ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ"

Transcript

1 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1. Ο περί του Επιμελητηρίου Καλών Τεχνών (Σύσταση, Σκοποί, Αρμοδιότητες και άλλα Συναφή Θέματα) Νόμος του (Πρόταση νόμου των βουλευτών κ. Γιάννου Λαμάρη, εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις) (Ν. 29/99) Βλέπε σημείωμα ημερ Κατάθεση: σύσταση Επιμελητηρίου Καλών Τεχνών. Η Επιτροπή απέστειλε στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού σχετικές επιστολές για την προώθηση της σύστασης του ΕΚΑΤΕ και ενημέρωση της για τις θέσεις του Υπουργείου. Ο περί του Επιμελητηρίου Καλών Τεχνών (Σύσταση, Σκοποί, Αρμοδιότητες και άλλα Συναφή Θέματα) Νόμος του (Πρόταση νόμου του βουλευτή κ. Γιάννου Λαμάρη, εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις) (Ν. 29/99) 2. Ο περί του Οργανισμού Νεολαίας (Τροποποιητικός) Νόμος του (Πρόταση νόμου του βουλευτή κ. Γ. Περδίκη) (Αρ. Φακ ) Βλ. επιστ. Γ. Περδίκη ημερ Κατάθεση: αύξηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Νεολαίας με στόχο την ισότιμη παρουσία όλων των πολιτικών δυνάμεων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού καθώς και την αποτελεσματικότερη λειτουργία του. 3. Ο περί Ηθοποιών Νόμος του (Πρόταση νόμου της βουλευτού κ. Αθηνάς Κυριακίδου) (Αρ. Φακ ) Κατάθεση: Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η δημιουργία Συμβουλίου Εγγραφής Ηθοποιών, η κατάρτιση μητρώου για την εγγραφή ηθοποιών, ο καθορισμός των

2 2 προϋποθέσεων για έκδοση άδειας επαγγέλματος και η θεσμοθέτηση πειθαρχικού συμβουλίου, πειθαρχικής διαδικασίας και πειθαρχικών ποινών που αφορούν τους ηθοποιούς. 4. Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του (Πρόταση νόμου του κ. Σωτήρη Σαμψών, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου) (Αρ. Φακ ) Κατάθεση: εισαγωγή ως υποχρεωτικού διδασκόμενου μαθήματος στα σχολεία μέσης εκπαίδευσης της Κύπρου, του μαθήματος της οδικής συνείδησης. Βλ. επιστ. κ. Σαμψών ημερ Ο περί Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) (Τροποποιητικός) Νόμος του (Πρόταση νόμου του κ. Σωτήρη Σαμψών, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου) (Αρ. Φακ ) Βλ. επιστ. κ. Σαμψών ημερ Κατάθεση: διευκόλυνση και η παροχή της δυνατότητας στις ιδιωτικές σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που βρίσκονται ήδη σε λειτουργία, να διεκδικήσουν την αναβάθμιση τους σε ιδιωτικά πανεπιστήμια με λιγότερο αριθμό φοιτητών. 6. Ο περί Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του (Πρόταση νόμου της κ. Αθηνάς Κυριακίδου, εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος) (Αρ. Φακ ) Κατάθεση: τροποποίηση των άρθρων της βασικής Νομοθεσίας ώστε να επέλθουν μεταξύ άλλων λειτουργικές βελτιώσεις αναφορικά με τον τρόπο ελέγχου των οικονομικών των Πανεπιστημίων, τον τρόπο εκλογής του Πρύτανη, του Κοσμήτορα και Αναπληρωτή

3 3 Κοσμήτορα και τον τρόπο εισαγωγής των φοιτητών στο Πανεπιστήμιο. 7. Ο περί Διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του (Πρόταση νόμου εκ μέρους του κ. Γιώργου Βαρνάβα, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού) (Αρ. Φακ ) Βλέπε επιστολή κ. Γιώργου Βαρνάβα ημερ Κατάθεση: αποφυγή λαθών τα οποία κατά καιρούς έχουν παρατηρηθεί στα θέματα των εισαγωγικών εξετάσεων, σαν αποτέλεσμα του περιορισμένου χρόνου που παραχωρείται στους θεματοθέτες για την επιλογή των θεμάτων. Η πρόταση νόμου αυτή που προνοεί για τη σύσταση και λειτουργία τράπεζας θεμάτων, φιλοδοξεί να διορθώσει αυτά τα προβλήματα στο μεγαλύτερο βαθμό, ώστε να ενισχυθεί η αξιοπιστία του θεσμού και να κατοχυρωθεί η ισότητα των υποψηφίων. 8. Ο περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών (Τροποποιητικός) Νόμος του (Πρόταση νόμου του κ. Σοφοκλή Φυττή, εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος) (Αρ. Φακ ) Κατάθεση: τροποποίηση του περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόμου, ώστε να απαλάσσoνται από την καταβολή του εν λόγω φόρου όσοι προβαίνουν σε ανταλλαγή ή πώληση γης για σκοπούς ανέγερσης /κατασκευής σχολικών/εκπαιδευτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων, καθώς και για τη δημιουργία πολιτιστικών ή αθλητικών χώρων. 9. Ο περί Σχολικών Βοηθών (Όροι Εργασίας και Μισθοδοσίας) (Τροποποιητικός) Νόμος του (Πρόταση νόμου κ. Γιώργου Περδίκη, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας) (Αρ. Φακ ) Κατάθεση: Σκοπός της πρότασης νόμου είναι να τροποποιήσει με περισσότερη σαφήνεια και πιο ρεαλιστικά, σημεία του βασικού Νόμου που αφορούν το ωράριο και τα καθήκοντα των σχολικών βοηθών, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε πιθανή

4 4 μελλοντική τους εκμετάλλευση. 10. Ο περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του (Πρόταση νόμου της κ. Αθηνάς Κυριακίδου, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού) (Αρ. Φακ ) Κατάθεση: τροποποίηση του περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμου, έτσι ώστε όλα τα θέματα που αφορούν ειδικότερα τα κριτήρια για την εισαγωγή φοιτητών στο πανεπιστήμιο, την εγγραφή και την διαγραφή τους, τα ειδικά κριτήρια για την εισαγωγή τους καθώς και τη ρύθμιση της δυνατότητας προσφοράς από το πανεπιστήμιο υπεράριθμων θέσεων, να ρυθμίζονται με κανονισμούς που θα κατατίθενται στη Βουλή για έγκριση και όχι με κανόνες του πανεπιστημίου. Με την προτεινόμενη ρύθμιση θα υπάρχει διαφάνεια και θα ασκείται καλύτερα ο κοινοβουλευτικός έλεγχος. 11. Ο περί Καθιέρωσης της 8ης Νοεμβρίου Κάθε Έτους ως Επίσημης Ημέρας Συμφιλίωσης και Ειρηνικής Συμβίωσης Νόμος του (Πρόταση νόμου του βουλευτή κ. Γ. Περδίκη) (Αρ. Φακ ) Βλέπε επιστολή ημερ Μετά από συνεννόηση των Προέδρων των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Νομικών και Παιδείας, η πιο πάνω πρόταση νόμου παραπέμφθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών. Βλέπε επιστολή ημερ Κατάθεση: απόδοση έμπρακτης τιμής σε όσους αγωνίστηκαν για την αποτροπή της σύγκρουσης μεταξύ των κοινοτήτων της Κύπρου, σε όσους έπεσαν θύματα των εθνικιστικών τρομοκρατικών επιθέσεων και σε όσους υπερασπίστηκαν την ενότητα και ανεξαρτησία της Κυπριακής Δημοκρατίας.

5 5 12. Ο περί Διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του (Πρόταση νόμου των κ. Γιαννάκη Ομήρου, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας, και Γιώργου Βαρνάβα, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου, εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ) (Αρ. Φακ ) Κατάθεση: τροποποίηση του νόμου περί Διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων ώστε να περιοριστεί η εξουσία του Πανεπιστημίου Κύπρου όσον αφορά την έκδοση κανόνων του σε σχέση με τη δυνατότητα προσφοράς υπεράριθμων θέσεων, σε υποψήφιους αποφοίτους δημόσιων ή ιδιωτικών σχολείων της Κύπρου, εκτός των πλαισίων των Παγκύπριων Εξετάσεων. 13. Ο περί Σχολικών Εφορειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του (Πρόταση νόμου των βουλευτών κ. Αθηνάς Κυριακίδου και Γιώργου Προκοπίου, εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος) (Αρ. Φακ ) Βλέπε επιστολή ημερ Κατάθεση: τροποποίηση του περί Σχολικών Εφορειών Νόμου για τον πιο κάτω λόγο: Μετά την αυτοδιάλυση της Ελληνοκυπριακής κοινοτικής συνέλευσης είχε απαλλοτριωθεί ακίνητη περιουσία για σκοπούς ανέγερσης σχολικών κτιρίων από την Δημοκρατία και/ή άλλων αναγκαίων υποδομών για τη λειτουργία σχολικών κτιρίων, από τη Δημοκρατία χωρίς όμως αυτά να έχουν μέχρι στιγμής μεταβιβαστεί στις οικείεςαρμόδιες Σχολικές Εφορείες. Γι αυτό κρίθηκε αναγκαίο να προβλεφθεί ειδικά στο Νόμο το θέμα της μεταβίβασής τους ώστε να καταστεί πλήρες το ιδιοκτησιακό δικαίωμα των Σχολικών Εφορειών. 14. Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του (Πρόταση νόμου των βουλευτών κ. Αθηνάς Κυριακίδου και κ. Άγγελου Βότση, εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος) (Αρ. Φακ ) Κατάθεση: τροποποίηση του περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμου, σε σχέση με τις πρόνοιες του για υποβολή αίτησης από καθηγητή για οικειοθελή πρόωρη αφυπηρέτηση του.

6 6 Σημείωση : Η προώθηση της πρότασης νόμου πρέπει να γίνει ταυτόχρονα με την πρόταση νόμου Ο περί Συντάξεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του (Πρόταση νόμου των βουλευτών κ. Αθηνάς Κυριακίδου και κ. Άγγελου Βότση, εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος) (Αρ. Φακ ) Κατάθεση: τροποποίηση του περί Συντάξεων Νόμου, ώστε η σταδιακή εφαρμογή της επέκτασης της ηλικίας αφυπηρέτησης των καθηγητών στο 63 ο έτος όπως έχει ρυθμιστεί νομοθετικά με τον περί Συντάξεων (Τροποποιητικό) (Αρ.2.) Νόμο που έχει ψηφιστεί πρόσφατα να τεθεί σε εφαρμογή αναδρομικά από την 1 η Σεπτεμβρίου 2010 αντί από την 1 η Σεπτεμβρίου Σημείωση : Η προώθηση της πρότασης νόμου πρέπει να γίνει ταυτόχρονα με την πρόταση νόμου Ο περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του (Πρόταση νόμου του κ. Νίκου Τορναρίτη, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας) (Αρ. Φακ ) Κατάθεση: τροποποίηση του νόμου περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης έτσι ώστε να ρυθμιστεί η διαδικασία και οι προϋποθέσεις που αφορούν τη δυνατότητα ίδρυση παραρτήματος ιδιωτικής σχολής στο εξωτερικό ή παραχώρησης δικαιωμάτων δικαιόχρησης των προγραμμάτων σπουδών της σε ιδρύματα του εξωτερικού. 17. Ο περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Τροποποιητικός) Νόμος του (Πρόταση νόμου του κ. Νίκου Τορναρίτη, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας, Γεώργιου Τάσου, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας, και Γιώργου Βαρνάβα, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Κατάθεση: τροποποίηση του περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμου για σκοπούς εναρμόνισης του με τον ευρωπαϊκό χώρο ανώτερης εκπαίδευσης και τη δημιουργία συμβατότητας και

7 7 Αμμοχώστου) (Αρ. Φακ ) διαφάνειας στη βάση του πλαισίου της Μπολόνιας και της Διεθνούς Πρότυπης Ταξινόμησης Εκπαίδευσης της ΟΥΝΕΣΚΟ. 18. Ο περί Αγγλικής Σχολής (Διεύθυνση και Έλεγχος) (Τροποποιητικός) Νόμος του (Πρόταση νόμου του κ. Νικόλα Παπαδόπουλου, εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, Γιώργου Βαρνάβα, εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, Δημήτρη Συλλούρη, εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κόμματος, και Γιώργου Περδίκη, εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών) (Αρ. Φακ ) Κατάθεση: Σκοπός της παρούσας πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Αγγλικής Σχολής (Διεύθυνση και Ελέγχου) Νόμου, ώστε να διαφοροποιηθεί ο τρόπος διορισμού και εκπροσώπησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αγγλικής Σχολής. 19. Ο περί Ιδιωτικών Φροντιστηρίων Νόμος του (Πρόταση νόμου του κ. Νίκου Τορναρίτη, εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού) (Αρ. Φακ ) Κατάθεση: Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η επαγγελματική κατοχύρωση του επαγγέλματος της λειτουργίας των ιδιωτικών φροντιστηρίων. Με τον προτεινόμενο νόμο επίσης, ιδρύεται Συμβούλιο Ιδιωτικών Φροντιστηρίων το οποίο θα ρυθμίζει μεταξύ άλλων τα πολλά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν τα ιδιωτικά φροντιστήρια σε σχέση με την λειτουργία τους και το οποίο θα συμβάλει στην πάταξη του φαινομένου της παρανομίας που παρατηρείται σε αρκετές περιπτώσεις. 20. Ο περί Σχολικών Εφορειών (Τροποποιητικός) Νόμος του Κατάθεση:

8 8 (Πρόταση νόμου του κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη και Σωτήρη Σαμψών, βουλευτών εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου, και Ευθύμιου Δίπλαρου, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού) (Αρ. Φακ ) τροποποίηση του περί Σχολικών Εφορειών Νόμου, ώστε στις περιπτώσεις όπου η πλειοψηφία των μαθητών που φοιτούν σε συγκεκριμένο σχολείο δεν προέρχεται από το δήμο εντός της περιοχής του οποίου λειτουργεί το σχολείο, αλλά από γειτονικό δήμο, τότε στη σχολική εφορεία του εν λόγω σχολείου θα μπορούν να συμμετέχουν κατ αναλογία και μέλη που θα υποδεικνύονται από τον γειτονικό δήμο. 21. Ο περί Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) (Τροποποιητικός) Νόμος του (Αρ. Φακ ). Κατάθεση: Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου κατά τρόπον ώστε: (α) Πριν από την έκδοση της τελικής άδειας λειτουργίας να υποβάλλεται στον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού, από τον ιδρυτή του πανεπιστημίου, πιστοποιητικό τελικής έγκρισης και άδειας χρήσης των κτιριακών εγκαταστάσεων που θα λειτουργεί ως πανεπιστήμιο. (β) Κάθε ΙΠ να μπορεί να απονέμει το ίδιο τίτλους εκπαιδευτικών ιδρυμάτων κρατών μελών της ΕΕ ή να παρέχει τη δυνατότητα σε εκπαιδευτικά ιδρύματα κρατών μελών να απονέμουν αυτά τους δικούς τους τίτλους στη Δημοκρατία, εφόσον πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις (γ) Κάθε ΙΠ, στο οποίο έχει χορηγηθεί άδεια λειτουργίας, να μπορεί να προσφέρει με τη μέθοδο της δικαιόχρησης τα προγράμματα σπουδών του σε αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα οποιασδήποτε άλλης χώρας και να απονέμει τους τίτλους σπουδών του. (δ) Να προνοούνται τέλη εκπαιδευτικής αξιολόγησης-πιστοποίησης για την

9 9 αξιολόγηση-πιστοποίηση ή επαναξιολόγηση Σχολής, Τμήματος, προγράμματος σπουδών και τέλη για το σχηματισμό Ομάδων Ειδικών. Επίσης, να προνοούνται τέλη εγγραφής στο Μητρώο, τέλη έκδοσης αρχικής άδειας λειτουργίας, τέλη έκδοσης άδειας λειτουργίας, καθώς και τέλη για την πραγματοποίηση των επιθεωρήσεων της ΕΑΙΠ. (ε) Στην περίπτωση ΙΠ που ιδρύεται από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο χώρας του εξωτερικού, να μπορούν να συμμετέχουν στη Σύγκλητο ως μέλη, εκπρόσωποι του μητρικού ιδρύματος. (στ) Η ΕΑΙΠ να έχει τη δυνατότητα να ελέγχει τον τρόπο λειτουργίας των ΙΠ κατά το μεσοδιάστημα που μεσολαβεί μετά τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας του και της εκπαιδευτικής αξιολόγησης της ΕΑΙΠ, η οποία διενεργείται κάθε πέντε χρόνια. (ζ) Να εναρμονιστεί η νομοθεσία με τους Κανονισμούς. 22. Ο περί Φορέα (Ίδρυση και Λειτουργία) Διασφάλισης και Πιστοποίησης Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης Νόμος του (Αρ. Φακ ). Κατάθεση: Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η ίδρυση και λειτουργία Φορέα διασφάλισης και πιστοποίησης της ποιότητας της ανώτερης εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα (European standards and guidelines). Επίσης μεταξύ άλλων με τον προτεινόμενο νόμο θα επέλθει ενοποίηση των σχετικών υφιστάμενων Σωμάτων τα οποία είναι τα εξής: -Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (ΕΑΙΠ), -Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης Προγραμμάτων (ΣΕΚΑΠ), και -Συμβουλευτική Επιτροπή Τριτοβάθμιας

10 10 Εκπαίδευσης (ΣΕΤΕ). 23. Ο περί Αναστολής της Λειτουργίας της Ιατρικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου Νόμος του ( Πρόταση νόμου του κ. Ανδρέα Θεμιστοκλέους εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού) (Αρ. Φακ ). Κατάθεση: αναστολή της λειτουργίας της Ιατρικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου για χρονική περίοδο τριών χρόνων. Ειδικότερα, λόγω του ότι τη χρονική αυτή περίοδο το κράτος μας διέρχεται μεγάλη οικονομική κρίση και η υφιστάμενη δημοσιονομική κατάστασή του είναι τέτοια που επιβάλλει τη συρρίκνωση των δαπανών και εξόδων του, κρίνεται σκόπιμο όπως η λειτουργία της ανασταλεί για τρία χρόνια μέχρι να ξεπεραστεί η οικονομική αυτή κρίση. Επισημαίνεται επίσης ότι όσοι υποψήφιοι φοιτητές θα πετύχουν θέση ως πρωτοετείς φοιτητές στην Ιατρική Σχολή, θα τύχουν υποτροφίας από το ΙΚΥΚ. 24. Ο περί της Συγχώνευσης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου και της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμος του (Πρόταση Νόμου του κ. Ανδρέα Θεμιστοκλέους εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού). (Αρ. Φακ ). Κατάθεση: συγχώνευση της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου και της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, για σκοπούς συρρίκνωσης των δαπανών και εξόδων του κράτους. Ειδικότερα, λόγω του ότι τη χρονική αυτή περίοδο το κράτος μας διέρχεται μεγάλη οικονομική κρίση και η υφιστάμενη δημοσιονομική κατάστασή του είναι τέτοια που επιβάλλει τη συρρίκνωση των δαπανών και εξόδων του, κρίνεται σκόπιμο όπως τερματιστεί η παράλληλη λειτουργία των δύο πιο πάνω Σχολών, ώστε να συγχωνευθούν σε μία η οποία να εδρεύει στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου στη Λεμεσό.

11 Ο περί Καθιέρωσης της 19 ης Μαΐου Κάθε Έτους ως Επίσημης Ημέρας Μνήμης και Τιμής για τους Έλληνες του Μικρασιατικού Πόντου Νόμος του (Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη, βουλευτή Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών). (Αρ. Φακ ). Κατάθεση: καθιέρωση της 19 ης Μαΐου ως επίσημης ημέρας μνήμης και τιμής των Ελλήνων του Πόντου οι οποίοι σφαγιάσθηκαν κατά την περίοδο από τους Νεοτούρκους. 26. Ο περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του (Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Λουκαϊδη, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας, Αντρέα Καυκαλιά, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού και Γιώργου Γεωργίου, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας). (Αρ. Φακ ). Κατάθεση: θέσπιση ειδικής διάταξης η οποία να τροποποιεί συγκεκριμένη πρόνοια που περιλαμβάνεται στους κανονισμούς για τη λειτουργία των δημόσιων σχολείων δημοτικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα, η υφιστάμενη πρόνοια προβλέπει ότι κανένα παιδί δεν εγγράφεται σε νηπιαγωγείο, εκτός εάν συμπληρώνει την ηλικία των τριών χρόνων πριν από την 31 η Δεκεμβρίου, της σχολικής χρονιάς που γίνεται η εγγραφή. 27. Ο περί Σχολικών Εφορειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014 (Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη, βουλευτή Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών). (Αρ. Φακ ). Κατάθεση: τροποποίηση του περί Σχολικών Εφορειών Νόμου ώστε οι προϋπολογισμοί των σχολικών εφορειών να κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ενημέρωση. 28. Ο περί Ιδιωτικών Σχολείων και Φροντιστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του (Πρόταση νόμου του κ. Ζαχαρία Κουλία, Κατάθεση: Σκοπός της πρότασης αυτής νόμου, η οποία τροποποιεί το νόμο για τα ιδιωτικά σχολεία και φροντιστήρια, είναι να θεωρηθεί ως

12 12 βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου (Αρ. Φακ ). ποινικό αδίκημα η μη έκδοση απολυτηρίου ή η μη προαγωγή μαθητή στην επόμενη τάξη, λόγω χρηματικών οφειλών των γονέων του μαθητή προς το ιδιωτικό σχολείο. Ειδικότερα, σε περίπτωση καταδίκης για το πιο πάνω αδίκημα, θα προβλέπονται ως ποινές το χρηματικό πρόστιμο των είκοσι χιλιάδων ευρώ ( ) ή η ποινή φυλάκισης μέχρι δύο χρόνια ή και οι δύο αυτές ποινές. 29. Ο περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του (Πρόταση νόμου του κ. Ανδρέα Θεμιστοκλέους εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού). (Αρ. Φακ ). Κατάθεση: τροποποίηση του περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμου, ώστε να επέλθουν οι ακόλουθες ρυθμίσεις: 1. να καθοριστεί ποιες θέσεις του ακαδημαϊκού προσωπικού είναι μόνιμες και ποιες όχι. Συγκεκριμένα, οι θέσεις Καθηγητή και Αναπληρωτή Καθηγητή είναι μόνιμες, ενώ οι θέσεις Επίκουρου Καθηγητή και Λέκτορα όχι, και 2. να καθοριστεί ο τρόπος υπολογισμού του φιλοδωρήματος που παραχωρείται στο μη μόνιμο ακαδημαϊκό προσωπικό μετά την αποχώρησή του από το Πανεπιστήμιο. 30. Ο περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του (Πρόταση νόμου του κ. Ανδρέα Θεμιστοκλέους εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού). (Αρ. Φακ ). Κατάθεση: τροποποίηση του περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμου, ώστε να επέλθουν οι ακόλουθες ρυθμίσεις: 1. να καθοριστεί ποιες θέσεις του ακαδημαϊκού προσωπικού είναι μόνιμες και ποιες όχι. Συγκεκριμένα, οι θέσεις Καθηγητή και Αναπληρωτή Καθηγητή είναι μόνιμες, ενώ οι θέσεις Επίκουρου Καθηγητή και

13 13 Λέκτορα όχι, και 2. να καθοριστεί ο τρόπος υπολογισμού του φιλοδωρήματος που παραχωρείται στο μη μόνιμο ακαδημαϊκό προσωπικό μετά την αποχώρησή του από το Πανεπιστήμιο. 31. Ο περί Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του (Πρόταση νόμου του κ. Ανδρέα Θεμιστοκλέους εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού). (Αρ. Φακ ). Κατάθεση: τροποποίηση του περί Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμου, ώστε να επέλθουν οι ακόλουθες ρυθμίσεις: 1. να καθοριστεί ποιες θέσεις του ακαδημαϊκού προσωπικού είναι μόνιμες και ποιες όχι. Συγκεκριμένα, οι θέσεις Καθηγητή και Αναπληρωτή Καθηγητή είναι μόνιμες, ενώ οι θέσεις Επίκουρου Καθηγητή και Λέκτορα όχι, και 2. να καθοριστεί ο τρόπος υπολογισμού του φιλοδωρήματος που παραχωρείται στο μη μόνιμο ακαδημαϊκό προσωπικό, μετά την αποχώρησή του από το Πανεπιστήμιο. 32. Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του (Πρόταση νόμου του κ. Γεώργιου Τάσου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού). (Αρ. Φακ ). Κατάθεση: τροποποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας που αφορά τη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία ώστε να βελτιωθούν οι διατάξεις της σε σχέση με το υφιστάμενο σύστημα τοποθετήσεων, μετακινήσεων και μεταθέσεων εκπαιδευτικών λειτουργών. 33. Ο περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του (Αρ. Φακ ). Κατάθεση: Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου του Πανεπιστημίου Κύπρου, έτσι ώστε να έχει τη δυνατότητα κάτω από προϋποθέσεις, να προσφέρει προγράμματα σπουδών προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου

14 14 σε άλλες γλώσσες πέραν των επισήμων γλωσσών της Κυπριακής Δημοκρατίας. 34. Ο περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του (Αρ. Φακ ). Κατάθεση: Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου, έτσι ώστε να έχει τη δυνατότητα κάτω από προϋποθέσεις, να προσφέρει προγράμματα σπουδών προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου σε άλλες γλώσσες πέραν των επισήμων γλωσσών της Κυπριακής Δημοκρατίας. 35. Ο περί Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του (Αρ. Φακ ). Κατάθεση: Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, έτσι ώστε να έχει τη δυνατότητα κάτω από προϋποθέσεις, να προσφέρει προγράμματα σπουδών προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου σε άλλες γλώσσες πέραν των επισήμων γλωσσών της Κυπριακής Δημοκρατίας. 36. Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του (Αρ. Φακ ). Κατάθεση Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμου, ώστε το υφιστάμενο σύστημα διορισμού στη δημόσια εκπαίδευση της Κυπριακής Δημοκρατίας να αναθεωρηθεί και να εκσυγχρονιστεί.

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ I ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ I ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ I ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1. Ο περί Προστασίας της Μητρότητας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006. (Αρ. Φακ. 23.02.060.2006)

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων of 52 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 1268/82 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 87Α Μέγεθος κειμένου: 522,126 KB Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87)

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές.

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. 3685/08 1 of 12 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 3685/08 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 148Α Μέγεθος κειμένου: 1649,757 KB N. 3685/08

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 224 του 1990 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Αριθμός 224 του 1990 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Ε.Ε., Παρ. Ι Αρ. 2562, 7.12.90 Ν.224/90 Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 3340, 28.7.99 338 Ν. 113(Ι)/99

E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 3340, 28.7.99 338 Ν. 113(Ι)/99 E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 3340, 28.7.99 338 Ν. 113(Ι)/99 Ο περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμος του 1999 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Άρθρο 1. Εισαγωγή 1.Αποστολή 2.Στόχοι 4 4 4 4 3. Γενικές Διατάξεις 4-5 4.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση για ένα νέο σύστημα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών λειτουργών

Πρόταση για ένα νέο σύστημα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών λειτουργών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόταση για ένα νέο σύστημα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών λειτουργών Σεπτέμβριος 2012 1 Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ NOEMBΡΙΟΣ 2014 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος 2 Περίληψη Πρότασης 4 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4 Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Ν. 20(Ι)2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΜΥΑΛΟΥ

Η ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΜΥΑΛΟΥ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΑΛΛΑ Η ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΜΥΑΛΟΥ ΣΤΟ ΝΑ ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ Albert Einstein Κατεβάστε εκδόσεις του Πανεπιστήμιου στο κινητό σας Κατεβάστε την εφαρμογή του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άρθρο 1 Έμβλημα Σφραγίδα 1. Το κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ Άρθρο 1 - Ίδρυση 1. Ιδρύεται Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου µε την επωνυµία "Επιµελητήριο Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας",

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ 3374/2005 ΦΕΚ 189/Α'/2.8.2005 Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

Από κάθε Τμήμα του ΤΕΠΑΚ ξεχωριστά.

Από κάθε Τμήμα του ΤΕΠΑΚ ξεχωριστά. IΙΙ. ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 1. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΣΗ 1.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 1.1.1 Το ΤΕΠΑΚ προσφέρει μεταπτυχιακά προγράμματα σε επίπεδο Μάστερ και επίπεδο Διδακτορικού. Τα προγράμματα αυτά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΟΡΑΜΑ ΓΝΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟ ΟΤΗΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΞΙΕΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΡΟΛΟΣ ΜΑΣ, Η ΓΝΩΣΗ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΟΡΑΜΑ ΓΝΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟ ΟΤΗΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΞΙΕΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΡΟΛΟΣ ΜΑΣ, Η ΓΝΩΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΟΡΑΜΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΝΩΣΗ ΕΡΓΟ ΟΤΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΞΙΕΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΡΟΛΟΣ ΜΑΣ, Η ΓΝΩΣΗ Δείτε τί κρύβεί το εξώφύλλο & κατεβαστε εκδοσείσ τού ΠανεΠίστήμίού στο κίνήτο σασ Κατεβάστε την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2015/2016

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2015/2016 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2015/2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικές Πληροφορίες 5 Σχολές και Τμήματα 7 Περιγραφή Προγραμμάτων Σπουδών 9 Διαδικασίες Εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Δημητρακόπουλος Γιώργος

Δημητρακόπουλος Γιώργος 1 Δημητρακόπουλος Γιώργος Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά (εκλεγμένος με το ψηφοδέλτιο της Π.Α.Σ.Κ.) Τηλ. επικοινωνίας 6977 747439 e-mail: dimitrako@sch.gr http://users.sch.gr/dimitrako ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2011-2012

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2011-2012 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2011-2012 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2011-2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ XAΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Οργάνωση. 1. Οι περιφερειακές υπηρεσίες, που αποτελούν αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, είναι:

Άρθρο 1 Οργάνωση. 1. Οι περιφερειακές υπηρεσίες, που αποτελούν αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, είναι: Nόμος 2986/2002 (ΦΕΚ 24/13-2-2002) Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών Επιπέδου Μάστερ 2012 / 2013

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών Επιπέδου Μάστερ 2012 / 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών Επιπέδου Μάστερ 2012 / 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μήνυμα από την Πρύτανη του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου 5 Γενικές Πληροφορίες 8 Οι μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 -

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 - - 1 - Οδηγός Χρηματοδότησης Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας χρηματοδότησης οδηγός - 2 - ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ περιεχόμενα Πρόλογος 1. Κεφάλαιο πρώτο 5 7 9 10 12 Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ. Έκθεση Υπουργικής Επιτροπής απαρτιζόµενης από τους Υπουργούς:

ΘΕΜΑ: ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ. Έκθεση Υπουργικής Επιτροπής απαρτιζόµενης από τους Υπουργούς: ΘΕΜΑ: ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Έκθεση Υπουργικής Επιτροπής απαρτιζόµενης από τους Υπουργούς: Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Οικονοµικών Παιδείας και Πολιτισµού Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Δ.Π. 223/97. O ΠΕPI ΣTOIXΕIΩΔOΥΣ ΕΚΠΑIΔΕΥΣΕΩΣ ΝOΜOΣ Κανονισμοί σύμφωνα με το άρθρο 5

Κ.Δ.Π. 223/97. O ΠΕPI ΣTOIXΕIΩΔOΥΣ ΕΚΠΑIΔΕΥΣΕΩΣ ΝOΜOΣ Κανονισμοί σύμφωνα με το άρθρο 5 Κ.Δ.Π. 223/97 Oι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως Κανονισμοί του 1997, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο με βάση το άρθρο 5 του περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως

Διαβάστε περισσότερα

1. O παρών Nόμοςθα αναφέρεται ως οι περί Pαδιοφωνικών και Tηλεοπτικών Σταθμών Nόμοι του 1998 μέχρι 2011. MEPOΣ I EIΣAΓΩΓIKEΣ ΔIATAΞEIΣ

1. O παρών Nόμοςθα αναφέρεται ως οι περί Pαδιοφωνικών και Tηλεοπτικών Σταθμών Nόμοι του 1998 μέχρι 2011. MEPOΣ I EIΣAΓΩΓIKEΣ ΔIATAΞEIΣ O περί Pαδιοφωνικών και Tηλεοπτικών Σταθμών Nόμος του 1998 εκδίδεται με δημοσίευση στην Eπίσημη Eφημερίδα της Kυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Aριθμός 7 (I) του 1998 NOMOΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. (γγ) του Ν.4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. (γγ) του Ν.4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

Επίσημη Εφημερίδα. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ISSN 1725-2547 L 337 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 52ο έτος 18 Δεκεμβρίου 2009 Περιεχόμενα I Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1. Αρμόδια Αρχή υπεύθυνη για την εφαρμογή Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Αρμόδιος Λειτουργός: Γενικός Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΩΔΙΚΟΙ ΧΩΡΩΝ από τον Δρ. Ε. Ερωτοκρίτου ΕU Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 MΕΡΟΣ Α':...4 ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ...4 ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ...4 ΑΡΘΡΟ 2 - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ...5 ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα