ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ AIR CHECK 1.0) ΠΡΟΛΟΓΟΣ. 2.0) ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 3.0) ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. 4.0) ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ. 5.0) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ AIR CHECK 1.0) ΠΡΟΛΟΓΟΣ. 2.0) ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 3.0) ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. 4.0) ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ. 5.0) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ."

Transcript

1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.0) ΠΡΟΛΟΓΟΣ. 2.0) ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 3.0) ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. 4.0) ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ. 5.0) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 6.0) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ. 7.0) ΜΗΝΥΜΑΤΑ. 8.0) ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ. 8.1) ΣΥΝ ΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ. 8.2) ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ. 9.0) ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ (AU). 10.0) ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ (MA). 10.1) ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ / ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ. 10.2) ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. 10.3) ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑΣ ΛΑ ΙΟΥ. 10.4) ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. 11.0) ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ. 1

2 1.0) ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Συγχαρητήρια για την επιλογή! Η συσκευή που αγοράσατε είναι η άµεση συνέπεια της εµπειρίας µας σ αυτόν τον τοµέα και θα σας εξασφαλίσει µακροχρόνια και αποτελεσµατική λειτουργικότητα. Το µηχάνηµα αυτό σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε για να εγγυηθεί µεγάλη αξιοπιστία εφαρµογής εξασφαλίζοντας παράλληλα τη µέγιστη δυνατή ασφάλεια για τους χειριστές. Γι αυτό το σκοπό η MAGNETI MARELLI επέλεξε (σε συνδυασµό µε την υιοθέτηση υψηλών δεικτών ασφαλείας) υλικά και εξαρτήµατα που εγγυώνται, µέσω συνεχών ελέγχων σε όλες τις φάσεις, από την παραλαβή µέχρι την εγκατάσταση και την χρήση στο εργαστήριο, την απουσία βλαβών, φθορών και δυσλειτουργιών. Επιπλέον διασφάλιση προσφέρουν οι αυστηροί έλεγχοι και δοκιµές στις οποίες υποβάλλεται η συσκευή µέσα στο εργοστάσιο παραγωγής Στον χρήστη συνεπώς µένει µόνο να κάνει σωστή χρήση και συντήρηση σύµφωνα µε τις υποδείξεις του παρόντος φυλλαδίου οδηγιών. Θα πρέπει συνεπώς να τονίσουµε αµέσως τα ακόλουθα: Για κάθε επέµβαση οποιουδήποτε είδους στη συσκευή πρέπει να έχει προηγηθεί η προσεκτική και ολοκληρωµένη ανάγνωση του παρόντος φυλλαδίου οδηγιών χρήσης. Είναι εξαιρετικά σηµαντικό και κατά συνέπεια υποχρεωτικό η συσκευή να χρησιµοποιείται σύµφωνα µε τους τρόπους και το σκοπό που προβλέπονται και προσδιορίζονται σ αυτό το εγχειρίδιο. ιαφορετικά η MAGNETI MARELLI δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για ενδεχόµενες συνέπειες. Σκοπός αυτού του φυλλαδίου είναι να παράσχει στον χρήστη όλες τις απαραίτητες γνώσεις για τη χρησιµοποίηση της συσκευής, από τη στιγµή της αγοράς µέχρι την πώληση ή τη διάλυσή της. Το παρόν εγχειρίδιο σχεδιάστηκε για να προσφέρει τη µέγιστη υποστήριξη στο προσωπικό που θα κάνει χρήση και συντήρηση της συσκευής, ενώ για οποιαδήποτε ειδική ανάγκη, όπως και για τεχνική υποστήριξη ή για ανταλλακτικά, µπορείτε να επικοινωνείτε µε το Τεχνικό µας Τµήµα. 2

3 2.0) ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Αυτή η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για χειριστές εξειδικευµένους οι οποίοι θα πρέπει να γνωρίζουν τις βάσεις του ψυκτικού τοµέα, τα ψυκτικά συστήµατα, τα ψυκτικά υγρά και τις ενδεχόµενες βλάβες που µπορούν να προκαλέσουν συσκευές υπό πίεση. Είναι αναγκαία η προσεκτική µελέτη του παρόντος εγχειριδίου από πλευράς χρήστη, για τη σωστή και ασφαλή χρησιµοποίηση του µηχανήµατος. Χρησιµοποιήστε µόνον το φρέον R 134a. Η ανάµειξη µε άλλους τύπους ψυκτικού υγρού προκαλεί σοβαρές βλάβες στα συστήµατα κλιµατισµού και σε επιµέρους εξαρτήµατα. Συµβουλεύουµε να φοράτε προστατευτικά µέσα όπως γυαλιά και γάντια, µιας και η απ ευθείας επαφή µε το φρέον µπορεί να προκαλέσει σωµατικές βλάβες ή και τύφλωση. Να αποφεύγετε την επαφή µε το δέρµα, λόγω της χαµηλής θερµοκρασίας βρασµού (περίπου 30 C) µπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες. Να αποφεύγετε την εισπνοή αναθυµιάσεων του φρέοντος. Πριν να πραγµατοποιήσετε τη σύνδεση της συσκευής µε ένα σύστηµα κλιµατισµού ή µε ένα εξωτερικό ρεζερβουάρ, να ελέγξετε ότι όλοι οι διακόπτες είναι κλειστοί. Πριν αποσυνδέσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί και οι διακόπτες είναι κλειστοί, ώστε να µη διαφεύγει φρέον στην ατµόσφαιρα. Μην τροποποιείτε τη ρύθµιση των βαλβίδων ασφαλείας και των συστηµάτων ελέγχου. Μη χρησιµοποιείτε εξωτερικά ρεζερβουάρ ή άλλου τύπου δοχεία αποθήκευσης που δεν πληρούν τις προδιαγραφές ή δεν διαθέτουν βαλβίδες ασφάλειας. Μην αφήνετε τη µονάδα στο ρεύµα αν δεν προβλέπετε να τη χρησιµοποιήσετε άµεσα, διακόψτε την ηλεκτρική τροφοδοσία αν δεν πρόκειται να τη χρησιµοποιήσετε για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Όλοι οι ελαστικοί σωλήνες µπορεί να περιέχουν φρέον υπό πίεση: Αποσυνδέστε τους ελαστικούς σωλήνες µε πολλή προσοχή. Τα συστήµατα κλιµατισµού που περιέχουν φρέον R 134a δεν θα πρέπει να δοκιµάζονται µε συµπιεσµένο αέρα. Μερικά αέρια µίγµατα και το HCF 134a αποδείχθηκε ότι µπορούν να αναφλεχθούν σε υψηλές πιέσεις. Αυτά τα µίγµατα είναι εν δυνάµει επικίνδυνα αφού µπορούν να προκαλέσουν ανάφλεξη ή έκρηξη και κατά συνέπεια να προξενήσουν τόσο σωµατικές βλάβες όσο και υλικές ζηµιές. Για περισσότερες πληροφορίες υγιεινής και ασφάλειας µπορείτε να απευθυνθείτε στις εταιρίες λιπαντικών και ψυκτικών υγρών. 3

4 3.0) ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η συσκευή πρέπει να χρησιµοποιείται σε χώρο ανοικτό ή καλά αεριζόµενο (τουλάχιστον τέσσερις φορές ανανέωση αέρα την ώρα). Να εργάζεστε µακριά από φλόγες και θερµές επιφάνειες. Στις υψηλές θερµοκρασίες το φρέον αποσυντίθεται ελευθερώνοντας τοξικά αέρια που είναι επιβλαβή για τον χειριστή και το περιβάλλον. Να αποφεύγετε να εισπνέετε αναθυµιάσεις του φρέοντος και των λαδιών των συστηµάτων κλιµατισµού. Η άµεση έκθεση µπορεί να ερεθίσει τα µάτια και τις αναπνευστικές οδούς. Για να αφαιρέσετε το R 134a από το σύστηµα κλιµατισµού χρησιµοποιείστε αποκλειστικά συσκευές ειδικές για την ανακύκλωση του R 134a. Σε περίπτωση διαφυγής φρέοντος στην ατµόσφαιρα, αερίστε καλά το χώρο εργασίας πριν ξαναρχίσετε. 4.0) ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ Φρέον: Ψυκτικό υγρό αποκλειστικά του τύπου για τον οποίο σχεδιάστηκε η συσκευή (π.χ. R134a). Σύστηµα A/C: σύστηµα ψύξης ή κλιµατισµού του οχήµατος. Συσκευή: Μηχάνηµα για την απορρόφηση, την ανακύκλωση, την εκκένωση, την πλήρωση του συστήµατος A/C. Εξωτερικό ρεζερβουάρ: Φιάλη µη αναπληρώσιµη µε νέο φρέον (π.χ. R 134a) η οποία χρησιµοποιείται για την πλήρωση του εσωτερικού ρεζερβουάρ. Εσωτερικό ρεζερβουάρ: Είναι το ρεζερβουάρ που έχει σχεδιαστεί ειδικά για τη συσκευή. ιαδικασία ή φάση: Εκτέλεση µεµονωµένης λειτουργίας. Κύκλος: ιαδοχική εκτέλεση των διαδικασιών ή φάσεων. Μεταφορά / Ανακύκλωση: ιαδικασία µε την οποία η συσκευή απορροφά το φρέον από ένα σύστηµα A/C και το συγκεντρώνει στο ρεζερβουάρ της. Εκκένωση: ιαδικασία αφαίρεσης από ένα σύστηµα A/C υπολειµµάτων και υγρασίας αποκλειστικά µέσω της αντλίας εκκένωσης. Τροφοδοσία λαδιού: Εισαγωγή λαδιού στο εσωτερικό ενός συστήµατος A/C για να συµπληρώσει την ποσότητα που προβλέπεται από τον κατασκευαστή. Πλήρωση: ιαδικασία εισαγωγής του φρέοντος σε ένα σύστηµα A/C στη στάθµη που προβλέπεται από τον κατασκευαστή. 4

5 5.0) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Για τη σωστή λειτουργία, το µηχάνηµα πρέπει να τοποθετείται σε εντελώς επίπεδη επιφάνεια. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας µην µετακινείτε τη συσκευή. Πριν να χρησιµοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι διαθέτει το αναγκαίο φρέον και το σχετικό λάδι, και ότι το δοχείο αποχέτευσης λαδιού (21) είναι κενό. 6.0) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ. Η συσκευή είναι κατάλληλη για όλα τα συστήµατα A/C που λειτουργούν µε φρέον R 134a τόσο των οχηµάτων ιδιωτικής χρήσης όσο και των επαγγελµατικών οχηµάτων. Η συσκευή είναι εφοδιασµένη µε ένα εξελιγµένο σύστηµα ελέγχου µε µικροεπεξεργαστή που προσφέρει αξιοσηµείωτη ευελιξία χρήσης. Οι λειτουργίες που µπορούν να πραγµατοποιηθούν είναι οι εξής: Μεταφορά/ανακύκλωση του φρέοντος από το σύστηµα A/C Εκκένωση συστήµατος A/C Τροφοδοσία λαδιού Πλήρωση συστήµατος A/C Οι τέσσερις αυτές λειτουργίες αποτελούν την κανονική διαδοχή των φάσεων εργασίας. Η κάθε µια λειτουργία είναι εξ ολοκλήρου αυτόµατη και η διαδοχή Μεταφορά και Ανακύκλωση Εκκένωση Πλήρωση φρέοντος µπορεί να πραγµατοποιηθεί και σε αυτόµατο κύκλο (συνιστώµενος τρόπος). 5

6 ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Led A. Led C Led D Led E Led F A B C D E F Led B

7 Πλήκτρο A ιακόπτης Start/Stop Πλήκτρο B Επιβεβαίωσης λειτουργίας ή επιλογών. Πλήκτρο C Ρύθµιση χιλιάδων. Πλήκτρο D Ρύθµιση εκατοντάδων. Πλήκτρο E Ρύθµιση δεκάδων. Πλήκτρο F Ρύθµιση µονάδων. Led A Πράσινο Ένδειξη Start/Stop. Led B Πράσινο Ένδειξη αλλαγής λειτουργίας. Led C Πράσινο Ένδειξη λειτουργίας ανακύκλωσης. Led D Λευκό Ένδειξη λειτουργίας εκκένωσης. Led E Κίτρινο Ένδειξη λειτουργίας τροφοδοσίας λαδιού. Led F Κόκκινο Ένδειξη λειτουργίας πλήρωσης συστήµατος. 3 4 ιακόπτες ιακόπτες χαµηλής και υψηλής πίεσης LP HP Μαν/µετρ Μανόµετρα χαµηλής και υψηλής πίεσης LP HP. α Η συσκευή αποτελείται από µια σειρά εσωτερικών µερών, προσβάσιµων από το µπροστινό αφαιρούµενο πάνελ και από µια σειρά εξωτερικών µερών, τα οποία παρουσιάζονται στην παρακάτω σελίδα. 7

8

9 POS ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 ΟΘΟΝΗ 2 ΚΑΛΩ ΙΟ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 3 ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (LP) 4 ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (HP) 7 ΜΠΛΕ ΡΑΚΟΡ (LP) 8 ΚΟΚΚΙΝΟ ΡΑΚΟΡ (HP) 10 ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (HP) 11 ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (LP) 12 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΠΙΕΣΗΣ 13 ΑΠΟΣΤΑΚΤΗΡΑΣ 14 ΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ ΛΑ ΙΟΥ 15 ΦΙΛΤΡΟ 16 ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ 17 ΑΝΤΛΙΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ 18 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΖΥΓΟΣ ΦΡΕΟΝΤΟΣ (LOAD CEEL) 20 ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑΣ ΛΑ ΙΟΥ 21 ΟΧΕΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑ ΙΟΥ 22 ΒΑΛΒΙ Α ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ 23 ΚΟΚΚΙΝΟ ΡΑΚΟΡ ¼ SAE ΕΛΑΣΤ. ΣΩΛΗΝΑ (HP) 24 ΜΠΛΕ ΡΑΚΟΡ ¼ SAE ΕΛΑΣΤ. ΣΩΛΗΝΑ (LP) 25/26 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΧΩΡΙΣ ΣΤΡΟΦΙΓΓΑ 27 ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗΣ ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΟΣ 28 ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΗΣ Υ.Π. (H.P.) 29 ΦΙΛΤΡΟ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ 32 ΒΑΛΒΙ Α ΑΝΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 33 ΒΑΛΒΙ ΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ 34 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ ΦΡΕΟΝΤΟΣ 36 ΡΑΚΟΡ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑ ΙΟΥ 37 ΡΑΚΟΡ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑΣ ΛΑ ΙΟΥ 39 ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ 42 ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΑΚΟΠΤΗΣ 45 ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΠΑΝΕΛ 46 ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΟΣ 47 ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΜΕ ΦΡΕΝΟ 50 ΓΚΡΟΥΠ ΒΑΛΒΙ ΩΝ 9

10 7.0) ΜΗΝΥΜΑΤΑ. ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: SE: PA: PS: MP: St: SP: SC CO Αφού συµπληρωθεί το µέγιστο χρονικό όριο συντήρησης θα πρέπει να διενεργήσετε τη διαδικασία της συντήρησης (καθώς και αλλαγή φίλτρου και λαδιού αντλίας). Κατόπιν κάντε reset στο µετρητή. Αυτή η διαδικασία πρέπει να γίνει από εξειδικευµένο προσωπικό. ιακοπή λειτουργίας. Έλεγχος πίεσης. Απουσία πίεσης. Έναρξη διαδικασίας µεταφοράς φρέοντος. Έναρξη διαδικασίας εκκένωσης. ιαδικασία (210 δευτερολέπτων) στη διάρκεια της οποίας ελέγχεται ενδεχόµενη αύξησης της πίεσης (σε αυτή την περίπτωση επανενεργοποιείται άµεσα η διαδικασία µεταφοράς) και ταυτόχρονα εξάγεται στο δοχείο αποχέτευσης (21) λάδι που ενδεχόµενα απορροφήθηκε. Τελική διαδικασία (30 δευτερολέπτων) µεταφοράς και καθαρισµού φρέοντος συστήµατος A/C. ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. AU: MA: OIL NO Αυτόµατος Κύκλος. Μεµονωµένες αυτόµατες διαδικασίες Τροφοδοσία λαδιού. ιακοπή τροφοδοσίας λαδιού. ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΑΝΩΜΑΛΙΩΝ. HP: Υπέρβαση πίεσης στο εσωτερικό ρεζερβουάρ. Περιµένετε περίπου 30 λεπτά και µετά ενεργοποιήστε εκ νέου τη λειτουργία µεταφοράς φρέοντος. Αν το πρόβληµα παραµένει ζητήστε τεχνική βοήθεια. PM: Μέγιστο αποδεκτό βάρος. Σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να γίνεται υπέρβαση αυτού του ορίου. EE: Ο έλεγχος δείχνει υπέρβαση πίεσης κατά την έναρξη της διαδικασίας της εκκένωσης της εγκατάστασης. εν µπορεί να εκτελεστεί η διαδικασία της εκκένωσης του συστήµατος όταν υπάρχει πίεση. Εκτελέστε διαδικασία µεταφοράς. Σύστηµα όχι στεγανό. Αυτή η ένδειξη δείχνει ότι, στη διάρκεια των 4 λεπτών του ελέγχου των διαρροών, παρουσιάζεται αύξηση της τιµής της πίεσης. Πρέπει να προβείτε στην επισκευή του συστήµατος A/C. 10

11 7.0) ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ. 7.1) ΣΥΝ ΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ. Συνδέστε τη συσκευή σε µια πρίζα που αντιστοιχεί στα χαρακτηριστικά που αναγράφονται στην ταµπελίτσα που βρίσκεται στο πίσω µέρος της συσκευής. Γυρίστε το γενικό διακόπτη (42) στη θέση ON (l). Πιθανές ενδείξεις λάθους: -SE- Συµπληρώθηκε το χρονικό όριο για τη συντήρηση. Βλέπε κεφάλαιο: Μηνύµατα. Για να ακυρώσετε την ανωτέρω ένδειξη πιέστε το µπουτόν B για 3 δευτερόλεπτα. Καλέστε το Τεχνικό Τµήµα για τη συντήρηση. Όταν ανάβουµε τη συσκευή η οθόνη εµφανίζει το βάρος του φρέοντος που είναι διαθέσιµο στο εσωτερικό ρεζερβουάρ. 8.2) ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ. ΠΡΟΣΟΧΗ! ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΙΑΡΡΟΗ ΦΡΕΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ Αφού έχετε εκτελέσει όσα περιγράφονται στην προηγούµενη παράγραφο (8.1) συνδέστε το ρακόρ HP (κόκκινου χρώµατος), της συσκευής µε ένα εξωτερικό ρεζερβουάρ χρησιµοποιώντας τα αντάπτορ µε τα οποία είναι εφοδιασµένη η συσκευή. Ανοίξτε το ρακόρ γυρίζοντας το διακόπτη κατά τη φορά των δεικτών του ρολογιού. Ανοίξτε τη βαλβίδα που βρίσκεται πάνω στο εξωτερικό ρεζερβουάρ. Υπάρχουν δύο είδη εξωτερικού ρεζερβουάρ: µε σωλήνα άντλησης και χωρίς σωλήνα άντλησης. Τα ρεζερβουάρ µε σωλήνα άντλησης πρέπει να παραµένουν σε όρθια θέση για να διοχετεύσουν το φρέον. Η σύνδεση µε αυτό το είδος ρεζερβουάρ πρέπει να γίνεται µε το ρακόρ L (liquid). Τα ρεζερβουάρ χωρίς σωλήνα άντλησης έχουν µία µόνο βαλβίδα, γι αυτό πρέπει να αναστραφούν για να διοχετεύσουν το φρέον. 11

12 ΤΥΠΟΙ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ Ρεζερβουάρ µε σωλήνα άντλησης Ρεζερβουάρ χωρίς σωλήνα άντλησης Το µανόµετρο HP δείχνει την πίεση που υπάρχει µέσα στο εξωτερικό ρεζερβουάρ. Πιέστε το µπουτόν B, η οθόνη θα δείξει MA, επιβεβαιώστε µε το µπουτόν A. Ενώ είναι αναµµένο το πράσινο led (C) πιέστε το µπουτόν A, η οθόνη θα δείξει το µέγιστο επιτρεπτό βάρος. Μέσω των πλήκτρων C,D,E,F, ορίστε το βάρος που θέλετε, συµβουλεύουµε να ορίζετε πάντα µια τιµή κατά 3 κιλά τουλάχιστον χαµηλότερη από το µέγιστο επιτρεπτό βάρος. Ανοίξτε το διακόπτη HP (4) που βρίσκεται στο χειριστήριο. Επιβεβαιώστε µε το µπουτόν A. Πιθανές ενδείξεις λάθους: Αν οριστεί µία τιµή πάνω από τη µέγιστη, εκπέµπεται ένα ηχητικό σήµα που ειδοποιεί για λάθος ενώ η οθόνη επανεµφανίζει τη µέγιστη τιµή. Η οθόνη εµφανίζει το βάρος του φρέοντος που γεµίζει το εσωτερικό ρεζερβουάρ. Πιθανές ενδείξεις λάθους: -HP-: Υπερβολική πίεση εσωτερικού ρεζερβουάρ. Βλέπε κεφάλαιο: Μηνύµατα. Πιέστε για 3 δευτερόλεπτα το µπουτόν A για κλείσιµο της διαδικασίας. 12

13 Μόλις συµπληρωθεί το βάρος που έχει οριστεί η οθόνη εµφανίζει το µήνυµα -P M- µε ηχητική ειδοποίηση. Πιέστε το µπουτόν A για κλείσιµο της διαδικασίας. Κλείστε τη βαλβίδα του εξωτερικού ρεζερβουάρ και εκτελέστε ξανά τη διαδικασία πλήρωσης. Με αυτό τον τρόπο οι σωλήνες πλήρωσης αδειάζουν από το φρέον. Μετά από λίγα λεπτά η συσκευή ολοκληρώνει αυτόµατα την εργασία. Η οθόνη εµφανίζει -SC- για 210 δευτερόλεπτα, στη διάρκεια αυτής της φάσης ενδεχόµενα υπολείµµατα λαδιού οδηγούνται στο δοχείο αποχέτευσης (21). Όταν η οθόνη εµφανίζει CO, πραγµατοποιείται µια τελική λειτουργία 30 δευτερολέπτων στο τέλος της οποίας η οθόνη δείχνει το βάρος του φρέοντος που γέµισε. Πιέστε το µπουτόν B για κλείσιµο της διαδικασίας. 9.0) ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ (AU). Συνδέστε τα ρακόρ LP HP (ή το µεµονωµένο ρακόρ) στο σύστηµα A/C. Ανοίξτε τα ρακόρ (ή το ρακόρ) γυρίζοντας τους διακόπτες κατά του δείκτες του ρολογιού. Τα µανόµετρα LP και HP (ή το µεµονωµένο µανόµετρο) δείχνουν την πίεση που υπάρχει στο εσωτερικό του συστήµατος. Πιέστε το µπουτόν B, η οθόνη θα εµφανίσει MA. Πιέστε το µπουτόν B, η οθόνη θα εµφανίσει AU. Πιέστε το µπουτόν A. Το πράσινο led (C) ανάβει, το λευκό led (D) αναβοσβήνει και η οθόνη προτείνει το χρόνο των 20 λεπτών. Χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα C,D,E,F, µπορείτε να αλλάξετε αυτή την τιµή. Επιβεβαιώστε µε το µπουτόν A. Αναβοσβήνει το κίτρινο led (E) της Τροφοδοσίας Λαδιού και η οθόνη εµφανίζει OIL. Πιέστε το µπουτόν A αν θέλετε να επιβεβαιώστε τη διαδικασία. Αν θέλετε να ακυρώσετε αυτή τη διαδικασία πιέστε το µπουτόν B, η οθόνη θα δείξει NO, επιβεβαιώστε µε το µπουτόν A. Προσοχή: βεβαιωθείτε µε το µάτι ότι το λάδι στο ρεζερβουάρ καλύπτει το όριο του σωλήνα τροφοδοσίας (περίπου 30 gr.) Αναβοσβήνει το κόκκινο led (F) της Πλήρωσης και η οθόνη δείχνει 00,50. Μέσω των πλήκτρων A,D,E,F, προγραµµατίστε την ποσότητα του φρέοντος που θέλετε να φορτώσετε στο σύστηµα. Επιβεβαιώστε µε το µπουτόν A. 13

14 Πιθανές ενδείξεις λάθους: Αν οριστεί τιµή µεγαλύτερη από τη µέγιστη, εκπέµπεται ηχητική ειδοποίηση λάθους και η οθόνη επανεµφανίζει την τιµή 00,50 Ανοίξτε τους διακόπτες LP (3) και HP (4) πάνω στο χειριστήριο, ή τον ένα διακόπτη ανάλογα µε τον τύπο του συστήµατος A/C που έχει επιλεγεί. Μεταφορά/Ανακύκλωση: το led (C) αναβοσβήνει, η οθόνη δείχνει St και µετά εµφανίζει την ποσότητα του φρέοντος στο ρεζερβουάρ. Ενδεχόµενες ενδείξεις λάθους: HP: Υπέρβαση πίεσης στο σύστηµα. PM: Βάρος στο όριο. Βλέπε κεφάλαιο Μηνύµατα. Πιέστε για 3 δευτερόλεπτα το µπουτόν A για κλείσιµο της διαδικασίας. Αν το σύστηµα A/C περιέχει φρέον, η διαδικασία συνεχίζεται. Όταν το µηχάνηµα διαπιστώνει ότι το σύστηµα είναι άδειο ολοκληρώνει αυτόµατα τη λειτουργία. Η οθόνη δείχνει -S C- για 210 δευτερόλεπτα, στη διάρκεια αυτής της φάσης ενδεχόµενα υπολείµµατα λαδιού οδηγούνται στο δοχείο αποχέτευσης (21). Όταν η οθόνη δείχνει δευτερολέπτων. CO, πραγµατοποιείται µια τελική λειτουργία 30 περίπου Αν το σύστηµα A/C δεν περιέχει φρέον, µόλις ολοκληρωθεί η πρώτη φάση, περνάει κατ ευθείαν στη φάση εκκένωσης του συστήµατος. Εκκένωση συστήµατος: Το led (D) αναβοσβήνει, η οθόνη δείχνει SP και στη συνέχεια εµφανίζεται ο χρόνος εργασίας που αποµένει. Πιθανές ενδείξεις λάθους: EE: Σύστηµα υπό πίεση. Βλέπε κεφάλαιο Μηνύµατα. Πιέστε για 3 δευτερόλεπτα το µπουτόν A για κλείσιµο της διαδικασίας. Στο τέλος αρχίζει µια φάση 4 λεπτών στη διάρκεια της οποίας ελέγχονται ενδεχόµενες απώλειες του συστήµατος (έλεγχος διαρροών.) Στην αρχή του ελέγχου η οθόνη δείχνει που είναι η πίεση που υπάρχει στο σύστηµα σε mbar. 14

15 Πιθανές ενδείξεις λάθους: EE: Σύστηµα όχι στεγανό. Βλέπε κεφάλαιο Μηνύµατα. Πιέστε για 3 δευτερόλεπτα το µπουτόν A για κλείσιµο της διαδικασίας. Τροφοδοσία λαδιού: Αν είχατε επιλέξει NO η τροφοδοσία λαδιού δεν εκτελείται και πραγµατοποιείται η διαδικασία πλήρωσης. Αν είχατε επιλέξει OIL η συσκευή σταµατάει, εκπέµπει ένα ηχητικό σήµα και στην οθόνη εµφανίζεται OIL. Αν δεν θέλετε να γίνει η τροφοδοσία λαδιού, πιέστε για 3 δευτερόλεπτα το µπουτόν B. Αν θέλετε να γίνει η τροφοδοσία λαδιού, πιέστε το µπουτόν A και ελέγξτε τη στάθµη στο ρεζερβουάρ τροφοδοσίας λαδιού (20). Αφού ολοκληρωθεί η τροφοδοσία λαδιού, πιέστε το µπουτόν B για 3 δευτερόλεπτα. Το µηχάνηµα θα προβεί αυτόµατα στη διαδικασία πλήρωσης. Στο τέλος εκπέµπεται ένα ηχητικό σήµα και η οθόνη εµφανίζει το βάρος του φρέοντος που πληρώθηκε. Πιέστε το µπουτόν B για κλείσιµο της διαδικασίας. 10.0) ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ (MA). 10.1) ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ/ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ. Συνδέστε τα ρακόρ LP HP ή το ένα ρακόρ στο σύστηµα του οχήµατος. Ανοίξτε τα ρακόρ ( ή το ρακόρ) γυρίζοντας τους διακόπτες κατά τη φορά των δεικτών του ρολογιού. Τα µανόµετρα LP και HP (η το ένα µανόµετρο) δείχνουν την πίεση που υπάρχει στο εσωτερικό του συστήµατος. Πιέστε το µπουτόν B, η οθόνη δείχνει MA, επιβεβαιώστε µε το µπουτόν A. Με το πράσινο led (C) αναµµένο πιέστε το µπουτόν A, η οθόνη θα δείξει το µέγιστο βάρος πλήρωσης. Ανοίξτε τους διακόπτες LP (3) και HP (4) πάνω στο χειριστήριο, ή τον ένα διακόπτη ανάλογα µε τον τύπο του συστήµατος A/C που έχει επιλεγεί. Επιβεβαιώστε πατώντας το µπουτόν A 15

16 Πιθανές ενδείξεις λάθους: HP: Υπέρβαση πίεσης στο σύστηµα PM: Βάρος στο όριο. Βλέπε κεφάλαιο Μηνύµατα. Πιέστε για 3 δευτερόλεπτα το µπουτόν A για να βγείτε από την ένδειξη HP. Εκκενώστε µερικώς το ρεζερβουάρ φρέοντος σε περίπτωση ένδειξης PM. Η εκκίνηση και η εκτέλεση της λειτουργίας είναι όµοιες µε της ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ (κεφ.7.2). Στο τέλος της λειτουργίας η οθόνη εµφανίζει το βάρος του φρέοντος στο εσωτερικό ρεζερβουάρ. Πιέστε του µπουτόν B για κλείσιµο της διαδικασίας. 10.2) ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Συνδέστε τα ρακόρ HP LP ή το ένα ρακόρ στο σύστηµα του οχήµατος. Ανοίξτε τα ρακόρ ( ή το ρακόρ) γυρίζοντας τους διακόπτες κατά τη φορά των δεικτών του ρολογιού. Τα µανόµετρα LP HP (ή το ένα µανόµετρο) δεν πρέπει να δείχνουν πίεση στο εσωτερικό του συστήµατος. Σε αντίθετη περίπτωση εκτελέστε τη λειτουργία µεταφοράς/ανακύκλωσης (10.1). Πιέστε το µπουτόν B, η οθόνη δείχνει MA, επιβεβαιώστε πατώντας το µπουτόν A. Πιέστε το µπουτόν B µέχρι να ανάψει το λευκό led (D), επιβεβαιώστε πατώντας το µπουτόν A. Η οθόνη δείχνει 20 λεπτά, µε τα πλήκτρα C,D,E,F, καθορίστε την τιµή που θέλετε. Ανοίξτε τους διακόπτες LP (3) και HP (4) πάνω στο χειριστήριο, ή τον ένα διακόπτη ανάλογα µε τον τύπο συστήµατος A/C που έχει επιλεγεί. Επιβεβαιώστε πατώντας το µπουτόν A. Η οθόνη δείχνει τον χρόνο που µειώνεται. Στο τέλος αρχίζει µία φάση 4 λεπτών στη διάρκεια της οποίας ελέγχονται οι ενδεχόµενες διαρροές του συστήµατος. Στην αρχή του ελέγχου η οθόνη δείχνει -999 που είναι η πίεση που υπάρχει στο σύστηµα σε mbar. Πιθανές ενδείξεις λάθους: EE: Σύστηµα όχι στεγανό. Βλέπε κεφάλαιο Μηνυµάτων. Πιέστε για 3 δευτερόλεπτα το µπουτόν A για κλείσιµο της διαδικασίας. Αν το σύστηµα είναι στεγανό, εκπέµπεται ένα ηχητικό σήµα επιβεβαίωσης. Πιέστε το µπουτόν B για κλείσιµο της διαδικασίας. 16

17 10.3) ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑΣ ΛΑ ΙΟΥ. ΠΡΟΣΟΧΗ! ΑΥΤΗ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ A/C ΣΕ ΧΑΜΗΛΗ ΠΙΕΣΗ ( ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΦΑΣΗ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ) ΠΡΟΣΟΧΗ! ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑΣ ΛΑ ΙΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΟΠΟΥ Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΦΡΕΟΝΤΟΣ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΑ. Συνδέστε τα ρακόρ HP LP ή το ένα ρακόρ στο σύστηµα του οχήµατος. Ανοίξτε τα ρακόρ ( ή το ρακόρ) γυρίζοντας τους διακόπτες κατά τη φορά των δεικτών του ρολογιού. Πιέστε B και η οθόνη θα δείξει MA, επιβεβαιώστε πατώντας το µπουτόν A Πιέστε το µπουτόν B µέχρι να ανάψει το κίτρινο led (E). Ανοίξτε τους διακόπτες LP (3) και HP (4) πάνω στο χειριστήριο, ή τον ένα διακόπτη ανάλογα µε τον τύπο συστήµατος A/C που έχει επιλεγεί. ΠΡΟΣΟΧΗ!: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ A/C ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΦΟ ΙΑΣΜΕΝΑ ΜΟΝΟ ΜΕ ΡΑΚΟΡ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (LP), ΘΕΣΤΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ A/C ΠΡΙΝ ΕΚΤΕΛΕΣΕΤΕ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ Επιβεβαιώστε πατώντας το µπουτόν A. Η οθόνη δείχνει OIL. Πιέστε το µπουτόν A, µε αυτό τον τρόπο ενεργοποιείται η διαδικασία τροφοδοσίας λαδιού. Προσοχή, βεβαιωθείτε µε το µάτι ότι το λάδι στο ρεζερβουάρ καλύπτει το όριο του σωλήνα τροφοδοσίας. Στο τέλος πατήστε το µπουτόν B για 3 δευτερόλεπτα ) ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Αυτή η διαδικασία µπορεί να εφαρµοσθεί και για να εισαχθεί σε ένα σύστηµα A/C µερικώς πλήρες ορισµένη ποσότητα φρέοντος. Συνδέστε τα ρακόρ LP και HP ή το ένα ρακόρ στο σύστηµα του οχήµατος. Ανοίξτε τα ρακόρ (ή το ρακόρ) γυρίζοντας τους διακόπτες κατά τη φορά των δεικτών του ρολογιού. Τα µανόµετρα LP HP (ή το µανόµετρο) δείχνουν την πίεση που υπάρχει στο εσωτερικό του συστήµατος. Πιέστε το µπουτόν B, η οθόνη θα δείξει MA, επιβεβαιώστε πιέζοντας το µπουτόν A. Πιέστε το µπουτόν B µέχρι να ανάψει το κόκκινο led (F), επιβεβαιώστε πιέζοντας το µπουτόν A. Η οθόνη θα δείξει 00,50. Με τα πλήκτρα C,D,E,F, προγραµµατίστε την ποσότητα φρέοντος που θέλετε να γεµίσει το σύστηµα. 17

18 Επιβεβαιώστε πατώντας το µπουτόν A. Πιθανές ενδείξεις λάθους: Αν ορίσετε µια τιµή µεγαλύτερη από τη µέγιστη, εκπέµπεται ένα ηχητικό σήµα λάθους και η οθόνη επανεµφανίζει την τιµή 00,50. Ανοίξτε τους διακόπτες LP (3) και HP (4) πάνω στο χειριστήριο, ή τον ένα διακόπτη ανάλογα µε τον τύπο συστήµατος A/C που έχει επιλεγεί. ΠΡΟΣΟΧΗ!: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ A/C ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΦΟ ΙΑΣΜΕΝΑ ΜΟΝΟ ΜΕ ΡΑΚΟΡ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (LP), ΘΕΣΤΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ A/C ΠΡΙΝ ΕΚΤΕΛΕΣΕΤΕ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ Επιβεβαιώστε πατώντας το µπουτόν A. Θα εκτελεστεί η λειτουργία πλήρωσης του συστήµατος. Στο τέλος εκπέµπεται ένα ηχητικό σήµα και η οθόνη δείχνει το βάρος του φρέοντος που γέµισε. Πιέστε το µπουτόν B για κλείσιµο της διαδικασίας. 11.0) ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ. Βασικά χαρακτηριστικά. Φρέον: R134 Ηλεκτρονικός ζυγός φρέοντος: Ακρίβεια +/- 10 gr. Ηλεκτρονικός µετρητής κενού: Kl Μανόµετρα LP HP: Kl Χωρητικότητα εσωτερικού ρεζερβουάρ: 12,4 lt. Φίλτρα: ιπλό στοιχείο Ισχύς και κατανάλωση. Τάση ρεύµατος τροφοδοσίας : 230V / 50 Hz. Ισχύς: 770W. 18

19 Κύκλωµα του AirCheck 19

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ AIR-CHECK PLUS / HD 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ...5 3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ...6 3.1 Προορισµός χρήσης...

Διαβάστε περισσότερα

CLIMA-TECH PLUS / HD

CLIMA-TECH PLUS / HD ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ CLIMA-TECH PLUS / HD ΗΜΙ-ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Αναθ. 01 Σελ. 1 από 36 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ...1 2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ...4 3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ ΑΣ...5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ PLUS / HD EVOLUTION ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ PLUS / HD EVOLUTION ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ CLIMA- TECH PLUS / HD EVOLUTION ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ...2 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 3 ΕΓΓΥΗΣΗ...6 4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ...7

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΟΜΠΑ PELLET

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΟΜΠΑ PELLET Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΟΜΠΑ PELLET www.e-kyriazis.gr info@e-kyriazis.gr Οι συσκευές θέρµανσης (εφεξής "σόµπες") από την ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΒΕΕ (εφεξής KYRIAZIS) έχουν κατασκευαστεί και ελεγχθεί σύµφωνα µε τις απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟ-ΣΟΜΠΑ ΜΕ ΠΕΛΕΤ LONDRA ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Αγαπητέ Πελάτη, Θα θέλαµε να Σας ευχαριστήσουµε για την προτίµησή σας να αποκτήσετε σόµπα της δικής µας κατασκευής. Είµαστε βέβαιοι ότι σας

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές ποιότητας ISO 9001-2008

Προδιαγραφές ποιότητας ISO 9001-2008 Οι συσκευές παραγωγής ζεστού νερού χρήσης Rinnai Infinity είναι προϊόντα πιστοποιημένα με το σήμα CE, από τον ευρωπαϊκό οργανισμό πιστοποίησης Technigas. Infinity 11e - REU-VRM1120WD-E Infinity 14e - REU-VRM1420WD-E

Διαβάστε περισσότερα

BINOVA (M297.24CM/...)

BINOVA (M297.24CM/...) BINOV (M297.24CM/...) 1 ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ Συσκευή κατηγορίας: II2H3B/P Χώρα προορισμού: Η συσκευή αυτή είναι συμβατή με τις ακόλουθες Ευρωπαϊκές Οδηγίες: Οδηγία Αερίου 2009/142/ΕΚ Οδηγία Αποδόσεων 92/42/ΕΟΚ Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης

Τεχνικές οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Τεχνικές οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Επίτοιχος λέβητας αερίου στεγανού θαλάµου τύπου C εξαναγκασµένης ροής City 24 MFFI Μόνο οι εξελιγµένες τεχνολογίες απλοποιούν τόσο πολύ την ζωή! Ο λέβητας είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ray. Εγχειρίδιο χρήστη και εγκατάστασης. Επιτοίχιος ηλεκτρικός λέβητας Εύρος ισχύος 6 28 kw Τρόπος λειτουργίας HDO, ισοθερμικός έλεγχος

Ray. Εγχειρίδιο χρήστη και εγκατάστασης. Επιτοίχιος ηλεκτρικός λέβητας Εύρος ισχύος 6 28 kw Τρόπος λειτουργίας HDO, ισοθερμικός έλεγχος Ray Εγχειρίδιο χρήστη και εγκατάστασης 6, 9, 12, 14, 18, 21, 24, 28 K έκδοση 13 Επιτοίχιος ηλεκτρικός λέβητας Εύρος ισχύος 6 28 kw Τρόπος λειτουργίας HDO, ισοθερμικός έλεγχος GR έκδοση Ray 6, 9, 12, 14,

Διαβάστε περισσότερα

RinNOVA. Σημειώσεις για τη χρήση και Τεχνικές σημειώσεις για την εγκατάσταση

RinNOVA. Σημειώσεις για τη χρήση και Τεχνικές σημειώσεις για την εγκατάσταση RinNOVA Σημειώσεις για τη χρήση και Τεχνικές σημειώσεις για την εγκατάσταση Συγχαρητήρια για την επιλογή σας. WARNING Ο λέβητάς σας είναι αρθρωτός με ηλεκτρονική ρύθμιση και άναμμα. υψηλής απόδοσης με

Διαβάστε περισσότερα

01/2013. Mod: D26/EKS-NP. Production code: PT810BE2

01/2013. Mod: D26/EKS-NP. Production code: PT810BE2 01/2013 Mod: D26/EKS-NP Production code: PT810BE2 ΕΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ EL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΚΕΦ 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 2 2.1 ΑΠΟΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ... 2 2.2 ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ... 3 2.3 ΗΛΕΚΤΡΙΚΉ

Διαβάστε περισσότερα

esterna Τηλεχειριστήριο CLIMA MANAGER Τεχνικές οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον εγκαταστάτη

esterna Τηλεχειριστήριο CLIMA MANAGER Τεχνικές οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον εγκαταστάτη esterna Τεχνικές οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον εγκαταστάτη Επίτοιχοι Λέβητες στεγανού θαλάµου τύπου C Βεβιασµένης ροής microex 24 MFFI microex 28 MFFI Τηλεχειριστήριο CLIMA MANAGER ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης και Εγκατάστασης

Εγχειρίδιο Χρήσης και Εγκατάστασης Εγχειρίδιο Χρήσης και Εγκατάστασης Συσκευές Παραγωγής Ζεστού Νερού Χρήσης με Αέριο Συνεχούς Ροής και με Έλεγχο Θερμοκρασίας Rinnai Αυτή η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί σύμφωνα με: Τις οδηγίες εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΙΣ ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΙΣ ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Ã π À Δ ƒ ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΙΣ ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Εμείς που σκεφτήκαμε, σχεδιάσαμε και κατασκευάσαμε το αυτοκίνητό σου, γνωρίζουμε πραγματικά κάθε δική του λεπτομέρεια και εξάρτημα. Στα εξουσιοδοτημένα

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX 1. Σηµαντικές Προειδοποιήσεις MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας να γίνεται πάντα έλεγχος για την πληρότητα της παράδοσης, ενώ σε περίπτωση ελαττωµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Smart Processor Σύστημα αυτόματης διήθησης ιστών σε κενό (Ιστοκινέτα κλειστού τύπου)

Advanced Smart Processor Σύστημα αυτόματης διήθησης ιστών σε κενό (Ιστοκινέτα κλειστού τύπου) Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Leica ASP300 S - Advanced Smart Processor Σύστημα αυτόματης διήθησης ιστών σε κενό (Ιστοκινέτα κλειστού τύπου) Leica ASP300 S, Έκδ. 1.5 Αναθ. D, Ελληνικά 03/2013 Αρ. παραγγελίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ pellet λέβητες. hp 15-22 -30 ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ pellet λέβητες. hp 15-22 -30 ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ pellet λέβητες hp 15-22 -30 /GRECO 2 Τεχνικά χαρακτηριστικά... 4 Προσδιορισμός των εξαρτημάτων...5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 Αποστάσεις που συνίστανται για το λεβητοστάσιο... 7 Προειδοποιήσεις...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ pellet λέβητες. hp 15-22 -30 ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ pellet λέβητες. hp 15-22 -30 ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ pellet λέβητες hp 15-22 -30 /GRECO 2 Τεχνικά χαρακτηριστικά... 4 Προσδιορισμός των εξαρτημάτων...5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 Αποστάσεις που συνίστανται για το λεβητοστάσιο... 7 Προειδοποιήσεις...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ GOC 791BT Grando 9kg B ενεργειακή κατηγορία. Σελίδα 1. Περιεχόµενα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ GOC 791BT Grando 9kg B ενεργειακή κατηγορία. Σελίδα 1. Περιεχόµενα ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ GOC 791BT Grando 9kg B ενεργειακή κατηγορία Σελίδα 1 Εισαγωγή Διαδικασία Παραλαβής Αποσυσκευασία συσκευής Οδηγίες Ασφαλείας Χρήση Τοποθέτηση Ο ρουχισµός Για την

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοσίφωνας αντλία θερμότητας

Θερμοσίφωνας αντλία θερμότητας Θερμοσίφωνας αντλία θερμότητας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το εγχειρίδιο αυτό προορίζεται για τους τελικούς χρήστες της σειράς θερμαντήρων νερού αντλιών θερμότητας ΝUOS και τους υπεύθυνους υδραυλικούς για την εγκατάσταση.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΜΕ PELLET AQUOS ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Αγαπητέ Πελάτη, Θα θέλαµε να Σας ευχαριστήσουµε για την προτίµησή σας να αποκτήσετε λέβητα της δικής µας κατασκευής. Είµαστε βέβαιοι ότι σας έχουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΜΕ PELLET MARTA ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Αγαπητέ Πελάτη, Θα θέλαµε να Σας ευχαριστήσουµε για την προτίµησή σας να αποκτήσετε λέβητα της δικής µας κατασκευής. Είµαστε βέβαιοι ότι σας έχουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΜΕ PELLET MILENA ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Αγαπητέ Πελάτη, Θα θέλαµε να Σας ευχαριστήσουµε για την προτίµησή σας να αποκτήσετε λέβητα της δικής µας κατασκευής. Είµαστε βέβαιοι ότι σας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ (ISTRUZIONI ORIGINALI)

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ (ISTRUZIONI ORIGINALI) ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ (ISTRUZIONI ORIGINALI) ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Αγαπητέ πελάτη, θέλουμε καταρχήν να σε ευχαριστήσουμε για την προτίμηση που δείξατε στα προϊόντα μας και ευχόμαστε η χρήση του νέου σας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 Περιέχει τους κανονισμούς για την ασφαλή χρήση του μηχανήματος. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ... 7 Εξηγεί πώς να αναγνωρίσετε

Διαβάστε περισσότερα

CALLIDA 25 kw [ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ] Το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος

CALLIDA 25 kw [ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ] Το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος CALLIDA 25 kw - [ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ] Το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 3 1.0 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ σομπών πέλετ IC mini, mini crystal ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ σομπών πέλετ IC mini, mini crystal ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ σομπών πέλετ IC mini, mini crystal /GRECO ... 4 Προειδοποιήσεις... 4 Ασφάλεια... 4 Τακτική Συντήρηση... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 Γενικά... 5 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... Συναρμολόγηση με συρόμενη βάση...

Διαβάστε περισσότερα

Κωδ. Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης BRAVA SLIM HE ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ. Fonderie SIME S.p.A. 6322791-05/2014 - R0

Κωδ. Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης BRAVA SLIM HE ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ. Fonderie SIME S.p.A. 6322791-05/2014 - R0 Κωδ. Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης BRAVA SLIM HE ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ EL Fonderie SIME S.p.A. 6322791-05/2014 - R0 ΓΚΆΜΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΩΔΙΚΟΣ Brava Slim HE 25 - (G20) 8112250 Brava Slim HE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ σομπών πέλετ ANASTASIA plus ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ σομπών πέλετ ANASTASIA plus ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ σομπών πέλετ ANASTASIA plus /GRECO 2 ... 4 Προειδοποιήσεις... 4 Ασφάλεια... 4 Τακτική Συντήρηση... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 Γενικά... 5 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ... 5 ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΕΡΑ ΚΑΥΣΗΣ... 6 Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Σόμπα pellet Αέρος Easy Mod.Small Mod.Medium Mod.Large

Σόμπα pellet Αέρος Easy Mod.Small Mod.Medium Mod.Large Σόμπα pellet Αέρος Easy Mod.Small Mod.Medium Mod.Large Οδηγίες χρήσης και συντήρησης (Μετάφραση από το πρωτότυπο) Το φυλλάδιο οδηγιών αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του προϊόντος. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα