ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ"

Transcript

1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Α) Προσωπικά στοιχεία: 1) Τόπος γέννησης: Ζηλευτό Φθιώτιδος 2) Χρονολογία γέννησης: ) Οικογενειακή κατάσταση: Παντρεµένος µε 2 παιδιά 4) Τόπος διαµονής: Τρίλοφος Θεσσαλονίκης, Τ.Θ. 725, Θεσσαλονίκη ) ιεύθυνση εργασίας: Τοµέας Αγροτικής Οικονοµίας, Τ.Θ. 232, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, , Θεσσαλονίκη. B) Σπουδές : α) Πτυχιούχος Γεωπονίας ΑΠΘ (1969) β) Πτυχιούχος Πανεπιστηµίου Μακεδονίας (τέως ΑΒΣΘ) (1976) γ) Ph.D. in Economics, University of Leeds, U.K. (1981). Γ) Ξένες γλώσσες: Αγγλική. ) Επαγγελµατική εµπειρία : Η επαγγελµατική εµπειρία σε γεωργοοικονοµικά θέµατα αρχίζει από το έτος 1973 (προηγήθηκε διετής στρατιωτική θητεία, ως έφεδρος αξιωµατικός, και ενός περίπου έτους απασχόληση ως γενικού γεωπόνου ) και αναφέρεται: 1) Στη συµµετοχή σε περισσότερα από 40 ερευνητικά προγράµµατα µε θέµατα: «Οικονοµικότητα κλάδων παραγωγής», «Αγροτική ανάπτυξη», «Αγροτική πολιτική», «Οικονοµική περιβάλλοντος», και άλλα εντασσόµενα στο ευρύτερο πλαίσιο της επιστήµης της Αγροτικής Οικονοµικής, ως µέλος ή συντονιστής ερευνητικής οµάδας. 2) Στην εκπόνηση πάνω από 90 ερευνητικών εργασιών γεωργοοικονοµικού περιεχοµένου, δηµοσιευµένων, είτε σε περιοδικά του εσωτερικού και του εξωτερικού, είτε ως αυτοτελείς εκδόσεις και πρακτικά συνεδρίων. 3) Ως σύµβουλος γεωργών, εταιριών, συνεταιρισµών, και συνδέσµων, τόσο σε θέµατα οργάνωσης και λογιστικής παρακολούθησης, όσο και γενικά γεωργοοικονοµικά θέµατα. 4) Στη σύνταξη αναπτυξιακών µελετών για γεωργικές εκµεταλλεύσεις, επιχειρήσεις και περιοχές, για διάφορους σκοπούς, όπως είναι η ένταξη σε ένα από τους νόµους, οδηγίες ή κανονισµούς: /81 ή 1262/82 ή 1892/90 ή 2234/94-72/159 ή 797/85 ή 2328/91 ή 950/97 ΕΟΚ ή ΕΕ /77 ή 866/90 ΕΟΚ ή ΕΕ. 5) Στη διδασκαλία µιας σειράς γεωργοοικονοµικών µαθηµάτων στα: Τµήµατα Γεωπονίας ΑΠΘ (προπτυχιακά και µεταπτυχιακά) και Θεσσαλίας, ΤΕΙΘ, ΚΕΓΕ, ΕΛΚΕΠΑ, και σε διάφορα σεµινάρια για Γεωργούς, Γεωπόνους και Οικονοµολόγους. 6) Στη συγγραφή διδακτικών βοηθηµάτων για τα µαθήµατα: α) Οικονοµική Αγροτικής Παραγωγής, β) Γεωργική Στατιστική, γ) Γεωργική Οικονοµική Γεωγραφία, δ) Συγκριτική Γεωργική Οικονοµία, ε) Γεωργική Μακροοικονοµία, στ) Οικονοµία Ζωικής Παραγωγής, ζ) Μακροοικονοµική Ανάλυση, και η) Οικονοµική Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. Ε) ιδακτική Εµπειρία: Η κύρια διδακτική εµπειρία µου έγκειται στη διδασκαλία µαθηµάτων στη Γεωπονική Σχολή του ΑΠΘ ως εξής: 1) Προπτυχιακού επιπέδου, τα εξαµηνιαία µαθήµατα (13 εβδοµάδες) για την περίοδο : - Αγροτική Οικονοµική, 3 ώρες/εβδοµάδα ( µόνο τα έτη ) - Γεωργική Μακροοικονοµία και Συγκριτική Ανάλυση, 4 ώρες/εβδοµάδα - Οικονοµική Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, 3 ώρες/εβδοµάδα - Μακροοικονοµική Ανάλυση, 3 ώρες/εβδοµάδα - Οικονοµία ζωικής παραγωγής, 3 ώρες/εβδοµάδα - Γεωργική Οικονοµική ανάπτυξη, 3 ώρες/εβδοµάδα ( µόνο τα έτη ). 2) Μεταπτυχιακού επιπέδου, τα εξαµηνιαία µαθήµατα (13 εβδοµάδες) για την περίοδο : - Οικονοµική Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, 3 ώρες/εβδοµάδα - Οικονοµική και Εµπορία Αγροτικών Προϊόντων Φιλικών προς το Περιβάλλον, 3 ώρες/εβδοµάδα - Γεωργική Οικονοµική Ανάπτυξη και Συγκριτική Γεωργική Οικονοµία, 3 ώρες/εβδοµάδα. ΣΤ) ιοικητική εµπειρία: Τα Πανεπιστηµιακά έτη και , διευθυντής του Τοµέα Αγροτικής Οικονοµίας, Τµήµατος Γεωπονίας ΑΠΘ, και από το τέλος του έτους 1993, διευθυντής του Εργαστηρίου Γεωργικής Οικονοµικής Έρευνας του ίδιου Τοµέα. Ζ) Συµµετοχή σε Επιστηµονικούς Συλλόγους, Εταιρίες, Επιµελητήρια: α) Μέλος 1) Γεωτεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος 2) Επιστηµονικού ιδακτικού Προσωπικού (Ε Π) 3) Ενιαίου Συλλόγου ιδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΕΣ ΕΠ) του ΑΠΘ 4) Γεωπονικού Συλλόγου Μακεδονίας-Θράκης 5) Εταιρίας Αγροτικής Οικονοµίας 6) ιεπιστηµονικής Εταιρίας για την Οικολογική Γεωργία ΡΕΑ 7) European Association for Agricultural Economists (EAAE). β) Πρόεδρος ή σε άλλα αξιώµατα του.σ. του Γεωπονικού Συλλόγου Μακεδονίας Θράκης, του Ε Π, της Εταιρίας Αγροτικής Οικονοµίας και της ΡΕΑ.

2 Η) Συµµετοχή σε συνέδρια και σεµινάρια: Σε µεγάλο αριθµό συνεδρίων και σεµιναρίων της Εταιρίας Ευρωπαίων Γεωργοοικονοµολόγων, της Εταιρίας Αγροτικής Οικονοµίας Ελλάδος, της ΡΕΑ και άλλων εταιριών, είτε µε παρουσίαση εργασιών, είτε ως προεδρεύων και σχολιαστής εργασιών, είτε σε διάφορες επιτροπές π.χ. οργανωτικές, επιστηµονικές. Θ) Πρόσφατες δηµοσιεύσεις: 1) Σκιώδης αξία ενός περιβαλλοντικού περιορισµού: η περίπτωση της νιτρορύπανσης γεωργικής προέλευσης υπό Κ. Μέλφου και Ε. Παπαναγιώτου, 6 ο Συνέδριο Αγροτικής Οικονοµίας, Θεσσαλονίκη Νοεµβρίου 2000, πρακτικά σελ , Εκδόσεις Σταµούλη, Αθήνα ) Ορεινές και µειονεκτικές περιοχές στην Ελλάδα - οι επιπτώσεις των µέτρων της αγροτικής πολιτικής υπό Α. Βόλτσου και Ε. Παπαναγιώτου, 6 ο Συνέδριο Αγροτικής Οικονοµίας, Θεσσαλονίκη Νοεµβρίου 2000, πρακτικά σελ , Εκδόσεις Σταµούλη, Αθήνα ) Η εξέλιξη της κτηνοτροφίας στην Ελλάδα υπό Χ. Φωτόπουλου, Β. Τζουβελέκα, Ε. Παπαναγιώτου, Εκδόσεις Σταµούλη, Αθήνα 2000, σελ ) Οικονοµικότητα παραγωγής και µεταποίησης βιοµηχανικής τοµάτας υπό Ε. Παπαναγιώτου, Γεωργία - Κτηνοτροφία, Μάρτιος 2000, σελ ) Πολιτική Εµπορία και Αειφορική Γεωργία Τόµος Α, Ε. Παπαναγιώτου, ΑΠΘ, Τµήµα Γεωπονίας, ΕΠΕΑΕΚ 3.1 α, Θεσσαλονίκη 2000, σελ ) Η καλλιέργεια αρωµατικών και φαρµακευτικών φυτών. Η οικονοµική διάσταση υπό Ε. Παπαναγιώτου, Κ. Παπαναικολάου, Σ. Ζαµανίδη, Γεωργία -Κτηνοτροφία, Μάρτιος 2001, σελ ) Agricultural externalities in Greece in a Balkan context: the case of nitrate pollution υπό Κ. Μέλφου και Ε. Παπαναγιώτου, 70 th EAAE Seminar, June 9-11, 2000, Proceedings pp )«Βιολογική γεωργία: Φυτική και ζωική παραγωγή» υπό Ε. Παπαναγιώτου,. Μηλιάδου, Χ. Φωτόπουλος, Εκδόσεις Αθ. Σταµούλη: Αθήνα 2001, σελ ) The effects from a decrease in the use of agricultural inputs in the Greek dynamic regions By V. Christoforou and E. Papanagiotou, Agricoltura Mediterranea, 132:51-65, ) «Συγκριτική τεχνικοοικονοµική ανάλυση προβατοτροφίας και αιγοτροφίας κατά γεωγραφικά διαµερίσµατα της χώρας µας» Χ. Ζιωγάνας, Γ. Κιτσοπανίδης, Ε. Παπαναγιώτου, Ν. Καντερές, Έκδοση Εργαστηρίου Γεωργικής Οικονοµικής έρευνας και ΕΘΙΑΓΕ, Θεσσαλονίκη 2001, σελ ) «Οι προοπτικές της καλλιέργειας αρωµατικών φυτών στη υτική Μακεδονία» Ε. Παπαναγιώτου, εργασία που παρουσιάσθηκε σε ηµερίδα της ΕΤΑΓΡΟ µε θέµα «Εναλλακτικές µορφές ανάπτυξης της υπαίθρου», Φλώρινα 17 Μαϊου 2002, Πρακτικά, σελ , Οκτώβριος ) «Οικονοµικότητα προβατοτροφίας και αιγοτροφίας στη υτική Μακεδονία συγκριτικά µε τη λοιπή χώρα και προοπτικές για βιολογικά προϊόντα» Χ. Ζιωγάνας, Γ. Κιτσοπανίδης, Ε. Παπαναγιώτου, εργασία που παρουσιάσθηκε σε ηµερίδα της ΕΤΑΓΡΟ µε θέµα «Εναλλακτικές µορφές ανάπτυξης της υπαίθρου», Φλώρινα 17 Μαϊου 2002, Πρακτικά, σελ , Οκτώβριος ) The socioeconomic profile of a fishery dependent region in Greece. Implications due to an expanding aquaculture industry by Kourkouta V., Papanagiotou E., Pantazis P., Neofitou C., paper presented in XIV Annual conference of the European Association of Fisheries Economists, Faro Portugal, 25-27/03/ )«Γεωργία και περιβάλλον στην Κεντρική Μακεδονία» υπό Ε. Παπαναγιώτου, Πρακτικά ΣΑΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σελ , Θεσσαλονίκη 10 Ιουλίου 2002, Γεωπονικά 400: 30-39, ) «Η συµβολή της προβατοτροφίας και της αιγοτροφίας στην ανάπτυξη των ορεινών και ηµιορεινών περιοχών της Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας» Χ. Ζιωγάνας, Γ. Κιτσοπανίδης, Ε. Παπαναγιώτου, εργασία που παρουσιάσθηκε σε ηµερίδα της Λειβαδοπονικής Εταιρείας, Καρπενήσι ) «Συγκριτική ανάλυση προβατοτροφίας και αιγοτροφίας σε επίπεδο χώρας» Ε. Παπαναγιώτου, Γ. Κιτσοπανίδης, Χ. Ζιωγάνας, 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής Οικονοµίας, Αθήνα Νοεµβρίου ) «Οικονοµικότητα και βιωσιµότητα προβατοτροφικών και αιγοτροφικών εκµεταλλεύσεων κατά περιοχές της χώρας µας χωρίς και µε επιδοτήσεις», Χ. Ζιωγάνας, Γ. Κιτσοπανίδης, Ε. Παπαναγιώτου, 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής Οικονοµίας, Αθήνα Νοεµβρίου ) «Οι κοινωνικοοικονοµικές συνέπειες της ανάπτυξης των υδατοκαλλιεργειών στις παράκτιες περιοχές» Β. Κουρκουτά, Ε. Παπαναγιώτου, Χ. Νεοφύτου, 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής Οικονοµίας, Αθήνα Νοεµβρίου ) «Εξέλιξη και προοπτικές της βιολογικής γεωργίας», Ε. Παπαναγιώτου εργασία που παρουσιάσθηκε σε ηµερίδα του ΓΕΩΤΕΕ µε θέµα «Αγροπεριβαλλοντική πολιτική Βιολογική γεωργία και βιολογική κτηνοτροφία» Agrotica 2003, Θεσσαλονίκη 31 Ιανουαρίου ) «Εξέλιξη και προοπτικές της καλλιέργειας αρωµατικών φυτών στο Ν. Κοζάνης», υπό Α. Αγοραστού, Ε. Παπαναγιώτου, Γεωπονικά, 2: 11-16, ) Total factor productivity adjusted for a detrimental input by K. Melfou and Papanagiotou E., Agricultural Economics Review, 4.2: 5-18, ) «Ολοκληρωµένη γεωργία: Μια εναλλακτική προσέγγιση για την Ελληνική γεωργία» υπό Α. Θεοχαρόπουλου και Ε. Παπαναγιώτου, 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής Οικονοµίας, Θεσσαλονίκη Νοεµβρίου 2004, Πρακτικά σελ , Εκδόσεις Αγρότυπος Α.Ε. Θεσσαλονίκη Ι) Τρέχοντα ερευνητικά προγράµµατα: Βρίσκονται σε εξέλιξη, µε επιστηµονικό υπεύθυνο τον υποφαινόµενο, τα παρακάτω προγράµµατα: 1) Οικονοµικές επιπτώσεις από µια µείωση της χρήσης αγροχηµικών στην Ελληνική γεωργία. 2) Έρευνα δυνατοτήτων διάδοσης των αρωµατικών φυτών στο Νοµό Κοζάνης. 3) ιερεύνηση δυνατοτήτων προώθησης των αρωµατικών φυτών στην Ελλάδα. 4) Έρευνα για τη δηµιουργία πρότυπων κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων. 5) Έρευνα για 2

3 την αναµόρφωση τεχνικοιοικονοµικών δεικτών στην Κ. Μακεδονία. 6) Έρευνα για τις προοπτικές των ενεργειακών φυτών στην Ελλάδα. Επίσης συµµετοχή ως µέλος οµάδας 1) σε ερευνητικό πρόγραµµα του ΕΘΙΑΓΕ µε θέµα «Τεχνικοοικονοµική και κοινωνιολογική έρευνα αιγοπροβατοτροφικών εκµεταλλεύσεων της χώρας», 2) στο πρόγραµµα της ΕΕ µε θέµα : «Aquaculture and coastal economic and social sustainability», που χρηµατοδοτείται από την 22 η Γενική ιεύθυνση της ΕΕ (5th Framework Program), 3) στο Ευρωπαϊκό πρόγραµµα «ιαχείριση κινδύνων από νιτρικά για µια αειφόρο γεωργία στη Μεσόγειο». ΙΑ) Παρούσα απασχόληση: Καθηγητής Αγροτικής Οικονοµίας, Γεωπονικής Σχολής, Αριστοτέλειου Πανεπιστήµιου Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη

4 ΙΒ) ηµοσιεύσεις Α. Επιστηµονικές εργασίες: 1) "Oικονοµικότης παραγωγής και διαθέσεως βιοµηχανοποιησίµου τοµάτας και τοµατοπολτού" υπό Γ. Kιτσοπανίδη, I. Kαρπαζή και E. Παπαναγιώτου, 'Eκδοση Eργαστηρίου Γεωργικής Oικονοµικής 'Eρευνας, Θεσσαλονίκη 1975, σελ ) "Oικονοµικότης παραγωγής και διαθέσεως σπόρου µηδικής" υπό Γ. Kιτσοπανίδη και E. Παπαναγιώτου, Eπιστηµονική Eπετηρίδα Γεωπονικής και ασολογικής Σχολής, τόµος IH, τεύχος B, σελ , Θεσσαλονίκη ) "Προγραµµατισµός τύπων γεωργικών εκµεταλλεύσεων εν Mακεδονία" υπό Γ. Kιτσοπανίδη, M. Mαρτίκα, A. Ψυχουδάκη, I. Kαρπαζή και E. Παπαναγιώτου, Eπιστηµονική Eπετηρίδα της Γεωπονικής και ασολογικής Σχολής του A.Π.Θ., τόµος 19, σελ , Θεσσαλονίκη 1976, σελ ) "Oικονοµικότης και παραγωγικότης κρεοπαραγωγού πτηνοτροφίας" υπό Γ. Kιτσοπανίδη, I. Kαρπαζή, A. Ψυχουδάκη, E. Παπαναγιώτου, M. Mαρτίκα και B. Mάνου, 'Eκδοση Eργαστηρίου Γεωργικής Oικονοµικής 'Eρευνας, Θεσσαλονίκη ) "Oικονοµικότης, παραγωγικότης και ανταγωνιστικότης τευτλοκαλλιεργείας" υπό Γ. Kιτσοπανίδη, A. Ψυχουδάκη, I. Kαρπαζή, E. Παπαναγιώτου και B. Mάνου, Tριµηνιαίο ελτίο της E.B.Z., τεύχος 41ο, B. τρίµηνο 1980, σελ , Θεσσαλονίκη ) "Oικονοµικότης και παραγωγικότης αυγοπαραγωγού πτηνοτροφίας" υπό Γ. Kιτσοπανίδη, M. Mαρτίκα, A.Ψυχουδάκη και E. Παπαναγιώτου, 'Eκδοση Eργαστηρίου Γεωργικής Oικονοµικής 'Eρευνας, Θεσσαλονίκη 1981, σελ ) "Oικονοµικότης και παραγωγικότης αναπαραγωγού και κρεοπαραγωγού βοοτροφίας" υπό Γ. Kιτσοπανίδη, M. Mαρτίκα, A. Ψυχουδάκη και E. Παπαναγιώτου, 'Eκδοση Eργαστηρίου Γεωργικής Oικονοµικής 'Eρευνας, Θεσσαλονίκη 1981, σελ ) "Farm planning and policy in Greece" by E. Papanagiotou, Ph. D. Dissertation, University of Leeds, U.K. 1981, σελ ) "Συγκριτική οικονοµική και εισοδηµατική θέσις, των αυτών τευτλοπαραγωγών, µεταξύ των ετών 1975 και 1980" υπό Γ. Kιτσοπανίδη, E. Παπαναγιώτου και A. Ψυχουδάκη, τριµηνιαίο ελτίο της E.B.Z., τεύχος 46ο, Γ. τρίµηνο, 1981, σελ , Θεσσαλονίκη ) "Σύγκριση οικονοµικότητος και παραγωγικότητος κλάδων ζωικής παραγωγής" υπό Γ. Kιτσοπανίδη και E. Παπαναγιώτου, 'Eκδοση Eργαστηρίου Γεωργικής Oικονοµικής 'Eρευνας, Θεσσαλονίκη 1982, σελ ) "Σύγκριση οικονοµικότητος και παραγωγικότητος ετησίων και πολυετών κλάδων φυτικής και ζωικής παραγωγής" υπό Γ. Kιτσοπανίδη, A. Ψυχουδάκη και E. Παπαναγιώτου, έκδοση Eργαστηρίου Γεωργικής Oικονοµικής 'Eρευνας, Θεσσαλονίκη 1982, σελ ) "Fruit trees replacement in discrete Time. An application in Central Macedonia", by B. Manos and E. Papanagiotou, European Review of Agricultural Economics, vol. 10.1, June, p.p , ) "Tεχνικοοικονοµικά δεδοµένα κλάδων φυτικής και ζωικής παραγωγής προγραµµατισµού γεωργικών εκµεταλλεύσεων και περιοχών" υπό Γ. Kιτσοπανίδη, E.Παπαναγιώτου, M. Mαρτίκα,. A. Ψυχουδάκη, B. Mάνου, 'Eκδοση Eργαστηρίου Γεωργικής Oικονοµικής 'Eρευνας, Θεσσαλονίκη 1983, σελ ) "Tεχνικοοικονοµική σύγκριση καλλιέργειας τοµάτας θερµοκηπίου µε διάφορα συστήµατα θέρµανσης" υπο M. Mαρτίκα, K. Mάττα, E. Παπαναγιώτου και M. Γραφιαδέλη. Eπιστηµονικό ελτίο Kέντρου Eρευνών Bόρειας Eλλαδας, αρ. 3, σελ , Θεσσαλονίκη ) "Ένα υπόδειγµα µεταφορών για την ορθολογιστική κατανοµή της παραγωγής ζωοτροφών στην Aνατολική Mακεδονία και Θράκη" υπό B. Mάνου και E. Παπαναγιώτου, Eπιθεώρηση Aγροτικών Mελετών, Tόµος I(3), σελ , ) "A rational allocation of livestock and feeding stuff farm enterprises in a region of Greece", by E. Papanagiotou and B. Manos, Oxford Agrarian Studies, Vol. 15,pp , U.K ) "H παραγωγικότητα της καπνοκαλλιέργειας στην Eλλάδα" υπό M. Mαρτίκα-Bακιρτζή, E. Παπαναγιώτου, A. Ψυχουδάκη, Eπιθεώρηση Aγροτικών Mελετών, Tόµος II(1), σελ. 5-18, ) " ιάρθρωση, παραγωγικότητα και οικονοµικότητα διαφόρων κλάδων κτηνοτροφίας στο χώρο Hπείρου, Θεσσαλίας, Mακεδονίας και Θράκης" (Mακροοικονοµική παρουσίαση του θέµατος), υπο Γ. Kιτσοπανίδη, E. Παπαναγιώτου, X. Zιωγάνα, M. Mαρτίκα, B. Mάνο και A. Ψυχουδάκη. 'Eκδοση Eργαστηρίου Γεωργικής Oικονοµικής 'Eρευνας, Θεσσαλονίκη 1986, σελ ) "Oικονοµικότητα και παραγωγικότητα αιγοτροφίας" υπο E. Παπαναγιώτου, Έκδοση Eργαστηρίου Γεωργικής Oικονοµικής 'Eρευνας, Θεσσαλονίκη 1987, σελ ) "The determinants of the supply of goat products" by E. Papanagiotou, Oxford Agrarian Studies, Vol. 16, Page , ) "Oικονοµικότητα και παραγωγικότητα της µελισσοκοµίας στην Eλλάδα", υπο Γ. Kιτσοπανίδη, E. Παπαναγιώτου, M. Mαρτίκα, 'Eκδοση Eργαστηρίου Γεωργικής Oικονοµικής 'Eρευνας, Θεσσαλονίκη 1987, σελ ) "Comparison of some characteristics of agriculture in Greece and Yugoslavia: Structure and policy" by E. Papanagiotou, Glasnik Poljoprivredue proizvoduje, prepade i plasmana (Revue for agricultural production, processing and trade), vol. 37, 5-6, Beograd ) "Oικονοµικότητα και παραγωγικότητα της πορτοκαλιάς στην Eλλάδα" υπο Γ. Kιτσοπανίδη, X. Zιωγάνα, E. Παπαναγιώτου, 'Eκδοση Eργαστηρίου Γεωργικής Oικονοµικής 'Eρευνας, Θεσσαλονίκη 1989, σελ ) "Xρηµατοοικονοµική αξιολόγηση ενός παθητικού ηλιακού συστήµατος θέρµανσης θερµοκηπίων" υπο K. Mάττα, E. Παπαναγιώτου, M. Mαρτίκα και M. Γραφιαδέλη. Γεωργική Έρευνα 12, σελ , ) "Oικονοµική σύγκριση λαχανικών θερµοκηπίου και υπαίθρου" υπο M. Mαρτίκα-Bακιρτζή, E. Παπαναγιώτου, Γεωπονικά, τόµος 34, τεύχος 322, 1989, σελ ) " ιάρθρωση, παραγωγικότητα και οικονοµικότητα διαφόρων κλάδων κτηνοτροφίας στην Kρήτη" (Mακροοικονοµική παρουσίαση του θέµατος), υπο Γ. Kιτσοπανίδη, E. Παπαναγιώτου, X. Zιωγάνα, B. Mάνου, 'Eκδοση 4

5 Eργαστηρίου Γεωργικής Oικονοµικής 'Eρευνας, Θεσσαλονίκη 1990, σελ ) "Evaluating the effectiveness of the passive solar system for heating greenhouses" by K. Mattas, M. Grafiadellis, E. Papanagiotou, M. Martica, Acta Horticulturae, Vol. 263, pp , ) "Oικονοµική διερεύνηση καλλιέργειας ακτινιδίου στην Eλλάδα" υπο E. Παπαναγιώτου, Γεωπονικά, τόµος 35, τεύχος 328, 1990, σελ ) " υνατότητες διάδοσης νέων κλάδων παραγωγής στην Eλληνική γεωργία: H περίπτωση του ακτινιδίου", υπο E. Παπαναγιώτου, 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωργικής Oικονοµίας, Aθήνα Nοεµβρίου 1990, Έκδοση: Γενική ιεύθυνση Γεωργικών Eφαρµογών και Έρευνας Yπουργείου Γεωργίας, σελ , Aθήνα ) "Economic consequences of the system of heating on the production of protected vegetables in Northern Greece" by M. Martica, E. Papanagiotou, Acta Horticulturae, vol. 264, ) "The efficiency of the policy for less-favored areas in Greece", by E. Papanagiotou, VIth European Congress of Agricultural Economists, The Hague, The Netherlands, 3-7 September 1990, Agricoltura Mediterranea, vol. 121, pp , ) "Eπίδραση των µετακινήσεων και των τροφοδοσιών των µελισσιών επί της οικονοµικότητος αυτών" υπό Γ. Kιτσοπανίδη, E. Παπαναγιώτου, M. Mαρτίκα, 'Eκδοση Eργαστηρίου Γεωργικής Oικονοµικής 'Eρευνας, Θεσσαλονίκη 1991, σελ ) "Some factors of goat farming profitability in Greece" by E. Papanagiotou, Agricoltura Mediterranea, vol. 121, pp , ) "Eπισήµανση και διερεύνηση παραγόντων που επηρεάζουν την οικονοµικότητα της µελισσοκοµίας στην Eλλάδα" υπο Γ. Kιτσοπανίδη, E. Παπαναγιώτου, M. Mαρτίκα, Eπιθεώρηση Aγροτικών Mελετών, τεύχος 11, σελ , ) "Economics of beekeeping in Greece" by G. Kitsopanidis, E. Papanagiotou, M. Martica, Agricoltura Mediterranea, vol. 122, pp , ) "Milk and meat supply response in the goat sector" by E. Papanagiotou, Chr. Batzios, A. Katos, Agricoltura Mediterranea, vol. 124, No 1, pp 37-46, ) "Oικονοµική προσέγγιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της γεωργίας. Σύγχρονες τάσεις στη µεθοδολογία έρευνας" υπό E. Παπαναγιώτου και K. Mέλφου, 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωργικής Oικονοµίας, Θεσσαλονίκη, εκεµβρίου 1992, Πρακτικά συνεδρίου σελ , Έκδοση Tοµέα Aγροτικής Oικονοµίας, Tµήµα Γεωπονίας, Aριστοτελείου Πανεπιστηµίου, Θεσσαλονίκης ) "Some implications of fertilizer limitation policies" by E. Papanagiotou and K. Melfou, VIIth European Congress of Agricultural Economists, Stresa (Novara) Italy, 5-9 september ) "Some implications of pesticide ban policies in Greece" by E. Papanagiotou, K. Alexandridis, K. Melfou, Paper presented in a workshop held in Tannenfelde (Schlewing-Holstein), Germany, November 13-14, 1993, Wissenschaftsverlag Vauk Kiel Kg, ) "Aρνητικές επιπτώσεις από την υιοθέτηση περιβαλλοντικών µέτρων στη γεωργία - Προβλήµατα εκτίµησης" υπο E. Παπαναγιώτου, 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Aγροτικής Oικονοµίας, Πρακτικά συνεδρίου σελ. 1-8, Aθήνα, εκεµβρίου 1994, Aθήνα: Eκδόσεις Παπαζήση ) "Συγκριτική αποτελεσµατικότητα των προβατοτροφικών εκµεταλλεύσεων στην Eλλάδα", υπο B. Tζουβελέκα, I. Aνδρεάκου, K. Mάττα, Xρ. Φωτόπουλου, E. Παπαναγιώτου, 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Aγροτικής Oικονοµίας, Πρακτικά συνεδρίου σελ. 1-12, Aθήνα, εκεµβρίου 1994, Aθήνα: Eκδόσεις Παπαζήση ) "The cost and quality of vegetable products in Greece" By I. Andreakos, Cr. Fotopoulos, E. Papanagiotou, paper presented in an International Symposium, organised by ISHS, Crete, September 1993, on "the quality of Fruit and vegetables", Acta Horticulturae, Vol. 267, pages 7, ) "Aγροτική ανάπτυξη-mελλοντικές προοπτικές" υπο E. Παπαναγιώτου, A' Παµφθιωτικό Aναπτυξιακό Συνέδριο "H Φθιώτιδα µπροστά στον 21ο αιώνα", Λαµία Oκτωβρίου ) "Mελλοντικές προοπτικές της Eλληνικής γεωργίας" υπο E. Παπαναγιώτου, Hµερίδα Γεωπονικού Συλλόγου Mακεδονίας-Θράκης, Θεσσαλονίκη 14 Nοεµβρίου ) "The potential for a substantial reduction of pesticide application in Greek agriculture" by E. Papanagiotou, Paper presented in the workshop on pesticides, Wageningen, The Netherlands, August 24-27, ) "Περιβάλλον και γεωργία- Nέοι προσανατολισµοί και αναζητήσεις" υπο E. Παπαναγιώτου, Εισήγηση που παρουσιάσθηκε στο συνέδριο του ΓEΩTEE "Aγροτική Oικονοµία και πολιτική: Nέοι Προσανατολισµοί και Aναζητήσεις" Aθήνα, εκεµβρίου ) "Agrofood small and medium enterprises in a Large indegrated economy" by K. Mattas. E. Papanagiotou, K. Galanopoulos (eds) pp 304 Wissenschaftsverlag Vauk Kiel Kg, ) "The family farm in Greece" By E. Papanagiotou, paper presented in the scientific meeting "Vlasinsski Sunreti '96" pp 12, Crna Trava and Vlasina Lake, Yugoslavia, August ) "Social and Economic Research in Greek Agriculture" By E. Papanagiotou, paper presented in the scientific meeting "Vlasinsski Sunreti '96" pp 9, Crna Trava and Vlasina Lake, Yugoslavia, August ) Μέτρηση και ανάλυση της τεχνικής αποτελεσµατικότητας στις µικρής έκτασης κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις υπό Ι. Ανδρεάκου, Ε. Τζουβελέκα, Κ. Μάττα, Ε. Παπαναγιώτου, 4 Ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής οικονοµίας, Νοεµβρίου 1996, πρακτικά σελ Θεσσαλονίκη ) Estimation of technical efficiency in Greek livestock farms by I. Andreakos, V. Tzouvelekas, Κ. Mattas, E. papanagiotou, Cahiers d Economie et Sociologie Rurales, 42-43: , ) Economic implications of fertilizer limitation policies E. Papanagiotou, in Free trade, Sustainability, and the primary Production Sector in the Southern EU: Unraveling the evidence from Greece by J. Lekakis (ed), pp , Kluwer Academic Publishers, London

6 57) Πολιτική και χρήση φυτοφαρµάκων στην Ελλάδα υπό Ε. Παπαναγιώτου και Κ. Ευγενίου, 5 ο Συνέδριο Αγροτικής Οικονοµίας Αθήνα, εκεµβρίου 1998, ΕΤΑΓΡΟ «Ανασυγκρότηση του Αγροτικού Χώρου», Εκδόσεις Σταµούλη, σελ , Αθήνα ) Οι δυναµικές περιοχές της Ελλάδος και οι επιπτώσεις σ αυτές από µια µείωση της χρήσης των γεωργικών εισροών υπό Β. Χριστοφόρου και Ε. Παπαναγιώτου, Γεωπονικά, 381: 4-16, ) Agricultural policy in less -favored areas in Greece By A. Voltsou and E. Papanagiotou, IX European Congress of Agricultural Economists, Warsaw, Poland, August 24-28, 1999, p ) Οικονοµική και κοινωνική διάσταση της βιολογικής κτηνοτροφίας υπό Ε. Παπαναγιώτου και. Μηλιάδου, 13 ο Συµπόσιο Κτηνοτροφίας της ΕΖΕ, Θεσσαλονίκη 24 Σεπτεµβρίου 1999, Επιθεώρηση Ζωοτεχνικής Επιστήµης, Ειδική έκδοση Νο 24, σελ , ) H Εξέλιξη του κόστους παραγωγής αγροτικών προϊόντων φυτικής προέλευσης ( ) υπό Ε. Παπαναγιώτου Χ. Φωτόπουλου, Ι. Ανδρεάκο, Σ. Ευπαλιάτου -Μπαρώνου, Εκδόσεις ΕΘΙΑΓΕ, Αθήνα 1999, σελ ) Σκιώδης αξία ενός περιβαλλοντικού περιορισµού: η περίπτωση της νιτρορύπανσης γεωργικής προέλευσης υπό Κ. Μέλφου και Ε. Παπαναγιώτου, 6 ο Συνέδριο Αγροτικής Οικονοµίας, Θεσσαλονίκη Νοεµβρίου 2000, πρακτικά σελ , Εκδόσεις Σταµούλη, Αθήνα ) Ορεινές και µειονεκτικές περιοχές στην Ελλάδα - οι επιπτώσεις των µέτρων της αγροτικής πολιτικής υπό Α. Βόλτσου και Ε. Παπαναγιώτου, 6 ο Συνέδριο Αγροτικής Οικονοµίας, Θεσσαλονίκη Νοεµβρίου 2000, πρακτικά σελ , Εκδόσεις Σταµούλη, Αθήνα ) Η εξέλιξη της κτηνοτροφίας στην Ελλάδα υπό Χ. Φωτόπουλου, Β. Τζουβελέκα, Ε. Παπαναγιώτου, Εκδόσεις Σταµούλη, Αθήνα 2000σελ ) Οικονοµικότητα παραγωγής και µεταποίησης βιοµηχανικής τοµάτας υπό Ε. Παπαναγιώτου, Γεωργία - Κτηνοτροφία, Μάρτιος 2000, σελ ) Πολιτική Εµπορία και Αειφορική Γεωργία Τόµος Α, Ε. Παπαναγιώτου, ΑΠΘ, Τµήµα Γεωπονίας, ΕΠΕΑΕΚ 3.1 α, Θεσσαλονίκη 2000, σελ ) Η καλλιέργεια αρωµατικών και φαρµακευτικών φυτών. Η οικονοµική διάσταση υπό Ε. Παπαναγιώτου, Κ. Παπαναικολάου, Σ. Ζαµανίδη, Γεωργία -Κτηνοτροφία, Μάρτιος 2001, σελ ) Agricultural externalities in Greece in a Balkan context: the case of nitrate pollution υπό Κ. Μέλφου και Ε. Παπαναγιώτου, 70 th EAAE Seminar, June 9-11, 2000, Proceedings pp ) «Βιολογική γεωργία: Φυτική και ζωική παραγωγή» υπό Ε. Παπαναγιώτου,. Μηλιάδου, Χ. Φωτόπουλος, Εκδόσεις Αθ. Σταµούλη: Αθήνα 2001, σελ ) The effects from a decrease in the use of agricultural inputs in the Greek dynamic regions By V. Christoforou and E. Papanagiotou, 132:51-65, Agricoltura Mediterranea ) «Συγκριτική τεχνικοοικονοµική ανάλυση προβατοτροφίας και αιγοτροφίας κατά γεωγραφικά διαµερίσµατα της χώρας µας» Χ. Ζιωγάνας, Γ. Κιτσοπανίδης, Ε. Παπαναγιώτου, Ν. Καντερές, Έκδοση Εργαστηρίου Γεωργικής Οικονοµικής έρευνας και ΕΘΙΑΓΕ, Θεσσαλονίκη 2001, σελ ) «Οι προοπτικές της καλλιέργειας αρωµατικών φυτών στη υτική Μακεδονία» Ε. Παπαναγιώτου, εργασία που παρουσιάσθηκε σε ηµερίδα της ΕΤΑΓΡΟ µε θέµα «Εναλλακτικές µορφές ανάπτυξης της υπαίθρου, Φλώρινα 17 Μαϊου 2002, πρακτικά σελ , Οκτώβριος ) «Οικονοµικότητα προβατοτροφίας και αιγοτροφίας στη υτική Μακεδονία συγκριτικά µε τη λοιπή χώρα και προοπτικές για βιολογικά προϊόντα» Χ. Ζιωγάνας, Γ. Κιτσοπανίδης, Ε. Παπαναγιώτου, εργασία που παρουσιάσθηκε σε ηµερίδα της ΕΤΑΓΡΟ µε θέµα «Εναλλακτικές µορφές ανάπτυξης της υπαίθρου», Φλώρινα 17 Μαϊου 2002, πρακτικά σελ , Οκτώβριος ) The socioeconomic profile of a fishery dependent region in Greece. Implications due to an expanding aquaculture industry by Kourkouta V., Papanagiotou E., Pantazis P., Neofitou C., paper presented in XIV annual conference of the European Association of Fisheries Economists, Faro Portugal, 25-27/03/ ) «Γεωργία και περιβάλλον στην Κεντρική Μακεδονία» υπό Ε. Παπαναγιώτου, Πρακτικά ΣΑΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σελ , Θεσσαλονίκη 10 Ιουλίου 2002, Γεωπονικά, 400: 30-39, ) «Η συµβολή της προβατοτροφίας και της αιγοτροφίας στην ανάπτυξη των ορεινών και ηµιορεινών περιοχών της Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας» Χ. Ζιωγάνας, Γ. Κιτσοπανίδης, Ε. Παπαναγιώτου, εργασία που παρουσιάσθηκε σε ηµερίδα της Λειβαδοπονικής Εταιρείας, Καρπενήσι ) «Συγκριτική ανάλυση προβατοτροφίας και αιγοτροφίας σε επίπεδο χώρας» Ε. Παπαναγιώτου, Γ. Κιτσοπανίδης, Χ. Ζιωγάνας, 7 ο Συνέδριο Αγροτικής Οικονοµίας, Αθήνα Νοεµβρίου ) «Οικονοµικότητα και βιωσιµότητα προβατοτροφικών και αιγοτροφικών εκµεταλλεύσεων κατά περιοχές της χώρας µας χωρίς και µε επιδοτήσεις», Χ. Ζιωγάνας, Γ. Κιτσοπανίδης, Ε. Παπαναγιώτου, 7 ο Συνέδριο Αγροτικής Οικονοµίας, Αθήνα Νοεµβρίου ) «Οι κοινωνικοοικονοµικές συνέπειες της ανάπτυξης των υδατοκαλλιεργειών στις παράκτιες περιοχές» Β. Κουρκουτά, Ε. Παπαναγιώτου, Χ. Νεοφύτου, 7 ο Συνέδριο Αγροτικής Οικονοµίας, Αθήνα Νοεµβρίου ) «Εξέλιξη και προοπτικές της βιολογικής γεωργίας», Ε. Παπαναγιώτου εργασία που παρουσιάσθηκε σε ηµερίδα του ΓΕΩΤΕΕ µε θέµα «Αγροπεριβαλλοντική πολιτική Βιολογική γεωργία και βιολογική κτηνοτροφία» Agrotica 2003, Θεσσαλονίκη 31 Ιανουαρίου ) «Εξέλιξη και προοπτικές της καλλιέργειας αρωµατικών φυτών στο Ν. Κοζάνης», υπό Α. Αγοραστού, Ε. Παπαναγιώτου, Γεωπονικά, 2: 11-16, ) Total factor productivity adjusted for a detrimental input by K. Melfou and E. Papanagiotou, Agricultural Economics Review, 4.2: 5-18, ) «Η Ελληνική Γεωργία και ύπαιθρος στην διευρυµένη Ευρωπαϊκή Ένωση: Νέες προκλήσεις και προσανατολισµοί», υπό Ε. Παπαναγιώτου, Α. Σέµου και Χ. Καραφύλλη, Πρακτικά 8 ου Πανελλήνιου Συνέδριου Αγροτικής 6

7 Οικονοµίας, Θεσσαλονίκη Νοεµβρίου 2004, Εκδόσεις Αγρότυπος ) «Ολοκληρωµένη γεωργία: Μια εναλλακτική προσέγγιση για την Ελληνική γεωργία» υπό Α. Θεοχαρόπουλου και Ε. Παπαναγιώτου, 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής Οικονοµίας, Θεσσαλονίκη Νοεµβρίου 2004, Πρακτικά σελ , Εκδόσεις Αγρότυπος Α.Ε. Θεσσαλονίκη ) «Prospects of integrated crop management in Greece by A. Theocharopoulos and E. Papanagiotou, Presentation at European / EAAE PhD Workshop, Wageningen September, Netherlands ) Greek agricultural sector: Facing the challenges by A. Theocharopoulos, E. Oxouzi, V. Kourkouta, E. Papanagiotou, Proceedings of the 7 th European IFSA Symposium: Changing European Farming Systems for a better future, Wageningen Academic publishers ) Organic and integrated farming systems systems: a comparative analysis by E. Oxouzi, A Theocharopoulos, V. Vagiatis, E. Papanagiotou, Proceedings of the 7 th European IFSA Symposium: Changing European Farming Systems for a better future, Wageningen Academic publishers ) Impacts of decoupling on sheep /goat sector in Greece by A. Theocharopoulos, E. Papanagiotou, K. Melfou, Proceedings of 93 rd seminar of the EAAE: Impacts of Decoupling and Cross Compliance on Agriculture in the Enlarged EU. Prague -Czech Republic, September, Publisher: Czech University of Agriculture. 89) «Αποτελεσµατικότητα καπνοπαραγωγικών εκµεταλλεύσεων της Ελλάδας στο νέο οικονοµικό περιβάλλον της ΚΑΠ» υπό Ζ. Γαλάνη, Α. Θεοχαρόπουλος και Ε. Παπαναγιώτου, 9ο Συνέδριο Αγροτικής Οικονοµίας, Αθήνα 2-4 Νοεµβρίου ) «Επιπτώσεις της µεταρρύθµισης της ΚΑΠ στο σχέδιο παραγωγής και την οικονοµικότητα των καπνοπαραγωγικών εκµεταλλεύσεων της υτικής Μακεδονίας» υπό Α. Βόλτσου και Ε. Παπαναγιώτου, 9ο Συνέδριο Αγροτικής Οικονοµίας, Αθήνα 2-4 Νοεµβρίου ) «ιερεύνηση της σχετικής αποτελεσµατικότητας εκµεταλλεύσεων ροδακινιάς ολοκληρωµένης διαχείρισης» υπό Α. Θεοχαρόπουλου και Ε. Παπαναγιώτου, 9ο Συνέδριο Αγροτικής Οικονοµίας, Αθήνα 2-4 Νοεµβρίου ) «Η επίδραση των καινοτοµιών στην ακαθάριστη πρόσοδο του κλάδου της βιολογικής αµπελοκαλλιέργειας» υπό Χ. Καραφύλλη, Ε. Παπαναγιώτου, Μ. Τζαβάρα, Α. Χριστοδούλου, 9ο Συνέδριο Αγροτικής Οικονοµίας, Αθήνα 2-4 Νοεµβρίου ) «Παράγοντες που επηρεάζουν την υιοθέτηση της βιολογικής αµπελοκαλλιέργειας» υπό Ε. Οξούζη και Ε. Παπαναγιώτου, 9ο Συνέδριο Αγροτικής Οικονοµίας, Αθήνα 2-4 Νοεµβρίου ) «Οικονοµικότητα, βιωσιµότητα και κίνητρα της βιολογικής και συµβατικής καλλιέργειας κρόκου στο νοµό Κοζάνης» υπό Ι. Καπνιστού, Ε. Οξούζη και Ε. Παπαναγιώτου, 9ο Συνέδριο Αγροτικής Οικονοµίας, Αθήνα 2-4 Νοεµβρίου ) «Οικονοµικότητα και βιωσιµότητα της βιολογικής και συµβατικής καλλιέργειας κρόκου στο νοµό Κοζάνης» υπό Ι. Καπνιστού, Ε. Οξούζη, Ε. Παπαναγιώτου, Μ. Μαρτίκα, Γεωπονικά Β. ιδακτικά βοηθήµατα. Συνέγραψα για τους φοιτητές του Τµήµατος Γεωπονίας τα παρακάτω διδακτικά βοηθήµατα: 1) "Oικονοµική Aγροτικής Παραγωγής" υπό E. Παπαναγιώτου, Υπηρεσία δηµοσιευµάτων AΠΘ, σελ. 144, Θεσσαλονίκη ) " Γεωργική Στατιστική" υπό E. Παπαναγιώτου, Υπηρεσία δηµοσιευµάτων AΠΘ, σελ. 106, Θεσσαλονίκη ) "Γεωργική Oικονοµική Γεωγραφία" υπό E. Παπαναγιώτου, Υπηρεσία δηµοσιευµάτων AΠΘ, σελ. 122, Θεσσαλονίκη ) "Συγκριτική Γεωργική Oικονοµία" υπό E. Παπαναγιώτου, Υπηρεσία δηµοσιευµάτων AΠΘ, σελ. 193, Θεσσαλονίκη ) "Γεωργική Mακροοικονοµία" υπό E. Παπαναγιώτου, Υπηρεσία δηµοσιευµάτων AΠΘ, σελ. 204, Θεσσαλονίκη ) "Oικονοµία Zωικής Παραγωγής" υπό E. Παπαναγιώτου, Υπηρεσία δηµοσιευµάτων AΠΘ, σελ. 258, Θεσσαλονίκη ) "Mακροοικονοµική Aνάλυση" υπό E. Παπαναγιώτου, Υπηρεσία δηµοσιευµάτων AΠΘ, σελ. 220, Θεσσαλονίκη ) "Oικονοµική Φυσικών πόρων και περιβάλλοντος" υπό E. Παπαναγιώτου και K. Mέλφου, Υπηρεσία δηµοσιευµάτων AΠΘ, σελ. 146, Θεσσαλονίκη ) "Οικονοµική Παραγωγής Γεωργικών Προϊόντων" υπό Ε. Παπαναγιώτου, Εκδόσεις Γράφηµα, σελ. 127, Θεσσαλονίκη ) "Γεωργική Μακροοικονοµία και Συγκριτική Ανάλυση Γεωργίας" υπό Ε. Παπαναγιώτου, Εκδόσεις Γράφηµα, σελ. 372, Θεσσαλονίκη ) "Οικονοµία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον" υπό Ε. Παπαναγιώτου, Εκδόσεις Γράφηµα, σελ. 188, Θεσσαλονίκη ) "Μακροοικονοµική Ανάλυση" υπό Ε. Παπαναγιώτου, Εκδόσεις Γράφηµα, σελ. 274, Θεσσαλονίκη ) "Οικονοµική Παραγωγής Γεωργικών Προϊόντων" υπό Ε. Παπαναγιώτου, Β Έκδοση, Εκδόσεις Γράφηµα, σελ. 149, Θεσσαλονίκη Γ. Εκθέσεις ερευνητικών προγραµµάτων 1) Η Ευρωµεσογειακή πολιτική, η διαµόρφωση ΖΕΕ και οι επιπτώσεις στον αγροτικό τοµέα υπό Ε. Παπαναγιώτου και Κ. Ευγενίου. Σελ , στο Οι ευρωµεσογειακές συµφωνίες, η µετατροπή της µεσογειακής περιοχής σε ζώνη ελευθέρου εµπορίου και οι επιπτώσεις στον ελληνικό αγροτικό τοµέα ) Οικονοµικές επιπτώσεις από µια µείωση της χρήσης αγροχηµικών στην Ελληνική γεωργία υπό Ε. Παπαναγιώτου, Μ. Μαρτίκα, Κ. Μέλφου, Α. Βόλτσου, Β. Χριστοφόρου, 1998, σελ ) ιερεύνηση δυνατοτήτων διατήρησης και επέκτασης της καλλιέργειας φράουλας στο Νοµό Φλώρινας υπό Ε. Παπαναγιώτου, Κ. Παπανικολάου, 1998, σελ

8 4) «Αναδιάρθρωση υδροβόρων καλλιεργειών της λεκάνης βεγορίτιδας του νοµού Φλώρινας» υπό Χρ. Φωτόπουλου, Ε. Παπαναγιώτου και Κ. Μάττα, 2000, σελ ) «Μελέτη δυνατοτήτων και προϋποθέσεων ανάπτυξης της βιολογικής γεωργίας στο νοµό Φλώρινας» υπό Ε. Παπαναγιώτου, Β. Παππά- Μιχαηλίδου, Ι. Μιχαηλίδη, Θ. Αληφακιώτη, Κ. Παπανικολάου, Φλώρινα ) «Μελέτη δυνατοτήτων και προϋποθέσεων ανάπτυξης της βιολογικής κτηνοτροφίας στο νοµό Φλώρινας» υπό Β. Παππά- Μιχαηλίδου, Ε. Παπαναγιώτου, Ι. Μιχαηλίδη, Θ. Αληφακιώτη, Κ. Παπανικολάου, Φλώρινα ) «Μελέτη διερεύνησης δυνατοτήτων ανάπτυξης της αιγοπροβατοτροφίας στο νοµό Φλώρινας» υπό Ι. Μιχαηλίδη, Θ. Αληφακιώτη, Β. Παππά- Μιχαηλίδου, Ε. Παπαναγιώτου, Κ. Παπανικολάου, Φλώρινα ) «Μελέτη προοπτικών ανάπτυξης της βοοτροφίας στο νοµό Φλώρινας» υπό Θ. Αληφακιώτη, Ι. Μιχαηλίδη, Κ. Παπανικολάου, Β. Παππά- Μιχαηλίδου, Ε. Παπαναγιώτου, Φλώρινα ) «Μελέτη της δυναµικής των λιβαδικών οικοσυστηµάτων στο νοµό Φλώρινας» υπό Κ. Παπανικολάου, Ι. Μιχαηλίδη, Θ. Αληφακιώτη, Β. Παππά- Μιχαηλίδου, Ε. Παπαναγιώτου, Φλώρινα ) «Μελέτη και εφαρµογή συστήµατος τιµολόγησης της ρύπανσης» Ε. Παπαδοπούλου, Β. Μάνος, Ε. Παπαναγιώτου, Α. Γκιζάρη, Α. Παπαδόπυλος, Α. αραµπατζής,. Μηλιάδου, Κ. Γιαννέλου, Θ. Γαλανόπουλος, Ε. Σταµπολή, Γ. Μπαρµπαρούσης, Θεσσαλονίκη ) «Αναµόρφωση και επικαιροποίηση τεχνικοοικονοµικών δεικτών κλάδων πρωτογενούς παραγωγής» υπό Ε. Παπαναγιώτου, Β. Κουρκουτά, Α. θεοχαρόπουλος, Ε. Οξούζη, Θεσσαλονίκη ) «Έρευνα για τη δηµιουργία πρότυπων βιώσιµων αιγοπροβατοτροφικών εκµεταλλεύσεων στη Β. Ελλάδα, ανταγωνιστιών στη µεταβαλλόµενη εσωτερική και εξωτερική αγορά» υπό Ε. Παπαναγιώτου, Χ. Ζιωγάνα, Κ. Παπανικολάου, Κ. Μέλφου, Α. Θεοχαρόπουλου, Χ. Κασραφύλλη, Ε. Οξούζη, Ζ. Γαλάνη, Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη

Κατερίνας Κ. Μέλφου. Ονοµατεπώνυµο: Kατερίνα Μέλφου ιεύθυνση Βασ. Γεωργίου 9, Φλώρινα 53100 Tηλέφωνο 23850-54655 E-mail kmelfou@teikoz.

Κατερίνας Κ. Μέλφου. Ονοµατεπώνυµο: Kατερίνα Μέλφου ιεύθυνση Βασ. Γεωργίου 9, Φλώρινα 53100 Tηλέφωνο 23850-54655 E-mail kmelfou@teikoz. B I OΓPAΦ I K O Σ H M E IΩMA Κατερίνας Κ. Μέλφου 1. 2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο: Kατερίνα Μέλφου ιεύθυνση Βασ. Γεωργίου 9, Φλώρινα 53100 Tηλέφωνο 23850-54655 E-mail kmelfou@teikoz.gr Αναπληρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ MARKETING MANAGEMENT ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟ 2010 Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Τομέας Αγροτικής Οικονομίας Μέλη ΔΕΠ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Β. ΣΕΜΟΥ Γεωπόνου, M. Sc., Δρ ΑΠΘ Καθηγητή ΑΠΘ

Τομέας Αγροτικής Οικονομίας Μέλη ΔΕΠ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Β. ΣΕΜΟΥ Γεωπόνου, M. Sc., Δρ ΑΠΘ Καθηγητή ΑΠΘ Τομέας Αγροτικής Οικονομίας Μέλη ΔΕΠ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Β. ΣΕΜΟΥ Γεωπόνου, M. Sc., Δρ ΑΠΘ Καθηγητή ΑΠΘ Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΣΠΟΥΔΕΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Ο Αναστάσιος Β. Σέμος γεννήθηκε στο χωριό Παρόχθιο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 3. ΓΛΩΣΣΕΣ - Αγγλικά (άριστα)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 3. ΓΛΩΣΣΕΣ - Αγγλικά (άριστα) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΤΤΑΣ Καθηγητής Τομέα Αγροτικής Οικονομίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Σχολή Γεωπονίας, Τμήμα Γεωπονίας, Τ.Θ. 225, 541 24, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΖΙΜΗΤΡΑ-ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ

ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΖΙΜΗΤΡΑ-ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΖΙΜΗΤΡΑ-ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ i Περιεχόμενα Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (Κωνσταντίνος ΜΑΤΤΑΣ, Καθηγητής)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (Κωνσταντίνος ΜΑΤΤΑΣ, Καθηγητής) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (Κωνσταντίνος ΜΑΤΤΑΣ, Καθηγητής) 1. Ατομικά Στοιχεία Κωνσταντίνος ΜΑΤΤΑΣ Καθηγητής Τομέα Αγροτικής Οικονομίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ: ΟΝΟΜΑ: ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ: 2310791340 & 6978333882 ΙΔΙΟΤΗΤΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΤΕΙΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Α. ΛΟΪΖΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Α. ΛΟΪΖΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Α. ΛΟΪΖΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 2 Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ... 2 Β.1 ΣΠΟΥΔΕΣ... 2 Γ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ... 2 Γ.1

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Φ ί λ ι π π ο υ Ι. Κ α ρ υ π ί δ η. ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, 57400 Σίνδος, Τ.Θ. 141

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Φ ί λ ι π π ο υ Ι. Κ α ρ υ π ί δ η. ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, 57400 Σίνδος, Τ.Θ. 141 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Φ ί λ ι π π ο υ Ι. Κ α ρ υ π ί δ η Ημερομηνία Γέννησης 10 Φεβρουαρίου 1952 Τόπος Γέννησης Μυριόφυτο Κιλκίς Υπηκοότητα Ελληνική Οικογ. Κατάσταση Έγγαμος, με δύο θυγατέρες Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ι. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Όνομα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ι. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Όνομα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ι. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα Αντώνιος Ν. Ρεζίτης Διεύθυνση Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας Σχολή Διαχείρισης Φυσικών Πόρων και Επιχειρήσεων Αγρινίου Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Βασίλη Δ. Μάνου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Βασίλη Δ. Μάνου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Βασίλη Δ. Μάνου Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο : Μάνος Βασίλης Επάγγελμα : Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Διεύθυνση κατοικίας : Καρακάση 9, 54 248 Θεσσαλονίκη, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστου Αθ. Μπάτζιου

Χρήστου Αθ. Μπάτζιου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Χρήστου Αθ. Μπάτζιου Καθηγητή Οικονοµίας Ζωικής Παραγωγής & Εφαρµοσµένης Στατιστικής Τµήµα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστηµών Υγείας, Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος 2014 Ι. ΣΠΟΥ ΕΣ - ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Με συνοπτικό υπόµνηµα εργασιών

Με συνοπτικό υπόµνηµα εργασιών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Θεόδωρος Παπαηλίας Ιανουάριος 2008 Σπουδών, Τίτλων, Επιστηµονικών Δηµοσιεύσεων, Ανακοινώσεων Με συνοπτικό υπόµνηµα εργασιών Θεόδωρος Παπαηλίας του Μιχαήλ Ταχ.Δ/νση: ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΆ Πέτρου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αγροτική και Περιφερειακή Πολιτική της Ε.Ε., Οικονομική Γεωγραφία.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αγροτική και Περιφερειακή Πολιτική της Ε.Ε., Οικονομική Γεωγραφία. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Διεύθυνση εργασίας: Τηλέφωνο γραφείου: 210.82.03.443 Fax: 210.82.03301 E-mail: Θέση: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πατησίων 76 104 34 Αθήνα caraveli@aueb.gr Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Γιώργος Αλεξόπουλος του Κωνσταντίνου. Τηλ: + 30 210 529 4894 Φάξ: + 30 210 529 4899 Email: galexop@aua.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Γιώργος Αλεξόπουλος του Κωνσταντίνου. Τηλ: + 30 210 529 4894 Φάξ: + 30 210 529 4899 Email: galexop@aua.gr 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Έτος & τόπος γέννησης: Οικογενειακή Κατάσταση: Διεύθυνση Εργασίας: Διεύθυνση κατοικίας: Γιώργος Αλεξόπουλος του Κωνσταντίνου 1970, Καρδίτσα Έγγαμος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡ. ΚΑΜΕΝΙΔΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡ. ΚΑΜΕΝΙΔΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡ. ΚΑΜΕΝΙΔΟΥ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: OΝΟΜΑ: ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: Καμενίδου Ειρήνη Χρήστος ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 28/10/1964 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Θεσσαλονίκη Αγιος

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Ο Σ Χ. Κ Ο Υ Τ Ρ Ο Υ Μ Α Ν Ι Δ Η Σ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Ο Σ Χ. Κ Ο Υ Τ Ρ Ο Υ Μ Α Ν Ι Δ Η Σ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Ο Σ Χ. Κ Ο Υ Τ Ρ Ο Υ Μ Α Ν Ι Δ Η Σ Καθηγητής Δ. Π. Θ. Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης Σπουδές Σταδιοδρομία Γεννήθηκα στην Κομοτηνή το 1949. Τελείωσα τις γυμνασιακές

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα ΦΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ I. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Βιογραφικό Σημείωμα ΦΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ I. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Βιογραφικό Σημείωμα ΦΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ I. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ι.1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Φώτης Χατζηθεοδωρίδης του Χρήστου Ιδιότητα: Επίκουρος Καθηγητής Αγροτικής-Περιφερειακής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ, ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΡΟΚΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ, ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΡΟΚΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ, ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΡΟΚΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ Ι. Μ. Καπνιστού, Ε. Οξούζη Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση της οικονοµικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Χριστίνα Α. Παππά Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Χριστίνα Α. Παππά Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ Μάιος 2007 Περιεχόµενα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά στοιχεία...1 2. Ακαδηµαϊκές σπουδές...1 3. Ξένες γλώσσες...1 4. Χειρισµός Η/Υ...1

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Ιωάννη Παπαδόπουλου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Ιωάννη Παπαδόπουλου Βιογραφικό Δρ. Παπαδόπουλου Ιωάννη ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Ιωάννη Παπαδόπουλου Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Ιωάννης Ιορδ. Παπαδόπουλος ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 2-11-1963 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Χαλκίδα Ευβοίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΝΕΛΛΑ Σ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Ε.Ε.ΔΙ.Π. Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΝΕΛΛΑ Σ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Ε.Ε.ΔΙ.Π. Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΝΕΛΛΑ Σ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Ε.Ε.ΔΙ.Π. Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών 2010 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο : Νέλλας Ελευθέριος Πατρώνυμο : Σοφοκλής Τόπος γέννησης : Λαμία - Φθιώτιδας Έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Δ.Π.Θ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Δ.Π.Θ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Δ.Π.Θ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 I.1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Έτος γέννησης: 1966 Τόπος γέννησης: Έδεσσα Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ . ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ Αθήνα Μάρτιος 2015 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Προσωπικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΡΓΟΣ. Καθηγητής Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΡΓΟΣ. Καθηγητής Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΡΓΟΣ Καθηγητής Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών Διδακτικά Εγχειρίδια ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ Μέργος, Γ. (2003) Κοινωνικο-οικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων και Πολιτικών,

Διαβάστε περισσότερα

Φυτόκο 38446 Νέα Ιωνία. Δρ Γιώργος Βλόντζος. Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος

Φυτόκο 38446 Νέα Ιωνία. Δρ Γιώργος Βλόντζος. Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος Φυτόκο 38446 Νέα Ιωνία Δρ Γιώργος Βλόντζος Αριθμός τηλεφώνου 2421093083 Αριθμός φαξ 2421093083 E-mail: gvlontzos@agr.uth.gr Προσωπικές πληροφορίες Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος Εθνικότητα: Ελληνική Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ Π. ΚΑΖΑΝΑ Δασολόγος, Ph.D. Αναπληρώτρια καθηγήτρια Τ.Ε.Ι.

ΠΛΗΡΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ Π. ΚΑΖΑΝΑ Δασολόγος, Ph.D. Αναπληρώτρια καθηγήτρια Τ.Ε.Ι. ΠΛΗΡΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Π. ΚΑΖΑΝΑ Δασολόγος, Ph.D. Αναπληρώτρια καθηγήτρια Τ.Ε.Ι. Καβάλας Δράμα, Οκτώβριος 2012 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα: Επώνυμο: Πατρώνυμο:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΠΟΥΡΝΑΡΗΣ Γ. ΘΩΜΑΣ Λέκτορας Τομέα Αγροτικής Οικονομίας, Τμήμα Γεωπονίας Σχολή Γεωπονίας Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

2001 - Διδακτορικό Δίπλωμα, Τομέας Αγροτικής Οικονομίας, Τμήμα Γεωπονίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

2001 - Διδακτορικό Δίπλωμα, Τομέας Αγροτικής Οικονομίας, Τμήμα Γεωπονίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Κωνσταντίνος I. Πολύμερος Πρόεδρος της Εταιρίας Αγροτικής Οικονομίας Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος Tel. :+30-24210 93284 Σχολή Γεωπονικών Επιστημών +30-69740

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Δρ. ΜΑΡΙΝΟΥ Δ. ΤΖΑΒΑΡΑ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Δρ. ΜΑΡΙΝΟΥ Δ. ΤΖΑΒΑΡΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Δρ. ΜΑΡΙΝΟΥ Δ. ΤΖΑΒΑΡΑ ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα