Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ."

Transcript

1 Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ. ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Δάπη Στέλα ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Κοσμίδης Κοσμάς Εκπονηθείσα πτυχιακή εργασία απαραίτητη για την κτήση του βασικού πτυχίου

2 Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγή... Σελ 3 Βιβλιογραφική Επισκόπηση... Σελ 4 Μεθοδολογία Μελέτης - Ερευνητικές Ερωτήσεις...Σελ 22 Αποτελέσματα Μελέτης - Ανάλυση Μελέτης... Σελ 28 Συμπεράσματα...Σελ 59 Επίλογος... Σελ 63 Παράρτημα...Σελ 65 Βιβλιογραφία-Ηλεκτρονικές Πηγές... Σελ 69 Κατάλογος Πινάκων Πίνακας 1...Σελ 28 Πίνακας 2...Σελ 33 Πίνακας 3... Σελ 37 Πίνακας 4...Σελ 40 Πίνακας 5...Σελ 45 Πίνακας 5α... Σελ 47 Πίνακας 5β... Σελ 50 Πίνακας 5γ... Σελ 53 Πίνακας 6... Σελ 57 Σελ. 2 από 71

3 Εισαγωγή Σ αυτή τη μελέτη θα παρουσιαστεί το αποτέλεσμα της έρευνας που έγινε για την απαιτούμενη, αλλά και την παρεχόμενη γνώση,τις δεξιότητες και τις μεθόδους διδασκαλίας για την λογιστική εκπαίδευση στα Ανώτατα Τεχνολογικά Ιδρύματα Καβάλας και Σερρών, στα τμήματα Διαχείρισης Πληροφοριών,Λογιστικής και Διοίκησης Επιχειρήσεων, όπως αυτό έγινε αντιληπτό από φοιτητές, καθηγητές και επαγγελματίες λογιστές.η μελέτη αυτή εξετάζει την ανάπτυξη της λογιστικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα,εστιάζοντας περισσότερο στην αναγνώριση της απαιτούμενης γνώσης, δεξιοτήτων και παιδαγωγικών μεθόδων για τους μελλοντικούς επαγγελματίες λογιστές στο μεταβαλλόμενο επιχειρησιακό περιβάλλον της Ελλάδας. Μέσω μιας έρευνας με ερωτηματολόγια συγκεντρώθηκαν απόψεις από τους φοιτητές,καθηγητές και επαγγελματίες λογιστές σχετικά με την απαιτούμενη γνώση,τις δεξιότητες και τις μεθόδους διδασκαλίας που πρέπει να παρέχονται στα προγράμματα σπουδών. Στην συγκεκριμένη μελέτη,επίσης, συγκρίνεται και αναλύεται η απαιτούμενη γνώση, οι δεξιότητες και οι μέθοδοι διδασκαλίας, όπως αυτά γίνονται αντιληπτά από τους ερωτηθέντες στην Κίνα και στην Ελλάδα. Η μελέτη αποτελείται από πέντε ενότητες. Στην πρώτη ενότητα παρουσιάζεται η βιβλιογραφική επισκόπηση, όπου και εξετάζεται η σχετική βιβλιογραφία της μελέτης και η επόμενη ενότητα αποτελείται από την μεθοδολογία και τις ερευνητικές ερωτήσεις αυτής. Στις παρακάτω ενότητες παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της μελέτης, καθώς και η ανάλυση των αποτελεσμάτων, τα συμπεράσματα και στην τελευταία ενότητα υπάρχει ο επίλογος. Σελ. 3 από 71

4 Βιβλιογραφική Επισκόπηση Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις τα τελευταία χρόνια, καθώς και η αυξανόμενη παγκοσμιοποίηση των αγορών είχαν ως αποτέλεσμα την αναβάθμιση του επαγγέλματος του λογιστή και την ανάγκη για απόκτηση περαιτέρω γνώσεων της λογιστικής επιστήμης. Οι μεταβαλλόμενες απαιτήσεις που απορρέουν από αυτό το νέο επιχειρηματικό περιβάλλον απαιτούν την επέκταση της εκπαίδευσης της λογιστικής και των τεχνικών δεξιοτήτων. Αρκετές μελέτες έχουν εξετάσει την γνώση και τις τεχνικές δεξιότητες που απαιτούνται από τα σημερινά προγράμματα λογιστικής εκπαίδευσης ώστε να μπορέσουν να ικανοποιήσουν την ζήτηση των αυριανών λογιστών. (Albrecht & Sack, 2000; Sundem, 1992; Williams, 1994). Στις χώρες της δυτικής οικονομίας, πολλές έρευνες έχουν ανιχνεύσει τα προβλήματα της παραδοσιακής λογιστικής εκπαίδευσης που αντί να παρέχουν μια ευρεία γνώση της λογιστικής επιστήμης και να αναπτύσσουν τις τεχνικές δεξιότητες αρκούν στο να προετοιμάζουν απλά τους φοιτητές για τις εξετάσεις. Έρευνες στον ακαδημαϊκό και επιχειρηματικό κόσμο στην Αμερική περιγράφουν τι αλλαγές πρέπει να γίνουν στην λογιστική εκπαίδευση και ποια πρέπει να είναι η απαιτούμενη γνώση που θα πρέπει να παρέχουν τα εκπαιδευτικά ιδρύματα ώστε οι μελλοντικοί λογιστές να μπορέσουν να ανταποκριθούν στον συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον. Τα αποτελέσματα μιας έρευνας στην Κίνα σχετικά με τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες για την εκπαίδευση της λογιστικής όπως αυτή έγινε αντιληπτή από επαγγελματίες λογιστές, ακαδημαϊκούς και φοιτητές δείχνουν τα εξής η πλειοψηφία των ερωτηθέντων συμφωνεί πως υπάρχει μια σειρά γνώσεων και δεξιοτήτων που είναι σημαντική για την εκπαίδευση λογιστών παρόλο που υπάρχει μία διακύμανση μεταξύ των τριών ομάδων σχετικά με το βαθμό σπουδαιότητας. Επίσης τα αποτελέσματα δείχνουν πως και οι τρεις ομάδες είναι δυσαρεστημένες από την παρούσα παρερχόμενη εκπαίδευση και πως η ανάγκη αλλαγής της εκπαίδευσης της λογιστικής επιστήμης είναι πλέον επ ιτακτική.^^ Xiaoyan, Min(2005) Σελ. 4 από 71

5 Στη μέση πολυάριθμων αλλαγών η καταγραφή λογιστικών γεγονότων δεν είναι πλέον η μοναδική προτεραιότητα των λογιστών και είναι κάτι παραπάνω από κατανοητό πως οι παγκόσμιες οικονομίες ασκούν πίεση στα πανεπιστήμια για ανάπτυξη ενός προγράμματος σπουδών που θα εκπαιδεύσει έτσι τους αυριανούς λογιστές ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στην μεταβαλλόμενη οικονομία. Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να μεταμορφωθεί σε σύμβουλο που βοηθάει τους φοιτητές να αναπτύξουν τις δεξιότητες κριτικής σκέψης. Αυτό όμως γεννά ένα ερώτημα. Πως θα μπορέσουν τα πανεπιστήμια που είναι πρόθυμα να εξετάσουν αυτή τη μέθοδο διδασκαλίας να βρουν το χρόνο για να το υιοθετήσουν χωρίς να θυσιάσουν ώρες από τα θεωρητικά μαθήματα λογιστικής; Μία αλλαγή που θα βοηθούσε στο συγκεκριμένο πρόβλημα της έλλειψης χρόνου είναι να μην υπάρχουν πλέον στα προγράμματα σπουδών εξειδικεύσεις (π.χ χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρωπίνων πόρων κτλ). Σε αυτήν την περίπτωση η ομάδα που αποφασίζει για τη δομή του προγράμματος σπουδών θα μπορούσε να αναπτύξει ένα πιο αποτελεσματικό και ευρύτερο πρόγραμμα που θα άφηνε να αναπτυχθούν και άλλες δεξιότητες. Έτσι οι φοιτητές θα διδασκόταν ένα πλουσιότερο, λιγότερο τεχνικό λογιστικό πρόγραμμα. Στη μελέτη των Bonk και Stevenson(1998) ενώ οι τεχνικές εκμάθησης που παρουσιάζουν διαφέρουν κατά πολύ από τις παραδοσιακές προσεγγίσεις, ο χρόνος που απαιτείται για την εφαρμογή των τεχνικών αυτών είναι ελάχιστος και ελάχιστη αναδιάρθρωση του υπάρχοντος προγράμματος σπουδών. Ο μεγαλύτερος περιορισμός, όπως και στις παραδοσιακές τεχνικές εκμάθησης της λογιστικής, έγκειται στο γεγονός ότι παρουσιάζονται πολλές τεχνικές αλλά δεν γίνεται σε καμία ιδιαίτερη εμβάθυνση. Όπως ανέφερε και ο Kimmel(1995) τα άρθρα που απευθύνονται σε ολόκληρο το πρόγραμμα σπουδών των λογιστικών τμημάτων μπορούν να προσφέρουν μόνο γενικές προτάσεις για μερικά μαθήματα. Μια περαιτέρω ανάπτυξη σε κάθε μάθημα ξεχωριστά είναι πλέον αναγκαία. Όπως και σε πολλά επαγγελματικά πεδία, το περιεχόμενο της λογιστικής συνεχώς αλλάζει και γρήγορα απαρχαιώνεται. Πιέσεις για να καλλιεργηθούν οι δεξιότητες που απαιτούνται από την αγορά εργασίας του εικοστού πρώτου αιώνα προστάζει μια συμβουλευτική προσέγγιση στο πρόγραμμα σπουδών της λογιστικής. Καθώς οι Σελ. 5 από 71

6 εφαρμογές μιας λογιστικής συμβουλευτικής προσέγγισης θα τεκμηριώνονται και θα βελτιώνονται, τεχνικές κριτικής και δημιουργικής σκέψης θα αναπτύσσονται αποτελώντας την κινητήριο δύναμη για ένα μεταρρυθμιστικό κίνημα διδασκαλίας και εκμάθησης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Εν τω μεταξύ, εάν οι εκπαιδευτικοί λογιστικής ξεκινούσαν να πειραματίζονται με μεθοδολογίες ανάπτυξης της κριτικής και δημιουργικής σκέψης, σημαντικά βήματα προόδου θα είχαν ήδη γίνει. Αναμφίβολα, μερικοί εκπαιδευτικοί ήδη εξέτασαν μερικές από αυτές τις μεθοδολογίες ενώ την ίδια στιγμή η εκπαίδευση εξ αποστάσεως πολλαπλασιάζει τις επιλογές για εκπαίδευση με βάση το μαθητή και συνδέεται με τον πειραματισμό την κριτικής και δημιουργικής σκέψης. Σαν συμπέρασμα όλων των παραπάνω, το εκπαιδευτικό περιβάλλον θα πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να υποστηρίζει τις κριτικές και δημιουργικές δεξιότητες των φοιτητών, να μην είναι πλέον μία διεκπεραίωση ενός μαθήματος αλλά να έχει σαν επίκεντρο τον φοιτητή και τις ιδέες του.(βοπκ Stevenson(1998) Η αυτοματοποιημένη παραγωγή και η παγκοσμιοποίηση των επιχειρηματικών εργασιών ελάττωσε σημαντικά τον κύκλο ζωής των προϊόντων, ο ανταγωνισμός έγινε πολύ ισχυρός και οι κανόνες της αγοράς άλλαξαν. Έτσι η ανάγκη για αλλαγές και αναδιοργάνωση των επιχειρήσεων και του επαγγέλματος του λογιστή ήταν πλέον εμφανής στις αρχές του ^ επάγγελμα του λογιστή θα πρέπει πλέον να χαρακτηρίζεται από μία ευρεία γνώση για διάφορους γνωστικούς τομείς και με τεχνικές δεξιότητες άκρως σημαντικές για το νέο αυτό επιχειρηματικό περιβάλλον(barsky et al., 2003; Billiot, Glandon, & McFerrin2004,Packer, 2001) Οι Deppe (1991) et al συνέταξαν μία βιβλιογραφική επισκόπηση θέλοντας να αναγνωρίσουν τα γενικά χαρακτηριστικά που θεωρούνται σημαντικά για την πρόσληψη νέων λογιστών. Κάθε έρευνα που μελέτησαν έδινε έμφαση στην κριτική σκέψη και στην ικανότητα επίλυσης προβλημάτων ως απαραίτητα στοιχεία για την επιτυχία στο επάγγελμα του λογιστή. Στην έρευνα τους, ζήτησαν από 501 επαγγελματίες λογιστές να αξιολογήσουν την σημαντικότητα των δεξιοτήτων που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Τα αποτελέσματα της έρευνας τους είναι πως εκτός από την κριτική σκέψη, η Σελ. 6 από 71

7 ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και πιο έντονα η ικανότητα επίλυσης διαφορετικής δομής προβλημάτων σε ασυνήθιστες καταστάσεις είναι στην κορυφή της λίστας για τα πιο σημαντικά προσόντα που θα πρέπει να έχει ο νέος λογιστής. Οι Novin & Pearson(1989) βγάζουν τα ίδια συμπεράσματα και θεωρούν σημαντικό να αναπτύσσονται δεξιότητες κριτικής σκέψης στους φοιτητές λογιστικής. Στην έρευνα τους ερωτήθηκαν επαγγελματίες λογιστές σχετικά με ποια στοιχεία είναι σημαντικά να έχουν οι απόφοιτοι λογιστικής για να είναι αποτελεσματικοί στον δημόσιο τομέα. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα θεωρούν ότι τα ποιο σημαντικά προσόντα που θα πρέπει να έχουν οι αυριανοί λογιστές είναι : Ικανότητα σκέψης επίλυσης προβλημάτων. Ικανότητα καλού χειρισμού του γραπτού και προφορικού λόγου. Το πιο ενδιαφέρον είναι πως περισσότερο από το μισό δείγμα που ερωτήθηκε απάντησε πως θα προτιμούσε να αναπτυχθούν αυτές οι τεχνικές δεξιότητες ακόμα και αν θυσιαστούν κάποια λογιστικά μαθήματα. Η Accounting Education Change Commission (AECC,1990) δηλώνει πως η εκπαίδευση ενός μαθητή λογιστικής θα πρέπει να βασίζεται στη δια βίου μάθηση και πως αυτή η έννοια θα πρέπει να αναπτυχθεί. Οι φοιτητές θα πρέπει να εκπαιδεύονται πώς να μαθαίνουν. Για να μάθουν, θα πρέπει να είναι σε θέση να οργανώνουν και να συνθέτουν τις πληροφορίες και τα δεδομένα που παρατηρούνται. Επομένως η κριτική ικανότητα είναι κάτι παραπάνω από σημαντική για να εκπαιδευτούν στην μάθηση(leaming how to learn). Για να τονίσει αυτή την άποψη, μία από τις τρεις βασικές κατηγορίες δεξιοτήτων που η AECC προτείνει ως αναγκαία είναι αυτή των διανοητικών-πνευματικών δεξιοτήτων. Αυτές οι δεξιότητες περιλαμβάνουν την: Σελ. 7 από 71

8 Ικανότητα εντοπισμού, απόκτησης και οργάνωσης σημαντικών πληροφοριών. Ικανότητα επίλυσης περίπλοκων προβλημάτων σε ασυνήθιστες καταστάσεις. Ικανότητα της κριτικής σκέψης βασιζόμενη στην καλή κατανόηση μη εστιασμένων καταστάσεων. Στην έρευνα του Jun Lin(2008) σχετικά με τους παράγοντες που είναι σημαντικοί στην λογιστική εκπαίδευση στην Κίνα τα αποτελέσματα είναι παρόμοια με αυτά της Ευρώπης και της Αμερικής. Η παραδοσιακή εκπαίδευση θα πρέπει να αντικατασταθεί από νέα εκπαιδευτικά προγράμματα που αναπτύσσουν τις τεχνικές δεξιότητες των φοιτητών. Συγκεκριμένα η ανάπτυξη διοικητικών/επιχειρηματικών δεξιοτήτων θα πρέπει να είναι προτεραιότητα αυτών των προγραμμάτων αφού ο ρόλος των λογιστών δεν είναι πλέον περιορισμένος στο να κρατάνε τα λογιστικά γεγονότα αλλά έχουν ενεργή θέση στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Επίσης θα πρέπει να αναπτυχθούν διάφορες δεξιότητες για να μπορέσουν οι μελλοντικοί λογιστές ω να ανταποκριθούν στον καταιγισμό πληροφοριών που δέχονται καθημερινά από το συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον όπως είναι οι παρακάτω δεξιότητες : Ηγετικές ικανότητες Ομαδικό πνεύμα Αναλυτική σκέψη Καλές διαπροσωπικές σχέσεις Ικανότητα διαπραγμάτευσης Η ανάγκη επαναπροσδιορισμού της εκπαίδευσης της λογιστικής επιστήμης έχει γίνει πλέον επιτακτική σε πάρα πολλές χώρες αφού το νέο επιχειρηματικό περιβάλλον με τις νέες τεχνολογίες στην παραγωγή, την παγκοσμιοποίηση και τον έντονο ανταγωνισμό της αγοράς απαιτεί και νέες δεξιότητες από τους λογιστές. Σε αυτήν την έρευνα (Lin 2008), χρησιμοποιώντας μία ανάλυση παραγόντων, αναπτύχθηκαν εμπειρικά έξι ομάδες σχετικά με τα επιθυμητά χαρακτηριστικά γνώσεων και δεξιοτήτων που πρέπει να αναπτύσσονται στη Σελ. 8 από 71

9 λογιστική εκπαίδευση προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που απορρέουν από το μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον. Η διάρθρωση ή ακόμα και η αλληλεξάρτηση μεταξύ των έξι αυτών διαστάσεων των απαιτήσεων σε γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται στη λογιστική εκπαίδευση, επίσης βασίστηκε στην μέθοδο της ανάλυσης παραγόντων. Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της ανάλυσης παραγόντων για να δημιουργήσει πιο απλά και σαφέστερα τις ομάδες που θα ταξινομηθούν οι απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες της λογιστικής εκπαίδευσης, όπως αυτές αναγνωρίζονται από επαγγελματίες λογιστές, από εκπαιδευτικούς της λογιστικής και από μαθητές λογιστικής στην Κίνα. Γενικά, η εφαρμογή της συγκεκριμένης μεθόδου πετυχαίνει δύο σκοπούς την: 1. Περίληψη 2. Μείωση των δεδομένων. Επομένως η συγκεκριμένη έρευνα θα ομαδοποιήσει-γενικοποιήσει τα στοιχεία κλειδιά των απαιτήσεων σε γνώση και δεξιότητες με ένα πολύ μικρότερο αριθμό μεταβλητών και έπειτα θα προσδιορίσει σε ποιες μεταβλητές θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα και πως μπορούν να συνδεθούν οι μεταβλητές μεταξύ τους για να δημιουργηθεί ένα εξελιγμένο πρόγραμμα σπουδών που θα μπορεί να έχει εφαρμογή και στην πράξη. Αυτή η ομαδοποίηση των,μεταβλητών όχι μόνο απλοποιεί την κατανόηση των απαιτούμενων αλλαγών στην λογιστική επιστήμη από τα ενδιαφερόμενα μέρη, αλλά παρέχει τις κατευθυντήριες γραμμές για την σχεδίαση νέων λογιστικών προγραμμάτων,που θα έχουν ενσωματώσει τις αλλαγές στον επιχειρηματικό κόσμο, στην Κίνα και σε άλλες χώρες. Ακολουθώντας τις βιβλιογραφικές επισκοπήσεις προηγούμενων μελετών και αναφορών σε σχέση με τη λογιστική εκπαίδευση στις Ηνωμένες πολιτείες και στις χώρες τις δυτικής οικονομίας, o Lin συμπεραίνει πως πρέπει να γίνει μία γενική αλλαγή στην λογιστική εκπαίδευση συμβάλλοντας στην ανάπτυξη μιας σειράς επαγγελματικών δεξιοτήτων ακόμα και σε βάρος των θεωρητικών μαθημάτων. Εξαιτίας της ανεπτυγμένης αυτοματοποιημένης παραγωγής με συνεχείς αλλαγές στην τεχνολογία, οι λογιστές θα πρέπει πλέον Σελ. 9 από 71

10 να κατέχουν πολλά επαγγελματικά προσόντα για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν την αναδιάρθρωση της παραγωγής και των επιχειρηματικών διαδικασιών. Σε αυτά τα προσόντα περιλαμβάνονται : Δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας, Ικανότητα αναλυτικής και κριτικής σκέψης, Ικανότητα ηγεσίας Ικανότητα ομαδικής εργασίας Ικανότητα διοίκησης αλλαγών Καλή γνώση ξένων γλωσσών Καλή γνώση πληροφορικής. Πλέον η κατοχή αυτών παραπάνω δεξιοτήτων θεωρείται πιο σημαντική από τη γνώση της λογιστικής για τους νεοεισερχόμενους στο επάγγελμα του λογιστή. Οι σημερινοί επαγγελματίες λογιστές θα πρέπει να έχουν πιο διευρυμένες γνώσεις σε σχέση με την παραδοσιακή γνώση που προσφέρουν τα υπάρχοντα προγράμματα σπουδών. Ειδικότερα, πολλά διοικητικά θέματα η και ακόμα μη διοικητικά-επιχειρηματικά θέματα( π.χ ανθρωπιστικά, επιστημονικά) θα πρέπει να αποτελέσουν απαιτούμενη γνώση στους φοιτητές λογιστικής που θέλουν να ανταποκριθούν στις νέες προκλήσεις από την αλλαγή του επιχειρηματικού κόσμου μετά την αποφοίτηση. Σύμφωνα με τον Lin ενώ πολλές προηγούμενες μελέτες στις ανεπτυγμένες βιομηχανικά χώρες παρείχαν κάποιες ενδείξεις για τις απαιτούμενες δεξιότητες και γνώσεις και της σχετικής σημαντικότητας τους στην λογιστική εκπαίδευση από την οπτική γωνία των επαγγελματιών, των εκπαιδευτικών της λογιστικής και τους φοιτητές λογιστικής(π.χ Albrecht and Sack(2000); Montano et al. (2001); Francisco and Kelly (2002), οι λίστες με αυτές τις δεξιότητες και γνώσεις ήταν μακροσκελείς και αντιφατικές έχοντας ως αποτέλεσμα να μη μπορούν να εφαρμοστούν στην πράξη. Συγκεκριμένα, ο μεγάλος αριθμός μεταβλητών που υπήρχαν στις προηγούμενες μελέτες είναι δύσκολο να παράγουν συνεπή και Σελ. 10 από 71

11 πειστικά συμπεράσματα, τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τον επανασχεδιασμό του προγράμματος σπουδών της λογιστικής. Για να ξεπεραστεί το πρόβλημα αυτό, η χρησιμοποίηση μιας μεθόδου όπως η παραγοντική ανάλυση θα μπορέσει να βελτιώσει τον πληροφοριακό χαρακτήρα και την χρησιμότητα των πορισμάτων των προηγούμενων μελετών, η να δημιουργήσει νέες ομάδες μεταβλητών που θα μπορέσουν πιο εύκολα να συλλάβουν την επιθυμητή δομή και αλληλεξάρτηση μεταξύ των απαιτούμενων γνώσεων και δεξιοτήτων για να επιτευχθεί ο τελικός στόχος της δημιουργίας ενός νέου ευέλικτου προγράμματος σπουδών. Το ερωτηματολόγιο της έρευνας διανεμήθηκε σε επαγγελματίες λογιστές, σε εκπαιδευτικούς λογιστικής και σε φοιτητές λογιστικής, αντίστοιχα, σε τρείς μεγάλες πόλεις της Κίνας. Η διανομή ερωτηματολογίων σε διαφορετικές περιοχές συμβάλλει στην αύξηση της αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων από την ανάλυση περιπτώσεων. Τα πρώτα 500 ερωτηματολόγια δόθηκαν μέσω , στους επαγγελματίες(στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα) σε τρείς πόλεις, 1000 ερωτηματολόγια στάλθηκαν σε εκπαιδευτικούς λογιστικής, μέλη τεσσάρων πανεπιστημίων αυτών των πόλεων ενώ τα ερωτηματολόγια των φοιτητών διανεμήθηκαν από τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στην έρευνα. Με την εφαρμογή της μεθόδου της ανάλυσης παραγόντων από τη συλλογή δεδομένων των ερωτηματολογίων (με 37 μεταβλητές γνώσεων και δεξιοτήτων), η έρευνα δημιούργησε έξι ομάδες γνώσεων-δεξιοτήτων που θεωρούνται οι πιο σημαντικές σύμφωνα με λογιστές, εκπαιδευτικούς και φοιτητές λογιστικής στην Κίνα. Ειδικότερα οι έξι αυτές ομάδες είναι οι : 1. Επιχειρησιακές/διοικητικές δεξιότητες 2. Επιχειρηματικές / διοικητικές γνώσεις 3. Γνώσης της λογιστικής επιστήμης 4. Τα προσωπικά χαρακτηριστικά 5. Τις γενικές γνώσεις 6. Βασικές τεχνικές Σελ. 11 από 71

12 Αυτές οι έξι ομάδες θα πρέπει να ενσωματωθούν στην λογιστική εκπαίδευση για να μπορέσει το σύστημα να βγάλει λογιστές ικανούς να ανταπεξέλθουν στο σημερινό μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό κόσμο. Η ανάπτυξη διοικητικώνεπιχειρηματικών δεξιοτήτων θα πρέπει να είναι προτεραιότητα των αλλαγών που θα πρέπει να γίνουν στο πρόγραμμα λογιστικής αφού ο ρόλος του λογιστή έχει διευρυνθεί και αναβαθμιστεί πλέον και μετέχει ενεργά στη διαδικασία λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων. Επομένως, οι λογιστές πλέον θα πρέπει να διαθέτουν δεξιότητες, για την αποτελεσματική επεξεργασία μεγάλου όγκου πληροφοριών και της ανάλυσης τους, όπως : Οι καλές διαπροσωπικές σχέσεις Τις δεξιότητες ηγεσίας Το πνεύμα επιχειρηματικότητας Αποτελεσματική επεξεργασία των πόρων Τη διαπραγμάτευση και την προώθηση των επιχειρήσεων Του έργου διαχείρισης καθώς και Την αναλυτική ικανότητα. Σύμφωνα με τον Bryan Howieson(2003), οι παραδοσιακές τεχνικές εκμάθησης της λογιστικής επιστήμης είναι πλέον ακατάλληλες και επιβάλλεται να δημιουργηθούν καινούρια εκπαιδευτικά προγράμματα που συμβάλλουν και αναπτύσσουν τις δεξιότητες της σκέψης, της έρευνας, της επικοινωνίας και της συνεργασίας. Υπάρχουν κάποιες προσπάθειες ανάμεσα στα πανεπιστήμια και στον επιχειρηματικό κύκλο για να επιτευχθούν αυτοί οι εκπαιδευτικοί στόχοι όμως τα εμπόδια στην καινοτομία παραμένουν αποτελώντας τροχοπέδη για την ανάπτυξη τέτοιων προγραμμάτων. Ο Ηowienson καταλήγει στα ίδια συμπεράσματα με τους Albrecht and Sack (2000) όσον αφορά τις ευκαιρίες και τις απειλές για το μέλλον της λογιστικής εκπαίδευσης. Οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με τη λογιστική πλέον προσπαθούν να μεταμορφωθούν σε χρηματοοικονομικούς επαγγελματίες με διευρυμένα προσόντα. Έτσι είναι επιτακτική ανάγκη η εκπαίδευση της λογιστικής επιστήμης να αλλάξει έτσι ώστε να μπορέσει να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται και να Σελ. 12 από 71

13 μπορέσει να ανταπεξέλθει τις δυσκολίες που θα παρουσιάζονται με το συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Σύμφωνα με το American Institute of Certified Public Accountants (1999) ανάμεσα στις απαραίτητες ικανότητες των επίδοξων λογιστών θα πρέπει να είναι η ικανότητα: 1. Να συνδέουν δεδομένα και γνώσεις για να λήψη σημαντικών αποφάσεων. 2. Να υπάρχει ευελιξία για επίλυση προβλημάτων και εύρεση λύσεων όπως οι περιστάσεις απαιτούν κάθε φορά. 3. Να πετυχαίνουν μεταφορά γνώσης από διαφορετικές καταστάσεις. Πολλές έρευνες μέχρι τώρα έχουν δείξει πως οι φοιτητές λογιστικής χρειάζονται συνδυαστικές δεξιότητες για να λειτουργήσουν αποτελεσματικά στο επάγγελμα του λογιστή αλλά το παρεχόμενο πρόγραμμα σπουδών στα τμήματα λογιστικής δεν βοηθά ώστε να αναπτυχθούν αυτές οι δεξιότητες. Οι Jane N. Baldwin, Delton L. Chesser, προσπαθούν να προσεγγίσουν την ενσωμάτωση της συνδυαστικής σκέψης στο υπάρχον πρόγραμμα σπουδών. Ένα ερωτηματολόγιο-άσκηση που αφορούσε το χρέος δόθηκε σε 60 φοιτητές λογιστικής σε διάφορα εξάμηνα, με κατευθύνσεις την χρηματοοικονομική κ τους φόρους. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα οι περισσότεροι φοιτητές δεν είχαν συνειδητοποιήσει την ανάγκη συνδυασμού γνώσης από πολλά λογιστικά μαθήματα και οι απαντήσεις τους ήταν μονομερείς έχοντας ως αποτέλεσμα να υπάρχουν δύο διαφορετικές προσεγγίσεις, μια με βάση τη χρηματοοικονομική και μία με βάση τους φόρους. Οι καθηγητές θα πρέπει να διδάξουν τους φοιτητές πώς να συνδέουν πληροφορίες από διαφορετικά μαθήματα χωρίς να έχουν την πεποίθηση πως οι φοιτητές έχουν ήδη αυτή την ικανότητα. Αλλαγές στο πρόγραμμα μαθημάτων λογιστικής είναι απαραίτητο να γίνουν για να παρέχουν στους φοιτητές την ευκαιρία να αναπτύξουν και να ολοκληρώσουν σημαντικές τεχνικές δεξιότητες από διάφορα μαθήματα. Με την προσέγγιση που περιγράφουν στο κείμενο τους αυτή αλλαγή δεν είναι ούτε χρονοβόρα ούτε χρειάζεται μεγάλη τροποποίηση στην υπάρχουσα δομή των μαθημάτων. Σελ. 13 από 71

14 Σύμφωνα με τον Wilton T. Anderson(1983), η λογιστική είναι μία επιστήμη που συνδέεται άμεσα με την διαχείριση πληροφοριών, για παράδειγμα στην παροχή δεδομένων για την λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. Οι φοιτητές λογιστικής θα πρέπει να αναπτύξουν τις αναλυτικές τους δεξιότητες και τις θεμελιώδεις γνώσεις λογιστικής για να μπορέσουν να κατανοήσουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Επομένως, ένα μάθημα σχετικά με τη θεωρία της λήψης αποφάσεων είναι πλέον απαραίτητο σε κάθε πρόγραμμα λογιστικής. Οι επαγγελματίες λογιστές θα πρέπει να είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν περίπλοκα προβλήματα και να φτάσουν σε αποδεκτές σχέσεις. Αντί να είναι εκτεθειμένοι σε σωρεία εννοιών της λογιστικής κυρίως μέσω των θεωρητικών μαθημάτων λογιστικής, οι φοιτητές λογιστικής θα πρέπει να μελετήσουν-κυρίως μέσα από προβλήματα και μελέτες περιπτώσεων- τον τρόπο εφαρμογής αυτών των εννοιών, ακόμα και όταν αυτές οι μελέτες ανταποκρίνονται σε πραγματικές καταστάσεις του επιχειρηματικού κόσμου. Οι επαγγελματίες λογιστές που απασχολούνται στην βιομηχανία και στο δημόσιο θα πρέπει να ξέρουν να χειρίζονται τεράστιες ποσότητες βιβλιογραφίας. Επομένως, ένα μάθημα λογιστικής έρευνας, όμοιο με τα φορολογικά ερευνητικά μαθήματα θα έκανε τα προγράμματα λογιστικής πιο ανταγωνιστικά. Τα μαθήματα της χρηματοοικονομικής λογιστικής είναι τα πλέον σημαντικά θεωρητικά μαθήματα που θα πρέπει να διδάσκονται. Όμως μεγάλο πρόβλημα αποτελεί η αχανής ύλη αυτών των μαθημάτων και πως οι εκπαιδευτικοί λογιστικής θα μπορέσουν να διδάξουν αυτήν την ύλη στις καθορισμένες ώρες και εξάμηνα. Σύμφωνα με τον Anderson, μία λύση θα μπορούσε να είναι η εκμάθηση των γενικών εννοιολογικών κανόνων και έπειτα από επιλογή των εκπαιδευτικών η συζήτηση ορισμένων θεμάτων μέσα στην τάξη. Τα κριτήρια για την επιλογή των συγκεκριμένων θεμάτων, έπειτα από το θεωρητικό υπόβαθρο, θα βασίζονται στην σπουδαιότητα και την δυσκολία του κάθε θέματος. Οι φοιτητές θα πρέπει να μάθουν να μελετούν μόνοι τους λογιστικά θέματα και να ενσωματώσουν την δια βίου μάθηση ως τρόπο ζωής, χρειάζονται όμως απαραιτήτων μία υποκίνηση από τους εκπαιδευτικούς τους. Η προετοιμασία των απόφοιτων λογιστικής στο να συνεχίσουν τη διαδικασία μελέτης σε όλο το υπόλοιπο της επαγγελματικής σταδιοδρομίας τους, θα πρέπει να είναι μεταξύ Σελ. 14 από 71

15 των σημαντικών στόχων σε κάθε λογιστικό πρόγραμμα σπουδών. Σε μία άλλη ομάδα μαθημάτων του προγράμματος σπουδών των τμημάτων της λογιστικής που θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία είναι αυτή της πληροφορικής. Αυτό μπορεί να γίνει με την εισαγωγή μαθημάτων πληροφορικής ή ενσωμάτωσης της επιστήμης της πληροφορικής στα ήδη υπάρχοντα μαθήματα (π.χ ανάπτυξη του μαθήματος της μηχανογραφημένης λογιστικής, της κοστολόγησης κτλ.). Οι υπολογιστές είναι ισχυρά μέσα και ένας λογιστής θα πρέπει να εκμεταλλευτεί στο έπακρο αυτά τα μέσα εάν θέλει να έχει προοπτικές εξέλιξης. Επομένως η ανάγκη για εκπαίδευση χειρισμού λογιστικών προγραμμάτων στα πανεπιστήμια είναι επιτακτική. Σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, απαραίτητο προσόν είναι οι επικοινωνιακές δεξιότητες. Η αδυναμία αυτών των δεξιοτήτων συναντάται πιο έντονα στους εργαζομένους που έχουν αποφοιτήσει από λογιστικές σχολές. Αυτή η αδυναμία στην επικοινωνία μπορεί να στοιχήσει την εξέλιξη των λογιστών σε σχεδόν όλες τις επιχειρήσεις. Έτσι μεγάλη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην ανάπτυξη των επικοινωνιακών δεξιοτήτων στην εκπαίδευση της λογιστικής έστω και αν χρειαστεί να ελαττωθούν τα θεωρητικά μαθήματα λογιστικής. Οι Zabihollah Rezaee, Joseph Szendi and Robert C. Elmore, θέλησαν να ερευνήσουν την ζήτηση, τις προκλήσεις, τα πλεονεκτήματα και την παροχή της διεθνούς λογιστικής εκπαίδευσης. Έτσι έστειλαν ερωτηματολόγια μέσω σε 1000 ακαδημαϊκούς στις Ηνωμένες πολιτείες, σε 250 χρηματοοικονομικούς συμβούλους σε πολυεθνικές και σε 250 συμβούλους σε λογιστικές εταιρείες. Το ερωτηματολόγιο χωριζόταν σε πέντε ενότητες. Η πρώτη ενότητα αναφερόταν στην αντίληψη που είχε το ερωτώμενο δείγμα για τη ζήτηση της διεθνούς διοίκησης και της εκπαίδευσης της λογιστικής, Η δεύτερη στις μεθόδους που χρησιμοποιούνται και τις μεθόδους που θα χρησιμοποιηθούν στο μέλλον για τη μετάδοση της γνώσης της λογιστικής, Η τρίτη στην αντίληψη για τα πλεονεκτήματα της λογιστικής εκπαίδευσης, την υποστήριξη και στα εμπόδια που εμφανίζονται στη μετάδοση της γνώσης. Σελ. 15 από 71

16 Η τέταρτη ενότητα ασχολείται με το βαθμό σπουδαιότητας που δίνει ο κάθε ερωτώμενος για μια σειρά από θέματα που αφορούν τη διεθνή λογιστική εκπαίδευση(τα θέματα συλλέχθηκαν από μια εκτεταμένη βιβλιογραφική επισκόπηση της διεθνούς λογιστικής, από βιβλία μέχρι άρθρα εφημερίδων) και βαθμολογούνται σε σπουδαιότητα με την 5 βαθμίδων κλίμακα Likert, από το πολύ σημαντικό μέχρι το ασήμαντο. Ενώ η τελευταία ενότητα αναφέρεται στα δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος για την διευκόλυνση της τμηματοποίησης. Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν τα εξής είναι σημαντική μία ανάπτυξη προγράμματος σπουδών στη διεθνή λογιστική εκπαίδευση γιατί : Η ζήτηση για διεθνή λογιστική πρακτική έχει αναπτυχθεί και θα συνεχίσει να αναπτύσσεται. Τα πανεπιστήμια θα πρέπει να ενσωματώσουν την παγκοσμιοποίηση στο πρόγραμμα σπουδων. Οι ερωτώμενοι επαγγελματίες δήλωσαν πως η γνώση διεθνούς λογιστικής εκπαίδευσης κάνει τους φοιτητές πιο ανταγωνιστικούς στο σύγχρονο μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Οι εκπαιδευτικοί λογιστικής επιστήμης πρέπει να διατηρήσουν την ποιότητα και την ελκυστικότητα των προγραμμάτων τους. Είναι ζωτικής σημασίας να εξοπλίσουν τους φοιτητές με δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να διεκδικήσουν σημαντικές θέσεις όταν βγουν στην αγορά εργασίας καθώς επίσης να αναπτύξουν δυνατές σχέσεις με τους επαγγελματίες και τον επιχειρηματικό κόσμο έτσι ώστε να ενσωματώσουν τον έξω κόσμο μέσα στην τάξη.(μ8^ππ Byrne, Barbara Flood(2003) Τα παραδοσιακά προγράμματα λογιστικής που βασιζόταν από μια σειρά θεωρητικών μαθημάτων ίσως να μην περιείχαν τα στοιχεία εκείνα που χρειάζεται για να αναπτυχθούν οι δεξιότητες της κριτικής σκέψης στους μαθητές επειδή αυτά τα μαθήματα επικεντρωνόταν στην λύση απλών μαθηματικών ασκήσεων και στην μηχανική αποστήθιση κειμένων. Ενώ αρκετά μαθήματα Σελ. 16 από 71

17 βασίζονται σε αναλύσεις περιπτώσεων, οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν αυτά τα μαθήματα ισχυρίζονται πως οι μαθητές δεν κατέχουν τις δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων που είναι αναγκαίες για τις αναλύσεις περιπτώσεων, επειδή δεν είχαν ποτέ την ευκαιρία να αναπτύξουν δεξιότητες κριτικής σκέψης. Ως αποτέλεσμα οι μαθητές δυσανασχετούν με τις αναλύσεις περιπτώσεων λόγω της μη δομημένης φύσης τους. (Libby, 1991). Για να βοηθηθούν οι μαθητές στην επίλυση των αναλύσεων αυτών και κυρίως να μπορέσουν να ακολουθήσουν τη διαδικασία επίλυσης και σίην πράξη θα πρέπει τα μαθήματα που περιέχουν τις αναλύσεις περιπτώσεων να αναπτύξουν μία βάση κριτικών ικανοτήτων και γνώσης ώστε οι μαθητές να εξοικειωθούν και να μπορέσουν να κατευθυνθούν σωστά στα μη δομημένα προβλήματα. Στην έρευνα του Kimmel(1995) παρουσιάζονται διάφορες απόψεις για ενσωμάτωση των δεξιοτήτων κριτικής σκέψης στο υπάρχον πρόγραμμα σπουδών των τμημάτων λογιστικής. Επιπρόσθετα, παρέχονται διάφορες ιδέες για δημιουργία ενός περιβάλλοντος στην τάξη ώστε να μπορέσουν να αναπτυχθούν καλύτερα αυτές οι δεξιότητες. Οι δυο διαφορετικοί στόχοι, η ανάπτυξη τεχνικών δεξιοτήτων και το υπάρχον θεωρητικό πρόγραμμα σπουδών, θα πρέπει να θεωρούνται συμπληρωματικοί και όχι ανταγωνιστικοί. Το να μαθαίνει, ουσιαστικά να αποστηθίζει ο φοιτητής λογιστικούς κανόνες έχει περιορισμένη σημασία χωρίς να έχει κατανοήσει το περιεχόμενο αυτών που διαβάζει. Εμβαθύνοντας, στην κατανόηση παρά στην απλή αποστήθιση και αναπτύσσοντας την κριτική σκέψη, τα λογιστικά προγράμματα θα μπορέσουν να πετύχουν και τους δύο στόχους. Ο περιορισμός στη συγκεκριμένη έρευνα είναι πως επικεντρώθηκε σε όλο το πρόγραμμα σπουδών της λογιστικής ενώ θα μπορούσε καλύτερα να προσφέρει προτάσεις για τα μαθήματα ξεχωριστά. Έτσι ένα πεδίο για περαιτέρω εξερεύνηση είναι το πώς το μοναδικό περιεχόμενο και η φύση συγκεκριμένων μαθημάτων μπορούν να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη συγκεκριμένων στοιχείων κριτικής σκέψης. Επίσης ενώ και τα δύο στάδια πνευματικής ανάπτυξης και στοιχείων της διαδικασίας της κριτικής σκέψης έχουν μελετηθεί εντατικά, οι επιπτώσεις της σύνδεσης τους δεν έχουν ακόμα κατανοηθεί σωστά. Αυτή η σύνδεση μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στην λογιστική εκπαίδευση και στην πρακτική έτσι η περαιτέρω Σελ. 17 από 71

18 έρευνα αυτής της σύνδεσης μπορεί να οδηγήσει σε χρήσιμα συμπεράσματα και προτάσεις. Λαμβάνοντας υπόψη τις συνεχείς αλλαγές στον επιχειρηματικό κόσμο, η αξία του παράγοντα της εργασίας έχει αυξηθεί κατά πολύ. Αυτές οι αλλαγές δημιουργούν πίεση για βελτίωση της εργασίας. (Lin and Hunter, 1992). Η ποιότητα της εργασίας εξαρτάται κυρίως από την απόδοση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, των ακαδημαϊκών προγραμμάτων κτλ. Τα πανεπιστήμια θα πρέπει να εξελιχθούν. Οι αποδόσεις των πανεπιστημίων εξαρτώνται κυρίως από στοιχεία όπως η χρηματοδότηση, τις σχέσεις με τον επιχειρηματικό κόσμο και τα χαρακτηριστικά των φοιτητών. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των πανεπιστημίων πρέπει να λαμβάνεται υπόψη αφού υπάρχουν στην βιβλιογραφία αρκετές πηγές που αναφέρουν πως τα πανεπιστήμια τείνουν να μεταμορφωθούν σε επιχειρήσεις. Οι αλλαγές γεννούν την ανάγκη για μεταβολή και ορισμού από την αρχή του ρόλου του λογιστικού επαγγέλματος. Το επάγγελμα του λογιστή εξαρτάται από την ποιότητα των λογιστών στις επιχειρήσεις. Η ποιότητα των λογιστών εξαρτάται άμεσα από την εκπαίδευση τους, τις γνώσεις που αποκόμισαν και τις τεχνικές δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Στις σημερινές εποχές, οι λογιστές καλούνται να αντιμετωπίσουν απρόβλεπτα γεγονότα και καταστάσεις έχοντας ως αποτέλεσμα την αναγκαιότητα αναδιάρθρωσης της λογιστικής εκπαίδευσης για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στο απρόβλεπτο μέλλον. Κάποιες σημαντικές προσπάθειες έχουν γίνει για να οριστούν τα προβλήματα της λογιστικής στις μέρες μας. Μία από τις σημαντικότερες προσπάθειες είναι μία ερευνητική εργασία που έγινε στις ηνωμένες πολιτείες. Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου που δόθηκε σε επαγγελματίες λογιστές και ακαδημαϊκούς της λογιστικής επιστήμης έδειξαν πως η εκπαίδευση της λογιστικής περνάει κρίση και πως πρέπει να γίνουν ραγδαίες αλλαγές για να μπορέσουν να απαλείψουν τα προβλήματα της λογιστικής. Είναι πολύ σημαντικό να μελετήσουμε την αποδοτικότητα της λογιστικής εκπαίδευσης για να καταλάβουμε εάν είναι επαρκής για το σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον. Σε έρευνα των Celik και Ecer (2009), 45 δημόσια Σελ. 18 από 71

19 πανεπιστήμια ερωτήθηκαν χρησιμοποιώντας την μέθοδο DEA(Data Envelopment Analysis). Ο ορισμός των μεταβλητών που επηρεάζουν άμεσα την εκπαίδευση είναι κριτικής σημασίας για να αναπτυχθεί η ποιότητα της λογιστικής εκπαίδευσης στα τούρκικα πανεπιστήμια. Στην έρευνα, το μοντέλο DEA έχει χρησιμοποιηθεί για τον ορισμό των μεταβλητών και στον προσδιορισμό των υπαρχόντων προβληματικών περιοχών. Το συγκεκριμένο μοντέλο χρησιμοποιήθηκε για να μετρήσει την αποδοτικότητα των χρηματοοικονομικών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Για τον προσδιορισμό της αποτελεσματικότητας και την εφαρμογή του μοντέλου DEA απαραίτητο στοιχείο είναι ο ορισμός των εισόδων (inputs) και των εξόδων (outputs). Σαν σημαντικότερη έξοδο της εκπαίδευσης ορίζεται η ανάπτυξη της γνώσης και των τεχνικών δεξιοτήτων που παρέχονται από τα πανεπιστήμια. Όμως αυτές οι μεταβλητές ήταν δύσκολο να προσδιοριστούν, οπότε έπρεπε να βρεθεί ένας δείκτης επιτυχίας κοινά αποδεκτός για όλους τους φοιτητές για να προσεγγίσει σωστότερα την δημιουργία αξίας έπειτα από την λογιστική εκπαίδευση. Ένας σημαντικός δείκτης με το ίδιο περιεχόμενο για όλους τους φοιτητές που αποφοιτούν από το σύστημα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Τουρκία είναι κάποιες εξετάσεις που λέγονται Selection Exam for Public Personnel(SEPP). Στην Τουρκία, το προσωπικό που ενσωματώνεται στα δημόσιο και σε κάποιες ιδιωτικές επιχειρήσεις αξιολογείται με βάση το βαθμό του στο SEPP. Κάθε χρόνο περισσότεροι από απόφοιτοι πανεπιστημίου παίρνουν αυτό το τεστ οπότε θεωρείται αξιόλογος δείκτης για να χρησιμοποιηθεί σαν έξοδος στην έρευνα. O! μεταβλητές που επηρεάζουν την δημιουργία αξίας (output) στην λογιστική εκπαίδευση ονομάζονται είσοδοι (inputs) στο μοντέλο DEA. Στον προσδιορισμό των εισόδων, είναι αναγκαίο να ληφθούν υπόψη λειτουργικές μεταβλητές ώστε να μπορέσουν να επηρεάσουν πιο σωστά τις εξόδους. Το συμβούλιο της American Assembly of Collegiate Schools of Business(AACSB), το οποίο είναι ένας ανεξάρτητος θεσμός που εγκρίνει το λογιστικά προγράμματα στα πανεπιστήμια, καθόρισε πως το λογιστικό εκπαιδευτικό σύστημα, που έχεις σαν εξόδους (outputs) την γνώση και τις δεξιότητες που παράγονται στα πανεπιστήμια, εξαρτάται κυρίως από τους φοιτητές, τους ακαδημαϊκούς, τον προϋπολογισμό για τα πανεπιστήμια και πάνω από όλα από τα λογιστικά Σελ. 19 από 71

20 προγράμματα. Στην συγκεκριμένη έρευνα, τα βασικά κριτήρια της AACSB χρησιμοποιήθηκαν ως είσοδοι για την λογιστική εκπαίδευση. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα τα τούρκικα πανεπιστήμια είναι επιτυχημένα στο να παράγουν την καλύτερη έξοδο(output) επειδή κυρίως χρησιμοποιούν τις εισόδους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σύμφωνα με το μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε η λογιστική εκπαίδευση που παρέχεται στα τούρκικα πανεπιστήμια είναι γενικά αποδοτική. Το βασικό πρόβλημα είναι πως χρησιμοποιούν υπερβολικές χρηματικές πηγές για να φτάσουν στην επιθυμητή έξοδο. Επίσης τα ακαδημαϊκά τμήματα των οικονομικών, των επιχειρηματικών σχέσεων, των δημοσίων χρηματοοικονομικών είναι τα πιο αποδοτικά ενώ τα τμήματα της διοίκησης επιχειρήσεων είναι τα πιο αναποτελεσματικά. Σε έρευνα, με δείγμα 402 άτομα που πρόσφατα πήραν προαγωγή σε επιχειρήσεις, ερωτήθηκαν για τις έξι πιο σημαντικές δεξιότητες που πρέπει να έχει ένα άτομο για να προαχθεί σε τρία επίπεδα : 1. Από απλό προσωπικό σε προϊστάμενο 2. Από προϊστάμενο σε διοικητικό σύμβουλο 3. Από διοικητικό σύμβουλο σε συνεργάτη Σε αυτές τις δεξιότητες περιλαμβάνονται οι : Διαπροσωπικές Επικοινωνιακές Διοικητικές Τεχνικές Ηγετικές Τα αποτελέσματα έδειξαν πως οι διαπροσωπικές δεξιότητες^α: skills) γίνονται ολοένα και σημαντικότερες για την προαγωγή σε υψηλότερες βαθμίδες στην επιχείρηση, αλλά οι λογιστές είναι αναγκαίο να κατέχουν και ένα υψηλό επίπεδο τεχνικών ικανοτήτων προκειμένου να μπορέσουν να ανελιχτούν στην τελευταία βαθμίδα, να γίνουν δηλαδή συνέταιροι. (Blanthorne, Bhamornsiri & Guinn, 2005). Σε γενικές γραμμές θα μπορούσαμε να πούμε πως οι τεχνικές δεξιότητες Σελ. 20 από 71

21 είναι μεν απαραίτητες για μια καριέρα στο επάγγελμα του λογιστή αλλά μόνον αυτές δεν αρκούν γιατί χωρίς τις διαπροσωπικές δεξιότητες οι δυνατότητες ανέλιξης είναι μηδαμινές. Μία εργαστηριακή έρευνα σχεδιάστηκε από τους George και Marguerite Kermis(2011) για να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον που θα αναπτύσσονται οι διαπροσωπικές δεξιότητες των φοιτητών χωρίς να μειώνεται η προσοχή για τα θεωρητικά λογιστικά μαθήματα και την ανάπτυξη των τεχνικών δεξιοτήτων. Η έρευνα έλαβε χώρα σε δύο τάξεις λογιστικής, την άνοιξη της δευτεροετούς φοίτησης τους. Βασίστηκε στις μέχρι τώρα ανάγκες για περεταίρω δεξιότητες για την ικανοποιητική εκτέλεση του επαγγέλματος του λογιστή, όπως αυτές προσδιορίστηκαν από μια συνεντεύξεων και επιστημονικών άρθρων στη μέχρι τώρα βιβλιογραφία για το μέλλον του λογιστή. Μέσα σε αυτές περιλαμβάνονται : 1. Επαγγελματικά κίνητρα. 2. Συναισθηματική νοημοσύνη(emotional intelligence). 3. Ανάπτυξη διαπροσωπικών δεξιοτήτων. 4. Δεξιότητες καριέρας. 5. Διαχείριση χρόνου. Αυτές οι συγκεκριμένες δεξιότητες περιλαμβάνονται στο ευρύτερο περιεχόμενο της συναισθηματικής νοημοσύνης, η οποία επικεντρώνεται στην προσωπική ευθύνη του μαθητή για τη δημιουργία του επαγγελματικού του μέλλοντος. Η έρευνα είχε ένα διπλό στόχο, να ικανοποιήσει τις ανάγκες καταρχάς των φοιτητών δίνοντας τους τα απαραίτητα προσόντα για μια καριέρα που επιθυμούν και έπειτα των λογιστικών εταιρειών προσφέροντας τους ώριμους επαγγελματίες λογιστές ικανούς να μεγιστοποιήσουν την αξία της επιχείρησης που θα δουλέψουν όταν αποφοιτήσουν. Οι φοιτητές θα πρέπει να είναι συνειδητοποιημένοι από την αρχή της λογιστικής τους εκπαίδευσης έτσι ώστε να έχουν μία ικανοποιητική εμπειρία στη διάρκεια των σπουδών τους και έπειτα μία ικανοποιητική καριέρα στον επαγγελματικό χώρο. Σελ. 21 από 71

22 Μεθοδολογία Μελέτης - Ερευνητικές Ερωτήσεις Αυτή η μελέτη ζήτησε τις απόψεις ποικίλων ενδιαφερομένων μερών, που ασχολούνται πολύ στενά με την σημασία της γνώσης και των δεξιοτήτων που πρέπει να κατέχονται από τους φοιτητές οι οποίοι διδάσκονται λογιστική στα ανώτατα τεχνολογικά ιδρύματα της Ελλάδας. Οι προδιαγραφές των επαγγελματιών λογιστών έχουν αλλάξει και συνεχίζουν να αλλάζουν σημαντικά με την πρόοδο των οικονομικών μεταρρυθμίσεων, καθώς και με την ταχύτατη τεχνολογική πρόοδο, που ολοένα και περισσότερο ενσωματώνεται στην λογιστική επιστήμη. Αυτό εφιστά υψηλότερη απαίτηση από τους φοιτητές που διδάσκονται την λογιστική επιστήμη και πρόκειται να γίνουν μελλοντικοί επαγγελματίες. Γι αυτόν το λόγο, είναι πολύ σημαντικό να αναγνωριστούν οι απαραίτητες γνώσεις, καθώς και οι δεξιότητες για τους επαγγελματίες λογιστές στο σημερινό επιχειρησιακό περιβάλλον της χώρας. Η παρούσα μελέτη θα δείξει, αν υπάρχει χάσμα στις απόψεις του περιεχομένου της απαιτούμενης γνώσης και της ανάπτυξης δεξιοτήτων για τους φοιτητές, που διδάσκονται λογιστικές επιστήμες, τους επαγγελματίες λογιστές και τους εκπαιδευτικούς. Με την ανάλυση των αποτελεσμάτων της συγκεκριμένης μελέτης, τα ανώτατα τεχνολογικά ιδρύματα μπορούν να βοηθηθούν σημαντικά για τυχόν αλλαγές στο πρόγραμμα σπουδών τους. Από την άλλη, η στάση των σημερινών φοιτητών προς την απαιτούμενη γνώση και τις δεξιότητες είναι ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει την ανάπτυξη της λογιστικής εκπαίδευσης. Επομένως, είναι σημαντικό να εξεταστεί, αν υπάρχει οποιαδήποτε σημαντική διαφορά στις απόψεις των γνώσεων και των δεξιοτήτων, οι οποίες πρέπει να ενσωματωθούν στο πρόγραμμα σπουδών της λογιστικής, μεταξύ των διαφόρων ενδιαφερομένων ομάδων (δηλαδή, επαγγελματίες λογιστές, εκπαιδευτικούς και φοιτητές). Ως εκ τούτου, τα πρώτα δύο ερωτήματα τις μελέτης που προκύπτουν είναι : 01: Ποιες είναι οι απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες για τους μελλοντικούς επαγγελματίες λογιστές, όπως αυτές γίνονται αντιληπτές από τους λογιστές, εκπαιδευτικούς και φοιτητές; Σελ. 22 από 71

23 02: Υπάρχει κάποια διαφορά στις αντιλήψεις σχετικά με την παρεχόμενη γνώση και των δεξιοτήτων των υπαρχόντων προγραμμάτων λογιστικής, και ποιά η σημασία τους στην λογιστική εκπαίδευση, μεταξύ των λογιστών, εκπαιδευτικών και φοιτητών; Οι ενδιαφερόμενες ομάδες αντιλαμβάνονται ότι είναι απαραίτητες οι γνώσεις και οι δεξιότητες για την εκπαίδευση των φοιτητών λογιστικής, έτσι ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν ως μελλοντικοί επαγγελματίες λογιστές. Αυτό μπορεί όμως να απέχει σημαντικά με αυτό που παρέχεται στην πραγματικότητα από τα υπάρχοντα προγράμματα σπουδών. Για να μπορέσει να αναγνωριστεί το χάσμα μεταξύ των εκτιμήσεων της παρούσας κατάστασης της λογιστικής εκπαίδευσης, σε σχέση με αυτές τις γνώσεις και δεξιότητες που θα έπρεπε να παρέχονται στην λογιστική εκπαίδευση, δημιουργήθηκε το τρίτο ερώτημα το οποίο έχει ως εξής: 03: Υπάρχει χάσμα μεταξύ της απαιτούμενης γνώσης, των δεξιοτήτων και της παρεχόμενης γνώσης, των δεξιοτήτων της παρούσας κατάστασης της εκπαίδευσης λογιστικής, όπως αυτή γίνεται αντιληπτή από τους επαγγελματίες λογιστές, εκπαιδευτικούς και τους φοιτητές; Η λογιστική εκπαίδευση επηρεάζεται σημαντικά από τους οικονομικούς, τεχνολογικούς, κοινωνικούς και πολιτιστικούς παράγοντες σε μια συγκεκριμένη χώρα. Για παράδειγμα, υπάρχουν τεράστιες διαφορές στο επίπεδο της οικονομικής και τεχνολογικής ανάπτυξης, καθώς και στα πολιτιστικά και κοινωνικά περιβάλλοντα μεταξύ της Κίνας και της Ελλάδας. Αυτοί οι εξωτερικοί παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την εκτίμηση των απαιτήσεων για την σημασία της γνώσης και την ανάπτυξη δεξιοτήτων των επαγγελματιών λογιστών στις δύο χώρες. Έτσι η τελευταία ερώτηση που προκύπτει στην μελέτη είναι η ακόλουθη: 04: Υπάρχει κάποια σημαντική διαφορά στις γενικές απόψεις σχετικά με τη σημασία των απαιτούμενων γνώσεων λογιστικής και δεξιοτήτων, όπως αυτή γίνεται αντιληπτή από τους λογιστές, εκπαιδευτικούς και τους φοιτητές στην Ελλάδα και στην Κίνα; Σελ. 23 από 71

24 Για να διευκολύνουμε την συγκριτική ανάλυση χρησιμοποιήθηκε ένα ερευνητικό ερωτηματολόγιο που αναπτύχθηκε από τους Francisco & Kelly (2002) για την συλλογή δεδομένων. Το ερευνητικό εργαλείο υιοθετήθηκε από την μελέτη των Albrecht & Sack (2000) για την μελλοντική λογιστική εκπαίδευση στις ΗΠΑ. Επίσης, χρησιμοποιήθηκε αργότερα σε τροποποιημένη μορφή και από τους Lin, Xiong & Liu (2005) για την έρευνα που έγινε στην Κίνα για την βάση γνώσεων και ανάπτυξη δεξιοτήτων στην λογιστική εκπαίδευση. Η μελέτη αυτή χρησιμοποίησε το τροποποιημένο ερευνητικό εργαλείο των Lin, Xiong & Liu (2005). Το ερευνητικό εργαλείο περιέχει μια λίστα συστατικών γνώσεων, δεξιοτήτων και παιδαγωγικής, και ρωτάει τους συμμετέχοντες στην μελέτη να αξιολογήσουν την σημασία ή αποτελεσματικότητα σε σχέση με την εκπαίδευση των φοιτητών λογιστικής. Γίνεται κατηγοριοποίηση 1-5 και χρησιμοποιείται για να εκτιμήσει το κάθε στοιχείο γνώσης,δεξιότητας και μεθόδου διδασκαλίας. Δηλαδή το «0» αντιπροσωπεύει το «δεν υπάρχει εφαρμογή», το «1» αντιπροσωπεύει το «ελάχιστα σημαντικό» και το «5» αντιπροσωπεύει «πάρα πολύ σημαντικό» σε σχέση με την αντιληπτή σημαντικότητα-αποτελεσματικότητα στην εκπαίδευση των μελλοντικών λογιστών. Πιο αναλυτικά, στο ερωτηματολόγιο ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να εκφράσουν τις απόψεις τους από δύο διαφορετικές διαστάσεις αξιολόγησης. Στην πρώτη στήλη παραθέτεται η αντίληψη της σημαντικότηταςαποτελεσματικότητας της απαιτούμενης γνώσης, των δεξιοτήτων και των μεθόδων διδασκαλίας σε μια κλίμακα 0-5, ενώ υπάρχει και μία δεύτερη στήλη η οποία δείχνει την αξιολόγηση του αν η παρεχόμενη γνώση, τα συστατικά δεξιοτήτων και οι μέθοδοι διδασκαλίας θα μπορούσαν να έχουν διδαχθεί αποτελεσματικά από το υπάρχον λογιστικό πρόγραμμα σπουδών. Στην κλίμακα 1-5, το «0» ερμηνεύεται ως «δεν υπάρχει εφαρμογή» το «1» «παρέχεται ελάχιστα»,το «2» «παρέχεται λίγο», το «3» «παρέχεται μέτρια», το «4» «παρέχεται πολύ», το «5» «παρέχεται πάρα πολύ». Το ερωτηματολόγιο εκτός από το δεύτερο μέρος που περιέχει τα στοιχεία προς αξιολόγηση της τεχνολογικής εκπαίδευσης που εξηγήθηκαν παραπάνω, Σελ. 24 από 71

25 περιλαμβάνει και το πρώτο μέρος το οποίο περιέχει κάποια δημογραφικά χαρακτηριστικά τα οποία πρέπει να απαντηθούν από τους ερωτηθέντες. Το ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε σε δύο πόλεις που έχουν ανώτατα τεχνολογικά ιδρύματα,στα οποία διδάσκεται η λογιστική,στην Καβάλα και στις Σέρρες. Στην Καβάλα μοιράστηκαν ερωτηματολόγια σε τρείς ομάδες ενδιαφερομένων, σε καθηγητές και σε φοιτητές των τριών τμημάτων που διδάσκονται λογιστική επιστήμη,στα τμήματα Διαχείριση Πληροφοριών, Λογιστικής και Διοίκηση Επιχειρήσεων, καθώς και σε επαγγελματίες λογιστές της Καβάλας. Στις Σέρρες δόθηκαν ερωτηματολόγια σε τρείς κατηγορίες ενδιαφερομένων, σε φοιτητές και καθηγητές των δύο τμημάτων των Σερρών τα οποία είναι : Τμήμα Λογιστικής και Διοίκηση Επιχειρήσεων, καθώς και σε επαγγελματίες λογιστές των Σερρών. Συνολικά δόθηκαν 200 ερωτηματολόγια σε Σέρρες και στην Καβάλα. Στην Καβάλα δόθηκαν στο σύνολο 100 ερωτηματολόγια, 20 σε φοιτητές Διαχείριση Πληροφοριών και 5 σε καθηγητές του τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών, 20 σε φοιτητές λογιστικής και 5 σε καθηγητές του τμήματος Λογιστικής, 20 σε φοιτητές Διοίκησης Επιχειρήσεων και 5 σε καθηγητές του τμήματος της Διοίκησης Επιχειρήσεων και στο τέλος δόθηκαν σε επαγγελματίες λογιστές της Καβάλας 25 ερωτηματολόγια προς συμπλήρωση. Στις Σέρρες δόθηκαν στο σύνολο 100 ερωτηματολόγια, 30 σε φοιτητές Λογιστικής και 10 σε καθηγητές του τμήματος Λογιστικής, 30 σε φοιτητές Διοίκησης Επιχειρήσεων και 10 σε καθηγητές του τμήματος της Διοίκησης Επιχειρήσεων και στο τέλος δόθηκαν σε επαγγελματίες λογιστές της Καβάλας 20 ερωτηματολόγια προς συμπλήρωση. Στο σύνολο από τα 200 ερωτηματολόγια που δόθηκαν προς συμπλήρωση ήταν χρήσιμα και δεν είχαν ελλιπή δεδομένα τα 140, δηλαδή το (70%) των ερωτηματολογίων και από Καβάλα και από Σέρρες. Πιο αναλυτικά: Τα ερωτηματολόγια που επιστράφηκαν από την πόλη της Καβάλας στο σύνολο είναι 80 (80%) και ποιο αναλυτικά : 20 (100%) από φοιτητές τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών και 2 (40%) από τους καθηγητές του τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών, 20 (100%) από φοιτητές Λογιστικής και 4 (80%) από καθηγητές του τμήματος Λογιστικής, 20 (100%) από φοιτητές Διοίκησης Σελ. 25 από 71

26 Επιχειρήσεων και 4 (80%) από καθηγητές του τμήματος της Διοίκησης Επιχειρήσεων και 10 (40%) από επαγγελματίες λογιστές της Καβάλας. Από την άλλη, τα ερωτηματολόγια που επιστράφηκαν από την πόλη των Σερρών στο σύνολο είναι 60 (60%) και ποιο αναλυτικά : 20 (66,6%) από φοιτητές Λογιστικής και 5 (50%) από καθηγητές του τμήματος Λογιστικής,20 (66,6%) από φοιτητές Διοίκησης Επιχειρήσεων και 5 (50%) από καθηγητές του τμήματος της Διοίκησης Επιχειρήσεων και 10 (50%) από επαγγελματίες λογιστές του νομού Σερρών. Μεταξύ των ερωτηθέντων το 50,71% είναι άνδρες και το 49,29% γυναίκες.από τους ερωτηθέντες φοιτητές, τα ποσοστά των πρωτοετών,δευτεροετών,τριτοετών,τεταρτοετών,και μεγαλύτερων του τέταρτου έτους είναι αντίστοιχα 22%, 19%, 26%, 15% και 18%. Μεταξύ των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών το 15% έχει από ένα έως και πέντε χρόνια εκπαιδευτικής εμπειρίας,το 35% έχει από έξι έως και δέκα και το 50% έχει περισσότερα από δέκα χρόνια εκπαιδευτικής εμπειρίας. Από τους ερωτηθέντες επαγγελματίες λογιστές το 45% δραστηριοποιείται από ένα έως και δέκα χρόνια, το 30% από έντεκα έως και είκοσι χρόνια και το 25% περισσότερα από είκοσι χρόνια. Ρωτήθηκε στους επαγγελματίες λογιστές αν θα προτιμούσαν να απασχολήσουν ένα απόφοιτο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης ή έναν απόφοιτο ανώτατης τεχνολογικής εκπαίδευσης, καθώς και αν έχουν αν έχουν απασχολήσει στο παρελθόν μέσω πρακτικής άσκησης φοιτητές τεχνολογικής εκπαίδευσης. Το 10% απάντησε ότι θα προτιμούσε έναν απόφοιτο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, ενώ το 90% ότι θα προτιμούσε απόφοιτο ανώτατης τεχνολογικής εκπαίδευσης. Το 75% έχει απασχολήσει φοιτητές ανώτατης τεχνολογικής εκπαίδευσης από ένα έως και 10 φοιτητές, το 15% από έντεκα έως και είκοσι φοιτητές, μόλις το 10% έχει απασχολήσει φοιτητές τεχνολογικής εκπαίδευσης από εικοσιένα έως και τριάντα φοιτητές, ενώ 0% έχουν απασχολήσει περισσότερους από 30 φοιτητές στην επαγγελματική τους καριέρα. Σελ. 26 από 71

27 Στα ερωτηματολόγια τέθηκαν δύο σημαντικά ερωτήματα τα οποία δόθηκαν και στις τρείς ομάδες ερωτηθέντων, στους φοιτητές,καθηγητές και επαγγελματίες λογιστές Η πρώτη ερώτηση είναι αν είναι ικανοποιημένοι από την παρεχόμενη γνώση τεχνολογικής εκπαίδευσης. Το 39,29% των φοιτητών απάντησε ότι είναι ικανοποιημένο από την παρεχόμενη γνώση που διδάσκονται, ενώ το 32,14% απάντησε ότι δεν είναι ικανοποιημένο από τις γνώσεις που λαμβάνουν Το 12,86% των εκπαιδευτικών δήλωσε ότι είναι ικανοποιημένο, από τις γνώσεις που παρέχονται ενώ μόλις το 1,43% δήλωσε ότι δεν είναι ικανοποιημένο. Το 5,00% των επαγγελματιών λογιστών δήλωσε ότι είναι ικανοποιημένο με τις παρεχόμενες γνώσεις, ενώ το 9,29% πιστεύει ότι δεν επαρκούν οι γνώσεις που λαμβάνουν οι φοιτητές από τα ανώτατα τεχνολογικά ιδρύματα για να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Η δεύτερη ερώτηση που τέθηκε είναι αν είναι ικανοποιημένοι από το υφιστάμενο πρόγραμμα σπουδών. Το 33,57% των ερωτηθέντων φοιτητών απάντησε ότι είναι ικανοποιημένο από το υφιστάμενο πρόγραμμα σπουδών που υπάρχει, ενώ το 37,86% απάντησε ότι δεν είναι ικανοποιημένο. Το 8,57% των εκπαιδευτικών δήλωσε ότι είναι ικανοποιημένο,ενώ μόλις το 5,71% δεν είναι ικανοποιημένο από το πρόγραμμα σπουδών που παρέχεται. Τέλος, το 2,86% των επαγγελματιών λογιστών δήλωσε ότι είναι ικανοποιημένο με το περιεχόμενο του υφιστάμενου προγράμματος σπουδών, ενώ το 11,43% πιστεύει ότι πρέπει να υπάρξουν μεταρρυθμίσεις στο υπάρχον πρόγραμμα σπουδών. Σελ. 27 από 71

28 Αποτελέσματα Μελέτης - Ανάλυση Μελέτης Ακολουθώντας την ανάλυση που εφαρμόστηκε από τους Albercht και Sack (2000), ομαδοποιήθηκαν οι ερευνητικές ερωτήσεις σε σχέση με την γνώση, τις δεξιότητες και την παιδαγωγική. Ο πρώτος πινάκας παρουσιάζει τις περιγραφικές στατιστικές για τα ερευνητικά αποτελέσματα στο σύνολο του δείγματος της έρευνας για την αντίληψη της απαιτούμενης γνώσης της λογιστικής στην Ελληνική πραγματικότητα. Στον πρώτο πίνακα παρουσιάζονται οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις για κάθε στοιχείο γνώσης, δεξιότητας και παιδαγωγικής που φαίνονται σ αυτόν. Είναι ταξινομημένες σύμφωνα με την ανάληψη σημαντικότητας του δείγματος (με βάση τις μέσες βαθμολογίες τους ). Όπως φαίνεται στον πίνακα στην τρίτη στήλη του μέσου όρου διακρίνονται σε συνολικό επίπεδο ότι οι ερωτηθέντες αναγνώρισαν ως πιο σημαντικά θέματα γνώσης την χρηματοοικονομική λογιστική, την διοικητική λογιστική, τους φόρους, την χρηματοδότηση, το ηλεκτρονικό εμπόριο, το μάρκετινγκ, τα πληροφοριακά συστήματα, την μακροοικονομία τις αγορές-πωλήσεις και εμπόριο και το στρατηγικό μάνατζμεντ. Η επαγγελματική συμπεριφορά, η αναλυτική- κριτική σκέψη, η λήψη αποφάσεων, η επιχειρηματικότητα, οι επιχειρηματικές αποφάσεις, η ικανότητα πωλήσεων, οι τεχνικές πληροφορικής, οι διαπροσωπικές σχέσεις, η ομαδική εργασία και η ξένη γλώσσα αξιολογήθηκαν ως από τις πιο σημαντικές δεξιότητες και από τις τρείς ομάδες ερωτηθέντων. Από την άλλη, η διαχείριση αποφάσεων, οι ομαδικές εργασίες, καθώς και οι γραπτές εργασίες αναγνωρίστηκαν ως οι τρείς πιο αποτελεσματικές μέθοδοι για την εκπαίδευση φοιτητών λογιστικής στο τωρινό επιχειρησιακό περιβάλλον της Ελλάδας. N M ean Std. D e via tio n Χ ρ η μ α το ο ικ ο ν ο μ ικ ή λ ο γ ισ τικ ή 140 4,3 2,780 Δ ιο ικ η τικ ή Λ ο γ ισ τικ ή 140 4,1 9,839 Φ όροι 140 4,1 4 1,135 Χ ρ η μ α το δ ό τη σ η 140 4,01,894 Η λ εκτρ ο ν ικ ό Ε μ π ό ρ ιο 140 3,91,951 Μ ά ρ κετινγκ 140 3,87 1,211 Σελ. 28 από 71

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Στρατηγικής και Επιχειρηματικότητας. «Ενισχύοντας τις επιχειρηματικές προθέσεις των νέων»

Εργαστήριο Στρατηγικής και Επιχειρηματικότητας. «Ενισχύοντας τις επιχειρηματικές προθέσεις των νέων» Εργαστήριο Στρατηγικής και Επιχειρηματικότητας Κοδριγκτώνος 12, 210 8203573, 210 8203 803 http://este.dmst.aueb.gr/ «Ενισχύοντας τις επιχειρηματικές προθέσεις των νέων» ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η προώθηση της

Διαβάστε περισσότερα

Οι στόχοι του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών είναι:

Οι στόχοι του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών είναι: 1. Στόχοι του Προγράμματος Σπουδών (ΠΣ) Οι στόχοι του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών είναι: Η παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων στο γνωστικό αντικείμενο της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ώστε να είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Διοίκηση Επιχειρήσεων Έννοια του Μάνατζμεντ Ικανότητες των Μάνατζερ Στόχοι του Μάνατζμεντ Βασικές Λειτουργίες του Μάνατζμεντ Σχεδιασμός Οργάνωση Διεύθυνση Έλεγχος Εφαρμογή του Μάνατζμεντ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MA in Education (Education Sciences) ΑΣΠΑΙΤΕ-Roehampton ΠΜΣ MA in Education (Education Sciences) Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Εκπαίδευση (Επιστήμες της Αγωγής),

Διαβάστε περισσότερα

Ρετσινάς Σωτήριος ΠΕ 1703 Ηλεκτρολόγων ΑΣΕΤΕΜ

Ρετσινάς Σωτήριος ΠΕ 1703 Ηλεκτρολόγων ΑΣΕΤΕΜ Ρετσινάς Σωτήριος ΠΕ 1703 Ηλεκτρολόγων ΑΣΕΤΕΜ Τι είναι η ερευνητική εργασία Η ερευνητική εργασία στο σχολείο είναι μια δυναμική διαδικασία, ανοιχτή στην αναζήτηση για την κατανόηση του πραγματικού κόσμου.

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά και Πληροφορική. Διδακτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου για τη Μελέτη και την Αυτο-αξιολόγηση των Μαθητών.

Μαθηματικά και Πληροφορική. Διδακτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου για τη Μελέτη και την Αυτο-αξιολόγηση των Μαθητών. Μαθηματικά και Πληροφορική. Διδακτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου για τη Μελέτη και την Αυτο-αξιολόγηση των Μαθητών. Α. Πέρδος 1, I. Σαράφης, Χ. Τίκβα 3 1 Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί perdos@kalamari.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προσόντα με υψηλή αξία για τους εργοδότες σε σχέση με την αναπηρία

Προσόντα με υψηλή αξία για τους εργοδότες σε σχέση με την αναπηρία Προσόντα με υψηλή αξία για τους εργοδότες σε σχέση με την αναπηρία Απρίλιος 2013 Χαρακτηριστικά που ζητούν οι εργοδότες αναπηρία Πως θα όριζες τη λέξη προσόν ή τη λέξη δεξιότητα ; Και τι εννοούν οι εργοδότες

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος

Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δημοσίευσε το Μάιο του 2012 τα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποίησε μεταξύ των αποφοίτων του, που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Is είναι βιώσιμη η επιχείρηση

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Is είναι βιώσιμη η επιχείρηση ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Is είναι βιώσιμη η επιχείρηση Ent-teach κεφαλαιο 3 - Ανάλυση Αγοράς Περιγραφή της εκπαιδευτικής δραστηριότητας Αυτή η εκπαιδευτική δραστηριότητα απευθύνεται σε μαθητές από όλους

Διαβάστε περισσότερα

Γ Γυμνασίου: Οδηγίες Γραπτής Εργασίας και Σεμιναρίων. Επιμέλεια Καραβλίδης Αλέξανδρος. Πίνακας περιεχομένων

Γ Γυμνασίου: Οδηγίες Γραπτής Εργασίας και Σεμιναρίων. Επιμέλεια Καραβλίδης Αλέξανδρος. Πίνακας περιεχομένων Γ Γυμνασίου: Οδηγίες Γραπτής Εργασίας και Σεμιναρίων. Πίνακας περιεχομένων Τίτλος της έρευνας (title)... 2 Περιγραφή του προβλήματος (Statement of the problem)... 2 Περιγραφή του σκοπού της έρευνας (statement

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική (BSc & MSc)

Πληροφορική (BSc & MSc) ς Πληροφορική (BSc & MSc) www.nup.ac.cy ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πτυχίο στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική BSc in Applied Informatics Περιγραφή Προγράμματος Στόχος του Προπτυχιακού Προγράμματος στην Εφαρμοσμένη

Διαβάστε περισσότερα

Η ιδέα διεξαγωγής έρευνας με χρήση ερωτηματολογίου δόθηκε από τη δημοσιογραφική ομάδα του Σχολείου μας, η οποία στα πλαίσια έκδοσης της Εφημερίδας

Η ιδέα διεξαγωγής έρευνας με χρήση ερωτηματολογίου δόθηκε από τη δημοσιογραφική ομάδα του Σχολείου μας, η οποία στα πλαίσια έκδοσης της Εφημερίδας 1 2 Η ιδέα διεξαγωγής έρευνας με χρήση ερωτηματολογίου δόθηκε από τη δημοσιογραφική ομάδα του Σχολείου μας, η οποία στα πλαίσια έκδοσης της Εφημερίδας μας, διεξήγαγε έρευνα ανάμεσα στους συμμαθητές μας.

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη

Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών koutsouris@aua.gr Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Tο ανθρώπινο στοιχείο είναι μοναδικής σημασίας

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Πίνακας Μαθησιακών Αποτελεσμάτων Πίνακας Μαθησιακών Αποτελεσμάτων Τα Μαθησιακά Αποτελέσματα στον παρακάτω πίνακα έχουν σχηματιστεί με βάση τα συμπεράσματα στη Διεθνική Αναφορά Έρευνας Ο1 που περιέχει τα ευρήματα της έρευνας που διεξήχθη

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Ηγέτες με Όραμα Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Αγαπητοί φοιτητές, Εκ μέρους του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων σας καλωσορίζουμε στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΟ ΔΕΠΠΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Διπλωματική Εργασία ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΙΛΚΟΥ Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Δρ. Τάσου Μενελάου με θέμα: Προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΣΕΕΚ) του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού

Ομιλία Δρ. Τάσου Μενελάου με θέμα: Προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΣΕΕΚ) του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Ομιλία Δρ. Τάσου Μενελάου με θέμα: Προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΣΕΕΚ) του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, αγαπητοί σπουδαστές, με ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Εισηγητής Χατζηευστρατίου Ιγνάτιος Μόνιμος Πάρεδρος Π.Ι. Γνωρίσματα Ελληνικού Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

4.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών

4.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών 4.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών Στο προηγούμενο κεφάλαιο (4.1) παρουσιάστηκαν τα βασικά αποτελέσματα της έρευνάς μας σχετικά με την άποψη, στάση και αντίληψη των μαθητών γύρω από θέματα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου SCinTE

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Το Τμήμα Ηλεκτρολογίας, ανήκει στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά.

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο...

1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... 1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... Οι Επιμορφωτικές Ανάγκες των Διοικητικών Υπαλλήλων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών: Μια Εμπειρική Διερεύνηση στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Το ερωτηματολόγιο...

Το ερωτηματολόγιο... 1 Η έρευνά μας... Έλαβε μέρος στο ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ κατά το χειμερινό εξάμηνο 2012-2013 στο τμήμα Αυτοματισμού Έγινε σε εθελοντική - ανώνυμη βάση από τους φοιτητές. Το ερωτηματολόγιο μοιράστηκε κατά την 8 η

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποίηση αποδοχής και αναστολών σε μαθησιακές εμπειρίες εισαγωγής στελεχών και υπαλλήλων επιλεγμένων

Διαφοροποίηση αποδοχής και αναστολών σε μαθησιακές εμπειρίες εισαγωγής στελεχών και υπαλλήλων επιλεγμένων Διαφοροποίηση αποδοχής και αναστολών σε μαθησιακές εμπειρίες εισαγωγής στελεχών και υπαλλήλων επιλεγμένων υπηρεσιών του ιδιωτικού τομέα της περιοχής μείζονος Θεσσαλονίκης στα δεδομένα Νέων Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Κ Υ Κ Λ Ο Υ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Κ Α Ι Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

H Συμβολή της Υπολογιστικής Σκέψης στην Προετοιμασία του Αυριανού Πολίτη

H Συμβολή της Υπολογιστικής Σκέψης στην Προετοιμασία του Αυριανού Πολίτη H Συμβολή της Υπολογιστικής Σκέψης στην Προετοιμασία του Αυριανού Πολίτη Κοτίνη Ι., Τζελέπη Σ. Σχ. Σύμβουλοι Κ. Μακεδονίας στην οικονομία, στη τέχνη, στην επιστήμη, στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες.

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology»

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ. Statistics ΤΜΗΜΑ. Valid 9743 N Missing 0. Mean 4,45. Median 4,00. Std. Deviation 2,593. Variance 6,722

ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ. Statistics ΤΜΗΜΑ. Valid 9743 N Missing 0. Mean 4,45. Median 4,00. Std. Deviation 2,593. Variance 6,722 Περιγραφικά Στοιχεία - Ανάλυση ανά ερώτηση στο σύνολο του δείγματος και ανά κλίμακα μελέτης στα ερωτηματολόγια εξαμήνου χειμερινού εξαμήνου 2014-2015 για το ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Τα περιγραφικά στατιστικά μας

Διαβάστε περισσότερα

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Έκθεση Έρευνας μεταξύ Στελεχών Οργανισμών της Περιφέρειας Ελλάδα 2015 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργική Εκπαίδευση Ενότητα 12

Γεωργική Εκπαίδευση Ενότητα 12 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 12: Αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων Αφροδίτη Παπαδάκη-Κλαυδιανού Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ Εισαγωγή Η έρευνα στην Ευρώπη δείχνει ότι οι άνθρωποι με αναπηρίες όλων των ηλικιών έχουν προσωπική εμπειρία με την τεχνολογία.

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της ΑΣΠΑΙΤΕ

Σκοπός της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της ΑΣΠΑΙΤΕ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Α..ΠΑΙ.Σ.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ: Γιώργος Μουστάκας email: moke1@aspete.gr ΣΗΛΕΦΩΝΟ: 210-28 96 884 blog: http://mokeaspete.blogspot.com/

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Πληροφορικής Σπουδές...... 4 Θέσεις Εργασίας για τους Αποφοίτους του Τμήματος Πληροφορικής....

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Creating my own company

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Creating my own company ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Creating my own company Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα με τίτλο «Δημιουργώντας την Δική μου Επιχείρηση» είναι μα πλήρης, αυτόνομη και ολοκληρωμένη εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Πόρισμα Στατιστικής Έρευνας Αποφοίτων Τμήματος Ηλεκτρονικής Τ.Ε.Ι. Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2009 1 Περιεχόμενα 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων. Ταυτότητα της Έρευνας Το Πρόγραμμα της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων και Νεοεισερχομένων Εκπαιδευτικών προσφέρεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΒΕΡΓΟΣ Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΒΕΡΓΟΣ Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑ 2010-2013 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑ ΒΕΡΓΟΣ Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΑΠΘ Ημερομηνία 01/07/2013 «ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση ανθρωπίνων Πόρων

Διοίκηση ανθρωπίνων Πόρων Διοίκηση ανθρωπίνων Πόρων Ενότητα 1: Εισαγωγικές Έννοιες Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Ικανοποίησης Σπουδαστή

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Ικανοποίησης Σπουδαστή ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Ικανοποίησης Σπουδαστή Από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Του ΤΕΙ Αθήνας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγαπητοί Σπουδαστές /Σπουδάστριες, Στα πλαίσια της Πρακτικής σας Άσκησης θα θέλαμε να σας

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές συλλογής δεδομένων στην ποιοτική έρευνα

Τεχνικές συλλογής δεδομένων στην ποιοτική έρευνα Το κείμενο αυτό είναι ένα απόσπασμα από το Κεφάλαιο 16: Ποιοτικές ερμηνευτικές μέθοδοι έρευνας στη φυσική αγωγή (σελ.341-364) του βιβλίου «Για μία καλύτερη φυσική αγωγή» (Παπαιωάννου, Α., Θεοδωράκης Ι.,

Διαβάστε περισσότερα

Παραδόσεις 4 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ. Δεν υφίστανται προϋποθέσεις ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Παραδόσεις 4 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ. Δεν υφίστανται προϋποθέσεις ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ DP2021 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Τρίτο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΒΕΡΓΟΣ Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΒΕΡΓΟΣ Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑ 2010-2015 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑ ΒΕΡΓΟΣ Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΑΠΘ Ημερομηνία 28/02/2015 2/38 «ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αρχές Μάρκετινγκ Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ KAI ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΝΕΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ KAI ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΝΕΩΝ Οµιλία του κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλου Προέδρου του ΣΕΒ στην εκδήλωση ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ KAI ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΝΕΩΝ 12 Φεβρουαρίου 2004 Ίδρυµα Ευγενίδου 2 Κυρίες και Κύριοι, Βρίσκοµαι στην ευχάριστη θέση να σας

Διαβάστε περισσότερα

2.1 Συνολική Αποτίμηση

2.1 Συνολική Αποτίμηση 2.1 Συνολική Αποτίμηση Το προπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος περιγράφεται με λεπτομέρεια στον Τόμο Ι της Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης. Το πρόγραμμα, όπως όλα τα προγράμματα του Τμήματος, είναι, από θεωρητική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια Διδάσκων: Κ.ΜΑΥΡΙΔΗΣ Μάθημα: ΜΑΥ111β Σύνολο ερωτηματολογίων: 67 Τίτλος: ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια Διδάσκων: Κ.ΜΑΥΡΙΔΗΣ Μάθημα: ΜΑΥ111β Σύνολο ερωτηματολογίων: 67 Τίτλος: ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία Β2

Ερευνητική Εργασία Β2 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ Ερευνητική Εργασία Β2 Σχολικό έτος 2014-15 Β τετράμηνο Θέμα: «Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και επαγγελματική αποκατάσταση» Ερευνητικό υποερώτημα: «Ποια τα Κριτήρια για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Εισαγωγή στο Μάρκετιγκ και στην ολική ποιότητα m125 ΜΑΝΘΟΣ ΝΤΕΛΗΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Εισαγωγή στο Μάρκετιγκ και στην ολική ποιότητα m125 ΜΑΝΘΟΣ ΝΤΕΛΗΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Εισαγωγή στο Μάρκετιγκ και στην ολική ποιότητα m125 ΜΑΝΘΟΣ ΝΤΕΛΗΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ερωτηματολογίων Πρακτικής Άσκησης

Ανάλυση Ερωτηματολογίων Πρακτικής Άσκησης Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Λ Λ Ο Π Ο Ν Η Σ Ο Υ Σ Χ Ο Λ Η Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν Τ μ ή μ α Κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς κ α ι Ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ή ς Π ο λ ι τ ι κ ή ς Ανάλυση Ερωτηματολογίων Πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση. Womens Business Gerasimos Tzamarelos, PhD 27 November 2014 Έννοιες Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Το Τµήµα ιαχείρισης Πληροφοριών του Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ στο πλαίσιο του έργου «Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Αξιολόγηση της Μάθησης

Εκτίμηση Αξιολόγηση της Μάθησης Εκτίμηση Αξιολόγηση της Μάθησης Ορισμοί Ο διδάσκων δεν αρκεί να κάνει μάθημα, αλλά και να διασφαλίζει ότι πετυχαίνει το επιθυμητό αποτέλεσμα της μάθησης Η εκτίμηση της μάθησης αναφέρεται στην ανατροφοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΑΔΥΝΑΜΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ENTANGLE Ενημερωτικό δελτίο#2

ENTANGLE Ενημερωτικό δελτίο#2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόοδοι έργου 1 Η έρευνα του ENTANGLE 2 Συναντήσεις έργου 3 Η στρατηγική των κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης 4 Ο ρόλος του επιχειρηματικού σχεδίου 5 Επαφές και χρηματοδότηση 6 Το έργο ENTANGLE

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ

Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ Μάιος 2012 Είναι ένα πρόγραμμα που φέρνει κοντά τα πεδία της επιστήμης των υπολογιστών και της τεχνολογίας της πληροφορίας με τη διοίκηση και την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ανακαλύψτε νέες επιχειρήσεις

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ανακαλύψτε νέες επιχειρήσεις ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ανακαλύψτε νέες επιχειρήσεις Ent-teach Κεφάλαιο 2 Αναγνώριση ευκαιριών Περιγραφή της εκπαιδευτικής δραστηριότητας Αυτή η εκπαιδευτική δραστηριότητα στοχεύει να βοηθήσει τους

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr

Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr Θεμελίωση μιας λύσης ενός προβλήματος από μια πολύπλευρη (multi-faceted) και διαθεματική (multi-disciplinary)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 2014

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ικανοποίηση των Εργαζομένων του Τ.Ε.Ι. Κρήτης 2014 Συνοπτική Έκδοση Ηράκλειο, Σεπτέμβριος 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού ΝΕΟ - ΜΕ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΗ ΥΛΗ Επενδύοντας στη Γνώση... Εξασφαλίζετε το Μέλλον Η αποτελεσματική Διοίκηση του Ανθρώπινου Δυναμικού αποτελεί μια από τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΕΠΑ.Λ) ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ. Παρουσίαση επαγγελματικής εκπαίδευσης και δικαιώματα αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΕΠΑ.Λ) ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ. Παρουσίαση επαγγελματικής εκπαίδευσης και δικαιώματα αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΕΠΑ.Λ) ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ Παρουσίαση επαγγελματικής εκπαίδευσης και δικαιώματα αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. Λεωνίδιο, 18/03/2015 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΗΜΕΡΑ Από έρευνες που έχουν γίνει σε Πανευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Συμμετοχή στο Πρόγραμμα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΔΡΑΣΗΣ Σχολική χρονιά: 2015-2016 ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων 2.1. Εισαγωγικές έννοιες Ο επιστημονικός κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Πως αξιολογούν οι φοιτητές το πρόγραμμα επιχειρηματικότητας της. ΜΚΕ ΑΣΠΑΙΤΕ: Συμπεράσματα από την εσωτερική αξιολόγηση

Πως αξιολογούν οι φοιτητές το πρόγραμμα επιχειρηματικότητας της. ΜΚΕ ΑΣΠΑΙΤΕ: Συμπεράσματα από την εσωτερική αξιολόγηση Πως αξιολογούν οι φοιτητές το πρόγραμμα επιχειρηματικότητας της ΜΚΕ ΑΣΠΑΙΤΕ: Συμπεράσματα από την εσωτερική αξιολόγηση Εισηγήτρια: Χαρά Κατελάνου, Μέλος του Επιστημονικού Εποπτικού Συμβουλίου της ΜΚΕ ΑΣΠΑΙΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Πολυμέσα. Ελένη Περιστέρη, Msc, PhD

Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Πολυμέσα. Ελένη Περιστέρη, Msc, PhD Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Πολυμέσα Ελένη Περιστέρη, Msc, PhD Τι είναι η «Εκπαιδευτική Τεχνολογία» (1) Εκπαιδευτική Τεχνολογία είναι «η εφαρμογή τεχνολογικών διαδικασιών και εργαλείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

O7: Πρόγραμμα Κατάρτισης Εκπαιδευτικών O7-A1: Αναπτύσσοντας εργαλεία για το Πρόγραμμα Κατάρτισης Εκπαιδευτικών

O7: Πρόγραμμα Κατάρτισης Εκπαιδευτικών O7-A1: Αναπτύσσοντας εργαλεία για το Πρόγραμμα Κατάρτισης Εκπαιδευτικών O7: Πρόγραμμα Κατάρτισης Εκπαιδευτικών O7-A1: Αναπτύσσοντας εργαλεία για το Πρόγραμμα Κατάρτισης Εκπαιδευτικών Prepared by University Paderborn 30/11/2015 Project name: Project acronym: Project number:

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΕΦ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ. Αξιολόγηση του τμήματος Μηχανολογίας. Γιατρομανωλάκη Γεωργία

TEI ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΕΦ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ. Αξιολόγηση του τμήματος Μηχανολογίας. Γιατρομανωλάκη Γεωργία TEI ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΕΦ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ Αξιολόγηση του τμήματος Μηχανολογίας Γιατρομανωλάκη Γεωργία Ηράκλειο 211 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ....σελ. 2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ.....σελ. 3-4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο :"Αποτελέσματα ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Διδασκόντων".......σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ανάπτυξη του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MANAGEMENT ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ. Ορισμοί

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MANAGEMENT ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ. Ορισμοί Ορισμοί Ηγεσία είναι η διαδικασία με την οποία ένα άτομο επηρεάζει άλλα άτομα για την επίτευξη επιθυμητών στόχων. Σε μια επιχείρηση, η διαδικασία της ηγεσίας υλοποιείται από ένα στέλεχος που κατευθύνει

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 3/10/2016

Αξιολόγηση. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 3/10/2016 Αξιολόγηση Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 3/10/2016 Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Τι γνωρίζουν οι μαθητές; (Pellegrino, Chudowsky) Σε ποιο βαθμό; Τι δεν μάθανε; Βάσει ενδείξεων Τι λένε Τι κάνουν Βοηθά να δούμε αν πετύχαμε

Διαβάστε περισσότερα

Δεξιότητες& Γνώσεις. Για την Αγορά Εργασίας. Σοφία Ασωνίτου 22/6/2012 1

Δεξιότητες& Γνώσεις. Για την Αγορά Εργασίας. Σοφία Ασωνίτου 22/6/2012 1 Δεξιότητες& Γνώσεις Για την Αγορά Εργασίας Σοφία Ασωνίτου 22/6/2012 1 Περιεχόμενα Παρουσίασης Έρευνα σε ελληνικές επιχειρήσεις για την αγορά εργασίας Έρευνασε4 ευρωπαϊκάκράτηγιατηναγορά εργασίας Αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Νέες τάσεις στη διδακτική των Μαθηματικών

Νέες τάσεις στη διδακτική των Μαθηματικών Νέες τάσεις στη διδακτική των Μαθηματικών Μέχρι πριν λίγα χρόνια ηαντίληψη που επικρατούσε ήταν ότι ημαθηματική γνώση είναι ένα αγαθό που έχει παραχθεί και καλούνται οι μαθητές να το καταναλώσουν αποστηθίζοντάς

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας Κυριακή Μπαλτά Βιβλιοθηκονόμος-Τεχνολόγος εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Λάρισα Φεβρουάριος 2006 Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

«Η Γενιά Χ και οι στάσεις της απέναντι στην αξιολόγηση της εργασίας»

«Η Γενιά Χ και οι στάσεις της απέναντι στην αξιολόγηση της εργασίας» «Η Γενιά Χ και οι στάσεις της απέναντι στην αξιολόγηση της εργασίας» Ονοματεπώνυμο: Παππάς Ορέστης-Σταύρος Σειρά: 9 Επιβλέπουσα Καθηγήτρια : Ο. Κυριακίδου Δεκέμβριος 2013 η Υπόθεσ Η1 Η2 Η3 Η4 Η5 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) «ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) «ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) «ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος Εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα

Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα δειγματοληπτικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε για 5η συνεχή χρονιά από τη Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών οδηγός σπουδών Ιστορικά Στοιχεία Ίδρυση του Τμήματος: Το Τμήμα δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ Δ/ΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Μανώλης Πατσαδάκης

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ Δ/ΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Μανώλης Πατσαδάκης ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ Δ/ΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Μανώλης Πατσαδάκης Γιατί Αξιολόγηση των Μαθητών; ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ Υποστηρίζει την επίτευξη των γενικών εκπ/κών στόχων της

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Εισαγωγικό Μήνυμα Καλωσορίσατε στο εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Δημόσια Διοίκηση. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 12 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: Ενεργός συμμετοχή (βιωματική μάθηση) ΘΕΜΑ: Παράδοση στο μάθημα των «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», για τον τρόπο διαχείρισης των σκληρών δίσκων.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση & Διοίκηση της Εκπαιδευτικής Μονάδας & Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού

Οργάνωση & Διοίκηση της Εκπαιδευτικής Μονάδας & Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Πρόγραμμα E ξ A ποστάσεως E κπαίδευσης ( E learning ) Οργάνωση & Διοίκηση της Εκπαιδευτικής Μονάδας & Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Οδηγός Σπουδών Σο πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Οι αδυναμίες του παλαιού προγράμματος σπουδών... 4 Σκοπός του νέου προγράμματος... 5 Τεκμηρίωση των

Διαβάστε περισσότερα

Η εισήγηση Η τεχνική του καταιγισμού ιδεών (Brainstorming). Η μελέτη περίπτωσης. Παίξιμο ρόλων-τα παιχνίδια προσομοίωσης, ρόλων,

Η εισήγηση Η τεχνική του καταιγισμού ιδεών (Brainstorming). Η μελέτη περίπτωσης. Παίξιμο ρόλων-τα παιχνίδια προσομοίωσης, ρόλων, Η εισήγηση Η τεχνική του καταιγισμού ιδεών (Brainstorming). Η μελέτη περίπτωσης. Παίξιμο ρόλων-τα παιχνίδια προσομοίωσης, ρόλων, αντιπαράθεσης απόψεων. Εννοιολογική χαρτογράφηση -Ο χάρτης εννοιών (concept

Διαβάστε περισσότερα