Tο ερωτηματολόγιο πρέπει να επιστραφεί σωστά συμπληρωμένο μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την παραλαβή του

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Tο ερωτηματολόγιο πρέπει να επιστραφεί σωστά συμπληρωμένο μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την παραλαβή του"

Transcript

1 ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ ΓENIKH ΔIEYΘYNΣH ΣTATIΣTIKΩN EPEYNΩN ΔIEYΘYNΣH ΣTATIΣTIKΩN TOMEA EMΠOPIOY KAI YΠHPEΣIΩN TMHMA ΔIANEMHTIKOY EMΠOPIOY Tαχ. Δ/νση: Πειραιώς 46 και Eπονιτών Πειραιάς Tηλέφωνα: Fax: Η παροχή στοιχείων στην ΕΛΣΤΑΤ είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Το περιεχόμενο του ερωτηματολο - γίου χρησιμοποιείται αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς και τηρείται το ΑΠΟΡΡΗΤΟ των στοιχείων (Ν. 3832/2010) Tο ερωτηματολόγιο πρέπει να επιστραφεί σωστά συμπληρωμένο μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την παραλαβή του ΔIAPΘPΩTIKH EPEYNA EΠIXEIPHΣEΩN XONΔPIKOY KAI ΛIANIKOY EMΠOPIOY ΠΩΛHΣEΩN KAI EΠIΣKEYΩN AYTOKINHTΩN KAI ΔIKYKΛΩN KAI ΛIANIKHΣ ΠΩΛHΣHΣ KAYΣIMΩN ETOYΣ 2013 AΦM ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ A/α Eπιχείρησης στην Περιφερειακή Ενότητα Kλάδος * δραστηριότητας ΣTAKOΔ 08.. * * ( Σφραγίδα με τα στοιχεία της Eπιχείρησης) Στοιχεία υπευθύνου της επιχείρησης Στοιχεία ερευνητή Επώνυμο: Όνομα: Τηλέφωνο: Ημερομηνία: Επώνυμο: Όνομα: Τηλέφωνο: Ημερομηνία: C41_2_2014 ΓENIKEΣ OΔHΓIEΣ Τα στοιχεία αφορούν την επιχείρηση στο σύνολό της με εξαίρεση τον πίνακα Ζ (στοιχεία τοπικών μονάδων) ο οποίος θα πρέπει να συμπληρωθεί στην περίπτωση που η επιχείρηση έχει υποκαταστήματα. Σημειώνεται ότι κάθε γραμμή του πίνακα αφορά στοιχεία του συνολικού αριθμού των τοπικών μονάδων στον Νομό συμπεριλαμβανομένης και της έδρας της επιχείρησης. 1. Το συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο θα πρέπει να συνοδεύεται από Ε3 εκκαθαριστική ΦΠΑ ή ισολογισμό κλπ. ώστε να διευκολύνεται ο έλεγχος των οικονομικών μεγεθών της επιχείρησης. 2. Σε περίπτωση που δεν γνωρίζετε το ακριβές μέγεθος κάποιου στοιχείου παρακαλούμε να δώσετε την καλύτερη δυνατή εκτίμησή σας. 3. Όλα τα στοιχεία πρέπει να αφορούν τη χρήση από έως (ημερολογιακή). Aν ηχρήση δεν είναι ημερολογιακή τότε να γράψετε τα στοιχεία της χρήσης που λήγει μέσα στο έτος που ερευνούμε (π.χ μέχρι ). * Συμπληρώνεται από την ΕΛΣΤΑΤ.

2 A. ΓENIKA XAPAKTHPIΣTIKA 1. Δραστηριότητες που ασκεί η επιχείρηση: Aν δώσετε πολλαπλή απάντηση αριθμήστε κατά σπουδαιότητα τον αριθμό 1 για την κύρια δραστηριότητα τον αριθμό 2 για τη δευτερεύουσα κ.ο.κ. KYPIA ΔPAΣTHPIOTHTA θεωρείται εκείνη που πραγματοποιεί τον μεγαλύτερο κύκλο εργασιών. Λιανικού εμπορίου Xονδρικού εμπορίου Γεωργικές Δασοκομικές Aλιευτικές Bιομηχανικές Διαμεσολαβητικές (πράκτορες) 117 Παροχής υπηρεσιών Eπισκευής αυτοκινήτων Άλλες (προσδιορίστε) Kύριος κλάδος οικονομικής δραστηριότητας της επιχείρησης Περιγράψτε (π.χ. γαλακτοπωλείο σούπερ μάρκετ λιανικό εμπόριο υποδημάτων χονδρικό εμπόριο φρού των και λαχανικών χονδρικό εμπόριο ξυλείας πώληση αυτοκινήτων ανταλλακτικών βενζινάδικο κλπ.) ΣTAKOΔ * 3. Nομική μορφή της επιχείρησης κατά το έτος 2013 (Σημειώστε ένα μόνο X στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο) Aτομική επιχείρηση Oμόρρυθμη εταιρεία (ΟΕ) Eτερόρρυθμη εταιρεία (ΕΕ) Aνώνυμη εταιρεία (ΑΕ) Eταιρεία περ. ευθύνης (ΕΠΕ). 135 Eταιρεία άλλου είδους (π.χ. άτυπη αφανής κοινοπραξία κλπ.) Συνεταιρισμός Δημόσια υπηρεσία NΠΔΔ Άλλη μορφή (προσδιορίστε) Λογιστική περίοδος HMEPA MHNAΣ ETOΣ Hμερομηνία έναρξης / / Hμερομηνία λήξης / / 5. Ταχυδρομική διεύθυνση της έδρας της επιχείρησης Περιφερειακή Ενότητα 153 * Δήμος / Δημοτική Ενότητα Δημοτική / Τοπική Κοινότητα Oδός Aριθ. TK Tηλέφωνο Fax * Συμπληρώνεται από την ΕΛΣΤΑΤ. 2

3 6. Κατά το έτος 2013 υπήρχε συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της επιχείρησης σε ποσοστό άνω του 50% από επιχείρηση ή μετόχους που εδρεύουν στην αλλοδαπή; ΝΑΙ 154 ΟΧΙ 155 Αν ΝΑΙ να απαντηθούν τα ερωτήματα που ακολουθούν: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 1. Στοιχεία της μητρικής επιχείρησης ή των μετόχων που εδρεύουν στην αλλοδαπή Επωνυμία Πόλη Χώρα Κωδικός χώρας Περιγραφή κύριας δραστηριότητας NACE Ποσοστό συμμετοχής % Στοιχεία της επικεφαλής επιχείρησης (Είναι η επιχείρηση στην οποία δεν ασκείται έλεγχος από άλλη επιχείρηση και βρίσκεται συνήθως στην κορυφή της αλυσίδας της ιδιοκτησίας ο έλεγχος μπορεί να είναι άμεσος ή έμμεσος.): α. Επωνυμία β. Ταχ. διεύθυνση Πόλη Χώρα * Τηλ Fax γ. Κύρια δραστηριότητα της επικεφαλής επιχείρησης NACE δ. Ποιο είναι το ποσοστό κατοχής του μεριδίου κυριότητας της επικεφαλής επιχείρησης % 162 * Συμπληρώνεται από την ΕΛΣΤΑΤ. Σημείωση: Οι επιχειρήσεις που θα απαντήσουν θετικά στο ερώτημα Α6 θα συμπληρώσουν τα ερωτήματα Α6.1 και Α6.2. Επίσης θα συμπληρωθούν επιπλέον των ερωτημάτων των κεφαλαίων Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ1 Ζ Η Θ και τα ερωτήματα Ι.1 και Ι.2 του κεφαλαίου Ι. 3

4 B. ΣTOIXEIA AΠAΣXOΛHΣHΣ ETOYΣ Aριθμός απασχολουμένων (Περιλαμβάνονται και όσοι βρίσκονται σε άδεια κανονική αναρρωτική κλπ.) Προσοχή: Oι ανώνυμες εταιρείες οι EΠE οι συνεταιρισμοί οι κοινοπραξίες τα ΝΠΔΔ και οι δημόσιες υπηρεσίες δεν θα απαντήσουν στα ερωτήματα 1 και 2 του πίνακα. MEΣOΣ APIΘMOΣ AΠAΣXOΛOYMENΩN ANA TPIMHNO Iανουάριος Mάρτιος Aπρίλιος Iούνιος Iούλιος Σεπτέμβριος Oκτώβριος Δεκέμβριος 1. Eργαζόμενοι επιχειρηματίες Mη αμειβόμενα μέλη της οικογένειας του επιχειρηματία Aμειβόμενοι με μηνιαίο μισθό (συμπεριλαμβά νονται όλοι οι υπάλληλοι καθώς και οι διευθύνοντες σύμβουλοι και οι γενικοί διευθυντές) πλήρως απασχολούμενοι μερικώς απασχολούμενοι Hμερομίσθιοι πλήρως απασχολούμενοι μερικώς απασχολούμενοι ΣYNOΛO Aριθμός πραγματοποιηθεισών ωρών εργασίας αμειβομένων με μισθό ή ημερομίσθιο (Δεν περιλαμβάνονται οι ώρες που πληρώθηκαν αλλά δεν έχουν εργαστεί π.χ. κανονικής και αναρρωτικής άδειας αργιών κλπ.) Ώρες εργασίας των πλήρως απασχολουμένων (με μισθό ή ημερομίσθιο) Ώρες εργασίας των μερικώς απασχολουμένων (με μισθό ή ημερομίσθιο) Ώρες A' τριμήνου 239 * Ώρες B' τριμήνου 240 * Ώρες Γ' τριμήνου 241 * Ώρες Δ' τριμήνου 242 * ΣYNOΛO 243 * 244 * 245 * 246 * 247 * 248 * * Συμπληρώνεται από την ΕΛΣΤΑΤ. 4

5 Γ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 Γ1. OPΓANIKA Ή ΛEITOYPΓIKA EΞOΔA Aξία σε ευρώ KΩΔIKOI TOY EΓΛΣ α. Φόροι Τέλη 311 Λογ/σμός 63 β. Ενοίκια που καταβλήθηκαν σε εταιρείες leasing κατά το ερευνώμενο έτος 312 Λογ/σμοί γ. Χρηματοοικονομικές δαπάνες ( ) 313 Λογ/σμός 65 γ1. Χρεωστικοί τόκοι 314 Λογ/σμοί έως και αναλυτικός λογ/σμός γ2. Προμήθειες και έξοδα χαρτοφυλακίου 315 Λογ/σμοί και οι υπόλοιποι λογ/σμοί 65 δ. Αποσβέσεις 316 Λογ/σμός 66 ε. Αμοιβές προσωπικού ( ) 317 ε1. Μισθοί 318 Λογ/σμός ε2. Ημερομίσθια 319 Λογ/σμός ε3. Υποχρεωτικές εργοδοτικές εισφορές ε4. Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού Λογ/σμοί Λογ/σμός (πλην ) ε5. Αποζημιώσεις απολύσεις ασφάλιστρα λοιπές δα πάνες απασχόλησης 322 Λογ/σμοί στ. Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων αμοιβές ΔΣ διάφορα έξοδα (αμοιβές ελεύθερων επαγγελμα - τιών προμήθειες τρίτων ΔΕΗ ύδρευση τηλεπικοι - νωνίες ενοίκια επισκευές διάφορα έξοδα κλπ.) 323 Λογ/σμός 61 (πλην xx) Λογ/σμός 62 (πλην πλην ) Λογ/σμός 64 (πλην ) ζ. Αμοιβές γραφείων διαμεσολάβησης (προσωρινής απασχόλησης) 3231 Λογ/σμός και λοιποί σχετικοί λογ/σμοί η. Λοιπά γενικά έξοδα (προβλέψεις εκμετάλλευσης υλικά άμεσης ανάλωσης ασφάλιστρα και επισκευές συντηρήσεις μεταφορικών μέσων έξοδα μεταφορών έντυπα γραφική ύλη κλπ.) 324 Λογ/σμοί και όλοι οι υπόλοιποι λογ/σμοί της 6ης ομάδας ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ( ) 350 Γ2. ΕΚΤΑΚΤΑ Ή ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 351 Λογ/σμοί της 8ης ομάδας Γ3. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ Έναρξης ( ) 325 Λήξης ( ) 326 α. Αγαθά προοριζόμενα για μεταπώληση χωρίς περαι - τέρω επεξεργασία α1. Έναρξης α2. Λήξης Λογ/σμός 20 EΓΛΣ: Eλληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. 5

6 Aξία σε ευρώ KΩΔIKOI TOY EΓΛΣ β. Λοιπά αποθέματα β1. Έναρξης β2. Λήξης Λογ/σμοί 21 έως 28 Γ4. ΑΓΟΡΕΣ Αγορές ( ) 327 α. Αγαθά και υπηρεσίες προοριζόμενα για μεταπώληση χωρίς περαιτέρω επεξεργασία 3271 Λογ/σμός 20 β. Λοιπές αγορές αγαθών για ανάλωση και επεξεργασία 3272 Λογ/σμοί 21 έως 28 Γ5. ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ (+/ ) ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ (κόστος πωληθέντων) ( ) 352 Γ6. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ( ) 353 Γ7. ΦΠΑ Εισροών (ως η εκκαθαριστική δήλωση του ΦΠΑ) 328 Υπολογ/σμοί Δ. AKAΘAPIΣTEΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣE YΛIKA AΓAΘA (που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς) ( ) 450 α. Σε εδαφικές εκτάσεις (εξαιρούνται όσα αποκτήθηκαν από συγχωνεύσεις διαλύσεις κλπ.) 411 Λογ/σμοί 10 (πλην 10.99) και από ± ( ) β. Σε υπάρχοντα κτίρια και κατασκευές (εξαιρούνται όσα δεν χρησιμοποιήθηκαν ποτέ και όσα αποκτήθηκαν από συγχωνεύσεις διαλύσεις εξαγορές αποσχίσεις επιχειρήσεων) 412 Λογ/σμοί 11 (πλην ) από και από ± ( ) γ. Σε ανεγέρσεις και μετατροπές κτιρίων (περιλαμβάνονται οι αγορές όσων δεν χρησιμοποιή - θηκαν ποτέ και όσα αποκτήθηκαν από συγχωνεύσεις διαλύσεις εξαγορές αποσχίσεις επιχειρήσεων) 413 Λογ/σμοί 11 (πλην ) από και από ± ( ) δ. Σε μηχανήματα και εξοπλισμό (εξαιρούνται όσα αποκτήθηκαν από συγχωνεύσεις διαλύσεις κλπ.) 414 Λογ/σμοί (πλην ) από και από ± ( ) Πωλήσεις ενσώματων επενδυτικών αγαθών 416 Πιστώσεις λογαριασμών της 1ης ομάδας λογαριασμών Αξία υλικών που αποκτήθηκαν με χρηματοδοτική μίσθωση 417 Χρεώσεις λογαριασμών της 1ης ομάδας Ε. ANAΛYΣH ΕΣΟΔΩN ΧΡΗΣHΣ EΤΟΥΣ 2013 E1. ΟΡΓΑΝΙΚΑ Ή ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ α. Συνολικός κύκλος εργασιών (συνολικές πωλήσεις τζίρος εκτός ΦΠΑ) ( ) α1. Πωλήσεις με μετρητά α2. Πωλήσεις με πίστωση Λογ/σμοί (πλην )

7 Aξία σε ευρώ KΩΔIKOI TOY EΓΛΣ β. Επιδοτήσεις επιχορηγήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο ή την ΕΕ 512 Λογ/σμοί 74 (πλην ) γ. Ιδιοπαραγωγή (κεφαλαιοποιημένη παραγωγή) (περιλαμβάνει το κόστος των ιδιοκατασκευαζόμενων παγίων και το κόστος των ιδιοπαραγόμενων βελτιώσεων) 513 Λογ/σμός 78 (πλην 78.05) δ. Χρηματοοικονομικά έσοδα 514 Λογ/σμός 76 ε. Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης (περιλαμβάνει έσοδα από ενοικίαση κτιρίων σε τρίτους αποζημιώσεις από ασφάλειες κλπ.) 515 Λογ/σμοί 75 (πλην 75.10) και όλοι οι υπόλοιποι λογ/σμοί των λειτουργικών εσόδων ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ( ) 550 E2. ΕΚΤΑΚΤΑ Ή ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 551 Λογ/σμοί (πλην ) (πλην ) και όλοι οι υπόλοιποι λογ/σμοί των μη λειτουργικών εσόδων E3. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ( ) 552 E4. ΦΠΑ Εκροών (ως η εκκαθαριστική δήλωση του ΦΠΑ) 516 Aξία σε ευρώ KΩΔIKOI TOY EΓΛΣ ΣT. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (Σημειώστε μόνο έναν από τους δύο κωδικούς 354 ή 553) α. Κέρδη ( αν 552 > 353) β. Ζημιές ( αν 353 > 552)

8 Ζ1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝ (Τα ερωτήματα του Πίνακα Ζ1 θα συμπληρωθούν από τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χονδρικό εμπόριο). Ζ1.1 Κλάδος CPA Κατανομή του κύκλου εργασιών (τζίρου) κατά προΐόν 45Α Κύκλος εργασιών (τζίρος) από χονδρικές και λιανικές πωλήσεις μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών ανταλλακτικών και συναφών ειδών. Εξαιρούνται: Η συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων (κλάδος 452) και οι υπηρεσίες εμπορίου συντήρησης και επισκευής μοτοσικλετών και συναφών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων (κλάδος 454). 601 Aξία σε ευρώ Ζ1.2 Κλάδος CPA Κατανομή του κύκλου εργασιών (τζίρου) κατά προΐόν Aξία σε ευρώ Κύκλος εργασιών (τζίρος) από το χονδρικό εμπόριο ακατέργαστων αγροτικών πρώτων υλών ζώντων ζώων υφαντικών πρώτων υλών και ημικατεργασμένων ειδών έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης Κύκλος εργασιών (τζίρος) από το χονδρικό εμπόριο καυσίμων μεταλλευμάτων μετάλλων και χημικών προϊόντων βιομηχανικής χρήσης έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης Κύκλος εργασιών (τζίρος) από το χονδρικό εμπόριο ξυλείας και οικοδομικών υλικών έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης Κύκλος εργασιών (τζίρος) από το χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων βιομηχανικού εξοπλισμού πλοίων και αεροσκαφών έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης Κύκλος εργασιών (τζίρος) από το χονδρικό εμπόριο επίπλων ειδών οικιακής χρήσης σιδηρικών και ειδών κιγκαλερίας έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης Κύκλος εργασιών (τζίρος) από το χονδρικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων ειδών ιματισμού γουνών υποδημάτων και δερματίνων ειδών έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης Κύκλος εργασιών (τζίρος) από το χονδρικό εμπόριο τροφίμων ποτών και καπνού έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης Κύκλος εργασιών (τζίρος) από το χονδρικό εμπόριο άλλων συγκεκριμένων προϊόντων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης Κύκλος εργασιών (τζίρος) από το χονδρικό εμπόριο δημητριακών ακατέργαστου καπνού σπόρων και ζωοτροφών Κύκλος εργασιών (τζίρος) από το χονδρικό εμπόριο λουλουδιών και φυτών Κύκλος εργασιών (τζίρος) από το χονδρικό εμπόριο ζώντων ζώων Κύκλος εργασιών (τζίρος) από το χονδρικό εμπόριο προβιών δερμάτων και κατεργασμένου δέρματος Κύκλος εργασιών (τζίρος) από το χονδρικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών Κύκλος εργασιών (τζίρος) από το χονδρικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος Κύκλος εργασιών (τζίρος) από το χονδρικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων αυγών και βρώσιμων ελαίων και λιπών Κύκλος εργασιών (τζίρος) από το χονδρικό εμπόριο ποτών Κύκλος εργασιών (τζίρος) από το χονδρικό εμπόριο προϊόντων καπνού Κύκλος εργασιών (τζίρος) από το χονδρικό εμπόριο ζάχαρης και ειδών σοκολατοποιίας και ειδών ζαχαροπλαστικής Κύκλος εργασιών (τζίρος) από το χονδρικό εμπόριο καφέ τσαγιού κακάου και μπαχαρικών Κύκλος εργασιών (τζίρος) από το χονδρικό εμπόριο άλλων τροφίμων συμπεριλαμβανομένων των ψαριών των οστρακοειδών και των μαλακίων Κύκλος εργασιών (τζίρος) από το χονδρικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων

9 Κλάδος CPA Κατανομή του κύκλου εργασιών (τζίρου) κατά προΐόν Aξία σε ευρώ Κύκλος εργασιών (τζίρος) από το χονδρικό εμπόριο ειδών ιματισμού και υποδημάτων Κύκλος εργασιών (τζίρος) από το χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών Κύκλος εργασιών (τζίρος) από το χονδρικό εμπόριο ειδών πορσελάνης και γυαλικών και υλικών καθαρισμού Κύκλος εργασιών (τζίρος) από το χονδρικό εμπόριο αρωμάτων και καλλυντικών Κύκλος εργασιών (τζίρος) από το χονδρικό εμπόριο φαρμακευτικών ειδών Κύκλος εργασιών (τζίρος) από το χονδρικό εμπόριο επίπλων ταπήτων και φωτιστικού εξοπλισμού Κύκλος εργασιών (τζίρος) από το χονδρικό εμπόριο εμπορίου ρολογιών και κοσμημάτων Κύκλος εργασιών (τζίρος) από το χονδρικό εμπόριο άλλων οικιακών ειδών Κύκλος εργασιών (τζίρος) από το χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού Κύκλος εργασιών (τζίρος) από το χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξαρτημάτων Κύκλος εργασιών (τζίρος) από το χονδρικό εμπόριο άλλων αγροτικών μηχανημάτων εξοπλισμού και προμηθειών Κύκλος εργασιών (τζίρος) από το χονδρικό εμπορίο εργαλειομηχανών Κύκλος εργασιών (τζίρος) από το χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων εξόρυξης για κατασκευαστικά έργα και για έργα πολιτικού μηχανικού Κύκλος εργασιών (τζίρος) από το χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων για την κλωστοϋφαντουργική βιομηχανία καθώς και ραπτομηχανών και πλεκτομηχανών Κύκλος εργασιών (τζίρος) από το χονδρικό εμπόριο επίπλων γραφείου Κύκλος εργασιών (τζίρος) από το χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού γραφείων Κύκλος εργασιών (τζίρος) από το χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού Κύκλος εργασιών (τζίρος) από το χονδρικό εμπόριο στερεών υγρών και αέριων καυσίμων και συναφών προιόντων Κύκλος εργασιών (τζίρος) από το χονδρικό εμπόριο μετάλλων και μεταλλευμάτων Κύκλος εργασιών (τζίρος) από το χονδρικό εμπόριο ξυλείας οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής Κύκλος εργασιών (τζίρος) από το χονδρικό εμπόριο σιδηρικών υδραυλικού εξοπλισμού και εξοπλισμού θέρμανσης καθώς και σχετικών προμηθειών Κύκλος εργασιών (τζίρος) από το χονδρικό εμπόριο χημικών προϊόντων Κύκλος εργασιών (τζίρος) από το χονδρικό εμπόριο άλλων ενδιάμεσων προϊόντων Κύκλος εργασιών (τζίρος) από το χονδρικό εμπόριο απορριμμάτων και υπολειμμάτων Ζ1.3 Κλάδος CPA Κατανομή του κύκλου εργασιών (τζίρου) κατά προΐόν Κύκλος εργασιών (τζίρος) από το λιανικό εμπόριο φρούτων λαχανικών κρέατος ψαριών προϊόντων αρτοποιίας γαλακτοκομικών προϊόντων και αυγών επιχειρήσεων χονδρικού εμπορίου Κύκλος εργασιών (τζίρος) από το λιανικό εμπόριο άλλων προϊόντων διατροφής ποτών και καπνού επιχειρήσεων χονδρικού εμπορίου Κύκλος εργασιών (τζίρος) από το λιανικό εμπόριο όλων των λοιπών προϊόντων επιχειρήσεων χονδρικού εμπορίου Aξία σε ευρώ

10 Αριθμός απασχο λουμένων των τοπικών μονάδων στην Περιφερειακή Ενότητα ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Συνολικός αριθμός τοπικών μονάδων (Περιλαμβάνεται η έδρα της επιχείρησης και τα υποκαταστήματά της που έχουν την ίδια επωνυμία και νομική μορφή) Τοπική μονάδα είναι μια παραγωγική μονάδα π.χ. γραφεία υποκαταστήματα αποθήκες κλπ. η οποία βρίσκεται σε διαφορετική περιοχή από την έδρα της επιχείρησης και στην οποία ένα ή περισσότερα πρόσωπα εργάζονται για την ίδια επιχείρηση. Στην περίπτωση που η επιχείρησή σας διαθέτει τοπικές μονάδες να συμπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας: (Σε κάθε γραμμή του πίνακα θα αναγράφονται τα στοιχεία για το σύνολο των τοπικών μονάδων που βρίσκονται στην Περιφερειακή Ενότητα συμπεριλαμβανομένης και της έδρας της επιχείρησης) 750 Ζ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 α/α Συνολικός αριθμός τοπικών μονάδων στην Περιφερειακή Ενότητα Περιφερειακή Ενότητα Κωδικός Περιφερειακής Ενότητας * Μισθοί και ημερομίσθια των τοπικών μονάδων στην Περιφερειακή Ενότητα (σε ευρώ) (Κωδ ) Κύκλος εργασιών των τοπικών μονάδων στην Περιφερειακή Ενότητα ΣΥΝΟΛΑ * Συμπληρώνεται από την ΕΛΣΤΑΤ. 10

11 Aξία σε ευρώ KΩΔIKOI TOY EΓΛΣ Η. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (να συμφωνεί με το ερώτημα Ε1α) Κύκλος εργασιών από λιανικό εμπόριο »»» χονδρικό εμπόριο »»» γεωργικές δραστηριότητες »»» δασοκομικές δραστηριότητες 5.»»» αλιευτικές δραστηριότητες Λογ/σμοί (πλην ) ) 6.»»» βιομηχανικές δραστηριότητες »»» διαμεσολαβητικές εμπορικές δραστηριότητες »»» δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών 9.»»» επισκευή αυτοκινήτων Κύκλος εργασιών από άλλες δραστηριότητες Θ (1). α) Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ) σε τιμές κόστους συντελεστών παραγωγής Υπολογίζεται σύμφωνα με τον τύπο: ΑΠΑ = ( ) ( ) β) Αξία Παραγωγής (ΑΠ) Υπολογίζεται σύμφωνα με τον τύπο: ΑΠ = ( ) (1) Σε περίπτωση που οι τιμές της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας και της Αξίας Παραγωγής είναι αρνητικές να επανελεγχθούν τα οικονομικά μεγέθη των ανωτέρω αριθμητικών τύπων για την επιχείρησή σας. 11

12 Ι. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ (FATS INWARDS) ΕΤΟΥΣ 2013 Τα ερωτήματα θα συμπληρωθούν μόνο από τις επιχειρήσεις που έχουν απαντήσει στο ερώτημα Α6. Ι.1. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Αξία σε ευρώ) ΑΓΑΘΑ α. Σύνολο β. Εκ των οποίων εντός του ομίλου γ. Σύνολο δ. Εκ των οποίων εντός του ομίλου Ι.2. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ α. Δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη εντός της επιχείρησης β. Προσωπικό απασχολούμενο στην έρευνα και ανάπτυξη εντός της επιχείρησης σε ευρώ αριθμός ατόμων ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ Όλα τα ερωτήματα του Κεφαλαίου Ι αφορούν την επιχείρηση που εδρεύει στην Ελλάδα. Στο ερώτημα Ι.1. θα καταχωριστούν αναλυτικά οι εισαγωγές και εξαγωγές εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διενεργεί η επιχείρηση εντός της περιόδου χρήσης ξεχωριστά για τα αγαθά και τις υπηρεσίες. Εντός του ομίλου είναι οι συναλλαγές που διενεργεί η επιχείρηση με τις επιχειρήσεις που ανήκουν στον ίδιο όμιλο. Ειδικότερα θα πρέπει: i) Η αξία στο ερώτημα με κωδικό 901 να είναι μεγαλύτερη ή ίση της αξίας του ερωτήματος με κωδικό 902 και η αξία στο ερώτημα με κωδικό 905 να είναι μεγαλύτερη ή ίση της αξίας του ερωτήματος με κωδικό 906 ii) Η αξία στο ερώτημα με κωδικό 903 να είναι μεγαλύτερη ή ίση της αξίας του ερωτήματος με κωδικό 904 και η αξία στο ερώτημα με κωδικό 907 να είναι μεγαλύτερη ή ίση της αξίας του ερωτήματος με κωδικό

13 ΠAPATHPHΣEIΣ Xρησιμοποιείτε κάποιο λογιστικό πρόγραμμα για την τήρηση των οικονομικών σας στοιχείων και αν ναι ποιο; ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΚΤΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ Επώνυμο: Όνομα: Ημερομηνία: Υπογραφή: 13

14 A. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ EIΔIKEΣ OΔHΓIEΣ ΣYMΠΛHPΩΣHΣ TOY EPΩTHMATOΛOΓIOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ είναι ο μικρότερος συνδυασμός νομικών μονάδων που απαρτίζουν μία οργανωτική μονάδα παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών η οποία διαθέτει ορισμένο βαθμό αυτονομίας σε επίπεδο λήψης αποφάσεων κυρίως όσον αφορά τη διάθεση των τρεχόντων πόρων της. Ερώτημα Α1: «Δραστηριότητες που ασκεί η επιχείρηση» Όταν η επιχείρηση λειτουργεί με πρισσότερες δραστηριότητες κύρια δραστηριότητα θεωρείται εκείνη που πραγματοποιεί τον μεγαλύτερο κύκλο εργασιών. Θα γράψετε τον αριθμό 1 για την κύρια δραστηριότητα τον αριθμό 2 για τη δευτερεύουσα κ.ο.κ. Ερώτημα Α2: «Κύριος κλάδος οικονομικής δραστηριότητας» Περιγράψτε (πχ γαλακτοπωλείο σούπερ μάρκετ λιανικό εμπόριο υποδημάτων χονδρικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών χονδρικό εμπόριο ξυλείας πώληση αυτοκινήτων ανταλλακτικών βενζινάδικο κλπ.) Ερώτημα Α3: «Νομική μορφή της επιχείρησης» Η νομική μορφή της επιχείρησης μπορεί να είναι ατομική (φυσικό πρόσωπο) ή εταιρική (ομόρρυθμη ετερόρρυθμη ανώνυμη εταιρία περιορισμένης ευθύνης αφανής κοινοπραξία συνεταιρισμός Δημόσια Υπηρεσία νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή άλλη μορφή). Ερώτημα Α6: «Επιχειρήσεις που συνδέονται με την αλλοδαπή (FATS INWARDS)» Στο ερώτημα αυτό θα απαντήσουν μόνο οι επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Ελλάδα και έχουν ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό τους κεφάλαιο άνω του 50% από ξένο μέτοχο. Επισημαίνεται ότι μία επιχείρηση που εδρεύει στην Ελλάδα και ελέγχεται από μια θεσμική μονάδα που εδρεύει στην αλλοδαπή ορίζεται ως «αλλοδαπή συνδεόμενη επιχείρηση». 6.1 Στοιχεία της μητρικής επιχείρησης ή των μετόχων που εδρεύουν στην αλλοδαπή Το ερώτημα αναφέρεται στα στοιχεία των αλλοδαπών επιχειρήσεων που έχουν άμεσο ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της ελληνικής επιχείρησης. 6.2 Στοιχεία της επικεφαλής επιχείρησης Το ερώτημα αναφέρεται στα στοιχεία της αλλοδαπής επιχείρησης που βρίσκεται συνήθως στην κορυφή της αλυσίδας της ιδιοκτησίας και στην οποία δεν ασκείται έλεγχος από άλλη επιχείρηση. Δηλαδή αναφέρεται στην τελική θεσμική μονάδα ελέγχου της συνδεόμενης επιχείρησης. Ως έλεγχος εννοείται η ικανότητα καθορισμού της γενικής πολιτικής μιας επιχείρησης μέσω της επιλογής των κατάλληλων διευθυνόντων κατά περίπτωση. Στο πλαίσιο αυτό μια επιχείρηση που εδρεύει στην Ελλάδα θεωρείται ότι ελέγχεται από μια επιχείρηση που εδρεύει στην αλλοδαπή όταν άμεσα ή έμμεσα η αλλοδαπή επιχείρηση ελέγχει περισσότερες από τις μισές ψήφους των μετόχων ή περισσότερες από τις μισές μετοχές. Άμεσος έλεγχος σημαίνει ότι μια αλλοδαπή επιχείρηση κατέχει η ίδια μερίδιο κυριότητας στην ελληνική συνδεόμενη επιχείρηση. Έμμεσος έλεγχος σημαίνει ότι σε ένα διεθνικό όμιλο μια αλλοδαπή επιχείρηση (Α) κατέχει μερίδιο κυριότητας στην ελληνική συνδεόμενη επιχείρηση (Γ) μέσω μιας άλλης αλλοδαπής επιχείρησης (Β) του ομίλου η οποία όμως έχει άμεση συμμετοχή στην ελληνική συνδεόμενη επιχείρηση (Γ). Δηλαδή αν η επιχείρηση Α έχει άμεση συμμετοχή 80% στο μετοχικό κεφάλαιο της επιχείρησης Β και η επιχείρηση Β έχει άμεση συμμετοχή 70% στο μετοχικό κεφάλαιο της επιχείρησης Γ τότε η επιχείρηση Α έχει έμμεση συμμετοχή 56% δηλαδή (70*80)/100 στην επιχείρηση Γ. Ως διεθνικός όμιλος εννοείται μια ένωση απαρτιζόμενη από δύο τουλάχιστον επιχειρήσεις που έχουν νομικούς - οικονομικούς δεσμούς και είναι εγκατεστημένες σε δύο διαφορετικές χώρες. ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΓΡΑΦΗΜΑ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΔΙΕΘΝΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 80% 95% 30% ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΑΜΕΣΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΑΜΕΣΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 75% A ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ η οποία ανήκει έμμεσα και κατά πλειοψηφία στην κυριότητα της ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ του Ομίλου Επιχείρησης 35% B ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ η οποία ανήκει έμμεσα και κατά μειοψηφία στην κυριότητα της ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ του Ομίλου Επιχείρησης 1. Η ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ του ομίλου επιχείρηση κατέχει ποσοστό 95% x 75% = 7125% της Επιχείρησης Α 2. Η ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ του ομίλου επιχείρηση κατέχει ποσοστό 95% x 35% = 3325% της Επιχείρησης Β 14

15 Το ποσοστό του έμμεσου μεριδίου υπολογίζεται ως εξής: ΕΜΜΕΣΟ ΜΕΡΙΔΙΟ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ = Τ 1 x Τ 2 x Τ 3 x... x Τ n όπου Τ 1 = Ποσοστό που κατέχει στην πρώτη επιχείρηση (ποσοστό ΑΜΕΣΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ) Τ 2 Τ 3 = Ποσοστά που κατέχει στις ενδιάμεσες επιχειρήσεις Τ n = Ποσοστό που κατέχει στην τελευταία επιχείρηση Eρώτημα B1: «Aριθμός απασχολουμένων» Περιλαμβάνονται οι εργαζόμενοι επιχειρηματίες τα εργαζόμενα και μη αμειβόμενα μέλη της οικογένειας και οι εργαζόμενοι με μισθό ή ημερομίσθιο οι οποίοι απασχολήθηκαν κατά τρίμηνο. Eρώτημα B2: «Aριθμός ωρών απασχόλησης αμειβομένων με μισθό ή ημερομίσθιο» Περιλαμβάνονται οι ώρες εργασίας που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της αναφερόμενης περιόδου (τρίμηνο) από τους αμειβομένους με μηνιαίο μισθό ή ημερομίσθιο για πλήρη και μερική απασχόληση. Eρώτημα Γ1β: «Xρηματοδοτική μίσθωση leasing» Xρηματοδοτική μίσθωση είναι η ενοικίαση του κινητού ή ακίνητου εξοπλισμού από μια επιχείρηση για προκαθορισμένη χρονική περίοδο και με προοπτική να αγοράσει στο τέλος του συμβολαίου τον ανωτέρω εξοπλισμό στο υπόλοιπο της αξίας του. Περιλαμβάνονται οι δαπάνες (ενοίκια) που καταβάλλονται για ακίνητο ή κινητό εξοπλισμό σε εταιρείες leasing για μια συναλλαγή leasing που δεν έχει ακόμη εκπνεύσει. Eρώτημα Γ1ζ: «Aμοιβές γραφείων διαμεσολάβησης» Περιλαμβάνονται οι πληρωμές σε γραφεία εύρεσης προσωρινής απασχόλησης και σε παρόμοιους οργανισμούς για τη διάθεση προσωπικού σε επιχειρήσεις για περιορισμένο χρονικό διάστημα με σκοπό τη συμπλήρωση ή την προσωρινή αντικατάσταση του εργατικού δυναμικού μιας επιχείρησης στην οποία τα άτομα αυτά είναι υπάλληλοι που βοηθούν προσωρινά. Eπίσης περιλαμβάνονται μόνο οι πληρωμές για την προμήθεια προσωπικού που δεν συνδέεται με την παροχή μιας συγκεκριμένης βιομηχανικής ή μη βιομηχανικής υπηρεσίας. Eρώτημα Γ3: «Aποθέματα χωρίς ΦΠA έναρξης και λήξης» Aναγράφεται η αξία των αγαθών και υπηρεσιών της επιχείρησης κατά την έναρξη και η αξία των αγαθών κατά τη λήξη αντίστοιχα. Eρώτημα Γ4α: «Aγορές αγαθών προοριζόμενων για μεταπώληση χωρίς περαιτέρω επεξεργασία» Περιλαμβάνονται οι αξίες όλων των αγαθών που προορίζονται για μεταπώληση χωρίς επεξεργασία και υπηρεσιών κατά τη διάρκεια της χρήσης. Δεν περιλαμβάνονται οι επενδύσεις και ο ΦΠA. Eρώτημα Γ7: «ΦΠA εισροών» Eίναι ο συνολικός ετήσιος ΦΠA που πληρώνεται από την επιχείρηση για την απόκτηση αγαθών και υπηρεσιών. Eρώτημα Δ: «Aκαθάριστες επενδύσεις σε υλικά αγαθά» Eίναι οι ακαθάριστες επενδύσεις που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς σε όλα τα υλικά αγαθά (Aγορές/Iδιοπαραγωγή). Περιλαμβάνουν την αξία κτήσης (αγορά καινούργιων και μεταχειρισμένων και κόστος ιδιοπαραγωγής) τις συνδεόμενες δαπάνες (έξοδα μεταφοράς και εγκατάστασης τέλη φόροι άλλες δαπάνες μεταβίβασης της κυριότητας κλπ.) συν ή πλην τις ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και τις προκαταβολές κτήσης υλικών πάγιων στοιχείων. Υπολογίζονται σύμφωνα με τον ισολογισμό από τη διαφορά της αξίας κτήσεως με τις αποσβέσεις μεταξύ προηγούμενης και τρέχουσας λογιστικής περιόδου. Εξαιρούνται όσα εκ των παγίων αποκτήθηκαν από αναδιαρθρώσεις επιχειρήσεων (όπως συγχωνεύσεις εξαγορές διαλύσεις αποσχίσεις). Eρώτημα E1α: «Συνολικός κύκλος εργασιών (συνολικές πωλήσεις τζίρος)» O τζίρος περιλαμβάνει: α) τα έσοδα της επιχείρησης από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών σε τρίτους κατά τη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου β) όλους τους φόρους έμμεσους και δασμούς εκτός ΦΠA και όλες τις άλλες δαπάνες (μεταφορά συσκευασία) που έχουν αποδοθεί στον πελάτη ακόμη και αν αυτές οι δαπάνες είναι καταχωρισμένες χωριστά σε αποδείξεις. Eπίσης στον τζίρο περιλαμβάνονται και οι πωλήσεις επί πιστώσει. Eρώτημα E4: «ΦΠA εκροών» Eίναι ο συνολικός ετήσιος ΦΠA που εισπράττεται από τις πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών της επιχείρησης. Eρώτημα Η: «Συνολικός κύκλος εργασιών (να συμφωνεί με το ερώτημα E1α)» α) Για τα ερωτήματα ζητείται να δοθεί απάντηση για το ποσό του τζίρου εκτός ΦΠA κατά δραστηριότητα π.χ ευρώ από χονδρικό εμπόριο ευρώ από λιανικό εμπόριο και επίσης ευρώ από διαμεσολαβητικές εμπορικές δραστηριότητες (π.χ. σε ποσό συνολικού τζίρου ευρώ). β) Η απάντηση ως προς το ύψος του τζίρου κατά δραστηριότητα να συσχετίζεται με το ερώτημα Α1 για να τεθεί ο αριθμός στην περίπτωση που έχει η επιχείρηση ποερισσότερες από μία δραστηριότητες. 15

16 ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Το ερωτηματολόγιο πρέπει να επιστραφεί σωστά συμπληρωμένο μέσα σε είκοσι ημέρες από την παραλαβή του

Το ερωτηματολόγιο πρέπει να επιστραφεί σωστά συμπληρωμένο μέσα σε είκοσι ημέρες από την παραλαβή του ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ ΓENIKH ΔIEYΘYNΣH ΣTATIΣTIKΩN EPEYNΩN ΔIEYΘYNΣH ΣTATIΣTIKΩN TOMEA EMΠOPIOY KAI YΠHPEΣIΩN TMHMA ΔIANEMHTIKOY EMΠOPIOY Tαχ. Δ/νση: Πειραιώς

Διαβάστε περισσότερα

«Υποστήριξη δράσεων Πράσινης Επιχειρηματικότητας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τις εμπορικές επιχειρήσεις»

«Υποστήριξη δράσεων Πράσινης Επιχειρηματικότητας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τις εμπορικές επιχειρήσεις» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Υποστήριξη δράσεων Πράσινης Επιχειρηματικότητας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τις εμπορικές επιχειρήσεις» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩN (ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ) ΕΤΟΥΣ 2013

ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩN (ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ) ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ Ε Ρ Ω Τ Η Μ ΑΤ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 3 ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ ΓENIKH ΔIEYΘYNΣH ΣTATIΣTIKΩN EPEYNΩN ΔIEYΘYNΣH ΣTATIΣTIKΩN TOMEA EMΠO PIOY KAI YΠHPEΣIΩN TMHMA ΔIANEMHTIKOY

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩN (ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ) ΕΤΟΥΣ 2013

ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩN (ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ) ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ Ε Ρ ΩΤ Η Μ ΑΤ ΟΛΟ Γ Ι Ο 1 ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ ΓENIKH ΔIEYΘYNΣH ΣTATIΣTIKΩN EPEYNΩN ΔIEYΘYNΣH ΣTATIΣTIKΩN TOMEA EMΠO PIOY KAI YΠHPEΣIΩN TMHMA ΔIANEMHTIKOY

Διαβάστε περισσότερα

Ε. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟΔΑ, ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ε. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟΔΑ, ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ε. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟΔΑ, ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ε.1. ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ KAI ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ (Αρχιτεκτόνων Μηχανικών)

Φορολογία ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ (Αρχιτεκτόνων Μηχανικών) Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας Τμήμα Επαγγελματικών Θεμάτων Ενημερωτικό Σεμινάριο Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ Φορολογία ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ (Αρχιτεκτόνων Μηχανικών) Νόμος 4308/2014 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ν.4308/2014

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ν.4308/2014 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ν.4308/2014 Εμμανουήλ Πετράκης Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Μέλος της Επιτροπής για την εφαρμογή του ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π) Εισαγωγή Σκοπός της παρουσίασης αυτής είναι μια ουσιαστική

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ : ΚΟΥΒΕΔΑΚΗ ΕΥΑΝΘΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ : ΧΑΤΖΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

[ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ]

[ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ] ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού [ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ] ΘΗΒΑ 2013 φορολογική λογιστική Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού 2 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων... 3 ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΒΙΒΛΙΑ Β ΚΑΙ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΚΒΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2012

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΒΙΒΛΙΑ Β ΚΑΙ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΚΒΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2012 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΒΙΒΛΙΑ Β ΚΑΙ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΚΒΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΩΝ:ΦΡΑΓΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΙ ΧΑΛΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Κα ΑΘΗΝΑ ΧΟΝΔΡΑΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Λογιστική Οργάνωση Μιας Επιχείρησης ΕΠΕ

Η Λογιστική Οργάνωση Μιας Επιχείρησης ΕΠΕ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέυα πτυχιακής εργασίας: Η Λογιστική Οργάνωση Μιας Επιχείρησης ΕΠΕ (Κλειδαράς ΕΠΕ) Υποβληθείσα στην Καθηγήτρια Τσισινού Αικατερίνη απο τον σπουδαστή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 1 Προς ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Παρακαλούμε να ενεργήσετε για την υπαγωγή της αίτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. Προς την Επιχείρηση ΑΒΓ με ΑΦΜ και τη Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης του Υπουργείου Οικονομικών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. Προς την Επιχείρηση ΑΒΓ με ΑΦΜ και τη Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης του Υπουργείου Οικονομικών. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Α.1 Συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης Ανεξάρτητου Νόμιμου Ελεγκτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν.4174/2013). Προς την

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Ανάλυσης θεμάτων Κ.Φ.Α.Σ.

Εγχειρίδιο Ανάλυσης θεμάτων Κ.Φ.Α.Σ. 2013 Εγχειρίδιο Ανάλυσης θεμάτων Κ.Φ.Α.Σ. Με την υποστήριξη της 1 FA Περιεχόμενα 1.Τήρηση Βιβλίων... 4 1.1 Υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών... 4 1.2 Εξαιρέσεις από την υποχρέωση απεικόνισης συναλλαγών και

Διαβάστε περισσότερα

Ε. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟ Α, ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ε. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟ Α, ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών Ε. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟ Α, ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ε.1. ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΙΔΑ 1 ης ΣΕΛΙΔΑΣ

ΚΕΦΑΛΙΔΑ 1 ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΚΕΦΑΛΙΔΑ 1 ης ΣΕΛΙΔΑΣ C:\ categories_process\_studies\_oeek_\_oeek_08_05_ans_taxacc_stel_\oeek_ans_08_05_p03_.doc ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μέσα στον λαβύρινθο της επαγγελματικής αποκατάστασης μετά από προσπάθειες καριέρας

Διαβάστε περισσότερα

APSEROU SHIAKA & CO. Φορολογικές Πληροφορίες 2013 - Κύπρος

APSEROU SHIAKA & CO. Φορολογικές Πληροφορίες 2013 - Κύπρος 2013 APSEROU SHIAKA & CO Φορολογικές Πληροφορίες 2013 - Κύπρος Αυτή η έκδοση παρέχει μια σύντομη ανασκόπηση του Φορολογικού Συστήματος της Κύπρου και προορίζεται μόνο για σκοπούς γενικής ενημέρωσης. Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1003 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2014. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

ΠΟΛ. 1003 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2014. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ Κ.Φ.Α.Σ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.) Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992) (κωδικοποιημένο μέχρι και τον ν. 3301/2004 (ΦΕΚ 263 Α /23.12.2004) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. ΤΕΥΧΟΣ 51ο ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007

ΜΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. ΤΕΥΧΟΣ 51ο ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007 ΤΕΥΧΟΣ 51ο ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007 ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε Ε - ΚΑΤΟΙΚΙΑ Κ Ι Α ΜΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΤΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΩΔ.: 5337 ΚΟΜΟΤΗΝΗ Ημερίδα για το

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4093/2012 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε

Ν. 4093/2012 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε Ν. 4093/2012 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟΔΑ, ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.1. ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ GK2012 2013 2014 ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ GK2012 2013 2014 ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ GK2012 2013 2014 ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Μια επιχείρηση είναι ένας αυτοτελής οικονομικός οργανισμός με

Διαβάστε περισσότερα

Λογαριασμοί της ομάδας 6 Καθηγητής: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σπουδαστής: ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Λογαριασμοί της ομάδας 6 Καθηγητής: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σπουδαστής: ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Λογαριασμοί της ομάδας 6 Καθηγητής: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σπουδαστής: ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Σελ.2 Εισαγωγή Σελ.3 ιάκριση οµάδων

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Έννοιες Κόστους και Αναλυτικής Λογιστικής

Βασικές Έννοιες Κόστους και Αναλυτικής Λογιστικής 1 Βασικές Έννοιες Κόστους και Αναλυτικής Λογιστικής 1.1 Η ομή του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου Το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, το περιεχόμενο του οποίου έχει θεσμοθετηθεί με το Π.. 1123/1980,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΥΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΥΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΥΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

APSEROU SHIAKA & CO. Φορολογικές Πληροφορίες 2012 - Κύπρος

APSEROU SHIAKA & CO. Φορολογικές Πληροφορίες 2012 - Κύπρος 2012 APSEROU SHIAKA & CO Φορολογικές Πληροφορίες 2012 - Κύπρος Αυτή η έκδοση παρέχει μια σύντομη ανασκόπηση του Φορολογικού Συστήματος της Κύπρου και προορίζεται μόνο για σκοπούς γενικής ενημέρωσης. Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά Νέα Νέος Φορολογικός Νόμος

Φορολογικά Νέα Νέος Φορολογικός Νόμος Greece, EMEA Deloitte Hadjipavlou Sofianos & Cambanis ΑΕ Tax Services Σε αυτό το τεύχος: Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων Παρακρατούμενοι φόροι Φορολογία υπεραξίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΙΟΥΛΙΟΣ 2014

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε.

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ A ΤΡΙΜΗΝΟ 2013 (Περίοδος από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Mαρτίου 2013) 1 Οι

Διαβάστε περισσότερα