Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ."

Transcript

1 Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ. ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Δάπη Στέλα ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Κοσμίδης Κοσμάς Εκπονηθείσα πτυχιακή εργασία απαραίτητη για την κτήση του βασικού πτυχίου

2 Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγή... Σελ 3 Βιβλιογραφική Επισκόπηση... Σελ 4 Μεθοδολογία Μελέτης - Ερευνητικές Ερωτήσεις...Σελ 22 Αποτελέσματα Μελέτης - Ανάλυση Μελέτης... Σελ 28 Συμπεράσματα...Σελ 59 Επίλογος... Σελ 63 Παράρτημα...Σελ 65 Βιβλιογραφία-Ηλεκτρονικές Πηγές... Σελ 69 Κατάλογος Πινάκων Πίνακας 1...Σελ 28 Πίνακας 2...Σελ 33 Πίνακας 3... Σελ 37 Πίνακας 4...Σελ 40 Πίνακας 5...Σελ 45 Πίνακας 5α... Σελ 47 Πίνακας 5β... Σελ 50 Πίνακας 5γ... Σελ 53 Πίνακας 6... Σελ 57 Σελ. 2 από 71

3 Εισαγωγή Σ αυτή τη μελέτη θα παρουσιαστεί το αποτέλεσμα της έρευνας που έγινε για την απαιτούμενη, αλλά και την παρεχόμενη γνώση,τις δεξιότητες και τις μεθόδους διδασκαλίας για την λογιστική εκπαίδευση στα Ανώτατα Τεχνολογικά Ιδρύματα Καβάλας και Σερρών, στα τμήματα Διαχείρισης Πληροφοριών,Λογιστικής και Διοίκησης Επιχειρήσεων, όπως αυτό έγινε αντιληπτό από φοιτητές, καθηγητές και επαγγελματίες λογιστές.η μελέτη αυτή εξετάζει την ανάπτυξη της λογιστικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα,εστιάζοντας περισσότερο στην αναγνώριση της απαιτούμενης γνώσης, δεξιοτήτων και παιδαγωγικών μεθόδων για τους μελλοντικούς επαγγελματίες λογιστές στο μεταβαλλόμενο επιχειρησιακό περιβάλλον της Ελλάδας. Μέσω μιας έρευνας με ερωτηματολόγια συγκεντρώθηκαν απόψεις από τους φοιτητές,καθηγητές και επαγγελματίες λογιστές σχετικά με την απαιτούμενη γνώση,τις δεξιότητες και τις μεθόδους διδασκαλίας που πρέπει να παρέχονται στα προγράμματα σπουδών. Στην συγκεκριμένη μελέτη,επίσης, συγκρίνεται και αναλύεται η απαιτούμενη γνώση, οι δεξιότητες και οι μέθοδοι διδασκαλίας, όπως αυτά γίνονται αντιληπτά από τους ερωτηθέντες στην Κίνα και στην Ελλάδα. Η μελέτη αποτελείται από πέντε ενότητες. Στην πρώτη ενότητα παρουσιάζεται η βιβλιογραφική επισκόπηση, όπου και εξετάζεται η σχετική βιβλιογραφία της μελέτης και η επόμενη ενότητα αποτελείται από την μεθοδολογία και τις ερευνητικές ερωτήσεις αυτής. Στις παρακάτω ενότητες παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της μελέτης, καθώς και η ανάλυση των αποτελεσμάτων, τα συμπεράσματα και στην τελευταία ενότητα υπάρχει ο επίλογος. Σελ. 3 από 71

4 Βιβλιογραφική Επισκόπηση Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις τα τελευταία χρόνια, καθώς και η αυξανόμενη παγκοσμιοποίηση των αγορών είχαν ως αποτέλεσμα την αναβάθμιση του επαγγέλματος του λογιστή και την ανάγκη για απόκτηση περαιτέρω γνώσεων της λογιστικής επιστήμης. Οι μεταβαλλόμενες απαιτήσεις που απορρέουν από αυτό το νέο επιχειρηματικό περιβάλλον απαιτούν την επέκταση της εκπαίδευσης της λογιστικής και των τεχνικών δεξιοτήτων. Αρκετές μελέτες έχουν εξετάσει την γνώση και τις τεχνικές δεξιότητες που απαιτούνται από τα σημερινά προγράμματα λογιστικής εκπαίδευσης ώστε να μπορέσουν να ικανοποιήσουν την ζήτηση των αυριανών λογιστών. (Albrecht & Sack, 2000; Sundem, 1992; Williams, 1994). Στις χώρες της δυτικής οικονομίας, πολλές έρευνες έχουν ανιχνεύσει τα προβλήματα της παραδοσιακής λογιστικής εκπαίδευσης που αντί να παρέχουν μια ευρεία γνώση της λογιστικής επιστήμης και να αναπτύσσουν τις τεχνικές δεξιότητες αρκούν στο να προετοιμάζουν απλά τους φοιτητές για τις εξετάσεις. Έρευνες στον ακαδημαϊκό και επιχειρηματικό κόσμο στην Αμερική περιγράφουν τι αλλαγές πρέπει να γίνουν στην λογιστική εκπαίδευση και ποια πρέπει να είναι η απαιτούμενη γνώση που θα πρέπει να παρέχουν τα εκπαιδευτικά ιδρύματα ώστε οι μελλοντικοί λογιστές να μπορέσουν να ανταποκριθούν στον συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον. Τα αποτελέσματα μιας έρευνας στην Κίνα σχετικά με τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες για την εκπαίδευση της λογιστικής όπως αυτή έγινε αντιληπτή από επαγγελματίες λογιστές, ακαδημαϊκούς και φοιτητές δείχνουν τα εξής η πλειοψηφία των ερωτηθέντων συμφωνεί πως υπάρχει μια σειρά γνώσεων και δεξιοτήτων που είναι σημαντική για την εκπαίδευση λογιστών παρόλο που υπάρχει μία διακύμανση μεταξύ των τριών ομάδων σχετικά με το βαθμό σπουδαιότητας. Επίσης τα αποτελέσματα δείχνουν πως και οι τρεις ομάδες είναι δυσαρεστημένες από την παρούσα παρερχόμενη εκπαίδευση και πως η ανάγκη αλλαγής της εκπαίδευσης της λογιστικής επιστήμης είναι πλέον επ ιτακτική.^^ Xiaoyan, Min(2005) Σελ. 4 από 71

5 Στη μέση πολυάριθμων αλλαγών η καταγραφή λογιστικών γεγονότων δεν είναι πλέον η μοναδική προτεραιότητα των λογιστών και είναι κάτι παραπάνω από κατανοητό πως οι παγκόσμιες οικονομίες ασκούν πίεση στα πανεπιστήμια για ανάπτυξη ενός προγράμματος σπουδών που θα εκπαιδεύσει έτσι τους αυριανούς λογιστές ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στην μεταβαλλόμενη οικονομία. Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να μεταμορφωθεί σε σύμβουλο που βοηθάει τους φοιτητές να αναπτύξουν τις δεξιότητες κριτικής σκέψης. Αυτό όμως γεννά ένα ερώτημα. Πως θα μπορέσουν τα πανεπιστήμια που είναι πρόθυμα να εξετάσουν αυτή τη μέθοδο διδασκαλίας να βρουν το χρόνο για να το υιοθετήσουν χωρίς να θυσιάσουν ώρες από τα θεωρητικά μαθήματα λογιστικής; Μία αλλαγή που θα βοηθούσε στο συγκεκριμένο πρόβλημα της έλλειψης χρόνου είναι να μην υπάρχουν πλέον στα προγράμματα σπουδών εξειδικεύσεις (π.χ χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρωπίνων πόρων κτλ). Σε αυτήν την περίπτωση η ομάδα που αποφασίζει για τη δομή του προγράμματος σπουδών θα μπορούσε να αναπτύξει ένα πιο αποτελεσματικό και ευρύτερο πρόγραμμα που θα άφηνε να αναπτυχθούν και άλλες δεξιότητες. Έτσι οι φοιτητές θα διδασκόταν ένα πλουσιότερο, λιγότερο τεχνικό λογιστικό πρόγραμμα. Στη μελέτη των Bonk και Stevenson(1998) ενώ οι τεχνικές εκμάθησης που παρουσιάζουν διαφέρουν κατά πολύ από τις παραδοσιακές προσεγγίσεις, ο χρόνος που απαιτείται για την εφαρμογή των τεχνικών αυτών είναι ελάχιστος και ελάχιστη αναδιάρθρωση του υπάρχοντος προγράμματος σπουδών. Ο μεγαλύτερος περιορισμός, όπως και στις παραδοσιακές τεχνικές εκμάθησης της λογιστικής, έγκειται στο γεγονός ότι παρουσιάζονται πολλές τεχνικές αλλά δεν γίνεται σε καμία ιδιαίτερη εμβάθυνση. Όπως ανέφερε και ο Kimmel(1995) τα άρθρα που απευθύνονται σε ολόκληρο το πρόγραμμα σπουδών των λογιστικών τμημάτων μπορούν να προσφέρουν μόνο γενικές προτάσεις για μερικά μαθήματα. Μια περαιτέρω ανάπτυξη σε κάθε μάθημα ξεχωριστά είναι πλέον αναγκαία. Όπως και σε πολλά επαγγελματικά πεδία, το περιεχόμενο της λογιστικής συνεχώς αλλάζει και γρήγορα απαρχαιώνεται. Πιέσεις για να καλλιεργηθούν οι δεξιότητες που απαιτούνται από την αγορά εργασίας του εικοστού πρώτου αιώνα προστάζει μια συμβουλευτική προσέγγιση στο πρόγραμμα σπουδών της λογιστικής. Καθώς οι Σελ. 5 από 71

6 εφαρμογές μιας λογιστικής συμβουλευτικής προσέγγισης θα τεκμηριώνονται και θα βελτιώνονται, τεχνικές κριτικής και δημιουργικής σκέψης θα αναπτύσσονται αποτελώντας την κινητήριο δύναμη για ένα μεταρρυθμιστικό κίνημα διδασκαλίας και εκμάθησης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Εν τω μεταξύ, εάν οι εκπαιδευτικοί λογιστικής ξεκινούσαν να πειραματίζονται με μεθοδολογίες ανάπτυξης της κριτικής και δημιουργικής σκέψης, σημαντικά βήματα προόδου θα είχαν ήδη γίνει. Αναμφίβολα, μερικοί εκπαιδευτικοί ήδη εξέτασαν μερικές από αυτές τις μεθοδολογίες ενώ την ίδια στιγμή η εκπαίδευση εξ αποστάσεως πολλαπλασιάζει τις επιλογές για εκπαίδευση με βάση το μαθητή και συνδέεται με τον πειραματισμό την κριτικής και δημιουργικής σκέψης. Σαν συμπέρασμα όλων των παραπάνω, το εκπαιδευτικό περιβάλλον θα πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να υποστηρίζει τις κριτικές και δημιουργικές δεξιότητες των φοιτητών, να μην είναι πλέον μία διεκπεραίωση ενός μαθήματος αλλά να έχει σαν επίκεντρο τον φοιτητή και τις ιδέες του.(βοπκ Stevenson(1998) Η αυτοματοποιημένη παραγωγή και η παγκοσμιοποίηση των επιχειρηματικών εργασιών ελάττωσε σημαντικά τον κύκλο ζωής των προϊόντων, ο ανταγωνισμός έγινε πολύ ισχυρός και οι κανόνες της αγοράς άλλαξαν. Έτσι η ανάγκη για αλλαγές και αναδιοργάνωση των επιχειρήσεων και του επαγγέλματος του λογιστή ήταν πλέον εμφανής στις αρχές του ^ επάγγελμα του λογιστή θα πρέπει πλέον να χαρακτηρίζεται από μία ευρεία γνώση για διάφορους γνωστικούς τομείς και με τεχνικές δεξιότητες άκρως σημαντικές για το νέο αυτό επιχειρηματικό περιβάλλον(barsky et al., 2003; Billiot, Glandon, & McFerrin2004,Packer, 2001) Οι Deppe (1991) et al συνέταξαν μία βιβλιογραφική επισκόπηση θέλοντας να αναγνωρίσουν τα γενικά χαρακτηριστικά που θεωρούνται σημαντικά για την πρόσληψη νέων λογιστών. Κάθε έρευνα που μελέτησαν έδινε έμφαση στην κριτική σκέψη και στην ικανότητα επίλυσης προβλημάτων ως απαραίτητα στοιχεία για την επιτυχία στο επάγγελμα του λογιστή. Στην έρευνα τους, ζήτησαν από 501 επαγγελματίες λογιστές να αξιολογήσουν την σημαντικότητα των δεξιοτήτων που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Τα αποτελέσματα της έρευνας τους είναι πως εκτός από την κριτική σκέψη, η Σελ. 6 από 71

7 ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και πιο έντονα η ικανότητα επίλυσης διαφορετικής δομής προβλημάτων σε ασυνήθιστες καταστάσεις είναι στην κορυφή της λίστας για τα πιο σημαντικά προσόντα που θα πρέπει να έχει ο νέος λογιστής. Οι Novin & Pearson(1989) βγάζουν τα ίδια συμπεράσματα και θεωρούν σημαντικό να αναπτύσσονται δεξιότητες κριτικής σκέψης στους φοιτητές λογιστικής. Στην έρευνα τους ερωτήθηκαν επαγγελματίες λογιστές σχετικά με ποια στοιχεία είναι σημαντικά να έχουν οι απόφοιτοι λογιστικής για να είναι αποτελεσματικοί στον δημόσιο τομέα. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα θεωρούν ότι τα ποιο σημαντικά προσόντα που θα πρέπει να έχουν οι αυριανοί λογιστές είναι : Ικανότητα σκέψης επίλυσης προβλημάτων. Ικανότητα καλού χειρισμού του γραπτού και προφορικού λόγου. Το πιο ενδιαφέρον είναι πως περισσότερο από το μισό δείγμα που ερωτήθηκε απάντησε πως θα προτιμούσε να αναπτυχθούν αυτές οι τεχνικές δεξιότητες ακόμα και αν θυσιαστούν κάποια λογιστικά μαθήματα. Η Accounting Education Change Commission (AECC,1990) δηλώνει πως η εκπαίδευση ενός μαθητή λογιστικής θα πρέπει να βασίζεται στη δια βίου μάθηση και πως αυτή η έννοια θα πρέπει να αναπτυχθεί. Οι φοιτητές θα πρέπει να εκπαιδεύονται πώς να μαθαίνουν. Για να μάθουν, θα πρέπει να είναι σε θέση να οργανώνουν και να συνθέτουν τις πληροφορίες και τα δεδομένα που παρατηρούνται. Επομένως η κριτική ικανότητα είναι κάτι παραπάνω από σημαντική για να εκπαιδευτούν στην μάθηση(leaming how to learn). Για να τονίσει αυτή την άποψη, μία από τις τρεις βασικές κατηγορίες δεξιοτήτων που η AECC προτείνει ως αναγκαία είναι αυτή των διανοητικών-πνευματικών δεξιοτήτων. Αυτές οι δεξιότητες περιλαμβάνουν την: Σελ. 7 από 71

8 Ικανότητα εντοπισμού, απόκτησης και οργάνωσης σημαντικών πληροφοριών. Ικανότητα επίλυσης περίπλοκων προβλημάτων σε ασυνήθιστες καταστάσεις. Ικανότητα της κριτικής σκέψης βασιζόμενη στην καλή κατανόηση μη εστιασμένων καταστάσεων. Στην έρευνα του Jun Lin(2008) σχετικά με τους παράγοντες που είναι σημαντικοί στην λογιστική εκπαίδευση στην Κίνα τα αποτελέσματα είναι παρόμοια με αυτά της Ευρώπης και της Αμερικής. Η παραδοσιακή εκπαίδευση θα πρέπει να αντικατασταθεί από νέα εκπαιδευτικά προγράμματα που αναπτύσσουν τις τεχνικές δεξιότητες των φοιτητών. Συγκεκριμένα η ανάπτυξη διοικητικών/επιχειρηματικών δεξιοτήτων θα πρέπει να είναι προτεραιότητα αυτών των προγραμμάτων αφού ο ρόλος των λογιστών δεν είναι πλέον περιορισμένος στο να κρατάνε τα λογιστικά γεγονότα αλλά έχουν ενεργή θέση στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Επίσης θα πρέπει να αναπτυχθούν διάφορες δεξιότητες για να μπορέσουν οι μελλοντικοί λογιστές ω να ανταποκριθούν στον καταιγισμό πληροφοριών που δέχονται καθημερινά από το συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον όπως είναι οι παρακάτω δεξιότητες : Ηγετικές ικανότητες Ομαδικό πνεύμα Αναλυτική σκέψη Καλές διαπροσωπικές σχέσεις Ικανότητα διαπραγμάτευσης Η ανάγκη επαναπροσδιορισμού της εκπαίδευσης της λογιστικής επιστήμης έχει γίνει πλέον επιτακτική σε πάρα πολλές χώρες αφού το νέο επιχειρηματικό περιβάλλον με τις νέες τεχνολογίες στην παραγωγή, την παγκοσμιοποίηση και τον έντονο ανταγωνισμό της αγοράς απαιτεί και νέες δεξιότητες από τους λογιστές. Σε αυτήν την έρευνα (Lin 2008), χρησιμοποιώντας μία ανάλυση παραγόντων, αναπτύχθηκαν εμπειρικά έξι ομάδες σχετικά με τα επιθυμητά χαρακτηριστικά γνώσεων και δεξιοτήτων που πρέπει να αναπτύσσονται στη Σελ. 8 από 71

9 λογιστική εκπαίδευση προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που απορρέουν από το μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον. Η διάρθρωση ή ακόμα και η αλληλεξάρτηση μεταξύ των έξι αυτών διαστάσεων των απαιτήσεων σε γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται στη λογιστική εκπαίδευση, επίσης βασίστηκε στην μέθοδο της ανάλυσης παραγόντων. Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της ανάλυσης παραγόντων για να δημιουργήσει πιο απλά και σαφέστερα τις ομάδες που θα ταξινομηθούν οι απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες της λογιστικής εκπαίδευσης, όπως αυτές αναγνωρίζονται από επαγγελματίες λογιστές, από εκπαιδευτικούς της λογιστικής και από μαθητές λογιστικής στην Κίνα. Γενικά, η εφαρμογή της συγκεκριμένης μεθόδου πετυχαίνει δύο σκοπούς την: 1. Περίληψη 2. Μείωση των δεδομένων. Επομένως η συγκεκριμένη έρευνα θα ομαδοποιήσει-γενικοποιήσει τα στοιχεία κλειδιά των απαιτήσεων σε γνώση και δεξιότητες με ένα πολύ μικρότερο αριθμό μεταβλητών και έπειτα θα προσδιορίσει σε ποιες μεταβλητές θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα και πως μπορούν να συνδεθούν οι μεταβλητές μεταξύ τους για να δημιουργηθεί ένα εξελιγμένο πρόγραμμα σπουδών που θα μπορεί να έχει εφαρμογή και στην πράξη. Αυτή η ομαδοποίηση των,μεταβλητών όχι μόνο απλοποιεί την κατανόηση των απαιτούμενων αλλαγών στην λογιστική επιστήμη από τα ενδιαφερόμενα μέρη, αλλά παρέχει τις κατευθυντήριες γραμμές για την σχεδίαση νέων λογιστικών προγραμμάτων,που θα έχουν ενσωματώσει τις αλλαγές στον επιχειρηματικό κόσμο, στην Κίνα και σε άλλες χώρες. Ακολουθώντας τις βιβλιογραφικές επισκοπήσεις προηγούμενων μελετών και αναφορών σε σχέση με τη λογιστική εκπαίδευση στις Ηνωμένες πολιτείες και στις χώρες τις δυτικής οικονομίας, o Lin συμπεραίνει πως πρέπει να γίνει μία γενική αλλαγή στην λογιστική εκπαίδευση συμβάλλοντας στην ανάπτυξη μιας σειράς επαγγελματικών δεξιοτήτων ακόμα και σε βάρος των θεωρητικών μαθημάτων. Εξαιτίας της ανεπτυγμένης αυτοματοποιημένης παραγωγής με συνεχείς αλλαγές στην τεχνολογία, οι λογιστές θα πρέπει πλέον Σελ. 9 από 71

10 να κατέχουν πολλά επαγγελματικά προσόντα για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν την αναδιάρθρωση της παραγωγής και των επιχειρηματικών διαδικασιών. Σε αυτά τα προσόντα περιλαμβάνονται : Δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας, Ικανότητα αναλυτικής και κριτικής σκέψης, Ικανότητα ηγεσίας Ικανότητα ομαδικής εργασίας Ικανότητα διοίκησης αλλαγών Καλή γνώση ξένων γλωσσών Καλή γνώση πληροφορικής. Πλέον η κατοχή αυτών παραπάνω δεξιοτήτων θεωρείται πιο σημαντική από τη γνώση της λογιστικής για τους νεοεισερχόμενους στο επάγγελμα του λογιστή. Οι σημερινοί επαγγελματίες λογιστές θα πρέπει να έχουν πιο διευρυμένες γνώσεις σε σχέση με την παραδοσιακή γνώση που προσφέρουν τα υπάρχοντα προγράμματα σπουδών. Ειδικότερα, πολλά διοικητικά θέματα η και ακόμα μη διοικητικά-επιχειρηματικά θέματα( π.χ ανθρωπιστικά, επιστημονικά) θα πρέπει να αποτελέσουν απαιτούμενη γνώση στους φοιτητές λογιστικής που θέλουν να ανταποκριθούν στις νέες προκλήσεις από την αλλαγή του επιχειρηματικού κόσμου μετά την αποφοίτηση. Σύμφωνα με τον Lin ενώ πολλές προηγούμενες μελέτες στις ανεπτυγμένες βιομηχανικά χώρες παρείχαν κάποιες ενδείξεις για τις απαιτούμενες δεξιότητες και γνώσεις και της σχετικής σημαντικότητας τους στην λογιστική εκπαίδευση από την οπτική γωνία των επαγγελματιών, των εκπαιδευτικών της λογιστικής και τους φοιτητές λογιστικής(π.χ Albrecht and Sack(2000); Montano et al. (2001); Francisco and Kelly (2002), οι λίστες με αυτές τις δεξιότητες και γνώσεις ήταν μακροσκελείς και αντιφατικές έχοντας ως αποτέλεσμα να μη μπορούν να εφαρμοστούν στην πράξη. Συγκεκριμένα, ο μεγάλος αριθμός μεταβλητών που υπήρχαν στις προηγούμενες μελέτες είναι δύσκολο να παράγουν συνεπή και Σελ. 10 από 71

11 πειστικά συμπεράσματα, τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τον επανασχεδιασμό του προγράμματος σπουδών της λογιστικής. Για να ξεπεραστεί το πρόβλημα αυτό, η χρησιμοποίηση μιας μεθόδου όπως η παραγοντική ανάλυση θα μπορέσει να βελτιώσει τον πληροφοριακό χαρακτήρα και την χρησιμότητα των πορισμάτων των προηγούμενων μελετών, η να δημιουργήσει νέες ομάδες μεταβλητών που θα μπορέσουν πιο εύκολα να συλλάβουν την επιθυμητή δομή και αλληλεξάρτηση μεταξύ των απαιτούμενων γνώσεων και δεξιοτήτων για να επιτευχθεί ο τελικός στόχος της δημιουργίας ενός νέου ευέλικτου προγράμματος σπουδών. Το ερωτηματολόγιο της έρευνας διανεμήθηκε σε επαγγελματίες λογιστές, σε εκπαιδευτικούς λογιστικής και σε φοιτητές λογιστικής, αντίστοιχα, σε τρείς μεγάλες πόλεις της Κίνας. Η διανομή ερωτηματολογίων σε διαφορετικές περιοχές συμβάλλει στην αύξηση της αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων από την ανάλυση περιπτώσεων. Τα πρώτα 500 ερωτηματολόγια δόθηκαν μέσω , στους επαγγελματίες(στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα) σε τρείς πόλεις, 1000 ερωτηματολόγια στάλθηκαν σε εκπαιδευτικούς λογιστικής, μέλη τεσσάρων πανεπιστημίων αυτών των πόλεων ενώ τα ερωτηματολόγια των φοιτητών διανεμήθηκαν από τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στην έρευνα. Με την εφαρμογή της μεθόδου της ανάλυσης παραγόντων από τη συλλογή δεδομένων των ερωτηματολογίων (με 37 μεταβλητές γνώσεων και δεξιοτήτων), η έρευνα δημιούργησε έξι ομάδες γνώσεων-δεξιοτήτων που θεωρούνται οι πιο σημαντικές σύμφωνα με λογιστές, εκπαιδευτικούς και φοιτητές λογιστικής στην Κίνα. Ειδικότερα οι έξι αυτές ομάδες είναι οι : 1. Επιχειρησιακές/διοικητικές δεξιότητες 2. Επιχειρηματικές / διοικητικές γνώσεις 3. Γνώσης της λογιστικής επιστήμης 4. Τα προσωπικά χαρακτηριστικά 5. Τις γενικές γνώσεις 6. Βασικές τεχνικές Σελ. 11 από 71

12 Αυτές οι έξι ομάδες θα πρέπει να ενσωματωθούν στην λογιστική εκπαίδευση για να μπορέσει το σύστημα να βγάλει λογιστές ικανούς να ανταπεξέλθουν στο σημερινό μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό κόσμο. Η ανάπτυξη διοικητικώνεπιχειρηματικών δεξιοτήτων θα πρέπει να είναι προτεραιότητα των αλλαγών που θα πρέπει να γίνουν στο πρόγραμμα λογιστικής αφού ο ρόλος του λογιστή έχει διευρυνθεί και αναβαθμιστεί πλέον και μετέχει ενεργά στη διαδικασία λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων. Επομένως, οι λογιστές πλέον θα πρέπει να διαθέτουν δεξιότητες, για την αποτελεσματική επεξεργασία μεγάλου όγκου πληροφοριών και της ανάλυσης τους, όπως : Οι καλές διαπροσωπικές σχέσεις Τις δεξιότητες ηγεσίας Το πνεύμα επιχειρηματικότητας Αποτελεσματική επεξεργασία των πόρων Τη διαπραγμάτευση και την προώθηση των επιχειρήσεων Του έργου διαχείρισης καθώς και Την αναλυτική ικανότητα. Σύμφωνα με τον Bryan Howieson(2003), οι παραδοσιακές τεχνικές εκμάθησης της λογιστικής επιστήμης είναι πλέον ακατάλληλες και επιβάλλεται να δημιουργηθούν καινούρια εκπαιδευτικά προγράμματα που συμβάλλουν και αναπτύσσουν τις δεξιότητες της σκέψης, της έρευνας, της επικοινωνίας και της συνεργασίας. Υπάρχουν κάποιες προσπάθειες ανάμεσα στα πανεπιστήμια και στον επιχειρηματικό κύκλο για να επιτευχθούν αυτοί οι εκπαιδευτικοί στόχοι όμως τα εμπόδια στην καινοτομία παραμένουν αποτελώντας τροχοπέδη για την ανάπτυξη τέτοιων προγραμμάτων. Ο Ηowienson καταλήγει στα ίδια συμπεράσματα με τους Albrecht and Sack (2000) όσον αφορά τις ευκαιρίες και τις απειλές για το μέλλον της λογιστικής εκπαίδευσης. Οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με τη λογιστική πλέον προσπαθούν να μεταμορφωθούν σε χρηματοοικονομικούς επαγγελματίες με διευρυμένα προσόντα. Έτσι είναι επιτακτική ανάγκη η εκπαίδευση της λογιστικής επιστήμης να αλλάξει έτσι ώστε να μπορέσει να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται και να Σελ. 12 από 71

13 μπορέσει να ανταπεξέλθει τις δυσκολίες που θα παρουσιάζονται με το συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Σύμφωνα με το American Institute of Certified Public Accountants (1999) ανάμεσα στις απαραίτητες ικανότητες των επίδοξων λογιστών θα πρέπει να είναι η ικανότητα: 1. Να συνδέουν δεδομένα και γνώσεις για να λήψη σημαντικών αποφάσεων. 2. Να υπάρχει ευελιξία για επίλυση προβλημάτων και εύρεση λύσεων όπως οι περιστάσεις απαιτούν κάθε φορά. 3. Να πετυχαίνουν μεταφορά γνώσης από διαφορετικές καταστάσεις. Πολλές έρευνες μέχρι τώρα έχουν δείξει πως οι φοιτητές λογιστικής χρειάζονται συνδυαστικές δεξιότητες για να λειτουργήσουν αποτελεσματικά στο επάγγελμα του λογιστή αλλά το παρεχόμενο πρόγραμμα σπουδών στα τμήματα λογιστικής δεν βοηθά ώστε να αναπτυχθούν αυτές οι δεξιότητες. Οι Jane N. Baldwin, Delton L. Chesser, προσπαθούν να προσεγγίσουν την ενσωμάτωση της συνδυαστικής σκέψης στο υπάρχον πρόγραμμα σπουδών. Ένα ερωτηματολόγιο-άσκηση που αφορούσε το χρέος δόθηκε σε 60 φοιτητές λογιστικής σε διάφορα εξάμηνα, με κατευθύνσεις την χρηματοοικονομική κ τους φόρους. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα οι περισσότεροι φοιτητές δεν είχαν συνειδητοποιήσει την ανάγκη συνδυασμού γνώσης από πολλά λογιστικά μαθήματα και οι απαντήσεις τους ήταν μονομερείς έχοντας ως αποτέλεσμα να υπάρχουν δύο διαφορετικές προσεγγίσεις, μια με βάση τη χρηματοοικονομική και μία με βάση τους φόρους. Οι καθηγητές θα πρέπει να διδάξουν τους φοιτητές πώς να συνδέουν πληροφορίες από διαφορετικά μαθήματα χωρίς να έχουν την πεποίθηση πως οι φοιτητές έχουν ήδη αυτή την ικανότητα. Αλλαγές στο πρόγραμμα μαθημάτων λογιστικής είναι απαραίτητο να γίνουν για να παρέχουν στους φοιτητές την ευκαιρία να αναπτύξουν και να ολοκληρώσουν σημαντικές τεχνικές δεξιότητες από διάφορα μαθήματα. Με την προσέγγιση που περιγράφουν στο κείμενο τους αυτή αλλαγή δεν είναι ούτε χρονοβόρα ούτε χρειάζεται μεγάλη τροποποίηση στην υπάρχουσα δομή των μαθημάτων. Σελ. 13 από 71

14 Σύμφωνα με τον Wilton T. Anderson(1983), η λογιστική είναι μία επιστήμη που συνδέεται άμεσα με την διαχείριση πληροφοριών, για παράδειγμα στην παροχή δεδομένων για την λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. Οι φοιτητές λογιστικής θα πρέπει να αναπτύξουν τις αναλυτικές τους δεξιότητες και τις θεμελιώδεις γνώσεις λογιστικής για να μπορέσουν να κατανοήσουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Επομένως, ένα μάθημα σχετικά με τη θεωρία της λήψης αποφάσεων είναι πλέον απαραίτητο σε κάθε πρόγραμμα λογιστικής. Οι επαγγελματίες λογιστές θα πρέπει να είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν περίπλοκα προβλήματα και να φτάσουν σε αποδεκτές σχέσεις. Αντί να είναι εκτεθειμένοι σε σωρεία εννοιών της λογιστικής κυρίως μέσω των θεωρητικών μαθημάτων λογιστικής, οι φοιτητές λογιστικής θα πρέπει να μελετήσουν-κυρίως μέσα από προβλήματα και μελέτες περιπτώσεων- τον τρόπο εφαρμογής αυτών των εννοιών, ακόμα και όταν αυτές οι μελέτες ανταποκρίνονται σε πραγματικές καταστάσεις του επιχειρηματικού κόσμου. Οι επαγγελματίες λογιστές που απασχολούνται στην βιομηχανία και στο δημόσιο θα πρέπει να ξέρουν να χειρίζονται τεράστιες ποσότητες βιβλιογραφίας. Επομένως, ένα μάθημα λογιστικής έρευνας, όμοιο με τα φορολογικά ερευνητικά μαθήματα θα έκανε τα προγράμματα λογιστικής πιο ανταγωνιστικά. Τα μαθήματα της χρηματοοικονομικής λογιστικής είναι τα πλέον σημαντικά θεωρητικά μαθήματα που θα πρέπει να διδάσκονται. Όμως μεγάλο πρόβλημα αποτελεί η αχανής ύλη αυτών των μαθημάτων και πως οι εκπαιδευτικοί λογιστικής θα μπορέσουν να διδάξουν αυτήν την ύλη στις καθορισμένες ώρες και εξάμηνα. Σύμφωνα με τον Anderson, μία λύση θα μπορούσε να είναι η εκμάθηση των γενικών εννοιολογικών κανόνων και έπειτα από επιλογή των εκπαιδευτικών η συζήτηση ορισμένων θεμάτων μέσα στην τάξη. Τα κριτήρια για την επιλογή των συγκεκριμένων θεμάτων, έπειτα από το θεωρητικό υπόβαθρο, θα βασίζονται στην σπουδαιότητα και την δυσκολία του κάθε θέματος. Οι φοιτητές θα πρέπει να μάθουν να μελετούν μόνοι τους λογιστικά θέματα και να ενσωματώσουν την δια βίου μάθηση ως τρόπο ζωής, χρειάζονται όμως απαραιτήτων μία υποκίνηση από τους εκπαιδευτικούς τους. Η προετοιμασία των απόφοιτων λογιστικής στο να συνεχίσουν τη διαδικασία μελέτης σε όλο το υπόλοιπο της επαγγελματικής σταδιοδρομίας τους, θα πρέπει να είναι μεταξύ Σελ. 14 από 71

15 των σημαντικών στόχων σε κάθε λογιστικό πρόγραμμα σπουδών. Σε μία άλλη ομάδα μαθημάτων του προγράμματος σπουδών των τμημάτων της λογιστικής που θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία είναι αυτή της πληροφορικής. Αυτό μπορεί να γίνει με την εισαγωγή μαθημάτων πληροφορικής ή ενσωμάτωσης της επιστήμης της πληροφορικής στα ήδη υπάρχοντα μαθήματα (π.χ ανάπτυξη του μαθήματος της μηχανογραφημένης λογιστικής, της κοστολόγησης κτλ.). Οι υπολογιστές είναι ισχυρά μέσα και ένας λογιστής θα πρέπει να εκμεταλλευτεί στο έπακρο αυτά τα μέσα εάν θέλει να έχει προοπτικές εξέλιξης. Επομένως η ανάγκη για εκπαίδευση χειρισμού λογιστικών προγραμμάτων στα πανεπιστήμια είναι επιτακτική. Σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, απαραίτητο προσόν είναι οι επικοινωνιακές δεξιότητες. Η αδυναμία αυτών των δεξιοτήτων συναντάται πιο έντονα στους εργαζομένους που έχουν αποφοιτήσει από λογιστικές σχολές. Αυτή η αδυναμία στην επικοινωνία μπορεί να στοιχήσει την εξέλιξη των λογιστών σε σχεδόν όλες τις επιχειρήσεις. Έτσι μεγάλη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην ανάπτυξη των επικοινωνιακών δεξιοτήτων στην εκπαίδευση της λογιστικής έστω και αν χρειαστεί να ελαττωθούν τα θεωρητικά μαθήματα λογιστικής. Οι Zabihollah Rezaee, Joseph Szendi and Robert C. Elmore, θέλησαν να ερευνήσουν την ζήτηση, τις προκλήσεις, τα πλεονεκτήματα και την παροχή της διεθνούς λογιστικής εκπαίδευσης. Έτσι έστειλαν ερωτηματολόγια μέσω σε 1000 ακαδημαϊκούς στις Ηνωμένες πολιτείες, σε 250 χρηματοοικονομικούς συμβούλους σε πολυεθνικές και σε 250 συμβούλους σε λογιστικές εταιρείες. Το ερωτηματολόγιο χωριζόταν σε πέντε ενότητες. Η πρώτη ενότητα αναφερόταν στην αντίληψη που είχε το ερωτώμενο δείγμα για τη ζήτηση της διεθνούς διοίκησης και της εκπαίδευσης της λογιστικής, Η δεύτερη στις μεθόδους που χρησιμοποιούνται και τις μεθόδους που θα χρησιμοποιηθούν στο μέλλον για τη μετάδοση της γνώσης της λογιστικής, Η τρίτη στην αντίληψη για τα πλεονεκτήματα της λογιστικής εκπαίδευσης, την υποστήριξη και στα εμπόδια που εμφανίζονται στη μετάδοση της γνώσης. Σελ. 15 από 71

16 Η τέταρτη ενότητα ασχολείται με το βαθμό σπουδαιότητας που δίνει ο κάθε ερωτώμενος για μια σειρά από θέματα που αφορούν τη διεθνή λογιστική εκπαίδευση(τα θέματα συλλέχθηκαν από μια εκτεταμένη βιβλιογραφική επισκόπηση της διεθνούς λογιστικής, από βιβλία μέχρι άρθρα εφημερίδων) και βαθμολογούνται σε σπουδαιότητα με την 5 βαθμίδων κλίμακα Likert, από το πολύ σημαντικό μέχρι το ασήμαντο. Ενώ η τελευταία ενότητα αναφέρεται στα δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος για την διευκόλυνση της τμηματοποίησης. Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν τα εξής είναι σημαντική μία ανάπτυξη προγράμματος σπουδών στη διεθνή λογιστική εκπαίδευση γιατί : Η ζήτηση για διεθνή λογιστική πρακτική έχει αναπτυχθεί και θα συνεχίσει να αναπτύσσεται. Τα πανεπιστήμια θα πρέπει να ενσωματώσουν την παγκοσμιοποίηση στο πρόγραμμα σπουδων. Οι ερωτώμενοι επαγγελματίες δήλωσαν πως η γνώση διεθνούς λογιστικής εκπαίδευσης κάνει τους φοιτητές πιο ανταγωνιστικούς στο σύγχρονο μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Οι εκπαιδευτικοί λογιστικής επιστήμης πρέπει να διατηρήσουν την ποιότητα και την ελκυστικότητα των προγραμμάτων τους. Είναι ζωτικής σημασίας να εξοπλίσουν τους φοιτητές με δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να διεκδικήσουν σημαντικές θέσεις όταν βγουν στην αγορά εργασίας καθώς επίσης να αναπτύξουν δυνατές σχέσεις με τους επαγγελματίες και τον επιχειρηματικό κόσμο έτσι ώστε να ενσωματώσουν τον έξω κόσμο μέσα στην τάξη.(μ8^ππ Byrne, Barbara Flood(2003) Τα παραδοσιακά προγράμματα λογιστικής που βασιζόταν από μια σειρά θεωρητικών μαθημάτων ίσως να μην περιείχαν τα στοιχεία εκείνα που χρειάζεται για να αναπτυχθούν οι δεξιότητες της κριτικής σκέψης στους μαθητές επειδή αυτά τα μαθήματα επικεντρωνόταν στην λύση απλών μαθηματικών ασκήσεων και στην μηχανική αποστήθιση κειμένων. Ενώ αρκετά μαθήματα Σελ. 16 από 71

17 βασίζονται σε αναλύσεις περιπτώσεων, οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν αυτά τα μαθήματα ισχυρίζονται πως οι μαθητές δεν κατέχουν τις δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων που είναι αναγκαίες για τις αναλύσεις περιπτώσεων, επειδή δεν είχαν ποτέ την ευκαιρία να αναπτύξουν δεξιότητες κριτικής σκέψης. Ως αποτέλεσμα οι μαθητές δυσανασχετούν με τις αναλύσεις περιπτώσεων λόγω της μη δομημένης φύσης τους. (Libby, 1991). Για να βοηθηθούν οι μαθητές στην επίλυση των αναλύσεων αυτών και κυρίως να μπορέσουν να ακολουθήσουν τη διαδικασία επίλυσης και σίην πράξη θα πρέπει τα μαθήματα που περιέχουν τις αναλύσεις περιπτώσεων να αναπτύξουν μία βάση κριτικών ικανοτήτων και γνώσης ώστε οι μαθητές να εξοικειωθούν και να μπορέσουν να κατευθυνθούν σωστά στα μη δομημένα προβλήματα. Στην έρευνα του Kimmel(1995) παρουσιάζονται διάφορες απόψεις για ενσωμάτωση των δεξιοτήτων κριτικής σκέψης στο υπάρχον πρόγραμμα σπουδών των τμημάτων λογιστικής. Επιπρόσθετα, παρέχονται διάφορες ιδέες για δημιουργία ενός περιβάλλοντος στην τάξη ώστε να μπορέσουν να αναπτυχθούν καλύτερα αυτές οι δεξιότητες. Οι δυο διαφορετικοί στόχοι, η ανάπτυξη τεχνικών δεξιοτήτων και το υπάρχον θεωρητικό πρόγραμμα σπουδών, θα πρέπει να θεωρούνται συμπληρωματικοί και όχι ανταγωνιστικοί. Το να μαθαίνει, ουσιαστικά να αποστηθίζει ο φοιτητής λογιστικούς κανόνες έχει περιορισμένη σημασία χωρίς να έχει κατανοήσει το περιεχόμενο αυτών που διαβάζει. Εμβαθύνοντας, στην κατανόηση παρά στην απλή αποστήθιση και αναπτύσσοντας την κριτική σκέψη, τα λογιστικά προγράμματα θα μπορέσουν να πετύχουν και τους δύο στόχους. Ο περιορισμός στη συγκεκριμένη έρευνα είναι πως επικεντρώθηκε σε όλο το πρόγραμμα σπουδών της λογιστικής ενώ θα μπορούσε καλύτερα να προσφέρει προτάσεις για τα μαθήματα ξεχωριστά. Έτσι ένα πεδίο για περαιτέρω εξερεύνηση είναι το πώς το μοναδικό περιεχόμενο και η φύση συγκεκριμένων μαθημάτων μπορούν να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη συγκεκριμένων στοιχείων κριτικής σκέψης. Επίσης ενώ και τα δύο στάδια πνευματικής ανάπτυξης και στοιχείων της διαδικασίας της κριτικής σκέψης έχουν μελετηθεί εντατικά, οι επιπτώσεις της σύνδεσης τους δεν έχουν ακόμα κατανοηθεί σωστά. Αυτή η σύνδεση μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στην λογιστική εκπαίδευση και στην πρακτική έτσι η περαιτέρω Σελ. 17 από 71

18 έρευνα αυτής της σύνδεσης μπορεί να οδηγήσει σε χρήσιμα συμπεράσματα και προτάσεις. Λαμβάνοντας υπόψη τις συνεχείς αλλαγές στον επιχειρηματικό κόσμο, η αξία του παράγοντα της εργασίας έχει αυξηθεί κατά πολύ. Αυτές οι αλλαγές δημιουργούν πίεση για βελτίωση της εργασίας. (Lin and Hunter, 1992). Η ποιότητα της εργασίας εξαρτάται κυρίως από την απόδοση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, των ακαδημαϊκών προγραμμάτων κτλ. Τα πανεπιστήμια θα πρέπει να εξελιχθούν. Οι αποδόσεις των πανεπιστημίων εξαρτώνται κυρίως από στοιχεία όπως η χρηματοδότηση, τις σχέσεις με τον επιχειρηματικό κόσμο και τα χαρακτηριστικά των φοιτητών. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των πανεπιστημίων πρέπει να λαμβάνεται υπόψη αφού υπάρχουν στην βιβλιογραφία αρκετές πηγές που αναφέρουν πως τα πανεπιστήμια τείνουν να μεταμορφωθούν σε επιχειρήσεις. Οι αλλαγές γεννούν την ανάγκη για μεταβολή και ορισμού από την αρχή του ρόλου του λογιστικού επαγγέλματος. Το επάγγελμα του λογιστή εξαρτάται από την ποιότητα των λογιστών στις επιχειρήσεις. Η ποιότητα των λογιστών εξαρτάται άμεσα από την εκπαίδευση τους, τις γνώσεις που αποκόμισαν και τις τεχνικές δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Στις σημερινές εποχές, οι λογιστές καλούνται να αντιμετωπίσουν απρόβλεπτα γεγονότα και καταστάσεις έχοντας ως αποτέλεσμα την αναγκαιότητα αναδιάρθρωσης της λογιστικής εκπαίδευσης για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στο απρόβλεπτο μέλλον. Κάποιες σημαντικές προσπάθειες έχουν γίνει για να οριστούν τα προβλήματα της λογιστικής στις μέρες μας. Μία από τις σημαντικότερες προσπάθειες είναι μία ερευνητική εργασία που έγινε στις ηνωμένες πολιτείες. Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου που δόθηκε σε επαγγελματίες λογιστές και ακαδημαϊκούς της λογιστικής επιστήμης έδειξαν πως η εκπαίδευση της λογιστικής περνάει κρίση και πως πρέπει να γίνουν ραγδαίες αλλαγές για να μπορέσουν να απαλείψουν τα προβλήματα της λογιστικής. Είναι πολύ σημαντικό να μελετήσουμε την αποδοτικότητα της λογιστικής εκπαίδευσης για να καταλάβουμε εάν είναι επαρκής για το σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον. Σε έρευνα των Celik και Ecer (2009), 45 δημόσια Σελ. 18 από 71

19 πανεπιστήμια ερωτήθηκαν χρησιμοποιώντας την μέθοδο DEA(Data Envelopment Analysis). Ο ορισμός των μεταβλητών που επηρεάζουν άμεσα την εκπαίδευση είναι κριτικής σημασίας για να αναπτυχθεί η ποιότητα της λογιστικής εκπαίδευσης στα τούρκικα πανεπιστήμια. Στην έρευνα, το μοντέλο DEA έχει χρησιμοποιηθεί για τον ορισμό των μεταβλητών και στον προσδιορισμό των υπαρχόντων προβληματικών περιοχών. Το συγκεκριμένο μοντέλο χρησιμοποιήθηκε για να μετρήσει την αποδοτικότητα των χρηματοοικονομικών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Για τον προσδιορισμό της αποτελεσματικότητας και την εφαρμογή του μοντέλου DEA απαραίτητο στοιχείο είναι ο ορισμός των εισόδων (inputs) και των εξόδων (outputs). Σαν σημαντικότερη έξοδο της εκπαίδευσης ορίζεται η ανάπτυξη της γνώσης και των τεχνικών δεξιοτήτων που παρέχονται από τα πανεπιστήμια. Όμως αυτές οι μεταβλητές ήταν δύσκολο να προσδιοριστούν, οπότε έπρεπε να βρεθεί ένας δείκτης επιτυχίας κοινά αποδεκτός για όλους τους φοιτητές για να προσεγγίσει σωστότερα την δημιουργία αξίας έπειτα από την λογιστική εκπαίδευση. Ένας σημαντικός δείκτης με το ίδιο περιεχόμενο για όλους τους φοιτητές που αποφοιτούν από το σύστημα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Τουρκία είναι κάποιες εξετάσεις που λέγονται Selection Exam for Public Personnel(SEPP). Στην Τουρκία, το προσωπικό που ενσωματώνεται στα δημόσιο και σε κάποιες ιδιωτικές επιχειρήσεις αξιολογείται με βάση το βαθμό του στο SEPP. Κάθε χρόνο περισσότεροι από απόφοιτοι πανεπιστημίου παίρνουν αυτό το τεστ οπότε θεωρείται αξιόλογος δείκτης για να χρησιμοποιηθεί σαν έξοδος στην έρευνα. O! μεταβλητές που επηρεάζουν την δημιουργία αξίας (output) στην λογιστική εκπαίδευση ονομάζονται είσοδοι (inputs) στο μοντέλο DEA. Στον προσδιορισμό των εισόδων, είναι αναγκαίο να ληφθούν υπόψη λειτουργικές μεταβλητές ώστε να μπορέσουν να επηρεάσουν πιο σωστά τις εξόδους. Το συμβούλιο της American Assembly of Collegiate Schools of Business(AACSB), το οποίο είναι ένας ανεξάρτητος θεσμός που εγκρίνει το λογιστικά προγράμματα στα πανεπιστήμια, καθόρισε πως το λογιστικό εκπαιδευτικό σύστημα, που έχεις σαν εξόδους (outputs) την γνώση και τις δεξιότητες που παράγονται στα πανεπιστήμια, εξαρτάται κυρίως από τους φοιτητές, τους ακαδημαϊκούς, τον προϋπολογισμό για τα πανεπιστήμια και πάνω από όλα από τα λογιστικά Σελ. 19 από 71

20 προγράμματα. Στην συγκεκριμένη έρευνα, τα βασικά κριτήρια της AACSB χρησιμοποιήθηκαν ως είσοδοι για την λογιστική εκπαίδευση. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα τα τούρκικα πανεπιστήμια είναι επιτυχημένα στο να παράγουν την καλύτερη έξοδο(output) επειδή κυρίως χρησιμοποιούν τις εισόδους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σύμφωνα με το μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε η λογιστική εκπαίδευση που παρέχεται στα τούρκικα πανεπιστήμια είναι γενικά αποδοτική. Το βασικό πρόβλημα είναι πως χρησιμοποιούν υπερβολικές χρηματικές πηγές για να φτάσουν στην επιθυμητή έξοδο. Επίσης τα ακαδημαϊκά τμήματα των οικονομικών, των επιχειρηματικών σχέσεων, των δημοσίων χρηματοοικονομικών είναι τα πιο αποδοτικά ενώ τα τμήματα της διοίκησης επιχειρήσεων είναι τα πιο αναποτελεσματικά. Σε έρευνα, με δείγμα 402 άτομα που πρόσφατα πήραν προαγωγή σε επιχειρήσεις, ερωτήθηκαν για τις έξι πιο σημαντικές δεξιότητες που πρέπει να έχει ένα άτομο για να προαχθεί σε τρία επίπεδα : 1. Από απλό προσωπικό σε προϊστάμενο 2. Από προϊστάμενο σε διοικητικό σύμβουλο 3. Από διοικητικό σύμβουλο σε συνεργάτη Σε αυτές τις δεξιότητες περιλαμβάνονται οι : Διαπροσωπικές Επικοινωνιακές Διοικητικές Τεχνικές Ηγετικές Τα αποτελέσματα έδειξαν πως οι διαπροσωπικές δεξιότητες^α: skills) γίνονται ολοένα και σημαντικότερες για την προαγωγή σε υψηλότερες βαθμίδες στην επιχείρηση, αλλά οι λογιστές είναι αναγκαίο να κατέχουν και ένα υψηλό επίπεδο τεχνικών ικανοτήτων προκειμένου να μπορέσουν να ανελιχτούν στην τελευταία βαθμίδα, να γίνουν δηλαδή συνέταιροι. (Blanthorne, Bhamornsiri & Guinn, 2005). Σε γενικές γραμμές θα μπορούσαμε να πούμε πως οι τεχνικές δεξιότητες Σελ. 20 από 71

21 είναι μεν απαραίτητες για μια καριέρα στο επάγγελμα του λογιστή αλλά μόνον αυτές δεν αρκούν γιατί χωρίς τις διαπροσωπικές δεξιότητες οι δυνατότητες ανέλιξης είναι μηδαμινές. Μία εργαστηριακή έρευνα σχεδιάστηκε από τους George και Marguerite Kermis(2011) για να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον που θα αναπτύσσονται οι διαπροσωπικές δεξιότητες των φοιτητών χωρίς να μειώνεται η προσοχή για τα θεωρητικά λογιστικά μαθήματα και την ανάπτυξη των τεχνικών δεξιοτήτων. Η έρευνα έλαβε χώρα σε δύο τάξεις λογιστικής, την άνοιξη της δευτεροετούς φοίτησης τους. Βασίστηκε στις μέχρι τώρα ανάγκες για περεταίρω δεξιότητες για την ικανοποιητική εκτέλεση του επαγγέλματος του λογιστή, όπως αυτές προσδιορίστηκαν από μια συνεντεύξεων και επιστημονικών άρθρων στη μέχρι τώρα βιβλιογραφία για το μέλλον του λογιστή. Μέσα σε αυτές περιλαμβάνονται : 1. Επαγγελματικά κίνητρα. 2. Συναισθηματική νοημοσύνη(emotional intelligence). 3. Ανάπτυξη διαπροσωπικών δεξιοτήτων. 4. Δεξιότητες καριέρας. 5. Διαχείριση χρόνου. Αυτές οι συγκεκριμένες δεξιότητες περιλαμβάνονται στο ευρύτερο περιεχόμενο της συναισθηματικής νοημοσύνης, η οποία επικεντρώνεται στην προσωπική ευθύνη του μαθητή για τη δημιουργία του επαγγελματικού του μέλλοντος. Η έρευνα είχε ένα διπλό στόχο, να ικανοποιήσει τις ανάγκες καταρχάς των φοιτητών δίνοντας τους τα απαραίτητα προσόντα για μια καριέρα που επιθυμούν και έπειτα των λογιστικών εταιρειών προσφέροντας τους ώριμους επαγγελματίες λογιστές ικανούς να μεγιστοποιήσουν την αξία της επιχείρησης που θα δουλέψουν όταν αποφοιτήσουν. Οι φοιτητές θα πρέπει να είναι συνειδητοποιημένοι από την αρχή της λογιστικής τους εκπαίδευσης έτσι ώστε να έχουν μία ικανοποιητική εμπειρία στη διάρκεια των σπουδών τους και έπειτα μία ικανοποιητική καριέρα στον επαγγελματικό χώρο. Σελ. 21 από 71

22 Μεθοδολογία Μελέτης - Ερευνητικές Ερωτήσεις Αυτή η μελέτη ζήτησε τις απόψεις ποικίλων ενδιαφερομένων μερών, που ασχολούνται πολύ στενά με την σημασία της γνώσης και των δεξιοτήτων που πρέπει να κατέχονται από τους φοιτητές οι οποίοι διδάσκονται λογιστική στα ανώτατα τεχνολογικά ιδρύματα της Ελλάδας. Οι προδιαγραφές των επαγγελματιών λογιστών έχουν αλλάξει και συνεχίζουν να αλλάζουν σημαντικά με την πρόοδο των οικονομικών μεταρρυθμίσεων, καθώς και με την ταχύτατη τεχνολογική πρόοδο, που ολοένα και περισσότερο ενσωματώνεται στην λογιστική επιστήμη. Αυτό εφιστά υψηλότερη απαίτηση από τους φοιτητές που διδάσκονται την λογιστική επιστήμη και πρόκειται να γίνουν μελλοντικοί επαγγελματίες. Γι αυτόν το λόγο, είναι πολύ σημαντικό να αναγνωριστούν οι απαραίτητες γνώσεις, καθώς και οι δεξιότητες για τους επαγγελματίες λογιστές στο σημερινό επιχειρησιακό περιβάλλον της χώρας. Η παρούσα μελέτη θα δείξει, αν υπάρχει χάσμα στις απόψεις του περιεχομένου της απαιτούμενης γνώσης και της ανάπτυξης δεξιοτήτων για τους φοιτητές, που διδάσκονται λογιστικές επιστήμες, τους επαγγελματίες λογιστές και τους εκπαιδευτικούς. Με την ανάλυση των αποτελεσμάτων της συγκεκριμένης μελέτης, τα ανώτατα τεχνολογικά ιδρύματα μπορούν να βοηθηθούν σημαντικά για τυχόν αλλαγές στο πρόγραμμα σπουδών τους. Από την άλλη, η στάση των σημερινών φοιτητών προς την απαιτούμενη γνώση και τις δεξιότητες είναι ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει την ανάπτυξη της λογιστικής εκπαίδευσης. Επομένως, είναι σημαντικό να εξεταστεί, αν υπάρχει οποιαδήποτε σημαντική διαφορά στις απόψεις των γνώσεων και των δεξιοτήτων, οι οποίες πρέπει να ενσωματωθούν στο πρόγραμμα σπουδών της λογιστικής, μεταξύ των διαφόρων ενδιαφερομένων ομάδων (δηλαδή, επαγγελματίες λογιστές, εκπαιδευτικούς και φοιτητές). Ως εκ τούτου, τα πρώτα δύο ερωτήματα τις μελέτης που προκύπτουν είναι : 01: Ποιες είναι οι απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες για τους μελλοντικούς επαγγελματίες λογιστές, όπως αυτές γίνονται αντιληπτές από τους λογιστές, εκπαιδευτικούς και φοιτητές; Σελ. 22 από 71

23 02: Υπάρχει κάποια διαφορά στις αντιλήψεις σχετικά με την παρεχόμενη γνώση και των δεξιοτήτων των υπαρχόντων προγραμμάτων λογιστικής, και ποιά η σημασία τους στην λογιστική εκπαίδευση, μεταξύ των λογιστών, εκπαιδευτικών και φοιτητών; Οι ενδιαφερόμενες ομάδες αντιλαμβάνονται ότι είναι απαραίτητες οι γνώσεις και οι δεξιότητες για την εκπαίδευση των φοιτητών λογιστικής, έτσι ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν ως μελλοντικοί επαγγελματίες λογιστές. Αυτό μπορεί όμως να απέχει σημαντικά με αυτό που παρέχεται στην πραγματικότητα από τα υπάρχοντα προγράμματα σπουδών. Για να μπορέσει να αναγνωριστεί το χάσμα μεταξύ των εκτιμήσεων της παρούσας κατάστασης της λογιστικής εκπαίδευσης, σε σχέση με αυτές τις γνώσεις και δεξιότητες που θα έπρεπε να παρέχονται στην λογιστική εκπαίδευση, δημιουργήθηκε το τρίτο ερώτημα το οποίο έχει ως εξής: 03: Υπάρχει χάσμα μεταξύ της απαιτούμενης γνώσης, των δεξιοτήτων και της παρεχόμενης γνώσης, των δεξιοτήτων της παρούσας κατάστασης της εκπαίδευσης λογιστικής, όπως αυτή γίνεται αντιληπτή από τους επαγγελματίες λογιστές, εκπαιδευτικούς και τους φοιτητές; Η λογιστική εκπαίδευση επηρεάζεται σημαντικά από τους οικονομικούς, τεχνολογικούς, κοινωνικούς και πολιτιστικούς παράγοντες σε μια συγκεκριμένη χώρα. Για παράδειγμα, υπάρχουν τεράστιες διαφορές στο επίπεδο της οικονομικής και τεχνολογικής ανάπτυξης, καθώς και στα πολιτιστικά και κοινωνικά περιβάλλοντα μεταξύ της Κίνας και της Ελλάδας. Αυτοί οι εξωτερικοί παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την εκτίμηση των απαιτήσεων για την σημασία της γνώσης και την ανάπτυξη δεξιοτήτων των επαγγελματιών λογιστών στις δύο χώρες. Έτσι η τελευταία ερώτηση που προκύπτει στην μελέτη είναι η ακόλουθη: 04: Υπάρχει κάποια σημαντική διαφορά στις γενικές απόψεις σχετικά με τη σημασία των απαιτούμενων γνώσεων λογιστικής και δεξιοτήτων, όπως αυτή γίνεται αντιληπτή από τους λογιστές, εκπαιδευτικούς και τους φοιτητές στην Ελλάδα και στην Κίνα; Σελ. 23 από 71

24 Για να διευκολύνουμε την συγκριτική ανάλυση χρησιμοποιήθηκε ένα ερευνητικό ερωτηματολόγιο που αναπτύχθηκε από τους Francisco & Kelly (2002) για την συλλογή δεδομένων. Το ερευνητικό εργαλείο υιοθετήθηκε από την μελέτη των Albrecht & Sack (2000) για την μελλοντική λογιστική εκπαίδευση στις ΗΠΑ. Επίσης, χρησιμοποιήθηκε αργότερα σε τροποποιημένη μορφή και από τους Lin, Xiong & Liu (2005) για την έρευνα που έγινε στην Κίνα για την βάση γνώσεων και ανάπτυξη δεξιοτήτων στην λογιστική εκπαίδευση. Η μελέτη αυτή χρησιμοποίησε το τροποποιημένο ερευνητικό εργαλείο των Lin, Xiong & Liu (2005). Το ερευνητικό εργαλείο περιέχει μια λίστα συστατικών γνώσεων, δεξιοτήτων και παιδαγωγικής, και ρωτάει τους συμμετέχοντες στην μελέτη να αξιολογήσουν την σημασία ή αποτελεσματικότητα σε σχέση με την εκπαίδευση των φοιτητών λογιστικής. Γίνεται κατηγοριοποίηση 1-5 και χρησιμοποιείται για να εκτιμήσει το κάθε στοιχείο γνώσης,δεξιότητας και μεθόδου διδασκαλίας. Δηλαδή το «0» αντιπροσωπεύει το «δεν υπάρχει εφαρμογή», το «1» αντιπροσωπεύει το «ελάχιστα σημαντικό» και το «5» αντιπροσωπεύει «πάρα πολύ σημαντικό» σε σχέση με την αντιληπτή σημαντικότητα-αποτελεσματικότητα στην εκπαίδευση των μελλοντικών λογιστών. Πιο αναλυτικά, στο ερωτηματολόγιο ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να εκφράσουν τις απόψεις τους από δύο διαφορετικές διαστάσεις αξιολόγησης. Στην πρώτη στήλη παραθέτεται η αντίληψη της σημαντικότηταςαποτελεσματικότητας της απαιτούμενης γνώσης, των δεξιοτήτων και των μεθόδων διδασκαλίας σε μια κλίμακα 0-5, ενώ υπάρχει και μία δεύτερη στήλη η οποία δείχνει την αξιολόγηση του αν η παρεχόμενη γνώση, τα συστατικά δεξιοτήτων και οι μέθοδοι διδασκαλίας θα μπορούσαν να έχουν διδαχθεί αποτελεσματικά από το υπάρχον λογιστικό πρόγραμμα σπουδών. Στην κλίμακα 1-5, το «0» ερμηνεύεται ως «δεν υπάρχει εφαρμογή» το «1» «παρέχεται ελάχιστα»,το «2» «παρέχεται λίγο», το «3» «παρέχεται μέτρια», το «4» «παρέχεται πολύ», το «5» «παρέχεται πάρα πολύ». Το ερωτηματολόγιο εκτός από το δεύτερο μέρος που περιέχει τα στοιχεία προς αξιολόγηση της τεχνολογικής εκπαίδευσης που εξηγήθηκαν παραπάνω, Σελ. 24 από 71

25 περιλαμβάνει και το πρώτο μέρος το οποίο περιέχει κάποια δημογραφικά χαρακτηριστικά τα οποία πρέπει να απαντηθούν από τους ερωτηθέντες. Το ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε σε δύο πόλεις που έχουν ανώτατα τεχνολογικά ιδρύματα,στα οποία διδάσκεται η λογιστική,στην Καβάλα και στις Σέρρες. Στην Καβάλα μοιράστηκαν ερωτηματολόγια σε τρείς ομάδες ενδιαφερομένων, σε καθηγητές και σε φοιτητές των τριών τμημάτων που διδάσκονται λογιστική επιστήμη,στα τμήματα Διαχείριση Πληροφοριών, Λογιστικής και Διοίκηση Επιχειρήσεων, καθώς και σε επαγγελματίες λογιστές της Καβάλας. Στις Σέρρες δόθηκαν ερωτηματολόγια σε τρείς κατηγορίες ενδιαφερομένων, σε φοιτητές και καθηγητές των δύο τμημάτων των Σερρών τα οποία είναι : Τμήμα Λογιστικής και Διοίκηση Επιχειρήσεων, καθώς και σε επαγγελματίες λογιστές των Σερρών. Συνολικά δόθηκαν 200 ερωτηματολόγια σε Σέρρες και στην Καβάλα. Στην Καβάλα δόθηκαν στο σύνολο 100 ερωτηματολόγια, 20 σε φοιτητές Διαχείριση Πληροφοριών και 5 σε καθηγητές του τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών, 20 σε φοιτητές λογιστικής και 5 σε καθηγητές του τμήματος Λογιστικής, 20 σε φοιτητές Διοίκησης Επιχειρήσεων και 5 σε καθηγητές του τμήματος της Διοίκησης Επιχειρήσεων και στο τέλος δόθηκαν σε επαγγελματίες λογιστές της Καβάλας 25 ερωτηματολόγια προς συμπλήρωση. Στις Σέρρες δόθηκαν στο σύνολο 100 ερωτηματολόγια, 30 σε φοιτητές Λογιστικής και 10 σε καθηγητές του τμήματος Λογιστικής, 30 σε φοιτητές Διοίκησης Επιχειρήσεων και 10 σε καθηγητές του τμήματος της Διοίκησης Επιχειρήσεων και στο τέλος δόθηκαν σε επαγγελματίες λογιστές της Καβάλας 20 ερωτηματολόγια προς συμπλήρωση. Στο σύνολο από τα 200 ερωτηματολόγια που δόθηκαν προς συμπλήρωση ήταν χρήσιμα και δεν είχαν ελλιπή δεδομένα τα 140, δηλαδή το (70%) των ερωτηματολογίων και από Καβάλα και από Σέρρες. Πιο αναλυτικά: Τα ερωτηματολόγια που επιστράφηκαν από την πόλη της Καβάλας στο σύνολο είναι 80 (80%) και ποιο αναλυτικά : 20 (100%) από φοιτητές τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών και 2 (40%) από τους καθηγητές του τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών, 20 (100%) από φοιτητές Λογιστικής και 4 (80%) από καθηγητές του τμήματος Λογιστικής, 20 (100%) από φοιτητές Διοίκησης Σελ. 25 από 71

26 Επιχειρήσεων και 4 (80%) από καθηγητές του τμήματος της Διοίκησης Επιχειρήσεων και 10 (40%) από επαγγελματίες λογιστές της Καβάλας. Από την άλλη, τα ερωτηματολόγια που επιστράφηκαν από την πόλη των Σερρών στο σύνολο είναι 60 (60%) και ποιο αναλυτικά : 20 (66,6%) από φοιτητές Λογιστικής και 5 (50%) από καθηγητές του τμήματος Λογιστικής,20 (66,6%) από φοιτητές Διοίκησης Επιχειρήσεων και 5 (50%) από καθηγητές του τμήματος της Διοίκησης Επιχειρήσεων και 10 (50%) από επαγγελματίες λογιστές του νομού Σερρών. Μεταξύ των ερωτηθέντων το 50,71% είναι άνδρες και το 49,29% γυναίκες.από τους ερωτηθέντες φοιτητές, τα ποσοστά των πρωτοετών,δευτεροετών,τριτοετών,τεταρτοετών,και μεγαλύτερων του τέταρτου έτους είναι αντίστοιχα 22%, 19%, 26%, 15% και 18%. Μεταξύ των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών το 15% έχει από ένα έως και πέντε χρόνια εκπαιδευτικής εμπειρίας,το 35% έχει από έξι έως και δέκα και το 50% έχει περισσότερα από δέκα χρόνια εκπαιδευτικής εμπειρίας. Από τους ερωτηθέντες επαγγελματίες λογιστές το 45% δραστηριοποιείται από ένα έως και δέκα χρόνια, το 30% από έντεκα έως και είκοσι χρόνια και το 25% περισσότερα από είκοσι χρόνια. Ρωτήθηκε στους επαγγελματίες λογιστές αν θα προτιμούσαν να απασχολήσουν ένα απόφοιτο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης ή έναν απόφοιτο ανώτατης τεχνολογικής εκπαίδευσης, καθώς και αν έχουν αν έχουν απασχολήσει στο παρελθόν μέσω πρακτικής άσκησης φοιτητές τεχνολογικής εκπαίδευσης. Το 10% απάντησε ότι θα προτιμούσε έναν απόφοιτο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, ενώ το 90% ότι θα προτιμούσε απόφοιτο ανώτατης τεχνολογικής εκπαίδευσης. Το 75% έχει απασχολήσει φοιτητές ανώτατης τεχνολογικής εκπαίδευσης από ένα έως και 10 φοιτητές, το 15% από έντεκα έως και είκοσι φοιτητές, μόλις το 10% έχει απασχολήσει φοιτητές τεχνολογικής εκπαίδευσης από εικοσιένα έως και τριάντα φοιτητές, ενώ 0% έχουν απασχολήσει περισσότερους από 30 φοιτητές στην επαγγελματική τους καριέρα. Σελ. 26 από 71

27 Στα ερωτηματολόγια τέθηκαν δύο σημαντικά ερωτήματα τα οποία δόθηκαν και στις τρείς ομάδες ερωτηθέντων, στους φοιτητές,καθηγητές και επαγγελματίες λογιστές Η πρώτη ερώτηση είναι αν είναι ικανοποιημένοι από την παρεχόμενη γνώση τεχνολογικής εκπαίδευσης. Το 39,29% των φοιτητών απάντησε ότι είναι ικανοποιημένο από την παρεχόμενη γνώση που διδάσκονται, ενώ το 32,14% απάντησε ότι δεν είναι ικανοποιημένο από τις γνώσεις που λαμβάνουν Το 12,86% των εκπαιδευτικών δήλωσε ότι είναι ικανοποιημένο, από τις γνώσεις που παρέχονται ενώ μόλις το 1,43% δήλωσε ότι δεν είναι ικανοποιημένο. Το 5,00% των επαγγελματιών λογιστών δήλωσε ότι είναι ικανοποιημένο με τις παρεχόμενες γνώσεις, ενώ το 9,29% πιστεύει ότι δεν επαρκούν οι γνώσεις που λαμβάνουν οι φοιτητές από τα ανώτατα τεχνολογικά ιδρύματα για να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Η δεύτερη ερώτηση που τέθηκε είναι αν είναι ικανοποιημένοι από το υφιστάμενο πρόγραμμα σπουδών. Το 33,57% των ερωτηθέντων φοιτητών απάντησε ότι είναι ικανοποιημένο από το υφιστάμενο πρόγραμμα σπουδών που υπάρχει, ενώ το 37,86% απάντησε ότι δεν είναι ικανοποιημένο. Το 8,57% των εκπαιδευτικών δήλωσε ότι είναι ικανοποιημένο,ενώ μόλις το 5,71% δεν είναι ικανοποιημένο από το πρόγραμμα σπουδών που παρέχεται. Τέλος, το 2,86% των επαγγελματιών λογιστών δήλωσε ότι είναι ικανοποιημένο με το περιεχόμενο του υφιστάμενου προγράμματος σπουδών, ενώ το 11,43% πιστεύει ότι πρέπει να υπάρξουν μεταρρυθμίσεις στο υπάρχον πρόγραμμα σπουδών. Σελ. 27 από 71

28 Αποτελέσματα Μελέτης - Ανάλυση Μελέτης Ακολουθώντας την ανάλυση που εφαρμόστηκε από τους Albercht και Sack (2000), ομαδοποιήθηκαν οι ερευνητικές ερωτήσεις σε σχέση με την γνώση, τις δεξιότητες και την παιδαγωγική. Ο πρώτος πινάκας παρουσιάζει τις περιγραφικές στατιστικές για τα ερευνητικά αποτελέσματα στο σύνολο του δείγματος της έρευνας για την αντίληψη της απαιτούμενης γνώσης της λογιστικής στην Ελληνική πραγματικότητα. Στον πρώτο πίνακα παρουσιάζονται οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις για κάθε στοιχείο γνώσης, δεξιότητας και παιδαγωγικής που φαίνονται σ αυτόν. Είναι ταξινομημένες σύμφωνα με την ανάληψη σημαντικότητας του δείγματος (με βάση τις μέσες βαθμολογίες τους ). Όπως φαίνεται στον πίνακα στην τρίτη στήλη του μέσου όρου διακρίνονται σε συνολικό επίπεδο ότι οι ερωτηθέντες αναγνώρισαν ως πιο σημαντικά θέματα γνώσης την χρηματοοικονομική λογιστική, την διοικητική λογιστική, τους φόρους, την χρηματοδότηση, το ηλεκτρονικό εμπόριο, το μάρκετινγκ, τα πληροφοριακά συστήματα, την μακροοικονομία τις αγορές-πωλήσεις και εμπόριο και το στρατηγικό μάνατζμεντ. Η επαγγελματική συμπεριφορά, η αναλυτική- κριτική σκέψη, η λήψη αποφάσεων, η επιχειρηματικότητα, οι επιχειρηματικές αποφάσεις, η ικανότητα πωλήσεων, οι τεχνικές πληροφορικής, οι διαπροσωπικές σχέσεις, η ομαδική εργασία και η ξένη γλώσσα αξιολογήθηκαν ως από τις πιο σημαντικές δεξιότητες και από τις τρείς ομάδες ερωτηθέντων. Από την άλλη, η διαχείριση αποφάσεων, οι ομαδικές εργασίες, καθώς και οι γραπτές εργασίες αναγνωρίστηκαν ως οι τρείς πιο αποτελεσματικές μέθοδοι για την εκπαίδευση φοιτητών λογιστικής στο τωρινό επιχειρησιακό περιβάλλον της Ελλάδας. N M ean Std. D e via tio n Χ ρ η μ α το ο ικ ο ν ο μ ικ ή λ ο γ ισ τικ ή 140 4,3 2,780 Δ ιο ικ η τικ ή Λ ο γ ισ τικ ή 140 4,1 9,839 Φ όροι 140 4,1 4 1,135 Χ ρ η μ α το δ ό τη σ η 140 4,01,894 Η λ εκτρ ο ν ικ ό Ε μ π ό ρ ιο 140 3,91,951 Μ ά ρ κετινγκ 140 3,87 1,211 Σελ. 28 από 71

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Πληροφορικής Σπουδές...... 4 Θέσεις Εργασίας για τους Αποφοίτους του Τμήματος Πληροφορικής....

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία Β2

Ερευνητική Εργασία Β2 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ Ερευνητική Εργασία Β2 Σχολικό έτος 2014-15 Β τετράμηνο Θέμα: «Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και επαγγελματική αποκατάσταση» Ερευνητικό υποερώτημα: «Ποια τα Κριτήρια για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας 1. Εισαγωγή 2. Στόχοι Μεταπτυχιακού Προγράμματος 3. Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Ηγέτες με Όραμα Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Αγαπητοί φοιτητές, Εκ μέρους του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων σας καλωσορίζουμε στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Οι αδυναμίες του παλαιού προγράμματος σπουδών... 4 Σκοπός του νέου προγράμματος... 5 Τεκμηρίωση των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Το Τμήμα Ηλεκτρολογίας, ανήκει στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά.

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα - Προαπαιτούμενα 5. Η Βεβαιωση

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Αποτελεσμάτων του Ερωτηματολογίου

Έκθεση Αποτελεσμάτων του Ερωτηματολογίου UK/09/LLP-LdV/TOI-163_285 Έκθεση Αποτελεσμάτων του Ερωτηματολογίου I. Εισαγωγή Η έρευνα διεξήχθη στις χώρες των διαφόρων συνεργατών και οι οργανωτές χρησιμοποίησαν τις μεθόδους εκείνες που ταίριαζαν καλύτερα

Διαβάστε περισσότερα

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Έκθεση Έρευνας μεταξύ Στελεχών Οργανισμών της Περιφέρειας Ελλάδα 2015 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ

Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ Μάιος 2012 Είναι ένα πρόγραμμα που φέρνει κοντά τα πεδία της επιστήμης των υπολογιστών και της τεχνολογίας της πληροφορίας με τη διοίκηση και την

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική(4 χρόνια, Πτυχίο)

Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική(4 χρόνια, Πτυχίο) Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική(4 χρόνια, Πτυχίο) Περιγραφή Μέσα από ένα συνδυασμό μαθημάτων και από τους δύο τομείς, το πτυχίο Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική προσφέρει στους φοιτητές μια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ Ο ρόλος της άσκησης για όλους Η άσκηση με την συστηματική καθοδήγηση αποτελεί ουσιαστική κοινωνική επένδυση γιατί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία. Ενότητα 5: Τα συστατικά στοιχεία του ηγέτη. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ηγεσία. Ενότητα 5: Τα συστατικά στοιχεία του ηγέτη. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Ηγεσία Ενότητα 5: Τα συστατικά στοιχεία του ηγέτη Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) Τμήματος «Διοίκησης Επιχειρήσεων» Πάτρας, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) Τμήματος «Διοίκησης Επιχειρήσεων» Πάτρας, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) Τμήματος «Διοίκησης Επιχειρήσεων» Πάτρας, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενήντα ένα (51) μαθήματα, οργανωμένα ως εξής: Είκοσι τέσσερα (24) μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2000

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 2011 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΔΕΟ) ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΔΕΟ) ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΔΕΟ) ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 30.04.2014 ΔΟΜΗ & ΠΙΝΑΚΕΣ 1 Α. Δομή και τεχνικά στοιχεία ΠΣ 1. Κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΕΦ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ. Αξιολόγηση του τμήματος Μηχανολογίας. Γιατρομανωλάκη Γεωργία

TEI ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΕΦ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ. Αξιολόγηση του τμήματος Μηχανολογίας. Γιατρομανωλάκη Γεωργία TEI ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΕΦ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ Αξιολόγηση του τμήματος Μηχανολογίας Γιατρομανωλάκη Γεωργία Ηράκλειο 211 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ....σελ. 2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ.....σελ. 3-4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο :"Αποτελέσματα ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Διδασκόντων".......σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 14o ΤΕΥΧΟΣ

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 14o ΤΕΥΧΟΣ Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter 14o ΤΕΥΧΟΣ Πληροφορίες: Ευαγγελία Ίσαρη Evangelia.Isari@adecco.com 210 6930490 Αγαπητοί συνεργάτες, Το 14o τεύχος του HR Newsletter της Adecco είναι αφιερωμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Θεσσαλονίκης

Παράρτημα Θεσσαλονίκης Με την αριθμ. 18/02-06-2015 πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τροποποιείται η προκήρυξη του Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» αναφορικά με τις κατηγορίες υποψηφίων.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας: Σταθακόπουλος Βλάσης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΟΠΑ Επιστημονικός Υπεύθυνος Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης και το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας 723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας Το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 200/1999 (ΦΕΚ 179 06/09/99), με πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ερωτηματολογίων Πρακτικής Άσκησης

Ανάλυση Ερωτηματολογίων Πρακτικής Άσκησης Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Λ Λ Ο Π Ο Ν Η Σ Ο Υ Σ Χ Ο Λ Η Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν Τ μ ή μ α Κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς κ α ι Ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ή ς Π ο λ ι τ ι κ ή ς Ανάλυση Ερωτηματολογίων Πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης

Έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης ΠΑΝΤΕΙΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Έκθεσηεσωτερικήςαξιολόγησης ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΚΑΙΕΦΑΡΜΟΓΕΣΣΤΗΝΚΟΙΝΩΝΙΚΗΠΟΛΙΤΙΚΗ, 2007 2009 ΛέκτοραςΜαρίαΣυμεωνάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ MANAGEMENT

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ MANAGEMENT ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ MANAGEMENT Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η κατάρτιση των ανέργων υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΘΕΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ m141

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΘΕΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ m141 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ m141 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 12 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: Ενεργός συμμετοχή (βιωματική μάθηση) ΘΕΜΑ: Παράδοση στο μάθημα των «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», για τον τρόπο διαχείρισης των σκληρών δίσκων.

Διαβάστε περισσότερα

I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού)

I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού) I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού) Ετοιµάστε µια αναφορά προς τη διοίκηση, µε µέγιστο αριθµό λέξεων 3000 (+/- %), χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης

Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ... ΤΜΗΜΑ ΔΔΕ Λειτούργησε από την ίδρυση του ΠΚ (1992) Σταδιακά εξελίχθηκε στο μεγαλύτερο Τμήμα του ΠΚ σε αριθμό φοιτητών σε αριθμό διακριτών προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

Νέες τάσεις στη διδακτική των Μαθηματικών

Νέες τάσεις στη διδακτική των Μαθηματικών Νέες τάσεις στη διδακτική των Μαθηματικών Μέχρι πριν λίγα χρόνια ηαντίληψη που επικρατούσε ήταν ότι ημαθηματική γνώση είναι ένα αγαθό που έχει παραχθεί και καλούνται οι μαθητές να το καταναλώσουν αποστηθίζοντάς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ηεπαγγελµατικήεξέλιξητων καθηγητώντηςλογιστικής. Ελένη Τουρνά Γιώργος Γερµανός

Ηεπαγγελµατικήεξέλιξητων καθηγητώντηςλογιστικής. Ελένη Τουρνά Γιώργος Γερµανός Ηεπαγγελµατικήεξέλιξητων καθηγητώντηςλογιστικής Ελένη Τουρνά Γιώργος Γερµανός ΣκοπόςκαιΜεθοδολογία Η εργασία αυτή στοχεύει στην χρήση της βιογραφικής έρευνας για την καλύτερη κατανόηση της επαγγελµατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ. Developing Leadership Skills

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ. Developing Leadership Skills ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ Developing Leadership Skills Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα για την Ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων είναι μα πλήρης, αυτόνομη και ολοκληρωμένη εκπαιδευτική ενότητα με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 3ο Επιστημονικό Πεδίο 3 5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι πτυχιούχοι της Σχολής: Στατιστικής του Πειραιά εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο, ενώ του Αιγαίου (2ο Πεδίο) δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Στόχοι Ο κύριος στόχος του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να αναπτύξουν πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας

Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Dr. Anthony Montgomery Επίκουρος Καθηγητής Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής antmont@uom.gr Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Αυτό το μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας Σελίδα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ: 1. Αξιολόγηση της προσωπικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Leonardo da Vinci A EUROPEAN OBSERVATORY OF THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFELONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES & THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3: ΕΡΕΥΝΑ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ Ο ρόλος της άσκησης για όλους Η άσκηση με την συστηματική καθοδήγηση αποτελεί ουσιαστική κοινωνική επένδυση γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Αποστολή και Στόχοι του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Καλώς ήλθατε στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Η λογιστική/χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Η Εφαρµογή της Αξιολόγησης στη Συνεκπαίδευση 1

Η Εφαρµογή της Αξιολόγησης στη Συνεκπαίδευση 1 Η Εφαρµογή της Αξιολόγησης στη Συνεκπαίδευση Το τελικό στάδιο της πρώτης φάσης του Προγράµµατος του Φορέα για την Αξιολόγηση στο Πλαίσιο της Συνεκπαίδευσης περιλάµβανε µια συζήτηση και κατόπιν επεξήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας Σπουδές.....5 Απορρόφηση των Αποφοίτων του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή της πελατοκεντρικής στρατηγικής στον επαγγελματικό αθλητισμό στην Ελλάδα: Μελέτη περίπτωσης στις ΚΑΕ και ΠΑΕ

Εφαρμογή της πελατοκεντρικής στρατηγικής στον επαγγελματικό αθλητισμό στην Ελλάδα: Μελέτη περίπτωσης στις ΚΑΕ και ΠΑΕ Εφαρμογή της πελατοκεντρικής στρατηγικής στον επαγγελματικό αθλητισμό στην Ελλάδα: Μελέτη περίπτωσης στις ΚΑΕ και ΠΑΕ Ονοματεπώνυμο: Ζαχαράκης Παναγιώτης Σειρά: 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1

Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1 Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1 Δρ. Ιωάννης Παπαδόπουλος 2, Δρ. Γεώργιος Νταλός 3 Οι επιχειρηματίες και τα στελέχη μιας επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α.

2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α. 2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α. 2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Ο.Π.Α. Το κύριο θέμα της έρευνας αφορούσε την τρέχουσα επαγγελματική κατάσταση των

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων 2.1. Εισαγωγικές έννοιες Ο επιστημονικός κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ακαδ. Έτους 2014 2015 Εισαγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εταιρεία παραγωγής σάλτσας τομάτας

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εταιρεία παραγωγής σάλτσας τομάτας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εταιρεία παραγωγής σάλτσας τομάτας Ent-teach Κεφάλαιο 3 Ανάλυση Αγοράς Περιγραφή εκπαιδευτικής δραστηριότητας Είστε ο ιδιοκτήτης μιας μικρομεσαίας επιχείρησης στη βιομηχανία

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT MANAGEMENT ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΣΩΣΤΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT 1.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα Μία Εμπειρική Μελέτη

Αναφορές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα Μία Εμπειρική Μελέτη Αναφορές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα Μία Εμπειρική Μελέτη Tων Νικόλαου Α. Παναγιώτου Λέκτορα ΕΜΠ, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Eρευνας* και Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΣΥΓΧΡΟΝΟ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ m133 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΣΥΓΧΡΟΝΟ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ m133 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ m133 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτή αναφορά παρουσιάζει σύντομα αποσπάσματα περιπτώσεων ώστε να σας δώσουν μια ακριβή και γρήγορη επισκόπηση.

Αυτή αναφορά παρουσιάζει σύντομα αποσπάσματα περιπτώσεων ώστε να σας δώσουν μια ακριβή και γρήγορη επισκόπηση. 1. Μελέτες περιπτώσεων Αυτή αναφορά παρουσιάζει σύντομα αποσπάσματα περιπτώσεων ώστε να σας δώσουν μια ακριβή και γρήγορη επισκόπηση. Στον ακόλουθο πίνακα βρίσκεται μια σύντομη λίστα με επιλεγμένες περιπτώσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωσιακή Δέσμευση και η επίδρασή της στην εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Ανδρουλακάκη Αικατερίνη

Οργανωσιακή Δέσμευση και η επίδρασή της στην εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Ανδρουλακάκη Αικατερίνη Π.Μ.Σ. ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Οργανωσιακή Δέσμευση και η επίδρασή της στην εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Ανδρουλακάκη Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης

Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης Ειρήνη Ρήγου Εισαγωγή Για να επιτευχθεί μια Διοικητική Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα, δεν αρκεί μόνο το να σχεδιάζονται πολιτικές σε εθνική κλίμακα παρακολουθώντας

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση ανθρωπίνων Πόρων. Ενότητα 2: Προγραμματισμός Ανθρώπινου Δυναμικού Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Διοίκηση ανθρωπίνων Πόρων. Ενότητα 2: Προγραμματισμός Ανθρώπινου Δυναμικού Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διοίκηση ανθρωπίνων Πόρων Ενότητα 2: Προγραμματισμός Ανθρώπινου Δυναμικού Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Κ.Δ.Π.../2006 Αριθμός. Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών ( Προγράμματα Κατάρτισης Υποψηφίων για Προαγωγή) Κανονισμοί του 2006.

- 1 - Κ.Δ.Π.../2006 Αριθμός. Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών ( Προγράμματα Κατάρτισης Υποψηφίων για Προαγωγή) Κανονισμοί του 2006. - 1 - Κ.Δ.Π.../2006 Αριθμός Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών ( Προγράμματα Κατάρτισης Υποψηφίων για Προαγωγή) Κανονισμοί του 2006 O ΠΕPΙ ΤHΣ ΔHΜOΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚHΣ ΥΠHPΕΣΙΑΣ ΝOΜOΣ ΤOΥ 1969 (10 ΤOΥ 1969)

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α.

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. 2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α. 2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. Από το σύνολο των πτυχιούχων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01: «ΜΈΣΟ-ΜΑΚΡΟΠΡΌΘΕΣΜΗ ΣΤΉΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ ΠΟΥ ΥΦΊΣΤΑΤΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΈΠΕΙΕΣ ΑΠΡΌΒΛΕΠΤΩΝ ΤΟΠΙΚΏΝ Ή ΤΟΜΕΑΚΏΝ ΚΡΊΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΈΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία

Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία Εισαγωγικό Μήνυμα Καλώς ήλθατε στο εξ αποστάσεως πρόγραμμα «Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία». Αποστολή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Κοινωνική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του παρόντος είναι να παρουσιάσει τον τρόπο δημιουργία και λειτουργίας Γραφείου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Φλώρινα, Ιούνιος 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Κ. ΣΑΡΡΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΒΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΓΔ Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

BELBIN. Στον τρόπο, δηλαδή με τον οποίο υποδέχονται και εξυπηρετούν τον πελάτη.

BELBIN. Στον τρόπο, δηλαδή με τον οποίο υποδέχονται και εξυπηρετούν τον πελάτη. 15ο Newsletter. 14/05/2012 BELBIN AN ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ NEWSLETTERS, ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: info@progressthrough.gr ή info@belbin.gr ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Εκτελεστικών Λειτουργιών

Αξιολόγηση Εκτελεστικών Λειτουργιών Αξιολόγηση Εκτελεστικών Λειτουργιών Εισαγωγή: οκιμασίες Εκτελεστικών Λειτουργιών και η Συμβολή τους στην Επαγγελματική σας Επιλογή Η σημασία της αξιολόγησης των γνωστικών δεξιοτήτων Οι γνωστικές ικανότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αναδημοσίευση από τις παρουσιάσεις Α) Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ T SWOT ANALYSIS - Μάθημα: Πολεοδομική και Οικιστική Ανάπτυξη και Πολιτική Β) Βαγής Σαμαθρακής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΓΕΝΙΚΑ Βασικός στόχος είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο εντοπισμός των μαθησιακών ελλείψεων με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης σχολικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχειρηματικότητα στην πράξη

Η επιχειρηματικότητα στην πράξη ΕΠΕΦΑ Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Ε Π Ε Ν Δ Υ Τ Ι Κ Ω Ν Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ω Ν Τομέας Οικονομικής των Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σoφοκλέους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ = O ΚΛΑ ΟΣ ΤΟΥ MANAGEMENT ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Public Relations Management Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα Διοίκηση Επικοινωνίας Δημοσίων Σχέσεων είναι ένα πλήρες και ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική(18 μήνες, Μεταπτυχιακό)

Πληροφορική(18 μήνες, Μεταπτυχιακό) Πληροφορική(18 μήνες, Μεταπτυχιακό) Περιγραφή: Το πρόγραμμα προσφέρει προχωρημένου επιπέδου γνώση σε όλους τους σημαντικούς τομείς της Επιστήμης των Υπολογιστών, όπως σύγχρονα δίκτυα, βάσεις δεδομένων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Τέρμα Μαγνησίας, 62124,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική Πούλιου Χριστίνα(5543) Κορρέ Πελαγία(5480) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική Πούλιου Χριστίνα(5543) Κορρέ Πελαγία(5480) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική Πούλιου Χριστίνα(55) Κορρέ Πελαγία(580) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εαρινό εξάμηνο 0 Ρέθυμνο, 5/6/0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:. Εισαγωγή.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης

Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης Δρ. Γεώργιος Ζάχος Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης Εμμανουήλ Νίνος Εκπαιδευτικός, Υπεύθυνος στη Σ. Β. στο 9ο Γυμνάσιο Περιστερίου,

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - m139 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - m139 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - m139 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2. Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου

Άρθρο 2. Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου Άρθρο 2 Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου 1. Η Α Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων τριάντα πέντε

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Distance Education Unit

Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Distance Education Unit Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Distance Education Unit Δημόσια Υγεία (18 ΜΗΝΕΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚO) Περιγραφή Στόχος του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών Δημόσια Υγεία είναι να δώσει στους φοιτητές την ευκαιρία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. Έκδοση και ημερομηνία: Στοιχεία Οργανισμού. Όνομα Οργανισμού / Επιχείρησης: (Διεύθυνση): (Ημερομηνία έναρξης Επιχείρησης):

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. Έκδοση και ημερομηνία: Στοιχεία Οργανισμού. Όνομα Οργανισμού / Επιχείρησης: (Διεύθυνση): (Ημερομηνία έναρξης Επιχείρησης): ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Έκδοση και ημερομηνία: Στοιχεία Οργανισμού Όνομα Οργανισμού / Επιχείρησης: (Διεύθυνση): (Τ.Κ.): Τηλέφωνο: (Ημερομηνία έναρξης Επιχείρησης): (Νομική Υπόσταση): (Κύριες Δραστηριότητες):

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ Το φυλλάδιο «Ένας οδηγός για την προαγωγή της ψυχικής υγείας στο χώρο εργασίας- πηγή βοήθειας για τους εργοδότες» απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

«Αξιολόγηση Ανθρώπινου Δυναμικού στις Υπηρεσίες: Η Περίπτωση της Ναυτιλίας»

«Αξιολόγηση Ανθρώπινου Δυναμικού στις Υπηρεσίες: Η Περίπτωση της Ναυτιλίας» «Αξιολόγηση Ανθρώπινου Δυναμικού στις Υπηρεσίες: Η Περίπτωση της Ναυτιλίας» Ονοματεπώνυμο: Αγγιολίνα Καρκαμπούνα Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Άγγελος Παντουβάκης Περιεχόμενα Σκοπός της Έρευνας Παρατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχειρηματικότητα στην πράξη

Η επιχειρηματικότητα στην πράξη ΕΠΕΦΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΕΠΕΦΑ) Τομέας Οικονομικής των Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σοφοκλέους 1, Αθήνα 105

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η διοίκηση παραγωγής και έργων;

Τι είναι η διοίκηση παραγωγής και έργων; Τι είναι η διοίκηση παραγωγής και έργων; Τι είναι η διοίκηση παραγωγής και έργων; ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Μόνιμη οργάνωση πόρων ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Προσωρινή οργάνωση πόρων Ορισμός της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ" ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κοζάνη, 2015 Πίνακας περιεχομένων 1) ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ....

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από την ένταξη της επιστημονικής γνώσης στη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων. Η έρευνα ενσωματώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης Σύγχρονα Χρηματοοικονομικά Μέσα και Οικονομική Πολιτική Περιεχόμενο Προγράμματος

Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης Σύγχρονα Χρηματοοικονομικά Μέσα και Οικονομική Πολιτική Περιεχόμενο Προγράμματος Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης Σύγχρονα Χρηματοοικονομικά Μέσα και Οικονομική Πολιτική Περιεχόμενο Προγράμματος Η «επενδυτική τραπεζική» είναι ένα αντικείμενο το οποίο μπορεί να αξιοποιήσει διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες στα αναλογικά ηλεκτρονικά Δημιουργία Μαθήματος Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Σε Περιβάλλον Moodle

Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες στα αναλογικά ηλεκτρονικά Δημιουργία Μαθήματος Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Σε Περιβάλλον Moodle 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες στα αναλογικά ηλεκτρονικά Δημιουργία Μαθήματος Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Σε Περιβάλλον Moodle Ιωάννου Παρασκευή Φοιτήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Έρευνα Κινδύνου Αποτελεσματικής Διαχείρισης Ταλέντων Γενικά Στοιχεία. Τα 5 Cs: Οι 5 κατηγορίες κινδύνου αποτελεσματικής διαχείρισης ταλέντων

Παγκόσμια Έρευνα Κινδύνου Αποτελεσματικής Διαχείρισης Ταλέντων Γενικά Στοιχεία. Τα 5 Cs: Οι 5 κατηγορίες κινδύνου αποτελεσματικής διαχείρισης ταλέντων Παγκόσμια Έρευνα Κινδύνου Αποτελεσματικής Διαχείρισης Ταλέντων Γενικά Στοιχεία Από το Μάιο έως τον Αύγουστο του 2013, η KPMG International σε συνεργασία με την διεθνώς αναγνωρισμένη εταιρεία ερευνών Brandon

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Επιτελική σύνοψη των αποτελεσμάτων της έρευνας M-CARE

Επιτελική σύνοψη των αποτελεσμάτων της έρευνας M-CARE M-CARE Κατάρτιση μέσω φορητών συσκευών για φροντιστές ατόμων με αναπηρία και ηλικιωμένων Επιτελική σύνοψη των αποτελεσμάτων της έρευνας M-CARE Πακέτο εργασίας WP2 Τίτλος π. εργασίας Έρευνα και Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα