ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ"

Transcript

1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Α) Προσωπικά στοιχεία: 1) Τόπος γέννησης: Ζηλευτό Φθιώτιδος 2) Χρονολογία γέννησης: ) Οικογενειακή κατάσταση: Παντρεµένος µε 2 παιδιά 4) Τόπος διαµονής: Τρίλοφος Θεσσαλονίκης, Τ.Θ. 725, Θεσσαλονίκη ) ιεύθυνση εργασίας: Τοµέας Αγροτικής Οικονοµίας, Τ.Θ. 232, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, , Θεσσαλονίκη. B) Σπουδές : α) Πτυχιούχος Γεωπονίας ΑΠΘ (1969) β) Πτυχιούχος Πανεπιστηµίου Μακεδονίας (τέως ΑΒΣΘ) (1976) γ) Ph.D. in Economics, University of Leeds, U.K. (1981). Γ) Ξένες γλώσσες: Αγγλική. ) Επαγγελµατική εµπειρία : Η επαγγελµατική εµπειρία σε γεωργοοικονοµικά θέµατα αρχίζει από το έτος 1973 (προηγήθηκε διετής στρατιωτική θητεία, ως έφεδρος αξιωµατικός, και ενός περίπου έτους απασχόληση ως γενικού γεωπόνου ) και αναφέρεται: 1) Στη συµµετοχή σε περισσότερα από 40 ερευνητικά προγράµµατα µε θέµατα: «Οικονοµικότητα κλάδων παραγωγής», «Αγροτική ανάπτυξη», «Αγροτική πολιτική», «Οικονοµική περιβάλλοντος», και άλλα εντασσόµενα στο ευρύτερο πλαίσιο της επιστήµης της Αγροτικής Οικονοµικής, ως µέλος ή συντονιστής ερευνητικής οµάδας. 2) Στην εκπόνηση πάνω από 90 ερευνητικών εργασιών γεωργοοικονοµικού περιεχοµένου, δηµοσιευµένων, είτε σε περιοδικά του εσωτερικού και του εξωτερικού, είτε ως αυτοτελείς εκδόσεις και πρακτικά συνεδρίων. 3) Ως σύµβουλος γεωργών, εταιριών, συνεταιρισµών, και συνδέσµων, τόσο σε θέµατα οργάνωσης και λογιστικής παρακολούθησης, όσο και γενικά γεωργοοικονοµικά θέµατα. 4) Στη σύνταξη αναπτυξιακών µελετών για γεωργικές εκµεταλλεύσεις, επιχειρήσεις και περιοχές, για διάφορους σκοπούς, όπως είναι η ένταξη σε ένα από τους νόµους, οδηγίες ή κανονισµούς: /81 ή 1262/82 ή 1892/90 ή 2234/94-72/159 ή 797/85 ή 2328/91 ή 950/97 ΕΟΚ ή ΕΕ /77 ή 866/90 ΕΟΚ ή ΕΕ. 5) Στη διδασκαλία µιας σειράς γεωργοοικονοµικών µαθηµάτων στα: Τµήµατα Γεωπονίας ΑΠΘ (προπτυχιακά και µεταπτυχιακά) και Θεσσαλίας, ΤΕΙΘ, ΚΕΓΕ, ΕΛΚΕΠΑ, και σε διάφορα σεµινάρια για Γεωργούς, Γεωπόνους και Οικονοµολόγους. 6) Στη συγγραφή διδακτικών βοηθηµάτων για τα µαθήµατα: α) Οικονοµική Αγροτικής Παραγωγής, β) Γεωργική Στατιστική, γ) Γεωργική Οικονοµική Γεωγραφία, δ) Συγκριτική Γεωργική Οικονοµία, ε) Γεωργική Μακροοικονοµία, στ) Οικονοµία Ζωικής Παραγωγής, ζ) Μακροοικονοµική Ανάλυση, και η) Οικονοµική Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. Ε) ιδακτική Εµπειρία: Η κύρια διδακτική εµπειρία µου έγκειται στη διδασκαλία µαθηµάτων στη Γεωπονική Σχολή του ΑΠΘ ως εξής: 1) Προπτυχιακού επιπέδου, τα εξαµηνιαία µαθήµατα (13 εβδοµάδες) για την περίοδο : - Αγροτική Οικονοµική, 3 ώρες/εβδοµάδα ( µόνο τα έτη ) - Γεωργική Μακροοικονοµία και Συγκριτική Ανάλυση, 4 ώρες/εβδοµάδα - Οικονοµική Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, 3 ώρες/εβδοµάδα - Μακροοικονοµική Ανάλυση, 3 ώρες/εβδοµάδα - Οικονοµία ζωικής παραγωγής, 3 ώρες/εβδοµάδα - Γεωργική Οικονοµική ανάπτυξη, 3 ώρες/εβδοµάδα ( µόνο τα έτη ). 2) Μεταπτυχιακού επιπέδου, τα εξαµηνιαία µαθήµατα (13 εβδοµάδες) για την περίοδο : - Οικονοµική Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, 3 ώρες/εβδοµάδα - Οικονοµική και Εµπορία Αγροτικών Προϊόντων Φιλικών προς το Περιβάλλον, 3 ώρες/εβδοµάδα - Γεωργική Οικονοµική Ανάπτυξη και Συγκριτική Γεωργική Οικονοµία, 3 ώρες/εβδοµάδα. ΣΤ) ιοικητική εµπειρία: Τα Πανεπιστηµιακά έτη και , διευθυντής του Τοµέα Αγροτικής Οικονοµίας, Τµήµατος Γεωπονίας ΑΠΘ, και από το τέλος του έτους 1993, διευθυντής του Εργαστηρίου Γεωργικής Οικονοµικής Έρευνας του ίδιου Τοµέα. Ζ) Συµµετοχή σε Επιστηµονικούς Συλλόγους, Εταιρίες, Επιµελητήρια: α) Μέλος 1) Γεωτεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος 2) Επιστηµονικού ιδακτικού Προσωπικού (Ε Π) 3) Ενιαίου Συλλόγου ιδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΕΣ ΕΠ) του ΑΠΘ 4) Γεωπονικού Συλλόγου Μακεδονίας-Θράκης 5) Εταιρίας Αγροτικής Οικονοµίας 6) ιεπιστηµονικής Εταιρίας για την Οικολογική Γεωργία ΡΕΑ 7) European Association for Agricultural Economists (EAAE). β) Πρόεδρος ή σε άλλα αξιώµατα του.σ. του Γεωπονικού Συλλόγου Μακεδονίας Θράκης, του Ε Π, της Εταιρίας Αγροτικής Οικονοµίας και της ΡΕΑ.

2 Η) Συµµετοχή σε συνέδρια και σεµινάρια: Σε µεγάλο αριθµό συνεδρίων και σεµιναρίων της Εταιρίας Ευρωπαίων Γεωργοοικονοµολόγων, της Εταιρίας Αγροτικής Οικονοµίας Ελλάδος, της ΡΕΑ και άλλων εταιριών, είτε µε παρουσίαση εργασιών, είτε ως προεδρεύων και σχολιαστής εργασιών, είτε σε διάφορες επιτροπές π.χ. οργανωτικές, επιστηµονικές. Θ) Πρόσφατες δηµοσιεύσεις: 1) Σκιώδης αξία ενός περιβαλλοντικού περιορισµού: η περίπτωση της νιτρορύπανσης γεωργικής προέλευσης υπό Κ. Μέλφου και Ε. Παπαναγιώτου, 6 ο Συνέδριο Αγροτικής Οικονοµίας, Θεσσαλονίκη Νοεµβρίου 2000, πρακτικά σελ , Εκδόσεις Σταµούλη, Αθήνα ) Ορεινές και µειονεκτικές περιοχές στην Ελλάδα - οι επιπτώσεις των µέτρων της αγροτικής πολιτικής υπό Α. Βόλτσου και Ε. Παπαναγιώτου, 6 ο Συνέδριο Αγροτικής Οικονοµίας, Θεσσαλονίκη Νοεµβρίου 2000, πρακτικά σελ , Εκδόσεις Σταµούλη, Αθήνα ) Η εξέλιξη της κτηνοτροφίας στην Ελλάδα υπό Χ. Φωτόπουλου, Β. Τζουβελέκα, Ε. Παπαναγιώτου, Εκδόσεις Σταµούλη, Αθήνα 2000, σελ ) Οικονοµικότητα παραγωγής και µεταποίησης βιοµηχανικής τοµάτας υπό Ε. Παπαναγιώτου, Γεωργία - Κτηνοτροφία, Μάρτιος 2000, σελ ) Πολιτική Εµπορία και Αειφορική Γεωργία Τόµος Α, Ε. Παπαναγιώτου, ΑΠΘ, Τµήµα Γεωπονίας, ΕΠΕΑΕΚ 3.1 α, Θεσσαλονίκη 2000, σελ ) Η καλλιέργεια αρωµατικών και φαρµακευτικών φυτών. Η οικονοµική διάσταση υπό Ε. Παπαναγιώτου, Κ. Παπαναικολάου, Σ. Ζαµανίδη, Γεωργία -Κτηνοτροφία, Μάρτιος 2001, σελ ) Agricultural externalities in Greece in a Balkan context: the case of nitrate pollution υπό Κ. Μέλφου και Ε. Παπαναγιώτου, 70 th EAAE Seminar, June 9-11, 2000, Proceedings pp )«Βιολογική γεωργία: Φυτική και ζωική παραγωγή» υπό Ε. Παπαναγιώτου,. Μηλιάδου, Χ. Φωτόπουλος, Εκδόσεις Αθ. Σταµούλη: Αθήνα 2001, σελ ) The effects from a decrease in the use of agricultural inputs in the Greek dynamic regions By V. Christoforou and E. Papanagiotou, Agricoltura Mediterranea, 132:51-65, ) «Συγκριτική τεχνικοοικονοµική ανάλυση προβατοτροφίας και αιγοτροφίας κατά γεωγραφικά διαµερίσµατα της χώρας µας» Χ. Ζιωγάνας, Γ. Κιτσοπανίδης, Ε. Παπαναγιώτου, Ν. Καντερές, Έκδοση Εργαστηρίου Γεωργικής Οικονοµικής έρευνας και ΕΘΙΑΓΕ, Θεσσαλονίκη 2001, σελ ) «Οι προοπτικές της καλλιέργειας αρωµατικών φυτών στη υτική Μακεδονία» Ε. Παπαναγιώτου, εργασία που παρουσιάσθηκε σε ηµερίδα της ΕΤΑΓΡΟ µε θέµα «Εναλλακτικές µορφές ανάπτυξης της υπαίθρου», Φλώρινα 17 Μαϊου 2002, Πρακτικά, σελ , Οκτώβριος ) «Οικονοµικότητα προβατοτροφίας και αιγοτροφίας στη υτική Μακεδονία συγκριτικά µε τη λοιπή χώρα και προοπτικές για βιολογικά προϊόντα» Χ. Ζιωγάνας, Γ. Κιτσοπανίδης, Ε. Παπαναγιώτου, εργασία που παρουσιάσθηκε σε ηµερίδα της ΕΤΑΓΡΟ µε θέµα «Εναλλακτικές µορφές ανάπτυξης της υπαίθρου», Φλώρινα 17 Μαϊου 2002, Πρακτικά, σελ , Οκτώβριος ) The socioeconomic profile of a fishery dependent region in Greece. Implications due to an expanding aquaculture industry by Kourkouta V., Papanagiotou E., Pantazis P., Neofitou C., paper presented in XIV Annual conference of the European Association of Fisheries Economists, Faro Portugal, 25-27/03/ )«Γεωργία και περιβάλλον στην Κεντρική Μακεδονία» υπό Ε. Παπαναγιώτου, Πρακτικά ΣΑΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σελ , Θεσσαλονίκη 10 Ιουλίου 2002, Γεωπονικά 400: 30-39, ) «Η συµβολή της προβατοτροφίας και της αιγοτροφίας στην ανάπτυξη των ορεινών και ηµιορεινών περιοχών της Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας» Χ. Ζιωγάνας, Γ. Κιτσοπανίδης, Ε. Παπαναγιώτου, εργασία που παρουσιάσθηκε σε ηµερίδα της Λειβαδοπονικής Εταιρείας, Καρπενήσι ) «Συγκριτική ανάλυση προβατοτροφίας και αιγοτροφίας σε επίπεδο χώρας» Ε. Παπαναγιώτου, Γ. Κιτσοπανίδης, Χ. Ζιωγάνας, 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής Οικονοµίας, Αθήνα Νοεµβρίου ) «Οικονοµικότητα και βιωσιµότητα προβατοτροφικών και αιγοτροφικών εκµεταλλεύσεων κατά περιοχές της χώρας µας χωρίς και µε επιδοτήσεις», Χ. Ζιωγάνας, Γ. Κιτσοπανίδης, Ε. Παπαναγιώτου, 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής Οικονοµίας, Αθήνα Νοεµβρίου ) «Οι κοινωνικοοικονοµικές συνέπειες της ανάπτυξης των υδατοκαλλιεργειών στις παράκτιες περιοχές» Β. Κουρκουτά, Ε. Παπαναγιώτου, Χ. Νεοφύτου, 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής Οικονοµίας, Αθήνα Νοεµβρίου ) «Εξέλιξη και προοπτικές της βιολογικής γεωργίας», Ε. Παπαναγιώτου εργασία που παρουσιάσθηκε σε ηµερίδα του ΓΕΩΤΕΕ µε θέµα «Αγροπεριβαλλοντική πολιτική Βιολογική γεωργία και βιολογική κτηνοτροφία» Agrotica 2003, Θεσσαλονίκη 31 Ιανουαρίου ) «Εξέλιξη και προοπτικές της καλλιέργειας αρωµατικών φυτών στο Ν. Κοζάνης», υπό Α. Αγοραστού, Ε. Παπαναγιώτου, Γεωπονικά, 2: 11-16, ) Total factor productivity adjusted for a detrimental input by K. Melfou and Papanagiotou E., Agricultural Economics Review, 4.2: 5-18, ) «Ολοκληρωµένη γεωργία: Μια εναλλακτική προσέγγιση για την Ελληνική γεωργία» υπό Α. Θεοχαρόπουλου και Ε. Παπαναγιώτου, 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής Οικονοµίας, Θεσσαλονίκη Νοεµβρίου 2004, Πρακτικά σελ , Εκδόσεις Αγρότυπος Α.Ε. Θεσσαλονίκη Ι) Τρέχοντα ερευνητικά προγράµµατα: Βρίσκονται σε εξέλιξη, µε επιστηµονικό υπεύθυνο τον υποφαινόµενο, τα παρακάτω προγράµµατα: 1) Οικονοµικές επιπτώσεις από µια µείωση της χρήσης αγροχηµικών στην Ελληνική γεωργία. 2) Έρευνα δυνατοτήτων διάδοσης των αρωµατικών φυτών στο Νοµό Κοζάνης. 3) ιερεύνηση δυνατοτήτων προώθησης των αρωµατικών φυτών στην Ελλάδα. 4) Έρευνα για τη δηµιουργία πρότυπων κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων. 5) Έρευνα για 2

3 την αναµόρφωση τεχνικοιοικονοµικών δεικτών στην Κ. Μακεδονία. 6) Έρευνα για τις προοπτικές των ενεργειακών φυτών στην Ελλάδα. Επίσης συµµετοχή ως µέλος οµάδας 1) σε ερευνητικό πρόγραµµα του ΕΘΙΑΓΕ µε θέµα «Τεχνικοοικονοµική και κοινωνιολογική έρευνα αιγοπροβατοτροφικών εκµεταλλεύσεων της χώρας», 2) στο πρόγραµµα της ΕΕ µε θέµα : «Aquaculture and coastal economic and social sustainability», που χρηµατοδοτείται από την 22 η Γενική ιεύθυνση της ΕΕ (5th Framework Program), 3) στο Ευρωπαϊκό πρόγραµµα «ιαχείριση κινδύνων από νιτρικά για µια αειφόρο γεωργία στη Μεσόγειο». ΙΑ) Παρούσα απασχόληση: Καθηγητής Αγροτικής Οικονοµίας, Γεωπονικής Σχολής, Αριστοτέλειου Πανεπιστήµιου Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη

4 ΙΒ) ηµοσιεύσεις Α. Επιστηµονικές εργασίες: 1) "Oικονοµικότης παραγωγής και διαθέσεως βιοµηχανοποιησίµου τοµάτας και τοµατοπολτού" υπό Γ. Kιτσοπανίδη, I. Kαρπαζή και E. Παπαναγιώτου, 'Eκδοση Eργαστηρίου Γεωργικής Oικονοµικής 'Eρευνας, Θεσσαλονίκη 1975, σελ ) "Oικονοµικότης παραγωγής και διαθέσεως σπόρου µηδικής" υπό Γ. Kιτσοπανίδη και E. Παπαναγιώτου, Eπιστηµονική Eπετηρίδα Γεωπονικής και ασολογικής Σχολής, τόµος IH, τεύχος B, σελ , Θεσσαλονίκη ) "Προγραµµατισµός τύπων γεωργικών εκµεταλλεύσεων εν Mακεδονία" υπό Γ. Kιτσοπανίδη, M. Mαρτίκα, A. Ψυχουδάκη, I. Kαρπαζή και E. Παπαναγιώτου, Eπιστηµονική Eπετηρίδα της Γεωπονικής και ασολογικής Σχολής του A.Π.Θ., τόµος 19, σελ , Θεσσαλονίκη 1976, σελ ) "Oικονοµικότης και παραγωγικότης κρεοπαραγωγού πτηνοτροφίας" υπό Γ. Kιτσοπανίδη, I. Kαρπαζή, A. Ψυχουδάκη, E. Παπαναγιώτου, M. Mαρτίκα και B. Mάνου, 'Eκδοση Eργαστηρίου Γεωργικής Oικονοµικής 'Eρευνας, Θεσσαλονίκη ) "Oικονοµικότης, παραγωγικότης και ανταγωνιστικότης τευτλοκαλλιεργείας" υπό Γ. Kιτσοπανίδη, A. Ψυχουδάκη, I. Kαρπαζή, E. Παπαναγιώτου και B. Mάνου, Tριµηνιαίο ελτίο της E.B.Z., τεύχος 41ο, B. τρίµηνο 1980, σελ , Θεσσαλονίκη ) "Oικονοµικότης και παραγωγικότης αυγοπαραγωγού πτηνοτροφίας" υπό Γ. Kιτσοπανίδη, M. Mαρτίκα, A.Ψυχουδάκη και E. Παπαναγιώτου, 'Eκδοση Eργαστηρίου Γεωργικής Oικονοµικής 'Eρευνας, Θεσσαλονίκη 1981, σελ ) "Oικονοµικότης και παραγωγικότης αναπαραγωγού και κρεοπαραγωγού βοοτροφίας" υπό Γ. Kιτσοπανίδη, M. Mαρτίκα, A. Ψυχουδάκη και E. Παπαναγιώτου, 'Eκδοση Eργαστηρίου Γεωργικής Oικονοµικής 'Eρευνας, Θεσσαλονίκη 1981, σελ ) "Farm planning and policy in Greece" by E. Papanagiotou, Ph. D. Dissertation, University of Leeds, U.K. 1981, σελ ) "Συγκριτική οικονοµική και εισοδηµατική θέσις, των αυτών τευτλοπαραγωγών, µεταξύ των ετών 1975 και 1980" υπό Γ. Kιτσοπανίδη, E. Παπαναγιώτου και A. Ψυχουδάκη, τριµηνιαίο ελτίο της E.B.Z., τεύχος 46ο, Γ. τρίµηνο, 1981, σελ , Θεσσαλονίκη ) "Σύγκριση οικονοµικότητος και παραγωγικότητος κλάδων ζωικής παραγωγής" υπό Γ. Kιτσοπανίδη και E. Παπαναγιώτου, 'Eκδοση Eργαστηρίου Γεωργικής Oικονοµικής 'Eρευνας, Θεσσαλονίκη 1982, σελ ) "Σύγκριση οικονοµικότητος και παραγωγικότητος ετησίων και πολυετών κλάδων φυτικής και ζωικής παραγωγής" υπό Γ. Kιτσοπανίδη, A. Ψυχουδάκη και E. Παπαναγιώτου, έκδοση Eργαστηρίου Γεωργικής Oικονοµικής 'Eρευνας, Θεσσαλονίκη 1982, σελ ) "Fruit trees replacement in discrete Time. An application in Central Macedonia", by B. Manos and E. Papanagiotou, European Review of Agricultural Economics, vol. 10.1, June, p.p , ) "Tεχνικοοικονοµικά δεδοµένα κλάδων φυτικής και ζωικής παραγωγής προγραµµατισµού γεωργικών εκµεταλλεύσεων και περιοχών" υπό Γ. Kιτσοπανίδη, E.Παπαναγιώτου, M. Mαρτίκα,. A. Ψυχουδάκη, B. Mάνου, 'Eκδοση Eργαστηρίου Γεωργικής Oικονοµικής 'Eρευνας, Θεσσαλονίκη 1983, σελ ) "Tεχνικοοικονοµική σύγκριση καλλιέργειας τοµάτας θερµοκηπίου µε διάφορα συστήµατα θέρµανσης" υπο M. Mαρτίκα, K. Mάττα, E. Παπαναγιώτου και M. Γραφιαδέλη. Eπιστηµονικό ελτίο Kέντρου Eρευνών Bόρειας Eλλαδας, αρ. 3, σελ , Θεσσαλονίκη ) "Ένα υπόδειγµα µεταφορών για την ορθολογιστική κατανοµή της παραγωγής ζωοτροφών στην Aνατολική Mακεδονία και Θράκη" υπό B. Mάνου και E. Παπαναγιώτου, Eπιθεώρηση Aγροτικών Mελετών, Tόµος I(3), σελ , ) "A rational allocation of livestock and feeding stuff farm enterprises in a region of Greece", by E. Papanagiotou and B. Manos, Oxford Agrarian Studies, Vol. 15,pp , U.K ) "H παραγωγικότητα της καπνοκαλλιέργειας στην Eλλάδα" υπό M. Mαρτίκα-Bακιρτζή, E. Παπαναγιώτου, A. Ψυχουδάκη, Eπιθεώρηση Aγροτικών Mελετών, Tόµος II(1), σελ. 5-18, ) " ιάρθρωση, παραγωγικότητα και οικονοµικότητα διαφόρων κλάδων κτηνοτροφίας στο χώρο Hπείρου, Θεσσαλίας, Mακεδονίας και Θράκης" (Mακροοικονοµική παρουσίαση του θέµατος), υπο Γ. Kιτσοπανίδη, E. Παπαναγιώτου, X. Zιωγάνα, M. Mαρτίκα, B. Mάνο και A. Ψυχουδάκη. 'Eκδοση Eργαστηρίου Γεωργικής Oικονοµικής 'Eρευνας, Θεσσαλονίκη 1986, σελ ) "Oικονοµικότητα και παραγωγικότητα αιγοτροφίας" υπο E. Παπαναγιώτου, Έκδοση Eργαστηρίου Γεωργικής Oικονοµικής 'Eρευνας, Θεσσαλονίκη 1987, σελ ) "The determinants of the supply of goat products" by E. Papanagiotou, Oxford Agrarian Studies, Vol. 16, Page , ) "Oικονοµικότητα και παραγωγικότητα της µελισσοκοµίας στην Eλλάδα", υπο Γ. Kιτσοπανίδη, E. Παπαναγιώτου, M. Mαρτίκα, 'Eκδοση Eργαστηρίου Γεωργικής Oικονοµικής 'Eρευνας, Θεσσαλονίκη 1987, σελ ) "Comparison of some characteristics of agriculture in Greece and Yugoslavia: Structure and policy" by E. Papanagiotou, Glasnik Poljoprivredue proizvoduje, prepade i plasmana (Revue for agricultural production, processing and trade), vol. 37, 5-6, Beograd ) "Oικονοµικότητα και παραγωγικότητα της πορτοκαλιάς στην Eλλάδα" υπο Γ. Kιτσοπανίδη, X. Zιωγάνα, E. Παπαναγιώτου, 'Eκδοση Eργαστηρίου Γεωργικής Oικονοµικής 'Eρευνας, Θεσσαλονίκη 1989, σελ ) "Xρηµατοοικονοµική αξιολόγηση ενός παθητικού ηλιακού συστήµατος θέρµανσης θερµοκηπίων" υπο K. Mάττα, E. Παπαναγιώτου, M. Mαρτίκα και M. Γραφιαδέλη. Γεωργική Έρευνα 12, σελ , ) "Oικονοµική σύγκριση λαχανικών θερµοκηπίου και υπαίθρου" υπο M. Mαρτίκα-Bακιρτζή, E. Παπαναγιώτου, Γεωπονικά, τόµος 34, τεύχος 322, 1989, σελ ) " ιάρθρωση, παραγωγικότητα και οικονοµικότητα διαφόρων κλάδων κτηνοτροφίας στην Kρήτη" (Mακροοικονοµική παρουσίαση του θέµατος), υπο Γ. Kιτσοπανίδη, E. Παπαναγιώτου, X. Zιωγάνα, B. Mάνου, 'Eκδοση 4

5 Eργαστηρίου Γεωργικής Oικονοµικής 'Eρευνας, Θεσσαλονίκη 1990, σελ ) "Evaluating the effectiveness of the passive solar system for heating greenhouses" by K. Mattas, M. Grafiadellis, E. Papanagiotou, M. Martica, Acta Horticulturae, Vol. 263, pp , ) "Oικονοµική διερεύνηση καλλιέργειας ακτινιδίου στην Eλλάδα" υπο E. Παπαναγιώτου, Γεωπονικά, τόµος 35, τεύχος 328, 1990, σελ ) " υνατότητες διάδοσης νέων κλάδων παραγωγής στην Eλληνική γεωργία: H περίπτωση του ακτινιδίου", υπο E. Παπαναγιώτου, 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωργικής Oικονοµίας, Aθήνα Nοεµβρίου 1990, Έκδοση: Γενική ιεύθυνση Γεωργικών Eφαρµογών και Έρευνας Yπουργείου Γεωργίας, σελ , Aθήνα ) "Economic consequences of the system of heating on the production of protected vegetables in Northern Greece" by M. Martica, E. Papanagiotou, Acta Horticulturae, vol. 264, ) "The efficiency of the policy for less-favored areas in Greece", by E. Papanagiotou, VIth European Congress of Agricultural Economists, The Hague, The Netherlands, 3-7 September 1990, Agricoltura Mediterranea, vol. 121, pp , ) "Eπίδραση των µετακινήσεων και των τροφοδοσιών των µελισσιών επί της οικονοµικότητος αυτών" υπό Γ. Kιτσοπανίδη, E. Παπαναγιώτου, M. Mαρτίκα, 'Eκδοση Eργαστηρίου Γεωργικής Oικονοµικής 'Eρευνας, Θεσσαλονίκη 1991, σελ ) "Some factors of goat farming profitability in Greece" by E. Papanagiotou, Agricoltura Mediterranea, vol. 121, pp , ) "Eπισήµανση και διερεύνηση παραγόντων που επηρεάζουν την οικονοµικότητα της µελισσοκοµίας στην Eλλάδα" υπο Γ. Kιτσοπανίδη, E. Παπαναγιώτου, M. Mαρτίκα, Eπιθεώρηση Aγροτικών Mελετών, τεύχος 11, σελ , ) "Economics of beekeeping in Greece" by G. Kitsopanidis, E. Papanagiotou, M. Martica, Agricoltura Mediterranea, vol. 122, pp , ) "Milk and meat supply response in the goat sector" by E. Papanagiotou, Chr. Batzios, A. Katos, Agricoltura Mediterranea, vol. 124, No 1, pp 37-46, ) "Oικονοµική προσέγγιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της γεωργίας. Σύγχρονες τάσεις στη µεθοδολογία έρευνας" υπό E. Παπαναγιώτου και K. Mέλφου, 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωργικής Oικονοµίας, Θεσσαλονίκη, εκεµβρίου 1992, Πρακτικά συνεδρίου σελ , Έκδοση Tοµέα Aγροτικής Oικονοµίας, Tµήµα Γεωπονίας, Aριστοτελείου Πανεπιστηµίου, Θεσσαλονίκης ) "Some implications of fertilizer limitation policies" by E. Papanagiotou and K. Melfou, VIIth European Congress of Agricultural Economists, Stresa (Novara) Italy, 5-9 september ) "Some implications of pesticide ban policies in Greece" by E. Papanagiotou, K. Alexandridis, K. Melfou, Paper presented in a workshop held in Tannenfelde (Schlewing-Holstein), Germany, November 13-14, 1993, Wissenschaftsverlag Vauk Kiel Kg, ) "Aρνητικές επιπτώσεις από την υιοθέτηση περιβαλλοντικών µέτρων στη γεωργία - Προβλήµατα εκτίµησης" υπο E. Παπαναγιώτου, 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Aγροτικής Oικονοµίας, Πρακτικά συνεδρίου σελ. 1-8, Aθήνα, εκεµβρίου 1994, Aθήνα: Eκδόσεις Παπαζήση ) "Συγκριτική αποτελεσµατικότητα των προβατοτροφικών εκµεταλλεύσεων στην Eλλάδα", υπο B. Tζουβελέκα, I. Aνδρεάκου, K. Mάττα, Xρ. Φωτόπουλου, E. Παπαναγιώτου, 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Aγροτικής Oικονοµίας, Πρακτικά συνεδρίου σελ. 1-12, Aθήνα, εκεµβρίου 1994, Aθήνα: Eκδόσεις Παπαζήση ) "The cost and quality of vegetable products in Greece" By I. Andreakos, Cr. Fotopoulos, E. Papanagiotou, paper presented in an International Symposium, organised by ISHS, Crete, September 1993, on "the quality of Fruit and vegetables", Acta Horticulturae, Vol. 267, pages 7, ) "Aγροτική ανάπτυξη-mελλοντικές προοπτικές" υπο E. Παπαναγιώτου, A' Παµφθιωτικό Aναπτυξιακό Συνέδριο "H Φθιώτιδα µπροστά στον 21ο αιώνα", Λαµία Oκτωβρίου ) "Mελλοντικές προοπτικές της Eλληνικής γεωργίας" υπο E. Παπαναγιώτου, Hµερίδα Γεωπονικού Συλλόγου Mακεδονίας-Θράκης, Θεσσαλονίκη 14 Nοεµβρίου ) "The potential for a substantial reduction of pesticide application in Greek agriculture" by E. Papanagiotou, Paper presented in the workshop on pesticides, Wageningen, The Netherlands, August 24-27, ) "Περιβάλλον και γεωργία- Nέοι προσανατολισµοί και αναζητήσεις" υπο E. Παπαναγιώτου, Εισήγηση που παρουσιάσθηκε στο συνέδριο του ΓEΩTEE "Aγροτική Oικονοµία και πολιτική: Nέοι Προσανατολισµοί και Aναζητήσεις" Aθήνα, εκεµβρίου ) "Agrofood small and medium enterprises in a Large indegrated economy" by K. Mattas. E. Papanagiotou, K. Galanopoulos (eds) pp 304 Wissenschaftsverlag Vauk Kiel Kg, ) "The family farm in Greece" By E. Papanagiotou, paper presented in the scientific meeting "Vlasinsski Sunreti '96" pp 12, Crna Trava and Vlasina Lake, Yugoslavia, August ) "Social and Economic Research in Greek Agriculture" By E. Papanagiotou, paper presented in the scientific meeting "Vlasinsski Sunreti '96" pp 9, Crna Trava and Vlasina Lake, Yugoslavia, August ) Μέτρηση και ανάλυση της τεχνικής αποτελεσµατικότητας στις µικρής έκτασης κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις υπό Ι. Ανδρεάκου, Ε. Τζουβελέκα, Κ. Μάττα, Ε. Παπαναγιώτου, 4 Ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής οικονοµίας, Νοεµβρίου 1996, πρακτικά σελ Θεσσαλονίκη ) Estimation of technical efficiency in Greek livestock farms by I. Andreakos, V. Tzouvelekas, Κ. Mattas, E. papanagiotou, Cahiers d Economie et Sociologie Rurales, 42-43: , ) Economic implications of fertilizer limitation policies E. Papanagiotou, in Free trade, Sustainability, and the primary Production Sector in the Southern EU: Unraveling the evidence from Greece by J. Lekakis (ed), pp , Kluwer Academic Publishers, London

6 57) Πολιτική και χρήση φυτοφαρµάκων στην Ελλάδα υπό Ε. Παπαναγιώτου και Κ. Ευγενίου, 5 ο Συνέδριο Αγροτικής Οικονοµίας Αθήνα, εκεµβρίου 1998, ΕΤΑΓΡΟ «Ανασυγκρότηση του Αγροτικού Χώρου», Εκδόσεις Σταµούλη, σελ , Αθήνα ) Οι δυναµικές περιοχές της Ελλάδος και οι επιπτώσεις σ αυτές από µια µείωση της χρήσης των γεωργικών εισροών υπό Β. Χριστοφόρου και Ε. Παπαναγιώτου, Γεωπονικά, 381: 4-16, ) Agricultural policy in less -favored areas in Greece By A. Voltsou and E. Papanagiotou, IX European Congress of Agricultural Economists, Warsaw, Poland, August 24-28, 1999, p ) Οικονοµική και κοινωνική διάσταση της βιολογικής κτηνοτροφίας υπό Ε. Παπαναγιώτου και. Μηλιάδου, 13 ο Συµπόσιο Κτηνοτροφίας της ΕΖΕ, Θεσσαλονίκη 24 Σεπτεµβρίου 1999, Επιθεώρηση Ζωοτεχνικής Επιστήµης, Ειδική έκδοση Νο 24, σελ , ) H Εξέλιξη του κόστους παραγωγής αγροτικών προϊόντων φυτικής προέλευσης ( ) υπό Ε. Παπαναγιώτου Χ. Φωτόπουλου, Ι. Ανδρεάκο, Σ. Ευπαλιάτου -Μπαρώνου, Εκδόσεις ΕΘΙΑΓΕ, Αθήνα 1999, σελ ) Σκιώδης αξία ενός περιβαλλοντικού περιορισµού: η περίπτωση της νιτρορύπανσης γεωργικής προέλευσης υπό Κ. Μέλφου και Ε. Παπαναγιώτου, 6 ο Συνέδριο Αγροτικής Οικονοµίας, Θεσσαλονίκη Νοεµβρίου 2000, πρακτικά σελ , Εκδόσεις Σταµούλη, Αθήνα ) Ορεινές και µειονεκτικές περιοχές στην Ελλάδα - οι επιπτώσεις των µέτρων της αγροτικής πολιτικής υπό Α. Βόλτσου και Ε. Παπαναγιώτου, 6 ο Συνέδριο Αγροτικής Οικονοµίας, Θεσσαλονίκη Νοεµβρίου 2000, πρακτικά σελ , Εκδόσεις Σταµούλη, Αθήνα ) Η εξέλιξη της κτηνοτροφίας στην Ελλάδα υπό Χ. Φωτόπουλου, Β. Τζουβελέκα, Ε. Παπαναγιώτου, Εκδόσεις Σταµούλη, Αθήνα 2000σελ ) Οικονοµικότητα παραγωγής και µεταποίησης βιοµηχανικής τοµάτας υπό Ε. Παπαναγιώτου, Γεωργία - Κτηνοτροφία, Μάρτιος 2000, σελ ) Πολιτική Εµπορία και Αειφορική Γεωργία Τόµος Α, Ε. Παπαναγιώτου, ΑΠΘ, Τµήµα Γεωπονίας, ΕΠΕΑΕΚ 3.1 α, Θεσσαλονίκη 2000, σελ ) Η καλλιέργεια αρωµατικών και φαρµακευτικών φυτών. Η οικονοµική διάσταση υπό Ε. Παπαναγιώτου, Κ. Παπαναικολάου, Σ. Ζαµανίδη, Γεωργία -Κτηνοτροφία, Μάρτιος 2001, σελ ) Agricultural externalities in Greece in a Balkan context: the case of nitrate pollution υπό Κ. Μέλφου και Ε. Παπαναγιώτου, 70 th EAAE Seminar, June 9-11, 2000, Proceedings pp ) «Βιολογική γεωργία: Φυτική και ζωική παραγωγή» υπό Ε. Παπαναγιώτου,. Μηλιάδου, Χ. Φωτόπουλος, Εκδόσεις Αθ. Σταµούλη: Αθήνα 2001, σελ ) The effects from a decrease in the use of agricultural inputs in the Greek dynamic regions By V. Christoforou and E. Papanagiotou, 132:51-65, Agricoltura Mediterranea ) «Συγκριτική τεχνικοοικονοµική ανάλυση προβατοτροφίας και αιγοτροφίας κατά γεωγραφικά διαµερίσµατα της χώρας µας» Χ. Ζιωγάνας, Γ. Κιτσοπανίδης, Ε. Παπαναγιώτου, Ν. Καντερές, Έκδοση Εργαστηρίου Γεωργικής Οικονοµικής έρευνας και ΕΘΙΑΓΕ, Θεσσαλονίκη 2001, σελ ) «Οι προοπτικές της καλλιέργειας αρωµατικών φυτών στη υτική Μακεδονία» Ε. Παπαναγιώτου, εργασία που παρουσιάσθηκε σε ηµερίδα της ΕΤΑΓΡΟ µε θέµα «Εναλλακτικές µορφές ανάπτυξης της υπαίθρου, Φλώρινα 17 Μαϊου 2002, πρακτικά σελ , Οκτώβριος ) «Οικονοµικότητα προβατοτροφίας και αιγοτροφίας στη υτική Μακεδονία συγκριτικά µε τη λοιπή χώρα και προοπτικές για βιολογικά προϊόντα» Χ. Ζιωγάνας, Γ. Κιτσοπανίδης, Ε. Παπαναγιώτου, εργασία που παρουσιάσθηκε σε ηµερίδα της ΕΤΑΓΡΟ µε θέµα «Εναλλακτικές µορφές ανάπτυξης της υπαίθρου», Φλώρινα 17 Μαϊου 2002, πρακτικά σελ , Οκτώβριος ) The socioeconomic profile of a fishery dependent region in Greece. Implications due to an expanding aquaculture industry by Kourkouta V., Papanagiotou E., Pantazis P., Neofitou C., paper presented in XIV annual conference of the European Association of Fisheries Economists, Faro Portugal, 25-27/03/ ) «Γεωργία και περιβάλλον στην Κεντρική Μακεδονία» υπό Ε. Παπαναγιώτου, Πρακτικά ΣΑΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σελ , Θεσσαλονίκη 10 Ιουλίου 2002, Γεωπονικά, 400: 30-39, ) «Η συµβολή της προβατοτροφίας και της αιγοτροφίας στην ανάπτυξη των ορεινών και ηµιορεινών περιοχών της Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας» Χ. Ζιωγάνας, Γ. Κιτσοπανίδης, Ε. Παπαναγιώτου, εργασία που παρουσιάσθηκε σε ηµερίδα της Λειβαδοπονικής Εταιρείας, Καρπενήσι ) «Συγκριτική ανάλυση προβατοτροφίας και αιγοτροφίας σε επίπεδο χώρας» Ε. Παπαναγιώτου, Γ. Κιτσοπανίδης, Χ. Ζιωγάνας, 7 ο Συνέδριο Αγροτικής Οικονοµίας, Αθήνα Νοεµβρίου ) «Οικονοµικότητα και βιωσιµότητα προβατοτροφικών και αιγοτροφικών εκµεταλλεύσεων κατά περιοχές της χώρας µας χωρίς και µε επιδοτήσεις», Χ. Ζιωγάνας, Γ. Κιτσοπανίδης, Ε. Παπαναγιώτου, 7 ο Συνέδριο Αγροτικής Οικονοµίας, Αθήνα Νοεµβρίου ) «Οι κοινωνικοοικονοµικές συνέπειες της ανάπτυξης των υδατοκαλλιεργειών στις παράκτιες περιοχές» Β. Κουρκουτά, Ε. Παπαναγιώτου, Χ. Νεοφύτου, 7 ο Συνέδριο Αγροτικής Οικονοµίας, Αθήνα Νοεµβρίου ) «Εξέλιξη και προοπτικές της βιολογικής γεωργίας», Ε. Παπαναγιώτου εργασία που παρουσιάσθηκε σε ηµερίδα του ΓΕΩΤΕΕ µε θέµα «Αγροπεριβαλλοντική πολιτική Βιολογική γεωργία και βιολογική κτηνοτροφία» Agrotica 2003, Θεσσαλονίκη 31 Ιανουαρίου ) «Εξέλιξη και προοπτικές της καλλιέργειας αρωµατικών φυτών στο Ν. Κοζάνης», υπό Α. Αγοραστού, Ε. Παπαναγιώτου, Γεωπονικά, 2: 11-16, ) Total factor productivity adjusted for a detrimental input by K. Melfou and E. Papanagiotou, Agricultural Economics Review, 4.2: 5-18, ) «Η Ελληνική Γεωργία και ύπαιθρος στην διευρυµένη Ευρωπαϊκή Ένωση: Νέες προκλήσεις και προσανατολισµοί», υπό Ε. Παπαναγιώτου, Α. Σέµου και Χ. Καραφύλλη, Πρακτικά 8 ου Πανελλήνιου Συνέδριου Αγροτικής 6

7 Οικονοµίας, Θεσσαλονίκη Νοεµβρίου 2004, Εκδόσεις Αγρότυπος ) «Ολοκληρωµένη γεωργία: Μια εναλλακτική προσέγγιση για την Ελληνική γεωργία» υπό Α. Θεοχαρόπουλου και Ε. Παπαναγιώτου, 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής Οικονοµίας, Θεσσαλονίκη Νοεµβρίου 2004, Πρακτικά σελ , Εκδόσεις Αγρότυπος Α.Ε. Θεσσαλονίκη ) «Prospects of integrated crop management in Greece by A. Theocharopoulos and E. Papanagiotou, Presentation at European / EAAE PhD Workshop, Wageningen September, Netherlands ) Greek agricultural sector: Facing the challenges by A. Theocharopoulos, E. Oxouzi, V. Kourkouta, E. Papanagiotou, Proceedings of the 7 th European IFSA Symposium: Changing European Farming Systems for a better future, Wageningen Academic publishers ) Organic and integrated farming systems systems: a comparative analysis by E. Oxouzi, A Theocharopoulos, V. Vagiatis, E. Papanagiotou, Proceedings of the 7 th European IFSA Symposium: Changing European Farming Systems for a better future, Wageningen Academic publishers ) Impacts of decoupling on sheep /goat sector in Greece by A. Theocharopoulos, E. Papanagiotou, K. Melfou, Proceedings of 93 rd seminar of the EAAE: Impacts of Decoupling and Cross Compliance on Agriculture in the Enlarged EU. Prague -Czech Republic, September, Publisher: Czech University of Agriculture. 89) «Αποτελεσµατικότητα καπνοπαραγωγικών εκµεταλλεύσεων της Ελλάδας στο νέο οικονοµικό περιβάλλον της ΚΑΠ» υπό Ζ. Γαλάνη, Α. Θεοχαρόπουλος και Ε. Παπαναγιώτου, 9ο Συνέδριο Αγροτικής Οικονοµίας, Αθήνα 2-4 Νοεµβρίου ) «Επιπτώσεις της µεταρρύθµισης της ΚΑΠ στο σχέδιο παραγωγής και την οικονοµικότητα των καπνοπαραγωγικών εκµεταλλεύσεων της υτικής Μακεδονίας» υπό Α. Βόλτσου και Ε. Παπαναγιώτου, 9ο Συνέδριο Αγροτικής Οικονοµίας, Αθήνα 2-4 Νοεµβρίου ) «ιερεύνηση της σχετικής αποτελεσµατικότητας εκµεταλλεύσεων ροδακινιάς ολοκληρωµένης διαχείρισης» υπό Α. Θεοχαρόπουλου και Ε. Παπαναγιώτου, 9ο Συνέδριο Αγροτικής Οικονοµίας, Αθήνα 2-4 Νοεµβρίου ) «Η επίδραση των καινοτοµιών στην ακαθάριστη πρόσοδο του κλάδου της βιολογικής αµπελοκαλλιέργειας» υπό Χ. Καραφύλλη, Ε. Παπαναγιώτου, Μ. Τζαβάρα, Α. Χριστοδούλου, 9ο Συνέδριο Αγροτικής Οικονοµίας, Αθήνα 2-4 Νοεµβρίου ) «Παράγοντες που επηρεάζουν την υιοθέτηση της βιολογικής αµπελοκαλλιέργειας» υπό Ε. Οξούζη και Ε. Παπαναγιώτου, 9ο Συνέδριο Αγροτικής Οικονοµίας, Αθήνα 2-4 Νοεµβρίου ) «Οικονοµικότητα, βιωσιµότητα και κίνητρα της βιολογικής και συµβατικής καλλιέργειας κρόκου στο νοµό Κοζάνης» υπό Ι. Καπνιστού, Ε. Οξούζη και Ε. Παπαναγιώτου, 9ο Συνέδριο Αγροτικής Οικονοµίας, Αθήνα 2-4 Νοεµβρίου ) «Οικονοµικότητα και βιωσιµότητα της βιολογικής και συµβατικής καλλιέργειας κρόκου στο νοµό Κοζάνης» υπό Ι. Καπνιστού, Ε. Οξούζη, Ε. Παπαναγιώτου, Μ. Μαρτίκα, Γεωπονικά Β. ιδακτικά βοηθήµατα. Συνέγραψα για τους φοιτητές του Τµήµατος Γεωπονίας τα παρακάτω διδακτικά βοηθήµατα: 1) "Oικονοµική Aγροτικής Παραγωγής" υπό E. Παπαναγιώτου, Υπηρεσία δηµοσιευµάτων AΠΘ, σελ. 144, Θεσσαλονίκη ) " Γεωργική Στατιστική" υπό E. Παπαναγιώτου, Υπηρεσία δηµοσιευµάτων AΠΘ, σελ. 106, Θεσσαλονίκη ) "Γεωργική Oικονοµική Γεωγραφία" υπό E. Παπαναγιώτου, Υπηρεσία δηµοσιευµάτων AΠΘ, σελ. 122, Θεσσαλονίκη ) "Συγκριτική Γεωργική Oικονοµία" υπό E. Παπαναγιώτου, Υπηρεσία δηµοσιευµάτων AΠΘ, σελ. 193, Θεσσαλονίκη ) "Γεωργική Mακροοικονοµία" υπό E. Παπαναγιώτου, Υπηρεσία δηµοσιευµάτων AΠΘ, σελ. 204, Θεσσαλονίκη ) "Oικονοµία Zωικής Παραγωγής" υπό E. Παπαναγιώτου, Υπηρεσία δηµοσιευµάτων AΠΘ, σελ. 258, Θεσσαλονίκη ) "Mακροοικονοµική Aνάλυση" υπό E. Παπαναγιώτου, Υπηρεσία δηµοσιευµάτων AΠΘ, σελ. 220, Θεσσαλονίκη ) "Oικονοµική Φυσικών πόρων και περιβάλλοντος" υπό E. Παπαναγιώτου και K. Mέλφου, Υπηρεσία δηµοσιευµάτων AΠΘ, σελ. 146, Θεσσαλονίκη ) "Οικονοµική Παραγωγής Γεωργικών Προϊόντων" υπό Ε. Παπαναγιώτου, Εκδόσεις Γράφηµα, σελ. 127, Θεσσαλονίκη ) "Γεωργική Μακροοικονοµία και Συγκριτική Ανάλυση Γεωργίας" υπό Ε. Παπαναγιώτου, Εκδόσεις Γράφηµα, σελ. 372, Θεσσαλονίκη ) "Οικονοµία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον" υπό Ε. Παπαναγιώτου, Εκδόσεις Γράφηµα, σελ. 188, Θεσσαλονίκη ) "Μακροοικονοµική Ανάλυση" υπό Ε. Παπαναγιώτου, Εκδόσεις Γράφηµα, σελ. 274, Θεσσαλονίκη ) "Οικονοµική Παραγωγής Γεωργικών Προϊόντων" υπό Ε. Παπαναγιώτου, Β Έκδοση, Εκδόσεις Γράφηµα, σελ. 149, Θεσσαλονίκη Γ. Εκθέσεις ερευνητικών προγραµµάτων 1) Η Ευρωµεσογειακή πολιτική, η διαµόρφωση ΖΕΕ και οι επιπτώσεις στον αγροτικό τοµέα υπό Ε. Παπαναγιώτου και Κ. Ευγενίου. Σελ , στο Οι ευρωµεσογειακές συµφωνίες, η µετατροπή της µεσογειακής περιοχής σε ζώνη ελευθέρου εµπορίου και οι επιπτώσεις στον ελληνικό αγροτικό τοµέα ) Οικονοµικές επιπτώσεις από µια µείωση της χρήσης αγροχηµικών στην Ελληνική γεωργία υπό Ε. Παπαναγιώτου, Μ. Μαρτίκα, Κ. Μέλφου, Α. Βόλτσου, Β. Χριστοφόρου, 1998, σελ ) ιερεύνηση δυνατοτήτων διατήρησης και επέκτασης της καλλιέργειας φράουλας στο Νοµό Φλώρινας υπό Ε. Παπαναγιώτου, Κ. Παπανικολάου, 1998, σελ

8 4) «Αναδιάρθρωση υδροβόρων καλλιεργειών της λεκάνης βεγορίτιδας του νοµού Φλώρινας» υπό Χρ. Φωτόπουλου, Ε. Παπαναγιώτου και Κ. Μάττα, 2000, σελ ) «Μελέτη δυνατοτήτων και προϋποθέσεων ανάπτυξης της βιολογικής γεωργίας στο νοµό Φλώρινας» υπό Ε. Παπαναγιώτου, Β. Παππά- Μιχαηλίδου, Ι. Μιχαηλίδη, Θ. Αληφακιώτη, Κ. Παπανικολάου, Φλώρινα ) «Μελέτη δυνατοτήτων και προϋποθέσεων ανάπτυξης της βιολογικής κτηνοτροφίας στο νοµό Φλώρινας» υπό Β. Παππά- Μιχαηλίδου, Ε. Παπαναγιώτου, Ι. Μιχαηλίδη, Θ. Αληφακιώτη, Κ. Παπανικολάου, Φλώρινα ) «Μελέτη διερεύνησης δυνατοτήτων ανάπτυξης της αιγοπροβατοτροφίας στο νοµό Φλώρινας» υπό Ι. Μιχαηλίδη, Θ. Αληφακιώτη, Β. Παππά- Μιχαηλίδου, Ε. Παπαναγιώτου, Κ. Παπανικολάου, Φλώρινα ) «Μελέτη προοπτικών ανάπτυξης της βοοτροφίας στο νοµό Φλώρινας» υπό Θ. Αληφακιώτη, Ι. Μιχαηλίδη, Κ. Παπανικολάου, Β. Παππά- Μιχαηλίδου, Ε. Παπαναγιώτου, Φλώρινα ) «Μελέτη της δυναµικής των λιβαδικών οικοσυστηµάτων στο νοµό Φλώρινας» υπό Κ. Παπανικολάου, Ι. Μιχαηλίδη, Θ. Αληφακιώτη, Β. Παππά- Μιχαηλίδου, Ε. Παπαναγιώτου, Φλώρινα ) «Μελέτη και εφαρµογή συστήµατος τιµολόγησης της ρύπανσης» Ε. Παπαδοπούλου, Β. Μάνος, Ε. Παπαναγιώτου, Α. Γκιζάρη, Α. Παπαδόπυλος, Α. αραµπατζής,. Μηλιάδου, Κ. Γιαννέλου, Θ. Γαλανόπουλος, Ε. Σταµπολή, Γ. Μπαρµπαρούσης, Θεσσαλονίκη ) «Αναµόρφωση και επικαιροποίηση τεχνικοοικονοµικών δεικτών κλάδων πρωτογενούς παραγωγής» υπό Ε. Παπαναγιώτου, Β. Κουρκουτά, Α. θεοχαρόπουλος, Ε. Οξούζη, Θεσσαλονίκη ) «Έρευνα για τη δηµιουργία πρότυπων βιώσιµων αιγοπροβατοτροφικών εκµεταλλεύσεων στη Β. Ελλάδα, ανταγωνιστιών στη µεταβαλλόµενη εσωτερική και εξωτερική αγορά» υπό Ε. Παπαναγιώτου, Χ. Ζιωγάνα, Κ. Παπανικολάου, Κ. Μέλφου, Α. Θεοχαρόπουλου, Χ. Κασραφύλλη, Ε. Οξούζη, Ζ. Γαλάνη, Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Χριστίνα Α. Παππά Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Χριστίνα Α. Παππά Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ Μάιος 2007 Περιεχόµενα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά στοιχεία...1 2. Ακαδηµαϊκές σπουδές...1 3. Ξένες γλώσσες...1 4. Χειρισµός Η/Υ...1

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή της προβατοτροφίας και της αιγοτροφίας στην ανάπτυξη των ορεινών και ημιορεινών περιοχών της Στερεάς Ελλάδας και της Εύβοιας

Η συμβολή της προβατοτροφίας και της αιγοτροφίας στην ανάπτυξη των ορεινών και ημιορεινών περιοχών της Στερεάς Ελλάδας και της Εύβοιας περιοχών της Στερεάς Ελλάδας και της ς Η συμβολή της προβατοτροφίας και της αιγοτροφίας στην ανάπτυξη των ορεινών και ημιορεινών περιοχών της Στερεάς Ελλάδας και της ς Χ. Ζιωγάνας, Γ. Κιτσοπανίδης και

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνας Κ. Μέλφου. Ονοµατεπώνυµο: Kατερίνα Μέλφου ιεύθυνση Βασ. Γεωργίου 9, Φλώρινα 53100 Tηλέφωνο 23850-54655 E-mail kmelfou@teikoz.

Κατερίνας Κ. Μέλφου. Ονοµατεπώνυµο: Kατερίνα Μέλφου ιεύθυνση Βασ. Γεωργίου 9, Φλώρινα 53100 Tηλέφωνο 23850-54655 E-mail kmelfou@teikoz. B I OΓPAΦ I K O Σ H M E IΩMA Κατερίνας Κ. Μέλφου 1. 2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο: Kατερίνα Μέλφου ιεύθυνση Βασ. Γεωργίου 9, Φλώρινα 53100 Tηλέφωνο 23850-54655 E-mail kmelfou@teikoz.gr Αναπληρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πτυχίο Έτος Πεδίο Βαθμός /Τμήμα. Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδακτορικό* 2005 2008 Οικονομικά /Οικ. Επιστημών Περιβάλλοντος Άριστα

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πτυχίο Έτος Πεδίο Βαθμός /Τμήμα. Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδακτορικό* 2005 2008 Οικονομικά /Οικ. Επιστημών Περιβάλλοντος Άριστα Βιογραφικό Σημείωμα ΗΜΗΤΡΑ ΒΟΥΒΑΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία τόπος γέννησης Επικοινωνία Οικογενειακή κατάσταση 18 Ιουνίου 1979, Ηράκλειο Κρήτης Τηλέφωνο: 6942403934 E-mail: dimitra@econ.soc.uoc.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυµο: ΚΕΣΙ ΗΣ Όνοµα: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Όνοµα πατέρα: Ιωάννης Έτος γεννήσεως: 1961 /νση επικοινωνίας : Τέρµα Κοντοπούλου, Φλώρινα, 53100 Τηλ: 238554646 e-mail: tkesidis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογική προβατοτροφία

Βιολογική προβατοτροφία Ινστιτούτο Γεωργοοικονοµικών και Κοινωνιολογικών Ερευνών Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας Λ. ηµοκρατίας 61, 135 61 Αγ. Ανάργυροι, Αττική Τηλ. 210 27 56 596, Fax 210 27 51 937 Email tzouramani.inagrop@nagref.gr

Διαβάστε περισσότερα

2001 - Διδακτορικό Δίπλωμα, Τομέας Αγροτικής Οικονομίας, Τμήμα Γεωπονίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

2001 - Διδακτορικό Δίπλωμα, Τομέας Αγροτικής Οικονομίας, Τμήμα Γεωπονίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Κωνσταντίνος I. Πολύμερος Πρόεδρος της Εταιρίας Αγροτικής Οικονομίας Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος Tel. :+30-24210 93284 Σχολή Γεωπονικών Επιστημών +30-69740

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ, ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΡΟΚΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ, ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΡΟΚΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ, ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΡΟΚΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ Ι. Μ. Καπνιστού, Ε. Οξούζη Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση της οικονοµικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας

Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας Ερευνητική Περιοχή: Οικονομικά της Υγείας Άλλα Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Μικροοικονομική, Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική: Παραγωγικότητα, Αποτελεσματικότητα, Οικονομετρία

Διαβάστε περισσότερα

Τομέας Αγροτικής Οικονομίας Μέλη ΔΕΠ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Β. ΣΕΜΟΥ Γεωπόνου, M. Sc., Δρ ΑΠΘ Καθηγητή ΑΠΘ

Τομέας Αγροτικής Οικονομίας Μέλη ΔΕΠ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Β. ΣΕΜΟΥ Γεωπόνου, M. Sc., Δρ ΑΠΘ Καθηγητή ΑΠΘ Τομέας Αγροτικής Οικονομίας Μέλη ΔΕΠ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Β. ΣΕΜΟΥ Γεωπόνου, M. Sc., Δρ ΑΠΘ Καθηγητή ΑΠΘ Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΣΠΟΥΔΕΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Ο Αναστάσιος Β. Σέμος γεννήθηκε στο χωριό Παρόχθιο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΝΕΛΛΑ Σ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Ε.Ε.ΔΙ.Π. Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΝΕΛΛΑ Σ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Ε.Ε.ΔΙ.Π. Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΝΕΛΛΑ Σ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Ε.Ε.ΔΙ.Π. Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών 2010 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο : Νέλλας Ελευθέριος Πατρώνυμο : Σοφοκλής Τόπος γέννησης : Λαμία - Φθιώτιδας Έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ I. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ I. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ I. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : Χρήστος Ρούκος ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 1977 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : Άρτα ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : Άγαμος ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : 4 η πάροδος Θεόδ. Δεσσύλα 1 ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του αγροτικού τομέα στην παρούσα κρίση

Ο ρόλος του αγροτικού τομέα στην παρούσα κρίση 13 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας, Ο ρόλος του αγροτικού τομέα στην παρούσα κρίση ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 21-22 Νοεμβρίου 2014 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 15.00 19.00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Μελέτη της χρηματοοικονομικής αποτύπωσης περιβαλλοντικών πληροφοριών, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, επίδοσης και αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων"

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλειος Φ. Φίλιος. Συνοπτικό Βιογραφικό

Βασίλειος Φ. Φίλιος. Συνοπτικό Βιογραφικό Βασίλειος Φ. Φίλιος Συνοπτικό Βιογραφικό Πτυχιούχος της Α.Σ.Ο. & Ε.Ε. / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Μεταπτυχιακές σπουδές στο London School of Economics (ειδίκευση στη Λογιστική και Επιχειρηματική Χρηματοδότηση)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Καραολή ηµητρίου 80, 18534 Πειραιάς Τηλ. 210 414-2147, e-mail: sofianop@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 3. ΓΛΩΣΣΕΣ - Αγγλικά (άριστα)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 3. ΓΛΩΣΣΕΣ - Αγγλικά (άριστα) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΤΤΑΣ Καθηγητής Τομέα Αγροτικής Οικονομίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Σχολή Γεωπονίας, Τμήμα Γεωπονίας, Τ.Θ. 225, 541 24, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση ανάπτυξης ευκαιριών

Διερεύνηση ανάπτυξης ευκαιριών ΕΘΙΑΓΕ 14 / 15 Διερεύνηση ανάπτυξης ευκαιριών στροφής των καπνοπαραγωγών προς άλλες απασχολήσεις Δρ Δημήτρης Παπαδόπουλος, Δόκιμος Ερευνητής Ινστιτούτο Γεωργοοικονομικών & Κοινωνιολογικών Ερευνών Το Μάρτιο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Αρτέμης Κουρτέσης Όνομα Πατρός: Βασίλειος Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με δύο παιδιά Ημ/νία γέννησης: 28 Ιουνίου 1963 E-mail: akourtesis@aktis-sa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ MARKETING MANAGEMENT ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟ 2010 Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ. Ελληνική ΟΧΙ

ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ. Ελληνική ΟΧΙ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ FGF450 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 4 ο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ - ΓΝΩΣΕΙΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ - ΓΝΩΣΕΙΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: Λίτος Όνομα : Χαράλαμπος Όνομα πατρός: Ιωάννης Ημερομηνία Γέννησης : 6 Ιουνίου 1974 Τόπος Γέννησης : Αθήνα Οικογενειακή Κατάσταση : Άγαμος Διεύθυνση : Πολογιώργη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ. CEST2011 12 th International Conference on Environmental Science and Technology. 8-10 September 2011, Rhodes island, Greece

ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ. CEST2011 12 th International Conference on Environmental Science and Technology. 8-10 September 2011, Rhodes island, Greece CEST2011 12 th International Conference on Environmental Science and Technology 8-10 September 2011, Rhodes island, Greece Οργάνωση: ιεθνές ίκτυο Περιβαλλοντικής Επιστήµης και Τεχνολογίας (Global NEST)

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές και φιλοσοφία της βιολογικής γεωργίας. Δούμα Κατερίνα Γεωπόνος

Αρχές και φιλοσοφία της βιολογικής γεωργίας. Δούμα Κατερίνα Γεωπόνος Αρχές και φιλοσοφία της βιολογικής γεωργίας Δούμα Κατερίνα Γεωπόνος Στάδια εξέλιξης της βιολογικής γεωργίας 1 ο στάδιο: 1920 Ξεκινούν οι πρώτοι προβληματισμοί από τον Αυστριακό Steiner που αγωνίζεται για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Φ ί λ ι π π ο υ Ι. Κ α ρ υ π ί δ η. ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, 57400 Σίνδος, Τ.Θ. 141

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Φ ί λ ι π π ο υ Ι. Κ α ρ υ π ί δ η. ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, 57400 Σίνδος, Τ.Θ. 141 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Φ ί λ ι π π ο υ Ι. Κ α ρ υ π ί δ η Ημερομηνία Γέννησης 10 Φεβρουαρίου 1952 Τόπος Γέννησης Μυριόφυτο Κιλκίς Υπηκοότητα Ελληνική Οικογ. Κατάσταση Έγγαμος, με δύο θυγατέρες Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Αξίες και προκλήσεις στον τομέα της αιγο-προβατοτροφίας. Ποιες είναι οι προοπτικές για την ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας;

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Δρ Ηλίας Ελευθεροχωρινός, Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Δρ Ηλίας Ελευθεροχωρινός, Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Δρ Ηλίας Ελευθεροχωρινός, Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Αειφόρος αγροτική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλίες στον Αγροτικό Χώρο: Ανάγκες, Προβλήματα, Προοπτικές

Πρωτοβουλίες στον Αγροτικό Χώρο: Ανάγκες, Προβλήματα, Προοπτικές Πρωτοβουλίες στον Αγροτικό Χώρο: Ανάγκες, Προβλήματα, Προοπτικές Δρ Τζουραμάνη Ειρήνη Ινστιτούτο Γεωργοοικονομικών & Κοινωνιολογικών Ερευνών Τέρμα Αλκμάνος, 115 28 Αθήνα tzouramani@agreri.gr Η Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο : ΤΣΙΛΙΚΗΣ Όνοµα : ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Όνοµα Πατρός : ΘΕΟ ΩΡΟΣ Έτος Γέννησης : 12 Ιουνίου 1971 ιεύθυνση Κατοικίας : Αλεξάνδρου ιάκου 36, Νέο Ηράκλειο, Αθήνα Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γεωπόνος. Πληροφορίες: Αθηνά Παυλάτου-Βε Αναπλ. Καθηγήτρια ΑΠΘ E-mail: ave@agro.auth.gr

Ο Γεωπόνος. Πληροφορίες: Αθηνά Παυλάτου-Βε Αναπλ. Καθηγήτρια ΑΠΘ E-mail: ave@agro.auth.gr Ο Γεωπόνος Πληροφορίες: Αθηνά Παυλάτου-Βε Αναπλ. Καθηγήτρια ΑΠΘ E-mail: ave@agro.auth.gr Τι κάνει ο Γεωπόνος Ο Γεωπόνος: Αναλύει τα φαινόμενα της αναπαραγωγής και ανάπτυξης των παραγωγικών φυτών και ζώων

Διαβάστε περισσότερα

30-5-2014 ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ

30-5-2014 ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ 30-5-2014 «Πλήρωση μίας (1) θέσης Ε.Π. βαθμίδας Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αγροτική Περιφερειακή Ανάπτυξη» του Tμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (Κωνσταντίνος ΜΑΤΤΑΣ, Καθηγητής)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (Κωνσταντίνος ΜΑΤΤΑΣ, Καθηγητής) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (Κωνσταντίνος ΜΑΤΤΑΣ, Καθηγητής) 1. Ατομικά Στοιχεία Κωνσταντίνος ΜΑΤΤΑΣ Καθηγητής Τομέα Αγροτικής Οικονομίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Ε. ΑΥΓΟΥΛΑ Καθηγητή Γ.Π.Α.

ΧΡΗΣΤΟΥ Ε. ΑΥΓΟΥΛΑ Καθηγητή Γ.Π.Α. ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΧΡΗΣΤΟΥ Ε. ΑΥΓΟΥΛΑ Καθηγητή Γ.Π.Α. Στοιχεία επικοινωνίας Διευθ οικίας: Τρωάδος 25, 15342, Αγ. Παρασκευή τηλ: 2105294487, 2106012253 κιν.:6978484897 Email: avgoulas@aua.gr 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ: λογισμικό «ολοκληρωμένων» διαχειριστικών ζωνών

ΨΗΦΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ: λογισμικό «ολοκληρωμένων» διαχειριστικών ζωνών ΨΗΦΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ: λογισμικό «ολοκληρωμένων» διαχειριστικών ζωνών (DIGITAL PRECISION AGRICULTURE: a software for establishing Integrated Management Zones) 5 Δεκ. 2012-Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 1 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013» ΜΟΝΑΔΑ Α Ταχ. Δ/νση : Λ. ΑΘΗΝΩΝ 58 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Bασιλική Λ. Σουµελίδου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Bασιλική Λ. Σουµελίδου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Bασιλική Λ. Σουµελίδου Καθηγητής Εφαρµογών MSc Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών και ΣΤΕΦ ΤΕΙ Μ Κ. Τσιτσιλίκη 2 Κοζάνη 50100 Tel: 24610-40161 εσωτ.224 & 2461024273 e-mail: vsoum@teikoz.gr ΣΠΟΥ ΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωπόνος Οπωροκηπευτικών και Αμπέλου Α.Π.Θ-M.Sc - Θεσ/κη Πέμπτη, 30 Ιούνιος 2011 18:13 - Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 30 Ιούνιος 2011 18:15

Γεωπόνος Οπωροκηπευτικών και Αμπέλου Α.Π.Θ-M.Sc - Θεσ/κη Πέμπτη, 30 Ιούνιος 2011 18:13 - Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 30 Ιούνιος 2011 18:15 Γεωπόνος Οπωροκηπευτικών και Αμπέλου Α.Π.ΘM.Sc Θεσ/κη Πέμπτη, 30 Ιούνιος 2011 18:13 Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 30 Ιούνιος 2011 18:15 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γεωπόνος Οπωροκηπευτικών και Αμπέλου Α.Π.ΘM.Sc

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Ιούνιος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Ιούνιος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 7 Αυγούστου 2015 ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Ιούνιος 2015 Η εξέλιξη των εικτών Τιµών Εισροών και Εκροών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Φ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 05/11/1957

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Φ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 05/11/1957 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Φ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΦΩΤΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 05/11/1957 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Οικονομολόγος ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Καθηγήτρια Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Προσεγγίσεις για Πράσινη ανάπτυξη στη Γεωργία της Κρήτης Έµφαση στις Βιο-καλλιέργειες

Προσεγγίσεις για Πράσινη ανάπτυξη στη Γεωργία της Κρήτης Έµφαση στις Βιο-καλλιέργειες Προσεγγίσεις για Πράσινη ανάπτυξη στη Γεωργία της Κρήτης Έµφαση στις Βιο-καλλιέργειες από τον ρα Ευάγγελο Καπετανάκη, Καθηγητή Σχολής Τ. Γεωπονίας και Πρόεδρο του Τ.Ε.Ι. Κρήτης Περιεχόµενο της παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Χάραξη πολιτικής για την προώθηση αειφόρων μορφών γεωργίας και τη στήριξη νέων αγροτών

Χάραξη πολιτικής για την προώθηση αειφόρων μορφών γεωργίας και τη στήριξη νέων αγροτών Χάραξη πολιτικής για την προώθηση αειφόρων μορφών γεωργίας και τη στήριξη νέων αγροτών Αθανάσιος Θεοχαρόπουλος Γεωπόνος M.Sc., Διδάκτωρ Αγροτικής Οικονομίας Α.Π.Θ. Υπεύθυνος Τομέα Αγροτικής Πολιτικής ΔΗΜΑΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ. Problems, possibilities and perspectives in cultivating citrus fruits in

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ. Problems, possibilities and perspectives in cultivating citrus fruits in ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ Problems, possibilities and perspectives in cultivating citrus fruits in Crete. ΛΕΥΤΕΡΗΣ Γ. ΝΤΟΥΝΤΟΥΝΑΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΗΣΙΟ ΟΣ)

ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΗΣΙΟ ΟΣ) 1. H ΕΛΤΟΝ ΑΕΒΕ µε έδρα τον Αυλώνα Αττικής ζητά να προσλάβει Γεωπόνο Product Manager φυτοφαρµάκων για το τµήµα Αγροχηµικών Αυλώνος. Απαραίτητα προσόντα : πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ, άριστη γνώση Αγγλικών και Η/Υ,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Άγγελος Ε. Λιοντάκης Γεωπόνος - Γεωργοοικονομολόγος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Άγγελος Ε. Λιοντάκης Γεωπόνος - Γεωργοοικονομολόγος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Άγγελος Ε. Λιοντάκης Γεωπόνος - Γεωργοοικονομολόγος Ημερομηνία Γέννησης 5 Νοεμβρίου 1979 Διεύθυνση Τιμοθέου 48, Τ.Κ. 11622 Αθήνα e- mail aliontakis@agreri.gr, aliontakis@yahoo.gr Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Β. Παπαβασιλείου

Επιμέλεια: Β. Παπαβασιλείου 50 ΠΡΟΣΕΧΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ EΛΛHNIKH ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Tεύχος 3, 2006 (50-54) Προσεχείς επιστημονικές συναντήσεις Επιμέλεια: Β. Παπαβασιλείου 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειολογίας-Αγγειοχειρουργικής 20-22 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ Χ. Τανανάκη, Α. Θρασυβούλου Εργαστήριο Μελισσοκομίας Σηροτροφίας Α.Π.Θ. Email: tananaki@agro.auth.gr Website: www.beelab.gr Tel: 2310-472983 2.500.000 Αριθμός Κυψελών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Α. ΛΟΪΖΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Α. ΛΟΪΖΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Α. ΛΟΪΖΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 2 Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ... 2 Β.1 ΣΠΟΥΔΕΣ... 2 Γ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ... 2 Γ.1

Διαβάστε περισσότερα

Διαμορφώνοντας το μέλλον μιας αειφόρου και καινοτόμου γεωργίας. Καινοτομίες στη γεωργία

Διαμορφώνοντας το μέλλον μιας αειφόρου και καινοτόμου γεωργίας. Καινοτομίες στη γεωργία Διαμορφώνοντας το μέλλον μιας αειφόρου και καινοτόμου γεωργίας Καινοτομίες στη γεωργία Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των αγροτών Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων Αύξηση της παραγωγικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο Γενικός είκτης Τιµών Εισροών κατά το µήνα Σεπτέµβριο 2013, σε σύγκριση µε το δείκτη

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο Γενικός είκτης Τιµών Εισροών κατά το µήνα Σεπτέµβριο 2013, σε σύγκριση µε το δείκτη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 15 Νοεµβρίου 2013 ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Σεπτέµβριος 2013 Η εξέλιξη των Αναθεωρηµένων εικτών Τιµών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επιστημών (Paris X Nanterre), Παρίσι, Γαλλία Έτος απόκτησης: 1995. DEA en Sciences Politiques

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επιστημών (Paris X Nanterre), Παρίσι, Γαλλία Έτος απόκτησης: 1995. DEA en Sciences Politiques ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Ονοματεπώνυμο: Φωτεινή (Φανή) Κομσέλη 2. Εκπαίδευση: Διδάκτωρ Πολιτικών Επιστημών 3. Δ/νση εργασίας: ΕΚΔΔΑ/ΙΝΕΠ, Πειραιώς 211, 177 78 Ταύρος 4. Τηλ.: 213.1306.236, -255, -200, -204

Διαβάστε περισσότερα

βιογραφικο σημειώμα Προσωπικές πληροφοριες Πόλη ΒΕΡΟΙΑ Τηλέφωνο

βιογραφικο σημειώμα Προσωπικές πληροφοριες Πόλη ΒΕΡΟΙΑ Τηλέφωνο βιογραφικο σημειώμα Γεωπόνος A Προσωπικές πληροφοριες Πόλη ΒΕΡΟΙΑ Τηλέφωνο 1 / 15 2331Ο61720, 6974338357 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Antonistheox@yahoo.gr Εκπαίδευση και καταρτιση O κτώβριος 2011 Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

321 Οικονομικών Επιστημών Κρήτης (Ρέθυμνο)

321 Οικονομικών Επιστημών Κρήτης (Ρέθυμνο) 321 Οικονομικών Επιστημών Κρήτης (Ρέθυμνο) Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών άρχισε να λειτουργεί το 1987. Με την εγκατάσταση του Πανεπιστημίου στη νέα Πανεπιστημιούπολη, το Τμήμα φιλοξενείται στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πουλιόπουλος Λεωνίδας 0467087263 εργασίας 0467080618 οικίας pouliopoulos@kastoria.teikoz.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πουλιόπουλος Λεωνίδας 0467087263 εργασίας 0467080618 οικίας pouliopoulos@kastoria.teikoz.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά Στοιχεία Επώνυμο Όνομα Τηλέφωνα Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Πουλιόπουλος Λεωνίδας 0467087263 εργασίας 0467080618 οικίας pouliopoulos@kastoria.teikoz.gr Τίτλοι σπουδών Πτυχίο Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. 1422/97 (ΦΕΚ-358 Β'-Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ-435 Β') : "Σύνθεση του Συμβουλίου Αγροτικής Πολιτικής"

Κ.Υ.Α. 1422/97 (ΦΕΚ-358 Β'-Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ-435 Β') : Σύνθεση του Συμβουλίου Αγροτικής Πολιτικής Κ.Υ.Α. 1422/97 (ΦΕΚ-358 Β'-Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ-435 Β') : "Σύνθεση του Συμβουλίου Αγροτικής Πολιτικής" 'Εχοντας υπόψη τις διατάξεις : 1. Του άρθρου 44 του Ν. 2093/92 "Διαρρυθμίσεις στην έμμεση φορολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο : Κρεμμύδα Όνομα : Άννα Οικογεν. Κατάσταση : Έγγαμη με (2) παιδιά Εθνικότητα : Ελληνική Τηλ. / e-mail : 210-53.85.232, akremmyda@teiath.gr, annkre@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Αγροτική Πολιτική 2015 2020, εστιάζοντας στην ανάπτυξη ΥΠΑΑΤ

Κοινή Αγροτική Πολιτική 2015 2020, εστιάζοντας στην ανάπτυξη ΥΠΑΑΤ Κοινή Αγροτική Πολιτική 2015 2020, εστιάζοντας στην ανάπτυξη ΥΠΑΑΤ 1 Η ανάγκη της πολιτικής Οι πολίτες επιθυμούν Ασφαλή, υγιεινή επιλογή τροφής σε ανεκτές και διαφανείς τιμές, Επάρκεια τροφίμων Αειφορική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Αποτελεί κοινή διαπίστωση πως η κρίση που βιώνει η χώρα

Διαβάστε περισσότερα

Υ ΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

Υ ΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ Υ ΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ Διεύθυνση Κατοικίας Πετεινός, Ξάνθη, Τ.Κ. 67 100 Τηλέφωνο 6937476255 Διεύθυνση Γραφείου Τμήμα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για την Ασφάλεια των τροφίμων food safety from farm to fork

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για την Ασφάλεια των τροφίμων food safety from farm to fork ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για την Ασφάλεια των τροφίμων food safety from farm to fork Δρ. Κων/νος Μπαρμπέρης Προϊστάμενος Δ/νσης Εργαστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.1 Παράρτηµα II, του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006

Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.1 Παράρτηµα II, του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006 5.3.2.1.1. Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά µειονεκτήµατα ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά µειονεκτήµατα ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Αύγουστος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Αύγουστος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 17 Οκτωβρίου 2014 ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Αύγουστος 2014 Η εξέλιξη των εικτών Τιµών Εισροών και Εκροών

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σηµείωµα και Προγραµµατικές θέσεις

Βιογραφικό σηµείωµα και Προγραµµατικές θέσεις Βιογραφικό σηµείωµα και Προγραµµατικές θέσεις Καθ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΕΡΒΑ Υποψήφιου Πρύτανη 1. Βιογραφικό σηµείωµα Γεννήθηκε στο Κρανίδι Αργολίδος (1951). Σπούδασε στην Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή Αθηνών (1969-1974).

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ. Παρουσίαση του Δικτύου. Καθηγητής Π. Λατινόπουλος. Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ

ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ. Παρουσίαση του Δικτύου. Καθηγητής Π. Λατινόπουλος. Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ Παρουσίαση του Δικτύου Καθηγητής Π. Λατινόπουλος Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ Τι είναι το Δίκτυο Το Δίκτυο ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ είναι ένα μη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Γεωπόνος ΑΠΘ Φυτικής Παραγωγής - Αττική. Διεύθυνση Λαμίας: Λαμία. Τηλέφωνο Λαμίας: 22310-46697. Διεύθυνση Αθηνών: Αττική

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Γεωπόνος ΑΠΘ Φυτικής Παραγωγής - Αττική. Διεύθυνση Λαμίας: Λαμία. Τηλέφωνο Λαμίας: 22310-46697. Διεύθυνση Αθηνών: Αττική ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γεωπόνος ΑΠΘ Φυτικής Παραγωγής - Αττική Διεύθυνση Λαμίας: Λαμία Τηλέφωνο Λαμίας: 22310-46697 Διεύθυνση Αθηνών: Αττική Τηλέφωνο Αθηνών: 210-5752862 Τηλ. κινητό: 6972211388 1 / 9 e mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 12 Σεπτεμβρίου 1976. Έγγαμος με ένα παιδί. Καβάλα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 12 Σεπτεμβρίου 1976. Έγγαμος με ένα παιδί. Καβάλα ΛΕΩΝΙΔΑΣ Λ. ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία Γέννησης: Οικ. Κατάσταση: Τόπος Γέννησης: Ηλεκτρονική Διεύθυνση: 12 Σεπτεμβρίου 1976 Έγγαμος με ένα παιδί Καβάλα modip-tech@duth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΕΡΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΡΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ 2002 UNIVERSITY OF CAMBRIDGE, UK PhD στα Οικονομικά Τίτλος Διατριβής: De-industrialisation and Industrial Policies in Greece Post Second World War 1996 UNIVERSITY OF CAMBRIDGE, UK

Διαβάστε περισσότερα

FAX 210.6445507 d_anastasopoulos@ethemis.gr

FAX 210.6445507 d_anastasopoulos@ethemis.gr ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ικηγόρος Αθηνών Υποψήφιος ιδάκτωρ του Τµήµατος Νοµικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών µε θέµα διδακτορικής διατριβής: η συνταγµατική και ποινική προστασία των προσωπικών δεδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. Τίτλος Πτυχίου. Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Βιογραφικό Σημείωμα. ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. Τίτλος Πτυχίου. Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Βιογραφικό Σημείωμα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: ΜΑΝΩΛΙΤΖΑΣ Όνομα ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Πατρώνυμο : ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ E-mail: pmanol@gmail.com ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Όνομα Ιδρύματος Πολυτεχνείο Κρήτης Τίτλος Πτυχίου

Διαβάστε περισσότερα

Σπανού Άννα Βιογραφικό Σημείωμα

Σπανού Άννα Βιογραφικό Σημείωμα Σπανού Άννα Βιογραφικό Σημείωμα Προσωπικές Πληροφορίες Όνομα Σπανού Άννα Εθνικότητα Ελληνική Ημερομηνία Γέννησης 18.04.1982 Διευθύνσεις Ζηργάνου 41Β τ.κ. 55134, Καλαμαριά-Θεσσαλονίκη Τηλέφωνα 6973616490

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ ΣΤΗΝ Κ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ ΣΤΗΝ Κ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ ΣΤΗΝ Κ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ Ε. Οξούζη 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η προώθηση εναλλακτικών µορφών γεωργίας, όπως είναι η βιολογική, αποτελεί σήµερα για την ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσφατες Εξελίξεις στην Αγροτική Οικονοµία. της Ελλάδος

Πρόσφατες Εξελίξεις στην Αγροτική Οικονοµία. της Ελλάδος Πρόσφατες Εξελίξεις στην Αγροτική Οικονοµία της Ελλάδος Το κείµενο αυτό προέρχεται από έκδοση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το Μάιο του 2012 µε τίτλο: Agricultural Policy Perspectives, Member States factsheets

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ - ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6944879064 2842024322 E-MAIL : niktrix@hotmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ - ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6944879064 2842024322 E-MAIL : niktrix@hotmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙΧΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 03/02/1976 : ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΑΓΑΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : «ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ»

Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : «ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ» Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : «ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ» Ημερ. Έναρξης: π.χ. 50202 Ημερ. Λήξης: π.χ. 602 Σύνολο ωρών: 50 Χώρος Υλοποίησης Προγράμματος Κατάρτισης:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. - City University of New York, MBA, 1977. - San Francisco State University, BA, Λογιστική, 1974.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. - City University of New York, MBA, 1977. - San Francisco State University, BA, Λογιστική, 1974. Κωνσταντίνος Κάντζος, Ph.D Σπάρτης 30A, Γλυφάδα 16675 Τηλ. 210 9634926 6944 722 882 Email: ckantzos@teipir.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σπουδές: - University of Wales, Ph.D, Λογιστική, Χρηματοοικονομική 1991.

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ.Α. Κ Ο Ι Ν Η Α Π Ο Φ Α Σ Η

Α.Δ.Α. Κ Ο Ι Ν Η Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Τμήμα ΙΙΙ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 9 Ταχ. Κώδικας: 10110 FAX: 10 595400 THΛ:

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Αγροτικής Οικονοµίας & Πολιτικής (ΙΝ.ΑΓΡ.Ο.Π.) Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Η ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Ινστιτούτο Αγροτικής Οικονοµίας & Πολιτικής (ΙΝ.ΑΓΡ.Ο.Π.) Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Η ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Ινστιτούτο Αγροτικής Οικονοµίας & Πολιτικής (ΙΝ.ΑΓΡ.Ο.Π.) Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Η ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΤΠΑ 2000-2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΕΡΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΡΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ 1996 2002 UNIVERSITY OF CAMBRIDGE, UK PhD στα Οικονομικά Τίτλος Διατριβής: De-industrialisation and Industrial Policies in Greece Post Second World War 1995-1996 UNIVERSITY OF CAMBRIDGE,

Διαβάστε περισσότερα

Φ ύ λ ο κ α ι ο μ ά δ ε ς η λ ι κ ι ώ ν Κάτω των 30 ετών 30-44 45-64 65 και άνω Άρρενες Θήλεις Άρρενες Θήλεις Άρρενες Θήλεις Άρρενες Θήλεις

Φ ύ λ ο κ α ι ο μ ά δ ε ς η λ ι κ ι ώ ν Κάτω των 30 ετών 30-44 45-64 65 και άνω Άρρενες Θήλεις Άρρενες Θήλεις Άρρενες Θήλεις Άρρενες Θήλεις Πίνακας 7. Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών κατά σχολή και τμήμα, φύλο και ομάδες ηλικιών. Σύνολο Ελλάδος, αστικές και αγροτικές περιοχές. Απογραφή πληθυσμού της 18ης Μαρτίου 2001 Σχολή και τμήμα Αμφοτέρων των

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιεργητικό πλάνο - Αγροδιατροφική Σύµπραξη : Εργαλεία οργάνωσης του παραγωγικού συστήµατος. «Η Αγροτική Επιχειρηµατικότητα..

Καλλιεργητικό πλάνο - Αγροδιατροφική Σύµπραξη : Εργαλεία οργάνωσης του παραγωγικού συστήµατος. «Η Αγροτική Επιχειρηµατικότητα.. Καλλιεργητικό πλάνο - Αγροδιατροφική Σύµπραξη : Εργαλεία οργάνωσης του παραγωγικού συστήµατος «Η Αγροτική Επιχειρηµατικότητα.. ως τρόπος ζωής» Έντονη πίεση για κοινωνικέ και οικονοµικέ αλλαγέ Αναθεώρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΓΕΙΤΗΣ. Τίτλος ιατριβής: Χρηµατικό Κεφάλαιο, Νοµισµατική Πολιτική και ιανοµή του Εισοδήµατος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΓΕΙΤΗΣ. Τίτλος ιατριβής: Χρηµατικό Κεφάλαιο, Νοµισµατική Πολιτική και ιανοµή του Εισοδήµατος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΓΕΙΤΗΣ e-mail : gargeitis@econ.uoa.gr Τηλ : 6947310868 Σπουδές 1992 1996 Πανεπιστήµιο Cambridge, Queen s College Μεγάλη Βρετανία Ph.D στα Οικονοµικά Τίτλος ιατριβής: Χρηµατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 10/-09/2008

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 10/-09/2008 ΜΑΜΑΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ημερομηνία γεννήσεως : 03/05/1972 Διεύθυνση κατοικίας : ΑΛΙΣΤΡΑΤΗ ΣΕΡΡΩΝ Τ.Κ. 62045 Τηλέφωνο επικοινωνίας : 6974 437621, 23240 31285 E-mail : mamalis@econ.auth.gr 1998-2003: Ph.D. Μάρκετινγκ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Εκπαίδευση

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Εκπαίδευση ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Ονοματεπώνυμο... Κοσσιέρη Ευαγγελία Όνομα πατέρα... Γεώργιος Όνομα μητέρας... Αικατερίνη Τόπος γεννήσεως... Αθήνα Οικογενειακή κατάσταση... Έγγαμη kjnnnbbvvghgf Διεύθυνση επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΗΜΕΡΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δρ ΟΥΡΑΝΙΑ ΝΟΤΤΑ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Θεσσαλονίκη 24/2/2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΛΕΞΗΣ Οι Στόχοι του

Διαβάστε περισσότερα

360 Γεωπονίας, Ζωικής Παραγωγής και Υδάτινου Περιβάλλοντος Θεσσαλίας (Βόλος)

360 Γεωπονίας, Ζωικής Παραγωγής και Υδάτινου Περιβάλλοντος Θεσσαλίας (Βόλος) 360 Γεωπονίας, Ζωικής Παραγωγής και Υδάτινου Περιβάλλοντος Θεσσαλίας (Βόλος) Ίδρυση και Φυσιογνωμία του Τμήματος Το Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής ιδρύθηκε το 1984. Η εκπαιδευτική λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σελίδα 1 από 10 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α/Α ΤΜΗΜΑΤΑ 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 275 300 295 285 270 270 220 250 300 2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 205 225 220 215

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΧΟΛΟΓΚΙΤΑΣ Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δεκέμβιος 2013

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΧΟΛΟΓΚΙΤΑΣ Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δεκέμβιος 2013 1 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΧΟΛΟΓΚΙΤΑΣ Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δεκέμβιος 2013 2 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Ευάγγελος Χολόγκιτας Ημερομηνία γέννησης: 1 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σελίδα 1 από 12 1 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 300 295 285 270 270 220 250 300 300 2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 225 220 215 215 250 250 270 270 300 3 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 420 410 390 370 370 370 350 350 330 4 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 340

Διαβάστε περισσότερα

Χαρά Στρατουδάκη. Κοινωνιολόγος Ειδικό Επιστηµονικό Προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών

Χαρά Στρατουδάκη. Κοινωνιολόγος Ειδικό Επιστηµονικό Προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών Χαρά Στρατουδάκη Κοινωνιολόγος Ειδικό Επιστηµονικό Προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών Επικοινωνία Γραφείο 6.6, τηλ. 210-7491.648, e-mail: hstrat@ekke.gr Σπουδές ιδακτορικό ίπλωµα, Πάντειο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ Καθηγητής Τµ. Λογιστικής & Χρηµατοοικονοµικής ΤΕΙ Πειραιά Email: dista111@yahoo.com ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1989 Πανεπιστήµιο Πατρών, Πολυτεχνική Σχολή, Τοµέας Διοίκησης και Επιχειρησιακής Έρευνας.

Διαβάστε περισσότερα

Λέκτορας Γεώργιος Γαλανός ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΑΛΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. Προσωπικά Στοιχεία. Γαλανός Γεώργιος. Mail: galgeorg@unipi.

Λέκτορας Γεώργιος Γαλανός ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΑΛΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. Προσωπικά Στοιχεία. Γαλανός Γεώργιος. Mail: galgeorg@unipi. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΑΛΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Προσωπικά Στοιχεία Γαλανός Γεώργιος Mail: galgeorg@unipi.gr 1 / 14 Σπουδές - Διδάκτωρ Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστημίου Πειραιά - Θέμα «ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ναταλία Σπυροπούλου. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Υποψήφια Διδάκτωρ

Ναταλία Σπυροπούλου. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Υποψήφια Διδάκτωρ Ναταλία Σπυροπούλου Κοινωνιολόγος Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμων Γ Βαθμίδας Επικοινωνία Γραφείο 5.5, τηλ. 210-7491714, e-mail: nspyropou@ekke.gr Σπουδές Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών,

Διαβάστε περισσότερα

Επίκουρος Καθηγητής Ελεγκτικής Διεθνών Προτύπων (ΦΕΚ Γ 642/17-8- 2007)

Επίκουρος Καθηγητής Ελεγκτικής Διεθνών Προτύπων (ΦΕΚ Γ 642/17-8- 2007) Επίκουρος Καθηγητής Ελεγκτικής Διεθνών Προτύπων (ΦΕΚ Γ 642/17-8- 2007) ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Διεύθυνση: Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Λεωφόρος Συγγρού 136, 176

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογική Προοπτική Διερεύνηση στην Ελλάδα (2001-2021)

Τεχνολογική Προοπτική Διερεύνηση στην Ελλάδα (2001-2021) Τεχνολογική Προοπτική Διερεύνηση στην Ελλάδα (2001-2021) Προοπτικές για την Ελληνική Γεωργία και την Ανάπτυξη της Υπαίθρου Εμμανουήλ Γ. Κούκιος Καθηγητής ΕΜΠ Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου Το Έργο χρηματοδοτήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Βιομάζα. Πρόεδρος Γεώργιος Ζανάκης (Pioneer Hellas) Αντιπρόεδρος καθ. Νικόλαος Δαναλάτος (ΠΘ)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Βιομάζα. Πρόεδρος Γεώργιος Ζανάκης (Pioneer Hellas) Αντιπρόεδρος καθ. Νικόλαος Δαναλάτος (ΠΘ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Πρόεδρος Γεώργιος Ζανάκης (Pioneer Hellas) Αντιπρόεδρος καθ. Νικόλαος Δαναλάτος (ΠΘ) Καθοδηγητική Επιτροπή ς Πρόεδρος Ζανάκης Γεώργιος Pioneer Hellas S.A. Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond 4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond Wherever you are, we re there to support small business Providing information and advice on market opportunities, European

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) Τμήμα Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ)

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) Τμήμα Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) ΤΕΙ Θεσσαλίας - Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) Τμήμα Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) Λάρισα 23/10/2013 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4292/3-7-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ. Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ. Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α Τηλέφωνο 2271035042 Τηλεοµοιοτυπία 2271035299 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο v.mennis@aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές της Αγροτικής Οικονομίας του Ν. Αιτωλοακαρνανίας υπό το πρίσμα των πρόσφατων κρίσεων στις Διεθνείς Αγορές Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων

Προοπτικές της Αγροτικής Οικονομίας του Ν. Αιτωλοακαρνανίας υπό το πρίσμα των πρόσφατων κρίσεων στις Διεθνείς Αγορές Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων Προοπτικές της Αγροτικής Οικονομίας του Ν. Αιτωλοακαρνανίας υπό το πρίσμα των πρόσφατων κρίσεων στις Διεθνείς Αγορές Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων Παράγοντες που επηρεάζουν την διαμόρφωση των διεθνών

Διαβάστε περισσότερα