ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑΓΜΑ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ST. JOHN ASSOCIATION LTD ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Η

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑΓΜΑ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ST. JOHN ASSOCIATION LTD ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 1. Η"

Transcript

1 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑΓΜΑ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ST. JOHN ASSOCIATION LTD ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Η Ταυτότητα μας Βρισκόμαστε στην Κύπρο από το 1926 και λειτουργούμε στα πλαίσια του περί Αγαθοεργών Ιδρυμάτων Νόμου, Κεφ. 41 και στη βάση του νέου μας Καταστατικού που εγκρίθηκε το Ο Σύνδεσμος και Τάγμα Αγίου Ιωάννη (εφ εξής το Τάγμα) μετά από εισήγηση του St.John Order προώθησε το 2005 την ίδρυση δια εγγυήσεως της εταιρείας John Association Ltd (εφεξής η Εταιρεία) η οποία άρχισε την λειτουργία της το Αργότερα αναγνωρίσθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών ως Φιλανθρωπικό ίδρυμα. Συνέπεια της αναγνώρισης αυτής είναι η μη καταβολή φόρου εισοδήματος. Σημειώνεται ο άρρηκτος δεσμός μεταξύ του Τάγματος και της Εταιρείας με κυριότερο αποδεικτικό στοιχείο προτεινόμενα από το Τάγμα άτομα. ότι Σύμβουλοι της Εταιρείας μπορούν να εκλεγούν μόνο τα Ως κίνημα στοχεύομε στην ενθάρρυνση κάθε έργου ανθρωπισμού και φιλανθρωπίας για μετριασμό του ανθρώπινου πόνου και στην προαγωγή της εν γένει υγείας του κοινού χωρίς καμιά διάκριση, κοινωνική, φυλετική ή άλλη. Γι αυτό και το λογότυπο μας «Στην Υπηρεσία της Ανθρωπότητας». ΙΙ. Η Οργανωτική μας Δομή Η αρχή η οποία καθορίζει τους στόχους, τον τρόπο λειτουργίας και γενικά κάθε θέμα που σχετίζεται με το Τάγμα και την Εταιρεία είναι η Διοικούσα Επιτροπή, η οποία αποτελείται από έξι (6) Επιτρόπους με το δικαίωμα τους να διορίζουν μέχρι και τέσσερα (4) μέλη δίχως όμως αυτά να έχουν δικαίωμα ψήφου. Η σύνθεση της Διοικούσας Επιτροπής για την περίοδο είναι: Δρ. Νίκος Σπανός, Πρόεδρος Κ. Ανδρέας Γιαννακού, Αντιπρόεδρος Κ. Αχιλλέας Καλλίμαχος, Αντιπρόεδρος κ. Πάνος Κουτουρούσης, Γραμματέας Δρ. Γεώργιος Παντέλας, Ταμίας κ. Ανδρέας Χειμαρίδης, Γενικός Έφορος Επίκουρα Μέλη της Επιτροπής για την ίδια χρονική περίοδο διορίστηκαν οι: κ. Ανδρέας Σκοτεινός Δρ. Χριστόδουλος Καϊσής Δρ. Ανδρέας Τάνος Σύμβουλοι της Εταιρείας για το 2014 ήταν τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής με Γραμματέα τον κ. Κουτουρούση.

2 -2- Παράλληλα με την Διοικούσα Επιτροπή υπάρχουν άλλα δύο συλλογικά όργανα. Το Συμβουλευτικό Σώμα, το οποίο ασχολείται με ευρύτερα θέματα πολιτικής και το οποίο επιτελεί ουσιαστικό ρόλο στη διαδικασία εκλογής των μελών της Διοικούσας Επιτροπής και η Εκπαιδευτική Επιτροπή, η οποία επιλαμβάνεται θεμάτων που άπτονται των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Τάγματος. Η σύνθεση των Επαρχιακών Επιτροπών φαίνεται στο Παράρτημα. Οι κυρίες Ντόλα Μακρίδου και Ανδρούλα Θεοφάνους συνέχισαν την προσφορά των γραμματειακών τους υπηρεσιών. III. Η Συμβολή μας Κατά το υπό επισκόπηση έτος πραγματοποιήθηκαν επτά (7) κοινές συνεδρίες της Διοικούσας Επιτροπής του Τάγματος και των Συμβούλων της Εταιρείας. Το θέμα που κυριάρχησε στις συνεδρίες αυτές ήταν η ανέγερση του νέου οικήματος. Υπήρχε βαθιά η πεποίθηση ότι με την ενέργεια αυτή εκτός του ότι θα επιλύετο το βασικό πρόβλημα του οικήματος θα δημιουργούντο έστω και ελάχιστες θέσεις εργασίας. Αλλα θέματα ήταν: o η στενή παρακολούθηση των οικονομικών του Τάγματος σε συνάρτηση με τη χρηματοδότηση του νέου οικήματος, o η προβολή με επίμονο τρόπο των απόψεων μας σ ότι αφορά την «σωστή» κατάρτιση στις πρώτες βοήθειες και την ολοκληρωμένη εκπαίδευση των ναυαγοσωστών σ αυτές, o η στενή παρακολούθηση των δραστηριοτήτων του Τάγματος σε επαρχιακό επίπεδο και η παροχή σχετικής καθοδήγησης, o η υποβολή απόψεων/εισηγήσεων αναφορικά με τις απαιτήσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας στον τομέα πρώτων βοηθειών, o η ολοκλήρωση των διαδικασιών και η υπογραφή του νέου συμβολαίου ενοικίασης για άλλα 33 χρόνια του οικοπέδου στο οποίο βρίσκεται το οίκημα μας, o το συμβουλεύσιμο της υπογραφής των δύο Συμφωνιών με τον St. John Order με την προϋπόθεση όμως της εισαγωγής ορισμένων τροποποιήσεων, o τη σύσταση και δραστηριοποίηση δύο Ανεξάρτητων Ταξιαρχιών στην Τράπεζα Κύπρου και στην ιδιωτική εταιρεία P.H.C. Franchised Restaurants Public Ltd, o την υιοθέτηση αναλυτικών/ωρολογίων προγραμμάτων πρώτων βοηθειών για τα Σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης, o την σύνταξη και υιοθέτηση προγράμματος Κατάρτισης Εξεταστών, o την έγκριση της ετήσιας έκθεσης και των τελικών λογαριασμών για το 2013.

3 -3- Σε αριθμητικούς όρους παρατηρείται μια αύξηση των δραστηριοτήτων μας τόσο σε σχέση με τον αριθμό των ατόμων (37,1%) που καταρτίστηκαν στις πρώτες βοήθειες, όσο και των προγραμμάτων (43,2%). Τα ποσά αυτά ενδείκνυται να ερμηνεύονται με κάποια επιφύλαξη ενόψει των χαμηλών απόλυτων αριθμών. Η σύγκριση των δεδομένων του κατωτέρου Πίνακα Ι με εκείνα του αντίστοιχου του 2013 φανερώνει: Πίνακα Ι ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Επαρχία Πλήρες Πρ/μα 30 ώρες ΠΒΕ/ 21 ώρες ΠΒΕ 18 ώρες Ανανέωση Πιστ/κου 12 ώρες ΠΕΒ-ΕΠ 9 ώρες ΠΒΕ-ΕΠ 6 ώρες 6 ώρες Πρ.Βοηθ. για Βρέφη-Νήπια 12 ώρες ΟΛ/ΚΟ Αρ. ΠΡ/ ΤΩΝ Λευκωσία Λεμεσός Λάρνακα Πάφος Αμ/στος ΟΛΙΚΟ την σημαντική αύξηση της κατάρτισης στις πρώτες βοήθειες στην Λευκωσία κατά κύριο λόγο και στη Λάρνακα και Πάφο κατά δεύτερο, την εμφάνιση της Αμμοχώστου στον πιο πάνω πίνακα με την ιδιαίτερη αναφορά στη συνεργασία με τις αρχές των Βάσεων στον Άγιο Νικόλαο, στη μειωμένη δραστηριότητα στη Λεμεσό, μεταξύ προγραμμάτων παρουσιάζεται σημαντική αύξηση στο πρόγραμμα Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία (από 98 σε 378 άτομα). Ίσως το φαινόμενο αυτό να αντανακλά τις πρόνοιες της ΚΔΠ 198/2009 σε συνάρτηση με την 3-ετή ισχύ του Πιστοποιητικού Πρώτων Βοηθειών, την σταδιακή, πλην όμως με αργούς ρυθμούς εισδοχή στη κυπριακή πραγματικότητα του προγράμματος Πρώτες Βοήθειες για Βρέφη και Νήπια, την αύξηση του αριθμού των προγραμμάτων που διοργανώθηκαν από 95 στα 137.

4 -4- Η διάδοση των πρώτων βοηθειών μεταξύ των νεαρών ατόμων αποτελεί βασικό αντικειμενικό σκοπό του Τάγματος ενόψει της δυναμικής που αναμένεται να δημιουργηθεί μελλοντικά για διάχυση τούτων στα ευρύτερα στρώματα της κοινωνίας. Κατά το 2014 μαθήματα πρώτων βοηθειών παρακολούθησαν 7150 μαθητές της Β Τάξης Γυμνασίων από τους οποίους 6235 πέτυχαν και έτυχαν του σχετικού πιστοποιητικού. Οι αντίστοιχοι αριθμοί για τους μαθητές των Ιδιωτικών Σχολών Μέσης Εκπαίδευσης είναι 230 και 183 Ο Πίνακας ΙΙ πιο κάτω εμφανίζει την δραστηριότητα των Ανεξάρτητων Ταξιαρχιών. Σημειώνεται ότι η Ταξιαρχία της Τράπεζας Κύπρου δεν παρουσιάζει οποιανδήποτε δραστηριότητα εφόσον το 2014 αφιερώθηκε στην σύσταση, οργάνωση και ορθολογική της λειτουργία. Αντίθετα μεγάλη δραστηριότητα επέδειξε η Ταξιαρχία της ιδιωτικής P.H.C Franchised Restaurants Public Ltd με την κατάρτιση 222 ατόμων μέσω της διοργάνωσης 22 σειρών προγραμμάτων. ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡ/ΜΑ 30 ΩΡΕΣ Π.Β.Ε. 21 ΩΡΕΣ Π.Β.Ε. 18 ΩΡΕΣ ΠΒΕ-ΕΠ 6 ΩΡΕΣ ANANEΩΣΗ ΠΙΣΤ/ΚΟΥ 12 ΩΡΕΣ ΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΓΡ/ ΤΩΝ Α.Η.Κ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ PHC FRAN/SED REST. LTD OΛΙΚΟ Η σύγκριση των δεδομένων του πιο πάνω πίνακα με εκείνα του αντίστοιχου του 2013 φανερώνει: σημαντική μείωση του αριθμού των εκπαιδευθέντων, από 2464 στους Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη μειωμένη δραστηριότητα της Ταξιαρχίας της Αστυνομίας και Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και αιτιολογείται από το γεγονός της επί 3-ετία ισχύος του Πιστοποιητικού Πρώτων Βοηθειών κάτι που αντανακλάται και στο πρόγραμμα Ανανέωσης Πιστοποιητικού (από 1858 μείωση στα 851 άτομα), στην ενδιαφέρουσα παρατήρηση ότι η Ταξιαρχία της ΑΗΚ επικεντρώνεται μόνο στο Πρόγραμμα Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία και Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία -Επείγοντα Περιστατικά, κάτι που επιβάλλει η ΚΔΠ 198/2009 ενώ εκείνα της Αστυνομίας/

5 -5- Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και Πολιτικής Άμυνας δείχνουν φανερά προτίμηση προς το Πλήρες Πρόγραμμα, στην απουσία οποιασδήποτε δραστηριότητας του Προγράμματος Ανανέωσης Πιστοποιητικού από την Ταξιαρχία της Πολιτικής Άμυνας. Τούτο οφείλεται κατά κύριο λόγο στην συμπλήρωση της υπηρεσίας στην Πολιτική Άμυνα και κατά συνέπεια στην ανυπαρξία οποιουδήποτε κινήτρου για κατοχή εν ισχύει πιστοποιητικού πρώτων βοηθειών, την σημαντική δραστηριότητα της Ταξιαρχίας της P.H.C. Franchised Restaurants, η οποία όμως περιορίζεται μόνο στο Πρόγραμμα Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία-Επείγοντα Περιστατικά. Σημειώνεται τελικά το Επιμορφωτικό Σεμινάριο των Εκπαιδευτών της Ταξιαρχίας της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου που διοργανώθηκε από το Τάγμα στα Κεντρικά της Γραφεία. Η δραστηριότητα του Τάγματος Ενστόλων Εθελοντών συνεχίζει να είναι προβληματική παρά την σχετική απόφαση και θέση της Διοικούσας Επιτροπής και την λήψη αποφάσεων που πιστεύετο ότι θα ήταν προς τούτο συντελεστικές. Το θέμα θα συνεχίσει να βρίσκεται ψηλά στις προτεραιότητες του Τάγματος. IV. Εμείς και το Περιβάλλον Στον τομέα των Δημοσίων Σχέσεων πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στον Έφορο Εθελοντισμού με τον οποίο συζητήθηκε η ανάγκη ορθολογικής κατάρτισης στις πρώτες βοήθειες και της ολοκληρωμένης εκμάθησης των πρώτων βοηθειών από τους ναυαγοσώστες. Επίσης σε επαφές με το Διαχειριστικό Συμβούλιο της Εμπορικής Σχολής Μιτσή στη Λεμύθου αποφασίστηκε όπως οργανωθούν προγράμματα εκπαίδευσης πρώτων βοηθειών που να έχουν όμως ευμενείς επιπτώσεις και στην γύρω περιοχή ενόψει του απομακρυσμένου της. Σ ότι σχετίζεται με τις Διεθνείς Σχέσεις τον Μάιο προσφέρθηκε φιλοξενία σε 30 περίπου Πρώτους Βοηθούς από το St.John Αυστραλίας οι οποίοι επισκέφθηκαν για 2 μέρες την Κύπρο ως μέρος της διαδρομής τους από Ιερουσαλήμ μέχρι Λονδίνο, ακλουθώντας την πορεία του αρχηγείου των Ναϊτών. Επιπρόσθετα το Τάγμα εκπροσωπήθηκε από του Προέδρου του στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της JOIN που έγινε στη Βουδαπέστη τον Μάιο.

6 ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ: κ. Χρίστος Αβραάμ Πρόεδρος κ. Κυριάκος Κανταρής Ταμίας κα. Δέσπω Παπαπροδρόμου Σ.Δ.Ε* κα. Μαρία Παυλίδου Γραμματέας Δρ. Ηλίας Παπαδόπουλος Μέλος κ. Γιάγκος Γεωργίου» κ. Θεοφάνης Λουντίδης» κα. Μαρίνα Παρούτη» ΛΕΜΕΣΟΣ: Δρ. Χρ. Ανδρονίκου Πρόεδρος κα. Αντρη Ροδοσθένους Γραμματέας κα Μαρία Σαμπάγια Ταμίας κα. Λένια Μηνά Σ.Δ.Ε.* κ. Αντώνης Χριστοφή» κ. Χρίστος Χριστοφόρου» κα. Παυλίνα Κλεάνθους» ΛΑΡΝΑΚΑ: Δρ. Ανδρούλα Χριστοδουλίδου Πρόεδρος Δρ. Γιώργος Ολύμπιος Αντιπρόεδρος κ. Γιαννάκης Βασιλείου Ταμίας και Σ.Δ.Ε * κα. Θεοδοσία Μαυρομίχαλου Βοηθός Ταμίας Δρ. Μιχαλάκης Παπαμιχαλόπουλος Μέλος Δρ. Πέτρος Γκιουτενιάν» ΠΑΦΟΣ: Δρ. Πανίκος Παπαγεωργίου Πρόεδρος κ. Ανδρέας Νικολαΐδης Ταμίας και Σ.Ε.Δ* Δρ. Χρίστος Κοντός Μέλος κ. Λάκης Σωφρονίου» Δρ. Παναγιώτης Παπαδόπουλος» κ. Ανδρέας Νικολαίδης» κα. Γεωργία Χαριδήμου»

7 ΑΜ/ΣΤΟΣ: Δρ. Σώτος Σύζινος Πρόεδρος κα Γιώτα Σύζινου Γραμματέας κ. Γιώργος Λέλλας Ταμίας και Σ.Ε.Δ* Δρ. Φλώρα Ζεϊτούνη Μέλος Δρ. Χρίστος Κούλ» κα. Αγγέλα Κολοκούδια» * Συντονιστής Δραστηριοτήτων Εκπαίδευσης Ετήσια Εκθεση 2014

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑΓΜΑ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ST. JOHN ASSOCIATION LTD ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑΓΜΑ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ST. JOHN ASSOCIATION LTD ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑΓΜΑ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ST. JOHN ASSOCIATION LTD ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παγκόσμιο κίνημα St.John πρωτοεμφανίστηκε στη Κύπρο το 1926 με τη σύσταση και λειτουργία φιλανθρωπικού ιδρύματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ Ε Κ Θ Ε Σ Η ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ Ε Κ Θ Ε Σ Η ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ Ε Κ Θ Ε Σ Η ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2 0 1 2-2 0 1 4 Δίνουμε φωνή και συντονίζουμε τον εθελοντικό τομέα 6 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΠΣΣΕ 2012-2014 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΠΣΣΕ 2012-2014

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση 2014. Χαιρετισμός Προέδρου 2. Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 3. Σύντομη παρουσίαση του Συνδέσμου 4 8

Ετήσια Έκθεση 2014. Χαιρετισμός Προέδρου 2. Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 3. Σύντομη παρουσίαση του Συνδέσμου 4 8 Ετήσια Έκθεση 2014 Περιεχόμενα Σελίδα Χαιρετισμός Προέδρου 2 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 3 Σύντομη παρουσίαση του Συνδέσμου 4 8 Απολογισμός Συμβουλίου για την περίοδο 2014-2015 9 25 Δραστηριότητες Επιτροπών

Διαβάστε περισσότερα

EΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2013 3

EΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2013 3 EΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2013 EΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2013 3 4 Χαιρετισμός Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου Αγαπητέ αναγνώστη, Μέσα στα νέα οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα που διαμορφώνονται αποτελεί κοινή πεποίθηση ότι

Διαβάστε περισσότερα

2008-2011. απολογισμός τριετίας ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

2008-2011. απολογισμός τριετίας ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ * Tαχυδρομικό τέλος πληρωμένο * Aνοικτό αντικείμενο για Kύπρο /Aρ. Άδειας 98 * Kλειστό αντικείμενο για Kύπρο /Aρ. Άδειας 34 * Aνοικτό αντικείμενο για Eξωτερικό /Aρ. Άδειας 52 απολογισμός τριετίας 2008-2011

Διαβάστε περισσότερα

2012 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΝΟΗΤΙΚΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ

2012 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΝΟΗΤΙΚΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Ετήσια Εκθεση 2012 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΝΟΗΤΙΚΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Τ.Θ.23292, 1680 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΣ Τηλ.22-871333 Φαξ 22-429544 E-Mail:cp-mental@cytanet.com.cy www.cpmental.com.cy 1 Περιεχόμενα Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Θ Ε Τ Ο : Η Ζ Ω Η Κ Α Ι Τ Ο Ε Ρ Γ Ο Τ Ο Υ Κ Α Ρ Ο Λ Ο Υ Δ Α Ρ Β Ι Ν Ο Υ

Ε Ν Θ Ε Τ Ο : Η Ζ Ω Η Κ Α Ι Τ Ο Ε Ρ Γ Ο Τ Ο Υ Κ Α Ρ Ο Λ Ο Υ Δ Α Ρ Β Ι Ν Ο Υ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 47 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 ISSN 1986-1338 Ε Ν Θ Ε Τ Ο : Η Ζ Ω Η Κ Α Ι Τ Ο Ε Ρ Γ Ο Τ Ο Υ Κ Α Ρ Ο Λ Ο Υ Δ Α Ρ Β Ι Ν Ο Υ Χ α ι ρ ε τ ι σ μ ό ς Υ π ο

Διαβάστε περισσότερα

αρ.τεύχους 112 / Αύγουστος 2015

αρ.τεύχους 112 / Αύγουστος 2015 αρ.τεύχους 112 / Αύγουστος 2015 Από τη Σύνταξη Κώστα, σ ευχαριστούμε! Χριστίνα, καλή επιτυχία! αποχαιρετούμε από το πόστο αυτό, τον ευχαριστούμε για τη συνεργασία και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στα νέα

Διαβάστε περισσότερα

Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η

Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η 2 0 0 7 - 2 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Αποστολή 3 Ταυτότητα του Οργανισμού 4 Διάρθρωση 5 Διοικητικό Συμβούλιο 6 Μήνυμα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου 7 Λίγα λόγια από τον Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Λογοδοσία του Προέδρου κ Θεόδωρου Παρπέρη στην Ετήσια Γενική Συνέλευση

Λογοδοσία του Προέδρου κ Θεόδωρου Παρπέρη στην Ετήσια Γενική Συνέλευση The Institute of Certified Public Accountants of Cyprus Λογοδοσία του Προέδρου κ Θεόδωρου Παρπέρη στην Ετήσια Γενική Συνέλευση 20 Ιουνίου 2012 Λογοδοσία του Προέδρου κ. Θεόδωρου Παρπέρη στην Ετήσια Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ. Γενικού Συμβουλίου προς το 48ο Ετήσιο Συνέδριο των Αντιπροσώπων

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ. Γενικού Συμβουλίου προς το 48ο Ετήσιο Συνέδριο των Αντιπροσώπων ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Γενικού Συμβουλίου προς το 48ο Ετήσιο Συνέδριο των Αντιπροσώπων Λευκωσία, 8 Απριλίου 2011 2 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Τόπος και χρόνος σύγκλησης

Διαβάστε περισσότερα

ετήσιαέκθεση2011 Περιεχόμενα - Mήνυμα Προέδρου 5 - Μήνυμα Γενικού Διεθυντή 7 - Οι στόχοι μας το 2011 - πώς τα πήγαμε 8 - Που στοχεύουμε το 2012 9

ετήσιαέκθεση2011 Περιεχόμενα - Mήνυμα Προέδρου 5 - Μήνυμα Γενικού Διεθυντή 7 - Οι στόχοι μας το 2011 - πώς τα πήγαμε 8 - Που στοχεύουμε το 2012 9 Περιεχόμενα ετήσιαέκθεση2011 - Mήνυμα Προέδρου 5 - Μήνυμα Γενικού Διεθυντή 7 - Οι στόχοι μας το 2011 - πώς τα πήγαμε 8 - Που στοχεύουμε το 2012 9 - Σημαντικές εξελίξεις 11 - Ανάκτηση και Ανακύκλωση Υλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Ετήσια Έκθεση 2008

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Ετήσια Έκθεση 2008 Ετήσια Έκθεση 2008 Ετήσια Έκθεση 2008 Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος 7173 1096, Λευκωσία, Κύπρος P.O. BOX 25427 Λευκωσία, 1309, Κύπρος Τηλ. (357) 22 712300 Fax: (357) 22 570308 email: info@cse.com.cy Ιστοσελίδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 7 IOYNIOY 2011 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2009-2012 κ.κ. Χάρης Λοϊζίδης - Πρόεδρος Ανδρέας Τσόκκος

Διαβάστε περισσότερα

Όραμά μας... Η εδραίωση του CYS ως του πιο αξιόπιστου και πρωτοπόρου φορέα ποιότητας στην Κύπρο.

Όραμά μας... Η εδραίωση του CYS ως του πιο αξιόπιστου και πρωτοπόρου φορέα ποιότητας στην Κύπρο. Όραμά μας... Η εδραίωση του CYS ως του πιο αξιόπιστου και πρωτοπόρου φορέα ποιότητας στην Κύπρο. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΠεριεχΟμενα 7 Λίγα λόγια για τον CYS 8 Διοικητικό Συμβούλιο 9 Οργανόγραμμα CYS 2011 11

Διαβάστε περισσότερα

20 η ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

20 η ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 20 η ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 2 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο.Σ.Ε.Ο.Κ. ΣΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙΤΑΙ Η Ο.Σ.Ε.Ο.Κ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 1.Αναπληρωτής Πρόεδρος Γεώργιος Ελληνίδης 2. Γ. Γραμματέας Στέφανος Κουρσάρης 3. Β.Γ. Γραμματέας Παναγιώτης Πίτρης 4. Κ. Οργ. Γραμματέας Μουστάκας Κυριάκος

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων

Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Γ Συνεδρίαση 12 ης Σεπτεμβρίου 2013 Ώρα έναρξης: 4.13 μ.μ. Αρ. 3 (Σ. ΦΥΤΤΗΣ) Καλό απόγευμα, συνάδελφοι και συναδέλφισσες. Παρακαλώ να

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Ευρώπη: Κύπρος 2011

Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Ευρώπη: Κύπρος 2011 Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Ευρώπη: Κύπρος 2011 Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Ευρώπη Κ ύ π ρ ο ς 2 0 1 1 ISBN 978-9963-43-948-5 Υπεύθυνος Λειτουργός Γιάννα Κορέλλη, Λειτουργός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΥΣΕΑ. Ενημερωτικό Δελτίο Υπηρεσίας Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

ΔΕΛΤΙΟ ΥΣΕΑ. Ενημερωτικό Δελτίο Υπηρεσίας Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Τόμος 1, τεύχος 2ο Μάρτιος 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΥΣΕΑ Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ & Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ι Κ Η Σ Α Γ Ω Γ Η Σ ΙΑΒΑΣΤΕ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ: Πρόοδος έκθεσης αξιολόγησης της ΥΣΕΑ Ίδρυση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ EQUAL ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ EQUAL ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ EQUAL ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006 Ιούνιος 2007 1 Πίνακας Περιεχομένων 1 Εισαγωγή 4 2 Τροποποίηση των Γενικών

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Εγχειρίδιο Υποτροφιών και Βραβείων για Προπτυχιακούς Φοιτητές του ΤΕΠΑΚ 2014/2015

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Εγχειρίδιο Υποτροφιών και Βραβείων για Προπτυχιακούς Φοιτητές του ΤΕΠΑΚ 2014/2015 Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Εγχειρίδιο Υποτροφιών και Βραβείων για Προπτυχιακούς Φοιτητές του ΤΕΠΑΚ 2014/2015 Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας Γραφείο Κοινωνικής Στήριξης και Ευημερίας Φοιτητών

Διαβάστε περισσότερα

OI ΜΙΚΡΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000. Η συμβολή του ανθρώπινου δυναμικού

OI ΜΙΚΡΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000. Η συμβολή του ανθρώπινου δυναμικού OI ΜΙΚΡΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 Η συμβολή του ανθρώπινου δυναμικού ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1998 ISBN - 9963-43 - 722-2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΕΚ 2009

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΕΚ 2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΕΚ 2009 Έκδοση Iούνιος 2010 Εκτύπωση & Παραγωγή Έκδοσης ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ Αθηνών 105 3040 Λεμεσός Επιμέλεια Έκδοσης Λουκής Τερεζόπουλος Έλενα Γρηγορίου Σχεδιασμός Σελίδων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Αριθμός 4398 Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2009 1787 Αριθμός 1161 Η Ιλιάδα Παπαδοπούλου, μόνιμος Προϊστάμενη Νοσηλευτικός Λειτουργός, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1999 ISBN 9963 43 725-7 Αναδημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μήνυμα απο τον Πρόεδρο του Συμβουλίου 4 Μήνυμα απο την Πρύτανη 5 1: Εισαγωγή 10 2: Αναπτυξιακές Εξελίξεις 18 3: Σπουδές 24 4: Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ Διοικητικού Συμβουλίου 2010-2012

ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ Διοικητικού Συμβουλίου 2010-2012 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΙΩΝ CYPRUS NURSES AND MIDWIVES ASSOCIATION Ταγματάρχου Πουλίου, 1 Διαμ. 101, 1101 Λευκωσία, Τ. Θ. 24015 Κύπρος Τηλ : + 357 22 771994 Φαξ : +357 22 771989 Email: cy.n.a@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ NOEMBΡΙΟΣ 2014 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος 2 Περίληψη Πρότασης 4 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 0 ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 2 Έκθεση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα