Α Π Ο Φ Α Σ Η Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ ΕΙ Α Ρ Χ Η Σ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Φ Α Σ Η Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ ΕΙ Α Ρ Χ Η Σ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ"

Transcript

1 Α.Δ.Α: 45Β87ΛΡ-Ω2Ι ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η στους όρους της παρούσης αποφάσεως ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΙΚΑΛΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αριθμ. Πρωτ:.ΔΑ/Φ14.861/ 1929 ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (TMHMA A ) ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ Tαχ. Δ/νση : Β. Τσιτσάνη 31 Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες : Ε.Γκατζήμας Προς : Όπως Πίνακας αποδεκτών Τηλέφωνο : Fax : ΘΕΜΑ: Χορήγηση άδειας λειτουργίας μετά κτιριακής και μηχανολογικής επέκτασης της βιομηχανίας παραγωγής τυροκομικών προϊόντων, της «LITTLE AGRE MILK FARM Α.Ε» με διακριτικό τίτλο «LA FARM» που βρίσκεται στο 6 ο χιλ. της Ε.Ο Τρικάλων Πύλης στο Δ.Δ Πηγής του Δήμου Πύλης στο Νομό Τρικάλων. Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ2008: , (ΣΤΑΚΟΔ 2003 : 155.1) ΠΕΡΙΟΧΗ : Θέση «Κουλούρι» του Δ.Δ Πηγής Α.Φ.Μ. : Δ.Ο.Υ. : Τρικάλων Κατηγορία όχλησης: Χαμηλή όχληση (Κ.Α 151.1) Περιβαλλοντική κατηγορία Α2 Ο Α Π Ο Φ Α Σ Η Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ ΕΙ Α Ρ Χ Η Σ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Εχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του Νόμου Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/ ) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα. 2. Το Π.Δ 129/2010 (ΦΕΚ 222 Α / ) Οργανισμός της περιφέρειας Θεσσαλίας. 3. Την αρ.πρωτ. 4/ Απόφαση Περιφερειάρχη Θεσσαλίας(ΦΕΚ 3Β / ) «Ανάθεση άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στον Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων». 4. Την αρ.πρωτ. 13/ Απόφαση Περιφερειάρχη Θεσσαλίας «Ορισμός Προϊσταμένων Διευθύνσεων σε οργανικές μονάδες της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας. 5. Την αρ.πρωτ. 28/ Απόφαση Περιφερειάρχη Θεσσαλίας «Ορισμός Προϊσταμένων Τμημάτων και Γραφείων σε οργανικές μονάδες της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

2 6. Την αρ. πρωτ. οι.654/27845/ τοποθέτηση υπαλλήλων στις Υπηρεσίες της Π.Ε Τρικάλων 7. Τον Ν.3325/2005 (ΦΕΚ68Α ) «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 40του Ν.3982/2011(ΦΕΚ 143 Α / ). 8. Τις Υπουργικές Αποφάσεις Φ15/οικ.7814/614/2005, Φ15/οικ.7815/615/2005, Φ15/οικ.7816/616/2005, Φ15/οικ.7817/617/2005, Φ15/οικ.7818/618/2005 (ΦΕΚ542Β / ) και τις Φ15/ΟΙΚ.8101/624/2005 (ΦΕΚ 552Β/ ) και Φ15/8102/2005 (ΦΕΚ589β / ),καθώς και τις διατάξεις του από Β. Δ/τος, του άρθρου 4 του Α.Ν. 207/1967 και του άρθρου 4 του Ν. 1360/1983, όπως ισχύει. 9. Τον N. 3982/2011 (ΦΕΚ143 Α / ) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις». 10. Τη με αριθμό πρωτ. : 1929/ αίτηση του Ευάγγελου Πλεξίδα εκπροσώπου της LITTLE AGRE MILK FARM Α.Ε για χορήγηση άδειας λειτουργίας μετά κτιριακής και μηχανολογικής επέκτασης της βιομηχανίας παραγωγής τυροκομικών προϊόντων. 11. Τα σχεδιαγράμματα που θεωρούνται με την παρούσα απόφαση, καθώς και τα λοιπά δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν με την παραπάνω αίτηση της ενδιαφερόμενης Α.Ε. 12. Την με αριθμ.πρωτ. 292/ βεβαίωση χρήσης της Διεύθυνσης Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος της Ν.Α. Τρικάλων. 13. Την με αρ. πρωτ. ΤΒ/Φ14.861/409/ προηγούμενη άδεια λειτουργίας με κτιριακή και με μηχανολογική επέκταση - διαρρύθμιση της βιομηχανίας. 14. Την με αριθμ.πρωτ.: 7000/151523/ έγκριση Περιβαλλοντικών όρων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρ/ξιας της Περιφέρειας Θεσσαλίας. 15. Η αριθμ.πρωτ. 1148/ οριστική άδεια επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων της Δ/νσης Υγείας & Κοιν. Μέριμνας της Π.Ε Τρικάλων. 16. Την υπ αριθμ. 222/ οικοδομική άδεια της βιομηχανίας της Διεύθυνσης Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος της Ν.Α Τρικάλων και την αρ. πρωτ. 1798/ βεβαίωση αποπεράτωσης οικοδομικών εργασιών στο βιολογικό καθαρισμό της Διεύθυνσης Πολεοδομίας (Διοικητική Υποστήριξη) του Δήμου Τρικκαίων. 17. Την αρ. πρωτ. 1428/ βεβαίωση υγειονομικής καταλληλότητας της βιομηχανίας της Διεύθυνσης Υγείας της Ν.Α Τρικάλων. 18. Την αρ. πρωτ. 4783/ βεβαίωση υγειονομικής καταλληλότητας της κτιριακής επέκτασης (προσθήκη γραμμής επεξεργασίας, τυποποίησης, αποθήκευσης τυροκομικών προϊόντων) της Δ/νσης Υγείας & Κοιν. Μέριμνας της Π.Ε Τρικάλων. 19. Την αρ. πρωτ. 6396/ άδεια έγκρισης λειτουργίας εγκατάστασης παρασκευής προϊόντων με βάση το γάλα της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Ν.Α Τρικάλων. 20. Το από ιδιωτικό συμφωνητικό με την ΤΥΡΑΣ Α.Ε για παραλαβή τυρόγαλου (5.000tn κατά τη περίοδο ). 21. Το με αρ. πρωτ. 679/ έγγραφο της «Περιβαλλοντική Αναπτυξιακή Δυτικής Θεσσαλίας Α.Ε» για τη διάθεση επεξεργασμένης λυματολάσπης στο ΧΥΤΑ Νομού Τρικάλων. 22. Την αρ. πρωτ. 325/ τροποποίηση της άδειας έγκρισης λειτουργίας εγκατάστασης παρασκευής προϊόντων με βάση το γάλα, ως προς την επωνυμία. 23. Το με αριθμ. πρωτ.:2167 Φ.701.4/ πιστοποιητικό πυροπροστασίας της Π.Υ. Τρικάλων. 24. Την από Έκθεση Εισήγηση της Υπηρεσίας μας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 1. Χορηγούμε ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ με κτιριακή και μηχανολογική επέκταση χρονικής διάρκειας τριών (3) ετών στη βιομηχανία παραγωγής τυροκομικών προϊόντων όπως αυτή εικονίζεται στα σχεδιαγράμματα που θεωρούνται με την παρούσα απόφασή μας με τα πιο κάτω ειδικά στοιχεία:

3 α ) Νομός : ΤΡΙΚΑΛΩΝ Δήμος : ΠΥΛΗΣ Δ.Δ.: ΠΗΓΗΣ ΔΕ ΓΟΜΦΩΝ β ) Κ ά τ ο χ ο ς : LITTLE AGRE MILK FARM Α.Ε με διακριτικό τίτλο «LA FARM» γ ) Είδος Εγκατάστασης : Βιομηχανία παραγωγής τυροκομικών προϊόντων (τυροκομείο). δ)ισχύς (παραγ.μηχ/των): Κινητήρια Θερμική Αξία Μηχ/κού Εξοπλ. Νόμιμα λειτουργούσα 5.249,84 KW 1.641,40 KW ,00 ΕΥΡΩ Εκσυγχρονισμού KW KW ΕΥΡΩ Ζητούμενη 139,09 KW 137,50 KW ,00 ΕΥΡΩ Σ υ ν ο λ ι κ ή KW 1.778,90 KW ,00 ΕΥΡΩ - Kινητήρια ισχύς προστασίας περιβάλλοντος : 128,10 KW αξίας ,00 ΕΥΡΩ - Απασχολούμενο προσωπικό : 42 άτομα ε ) Ατμολέβητες: Δύο (2) ατμολέβητες Α Κατηγορίας - Ένας ατμολέβητας LOS INTERNATIONAL (αρ. κατ: 96832/2003), (Νο UL-S 7000) Π.Υ.Δ TH -009/06/ της TUV HELLAS. - Ένας ατμολέβητας LOS INTERNATIONAL (αρ. κατ: 97468/2003), (Νο UL-S 5000) Π.Υ.Δ TH -008/06/ της TUV HELLAS. στ) Δ ε ξ α μ ε ν έ ς - χ ω ρ η τ ι κ ό τ η τ α : Μία υπέργεια δεξαμενή μαζούτ χωρητικότητας 30 κ.μ Παραγωγική δυναμικότητα 90 τόνοι γάλα ανά ημέρα 2. Η άδεια αυτή χορηγείται με την επιφύλαξη της τήρησης των κειμένων διατάξεων που αναφέρονται στο σκεπτικό της απόφασης αυτής και με τους εξής όρους : ( α ) Να υπάρχουν και να διατηρούνται σε καλή κατάσταση τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας για τη ζωή και την υγεία των εργαζομένων (π.χ. τοποθέτηση προστατευτικών περιφραγμάτων προ των μηχανημάτων που κινούνται επικίνδυνα, εξασφάλιση επαρκούς φωτισμού και αερισμού στο χώρο εργασίας, πρόχειρο φαρμακείο, κ. λ. π.) ( β )Η εγκατάσταση να πληροί τις διατάξεις του Π.Δ. 1180/1981 και της ΚΥΑ 69269/1990 για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως κάθε φορά ισχύουν. ( γ ) Να βρίσκεται σε ετοιμότητα το σύστημα πυρασφαλείας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και να ανανεώνεται το πιστοποιητικό πυρασφαλείας ( αριθμ. πρωτ: Φ.701.4/ πιστοποιητικό πυροπροστασίας της Π.Υ Τρικάλων) δύο (2) μήνες πριν τη λήξη του. ( δ )Να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και για την μη πρόκληση ενοχλήσεων στους περιοίκους, και να τηρούνται τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του Π.Δ. 1180/1981 (ΦΕΚ 293Α), της ΚΥΑ 69269/1990 (ΦΕΚ 678Β). ( ε ) Να τηρούνται οι αστυνομικές, υγειονομικές και του Υπουργείου Εργασίας διατάξεις που προβλέπονται για τέτοιας φύσεως εγκαταστάσεις. ( στ ) Να τηρούνται οι διατάξεις του κανονισμού εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. ( ζ ) Να τηρούνται οι περιβαλλοντικοί όροι οι οποίοι εγκρίθηκαν με την αριθμ. 7000/151523/ έγκριση Περιβαλλοντικών όρων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρ/ξιας της Περιφέρειας Θεσσαλίας. και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης. ( η )Να τηρούνται οι κανονισμοί που ισχύουν για εγκατάσταση και λειτουργία των ατμολεβήτων και να ανανεώνεται το πιστοποιητικό υδραυλικής δοκιμής τους. 3. Η Υπηρεσία μας επιφυλάσσει το δικαίωμα να επιβάλλει την εκτέλεση μεταρρυθμίσεων και περιορισμών στην ανωτέρω εγκατάσταση, σε κάθε περίπτωση που θα διαπιστωθεί ότι είναι αναγκαίο για να εκπληρωθεί ο σκοπός των ως άνω διατάξεων.

4 4. Για την απαιτούμενη σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών από και Β.Δ. καθώς και του 902/75 Π.Δ. υπεύθυνη επίβλεψη, λειτουργία και συντήρηση της εγκαταστάσεως πρέπει να προσλαμβάνεται πρόσωπο που να έχει από τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις αυτές και κάθε άλλη σχετική, προσόντα. 5. Η άδεια αυτή μεταβιβάζεται μόνον κατόπιν προηγούμενης εγκρίσεως του Αντιπεριφεριάρχη Τρικάλων, χωρίς αυτήν την έγκριση η επιχείρηση δεν μπορεί να λειτουργήσει στο όνομα φυσικού ή νομικού προσώπου άλλου, εκτός του ανωτέρω στο όνομα του οποίου εκδόθηκε. 6.Η άδεια αυτή δεν απαλλάσσει τον κάτοχο από την υποχρέωση να εφοδιασθεί. με άλλη άδεια, αν από άλλες διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση. 7. Η κτιριακή εγκατάσταση θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας. Τυχόν καθ οιονδήποτε τρόπο αλλαγή της χρήσης της συνεπάγεται τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις και την ανάκληση της παρούσας άδειας. 8. Να κατατεθούν φάκελοι με τα χαρακτηριστικά ατμολεβήτων εντός τριών μηνών. 9. Κατά τη διάρκεια της παρούσης να προσκομισθούν: Α) Οικοδομική άδεια και βεβαίωση περάτωσης οικοδομικών εργασιών. Β) Πιστοποιητικό πυροπροστασίας που περιλαμβάνει και την κτιριακή επέκταση. Γ) Άδεια διαχείρισης στερεών αποβλήτων. 10. Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, δια μέσου της Υπηρεσίας μας ενώπιον του Ελεγκτή Νομιμότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης σύμφωνα με τα άρθρα 227και 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/ ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης».. Ε.Π. Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ Γραμμάτια : Για την έκδοση της απόφασης αυτής

5 εκδόθηκαν τα εξής γραμμάτια : α ] Το από Παράβολο Τράπεζας Πειραιώς 969,21 ΕΥΡΩ. β ] Το αριθμ.a παράβολο χαρτοσήμου 3 ΕΥΡΩ (χαρτοσήμανση άδειας) και A , A , Α και Α παράβολα χαρτοσήμου 18 ΕΥΡΩ (θεώρηση σχεδίων). γ ] Αριθμός /2011 Παράβολο Εθνικής Τράπεζας 2714,46 αμοιβή Μηχ/γου Μηχανικού δ ] Αριθμός /2011Παράβολο Εθνικής Τράπεζας 342,30 αμοιβή Χημικού Μηχανικού ε ] Αριθμός ΣΤ / Παράβολο Δημοσίου Ταμείου 271,45 Εφορία Μηχανολόγου Μηχανικού. ζ ] Αριθμός ΣΤ / Παράβολο Δημοσίου Ταμείου 34,23 Εφορία Χημικού Μηχανικού. η ] Αριθμός / Παρ.Εθν.Τράπεζας 54,29 & 27,14 ΤΣΜΕΔΕ & ΕΜΠ Μηχανολόγου Μηχανικού θ ] Αριθμός / Παρ.Εθν.Τράπεζας 6,85 & 3,42 ΤΣΜΕΔΕ & ΕΜΠ Χημικού Μηχανικού ι ] Αριθμός / Παρ.Εθν.Τράπεζας 2,93 & 1,47 ΤΣΜΕΔΕ & ΕΜΠ ιδιοκ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ : 1. Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος Οδός Πειραιώς 46 & ΕΠΟΝΙΤΩΝ Τ.Κ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2.Στατιστική Υπηρεσία ΤΡΙΚΑΛΑ 3. Τμήμα Τεχνικής &Υγειονομικής Επιθεώρησης ΤΡΙΚΑΛΑ 4. LITTLE AGRE MILK FARM Α.Ε Βιοτεχνία παραγωγής τυροκομικών προϊόντων Δ.Δ. Πηγής Δήμος Πύλης (Με σχεδιαγράμματα) 6. Δήμος Τρικκαίων Διεύθυνση Πολεοδομίας Διοικητική Υποστήριξη ΤΡΙΚΑΛΑ (Με σχεδιαγράμματα) 5. Διεύθυνση Κτηνιατρικής Κατσιμίδου ΤΡΙΚΑΛΑ 6. Αστυνομικό Τμήμα Πύλης (Με την παράκληση να παρακολουθεί την εφαρμογή και τήρηση των όρων της απόφασης αυτής) ΣΧΕΔΙΟ - ΑΡΧΕΙΟ

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας ΝΟΜΟΣ 3325/2005 - ΦΕΚ 68/Α/ 11.3.2005 Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ...3 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ) / ΒΕΒΑΙΩΣΗ (ΑΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ) ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ Σ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

n.archontas@ydmed.gov.gr ma.saraki@ydmed.gov.gr s.papamathaiou@ydmed.gov. gr

n.archontas@ydmed.gov.gr ma.saraki@ydmed.gov.gr s.papamathaiou@ydmed.gov. gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΧΧΧΧ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

ΘΕΜΑ: Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ταχ.Δ/νση : Μεσογείων 119 101 92 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Γ. Μέντζος-Δ.Τσαλέμης Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα, 23/ 12 /2013 ΑΠΟΚ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθμ.Πρωτ.: 2787/238799 ΓΕΝ. Δ/ΣΗ ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Πληροφορίες: Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 249 25 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4030 Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3053 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 143 17 Ιουνίου 2011 NOΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3982 Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματι κών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Τµήµα Β ΗΜΟΣΙΩΝ & Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας».

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας». ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 12.11.2013 (Αναγραφή κωδ. ΟΠΣΑΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Μιχαλακοπούλου 103 Τ.Κ 11527 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29949 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2442 11 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση άδειας λειτουργίας.... 1 Τροποποίηση άδειας λειτουργίας.... 2 Χορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 24 13 Φεβρουαρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4042 Ποινική προστασία του περιβάλλοντος Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Για την εφαρμογή της εν λόγω ΚΥΑ διευκρινίζεται ότι στον όρο αρδευτική γεώτρηση περιλαμβάνονται και τα αρδευτικά πηγάδια.

Για την εφαρμογή της εν λόγω ΚΥΑ διευκρινίζεται ότι στον όρο αρδευτική γεώτρηση περιλαμβάνονται και τα αρδευτικά πηγάδια. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Πληρ.: Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΑ: ΠΡΟΫΠ. ΧΡΗΜ. «ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΡΕΙΝΟ ΟΓΚΟ ΥΜΗΤΤΟΥ» «ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

E-mail : s.morfogianni@thessaly.gov.gr

E-mail : s.morfogianni@thessaly.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο - Βόλος

Διαβάστε περισσότερα

Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την ίδρυση, λειτουργία και μεταβίβαση ιδιωτικών Κλινικών

Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την ίδρυση, λειτουργία και μεταβίβαση ιδιωτικών Κλινικών Π.Δ. 247/91 (ΦΕΚ 93 Α') : Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την ίδρυση, λειτουργία και μεταβίβαση ιδιωτικών Κλινικών Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρ.53 του Ν.1892/90 Για τον εκσυγχρονισμό

Διαβάστε περισσότερα

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων.

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων. Ν. 1650/86 (ΦΕΚ - 160 Α') : Για την προστασία του περιβάλλοντος [Αρχή Τροποποίησης] (Με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 3010/02, ΦΕΚ-91 Α ορίζεται ότι : «Όπου στο Ν. 1650/1986 για την προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις

Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις Εκδίδομε τον ακόλουθο Νόμο που ψήφισε η Βουλή: (Με το άρθρο 5 του ΠΔ 459/93, ΦΕΚ 193 Α, ορίζεται ότι : «Στο κεφάλαιο Α του Ν.2160/1993

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 209 21 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4014 Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστη ριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20111 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1275 11 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Φ.15/4187/266 Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ), κατά κλάδο δραστηριότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1449 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 52 12 Μαρτίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4056 Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις..

Διαβάστε περισσότερα

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013»

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013» Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Δ. Τράγαλος Τηλέφωνα : 2131501185 Fax : 2107774090 Email : dtragalos@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΗ0-ΤΑΗ 121). 2464/3.12.2008). 2003/30/ΕΚ».

ΑΔΑ: ΒΛΛΗ0-ΤΑΗ 121). 2464/3.12.2008). 2003/30/ΕΚ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛ/ΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση: Μεσογείων & Τρικάλων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Εμπορίου Ενέργειας και Βιομηχανίας Τμήμα: Αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων Γραφείο: Αδειοδοτήσεων Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Ελευθερίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα