15PAY

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "15PAY003129715 2015-10-07"

Transcript

1 Πάτρα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Γ Ε Ν ΙΚ Η ΙΕ Υ Θ Υ Ν Σ Η Α Ρ Χ Α ΙΟ Τ Η Τ Ω Ν Κ Α Ι Π Ο Λ ΙΤ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ Κ Λ Η Ρ Ο Ν Ο Μ ΙΑ Σ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΧΑΪΑΣ Τµήµα ιοικητικής και Οικονοµικής Υποστήριξης, Φύλαξης και Ασφάλειας Αριθ. Πρωτ. Φ/ΒΥΖ/8492 Ταχ. /νση : Αλ.Υψηλάντου Πάτρα Τηλέφωνα : , FAX : , Πληροφορίες :Χ.Χαρίτου ΘΕΜΑ: Έγκριση δα άνης για το έργο ιαµόρφωση του εριβάλλοντα χώρου του Καθολικού Ιεράς Μονής Φραγκαβίλλας, Αµαλιάδας Ηλείας,, για τις ανάγκες υλο οίησης του έργου Ολοκλήρωση στερέωσης και α οκατάστασης Καθολικού Ιεράς Μονής Φραγκαβίλλας, Αµαλιάδας Ηλείας» ΑΠΟΦΑΣΗ Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας Έχοντας υ όψιν 1. Το Νόµο 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/ ) 2005) «Κωδικο οίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», ό ως ισχύει 2. Το Νόµο 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/ ) 2002) «Για την ροστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς» (αρ. 40, αρ. 2 και 3), ό ως ισχύει 3. Το Π.. 104/2014 «Οργανισµός Υ ουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού» (ΦΕΚ Α 171/ ), ό ως τρο ο οιήθηκε µε τα άρθρα 31 και 39 του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ Α 237/ ) και ισχύει 4. Το Π.. 70/ (Φ.Ε.Κ 114/ , Άρθρο 1) «Ανασύσταση των Υ ουργείων Πολιτισµού και Αθλητισµού» 5. Το Ν. 1958/1991 ( ΦΕΚ122/Α/5-8-91) «Περί τρό ου εκτέλεσης αρχ/κών έργων», ό ως έχει τρο ο οιηθεί και ισχύει 6. Το Π.. 99/1992 (ΦΕΚ 46/Α/ ) «Μελέτη και εκτέλεση αρχ/κών εν γένει έργων», άρθρο 11 αρ. 1 α και 2, ό ως έχει τρο ο οιηθεί και ισχύει 7. Το Νόµο 2947/2001 (άρθρο 19, αρ. 33) (ΦΕΚ 228/Α/ ) 2001) «Θέµατα Ολυµ ιακής Φιλοξενίας», ό ως έχει τρο ο οιηθεί και ισχύει 8. Το Ν.2362/1995 ( ΦΕΚ/Α/247/ ) «Περί του ηµοσίου Λογιστικού και Ελέγχου των δα ανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», ό ως έχει τρο ο οιηθεί και ισχύει, και το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/ ) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και ε ο τείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»

2 9. Το Νόµο 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υ οχρεωτική ανάρτηση Νόµων και Πράξεων Κυβερνητικών, ιοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο ιαδίκτυο ρόγραµµα ιαύγεια και άλλες διατάξεις, ό ως έχει τρο ο οιηθεί και ισχύει 10. Την υ ' αριθ /739/ Α όφαση του Υ ουργού Οικονοµικών (ΦΕΚ 1291/ ) «Αύξηση των χρηµατικών οσών του άρθρου 83 αρ.1 του Ν.2362/95 για την σύναψη δηµοσίων συµβάσεων ου αφορούν ροµήθεια ροϊόντων αροχή υ ηρεσιών ή εκτέλεση έργων» 11. Την υ αριθµ. ΥΠΠΟΑ/Γ Υ/ ΟΕΠΥ/275923/40952/379/ Υ.Α. (ΦΕΚ Β 2891/ ) «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων του Υ ουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού στις Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υ ηρεσίες και στα ηµόσια Μουσεία αρµοδιότητας της Γενικής ιεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς και στις Περιφερειακές Υ ηρεσίες αρµοδιότητας της Γενικής ιεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υ ουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού» 12. Την Υ.Α. Αριθµ /ΕΥΣ 1749/ (ΦΕΚ Β 540/ ) «Υ ουργική α όφαση συστήµατος διαχείρισης» (ΥΠΑΣΥ ), ό ως έχει τρο ο οιηθεί, συµ ληρωθεί και ισχύει µε την ΥΑ Αριθµ. 5058/ΕΥΘΥ 138/ (ΦΕΚ 292 Β/ ) 13. Το άρθρο 4 αρ. 3 του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α' 204/ ) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ηµοσίων Συµβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 ( τωχευτικός κώδικας) - Προ τωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», ό ως αντικαταστάθηκε µε την αρ.5 άρθρου 61 Ν.4146/2013 (ΦΕΚ Α 90/ ) 14. Την Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ Α 237/ ) µε τίτλο «Ρυθµίσεις κατε ειγόντων θεµάτων αρµοδιότητας των Υ ουργείων Οικονοµικών, Ανά τυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υ οδοµών, Μεταφορών και ικτύων, Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρω ίνων ικαιωµάτων, ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης και λοι ές διατάξεις» 15. Την µε αρ. Π1/2622/ (ΦΕΚ 3435/Β/ ) Α όφαση του Υφυ ουργού Ανά τυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υ οδοµών, Μεταφορών και ικτύων για την εξαίρεση α ό την ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (ΕΠΠ) µέχρι των ροµηθειών ου εντάσσονται σε συγχρηµατοδοτούµενα ε ιχειρησιακά ρογράµµατα (ΕΣΠΑ) 16. To N.4250/2014 άρθρο 1 (ΦΕΚ 74/Ά/ ) «ιοικητικές Α λουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώ ων και Υ ηρεσιών του ηµοσίου Τοµέα - Τρο ο οίηση ιατάξεων του.δ. 318/1992 ( Α 161 ) και λοι ές ρυθµίσεις» 17. Το άρθρο 157 του Ν. 4281/ (ΦΕΚ 160/Α / ) «Μέτρα στήριξης και ανά τυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υ ουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις» 18. Την υ αριθµ. Α1/ΠΕΠΑΝ37/274/ Α όφαση ένταξης της ράξης «Ολοκλήρωση στερέωσης και α οκατάστασης Καθολικού Ιεράς Μονής Φραγκαβίλλας, Αµαλιάδας Ηλείας» στο Ε ιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα και Ε ιχειρηµατικότητα» του ΕΣΠΑ , την υ αριθµ. ΕΥΤΟΠ/Α/ΠΕΠΑΝ37/5471/ α όφαση 1 ης τρο ο οίησης, την υ αριθµ. ΕΥΤΟΠ/Α/ΠΕΠΑΝ37/2800/ α όφαση 2 ης τρο ο οίησης, την υ αριθµ. ΕΥΤΟΠ/Α/ΠΕΠΑΝ37/3535/ α όφαση 3 ης τρο ο οίησης και την υ ' αριθµ. ΕΥΤΟΠ/Α/ΠΕΠΑΝ37/1147/ α όφαση 4 ης τρο ο οίησης. 19. Την υ. αριθµ. ΥΠΑΙΘΠΑ / Γ ΑΠΚ / ΒΜΑ / ΤΑΧΜΑΕ / / / 916 / 440/ Υ.Α. έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του έργου «Ολοκλήρωση στερέωσης και α οκατάστασης Καθολικού Ιεράς Μονής Φραγκαβίλλας, Αµαλιάδας Ηλείας» α ολογιστικά και µε αυτε ιστασία, την υ αριθµ. ΥΠΠΟΑ / Γ ΑΠΚ / ΒΜΑ / ΤΑΧΜΑΕ / / / 7677 / 2741 / Υ.Α. έγκρισης 2ης τρο ο οίησης και την υ αριθµ. ΥΠΠΟΑ / Γ ΑΠΚ / ΒΜΑ / ΤΑΧΜΑΕ / / / 9854 / 3300 / Υ.Α. έγκρισης 3ης τρο ο οίησης και την υ άριθµ. ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/102886/60859/2909/883 / Υ.Α έγκρισης 4 ης τρο ο οίησης. 20. Την υ ' αριθµ. 5508/ Α όφαση µε την ο οία συγκροτήθηκε η Ε ιτρο ή Αξιολόγησης Α οτελεσµάτων Πρόχειρων Μειοδοτικών ιαγωνισµών, σύµφωνα µε το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α / ) «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµική στρατηγικής 2

3 » και κατ εφαρµογή των υ αριθµ. ρωτ. ΙΣΚΠΟ /Φ.18/οικ / , ΙΣΚΠΟ /Φ.18/οικ / και ΙΣΚΠΟ /Φ.18/οικ / εγκυκλίων του Υ ουργείου ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης 21. Την ύ αρξη των αναγκαίων ιστώσεων για την ενταγµένη ράξη: «Ολοκλήρωση στερέωσης και α οκατάστασης Καθολικού Ιεράς Μονής Φραγκαβίλλας, Αµαλιάδας Ηλείας» µε κωδικό ράξης: 2013ΣΕ της ΣΑΕ0148 του Προγράµµατος ηµοσίων Ε ενδύσεων 22. Την υ αριθµ. Υ.Α. ΥΠΠΟΤ/ ΑΒΜΜ/100938/2536/ έγκριση της µελέτης στερέωσης και α οκατάστασης του Καθολικού Ι. Μονής Φραγκαβίλλας 23. Την υ αριθµ. ΥΠΠΟΑ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/ΤΑΧΜΑΕ/237049/128412/8563/3720/ Έγκριση αρχιτεκτονικής µελέτης διαµόρφωσης εριβάλλοντος χώρου Ι.Μ. Φραγκαβίλλας, Π.Ε Ηλείας και την υ άριθµ.υπποα/γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/ΤΑΧΜΑΕ/139317/83238/4789/1742/ θεώρηση τρο ο οιητικής µελέτης 24. Την α ό Τεχνική Περιγραφή-Τεχνικές Προδιαγραφές της ε ιβλέ ουσας Αρχιτέκτονος- Μηχανικού του έργου «Ολοκλήρωση στερέωσης και α οκατάστασης Καθολικού Ιεράς Μονής Φραγκαβίλλας, Αµαλιάδας Ηλείας», κας Καούρη Παρασκευής, µόνιµης υ αλλήλου της Εφορείας 25. Την υ αριθµ. ΥΑ ΥΠΠΟΑ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/301433/174427/10581/16/ έγκρισης ανάληψης α ό τις συσταθείσες Εφορείες Αρχαιοτήτων κατά το Π 104/2014 έργων ενταγµένων στο Ε.Σ.Π.Α. µε σκο ό τη συνέχιση και ολοκλήρωση τους 26. Την υ ' αριθµ. ΕΥΤΟΠ/Β/Π/ΕΠΑΝ37/4647/ έγγραφο έγκρισης της Ε.Υ.Τ.Ο.Π για την έκδοση της ιακήρυξης 27. Την υ ' αριθ. 1621/ (Α Α: 7ΗΖΡΓ-ΤΕ4) Α όφαση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας για τη διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού µε βάση τις διατάξεις της αρ. 1 α και 2 του άρθρου 11 του Π.. 99 /1992 και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή µε βάση τις διατάξεις της αρ. 4 του άρθρου 2 του Π.. 118/2007, για την ε ιλογή αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών για την υλο οίηση του έργου «ιαµόρφωση του εριβάλλοντα χώρου του Καθολικού Ιεράς Μονής Φραγκαβίλλας, Αµαλιάδας Ηλείας», ροκειµένου να καλυφθούν ανάγκες υλο οίησης του ενταγµένου στο Ε ιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα και Ε ιχειρηµατικότητα» του ΕΣΠΑ έργου «Ολοκλήρωση στερέωσης και α οκατάστασης Καθολικού Ιεράς Μονής Φραγκαβίλλας, Αµαλιάδας Ηλείας» 28. Την µε αρ. ρωτ. 1622/ (Α Α: 6Ε50Γ-7ΙΝ) ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού µε βάση τις διατάξεις της αρ. 1 α και 2 του άρθρου 11 του Π.. 99 /1992 για την υλο οίηση του έργου «ιαµόρφωση του εριβάλλοντα χώρου του Καθολικού Ιεράς Μονής Φραγκαβίλλας, Αµαλιάδας Ηλείας», ροκειµένου να καλυφθούν ανάγκες υλο οίησης του ενταγµένου στο Ε ιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα και Ε ιχειρηµατικότητα» του ΕΣΠΑ έργου «Ολοκλήρωση στερέωσης και α οκατάστασης Καθολικού Ιεράς Μονής Φραγκαβίλλας, Αµαλιάδας Ηλείας» 29. Την λίστα αραλαβής των τευχών του ιαγωνισµού ε ί οινή α οκλεισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 4, αράγραφος 2 της ιακήρυξης 30. Την µε αρ. ρωτ. εισερχοµένου 2083/ Αίτηση συµµετοχής του Θεοδώρου Α. Κωνσταντίνου, Πολιτικού Μηχανικού Ε Ε 31. Την µε αρ. ρωτ. εισερχοµένου 2084/ Αίτηση συµµετοχής του Νταφογιάννη Νικ. Ιωάννη, Εργολάβου 32. Την µε αρ. ρωτ. εισερχοµένου 2085/ Αίτηση συµµετοχής του Τσαλιγό ουλου Στέφανου, Πολιτικού Μηχανικού 33. Την µε αρ. ρωτ. εισερχοµένου 2086/ Αίτηση συµµετοχής της Τεχνικής Εταιρείας, ΘΕΣΠΙΕΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε. 34. Το α ό Πρακτικό Α οσφράγισης κυρίως φακέλων ροσφορών, ελέγχου ληρότητας και νοµιµότητας υ οβληθέντων µε τις ροσφορές δικαιολογητικών της Ε ιτρο ής Αξιολόγησης Α οτελεσµάτων για τον Πρόχειρο Μειοδοτικό ιαγωνισµό για την ε ιλογή αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών για την υλο οίηση του έργου «ιαµόρφωση του εριβάλλοντα χώρου του Καθολικού Ιεράς Μονής Φραγκαβίλλας, Αµαλιάδας Ηλείας», ροκειµένου να καλυφθούν ανάγκες υλο οίησης του ενταγµένου στο Ε ιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα και Ε ιχειρηµατικότητα» του ΕΣΠΑ έργου «Ολοκλήρωση στερέωσης και α οκατάστασης Καθολικού Ιεράς Μονής Φραγκαβίλλας, Αµαλιάδας Ηλείας» 3

4 35. Η µε αρ. ρωτ. 2145/ (Α Α: 7ΞΩ6Γ-ΧΗΞ) Α όφαση έγκρισης Πρακτικού Α οσφράγισης κυρίως φακέλων ροσφορών, ελέγχου ληρότητας και νοµιµότητας υ οβληθέντων µε τις ροσφορές δικαιολογητικών της Ε ιτρο ής Αξιολόγησης Α οτελεσµάτων για τον Πρόχειρο Μειοδοτικό ιαγωνισµό µε βάση τις διατάξεις της αρ. 1 α και 2 του άρθρου 11 του Π.. 99 /1992 για την ε ιλογή αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών για την υλο οίηση του έργου «ιαµόρφωση του εριβάλλοντα χώρου του Καθολικού Ιεράς Μονής Φραγκαβίλλας, Αµαλιάδας Ηλείας», ροκειµένου να καλυφθούν ανάγκες υλο οίησης του ενταγµένου στο Ε ιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα και Ε ιχειρηµατικότητα» του ΕΣΠΑ έργου «Ολοκλήρωση στερέωσης και α οκατάστασης Καθολικού Ιεράς Μονής Φραγκαβίλλας, Αµαλιάδας Ηλείας» 36. Την υ ' αριθµ. 2212/ (Α Α: ΩΚΤΜΓ-0Υ ) Α όφαση Συγκρότησης Ε ιτρο ής Αξιολόγησης Α οτελεσµάτων Πρόχειρων Μειοδοτικών ιαγωνισµών για την ροµήθεια υλικών, την εκτέλεση εργασιών και την αροχή υ ηρεσιών ενταγµένων στο Ε.Σ.Π.Α. έργων και υ οέργων σε τεχνικά έργα τρίτων καθώς και έργων ου υλο οιούνται στο λαίσιο Προγραµµατικών Συµβάσεων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας 37. Το υ ' αριθµ. 69/ έγγραφο ενηµέρωσης όλων των διαγωνιζοµένων για τον τό ο και τον χρόνο της δηµόσιας συνεδρίασης της Ε ιτρο ής Αξιολόγησης Α οτελεσµάτων του Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµό για την ε ιλογή αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών για την υλο οίηση του έργου «ιαµόρφωση του εριβάλλοντα χώρου του Καθολικού Ιεράς Μονής Φραγκαβίλλας, Αµαλιάδας Ηλείας», ροκειµένου να καλυφθούν ανάγκες υλο οίησης του ενταγµένου στο Ε ιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα και Ε ιχειρηµατικότητα» του ΕΣΠΑ έργου «Ολοκλήρωση στερέωσης και α οκατάστασης Καθολικού Ιεράς Μονής Φραγκαβίλλας, Αµαλιάδας Ηλείας», ροκειµένου να α οσφραγιστούν οι Φάκελοι Οικονοµικής Προσφοράς των διαγωνιζοµένων ου ροκρίθηκαν για συµµετοχή στη φάση αυτή του ιαγωνισµού 38. Το α ό Πρακτικό Α οσφράγισης Φακέλων Οικονοµικών Προσφορών της Ε ιτρο ής Αξιολόγησης Α οτελεσµάτων για τον Πρόχειρο Μειοδοτικό ιαγωνισµό για την ε ιλογή αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών για την υλο οίηση του έργου «ιαµόρφωση του εριβάλλοντα χώρου του Καθολικού Ιεράς Μονής Φραγκαβίλλας, Αµαλιάδας Ηλείας», ροκειµένου να καλυφθούν ανάγκες υλο οίησης του ενταγµένου στο Ε ιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα και Ε ιχειρηµατικότητα» του ΕΣΠΑ έργου «Ολοκλήρωση στερέωσης και α οκατάστασης Καθολικού Ιεράς Μονής Φραγκαβίλλας, Αµαλιάδας Ηλείας» 39. Την µε αρ. ρωτ. 124/ (Α Α: 60Γ7Κ-Κ1Ω) Α όφαση έγκρισης Πρακτικού Α οσφράγισης Φακέλων Οικονοµικών Προσφορών της Ε ιτρο ής Αξιολόγησης Α οτελεσµάτων για τον Πρόχειρο Μειοδοτικό ιαγωνισµό µε βάση τις διατάξεις της αρ. 1 α και 2 του άρθρου 11 του Π.. 99 /1992 για την ε ιλογή αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών για την υλο οίηση του έργου «ιαµόρφωση του εριβάλλοντα χώρου του Καθολικού Ιεράς Μονής Φραγκαβίλλας, Αµαλιάδας Ηλείας», ροκειµένου να καλυφθούν ανάγκες υλο οίησης του ενταγµένου στο Ε ιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα και Ε ιχειρηµατικότητα» του ΕΣΠΑ έργου «Ολοκλήρωση στερέωσης και α οκατάστασης Καθολικού Ιεράς Μονής Φραγκαβίλλας, Αµαλιάδας Ηλείας», µε βάση την ο οία ροέκυψε ως ροσωρινός µειοδότης η εταιρεία «ΘΕΣΠΙΕΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε.» 40. Η α ό Αίτηση της ΘΕΣΠΙΕΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε. (αρ. ρωτ. εισερχ. 342/ ) µε την ο οία υ εβλήθη Φάκελος ικαιολογητικών Κατακύρωσης 41. Η µε αρ. ρωτ / Α άντηση του Τ.Π.Μ. της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών στην αυτε άγγελτη αναζήτηση Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου για ικαστική Χρήση 42. Το υ ' αριθµ. 648/ έγγραφο ενηµέρωσης όλων των διαγωνιζοµένων για τον τό ο και τον χρόνο της δηµόσιας συνεδρίασης της Ε ιτρο ής Αξιολόγησης Α οτελεσµάτων του Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµό για την ε ιλογή αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών για την υλο οίηση του έργου «ιαµόρφωση του εριβάλλοντα χώρου του Καθολικού Ιεράς Μονής Φραγκαβίλλας, Αµαλιάδας Ηλείας», ροκειµένου να καλυφθούν ανάγκες υλο οίησης του ενταγµένου στο Ε ιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα και Ε ιχειρηµατικότητα» του ΕΣΠΑ έργου «Ολοκλήρωση στερέωσης και α οκατάστασης Καθολικού Ιεράς Μονής Φραγκαβίλλας, Αµαλιάδας Ηλείας», ροκειµένου να α οσφραγιστεί ο Φάκελος ικαιολογητικών Κατακύρωσης της εταιρείας «ΘΕΣΠΙΕΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε.» 43. Το α ό Πρακτικό Α οσφράγισης Φακέλου ικαιολογητικών Κατακύρωσης της εταιρείας «ΘΕΣΠΙΕΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε.» της Ε ιτρο ής Αξιολόγησης Α οτελεσµάτων για τον Πρόχειρο 4

5 Μειοδοτικό ιαγωνισµό για την ε ιλογή αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών για την υλο οίηση του έργου «ιαµόρφωση του εριβάλλοντα χώρου του Καθολικού Ιεράς Μονής Φραγκαβίλλας, Αµαλιάδας Ηλείας», ροκειµένου να καλυφθούν ανάγκες υλο οίησης του ενταγµένου στο Ε ιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα και Ε ιχειρηµατικότητα» του ΕΣΠΑ έργου «Ολοκλήρωση στερέωσης και α οκατάστασης Καθολικού Ιεράς Μονής Φραγκαβίλλας, Αµαλιάδας Ηλείας» 44. Την µε αριθµ. ρωτ. 124/ (Α Α:Ψ 4Σ465ΦΘ3-ΓΞΙ) Α όφαση έγκρισης Πρακτικού Α οσφράγισης Φακέλου ικαιολογητικών Κατακύρωσης της εταιρείας της Ε ιτρο ής Αξιολόγησης Α οτελεσµάτων για τον Πρόχειρο Μειοδοτικό ιαγωνισµό µε βάση τις διατάξεις της αρ.1 α και 2 του άρθρου 11 του Π. 99/1992 για την ε ιλογή αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών για την υλο οίηση του έργου «ιαµόρφωση του εριβάλλοντα χώρου του Καθολικού Ιεράς Μονής Φραγκαβίλλας, Αµαλιάδας Ηλείας», ροκειµένου να καλυφθούν ανάγκες υλο οίησης του ενταγµένου στο Ε ιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα και Ε ιχειρηµατικότητα» του ΕΣΠΑ έργου «Ολοκλήρωση στερέωσης και α οκατάστασης Καθολικού Ιεράς Μονής Φραγκαβίλλας, Αµαλιάδας Ηλείας», µε βάση την ο οία η Σύµβαση κατακυρώθηκε στην εταιρεία «ΘΕΣΠΙΕΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε.» 45. Την α ό υ ογραφείσα Σύµβαση µε ισχύ ενήντα ( 50 ) ηµερολογιακές ηµέρες α ό την υ ογραφή της, ήτοι έως Το α ό ( αρ. ρωτ.εισερχοµένου:3374/ ) αίτηµα της Αναδόχου για αράταση της συµβατικής ροθεσµίας κατά είκοσι έξι ( 26 ) ηµερολογιακές ηµέρες. 47. Την α ό Αναφορά των ε ιβλε ουσών Μηχανικών του έργου «Ολοκλήρωση στερέωσης και α οκατάστασης Καθολικού Ιεράς Μονής Φραγκαβίλλας, Αµαλιάδας Ηλείας» κκ.π.καούρη και Αικ.Θεοδωρο ούλου. 48. Τα ροβλε όµενα στο άρθρο 5, αράγραφος 3 της α ό υ ογραφείσας Σύµβασης και στο άρθρο 26, αράγραφος 5 του Π 118/ Την ανάγκη υλο οίησης της ανατεθείσας εργασίας, σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης και της ε ιστήµης, ροκειµένου να ολοκληρωθεί εντός του εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος το φυσικό αντικείµενο του ενταγµένου στο Ε ιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα και Ε ιχειρηµατικότητα» του ΕΣΠΑ έργου «Ολοκλήρωση στερέωσης και α οκατάστασης Καθολικού Ιεράς Μονής Φραγκαβίλλας, Αµαλιάδας Ηλείας», και κατά συνέ εια την α οδοχή των αντικειµενικών λόγων καθυστέρησης του έργου 1,2 και 4 της αίτησης της Αναδόχου {αφαιρουµένων των τριών (3) ηµερών της αρ.1 της αναφοράς των ε ιβλε ουσών}. 50. Την µε αριθµ. ρωτ.3480/ (α Α:Ω8ΗΠ465ΦΘ3-ΗΟΥ)Α όφαση τρο ο οίησης ως ρος τη λήξη ισχύος Σύµβασης εκτέλεσης των εργασιών υλο οίησης του έργου «ιαµόρφωση του εριβάλλοντα χώρου του Καθολικού Ιεράς Μονής Φραγκαβίλλας, Αµαλιάδας Ηλείας», ροκειµένου να καλυφθούν ανάγκες υλο οίησης του ενταγµένου στο Ε ιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα και Ε ιχειρηµατικότητα» του ΕΣΠΑ έργου «Ολοκλήρωση στερέωσης και α οκατάστασης Καθολικού Ιεράς Μονής Φραγκαβίλλας, Αµαλιάδας Ηλείας», µε µετάθεση της ηµεροµηνίας λήξης αυτής κατά είκοσι µια ( 21 ) ηµερολογιακές ηµέρες, ήτοι έως Την α ό υ ογραφείσας τρο ο οίηση της α ό υ ογραφείσας Σύµβασης µε µετάθεση της ηµεροµηνίας λήξης αυτής κατά είκοσι µια ( 21 )ηµερολογιακές ηµέρες, ήτοι έως Το α ό ( αρ.εισερχόµενου 4071/ )αίτηµα της Αναδόχου για αράταση της συµβατικής ροθεσµίας κατά δέκα (10) ηµερολογιακές ηµέρες και εξέταση της δυνατότητας τµηµατικής. 53. Την α ό (αρ.εισερχοµένου:4145/ )αναφορά της ε ιβλέ ουσας Μηχανικού του έργου «Ολοκλήρωση στερέωσης και α οκατάστασης Καθολικού Ιεράς Μονής Φραγκαβίλλας, Αµαλιάδας Ηλείας»,καςΑικ.Θεοδωρο ούλου. 54. Την α ό υ ογραφείσα 2 η τρο ο οίηση της α ό υ ογραφείσας Σύµβασης, ό ως τρο ο οίηθηκε στις , µε µετάθεση της ηµεροµηνίας λήξης αυτής κατά δέκα (10)ηµερολογιακές ηµέρες, ήτοι έως Την α ό (αρ. ρωτ.εισερχοµένου :5174/ )Αναφορά εράτωσης των εργασιών της ε ιβλέ ουσας Μηχανικού του έργου «Ολοκλήρωση στερέωσης και α οκατάστασης Καθολικού Ιεράς Μονής Φραγκαβίλλας, Αµαλιάδας Ηλείας», κας Αικ.Θεοδωρο ούλου. 5

6 56. Την α ό (αρ. ρωτ.εισερχοµένου :5174/ )Βεβαίωση εραίωσης των εργασιών της Αναθέτουσας Αρχής του έργου «Ολοκλήρωση στερέωσης και α οκατάστασης Καθολικού Ιεράς Μονής Φραγκαβίλλας,ΑµαλιάδαςΗλείας»,. 57. Το α ό ρωτόκολλο οσοτικής και οιοτικής αραλαβής της ε ιτρο ής αραλαβής υλικών, εργασιών και υ ηρεσιών για την κάλυψη αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας (συµ εριλαµβανοµένων των ενταγµένων στο ΕΣΠΑ έργων και υ οέργων σε τεχνικά έργα τρίτων καθώς και έργων ου υλο οιούνται στο Πλαίσιο Προγραµµατικών Συµβάσεων). 58. Την µε αριθµ. ρωτ.52708/ Ε-6433/ (Α Α:ΒΛ1 Φ-048),6775/ Ε-664/ (Α Α:ΒΙΡ8Φ-ΖΧΛ) και 46207/ (Α Α:6ΞΒΥΦ-ΑΤ1) και 70030/ (Α Α:7ΘΩΗΦ-Π7Υ) και 40245/ (Α Α: ΦΘΘ-6ΨΡ)κατανοµή χρηµατοδότησης του Υ ουργείου Ανά τυξης και Ανταγωνιστικότητας και αριθµ. ρωτ.93343/ (Α Α:7ΖΓΝ465ΦΘΘ-ΗΞΩ)του Υ ουργείου Οικονοµίας,Υ οδοµών,ναυτιλίας και Τουρισµού, Γενική Γραµµατεία ηµοσίων Ε ενδύσεων. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Εγκρίνουµε δα άνη συνολικού οσού ,00 (είκοσι οκτώ χιλιάδες διακόσια ενενήντα ευρώ ) για την τελική ληρωµή του έργου «ιαµόρφωση του εριβάλλοντα χώρου του Καθολικού Ιεράς Μονής Φραγκαβίλλας, Αµαλιάδας Ηλείας», α ό ΘΕΣΠΙΕΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε. Η ανωτέρω δα άνη θα βαρύνει τις ιστώσεις του Προγράµµατος ηµοσίων Ε ενδύσεων και ειδικότερα του έργου 2013ΣΕ έργου «Ολοκλήρωση στερέωσης και α οκατάστασης Καθολικού Ιεράς Μονής Φραγκαβίλλας,ΑµαλιάδαςΗλείας»,. Η ιευθύντρια της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΥΜΟΥΣΗ Αρχαιολόγος 6

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Aρετής Νιώτη & Σκορδιλών

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 17/6/2014 Αρ. Πρωτ: 4037. ΑΠΟΦΑΣΗ H Προϊσταµένη της Υ ηρεσίας

Ηράκλειο, 17/6/2014 Αρ. Πρωτ: 4037. ΑΠΟΦΑΣΗ H Προϊσταµένη της Υ ηρεσίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤ. ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 13Η ΕΦΟΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 28 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Σ άρτη, 22.10.2014 Αριθµ. Πρωτ.: 5668

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Σ άρτη, 22.10.2014 Αριθµ. Πρωτ.: 5668 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 5 η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Ταχ. /νση: Aγησιλάου 59 Ταχ.Κώδικας: 23100 Πληροφορίες: Κ. Ντουβή, Μ. Φλώρου Τηλ.: 27310 25363/28503 Fax.: 27310

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Αθήνα, 6-3 - 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αρ. ρωτ. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΥΠΠΟΤ/Γ ΑΠΚ/ ΜΕΕΠ/Γ5/ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Φ.ΕΣΠΑ-818β/20808/180

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ηράκλειο, 15/7/2013 Αρ. Πρωτ: 3979

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ηράκλειο, 15/7/2013 Αρ. Πρωτ: 3979 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηράκλειο, 15/7/2013 Αρ. Πρωτ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κέρκυρα, 28.07.2014 Αρ. Πρωτ: 1908. ΠΡΟΣ: 1. Σ. Ξεπαπαδέας & ΣΙΑ Ε.Ε. Ε..Ε. οµική Τεχνική Εταιρεία Νικ. Λευτεριώτη 11 Ενταύθα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κέρκυρα, 28.07.2014 Αρ. Πρωτ: 1908. ΠΡΟΣ: 1. Σ. Ξεπαπαδέας & ΣΙΑ Ε.Ε. Ε..Ε. οµική Τεχνική Εταιρεία Νικ. Λευτεριώτη 11 Ενταύθα Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ταχ. /νση: Αρµ. Βράιλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κέρκυρα, 28.06.2012 Αρ. ρωτ. 826

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Ιανουάριος 2015

Αθήνα, Ιανουάριος 2015 Αγ. Μελετίου 166, 10445, ΑΘΗΝΑ www.kek-cmh.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Σχέδιο Πιλοτικής φάσης ιστο οίησης

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ΕΝΜ/123546/73123/934 Ηµ/νία: 11/05/2015

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ΕΝΜ/123546/73123/934 Ηµ/νία: 11/05/2015 ΑΔΑ: ΩΓΝΖ465ΦΘ3-ΝΚΕ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.11 15:50:23 EEST Reason: Location: Athens Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ΕΝΜ/123546/73123/934

Διαβάστε περισσότερα

Μυτιλήνη: 03-06-2013 Αρ. Πρωτ: 1245

Μυτιλήνη: 03-06-2013 Αρ. Πρωτ: 1245 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003021130 2015-09-07

15PROC003021130 2015-09-07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας: 73135 Τηλέφωνο: 2821341760 Fax: 28210 93300 e-mail: g-promitheies@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Ξανθουδίδου & Χατζηδάκη Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. /νση: Μητρο όλεως 25 Καστοριά 521 00 Πληροφ.: Γραµµατεία Τηλ.: 24670 88200 Fax: 24670 29748 e-mail: efakas@culture.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. /νση: Μητρο όλεως 25 Καστοριά 521 00 Πληροφ.: Γραµµατεία Τηλ.: 24670 88200 Fax: 24670 29748 e-mail: efakas@culture.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καστοριά, 26/06/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, Αρ. Πρωτ.: 2851 ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ /νση: Μητρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 425/29.01.2013 Η 10

Διαβάστε περισσότερα

Ap09.npwT.:..~3.:f:fT,:;:-.':r

Ap09.npwT.:..~3.:f:fT,:;:-.':r EAAHNIKH ~HMOKPATIA NOMOl: XANIUN ~HMOl: XANIUN LVN"l:H OIKON.YTIHPEl:IUN TMHMA E:::O~N fpaeio TIPOMH9EIUN TI"l]p.: l:lwpnou Ay"aia L\lvul]: Koocovicc 29, Xcvic Kp~H1S, T.K. 73 135 TI]".: 28213 41760

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο FAX E-mail ΘΕΜΑ:

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο FAX E-mail ΘΕΜΑ: Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 15.01.2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 52 ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ:

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Την Οικονοµική Ε ιτρο ή ήµου ιονύσου ΘΕΜΑ: «Σύνταξη Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης (Ο.Π..)

Διαβάστε περισσότερα

οιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης στο λαίσιο του ΠΕΠ Αττικής

οιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης στο λαίσιο του ΠΕΠ Αττικής Α Α: 6Κ ΣΩΚΑ- Ι0Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Μυτιλήνη, 24-04-2014 Αρ. Πρωτ: 933

ΣΥΜΒΑΣΗ. Μυτιλήνη, 24-04-2014 Αρ. Πρωτ: 933 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. /νση: Βουρνάζων 19 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 4/2015

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 4/2015 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηµερ. 10 /07/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 56010 ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Bαθμός Προτεραιότητας: Bαθμός Aσφαλείας

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Bαθμός Προτεραιότητας: Bαθμός Aσφαλείας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΤΟ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΠOΛITIΣMOY ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς EΦOPEIA APXAIOTHTΩN ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Tαχ. Δ/νση: Oδός Iπποτών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Aθήνα, 09.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ. Πρ.:..Α.Α../οικ. 62019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Aθήνα, 09.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ. Πρ.:..Α.Α../οικ. 62019 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ το Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης και Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων - Συλλογή Φοίβου Ανωγειανάκη

ΑΠΟΦΑΣΗ το Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης και Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων - Συλλογή Φοίβου Ανωγειανάκη Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα, 12.05.2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 772 ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψιν:

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψιν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Πάτρα, 23.06.2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 2563

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: 110

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: 110 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 Ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ- ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Λέρος

Διαβάστε περισσότερα