Κεφάλαιο 4 ο. Δομή επιλογής. Περιεχόμενα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κεφάλαιο 4 ο. Δομή επιλογής. Περιεχόμενα"

Transcript

1 Δομή επιλογής Κεφάλαιο 4 ο Περιεχόμενα 4.1. Δομή επιλογής 4.2. Δομή απλής επιλογής 4.3. Παραδείγματα δομή απλής επιλογής 4.4. Δομή σύνθετης επιλογής 4.5. Παραδείγματα δομή σύνθετης επιλογής 4.6. Δομή πολλαπλής επιλογής 4.7. Παραδείγματα δομή πολλαπλής επιλογής 4.8. Εμφωλευμένη επιλογή 4.9. Παραδείγματα εμφωλευμένης επιλογής Διάγραμμα ροής σε ψευδογλώσσα σε επιλογές Ερωτήσεις Άλυτες ασκήσεις

2 4.1. Δομή επιλογής Στην πραγματικότητα πολύ λίγα προβλήματα μπορούν να επιλυθούν με τον προηγούμενο τρόπο της σειριακής / ακολουθιακής δομής ενεργειών. Συνήθως τα προβλήματα έχουν κάποιες ιδιαιτερότητες και δεν ισχύουν τα ίδια βήματα για κάθε περίπτωση. Η πλέον συνηθισμένη περίπτωση είναι να λαμβάνονται κάποιες αποφάσεις με βάση κάποια δεδομένα κριτήρια, που μπορεί να είναι διαφορετικά για κάθε διαφορετικό στιγμιότυπο ενός προβλήματος. Οι καθημερινές απλές μας ενέργειες περιέχουν αυτή τη διαδικασία επιλογής με βάση κάποια κατάσταση. Γενικά η διαδικασία της επιλογής περιλαμβάνει τον έλεγχο κάποιας συνθήκης που μπορεί να έχει δύο τιμές (ΑΛΗΘΗΣ ή ΨΕΥΔΗΣ) και ακολουθεί η απόφαση εκτέλεσης κάποιας ενέργειας με βάση την τιμή της λογικής αυτής συνθήκης. Οι δομές επιλογής διακρίνονται σε: Δομή απλής επιλογής Δομή σύνθετης επιλογής Δομή πολλαπλής επιλογής Δομή εμφωλευμένης επιλογής 4.2. Δομή απλής επιλογής 1 η γενική μορφή απλής επιλογής Ψευδοκώδικας Διάγραμμα ροής ΟΧΙ συνθήκη ΝΑΙ Αν <συνθήκη> τότε εντολή εντολή Λειτουργία Αν ισχύει η συνθήκη, δηλαδή είναι αληθής, τότε μόνο εκτελείται η εντολή. Σε κάθε άλλη περίπτωση εκτελείται η εντολή που ακολουθεί. Παρατηρήσεις Φροντιστήριο ΝΕΤΡΙΝΟ 2

3 Η 1 η μορφή της απλής επιλογής εκτελεί μόνο μία εντολή αν η λογική έκφραση (συνθήκη) είναι αληθής. Είναι η μοναδική δομή επιλογής που δεν κλείνει με την εντολή. Η 1 η μορφή της απλής επιλογής αποτελείται από δύο εντολές (δεσμευμένες λέξεις), τις Αν και τότε. Στα προγράμματα σε ΓΛΩΣΣΑ η δομή μετατρέπεται σε: ΑΝ <συνθήκη> ΤΟΤΕ εντολή 2 η γενική μορφή απλής επιλογής Ψευδοκώδικας Διάγραμμα ροής Αν <συνθήκη> τότε Εντολή_1 Εντολή_2 Εντολή_ν Λειτουργία Αν η συνθήκη ισχύει, δηλαδή είναι αληθής, τότε εκτελούνται οι εντολές που βρίσκονται μεταξύ των εντολών τότε και, σε αντίθετη περίπτωση οι εντολές αυτές αγνοούνται. Η εκτέλεση του προγράμματος συνεχίζεται με την εντολή που ακολουθεί τη δήλωση. Παρατηρήσεις Η 2 η μορφή της απλής επιλογής μπορεί να εκτελέσει τουλάχιστον μία εντολή. Γι αυτό το λόγο τις περισσότερες φορές χρησιμοποιούμε αυτή την μορφή. Η 2 η μορφή της απλής επιλογής αποτελείται από τρεις εντολές (δεσμευμένες λέξεις), τις Αν, τότε και. Στα προγράμματα σε ΓΛΩΣΣΑ η δομή μετατρέπεται σε: ΑΝ <συνθήκη> ΤΟΤΕ Εντολή_1 Εντολή_2 Φροντιστήριο ΝΕΤΡΙΝΟ 3

4 . Εντολή_ν ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 4.3. Παραδείγματα δομή απλής επιλογής 1. Να αναπτύξετε αλγόριθμο που θα διαβάζει έναν αριθμό και θα εκτυπώνει την απόλυτη τιμή του. Να γίνει διάγραμμα ροής. 1 ος τρόπος Αλγόριθμος Απόλυτη_Τιμή Εμφάνισε Δώστε αριθμό Διάβασε α Αν α < 0 τότε α α * ( 1) Εκτύπωσε α Τέλος Απόλυτη_Τιμή Διάγραμμα ροής 2 ος τρόπος Αλγόριθμος Απόλυτη_Τιμή Φροντιστήριο ΝΕΤΡΙΝΟ 4

5 Εμφάνισε Δώστε αριθμό Διάβασε α α Α_Τ(α) Εκτύπωσε α Τέλος Απόλυτη_Τιμή 2. Να αναπτύξετε αλγόριθμο που θα διαβάζει έναν ακέραιο αριθμό και θα εμφανίζει αν είναι άρτιος ή περιττός. Να γίνει διάγραμμα ροής. Αλγόριθμος Άρτιος_Περιττός Εμφάνισε Δώστε ακέραιο αριθμό Διάβασε Χ Αν Χ MOD 2 = 0 τότε Εμφάνισε Άρτιος Αν Χ MOD 2 <> 0 τότε! θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε Τέλος Άρτιος_Περιττός Διάγραμμα ροής Εμφάνισε Περιττός! και την συνθήκη Χ MOD 2 = 1 για περιττό Φροντιστήριο ΝΕΤΡΙΝΟ 5

6 3. Να αναπτύξετε αλγόριθμο που θα διαβάζει τυχαίο αριθμό και θα απαντάει αν είναι θετικός, αρνητικός ή μηδέν. Να γίνει διάγραμμα ροής. Αλγόριθμος Θ_Α_Μ Εμφάνισε Δώστε αριθμό Διάβασε Χ Αν Χ > 0 τότε Εμφάνισε Θετικός Αν Χ < 0 τότε Εμφάνισε Αρνητικός Αν Χ = 0 τότε Εμφάνισε Μηδέν Τέλος Θ_Α_Μ Διάγραμμα ροής Φροντιστήριο ΝΕΤΡΙΝΟ 6

7 4. Να αναπτύξετε αλγόριθμο που να επιλύει την εξίσωση 5 y. Να γίνει διάγραμμα ροής. x Αλγόριθμος Εξίσωση Εμφάνισε Δώστε τιμή στο x Διάβασε x Αν x <> 0 τότε y 5 / x Εμφάνισε y Αν x = 0 τότε Εμφάνισε Η εξίσωση αδύνατη Τέλος Εξίσωση Διάγραμμα ροής 5. Να μετατραπεί το ακόλουθο διάγραμμα ροής σε ψευδογλώσσα. Φροντιστήριο ΝΕΤΡΙΝΟ 7

8 Αλγόριθμος Μετατροπή Διάβασε α, β β α * 2 Αν α <> β τότε Εμφάνισε α + β Εμφάνισε α β Εμφάνισε α Τέλος Μετατροπή 6. Να μετατραπεί το ακόλουθο διάγραμμα ροής σε ψευδογλώσσα. Φροντιστήριο ΝΕΤΡΙΝΟ 8

9 Αλγόριθμος Μετατροπή Εμφάνισε Δώστε δύο αριθμούς Διάβασε α, β Αν α > β τότε αποτέλεσμα α + β Εμφάνισε Το αποτέλεσμα είναι:, αποτέλεσμα Αν α < β τότε Φροντιστήριο ΝΕΤΡΙΝΟ 9

10 αποτέλεσμα α * β Εμφάνισε Το αποτέλεσμα είναι:, αποτέλεσμα Αν α = β τότε αποτέλεσμα α β Εμφάνισε Το αποτέλεσμα είναι:, αποτέλεσμα Τέλος Μετατροπή 7. Να αναπτύξετε αλγόριθμο που θα διαβάζει τρεις αριθμούς, θα υπολογίζει και εκτυπώνει το μέγιστο αυτών. Αλγόριθμος Μέγιστος Εμφάνισε Δώστε τρεις αριθμούς Διάβασε a, b, c Max a Αν b > Max τότε Max b Αν c > Max τότε Max c Εκτύπωσε Max Τέλος Μέγιστός 8. Να αναπτύξετε αλγόριθμο που θα διαβάζει τρεις αριθμούς, θα υπολογίζει και εκτυπώνει τον ελάχιστο αυτών. Αλγόριθμος Ελάχιστος Εμφάνισε Δώστε τρεις αριθμούς Διάβασε a, b, c Min a Αν b < Min τότε Min b Αν c < Min τότε Min c Εκτύπωσε Min Τέλος Ελάχιστος 9. Οι υπάλληλοι μιας εταιρείας συμφώνησαν για το μήνα Δεκέμβριο να κρατηθούν από το μισθό τους δύο ποσά, ένα για την ενίσχυση του παιδικού χωριού SOS και ένα για την ενίσχυση της UNICEF. Ο υπολογισμός του ποσού των εισφορών εξαρτάται από τον αρχικό μισθό του κάθε υπαλλήλου και υπολογίζεται με βάση τα παρακάτω όρια: Φροντιστήριο ΝΕΤΡΙΝΟ 10

11 Μισθός Εισφορά 1 η Εισφορά 2η έως % 4% 1001 έως ,5% 6% 2001 έως ,5% 8% πάνω από % 11% Να αναπτύξετε αλγόριθμο ο οποίος θα διαβάζει το μισθό ενός υπαλλήλου, θα υπολογίζει και εμφανίζει το ποσό των δύο εισφορών και το καθαρό μισθό που θα πάρει ο υπάλληλος. Αλγόριθμος Υπολογισμός_εισφορών Εμφάνισε Δώστε το μισθό του υπαλλήλου Διάβασε μισθός Αν μισθός > 0 ΚΑΙ μισθός <= 1000 τότε εισφορά * μισθός εισφορά * μισθός Αν μισθός > 1000 ΚΑΙ μισθός <= 2000 τότε εισφορά * μισθός εισφορά * μισθός Αν μισθός > 2000 ΚΑΙ μισθός <= 4000 τότε εισφορά * μισθός εισφορά * μισθός Αν μισθός > 4000 τότε εισφορά * μισθός εισφορά * μισθός καθαρό_ποσό μισθός (εισφορά1 + εισφορά2) Εμφάνισε Εισφορά 1:, εισφορά1 Εμφάνισε Εισφορά 2:, εισφορά2 Εμφάνισε Καθαρό ποσό υπαλλήλου:, καθαρό_ποσό Τέλος Υπολογισμός_εισφορών 10. Σε δύο διαφορετικά σημεία της Αθήνας καταγράφηκαν στις 12 το μεσημέρι οι θερμοκρασίες α, β, γ. Να αναπτύξετε αλγόριθμο που: a. να διαβάζει τις θερμοκρασίες α, β, γ, b. να υπολογίζει και να εμφανίζει τη μέση τιμή των παραπάνω θερμοκρασιών, να εμφανίζει το μήνυμα ΚΑΥΣΩΝΑΣ αν η μέση τιμή είναι μεγαλύτερη των 38 βαθμών. Φροντιστήριο ΝΕΤΡΙΝΟ 11

12 Αλγόριθμος Θερμοκρασίες Εμφάνισε Δώστε τις 3 θερμοκρασίες Διάβασε α, β, γ μέση_τιμή (α + β + γ) / 3 Εμφάνισε Η μέση θερμοκρασία είναι:, μέση_τιμή, Βαθμούς Κελσίου Aν (μέση_τιμή > 38) τότε Εμφάνισε ΚΑΥΣΩΝΑΣ Τέλος Θερμοκρασίες 11. Να αναπτύξετε αλγόριθμο που θα υπολογίζει το φόρο που πληρώνει ένας φορολογούμενος εισάγοντας από το πληκτρολόγιο τον αριθμό των παιδιών του, καθώς και το μηνιαίο εισόδημα του. Η φορολόγηση θα γίνει ως εξής: a. τα πρώτα 5000 είναι αφορολόγητα, b. τα επόμενα 5000 φορολογούνται με 5%, c. τα επόμενα με 12%, d. το υπόλοιπο εισόδημα με 21% Το αφορολόγητο αυξάνεται κατά 500 για κάθε παιδί. Αλγόριθμος Φορολόγηση Εμφάνισε Δώστε μηνιαίο εισόδημα Διάβασε εισόδημα Εμφάνισε Δώστε αριθμό παιδιών Διάβασε παιδιά φορ_εισόδημα εισόδημα 500 * παιδιά Αν φορ_εισόδημα <= 5000 τότε φόρος 0 Αν φορ_εισόδημα > 5000 ΚΑΙ φορ_εισόδημα <= τότε φόρος 5000 * 0 + (φορ_εισόδημα 5000) * 0.05 Αν φορ_εισόδημα > ΚΑΙ φορ_εισόδημα <= τότε φόρος 5000 * * (φορ_εισόδημα 10000) * 0.12 Αν φορ_εισόδημα > τότε φόρος 5000* * * (φορ_εισόδημα 20000) * 0.21 Εμφάνισε Ο φόρος θα είναι:, φόρος, Ευρώ Τέλος Φορολόγηση 12. Να αναπτύξετε αλγόριθμο που θα υπολογίζει το συνολικό μισθό ενός πωλητή μιας εταιρείας διαβάζοντας από το πληκτρολόγιο τις πωλήσεις που πραγματοποίησε και το χρόνο που εργάζεται στην εταιρεία. Ο συνολικός μισθός προκύπτει ως εξής: Φροντιστήριο ΝΕΤΡΙΝΟ 12

13 a. ο βασικός μισθός του πωλητή είναι 1000, b. για πωλήσεις μέχρι και 2000 δεν δικαιούται προμήθεια, c. για τις επόμενες 3000 η προμήθεια είναι 5% επί των πωλήσεων, d. για όλο το υπόλοιπο ποσό η προμήθεια είναι 9% επί των πωλήσεων. Αν ο πωλητής δουλεύει στην εταιρεία για περισσότερα από 3 έτη έχει επίδομα προϋπηρεσίας 250. Αλγόριθμος Πωλητής Εμφάνισε Δώστε τις πωλήσεις του πωλητή Διάβασε πωλήσεις Εμφάνισε Δώστε το χρόνο απασχόλησης του πωλητή Διάβασε χρόνος Αν πωλήσεις <= 2000 τότε προμήθεια 0 Αν πωλήσεις > 2000 KAI πωλήσεις <= 5000 τότε προμήθεια 2000 * 0 + (πωλήσεις 2000) * 0.05 Αν πωλήσεις > 5000 τότε προμήθεια 2000 * * (πωλήσεις 5000) * 0.09 Αν χρόνος > 3 τότε επίδομα 250 Αν χρόνος <= 3 τότε επίδομα 0 συνολικός_μισθός προμήθεια + επίδομα Εμφάνισε Ο συνολικός μισθός του πωλητή:, συνολικός_μισθός, Ευρώ Τέλος Πωλητής 13. Να αναπτύξετε αλγόριθμο που θα κάνει τα εξής: a. διαβάζει τρεις ακέραιους αριθμούς, b. αν η διαφορά του δεύτερου από τον πρώτο είναι μεγαλύτερη από τη διαφορά του τρίτου από τον δεύτερο, τότε εναλλάσσει τις τιμές του πρώτου και του δεύτερου αριθμού και στη συνέχεια εμφανίζει το μήνυμα Εναλλαγή σε ακολουθούμενο από τις τελικές τιμές αυτών των δύο αριθμών. Αλγόριθμος Αριθμοί Εμφάνισε Δώστε τρεις ακέραιους αριθμούς Διάβασε α, β, γ διαφορά1 α β διαφορά2 β γ Φροντιστήριο ΝΕΤΡΙΝΟ 13

14 Αν διαφορά1 > διαφορά2 τότε temp α α β β temp Εμφάνισε Εναλλαγή σε, α, β Αν διαφορά1 <= διαφορά2 τότε Εμφάνισε Δεν έγινε εναλλαγή των αριθμών Τέλος Αριθμοί 14. Σε ένα super market ο χυμός πορτοκαλιού πωλείται σε 4 διαφορετικές συσκευασίες (σε ml η καθεμία). Κάθε συσκευασία έχει διαφορετική τιμή πώλησης. Να αναπτύξετε αλγόριθμο ο οποίος θα κάνει τα εξής: a. διαβάζει την ποσότητα σε ml και την τιμή κάθε συσκευασίας, b. εμφανίζει τη συσκευασία με την πιο συμφέρουσα τιμή. Αλγόριθμος Προϊόντα Εμφάνισε Δώστε τις τέσσερις συσκευασίες του προϊόντος σε ml Διάβασε σ1, σ2, σ3, σ4 Εμφάνισε Δώστε τις τιμές αντίστοιχα κάθε συσκευασίας του προϊόντος Διάβασε τ1, τ2, τ3, τ4 αξία1 τ1 / σ1 αξία2 τ2 / σ2 αξία3 τ3 / σ3 αξία4 τ4 / σ4 min αξία1 minp 1 Αν αξία2 < min τότε min αξία2 minp 2 Αν αξία3 < min τότε min αξία3 minp 3 Αν αξία4 < min τότε min αξία4 minp 4 Εμφάνισε Η πιο συμφέρουσα συσκευασία είναι η:, minp, η Τέλος Προϊόντα Φροντιστήριο ΝΕΤΡΙΝΟ 14

15 15. Να αναπτύξετε αλγόριθμο που θα διαβάζει μια τιμή και την ποσότητα ενός προϊόντος. Στη συνέχεια θα υπολογίζει τι πρέπει να πληρώνει ο αγοραστής προσθέτοντας 19% ΦΠΑ. Πριν εμφανίσει αυτή τη τιμή στον αγοραστή, να τον ρωτάει σε ποια κατηγορία ανήκει εμφανίζοντας σχετικό μήνυμα. Αφού διαβάσει την κατηγορία, θα κάνει 5% έκπτωση αν η κατηγορία ισούται με 10. Τελικά να εμφανίζει τι οφείλει ο αγοραστής. Αλγόριθμος Υπολογισμός_τιμής Εμφάνισε Δώστε τιμή προϊόντος και ποσότητα Διάβασε τιμή, ποσότητα καθαρό_ποσό τιμή * ποσότητα τελικό_ποσό καθαρό_ποσό * καθαρό_ποσό Εμφάνισε Δώστε σε ποια κατηγορία ανήκει ο αγοραστής Διάβασε κατ Αν (κατ = 10) τότε τελικό_ποσό τελικό_ποσό 0.05 * τελικό_ποσό Εμφάνισε Το ποσό που πρέπει να πληρωθεί είναι:, τελικό_ποσό Τέλος Υπολογισμός_τιμής 16. Σε μια εταιρεία, το μηνιαίο επίδομα ενός υπαλλήλου υπολογίζεται ως εξής: Το βασικό επίδομα είναι 50. Οι παντρεμένοι παίρνουν επιπλέον 10. Αν ο υπάλληλος (παντρεμένος ή μη) έχει παιδιά παίρνει 10 για καθένα από αυτά. Να αναπτύξετε αλγόριθμο που θα υπολογίζει το επίδομα ενός υπαλλήλου στη διάρκεια ενός έτους. Αλγόριθμος Υπολογισμός_επιδόματος επίδομα 50 Εμφάνισε Είναι ο υπάλληλος παντρεμένος (ΝΑΙ ή ΟΧΙ) Διάβασε απάντηση Αν απάντηση = ΝΑΙ τότε επίδομα επίδομα + 10 Εμφάνισε Δώστε αριθμό παιδιών υπαλλήλου Διάβασε παιδιά Αν παιδιά > 0 τότε επίδομα επίδομα + παιδιά * 10 Εμφάνισε Το ετήσιο επίδομα του υπαλλήλου είναι:, 12 * επίδομα, Ευρώ Τέλος Υπολογισμός_επιδόματος Φροντιστήριο ΝΕΤΡΙΝΟ 15

16 4.4. Δομή σύνθετης επιλογής Συχνά η εντολή Αν εκτός από το τμήμα των εντολών, που εκτελούνται όταν η λογική έκφραση είναι αληθής, περιέχει και το τμήμα των εντολών που εκτελούνται, αν δεν ισχύει η συνθήκη, δηλαδή είναι ψευδής. Η μορφή αυτής ονομάζεται σύνθετη επιλογή και έχει τη μορφή: Ψευδοκώδικας Διάγραμμα ροής Αν <συνθήκη> τότε σύνολο_εντολών_1 σύνολο_εντολών_2 Λειτουργία Αν η συνθήκη ισχύει, δηλαδή είναι αληθής, τότε εκτελούνται οι εντολές που βρίσκονται μεταξύ των δεσμευμένων λέξεων (εντολών) τότε και, διαφορετικά εκτελούνται οι εντολές μεταξύ των δεσμευμένων λέξεων (εντολών) και. Η εκτέλεση συνεχίζεται με την εντολή που ακολουθεί το. Παρατηρήσεις Η σύνθετη επιλογή αποτελείται από τέσσερις δεσμευμένες λέξεις (εντολές), τις Αν, τότε, και. Οι διαφορές σύνθετης και απλής επιλογής: Στη σύνθετη επιλογή εκτελούνται εντολές στο αληθής και στο ψευδής της συνθήκης, ενώ στην απλή μόνο στο αληθής. Η σύνθετη επιλογή περιέχει και την δεσμευμένη λέξη (εντολή). Η ομοιότητα της απλής με τη σύνθετη επιλογή είναι ότι και οι δύο ελέγχουν μία μόνο συνθήκη. Η μορφή της σύνθετης επιλογής στη ΓΛΩΣΣΑ ΑΝ <συνθήκη> ΤΟΤΕ σύνολο_εντολών_1 ΑΛΛΙΩΣ σύνολο_εντολών_2 ΤΕΛΟΣ_ΑΝ Φροντιστήριο ΝΕΤΡΙΝΟ 16

17 Μια σύνθετη επιλογή μπορεί πάντα να υλοποιηθεί με την χρήση δύο απλών επιλογών. Μετατροπή σύνθετης με αποκλειστική χρήση απλής επιλογής Γενική μορφή Αν <συνθήκη> τότε σύνολο_εντολών_1 σύνολο_εντολών_2 Η μετατροπή με αποκλειστική χρήση απλής επιλογής μας δίνει: Αν <συνθήκη> τότε σύνολο_εντολών_1 Αν ΟΧΙ <συνθήκη> τότε σύνολο_εντολών_ Παραδείγματα σύνθετης επιλογής 1. Τι θα εμφανίζει ο ακόλουθος αλγόριθμος αν δοθεί σαν είσοδος η τιμή: a. 7 b. 0 c. 7 Αλγόριθμος Παράδειγμα Διάβασε α Αν α > 0 τότε Εμφάνισε Μεγαλύτερος του 0 Εμφάνισε Μικρότερος ή ίσος του 0 Τέλος Παράδειγμα Για να επιλύσουμε τέτοιου είδους ασκήσεις κάνουμε πίνακα εκτέλεσης Πίνακας εκτέλεσης α Εμφάνισε Φροντιστήριο ΝΕΤΡΙΝΟ 17

18 a. 7 Μεγαλύτερος του 0 b. 0 Μικρότερος ή ίσος του 0 c. 7 Μικρότερος ή ίσος του 0 a. Θα εμφανιστεί στην οθόνη: Μεγαλύτερος του 0 b. Θα εμφανιστεί στην οθόνη: Μικρότερος ή ίσος του 0 c. Θα εμφανιστεί στην οθόνη Μικρότερος ή ίσος του 0 2. Τι θα εμφανίσει ο ακόλουθος αλγόριθμος αν δοθεί σαν είσοδος η τιμή 10; Αλγόριθμος Παράδειγμα Διάβασε α β α + 10 Αν β > α τότε β α * β α β / 2 Αν α > 50 Η β > α τότε Εμφάνισε Περίπτωση 1 Εμφάνισε Περίπτωση 2 Εμφάνισε Οι τιμές του α και β είναι:, α, και, β Τέλος Παράδειγμα Φροντιστήριο ΝΕΤΡΙΝΟ 18

19 Πίνακας εκτέλεσης α β Εμφάνισε Περίπτωση 1 Οι τιμές του α και β είναι: και 200 Θα εμφανιστεί στην οθόνη: Περίπτωση 1 Οι τιμές του α και β είναι: και Να μετατραπεί ο ακόλουθος αλγόριθμος κάνοντας αποκλειστική χρήση απλών επιλογών. Αλγόριθμος Παράδειγμα α 10 Αν α > 20 Η α / 2 > 2 τότε α α / 2 10 Εμφάνισε α =, α α 10 * α Εμφάνισε α =, α Τέλος Παράδειγμα Αλγόριθμος Παράδειγμα α 10 Αν α > 20 Η α / 2 > 2 τότε α α / 2 10 Εμφάνισε α =, α Αν ΟΧΙ (α > 20 Η α / 2 > 2) τότε α 10 * α Εμφάνισε α =, α Η συνθήκη: OXI (α > 20 H α / 2 > 2) γίνεται: (α <= 20) KAI (α / 2 <= 2) από νόμους De Morgan. Φροντιστήριο ΝΕΤΡΙΝΟ 19

20 Τέλος Παράδειγμα 4. Ποιο ή ποια λάθη περιέχει ο ακόλουθος αλγόριθμος; Αλγόριθμος Παράδειγμα Διάβασε α Αν α > β τότε Εμφάνισε α Εμφάνισε β Τέλος Παράδειγμα Η εντολή Διάβασε α είναι σωστή, γιατί απλά διαβάζει μια τιμή από το πληκτρολόγιο. Η εντολή της σύνθετης επιλογής δεν μπορεί να εκτελεστεί, γιατί η μεταβλητή β δεν έχει τιμή. Δηλαδή, δεν μπορεί να υπολογιστεί η συνθήκη α > β της σύνθετης επιλογής. Παρατήρηση Όταν σε μια λογική συνθήκη ελέγχεται η τιμή μιας μεταβλητής, τότε θα πρέπει πριν τον έλεγχο, σε κάποια προηγούμενη εντολή, να της αποδοθεί τιμή είτε με εντολή Διάβασε είτε με εντολή εκχώρησης ( ). Το ίδιο ισχύει και στη περίπτωση της εντολής εκχώρησης και της εντολής εξόδου. Όποια μεταβλητή εμφανίζεται μετά το βέλος και μετά το Εμφάνισε αντίστοιχα, θα πρέπει να έχει τιμή. 5. Να γραφεί το διάγραμμα ροής του ακόλουθου αλγορίθμου. Αλγόριθμος Παράδειγμα Διάβασε α, β Αν α > β τότε Εμφάνισε α Εμφάνισε β Τέλος Παράδειγμα Φροντιστήριο ΝΕΤΡΙΝΟ 20

21 6. Οι ακόλουθοι αλγόριθμοι είναι ισοδύναμοι ως προς τα αποτελέσματα. Ποιος από τους δύο είναι πιο αποτελεσματικός, δηλαδή εκτελεί λιγότερες ενέργειες; Αλγόριθμος Παράδειγμα Διάβασε α, β Αν α > β KAI α + β > 20 τότε Εμφάνισε α, β Εμφάνισε β, α Τέλος Παράδειγμα Αλγόριθμος Παράδειγμα Διάβασε α, β Αν α > β KAI α + β > 20 τότε Εμφάνισε α, β Αν OXI (α > β KAI α + β > 20) τότε Εμφάνισε β, α Τέλος Παράδειγμα Στον πρώτο αλγόριθμο αφού διαβαστούν οι τιμές για τις μεταβλητές α και β γίνεται ο έλεγχος της συνθήκης. Αν η συνθήκη είναι αληθής, θα εκτελεστούν οι εντολές που βρίσκονται μεταξύ του Αν τότε και, διαφορετικά θα εκτελεστούν οι εντολές μεταξύ και. Δηλαδή, γίνεται ο έλεγχος της συνθήκης μόνο μια φορά. Στο δεύτερο αλγόριθμο, αρχικά θα ελεγχθεί η πρώτη συνθήκη. Αν ισχύει θα εκτελεστούν οι εντολές της πρώτης επιλογής, διαφορετικά δεν θα εκτελεστούν. Σε οποιαδήποτε περίπτωση όμως, η εκτέλεση του αλγορίθμου θα συνεχίσει στη δεύτερη επιλογή και θα ελεγχθεί η συνθήκη. Δηλαδή, στο δεύτερο αλγόριθμο θα έχουμε δύο ελέγχους συνθηκών, άρα περισσότερες ενέργειες. Συνεπώς, ο πρώτος αλγόριθμος είναι πιο αποτελεσματικός. Φροντιστήριο ΝΕΤΡΙΝΟ 21

22 7. Να αναπτύξετε αλγόριθμο ο οποίος να υπολογίζει τη συνάρτηση: 1, x 0 f(x) x. 4 x, x 0 Αλγόριθμος Συνάρτηση Εμφάνισε Δώστε τιμή στο x Διάβασε x Αν x > 0 τότε τιμή_συνάρτησης 1 / x τιμή_συνάρτησης x ^ 4 Εμφάνισε f(x) =, τιμή_συνάρτησης Τέλος Συνάρτηση 8. Να αναπτύξετε αλγόριθμο ο οποίος να υπολογίζει τη συνάρτηση: 2 x 1 f(x). x Αλγόριθμος Συνάρτηση Εμφάνισε Δώστε τιμή στο x Διάβασε x Αν x <> 0 τότε τιμή_συνάρτησης (x ^ 2 + 1) / x Εμφάνισε f(x) =, τιμή_συνάρτησης Εμφάνισε Δεν μπορεί να γίνει ο υπολογισμός Τέλος Συνάρτηση 9. Να αναπτύξετε αλγόριθμο ο οποίος θα διαβάζει ένα σύνολο χρημάτων (Χ) και μια λέξη που αντιστοιχεί στον τύπο του νομίσματος (Τ) που χρησιμοποιείται. Αν τα χρήματα είναι σε Ευρώ, δηλαδή η τιμή της Τ είναι ΕΥΡΩ, τότε να προσθέτει 19% ΦΠΑ στο σύνολο χρημάτων και να εμφανίζει το τελικό ποσό. Στην αντίθετη περίπτωση, να ζητά στον χρήστη να εισάγει την ισοτιμία του νομίσματός του σε σχέση με το Ευρώ (πόσα Ευρώ είναι το ένα από τα νομίσματά τους) και αφού κάνει την μετατροπή των χρημάτων σε Ευρώ, να τους προσθέτει 19% ΦΠΑ και να εμφανίζει το τελικό ποσό. Αλγόριθμος Υπολογισμός Εμφάνισε Δώστε σύνολο χρημάτων Διάβασε Χ Φροντιστήριο ΝΕΤΡΙΝΟ 22

23 Εμφάνισε Δώστε τύπο νομίσματος Διάβασε Τ Αν Τ = ΕΥΡΩ τότε τελικό_ποσό Χ * Χ Εμφάνισε Τελικό ποσό είναι:, τελικό_ποσό, Ευρώ Εμφάνισε Δώστε την ισοτιμία με Ευρώ Διάβασε ισοτιμία Χ Χ * ισοτιμία τελικό_ποσό Χ * Χ Εμφάνισε Τελικό ποσό είναι:, τελικό_ποσό, Ευρώ Τέλος Υπολογισμός 10. Να αναπτύξετε αλγόριθμο ο οποίος θα διαβάζει δύο αριθμούς που αντιστοιχούν στο διοξείδιο του άνθρακα και το αζώτου μιας ημέρας όπως έχει καταγραφεί στα ειδικά μηχανήματα καταγραφής στην ατμόσφαιρα της πόλης. Να εκτυπώνει ότι η ατμόσφαιρα είναι Καθαρή, αν το ποσοστό του διοξειδίου του άνθρακα είναι κάτω από 0,35, ή να εκτυπώνει Μολυσμένη στην αντίθετη περίπτωση. Επίσης να εκτυπώνει Διαυγής, αν το άζωτο είναι κάτω από 0,17, αλλιώς να εκτυπώνεται Αδιαυγής. (Τετράδιο μαθητή, Κεφάλαιο 2 ο, Άσκηση ΔΤ5) Αλγόριθμος Ατμόσφαιρα Εμφάνισε Δώστε ποσοστό διοξειδίου άνθρακα και αζώτου Διάβασε άνθρακας, άζωτο Αν άνθρακας < 0.35 τότε Εκτύπωσε Καθαρή Εκτύπωσε Μολυσμένη Αν άζωτο < 0.17 τότε Εκτύπωσε Διαυγής Εκτύπωσε Αδιαυγής Τέλος Ατμόσφαιρα 11. Να αναπτύξετε αλγόριθμο ο οποίος θα διαβάζει τις ετήσιες αποδοχές ενός υπαλλήλου. Στη συνέχεια θα υπολογίζει το φόρο που παρακρατείται ως εξής: αν οι αποδοχές του υπαλλήλου ξεπερνούν ένα συγκεκριμένο όριο χρημάτων τότε θα παρακρατείται ως φόρος το 20% των αποδοχών του, διαφορετικά θα παρακρατείται το 10%. Να εμφανίζεται η παρακράτηση του φόρου και το καθαρό ποσό που τελικά θα αποδοθεί στον υπάλληλο. Φροντιστήριο ΝΕΤΡΙΝΟ 23

24 Αλγόριθμος Υπολογισμός_φόρου Εμφάνισε Δώστε αποδοχές υπαλλήλου Διάβασε αποδοχές Εμφάνισε Δώστε το όριο χρημάτων για αλλαγή κλίμακας φόρου Διάβασε όριο Αν αποδοχές > όριο τότε φόρος αποδοχές * 20 / 100 φόρος αποδοχές * 10 / 100 καθαρό_ποσό αποδοχές φόρος Εμφάνισε Ο φόρος που παρακρατήθηκε είναι:, φόρος Εμφάνισε Καθαρός ποσό υπαλλήλου:, καθαρό_ποσό Τέλος Υπολογισμός_φόρου 12. Στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ οι υποψήφιοι καθηγητές εξετάζονται σε δύο μαθήματα, στο μάθημα της ειδικότητας τους και σε παιδαγωγικά θέματα. Σε κάθε μάθημα παίρνουν ένα βαθμό από 0 έως και 100. Ο συνολικός βαθμός είναι το άθροισμα των δύο επιμέρους βαθμών. Για να είναι επιτυχής η εξέταση τους, θα πρέπει να συγκεντρώσουν τουλάχιστον 120 βαθμούς συνολικά, αλλά και η διαφορά των βαθμών στα δύο επιμέρους μαθήματα να μην ξεπερνούν το 20. Να αναπτύξετε αλγόριθμο που θα ελέγχει αν η εξέταση ενός υποψηφίου ήταν επιτυχής. Αλγόριθμος ΑΣΕΠ Εμφάνισε Δώστε τους δύο βαθμούς Διάβασε βαθμός1, βαθμός2 συνολικός_βαθμός βαθμός1 + βαθμός2 Αν συνολικός_βαθμός >= 120 ΚΑΙ Α_Τ(βαθμός1 βαθμός2) τότε Εμφάνισε Επιτυχής εξέταση Εμφάνισε Ανεπιτυχής εξέταση Τέλος ΑΣΕΠ 13. Σε ένα διαγωνισμό για την Ελληνική Αστυνομία οι άντρες υποψήφιοι θα πρέπει να συγκεντρώσουν τουλάχιστον 70 βαθμούς και να έχουν ύψος τουλάχιστον 175cm. Οι γυναίκες υποψήφιοι θα πρέπει να συγκεντρώσουν τουλάχιστον 60 βαθμούς και να έχουν ύψος τουλάχιστον 165cm. Να αναπτύξετε αλγόριθμο που θα ελέγχει αν ένας υποψήφιος πέτυχε στο διαγωνισμό. Φροντιστήριο ΝΕΤΡΙΝΟ 24

25 Αλγόριθμος Διαγωνισμός Εμφάνισε Δώστε βαθμό και ύψος Διάβασε β, υ Εμφάνισε Δώστε φύλο (Α ή Γ) Διάβασε φ Αν (φ = Α ΚΑΙ β >= 70 ΚΑΙ υ >= 175) Η (φ = Γ ΚΑΙ β >= 60 ΚΑΙ υ >= 165) τότε Εμφάνισε Πέτυχες Εμφάνισε Απέτυχες Τέλος Διαγωνισμός 14. Σε ένα τσίρκο οι ενήλικες πληρώνουν 4, ενώ οι ανήλικοι 2. Να αναπτύξετε αλγόριθμο που αφού ρωτήσει τον πελάτη αν είναι ενήλικας ή όχι να βρίσκει πόσα χρήματα πρέπει να πληρώσει και να τα εκχωρεί σε μια μεταβλητή Π. Στη συνέχεια αφού του εμφανίσει πόσα χρήματα πρέπει να πληρώσει, να διαβάζει πόσα χρήματα (Χ) έδωσε ο πελάτης και αν τα χρήματα επαρκούν τότε να του εμφανίζει το κατάλληλο μήνυμα και να του επιστρέφει τα ρέστα. Αν τα χρήματα δεν επαρκούν τότε να του εμφανίζει κατάλληλο μήνυμα κα του ζητά το ποσό που απομένει να πληρωθεί. Αλγόριθμος Τσίρκο Εμφάνισε Είσαι ενήλικας; (ΝΑΙ ή ΟΧΙ) Διάβασε απάντηση Αν απάντηση = ΝΑΙ τότε Π 4 Π 2 Εμφάνισε Πρέπει να πληρωθούν:, Π, Ευρώ Εμφάνισε Πόσα χρήματα θα δώσει ο πελάτης στο ταμείο Διάβασε Χ Αν Χ >= Π τότε Εμφάνισε Επαρκούν και πρέπει να επιστραφούν:, Χ Π, Ευρώ Εμφάνισε Δεν επαρκούν πρέπει να δοθούν:, Π Χ, Ευρώ Τέλος Τσίρκο Φροντιστήριο ΝΕΤΡΙΝΟ 25

26 4.6. Δομή πολλαπλής επιλογής Οι διαδικασίες των πολλαπλών επιλογών εφαρμόζονται στα προβλήματα όπου μπορεί να ληφθούν διαφορετικές αποφάσεις ανάλογα με την τιμή που μπορεί να παίρνει μία έκφραση. Η έκφραση μπορεί να πάρει πάνω από δύο διαφορετικές τιμές. 1 η γενική μορφή πολλαπλής επιλογής Ψευδοκώδικας Διάγραμμα ροής Αν <συνθήκη1> τότε σύνολο_εντολών_1 _αν <συνθήκη_2> τότε σύνολο_εντολών_2 _αν <συνθήκη3> τότε σύνολο_εντολών_3.. σύνολο_εντολών_ν Λειτουργία Εκτελούνται οι εντολές που βρίσκονται στο αντίστοιχο τμήμα, όταν η συνθήκη είναι αληθής. Η εκτέλεση του προγράμματος συνεχίζεται με την εντολή που ακολουθεί την δεσμευμένη λέξη (εντολή). Παρατηρήσεις Η 1 η μορφή πολλαπλή επιλογή αποτελείται από πέντε δεσμευμένες λέξεις (εντολές), τις Αν, τότε, _αν, και. Στην πολλαπλή επιλογή, όπως και στη σύνθετη, δεν μπορεί να εκτελεστεί παρά μία ομάδα εντολών. Για να ελέγξουμε μία συνθήκη αν είναι (αληθής ή ψευδής) θα πρέπει όλες οι παραπάνω συνθήκες από αυτήν να είναι ψευδείς. Έτσι, για να φτάσουμε να ελέγξουμε την συνθήκη3 θα πρέπει συνθήκη1, συνθήκη2 να είναι με την σειρά ψευδείς. Η πολλαπλή επιλογή περιέχει τουλάχιστον δύο συνθήκες. Η μετατροπή της πολλαπλής επιλογής στη ΓΛΩΣΣΑ: ΑΝ <συνθήκη1> ΤΟΤΕ σύνολο_εντολών_1 Φροντιστήριο ΝΕΤΡΙΝΟ 26

27 ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ <συνθήκη2> ΤΟΤΕ σύνολο_εντολών_2 ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ <συνθήκη3> ΤΟΤΕ σύνολο_εντολών_3. ΑΛΛΙΩΣ σύνολο_εντολών_ν ΤΕΛΟΣ_ΑΝ Η 1 η μορφή πολλαπλής επιλογής μπορεί να μην έχει το τμήμα του. Παράδειγμα: Αν <συνθήκη1> τότε σύνολο_εντολών_1 _αν <συνθήκη_2> τότε σύνολο_εντολών_2 _αν <συνθήκη3> τότε σύνολο_εντολών_3 Η 1 η μορφή πολλαπλής επιλογής μπορεί να μετατραπεί με αποκλειστική χρήση απλής επιλογής. Μετατροπή 1 η μορφή πολλαπλής με αποκλειστική χρήση απλής επιλογής Γενική μορφή Αν <συνθήκη1> τότε σύνολο_εντολών_1 _αν <συνθήκη_2> τότε σύνολο_εντολών_2 _αν <συνθήκη3> τότε σύνολο_εντολών_3 σύνολο_εντολών_4 Η μετατροπή με αποκλειστική χρήση απλής επιλογής μας δίνει: Αν <συνθήκη1> τότε σύνολο_εντολών_1 Αν ΟΧΙ <συνθήκη1> ΚΑΙ <συνθήκη2> τότε σύνολο_εντολών_2 Φροντιστήριο ΝΕΤΡΙΝΟ 27

28 Αν ΟΧΙ <συνθήκη1> ΚΑΙ ΟΧΙ <συνθήκη2> ΚΑΙ <συνθήκη3> τότε σύνολο_εντολών_3 Αν ΟΧΙ <συνθήκη1> ΚΑΙ ΟΧΙ <συνθήκη2> ΚΑΙ ΟΧΙ <συνθήκη3> τότε σύνολο_εντολών_ Παραδείγματα πολλαπλής επιλογής 1. Τι θα εμφανίζει ο ακόλουθος αλγόριθμος αν δοθούν σαν είσοδος οι τιμές 10 και 10. Αλγόριθμος Παράδειγμα Διάβασε α, β β β * ( 2) Αν α <> β τότε temp α α β β temp β β DIV 2 α α MOD 2 Αν α < β τότε Εμφάνισε α μικρότερος του β _αν α = β τότε Εμφάνισε α ίσος με β Εμφάνισε α μεγαλύτερος του β Εμφάνισε Οι τιμές των α και β:, α, β Τέλος Παράδειγμα Πίνακας εκτέλεσης α β temp Εμφάνισε Φροντιστήριο ΝΕΤΡΙΝΟ 28

29 10 α μεγαλύτερος του β Οι τιμές των α και β είναι: Στην οθόνη εμφανίζεται: α μεγαλύτερος του β Οι τιμές των α και β είναι: Να γραφεί ο αλγόριθμος της προηγούμενης άσκησης με χρήση της μορφής πολλαπλής επιλογής Αν _αν. Αλγόριθμος Παράδειγμα Εμφάνισε Δώστε μία ημέρα Διάβασε ημέρα Αν ημέρα = Κυριακή Η ημέρα = Δευτέρα Η ημέρα = Τρίτη τότε Εμφάνισε Αρχή της εβδομάδας _αν ημέρα = Τετάρτη Η ημέρα = Πέμπτη τότε Εμφάνισε Μέση της εβδομάδας _αν ημέρα = Σάββατο Η ημέρα = Παρασκευή τότε Εμφάνισε Τέλος της εβδομάδας Εμφάνισε Έδωσες λάθος ημέρα Τέλος Παράδειγμα 3. Να γίνει το διάγραμμα ροής του ακόλουθου αλγορίθμου: Αλγόριθμος Παράδειγμα Διάβασε α, β Αν α > β τότε Εμφάνισε α _αν α < β τότε Εμφάνισε β Εμφάνισε Ίσοι Τέλος Παράδειγμα Φροντιστήριο ΝΕΤΡΙΝΟ 29

30 4. Να αναπτύξετε αλγόριθμο που θα διαβάζει τη θέση ενός αθλητή στο αγώνισμα του στίβου. Αν η θέση ισούται με 1 ή 2 ή 3, θα εμφανίζει το μήνυμα Πρώτος ή Δεύτερος ή Τρίτος αντίστοιχα. Αν η τιμή που θα δοθεί σαν είσοδος στον αλγόριθμο είναι διαφορετική, τότε θα εμφανίζεται το μήνυμα Εκτός πρώτης τριάδας. 1 ος τρόπος Αλγόριθμος Έλεγχος Εμφάνισε Δώστε τη θέση του αθλητή Διάβασε θέση Αν θέση = 1 τότε Εμφάνισε Πρώτος _αν θέση = 2 τότε Εμφάνισε Δεύτερος _αν θέση = 3 τότε Εμφάνισε Τρίτος Εμφάνισε Εκτός πρώτης τριάδες Τέλος Έλεγχος Φροντιστήριο ΝΕΤΡΙΝΟ 30

31 5. Να αναπτύξετε αλγόριθμο που θα διαβάζει τον βαθμός ενός φοιτητή στο μάθημα των Γλωσσών Προγραμματισμού Ι. Αφού ελέγξει σε ποιο διάστημα τιμών ανήκει ο βαθμός να εμφανίζει το κατάλληλο μήνυμα σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα: [0 4,5] Απέτυχες (4,5 6,5] Καλώς (6,5 8,5] Λίαν Καλώς (8,5 10] Άριστα Αλγόριθμος Βαθμός_φοιτητή Εμφάνισε Δώστε το βαθμό του φοιτητή Διάβασε βαθμός Αν βαθμός >=0 ΚΑΙ βαθμός <= 4.5 τότε Εμφάνισε Απέτυχες _αν βαθμός > 4.5 ΚΑΙ βαθμός <= 6.5 τότε Εμφάνισε Καλώς _αν βαθμός > 6.5 ΚΑΙ βαθμός <= 8.5 τότε Εμφάνισε Λίαν Καλώς _αν βαθμός > 8.5 ΚΑΙ βαθμός <= 10 τότε Εμφάνισε Άριστα Εμφάνισε Μη αποδεκτός βαθμός Τέλος Βαθμός_φοιτητή 6. Σε ένα φυτώριο υπάρχουν 3 είδη δένδρων που θα δοθούν για δενδροφύτευση. Το 1 ο είδος δένδρου θα δοθεί στην περιοχή της Μακεδονίας, το 2 ο στην περιοχή της Θράκης και το 3 ο στην περιοχή της Πελοποννήσου. Να αναπτύξετε αλγόριθμο που θα διαβάζει τον αριθμό του είδους του δένδρου και θα εκτυπώνει την περιοχή στην οποία θα γίνει η δενδροφύτευση. (Τετράδιο μαθητή, Κεφάλαιο 2 ο, Άσκηση ΔΤ9) Αλγόριθμος Φυτώριο Εμφάνισε Δώστε το είδος του δένδρου Διάβασε είδος Αν είδος = 1 τότε Εκτύπωσε Μακεδονία _αν είδος = 2 τότε Εκτύπωσε Θράκη _αν είδος = 3 τότε Φροντιστήριο ΝΕΤΡΙΝΟ 31

32 Εκτύπωσε Πελοπόννησος Εκτύπωσε Λάθος τιμή εισαγωγής Τέλος Φυτώριο 7. Στο αστικό ΚΤΕΛ υπάρχουν πέντε κατηγορίες εισιτηρίων: Πολύτεκνο (Π), Αναπηρικό (Α), Στρατιωτικό (Σ), Φοιτητικό (Φ) και Κανονικό (Κ). Οι δύο πρώτες κατηγορίες πληρώνουν το 50% της αξίας του κανονικού εισιτηρίου. Η τρίτη και τέταρτη κατηγορία έχουν έκπτωση 25%, ενώ η τελευταία κατηγορία πληρώνει ολόκληρη την αξία του εισιτηρίου. Να αναπτύξετε αλγόριθμο που αφού διαβάσει το αντίτιμο του εισιτηρίου μιας διαδρομής και την κατηγορία που ανήκει ο επιβάτης να εμφανίζει τι πρέπει να πληρώσει. Η πληροφορία για την κατηγορία του επιβάτη θα δίνεται με το αντίστοιχο γράμμα. Αλγόριθμος Αντίτιμο_εισιτηρίου Εμφάνισε Δώστε την αξία της διαδρομής και την κατηγορία του πελάτη Διάβασε αξία, κατ Αν κατ = Π Η κατ = Α τότε ποσό_πληρωμής αξία 50 / 100 * αξία _αν κατ = Σ Η κατ = Φ τότε ποσό_πληρωμής αξία 25 / 100 * αξία ποσό_πληρωμής αξία Τέλος Αντίτιμο_εισιτηρίου 8. Ένα τυπογραφείο χρεώνει κλιμακωτά τους πελάτες του ως εξής: για τα πρώτα 100 βιβλία [1 100] προς 2,80 το ένα, για τα επόμενα 400 βιβλία [ ] προς 2,40 το ένα, για τα υπόλοιπα βιβλία (περισσότερα από 500) προς 1,50 το ένα. Να γραφεί αλγόριθμος που θα υπολογίζει συνολικά τι πρέπει να πληρώσει κάποιος που θέλει να εκτυπώσει κάποια βιβλία. Αλγόριθμος Χρήματα Εμφάνισε Δώστε αριθμό βιβλίων που θέλετε να τυπώσετε Διάβασε α Αν α >=1 ΚΑΙ α <= 100 τότε χρέωση α * 2.80 Εκτύπωσε Το ποσό που απαιτείται:, χρέωση, Ευρώ _αν α > 100 ΚΑΙ α <= 500 τότε χρέωση 100 * (α 100) * 2.40 Εκτύπωσε Το ποσό που απαιτείται:, χρέωση, Ευρώ _αν α > 500 τότε Φροντιστήριο ΝΕΤΡΙΝΟ 32

33 χρέωση 100 * * (α 500) * 1.50 Εκτύπωσε Το ποσό που απαιτείται:, χρέωση, Ευρώ Εκτύπωσε Μη αποδεκτός αριθμός βιβλίων Τέλος Χρήματα 9. Ένας εργολάβος έχει τρεις κατηγορίες υπαλλήλων. Σε όλες τις κατηγορίες οι εβδομαδιαίες αποδοχές υπολογίζονται από τον τύπο: ωρομίσθιο x ώρες. Οι υπάλληλοι της πρώτης κατηγορίας παίρνουν επιπλέον 10%, της δεύτερης κατηγορίας 20% και της τρίτης κατηγορίας 30% ως εβδομαδιαίο επίδομα. Να αναπτύξετε αλγόριθμο που όταν δέχεται σαν είσοδο την κατηγορία που ανήκει ένας υπάλληλος να εκτυπώνει τις συνολικές εβδομαδιαίες αποδοχές του. Αλγόριθμος Εβδομαδιαίες_αποδοχές Εμφάνισε Δώστε ωρομίσθιο, ώρες εργασίας, κατηγορία Διάβασε ωρομίσθιο, ώρες, κατ αποδοχές ωρομίσθιο * ώρες Αν κατ = 1 τότε αποδοχές αποδοχές + αποδοχές * 10 / 100 Εμφάνισε Εβδομαδιαίες αποδοχές:, αποδοχές _αν κατ = 2 τότε αποδοχές αποδοχές + αποδοχές * 20 / 100 Εμφάνισε Εβδομαδιαίες αποδοχές:, αποδοχές _αν κατ = 3 τότε αποδοχές αποδοχές + αποδοχές * 30 / 100 Εμφάνισε Εβδομαδιαίες αποδοχές:, αποδοχές Εμφάνισε Λάθος κατηγορία Τέλος Εβδομαδιαίες_αποδοχές 10. Σε μια εταιρεία, το σύνολο αποδοχών ενός υπαλλήλου καθορίζεται από το βασικό μισθό και το επίδομα. Ο βασικός μισθός ισούται με 300 προσαυξημένος κατά 15 επί τον αριθμό των ετών εργασίας του υπαλλήλου. Το επίδομα υπολογίζεται ως εξής: Το βασικό επίδομα είναι 90. Οι παντρεμένοι παίρνουν επιπλέον 30 επίδομα. Αν ο υπάλληλος (παντρεμένος ή μη) έχει από 1 3 παιδιά παίρνει 30 για καθένα από αυτά. Από 4 και πάνω παίρνει 40 για καθένα από τα παιδιά μετά το τρίτο παιδί. Να αναπτύξετε αλγόριθμο να υπολογίζει και εμφανίζει τις αποδοχές του υπαλλήλου αν δοθεί ως είσοδος σε αυτόν τα έτη εργασίας, οικογενειακή κατάσταση και αριθμός παιδιών. Αλγόριθμος Μισθός Φροντιστήριο ΝΕΤΡΙΝΟ 33

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ _ ΦΥΛΛΟ2

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ _ ΦΥΛΛΟ2 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ _ ΦΥΛΛΟ2 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Δίνεται ο παρακάτω αλγόριθμος : Αλγόριθμος Παράδειγμα_1 Διάβασε α Αν α > 0 τότε α α mod 5 Τέλος_αν Εκτύπωσε α Τέλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ονοματεπώνυμο: Βαθμός:

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ονοματεπώνυμο: Βαθμός: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ονοματεπώνυμο: Βαθμός: Θέμα 1ο Α) Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις επιλέγοντας Σ (Σωστό) ή Λ (Λάθος). 1) Ο έλεγχος μιας συνθήκης έχει μόνο δυο τιμές,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Τι καλείται ψευδοκώδικας; 2. Τι καλείται λογικό διάγραμμα; 3. Για ποιο λόγο είναι απαραίτητη η τυποποίηση του αλγόριθμου; 4. Ποιες είναι οι βασικές αλγοριθμικές δομές; 5. Να περιγράψετε τις

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο - ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο - ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο - ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Να γράψετε αλγόριθμο α) σε διάγραμμα ροής, β) σε ψευδογλώσσα και γ) σε πρόγραμμα ΓΛΩΣΣΑ, ο οποίος θα διαβάζει

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής - Κεφάλαιο 2. Α1. Ο αλγόριθμος είναι απαραίτητος μόνο για την επίλυση προβλημάτων πληροφορικής

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής - Κεφάλαιο 2. Α1. Ο αλγόριθμος είναι απαραίτητος μόνο για την επίλυση προβλημάτων πληροφορικής Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής - Κεφάλαιο 2 Α1. Ο αλγόριθμος είναι απαραίτητος μόνο για την επίλυση προβλημάτων πληροφορικής Α2. Ο αλγόριθμος αποτελείται από ένα πεπερασμένο σύνολο εντολών Α3. Ο αλγόριθμος

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο εργασίας 3 ο Δομή επιλογής Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης Η/Υ.

Φύλλο εργασίας 3 ο Δομή επιλογής Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης Η/Υ. Φύλλο εργασίας 3 ο Δομή επιλογής Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης Η/Υ. Στα προβλήματα που αντιμετωπίσατε μέχρι τώρα, εκτελούνταν όλες οι εντολές σειριακά (η μια εντολή μετά την άλλη). Στην πραγματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΟΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΣΑ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ)

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΟΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΣΑ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ) ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΟΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΣΑ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ) ΑΣΚΗΣΗ 1 (ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ) Δίνεται ο παρακάτω αλγόριθμος : Αλγόριθμος Παράδειγμα_1 Διάβασε α Αν α < 0 τότε α α * 5 Τέλος_αν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ korifeo.gr Μάθημα :Προγραμματισμός Εξεταζόμενη ύλη : 2o, 3o,4o,5o κεφάλαιο ΘΕΜΑ 1 ο

ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ korifeo.gr Μάθημα :Προγραμματισμός Εξεταζόμενη ύλη : 2o, 3o,4o,5o κεφάλαιο ΘΕΜΑ 1 ο ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ korifeo.gr Μάθημα :Προγραμματισμός Εξεταζόμενη ύλη : 2o, 3o,4o,5o κεφάλαιο ΘΕΜΑ 1 ο Α. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες. 1. Μια μεταβλητή μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

2 ΟΥ και 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

2 ΟΥ και 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 2 ΟΥ και 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΔΟΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ Σημειώστε αν είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΑΞΗ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΑΞΗ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΑΞΗ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 7 ΘΕΜΑ Α :

Διαβάστε περισσότερα

Α4. Δίδεται ο παρακάτω αλγόριθμος

Α4. Δίδεται ο παρακάτω αλγόριθμος Διαγώνισμα 2014-15 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Πραγματικό Περιβάλλον Επώνυμο Όνομα Εξεταζόμενο μάθημα Γ Λυκείου Κυριακή 02/11/2014 Τμήμα Ημερομηνία Τάξη Θέμα Α A1. Επιλέξτε Σωστό ή Λάθος για τις παρακάτω προτάσεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Παράδειγμα 3 Παράδειγμα 5 Παράδειγμα 6 ΔΤ3 ΔΤ4 151

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Παράδειγμα 3 Παράδειγμα 5 Παράδειγμα 6  ΔΤ3 ΔΤ4  151 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Παράδειγμα 3 Σε ένα μετεωρολογικό κέντρο χρειάζεται να βρεθεί η μέγιστη και η ελάχιστη θερμοκρασία από τις μέσες ημερήσιες θερμοκρασίες ενός μήνα. Να γραφεί ένας αλγόριθμος που θα διαβάζει τη

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ / ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ / ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ / ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: 1 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08-09-2013 ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-8 και δίπλα τη λέξη Σωστό, αν είναι σωστή, ή τη λέξη

Διαβάστε περισσότερα

2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ και ΔΟΜΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ 2.1 Να δοθεί ο ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

β. Ποιοι λόγοι θα μας οδηγούσαν στο να αναθέσουμε την επίλυση προβλημάτων στον υπολογιστή; (μονάδες 4) (Μονάδες 6)

β. Ποιοι λόγοι θα μας οδηγούσαν στο να αναθέσουμε την επίλυση προβλημάτων στον υπολογιστή; (μονάδες 4) (Μονάδες 6) ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: 1 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 18/02/2013 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α

ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 18/02/2013 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ / ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 18/02/2013 ΘΕΜΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. α. Παραβιάζει τα κριτήρια της καθοριστικότητας και της περατότητας β. Αιτιολόγηση: ο αλγόριθμος παραβιάζει το κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Ορισµοί κεφαλαίου. Σηµαντικά σηµεία κεφαλαίου

Ορισµοί κεφαλαίου. Σηµαντικά σηµεία κεφαλαίου Ορισµοί κεφαλαίου Αλγόριθµος είναι µια πεπερασµένη σειρά ενεργειών, αυστηρά καθορισµένων και εκτελέσιµων σε πεπερασµένο χρόνο, που στοχεύουν στην επίλυση ενός προβλήµατος. Σηµαντικά σηµεία κεφαλαίου Κριτήρια

Διαβάστε περισσότερα

Τάξη: Γ Λυκείου Κατεύθυνση: Τεχνολογική Μάθημα: Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγ/κό Περιβάλλον Είδος Εξέτασης: Διαγώνισμα Ημερομηνία Εξέτασης:

Τάξη: Γ Λυκείου Κατεύθυνση: Τεχνολογική Μάθημα: Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγ/κό Περιβάλλον Είδος Εξέτασης: Διαγώνισμα Ημερομηνία Εξέτασης: Τάξη: Γ Λυκείου Κατεύθυνση: Τεχνολογική Μάθημα: Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγ/κό Περιβάλλον Είδος Εξέτασης: Διαγώνισμα Ημερομηνία Εξέτασης: Ονοματεπώνυμο: Βαθμός: Θέμα 1 ο - (0) Α. Να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΑΞΗ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΑΞΗ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΑΞΗ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 6 ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2 ο Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων (σελ )

Κεφάλαιο 2 ο Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων (σελ ) Κεφάλαιο 2 ο Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων (σελ. 25 48) Τι είναι αλγόριθμος; Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Αλγόριθμος είναι μία πεπερασμένη σειρά ενεργειών, αυστηρά καθορισμένων και εκτελέσιμων σε πεπερασμένο χρονικό διάστημα,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ / ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: 1 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΘΕΜΑ Α

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ / ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: 1 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΘΕΜΑ Α ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ / ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: 1 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03-11-2013 ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-4 και δίπλα τη λέξη Σωστό, αν είναι σωστή, ή τη λέξη

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ 2. Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων

Κεφ 2. Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων Κεφ 2. Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων 2.7 Τι είναι οι μεταβλητές και τι οι σταθερές; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Μεταβλητές: Μια μεταβλητή είναι μια θέση μνήμης του υπολογιστή με συγκεκριμένο όνομα, που χρησιμοποιείται για να

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ-ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: 1 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/09/2012

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ-ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: 1 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/09/2012 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ-ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: 1 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/09/2012 ΘΕΜΑ Α Α1. Δίνονται τα παρακάτω τμήματα αλγορίθμου σε φυσική γλώσσα. 1. Αν το ποσό των αγορών(ποσο_αγορων) ενός πελάτη είναι μεγαλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ονοματεπώνυμο: Βαθμός:

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ονοματεπώνυμο: Βαθμός: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ονοματεπώνυμο: Βαθμός: Θέμα 1ο Α) Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις επιλέγοντας Σ (Σωστό) ή Λ (Λάθος). 1. Η ομάδα εντολών μέσα στην Αρχή_επανάληψης..μέχρις_ότου

Διαβάστε περισσότερα

1 η εξεταστική περίοδος από 20/10/2013 έως 17/11/2013. γραπτή εξέταση στο μάθημα Α ΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜ Ο ΓΩ Ν ΣΕ ΠΡΟΓΡ ΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

1 η εξεταστική περίοδος από 20/10/2013 έως 17/11/2013. γραπτή εξέταση στο μάθημα Α ΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜ Ο ΓΩ Ν ΣΕ ΠΡΟΓΡ ΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ γραπτή εξέταση στο μάθημα Α ΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜ Ο ΓΩ Ν ΣΕ ΠΡΟΓΡ ΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Τάξη: Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητές: ΒΛΙΣΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΜΑ Α Α1. Να αναφέρετε τους λόγους για τους οποίους

Διαβάστε περισσότερα

Δομή Επιλογής Απαντήσεις Ασκήσεων

Δομή Επιλογής Απαντήσεις Ασκήσεων Δομή Επιλογής Απαντήσεις Ασκήσεων Άσκηση 1. Ποια θα είναι η τιμή της μεταβλητής x μετά την εκτέλεση καθενός από τα παρακάτω τμήματα προγραμμάτων (1 ο τμήμα) (2 ο τμήμα) X 5 X 7 AN X>5 TOTE AN X>5 TOTE

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1-2β)

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1-2β) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1-2β) ΘΕΜΑ 1 ο (Μονάδες 40) A. Γράψτε τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις και διπλά τη λέξη Σωστό, αν είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΦΑΣΜΑ 21/4/2013

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΦΑΣΜΑ 21/4/2013 Γ ΤΑΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ Α [40 μόρια] α) Να επιλέξτε το γράμμα Σ, αν μια πρόταση είναι σωστή και

Διαβάστε περισσότερα

Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL) Βασικές αλγοριθμικές δομές

Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL) Βασικές αλγοριθμικές δομές Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL) Βασικές αλγοριθμικές δομές Βασικές Αλγοριθμικές Δομές 2 Εισαγωγή Οι αλγοριθμικές δομές εκφράζουν διαφορετικούς τρόπους γραφής ενός αλγορίθμου.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΟΜΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ 1. Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος να διαβάζει τρεις ακέραιες τιμές, να υπολογίζει και να εμφανίζει το μέσο όρο τους. 2. Να γράψετε αλγόριθμο που να διαβάζει θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

2 ΟΥ και 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

2 ΟΥ και 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 2 ΟΥ και 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΔΟΜΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 1) Πότε χρησιμοποιείται η δομή επανάληψης

Διαβάστε περισσότερα

Αλγόριθμοι Αναπαράσταση αλγορίθμων Η αναπαράσταση των αλγορίθμων μπορεί να πραγματοποιηθεί με:

Αλγόριθμοι Αναπαράσταση αλγορίθμων Η αναπαράσταση των αλγορίθμων μπορεί να πραγματοποιηθεί με: Αλγόριθμοι 2.2.1. Ορισμός: Αλγόριθμος είναι μια πεπερασμένη σειρά εντολών, αυστηρά καθορισμένων και εκτελέσιμων σε πεπερασμένο χρόνο, που στοχεύουν στην επίλυση ενός προβλήματος. Τα κυριότερα χρησιμοποιούμενα

Διαβάστε περισσότερα

7. Βασικά στοιχεία προγραµµατισµού.

7. Βασικά στοιχεία προγραµµατισµού. 7. Βασικά στοιχεία προγραµµατισµού. ΗΜ01-Θ1Γ Δίνονται οι παρακάτω έννοιες: 1. Λογικός τύπος δεδοµένων 2. Επιλύσιµο 3. Ακέραιος τύπος δεδοµένων 4. Περατότητα 5. Μεταβλητή 6. Ηµιδοµηµένο 7. Πραγµατικός τύπος

Διαβάστε περισσότερα

α=5, β=7, γ=20, δ=αληθής

α=5, β=7, γ=20, δ=αληθής γραπτή εξέταση στo μάθημα ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ' ΛΥΚΕΙΟΥ Τάξη: Γ Λυκείου Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητές: Θ Ε Μ Α A Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ) Κυριακή

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ) Κυριακή ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ) Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2016 ΘΕΜΑ 1 ο ( Μονάδες 30 ) Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε καθεμιά από τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα από τον αριθμό κάθε πρότασης, το γράμμα Σ, αν αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Τ και τιµή του Β θετική µετατρέπεται ισοδύναµα στην εντολή Όσο ως εξής:

Τ και τιµή του Β θετική µετατρέπεται ισοδύναµα στην εντολή Όσο ως εξής: ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα 2. Λύση & Επεξηγήσεις. Τέλος_επανάληψης Εμφάνισε "Ναι" Τέλος Α2

Παράδειγμα 2. Λύση & Επεξηγήσεις. Τέλος_επανάληψης Εμφάνισε Ναι Τέλος Α2 Διδακτική πρόταση ΕΝΟΤΗΤΑ 2η, Θέματα Θεωρητικής Επιστήμης των Υπολογιστών Κεφάλαιο 2.2. Παράγραφος 2.2.7.4 Εντολές Όσο επανάλαβε και Μέχρις_ότου Η διαπραγμάτευση των εντολών επανάληψης είναι σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Φάσμα. προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι.

Φάσμα. προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. σύγχρονο Φάσμα προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. μαθητικό φροντιστήριο 25ης Μαρτίου 111 - ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ - 210 50 20 990-210 50 27 990 25ης Μαρτίου 74 - ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ - 210 50 50 658-210 50 60 845 Γραβιάς 85 -

Διαβάστε περισσότερα

2 ΟΥ και 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

2 ΟΥ και 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 2 ΟΥ και 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΔΟΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1) Ποιοι είναι οι τελεστές σύγκρισης και

Διαβάστε περισσότερα

Φάσμα προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι.

Φάσμα προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. σύγχρονο Φάσμα προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. μαθητικό φροντιστήριο 25ης Μαρτίου 111 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 210 50 20 990 210 50 27 990 25ης Μαρτίου 74 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 210 50 50 658 210 50 60 845 Γραβιάς 85 ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α2. Να γράψετε τους αριθμούς της Στήλης Α και δίπλα το γράμμα της Στήλης Β που αντιστοιχεί σωστά.

Α2. Να γράψετε τους αριθμούς της Στήλης Α και δίπλα το γράμμα της Στήλης Β που αντιστοιχεί σωστά. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 2016-2017 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ / Γ ΟΙΚ & ΠΛΗΡ (ΘΕΡΙΝΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13-11-2016 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΕΑΚΟΣ- ΑΝΝΑ ΚΑΤΡΑΚΗ ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε τους αριθμούς για κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 Επιμέλεια: Ομάδα Διαγωνισμάτων από το Στέκι των Πληροφορικών Θέμα Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον

Διαβάστε περισσότερα

Αναδρομή. Τι γνωρίζετε για τη δυνατότητα «κλήσης» αλγορίθμων; Τι νόημα έχει;

Αναδρομή. Τι γνωρίζετε για τη δυνατότητα «κλήσης» αλγορίθμων; Τι νόημα έχει; ΜΑΘΗΜΑ 7 Κλήση αλγορίθμου από αλγόριθμο Αναδρομή Σ χ ο λ ι κ ο Β ι β λ ι ο ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.2.7: ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟI 2.2.7.5: Κλήση αλγορίθμου από αλγόριθμο 2.2.7.6: Αναδρομή εισαγωγη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο. S <-- 0 ιάβασε Υ Όσο α <= Υ επανάλαβε S <-- S +α. Τέλος_επανάληψης

ΘΕΜΑ 1 ο. S <-- 0 ιάβασε Υ Όσο α <= Υ επανάλαβε S <-- S +α. Τέλος_επανάληψης ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1 ο Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κύριο ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Α, Β, Γ ΑΡΧΗ ΙΑΒΑΣΕ Α, Β, Γ ΚΑΛΕΣΕ ιαδ1(α, Β, Γ) ΓΡΑΨΕ Α, Β, Γ ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κύριο ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Α, Β, Γ ΑΡΧΗ ΙΑΒΑΣΕ Α, Β, Γ ΚΑΛΕΣΕ ιαδ1(α, Β, Γ) ΓΡΑΨΕ Α, Β, Γ ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 30 MAΪΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΠΠ Ερωτήσεις θεωρίας

ΑΕΠΠ Ερωτήσεις θεωρίας ΑΕΠΠ Ερωτήσεις θεωρίας Κεφάλαιο 1 1. Τα δεδομένα μπορούν να παρέχουν πληροφορίες όταν υποβάλλονται σε 2. Το πρόβλημα μεγιστοποίησης των κερδών μιας επιχείρησης είναι πρόβλημα 3. Για την επίλυση ενός προβλήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις Σωστού-Λάθους

Ερωτήσεις Σωστού-Λάθους Τάξη: Γ Λυκείου Τεχνολογική Κατεύθυνση Ενότητες: Εισαγωγή στον προγραμματισμό (7.1-7.8) Ερωτήσεις Σωστού-Λάθους 1. Οι μεταβλητές που χρησιμοποιούνται σ ένα πρόγραμμα αντιστοιχίζονται από το μεταγλωττιστή

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό Διαγώνισμα στη Δομή Ακολουθίας και Δομή Επιλογής

Επαναληπτικό Διαγώνισμα στη Δομή Ακολουθίας και Δομή Επιλογής Επαναληπτικό Διαγώνισμα στη Δομή Ακολουθίας και Δομή Επιλογής Ονοματεπώνυμο:.. Διάρκεια:... Mονάδες:.. Βαθμός: Θέμα Α Α1. Να γράψετε τον αριθμό της κάθε μιας από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα το γράμμα

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Στον προγραµµατισµό χρησιµοποιούνται δοµές δεδοµένων. 1. Τι είναι δυναµική δοµή δεδοµένων; Μονάδες 3 2. Τι είναι στατική δοµή δεδοµένων;

Α1. Στον προγραµµατισµό χρησιµοποιούνται δοµές δεδοµένων. 1. Τι είναι δυναµική δοµή δεδοµένων; Μονάδες 3 2. Τι είναι στατική δοµή δεδοµένων; ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΕΜΑ Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ 01/03/2015 Α1. Στον προγραµµατισµό χρησιµοποιούνται δοµές δεδοµένων. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΠΠ 2o Επαναληπτικό Διαγώνισμα

ΑΕΠΠ 2o Επαναληπτικό Διαγώνισμα ΑΕΠΠ 2o Επαναληπτικό Διαγώνισμα Ονοματεπώνυμο: ΘΕΜΑ 1 A. Na αναφέρετε τα κριτήρια που πρέπει να πληροί ένας αλγόριθμος (ονομαστικά) Να αναφέρετε με τεκμηρίωση ποια από τα κριτήρια δεν πληροί ο παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Η αμοιβή ενός τεχνίτη κατασκευής δαπέδων εξαρτάται από το πλήθος των τετραγωνικών μέτρων που καλύπτει σε μια οικοδομή. Η χρέωση γίνεται ανά τετραγωνικό μέτρο και κλιμακωτά σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ÔÏÕËÁ ÓÁÑÑÇ ÊÏÌÏÔÇÍÇ

ÔÏÕËÁ ÓÁÑÑÇ ÊÏÌÏÔÇÍÇ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ (2ος Κύκλος) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ηµεροµηνία: Παρασκευή 25 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 2 ο Αν χ και y μεταβλητές με τιμές 5 και 10 αντίστοιχα να εξηγηθούν οι ακόλουθες εντολές εξόδου.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 2 ο Αν χ και y μεταβλητές με τιμές 5 και 10 αντίστοιχα να εξηγηθούν οι ακόλουθες εντολές εξόδου. 2.1 Αν χ και y μεταβλητές με τιμές 5 και 10 αντίστοιχα να εξηγηθούν οι ακόλουθες εντολές εξόδου. 1) Η τιμή του χ είναι,χ Ητιμή του χ είναι 5 Ηεντολή εμφανίζει ότι υπάρχει στα διπλά εισαγωγικά ως έχει.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ Α... Β

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ Α... Β ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ' ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ / Γ ΓΕ.Λ. ΟΙΚ & ΠΛΗΡ (ΘΕΡΙΝΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΕΑΚΟΣ ΘΕΜΑ Α

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ / Γ ΓΕ.Λ. ΟΙΚ & ΠΛΗΡ (ΘΕΡΙΝΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΕΑΚΟΣ ΘΕΜΑ Α ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ / Γ ΓΕ.Λ. ΟΙΚ & ΠΛΗΡ (ΘΕΡΙΝΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25-9-2016 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΕΑΚΟΣ ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε τον αριθμό για καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και, δίπλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 2 ο Να περιγραφεί η δομή επανάληψης Αρχή_επανάληψης Μέχρις_ότου

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 2 ο Να περιγραφεί η δομή επανάληψης Αρχή_επανάληψης Μέχρις_ότου 2.87 Να περιγραφεί η δομή επανάληψης Μέχρις_ότου Ημορφή της δομής επανάληψης Μέχρις_ότου είναι: Μέχρις_ότου Συνθήκη Η ομάδα εντολών στο εσωτερικό της επανάληψης, εκτελείται μέχρις ότου ισχύει η συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Α2. Να αναφέρετε ονομαστικά τις βασικές λειτουργίες που εκτελεί ένας υπολογιστής (Μονάδες 3)

Α2. Να αναφέρετε ονομαστικά τις βασικές λειτουργίες που εκτελεί ένας υπολογιστής (Μονάδες 3) Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε σωστή (Σ) ή λανθασμένη (Λ) καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις: 1. Ένα επιλύσιμο πρόβλημα είναι και δομημένο. 2. Ένας από τους

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον. Διάρκεια 3 ώρες. Όνομα... Επώνυμο... Βαθμός...

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον. Διάρκεια 3 ώρες. Όνομα... Επώνυμο... Βαθμός... 1 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Διάρκεια 3 ώρες Στοιχεία Μαθητή: Όνομα... Επώνυμο... Βαθμός... 2 Θεμα Α (30%) Α1 ΣΩΣΤΟ - ΛΑΘΟΣ 1. Ένα υποπρόγραμμα δεν μπορεί να κληθεί περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος

επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος Βασικές έννοιες προγραµµατισµού Η ύλη που αναπτύσσεται σε αυτό το κεφάλαιο είναι συναφής µε την ύλη που αναπτύσσεται στο 2 ο κεφάλαιο. Όπου υπάρχουν διαφορές αναφέρονται ρητά. Προσέξτε ιδιαίτερα, πάντως,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΘΕΜΑ Α ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Γ' ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Γκύζη 14-Αθήνα Τηλ :

Γκύζη 14-Αθήνα Τηλ : ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΜΑΪΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ (2ος Κύκλος) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ηµεροµηνία: Κυριακή 22 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α1. Να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ (2ος Κύκλος) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της;

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της; 1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες (μορφές) της; Η δομή επανάληψης χρησιμοποιείται όταν μια σειρά εντολών πρέπει να εκτελεστεί σε ένα σύνολο περιπτώσεων, που έχουν κάτι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΙΩΡΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 19/12/2008. Τμήμα ΓΤ1 Όνομα:...

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΙΩΡΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 19/12/2008. Τμήμα ΓΤ1 Όνομα:... ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΙΩΡΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 19/12/2008 Τμήμα ΓΤ1 Όνομα:... ΘΕΜΑ 1 ο. Α) Να γράψετε στο φύλλο απαντήσεών σας Σ εάν κρίνετε ότι η πρόταση είναι σωστή και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΩΡΗ ΓΡΑΠΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ

ΤΡΙΩΡΗ ΓΡΑΠΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΤΡΙΩΡΗ ΓΡΑΠΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1 ο Α. Δίνεται η εντολή εκχώρησης: τ κ < λ Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος. Να δικαιολογήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α / Η λογική έκφραση Χ KAI (ΟΧΙ Χ) είναι πάντα ψευδής κάθε τιμή της λογικής μεταβλητής Χ.

ΘΕΜΑ Α / Η λογική έκφραση Χ KAI (ΟΧΙ Χ) είναι πάντα ψευδής κάθε τιμή της λογικής μεταβλητής Χ. Μάθημα: Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Τάξη Γ Λυκείου, Πληροφορική Οικονομικών Καθηγητής : Σιαφάκας Γιώργος Ημερομηνία : 9/10/2016 Διάρκεια: 3 ώρες ΘΕΜΑ Α /40 (Α1) Να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική ΙΙ. Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα

Πληροφορική ΙΙ. Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα Πληροφορική ΙΙ Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα Στέργιος Παλαμάς, Υλικό Μαθήματος «Πληροφορική ΙΙ», 2015-2016 Μάθημα 1: Εισαγωγή στους Αλγόριθμους Αλγόριθμος είναι μια πεπερασμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΝΤΕΛΗ. Κτίριο 1 : Πλ. ΗρώωνΠολυτεχνείου 13, Τηλ / Κτίριο 2 : Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 29, Τηλ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

ΠΕΝΤΕΛΗ. Κτίριο 1 : Πλ. ΗρώωνΠολυτεχνείου 13, Τηλ / Κτίριο 2 : Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 29, Τηλ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Τάξη Μάθημα Εξεταστέα ύλη Γ Λυκείου Α.Ε.Π.Π. ΠΕΝΤΕΛΗ Κτίριο 1 : Πλ. ΗρώωνΠολυτεχνείου 13, Τηλ. 210 8048919 / 210 6137110 Κτίριο 2 : Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 29, Τηλ. 210 8100606 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Καθηγητής Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και, δίπλα, τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη

Διαβάστε περισσότερα

18/ 07/ Σελίδα 1 6

18/ 07/ Σελίδα 1 6 ΜΑΘΗΜΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΥΛΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον 1o Επαναληπτικό ιαγώνισµα Εισαγωγικά στοιχεία αλγορίθµων - οµή Ακολουθίας 18/ 07/ 2016 Θέµα Α A1. Να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΙΩΡΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 16/12/2008. Τµήµα ΓΤ2 Όνοµα:...

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΙΩΡΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 16/12/2008. Τµήµα ΓΤ2 Όνοµα:... ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΙΩΡΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 16/12/2008 Τµήµα ΓΤ2 Όνοµα:... ΘΕΜΑ 1 ο. Α) Να γράψετε στο φύλλο απαντήσεών σας Σ εάν κρίνετε ότι η πρόταση είναι σωστή και

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Στον προγραµµατισµό χρησιµοποιούνται δοµές δεδοµένων. 1. Τι είναι δυναµική δοµή δεδοµένων; Μονάδες 3 2. Τι είναι στατική δοµή δεδοµένων;

Α1. Στον προγραµµατισµό χρησιµοποιούνται δοµές δεδοµένων. 1. Τι είναι δυναµική δοµή δεδοµένων; Μονάδες 3 2. Τι είναι στατική δοµή δεδοµένων; ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΕΜΑ Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ 01/03/2015 Α1. Στον προγραµµατισµό χρησιµοποιούνται δοµές δεδοµένων. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Β.1. i. Να εξηγήσετε τι εννοούμε με τον όρο μεταφερσιμότητα των προγραμμάτων. Μονάδες 3

Β.1. i. Να εξηγήσετε τι εννοούμε με τον όρο μεταφερσιμότητα των προγραμμάτων. Μονάδες 3 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΘΕΜΑ 1 ο ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 31 MAΪΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 ο Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού (σελ )

Κεφάλαιο 7 ο Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού (σελ ) Κεφάλαιο 7 ο Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού (σελ. 147 159) Για τις γλώσσες προγραμματισμού πρέπει να έχουμε υπόψη ότι: Κάθε γλώσσα προγραμματισμού σχεδιάζεται για συγκεκριμένο σκοπό, δίνοντας ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1 Ο

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1 Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Να αναπτύξετε τις παρακάτω ερωτήσεις: 1. Τι καλείται βρόγχος; 2. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται τα προβλήματα ανάλογα με

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές εξετάσεις 2014 Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον Τεχνολογική Κατεύθυνση

Γενικές εξετάσεις 2014 Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον Τεχνολογική Κατεύθυνση Φροντιστήρια δυαδικό 1 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ δυαδικό Γενικές εξετάσεις 2014 Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον Τεχνολογική Κατεύθυνση Τα θέματα επεξεργάστηκαν οι καθηγητές των Φροντιστηρίων «δυαδικό»

Διαβάστε περισσότερα

Στο παραπάνω τμήμα υπάρχουν περιττοί έλεγχοι. Να γράψετε ξανά το παραπάνω τμήμα χωρίς τους περιττούς ελέγχους.

Στο παραπάνω τμήμα υπάρχουν περιττοί έλεγχοι. Να γράψετε ξανά το παραπάνω τμήμα χωρίς τους περιττούς ελέγχους. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Θέμα 1 Α. Χαρακτηρίστε με τη λέξη Σωστή ή τη λέξη Λάθος καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις: 1 Ο Γιάννης έχει ύψος 1.83εκ. και βάρος 82 κιλά. Ο Γιάννης χαρακτηρίζεται κανονικός. Το βάρος και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ (2ος Κύκλος) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ηµεροµηνία: Κυριακή 22 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α1. Να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ (2ος Κύκλος) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ηµεροµηνία: Κυριακή 22 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α1. Να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΕΠΠ. (Α) Να απαντήσετε στη παρακάτω ερώτηση : Τι είναι ένα υποπρόγραμμα; Τι γνωρίζετε για τα χαρακτηριστικά του; (10 Μονάδες)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΕΠΠ. (Α) Να απαντήσετε στη παρακάτω ερώτηση : Τι είναι ένα υποπρόγραμμα; Τι γνωρίζετε για τα χαρακτηριστικά του; (10 Μονάδες) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΕΠΠ ΘΕΜΑ 1 ο (Α) Να απαντήσετε στη παρακάτω ερώτηση : Τι είναι ένα υποπρόγραμμα; Τι γνωρίζετε για τα χαρακτηριστικά του; (10 Μονάδες) (Β) Να σημειώσετε με κατάλληλο τρόπο ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

Γ ε ν ι κ ό Λ ύ κ ε ι ο Ε λ ε υ θ ε ρ ο ύ π ο λ η ς. Α λ γ ό ρ ι θ μ ο ι

Γ ε ν ι κ ό Λ ύ κ ε ι ο Ε λ ε υ θ ε ρ ο ύ π ο λ η ς. Α λ γ ό ρ ι θ μ ο ι Α λ γ ό ρ ι θ μ ο ι Αριθμητικοί τελεστές Οι αριθμητικοί τελεστές είναι: πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμός και διαίρεση +,-,*,/ ύψωση σε δύναμη ^ πηλίκο ακέραιης διαίρεσης δύο ακεραίων αριθμών div υπόλοιπο

Διαβάστε περισσότερα

1. Δεν μπορεί να γίνει κλήση μίας διαδικασίας μέσα από μία συνάρτηση.

1. Δεν μπορεί να γίνει κλήση μίας διαδικασίας μέσα από μία συνάρτηση. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΚΥΡΙΑΚΗ 24/04/2016 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΕΠΠ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό για καθεμία από τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (Πλ. & Υπ.) 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (Πλ. & Υπ.) 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 ο ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (Πλ. & Υπ.) 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ & ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΘ ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ & ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΘ ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ & ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΘ ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ [μέχρι τη ομή Επιλογής] Περιεχόμενα >ΕΝΟΤΗΤΑ 1/ΚΕΦ.1.1/... 2 ΤΥΠΟΥ Β1: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΕΝΟΥ... 2 ΤΥΠΟΥ Β2: ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ... 2 >ΕΝΟΤΗΤΑ 2/ΚΕΦ.2.1/...

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 Θέμα 1 (Α) Να απαντήσετε στις παρακάτω προτάσεις χαρακτηρίζοντάς τες με το γράμμα Σ αν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ομή Επανάληψης

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ομή Επανάληψης ΕΠ.1 Να αναπτυχθεί αλγόριθμος που θα εκτυπώνει τους διψήφιους άρτιους ακέραιους. Η άσκηση στην ουσία θα πρέπει να εκτυπώσει του αριθμούς 10, 12, 14,.,96, 98. Μεμιαπρώτηματιάθαμπορούσαμενατηνλύσουμεμετοναπροσπελάσουμετιςτιμές

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία:

Επικοινωνία: Σπύρος Ζυγούρης Καθηγητής Πληροφορικής Επικοινωνία: spzygouris@gmail.com Πως ορίζεται ο τμηματικός προγραμματισμός; Πρόγραμμα Εντολή 1 Εντολή 2 Εντολή 3 Εντολή 4 Εντολή 5 Εντολή 2 Εντολή 3 Εντολή 4 Εντολή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑΤΑ. 10. Τα επιλύσιμα προβλήματα κατηγοριοποιούνται περεταίρω με βάση το βαθμό δόμησης και το είδος επίλυσής τους.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑΤΑ. 10. Τα επιλύσιμα προβλήματα κατηγοριοποιούνται περεταίρω με βάση το βαθμό δόμησης και το είδος επίλυσής τους. Βουλιαγμένης 2/10/2011, Μάθημα : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Καθηγητής/τρια: Χρόνος: 3 ώρες Ονοματεπώνυμο: Τμήμα: Γ ΘΕΜΑΤΑ Θέμα 1. Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις στη ΔΟΜΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Α. εντολές όσο επανάλαβε & αρχή_επανάληψης μέχρις_ότου

Ασκήσεις στη ΔΟΜΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Α. εντολές όσο επανάλαβε & αρχή_επανάληψης μέχρις_ότου Ασκήσεις στη ΔΟΜΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Α. εντολές όσο επανάλαβε & αρχή_επανάληψης μέχρις_ότου 1. Πόσα * θα εμφανιστούν σε κάθε μια από τις παρακάτω περιπτώσεις Α έως Ε αν εκτελεστούν οι εντολές που βλέπετε; Να υλοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗ ΔΟΜΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕ ΤΗΝ PYTHON.

ΣΤΗ ΔΟΜΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕ ΤΗΝ PYTHON. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΟΜΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕ ΤΗΝ PYTHON. 1. Nα περιγράψετε τι εκφράζουν οι παρακάτω εκφράσεις για τη μεταβλητή Χ: α). Χ >-50 ΚΑΙ Χ = 10 ΚΑΙ Χ 0ΚΑΙΧ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 ο Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη Σωστό,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3: Εισαγωγή στους αλγορίθμους - διαγράμματα ροής

Κεφάλαιο 3: Εισαγωγή στους αλγορίθμους - διαγράμματα ροής Κεφάλαιο 3: Εισαγωγή στους αλγορίθμους - διαγράμματα ροής Αλγόριθμος (algorithm) λέγεται μία πεπερασμένη διαδικασία καλά ορισμένων βημάτων που ακολουθείται για τη λύση ενός προβλήματος. Το διάγραμμα ροής

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαια 2, 7, 8 Βασικές έννοιες αλγορίθμων - προγραμματισμού

Κεφάλαια 2, 7, 8 Βασικές έννοιες αλγορίθμων - προγραμματισμού Κεφάλαια 2, 7, 8 Βασικές έννοιες αλγορίθμων - προγραμματισμού ( 2.1) Η έννοια Αλγόριθμος. Κριτήρια αλγορίθμου: 1. Είσοδος (προαιρετική, π.χ. γεννήτρια τυχαίων αριθμών) 2. Έξοδος 3. Καθοριστικότητα (καμμία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 (σελ. 21) Να γραφεί αλγόριθμος για τον υπολογισμό του εμβαδού ενός τραπεζίου.

Άσκηση 1 (σελ. 21) Να γραφεί αλγόριθμος για τον υπολογισμό του εμβαδού ενός τραπεζίου. Άσκηση 1 (σελ. 21) Να γραφεί αλγόριθμος για τον υπολογισμό του εμβαδού ενός τραπεζίου. Αλγόριθμος Τραπέζιο Εκτύπωσε 'Δώσε τη μικρή βάση του τραπεζίου Διάβασε Β1 Εκτύπωσε 'Δώσε τη μεγάλη βάση του τραπεζίου

Διαβάστε περισσότερα

(1) Σ 0 (2) Κ 0 (3) Αρχή_Επανάληψης (4) ιάβασε Χ (5) Σ Σ+Χ (6) Αν Χ>0 τότε (7) Κ Κ+1 (8) Τέλος_Αν (9) Μέχρις_ότου Σ>1000 (10) Εμφάνισε Χ

(1) Σ 0 (2) Κ 0 (3) Αρχή_Επανάληψης (4) ιάβασε Χ (5) Σ Σ+Χ (6) Αν Χ>0 τότε (7) Κ Κ+1 (8) Τέλος_Αν (9) Μέχρις_ότου Σ>1000 (10) Εμφάνισε Χ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 23 MAΪΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα