Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 14/ Αριθ. Απόφασης: 177/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Της από 12-4-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 14/12-4-2013 Αριθ. Απόφασης: 177/12-4-2013"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 14/ Αριθ. Απόφασης: 177/ Στη Ρόδο σήμερα ημέρα Παρασκευή και ώρα στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Ρόδου, συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ρόδου, παρουσία του Δημάρχου Ρόδου κ. Ευστάθιου Κουσουρνά, μετά από τη με αριθ. πρωτ.2/35587/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Εμμανουήλ Γλυνού, η οποία δημοσιεύθηκε, επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλους Δημοτικούς Συμβούλους με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/2010). ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. ΓΛΥΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-Πρόεδρος Δ.Σ 27.ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-Αντιδήμαρχος 28.ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-Αντιπρόεδρος 3.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ- Αντιδήμαρχος 29.ΣΩΤΡΙΛΛΗΣ ΘΩΜΑΣ-Γραμματέας Δ.Σ 4. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ Αντιδήμαρχος 30.ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 5. ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (δικ/νος) 31.ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6. ΣΑΒΒΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 32.ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 7. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ - Αντιδήμαρχος 33.ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 8. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-Αντιδήμαρχος 9. ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ- 34.ΖΩΓΡΑΦΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ Αντιδήμαρχος 10. ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 35.ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 11. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ- 36.ΚΟΛΩΝΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ Αντιδήμαρχος 12.ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 37.ΣΥΚΟΦΥΛΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 13.ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 38.ΖΑΝΝΕΤΙΔΗΣ ΦΙΛΗΜΩΝ 14.ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- 39.ΜΑΧΡΑΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛ Αντιδήμαρχος 15.ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ- 40.ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Αντιδήμαρχος 41.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 16.ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 42.ΓΙΑΣΙΡΑΝΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 17. ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 18. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 43.ΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 19. ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Αντιδήμαρχος 20.ΜΠΑΡΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 21.ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ 22.ΠΕΤΡΩΝΙΑΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 23.ΑΝΝΑΚΗΣ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 24.ΧΑΤΖΗΝΙΚΗΤΑ-ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΑΝΝΑ 25.ΛΥΜΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 26.ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 1

2 ΑΠΟΝΤΕΣ: 1.Χ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ (δικ/νη) 2.ΚΟΥΚΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ (δικ/νος) 3.ΜΠΟΥΚΛΑΣ ΗΛΙΑΣ 4. ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ(δικ/νος) 5. ΚΑΣΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (δικ/νη) 6. ΚΙΝΔΥΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ -Αντιδήμαρχος. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα εννέα (49) δημοτικών συμβούλων παρίστανται οι σαράντα τρεις (43), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος. Στη Συνεδρίαση παρίσταται και ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου κ. Σαλαμαστράκης Δημήτριος. Θ Ε Μ Α 1.1: Αποδοχή παραχώρησης δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας κ.λ.π. στους ΟΤΑ Α Βαθμού. Ο Αντιδήμαρχος κ.ν.τσουκαλάς εισηγούμενος το θέμα θέτει υπόψη του Σώματος την αρ.πρωτ. 2/35866/2013 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Τμήμα Προσόδων) για το θέμα η οποία έχει ως εξής: Με την αρ.πρωτ.δ10β /1672εξ2013 / Κ.Υ.Α. του Υπουργείου Οικονομικών, στο άρθρο 1 ορίζεται ότι, παραχωρείται απευθείας και με το αντάλλαγμα που ορίζεται στο άρθρο 6 αυτής, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) Ά Βαθμού της χώρας, το δικαίωμα της απλής χρήσης των κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, που βρίσκονται στα όρια της διοικητικής τους περιφέρειας. Στο άρθρο 3 της Κ.Υ.Α. ορίζει ότι, «Με την επιφύλαξη της παρ.4 του άρθρου 13 του Ν.2971/2001 σχετικά με την ετήσια διάρκεια της απευθείας παραχώρησης δικαιώματος απλής χρήσης, η παραχώρηση του άρθρου 1 της παρούσας ισχύει μέχρι ». Σας υπενθυμίζουμε ότι κατά το παρελθόν ο Δήμος Ρόδου, με τις Α.Δ.Σ. 79/2011 και 97/2011 είχε παραχωρήσει το δικαίωμα αυτό πλην των επιχειρήσεων που έχουν το δικαίωμα προτιμησιακού (όμορες), στην επιχείρηση «Πηγές Καλλιθέας Α.Ε.». Σύμφωνα με το άρθρο 1 της Κ.Υ.Α., «το δικαίωμα αυτό μπορεί να μεταβιβαστεί ολικά ή μερικά από κάθε Ο.Τ.Α. σε υφιστάμενη δημοτική ανώνυμη εταιρεία του άρθρου 266 του Ν.3463/2006, μετά από σχετική τροποποίηση του καταστατικού της, προκειμένου να περιλαμβάνεται στους σκοπούς της και η άσκηση της εν λόγω δραστηριότητας.» Με την νέα Κ.Υ.Α. προβλέπεται η παρουσία και ο έλεγχος της διαδικασίας από εκπρόσωπο της Κτηματικής Υπηρεσίας. Επίσης αυστηροποιούνται οι όροι συμμετοχής στην δημοπρασία (π.χ. εγγυητική επιστολή 20% υπέρ Δημοσίου). Ύστερα από τα παραπάνω, εισηγούμεθα: α) την αποδοχή από τον Δήμο Ρόδου της απευθείας παραχώρησης, με αντάλλαγμα, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει η εν λόγω Κ.Υ.Α. β)την λήψη σχετικής απόφασης σχετικά με την παραχώρηση ή όχι των παραλίων, αιγιαλού κ.λ.π. πλην του προτιμισιακού (όμορες) στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ρόδου Μονομετοχική Α.Ε. ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ : Το πρώτο θέμα αφορά την απευθείας παραχώρηση με αντάλλαγμα του δικαιώματος απλής χρήσης παραλίας αιγιαλού στην τοπική 2

3 αυτοδιοίκηση. Στις 29 Μαρτίου εκδόθηκε μια κοινή υπουργική απόφαση Υπουργού Οικονομικών και Υπουργού Εσωτερικών η οποία χαρακτηρίζεται απλώς όχι μόνο καθυστερημένη αλλά και απαράδεκτη πάρα πολύ βιαστικά γραμμένη που δείχνει ότι τα δύο συναρμόδια υπουργεία είναι εκτός σημερινής πραγματικότητας. Ειλικρινά σε προσωπικό επίπεδο θα μπορούσα να εισηγηθώ στο σώμα τη μη αποδοχή των παραλιών στους δήμους διότι εάν τηρήσουμε κατά γράμμα αυτή την ΚΥΑ είμαι βέβαιος ότι κανένας από τους ενδιαφερόμενους δεν θα πληρούσε τις προϋποθέσεις για να συμμετέχει στις διαδικασίες. Εν συντομία τι λέει αυτή η ΚΥΑ. Η παραχώρηση γίνεται μόνο για ένα χρόνο μέχρι τις ενόψει σύμφωνα με πληροφορίες της αλλαγής όλου του νομοθετικού πλαισίου που διέπει αυτές, δηλαδή του 2971/2001, και εξαιρεί δε τις παραλίες και τους κοινόχρηστους χώρους που ανήκουν στα λιμενικά ταμεία, στους οργανισμούς λιμένων και στην ΕΤΑ. Μια σημαντική άλλη παράμετρος είναι η συμμετοχή στη διαδικασία των δημοπρασιών εκπροσώπου της Κτηματικής Υπηρεσίας με αποφασιστικές αρμοδιότητες ως προς την καταβολή της τιμής εκκίνησης. Δηλαδή εάν ο Δήμος καθορίσει μια τιμή εκκίνησης έχει το δικαίωμα ο υπάλληλος της Κτηματικής Υπηρεσίας να την αναπροσαρμόζει προς τα πάνω σύμφωνα με τις αξίες τις μισθωτικές που έχει η συγκεκριμένη περιοχή. Μία άλλη σημαντική παράμετρος είναι ότι υποχρεώνει αυτούς που συμμετέχουν στη διαδικασία η οποία διαδικασία εδώ θα σας πω δεν είναι ξεκαθαρισμένη, διότι μιλάει για κλειστό διαγωνισμό ενώ μέχρι πρότινος οι διαγωνισμοί ήταν ανοικτοί άρα είναι ένα θέμα που με ερώτημα που έχουμε κάνει στην αρμόδια Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας και στο Τμήμα Αιγιαλού Παραλίας σήμερα δεν το είχαν προσέξει για να το βάλουν μέσα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση και μας είπαν ότι θα το ξεκαθαρίσουν την ερχόμενη εβδομάδα, αν θα είναι δηλαδή ανοικτός ο διαγωνισμός ή αν θα είναι κλειστός, που λέει ότι ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει σε κλειστό φάκελλο να παραδώσει στον εκπρόσωπο της Κτηματικής Υπηρεσίας εγγυητική επιστολή ποσού 20% επί της προσφοράς του. Προβλέπει δε ότι μετά από τη διαδικασία ο μειοδότης υποχρεούται να πάει στην ΔΟΥ όπου η Κτηματική Υπηρεσία θα έχει στείλει βεβαιωτικό κατάλογο μέσα σε 10 μέρες από τη λήξη της διαδικασίας των δημοπρασιών να καταβάλλει το 20% και με το διπλότυπο της Εφορίας να πάει στην Κτηματική Υπηρεσία να το επιδείξει για να πάρει πίσω την εγγυητική επιστολή του 20% που έχει εκδώσει. Ταυτόχρονα δε με την υπογραφή του συμβολαίου υποχρεούται να καταβάλλει και το 30% στον ΟΤΑ ή κατ' επέκταση εάν ο ΟΤΑ παραχωρήσει αυτό το δικαίωμα εκμετάλλευσης στις μονομετοχικές δημοτικές επιχειρήσεις του άρθρου 266 σε αυτές. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι με τις σημερινές οικονομικές συνθήκες όπου οι ενδιαφερόμενοι θα ζοριστούν πάρα πολύ να βγάλουν ενημερότητα φορολογική και από το δημόσιο αλλά και ενημερότητα από τον Δήμο όπως επίσης να έχουν κάποιοι τακτοποιήσει και τις εκκρεμότητες που έχουν με την Δημοτική Επιχείρηση τα προηγούμενα δύο χρόνια. Ένα λοιπόν το κρατούμενο που θα πρέπει να βρουν τους οικονομικούς πόρους για να εξασφαλίσουν αυτές τις ενημερότητες, δεύτερον θα υποχρεωθούν να έχουν εξασφαλίσει στην πραγματικότητα και ένα ποσό 70% του μισθώματος πριν καν ξεκινήσουν οποιαδήποτε εργασία. Καταλαβαίνετε ότι εάν τηρηθεί το γράμμα αυτής της Κοινής Υπουργικής Απόφασης θα είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα, έχει γίνει συνάντηση με τον προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας, τουλάχιστον ως προς τις τιμές εκκίνησης να μην φέρουν αντίρρηση αλλά να αποδεχτούν αυτές τις οποίες εμείς θα καθορίσουμε, οι οποίες δεν θα διαφέρουν από τα προηγούμενα χρόνια, ίσως να είναι στα ίδια επίπεδα ή και λίγο παρακάτω. Όμως αυτό το οποίο ζήτησα και θα πρέπει εδώ να διευκρινιστεί, που δεν διευκρινίστηκε στην συνάντηση αυτή και δεν δώθησαν οι απαραίτητες εγγυήσεις, είναι πως θα διαφυλαχθεί η διαδικασία των δημοπρασιών. Διότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν σε πολλές παραλίες άνθρωποι οι οποίοι αρχίζουν να δραστηριοποιούνται με αποτέλεσμα να διενεργηθούν οι δημοπρασίες και ο 3

4 τελευταίος μειοδότης να πάει στο πόστο που μπορεί να έχει πάρει και να βρει κάποιον άλλον ο οποίος έχει εγκατασταθεί. Η Κτηματική Υπηρεσία δεν μπορεί να διασφαλίσει την αποβολή αυτού που είναι κάτω και έχει παρανομήσει παρά μόνο επιβάλλοντάς του ένα πρόστιμο, δηλαδή εισπρακτικού χαρακτήρα πάλι μέσο. Καλώ λοιπόν το σώμα να πάρει μια απόφαση πάνω σε όλα αυτά αλλά θέλω ευθύς εξαρχής να τονίσω ότι ζητάμε η απόφαση να είναι ομόφωνη για να μπορέσουμε με διαδικασίες που να είναι ευνοϊκές προς τους πολίτες και τους δημότες διότι έχει ξεκινήσει ήδη η τουριστική περίοδος και δεν είναι μόνο το πρόβλημα των δημοπρασιών. Ένα σοβαρό πρόβλημα είναι οι συντηρήσεις των παραλιών που πρέπει να γίνουν και θα απαιτήσουν αρκετό χρόνο, ακόμα και ο καθαρισμός των παραλιών που και δύο εργολαβίες να βάλουμε θα χρειαστούμε πάνω από ένα μήνα. Άρα λοιπόν στον Δήμο αυτή τη στιγμή, κατ' επέκταση στο Δημοτικό Συμβούλιο, έρχεται μία ΚΥΑ πάρα πολύ καθυστερημένη για αυτό και την χαρακτήρισα και απαράδεκτη συνάμα, διότι είναι εκτός τόπου και χρόνου, που για το νησί το δικό μας που είναι ένας παγκόσμιος τουριστικός προορισμός ενώ ήδη έχει ξεκινήσει η τουριστική περίοδος είμαστε ανέτοιμοι και λυπάμαι που το λέω γιατί η κεντρική διοίκηση δεν μπορούσε να καταλάβει τις πιέσεις που ασκούσε τόσο ο Δήμαρχος όσο και εγώ προσωπικά τους προηγούμενους μήνες για να εκδοθεί αυτή η Υπουργική Απόφαση. Σε εισαγωγικά μπορώ να σας πω ότι η απάντηση μονίμως ήταν ότι δεν τους ενδιέφερε αν θα καθυστερήσει και ότι δεν είναι δουλειά των αρμόδιων υπηρεσιών και αυτό το νησί σήμερα που μιλάμε εδώ και παίρνουμε αυτή την απόφαση μέσα του Απρίλη θα χρειαστεί ακόμα ενάμισι μήνα με όλες τις σύντομες τις διαδικασίες που μπορούν να γίνουν γιατί υπάρχουν και προθεσμίες από το νόμο για τις δημοπρασίες και πρέπει να σας πω ότι θα πρέπει να διενεργηθούν δημοπρασίες που είναι γύρω στα 450 πόστα σε επίπεδο νησιού. Καταλαβαίνετε ότι ο χρόνος είναι τεράστιος και θα πρέπει να υπάρχει τέτοια υποδομή διοικητική πίσω από κάθε μία διενέργεια δημοπρασίας για να συντάσσει τα μισθωτήρια συμβόλαια και τους καταλόγους που αυτό όπως προείπα τουλάχιστον θα μας πάρει ενάμισι μήνα. Αυτά ήθελα εγώ να πω και καλώ το σώμα τουλάχιστον στην απόφαση που θα πάρει να είναι μια ομόφωνη απόφαση για να βοηθηθεί το έργο και το δικό μας αλλά και πως θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε σκοπέλους προς όφελος των πολιτών, των ανθρώπων αυτών, που δραστηριοποιούνται ή θέλουν να δραστηριοποιηθούν στις παραλίες ούτως ώστε με αυτή την οικονομική συγκυρία τουλάχιστον αυτά τα ανυπέρβλητα εμπόδια που βάζει αυτή η υπουργική απόφαση να ξεπεραστούν. ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ : Έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία με τη συμμετοχή του εκπροσώπου της Κτηματικής; Είναι πια ότι τώρα θα ζητάει και θα παίρνει το 20% απευθείας από όσους έχουν την εκμετάλλευση εκεί είτε είναι θαλασσίων σπορ, είτε ομπρελών, αντί να το παίρνει από τον Δήμο. Το παίρνει απευθείας έτσι. Θα συμμετέχει λοιπόν εκπρόσωπος της Κτηματικής μας λέτε σύμφωνα με την ΚΥΑ στην Επιτροπή. Γιατί είναι τόσο αρνητικό αυτό; Εσείς γιατί το κρίνετε τόσο αρνητικό; Δεν σας απαλλάσσει από ένα διαχειριστικό έργο ας πούμε, ένα φόρτο. ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ : Το θεώρησα αρνητικό ως προς το αν τελικά θα είχε το δικαίωμα να ανεβάσει τις τιμές εκκίνησης αλλά αυτό ήδη το λύσαμε σήμερα το πρωί με τον κ. Παυλούς που είναι ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας ο οποίος δεσμεύτηκε ότι δεν θα φέρει αντίρρηση και δεν θα αλλάξει τις τιμές, θα πάμε δηλαδή ομαλά σε μια διαδικασία. ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ : Αυτό λέω. Ότι διοικητικά. Εντάξει του δίνει το δικαίωμα να βάλει βέτο αλλά υποθέτω ότι θα το ασκήσει και αυτό με επιχειρήματα. Τι θα το κάνει, στον αέρα θα το βάζει το βέτο; Γιατί θα εκβιάζει ας πούμε, θα κάνει τι; 4

5 ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ : Όχι όσον αφορά τη συμμετοχή του αλλά και ως την διαδικασία ότι θα πρέπει.. ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ : Δηλαδή κινδυνεύουν να αποκλειστούν κάποιοι ενδιαφερόμενοι από αυτή όλη, το κάνει πιο δύσκολο για αυτούς; ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ : Αν τηρήσουμε το γράμμα της εγκυκλίου αν δεν έχουν φορολογική ενημερότητα αποκλείονται. Και την εγγυητική επιστολή να έχουν. Όχι ασφαλιστική, φορολογική ενημερότητα προς το δημόσιο και προς τον Δήμο. ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ : Αυτό δεν ίσχυε και πριν; ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ : Βεβαίως. ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ :Ίσχυε και πριν. Προστίθεται τώρα; ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ : Το θέμα είναι τα ποσά που ζητάει. Ζητάει το 70% ξαφνικά από τον πλειοδότη όχι τον μειοδότη. Έκανε λάθος είναι επί της πλειοδοσίας και όχι μειοδοσίας. Ζητάει 70% η ΚΥΑ. Είναι 20% είναι η εγγυητική, άλλο 20% και 30% ο Δήμος. Εγώ τοποθετήθηκα με την έννοια ότι πόσο δύσκολο θα είναι για αυτούς τους ανθρώπους να βγάλουν τις ενημερότητες που θα πρέπει να πληρώσουν κάποια ποσά και πόσο γίνεται δύσκολη αυτή η διαδικασία όταν θέλουν να εξασφαλίσουν και το 70% με τον τρόπο που γίνεται. Εκεί είναι το πρόβλημα. Δηλαδή ένα ποσό της δημοπρασίας αν πάει ένα ποσό πρέπει να προκαταβάλει ουσιαστικά τα τρισίμισι χιλιάδες. ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ : Εντάξει. Με τις παραλίες της ΕΤΑ τι γίνεται; ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ : Είπαμε είναι εκτός. ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ : Εντάξει είναι εκτός αλλά προβλέπεται άμεσα να προχωρήσουμε και αυτά ή έχουμε ακόμα την εκκρεμότητα με τα χρέη; ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ : Υπάρχει αυτή η εκκρεμότητα. Έχω κάνει επαφή απάνω στην Αθήνα που ήμουν, έχουμε στείλει και μια αλληλογραφία από τη Νομική Υπηρεσία για να παρακαμφθεί αυτή η εκκρεμότητα η οποία έρχεται από τους πρώην δήμους. ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ : Ποιοι είναι ; Το όλο είναι ; ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ : Ναι είναι ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ : Ποιοι δήμοι είναι; ΑΔΑ: ΒΕΑ8Ω1Ρ-ΜΨΦ ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ : Να σας απαντήσω. Η μεγαλύτερη εκκρεμότητα αφορά τη ΔΕΑ Αρχαγγέλου και ένα κομμάτι είναι τμήμα της Ιαλυσού και από παραλία Τραγανού, δηλαδή του πρώην δήμου Καλλιθέας. Είναι πάρα πολύ μικρά τα ποσά αυτά. Εγώ τους έκανα την εξής πρόταση την οποία την είδαν με καλό μάτι αλλά θα πρέπει να εισηγηθούν στο διοικητικό συμβούλιο της ΕΤΑ που θα συνεδριάσει σε μέρες να κάνει μια τροποποίηση της προηγούμενης απόφασης που έχει πάρει για να μην έχουμε πλέον αυτά τα προβλήματα να υπογράψουμε μια σύμβαση από το 2011 μέχρι το 2014 που είναι η παραχώρηση της ΕΤΑ με την δημοτική αρχή, με τον ενιαία Δήμο. Και να υπογράψουμε μια χωριστή σύμβαση όπου εμείς αποδεχόμαστε την οφειλή που έχουν οι πρώην δήμοι ή οι πρώην δημοτικές επιχειρήσεις των αλλά 5

6 να βρούμε νομικά και οι νομικές υπηρεσίες της ΕΤΑ και οι δικές μας τη διαδικασία για να ξεπεραστεί αυτή η τεχνική δυσκολία για να μπορέσουμε να πληρώσουμε αυτά τα 50 χιλιάρικα. ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ : Γιατί αυτό το πενηντάρικο μας το κόβει ο Επίτροπος; ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ :Διότι δεν μπορεί μια δημοτική επιχείρηση να πληρώσει χρέη μιας άλλης δημοτικής. ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Ναι διότι σου λέει δεν είσαι διάδοχος της ΔΕΑ. Ενώ υπάρχουν στοιχεία δεν υπάρχουν συμβάσεις επομένως δεν μπορούμε να πληρώσουμε. ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ : Το πρόβλημα δημιουργήθηκε στο ότι είχαν παραχωρήσει τις παραλίες και ο πρώην Δήμαρχος κυρίως Αρχαγγέλου δεν υπέγραψε τη σύμβαση. ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ : Ωραία ποιες παραλίες είναι αυτές; ΑΔΑ: ΒΕΑ8Ω1Ρ-ΜΨΦ ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ : Είναι η παραλία Τσαμπίκας, είναι ένα κομμάτι στην παραλία Τραγανού, είναι οι παραλίες Ιαλυσού και είναι οι παραλίες του Έλλη. ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ : Ωραία να πω κάτι ένα λεπτό. Στην Τσαμπίκα το 2012, το καλοκαίρι του 2012, το ίδιο πρόβλημα δεν είχαμε; Δεν λειτούργησαν ομπρελάδες εκεί; ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ : Ναι. Λειτούργησαν. Είχαμε κάνει την διαδικασία μας είχαν στείλει την παραχώρηση, αν θυμάστε καλά στην αρχή του 2011 είχαμε κάνει τις διαδικασίες αλλά και εμείς εδώ σαν Δημοτικό Συμβούλιο πήραμε απόφαση για αυτά τα ότι τα αποδεχόμαστε απλά αυτοί βάζανε την εξής δικλείδα για να υπογράψουμε τη σύμβαση εμείς έπρεπε να τους πληρώσουμε τα 50 χιλιάρικα που αυτό είναι μία δυσκολία τεχνική να πληρώσουμε εμείς είτε σαν Δήμος είτε σαν Δημοτική Επιχείρηση. ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ : Ένα λεπτό, να καταλάβω κάτι. Χωρίς να έχουμε υπογράψει τελικά το 2012 παραχωρήσαμε εμείς στους ομπρελάδες; ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ : Και το 2011 και το Κάναμε για δύο χρόνια δημοπρασίες. ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ δημοπρασίες; : Πως κάναμε; Δεν είναι παράνομες οι ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ : Μας είχαν στείλει έγγραφο παραχώρησης. ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ : Ναι αλλά εδώ υπέγραψες το συμβόλαιο. ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ : Υπήρχε παραχώρηση μέχρι το ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ : Να πω κάτι άλλο; Πόσο είναι το τίμημα με το οποίο σου κάνουν την παραχώρηση; Είναι προκαθορισμένο; ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ : Είναι 20% τα ίδια με την Κτηματική Υπηρεσία. ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ : Αύξησέ το για φέτος κατά και κάλυψέ το να τελειώνουμε. Βρες έναν τρόπο να το αυξήσεις για να τελειώνουμε. 6

7 ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ : Θα βρούμε έναν τρόπο. ΑΔΑ: ΒΕΑ8Ω1Ρ-ΜΨΦ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ : Πρέπει να σταματήσει αυτό το πράγμα. Δεν μπορούμε να παραχωρούμε παραλίες χωρίς να έχουμε εμείς συμβόλαιο. Αλλιώς θα βρούμε μπελά. Εσείς θα βρείτε μπελάδες. ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ : Υπάρχει ο φόβος αυτό το ποσό και το έχω διευκρινίσει να καταλογιστεί είτε στον Δήμο είτε σε μας εάν πληρωθεί. Διότι με ποια διαδικασία θα πληρωθεί. Το ότι μπορούμε να πληρώσουμε τα 50 χιλιάρικα εμείς μπορούμε να τα πληρώσουμε αλλά δεν υπάρχει διαδικασία η οποία να είναι αυτή τη στιγμή σύννομη για να μην υπάρχει ένας καταλογισμός αύριο μεθαύριο. ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Προσπαθούν οι νομικές υπηρεσίες και οι δικές μας και της ΕΤΑ να βρουν λύση εδώ και αρκετό καιρό που υπάρχει αυτό το πρόβλημα, δυστυχώς μέχρι τώρα δεν έχει βρεθεί λύση που να είναι αποδεκτή από τον Επίτροπο και πρέπει να το βρούμε. Τώρα έχουμε σκεφτεί διάφορα πράγματα θα το δούμε. ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ : Ωραία. Τελικά ποια είναι η εισήγησή σου. Αποδεχόμαστε την ΚΥΑ. ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ : Η εισήγηση που έρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι αποδοχή και ταυτόχρονα παραχώρηση στις δημοτικές επιχειρήσεις. ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Να την πω εγώ. Είναι αποδοχή το ότι οι παραλίες της Ρόδου που υπάγονται σε αυτήν την ΚΥΑ, δηλαδή οι παραλίες την διαχείριση των οποίων έχει το Ελληνικό Δημόσιο, όχι η ΕΤΑ, του Υπουργείου Οικονομικών τις αποδεχόμαστε για να ασκήσουμε την απλή χρήση αιγιαλού και παραλίας, όπως γινόταν μέχρι τώρα, με την νέα ΚΥΑ όπως έχει, συγχρόνως, πρώτη απόφαση αυτή, δεύτερη απόφαση όπως κάναμε και πέρυσι και πρόπερσι εκχωρούμε γιατί έχουμε το δικαίωμα στην μονομετοχική επιχείρηση τη δική μας να έχει αυτή την ευθύνη της διαχείρισης εκτός του τμήματος του προτιμησιακού που και μέχρι τώρα είχε ο Δήμος Ρόδου. Συγχρόνως να προσθέσω, για να μην έχει μετά κανένα πρόβλημα η εταιρία, ότι η εταιρία αναλαμβάνει και τις υποχρεώσεις του άρθρου 7 της ΚΥΑ ως προς τον καθαρισμό, ως προς διάφορα πράγματα, για να μην πει μετά ο Επίτροπος ότι γιατί πληρώνεις εσύ και όχι ο Δήμος και έχουμε μπλεξίματα. Και υποχρεώσεις, δηλαδή ναυαγοσώστες κ.λ.π. όπως γινόταν. Διπλή απόφαση. Αποδοχή και παραχώρηση. Λοιπόν αυτή είναι η απόφαση. Τις ίδιες αποφάσεις είχαμε πάρει και πέρσι, όχι το 2011 είχαμε πάρει την ίδια απόφαση. ΜΑΧΡΑΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛ : Ακούστηκαν διάφορα πράγματα αλλά παρακαλώ να γίνει μια επανάληψη για να το εμπεδώσουμε καλύτερα. Η ερώτησή μου είναι θα γίνουν διαγωνισμοί κανονικά οι ομπρέλες και οι καντίνες; Ναι; Και πότε θα διενεργηθούν οι διαγωνισμοί; ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ : Θα συνεδριάσει μετά από την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας και θα καθορίσει τις ημερομηνίες για όλο το νησί. ΜΑΧΡΑΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛ : Περίπου; ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ : Άμεσα. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ : Μέχρι 30/6ου θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί. ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ : Ευελπιστούμε να τελειώσουμε όλες τις διαδικασίες μέχρι το αργότερο 20 με τέλος Μαΐου 7

8 ΜΑΧΡΑΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛ : Ο χρόνος της σύμβασης που θα γίνει για τους πλειοδότες. ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ : Για ένα χρόνο. ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ : Όχι για ένα χρόνο. 31/12. ΜΑΧΡΑΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛ : Και λίγο να επαναλάβετε τα ποσοστά για την Κτηματική, εγγυητική, όλα αυτά. ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Τα λέει η ΚΥΑ. Είναι 801 ΦΕΚ 5 Απριλίου του ΑΔΑ: ΒΕΑ8Ω1Ρ-ΜΨΦ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ : Πρώτη ερώτηση ήταν σχετικά με την Κτηματική και τη συνάντηση που είχατε σήμερα κύριε συνάδελφε αλλά απαντήθηκε και είναι ευχάριστο το ότι η Κτηματική θα είναι συγκαταβατική ως προς τις δημοπρασίες και τα ποσά εκκίνησης. Η δεύτερη έχει να κάνει με την περιοχή Τραγανού. Στη συνάντηση που είχατε το κομμάτι που πάει προς πώληση ή προς αξιοποίηση θα βγει σε δημοπρασία, θα μας το δώσουν θα μας το παραχωρήσουν ναι ή όχι; ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ : Από ότι διαφάνηκε δεν έχουν καμία πρόθεση τουλάχιστον για φέτος να μην το παραχωρήσουν. Άρα θα παραχωρηθεί. ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ : Έχω μια ερώτηση η οποία είναι η εξής. Έως ποια ημερομηνία μπορεί να ασκήσει κανένας το προτιμησιακό δικαίωμα; Γιατί νομίζω δεν αναφέρεται πουθενά και μπορεί να λειτουργήσει ως λάστιχο. Και με βάση το βήτα που αναφέρεται στο προτιμησιακό ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ : Να απαντήσω. Αυτό τεχνικά πρέπει να γίνει η ημερομηνία που θα ανακοινώσουν οι οικονομικές υπηρεσίες που λήγει η αίτηση για να ασκήσει κάποιος το προτιμησιακό δικαίωμα θα είναι τέτοια που θα είναι προγενέστερη από τις ημερομηνίες διενέργειας των διαγωνισμών ούτως ώστε εμείς να ξέρουμε ποια πόστα θα δημοπρατήσουμε. ΣΥΚΟΦΥΛΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ : Επειδή ο κ. Περδίκης κάπου δυσχέρανε τα πράγματα και είπε ότι είναι τροχοπέδη και η ΚΥΑ και έτσι αν έχει διαβάσει την προηγούμενη ΚΥΑ. Πρώτον. Δεύτερον. Πως είναι δυνατόν να επέμβει ο εκπρόσωπος της Κτηματικής στην αλλαγή της τιμής όταν θα βγάλετε διακήρυξη με τις τιμές εκκίνησης του διαγωνισμού στις εφημερίδες. Όταν θα βγάλουμε διακήρυξη επαναλαμβάνω με τις τιμές του κάθε πόστου στην εφημερίδα είναι αδιανόητο να επέμβει ο εκπρόσωπος της Κτηματικής και να αλλάξει αυτή την τιμή. Εφόσον θα έχει δημοσιευθεί. Δεύτερον. Όσον αφορά το 20% νομίζω ότι σας βγάζει από μια πάρα πολύ δύσκολη θέση διότι παλιότερα το 20% που έπρεπε να εισπράξουν οι δήμοι και να αποδώσουν στην Κτηματική πολλές φορές επειδή δεν εισπράττονταν τα μίσθια δεν το αποδίδαν και ερχόταν η Κτηματική και μας έβαζε πρόστιμα. Τώρα είναι πολύ καλύτερη αυτή η σχέση διότι θα εισπράττουν επιτέλους το χαράτσι που βάζει η Κτηματική από τους ενδιαφερόμενους οι οποίοι πλειστηριάζουν τους χώρους. ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ : Σχετικά με το πρώτο που ανέφερε ο Αντιδήμαρχος Πρόεδρος της επιχείρησης είναι ότι πράγματι με την Ιαλυσό υπήρχε ένα πρόβλημα το εξής. Η παραχώρηση μας έγινε τέλος Αυγούστου μια χρονιά από την ΕΤΑ. Κάναμε προσφυγή για αυτό το 20% διότι μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες μπήκε ο Οκτώβρης άρα τι μας παραχωρήσαν χειμερινές παραλίες στην ουσία. Και υποσχέθηκε και δεσμεύτηκε με έγγραφο τότε η ΕΤΑ ότι θα μείωσει από το 20% τη συμμετοχή στο 10%, αυτό ήταν η μία διαφορά που είχαμε. 8

9 Το δεύτερο είναι ότι όπως λέει η ΚΥΑ την οποία μόλις τώρα προσπάθησα να διαβάσω και παλιά ίσχυε αυτό είναι ότι υπογράφονται τα συμβόλαια πράγματι από τέσσερις φορείς, ο Δήμος, ο ενδιαφερόμενος, η ΔΟΥ και η Κτηματική του Δημοσίου, πρέπει να υπάρχουν με συμβόλαια πράγμα που στο νησί δεν υπάρχουν και αυτό θέλω εγώ να μου το επιβεβαιώσουν ή το αντίθετο. ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ : Ισχύει αυτό. ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ : Ναι αλλά τα συμβόλαια αυτά δεν τα έχουμε δει. Και τρίτον για τις ευρώ πρέπει να καταλάβει και το δημόσιο ότι απαγορεύεται να μην υπάρχει καλή πίστη μεταξύ δύο φορέων του δημοσίου. Το Ελληνικό Δημόσιο και ο Δήμος δεν μπορεί επειδή δεν υπάρχει αυτή η καλή πίστη και να πληρώσει ο ένας τον άλλον. Η διαδικασία για να δοθεί για ένα χρόνο και μόνο η παραλία είναι από τη φύση της προβληματική διότι οι ομπρελάδες φέτος έχουν ένα πόστο του χρόνου έρχονται κάποιοι άλλοι χτυπάνε αυτά τα πόστα και βγαίνουν απέξω. Ως εκ τούτου τα ένσημα που βάζουν στο ΤΕΒΕ τι θα γίνουν μετά από τόσα χρόνια. Θα χαθούν μια και καλή; Το τέταρτο είναι ότι για να δοθεί το προτιμησιακό έπρεπε μέχρι τις 31 Μαρτίου να έχουν κάνει τις αιτήσεις και ξενοδοχεία και καταστήματα. Έχουμε τέτοιες αιτήσεις και παρακαλώ δώστε μας στο Δημοτικό Συμβούλιο γιατί από ότι ξέρω εγώ με ηλεκτρονικό πρωτόκολλο όχι από το Γραφείο Δημάρχου, αυτά που έκανε ο Στάγκας, εντάξει για να μην πω άλλων. ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ : Δεν είχαμε παραχώρηση. ΑΔΑ: ΒΕΑ8Ω1Ρ-ΜΨΦ ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ : Ο νομοθέτης λέει ότι μέχρι τις 31 του Μάρτη αιτείται ο ενδιαφερόμενος. Όμορος ξενοδόχος ναι και ο καταστηματάρχης προς τον Δήμο παρακαλώ δώστε μου. Είναι μέχρι τις 31 του Μάρτη. Έχει γίνει καμία τέτοια πράξη; Δεύτερον επειδή κάποια καταστήματα και στην Ιαλυσό δημιουργήθηκε πρόβλημα ήταν ομπρελάδες μέσα και τώρα μπαίνει το κατάστημα το οποίο έχει αυθαίρετες κατασκευές και γνωρίζετε ποια είναι αυτά τα οποία κάλυψε το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο το 2011 και το 2012 θα συνεχίσετε την ίδια τακτική να καλύπτετε κάποιους καταστηματάρχες που δεν λέμε αν είναι νόμιμοι να μην το πάρουν, ξέρετε ότι είναι αυθαίρετοι και παράνομοι, εις βάρος των ομπρελάδων Και αν ξεκινήσει έτσι τότε κανένας ομπρελάς στην περιοχή Φαληράκι δεν θα μπορέσει να κατέβει στην παραλία. Όλα τα καταστήματα έχουν φάτσα άρα τους ανήκουν. Ναι ή όχι κύριοι. Δώστε σε όλα λοιπόν τα καταστήματα τις ομπρέλες και πέστε τους ομπρελάδες σας πετάμε στα σκουπίδια φύγετε όλοι. Ως εκ τούτου όσοι είναι νόμιμοι καταστηματάρχες θα μπορέσουν ειδάλλως υποχρεωτικά θα προτιμηθεί και μια τάξη των ομπρελάδων οι οποίοι πληρώνουν τόσα χρόνια και στο τέλος δεν θα έχουν ούτε καν την ασφαλιστική κάλυψη αλλά θα έχουν μόνο τις υποχρεώσεις. Και οπωσδήποτε να γνωρίζετε κάτι άλλο ότι το πιο σημαντικό είναι το εξής ότι οι τιμές σε κάποιο πόστο πως βγαίνουν. Λέμε αυτό το πόστο έχει ευρώ ή είναι με βάση των τιμών και εκεί μπλέκεται τώρα το σύστημα με τις αντικειμενικές τιμές του δημοσίου επί το 6% που πρέπει να έχει ένα πόστο. Εάν αυτό κύριοι εφαρμοστεί θα ξετινάξει τις τιμές στα ύψη ή όχι; Η τιμή ενός ενοικίου λοιπόν στο ύψος όταν εκτιναχθεί μήπως θα επιφέρει και αύξηση της ομπρέλας στην παραλία και αντί τέσσερα ευρώ θα πάει στα έξι ευρώ και μετά θα λέει ο τουρίστας ότι για το δωμάτιό μου πληρώνω πέντε και για την ομπρέλα μου θα πληρώνω έξι; Και να βρεθούμε σε τέτοιες καταστάσεις; Παρακαλώ να τα προσέξουμε όλα αυτά τα πράγματα και να έχω κάποιες απαντήσεις. ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ : Κύριε Περδίκη θα ήθελα να μου απαντήσετε στο εξής. Τουλάχιστον για την περιοχή Γκολφ Αφάντου και την περιοχή που ανέφερε ο κ. Κωνσταντίνου ο Αντιδήμαρχος νομίζω ότι στην προκήρυξη του διαγωνισμού και ο 9

10 αιγιαλός και η παραλία έχει περιέλθει σε διοίκηση και διαχείριση του ΤΑΙΠΕΔ και όχι της ΕΤΑ. Και επειδή ο Δήμος Αφάντου και ο Δήμος Καλλιθέας έχουν πληρώσει το τίμημα στην πρώην ΕΤΑ νομίζω ότι δεν θα ήταν σωστό να μην προχωρήσουμε εκεί στις διαδικασίες. Να απευθύνετε λοιπόν, εκτός αν κάνω λάθος, στην προκήρυξη μέσα για το διαγωνισμό του Γκολφ λέει ότι η διοίκηση και διαχείριση του κτήματος συν των έμπροσθεν αιγιαλό και παραλία ανήκει στο ΤΑΙΠΕΔ. Άλλο ΤΑΙΠΕΔ άλλο ΕΤΑ, αν δεν κάνω λάθος. Προσέξτε το μπορεί να σας βοηθήσει αυτό που σας λέω. Γιατί άλλως στην τοποθέτηση μου θα σας πω ακριβώς τι θα συμβεί και θα έχουμε σοβαρά μα πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα. Δείτε αυτό σας παρακαλώ πριν την τοποθέτησή μου διότι μπορεί και να σας λύσει τα χέρια όσον αφορά ένα κομμάτι που ανήκει τέλος πάντων στο ΤΑΙΠΕΔ. Τα υπόλοιπα τώρα εδώ Έλλη, Ιαλυσό, Σανγουϊνγκ και Τσαμπίκα θα τα πω στην τοποθέτησή μου. ΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ : Έχω την εντύπωση πως η ΕΤΑΔ είναι μια εξέλιξη της ΕΤΑ η οποία έχει απορροφήσει την Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου, την ΚΕΔ, έχει απορροφήσει τα Ολυμπιακά Ακίνητα και έχει ενταχθεί στο ΤΑΙΠΕΔ. Επομένως πλέον περί όνου σκιάς συζητάμε ή εν πάση περιπτώσει αν δεν συζητάμε περί όνου σκιάς συζητάμε για μια υπόθεση η οποία θα κρατήσει ένα χρόνο γιατί ίσως να μην έχει μεταβιβαστεί η περιουσία στο ΤΑΙΠΕΔ όπως λέει μέσα και η ιστοσελίδα της, στην προμετωπίδα, συνεργάζεται επίσης με το ΤΑΙΠΕΔ προωθώντας σε αυτό μεγάλα και ώριμα προς αξιοποίηση ακίνητα. Όπως είναι, τα αναφέρει αυτά κ. Αντιδήμαρχε, Ελληνικό, Αφάντου Γκολφ, κ.λ.π. Δηλαδή το Γκολφ το έχει παραχωρήσει η ΕΤΑΔ στο ΤΑΙΠΕΔ. Και σε επόμενη φάση μετά το τέλος αυτής της χρονιάς αν πάμε γιατί μπορεί να μην φτάσουμε και εκεί όλες οι παραλίες της Ρόδου υπάρχει κίνδυνος να μεταβιβαστούν στο ΤΑΙΠΕΔ και να διαχειρίζονται από το ΤΑΙΠΕΔ με έναν διαγωνισμό πολύ μεγάλο και πάρα πολύ ακριβό που θα φέρει πολλά εισοδήματα στην μεγάλη τρύπα του εθνικού κορβανά. Θα πρότεινα λοιπόν για να κάνω και την τοποθέτηση τώρα να μην ξαναμιλήσω να πιέσουμε να αποδεχτούμε την παραχώρηση των παραλιών αλλά τουλάχιστον για μια πενταετία ή δεκαετία. Πόσο βάζαμε σαν όρους. Και τέλος τέλος έχουμε πει ότι ο Καλλικράτης εκείνο που θα επέφερε θα ήταν μια ενιαία συμπεριφορά του Δήμου στις παραλίες, θα έλυνε προβλήματα φυσικών πόρων, κ.λ.π. Τώρα τι κάνουμε; Πάμε στον Ιούνιο περίπου, Μάιο, να αποδεχτούμε μια διαδικασία παραχώρησης μέχρι τον Δεκέμβριο, δεν ξέρω αν προλάβουμε να κάνουμε διαγωνισμούς και προκηρύξεις να δούμε ποιος θα αναλάβει τι και δεν έχουμε και μια άποψη να λέει πως θα κατανείμουμε ποια και αυτές τις παραλίες. Θα τις μοιράσουμε όπως είναι σήμερα μοιρασμένες κάθε μέτρα, θα τις δώσουμε σε μια άλλη, έχετε κάποια άλλα σχέδια διαχείρισης των παραλιών σε μια ενότητα. Δηλαδή το Έλλη να αποκτήσει μια ενότητα όλο ή θα είναι πάλι 15 ειδών ανάπτυξη ή 15 ειδών ομπρέλες στην παραλία. ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ : Ήθελα να απευθύνω μια ερώτηση που είναι καθαρά πρακτικού περιεχομένου. Έχουμε ξανά αναφέρει εδώ μέσα ότι υπάρχουν παραλίες της δυτικής πλευράς του νησιού μας που έχουν μια πλήρη, απόλυτη, ολοκληρωτική, έλλειψη οποιασδήποτε έστω και της πιο παραμικρής υποδομής. Κάτι τέτοια έγινε αποδεκτό είχαμε συνάντηση και με τον κ. Ψυλλάκη επισκεφτήκαμε αυτές τις παραλίες Παραδεισίου, Θεολόγου, κ.λ.π., κατεγράφησαν τα πράγματα, άργησαν δεν λέω ξεκινήσαν αυτές η κατασκευή αυτών, είναι απειροελάχιστες υποδομές που επιβάλλεται ταχύτατα να γίνουν. Με αυτές τις εξελίξεις τώρα κύριε Περδίκη θα γίνουν; Γιατί ο κ. Ψυλλάκης προ καιρού μου είπε ότι λόγω της εμπλοκής δεν έγιναν αυτά τα μικρά έργα κ.λ.π. και ποιο χρονοδιάγραμμα βάζετε εσείς για την υλοποίησή τους; Μικροπαρεμβάσεις, μιλάμε για ντους, αποδυτήριο, ελάχιστα πράγματα. Τα ελάχιστα δυνατά. 10

11 ΖΩΓΡΑΦΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ : Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Ποια είναι κατά τη γνώμη σας τα αρνητικά σημεία αυτής της ΚΥΑ και γιατί είναι τόσο κακό να προκαταβάλλεται το ποσό από τον πλειοδότη. Μετά θέλω να ρωτήσω αν οι πλειοδότες είναι ελεύθεροι να καθορίζουν τις τιμές για τα καθίσματα, αυτές τις ξαπλώστρες, στην παραλία. Αν δηλαδή τους αφήνετε στην απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια αυτό. Μετά θέλω να ρωτήσω ποιος ευθύνεται για τις όποιες παρανομίες συμβαίνουν στην παραλία γιατί τα τελευταία χρόνια είναι κοινό μυστικό πλέον ότι το παραεμπόριο και άλλα πράγματα ανθούν στις παραλίες μας και επειδή και κατά τη διάρκεια της δικής σας θητείας και κατά των προηγουμένων δεν έγινε κάτι για να εξαλειφθεί αντιθέτως πολύς κόσμος τρώει και τρώει καλά από το παραεμπόριο θέλω να ρωτήσω αν σκέπτεστε στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του Δήμου να προβείτε σε πράξεις που θα περιστείλουν αυτή την παράνομη δραστηριότητα. Επίσης θέλω να ρωτήσω αν ο Δήμος μπορεί να αποβάλλει αυτούς τους παρανόμους ειδικά από παραλίες που έχει την δυνατότητα να το κάνει και αν υπάρχουν αυτές ποιες είναι. Επίσης να μας πείτε, ερωτήθηκε βέβαια, ποιες είναι οι παραλίες για τις οποίες σήμερα μιλάμε και η τελευταία ερώτηση που ήθελα να κάνω είναι τι σχέση έχει η καθαριότητα των παραλιών με όλο αυτό. Δηλαδή έπρεπε να εκδοθεί η ΚΥΑ, λέει μέσα κάτι για την καθαριότητα που μας εμπόδιζε ή μας εμποδίζει τόσο καιρό από το να πάμε να καθαρίσουμε τις παραλίες; ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ : Και εγώ μία ερώτηση θέλω να κάνω και μία διευκρίνηση όσο αφορά για τον φίλο μου τον Σάκη. Απλώς όσον αφορά για το θέμα που θίξατε για τους ομπρελάδες στην Ιαλυσό και για κάποια επιχείρηση η οποία ήταν παράνομη και οπότε έπρεπε να της είχε αφαιρεθεί το προτιμησιακό δικαίωμα. Αυτό εδώ πέρα εμείς επειδή θυμάμαι την περίπτωση είναι κάποιας κυρίας Πανοπούλου αν θυμάμαι καλά της αφαιρέθηκε και μάλιστα πήραμε σαν απόφαση Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και της είχε αφαιρεθεί το προτιμησιακό δικαίωμα. Το ένα ήταν αυτό. Το δεύτερο επειδή ήταν πάρα πολύ. Βεβαίως. Τώρα ακούστε κάτι. Επειδή υπάρχει ο 4014 και μπορεί να τακτοποιηθεί η όποια παρανομία είχε κάνει οπότε εκ των πραγμάτων εάν και εφόσον τις έχει τακτοποιήσει τις παρανομίες της τότε μπορεί και μάλιστα πήραμε απόφαση επειδή είναι μεγάλο το οικόπεδο, έχει μεγάλη φάτσα δηλαδή το οικόπεδό της επί της παραλίας, είπαμε ότι να συγκεκριμενικοποιηθεί στο πρόσωπο της επιχείρησης της όχι όλο το φάσμα του οικοπέδου της. Κατάλαβες Σάκη. Σάκη αυτό θυμάμαι. Και μια δεύτερη ερώτηση που ήθελα να κάνω. Είπατε συνάδελφε Γιάννη ότι εσείς σαν Πηγές Καλλιθέας θα είσαστε έτοιμοι περίπου στις 30 πέμπτου, τέλος Μαΐου, ούτως ώστε να δοθούν σε οποιοδήποτε είναι ο πλειοδότης κ.λ.π. Σε αυτό το μεσοδιάστημα επειδή θα υπάρξει κόσμος που θέλει να επισκεφτεί τις παραλίες τι γίνεται; Πως αντιμετωπίζεται; ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (ΣΩΤΡΙΛΛΗΣ ΘΩΜΑΣ) : Κύριε Περδίκη έχετε το λόγο να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις. ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ : Θέλω να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Όσον αφορά την ημέρα διενέργειας των δημοπρασιών με αυτή τη νέα μεταβατική ρύθμιση της Υπουργικής Απόφασης, της ΚΥΑ, θα γίνουν σε συγκεκριμένη ημερομηνία για όλο το νησί ή ανά διαμερίσματα όπως γινόταν μέχρι σήμερα. ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ : Στον κ. Συκόφυλλο όσον αφορά την τιμή εκκίνησης. Αυτό το σκοπό είχε η συνάντηση που είχαμε σήμερα με τον Προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας ούτως ώστε να συμφωνήσει στις τιμές που θα καθορίσουμε εμείς στην διακήρυξη, διότι η εγκύκλιος του δίνει το δικαίωμα να επανακαθορίσει το ύψος τιμής εκκίνησης και να αναβάλει τον διαγωνισμό και να επαναληφθεί αυτός ο διαγωνισμός μετά από δύο ημέρες. Άρα υπάρχει μια προσυνεννόηση σε αυτό το κομμάτι. Για το 20% βεβαίως και μας βγάζει από μια δύσκολη θέση όμως εγώ στην τοποθέτησή μου δεν αναφέρθηκα για το 20% που αφορούσε την απόδοσή του προς 11

12 τον Δήμο ή κατ' επέκταση σε δημοτική επιχείρηση αλλά σαν ποσοστό μαζί με τα υπόλοιπα για την επιβάρυνση που θα χουν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν είναι θέμα για το 20%. Για τον κ. Στάγκα βεβαίως για κάθε μία διενέργεια δημοπρασίας συντάσσεται συμβόλαιο μισθωτήριο το οποίο κατατίθεται στην εφορία και αυτά τα συμβόλαια ένα αντίγραφο παίρνει η ΔΟΥ, ένα αντίγραφο η εταιρία, ένα αντίγραφο ο ενδιαφερόμενος και άλλο ένα αντίγραφο στέλνουμε εμείς στην Κτηματική Υπηρεσία ούτως ώστε και αυτή να κάνει τους ελέγχους για να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε στο 20% που εμείς τις αποδίδουμε. Άρα υπάρχουν αυτά, είναι κατατεθειμένα και σφραγισμένα από την Εφορία. Γίνονται δηλαδή για όλες τις δημοπρασίες τουλάχιστον από το 2011 και μετά όσες έχει διενεργήσει η δημοτική επιχείρηση. ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ : Βρέθηκε έστω και μία που έχει πρόβλημα; ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ : Όχι. ΑΔΑ: ΒΕΑ8Ω1Ρ-ΜΨΦ ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ : Δηλαδή και οι 800 που παίρνουν μέρος είναι όλοι ενήμεροι; ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ : Όλοι όσοι συμμετείχαν στις διαδικασίες είχαν τις φορολογικές ενημερότητες. Όλοι απολύτως. Και υπάρχουν μέσα πίσω από κάθε ένα συμβόλαιο υπάρχουν τα παραστατικά τους και μπορείτε να τα ελέγξετε. Για το προτιμησιακό δεν μπορώ εγώ να καθορίσω ποια θα είναι η ημερομηνία λήξης των αιτήσεων που προφανώς δεν μπορούσε να γίνει μέχρι τις 31 Μαρτίου διότι ο Δήμος δεν είχε αυτό ή την παραχώρηση από το δημόσιο άρα δεν μπορούσε να βάλει και ημερομηνία λήξης. Η τιμή της ομπρέλας καθορίζεται και είναι ενιαία για το σύνολο του νησιού στους όρους της διακήρυξης δημοπρασίας, δηλαδή καθορίζεται και η τιμή η οποία είναι κοινή. Όσον αφορά τις δημοπρασίες που ρώτησε ο κ. Φλεβάρης προφανώς επειδή είναι πάρα πολλές δεν μπορούν να γίνουν σε μια μέρα. Θα εξετάσουμε να τις κάνουμε ανά Δημοτική Ενότητα όσο το δυνατόν συντομότερα διότι υπάρχει και μια γραφειοκρατική διαδικασία άρα δεν θα γίνουν σε μια μέρα. Θα βγαίνουν οι διακηρύξεις στις εφημερίδες και θα είναι σε τακτά χρονικά διαστήματα ούτως ώστε να τελειώσει αυτή η διαδικασία πάρα πολύ σύντομα. Για τις υποδομές της δυτικής πλευράς οφείλω να ομολογήσω ότι είναι ένα κομμάτι το οποίο μας είχε απασχολήσει από πέρυσι. Έχω στα χέρια μου την έκθεση του αρμόδιου για τις παραλίες, του συναδέλφου του κ. Ψυλλάκη, θα δώσουμε δυστυχώς ενώ ήμασταν έτοιμοι να ξεκινήσουμε από τον Φεβρουάριο με βάση τον προγραμματισμό να κάνουμε κάποιες προμήθειες και κάποιες συντηρήσεις προς την δυτική πλευρά φέτος γιατί πέρσι δώσαμε μεγάλη έμφαση στην ανατολική και εκεί εκτός από κάποιες ψιλοσυντηρήσεις δεν έχουμε προβλήματα. Άρα και στην περιοχή τη δική σας θα κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις πιστεύω μέχρι το τέλος Μαΐου εκεί και στην Κρεμαστή και στο Παραδείσι αλλά και προς τα κάτω Φάνες που μας έχουν ζητήσει να έχουμε ολοκληρώσει αυτές τις συντηρήσεις για τις υποδομές που πραγματικά είναι ανύπαρκτες όλα αυτά τα χρόνια. Θα ξεκινήσουμε άμεσα μετά τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας. Και πάνω σε αυτό να απαντήσω και στον κύριο Ζωγραφίδη ότι εμείς δεν μπορούσαμε όσον αφορά τον καθαρισμό των ακτών με τους ακτοκαθαριστές ο Δήμος και κατ' επέκταση εμείς που μας παραχωρεί αυτό το δικαίωμα δεν μπορούσαμε να αναλάβουμε μία εργασία διότι δεν μπορούσε να περάσει και από τον Επίτροπο, αυτά τα έχουμε ρωτήσει και ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και εμείς. Για φέτος μιλάω. Κάθε χρόνο μπαίνουν ακτοκαθαριστές. Δεν μπορούσαμε εμείς να βάλουμε μηχανήματα στις παραλίες να καθαρίζουμε για ένα κομμάτι το οποίο δεν μας είχε παραχωρηθεί. ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ : Τον Μάιο τις καθαρίζουν τις παραλίες και υπάρχει λόγος. 12

13 ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ : Το ξέρω αλλά δεν προλαβαίνουμε. Συνάδελφοι να σας πω κάτι. Είναι μια απόφαση που σήμερα θα την πάρουμε, μπορεί να την πάρουμε και ομόφωνα, και έτσι έφυγε όλη αυτή η ευθύνη και η καυτή πατάτα από το Δήμο, όμως πρέπει να καταλάβετε ότι και εμείς σαν δημοτική επιχείρηση δεν μπορούμε από εδώ και πέρα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα ούτε τις συντηρήσεις να τελειώνουμε γρήγορα, ούτε τους καθαρισμούς σε επίπεδο νησιού, ούτε τις προμήθειες, ούτε να κάνουμε και τις δημοπρασίες. Δηλαδή αισθάνομαι και κάπως άβολα διότι από αύριο όλοι θα αρχίσουν και θα βάλλουν εναντίον μας. Δηλαδή εμείς δεν μπορούμε να σηκώσουμε αυτό το βάρος μέσα σε μια βδομάδα, μέσα σε 10 μέρες, εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής απέναντί σας. Δεν είναι δυνατόν ούτε να σας πω σε 10 μέρες, σε μια βδομάδα, θα καθαριστεί το νησί, ούτε ότι θα τελειώσουν οι συντηρήσεις, ούτε θα τελειώσουν οι προμήθειες, ούτε οι διαγωνισμοί. Θα ξεκινήσουμε όσο είναι δυνατόν σύντομα από την επόμενη βδομάδα τον προγραμματισμό αλλά σας λέω με τις πιο ευνοϊκές συγκυρίες και υπολογισμούς πριν από το τέλος Μαΐου δεν θα είναι έτοιμα πολλά πράγματα. Θα δώσουμε μια βαρύτητα στις περιοχές που είναι τουριστικές και έχει ήδη ξεκινήσει η τουριστική περίοδος σε ξενοδοχεία που έχουν βάλει κόσμο και θα επεκταθούμε και στα υπόλοιπα μέρη του νησιού. Διότι πρέπει να ξέρετε ότι και τα μηχανήματα που μπαίνουν στις παραλίες είναι βαρέως τύπου μηχανήματα μεταφέρονται από τη μία τοποθεσία στην άλλη με πλατφόρμες, δεν είναι τόσο εύκολο το πράγμα. Πρέπει να το καταλάβετε και θέλω μία κατανόηση τουλάχιστον από τους συναδέλφους να καταλάβουν ότι δεν ήταν από το χέρι μας ή του Δήμου ή εμάς να ξεκινήσουμε νωρίτερα για αυτό και την χαρακτήρισα αυτή την ΚΥΑ στην αρχή και καθυστερημένη αλλά και απαράδεκτη ως προς τον τρόπο με τον οποίο βγήκε. Καθυστερημένη για μας και απαράδεκτη για το σύνολο αυτών των ανθρώπων που χρόνια δραστηριοποιούνται στις παραλίες, είναι το βασικό εισόδημα των περισσότερων από αυτούς, έχουν να πληρώνουν εισφορές στο ΤΕΒΕ, χρωστάνε στον Δήμο, στις εφορίες. ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ : Για αυτούς τους παρανόμους που δραστηριοποιούνται δεν είμαστε υπεύθυνοι εμείς υπάρχουν αρμόδιες υπηρεσίες. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ : Στις ερωτήσεις σχετικά με το προτιμησιακό έως ποια ημερομηνία μπορούν να κατατεθούν αιτήσεις, μέχρι πρότινος γνωρίζαμε ότι ήταν 31 Μαρτίου για κάτι όμως που έχεις έτσι; Που σου έχει παραχωρηθεί, που έχεις στην κατοχή σου. Από τη στιγμή που η ΚΥΑ βγαίνει αρχές Απρίλη για παραχώρηση και με σημερινή απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την αποδοχή αυτών των παραλιών μέσα βλέπω στο άρθρο 14 ότι λέει όλες οι μεταβιβάσεις του δικαιώματος απλής χρήσης κοινοχρήστων χώρων είτε απευθείας που εννοείται απευθείας για το προτιμησιακό δικαίωμα είτε κατόπιν δημοπρασίας θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί 30 Ιουνίου. Πρώτον αυτό. Το δεύτερο που θέλω να επισημάνω και στον κ. Ζωγραφίδη σχετικά με τις αυθαιρεσίες στο άρθρο 7 σε κάποιο σημείο λέει ότι οι ΟΤΑ μέσω των εντεταλμένων οργάνων τους, Δημοτική Αστυνομία, φύλακες, επιτηρητές, οδοκαθαριστές, κ.λ.π. έχουν υποχρέωση σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνουν καταπατήσεις ή αυθαίρετες επεμβάσεις επί κοινοχρήστων χώρων να ενημερώνουν άμεσα τις κατά τόπους αρμόδιες Κτηματικές Υπηρεσίες προκειμένου να προβούν στα ανάλογα. Είναι στην υποχρέωση του Δήμου, των υπηρεσιών του Δήμου, να ενημερώσουν την Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου για να ενεργήσει μετά τα περαιτέρω. Όχι η Κτηματική Υπηρεσία κάνει τις ενέργειες, εμείς τις διαπιστώσεις τις μεταφέρουμε. Το άλλο για την καθαριότητα νομίζω το είπε καθαρά ότι δεν μπορεί να περάσει οποιαδήποτε δαπάνη πριν την σημερινή μας απόφαση. Μετά τη σημερινή απόφαση μπορούν να γίνουν οι οποιεσδήποτε ενέργειες για να μπορέσει να πληρωθεί ο ανάδοχος για τον καθαρισμό των παραλιών. 13

14 ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ : Για το προτιμησιακό δικαίωμα που διάβασε ο Αντιδήμαρχος ότι λήγει το δικαίωμα μέχρι 30 Ιουνίου αυτό είναι σωστό. Όμως θα πρέπει σήμερα να πάρουμε μια απόφαση να μην πάει μέχρι τις 30 Νίκο διότι αν εμείς καθορίσουμε ημερομηνίες μέσα στον Μάιο και έλθει κάποιος και κάνει αίτηση μετά τις ημερομηνίες και ζητήσει προτιμησιακό θα έχουμε προβλήματα. Άρα καλό είναι να πάρει μια απόφαση η Αντιδημαρχία των Οικονομικών να καθορίσει μια ημερομηνία η οποία θα είναι καταληκτική τουλάχιστον για την άσκηση του προτιμησιακού δικαιώματος να μην έχουμε φαινόμενα διαπληκτισμών. ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ τοποθετήσεις. Οι αρχηγοί. Ο κ. Γάκης θέλει τοποθέτηση. Παρακαλώ. ΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ : Θέλω να δικαιολογήσω την αρνητική ψήφο στην διαδικασία γιατί είναι περιορισμένης χρονικής διάρκειας και νομίζω πως θα μπορούσαμε να πιέσουμε ότι τελικά δεν μπορεί να παίζει κανείς με την Ρόδο έτσι, για ένα εξάμηνο και να δούμε του χρόνου τι θα κάνουμε. ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ : Έχω να καταθέσω τα παρακάτω. Πρώτα από όλα θεωρώ απαράδεκτο το γεγονός για άλλη μια χρονιά να γίνεται αυτή η ιστορία με τις παραλίες. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον επειδή ζούμε πολύ δύσκολες εποχές θέλω να προτείνω τη μείωση καταρχάς, δεν ξέρω τι συζητήσατε με τον Προϊστάμενο, για έξι μήνες, όπως καταλαβαίνετε δεν μπορεί να υπάρχουν τα μισθώματα αυτά που υπήρχαν στις παραλίες. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον να γίνει μια διευκόλυνση στους ανθρώπους που είναι στις παραλίες και έχουν οφειλές, το λέω ευθέως, διότι υπάρχουν οφειλές και πρέπει να κάνετε διευκόλυνση για να μπορέσουν να πάρουν στις δημοπρασίες και τρίτον να ξεκαθαρίσετε πολύ γρήγορα το θέμα με το ΤΑΙΠΕΔ ή την ΕΤΑΔ διότι θα έχουμε το εξής φαινόμενο.. ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ : Θα έχουμε την απάντηση αυτή την βδομάδα. ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ : Διότι προσέξτε δεν μπορεί γιατί το άλλο δεν θα το λύσετε εντάξει, το άλλο θα δυσκολευτείτε πολύ να το λύσετε, διότι πάρα πολύ απλά κ. Στάγκα αυτά τα χρωστούσε ο Δήμος ή τα χρωστούσε η εταιρία της Ιαλυσού; ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ : Ο Δήμος. Εταιρία μόνο της Αρχαγγέλου. ΑΔΑ: ΒΕΑ8Ω1Ρ-ΜΨΦ ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ : Άρα λοιπόν για την περιοχή της Ιαλυσού εφόσον ο Δήμος είναι διάδοχος το κλείνει. Γιατί πρέπει να τελειώσετε γιατί θα συμβεί το εξής. Εξ ανάγκης θα κατέβει ο κόσμος κάτω, το λέω από τώρα, εξ ανάγκης θα στήσει και μετά ας ελπίσουμε να μην έχουμε προβλήματα. ΣΑΒΒΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ : Συνάδελφοι από το 1994 που ασχολούμαι με την τοπική αυτοδιοίκηση μια από τις πιο αμαρτωλές σχέσεις δήμων και κράτους ήταν αυτά τα θέματα, η δημόσια περιουσία με πρώτες τις παραλίες. Το αυτονόητο που λέει ο συνάδελφος ο κ. Γάκης ότι ας ξεκινούσαμε, να μας τα δίναν 5 χρόνια, που εγώ θεωρώ ότι μονίμως πρέπει να είναι διαχειριστής των παραλιών ο Δήμος, μονίμως, πλην εξαιρέσεων εθνικών λόγων ή έργων που μπορεί να τις αναλαμβάνει ο κράτος, εξαίρεση αυτή μπορεί, ερχόμαστε με μια αλλοπρόσαλλη πολιτική του κεντρικού κράτους που μάλιστα στην εποχή αυτή επειδή η σχέση αυτή των δήμων αυτών με το κράτος ήταν και λίγο αμαρτωλή με την έννοια ποια, βλέπετε εκβιάζει τώρα για τα χρήματα η ΚΥΔ γιατί και οι δήμοι δεν ήταν καλοπληρωτές, δεν λέω μόνο στη Ρόδο, παντού σε όλη την Ελλάδα. Αυτή βλέπετε εις βάρος της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης αυτού του πλεονεκτήματος που έχει η Ρόδος. Και όχι μόνο η Ρόδος πολλά μέρη της Ελλάδος. 14

15 Νομίζω ότι όχι μόνο πρέπει να αποδεχτούμε η εταιρία τουλάχιστον που αναλαμβάνει τη διαχείριση των ιδιωτικών μέσα από διαδικασίες διαγωνισμών να βρει και πολιτικά να στηριχθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο να ξεπεράσει κάποια πράγματα υπέρ αποτελεσματικότητας και υπέρ της σωστής διαχείρισης των παραλιών. Αντιλαμβάνεστε τι εννοώ διότι αν κάτσουμε να δούμε τον τύπο και τη γραμμή στο τέλος θα δούμε ένα παζάρι να μην πω τη λέξη στις παραλίες χειρότερο κάθε χρόνο και πιστεύω ότι κάποια στιγμή αυτή η σχέση δήμων και κυβέρνησης στο θέμα της δημόσιας περιουσίας όχι μόνο σε αυτό το θέμα σε πολλά θέματα και δεν ξέρω αν διαβάσατε σήμερα επειδή πραγματικά ασχολούμαι με την δημόσια περιουσία 20 χρόνια και θεωρώ το πιο αμαρτωλό κομμάτι πρέπει να αλλάξει η σχέση συνολικά για όλα. Δεν πάει άλλο. Αλλά όμως το έναυσμα το δώσαμε και εμείς σαν τοπική αυτοδιοίκηση και ενός κακού μύρια έπονται. ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ : Το μοντέλο διαχείρισης των κοινών ανά εποχές πάντα μεταβάλλεται. Στην αρχή υπήρχε το πρότυπο των μεγάλων αυτοκρατοριών στη συνέχεια, υπερπηδούμε διάφορα βήματα, φτάσαμε στα εθνικά κράτη στις αρχές του εικοστού αιώνα. Διάφοροι αναλυτές λένε ότι ένα από τα επόμενα βήματα θα είναι η πρόταξη του μοντέλου της κοινότητας, της μικρής κοινωνίας. Μένω σε αυτό το στίγμα για να καταλήξω ότι η αυτοδιοίκηση τελικά εμπεριέχει ως βασικό στοιχείο της στο να διαχειριζόμαστε εμείς οι ίδιοι τα τοπικά πράγματα. Βασικό στοιχείο της τοπικής αυτοδιοίκησης και της αυτοδυναμίας των νέων δήμων που προβλέπει ο 3852/2010 είναι και ένα βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης μέσα από αυτοδιαχείριση εσόδων. Δεν μπορεί σήμερα ακόμα και πατρώα γη, οι παραλίες εν προκειμένω, για να έλθουμε στο θέμα συζήτησης να μην τις διαχειρίζεται ο Δήμος. Μέσα στο πλαίσιο που θέτει ο νόμος και ο χαρακτηρισμός τους ως κοινόχρηστο αγαθό που ανήκει στους πάντες. Να μπορεί αυτές οι διαχειριστικές πράξεις μέσα από τον κανόνα της νομοθεσίας να τους διαχειρίζεται ο Δήμος. Έρχονται και παρέρχονται οι κυβερνήσεις με τρόπο κουραστικό όσον αφορά τη διαχείριση αυτού του θέματος μονότονο και με ψήγματα ανικανότητος συνεχώς όπου το πρόβλημα παραμένει η αλυσίδα η οποία είναι η αυτοδιοίκηση αποτελείται από πολλούς κρίκους που κανένας δεν είναι αυτόνομος για να φτάσουμε στο σήμερα περάσαμε και τις προηγούμενες καταστάσεις όπως ήταν οι δήμοι προ του Καλλικράτη και οι καποδιστριακοί δήμοι. Αναλώθηκαν ώρες επί ωρών στα Δημοτικά Συμβούλια για αυτό το θέμα, ένα πάγιο αίτημα της αυτοδιοίκησης και στα συνέδρια κύριε Δήμαρχε πότε θα μπορέσουν να περάσουν επιτέλους το μοντέλο αυτό σήμερα. Και πράγματι μέσα στην εισήγηση υπάρχει και σήμερα στο Δημοτικό μας Συμβούλιο αυτό το πράγμα. Άκαιρο, άχρονο, το πολυτιμότερο αγαθό που έχει ένα νησί, το πολυτιμότερο αγαθό που έχει η χώρα, ο τουρισμός να ερχόμαστε μήνα Μάιο αν προλάβουμε να ολοκληρώσουμε αυτή την ελαχιστότατη πηγή εσόδων για τον Δήμο. Με πλείστα όσα θέματα όπως είπαμε και προηγουμένως το θέμα του προτιμησιακού δικαιώματος και όλα τα υπόλοιπα. Ας είναι μια φωνή αγωνίας όσον αφορά την πάγια διεκδίκηση να αποκτήσουν οι δήμοι έσοδα. Τα υπόλοιπα τα διαδικαστικά να τα προχωρήσουμε με γνώμονα την καθαριότητα, τη σωστή λειτουργία των παραλιών, τη σωστή εμφάνιση προς τους επισκέπτες μας, πάταξη φαινομένων ακραίων και να υπάρχει μία καθαρότητα όσον αφορά την διενέργεια των διαδικασιών. ΛΥΜΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ : Εγώ θα ήθελα να πω ότι για άλλη μια φορά το κράτος βλέπουμε ότι μας δένει τα χέρια σε μια διαδικασία την οποία θα μπορούσαμε να την έχουμε ξεπεράσει σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Γιατί μέσα από την εταιρία σαν πρώτη φορά το έχουμε ξανακάνει με τα όποια λάθη μας και αν είχαμε αυτή τη φορά όμως θα ήμασταν πολύ πιο καλύτεροι και πολύ πιο έτοιμοι. Και οι παραλίες θα ήταν πολύ πιο έτοιμες. Επειδή δεν καταλαβαίνουν ούτε στην Κτηματική ούτε στην ΕΤΑ τι ακριβώς σημαίνει διαχείριση παραλίας και πως μπορεί να συντηρηθεί και πως να έτοιμη η παραλία τον καιρό που πρέπει εγώ θα έκανα μια συγκεκριμένη πρόταση για να 15

16 γλυτώσουμε λίγο χρόνο και να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και τους συμπολίτες μας. Δεν είναι 450 συμβόλαια που θα πρέπει να κάνουμε είναι οικογένειες που είναι από πίσω και αποτελούνται από 3-4 άτομα δηλαδή μιλάμε για με ανθρώπους που περιμένουν να ζήσουν από αυτό. Να πηγαίναμε και να καθόμαστε στο τραπέζι μαζί τους και να ζητούσαμε ένα χρόνο παράταση στα όποια συμβόλαια υπάρχουν από τη στιγμή που περιμένουν να αλλάξουν και να κάνουν κάτι καινούργιο απλό την επόμενη χρονιά και δείχνουν ότι φέτος δεν είναι έτοιμοι να μπορούσαμε να λειτουργήσουμε για ένα χρόνο έτσι ώστε να βοηθούσαμε τους συμπολίτες μας να μην τους στέλναμε για αρχή στην εφορία, στο δήμο, γιατί αν μπουν σε αυτή τη διαδικασία σίγουρα θα βγουν χαμένοι. Και ο Δήμος, η εταιρία π.χ., με τα συμβόλαια αλλά και η Κτηματική που θα ζητάει το 20%. Να υπάρχει η πρόταση ότι η Κτηματική λαμβάνει το 20% ώστε να μπει ο ενδιαφερόμενος μέσα και να δραστηριοποιηθεί και να είναι η μοναδική επιβάρυνση αυτή στην αρχή τουλάχιστον και να συνεχίσει να έχει το συμβόλαιό του για ένα χρόνο αυτή τη μοναδική χρονιά που έμεινε πλέον και περιμένουμε ποια θα είναι η μεγαλύτερη αλλαγή που φαντάζονται αυτοί ότι μπορεί να κάνουν και να δώσουμε και το δικαίωμα τουλάχιστον στους συμπολίτες μας για ακόμη ένα χρόνο. Όποιοι είναι και αυτοί. Και επειδή πολλά ακούγονται για αυτούς που ενδιαφέρονται στις παραλίες δεν είναι και όλοι ίδιοι. Εμείς μέσα από τα συμβόλαια που έχουμε κάνει κατά 80% τουλάχιστον είναι συνεπείς οι ανθρώποι και αυτοί δεν μπορούμε να τους βάζουμε όλους και να κάνουμε έναν αχταρμά. Εγώ προτείνω να κάτσουμε μαζί τους, έτσι θα γλυτώσουμε και χρόνο θα ξεμπερδέψουν και ανθρώποι από όσον αφορά την εφορία, το Δήμο, ενημερότητες και όλα αυτά και θα ψάχνουν να βρουν ένα 20% τουλάχιστον για αρχή για την Κτηματική ή την ΕΤΑ και μετά και από κει και πέρα να συνεχίσουν τα συμβόλαιά τους. ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ : Σχετικά με αυτά που είπαμε άκουσα προηγουμένως άκουσα ότι είναι γύρω στις τα έσοδά μας όλα μαζί κ. Περδίκη περίπου; Τετρακόσιες παίρνει η ΕΤΑ και η Κτηματική. Πράγματι αν όμως υπολογίσουμε και τα πρόστιμα όπως είπατε γιατί πρόστιμα δεν βάζει μόνο για παράδειγμα η Αστυνομία, βάζει και το Λιμενικό, βάζει και η Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου, δεν συμβάλλει όμως στην καταστροφή των παραλιών όποτε έχουμε. Δεν συμβάλλει στην ύδρευση που υποχρεούται ο Δήμος να δίνει νερό στην παραλία, δεν συμβάλει στην καθαριότητα. Δεν συμβάλει στους ναυαγοσώστες που πρέπει να έχουμε, που είναι άλλη διαδικασία και δεν ξέρω αν θα την προλάβουμε. Και τι λέει το θέμα με τους ναυαγοσώστες σαν οργανωμένη παραλία; Ότι αν δεν έχουμε τις υπηρεσίες τους πρέπει να βάλουμε ιστούς ανά μέτρα και να υψώνουμε πάνω κόκκινη σημαία. Για να βγάλουμε και απαγορευτικό στις παραλίες μας να μην πατά ούτε τουρίστας. Αυτά είναι αυτά τα οποία συμβαίνουν. Και βάζω και ένα ρώτημα. Αυτή η ΚΥΑ και ερωτώ τους νομικούς συμβούλους κ. Καρίκη, κ. Φλεβάρη, κύριοι όσοι είστε νομικοί λέει ότι βγήκε 29 του Μάρτη και στην παράγραφο 2 λέει με την επιφύλαξη τάδε σχετικά με την ετήσια διάρκεια της απευθείας παραχώρησης η παραχώρηση ισχύει μέχρι η ΚΥΑ βγήκε 29 του Μάρτη μέχρι τις 31-12ου του χρόνου είναι ετήσιο ή είναι εννεάμηνο Ορίστε; Είναι εννιά μήνες. Άρα να αφαιρεθεί λοιπόν και το ένα τέταρτο. Ορίστε; ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ : Αν σου λέει ότι η διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί και μέχρι 30 Ιουνίου στην ουσία είναι τρίμηνο. ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ : Έστω τρίμηνο. Πρέπει να κάνουμε και ένα αντίστοιχο αίτημα ότι κύριοι δεν θα τα παίρνετε 100% γιατί τρίμηνο ή εξάμηνο λέω εγώ ας είναι εξάμηνο τουλάχιστον για έξι μήνες να υπογράψουμε συμβόλαιο και άσε να βγάλει απόφαση το κράτος. Εγώ το θέλω για έξι μήνες. Γιατί με υποχρεώνεις. Ποιος λέει ότι πρέπει να είναι ετήσια. 16

17 ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ : Κύριε Στάγκα η ΚΕΔΕ όταν βγήκε αυτή η ΚΥΑ τη γύρισε πίσω με αποτέλεσμα να επανέλθει όπως ήταν. ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ : Δεν λέω όχι αλλά η όποια Υπουργική Απόφαση προσβάλλεται πιο εύκολα ότι από τις 29 του Μάρτη μέχρι τις 30 Οκτώβρη που θέλω την παραλία δεν είναι αυτή η περίοδος. Μπορούμε να το βγάλουμε σε μικρότερη περίοδο. Και ας κάνει εκείνος προσφυγή. ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ολοκληρώθηκε η συζήτηση. Εγκρίνεται τον θέμα για την παραχώρηση ομόφωνα; Ο κ. Γάκης όχι. Ο κ. Χατζημάρκος; Ναι. Κατά πλειοψηφία. ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ : Είχα βάλει ένα σημαντικό ερώτημα στην τοποθέτηση μου το οποίο έβαλα και στην Κτηματική Υπηρεσία. Με πιο τρόπο και ποιος θα διασφαλίσει την διενέργεια των δημοπρασιών στο μεσοδιάστημα. Είναι σημαντικό αυτό το οποίο λέω ποιος θα διασφαλίσει την διενέργεια των δημοπρασιών για να μην έχουμε προβλήματα μέχρι τη διενέργεια σε αυτό το μεσοδιάστημα. Δηλαδή από την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μέχρι τις ημερομηνίες των δημοπρασιών. ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Η Κτηματική Υπηρεσία που της ανήκει και έχει την αρμοδιότητα όταν κάποιος πάει και κάνει κατάληψη των παραλιών έχει την ευθύνη. Διότι εμείς δεν μπορούμε να παρέμβουμε. Είναι ανεξάρτητο αυτό. Ότι επισημαίνουμε ότι η διασφάλιση της διαδικασίας μέχρι να υπογραφούν οι συμβάσεις θα γίνει από την Κτηματική Υπηρεσία. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών, τις τοποθετήσεις των μελών του Σώματος, και μετά διαλογική συζήτηση, Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Α.Κούκουλας, Ι.Τριανταφύλλου, κ.ταρασλιάς, και Θ.Σωτρίλλης, ήταν απόντες κατά την ψηφοφορία του θέματος. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία Μειοψηφούντος του επικεφαλής της παράταξης «ΡΟΔΟ ΚΟΚΚΙΝΟ» ο οποίος ψήφισε «κατά», Α. Την αποδοχή από τον Δήμο Ρόδου της απευθείας παραχώρησης του δικαιώματος της απλής χρήσης των κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού, παραλίας, κ.λ.π., με αντάλλαγμα, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει η αρ.πρωτ.δ10β /1672εξ2013/ Κ.Υ.Α. του Υπουργείου Οικονομικών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) Ά Βαθμού. 17

18 Β. Την έγκριση παραχώρησης των παραλιών, αιγιαλού κ.λ.π. πλην του προτιμησιακού (όμορες), στις «Δημοτικές Επιχειρήσεις Ρόδου Μονομετοχική Α.Ε.», σύμφωνα με το άρθρο 1 της Κ.Υ.Α. Η διασφάλιση της διαδικασίας των δημοπρασιών μέχρι την υπογραφή των συμβάσεων θα γίνει από την Κτηματική Υπηρεσία. ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΑΝΟΛΗΣ Σ. ΓΛΥΝΟΣ 18

Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 287/17-5-2013

Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 287/17-5-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 287/17-5-2013 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Της από 30-8-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 24/30-8-2013 Αριθ. Απόφασης: 560/30-8-2013

Της από 30-8-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 24/30-8-2013 Αριθ. Απόφασης: 560/30-8-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 30-8-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 24/30-8-2013 Αριθ. Απόφασης: 560/30-8-2013 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 573/20-9-2013

Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 573/20-9-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 573/20-9-2013 Στη Ρόδο σήμερα 20-9-2013 ημέρα Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 321/17-5-2013

Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 321/17-5-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ Απόφασης: 321/17-5-2013 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Της από 12-4-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 14/12-4-2013 Αριθ. Απόφασης: 218/12-4-2013

Της από 12-4-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 14/12-4-2013 Αριθ. Απόφασης: 218/12-4-2013 ΑΔΑ: ΒΕΑΣΩΡ-ΖΕΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 2-4-203 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 4/2-4-203 Αριθ. Απόφασης: 28/2-4-203 Στη

Διαβάστε περισσότερα

Της από 17-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 33/17-12-2013 Αριθ. Απόφασης: 859/17-12-2013

Της από 17-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 33/17-12-2013 Αριθ. Απόφασης: 859/17-12-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 33/17-12-2013 Αριθ. Απόφασης: 859/17-12-2013

Διαβάστε περισσότερα

Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 568/20-9-2013

Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 568/20-9-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 568/20-9-2013 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 5/4-03-2014 Αριθ.Απόφασης: 121/4-3-2014 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 33/ Αριθ. Απόφασης: 853/

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 33/ Αριθ. Απόφασης: 853/ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 33/17-12-2013 Αριθ. Απόφασης: 853/17-12-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 19-12-2012 Συνεχιζόμενης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:29/19-12-2012 Αριθ. Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 11-9-2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 11-9-2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 11-9-2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:22/11-9-2012 Αριθ. Απόφασης: 601/11-9-2012 Στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 04-07-204 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 2/4-7-204 Αριθ. Απόφασης: 448/4-7-204 Στη

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-02-2013 Συνεχιζόμενης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:4/4-02-2013 Αριθ. Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 5/4-03-2014 Αριθ.Απόφασης: 132/4-3-2014 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-10-2012 Συνεχιζόμενης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΔΑ: Β42ΑΩ1Ρ-2ΝΝ Αριθ. Πρακτικού:24/17-10-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 7-12-2012 Τακτικής Συνεχιζόμενη Συνεδρίασης της 27 ης Νοεμβρίου 2012 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:27/7-12-2012

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 19-4-2011 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 13/19-4-2011 Αριθ. Απόφασης: 215/19-4-2011 Στη Ρόδο σήμερα 19-4 - 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 11-9-2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:22/11-9-2012 Αριθ. Απόφασης: 618/11-9-2012 Στη

Διαβάστε περισσότερα

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 33/ Αριθ. Απόφασης: 843/

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 33/ Αριθ. Απόφασης: 843/ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 33/17-12-2013 Αριθ. Απόφασης: 843/17-12-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 19-12-2012 Συνεχιζόμενης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:29/19-12-2012 Αριθ. Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-10-2012 Συνεχιζόμενης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΔΑ: Β43ΔΩ1Ρ-2Η2 Αριθ. Πρακτικού:24/17-10-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 7-12-2012 Τακτικής Συνεχιζόμενη Συνεδρίασης της 27 ης Νοεμβρίου 2012 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:27/7-12-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 12/4-7-2014 Αριθ. Απόφασης: 392/4-7-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 7-12-2012 Τακτικής Συνεχιζόμενη Συνεδρίασης της 27 ης Νοεμβρίου 2012 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:27/7-12-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 12/4-7-2014 Αριθ. Απόφασης:430/4-7-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-02-2013 Συνεχιζόμενης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:4/4-02-2013 Αριθ. Απόφασης: 28/4-2-2013

Διαβάστε περισσότερα

Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 320/17-5-2013

Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 320/17-5-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 320/17-5-2013 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 7-2-202 Τακτικής Συνεχιζόμενη Συνεδρίασης της 27 ης Νοεμβρίου 202 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΔΑ: Β4ΜΒΩΡ-ΒΟΥ Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 30-3-2011 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 9/30-3-2011 Αριθ. Απόφασης: 183 /30-3-2011 Στη Ρόδο σήμερα 30-3 - 2011

Διαβάστε περισσότερα

Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΧ4Ω1Ρ-Θ27 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 324Α/17-5-2013

Διαβάστε περισσότερα

Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 322/17-5-2013

Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 322/17-5-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 322/17-5-2013 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 2-04-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 2-04-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 2-04-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 7/2-04-2014 Αριθ. Απόφασης: 205/2-4-2014 Στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 7-12-2012 Τακτικής Συνεχιζόμενη Συνεδρίασης της 27 ης Νοεμβρίου 2012 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:27/7-12-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 24-1-214 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 1/24-1-214 Αριθ.Απόφασης:39/24-1-214 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 7-12-2012 Τακτικής Συνεχιζόμενη Συνεδρίασης της 27 ης Νοεμβρίου 2012 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:27/7-12-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 9-8-2012 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου από την Συνεδρίαση της 8 ης Αυγούστου 2012. Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 5/4-03-2014 Αριθ. Απόφασης: 88/4-3-2014 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 11-9-2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:22/11-9-2012 Αριθ. Απόφασης: 581/11-9-2012 Στη

Διαβάστε περισσότερα

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 35/ Αριθ. Απόφασης: 887/

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 35/ Αριθ. Απόφασης: 887/ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΔΑ: ΒΛΓΥΩ1Ρ-ΦΕ7 Της από 17-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 35/17-12-2013 Αριθ. Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 19-12-2012 Συνεχιζόμενης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:29/19-12-2012 Αριθ. Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 24-01-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 1/24-01-2014 Αριθ.φασης: 52/24-1-2014 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Της από 27-2-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 7/27-2-2013 Αριθ. Απόφασης: 80/27-2-2013

Της από 27-2-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 7/27-2-2013 Αριθ. Απόφασης: 80/27-2-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 27-2-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 7/27-2-2013 Αριθ. Απόφασης: 80/27-2-2013 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 33/ Αριθ. Απόφασης: 875/

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 33/ Αριθ. Απόφασης: 875/ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 33/17-12-2013 Αριθ. Απόφασης: 875/17-12-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 24-01-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 1/24-01-2014 Αριθ.Απόφασης: 35/24-1-2014 Στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 2-04-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 2-04-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 2-04-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 7/2-04-2014 Αριθ.Απόφασης: 266 /2-4-2014 Στη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 19-4-2011 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 13/19-4-2011 Αριθ. Απόφασης: 212 /19-4-2011 Στη Ρόδο σήμερα 19-4 - 2011

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρακτικού: 1/24-01-2014 Αριθ.Απόφασης: 46/24-1-2014

Αριθ.Πρακτικού: 1/24-01-2014 Αριθ.Απόφασης: 46/24-1-2014 ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 24-01-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 1/24-01-2014 Αριθ.Απόφασης: 46/24-1-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 12/4-7-2014 Αριθ. Απόφασης:446/4-7-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-10-2012 Συνεχιζόμενης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού:24/17-10-2012Αριθ.Απόφασης:662/17-10-2012

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρακτικού: 1/24-01-2014 Αριθ.Απόφασης: 8/24-1-2014

Αριθ.Πρακτικού: 1/24-01-2014 Αριθ.Απόφασης: 8/24-1-2014 ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 24-01-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 1/24-01-2014 Αριθ.Απόφασης: 8/24-1-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 7-12-2012 Τακτικής Συνεχιζόμενη Συνεδρίασης της 27 ης Νοεμβρίου 2012 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:27/7-12-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 19-12-2012 Συνεχιζόμενης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:29/19-12-2012 Αριθ. Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ(δικ/νος) 10. ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (δικ/νος)

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ(δικ/νος) 10. ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (δικ/νος) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 15-3-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 11/15-3-2013 Αριθ. Απόφασης: 153/15-3-2013 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 24-01-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 1/24-01-2014 Αριθ.Απόφασης:42/24-1-2014 Στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-10-2012 Συνεχιζόμενης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:24/17-10-2012 Αριθ. Απόφασης:671

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 12/4-7-2014 Αριθ. Απόφασης: 403/4-7-2014

Διαβάστε περισσότερα

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 16/ Αριθ. Απόφασης: 333/

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 16/ Αριθ. Απόφασης: 333/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 333/17-5-2013 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 35/ Αριθ. Απόφασης: 888(Α)/

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 35/ Αριθ. Απόφασης: 888(Α)/ 1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-1-013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 35/17-1-013 Αριθ. Απόφασης: 888(Α)/17-1-013 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 18/ Αριθ. Απόφασης: 347 /

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 18/ Αριθ. Απόφασης: 347 / ΑΔΑ: ΒΕΖΩΡ-ΦΚ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από -6-0 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 8/-6-0 Αριθ. Απόφασης: 7 /-6-0 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 12/4-7-2014 Αριθ. Απόφασης: 393/4-7-2014

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 19-4-2011 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 13/19-4-2011 Αριθ. Απόφασης: 225/19-4-2011 Στη Ρόδο σήμερα 19-4 - 2011

Διαβάστε περισσότερα

Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 605 /20-9-2013

Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 605 /20-9-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 605 /20-9-2013 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 5/4-03-2014 Αριθ.Απόφασης: 76 /4-3-2014 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 24-7-2012 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:16/24-7-2012 Αριθ.Απόφασης: 486/24-7-2012

Διαβάστε περισσότερα

Της από 17-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 33/17-12-2013 Αριθ. Απόφασης: 874/17-12-2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Της από 17-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 33/17-12-2013 Αριθ. Απόφασης: 874/17-12-2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 33/17-12-2013 Αριθ. Απόφασης: 874/17-12-2013 ΟΡΘΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 19-4- Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αριθ. Πρακτικού: 13/19-4- Αριθ. Απόφασης: 213 /19-4- Στη Ρόδο σήμερα 19-4 - ημέρα Tρίτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

Της από 1-4-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 13/1-4-2013 Αριθ. Απόφασης: 174/1-4-2013

Της από 1-4-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 13/1-4-2013 Αριθ. Απόφασης: 174/1-4-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από -4-203 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 3/-4-203 Αριθ. Απόφασης: 74/-4-203 Στη Ρόδο σήμερα -4-203

Διαβάστε περισσότερα

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 16/ Αριθ. Απόφασης: 309/

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 16/ Αριθ. Απόφασης: 309/ ΑΔΑ: ΒΕΝ8Ω1Ρ-ΥΩ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 309/17-5-2013

Διαβάστε περισσότερα

Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 335/17-5-2013

Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 335/17-5-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 335/17-5-2013 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 593/20-9-2013

Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 593/20-9-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 593/20-9-2013 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 18/ Αριθ. Απόφασης: 390/

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 18/ Αριθ. Απόφασης: 390/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 12-6-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 18/12-6-2013 Αριθ. Απόφασης: 390/12-6-2013 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρακτικού: 7/ Αριθ. Απόφασης: 208/

Αριθ. Πρακτικού: 7/ Αριθ. Απόφασης: 208/ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 2-04-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 7/2-04-2014 Αριθ. Απόφασης: 208/2-4-2014

Διαβάστε περισσότερα

Της από 17-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 33/17-12-2013 Αριθ. Απόφασης: 876/17-12-2013

Της από 17-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 33/17-12-2013 Αριθ. Απόφασης: 876/17-12-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 33/17-12-2013 Αριθ. Απόφασης: 876/17-12-2013

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρακτικού: 11/6-06-2014 Αριθ.Απόφασης: 380 /6-6-2014

Αριθ.Πρακτικού: 11/6-06-2014 Αριθ.Απόφασης: 380 /6-6-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 6-06-2014 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 11/6-06-2014 Αριθ.Απόφασης: 380 /6-6-2014 Στη

Διαβάστε περισσότερα

Της από 9-7-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 21/9-7-2013 Αριθ. Απόφασης:461 /9-7-2013

Της από 9-7-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 21/9-7-2013 Αριθ. Απόφασης:461 /9-7-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 9-7-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 21/9-7-2013 Αριθ. Απόφασης:461 /9-7-2013 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 574/20-9-2013

Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 574/20-9-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 574/20-9-2013 Στη Ρόδο σήμερα 20-9-2013 ημέρα Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 5/4-03-2014 Αριθ. Απόφασης: 141/4-3-2014

Διαβάστε περισσότερα

Της από 12-6-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 18/12-6-2013 Αριθ. Απόφασης: 404 /12-6-2013

Της από 12-6-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 18/12-6-2013 Αριθ. Απόφασης: 404 /12-6-2013 ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 12-6-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 18/12-6-2013 Αριθ. Απόφασης: 404 /12-6-2013 Στη

Διαβάστε περισσότερα

Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 618 /20-9-2013

Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 618 /20-9-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 618 /20-9-2013 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 16/ Αριθ. Απόφασης: 300/

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 16/ Αριθ. Απόφασης: 300/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 300/17-5-2013 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 18/ Αριθ. Απόφασης: 437 /

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 18/ Αριθ. Απόφασης: 437 / ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛ41Ω1Ρ-47Α Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 12-6-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 18/12-6-2013 Αριθ. Απόφασης: 437

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 24-10-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 28/24-10-2013 Αριθ. Απόφασης: 738/24-10-2013

Διαβάστε περισσότερα

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 33/ Αριθ. Απόφασης: 854/

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 33/ Αριθ. Απόφασης: 854/ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 33/17-12-2013 Αριθ. Απόφασης: 854/17-12-2013

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 11-08-2014 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 14/11-8-2014 Αριθ. Απόφασης: 505/11-8-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 31-10-2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 31-10-2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΔΑ: ΒΣΠΩΡ-ΞΞΘ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από -0-0 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:/-0-0 Αριθ. Απόφασης:09 /-0-0 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 7/ Αριθ. Απόφασης: 75/

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 7/ Αριθ. Απόφασης: 75/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 27-2-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 7/27-2-2013 Αριθ. Απόφασης: 75/27-2-2013 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 24-10-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 28/24-10-2013 Αριθ. Απόφασης: 683/24-10-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 7-12-2012 Τακτικής Συνεχιζόμενη Συνεδρίασης της 27 ης Νοεμβρίου 2012 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:27/7-12-2012

Διαβάστε περισσότερα

Της από 12-6-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 18/12-6-2013 Αριθ. Απόφασης: 405 /12-6-2013

Της από 12-6-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 18/12-6-2013 Αριθ. Απόφασης: 405 /12-6-2013 ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 12-6-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 18/12-6-2013 Αριθ. Απόφασης: 405 /12-6-2013 Στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 2-04-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 7/2-04-2014 Αριθ.Απόφασης: 193/2-4-2014 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 2-04-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 2-04-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Π Α Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από -04-04 Τακτικής υνεδρίασης του ηµοτικού υµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 7/-04-04 Αριθ. Απόφασης: /-4-04 τη Ρόδο σήµερα -04-04 ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

Της από 19/2/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 2/ Αριθ.

Της από 19/2/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 2/ Αριθ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 19/2/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αριθ. Πρακτικού: 2/19-2-2016 Αριθ. Απόφασης: 84/2016 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 1-2-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 1/1-2-2013 Αριθ. Απόφασης: 11/1-2-2013 Στη Ρόδο σήμερα 1-2-2013 ημέρα Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Της από 25/11/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 15/ Αριθ. Απόφασης: 904/2016

Της από 25/11/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 15/ Αριθ. Απόφασης: 904/2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 25/11/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 15/25-11-2016 Αριθ. Απόφασης: 904/2016 Στη

Διαβάστε περισσότερα

Της από 26/10/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 13/ Αριθ. Απόφασης:820 /2016

Της από 26/10/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 13/ Αριθ. Απόφασης:820 /2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 26/10/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 13/26-10-2016 Αριθ. Απόφασης:820 /2016 Στη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 8 ο : Καθορισμός έκτασης και ύψους μισθώματος των παραλιών που θα παραχωρηθούν για απλή χρήση σε ιδιώτες με δημοπρασία ή απευθείας ανάθεση

ΘΕΜΑ 8 ο : Καθορισμός έκτασης και ύψους μισθώματος των παραλιών που θα παραχωρηθούν για απλή χρήση σε ιδιώτες με δημοπρασία ή απευθείας ανάθεση ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 24/4/2015 με αριθμ. 9 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 186 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Της από 9-7-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 21/9-7-2013 Αριθ. Απόφασης: 460/9-7-2013

Της από 9-7-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 21/9-7-2013 Αριθ. Απόφασης: 460/9-7-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 9-7-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 21/9-7-2013 Αριθ. Απόφασης: 460/9-7-2013 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Της από 24-10-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

Της από 24-10-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 24-10-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 28/24-10-2013 Αριθ. Απόφασης:716/24-10-2013 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-10-2012 Συνεχιζόμενης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:24/17-10-2012 Αριθ. Απόφασης:676/17-10-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 24-01-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 24-01-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 24-01-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 1/24-01-2014 Αριθ.Απόφασης: 18/24-1-2014 Στη

Διαβάστε περισσότερα