Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης"

Transcript

1 Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης

2

3 Γρήγορη Εκκίνηση 1

4

5 Γρήγορη Εκκίνηση Βεβαιωθείτε ότι έχετε όλα τα αντικείμενα που παρουσιάζονται στην Εικόνα 1. (Οι ετικέτες που συμπεριλαμβάνονται στη συσκευασία μπορεί να ποικίλουν.) Κάρτα εγγύησης Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης Μπαταρία ιόντων λιθίου Κασέτα ετικετών D1 Καλώδιο USB Ετικετογράφος LabelManager PnP Εικόνα 1 1

6 Εξοικειωθείτε να τις δυνατότητες που παρουσιάζονται στην Εικόνα 2. Εικόνα 2 1 Πλήκτρο ενεργοποίησης/ Λυχνία κατάστασης 4 Θύρα USB 7 Χώρος μπαταρίας 2 Πλήκτρο κοπής 5 Πλαϊνό κάλυμμα 8 Χώρος ετικετών 3 Θυρίδα εξόδου ετικέτας 6 Εργαλείο καθαρισμού 9 Ετικέτα Σειριακού Αριθμού Εισαγωγή της Μπαταρίας Ο ετικετογράφος τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου. Για να εισάγετε την μπαταρία 1 Ανοίξτε το πλαϊνό κάλυμμα του ετικετογράφου. 2 Απομακρύνετε το κάλυμμα του χώρου μπαταριών. Δείτε Εικόνα 3. 3 Εισάγετε την μπαταρία στον χώρο μπαταριών όπως υποδεικνύεται. 4 Επανατοποθετήστε το κάλυμμα του χώρου μπαταριών. 5 Κλείστε το πλαϊνό κάλυμμα του ετικετογράφου. Εικόνα 3 ΣΗΜΕΙΩΣΗ Αφαιρέστε τη μπαταρία αν ο ετικετογράφος δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. 2

7 Εισαγωγή της Κασέτας Ετικετών Ο ετικετογράφος σας χρησιμοποιεί κασέτες ετικετών DYMO D1. Για να εισάγετε την κασέτα ετικετών 1 Ανοίξτε το πλαϊνό κάλυμμα του ετικετογράφου. 2 Βεβαιωθείτε ότι η ταινία και η κορδέλα είναι τεντωμένες κατά μήκος του ανοίγματος της κασέτας και ότι η ταινία περνάει ανάμεσα στους οδηγούς ετικέτας. Αν είναι απαραίτητο, γυρίστε το καρούλι τυλίγματος της κορδέλας κατά τη φορά των δεικτών του ρολογιού για να το τεντώσετε. 3 Εισάγετε την κασέτα και πιέστε δυνατά μέχρι να κουμπώσει στη θέση της. Δείτε Εικόνα 5. 4 Κλείστε το πλαϊνό κάλυμμα του ετικετογράφου. Καρούλι τυλίγματος κορδέλας Οδηγοί ετικετών Εικόνα 4 Εικόνα 5 Σύνδεση του Ετικετογράφου με τον Υπολογιστή σας Ο ετικετογράφος συνδέεται με τον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας την υποδοχή USB στο πίσω μέρος του ετικετογράφου. Δε χρειάζεται να εγκαταστήσετε πρόσθετο λογισμικό ή οδηγούς συσκευής για να χρησιμοποιήσετε τον ετικετογράφο με τον υπολογιστή σας. Για να συνδέσετε τον ετικετογράφο με τον υπολογιστή σας 1 Συνδέστε το καλώδιο USB στη θύρα USB στο πίσω μέρος του ετικετογράφου. Δείτε Εικόνα 6. 2 Συνδέστε την άλλη άκρη του καλωδίου USB σε μια διαθέσιμη θύρα USB του υπολογιστή σας. Εικόνα 6 ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ο ετικετογράφος πρέπει να συνδεθεί σε μια θύρα USB με τροφοδοσία ρεύματος. Ο ετικετογράφος μπορεί να μη φορτίζεται ή λειτουργεί σωστά όταν συνδέεται σε θύρα USB χωρίς τροφοδοσία ρεύματος, όπως αυτές σε μερικά πληκτρολόγια Mac, ή σε διανομείς USB χωρίς τροφοδοσία ρεύματος. 3

8 Εκκίνηση του Ενσωματωμένου Λογισμικού Το ενσωματωμένο λογισμικό βρίσκεται μέσα στον ετικετογράφο και δεν απαιτεί εγκατάσταση. Για να ξεκινήσετε το λογισμικό σε Windows 1 Αν είναι απαραίτητο, πιέστε το πλήκτρο ενεργοποίησης για να ενεργοποιήσετε τον ετικετογράφο. Ανάλογα με τις ρυθμίσεις Αυτόματης Εκτέλεσης των Windows, το λογισμικό μπορεί να ξεκινήσει αυτόματα. 2 Αν το λογισμικό δεν ξεκινήσει αυτόματα, κάντε ένα από τα ακόλουθα: Αν εμφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου AutoRun ή AutoPlay (Αυτόματη εκτέλεση), ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ξεκινήσετε το λογισμικό DYMO Label Light. Αν δεν εμφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου AutoRun, πλοηγηθείτε στο My Computer DYMO PnP και στη συνέχεια κάντε κλικ στο Για να ξεκινήσετε το λογισμικό σε Mac OS DYMO Label Light.exe. 1 Αν είναι απαραίτητο, πιέστε το πλήκτρο ενεργοποίησης για να ενεργοποιήσετε τον ετικετογράφο. Ο τόμος DYMO PnP εμφανίζεται στην επιφάνεια εργασίας σας. 2 Κάντε διπλό κλικ στο DYMO PnP για να ανοίξετε τον τόμο. 3 Κάντε διπλό κλικ στο για να ξεκινήσετε το λογισμικό. Αποσύνδεση του Ετικετογράφου από τον Υπολογιστή σας Για να αποσυνδέσετε τον ετικετογράφο από τον υπολογιστή σας 1 (Μόνο σε Mac) Σύρετε τον τόμο DYMO PnP στον κάδο απορριμμάτων. 2 Πιέστε το πλήκτρο ενεργοποίησης για να απενεργοποιήσετε τον ετικετογράφο. 3 Αποσυνδέστε το καλώδιο USB από τον υπολογιστή. 4

9 Εκτύπωση Ετικετών με το Ενσωματωμένο Λογισμικό Η παρακάτω εικόνα δείχνει μερικές από τις δυνατότητες που είναι διαθέσιμες στο λογισμικό. Καταγραφή μιας περιοχής της οθόνης και εισαγωγή στην ετικέτα σας. Επιλέξτε εκτύπωση οριζόντιας ή κατακόρυφης ετικέτας. Προσθήκη περιγράμματος γύρω από την ετικέτα. Αλλαγή μονάδων μέτρησης ή ρυθμίσεων γλώσσας Εισαγωγή κειμένου που έχει αντιγραφεί στο Πρόχειρο. Δημιουργία νέας ετικέτας. Μορφοποίηση της ετικέτας όπως θα κάνατε σε οποιονδήποτε κειμενογράφο. Ταίριασμα πλάτους ετικέτας με αυτό της κασέτας ετικετών που βρίσκεται στον ετικετογράφο. Επισκόπηση της κατάστασης του ετικετογράφου. Εκκίνηση εξελιγμένου λογισμικού DYMO Label v.8. Περιστροφή εικόνων κατά 90 μοίρες. Περικοπή εικόνας που έχει εισαχθεί σε μια ετικέτα. Ζουμ ετικέτας. Εκτύπωση ετικέτας. Επιλογή σταθερού μήκους για την ετικέτα ή αυτόματη αλλαγή μεγέθους ετικέτας ώστε να χωράει το κείμενο Για να εκτυπώσετε την πρώτη ετικέτα σας 1 Κάντε μία φορά κλικ στην περιοχή Επεξεργασίας για πληκτρολογήστε κάποιο κείμενο. 2 Κάντε κλικ στο για να εκτυπώσετε την ετικέτα. 3 Πιέστε το πλήκτρο κοπής του ετικετογράφου για να κόψετε την ετικέτα. Για να καταγράψετε και εισάγετε μια εικόνα από τον υπολογιστή 1 Κάντε κλικ στο στη γραμμή εργαλείων. 2 Μετακινήστε τον δρομέα για να σχεδιάσετε ένα πλαίσιο επιλογής γύρω από την περιοχή προς καταγραφή. Η επιλεγμένη περιοχή εισάγεται στην ετικέτα σας. Για να εκμεταλλευτείτε πιο προχωρημένες δυνατότητες μορφοποίησης, κάντε κλικ στο στο ενσωματωμένο λογισμικό για να λάβετε και να εγκαταστήσετε το λογισμικό DYMO Label v.8 από τον δικτυακό τόπο της DYMO. 5

10 Συντήρηση του Ετικετογράφου σας Επαναφόρτιση της Μπαταρίας Ο ετικετογράφος έρχεται με μια μπαταρία ιόντων λιθίου μερικώς φορτισμένη. Η μπαταρία επαναφορτίζεται μέσω της σύνδεσης USB με τον υπολογιστή σας. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ο ετικετογράφος πρέπει να συνδεθεί σε μια θύρα USB με τροφοδοσία ρεύματος. Ο ετικετογράφος μπορεί να μη φορτίζεται ή λειτουργεί σωστά όταν συνδέεται σε μια θύρα USB χωρίς τροφοδοσία ρεύματος, όπως αυτές σε μερικά πληκτρολόγια Mac ή σε διανομείς USB χωρίς τροφοδοσία ρεύματος. Η κατάσταση του ετικετογράφου εμφανίζεται στην κάτω αριστερή γωνία του παραθύρου του λογισμικού. Ο πίνακας που ακολουθεί περιγράφει τις δυνατές καταστάσεις του ετικετογράφου. Ο ετικετογράφος είναι συνδεδεμένος και η μπαταρία φορτίζεται Ο ετικετογράφος είναι συνδεδεμένος και η μπαταρία δεν φορτίζεται Ο ετικετογράφος δεν είναι συνδεδεμένος Ο ετικετογράφος είναι συνδεδεμένος και υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την μπαταρία Για να φορτίσετε την μπαταρία 1 Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB είναι συνδεδεμένο στον ετικετογράφο και τον υπολογιστή. 2 Αν είναι απαραίτητο, πιέστε το πλήκτρο ενεργοποίησης για να ενεργοποιήσετε τον ετικετογράφο και να ξεκινήσει η φόρτιση της μπαταρίας. 6

11 Καθαρισμός του Ετικετογράφου Ο ετικετογράφος σας είναι σχεδιασμένος για να σας εξυπηρετήσει χωρίς προβλήματα για πολύ καιρό, ενώ απαιτεί πολύ λίγη συντήρηση. Καθαρίζετε τον ετικετογράφο σας από καιρό σε καιρό για να συνεχίσει να δουλεύει κανονικά. Καθαρίζετε τη λεπίδα κοπής κάθε φορά που αντικαθιστάτε την κασέτα ετικετών. Για να καθαρίσετε την κεφαλή εκτύπωσης 1 Ανοίξτε το πλαϊνό κάλυμμα του ετικετογράφου. 2 Αφαιρέστε την κασέτα ετικετών. 3 Χρησιμοποιήστε μια μαλακή βούρτσα ή μπατονέτα βαμβακιού για να απομακρύνετε ρινίσματα χαρτιού και μικρά κομμάτια από το εσωτερικό του χώρου ετικετών. 4 Αφαιρέστε το εργαλείο καθαρισμού από το εσωτερικό του καλύμματος. Δείτε Εικόνα 7. 5 Καθαρίστε απαλά την κεφαλή εκτύπωσης με το εργαλείο. Η κεφαλή εκτύπωσης είναι πολύ ευαίσθητη, επομένως δείξτε μεγάλη προσοχή κατά τον καθαρισμό. Εικόνα 7 6 Επανατοποθετήστε το εργαλείο καθαρισμού, εισάγετε την κασέτα ετικετών και κλείστε το πλαϊνό κάλυμμα. Εργαλείο καθαρισμού Κεφαλή εκτύπωσης Για να καθαρίσετε τη λεπίδα κοπής 1 Ανοίξτε το πλαϊνό κάλυμμα του ετικετογράφου. 2 Απομακρύνετε την κασέτα ετικετών. 3 Πιέστε το πλήκτρο κοπής. Δείτε Εικόνα 8. Η λεπίδα κοπής θα εμφανιστεί. 4 Χρησιμοποιήστε μια μπατονέτα βαμβακιού και οινόπνευμα για να καθαρίσετε και τις δύο πλευρές της λεπίδας κοπής. ΠΡΟΣΟΧΗ Η λεπίδα κοπής είναι εξαιρετικά κοφτερή. Να καθαρίζετε με προσοχή. Πιέστε και κρατήστε 5 Μετά τον καθαρισμό της λεπίδας, ελευθερώστε το πλήκτρο κοπής για να επαναφέρετε τη λεπίδα στην αρχική θέση της. Εικόνα 8 7

12 Αντιμετώπιση Προβλημάτων Μελετήστε τις παρακάτω πιθανές λύσεις αν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα κατά τη χρήση του ετικετογράφου σας. Πρόβλημα/Μήνυμα Σφάλματος Κακή Ποιότητα Εκτύπωσης Κακή Απόδοση Κοπής Printer is disconnected or turned off (Ο εκτυπωτής είναι αποσυνδεδεμένος ή απενεργοποιημένος) Printer error (Σφάλμα εκτύπωσης) Battery level is too low to print (Το επίπεδο μπαταρίας είναι πολύ χαμηλό για εκτύπωση) Battery is not functioning properly (Η μπαταρία δεν λειτουργεί σωστά) Battery is not charging (Η μπαταρία δεν φορτίζεται) Battery level is getting low or too low (Το επίπεδο μπαταρίας είναι χαμηλό ή πολύ χαμηλό) Λύση Βεβαιωθείτε ότι η κασέτα ετικετών έχει εγκατασταθεί σωστά. Καθαρίστε την κεφαλή εκτύπωσης. Δείτε Καθαρισμός του Ετικετογράφου Αντικαταστήστε την κασέτα ετικετών. Καθαρίστε τη λεπίδα κοπής. Δείτε Καθαρισμός του Ετικετογράφου Ο ετικετογράφος είναι αποσυνδεδεμένος ή απενεργοποιημένος. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB είναι συνδεδεμένο και ότι ο εκτυπωτής είναι αναμμένος. Βεβαιωθείτε ότι η κασέτα ετικετών είναι κατάλληλα τοποθετημένη και δεν είναι μπλοκαρισμένη ή άδεια. Το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας είναι πολύ χαμηλό για εκτύπωση. Φορτίστε την μπαταρία και επανεκτυπώστε την ετικέτα. Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία έχει εισαχθεί σωστά. Σε αντίθετη περίπτωση, επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Υποστήριξης Πελατών. Βεβαιωθείτε ότι ο ετικετογράφος είναι συνδεδεμένος σε μια θύρα USB με τροφοδοσία ρεύματος. Συνδέστε τον ετικετογράφο σε μια θύρα USB με τροφοδοσία ρεύματος για να ξεκινήσει η φόρτιση. Αν χρειάζεστε ακόμα βοήθεια, επισκεφθείτε το τμήμα υποστήριξης στον δικτυακό τόπο της DYMO στη διεύθυνση 8

13

14 Διανέμεται από: DYMO bvba, Sint-Niklaas, Βέλγιο Sanford, L.P.

Φορητός εκτυπωτής HP Officejet 100 (L411) Οδηγός χρήσης

Φορητός εκτυπωτής HP Officejet 100 (L411) Οδηγός χρήσης HP Officejet 100 Φορητός εκτυπωτής HP Officejet 100 (L411) Οδηγός χρήσης Πληροφορίες για τα πνευματικά δικαιώματα 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Έκδοση 2, 1/2014 Προειδοποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Label Writer 400 LabelWriter 400 Turbo Σύντομος Οδηγός Εκκίνησης

Label Writer 400 LabelWriter 400 Turbo Σύντομος Οδηγός Εκκίνησης Label Writer 400 LabelWriter 400 Turbo Σύντομος Οδηγός Εκκίνησης 1 Σύντομος Οδηγός Εκκίνησης Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να εγκαταστήσετε τον εκτυπωτή LabelWriter και να εκτυπώσετε την πρώτη σας ετικέτα.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης 3600-4600 Series

Οδηγός χρήσης 3600-4600 Series Οδηγός χρήσης 3600-4600 Series 2008 www.lexmark.com Περιεχόμενα Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια...9 Εισαγωγή...10 Εύρεση πληροφοριών σχετικά με τον εκτυπωτή...10 Εγκατάσταση του εκτυπωτή...14 Παράκαμψη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Pro700 Series

Οδηγός χρήσης Pro700 Series Οδηγός χρήσης Pro700 Series Νοέμβριος 2009 www.lexmark.com Τύπος(-οι) μηχανήματος: 4444 Μοντέλο(α): 101, 10E Περιεχόμενα Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια...6 Σχετικά με τον εκτυπωτή σας...7 Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

3500-4500 Series. Οδηγός Χρήσης

3500-4500 Series. Οδηγός Χρήσης 3500-4500 Series Οδηγός Χρήσης Μάρτιος 2007 www.lexmark.com Οι ονομασίες Lexmark και Lexmark με το λογότυπο με σχήμα ρόμβου είναι σήματα κατατεθέντα της Lexmark International, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες

Διαβάστε περισσότερα

Σαρωτές της σειράς I1400

Σαρωτές της σειράς I1400 Σαρωτές της σειράς I1400 Οδηγός χρήσης A-61550_el 5K2322 Οδηγός χρήσης στο CD εγκατάστασης Ασφάλεια Προφυλάξεις για τους χρήστες Τοποθετήστε το σαρωτή σε μια σταθερή, επίπεδη επιφάνεια εργασίας με δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Εκτυπωτής HP Officejet H470 series

Εκτυπωτής HP Officejet H470 series Εκτυπωτής HP Officejet H470 series Οδηγός χρήσης Podręcznik użytkownika Εκτυπωτής HP Officejet H470 series Οδηγός χρήσης Πληροφορίες για τα πνευματικά δικαιώματα 2007 Copyright Hewlett-Packard Development

Διαβάστε περισσότερα

HP Deskjet 1510 series

HP Deskjet 1510 series HP Deskjet 1510 series Πίνακας περιεχομένων 1 Βοήθεια για το HP Deskjet 1510 series... 1 2 Εξοικείωση με τον HP Deskjet 1510 series... 3 Μέρη εκτυπωτή... 4 Λειτουργίες πίνακα ελέγχου... 5 Φωτεινή ένδειξη

Διαβάστε περισσότερα

1 Εκτυπωτής HP Deskjet 3740 series

1 Εκτυπωτής HP Deskjet 3740 series 1 Εκτυπωτής HP Deskjet 3740 series Για να βρείτε την απάντηση σε μια ερώτηση, επιλέξτε ένα από τα παρακάτω θέματα: Ανακοινώσεις Ειδικά χαρακτηριστικά Για να ξεκινήσετε Σύνδεση του εκτυπωτή Εκτύπωση φωτογραφιών

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Προσωπικός Υπολογιστής Σειρά VGN-NW

Εγχειρίδιο χρήσης. Προσωπικός Υπολογιστής Σειρά VGN-NW Εγχειρίδιο χρήσης Προσωπικός Υπολογιστής Σειρά VG-W n 2 Περιεχόμενα Πριν από τη χρήση... 4 Πώς να μάθετε περισσότερο σχετικά με τον υπολογιστή σας VAIO... 5 Θέματα εργονομίας... 7 Πρώτα βήματα... 9 Εντοπισμός

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης αναφοράς Lexmark Intuition S500 Series

Οδηγός γρήγορης αναφοράς Lexmark Intuition S500 Series Οδηγός γρήγορης αναφοράς Lexmark Intuition S500 Series Απρίλιος 2009 www.lexmark.com Σημαντικό μήνυμα για την ανακύκλωση κασετών μελάνης! Διαβάστε πριν ανοίξετε τη συσκευασία της κασέτας μελάνης Αντιμετωπίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Προσωπικός Υπολογιστής Σειρά VPCSB

Εγχειρίδιο χρήσης. Προσωπικός Υπολογιστής Σειρά VPCSB Εγχειρίδιο χρήσης Προσωπικός Υπολογιστής Σειρά VPCSB n 2 Περιεχόμενα Πριν από τη χρήση... 4 Πώς να μάθετε περισσότερο σχετικά με τον υπολογιστή σας VAIO... 5 Θέματα εργονομίας... 8 Πρώτα βήματα... 10 Εντοπισμός

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός βασικών λειτουργιών. Οδηγός λειτουργιών για προχωρημένους. Αντιμετώπιση προβλημάτων. Περιγράφει συνοπτικά το παρόν προϊόν.

Οδηγός βασικών λειτουργιών. Οδηγός λειτουργιών για προχωρημένους. Αντιμετώπιση προβλημάτων. Περιγράφει συνοπτικά το παρόν προϊόν. ip3600 series Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο Стр. 1 из 389 стр. Τρόπος χρήσης του παρόντος εγχειριδίου Εκτύπωση του παρόντος εγχειριδίου MC-2615-V1.00 Οδηγός βασικών λειτουργιών Περιγράφει συνοπτικά το παρόν προϊόν.

Διαβάστε περισσότερα

HP Deskjet F300 All-in-One series

HP Deskjet F300 All-in-One series HP Deskjet F300 All-in-One series HP Deskjet F300 All-in-One series Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν µπορούν να αλλάξουν χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Εκτυπωτές Lexmark E260, E260d και E260dn Series

Εκτυπωτές Lexmark E260, E260d και E260dn Series Εκτυπωτές Lexmark E260, E260d και E260dn Series Οδηγός χρήσης Μάιος 2008 www.lexmark.com Οι ονομασίες Lexmark και Lexmark με το λογότυπο με σχήμα ρόμβου είναι σήματα κατατεθέντα της Lexmark International,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης εκτυπωτή Dell V725w

Οδηγός χρήσης εκτυπωτή Dell V725w Οδηγός χρήσης εκτυπωτή Dell V725w Ιανουάριος 2012 www.dell.com support.dell.com Τύπος(-οι) μηχανήματος: 4449 Μοντέλο(α): 7d1, 7dE Περιεχόμενα 2 Περιεχόμενα Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια...6 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

HP Deskjet 1010 series

HP Deskjet 1010 series HP Deskjet 1010 series Πίνακας περιεχομένων 1 Βοήθεια για το HP Deskjet 1010 series... 1 2 Εξοικείωση με τον HP Deskjet 1010 series... 3 Μέρη εκτυπωτή... 4 Φωτεινή ένδειξη κουμπιού ενεργοποίησης... 5

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Προσωπικός Υπολογιστής Σειρά VPCY21

Εγχειρίδιο χρήσης. Προσωπικός Υπολογιστής Σειρά VPCY21 Εγχειρίδιο χρήσης Προσωπικός Υπολογιστής Σειρά VPCY21 n 2 Περιεχόμενα Πριν από τη χρήση... 4 Πώς να μάθετε περισσότερο σχετικά με τον υπολογιστή σας VAIO... 5 Θέματα εργονομίας... 8 Πρώτα βήματα... 10

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης S300 Series

Οδηγός χρήσης S300 Series Οδηγός χρήσης S300 Series Απρίλιος 2009 www.lexmark.com Τύπος(-οι) μηχανήματος: 4443 Μοντέλο(α): 101, 10E Περιεχόμενα Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια...5 Πληροφορίες σχετικά με τον εκτυπωτή...6 Σας

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

Εκτυπωτές Lexmark E260, E260d και E260dn Series

Εκτυπωτές Lexmark E260, E260d και E260dn Series Εκτυπωτές Lexmark E260, E260d και E260dn Series Οδηγός χρήσης Φεβρουάριος 2011 www.lexmark.com Τύπος(-οι) μηχανήματος: 4513 Μοντέλο(α): 200, 220, 230 Περιεχόμενα Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια...7

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς ορίσατε. Παρακολουθείτε Apple TV.

Καλώς ορίσατε. Παρακολουθείτε Apple TV. Καλώς ορίσατε. Παρακολουθείτε Apple TV. Ο παρών οδηγός περιέχει όλες τις πληροφορίες που θα χρειαστείτε για τη διαμόρφωση και την έναρξη χρήσης του Apple TV. Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Συνδεθείτε. 7 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Συγχαρητήρια, εσείς και το MacBook Air σας είστε φτιαγμένοι ο ένας για τον άλλο.

Συγχαρητήρια, εσείς και το MacBook Air σας είστε φτιαγμένοι ο ένας για τον άλλο. Συγχαρητήρια, εσείς και το MacBook Air σας είστε φτιαγμένοι ο ένας για τον άλλο. Γνωρίστε το MacBook Air. www.apple.com/macbookair Ενσωματωμένη κάμερα FaceTime Πραγματοποιήστε βιντεοκλήσεις στα πιο πρόσφατα

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς ορίσατε. Παρακολουθείτε Apple TV.

Καλώς ορίσατε. Παρακολουθείτε Apple TV. Καλώς ορίσατε. Παρακολουθείτε Apple TV. Ο παρών οδηγός περιέχει όλες τις πληροφορίες που θα χρειαστείτε για τη διαμόρφωση και την έναρξη χρήσης του Apple TV. Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Συνδεθείτε. 8 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Intuition S500 Series

Οδηγός χρήσης Intuition S500 Series Οδηγός χρήσης Intuition S500 Series Απρίλιος 2009 www.lexmark.com Τύπος(-οι) μηχανήματος: 4443 Μοντέλο(α): 301, 30E Περιεχόμενα Πληροφορίες ασφαλείας...5 Πληροφορίες για τον εκτυπωτή...6 Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Φαξ 5600-6600 Series. 2008 www.lexmark.com

Οδηγός Φαξ 5600-6600 Series. 2008 www.lexmark.com Οδηγός Φαξ 5600-6600 Series 2008 www.lexmark.com Περιεχόμενα Εισαγωγή...4 Εύρεση πληροφοριών σχετικά με τον εκτυπωτή...4 Παρουσίαση των εξαρτημάτων του εκτυπωτή...7 Παρουσίαση των εξαρτημάτων του εκτυπωτή...7

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης αναφοράς Lexmark Prevail Pro700 Series

Οδηγός γρήγορης αναφοράς Lexmark Prevail Pro700 Series Οδηγός γρήγορης αναφοράς Lexmark Prevail Pro700 Series Μάιος 2009 www.lexmark.com Σημαντικό μήνυμα για την ανακύκλωση κασετών μελάνης! Διαβάστε πριν ανοίξετε τη συσκευασία της κασέτας μελάνης Αντιμετωπίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Lexmark S400 Series

Οδηγός χρήσης Lexmark S400 Series Οδηγός χρήσης Lexmark S400 Series Απρίλιος 2009 www.lexmark.com Τύπος(-οι) μηχανήματος: 4443 Μοντέλο(α): 201, 20E Περιεχόμενα Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια...5 Σχετικά με τον εκτυπωτή σας...6 Σας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Lexmark Pro200 Series

Οδηγός χρήσης Lexmark Pro200 Series Οδηγός χρήσης Lexmark Pro200 Series Απρίλιος 2009 www.lexmark.com Τύπος(-οι) μηχανήματος: 4443 Μοντέλο(α): 2W2, 2WE Περιεχόμενα Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια...5 Σχετικά με τον εκτυπωτή σας...6 Σας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης 2600 Series

Οδηγός χρήσης 2600 Series Οδηγός χρήσης 2600 Series 2008 www.lexmark.com Περιεχόμενα Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια...7 Εισαγωγή...8 Εύρεση πληροφοριών σχετικά με τον εκτυπωτή...8 Εγκατάσταση του εκτυπωτή...11 Παράκαμψη των

Διαβάστε περισσότερα