ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ"

Transcript

1 ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ημερομηνία έκδοσης 02-Απρ-2012 Ημερομηνία αναθεώρησης 02-Απρ-2012 Έκδοση 001 ENOTHTA 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Όνομα προϊόντος Καθαρή ουσία/ μείγμα MCE WAVE MCE Optimized Separation Buffer Kit Μείγμα 1.2 Συναφείς προσδιορισμένες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Προτεινόμενη χρήση Χρήσεις που αντενδείκνυνται Ένα στοιχείο συστημάτων για τη γενετική ανάλυση δειγμάτων νουκλεϊκού οξέος σε επαγγελματικά διαγνωστικά ή ερευνητικά εργαστήρια 1.3 Λεπτομέρειες του προμηθευτή του φύλλου δεδομένων ασφαλείας Στοιχεία εταιρείας Transgenomic, Inc Emmet Street Omaha, NE USA Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με: Διεύθυνση 1.4 Τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης Τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης +44 (0) (24 ώρες, 7 ημέρες) ENOTHTA 2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 2.1 Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος Ταξινόμηση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1272/2008 Ταξινόμηση σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΕ 67/548/ΕΟΚ ή 1999/45/ΕΚ 2.2 Στοιχεία σήμανσης Κανένα. Προειδοποιητική λέξη Καμία. Δηλώσεις επικινδυνότητας Καμία _ Σελίδα 1 / 8

2 Δηλώσεις προφυλάξεων Καμία. 2.3 Άλλες πληροφορίες Το παρασκεύασμα αυτό δεν περιέχει ουσίες που θεωρούνται ανθεκτικές, βιοσυσσωρευτικές ή τοξικές (PBT). Το παρασκεύασμα αυτό δεν περιέχει ουσίες που θεωρούνται πολύ ανθεκτικές ή πολύ βιοσυσσωρευτικές (vpvb). ENOTHTA 3. ΣΥΝΘΕΣΗ/ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3.2 Μείγματα Χημική ονομασία EC-Αρ. CAS-Αρ. Βάρος % Ταξινόμηση (67/548) Βορικό οξύ Τοξικό στην αναπαρ. Κατ. 2, R60-61 Ταξινόμηση (Καν. 1272/2008) Τοξικό στην αναπαρ. 1B (H360FD) Αριθμός καταχώρισης REACH δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες Για το πλήρες κείμενο των R-φράσεων και των Δηλώσεων επικινδυνότητας (Η) ανατρέξτε στην ενότητα 16 ENOTHTA 4. ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 4.1 Περιγραφή πρώτων βοηθειών Επαφή με τα μάτια Επαφή με το δέρμα Κατάποση Εισπνοή Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό τα μάτια, καθώς και την περιοχή κάτω από τις βλεφαρίδες, για τουλάχιστον 15 λεπτά. Αν εκδηλωθούν συμπτώματα, ζητήστε ιατρική βοήθεια. Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό. Αν εκδηλωθούν συμπτώματα, ζητήστε ιατρική βοήθεια. Ξεπλύνετε το στόμα σας με νερό και πιείτε ml νερού. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Αν εκδηλωθούν συμπτώματα, ζητήστε ιατρική βοήθεια. Απομακρύνετε τον παθόντα από την έκθεση, διατηρήστε τον ζεστό και σε ανάπαυση. Αν εκδηλωθούν συμπτώματα, ζητήστε ιατρική βοήθεια. 4.2 Τα πιο σημαντικά συμπτώματα και επιδράσεις, οξείες ή μεταγενέστερες Κύρια συμπτώματα Κανένα γνωστό. 4.3 Ένδειξη για οποιαδήποτε άμεση ιατρική φροντίδα και ειδική θεραπεία χρειαστεί Σημειώσεις για τον ιατρό Αντιμετώπιση των συμπτωμάτων. ENOTHTA 5. ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 5.1 Μέσα πυρόσβεσης Κατάλληλα μέσα πυρόσβεσης Ψεκασμός με νερό, ξηρό χημικό προϊόν, διοξείδιο του άνθρακα (CO 2) ή αφρό Μέσα πυρόσβεσης που δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν για λόγους ασφαλείας Κανένα. Σελίδα 2 / 8

3 5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα Η θερμική αποσύνθεση μπορεί να οδηγήσει στην απελευθέρωση ερεθιστικών αερίων και ατμών: Οξείδια του άνθρακα και του αζώτου. 5.3 Συμβουλές για πυροσβέστες Όπως σε κάθε πυρκαγιά, να φοράτε αυτόνομη αναπνευστική συσκευή και πλήρη προστατευτικό εξοπλισμό. ENOTHTA 6. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Εξασφαλίστε επαρκή αερισμό. Χρησιμοποιήστε ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό. 6.2 Κίνδυνοι για το περιβάλλον Αποφύγετε την απελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Οι τοπικές αρχές πρέπει να ενημερώνονται, εάν δεν μπορούν να περιοριστούν σημαντικές διαρροές. 6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό Απορροφήστε διαρροές με αδρανή υλικά (π.χ. στεγνή άμμο ή χώμα) και στη συνέχεια τοποθετήστε σε ένα δοχείο χημικών αποβλήτων. Πλύνετε την περιοχή διαρροής με νερό και σαπούνι. Απορρίψτε τα απόβλητα σε εγκεκριμένη εγκατάσταση απόρριψης αποβλήτων. 6.4 Παραπομπή σε άλλες ενότητες Δείτε την ενότητα 8. Μέθοδοι απόρριψης αποβλήτων: Δείτε επίσης την ενότητα 13. ENOTHTA 7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ 7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα, τα μάτια και τα ρούχα. Εξασφαλίστε επαρκή αερισμό. Φορέστε ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό. Όταν το χρησιμοποιείτε μην καπνίζετε, τρώτε ή πίνετε. 7.2 Προϋποθέσεις για ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβατοτήτων Διατηρείτε το δοχείο καλά κλειστό. Φυλάσσετε μακριά από το άμεσο ηλιακό φως. Διατηρείτε σε θερμοκρασίες μεταξύ 4 και 8 C. Φυλάσσετε χωριστά από ασύμβατα υλικά: Οξειδωτικά μέσα. 7.3 Ειδικές τελικές χρήσεις Ένα στοιχείο συστημάτων για τη γενετική ανάλυση δειγμάτων νουκλεϊκού οξέος σε επαγγελματικά διαγνωστικά ή ερευνητικά εργαστήρια ENOTHTA 8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ/ ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 8.1 Παράμετροι ελέγχου Χημική ονομασία Βορικό οξύ Ισπανία STEL: 6 mg/m 3 TWA: 2 mg/m 3 Σελίδα 3 / 8

4 Γερμανία TWA: 10 mg/m 3 Ανώτατο όριο/ Μέγιστο: 10 mg/m 3 TWA: 0,5 mg/m 3 Πορτογαλία STEL: 6 mg/m 3 TWA: 2 mg/m 3 Ελβετία STEL: 10 mg/m 3 TWA: 10 mg/m 3 Παράγωγο επίπεδο χωρίς επιπτώσεις (DNEL). Προβλεπόμενη συγκέντρωση χωρίς. επιπτώσεις (PNEC) 8.2 Έλεγχος έκθεσης Κατάλληλα μηχανικά μέσα ελέγχου Εξασφαλίστε επαρκή αερισμό Ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός Προστασία για τα μάτια Γυαλιά ασφαλείας με πλευρικά προστατευτικά (EN 166). Προστασία για τα χέρια Προστατευτικά γάντια (EN 374). Προστασία σώματος και Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία. δέρματος Προστασία αναπνευστικού συστήματος Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού, φορέστε τον κατάλληλο αναπνευστικό εξοπλισμό (BS EN 14387:2004+A1). Μέτρα υγιεινής Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης Χειριστείτε σύμφωνα με τις ορθές βιομηχανικές πρακτικές υγιεινής και ασφάλειας. Αποφύγετε την απελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Οι τοπικές αρχές πρέπει να ενημερώνονται, εάν δεν μπορούν να περιοριστούν σημαντικές διαρροές. ENOTHTA 9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 9.1 Πληροφορίες για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες Φυσική κατάσταση Υγρό Εμφάνιση Διαφανές Οσμή Άοσμο Χρώμα Άχρωμο Όριο ανίχνευσης οσμής Ιδιότητα Τιμές Παρατηρήσεις Μέθοδοι ph 20 C Σημείο τήξης/ πήξης Σημείο ψύξης Σημείο ζέσης/ περιοχή ζέσης 100 C Σημείο ανάφλεξης Ρυθμός εξάτμισης Αναφλεξιμότητα (στερεό, αέριο) Όρια ευφλεκτότητας στον αέρα Ανώτατο όριο ευφλεκτότητας Κατώτατο όριο ευφλεκτότητας Πίεση ατμών Πυκνότητα ατμών Σχετική πυκνότητα Υδατοδιαλυτότητα Πλήρως αναμίξιμο Διαλυτότητα σε άλλους διαλύτες Σελίδα 4 / 8

5 Συντελεστής κατανομής: n- οκτανόλη/νερό Θερμοκρασία αυτανάφλεξης Θερμοκρασία αποσύνθεσης Ιξώδες, κινηματικό Ιξώδες, δυναμικό Μη εφαρμόσιμο Εκρηκτικές ιδιότητες Οξειδωτικές ιδιότητες Μη εκρηκτικό Μη εφαρμόσιμο 9.2 Άλλες πληροφορίες Σημείο μαλάκυνσης Μοριακό βάρος Περιεκτικότητα σε πτητικές οργανικές ενώσεις (ΠΟΕ, VOC)(%) Πυκνότητα Φαινομενική πυκνότητα ENOTHTA 10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 10.1 Αντιδρασιμότητα Καμία γνωστή Χημική σταθερότητα Σταθερό υπό κανονικές συνθήκες Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων Καμία γνωστή Συνθήκες προς αποφυγή Ακραίες θερμοκρασίες και άμεσο ηλιακό φως Ασύμβατα υλικά Ισχυρά οξειδωτικά Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης Η θερμική αποσύνθεση μπορεί να οδηγήσει στην απελευθέρωση ερεθιστικών αερίων και ατμών: Οξείδια του άνθρακα. Οξείδια του αζώτου (NOx). ENOTHTA 11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 11.1 Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιδράσεις Οξεία τοξικότητα Χημική ονομασία LD50 από του στόματος LD50 μέσω του δέρματος LC50 μέσω εισπνοής Βορικό οξύ 2660 mg/kg (Επίμυς) 2000 mg/kg (Κόνικλος) 0,16 mg/l (Επίμυς) 4 ώρες Σελίδα 5 / 8

6 Διάβρωση/ ερεθισμός δέρματος Σοβαρή βλάβη/ ερεθισμός των ματιών Ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού συστήματος ή του δέρματος Μεταλλακτικότητα Καρκινογένεση Δεν ερεθίζει το δέρμα. Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό των ματιών. Δεν προκαλεί ευαισθητοποίηση. Αναπαραγωγική τοξικότητα STOT - Εφάπαξ έκθεση Περιέχει μια γνωστή ή πιθανολογούμενη αναπαραγωγική τοξίνη: Βορικό οξύ. STOT - Επαναλαμβανόμενη έκθεση Κίνδυνος αναρρόφησης Άλλες πληροφορίες. ENOTHTA 12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 12.1 Τοξικότητα Χημική ονομασία Τοξικότητα στα φύκια Τοξικότητα στα ψάρια Τοξικότητα στις δάφνιες (daphnia) και σε άλλα υδρόβια ασπόνδυλα Βορικό οξύ LC50: 1020 mg/l 72 ώρες συνεχούς ροής [Χρυσόψαρο (Carassius auratus)] : 48 ώρες Daphnia magna (Νερόψυλλος ο μέγας) mg/l EC Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης Δυναμικό βιοσυσσώρευσης 12.4 Κινητικότητα στο έδαφος. Χημική ονομασία Λογάριθμος του συντελεστή κατανομής οκτανόλης/ύδατος (log Pow) Βορικό οξύ -0, Αποτελέσματα αξιολόγησης PBT και vpvb Το παρασκεύασμα αυτό δεν περιέχει ουσίες που θεωρούνται ανθεκτικές, βιοσυσσωρευτικές ή τοξικές (PBT). Το παρασκεύασμα αυτό δεν περιέχει ουσίες που θεωρούνται πολύ ανθεκτικές και πολύ βιοσυσσωρευτικές (vpvb) Άλλες αρνητικές επιπτώσεις. Σελίδα 6 / 8

7 ENOTHTA 13. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ 13.1 Μέθοδοι επεξεργασίας αποβλήτων Απορρίμματα από υπολείμματα/ αχρησιμοποίητα προϊόντα Μολυσμένη συσκευασία Απορρίπτετε σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Τα άδεια δοχεία πρέπει να μεταφέρονται σε εγκεκριμένο χώρο επεξεργασίας αποβλήτων για ανακύκλωση ή απόρριψη. ENOTHTA 14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Δεν έχει ταξινομηθεί ως επικίνδυνο κατά τη μεταφορά. ADR/RID/ADN ICAO/IATA IMDG / IMO 14.1 Αριθμός UN Κατάλληλη ονομασία αποστολής 14.3 Τάξη/ τάξεις κινδύνου μεταφοράς Ομάδα συσκευασίας Κίνδυνοι για το περιβάλλον Δεν έχει ταξινομηθεί Δεν έχει ταξινομηθεί Δεν έχει ταξινομηθεί 14.6 Ειδικές προφυλάξεις για τους χρήστες Δεν απαιτούνται ειδικές προφυλάξεις κατά το χειρισμό αυτού του υλικού 14.7 Χύδην μεταφορά, σύμφωνα με τη σύμβαση MARPOL 73/78 και τον κώδικα IBC ENOTHTA 15. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 15.1 Ειδικοί κανονισμοί/ νομοθεσία για την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον αναφορικά με τη συγκεκριμένη ουσία ή μείγμα Ταξινόμηση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1272/2008. Αυτό το δελτίο δεδομένων ασφάλειας υλικού συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/ Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας Δεν έχει διεξαχθεί αξιολόγηση χημικής ασφάλειας. ENOTHTA 16. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το πλήρες κείμενο των R-φράσεων που αναφέρονται στις ενότητες 2 και 3 R60 - Μπορεί να εξασθενίσει τη γονιμότητα R61 - Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στο έμβρυο Σελίδα 7 / 8

8 Το πλήρες κείμενο των Δηλώσεων επικινδυνότητας (H) που αναφέρονται στις ενότητες 2 και 3 Καμία H360FD - Μπορεί να βλάψει τη γονιμότητα. Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στο έμβρυο Ημερομηνία έκδοσης Ημερομηνία αναθεώρησης Σημείωση αναθεώρησης 02-Απρ Απρ-2012 Μη εφαρμόσιμο. Αυτό το δελτίο δεδομένων ασφάλειας υλικού συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006. Αποποίηση ευθυνών Οι πληροφορίες και οι συστάσεις που περιέχονται στο παρόν βασίζονται σε στοιχεία που θεωρούνται επικαιροποιημένα και ορθά. Ωστόσο, δεν παρέχεται καμία εγγύηση, οποιουδήποτε είδους, ρητή ή σιωπηρή, σε σχέση με τις πληροφορίες και τις συστάσεις που περιέχονται στο παρόν. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν επιβλαβείς επιπτώσεις που μπορεί να προκληθούν από (εσφαλμένη) χρήση, χειρισμό, αγορά, μεταπώληση ή έκθεση του προϊόντος μας. Οι πελάτες και οι χρήστες των προϊόντων μας πρέπει να συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς και διατάξεις για την υγεία και την ασφάλεια. Πιο συγκεκριμένα, έχουν την υποχρέωση να προβούν σε αξιολόγηση του κινδύνου για τους συγκεκριμένους χώρους εργασίας και να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα διαχείρισης κινδύνου, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία εφαρμογής των Οδηγιών της ΕΕ 89/391 και 98/24. Σελίδα 8 / 8

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A12705B 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

Complesal Solub 7-12-40

Complesal Solub 7-12-40 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Basaplant Orange 14-5-30

Basaplant Orange 14-5-30 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΟΥΣIΑΣ / ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική Ονομασία : WEEDAZOL 22.9 SL 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού. ImPath DAPI Αριθμός προϊόντος: 46911 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. ImPath DAPI

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού. ImPath DAPI Αριθμός προϊόντος: 46911 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. ImPath DAPI Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού Αριθμός προϊόντος: 46911 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Εταιρεία Pathcom Systems Corp 6759 Sierra Ct. Suite# L Δουβλίνο, CA 94568 Τηλέφωνο 1-925-829-5500 Φαξ

Διαβάστε περισσότερα

KLERAT PELLETS Έκδοση 9- Αυτή η έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Ημερομηνία Τροποποίησης 08.06.2015 Ημερομηνία εκτύπωσης 08.06.

KLERAT PELLETS Έκδοση 9- Αυτή η έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Ημερομηνία Τροποποίησης 08.06.2015 Ημερομηνία εκτύπωσης 08.06. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A10976C 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Χρήση τής ουσίας/τού μείγματος

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Χρήση τής ουσίας/τού μείγματος ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) No. 1907/2006 Ημερομηνία Αναθεώρησης: 21/3/2014 Έκδοση 1 η Ημερομηνία εκτύπωσης: 21/3/2014 PHOBI E

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) No. 1907/2006 Ημερομηνία Αναθεώρησης: 21/3/2014 Έκδοση 1 η Ημερομηνία εκτύπωσης: 21/3/2014 PHOBI E 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική ονομασία: 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 2.0 Ημ. Αναθεώρησης: 11/12/2014 Ημ. Εκτύπωσης: 24/8/2015 ΠΡΟΪΟΝ:

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 2.0 Ημ. Αναθεώρησης: 11/12/2014 Ημ. Εκτύπωσης: 24/8/2015 ΠΡΟΪΟΝ: ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 2.0 Ημ. Αναθεώρησης: 11/12/2014 Ημ. Εκτύπωσης: 24/8/2015 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

KLERAT WAXBLOCK Έκδοση 3- Αυτή η έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Ημερομηνία Τροποποίησης 15.04.2014 Ημερομηνία εκτύπωσης 15.04.

KLERAT WAXBLOCK Έκδοση 3- Αυτή η έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Ημερομηνία Τροποποίησης 15.04.2014 Ημερομηνία εκτύπωσης 15.04. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A12720B 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις. Postfach CH-4002 Basel Switzerland

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις. Postfach CH-4002 Basel Switzerland 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A14111B 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

Mantox 68 WG Έκδοση 20- Αυτή η έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Ημερομηνία Τροποποίησης 04.06.2015 Ημερομηνία εκτύπωσης 04.06.

Mantox 68 WG Έκδοση 20- Αυτή η έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Ημερομηνία Τροποποίησης 04.06.2015 Ημερομηνία εκτύπωσης 04.06. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού Mantox 68WG A9651D 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006. : Alar 85 SG

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006. : Alar 85 SG 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική ονομασία ή προσδιορισμός του μείγματος Αριθμός καταχώρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) και 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) και 453/2010 ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) και 453/2010 1. ΤΜΗΜΑ 1: ΤΑΥΤΟΠΟΊΗΣΗ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) και 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) και 453/2010 ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) και 453/2010 HYPOXITRAK 1. ΤΜΗΜΑ 1: ΤΑΥΤΟΠΟΊΗΣΗ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

Complesal Fluid Green 10-4-7

Complesal Fluid Green 10-4-7 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Σελίδα 1 απο Αριθμός ΔΔΑ : 168430 Αναθεώρηση: 23.02.2015 Ημερομηνία εκτύπωσης:: 02.04.2015 Αντικαθιστά την έκδοση της: 27.01.2014 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Complesal Fluid Red 5-8-10

Complesal Fluid Red 5-8-10 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Complesal Suprem 21-5-10

Complesal Suprem 21-5-10 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία ουσίας Πολυβινυλοβουτυράλη Εμπορική ονομασία της ουσίας Aριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 PAPPY HOME ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ Έκδοση: 02 Ημερομηνία Έκδοσης: 20/06/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 PAPPY HOME ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ Έκδοση: 02 Ημερομηνία Έκδοσης: 20/06/2013 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και

Διαβάστε περισσότερα

2.0 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ Αυτό το μείγμα διέπεται από την οδηγία 1999/45/ΕΟΚ, με τις τροποποιήσεις και τα παραρτήματά της.

2.0 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ Αυτό το μείγμα διέπεται από την οδηγία 1999/45/ΕΟΚ, με τις τροποποιήσεις και τα παραρτήματά της. 1.0 ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΜΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Αναγνωριστικό προϊόντος Μορφή προϊόντος : Υγρό μείγμα Εμπορική ονομασία : TRANSFORMER TM Κωδικός προϊόντος OREU 079 Λειτουργία του μείγματος :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 LARGOMATIC DET-ALU 100 Έκδοση: 02 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/06/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 LARGOMATIC DET-ALU 100 Έκδοση: 02 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/06/2015 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A13063D 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 9 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Κωδικός προΐόντος: 23052.7020 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

SIGMA-ALDRICH : +49 7329-97-2323. ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας

SIGMA-ALDRICH : +49 7329-97-2323. ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας SIGMA-ALDRICH sigma-aldrich.com ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση 5.2 Ημερομηνία Αναθεώρησης 02.05.2014 Ημερομηνία εκτύπωσης 16.09.2015 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 BIONOL ΚΡΕΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Έκδοση: 06 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/06/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 BIONOL ΚΡΕΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Έκδοση: 06 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/06/2015 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και

Διαβάστε περισσότερα

NOTRAC WAX BLOCK BAIT

NOTRAC WAX BLOCK BAIT ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ NOTRAC WAX BLOCK BAIT ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΚ: Κανονισμός (ΕΚ) Αρ. 1907/2006 (όπως τροποποιήθηκε) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: Σεπτέμβριος 2014 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 ACTI-FRESH 500 Έκδοση: 04 Ημερομηνία Έκδοσης: 12/12/2014

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 ACTI-FRESH 500 Έκδοση: 04 Ημερομηνία Έκδοσης: 12/12/2014 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: LEMON 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος

Διαβάστε περισσότερα