ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ AIR CHECK 1.0) ΠΡΟΛΟΓΟΣ. 2.0) ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 3.0) ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. 4.0) ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ. 5.0) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ AIR CHECK 1.0) ΠΡΟΛΟΓΟΣ. 2.0) ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 3.0) ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. 4.0) ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ. 5.0) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ."

Transcript

1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.0) ΠΡΟΛΟΓΟΣ. 2.0) ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 3.0) ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. 4.0) ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ. 5.0) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 6.0) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ. 7.0) ΜΗΝΥΜΑΤΑ. 8.0) ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ. 8.1) ΣΥΝ ΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ. 8.2) ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ. 9.0) ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ (AU). 10.0) ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ (MA). 10.1) ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ / ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ. 10.2) ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. 10.3) ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑΣ ΛΑ ΙΟΥ. 10.4) ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. 11.0) ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ. 1

2 1.0) ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Συγχαρητήρια για την επιλογή! Η συσκευή που αγοράσατε είναι η άµεση συνέπεια της εµπειρίας µας σ αυτόν τον τοµέα και θα σας εξασφαλίσει µακροχρόνια και αποτελεσµατική λειτουργικότητα. Το µηχάνηµα αυτό σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε για να εγγυηθεί µεγάλη αξιοπιστία εφαρµογής εξασφαλίζοντας παράλληλα τη µέγιστη δυνατή ασφάλεια για τους χειριστές. Γι αυτό το σκοπό η MAGNETI MARELLI επέλεξε (σε συνδυασµό µε την υιοθέτηση υψηλών δεικτών ασφαλείας) υλικά και εξαρτήµατα που εγγυώνται, µέσω συνεχών ελέγχων σε όλες τις φάσεις, από την παραλαβή µέχρι την εγκατάσταση και την χρήση στο εργαστήριο, την απουσία βλαβών, φθορών και δυσλειτουργιών. Επιπλέον διασφάλιση προσφέρουν οι αυστηροί έλεγχοι και δοκιµές στις οποίες υποβάλλεται η συσκευή µέσα στο εργοστάσιο παραγωγής Στον χρήστη συνεπώς µένει µόνο να κάνει σωστή χρήση και συντήρηση σύµφωνα µε τις υποδείξεις του παρόντος φυλλαδίου οδηγιών. Θα πρέπει συνεπώς να τονίσουµε αµέσως τα ακόλουθα: Για κάθε επέµβαση οποιουδήποτε είδους στη συσκευή πρέπει να έχει προηγηθεί η προσεκτική και ολοκληρωµένη ανάγνωση του παρόντος φυλλαδίου οδηγιών χρήσης. Είναι εξαιρετικά σηµαντικό και κατά συνέπεια υποχρεωτικό η συσκευή να χρησιµοποιείται σύµφωνα µε τους τρόπους και το σκοπό που προβλέπονται και προσδιορίζονται σ αυτό το εγχειρίδιο. ιαφορετικά η MAGNETI MARELLI δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για ενδεχόµενες συνέπειες. Σκοπός αυτού του φυλλαδίου είναι να παράσχει στον χρήστη όλες τις απαραίτητες γνώσεις για τη χρησιµοποίηση της συσκευής, από τη στιγµή της αγοράς µέχρι την πώληση ή τη διάλυσή της. Το παρόν εγχειρίδιο σχεδιάστηκε για να προσφέρει τη µέγιστη υποστήριξη στο προσωπικό που θα κάνει χρήση και συντήρηση της συσκευής, ενώ για οποιαδήποτε ειδική ανάγκη, όπως και για τεχνική υποστήριξη ή για ανταλλακτικά, µπορείτε να επικοινωνείτε µε το Τεχνικό µας Τµήµα. 2

3 2.0) ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Αυτή η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για χειριστές εξειδικευµένους οι οποίοι θα πρέπει να γνωρίζουν τις βάσεις του ψυκτικού τοµέα, τα ψυκτικά συστήµατα, τα ψυκτικά υγρά και τις ενδεχόµενες βλάβες που µπορούν να προκαλέσουν συσκευές υπό πίεση. Είναι αναγκαία η προσεκτική µελέτη του παρόντος εγχειριδίου από πλευράς χρήστη, για τη σωστή και ασφαλή χρησιµοποίηση του µηχανήµατος. Χρησιµοποιήστε µόνον το φρέον R 134a. Η ανάµειξη µε άλλους τύπους ψυκτικού υγρού προκαλεί σοβαρές βλάβες στα συστήµατα κλιµατισµού και σε επιµέρους εξαρτήµατα. Συµβουλεύουµε να φοράτε προστατευτικά µέσα όπως γυαλιά και γάντια, µιας και η απ ευθείας επαφή µε το φρέον µπορεί να προκαλέσει σωµατικές βλάβες ή και τύφλωση. Να αποφεύγετε την επαφή µε το δέρµα, λόγω της χαµηλής θερµοκρασίας βρασµού (περίπου 30 C) µπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες. Να αποφεύγετε την εισπνοή αναθυµιάσεων του φρέοντος. Πριν να πραγµατοποιήσετε τη σύνδεση της συσκευής µε ένα σύστηµα κλιµατισµού ή µε ένα εξωτερικό ρεζερβουάρ, να ελέγξετε ότι όλοι οι διακόπτες είναι κλειστοί. Πριν αποσυνδέσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί και οι διακόπτες είναι κλειστοί, ώστε να µη διαφεύγει φρέον στην ατµόσφαιρα. Μην τροποποιείτε τη ρύθµιση των βαλβίδων ασφαλείας και των συστηµάτων ελέγχου. Μη χρησιµοποιείτε εξωτερικά ρεζερβουάρ ή άλλου τύπου δοχεία αποθήκευσης που δεν πληρούν τις προδιαγραφές ή δεν διαθέτουν βαλβίδες ασφάλειας. Μην αφήνετε τη µονάδα στο ρεύµα αν δεν προβλέπετε να τη χρησιµοποιήσετε άµεσα, διακόψτε την ηλεκτρική τροφοδοσία αν δεν πρόκειται να τη χρησιµοποιήσετε για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Όλοι οι ελαστικοί σωλήνες µπορεί να περιέχουν φρέον υπό πίεση: Αποσυνδέστε τους ελαστικούς σωλήνες µε πολλή προσοχή. Τα συστήµατα κλιµατισµού που περιέχουν φρέον R 134a δεν θα πρέπει να δοκιµάζονται µε συµπιεσµένο αέρα. Μερικά αέρια µίγµατα και το HCF 134a αποδείχθηκε ότι µπορούν να αναφλεχθούν σε υψηλές πιέσεις. Αυτά τα µίγµατα είναι εν δυνάµει επικίνδυνα αφού µπορούν να προκαλέσουν ανάφλεξη ή έκρηξη και κατά συνέπεια να προξενήσουν τόσο σωµατικές βλάβες όσο και υλικές ζηµιές. Για περισσότερες πληροφορίες υγιεινής και ασφάλειας µπορείτε να απευθυνθείτε στις εταιρίες λιπαντικών και ψυκτικών υγρών. 3

4 3.0) ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η συσκευή πρέπει να χρησιµοποιείται σε χώρο ανοικτό ή καλά αεριζόµενο (τουλάχιστον τέσσερις φορές ανανέωση αέρα την ώρα). Να εργάζεστε µακριά από φλόγες και θερµές επιφάνειες. Στις υψηλές θερµοκρασίες το φρέον αποσυντίθεται ελευθερώνοντας τοξικά αέρια που είναι επιβλαβή για τον χειριστή και το περιβάλλον. Να αποφεύγετε να εισπνέετε αναθυµιάσεις του φρέοντος και των λαδιών των συστηµάτων κλιµατισµού. Η άµεση έκθεση µπορεί να ερεθίσει τα µάτια και τις αναπνευστικές οδούς. Για να αφαιρέσετε το R 134a από το σύστηµα κλιµατισµού χρησιµοποιείστε αποκλειστικά συσκευές ειδικές για την ανακύκλωση του R 134a. Σε περίπτωση διαφυγής φρέοντος στην ατµόσφαιρα, αερίστε καλά το χώρο εργασίας πριν ξαναρχίσετε. 4.0) ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ Φρέον: Ψυκτικό υγρό αποκλειστικά του τύπου για τον οποίο σχεδιάστηκε η συσκευή (π.χ. R134a). Σύστηµα A/C: σύστηµα ψύξης ή κλιµατισµού του οχήµατος. Συσκευή: Μηχάνηµα για την απορρόφηση, την ανακύκλωση, την εκκένωση, την πλήρωση του συστήµατος A/C. Εξωτερικό ρεζερβουάρ: Φιάλη µη αναπληρώσιµη µε νέο φρέον (π.χ. R 134a) η οποία χρησιµοποιείται για την πλήρωση του εσωτερικού ρεζερβουάρ. Εσωτερικό ρεζερβουάρ: Είναι το ρεζερβουάρ που έχει σχεδιαστεί ειδικά για τη συσκευή. ιαδικασία ή φάση: Εκτέλεση µεµονωµένης λειτουργίας. Κύκλος: ιαδοχική εκτέλεση των διαδικασιών ή φάσεων. Μεταφορά / Ανακύκλωση: ιαδικασία µε την οποία η συσκευή απορροφά το φρέον από ένα σύστηµα A/C και το συγκεντρώνει στο ρεζερβουάρ της. Εκκένωση: ιαδικασία αφαίρεσης από ένα σύστηµα A/C υπολειµµάτων και υγρασίας αποκλειστικά µέσω της αντλίας εκκένωσης. Τροφοδοσία λαδιού: Εισαγωγή λαδιού στο εσωτερικό ενός συστήµατος A/C για να συµπληρώσει την ποσότητα που προβλέπεται από τον κατασκευαστή. Πλήρωση: ιαδικασία εισαγωγής του φρέοντος σε ένα σύστηµα A/C στη στάθµη που προβλέπεται από τον κατασκευαστή. 4

5 5.0) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Για τη σωστή λειτουργία, το µηχάνηµα πρέπει να τοποθετείται σε εντελώς επίπεδη επιφάνεια. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας µην µετακινείτε τη συσκευή. Πριν να χρησιµοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι διαθέτει το αναγκαίο φρέον και το σχετικό λάδι, και ότι το δοχείο αποχέτευσης λαδιού (21) είναι κενό. 6.0) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ. Η συσκευή είναι κατάλληλη για όλα τα συστήµατα A/C που λειτουργούν µε φρέον R 134a τόσο των οχηµάτων ιδιωτικής χρήσης όσο και των επαγγελµατικών οχηµάτων. Η συσκευή είναι εφοδιασµένη µε ένα εξελιγµένο σύστηµα ελέγχου µε µικροεπεξεργαστή που προσφέρει αξιοσηµείωτη ευελιξία χρήσης. Οι λειτουργίες που µπορούν να πραγµατοποιηθούν είναι οι εξής: Μεταφορά/ανακύκλωση του φρέοντος από το σύστηµα A/C Εκκένωση συστήµατος A/C Τροφοδοσία λαδιού Πλήρωση συστήµατος A/C Οι τέσσερις αυτές λειτουργίες αποτελούν την κανονική διαδοχή των φάσεων εργασίας. Η κάθε µια λειτουργία είναι εξ ολοκλήρου αυτόµατη και η διαδοχή Μεταφορά και Ανακύκλωση Εκκένωση Πλήρωση φρέοντος µπορεί να πραγµατοποιηθεί και σε αυτόµατο κύκλο (συνιστώµενος τρόπος). 5

6 ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Led A. Led C Led D Led E Led F A B C D E F Led B

7 Πλήκτρο A ιακόπτης Start/Stop Πλήκτρο B Επιβεβαίωσης λειτουργίας ή επιλογών. Πλήκτρο C Ρύθµιση χιλιάδων. Πλήκτρο D Ρύθµιση εκατοντάδων. Πλήκτρο E Ρύθµιση δεκάδων. Πλήκτρο F Ρύθµιση µονάδων. Led A Πράσινο Ένδειξη Start/Stop. Led B Πράσινο Ένδειξη αλλαγής λειτουργίας. Led C Πράσινο Ένδειξη λειτουργίας ανακύκλωσης. Led D Λευκό Ένδειξη λειτουργίας εκκένωσης. Led E Κίτρινο Ένδειξη λειτουργίας τροφοδοσίας λαδιού. Led F Κόκκινο Ένδειξη λειτουργίας πλήρωσης συστήµατος. 3 4 ιακόπτες ιακόπτες χαµηλής και υψηλής πίεσης LP HP Μαν/µετρ Μανόµετρα χαµηλής και υψηλής πίεσης LP HP. α Η συσκευή αποτελείται από µια σειρά εσωτερικών µερών, προσβάσιµων από το µπροστινό αφαιρούµενο πάνελ και από µια σειρά εξωτερικών µερών, τα οποία παρουσιάζονται στην παρακάτω σελίδα. 7

8

9 POS ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 ΟΘΟΝΗ 2 ΚΑΛΩ ΙΟ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 3 ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (LP) 4 ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (HP) 7 ΜΠΛΕ ΡΑΚΟΡ (LP) 8 ΚΟΚΚΙΝΟ ΡΑΚΟΡ (HP) 10 ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (HP) 11 ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (LP) 12 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΠΙΕΣΗΣ 13 ΑΠΟΣΤΑΚΤΗΡΑΣ 14 ΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ ΛΑ ΙΟΥ 15 ΦΙΛΤΡΟ 16 ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ 17 ΑΝΤΛΙΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ 18 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΖΥΓΟΣ ΦΡΕΟΝΤΟΣ (LOAD CEEL) 20 ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑΣ ΛΑ ΙΟΥ 21 ΟΧΕΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑ ΙΟΥ 22 ΒΑΛΒΙ Α ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ 23 ΚΟΚΚΙΝΟ ΡΑΚΟΡ ¼ SAE ΕΛΑΣΤ. ΣΩΛΗΝΑ (HP) 24 ΜΠΛΕ ΡΑΚΟΡ ¼ SAE ΕΛΑΣΤ. ΣΩΛΗΝΑ (LP) 25/26 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΧΩΡΙΣ ΣΤΡΟΦΙΓΓΑ 27 ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗΣ ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΟΣ 28 ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΗΣ Υ.Π. (H.P.) 29 ΦΙΛΤΡΟ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ 32 ΒΑΛΒΙ Α ΑΝΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 33 ΒΑΛΒΙ ΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ 34 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ ΦΡΕΟΝΤΟΣ 36 ΡΑΚΟΡ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑ ΙΟΥ 37 ΡΑΚΟΡ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑΣ ΛΑ ΙΟΥ 39 ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ 42 ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΑΚΟΠΤΗΣ 45 ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΠΑΝΕΛ 46 ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΟΣ 47 ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΜΕ ΦΡΕΝΟ 50 ΓΚΡΟΥΠ ΒΑΛΒΙ ΩΝ 9

10 7.0) ΜΗΝΥΜΑΤΑ. ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: SE: PA: PS: MP: St: SP: SC CO Αφού συµπληρωθεί το µέγιστο χρονικό όριο συντήρησης θα πρέπει να διενεργήσετε τη διαδικασία της συντήρησης (καθώς και αλλαγή φίλτρου και λαδιού αντλίας). Κατόπιν κάντε reset στο µετρητή. Αυτή η διαδικασία πρέπει να γίνει από εξειδικευµένο προσωπικό. ιακοπή λειτουργίας. Έλεγχος πίεσης. Απουσία πίεσης. Έναρξη διαδικασίας µεταφοράς φρέοντος. Έναρξη διαδικασίας εκκένωσης. ιαδικασία (210 δευτερολέπτων) στη διάρκεια της οποίας ελέγχεται ενδεχόµενη αύξησης της πίεσης (σε αυτή την περίπτωση επανενεργοποιείται άµεσα η διαδικασία µεταφοράς) και ταυτόχρονα εξάγεται στο δοχείο αποχέτευσης (21) λάδι που ενδεχόµενα απορροφήθηκε. Τελική διαδικασία (30 δευτερολέπτων) µεταφοράς και καθαρισµού φρέοντος συστήµατος A/C. ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. AU: MA: OIL NO Αυτόµατος Κύκλος. Μεµονωµένες αυτόµατες διαδικασίες Τροφοδοσία λαδιού. ιακοπή τροφοδοσίας λαδιού. ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΑΝΩΜΑΛΙΩΝ. HP: Υπέρβαση πίεσης στο εσωτερικό ρεζερβουάρ. Περιµένετε περίπου 30 λεπτά και µετά ενεργοποιήστε εκ νέου τη λειτουργία µεταφοράς φρέοντος. Αν το πρόβληµα παραµένει ζητήστε τεχνική βοήθεια. PM: Μέγιστο αποδεκτό βάρος. Σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να γίνεται υπέρβαση αυτού του ορίου. EE: Ο έλεγχος δείχνει υπέρβαση πίεσης κατά την έναρξη της διαδικασίας της εκκένωσης της εγκατάστασης. εν µπορεί να εκτελεστεί η διαδικασία της εκκένωσης του συστήµατος όταν υπάρχει πίεση. Εκτελέστε διαδικασία µεταφοράς. Σύστηµα όχι στεγανό. Αυτή η ένδειξη δείχνει ότι, στη διάρκεια των 4 λεπτών του ελέγχου των διαρροών, παρουσιάζεται αύξηση της τιµής της πίεσης. Πρέπει να προβείτε στην επισκευή του συστήµατος A/C. 10

11 7.0) ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ. 7.1) ΣΥΝ ΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ. Συνδέστε τη συσκευή σε µια πρίζα που αντιστοιχεί στα χαρακτηριστικά που αναγράφονται στην ταµπελίτσα που βρίσκεται στο πίσω µέρος της συσκευής. Γυρίστε το γενικό διακόπτη (42) στη θέση ON (l). Πιθανές ενδείξεις λάθους: -SE- Συµπληρώθηκε το χρονικό όριο για τη συντήρηση. Βλέπε κεφάλαιο: Μηνύµατα. Για να ακυρώσετε την ανωτέρω ένδειξη πιέστε το µπουτόν B για 3 δευτερόλεπτα. Καλέστε το Τεχνικό Τµήµα για τη συντήρηση. Όταν ανάβουµε τη συσκευή η οθόνη εµφανίζει το βάρος του φρέοντος που είναι διαθέσιµο στο εσωτερικό ρεζερβουάρ. 8.2) ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ. ΠΡΟΣΟΧΗ! ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΙΑΡΡΟΗ ΦΡΕΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ Αφού έχετε εκτελέσει όσα περιγράφονται στην προηγούµενη παράγραφο (8.1) συνδέστε το ρακόρ HP (κόκκινου χρώµατος), της συσκευής µε ένα εξωτερικό ρεζερβουάρ χρησιµοποιώντας τα αντάπτορ µε τα οποία είναι εφοδιασµένη η συσκευή. Ανοίξτε το ρακόρ γυρίζοντας το διακόπτη κατά τη φορά των δεικτών του ρολογιού. Ανοίξτε τη βαλβίδα που βρίσκεται πάνω στο εξωτερικό ρεζερβουάρ. Υπάρχουν δύο είδη εξωτερικού ρεζερβουάρ: µε σωλήνα άντλησης και χωρίς σωλήνα άντλησης. Τα ρεζερβουάρ µε σωλήνα άντλησης πρέπει να παραµένουν σε όρθια θέση για να διοχετεύσουν το φρέον. Η σύνδεση µε αυτό το είδος ρεζερβουάρ πρέπει να γίνεται µε το ρακόρ L (liquid). Τα ρεζερβουάρ χωρίς σωλήνα άντλησης έχουν µία µόνο βαλβίδα, γι αυτό πρέπει να αναστραφούν για να διοχετεύσουν το φρέον. 11

12 ΤΥΠΟΙ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ Ρεζερβουάρ µε σωλήνα άντλησης Ρεζερβουάρ χωρίς σωλήνα άντλησης Το µανόµετρο HP δείχνει την πίεση που υπάρχει µέσα στο εξωτερικό ρεζερβουάρ. Πιέστε το µπουτόν B, η οθόνη θα δείξει MA, επιβεβαιώστε µε το µπουτόν A. Ενώ είναι αναµµένο το πράσινο led (C) πιέστε το µπουτόν A, η οθόνη θα δείξει το µέγιστο επιτρεπτό βάρος. Μέσω των πλήκτρων C,D,E,F, ορίστε το βάρος που θέλετε, συµβουλεύουµε να ορίζετε πάντα µια τιµή κατά 3 κιλά τουλάχιστον χαµηλότερη από το µέγιστο επιτρεπτό βάρος. Ανοίξτε το διακόπτη HP (4) που βρίσκεται στο χειριστήριο. Επιβεβαιώστε µε το µπουτόν A. Πιθανές ενδείξεις λάθους: Αν οριστεί µία τιµή πάνω από τη µέγιστη, εκπέµπεται ένα ηχητικό σήµα που ειδοποιεί για λάθος ενώ η οθόνη επανεµφανίζει τη µέγιστη τιµή. Η οθόνη εµφανίζει το βάρος του φρέοντος που γεµίζει το εσωτερικό ρεζερβουάρ. Πιθανές ενδείξεις λάθους: -HP-: Υπερβολική πίεση εσωτερικού ρεζερβουάρ. Βλέπε κεφάλαιο: Μηνύµατα. Πιέστε για 3 δευτερόλεπτα το µπουτόν A για κλείσιµο της διαδικασίας. 12

13 Μόλις συµπληρωθεί το βάρος που έχει οριστεί η οθόνη εµφανίζει το µήνυµα -P M- µε ηχητική ειδοποίηση. Πιέστε το µπουτόν A για κλείσιµο της διαδικασίας. Κλείστε τη βαλβίδα του εξωτερικού ρεζερβουάρ και εκτελέστε ξανά τη διαδικασία πλήρωσης. Με αυτό τον τρόπο οι σωλήνες πλήρωσης αδειάζουν από το φρέον. Μετά από λίγα λεπτά η συσκευή ολοκληρώνει αυτόµατα την εργασία. Η οθόνη εµφανίζει -SC- για 210 δευτερόλεπτα, στη διάρκεια αυτής της φάσης ενδεχόµενα υπολείµµατα λαδιού οδηγούνται στο δοχείο αποχέτευσης (21). Όταν η οθόνη εµφανίζει CO, πραγµατοποιείται µια τελική λειτουργία 30 δευτερολέπτων στο τέλος της οποίας η οθόνη δείχνει το βάρος του φρέοντος που γέµισε. Πιέστε το µπουτόν B για κλείσιµο της διαδικασίας. 9.0) ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ (AU). Συνδέστε τα ρακόρ LP HP (ή το µεµονωµένο ρακόρ) στο σύστηµα A/C. Ανοίξτε τα ρακόρ (ή το ρακόρ) γυρίζοντας τους διακόπτες κατά του δείκτες του ρολογιού. Τα µανόµετρα LP και HP (ή το µεµονωµένο µανόµετρο) δείχνουν την πίεση που υπάρχει στο εσωτερικό του συστήµατος. Πιέστε το µπουτόν B, η οθόνη θα εµφανίσει MA. Πιέστε το µπουτόν B, η οθόνη θα εµφανίσει AU. Πιέστε το µπουτόν A. Το πράσινο led (C) ανάβει, το λευκό led (D) αναβοσβήνει και η οθόνη προτείνει το χρόνο των 20 λεπτών. Χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα C,D,E,F, µπορείτε να αλλάξετε αυτή την τιµή. Επιβεβαιώστε µε το µπουτόν A. Αναβοσβήνει το κίτρινο led (E) της Τροφοδοσίας Λαδιού και η οθόνη εµφανίζει OIL. Πιέστε το µπουτόν A αν θέλετε να επιβεβαιώστε τη διαδικασία. Αν θέλετε να ακυρώσετε αυτή τη διαδικασία πιέστε το µπουτόν B, η οθόνη θα δείξει NO, επιβεβαιώστε µε το µπουτόν A. Προσοχή: βεβαιωθείτε µε το µάτι ότι το λάδι στο ρεζερβουάρ καλύπτει το όριο του σωλήνα τροφοδοσίας (περίπου 30 gr.) Αναβοσβήνει το κόκκινο led (F) της Πλήρωσης και η οθόνη δείχνει 00,50. Μέσω των πλήκτρων A,D,E,F, προγραµµατίστε την ποσότητα του φρέοντος που θέλετε να φορτώσετε στο σύστηµα. Επιβεβαιώστε µε το µπουτόν A. 13

14 Πιθανές ενδείξεις λάθους: Αν οριστεί τιµή µεγαλύτερη από τη µέγιστη, εκπέµπεται ηχητική ειδοποίηση λάθους και η οθόνη επανεµφανίζει την τιµή 00,50 Ανοίξτε τους διακόπτες LP (3) και HP (4) πάνω στο χειριστήριο, ή τον ένα διακόπτη ανάλογα µε τον τύπο του συστήµατος A/C που έχει επιλεγεί. Μεταφορά/Ανακύκλωση: το led (C) αναβοσβήνει, η οθόνη δείχνει St και µετά εµφανίζει την ποσότητα του φρέοντος στο ρεζερβουάρ. Ενδεχόµενες ενδείξεις λάθους: HP: Υπέρβαση πίεσης στο σύστηµα. PM: Βάρος στο όριο. Βλέπε κεφάλαιο Μηνύµατα. Πιέστε για 3 δευτερόλεπτα το µπουτόν A για κλείσιµο της διαδικασίας. Αν το σύστηµα A/C περιέχει φρέον, η διαδικασία συνεχίζεται. Όταν το µηχάνηµα διαπιστώνει ότι το σύστηµα είναι άδειο ολοκληρώνει αυτόµατα τη λειτουργία. Η οθόνη δείχνει -S C- για 210 δευτερόλεπτα, στη διάρκεια αυτής της φάσης ενδεχόµενα υπολείµµατα λαδιού οδηγούνται στο δοχείο αποχέτευσης (21). Όταν η οθόνη δείχνει δευτερολέπτων. CO, πραγµατοποιείται µια τελική λειτουργία 30 περίπου Αν το σύστηµα A/C δεν περιέχει φρέον, µόλις ολοκληρωθεί η πρώτη φάση, περνάει κατ ευθείαν στη φάση εκκένωσης του συστήµατος. Εκκένωση συστήµατος: Το led (D) αναβοσβήνει, η οθόνη δείχνει SP και στη συνέχεια εµφανίζεται ο χρόνος εργασίας που αποµένει. Πιθανές ενδείξεις λάθους: EE: Σύστηµα υπό πίεση. Βλέπε κεφάλαιο Μηνύµατα. Πιέστε για 3 δευτερόλεπτα το µπουτόν A για κλείσιµο της διαδικασίας. Στο τέλος αρχίζει µια φάση 4 λεπτών στη διάρκεια της οποίας ελέγχονται ενδεχόµενες απώλειες του συστήµατος (έλεγχος διαρροών.) Στην αρχή του ελέγχου η οθόνη δείχνει που είναι η πίεση που υπάρχει στο σύστηµα σε mbar. 14

15 Πιθανές ενδείξεις λάθους: EE: Σύστηµα όχι στεγανό. Βλέπε κεφάλαιο Μηνύµατα. Πιέστε για 3 δευτερόλεπτα το µπουτόν A για κλείσιµο της διαδικασίας. Τροφοδοσία λαδιού: Αν είχατε επιλέξει NO η τροφοδοσία λαδιού δεν εκτελείται και πραγµατοποιείται η διαδικασία πλήρωσης. Αν είχατε επιλέξει OIL η συσκευή σταµατάει, εκπέµπει ένα ηχητικό σήµα και στην οθόνη εµφανίζεται OIL. Αν δεν θέλετε να γίνει η τροφοδοσία λαδιού, πιέστε για 3 δευτερόλεπτα το µπουτόν B. Αν θέλετε να γίνει η τροφοδοσία λαδιού, πιέστε το µπουτόν A και ελέγξτε τη στάθµη στο ρεζερβουάρ τροφοδοσίας λαδιού (20). Αφού ολοκληρωθεί η τροφοδοσία λαδιού, πιέστε το µπουτόν B για 3 δευτερόλεπτα. Το µηχάνηµα θα προβεί αυτόµατα στη διαδικασία πλήρωσης. Στο τέλος εκπέµπεται ένα ηχητικό σήµα και η οθόνη εµφανίζει το βάρος του φρέοντος που πληρώθηκε. Πιέστε το µπουτόν B για κλείσιµο της διαδικασίας. 10.0) ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ (MA). 10.1) ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ/ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ. Συνδέστε τα ρακόρ LP HP ή το ένα ρακόρ στο σύστηµα του οχήµατος. Ανοίξτε τα ρακόρ ( ή το ρακόρ) γυρίζοντας τους διακόπτες κατά τη φορά των δεικτών του ρολογιού. Τα µανόµετρα LP και HP (η το ένα µανόµετρο) δείχνουν την πίεση που υπάρχει στο εσωτερικό του συστήµατος. Πιέστε το µπουτόν B, η οθόνη δείχνει MA, επιβεβαιώστε µε το µπουτόν A. Με το πράσινο led (C) αναµµένο πιέστε το µπουτόν A, η οθόνη θα δείξει το µέγιστο βάρος πλήρωσης. Ανοίξτε τους διακόπτες LP (3) και HP (4) πάνω στο χειριστήριο, ή τον ένα διακόπτη ανάλογα µε τον τύπο του συστήµατος A/C που έχει επιλεγεί. Επιβεβαιώστε πατώντας το µπουτόν A 15

16 Πιθανές ενδείξεις λάθους: HP: Υπέρβαση πίεσης στο σύστηµα PM: Βάρος στο όριο. Βλέπε κεφάλαιο Μηνύµατα. Πιέστε για 3 δευτερόλεπτα το µπουτόν A για να βγείτε από την ένδειξη HP. Εκκενώστε µερικώς το ρεζερβουάρ φρέοντος σε περίπτωση ένδειξης PM. Η εκκίνηση και η εκτέλεση της λειτουργίας είναι όµοιες µε της ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ (κεφ.7.2). Στο τέλος της λειτουργίας η οθόνη εµφανίζει το βάρος του φρέοντος στο εσωτερικό ρεζερβουάρ. Πιέστε του µπουτόν B για κλείσιµο της διαδικασίας. 10.2) ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Συνδέστε τα ρακόρ HP LP ή το ένα ρακόρ στο σύστηµα του οχήµατος. Ανοίξτε τα ρακόρ ( ή το ρακόρ) γυρίζοντας τους διακόπτες κατά τη φορά των δεικτών του ρολογιού. Τα µανόµετρα LP HP (ή το ένα µανόµετρο) δεν πρέπει να δείχνουν πίεση στο εσωτερικό του συστήµατος. Σε αντίθετη περίπτωση εκτελέστε τη λειτουργία µεταφοράς/ανακύκλωσης (10.1). Πιέστε το µπουτόν B, η οθόνη δείχνει MA, επιβεβαιώστε πατώντας το µπουτόν A. Πιέστε το µπουτόν B µέχρι να ανάψει το λευκό led (D), επιβεβαιώστε πατώντας το µπουτόν A. Η οθόνη δείχνει 20 λεπτά, µε τα πλήκτρα C,D,E,F, καθορίστε την τιµή που θέλετε. Ανοίξτε τους διακόπτες LP (3) και HP (4) πάνω στο χειριστήριο, ή τον ένα διακόπτη ανάλογα µε τον τύπο συστήµατος A/C που έχει επιλεγεί. Επιβεβαιώστε πατώντας το µπουτόν A. Η οθόνη δείχνει τον χρόνο που µειώνεται. Στο τέλος αρχίζει µία φάση 4 λεπτών στη διάρκεια της οποίας ελέγχονται οι ενδεχόµενες διαρροές του συστήµατος. Στην αρχή του ελέγχου η οθόνη δείχνει -999 που είναι η πίεση που υπάρχει στο σύστηµα σε mbar. Πιθανές ενδείξεις λάθους: EE: Σύστηµα όχι στεγανό. Βλέπε κεφάλαιο Μηνυµάτων. Πιέστε για 3 δευτερόλεπτα το µπουτόν A για κλείσιµο της διαδικασίας. Αν το σύστηµα είναι στεγανό, εκπέµπεται ένα ηχητικό σήµα επιβεβαίωσης. Πιέστε το µπουτόν B για κλείσιµο της διαδικασίας. 16

17 10.3) ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑΣ ΛΑ ΙΟΥ. ΠΡΟΣΟΧΗ! ΑΥΤΗ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ A/C ΣΕ ΧΑΜΗΛΗ ΠΙΕΣΗ ( ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΦΑΣΗ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ) ΠΡΟΣΟΧΗ! ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑΣ ΛΑ ΙΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΟΠΟΥ Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΦΡΕΟΝΤΟΣ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΑ. Συνδέστε τα ρακόρ HP LP ή το ένα ρακόρ στο σύστηµα του οχήµατος. Ανοίξτε τα ρακόρ ( ή το ρακόρ) γυρίζοντας τους διακόπτες κατά τη φορά των δεικτών του ρολογιού. Πιέστε B και η οθόνη θα δείξει MA, επιβεβαιώστε πατώντας το µπουτόν A Πιέστε το µπουτόν B µέχρι να ανάψει το κίτρινο led (E). Ανοίξτε τους διακόπτες LP (3) και HP (4) πάνω στο χειριστήριο, ή τον ένα διακόπτη ανάλογα µε τον τύπο συστήµατος A/C που έχει επιλεγεί. ΠΡΟΣΟΧΗ!: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ A/C ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΦΟ ΙΑΣΜΕΝΑ ΜΟΝΟ ΜΕ ΡΑΚΟΡ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (LP), ΘΕΣΤΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ A/C ΠΡΙΝ ΕΚΤΕΛΕΣΕΤΕ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ Επιβεβαιώστε πατώντας το µπουτόν A. Η οθόνη δείχνει OIL. Πιέστε το µπουτόν A, µε αυτό τον τρόπο ενεργοποιείται η διαδικασία τροφοδοσίας λαδιού. Προσοχή, βεβαιωθείτε µε το µάτι ότι το λάδι στο ρεζερβουάρ καλύπτει το όριο του σωλήνα τροφοδοσίας. Στο τέλος πατήστε το µπουτόν B για 3 δευτερόλεπτα ) ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Αυτή η διαδικασία µπορεί να εφαρµοσθεί και για να εισαχθεί σε ένα σύστηµα A/C µερικώς πλήρες ορισµένη ποσότητα φρέοντος. Συνδέστε τα ρακόρ LP και HP ή το ένα ρακόρ στο σύστηµα του οχήµατος. Ανοίξτε τα ρακόρ (ή το ρακόρ) γυρίζοντας τους διακόπτες κατά τη φορά των δεικτών του ρολογιού. Τα µανόµετρα LP HP (ή το µανόµετρο) δείχνουν την πίεση που υπάρχει στο εσωτερικό του συστήµατος. Πιέστε το µπουτόν B, η οθόνη θα δείξει MA, επιβεβαιώστε πιέζοντας το µπουτόν A. Πιέστε το µπουτόν B µέχρι να ανάψει το κόκκινο led (F), επιβεβαιώστε πιέζοντας το µπουτόν A. Η οθόνη θα δείξει 00,50. Με τα πλήκτρα C,D,E,F, προγραµµατίστε την ποσότητα φρέοντος που θέλετε να γεµίσει το σύστηµα. 17

18 Επιβεβαιώστε πατώντας το µπουτόν A. Πιθανές ενδείξεις λάθους: Αν ορίσετε µια τιµή µεγαλύτερη από τη µέγιστη, εκπέµπεται ένα ηχητικό σήµα λάθους και η οθόνη επανεµφανίζει την τιµή 00,50. Ανοίξτε τους διακόπτες LP (3) και HP (4) πάνω στο χειριστήριο, ή τον ένα διακόπτη ανάλογα µε τον τύπο συστήµατος A/C που έχει επιλεγεί. ΠΡΟΣΟΧΗ!: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ A/C ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΦΟ ΙΑΣΜΕΝΑ ΜΟΝΟ ΜΕ ΡΑΚΟΡ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (LP), ΘΕΣΤΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ A/C ΠΡΙΝ ΕΚΤΕΛΕΣΕΤΕ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ Επιβεβαιώστε πατώντας το µπουτόν A. Θα εκτελεστεί η λειτουργία πλήρωσης του συστήµατος. Στο τέλος εκπέµπεται ένα ηχητικό σήµα και η οθόνη δείχνει το βάρος του φρέοντος που γέµισε. Πιέστε το µπουτόν B για κλείσιµο της διαδικασίας. 11.0) ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ. Βασικά χαρακτηριστικά. Φρέον: R134 Ηλεκτρονικός ζυγός φρέοντος: Ακρίβεια +/- 10 gr. Ηλεκτρονικός µετρητής κενού: Kl Μανόµετρα LP HP: Kl Χωρητικότητα εσωτερικού ρεζερβουάρ: 12,4 lt. Φίλτρα: ιπλό στοιχείο Ισχύς και κατανάλωση. Τάση ρεύµατος τροφοδοσίας : 230V / 50 Hz. Ισχύς: 770W. 18

19 Κύκλωµα του AirCheck 19

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ AIR-CHECK PLUS / HD 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ...5 3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ...6 3.1 Προορισµός χρήσης...

Διαβάστε περισσότερα

CLIMA-TECH PLUS / HD

CLIMA-TECH PLUS / HD ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ CLIMA-TECH PLUS / HD ΗΜΙ-ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Αναθ. 01 Σελ. 1 από 36 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ...1 2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ...4 3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ ΑΣ...5

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 8493 98 AQUAUNO PRATICO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS (Τροφοδοτικό αδιάκοπης λειτουργίας)

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS (Τροφοδοτικό αδιάκοπης λειτουργίας) GR ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PowerMust 400/600/1000 Offline UPS (Τροφοδοτικό αδιάκοπης λειτουργίας) 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει σηµαντικές οδηγίες για τα

Διαβάστε περισσότερα

MEDUMAT Transport. Αναπνευστήρας. MEDUMAT Transport χωρίς μέτρηση CO 2 WM 28300. MEDUMAT Transport με μέτρηση CO 2 WM 28400. Σύντομες οδηγίες χρήσης

MEDUMAT Transport. Αναπνευστήρας. MEDUMAT Transport χωρίς μέτρηση CO 2 WM 28300. MEDUMAT Transport με μέτρηση CO 2 WM 28400. Σύντομες οδηγίες χρήσης MEDUMAT Transport Αναπνευστήρας MEDUMAT Transport χωρίς μέτρηση CO 2 WM 28300 MEDUMAT Transport με μέτρηση CO 2 WM 28400 Σύντομες οδηγίες χρήσης Σε αυτές τις σύντομες οδηγίες χρήσης συνοψίζονται τα σημαντικότερα

Διαβάστε περισσότερα

KRIOS AC. Μηχανήματα πλήρωσης. Παρουσίαση και πληροφορίες για τα διαθέσιμα μηχανήματα

KRIOS AC. Μηχανήματα πλήρωσης. Παρουσίαση και πληροφορίες για τα διαθέσιμα μηχανήματα KRIOS AC Μηχανήματα πλήρωσης Παρουσίαση και πληροφορίες για τα διαθέσιμα μηχανήματα Μηχανήματα πλήρωσης Η KRIOS διαθέτει στην γκάμα της μηχανήματα πλήρωσης (STAZIONI DI CARICA) ψυκτικών υγρών και ψυκτέλαιων,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ MDE-1215

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ MDE-1215 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ MDE-1215 www.morris.gr Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τον αφυγραντήρα για να μπορείτε εσείς και η οικογένειά σας να απολαμβάνετε

Διαβάστε περισσότερα

MHOUSE PR1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

MHOUSE PR1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ DOORADO - Προϊόντα ασφαλείας για το σπίτι, το κατάστηµα και το πάρκινγκ Τηλ: 210 55 51 680 Φαξ: 21 21 21 9038 ιεύθ: Παπαθανασίου 5, 19600 Μάνδρα Αττικής Internet link: www.doorado.biz E-mail: doorado@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

SECCOreale E l e t t r o n i c o

SECCOreale E l e t t r o n i c o Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ SECCOreale E l e t t r o n i c o ΚΑΡΑΝΤ Α.Β.Ε.Ε., Φαλήρου 5, 185 43 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τηλ. : 2104203625-28, Fax : 2104200036 Ευχαριστούµε για την εµπιστοσύνη που δείξατε. Έχετε αγοράσει έναν από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80

ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80 ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣEIΣ & ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ. ΜΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 150 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

RSR 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου άµεσης παραγωγής. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959

RSR 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου άµεσης παραγωγής. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo RSR 28 Επίτοιχος λέβητας αερίου άµεσης παραγωγής CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY RSR 28

Διαβάστε περισσότερα

www.tridimas.gr E-mail: info@tridimas.gr

www.tridimas.gr E-mail: info@tridimas.gr Κεντρικό: Ν. Πλαστήρα 257 & Αιόλου 36, ΤΚ: 135 62, Αγ. Ανάργυροι Αθήνα, Τηλ. Κέντρο: 210 26 20 250, Fax: 210 26 23 805 Υποκατάστημα: Σμύρνης 31, Τ.Κ.: 143 41, Ν. Φιλαδέλφεια, Αθήνα Τηλ: 210 25 25 534-210

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το εγχειρίδιο χρήσης αυτό χρησιμοποιείται στα ακόλουθα μοντέλα CEF 210, CEF 215, CEF 222, CEF 232, CEF 242, CEF 252, SN200, SN300, SN400

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Οδηγίες χρήσης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση του μηχανήματος και φυλάξτε αυτές σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΣΥΜΒΑΤΗ ΧΡΗΣΗ... 11 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... 11 Χειριστήρια... 11 Σίδερο επαγγελματικού τύπου... 11... 11 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ... 12...

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Ευρεία γκάμα από μία πηγή. Μοναδικός ανθεκτικός σχεδιασμός. Γρήγορη και αξιόπιστη απόδοση. Τύπος μοντέλων Σελίδα Πρέσες δοκιμής κυκλωμάτων 2 9.2 Ψύκτες σωλήνων 2 9.3 Αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

Έλληνες 2200/2250. Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων. Εγχειρίδιο

Έλληνες 2200/2250. Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων. Εγχειρίδιο Έλληνες 2200/2250 Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων Εγχειρίδιο Safescan 2200/2250 Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων Σας ευχαριστούμε για την αγορά των

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr SVC-400 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr SVC-400 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ SVC-400 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ O προγραμματιστής μπαταρίας τεσσάρων βαλβίδων SVC 400 αποτελεί την ιδανική λύση για περιπτώσεις όπου απαιτείται αξιόπιστη

Διαβάστε περισσότερα

RS 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959

RS 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo RS 28 Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY RS 28 - ΧΡΗΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνικό Σύστηµα Έκτακτης Αναγκης µε Μπουτόν Βοηθείας YALE DAS1100

Τηλεφωνικό Σύστηµα Έκτακτης Αναγκης µε Μπουτόν Βοηθείας YALE DAS1100 Τηλεφωνικό Σύστηµα Έκτακτης Αναγκης µε Μπουτόν Βοηθείας YALE DAS1100 Οδηγίες Χρήσης Σύστηµα Συναγερµού Κινδύνου - Ειδοποιεί φίλους και οικογένεια µε το πάτηµα ενός κουµπιού - Προσφέρει ανεξαρτησία και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ OIKΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής

Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής Τοποθέτηση μηχανισμού Εγκαταστήστε το μηχανισμό σύμφωνα με τα σχέδια του αγγλικού φυλλαδίου δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή

Διαβάστε περισσότερα

Συναγερμός μοτοσυκλέτας με τηλεειδοποίηση

Συναγερμός μοτοσυκλέτας με τηλεειδοποίηση Συναγερμός μοτοσυκλέτας με τηλεειδοποίηση Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Το εμπορικό σήμα, η ευρεσιτεχνία και τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στη Steelmate Co., Ltd. Διατηρείται το δικαίωμα αλλαγής σχεδίων

Διαβάστε περισσότερα

Συναγερμός μοτοσυκλέτας

Συναγερμός μοτοσυκλέτας Συναγερμός μοτοσυκλέτας Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Το εμπορικό σήμα, η ευρεσιτεχνία και τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στη Steelmate Co., Ltd. Διατηρείται το δικαίωμα αλλαγής σχεδίων και προδιαγραφών.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης JSE-606

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης JSE-606 Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης JSE-606 Ευχαριστούµε που προτιµήσατε ένα από τα προϊόντα µας. Βασικές λειτουργίες: Φωτιζόµενη οθόνη LCD µε Οπτική και ακουστική ένδειξη της κατάστασης της µηχανής στην οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Χρησιμοποιείτε μόνο την τροφοδοσία ρεύματος που αναγράφεται στα τεχνικά στοιχεία. Μην αφήνετε το προϊόν να έρχεται σε επαφή με υγρά. Εάν η μπαταρία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

2009 : OIK (253) : 26 2009 : 11.00-13.30

2009 : OIK (253) : 26 2009 : 11.00-13.30 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ OIKΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνικό Σύστημα Έκτακτης Αναγκης με Μπουτόν Βοηθείας. U R Safe DAS1100

Τηλεφωνικό Σύστημα Έκτακτης Αναγκης με Μπουτόν Βοηθείας. U R Safe DAS1100 Τηλεφωνικό Σύστημα Έκτακτης Αναγκης με Μπουτόν Βοηθείας U R Safe DAS1100 Οδηγίες Χρήσης Σύστημα Συναγερμού Κινδύνου - Ειδοποιεί φίλους και οικογένεια με το πάτημα ενός κουμπιού - Προσφέρει ανεξαρτησία

Διαβάστε περισσότερα

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE)

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) 7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB122-11/19/24/24K Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC GR ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Θερμοκρασία λειτουργίας 0 ºC 50 ºC Ρυθμιζόμενο εύρος θερμοκρασίας: Dt (Διαφορικό θερμοκρασίας μεταξύ συλλέκτη Τ1 και δεξαμενής Τ2)

Διαβάστε περισσότερα

Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ

Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ AUTO-DIALER 911 Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ Χαρακτηριστικά: Τάση Λειτουργίας: DC11V TO 15V Στατικό Ρεύµα: 20mA (MAX) Ρεύµα Λειτουργίας: 150mA (MAX) Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60 6780 0590 03/99 Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB112-24/29/43/60 Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, η κατασκευή και η παραγωγή του λέβητα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής (GR) TYPE L5401 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗ Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1)

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1) Model No: R-102 Σκουπάκι Χειρός Οδηγίες Χρήσης Περιγραφή Επαναφορτιζόµενο σκουπάκι χειρός για υγρά και στερεά. Απορροφά εύκολα σκόνη και νερό. Είναι εύχρηστο για το σπίτι και παρόµοιους χώρους. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης κλειστού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου C) ή ανοιχτού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου Β) με ενσωματωμένο μπόιλερ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

2. ΟΛΕΣ οι απαντήσεις να δοθούν στις σελίδες του εξεταστικού δοκιμίου το οποίο θα επιστραφεί.

2. ΟΛΕΣ οι απαντήσεις να δοθούν στις σελίδες του εξεταστικού δοκιμίου το οποίο θα επιστραφεί. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ OIKΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήστη SF 14. για το µοντέλο. Ταχυθερµαντήρας αερίου CE 0694. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 SF 14 - ΧΡΗΣΤΗΣ- 0802B

Οδηγίες χρήστη SF 14. για το µοντέλο. Ταχυθερµαντήρας αερίου CE 0694. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 SF 14 - ΧΡΗΣΤΗΣ- 0802B Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Οδηγίες χρήστη για το µοντέλο SF 14 Ταχυθερµαντήρας αερίου CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY SF 14 - ΧΡΗΣΤΗΣ- 0802B ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για µελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας LPH από 8 έως 18 kw µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ Οι αντλίες θερµότητας LPH είναι ιδανικότερη λύση για την θέρµανση εξωτερικών πισινών,

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Για την ασφάλειά σας Η συσκευή έχει δύο λειτουργίες: θέρµανσης/ στεγνώµατος πετσετών και συµπληρωµατικής θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνοµο πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης

Αυτόνοµο πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης Αυτόνοµο πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης SL2000E v1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1 Α) Βασική συνδεσµολογία Τροφοδοτήστε το πληκτρολόγιο SL-2000E, συνδέοντας τις επαφές του +12V (κόκκινο)

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ O προγραμματιστής μπαταρίας μίας βαλβίδας SVC αποτελεί την ιδανική λύση για περιπτώσεις όπου απαιτείται αξιόπιστη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας BBC 6kW Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου 1 κύκλωμα θέρμανσης ελεγχόμενο από εξωτερικό αισθητήριο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ήχου υψηλής ποιότητας)

ήχου υψηλής ποιότητας) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. Μικρόφωνο 2. Οθόνη LCD 3. κουµπί REPEAT / φακέλων, λειτουργία επανάληψης, η επιλογή φακέλους 4. Back3Tasto, κοµµάτι-παράλειψη προηγούµενης εγγραφής / Rewind Next4 κουµπί, κοµµάτι-παράλειψη

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερα Προγραμματιζόμενος Ελεγκτής Θερμικών Εφαρμογών

Ελεύθερα Προγραμματιζόμενος Ελεγκτής Θερμικών Εφαρμογών Ελεύθερα Προγραμματιζόμενος Ελεγκτής Θερμικών Εφαρμογών Γενικά Χρήση Επιπλέον δυνατότητες Ελεγχόμενες διατάξεις Ελεύθερα προγραμματιζόμενος ελεγκτής θερμοκρασίας με 4 εισόδους αισθητηρίων και 3 εξόδους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ 16 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ Η διασύνδεση του πίνακα ελέγχου και τα στοιχεία του παρουσιάζονται στην ακόλουθη εικόνα: Ο πίνακας ελέγχου έχει τις ακόλουθες λειτουργίες: 1. Παρουσιάζει την πραγµατική

Διαβάστε περισσότερα

CC 601. Εγχειρίδιο Χρήσης

CC 601. Εγχειρίδιο Χρήσης Εγχειρίδιο Χρήσης Οδέσους Α.Ε. www.odesus.gr Ανθ.Σταµ.Ρεγκούκου 17 - Τρείς Γέφυρες, 111 45 - Αθήνα τηλ. 210.32.27.140, 210.32.29.592, φαξ. 210.32.26.808 Μυκόνου 7 & Υδρας 41, 546 38 - Θεσσαλονίκη τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS 16, 26 VETRINE ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS 36,46,56 VETRINE 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ SECCOPIU SECCOSUPER SECCOSUPER THERMO

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ SECCOPIU SECCOSUPER SECCOSUPER THERMO Made in Italy Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ SECCOPIU SECCOSUPER SECCOSUPER THERMO ΚΑΡΑΝΤ Α.Β.Ε.Ε. Φαλήρου 5, 185 43 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τηλ. : 2104203625-28, Fax : 2104200036 Ευχαριστούµε για την εµπιστοσύνη που δείξατε. Έχετε

Διαβάστε περισσότερα

7 747 002 162 08/2002 GR

7 747 002 162 08/2002 GR 7 747 002 162 08/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G234 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Πρόλογος. Το σωστό καύσιμο Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύστημα ρύθμισης R1 Σύστημα ρύθμισης R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS ELEGANTE 36,46&56 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της, εποµένως είναι απαραίτητο

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr PRO-C ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr PRO-C ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ PRO-C ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Βασικά μοντέλα 3 στάσεων INDOOR & OUTDOOR με πλακέτες επέκτασης των 3 στάσεων για την δημιουργία μοντέλων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ IRAKLIS 26,36,46,56. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προκειµένου να αποφύγετε τη δηµιουργία εύφλεκτου µίγµατος R290 µε αέρα, σε περίπτωση που εκδηλώνεται διαρροή στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ/ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ... 0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ...3 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. Συναγερµός SkyLink Audio Alarm ΑΑ-433

Οδηγίες Χρήσης. Συναγερµός SkyLink Audio Alarm ΑΑ-433 Οδηγίες Χρήσης Συναγερµός SkyLink Audio Alarm ΑΑ-433 Για την εγκατάσταση µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τις βίδες που θα βρείτε µέσα στη συσκευασία του συναγερµού. Για µεγαλύτερη ευκολία στη συσκευασία περιλαµβάνονται,

Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ

Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ 12.07 - Οδηγίες χρήσης g 51145780 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του μεταφορέα διαδρόμου απαιτούνται γνώσεις που

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματα ακουστικά 2.4G Κατάλληλα για PC,MP3 και άλλες συσκευές ήχου. Χαρακτηριστικά. Ψηφιακή τεχνολογία 2.4GHz δύο κατευθύνσεων 2. Εμβέλεια μεγαλύτερη των 0 μέτρων χωρίς εμπόδια. 3.

Διαβάστε περισσότερα

PowerMust Office UPS (Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας)

PowerMust Office UPS (Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας) GR ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PowerMust Office UPS (Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας) ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει σηµαντικές οδηγίες για τα µοντέλα της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ! ΠΡΟΣΟΧΗ!

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ! ΠΡΟΣΟΧΗ! ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ! Οδηγίες Ασφάλειας και Λειτουργίας Για την Ασφάλειά σας ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΜΗΝ επιχειρήσετε να λειτουργήσετε αυτό το εργαλείο μέχρι να

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

81722 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μαζί με το BC-228 ένας ενήλικας θα πρέπει να ελέγχει το βρέφος σε τακτά διαστήματα. Παροχή ρεύματος (Α) Πομπός

81722 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μαζί με το BC-228 ένας ενήλικας θα πρέπει να ελέγχει το βρέφος σε τακτά διαστήματα. Παροχή ρεύματος (Α) Πομπός 81722 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το baby phone της Hama BC-228. Αυτή η συσκευή κατασκευάστηκε σύμφωνα με τα πιο αυστηρά ποιοτικά πρότυπα ελέγχου. Ελέγχθηκε και έφυγε από το εργοστάσιο

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ: JLG22-UNITEC20S

ΜΟΝΤΕΛΟ: JLG22-UNITEC20S Εγχειρίδιο χρήσης ΜΟΝΤΕΛΟ: JLG22-UNITEC20S JLG26-UNITEC24S JLG30-UNITEC28S KD Navien Heat Energy Equipment Co., Ltd. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... - 3-1.1 ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...- 3-1.2 ΔΟΜΗ ΛΕΒΗΤΑ...- 5-1.2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003 Σας ευχαριστούμε για την αγορά του VEKTOR FINLO. Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες προτού να χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα

Διαβάστε περισσότερα

Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG).

Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG). V-GDN & V-GDL Εγχειρίδιο χρήσης (01VGDN) & (01VGDL) Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG). Σελ. 2,3 Οδηγίες ασφαλείας - Τοποθέτηση Εγκατάσταση Σελ. 4,5 Εφαρμογές Σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Και οι δύο πίνακες διατίθενται στο ίδιο μεταλλικό κουτί και έχουν τα παρακάτω κοινά χαρακτηριστικά:

Και οι δύο πίνακες διατίθενται στο ίδιο μεταλλικό κουτί και έχουν τα παρακάτω κοινά χαρακτηριστικά: PROMETHEUS ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 4 & 8 ΖΩΝΩΝ Η σειρά συμβατικών πινάκων πυρανίχνευσης PROMETHEUS, της SIGMA SECURITY, έχει σχεδιασθεί σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές EN-54 Part 4 & Part 2. Είναι βασισμένοι

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης πίνακα ελέγχου λεβήτων pellet - βιομάζας

Οδηγίες χρήσης πίνακα ελέγχου λεβήτων pellet - βιομάζας Ο ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου pellets-βιομάζας με κοχλία χρησιμοποιείται σε κατοικίες με λέβητα στερεών καυσίμων και ελέγχει τον ηλεκτρομειωτήρα (κοχλία) και τον φυσητήρα του λέβητα για παροχή θέρμανσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 10 ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 10 ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 10 ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΑΠΟΡΡΙΨΗ... 11 ΣΥΜΒΑΤΗ ΧΡΗΣΗ... 11 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... 12 Χειριστήρια (διαφορετικά ανάλογα με τα μοντέλα)... 12

Διαβάστε περισσότερα

PLV Electronics Κολάρο Φέρμας PLV Electronics

PLV Electronics Κολάρο Φέρμας PLV Electronics PLV Electronics Κολάρο Φέρμας PLV Electronics PLV 050- Dog Traiiner Οδηγίίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων...2 2. Συσκευασία...3 3. Περιγραφή της συσκευής...4 4. Προετοιμασία της συσκευής...5

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036

Εγχειρίδιο Χρήσης. Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036 Εγχειρίδιο Χρήσης Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036 Περιεχόμενα Περιεχόμενα...1 Εισαγωγή...2 Χαρακτηριστικά...3 Τεχνικές Προδιαγραφές...3 Εγκατάσταση...4 Συμβουλές Εγκατάστασης Αισθητήρων...5 Τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. P/N: 700351626(09.03) ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και απευθυνθείτε στις

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες διάγνωσης βλαβών και επεξηγήσεις. Εγχειρίδιο. χρήσης διαγνωστικού

Πίνακες διάγνωσης βλαβών και επεξηγήσεις. Εγχειρίδιο. χρήσης διαγνωστικού Πίνακες διάγνωσης βλαβών και επεξηγήσεις Εγχειρίδιο χρήσης διαγνωστικού Βλάβης P0217 P0335 P0120 Λίστα Κωδικού Βλαβών Synerject JOYRIDE 200 EVO(Διπλό φανάρι) από RFGLF18WY9Sxxxxxx

Διαβάστε περισσότερα

CONTROLLER GH10RA ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α. Γ. ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ΤΗΛ.: 22260 52043 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΤΙΑΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ

CONTROLLER GH10RA ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α. Γ. ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ΤΗΛ.: 22260 52043 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΤΙΑΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ CONTROLLER GH10RA ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α. Γ. ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΤΙΑΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΗΛ.: 22260 52043 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕΛ. 3 1.1 ΣΥΜΒΟΛΑ ΣΕΛ. 3 1.2 ΠΛΗΚΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για το τηλεφωνικό κέντρο: TC-206D

Οδηγίες χρήσης για το τηλεφωνικό κέντρο: TC-206D Οδηγίες χρήσης για το τηλεφωνικό κέντρο: TC-206D 1. MIA ΣΥΝΤΟΜΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1.1 Εισαγωγή Το TC206D είναι ένα τηλεφωνικό κέντρο που χρησιµοποιείται για

Διαβάστε περισσότερα

MITSUBISHI. Starion Turbo (1982-88) Κινητήρες: 4G63-T

MITSUBISHI. Starion Turbo (1982-88) Κινητήρες: 4G63-T 1 MITSUBISHI Starion Turbo (1982-88) Κινητήρες: 4G63-T τα μοντέλα Mitsubishi Starion Turbo (1982-88), με κινητήρες με κωδικούς 4G63-F υπάρχει σύστημα ψεκασμού Mitsubishi ECi. το σύστημα αυτό η πληροφορία

Διαβάστε περισσότερα

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 200 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό με την

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ

ΘΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΘΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ CH1200 LT Οδηγίες Χρήσης ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την υπέρυθρη θέρμανση με ανθρακωνήματα Veito. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεχτικά τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA LINE-INTERACTIVE UPS Uninterruptible Power System INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μίξερ µε κάδο Μοντέλο:R-557 8 7 6 5 9 4 Περιγραφή συσκευής: 10 3 1. ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑ ΟΥ 2. ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3. ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 4. ΚΟΥΜΠΙ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 5. ΚΑΛΥΜΜΑ 6. ΙΑΚΟΠΤΗΣ TURBO 7.

Διαβάστε περισσότερα

GM-392 & GM-393 700VDC 700 Vrms /AC.

GM-392 & GM-393  700VDC 700 Vrms /AC. Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΑ GM-392 & GM-393 ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το πολύµετρο µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανή αυτόµατης καταµέτρησης νοµισµάτων Εγχειρίδιο χρήσης ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αυτό το εγχειρίδιο σας περιγράφει τον τρόπο χρήσης της συσκευής. Πριν τη χρήση, διαβάστε το προσεκτικά για να µάθετε όλες τις λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Ψυκτικές Μηχανές 21/10/2012. Υποπλοίαρχος (Μ) Α.Δένδης ΠΝ 1. Ψυκτικές Μηχανές (7.1) Ψυκτικές Μηχανές (7.1) Ψυκτικές Μηχανές (7.1)

Ψυκτικές Μηχανές 21/10/2012. Υποπλοίαρχος (Μ) Α.Δένδης ΠΝ 1. Ψυκτικές Μηχανές (7.1) Ψυκτικές Μηχανές (7.1) Ψυκτικές Μηχανές (7.1) Ψυκτικές Μηχανές Διατάξεις Ελέγχου, Ρυθμίσεως και Προστασίας Εισαγωγή Ρυθμιστικές Βαλβίδες Κυκλώματος Ψυκτικού Μέσου Ρυθμιστικές Βαλβίδες Νερού Συμπυκνωτή Πιεζοστατική Ρύθμιση, Θερμοστάτες και Θερμοστατική

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Δίκτυα & Βιομηχανικές Εφαρμογές. Όργανο Ελέγχου και Δοκιμών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Ενεργειακά Δίκτυα & Βιομηχανικές Εφαρμογές. Όργανο Ελέγχου και Δοκιμών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων Όργανο Ελέγχου και Δοκιμών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ, ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ V1.1/04/12 1. Οθόνη LCD με φωτισμό. 2. Σύνδεση αισθητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ι. 2. & ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 13, ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ: 2105777176, 2105740905, FAX: 2105777143

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ι. 2. & ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 13, ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ: 2105777176, 2105740905, FAX: 2105777143 ΌΧΙ πίνακας Νο. 1 Ανοίξτε τον θερμαντήρα. Λειτουργεί ο ανεμιστήρας; Το μοτέρ και ο ανεμιστήρας λειτουργούν ανεμπόδιστα; Είναι ο ανεμιστήρας εγκλωβισμένος στο καπάκι; Υπάρχει ρεύμα στην επαφή Α3; Ελέγξτε

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. 0 Περιγραφή του καταµετρητή, λειτουργίες και ενδείξεις Βοηθητικοί οδηγοί υποδοχής χαρτονοµισµάτων Βίδα ρύθµισης πάχους χαρτονοµίσµατος Αισθητήρες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Aqua purest S Y S T E M S ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Αυτές οι οδηγίες είναι απλές και εύκολες για τη σωστή εγκατάσταση του συστήματός σας σε ελάχιστο χρόνο. Η Aqua Pure σας προσφέρει επίσης τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Γενικές Οδηγίες. Μεταφορά/Εγκατάσταση της Συσκευής

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Γενικές Οδηγίες. Μεταφορά/Εγκατάσταση της Συσκευής ιεύθυνση Επικοινωνίας: Τ.Θ. 47, 19013 Ανάβυσσος Τ η λ. / f a x : 700-700-1530/1531 TM W e b : w w w. p h a r m a l i n e. g r email: info@pharmaline.gr M E D 2 8 8 / 3 4 0 / 4 6 8 Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σας

Διαβάστε περισσότερα

HL 3200 1. .. 1 2. .....2 3. .. 2 4. ....3 5. ....3 6. .....3 1> ....3 2> . 4 3 > 4 7. 5 8. 7 9. .8

HL 3200 1. .. 1 2. .....2 3. .. 2 4. ....3 5. ....3 6. .....3 1> ....3 2> . 4 3 > 4 7. 5 8. 7 9. .8 ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ HL 3200 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Περιεχόµενα 1. Ενδεικτικά, χειριστήρια και λειτουργικά µέρη του καταµετρητή.. 1 2. Λειτουργίες και ενδείξεις.....2 3. Γενικές οδηγίες.. 2 4. Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα