Οφέλη από τη χρήση της Μεθοδολογίας Poly-SUMP

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οφέλη από τη χρήση της Μεθοδολογίας Poly-SUMP"

Transcript

1 Οφέλη από τη χρήση της Μεθοδολογίας Poly-SUMP Μια δοκιμασμένη μεθοδολογία για το σχεδιασμό της βιώσιμης κινητικότητας σε πολυκεντρικές περιφέρειες Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union

2 Οφέλη από τη χρήση της Μεθοδολογίας Poly-SUMP Μια δοκιμασμένη μεθοδολογία για το σχεδιασμό της βιώσιμης κινητικότητας σε πολυκεντρικές περιφέρειες 2 Εκδότης: Συγγραφείς: Μετάφραση: Εικόνα εξωφύλλου: Σχεδιασμός και Διαμόρφωση: Πνευματικά δικαιώματα: Ευχαριστίες Εκτύπωση: Όροι Χρήσης: ICLEI Europe GmbH, Freiburg, Germany. Wolfgang Teubner, Regional Director (Υπεύθυνος) Ruud Schuthof, Deputy Regional Director, ICLEI Europe and Isabel Fernández de la Fuente, Officer Communications and Member Relations, ICLEI Europe Δρ. Κωνσταντίνου Κώστας, Διευθυντής Τοπικής Ανάπτυξης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. Σταμέλου Αφροδίτη, MSc Πολιτικός Μηχανικός Συγκοινωνιολόγος, MSc Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. Patrick Garçon / Nantes Métropole Rebekka Dold Stephan Köhler, ICLEI Europe Ιωάννα Δολμά, Ειδικός Εφαρμογών Πληροφορικής, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. Έργο Poly-SUMP Σχεδιάζοντας μαζί για τη Βιώσιμη Κινητικότητα Η έκδοση αυτή έχει παραχθεί στο πλαίσιο του έργου Poly-SUMP Σχεδιάζοντας μαζί για τη Βιώσιμη Κινητικότητα Αυτό το φυλλάδιο εκτυπώθηκε σε 100% ανακυκλωμένο και πλήρως απαλλαγμένο από χλώριο (TCF) χαρτί και πληροί τα κριτήρια των Blue Angel και Nordic Swan. Η αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο αυτού του φυλλαδίου ανήκει στους συγγραφείς. Δεν αντανακλά απαραίτητα τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε η EASME, ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υπεύθυνες για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό. Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union

3 Περίληψη Η Μεθοδολογία Poly-SUMP βασίζεται στην ιδέα της υποστήριξης πολυκεντρικών περιφερειών για την ανάπτυξη Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας. Η μεθοδολογία αναπτύχθηκε από το 2012 έως το 2014, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου Poly-SUMP Σχεδιάζοντας μαζί για τη Βιώσιμη Κινητικότητα, το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη (Intelligent Energy Europe programme). Η ιστορική και δημογραφική ανάπτυξη των πόλεων και των περιφερειών είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία πολλών πολυκεντρικών περιφερειών ανά την Ευρώπη. Σε τέτοιου είδους περιφέρειες, οι μετακινήσεις και οι μεταφορές πραγματοποιούνται μεταξύ πολλών αστικών κέντρων και κατά μήκος των δημοτικών, περιφερειακών και/ή εθνικών συνόρων. Η γεωγραφική εξάπλωση του χώρου εργασίας, των υπηρεσιών και των τόπων διασκέδασης και ψυχαγωγίας, αυξάνει τη μέση απόσταση μετακίνησης και οδηγεί σε μεγαλύτερη εξάρτηση από το Ι.Χ. αυτοκίνητο. Στις περιπτώσεις που οι περισσότερες μετακινήσεις ξεπερνούν τα όρια των μεμονωμένων πόλεων, η ανάπτυξη περιφερειακών στρατηγικών είναι το κλειδί για τη στροφή προς πιο βιώσιμους και καθαρότερους τρόπους μεταφοράς στην περιφέρεια. Επίσης αυτό απαιτεί έναν ολοκληρωμένο και συντονισμένο σχεδιασμό της κινητικότητας, τόσο εντός όσο και μεταξύ των διαφόρων δήμων και των αντίστοιχων φορέων τους. Στο έργο Poly-SUMP συνεργάστηκαν έξι Ευρωπαϊκές περιφέρειες από την Ευρώπη με σκοπό την ανάπτυξη μιας συμμετοχικής μεθοδολογίας για το συντονισμό και τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό της κινητικότητας στις πολυκεντρικές περιφέρειες. Ένα Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας για μια πολυκεντρική περιφέρεια την αντιμετωπίζει στο σύνολό της και συνδέει τα διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης και τους άλλους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς. Η Μεθοδολογία Poly-SUMP αναπτύσσεται σε τρεις φάσεις. Αρχικά, είναι πολύ σημαντικό να γίνουν κατανοητά τα χαρακτηριστικά μετακίνησης σε αυτές τις περιοχές. Αυτό πραγματοποιείται με την εφαρμογή του εργαλείου για τη διαμόρφωση του προφίλ της περιφέρειας. Στη συνέχεια, αναπτύσσεται ένα κοινό όραμα και σχέδιο δράσης για ολόκληρη την περιφέρεια μέσω μιας συμμετοχικής διαδικασίας με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων φορέων. Η βάση για την πραγματοποίηση αυτής της δεύτερης φάσης είναι η τεχνική του Εργαστηρίου Αναζήτησης Κοινού Οράματος. Τέλος, διεξάγονται δράσεις παρακολούθησης προκειμένου να βελτιωθούν οι δράσεις που προέκυψαν από το εργαστήρι και να ξεκινήσει ο συντονισμός που θα οδηγήσει σε ένα Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας για το σύνολο της περιφέρειας. Το έργο Poly-SUMP παρέχει λεπτομερείς κατευθυντήριες οδηγίες (Guidelines) με σκοπό να υποστηρίξει τους φορείς χάραξης πολιτικής, τους φορείς που σχετίζονται με τις μεταφορές και γενικότερα όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς στις πολυκεντρικές περιφέρειες στην ανάπτυξη Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας. Αυτό το εισαγωγικό φυλλάδιο προορίζεται για τους τοπικούς και περιφερειακούς φορείς χάραξης πολιτικής, τους φορείς που σχετίζονται με τις μεταφορές και τον πολεοδομικό σχεδιασμό, καθώς και για άλλους ενδιαφερόμενους φορείς και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. 3

4 Εισαγωγή Ο σχεδιασμός της αστικής κινητικότητας είναι μια σύνθετη και πολύπλοκη διαδικασία. Αυτό εντείνεται όταν οι αστικές λειτουργίες, οι άνθρωποι και οι καθημερινές μετακινήσεις είναι διασπαρμένες σε διάφορα αστικά κέντρα και διοικητικά όρια, όπως συμβαίνει στην περίπτωση των πολυκεντρικών περιφερειών. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι καθημερινές μετακινήσεις πραγματοποιούνται έξω από τα όρια κάθε μεμονωμένης πόλης και ως εκ τούτου απαιτείται πιο περίπλοκος σχεδιασμός της κινητικότητας σε σχέση με το σχεδιασμό που θα γινόταν μεμονωμένα σε επίπεδο πόλης. Εάν η περιφέρειά σας είναι πολυκεντρική, οι κατευθυντήριες Image: European Union European Parliament 4 Τι είναι μια πολυκεντρική περιφέρεια; Οι πολυκεντρικές περιφέρειες χαρακτηρίζονται από αρκετά αστικά κέντρα στα οποία τα αγαθά και οι υπηρεσίες διασκορπίζονται σε διάφορες πόλεις και κωμοπόλεις. Το μεγαλύτερο μέρος των καθημερινών μετακινήσεων πραγματοποιείται έξω από τα όρια της ίδιας πόλης και απαιτεί συντονισμένο σχεδιασμό της κινητικότητας, τόσο εντός όσο και μεταξύ των διαφόρων πόλεων και των άλλων διοικητικών τομέων. Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές έχουν να αντιμετωπίσουν τεράστιες προκλήσεις για την καταπολέμηση προβλημάτων, όπως η κυκλοφοριακή συμφόρηση και η ρύπανση των πόλεων. Σε περιφέρειες με ξεχωριστά πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά κέντρα - γνωστές και ως πολυκεντρικές περιφέρειες - ο σχεδιασμός της βιώσιμης κινητικότητας είναι ακόμη πιο δύσκολος, δεδομένου ότι εμπλέκονται πολύ ενδιαφερόμενοι φορείς. Αυτές οι κατευθυντήριες οδηγίες θα βοηθήσουν τις τοπικές και περιφερειακές αρχές στη διαμόρφωση σχεδίων κινητικότητας για αυτές τις πολυκεντρικές περιφέρειες, συμπληρώνοντας τις υφιστάμενες κατευθυντήριες οδηγίες για τη βιώσιμη αστική κινητικότητα που έχουν ήδη διαμορφωθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Violeta Bulc, Ευρωπαία Επίτροπος για τις μεταφορές Οφέλη από τη χρήση της μεθολογίας Poly-SUMP οδηγίες (Guidelines) για τη χρήση της Μεθοδολογίας Poly-SUMP (www.poly-sump.eu/tools) μπορούν να σας βοηθήσουν να βρείτε τις λύσεις που ταιριάζουν στην περιφέρειά σας. Ο σχεδιασμός της κινητικότητας σε αυτές τις περιφέρειες απαιτεί το συντονισμό και τη συνεργασία ενός μεγάλου αριθμού φορέων συγκοινωνιολόγων, χωροτακτών, φορέων λήψης αποφάσεων, παρόχων αστικής και υπεραστικής συγκοινωνίας και άλλων σε διαφορετικά διοικητικά και χωρικά επίπεδα (τοπικό, περιφερειακό, εθνικό). Χωρίς αυτού του είδους το σχεδιασμό οι πολίτες επιλέγουν τη λύση μετακινήσου μόνος σου με επακόλουθη αύξηση της χρήσης των Ι.Χ. αυτοκινήτων. - Χρησιμοποιείστε μια δοκιμασμένη μεθοδολογία για τη δημιουργία ενός Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας για πολυκεντρικές περιφέρειες, - Έξι Ευρωπαϊκές περιφέρειες έχουν εφαρμόσει τη μεθοδολογία. Μπορείτε να διδαχθείτε από την εμπειρία τους, - Αναλύστε το πολυκεντρικό προφίλ της περιφέρειάς σας με τη χρήση του online εργαλείου, - Συγκεντρώστε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς μαζί σε μια δημιουργική και συμμετοχική διαδικασία με σκοπό να αποκτήσουν κοινή αντίληψη και όραμα για την κινητικότητα στην περιφέρεια.

5 Τι είναι ένα ΣΒΑΚ; Ένα Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) έχει σαν κεντρικό στόχο τη βελτίωση της προσβασιμότητας των αστικών περιοχών και την παροχή βιώσιμων και υψηλής ποιότητας μετακινήσεων εντός και διαμέσου των αστικών περιοχών. Γενικότερα αφορά στις ανάγκες των λειτουργικών πόλεων και της ευρύτερης περιοχής τους και όχι στα στενά όρια των Δήμων. 1 Κύρια στοιχεία ενός Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας: 1.Σκοπός και στόχοι 2.Μακροπρόθεσμο όραμα και σαφές σχέδιο υλοποίησης 3.Εκτίμηση της υπάρχουσας και μελλοντικής κατάστασης 4.Ισορροπημένη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη όλων των μέσων μεταφοράς 5.Οριζόντια και κάθετη ενοποίηση 6.Συμμετοχική προσέγγιση 7.Παρακολούθηση, αξιολόγηση, υποβολή εκθέσεων 8.Διασφάλιση της ποιότητας Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ΣΒΑΚ μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: Mobility Plans, Το ΣΒΑΚ σε μια πολυκεντρική περιφέρεια σχετίζεται με το σύνολο του δικτύου των αστικών κέντρων και των διοικητικών ορίων της περιφέρειας και περιλαμβάνει τη συμμετοχή φορέων από τα διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης καθώς και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων και πολιτών. Η Μεθοδολογία Poly-SUMP στηρίζει τους τοπικούς και περιφερειακούς φορείς σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων στη μελέτη και στην αξιολόγηση των χαρακτηριστικών μετακίνησης. Εξετάζοντας την κατάσταση έξω από τα όρια κάθε πόλης είναι σε θέση να ανακαλύψουν λύσεις βιώσιμης κινητικότητας εντός της περιφέρειάς τους. Η αξία του έργου Poly-SUMP για την περιφέρεια Central Alentejo (Πορτογαλία) Στην περιφέρεια Central Alentejo (Πορτογαλία) οι σημαντικότεροι τομείς απασχόλησης βρέθηκαν διάσπαρτοι σε διάφορες πόλεις, συμμεριλαμβανομένης και της κυριότερης πόλης Évora. Το μεγαλύτερο μέρος των μετακινήσεων πραγματοποιείται με το Ι.Χ. αυτοκίνητο και η έλλειψη ενός ισχυρού συστήματος δημόσιων συγκοινωνιών στην πόλη Évora συμβάλλει στο υψηλό ποσοστό κατοχής ιδιωτικού αυτοκινήτου. Μέσω της συμμετοχής στο πρόγραμμα Poly-SUMP η περιφέρεια έχει σα στόχο να αναπτύξει μια αποτελεσματική στρατηγική για τις μεταφορές με σκοπό να βελτιωθούν οι καθημερινές μετακινήσεις μεταξύ των μεγάλων πόλεων και να μειωθεί η χρήση του Ι.Χ. αυτοκινήτου σε αυτές τις μετακινήσεις. Υποστηρίζοντας το διάλογο στην περιφέρεια της Κεντρικής Σλοβενίας (Σλοβενία) Στην περιφέρεια Heart of Slovenia (Σλοβενία) είναι πολύ σημαντικά τα θέματα που σχετίζονται με την κινητικότητα. Παρόλα αυτά, στο παρελθόν υπήρχαν περιορισμένες δυνατότητες ώστε να αναπτυχθεί μια ολοκληρωμένη περιφερειακή πολιτική για τις μεταφορές. Αιτία αυτής της κατάστασης ήταν τα χαμηλά επίπεδα συνεργασίας μεταξύ των διάφορων ενδιαφερόμενων φορέων. Η μεθοδολογία Poly- SUMP υποστήριξε την περιφέρεια στην ενίσχυση του διαλόγου μεταξύ των ενδιαφερόμενων φορέων κυρίως εμπλέκοντας πολιτικούς από τα διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης. 5 1 Annex I to the Urban Mobility Package: themes/urban/ump_en.htm

6 Η Μεθοδολογία Poly-SUMP 6 Η Μεθοδολογία Poly-SUMP βασίζεται στον κύκλο σχεδιασμού για την ανάπτυξη και την εφαρμογή ενός ΣΒΑΚ. Συγκεκριμένα, προσθέτει συγκεκριμένες δράσεις στις τρεις πρώτες φάσεις του κύκλου, προκειμένου να βοηθήσει τις πολυκεντρικές περιφέρειες στην προετοιμασία ενός ΣΒΑΚ. 1. Καλή προετοιμασία μέσω της κατανόησης της δομής και της 1,0 μορφής της περιφέρειας Update current plan regularly 11.2 Review achievements - understand success and failure 11.3 Identify new challenges for next SUMP generation 11. Learn the Manage plan implementation lessons Inform and engage the citizens 10.2 Check progress towards 10.3 achieving the objectives Milestone: SUMP document adopted Check the quality of the plan Adopt the plan Create ownership of the plan Arrange for monitoring and evaluation Χρήση των αποτελεσμάτων και εκπόνηση του σχεδίου Milestone: Final impact assessment concluded 10. Ensure proper management and communication 9. Adopt Sustainable Urban Mobility Plan 8. Build monitoring and assessment into the plan Assign responsibilities and resources Prepare an action and budget plan Implementing the plan Elaborating the plan 7. Agree on clear responsibilities and allocate funding Starting Point: "We want to improve mobility and quality of life for our citizens!" Sustainable Urban Mobility Planning 6. Develop effective packages of measures Milestone: Measures identified Commit to overall sustainable mobility principles Assess impact of regional/national framework Conduct self-assessment Review availability of resources 1. Determine your potential for a successful SUMP Preparing well Rational and transparent goal setting 5. Set priorities and measurable targets Define basic timeline Identify key actors and stakeholders 2.1 Look beyond your own boundaries and responsibilities 2. Define the development process and scope of plan 3. Analyse the mobility situation and develop scenarios 4. Develop a common vision Identify the most effective measures Learn from others' experience Consider best value for money Strive for policy coordination and an integrated planing approach Plan stakeholder and citizen involvement Agree on workplan and management arrangements Prepare an analysis of problems and opportunities Develop scenarios Milestone: Analysis of problems & opportunities concluded Develop a common vision of mobility and beyond Actively inform the public Identify the priorities for mobility Develop SMART targets Use synergies and create integrated packages of measures 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 2. Δημιουργία κοινού οράματος και κοινού εδάφους δράσης The Plan Diagnosis The future we want Action Plan Past Present Future Vision Values Goals Actions Η Μεθοδολογία Poly-SUMP αποτελείται από τρία στάδια όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα: 1. Καλή προετοιμασία μέσω της κατανόησης της δομής και της μορφής της 1,0 περιφέρειας 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 Πηγή: Developing and Implementing a Sustainable Urban Mobility Plan 2. Δημιουργία κοινού οράματος και κοινού εδάφους δράσης The Plan Diagnosis The future we want Action Plan Past Present Future Vision Values Goals Actions 3. Χρήση των αποτελεσμάτων και εκπόνηση του σχεδίου 2 Guidelines Developing and Implementing a Sustainable Urban Mobility Plan, European Commission, 2013:

7 1. Καλή προετοιμασία μέσω της κατανόησης της δομής και της μορφής της περιφέρειας Προτού ξεκινήσει το ουσιαστικό στάδιο του σχεδιασμού είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό το προφίλ της περιφέρειας και η λειτουργία του συστήματος των μεταφορών της. Είναι επίσης σημαντικό να γίνει κατανοητή η διασπορά των αρμοδιοτήτων στα διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης της περιφέρειας. Ως εκ τούτου, το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει την αξιολόγηση του πλαισίου για το σχεδιασμό της αστικής κινητικότητας και των πρακτικών σχεδιασμού. Μπορείτε να ξεκινήσετε τη διαμόρφωση του δικού σας πολυκεντρικού ΣΒΑΚ με τις ακόλουθες ενέργειες: i. Ορισμός της περιφέρειας και καθορισμός των ορίων της, ii. Καθορισμός των τρεχουσών συνθηκών-πλαισίου που μπορεί να επηρεάσουν το σχεδιασμό της κινητικότητας, iii. Ανάλυση για το εάν άλλες περιφερειακές πολιτικές υποστηρίζουν ή συγκρούονται με την προσέγγιση της βιώσιμης κινητικότητας, iv. Κατανόηση της περιφερειακής διαδικασίας σχεδιασμού, v. Αναγνώριση των φορέων και των αρμοδιοτήτων τους κατά τη διαδικασία του σχεδιασμού, π.χ. συγκοινωνιολόγοι, πολεοδόμοι, αρχιτέκτονες. vi. Ανάλυση και σύνοψη των κινητήριων δυνάμεων, των εμποδίων και των δυνατοτήτων για την ολοκλήρωση της διαδικασίας με βάση της παραπάνω ενέργειες. 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 Μέσα από το Ευρωπαϊκό Εργαστήρι Αναζήτησης Κοινού Οράματος, στο πλαίσιο του έργου Poly- SUMP, κατανοήσαμε ότι κάθε περιφέρεια πρέπει να αποφασίζει για την πολιτική των μεταφορών που θα υιοθετήσει βάσει των ιδιαίτερων αναγκών και χαρακτηριστικών της. Γιάννης Τόσκας, Συγκοινωνιολόγος, Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης, (Ελλάδα) Κατανοώντας την περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας (Ελλάδα) Η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Ελλάδα) πέρασε από μια περίοδο ταχείας βιομηχανικής και οικονομικής ανάπτυξης που διαμόρφωσε το υπάρχον αστικό δίκτυο, το οποίο αποτελείται από την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης και τα μικρότερα αστικά κέντρα. Τόσο η Θεσσαλονίκη όσο και τα γύρω αστικά κέντρα αντιμετωπίζουν προβλήματα κυκλοφοριακής συμφόρησης και στάθμευσης. Παρόλο που η αύξηση των τιμών της βενζίνης μείωσε την υπερβολική χρήση του Ι.Χ. αυτοκινήτου, η έλλειψη μιας ολοκληρωμένης πολιτικής μεταφορών δεν επέτρεψε στα μέσα μαζικής μεταφοράς να αυξήσουν το μερίδιό τους στις καθημερινές μετακινήσεις των πολιτών. Η προκληθείσα κυκλοφοριακή συμφόρηση οδηγεί στην αύξηση της κατανάλωσης καυσίμων και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, καθώς και στην αύξηση των επιπέδων θορύβου και της οπτικής όχλησης. Όλα αυτά προκαλούν απώλεια χρόνου, μείωση της παραγωγικότητας και γενικότερα υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών. 7 Image: Regione Marche

8 8 Εργαλείο για τη διαμόρφωση του προφίλ της περιφέρειας Με τη βοήθεια του εργαλείου για τη διαμόρφωση του προφίλ της περιφέρειας (www.poly-sump.eu/tools), μπορεί να προσδιοριστεί η υφιστάμενη περιφερειακή δομή και το πλαίσιο λειτουργίας του συστήματος των μεταφορών σε περιφερειακό επίπεδο καθιστώντας δυνατή τη συγκριτική αξιολόγηση ανάμεσα σε παρόμοιες περιφέρειες στην Ευρώπη. Το εργαλείο δημιουργεί το προφίλ της περιφέρειας με τον υπολογισμό δέκα δεικτών που σχετίζονται με την περιφερειακή δομή και το πλαίσιο λειτουργίας του συστήματος των μεταφορών σε περιφερειακό επίπεδο. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται σε ένα διάγραμμα αράχνη (spider diagram), το οποίο απεικονίζει το βαθμό στον οποίο μια περιφέρεια είναι πολυκεντρική. Όσο πιο πολυκεντρική είναι μια περιφέρεια, τόσο πιο διάσπαρτα είναι τα κέντρα και οι αστικές λειτουργίες και τόσο υψηλότερος είναι ο όγκος των μετακινήσεων μεταξύ αυτών των κέντρων. Το παρακάτω σχήμα απεικονίζει ένα διάγραμμα αράχνης μιας εξαιρετικά πολυκεντρικής περιφέρειας. Χρησιμοποιήσαμε το εργαλείο του έργου Poly-SUMP για τη διαμόρφωση του προφίλ της περιφέρειας με σκοπό να προβάλουμε τα βασικά στοιχεία της κινητικότητας στην περιφέρειά μας. Το εργαλείο αυτό μας έδωσε επίσης την ευκαιρία να συγκρίνουμε την περιφέρειά μας με άλλες περιφέρειες και να μάθουμε από τις εμπειρίες τους, Fabrizio Pigini, Επικεφαλής του τμήματος για τις δράσεις Βιώσιμης Κινητικότητας, Περιφέρεια Marche (Ιταλία) Το προφίλ που θα προκύψει για την περιφέρειά σας θα σας βοηθήσει στο δεύτερο βήμα της μεθοδολογίας, στο οποίο όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς συγκεντρώνονται μαζί με σκοπό να διαμορφώσουν ένα κοινό όραμα για την περιφέρειά τους. Σχήμα: Παράδειγμα του προφίλ μιας περιφέρειας Οι μεταφορές στην περιφέρεια Ποσοστό χρήσης μη μηχανοκίνητων μέσων (τυπική καθημερινή) Δείκτης αλληλεξάρτησης στη μεταφορική ζήτηση H δομή της περιφέρειας Πληθυσμός ανά πόλο 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 Αναλογία του πληθυσμού στους πόλους σε σχέση με το συνολικό πληθυσμό Κατανομή πληθυσμού Ποσοστό χρήσης δημόσιων συγκοινωνιών (τυπική καθημερινή) Κατανομή θέσεων εργασίας Απόσταση ταξιδιού: Περιφερειακά ταξίδια μεταξύ των πόλων Απόσταση ταξιδιού: Εσωτερικά ταξίδια εντός των πόλων Κατανομή πληθυσμού σε σχέση με την κατανομή θέσεων εργασίας

9 2. Δημιουργία κοινού οράματος και κοινού εδάφους δράσης Η διαδικασία του καθορισμού των στόχων σε πολυκεντρικές περιφέρειες χρειάζεται στενή παρακολούθηση και συντονισμό. Η τεχνική του Εργαστηρίου Αναζήτησης Κοινού Οράματος είναι η βάση για τη διαμόρφωση του κοινού οράματος και του εδάφους δράσης. Μέσα από τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων φορέων σχετικών με τις μεταφορές, τα εργαστήρια είναι ο κατάλληλος τρόπος για την υλοποίηση του οράματος. Είναι σημαντικό να υπάρχει το σωστό μίγμα ενδιαφερόμενων φορέων στο εργαστήρι. Για το σκοπό αυτό είναι σημαντικό να γίνει ανάλυση τους πριν από την αποστολή των προσκλήσεων με σκοπό να διαπιστωθεί ποιοι φορείς είναι κατάλληλοι να συμμετάσχουν στο εργαστήρι. Οι φορείς λήψης αποφάσεων, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν την υπάρχουσα Diagnosis The future we want Action Plan Past Present Future Vision Values Goals Actions The Plan Τα Εργαστήρια Αναζήτησης Κοινού Οράματος βασίζονται στους εξής πυλώνες: Όλοι οι σχετικοί ενδιαφερόμενοι φορείς πρέπει να παρίστανται στο εργαστήρι. Αρχικά πρέπει να βρεθούν λύσεις σε ένα ευρύτερο πλαίσιο και να μην επικεντρωθούν οι συμμετέχοντες από την αρχή στις λεπτομέρειες. Το επίκεντρο των δραστηριοτήτων του εργαστηρίου θα πρέπει να είναι η διαμόρφωση του κοινού εδάφους και ο προσδιορισμός των μελλοντικού πλαισίου λειτουργίας των μεταφορών. Τα προβλήματα και οι διαφωνίες θα πρέπει να λαμβάνονται και αυτά υπόψη. Προώθηση της συμμετοχικότητας και της υπεύθυνης στάσης για δράση των συμμετεχόντων πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το Εργαστήρι Αναζήτησης Κοινού Οράματος. 9 κατάσταση των μεταφορών θα πρέπει απαραιτήτως να βρίσκονται στο εργαστήρι. Τα εργαστήρια διαμορφώθηκαν γύρω από τρία θέματα τα οποία καλύπτονταν σε διάστημα τριών ημερών. Το Εργαστήρι Αναζήτησης Κοινού Οράματος στο πλαίσιο της Μεθοδολογίας Poly-SUMP είναι ένας εξαιρετικός τρόπος οι διάφοροι ενδιαφερόμενοι α. Προσωπικές Εμπειρίες β. Το μέλλον που επιθυμούμε γ. Σχέδιο δράσης φορείς να καταλήξουν σε κοινές αξίες. Paul Alzer, Υπεύθυνος πολιτικής και αρμόδιος για Παρελθόν Παρόν Μέλλον Όραμα Αξίες Στόχοι Δράσεις Το σχέδιο το έργο Poly-SUMP για την περιφέρεια Parkstad- Limburg (Ολλανδία) α. Προσωπικές εμπειρίες: Γίνεται αναδρομή στο παρελθόν για την ανάλυση των γεγονότων που διαμόρφωσαν την τρέχουσα κατάσταση Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς θα των μεταφορών. Στη συνέχεια, διερευνώνται οι μελλοντικές προετοιμαστεί, θα πραγματοποιηθεί και θα αξιολογηθεί τάσεις που είναι πιθανόν να επηρεάσουν τα χαρακτηριστικά ένα Εργαστήρι Αναζήτησης Κοινού Οράματος μπορείτε να μετακίνησης. βρείτε στην ιστοσελίδα Επίσης β. Το μέλλον που επιθυμούμε: αναφέρονται και στις Κατευθυντήριες Οδηγίες (Poly-SUMP Προσδιορίζεται η μελλοντική ιδανική κατάσταση της Guidelines). περιφέρειας και ανταλλάσσονται απόψεις μεταξύ των συμμετεχόντων. Ακόμη, περιγράφονται το κοινό έδαφος δράσης που επιδιώκεται καθώς και οι ενέργειες που απαιτούνται για τη διαμόρφωση αυτού του επιθυμητού μέλλοντος. Επίσης σημαντικό είναι να καταγράφονται και οι τυχόν διαφορές και διαφωνίες. γ. Σχέδιο δράσης: Στο τελευταίο στάδιο της διαδικασίας έμφαση δίνεται στη διαμόρφωση συγκεκριμένων δράσεων με βάση τα οράματα που προέκυψαν στο προηγούμενο βήμα. Image: City of Ghent

10 10 3. Χρήση των αποτελεσμάτων και εκπόνηση του σχεδίου Μετά την πραγματοποίηση του Εργαστηρίου Αναζήτησης Κοινού Οράματος, οι δράσεις που προέκυψαν πρέπει να αναλυθούν περαιτέρω και να ταξινομηθούν με βάση την προτεραιότητά τους. Με αυτόν τον τρόπο ξεκινάτε την προετοιμασία και την υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο της ανάπτυξης ενός ΣΒΑΚ για μια πολυκεντρική περιφέρεια. Με σκοπό να ολοκληρωθεί το ΣΒΑΚ για την περιφέρειά σας, θα πρέπει να πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες δράσεις: α. Επικύρωση των αποτελεσμάτων του εργαστηρίου Η πραγματοποίηση έρευνας στους συμμετέχοντες του εργαστηρίου θα σας βοηθήσει να ταξινομήσετε τις δράσεις με βάση τον αντίκτυπο που μπορεί να έχουν. Πρότυπο για αυτήν τη διαδικτυακή έρευνα μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο (www.poly-sump.eu/tools). β. Βελτίωση των δράσεων Τα αποτελέσματα της έρευνας θα οδηγήσουν στην περαιτέρω ανάπτυξη των δράσεων, του οράματος και των στόχων της περιφέρειας, όπως προέκυψαν από το Εργαστήρι Αναζήτησης Κοινού Οράματος και του προφίλ της περιφέρειας. γ. Παρακολούθηση των δράσεων με τη συμμετοχή των φορέων λήψης αποφάσεων και των λοιπών ενδιαφερόμενων φορέων Προκειμένου να διευκολυνθεί η παρακολούθηση των προγραμματισμένων δράσεων θα πρέπει να συμμετέχουν όλοι οι φορείς λήψης αποφάσεων καθώς και οι λοιποί ενδιαφερόμενοι φορείς. Με σκοπό να διευκολυνθεί η εφαρμογή των δράσεων θα πρέπει να πραγματοποιηθεί ανάλυση των πιθανών εμποδίων, των κινητήριων δυνάμεων όπως και των ευκαιριών. Εκτός από την ανάπτυξη σχεδίων κινητικότητας, οι περιφέρειες χρησιμοποίησαν τη μεθοδολογία Poly-SUMP στην: Ανάπτυξη ενός νέου πλαισίου για τις υφιστάμενες περιφερειακές πολιτικές, Βελτίωση των δράσεων στα υφιστάμενα σχέδια, Συγκριτική αξιολόγηση με άλλες περιφέρειες, Διαμόρφωση νέων ομάδων εργασίας, Πραγματοποίηση δράσεων για την ώθηση με σκοπό την έναρξη νέων διαδικασιών, Ανάδειξη της σπουδαιότητας των θεμάτων της κινητικότητας στην περιφέρειά τους. Πιθανότητα υιοθέτησης της μεθοδολογίας από άλλες πολυκεντρικές περιφέρειες Κάθε περιφέρεια που συμμετείχε στο έργο Poly-SUMP αδελφοποιήθηκε με μια άλλη περιφέρεια της ίδιας χώρας με σκοπό να μεταφέρει τις γνώσεις που απέκτησε από τη χρήση της μεθοδολογίας Poly-SUMP. Η Μεθοδολογία Poly-SUMP παρέχει πολλές δυνατότητες για το συντονισμένο σχεδιασμό της κινητικότητας μέσα σε μια περίπλοκη περιφέρεια. Παρέχει μια αποτελεσματική προσέγγιση με σκοπό να αναπτυχθεί ένα κοινό όραμα και κοινό έδαφος δράσης για την κινητικότητα στην περιφέρεια, καθώς και να προσδιοριστούν οι δράσεις μέσα από μια συμμετοχική διαδικασία. Η προσέγγιση αυτή προωθεί τη διαύγεια, τη διαφάνεια και τη δημιουργικότητα συμπεριλαμβάνοντας σημαντικούς ενδιαφερόμενους φορείς. Με την εφαρμογή Για μια πολυκεντρική περιφέρεια, όπως η Obersteiermark West, Αυστρία η Μεθοδολογία Poly-SUMP είναι ένα κατάλληλο εργαλείο για την ανάπτυξη ενός ΣΒΑΚ. Συγκεκριμένα, το εργαλείο για τη διαμόρφωση του προφίλ της περιφέρειας είναι μια νέα προσέγγιση για την κατανόηση της περιφέρειας με μια ολιστική άποψη. Αυτό το εργαλείο επιτρέπει τη σύγκριση με άλλες παρόμοιες περιφέρειες και τη δυνατότητα να ωφεληθούν από αυτές. Hannes Brandl, Verkehrplus GmbH, Austria της Μεθοδολογίας Poly-SUMP, οι πολυκεντρικές περιφέρειες ανέπτυξαν με επιτυχία σχέδια κινητικότητας και αντιμετώπισαν τις ανάγκες τις περιφέρειάς τους. Ταυτόχρονα, πέτυχαν βελτίωση της συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης, καλύτερο συντονισμό σε όλες τις γειτονιές, καθώς και την ενεργό συμμετοχή και δέσμευση των ενδιαφερόμενων φορέων και των φορέων της κοινωνίας των πολιτών. `Οι φορείς λήψης αποφάσεων πολιτικής στην περιφέρεια Parkstad-Limburg ήταν πολύ σημαντικό κομμάτι για την ανάπτυξη των δράσεων που περοέκυψαν από το Εργαστήρι Αναζήτησης Κοινού Οράματος. Paul Alzer, Υπεύθυνος πολιτικής και αρμόδιος για το έργο Poly-SUMP για την περιφέρεια Parkstad- Limburg (Ολλανδία)

11 Οι πιλοτικές περιφέρειες Οι ακόλουθες έξι Ευρωπαϊκές περιφέρειες έχουν διαμορφώσει και χρησιμοποιήσει τη Μεθοδολογία Poly-SUMP: 4 1 Περιφέρεια Marche (Ιταλία) Η Περιφέρεια του Marche έχει πάνω από 1,5 εκατομμύριο κατοίκους διασκορπισμένους σε 239 δήμους. Μέσα από το έργο Poly-SUMP σχεδιάστηκε μια κοινή πολιτική ατζέντα για την αντιμετώπιση των προκλήσεων των καθημερινών μετακινήσεων μεταξύ των πόλεων της περιφέρειας. Επίσης αναπτύχθηκε ένα σχέδιο δράσης με τη συμμετοχή των φορέων λήψης αποφάσεων και των ενδιαφερόμενων φορέων από διάφορους δήμους και διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης της περιφέρειας. Επικοινωνία: Mr. Sergio Strali, Head of Public Transport Management Department, regione.marche.it 2 Central Alentejo, Πορτογαλία Οι δημόσιες συγκοινωνίες μεταξύ της πόλης Évora, της μεγαλύτερης πόλης στο Central Alentejo, και των πόλεων των άλλων 13 δήμων της περιφέρειας χαρακτηρίζονται από μη ικανοποιητικό επίπεδο παροχής υπηρεσιών. Το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού μετακινείται με το αυτοκίνητο, αλλά η περιφέρεια αναπτύσσει μια αποτελεσματική πολυκεντρική στρατηγική για βιώσιμες μεταφορές. Επικοινωνία: Arq André Espenica, Director, CIMAC, 3 Κεντρική Μακεδονία, Ελλάδα Η περιφέρεια αποτελείται από 7 περιφερειακές ενότητες και 38 δήμους με συνολικό πληθυσμό 2 εκατομμύρια κατοίκους. Οι υποδομές των μεταφορών είναι σε μεγάλο βαθμό επικεντρωμένες στη χρήση του ιδιωτικού αυτοκινήτου, γεγονός που αφήνει μεγάλα περιθώρια για την υιοθέτηση μέτρων βιώσιμης κινητικότητας. Μέσω του έργου Poly- SUMP συγκεντρώθηκαν όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς με στόχο την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος μεταφορών για την περιφέρεια. Επικοινωνία: Δρ. Κωνσταντίνου Κώστας, Διευθυντής Τοπικής Ανάπτυξης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε., 4 Parkstad Limburg, Ολλανδία Η περιφέρεια Parkstad Limburg αποτελείται από οκτώ δήμους και βρίσκεται στη διασταύρωση του Βελγίου, της Γερμανίας και της Ολλανδίας. Η χρήση του ποδηλάτου σαν μέσο μεταφοράς και η πεζή μετακίνηση αντιπροσωπεύουν πάνω από το 40% των μετακινήσεων μεταξύ των πόλεων, ενώ η χρήση του ιδιωτικού αυτοκινήτου είναι ακόμα υψηλή στις διαπεριφερειακές και διεθνείς μεταφορές. Η Μεθοδολογία Poly-SUMP βοήθησε να αναπτυχθούν κοινές αξίες και ένα κοινό σχέδιο δράσης μεταξύ των ενδιαφερόμενων φορέων για πιο βιώσιμες μεταφορές και μετακινήσεις. Ως αποτέλεσμα, η περιφέρεια Parkstad Limburg ασχολείται τώρα με την εφαρμογή της e-κινητικότητας, τις δημόσιες μεταφορές και τη χρήση του ποδηλάτου ως μέσο μετακίνησης. Επικοινωνία: Paul Alzer, Policy officer, 5 Rhine Alp, Αυστρία Η περιφέρεια περιλαμβάνει 29 δήμους, οι οποίοι βρίσκονται κοντά στα ελβετικά σύνορα και έχει μια μακρά πολυκεντρική παράδοση. Παρά τις ικανοποιητικές διαθέσιμες επιλογές δημόσιων μεταφορών, το κύριο οδικό δίκτυο βρίσκεται συχνά υπό συνθήκες κυκλοφοριακής συμφόρησης εξαιτίας της εισερχόμενης και εξερχόμενης κυκλοφορίας προς και από την περιφέρεια. Μέσω της Μεθοδολογίας Poly-SUMP τα θέματα αυτά αντιμετωπίστηκαν από τους πολιτικούς, τους μηχανικούς, τους εξωτερικούς εμπειρογνώμονες και τους ενδιαφερόμενους πολίτες. Επικοινωνία: Martin Assmann, project leader, martin. 6 Heart of Slovenia, Σλοβενία Με οκτώ δήμους και κατοίκους, η περιφέρεια Heart of Slovenia αντιμετωπίζει υψηλά επίπεδα κυκλοφοριακής συμφόρησης εξαιτίας των καθημερινών μηχανοκίνητων μετακινήσεων στην πρωτεύουσα Λουμπλιάνα. Με τη χρήση της Μεθοδολογίας Poly-SUMP, η περιφέρεια έχει ενισχύσει το διάλογο μεταξύ των ενδιαφερόμενων φορέων μέσα από τη συμμετοχή πολιτικών από τα διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης. Επικοινωνία: Razvojni center Srca Slovenije, 11

12 Επικοινωνία ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. Περιφερειακό Ενεργειακό Κέντρο Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΚΚΜ) 1 ο χλμ. Θέρμης Τριαδίου (Gold Center, Κτίριο 9) Τ.Θ Θέρμη, Ελλάδα Περισσότερες πληροφορίες (Στην αγγλική γλώσσα): ΤΗΛ: FΑΧ: Guidelines: The Poly-SUMP Methodology - How to develop a SUMP for a polycentric region Regional Profile Tool to analyse the poly-centricity and mobility patterns in your region Practical Guide on running a Future Search Workshop for poly-centric regions Image: David Palmer / istock Project partners:

Αφροδίτη Σταμέλου 1, Δρ. Κωνσταντίνου Κώστας 2,Τσακιρίδου Ειρήνη 3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ABSTRACT

Αφροδίτη Σταμέλου 1, Δρ. Κωνσταντίνου Κώστας 2,Τσακιρίδου Ειρήνη 3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ABSTRACT Η Μεθοδολογία του έργου Poly-SUMP σαν εργαλείο για το Σχεδιασμό της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και η εφαρμογή της στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Αφροδίτη Σταμέλου 1, Δρ. Κωνσταντίνου Κώστας 2,Τσακιρίδου

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής».

«Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». «Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». Mάρω Ευαγγελίδου. Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος/ Χωροτάκτης Αθήνα 21.11.13 Περιφέρεια Αττικής Ημερίδα με θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

6/5/2014. Καλές Πρακτικές για Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα και Πράσινες Μεταφορές. Κινητικότητα. Τομέας Μεταφορών. Ευρωπαϊκή Στρατηγική 2020

6/5/2014. Καλές Πρακτικές για Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα και Πράσινες Μεταφορές. Κινητικότητα. Τομέας Μεταφορών. Ευρωπαϊκή Στρατηγική 2020 Καλές Πρακτικές για Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα και Πράσινες Μεταφορές Κινητικότητα Η κινητικότητα είναι το κλειδί της ποιότητας ζωής μας και είναι ζωτικής σημασίας για την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ. Dr

Διαβάστε περισσότερα

1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED:

1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED: Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED: «Πολιτικές χωρικού σχεδιασμού και διευθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

TRANSPORT LEARNING Εκπαιδευτικές ενότητες για δήμους και υπηρεσίες ενέργειας

TRANSPORT LEARNING Εκπαιδευτικές ενότητες για δήμους και υπηρεσίες ενέργειας TRANSPORT LEARNING Εκπαιδευτικές ενότητες για δήμους και υπηρεσίες ενέργειας istockphoto Περιεχόμενα Οι υπηρεσίες μας εν συντομία... 2 Δημιουργία μιας βάσης γνώσεων για τις περιφέρειες σύγκλισης της Ευρώπης...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Οι συγγραφείς... xiii Πρόλογος και ευχαριστίες...xv

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Οι συγγραφείς... xiii Πρόλογος και ευχαριστίες...xv ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Οι συγγραφείς... xiii Πρόλογος και ευχαριστίες...xv 1. Πόλη και σχεδιασμός: oι βασικές συνιστώσες... 18 1.1 Αναγκαιότητα του χωρικού σχεδιασμού....18 1.2 Η ρύθμιση των χρήσεων γης...20 1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC ECOTALE ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC 2 ο Φόρουμ Κινητικότητας ΣΑΣΘ 18 Σεπτεμβρίου 2012, Θεσσαλονίκη Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Εμπλέκοντας τον ιδιωτικό τομέα στη Διαχείριση των Μετακινήσεων

Εμπλέκοντας τον ιδιωτικό τομέα στη Διαχείριση των Μετακινήσεων Εμπλέκοντας τον ιδιωτικό τομέα στη Διαχείριση των Μετακινήσεων ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Στο έργο INVOLVE- Εμπλέκοντας τον ιδιωτικό τομέα στη Διαχείριση των Μετακινήσεων, που υποστηρίζεται από το

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ Α.Π.Θ. Συνεργασίες και προοπτικές. Μάγδα Πιτσιάβα-Λατινοπούλου. Πρόεδρος Επιτροπής Βιώσιμης Κινητικότητας ΑΠΘ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ Α.Π.Θ. Συνεργασίες και προοπτικές. Μάγδα Πιτσιάβα-Λατινοπούλου. Πρόεδρος Επιτροπής Βιώσιμης Κινητικότητας ΑΠΘ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ Α.Π.Θ. Συνεργασίες και προοπτικές Μάγδα Πιτσιάβα-Λατινοπούλου Πρόεδρος Επιτροπής Βιώσιμης Κινητικότητας ΑΠΘ ΜΕΛΗ Μάγδα Πιτσιάβα Καθηγήτρια, Διευθύντρια Εργαστηρίου Συγκοινωνιακής

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για την Προώθηση Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης

Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για την Προώθηση Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για την Προώθηση Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης Contract No.EIE/04/211/S07.38673 Ιαν. 2005 Δεκ. 2007 (36 μήνες) Πρόγραμμα που υποστηρίζεται από την Intelligent Energy-Europe Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Κατάρτισης και Στρατηγική του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης Παραγωγής Αποβλήτων

Προγραμματισμός Κατάρτισης και Στρατηγική του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης Παραγωγής Αποβλήτων Προγραμματισμός Κατάρτισης και Στρατηγική του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης Παραγωγής Αποβλήτων Χριστίνα Ζερβού Η έννοια της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων/ The concept of waste prevention Πληθυσμιακή

Διαβάστε περισσότερα

Έκκληση για δράση: 10 βασικά μέτρα έτσι ώστε περισσότεροι άνθρωποι να ποδηλατούν πιο συχνά στην Ευρώπη.

Έκκληση για δράση: 10 βασικά μέτρα έτσι ώστε περισσότεροι άνθρωποι να ποδηλατούν πιο συχνά στην Ευρώπη. Έκκληση για δράση: 10 βασικά μέτρα έτσι ώστε περισσότεροι άνθρωποι να ποδηλατούν πιο συχνά στην Ευρώπη. Διακήρυξη της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ποδηλατών για τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 2014 Σύντομη

Διαβάστε περισσότερα

[World Business Council for Sustainable Development] [OECD]

[World Business Council for Sustainable Development] [OECD] Βιώσιµη Κινητικότητα : Προς µια περιβαλλοντικά συµβατή µετακίνηση στις αστικές περιοχές µας Η πρώτη Ελληνική εφαρµογή στη Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη, 24 Μαΐου 2012 Βιώσιµη Κινητικότητα στη Θεσσαλονίκη: Ο

Διαβάστε περισσότερα

www.enclose.eu Αρ. τεύχους 10, 1 Νοεμβρίου 2014 Το παρόν ειδικό τεύχος του Ενημερωτικού Δελτίου ENCLOSE διατίθεται σε 12 γλώσσες! Σε αυτό το τεύχος:

www.enclose.eu Αρ. τεύχους 10, 1 Νοεμβρίου 2014 Το παρόν ειδικό τεύχος του Ενημερωτικού Δελτίου ENCLOSE διατίθεται σε 12 γλώσσες! Σε αυτό το τεύχος: Αρ. τεύχους 10, 1 Νοεμβρίου 2014 Dear Reader, Αγαπητέ αναγνώστη, Καλώς ήρθατε στο τελευταίο τεύχος των Ενημερωτικών Δελτίων του ENCLOSE! Το έργο «Ενεργειακή Αποδοτικότητα στις Αστικές Εμπορευματικές Μεταφορές

Διαβάστε περισσότερα

Πολεοδομικός Σχεδιασμός στην περίοδο της κρίσης_ Προβλήματα και προβληματισμοί

Πολεοδομικός Σχεδιασμός στην περίοδο της κρίσης_ Προβλήματα και προβληματισμοί ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ Πολεοδομικός Σχεδιασμός στην περίοδο της κρίσης_ Προβλήματα και προβληματισμοί Kωνσταντίνος Κωνσταντή, Πρόεδρος ΣΑΚ, Α Αντιπρόεδρος ΕΤΕΚ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ_προβλήματα,

Διαβάστε περισσότερα

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα»

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» «Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» του Andrea Campagna, τεχνικού & επιστημονικού συντονιστή του έργου FutureMed Project n 2S-MED11-29 Project co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF)

Διαβάστε περισσότερα

Life EWAS: Αποδοτικές & Βιώσιμες Μέθοδοι Διαχείρισης Απορριμμάτων με την Χρήση Εργαλείων ICT για τη Μείωση των Αερίων Θερμοκηπίου

Life EWAS: Αποδοτικές & Βιώσιμες Μέθοδοι Διαχείρισης Απορριμμάτων με την Χρήση Εργαλείων ICT για τη Μείωση των Αερίων Θερμοκηπίου Life EWAS: Αποδοτικές & Βιώσιμες Μέθοδοι Διαχείρισης Απορριμμάτων με την Χρήση Εργαλείων ICT για τη Μείωση των Αερίων Θερμοκηπίου Αΐντα Ανθούλη, Σύμβουλος Περιβάλλοντος, D-Waste/ΕΠΕΜ 23-9-2014, Χαροκόπειο

Διαβάστε περισσότερα

Κάτι συμβαίνει στο Λαγκαδά της Θεσσαλονίκης! Πάρε μέρος - Ωφελήσου! Καθ. Αριστοτέλης Νανιόπουλος Ερευνητική Ομάδα Συστημάτων Μεταφοράς ΑΠΘ

Κάτι συμβαίνει στο Λαγκαδά της Θεσσαλονίκης! Πάρε μέρος - Ωφελήσου! Καθ. Αριστοτέλης Νανιόπουλος Ερευνητική Ομάδα Συστημάτων Μεταφοράς ΑΠΘ Το έργο SmartMove για την προώθηση της χρήσης των δημοσίων συγκοινωνιών σε αγροτικές & περι- αστικές περιοχές και η Ελληνική «Καμπάνια Ενεργού Συμβουλευτικής Κινητικότητας» Κάτι συμβαίνει στο Λαγκαδά της

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

Διατομεακή Συνεργασία και Δημόσια Υγεία. Αγορίτσα Μπάκα ΚΕΕΛΠΝΟ

Διατομεακή Συνεργασία και Δημόσια Υγεία. Αγορίτσα Μπάκα ΚΕΕΛΠΝΟ Διατομεακή Συνεργασία και Δημόσια Υγεία Αγορίτσα Μπάκα ΚΕΕΛΠΝΟ Ποιά είναι τα χαρακτηριστικά; Health in All Policies- HiAP Οριζόντια στρατηγική που εξετάζει όλες τις πολιτικές η επίδραση στην υγεία πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

SMILE στην. πόλη σας. smile-urbanlogistics.eu. 3ο ενημερωτικό δελτίο. Με τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος Μεσογειακός Χώρος - MED

SMILE στην. πόλη σας. smile-urbanlogistics.eu. 3ο ενημερωτικό δελτίο. Με τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος Μεσογειακός Χώρος - MED Με τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος Μεσογειακός Χώρος - MED SMart green Innovative urban Logistics for Energy efficient 3ο ενημερωτικό δελτίο Είμαστε στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσουμε το τρίτο Ενημερωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα URBACT III: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη σύσταση Δικτύων Πόλεων για Σχεδιασμό Δράσεων (Action Planning Networks)

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα URBACT III: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη σύσταση Δικτύων Πόλεων για Σχεδιασμό Δράσεων (Action Planning Networks) Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές, στρατηγικές και µέτρα για τη διαχείριση της αστικής εφοδιαστικής

Πολιτικές, στρατηγικές και µέτρα για τη διαχείριση της αστικής εφοδιαστικής Πολιτικές, στρατηγικές και µέτρα για τη διαχείριση της αστικής εφοδιαστικής Δρ. Μαρία Μποϊλέ Διευθύντρια Ερευνών Πειραιάς, 22/09/2014 Στρατηγικός Σχεδιασµός Ανάπτυξη Περιβάλλον Ποιότητα ζωής & εύρυθµη

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Προγράμματος SUSREG

Περιγραφή Προγράμματος SUSREG Περιγραφή Προγράμματος SUSREG Επενδύοντας στην Αειφόρο Ανάπτυξη Στέλιος Στυλανίδης Δήμος Λεμεσού SUSREG Τίτλος Έργου : Stimulating Sustainable Regional Development by means of a Structured Process Approach

Διαβάστε περισσότερα

SELF DIAGNOSIS METHOD

SELF DIAGNOSIS METHOD SELF DIAGNOSIS METHOD Benefits from adopting an EMS Cost saving and improved management control, Compliance with legislation and good relations with stakeholders, Meeting customer expectations, Demonstration

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΤΟΤΕ

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΤΟΤΕ Στόχος(οι): Να ενημερωθούν οι μαθητές για τις ταξιδιωτικές συνήθειες της δικής τους γενιάς αλλά και των προηγούμενων, από τη σκοπιά των διανυόμενων αποστάσεων, της

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέμα 1: Διασύνδεση μεταφορών μικρών και μεγάλων αποστάσεων Εισαγωγή Στη λευκή βίβλο «WHITE PAPER Roadmap to a Single European Transport Area Towards a competitive

Διαβάστε περισσότερα

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας»

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» «Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» Εισηγήτρια : Ζησοπούλου Δώρα Πολ. Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος MSc Περιβαλλοντολόγος Υπεύθυνη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Ν.Π.Ι.Δ.) Περιοχή Ζ.Ε.Π. 501 00 Κοζάνη Κοζάνη, 13.05.2014 Αριθµ. Πρωτ. : 953 Πληροφορίες : Κατερίνα Κούτσιανου Τηλέφωνο : 24610 53996 Fax : 24610 53991

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

Sustainable Aggregates Resource Management SARMα

Sustainable Aggregates Resource Management SARMα Sustainable Aggregates Resource Management SARMα Βιώσιμη Διαχείριση Αδρανών Υλικών Καθηγητής Αγιουτάντης Ζαχαρίας Επιστημονικός υπεύθυνος Έργου Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙMP3ROVE

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙMP3ROVE Value thrugh Research and Innvatin ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙMP3ROVE ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΙMP3ROVE Αθήνα Ιανουάριος 2014 Ο Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος είναι Πιστοποιημένος

Διαβάστε περισσότερα

Ενθάρρυνση για την έναρξη των Πράσινων ηµόσιων Συµβάσεων

Ενθάρρυνση για την έναρξη των Πράσινων ηµόσιων Συµβάσεων Ενθάρρυνση για την έναρξη των Πράσινων ηµόσιων Συµβάσεων ηµήτρης Γιάκος Περιβαλλοντολόγος, MSc Τι είναι οι Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ο όρος πράσινες ή οικολογικές δηµόσιες συµβάσεις αναφέρεται στη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Αυτοαξιολόγησης EFQM Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EFQM ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οδηγός Αυτοαξιολόγησης EFQM Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EFQM ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EFQM ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. Η ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ EFQM ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ... 4 3. Η ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας INTERREG IVC EUROPE Παρουσίαση του Προγράμματος Δρ. Ράλλης Γκέκας ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Έξυπνη: αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα & την καινοτομία.

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 10.2: Εργαλεία χρονοπρογραμματισμού των δραστηριοτήτων.

Εκπαιδευτική Μονάδα 10.2: Εργαλεία χρονοπρογραμματισμού των δραστηριοτήτων. Εκπαιδευτική Μονάδα 10.2: Εργαλεία χρονοπρογραμματισμού των δραστηριοτήτων. Στην προηγούμενη Εκπαιδευτική Μονάδα παρουσιάστηκαν ορισμένα χρήσιμα παραδείγματα διαδεδομένων εργαλείων για τον χρονοπρογραμματισμό

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ 1 Η ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 2 Τα εργαλεία ανάγνωσης της ταυτότητας της πόλης. Τα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Ανθή Χαραλάμπους Διευθύντρια Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών - Cyprus Energy Agency - 7 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Για την έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

INRES. Συνεργασία νησιωτικών περιφερειών για τη μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών και οικονομικών ωφελειών από την έρευνα στις ΑΠΕ

INRES. Συνεργασία νησιωτικών περιφερειών για τη μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών και οικονομικών ωφελειών από την έρευνα στις ΑΠΕ Regions of Knowledge FP7 229947 INRES Συνεργασία νησιωτικών περιφερειών για τη μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών και οικονομικών ωφελειών από την έρευνα στις ΑΠΕ Αρτέμης Σαϊτάκης Διευθυντής Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

White Paper on European Cities

White Paper on European Cities White Paper on European Cities Μάρτιος 2015 Αντώνης Αγγελάκης, Σύμβουλος Ανοιχτής Καινοτομίας antonios.aggelakis@gmail.com Προοίμιο Το παρόν White Paper στοχεύει στην παρουσίαση δράσεων, καλών πρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

Η Δύναμη του Πλήθους: Ο Πληθοπορισμός (Crowdsourcing) ως Επιχειρηματικό Μοντέλο και πυλώνας αειφόρου ανάπτυξης της Ευφυούς Πόλης.

Η Δύναμη του Πλήθους: Ο Πληθοπορισμός (Crowdsourcing) ως Επιχειρηματικό Μοντέλο και πυλώνας αειφόρου ανάπτυξης της Ευφυούς Πόλης. www.sboing.net Η Δύναμη του Πλήθους: Ο Πληθοπορισμός (Crowdsourcing) ως Επιχειρηματικό Μοντέλο και πυλώνας αειφόρου ανάπτυξης της Ευφυούς Πόλης. Δρ. Φώτης Κ. Λιοτόπουλος CEO, SBOING.net Θεσσαλονίκη 13/11/2015

Διαβάστε περισσότερα

Το εργαλείο NEXUS για την ανάπτυξη των Νοτίων Περιφερειών στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο

Το εργαλείο NEXUS για την ανάπτυξη των Νοτίων Περιφερειών στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο ESPON 2013 Programme Το εργαλείο NEXUS για την ανάπτυξη των Νοτίων Περιφερειών στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο Ο ρόλος των περιφερειών στην Στρατηγική Ευρώπη 2020 : Έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς χωρική

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Συστάσεις για πολιτικές για την ανάπτυξη της Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια Ευρώπη Σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη της Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια Ευρώπη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ... Cities for Peace and Democracy in Europe Ε Ρ Ε ΤΟΠΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Υ Ν Α με την υποστήριξη Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ...6

Διαβάστε περισσότερα

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2013 9 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΑΣΜΟΣ+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΑΣΜΟΣ+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΑΣΜΟΣ+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D.

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. LSE) ΜΕΡΟΣ 1 Ο χωρικός σχεδιασµός στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

EC-ASE: European Certificate for Consultants of Social Economy

EC-ASE: European Certificate for Consultants of Social Economy Μεθοδολογία Αντιστοίχισης των Προσόντων με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων (EQF) EC-ASE: European Certificate for Consultants of Social Economy «European Certificate for Consultants of Social

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ-ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Α ΣΤΑ ΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η µελέτη έχει ως

Διαβάστε περισσότερα

Κινητικοτητα. Εκπαιδευση Προτυπα

Κινητικοτητα. Εκπαιδευση Προτυπα Αναγνωριση Ποιοτητα Κινητικοτητα Εκπαιδευση Προτυπα Απασχολησιµοτητα Ανάπτυξη της Αγοράς Εργασίας Σχετικά Προσόντα και κατάρτιση Η VSPORT + Έργο Ο βασικός στόχος του VSPORT είναι να αναπτυχθεί ένα διατομεακό

Διαβάστε περισσότερα

Νέα πρότυπα & Αειφορία

Νέα πρότυπα & Αειφορία Χαράλαμπος Αγγελούδης Διευθυντής Πιστοποίησης Οκτώβριος 2014 Ο ουσιαστικός ρόλος των προτύπων στην Αειφόρο ανάπτυξη Το όραμα του ISO για τα προϊόντα του είναι να «αναγνωρίζονται και να γίνονται σεβαστά

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών Universities 4 EU Αθήνα, 21 Μαρτίου 2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών Βέρα Δηλάρη Education expert veradil61@gmail.com Παγκόσμιοι Αναπτυξιακοί Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ Δευτέρα 17/9 Δημόσιες Συγκοινωνίες & Μέσα Μαζικής Μεταφοράς: - Ποια είναι η έννοια της Βιώσιμης Μετακίνησης στην Ευρώπη; - Αποτελούν οι Δημόσιες Συγκοινωνίες το βασικό πυλώνα υποστήριξης της βιώσιμης μετακίνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Carlos Martín Ruiz de Gordejuela Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα Αθήνα, 19/03/2010

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Carlos Martín Ruiz de Gordejuela Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα Αθήνα, 19/03/2010 ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Carlos Martín Ruiz de Gordejuela Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα Αθήνα, 19/03/2010 Η Πολιτική της ΕΕ για την Οδική Ασφάλεια Λευκή Βίβλος για τις Μεταφορές

Διαβάστε περισσότερα

Το Σύμφωνο των Δημάρχων Covenant of Mayors

Το Σύμφωνο των Δημάρχων Covenant of Mayors Συνάντηση εργασίας με θέμα: Σχέδια Δράσης Αειφόρου Ενέργειας στην Ελλάδα: Εμπειρίες και καλές πρακτικές ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 27 ΝΟΕΜΒΡΗ 2015 Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων Η παρακολούθηση Σχεδίων Δράσης για την Αειφόρο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας «Εθνικές προτεραιότητες για την έρευνα και καινοτομία και ο ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» Π. Χατζηνικολάου Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟ. Ενέργεια, Περιβάλλον και Εξοικονόμηση Ενέργειας Θεματική Ενότητα 4: Εξοικονόμηση Ενέργειας στον Κτιριακό Τομέα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟ. Ενέργεια, Περιβάλλον και Εξοικονόμηση Ενέργειας Θεματική Ενότητα 4: Εξοικονόμηση Ενέργειας στον Κτιριακό Τομέα Ενέργεια, Περιβάλλον και Εξοικονόμηση Ενέργειας Θεματική Ενότητα 4: Εξοικονόμηση Ενέργειας στον Κτιριακό Τομέα ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΖΩΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Μαρία Κίκηρα Αρχιτέκτων Μηχανικός, MSc Κέντρο Ανανεώσιμων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Ζ εθαξκνγή εξγαιείσλ Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο ζην Γεκφζην θαη Ηδησηηθφ ηνκέα: Ζ πεξίπησζε ηνπ Κνηλνχ Πιαηζίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα # 4: Πρόγραμμα Μάρκετινγκ Διδάσκων: Γεώργιος Πανηγυράκης Τμήμα: Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα # 4: Πρόγραμμα Μάρκετινγκ Διδάσκων: Γεώργιος Πανηγυράκης Τμήμα: Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Αρχές Μάρκετινγκ Ενότητα # 4: Πρόγραμμα Μάρκετινγκ Διδάσκων: Γεώργιος Πανηγυράκης Τμήμα: Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ.. 1 1.1. Σχεδιασμός των μεταφορών... 1 1.2. Κατηγοριοποίηση Δομικά στοιχεία των μεταφορών.. 2 1.3. Βασικοί άξονες της Ευρωπαϊκής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικός Φάκελος Δικτύου Franchise

Ενημερωτικός Φάκελος Δικτύου Franchise Ενημερωτικός Φάκελος Δικτύου Franchise Click to edit Master subtitle style 13/4/2011 Επιχειρηματική πρόταση συνεργασίας Mini Sports Club Έχουμε την τεχνογνωσία και την εμπειρία να σας προσφέρουμε μια κερδοφόρο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή εμπειρία από θεσμούς ένταξης μεταναστών

Η Ευρωπαϊκή εμπειρία από θεσμούς ένταξης μεταναστών Η Ευρωπαϊκή εμπειρία από θεσμούς ένταξης μεταναστών Δήμητρα Κονδύλη, ερευνήτρια ΕΚΚΕ Καλαμάτα 6/6/2010 Η Ευρωπαϊκή Εμπειρία στον τομέα ένταξης μεταναστών Το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο για τη μετανάστευση

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF PATRAS. Πάτρα, 28 Ιουλίου 2011

UNIVERSITY OF PATRAS. Πάτρα, 28 Ιουλίου 2011 UNIVERSITY OF PATRAS DEPARTMENT OF ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING Division of Electronics and Computers Laboratory of Applied Electronics (APEL) Τηλ.: +302610996427, Fax: +302610996818 Πανεπιστημιούπολη,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ευνοϊκής χρηματοδότησης για την υποστήριξη των επενδύσεων στον πολιτιστικό τομέα

Εργαλεία ευνοϊκής χρηματοδότησης για την υποστήριξη των επενδύσεων στον πολιτιστικό τομέα Σύνοψη Εργαλεία ευνοϊκής χρηματοδότησης για την υποστήριξη των επενδύσεων στον πολιτιστικό τομέα Στο παρόν έγγραφο γίνονται ορισμένες υποδείξεις σχετικά με ενδεχόμενες πηγές χρηματοδότησης, δημόσιες και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ EΡΓΟ MMWD ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΤΟ EΡΓΟ MMWD ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - MMWD Εργαλεία Πολιτικής για το στρατηγικό σχεδιασμό των περιφερειών και των πόλεων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης ΤΟ EΡΓΟ MMWD ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Γεράσιμος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του ΣΑΣΘ και η αναγκαιότητα μετεξέλιξης του φορέα. Ιωάννης Παλαιστής, Πρόεδρος ΣΑΣΘ

Ο ρόλος του ΣΑΣΘ και η αναγκαιότητα μετεξέλιξης του φορέα. Ιωάννης Παλαιστής, Πρόεδρος ΣΑΣΘ Ο ρόλος του ΣΑΣΘ και η αναγκαιότητα μετεξέλιξης του φορέα Ιωάννης Παλαιστής, Πρόεδρος ΣΑΣΘ Περιεχόμενα Το ΣΑΣΘ Ο ρόλος του ΣΑΣΘ Συμμετοχή του ΣΑΣΘ σε Διεθνή & Ευρωπαϊκά Fora και σε Ευρωπαϊκά έργα Δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προστασία του Περιβάλλοντος με τη χρήση Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης 0.1 Σύσταση Υψηλού Επιπέδου Ομάδας Αναδιάρθρωσης της Δημόσιας Διοίκησης 0.2 Σύσταση Ομάδας Υποστήριξης της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ Δήλωση συνέχισης με σκοπό τη στήριξη και την ενίσχυση πρωτοβουλιών για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων «Πολιτικές στήριξης και τεχνολογικές λύσεις για την ενεργειακή αναβάθμισης

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση στις νέες εκδόσεις

Μετάβαση στις νέες εκδόσεις Μετάβαση στις νέες εκδόσεις Η προσέγγιση της TÜV AUSTRIA HELLAS Μαρία Αγαπητού Αναπληρώτρια Διευθύντρια Διεύθυνσης Πιστοποίησης Συστημάτων και Προϊόντων Οκτώβριος 2014 Θα μπορούσαμε να συγχαρούμε τους

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικός Χάρτης Πόλης

Συνολικός Χάρτης Πόλης Στα πλαίσια εφαρµογής της οδηγίας 2002/49/ΕΚ, για την αντιµετώπιση των σοβαρών περιβαλλοντικών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι πόλεις, εξαιτίας του οδικού Θορύβου, µε σοβαρές επιπτώσεις στην ανθρώπινη

Διαβάστε περισσότερα

5/6/2014. Σημείο Εκκίνησης ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ. Ολοκληρωμένο Σχέδιο Κινητικότητας. Ανάπτυξη Δικτύου Δημόσιων Μεταφορών

5/6/2014. Σημείο Εκκίνησης ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ. Ολοκληρωμένο Σχέδιο Κινητικότητας. Ανάπτυξη Δικτύου Δημόσιων Μεταφορών ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚ Η ΑΠΟΔΟΤ ΙΚΟΤ ΗΤ Α ςτην ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟ ΙΚ Ης Η : ΜΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ Η ΑΝΑΠΤΥΞ Η» ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Κυκλοφοριακή

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιγραφή Διαδικασίας Coaching

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιγραφή Διαδικασίας Coaching 1 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Περιγραφή Διαδικασίας Coaching Τι είναι το Coaching; Οι συμμετέχοντες καλούνται να επιλέξουν ένα (1) Θεματικό Πεδίο, το οποίο με την βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION)

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Kokkinoplitis Konstantinos is Expert to DG Regio, European Commission in Innovation

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΣ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Msc Environmental Management

ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΣ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Msc Environmental Management ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΣ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Msc Environmental Management Λιμάνια: πολύπλοκες περιοχές Βιομηχανική περιοχή Λιμάνι Μεταφορές Φυσικές περιοχές Αστικο περιβάλλον Προστασία Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

2. Λειτουργίες και χαρακτηριστικά του Παρατηρητηρίου Πράσινων Μεταφορών

2. Λειτουργίες και χαρακτηριστικά του Παρατηρητηρίου Πράσινων Μεταφορών Άρθρο του Δρ. Β. Ζεϊμπέκη Ο Δρ. Β. Ζεϊμπέκης είναι Managing Director της OPTILOG Advisory Services, Υποδιευθυντής του Εργαστηρίου ΣυΣΠαΛ του Πανεπιστημίου Αιγαίου και μέλος Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO 19thRoundtable with the Government of Greece-The Economist Kυρίες και Κύριοι Πριν ξεκινήσω

Διαβάστε περισσότερα

Μαζί με εσάς ολοταχώς!

Μαζί με εσάς ολοταχώς! Μαζί με εσάς ολοταχώς! Χρήση ενεργού συμβουλευτικής κινητικότητας για την προώθηση της χρήσης των Δημόσιων Συγκοινωνιών σε αγροτικές/ περιαστικές περιοχές www.smartmove-project.eu Συγχρηματοδοτούμενο από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Στόχος Βασικές έννοιες για την ποιότητα και τα συστήματα ποιότητας Έννοια της ποιότητας και των συστημάτων ποιότητας Τεκμηρίωση ενός

Διαβάστε περισσότερα

Κουπόνια Καινοτομίας Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

Κουπόνια Καινοτομίας Πρόσκληση υποβολής προτάσεων EU Horizon 2020 no. 646457 01/04/2015-31/03/2018 www.securechain.eu Κουπόνια Καινοτομίας Το Cluster Βιοενέργειας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας, μέσα από το Πρόγραμμα SECURECHAIN, το οποίο χρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

Υβριδικά συστήματα συλλογής & ανακύκλωσης: κινητά τηλέφωνα, αισθητήρες & εφαρμογές

Υβριδικά συστήματα συλλογής & ανακύκλωσης: κινητά τηλέφωνα, αισθητήρες & εφαρμογές Αΐντα Ανθούλη, Σύμβουλος Διαχείρισης Περιβάλλοντος Υβριδικά συστήματα συλλογής & ανακύκλωσης: κινητά τηλέφωνα, αισθητήρες & εφαρμογές Workshop I: Νέα εργαλεία και τεχνολογίες για τη διαχείριση των απορριμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη»

«Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη» «Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη» ρ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Πλεονεκτήματα Ποδηλάτου αθόρυβο οικολογικό ελαφρύ γρήγορο γυμνάζειτοσώμα αγαπάτηφύση σέβεται την ανθρώπινη ύπαρξη δεν κοστίζει αποσυμφορεί τις πόλεις δημιουργεί ελεύθερους πολίτες

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός:

Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός: Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός: «Βιώσιμη Ενέργεια και Ψηφιακό βίντεο» Yourvid Save Energy 2010-2011. Ανακοίνωση και Οργάνωση του Διαγωνισμού: Οι φορείς CECE -Spanish Confederation of Centers for Teaching- (SP),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ Αναγνώριση της περιοχής μελέτης Προβλήματα και ελλείψεις στην κυκλοφοριακή λειτουργία και τις μεταφορικές υποδομές Αυξημένος φόρτος διέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο)

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Καλωσήλθατε στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του epiheirimatikotita.gr. Εδώ μπορείτε να βρείτε άφθονο BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Seven Steps To A Successfull pdf Business Plan Writing an effective

Διαβάστε περισσότερα