ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 285 / ΑΡΙΘΜ. ΠΙΝΑΚΑ: 57 Απόσπασμα από το πρακτικό της 5 ης Τακτικής συνεδρίασης έτους 2015 του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ: Α) Εγκρίνει κατά πλειοψηφία την ανάκληση των υπ' αρ. 1250/2009 και 1894/2012 ΑΔΣ ως προς το μέρος που αφορούν το Δημοτικό Κολυμβητήριο. Β) Εγκρίνει εκ νέου τον κανονισμό λειτουργίας Δημοτικού Κολυμβητηρίου. Σήμερα στις 02 Μαρτίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του προς όλους τους Συμβούλους, που επιδόθηκε στις σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65, 67, 69 του Ν. 3852/2010. Από τα 49 μέλη ήταν: Παρόντες: Παναγιώτης Αβραμόπουλος 2. Δημήτριος Κούβελας 3. Γλυκερία Καλφακάκου 4. Γεώργιος Αβαρλής 5. Στυλιανή Αβραμίδου 6. Άννα Αγγελίδου Πολυχρονιάδου 7. Αλέξανδρος Άγιος 8. Σωτηρία Αδαμίδου Γκιουλέκα 9. Μαρία Ακριτίδου-Γιαννουλοπούλου 10. Γεώργιος Αρβανίτης 11. Σοφία Ασλανίδου 12. Simon Bensasson - Chimchi 13. Καλυψώ Γούλα 14. Στέφανος Γωγάκος 15. Ιωάννης Δελής 16. Γεώργιος Δημαρέλος 17. Σωκράτης Δημητριάδης 18. Λάζαρος Ζαχαριάδης 19. Νικόλαος Ζεϊμπέκης 20. Κωνσταντίνος Ζέρβας 21. Ελένη Άννα Ιωαννίδου 22. Σταύρος Καλαφάτης 23. Στέλιος Κανάκης 24. Χασδάι Καπόν 25. Ελευθέριος Κιοσέογλου 26. Εφραίμ Κυριζίδης 27. Μιχαήλ Κωνσταντινίδης 28. Πέτρος Λεκάκης 29. Στυλιανός Λιακόπουλος 30. Μαγδαληνή Λιάκου 31. Αρτέμιος Ματθαιόπουλος 32. Τριαντάφυλλος Μηταφίδης 33. Αθανάσιος-Αλέξανδρος Μπαρμπουνάκης 34. Ευστάθιος Παντελίδης 35. Αθανάσιος Παπαναστασίου 36. Χρήστος Παπαστεργίου 37. Αθανάσιος Παππάς 38. Μαρία Πασχαλίδου 39. Σπύρος Πέγκας 40. Γεώργιος Ρακκάς 41. Γεωργία Ρανέλλα 42. Αρμόδιος Στεργίου 43. Στεφανία Τανιμανίδου 44. Αναστάσιος Τελίδης 45. Νικόλαος Φωτίου 46. Έλλη (Ελένη) Χρυσίδου

2 Απόντες: 3 1. Κωνσταντίνα - Ευριδίκη Ασλανίδου 2. Ανδρέας Κουράκης 3. Δημήτριος Ράπτης Από τους 6 Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων και της Δημοτικής Ενότητας Τριανδρίας: Παρόντες: 5 1. Μαρία Λαζαρίδου 2. Ελισσάβετ Καλαϊτζίδου 3. Κωνσταντίνος Τσιαπακίδης 4. Αργυρή Κουράκη 5. Παναγιώτα Μπαχτσεβάνα Απόντες: 1 1. Ελένη Χοντολίδου Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης στην οποία κλήθηκε και ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Μπουτάρης, σύμφωνα με το αρθ. 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010. Τα πρακτικά της Συνεδρίασης τηρήθηκαν από την Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης Δημοτικού Συμβουλίου κ. Έλσα Ζησοπούλου και από την υπάλληλο του ανωτέρω τμήματος κ. Αικατερίνη Κατράνα Αριθμός θέματος Ημερήσιας Διάταξης: 44 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγήθηκε το υπ αρ. 44 θέμα Ημερήσιας Διάταξης «Ανάκληση των υπ' αρ. 1250/2009 και 1894/2012 ΑΔΣ ως προς το μέρος που αφορούν το Δημοτικό Κολυμβητήριο β) Έγκριση εκ νέου κανονισμού λειτουργίας Δημοτικού Κολυμβητηρίου» αναφερόμενος στην υπ αρ. 337/ απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και στην υπ' αρ. 9751/456/2015 εισήγηση Δ/νσης Εκπαίδευσης & Αθλητισμού (Τμ. Δημοτικών Γυμναστηρίων, Κολυμβητηρίου & Αθλητικών Χώρων) η οποία έχει ως εξής: Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Αθλητισμού και συγκεκριμένα το Τμήμα Δημοτικών Γυμναστηρίων, Κολυμβητηρίου και Αθλητικών Χώρων, βάσει του Ο.Ε.Υ Δήμου Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 3360/Β/2012 & 190/Β/2013, άρθρα 3,19 και 23), έχει την ευθύνη λειτουργίας των χώρων άθλησης, καθώς και την αρμοδιότητα εισήγησης, των σχετικών κανονισμών λειτουργίας. Με την υπ αριθμ. 1250/09 Α.Δ.Σ., εγκρίθηκε ο κανονισμός λειτουργίας του Δημοτικού Κολυμβητηρίου. Η παραπάνω απόφαση συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. 1894/12 Α.Δ.Σ. Μετά την εφαρμογή του νέου Ο.Ε.Υ του Δήμου Θεσσαλονίκης και του νέου νομοθετικού πλαισίου (ν 3852/2010), η Δ/νση Εκπαίδευσης & Αθλητισμού, διαθέτοντας πλέον την εμπειρία της πενταετούς εφαρμογής του κανονισμού λειτουργίας, θεωρεί επιβεβλημένη τη σύνταξη ενός νέου, ο οποίος θα εναρμονίζεται με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και παράλληλα, θα ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες λειτουργίας του Δημοτικού Κολυμβητηρίου. 2

3 Με τον κανονισμό λειτουργίας, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στη λειτουργία του Δημοτικού Κολυμβητηρίου, στους όρους χρήσης του από τους δημότες, καθώς και στα καθήκοντα και στις υποχρεώσεις των εργαζομένων σε αυτό, προκειμένου να διασφαλισθεί η όσο το δυνατόν καλύτερη λειτουργία του χώρου, προς όφελος των κατοίκων της πόλης. Σημειώνεται ότι, ο κανονισμός λειτουργίας, ο οποίος κατατίθεται από την υπηρεσία προς έγκριση, έχει ήδη εγκριθεί από τη Νομική Υπηρεσία του Δήμου Θεσσαλονίκης. Επιπλέον, η υπηρεσία φρόντισε για τη λήψη γνωμοδοτικής απόφασης από το συμβούλιο της Δ Δημοτικής Κοινότητας, στα όρια της οποίας βρίσκεται το Δημοτικό Κολυμβητήριο. Το τελευταίο, έχει ζητηθεί,σε ανάλογη περίπτωση στο παρελθόν, από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας -Θράκης, όπως φαίνεται και στο υπ' αρ /2014 έγγραφο της Α.Δ.Μ.Θ.. Σύμφωνα με άρθ. 72 του ν. 3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων. Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν σχετικά με το θέμα. Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη : την υπ αρ. 337/ απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με το υπ' αρ /2015 διαβ/κό έγγραφο την υπ' αρ. 9751/456/2015 εισήγηση Δ/νσης Εκπαίδευσης & Αθλητισμού (Τμ. Δημοτικών Γυμναστηρίων, Κολυμβητηρίου & Αθλητικών Χώρων) σχέδιο κανονισμού λειτουργίας Δημ. Κολυμβητηρίου την υπ' αρ. 201/2014 απόφ. Συμβουλίου Α Δημοτικής Κοινότητας τις υπ' αρ. 1250/2009 και 1894/2012 ΑΔΣ τον νέο Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 3360/τ. Β /2012 και ΦΕΚ 190/τ. Β /2013) τον κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου το άρθρο 75 του Ν. 3463/2006 «Αρμοδιότητες Άσκηση αρμοδιοτήτων Δήμων και Κοινοτήτων» το οποίο συμπληρώθηκε με το άρθρο 94 του Ν. 3852/2010 «Πρόσθετες αρμοδιότητες δήμων» το άρθρο 79 του Ν. 3463/2006 και μετά από διαλογική συζήτηση, προχώρησε στη λήψη της παρακάτω απόφασης, με βάση τις διατάξεις των άρθρων 65, 67, 69 του Ν. 3852/2010 Αποχώρησαν οι Δ.Σ. κ.κ. Αρτ. Ματθαιόπουλος, Στ. Γωγάκος, Στ. Καλαφάτης, Στ. Τανιμανίδου, Ελ. Ιωαννίδου, Ν. Ζεϊμπέκης, Σ. Δημητριάδης, Ευστ. Παντελίδης, Εφρ. Κυριζίδης, Στ. Αβραμίδου, Σ. Αδαμίδου Γκιουλέκα, Δ. Κούβελας ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Α) Ανακαλεί την υπ' αρ. 1250/2009 και την υπ' αρ. 1894/2012 ΑΔΣ ως προς το μέρος τους που αφορά το Δημοτικό Κολυμβητήριο. β) Εγκρίνει εκ νέου τον κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Κολυμβητηρίου ως εξής: 3

4 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ Ο παρών κανονισμός καθορίζει το γενικό πλαίσιο διαχείρισης και λειτουργίας του Δημοτικού Κολυμβητηρίου του Δήμου Θεσσαλονίκης. Μέσω της εφαρμογής του, επιδιώκεται η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του χώρου με σκοπό: α. Την υποστήριξη του Μαζικού Αθλητισμού όλων των ηλικιών. β. Την υποστήριξη του σωματειακού αθλητισμού. γ. Την υποστήριξη και ανάπτυξη του σχολικού αθλητισμού όλων των βαθμίδων. δ. Την υποστήριξη και ανάπτυξη της σωματικής, πνευματικής, ηθικής και αισθητικής αγωγής των κατοίκων και ιδιαίτερα των παιδιών και των νέων του Δήμου Θεσσαλονίκης. ε. Την υποστήριξη ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ). ΑΡΘΡΟ 2 ΔΙΟΙΚΗΣΗ Η Εποπτεία των χώρων του Δ.Κ. ανήκει στον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, την οποία δύναται να αναθέτει στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο, ο οποίος είναι υπεύθυνος έναντι του Δημοτικού Συμβουλίου, για την καλή και εύρυθμη λειτουργία αυτού και συγκεκριμένα έχει τη γενική επιστασία του συνόλου των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του Δ.Κ και είναι αρμόδιος για την τήρηση και πιστή εφαρμογή των διατάξεων του κανονισμού λειτουργίας και των εκάστοτε αποφάσεων Δ.Σ. Η ευθύνη της Διοίκησης ανήκει στον Προϊστάμενο της Δ/νσης Εκπαίδευσης και Αθλητισμού του Δήμου (ΟΕΥ Δήμου Θεσσαλονίκης, ΦΕΚ 3360/Β/2012 & 190/Β/2013 περί αρμοδιοτήτων της Δ/νσης Εκπαίδευσης & Αθλητισμού, άρθρο 23). Η Διοίκηση του Δ.Κ : 1. Καταρτίζει το σχέδιο προϋπολογισμού καθώς και τον ετήσιο απολογισμό. 2. Εγκρίνει το τακτικό ετήσιο πρόγραμμα. 3. Καταλογίζει, μετά από σχετική έγγραφη ενημέρωση του υπεύθυνου λειτουργίας, κάθε βλάβη και ζημία που προκαλείται από χρήστες των εγκαταστάσεων. 4. Απαγορεύει, μετά από σχετική έγγραφη ενημέρωση του υπεύθυνου λειτουργίας, τη χρήση των εγκαταστάσεων, σε όσους προκαλούν ζημίες ή δεν εφαρμόζουν το πρόγραμμα, ή έχουν ανάρμοστη συμπεριφορά. ΑΡΘΡΟ 3 ΟΡΙΣΜΟΣ & ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Με απόφαση της Δ/νσης, ορίζεται υπάλληλος, κατηγορίας Π.Ε- Καθηγητών Φυσικής Αγωγής - Γυμναστών, υπεύθυνος λειτουργίας του χώρου ο οποίος: 1. Έχει το συντονισμό της εύρυθμης λειτουργίας του Κολυμβητηρίου. 2. Σε συνεννόηση με τον Προϊστάμενο του Τμήματος Δημοτικών Γυμναστηρίων, Κολυμβητηρίου & Αθλητικών Χώρων, καταρτίζει το πρόγραμμα του Κολυμβητηρίου, σε ετήσια βάση, ανάλογα με τις ανάγκες και τη ζήτηση που υπάρχει από τους αθλούμενους και έχει την ευθύνη της τήρησής του. 3. Υποβάλει εγκαίρως, τον ετήσιο προγραμματισμό του επομένου έτους, για τις απαραίτητες προμήθειες και εργασίες, προκειμένου να διασφαλίζεται η ομαλή

5 λειτουργία του Κολυμβητηρίου και των προγραμμάτων που υλοποιούνται σε αυτό. 4. Έχει την ευθύνη της τήρησης του ωραρίου από τους υπαλλήλους, καθώς και την εποπτεία του προσωπικού: Ο υπεύθυνος του Κολυμβητηρίου θα πρέπει να γνωρίζει τυχόν απουσία οποιουδήποτε υπαλλήλου κατά τη διάρκεια του ωραρίου του. Σε περίπτωση που πρέπει ο υπάλληλος να λείψει για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο της μίας ώρας, θα πρέπει να πάρει προφορική άδεια και από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Δημοτικών Γυμναστηρίων, Κολυμβητηρίου & Αθλητικών Χώρων, ενημερώνοντας, παράλληλα, το βιβλίο παρουσιών. 5. Έχει την ευθύνη ενημέρωσης, σε εβδομαδιαία βάση, του Προϊσταμένου του Τμήματος Δημοτικών Γυμναστηρίων, Κολυμβητηρίου & Αθλητικών Χώρων, για το πρόγραμμα εργασίας του προσωπικού όλων των ειδικοτήτων. 6. Έχει τον έλεγχο των αδειών και των ρεπό. 7. Έχει την ευθύνη : του ελέγχου τηρούμενων βιβλίων και του αρχείου γενικά. των οικονομικών στοιχείων και της έγκαιρης κατάθεσης του μηνιαίου απολογισμού. Της τήρησης του αρχείου παγίων στοιχείων των πυροσβεστήρων και των φαρμακείων που υπάρχουν στο Δημοτικό Κολυμβητήριο. των αποθηκών και των αναλώσιμων υλικών. της επίβλεψης των τακτών μετρήσεων καταλληλότητας του νερού. της άμεσης ενημέρωσης του Προϊσταμένου του Τμήματος Δημοτικών Γυμναστηρίων, Κολυμβητηρίου & Αθλητικών Χώρων, για κάθε πρόβλημα που θα παρουσιαστεί στο χώρο. 8. Εποπτεύει την ομαλή λειτουργία του Κολυμβητηρίου, αντιμετωπίζει οποιοδήποτε θέμα προκύπτει και δεν προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό λειτουργίας και απευθύνεται στον αρμόδιο Προϊστάμενο του Τμήματος Δημοτικών Γυμναστηρίων, Κολυμβητηρίου & Αθλητικών Χώρων, ο οποίος έχει την ευθύνη ενημέρωσης του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης & Αθλητισμού και του αρμόδιου Αντιδημάρχου. Σκοπός είναι η εύρυθμη λειτουργία του Δ.Κ, η αγαστή συνεργασία όλων των εργαζομένων σε αυτό και η αύξηση του αριθμού των αθλουμένων, με όποιον θεμιτό τρόπο μπορεί αυτό να επιτευχθεί Τα καθήκοντα του υπεύθυνου λειτουργίας καθορίζονται, βάσει της υπ αριθ. Γ1/ , ΦΕΚ 87 Β Υπουργικής Διάταξης, Τον υπεύθυνο λειτουργίας αναπληρώνει, σε περίπτωση απουσίας, ο αρχαιότερος υπάλληλος, κατηγορίας Π.Ε.-Καθηγητών Φυσικής Αγωγής Γυμναστών. ΑΡΘΡΟ 4 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Στο Δ.Κ απασχολούνται υπάλληλοι όλων των ειδικοτήτων που απαιτούνται για τη λειτουργία του χώρου και τη υλοποίηση των προγραμμάτων άθλησης, τα καθήκοντα των οποίων ανά ειδικότητα έχουν ως εξής: 1. Καθήκοντα και υποχρεώσεις υπαλλήλων κλάδου ΠΕ10 Καθηγητών - Γυμναστών: Οι γυμναστές οφείλουν να είναι συνεπείς ως προς το ωράριό τους ευγενικοί, ευχάριστοι και διαλλακτικοί προς τους αθλούμενους, να φέρουν αθλητική περιβολή κατά το χρόνο παραμονής τους στους χώρους του Δ.Κ, να 5

6 ενημερώνονται στα νέα δεδομένα της επιστήμης τους, συμμετέχοντες σε επιμορφωτικά σεμινάρια με τη βοήθεια και την ευθύνη της υπηρεσίας. Οφείλουν να επιβλέπουν και να καθοδηγούν όσους αθλούνται και να αναφέρουν στον υπεύθυνο λειτουργίας του Δ.Κ οποιαδήποτε ζημία, φθορά ή ανάρμοστη συμπεριφορά αθλουμένου. Είναι παρόντες στο χώρο της πισίνας για όσο διάστημα υπάρχουν αθλούμενοι σε αυτήν. Μετά τη λήξη του ωραρίου λειτουργίας και την αποχώρηση των αθλουμένων, ελέγχουν το χώρο και φροντίζουν για την τακτοποίηση του εξοπλισμού. Το ωράριο των γυμναστών θα είναι το προβλεπόμενο, από αυτό που ορίζει ο νόμος. Σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη, οι γυμναστές εκτός της πρακτικής άσκησης, δύναται να ασχολούνται με τη διοικητική διαχείριση του Δ.Κ. Όλοι οι γυμναστές (ανεξάρτητα από το αν εκτελούν χρέη επιμελητή εισπράξεων ή όχι), είναι υποχρεωμένοι να εκτελούν χρέη γραμματείας, εφόσον αυτή δεν υπάρχει ή για κάποιο λόγο απουσιάζει. Στην περίπτωση αυτή, εκτελούν τα καθήκοντα γραμματείας, όπως αυτά περιγράφονται στην παρ.3 του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη να λείψουν κατά τη διάρκεια του ωραρίου τους θα πρέπει να πάρουν προφορική άδεια από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Δημοτικών Γυμναστηρίων, Κολυμβητηρίου & Αθλητικών Χώρων, ενημερώνοντας το βιβλίο παρουσιών. Στις περιπτώσεις τεχνικών προβλημάτων, ενημερώνουν τον υπεύθυνο λειτουργίας του κολυμβητηρίου. Σε συνεννόηση με τον υπεύθυνο λειτουργίας, προγραμματίζουν τις ημέρες λήψης της κανονικής τους άδειας και των ημερών ανάπαυσης. Η χρήση του παραπάνω δικαιώματος από την πλευρά των εργαζομένων δεν θα πρέπει να θίγει την εύρυθμη λειτουργία του Δ.Κ, ιδιαίτερα στις περιόδους αιχμής λειτουργίας του. Δηλώνουν έγκαιρα τις άδειες στον αρμόδιο διοικητικό υπάλληλο του Τμήματος και προσκομίζουν τα ανάλογα δικαιολογητικά για αναρρωτικές άδειες και ρεπό αιμοδοσίας. 2. Καθήκοντα ναυαγοσωστών: Τα καθήκοντα των ναυαγοσωστών καθορίζονται από την υπ αριθ. Γ1/ (ΦΕΚ 87Β) Υ.Δ και το Π.Δ 23 (Φ.Ε.Κ 18 Α/2000). 3. Καθήκοντα και υποχρεώσεις υπαλλήλων γραμματείας τηρούμενα βιβλία: Οι υπάλληλοι γραμματείας : Τηρούν απαρέγκλιτα το ωράριο εργασίας το οποίο είναι το προβλεπόμενο από αυτό που ορίζει ο νόμος. Ελέγχουν τις οικονομικές συνδρομές, και την ορθότητα των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την εγγραφή των αθλουμένων και φροντίζουν για την έγκαιρη ανανέωση αυτών. Ενημερώνουν άμεσα το αρχείο. Σε καθημερινή βάση ενημερώνουν το παρουσιολόγιο αθλουμένων και το βιβλίο ημερήσιας κίνησης. Τηρούν και έχουν την άμεση ευθύνη για την έγκαιρη ενημέρωση των κάτωθι βιβλίων: α) Ηλεκτρονικό αρχείο αθλουμένων στο οποίο θα περιέχονται: Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση,τηλέφωνο Α.Φ.Μ & Δ.Ο.Υ αθλουμένου, είδος παρεχόμενης υπηρεσίας, ημερομηνία εγγραφής, ημερομηνία διαγραφής, ιατρική βεβαίωση, ποσό συνδρομής, αριθμός διπλότυπου είσπραξης, παρατηρήσεις. Το παραπάνω 6

7 αρχείο ελέγχεται από τον υπεύθυνο λειτουργίας του Δ.Κ και από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Δημοτ. Γυμναστηρίων, Κολυμβητηρίου & Αθλητικών Χώρων. β) παρουσιολόγιο αθλουμένων (για τα τμήματα), όπου καταγράφονται οι παρουσίες τους σύμφωνα με το πρόγραμμα. γ) Βιβλίο συμβάντων, το οποίο ενημερώνεται καθημερινά και περιέχει οποιοδήποτε περιστατικό, παραλαβές ή μεταφορές υλικών & πάγιου εξοπλισμού, βλάβες, φθορές, ζημίες και γενικά ό,τι κατά την κρίση τους ή καθ υπόδειξη του υπεύθυνου λειτουργίας, χρήζει καταγραφής. δ) Παρουσιολόγιο προσωπικού το οποίο ελέγχεται, παράλληλα, από τον υπεύθυνο του Δ.Κ και από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Δημοτ. Γυμναστηρίων, Κολυμβητηρίου & Αθλητικών Χώρων. ε) Φυσικό αρχείο, με τα στελέχη των αποδείξεων λιανικών συναλλαγών, οι οποίες συνοδεύουν τα διπλότυπο είσπραξης. Εκδίδουν την αθλητική ταυτότητα αθλουμένου και την κάρτα παρουσιών, οι οποίες προσκομίζονται σε κάθε προσέλευσή του. Μεριμνούν για την έγκαιρη ανανέωσή τους. Φροντίζουν για την αυστηρή τήρηση του κανονισμού λειτουργίας του Δ.Κ. Τηρούν αυστηρά τον αριθμό αθλουμένων στα τμήματα. Συμπεριφέρονται κόσμια στους δημότες και εξυπηρετούν αυτούς άμεσα. Είναι υπεύθυνοι για τη σωστή χρήση του τηλεφώνου από το προσωπικό και τους αθλούμενους. Αναζητούν τον κάτοχο απολεσθέντων αντικειμένων και εάν αυτός δεν βρεθεί μετά την πάροδο 3 μηνών, προχωρούν στην καταστροφή αυτών, μετά από σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας και κατόπιν αδείας του Προϊσταμένου. Φροντίζουν να ενημερώνουν τους αθλούμενους για τις διάφορες εκδηλώσεις τόσο της Δ/νσης Εκπαίδευσης & Αθλητισμού όσο και του Δήμου γενικότερα. Φροντίζουν να ενημερώνουν το προσωπικό για τα διάφορα έγγραφα της υπηρεσίας αμέσως μόλις τα παραλαμβάνουν. Σε συνεργασία με τον υπεύθυνο λειτουργίας είναι υποχρεωμένοι, κάθε αρχή και τέλος της σεζόν, να πραγματοποιούν λεπτομερή απογραφή όλων των υλικών. Είναι υπεύθυνοι για την επίβλεψη της καθαριότητας των χώρων έχοντας άμεση συνεργασία με τους υπαλλήλους καθαριότητας. Ελέγχουν τα καλοριφέρ τον καυστήρα τα φώτα το κλείδωμα των χώρων του Δ.Κ, στο τέλος του ωραρίου. Μέχρι την 2 η εργάσιμη κάθε μήνα, παραδίδουν στον Προϊστάμενο του Τμήματος τον απολογισμό. Σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη να λείψουν κατά τη διάρκεια του ωραρίου τους θα πρέπει να πάρουν προφορική άδεια από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Δημοτικών Γυμναστηρίων, Κολυμβητηρίου & Αθλητικών Χώρων, ενημερώνοντας το βιβλίο παρουσιών. 4. Καθήκοντα και υποχρεώσεις φυλάκων: Δύναται να απασχοληθούν στο Δ.Κ υπάλληλοι για την φύλαξη του χώρου κατά τις ημέρες και ώρες που αυτό δεν λειτουργεί, με τα εξής καθήκοντα: Το ωράριο εργασίας τους θα διαμορφώνεται ανάλογα με ανάγκες της υπηρεσίας και θα εναρμονίζεται με την ισχύουσα νομοθεσία και το είδος της εργασιακής σχέσης. Για την εργασία τους κατά τις βραδινές ώρες, τα σαββατοκύριακα και τις επίσημες αργίες, θα λαμβάνουν τα προβλεπόμενα από το νόμο. 7

8 Φροντίζουν για την ασφάλιση όλων των εισόδων & εξόδων και δεν επιτρέπουν την είσοδο σε τρίτους. Έχουν τον έλεγχο του χώρου της γραμματείας, των αποδυτηρίων και της κολυμβητικής δεξαμενής. Σε περίπτωση απόπειρας παράνομης εισόδου, είτε στους εσωτερικούς είτε στον χώρο της κολυμβητικής δεξαμενής, προειδοποιούν και απαγορεύουν την είσοδο. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των εισβολέων, προβαίνουν σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, όπως να ειδοποιούν την αστυνομία, τον υπεύθυνο λειτουργίας του Δ.Κ και τον Προϊστάμενο του Τμήματος. Ελέγχουν τις κινήσεις στον περιβάλλοντα χώρο του Δ.Κ, προς αποφυγή πρόκλησης ζημιών από τρίτους. Ενημερώνουν το βιβλίο συμβάντων & των υπεύθυνο λειτουργίας του Δ.Κ για οτιδήποτε συμβεί στη διάρκεια του ωραρίου τους. 5. Καθήκοντα και υποχρεώσεις υπαλλήλων καθαριότητας Οι υπάλληλοι καθαριότητας οφείλουν : Να τηρούν απαρέγκλιτα το ωράριο εργασίας, το οποίο είναι το προβλεπόμενο από αυτό που ορίζει ο νόμος. Να επιμελούνται της γενικής καθαριότητας όλων των χώρων του Δ.Κ (χώρων υγιεινής, αποδυτηρίων, ιατρείου, γραμματείας κ.λ.π) στην αρχή και στο τέλος της βάρδιάς τους. Να φροντίζουν για τη σχολαστική καθαριότητα και απολύμανση των παραπάνω χώρων καθώς και για την επιμελή χρήση τους από τους κολυμβητές/κολυμβήτριες και το κοινό. Να μεριμνούν για την καθαριότητα και τον εξωραϊσμό των χώρων του Δ.Κ καθ όλη τη διάρκεια του ωραρίου τους. Να φροντίζουν, σε τακτά χρονικά διαστήματα, για την καθαριότητα και τον εξωραϊσμό των εξωτερικών χώρων του Δ.Κ. Συνεργάζονται με τους τεχνικούς (υπαλλήλους της Δ/νσης Κατασκευών & Συντηρήσεων) για τη διατήρηση του χώρου στο βέλτιστο επίπεδο. Να χρησιμοποιούν τα είδη καθαρισμού σωστά και, σε συνεργασία με τον υπεύθυνο λειτουργίας να ελέγχουν ανά διαστήματα τα αποθέματα των υλικών καθαρισμού. Ο υπεύθυνος λειτουργίας ενημερώνει για τυχόν ελλείψεις τον Προϊστάμενο του Τμήματος Δημοτικών Γυμναστηρίων, Κολυμβητηρίου & Αθλητικών Χώρων. Να υπακούουν στις υποδείξεις των γυμναστών και των γραμματειών. Σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη να λείψουν κατά τη διάρκεια του ωραρίου τους θα πρέπει να πάρουν προφορική άδεια από τον υπεύθυνο λειτουργίας ενημερώνοντας το βιβλίο παρουσιών. Σε συνεργασία με τον υπεύθυνο λειτουργίας του Δ.Κ προγραμματίζουν έγκαιρα τις άδειες και τα ρεπό τους και τις δηλώνουν έγκαιρα στην υπηρεσία την οποία υπάγονται και ταυτόχρονα στον αρμόδιο διοικητικό υπάλληλο του Τμήματος Δημ. Γυμναστηρίων, Κολυμβητηρίου & Αθλητικών Χώρων. Σε περιπτώσεις τεχνικών προβλημάτων ενημερώνουν τον υπεύθυνο λειτουργίας. Είναι ευγενικοί στις σχέσεις τους με τους αθλούμενους. Οι τοποθετήσεις των υπαλλήλων καθαριότητας, γίνονται σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. ΑΡΘΡΟ 5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΑΤΡΕΙΟΥ 1. Το Ιατρείο λειτουργεί με εφημερία ετοιμότητας, κατά τις ώρες λειτουργίας των εγκαταστάσεων, καθημερινά (Δευτέρα - Παρασκευή) από τις 7:00 έως τις 22:00. Κατά τα Σάββατα, Κυριακές, αργίες, καθώς και σε περιπτώσεις 8

9 αθλητικών εκδηλώσεων και αγώνων, το ωράριο θα καθορίζεται με απόφαση της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αθλητισμού, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύπτουν. 2. Το Ιατρείο υποστηρίζεται από δύο Νοσηλεύτριες, σε δύο βάρδιες, οι οποίες παρέχουν νοσηλευτική υποστήριξη και παροχή Πρώτων Βοηθειών στους συμμετέχοντες στα προγράμματα και στις αθλητικές εκδηλώσεις, που πραγματοποιούνται στο Δημοτικό Κολυμβητήριο. 3. Τα καθήκοντα νοσηλευτών ιατρείου είναι τα εξής: Περίθαλψη των αθλουμένων αλλά και όλων όσων επισκέπτονται το Δημοτικό Κολυμβητήριο και χρειάζονται κάποια βοήθεια. Παροχή Πρώτων Βοηθειών σε απλά ή πολύπλοκα περιστατικά. Αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών όλων των αθλουμένων εντός και εκτός του χώρου άθλησης. Συμβουλευτική ψυχολογική υποστήριξη σε περιπτώσεις ατόμων που χρειάζονται κάποια βοήθεια. Ατομική συμβουλευτική σε προβλήματα Υγείας. Έλεγχος των πιστοποιητικών υγείας όλων των αθλουμένων και καταγραφή αυτών με προβλήματα υγείας. Τήρηση βιβλίου καταγραφής συμβάντων Ιατρείου, με ακριβή καταγραφή των συμβάντων και των στοιχείων, κατά την διάρκεια της νοσηλευτικής φροντίδας. Παροχή υπηρεσιών προληπτικής ιατρικής σε κρίσιμα προβλήματα επιδημιών και παραγόντων υγείας σύμφωνα με την πολιτική της Δημόσιας Υγείας και τα Εθνικά Σχέδια Δράσης του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με ανάρτηση σχετικών εγκυκλίων προληπτικών μέτρων, προς ενημέρωση όλων των πολιτών που προσέρχονται στο χώρο του Κολυμβητηρίου. Έγκαιρη εισήγηση στη υπηρεσία, για προμήθεια φαρμακευτικού υλικού και αναλωσίμων υλικών,απαραίτητων για την αντιμετώπιση των συμβάντων του Ιατρείου. Φροντίδα και μέριμνα διατήρησης σε ενεργή κατάσταση ιατρικών οργάνων (πιεσόμετρο, αυτόματος εξωτερικός απινιδωτής). Γραπτή επικοινωνία με τη Διοίκηση για διάφορα θέματα. Οι Νοσηλεύτριες οφείλουν να ασκούν τα καθήκοντα τους σύμφωνα με τα δεδομένα της νοσηλευτικής επιστήμης, τις αρχές ηθικής και δεοντολογίας και τις κείμενες διατάξεις (ΠΔ 351/ «Καθορισμός Επαγγελματικών Δικαιωμάτων α) Νοσηλευτικής», ΠΔ 216/ «Κώδικας Νοσηλευτικής Δεοντολογίας» που αφορούν την άσκηση του επαγγέλματος με απόλυτο σεβασμό στην ιδιωτική σφαίρα του ατόμου. ΑΡΘΡΟ 6 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1. Αρμόδιο για τον έλεγχο καλής λειτουργίας και τη συντήρηση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων είναι το Τμήμα Συντηρήσεων Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων της Δ/νσης Κατασκευών & Συντηρήσεων (ΟΕΥ Δήμου Θεσσαλονίκης, ΦΕΚ 3360/Β/2012 & 190/Β/2013, άρθρο 29 περί αρμοδιοτήτων της Δ/νσης, Κατασκευών & Συντηρήσεων), το οποίο ορίζει υπεύθυνο συντήρησης. 2. Η Δ/νση Κατασκευών & Συντηρήσεων μεριμνά για την στελέχωση του Δ.Κ με προσωπικό, το οποίο θα φροντίζει σε καθημερινή βάση για τον έλεγχο καλής λειτουργίας και τη συντήρηση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων καθώς, και για την αποκατάσταση ζημιών & φθορών μικρής κλίμακας. 3. O υπεύθυνος συντήρησης είναι αρμόδιος για την καλή λειτουργία και συντήρηση των ηλεκτρομηχανολογικών και των κτηριακών εγκαταστάσεων του κολυμβητηρίου, για την ανακυκλοφορία, την απολύμανση και τη διατήρηση της 9

10 κατάλληλης θερμοκρασίας του νερού του Δ.Κ. Επίσης, για τη σχολαστική τήρηση των υγειονομικών διατάξεων των διατάξεων που αφορούν ζητήματα πυρασφάλειας και πυροπροστασίας. Θα πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένη γνώση και εμπειρία στη συντήρηση και λειτουργία ηλεκτρομηχανολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων, αλλά και στις διαδικασίες απολύμανσης, ανακυκλοφορίας και ελέγχου του νερού προκειμένου να διασφαλίζεται η υγεία και η ασφάλεια των κολυμβητών. ΑΡΘΡΟ 7 ΩΡΑΡΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 1. Το ωράριο θα εναρμονίζεται με την ισχύουσα νομοθεσία και με το είδος της εργασιακής σχέσης του προσωπικού. 2. Σε περιπτώσεις, εκδηλώσεων, αγώνων, αποκαταστάσεων ζημιών, η εκτάκτων καταστάσεων, θα πρέπει οι υπάλληλοι να εργασθούν εκτός ωραρίου, με ότι αυτό συνεπάγεται. ΑΡΘΡΟ 8 ΗΜΕΡΕΣ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ (Δ.Κ) λειτουργεί τις ώρες από 07:00-22:00 τις καθημερινές (Δευτέρα Παρασκευή). Το Σάββατο, το Δ.Κ λειτουργεί κατά τους μήνες Απρίλιο έως Σεπτέμβριο, από 7:00-15:00, εφόσον υπάρχει επάρκεια προσωπικού όλων των ειδικοτήτων. ΑΡΘΡΟ 9 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. Ως δικαιολογητικά εγγραφής για όλα τα προγράμματα άσκησης απαιτούνται: α) Δελτίο ιατρικού ιστορικού και έγγραφης συγκατάθεσης συμμετοχής στο αντίστοιχο πρόγραμμα β) Ιατρικές γνωματεύσεις από παθολόγο ή καρδιολόγο και από δερματολόγο, ενώ όταν αφορά παιδί ηλικίας μέχρι 14 ετών προσκομίζεται ιατρική γνωμάτευση από ΠΑΙΔΙΑΤΡΟ καθώς και υπεύθυνη δήλωση του γονέα ή κηδεμόνα. Οι εν λόγω ιατρικές γνωματεύσεις έχουν ισχύ ένα έτος για το γενικό πληθυσμό και 6 μήνες για ειδικούς πληθυσμούς και άτομα >75 ετών και θα πρέπει να βεβαιώνουν ότι οι αιτούντες είναι υγιείς, και μπορούν να αθληθούν στα αθλήματα της κολύμβησης. γ) Α.Φ.Μ και Δ.Ο.Υ στην οποία υπάγεται για την έκδοση του σχετικού παραστατικού. δ) Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι αθλούμενοι δικαιούνται να καταβάλλουν μειωμένη μηνιαία συνδρομή, θα πρέπει να προσκομίζουν τα ανάλογα δικαιολογητικά. 2. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο του κολυμβητηρίου, είναι η ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ, η οποία εκδίδεται κατά την εγγραφή και φέρει τα χαρακτηριστικά: ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΟΥ Δ.Κ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΘΛΗΤΗ ή ΑΘΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΓΥΜΝΑΣΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ. 3. Η Διοίκηση δύναται να διαγράψει έναν αθλούμενο, κατόπιν έγγραφης αναφοράς του υπευθύνου λειτουργίας, στις εξής περιπτώσεις: α) εάν δεν τηρεί τις υποχρεώσεις αθλουμένων και τους κανόνες λειτουργίας της Κολυμβητικής Δεξαμενής β) εάν αρνείται να καταβάλλει την εκάστοτε ισχύουσα μηνιαία συνδρομή. 10

11 ΑΡΘΡΟ 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ 1. Η οικονομική συνδρομή αθλουμένων καθώς και το ποσό εγγραφής, αποτελεί μία μικρή συνεισφορά αυτών στα λειτουργικά έξοδα των αθλητικών χώρων. Το ύψος της καθορίζεται με Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, μετά από πρόταση της Επιτροπής Αθλητισμού και δύναται να αναπροσαρμόζεται κατά τον ίδιο τρόπο, οσάκις κρίνεται αναγκαίο. 2. Το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να καθορίζει, μετά από πρόταση της Επιτροπής Αθλητισμού, τις προϋποθέσεις καταβολής μειωμένης συνδρομής από διάφορες κατηγορίες αθλουμένων όπως φοιτητές, μαθητές, υπαλλήλους του Δήμου κ.λ.π, καθώς και αυτές της πλήρους απαλλαγής καταβολής συνδρομής όπως, για παράδειγμα, Α.μεΑ., άτομα >65 ετών, πολύτεκνους, κ.λ.π. 3. Η καταβολή του ποσού της εγγραφής θα γίνεται εφάπαξ και θα έχει 12μηνη ισχύ. ΑΡΘΡΟ 11 ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ Με απόφαση Δημάρχου, ορίζονται ως επιμελητές εισπράξεων υπάλληλοι του Τμήματος, οι οποίοι είναι μόνιμοι υπάλληλοι ή με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου (άρθρο 47 του από 17/5-15/6/1959 Β.Δ Φ.Ε.Κ 114 Α ). Οι εισπράξεις των εγγραφών συνδρομών γίνονται με διπλότυπα είσπραξης τα οποία κάθε επιμελητής εισπράξεων παραλαμβάνει από τον γενικό διαχειριστή του Τμήματος Ταμείου, στον οποίο και αποδίδουν λογαριασμό σύμφωνα με το υπ αριθμ /91905/ έγγραφο της Δ/νσης Ταμειακής Υπηρεσίας. Παράλληλα, εκδίδεται διπλότυπη απόδειξη λιανικών συναλλαγών μέσω Η/Υ ή χειρόγραφη, σύμφωνα με το άρθρο 7 (Αποδείξεις Λιανικών Συναλλαγών) του Κ.Φ.Α.Σ (Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών). Ο αριθμός της απόδειξης και το ποσό καταχωρούνται στο ηλεκτρονικό αρχείο και στην κάρτα παρουσιών, την οποία έχει στην κατοχή του ο κάθε αθλούμενος. ΑΡΘΡΟ 12 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΗΣ 1. Με ευθύνη της Διοίκησης, στο Δ.Κ μπορούν να υλοποιούνται προγράμματα άσκησης όπως ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω: α) Εκμάθηση κολύμβησης για παιδιά 7-12 ετών. β) Εκμάθηση κολύμβησης για εφήβους ετών. γ) Εκμάθηση κολύμβησης για ενήλικες. δ) Ακαδημία κολύμβησης για παιδιά και εφήβους. ε) Υδρογυμναστική για ενήλικες (Aqua Aerobic). ζ) Θεραπευτική υδρογυμναστική για άτομα με μυοσκελετικά προβλήματα. η) Υδρογυμναστική για άτομα 65 ετών. θ) Προγράμματα άσκησης για Α.μεΑ. ι) Ελεύθερες ώρες κοινού, για ενήλικες και εφήβους ηλικίας ετών, υπό την εποπτεία ναυαγοσώστη και καθηγητή κολύμβησης. 2. Για λόγους καλύτερης λειτουργίας των τμημάτων, αλλά και για την ασφάλεια των αθλουμένων, ορίζεται μέγιστος αριθμός εγγεγραμμένων σε κάθε τμήμα, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της κάθε κατηγορίας. α) εκμάθηση κολύμβησης παιδιών: αρχάριοι (επίπεδο 1),12 άτομα, αρχάριοι (επίπεδο 2), 20 άτομα, προχωρημένοι 25 άτομα. β) εκμάθηση κολύμβησης εφήβων ετών: αρχάριοι, 15 άτομα, προχωρημένοι, 20 άτομα. γ) Εκμάθηση κολύμβησης ενηλίκων: αρχάριοι επίπεδο 1, 12 άτομα, αρχάριοι επίπεδο 2, 20 άτομα, προχωρημένοι, 25 άτομα. δ) Ακαδημία κολύμβησης: 30 άτομα. 11

12 ε) Υδρογυμναστική για ενήλικες (Aqua Aerobic); 30 άτομα. ζ) Θεραπευτική υδρογυμναστική για άτομα με μυοσκελετικά προβλήματα: 15 άτομα. η) Υδρογυμναστική για άτομα 65 ετών : 20 άτομα. θ) Ο μέγιστος αριθμός ατόμων που μπορούν να χρησιμοποιούν, σε δεδομένη χρονική στιγμή, μία διαδρομή καθορίζεται στα 35 άτομα υπολογιζόμενα ως εξής: 25 άτομα που κολυμπούν και 10 άτομα που αναπαύονται. ι) Σε περίπτωση υλοποίησης προγραμμάτων άσκησης για Α.μεΑ., ο αριθμός αθλουμένων ανά τμήμα, θα καθορίζεται από τους ειδικευμένους καθηγητές Φ.Α οι οποίοι θα έχουν την ευθύνη των τμημάτων. Ο αριθμός των εγγεγραμμένων στα τμήματα, δύναται να τροποποιηθεί με τη σύμφωνη γνώμη του καθηγητή Φ.Α που γυμνάζει το συγκεκριμένο τμήμα και του υπεύθυνου λειτουργίας του Δημοτικού Κολυμβητηρίου. ΑΡΘΡΟ 13 ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΑΠΟ Α.μεΑ ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ 1. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη εγγραφή Α.μεΑ. ή πασχόντων από χρόνιες παθήσεις, είναι η ύπαρξη αντίστοιχου προγράμματος και εξειδικευμένου προσωπικού, βάσει Π.Δ. 219/2006, άρθρο 2, παρ. 2. Σε αντίθετη περίπτωση, η ένταξη των ατόμων στα προγράμματα άθλησης Γενικού Πληθυσμού, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του υπεύθυνου γυμναστή. 2. Άτομα με κινητικά προβλήματα, δύνανται να γυμνάζονται μεμονωμένα με ή χωρίς την παρουσία συνοδού ή εξειδικευμένου προπονητή. Η επιβεβλημένη ή μη παρουσία, καθώς και το ονοματεπώνυμο και η ιδιότητα του συνοδού, θα αναφέρονται στην ιατρική βεβαίωση του αθλούμενου. 3. Η είσοδος των συνοδών στο νερό, είναι δωρεάν και επιτρέπεται μόνον στην περίπτωση κατά την οποία, αυτή αναφέρεται στην ιατρική βεβαίωση, ως αναγκαία συνθήκη για την άθληση του Α.μεΑ. Τα Α.μεΑ και οι συνοδοί τους θα πρέπει να τηρούν τους κανόνες λειτουργίας του Δ.Κ. ΑΡΘΡΟ 14 ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ α) ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ β) ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ γ) ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗ δ) ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Οι κανόνες για τη χρήση κάθε χώρου άθλησης του Δ.Κ, ορίζονται με απόφαση της Διοίκησης. Κάθε προπονητής, υπεύθυνος Συλλόγου, αθλητής ή μεμονωμένο άτομο, είναι υποχρεωμένο να εφαρμόσει τις υποδείξεις του προσωπικού του αθλητικού χώρου του Δ.Κ. Η συμπεριφορά τους πρέπει να είναι κόσμια και να εναρμονίζεται με τους ακόλουθους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας : 1. Απαγορεύεται ΑΥΣΤΗΡΑ η είσοδος σε όσους δεν γνωρίζουν κολύμβηση και δεν συνοδεύονται από προπονητή 2. Απαγορεύεται η είσοδος στην πισίνα σε άτομα από 5-15 ετών (με επίδειξη ταυτότητας) χωρίς τη συνοδεία του γονέα (ώρες κοινού) ή του προπονητή τους (εφόσον πρόκειται για αθλητές). Επιτρέπεται η είσοδος σε εφήβους ετών, εφόσον ο γονέας ή ο κηδεμόνας του καταθέσει υπεύθυνη δήλωση ότι γνωρίζουν κολύμβηση και ότι ο δηλών αναλαμβάνει την ευθύνη. 3. Απαγορεύεται η είσοδος στην πισίνα σε άτομα που δεν αθλούνται εκτός των προπονητών και του προσωπικού του κολυμβητηρίου. 4. Σε περίπτωση χρήσης της πισίνας από συλλόγους, δεν επιτρέπεται η προπόνηση αθλητών χωρίς την παρουσία προπονητή. 12

13 5. Οι γονείς παιδιών που συμμετέχουν στα προγράμματα άθλησης, θα πρέπει να περιμένουν στο χώρο αναμονής. 6. Δεν επιτρέπεται η είσοδος και η έξοδος από τα κάγκελα. 7. Δεν επιτρέπεται η είσοδος στους λουόμενους, εάν δεν έχουν προσκομίσει ιατρική βεβαίωση από δερματολόγο και παθολόγο ή καρδιολόγο. Η ανανέωση των Ιατρικών Βεβαιώσεων πρέπει να γίνεται μία φορά το χρόνο ενώ για άτομα άνω των 65 ετών, και άτομα με αναπηρία (67% και άνω) ή χρόνιες παθήσεις, απαιτείται ανανέωση ανά 6μηνο. 8.Για εγγραφή σε τμήμα παίδων 7-12 ετών, είναι απαραίτητο το πιστοποιητικό γέννησης. 9. Απαγορεύεται η είσοδος στην πισίνα, σε όσους έχουν ανοιχτές πληγές, σε άτομα επιληπτικά ή σε άτομα που πάσχουν από μεταδοτική νόσο, ίωση ή δερματικές παθήσεις. 10. Απαγορεύεται η κολύμβηση εάν δεν περάσουν τρεις (3) ώρες από το τελευταίο γεύμα ή την κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών. 11. Πριν από την είσοδο στη πισίνα, είναι υποχρεωτικό το ντους με σαπούνι και η χρήση της τουαλέτας. 12. Η χρήση του νερού θα πρέπει να γίνεται με μέτρο και οικονομία. 13. Είναι υποχρεωτικά το κολυμβητικό σκουφάκι, το κολυμβητικό μαγιό και οι σαγιονάρες. ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ μη κολυμβητικά μαγιό και σκουφάκια. 14. Η είσοδος στο χώρο της πισίνας γίνεται μόνο μέσα από το ποδόλουτρο. 15. Απαγορεύεται η χρήση αντηλιακών, μακιγιάζ και κάθε είδους λιπαντικής ουσίας (ακόμη και φαρμακευτικής), διότι αλλοιώνεται η σύσταση του νερού. 16. Απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλους τους χώρους του Δ.Κ, η κατανάλωση τροφών, καφέ και αλκοόλ στο χώρο της πισίνας και των αποδυτηρίων. 17. Δεν επιτρέπονται οι βουτιές, τα μακροβούτια και η άπνοια. 18. Απαγορεύεται κάθε είδους εξοπλισμός θαλάσσης. Απαγορεύονται τα χειροπέδιλα, επιτρέπονται μόνο κοντά βατραχοπέδιλα. 19. Απαγορεύεται η είσοδος στο νερό με κοσμήματα, ρολόγια, γυαλιά οράσεως ή ηλίου. 20.Απαγορεύεται η είσοδος και η έξοδος από το νερό, από οποιοδήποτε άλλο σημείο εκτός από τις σκάλες. 21. Απαγορεύεται η είσοδος στην πισίνα χωρίς την παρουσία γυμναστή / ναυαγοσώστη. 22. Κατά τη διάρκεια εκδήλωσης έντονων καιρικών φαινομένων (καταιγίδες) και μετά από εντολή του επόπτη ασφαλείας, η πισίνα θα εκκενώνεται για όσο χρονικό διάστημα κριθεί απαραίτητο. 23. Σε περιόδους ακραίων θερμοκρασιών (καύσωνα ή παγετού), η διοίκηση δύναται να τροποποιήσει το ωράριο λειτουργίας των προγραμμάτων του κολυμβητηρίου. 24. Η λειτουργία του κολυμβητηρίου θα διακόπτεται 2-3 ώρες πριν την επίσημη ώρα έναρξης αγώνων ποδοσφαίρου, στο παρακείμενο γήπεδο. 25. Για διαπιστωμένες φθορές των εγκαταστάσεων του κολυμβητηρίου, επιβάλλεται σε βάρος των υπαιτίων, η αντικατάσταση ή καταβολή αντιτίμου της φθοράς. 26. Σε περίπτωση κλοπής προσωπικών αντικειμένων, η διεύθυνση του Δημοτικού Κολυμβητηρίου δε φέρει ευθύνη. 27. Για κάθε πρόβλημα που παρουσιάζεται, οι αθλούμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στο υπεύθυνο λειτουργίας ή στον αναπληρωτή αυτού. Η Διοίκηση του Δημοτικού Κολυμβητηρίου του Δήμου Θεσσαλονίκης, διατηρεί το δικαίωμα να απομακρύνει όσους δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις υποδείξεις του προσωπικού και δημιουργούν πρόβλημα, στην εύρυθμη λειτουργία του χώρου. Η Διοίκηση του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Δήμου Θεσσαλονίκης δεν φέρει ευθύνη για τραυματισμούς ή ατυχήματα που συμβαίνουν έπειτα από παραβίαση των κανόνων λειτουργίας. 13

14 Για κάθε παράπονο ή πρόβλημα που έχουν θα πρέπει να απευθύνονται εγγράφως στη Δ/νση του Δ.Κ. ΑΡΘΡΟ 15 ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ Δ.Κ. ΔΙΑΘΕΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ-ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ-ΦΟΡΕΙΣ Κάθε υπηρεσία Δημόσια, ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ, αθλητικός φορέας (ομοσπονδία, σωματείο), ιδιωτικός φορέας, που επιθυμεί να κάνει χρήση των εγκαταστάσεων του Δ.Κ., απευθύνεται εγγράφως προς το Δήμαρχο, προκειμένου να ληφθεί σχετική απόφαση από τα αρμόδια όργανα. ΑΡΘΡΟ 16 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Στην περίπτωση που τα μέλη εθνικών ομάδων ή αθλητικών σωματείων, πρέπει να προπονούνται σε τακτικές ώρες κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του Δ.Κ, για την προετοιμασία των αγώνων τους στα Τοπικά, Περιφερειακά, Πανελλήνια και Διεθνή πρωταθλήματα, τότε το αίτημα για τη χρήση χώρων, υποβάλλεται από την αντίστοιχη Αθλητική Ομοσπονδία, στη δύναμη της οποίας ανήκει κάθε αθλητικό σωματείο, στην αρχή της αγωνιστικής περιόδου. Στο αίτημα θα πρέπει να αναφέρονται το άθλημα, ο σύλλογος, η αιτία, οι ημέρες, οι ώρες και το χρονικό διάστημα για το οποίο αιτούνται την παραχώρηση. Το αίτημα διαβιβάζεται μέσω της αρμόδιας υπηρεσιακής μονάδας στο Συμβούλιο της Δ Δημοτικής Κοινότητας, προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά. Κατόπιν γνωμοδότησης της Δ Δημοτικής Κοινότητας, το αίτημα εξετάζεται από την Επιτροπή Αθλητισμού, η οποία και το εισάγει στο Δημοτικό Συμβούλιο, προς λήψη οριστικής απόφασης. Εν συνεχεία, υπογράφεται συμφωνητικό, μεταξύ του φορέα και του Δήμου. Υπεύθυνη για την υλοποίηση της Α.Δ.Σ, είναι η Διοίκηση του Δ.Κ, δηλαδή το Τμήμα Δημοτικών Γυμναστηρίων, Κολυμβητηρίου & Αθλητικών Χώρων, της Δ/νσης Εκπαίδευσης και Αθλητισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης. Στην περίπτωση, κατά την οποία απαιτείται επιμέρους καταμερισμός των ημερών ή των ωρών που παραχωρήθηκαν σε σωματεία (ή τμήματα του ιδίου συλλόγου), τότε το αναλυτικό πρόγραμμα προπονήσεων υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στη Δ/νση. Οποιαδήποτε αλλαγή στις ώρες παραχώρησης, γίνεται μόνο κατόπιν έγγραφου αιτήματος της Ομοσπονδίας και λήψη σχετικής απόφασης. Η παραχώρηση ωρών προπόνησης σε αθλητικές ομοσπονδίες, συλλόγους ή φορείς δε θα πρέπει να παρεμποδίζει ή να αναστέλλει την πραγματοποίηση των προγραμμάτων, τα οποία υλοποιούνται στο Δ.Κ με ευθύνη του Τμήματος Δημοτικών Γυμναστηρίων, Κολυμβητηρίου και Αθλητικών Χώρων, την ελεύθερη κολύμβηση των δημοτών αθλουμένων και την ύπαρξη ωρών για την εξυπηρέτηση ειδικών πληθυσμών. Στις παραπάνω περιπτώσεις, υπεύθυνος και αρμόδιος για την ομαλή λειτουργία του Δ.Κ είναι ο Προϊστάμενος του Τμήματος, ο οποίος έχει την ευθύνη γι αυτό. ΑΡΘΡΟ 17 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ, ΑΘΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΟ ΣΕ ΚΑΘΕ ΧΩΡΟ ΤΟΥ Δ.Κ. Για να επιτραπεί η είσοδος σε οποιονδήποτε αθλητικό χώρο του Δ.Κ. πρέπει: 1. Κάθε ομάδα αθλητών να συνοδεύεται από τον υπεύθυνο προπονητή (για την πιστοποίηση της προπονητικής ικανότητας του θα πρέπει να κατατεθεί στη Διεύθυνση του Δ.Κ. σχετική άδεια από Γ.Γ.Α. ή πτυχίο Φ.Α. ή επαγγελματική ταυτότητα προπονητή). 2. Η εμφάνιση όλων των αθλητών πρέπει να έχει όλα τα κατάλληλα και απαραίτητα μέσα για την προπόνηση. 14

15 3. Στην αρχή της προπονητικής περιόδου υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του Αθλητικού Σωματείου ή της αρμόδιας ομοσπονδίας, στην οποία θα αναφέρεται ότι οι αθλητές έχουν εξετασθεί από ιατρό, δύνανται να προπονούνται και να συμμετέχουν σε αθλητικές εκδηλώσεις, Τη δήλωση αυτή υπογράφει ο πρόεδρος του Σωματείου ή της ομοσπονδίας. Στην υπεύθυνη δήλωση επισυνάπτεται ονομαστική κατάσταση των αθλητών του συλλόγου σφραγισμένη από τον ιατρό που εξέτασε τους αθλητές. Σε περίπτωση που οι αθλητές διαθέτουν δελτία υγείας ή στα δελτία αθλητικής ιδιότητας υπάρχει πρόσφατη θεώρηση ιατρού, μπορεί το σωματείο να προσκομίσει φωτοτυπίες αυτών. Σε περίπτωση παρουσίας σε προπόνηση νέων αθλητών, το σωματείο είναι υποχρεωμένο να προσκομίσει εκ νέου τα παραπάνω δικαιολογητικά και για αυτούς τους αθλητές. Το προσωπικό του Δ.Κ. δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν συμβάντα στην προπόνηση των αθλητών. 4. Οι προπονητές είναι υποχρεωμένοι να συνοδεύουν τους αθλητές τους και να παραμένουν μέχρι της αποχώρησής αυτών από τους αθλητικούς χώρους. Κανείς αθλητής δεν κάνει χρήση των χώρων χωρίς την επίβλεψη του προπονητή, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τυχόν ατύχημα που θα τους συμβεί κατά την ώρα προπόνησης ή παραμονής τους στους χώρους άθλησης. Οι προπονητές είναι υπεύθυνοι, επίσης, για την τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας, όπως αυτοί αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό λειτουργίας, από τους ίδιους και από τους αθλητές τους. Όταν εισέρχονται σε χώρους άθλησης άτομα χωρίς αθλητική περιβολή την ευθύνη έχει ο υπάλληλος του Δ.Κ. που βρίσκεται στον συγκεκριμένο χώρο άθλησης. 5. Ανάρμοστη συμπεριφορά αθλητών, παραγόντων ή οποιουδήποτε συμμετέχει σε πρόγραμμα άσκησης μπορεί να προκαλέσει την απαγόρευση χρήσης ή και εισόδου στους χώρους άθλησης του Δ.Κ. με απόφαση της Διοίκησης. ΑΡΘΡΟ 18 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 1. Κάθε Αθλητικό Σωματείο ή Σύλλογος που προπονείται στην πισίνα του Δ.Κ. έχει δικαίωμα να κάνει χρήση των αποδυτηρίων. 2. Μετά από αίτημα του Σωματείου και εφόσον κριθεί απαραίτητο, μπορούν να παραδοθούν προς χρήση από τον αρμόδιο υπάλληλο όργανα που φυλάσσονται στις αποθήκες του Δ.Κ. Σε αυτή την περίπτωση, ο υπεύθυνος του Συλλόγου υπογράφει σε σχετικό βιβλίο την παραλαβή τους. Μετά το πέρας της προπόνησης, επιστρέφονται από τον υπεύθυνο τα υλικά στην αποθήκη και παραλαμβάνονται από τον αρμόδιο υπάλληλο, προκειμένου να ξεχρεωθούν από το σχετικό βιβλίο. 3. Το προσωπικό του Δ.Κ. δεν είναι αρμόδιο ή υπεύθυνο να τοποθετεί, να μετακινεί ή να μεταφέρει τα αθλητικά όργανα, κατά τη διάρκεια της προπόνησης, εκεί που ο προπονητής θέλει. Αυτό είναι ευθύνη του προπονητή και των αθλητών του Συλλόγου. 4. Σε όλα τα αθλητικά και λοιπά Σωματεία ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΜΟΝΙΜΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΑΠΟΘΗΚΩΝ Ή ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ μέσα στις εγκαταστάσεις του Δ.Κ. Μετά το τέλος των προπονήσεων και των αγώνων, οι χώροι ελευθερώνονται και παραδίδονται στον υπάλληλο του Δ.Κ. 5. Το Δ.Κ. είναι υποχρεωμένο να διαθέτει επαρκώς εξοπλισμένο χώρο ιατρείου ανοικτό όλες τις ώρες λειτουργίας αυτού. Σε περίπτωση που το Δ.Κ παραχωρηθεί προς χρήση σε σύλλογο, σε ώρες πέραν του προβλεπόμενο ωραρίου του προσωπικού, ο σύλλογος, θα πρέπει να φροντίζει, για την παρουσία ιατρού και ναυαγοσώστη. 15

16 6. Εάν για οποιονδήποτε λόγο το νερό της πισίνας δεν είναι κατάλληλο για χρήση από άποψη Υγιεινής, όπως για παράδειγμα υπερβολική ποσότητα χλωρίου ή έλλειψη χλωρίου ή μη σωστή απολύμανση και γενικά, δεν υπάρχουν οι όροι που θέτει η Διεύθυνση Υγιεινής για χρήση δεξαμενών Κολυμβητηρίου, ο αρμόδιος υπάλληλος (συντηρητής πισίνας) εισηγείται στην Διοίκηση και ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η χρήση της πισίνας. ΑΡΘΡΟ 19 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΦΘΟΡΕΣ 1. Σε κάθε περίπτωση χρήσης χώρων άθλησης του Δ.Κ. και χρήσης των οργάνων που βρίσκονται στους χώρους του, οι αθλούμενοι, οι συνοδοί και οι προπονητές τους οφείλουν να φροντίζουν να μην προκαλούνται φθορές στα όργανα, στα αποδυτήρια και γενικά σε όλες τις εγκαταστάσεις. 2. Οι εσκεμμένες φθορές των οργάνων και γενικά των εγκαταστάσεων του χώρου άθλησης από προπονητές, αθλητές, και αθλητικούς παράγοντες, τιμωρούνται οπωσδήποτε. Η τιμωρία είναι η αποκατάσταση των φθορών, καθώς και η προσωρινή ή οριστική αποβολή του αθλητή, προπονητή ή αθλητικού παράγοντα από τις εγκαταστάσεις του Δ.Κ.. Ανάλογα με τις περιστάσεις, η ίδια ή άλλη τιμωρία επιβάλλεται στον Σύλλογο όπου ανήκει ο αθλητής, προπονητής ή αθλητικός παράγοντας. Η υποτροπή θεωρείται επιβαρυντική περίσταση και τιμωρείται ακόμα και με επιβολή ανάλογου προστίμου. Αρμόδια για την επιβολή τιμωρίας είναι η Επιτροπή Αθλητισμού, μετά από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας. Ο ενδιαφερόμενος Σύλλογος μπορεί να υποβάλει γραπτώς τις απόψεις του. 3. Σε κάθε περίπτωση φθορών, εσκεμμένων ή μη, ο Σύλλογος στον οποίο ανήκει ο αθλητής, προπονητής ή αθλητικός παράγοντας που τις προκάλεσε, υποχρεούται σε άμεση αποκατάσταση με δικές του δαπάνες, εκτός εάν η φθορά οφείλεται άμεσα στη συνθήκη και κατά προορισμό χρήση οργάνων και γενικά των εγκαταστάσεων του Δ.Κ. ΑΡΘΡΟ 20 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Το Δ.Κ μπορεί, με άδεια της υπηρεσίας να διοργανώνει διάφορες εκδηλώσεις με τη συμμετοχή αθλουμένων όπως: Ετήσιο χορό συνεστιάσεις. Κοπή βασιλόπιτας. Εκδρομές Αθλητικές δραστηριότητες 2. Οι εργαζόμενοι στο Δ.Κ. μπορούν, εφόσον κριθεί απαραίτητο από την υπηρεσία, να απασχοληθούν, εκτός ωραρίου, σε εκδηλώσεις που διοργανώνονται είτε από το Τμήμα Δημοτικών Γυμναστηρίων, Κολυμβητηρίου & Αθλητικών Χώρων είτε από το Τμήμα Εκδηλώσεων & Προγραμμάτων Αθλητισμού. 3. Κατά τους χειμερινούς μήνες, σε περιόδους κατά τις οποίες το Δ.Κ υπολειτουργεί ή δεν λειτουργεί, οι υπάλληλοι, δύναται να μετακινηθούν σε άλλους αθλητικούς χώρους ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. 4. Για όλους τους χώρους άθλησης, αποθηκών κ.λ.π., κλειδιά έχει το προσωπικό του κολυμβητηρίου, σύμφωνα με απόφαση του αρμόδιου Προϊσταμένου. 5. Οι υπάλληλοι του Δ.Κ. απαγορεύεται, για τα κατά ειδικότητα καθήκοντα τους που υποχρεούνται να προσφέρουν στο ωράριο εργασίας τους, να αμείβονται από συλλόγους, Ομοσπονδίες ή ιδιώτες και υποχρεούνται να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους αυτές στη διάρκεια του ωραρίου τους. 6. Καθήκον των υπαλλήλων είναι η άψογη συμπεριφορά προς όλους, όσους βάσει προγράμματος κάνουν χρήση των εγκαταστάσεων, σε επισκέπτες κ.λ.π. 16

17 7. Σε περιπτώσεις παράνομης εισόδου στο Δ.Κ ατόμων, τα οποία χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις του Δ.Κ χωρίς έγκριση, καταφέρονται κατά των υπαλλήλων του, εξυβρίζουν και απειλούν, επειδή τους απαγορεύεται η είσοδος στο χώρο, οι υπάλληλοι του Δημοτικού Κολυμβητηρίου προβαίνουν σε όλες τις νόμιμες προβλεπόμενες ενέργειες, όπως να καλούν την Αστυνομία και να ενημερώνουν, ταυτόχρονα, τον Προϊστάμενο του Τμήματος Δημοτικών Γυμναστηρίων, Κολυμβητηρίου & Αθλητικών Χώρων. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Η αρμοδιότητα για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού, ανήκει στο Τμήμα Δημοτικών Γυμναστηρίων, Κολυμβητηρίου και Αθλητικών Χώρων της Δ/νσης Εκπαίδευσης και Αθλητισμού (ΟΕΥ Δήμου Θεσσαλονίκης ΦΕΚ 33601/Β/2012 & 190/Β/2013 περί αρμοδιοτήτων της Δ/νσης Εκπαίδευσης & Αθλητισμού, άρθρο 23). 2. Κάθε θέμα που αφορά στη λειτουργία του Δημοτικού Κολυμβητηρίου του Δήμου Θεσσαλονίκης και δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα κανονισμό λειτουργίας, δύναται να ρυθμιστεί με Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από σχετική απόφαση της Επιτροπής Αθλητισμού. 3. Ο παρόν κανονισμός λειτουργίας, διέπεται από τις διατάξεις των υπ αριθ. Γ1/ (ΦΕΚ 87Β) Υ.Δ, όπως τροποποιήθηκε με την αρ.γ4 1150/76(ΦΕΚ 937Β) όμοια περί κολυμβητικών δεξαμενών, την ΔΥΓ2/80825/06 (ΦΕΚ 120 Β) εγκύκλιο και τον πρότυπο κανονισμό λειτουργίας των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου Δημοτικών & Κοινοτικών χώρων άθλησης (Φ.Ε.Κ 1362/ , τεύχος Β). Αναθέτει στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο για τις περαιτέρω ενέργειες. Μειοψηφούν οι Δ.Σ. κ.κ. Ι. Δελής, Μ. Κωνσταντινίδης Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Θεσσαλονίκη Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Π. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΛ. ΚΑΛΦΑΚΑΚΟΥ 17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 529 / 24-04-2015 ΑΡΙΘΜ. ΠΙΝΑΚΑ: 71 Απόσπασμα από το πρακτικό της 9 ης Τακτικής συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΤΕΡΜΑ ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ & ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ,153 10 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: 210 650 3000, FAX: 210 6510649 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Τμήμα: Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του ΝΟΠ ψηφίστηκε στην Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2007

Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του ΝΟΠ ψηφίστηκε στην Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2007 Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του ΝΟΠ ψηφίστηκε στην Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2007 ΑΡΘΡΟ 1 Έφορος Κατ εξουσιοδότηση του Δ.Σ. του συλλόγου, την εποπτεία του τμήματος ασκεί

Διαβάστε περισσότερα

Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο της 6/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο της 6/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο της 6/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στον Πολύγυρο, σήμερα την εικοστή τρίτη (23η) του μηνός Μαρτίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Εισαγωγή. Άρθρο 2 Σκοπός - Λειτουργία των Δημοτικών Χώρων Άθλησης

Άρθρο 1 Εισαγωγή. Άρθρο 2 Σκοπός - Λειτουργία των Δημοτικών Χώρων Άθλησης 1 Άρθρο 1 Εισαγωγή Ο παρών Κανονισμός συντάχθηκε για να αποτελέσει το θεσμικό πλαίσιο βάσει του οποίου θα καθορίζεται η διαχείριση και λειτουργία των Δημοτικών χώρων άθλησης του Νομικού Προσώπου Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΥ ΖΗΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΜΑΡΤΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 18/2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΥ ΖΗΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΜΑΡΤΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 18/2014 ΑΡΙΘΜΟΣ: 4 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΥ ΖΗΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΜΑΡΤΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 18/2014 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ : 10. Έγκριση των

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων. ήµου Χαλανδρίου.

Κανονισµός Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων. ήµου Χαλανδρίου. Κανονισµός Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων ήµου Χαλανδρίου ΑΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑ ΤΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ Ο παρών κανονισµός καθορίζει το πλαίσιο λειτουργίας όλων των ηµοτικών εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο.

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. 2013 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Προοίμιο... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής... 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 Δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΕΝΙΚΑ Ο κανονισμός εκδίδεται σε συνέχεια του καταστατικού του Ναυταθλητικού Ομίλου Αλεξανδρούπολης με σκοπό τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17. Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17. Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17 Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ ΠΑΙΔΩΝ - ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΠΡΟ-ΤΖΟΥΝΙΟΡ-ΜΙΝΙ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (όπως εγκρίθηκε με την υπ αριθ. 102/03-04-2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λουτρακίου - Αγίων Θεοδώρων)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (όπως εγκρίθηκε με την υπ αριθ. 102/03-04-2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λουτρακίου - Αγίων Θεοδώρων) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ------------------------------------------------------------- ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 2015-16

ΟΡΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 2015-16 ΟΡΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 2015-16 Αγαπητοί Γονείς, Oι Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου Αγίας Παρασκευής (ΠΑΙ.Σ.Δ.Α.Π.) έχουν σαν σκοπό να εξυπηρετούν τους εργαζομένους γονείς και να εξασφαλίζουν στο παιδί ασφαλή διαμονή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 4 ο : Προϋποθέσεις Δικαιολογητικά εγγραφής και αναλογία νηπίων παιδαγωγών στους Παιδικούς Σταθμούς του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο.

ΘΕΜΑ 4 ο : Προϋποθέσεις Δικαιολογητικά εγγραφής και αναλογία νηπίων παιδαγωγών στους Παιδικούς Σταθμούς του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 10/2014 Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Αμαρουσίου Αθλητικό Κέντρο

Δήμος Αμαρουσίου Αθλητικό Κέντρο Δήμος Αμαρουσίου Αθλητικό Κέντρο Συνδρομές & Οικονομικές Υποχρεώσεις μελών 2014 2015 Η είσπραξη των συνδρομών θα γίνεται από τη Γραμματεία ή από τους αρμόδιους Καθηγητές Φυσικής Αγωγής, στο χώρο του κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /21.06.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 66

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /21.06.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 66 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. ΣΜΥΡΝΗ 20/4/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 87 ΚΕΝΤΡΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ- ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ Ν.Π.Δ.Δ. ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Βάρνης 1 Τ.Κ 171 24 Ν. ΣΜΥΡΝΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ 12 Η Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες (Ε.Α.ΟΜ ΑμεΑ) προκηρύσσει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Αθλητών με Αναπηρίες στις 1 2 Ιουνίου 12 στο Κεντρικό

Διαβάστε περισσότερα

Συνδρομές & Οικονομικές Υποχρεώσεις μελών

Συνδρομές & Οικονομικές Υποχρεώσεις μελών Συνδρομές & Οικονομικές Υποχρεώσεις μελών Η είσπραξη των συνδρομών θα γίνεται από τη Γραμματεία ή από τους αρμόδιους Καθηγητές Φυσικής Αγωγής, στο χώρο του κάθε προγράμματος. Η πληρωμή των ετήσιων συνδρομών

Διαβάστε περισσότερα

O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης

O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας, ο Διευθυντής του σχολείου έχει τη γενική ευθύνη για την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Μαρούσι, 18/6/2014 Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Μαρούσι, 18/6/2014 Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Μαρούσι, 18/6/2014 Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ. : 828 ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» «ΑΜΑΡΥΣΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ» (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε. ΘΕΣ/ΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τήρηση βιβλίου επίσκεψης ασθενών στο εσόδων-εξόδων ή χωριστά. Περιεχόμενο - δεδομένα του βιβλίου επίσκεψης ασθενών

Τήρηση βιβλίου επίσκεψης ασθενών στο εσόδων-εξόδων ή χωριστά. Περιεχόμενο - δεδομένα του βιβλίου επίσκεψης ασθενών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α'-Β' Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Καρ. Σερβίας 10 101 84 ΑΘΗΝΑ Ευθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Με βάση το θεσμικό πλαίσιο των ΤΕΙ η πρακτική άσκηση (ΠΑ) στο επάγγελμα είναι υποχρεωτική και αποτελεί οργανικό τμήμα των σπουδών.

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της 4 ης (ΕΙΔΙΚΗΣ) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Απόσπασμα από το πρακτικό της 4 ης (ΕΙΔΙΚΗΣ) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ Απόσπασμα από το πρακτικό της 4 ης (ΕΙΔΙΚΗΣ) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:13/2014 Θέμα 1 ο ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση ισολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Συγγρού 56 Τ. Κ. 11742, Αθήνα 4 ος όροφος τηλ. : 210-9250280 fax : 210-9250290 e-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Λαμία, 19/09/2014 Αρ. Πρωτ. : 71825 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιθάκης για το χρονικό διάστημα από 18/08/2011 31/12/2011.

ΘΕΜΑ: Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιθάκης για το χρονικό διάστημα από 18/08/2011 31/12/2011. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 16 ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης. Πράξη 97 η Ιθάκη, σήμερα 22 Απριλίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 06 Μαρτίου 2014 Α.Π.: ΔΙΟΙΚ/382/42/οικ. 5820 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Αθήνα, 06 Μαρτίου 2014 Α.Π.: ΔΙΟΙΚ/382/42/οικ. 5820 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 06 Μαρτίου 2014 Α.Π.: ΔΙΟΙΚ/382/42/οικ. 5820 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ A. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 1. Το σχολείο είναι χώρος όπου αναγνωρίζεται, διαμορφώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΡΟΥ 78/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΡΟΥ 78/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Πόρος 4 Ιουλίου 2014. Αρ. Πρωτ: - 4467 -- ΑΔΑ: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμ. 12/2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της 4 ης τακτικής συνεδρίασης της 24/3/2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της 4 ης τακτικής συνεδρίασης της 24/3/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΝΠΔΔ : «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» Αριθμός Απόφασης: 12/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της 4

Διαβάστε περισσότερα

- ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α.

- ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α. - ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α. Εισαγωγή Η αλματώδης αύξηση το τελευταίο διάστημα των αιτήσεων για επιστημονικές εκδηλώσεις που επιχορηγούνται από τις φαρμακευτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΘΕΜΑ: «Έγκριση κανονιστικής απόφασης του Δημοτικού Οργανισμού Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

2) Απόδειξη καταβολής παραβόλου ύψους τετρακοσίων (400) Ευρώ (κατατίθεται στην Εθνική ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

2) Απόδειξη καταβολής παραβόλου ύψους τετρακοσίων (400) Ευρώ (κατατίθεται στην Εθνική ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔIΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε. ΘΕΣ/ΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Δικαιολογητικά

Διαβάστε περισσότερα

: 2131313 394, -378, - 373, -215

: 2131313 394, -378, - 373, -215 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την Ίδρυση και Λειτουργία Ιδ. Γυμναστηρίων και Ιδ. Σχολών Εκμάθησης Αθλημάτων

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την Ίδρυση και Λειτουργία Ιδ. Γυμναστηρίων και Ιδ. Σχολών Εκμάθησης Αθλημάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε. ΘΕΣ/ΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Δικαιολογητικά που απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

δυνατόν να καλύπτονται, κατόπιν σχετικού μειοδοτικού διαγωνισμού, από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών

δυνατόν να καλύπτονται, κατόπιν σχετικού μειοδοτικού διαγωνισμού, από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Πατρ. Γρηγορίου Ε 12, Τ.Κ. 56123, Αμπελόκηποι Τίτλος: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ενδεικτ.προυπολ.: 94.464,00 Κ.Α. :

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 6/ 7 Μαϊου 2015 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ : «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ».

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 6/ 7 Μαϊου 2015 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ : «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ». Ν.Π.Δ.Δ.: «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 6/ 7 Μαϊου 2015 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ : «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ». Αριθμός Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 5/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 5/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΑΧ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ : Ελ. Βενιζέλου & Μπαχούμη 2 ΤΑΧ.ΚΩΔ. : 48 100 ΠΡΕΒΕΖΑ ΠΛΗΡΟΦ : Κοψάρη Δήμητρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μύκονος, 24-12 - 2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ. Αρ. πρ.: -12005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μύκονος, 24-12 - 2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ. Αρ. πρ.: -12005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Μύκονος, 24-2 - 204 Αρ. πρ.: -2005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΓΡΑΦΕΙΟ : ΔΗΜΑΡΧΟΥ Πληροφορίες: Κων/να Τακούση Τηλέφωνα : (22890)-23.26, -23.988 FAX : (22890)-22.229

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 11/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 17 ης Σεπτεμβρίου 2012.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 11/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 17 ης Σεπτεμβρίου 2012. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 11/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 17 ης Σεπτεμβρίου 2012. Αριθμός Απόφασης 282/2012 Θέμα 04 : Έγκριση Σχεδίου Εσωτερικού Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές» Αχαρνές, 30/12/2014 Αριθ. πρωτ.: 101126 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές

Διαβάστε περισσότερα

6 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2014 10 Απριλίου 2014

6 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2014 10 Απριλίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 6 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 10 ης Απριλίου 2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 102/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης περί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑΜΟΡ0Ρ-0ΧΨ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 41/2013 Ημέρ. Απόφασης : 9/4/2013

ΑΔΑ: ΒΕΑΜΟΡ0Ρ-0ΧΨ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 41/2013 Ημέρ. Απόφασης : 9/4/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΔΑ: ΒΕΑΜΟΡ0Ρ-0ΧΨ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 41/2013 Ημέρ. Απόφασης : 9/4/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---------- ΠΕΡ.Δ/ΝΣΗ Π& Δ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ -------- Ταχ.Δ/νση:Ηρώς Κων/πούλου 13Β Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΖΘ-6ΤΕ ΕΓΚΥΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΔΑ: ΒΙΚΖΘ-6ΤΕ ΕΓΚΥΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, 17/03/2014 Αριθ. Πρωτ.: Υ3/Γ.Π./οικ.23726 Ταχ. Διεύθυνση :Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002600935 2015-02-26

15REQ002600935 2015-02-26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Αριδαία 16/2/2015 ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΑΡΙ ΑΙΑΣ ΤΑΧ. /ΝΣΗ : Πλατεία Αγγελή Γάτσου ΤΑΧ. ΚΩ ΙΚΑΣ: 58400 Αριδαία ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 23840-21339 FAX: 23840-21526 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 5/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας, Αρ. Απόφασης: 101/2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 5/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας, Αρ. Απόφασης: 101/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2909/17.4.2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 5/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ: Α. Γενικές Πληροφορίες Σελ. 2 Β. Δικαιολογητικά Σελ. 3 Γ. Περιγραφή της διαδικασίας Σελ. 4 Δ. Συχνές Ερωτήσεις Σελ.

ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ: Α. Γενικές Πληροφορίες Σελ. 2 Β. Δικαιολογητικά Σελ. 3 Γ. Περιγραφή της διαδικασίας Σελ. 4 Δ. Συχνές Ερωτήσεις Σελ. ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΙΤΩΝ Δ..ΙΙ..Ε.Κ.--..ΙΙ..ΙΙ..Ε.Κ.. ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΙΖΕΤΑΙΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ: Α. Γενικές Πληροφορίες Σελ. 2 Β. Δικαιολογητικά Σελ. 3 Γ. Περιγραφή της διαδικασίας Σελ. 4 Δ. Συχνές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Από το πρακτικό 2/14-2-2014 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ελαφονήσου. Στην Ελαφόνησο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΑΘΗΝΑ 06/05/2015 Αρ. Πρωτ. 306 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (22), δηλαδή:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (22), δηλαδή: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:10510/4-8-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 11 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 80 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 80 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 80 Στην Καρδίτσα σήµερα την 14η του µήνα Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 193 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 193 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 193 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ» 1

Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ» 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ» ================== Δ/νση: Φλέμιγκ 71 162 33, Βύρωνας Τηλ: 210-7608460-462, 210-7668970 Φαξ: 210-7608469 e-mail: paidikoistathmoidbyrona@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 30-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 30-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 30-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9, 2102517292 - FAX:2102517292 ΟΝΟΜΑ:. ΕΠΩΝΥΜΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Τα εργαστήρια του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 19 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 19 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 36029/31.07.2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 19 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 274/2015 ΘΕΜΑ Λήψη απόφασης για τη διαμόρφωση της

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 15/2015 από (12-06- 2015) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος.

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 15/2015 από (12-06- 2015) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.gr Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 15/2015 από (12-06- 2015) της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυμνάσια και τα ΓΕ.Λ. για το σχ. έτος 2015-2016

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυμνάσια και τα ΓΕ.Λ. για το σχ. έτος 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακτίδα Α.Μ.Κ.Ε ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΥ ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ

Ηλιακτίδα Α.Μ.Κ.Ε ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΥ ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΚΟΠΟΙ Η δημιουργία Δημοτικού Λαχανόκηπου είναι μια δράση που απευθύνεται στην τοπική κοινωνία με καθαρά κοινωνικά και φιλοπεριβαλλοντικά χαρακτηριστικά.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. Πρ. Π1β/Γ.Π.οικ. 14951

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. Πρ. Π1β/Γ.Π.οικ. 14951 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 9.10. 2001 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. Πρ. Π1β/Γ.Π.οικ. 14951 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Π1β ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 17 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

1. Αρχηγοί εκδρομών εσωτερικού

1. Αρχηγοί εκδρομών εσωτερικού ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ & ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΔΡΟΜΩΝ -ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. Αρχηγοί εκδρομών εσωτερικού Αρχηγοί εκδρομών μπορεί να είναι οποιοδήποτε μέλος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΤΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ

ΣΙΤΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΣΙΤΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ 1. Γενικές ιατάξεις α. Σε προπτυχιακούς και µεταπτυχιακούς φοιτητές καθώς και σε σπουδαστές των Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής του Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 28/3/2011

Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 28/3/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αριθ.Αποφ 29/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 28/3/2011 ΘΕΜΑ 1ο: Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισµού του ήµου ράµας,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 1/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Καθορισµός τελών και δικαιωµάτων χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων για το Ο.Ε. 2015

Αριθ. Απόφασης 1/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Καθορισµός τελών και δικαιωµάτων χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων για το Ο.Ε. 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες,

Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες, Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες, διέπεται από τις αρχές του προτύπου Beveridge. «το κόστος

Διαβάστε περισσότερα

Προς. Η Επιτροπή Τεχνικών Προδιαγραφών. 1. Παρθένα Γιαννουλάκη 2. Ελένη Φωτιάδου 3. Αργύριος Κορμπέτης

Προς. Η Επιτροπή Τεχνικών Προδιαγραφών. 1. Παρθένα Γιαννουλάκη 2. Ελένη Φωτιάδου 3. Αργύριος Κορμπέτης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 19-11-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 46791 Προς Την Διοίκηση (διά της Δ/νσης Ιατρικής Υπηρεσίας) Κοιν.: Υποδιεύθυνση Οικονομικού ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Καρδίτσα 12-8-2015 Αριθμ.πρωτ. 824 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Η Ε.Π.Σ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ έχοντας υπόψη : 1. Την Αθλητική Νομοθεσία που ισχύει σήμερα, 2. Το καταστατικό της

Διαβάστε περισσότερα

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Πληροφορίες : Ε. Σίμα Τηλέφωνο : 210-5281104 : 210-5281127 : 210-5281125 Fax : 210-5281113 Email : amea@yeka.

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Πληροφορίες : Ε. Σίμα Τηλέφωνο : 210-5281104 : 210-5281127 : 210-5281125 Fax : 210-5281113 Email : amea@yeka. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29-9 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ.: Δ24α /Φ. /ΓΠ.οικ42890/804 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 5 15351 ΠΑΛΛΗΝΗ ΤΗΛ: 210.60.32.948 210.60.32.909 /FAX: 210.60.30.924 Αρ. πρωτ.1024 Προς Όλα τα σωματεία μας Παλλήνη 30/07/2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Κύριε Πρόεδρε,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 18.450,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Εργασία: «Συντήρηση κολυµβητικής δεξαµενής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β434ΩΨ8-ΔΨΧ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αχαρνές,05/10/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ. Αριθ. πρωτ.

ΑΔΑ: Β434ΩΨ8-ΔΨΧ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αχαρνές,05/10/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ. Αριθ. πρωτ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αχαρνές,05/10/2012 Αριθ. πρωτ.: 91497 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές σήμερα 4, του μηνός Οκτωβρίου, του έτους 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ & ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ & ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ & ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ Άρθρο 1ο Ορισµοί 1. Η Ελληνική Οµοσπονδία Ιππασίας για κάθε αναγνωρισµένη από την ιεθνή Οµοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ : ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7/18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 Από το πρακτικό 7/18-4-2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην Ελαφόνησο σήμερα την 18 η του μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα 4 μέλη και ονομαστικά:

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα 4 μέλη και ονομαστικά: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 25 ης Ιουνίου 2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 185/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης περί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΠΡΟΟΙΜΙΟ... Σελ. 4 ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 26/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 26/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 26/2012 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 329/2012 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Στ.. σήμερα την 20 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία.. που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στ

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π ΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Π Ο ΟΣΦΑΙΡΟΥ

Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π ΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Π Ο ΟΣΦΑΙΡΟΥ Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π ΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Π Ο ΟΣΦΑΙΡΟΥ Ι ΟΥΝΙΟΣ 2009 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Προοίµιο Ο παρών κανονισµός εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 2 του καταστατικού της Ε.Π.Ο. και προβλέπει για

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά της 19/2014 συνεδρίασης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά της 19/2014 συνεδρίασης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΡΜΑ ΝΟΤΟΥ 15342 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΛ.:210 60.02.223 - FAX:210 60.83.923 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤYΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΙΟΛΖΛ-ΘΛΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΔΙΟΛΖΛ-ΘΛΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ. 19/28-12-2012 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης Αριθμ. Απόφ. 202/2012 Θέμα:«Κατάταξη των υπαλλήλων

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικό ς κανόνισμό ς 2015-2016

Εσωτερικό ς κανόνισμό ς 2015-2016 Εσωτερικό ς κανόνισμό ς 2015-2016 1/7/2015 Κανονισμός μελών Α.Σ.Μ. Γλυφάδας Αγωνιστική περίοδος 2015-2016 1 Μέλη και αθλητές 1.1 Μέλη του συλλόγου μπορούν να είναι και αθλητές του με δικαίωμα συμμετοχής,

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 24 η Απόφαση υπ αριθ. 1140/2014

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 7/2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 7/2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 7/2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα 15 του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.)

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Δρ. Σταύρος Α. Ευαγγελάτος Γενικός Επιθεωρητής ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου ΑΠΟΦΑΣΗ - 16 - Αρ. Πρωτ.: 20/02/2013 Ημερομηνία: 367 6

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Συμβουλίου ένταξης Μεταναστών, Δήμου Πρέβεζας».

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Συμβουλίου ένταξης Μεταναστών, Δήμου Πρέβεζας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 11/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 18ο: Ανανέωση ή μη της σύμβασης του Δήμου Σύρου Ερμούπολης με την εταιρεία «Τσιβόλας Ανακύκλωση Ε.Π.Ε.»

ΘΕΜΑ 18ο: Ανανέωση ή μη της σύμβασης του Δήμου Σύρου Ερμούπολης με την εταιρεία «Τσιβόλας Ανακύκλωση Ε.Π.Ε.» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 18/5/2015 με αριθμ. 11 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 221 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός Λειτουργίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ 26 ο & 29 ο Δ.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ Κανονισμός Λειτουργίας ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ» Απόσπασμα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ» Απόσπασμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ» Απόσπασμα Από τα πρακτικά της 5 ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ έτους 2014 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ. ΠΡΟΣ: Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ του Δ. Πολυγύρου «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» (αναγράφεται η ονομασία του ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ)

ΑΙΤΗΣΗ. ΠΡΟΣ: Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ του Δ. Πολυγύρου «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» (αναγράφεται η ονομασία του ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ) ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ - ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»(Ν.Π.Δ.Δ.) Ημερομηνία : Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα