Καζάλης Γ., Τουµπέκης Χ., Χαλκιά Χ., Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Ηρακλείου, Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας, Τµήµα Κοινωνικής Εργασίας, Ηράκλειο Ποιότητα Νερού και Ρύπανση Υδατικών Πόρων, Βασίλης Αντωνόπουλος, Τοµέας Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής, Τµήµα Γεωπονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 3.http://chemtube.gr/bioplastics/BIOPLASTIKA/AWARDS.html 4. 5

6 6

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ Πτυχιακή εργασία της Μαρίας Παρίση Εισηγήτρια : ρ. Ελένη Γουµενάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΡΥΔΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μέχρι και σήµερα ακόµη υπάρχει η τάση να δηµιουργούνται βιοµηχανικές ζώνες παραθαλάσσια, σε κλειστά πολλές λιµάνια ή στις όχθες ποταµών και λιµνών.

Μέχρι και σήµερα ακόµη υπάρχει η τάση να δηµιουργούνται βιοµηχανικές ζώνες παραθαλάσσια, σε κλειστά πολλές λιµάνια ή στις όχθες ποταµών και λιµνών. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ Γενικά Τα βιοµηχανικά απόβλητα αποτελούν µία από τις κυριότερες πηγές ρύπανσης του περιβάλλοντος, ιδιαίτερα στις αναπτυσσόµενες χώρες. Η βιοµηχανική δραστηριότητα παράγει υγρά απόβλητα

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝ ΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ. ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΣΥΓΛΕΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΠΟΠΤΕΥΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Μαγουλάς, Καθηγητής Ε.Μ.Π. Κων-νος Αμπελιώτης, Επικ. Καθηγητής Χαροκόπειου Παν-μίου

Κωνσταντίνος Μαγουλάς, Καθηγητής Ε.Μ.Π. Κων-νος Αμπελιώτης, Επικ. Καθηγητής Χαροκόπειου Παν-μίου Επιστημονική Ευθύνη Κωνσταντίνος Μαγουλάς, Καθηγητής Ε.Μ.Π. Συγγραφή Κων-νος Αμπελιώτης, Επικ. Καθηγητής Χαροκόπειου Παν-μίου Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ Σχολικό Έτος 2011-12 Μάθηµα : Ερευνητικές Εργασίες Α Λυκείου Α Τετράµηνο ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ : ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ Οµάδα Εργασίας ΑΓΑΠΗΤΟΣ Θ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ΠΤΥΧΙΑΚΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Έμμεση ρύπανση είναι η μορφή ρύπανσης, που δεν αντιλαμβανόμαστε

Έμμεση ρύπανση είναι η μορφή ρύπανσης, που δεν αντιλαμβανόμαστε 11 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ Στόχοι φύλλο εκπαιδευτικών Να εξοικειωθούν οι μαθητές με την έννοια της ρύπανσης του νερού και να κατανοήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΡΜΟΥ «ΥΔΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΡΥΠΑΝΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κλιματική αλλαγή και καταστροφή του περιβάλλοντος. Πώς μπορούμε να σώσουμε τον πλανήτη

Κλιματική αλλαγή και καταστροφή του περιβάλλοντος. Πώς μπορούμε να σώσουμε τον πλανήτη Κλιματική αλλαγή και καταστροφή του περιβάλλοντος Πώς μπορούμε να σώσουμε τον πλανήτη Περιεχόμενα 3 Εισαγωγή 5 1. Τι συμβαίνει στον πλανήτη μας; Αίτια της κλιματικής αλλαγής 6 Το φαινόμενο του θερμοκηπίου

Διαβάστε περισσότερα

Eυρωπαϊκή Επιτροπή. ΞΕ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΑΣ! Τι πρέπει να κάνετε ή να μην κάνετε για έναν πιο πράσινο κόσμο

Eυρωπαϊκή Επιτροπή. ΞΕ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΑΣ! Τι πρέπει να κάνετε ή να μην κάνετε για έναν πιο πράσινο κόσμο Eυρωπαϊκή Επιτροπή ΞΕ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΑΣ! Τι πρέπει να κάνετε ή να μην κάνετε για έναν πιο πράσινο κόσμο Ξεκαθαρίστε τη θέση σας! 1 Εισαγωγή 3 Ενέργεια 8 Αέρας 12 Νερό 16 Έδαφος Η Άμεση Ευρώπη είναι

Διαβάστε περισσότερα

περαιτέρω χρήση, αφ ετέρου ρυπαντή των λιµνών, ποταµών, θαλασσών και υπογείων υδάτων στα οποία καταλήγει.

περαιτέρω χρήση, αφ ετέρου ρυπαντή των λιµνών, ποταµών, θαλασσών και υπογείων υδάτων στα οποία καταλήγει. ΡΥΠΑΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ Η γη είναι ο µόνος από τους πλανήτες του Ηλιακού συστήµατος που εµφανίζει το φαινόµενο της ζωής. Το µοναδικό αυτό «προνόµιο» δηλαδή η ανάπτυξη και συντήρηση της ζωής στον πλανήτη µας οφείλεται

Διαβάστε περισσότερα

«Η σκληρότητα ως ποιοτικό χαρακτηριστικό του πόσιμου νερού και η επίδραση στην ανθρώπινη υγεία. Η περίπτωση της Κέρκυρας.»

«Η σκληρότητα ως ποιοτικό χαρακτηριστικό του πόσιμου νερού και η επίδραση στην ανθρώπινη υγεία. Η περίπτωση της Κέρκυρας.» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΙΚΏΝ & ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ «Η σκληρότητα ως ποιοτικό χαρακτηριστικό

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικό Γλωσσάρι

Περιβαλλοντικό Γλωσσάρι Περιβαλλοντικό Γλωσσάρι (Βασικές έννοιες και όροι της οικολογίας και του περιβάλλοντος) ρ. Θεόδωρος Κουσουρής περιβαλλοντολόγος -Άβιο: Αυτό που δεν έχει ζωή, που δεν είναι ζωντανό. -Αβιοτικό περιβάλλον:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Προγράµµατα ανοικτών Περιβαλλοντικών τάξεων «ΚΑΛΛΙΣΤΩ» ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΤΡΟ 3.6 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2.6.1«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΤΟΥΣ [Οδηγός εκπαιδευτικών]

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΤΟΥΣ [Οδηγός εκπαιδευτικών] ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟ ΕΠΕΑΕΚ 1.1.ΣΤ.1.Γ2 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 1000 kw Θέση «ΑΚΡΕΒΑΤΟΙ» ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΑΪΝΙΑΣ ΔHMOY ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ. 3.1. Φυσικές ιδιότητες του νερού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ. 3.1. Φυσικές ιδιότητες του νερού ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ 3.1. Φυσικές ιδιότητες του νερού Το νερό είναι µια ουσία άχρωµη, άοσµη, άγευστη και υγρή σε κανονικές συνθήκες. Αποτελεί το 70% του ανθρώπινου σώµατος και είναι το

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή μας στο περιβάλλον

Η συμβολή μας στο περιβάλλον 5. Η συμβολή μας στο περιβάλλον Από το ξεκίνημα της λειτουργίας του, ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχει αναδείξει την προστασία του περιβάλλοντος σε βασική προτεραιότητα και αναπόσπαστο στοιχείο των δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Ενέργειας από Βιομάζα

Παραγωγή Ενέργειας από Βιομάζα Παραγωγή Ενέργειας από Βιομάζα... Επενδυτικές Ευκαιρίες και Προοπτικές Ανάπτυξης. - Αξιοποιήστε τις ενεργειακές καλλιέργειες - Πουλήστε την παραγόμενη ενέργεια στη ΕΗ - Μειώστε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1. Σκοπός.

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1. Σκοπός. ΝΟΜΟΣ: 1650/86 Για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α/16-10-86) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο 1. Σκοπός. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΠΕ ΚΟΡΘΙΟΥ 1 «Το Μoνοπάτι του Νερού» ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για σχολεία A/ΘΜΙΑΣ (τάξεις: Α, Β, Γ, ) 2005-2006

ΚΠΕ ΚΟΡΘΙΟΥ 1  «Το Μoνοπάτι του Νερού» ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για σχολεία A/ΘΜΙΑΣ (τάξεις: Α, Β, Γ, ) 2005-2006 ΚΠΕ ΚΟΡΘΙΟΥ 1 «Το Μoνοπάτι του Νερού» ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για σχολεία A/ΘΜΙΑΣ (τάξεις: Α, Β, Γ, ) 2005-2006 ΚΠΕ ΚΟΡΘΙΟΥ 2 Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κορθίου Κτιριακό Συγκρότηµα Αγ. Τριάδας Κόρθι, 84502

Διαβάστε περισσότερα

Μέταλλα στα θαλάσσια ιζήματα Πηγές προέλευσης, διασπορά και τύχη των μετάλλων Εκτίμηση του βαθμού ρύπανσης

Μέταλλα στα θαλάσσια ιζήματα Πηγές προέλευσης, διασπορά και τύχη των μετάλλων Εκτίμηση του βαθμού ρύπανσης Μέταλλα στα θαλάσσια ιζήματα Πηγές προέλευσης, διασπορά και τύχη των μετάλλων Εκτίμηση του βαθμού ρύπανσης Δρ. Ντούλα Μαρία Ινστιτούτο Εδαφολογίας Αθηνών, Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας Σοφ. Βενιζέλου

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αντιμετώπιση των Περιβαλλοντικών Κινδύνων πο υ Α πε ι λ ο ύ ν τ ην Υγε ί α 2008-2012

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αντιμετώπιση των Περιβαλλοντικών Κινδύνων πο υ Α πε ι λ ο ύ ν τ ην Υγε ί α 2008-2012 για την Αντιμετώπιση των Περιβαλλοντικών Κινδύνων πο υ Α πε ι λ ο ύ ν τ ην Υγε ί α 2008-2012 για τη Δημόσια Υγεία Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αντιμετώπιση των Περιβαλλοντικών Κινδύνων 2008-2012 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάκτηση ενέργειας από τη θερµική επεξεργασία των απορριµµάτων σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΑ, 1999).

Ανάκτηση ενέργειας από τη θερµική επεξεργασία των απορριµµάτων σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΑ, 1999). 5. ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 5.1. Γενικά Η χρήση της ΘΕ στη Α, εκτός από τους περιβαλλοντικούς περιορισµούς (π.χ. εκποµπές ρύπων) καθορίζεται επίσης από οικονοµικούς περιορισµούς (συνολικό κόστος), τις διαµορφούµενες

Διαβάστε περισσότερα

Αβιοτικό περιβάλλον: Το σύνολο των αβιοτικών παραγόντων του φυσικού περιβάλλοντος (έδαφος, νερό, ατμόσφαιρα). Οι βιότοποι.

Αβιοτικό περιβάλλον: Το σύνολο των αβιοτικών παραγόντων του φυσικού περιβάλλοντος (έδαφος, νερό, ατμόσφαιρα). Οι βιότοποι. 1 of 10 A Άβιος: Αυτός που δεν έχει ζωή. Αβιοτικό περιβάλλον: Το σύνολο των αβιοτικών παραγόντων του φυσικού περιβάλλοντος (έδαφος, νερό, ατμόσφαιρα). Οι βιότοποι. Αβιοτικό σύστημα: Το σύνολο των μη ζώντων

Διαβάστε περισσότερα

το βιολογικής προέλευσης μέρος των αστικών λυμάτων και σκουπιδιών.

το βιολογικής προέλευσης μέρος των αστικών λυμάτων και σκουπιδιών. ΒΙΟΜΑΖΑ 1. Εισαγωγή Γενικά, ως βιομάζα ορίζεται η ύλη που έχει βιολογική (οργανική) προέλευση. Πρακτικά, στον όρο βιομάζα εμπεριέχεται οποιοδήποτε υλικό προέρχεται άμεσα ή έμμεσα από το φυτικό κόσμο. Πιο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το έργο συγχρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό κατά 71,42% το οποίο αντιστοιχεί σε 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ». ΣΑΜΠΑΛΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΕΛΕΝΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ». ΣΑΜΠΑΛΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΕΛΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ».

Διαβάστε περισσότερα

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων.

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων. Ν. 1650/86 (ΦΕΚ - 160 Α') : Για την προστασία του περιβάλλοντος [Αρχή Τροποποίησης] (Με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 3010/02, ΦΕΚ-91 Α ορίζεται ότι : «Όπου στο Ν. 1650/1986 για την προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα