Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Ι. Ασκήσεις με λύσεις

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Ι. Ασκήσεις με λύσεις"

Transcript

1 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Ι Ασκήσεις με λύσεις

2 Κύκλωμα ΕΗΕ αποτελείται από τρεις μονωμένους αγωγούς τύπου H 05VV-U1 ή NYA διατομής 6 mm 2 (L, N, PE), οι οποίοι τοποθετούνται μέσα σε πλαστικό σωλήνα για λόγους προστασίας. Ο σωλήνας εγκαθίσταται κάτω από το σουβά (επίχρισμα) του τοίχου. Ο συντελεστής ταυτοχρονισμού είναι 100% και η θερμοκρασία περιβάλλοντος 40 C. Να υπολογιστεί η μέγιστη επιτρεπτή ένταση φόρτισης των αγωγών όταν ο αγωγός είναι: (α) εντοιχισμένος και (β) επιτοίχιος.

3 Αριθμός ενεργών αγωγών = 2 (φάση και ουδέτερος). Στο μονοφασικό κύκλωμα ο αριθμός των ενεργών αγωγών είναι δύο, ο αγωγός φάσης, που τροφοδοτεί με ρεύμα το φορτίο και ο αγωγός ουδετέρου, μέσω του οποίου το ρεύμα επιστρέφει στην πηγή. Ενεργοί αγωγοί είναι μόνο οι αγωγοί που διαρρέονται από ηλεκτρικό ρεύμα. Πρέπει να σημειωθεί ότι σε ένα συμμετρικό τριφασικό σύστημα ενεργοί αγωγοί είναι μόνο οι αγωγοί των τριών φάσεων (L1, L2, L3), αφού ο ουδέτερος αγωγός δε διαρρέεται από ρεύμα. Ο αγωγός ΡΕ (προστασίας) δε θεωρείται ενεργός αγωγός, επειδή δε διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα.

4 Το επιτρεπόμενο ρεύμα συνεχούς φόρτισης ενός αγωγού ή καλωδίου υπολογίζεται από τη σχέση: Ι = Ι 0 *f θ *f n Ο συντελεστής θερμοκρασίας είναι: f θ = 0,87

5 Το κύκλωμα είναι μονοφασικό αποτελούμενο από τους αγωγούς της φάσης (L), του ουδετέρου (Ν) και του αγωγού προστασίας (ΡΕ) και επομένως ο συντελεστής πλήθους κυκλωμάτων είναι: f n = 1,0.

6

7 (α) Εντοιχισμένος αγωγός: Η ένταση αναφοράς για διατομή 6 mm 2 είναι: Ι = Ι 0 *f θ *f n = 34*0,87*1 = 29,58Α (β) Επιτοίχιος αγωγός: Ι = Ι 0 *f θ *f n = 40*0,87*1 = 34,8Α

8 Τέσσερα καλώδια κυκλωμάτων διακλάδωσης ΕΗΕ κατοικίας τύπου H 05VV-U ή A 05VV-U ή NYM (πολυπολικά) εγκαθίστανται σε κανάλι σε τοίχο κάτω από το σουβά. Τα καλώδια είναι διατομής: 3*1,5 mm 2, 3*2,5 mm 2, 3*4 mm 2 και 3*6 mm 2. Η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι 35 C και ο συντελεστής ταυτοχρονισμού των καλωδίων είναι 100 %. Ζητείται να προσδιοριστεί η μέγιστη επιτρεπτή ένταση ρεύματος των καλωδίων για εντοιχισμένη ή επιτοίχια τοποθέτηση των καλωδίων για τις εξής περιπτώσεις γειτνίασης των καλωδίων: (α) τα καλώδια είναι σε επαφή το ένα με το άλλο και (β) τα καλώδια δεν είναι σε επαφή μεταξύ τους, η δε απόσταση μεταξύ τους υπερβαίνει το διπλάσιο της διαμέτρου των καλωδίων.

9 Το επιτρεπόμενο ρεύμα συνεχούς φόρτισης ενός αγωγού ή καλωδίου υπολογίζεται από τη σχέση: Ι = Ι 0 *f θ *f n Ο συντελεστής θερμοκρασίας είναι: f θ = 0,94

10 Εντοιχισμένοι αγωγοί: Από τον πίνακα του ΕΛΟΤ υπολογίζουμε το συντελεστή f n = 0,65

11

12 Tο ρεύμα αναφοράς των καλωδίων είναι: Για καλώδιο διατομής 1,5 mm 2 : I 0 = 14,5 (A). Για καλώδιο διατομής 2,5 mm 2 : I 0 = 19,5 (A). Για καλώδιο διατομής 4 mm 2 : I 0 = 26 (A). Για καλώδιο διατομής 6 mm 2 : I 0 = 34 (A). Και η μέγιστη επιτρεπτή ένταση ρεύματος είναι: Για το καλώδιο 3*1,5 mm 2 :Ι=Ι 0 *f θ *f n =14,5*0,94*0,65=8,86 Α Για το καλώδιο 3*2,5 mm 2 :Ι=Ι 0 *f θ *f n =19,5*0,94*0,65= 11,91 Α Για το καλώδιο 3*4 mm 2 : Ι=Ι 0 *f θ *f n =26*0,94*0,65 = 15,89 Α Για το καλώδιο 3*6 mm 2 : Ι=Ι 0 *f θ *f n =34*0,94*0,65= 20,78 Α

13 Επιτοίχιοι αγωγοί: Από τον πίνακα του ΕΛΟΤ υπολογίζουμε το συντελεστή f n = 0,65

14

15 Tο ρεύμα αναφοράς των καλωδίων είναι: Για καλώδιο διατομής 1,5 mm 2 : I 0 = 19 (A). Για καλώδιο διατομής 2,5 mm 2 : I 0 = 26 (A). Για καλώδιο διατομής 4 mm 2 : I 0 = 35 (A). Για καλώδιο διατομής 6 mm 2 : I 0 = 44 (A). Και η μέγιστη επιτρεπτή ένταση ρεύματος είναι: Για καλώδιο 3*1,5 mm 2 :Ι=Ι 0 *f θ *f n =19*0,94*0,65=11,61 Α Για καλώδιο 3*2,5 mm 2 :Ι=Ι 0 *f θ *f n =26*0,94*0,65= 15,89 Α Για καλώδιο 3*4 mm 2 : Ι=Ι 0 *f θ *f n =35*0,94*0,65=21,39 Α Για καλώδιο 3*6 mm 2 : Ι =Ι 0 *f θ *f n =44*0,94*0,65= 26,88 Α

16 (β) Τα καλώδια δεν είναι σε επαφή μεταξύ τους. Επειδή τα καλώδια δεν έρχονται σε επαφή μεταξύ τους, ο συντελεστής πλήθους κυκλωμάτων είναι: f n =1,0. Εντοιχισμένοι αγωγοί: η μέγιστη επιτρεπτή ένταση ρεύματος των καλωδίων είναι: Για το καλώδιο 3*1,5 mm 2 :Ι=Ι 0 *f θ *f n =14,5*0,94*1=13,63 Α Για το καλώδιο 3*2,5 mm 2 :Ι=Ι 0 *f θ *f n =19,5*0,94*1=18,33 Α Για το καλώδιο 3*4 mm 2 : Ι =Ι 0 *f θ *f n =26*0,94*1=24,44 Α Για το καλώδιο 3*6 mm 2 : Ι =Ι 0 *f θ *f n = 34*0,94*1 = 31,96 Α

17 Επιτοίχιοι αγωγοί: η μέγιστη επιτρεπτή ένταση ρεύματος των καλωδίων είναι: Για καλώδιο 3*1,5 mm 2 :Ι=Ι 0 *f θ *f n =19*0,94*1=17,86 Α Για καλώδιο 3*2,5 mm 2 :Ι=Ι 0 *f θ *f n =26*0,94*1= 24,44 Α Για καλώδιο 3*4 mm 2 : Ι=Ι 0 *f θ *f n =35*0,94*1=32,90 Α Για καλώδιο 3*6 mm 2 : Ι =Ι 0 *f θ *f n =44*0,94*1= 41,36 Α

18 Τριφασικό κύκλωμα διακλάδωσης από καλώδιο ΝΥΜ (AO5VV-R) τροφοδοτεί ταχυθερμοσίφωνα ισχύος 18 kw. Το καλώδιο εντοιχίζεται μαζί με άλλα τέσσερα διπολικά καλώδια σε επαφή μεταξύ τους, μέσα στο ίδιο κανάλι σε τοίχο χωρίς θερμομόνωση κάτω από το επίχρισμα. Το δίκτυο της ΔΕΗ έχει πολική τάση 400V (RMS) και συχνότητα 50 Hz. Η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι 35 C. Να επιλεγεί το πλήθος και η διατομή των αγωγών του καλωδίου.

19 Ο ταχυθερμοσίφωνας είναι μια τριφασική συσκευή θέρμανσης νερού σε μικρό χρόνο. Διαθέτει τρεις ωμικές αντιστάσεις της ιδίας τιμής αντίστασης, οι οποίες συνδέονται σε αστέρα ή τρίγωνο. Δηλαδή, ο ταχυθερμοσίφωνας αποτελεί ένα συμμετρικό τριφασικό φορτίο και επομένως δεν απαιτείται ουδέτερος αγωγός. Για το λόγο αυτό, το καλώδιο του κυκλώματος τροφοδότησης του ταχυθερμοσίφωνα θα έχει τέσσερις αγωγούς, τις τρεις φάσεις (L1, L2, L3) και τον αγωγό προστασίας (ΡΕ). Επιπλέον, ο ταχυθερμοσίφωνας λειτουργεί με συντελεστή ταυτοχρονισμού 100 %, αφού απορροφά από το δίκτυο την ονομαστική του ισχύ υπό cosφ = 1,0 (ωμικό φορτίο).

20 Η ονομαστική ένταση λειτουργίας της συσκευής είναι: Ο συντελεστής θερμοκρασίας είναι: f θ = 0,94

21 Ο συντελεστής πλήθους κυκλωμάτων είναι: f n = 0,60.

22 Το καλώδιο που θα επιλεγεί πρέπει να αντέχει σε μέγιστη επιτρεπτή ένταση Το καλώδιο, που τελικώς θα επιλεγεί, πρέπει να έχει ρεύμα αναφοράς I 0 I b. Το καλώδιο έχει τρεις ενεργούς αγωγούς (φάσεις) και επιλέγεται διατομή 16 mm 2, η οποία αντέχει ένταση ρεύματος: Ι 0 = 56Α > I b (= 46,12 Α).

23

24 Καλώδιο τύπου J1VV 3*70+35 (mm 2 ), με συντελεστή φόρτισης m = 1, πρόκειται να εγκατασταθεί μέσα στο έδαφος σε βάθος 70 cm. Η θερμοκρασία του εδάφους είναι 25 C και η ειδική θερμική αντίστασή του είναι 1,5K.m/W. Εξετάζονται οι εξής περιπτώσεις εγκατάστασής του: (α) απευθείας τοποθέτηση του καλωδίου σε επαφή με το έδαφος, (β) με τοποθέτηση καλυμμάτων πάνω από το καλώδιο για λόγους προστασίας και (γ) με τοποθέτηση του καλωδίου μέσα σε χαλύβδινο σωλήνα για μήκος μεγαλύτερο από 6 (m). Να υπολογιστεί η ικανότητα φόρτισης του καλωδίου για κάθε περίπτωση εγκατάστασής του.

25 Το επιτρεπόμενο ρεύμα συνεχούς φόρτισης ενός καλωδίου εγκατεστημένου μέσα στο έδαφος υπολογίζεται από τη σχέση: Ι = Ι 0 *f θ *f c * f i Όπου: Ι 0 είναι η ένταση αναφοράς, για βάθος ταφής 70 cm, θερμοκρασία εδάφους 20 C, ειδική θερμική αντίσταση εδάφους k=2,5 (K.m/W) και συντελεστή φόρτισης m = 1 [ορίζεται ως ο λόγος (μέση τιμή ρεύματος) / (μέγιστη τιμή ρεύματος)]. f θ είναι ο συντελεστής διόρθωσης λόγω διαφορετικής θερμοκρασίας εδάφους, f c είναι ο συντελεστής διόρθωσης λόγω διαφορετικής θερμικής αντίστασης εδάφους και f i ο συντελεστής διόρθωσης εξαρτώμενος από το πλήθος των συστημάτων που γειτνιάζουν και τα οποία μπορεί να είναι σε επαφή με το έδαφος ή μέσα σε σωλήνες.

26 Παρατηρήσεις: Εάν πάνω από τα καλώδια τοποθετηθούν τούβλα ή καλύμματα, που εγκλείουν αέρα και επομένως αυξάνουν τη θερμική αντίσταση του εδάφους, πρέπει να λαμβάνεται πρόσθετος συντελεστής διόρθωσης, f b = 0,90. Εάν τα καλώδια τοποθετηθούν μέσα σε προστατευτικό σωλήνα με μήκος μεγαλύτερο από 6 (m), πρέπει να λαμβάνεται πρόσθετος συντελεστής διόρθωσης f p = 0,85.

27 Το καλώδιο φέρει 4 αγωγούς, τις 3 φάσεις (L1, L2, L3) διατομής 70 (mm 2 ) και τον αγωγό του ουδετέρου (Ν) διατομής 35(mm 2 ). Η μόνωση των αγωγών του καλωδίου, καθώς και ο μανδύας του είναι από PVC. Η ένταση αναφοράς του καλωδίου είναι Ι 0 = 151 (Α).

28 Ο συντελεστής διόρθωσης λόγω διαφορετικής θερμοκρασίας εδάφους είναι: f θ = 0,95.

29 Ο συντελεστής διόρθωσης λόγω διαφορετικής ειδικής θερμικής αντίστασης εδάφους είναι: f c = 1,1. Το καλώδιο δε γειτνιάζει με άλλα καλώδια και επομένως είναι: f i = 1,0.

30 Συνεπώς η μέγιστη επιτρεπτή ένταση ρεύματος είναι: (α) Απευθείας τοποθέτηση του καλωδίου σε επαφή με το έδαφος Ι = Ι 0 *f θ *f c * f i = 151*0,95*1,1*1,0=158Α. (β) Mε τοποθέτηση καλυμμάτων πάνω από το καλώδιο για λόγους προστασίας Ι = Ι 0 *f θ *f c * f i * f b = 151*0,95*1,1*1,0*0,9=142Α. (γ) Με τοποθέτηση του καλωδίου μέσα σε χαλύβδινο σωλήνα για μήκος μεγαλύτερο από 6 (m) Ι = Ι 0 *f θ *f c * f i * f p =151*0,95*1,1*1,0*0,85=134,13Α.

31 Πολυπολικό καλώδιο βαρέως τύπου J1VV τροφοδοτεί τριφασικό φορτίο με ταυτόχρονη ζήτηση 85 kva και πολικής τάσης 400 V, RMS. Το καλώδιο τοποθετείται σε βάθος 70 cm μέσα στο έδαφος. Πάνω από τα καλώδια τοποθετείται μία σειρά από τούβλα για σήμανση της θέσης των καλωδίων. Η θερμοκρασία και η ειδική θερμική αντίσταση εδάφους είναι 45 C και 3 K.m/W αντίστοιχα. Ζητείται να επιλεγεί η κατάλληλη διατομή των αγωγών του καλωδίου.

32 Πρόκειται για καλώδιο βαρέως τύπου με μόνωση από PVC με ένταση ρεύματος συνεχούς φόρτισης: I=S/( 3 V)=85000/( 3 400)=122,83A Εάν είναι γνωστή η ονομαστική ένταση ρεύματος του καλωδίου, και ζητείται να επιλεγεί η κατάλληλη διατομή των αγωγών του καλωδίου, τότε η διατομή επιλέγεται με βάση την ένταση ρεύματος από τη σχέση: Ι = Ι/(f θ *f c * f i *f b )

33 Ο συντελεστής διόρθωσης λόγω διαφορετικής θερμοκρασίας εδάφους είναι: f θ = 0,71.

34 Ο συντελεστής διόρθωσης λόγω διαφορετικής ειδικής θερμικής αντίστασης εδάφους είναι: f c = 0,96.

35 Εάν πάνω από τα καλώδια τοποθετηθούν τούβλα ή καλύμματα, που εγκλείουν αέρα και επομένως αυξάνουν τη θερμική αντίσταση του εδάφους, πρέπει να λαμβάνεται πρόσθετος συντελεστής διόρθωσης, f b = 0,90. Άρα Ι = Ι/(f θ *f c * f i *f b ) = 122,83/(0,71*0,96*1*0,9)=200,23Α

36 Ι = 200,23 οπότε επιλέγουμε αγωγό με διατομή των φάσεων 120 mm 2 και διατομή ουδέτερου αγωγού 70 mm 2 (για διατομή αγωγών φάσεων 25 mm 2 η διατομή του ουδετέρου αγωγού μπορεί να είναι ίση με το ήμισυ της διατομής του αγωγού της φάσης). Τελικά επιλέγεται καλώδιο: J1VV 3* mm 2.

37 Μονοφασικό φορτίο απορροφά ονομαστική ένταση ρεύματος 42 (Α) με συντελεστή ισχύος 85%. Το φορτίο τροφοδοτείται από δίκτυο ΧΤ 400 (V) / 230 (V), 50 (Hz) με καλώδιο μήκους 50 (m), τύπου A 05 VV R 3 G (NYM με τρεις αγωγούς, L-N-PE). Το καλώδιο τοποθετείται πάνω σε τοίχο σε απλή στρώση μαζί με άλλα τρία πολυπολικά καλώδια σε επαφή μεταξύ τους. Η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι 35 C. Εάν η επιτρεπτή πτώση τάσης στο καλώδιο είναι 2,2%, να επιλεγεί η κατάλληλη διατομή των αγωγών του καλωδίου.

38 Οι αγωγοί του καλωδίου πρέπει να έχουν τέτοια διατομή, ώστε, όταν διαρρέονται από την ονομαστική ένταση ρεύματος αφενός να μην υπάρχει κίνδυνος καταστροφής της μόνωσής τους από υπερβολική ανάπτυξη θερμότητας και αφετέρου να μην προκαλείται πάνω στο καλώδιο πτώση τάσης μεγαλύτερη από την επιτρεπτή τιμή. Από τον τύπο του καλωδίου συμπεραίνουμε ότι πρόκειται για πολυπολικό καλώδιο με μόνωση αγωγών και μανδύα από PVC.

39 Οι συντελεστές θερμοκρασίας και πλήθους κυκλωμάτων είναι: f θ = 0,94 και f n = 0,75.

40 Η διατομή των αγωγών του καλωδίου πρέπει να αντέχει ένταση ρεύματος τουλάχιστον ίση με

41

42 Από τον πίνακα επιλέγεται διατομή 10 mm 2 με ένταση αναφοράς I 0 = 70 A. Η διατομή αυτή πρέπει να ελεγχθεί και σε πτώση τάσης. Επειδή η διατομή είναι q = 10 mm 2 < 16 mm 2, η ανά μονάδα μήκους αντίσταση της γραμμής είναι: Ψ R = ρ/q και επομένως η ανηγμένη τιμή της πτώσης τάσης θα είναι:

43 Η εκατοστιαία πτώση τάσης είναι: Επειδή με τη διατομή των 10 mm 2 προκαλείται πτώση τάσης μεγαλύτερη από την επιτρεπτή, θα επιλεγεί η επόμενη τυποποιημένη διατομή των 16 mm ,017 ή 1,7% < 2,2%

44 Τριφασικό καλώδιο τύπου ΝΥΥ τροφοδοτεί 1 φορτίο ισχύος 50kW με cosφ = 0,8 και τοποθετείται μόνο του πάνω σε μεταλλική σχάρα. Η θερμοκρασία του περιβάλλοντος ανέρχεται στους 25 C. Αν η απόσταση του φορτίου από τον πίνακα είναι 100m να βρείτε την ελάχιστη επιτρεπτή διατομή της κάθε φάσης. Η ειδική αντίσταση του χαλκού στους 20 C είναι 0,01786 Ω.mm 2 /m. Δίνεται ότι η ανά μονάδα μήκους επαγωγική αντίσταση των αγωγών είναι σταθερή και ίση με: Χ= Ω/m

45 O συντελεστής πλήθους κυκλωμάτων είναι: f n = 1 Ο συντελεστής θερμοκρασίας είναι: f θ = 1,06

46 Το ρεύμα που απορροφάει το φορτίο είναι Ι = P/( 3 V συνφ) =50000/( ,8)=90,21Α Ι =Ι/(f θ *f n )=90,21/(1,06*1)=85,1A Άρα η διατομή είναι S=25mm 2

47 Η πτώση τάσης θα είναι: ΔU=(ρ Ι 3 l συνφ)/s + 3 Χ l Ι ημφ cosφ = 0,8 δηλ. φ=36,9 Άρα ημφ=ημ36,9 =0,6 ΔU = (0, , ,8)/ ,21 0,6 ΔU = 8,93+0,63= 9,56V Δηλ. 9,56/400=0,0239 ή 2,39%<4% οπότε η διατομή είναι σωστή.

48

49 Τριφασικό καλώδιο τύπου ΝΥΥ τροφοδοτεί 3 φορτία (φούρνους) και τοποθετείται μόνο του πάνω σε μεταλλική σχάρα. Η θερμοκρασία του περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια λειτουργίας των φούρνων ανέρχεται στους 51 C για τα φορτία 1 και 2 και στους 22,5 C για το φορτίο 3. Λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD384, 525, η αποδεκτή πτώση τάσης σε μια γραμμή τροφοδοσίας πρέπει να είναι 4% της ονομαστικής τάσης τροφοδότησης της ΗΕ να προσδιορίσετε τις διατομές των τμημάτων των γραμμών: (0-1), (1-2) και (2-3). Η ειδική αντίσταση του χαλκού στους 20 C είναι 0,01786 Ω.mm 2 /m.

50 Δίνεται το ισοδύναμο κύκλωμα 0 60 kw 50 kw 40 kw Στο σημείο 0 είναι εγκατεστημένος ο πίνακας της εγκατάστασης και δίνονται οι αποστάσεις μεταξύ των σημείων 0-1, 1-2, και 2-3 ίσες με 60m, 55m και 100m αντίστοιχα. Δίνεται ότι η ανά μονάδα μήκους επαγωγική αντίσταση των αγωγών είναι σταθερή και ίση με: Χ= Ω/m.

51 O συντελεστής πλήθους κυκλωμάτων είναι: f n = 1 Ο συντελεστής θερμοκρασίας για τα φορτία 1 και 2 είναι: f θ = 0,71 (1/5)(0,71 0,61)= 0,69 Για το φορτίο 3 είναι: f θ = 1,12 (2,5/5)(1,12 1,06)= 1,09

52 Τα ρεύματα που απορροφούν οι φούρνοι είναι: Ι 1 =P 1 /( 3*V*cosφ 1 )=60000/( 3*400*1)= 86,6Α Ι 2 =P 2 /( 3*V*cosφ 2 )=50000/( 3*400*1)= 72,17 A Ι 3 =P 3 /( 3*V*cosφ 3 )=40000/( 3*400*1)= 57,74 A Tα ρεύματα στα επιμέρους τμήματα υπολογίζονται αναλυτικά με εφαρμογή του νόμου των ρευμάτων του Kirchhoff στο πεδίο της συχνότητας. Είναι: Τμήμα 2-3: Ι=Ι 3 = 57,74A Τμήμα 1-2: Ι=Ι 2 +Ι 3 = 57,74+ 72,17 =129,91A Τμήμα 0-1: Ι=Ι 1 +Ι 2 +Ι 3 =86,6+ 57,74+ 72,17 =216,51Α

53 Τμήμα 0-1: Ι 1 =Ι 1 /(f θ *f n )=216,51/(0,69*1)=313,78A Τμήμα 1-2: Ι 2 =Ι 2 /(f θ *f n )=129,91/(0,69*1)=188,28A Τμήμα 2-3: Ι 3 =Ι 3 /(f θ *f n )= 57,74/(1,09*1)=52,97A Άρα οι διατομές είναι S 1 =150mm 2 S 2 =70mm 2 S 3 =10mm 2

54 Η πτώση τάσης στο τμήμα 0-1 θα είναι: ΔU 1 =(ρ Ι 1 3 l 1 συνφ 1 )/S Χ l 1 Ι 1 ημφ 1 ΔU 1 = (0, , )/ ΔU 1 = 2,68V Η πτώση τάσης στο τμήμα 1-2 θα είναι: ΔU 2 =(ρ Ι 2 3 l 2 συνφ 2 )/S Χ l 2 Ι 2 ημφ 2 ΔU 2 = (0, , )/ ΔU 2 = 3,16V Η πτώση τάσης στο τμήμα 2-3 θα είναι: ΔU 3 =(ρ Ι 3 3 l 3 συνφ 3 )/S Χ l 3 Ι 3 ημφ 3 ΔU 3 = (0, , )/ ΔU 3 = 17,86V

55 Η συνολική πτώση τάσης είναι: ΔU= ΔU 1 + ΔU 2 + ΔU 3 = 23,7V Δήλ. 23,7/400=0,05925 ή 5,925%>4% Αντικαθιστώντας τη διατομή S 3 με την αμέσως μεγαλύτερη τιμή δηλ. τα 16 mm 2. Η πτώση τάσης στο τμήμα 2-3 θα είναι: ΔU 3 =(ρ Ι 3 3 l 3 συνφ 3 )/S Χ l 3 Ι 3 ημφ 3 ΔU 3 = (0, , )/ ΔU 3 = 11,16V Oπότε τώρα η νέα συνολική πτώση τάσης είναι: ΔU= ΔU 1 + ΔU 2 + ΔU 3 = 17V. Δήλ. 17/400=0,0425 ή 4,25%>4%

56 Αντικαθιστώντας τη διατομή S 3 με την αμέσως μεγαλύτερη τιμή δηλ. τα 25 mm 2. Η πτώση τάσης στο τμήμα 2-3 θα είναι: ΔU 3 =(ρ Ι 3 3 l 3 συνφ 3 )/S Χ l 3 Ι 3 ημφ 3 ΔU 3 = (0, , )/ ΔU 3 = 7,14V Oπότε τώρα η νέα συνολική πτώση τάσης είναι: ΔU= ΔU 1 + ΔU 2 + ΔU 3 = 12,98V. Δήλ. 12,98/400=0,0325 ή 3,25%<4% Άρα οι επιλεγόμενες διατομές είναι S 1 =150mm 2, S 2 =70mm 2, S 3 =25mm 2

57 Για την προστασία από υπερφορτίσεις και βραχυκυκλώματα γραμμής τροφοδότησης υποπίνακα φωτισμού-ρευματοδοτών σε δίκτυο ΕΡ 400V/ 230V προβλέπονται ασφάλειες τήξης τύπου Neozed, ονομαστικής έντασης 63Α και κατηγορίας χρήσης gl. Να βρεθεί ο χρόνος διακοπής της ασφάλειας σε συνθήκες βραχυκύκλωσης και υπερφόρτισης. Η ενεργός τιμή του αναμενόμενου ρεύματος βραχυκύκλωσης της γραμμής I eff. είναι 2kΑ και το ρεύμα υπερφόρτισης 200Α.

58 Δίνονται οι χαρακτηριστικές καμπύλες χρόνου διακοπήςρεύματος των ασφαλειών

59 Από το σχήμα λαμβάνονται οι χρόνοι διακοπής. Χρόνος διακοπής ρεύματος βραχυκύκλωσης: 2,5ms. Χρόνος διακοπής ρεύματος υπερφόρτισης: 23s.

60 Η ενεργός τιμή του αναμενόμενου ρεύματος βραχυκύκλωσης γραμμής ΧΤ είναι 30 ka. Για την προστασία της γραμμής χρησιμοποιούνται ασφάλειες τήξης τύπου ΝΗ ονομαστικής έντασης 100 Α. Ζητείται να βρεθεί η μέγιστη τιμή του ρεύματος βραχυκύκλωσης τη στιγμή της διακοπής του κυκλώματος, εάν πρόκειται για ασφάλειες ΝΗ: (α) με περιορισμό του ρεύματος και (β) χωρίς περιορισμό του ρεύματος. Να θεωρηθεί ότι τη στιγμή διακοπής το ρεύμα βραχυκύκλωσης περιέχει συνιστώσα ΣΡ 50% (δυσμενέστερη συνθήκη).

61 Δίνονται οι καμπύλες περιορισμού ρεύματος των ασφαλειών ΝΗ

62 Η ζητούμενη μέγιστη ένταση του ρεύματος βραχυκύκλωσης τη στιγμή διακοπής του κυκλώματος λαμβάνονται από τις καμπύλες περιορισμού ρεύματος των ασφαλειών ΝΗ. Είναι:

63 Μέγιστη ένταση ρεύματος βραχυκύκλωσης ασφαλειών ΝΗ χωρίς περιορισμό 80 ka και με περιορισμό του ρεύματος τη στιγμή διακοπής του κυκλώματος 9 ka.

64 Το σφάλμα αυτό εμφανίζεται όταν, λόγω καταστροφής της μόνωσης, ο αγωγός φάσης έρχεται σε επαφή με το μεταλλικό περίβλημα μιας συσκευής με ή χωρίς την παρεμβολή αντίστασης σφάλματος, άρα και με τον ουδέτερο αγωγό μέσω του αγωγού προστασίας ΡΕ Το ρεύμα σφάλματος κυκλοφορεί μέσα σε ένα βρόχο, ο οποίος διαμορφώνεται από τον αγωγό της φάσης, τον ουδέτερο αγωγό και τον αγωγό προστασίας. Για μηδενική αντίσταση σφάλματος (στέρεο βραχυκύκλωμα), η οποία είναι και η πλέον δυσμενής συνθήκη σφάλματος, το ρεύμα σφάλματος περιορίζεται μόνο από τις αντιστάσεις του αγωγού φάσης, του ουδέτερου αγωγού και του αγωγού προστασίας και θεωρείται, λόγω των μικρών τιμών των αντιστάσεων αυτών, ως ένα ισχυρό ρεύμα βραχυκύκλωσης μεταξύ της φάσης και του ουδέτερου κόμβου του συστήματος τροφοδότησης, χωρίς μάλιστα την παρεμβολή του ηλεκτροδίου γείωσης.

65 Η τάση επαφής UT του αγωγού προστασίας ΡΕ ως προς γη είναι η επικίνδυνη τάση που εφαρμόζεται στο ανθρώπινο σώμα σε περίπτωση ηλεκτροπληξίας και είναι η τάση που αποκτούν τα μεταλλικά περιβλήματα των συσκευών ως προς την άπειρη γη. Η τάση επαφής είναι ίδια και για τις τρεις παραλλαγές ενός δικτύου ΤΝ (TN-S, TN-C, TN-C-S). Η τάση του μεταλλικού περιβλήματος της συσκευής UPE ως προς τον κύριο ζυγό της ισοδυναμικής σύνδεσης είναι η πτώση τάσης που προκαλείται στον αγωγό προστασίας μέχρι τον ισοδυναμικό ζυγό. Στον ισοδυναμικό ζυγό συνδέονται όλα τα γειωμένα τμήματα μιας εγκατάστασης και του ουδέτερου αγωγού. Η τάση UPE είναι μικρότερη από την τάση UT κατά την πτώση τάσης στο ηλεκτρόδιο γείωσης του καταναλωτή.

66 Μονοφασική συσκευή με εκτεθειμένο μεταλλικό περίβλημα τροφοδοτείται από κύκλωμα διακλάδωσης, όπως φαίνεται στο Σχήμα. Ο καταναλωτής συνδέεται σε δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας ΧΤ TN-S και η ενεργός τιμή της τάσης του δικτύου στο σημείο παροχέτευσης (μετρητής ηλεκτρικής ενέργειας) είναι 230V/50Hz. Η συσκευή συνδέεται με το γενικό πίνακα με τριπολικό καλώδιο (L1, N, PE) τύπου ΝΥΜ 3*4 mm 2 μήκους 200 m. Το καλώδιο της ηλεκτρικής παροχής της εγκατάστασης μετρητή-γενικού πίνακα είναι τύπου ΝΥΜ 3*10 mm 2 μήκους 20 m. Η γενική ασφάλεια είναι τύπου NEOZED, 35 Α και η ασφάλεια στο κύκλωμα διακλάδωσης είναι τύπου DIAZED.

67 Ζητούνται: (1) Να επιλεγεί η ονομαστική ένταση της ασφάλειας F2, ώστε σε περίπτωση σφάλματος να διακοπεί το κύκλωμα εντός του μέγιστου προβλεπόμενου χρόνου. Να εξεταστούν οι περιπτώσεις, όταν: (α) η συσκευή είναι φορητή και συνδέεται σε ρευματοδότη με εύκαμπτο καλώδιο και (β) η συσκευή είναι σταθερά εγκαταστημένη (ακίνητη) με μόνιμη σύνδεση στο κύκλωμα διακλάδωσης. (2) Η τάση που δέχεται άτομο, σε περίπτωση σφάλματος φάσης-αγωγού ΡΕ, το οποίο έρχεται σε επαφή με το εκτεθειμένο περίβλημα της συσκευής και πατά αγώγιμα σε ισοδυναμικό δάπεδο. (3) Να ελεγχθεί εάν υφίσταται επιλογική συνεργασία μεταξύ των ασφαλειών F1 και F2. Η ειδική αντίσταση του χαλκού είναι: ρ cu = 0,0172 Ωmm 2 /m.

68 Δίνονται οι χαρακτηριστικές καμπύλες χρόνου διακοπήςρεύματος

69 Και η κυκλωματική διάταξη μαζί με το ισοδύναμο κύκλωμα

70 (1) Η ασφάλεια τήξης του κυκλώματος διακλάδωσης F2 πρέπει να διακόπτει την τροφοδοσία της συσκευής εντός του προκαθορισμένου μέγιστου χρόνου διακοπής, όταν συμβεί στέρεο βραχυκύκλωμα μεταξύ φάσης-αγωγού προστασίας ΡΕ. Ο μέγιστος επιτρεπτός χρόνος διακοπής της ασφάλειας F2 για φασική τάση 230V είναι 0,4s για φορητή συσκευή και 5s για μόνιμα εγκατεστημένη συσκευή. Ο βρόχος σφάλματος συντίθεται από τους αγωγούς φάσης (L1) και προστασίας (ΡΕ) της παροχής και τους αγωγούς φάσης και προστασίας του κυκλώματος διακλάδωσης και παρουσιάζεται στο Σχήμα της εκφώνησης.

71 Η ένταση του ρεύματος σφάλματος είναι: Όπου R L,παρ : η ωμική αντίσταση του αγωγού φάσης της παροχής, R ΡΕ,παρ. : η ωμική αντίσταση του αγωγού προστασίας της παροχής, R L,κυκλ. : η ωμική αντίσταση του αγωγού φάσης του κυκλώματος διακλάδωσης, R ΡΕ,κυκλ. : η ωμική αντίσταση του αγωγού προστασίας του κυκλώματος διακλάδωσης.

72

73 Η επιλογή της ονομαστικής ασφάλειας DIAZED γίνεται από τις χαρακτηριστικές καμπύλες χρόνου διακοπής-ρεύματος των ασφαλειών με βάση την ενεργό τιμή του ρεύματος σφάλματος και τους μέγιστους επιτρεπτούς χρόνους διακοπής του κυκλώματος. Στο Σχήμα παρουσιάζεται ο τρόπος επιλογής της ασφάλειας για τις δύο περιπτώσεις φορτίου.

74

75 Περίπτωση φορητής συσκευής: Το κύκλωμα πρέπει να διακόπτεται σε χρόνο μικρότερο από 0,4(s). Επιλέγεται ασφάλεια ονομαστικής έντασης 16 (Α), με χρόνο διακοπής 0,2 (s). Περίπτωση σταθερά συνδεδεμένης συσκευής: Το κύκλωμα πρέπει να διακόπτεται σε χρόνο μικρότερο από 5 (s). Επιλέγεται ασφάλεια ονομαστικής έντασης 25 (Α) με χρόνο διακοπής 1,5(s).

76 (2) Η τάση που δέχεται άτομο που έρχεται σε επαφή με το μεταλλικό περίβλημα της συσκευής και πατά αγώγιμα σε ισοδυναμικό δάπεδο είναι ίση με την πτώση τάσης στον αγωγό προστασίας: Επειδή η τάση επαφής είναι U PE > 50 (V), δεν εξασφαλίζεται προστασία του ατόμου έναντι ηλεκτροπληξίας από έμμεση επαφή. Για το λόγο αυτό απαιτείται πρόσθετη προστασία με διακόπτη διαρροής ρεύματος (Δ.Δ.Ρ.).

77 Επιλογική συνεργασία δύο ή περισσότερων διαδοχικών διακοπτικών μέσων επιτυγχάνεται όταν σε περίπτωση σφάλματος επεμβαίνει και αποζεύει το πλησιέστερο προς το σφάλμα διακοπτικό μέσο. Εάν αυτό αποτύχει, τότε πρέπει να αναλάβει τη διακοπή του κυκλώματος το επόμενο μέσο προστασίας κοκ. Εδώ, πρέπει να επέμβει η ασφάλεια F2 να διακόψει το κύκλωμα και εάν αυτή αστοχήσει, τότε να επέμβει η γενική ασφάλεια F1. Ο χρόνος διακοπής της ασφάλειας F2 είναι 0,2 (s) για ονομαστική ένταση ασφάλειας 16 (Α) και 1,5 (s) για ονομαστική ένταση ασφάλειας 25 (Α).

78

79 Ο χρόνος διακοπής της γενικής ασφάλειας F1 είναι 8 (s). Παρατηρούμε, δηλαδή, ότι, σε περίπτωση σφάλματος αγωγού φάσης προς αγωγό ΡΕ, ενεργοποιείται πρώτα η ασφάλεια F2 και επομένως υφίσταται επιλογική συνεργασία μεταξύ των μέσων προστασίας F1 και F2.

80 Στη διάταξη του Σχήματος της Άσκησης 12 η συσκευή συνδέεται με το γενικό πίνακα με καλώδιο NYM 3*2,5mm 2. Η ασφάλεια F2 είναι τύπου DIAZED ονομαστικής έντασης 16 (Α). Τα υπόλοιπα δεδομένα είναι ίδια με αυτά της Άσκησης 12. Να βρεθεί το μέγιστο επιτρεπτό μήκος του καλωδίου του κυκλώματος διακλάδωσης, εάν η συσκευή θεωρηθεί ότι είναι: (α) φορητή και συνδέεται σε ρευματοδότη με εύκαμπτο καλώδιο και (β) η συσκευή είναι σταθερά εγκαταστημένη (ακίνητη) με μόνιμη σύνδεση στο κύκλωμα διακλάδωσης.

81 Ο μέγιστος επιτρεπτός χρόνος διακοπής της ασφάλειας, σε περίπτωση στέρεου βραχυκυκλώματος φάσης-αγωγού ΡΕ, είναι 0,4 (s) για την περίπτωση (α) και 5 (s) για την περίπτωση (β). Το αναγκαίο ρεύμα βραχυκύκλωσης λαμβάνεται από τις χαρακτηριστικές καμπύλες χρόνου διακοπής-ρεύματος της ασφάλειας

82 (α) Σύνδεση της συσκευής σε ρευματοδότη με εύκαμπτο καλώδιο. Το ρεύμα σφάλματος τη στιγμή της διακοπής του κυκλώματος είναι: I t =0,4 s 100 (A)

83 Η απαιτούμενη συνολική αντίσταση βρόχου σφάλματος πρέπει να είναι: και η αναγκαία αντίσταση του καλωδίου του κυκλώματος διακλάδωσης: Επομένως, το μέγιστο επιτρεπτό μήκος του καλωδίου διακλάδωσης είναι:

84 (β) Μόνιμη σύνδεση της συσκευής με το κύκλωμα (σταθερά εγκατεστημένη). Το ρεύμα σφάλματος τη στιγμή της διακοπής του κυκλώματος είναι: I t =5 s 58 (A)

85 Η απαιτούμενη συνολική αντίσταση βρόχου σφάλματος πρέπει να είναι: και η αναγκαία αντίσταση του καλωδίου του κυκλώματος διακλάδωσης: Επομένως, το μέγιστο επιτρεπτό μήκος του καλωδίου διακλάδωσης είναι:

86 Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας χωρητικότητας 80 λίτρων με βαθμό απόδοσης 80% τροφοδοτείται με τάση 230 V και θερμαίνει το νερό από 10 C σε 70 C σε χρόνο 2 ωρών. Να υπολογίσετε: i. Την ωφέλιμη θερμότητα Q ωφελ ii. Την παραγόμενη θερμότητα Q παραγ iii. Την ηλεκτρική ισχύ Ρ του θερμοσίφωνα iv. Το ρεύμα Ι που τροφοδοτείται στο θερμοσίφωνα v. Την αντίσταση R του θερμοσίφωνα; vi. Το μήκος l του σύρματος της αντίστασης του θερμοσίφωνα, αν αυτή είναι φτιαγμένη από χρωμονικελίνη με διάμετρο d = 1 mm και ειδική αντίσταση Ρ = 1,06 Ω mm 2 /m

87 Από τη θεωρία της θερμότητας, για να αυξηθεί κατά Δθ μάζα νερού m γραμμαρίων, θα πρέπει να δώσουμε ποσό θερμότητας Q θερμίδες (cal). Η σχέση που συνδέει τα τρία μεγέθη είναι: Q=mΔθ i. Q ωφελ. = m Δθ = gr (70-10) C = = 4800 kcal ii. Λόγω του βαθμού απόδοσης του θερμοσίφωνα, (χάνεται ενέργεια στο περιβάλλον), η παραγόμενη θερμότητα Q παραγ. από μετατροπή της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας W σε θερμότητα, θα είναι: Q παραγ. = Q ωφελ. /n = 4800/0,8 = 6000 kcal

88 iii. iv. Η παραγόμενη θερμότητα από το νόμο του Joule θα είναι: Q παραγ. = 0,24 Ι 2 R t=0,24 P t, (αφού P =Ι 2 R) P=Q παραγ. / 0,24 t = 6000/0, =3,47kW Επειδή στην ουσία ο ηλεκτρικός θερμοσίφωνας είναι μια ωμική αντίσταση, η ισχύς που παίρνει από την ηλεκτρική εγκατάσταση θα είναι το γινόμενο του ρεύματος με την τάση τροφοδοσίας του, απ' όπου θα έχουμε: I = P/V = 3470/230 = 15,1A v. H αντίσταση του θερμοσίφωνα, από το νόμο του Ohm, θα είναι: R = V/I = 230/15,1 = 15,2 Ω

89 vi. Η ωμική αντίσταση γνωρίζουμε ότι δίνεται από τη σχέση: R = (ρ l)/s l = (R S)/ρ Η διατομή S του σύρματος της αντίστασης είναι ίση με: S = (π d 2 )/4 = (3, )/4 = 0,785 mm 2 έτσι θα έχουμε: l = (R S)/ρ = (15,1 0,785)/1,06 = 11,2 m

90 Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας ισχύος 4 kw και χωρητικότητας 80 λίτρων, έχει νερό αρχικής θερμοκρασίας 17 C. Αν λειτουργήσει 30 λεπτά με βαθμό απόδοσης 80% και τάση 230 V, να υπολογίσετε: α. Την ηλεκτρική ενέργεια που θα καταναλώσει. β. Την τελική θερμοκρασία του νερού θ τελ

91 α. Η ηλεκτρική ενέργεια που θα καταναλώσει θα είναι W= P t = 4 0,5 = 2kWh β. H σχέση που ισχύει είναι Q=mΔθ Q ωφελ. = m Δθ =m (θ τελ θ αρχ ) θ τελ = (Q ωφελ. + m θ αρχ )/m Αλλά λόγω του βαθμού απόδοσης του θερμοσίφωνα, η παραγόμενη θερμότητα Q παραγ. από μετατροπή της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας W σε θερμότητα, θα είναι: Q ωφελ. = Q παραγ. n = ,8 = 1600 kcal Άρα θ τελ =(Q ωφελ. + m θ αρχ )/m=( )/80000 = 37 C

92 Δίνεται το μονογραμμικό σχέδιο ηλεκτρολογικού πίνακα οικίας. Έχοντας στη διάθεση σας μικροαυτόματους των 10, 16, 20 και 25 Α να επιλέξετε τους καταλληλότερους για να προστατεύσετε τις γραμμές σας. Με γνώμονα τον περιορισμό του κόστους αλλά και την ασφάλεια της όλης εγκατάστασης επιλέξτε τις καταλληλότερες διατομές των αγωγών. Υποθέστε ότι έχετε στη διάθεση σας διατομές των 1,5-2,5-4-6 και 10mm 2

93

94 16 A 16 A 25 A 10 mm 2 10 A 20 A 10 A 2,5 mm 2 2,5 mm 2 6 mm 2 1,5 mm 2 4 mm 2 1,5 mm 2

95 Το μονογραμμικό διάγραμμα παροχής και ηλεκτρικού πίνακα κατοικίας παρουσιάζεται στο Σχήμα επόμενης διαφάνειας. Οι γραμμές των κυκλωμάτων διακλάδωσης του ηλεκτρικού μαγειρείου, του θερμοσιφώνου και του πλυντηρίου είναι καλώδια τύπου A05VV-U (NYM), ενώ οι γραμμές των κυκλωμάτων διακλάδωσης φωτισμού και ρευματοδοτών είναι αγωγοί τύπου H07V-U (NYA), οι οποίοι τοποθετούνται μέσα σε πλαστικούς ηλεκτρολογικούς σωλήνες κατάλληλης διαμέτρου. Όλες οι γραμμές διακλάδωσης εντοιχίζονται σε μονωμένο τοίχο κάτω από το σουβά. Οι γραμμές διακλάδωσης μέσα στην κατοικία, όταν οδεύουν σε κοινό αυλάκι στον τοίχο βρίσκονται σε απόσταση μεταξύ τους.

96 Το κύκλωμα διακλάδωσης ενισχυμένων ρευματοδοτών τροφοδοτεί 4 ρευματοδότες για τροφοδότηση μόνο μιας συσκευής πάνω από 1,5 kw. Από τους 4 ενισχυμένους ρευματοδότες, μόνο ένας ρευματοδότης ενεργοποιείται κάθε φορά, το μήκος δε του πλέον απομακρυσμένου ρευματοδότη είναι 20 m. Το καλώδιο της ηλεκτρικής παροχής τοποθετείται μέσα σε χαλυβδοσωλήνα, για μηχανική προστασία, και στερεώνεται πάνω σε τοίχο. Η θερμοκρασία του χώρου είναι 30 C. Η ισχύς του ηλεκτρικού μαγειρείου είναι 8,5 kw, του θερμοσιφώνου 4 kw και του πλυντηρίου 3,5 kw με συντελεστή ισχύος 0,9. Τα μήκη των γραμμών έχουν σημειωθεί στα αντίστοιχα κυκλώματα διακλάδωσης στο μονογραμμικό διάγραμμα του πίνακα. Η τάση του δικτύου είναι 230 V/50 Hz. Να επιλεγούν οι κατάλληλες διατομές των αγωγών διακλάδωσης και της παροχής μετρητή γενικού πίνακα.

97

98 Οι συντελεστές θερμοκρασίας και πλήθους είναι: f θ = 1 και ο συντελεστής πλήθους κυκλωμάτων f n = 1. Η μέγιστη επιτρεπτή πτώση τάσης είναι 4 %. Αυτό σημαίνει ότι, η πτώση τάσης του δυσμενέστερου φορτίου από το σημείο τροφοδότησης της ΔΕΗ (μετρητής ηλεκτρικής ενέργειας) δεν πρέπει να υπερβαίνει το 4%. Προς τούτο, θεωρούμε πτώση τάσης στη γραμμή της παροχής 1% και πτώση τάσης στα κυκλώματα διακλάδωσης 3%. Στην πορεία επίλυσης του προβλήματος, τα παραπάνω ποσοστά πτώσης τάσης ενδέχεται να τροποποιηθούν, ανάλογα με τις επιλεγείσες διατομές των γραμμών.

99 Κύκλωμα διακλάδωσης ηλεκτρικού μαγειρείου Έστω ο συντελεστής ζήτησης του ηλεκτρικού μαγειρείου είναι 80 % και επομένως η μέγιστη ταυτόχρονη ισχύς ζήτησης του ηλεκτρικού μαγειρείου είναι: P μ = 0,8*8,5 = 6,8 kw = W. Ένταση ρεύματος ηλεκτρικού μαγειρείου:

100

101 Από τον πίνακα εκλέγεται διατομή: q μ = 6 (mm 2 ), I 0 = 31 (A) > Iμ (= 29,57 Α). Η πτώση τάσης στο κύκλωμα διακλάδωση του ηλεκτρικού μαγειρείου είναι Κύκλωμα διακλάδωσης ηλεκτρικού θερμοσιφώνου Η ένταση ρεύματος του θερμοσιφώνου, η διατομή και η πτώση τάσης στο κύκλωμα διακλάδωσης είναι:

102

103 Από τον πίνακα εκλέγεται διατομή: q θ = 4 (mm 2 ), I 0 = 24 (A) > I θ (= 17,4 Α). Η πτώση τάσης στο κύκλωμα διακλάδωση του θερμοσιφώνου είναι Ας σημειωθεί ότι, μπορεί να επιλεγεί και η διατομή q =2,5 (mm 2 ) για τη γραμμή του θερμοσιφώνου. Όμως, επειδή το ρεύμα αναφοράς για τη διατομή των 2,5 (mm 2 ) είναι περίπου ίσο με το ρεύμα γραμμής, κρίνεται σκόπιμο να επιλεγεί η επόμενη διατομή των 4 (mm 2 ).

104 Κύκλωμα διακλάδωσης ηλεκτρικού πλυντηρίου Η ένταση ρεύματος του πλυντηρίου, η διατομή και η πτώση τάσης στο κύκλωμα διακλάδωσης είναι: Από τον πίνακα εκλέγεται διατομή: q πλ = 2,5 (mm 2 ), I 0 = 18 (A) > I θ (= 16,91 Α). Η πτώση τάσης στο κύκλωμα διακλάδωση του πλυντηρίου είναι

105

106 Κύκλωμα διακλάδωσης φωτισμού 1 Η ένταση ρεύματος του κυκλώματος είναι 3,5 (Α) και επομένως επιλέγεται η ελάχιστη διατομή αγωγών κυκλώματος: q Φ1 = 1,5 (mm 2 ). Η πτώση τάσης στο κύκλωμα διακλάδωσης είναι:

107 Κύκλωμα διακλάδωσης φωτισμού 2 Η ένταση ρεύματος του κυκλώματος είναι 2,5 (Α) και επομένως επιλέγεται η ελάχιστη διατομή αγωγών κυκλώματος: q Φ2 = 1,5 (mm 2 ). Η πτώση τάσης στο κύκλωμα διακλάδωσης είναι

108 Κύκλωμα διακλάδωσης ρευματοδοτών 1 Η ένταση ρεύματος του κυκλώματος είναι 6 (Α) και επομένως επιλέγεται η ελάχιστη διατομή αγωγών κυκλώματος: q Ρ1 = 1,5 (mm 2 ). Η πτώση τάσης στο κύκλωμα διακλάδωσης είναι

109 Κύκλωμα διακλάδωσης φωτισμού 3 Η ένταση ρεύματος του κυκλώματος είναι 4 (Α) και επομένως επιλέγεται η ελάχιστη διατομή αγωγών κυκλώματος: q Φ3 = 1,5 (mm 2 ). Η πτώση τάσης στο κύκλωμα διακλάδωσης

110 Κύκλωμα διακλάδωσης ρευματοδοτών 2 Η ένταση ρεύματος του κυκλώματος είναι 5,5 (Α) και επομένως επιλέγεται η ελάχιστη διατομή αγωγών κυκλώματος: q Ρ2 = 1,5 (mm 2 ). Η πτώση τάσης στο κύκλωμα διακλάδωσης είναι

111 Κύκλωμα διακλάδωσης ενισχυμένων ρευματοδοτών Για τον υπολογισμό της διατομής και της πτώσης τάσης στο κύκλωμα διακλάδωσης, θεωρούμε ότι το κύκλωμα των ενισχυμένων ρευματοδοτών εξυπηρετεί φορητή συσκευή ισχύος 3,5 (kw) και συντελεστή ισχύος 100 % (π.χ. ηλεκτρικό καλοριφέρ κλπ.). Η ένταση ρεύματος του κυκλώματος είναι:

112

113 Επιλέγεται διατομή καλωδίου κυκλώματος : q ΕΡ = 2,5 (mm 2 ) με: Ι 0 = 18(Α) > Ι ΕΡ (=15,22 Α). Η πτώση τάσης στο κύκλωμα είναι: Το κύκλωμα διακλάδωσης ενισχυμένων ρευματοδοτών παρουσιάζει τη μεγαλύτερη πτώση τάσης (δυσμενέστερο κύκλωμα) ίση με Δu ΕΡ = 1,9%. Επομένως, η διαθέσιμη πτώση τάσης στη γραμμή μετρητή γενικού πίνακα είναι: 4% 1,9% = 2,1%.

114 Επειδή δεν ορίζεται στα δεδομένα του προβλήματος, λαμβάνεται συντελεστής ταυτοχρονισμού της ΕΗΕ 40%. Η μέγιστη ταυτόχρονη ζήτηση έντασης ρεύματος στη γραμμή μετρητή γενικού πίνακα είναι: Από τον πίνακα επιλέγεται διατομή αγωγών παροχής: q ΜΠ = 10 (mm 2 ), με: Ι 0 = 42 (Α) > Ι ΜΠ (=40,24 Α). Η πτώση τάσης πάνω στη γραμμή μετρητή γενικού πίνακα είναι:

115

116 και επομένως η διατομή των 10 (mm 2 ) για τη γραμμή μετρητή γενικού πίνακα γίνεται αποδεκτή. Τελικώς, το δυσμενέστερο φορτίο (στο κύκλωμα των ενισχυμένων ρευματοδοτών) παρουσιάζει συνολική πτώση τάσης ως προς το μετρητή: 1,9% + 1,25% = 3,15% < Δu επ. = 4%.

117

118

119 Δίνεται ο πίνακας φορτίων των επιμέρους δωματίων. ΔΩΜΑΤΙΟ ΦΟΡΤΙΟ Υπνοδωμάτιο 1 Σούκο 3, Φωτιστικό απλό 1 Υπνοδωμάτιο 2 Σούκο 3, Φωτιστικό απλό 1 Λουτρό Φωτιστικό (στεγανό) 1, Θερμοσίφωνας 1 Χώλ Φωτιστικό απλό 1 Σαλόνι Σούκο 3, Πολύφωτο 1 Κουζίνα Ηλεκτρική κουζίνα 1, Ψυγείο 1 άρα σούκο 1, Πλυντήριο ρούχων άρα σούκο 1, Απορροφητήρας άρα σούκο 1, Σούκο 1, Φωτιστικό απλό 1 Βεράντα 1 Σούκο 1, Φωτιστικό (στεγανό) 1 Βεράντα 2 Σούκο 1, Φωτιστικό (στεγανό) 1 Είσοδος Φωτιστικό (στεγανό) 1

120 Πίνακας φορτίων φωτισμού-πριζών ΦΟΡΤΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ Φωτιστικά απλά 8 Φωτιστικά πολλαπλά 1 Πρίζες 15 Πίνακας ιδιαιτέρων γραμμών α/α ΕΙΔΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΙΣΧΥΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 1 Ηλεκτρική κουζίνα 8000W 2 Θερμοσίφωνας 4000W 3 Πλυντήριο ρούχων 2500W

121 Πίνακας γραμμών φωτισμού και πριζών ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 1 η ΓΡΑΜΜΗ 2 η ΓΡΑΜΜΗ Απλά φωτιστικά 4x50W=200W 4x50W=200W Πολλαπλά φωτιστικά 1x100W=100W - Πρίζες μέχρι 3 3x500W=1500W 3x500W=1500W Πρίζες άνω των 3 3x250W=750W 5x250W=1250W ΣΥΝΟΛΟ (W) 2550W 2950W

122 Τελικός πίνακας γραμμών ΓΡΑΜΜΗ ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΤΙΟΥ Απλά φωτιστικά Πολλαπλά φωτιστικά Πρίζες μέχρι 3 3x500= 1 η 2 η 3 η 4 η 5 η ΓΡΑΜΜΗ ΜΕΤΡΗΤΗ- ΠΙΝΑΚΑ *2 4x50= 4x50= x50=400W 200W 200W 1x100= x100=100W 100W 3x500= x500=3000W 1500W 1500W 3x250= 5x250= x250=2000W 750W 1250W x8000= W Πρίζες άνω των 3 Ηλεκτρική κουζίνα 5200W Θερμοσίφωνας W W Πλυντήριο W 2500W ΣΥΝΟΛΟ 2550W 2950W 5200W 4000W 2500W 0.45x17200=7740W

123 Πίνακας ρευμάτων ΓΡΑΜΜΗ 1 η 2 η 3 η 4 η 5 η ΓΡΑΜΜΗ ΜΕΤΡΗΤΗ-ΠΙΝΑΚΑ Ρεύμα (Α)

124 Πίνακας διατομών ΓΡΑΜΜΗ 1 η 2 η 3 η 4 η 5 η ΓΡΑΜΜΗ ΜΕΤΡΗΤΗ-ΠΙΝΑΚΑ Μηχανική αντοχή (mm 2 ) Θερμική αντοχή (mm 2 ) Πτώση τάσης (mm 2 ) Τροποποίηση λόγω εφεδρείας ή διατομής Τελική διατομή (mm 2 )

125 Πίνακας οργάνων προστασίας Μικροαυτόματος (Α) Ασφάλεια τήξεως (Α) Διακόπτης διπολικός (Α) Διακόπτης απλός (Α) Διακόπτης διαρροής (Α)/(mA) ΓΡΑΜΜΗ 1 η 2 η 3 η 4 η 5 η ΓΡΑΜΜΗ ΜΕΤΡΗΤΗ-ΠΙΝΑΚΑ /30

126

127 Δίνεται η κάτοψη του σχήματος. Να υπολογιστούν οι γραμμές της εγκατάστασης και τα στοιχεία του πίνακα. Θεωρήστε ότι οι πτώσεις τάσεως των γραμμών είναι αμελητέες. Για την ηλεκτρική κουζίνα ο συντελεστής ταυτοχρονισμού είναι 0.8

128 Η ισχύς των διαφόρων στοιχείων της εγκατάστασης φαίνεται στον παρακάτω πίνακα Στοιχείο Ηλεκτρική κουζίνα Θερμοσίφωνας Πλυντήριο ρούχων Απλά φωτιστικά Πολλαπλά φωτιστικά Πρίζες μέχρι 3 Πρίζες άνω των 3 ΙΣΧΥΣ 8000 W 4000 W 2500 W 50 W 100 W 500 W 250W

129 Πίνακας φορτίων των επιμέρους δωματίων ΔΩΜΑΤΙΟ ΦΟΡΤΙΟ Υπνοδωμάτιο 1 Σούκο 3, Φωτιστικό απλό 1 Υπνοδωμάτιο 2 Σούκο 3, Φωτιστικό απλό 1 Λουτρό Σούκο 1, Φωτιστικό (στεγανό) 1, Θερμοσίφωνας 1 Χώλ Φωτιστικό απλό 1 Σαλόνι Σούκο 4, Πολύφωτο 2 Κουζίνα Ηλεκτρική κουζίνα μονοφασική 1, Ψυγείο 1 άρα σούκο 1, Πλυντήριο ρούχων άρα σούκο 1, Απορροφητήρας άρα σούκο 1, Σούκο 1, Φωτιστικό απλό 4 Βεράντα 1 Σούκο 1, Φωτιστικό (στεγανό) 2 Βεράντα 2 Σούκο 2, Φωτιστικό (στεγανό) 1 Βεράντα 3 Σούκο 1, Φωτιστικό (στεγανό) 2 Είσοδος Φωτιστικό (στεγανό) 1

130 Πίνακας φορτίων φωτισμού-πριζών ΦΟΡΤΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ Φωτιστικά απλά 14 Φωτιστικά πολλαπλά 2 Πρίζες 19 Πίνακας ιδιαιτέρων γραμμών α/α ΕΙΔΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΙΣΧΥΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 1 Ηλεκτρική κουζίνα 8000W 2 Θερμοσίφωνας 4500W 3 Πλυντήριο ρούχων 2500W

131 Πίνακας γραμμών φωτισμού ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 1 η ΓΡΑΜΜΗ 2 η ΓΡΑΜΜΗ Απλά φωτιστικά 7x100W=700W 7x100W=700W Πολλαπλά φωτιστικά 1x200W=200W 1x200W=200W ΣΥΝΟΛΟ 900W 900W Πίνακας γραμμών πριζών ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 3 η ΓΡΑΜΜΗ 4 η ΓΡΑΜΜΗ Πρίζες μέχρι 3 3x500W=1500W 3x500W=1500W Πρίζες άνω των 3 7x250W=1750W 6x250W=1500W ΣΥΝΟΛΟ 3250W 3000W

132 Τελικός πίνακας γραμμών ΓΡΑΜΜΗ ΕΙΔΟΣ 1 η 2 η 3 η 4 η 5 η 6 η 7 η ΓΡΑΜΜΗ ΜΕΤΡΗΤΗ- ΦΟΡΤΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Απλά φωτιστικά 7x100= 7x100= 700W 700W x100= 1400W Πολλαπλά 1x200= 1x200= φωτιστικά 200W 200W x200= 400W Πρίζες μέχρι 3-3x500= 3x500= 1500W 1500W x500= 3000W Πρίζες άνω 3-7x250= 6x250= 1750W 1500W x250= 3250W Ηλεκτρική 0.8x8000= κουζίνα 6400W W Θερμοσίφωνας W W Πλυντήριο ρούχων W 2500W ΣΥΝΟΛΟ 900W 900W 3250W 3000W 6400W 4500W 2500W 21450W

133 Πίνακας ρευμάτων Ρεύμα (Α) 1 η 2 η ΓΡΑΜΜ ΓΡΑΜΜΗ Η 3 η ΓΡΑΜΜ Η Πίνακας διατομών 4 η ΓΡΑΜΜ Η 5 η ΓΡΑΜΜ Η 6 η ΓΡΑΜΜ Η 7 η ΓΡΑΜΜ Η ΓΡΑΜΜΗ ΜΕΤΡΗΤΗ -ΠΙΝΑΚΑ (3) Τελική διατομή (mm 2 ) 1 η ΓΡΑΜΜΗ 2 η 3 η 4 η ΓΡΑΜΜΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΡΑΜΜΗ η 6 η 7 η ΓΡΑΜΜΗ ΜΕΤΡΗΤΗ -ΠΙΝΑΚΑ

134 Πίνακας οργάνων προστασίας ΓΡΑΜΜΗ 1 η 2 η 3 η 4 η 5 η 6 η 7 η ΓΡΑΜΜΗ ΜΕΤΡΗΤΗ-ΠΙΝΑΚΑ Μικροαυτόματος (Α) Ασφάλεια τήξεως (Α) Διακόπτης διπολικός (Α) Διακόπτης απλός (Α) Διακόπτης διαρροής (Α)/(mA) /30

135 Πίνακας κατανομής των γραμμών στις φάσεις ΓΡΑΜΜΗ ΦΑΣΗ 1 η 2 η 3 η 4 η 5 η 6 η 7 η ΙΣΧΥΣ ΑΝΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΦΑΣΗ L1 3250W 4500W 7250W L2 900W 3000W 2500W 6400W L3 900W 6400W 7300W

Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις»

Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» Ενότητα 6.3 Θέμα: «Επιλογή Αγωγών και Καλωδίων ΕΗΕ» Διδάσκων Δρ. Γ. Περαντζάκης

Διαβάστε περισσότερα

την επιτρεπτή πτώση τάσης στις γραμμές διακλάδωσης (κριτήριο καλής

την επιτρεπτή πτώση τάσης στις γραμμές διακλάδωσης (κριτήριο καλής Εργαστηριακή Άσκηση 3 Μελέτη και Σχεδίαση Εσωτερικής Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης Κατοικίας Να πραγματοποιήσετε πλήρη μελέτη και σχεδίαση σε Auto Cad εσωτερικής ηλεκτρολογικής εγκατάστασης (ΕΗΕ) κατοικίας,

Διαβάστε περισσότερα

Τα καλώδια εντοιχίζονται μαζί με άλλα διπολικά καλώδια σε επαφή μεταξύ τους μέσα στο ίδιο κανάλι σε τοίχο χωρίς θερμομόνωση κάτω από το σουβά,

Τα καλώδια εντοιχίζονται μαζί με άλλα διπολικά καλώδια σε επαφή μεταξύ τους μέσα στο ίδιο κανάλι σε τοίχο χωρίς θερμομόνωση κάτω από το σουβά, ΑΣΚΗΣΕΙΣ Σε βιομηχανική μονάδα η τροφοδότηση των καταναλώσεων γίνεται μέσω 6 υποπινάκων. Κάθε υποπίνακας συνδέεται με το γενικό πίνακα φωτισμού κίνησης με καλώδια τύπου A05VV-R 4 αγωγών κατάλληλης διατομής.

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο Ενότητα 6: Μελέτη Σχεδίαση Κατασκευή Ε.Η.Ε. Παράδειγμα Σταύρος Καμινάρης Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις»

Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» Ενότητα 6.2 Θέμα: «Μελέτη Σχεδίαση ΕΗΕ Κτηρίων» Διδάσκων Δρ. Γ. Περαντζάκης Ηλεκτρολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΙ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΙ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΙ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Βήμα 1 ο : προσδιορισμός συνθηκών λειτουργιάς τύπου καλωδίου και ελάχιστης διατομής A. Καλώδια εντοιχισμένα επιτοίχια: f: συνολικός συντελεστής f θ : συντελεστής θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Αθήνα Μάιος 005 ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Μελέτη βιομηχανικής ηλεκτρικής εγκατάστασης Αθήνα, Μάιος 005 ΠΡΟΛΟΓΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Ενότητα 8: Σχεδίαση - Μελέτη - Κατασκευή Ε.Η.Ε. Σταύρος Καμινάρης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Γουργούλης ηµ., ρ. Ηλ. Μηχ. & Μηχ. Η/Υ, ΤΕΙ-Θ, ΤµήµαΑυτοµατισµού, Κλασσικές εγκαταστάσεις 1

Γουργούλης ηµ., ρ. Ηλ. Μηχ. & Μηχ. Η/Υ, ΤΕΙ-Θ, ΤµήµαΑυτοµατισµού, Κλασσικές εγκαταστάσεις 1 Ηδιατοµή των καλωδίων επιλέγεται έτσι ώστε η θερµοκρασία της µόνωσης να µην υπερβεί το όριο. Ηδιατοµή των καλωδίων επιλέγεται έτσι ώστε να µην υπερθερµανθεί η µόνωση του καλωδίου κατά τη διάρκεια βραχυκυκλώµατος.

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 6 η. «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις»,Τμήμα Μηχανολόγων Π.Θ., Γ. Περαντζάκης

Ενότητα 6 η. «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις»,Τμήμα Μηχανολόγων Π.Θ., Γ. Περαντζάκης - 1 - Ενότητα 6 η (Εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Αγωγοί και καλώδια εσωτερικών εγκαταστάσεων. Υλικά και εξαρτήματα: Σωλήνες ασφάλειες διακόπτες. Παροχές και μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας. Πίνακες

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο Ενότητα 4: Σχεδίαση-Κατασκευή Ηλεκτρικών Πινάκων Ασθενών Ρευμάτων (Κουδούνια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Μ ά θ η μ α

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Μ ά θ η μ α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Μ ά θ η μ α «Εισαγωγή στο Σχέδιο και τα Ηλεκτροτεχνικά Υλικά» Γεώργιος Περαντζάκης Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Ενότητα 5: Υπολογισμοί Γραμμών Ε.Η.Ε. βάσει του ΕΛΟΤ HD 384 Σταύρος Καμινάρης Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία από ηλεκτροπληξία

Προστασία από ηλεκτροπληξία Χαρακτηρισμός δικτύων διανομής κατά HD 384. XYΖ όπου Χ: Σχέση του δικτύου διανομής (δηλαδή πρακτικά του ΜΣ διανομής) με τη γη. Τ : Γειωμένος ουδέτερος κόμβος του ΜΣ. Ι : Μη γειωμένος ουδέτερος κόμβος.

Διαβάστε περισσότερα

Αγωγοί και καλώδια. Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σ.Τ.ΕΦ./ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι

Αγωγοί και καλώδια. Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σ.Τ.ΕΦ./ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σ.Τ.ΕΦ./ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Αγωγοί και καλώδια Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Επίκουρος Καθηγητής Τηλ:2810379231 Email: ksiderakis@staff.teicrete.gr Βασική δομή Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Αγωγοί Υπολογισμός διατομής

Αγωγοί Υπολογισμός διατομής Οι γραμμές μιας εγκατάστασης παρουσιάζουν ωμική αντίσταση R και επαγωγική αντίδραση ΧL που είναι υπεύθυνες για την πτώση τάσης που εμφανίζει η γραμμή κατά μήκος της, ιδιαίτερα αν το μήκος της γραμμής είναι

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 1 Πρώτα Βήματα στη Σχεδίαση μίας Εγκατάστασης: Απαιτούμενες Ηλεκτρικές Γραμμές και Υπολογισμοί

Μάθημα 1 Πρώτα Βήματα στη Σχεδίαση μίας Εγκατάστασης: Απαιτούμενες Ηλεκτρικές Γραμμές και Υπολογισμοί Μάθημα 1 Πρώτα Βήματα στη Σχεδίαση μίας Εγκατάστασης: Απαιτούμενες Ηλεκτρικές Γραμμές και Υπολογισμοί Φορτίων Περίληψη Πως σχεδιάζουμε μία ηλεκτρική εγκατάσταση? Ξεκινώντας από τα αρχιτεκτονικά σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

= 0,8. Κάθε πολική τάση είναι V 12 = V 23 = V 31 = V.

= 0,8. Κάθε πολική τάση είναι V 12 = V 23 = V 31 = V. ΑΣΠΑΙΤΕ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ Η /Υ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ - Δ ΕΤΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥ 2014 (Α) Ενότητα 2: Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Κίνησης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Προσδιορισμός των καλωδίων και της Προστασίας τους (συν.)

Κεφάλαιο 7 Προσδιορισμός των καλωδίων και της Προστασίας τους (συν.) Κεφάλαιο 7 Προσδιορισμός των καλωδίων και της Προστασίας τους (συν.) Παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη Ελάχιστες διατομές καλωδίων Ικανότητα θερμικής φόρτισης μονωμένων αγωγών και καλωδίων στη μόνιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Σ.Τ.Εφ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡOΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Σ.Τ.Εφ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡOΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Σ.Τ.Εφ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡOΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:ΠΛΗΡΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΡΙΩΝ ΟΡΟΦΩΝ ΜΕ ΠΙΣΙΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ:ΦΑΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ:36530 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΣΟΛΗ ΤΕΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ στο μάθημα ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ («ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ») Σταύρος Καμινάρης Δρ. Ηλεκτρολόγος

Διαβάστε περισσότερα

1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ

1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 2 Εσωτερική Ηλεκτρική Εγκατάσταση (Ε.Η.Ε.) εννοούμε την τοποθέτηση, τον έλεγχο και το χειρισμό διαφόρων ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ηλεκτρική Ενέργεια ποιο ενδιαφέρουσα μορφή ενέργειας εύκολη στη μεταφορά μετατροπή σε άλλες μορφές ενέργειας ελέγχεται εύκολα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Ενότητα 7: Πλήρης Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση

ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Ενότητα 7: Πλήρης Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ενότητα 7: Πλήρης Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση Διάλεξη 11η Εμμανουήλ Τατάκης Πολυτεχνική σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών ENOTHTA B ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΛΕΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Ενότητα 4: Υλικά μιας Ε.Η.Ε. Σταύρος Καμινάρης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΠΑΙΤΕ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ Η /Υ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ - Δ ΕΤΟΣ

ΑΣΠΑΙΤΕ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ Η /Υ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ - Δ ΕΤΟΣ ΑΣΠΑΙΤΕ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ Η /Υ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ - Δ ΕΤΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ (Α) Ενότητα 1(2 Μονάδες): Σχεδίαση στο FINE και Κυκλώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΔΕΥΤΕΡΑ, 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΜΕΡΟΣ Α ΛΥΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2. Όλες οι απαντήσεις να δοθούν στο εξεταστικό δοκίμιο το οποίο θα επιστραφεί.

2. Όλες οι απαντήσεις να δοθούν στο εξεταστικό δοκίμιο το οποίο θα επιστραφεί. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 11 Αναλυτικότερα, η Σχεδίαση των Εγκαταστάσεων

Μάθημα 11 Αναλυτικότερα, η Σχεδίαση των Εγκαταστάσεων Μάθημα 11 Αναλυτικότερα, η Σχεδίαση των Εγκαταστάσεων Κίνησης Περίληψη. Βασικό βήμα στη σχεδίαση εγκαταστάσεων κίνησης, είναι ο υπολογισμός των ηλεκτρικών γραμμών διατομή καλωδίου και υλικά προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Οι περί Ηλεκτρισμού Κανονισμοί 1941 μέχρι 2004

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Οι περί Ηλεκτρισμού Κανονισμοί 1941 μέχρι 2004 Επώνυμο: Όνομα.:... Αρ. Ταυτότητας.:. Αρ. Υποψηφίου.:. Α Α ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οι περί Ηλεκτρισμού Κανονισμοί 1941 μέχρι 2004 ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

C (3) (4) R 3 R 4 (2)

C (3) (4) R 3 R 4 (2) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Βόλος, 29/03/2016 Τμήμα: Μηχανολόγων Μηχανικών Συντελεστής Βαρύτητας: 40%/ Χρόνος Εξέτασης: 3 Ώρες Γραπτή Ενδιάμεση Εξέταση στο Μάθημα: «ΜΜ604, Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Μηχανές»

Διαβάστε περισσότερα

Μέσα Προστασίας I. Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σ.Τ.ΕΦ./ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι

Μέσα Προστασίας I. Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σ.Τ.ΕΦ./ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σ.Τ.ΕΦ./ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Μέσα Προστασίας I Προστασία από βραχυκύκλωμα Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Επίκουρος Καθηγητής Τηλ:2810379231 Email: ksiderakis@staff.teicrete.gr Μόνιμη

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 3 Δίκτυα και γειώσεις. Μάθημα 3 Δίκτυα και γειώσεις

Μάθημα 3 Δίκτυα και γειώσεις. Μάθημα 3 Δίκτυα και γειώσεις 1 Μάθημα 3 1. Γενικά Στο προηγούμενο μάθημα (παράγραφος 2) είδαμε ότι η προστασία κατά της ηλεκτροπληξίας εξαρτάται από, αλλά και προσδιορίζει, τη δομή του δικτύου στην περιοχή που κάνουμε προστασία. Από

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Μ ά θ η μ α

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Μ ά θ η μ α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Μ ά θ η μ α «Εισαγωγή στο Σχέδιο και τα Ηλεκτροτεχνικά Υλικά» Γεώργιος Περαντζάκης Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΕΞΑΟΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΜΕ PILOTIS KAI ΥΠΟΓΕΙΟ

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΕΞΑΟΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΜΕ PILOTIS KAI ΥΠΟΓΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΕΞΑΟΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΜΕ PILOTIS KAI ΥΠΟΓΕΙΟ ΟΝΟΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 01 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΘΕΜΑ 4 Δύο όμοιοι αντιστάτες με αντίσταση R συνδέονται παράλληλα με κοινά άκρα Α, Β και κατά σειρά με το σύστημα αυτό συνδέεται τρίτος αντιστάτης αντίστασης R' με άκρα Β,

Διαβάστε περισσότερα

Μέσα Προστασίας II. Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σ.Τ.ΕΦ./ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι

Μέσα Προστασίας II. Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σ.Τ.ΕΦ./ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σ.Τ.ΕΦ./ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Μέσα Προστασίας II Προστασία από την ηλεκτροπληξία Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Επίκουρος Καθηγητής Τηλ:2810379231 Email: ksiderakis@staff.teicrete.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή 9.2 Μετατροπή Ασύμμετρης Τριφασικής Κατανάλωσης σε Συμμετρική, με Ανακατανομή των Φορτίων

Εφαρμογή 9.2 Μετατροπή Ασύμμετρης Τριφασικής Κατανάλωσης σε Συμμετρική, με Ανακατανομή των Φορτίων Εφαρμογή 9.2 Μετατροπή Ασύμμετρης Τριφασικής Κατανάλωσης σε Συμμετρική, με Ανακατανομή των Φορτίων Περίληψη Ασύμμετρη Τριφασική Κατανάλωση σε σύνδεση Αστέρα με ουδέτερο αγωγό. Μετατροπή της ασύμμετρης

Διαβάστε περισσότερα

P=V Ι cos φ (Watt) Q=V I sin φ (VAr)

P=V Ι cos φ (Watt) Q=V I sin φ (VAr) 1. Ισχύς 1Φ & 3Φ 1Φ Πραγματική ισχύς Φαινόμενη ή μέγιστη ισχύς Άεργη ισχύς P=V Ι cos φ (Watt) S=V I (VA) Q=V I sin φ (VAr) 3Φ Πραγματική ισχύς P= 3 Vπ I π cosφ (Watt) Φαινόμενη ή μέγιστη ισχύς S= 3 Vπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ 1. Αγωγός διαρρέεται από ρεύμα σταθερής έντασης 4 mα. α. Να υπολογίσετε τον αριθμό των ηλεκτρονίων που διέρχονται από διατομή του αγωγού, σε χρόνο 5 s. β. Να παραστήσετε γραφικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ 1. Αγωγός διαρρέεται από ρεύμα σταθερής έντασης 4 mα. α. Να υπολογίσετε τον αριθμό των ηλεκτρονίων που διέρχονται από διατομή του αγωγού, σε χρόνο 5 s. β. Να παραστήσετε γραφικά

Διαβάστε περισσότερα

Το εξεταστικό δοκίµιο µαζί µε το τυπολόγιο αποτελείται από εννιά (9) σελίδες. Τα µέρη του εξεταστικού δοκιµίου είναι τρία (Α, Β και Γ ).

Το εξεταστικό δοκίµιο µαζί µε το τυπολόγιο αποτελείται από εννιά (9) σελίδες. Τα µέρη του εξεταστικού δοκιµίου είναι τρία (Α, Β και Γ ). ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙI) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΤΗΜ&ΜΥ ΤΟΥ ΔΠΘ Α. Σ. ΣΑΦΙΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Δ. Κ. ΤΣΑΝΑΚΑ «ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ. Μέγιστη επιτρεπόμενη ένταση σε (Α) (mm 2 )

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ. Μέγιστη επιτρεπόμενη ένταση σε (Α) (mm 2 ) ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ Ισχύς (W) ίκτυο Σ.Ρ. δύο αγωγών: 3 3 Ένταση (Α) ίκτυο Σ.Ρ. δύο αγωγών: 3 3 Επιτρεπόμενη ένταση συνεχούς ροής για χάλκινους αγωγούς με μόνωση (για θερμοκρασία περιβάλλοντος 30 ο C και μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος...13

Περιεχόμενα. Πρόλογος...13 Περιεχόμενα Πρόλογος...3 Κεφάλαιο : Στοιχεία ηλεκτρικών κυκλωμάτων...5. Βασικά ηλεκτρικά μεγέθη...5.. Ηλεκτρικό φορτίο...5.. Ηλεκτρικό ρεύμα...5..3 Τάση...6..4 Ενέργεια...6..5 Ισχύς...6..6 Σύνοψη...7.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2. Όλες οι απαντήσεις να δοθούν στο εξεταστικό δοκίμιο το οποίο θα επιστραφεί.

2. Όλες οι απαντήσεις να δοθούν στο εξεταστικό δοκίμιο το οποίο θα επιστραφεί. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

3. Κύκλωμα R-L σειράς έχει R=10Ω, L=10mH και διαρρέεται από ρεύμα i = 10 2ηµ

3. Κύκλωμα R-L σειράς έχει R=10Ω, L=10mH και διαρρέεται από ρεύμα i = 10 2ηµ 1. *Εάν η επαγωγική αντίσταση ενός πηνίου είναι X L =50Ω σε συχνότητα f = 200Hz, να υπολογιστεί η τιμή αυτής σε συχνότητα f=100 Hz. 2. Εάν η χωρητική αντίσταση ενός πυκνωτή είναι X C =50Ω σε συχνότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Θεμάτων Τελικής Αξιολόγησης (Εξετάσεις Ιουνίου) στο Μάθημα «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Μηχανές» ΕΕ 2013/2014, Ημερομηνία: 24/06/2014

Απαντήσεις Θεμάτων Τελικής Αξιολόγησης (Εξετάσεις Ιουνίου) στο Μάθημα «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Μηχανές» ΕΕ 2013/2014, Ημερομηνία: 24/06/2014 Θέμα ο Απαντήσεις Θεμάτων Τελικής Αξιολόγησης (Εξετάσεις Ιουνίου) στο Μάθημα «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Μηχανές» ΕΕ 03/04, Ημερομηνία: 4/06/04 Σε μονοφασικό Μ/Σ ονομαστικής ισχύος 60kA, 300/30, 50Hz, ελήφθησαν

Διαβάστε περισσότερα

2012 : (307) : , 29 2012 : 11.00 13.30

2012  : (307) : , 29 2012 : 11.00 13.30 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρµοσµένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΟΤ HD 3S4 ΕΛΟΤ ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61 Αρχικός έλεγχος 610 Γενικά 610.1 Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται μετά την αποπεράτωση της και πριν να τεθεί σε λειτουργία από

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων

Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων Κεφάλαιο 13: Ισχύς σε κυκλώματα ημιτονοειδούς διέγερσης Οι διαφάνειες ακολουθούν το βιβλίο του Κων/νου Παπαδόπουλου «Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων» ISBN: 9789609371100 κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ. σε χρόνο t = 1,6 min, η εσωτερική αντίσταση της πηγής είναι 2 Ω και ο λαμπτήρας λειτουργεί κανονικά. Nα υπολογίσετε : Δ 3.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ. σε χρόνο t = 1,6 min, η εσωτερική αντίσταση της πηγής είναι 2 Ω και ο λαμπτήρας λειτουργεί κανονικά. Nα υπολογίσετε : Δ 3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΑΣΚΗΣΗ Αντιστάτης κατασκευασμένος από υλικό με ειδική αντίσταση 3 0 - Ω m, έχει μήκος 8 cm και εμβαδό διατομής 6 cm² Να υπολογίσετε την αντίσταση R του αντιστάτη Μικρός λαμπτήρας έχει τάση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 00 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ1. Δ2. Δ3. Δ4. Λύση Δ1. Δ2. Δ3. Δ4.

Δ1. Δ2. Δ3. Δ4. Λύση Δ1. Δ2. Δ3. Δ4. 1) Δύο αντιστάτες με αντιστάσεις R 1 = 2 Ω, R 2 = 4 Ω, είναι μεταξύ τους συνδεδεμένοι σε σειρά, ενώ ένας τρίτος αντιστάτης R 3 = 3 Ω είναι συνδεδεμένος παράλληλα με το σύστημα των δύο αντιστατών R 1, R

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου. Τράπεζα θεμάτων

Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου. Τράπεζα θεμάτων Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Τράπεζα θεμάτων Φώτης Μπαμπάτσικος www.askisopolis.gr Συνεχές Ηλεκτρικό ρεύμα Δ Θέμα Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα Θέμα Δ 4_15559 Δίνονται δύο αντιστάτες (1) και (2). Ο αντιστάτης

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 5: Εισαγωγή στο ηλεκτρολογικό Σχέδιο. Διάλεξη 5η Εμμανουήλ Τατάκης Πολυτεχνική σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Ενότητα 5: Εισαγωγή στο ηλεκτρολογικό Σχέδιο. Διάλεξη 5η Εμμανουήλ Τατάκης Πολυτεχνική σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Ενότητα 5: Εισαγωγή στο ηλεκτρολογικό Σχέδιο Διάλεξη 5η Εμμανουήλ Τατάκης Πολυτεχνική σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών ENOTHTA B ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΛΕΞΗ 5 η 2 ΤΕΧΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 9 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις στο µάθηµα «Ευέλικτα Συστήµατα Μεταφοράς» του 7 ου εξαµήνου

Ασκήσεις στο µάθηµα «Ευέλικτα Συστήµατα Μεταφοράς» του 7 ου εξαµήνου EΘΝΙΚΟ MΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΏΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Αναπλ. Καθηγητής Γ. Κορρές Άσκηση 1 Ασκήσεις στο µάθηµα «Ευέλικτα Συστήµατα Μεταφοράς» του 7

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΦΑΣΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΤΡΙΦΑΣΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μηχανών Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΡΙΦΑΣΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Εισαγωγή Τα τριφασικά κυκλώματα Ε.Ρ. αποτελούν τη σπουδαιότερη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Ι

Εργαστήριο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Ι Εργαστριο 11 Μονοφασικές Παροχές Οι παροχές είναι τυποποιημένες. Ο κωδικός αριθμός κάθε παροχς αντιστοιχεί και στα γενικά στοιχεία της. Πρέπει να επιλέγεται η κατάλληλη παροχ για την εγκατάσταση. Για τις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Τεύχος Υπολογισµών Εγκατάστασης

ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Τεύχος Υπολογισµών Εγκατάστασης ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Τεύχος Υπολογισµών Εγκατάστασης Εργοδότης Έργο Α ΜΗΕ Α.Ε ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ Κτίριο Ελέγχου Θέση Ηµεροµηνία Μελετητές Α.Γάγκα Παρατηρήσεις -1- Στοιχεία ικτύου Φασική Τάση ικτύου (V)

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος...13

Περιεχόμενα. Πρόλογος...13 Περιεχόμενα Πρόλογος...3 Κεφάλαιο : Στοιχεία ηλεκτρικών κυκλωμάτων...5. Βασικά ηλεκτρικά μεγέθη...5.. Ηλεκτρικό φορτίο...5.. Ηλεκτρικό ρεύμα...5..3 Τάση...6..4 Ενέργεια...6..5 Ισχύς...6..6 Σύνοψη...7.

Διαβάστε περισσότερα

2. Όλες οι απαντήσεις να δοθούν στο εξεταστικό δοκίμιο το οποίο θα επιστραφεί.

2. Όλες οι απαντήσεις να δοθούν στο εξεταστικό δοκίμιο το οποίο θα επιστραφεί. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη ΥΣ. Σχηματική διάκριση τμημάτων ΥΣ.

Διάταξη ΥΣ. Σχηματική διάκριση τμημάτων ΥΣ. H μελέτη ενός ΥΣ είναι ένα πολύπλοκο πρόβλημα. Έχει να κάνει με την αντιμετώπιση διαφορετικών θεμάτων (ηλεκτρολογικών, κτιριακών, ασφάλειας). Γενικά ένας υποσταθμός αποτελείται από τα παρακάτω τέσσερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΗΕ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΗΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΗΕ Ιανουάριος 2005 Ηλεκτρολογική μελέτη και προϋπολογισμός Εσωτερική Ηλεκτρικής Εγκατάστασης Ιανουάριος 2005 2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ: Αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΠΑΙΤΕ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ Η /Υ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ - Δ ΕΤΟΣ

ΑΣΠΑΙΤΕ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ Η /Υ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ - Δ ΕΤΟΣ ΑΣΠΑΙΤΕ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ Η /Υ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ - Δ ΕΤΟΣ Ενότητα 1(3 Μονάδες): ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ (Α) 1. Η ονομαστική ισχύς λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΙΑΣ ΠΟΤΟΠΟΙΪΑΣ

ΠΛΗΡΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΙΑΣ ΠΟΤΟΠΟΙΪΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΙΑΣ ΠΟΤΟΠΟΙΪΑΣ Σπουδαστής: Τσεσμετζής Ευάγγελος Επιβλέπων Καθηγητής Δρ. Καμινάρης Σταύρος Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ 1. Αγωγός διαρρέεται από ρεύμα σταθερής έντασης 4 mα. α. Να υπολογίσετε τον αριθμό των ηλεκτρονίων που διέρχονται από διατομή του αγωγού, σε χρόνο 5 s. β. Να παραστήσετε γραφικά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

Αγωγοί και συνδεσμολογία των αγωγών γείωσης σε μία εγκατάσταση. Γείωση σημαίνει σύνδεση στη γη ή σ έναν αγωγό που συνδέεται στη γή.

Αγωγοί και συνδεσμολογία των αγωγών γείωσης σε μία εγκατάσταση. Γείωση σημαίνει σύνδεση στη γη ή σ έναν αγωγό που συνδέεται στη γή. Μάθημα 3 Γείωση Περίληψη Βασικό / βασικότερο μέρος της σχεδίασης μίας εγκατάστασης είναι η προστασία αυτών που χρησιμοποιούν την εγκατάσταση από ηλεκτροπληξία / βραχυκυκλώματα / τη δυσλειτουργία της εγκατάστασης.

Διαβάστε περισσότερα

Αντίσταση μόνωσης Μόνωση στις Ε.Η.Ε (γενικά)

Αντίσταση μόνωσης Μόνωση στις Ε.Η.Ε (γενικά) Αντίσταση μόνωσης Μόνωση στις Ε.Η.Ε (γενικά) Σε μια εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση τα μονωτικά υλικά που χρησιμοποιούμε: 1) απομονώνουν τα στοιχεία κάθε ηλεκτρικού κυκλώματος τόσο μεταξύ τους όσο και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 06 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 06 ΛΥΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α 1. Οι βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Κ.Α.: ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: «Εργασίες εγκατάστασης ηλεκτρολογικής υποδομής με σκοπό την επαύξηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 15/09/2015 ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΜΜ604 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 15/09/2015 ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΜΜ604 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 5/09/05 ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΜΜ604 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Θέμα ο Φορτίο αποτελούμενο από δύο σύνθετες αντιστάσεις τροφοδοτείται από πηγή ΕΡ μέσω γραμμής

Διαβάστε περισσότερα

Ισχύς (W) Δίκτυο Σ.Ρ. δύο αγωγών: Μονοφασικό Δίκτυο : Τριφασικό δίκτυο τριών ενεργών αγωγών:

Ισχύς (W) Δίκτυο Σ.Ρ. δύο αγωγών: Μονοφασικό Δίκτυο : Τριφασικό δίκτυο τριών ενεργών αγωγών: Ισχύς (W) Δίκτυο Σ.Ρ. δύο αγωγών: U Μονοφασικό Δίκτυο : Τριφασικό δίκτυο τριών ενεργών αγωγών: U 3 U 3 U Ένταση (Α) Δίκτυο Σ.Ρ. δύο αγωγών: I U Μονοφασικό Δίκτυο : I U Τριφασικό δίκτυο τριών ενεργών αγωγών:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ: Οδηγίες προστασίας, ασφάλειας και πρόληψης κινδύνων στην εργασία. Ασφάλεια Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

ΗΜΕΡΙΔΑ: Οδηγίες προστασίας, ασφάλειας και πρόληψης κινδύνων στην εργασία. Ασφάλεια Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ΗΜΕΡΙΔΑ: Οδηγίες προστασίας, ασφάλειας και πρόληψης κινδύνων στην εργασία Ασφάλεια Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Σε κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να εφαρμόζονται κατάλληλα μέτρα προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ

Άσκηση 1 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ Άσκηση 1 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ 1.1 Μέτρηση του λόγου μετασχηματισμού και προσδιορισμός παραμέτρων ισοδύναμου κυκλώματος μονοφασικών μετασχηματιστών 1.2 Αυτομετασχηματιστές 1.3 Τριφασικοί μετασχηματιστές Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΙ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΙ Μάθημα ασκήσεων 5: Μακριά γραμμή μεταφοράς Λαμπρίδης Δημήτρης Ανδρέου Γεώργιος Δούκας Δημήτριος Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ «Δ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ» ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Χ. Δ. ΦΑΝΙΔΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 1. ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΗΕ I ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ (ΜΣ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΠΑΛ ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 17

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΠΑΛ ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 17 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΠΑΛ ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 17 Είδη ηλεκτρικών μηχανών και εφαρμογές τους. 1. Οι ηλεκτρογεννήτριες ή απλά γεννήτριες, που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ηλ

Διαβάστε περισσότερα

Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 1999

Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 1999 Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 1999 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1999 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Στις ερωτήσεις 1-4, να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Ι ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Ι ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Ι ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 1 1. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ Το ηλεκτρικό ρεύμα είναι ροή ηλεκτρικών φορτίων. Θεωρούμε ότι έχουμε για συγκέντρωση φορτίου που κινείται και διέρχεται κάθετα από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.1 ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.1 ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ΚΕΦΛΙΟ 3.1 ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1.. Οδηγία: Για να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής αρκεί να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθμό της ερώτησης και δεξιά

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις έλεγχος συνέχειας

Μετρήσεις έλεγχος συνέχειας Μετρήσεις έλεγχος συνέχειας Στην διαδικασία των Μετρήσεων (πεδίο 3) όπως αυτές συμπληρώνονται στο πρωτόκολλο ελέγχου και στην κατηγορία 3.1. πρέπει να χαρακτηριστεί κατά ΕΛΟΤ HD384 η «Συνέχεια αγωγών προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: 5 η

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: 5 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: 5 η Τίτλος Άσκησης: ΠΑΡΑΛΛΗΛΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ «Πολικότητα και Παραλληλισμός Μονοφασικών μετασχηματιστών» «Συνδεσμολογίες Τριφασικών μετασχηματιστών και Παραλληλισμός» Σκοπός Η

Διαβάστε περισσότερα