ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Α: 4ΙΗΤ1-Ε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Α: 4ΙΗΤ1-Ε"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Α: 4ΙΗΤ1-Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3 /11 /2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Αριθ. πρωτ. : 46987/3527/10 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Βαθµός Προτεραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ταχ. /νση : Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΙΑΝΟΜΗΣ Τ.Κ. : Παπάγου Πληροφορίες: Α. Βοσίνης (.Τ.Ο.) Π. Κουρουπάκης (.Ο.Α.Π.) Στ. Πουλόπουλος (.Ε.Μ.) Τηλ. : FAX : ΘΕΜΑ : «Κοινοποίηση Κοινής Υπουργικής φασης µε αρ. πρωτ /2524 (Β 1385/ ) ADR 2009» ΣΧΕΤ : Το µε αρ. πρωτ. οικ /5114/ έγγραφο του Τµ. Νοµοθετικού Συντονισµού του ΥΠ.Υ.ΜΕ. Ι. Σας πληροφορούµε ότι στο ΦΕΚ Β 1385/ δηµοσιεύτηκε η Κ.Υ. φαση του θέµατος, που αφορά: «Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 24ης Σεπτεµβρίου 2008 σχετικά µε τις εσωτερικές µεταφορές επικίνδυνων εµπορευµάτων». Η φαση αυτή είναι αναρτηµένη στην ιστοσελίδα του ΥΠ.Υ.ΜΕ. Ι. και µπορεί να προσπελαστεί ακολουθώντας τα βήµατα: Μεταφορές Τεχνολογία Οχηµάτων Προδιαγραφές Οχηµάτων Εναρµονίσεις Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Για την εφαρµογή της παρούσας φασης, οι εµπλεκόµενοι (Νοµαρχιακές Υπηρεσίες Μεταφορών & Επικοινωνιών ηµόσια ΚΤΕΟ Φορείς Ελέγχου ADR Κατασκευαστές ΣΕΚΟΟΜΕΕ) θα πρέπει να έχουν υπ όψη τους τα εξής:

2 2 1) Ορίζεται νέος τύπος οχήµατος ονοµαζόµενος "Κινητή µονάδα κατασκευής εκρηκτικών" ("Mobile explosives manufacturing unit" - MEMU ). Με τον όρο αυτό νοείται µία µονάδα ή ένα όχηµα επί του οποίου υπάρχει µονάδα, για την κατασκευή και γόµωση εκρηκτικών από επικίνδυνα εµπορεύµατα που δεν είναι εκρηκτικά. Η µονάδα αποτελείται από διάφορες δεξαµενές και δεξαµενές χύµα και εξοπλισµό κατεργασίας καθώς επίσης αντλίες και σχετικός εξοπλισµός. Το MEMU ενδέχεται να φέρει ειδικούς θαλάµους για συσκευασµένα εκρηκτικά. Στη συνέχεια, σε ό,τι αφορά οχήµατα, οι αναφερόµενοι αριθµοί παραγράφων είναι αυτοί των αντίστοιχων κεφαλαίων του Παραρτήµατος Ι της ΚΥΑ. 2) Σχετικά µε τις σταθερές δεξαµενές (βυτιοφόρα οχήµατα): α) Οι απαιτήσεις των 1.8.6, και ΤΑ4 και ΤΤ9 εφαρµόζονται προ της 1 Ιουλίου β) Ανάλογα µε την ηµεροµηνία κατασκευής της δεξαµενής, τα πρότυπα που αναφέρονται στον Πίνακα κατωτέρω θα εφαρµόζονται όπως υποδεικνύεται στη στήλη (4) αυτού, για να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Κεφαλαίου 6.8 που αναφέρονται στη στήλη (1) ή µπορούν να εφαρµόζονται όπως αναφέρονται στη στήλη (5). Οι απαιτήσεις του Κεφαλαίου 6.8 που αναφέρονται στη στήλη (1) θα επικρατούν σε όλες τις περιπτώσεις. Αν αναφέρονται περισσότερα του ενός πρότυπα σαν υποχρεωτικά για την εφαρµογή των ίδιων απαιτήσεων, µόνο ένα εξ αυτών θα εφαρµόζεται, αλλά στο πλήρες, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον Πίνακα που ακολουθεί. Εφαρµόσιµα υποτµήµατα και παράγραφοι Στοιχεία αναφοράς Τίτλος εγγράφου Υποχρεωτική εφαρµογή για δεξαµενές Εφαρµογή εγκεκρι- µένη για δεξαµενές (1) (2) (3) (4) (5) Για όλες τις δεξαµενές EN 14025:2003 εξαµενές για τη µεταφορά επικίνδυνων εµπορευµάτων Μεταλλικές δεξαµενές πίεσης Σχεδιασµός και κατασκευή 1 Ιουλ EN 14432: EN 14433:2006 Για δοκιµές και επιθεώρηση εξαµενές για τη µεταφορά επικίνδυνων εµπορευµάτων Εξοπλισµός δεξαµενών για τη µεταφορά υγρών χηµικών Άδειασµα προϊόντος και βαλβίδες εισαγωγής αέρα εξαµενές για τη µεταφορά επικίνδυνων εµπορευµάτων Εξοπλισµός δεξαµενών για τη µεταφορά υγρών χηµικών Ποδοβαλβίδες εξαµενές για τη µεταφορά επικίν- Μεταξύ Προ Προ

3 Εφαρµόσιµα υποτµήµατα και παράγραφοι Στοιχεία αναφοράς EN 12972:2001 (εξαιρούνται παραρτήµατα D και E) 3 Τίτλος εγγράφου δυνων εµπορευµάτων - οκιµή, επιθεώρηση και σήµανση µεταλλικών δεξαµενών Υποχρεωτική εφαρµογή για δεξαµενές και 31 εκ * Εφαρµογή εγκεκρι- µένη για δεξαµενές *Εκτός και αν η εφαρµογή ενός άλλου προτύπου εξουσιοδοτείται στη στήλη (5) για τους ίδιους σκοπούς για δεξαµενές που κατασκευάστηκαν την ίδια ηµεροµηνία. εξαµενές για τη µεταφορά επικίνδυνων EN 12972:2007 εµπορευµάτων - οκιµή, επιθεώρηση και σήµανση µεταλλικών δεξαµενών Προ Για δεξαµενές µε µέγιστη πίεση λειτουργίας που δεν υπερβαίνει το 50 kpa και προορίζονται για τη µεταφορά ουσιών για τις οποίες κωδικός δεξαµενής µε το γράµµα G εµφανίζεται στη στήλη (12) του Πίνακα Α του Κεφαλαίου ΕΝ 13094:2004 Για δεξαµενές αερίων κλάσης (εξαιρουµένης της ), (εξαιρουµενης της δοκιµής στεγανότητας), , και , 6.8.1, (εξαιρουµένης της ), , , , έως EN 12493:2001 (εκτός παραρτήµατος C) EN 12493:2008 (εκτός παραρτή- µατος C) επικίνδυνων εµπορευµάτων Μεταλλικές δεξαµενές µε πίεση εργασίας που δεν υπερβαίνει τα 0,5 bar Σχεδιασµός και κατασκευή Συγκολληµένες χαλύβδινες δεξαµενές για υγραέριο πετρελαίου (LPG) Οδικές δεξαµενές Σχεδιασµός και κατασκευή Σηµείωση: Οι οδικές δεξαµενές νοούνται ως «σταθερές δεξαµενές» και «αποσυναρµολογούµενες δεξαµενές» κατά την ADR. LPG εξοπλισµός και αξεσουάρ - Συγκολληµένες χαλύβδινες δεξαµενές για υγραέριο πετρελαίου (LPG) Οδικές δεξαµενές Σχεδιασµός και κατασκευή Σηµείωση: Οι οδικές δεξαµενές νοούνται ως «σταθερές δεξαµενές» και «αποσυναρµολογούµενες δεξαµενές» κατά την ADR. Μεταξύ και 31 εκ Ιαν Προ

4 Εφαρµόσιµα υποτµήµατα και παράγραφοι (εξαιρουµένης της ) (εξαιρουµένης της ) και (εξαιρουµένης της ), , και (εξαιρουµένων των , και ), , και Στοιχεία αναφοράς EN 12252:2000 EN 12252: Α1:2008 EN :2002+Α1:200 4 EN :2003 (εκτός του Πίνακα 1) 4 Τίτλος εγγράφου Εξοπλισµός οδικών δεξαµενών LPG Σηµείωση: Οι οδικές δεξαµενές νοούνται ως «σταθερές δεξαµενές» και «αποσυναρµολογούµενες δεξαµενές» κατά την ADR. LPG εξοπλισµός και αξεσουάρ - Εξοπλισµός οδικών δεξαµενών LPG Σηµείωση: Οι οδικές δεξαµενές νοούνται ως «σταθερές δεξαµενές» και «αποσυναρµολογούµενες δεξαµενές» κατά την ADR. Κρυογονικά δοχεία Μεγάλα µεταφερόµενα µονωµένα δοχεία κενού Μέρος 2: Σχεδιασµός, κατασκευή, επιθεώρηση και δοκιµή Κρυογονικά δοχεία Μεγάλα µεταφερόµενα µονωµένα δοχεία όχι κενού Μέρος 2: Σχεδιασµός, κατασκευή, επιθεώρηση και δοκιµή Υποχρεωτική εφαρµογή για δεξαµενές Μεταξύ και 31 εκ.2010 Εφαρµογή εγκεκρι- µένη για δεξαµενές Προ Για δεξαµενές που προορίζονται για τη µεταφορά υγρών προϊόντων πετρελαίου και άλλες επικίνδυνες ουσίες Κλάσης 3 µε πίεση ατµών που δεν υπερβαίνει τα 110 kpa στους 50 C και βενζίνης, και τα οποία δεν παρουσιάζουν τοξικό ή διαβρωτικό δευτερεύοντα κίνδυνο ΕΝ 13094: και και και EN 13082: 2001 EN 13308: 2002 EN 13314: και EN 13316: 2002 Μεταλλικές δεξαµενές µε πίεση εργασίας που δεν υπερβαίνει τα 0,5 bar Σχεδιασµός και κατασκευή Εξοπλισµός εξυπηρέτησης για δεξαµενές Βαλβίδα µεταφοράς ατµών Εξοπλισµός εξυπηρέτησης για δεξαµενές Εξισορροπηµένη δικλείδα πέδησης χωρίς πίεση Εξοπλισµός εξυπηρέτησης για δεξαµενές Κάλυµµα οπής πλήρωσης Εξοπλισµός εξυπηρέτησης για δεξαµενές Εξισορροπηµένη

5 5 Εφαρµόσιµα υποτµήµατα και παράγραφοι Στοιχεία αναφοράς Τίτλος εγγράφου δικλείδα πέδησης µε πίεση Υποχρεωτική εφαρµογή για δεξαµενές Εφαρµογή εγκεκρι- µένη για δεξαµενές και EN 13317:2002 (εκτός της εικόνας και του Πίνακα Β.2 στοπαράρτηµα Β) (Το υλικό θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΝ 13094:2004, Άρθρο 5.2) Εξοπλισµός εξυπηρέτησης για δεξαµενές Συγκρότηµα κάλυψης ανθρωποθυρίδας Μεταξύ και 31 εκ * *Εκτός και αν η εφαρµογή ενός άλλου προτύπου εξουσιοδοτείται στη στήλη (5) για τους ίδιους σκοπούς για δεξαµενές που κατασκευάστηκαν την ίδια ηµεροµηνία. EN 13317: και Προ +Α1:2006 Εξοπλισµός εξυπηρέτησης για δεξαµενές Συγκρότηµα κάλυψης ανθρωποθυρίδας και ΕΝ 14595:2005 Εξοπλισµός εξυπηρέτησης για δεξαµενές Εξαεριστικά πίεσης και κενού Οµοίως, οι απαιτήσεις για οχήµατα µεταφοράς συστοιχίας δοχείων και «Εµπορευµατοκιβωτίων αερίων πολλαπλών-στοιχείων» ("Multiple-element gas containers MEGCs) που σχεδιάζονται, κατασκευάζονται και δοκιµάζονται σύµφωνα µε πρότυπα, αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα: Εφαρµόσιµα υποτµήµατα και παράγραφοι Στοιχεία αναφοράς Τίτλος εγγράφου Υποχρεωτική εφαρµογή για οχήµατα συστοιχίας (1) (2) (3) (4) και , ως , ως και ως EN 13807: 2003 Φορητές φιάλες αερίου Οχήµατα µεταφοράς συστοιχίας δοχείων Σχεδιασµός, κατασκευή, σήµανση και δοκιµή 1 Ιανουαρίου 2009

6 6 3) Πιστοποιητικά έγκρισης οχηµάτων για τη µεταφορά επικινδύνων εµπορευµάτων, τα οποία είναι σε συµµόρφωση µε το υπόδειγµα που αναφέρεται στην µε εφαρµογή έως την 31 εκεµβρίου 2006 και εκείνα τα οποία συµµορφώνονται µε το υπόδειγµα που αναφέρεται στην µε εφαρµογή από 1 Ιανουαρίου 2007 έως 31 εκεµβρίου 2008, µπορούν να συνεχίσουν να χρησιµοποιούνται. 4) Επισήµανση της πινακίδας του περιβλήµατος : Οι Φορείς Ελέγχου ADR, µετά την έκδοση της παρούσας, τόσο κατά την αρχική ταξινόµηση, όσο κατά τον πρώτο περιοδικό έλεγχο βυτιοφόρων οχηµάτων µεταφοράς επικίνδυνων εµπορευµάτων µε δεξαµενές πολλαπλών διαµερισµάτων που χωρίζονται µε διαχωριστικές πλάκες σε τµήµατα χωρητικότητας όχι µεγαλύτερης των 7500 λίτρων, σύµφωνα µε το σηµείο σε συνδυασµό µε το σηµείο της ADR 2009, - επισηµαίνουν (χαράσουν) στην πινακίδα του περιβλήµατος το σύµβολο S. Τα Κ.Τ.Ε.Ο. κατά την επιθεώρηση των ανωτέρω οχηµάτων διαπιστώνουν τη συµφωνία των ανωτέρω. Σε αντίθετη περίπτωση σηµειώνουν σοβαρή έλλειψη (ΣΕ) στο σηµείο ελέγχου της υ.α /123/85 όπως ισχύει και στο χώρο των παρατηρήσεων του δελτίου τεχνικού ελέγχου (.Τ.Ε.) αναγράφουν τη φράση «µη επισήµανση στην πινακίδα του περιβλήµατος το σύµβολο S» και δεν θα εκδίδεται το Πιστοποιητικό ADR. 5) Έλεγχος σωληνώσεων βυτιοφόρων οχηµάτων διανοµής πετρελαίου θέρµανσης : Οι φορείς ελέγχου ADR, οφείλουν κατά την διενέργεια των ελέγχων και δοκιµών, στα πλαίσια έκδοσης Φύλλου οκιµών (Φ ), (είτε πρόκειται για αρχική ταξινόµηση, είτε για περιοδικό έλεγχο), να ελέγχουν την ορθή εγκατάσταση των σωληνώσεων (συγκολλήσεις, στεγανότητα, λειτουργία βαλβίδων κλπ), που προβλέπονται από την υ.α. Φ2-2524/ του ΥΠΑΝ (ΦΕΚ 1685/Β/ ) σε συνδυασµό µε το σηµείο της ADR. Για τη διένεργεια του ελέγχου αυτού ο κάτοχος του οχήµατος επιδεικνύει στο φορέα ελέγχου τα αναφερόµενα στην υ.α. αυτή παραστατικά (πιστοποιητικό, σχεδιαγράµµατα, φωτογραφίες και δήλωση συµµόρφωσης). Εφόσον ο έλεγχος είναι επιτυχής, στο εκδιδόµενο φύλλο δοκιµών (Φ..) σηµειώνεται ιδιαίτερη παρατήρηση για τη συµµόρφωση των σωληνώσεων του οχήµατος προς τις απαιτήσεις της σχετικής υ.α. Φ2-2524/ Κατά τον τεχνικό έλεγχο των εν λόγω οχηµάτων στα Κ.Τ.Ε.Ο., εφόσον διαπιστώνεται ότι δεν έχουν εγκατασταθεί οι σωληνώσεις που προβλέπονται στην υ.α. Φ2-2524/ θα σηµειώνεται σοβαρή έλλειψη (Σ.Ε.) στο σηµείο της υ.α /123/85 όπως ισχύει, στο χώρο των παρατηρήσεων του δελτίου τεχνικού ελέγχου (.Τ.Ε.) θα αναγράφεται η φράση «δε φέρει τις προβλεπόµενες στην υ.α Φ2-2524/ σωληνώσεις» και δεν θα εκδίδεται το Πιστοποιητικό ADR.

7 7 6) Περιοδικές Επιθεωρήσεις από Φορείς και ισχύς Πιστοποιητικών ADR : Τα περιβλήµατα και ο εξοπλισµός των οχηµάτων µεταφοράς επικίνδυνων εµπορευµάτων υπόκεινται σε ενδιάµεσες επιθεωρήσεις (περιοδικές κάθε τρία έτη). Σύµφωνα µε το σηµείο αυτές οι περιοδικές επιθεωρήσεις µπορούν να γίνονται εντός τριών µηνών προ ή µετά την ορισθείσα ηµεροµηνία (από τον Φορέα ελέγχου ADR). Εάν µία ενδιάµεση επιθεώρηση γίνει πριν από τους τρεις µήνες τότε η επόµενη θα πραγµατοποιηθεί τρία έτη µετά από αυτήν την ηµεροµηνία. Κατά τον τεχνικό έλεγχο των εν λόγω οχηµάτων στα Κ.Τ.Ε.Ο., θα διαπιστώνεται αν έχει γίνει χρήση της ανωτέρω διάταξης. Στο πιστοποιητικό ADR οχήµατος που θα χορηγούν θα λαµβάνουν υπόψη ως καταληκτική ηµεροµηνία την ανωτέρω και την τρίµηνη πλέον παράταση αντί της µηνιαίας που ήταν ως σήµερα, σύµφωνα και µε την παρ. 4δ, της Φ.106/123/45/ εγκυκλίου του υπουργείου µας. 7) Πιστοποιητικά επαγγελµατικής κατάρτισης οδηγών οχηµάτων µεταφοράς επικινδύνων εµπορευµάτων : α) Οδηγοί κάτοχοι πιστοποιητικών η ισχύς των οποίων έχει λήξει δεν δύνανται να συµµετέχουν σε πρόγραµµα επαναληπτικής κατάρτισης και εξέτασης ανανέωσης, αλλά µόνο σε πρόγραµµα αρχικής χορήγησης πιστοποιητικού, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στις σχετικές διατάξεις του κεφαλαίου 8.2. της ADR, της υ.α /1027/95 (Β 246) και της 72572/2977/97 (Β 848) όµοια. β) Πιστοποιητικά που χορηγήθηκαν σε εφαρµογή της υ.α /3372/ (Β 1972) και αφορούν οδηγούς µεταφοράς υλικών κλάσης 3 και υγρής ασφάλτου κλάσης 9 µόνο µε βυτιοφόρα οχήµατα, για την ανανέωσή τους ακολουθείται η προβλεπόµενη για τα πιστοποιητικά Π5 διαδικασία και αντικαθίστανται µε πιστοποιητικό της κατηγορίας αυτής (Π5), όπως προβλέπεται στο κεφάλαιο 8.2. της ADR και την υ.α /1027/95 (Β 246) όπως τροποποιηµένη µε την υ.α /2977/97 (Β 848) ισχύει. Η εγκύκλιος Φ.102/2/3658/357/ και κάθε άλλη οµοία που αντίκειται στην ADR 2009 καταργούνται. γ) (i) Οδηγοί οχηµάτων MEMUs που εµπίπτουν στις διατάξεις της ADR, σηµείο , πρέπει να εφοδιασθούν µε πιστοποιητικό Π5 εφόσον γίνεται µεταφορά µε δεξαµενές (ii) Οδηγοί οχηµάτων MEMUs που εµπίπτουν στις διατάξεις της ADR,σηµείο , πρέπει να εφοδιασθούν µε πιστοποιητικό Π6 εφόσον µεταφέρουν είδη κλάσης 1 ή Π7 εφόσον µεταφέρουν είδη κλάσης 7.

8 8 8) Τα παραρτήµατα ΙΙ.1 ΙΙ.3 της ΚΥΑ αναφέρονται στη σιδηροδροµική µεταφορά επικινδύνων εµπορευµάτων (RID). Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Χ. ΤΣΙΟΚΑΣ Ακριβές αντίγραφο Π. Μπακρατσάς

9 9 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΝΟΜΗΣ Ι. Αποδέκτες προς ενέργεια Α. Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις του Κράτους 1/ /νσεις, Τµήµατα και Γραφεία Μεταφορών 2/ /νσεις, Τµήµατα ΚΤΕΟ Β. Υπουργείο Εξωτερικών Ειδική Νοµική Υπηρεσία Τµήµα ικαίου Ευρωπαϊκής Ένωσης Βασ. Σοφίας Αθήνα (για την παράβαση 2009/0342 εναρµόνιση οδηγίας 2008/68/ΕΚ) ΙΙ. Αποδέκτες προς κοινοποίηση 1. Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων α) Τµ. ιεθνών Σχέσεων Μεταφορών β) Σώµα Επιθεωρητών -Ελεγκτών Ανθίµου Γαζή Αθήνα 2. Ε.Μ.Π. Σχολή Μηχ/γων Μηχανικών Εργαστήριο Οχηµάτων Ηρώων Πολυτεχνείου 9 Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Αθήνα 3. Κέντρο οκιµών & Εγκρίσεων Τύπου Οχηµάτων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 4. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ και ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 5. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Εργαστήριο Εργαλειοµηχανών ιαµορφωτικής Μηχανολογίας Θεσσαλονίκη 6. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τµήµα Χηµικών Μηχανικών Εργ. Γενικής Χηµικής Τεχνολογίας Τ.Θ Θεσσαλονίκη 7. ΕΣΥ Θησέως 7, Καλλιθέα, Τ.Κ ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. Α Βιοµηχανική Περιοχή ΒΟΛΟΣ 9. EUROCERT Τατοϊου 73 & Χαρ. Τρικούπη ΚΗΦΙΣΙΑ 10. Lloyd s Register Aκτή Μιαούλη ΠΕΙΡΑΙΑΣ 11. ΓΕΤΕ Ε.Π.Ε. Αγροτεµάχιο ΙΩΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 12. WPK ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ Κυπρίων Αγωνιστών 9

10 ΚΑΛΟΧΩΡΙ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 13. Ελληνικός Νηογνώµων Α.Ε. Ακτή Μιαούλη ΠΕΙΡΑΙΑΣ 14. TUV ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Ελ. Βενιζέλου Αγ. Παρασκευή 15. Jet Engineering 14 ο χλµ Θεσσαλονίκης-Βέροιας Θεσσαλονίκη 16. Αλεξανδρίδης Αθανάσιος Περιφερειακή οδός Άνω Ηλιούπολη Ζάκος Γ. 6 ο χιλ. Θεσσαλονίκης - Κατερίνης Καλοχώρι Θεσσαλονίκη 18. Ζυγούρης Ευστάθιος Αντικάλαµος Καλαµάτα Μεσσηνία 19. Θεοδωρίδης Θεοχάρης ΒΙ.ΠΕ. Ξάνθης Ξάνθη 20. Θεοδωρίδης Παύλος Εννέα Εκτελεσθέντων Καλοχώρι Θεσσαλονίκη 21. Κιολείδης Νικόλαος 28 ο χιλ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαµίας 22. Λυγινός Φ. Μαρκόνι 26 Βοτανικός, Αθήνα 23. Μπούφος Νικόλαος Κανάρη 5 Θέση Χασαπάκια Καλοχώρι Θεσσαλονίκη 24. Νέζης Χρ. Θέση Πάτηµα Ασπρόπυργος, Αθήνα 25. Νερούτσος Παρασκευάς Κάτω Φούσα Ασπρόπυργος Αττικής 26. Παπαζής Αγροτική Περιοχή Σερεµές Έδεσσα Πέλλα 27. Τάκης ηµήτριος Αγρόκτηµα Περιοχή ιαλογής 23 Ελευθερία - Κορδελιό Θεσσαλονίκη 28. Χρυσόπουλος Θεόδωρος Β Πάροδος Ολύµπου Καλοχώρι Θεσσαλονίκη

11 Μ.Πατεράκη (Σχολή Σπουδών Μεταφορέων) Σόλωνος ΑΘΗΝΑ 30. KEMM (Kέντρο Εκπαίδευσης & Μελέτης Ανάπτυξης Μεταφορών) Λ. Θεσσαλονίκης 117 (Εθνική Οδό Ν.Φιλαδέλφεια) ΑΘΗΝΑ 31. ΟΦΑΕ Πατησίων ΑΘΗΝΑ 32. Μπαρµπαρούσης (Κέντρο Μεταφορικών Μελετών Σπουδών & Ερευνών ΕΠΕ) Οδυσσέως ΑΘΗΝΑ 33. ρεµέτσικα Χρυσώ Λ.Ηρακλείου 478 Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 34. ΤΕΚΟΜ ΕΠΕ Αγ. ηµητρίου Ν.ΦΑΛΗΡΟ 35. Μιχαήλ Βακιρτζής Μ. Ασίας ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 36. EUROCERT Α.Ε. Τατοϊου 73 ΚΗΦΙΣΙΑ 37. Γεωργίου Ηλιάδη Μιστράλ Μονοπρόσωπη ΕΠΕ Ναυµαχίας Έλλης 6 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 38. ΟΦΑΕ Γιαννιτσών 39 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 39. ΙΤΕΜ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟ Ε.Π.Ε. Πτολεµαίων ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 40. Λ.Κοκκωνίδης & ΣΙΑ ΟΕ (ΣΕΚΟΟΜΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ) Κουταρέλια 12 ΒΟΛΟΣ 41. Σοφία Τσιφίδα Αγγελίδου ιδασκάλου 35 α ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 42. Νικόλαος Καλαϊτζάκης Αχελώου 7 Πόρος ΗΡΑΚΛΕΙΟ 43. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΡΗΤΗΣ Συν.Π.Ε. (ΚΕ.Θ.Υ.Ο.) Μάρκου Μπότσαρη 14 ΧΑΝΙΑ 44. ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιµελητηρίου Ηρακλείου Λ.Ικάρου & Αρχιµήδους 1 Νέα Αλικαρνασσός ΗΡΑΚΛΕΙΟ 45. ΚΡΗΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ε.Ε. Εφέδρου Πολεµιστών 103 ΧΑΝΙA 46. ΟΕ Χρ.Μπαρµπαρούση & ΣΙΑ (Τµ. Μεταφορών & Επικοινωνιών Αγρινίου Νεάπολη Αιτωλοακαρνανία Οινέως Αγρίνιο Τηλ. : ) 47. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΕΚΟΟΜΕΕ Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 99

12 12 ΠΑΤΡΑ 48. ΚΑΤΟΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ετεοκλέους 11 Κατάστηµα 2 ΘΗΒΑ 49. Γ. ΓΚΑΝΙΑΤΣΑΣ Σ. ΨΑΛΤΗΣ Ο.Ε. Θωµά Πασχίδη 1 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 50. ΕΥΑΓΓΕΛΟΓΙΑΝΝΗ ΜΙΛΤΙΑ Η.Λάππα 84 & Τριών Ιεραρχών ΚΑΡ ΙΤΣΑ 51. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ Κ.Ε.Κ. ΘΡΑΚΗΣ Κωνσταντινουπόλεως 257 ΟΡΕΣΤΙΑ Α 52. Γεώργιος Τσάτσος Οδός Βηλαρά ΛΑΡΙΣΑ 53. ΚΟΝΤΟΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ Σταδίου 21 ΒΕΡΟΙΑ 54. Ν.ΒΑΓΙΟΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Σινώπης 5 ΚΑΒΑΛΑ 55. «Ν. ΜΠΡΟΥΣΤΑΣ Ε.Π.Ε.» T.M. HELLAS Πρ.Τζανέτου Αγ. ηµήτριος 56. AUTOVISION K.T.E.O. ADR A.E. Ροβέρτου Γκάλλι Κ. Ηλιούπολη 57. Πανεπιστήµιο Πατρών Τµήµα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχ/κών Εργαστήριο Τεχνολογίας & Αντοχής Υλικών Πανεπιστηµιούπολη ΡΙΟΝ ΠΑΤΡΑ 58. Πανεπιστήµιο Πατρών Τµήµα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχ/κών Εργαστήριο Τεχνικής Μηχανικής και Ταλαντώσεων Πανεπιστηµιούπολη ΡΙΟΝ ΠΑΤΡΑ 59. Ν. ΒΑΓΙΟΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. «Avail engineering» Λαχανά 4 Ν. Φιλαδέλφεια 60. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΚΚΩΝΙ ΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ Ικαρίας ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 61. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΜΑΣΚΙΝΟΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΕ Θηβών 18 και Τενέδου ΠΕΙΡΑΙΑΣ 62. ΛΑΡΙΣΑ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. 3 ο χλµ. ΠΕΟ Λάρισας Θεσσαλονίκης ΛΑΡΙΣΑ 63. ΚΑΣΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Γοργοποτάµου 10 - Ανατολή Ιωαννίνων (3 ο χλµ. Ιωαννίνων-Αθηνών) ΙΩΑΝΝΙΝΑ Εσωτερική ιανοµή α) Πολιτικό Γραφείο Υπουργού β) Γραφείο Γενικού Γραµµατέα γ) Γεν. /ντή Μεταφορών δ).τ.ο. ε).ο.α.π. στ) /νση Εµπορευµατικών Μεταφορών

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 97/23/ΕΚ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ» ΕΣΥ KO-PED/01/00/27-1-2011 1/24 ΕΣΥ ΚΟ-PED Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 27-1-2011 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45621-ΠΓΞ. Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011. Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940. Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. ιεύθυνση

ΑΔΑ: 45621-ΠΓΞ. Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011. Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940. Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. ιεύθυνση ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940

Διαβάστε περισσότερα

: 2106508512 : 2131308512 Fax : 2106508491 Προς: Όπως Πίνακας ιανοµής

: 2106508512 : 2131308512 Fax : 2106508491 Προς: Όπως Πίνακας ιανοµής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Γενική ιεύθυνση Μεταφορών ιεύθυνση Εµπορευµατικών Μεταφορών Τµήµα Α Οδικών Εµπορευµατικών Μεταφορών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ιεύθυνση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. : 2106508512 : 2131308512 Fax : 2106508491 Προς: Όπως Πίνακας ιανοµής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. : 2106508512 : 2131308512 Fax : 2106508491 Προς: Όπως Πίνακας ιανοµής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Γενική ιεύθυνση Μεταφορών ιεύθυνση Εµπορευµατικών Μεταφορών Τµήµα Α Οδικών Εµπορευµατικών Μεταφορών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ιεύθυνση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ51-ΕΞΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΘΗΝΑ 11 Μαρτίου 2014

ΑΔΑ: ΒΙΚ51-ΕΞΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΘΗΝΑ 11 Μαρτίου 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ----------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών ΠΡΟΥΠ.: 1.581.122,16 µε ΦΠΑ 23% Α.Μ.: 22 /2014 Μ Ε Λ Ε Τ H

ΜΕΛΕΤΗ: Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών ΠΡΟΥΠ.: 1.581.122,16 µε ΦΠΑ 23% Α.Μ.: 22 /2014 Μ Ε Λ Ε Τ H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Τµήµα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων και Μηχανηµάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΤΕΟ

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΤΕΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΤΕΟ ΕΣΥ ΚΟ-ΚΤΕΟ/02/00/01-09-2012 ΕΣΥ ΚΟ-ΚΤΕΟ Έκδοση: 02 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 01-09-2012 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: Υπεύθυνος Έκδοσης: Ο Υπεύθυνος ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

άρθρου 100 Α της συνθήκης 7 ότι οι διατάξεις που προβλέπουν ορισµένες από τις οδηγίες αυτές αφορούν τους κινδύνους που οφείλονται στην πίεση 7 ότι οι

άρθρου 100 Α της συνθήκης 7 ότι οι διατάξεις που προβλέπουν ορισµένες από τις οδηγίες αυτές αφορούν τους κινδύνους που οφείλονται στην πίεση 7 ότι οι Οδηγία 97/23/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 29ης Μαΐου 1997 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τον εξοπλισµό υπό πίεση ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩΞΕ-0ΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩΞΕ-0ΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ανάκληση της υπ αρ. 290/13 ΑΟΕ και έγκριση εκ νέου όρων ανοιχτού διαγωνισµού για την προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΩΝ Πιστοποίησης Λεβήτων Ζεστού Νερού

ΦΟΡΕΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΩΝ Πιστοποίησης Λεβήτων Ζεστού Νερού ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ : 12 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : 02 / 01 / 2013 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : 11 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : 02 / 01 / 2013 Π-Φ01_D1.1.2G- ΣΚ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας ΝΟΜΟΣ 3325/2005 - ΦΕΚ 68/Α/ 11.3.2005 Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ...3 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Τµήµα Β ΗΜΟΣΙΩΝ & Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΛΛΡ0-ΖΥΚ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα Ποιότητας, ιαδικασίες και πιστοποίηση Τεχνικού ελέγχου οχηµάτων σε Ιδιωτικό ΚΤΕΟ.

Σύστηµα Ποιότητας, ιαδικασίες και πιστοποίηση Τεχνικού ελέγχου οχηµάτων σε Ιδιωτικό ΚΤΕΟ. ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ TMHMA MHXANOΛΟΓΙΑΣ Σύστηµα Ποιότητας, ιαδικασίες και πιστοποίηση Τεχνικού ελέγχου οχηµάτων σε Ιδιωτικό ΚΤΕΟ. Quality System, Procedures and Certification of Technical Control in vechicles in

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αναγνώριση της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου -ΥΜΕ) ως Τεχνική Υπηρεσία κατηγορίας Β στις Εγκρίσεις Τύπου Οχημάτων Με την επιτυχή αξιολόγηση μας από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Α ΕΙΟ ΟΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Για τον προσδιορισµό της κατηγορίας και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για απαλλαγή/έκδοση Αδειών Εγκατάστασης και Λειτουργίας µεταποιητικών µονάδων

Διαβάστε περισσότερα

της K.Υ.A. Φ9.2/29362/1957/2005 (ΦΕΚ 1797/Β/21-12-2005)»

της K.Υ.A. Φ9.2/29362/1957/2005 (ΦΕΚ 1797/Β/21-12-2005)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 14-11 - 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α. Π.: Φ Α' 9.2/24461/1124 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Τµήµα Α'

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 /ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. ιακήρυξης: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 14/2012 «ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» Ταχ. /νση : Μάρνη 22 Αριθµ. Πρωτ: 102547

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1073 ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΟΛ. 1073 ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Μαρτίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

CPV : 45246410-0. Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ { /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ} Έχοντας υπόψη:

CPV : 45246410-0. Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ { /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ} Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Ιούλιος 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ Παροχή Υπηρεσιών: «Καθαρισµός ρεµάτων Κεντρικού ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τοµέα, Βόρειου

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 14PROC002505566 FAX 2108916384 24/12/2014 05/01/2015 02/01/2015 35/Α/1983).

Α ΑΜ: 14PROC002505566 FAX 2108916384 24/12/2014 05/01/2015 02/01/2015 35/Α/1983). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ, 24-12-2014 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 11/Ε/40545 /25845 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002514628 2014-12-31

14PROC002514628 2014-12-31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ (ΜΕΡ) ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ (ΜΕΡ) ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ (ΜΕΡ) ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΚΩ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 5088 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΙ70-Σ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΔΑ: 4ΙΙ70-Σ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ΙΑΚΗΡΥΞΗ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 4 η Υ.Π.Ε Μακεδονίας Θράκης Γενικό Νοσοκοµείο Ξάνθης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 2090 ΤΕΥΧΟΣ Β 31/7/2014 Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. Α2-718-28.7.2014

ΦΕΚ 2090 ΤΕΥΧΟΣ Β 31/7/2014 Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. Α2-718-28.7.2014 ΦΕΚ 2090 ΤΕΥΧΟΣ Β 31/7/2014 Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. Α2-718-28.7.2014 Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 11.2.2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Που µπορείτε να έχετε περισσότερες πληροφορίες για την εργατική νοµοθεσία για

Διαβάστε περισσότερα