ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου Μαρτίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΕΡ ΓΕΙΑΚΗ ΣΑΜΟΥ Α.Ε.» με δ.τ. «ERGON A.E» Προσκλήσεις Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ» με δ.τ. «INTRALOT» σε τακτική Γενική Συνέλευση Ανακοινώσεις την επωνυμία «ΔΟΜΟΤΕΛΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑ ΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΔΟΜΟΤΕΛΕΙΑ Α.Ε.» την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ανώνυμη Εταιρεία» με δ.τ. «ELDRUG Α.Ε.» την επωνυμία «ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «Ε.Β.Ε. Α.Ε.» την επωνυμία «ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΪΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗ ΑΕ» Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΙΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΠΙΓΕΚ Α.Ε.» την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΘΕΣ ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» την επωνυμία «Μεταλλουργία Σωληνουργία Συρματουργία Γαλβανιστήρια Ανώνυμη Εμπορι κή και Βιομηχανική εταιρεία Α.Ε.Β.Ε.» με δ.τ. «ΕΞΕΛ ΜΑΚ ΜΕΤΑΛ ΑΕ» την επωνυμία «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΥΡ ΜΑΤΗΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ TELELOG Ανώνυμη Εμπορι κή Βιομηχανική Εταιρεία» με δ.τ. «TELELOG S.Α.». 10 την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΣΑΠΟΥΝΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΑΦΟΙ ΣΑΠΟΥΝΑ ΖΩ ΟΘΡΕΠΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.» την επωνυμία «ΤΡΥΠΑΝΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑ ΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Β.Ε.Ε.» με δ.τ. «TRIPANI Α.Β.Ε.Ε.» την επωνυμία «ΒΟΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΦΟΡΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «VOLOS TRUCKS SERVICE A.E.» ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Καταστατικά Σύσταση Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥ ΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟ ΣΩΠΗ ΕΠΕ»

2 2 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (1) Εται ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΑ ΜΟΥ Α.Ε.» με δ.τ. «ERGON A.E». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΣΑΜΟΥ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας, η υπ αριθμ. ΕΜ. 745/ απόφασή μας, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΑΜΟΥ Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο «ERGON Α.Ε.» και Αριθμό Μη τρώου 34054/83/Β/95/004, σύμφωνα με την από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Η τροποποίηση που εγκρίθηκε, έχει σε περίληψη ως εξής: Προς υλοποίηση του εγκεκριμένου, με την υπ αριθμ /υπε/4/00240/ε/ν.3299/2004 απόφαση του Υπουρ γείου Οικονομίας και Οικονομικών, επενδυτικού προ γράμματος της εταιρείας, το από εννιακόσιες πενή ντα έξι χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα τέσσερα ευρώ ( ,00 ) μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, αυξά νεται κατά εκατόν εβδομήντα δύο χιλιάδες πεντακόσια δέκα εννέα ευρώ και είκοσι λεπτά ( ,20 ), με την καταβολή μετρητών, με την έκδοση πέντε χιλιάδων οχτακοσίων ογδόντα (5.880) νέων ονομαστικών μετο χών, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών (29,34 ) έκαστη. Δικαίωμα ανάληψης νέων μετοχών έχουν οι παλαιοί μέτοχοι και μόνο της εταιρείας, με την καταβολή με τρητών στο ταμείο της εταιρείας. Έτσι μετά την ανωτέρω αύξηση το μετοχικό κεφά λαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο εκα τόν είκοσι εννέα χιλιάδες τρία ευρώ και είκοσι λεπτά ( ,20 ), το οποίο διαιρείται σε τριάντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα (38.480) μετοχές, ονομα στικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών (29,34 ) έκαστη. Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Μητρώο και ολόκληρο το νέο κείμενο του τροποποιημένου κατα στατικού. Σάμος, 22 Μαρτίου 2007 Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΪΜΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ (2) Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟ ΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗ ΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ» με δ.τ. «INTRALOT» σε τακτική Γενική Συνέλευση. ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ (Αρ. Μ.Α.Ε /06/Β/92/9) Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εται ρείας και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας σε τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την δεκάτη ογδόη (18η) Απριλί ου 2007, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στο ξενοδοχείο «King George Palace Hotel» οδός Βασ. Γεωργίου Α αρ. 3, πλατεία Συντάγματος, Αθήνα, κατόπιν της υπ αριθμ. πρωτ. Κ2 4659/ άδειας του Υπουργείου Ανά πτυξης, για να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Υποβολή προς έγκριση των εταιρικών και ενοποιη μένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (I..R.S.) της εταιρικής χρήσης από έως , έπειτα από ακρόαση της σχετικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και λήψη απόφασης για τη διάθεση των κερδών της χρήσης. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελε γκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της Εταιρείας, τις οικονομικές καταστάσεις και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις κατά την υπό κρίση εταιρική χρήση ( ). 3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης και καθορισμός της αμοιβής τους. 4. Έγκριση αμοιβών επί των κερδών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2006 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των με λών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2007, κατ άρθρα 24 του κ.ν. 2190/1920 και 5 του ν. 3016/ Καθορισμός ανωτάτου ποσού μισθού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου συνδεδεμένων με την εταιρεία με σχέση εξαρτημένης εργασίας για τη χρονική περίοδο κατ αρθ. 23α του κ.ν. 2190/ Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβου λίου και στους Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση άλλων συν δεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 42 ε του κ.ν. 2190/1920 εταιρειών. 7. Λήψη εκ νέου απόφασης για την απόκτηση από την Εταιρεία ιδίων μετοχών, μέσω του Χ.Α. και μέχρι ποσοστού 10% επί του συνόλου των υφισταμένων σή μερα μετοχών αυτής, λαμβανομένων υπόψη των ήδη αγορασθεισών από την Εταιρεία σύμφωνα με τις από , , , και σχε τικές αποφάσεις των μετόχων αυτής και καθορισμός της ανώτατης και κατώτατης τιμής διενέργειας των νέων αγορών, ως και του χρονικού διαστήματος μέσα στο οποίο αυτές πρέπει να εκτελεσθούν. Παροχή εξου σιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την τήρηση των νόμιμων προς τούτο διατυπώσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις και τους όρους του άρθρου 16 παρ. 5 7 του κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει. 8. Ανακοίνωση στοιχείων για την αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με την από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας. 9. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην πιο πάνω τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν να κατα θέσουν στα γραφεία της Εταιρείας (Κηφισίας 64 και Πρεμετής 3, Μαρούσι) Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών για Συμμετοχή σε Γενική Συνέλευση από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών καθώς και τα τυχόν πληρεξούσια

3 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 3 έγγραφα τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Για την έκδοση της παραπάνω βεβαίωσης οι μέτοχοι θα πρέπει να υπο βάλλουν αίτηση προς το Κ.Α.Α. μέσω του Χειριστή τους (Τράπεζα ή Χρηματιστηριακή Εταιρεία) ή σε περίπτωση που δεν έχουν Χειριστή, απευθείας στο Κ.Α.Α. Μαρούσι, 26 Μαρτίου 2007 Το Διοικητικό Συμβούλιο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (3) Εται επω νυμία «ΔΟΜΟΤΕΛΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΔΟΜΟΤΕΛΕΙΑ Α.Ε.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΟΜΟΤΕΛΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑ ΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΔΟΜΟΤΕΛΕΙΑ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 62556/01ΑΤ/Β/07/082, από το οποίο προκύπτει ότι: Α) Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, που θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την σύγκληση της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων ( ) συγκρο τήθηκε σε σώμα ως εξής: 1) Παναγιώτης Ζάχαρης του Κωνσταντίνου, επιχει ρηματίας οικοδομικών έργων, κάτοικος Νέου Ψυχικού Αττικής, οδός Περικλέους 10, κάτοχος του με αριθμό Ξ /1985 αστυνομικού δελτίου ταυτότητος του Α.Τ. Ψυχικού Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. 2) Στέφανος Σαλπάς του Πέτρου, πολιτικός μηχανικός, κάτοικος Αθηνών, οδός Ροστάν 40 42, κάτοχος του με αριθμό ΑΒ /2006 αστυνομικού δελτίου ταυτότη τας του Τ.Α. Μελισσιών, Αντιπρόεδρος. 3) Σοφία θυγατέρα Δημητρίου Καντζέλη, δικηγόρος Αθηνών, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Γοργοποτάμου 4, κάτοχος του με αριθμό Π /1991 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Αγίας Πα ρασκευής, Μέλος. 4) Αντώνιος Σαλπάς του Πέτρου, επιχειρηματίας οικο δομικών έργων, κάτοικος Αθηνών, οδός Ροστάν 40 42, κάτοχος του με αριθμό Χ /2003 δελτίου ταυτό τητας του Α.Τ. Μελισσιών, Μέλος. 5) Γεώργιος Κωστούρος του Δημητρίου, οδοντίατρος, κάτοικος Πεύκης Αττικής, οδός Βουλγαροκτόνου 9, κά τοχος του με αριθμό ΑΑ αστυνομικού δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Πεύκης, Μέλος. 6) Κωνσταντίνος Καντζέλης του Ευαγγέλου, επιχει ρηματίας οικοδομικών έργων, κάτοικος Πετρούπολης Αττικής, οδός Κ. Παλαμά 88 90, κάτοχος του με αριθμό Ρ /1992 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Πετρουπόλεως, Μέλος και 7) Αθανάσιος Μαστραποστόλης του Παναγιώτη, ιδι ωτικός υπάλληλος, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττι κής, οδός Γοργοποτάμου 4, κάτοχος του με αριθμό Ρ /1994 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Αγίας Παρασκευής, Μέλος. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 του ν. 2190/1920 και το άρθρο 20 παρ. 7 του καταστατικού της, στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμ βουλο της εταιρείας Παναγιώτη Ζαχάρη, στον οποίο μεταβιβάζει όλες τις αρμοδιότητές του όπως αυτές πε ριγράφονται στο καταστατικό. Στο πλαίσιο αυτό απο φασίζει παμψηφεί και παρέχει στον ανωτέρω Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο την εξουσία, όπως με μόνη την υπογραφή του δεσμεύει την εταιρεία για κάθε συ ναλλαγή με κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, με κάθε Τράπεζα και Αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή. Ειδικότερα, όπως εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε Αρχής, Δημόσι ας, Δημοτικής, Διοικητικής, Φορολογικής και Δικαστικής καθώς και κάθε άλλου Οργανισμού (Ο.Τ.Α., Επιθεώρηση Εργασίας, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, λοιπά Ταμεία κλπ.). Μεταξύ δε των δικαιωμάτων τα οποία παρέχονται στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο ενδεικτικά περιλαμβάνεται και το δικαίωμα να ενεργεί τις ακόλου θες πράξεις: να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή νομικά, ημεδαπά ή αλλο δαπά πρόσωπα, να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγρα φα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή και επιταγές, να συνάπτει με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα πιστώσεων ή λογαριασμών, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οιουδήποτε τρί του φυσικού ή νομικού προσώπου και προς οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, να υπογράφει συμβάσεις με τις Τράπεζες για έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας, καθώς και για τη χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό σε προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφι σταμένων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και να κάνει χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων), να παρέχει εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη ή προσημείωση, να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Επί σης, να κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και προσδιορίζει κάθε δα πάνη, να αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εται ρείας εμπορεύματα, μηχανήματα και οποιαδήποτε εν γένει υλικά, να αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας ακίνητα (υπό την επιφύλαξη έγκρισης από τη Γ.Σ. της εταιρείας) ή κινητά και μισθώνει ή εκμισθώνει αυτά, υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του κ.ν.2190/1920, να εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσ δήποτε όρους εγκρίνει, φορτωτικές, εμπορεύματα, συ ναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων από οποιαδήποτε αιτία, να συνάπτει συμβάσεις πάσης φύσεως που αφορούν την κατασκευή οικοδομών και πάσης φύσης τεχνικά έργα, να προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές και τους λοιπούς όρους εργασίας αυτού, να

4 4 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Δικαστηρίων και λοιπών Δημοσίων Αρχών και Οργανισμών και προς ενέργεια οποιασδήποτε των άνω πράξεων και γενικά να διοικεί και ενεργεί κάθε άλλη πράξη διαχείρισης μέσα στο πλαίσιο του σκοπού της εταιρείας. Επιπλέον το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στον Πρό εδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Παναγιώτη Ζαχάρη και στον Αντιπρόεδρο Στέφανο Σαλπά την από κοινού ή χωριστά επικύρωση αντιγράφων και αποσπασμάτων των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοι κητικού Συμβουλίου. Γ) Ορισμός διεύθυνσης των γραφείων της εταιρείας. Η διεύθυνση των γραφείων της εταιρείας είναι: ΟΔΟΣ: Μεσογείων 265 Δήμος Ν. Ψυχικού. Αγία Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2007 Ο Διευθυντής ΑΠ. ΤΟΣΚΑΣ (4) Εται επω νυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ανώνυμη Εταιρεία» με δ.τ. «ELDRUG Α.Ε.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΧΑΪΑΣ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το υπ αριθμόν 6/ Πρακτικό του Διοικ. Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ανώνυμη Εταιρεία» με δ.τ. «ELDRUG Α.Ε.» και με αριθμό μητρώου 61240/22/Β/06/34/, από το οποίο προ κύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα λόγω αλλαγής αρμοδιοτήτων και ορίστηκε εκ νέου η εκπροσώπηση της εταιρείας, ως κατωτέρω: 1) Μιχαήλ Μαραγκουδάκης του Εμμανουήλ και της Μαρίας, καθηγητής Πανεπιστημίου, που γεννήθηκε στο Μύρθιο Ρεθύμνης το έτος 1932, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Πεντέλης αριθμός 22, κάτοχος του υπ αριθμ. Ν /1984 δελτίου ταυτότητας της Υ.Χ. Πατρών, (Α.Φ.Μ ), ως Πρόεδρος του Δ.Σ. 2) Μίνως Τιμόθεος Ματσούκας του Ιωάννου και της Ελένης, χημικός, που γεννήθηκε στην Πάτρα Αχαΐας το έτος 1981, κάτοικος Πάτρας Αχαΐας, οδός Πάρου αριθμός 27, (Καστελλόκαμπος), κάτοχος του υπ αριθμ. Σ /1998 δελτίου ταυτότητας της Υ.Α. Πατρών, (Α.Φ.Μ ), ως Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. 3) Ελισσάβετ Ματσούκα του Μηνά και της Χρυσάν θης, διδάκτωρ βιολογίας, που γεννήθηκε στην Πάτρα Αχαΐας το έτος 1952, κάτοικος Πάτρας Αχαΐας, οδός Αγίου Διονυσίου αριθμός 29, κάτοχος του υπ αριθμόν Φ /2000 δελτίου ταυτότητας της Υ.Α. Πατρών, (Α.Φ.Μ ), ως Μέλος. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ: Το Δ.Σ. αναθέτει στον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και Διευ θύνοντα Σύμβουλο Μίνωα Τιμόθεο Ματσούκα του Ιωάν νου, ατομικά, τη συνολική εκπροσώπηση της εταιρείας με όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες του Δ.Σ. που περιλαμβάνονται στο άρθρο 21 του καταστατικού, με εξαίρεση εκείνων των οποίων σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Μίνωα Τιμόθεου Ματσούκα, θα αναπλη ρώνεται σε όλες τις ανωτέρω αρμοδιότητες του άρθρου 21 του καταστατικού, από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Μιχαήλ Μαραγκουδάκη του Εμμανουήλ. Η θητεία των ανωτέρω είναι για το χρονικό διάστημα που απομένει μέχρι την λήξη του Α Δ.Σ. δηλαδή έως Πάτρα, 15 Μαρτίου 2007 Η Διευθύντρια Χ. ΣΟΛΔΑΤΟΥ (5) Εται επωνυμία «ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «Ε.Β.Ε. Α.Ε.». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από Πρακτι κό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρεί ας με την επωνυμία «ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «Ε.Β.Ε. Α.Ε.» και με αριθμό Μητρώου 36910/62/Β/96/0252 από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την αλλαγή της εκπροσώπησης. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ Χρήστος Λαμπράκης του Δημητρίου, Εκδότης, γεν νήθηκε το έτος 1934 και κατοικεί στην Αθήνα, Αναγνω στοπούλου 5 7 (Δ.Α.Τ. Μ /1984 Γ Π.Α. Αθηνών), Πρόεδρος. Γεώργιος Μπόμπολας του Φωτίου, Πολ. Μηχανικός, γεννήθηκε το έτος 1929, κατοικεί στο Π. Ψυχικό, ΑΓ. Δημητρίου 48 (Δ.Α.Τ. Α /1962 Ζ Π.Α. Αθηνών), Αντιπρόεδρος. Αλέξανδρος Μπακατσέλος του Κωνσταντίνου, Βιομή χανος, γεννήθηκε το έτος 1932, κατοικεί στους Ν. Επιβά τες Θεσσαλονίκης, Κουντουριώτου 147 (Δ.Α.Τ. Ι / 1986 Α.Τ. Ν. Επιβατών), Διευθύνων Σύμβουλος. Νικόλαος Μπακατσέλος του Αλεξάνδρου, κοινωνιολό γος οικονομολόγος, γεννήθηκε το έτος 1970, κατοικεί στους Ν. Επιβάτες Θεσσαλονίκης, Κουντουριώτου 147 (Δ.Α.Τ. Σ /1997 Α.Τ. Ν. Επιβατών), Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος. Νικόλαος Πεφάνης του Γεράσιμου, Ιδ. Υπάλληλος, γεν νήθηκε το έτος 1958 και κατοικεί στην Κηφισιά Αττικής, Πεντέλης 22 (Δ.Α.Τ. Ξ ), Μέλος. Στέργιος Νέζης του Γεωργίου, Ιδ. Υπάλληλος, γεννή θηκε το έτος 1943 και κατοικεί στους Θρακομακεδόνες, Ηφαιστίωνος 108 (Δ.Α.Τ. Ξ ), Μέλος. Φώτιος Μπόμπολας του Γεωργίου, Επιχειρηματίας, γεννήθηκε το έτος 1961, κατοικεί στο Π. Ψυχικό, Σ. Καλ λάρη 27 (Δ.Α.Τ. Ξ /1987 Π.Α. Ψυχικού), Μέλος. Αλέξιος Σκαναβής του Κωνσταντίνου, οικονομολόγος, γεννήθηκε το έτος 1959, κατοικεί στο Π. Ψυχικό Αττικής (Δ.Α.Τ. Π /1993 Α.Τ. Ψυχικού), Μέλος. Γεώργιος Μπακατσέλος του Αλεξάνδρου, επιχειρημα τίας, γεννήθηκε το έτος 1973, κατοικεί στους Ν. Επιβάτες

5 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 5 Θεσσαλονίκης, Κουντουριώτου 147, (Δ.Α.Τ. Σ /1998 Α.Τ. Ν. Επιβατών), Μέλος. Γώργιος Πολύζος του Αντωνίου και της Μαρίας, κάτοι κος Θεσσαλονίκης, οδός Παπακυρίτση 9, κάτοχος του υπ αριθμ. ΑΒ /2006 ΔΑΤ του AT Καλαμαριάς, ΑΦΜ Τα ανωτέρω πρόσωπα, υπογράφοντα αναγκαίως ανά δύο, δικαιούνται να προβαίνουν σε ενέργειες εκπροσώ πησης της εταιρείας εφ όλων των θεμάτων. Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Αλέξανδρο Μπακατσέλο και σε περίπτωση κωλύματος του τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο, Νικόλαο Μπακατσέλο να υπογράφουν τα ακριβή αντίγραφα των πρακτικών Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. Θεσσαλονίκη, 22 Μαρτίου 2007 κ.α.α. ΜΑΡΙΑ ΔΑΛΑΜΑΓΚΑ (6) Εται επω νυμία «ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΪΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗ ΑΕ». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΪΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗ ΑΕ» με αριθμό Μητρώου 25540/62/Β/92/0023, από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ύστερα από την εκλογή του από την έκτακτη Γενική Συνέλευση No 26, των Μετόχων της με 5/ετή θητεία ως κατωτέρω: 1. Ιωσήφ Χριστοδουλίδης του Αθανασίου, γεννηθείς στη Θεσ/νίκη το έτος 1965, Έμπορος, κάτοικος Πανορά ματος, οδός Γράμμου 45, κάτοχος του υπ αριθμ. Ρ Δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, Α.Φ.Μ , ως Πρόεδρος και Διεθύνων Σύμβουλος. 2. Αθανάσιος Χριστοδουλίδης του Ιωσήφ, γεννηθείς στην Κερασιά Θεσ/νίκης, το έτος 1932, Βιομήχανος, κά τοικος Πανοράματος, οδός Ολύμπου 24, κάτοχος του υπ αριθμ. Λ Δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, Α.Φ.Μ , ως Εντεταλμένος Σύμβουλος. 3. Κυριάκος Γιαλένιος του Μιχαήλ, κάτοικος Ευόσμου, γεννηθείς στην Κομοτηνή, Ροδόπης, το έτος 1967, ιδ. υπάλληλος, οδός Μάχης 2, κάτοχος του υπ αριθμ., Α.Α Δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, Α.Φ.Μ , ως Γενικός Διευθυντής Εργοστασίου. 4. Δημήτριος Γουλιέλμος του Σπύρου Ορέστη, γεν νηθείς στη Θεσ/νίκη, το έτος 1965, Δικηγόρος, κάτοι κος Θεσ/νίκης, οδός Βασ. Κομνηνών 15, κάτοχος του υπ αριθμ. Μ Δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, Α.Φ.Μ , ως Α Αντιπρόεδρος. 5. Βασιλική Μαρκίδου του Δημητρίου, γεννηθείσα στη Θεσ/νίκη, το έτος 1968, Οικονομολόγος, κάτοικος Πα νοράματος, οδός Ζάκκα 14α, κάτοχος του υπ αριθμ. ΑΑ Δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, Α.Φ.Μ , ως Β Αντιπρόεδρος. 6. Νικόλαος Παπασταματίου του Παναγιώτη, γεννηθείς στην Τριποταμία Αρκαδίας, το έτος 1936, Τραπεζικός, κάτοικος Θεσ/νίκης, οδός Σεβαστείας 5, κάτοχος του υπ αριθμ. Γ Δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, Α.Φ.Μ , ως Οικονομικός Διευθυντής. 7. Ηλίας Πούλιος του Μάρκου, γεννηθείς στη Θεσ/νίκη το έτος 1947, Οικονομολόγος, κάτοικος Θεσ/νίκης, οδός Ενωτικών 9, κάτοχος του υπ αριθμ. Φ Δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, Α.Φ.Μ , ως Μέλος. 8. Κωνσταντίνος Χριστοδουλίδης του Αθανασίου, γεννηθείς στη Θεσ/νίκη, το έτος 1974, ιδ. υπάλληλος, κάτοικος Πανοράματος οδός Γράμμου 45 κάτοχος του υπ αριθμόν Π , Α.Φ.Μ , ως Μέλος. 9. Αντιόπη Αλεξανδρίδου του Θεοδοσίου, γεννηθείσα στη Θεσ/νίκη, το έτος 1965, Τραπεζικός, κάτοικος Πα νοράματος, οδός Γράμμου 45, κάτοχος του υπ αριθμ. Ρ Δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, Α.Φ.Μ , ως Μέλος. 10. Κωνσταντίνος Κουλούκης του Βασιλείου, γεννη θείς στην Αθήνα, το έτος 1951, ιδ. υπάλληλος, κάτοικος Τρίλοφος Θες/νίκης, κάτοχος του υπ αριθμ. Κ Δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, Α.Φ.Μ , ως Μέλος. 11. Βασίλειος Φωτιάδης του Φώτη, γεννηθείς στην Κε ρασιά, το έτος 1952, ιδ. Υπάλληλος, κάτοικος Ν. Μηχα νιώνα, οδός Κερασιά, κάτοχος του υπ αριθμ. Ζ Δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, Α.Φ.Μ , ως Μέλος. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει αποκλειστικά στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Ιωσήφ Χριστοδου λίδη του Αθανασίου. Και στον Εντεταλμένο Σύμβουλο Αθανάσιο Χριστοδουλίδη του Ιωσήφ να εκπροσωπούν την εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως και σε όλες τις σχέσεις με τους τρίτους. Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο παρέσχε δικαί ωμα υπογραφής, στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμ βουλο Ιωσήφ Χριστοδουλίδη του Αθανασίου και στον Εντεταλμένο Σύμβουλο Αθανάσιο Χριστοδουλίδη του Ιωσήφ, να δεσμεύουν την εταιρεία είτε από κοινού είτε χωριστά ο καθένας. Στους ανωτέρω παρέσχε το δικαί ωμα υπογραφής όπως, με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την σφραγίδα της εταιρείας «ΚΕΡΑ ΜΟΠΟΙΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗ ΑΕ», αναλαμβάνουν χρήματα, εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν συναλλαγ ματικές και γραμμάτια, εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές, παραλαμβάνουν επιταγές, να εκπροσωπούν την εταιρεία σε κάθε δημόσια, δημοτική και λοιπές αρ χές, ενώπιον των νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτι κού δικαίου των Δικαστηρίων και παντός γενικά τρίτου, όπως επίσης να υπογράφουν δανειακές συμβάσεις και κάθε έγγραφο το οποίο θεωρείται απαραίτητο για τους σκοπούς της εταιρείας. Επίσης το Δ.Σ. αποφάσισε και παραχώρησε το δικαίωμα εις τον εκ συμβούλων του Δ.Σ. Παπασταματίου Νικόλαο να: 1. Εισπράττει από τράπεζες, Δημόσιους Οργανισμούς και υπηρεσίες εμβάσματα επ ονόματι της εταιρείας. 2. Προεξοφλεί σε τράπεζες συναλλαγματικές ή επιτα γές πελατείας της εταιρείας και να λαμβάνει προκατα βολές για λογαριασμό της εταιρείας. 3. Εισπράττει πιστωτικά υπόλοιπα λογαριασμών τρα πεζών. Θεσσαλονίκη, 16 Μαρτίου 2007

6 6 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (7) Εται επωνυμία «ΠΙΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΠΙΓΕΚ Α.Ε.». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από Πρα κτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εται ρείας με την επωνυμία «ΠΙΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΠΙΓΕΚ Α.Ε.» και με αριθμό Μητρώ ου 62240/62/Β/07/0011, με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου των ,00 ευρώ ( σε είδος και σε μετρητά. Θεσσαλονίκη, 19 Μαρτίου 2007 (8) Εται επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ ΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το υπ αριθμ. 2/ Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με αριθμό Μη τρώου 62243/62/Β/07/0012, με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου των ,00 ευρώ. Θεσσαλονίκη, 19 Μαρτίου 2007 (9) Εται επωνυμία «Μεταλλουργία Σωληνουργία Συρμα τουργία Γαλβανιστήρια Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική εταιρεία Α.Ε.Β.Ε.» με δ.τ. «ΕΞΕΛ ΜΑΚ ΜΕΤΑΛ ΑΕ». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το υπ αριθμ. Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρεί ας με την επωνυμία «Μεταλλουργία Σωληνουργία Συρματουργία Γαλβανιστήρια Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική εταιρεία Α.Ε.Β.Ε.» με δ.τ. «ΕΞΕΛ ΜΑΚ ΜΕΤΑΛ ΑΕ» και με αριθμό Μητρώου 20112/62/Β/89/0204, με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή του ποσού της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου των ,39 ευρώ που αποφασίσθηκε από την έκτακτη Γενική Συ νέλευση της Θεσσαλονίκη, 19 Μαρτίου 2007 (10) Εται επωνυμία «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΥΡΜΑ ΤΗΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ TELELOG Ανώνυμη Εμπορική Βι ομηχανική Εταιρεία» με δ.τ. «TELELOG S.Α.». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώ νυμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το υπ αριθμ. 3/ Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ TELELOG Ανώνυμη Εμπορική Βιομηχανική Εταιρεία» με δ.τ. «TEL ELOG S.Α.» και με αριθμό Μητρώου 62006/62/Β/06/0238, με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή του ποσού της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου των ,00 ευρώ που αποφασίσθηκε από την έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων την Θεσσαλονίκη, 20 Μαρτίου 2007 (11) Εται επω νυμία «ΑΦΟΙ ΣΑΠΟΥΝΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΑΦΟΙ ΣΑΠΟΥΝΑ ΖΩΟΘΡΕΠΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από Πρα κτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εται ρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΣΑΠΟΥΝΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΑΦΟΙ ΣΑΠΟΥΝΑ ΖΩΟΘΡΕΠΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.» και με αριθμό Μητρώου 19061/62/Β/89/0083, με το οποίο πι στοποιήθηκε η καταβολή του ποσού της αύξησης του Με τοχικού Κεφαλαίου των ,00 ευρώ που αποφασίσθηκε από την έκτακτη Γενική Συνέλευση της Θεσσαλονίκη, 21 Μαρτίου 2007 (12) Εται επω νυμία «ΤΡΥΠΑΝΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙ ΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Β.Ε.Ε.» με δ.τ. «TRIPANI Α.Β.Ε.Ε.». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το με ημερομηνία

7 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 7 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΥΠΑΝΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Β.Ε.Ε.» με δ.τ. «TRI PANI Α.Β.Ε.Ε.» και με αριθμό Μητρώου 42040/62/Β/99/ 0028, με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή του ποσού της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου των Διακοσίων Πενή ντα Χιλιάδων Πεντακοσίων ( ) ευρώ που αποφασί σθηκε από την έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της και εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 17/17665π. ε./ απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη, 15 Μαρτίου 2007 (13) Εται επωνυμία «ΒΟΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «VOLOS TRUCKS SERVICE A.E.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το υπ αριθμ. 3/ Πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης (εξ αναβο λής της από τακτικής Γενικής Συνέλευσης) Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΟΛΟΣ ΑΠΟ ΘΗΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «VOLOS TRUCKS SERVICE A.E.» και αριθμό Μητρώου 54377/32/Β/03/013, κατά την οποία: 1) Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τη χρήση ) Εκλέχθηκαν για τη χρήση οι παρακάτω ελεγκτές: Τακτικοί: 1) Αριστείδης Γ. Παπανδρέου, πτυχ. ΟΠΑ., γεν. το 1962 στο Βόλο, κάτοικος Βόλου Σαράφη 37, ΑΔΤ: Κ / 1978 ΤΑ. Βόλου, ΑΑΟΕ ) Παναγιώτης Χριστ. Βένετης, πτυχ. ΑΒΣΘ, γεν. το 1967 στο Βόλο, κάτοικος Βόλου Κοραή 65, ΑΔΤ: Μ /1983 ΥΧ. Βόλου, ΑΑΟΕ Αναπληρωματικοί: 1) Κωνσταντίνος Αναστ. Παπαναστασίου, πτυχ. ΑΣΟΕΕ, γεν. το 1938, κάτοικος Αγ. Γεωργίου Νηλείας, ΑΔΤ Θ /1970 Α.Τ. Μηλεών, ΑΑΟΕ ) Νικόλαος Δημ. Μαργιολάκος, πτυχ. ΑΣΟΕΕ, γεν. το 1959 στο Βόλο, κάτοικος Βόλου Τοπάλη 70, ΑΔΤ: Ρ /1992 Τ.Α. Βόλου, ΑΑΟΕ Βόλος, 26 Μαρτίου 2007 Ο Διευθυντής ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (14) Σύσταση Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥ ΝΗΣ» με δ.τ. «Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩ ΠΗ ΕΠΕ». Με το υπ αριθμ / καταστατικό συμ βόλαιο της Συμβολαιογράφου Ηρακλείου Αικατερίνης Σαλούστρου, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Ηρακλείου με αύξοντα αριθμό 57/ συστήθηκε Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιω ρισμένης Ευθύνης της οποίας τα κατά νόμο στοιχεία είναι τα εξής: ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και διακριτικός τίτλος «Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ». ΕΔΡΑ: Ως έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ηρα κλείου και τα γραφεία της θα στεγάζονται επί της οδού Αρβανιτάκη αριθμός 9, Άγιος Ιωάννης. ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της Εταιρείας είναι: 1. Η εκμετάλλευση ηλιακών πάρκων με την χρήση φωτοβολταϊκών για παραγωγή και διάθεση ηλεκτρι κής ενέργειας. 2. Η παραγωγή ενέργειας με ενεργειακά συστήματα ΑΠΕ γενικώς και η σύμφωνα με το νόμο διάθεση τους στην αγορά. 3. Κάθε δραστηριότητα και εμπορική πράξη που έχει σχέση με την παραγωγή ενέργειας από κάθε πηγή και η ανάπτυξη σχετικής εμπορικής δραστη ριότητας. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται εικο σαετής (20 έτη). Αρχίζει από την ημέρα που θα δη μοσιευθεί περίληψη του καταστατικού στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και λήγει την αντίστοιχη ημέρα του έτους ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Το εταιρικό κεφάλαιο ορίζεται σε δέκα οκτώ χιλιάδες ευρώ ( ) διαιρούμενο σε χίλια οκτακόσια (1.800) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10 ) το κάθε ένα. ΕΤΑΙΡΟΣ: Στο κεφάλαιο της εταιρείας μετέχει ο μονα δικός εταίρος Κωνσταντίνος Δημητρίου Κωνσταντινίδης με (1.800) εταιρικά μερίδια, της μερίδας ανερχόμενης σε ( ). ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ: Κωνσταντίνος Δημητρίου Κωνσταντι νίδης. Ηράκλειο, 23 Μαρτίου 2007 Η Συμβολαιογράφος ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΥ

8 8 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασ. Όλγας ΛΑΡΙΣΑ Διοικητήριο ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ευριπίδου ΚΕΡΚΥΡΑ Σαμαρά ΠΑΤΡΑ Κορίνθου ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ Διοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ Πλ. Κωνσταντινουπόλεως ΚΟΜΟΤΗΝΗ Δημοκρατίας Σε έντυπη μορφή ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1, προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. 100 Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Α Α.Ε.Δ. 10 Δωρεάν Β Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ Γ 65 Δωρεάν Δ.Δ.Σ Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70 Δωρεάν Δ Ο.Π.Κ. Δωρεάν Α.Α.Π Α + Β + Δ + Α.Α.Π. 450 Ε.Β.Ι Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται, πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 ανά έτος παλαιότητας. * Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). * Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. * Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα). * Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. * Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: , , Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr). Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 1995 4 Απριλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 2008 18 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 10271 6 Σεπτεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 5650 5 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 13612 28 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 1709 4 Απριλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35003 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2453 2 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8155 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 625 11 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή έκτακτου ποσού στήριξης στους παρα γωγούς αγελαδινού γάλακτος κατ εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 972 8 Φεβρουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 139 11 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3676 Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμ φωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 13203 15 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 12516 25 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 664 9 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση ταχύρρυθμου εκπαιδευτικού προγράμματος Ειδικών Φρουρών της Βουλής των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14805 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 17 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ ΣΟΝΙΑ O.E.» με δ.τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 3 7 Ιανουαρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 361 19 Ιανουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά ρειών της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26053 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2108 29 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μει ονεκτικών περιοχών με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 947 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 72 19 Μαρτίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4138 Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3433 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2487 3 Δεκεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2727 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 112 13 Ιουλίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3861 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4463 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 352 30 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα Επι κοινωνίας.... 1 Παράταση του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25157 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1592 30 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύστημα Πιστοποίησης της Επιμόρφωσης.... 1 Τροποποίηση της αριθ. Δ2/5810/7.3.08

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21955 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1360 25 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2.9621/οικ.4.1200 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2.2250/οικ.4.105/02/02/2012 (ΦΕΚ 221/Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 13057 1 Δεκεμβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Προσκλήσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 158 8 Αυγούστου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4279 Κύρωση της Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ της 1ης Υγειο νομικής Περιφέρειας Αττικής, του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1165 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 53 31 Μαρτίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3840 Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελε σματικότητας των διαδικασιών του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 492 31 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός νέου ορίου έκδοσης εγγυητικών επιστο λών της «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5873 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 392 14 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων που υπηρετούν με διάθεση στα Πολιτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22555 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1420 30 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων που κα ταχωρίζονται στη Μερίδα στο Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 545 18 Απριλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας 2006/20/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα