Η ΔΗΜΑΡ ΣΥΖΗΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΧΡΥΣΟΥ. Κατερίνα Αδάμ, MSc, PhD Επίκουρος Καθηγήτρια ΕΜΠ. Μέλος της Ομάδας Μελέτης ΜΠΕ Περάματος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΔΗΜΑΡ ΣΥΖΗΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΧΡΥΣΟΥ. Κατερίνα Αδάμ, MSc, PhD Επίκουρος Καθηγήτρια ΕΜΠ. Μέλος της Ομάδας Μελέτης ΜΠΕ Περάματος"

Transcript

1 Η ΔΗΜΑΡ ΣΥΖΗΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΧΡΥΣΟΥ Επίκουρος Καθηγήτρια ΕΜΠ Μέλος της Ομάδας Μελέτης ΜΠΕ Περάματος Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2012

2 ΚΟΙΤAΣΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟY ΣΤΗΝ ΕΛΛAΔΑ& ΕΥΡΩΠΗ Η Ελλάδα παρουσιάζει σημαντικά αποθέματα χρυσού (ΙΓΜΕ 2010), Κοιτάσματα θειούχων μεταλλευμάτων, (Σάππες, Ολυμπιάδα), σε κοιτάσματα πορφυρικού χαλκού (Σκουριές), σε οξειδωμένα μεταλλεύματα, (Πέραμα) κ.α. 2 Πηγή: EUROMINES, 2011

3 Παραγωγή Χρυσού στη Ευρώπη, Turkey Sweden Finland Bulgaria 0 Turkey Πηγή Euromines

4 ΚΟΙΤAΣΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟY ΣΤΗΝ ΕΛΛAΔΑ 4 Το υφιστάμενο πλαίσιο θέτει λεπτομερείς κανόνες για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των χρυσοφόρων κοιτασμάτων της Ελλάδας Έκδοση της Ευρωπαίκής & Εθνικής Πολιτικής για την Αξιοποίηση Ορυκτών Πρώτων Υλών, Ο χρυσός περιλαμβάνεται μεταξύ των ΟΠΥ με μεγάλο ειδικό βάρος για την χώρα Εθνική Νομοθεσία: Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Ν.4014/2011, ΚΜΛΕ, 2012, ΥΑ για την Διαχείριση Εξορυκτικών Αποβλήτων, 2009, Εμφαση στον έλεγχο και Περιβαλλοντική Παρακολούθηση Εφαρμογή Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών και Πρακτικών

5 Λαμβάνονται υπόψη: Η Ευρωπαϊκή και η Εθνική Περιβαλλοντική Νομοθεσία Οι Αρχές της Πρόληψης, Προφύλαξης, Προστασίας του Περιβάλλοντος και της Βιώσιμης Ανάπτυξης Οι Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές για το Σχεδιασμό Εξορυκτικών Έργων ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΠΕ ΕΡΓΟΥ ΧΡΥΣΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ) Σχετικές γνωμοδοτήσεις αρμόδιων υπηρεσιών στο στάδιο της ΠΠΕ

6 ΔΟΜΗ ΜΠΕ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 3. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΕΩΝ 5. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECHMES Ltd. Περιβαλλοντικές, Χημικές & Μεταλλουργικές Υπηρεσίες Ε.Π.Ε. 6. ΣΧΕΔΙΟ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ & ΠΕΡΙΒΑΛ/ΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 7. ΕΚΤΙΜΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 8. ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 9. ΠΡΟΓΡ. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛ/ΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΠΕ Η ΔΗΜΑΡ ΣΥΖΗΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΧΡΥΣΟΥ ΔΟΜΗ ΜΠΕ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 1. Φωτογραφική Τεκμηρίωση 4.2. Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΔΑ) 2. Χάρτες Σχέδια Μελέτη διάθεσης υγρών αποβλήτων 3.1. Υδατικοί Πόροι 4.3. Αξιολόγηση κινδύνων και αντιμετώπισης ενδεχόμενων επιπτώσεων 3.2. Εδαφολογική μελέτη 5.1. Εκτίμηση οπτικής όχλησης εγκαταστάσεων 3.3. Οικολογική μελέτη βάσης 5.2. Εκτίμηση διασποράς σωματιδίων και αέριων ρύπων 3.4. Κοινωνικοοικονομική Αξιολόγηση Έργου Χρυσού στην Περιοχή Περάματος Θράκη 3.5. ι). Μελέτη Οριοθέτησης των ρεμάτων που αναμένεται να επηρεαστούν από το Έργο του Χρυσού Περάματος 3.5. ιι). Υδραυλική Μελέτη φράγματος ανάσχεσης και υπόγειου αγωγού παροχέτευσης υδάτων περιοχής εγκατάστασης απόθεσης αποβλήτων επεξεργασίας 3.6. Χωροταξικά χαρακτηριστικά της περιοχής μελέτης 5.3. Εκτίμηση διασποράς θορύβου και δονήσεων 5.4. Μελέτη επέμβασης σε δασικές περιοχές 6. Διοικητικές αποφάσεις και έγγραφα 4.1. Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές 7. Παρουσίαση του κυρίου του Έργου

8 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Επιφανειακό μεταλλείο (1) Πλατεία μεταλλεύματος (2) Χώρος προσωρινής απόθεσης οξειδωμένων στείρων (3) 7 Χώρος προσωρινής απόθεσης θειούχων στείρων (4) Χώρος προσ. απόθεσης πτωχού μεταλλεύματος (5) Εργοστάσιο επεξεργασίας(6) 1 Εγκατάστασης Διαχείρισης Αποβλήτων Επεξεργασίας(7) Χώρος απόθεσης φυτικής γης (8) 3 4 Λίμνη συλλογής δυνητικά επιβαρυμένων απορροών (9) Λίμνη συλλογής καθαρών απορροών (10)

9 ΜΕΤΑΛΛΕΙΟ 9,378 εκ. τόνοι οξειδωμένης μεταλλοφορίας 3,2g/t Au (0,966 εκ. Ουγκιές) 3,75g/t Ag (1,129 εκ. ουγκιές) Επιφανειακή εκμετάλλευση, κλειστή εκσκαφή Διάρκεια λειτουργίας: 8 έτη Μη ορατή από τον οικισμό του Περάματος

10 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Εγκατάσταση Έκταση (στρ.) Μεταλλείο 143,4 Χώρος προσωρινής απόθεσης θειούχων στείρων 11 (εντός μεταλλείου) Χώρος προσωρινής απόθεσης οξειδωμένων στείρων 41,8 Χώρος προσωρινής απόθεσης φτωχού μεταλλεύματος 24 Πλατεία μεταλλεύματος (ROM) 29 Χώροι απόθεσης φυτικής γης 32 Εγκατάσταση Διαχείρισης Αποβλήτων Επεξεργασίας (ΕΔΑΕ) 325 Λίμνη συλλογής δυνητικά επιβαρυμένων απορροών 20 Εγκατάσταση συλλογής καθαρών επιφανειακών απορροών 5,3 Εγκαταστάσεις Εργοστασίου Επεξεργασίας 76,9 Αποθήκες καψυλλίων και εκρηκτικών 1,32 Έργα οδοποιίας 158,1 Γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (και οδοποιία πρόσβασης) 8,1 Σύνολο 864,9

11 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Πρωτογενής, Δευτερογενής και Τριτογενής θραύση Λειοτρίβηση με σφαιρόμυλο και συστοιχία υδροκυκλώνων Εκχύλιση Au & Ag με χρήση διαλύματος κυανιούχου νατρίου (NaCN), εμφύσηση οξυγόνου και παρουσία ενεργού άνθρακα, για εκλεκτική προσρόφηση Αu & Ag. Αποφόρτιση του ενεργού άνθρακα σε κλίνες διαλείποντος έργου και ηλεκτρανάκτηση Αu & Ag σε ηλεκτρολυτικά κελιά Τήξη και χύτευση των καθόδων των ηλεκτρολυτικών κελιών για την παραγωγή ράβδων χρυσού/αργύρου DORÉ Καταστροφή κυανιόντων υδατικής φάσης αποβλήτων επεξεργασίας με τη μέθοδο INCO (SO 2 +οξυγόνο) Πύκνωση πολφού και αφύγρανση σε φιλτρόπρεσσες Απόθεση σε Εγκατάσταση Διαχείρισης Αποβλήτων Επεξεργασίας (Ε.Δ.Α.Ε.)

12 ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

13 ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Σύμφωνα με την Οδηγία Εξορυκτικών Αποβλήτων, Οδηγία 2006/21/ΕΚ και την Κ.Υ.Α /2209/Ε103, «η συγκέντρωση του CN - WAD στο σημείο διάθεσης των απορριμμάτων κατεργασίας από τη μονάδα επεξεργασίας εντός της λίμνης δεν υπερβαίνει..τα 10 ppm», Έργο Περάματος: τελική περιεκτικότητα της υγρής φάσης των προς απόθεση στην εγκατάσταση διαχείρισης αποβλήτων επεξεργασίας μικρότερη από 1ppm κυανιόντα διασπώμενα σε ασθενή οξέα (CN - WAD)

14 ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Μέτρα προστασίας-βδτ: Στις δεξαμενές κυάνωσης το ph του πολφού θα διατηρείται πάντα σε υψηλές αλκαλικές τιμές (10,5 11,0). Οι δεξαμενές αυτές θα είναι ανοικτές, διατεταγμένες εν σειρά και θα βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο Εγκατάσταση αισθητήρων συνεχούς μέτρησης και καταγραφής εκπομπών HCN άνωθεν δεξαμενών εκχύλισης και καταστροφής κυανιόντων Εγκατάσταση phμέτρων συνεχούς μέτρησης και καταγραφής αλκαλικότητας διεργασιών εκχύλισης και καταστροφής κυανιόντων Συνεχής έλεγχος κανονικής λειτουργίας δοσιμετρικών αντλιών γαλακτώματος ασβέστη και διαλυμάτων μεταδιθειικού νατρίου, θειικού χαλκού και καυστικού νατρίου. Εγκατάσταση αυτομάτου συστήματος ελέγχου/ρύθμισης της ομαλής λειτουργίας της εγκατάστασης στο οποίο θα ενσωματωθούν λειτουργικά οι ως άνω μετρήσεις και έλεγχοι.

15 ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Μέτρα προστασίας: Σχετικά με την ασφαλή χρήση του κυανιούχου νατρίου στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου επεξεργασίας Περάματος αναφέρεται επίσης, ότι η ELDORADO GOLD μητρική εταιρεία της ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Μ.Β.Ε. έχει συνυπογράψει και δεσμευθεί για την εφαρμογή του καθιερωμένου Διεθνή Κώδικα Διαχείρισης Κυανίου για τον Μεταλλευτικό Κλάδο ή Κώδικα Κυανίου (International Cyanide Management Code For the Mining Industry - Cyanide Code), γεγονός που δεσμεύει και την θυγατρική της. Σημειώνεται ότι ο ως άνω Κώδικας αναπτύχθηκε από μία πολυπληθή ομάδα κοινωνικών εταίρων με την καθοδήγηση του Περιβαλλοντικού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών (UNEP) και του Διεθνούς Συμβουλίου για τα Μέταλλα και το Περιβάλλον (IΓME).

16 Ε.Δ.Α.Ε. Η ΔΗΜΑΡ ΣΥΖΗΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΧΡΥΣΟΥ Περιβαλλοντικά ασφαλής απόθεση των κατάλοιπων της παραγωγικής διαδικασίας Σχεδιασμός με τις κατευθυντήριες συστάσεις του «Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού» και της «Διεθνούς Επιτροπής για Μεγάλα Φράγματα» (International Commission on Large Dams -ICOLD) Σχεδιασμός εγκατάστασης με βάση τα πιο αυστηρά κριτήρια που έχουν θεσπιστεί για ανάλογες κατασκευές, όπως το Μέγιστο Δυνατό Σεισμικό γεγονός (Maximum Credible Earthquake-MCE) και τη Μέγιστη Πιθανή Βροχόπτωση διάρκειας 24h (Probable Maximum Flow PMF) και με περιόδους επαναφοράς 1: έτη Στεγάνωση με σύνθετο στρώμα από γεωμεμβράνη με HDPE (High Density PolyEthylene) πάχους 1,5mm, διαπερατότητας 1x10-14 m/s πάνω σε γεωσυνθετική αργιλική επίστρωση BENTOFIX πολύ χαμηλής διαπερατότητας (1x10-11 m/s) Σύστημα αποστράγγισης Σύστημα εκτροπής απορροών

17 Ε.Δ.Α.Ε. Η ΔΗΜΑΡ ΣΥΖΗΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΧΡΥΣΟΥ

18 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σχεδιασμός Έργου σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, με γνώμονα την ελαχιστοποίηση της επιφάνειας παρέμβασης και είναι απολύτως συμβατό με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για τον σχεδιασμό εξορυκτικών έργων Στον σχεδιασμό του Έργου περιλαμβάνονται Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές, Best Available Techniques BAT (Παράρτημα 4.1, ΜΠΕ) Reference Document on Best Available Techniques for Management of Tailings and Waste Rock in Mining Activities, January 2009, Reference Document on Best Available Techniques for the Non Ferrous Metals Industries, July 2009 Το Έργο λειτουργεί με βάση την αρχή της μηδενικής διάθεσης υγρών αποβλήτων στους φυσικούς αποδέκτες της περιοχής Μέγιστη αξιοποίηση παραγόμενων μεταλλευτικών στείρων Το Έργο εξασφαλίζει την αδρανοποίηση των τελμάτων της κυάνωσης με την μέθοδο INCO για την αποτελεσματική καταστροφή των κυανιόντων Ελαχιστοποιούνται οι ανάγκες του Έργου σε νερό, με την εφαρμογή εσωτερικών ανακυκλώσεων, την αξιοποίηση των νερών της βροχής στην περιοχή άμεσης επέμβασης του Έργου και την ελαχιστοποίηση των απωλειών, που εξασφαλίζεται κυρίως με την εφαρμογή της τεχνικής της ξηρής απόθεσης, δηλαδή την αφύγρανση των τελμάτων σε φιλτρόπρεσσες πριν την απόθεσή τους στην ειδική εγκατάσταση

19 ΚΛΕΙΣΙΜΟ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Διάρκεια εργασιών κλεισίματος και περιβαλλοντικής αποκατάστασης: 18 μήνες Παρακολούθηση της επιτυχίας της αποκατάστασης 5 έτη Δραστηριότητες κλεισίματος και περιβαλλοντικής αποκατάστασης : Κλείσιμο υπαίθριου μεταλλείου και Ε.Δ.Α.Ε. Αποσυναρμολόγηση εργοστασίου επεξεργασίας και βοηθητικών εγκαταστάσεων Περιβαλλοντική αποκατάσταση της περιοχής του Έργου. Μεταλλείο Μεταφορά θειούχων στείρων στο βαθύτερο σημείο της εκσκαφής με: Διάστρωση και συμπίεση αργιλικού υλικού Διάστρωση στον πυθμένα και τα πρανή συστήματος στεγάνωσης με διαπερατότητα τουλάχιστον 1x10-11 m/sec Μεταφορά των θειούχων μεταλλευτικών στείρων Διάστρωση ανάλογου συστήματος στεγάνωσης στην ομαλή οριζόντια επιφάνεια που θα προκύψει Επικάλυψη με στρώμα οξειδωμένων στείρων, τοποθέτηση φυτικής γης, αποκατάσταση με υδροσπορά

20 ΚΛΕΙΣΙΜΟ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Μεταλλείο Η ΔΗΜΑΡ ΣΥΖΗΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΧΡΥΣΟΥ Χώροι εμφάνισης θειούχου μεταλλοφορίας Διάστρωση και συμπίεση αργιλικού υλικού Διερεύνηση διάστρωσης της επιφάνειας με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα (gunite) Επικάλυψη με στρώμα οξειδωμένων στείρων και τοποθέτηση φυτικής γης και αποκατάσταση με υδροσπορά. Υπόλοιποι χώροι μεταλλείου Αναδιαμόρφωση του χώρου των βαθμίδων, πλήρωση με οξειδωμένα στείρα Επικάλυψη με φυτική γη, αποκατάσταση.

21 ΚΛΕΙΣΙΜΟ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Εγκατάσταση Διαχείρισης Αποβλήτων Επεξεργασίας Σταδιακή κάλυψη πρανών εξωτερικών και εσωτερικών αναχωμάτων με φυτική γη και περιβαλλοντική αποκατάσταση της περιοχής Επικάλυψη και στεγάνωση της ελεύθερης επιφάνειας με σύνθετο εδαφικό φραγμό με: Τοποθέτηση γεωυφάσματος Τοποθέτηση στρώματος από χονδρόκοκκα οξειδωμένα μεταλλευτικά στείρα Λεπτομερές στρώμα εδαφικού υλικού Εξασφάλιση στεγανοποίησης των αποτιθέμενων εξορυκτικών αποβλήτων Αποκατάσταση βλάστησης Επιλογή φυτικών ειδών για την αποκατάσταση με βάση της χλωρίδα της περιοχής Συνολικό Προϋπολογιστικό Κόστος κλεισίματος και περιβαλλοντικής αποκατάστασης περιοχών επέμβασης από την έναρξη σχετικών εργασιών μέχρι την οριστική εγκατάλειψη της περιβαλλοντικά αποκατεστημένης περιοχής: 11,05 εκατ.

22 ΘΕΣΕΙΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ (ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ )

23 ΘΕΣΕΙΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ (ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ )

24 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Φάση του Έργου Θέσεις Εργασίας (άτομα) Άμεσες Έμμεσες Κατασκευή 310 Λειτουργία τουλάχιστον Συνολικές επενδύσεις κεφαλαίων: 146 M εκ των οποίων αμοιβές προσωπικού: Συνολικό λειτουργικό κόστος: 183 M Φόροι: 152 Μ (εκτίμηση) ΚΠΑ (Καθαρή Παρούσα Αξία, μετά φόρων): M (για τιμές χρυσού από 800 έως 1800 USD/oz αντίστοιχα)

25 ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ-ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ-ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης: Έμφαση στην αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης Βιομηχανίας : Περιφέρεια ΑΜΘ αναπτυξιακό έλλειμμα Προτεραιότητα ο κλάδος βασικών μετάλλων Υφιστάμενο Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης: Ανάπτυξη εξορυκτικής δραστηριότητας και παράλληλης βιομηχανικής επεξεργασίας με γνώμονα την προστασία περιβάλλοντος. Ο κείμενος Χωροταξικός Σχεδιασμός ευνοεί την ανάπτυξη της εξορυκτικής δραστηριότητας και της παράλληλης βιομηχανικής επεξεργασίας με προϋποθέσεις που συνδέονται με την προστασίας του περιβάλλοντος

26 Η ΔΗΜΑΡ ΣΥΖΗΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΧΡΥΣΟΥ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 1 ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 1 Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή... 1 1.1. Γενικά στοιχεία της μελέτης... 1 1.1.1. Περιεχόμενο μελέτης... 1 1.1.2. Αρμόδιος και ομάδα μελέτης... 1

Διαβάστε περισσότερα

Α. Tι θα γίνει στο Πέραμα (αποσπασματική αντιγραφή από το κείμενο της ΠΠΜ)

Α. Tι θα γίνει στο Πέραμα (αποσπασματική αντιγραφή από το κείμενο της ΠΠΜ) Α. Tι θα γίνει στο Πέραμα (αποσπασματική αντιγραφή από το κείμενο της ΠΠΜ) 1. Το κοίτασμα Το κοίτασμα του Περάματος παρουσιάζει επιφανειακή εμφάνιση και εκτείνεται σε μήκος περίπου 550 m και πλάτος 300

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ» Παράρτηµα ΧΙI

«ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ» Παράρτηµα ΧΙI «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ» Παράρτηµα ΧΙI Βέλτιστες ιαθέσιµες Τεχνικές ENVECO A.E. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Δέσμευση. Διάταξη Έργου

Περιβαλλοντική Δέσμευση. Διάταξη Έργου Αρχαιολογικοί χώροι και πολιτιστική κληρονομιά Για το σχεδιασμό του Έργου, ζητήθηκε επίσημα η άποψη της αρμόδιας εφορείας αρχαιοτήτων ώστε να προσδιοριστεί εάν υπάρχουν χώροι πολιτιστικής ή αρχαιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Κατερίνα Αδάμ, Μ.Sc., Ph. D * ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Κατερίνα Αδάμ, Μ.Sc., Ph. D * ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κατερίνα Αδάμ, Μ.Sc., Ph. D * ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα εργασία συνοψίζει τις βασικές αρχές της Διαχείρισης Έργων όπως αυτή εφαρμόζεται για την αειφόρο ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ» Παράρτηµα V

«ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ» Παράρτηµα V «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ» Παράρτηµα V Σχέδιο διαχείρισης στερεών αποβλήτων ENVECO A.E ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΘΗΝΑ, 2010 ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ» ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ» ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ» ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε. ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΕ-ΤΚΜ

Διαβάστε περισσότερα

Η παραγωγή χρυσού µε κυάνωση πετρωµάτων στη Μακεδονία και τη Θράκη. Μία βιοµηχανική πρόταση καίρια αντίθετη µε το πνεύµα της βιώσιµης ανάπτυξης

Η παραγωγή χρυσού µε κυάνωση πετρωµάτων στη Μακεδονία και τη Θράκη. Μία βιοµηχανική πρόταση καίρια αντίθετη µε το πνεύµα της βιώσιµης ανάπτυξης ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ Ηµερίδα ΤΕΕ : Σύγχρονες εξελίξεις και προοπτικές ανάπτυξης του κλάδου Μεταλλευτικής και Μεταλλουργίας Αθήνα 15-5-2003 Εισήγηση: Η παραγωγή χρυσού

Διαβάστε περισσότερα

την προώθηση της βιώσιμης διαχείρισης των εξορυκτικών βιομηχανιών με στόχο τη μείωση των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον. (4) Σύμφωνα με τους στόχους

την προώθηση της βιώσιμης διαχείρισης των εξορυκτικών βιομηχανιών με στόχο τη μείωση των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον. (4) Σύμφωνα με τους στόχους Οδηγία 2006/21/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας και την τροποποίηση της οδηγίας 2004/35/ΕΚ -

Διαβάστε περισσότερα

Λεκάνη τελμάτων Κοκκινόλακα (όψη ανάντη προς κατάντη) Σύστημα στεγανοποίησης κατασκευαστικές εργασίες

Λεκάνη τελμάτων Κοκκινόλακα (όψη ανάντη προς κατάντη) Σύστημα στεγανοποίησης κατασκευαστικές εργασίες Μεταλλευτικό Υδραυλικό Διαχείριση Αποβλήτων Οριστική Μελέτη Εγκατάστασης Διαχείρισης Τελμάτων Λεκάνης Κοκκινόλακα στα Μεταλλεία Χρυσού Κασσάνδρας στη Χαλκιδική Χαλκιδική, Εκπόνηση οριστικής μελέτης εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ» Παράρτηµα ΙV

«ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ» Παράρτηµα ΙV «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ» Παράρτηµα ΙV Περιβαλλοντικός χαρακτηρισµός δειγµάτων ENVECO A.E «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΑ)

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΑ) ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ & ΧΥΤΑ», ΜΠ-439 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 1000 kw Θέση «ΑΚΡΕΒΑΤΟΙ» ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΑΪΝΙΑΣ ΔHMOY ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2014 Α.Π. οικ. 170225 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Δ/νση: Αμαλιάδος 17 Ταχ. Κωδ : 115 23 Αθήνα ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ» Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Όξινη Απορροή Μεταλλείων. Δημιουργία - Επιπτώσεις και Τεχνικές Αντιμετώπισης σε Μεταλλεία Μικτών Θειούχων

Όξινη Απορροή Μεταλλείων. Δημιουργία - Επιπτώσεις και Τεχνικές Αντιμετώπισης σε Μεταλλεία Μικτών Θειούχων Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, V, τεύχ. 1&2 2001, Tech. Chron. Sci. J. TCG, V, No 1&2 19 Όξινη Απορροή Μεταλλείων. Δημιουργία - Επιπτώσεις και Τεχνικές Αντιμετώπισης σε Μεταλλεία Μικτών Θειούχων Κ. ΚΟΜΝΙΤΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1492/2013 TO ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Ε'

1492/2013 TO ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Ε' AoiBuoc 1492/2013 TO ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Ε' Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 6 Ιουνίου 2012, με την εξής σύνθεση: Αγγ. Θεοφιλοπούλου, Αντιπρόεδρος, Προεδρεύουσα, σε αναττλήρωση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Κατερίνη, Αριθ. Πρωτ. Σχετ: 30-05-2012 : 148931/6742 121283/5595 85087/3848

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Κατερίνη, Αριθ. Πρωτ. Σχετ: 30-05-2012 : 148931/6742 121283/5595 85087/3848 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ για το έργο «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΟΠΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΡΙΑ» ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ: ΙΩΑΝ. ΚΟΥΓΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Α Π Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ω Μ Ε Ν Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ Θ Ρ Α Κ Η Σ Γ Ε Ν Ι Κ Η Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Χ Ω Ρ Ο Τ Α Ξ Ι Κ Η Σ & Π Ε Ρ Ι Β Α Λ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Σ Μ Ε Τ Α Λ Λ Ε Υ Τ Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ω Ν

Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Σ Μ Ε Τ Α Λ Λ Ε Υ Τ Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ω Ν Πορφυρίτης Σήμερα Χθες Χθες Σήμερα Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Σ Μ Ε Τ Α Λ Λ Ε Υ Τ Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ω Ν Χρυσός: Ιστορία, τέχνη, επιστήμη, οικονομία, περιβάλλον 2013 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή.1 1. Πολλαπλές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΜΑΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ι.Κ.Ε. Λεωφόρος Κηφισίας 118Β, 11526 Αθήνα ΤΗΛ: 210 6911031, FAX: 210 6995813 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ, ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΗΜΝΟΥ Αριθ.Μελέτης 38/2012 Εργασία: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΗΜΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Δ.Π.Δ.Ε.& Ι.

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Δ.Π.Δ.Ε.& Ι. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα 13-3-2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αρ. Πρωτ.: 2401/1311 ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ- ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ- ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Περιεχοµένων Παραρτήµατος VII

Κατάλογος Περιεχοµένων Παραρτήµατος VII ENVECO A.E «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ» Κατάλογος Περιεχοµένων Παραρτήµατος VII 1). Εκτίµηση διασποράς θορύβου

Διαβάστε περισσότερα

Πρoς: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ. Κοιν.: ΑΠΟΦΑΣΗ

Πρoς: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ. Κοιν.: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΔ0-ΩΔ0. Fax : 210 6451914 E-mail : eype-ypeka@ath.forthnet.gr

ΑΔΑ: 4ΑΣΔ0-ΩΔ0. Fax : 210 6451914 E-mail : eype-ypeka@ath.forthnet.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 Ιουλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Α.Π. οικ. 201745 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ (ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) /νση : Λ. Αλεξάνδρας

Διαβάστε περισσότερα

1 3 20219 03-2015 03-2015 03-2015

1 3 20219 03-2015 03-2015 03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα