Αποφάσεις Δ.Σ. / ΟΛΠ ΑΕ:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αποφάσεις Δ.Σ. / ΟΛΠ ΑΕ:"

Transcript

1 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Νο 3 ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ Αποφάσεις Δ.Σ. / ΟΛΠ ΑΕ: 180/ (ΦΕΚ 1643/B /2010), 152/ (ΦΕΚ 1601/Β /2011), 175/ (ΦΕΚ 2197/Β /2011, 235/ (ΦΕΚ 3050/B /2011), 113/ (ΦΕΚ 2239/Β/2012)

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόμενα Συντομογραφίες Ορισμοί I. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Φορτοεκφορτωτικές Εργασίες Επί Εμπορευματοκιβωτίων (ΕΚ) Ι. Κανονικές Αμοιβές 1. Αμοιβές για όλους τους τύπους πλοίων, εκτός Οχηματαγωγών 2. Αμοιβές για Οχηματαγωγά 3. Κλιμάκια αμοιβών για Transshipment ανάλογα με την ετήσια κίνηση 4. Lashing-Unlashing 5. Tέλος I.S.P.S. Code ΙΙ. Εκπτώσεις Προσαυξήσεις 1. Εκπτώσεις α. Επί Φορτοεκφόρτωσης έμφορτων Transit Ε/Κ διακινούμενων με Ro-Ro 2. Προσαυξήσεις α. Επί Ε/Κ έμφορτων με απόβλητα, επικίνδυνα κ.τ.λ. β. Επί Ε/Κ έμφορτων με επικίνδυνα φορτία Λοιπών Κατηγοριών γ. Επί αποκλίσεων μεταξύ δηλωθέντων και τελικά φορτοεκφορτωθέντων Ε/Κ δ. Επί πλοίων οχηματαγωγών(ro-ro) Β ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Πρόσθετες Εργασίες Επί Πλοίου ή Προκυμαίας 1. Διαλογή Ε/Κ με Εντολή Ενδιαφερόμενου 2. Μετατόπιση Ε/Κ ή Πλαισίων Στήριξης Ε/Κ ή Σιδηρών Βάσεων Εναπόθεσης Ε/Κ: α. Επί Πλοίου β. Μέσω Προκυμαίας γ. Από Τόπο σε Τόπο ή από Αποθήκη σε Αποθήκη 3. Παράδοση / Παραλαβή από Terminal σε Terminal 4. Εκκένωση Ε/Κ, με: α. Άμεση Παράδοση επί της Προκυμαίας β. Έμμεση Παράδοση μέσω της Αποθήκης γ. Εκκένωση E/K και Παραλαβή Περιεχόμενου σε χρόνο μικρότερο του κανονικού 5. Πλήρωση Ε/Κ, με: 2

3 α. Άμεση Παραλαβή επί της Προκυμαίας β. Έμμεση Παραλαβή μέσω της Αποθήκης γ. Συμπλήρωση φορτίου 6. Άνοιγμα Κλείσιμο Κυτών Πλοίου 7. Τελωνειακός Δειγματοληπτικός Έλεγχος Περιεχόμενου Ε/Κ 8. Χρήση Λεκάνης Συλλογής Διαρροών 9. Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος σε Ε/Κ - Ψυγεία 10. Αποσυνδέσεις Επανασυνδέσεις Ψυκτικών Μηχ/των επί Ε/Κ και παρακολούθηση 11. Εκκένωση ή Πλήρωση Ε/Κ - Ψυγείων ή Πλαισίων Ε/Κ με Ψυκτικά Μηχ/τα 12. Ζύγιση Ε/Κ Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Λοιπές Χρεώσεις 1. Αδράνειας Εγκαταστάσεων ΣΕΜΠΟ 2. Καθυστερήσεων επί Ε/Κ 3. Ματαιώσεων επί Ε/Κ 4. Καθυστερήσεων Ματαιώσεων Πληρώσεων Εκκενώσεων Ε/Κ 5. Χρέωση για Έκδοση Εγγράφων Δ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Αποθηκευτικά Προσωρινής Αποθήκευσης 1. Έμφορτων Εισαγωγής 2. Έμφορτων Εξαγωγής 3. Κενών 4. Transshipment Έμφορτων 5. Transshipment Κενών 6. Ε/Κ έμφορτων με Εκρηκτικά, Ραδιενεργά κ.τ.λ. E ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Tιμολόγιο Μεγάλων Πελατών και Όροι Συνεργασίας 1. Ειδικό τιμολόγιο φορτοεκφόρτωσης transshipment E/K 2. Οροι συνεργασίας ΟΛΠ ΑΕ και Μεγάλων Πελατών 3

4 II. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΜΟΙΒΩΝ Α. Κανονικών Αμοιβών Β. Πρόσθετων Εργασιών Γ. Λοιπών Χρεώσεων Δ. Αποθηκευτικών III.ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΜΟΙΒΩΝ IV. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι. Τιμολόγιο Καθυστερήσεων/Ματαιώσεων σε εργασίες Εκκενώσεων-Πληρώσεων Ε/Κ. ΙΙ. Κατάταξη Επικίνδυνου Φορτίου βάσει του IMDG Code 4

5 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Ε/Κ ΣΕΜΠΟ Γ/Γ Κ/Γ ΚΤΕΦΜ PP SPP Ε/Ε RMG Εμπορευματοκιβώτια Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Γερανογέφυρα Κινητός Γερανός Κανονισμός και Τιμολόγια Εργασιών Φορτοεκφόρτωσης και Μεταφορών Post Panamax Super Post Panamax Εγγυητική Επιστολή Rail Mounted Gantry Crane 5

6 ΟΡΙΣΜΟΙ 1. Αδράνεια εγκαταστάσεων του ΣΕΜΠΟ θεωρείται η μη εκτέλεση από τον Ο.Λ.Π. προγραμματισμένης εργασίας λόγω αυθαίρετης παραμονής του πλοίου, μετά το πέρας των εργασιών φορτοεκφόρτωσης του. 2. Άμεση παράδοση Ε/Κ θεωρείται η απευθείας παράδοση Ε/Κ σε μεταφορικό μέσο του παραλήπτη, χωρίς να μεσολαβεί απόθεση του στην προκυμαία. 3. Άμεση παράδοση περιεχομένου Ε/Κ θεωρείται η απευθείας παράδοση περιεχομένου Ε/Κ στο μεταφορικό μέσο του παραλήπτη. 4. Άνοιγμα - κλείσιμο πλαισίων κυτών πλοίου Η εργασία (κίνηση) μετακίνησης των πλαισίων από τα κύτη (αμπάρια) του πλοίου στην προκυμαία (άνοιγμα) και αντίστροφα (κλείσιμο). 5. Απόβλητα Συσκευασμένα απόβλητα, επικίνδυνα απόβλητα και μίγματα αποβλήτων τα οποία ορίζονται, κατηγοριοποιούνται, συσκευάζονται και μεταφέρονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού ΕΕ 1013/2006 περί διασυνοριακών αποβλήτων, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. 6. Απόδοση Γερανογέφυρας θεωρείται το σύνολο των κινήσεων φορτοεκφόρτωσης, μετατόπισης και ανοίγματος-κλεισίματος πλαισίων κυτών πλοίου, που πραγματοποίησε μια εργατική ομάδα στα πλαίσια μιας εργατικής φυλακής. 7. Αποσύνδεση Επανασύνδεση ψυκτικών μηχανημάτων Η απομάκρυνση και επανατοποθέτηση του ψυκτικού μηχανήματος από/σε Ε/Κ- ψυγεία. 8. Διατακτική παράδοσης εμπορευμάτων Έγγραφο το οποίο επιτρέπει την παράδοση, σε κατονομαζόμενο πρόσωπο, των εμπορευμάτων που βρίσκονται στην κατοχή τρίτου. Η προσκόμισή του στην Υπηρεσία από τον κάτοχο ή τον νομίμως εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του επέχει και ρόλο αίτησης παράδοσης του εμπορεύματος. 9. Δηλωθέντα Ε/Κ Ο αριθμός των Ε/Κ που περιέχονται στη δήλωση φορτίου πλοίου. 10. Δια της προκυμαίας Φορτοεκφόρτωση Ε/Κ σε/ από πλοίο, στην οποία μεσολαβεί απόθεση του Ε/Κ στην προκυμαία. 11. Διαστάσεις Ε/Κ Ο ακριβής προσδιορισμός του μήκους, τύπου και ύψους Ε/Κ που αποτυπώνεται στους διεθνείς κωδικούς ISO. 12. Εκκένωση Ε/Κ Η εκκένωση Ε/Κ από το φορτίο του. 6

7 13. Έμμεση παράδοση Ε/Κ θεωρείται η παράδοσή του σε μεταφορικό μέσο του παραλήπτη μετά την απόθεση του στην προκυμαία. 14. Επικίνδυνα λοιπών κατηγοριών θεωρούνται τα φορτία τα οποία δεν ανήκουν στις κλάσεις ειδικής μορφής κινδύνου (βλέπε Παράρτημα ΙΙ) 15. Επικίνδυνα φορτία Συσκευασμένες ουσίες, υλικά και είδη που ορίζονται, κατηγοριοποιούνται, συσκευάζονται και μεταφέρονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Διεθνή Ναυτιλιακού Κώδικα Επικίνδυνων Φορτίων (IMDG Code) και του ΠΔ 405/1996 (όπως αυτό ισχύει), καθώς και οι κενές συσκευασίες αυτών οι οποίες δεν έχουν καθαριστεί (βλέπε Παράρτημα ΙΙ). 16. Επικίνδυνα φορτία ειδικής μορφής κινδύνου θεωρούνται τα απόβλητα και τα φορτία των κατηγοριών 1, 2.1, 3, 4.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7 και 8 του IMDG Code (βλέπε Παράρτημα ΙΙ) 17. Εργασίες επί πλοίου θεωρούνται οι εργασίες που γίνονται στο κύτος ή στο κατάστρωμα πλοίου (εκφόρτωση, φόρτωση, μεταφόρτωση, μετατόπιση, lashing - unlashing Ε/Κ, άνοιγμα ή κλείσιμο πλαισίων κυτών πλοίου). 18. Εργασίες επί προκυμαίας θεωρούνται η παράδοση, η παραλαβή και η μετατόπιση Ε/Κ. 19. Ετήσια κίνηση Ε/Κ transshipment θεωρείται η διακίνηση Ε/Κ μιας εταιρείας στην οποία περιλαμβάνονται οι κινήσεις Γ/Γ ή K/Γ για φορτοεκφόρτωση Ε/Κ transshipment που πραγματοποιήθηκαν εντός ενός οικονομικού έτους με έναρξη την 1/1 και λήξη την 31/ Καθυστέρηση εργασίας θεωρείται η επιβράδυνση έναρξης εργασίας ή και η διακοπή κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής της που οφείλεται στο πλοίο, στο φορτίο, στον ΟΛΠ, σε ανωτέρα βία, σε ακραία καιρικά φαινόμενα κ.α. 21. Κατάσταση (status) Ε/Κ θεωρείται η κατάσταση πληρότητας του Ε/Κ (έμφορτο, κενό). 22. α. Κίνηση Γερανογέφυρας ή μηχανικών μέσων θεωρείται η εκφόρτωση, η φόρτωση, η μετατόπιση Ε/Κ, το άνοιγμα ή το κλείσιμο πλαισίων κυτών πλοίου β. Κίνηση μηχανημάτων διακίνησης Ε/Κ θεωρείται η παράδοση ή παραλαβή ή μετατόπιση Ε/Κ 23. Καβοδεσία πλοίου θεωρείται η παροχή υπηρεσίας δεσίματος και λυσίματος των κάβων του πλοίου κατά τον κατάπλου ή απόπλου του αντίστοιχα. 24. Λεκάνη συλλογής διαρροών Ειδικά διαμορφωμένος χώρος αποθήκευσης Ε/Κ που παρουσιάζουν διαρροή. 25. Ματαίωση εργασίας θεωρείται η εξ ολοκλήρου μη εκτέλεση εργασίας από προγραμματισμένη βάρδια. 7

8 26. Μέση παραγωγικότητα πλοίου θεωρείται η παραγωγικότητα που προκύπτει από την διαίρεση του συνόλου των πραγματοποιηθεισών κινήσεων πλοίου με τις διατεθείσες Γ/Γ, στα πλαίσια προγραμματισμένων φυλακών εργασίας. Εάν ο χρόνος απασχόλησης της Γ/Γ υπερβαίνει ή υπολείπεται της διάρκειας μιας φυλακής εργασίας, ο επιπλέον ή έλαττον χρόνος, υπολογίζεται ως κλάσμα της φυλακής εργασίας. 27. Μετατόπιση (shifting) θεωρείται η μετακίνηση Ε/Κ επί του πλοίου ή μέσω προκυμαίας, καθώς και η μετακίνησή του από τόπο σε τόπο εντός του ΣΕΜΠΟ, δηλαδή μετακίνηση Ε/Κ από ένα σημείο του Σταθμού σε ένα άλλο. 28. Μεταφόρτωση Η εκφόρτωση Ε/Κ από πλοίο ή άλλο μεταφορικό μέσο και η φόρτωσή του σε πλοίο ή άλλο μεταφορικό μέσο. 29. Μηχανικά μέσα Ο.Λ.Π. Μέσα φορτοεκφόρτωσης και διακίνησης Ε/Κ στα οποία περιλαμβάνονται η Γερανογέφυρα (Γ/Γ) με τις ειδικές συσκευές της, ο Κινητός Γερανός (Κ/Γ), το RMG, το ΟΣΜΕ (straddle carrier), το Reach stacker, το Περονοφόρο (κλαρκ) κ.τ.λ. 30. Μονάδα υπολογισμού δικαιωμάτων θεωρείται το τεμάχιο: α. Εμπορευματοκιβώτια (Ε/Κ) διεθνών προδιαγραφών, έμφορτα ή κενά Διαστάσεων μέχρι 20 ποδών Διαστάσεων άνω των 20 ποδών β. Πλαίσια κυτών πλοίου 31. Ναυτιλιακή εταιρεία Με τον όρο ναυτιλιακή εταιρία εννοείται η πλοιοκτήτρια ή η διαχειρίστρια ή η έχουσα την επιχειρησιακή ευθύνη του πλοίου εταιρία, ή η εταιρία για λογαριασμό της οποίας διακινούνται εμπορευματοκιβώτια. 32. Παράδοση ή Παραλαβή από Terminal σε Terminal Παράδοση ή παραλαβή Ε/Κ από το Σταθμό Ε/Κ του Ο.Λ.Π. στο Σταθμό Ε/Κ της Σ.Ε.Π. μέχρι την περιοχή ανταλλαγής και αντίστροφα. 33. Πλήρωση Ε/Κ Η πλήρωση Ε/Κ με φορτίο. 34. Στοιβάδα (stack) είναι η κάθετη στοίχιση Ε/Κ σε σειρά (row) στοιβασίας. 35. Συμπλήρωση φορτίου Η συμπλήρωση έμφορτου Ε/Κ, το οποίο ευρίσκεται στo χώρο του ΣΕΜΠΟ και πρόκειται να φορτωθεί σε πλοίο, με επιπλέον φορτίο. 36. Σύμμεικτα φορτία θεωρούνται εκείνα που περιέχονται στο ίδιο Ε/Κ και αποτελούνται από επικίνδυνα και μη επικίνδυνα εμπορεύματα. 37. Transit - Διαμετακόμιση Η μεταφορά Ε/Κ ή του περιεχομένου του, από χώρα του εξωτερικού σε χώρα εξωτερικού, μέσω του λιμένα. 8

9 38. Transshipment Η εκφόρτωση Ε/Κ από πλοία προέλευσης εξωτερικού και μεταφόρτωση Ε/Κ σε πλοία προορισμού εξωτερικού ή εσωτερικού ή και αντίστροφα, χωρίς ουδεμία επέμβαση στο περιεχόμενό τους. 39. Φυλακή (βάρδια) εργασίας Ο προκαθορισμένος χρόνος εκτέλεσης εργασίας συνεχούς απασχόλησης στα πλαίσια συγκεκριμένου ωραρίου. 9

10 Ι. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ Συνοπτική παρουσίαση των αμοιβών γίνεται στα Παραρτήματα III και IV. Α Κεφάλαιο: Φορτοεκφορτωτικές Εργασίες Επί Εμπορευματοκιβωτίων Ι. Κανονικές Αμοιβές 1. Για κάθε τύπο πλοίου, εκτός των οχηματαγωγών, που εξυπηρετείται με γερανογέφυρα, με δικά του μηχανικά μέσα ή με μηχανικά μέσα του ΟΛΠ: Μονάδα Υπολογισμού Αμοιβών Εργασίες επί Πλοίου Εκφόρτωση / Φόρτωση Αμοιβή σε Ευρώ Εργασίες Παράδοσης/Παραλαβής επί Προκυμαίας ΕΜΦΟΡΤΟ ΚΕΝΟ ΕΜΦΟΡΤΟ ή ΚΕΝΟ Τεμάχιο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΞΑΓΩΓΗ 117,80 90,00 68,00 33,00 Τα Τεμάχια αναφέρονται σε Εμπορευματοκιβώτια οιασδήποτε διάστασης. 2. Για τα οχηματαγωγά πλοία (ROLL-ON / ROLL-OFF) που η φορτοεκφόρτωσή τους γίνεται με δικά τους μηχανικά μέσα: Μονάδα Υπολογισμού Αμοιβών Αμοιβή σε Ευρώ Εργασίες επί Πλοίου Εκφόρτωση / Φόρτωση ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΕΝΟ ΕΜΦΟΡΤΟ ΕΜΦΟΡΤΟ Εργασίες Παράδοσης/Παραλαβής επί Προκυμαίας ΕΜΦΟΡΤΟ ή ΚΕΝΟ Τεμάχιο 70,50 54,30 41,00 33,00 Τα Τεμάχια αναφέρονται σε Εμπορευματοκιβώτια οιασδήποτε διάστασης. 3. Για κάθε τύπο πλοίου που εξυπηρετείται στις λιμενικές εγκαταστάσεις του ΣΕΜΠΟ, για την μέσω της προκυμαίας φορτοεκφόρτωση Transshipment έμφορτων ή κενών εμπορευματοκιβωτίων Ετήσιες Κινήσεις Εμπορευματοκιβωτίων 1 έως Μονάδα Υπολογισμού Αμοιβής Τεμάχιο έμφορτο ή κενό Αμοιβή Εργασιών επί Πλοίου / Κίνηση έως έως έως έως έως έως και άνω 41,5 Τα Τεμάχια αναφέρονται σε Εμπορευματοκιβώτια οιασδήποτε διάστασης. 10

11 4. Για τις εργασίες δεσίματος/λυσίματος (lashing/unlashing) Ε/Κ σε κάθε τύπο πλοίου: Μονάδα Υπολ/σμού Αμοιβών Από Κάθε φορτοεκφορτωνόμενο Ε/Κ οποιασδήποτε κατηγορίας. 1,5 5. Τέλος Ι.S.P.S. Code: 9,80 ευρώ για κάθε έμφορτο εμπορευματοκιβώτιο, οποιασδήποτε διάστασης, εισαγωγής ή εξαγωγής. ΙΙ. Εκπτώσεις Προσαυξήσεις 1. Εκπτώσεις Στις εργασίες φόρτωσης ή εκφόρτωσης έμφορτων TRANSIT εμπορευματοκιβωτίων που διακινούνται με οχηματαγωγά πλοία (RO/RO), έκπτωση 35%. 2. Προσαυξήσεις α. Για τα φορτοεκφορτωνόμενα έμφορτα εμπορευματοκιβώ-τια που περιέχουν απόβλητα ή επικίνδυνα ή σύμμεικτα φορτία, ειδικής μορφής κινδύνου. β. Για τα φορτοεκφορτωνόμενα έμφορτα εμπορευματοκιβώ-τια που περιέχουν σύμμεικτο φορτίο ή αμιγώς επικίνδυνο φορτίο των Λοιπών Κατηγοριών. Εργασίες επί πλοίου Εργασίες επί προκυμαίας 100% 100% 50% 50% γ. Πλοία των οποίων ο αριθμός των φορτοεκφορτωθέντων εμπορευματοκιβωτίων, σε οποιοδήποτε μέρος των εγκαταστάσεων του ΣΕΜΠΟ, όταν: i. υπερβαίνει το 10% των συνολικώς δηλωθέντων για φορτοεκφόρτωση, οι αμοιβές για τον αριθμό των εμπορευματοκιβωτίων που φορτο-εκφορτώθηκαν κατά παρέκκλιση της δήλωσης, προσαυξάνονται κατά 20%. ii. υπολείπεται κατά 10% και άνω του αριθμού των δηλωθέντων, επιβαρύνονται με το 20% της προβλεπόμενης αμοιβής εργασιών επί πλοίου επί του αριθμού των μη φορτοεκφορτωθέντων. Εξαιρείται η περίπτωση μη επίτευξης μέσης παραγωγικότητας λόγω υπαιτιότητας του Ο.Λ.Π. ή λόγω ανωτέρας βίας ή ακραίων καιρικών φαινομένων. Στα δηλωθέντα για φορτοεκφόρτωση περιλαμβάνονται και τα προς μετατόπιση Ε/Κ. 11

12 δ. Για τη φορτοεκφόρτωση Ε/Κ από/σε πλοία οχηματαγωγά (ROLL ON/ROLL OFF) με μηχανικά μέσα του Ο.Λ.Π., η κανονική αμοιβή προσαυξάνεται κατά 20%. Β Κεφάλαιο: Πρόσθετες εργασίες επί πλοίου ή προκυμαίας 1. Διαλογή Εμπορευματοκιβωτίων με εντολή των ενδιαφερόμενων: Η διαλογή επιλογή, μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου, επί εμπορευματοκιβωτίων τα οποία βρίσκονται είτε στην ίδια είτε σε άλλη στοίβα (ντάνα) και προορίζονται για φόρτωση ή μεταφόρτωση σε πλοία, επιβαρύνεται με τις αμοιβές εργασιών προκυμαίας του παρόντος Τιμολογίου. Μονάδα Τιμολόγησ ης Ποσό σε 2. Μετατόπιση Εμπορευματοκιβωτίων ή πλαισίων στήριξης Ε/Κ ή σιδηρών βάσεων εναπόθεσης ή εργαλειοθηκών Ε/Κ: α. Επί του πλοίου Όταν γίνεται με άλλα μέσα εκτός Γ/Γ χρεώνεται το προβλεπόμενο δικαίωμα εργασιών επί πλοίου του παρόντος τιμολογίου, για κάθε εμπορευματοκιβώτιο. Εφόσον η μετατόπιση διενεργείται με Γ/Γ, ή Κ/Γ για κάθε εμπορευματοκιβώτιο, ανεξαρτήτως διαστάσεων ή κατάστασης (έμφορτο ή κενό). β. Μέσω Προκυμαίας Όταν γίνεται με άλλα μέσα εκτός Γ/Γ, χρεώνονται τα προβλεπόμενα δικαιώματα εργασιών επί πλοίου του παρόντος τιμολογίου ανά κίνηση (εκφόρτωση ή επαναφόρτωση), μειωμένα κατά 20%. Εφόσον η μετατόπιση διενεργείται με Γ/Γ και Κ/Γ για κάθε εμπορευματοκιβώτιο, ανεξαρτήτως διαστάσεων ή κατάστασης (έμφορτο ή κενό). Τεμάχιο 66 Τεμάχιο 132 γ. Από τόπο σε τόπο ή από αποθήκη σε αποθήκη Για κάθε μετατόπιση, από τόπο σε τόπο ή από αποθήκη σε αποθήκη, ισχύει το τιμολόγιο που αφορά στην αμοιβή εργασιών προκυμαίας για κάθε εμπορευματοκιβώτιο. 3. Παραλαβή ή Παράδοση από terminal σε terminal Για κάθε μετατόπιση Ε/Κ από / σε άλλο terminal προς φόρτωση, η χρέωση ανέρχεται σε: Τεμάχιο Εκκένωση Εμπορευματοκιβωτίων (Containers): α. με άμεση παράδοση επί της προκυμαίας Τόνος 10,5 12

13 β. με έμμεση παράδοση μέσω της αποθήκης Τόνος 20 γ. σε περίπτωση εκκένωσης Ε/Κ και παραλαβής του περιεχόμενου του -μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενουπου πραγματοποιείται σε χρόνο μικρότερο των 5 ημερών από την ημερομηνία εκφόρτωσής του, καταβάλλεται το 3πλάσιο της κατά περίπτωση προβλεπόμενης αμοιβής 5. Πλήρωση εμπορευματοκιβωτίων (Containers): α. με άμεση παραλαβή επί της προκυμαίας β. με έμμεση παραλαβή μέσω της αποθήκης Τόνος 11 Τόνος 22 γ. συμπλήρωση φορτίου σε έμφορτο εμπορευματο- κιβώτιο προς φόρτωση, σε χώρο του Σταθμού (Προβλήτα Ι) 6. Άνοιγμα και κλείσιμο κυτών πλοίου Για κάθε άνοιγμα Ε/Κ 50 Το άνοιγμα και κλείσιμο κυτών του πλοίου, με Γ/Γ ή με μέσα του πλοίου ή του ΟΛΠ, χρεώνεται με Πλοίο το οποίο πραγματοποιεί άνω των 200 κινήσεων απαλλάσσεται από τις αντίστοιχες αμοιβές για άνοιγμακλείσιμο κυτών (μη συμπεριλαμβανόμενων στον αριθμό αυτό των κινήσεων shifting και ανοίγματος/κλεισίματος κυτών). Επί ανοίγματος-κλεισίματος κυτών πλοίου που μεταφέρει εμπορευματοκιβώτια δεν καταβάλλονται προσαυξήσεις λόγω καθυστέρησης. Εξαιρούνται από την απαλλαγή οι κινήσεις ανοίγματος κλεισίματος κυτών για τις οποίες προσαρτάται αρτάνη στο spreader της Γ/Γ. Τεμάχιο Τελωνειακός δειγματοληπτικός έλεγχος περιεχόμενου εμπορευματοκιβωτίου Για τη διενέργεια τελωνειακού δειγματοληπτικού ελέγχου επί έμφορτου εμπορευματοκιβωτίου, καταβάλλεται κατ αποκοπή αμοιβή. Τεμάχιο Χρήση Λεκάνης Συλλογής Διαρροών Η αμοιβή αυτή είναι ανεξάρτητη των κινήσεων μετατόπισης των εμπορευματοκιβωτίων που παρουσιάζουν διαρροή και των αποθηκευτικών τους. Ανά ημέρα Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε ψυγεία Ε/Κ μέχρι 20 ποδών Ανά 24ωρο 13 Ε/Κ άνω των 20 ποδών Αδιαίρετο 17 13

14 10. Αποσύνδεση ή Επανασύνδεση ψυκτικών μηχανημάτων επί Ε/Κ (ανεξαρτήτως διαστάσεων) και παρακολούθησης Τεμάχιο Εκκένωση ή πλήρωση Ε/Κ ψυγείων ή πλαισίων Ε/Κ με ψυκτικά μηχανήματα Τεμάχιο Ζύγιση Εμπορευματικιβωτίων Τεμάχιο 8 14

15 Γ Κεφάλαιο: Λοιπές Χρεώσεις 1. Αδράνειας Εγκαταστάσεων ΣΕΜΠΟ Για κάθε ώρα αδράνειας 670 ανά Γ/Γ 2. Καθυστερήσεων επί εργασιών φορτοεκφόρτωσης εμπορευματοκιβωτίων Όλες τις ημέρες του έτους και καθόλο το 24ωρο: επί όλων των πλοίων, πλην RO/RO, 719 ανά ώρα, για κάθε φυλακή εργασίας επί πλοίων RO/RO, 180 ανά ώρα, για κάθε φυλακή εργασίας 3. Ματαιώσεων εργασιών φορτοεκφόρτωσης εμπορευματοκιβωτίων Όλες τις ημέρες του έτους και καθόλο το 24ωρο: επί όλων των πλοίων, πλην RO/RO, ανά φυλακή εργασίας επί πλοίων RO/RO, Καθυστερήσεων - ματαιώσεων πλήρωσης - εκκένωσης Ε/Κ Για όλες τις περιπτώσεις καθυστερήσεων ή ματαιώσεων στις πληρώσεις - εκκενώσεις Ε/Κ, πλην των οφειλόμενων σε υπαιτιότητα του ΟΛΠ, εφαρμόζονται οι αναφερόμενες στο συνημμένο Παράρτημα Ι χρεώσεις, για κάθε διατεθέντα εργάτη σε εργασία επί Ε/Κ και κάθε χειριστή φορτοεκφορτωτικού μηχανήματος. 5. Τιμολόγιο έκδοσης εγγράφων Για κάθε σελίδα αιτούμενου αντίγραφου «Πιστοποιητικού» ή «Πράξης Βεβαίωσης» ή «Πράξης Επαλήθευσης» ή «Άδειας Εξόδου Εμπορευμάτων» χρεώνεται το ποσόν των 3,30. 15

16 Δ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αποθηκευτικά : οι χρεώσεις αφορούν το τεμάχιο ανά ημέρα παραμονής 1. ΕΜΦΟΡΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Ημέρες Παραμονής ,18 EURO ,78 EURO 21-16,16 EURO 2. ΕΜΦΟΡΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗΣ Ημέρες Παραμονής ,18 EURO ,78 EURO 21-16,16 EURO 3. ΚΕΝΩΝ Ημέρες Παραμονής ,30 EURO ,80 EURO 21-7,60 EURO 4. TRANSSHIPMENT ΕΜΦΟΡΤΩΝ Ημέρες Παραμονής ,84 EURO 31-2,5 EURO 5. TRANSSHIPMENT ΚΕΝΩΝ Ημέρες Παραμονής ,34 EURO 31-1 EURO 6. α. Εμπορευματοκιβώτια με περιεχόμενο εκρηκτικά-ραδιενεργά-απόβλητα εύφλεκταλοιπά επικίνδυνα- και σύμμικτο φορτίο επικίνδυνων και μη Ημέρες Παραμονής EURO 76 EURO 8-15 Το ανωτέρω τιμολόγιο προσαυξημένο κατά 100% 16 και άνω Το προβλεπόμενο από 1 7 ημέρες αντίστοιχο τιμολόγιο προσαυξημένο κατά 200%. 16

17 β. Εμπορευματοκιβώτια Transshipment με περιεχόμενο εκρηκτικά-ραδιενεργά - απόβλητα - εύφλεκτα - λοιπά επικίνδυνα - και σύμμεικτο φορτίο επικινδύνων και μη 1-7 ημέρες: απαλλαγή από αποθηκευτικά Για παραμονή μετά την 7 η ημέρα έχει εφαρμογή το τιμολόγιο της παραγράφου 6α. 17

18 Ε ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τιμολόγιο Μεγάλων Πελατών και Όροι Συνεργασίας 1. Ειδικό τιμολόγιο φορτοεκφόρτωσης transshipment Ε/Κ Για τη φορτοεκφόρτωση transshipment εμπορευματοκιβωτίων έμφορτων ή κενών - ανεξαρτήτως διαστάσεων- από/σε πλοία εταιρείας που έχει αναλάβει δέσμευση για πραγματοποίηση άνω των κινήσεων ετησίως, ορίζεται το ακόλουθο ειδικό τιμολόγιο. Η υπαγωγή στο Ειδικό Τιμολόγιο Μεγάλων Πελατών προϋποθέτει την κατάθεση, τραπεζικής εγγυητικής επιστολής (εκτός της εξαίρεσης της παραγράφου 5 του Άρθρου 3 του «Κανονισμού»), ανάλογης με την αξία της δηλούμενης ετήσιας κίνησης transshipment Ε/Κ. Η αξία αυτή προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ των τιμολογίων της παραγράφου 3 της περίπτωσης Ι του Α Κεφαλαίου και του Ειδικού Τιμολογίου, για τη δηλούμενη ποσότητα. Ετήσιες Κινήσεις Μονάδα Υπολογισμού Ευρώ/κίνηση Εμπορευματοκιβωτίων Αμοιβών Τεμ. Έμφορτο ή κενό « «36 2. Οροι συνεργασίας ΟΛΠ Α.Ε. και Μεγάλων Πελατών α. Στις ανωτέρω τιμές συμπεριλαμβάνονται οι εργασίες πρόσδεσης / απόδεσης των εμπορευματοκιβωτίων (lashing/unlashing), καταμέτρησης/σημείωσης (tallying) και ανοίγματος/κλεισίματος των καλυμμάτων των κυτών του πλοίου (hatch cover opening/closing). Ουδεμία περαιτέρω προσαύξηση θα γίνεται από τον ΟΛΠ επί των τιμών αυτών. β. Με την επίτευξη του μέγιστου αριθμού κινήσεων κάθε κλίμακας και την μετάπτωση στην επόμενη, η τιμή της τελευταίας ισχύει αναδρομικά και για όλες τις πραγματοποιηθείσες μέχρι τότε κινήσεις και η διαφορά των ποσών που χρεώθηκαν βάσει της μέχρι τότε ισχύουσας κλίμακας πιστώνεται στην Εταιρεία μέχρι την τελευταία ημέρα του ημερολογιακού μήνα στη διάρκεια του οποίου έγινε η μετάπτωση. γ. Αν οι ετήσιες κινήσεις μεταφόρτωσης όπως ορίζονται στο εδάφιο α της παραγράφου 5 του άρθρου 3,είναι λιγότερες από , αλλά όχι λιγότερες από , τότε επιβάλλεται στην Εταιρεία επί πλέον δικαίωμα (προσαύξηση) δύο (2) ευρώ ανά κίνηση, για όσες κινήσεις υπολείπονται των δ. Αν οι ετήσιες κινήσεις μεταφόρτωσης, όπως ορίζονται στο εδάφιο α της παραγράφου 5 του άρθρου 3, είναι λιγότερες από εφαρμόζονται τα τιμολόγια μεταφόρτωσης του Κεφαλαίου Α. ε. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ι) Ο ΟΛΠ αναλαμβάνει να τηρήσει συγκεκριμένες προδιαγραφές απόδοσης εργασιών φορτοεκφόρτωσης για τα πλοία της Εταιρείας, υπό την προϋπόθεση ότι πρόκειται περί συνήθους στοιβασίας, δεν απαιτείται χειρισμός ή χρήση συρματόσχοινων/σαμπανιών (wires/slings) και δεν πρόκειται για στοιβασία εγκαρσίως προς τον διαμήκη άξονα του πλοίου. Ο χρόνος που απαιτείται για τον χειρισμό παρομοίων περιπτώσεων αφαιρείται κατά τον υπολογισμό για τις προδιαγραφές απόδοσης. 18

19 (ιι) Εφόσον πληρούται η ανωτέρω προϋπόθεση, ο ΟΛΠ αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελεί φορτοεκφορτωτικές εργασίες με τις εξής προδιαγραφές απόδοσης: (1) Κατ ελάχιστο εξακόσιες (600) κινήσεις ανά πλοίο ανά φυλακή εργασίας προκειμένου για εργασία σε πλοία mother, εφ όσον το πλάνο στοιβασίας τους επιτρέπει τη χρήση τεσσάρων (4) γερανογεφυρών. Σε περίπτωση χρησιμοποίησης, λόγω του τρόπου στοιβασίας και μόνο, λιγότερων από τέσσερεις (4) γερανογέφυρες ανά πλοίο, αφαιρούνται αναλογικά εκατόν πενήντα (150) κινήσεις ανά φυλακή ανά γερανογέφυρα που δεν χρησιμοποιήθηκε. (2) Κατ ελάχιστο τριακόσιες ενενήντα (390) κινήσεις ανά πλοίο ανά φυλακή εργασίας προκειμένου για εργασία σε πλοία feeder, εφ όσον το πλάνο στοιβασίας τους επιτρέπει τη χρήση τριών (3) γερανογεφυρών. Σε περίπτωση χρησιμοποίησης, λόγω του τρόπου στοιβασίας και μόνο, λιγότερων από τρεις (3) γερανογέφυρες ανά πλοίο, αφαιρούνται αναλογικά εκατόν τριάντα (130) κινήσεις ανά φυλακή ανά γερανογέφυρα που δεν χρησιμοποιήθηκε. (3) Στην περίπτωση ταυτοχρόνων εργασιών επί δύο πλοίων feeder της Εταιρείας, για το πλοίο που εξυπηρετείται στο Ανατολικό κρηπίδωμα του Προβλήτα Ι ΣΕΜΠΟ η υποχρέωση του ΟΛΠ συνίσταται στην εκτέλεση κατ ελάχιστο διακοσίων εξήντα (260) κινήσεων ανά φυλακή, εφ όσον το πλάνο στοιβασίας του επιτρέπει τη χρήση δύο (2) γερανογεφυρών. Σε περίπτωση χρησιμοποίησης, λόγω του τρόπου στοιβασίας και μόνο, μιας (1) γερανογέφυρας στο πλοίο αυτό, η υποχρέωση του ΟΛΠ συνίσταται στην εκτέλεση εκατόν τριάντα (130) κινήσεων ανά φυλακή εργασίας στο πλοίο αυτό. (ιιι) Για τον προσδιορισμό της απόδοσης εργασιών φορτοεκφόρτωσης, ως κίνηση προσμετράται η επί του πλοίου φόρτωση ή εκφόρτωση εμπορευματοκιβωτίου, εμφόρτου ή κενού, εγχώριου ή προς μεταφόρτωση, καθώς και η από κύτος σε κύτος μετατόπιση εμπορευματοκιβωτίου, η από το πλοίο στην προκυμαία μετατόπιση εμπορευματοκιβωτίου ή η από προκυμαία στο πλοίο μετατόπιση εμπορευματοκιβωτίου. Ως κίνηση νοείται και η δια της γερανογέφυρας εκτελούμενη κίνηση που αφορά άνοιγμα ή κλείσιμο κύτους του πλοίου. (ιν) Σε περίπτωση που η εξυπηρέτηση πλοίου εκτείνεται σε περισσότερες από μία φυλακές εργασίας, για τον υπολογισμό των προδιαγραφών απόδοσης του παρόντος άρθρου λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος κινήσεων ανά φυλακή. (ν) Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στην παράγραφο (ιι) (3) του παρόντος, οι προδιαγραφές απόδοσης ισχύουν ανεξαρτήτως ταυτόχρονης ή μη εξυπηρέτησης πλοίων της Εταιρείας. (νι) Σε περίπτωση μη επίτευξης του προβλεπόμενου ελάχιστου αριθμού κινήσεων, ο ΟΛΠ καταβάλλει στην Εταιρεία ποινική ρήτρα χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ ανά ώρα καθυστέρησης προκειμένου περί πλοίου mother και εξακοσίων πενήντα (650) ευρώ ανά ώρα καθυστέρησης προκειμένου περί πλοίου feeder. Mέρος ώρας στρογγυλοποιείται στην εγγύτερη προηγούμενη πλήρη ώρα. Η ίδια ποινική ρήτρα καταβάλλεται και σε περίπτωση καθυστερημένης παραβολής των πλοίων της Εταιρείας οφειλόμενη στον Ο.Λ.Π. Α.Ε. (νιι) Για τον υπολογισμό των ωρών καθυστέρησης λόγω μειωμένης απόδοσης, έναντι του προβλεπομένου στην παράγραφο (ιι) ελάχιστου αριθμού κινήσεων ανά φυλακή, ο χρόνος μετρά από τη στιγμή κατά την οποία το πλοίο ευρίσκεται παραβεβλημένο στην προβλήτα και είναι δυνατή από πλευράς πλοίου η έναρξη φορτοεκφόρτωσης δια των γερανογεφυρών, λήγει δε όταν εκτελεσθεί και η τελευταία κίνηση, λαμβάνοντας υπόψη μόνο τις προβλεπόμενες από τον Κανονισμό και Τιμολόγια ΟΛΠ για τις εργασίες φορτοεκφόρτωσης-διακίνησης-αποθήκευσης εμπορευμάτων ώρες εργασίας των φυλακών του ΟΛΠ. Οι ώρες καθυστέρησης εξευρίσκονται με αφαίρεση του αριθμού ωρών που όφειλε να διαρκέσει η πραγματοποίηση του αριθμού κινήσεων που πραγματοποίησε ο ΟΛΠ για το συγκεκριμένο πλοίο βάσει των προδιαγραφών απόδοσης της παραγράφου (ιι) από τον αριθμό ωρών που αυτή πράγματι διήρκεσε. Στην 19

20 περίπτωση που σε συγκεκριμένο πλοίο της Εταιρείας δεν καταστεί δυνατή η εκ μέρους του ΟΛΠ τήρηση των σχετικών προδιαγραφών απόδοσης το Πρακτορείο της Εταιρείας οφείλει εντός της επομένης εργάσιμης ημέρας από την αποπεράτωση των εργασιών του πλοίου να αποστείλει στην Διεύθυνση ΣΕΜΠΟ σχετικό ενημερωτικό έγγραφο με το οποίο να κάνει γνωστό το συμβάν. Στην περίπτωση που κατά την άποψη της Διεύθυνσης ΣΕΜΠΟ συνέτρεξαν λόγοι που αναφέρονται στην παράγραφο (ιχ) σύμφωνα με τους οποίους δεν υφίσταται υποχρέωση καταβολής ποινικής ρήτρας, η Διεύθυνση ΣΕΜΠΟ οφείλει να γνωρίσει τούτο εγγράφως στο Πρακτορείο εντός μιας εργάσιμης ημέρας από την αποστολή του εγγράφου του Πρακτορείου για το συμβάν. (νιιι) Ως καθυστερημένη παραβολή πλοίου νοείται η αδυναμία του ΟΛΠ να διαθέσει προβλήτα, προσωπικό ή μέσα φορτοεκφόρτωσης για τη φυλακή στην οποία βάσει αίτησης της Εταιρείας, που υποβάλλεται σύμφωνα με τον Κανονισμό και Τιμολόγια ΟΛΠ για τις εργασίες φορτοεκφόρτωσης-διακίνησης-αποθήκευσης εμπορευμάτων, έχει ζητηθεί να εργασθεί το πλοίο της. (ιχ) Η υποχρέωση καταβολής ποινικής ρήτρας δεν υφίσταται στις εξής περιπτώσεις: (1) Περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Ως ανωτέρα βία νοούνται και απεργίες (με την επιφύλαξη του επόμενου εδαφίου), άκρως δυσμενείς καιρικές συνθήκες που καθιστούν αδύνατη τη διεξαγωγή φορτοεκφορτωτικών εργασιών και διακοπή παροχής ηλεκτρικής ενέργειας από τη ΔΕΗ στην περιοχή του ΣΕΜΠΟ. Δεν συνιστά ανωτέρα βία η απεργία, αποχή από υπερωριακή εργασία ή εργασία κατά τις ημέρες Σάββατο, Κυριακή, αργίες και εξαιρέσιμες, «λευκή απεργία» ή άλλου είδους κινητοποίηση ή άλλη πράξη ή παράλειψη του προσωπικού ΟΛΠ που έχει ως αποτέλεσμα τη ματαίωση, διακοπή ή επιβράδυνση της παραβολής ή φορτοεκφόρτωσης πλοίου ή της διακίνησης φορτίων προς και από τον ΣΕΜΠΟ, εκτός εάν αυτή κηρύσσεται από τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση ή από το Εργατικό Κέντρο Πειραιώς, καθώς και οι ενέργειες στις οποίες προβαίνει ο ΟΛΠ προς αντιμετώπιση των ανωτέρω. Δεν συνιστούν ανωτέρα βία άνεμοι ταχύτητας μέχρι και 28 μέτρων ανά δευτερόλεπτο. (2) Περιπτώσεις καθυστερημένης άφιξης φορτίων στις εγκαταστάσεις του ΣΕΜΠΟ με υπαιτιότητα της Εταιρείας ή του εκπροσώπου της. (3) Περιπτώσεις άμεσης μεταφόρτωσης μεταξύ πλοίων που εξυπηρετούνται κατά τη διάρκεια της ίδιας φυλακής. (4) Όταν το πλάνο φόρτωσης/ στοιβασίας των πλοίων δεν επιτρέπει την ταυτόχρονη χρήση του αριθμού γερανογεφυρών που προβλέπεται στην παράγραφο (ιι) της παρούσας. (5) Όταν δεν πρόκειται περί συνήθους στοιβασίας ή/και απαιτείται χειρισμός non - standard container με χρήση συρματόσχοινων/ σαμπανιών (wires / slings) ή πρόκειται για φόρτωση/ εκφόρτωση εγκαρσίως προς τον διαμήκη άξονα του πλοίου. Ο χρόνος που απαιτείται για τον χειρισμό παρομοίων περιπτώσεων αφαιρείται κατά τον υπολογισμό για τις προδιαγραφές απόδοσης. (6) Όταν υπάρχουν σοβαρές και αντικειμενικές δυσκολίες στις φορτοεκφορτωτικές εργασίες, οφειλόμενες στην κατασκευή του πλοίου, δηλαδή σε μη κυψελοφόρα πλοία ή σε πλοία διασκευασμένα για μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων. στ. Οι λοιπές χρεώσεις για τις παρεχόμενες από τον Ο.Λ.Π. Α.Ε. υπηρεσίες θα είναι οι αναφερόμενες στα αντίστοιχα τιμολόγια με τις ακόλουθες εξαιρέσεις: (ι) Μετατοπίσεις (shifting) -Επί του πλοίου (από κύτος σε κύτος ): χρεώνεται ως μία(1) κίνηση μεταφόρτωσης. -Μέσω προκυμαίας(από κύτος σε κύτος μέσω προκυμαίας):χρεώνεται ως δύο(2) κινήσεις μεταφόρτωσης. 20

21 (ιι) Αποθηκευτικά εμπορευματοκιβωτίων -Ε/Κ transshipment έμφορτα με σύνηθες φορτίο ή κενά: παρέχεται ελεύθερος χρόνος αποθήκευσης τριών (3) ημερολογιακών εβδομάδων από την ημερομηνία εκφόρτωσής τους -Ε/Κ transshipment έμφορτα με επικίνδυνα ή σύμμεικτα φορτία και Ε/Κ ψυγεία: παρέχεται ελεύθερος χρόνος αποθήκευσης δύο (2) ημερολογιακών εβδομάδων από την ημερομηνία εκφόρτωσής τους. - Η ναυτιλιακή εταιρεία δικαιούται να αποθηκεύει χωρίς χρέωση κενά εμπορευματοκιβώτια, εγχώρια ή προς μεταφόρτωση, για τα οποία έχει παρέλθει ο ελεύθερος αποθηκευτικών χρόνος που ορίζεται στα προηγούμενα εδάφια ή τα λοιπά τιμολόγια του παρόντος Κανονισμού, ο αριθμός των οποίων είναι ανάλογος της ετήσιας διακίνησης Ε/Κ transshipment που δεσμεύεται να διακινήσει η εταιρεία, και ο οποίος για διακίνηση άνω των κινήσεων μεταφόρτωσης ετησίως είναι TEUs εγχωρίων Ε/Κ και TEUs Ε/Κ μεταφόρτωσης. Ο αριθμός αυτός θα προσαυξάνεται κατά 500 TEUs εγχωρίων Ε/Κ και 500 ΤΕUs Ε/Κ μεταφόρτωσης για κάθε κινήσεις ετήσιας διακίνησης μεταφόρτωσης που πραγματοποιεί η εταιρεία πέρα από τις Η εταιρεία, με δήλωσή της προς την ΟΛΠ Α.Ε., δύναται να αυξάνει ή να μειώνει τον αριθμό Ε/Κ που δικαιούται να αποθηκεύει χωρίς χρέωση σε κάθε κατηγορία Ε/Κ (εγχωρίων και μεταφόρτωσης) με αντίστοιχη μείωση ή αύξηση του αριθμού της άλλης κατηγορίας, και πάντοτε υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνει το άθροισμα TEUs που δικαιούται να αποθηκεύει χωρίς χρέωση κατά τα ανωτέρω. Η εταιρεία οφείλει να ορίσει, στη δήλωσή της, την ημερομηνία από την οποία επέρχεται η αύξηση/μείωση και η οποία δεν μπορεί να απέχει λιγότερες από επτά (7) ημέρες από την κατάθεση της δήλωσης στην ΟΛΠ Α.Ε. (ιιi) Για τον προσδιορισμό του αριθμού εμπορευματοκιβωτίων που η εταιρεία δικαιούται να αποθηκεύει με τους ανωτέρω όρους, η ετήσια διακίνηση εκτιμάται ανά τρίμηνο με αναγωγή σε ετήσια βάση της διακίνησης του προηγουμένου τριμήνου. Τυχόν μη επίτευξη της ετήσιας διακίνησης για την οποία έχει δεσμευθεί η εταιρεία μεταβάλλει τον αριθμό Ε/Κ που αποθηκεύονται χωρίς χρέωση βάσει του εδαφίου (ιi) κατά ανάλογο ποσοστό. (iv) Η αποθήκευση κενών εμπορευματοκιβωτίων της εταιρείας πέραν του αριθμού που ορίζεται στο εδάφιο (ii) ως αποθηκευόμενων χωρίς χρέωση, χρεώνεται προς τρία ευρώ και πενήντα λεπτά ( 3,50) ημερησίως για τα Ε/Κ μεταφόρτωσης και με τα τιμολόγια του Κεφαλαίου Δ για τα εγχώρια Ε/Κ. (v) Δεν καταβάλλονται χρεώσεις αποθήκευσης στις ακόλουθες περιπτώσεις: Κατά τις ημέρες απεργίας, αποχής από υπερωριακή εργασία ή εργασία κατά τις ημέρες Σάββατο, Κυριακή, αργίες και εξαιρέσιμες, «λευκής απεργίας» ή άλλου είδους κινητοποίησης ή άλλης πράξης ή παράλειψης του προσωπικού ΟΛΠ που έχει ως αποτέλεσμα τη ματαίωση, διακοπή ή επιβράδυνση της παραβολής ή φορτοεκφόρτωσης πλοίου ή της διακίνησης φορτίων προς και από τον ΣΕΜΠΟ Κατά τις ημέρες κατά τις οποίες επέρχεται ματαίωση, διακοπή ή επιβράδυνση της παραβολής ή φορτοεκφόρτωσης πλοίου ή της διακίνησης φορτίων προς και από τον ΣΕΜΠΟ συνεπεία ενεργειών στις οποίες προβαίνει ο ΟΛΠ προς αντιμετώπιση των ανωτέρω κινητοποιήσεων, πράξεων ή παραλείψεων. Για εύλογο χρονικό διάστημα μετά την λήξη των ανωτέρω, που δεν θα είναι μικρότερο των τριών ημερολογιακών εβδομάδων. 21

22 Σε περίπτωση μη τήρησης εκ μέρους του ΟΛΠ των υποχρεώσεων / δεσμεύσεων που προβλέπονται στο εδάφιο (ε) ανωτέρω και στην παράγραφο 7 του άρθρου 3 του παρόντος κανονισμού. 22

23 Α. ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΙΙ. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΜΟΙΒΩΝ Στις κανονικές αμοιβές περιλαμβάνονται: α. Οι αμοιβές εργατών β. Η επίβλεψη και εποπτεία γ. Η χρήση Γερανογεφυρών (Γ/Γ) ή Κινητού Γερανού ( Κ/Γ) και μόνο για τις εργασίες επί πλοίου δ. Η χρήση φορτοεκφορτωτικών μέσων και μηχανημάτων διακίνησης Ε/Κ ε. Η χρήση μέσων προώθησης Ε/Κ στ. Η χρήση ειδικών συσκευών που προσαρτώνται στο spreader της Γ/Γ ζ. Η χρήση των απαιτούμενων μικρών περονοφόρων οχημάτων για τη μεταφορά εργαλειοθηκών η. Ποσοστό, ανάλογο των εργασιών, για έξοδα διοίκησης και λειτουργίας του λιμένα Ο τρόπος και η βάση υπολογισμού των αμοιβών έχουν ως ακολούθως: 1. α. Οι προβλεπόμενες για κάθε τεμάχιο αμοιβές για εργασίες επί πλοίου, σε κάθε πλοίο που εξυπηρετείται στις εγκαταστάσεις του ΣΕΜΠΟ υπολογίζονται και καταβάλλονται επί ελάχιστου αριθμού φορτοεκφορτωνόμενων εμπορευματοκιβωτίων (έμφορτων ή κενών). Ως ελάχιστος αριθμός ορίζονται τα 80 Ε/Κ ανά πλοίο, ανεξαρτήτως τύπου πλοίου που εξυπηρετείται με Γ/Γ και ανεξαρτήτως του τρόπου που έχει ζητηθεί να πραγματοποιηθεί η εκφόρτωση. Σε περίπτωση που τα φορτοεκφορτωθέντα από ένα πλοίο εμπορευματοκιβώτια είναι λιγότερα των 80, για τον υπολειπόμενο -μέχρι τη συμπλήρωση του ελάχιστου- αριθμό υπολογίζονται και καταβάλλονται οι ισχύουσες αμοιβές για κενά εμπορευματοκιβώτια. β. Για τον υπολογισμό του ελάχιστου αριθμού φορτοεκφορτωνόμενων Ε/Κ, για πλοία των οποίων τα φορτία εξυπηρετήθηκαν με μία ομάδα εργασίας, αθροίζονται οι κινήσεις που πραγματοποίησαν τα δύο (2) πλοία και εάν υπολείπονται του ελάχιστου ορίου των 80 κινήσεων, τότε μόνο υπολογίζονται και καταβάλλονται οι αμοιβές που ισχύουν για κενά εμπορευματοκιβώτια για τις κινήσεις που υπολείπονται, μέχρι τη συμπλήρωση του ελάχιστου ορίου. Οι αμοιβές αυτές επιμερίζονται στα πλοία, καθένα των οποίων βαρύνεται κατά λόγο αντιστρόφως ανάλογο των κινήσεών του. γ. Για τον υπολογισμό του ελάχιστου ορίου φορτοεκφορτωνόμενων Ε/Κ πλοίου που το φορτίο του εξυπηρετήθηκε στην ίδια φυλακή Γερανογέφυρας ομάδα εργασίας, μετά την περάτωση των εργασιών άλλου πλοίου, στα φορτοεκφορτωθέντα από το πλοίο αυτό εμπορευματοκιβώτια προστίθενται και τα εμπορευματοκιβώτια του προηγούμενου πλοίου που εξυπηρετήθηκε στην ίδια φυλακή Γερανογέφυρας. Σε περίπτωση που ο αριθμός που θα προκύψει υπολείπεται του ελάχιστου ορίου υπολογίζονται και καταβάλλονται οι αμοιβές που ισχύουν για κενά 23

24 εμπορευματοκιβώτια, για ισάριθμα τεμάχια αυτών που λείπουν μέχρι τη συμπλήρωση του ελάχιστου ορίου. δ. Σε περίπτωση εξυπηρέτησης πλοίου με Κινητό Γερανό, τα ανωτέρω υπολογίζονται επί ελάχιστου αριθμού 60 κινήσεων. ε. Δεν χρεώνονται οι προβλεπόμενες για τη συμπλήρωση του ελάχιστου αριθμού φορτοεφορτωνομένων Ε/Κ αμοιβές, στις περιπτώσεις που οι δηλωθείσες κινήσεις υπολείπονται αυτού, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει προγραμματιστεί άλλη φορτοεκφορτωτική εργασία για την ημέρα αυτή και η φορτοεκφόρτωσή τους θα πραγματοποιηθεί στα χρονικά όρια των κανονικών φυλακών εργασίας (βαρδιών) εργάσιμων ημερών. 2. Φορτία ειδικής μορφής κινδύνου θεωρούνται τα απόβλητα και τα φορτία που κατατάσσονται στις κλάσεις επικινδυνότητας κατηγορίας 1, 2.1, 3, 4.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7 και 8 κατά IMO, (βλέπε Παράρτημα ΙΙ). 3. Ο ΟΛΠ διατηρεί το δικαίωμα να εκτελεί ο ίδιος και με δικά του μηχανικά μέσα τις εργασίες φορτοεκφόρτωσης εμπορευματοκιβωτίων σε οχηματαγωγά πλοία. 4. Το προβλεπόμενο τιμολόγιο επί εξαγωγών εφαρμόζεται επί εμπορευματοκιβωτίων που εξάγονται έμφορτα με εγχώρια προϊόντα. 5. Επί των επανεξαγόμενων εμπορευματοκιβωτίων (επαναφορτωνόμενα για το εξωτερικό) κατά τη φόρτωσή τους εφαρμόζεται το τιμολόγιο εισαγωγής. 6. Επί των Transit οδικώς διακινούμενων εμπορευματοκιβωτίων (εκφόρτωση από πλοία εξωτερικού και μεταφόρτωση σε χερσαία μεταφορικά μέσα και αντιστρόφως) εφαρμόζεται το τιμολόγιο εισαγωγής κατά την εκφόρτωση ή φόρτωση και αποθήκευση τους. 7. α. Τα εμπορευματοκιβώτια Ψυγεία, τα οποία φορτοεκφορτώνονται από ή σε πλοία, ανεξάρτητα εάν φέρουν ενσωματωμένα ψυκτικά μηχανήματα, καταβάλλουν τις προβλεπόμενες αμοιβές εργασιών επί πλοίου και προκυμαίας. Η φορτοεκφόρτωση των ψυκτικών μηχανημάτων τα οποία διακινούνται εντός πλαισίων Ε/Κ χρεώνεται με τις αμοιβές που προβλέπονται για εργασίες επί πλοίου έμφορτων Ε/Κ εισαγωγής. β. Η φορτοεκφόρτωση σε πλοίο ψυκτικών μηχανημάτων που δεν διακινούνται εντός πλαισίων Ε/Κ χρεώνεται με την ανά τόνο αμοιβή για εργασίες επί πλοίου και προκυμαίας των συμβατικών φορτίων. 8. Μεταφορτώσεις Εμπορευματοκιβωτίων α. Απ ευθείας μεταφόρτωση από πλοίο σε πλοίο Για εκφόρτωση από ένα πλοίο και φόρτωση σε άλλο χρεώνονται οι ισχύουσες για εργασία επί πλοίου αμοιβές, μειωμένες κατά 50%. β. Μέσω της προκυμαίας Για κάθε κίνηση χρεώνεται η ισχύουσα για εργασίες επί πλοίου αμοιβή. γ. Transshipment διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων Τα προβλεπόμενα τιμολόγια έχουν εφαρμογή επί εμπορευματοκιβωτίων που εκφορτώνονται από πλοία προέλευσης εξωτερικού και μεταφορτώνονται σε πλοίο (μέσω προκυμαίας) για λιμάνι του εξωτερικού ή εσωτερικού και αντίστροφα, χωρίς πραγματοποίηση ουδεμίας επέμβασης επί του περιεχομένου τους. 24

25 Όσον αφορά στα κενά εμπορευματοκιβώτια θα πρέπει να εκφορτώνονται ως κενά από πλοία προέλευσης εξωτερικού και να μεταφορτώνονται ως κενά σε πλοία προορισμού εξωτερικού ή εσωτερικού και αντίστροφα. Οι χρεώσεις επί των transshipment διακινουμένων εμπορευματοκιβωτίων, υπολογίζονται για την ετήσια κίνηση κάθε ναυτιλιακής εταιρείας. Διευκρινίζεται ότι η κλιμακούμενη χρέωση που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του Κεφαλαίου Α περίπτωση Ι, εξαντλείται στον αριθμό των κινήσεων κάθε κλίμακας. Ο αριθμός των μετατοπιζόμενων με Γ/Γ ή Κ/Γ εμπορευματοκιβωτίων, καθώς και οι κινήσεις ανοίγματος και κλεισίματος κυτών, εργαλειοθηκών, δεν υπολογίζονται στις κινήσεις των φορτοεκφορτωνόμενων TRANSSHIPMENT εμπορευματοκιβωτίων για την εφαρμογή της τιμολογιακής κλίμακας. Σε περίπτωση που κάποιο πλοίο μεταφέρει εμπορευματοκιβώτια που ανήκουν σε δύο ή περισσότερες ναυτιλιακές εταιρίες, τα τεμάχια προσμετρώνται στην εταιρεία για λογαριασμό της οποίας μεταφέρθηκαν. Τα Transshipment διακινούμενα μέσω προκυμαίας εμπορευματοκιβώτια άλλων εταιρειών τα οποία μεταφέρονται για λογαριασμό και με έξοδα των ναυτιλιακών εταιρειών οι οποίες είτε έχουν συνάψει ειδικές συμβάσεις είτε έχουν υπαχθεί στο ειδικό τιμολόγιο Μεγάλων Πελατών, προσμετρώνται από 1/1/2012, στη συνολική ετήσια διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων τους και η τιμολόγηση γίνεται με τις ισχύουσες για αυτές χρεώσεις εφόσον: α) Διαπιστωθεί στο όνομα ποίας εταιρείας εκδόθηκαν οι σχετικές φορτωτικές (Bill of Lading) ή κατατεθεί σχετική δήλωση, ταυτόχρονα με την κατάθεση δηλωτικού εισαγωγής ή εξαγωγής, στην οποία να αναφέρονται τα σχετικά εμπορευματοκιβώτια. β) Ο συνολικός αριθμός των προαναφερόμενων εμπορευματοκιβωτίων δεν υπερβαίνει το 5% των συνολικών κινήσεων μεταφόρτωσης της εταιρείας ανά πλοίο, σε αντίθετη περίπτωση για το υπερβάλλον ποσοστό να ισχύουν οι χρεώσεις του Α Κεφαλαίου-Κανονικές αμοιβές του Τιμολογίου Νο 3 - Παροχής Υπηρεσιών για Εργασίες Φορτοεκφόρτωσης, Διακίνησης και Αποθήκευσης Εμπορευματοκιβωτίων. 9. Για την εφαρμογή του επί transshipment Ε/Κ τιμολογίου απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί ή ένδειξη ως φορτίου transshipment στο Δηλωτικό εισαγωγής ή σε διορθωτικό έγγραφο που θα κατατίθεται το αργότερο μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ολοκλήρωση της εκφόρτωσης. Χαρακτηρισμός φορτίων ως transshipment, με διορθωτικό έγγραφο που θα κατατεθεί μετά την ανωτέρω προθεσμία, δεν λαμβάνεται υπόψιν για τον υπολογισμό των αμοιβών για εργασίες φορτοεκφόρτωσης. 10.Η παραλαβή/παράδοση εμπορευματοκιβωτίων πραγματοποιείται πάντοτε εμμέσως δια της προκυμαίας, ανεξάρτητα εάν η παράδοση /παραλαβή εκτελεστεί απευθείας για λόγους που επιβάλλουν οι ανάγκες λειτουργίας του ΣΕΜΠΟ, μετά από απόφαση του αρμόδιου Διευθυντή. Κατ εξαίρεση, εμπορευματοκιβώτια με φορτία εκρηκτικά ή ραδιενεργά ή απόβλητα παραδίδονται ή παραλαμβάνονται απευθείας σε ή από χερσαία μεταφορικά μέσα των ενδιαφερόμενων, για τα οποία καταβάλλονται μόνο οι αμοιβές για εργασίες επί πλοίου. 11.Εμπορευματοκιβώτια τα οποία περιέχουν υπολείμματα επικίνδυνων φορτίων, διαφόρων κλάσεων επικινδυνότητας, αντιμετωπίζονται σαν έμφορτα, ανεξάρτητα της ποσότητας που περιέχουν, εφόσον έχουν αποθηκευτεί στις ειδικές περιοχές αποθήκευσης επικινδύνων. 25

26 12.Δύναται να εγκριθεί η αλλαγή της κατηγορίας επικινδυνότητας σε εμπορευματοκιβώτια που περιέχουν επικίνδυνα ή σύμμεικτα φορτία μετά την είσοδό τους με χερσαία μέσα στο ΣΕΜΠΟ, με την υποβολή αίτησης των ενδιαφερομένων και την προσκόμιση παραστατικού αρμόδιας αρχής (φορτωτικές ή άλλα έγγραφα) που αποδεικνύει τα χαρακτηριστικά του φορτίου. Η αλλαγή της κατηγορίας θα γίνεται μετά την έγκριση της αλλαγής και αφού καταβληθούν οι προβλεπόμενες χρεώσεις για την μετατόπισή τους και την αποθήκευσή τους 13. Παραλαβή/παράδοση έμφορτων ή κενών Ε/Κ κατά τις νυχτερινές ώρες ή αργίες είναι δυνατή, χωρίς χρέωση, εφόσον η αίτηση υποβάλλεται 24 ώρες πριν την εκτέλεση της εργασίας, εξασφαλίζεται ο ελάχιστος αριθμός 200 κενών ή 120 έμφορτων ή 150 και των δύο κατηγοριών εμπορευματοκιβωτίων, μετά από προηγούμενη έγκριση της Δ/νσης του Σταθμού. Σε περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται από δύο ή περισσότερους χρήστες, αθροίζονται οι πραγματοποιηθείσες κινήσεις και εάν υπολείπονται του ελάχιστου ορίου υπολογίζονται και καταβάλλονται αμοιβές για ισάριθμα τεμάχια μέχρι τη συμπλήρωση του ελάχιστου αριθμού, οι οποίες επιμερίζονται και βαρύνουν τους αιτούντες κατά λόγο αντιστρόφως ανάλογο των κινήσεών τους. 14. Η αμοιβή για την εργασία (lashing/unlashing) θα καταβάλλεται επί του συνολικού αριθμού των φορτοεκφορτωνομένων από/σε κάθε πλοίο εμπορευματοκιβωτίων, ανεξάρτητα εάν η εργασία εκτελέστηκε με προσωπικό του Ο.Λ.Π. ή του πλοίου. 26

27 Β. ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. Εργασίες επί Εμπορευματοκιβωτίων ψυγείων α. Επί ρευματοδότησης, το 24ωρο υπολογίζεται από την ώρα, μέχρι την ώρα της ίδιας ημέρας. Κλάσμα του 24ωρου λογίζεται ως πλήρες 24ωρο. β. Επιτρέπεται στις ενδιαφερόμενες Ναυτιλιακές εταιρείες -μετά από έγγραφη αίτηση τους, η οποία εγκρίνεται από τον Γενικό Διευθυντή του ΟΛΠ- να διενεργούν με δικό τους προσωπικό και μηχανικά μέσα τις πρόσθετες εργασίες αποσύνδεσης επανασύνδεσης ψυκτικών μηχανημάτων και εκκένωσης πλήρωσης Ε/Κ ή πλαισίων Ε/Κ με ψυκτικά μηχανήματα καταβάλλοντας μέρος (25%) της αντίστοιχης αμοιβής. γ. Στην αμοιβή ρευματοδότησης περιλαμβάνονται η δαπάνη ρευματοληψίας από το δίκτυο του ΟΛΠ και η δοκιμαστική ηλεκτροδότηση των ψυκτικών μηχανισμών προς επιβεβαίωση της καλής λειτουργίας τους, πριν από την ενσωμάτωσή τους στα αποθηκευμένα (στις εγκαταστάσεις του ΟΛΠ) Εμπορευματοκιβώτια-Ψυγεία. 2. Παραλαβή /παράδοση Ε/Κ από terminal σε terminal Απαλλάσσονται από την καταβολή της προβλεπόμενης αμοιβής : α. Τα εκφορτωνόμενα Ε/Κ στο terminal του ΟΛΠ, εφόσον δηλώθηκαν ως παραδοτέα σε άλλο terminal στη Λίστα Εκφόρτωσης του πλοίου, που έχει υποβληθεί πριν από την άφιξή του. β. Τα εκφορτωθέντα σε άλλο terminal, εφόσον δηλώθηκαν στη Λίστα Φόρτωσης του πλοίου που θα εξυπηρετηθεί στο terminal του Ο.Λ.Π. Οι ανωτέρω α και β απαλλαγές ισχύουν με την προϋπόθεση ότι η παραλαβή /παράδοση των Ε/Κ γίνεται στη ειδική περιοχή μεταξύ των δύο terminals ή σε άλλη θέση εφόσον λόγοι αποδοτικότερης λειτουργίας του Σταθμού το επιβάλλουν. 3. Εκκένωση - Πλήρωση εμπορευματοκιβωτίων/συμπλήρωση φορτίου Οι εργασίες έμμεσης εκκένωσης ή πλήρωσης παρέχονται στη Διαχείριση Γ3. Η άμεση εκκένωση Ε/Κ σε χώρο του ΣΕΜΠΟ είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί, μόνον εφόσον δεν υπερβαίνει τη διάρκεια μιας φυλακής εργασίας (βάρδιας). Για κάθε άμεση εκκένωση ή άμεση πλήρωση Ε/Κ στο χώρο του ΣΕΜΠΟ, καταβάλλεται η ακόλουθη αμοιβή: για Ε/Κ για Ε/Κ 40 Συμπλήρωση φορτίου Η εργασία παρέχεται σε έμφορτο εμπορευματοκιβώτιο προς φόρτωση, σε ειδικό χώρο του Προβλήτα Ι, με χρέωση της προβλεπόμενης αμοιβής για κάθε αιτούμενη εργασία. 27

28 Γ. ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ 1. Πλοία που έχουν παραβάλει στα κρηπιδώματα του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων και έχουν περατώσει τις φορτοεκφορτωτικές τους εργασίες απομακρύνονται υποχρεωτικά από τα κρηπιδώματα του Σταθμού, το βραδύτερο μέσα σε μια (1) ώρα από την αποπεράτωση των εργασιών τους. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, η παραμονή πέραν της μιας (1) ώρας χρεώνεται με την προβλεπόμενη αποζημίωση λόγω αδράνειας των εγκαταστάσεων του Σταθμού, εφόσον: α. η καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότητα του πλοίου και β. έχει προγραμματισθεί και αναμένει προς παραβολή στο κρηπίδωμα άλλο πλοίο. Η αποζημίωση αυτή χρεώνεται για κάθε ώρα καθυστέρησης και εφόσον το πλοίο που αναμένει έχει προγραμματισθεί να εξυπηρετηθεί με μια γερανογέφυρα. Σε περίπτωση που το αναμένον πλοίο έχει προγραμματισθεί να εξυπηρετηθεί με δύο ή τρεις γερανογέφυρες, η αποζημίωση για κάθε ώρα αδράνειας υπολογίζεται με το σχετικά προβλεπόμενο ποσό επί τον αριθμό των προγραμματισθεισών να εργασθούν Γερανογεφυρών. Η αποζημίωση επιβάλλεται από την αρμόδια Υπηρεσία ως εξής: α. μετά τη συμπλήρωση της πρώτης ώρας καθυστέρησης, το πλοίο χρεώνεται με το προβλεπόμενο ποσό αποζημίωσης. β. για καθυστέρηση πέραν της πρώτης ώρας, η αποζημίωση για αδράνεια επιβάλλεται σύμφωνα με την ακόλουθη παράγραφο 2. γ. η κατά τα ανωτέρω καταβολή ή μη αποζημίωσης για αδράνεια των εγκαταστάσεων του ΣΕΜΠΟ είναι ανεξάρτητη από τη χρέωση της δαπάνης λόγω καθυστέρησης ή ματαίωσης της εργασίας που είχε προγραμματισθεί και η οποία καθυστέρηση ή ματαίωση προβλέπεται στην παράγραφο 2 του παρόντος. 2. Κλάσμα ώρας το οποίο δεν υπερβαίνει τα 30 λεπτά (επί συνόλου καθυστερήσεων) δεν χρεώνεται. Κλάσμα μεγαλύτερο των 30 λεπτών υπολογίζεται ως ολόκληρη ώρα. Κατ εξαίρεση και μόνο για τις περιπτώσεις καθυστέρησης κατάπλου πλοίου, λόγω ευθύνης τρίτου (π.χ. πλοηγική υπηρεσία) κατά την έναρξη της πρωινής φυλακής εργασίας (βάρδιας), ο απαλλασσόμενος χρόνος είναι 60 λεπτά. 3. Ο πλοίαρχος ή ο νόμιμος εκπρόσωπος ή ο ναυτικός πράκτορας πλοίου σε παραβολή, στο οποίο συνεχίζεται η φορτοεκφορτωτική εργασία, υποχρεούται -μετά την έγκαιρη ειδοποίηση της αρμόδιας Υπηρεσίας του ΟΛΠ- να εκτελεί τις επιβαλλόμενες μικρές μετακινήσεις μία (1) τουλάχιστον ώρα πριν από την έναρξη της εργασίας των τακτικών ή έκτακτων φυλακών, προς αποφυγή της καθυστέρησης ή ματαίωσης της παραβολής άλλου πλοίου που αναμένει για το σκοπό αυτό. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, πέρα από την προβλεπόμενη κατά περίπτωση αποζημίωση λόγω αδράνειας, το πλοίο βαρύνεται και με την εκάστοτε αντίστοιχη με το χρόνο καθυστέρησης ή ματαίωσης δαπάνη. 4. α. Το πλοίο που είναι σε παραβολή υποχρεούται να απομακρύνεται από τα κρηπιδώματα του λιμένα, το αργότερο μέσα σε μια (1) ώρα από την αποπεράτωση των φορτοεκφορτωτικών του εργασιών, προς αποφυγή της καθυστέρησης ή ματαίωσης της προγραμματισμένης φορτοεκφορτωτικής εργασίας άλλου πλοίου που περιμένει για το σκοπό αυτό. 28

29 Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, πέρα από την προβλεπόμενη κατά περίπτωση αποζημίωση, ο πλοίαρχος ή ο νόμιμος εκπρόσωπος ή ο ναυτικός πράκτορας του πλοίου βαρύνεται και με την αντίστοιχη προβλεπόμενη, με βάση τον χρόνο καθυστέρησης ή ματαίωσης, δαπάνη. β. Ειδικά για τις περιπτώσεις εξυπηρέτησης δυο ή περισσότερων πλοίων με την ίδια Γερανογέφυρα, καθώς και για περιπτώσεις που η λήξη εργασιών ενός πλοίου συμπίπτει με την έναρξη εργασιών άλλου πλοίου που περιμένει για παραβολή, το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από τη λήξη των εργασιών του πρώτου πλοίου έως την έναρξη των εργασιών του επόμενου δεν χρεώνεται, εφόσον δεν υπερβαίνει τις δυο (2) ώρες. Μετά την παρέλευση των δύο ωρών ισχύουν τα αναφερόμενα στην προηγούμενη περίπτωση α. 5. Επί καθυστερήσεων ή ματαιώσεων στις εργασίες φορτοεκφόρτωσης εμπορευματοκιβωτίων παρέχεται έκπτωση 50% στις προβλεπόμενες κατά περίπτωση αμοιβές, εφόσον υπάρχει ευθύνη τρίτου ή ανωτέρα βία. Ίση μεταχείριση έχουν και οι περιπτώσεις καθυστέρησης ή ματαίωσης εργασιών φορτοεκφόρτωσης εμπορευματοκιβωτίων, λόγω ακραίων καιρικών συνθηκών, οι οποίες έχουν προβλεφθεί και εξαγγελθεί αρμοδίως, εφόσον ο υπόχρεος -μέχρι τον προγραμματισμό των εργασιών- δεν έχει εκφράσει αντίρρηση. Σε περίπτωση υποβολής αντίρρησης για τον προγραμματισμό των εργασιών, με δεδομένη την προαναγγελία των ακραίων καιρικών συνθηκών, ο Ο.Λ.Π. δικαιούται - κατά την απόλυτη κρίση του- να προγραμματίζει εργασίες φορτοεκφόρτωσης, απαλλάσσοντας τον υπόχρεο από την καταβολή των δικαιωμάτων καθυστέρησης / ματαίωσης, καθώς και να διατάζει την αναγκαστική μεθόρμιση του πλοίου (Άρθρο 5 του Κανονισμού και Τιμολόγια Δικαιωμάτων επί πλοίων /πλωτών ναυπηγημάτων στη λιμενική ζώνη του Ο.Λ.Π.) ή να αλλάζει τη σειρά εξυπηρέτησής του, προκειμένου να μην παρακωλύεται η ομαλή εκτέλεση των εργασιών. Πέραν της απαλλαγής αυτής, ουδεμία άλλη αξίωση δικαιούται να προβάλει για την ίδια αιτία ο υπόχρεος κατά του Ο.Λ.Π. Ο χρόνος διακοπής των εργασιών αποφασίζεται αποκλειστικά από το αρμόδιο προς το σκοπό αυτό όργανο του Ο.Λ.Π., η απόφαση του οποίου είναι δεσμευτική για τους υπόχρεους. 6. Επί καθυστερήσεων στις εργασίες φορτοεκφόρτωσης εμπορευματοκιβωτίων παρέχεται απαλλαγή από την καταβολή των προβλεπόμενων δικαιωμάτων, εφόσον πραγματοποιηθούν ανά φυλακή εργασίας φορτοεκφόρτωσης, οι ακόλουθες -κατά μέσο- ελάχιστες κινήσεις: Γ/Γ S.P.P. : 150 κινήσεις Γ/Γ P.P. : 130 Κ/Γ : 80 Κατ εξαίρεση, όταν λόγοι ευρυθμότερης και αποδοτικότερης λειτουργίας του ΣΕΜΠΟ το επιβάλουν, παρέχεται απαλλαγή από την καταβολή των προβλεπόμενων αμοιβών καθυστερήσεων, εφόσον: α. Η καθυστέρηση που δημιουργήθηκε δεν προκάλεσε ανατροπή του προγράμματος εξυπηρέτησης των αναμενόντων προς φορτοεκφόρτωση πλοίων ή δεν αναμένει άλλο πλοίο 29

30 β. Πραγματοποιήθηκε εντός της προγραμματισμένης φυλακής εργασίας (βάρδιας) ο ελάχιστος αριθμός κινήσεων που προβλέπεται για τα φορτοεκφορτωνόμενα ανά πλοίο Ε/Κ (80 με Γ/Γ ή 60 με Κ/Γ) 7. Οι ανωτέρω προβλεπόμενες χρεώσεις επιβάλλονται σε κάθε πλοίο ανεξάρτητα εάν ανήκει σε εταιρεία η οποία έχει δεσμευτεί για συγκεκριμένη ετήσια διακίνηση transshipment εμπορευματοκιβωτίων ή έχει υπαχθεί στο σύστημα εξυπηρέτησης rendez-vous. 30

31 Δ. ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΑ 1. Τα αποθηκευτικά υπολογίζονται από την ημερομηνία εκφόρτωσης ή εισόδου από την επικράτεια στο χώρο του Σταθμού Ο.Λ.Π. Α.Ε, συμπεριλαμβανόμενης και αυτής, ανά ημέρα παραμονής και τεμάχιο. 2. Επί εμπορευματοκιβωτίων άνω των 20 ποδών καταβάλλεται το διπλάσιο του αντίστοιχου δικαιώματος Ε/Κ Για τα φορτία των εμπορευματοκιβωτίων που εκκενώνονται (εκκένωση περιεχομένου Ε/Κ σε αποθήκη) εφαρμόζεται το τιμολόγιο προσωρινής αποθήκευσης γενικών εμπορευμάτων, από την ημερομηνία εισαγωγής τους στην αποθήκη. 4. Για τα εκκενωμένα Ε/Κ εφαρμόζεται το τιμολόγιο προσωρινής αποθήκευσης κενών εμπορευματοκιβωτίων από την εισαγωγή τους στο ΣΕΜΠΟ. 5. Για τα εμπορευματοκιβώτια των οποίων το περιεχόμενο παραδίδεται απευθείας σε μεταφορικό μέσο του παραλήπτη έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του τιμολογίου προσωρινής αποθήκευσης έμφορτων εμπορευματοκιβωτίων, από την ημερομηνία εκφόρτωσης. 6. Ψυκτικά μηχανήματα (CLIP ON UNITS ) παραμένοντα στην περιοχή του ειδικού σταθμού των εμπορευματοκιβωτίων-ψυγείων, σαν εργαλεία για παροχή ψύξης στα εμπορευματοκιβώτια, απαλλάσσονται της καταβολής αποθηκευτικών δικαιωμάτων. 7. Δεν καταβάλλονται αποθηκευτικά δικαιώματα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία εκφόρτωσης ή εισόδου από την επικράτεια στο ΣΕΜΠΟ, των εμπορευματοκιβωτίων, έμφορτων ή κενών, που -ανάλογα με την περίπτωση- έχει ως ακολούθως: Μέχρι 2 ημέρες, επί έμφορτων ή κενών Ε/Κ εισαγωγής ή μέχρι 3 ημέρες, επί των εκφορτωνόμενων από πλοίο ημέρα Σάββατο Μέχρι 7 ημέρες, επί έμφορτων Ε/Κ με εγχώριο φορτίο εξαγωγής Μέχρι 15ημέρες, επί έμφορτων ή κενών Ε/Κ Transshipment Μέχρι 7ημέρες, επί έμφορτων Ε/Κ Transshipment που περιέχουν επικίνδυνα φορτία (IMO) ή σύμμικτο φορτίο επικίνδυνων εμπορευμάτων (IMO) και μη Σε περίπτωση όμως παραμονής τους πέραν των ημερών αυτών εφαρμόζεται το αντίστοιχο τιμολόγιο από την 3 η,6 η,16 η και 8 η ημέρα εκφόρτωσής ή εισόδου τους στο ΣΕΜΠΟ αντίστοιχα, το δε χρονικό διάστημα των ημερών απαλλαγής προσμετράται στο συνολικό χρόνο παραμονής τους για τον υπολογισμό των αποθηκευτικών, χωρίς τη χορήγηση ουδεμιάς έκπτωσης. 8. Για τα εμπορευματοκιβώτια με επικίνδυνο ή σύμμεικτο (επικίνδυνων και μη) φορτίο, που παραμένουν στο χώρο του Ο.Λ.Π. πέραν των 7 ημερών κατατίθεται από τον πράκτορα εγγυητική επιστολή που αντιστοιχεί στα κατά περίπτωση αποθηκευτικά επικίνδυνων Ε/Κ 30 ημερών, η οποία ανανεώνεται με αντίστοιχη Ε/Ε 60 ή 90 ημερών, σε περίπτωση περαιτέρω παραμονής τους. Εμπορευματοκιβώτια με φορτίο εκρηκτικών και ραδιενεργών αποβλήτων απομακρύνονται άμεσα από τους χώρους του Ο.Λ.Π., μετά την εκφόρτωση τους (άμεση εκφόρτωση Ε/Κ από το πλοίο στο μεταφορικό μέσο του παραλήπτη) ή μετά 31

Αποφάσεις Δ.Σ. / ΟΛΠ ΑΕ: 180/29-9-2010 (ΦΕΚ 1643/B /2010), 235/28-11- 2011 (ΦΕΚ 3050/B /2011)

Αποφάσεις Δ.Σ. / ΟΛΠ ΑΕ: 180/29-9-2010 (ΦΕΚ 1643/B /2010), 235/28-11- 2011 (ΦΕΚ 3050/B /2011) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Νο 4 ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ Αποφάσεις Δ.Σ. / ΟΛΠ ΑΕ: 180/29-9-2010 (ΦΕΚ 1643/B /2010), 235/28-11- 2011 (ΦΕΚ 3050/B /2011) 9-1-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Νο 1 ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Νο 1 ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Νο 1 ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 9-1-2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΡΙΣΜΟΙ Ι. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Φορτοεκφορτωτικές εργασίες επί γενικών εμπορευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΩΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΩΣ Αποφάσεις Δ.Σ./ Ο.Λ.Π. Α.Ε. 305/10-11-2005 ( ΦΕΚ 1842/Β/28-12-2005), 1/4-1-2006

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε. Τιμολόγιο δικαιωμάτων για διέλευση εμπορευμάτων μέσα στους λιμενικούς χώρους αρμοδιότητας του Ο.Λ.Α ΑΕ, χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΛΙΜΕΝΟΣ»

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΛΙΜΕΝΟΣ» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΛΙΜΕΝΟΣ» Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία όλες οι φορτοεκφορτωτικές εργασίες, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς της χρήσης του τόπου φόρτωσης (όπως

Διαβάστε περισσότερα

αριθµός απόφασης: 221

αριθµός απόφασης: 221 ΘΕΜΑ: Έγκριση Οικονοµικών Καταστάσεων Περιόδου 1/1-30/9/2011. αριθµός απόφασης: 221 Α. Η κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2011 µε βάση τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Υ Π ' Α Ρ. 2 833 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Ν ο 284 / 26-11- 201 4 Αριθμός Μελών 7

Α Π Ο Φ Α Σ Η Υ Π ' Α Ρ. 2 833 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Ν ο 284 / 26-11- 201 4 Αριθμός Μελών 7 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο.Λ.Β. Α.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η Υ Π ' Α Ρ. 2 833 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Ν ο 284 / 26-11- 201 4 Αριθμός Μελών 7 Πρόεδρος Δ/νων Σύμβουλος: Πρίγκος Ιωάννης Μέλη: Αναγνώστου Σωκράτης Αντιπρόεδρος,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε.

ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. Έχοντας υπ όψη : α)τις διατάξεις του Β. /τος 14/19-1-39 «Περί Λιµένων και Υπηρεσιών τούτων.»

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΓΛ-9Κ4 .ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΑΔΑ: ΒΙΦΓΛ-9Κ4 .ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι .ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΜΗΤΡΩΟ Α : ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗΣ ΞΗΡΑΣ ΛΙΜΕΝΟΣ Φορτοεκφορτωτές για το χειρισμό όλων των φορτίων, πλην των ειδικών ή επικίνδυνων φορτίων, και εξαιρουμένων του χειρισμού μηχανημάτων ή οχημάτων φορτοεκφόρτωσης

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. Παρουσίαση Οικονοµικών Αποτελεσµάτων 2010 5 Μαΐου 2011 Περιεχόµενα 1.Η Εταιρεία: - Σύγχρονη ιστορία - Ενδοχώρα λιµένος - Υπηρεσίες - Πλεονεκτήµατα 2. Υποδοµή - Ανωδοµή

Διαβάστε περισσότερα

Το Λιµάνι της Θεσσαλονίκης. Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης. Mάϊος

Το Λιµάνι της Θεσσαλονίκης. Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης. Mάϊος Το Λιµάνι της Θεσσαλονίκης Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. Mάϊος 2007 Σε αυτή την παρουσίαση ενδέχεται να περιέχονται µελλοντικές προβλέψεις, οι οποίες βασίζονται σε εκτιµήσεις και υποθέσεις σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

--271-- * Κ.Β.Σ. * Νο. 24

--271-- * Κ.Β.Σ. * Νο. 24 --271-- * Κ.Β.Σ. * Νο. 24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 1995 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1135670/1350/0015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π. ΠΟΛ.: 1306 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συλλογή Επικίνδυνων Αποβλήτων από τον ψυκτικό θάλαμο του νοσοκομείου Σάμου και μεταφοράς τους σε μονάδα επεξεργασίας ιατρικών αποβλήτων. ΓΕΝΙΚΑ Η όλη διαχείριση των ΕΑΑΜ και ΜΕΑ και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΗΡΕΙΑ ΣΡΑΙΝΟΕ «INTERMODAL CARGO SHUTTLE (ics)» ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΜΕΣΑΥΟΡΑ

ΤΠΗΡΕΙΑ ΣΡΑΙΝΟΕ «INTERMODAL CARGO SHUTTLE (ics)» ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΜΕΣΑΥΟΡΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΣΡΑΙΝΟΕ «INTERMODAL CARGO SHUTTLE (ics)» ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΜΕΣΑΥΟΡΑ 1. Γενικά -Εισαγωγή Η προσφερόμενη από την ΣΡΑΙΝΟΕ Τπηρεσία «INTERMODAL CARGO SHUTTLE ics» αφορά τη διακίνηση μονάδων διατροπικής

Διαβάστε περισσότερα

Οι Οδηγοί Φορτηγών Οχημάτων και οι Φορτοεκφορτωτές ως κομβικοί εργασιακοί κλάδοι της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Η νομική άποψη.

Οι Οδηγοί Φορτηγών Οχημάτων και οι Φορτοεκφορτωτές ως κομβικοί εργασιακοί κλάδοι της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Η νομική άποψη. Οι Οδηγοί Φορτηγών Οχημάτων και οι Φορτοεκφορτωτές ως κομβικοί εργασιακοί κλάδοι της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Η νομική άποψη. Ευγενία Τζαννίνη Δικηγόρος. Οκτώβριος 2013. α. Οδηγοί Φορτηγών Νομοθεσία Ν. 3887/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Α" EIΔIKOI ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α EIΔIKOI ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Α" EIΔIKOI ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Θαλάσσια μεταφορά υλικών και μηχανημάτων με F/B ανοικτού τύπου, σε ένα ναυτικό ταξίδι από το λιμάνι Ελευσίνας

Διαβάστε περισσότερα

αριθµός απόφασης: 181

αριθµός απόφασης: 181 ΘΕΜΑ: «Αντικατάσταση µέλους.σ. - εκπροσώπου των υπαλλήλων. Ανασυγκρότηση ιοικητικού Συµβουλίου ΟΛΠ ΑΕ». αριθµός απόφασης: 181 Εγκρίθηκαν: Α. H εκλογή ως µέλους Σ ΟΛΠ ΑΕ - εκπροσώπου των υπαλλήλων, του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 5411/10. ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ EΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015.

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 10.7.2015 ΠΟΛ. 1149 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ προκηρύσσει διαγωνισμό με θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ(ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΚΑΘΑΡΟ)

H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ προκηρύσσει διαγωνισμό με θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ(ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΚΑΘΑΡΟ) 1 H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ προκηρύσσει διαγωνισμό με θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ(ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΚΑΘΑΡΟ) ΑΡΜΟΔΙΟΣ για πληροφορίες : E. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τηλ.:2310-296544 Fax :2310-228221

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1).. 2).. 3).. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Άρθρο 1 Διαδικασία Προέγκρισης των συναλλαγών που υπάγονται στο άρθρο 21 του ν.4321/2015 H συναλλαγή που εμπίπτει στο άρθρο 21 του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. ( για πλοία που εκτελούν τακτικούς πλόες ) Οδηγός Διαδικασιών υποχρεώσεων περισυλλογής καταλοίπων 2013 Σελίδα 1 ΑΡΘΡΟ 5 ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΟΛΒ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΟΛΒ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Ο ΡΓ ΑΝΙΣΜΟ Σ ΛΙΜΕΝΟ Σ ΒΟΛΟΥ Α Ν Ω ΝΥΜΗ Ε ΤΑΙΡΙ Α ( Ο.Λ.Β. Α.Ε.) Α ρ. Μ. Α.Ε.:49873/ 32/Β/01/ 030 ΕΔΡΑ Β ΟΛΟΣ Ταχ. Δ/νση : Κεντρική Προβλήτα Ταχ. Κώδικας : 382 21 ΒΟΛΟΣ E - mail : admin@port-volos.gr Web

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22073 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1601 8 Ιουλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση Πολιτικού Γραφείου Υφυπουργού Διοι κητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν.

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν. TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ.ν. Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός και Τιµολόγια Παροχής Υπηρεσιών της Εταιρίας Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.)

Κανονισµός και Τιµολόγια Παροχής Υπηρεσιών της Εταιρίας Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Θεσσαλονίκη, 1 Ιανουαρίου 2013 Κανονισµός και Τιµολόγια Παροχής Υπηρεσιών της Εταιρίας Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) (Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. (σύμφωνα με τον Ν.4152/2013)

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. (σύμφωνα με τον Ν.4152/2013) ΗΡΩ ΜΗΤΡΟΥ Πολιτικός Μηχανικός Ταμίας του ΣΠΕΔΕ Θεσσαλονίκης και Κ. Μακεδονίας και εκπρόσωπός του στην Εποπτεύουσα του ΤΣΜΕΔΕ Θεσ/νίκης Τηλ.: 6947439900, 2310486595 - E-mail: iromitrou@tee.gr ΜΑΡΙΑ ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε. Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΛΑΤΟΣ Η εταιρία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.» προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό, με υποβολή γραπτών σφραγισμένων προσφορών για την

Διαβάστε περισσότερα

F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.

F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 25177/06/Β/91/06 και Γ.Ε.ΜΗ 51231919000 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το Νόμο και

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 4 0 8 5 0 9 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ (SER)

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 4 0 8 5 0 9 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ (SER) Σελίδα 1 από 5 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : 15.000,00 2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του νόμου 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 17-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορευματική σύνδεση του. Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) με το Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά (ΣΕΠ)

Εμπορευματική σύνδεση του. Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) με το Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά (ΣΕΠ) Εμπορευματική σύνδεση του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) με το Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά (ΣΕΠ) Περιεχόμενα Παρουσίαση των δύο συνεργατών Σύμπλευση Στόχος Θεωρητικό υπόβαθρο Εμπειρία μέχρι σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων»

ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 8-12-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. Πρωτ: 11905/136682 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση και διάθεση συσκευασιών ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων

Διαχείριση και διάθεση συσκευασιών ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Αρ. μελέτης: 20/205 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Εντός του περιφραγμένου ΧΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενημερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα 1. Όροι Εγγύησης Η Schneider Electric αναλαµβάνει να αντικαταστήσει τυχόν ελαττωµατική λειτουργία των προϊόντων που προέρχεται από σφάλµα στο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα 13-3-2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τμήμα Κατασκευών & Επισκευών Γραφείο Διαχείρισης Περιβάλλοντος ΠΛΗΡ: Γ. Μακρής, Γεωπόνος Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη προμήθειας για τον Δήμο Ζίτσας ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ:

Μελέτη προμήθειας για τον Δήμο Ζίτσας ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 Αριθμ. Μελέτης: 13 Ταχ. Δ/νση: Λασκαρίνας 3 Α Ταχ. Κώδικας: 454 45 Τηλ.: 2651360222 Fax: 2651061971 Πληροφορίες: Στέφου Νικολέττα ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Τσιμέντου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Σας ενημερώνει ως προς τον Φ.Π.Α. ταξιδιωτών εγκατεστημένων σε ξένη χώρα πλην Ε.Ε. Για το θέμα αυτό εκδόθηκε η ΠΟΛ.1338/30.12.1996 Αποφ. Υπ. Οικ. η οποία τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως:

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: Άρθρο 4 Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5: Η αίτηση για χορήγηση άδειας διανομής θερμότητας σε τρίτους υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Βιλτανιώτη 24, 145 64 Κ. Κηφισιά. Τηλ. 210 2846800, 211 8807100, Fax 210 2851207 www.paperpack.gr, info@paperpack.gr, Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η.

Βιλτανιώτη 24, 145 64 Κ. Κηφισιά. Τηλ. 210 2846800, 211 8807100, Fax 210 2851207 www.paperpack.gr, info@paperpack.gr, Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η. Κ4-01-003 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία ΠΕΪΠΕΡΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ και δ.τ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( Ε.Τ.Α.Α. ) ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Μαρτίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1)ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 4 Ιουλίου 2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 4 Ιουλίου 2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΑΔΑ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 4 Ιουλίου 2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ.1165 Δ/ΝΣΗ 17 Η : ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές θα υποβληθούν σε έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου μέχρι 14/12/2015 και ώρα: 13:00 μ.μ.

Οι προσφορές θα υποβληθούν σε έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου μέχρι 14/12/2015 και ώρα: 13:00 μ.μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ.ΠΕΡ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» Διεύθυνση: Τέρμα Ερυθρού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ( σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 3/11/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 22180/4-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 3/11/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 22180/4-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Ν. Φιλ/φεια: 3/11/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 22180/4-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας διαφόρων εργαλείων πρασίνου του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ 121557860000 (Αρ.Μ.Α.Ε.: 11946/06/Β/86/07) Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας,

Διαβάστε περισσότερα

Συνεπώς για να εξυπηρετηθούν οι πληρωμές σας θα αντιστραφεί η μεταφορά διαθεσίμων με ημερομηνία έναρξης την 16/8/2011.

Συνεπώς για να εξυπηρετηθούν οι πληρωμές σας θα αντιστραφεί η μεταφορά διαθεσίμων με ημερομηνία έναρξης την 16/8/2011. ΘΕΜΑ: «Αντιστροφή διαδικασίας μεταφοράς διαθεσίμων Υποκαταστημάτων» Σχετ. τα 688/22/5/2008 το Γ32/270/337/8/7/2008, Γ32/388/7/9/2010 έγγραφα μας, Θέτουμε υπ'όψη σας τα εξής: Το άρθρο 40 1 του ν 3863/10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Δ. 28/80)

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Δ. 28/80) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΦΑΙΣΤΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΣΤΟ ΧΥΤΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΙΩΗ-ΟΘ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΑΔΑ: 4ΙΙΩΗ-ΟΘ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 17 18 19 Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ν Ε Ξ Α Γ Ω Γ Η Σ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΗΣ Αριθμός Αναφοράς Τελωνείου: ΥΠΟΒΑΛΛΩΝ ή ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ Αριθμός EORI : Αριθμός EORI : Ονοματεπώνυμο : Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο ΣΤ' Προσχώρηση Αποχώρηση Διαγραφή μελών Εγγύηση Άρθρο 34 Προσχώρηση μέλους

Κεφάλαιο ΣΤ' Προσχώρηση Αποχώρηση Διαγραφή μελών Εγγύηση Άρθρο 34 Προσχώρηση μέλους Κεφάλαιο ΣΤ' Προσχώρηση Αποχώρηση Διαγραφή μελών Εγγύηση Άρθρο 34 Προσχώρηση μέλους 1. Κάθε ασφαλιστική επιχείρηση με άδεια ασκήσεως του κλάδου ασφάλισης αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία αυτοκινήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ. Αριθ.Πρωτ: 35163/5-10-2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ. Αριθ.Πρωτ: 35163/5-10-2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Αριθ.Πρωτ: 35163/5-10-2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Αντιδήμαρχος Καλαμαριάς ανακοινώνει ότι το γραφείο προμηθειών του Δήμου προτίθεται να προβεί στην ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 255501000 - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύµφωνα µε τον κ. ν. 2190/1920 «περί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση Ετήσιας Οικονοµικής Έκθεσης και Φορολογικών καταστάσεων Περιόδου 1/1-31/12/2011. αριθµός απόφασης: 38. Εγκρίθηκαν :

ΘΕΜΑ: Έγκριση Ετήσιας Οικονοµικής Έκθεσης και Φορολογικών καταστάσεων Περιόδου 1/1-31/12/2011. αριθµός απόφασης: 38. Εγκρίθηκαν : ΘΕΜΑ: Έγκριση Ετήσιας Οικονοµικής Έκθεσης και Φορολογικών καταστάσεων Περιόδου 1/1-31/12/2011. Εγκρίθηκαν : αριθµός απόφασης: 38 1) η ετήσια Οικονοµική Έκθεση που αφορά στην εταιρική χρήση 2011 (Περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις.

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4075/11-4-12 (ΦΕΚ 89Α) Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ-ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ-ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ-ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (μέχρι 50.000 )

ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (μέχρι 50.000 ) ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (μέχρι 50.000 ) Ποιες οφειλές ρυθμίζονται: Ληξιπρόθεσμες οφειλές συμπεριλαμβανομένων και των πάσης φύσεως προσαυξήσεων

Διαβάστε περισσότερα

3. Την υπ αριθµ. 66/2011 Γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, µετά από πρόταση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

3. Την υπ αριθµ. 66/2011 Γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, µετά από πρόταση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 35 ΦΕΚ 88/Α/19-4-2011. «Τρόπος υπολογισµού της ιδίας συµµετοχής του επενδυτή και καταβολής της ενίσχυσης για τις επενδύσεις που υπάγονται στο ν. 3908/2011». Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιάς 14/10/2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Πειραιάς 14/10/2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς 14/10/2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ Την Αναδιαρρύθμιση και Ανάπτυξη του Εμπορικού Λιμένα (Ηρακλέους) αποφάσισε το Δ.Σ. του Ο.Λ.Π. Α.Ε. μετά από εισήγηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Ο.Λ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ T.K. : 106 72 Αθήνα Πληροφορίες: Β. Πουρνάρας Τηλέφωνο : 2103647202-5 FAX : 2103645413

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ T.K. : 106 72 Αθήνα Πληροφορίες: Β. Πουρνάρας Τηλέφωνο : 2103647202-5 FAX : 2103645413 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα 4 Απριλίου 2007 1. 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ Αρ. Πρωτ.: 1035360/2772/434/Β0014 ΤΜΗΜΑ Β «Παροχή Υπηρεσιών & Ειδικά Καθεστώτα» ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14.08.2015) αναφορικά με το ΦΠΑ και παροχή σχετικών διευκρινίσεων

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14.08.2015) αναφορικά με το ΦΠΑ και παροχή σχετικών διευκρινίσεων ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 15/9/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΦΠΑ Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

για την µελέτη, κατασκευή, ανάπτυξη, λειτουργία και εκµετάλλευση σύγχρονου ξενοδοχειακού συγκροτήµατος πέντε αστέρων και για λοιπές χρήσεις.

για την µελέτη, κατασκευή, ανάπτυξη, λειτουργία και εκµετάλλευση σύγχρονου ξενοδοχειακού συγκροτήµατος πέντε αστέρων και για λοιπές χρήσεις. ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης ηµεροµηνιών διεξαγωγής του διαγωνισµού της διακήρυξης 07/2010 για την παραχώρηση χρήσης τµήµατος λιµενικής ζώνης Πειραιά, για την µελέτη, κατασκευή, ανάπτυξη, λειτουργία και εκµετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 22059150000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) Στην Ετήσια Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001 Τίτλος: Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας. Προοίμιο: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

41(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟ

41(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4502, 31.3.2015 Ν. 41(Ι)/2015 41(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4173, 18/7/2008

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4173, 18/7/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝΤΩΝ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενηµερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2012 2015

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2012 2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2012 2015 Στην Αθήνα σήμερα, 24 Αυγούστου 2012, οι υπογεγραμμένοι αφενός ο κ. Αλέξανδρος Τουρκολιάς, Διευθύνων Σύμβουλος ως εκπρόσωπος της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.4 Τα στοιχεία της 1.3 θα εξετάζονται από την τεχνική Υπηρεσία και οι ελλείψεις θα αναγράφονται στην τεχνική κρίση σαν λόγοι απόρριψης.

1.4 Τα στοιχεία της 1.3 θα εξετάζονται από την τεχνική Υπηρεσία και οι ελλείψεις θα αναγράφονται στην τεχνική κρίση σαν λόγοι απόρριψης. Σελίδα 1 από 5 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1 Οι προσφορές θα πρέπει να περιέχουν όλα τα στοιχεία που ζητούνται από τις συνημμένες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις τεχνικές παρατηρήσεις της διακήρυξης με σαφή

Διαβάστε περισσότερα

Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000. Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε.

Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000. Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000 Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 12470/06/Β/86/44 Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 11.06.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ κ.κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει και

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 99 Η αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης μπορεί να είναι είτε δημόσια είτε ιδιωτικήαποθήκη. Νοούνται ως:

Άρθρο 99 Η αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης μπορεί να είναι είτε δημόσια είτε ιδιωτικήαποθήκη. Νοούνται ως: 1992R2913 EL 01.01.2007 005.001 43 M2 Άρθρο 97 1. Οι λεπτομέρειες της λειτουργίας του καθεστώτος και οι εξαιρέσεις καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία της επιτροπής. 2. Υπό την επιφύλαξη της εγγύησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΗΛΙΔΑ» ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΗΛΙΔΑ» ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΗΛΙΔΑ» ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ Α/Α ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Η Διαχειριστική Αρχή του συγκροτήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΗ & ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ

ΤΕΛΗ & ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΤΕΛΗ & ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ Σύμφωνα με τη Νομοθεσία οι διάφορες κατηγορίες πλοίων που προσεγγίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 10-09-2012 AΠ.: 664/002 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 10-09-2012 AΠ.: 664/002 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 10-09-2012 AΠ.: 664/002 ΑΠΟΦΑΣΗ Καθιέρωση συστήματος επιφυλακών για το προσωπικό που στελεχώνει το Τμήμα Εποπτείας και Ελέγχου Φάσματος και των Περιφερειακών Γραφείων της Διεύθυνσης Φάσματος της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 6/10/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 19999 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 6/10/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 19999 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ν. Φιλ/φεια 6/10/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ 19999 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας < λιπασμάτων για χώρους > με τη συνοπτική διαδικασία της

Διαβάστε περισσότερα

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ «EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ» Μεσογείων 2-4, Αθήνα ΑΡ. Μ.Α.Ε. 8429/06/B/86/50 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4251, 16/7/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4251, 16/7/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΟΥ ΤΩΝ ΩΡΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 21, 24.1.2009, σ. 39. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 29, 31.1.2009,

Διαβάστε περισσότερα

4. Δεν επιτρέπεται η παροχή του προγράμματος διευκόλυνσης σε οφειλέτες των οποίων οι συμβάσεις έχουν καταγγελθεί.

4. Δεν επιτρέπεται η παροχή του προγράμματος διευκόλυνσης σε οφειλέτες των οποίων οι συμβάσεις έχουν καταγγελθεί. Άρθρο 1 Ορισμός Πεδίο εφαρμογής 1. Με τον παρόντα νόμο θεσπίζεται η δυνατότητα φυσικών προσώπων που βρίσκονται σε δυσχερή οικονομική κατάσταση (εφεξής οφειλέτες), τα οποία συγκεντρώνουν τις, σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ. Παρακαλώ, όπως με υπαγάγετε στη ρύθμιση "Νέα Αρχή". Επιθυμώ να εξοφλήσω την οφειλή μου : (για υπαγωγή στη ρύθμιση "Νέα Αρχή" Ν4152/2013)

ΑΙΤΗΣΗ. Παρακαλώ, όπως με υπαγάγετε στη ρύθμιση Νέα Αρχή. Επιθυμώ να εξοφλήσω την οφειλή μου : (για υπαγωγή στη ρύθμιση Νέα Αρχή Ν4152/2013) ΑΙΤΗΣΗ (για υπαγωγή στη ρύθμιση "Νέα Αρχή" Ν4152/2013) ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ Προς τον ΟΑΕΕ Περιφερειακή Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ 8.129,50 9.999,29 1.869,79. Τίτλος: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της

ΜΕΛΕΤΗ 8.129,50 9.999,29 1.869,79. Τίτλος: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της Αρ. Μελέτης.: 22 Έτος: 2015 ΜΕΛΕΤΗ Τίτλος: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της Δημοτικής Ενότητας Αβίας του Δήμου Δυτικής Μάνης για το έτος 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Φ.Π.Α. 23%: ΣΥΝΟΛΟ: 8.129,50

Διαβάστε περισσότερα

(Ισχύει από 01-01-2013)

(Ισχύει από 01-01-2013) Ταχυµεταφορές ΕΛΤΑ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Αριθµός Σύµβασης 42/2013 Κωδικός Πελάτη 100531-00-00 " Σ Υ Μ Β Α Σ Η " Για την αποστολή Ταχυδροµικών αντικειµένων στο εσωτερικό µε την Υπηρεσία ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ. Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

663 Ν. 29(Ι)/95. E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 2963,24.3.95

663 Ν. 29(Ι)/95. E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 2963,24.3.95 E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 2963,24.3.95 663 Ν. 29(Ι)/95 Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Τέλη και Φορολογικές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος...2011 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος...2011 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος......2011 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Αρ. Πρωτ.. ΠΡΟΣ : τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΝΤΑΥΘΑ ΘΕΜΑ: «Συζήτηση και λήψη απόφασης γνωμοδότηση σε σχέση με το

Διαβάστε περισσότερα

δυνατόν να καλύπτονται, κατόπιν σχετικού μειοδοτικού διαγωνισμού, από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών

δυνατόν να καλύπτονται, κατόπιν σχετικού μειοδοτικού διαγωνισμού, από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Πατρ. Γρηγορίου Ε 12, Τ.Κ. 56123, Αμπελόκηποι Τίτλος: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ενδεικτ.προυπολ.: 94.464,00 Κ.Α. :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα