ΣΤΟΧΟΙ ΚΥΨΕΛΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΤΟΧΟΙ ΚΥΨΕΛΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ"

Transcript

1 ΣΤΟΧΟΙ ΚΥΨΕΛΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΡΑ ΙΟΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - Ευρεία Ραδιοκάλυψη Εξωτερικών χώρων -Βάθος Ραδιοκάλυψης -Interwoking µεταξύ συστηµάτων ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ -Μεγάλος αριθµός συνδροµητών -Μικρή απόρριψη κλήσεων ΠΟΙΟΤΗΤΑ -Ποιότητα οµιλίας -Ρυθµός σφαλµάτων (δεδοµένων)

2 ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Βήµα 1: Κατασκευή Ισοζυγίου Ισχύων (Link Budget) Βήµα 2: Χρήση µοντέλων διάδοσης για την εκτίµηση της εµβέλειας (ακτίνας κυψέλης)

3 ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

4

5

6 ΤΡΕΙΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑΘΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ

7

8 ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΙΑ ΟΣΗΣ (Path Loss Models)

9 ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΙΑ ΟΣΗΣ - ΙΑ ΡΟΜΗΣ G T L T G R L R P T Απώλειες ιαδροµής L Path Loss P R P = R PT GT G L LL T R R L = P P T R G L T T G L R R

10 EIRP και Επιτρεπτή Απώλεια ιάδοσης Ενεργή Ισότροπα Ακτινοβολ. Ισχύς P G L T T EIRP = = T P TI Ενεργή Ισότροπα Λαµβανόµενη Ισχύς P = RI PR L G R R Απώλειες ιάδοσης P P TI L = = RI P P T R G L T T G L R R Αν P RI =ευαισθησία δέκτη τότε L=max επιτρεπτή απώλεια διάδοσης L db = 10 log P P TI RI

11 Απώλεια ιάδοσης στο Κενό P P R T = G G a b λ 4π r 2 L db = P T 10 log = 32, log rkm + 20 P R log f MHz

12 Απώλειες Επίπεδης Γης Απώλειες Επίπεδης Γης = r h h k r P P b m T r cos π λ + = + = r h h jk xp A A A A b m direct reflected direct tot 2 Re 1 h m r h b L = 40 log r 20 log h m 20 log h b

13 Απώλειες Επίπεδης Γης (συνέχεια) Απώλειες Επίπεδης Γης (συνέχεια) = r h h k r P P b m T r cos π λ Για r>> έχουµε h b,h m <<r και r h h r h h k r P P b m b m T r π λ 2 1 cos 2 θ θ L = 40 log r 20 log h m 20 log h b η σε db:

14 1 r 4 Απώλειες Ελευθέρου ιαστήµατος Απώλειες Επίπεδης Γης

15 Μέγιστη Ισχύς ανά κανάλι P T (dbm) L T Απώλειες γραµµών Τ x EIRP ανά κανάλι P EIRP (dbm) G T (dbi) Απολαβή κεραίας ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΙΣΧΥΩΝ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΙΑ ΡΟΜΗΣ L path (db)=f(r,t) Περιθώριο Ισχύος Fade Margin G R (dbi) Απολαβή κεραίας P r (dbm) Ισχύς λήψης N floor (dbm/hz) NF (db) Απώλειες γραµµών L R Ισχύς εισόδου δέκτη P r (dbm) SNR Ευαισθ. έκτη P th (dbm) Ενεργή φασµατική πυκνότητα ισχύος N(dBm/Hz)

16

17 L = 40 log r 20 log h m 20 log h b COST 231 Final Report

18 COST 231 Final Report

19 ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΙΑ ΟΣΗΣ 1. Μακροκυψέλες

20 ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ Για µακροκυψέλες έχουµε

21 ΕΜΠΕΙΡΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ

22 ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΚΘΕΤΙΚΗΣ ΥΝΑΜΗΣ ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΚΘΕΤΙΚΗΣ ΥΝΑΜΗΣ r h h r h h k r P P b m b m T R π λ n T R r k L P P = = 1 Γενικά ένα µοντέλο µπορεί να γραφεί και σαν: η σε db: L=10 n logr + K Τα n και K εξαρτώνται από: Την συχνότητα Το περιβάλλον διάδοσης Τα ύψη των κεραιών

23 ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ Clutter = 10 n logr-20 logh b -20 logh m +K

24 150 MHz < f < 1500 MHz 30m < h b < 200m d > 1km L db =A+Blogd km -E L db =A+Blogd km -E- C L db =A+Blogd km -E- D Urban area Suburban area Open area A=69, ,16 logf MHz ) 13,82 logh b B=44,9 6,55 logh b E=3,2 (log(11,75h m )) 2 4,97 E=8,29 (log(1,54h m )) 2 1,1 E=(1,11 logf MHz 0,7)h m (1,56 logf MHz 0,8) µεγάλες πόλεις, f > 300MHz µεγάλες πόλεις, f < 300MHz µεσαίες και µικρές πόλεις C=5,4 + 2 (log (f MHz /28 )) 2 D=40,94 + 4,78 (log f MHz ) 2 18,33 log f MHz

25 PL= 69,55+26,16*LOG10(f c )-13,82*LOG10(h b )+(44,9-6,55*LOG10(h b ))*LOG10(d)-E PL= 69,55+26,16*LOG10($C$8)-13,82*LOG10($C$10)+(44,9-6,55*LOG10($C$10))*LOG10(B13)-$C$5 E= 3,2*(LOG10(11,75*C9))^2-4,97 για fc>300mhz E= -0,00092 Large cities f c 905 h m 1,5 h b 30 d PL(dB) 1 126, , , , , , , ,45 PL(dB) OCUMURA-HATA d(km)

26 1500 MHz < f < 2000 MHz 30m < h b < 200m 1m < h m < 10m 1km < d < 20km L db =F + B logd km E + G Όπου: F=46,3+33,9logf MHz 13,82logh b B=44,9 6,55 logh b E=(1,11 logf MHz 0,7)h m (1,56 logf MHz 0,8) 0 db για µεσαίες και µικρές πόλεις και προαστιακές περιοχές G= 3 db για µητροπολιτικές περιοχές

27 800 MHz < f < 2000 MHz 4m < h b < 50m 1m < h m < 3m 0,02 km < d < 5 km θ h b h b h roof h m h m Σταθµός Βάσης b W Για συνθήκες NLOS: L 50 =L f +L rts +L msd όπου: L f απώλειες ελευθέρου διαστήµατος L rts απώλειες περίθλασης και σκέδασης στέγης-δρόµου L msd απώλειες πολλαπλής περίθλασης

28 L rts = -16,9-10logW+10logf c +20log h m +L(φ) L(φ)=-10+0,354φ L(φ)=2,5+0,075(φ-35 ) L(φ)=4,0-0,114(φ-55 ) για 0 <φ<35 για 35 <φ<55 για 55 <φ<90 Σταθµός Βάσης φ L msd =L bsh + k a + k d logd + k f logf c - 9 logb L bsh = -18 log(1+ h b ) για h b >h roof = 0 για h b < h roof k a =54 για h b >h roof h b h b h roof θ = 54-0,8 h b για d > 0,5 km και h b < h roof = 54-0,8 h b *(d/0,5) για d < 0,5 km και h b < h roof k d = 18 για h b >h roof = h b /h roof για h b < h roof k f = -4+0,7*(f c /925-1) για µικρές πόλεις και µέτρια βλάστηση = -4+1,5*(f c /925-1) για µητροπολιτικά κέντρα

29 Ενδεικτικές τιµές µοντέλου: b = 20-50m W =b/2 φ = 90º Ύψος Κτιρίων = 3*πλήθος ορόφων + στέγη όπου στέγη = 3 m για σπίτια µε κεραµίδια 0mγια επίπεδες ταράτσες Για συνθήκες LOS: L 50 = 42, logd + 20 logf c για µικροκυψέλες µε d>0,02km και h b <h roof

30 Λογισµικό Σχεδίασης Υπάρχουν αρκετά εργαλεία λογισµικού για την σχεδίαση των συστηµάτων Επιτρέπουν : την πρόβλεψη της περιοχής κάλυψης την πρόβλεψη των παρεµβολών την αυτοµατοποίηση των σχεδίων συχνοτήτων την επίλυση θεµάτων διαχείρισης των δικτύων Βασίζονται κυρίως σε εµπειρικά µοντέλα απωλειών και απώλειες περίθλασης από το ανάγλυφο

31 Κεραίες Μακροκυψελών Πανκατευθυντικές στο αζιµούθιο ή κατευθυντικές σε περίπτωση τοµεοποίησης (για ελαχιστοποίηση των ενδοκυψελικών παρεµβολών) Κατευθυντικότητα στο κατακόρυφο επίπεδο για απολαβή ισχύος και ρύθµιση της κάλυψης

32 Κεραία τύπου PANEL Κατευθυντικότητα 120 για τοµεοποίηση Εύρος ηµισείας ισχύος (συµβιβασµός µεταξύ κάλυψης και παρεµβολής) Στοιχειοκεραία κατακόρυφων και οριζόντιων στοιχείων (διπόλων)

33 Κατακόρυφο διάγραµµα ακτινοβολίας στοιχειοκεραίας (σε dbi) Πανκατευθυντική σε αζιµούθιο

34 Ηλεκτρονική Στροφή Λοβού)

35 Επίπτωση της στροφής στην κάλυψη Μοντέλο Okumura-Hata path loss και διάγραµµα κεραίας Ισοδυναµεί µε ενεργό αύξηση του n (εκθέτης απωλειών)

36 Space Diversity Polarisation Diversity

37

38

39 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Τα µοντέλα απωλειών διαδροµής χρησιµοποιούνται για την πρόβλεψη της κάλυψης των µακροκυψελών Τα εµπειρικά µοντέλα δίνουν εύκολα (γρήγορα) µια πρώτη πρόβλεψη Τα φυσικά µοντέλα (που περιλαµβάνουν πολλαπλή περίθλαση σε στέγες) δίνουν µεγαλύτερη ακρίβεια Η κάλυψη και οι παρεµβολές µπορούν να ρυθµίζονται και µε την βοήθεια του διαγράµµατος ακτινοβολίας της κεραίας εκποµπής του ΒΣ.

40 Μοντέλα Απωλειών Σκίασης (Shadow Loss or Slow fading)

41 Μηχανισµός Σκίασης σε Μακροκυψέλες για σταθερή απόσταση µετάδοσης έχουµε µεταβολές της γεωµετρίας κάθε διαδροµής Τα µοντέλα απωλειών προβλέπουν την µεσαία στάθµη, αυτήν δηλ. που υπερβαίνεται στο 50% των θέσεων

42 Τυπικές µεταβολές Σκίασης

43 Συνάρτηση Πυκνότητας Πιθανότητας Η ισχύς (σε db) ακολουθεί κανονική κατανοµή Άρα η ισχύς (σε W) ακολουθεί λογαριθµική κανονική κατανοµή Τυπικές τιµές σταθερής απόκλισης (τοπικής µεταβλητότητας) 5-12 db

44 Πυκνότητα Πιθανότητας Σκίασης Συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας (κανονική µε µέση τιµή 0) p( L S ) exp 2 1 L = S 2 σ L 2π 2σ L L=L 50 +L s σ L είναι η µεταβλητότητα θέσης [db] Ολική απώλεια διαδροµής Τυχαία µεταβλητή πλέον Μεσαία απώλεια διαδροµής Από µοντέλα απωλειών Απώλειες σκίασης Τυχαία µεταβλητή

45 Επίδραση της σκίασης στην ακτίνα της κυψέλης Μειωµένη ακτίνα για διαθεσιµότητα πάνω από 50%

46 Πραγµατική κάλυψη Ιδεατό Όριο κυψέλης

47

48 Πρόβλεψη (Εκτίµηση) της ιαθεσιµότητας Πιθανότητα η σκίαση να υπερβαίνει τις απώλειες διαδροµής κατά z (db) Pr [ L > ] = = S z exp dx Q z 2π 2 σ L x= σ L 1 Όπου Q(.) η συµπληρωµατική σωρευτική κανονική κατανοµή: x 2 z Q( t) 1 = 2π exp x 2 2 dx = 1 2 erfc x= t 2 t

49 Η συνάρτηση Q

50 Μεταβολή της ιαθεσιµότητας µε την Απόσταση

51 ιαθεσιµότητα σε όλη την έκταση της κυψέλης Η διαθεσιµότητα µειώνεται µε την αύξηση της απόστασης Υπολογίζουµε (την διαθεσιµότητα) για κάθε δακτύλιο (r, r) και αθροίζουµε

52 ιαθεσιµότητα συναρτήσει µεταβλητότητας θέσης

53 Μεταβλητότητα Θέσης Suburban Urban

54 η Σκίαση: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1. καθιστά την πρόβλεψη της ραδιοκάλυψης στατιστική ( στατιστική (προβλέπεται δηλ. η διαθεσιµότητα µάλλον παρά η στάθµη σήµατος) 2. επηρεάζει και την ραδιοκάλυψη και την χωρητικότητα

Εργαστήριο 4: Κυψελωτά Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών

Εργαστήριο 4: Κυψελωτά Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών Εργαστήριο 4: Κυψελωτά Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών Τα κυψελωτά συστήματα εξασφαλίζουν ασύρματη κάλυψη σε μια γεωγραφική περιοχή η οποία διαιρείται σε τμήματα τα οποία είναι γνωστά ως κυψέλες (Εικόνα 1).

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 5 Σχεδιασμός Δικτύου

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 5 Σχεδιασμός Δικτύου Κινητές επικοινωνίες Κεφάλαιο 5 Σχεδιασμός Δικτύου 1 Προϋπολογισμός ισχύος ραδιοζεύξης (Ιink budget) Συνυπολογίζοντας διάφορες παραμέτρους (απώλειες καλωδίωσης, χαρακτηριστικά κεραιών κτλ), υπολογίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Δύο κατηγορίες Μικροκυματικών Ζεύξεων: Οπτικής Επαφής (ΟΕ) Πέραν του ορίζοντος (ΠΟ)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Δύο κατηγορίες Μικροκυματικών Ζεύξεων: Οπτικής Επαφής (ΟΕ) Πέραν του ορίζοντος (ΠΟ) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Δύο κατηγορίες Μικροκυματικών Ζεύξεων: Οπτικής Επαφής (ΟΕ) Πέραν του ορίζοντος (ΠΟ) ΟΕ: 1. Χαμηλές ισχύς εκπομπής 2. Μήκη διοδεύσεως της τάξης 20 με 100km/ επαναληπτικός σταθμός (για επίγεια Τ/Η)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ραδιοδίαυλοι Ιδανικός Ραδιοδίαυλος Το λαµβανόµενο σήµα αποτελείται από ένα απευθείας λαµβανόµενο σήµα, από το οποίο ανακατασκευάζεται πλήρως το εκπεµπόµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΜΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ. κλίµακας στα 2.4 GHz»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΜΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ. κλίµακας στα 2.4 GHz» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΜΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ «Χαρακτηρισµός ασύρµατου διαύλου για ράδιοδιάδοση εσωτερικού χώρου µε διαλείψεις µεγάλης κλίµακας στα 2.4 GHz» Ειδική Επιστηµονική

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 7 Άσκηση επανάληψης Καθολική σχεδίαση δικτύου

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 7 Άσκηση επανάληψης Καθολική σχεδίαση δικτύου Κινητές επικοινωνίες Κεφάλαιο 7 Άσκηση επανάληψης Καθολική σχεδίαση δικτύου 1 Σχεδίαση συστήματος Η εταιρία μας θέλει να καλύψει με κυψελωτό σύστημα τηλεφωνίας μία πόλη επιφάνειας 20000 km 2 (συχνότητα

Διαβάστε περισσότερα

ιπλωµατική Εργασία του φοιτητή του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Πατρών

ιπλωµατική Εργασία του φοιτητή του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ιπλωµατική Εργασία του φοιτητή του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LMDS ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτροµαγνητική µοντελοποίηση στην UHF και Μικροκυµατική περιοχή ραδιοφάσµατος για εφαρµογές στα σύγχρονα ασύρµαταδίκτυαγιαεσωτερικούς χώρους

Ηλεκτροµαγνητική µοντελοποίηση στην UHF και Μικροκυµατική περιοχή ραδιοφάσµατος για εφαρµογές στα σύγχρονα ασύρµαταδίκτυαγιαεσωτερικούς χώρους Ηλεκτροµαγνητική µοντελοποίηση στην UHF και Μικροκυµατική περιοχή ραδιοφάσµατος για εφαρµογές στα σύγχρονα ασύρµαταδίκτυαγιαεσωτερικούς χώρους 2 Περιβάλλοντα εσωτερικού χώρου Το κανάλι µετάδοσης εσ. χώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Εισηγητής: Στρατάκης Δημήτρης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...9 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ...12 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΩΝ ΣΕ ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΩΝ ΣΕ ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΖΕΥΞΕΙΣ- ΙΑ ΟΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ Ο Ι ΑΣΚΩΝ ΒΑΡΖΑΚΑΣ ΠANAΓΙΩΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ασύρµατες

Διαβάστε περισσότερα

«Μελέτη και προσομοίωση ευφυούς κεραίας για την υποστήριξη εξειδικευμένων επικοινωνιακών υπηρεσιών»

«Μελέτη και προσομοίωση ευφυούς κεραίας για την υποστήριξη εξειδικευμένων επικοινωνιακών υπηρεσιών» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ:ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

1 Η έννοια της κυψελωτής επικοινωνίας και η αναγκαιότητα για πρόβλεψη της διάδοσης 19

1 Η έννοια της κυψελωτής επικοινωνίας και η αναγκαιότητα για πρόβλεψη της διάδοσης 19 Περιεχόµενα Εισαγωγή 13 1 Η έννοια της κυψελωτής επικοινωνίας και η αναγκαιότητα για πρόβλεψη της διάδοσης 19 1.1 Η έννοια της χωρικής επαναχρησιµοποίησης 21 1.2 Οι γραµµικές κυψέλες ως παράδειγµα της

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Κατανεμημένου Συστήματος Ραντάρ

Μελέτη Κατανεμημένου Συστήματος Ραντάρ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Τηλεπικοινωνιών και Διαστημικής Εργαστήριο Μικροκυμάτων Μελέτη Κατανεμημένου Συστήματος Ραντάρ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Επιδόσεις της σύνδεσης για κάλυψη µε κεραία πολλαπλής δέσµης σε σχέση µε κάλυψη µε κεραία απλής δέσµης

Επιδόσεις της σύνδεσης για κάλυψη µε κεραία πολλαπλής δέσµης σε σχέση µε κάλυψη µε κεραία απλής δέσµης Επιδόσεις της σύνδεσης για κάλυψη µε κεραία πολλαπλής δέσµης σε σχέση µε κάλυψη µε κεραία απλής δέσµης Η συνολική ποιότητα της σύνδεσης µέσω ραδιοσυχνοτήτων εξαρτάται από την 9000 απολαβή της κεραίας του

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα Μετάδοσης Πληροφορίας ιδάσκοντες: Κυριάκος Βλάχος, Επίκουρος Καθηγητής ΤΜΗΥΠ Φώτης Γκιουλέκας, ιδάσκωνπ... 407/80 ΤΜΗΥΠ Κώστας Μπερµπερίδης, Καθηγητής ΤΜΗΥΠ Συστήµατα Μετάδοσης Πληροφορίας Α

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα ηµόσιας Χρήσης και ιασύνδεση ικτύων ΑΣΥΡΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ίκτυα ηµόσιας Χρήσης και ιασύνδεση ικτύων ΑΣΥΡΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ίκτυα ηµόσιας Χρήσης και ιασύνδεση ικτύων ΑΣΥΡΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ιδάσκων: κ. Χρήστος Μπούρας Συνεργάτες: Γεωργίου Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΡΑΔΙΟΖΕΥΞΗΣ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΡΑΔΙΟΖΕΥΞΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΡΑΔΙΟΖΕΥΞΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Αντώνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS)

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) ΟΜΑΔΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: Χριστιάνα Δαυίδ 960057 Ιάκωβος Στυλιανού 992129 ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) Δρ. Χριστόφορος Χριστοφόρου Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής Παρουσίαση 1- ΚΕΡΑΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Κεραίες. Κεραίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Κεραίες. Κεραίες ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Κεραίες Κεραίες Η κατάλληλη χρήση των κεραιών μπορεί να βελτιώσει την απόδοση ενός WLAN εντυπωσιακά. Στην πραγματικότητα, οι κεραίες είναι πιθανώς ο ευκολότερος τρόπος να βελτιωθεί η απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΙΚΤΥΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΣΤΑ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΩΣ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ. Συστήµατα ιαχείρισης Ενέργειας και Προστασίας. Περιβάλλοντος Ο ΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ-ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ. Συστήµατα ιαχείρισης Ενέργειας και Προστασίας. Περιβάλλοντος Ο ΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ-ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ .Π.Μ.Σ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Συστήµατα ιαχείρισης Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος Ο ΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ-ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ Παπαδόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ιαστασιοποίηση του Ασύρµατου Μέρους του ικτύου

ιαστασιοποίηση του Ασύρµατου Μέρους του ικτύου ιαστασιοποίηση του Ασύρµατου Μέρους του ικτύου Συγκέντρωση/Οµαδοποίηση Πόρων Τα συστήµατα απευθύνονται σε µεγάλο πλήθος χρηστών Η συγκέντρωση (trunking) ή αλλιώς οµαδοποίηση των διαθέσιµων καναλιών επιτρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 1: Αρχές Κινητών Επικοινωνιών

Εργαστήριο 1: Αρχές Κινητών Επικοινωνιών 1.1 Βασικές μετατροπές Εργαστήριο 1: Αρχές Κινητών Επικοινωνιών Όταν μας ενδιαφέρει ο υπολογισμός μεγεθών σχετικών με στάθμες ισχύος εκπεμπόμενων σημάτων, γίνεται χρήση και της λογαριθμικής κλίμακας με

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Πως λειτουργεί η κινητή τηλεφωνία; Για να έχουμε την δυνατότητα χρήσης του κινητού τηλεφώνου είναι απαραίτητη η ύπαρξη ενός τουλάχιστον ασύρματου δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Μελέτη Επιδράσεων της Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας

Διαβάστε περισσότερα

Κινητή Τηλεφωνία και Υγεία

Κινητή Τηλεφωνία και Υγεία ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κινητή Τηλεφωνία και Υγεία Ερωτήσεις & Απαντήσεις Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ...4 ΟΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ...6 ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ...13

Διαβάστε περισσότερα

Εντοπισμός θέσης σε ασύρματο δίκτυο WiFi

Εντοπισμός θέσης σε ασύρματο δίκτυο WiFi ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Εντοπισμός θέσης σε ασύρματο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΤΥΠΩΜΕΝΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ YAGI ΓΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΤΥΠΩΜΕΝΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ YAGI ΓΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Β ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΤΥΠΩΜΕΝΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ YAGI ΓΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα