Τα καλώδια εντοιχίζονται μαζί με άλλα διπολικά καλώδια σε επαφή μεταξύ τους μέσα στο ίδιο κανάλι σε τοίχο χωρίς θερμομόνωση κάτω από το σουβά,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τα καλώδια εντοιχίζονται μαζί με άλλα διπολικά καλώδια σε επαφή μεταξύ τους μέσα στο ίδιο κανάλι σε τοίχο χωρίς θερμομόνωση κάτω από το σουβά,"

Transcript

1 ΑΣΚΗΣΕΙΣ

2 Σε βιομηχανική μονάδα η τροφοδότηση των καταναλώσεων γίνεται μέσω 6 υποπινάκων. Κάθε υποπίνακας συνδέεται με το γενικό πίνακα φωτισμού κίνησης με καλώδια τύπου A05VV-R 4 αγωγών κατάλληλης διατομής. Τα φορτία της μονάδας ομαδοποιούνται και το μέγιστο φορτίο ταυτόχρονης ζήτησης κάθε υποπίνακα είναι: 1. Υποπίνακας 1 (Υπ.1): P1 = 30 (kw), cosφ 1 = 0,8. 2. Υποπίνακας 2 (Υπ.2): P2 = 40 (kw), cosφ 2 = 0, Υποπίνακας 3 (Υπ.3): P3 = 25 (kw), cosφ 3 = 1,0. 4. Υποπίνακας 4 (Υπ.4): P4 = 50 (kw), cosφ 4 = 0, Υποπίνακας 5 (Υπ.5): P5 = 80 (kw), cosφ 5 = 0, Υποπίνακας 6 (Υπ.6): P6 = 30 (kw), cosφ 6 = 0,9.

3 Τα καλώδια εντοιχίζονται μαζί με άλλα διπολικά καλώδια σε επαφή μεταξύ τους μέσα στο ίδιο κανάλι σε τοίχο χωρίς θερμομόνωση κάτω από το σουβά, δίνοντας συνολικό αριθμό καλωδίων ίσο με 9. Η μέγιστη αναμενόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι 48 C. Η τάση του δικτύου ΧΤ είναι 400V/230V, 50Hz. Ζητούνται να υπολογιστούν οι διατομές των αγωγών των καλωδίων των παροχών των υποπινάκων της εγκατάστασης.

4 Από τον τύπο του καλωδίου συμπεραίνεται ότι πρόκειται για καλώδια με μόνωση PVC. Για καλώδια τάσεων μέχρι 1000V για ΕΡ ή 1400V για ΣΡ. Το επιτρεπόμενο ρεύμα συνεχούς φόρτισης ενός αγωγού ή καλωδίου υπολογίζεται από τη σχέση: Ι = Ι 0 *f θ *f n Όπου: I 0 είναι το όριο του ρεύματος φόρτισης ή η ένταση αναφοράς για συγκεκριμένη διατομή των αγωγών του καλωδίου και ισχύει για θερμοκρασία περιβάλλοντος 30 C και μονωτικό PVC, f θ είναι ο συντελεστής θερμοκρασίας περιβάλλοντος όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι διαφορετική από 30 C και f n είναι ο συντελεστής πλήθους κυκλωμάτων.

5 Από τον πίνακα του ΕΛΟΤ, παρατηρούμε ότι συντελεστές διόρθωσης υπάρχουν μόνο για θερμοκρασίες 45 και 50 C. Ο ζητούμενος συντελεστής θερμοκρασίας για θερμοκρασία 48 C θα υπολογιστεί με γραμμική παρεμβολή. Άρα F θ = 0,79 0,08*(3/5) = 0,758

6 Από τον πίνακα του ΕΛΟΤ υπολογίζουμε το συντελεστή f n = 0,5

7 Η μέγιστη ένταση ταυτόχρονης ζήτησης των παροχών των υποπινάκων είναι:

8 Τα καλώδια που θα επιλεγούν για την τροφοδότηση των υποπινάκων πρέπει να αντέχουν σε ένταση ρεύματος τουλάχιστον ίση με Ι b,1 =Ι b,1 /(f θ f n ) = 146,06A. Θα χρησιμοποιήσω αγωγό με διατομή 95 mm 2.

9

10 Τα καλώδια που θα επιλεγούν για την τροφοδότηση των υποπινάκων πρέπει να αντέχουν σε ένταση ρεύματος τουλάχιστον ίση με Ι b,1 =Ι b,1 /(f θ f n ) = 146,06A. Θα χρησιμοποιήσω αγωγό με διατομή 95 mm 2. Ι b,2 =Ι b,2 /(f θ f n ) = 183,28A. Θα χρησιμοποιήσω αγωγό με διατομή 120 mm 2.

11

12 Τα καλώδια που θα επιλεγούν για την τροφοδότηση των υποπινάκων πρέπει να αντέχουν σε ένταση ρεύματος τουλάχιστον ίση με Ι b,1 =Ι b,1 /(f θ f n ) = 146,06A. Θα χρησιμοποιήσω αγωγό με διατομή 95 mm 2. Ι b,2 =Ι b,2 /(f θ f n ) = 183,28A. Θα χρησιμοποιήσω αγωγό με διατομή 120 mm 2. Ι b,3 =Ι b,3 /(f θ f n ) = 97,38A. Θα χρησιμοποιήσω αγωγό με διατομή 50 mm 2.

13

14 Τα καλώδια που θα επιλεγούν για την τροφοδότηση των υποπινάκων πρέπει να αντέχουν σε ένταση ρεύματος τουλάχιστον ίση με Ι b,1 =Ι b,1 /(f θ f n ) = 146,06A. Θα χρησιμοποιήσω αγωγό με διατομή 95 mm 2. Ι b,2 =Ι b,2 /(f θ f n ) = 183,28A. Θα χρησιμοποιήσω αγωγό με διατομή 120 mm 2. Ι b 3, =Ι b,3 /(f θ f n ) = 97,38A. Θα χρησιμοποιήσω αγωγό με διατομή 50 mm 2. Ι b,4 =Ι b,4 /(f θ f n ) = 229,11A. Θα χρησιμοποιήσω αγωγό με διατομή 185 mm 2.

15

16 Καλώδιο τύπου J1VV 3*70+35 (mm 2 ), με συντελεστή φόρτισης m = 1, πρόκειται να εγκατασταθεί μέσα στο έδαφος σε βάθος 70 cm. Η θερμοκρασία του εδάφους είναι 25 C και η ειδική θερμική αντίστασή του είναι 1,5K.m/W. Εξετάζονται οι εξής περιπτώσεις εγκατάστασής του: (α) απευθείας τοποθέτηση του καλωδίου σε επαφή με το έδαφος, (β) με τοποθέτηση καλυμμάτων πάνω από το καλώδιο για λόγους προστασίας και (γ) με τοποθέτηση του καλωδίου μέσα σε χαλύβδινο σωλήνα για μήκος μεγαλύτερο από 6 (m). Να υπολογιστεί η ικανότητα φόρτισης του καλωδίου για κάθε περίπτωση εγκατάστασής του.

17 Το επιτρεπόμενο ρεύμα συνεχούς φόρτισης ενός καλωδίου εγκατεστημένου μέσα στο έδαφος υπολογίζεται από τη σχέση: Ι = Ι 0 *f θ *f c * f i Όπου: Ι 0 είναι η ένταση αναφοράς, για βάθος ταφής 70 cm, θερμοκρασία εδάφους 20 C, ειδική θερμική αντίσταση εδάφους k=2,5 (K.m/W) και συντελεστή φόρτισης m = 1 [ορίζεται ως ο λόγος (μέση τιμή ρεύματος) / (μέγιστη τιμή ρεύματος)]. f θ είναι ο συντελεστής διόρθωσης λόγω διαφορετικής θερμοκρασίας εδάφους, f c είναι ο συντελεστής διόρθωσης λόγω διαφορετικής θερμικής αντίστασης εδάφους και f i ο συντελεστής διόρθωσης εξαρτώμενος από το πλήθος των συστημάτων που γειτνιάζουν και τα οποία μπορεί να είναι σε επαφή με το έδαφος ή μέσα σε σωλήνες.

18 Παρατηρήσεις: Εάν πάνω από τα καλώδια τοποθετηθούν τούβλα ή καλύμματα, που εγκλείουν αέρα και επομένως αυξάνουν τη θερμική αντίσταση του εδάφους, πρέπει να λαμβάνεται πρόσθετος συντελεστής διόρθωσης, f b = 0,90. Εάν τα καλώδια τοποθετηθούν μέσα σε προστατευτικό σωλήνα με μήκος μεγαλύτερο από 6 (m), πρέπει να λαμβάνεται πρόσθετος συντελεστής διόρθωσης f p = 0,85.

19 Το καλώδιο φέρει 4 αγωγούς, τις 3 φάσεις (L1, L2, L3) διατομής 70 (mm 2 ) και τον αγωγό του ουδετέρου (Ν) διατομής 35(mm 2 ). Η μόνωση των αγωγών του καλωδίου, καθώς και ο μανδύας του είναι από PVC. Η ένταση αναφοράς του καλωδίου είναι Ι 0 = 151 (Α).

20 Ο συντελεστής διόρθωσης λόγω διαφορετικής θερμοκρασίας εδάφους είναι: f θ = 0,95.

21 Ο συντελεστής διόρθωσης λόγω διαφορετικής ειδικής θερμικής αντίστασης εδάφους είναι: f c = 1,1. Το καλώδιο δε γειτνιάζει με άλλα καλώδια και επομένως είναι: f i = 1,0.

22 Συνεπώς η μέγιστη επιτρεπτή ένταση ρεύματος είναι: (α) Απευθείας τοποθέτηση του καλωδίου σε επαφή με το έδαφος Ι = Ι 0 *f θ *f c * f i = 151*0,95*1,1*1,0=158Α. (β) Mε τοποθέτηση καλυμμάτων πάνω από το καλώδιο για λόγους προστασίας Ι = Ι 0 *f θ *f c * f i * f b = 151*0,95*1,1*1,0*0,9=142Α. (γ) Με τοποθέτηση του καλωδίου μέσα σε χαλύβδινο σωλήνα για μήκος μεγαλύτερο από 6 (m) Ι = Ι 0 *f θ *f c * f i * f p =151*0,95*1,1*1,0*0,85=134,13Α.

23 Πολυπολικό καλώδιο βαρέως τύπου J1VV τροφοδοτεί τριφασικό φορτίο με ταυτόχρονη ζήτηση 100 (kva) και πολικής τάσης 400 (V, RMS). Το καλώδιο τοποθετείται σε κανάλι (χαντάκι) σε βάθος 70 (cm) μέσα στο έδαφος. Πάνω από τα καλώδια τοποθετείται μία σειρά από τούβλα για σήμανση της θέσης των καλωδίων. Η θερμοκρασία και η ειδική θερμική αντίσταση εδάφους είναι 25 C και 3 K.m/W αντίστοιχα. Ζητείται να επιλεγεί η κατάλληλη διατομή των αγωγών του καλωδίου.

24 Πρόκειται για καλώδιο βαρέως τύπου με μόνωση από PVC με ένταση ρεύματος συνεχούς φόρτισης: I=S/( 3 V)=100000/( 3 400)=144.34A Εάν είναι γνωστή η ονομαστική ένταση ρεύματος του καλωδίου, και ζητείται να επιλεγεί η κατάλληλη διατομή των αγωγών του καλωδίου, τότε η διατομή επιλέγεται με βάση την ένταση ρεύματος από τη σχέση: Ι = Ι/(f θ *f c * f i *f b )

25 Ο συντελεστής διόρθωσης λόγω διαφορετικής θερμοκρασίας εδάφους είναι: f θ = 0,95.

26 Ο συντελεστής διόρθωσης λόγω διαφορετικής ειδικής θερμικής αντίστασης εδάφους είναι: f c = 0,96.

27 Από τον πίνακα του ΕΛΟΤ υπολογίζουμε το συντελεστή f i = 1

28 Εάν πάνω από τα καλώδια τοποθετηθούν τούβλα ή καλύμματα, που εγκλείουν αέρα και επομένως αυξάνουν τη θερμική αντίσταση του εδάφους, πρέπει να λαμβάνεται πρόσθετος συντελεστής διόρθωσης, f b = 0,90. Άρα Ι = Ι/(f θ *f c * f i *f b ) = 144,34/(0,95*0,96*1*0,9)=175,85Α

29 Ι = 175,85Α οπότε επιλέγουμε αγωγό με διατομή των φάσεων 95 mm 2 και διατομή ουδέτερου αγωγού 50 mm 2 (για διατομή αγωγών φάσεων 25 mm 2 η διατομή του ουδετέρου αγωγού μπορεί να είναι ίση με το ήμισυ της διατομής του αγωγού της φάσης). Τελικά επιλέγεται καλώδιο: J1VV 3*95+50 mm 2.

30 Ένα τριφασικό σύστημα μονοπολικών καλωδίων δικτυωμένου πολυαιθυλενίου ΝΑ2ΧSΥ (αλουμινίου), 12/20kV, 150mm 2, σε επίπεδη διάταξη είναι ενταφιασμένο σε βάθος 1.2m. Πάνω του υπάρχουν τούβλα, η θερμοκρασία και η ειδική θερμική αντίσταση εδάφους είναι 25 C και 1,5 K.m/W αντίστοιχα. Η φόρτιση είναι σταθερή για 16 ώρες το 24ωρο και τις υπόλοιπες 8 ώρες είναι 0. Ζητείται να βρεθεί μέγιστη επιτρεπόμενη φόρτιση την περίοδο που το καλώδιο φορτίζεται.

31 Η ένταση αναφοράς του καλωδίου είναι Ι 0 = 210Α.

32 Ο συντελεστής διόρθωσης λόγω διαφορετικής θερμοκρασίας εδάφους είναι: f θ = 0,96.

33 Ο συντελεστής διόρθωσης λόγω διαφορετικής ειδικής θερμικής αντίστασης εδάφους είναι: f c = 1,1. Το καλώδιο δε γειτνιάζει με άλλα καλώδια και επομένως είναι: f n = 1,0.

34 Ο συντελεστής φόρτισης είναι f m =(I max *16)/(I max *24)=0.667 Επειδή πάνω από τα καλώδια υπάρχουν τούβλα που εγκλείουν αέρα και επομένως αυξάνουν τη θερμική αντίσταση του εδάφους, λαμβάνεται πρόσθετος συντελεστής διόρθωσης, f b = 0,90. Τελικά προκύπτει I max =Ι 0 *f θ *f c *f n *f b *f m = 210*0.96*1.1*1*0.9*0.667=133.13A Η μέγιστη ισχύς που επιτρέπεται να μεταφερθεί συνεχώς είναι: S max = 3*V*I= 3*20000*133.13=4.61MVA.

35 Τριφασικό φορτίο απορροφά ονομαστική ένταση ρεύματος 85 Α με συντελεστή ισχύος 88%. Το φορτίο τροφοδοτείται από δίκτυο 400/230 V, 50 Hz με χάλκινο πολυπολικό καλώδιο μόνωσης από PVC μήκους 50 m με ειδική αντίσταση ρ = 0,01786 (Ω mm 2 /m). Το καλώδιο τοποθετείται μόνο του απευθείας στερεωμένο στην οροφή του κτιρίου. Η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι 35 C. Εφόσον η επιτρεπτή πτώση τάσης στο καλώδιο είναι 1,5%, να επιλεγεί η κατάλληλη διατομή των αγωγών του καλωδίου.

36 Το επιτρεπόμενο ρεύμα συνεχούς φόρτισης ενός αγωγού υπολογίζεται από τη σχέση: Ι = Ι 0 *f θ *f n Ο συντελεστής θερμοκρασίας είναι: f θ = 0,94

37 Ο συντελεστής πλήθους κυκλωμάτων είναι: f n = 0,95

38 Ι = Ι 0 *f θ *f n Ι 0 = Ι/(f θ *f n )=85/(0,94*0,95)=95,18Α Οπότε επιλέγουμε διατομή S = 25 mm 2

39 Η πτώση τάσης πάνω στη γραμμή ισούται με ΔU=(ρ Ι 3 l συνφ)/s + 3 Χ l Ι ημφ = 0, ,88)/ = 4,62V < (1,5%*400=6V). Άρα η διατομή των αγωγών της γραμμής είναι αποδεκτή.

40 Ηλεκτρικός τριφασικός κινητήρας ισχύος 10 kw, συνδεσμολογίας τριγώνου, τροφοδοτείται με τάση U = 400 V. Να βρεθεί η ονομαστική ένταση του ρεύματος αν ο συντελεστής ισχύος του είναι συνφ = 0,85 και ο βαθμός απόδοσής του είναι n = 0,8.

41 Ανεξάρτητα από τη συνδεσμολογία του κινητήρα, η ένταση του ρεύματος τροφοδοσίας του θα υπολογιστεί από τη σχέση: Ι = Ρ/( 3 U συνφ) Επειδή P=P μηχ. /n έχουμε: Ι = P μηχ. /(n 3 U συνφ) = 10kW/(0, ,85) = 21Α

42 Ένα τριφασικό φορτίο κίνησης ισχύος 100 kw, τάσης 400 V και συντελεστή ισχύος 0,8 τροφοδοτείται από γραμμή μήκους 250 m. Οι αγωγοί της γραμμής είναι από χαλκό με ειδική αντίσταση ρ = 0,018 (Ω mm 2 /m) και με διατομή 150 mm 2. Δίνεται ότι η ανά μονάδα μήκους επαγωγική αντίσταση για διατομή αγωγών 150 mm 2 είναι: Χ= Ω/m. Αυτή η διατομή των αγωγών είναι αποδεκτή για την τροφοδοσία του φορτίου;

43 ΔU=(ρ Ι 3 l συνφ)/s + 3 Χ l Ι ημφ = 10,64V < (4%*400=16V). Άρα η διατομή των αγωγών της γραμμής είναι αποδεκτή.

44 Ένας τριφασικός κινητήρας ισχύος 15 kw, τάσης 400 V, βαθμού απόδοσης 90% και συντελεστή ισχύος 0,84 τροφοδοτείται από γραμμή μήκους 80 m. Οι αγωγοί της γραμμής είναι από χαλκό με ειδική αντίσταση ρ = 0,018 (Ω mm 2 /m). Η θερμοκρασία περιβάλλοντος που λειτουργεί ο κινητήρας είναι 40 C και ο αντίστοιχος συντελεστής διόρθωσης του ρεύματος 83%. Ποια η διατομή των αγωγών της γραμμής τροφοδοσίας; Ας υποθέσουμε αποδεκτή πτώση τάσης 3%.

45 Το ρεύμα που απορροφά ο κινητήρας είναι: Ι = Ρ/( 3 U συνφ) = P μηχ. /(n 3 U συνφ) =28,6Α Επειδή έχουμε κινητήρα θα πρέπει Ι 1 =1,25*Ι ον =1,25*28,6=35,75Α. Λόγω του f θ Ι 2 =Ι 1 /f θ =35,75/0,83=43,07Α Πίνακας 52-Κ??

46

47 Άρα S= 6mm 2 Η πτώση τάσης πάνω στη γραμμή ισούται με ΔU=ρ Ι 3 l συνφ/s = (0,018x43,07x 3x80x 0,84)/6=90.64/6= 15,1V 15,1V (>3%*400=12V) γι' αυτό και επιλέγουμε την αμέσως μεγαλύτερη διατομή που είναι: S=10mm 2. Οπότε ΔU=ρ Ι 3 l συνφ/s =9,1V (<12V)

48 Τριφασικό φορτίο απορροφά ονομαστική ένταση ρεύματος 42 Α με συντελεστή ισχύος 85%. Το φορτίο τροφοδοτείται από δίκτυο 400/230 V, 50 Hz με καλώδιο μήκους 150 m με ειδική αντίσταση ρ = 0,018 (Ω mm 2 /m). Το πολυπολικό καλώδιο τοποθετείται πάνω σε τοίχο σε απλή στρώση μαζί με άλλα τρία πολυπολικά καλώδια σε επαφή μεταξύ τους. Η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι 35 C. Αν η ανά μονάδα μήκους επαγωγική αντίσταση είναι σταθερή για όλες τις διατομές και ίση με: Χ= Ω/m. Εφόσον η επιτρεπτή πτώση τάσης στο καλώδιο είναι 2,8%, να επιλεγεί η κατάλληλη διατομή των αγωγών του καλωδίου.

49 Το επιτρεπόμενο ρεύμα συνεχούς φόρτισης ενός αγωγού ή καλωδίου υπολογίζεται από τη σχέση: Ι = Ι 0 *f θ *f n Ο συντελεστής θερμοκρασίας είναι: f θ = 0,94

50 Ο συντελεστής πλήθους κυκλωμάτων είναι: f n = 0,75

51 Ι = Ι 0 *f θ *f n Ι 0 =Ι/(f θ *f n )=42/(0,94*0,75)=59,57Α Οπότε επιλέγουμε διατομή S = 16 mm 2 συνφ=0,85 φ=31,78 Άρα ημφ = ημ31,78 = 0,527 Η πτώση τάσης πάνω στη γραμμή ισούται με ΔU= [(ρ Ι 3 l συνφ)/s] + 3 Χ l Ι ημφ = [( 3*0,018*42*150*0,85)/16] ,527 = 10,43 + 0,385 = 10,815 V (<2,8%*400=11,2V). Άρα επιλέγω καλώδιο S=16 mm 2

52 Βιομηχανική εγκατάσταση έχει το γενικό πίνακα φωτισμούκίνησης (ΓΠΦΚ) και 4 υποπίνακες, εκ των οποίων 3 είναι πίνακες κίνησης και 1 πίνακας φωτισμού-ρευματοδοτών. O ΓΠΦΚ τροφοδοτείται από ιδιωτικό υποσταθμό με μετασχηματιστή ΜΤ/ΧΤ, 20(kV)/0,4(kV), η δε διάταξη παροχέτευσης των πινάκων από το ΓΠΦΚ γίνεται μέσω μιας κεντρικής γραμμής, όπως φαίνεται στο σχήμα.

53 Το κεντρικό καλώδιο τροφοδότησης των υποπινάκων (0-4) είναι τύπου ΝΥΥ και τοποθετείται μόνο του πάνω σε μεταλλική σχάρα. Η θερμοκρασία περιβάλλοντος ανέρχεται στους 40 C. Η επιτρεπτή πτώση τάσης πάνω στη γραμμή από το σημείο (0) έως το σημείο (4) είναι 3,0 %. Η ειδική αντίσταση του χαλκού στους 20 C είναι 0,01786 Ω.mm 2 /m. Να υπολογιστούν οι διατομές των τμημάτων των γραμμών: (0-1), (1-2), (2-3) και (3-4).

54 Τα ρεύματα που απορροφούν οι υποπίνακες ΥΚ-1, ΥΚ-2, ΥΦ-Ρ και ΥΚ-3 είναι:

55

56 Τα ρεύματα στα επιμέρους τμήματα της κεντρικής γραμμής υπολογίζονται αναλυτικά με εφαρμογή του νόμου των ρευμάτων του Kirchhoff στο πεδίο της συχνότητας. Είναι:

57 Ο συντελεστής θερμοκρασίας είναι: f θ = 0,87 O συντελεστής πλήθους κυκλωμάτων είναι: f n = 1

58 Άρα q1 = 120 mm 2, q2 = 70 mm 2, q3 = 35 mm 2, q4=10 mm 2

59

60 ΔU=(ρ Ι 3 l συνφ)/s + 3 Χ l Ι ημφ για τριφασικό καταναλωτή. S 2 = P 2 +Q 2, συνφ=p/s Στο τμήμα 0-1: Q ολ1 =Q1+Q2+Q3+Q4, Q=P*tanφ, P oλ1 = =145 kw, φ1=cos -1 (0,85)=31,79, φ2=cos -1 (0,9)=25,84, φ3=cos -1 (1)=0, φ4=cos -1 (0,75)=41,41 Q ολ1 =63,54 kvar. S 2 =P 2 +Q 2 S=158,31 kva συνφ=p/s=0.92 ΔU= (0,01786*263* 3*30*0,92)/120 = 1,87 V

61 Στο τμήμα 1-2: P oλ2 = =110 kw Q ολ2 =41,85 kvar. S 2 =P 2 +Q 2 S =117,69 kva συνφ=p/s=0,93 ΔU=(0,01786*195,5* 3*50*0,93)/70 =4,02 V Στο τμήμα 2-3: P oλ3 =40+20=60 kw Q ολ3 =17,64 kvar. S 2 =P 2 +Q 2 S=62,54 kva συνφ=p/s =0,96 ΔU= (0,01786*103,9* 3*40*0,96)/35 =3.52 V

62 Στο τμήμα 3-4: P oλ4 =20 kw Q ολ4 =17,64 kvar S 2 =P 2 +Q 2 S =26,67 kva συνφ=p/s =0,75 ΔU=(0,01786*44,3* 3*40*0,75)/10 = 1,17 V. Άρα συνολικά η πτώση τάσης είναι 1,87+4,02+3,52+1,17=10,58V ή 10,58/400=2,65%<3% Επομένως, οι διατομές των επιμέρους τμημάτων της κεντρικής γραμμής που επιλέχθηκαν γίνονται αποδεκτές.

63 Βιομηχανική εγκατάσταση έχει το γενικό πίνακα φωτισμούκίνησης (ΓΠΦΚ) και 2 υποπίνακες, εκ των οποίων 1 είναι πίνακας κίνησης και 1 πίνακας φωτισμού-ρευματοδοτών. O ΓΠΦΚ τροφοδοτείται από ιδιωτικό υποσταθμό με μετασχηματιστή ΜΤ/ΧΤ, 20(kV)/0,4(kV), η δε διάταξη παροχέτευσης των πινάκων από το ΓΠΦΚ γίνεται μέσω μιας κεντρικής γραμμής, όπως φαίνεται στο σχήμα. YK 50 kw cosφ=1 YΦ-Ρ 30 kw cosφ=1

64 Το κεντρικό καλώδιο τροφοδότησης των υποπινάκων (0-2) είναι τύπου ΝΥΥ και τοποθετείται μόνο του πάνω σε μεταλλική σχάρα. Η θερμοκρασία περιβάλλοντος ανέρχεται στους 35 C. Η επιτρεπτή πτώση τάσης πάνω στη γραμμή από το σημείο (0) έως το σημείο (2) είναι 3,0 %. Η ειδική αντίσταση του χαλκού στους 30 C είναι 0,01786 Ω.mm 2 /m. Να υπολογιστούν οι διατομές των τμημάτων των γραμμών: (0-1) και (1-2).

65 Τα ρεύματα που απορροφούν οι υποπίνακες ΥΚ, και ΥΦ-Ρ: Ι1=P1/( 3*V*cosφ1)=50000/( 3*400*1)=72,17Α Ι2=P2/( 3*V*cosφ2)=30000/( 3*400*1)=43,3A Τα ρεύματα στα επιμέρους τμήματα της κεντρικής γραμμής υπολογίζονται αναλυτικά με εφαρμογή του νόμου των ρευμάτων του Kirchhoff στο πεδίο της συχνότητας. Είναι: Τμήμα 1-2: Ι=Ι2=43,3Α Τμήμα 0-1: Ι=Ι1+Ι2=72,17+43,3=115,47Α

66 Ο συντελεστής θερμοκρασίας είναι: f θ = 0,94 O συντελεστής πλήθους κυκλωμάτων είναι: f n = 1

67 Τμήμα 0-1: Ι 1=Ι1/(f θ *f n )=115,47/(0,94*1)=122,84A Τμήμα 1-2: Ι 2=Ι2/(f θ *f n )=43,3/(0,94*1)=46,06A Άρα q1 = 35 mm 2, q2 = 10 mm 2

68 ΔU=(ρ Ι 3 l συνφ)/s για τριφασικό καταναλωτή. Στο τμήμα 0-1: ΔU= (0,01786*115,47* 3*30*1)/35 = 3,06 V Στο τμήμα 1-2: ΔU= (0,01786*43,3* 3*50*1)/10 = 6,69 V Άρα συνολικά η πτώση τάσης είναι 3,06+6,69=9,75V ή 9,75/400=2,44%<3%.

69 Δίνεται ο πίνακας με τις πιο πρόσφατες χρεώσεις της ΔΕΗ για Βιομηχανικές εφαρμογές. Έστω ότι σε μια βιομηχανία η καταναλισκόμενη ενέργεια είναι σταθερή και ίση με kWh. Ποια θα ήταν η ΧΖ (Χρεωστέα Ζήτηση) αν η ΚΜΖ (Καταμετρηθείσα Μέγιστη Ζήτηση) ήταν i) τον 1 ο μήνα ίση με 1500kW και ii) τον 2 ο μήνα ίση με 500kW;

70 i) Στην πρώτη περίπτωση έχουμε: m= Κατανάλωση Περιόδου/(24*Ημέρες Κατανάλωσης*ΚΜΖ)=150000/(24*30*1500)=0,139<0,25 Άρα ΧΖ=(0,75+m)*KΜΖ*Ημέρες Κατανάλωσης/30 = ( )*1500*30/30=1333,5kW i) Στη δεύτερη περίπτωση έχουμε: m= Κατανάλωση Περιόδου/(24*Ημέρες Κατανάλωσης*ΚΜΖ)=150000/(24*30*500)=0,417>0,25 Άρα ΧΖ=KΜΖ*Ημέρες Κατανάλωσης/30= 500*30/30=500kW

71 Μια βιομηχανική εγκατάσταση λειτουργεί με τάση 400 V, συχνότητας 50 ΗΖ και καταναλώνει πραγματική τριφασική ισχύ 50 kw με συντελεστή ισχύος 0,7. 1. Ποια η απαιτούμενη άεργος ισχύς αντιστάθμισης ώστε ο συντελεστής ισχύος της να γίνει 0,9; 2. Ποια η χωρητικότητα των πυκνωτών, συνδεσμολογίας τριγώνου, που θα συνδεθούν παράλληλα στην εγκατάσταση και θα παράγουν την προηγούμενη άεργο ισχύ αντιστάθμισης της εγκατάστασης;

72 Από αρχικό συντελεστή ισχύος συνφ αρχ = 0,7 έχουμε: φ αρχ = 45,57 Από τελικό συντελεστή ισχύος συνφ τελ = 0,9 έχουμε: φ τελ = 25,84 Επομένως Q c = Ρ (εφφ αρx -εφφ τελ ) = 50(εφφ45,57 - εφφ25,84 ) = 26,79 kva C = 10 9 Q c /2πfU 2 = 533,24 μf Στις σύγχρονες βιομηχανικές εγκαταστάσεις, για τη διόρθωση του συντελεστή ισχύος, χρησιμοποιείται ένας ψηφιακός ρυθμιστής άεργης ισχύος, κάποιου αριθμού βημάτων σύνδεσης των πυκνωτών

73 Σε ένα εργοστάσιο σας ζητούν να κάνετε βελτίωση του συνφ ώστε αυτό να γίνει ίσο με 0.9. Το εργοστάσιο λειτουργεί με 2 βάρδιες και για 25 ημέρες το μήνα. Από ενδείξεις ενός αντιπροσωπευτικού μηνός έχουμε: Καταν. Ενέργεια Άεργος Ενέργεια kWh kvarh

74 Ο μέσος όρος της απορροφούμενης ισχύος από το δίκτυο της ΔΕΗ για 25 ημέρες τον μήνα και για 16 ώρες την ημέρα είναι: 25ημέρες Χ 16 ώρες = 400 ώρες Άρα η απορροφούμενη ισχύς είναι: P= kwh/μήνα/400 h/μήνα = kw Προσδιορισμός του συνφ της εγκατάστασης cos 0, Από αρχικό συντελεστή ισχύος συνφ αρχ = 0,769 έχουμε: φ αρχ = 39,74

75 Από τελικό συντελεστή ισχύος συνφ τελ = 0,9 έχουμε: φ τελ = 25,84 Q c = Ρ (εφφ αρx -εφφ τελ )=397,45(0,832-0,484)=138,3 kvar C = 10 9 Q c /2πfU 2 =10 9* 138,3 /(2*3,14*50*400 2 ) = 7907μF η συνολική χωρητικότητα

76 Σε ένα εργοστάσιο σας ζητούν να κάνετε βελτίωση του συνφ γιατί με το υπάρχον συνφ που παρουσιάζεται στους λογαριασμούς, η ΔΕΗ επιβάλει πρόστιμο (ελάχιστο παραδεκτό συνφ από τη ΔΕΗ 0,85). Σας προσκομίζονται 3 λογαριασμοί ρεύματος οι οποίοι παρουσιάζουν την εξής εικόνα: 1ος λογαριασμός 2ος λογαριασμός 3ος λογαριασμός Καταν. Ενέργεια kwh kwh kwh συνφ 0,68 0,62 0,60 Εγκατεστημένη 160 kw 160 kw 160 kw ισχύς Τ ο εργοστάσιο λειτουργεί: 8 ώρες ανά ημέρα και συνολικά 22 ημέρες ανά μήνα.

77 Για τη λύση του προβλήματος θα ακολουθήσουμε τα παρακάτω βήματα: 1 ο : επιλογή του νέου συνφ που θα λειτουργεί το εργοστάσιο, έστω ότι αυτό επιλέγεται συνφ2 = 0,85. 2 ο : προσδιορισμός της μέσης καταναλισκόμενης ενέργειας. Ε avg =(E 1 +E 2 +E 3 )/3=( )/3=27333 kwh/μήνα

78 Ο μέσος όρος της απορροφούμενης ισχύος από το δίκτυο της ΔΕΗ για 22 ημέρες το μήνα και για 8 ώρες την ημέρα είναι: 22 ημέρες Χ 8 ώρες = 176 ώρες Άρα η απορροφούμενη ισχύς είναι: P=27333 kwh/μήνα/176 h/μήνα = 155 kw 3 o : προσδιορισμός του μέσου συνφ της εγκατάστασης. συνφ avg =(συνφ 1 +συνφ 2 +συνφ 3 )/3=(0,68+0,62+0,6)/3=0,63

79 4 ο : Από αρχικό συντελεστή ισχύος συνφ αρχ = 0,63 έχουμε: φ αρχ = 50,95 Από τελικό συντελεστή ισχύος συνφ τελ = 0,85 έχουμε: φ τελ = 31,79 Q c = Ρ (εφφ αρx -εφφ τελ )=155(1,23-0,62)=94,55 kvar C = 10 9 Q c /2πfU 2 =10 9* 94,55/(2*3,14*50*400 2 ) = 1881μF η συνολική χωρητικότητα

80 Τριφασικό φορτίο απορροφά ονομαστική ένταση ρεύματος 35 Α με συντελεστή ισχύος 88%. Το φορτίο τροφοδοτείται από δίκτυο 400/230 V, 50 Hz με χάλκινο πολυπολικό καλώδιο μόνωσης από PVC μήκους 50 m με ειδική αντίσταση ρ = 0,01786 (Ω mm 2 /m). Το καλώδιο τοποθετείται μόνο του στερεωμένο στην οροφή του κτιρίου. Η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι 32 C. Εφόσον η επιτρεπτή πτώση τάσης στο καλώδιο είναι 1,8%, να επιλεγεί η κατάλληλη διατομή των αγωγών του καλωδίου.

81 Το επιτρεπόμενο ρεύμα συνεχούς φόρτισης ενός αγωγού ή καλωδίου υπολογίζεται από τη σχέση: Ι = Ι 0 *f θ *f n Ο συντελεστής θερμοκρασίας είναι: f θ = 1-2/5*(1-0,94)=0.976

82 Ο συντελεστής πλήθους κυκλωμάτων είναι: f n = 0,95

83 Ι = Ι 0 *f θ *f n Ι 0 =Ι/(f θ *f n )=35/(0,976*0,95)=37,75Α Οπότε επιλέγουμε διατομή S = 6 mm 2 Η πτώση τάσης πάνω στη γραμμή ισούται με ΔU= [(ρ Ι 3 l συνφ)/s] + 3 Χ l Ι ημφ = [( 3*0,01786*35*50*0,88)/6] + 0= 7,94 V ή 7,94/400 =1,98%(>1,8%*400=7,2V). Άρα επιλέγω καλώδιο S=10 mm 2 ΔU= ( 3*0,01786*35*50*0,88)/10=4.76V ή 4,76/400 =1,19%(<1,8%).

84

85 Ένας τριφασικός κινητήρας ισχύος 19 kw, τάσης 400 V, βαθμού απόδοσης 92% και συντελεστή ισχύος 0,89 τροφοδοτείται από γραμμή μήκους 90 m. Οι πολυπολικοί αγωγοί της γραμμής που είναι τοποθετημένοι στο έδαφος είναι από χαλκό με μόνωση από PVC και ειδική αντίσταση ρ = 0,018 (Ωmm 2 /m). Η θερμοκρασία του εδάφους που λειτουργεί ο κινητήρας είναι 30,2 C και ο αντίστοιχος συντελεστής διόρθωσης του ρεύματος 99,5%. Εφόσον η επιτρεπτή πτώση τάσης στο καλώδιο είναι 2%, να επιλεγεί η κατάλληλη διατομή των αγωγών του καλωδίου.

86 Το ρεύμα που απορροφά ο κινητήρας είναι: Ι = Ρ/( 3 U συνφ) = P μηχ. /(n 3 U συνφ) =33,49Α Επειδή έχουμε κινητήρα θα πρέπει Ι 1 =1,25*Ι ον =1,25*33,49=41,87Α. Λόγω του f θ Ι 2 =Ι 1 /f θ =41,87/0,995=42,07Α Άρα θα επιλέξω αγωγό 10 mm 2

87

88 Η πτώση τάσης πάνω στη γραμμή ισούται με ΔU=ρ Ι 3 l συνφ/s =8,36V (>2%*400=8V) γι' αυτό και επιλέγουμε την αμέσως μεγαλύτερη διατομή που είναι: S=16mm 2. Οπότε ΔU=ρ Ι 3 l συνφ/s =5,23V (<8V)

89 Στην παρακάτω διάταξη μια μηχανή παραγωγής έργου με έναν ηλεκτρικό κινητήρα τροφοδοτείται από το γενικό Πίνακα Κίνησης με γραμμή τροφοδοσίας μήκους 50 m. Να υπολογίσετε τη διατομή των αγωγών της γραμμής τροφοδοσίας.

90 Στοιχεία κινητήρα: Ονομαστική ισχύς 125 ΗΡ (90 kw) - συνδεσμολογία τυλιγμάτων σε τρίγωνο. Ονομαστική τάση 400 V, 50 ΗΖ. Συντελεστής ισχύος συνφ = 0,83. Βαθμός απόδοσης η% = 92% Το μήκος της γραμμής από το Γενικό Πίνακα Κίνησης μέχρι τον Πίνακα τροφοδοσίας του κινητήρα (Υποπίνακα Κίνηση) είναι L0A = 50 μέτρα. Το μήκος ΙΒΓ από τον Υποπίνακα Κίνησης μέχρι το κιβώτιο ακροδεκτών του κινητήρα είναι μικρό. Η θερμοκρασία περιβάλλοντος που θα λειτουργήσει η εγκατάσταση είναι 37 C και ο αντίστοιχος συντελεστής διόρθωσης του ρεύματος 87%. Θα χρησιμοποιηθεί καλώδιο τετραπολικό NYY με μόνωση από PVC (3 φάσεις και αγωγός γείωσης L1, L2, L3, ΡΕ).

91 Α. Ζητούμενα από γενικό πίνακα κίνησης μέχρι υποπίνακα κίνησης που βρίσκεται στη μηχανή παραγωγής έργου. 1. Το ονομαστικό ρεύμα κινητήρα Ι Ν. 2. Η διατομή αγωγών (ενεργών αγωγών) της γραμμής τροφοδοσίας από το γενικό πίνακα μέχρι τον υποπίνακα κίνησης. Β. Ζητούμενα που αφορούν διάταξη εκκίνησης και έλεγχο κινητήρα στον υποπίνακα κίνησης. 1. Η διατομή αγωγών της γραμμής τροφοδοσίας από τον υποπίνακα μέχρι το κιβώτιο ακροδεκτών του κινητήρα.

92 Το ονομαστικό ρεύμα του κινητήρα είναι: Με βάση τους Ελληνικούς κανονισμούς, πρέπει να κάνουμε προσαύξηση του ρεύματος που υπολογίσαμε κατά 25%. Άρα Ι Ν =1,25*170=212,5Α Αφού έχουμε θερμοκρασία περιβάλλοντος 37 C και συντελεστή διόρθωσης 0,87: Ι Ν =212,5/0,87=244Α

93

94 Άρα η διατομή του αγωγού θα είναι S = 120 mm 2. Η επιτρεπόμενη πτώση τάσης για εγκαταστάσεις κίνησης, όπως είναι γνωστό, είναι μέχρι 3% και επομένως, για τάση 400 V αυτή θα είναι 12 V. ΔU=(ρ Ι N 3 l συνφ)/s=1,83v<12v Επομένως, η διατομή που επιλέξαμε για τους αγωγούς της γραμμής τροφοδοσίας από το γενικό πίνακα μέχρι τον υποπίνακα, είναι αποδεκτή και το καλώδιο που θα χρησιμοποιήσουμε θα είναι NYΥ 3Χ120 mm mm 2.

95 Οι αγωγοί που θα τροφοδοτήσουν τον κινητήρα, από τη διάταξη αστέρα - τριγώνου μέχρι το κιβώτιο ακροδεκτών του, διαρρέονται από ρεύμα: I 1 =I N / 3=98,6A Λόγω θερμοκρασίας 37 C, θα έχουμε: I 1 =98,6/0,87=113,3A Από τον πίνακα έχουμε για τυποποιημένη ονομαστική τιμή ρεύματος 135 Α (αμέσως μεγαλύτερη τιμή από 113,3 Α), διατομή αγωγού: S = 35 mm 2.

96 Κινητήρας 11kW (15PS), U N =400VΔ, I N =25A, cosφ=0.84, n=1460rpm πρέπει να συνδεθεί έτσι ώστε να αλλάξει γρήγορα η φορά περιστροφής. Η απόστασή του από τον πίνακα είναι 70m και η θερμοκρασία περιβάλλοντος 30 C και η εκκίνηση διαρκεί λιγότερο από 4 sec. Η εκκίνηση γίνεται χωρίς φορτίο. Το δίκτυο είναι υπόγειο και οι εκκινήσεις σπάνιες. Δεν υπάρχει τοπική αντιστάθμιση. Δίνεται από τον κατασκευαστή ότι το ρεύμα στην απευθείας εκκίνηση είναι 7,6*Ι Ν. Να βρείτε τις απαραίτητες διατομές των καλωδίων του κινητήρα.

97 Στην απευθείας εκκίνηση το ρεύμα του κινητήρα είναι: Ι Α =7.6*25=190Α. Επειδή Ι Α >70Α ο κινητήρας θα πρέπει να ξεκινήσει με συνδεσμολογία Υ-Δ. Ρεύμα εκκίνησης με Υ-Δ: Ι ΑΥ-Δ =190/3=63.33Α Ισχύς δικτύου: Ρ1 = 3U N *cosθ = 3*400*25*0.84 = 14.55kW Γραμμή πίνακα διανομής πίνακα κινητήρα: Ι κ =1.25*Ι Ν =1.25*25=31.25Α 31A Επιλέγω διατομή 4 mm 2.

98

99 Υπολογισμός πτώσης τάσης: U=(ρ*Ι* 3*l*συνφ)/S + 3*Χ*l*Ι*ημφ = (0.018*25* 3*70*0.84)/4=11.45V ή 11.45/400=0,029 ή 2,9%<3% άρα η διατομή είναι κατάλληλη. Γραμμή πίνακα κινητήρα ακροδέκτες κινητήρα: Ι κ2 =1.25*(Ι Ν / 3)=1.25*(25/ 3) =18.04Α Επιλέγω διατομή 2.5 mm 2.

100 Γραμμή πίνακα κινητήρα ακροδέκτες κινητήρα: Ι κ2 =1.25*(Ι Ν / 3)=1.25*(25/ 3) =18.04Α Επιλέγω διατομή 2.5 mm 2.

101 Να υπολογισθεί το ρεύμα βραχυκυκλώματος στο δευτερεύον ενός Μ/Σ 20/0,4 kv ονομαστικής ισχύος S n = 630 kva και με τάση βραχυκύκλωσης U k = 4%. Το ρεύμα βραχυκυκλώματος υπολογίζεται από τον τύπο:

102 Αντικαθιστούμε στον τύπο S n = 630 kva, U 2N =400 V, u k = 4% και έχουμε Ι 2Κ = x 400 x , 8

103 Ένας Μ/Σ έχει S n = 630 kva και εργάζεται 10 ώρες την ημέρα στο 50% του ονομαστικού ρεύματος. Να βρείτε τις ημερήσιες απώλειες ενέργειας σε kwh.

104 Aπό τoν παρακάτω πίνακα βρίσκουμε ότι οι απώλειες σιδήρου (P Fe ) είναι 1300W.

105 Από τον ίδιο πίνακα βρίσκουμε οι απώλειες χαλκού (P Cu ) είναι 6500W για το 100% του οvoμαστικού ρεύματος (I n ). Επειδή οι απώλειες χαλκού είναι ανάλογες του τετραγώνου του ρεύματος λειτουργίας για Ι = 0,5 * I n, είναι: P Cu = (0,5) 2 *6500 = 1625 W Για λειτουργία 10 ωρών ημερησίως, οι απώλειες ενέργειας είναι (Ε = Ρ t): Ε μ =1300* *10 =47450 Wh=47,45 kw/ημέρα

106 Στην πλευρά μέσης τάσης ενός Μ/Σ 630 kvα χρησιμοποιούμε ασφάλειες HRC με I n =63 Α. Να βρείτε το χρόνο τήξης (t s ) της ασφάλειας, αν το ρεύμα σφάλματος είναι τα 400 Α.

107

108 Στον οριζόντιο άξονα επιλέγουμε το σημείο Α= 400Α. Στο σημείο Α φέρνουμε την κάθετη που τέμνει τη χαρακτηριστική της ασφάλειας των 63Α στο σημείο Β. Από το σημείο Β φέρνουμε την oριζόντια ευθεία που τέμνει τον οριζόντιο άξονα στο σημείο Γ. Διαβάζουμε t s = 0.38.

109 Ένας Μ/Σ με S n = 630 kva προστατεύεται (από βραχυκύκλωμα) με ασφάλειες ΗRC I n = 50 Α. Η ενεργός τιμή του ρεύματος βραχυκυκλώματος είναι Ι k = 7 ka. Να βρείτε: Την τιμή κορυφής του ρεύματος βραχυκυκλώματος Ι s. Tην τιμή κορυφής του ρεύματος βραχυκυκλώματος Ι s, αν δεν υπήρχαν οι ασφάλειες.

110

111 Φέρνουμε την κάθετη στον οριζόντιο άξονα. Η κάθετη αυτή κόβει την πλάγια γραμμή της ασφάλειας 50Α στο σημείο Β. Από το σημείο Β φέρνουμε την οριζόντια που τέμνει τον άξονα στο σημείο Γ και διαβάζουμε Ι s = 4,5 ka. Φέρνουμε την κάθετη στον οριζόντιο άξονα. Η κάθετος αυτή κόβει την πλάγια γραμμή στο σημείο Β'. Από το σημείο Β' φέρουμε την οριζόντια ευθεία που τέμνει τον κάθετo άξoνα στο σημείο Γ και διαβάζουμε Ι s = 18 ka.

112 Η ασφάλεια περιόρισε το ρεύμα Ι s από 18 ka σε 4,5 ka δηλ. 4 φορές. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο εξοπλισμός μέσης και χαμηλής τάσης θα καταπονηθεί θερμικά 4 φορές λιγότερο και δυναμικά 16 φορές λιγότερο (διότι οι δυνάμεις Laplace είναι ανάλογες του τετραγώνου του ρεύματος).

113 Ένας τριφασικός κινητήρας ισχύος 20 kw, τάσης 400 V, βαθμού απόδοσης 90% και συντελεστή ισχύος 0,9 τροφοδοτείται από γραμμή μήκους 80 m που είναι τοποθετημένη στο έδαφος είναι από χαλκό με μόνωση από XLPE με ειδική αντίσταση ρ = 0,018 (Ω mm 2 /m). Η θερμοκρασία περιβάλλοντος που λειτουργεί ο κινητήρας είναι 35 C και ο αντίστοιχος συντελεστής διόρθωσης του ρεύματος 94%. Εφόσον η επιτρεπτή πτώση τάσης στο καλώδιο είναι 3%, να επιλεγεί η κατάλληλη διατομή των αγωγών του καλωδίου.

114 Το ρεύμα που απορροφά ο κινητήρας είναι: Ι = Ρ/( 3 U συνφ) = P μηχ. /(n 3 U συνφ) =35,64Α Επειδή έχουμε κινητήρα θα πρέπει Ι 1 =1,25*Ι ον =1,25*35,64=44,55Α. Λόγω του f θ Ι 2 =Ι 1 /f θ =44,55/0,94=47,39Α Άρα θα επιλέξω αγωγό 10 mm 2

115

116 Η πτώση τάσης πάνω στη γραμμή ισούται με ΔU=ρ Ι 3 l συνφ/s =8,00V (<3%*400=12V) αρα επιλέγουμε που είναι: S=10mm 2.

117 Τριφασικό φορτίο απορροφά ονομαστική ένταση ρεύματος 50 Α με συντελεστή ισχύος 90%. Το φορτίο τροφοδοτείται από δίκτυο 400/230 V, 50 Hz με πολυπολικό καλώδιο μήκους 100 m με ειδική αντίσταση ρ = 0,018 (Ω mm 2 /m). Το καλώδιο βρίσκεται στον αέρα μαζί με άλλα 4 πολυπολικά καλώδια σε επαφή μεταξύ και η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι 30 C. Εφόσον η επιτρεπτή πτώση τάσης στο καλώδιο είναι 2%, να επιλεγεί η κατάλληλη διατομή των αγωγών του καλωδίου.

118 Ο συντελεστής πλήθους κυκλωμάτων είναι: f n = 0,60

119 Ο συντελεστής θερμοκρασίας είναι: f θ = 1

120 Ι = Ι 0 *f θ *f n Ι 0 =Ι/(f θ *f n )=50/(1*0,6)=83,33Α Οπότε επιλέγουμε διατομή S = 25 mm 2

121

122 Οπότε επιλέγουμε διατομή S = 25 mm 2 Η πτώση τάσης πάνω στη γραμμή ισούται με ΔU= [(ρ Ι 3 l συνφ)/s] + 3 Χ l Ι ημφ = [( 3*0,018*50*100*0,9)/25] + 0= 5,61 V ή 5,61/400 =1,4%(<2%*400=8V).

123 Τριφασικό φορτίο ισχύος 50kW με συντελεστή ισχύος 90% τροφοδοτείται από δίκτυο 400/230 V, 50 Hz με πολυπολικό καλώδιο από αλουμίνιο με μόνωση από PVC μήκους 100 m με ειδική αντίσταση ρ = 0,026 (Ω mm 2 /m). Το καλώδιο βρίσκεται στο έδαφος με άλλα 4 πολυπολικά καλώδια σε απόσταση μεταξύ και η θερμοκρασία του εδάφους είναι 30 C. Εφόσον η επιτρεπτή πτώση τάσης στο καλώδιο είναι 1%, να επιλεγεί η κατάλληλη διατομή των αγωγών του καλωδίου.

124 Ο συντελεστής πλήθους κυκλωμάτων είναι: f n = 1 γιατί τα καλώδια βρίσκονται σε απόσταση μεταξύ τους

125 Ο συντελεστής διόρθωσης λόγω διαφορετικής θερμοκρασίας εδάφους είναι: f θ = 0,89.

126 P= 3 V I cosθ 50000= I 0.9 I=80,18A Ι = Ι 0 *f θ *f n Ι 0 =Ι/(f θ *f n )=80.18/(0.89*1)=90,1Α Οπότε επιλέγουμε διατομή S = 50 mm 2

127

128 Η πτώση τάσης πάνω στη γραμμή ισούται με ΔU= [(ρ Ι 3 l συνφ)/s] + 3 Χ l Ι ημφ = [( 3*0,026*80.18*100*0,9)/50] + 0= 6,5 V ή 6,5/400 =1,63%(>1%*400=4V). Γι' αυτό και επιλέγουμε την αμέσως μεγαλύτερη διατομή που είναι: S=70mm 2. Οπότε ΔU=ρ Ι 3 l συνφ/s =4,64V ή 4,64/400 =1,16%(>1%*400=4V). Γι' αυτό και επιλέγουμε την αμέσως μεγαλύτερη διατομή που είναι: S=95mm 2. Οπότε ΔU=ρ Ι 3 l συνφ/s =3,42V ή 3,42/400 =0,86%(<1%).

Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις»

Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» Ενότητα 6.3 Θέμα: «Επιλογή Αγωγών και Καλωδίων ΕΗΕ» Διδάσκων Δρ. Γ. Περαντζάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Αθήνα Μάιος 005 ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Μελέτη βιομηχανικής ηλεκτρικής εγκατάστασης Αθήνα, Μάιος 005 ΠΡΟΛΟΓΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Ι. Ασκήσεις με λύσεις

Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Ι. Ασκήσεις με λύσεις Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Ι Ασκήσεις με λύσεις Κύκλωμα ΕΗΕ αποτελείται από τρεις μονωμένους αγωγούς τύπου H 05VV-U1 ή NYA διατομής 6 mm 2 (L, N, PE), οι οποίοι τοποθετούνται μέσα σε πλαστικό σωλήνα για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΙ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΙ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΙ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Βήμα 1 ο : προσδιορισμός συνθηκών λειτουργιάς τύπου καλωδίου και ελάχιστης διατομής A. Καλώδια εντοιχισμένα επιτοίχια: f: συνολικός συντελεστής f θ : συντελεστής θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Προσδιορισμός των καλωδίων και της Προστασίας τους (συν.)

Κεφάλαιο 7 Προσδιορισμός των καλωδίων και της Προστασίας τους (συν.) Κεφάλαιο 7 Προσδιορισμός των καλωδίων και της Προστασίας τους (συν.) Παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη Ελάχιστες διατομές καλωδίων Ικανότητα θερμικής φόρτισης μονωμένων αγωγών και καλωδίων στη μόνιμη

Διαβάστε περισσότερα

Γουργούλης ηµ., ρ. Ηλ. Μηχ. & Μηχ. Η/Υ, ΤΕΙ-Θ, ΤµήµαΑυτοµατισµού, Κλασσικές εγκαταστάσεις 1

Γουργούλης ηµ., ρ. Ηλ. Μηχ. & Μηχ. Η/Υ, ΤΕΙ-Θ, ΤµήµαΑυτοµατισµού, Κλασσικές εγκαταστάσεις 1 Ηδιατοµή των καλωδίων επιλέγεται έτσι ώστε η θερµοκρασία της µόνωσης να µην υπερβεί το όριο. Ηδιατοµή των καλωδίων επιλέγεται έτσι ώστε να µην υπερθερµανθεί η µόνωση του καλωδίου κατά τη διάρκεια βραχυκυκλώµατος.

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 11 Αναλυτικότερα, η Σχεδίαση των Εγκαταστάσεων

Μάθημα 11 Αναλυτικότερα, η Σχεδίαση των Εγκαταστάσεων Μάθημα 11 Αναλυτικότερα, η Σχεδίαση των Εγκαταστάσεων Κίνησης Περίληψη. Βασικό βήμα στη σχεδίαση εγκαταστάσεων κίνησης, είναι ο υπολογισμός των ηλεκτρικών γραμμών διατομή καλωδίου και υλικά προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

την επιτρεπτή πτώση τάσης στις γραμμές διακλάδωσης (κριτήριο καλής

την επιτρεπτή πτώση τάσης στις γραμμές διακλάδωσης (κριτήριο καλής Εργαστηριακή Άσκηση 3 Μελέτη και Σχεδίαση Εσωτερικής Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης Κατοικίας Να πραγματοποιήσετε πλήρη μελέτη και σχεδίαση σε Auto Cad εσωτερικής ηλεκτρολογικής εγκατάστασης (ΕΗΕ) κατοικίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος...13

Περιεχόμενα. Πρόλογος...13 Περιεχόμενα Πρόλογος...3 Κεφάλαιο : Στοιχεία ηλεκτρικών κυκλωμάτων...5. Βασικά ηλεκτρικά μεγέθη...5.. Ηλεκτρικό φορτίο...5.. Ηλεκτρικό ρεύμα...5..3 Τάση...6..4 Ενέργεια...6..5 Ισχύς...6..6 Σύνοψη...7.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 9 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος...13

Περιεχόμενα. Πρόλογος...13 Περιεχόμενα Πρόλογος...3 Κεφάλαιο : Στοιχεία ηλεκτρικών κυκλωμάτων...5. Βασικά ηλεκτρικά μεγέθη...5.. Ηλεκτρικό φορτίο...5.. Ηλεκτρικό ρεύμα...5..3 Τάση...6..4 Ενέργεια...6..5 Ισχύς...6..6 Σύνοψη...7.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΠΑΙΤΕ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ Η /Υ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ - Δ ΕΤΟΣ

ΑΣΠΑΙΤΕ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ Η /Υ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ - Δ ΕΤΟΣ ΑΣΠΑΙΤΕ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ Η /Υ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ - Δ ΕΤΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ (Α) Ενότητα 1(2 Μονάδες): Σχεδίαση στο FINE και Κυκλώματα

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 6 η. «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις»,Τμήμα Μηχανολόγων Π.Θ., Γ. Περαντζάκης

Ενότητα 6 η. «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις»,Τμήμα Μηχανολόγων Π.Θ., Γ. Περαντζάκης - 1 - Ενότητα 6 η (Εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Αγωγοί και καλώδια εσωτερικών εγκαταστάσεων. Υλικά και εξαρτήματα: Σωλήνες ασφάλειες διακόπτες. Παροχές και μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας. Πίνακες

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 3 Τριφασικοί μετασχηματιστές

Άσκηση 3 Τριφασικοί μετασχηματιστές Άσκηση 3 Τριφασικοί μετασχηματιστές 3.1 Σκοπός της Άσκησης Σκοπός την Άσκησης είναι η μελέτη των τριφασικών μετασχηματιστών. Οι τριφασικοί μετασχηματιστές αποτελούν βασικό στοιχείο των Συστημάτων Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις»

Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» Ενότητα 6.2 Θέμα: «Μελέτη Σχεδίαση ΕΗΕ Κτηρίων» Διδάσκων Δρ. Γ. Περαντζάκης Ηλεκτρολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

= 0,8. Κάθε πολική τάση είναι V 12 = V 23 = V 31 = V.

= 0,8. Κάθε πολική τάση είναι V 12 = V 23 = V 31 = V. ΑΣΠΑΙΤΕ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ Η /Υ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ - Δ ΕΤΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥ 2014 (Α) Ενότητα 2: Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Κίνησης

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Χρήσεις και Αρχή λειτουργίας Μ/Σ. ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ (Μ/Σ) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Γενικά Χρήσεις και Αρχή λειτουργίας Μ/Σ. ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ (Μ/Σ) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2016-2017 1 Ο ΕΠΑΛ ΣΠΑΡΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ (Μ/Σ) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Γενικά 1. Οι ηλεκτρικές μηχανές είναι αναστρέψιμες; 2. Σε ποιες κατηγορίες χωρίζονται οι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΦΑΣΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΤΡΙΦΑΣΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μηχανών Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΡΙΦΑΣΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Εισαγωγή Τα τριφασικά κυκλώματα Ε.Ρ. αποτελούν τη σπουδαιότερη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ. Μέγιστη επιτρεπόμενη ένταση σε (Α) (mm 2 )

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ. Μέγιστη επιτρεπόμενη ένταση σε (Α) (mm 2 ) ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ Ισχύς (W) ίκτυο Σ.Ρ. δύο αγωγών: 3 3 Ένταση (Α) ίκτυο Σ.Ρ. δύο αγωγών: 3 3 Επιτρεπόμενη ένταση συνεχούς ροής για χάλκινους αγωγούς με μόνωση (για θερμοκρασία περιβάλλοντος 30 ο C και μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις στο µάθηµα «Ευέλικτα Συστήµατα Μεταφοράς» του 7 ου εξαµήνου

Ασκήσεις στο µάθηµα «Ευέλικτα Συστήµατα Μεταφοράς» του 7 ου εξαµήνου EΘΝΙΚΟ MΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΏΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Αναπλ. Καθηγητής Γ. Κορρές Άσκηση 1 Ασκήσεις στο µάθηµα «Ευέλικτα Συστήµατα Μεταφοράς» του 7

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο Ενότητα 6: Μελέτη Σχεδίαση Κατασκευή Ε.Η.Ε. Παράδειγμα Σταύρος Καμινάρης Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

2. Όλες οι απαντήσεις να δοθούν στο εξεταστικό δοκίμιο το οποίο θα επιστραφεί.

2. Όλες οι απαντήσεις να δοθούν στο εξεταστικό δοκίμιο το οποίο θα επιστραφεί. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 00 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μηχανών

Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μηχανών Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μηχανών Σημειώσεις του διδάσκοντα : Παλάντζα Παναγιώτη Email επικοινωνίας: palantzaspan@gmail.com 1 Μετασχηματιστές Οι μετασχηματιστές είναι ηλεκτρομαγνητικές συσκευές ( μηχανές )

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ

Άσκηση 1 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ Άσκηση 1 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ 1.1 Μέτρηση του λόγου μετασχηματισμού και προσδιορισμός παραμέτρων ισοδύναμου κυκλώματος μονοφασικών μετασχηματιστών 1.2 Αυτομετασχηματιστές 1.3 Τριφασικοί μετασχηματιστές Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

P=V Ι cos φ (Watt) Q=V I sin φ (VAr)

P=V Ι cos φ (Watt) Q=V I sin φ (VAr) 1. Ισχύς 1Φ & 3Φ 1Φ Πραγματική ισχύς Φαινόμενη ή μέγιστη ισχύς Άεργη ισχύς P=V Ι cos φ (Watt) S=V I (VA) Q=V I sin φ (VAr) 3Φ Πραγματική ισχύς P= 3 Vπ I π cosφ (Watt) Φαινόμενη ή μέγιστη ισχύς S= 3 Vπ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2 ΘΕΩΡΙΑ Ν. Μαυρικάκης nmavrikakis@staff.teicrete.gr High Voltage Laboratory, Department of Electrical Engineering, Technological Educational, 71004 Heraklion, Greece ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΛΩ ΙΑ Χ.Τ- Μ.Τ ΡΕΥΜΑΤΑ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Μηχανές Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί. Τριφασικοί Μετασχηματιστές

Ηλεκτρικές Μηχανές Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί. Τριφασικοί Μετασχηματιστές Ουσιαστικά πρόκειται για τρεις μονοφασικούς μετασχηματιστές, στους οποίους συνδέουμε τα άκρα κατάλληλα. Κάθε μονοφασικός μετασχηματιστής μπορεί να έχει το δικό του πυρήνα, ή εναλλακτικά μπορούν και οι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΔΕΥΤΕΡΑ, 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΜΕΡΟΣ Α ΛΥΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενο. Σύντομη παρουσίαση ορισμών που σχετίζονται με την αντιστάθμιση αέργου ισχύος. Περιγραφή μεθόδων αντιστάθμισης.

Αντικείμενο. Σύντομη παρουσίαση ορισμών που σχετίζονται με την αντιστάθμιση αέργου ισχύος. Περιγραφή μεθόδων αντιστάθμισης. Αντικείμενο Σύντομη παρουσίαση ορισμών που σχετίζονται με την αντιστάθμιση αέργου ισχύος. Περιγραφή μεθόδων αντιστάθμισης. Εισαγωγή Εισαγωγή Συντελεστής ισχύος Επομένως με μειωμένο συντελεστή ισχύος έχουμε:

Διαβάστε περισσότερα

2. Όλες οι απαντήσεις να δοθούν στο εξεταστικό δοκίμιο το οποίο θα επιστραφεί.

2. Όλες οι απαντήσεις να δοθούν στο εξεταστικό δοκίμιο το οποίο θα επιστραφεί. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Ενότητα 5: Υπολογισμοί Γραμμών Ε.Η.Ε. βάσει του ΕΛΟΤ HD 384 Σταύρος Καμινάρης Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΙ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΙ Ενότητα 4: Άεργη Ισχύς και Αντιστάθμιση Λαμπρίδης Δημήτρης Ανδρέου Γεώργιος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

3. Κύκλωμα R-L σειράς έχει R=10Ω, L=10mH και διαρρέεται από ρεύμα i = 10 2ηµ

3. Κύκλωμα R-L σειράς έχει R=10Ω, L=10mH και διαρρέεται από ρεύμα i = 10 2ηµ 1. *Εάν η επαγωγική αντίσταση ενός πηνίου είναι X L =50Ω σε συχνότητα f = 200Hz, να υπολογιστεί η τιμή αυτής σε συχνότητα f=100 Hz. 2. Εάν η χωρητική αντίσταση ενός πυκνωτή είναι X C =50Ω σε συχνότητα

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 1 Πρώτα Βήματα στη Σχεδίαση μίας Εγκατάστασης: Απαιτούμενες Ηλεκτρικές Γραμμές και Υπολογισμοί

Μάθημα 1 Πρώτα Βήματα στη Σχεδίαση μίας Εγκατάστασης: Απαιτούμενες Ηλεκτρικές Γραμμές και Υπολογισμοί Μάθημα 1 Πρώτα Βήματα στη Σχεδίαση μίας Εγκατάστασης: Απαιτούμενες Ηλεκτρικές Γραμμές και Υπολογισμοί Φορτίων Περίληψη Πως σχεδιάζουμε μία ηλεκτρική εγκατάσταση? Ξεκινώντας από τα αρχιτεκτονικά σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Ο : ΤΡΙΦΑΣΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Ο : ΤΡΙΦΑΣΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Ο : ΤΡΙΦΑΣΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 1 Τα τριφασικά δίκτυα χρησιμοποιούνται στην παραγωγή και μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας για τους εξής λόγους: 1. Οικονομία στο αγώγιμο υλικό (25% λιγότερος χαλκός). 2. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: 5 η

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: 5 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: 5 η Τίτλος Άσκησης: ΠΑΡΑΛΛΗΛΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ «Πολικότητα και Παραλληλισμός Μονοφασικών μετασχηματιστών» «Συνδεσμολογίες Τριφασικών μετασχηματιστών και Παραλληλισμός» Σκοπός Η

Διαβάστε περισσότερα

2. Όλες οι απαντήσεις να δοθούν στο εξεταστικό δοκίμιο το οποίο θα επιστραφεί.

2. Όλες οι απαντήσεις να δοθούν στο εξεταστικό δοκίμιο το οποίο θα επιστραφεί. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

6000V. Όπου a = = 26 (Το πρωτεύον συνδέεται σε τρίγωνο και το δευτερεύον σε αστέρα). 230V ΑΣΚΗΣΗ 1 Η

6000V. Όπου a = = 26 (Το πρωτεύον συνδέεται σε τρίγωνο και το δευτερεύον σε αστέρα). 230V ΑΣΚΗΣΗ 1 Η ΑΣΚΗΣΗ 1 Η Ένας τριφασικός μετασχηματιστής Dyn11, με ονομαστική ισχύ 20kVA, και ονομαστικό λόγο τάσεων 6000V/400V, παρουσιάζει τις παρακάτω ωμικές αντιστάσεις και επαγωγικές αντιδράσεις: R1=15Ω, X1=20Ω,

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ / Σ.Τ.ΕΦ. Πάτρα Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ. Εξέταση στο μάθημα «Ηλεκτρικές Μηχανές»

Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ / Σ.Τ.ΕΦ. Πάτρα Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ. Εξέταση στο μάθημα «Ηλεκτρικές Μηχανές» Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ / Σ.Τ.ΕΦ. Πάτρα 26-1-2012 Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Εξέταση στο μάθημα «Ηλεκτρικές Μηχανές» ΠΡΟΣΟΧΗ: Για οποιοδήποτε σύμβολο χρησιμοποιήσετε στις πράξεις σας, να γράψετε ξεκάθαρα τι αντιπροσωπεύει

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων

Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων Κεφάλαιο 13: Ισχύς σε κυκλώματα ημιτονοειδούς διέγερσης Οι διαφάνειες ακολουθούν το βιβλίο του Κων/νου Παπαδόπουλου «Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων» ISBN: 9789609371100 κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Θεμάτων Τελικής Αξιολόγησης (Εξετάσεις Ιουνίου) στο Μάθημα «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Μηχανές» ΕΕ 2013/2014, Ημερομηνία: 24/06/2014

Απαντήσεις Θεμάτων Τελικής Αξιολόγησης (Εξετάσεις Ιουνίου) στο Μάθημα «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Μηχανές» ΕΕ 2013/2014, Ημερομηνία: 24/06/2014 Θέμα ο Απαντήσεις Θεμάτων Τελικής Αξιολόγησης (Εξετάσεις Ιουνίου) στο Μάθημα «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Μηχανές» ΕΕ 03/04, Ημερομηνία: 4/06/04 Σε μονοφασικό Μ/Σ ονομαστικής ισχύος 60kA, 300/30, 50Hz, ελήφθησαν

Διαβάστε περισσότερα

2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 28 2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Οι γεννήτριες εναλλασσόµενου ρεύµατος είναι δύο ειδών Α) οι σύγχρονες γεννήτριες ή εναλλακτήρες και Β) οι ασύγχρονες γεννήτριες Οι σύγχρονες γεννήτριες παράγουν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΠΑΛ ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 17

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΠΑΛ ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 17 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΠΑΛ ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 17 Είδη ηλεκτρικών μηχανών και εφαρμογές τους. 1. Οι ηλεκτρογεννήτριες ή απλά γεννήτριες, που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ηλ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις των Θεμάτων Ενδιάμεσης Αξιολόγησης στο Μάθημα «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Μηχανές» Ημερομηνία: 29/04/2014. i S (ωt)

Απαντήσεις των Θεμάτων Ενδιάμεσης Αξιολόγησης στο Μάθημα «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Μηχανές» Ημερομηνία: 29/04/2014. i S (ωt) Θέμα 1 ο Απαντήσεις των Θεμάτων Ενδιάμεσης Αξιολόγησης στο Μάθημα «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Μηχανές» Ημερομηνία: 29/04/2014 Για το κύκλωμα ΕΡ του διπλανού σχήματος δίνονται τα εξής: v ( ωt 2 230 sin (

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΜΕ ΒΑΤΤΟΜΕΤΡΟ, ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΙΩΝ Ή ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΑΓΩΓΩΝ.

Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΜΕ ΒΑΤΤΟΜΕΤΡΟ, ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΙΩΝ Ή ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΑΓΩΓΩΝ. ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Α/Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ : ΑΣΚΗΣΗ 10 η Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΜΕ ΒΑΤΤΟΜΕΤΡΟ, ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο Ενότητα 4: Σχεδίαση-Κατασκευή Ηλεκτρικών Πινάκων Ασθενών Ρευμάτων (Κουδούνια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΠΑΙΤΕ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ Η /Υ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ - Δ ΕΤΟΣ

ΑΣΠΑΙΤΕ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ Η /Υ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ - Δ ΕΤΟΣ ΑΣΠΑΙΤΕ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ Η /Υ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ - Δ ΕΤΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΕΤΕΜΒΡΙΟΥ (Α) Ενότητα 1(3 Μονάδες): Σχεδίαση στο FINE και Κυκλώματα

Διαβάστε περισσότερα

7 ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΗΜΙΤΟΝΟΥ φ

7 ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΗΜΙΤΟΝΟΥ φ 7 ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΗΜΙΤΟΝΟΥ φ Το µεγαλύτερο µέρος των ηλεκτρικών κινητήρων που χρησιµοποιούνται στην βιοµηχανία, αποτελείται από επαγωγικούς κινητήρες βραχυκυκλωµένου κλωβού. Ο κινητήρας αυτός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 01 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Α ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΠΕΜΠΤΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 1 ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ 1 ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ Α.1 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ Ο μετασχηματιστής είναι μια ηλεκτρική διάταξη που μετατρέπει εναλλασσόμενη ηλεκτρική ενέργεια ενός επιπέδου τάσης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 15/09/2015 ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΜΜ604 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 15/09/2015 ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΜΜ604 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 5/09/05 ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΜΜ604 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Θέμα ο Φορτίο αποτελούμενο από δύο σύνθετες αντιστάσεις τροφοδοτείται από πηγή ΕΡ μέσω γραμμής

Διαβάστε περισσότερα

1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ

1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 2 Εσωτερική Ηλεκτρική Εγκατάσταση (Ε.Η.Ε.) εννοούμε την τοποθέτηση, τον έλεγχο και το χειρισμό διαφόρων ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΗΕ I ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ (ΜΣ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αγωγοί και καλώδια. Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σ.Τ.ΕΦ./ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι

Αγωγοί και καλώδια. Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σ.Τ.ΕΦ./ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σ.Τ.ΕΦ./ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Αγωγοί και καλώδια Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Επίκουρος Καθηγητής Τηλ:2810379231 Email: ksiderakis@staff.teicrete.gr Βασική δομή Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΕ Ι ΘΕΩΡΙΑ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΤΑ ΣΗΕ Μονοφασικά εναλλασσόµενα ρεύµατα

ΣΗΕ Ι ΘΕΩΡΙΑ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΤΑ ΣΗΕ Μονοφασικά εναλλασσόµενα ρεύµατα ΣΗΕ Ι ΘΕΩΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΤΑ ΣΗΕ Μονοφασικά εναλλασσόµενα ρεύµατα 1. Αναφέρατε περιπτώσεις που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι υψηλές αρµονικές στη µελέτη συστήµατος ηλεκτρικής ενέργειας. 2. Ποια

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΤΗΜ&ΜΥ ΤΟΥ ΔΠΘ Α. Σ. ΣΑΦΙΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Δ. Κ. ΤΣΑΝΑΚΑ «ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοφασικός μετασχηματιστής σε λειτουργία. χωρίς φορτίο

Μονοφασικός μετασχηματιστής σε λειτουργία. χωρίς φορτίο ΑΣΚΗΣΗ 1 Μονοφασικός μετασχηματιστής σε λειτουργία χωρίς φορτίο 1 Α. Θεωρητικές επεξηγήσεις: Παρουσιάζεται συχνά η ανάγκη παροχής ηλεκτρικού ρεύματος με τάση διαφορετική από την τάση του δικτύου. Για παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Σκοπός της άσκησης: Σκοπός της άσκησης είναι: 1. Να εξοικειωθεί ο σπουδαστής με την διαδικασία εκκίνησης ενός σύγχρονου τριφασικού

Διαβάστε περισσότερα

Αγωγοί Υπολογισμός διατομής

Αγωγοί Υπολογισμός διατομής Οι γραμμές μιας εγκατάστασης παρουσιάζουν ωμική αντίσταση R και επαγωγική αντίδραση ΧL που είναι υπεύθυνες για την πτώση τάσης που εμφανίζει η γραμμή κατά μήκος της, ιδιαίτερα αν το μήκος της γραμμής είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ 1. Αγωγός διαρρέεται από ρεύμα σταθερής έντασης 4 mα. α. Να υπολογίσετε τον αριθμό των ηλεκτρονίων που διέρχονται από διατομή του αγωγού, σε χρόνο 5 s. β. Να παραστήσετε γραφικά

Διαβάστε περισσότερα

C (3) (4) R 3 R 4 (2)

C (3) (4) R 3 R 4 (2) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Βόλος, 29/03/2016 Τμήμα: Μηχανολόγων Μηχανικών Συντελεστής Βαρύτητας: 40%/ Χρόνος Εξέτασης: 3 Ώρες Γραπτή Ενδιάμεση Εξέταση στο Μάθημα: «ΜΜ604, Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Μηχανές»

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις μετασχηματιστών με τις λύσεις τους

Ασκήσεις μετασχηματιστών με τις λύσεις τους Ασκήσεις μετασχηματιστών με τις λύσεις τους Γενικές ασκήσεις μονοφασικών μετασχηματιστών Άσκηση 1 Ένας ιδανικός μετασχηματιστής έχει το τύλιγμα του πρωτεύοντος με 150 σπείρες και το δευτερεύον με 750 σπείρες.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 6 η ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΕΝΟΥ ΔΡΟΜΕΑ

ΑΣΚΗΣΗ 6 η ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΕΝΟΥ ΔΡΟΜΕΑ ΑΣΚΗΣΗ 6 η ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΕΝΟΥ ΔΡΟΜΕΑ Σκοπός της άσκησης: Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι: 1. Ο πειραματικός προσδιορισμός των απωλειών σιδήρου και των μηχανικών απωλειών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΦΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΤΡΙΦΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Φορτίο 3. Σημείο έγχυσης ισχύος Φορτίο 1. 600 kva cosφ=0.8 επαγωγικό 10+j35 Ω/φάση Φορτίο 2. 1100 kva cosφ=0.9 χωρητικό P = 600 kw cosφ=0.85 επαγωγικό Φορτίο 4 P=750 kw Q=150 kvar Μονογραμμικό κύκλωμα

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανές εναλλασσομένου ρεύματος

Μηχανές εναλλασσομένου ρεύματος Μηχανές εναλλασσομένου ρεύματος 1 Εισαγωγή Οι μηχανές εναλλασσόμενου ρεύματος (Ε.Ρ.) αποτελούν τη συντριπτική πλειονότητα των ηλεκτρικών μηχανών που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία, κυρίως λόγω της επικράτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 2 η ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΜΕ ΦΟΡΤΙΟ

ΑΣΚΗΣΗ 2 η ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΜΕ ΦΟΡΤΙΟ ΑΣΚΗΣΗ 2 η ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΜΕ ΦΟΡΤΙΟ Σκοπός της άσκησης: Σκοπός της άσκησης είναι η μελέτη των χαρακτηριστικών λειτουργίας μιας σύγχρονης γεννήτριας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Α ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΤΡΙΤΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ: J1VV-U (μονόκλωνος στρογγυλός αγωγός) J1VV-R (πολύκλωνος στρογγυλός αγωγός) J1VV-S (πολύκλωνος αγωγός κυκλικού τομέα)

ΤΥΠΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ: J1VV-U (μονόκλωνος στρογγυλός αγωγός) J1VV-R (πολύκλωνος στρογγυλός αγωγός) J1VV-S (πολύκλωνος αγωγός κυκλικού τομέα) ΤΥΠΟΣ : J1VV-U (μονόκλωνος στρογγυλός αγωγός) J1VV-R (πολύκλωνος στρογγυλός αγωγός) J1VV-S (πολύκλωνος αγωγός κυκλικού τομέα) 1.Αγωγός 2.Μόνωση PVC 3.Εσωτερική επικάλυψη 4.Εξωτερικός μανδύας ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Ι

Εργαστήριο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Ι Εργαστριο 11 Μονοφασικές Παροχές Οι παροχές είναι τυποποιημένες. Ο κωδικός αριθμός κάθε παροχς αντιστοιχεί και στα γενικά στοιχεία της. Πρέπει να επιλέγεται η κατάλληλη παροχ για την εγκατάσταση. Για τις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9. Ηλεκτρικό Σύστημα Συμπιεστών Ανάλογα με την κατασκευή τους και το είδος του εναλλασσόμενου ρεύματος που απαιτούν για τη λειτουργία τους, οι ηλεκτροκινητήρες διακρίνονται σε: Μονοφασικούς. Τριφασικούς.

Διαβάστε περισσότερα

Η ηλεκτρική ενέργεια μετριέται σε κιλοβατώρες. Η ενέργεια που καταναλώνεται από μια συσκευή ανά μονάδα χρόνου (δευτερόλεπτο) ονομάζεται «φαινόμενη

Η ηλεκτρική ενέργεια μετριέται σε κιλοβατώρες. Η ενέργεια που καταναλώνεται από μια συσκευή ανά μονάδα χρόνου (δευτερόλεπτο) ονομάζεται «φαινόμενη Μέρος Α Η ηλεκτρική ενέργεια μετριέται σε κιλοβατώρες. Η ενέργεια που καταναλώνεται από μια συσκευή ανά μονάδα χρόνου (δευτερόλεπτο) ονομάζεται «φαινόμενη ισχύς» (S) και μετριέται σε κιλοβολταμπέρ. Το

Διαβάστε περισσότερα

Το εξεταστικό δοκίµιο µαζί µε το τυπολόγιο αποτελείται από εννιά (9) σελίδες. Τα µέρη του εξεταστικού δοκιµίου είναι τρία (Α, Β και Γ ).

Το εξεταστικό δοκίµιο µαζί µε το τυπολόγιο αποτελείται από εννιά (9) σελίδες. Τα µέρη του εξεταστικού δοκιµίου είναι τρία (Α, Β και Γ ). ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙI) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΙΙ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΙΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΙΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Ε.Ρ. 1. Μια σύγχρονη γεννήτρια με ονομαστικά στοιχεία: 2300V, 1000kV, 60Hz, διπολική με συντελεστής ισχύος 0,8 επαγωγικό και σύνδεση σε αστέρα έχει σύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Συστημάτα Ηλεκτρικής Ενέργειας Ι

Συστημάτα Ηλεκτρικής Ενέργειας Ι Συστημάτα Ηλεκτρικής Ενέργειας Ι Έλεγχος Τάσης & Αντιστάθμιση Υπεύθυνος μαθήματος thpapad@ee.duth.gr Τομέας Ενεργειακών Συστημάτων Εργαστήριο ΣΗΕ Περιεχόμενα Μαθήματος Έλεγχος τάσης Αντιστάθμιση 2 Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Σ.Τ.Εφ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡOΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Σ.Τ.Εφ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡOΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Σ.Τ.Εφ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡOΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:ΠΛΗΡΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΡΙΩΝ ΟΡΟΦΩΝ ΜΕ ΠΙΣΙΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ:ΦΑΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ:36530 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ανάλυση

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ανάλυση ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ανάλυση συστημάτων Διευκρινήσεις και οδηγίες για τον έλεγχο των

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ :ΜΕΤΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΣ, ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ, ΜΕ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ ΜΕΤΡΗΤΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ.

ΤΙΤΛΟΣ :ΜΕΤΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΣ, ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ, ΜΕ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ ΜΕΤΡΗΤΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ. ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Α/Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ : ΑΣΚΗΣΗ 11 η ΤΙΤΛΟΣ :ΜΕΤΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΣ, ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ, ΜΕ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τριφασικοί Μετασχηματιστές

Τριφασικοί Μετασχηματιστές Τριφασικοί Μετασχηματιστές Από την στιγμή που το τριφασικό ρεύμα χρησιμοποιείται τόσο συχνά στα συστήματα διανομής Ηλεκτρικής Ισχύος, προκύπτει εύλογα η ανάγκη για τριφασικούς μετασχηματιστές. Έτσι θα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 1ου ΣΕΚ Άρτας

Εργαστήριο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 1ου ΣΕΚ Άρτας Εργαστήριο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων ου ΣΕΚ Άρτας Εσωτερική σύνδεση πηνίων τριφ. κινητήρα Στο εσωτερικό των τριφασικών κινητήρων υπάρχουν τρία σύνθετα πηνία. Τα λέμε σύνθετα γιατί αποτελούνται από άλλα

Διαβάστε περισσότερα

2012 : (307) : , 29 2012 : 11.00 13.30

2012  : (307) : , 29 2012 : 11.00 13.30 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρµοσµένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

() { ( ) ( )} ( ) () ( )

() { ( ) ( )} ( ) () ( ) Ηλεκτρική Ισχύς σε Μονοφασικά και Τριφασικά Συστήματα. Μονοφασικά Συστήματα Έστω ότι σε ένα μονοφασικό καταναλωτή η τάση και το ρεύμα περιγράφονται από τις παρακάτω δύο χρονικές συναρτήσεις: ( t cos( ω

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Δύο σφαίρες με φορτίο 2Cb έχουν τα κέντρα τους σε απόσταση 2m. Πόση είναι η δύναμη που αναπτύσσεται μεταξύ τους; Λύση

1.1 Δύο σφαίρες με φορτίο 2Cb έχουν τα κέντρα τους σε απόσταση 2m. Πόση είναι η δύναμη που αναπτύσσεται μεταξύ τους; Λύση Περιεχόμενα Πρόλογος... 9 Κεφάλαιο : Συνεχή ρεύματα... Κεφάλαιο : Λυμένες ασκήσεις... 59 Κεφάλαιο : Παραδείγματα και ασκήσεις προς λύση... 8 Κεφάλαιο 4: Συνδέσεις πηγών... 99 Κεφάλαιο 5: Ενέργεια-ισχύς-έργο-

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 10 Η Σχεδίαση Εγκαταστάσεων Κίνησης

Μάθημα 10 Η Σχεδίαση Εγκαταστάσεων Κίνησης Μάθημα 0 Η Σχεδίαση Εγκαταστάσεων Κίνησης Περίληψη Σε προηγούμενες ενότητες, είδαμε τα βασικά βήματα / διαδικασία / μεθοδολογία στη σχεδίαση οικιακών και εγκαταστάσεων κίνησης. Είδαμε / χρησιμοποιήσαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΙ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΙ Μάθημα ασκήσεων 4: Κοντή γραμμή μεταφοράς Λαμπρίδης Δημήτρης Ανδρέου Γεώργιος Δούκας Δημήτριος Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα