Αποφάσεις Δ.Σ. / ΟΛΠ ΑΕ:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αποφάσεις Δ.Σ. / ΟΛΠ ΑΕ:"

Transcript

1 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Νο 3 ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ Αποφάσεις Δ.Σ. / ΟΛΠ ΑΕ: 180/ (ΦΕΚ 1643/B /2010), 152/ (ΦΕΚ 1601/Β /2011), 175/ (ΦΕΚ 2197/Β /2011, 235/ (ΦΕΚ 3050/B /2011), 113/ (ΦΕΚ 2239/Β/2012)

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόμενα Συντομογραφίες Ορισμοί I. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Φορτοεκφορτωτικές Εργασίες Επί Εμπορευματοκιβωτίων (ΕΚ) Ι. Κανονικές Αμοιβές 1. Αμοιβές για όλους τους τύπους πλοίων, εκτός Οχηματαγωγών 2. Αμοιβές για Οχηματαγωγά 3. Κλιμάκια αμοιβών για Transshipment ανάλογα με την ετήσια κίνηση 4. Lashing-Unlashing 5. Tέλος I.S.P.S. Code ΙΙ. Εκπτώσεις Προσαυξήσεις 1. Εκπτώσεις α. Επί Φορτοεκφόρτωσης έμφορτων Transit Ε/Κ διακινούμενων με Ro-Ro 2. Προσαυξήσεις α. Επί Ε/Κ έμφορτων με απόβλητα, επικίνδυνα κ.τ.λ. β. Επί Ε/Κ έμφορτων με επικίνδυνα φορτία Λοιπών Κατηγοριών γ. Επί αποκλίσεων μεταξύ δηλωθέντων και τελικά φορτοεκφορτωθέντων Ε/Κ δ. Επί πλοίων οχηματαγωγών(ro-ro) Β ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Πρόσθετες Εργασίες Επί Πλοίου ή Προκυμαίας 1. Διαλογή Ε/Κ με Εντολή Ενδιαφερόμενου 2. Μετατόπιση Ε/Κ ή Πλαισίων Στήριξης Ε/Κ ή Σιδηρών Βάσεων Εναπόθεσης Ε/Κ: α. Επί Πλοίου β. Μέσω Προκυμαίας γ. Από Τόπο σε Τόπο ή από Αποθήκη σε Αποθήκη 3. Παράδοση / Παραλαβή από Terminal σε Terminal 4. Εκκένωση Ε/Κ, με: α. Άμεση Παράδοση επί της Προκυμαίας β. Έμμεση Παράδοση μέσω της Αποθήκης γ. Εκκένωση E/K και Παραλαβή Περιεχόμενου σε χρόνο μικρότερο του κανονικού 5. Πλήρωση Ε/Κ, με: 2

3 α. Άμεση Παραλαβή επί της Προκυμαίας β. Έμμεση Παραλαβή μέσω της Αποθήκης γ. Συμπλήρωση φορτίου 6. Άνοιγμα Κλείσιμο Κυτών Πλοίου 7. Τελωνειακός Δειγματοληπτικός Έλεγχος Περιεχόμενου Ε/Κ 8. Χρήση Λεκάνης Συλλογής Διαρροών 9. Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος σε Ε/Κ - Ψυγεία 10. Αποσυνδέσεις Επανασυνδέσεις Ψυκτικών Μηχ/των επί Ε/Κ και παρακολούθηση 11. Εκκένωση ή Πλήρωση Ε/Κ - Ψυγείων ή Πλαισίων Ε/Κ με Ψυκτικά Μηχ/τα 12. Ζύγιση Ε/Κ Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Λοιπές Χρεώσεις 1. Αδράνειας Εγκαταστάσεων ΣΕΜΠΟ 2. Καθυστερήσεων επί Ε/Κ 3. Ματαιώσεων επί Ε/Κ 4. Καθυστερήσεων Ματαιώσεων Πληρώσεων Εκκενώσεων Ε/Κ 5. Χρέωση για Έκδοση Εγγράφων Δ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Αποθηκευτικά Προσωρινής Αποθήκευσης 1. Έμφορτων Εισαγωγής 2. Έμφορτων Εξαγωγής 3. Κενών 4. Transshipment Έμφορτων 5. Transshipment Κενών 6. Ε/Κ έμφορτων με Εκρηκτικά, Ραδιενεργά κ.τ.λ. E ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Tιμολόγιο Μεγάλων Πελατών και Όροι Συνεργασίας 1. Ειδικό τιμολόγιο φορτοεκφόρτωσης transshipment E/K 2. Οροι συνεργασίας ΟΛΠ ΑΕ και Μεγάλων Πελατών 3

4 II. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΜΟΙΒΩΝ Α. Κανονικών Αμοιβών Β. Πρόσθετων Εργασιών Γ. Λοιπών Χρεώσεων Δ. Αποθηκευτικών III.ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΜΟΙΒΩΝ IV. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι. Τιμολόγιο Καθυστερήσεων/Ματαιώσεων σε εργασίες Εκκενώσεων-Πληρώσεων Ε/Κ. ΙΙ. Κατάταξη Επικίνδυνου Φορτίου βάσει του IMDG Code 4

5 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Ε/Κ ΣΕΜΠΟ Γ/Γ Κ/Γ ΚΤΕΦΜ PP SPP Ε/Ε RMG Εμπορευματοκιβώτια Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Γερανογέφυρα Κινητός Γερανός Κανονισμός και Τιμολόγια Εργασιών Φορτοεκφόρτωσης και Μεταφορών Post Panamax Super Post Panamax Εγγυητική Επιστολή Rail Mounted Gantry Crane 5

6 ΟΡΙΣΜΟΙ 1. Αδράνεια εγκαταστάσεων του ΣΕΜΠΟ θεωρείται η μη εκτέλεση από τον Ο.Λ.Π. προγραμματισμένης εργασίας λόγω αυθαίρετης παραμονής του πλοίου, μετά το πέρας των εργασιών φορτοεκφόρτωσης του. 2. Άμεση παράδοση Ε/Κ θεωρείται η απευθείας παράδοση Ε/Κ σε μεταφορικό μέσο του παραλήπτη, χωρίς να μεσολαβεί απόθεση του στην προκυμαία. 3. Άμεση παράδοση περιεχομένου Ε/Κ θεωρείται η απευθείας παράδοση περιεχομένου Ε/Κ στο μεταφορικό μέσο του παραλήπτη. 4. Άνοιγμα - κλείσιμο πλαισίων κυτών πλοίου Η εργασία (κίνηση) μετακίνησης των πλαισίων από τα κύτη (αμπάρια) του πλοίου στην προκυμαία (άνοιγμα) και αντίστροφα (κλείσιμο). 5. Απόβλητα Συσκευασμένα απόβλητα, επικίνδυνα απόβλητα και μίγματα αποβλήτων τα οποία ορίζονται, κατηγοριοποιούνται, συσκευάζονται και μεταφέρονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού ΕΕ 1013/2006 περί διασυνοριακών αποβλήτων, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. 6. Απόδοση Γερανογέφυρας θεωρείται το σύνολο των κινήσεων φορτοεκφόρτωσης, μετατόπισης και ανοίγματος-κλεισίματος πλαισίων κυτών πλοίου, που πραγματοποίησε μια εργατική ομάδα στα πλαίσια μιας εργατικής φυλακής. 7. Αποσύνδεση Επανασύνδεση ψυκτικών μηχανημάτων Η απομάκρυνση και επανατοποθέτηση του ψυκτικού μηχανήματος από/σε Ε/Κ- ψυγεία. 8. Διατακτική παράδοσης εμπορευμάτων Έγγραφο το οποίο επιτρέπει την παράδοση, σε κατονομαζόμενο πρόσωπο, των εμπορευμάτων που βρίσκονται στην κατοχή τρίτου. Η προσκόμισή του στην Υπηρεσία από τον κάτοχο ή τον νομίμως εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του επέχει και ρόλο αίτησης παράδοσης του εμπορεύματος. 9. Δηλωθέντα Ε/Κ Ο αριθμός των Ε/Κ που περιέχονται στη δήλωση φορτίου πλοίου. 10. Δια της προκυμαίας Φορτοεκφόρτωση Ε/Κ σε/ από πλοίο, στην οποία μεσολαβεί απόθεση του Ε/Κ στην προκυμαία. 11. Διαστάσεις Ε/Κ Ο ακριβής προσδιορισμός του μήκους, τύπου και ύψους Ε/Κ που αποτυπώνεται στους διεθνείς κωδικούς ISO. 12. Εκκένωση Ε/Κ Η εκκένωση Ε/Κ από το φορτίο του. 6

7 13. Έμμεση παράδοση Ε/Κ θεωρείται η παράδοσή του σε μεταφορικό μέσο του παραλήπτη μετά την απόθεση του στην προκυμαία. 14. Επικίνδυνα λοιπών κατηγοριών θεωρούνται τα φορτία τα οποία δεν ανήκουν στις κλάσεις ειδικής μορφής κινδύνου (βλέπε Παράρτημα ΙΙ) 15. Επικίνδυνα φορτία Συσκευασμένες ουσίες, υλικά και είδη που ορίζονται, κατηγοριοποιούνται, συσκευάζονται και μεταφέρονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Διεθνή Ναυτιλιακού Κώδικα Επικίνδυνων Φορτίων (IMDG Code) και του ΠΔ 405/1996 (όπως αυτό ισχύει), καθώς και οι κενές συσκευασίες αυτών οι οποίες δεν έχουν καθαριστεί (βλέπε Παράρτημα ΙΙ). 16. Επικίνδυνα φορτία ειδικής μορφής κινδύνου θεωρούνται τα απόβλητα και τα φορτία των κατηγοριών 1, 2.1, 3, 4.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7 και 8 του IMDG Code (βλέπε Παράρτημα ΙΙ) 17. Εργασίες επί πλοίου θεωρούνται οι εργασίες που γίνονται στο κύτος ή στο κατάστρωμα πλοίου (εκφόρτωση, φόρτωση, μεταφόρτωση, μετατόπιση, lashing - unlashing Ε/Κ, άνοιγμα ή κλείσιμο πλαισίων κυτών πλοίου). 18. Εργασίες επί προκυμαίας θεωρούνται η παράδοση, η παραλαβή και η μετατόπιση Ε/Κ. 19. Ετήσια κίνηση Ε/Κ transshipment θεωρείται η διακίνηση Ε/Κ μιας εταιρείας στην οποία περιλαμβάνονται οι κινήσεις Γ/Γ ή K/Γ για φορτοεκφόρτωση Ε/Κ transshipment που πραγματοποιήθηκαν εντός ενός οικονομικού έτους με έναρξη την 1/1 και λήξη την 31/ Καθυστέρηση εργασίας θεωρείται η επιβράδυνση έναρξης εργασίας ή και η διακοπή κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής της που οφείλεται στο πλοίο, στο φορτίο, στον ΟΛΠ, σε ανωτέρα βία, σε ακραία καιρικά φαινόμενα κ.α. 21. Κατάσταση (status) Ε/Κ θεωρείται η κατάσταση πληρότητας του Ε/Κ (έμφορτο, κενό). 22. α. Κίνηση Γερανογέφυρας ή μηχανικών μέσων θεωρείται η εκφόρτωση, η φόρτωση, η μετατόπιση Ε/Κ, το άνοιγμα ή το κλείσιμο πλαισίων κυτών πλοίου β. Κίνηση μηχανημάτων διακίνησης Ε/Κ θεωρείται η παράδοση ή παραλαβή ή μετατόπιση Ε/Κ 23. Καβοδεσία πλοίου θεωρείται η παροχή υπηρεσίας δεσίματος και λυσίματος των κάβων του πλοίου κατά τον κατάπλου ή απόπλου του αντίστοιχα. 24. Λεκάνη συλλογής διαρροών Ειδικά διαμορφωμένος χώρος αποθήκευσης Ε/Κ που παρουσιάζουν διαρροή. 25. Ματαίωση εργασίας θεωρείται η εξ ολοκλήρου μη εκτέλεση εργασίας από προγραμματισμένη βάρδια. 7

8 26. Μέση παραγωγικότητα πλοίου θεωρείται η παραγωγικότητα που προκύπτει από την διαίρεση του συνόλου των πραγματοποιηθεισών κινήσεων πλοίου με τις διατεθείσες Γ/Γ, στα πλαίσια προγραμματισμένων φυλακών εργασίας. Εάν ο χρόνος απασχόλησης της Γ/Γ υπερβαίνει ή υπολείπεται της διάρκειας μιας φυλακής εργασίας, ο επιπλέον ή έλαττον χρόνος, υπολογίζεται ως κλάσμα της φυλακής εργασίας. 27. Μετατόπιση (shifting) θεωρείται η μετακίνηση Ε/Κ επί του πλοίου ή μέσω προκυμαίας, καθώς και η μετακίνησή του από τόπο σε τόπο εντός του ΣΕΜΠΟ, δηλαδή μετακίνηση Ε/Κ από ένα σημείο του Σταθμού σε ένα άλλο. 28. Μεταφόρτωση Η εκφόρτωση Ε/Κ από πλοίο ή άλλο μεταφορικό μέσο και η φόρτωσή του σε πλοίο ή άλλο μεταφορικό μέσο. 29. Μηχανικά μέσα Ο.Λ.Π. Μέσα φορτοεκφόρτωσης και διακίνησης Ε/Κ στα οποία περιλαμβάνονται η Γερανογέφυρα (Γ/Γ) με τις ειδικές συσκευές της, ο Κινητός Γερανός (Κ/Γ), το RMG, το ΟΣΜΕ (straddle carrier), το Reach stacker, το Περονοφόρο (κλαρκ) κ.τ.λ. 30. Μονάδα υπολογισμού δικαιωμάτων θεωρείται το τεμάχιο: α. Εμπορευματοκιβώτια (Ε/Κ) διεθνών προδιαγραφών, έμφορτα ή κενά Διαστάσεων μέχρι 20 ποδών Διαστάσεων άνω των 20 ποδών β. Πλαίσια κυτών πλοίου 31. Ναυτιλιακή εταιρεία Με τον όρο ναυτιλιακή εταιρία εννοείται η πλοιοκτήτρια ή η διαχειρίστρια ή η έχουσα την επιχειρησιακή ευθύνη του πλοίου εταιρία, ή η εταιρία για λογαριασμό της οποίας διακινούνται εμπορευματοκιβώτια. 32. Παράδοση ή Παραλαβή από Terminal σε Terminal Παράδοση ή παραλαβή Ε/Κ από το Σταθμό Ε/Κ του Ο.Λ.Π. στο Σταθμό Ε/Κ της Σ.Ε.Π. μέχρι την περιοχή ανταλλαγής και αντίστροφα. 33. Πλήρωση Ε/Κ Η πλήρωση Ε/Κ με φορτίο. 34. Στοιβάδα (stack) είναι η κάθετη στοίχιση Ε/Κ σε σειρά (row) στοιβασίας. 35. Συμπλήρωση φορτίου Η συμπλήρωση έμφορτου Ε/Κ, το οποίο ευρίσκεται στo χώρο του ΣΕΜΠΟ και πρόκειται να φορτωθεί σε πλοίο, με επιπλέον φορτίο. 36. Σύμμεικτα φορτία θεωρούνται εκείνα που περιέχονται στο ίδιο Ε/Κ και αποτελούνται από επικίνδυνα και μη επικίνδυνα εμπορεύματα. 37. Transit - Διαμετακόμιση Η μεταφορά Ε/Κ ή του περιεχομένου του, από χώρα του εξωτερικού σε χώρα εξωτερικού, μέσω του λιμένα. 8

9 38. Transshipment Η εκφόρτωση Ε/Κ από πλοία προέλευσης εξωτερικού και μεταφόρτωση Ε/Κ σε πλοία προορισμού εξωτερικού ή εσωτερικού ή και αντίστροφα, χωρίς ουδεμία επέμβαση στο περιεχόμενό τους. 39. Φυλακή (βάρδια) εργασίας Ο προκαθορισμένος χρόνος εκτέλεσης εργασίας συνεχούς απασχόλησης στα πλαίσια συγκεκριμένου ωραρίου. 9

10 Ι. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ Συνοπτική παρουσίαση των αμοιβών γίνεται στα Παραρτήματα III και IV. Α Κεφάλαιο: Φορτοεκφορτωτικές Εργασίες Επί Εμπορευματοκιβωτίων Ι. Κανονικές Αμοιβές 1. Για κάθε τύπο πλοίου, εκτός των οχηματαγωγών, που εξυπηρετείται με γερανογέφυρα, με δικά του μηχανικά μέσα ή με μηχανικά μέσα του ΟΛΠ: Μονάδα Υπολογισμού Αμοιβών Εργασίες επί Πλοίου Εκφόρτωση / Φόρτωση Αμοιβή σε Ευρώ Εργασίες Παράδοσης/Παραλαβής επί Προκυμαίας ΕΜΦΟΡΤΟ ΚΕΝΟ ΕΜΦΟΡΤΟ ή ΚΕΝΟ Τεμάχιο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΞΑΓΩΓΗ 117,80 90,00 68,00 33,00 Τα Τεμάχια αναφέρονται σε Εμπορευματοκιβώτια οιασδήποτε διάστασης. 2. Για τα οχηματαγωγά πλοία (ROLL-ON / ROLL-OFF) που η φορτοεκφόρτωσή τους γίνεται με δικά τους μηχανικά μέσα: Μονάδα Υπολογισμού Αμοιβών Αμοιβή σε Ευρώ Εργασίες επί Πλοίου Εκφόρτωση / Φόρτωση ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΕΝΟ ΕΜΦΟΡΤΟ ΕΜΦΟΡΤΟ Εργασίες Παράδοσης/Παραλαβής επί Προκυμαίας ΕΜΦΟΡΤΟ ή ΚΕΝΟ Τεμάχιο 70,50 54,30 41,00 33,00 Τα Τεμάχια αναφέρονται σε Εμπορευματοκιβώτια οιασδήποτε διάστασης. 3. Για κάθε τύπο πλοίου που εξυπηρετείται στις λιμενικές εγκαταστάσεις του ΣΕΜΠΟ, για την μέσω της προκυμαίας φορτοεκφόρτωση Transshipment έμφορτων ή κενών εμπορευματοκιβωτίων Ετήσιες Κινήσεις Εμπορευματοκιβωτίων 1 έως Μονάδα Υπολογισμού Αμοιβής Τεμάχιο έμφορτο ή κενό Αμοιβή Εργασιών επί Πλοίου / Κίνηση έως έως έως έως έως έως και άνω 41,5 Τα Τεμάχια αναφέρονται σε Εμπορευματοκιβώτια οιασδήποτε διάστασης. 10

11 4. Για τις εργασίες δεσίματος/λυσίματος (lashing/unlashing) Ε/Κ σε κάθε τύπο πλοίου: Μονάδα Υπολ/σμού Αμοιβών Από Κάθε φορτοεκφορτωνόμενο Ε/Κ οποιασδήποτε κατηγορίας. 1,5 5. Τέλος Ι.S.P.S. Code: 9,80 ευρώ για κάθε έμφορτο εμπορευματοκιβώτιο, οποιασδήποτε διάστασης, εισαγωγής ή εξαγωγής. ΙΙ. Εκπτώσεις Προσαυξήσεις 1. Εκπτώσεις Στις εργασίες φόρτωσης ή εκφόρτωσης έμφορτων TRANSIT εμπορευματοκιβωτίων που διακινούνται με οχηματαγωγά πλοία (RO/RO), έκπτωση 35%. 2. Προσαυξήσεις α. Για τα φορτοεκφορτωνόμενα έμφορτα εμπορευματοκιβώ-τια που περιέχουν απόβλητα ή επικίνδυνα ή σύμμεικτα φορτία, ειδικής μορφής κινδύνου. β. Για τα φορτοεκφορτωνόμενα έμφορτα εμπορευματοκιβώ-τια που περιέχουν σύμμεικτο φορτίο ή αμιγώς επικίνδυνο φορτίο των Λοιπών Κατηγοριών. Εργασίες επί πλοίου Εργασίες επί προκυμαίας 100% 100% 50% 50% γ. Πλοία των οποίων ο αριθμός των φορτοεκφορτωθέντων εμπορευματοκιβωτίων, σε οποιοδήποτε μέρος των εγκαταστάσεων του ΣΕΜΠΟ, όταν: i. υπερβαίνει το 10% των συνολικώς δηλωθέντων για φορτοεκφόρτωση, οι αμοιβές για τον αριθμό των εμπορευματοκιβωτίων που φορτο-εκφορτώθηκαν κατά παρέκκλιση της δήλωσης, προσαυξάνονται κατά 20%. ii. υπολείπεται κατά 10% και άνω του αριθμού των δηλωθέντων, επιβαρύνονται με το 20% της προβλεπόμενης αμοιβής εργασιών επί πλοίου επί του αριθμού των μη φορτοεκφορτωθέντων. Εξαιρείται η περίπτωση μη επίτευξης μέσης παραγωγικότητας λόγω υπαιτιότητας του Ο.Λ.Π. ή λόγω ανωτέρας βίας ή ακραίων καιρικών φαινομένων. Στα δηλωθέντα για φορτοεκφόρτωση περιλαμβάνονται και τα προς μετατόπιση Ε/Κ. 11

12 δ. Για τη φορτοεκφόρτωση Ε/Κ από/σε πλοία οχηματαγωγά (ROLL ON/ROLL OFF) με μηχανικά μέσα του Ο.Λ.Π., η κανονική αμοιβή προσαυξάνεται κατά 20%. Β Κεφάλαιο: Πρόσθετες εργασίες επί πλοίου ή προκυμαίας 1. Διαλογή Εμπορευματοκιβωτίων με εντολή των ενδιαφερόμενων: Η διαλογή επιλογή, μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου, επί εμπορευματοκιβωτίων τα οποία βρίσκονται είτε στην ίδια είτε σε άλλη στοίβα (ντάνα) και προορίζονται για φόρτωση ή μεταφόρτωση σε πλοία, επιβαρύνεται με τις αμοιβές εργασιών προκυμαίας του παρόντος Τιμολογίου. Μονάδα Τιμολόγησ ης Ποσό σε 2. Μετατόπιση Εμπορευματοκιβωτίων ή πλαισίων στήριξης Ε/Κ ή σιδηρών βάσεων εναπόθεσης ή εργαλειοθηκών Ε/Κ: α. Επί του πλοίου Όταν γίνεται με άλλα μέσα εκτός Γ/Γ χρεώνεται το προβλεπόμενο δικαίωμα εργασιών επί πλοίου του παρόντος τιμολογίου, για κάθε εμπορευματοκιβώτιο. Εφόσον η μετατόπιση διενεργείται με Γ/Γ, ή Κ/Γ για κάθε εμπορευματοκιβώτιο, ανεξαρτήτως διαστάσεων ή κατάστασης (έμφορτο ή κενό). β. Μέσω Προκυμαίας Όταν γίνεται με άλλα μέσα εκτός Γ/Γ, χρεώνονται τα προβλεπόμενα δικαιώματα εργασιών επί πλοίου του παρόντος τιμολογίου ανά κίνηση (εκφόρτωση ή επαναφόρτωση), μειωμένα κατά 20%. Εφόσον η μετατόπιση διενεργείται με Γ/Γ και Κ/Γ για κάθε εμπορευματοκιβώτιο, ανεξαρτήτως διαστάσεων ή κατάστασης (έμφορτο ή κενό). Τεμάχιο 66 Τεμάχιο 132 γ. Από τόπο σε τόπο ή από αποθήκη σε αποθήκη Για κάθε μετατόπιση, από τόπο σε τόπο ή από αποθήκη σε αποθήκη, ισχύει το τιμολόγιο που αφορά στην αμοιβή εργασιών προκυμαίας για κάθε εμπορευματοκιβώτιο. 3. Παραλαβή ή Παράδοση από terminal σε terminal Για κάθε μετατόπιση Ε/Κ από / σε άλλο terminal προς φόρτωση, η χρέωση ανέρχεται σε: Τεμάχιο Εκκένωση Εμπορευματοκιβωτίων (Containers): α. με άμεση παράδοση επί της προκυμαίας Τόνος 10,5 12

13 β. με έμμεση παράδοση μέσω της αποθήκης Τόνος 20 γ. σε περίπτωση εκκένωσης Ε/Κ και παραλαβής του περιεχόμενου του -μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενουπου πραγματοποιείται σε χρόνο μικρότερο των 5 ημερών από την ημερομηνία εκφόρτωσής του, καταβάλλεται το 3πλάσιο της κατά περίπτωση προβλεπόμενης αμοιβής 5. Πλήρωση εμπορευματοκιβωτίων (Containers): α. με άμεση παραλαβή επί της προκυμαίας β. με έμμεση παραλαβή μέσω της αποθήκης Τόνος 11 Τόνος 22 γ. συμπλήρωση φορτίου σε έμφορτο εμπορευματο- κιβώτιο προς φόρτωση, σε χώρο του Σταθμού (Προβλήτα Ι) 6. Άνοιγμα και κλείσιμο κυτών πλοίου Για κάθε άνοιγμα Ε/Κ 50 Το άνοιγμα και κλείσιμο κυτών του πλοίου, με Γ/Γ ή με μέσα του πλοίου ή του ΟΛΠ, χρεώνεται με Πλοίο το οποίο πραγματοποιεί άνω των 200 κινήσεων απαλλάσσεται από τις αντίστοιχες αμοιβές για άνοιγμακλείσιμο κυτών (μη συμπεριλαμβανόμενων στον αριθμό αυτό των κινήσεων shifting και ανοίγματος/κλεισίματος κυτών). Επί ανοίγματος-κλεισίματος κυτών πλοίου που μεταφέρει εμπορευματοκιβώτια δεν καταβάλλονται προσαυξήσεις λόγω καθυστέρησης. Εξαιρούνται από την απαλλαγή οι κινήσεις ανοίγματος κλεισίματος κυτών για τις οποίες προσαρτάται αρτάνη στο spreader της Γ/Γ. Τεμάχιο Τελωνειακός δειγματοληπτικός έλεγχος περιεχόμενου εμπορευματοκιβωτίου Για τη διενέργεια τελωνειακού δειγματοληπτικού ελέγχου επί έμφορτου εμπορευματοκιβωτίου, καταβάλλεται κατ αποκοπή αμοιβή. Τεμάχιο Χρήση Λεκάνης Συλλογής Διαρροών Η αμοιβή αυτή είναι ανεξάρτητη των κινήσεων μετατόπισης των εμπορευματοκιβωτίων που παρουσιάζουν διαρροή και των αποθηκευτικών τους. Ανά ημέρα Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε ψυγεία Ε/Κ μέχρι 20 ποδών Ανά 24ωρο 13 Ε/Κ άνω των 20 ποδών Αδιαίρετο 17 13

14 10. Αποσύνδεση ή Επανασύνδεση ψυκτικών μηχανημάτων επί Ε/Κ (ανεξαρτήτως διαστάσεων) και παρακολούθησης Τεμάχιο Εκκένωση ή πλήρωση Ε/Κ ψυγείων ή πλαισίων Ε/Κ με ψυκτικά μηχανήματα Τεμάχιο Ζύγιση Εμπορευματικιβωτίων Τεμάχιο 8 14

15 Γ Κεφάλαιο: Λοιπές Χρεώσεις 1. Αδράνειας Εγκαταστάσεων ΣΕΜΠΟ Για κάθε ώρα αδράνειας 670 ανά Γ/Γ 2. Καθυστερήσεων επί εργασιών φορτοεκφόρτωσης εμπορευματοκιβωτίων Όλες τις ημέρες του έτους και καθόλο το 24ωρο: επί όλων των πλοίων, πλην RO/RO, 719 ανά ώρα, για κάθε φυλακή εργασίας επί πλοίων RO/RO, 180 ανά ώρα, για κάθε φυλακή εργασίας 3. Ματαιώσεων εργασιών φορτοεκφόρτωσης εμπορευματοκιβωτίων Όλες τις ημέρες του έτους και καθόλο το 24ωρο: επί όλων των πλοίων, πλην RO/RO, ανά φυλακή εργασίας επί πλοίων RO/RO, Καθυστερήσεων - ματαιώσεων πλήρωσης - εκκένωσης Ε/Κ Για όλες τις περιπτώσεις καθυστερήσεων ή ματαιώσεων στις πληρώσεις - εκκενώσεις Ε/Κ, πλην των οφειλόμενων σε υπαιτιότητα του ΟΛΠ, εφαρμόζονται οι αναφερόμενες στο συνημμένο Παράρτημα Ι χρεώσεις, για κάθε διατεθέντα εργάτη σε εργασία επί Ε/Κ και κάθε χειριστή φορτοεκφορτωτικού μηχανήματος. 5. Τιμολόγιο έκδοσης εγγράφων Για κάθε σελίδα αιτούμενου αντίγραφου «Πιστοποιητικού» ή «Πράξης Βεβαίωσης» ή «Πράξης Επαλήθευσης» ή «Άδειας Εξόδου Εμπορευμάτων» χρεώνεται το ποσόν των 3,30. 15

16 Δ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αποθηκευτικά : οι χρεώσεις αφορούν το τεμάχιο ανά ημέρα παραμονής 1. ΕΜΦΟΡΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Ημέρες Παραμονής ,18 EURO ,78 EURO 21-16,16 EURO 2. ΕΜΦΟΡΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗΣ Ημέρες Παραμονής ,18 EURO ,78 EURO 21-16,16 EURO 3. ΚΕΝΩΝ Ημέρες Παραμονής ,30 EURO ,80 EURO 21-7,60 EURO 4. TRANSSHIPMENT ΕΜΦΟΡΤΩΝ Ημέρες Παραμονής ,84 EURO 31-2,5 EURO 5. TRANSSHIPMENT ΚΕΝΩΝ Ημέρες Παραμονής ,34 EURO 31-1 EURO 6. α. Εμπορευματοκιβώτια με περιεχόμενο εκρηκτικά-ραδιενεργά-απόβλητα εύφλεκταλοιπά επικίνδυνα- και σύμμικτο φορτίο επικίνδυνων και μη Ημέρες Παραμονής EURO 76 EURO 8-15 Το ανωτέρω τιμολόγιο προσαυξημένο κατά 100% 16 και άνω Το προβλεπόμενο από 1 7 ημέρες αντίστοιχο τιμολόγιο προσαυξημένο κατά 200%. 16

17 β. Εμπορευματοκιβώτια Transshipment με περιεχόμενο εκρηκτικά-ραδιενεργά - απόβλητα - εύφλεκτα - λοιπά επικίνδυνα - και σύμμεικτο φορτίο επικινδύνων και μη 1-7 ημέρες: απαλλαγή από αποθηκευτικά Για παραμονή μετά την 7 η ημέρα έχει εφαρμογή το τιμολόγιο της παραγράφου 6α. 17

18 Ε ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τιμολόγιο Μεγάλων Πελατών και Όροι Συνεργασίας 1. Ειδικό τιμολόγιο φορτοεκφόρτωσης transshipment Ε/Κ Για τη φορτοεκφόρτωση transshipment εμπορευματοκιβωτίων έμφορτων ή κενών - ανεξαρτήτως διαστάσεων- από/σε πλοία εταιρείας που έχει αναλάβει δέσμευση για πραγματοποίηση άνω των κινήσεων ετησίως, ορίζεται το ακόλουθο ειδικό τιμολόγιο. Η υπαγωγή στο Ειδικό Τιμολόγιο Μεγάλων Πελατών προϋποθέτει την κατάθεση, τραπεζικής εγγυητικής επιστολής (εκτός της εξαίρεσης της παραγράφου 5 του Άρθρου 3 του «Κανονισμού»), ανάλογης με την αξία της δηλούμενης ετήσιας κίνησης transshipment Ε/Κ. Η αξία αυτή προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ των τιμολογίων της παραγράφου 3 της περίπτωσης Ι του Α Κεφαλαίου και του Ειδικού Τιμολογίου, για τη δηλούμενη ποσότητα. Ετήσιες Κινήσεις Μονάδα Υπολογισμού Ευρώ/κίνηση Εμπορευματοκιβωτίων Αμοιβών Τεμ. Έμφορτο ή κενό « «36 2. Οροι συνεργασίας ΟΛΠ Α.Ε. και Μεγάλων Πελατών α. Στις ανωτέρω τιμές συμπεριλαμβάνονται οι εργασίες πρόσδεσης / απόδεσης των εμπορευματοκιβωτίων (lashing/unlashing), καταμέτρησης/σημείωσης (tallying) και ανοίγματος/κλεισίματος των καλυμμάτων των κυτών του πλοίου (hatch cover opening/closing). Ουδεμία περαιτέρω προσαύξηση θα γίνεται από τον ΟΛΠ επί των τιμών αυτών. β. Με την επίτευξη του μέγιστου αριθμού κινήσεων κάθε κλίμακας και την μετάπτωση στην επόμενη, η τιμή της τελευταίας ισχύει αναδρομικά και για όλες τις πραγματοποιηθείσες μέχρι τότε κινήσεις και η διαφορά των ποσών που χρεώθηκαν βάσει της μέχρι τότε ισχύουσας κλίμακας πιστώνεται στην Εταιρεία μέχρι την τελευταία ημέρα του ημερολογιακού μήνα στη διάρκεια του οποίου έγινε η μετάπτωση. γ. Αν οι ετήσιες κινήσεις μεταφόρτωσης όπως ορίζονται στο εδάφιο α της παραγράφου 5 του άρθρου 3,είναι λιγότερες από , αλλά όχι λιγότερες από , τότε επιβάλλεται στην Εταιρεία επί πλέον δικαίωμα (προσαύξηση) δύο (2) ευρώ ανά κίνηση, για όσες κινήσεις υπολείπονται των δ. Αν οι ετήσιες κινήσεις μεταφόρτωσης, όπως ορίζονται στο εδάφιο α της παραγράφου 5 του άρθρου 3, είναι λιγότερες από εφαρμόζονται τα τιμολόγια μεταφόρτωσης του Κεφαλαίου Α. ε. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ι) Ο ΟΛΠ αναλαμβάνει να τηρήσει συγκεκριμένες προδιαγραφές απόδοσης εργασιών φορτοεκφόρτωσης για τα πλοία της Εταιρείας, υπό την προϋπόθεση ότι πρόκειται περί συνήθους στοιβασίας, δεν απαιτείται χειρισμός ή χρήση συρματόσχοινων/σαμπανιών (wires/slings) και δεν πρόκειται για στοιβασία εγκαρσίως προς τον διαμήκη άξονα του πλοίου. Ο χρόνος που απαιτείται για τον χειρισμό παρομοίων περιπτώσεων αφαιρείται κατά τον υπολογισμό για τις προδιαγραφές απόδοσης. 18

19 (ιι) Εφόσον πληρούται η ανωτέρω προϋπόθεση, ο ΟΛΠ αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελεί φορτοεκφορτωτικές εργασίες με τις εξής προδιαγραφές απόδοσης: (1) Κατ ελάχιστο εξακόσιες (600) κινήσεις ανά πλοίο ανά φυλακή εργασίας προκειμένου για εργασία σε πλοία mother, εφ όσον το πλάνο στοιβασίας τους επιτρέπει τη χρήση τεσσάρων (4) γερανογεφυρών. Σε περίπτωση χρησιμοποίησης, λόγω του τρόπου στοιβασίας και μόνο, λιγότερων από τέσσερεις (4) γερανογέφυρες ανά πλοίο, αφαιρούνται αναλογικά εκατόν πενήντα (150) κινήσεις ανά φυλακή ανά γερανογέφυρα που δεν χρησιμοποιήθηκε. (2) Κατ ελάχιστο τριακόσιες ενενήντα (390) κινήσεις ανά πλοίο ανά φυλακή εργασίας προκειμένου για εργασία σε πλοία feeder, εφ όσον το πλάνο στοιβασίας τους επιτρέπει τη χρήση τριών (3) γερανογεφυρών. Σε περίπτωση χρησιμοποίησης, λόγω του τρόπου στοιβασίας και μόνο, λιγότερων από τρεις (3) γερανογέφυρες ανά πλοίο, αφαιρούνται αναλογικά εκατόν τριάντα (130) κινήσεις ανά φυλακή ανά γερανογέφυρα που δεν χρησιμοποιήθηκε. (3) Στην περίπτωση ταυτοχρόνων εργασιών επί δύο πλοίων feeder της Εταιρείας, για το πλοίο που εξυπηρετείται στο Ανατολικό κρηπίδωμα του Προβλήτα Ι ΣΕΜΠΟ η υποχρέωση του ΟΛΠ συνίσταται στην εκτέλεση κατ ελάχιστο διακοσίων εξήντα (260) κινήσεων ανά φυλακή, εφ όσον το πλάνο στοιβασίας του επιτρέπει τη χρήση δύο (2) γερανογεφυρών. Σε περίπτωση χρησιμοποίησης, λόγω του τρόπου στοιβασίας και μόνο, μιας (1) γερανογέφυρας στο πλοίο αυτό, η υποχρέωση του ΟΛΠ συνίσταται στην εκτέλεση εκατόν τριάντα (130) κινήσεων ανά φυλακή εργασίας στο πλοίο αυτό. (ιιι) Για τον προσδιορισμό της απόδοσης εργασιών φορτοεκφόρτωσης, ως κίνηση προσμετράται η επί του πλοίου φόρτωση ή εκφόρτωση εμπορευματοκιβωτίου, εμφόρτου ή κενού, εγχώριου ή προς μεταφόρτωση, καθώς και η από κύτος σε κύτος μετατόπιση εμπορευματοκιβωτίου, η από το πλοίο στην προκυμαία μετατόπιση εμπορευματοκιβωτίου ή η από προκυμαία στο πλοίο μετατόπιση εμπορευματοκιβωτίου. Ως κίνηση νοείται και η δια της γερανογέφυρας εκτελούμενη κίνηση που αφορά άνοιγμα ή κλείσιμο κύτους του πλοίου. (ιν) Σε περίπτωση που η εξυπηρέτηση πλοίου εκτείνεται σε περισσότερες από μία φυλακές εργασίας, για τον υπολογισμό των προδιαγραφών απόδοσης του παρόντος άρθρου λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος κινήσεων ανά φυλακή. (ν) Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στην παράγραφο (ιι) (3) του παρόντος, οι προδιαγραφές απόδοσης ισχύουν ανεξαρτήτως ταυτόχρονης ή μη εξυπηρέτησης πλοίων της Εταιρείας. (νι) Σε περίπτωση μη επίτευξης του προβλεπόμενου ελάχιστου αριθμού κινήσεων, ο ΟΛΠ καταβάλλει στην Εταιρεία ποινική ρήτρα χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ ανά ώρα καθυστέρησης προκειμένου περί πλοίου mother και εξακοσίων πενήντα (650) ευρώ ανά ώρα καθυστέρησης προκειμένου περί πλοίου feeder. Mέρος ώρας στρογγυλοποιείται στην εγγύτερη προηγούμενη πλήρη ώρα. Η ίδια ποινική ρήτρα καταβάλλεται και σε περίπτωση καθυστερημένης παραβολής των πλοίων της Εταιρείας οφειλόμενη στον Ο.Λ.Π. Α.Ε. (νιι) Για τον υπολογισμό των ωρών καθυστέρησης λόγω μειωμένης απόδοσης, έναντι του προβλεπομένου στην παράγραφο (ιι) ελάχιστου αριθμού κινήσεων ανά φυλακή, ο χρόνος μετρά από τη στιγμή κατά την οποία το πλοίο ευρίσκεται παραβεβλημένο στην προβλήτα και είναι δυνατή από πλευράς πλοίου η έναρξη φορτοεκφόρτωσης δια των γερανογεφυρών, λήγει δε όταν εκτελεσθεί και η τελευταία κίνηση, λαμβάνοντας υπόψη μόνο τις προβλεπόμενες από τον Κανονισμό και Τιμολόγια ΟΛΠ για τις εργασίες φορτοεκφόρτωσης-διακίνησης-αποθήκευσης εμπορευμάτων ώρες εργασίας των φυλακών του ΟΛΠ. Οι ώρες καθυστέρησης εξευρίσκονται με αφαίρεση του αριθμού ωρών που όφειλε να διαρκέσει η πραγματοποίηση του αριθμού κινήσεων που πραγματοποίησε ο ΟΛΠ για το συγκεκριμένο πλοίο βάσει των προδιαγραφών απόδοσης της παραγράφου (ιι) από τον αριθμό ωρών που αυτή πράγματι διήρκεσε. Στην 19

20 περίπτωση που σε συγκεκριμένο πλοίο της Εταιρείας δεν καταστεί δυνατή η εκ μέρους του ΟΛΠ τήρηση των σχετικών προδιαγραφών απόδοσης το Πρακτορείο της Εταιρείας οφείλει εντός της επομένης εργάσιμης ημέρας από την αποπεράτωση των εργασιών του πλοίου να αποστείλει στην Διεύθυνση ΣΕΜΠΟ σχετικό ενημερωτικό έγγραφο με το οποίο να κάνει γνωστό το συμβάν. Στην περίπτωση που κατά την άποψη της Διεύθυνσης ΣΕΜΠΟ συνέτρεξαν λόγοι που αναφέρονται στην παράγραφο (ιχ) σύμφωνα με τους οποίους δεν υφίσταται υποχρέωση καταβολής ποινικής ρήτρας, η Διεύθυνση ΣΕΜΠΟ οφείλει να γνωρίσει τούτο εγγράφως στο Πρακτορείο εντός μιας εργάσιμης ημέρας από την αποστολή του εγγράφου του Πρακτορείου για το συμβάν. (νιιι) Ως καθυστερημένη παραβολή πλοίου νοείται η αδυναμία του ΟΛΠ να διαθέσει προβλήτα, προσωπικό ή μέσα φορτοεκφόρτωσης για τη φυλακή στην οποία βάσει αίτησης της Εταιρείας, που υποβάλλεται σύμφωνα με τον Κανονισμό και Τιμολόγια ΟΛΠ για τις εργασίες φορτοεκφόρτωσης-διακίνησης-αποθήκευσης εμπορευμάτων, έχει ζητηθεί να εργασθεί το πλοίο της. (ιχ) Η υποχρέωση καταβολής ποινικής ρήτρας δεν υφίσταται στις εξής περιπτώσεις: (1) Περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Ως ανωτέρα βία νοούνται και απεργίες (με την επιφύλαξη του επόμενου εδαφίου), άκρως δυσμενείς καιρικές συνθήκες που καθιστούν αδύνατη τη διεξαγωγή φορτοεκφορτωτικών εργασιών και διακοπή παροχής ηλεκτρικής ενέργειας από τη ΔΕΗ στην περιοχή του ΣΕΜΠΟ. Δεν συνιστά ανωτέρα βία η απεργία, αποχή από υπερωριακή εργασία ή εργασία κατά τις ημέρες Σάββατο, Κυριακή, αργίες και εξαιρέσιμες, «λευκή απεργία» ή άλλου είδους κινητοποίηση ή άλλη πράξη ή παράλειψη του προσωπικού ΟΛΠ που έχει ως αποτέλεσμα τη ματαίωση, διακοπή ή επιβράδυνση της παραβολής ή φορτοεκφόρτωσης πλοίου ή της διακίνησης φορτίων προς και από τον ΣΕΜΠΟ, εκτός εάν αυτή κηρύσσεται από τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση ή από το Εργατικό Κέντρο Πειραιώς, καθώς και οι ενέργειες στις οποίες προβαίνει ο ΟΛΠ προς αντιμετώπιση των ανωτέρω. Δεν συνιστούν ανωτέρα βία άνεμοι ταχύτητας μέχρι και 28 μέτρων ανά δευτερόλεπτο. (2) Περιπτώσεις καθυστερημένης άφιξης φορτίων στις εγκαταστάσεις του ΣΕΜΠΟ με υπαιτιότητα της Εταιρείας ή του εκπροσώπου της. (3) Περιπτώσεις άμεσης μεταφόρτωσης μεταξύ πλοίων που εξυπηρετούνται κατά τη διάρκεια της ίδιας φυλακής. (4) Όταν το πλάνο φόρτωσης/ στοιβασίας των πλοίων δεν επιτρέπει την ταυτόχρονη χρήση του αριθμού γερανογεφυρών που προβλέπεται στην παράγραφο (ιι) της παρούσας. (5) Όταν δεν πρόκειται περί συνήθους στοιβασίας ή/και απαιτείται χειρισμός non - standard container με χρήση συρματόσχοινων/ σαμπανιών (wires / slings) ή πρόκειται για φόρτωση/ εκφόρτωση εγκαρσίως προς τον διαμήκη άξονα του πλοίου. Ο χρόνος που απαιτείται για τον χειρισμό παρομοίων περιπτώσεων αφαιρείται κατά τον υπολογισμό για τις προδιαγραφές απόδοσης. (6) Όταν υπάρχουν σοβαρές και αντικειμενικές δυσκολίες στις φορτοεκφορτωτικές εργασίες, οφειλόμενες στην κατασκευή του πλοίου, δηλαδή σε μη κυψελοφόρα πλοία ή σε πλοία διασκευασμένα για μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων. στ. Οι λοιπές χρεώσεις για τις παρεχόμενες από τον Ο.Λ.Π. Α.Ε. υπηρεσίες θα είναι οι αναφερόμενες στα αντίστοιχα τιμολόγια με τις ακόλουθες εξαιρέσεις: (ι) Μετατοπίσεις (shifting) -Επί του πλοίου (από κύτος σε κύτος ): χρεώνεται ως μία(1) κίνηση μεταφόρτωσης. -Μέσω προκυμαίας(από κύτος σε κύτος μέσω προκυμαίας):χρεώνεται ως δύο(2) κινήσεις μεταφόρτωσης. 20

21 (ιι) Αποθηκευτικά εμπορευματοκιβωτίων -Ε/Κ transshipment έμφορτα με σύνηθες φορτίο ή κενά: παρέχεται ελεύθερος χρόνος αποθήκευσης τριών (3) ημερολογιακών εβδομάδων από την ημερομηνία εκφόρτωσής τους -Ε/Κ transshipment έμφορτα με επικίνδυνα ή σύμμεικτα φορτία και Ε/Κ ψυγεία: παρέχεται ελεύθερος χρόνος αποθήκευσης δύο (2) ημερολογιακών εβδομάδων από την ημερομηνία εκφόρτωσής τους. - Η ναυτιλιακή εταιρεία δικαιούται να αποθηκεύει χωρίς χρέωση κενά εμπορευματοκιβώτια, εγχώρια ή προς μεταφόρτωση, για τα οποία έχει παρέλθει ο ελεύθερος αποθηκευτικών χρόνος που ορίζεται στα προηγούμενα εδάφια ή τα λοιπά τιμολόγια του παρόντος Κανονισμού, ο αριθμός των οποίων είναι ανάλογος της ετήσιας διακίνησης Ε/Κ transshipment που δεσμεύεται να διακινήσει η εταιρεία, και ο οποίος για διακίνηση άνω των κινήσεων μεταφόρτωσης ετησίως είναι TEUs εγχωρίων Ε/Κ και TEUs Ε/Κ μεταφόρτωσης. Ο αριθμός αυτός θα προσαυξάνεται κατά 500 TEUs εγχωρίων Ε/Κ και 500 ΤΕUs Ε/Κ μεταφόρτωσης για κάθε κινήσεις ετήσιας διακίνησης μεταφόρτωσης που πραγματοποιεί η εταιρεία πέρα από τις Η εταιρεία, με δήλωσή της προς την ΟΛΠ Α.Ε., δύναται να αυξάνει ή να μειώνει τον αριθμό Ε/Κ που δικαιούται να αποθηκεύει χωρίς χρέωση σε κάθε κατηγορία Ε/Κ (εγχωρίων και μεταφόρτωσης) με αντίστοιχη μείωση ή αύξηση του αριθμού της άλλης κατηγορίας, και πάντοτε υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνει το άθροισμα TEUs που δικαιούται να αποθηκεύει χωρίς χρέωση κατά τα ανωτέρω. Η εταιρεία οφείλει να ορίσει, στη δήλωσή της, την ημερομηνία από την οποία επέρχεται η αύξηση/μείωση και η οποία δεν μπορεί να απέχει λιγότερες από επτά (7) ημέρες από την κατάθεση της δήλωσης στην ΟΛΠ Α.Ε. (ιιi) Για τον προσδιορισμό του αριθμού εμπορευματοκιβωτίων που η εταιρεία δικαιούται να αποθηκεύει με τους ανωτέρω όρους, η ετήσια διακίνηση εκτιμάται ανά τρίμηνο με αναγωγή σε ετήσια βάση της διακίνησης του προηγουμένου τριμήνου. Τυχόν μη επίτευξη της ετήσιας διακίνησης για την οποία έχει δεσμευθεί η εταιρεία μεταβάλλει τον αριθμό Ε/Κ που αποθηκεύονται χωρίς χρέωση βάσει του εδαφίου (ιi) κατά ανάλογο ποσοστό. (iv) Η αποθήκευση κενών εμπορευματοκιβωτίων της εταιρείας πέραν του αριθμού που ορίζεται στο εδάφιο (ii) ως αποθηκευόμενων χωρίς χρέωση, χρεώνεται προς τρία ευρώ και πενήντα λεπτά ( 3,50) ημερησίως για τα Ε/Κ μεταφόρτωσης και με τα τιμολόγια του Κεφαλαίου Δ για τα εγχώρια Ε/Κ. (v) Δεν καταβάλλονται χρεώσεις αποθήκευσης στις ακόλουθες περιπτώσεις: Κατά τις ημέρες απεργίας, αποχής από υπερωριακή εργασία ή εργασία κατά τις ημέρες Σάββατο, Κυριακή, αργίες και εξαιρέσιμες, «λευκής απεργίας» ή άλλου είδους κινητοποίησης ή άλλης πράξης ή παράλειψης του προσωπικού ΟΛΠ που έχει ως αποτέλεσμα τη ματαίωση, διακοπή ή επιβράδυνση της παραβολής ή φορτοεκφόρτωσης πλοίου ή της διακίνησης φορτίων προς και από τον ΣΕΜΠΟ Κατά τις ημέρες κατά τις οποίες επέρχεται ματαίωση, διακοπή ή επιβράδυνση της παραβολής ή φορτοεκφόρτωσης πλοίου ή της διακίνησης φορτίων προς και από τον ΣΕΜΠΟ συνεπεία ενεργειών στις οποίες προβαίνει ο ΟΛΠ προς αντιμετώπιση των ανωτέρω κινητοποιήσεων, πράξεων ή παραλείψεων. Για εύλογο χρονικό διάστημα μετά την λήξη των ανωτέρω, που δεν θα είναι μικρότερο των τριών ημερολογιακών εβδομάδων. 21

22 Σε περίπτωση μη τήρησης εκ μέρους του ΟΛΠ των υποχρεώσεων / δεσμεύσεων που προβλέπονται στο εδάφιο (ε) ανωτέρω και στην παράγραφο 7 του άρθρου 3 του παρόντος κανονισμού. 22

23 Α. ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΙΙ. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΜΟΙΒΩΝ Στις κανονικές αμοιβές περιλαμβάνονται: α. Οι αμοιβές εργατών β. Η επίβλεψη και εποπτεία γ. Η χρήση Γερανογεφυρών (Γ/Γ) ή Κινητού Γερανού ( Κ/Γ) και μόνο για τις εργασίες επί πλοίου δ. Η χρήση φορτοεκφορτωτικών μέσων και μηχανημάτων διακίνησης Ε/Κ ε. Η χρήση μέσων προώθησης Ε/Κ στ. Η χρήση ειδικών συσκευών που προσαρτώνται στο spreader της Γ/Γ ζ. Η χρήση των απαιτούμενων μικρών περονοφόρων οχημάτων για τη μεταφορά εργαλειοθηκών η. Ποσοστό, ανάλογο των εργασιών, για έξοδα διοίκησης και λειτουργίας του λιμένα Ο τρόπος και η βάση υπολογισμού των αμοιβών έχουν ως ακολούθως: 1. α. Οι προβλεπόμενες για κάθε τεμάχιο αμοιβές για εργασίες επί πλοίου, σε κάθε πλοίο που εξυπηρετείται στις εγκαταστάσεις του ΣΕΜΠΟ υπολογίζονται και καταβάλλονται επί ελάχιστου αριθμού φορτοεκφορτωνόμενων εμπορευματοκιβωτίων (έμφορτων ή κενών). Ως ελάχιστος αριθμός ορίζονται τα 80 Ε/Κ ανά πλοίο, ανεξαρτήτως τύπου πλοίου που εξυπηρετείται με Γ/Γ και ανεξαρτήτως του τρόπου που έχει ζητηθεί να πραγματοποιηθεί η εκφόρτωση. Σε περίπτωση που τα φορτοεκφορτωθέντα από ένα πλοίο εμπορευματοκιβώτια είναι λιγότερα των 80, για τον υπολειπόμενο -μέχρι τη συμπλήρωση του ελάχιστου- αριθμό υπολογίζονται και καταβάλλονται οι ισχύουσες αμοιβές για κενά εμπορευματοκιβώτια. β. Για τον υπολογισμό του ελάχιστου αριθμού φορτοεκφορτωνόμενων Ε/Κ, για πλοία των οποίων τα φορτία εξυπηρετήθηκαν με μία ομάδα εργασίας, αθροίζονται οι κινήσεις που πραγματοποίησαν τα δύο (2) πλοία και εάν υπολείπονται του ελάχιστου ορίου των 80 κινήσεων, τότε μόνο υπολογίζονται και καταβάλλονται οι αμοιβές που ισχύουν για κενά εμπορευματοκιβώτια για τις κινήσεις που υπολείπονται, μέχρι τη συμπλήρωση του ελάχιστου ορίου. Οι αμοιβές αυτές επιμερίζονται στα πλοία, καθένα των οποίων βαρύνεται κατά λόγο αντιστρόφως ανάλογο των κινήσεών του. γ. Για τον υπολογισμό του ελάχιστου ορίου φορτοεκφορτωνόμενων Ε/Κ πλοίου που το φορτίο του εξυπηρετήθηκε στην ίδια φυλακή Γερανογέφυρας ομάδα εργασίας, μετά την περάτωση των εργασιών άλλου πλοίου, στα φορτοεκφορτωθέντα από το πλοίο αυτό εμπορευματοκιβώτια προστίθενται και τα εμπορευματοκιβώτια του προηγούμενου πλοίου που εξυπηρετήθηκε στην ίδια φυλακή Γερανογέφυρας. Σε περίπτωση που ο αριθμός που θα προκύψει υπολείπεται του ελάχιστου ορίου υπολογίζονται και καταβάλλονται οι αμοιβές που ισχύουν για κενά 23

24 εμπορευματοκιβώτια, για ισάριθμα τεμάχια αυτών που λείπουν μέχρι τη συμπλήρωση του ελάχιστου ορίου. δ. Σε περίπτωση εξυπηρέτησης πλοίου με Κινητό Γερανό, τα ανωτέρω υπολογίζονται επί ελάχιστου αριθμού 60 κινήσεων. ε. Δεν χρεώνονται οι προβλεπόμενες για τη συμπλήρωση του ελάχιστου αριθμού φορτοεφορτωνομένων Ε/Κ αμοιβές, στις περιπτώσεις που οι δηλωθείσες κινήσεις υπολείπονται αυτού, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει προγραμματιστεί άλλη φορτοεκφορτωτική εργασία για την ημέρα αυτή και η φορτοεκφόρτωσή τους θα πραγματοποιηθεί στα χρονικά όρια των κανονικών φυλακών εργασίας (βαρδιών) εργάσιμων ημερών. 2. Φορτία ειδικής μορφής κινδύνου θεωρούνται τα απόβλητα και τα φορτία που κατατάσσονται στις κλάσεις επικινδυνότητας κατηγορίας 1, 2.1, 3, 4.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7 και 8 κατά IMO, (βλέπε Παράρτημα ΙΙ). 3. Ο ΟΛΠ διατηρεί το δικαίωμα να εκτελεί ο ίδιος και με δικά του μηχανικά μέσα τις εργασίες φορτοεκφόρτωσης εμπορευματοκιβωτίων σε οχηματαγωγά πλοία. 4. Το προβλεπόμενο τιμολόγιο επί εξαγωγών εφαρμόζεται επί εμπορευματοκιβωτίων που εξάγονται έμφορτα με εγχώρια προϊόντα. 5. Επί των επανεξαγόμενων εμπορευματοκιβωτίων (επαναφορτωνόμενα για το εξωτερικό) κατά τη φόρτωσή τους εφαρμόζεται το τιμολόγιο εισαγωγής. 6. Επί των Transit οδικώς διακινούμενων εμπορευματοκιβωτίων (εκφόρτωση από πλοία εξωτερικού και μεταφόρτωση σε χερσαία μεταφορικά μέσα και αντιστρόφως) εφαρμόζεται το τιμολόγιο εισαγωγής κατά την εκφόρτωση ή φόρτωση και αποθήκευση τους. 7. α. Τα εμπορευματοκιβώτια Ψυγεία, τα οποία φορτοεκφορτώνονται από ή σε πλοία, ανεξάρτητα εάν φέρουν ενσωματωμένα ψυκτικά μηχανήματα, καταβάλλουν τις προβλεπόμενες αμοιβές εργασιών επί πλοίου και προκυμαίας. Η φορτοεκφόρτωση των ψυκτικών μηχανημάτων τα οποία διακινούνται εντός πλαισίων Ε/Κ χρεώνεται με τις αμοιβές που προβλέπονται για εργασίες επί πλοίου έμφορτων Ε/Κ εισαγωγής. β. Η φορτοεκφόρτωση σε πλοίο ψυκτικών μηχανημάτων που δεν διακινούνται εντός πλαισίων Ε/Κ χρεώνεται με την ανά τόνο αμοιβή για εργασίες επί πλοίου και προκυμαίας των συμβατικών φορτίων. 8. Μεταφορτώσεις Εμπορευματοκιβωτίων α. Απ ευθείας μεταφόρτωση από πλοίο σε πλοίο Για εκφόρτωση από ένα πλοίο και φόρτωση σε άλλο χρεώνονται οι ισχύουσες για εργασία επί πλοίου αμοιβές, μειωμένες κατά 50%. β. Μέσω της προκυμαίας Για κάθε κίνηση χρεώνεται η ισχύουσα για εργασίες επί πλοίου αμοιβή. γ. Transshipment διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων Τα προβλεπόμενα τιμολόγια έχουν εφαρμογή επί εμπορευματοκιβωτίων που εκφορτώνονται από πλοία προέλευσης εξωτερικού και μεταφορτώνονται σε πλοίο (μέσω προκυμαίας) για λιμάνι του εξωτερικού ή εσωτερικού και αντίστροφα, χωρίς πραγματοποίηση ουδεμίας επέμβασης επί του περιεχομένου τους. 24

25 Όσον αφορά στα κενά εμπορευματοκιβώτια θα πρέπει να εκφορτώνονται ως κενά από πλοία προέλευσης εξωτερικού και να μεταφορτώνονται ως κενά σε πλοία προορισμού εξωτερικού ή εσωτερικού και αντίστροφα. Οι χρεώσεις επί των transshipment διακινουμένων εμπορευματοκιβωτίων, υπολογίζονται για την ετήσια κίνηση κάθε ναυτιλιακής εταιρείας. Διευκρινίζεται ότι η κλιμακούμενη χρέωση που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του Κεφαλαίου Α περίπτωση Ι, εξαντλείται στον αριθμό των κινήσεων κάθε κλίμακας. Ο αριθμός των μετατοπιζόμενων με Γ/Γ ή Κ/Γ εμπορευματοκιβωτίων, καθώς και οι κινήσεις ανοίγματος και κλεισίματος κυτών, εργαλειοθηκών, δεν υπολογίζονται στις κινήσεις των φορτοεκφορτωνόμενων TRANSSHIPMENT εμπορευματοκιβωτίων για την εφαρμογή της τιμολογιακής κλίμακας. Σε περίπτωση που κάποιο πλοίο μεταφέρει εμπορευματοκιβώτια που ανήκουν σε δύο ή περισσότερες ναυτιλιακές εταιρίες, τα τεμάχια προσμετρώνται στην εταιρεία για λογαριασμό της οποίας μεταφέρθηκαν. Τα Transshipment διακινούμενα μέσω προκυμαίας εμπορευματοκιβώτια άλλων εταιρειών τα οποία μεταφέρονται για λογαριασμό και με έξοδα των ναυτιλιακών εταιρειών οι οποίες είτε έχουν συνάψει ειδικές συμβάσεις είτε έχουν υπαχθεί στο ειδικό τιμολόγιο Μεγάλων Πελατών, προσμετρώνται από 1/1/2012, στη συνολική ετήσια διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων τους και η τιμολόγηση γίνεται με τις ισχύουσες για αυτές χρεώσεις εφόσον: α) Διαπιστωθεί στο όνομα ποίας εταιρείας εκδόθηκαν οι σχετικές φορτωτικές (Bill of Lading) ή κατατεθεί σχετική δήλωση, ταυτόχρονα με την κατάθεση δηλωτικού εισαγωγής ή εξαγωγής, στην οποία να αναφέρονται τα σχετικά εμπορευματοκιβώτια. β) Ο συνολικός αριθμός των προαναφερόμενων εμπορευματοκιβωτίων δεν υπερβαίνει το 5% των συνολικών κινήσεων μεταφόρτωσης της εταιρείας ανά πλοίο, σε αντίθετη περίπτωση για το υπερβάλλον ποσοστό να ισχύουν οι χρεώσεις του Α Κεφαλαίου-Κανονικές αμοιβές του Τιμολογίου Νο 3 - Παροχής Υπηρεσιών για Εργασίες Φορτοεκφόρτωσης, Διακίνησης και Αποθήκευσης Εμπορευματοκιβωτίων. 9. Για την εφαρμογή του επί transshipment Ε/Κ τιμολογίου απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί ή ένδειξη ως φορτίου transshipment στο Δηλωτικό εισαγωγής ή σε διορθωτικό έγγραφο που θα κατατίθεται το αργότερο μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ολοκλήρωση της εκφόρτωσης. Χαρακτηρισμός φορτίων ως transshipment, με διορθωτικό έγγραφο που θα κατατεθεί μετά την ανωτέρω προθεσμία, δεν λαμβάνεται υπόψιν για τον υπολογισμό των αμοιβών για εργασίες φορτοεκφόρτωσης. 10.Η παραλαβή/παράδοση εμπορευματοκιβωτίων πραγματοποιείται πάντοτε εμμέσως δια της προκυμαίας, ανεξάρτητα εάν η παράδοση /παραλαβή εκτελεστεί απευθείας για λόγους που επιβάλλουν οι ανάγκες λειτουργίας του ΣΕΜΠΟ, μετά από απόφαση του αρμόδιου Διευθυντή. Κατ εξαίρεση, εμπορευματοκιβώτια με φορτία εκρηκτικά ή ραδιενεργά ή απόβλητα παραδίδονται ή παραλαμβάνονται απευθείας σε ή από χερσαία μεταφορικά μέσα των ενδιαφερόμενων, για τα οποία καταβάλλονται μόνο οι αμοιβές για εργασίες επί πλοίου. 11.Εμπορευματοκιβώτια τα οποία περιέχουν υπολείμματα επικίνδυνων φορτίων, διαφόρων κλάσεων επικινδυνότητας, αντιμετωπίζονται σαν έμφορτα, ανεξάρτητα της ποσότητας που περιέχουν, εφόσον έχουν αποθηκευτεί στις ειδικές περιοχές αποθήκευσης επικινδύνων. 25

26 12.Δύναται να εγκριθεί η αλλαγή της κατηγορίας επικινδυνότητας σε εμπορευματοκιβώτια που περιέχουν επικίνδυνα ή σύμμεικτα φορτία μετά την είσοδό τους με χερσαία μέσα στο ΣΕΜΠΟ, με την υποβολή αίτησης των ενδιαφερομένων και την προσκόμιση παραστατικού αρμόδιας αρχής (φορτωτικές ή άλλα έγγραφα) που αποδεικνύει τα χαρακτηριστικά του φορτίου. Η αλλαγή της κατηγορίας θα γίνεται μετά την έγκριση της αλλαγής και αφού καταβληθούν οι προβλεπόμενες χρεώσεις για την μετατόπισή τους και την αποθήκευσή τους 13. Παραλαβή/παράδοση έμφορτων ή κενών Ε/Κ κατά τις νυχτερινές ώρες ή αργίες είναι δυνατή, χωρίς χρέωση, εφόσον η αίτηση υποβάλλεται 24 ώρες πριν την εκτέλεση της εργασίας, εξασφαλίζεται ο ελάχιστος αριθμός 200 κενών ή 120 έμφορτων ή 150 και των δύο κατηγοριών εμπορευματοκιβωτίων, μετά από προηγούμενη έγκριση της Δ/νσης του Σταθμού. Σε περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται από δύο ή περισσότερους χρήστες, αθροίζονται οι πραγματοποιηθείσες κινήσεις και εάν υπολείπονται του ελάχιστου ορίου υπολογίζονται και καταβάλλονται αμοιβές για ισάριθμα τεμάχια μέχρι τη συμπλήρωση του ελάχιστου αριθμού, οι οποίες επιμερίζονται και βαρύνουν τους αιτούντες κατά λόγο αντιστρόφως ανάλογο των κινήσεών τους. 14. Η αμοιβή για την εργασία (lashing/unlashing) θα καταβάλλεται επί του συνολικού αριθμού των φορτοεκφορτωνομένων από/σε κάθε πλοίο εμπορευματοκιβωτίων, ανεξάρτητα εάν η εργασία εκτελέστηκε με προσωπικό του Ο.Λ.Π. ή του πλοίου. 26

27 Β. ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. Εργασίες επί Εμπορευματοκιβωτίων ψυγείων α. Επί ρευματοδότησης, το 24ωρο υπολογίζεται από την ώρα, μέχρι την ώρα της ίδιας ημέρας. Κλάσμα του 24ωρου λογίζεται ως πλήρες 24ωρο. β. Επιτρέπεται στις ενδιαφερόμενες Ναυτιλιακές εταιρείες -μετά από έγγραφη αίτηση τους, η οποία εγκρίνεται από τον Γενικό Διευθυντή του ΟΛΠ- να διενεργούν με δικό τους προσωπικό και μηχανικά μέσα τις πρόσθετες εργασίες αποσύνδεσης επανασύνδεσης ψυκτικών μηχανημάτων και εκκένωσης πλήρωσης Ε/Κ ή πλαισίων Ε/Κ με ψυκτικά μηχανήματα καταβάλλοντας μέρος (25%) της αντίστοιχης αμοιβής. γ. Στην αμοιβή ρευματοδότησης περιλαμβάνονται η δαπάνη ρευματοληψίας από το δίκτυο του ΟΛΠ και η δοκιμαστική ηλεκτροδότηση των ψυκτικών μηχανισμών προς επιβεβαίωση της καλής λειτουργίας τους, πριν από την ενσωμάτωσή τους στα αποθηκευμένα (στις εγκαταστάσεις του ΟΛΠ) Εμπορευματοκιβώτια-Ψυγεία. 2. Παραλαβή /παράδοση Ε/Κ από terminal σε terminal Απαλλάσσονται από την καταβολή της προβλεπόμενης αμοιβής : α. Τα εκφορτωνόμενα Ε/Κ στο terminal του ΟΛΠ, εφόσον δηλώθηκαν ως παραδοτέα σε άλλο terminal στη Λίστα Εκφόρτωσης του πλοίου, που έχει υποβληθεί πριν από την άφιξή του. β. Τα εκφορτωθέντα σε άλλο terminal, εφόσον δηλώθηκαν στη Λίστα Φόρτωσης του πλοίου που θα εξυπηρετηθεί στο terminal του Ο.Λ.Π. Οι ανωτέρω α και β απαλλαγές ισχύουν με την προϋπόθεση ότι η παραλαβή /παράδοση των Ε/Κ γίνεται στη ειδική περιοχή μεταξύ των δύο terminals ή σε άλλη θέση εφόσον λόγοι αποδοτικότερης λειτουργίας του Σταθμού το επιβάλλουν. 3. Εκκένωση - Πλήρωση εμπορευματοκιβωτίων/συμπλήρωση φορτίου Οι εργασίες έμμεσης εκκένωσης ή πλήρωσης παρέχονται στη Διαχείριση Γ3. Η άμεση εκκένωση Ε/Κ σε χώρο του ΣΕΜΠΟ είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί, μόνον εφόσον δεν υπερβαίνει τη διάρκεια μιας φυλακής εργασίας (βάρδιας). Για κάθε άμεση εκκένωση ή άμεση πλήρωση Ε/Κ στο χώρο του ΣΕΜΠΟ, καταβάλλεται η ακόλουθη αμοιβή: για Ε/Κ για Ε/Κ 40 Συμπλήρωση φορτίου Η εργασία παρέχεται σε έμφορτο εμπορευματοκιβώτιο προς φόρτωση, σε ειδικό χώρο του Προβλήτα Ι, με χρέωση της προβλεπόμενης αμοιβής για κάθε αιτούμενη εργασία. 27

28 Γ. ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ 1. Πλοία που έχουν παραβάλει στα κρηπιδώματα του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων και έχουν περατώσει τις φορτοεκφορτωτικές τους εργασίες απομακρύνονται υποχρεωτικά από τα κρηπιδώματα του Σταθμού, το βραδύτερο μέσα σε μια (1) ώρα από την αποπεράτωση των εργασιών τους. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, η παραμονή πέραν της μιας (1) ώρας χρεώνεται με την προβλεπόμενη αποζημίωση λόγω αδράνειας των εγκαταστάσεων του Σταθμού, εφόσον: α. η καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότητα του πλοίου και β. έχει προγραμματισθεί και αναμένει προς παραβολή στο κρηπίδωμα άλλο πλοίο. Η αποζημίωση αυτή χρεώνεται για κάθε ώρα καθυστέρησης και εφόσον το πλοίο που αναμένει έχει προγραμματισθεί να εξυπηρετηθεί με μια γερανογέφυρα. Σε περίπτωση που το αναμένον πλοίο έχει προγραμματισθεί να εξυπηρετηθεί με δύο ή τρεις γερανογέφυρες, η αποζημίωση για κάθε ώρα αδράνειας υπολογίζεται με το σχετικά προβλεπόμενο ποσό επί τον αριθμό των προγραμματισθεισών να εργασθούν Γερανογεφυρών. Η αποζημίωση επιβάλλεται από την αρμόδια Υπηρεσία ως εξής: α. μετά τη συμπλήρωση της πρώτης ώρας καθυστέρησης, το πλοίο χρεώνεται με το προβλεπόμενο ποσό αποζημίωσης. β. για καθυστέρηση πέραν της πρώτης ώρας, η αποζημίωση για αδράνεια επιβάλλεται σύμφωνα με την ακόλουθη παράγραφο 2. γ. η κατά τα ανωτέρω καταβολή ή μη αποζημίωσης για αδράνεια των εγκαταστάσεων του ΣΕΜΠΟ είναι ανεξάρτητη από τη χρέωση της δαπάνης λόγω καθυστέρησης ή ματαίωσης της εργασίας που είχε προγραμματισθεί και η οποία καθυστέρηση ή ματαίωση προβλέπεται στην παράγραφο 2 του παρόντος. 2. Κλάσμα ώρας το οποίο δεν υπερβαίνει τα 30 λεπτά (επί συνόλου καθυστερήσεων) δεν χρεώνεται. Κλάσμα μεγαλύτερο των 30 λεπτών υπολογίζεται ως ολόκληρη ώρα. Κατ εξαίρεση και μόνο για τις περιπτώσεις καθυστέρησης κατάπλου πλοίου, λόγω ευθύνης τρίτου (π.χ. πλοηγική υπηρεσία) κατά την έναρξη της πρωινής φυλακής εργασίας (βάρδιας), ο απαλλασσόμενος χρόνος είναι 60 λεπτά. 3. Ο πλοίαρχος ή ο νόμιμος εκπρόσωπος ή ο ναυτικός πράκτορας πλοίου σε παραβολή, στο οποίο συνεχίζεται η φορτοεκφορτωτική εργασία, υποχρεούται -μετά την έγκαιρη ειδοποίηση της αρμόδιας Υπηρεσίας του ΟΛΠ- να εκτελεί τις επιβαλλόμενες μικρές μετακινήσεις μία (1) τουλάχιστον ώρα πριν από την έναρξη της εργασίας των τακτικών ή έκτακτων φυλακών, προς αποφυγή της καθυστέρησης ή ματαίωσης της παραβολής άλλου πλοίου που αναμένει για το σκοπό αυτό. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, πέρα από την προβλεπόμενη κατά περίπτωση αποζημίωση λόγω αδράνειας, το πλοίο βαρύνεται και με την εκάστοτε αντίστοιχη με το χρόνο καθυστέρησης ή ματαίωσης δαπάνη. 4. α. Το πλοίο που είναι σε παραβολή υποχρεούται να απομακρύνεται από τα κρηπιδώματα του λιμένα, το αργότερο μέσα σε μια (1) ώρα από την αποπεράτωση των φορτοεκφορτωτικών του εργασιών, προς αποφυγή της καθυστέρησης ή ματαίωσης της προγραμματισμένης φορτοεκφορτωτικής εργασίας άλλου πλοίου που περιμένει για το σκοπό αυτό. 28

29 Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, πέρα από την προβλεπόμενη κατά περίπτωση αποζημίωση, ο πλοίαρχος ή ο νόμιμος εκπρόσωπος ή ο ναυτικός πράκτορας του πλοίου βαρύνεται και με την αντίστοιχη προβλεπόμενη, με βάση τον χρόνο καθυστέρησης ή ματαίωσης, δαπάνη. β. Ειδικά για τις περιπτώσεις εξυπηρέτησης δυο ή περισσότερων πλοίων με την ίδια Γερανογέφυρα, καθώς και για περιπτώσεις που η λήξη εργασιών ενός πλοίου συμπίπτει με την έναρξη εργασιών άλλου πλοίου που περιμένει για παραβολή, το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από τη λήξη των εργασιών του πρώτου πλοίου έως την έναρξη των εργασιών του επόμενου δεν χρεώνεται, εφόσον δεν υπερβαίνει τις δυο (2) ώρες. Μετά την παρέλευση των δύο ωρών ισχύουν τα αναφερόμενα στην προηγούμενη περίπτωση α. 5. Επί καθυστερήσεων ή ματαιώσεων στις εργασίες φορτοεκφόρτωσης εμπορευματοκιβωτίων παρέχεται έκπτωση 50% στις προβλεπόμενες κατά περίπτωση αμοιβές, εφόσον υπάρχει ευθύνη τρίτου ή ανωτέρα βία. Ίση μεταχείριση έχουν και οι περιπτώσεις καθυστέρησης ή ματαίωσης εργασιών φορτοεκφόρτωσης εμπορευματοκιβωτίων, λόγω ακραίων καιρικών συνθηκών, οι οποίες έχουν προβλεφθεί και εξαγγελθεί αρμοδίως, εφόσον ο υπόχρεος -μέχρι τον προγραμματισμό των εργασιών- δεν έχει εκφράσει αντίρρηση. Σε περίπτωση υποβολής αντίρρησης για τον προγραμματισμό των εργασιών, με δεδομένη την προαναγγελία των ακραίων καιρικών συνθηκών, ο Ο.Λ.Π. δικαιούται - κατά την απόλυτη κρίση του- να προγραμματίζει εργασίες φορτοεκφόρτωσης, απαλλάσσοντας τον υπόχρεο από την καταβολή των δικαιωμάτων καθυστέρησης / ματαίωσης, καθώς και να διατάζει την αναγκαστική μεθόρμιση του πλοίου (Άρθρο 5 του Κανονισμού και Τιμολόγια Δικαιωμάτων επί πλοίων /πλωτών ναυπηγημάτων στη λιμενική ζώνη του Ο.Λ.Π.) ή να αλλάζει τη σειρά εξυπηρέτησής του, προκειμένου να μην παρακωλύεται η ομαλή εκτέλεση των εργασιών. Πέραν της απαλλαγής αυτής, ουδεμία άλλη αξίωση δικαιούται να προβάλει για την ίδια αιτία ο υπόχρεος κατά του Ο.Λ.Π. Ο χρόνος διακοπής των εργασιών αποφασίζεται αποκλειστικά από το αρμόδιο προς το σκοπό αυτό όργανο του Ο.Λ.Π., η απόφαση του οποίου είναι δεσμευτική για τους υπόχρεους. 6. Επί καθυστερήσεων στις εργασίες φορτοεκφόρτωσης εμπορευματοκιβωτίων παρέχεται απαλλαγή από την καταβολή των προβλεπόμενων δικαιωμάτων, εφόσον πραγματοποιηθούν ανά φυλακή εργασίας φορτοεκφόρτωσης, οι ακόλουθες -κατά μέσο- ελάχιστες κινήσεις: Γ/Γ S.P.P. : 150 κινήσεις Γ/Γ P.P. : 130 Κ/Γ : 80 Κατ εξαίρεση, όταν λόγοι ευρυθμότερης και αποδοτικότερης λειτουργίας του ΣΕΜΠΟ το επιβάλουν, παρέχεται απαλλαγή από την καταβολή των προβλεπόμενων αμοιβών καθυστερήσεων, εφόσον: α. Η καθυστέρηση που δημιουργήθηκε δεν προκάλεσε ανατροπή του προγράμματος εξυπηρέτησης των αναμενόντων προς φορτοεκφόρτωση πλοίων ή δεν αναμένει άλλο πλοίο 29

30 β. Πραγματοποιήθηκε εντός της προγραμματισμένης φυλακής εργασίας (βάρδιας) ο ελάχιστος αριθμός κινήσεων που προβλέπεται για τα φορτοεκφορτωνόμενα ανά πλοίο Ε/Κ (80 με Γ/Γ ή 60 με Κ/Γ) 7. Οι ανωτέρω προβλεπόμενες χρεώσεις επιβάλλονται σε κάθε πλοίο ανεξάρτητα εάν ανήκει σε εταιρεία η οποία έχει δεσμευτεί για συγκεκριμένη ετήσια διακίνηση transshipment εμπορευματοκιβωτίων ή έχει υπαχθεί στο σύστημα εξυπηρέτησης rendez-vous. 30

31 Δ. ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΑ 1. Τα αποθηκευτικά υπολογίζονται από την ημερομηνία εκφόρτωσης ή εισόδου από την επικράτεια στο χώρο του Σταθμού Ο.Λ.Π. Α.Ε, συμπεριλαμβανόμενης και αυτής, ανά ημέρα παραμονής και τεμάχιο. 2. Επί εμπορευματοκιβωτίων άνω των 20 ποδών καταβάλλεται το διπλάσιο του αντίστοιχου δικαιώματος Ε/Κ Για τα φορτία των εμπορευματοκιβωτίων που εκκενώνονται (εκκένωση περιεχομένου Ε/Κ σε αποθήκη) εφαρμόζεται το τιμολόγιο προσωρινής αποθήκευσης γενικών εμπορευμάτων, από την ημερομηνία εισαγωγής τους στην αποθήκη. 4. Για τα εκκενωμένα Ε/Κ εφαρμόζεται το τιμολόγιο προσωρινής αποθήκευσης κενών εμπορευματοκιβωτίων από την εισαγωγή τους στο ΣΕΜΠΟ. 5. Για τα εμπορευματοκιβώτια των οποίων το περιεχόμενο παραδίδεται απευθείας σε μεταφορικό μέσο του παραλήπτη έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του τιμολογίου προσωρινής αποθήκευσης έμφορτων εμπορευματοκιβωτίων, από την ημερομηνία εκφόρτωσης. 6. Ψυκτικά μηχανήματα (CLIP ON UNITS ) παραμένοντα στην περιοχή του ειδικού σταθμού των εμπορευματοκιβωτίων-ψυγείων, σαν εργαλεία για παροχή ψύξης στα εμπορευματοκιβώτια, απαλλάσσονται της καταβολής αποθηκευτικών δικαιωμάτων. 7. Δεν καταβάλλονται αποθηκευτικά δικαιώματα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία εκφόρτωσης ή εισόδου από την επικράτεια στο ΣΕΜΠΟ, των εμπορευματοκιβωτίων, έμφορτων ή κενών, που -ανάλογα με την περίπτωση- έχει ως ακολούθως: Μέχρι 2 ημέρες, επί έμφορτων ή κενών Ε/Κ εισαγωγής ή μέχρι 3 ημέρες, επί των εκφορτωνόμενων από πλοίο ημέρα Σάββατο Μέχρι 7 ημέρες, επί έμφορτων Ε/Κ με εγχώριο φορτίο εξαγωγής Μέχρι 15ημέρες, επί έμφορτων ή κενών Ε/Κ Transshipment Μέχρι 7ημέρες, επί έμφορτων Ε/Κ Transshipment που περιέχουν επικίνδυνα φορτία (IMO) ή σύμμικτο φορτίο επικίνδυνων εμπορευμάτων (IMO) και μη Σε περίπτωση όμως παραμονής τους πέραν των ημερών αυτών εφαρμόζεται το αντίστοιχο τιμολόγιο από την 3 η,6 η,16 η και 8 η ημέρα εκφόρτωσής ή εισόδου τους στο ΣΕΜΠΟ αντίστοιχα, το δε χρονικό διάστημα των ημερών απαλλαγής προσμετράται στο συνολικό χρόνο παραμονής τους για τον υπολογισμό των αποθηκευτικών, χωρίς τη χορήγηση ουδεμιάς έκπτωσης. 8. Για τα εμπορευματοκιβώτια με επικίνδυνο ή σύμμεικτο (επικίνδυνων και μη) φορτίο, που παραμένουν στο χώρο του Ο.Λ.Π. πέραν των 7 ημερών κατατίθεται από τον πράκτορα εγγυητική επιστολή που αντιστοιχεί στα κατά περίπτωση αποθηκευτικά επικίνδυνων Ε/Κ 30 ημερών, η οποία ανανεώνεται με αντίστοιχη Ε/Ε 60 ή 90 ημερών, σε περίπτωση περαιτέρω παραμονής τους. Εμπορευματοκιβώτια με φορτίο εκρηκτικών και ραδιενεργών αποβλήτων απομακρύνονται άμεσα από τους χώρους του Ο.Λ.Π., μετά την εκφόρτωση τους (άμεση εκφόρτωση Ε/Κ από το πλοίο στο μεταφορικό μέσο του παραλήπτη) ή μετά 31

Αποφάσεις Δ.Σ. / ΟΛΠ ΑΕ: 180/29-9-2010 (ΦΕΚ 1643/B /2010), 235/28-11- 2011 (ΦΕΚ 3050/B /2011)

Αποφάσεις Δ.Σ. / ΟΛΠ ΑΕ: 180/29-9-2010 (ΦΕΚ 1643/B /2010), 235/28-11- 2011 (ΦΕΚ 3050/B /2011) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Νο 4 ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ Αποφάσεις Δ.Σ. / ΟΛΠ ΑΕ: 180/29-9-2010 (ΦΕΚ 1643/B /2010), 235/28-11- 2011 (ΦΕΚ 3050/B /2011) 9-1-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε. Τιμολόγιο δικαιωμάτων για διέλευση εμπορευμάτων μέσα στους λιμενικούς χώρους αρμοδιότητας του Ο.Λ.Α ΑΕ, χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΩΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΩΣ Αποφάσεις Δ.Σ./ Ο.Λ.Π. Α.Ε. 305/10-11-2005 ( ΦΕΚ 1842/Β/28-12-2005), 1/4-1-2006

Διαβάστε περισσότερα

αριθµός απόφασης: 221

αριθµός απόφασης: 221 ΘΕΜΑ: Έγκριση Οικονοµικών Καταστάσεων Περιόδου 1/1-30/9/2011. αριθµός απόφασης: 221 Α. Η κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2011 µε βάση τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΛΙΜΕΝΟΣ»

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΛΙΜΕΝΟΣ» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΛΙΜΕΝΟΣ» Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία όλες οι φορτοεκφορτωτικές εργασίες, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς της χρήσης του τόπου φόρτωσης (όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε.

ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. Έχοντας υπ όψη : α)τις διατάξεις του Β. /τος 14/19-1-39 «Περί Λιµένων και Υπηρεσιών τούτων.»

Διαβάστε περισσότερα

αριθµός απόφασης: 181

αριθµός απόφασης: 181 ΘΕΜΑ: «Αντικατάσταση µέλους.σ. - εκπροσώπου των υπαλλήλων. Ανασυγκρότηση ιοικητικού Συµβουλίου ΟΛΠ ΑΕ». αριθµός απόφασης: 181 Εγκρίθηκαν: Α. H εκλογή ως µέλους Σ ΟΛΠ ΑΕ - εκπροσώπου των υπαλλήλων, του

Διαβάστε περισσότερα

Το Λιµάνι της Θεσσαλονίκης. Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης. Mάϊος

Το Λιµάνι της Θεσσαλονίκης. Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης. Mάϊος Το Λιµάνι της Θεσσαλονίκης Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. Mάϊος 2007 Σε αυτή την παρουσίαση ενδέχεται να περιέχονται µελλοντικές προβλέψεις, οι οποίες βασίζονται σε εκτιµήσεις και υποθέσεις σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΟΛΒ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΟΛΒ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Ο ΡΓ ΑΝΙΣΜΟ Σ ΛΙΜΕΝΟ Σ ΒΟΛΟΥ Α Ν Ω ΝΥΜΗ Ε ΤΑΙΡΙ Α ( Ο.Λ.Β. Α.Ε.) Α ρ. Μ. Α.Ε.:49873/ 32/Β/01/ 030 ΕΔΡΑ Β ΟΛΟΣ Ταχ. Δ/νση : Κεντρική Προβλήτα Ταχ. Κώδικας : 382 21 ΒΟΛΟΣ E - mail : admin@port-volos.gr Web

Διαβάστε περισσότερα

Οι Οδηγοί Φορτηγών Οχημάτων και οι Φορτοεκφορτωτές ως κομβικοί εργασιακοί κλάδοι της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Η νομική άποψη.

Οι Οδηγοί Φορτηγών Οχημάτων και οι Φορτοεκφορτωτές ως κομβικοί εργασιακοί κλάδοι της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Η νομική άποψη. Οι Οδηγοί Φορτηγών Οχημάτων και οι Φορτοεκφορτωτές ως κομβικοί εργασιακοί κλάδοι της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Η νομική άποψη. Ευγενία Τζαννίνη Δικηγόρος. Οκτώβριος 2013. α. Οδηγοί Φορτηγών Νομοθεσία Ν. 3887/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 5411/10. ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ EΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός και Τιµολόγια Παροχής Υπηρεσιών της Εταιρίας Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.)

Κανονισµός και Τιµολόγια Παροχής Υπηρεσιών της Εταιρίας Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Θεσσαλονίκη, 1 Ιανουαρίου 2013 Κανονισµός και Τιµολόγια Παροχής Υπηρεσιών της Εταιρίας Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) (Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συλλογή Επικίνδυνων Αποβλήτων από τον ψυκτικό θάλαμο του νοσοκομείου Σάμου και μεταφοράς τους σε μονάδα επεξεργασίας ιατρικών αποβλήτων. ΓΕΝΙΚΑ Η όλη διαχείριση των ΕΑΑΜ και ΜΕΑ και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Δ. 28/80)

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Δ. 28/80) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΦΑΙΣΤΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΣΤΟ ΧΥΤΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015.

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 10.7.2015 ΠΟΛ. 1149 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

για την µελέτη, κατασκευή, ανάπτυξη, λειτουργία και εκµετάλλευση σύγχρονου ξενοδοχειακού συγκροτήµατος πέντε αστέρων και για λοιπές χρήσεις.

για την µελέτη, κατασκευή, ανάπτυξη, λειτουργία και εκµετάλλευση σύγχρονου ξενοδοχειακού συγκροτήµατος πέντε αστέρων και για λοιπές χρήσεις. ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης ηµεροµηνιών διεξαγωγής του διαγωνισµού της διακήρυξης 07/2010 για την παραχώρηση χρήσης τµήµατος λιµενικής ζώνης Πειραιά, για την µελέτη, κατασκευή, ανάπτυξη, λειτουργία και εκµετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1).. 2).. 3).. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Άρθρο 1 Διαδικασία Προέγκρισης των συναλλαγών που υπάγονται στο άρθρο 21 του ν.4321/2015 H συναλλαγή που εμπίπτει στο άρθρο 21 του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Α ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Α ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Α ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Ο παρών νόμος εφαρμόζεται (α) στα δρομολογημένα σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 4 0 8 5 0 9 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ (SER)

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 4 0 8 5 0 9 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ (SER) Σελίδα 1 από 5 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : 15.000,00 2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ προκηρύσσει διαγωνισμό με θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ(ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΚΑΘΑΡΟ)

H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ προκηρύσσει διαγωνισμό με θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ(ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΚΑΘΑΡΟ) 1 H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ προκηρύσσει διαγωνισμό με θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ(ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΚΑΘΑΡΟ) ΑΡΜΟΔΙΟΣ για πληροφορίες : E. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τηλ.:2310-296544 Fax :2310-228221

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιάς 14/10/2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Πειραιάς 14/10/2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς 14/10/2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ Την Αναδιαρρύθμιση και Ανάπτυξη του Εμπορικού Λιμένα (Ηρακλέους) αποφάσισε το Δ.Σ. του Ο.Λ.Π. Α.Ε. μετά από εισήγηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Ο.Λ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορευματική σύνδεση του. Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) με το Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά (ΣΕΠ)

Εμπορευματική σύνδεση του. Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) με το Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά (ΣΕΠ) Εμπορευματική σύνδεση του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) με το Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά (ΣΕΠ) Περιεχόμενα Παρουσίαση των δύο συνεργατών Σύμπλευση Στόχος Θεωρητικό υπόβαθρο Εμπειρία μέχρι σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

δυνατόν να καλύπτονται, κατόπιν σχετικού μειοδοτικού διαγωνισμού, από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών

δυνατόν να καλύπτονται, κατόπιν σχετικού μειοδοτικού διαγωνισμού, από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Πατρ. Γρηγορίου Ε 12, Τ.Κ. 56123, Αμπελόκηποι Τίτλος: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ενδεικτ.προυπολ.: 94.464,00 Κ.Α. :

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του νόμου 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Ο Δ Η Γ Ο Σ Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ Τ Η Σ Ν Ο Μ Ο Θ Ε Σ Ι Α Σ 1 η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1112/2013 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΟΛ.1112/2013 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΛ.1112/2013 Θέμα: «Όροι, προϋποθέσεις και ειδικά θέματα εφαρμογής της πάγιας ρύθμισης ληξιπρόθεσμων χρεών της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/13 (ΦΕΚ-107 Α)» Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ-ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ-ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ-ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση Ετήσιας Οικονοµικής Έκθεσης και Φορολογικών καταστάσεων Περιόδου 1/1-31/12/2011. αριθµός απόφασης: 38. Εγκρίθηκαν :

ΘΕΜΑ: Έγκριση Ετήσιας Οικονοµικής Έκθεσης και Φορολογικών καταστάσεων Περιόδου 1/1-31/12/2011. αριθµός απόφασης: 38. Εγκρίθηκαν : ΘΕΜΑ: Έγκριση Ετήσιας Οικονοµικής Έκθεσης και Φορολογικών καταστάσεων Περιόδου 1/1-31/12/2011. Εγκρίθηκαν : αριθµός απόφασης: 38 1) η ετήσια Οικονοµική Έκθεση που αφορά στην εταιρική χρήση 2011 (Περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης

ΜΕΛΕΤΗ. Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης 18ης Οκτωβρίου 18, 582 00 Έδεσσα τηλ. 2381025555, fax. 2381051255 e-mail: deyae@hol.gr Εργασία: Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης Προϋπολογισμός: 30.100,00 (με Φ.Π.Α.) Αριθμός Μελέτης: 35/2013 ΜΕΛΕΤΗ Αποφράξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΙΩΗ-ΟΘ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΑΔΑ: 4ΙΙΩΗ-ΟΘ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 17 18 19 Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ν Ε Ξ Α Γ Ω Γ Η Σ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΗΣ Αριθμός Αναφοράς Τελωνείου: ΥΠΟΒΑΛΛΩΝ ή ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ Αριθμός EORI : Αριθμός EORI : Ονοματεπώνυμο : Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ:ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ, ΔΡΟΜΩΝ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΛΠ. Κ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια αεροπανώ για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου

Προμήθεια αεροπανώ για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια αεροπανώ για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου K. Μ. : Π27/2011 ΠΡΟΫΠ. : 4.797,00 με το Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Σας ενημερώνει ως προς τον Φ.Π.Α. ταξιδιωτών εγκατεστημένων σε ξένη χώρα πλην Ε.Ε. Για το θέμα αυτό εκδόθηκε η ΠΟΛ.1338/30.12.1996 Αποφ. Υπ. Οικ. η οποία τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Σήµερα την ευτέρα 26/4/2010, οι παρακάτω υπογράφοντες: α.) Ο κος Αργύριος Ζαφειρόπουλος, κάτοικος Αθηνών που ενεργεί στην προκειµένη περίπτωση υπό την ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας Άρθρο 30 Αντικείμενο Άδειας Προμήθειας 1. Προϋπόθεση για την πώληση φυσικού αερίου σε Επιλέγοντες και μη Επιλέγοντες Πελάτες συνιστά η κατοχή Άδειας Προμήθειας. 2. Δεν απαιτείται Άδεια Προμήθειας: α) Για

Διαβάστε περισσότερα

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων.

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Οι εγκύκλιοι για τη ρύθμιση των χρεών & εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων. Δεύτερη ευκαιρία σε επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και οφειλέτες του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14.08.2015) αναφορικά με το ΦΠΑ και παροχή σχετικών διευκρινίσεων

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14.08.2015) αναφορικά με το ΦΠΑ και παροχή σχετικών διευκρινίσεων ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 15/9/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΦΠΑ Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΗ & ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε. (για το έτος 2011)

ΤΕΛΗ & ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε. (για το έτος 2011) ΤΕΛΗ & ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε. (για το έτος 2011) Σύµφωνα µε τη Νοµοθεσία οι διάφορες κατηγορίες πλοίων που προσεγγίζουν τη θαλάσσια περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( Ε.Τ.Α.Α. ) ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις.

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4075/11-4-12 (ΦΕΚ 89Α) Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ: Οι παρακάτω Γενικοί Όροι Πώλησης Αγαθών και Παροχής Υπηρεσιών θα εφαρμόζονται: i) Σε όλες τις συμβάσεις πώλησης αγαθών μεταξύ της Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Τηλ.: 2541079451 - Φαξ.: 2541079454

Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Τηλ.: 2541079451 - Φαξ.: 2541079454 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Τηλ.: 2541079451 - Φαξ.: 2541079454 Ξάνθη 29.01.2013 Α.Π. 1743 ΠΡΟΣ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΠΛΟΙΩΝ / ΠΛΩΤΩΝ ΝΑΥΠΗΓΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε. Πράξεις Δ.Σ. 140/14-6-2000 (4257/615/12-3-2001 έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 17-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2008Δ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2008Δ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (Ο.Α.ΔΥ.Κ.) Αριθμός Μελέτης : oadyk09b2b ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2008Δ Εργο :"ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014)

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον τρόπο, τον τύπο και την διαδικασία επιβολής των προστίμων που επιβάλλονται από τα ελεγκτικά όργανα κατά την διαπίστωση παράβασης, σε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. (σύμφωνα με τον Ν.4152/2013)

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. (σύμφωνα με τον Ν.4152/2013) ΗΡΩ ΜΗΤΡΟΥ Πολιτικός Μηχανικός Ταμίας του ΣΠΕΔΕ Θεσσαλονίκης και Κ. Μακεδονίας και εκπρόσωπός του στην Εποπτεύουσα του ΤΣΜΕΔΕ Θεσ/νίκης Τηλ.: 6947439900, 2310486595 - E-mail: iromitrou@tee.gr ΜΑΡΙΑ ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο ΣΤ' Προσχώρηση Αποχώρηση Διαγραφή μελών Εγγύηση Άρθρο 34 Προσχώρηση μέλους

Κεφάλαιο ΣΤ' Προσχώρηση Αποχώρηση Διαγραφή μελών Εγγύηση Άρθρο 34 Προσχώρηση μέλους Κεφάλαιο ΣΤ' Προσχώρηση Αποχώρηση Διαγραφή μελών Εγγύηση Άρθρο 34 Προσχώρηση μέλους 1. Κάθε ασφαλιστική επιχείρηση με άδεια ασκήσεως του κλάδου ασφάλισης αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία αυτοκινήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Μαρτίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1)ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ.- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Συντήρηση, καθαρισμός, έλεγχος λειτουργίας σιντριβανιών

Διαβάστε περισσότερα

Συνεπώς για να εξυπηρετηθούν οι πληρωμές σας θα αντιστραφεί η μεταφορά διαθεσίμων με ημερομηνία έναρξης την 16/8/2011.

Συνεπώς για να εξυπηρετηθούν οι πληρωμές σας θα αντιστραφεί η μεταφορά διαθεσίμων με ημερομηνία έναρξης την 16/8/2011. ΘΕΜΑ: «Αντιστροφή διαδικασίας μεταφοράς διαθεσίμων Υποκαταστημάτων» Σχετ. τα 688/22/5/2008 το Γ32/270/337/8/7/2008, Γ32/388/7/9/2010 έγγραφα μας, Θέτουμε υπ'όψη σας τα εξής: Το άρθρο 40 1 του ν 3863/10

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΠΝΩΚΞ-Φ9Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: - 19115 - ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΑΔΑ: 45ΠΝΩΚΞ-Φ9Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: - 19115 - ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: - 19115 - ΑΔΑ: 45ΠΝΩΚΞ-Φ9Ω ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Στο Πέραμα σήμερα ημέρα της εβδομάδας Τρίτη, 04 Οκτωβρίου 2011 στα γραφεία του Δήμου Μυλοποτάμου,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ: 1. ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΜΙΓΩΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ (ΕΑΑΜ) ΚΑΙ ΜΙΚΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΕΑ) 2

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ: 1. ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΜΙΓΩΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ (ΕΑΑΜ) ΚΑΙ ΜΙΚΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΕΑ) 2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ: 1. ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΜΙΓΩΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ (ΕΑΑΜ) ΚΑΙ ΜΙΚΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΕΑ) 2. ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΕΑ) 1. ΓΕΝΙΚΑ Το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 18/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 18/2014 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ: Χ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 13200 ΤΗΛ: 213 2058371 ΗΜΕΡ/ΝΙΑ : 30.05.2014 FAX: 213 2058614 anastach@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενημερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Μελέτη Προγραμματικού Σχεδίου (MASTER PLAN) Λιμένος Θεσσαλονίκης ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 395.000,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ.1033 Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ & Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΤΕΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 3 3. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ... 4 4. ΠΛΗΡΩΜΕΣ... 5 5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ... 7 6. ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΜΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4251, 16/7/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4251, 16/7/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΟΥ ΤΩΝ ΩΡΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 21, 24.1.2009, σ. 39. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 29, 31.1.2009,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ 1. Γραφείο Τύπου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ενταύθα. 2. Καταστήματα γεωργικών φαρμάκων Ν. Χαλκιδικής. 3. Δήμους Ν.

ΠΡΟΣ 1. Γραφείο Τύπου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ενταύθα. 2. Καταστήματα γεωργικών φαρμάκων Ν. Χαλκιδικής. 3. Δήμους Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος: 20 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ. : 05/ 4811 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος...2011 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος...2011 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος......2011 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Αρ. Πρωτ.. ΠΡΟΣ : τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΝΤΑΥΘΑ ΘΕΜΑ: «Συζήτηση και λήψη απόφασης γνωμοδότηση σε σχέση με το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Π ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ-Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 47100 ΑΡΤΑ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάκτηση της φορολογικής απαλλαγής που χορηγήθηκε με τα άρθρα 2 και 3 του ν.3220/2004

ΘΕΜΑ: Ανάκτηση της φορολογικής απαλλαγής που χορηγήθηκε με τα άρθρα 2 και 3 του ν.3220/2004 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2007 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αριθ.Πρωτ: 1118902/11058/Β0012 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ: Β ΠΟΛ.: 1148 Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

«Γενικός Ενιαίος Κανονισμός Εργασίας Διεξαγωγής των Φορτοεκφορτωτικών Εργασιών Ξηράς».

«Γενικός Ενιαίος Κανονισμός Εργασίας Διεξαγωγής των Φορτοεκφορτωτικών Εργασιών Ξηράς». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας : 101 82 Αθήνα Telefax

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σελίδα 1 από 5 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Σελίδα 1 από 5 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαµβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη και η τεχνική προδιαγραφή. 1.2. Επισηµαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Πειραιάς, 11 Ιουνίου 2013 ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Μετά τη δημοσίευση του νόμου ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α' 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012,4093/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΑΡΘΡΑ ΝΟΜΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Άρθρο 2 παρ. 2 Βεβαίωση από την Αρχή Ελέγχου της Παραγωγής Έργων (Α.Ε.Π.Ε.) Η απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ. : Το υπ. αριθμ. πρωτ. 31613/23-7-2009 έγγραφό μας. Με τις διατάξειςτωνάρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 :

Σχετ. : Το υπ. αριθμ. πρωτ. 31613/23-7-2009 έγγραφό μας. Με τις διατάξειςτωνάρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 : ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 122 Α /21-7-2009) Κανόνες τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών, κανόνες υποκεφαλαιοδότησης επιχειρήσεων, διαδικασία ταχείας αδειοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΔΔΗΕ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2 ο χλμ. ΝΕΟ Λαμίας Αθηνών 351 00 Λαμία

ΔΕΔΔΗΕ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2 ο χλμ. ΝΕΟ Λαμίας Αθηνών 351 00 Λαμία ΔΕΔΔΗΕ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2 ο χλμ. ΝΕΟ Λαμίας Αθηνών 351 00 Λαμία ΕΡΓΟ: Ανάδειξη εργολάβου για την εκτέλεση βοηθητικών εργασιών για τον έλεγχο και διαλογή των αποξηλούμενων ξύλινων στύλων

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ». Οι παραπάνω ποσότητες μπορεί να αυξομειωθούν κατά 5%. Εργοστάσιο Κατεργασίας. Μέση Ημερήσια Ποσότητα Μεταφοράς (Τν)

«ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ». Οι παραπάνω ποσότητες μπορεί να αυξομειωθούν κατά 5%. Εργοστάσιο Κατεργασίας. Μέση Ημερήσια Ποσότητα Μεταφοράς (Τν) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ.. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ) ΤΗΛ.2310/296.527/296-509 -FAX.2310/228.221 ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 541 10 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ **************************** ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 25/07/2013 Αρ.πρωτ 12675. Κάθε ενδιαφερόµενο

Θεσσαλονίκη 25/07/2013 Αρ.πρωτ 12675. Κάθε ενδιαφερόµενο ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 25/07/2013 Αρ.πρωτ 12675 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονοµικού ΤΜΗΜΑ: Προµηθειών, ιαχείρισης Υλικού & Αποθηκών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. Παχατουρίδου ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣΔΜ/50034

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣΔΜ/50034 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ / ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 49, 117 43 ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣΔΜ/50034

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων Σελίδα 1 από 8 Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Διεύθυνση Πλ. & Τ.Υ. ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «Διαμόρφωση χώρου στο Σ1 για την λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ 1111/2013 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΟΛ 1111/2013 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΛ 1111/2013 Θέμα: «Όροι, προϋποθέσεις και ειδικά θέματα εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων χρεών της υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/13 (ΦΕΚ-107 Α)» Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιάς, 8 Νοεµβρίου 2013. Προς: τα µέλη του Σ ΟΛΠ ΑΕ

Πειραιάς, 8 Νοεµβρίου 2013. Προς: τα µέλη του Σ ΟΛΠ ΑΕ ΠΡΟΕ ΡΟΣ & ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Πειραιάς, 8 Νοεµβρίου 2013 Προς: τα µέλη του Σ ΟΛΠ ΑΕ Θέµα: Σχέδιο Συµφωνητικού Β Τροποποίησης της από 25.11.2008 Σύµβασης Παραχώρησης µεταξύ ΟΛΠ Α.Ε. και ΣΕΠ Α.Ε. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΗΛ/ΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ & ΕΓΚ/ΣΕΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΒΟΛΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΗΛ/ΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ & ΕΓΚ/ΣΕΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΒΟΛΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΗΛ/ΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ & ΕΓΚ/ΣΕΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΒΟΛΟΥ Ο Οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ, ΧΥΔΗΝ ΦΟΡΤΙΩΝ, ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ, ΞΥΛΕΙΑΣ Κ.Α.

ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ, ΧΥΔΗΝ ΦΟΡΤΙΩΝ, ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ, ΞΥΛΕΙΑΣ Κ.Α. ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ, ΧΥΔΗΝ ΦΟΡΤΙΩΝ, ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ, ΞΥΛΕΙΑΣ Κ.Α. Ενδυνάμωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας καθώς και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ : 2012

ΕΡΕΥΝΑ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ : 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 Ιανουαρίου 2014 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ : 2012 Στο πλαίσιο της πολιτικής της ΕΛΣΤΑΤ να παρέχεται στους χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ.: Κ.Φ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 2 0 1 4 1 3. Ημερομηνία Διεξαγωγής : 31-03-2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΟΙΝ.: Κ.Φ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 2 0 1 4 1 3. Ημερομηνία Διεξαγωγής : 31-03-2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ. -------------------------------------- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΣΥ Ταχ. Δ/νση : Καρόλου 1 3 Τ.

Διαβάστε περισσότερα

«Θαλάσσια μεταφορά μεταλλεύματος από το λιμάνι Θεσσαλονίκης προς το εργοστάσιο της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ»

«Θαλάσσια μεταφορά μεταλλεύματος από το λιμάνι Θεσσαλονίκης προς το εργοστάσιο της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ» Διακήρυξη για τη: «Θαλάσσια μεταφορά μεταλλεύματος από το λιμάνι Θεσσαλονίκης προς το εργοστάσιο της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ» Διακήρυξη Νο: Κ4-04 1 Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική ΑΕ ΛΑΡΚΟ (ΛΑΡΚΟ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Η ΟΛΘ ΑΕ διενεργεί Έρευνα Αγοράς, για την ανάθεση υπηρεσιών Συντήρησης

Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Η ΟΛΘ ΑΕ διενεργεί Έρευνα Αγοράς, για την ανάθεση υπηρεσιών Συντήρησης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Υπηρεσιών Συντήρησης Επισκευής & Επιφυλακής Λεβήτων Καυστήρων Θέρµανσης Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου της ΟΛΘ ΑΕ Η ΟΛΘ ΑΕ διενεργεί Έρευνα Αγοράς, για την

Διαβάστε περισσότερα

«Επιβολή διοικητικών κυρώσεων για τις ευθέως αποδεικνυόμενες παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, κατά δέσμια αρμοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας.

«Επιβολή διοικητικών κυρώσεων για τις ευθέως αποδεικνυόμενες παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, κατά δέσμια αρμοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 19.8.2013 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη (περιλαμβανομένων Όρων Χρήσης για Ιταλία) (Δεν αφορά σε λογαριασμούς στην HSBC Γερμανίας)

Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη (περιλαμβανομένων Όρων Χρήσης για Ιταλία) (Δεν αφορά σε λογαριασμούς στην HSBC Γερμανίας) 1. Εισαγωγή Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη Ο SEPA είναι ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει 34 χώρες - το σύνολο των 34 χωρών - όλων των 28 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις

Διαβάστε περισσότερα

Ρ\β. -μ Μ. Αθήνα, 27-4-2010. Αρ. Πρωτ.:Δ19Α 5022676 ΕΞ 2010. Όλες τις Τελωνειακές αρχές

Ρ\β. -μ Μ. Αθήνα, 27-4-2010. Αρ. Πρωτ.:Δ19Α 5022676 ΕΞ 2010. Όλες τις Τελωνειακές αρχές ΟΜΟΣΠΟΜ Λ»λ ΑΥΤΟ ΦΟΡΤΗΓΩΝ )ΛΑβ,θΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ 19Η ΤΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Β

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΣΥΛΛΙΩΝ ΚΑ: 35.6262-17 ΠΡΟΫΠ.: 200.000,00 ΕΤΟΣ: 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ο Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

«ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ / ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΟΥ Ν.3361/2005 ) ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 75539 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Ο κανονισμός (EΕ) 181/2011 (εφεξής «ο κανονισμός») αρχίζει να εφαρμόζεται την 1 η Μαρτίου 2013. Προβλέπει ελάχιστο αριθμό δικαιωμάτων των επιβατών

Διαβάστε περισσότερα