ιπλωµατική Εργασία Νο 314

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιπλωµατική Εργασία Νο 314"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ιπλωµατική Εργασία της φοιτήτριας του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Πατρών Αγγελικής Παππά του Κωνσταντίνου Α.Μ. : 5427 <<Μελέτη σφαλµάτων σε µετασχηµατιστές υψηλής τάσης µε αυτόµατο µεταγωγέα τάσης (TAP CHANGER)>> Νο 314 Επιβλέπων: Λέκτορας ρ.-μηχ. Επαµεινώνδας Μητρονίκας ( Η παρούσα διπλωµατική εργασία εκπονήθηκε υπό την επίβλεψη του Καθηγητή κ. Αθανασίου Σαφάκα, ο οποίος συνταξιοδοτήθηκε την 1 η Σεπτεµβρίου ) Πάτρα, Οκτώβριος 2010 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΠΑΤΡΑΣ ΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ Τηλ: Τηλ: Fax:

2 2

3 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Πιστοποιείται ότι η ιπλωµατική Εργασία µε θέµα: <<Μελέτη σφαλµάτων σε µετασχηµατιστές υψηλής τάσης µε αυτόµατο µεταγωγέα τάσης (TAP CHANGER)>> της φοιτήτριας του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Πατρών Αγγελικής Παππά του Κωνσταντίνου Α.Μ.: 5427 παρουσιάστηκε δηµόσια και εξετάστηκε στο Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών την 19 η Οκτωβρίου Ο Επιβλέπων Ο ιευθυντής του Τοµέα Λέκτορας ρ.-μηχ. Επαµεινώνδας Μητρονίκας Καθηγητής ρ.-μηχ. Αντώνιος Αλεξανδρίδης 3

4 4

5 ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:.../2010 ΤΙΤΛΟΣ: <<Μελέτη σφαλµάτων σε µετασχηµατιστές υψηλής τάσης µε αυτόµατο µεταγωγέα τάσης (TAP CHANGER)>> ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Αγγελική Παππά Λέκτορας ρ.-μηχ. Επαµεινώνδας Μητρονίκας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα διπλωµατική εργασία γίνεται αναλυτική περιγραφή της λειτουργίας της διάταξης του Μεταγωγέα Τάσης Υπό Φορτίο ενός µετασχηµατιστή υψηλής τάσης 150 kv/ 21 kv. Επίσης, περιγράφονται και αναλύονται σφάλµατα που εµφανίζονται σε µετασχηµατιστές µε Μεταγωγέα Τάσης Υπό Φορτίο µε χρήση εµπειρικών δεδοµένων από την εταιρεία.ε.η. Α.Ε. και τη θεωρητική ανάλυση και εξήγησή τους µέσα από βιβλιογραφική µελέτη. Συγκεκριµένα, περιγράφονται τα αίτια που δηµιουργούν αυτά τα σφάλµατα, τα συµπτώµατα που εµφανίζονται στο µετασχηµατιστή και το µεταγωγέα τάσης, οι επιπτώσεις των σφαλµάτων αυτών στο µετασχηµατιστή και τη διάταξη του µεταγωγέα τάσης. Επιπλέον, γίνεται αναφορά στα συστήµατα προστασίας που διαθέτει ο µετασχηµατιστής και ο µεταγωγέας τάσης προκειµένου να προστατευθεί από τις επιπτώσεις αυτών των σφαλµάτων. Στη συνέχεια, µελετάται συγκεκριµένο σφάλµα, που παρουσιάστηκε στο Μ/Σ 150 kv/21 kv Νο1 του Υ/Σ 150 kv/21 kv των Ελληνικών Ναυπηγείων Σκαραµαγκά, και καταγράφεται η αντιµετώπισή του βήµα προς βήµα σε συνεργασία µε την εταιρεία ΠΑΡΑΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., στην οποία ανατέθηκε η επίλυση του σφάλµατος. Τέλος, µέσα από την προσοµοίωση ενός Μ/Σ υψηλής τάσης µε µεταγωγέα τάσης υπό φορτίο µε χρήση του λογισµικού πακέτου MatLab/SimuLink κατανοούµε σε βάθος τη λειτουργία του µεταγωγέα τάσης υπό φορτίο. Η προσοµοίωση περιλαµβάνει την εφαρµογή διαταραχών της τάσης του δικτύου στο Μ/Σ στην περίπτωση ορθής και εσφαλµένης λειτουργίας του οργάνου του ρυθµιστή τάσης, καθώς η εσφαλµένη λειτουργία του ρυθµιστή τάσης ήταν και η αιτία του σφάλµατος στο Μ/Σ του Υ/Σ 150 kv/21 kv των Ελληνικών Ναυπηγείων Σκαραµαγκά. 5

6 6

7 Αφιερώνεται στην οικογένειά µου και στους φίλους µου Αντωνία και Κώστα 7

8 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά τον Καθηγητή ρ.-μηχ. κ. Αθανάσιο Σαφάκα, επιβλέποντα της διπλωµατικής εργασίας, για τη βοήθεια του καθ όλη τη διάρκεια σύνταξης της παρούσας διπλωµατικής εργασίας. Επίσης, τους κυρίους ηµήτριο Φωτιά ( ιπλ. Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Α.Η.Σ. Αλιβερίου), Ισίδωρο Χαλιούλια ( ιπλ. Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Α.Η.Σ. Αλιβερίου), Παναγιώτη Αγιαµαρινιώτη ( ιπλ. Μηχανολόγο Μηχανικό Α.Η.Σ. Αλιβερίου) για τις γνώσεις και τη βοήθεια που µου προσέφεραν. Ακόµη, θερµές ευχαριστίες οφείλω στον κ. Μύρωνα Παπαδόπουλο ( ιπλ. Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ιεύθυνση Μεταφοράς.Ε.Η.) και τον κ. Σταύρο Μπαϊραχτάρη (Α.Η.Σ. Αλιβερίου) για τις πολύτιµες γνώσεις και την εµπειρία που µου µετέφεραν πάνω στο αντικείµενο της εργασίας. Τέλος, ουσιαστική ήταν η προσφορά του κ. Γιώργου Θεοφιλόπουλου ( ιπλ. Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΠΑΡΑΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.) και του κ. Αλέκου Παπαδόπουλου (Χηµικό εργαστήριο I.C.LAB) στη συλλογή των απαραίτητων στοιχείων που χρειάστηκαν για την εκπόνηση της παρούσας διπλωµατικής εργασίας. 8

9 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σκοπός της διπλωµατικής εργασίας αποτελεί η µελέτη και διερεύνηση ενός σφάλµατος που παρατηρήθηκε σε µετασχηµατιστή υψηλής τάσης µε αυτόµατο µεταγωγέα τάσης (tap changer) στον υποσταθµό 150 kv/21 kv των Ελληνικών Ναυπηγείων Σκαραµαγκά, στο νοµό Αττικής. Ο έλεγχος και η επίλυση του σφάλµατος στο συγκεκριµένο µετασχηµατιστή ανατέθηκε στην εταιρεία ΠΑΡΑΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.. Η εργασία αυτή εκπονήθηκε σε συνεργασία µε την ανωτέρω εταιρεία προκειµένου να γίνει λεπτοµερειακή µελέτη του σφάλµατος και να καταγραφεί από κοντά η αντιµετώπισή του. Τέλος, µε στόχο την πληρέστερη κατανόηση της λειτουργίας του µεταγωγέα τάσης του Μ/Σ και ειδικά του οργάνου του ρυθµιστή τάσης, στο οποίο παρατηρήθηκε το σφάλµα, προσοµοιώνουµε ένα µοντέλο µε το λογισµικό πακέτο MatLab/SimuLink, το οποίο περιλαµβάνει έναν µετασχηµατιστή υποβιβασµού της τάσης 120 kv /25 kv µε ενσωµατωµένο το µεταγωγέα τάσης υπό φορτίο. Αναλυτικά, στο 1 ο κεφάλαιο γίνεται µία αναφορά στο σκοπό χρήσης των µετασχηµατιστών µε µεταγωγέα τάσης. Αυτός αφορά τη διατήρηση της τάσεως των ζυγών του συστήµατος ηλεκτρικής ενέργειας εντός καθορισµένων ορίων προκειµένου να µην καταπονούνται τα φορτία από τις αυξοµειώσεις στην τάση τροφοδοσίας τους. Οι µεταβολές αυτές της τάσης οδηγούν στον περιορισµό της απόδοσης τους και τη µείωση του αναµενόµενου χρόνου ζωής τους. Επίσης, αναφέρουµε τους διάφορους τύπους µεταγωγέων τάσης. Στο 2 ο κεφάλαιο περιγράφουµε τον υποσταθµό 150 kv/21 kv των Ναυπηγείων Σκαραµαγκά. Γίνεται αναφορά στον εξοπλισµό που διαθέτει και τη λειτουργία του. Στη συνέχεια, εστιάζουµε στο Μ/Σ 150 kv/21 kv Νο1 του υποσταθµού, που παρουσιάζει το σφάλµα. Αυτός είναι ο ένας εκ των δύο παράλληλων µετασχηµατιστών υψηλής τάσης 150/21 kv µε αυτόµατο µεταγωγέα τάσης του υποσταθµού. Αναλύονται τα τεχνικά στοιχεία, ο τρόπος ψύξης, η συνδεσµολογία των τυλιγµάτων του συγκεκριµένου Μ/Σ. Επίσης, περιλαµβάνεται λεπτοµερές σχέδιο της εξωτερικής κατασκευής αυτού του µετασχηµατιστή. Στη συνέχεια, περιγράφεται λεπτοµερώς η διάταξη του µεταγωγέα τάσης υπό φορτίο του Μ/Σ. Αυτός περιλαµβάνει τη διάταξη του ρυθµιστή τάσης που αυτόµατα εκκινεί τη µονάδα του κινητήρα και επικοινωνεί µε το µεταγωγέα τάσης µέσω δύο ρελαί. Επίσης, το σύστηµα οδήγησης που µε το κινητήριο σύστηµα και τον κινητήρα µεταδίδει την κίνηση για τη διαδικασία της µεταγωγής. Τέλος, τις διατάξεις του επιλογέα και του µεταγωγικού διακόπτη που υλοποιούν τη µεταγωγή. Στο 3 ο κεφάλαιο αναλύονται τα σφάλµατα λειτουργίας που παρουσιάζονται σε µετασχηµατιστές υψηλής τάσης µε αυτόµατο µεταγωγέα τάσης, όπως έχουν παρατηρηθεί σε µετασχηµατιστές της εταιρείας.ε.η. Α.Ε.. Καταγράφονται οι αιτίες των σφαλµάτων αυτών, τα συµπτώµατα που εµφανίζονται στους µετασχηµατιστές εξαιτίας των σφαλµάτων αυτών. Επίσης, επισηµαίνονται οι επιπτώσεις τους στη µονάδα του µετασχηµατιστή και του µεταγωγέα τάσης. Τέλος, αναφέρουµε τις µεθόδους προστασίας του συστήµατος για την αποφυγή των συνεπειών από τα σφάλµατα αυτά. Στη συνέχεια, µελετάµε αναλυτικά το σφάλµα που παρατηρήθηκε στο Μ/Σ 150 kv/21 kv Νο1 των Ναυπηγείων Σκαραµαγκά. Αυτό αφορά λειτουργικά προβλήµατα που παρουσίαζε ο µεταγωγέας τάσης. Ειδικά, το σφάλµα σχετίζεται µε τη µη αυτόµατη πραγµατοποίηση της διαδικασίας µεταγωγής, µετά από ανάγκη για διόρθωση του επιπέδου τάσης µέσω του διακόπτη µεταγωγής, και την επέµβαση χειροκίνητης λειτουργίας προκειµένου να ρυθµιστεί το επίπεδο 9

10 τάσης στη σωστή τιµή. Τέλος, περιγράφουµε τον τρόπο αντιµετώπισης του σφάλµατος. Μετά τις ενέργειες της χηµικής ανάλυσης του µονωτικού ελαίου στο µεταγωγικό διακόπτη, της συντήρηση αυτού και της επιθεώρησης του συστήµατος οδήγησης το σφάλµα εξακολουθεί να παρατηρείται. Σε δεύτερη φάση πραγµατοποιούνται δοκιµές στη διάταξη του ρυθµιστή τάσης µέσω συσκευής που εξοµοιώνει πραγµατικές αυξοµειώσεις της τάσης του 2 ος τυλίγµατος του Μ/Σ.. Πράγµατι η απόκριση του ρυθµιστή τάσης ήταν εσφαλµένη. Για το λόγο αυτό αντικαθιστούµε το αναλογικό όργανο του ρυθµιστή τάσης µε ψηφιακό. Στο 4 ο κεφάλαιο, µε στόχο την πληρέστερη κατανόηση της λειτουργίας του µεταγωγέα τάσης του Μ/Σ και ειδικά του οργάνου του ρυθµιστή τάσης, στο οποίο παρατηρήθηκε το σφάλµα, προσοµοιώνουµε ένα µοντέλο, το οποίο περιλαµβάνει έναν µετασχηµατιστή υποβιβασµού της τάσης 120 kv /25 kv µε ενσωµατωµένο το µεταγωγέα τάσης υπό φορτίο. Το µοντέλο αυτό υλοποιείται µε το λογισµικό πακέτο MatLab/SimuLink. Στο µοντέλο αυτό εφαρµόζουµε διάφορες τιµές της τάσεως που τροφοδοτείται στο πρωτεύον του Μ/Σ προσοµοιώνοντας µε αυτόν τον τρόπο διαταραχές που οφείλονται στην τάση του δικτύου και παρατηρούµε τη συµπεριφορά του Μ/Σ. Επίσης, µελετάµε την περίπτωση κατά την οποία εµφανίζεται σφάλµα σε κάποιο από τα δοµικά στοιχεία της διάταξης του ρυθµιστή τάσης. Αυτές οι δοκιµές µας βοηθούν στην κατανόηση των επιπτώσεων, που έχει η εσφαλµένη λειτουργία του οργάνου του ρυθµιστή τάσης, στην τάση του δευτερεύοντος του Μ/Σ. 10

11 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 Εισαγωγή Γενικά Η διακύµανση των φορτίων των καταναλωτών Οι τάσεις των ζυγών Η ροή ισχύος στις γραµµές µεταφοράς Έλεγχος της τάσης των ζυγών µε µετασχηµατιστή Τύποι Μεταγωγέων Τάσης Μεταγωγέας Τάσης Υπό Φορτίο Βασικές συνθήκες λειτουργίας του Μεταγωγέα Τάσης Υπό 16 Φορτίο Θέση του Μεταγωγέα Τάσης Υπό Φορτίο Τύποι Μεταγωγέων Τάσης Υπό Φορτίο Μεταγωγέας Τάσης Υπό Φορτίο Τύπου Αντίστασης Η µορφή του Επιλογέα του Μεταγωγέα Τάσης Υπό Φορτίο Γενικά Επιλογέας µικρού βήµατος Επιλογέας <<αλλαγής θέσης>> αντιστροφής Επιλογέας <<αλλαγής θέσης>> µεγάλου βήµατος 20 2 Ο Μ/Σ ισχύος 150 kv/21 kv του υποσταθµού Υ.Τ./ Μ.Τ. των Ελληνικών Ναυπηγείων Σκαραµαγκά και το περιβάλλον του Ο υποσταθµός Υ.Τ./Μ.Τ. των Ναυπηγείων Σκαραµαγκά 22 και ο εξοπλισµός του 2.2 Ο Μ/Σ ισχύος 150 kv/21 kv, Νο1 του υποσταθµού Υ.Τ./ 26 Μ.Τ. των Ναυπηγείων Σκαραµαγκά 2.3 Η διάταξη του Mεταγωγέα Τάσης Υπό Φορτίο στο Μ/Σ 30 ισχύος 150 kv /21 kv, Νο Ρυθµιστής τάσης ΜΚ Η διάταξη του Ρυθµιστή τάσης Στέγαση Το κύκλωµα Αρχή Λειτουργίας Κύκλωµα µετασχηµατισµού της τάσης εισόδου - ανορθωτής 35 της τρέχουσας τιµής της τάσης Παροχή ισχύος Σ.Ρ.- τάση αναφοράς - ενισχυτής συνεχούς 35 ρεύµατος Βαθµίδες διέγερσης - κύκλωµα καθυστέρησης - πύλες AND 35 11

12 Αντίστροφος ολοκληρωτής Κύκλωµα µπλοκαρίσµατος σε περίπτωση υπότασης Ενεργοποιητές των ρελαί - ρελαί Σύστηµα οδήγησης τύπου ΜΑ-Ε Αρχή λειτουργίας Τεχνικά στοιχεία του συστήµατος οδήγησης Στοιχεία του κινητηρίου συστήµατος Στοιχεία του κινητήρα Στοιχεία του κυκλώµατος αυτοµατισµού Περιγραφή του συστήµατος οδήγησης Στέγαση Κινητήρας και γρανάζια Κινητήριος άξονας που οδηγεί στο µεταγωγέα Πίνακας διατάξεων µεταγωγής Περιγραφή της λειτουργίας του συστήµατος οδήγησης κατά 49 την πραγµατοποίηση µίας µεταγωγής 2.6 Επιλογέας και Μεταγωγικός ιακόπτης του Μ/Σ ισχύος kV/ 21 kv, Νο Ο τύπος του Μεταγωγέα Τάσης του Μ/Σ ισχύος 150kV/ kv, Νο Περιγραφή του Επιλογέα Περιγραφή της λειτουργίας του Επιλογέα και Μεταγωγικού 60 ιακόπτη κατά την πραγµατοποίηση µίας µεταγωγής 3 Το σφάλµα στο Μ/Σ ισχύος 150kV/ 21 kv, Νο 1 του Υ/Σ Υ.Τ./Μ.Τ. των Ελληνικών Ναυπηγείων Σκαραµαγκά Σφάλµατα σε Μ/Σ ισχύος µε µεταγωγέα τάσης υπό φορτίο Μη ισότιµη κατανοµή των φορτίων µεταξύ των 3 φάσεων Υπερφόρτιση του µετασχηµατιστή Υπερτάσεις λόγω ατµοσφαιρικών φαινοµένων και 64 διακοπτικών λειτουργιών Βραχυκυκλώµατα που εµφανίζονται έξω από τη ζώνη 64 προστασίας του Μ/Σ Βραχυκυκλώµατα που εµφανίζονται εσωτερικά, στο 65 ντεπόζιτο του Μ/Σ Αστοχίες σχεδίασης και υλικών Τα συστήµατα προστασίας του Μ/Σ Το όργανο του ρυθµιστή τάσης Μονωτικό έλαιο του Μ/Σ και του µεταγωγικού διακόπτη Μεταφερόµενες ταλαντώσεις δονήσεις στο µεταγωγέα 69 τάσης υπό φορτίο από το σώµα του Μ/Σ Ο αποσυγχρονισµός µεταγωγέα τάσης µε τρεις 70 12

13 µονοφασικούς µεταγωγείς 3.2 Σφάλµα στο µεταγωγέα τάσης υπό φορτίο του Μ/Σ ισχύος 70 Νο1 του υποσταθµού Υ.Τ./Μ.Τ. και αντιµετώπισή του 3.3 Χηµική ανάλυση του µονωτικού ελαίου του µεταγωγικού 70 διακόπτη και σχόλια για την κατάστασή του 3.4 Συντήρηση του µεταγωγικού διακόπτη Επιθεώρηση του συστήµατος οδήγησης και των σχετικών 103 διατάξεων 3.6 Εκτίµηση της λειτουργίας του µεταγωγέα τάσης µετά τις 103 πρώτες ενέργειες αντιµετώπισης του σφάλµατος 3.7 οκιµές στο ρυθµιστή τάσης µέσω της συσκευής 103 εξοµοίωσης OMICRON 3.8 εύτερη εκτίµηση της λειτουργίας του µεταγωγέα τάσης σχετικά µε την αντιµετώπιση του σφάλµατος Προσοµοίωση Μ/Σ υψηλής τάσης µε µεταγωγέα τάσης υπό φορτίο µε χρήση του προγράµµατος MatLab/SimuLink Το µοντέλο και οι τεχνικές παράµετροί του Ρυθµιζόµενη τριφασική πηγή τάσης- ισοδύναµη σύνθετη 105 αντίσταση Ωµικό-επαγωγικό φορτίο και συστοιχία εγκάρσιων 107 πυκνωτών αντιστάθµισης Γραµµή µεταφοράς 25 kv Ζυγοί 120 kv και 25 kv Ο Μ/Σ 120 kv /25 kv Οι τεχνικές παράµετροι του Μ/Σ Οι τεχνικές παράµετροι του ρυθµιστή τάσης Ο παλµογράφος Ανάλυση της λειτουργίας του µοντέλου Οι διατάξεις του Μ/Σ ισχύος και των επιλογέα και 117 µεταγωγικού διακόπτη Η διάταξη του ρυθµιστή τάσης και του υποσυστήµατος 118 ελέγχου για τις λειτουργίες του κινητηρίου συστήµατος Μεταγωγικός διακόπτης και επιλογέας του Μ/Σ ισχύος Μελέτη της λειτουργίας του µεταγωγέα τάσης Ορθή λειτουργία του ρυθµιστή τάσης Εφαρµογή σφαλµάτων στο ρυθµιστή τάσης Aπενεργοποίηση της βαθµίδας του συγκριτή που δίνει σήµα 131 για την εντολή DOWN του κινητήρα Aπενεργοποίηση της βαθµίδας του συγκριτή που δίνει σήµα 132 για την εντολή UP του κινητήρα Aπενεργοποίηση της βαθµίδας που εισάγει τη χρονική 133 καθυστέρηση Συµπεράσµατα

14 Βιβλιογραφία

15 1. Εισαγωγή 1.1 Γενικά Το Σύστηµα Ηλεκτρικής Ενέργειας αποτελείται από τους σταθµούς παραγωγής, τις γραµµές µεταφοράς, το δίκτυο διανοµής και τους καταναλωτές της ηλεκτρικής ενέργειας. Όλος ο εξοπλισµός που χρησιµοποιείται στα Σ.Η.Ε. σχεδιάζεται για να λειτουργεί ικανοποιητικά όταν η τάση τροφοδοσίας του είναι ίση µε ένα επίπεδο τάσης, την ονοµαστική τάση V ON. Αν η τάση τροφοδοσίας αποκλίνει από αυτήν την τιµή περισσότερο από ±10%, οι συσκευές καταπονούνται, περιορίζεται η απόδοσή τους και ο αναµενόµενος χρόνος ζωής µειώνεται. Έτσι, οι τάσεις στους ζυγούς του συστήµατος πρέπει να διατηρούνται σταθερές. Επίσης, η συχνότητα της εναλλασσόµενης τάσης πρέπει να βρίσκεται σε καθορισµένα όρια του ±0.05 Hz της f ON, καθώς η µεταβολή της επηρεάζει τη λειτουργία των διαφόρων διατάξεων που συνδέονται στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας. Επιπρόσθετα, πάντα σε ένα Σ.Η.Ε. µε ενδιαφέρει να έχω τις µικρότερες δυνατές απώλειες µεταφοράς της ηλεκτρικής ενέργειας για την καλύτερη απόδοση του συστήµατος. Ακόµη, το σύστηµά µου πρέπει να είναι ευσταθές. Αυτό σηµαίνει ότι, όταν συµβεί µία διαταραχή σε αυτό, να µπορέσουν οι γεννήτριές του να παραµείνουν σε συγχρονισµό και να οδηγηθούν σε µία νέα κατάσταση ισορροπίας. ιαφορετικά το σύστηµα αποσυγχρονίζεται και καταρρέει, διακόπτοντας την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στους καταναλωτές του Η διακύµανση των φορτίων των καταναλωτών Τα φορτία των καταναλωτών δεν είναι σταθερά κατά τη διάρκεια της ηµέρας. Οι µεταβολές στο µέτρο και το συντελεστή ισχύος των φορτίων επηρεάζουν τις τάσεις των ζυγών, τη ροή ισχύος στις γραµµές µεταφοράς και την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος στις γεννήτριες. Ακόµη, η διαφορά µεταξύ παραγωγής και κατανάλωσης, λόγω των µεταβολών στα φορτία, προκαλεί διακυµάνσεις στη συχνότητα f του ηλεκτρικού δικτύου Οι τάσεις των ζυγών Οι µεταβολές της τάσης ενός ζυγού οφείλονται κυρίως στην ανισότητα της αέργου ισχύος εισόδου στο ζυγό και αέργου ισχύος εξόδου απ το ζυγό. Όταν η άεργος ισχύς εισόδου στο ζυγό είναι µεγαλύτερη από την άεργο ισχύ εξόδου από το ζυγό, το µέτρο της τάσης του ζυγού αυξάνεται για να ισορροπήσει τις 2 ισχείς, ενώ,όταν η η άεργος ισχύς εισόδου στο ζυγό είναι µικρότερη από την άεργο ισχύ εξόδου από το ζυγό, το µέτρο της τάσης του ζυγού µειώνεται. Για να διατηρήσουµε σταθερό το µέτρο της τάσης ενός ζυγού χρειάζεται να αντισταθµίζουµε τις αυξοµειώσεις της αέργου ισχύος του φορτίου. Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιούµε στο ζυγό τοπικές συσκευές παραγωγής ή κατανάλωσης αέργου ισχύος [1], όπως είναι οι εγκάρσιοι πυκνωτές ή πηνία, οι σύγχρονοι αντισταθµιστές και οι στατικοί αντισταθµιστές αέργου ισχύος. Επίσης, για τον έλεγχο της τάσης ενός ζυγού χρησιµοποιείται ο έλεγχος της διέγερσης των γεννητριών (είναι το κυριότερο µέσο ελέγχου και ελέγχει την τάση των ζυγών παραγωγής) και οι µετασχηµατιστές ελέγχου του λόγου σπειρών, τύπου υπό φορτίο. Αυτοί οι µετασχηµατιστές διαθέτουν το λεγόµενο Σύστηµα Αυτόµατης Ρύθµισης Φορτίου ή Μεταγωγέα τάσης υπό φορτίο (On Load Tap Changer). 15

16 1.1.3 Η ροή ισχύος στις γραµµές µεταφοράς Οι πραγµατικές απώλειες στις γραµµές µεταφοράς [1] δίνονται από τον τύπο P= I 2 R µε I & = I& + P I& Q, που είναι το άεργο και ενεργό ρεύµα της γραµµής µεταφοράς αντίστοιχα. Με στόχο τη µείωση των πραγµατικών απωλειών πρέπει να επέµβουµε στην ενεργό και άεργο ισχύ που ρέει σε αυτές. Επειδή η ενεργός ισχύς είναι η ισχύς που καταναλώνει το φορτίο δεν µπορούµε να επέµβουµε σε αυτήν. Εποµένως, η άεργος ισχύς είναι αυτή που θα µας βοηθήσει να ελαχιστοποιήσουµε τις πραγµατικές απώλειες. Ισχύει ο τύπος Q AVE =( V i 2 - V j 2 )/2x, ( 1.1 ) όπουv i, V j είναι οι τάσεις των δύο τερµατικών ζυγών της γραµµής, x είναι η άεργος αντίδραση της γραµµής. Προκύπτει λοιπόν ότι µε τον έλεγχο του µέτρου των τερµατικών τάσεων της γραµµής µεταφοράς ελέγχουµε τη ροή της αέργου ισχύος στη γραµµή. Επιπλέον, τοποθετούµε πηγές παραγωγής αέργου ισχύος τοπικά, στη θέση του φορτίου, ώστε η άεργος ισχύς που παράγεται από τις γεννήτριες και µεταφέρεται µέσω των γραµµών να µειωθεί. Επίσης, µία γραµµή µεταφοράς διαθέτει ένα όριο µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας [2] πέραν του οποίου δεν µπορούµε να διακινήσουµε άλλη ενέργεια. Κατά τη ροή ρεύµατος µέσω αγωγών, λόγω των απωλειών µεταφοράς P=I 2 R µε I & = I& + P I& Q, παράγεται θερµότητα που προκαλεί αύξηση της θερµοκρασίας τους. Η θερµοκρασία αυτή πρέπει να διατηρείται µέσα σε ασφαλή όρια, γεγονός που επιβάλλει περιορισµούς στο µέγιστο ρεύµα που µπορούν µε ασφάλεια να µεταφέρουν. Ακόµη, οι γραµµές µεταφοράς σχεδιάζονται να λειτουργούν υπό ορισµένο επίπεδο τάσης V. Με βάση τους περιορισµούς όσον αφορά το µέγιστο ρεύµα και την τάση λειτουργίας µίας γραµµής υπάρχει ένας περιορισµός όσον αφορά τα MVA που µπορεί µε ασφάλεια να µεταφέρει και κατά συνέπεια και τα MW, οι τιµές αυτές ονοµάζονται θερµικό όριο µεταφοράς ισχύος. 8 Στατικό όριο ευστάθειας [2] είναι το όριο µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας υπό στατικές συνθήκες, δηλαδή υπό συνθήκες όπου δεν παρατηρούνται διαταραχές στο Σ.Η.Ε.. Το στατικό όριο ευστάθειας για µία γραµµή µεταφοράς χωρίς απώλειες δίνεται από τον τύπο P V X V i j max =, ( 1.2 ) όπουv i, V j είναι οι τάσεις των δύο τερµατικών ζυγών της γραµµής, X είναι η άεργος αντίδραση της γραµµής. Έτσι, τοποθετούµε εν σειρά πυκνωτές στη γραµµή µεταφοράς, καθώς µειώνουν την άεργο αντίδραση της γραµµής και έτσι αυξάνουν το στατικό όριο ευστάθειας της γραµµής, βελτιώνοντας την ευστάθεια του συστήµατος. Σε ένα Σ.Η.Ε. µπορεί να συµβούν διάφορες διαταραχές [2], όπως σφάλµα σε ζυγό, αιφνίδιες µεταβολές φορτίου, απώλειες παραγωγής, βραχυκυκλώµατα σε γραµµές µεταφοράς κ.ά.. Οι ανωτέρω διαταραχές προκαλούν έντονες µεταβολές στα χαρακτηριστικά του συστήµατος, ανακατανοµή της ροής ισχύος και συνεπώς ηλεκτροµηχανικές ταλαντώσεις στους δροµείς των γεννητριών. Οι ηλεκτροµηχανικές ταλαντώσεις µπορεί να οδηγήσουν σε αποσυγχρονισµό µερικών ή όλων των µηχανών. Το όριο µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας πέραν του οποίου, 16

17 όταν συµβεί µία διαταραχή στο σύστηµα, αυτό δε θα µπορέσει να παραµείνει σε συγχρονισµό και να καταλήξει σε µία νέα κατάσταση ισορροπίας αλλά θα αποσυγχρονιστεί και θα καταρρεύσει ονοµάζεται όριο µεταβατικής ευστάθειας του Σ.Η.Ε.. Όταν αυξάνεται η ηλεκτρική ενέργεια που µεταφέρει µία γραµµή µεταφοράς πρέπει να ελέγξουµε την άεργο ισχύ για να αποκαταστήσουµε το όριο µεταβατικής ευστάθειας. 1.2 Έλεγχος της τάσης των ζυγών µε µετασχηµατιστή Υπάρχουν δύο κατηγορίες µετασχηµατιστών που συµβάλλουν στον έλεγχο της τάσης. Είναι οι µετασχηµατιστές που έχουν τη δυνατότητα αλλαγής του ονοµαστικού λόγου σπειρών τους µέσω του µηχανισµού µεταγωγής τάσης και έτσι αντισταθµίζουν µικρές µεταβολές του πλάτους της τάσης σε κάποιο ζυγό. Αυτοί ονοµάζονται µετασχηµατιστές µε µεταγωγέα τάσης ( Ρυθµιζόµενης Τάσης ). Καθώς και οι µετασχηµατιστές που ρυθµίζουν το πλάτος και τη φασική γωνία της τάσης σε ενδιάµεσο σηµείο της γραµµής, και όχι στα άκρα της, και ονοµάζονται µετασχηµατιστές αντιστάθµισης (Boosters) [3]. Η αύξηση της τάσης σε ενδιάµεσο σηµείο της γραµµής µπορεί να είναι επιθυµητή για τεχνικούς και οικονοµικούς λόγους. Αυτοί οι µετασχηµατιστές τοποθετούνται ως µία πρόσθετη συσκευή σε υποσταθµούς ή σαν µία ξεχωριστή συσκευή σε οποιοδήποτε ενδιάµεσο σηµείο της γραµµής. 1.3 Τύποι Μεταγωγέων Τάσης Ο µεταγωγέας τάσης είναι µία διάταξη που αποτελείται από δύο διακόπτες που προσθέτουν ή αφαιρούν σπείρες στο πρωτεύον ή στο δευτερεύον τύλιγµα του Μ/Σ και έτσι αλλάζουν τον αριθµό των ενεργών σπειρών στο τύλιγµα αυτό. Για την πρόσθεση ή αφαίρεση σπειρών υπάρχουν οι λεγόµενες απολήξεις. Οι απολήξεις είναι προεκτάσεις από ένα επιπλέον τύλιγµα που συνδέεται εν σειρά µε το τύλιγµα του Μ/Σ, που τοποθετείται. Αυτές αναχωρούν από το πρόσθετο τύλιγµα και οδηγούνται στον πρώτο διακόπτη που τις επιλέγει κατάλληλα, ο διακόπτης αυτός ονοµάζεται επιλογέας. Στη συνέχεια, µέσω του δεύτερου διακόπτη, που ονοµάζεται µεταγωγικός διακόπτης, γίνεται η µεταγωγή του ρεύµατος φορτίου από την προηγούµενη απόληξη στην επιθυµητή. Με την επιλογή κάποιας απόληξης και τη ροή του ρεύµατος φορτίου µέσω αυτής εισάγουµε κάποιο επιπλέον τµήµα στο τύλιγµα του Μ/Σ και άρα αυξάνονται οι σπείρες στην πλευρά αυτή ή αφαιρούµε κάποιο τµήµα και έτσι µειώνονται οι σπείρες. Οι µετασχηµατιστές που διαθέτουν µεταγωγέα τάσης εντάσσονται σε δύο κύριους τύπους. Οι µετασχηµατιστές που ο λόγος µετασχηµατισµού τους αλλάζει όταν είναι αποσυνδεδεµένοι από το ηλεκτρικό δίκτυο και αυτοί που αλλάζει όταν είναι σε λειτουργία και τροφοδοτούν κάποιο φορτίο. Οι δύο τύποι µεταγωγέων τάσης ονοµάζονται Μεταγωγέας Τάσης Χωρίς Φορτίο και Μεταγωγέας Τάσης Υπό Φορτίο, αντίστοιχα [4]. Με την εξάπλωση και τη διασύνδεση των ηλεκτρικών συστηµάτων είναι συχνά απαραίτητο να αλλάξουµε το λόγο µετασχηµατισµού ενός Μ/Σ πολλές φορές ηµερησίως για να επιτύχουµε την απαιτούµενη µεταβολή της τάσης σε κάποιο ζυγό. Η απαίτηση για συνεχή εξυπηρέτηση και η δυσκολία της συχνής αποσύνδεσης του Μ/Σ από τη γραµµή προκειµένου να επιτύχουµε µία αλλαγή στο λόγο τάσεων έχει οδηγήσει στη χρήση του Μεταγωγέα Τάσης Υπό Φορτίο. 17

18 1.4 Μεταγωγέας Τάσης Υπό Φορτίο Βασικές συνθήκες λειτουργίας του Μεταγωγέα Τάσης Υπό Φορτίο Ηλεκτρικά, δύο βασικές συνθήκες πρέπει να ικανοποιούνται κατά τη λειτουργία ενός µεταγωγέα τάσης υπό φορτίο [5]. 1) Το ρεύµα φορτίου στο τύλιγµα του Μ/Σ δεν πρέπει να διακόπτεται κατά τη διάρκεια µίας µεταγωγής. 2) Η µεταγωγή πρέπει να πραγµατοποιείται χωρίς να βραχυκυκλώνεται κάποιο κοµµάτι µε απολήξεις στο τύλιγµα. Αυτές οι συνθήκες κάνουν απαραίτητη την εισαγωγή ενός είδους σύνθετης αντίστασης µεταγωγής κατά τη διάρκεια της φάσης µεταγωγής από µία απόληξη σε µία άλλη. Τέτοιου είδους σύνθετη αντίσταση µεταγωγής παρέχεται είτε µε µία αντίσταση είτε µε ένα πηνίο. Το µέγεθος της σύνθετης αντίστασης και η µέθοδος σύνδεσής της στο κύκλωµα καθορίζονται από ένα πλήθος αντικρουόµενων απαιτήσεων. Οι κυριότερες είναι οι ακόλουθες : 1) εν πρέπει να υπάρχουν υπερβολικές αυξοµειώσεις τάσεως κατά τη διάρκεια του κύκλου µεταγωγής. 2) Το κυκλωµατικό ρεύµα µεταξύ των απολήξεων στη θέση µετάβασης δεν πρέπει να είναι υπερβολικό. 3) Η διάρκεια του τόξου, όταν συµβαίνει διακοπή του ρεύµατος, πρέπει να είναι µικρή έτσι ώστε η διάβρωση των επαφών και η αλλοίωση του λαδιού να είναι η ελάχιστη δυνατή Θέση του Μεταγωγέα Τάσης Υπό Φορτίο Όσον αφορά τη θέση του µεταγωγέα τάσης δεν υπάρχει συγκεκριµένος κανόνας για την τοποθέτησή του σε σχέση µε το 1 ον ή το 2 ον τύλιγµα. Γενικά, είναι επιθυµητό να τοποθετούµε το µεταγωγέα στο τύλιγµα υψηλής τάσης εξαιτίας του µικρότερου ρεύµατος. Η θέση του θα βρεθεί µε βάση την εφαρµογή στην οποία θα χρησιµοποιηθεί ο Μ/Σ. Αν η τάση του τυλίγµατος υψηλής τάσης γίνει τόσο µεγάλη ώστε να είναι δύσκολο να µονώσουµε τα τµήµατα του µεταγωγέα, ο µεταγωγέας τοποθετείται µερικές φορές στο τύλιγµα χαµηλής τάσης. Αν το ρεύµα στο τύλιγµα χαµηλής τάσης είναι πολύ µεγάλο για την ικανότητα του διακόπτη µεταγωγής, ή η τάση και των δύο τυλιγµάτων είναι πολύ υψηλή, χρειάζεται ένας Μ/Σ σε σειρά [4]. 1.5 Τύποι Μεταγωγέων Τάσης Υπό Φορτίο Οι µεταγωγείς τάσης µε βάση τη σύνθετη αντίσταση µεταγωγής που διαθέτουν κατηγοριοποιούνται σε τύπου Αντίστασης και τύπου Πηνίου [5]. Ο µεταγωγέας τάσης µε σύνθετη αντίσταση µεταγωγής τύπου Αντίστασης εκ της δοµής του έχει το πλεονέκτηµα ότι το ρεύµα που διακόπτεται και η τάση ανάκτησης κατά µήκος της επαφής είναι σε φάση. Αυτό σηµαίνει ότι το τόξο σβήνει όταν το ρεύµα µηδενίζεται και ότι η τάση ανάκτησης δεν αυξάνεται στο µέγιστο για άλλο ένα τέταρτο του κύκλου (90 ). Ο µοντέρνος µεταγωγέας τάσης υψηλής-ταχύτητας τύπου 18

19 αντίστασης λειτουργεί τόσο γρήγορα που µε την αντίσταση µεταγωγής το τόξο παραµένει για µόνο περίπου µισό κύκλο. Γι αυτό το λόγο υπάρχει µία ελάχιστη διάβρωση επαφής και αλλοίωση του µονωτικού µέσου. Ο µεταγωγέας τάσης µε σύνθετη αντίσταση µεταγωγής τύπου Πηνίου έχει το πλεονέκτηµα της απουσίας των υψηλής-ταχύτητας διακοπτικών µηχανισµών αλλά το µειονέκτηµα ότι το ρεύµα κατά τη διακοπή και η τάση ανάκτησης κατά µήκος της επαφής τη στιγµή του ανοίγµατος είναι σε φάση 90. Το άνοιγµα της επαφής υπό αυτή τη συνθήκη υποθάλπει τη δηµιουργία του τόξου που οδηγεί σε υπερβολική διάβρωση της επαφής και έτσι σε αλλοίωση του µονωτικού µέσου, ως τόξο, κατά µέσο όρο, διαρκεί από 3 έως 4 ηµικύκλια. Επίσης, οι µεταγωγείς µε πηνίο παρουσιάζουν το µειονέκτηµα της τοποθέτησης του πηνίου αυτού στο κύριο ντεπόζιτο του Μ/Σ, ενώ είναι πιο εύκολο και περισσότερο οικονοµικό να χρησιµοποιείς αντιστάσεις, που τοποθετούνται στο µεταγωγέα τάσης. Οι µεταγωγείς τάσης τύπου Αντίστασης έχουν τώρα σχεδόν τελείως αντικαταστήσει τον τύπο Πηνίου σε πολλά µέρη του κόσµου. Στη συνέχεια, θα αναφερθούµε στο µεταγωγέα τάσης υπό φορτίο, τύπου Αντίστασης. 1.6 Μεταγωγέας Τάσης Υπό Φορτίο Τύπου Αντίστασης Υπάρχουν δύο τύποι µεταγωγέων τάσης µε αντίσταση µεταγωγής. Η διαδικασία µεταγωγής σε αυτές τις διατάξεις µπορεί να ταξινοµηθεί ως ο κύκλος µεταγωγής Pennant και ο κύκλος µεταγωγής Flag [5]. Ο µεταγωγέας τάσης του κύκλου µεταγωγής pennant χρησιµοποιεί έναν επιλογέα που συνδυάζει τις λειτουργίες της επιλογής των απολήξεων και της µεταφοράς του ρεύµατος. Τα περισσότερα σχέδια του τύπου αυτού διαθέτουν έναν περιστρεφόµενο τύπο επιλογικού διακόπτη. Γενικά, χρησιµοποιείται µία µονή αντίσταση που παρέχει έναν µη συµµετρικό κύκλο µεταγωγής. Προς τη µία κατεύθυνση κίνησης, ένα κυκλωµατικό ρεύµα περνά πριν διακοπεί το κυρίως ρεύµα, ενώ κατά την αντίστροφη κατεύθυνση το κυρίως ρεύµα διακόπτεται πριν ξεκινήσει να περνά ένα κυκλωµατικό ρεύµα. Το ρεύµα φορτίου και το κυκλωµατικό ρεύµα της αντίστασης πρέπει να είναι τέτοια ώστε να αφαιρούνται, που συνεπάγεται ύπαρξη ροής ισχύος προς µία κατεύθυνση ή µειωµένης τιµής προς την ανάστροφη κατεύθυνση. Ο µεταγωγέας τάσης του κύκλου µεταγωγής flag χρησιµοποιεί έναν επιλογέα απολήξεων σε σύνδεση µε έναν ξεχωριστό διακόπτη µεταγωγής. Χρησιµοποιούνται δύο αντιστάσεις, δηµιουργώντας συµµετρικό κύκλο µεταγωγής. Με αυτή τη ρύθµιση, το κυρίως ρεύµα διακόπτεται από την κύρια επαφή πριν ξεκινήσει να περνά ένα κυκλωµατικό ρεύµα. Ο συνδυασµένος τύπος µεταγωγικού διακόπτη /επιλογέα διαθέτοντας διπλή αντίσταση ξεπερνά τον περιορισµό της µονοκατευθυντικής ροής ισχύος. Γενικά, οι δύο τύποι, Pennant και Flag, ταξινοµούνται στους Μονού και ιπλού Θαλάµου µεταγωγείς τάσης, αντίστοιχα [6]. Ο τύπος ιπλού Θαλάµου διαθέτει ένα θάλαµο που περιέχει τους επιλογείς οι οποίοι όταν λειτουργούν δε συνδέουν και δεν αποσυνδέουν το ρεύµα φορτίου και το κυκλωµατικό και ένα δεύτερο θάλαµο που περιέχει τους διακόπτες και τις αντιστάσεις µεταγωγής. Σε αυτόν το θάλαµο πραγµατοποιούνται όλες οι µεταγωγές και εµφανίζεται το ηλεκτρικό τόξο και, γι αυτό το λόγο, σε αυτόν αλλοιώνεται το µονωτικό µέσο. Υπάρχουν δύο τύποι µε κριτήριο το µονωτικό µέσο, είναι αυτοί που διαθέτουν έλαιο και αυτοί που διαθέτουν κενό στο θάλαµο µε τους διακόπτες και τις αντιστάσεις µεταγωγής. Εξαιτίας, λοιπόν, της εµφάνισης ηλεκτρικών τόξων είναι σύνηθες να εξασφαλίζουµε ότι ο θάλαµος αυτός διαχωρίζεται από το κυρίως ντεπόζιτο του Μ/Σ. Οι µεταγωγείς τάσης 19

20 τύπου ιπλού Θαλάµου µπορούν επίσης να ταξινοµηθούν σε αυτούς εντός του κύριου ντεπόζιτου του Μ/Σ και σε αυτούς που τοποθετούνται έξω από αυτό. Το σχήµα 1.1 δείχνει τις διάφορες µεταγωγικές διατάξεις για τους µεταγωγείς τάσης τύπου αντίστασης. Το σχήµα 1.1-α δείχνει τη διάταξη που χρησιµοποιείται στο µεταγωγέα τάσης του Μονού Θαλάµου, ενώ τα σχήµατα 1.1-β έως 1.1-δ δείχνουν τις διατάξεις που συναντούµε στο µεταγωγέα τάσης του ιπλού Θαλάµου. Σχήµα 1.1. Μεταγωγικές διατάξεις για τους µεταγωγείς τάσης τύπου αντίστασης [6]. (α) ιάταξη του µεταγωγέα τάσης Μονού Θαλάµου. (β),(γ),(δ) ιατάξεις του µεταγωγέα τάσης ιπλού Θαλάµου. Κατά τον κύκλο Flag η αλλαγή της τάσης περιλαµβάνει 4 βήµατα, ενώ στον κύκλο Pennant πραγµατοποιείται µόνο µε δύο βήµατα. Οι µεταγωγείς τάσης µε ένα θάλαµο αναπτύχθηκαν ευρέως προκειµένου να προσφέρουν µία οικονοµική διάταξη για µεσαίου µεγέθους Μ/Σ τοπικής διανοµής, ενώ σε µεγαλύτερους Μ/Σ χρησιµοποιούνται συνήθως οι µεταγωγείς τάσης µε το διπλό θάλαµο. 1.7 Η µορφή του Επιλογέα του Μεταγωγέα Τάσης Υπό Φορτίο Γενικά Στις δοµές µε απολήξεις σε µετασχηµατιστές ισχύος παρουσιάζονται έντονα ηλεκτρικά και µηχανικά προβλήµατα εξαιτίας του µεγάλου διασταυρούµενου τµήµατος από αγωγούς καθώς και των τάσεων που εµφανίζονται κατά µήκος της έκτασης που υπάρχουν οι απολήξεις. Οι απολήξεις αναχωρούν από το πρόσθετο τύλιγµα του Μ/Σ και προσδένονται σταθερά στο διακόπτη που θα τις επιλέξει κατάλληλα. Υπάρχουν τρεις βασικές διατάξεις Επιλογέων σε κοινή χρήση για τη δηµιουργία της έκτασης µε τις απολήξεις [5], σχήµα 1.2, και εξηγούνται παρακάτω. 20

21 Σχήµα 1.2. Μέθοδοι για τη δηµιουργία της έκτασης µε τις απολήξεις [7]. 1) Επιλογέας µικρού βήµατος. 2) Επιλογέας <<αλλαγής θέσης>> αντιστροφής. 3) Επιλογέας <<αλλαγής θέσης>> µεγάλου βήµατος Επιλογέας µικρού βήµατος Ο Επιλογέας Μικρού Βήµατος δηµιουργεί ένα τύλιγµα µε τις απολήξεις σε διάταξη όπως φαίνονται στο σχήµα Οι σπείρες µε τις απολήξεις προστίθενται ή αφαιρούνται σε σειρά µε το κύριο τύλιγµα και έτσι µεταβάλλεται ο λόγος µετασχηµατισµού [5]. Η επιλογή γίνεται ξεχωριστά για τις µονές και τις ζυγές απολήξεις. Η µηχανική διάταξη αυτών των επιλογέων µπορεί να είναι είτε περιστροφική είτε γραµµική. Η µορφή αυτή της έκτασης µε τις απολήξεις χρησιµοποιείται σε µετασχηµατιστές ισχύος µε µέτριες κλίµακες ρύθµισης, µέχρι ένα µέγιστο του 20% [7] Επιλογέας <<αλλαγής θέσης>> αντιστροφής Το σχήµα δείχνει ένα τύλιγµα µε απολήξεις που µπορεί να αντιστραφεί. Η αντιστροφή αυτή πραγµατοποιείται µε έναν επιλογέα <<αλλαγής θέσης>>, όπως ονοµάζεται, και το τύλιγµα µε τις απολήξεις προστίθεται ή αφαιρείται από το κύριο τύλιγµα έτσι ώστε ο αριθµός των απολήξεων στην κλίµακα ρύθµισης να αυξάνεται ή να µειώνεται [5]. Κατά τη διάρκεια αυτής της λειτουργίας το τύλιγµα µε τις απολήξεις αποσυνδέεται από το κύριο τύλιγµα. Ο επιλογέας <<αλλαγής θέσης>> αποτελεί τµήµα του επιλογέα των απολήξεων µικρού βήµατος, που αναφέραµε προηγούµενα. Η επιλογή και εδώ γίνεται ξεχωριστά για τις µονές και τις ζυγές απολήξεις, ενώ η µηχανική διάταξη των επιλογέων είναι περιστροφική. Μία περιστροφή του µηχανισµού του <<διπλού επιλογέα>> των απολήξεων ακολουθείται από µία λειτουργία του επιλογέα <<αλλαγής θέσης>>, που αντιστρέφει 21

22 το τύλιγµα µε τις απολήξεις, και τέλος, ακολουθεί µία επιπλέον κίνηση του <<διπλού επιλογέα>> [7] Επιλογέας <<αλλαγής θέσης>> µεγάλου βήµατος Η διάταξη που φαίνεται στο σχήµα έχει ένα τµήµα απολήξεων µεγάλου βήµατος ως επέκταση του κυρίως τυλίγµατος και οι απολήξεις σε αυτό δείχνονται από έναν επιλογέα <<αλλαγής θέσης >>. ιαµέσου του επιλογέα <<αλλαγής θέσης >> µεγάλου βήµατος το τύλιγµα µε τις απολήξεις µικρού βήµατος συνδέεται είτε στην απόληξη µε το + είτε µε το του τυλίγµατος µεγάλου βήµατος. Με τον τρόπο αυτό προστίθεται ή αφαιρείται, αντίστοιχα, τµήµα µε απολήξεις στο κύριο τύλιγµα του Μ/Σ [5]. Επίσης κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του επιλογέα µεγάλου βήµατος το τύλιγµα µε τις απολήξεις αποσυνδέεται από το κύριο τύλιγµα. Οι οδηγοί των απολήξεων µικρού βήµατος αναχωρούν προς δύο περιστροφικούς επιλογείς των απολήξεων, ο ένας δείχνει τους µονούς αριθµούς απολήξεων και ο άλλος τους ζυγούς. Οι επιλογείς των απολήξεων, δρώντας διαδοχικά, κάνουν δύο περιστροφές για να καλύψουν την έκταση, µία περιστροφή µε το τµήµα απολήξεων µεγάλου βήµατος εκτός λειτουργίας και η άλλη µε το τµήµα αυτό εντός µετά τη λειτουργία του επιλογέα <<αλλαγής θέσης>> [7]. 22

23 2 Ο Μ/Σ ισχύος 150kV/ 21 kv, Νο 1 του υποσταθµού Υ.Τ./Μ.Τ. των Ελληνικών Ναυπηγείων Σκαραµαγκά και το περιβάλλον του Τα Ελληνικά Ναυπηγεία Σκαραµαγκά τροφοδοτούνται από τη γραµµή µεταφοράς 150 kv που συνδέει το Κέντρο Υπερυψηλής Τάσεως Κουµουνδούρου µε τον Ατµοηλεκτρικό Σταθµό Αγ. Γεωργίου, σχέδιο 2.1 και σχήµα 2.1. Σχέδιο 2.1. Το µονογραµµικό σχέδιο του υποσταθµού Υ.Τ./Μ.Τ. των Ελληνικών Ναυπηγείων Σκαραµαγκά [8]. Σχήµα 2.1. Γραµµή µεταφοράς 150 kv [9]. 23

24 2.1 Ο υποσταθµός Υ.Τ./Μ.Τ. των Ναυπηγείων Σκαραµαγκά και ο εξοπλισµός του Ένας υποσταθµός (Υ/Σ) αποτελείται από ένα πλήθος ηλεκτρικών διατάξεων, σχέδιο 2.1 και εικόνα 2.1. Οι µετασχηµατιστές ισχύος, εικόνα 2.1, είναι απαραίτητοι σε έναν Υ/Σ για να µεταβάλλουν προς τα πάνω ή προς τα κάτω την εναλλασσόµενη τάση. Εκτός από τους µετασχηµατιστές ισχύος, ο υποσταθµός διαθέτει διάφορες άλλες διατάξεις [10] περιλαµβάνοντας τους ζυγούς, τους αποζεύκτες, τους διακόπτες γείωσης, τους διακόπτες ισχύος, τους συλλέκτες των υπερτάσεων από κεραυνούς ή διακοπτικές λειτουργίες, τους µετασχηµατιστές τάσης, τους µετασχηµατιστές ρεύµατος, την αντίσταση γείωσης στον ουδέτερο του τυλίγµατος κατά Υ του Μ/Σ ισχύος, τα εγκάρσια πηνία, τους εγκάρσιους πυκνωτές και άλλες. Εικόνα 2.1. Ο Υ/Σ Υ.Τ./Μ.Τ. των Ελληνικών Ναυπηγείων Σκαραµαγκά [11]. Ο Μ/Σ ισχύος καλύπτεται από µία προστατευτική ζώνη µέσα στην οποία παρέχεται προστασία στο Μ/Σ. Τα όρια της ζώνης αυτής σηµατοδοτούνται από τη θέση των Μ/Σ ρεύµατος. Η προστασία του Μ/Σ περιλαµβάνει προστασία υπερρεύµατος, σφαλµάτων γης, διαφορική κ.ά.. Τα προστατευτικά ρελαί συνδέονται στα δευτερεύοντα των Μ/Σ ρεύµατος και τάσης. Τα εσωτερικά σφάλµατα ή οι ανώµαλες συνθήκες στην προστατευτική ζώνη του Μ/Σ θέτουν σε λειτουργία το αντίστοιχο προστατευτικό ρελαί. Η λειτουργία του προστατευτικού ρελαί προκαλεί την έναρξη 24

25 ενός συναγερµού ή ενεργοποίηση των προστατευτικών διακοπτών του Μ/Σ, και έτσι ο Μ/Σ σβήνει αυτόµατα. Για την περιγραφή της λειτουργίας των διατάξεων του Υ/Σ µπορούµε να αναφέρουµε ότι, στους ζυγούς συνδέονται τα ηλεκτρικά κυκλώµατα που φθάνουν και αναχωρούν από αυτούς, εικόνες 2.2, 2.3. Εικόνα 2.2. Ο ζυγός Υ.Τ. του Υ/Σ Υ.Τ./Μ.Τ. των Ελληνικών Ναυπηγείων Σκαραµαγκά [11]. Εικόνα 2.3. Ο ζυγός Μ.Τ. του Υ/Σ Υ.Τ./Μ.Τ. των Ελληνικών Ναυπηγείων Σκαραµαγκά [11]. Οι αποζεύκτες [12] ανοίγουν ή κλείνουν ένα κύκλωµα υπό σχεδόν µηδενική ισχύ, εικόνα 2.4. ηλαδή, δεν έχουν εν γένει την ικανότητα διακοπής φορτίων και πρέπει να ανοίγουν ή να κλείνουν µόνο όταν κάποιος άλλος διακόπτης ( φορτίου ή αυτόµατος ) είναι ανοιχτός. Χρησιµοποιούνται γιατί στη θέση διακοπής δηµιουργούν µονωτικό διάκενο προστασίας µεταξύ των δύο τµηµάτων της εγκατάστασης που 25

26 παρεµβάλλονται και ταυτόχρονα υπάρχει ορατός έλεγχος απόζευξης των επαφών έτσι ώστε να πραγµατοποιούνται µε ασφάλεια εργασίες και συντήρηση στην εγκατάσταση. Εικόνα 2.4. Ο αποζεύκτης Υ.Τ. του Υ/Σ Υ.Τ./Μ.Τ. των Ελληνικών Ναυπηγείων Σκαραµαγκά [11]. Στη συνέχεια, οι διακόπτες γείωσης (γειωτές) βρίσκονται στη διάταξη των αποζευκτών. Με το άνοιγµα των αποζευκτών εκφορτίζουν την τάση προς τη γη από τις γραµµές που βγαίνουν εκτός λειτουργίας. Οι διακόπτες ισχύος [12], εικόνα 2.5, ανοίγουν ή κλείνουν ένα κύκλωµα υπό κανονικές ή ανώµαλες συνθήκες. ηλαδή, πρόκειται για όργανα που χρησιµοποιούνται κυρίως για προστασία. Εικόνα 2.5. Ο διακόπτης ισχύος Υ.Τ. του Υ/Σ Υ.Τ./Μ.Τ. των Ελληνικών Ναυπηγείων Σκαραµαγκά [11]. 26

27 Επίσης, υπάρχει συλλέκτης υπερτάσεων, εικόνα 2.6, ( ή εκτροπέας υπερτάσεων ) για να εκφορτίζει προς τη γη τις υπερτάσεις κεραυνών και διακοπτικών λειτουργιών. Οι συλλέκτες υπερτάσεων τοποθετούνται στη µία ή και στις δύο πλευρές µεγάλων και σηµαντικών µετασχηµατιστών. Αυτοί συνδέονται κοντά στους ακροδέκτες των µετασχηµατιστών µεταξύ της γραµµής και της γης. Έτσι προστατεύεται ο Μ/Σ από υπερτάσεις κεραυνών και διακοπτικές λειτουργίες. Ακόµη, υπάρχουν µετασχηµατιστές τάσης και ρεύµατος για να υποβιβάζουν την τάση και το ρεύµα αντίστοιχα, για µετρήσεις, έλεγχο και προστασία. Εικόνα 2.6. Ο συλλέκτης υπερτάσεων στην πλευρά Υ.Τ. του Υ/Σ Υ.Τ./Μ.Τ. των Ελληνικών Ναυπηγείων Σκαραµαγκά [11]. Ο ουδέτερος ενός τυλίγµατος κατά Υ, του Μ/Σ ισχύος, µπορεί να γειώνεται απευθείας (στερεά γείωση ), µέσω µίας αντίστασης ( γείωση µέσω αντίστασης ) ή µε χρήση εν σειρά πηνίου (πηνίο Petersen). Η αντίσταση γείωσης στον ουδέτερο σκοπό έχει την ταχεία απόσβεση του ρεύµατος ασυµµετρίας και σφαλµάτων γης. Το πηνίο Petersen αποσβένει τα µικρά ρεύµατα βραχυκύκλωσης, τα ρεύµατα ασυµµετρίας και εκκίνησης του Μ/Σ. Η επιλογή της µεθόδου γείωσης του ουδετέρου εξαρτάται από τις απαιτήσεις του συστήµατος σχετικά µε το ρεύµα σφάλµατος γης και την προστασία έναντι αυτού, καθώς και την επιλογή της κατάλληλης µόνωσης. Τέλος, εγκάρσια πηνία και πυκνωτές στους ζυγούς χρησιµοποιούνται για την αντιστάθµιση αέργου ισχύος κατά τη φόρτιση µε µικρότερα ή µεγαλύτερα από το ονοµαστικό φορτία. Αυτά συνδέονται είτε απευθείας στους ζυγούς ή στο 3 ον τύλιγµα του Μ/Σ ισχύος µε µηχανικούς ή στερεάς κατάστασης διακόπτες. 27

28 2.2 Ο Μ/Σ ισχύος 150 kv/21 kv, Νο1 του υποσταθµού Υ.Τ./ Μ.Τ. των Ναυπηγείων Σκαραµαγκά Σχέδιο 2.2. Ο Υ/Σ Υ.Τ./Μ.Τ των Ναυπηγείων Σκαραµαγκά µε τους δύο παράλληλους µετασχηµατιστές Ρυθµιζόµενης τάσης 150 kv/21 kv [13]. Ο Υ/Σ Υ.Τ./Μ.Τ. των Ναυπηγείων Σκαραµαγκά διαθέτει εκτός από το Μ/Σ ισχύος που βρίσκεται σε λειτουργία και ένα δεύτερο Μ/Σ εκτός λειτουργίας, σε παράλληλη σύνδεση µε τον πρώτο, για εφεδρεία, όπως φαίνεται και στο σχέδιο 2.2. Στη συνέχεια αναφέρουµε τα τεχνικά χαρακτηριστικά του Μ/Σ ισχύος που µελετήσαµε, εικόνα 2.7, ενώ στο τέλος της εργασίας επισυνάπτουµε και το τεχνικό σχέδιο του Μ/Σ µε τις αναλυτικές διαστάσεις των εξαρτηµάτων του. 28

29 Εικόνα 2.7. Ο Μ/Σ ισχύος 150 kv/21 kv, Νο1 του υποσταθµού Υ.Τ./ Μ.Τ. των Ναυπηγείων Σκαραµαγκά [11]. 29

30 Εικόνα 2.8. Τα τεχνικά στοιχεία του Μ/Σ ισχύος 150 kv/21 kv, Νο1 του υποσταθµού Υ.Τ./ Μ.Τ. των Ναυπηγείων Σκαραµαγκά [11]. Ο Μ/Σ ισχύος Νο1, όπως παρατηρούµε στην εικόνα 2.8, είναι ένας τριφασικός Μ/Σ Ρυθµιζόµενης Τάσης, ονοµαστικής συχνότητας 50 Hz. Ο Μ/Σ υποβιβάζει την τάση από τα 150 kv στα 21kV και η ρύθµιση της τάσης γίνεται στο 1 ον τύλιγµα µέσω ενός µεταγωγέα τάσης, υπό φορτίο, 17 θέσεων. Με τη ρύθµιση αυτή επιτυγχάνουµε την αντιστάθµιση µικρών µεταβολών του πλάτους της τάσης στο ζυγό των 21kV. Είναι µοντέλο TC 2244 B, µε σειριακό αριθµό Το έτος κατασκευής του είναι το 1977 και σχεδιάστηκε σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κανονισµού IEC 76/1967. Σύµφωνα µε τον κανονισµό IEC 354/1972 και τον τρόπο ψύξης του, ο Μ/Σ χαρακτηρίζεται ως µε φυσική κυκλοφορία λαδιού και εξαναγκασµένη και φυσική κυκλοφορία αέρα (ONAF/ONAN). Επίσης, σύµφωνα µε τον κανονισµό IEC 354/1991 και την ονοµαστική φαινόµενη ισχύ του S N χαρακτηρίζεται ως Μέσης Ισχύος [14] καθώς διαθέτει S N έως και 100 MVA και η ονοµαστική σχετική τάση 30

31 βραχυκύκλωσης δεν ξεπερνά τη σχετική τάση βραχυκύκλωσης αναφοράς u K, ANAΦ. Με 3S N 25 0,1 %, u K ANAΦ =, ( 2.1 ) W όπου W είναι ο αριθµός των µαγνητικών σκελών του Μ/Σ και S N η ονοµαστική φαινόµενη ισχύ του Μ/Σ σε MVA. Για το Μ/Σ αυτό ισχύει 3x25 u K, ANA Φ = 25 0,1 = 22,5% ( 2.2 ) 3 και 14 % u K, N 15,6%, ( 2.3 ) άρα επαληθεύεται ο περιορισµός u K, N u K, ANAΦ. Ακόµη, σηµειώνουµε ότι εφόσον λειτουργεί µε δύο µεθόδους ψύξης η ονοµαστική φαινόµενη ισχύς που αντιστοιχεί σε αυτές είναι S N = 25MVA και S N = 18, 5MVA αντίστοιχα. ηλαδή, παράγει µικρότερη φαινόµενη ισχύ όταν η µέθοδος ψύξης του είναι ONAN. Η οµάδα συνδεσµολογίας του είναι η YNyn0, όπου και τα δύο τυλίγµατα είναι συνδεδεµένα κατά Υ µε τον ουδέτερο του 1 ος στερεά γειωµένο ενώ του 2 ος µέσω αντίστασης. Ο χαρακτηριστικός αριθµός του είναι το 0, που σηµαίνει ότι τα µιγαδικά διανύσµατα της πολικής Μ.Τ. και Υ.Τ. στους αντίστοιχους ακροδέκτες συµπίπτουν. Για τις ονοµαστικές τάσεις 1 ος και 2 ος τυλίγµατος για την 1 η, 7 η και 17 η θέση του µεταγωγέα τάσης, δηλαδή για τις δύο τάσεις µέσα στις οποίες κυµαίνεται η ρύθµιση στην Υ.Τ. αλλά και την 7 η θέση όπου έχουµε τα 150 kv στο 1 ον, ισχύει: Θέση µεταγωγέα Ονοµαστικές τάσεις (V ) 1 ον τύλιγµα 2 ον τύλιγµα Πίνακας 2.1. Οι ονοµαστικές τάσεις 1 ος και 2 ος τυλίγµατος για την 1 η, 7 η και 17 η θέση του µεταγωγέα τάσης [εικόνα 2.8]. Για τα αντίστοιχα ονοµαστικά ρεύµατα και τη σχετική τάση βραχυκύκλωσης ισχύει: Θέση µεταγωγέα Ονοµαστικά ρεύµατα (Α) u k,n (%) 1 ον τύλιγµα 2 ον τύλιγµα 1 89,4 687,3 15,6 7 96,2 687,3 14, ,0 687,3 14,1 Πίνακας 2.2. Τα ονοµαστικά ρεύµατα 1 ος και 2 ος τυλίγµατος και η σχετική τάση βραχυκύκλωσης για την 1 η, 7 η και 17 η θέση του µεταγωγέα τάσης [εικόνα 2.8]. Η σχετική τάση βραχυκύκλωσης αποτελεί το ποσοστό της ονοµαστικής τάσης του 1 ος ή 2 ος τυλίγµατος ώστε µε βραχυκυκλωµένο το άλλο τύλιγµα να περάσει ονοµαστικό ρεύµα από το Μ/Σ. Στην εικόνα 2.8 µπορούµε να δούµε µε λεπτοµέρεια τις 31

32 ονοµαστικές τιµές τάσης και ρεύµατος, που παρατηρούνται στο 1 ον τύλιγµα για τις 17 θέσεις του µεταγωγέα τάσης. Η διάρκεια για το µέγιστο ρεύµα βραχυκυκλώµατος είναι 3 sec. Επίσης, η βασική στάθµη µόνωσης (BIL) είναι τα 750 kv(µέγιστη τιµή) για το 1 ον τύλιγµα, τα 150 kv (µέγιστη τιµή) για τον ουδέτερό του και τα 125 kv(µέγιστη τιµή) για το 2 ον τύλιγµα. Τέλος, ο Μ/Σ είναι συνολικού βάρους kg ενώ το µονωτικό λάδι που χρησιµοποιείται σε αυτόν είναι µάρκας Shell Diala D και βάρους kg. 2.3 Η διάταξη του Mεταγωγέα Τάσης Υπό Φορτίο στο Μ/Σ ισχύος 150 kv /21 kv, Νο 1 Εικόνα 2.9. Η διάταξη του µεταγωγέα τάσης υπό φορτίο στο Μ/Σ ισχύος 150 kv /21 kv, Νο 1 [11]. Ο Μ/Σ ισχύος που µελετούµε διαθέτει Μεταγωγέα Τάσης Υπό Φορτίο, τύπου Αντίστασης, όπως παρατηρούµε στην εικόνα 2.9. Αυτός αποτελείται από τη διάταξη 32

33 του Μεταγωγικού ιακόπτη µε τον Επιλογέα των Απολήξεων προσαρτηµένο από κάτω, όπως φαίνεται στο σχήµα 2.2. Για την πραγµατοποίηση της µεταγωγής διαθέτει το Σύστηµα Οδήγησης, σχήµα 2.2, που τοποθετεί στην κατάλληλη θέση τον Επιλογέα των Απολήξεων µαζί µε το Μεταγωγικό ιακόπτη. Βασικά εξαρτήµατα του Συστήµατος Οδήγησης είναι το κιβώτιο στέγασης του κινητήρα και των γραναζιών του και οι κινητήριοι άξονες (εξωτερικοί και εσωτερικοί). Η ενεργοποίηση του κινητήρα πραγµατοποιείται, όταν επιθυµούµε, αυτόµατα µέσω της συσκευής του Ρυθµιστή Τάσης, ο οποίος στέλνει σήµα για αύξηση ή µείωση της τάσης στην έξοδο του Μ/Σ, προκειµένου αυτή να διατηρηθεί στο επιθυµητό επίπεδο. Σχήµα 2.2. Μεταγωγέα Τάσης Υπό Φορτίο [15]. 1.Μεταγωγικός ιακόπτης, 2.Επιλογέας των Απολήξεων, 3.Σύστηµα Οδήγησης (κιβώτιο στέγασης του κινητήρα και των γραναζιών του και οι εξωτερικοί κινητήριοι άξονες ) 33

34 2.4 Ρυθµιστής Τάσης ΜΚ 20 Ο ρυθµιστής τάσης είναι η συσκευή που αυτόµατα εκκινεί τη µονάδα του κινητήρα και επικοινωνεί µε το µεταγωγέα τάσης µέσω δύο ρελαί. Ωστόσο, πρέπει να σηµειώσουµε ότι η χειροκίνητη λειτουργία πρέπει πάντα να είναι διαθέσιµη για επείγουσα χρήση και, σε µερικές περιπτώσεις, οι µεταγωγείς τάσης διαθέτουν µόνο χειροκίνητο χειρισµό Η διάταξη του Ρυθµιστή Τάσης Στέγαση Σχήµα 2.3. Η διάταξη του ρυθµιστή τάσης µέσα στο κιβώτιο στέγασης [16]. Ο ρυθµιστής τάσης τοποθετείται σε ένα µεταλλικό κιβώτιο για ισόπεδη ή χωνευτή τοποθέτηση, σχήµα 2.3. Οι διαστάσεις του κιβωτίου είναι 0,218m- 0,310m-0,100 m το µήκος, ύψος και πάχος αντίστοιχα, ενώ ζυγίζει 3,7 kg. Τον εγκαθιστούµε σε ένα εύκολα προσβάσιµο µέρος στο δωµάτιο ελέγχου ή σε ένα θαλαµίσκο προσαρτηµένο στο κυρίως δοχείο του Μ/Σ Το κύκλωµα Στο δοµικό διάγραµµα του σχήµατος 2.4 φαίνεται το κύκλωµα του ρυθµιστή τάσης. 34

35 Σχήµα 2.4. Το δοµικό διάγραµµα της διάταξης του ρυθµιστή τάσης [16]. Το δοµικό διάγραµµα περιλαµβάνει την παροχή ισχύος Σ.Ρ. που τροφοδοτείται από το Μ/Σ τροφοδοσίας, την παραγωγή της τάσης αναφοράς, το Μ/Σ ανίχνευσης τάσης, τον ανορθωτή της τρέχουσας τιµής της τάσης, το κύκλωµα που µπλοκάρει τη µεταγωγή όταν παρατηρηθεί τάση κάτω από ένα όριο. Επίσης, παρατηρούµε το ρελαί σήµανσης συναγερµού όταν υπάρχει υπόταση. Ακόµη, υπάρχουν ένας ενισχυτής συνεχούς ρεύµατος µε κυµαινόµενο κέρδος τάσης, δύο βαθµίδες διέγερσης για ΑΝΥΨΩΣΗ και ΜΕΙΩΣΗ που διεγείρουν το κύκλωµα χρονικής καθυστέρησης και τις αντίστοιχες πύλες AND. Επίσης, παρατηρούµε το κύκλωµα χρονικής καθυστέρησης, που ελέγχεται και από τις δύο βαθµίδες διέγερσης. Οι δύο πύλες AND για ΑΝΥΨΩΣΗ και ΜΕΙΩΣΗ ενεργοποιούν τους ενεργοποιητές των ρελαί µόνο αν και οι τρεις είσοδοί τους ελέγχονται θετικά. Επίσης, υπάρχουν δύο ενεργοποιητές ρελαί µε µονοσταθή χαρακτηριστικά, που κάθε ένας ελέγχεται από την αντίστοιχη πύλη AND. Επιπλέον, οι δύο λυχνίες ένδειξης της ενεργοποίησης για ΑΝΥΨΩΣΗ και ΜΕΙΩΣΗ (LED) ακολουθούν τις αντίστοιχες βαθµίδες διέγερσης. Τέλος, υπάρχει ο αντίστροφος ολοκληρωτής που ακολουθεί τον ενισχυτή συνεχούς ρεύµατος και τον οποίο µπορούµε, αν επιθυµούµε, να απενεργοποιήσουµε. 35

36 2.4.2 Αρχή Λειτουργίας Ο ρυθµιστής τάσης δεν εκπέµπει σήµα ελέγχου όσο η τάση που ρυθµίζεται, δηλαδή η τρέχουσα τιµή της τάσης, ισούται µε το προκαθορισµένο επίπεδο τάσης ανάµεσα σε καθορισµένα όρια (εύρος ). Μόλις, ωστόσο, η διαφορά µεταξύ του επιπέδου τάσης και της τρέχουσας τιµής της τάσης, δηλαδή η απόκλιση, υπερβεί το προκαθορισµένο εύρος και η διάρκεια αυτής της απόκλισης υπερβεί την προκαθορισµένη καθυστέρηση ένα σήµα ελέγχου ΑΝΥΨΩΣΗΣ ή ΜΕΙΩΣΗΣ στέλνεται για να εκκινήσει τη λειτουργία της µεταγωγής. Ο έλεγχος της τάσης του κύριου Μ/Σ απαιτεί την ύπαρξη ενός Μ/Σ τάσης, που ενεργοποιείται από την πλευρά της ελεγχόµενης τάσης. Η έξοδος του Μ/Σ τάσης χρησιµοποιείται για να ενεργοποιεί το ρυθµιστή τάσης, δίνοντας αυτός σήµατα εξόδου που εκκινούν µία µεταγωγή προς την επιθυµητή κατεύθυνση, όταν η τάση που ελέγχεται κυµαίνεται εκτός προκαθορισµένων ορίων. Γενικά, ο κινητήρας επιταχύνεται προς τη µία κατεύθυνση για µία µεταγωγή <<ανύψωσης τάσης>> και προς την αντίθετη κατεύθυνση για µία µεταγωγή <<µείωσης τάσης>>. Είναι σύνηθες να υπάρχει ένα στοιχείο χρονικής καθυστέρησης, που εξυπηρετεί για να µειώνει την επίπτωση των µικρού-χρόνου διακυµάνσεων της τάσης. Έτσι, βελτιώνει τη σταθερότητα του κυκλώµατος του ρυθµιστή τάσης αποφεύγοντας άχρηστες µεταγωγές και µία διαδικασία <<κυνηγητού>> στο µεταγωγέα κατά τη διάρκεια µεταβατικών αλλαγών τάσης [6]. Σχήµα 2.5. Ο πίνακας οργάνων της διάταξης του Ρυθµιστή Τάσης [16]. 1.ακροδέκτες δοκιµών 1-7, 2.ρυθµιστής µεγάλου βήµατος για το επίπεδο τάσης, 3.ρυθµιστής µικρού βήµατος για το επίπεδο τάσης, 4.ρυθµιστής του χρόνου καθυστέρησης, 5.διακόπτης ενεργοποίησης του αντίστροφου ολοκληρωτή, 36

37 6.ρυθµιστής του εύρους, 7.λυχνίες σήµανσης, 8.ρύθµιση του ποσοστού της υπότασης ως προς το επίπεδο τάσης, 9.διακόπτης για αυτόµατη ή χειροκίνητη λειτουργία της συσκευής, 10.διακόπτης ρύθµισης της πολικότητας για την άεργη αντιστάθµιση της γραµµής, 11.ρυθµιστής της άεργης αντιστάθµισης της γραµµής, 12.ρυθµιστής της ενεργής αντιστάθµισης της γραµµής, 13.διακόπτης ρύθµισης της πολικότητας για την ενεργή αντιστάθµιση της γραµµής, 14.ασφάλεια Κύκλωµα µετασχηµατισµού της τάσης εισόδου - ανορθωτής της τρέχουσας τιµής της τάσης Η τάση εισόδου µετασχηµατίζεται σε µία µικρότερη τάση στο κύκλωµα ανίχνευσης τάσης από το Μ/Σ ανίχνευσης. Αυτή µπορεί να διαµορφωθεί µε τη χρήση µίας µεταβαλλόµενης αντίστασης στο κύκλωµα ανίχνευσης τάσης του ρυθµιστή τάσης έτσι ώστε να µπορεί να διατηρηθεί οποιαδήποτε τάση ορίζουµε. Συγκεκριµένα, το επίπεδο της τάσης εισόδου µπορεί να ρυθµιστεί στα V, ρυθµιζόµενο σε βήµατα των 5 V όπως φαίνεται στο σχήµα 2.5. Μεταξύ των βηµάτων µπορούµε να το ρυθµίσουµε συνεχόµενα ( σε κλίµακα από 0 5 V ). Η τάση αυτή ονοµάζεται τρέχουσα τιµή ενώ, αν απαιτείται, προσθέτουµε τις τάσεις διόρθωσης από τη µονάδα του αντισταθµιστή της πτώσης τάσης της γραµµής LDC και / ή τη µονάδα για παράλληλη λειτουργία µετασχηµατιστών µε µεταγωγείς, SKB 5, στην κατάλληλη φασική γωνία. Η τελική τάση ανορθώνεται σε τάση Σ.Ρ Παροχή ισχύος Σ.Ρ. - τάση αναφοράς - ενισχυτής συνεχούς ρεύµατος Ο µετασχηµατιστής τροφοδοσίας τροφοδοτεί την παροχή ισχύος Σ.Ρ. για να διαµορφώσει τις απαιτούµενες εφεδρικές τάσεις για τη λειτουργία της συσκευής και την τάση αναφοράς. Η τάση αναφοράς (6.5 V Σ.Ρ.) συγκρίνεται µε την ανορθωµένη τρέχουσα τιµή της τάσης. Η διαφορά τάσης τροφοδοτείται µέσω του ρυθµιζόµενου ενισχυτή Σ.Ρ. στις βαθµίδες διέγερσης και στον αντίστροφο ολοκληρωτή. Το κέρδος τάσης ανταποκρίνεται σε εύρος απόκλισης ± % της τάσης αναφοράς, σχήµα 2.5. Ρυθµίζοντας το εύρος της απόκλισης ο συντελεστής κέρδους του ενισχυτή Σ.Ρ. καθορίζεται έτσι ώστε, καθώς πλησιάζει τα όρια του εύρους, η τάση εξόδου του ενισχυτή Σ.Ρ. να ισούται µόλις µε ή -0.8 V Σ.Ρ. εξαρτώµενη από την ανίχνευση της απόκλισης προς τη µία πλευρά ή την αντίθετη της τάσης αναφοράς. Αν η απόκλιση ξεπερνά το καθορισµένο εύρος, η τάση εξόδου του ενισχυτή Σ.Ρ. είναι πάνω από 0.8 V κατά απόλυτη τιµή Βαθµίδες διέγερσης - κύκλωµα χρονικής καθυστέρησης - πύλες AND Όταν προσεγγίζεται το επίπεδο διέγερσης του 1 Volt, η αντίστοιχη βαθµίδα διέγερσης λειτουργεί και η λυχνία σήµανσης (LED) ανάβει, σχήµα 2.5. Επιπλέον, η αντίστοιχη πύλη AND τροφοδοτείται και το κύκλωµα χρονικής καθυστέρησης ενεργοποιείται. Αν η απόκλιση της τάσης πέσει κάτω από το επίπεδο διέγερσης πριν λειτουργήσει το ρελαί, η βαθµίδα διέγερσης επιστρέφει στη θέση 0. Η λυχνία σήµανσης και ο έλεγχος της πύλης AND ακυρώνονται. Ενώ, η επιφόρτιση του κυκλώµατος χρονικής καθυστέρησης, που µέχρι τώρα µεγάλωνε, µειώνεται. Το 37

Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας

Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Ενότητα: Άσκηση 6: Αντιστάθμιση γραμμών μεταφοράς με σύγχρονους αντισταθμιστές Νικόλαος Βοβός, Γαβριήλ Γιαννακόπουλος, Παναγής Βοβός Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 39 3. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ Είναι συνηθισµένο φαινόµενο να χρειάζεται η χρήση ηλεκτρικής ενέργειας µε τάση διαφορετική από αυτή που έχει το ηλεκτρικό δίκτυο. Στο συνεχές ρεύµα αυτό µπορεί να αντιµετωπισθεί µε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-109-ΕΣΧ-ΤΜΟ1101. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 20kV ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-109-ΕΣΧ-ΤΜΟ1101. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 20kV ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΜ/Τοµέας Μετρήσεων & Οργάνων Ιανουάριος 2011 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-109-ΕΣΧ-ΤΜΟ1101 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 20kV ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ I. ΣΚΟΠΟΣ Η τεχνική αυτή περιγραφή καλύπτει τις απαιτήσεις της ΕΗ όσον

Διαβάστε περισσότερα

2012 : (307) : , 29 2012 : 11.00 13.30

2012  : (307) : , 29 2012 : 11.00 13.30 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρµοσµένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Αιολικά Πάρκα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Αιολικά Πάρκα ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Αιολικά Πάρκα Υποβάλλεται από τον Κάτοχο Άδειας Παραγωγής µαζί µε την Αίτηση Σύνδεσης Απαιτείται η υποβολή πιστοποιητικού σύµφωνα µε το πρότυπο IEC 61400-21

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Μηχανές Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί. Τριφασικοί Μετασχηματιστές

Ηλεκτρικές Μηχανές Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί. Τριφασικοί Μετασχηματιστές Ουσιαστικά πρόκειται για τρεις μονοφασικούς μετασχηματιστές, στους οποίους συνδέουμε τα άκρα κατάλληλα. Κάθε μονοφασικός μετασχηματιστής μπορεί να έχει το δικό του πυρήνα, ή εναλλακτικά μπορούν και οι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ Σπουδαστές : Μανώλης Καμβύσης, Γιάννης Κυριαζής Επιβλέπων καθηγητής : Περιεχόμενα 1 2 3 4

Διαβάστε περισσότερα

5. Τροφοδοτικά - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1. Ανορθωµένη τάση Εξοµαλυµένη τάση Σταθεροποιηµένη τάση. Σχηµατικό διάγραµµα τροφοδοτικού

5. Τροφοδοτικά - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1. Ανορθωµένη τάση Εξοµαλυµένη τάση Σταθεροποιηµένη τάση. Σχηµατικό διάγραµµα τροφοδοτικού 5. Τροφοδοτικά - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 5. ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΑ 220 V, 50 Hz. 0 V Μετασχηµατιστής Ανορθωµένη τάση Εξοµαλυµένη τάση Σταθεροποιηµένη τάση 0 V 0 V Ανορθωτής Σχηµατικό διάγραµµα τροφοδοτικού Φίλτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Η επανεκκίνηση της αγοράς των φωτοβολταϊκών και οι προϋποθέσεις για την μεγάλη διείσδυσή τους στα ηλεκτρικά δίκτυα»

Ημερίδα «Η επανεκκίνηση της αγοράς των φωτοβολταϊκών και οι προϋποθέσεις για την μεγάλη διείσδυσή τους στα ηλεκτρικά δίκτυα» Ημερίδα «Η επανεκκίνηση της αγοράς των φωτοβολταϊκών και οι προϋποθέσεις για την μεγάλη διείσδυσή τους στα ηλεκτρικά δίκτυα» ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Ν. Δρόσος Διευθυντής Διεύθυνσης Διαχείρισης Δικτύου (ΔΔΔ) Διοργανωτής:

Διαβάστε περισσότερα

Ενισχυτές Μετρήσεων. 3.1 Ο διαφορικός Ενισχυτής

Ενισχυτές Μετρήσεων. 3.1 Ο διαφορικός Ενισχυτής 3 Ενισχυτές Μετρήσεων 3.1 Ο διαφορικός Ενισχυτής Πολλές φορές ένας ενισχυτής σχεδιάζεται ώστε να αποκρίνεται στη διαφορά µεταξύ δύο σηµάτων εισόδου. Ένας τέτοιος ενισχυτής ονοµάζεται ενισχυτής διαφοράς

Διαβάστε περισσότερα

8. ιακοπτική Λειτουργία Τρανζίστορ- Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια 1. ιακοπτική λειτουργία: περιοχή κόρου: ON ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. περιοχή αποκοπής: OFF

8. ιακοπτική Λειτουργία Τρανζίστορ- Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια 1. ιακοπτική λειτουργία: περιοχή κόρου: ON ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. περιοχή αποκοπής: OFF 8. ιακοπτική Λειτουργία Τρανζίστορ- Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια 1 8. ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Ο ΗΓΗΣΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ Το τρανζίστορ σαν διακόπτης ιακοπτική λειτουργία: περιοχή κόρου: ON περιοχή αποκοπής: OFF 8. ιακοπτική Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Συµβατικές Μονάδες Παραγωγής

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Συµβατικές Μονάδες Παραγωγής ΣΤΟΙΧΕΙ ΝΦΟΡΣ ΙΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΤΟΣ ΜΕΤΦΟΡΣ ΕΡΩΤΗΜΤΟΛΟΓΙΟ για Συµβατικές Μονάδες Παραγωγής ΠΡΡΤΗΜ ΙΤΗΣΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγίες Παράρτηµα Εντύπου ΣΜ ρ. 002(2005) 1) Το Ερωτηµατολόγιο αποτελείται από τα εδοµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 400KV

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 400KV ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΣΜ/ΤΜΟ Μάιος 2007 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 400KV (Απόδοση του αγγλικού κειµένου στα ελληνικά) I. ΘΕΜΑ Η παρούσα προδιαγραφή καλύπτει τις απαιτήσεις της.ε.η.

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενο. Περιγραφή: της κατασκευαστικής δομής των ΜΣ που χρησιμοποιούνται σε υποσταθμούς ΜΤ,

Αντικείμενο. Περιγραφή: της κατασκευαστικής δομής των ΜΣ που χρησιμοποιούνται σε υποσταθμούς ΜΤ, Αντικείμενο Περιγραφή: της κατασκευαστικής δομής των ΜΣ που χρησιμοποιούνται σε υποσταθμούς ΜΤ, των παραγόντων που επηρεάζουν την ομαλή λειτουργία των ΜΣ, των τρόπων προστασίας ΜΣ υποσταθμών ΜΤ. Διάκριση

Διαβάστε περισσότερα

Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing).

Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing). Κεφάλαιο 4 Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing). Οι ενδείξεις (τάσεις εξόδου) των θερμοζευγών τύπου Κ είναι δύσκολο να

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ( ΡΕΛΕ ) ή ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΓΕΝΙΚΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ( ΡΕΛΕ ) ή ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Page 1 of 66 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ( ΡΕΛΕ ) ή ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Οι ηλεκτρονόμοι ( ΡΕΛΕ ) αποτελούν βασικό στοιχείο στα κυκλώματα του κλασσικού αυτοματισμού. Με την χρήση των ηλεκτρονόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΜΥ 444

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΜΥ 444 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΜΥ 444 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ DC ΚΑΙ AC ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ Δρ Ανδρέας Σταύρου ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τα Θέματα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης Προσοχή: i) Απαγορεύεται η χρήση του δοκιµαστικού από παιδιά. ii) H χρήση του συγκεκριµένου δοκιµαστικού εργαλείου απαιτεί να τηρούνται όλοι οι κανόνες προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384. Μέτρα προστασίας και ασφάλειας στα δίκτυα ΤΝ (ουδετέρωση) και ΤΤ (άµεση γείωση)

Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384. Μέτρα προστασίας και ασφάλειας στα δίκτυα ΤΝ (ουδετέρωση) και ΤΤ (άµεση γείωση) Παρουσίαση: Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 Μέτρα και ασφάλειας στα δίκτυα ΤΝ (ουδετέρωση) και ΤΤ (άµεση γείωση) Γιώργος Σαρρής, µέλος της Επιτροπής ΕΛΟΤ/ΤΕ 82 Μέτρα και ασφάλειας στα δίκτυα ΤΝ & ΤΤ Γιώργος Σαρρής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Νο. SS 50/7

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Νο. SS 50/7 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΘΗΝΑ - ΕΛΛΑΣ Ιούλιος 2006 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Νο. SS 50/7 ΠΥΚΝΩΤΕΣ ΖΕΥΞΕΩΣ 150 KV ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΕΡΕΣΥΧΝΩΝ I. ΣΚΟΠΟΣ Αυτή εδώ η προδιαγραφή καλύπτει τα ονοµαστικά χαρακτηριστικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1 ης ΤΑΞΗΣ (Κεφ. 18)

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1 ης ΤΑΞΗΣ (Κεφ. 18) ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1 ης ΤΑΞΗΣ (Κεφ. 18) Άσκηση 1. Α) Στο κύκλωμα του παρακάτω σχήματος την χρονική στιγμή t=0 sec ο διακόπτης κλείνει. Βρείτε τα v c και i c. Οι πυκνωτές είναι αρχικά αφόρτιστοι. Β)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1-3 Κέρδος Τάσης του ιαφορικού Ενισχυτή µε FET s 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1-3 Κέρδος Τάσης του ιαφορικού Ενισχυτή µε FET s 8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 1 1-1 Κέρδος Τάσης του ιαφορικού Ενισχυτή µε BJT s 1 και ιπλή Έξοδο Ανάλυση µε το Υβριδικό Ισοδύναµο του Τρανζίστορ 2 Ανάλυση µε βάση τις Ενισχύσεις των Βαθµίδων CE- 4

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -ΧΧΧ ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Μετασχηματιστή

Μελέτη Μετασχηματιστή Μελέτη Μετασχηματιστή 1. Θεωρητικό μέρος Κάθε φορτίο που κινείται και κατά συνέπεια κάθε αγωγός που διαρρέεται από ρεύμα δημιουργεί γύρω του ένα μαγνητικό πεδίο. Το μαγνητικό πεδίο B με την σειρά του ασκεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ - Λύσεις ασκήσεων στην ενότητα

ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ - Λύσεις ασκήσεων στην ενότητα ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ - Λύσεις ασκήσεων στην ενότητα 1. Να αναφέρετε τρεις τεχνολογικούς τομείς στους οποίους χρησιμοποιούνται οι τελεστικοί ενισχυτές. Τρεις τεχνολογικοί τομείς που οι τελεστικοί ενισχυτές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-52/9 ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 157,5kV, 12,5MVAR, 16MVAR, 18MVAR, 20MVAR, 25MVAR

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-52/9 ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 157,5kV, 12,5MVAR, 16MVAR, 18MVAR, 20MVAR, 25MVAR ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΝΕΜ/ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ - ΚΥΤ Μάρτιος 2012 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-52/9 ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 157,5kV, 12,5MVAR, 16MVAR,

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά τυποποιημένα σύμβολα κατά IEC 60617

Βασικά τυποποιημένα σύμβολα κατά IEC 60617 Σύμβολα βασικών στοιχείων των ηλεκτρικών κυκλωμάτων 1 06-15-01 Ηλεκτρικό στοιχείο ή συσσωρευτής (η μακρύτερη γραμμή παριστάνει το θετικό πόλο). 2 06-A1-01 Συστοιχία ηλεκτρικών στοιχείων ή συσσωρευτών (σαν

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ X ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 55 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ X ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 55 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ X ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 55 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ Άρθρο 281 Γενικές προδιαγραφές σχεδιασµού και λειτουργίας 1. Για την ασφαλή και αξιόπιστη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ( ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ) ΜΑΙΟΣ 009 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. Ηλεκτροτεχνία Εναλλασσόμενου Ρεύματος: Α. Δροσόπουλος:.6 Φάσορες: σελ..

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE

Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Α/Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ : ΑΣΚΗΣΗ 3 η Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE Σκοπός Η κατανόηση της λειτουργίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΔΕΥΤΕΡΑ, 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΜΕΡΟΣ Α ΛΥΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρολογία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001

Ηλεκτρολογία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001 Ηλεκτρολογία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001 Ζήτηµα 1ο Στις ερωτήσεις Α.1. και Α.2. να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα της σωστής απάντησης. Α.1. Για να πραγµατοποιηθεί η σύνδεση σε αστέρα τριφασικού

Διαβάστε περισσότερα

οποία όταν συνδέονται µε µία πηγή τάσης ηµιτονοειδούς µορφής άγουν ρεύµα µη ηµιτονοειδούς µορφής. Το φαινόµενο αυτό έχει ως αποτέλεσµα

οποία όταν συνδέονται µε µία πηγή τάσης ηµιτονοειδούς µορφής άγουν ρεύµα µη ηµιτονοειδούς µορφής. Το φαινόµενο αυτό έχει ως αποτέλεσµα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΑΣΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Η προσέγγιση βάσει της τεχνογνωσίας της SEMAN Α.Ε. Η µη γραµµική φύση των σύγχρονων ηλεκτρικών φορτίων καθιστά συχνά αναγκαία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. παθητικά: προκαλούν την απώλεια ισχύος ενός. ενεργά: όταν τροφοδοτηθούν µε σήµα, αυξάνουν

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. παθητικά: προκαλούν την απώλεια ισχύος ενός. ενεργά: όταν τροφοδοτηθούν µε σήµα, αυξάνουν 1. Εισαγωγικά στοιχεία ηλεκτρονικών - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 1. ΘΕΜΕΛΙΩ ΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Ηλεκτρικό στοιχείο: Κάθε στοιχείο που προσφέρει, αποθηκεύει και καταναλώνει

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις µε παλµογράφο

Μετρήσεις µε παλµογράφο Η6 Μετρήσεις µε παλµογράφο ΜΕΡΟΣ 1 ο ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ Α. Γενικά Κατά την απεικόνιση ενός εναλλασσόµενου µεγέθους (Σχήµα 1), είναι γνωστό ότι στον κατακόρυφο άξονα «Υ» παριστάνεται το πλάτος του µεγέθους, ενώ

Διαβάστε περισσότερα

Επαύξηση ισχύος του Υ/Σ µέσης τάσης του ΚΤΕΟ Ελληνικού και. Η ηλεκτροδότηση της νέας αίθουσας του κτιρίου του εργαστηρίου ανάλυσης καυσαερίων

Επαύξηση ισχύος του Υ/Σ µέσης τάσης του ΚΤΕΟ Ελληνικού και. Η ηλεκτροδότηση της νέας αίθουσας του κτιρίου του εργαστηρίου ανάλυσης καυσαερίων ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 3 / 2007 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Γ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Επαύξηση ισχύος του Υ/Σ µέσης τάσης του ΚΤΕΟ Ελληνικού και ηλεκτροδότηση της νέας αίθουσας του κτιρίου του εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρολογία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001

Ηλεκτρολογία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001 Ηλεκτρολογία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Ζήτηµα 1ο Στις ερωτήσεις Α.1. και Α.2. να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα της σωστής απάντησης. Α.1. Για να πραγµατοποιηθεί η σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 18. Σύντοµες οδηγίες χρήσης MS 18 1

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 18. Σύντοµες οδηγίες χρήσης MS 18 1 ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 18 Σύντοµες οδηγίες χρήσης Προσοχή: i) Απαγορεύεται η χρήση του δοκιµαστικού από παιδιά. ii) H χρήση του συγκεκριµένου δοκιµαστικού εργαλείου απαιτεί να τηρούνται όλοι οι κανόνες προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

3. ίοδος-κυκλώµατα ιόδων - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1. Kρυσταλλοδίοδος ή δίοδος επαφής. ίοδος: συνδυασµός ηµιαγωγών τύπου Ρ και Ν ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ

3. ίοδος-κυκλώµατα ιόδων - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1. Kρυσταλλοδίοδος ή δίοδος επαφής. ίοδος: συνδυασµός ηµιαγωγών τύπου Ρ και Ν ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ 3. ίοδος-κυκλώµατα ιόδων - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 3. ΙΟ ΟΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΙΟ ΩΝ Kρυσταλλοδίοδος ή δίοδος επαφής ίοδος: συνδυασµός ηµιαγωγών τύπου Ρ και Ν 3. ίοδος-κυκλώµατα ιόδων - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΝΕΜ/ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ-ΚΥΤ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΝΕΜ/ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ-ΚΥΤ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΝΕΜ/ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ-ΚΥΤ Ιούνιος 2007 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD- 89/2 ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ ΝΙΚΕΛΙΟΥ-ΚΑ ΜΙΟΥ 110 V Σ.Ρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ OZAT CFV10. ΟΖΟΝΙΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΜΕΧΡΙ 4,65 kg/h σε 3% κ.β. ΑΠΟ ΑΕΡΑ. 7,69 kg/h σε 10% κ.β.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ OZAT CFV10. ΟΖΟΝΙΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΜΕΧΡΙ 4,65 kg/h σε 3% κ.β. ΑΠΟ ΑΕΡΑ. 7,69 kg/h σε 10% κ.β. OZAT CFV10 ΟΖΟΝΙΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΜΕΧΡΙ 4,65 kg/h σε 3% κ.β. ΑΠΟ ΑΕΡΑ ή 7,69 kg/h σε 10% κ.β. ΑΠΟ ΟΞΥΓΟΝΟ OZONIA DEGREMONT TECHNOLOGIES AQUACHEM Αµαζόνων 1, Καλαµαριά, Θεσσαλονίκη 55133-1 - ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ.. ΟΜΑΔΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. ΑΣΚΗΣΗ 4 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ.. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ. Να δίνετε τον ορισμό των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων αυτοματισμού.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ. Να δίνετε τον ορισμό των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων αυτοματισμού. Ενότητα 2.5 Κεφάλαιο 2 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Να δίνετε τον ορισμό των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων αυτοματισμού. Να αναγνωρίζετε βασικά ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

1. Ρυθμίσεις ανάλογα με τη χώρα και λειτουργική ασφάλεια 2. 4. Προδιαγραφές αντιστροφέα ULX 4000 9

1. Ρυθμίσεις ανάλογα με τη χώρα και λειτουργική ασφάλεια 2. 4. Προδιαγραφές αντιστροφέα ULX 4000 9 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1. Ρυθμίσεις ανάλογα με τη χώρα και λειτουργική ασφάλεια 2 2. Γερμανία, Ρυθμίσεις χώρας 4 3. Γαλλία 8 4. Προδιαγραφές αντιστροφέα ULX 4000 9 L00410594-01_27 1 1. Ρυθμίσεις ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

R 1. Σχ. (1) Σχ. (2)

R 1. Σχ. (1) Σχ. (2) Ηλ/κά ΙΙ, Σεπτ. 05 ΘΕΜΑ 1 ο (2,5 µον.) R 1 (Ω) R B Ρελέ R2 R3 Σχ. (1) Σχ. (2) Φωτεινότητα (Lux) Ένας επαγγελµατίας φωτογράφος χρειάζεται ένα ηλεκτρονικό κύκλωµα για να ενεργοποιεί µια λάµπα στο εργαστήριό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ DSPA 11-1 EΩΣ DSPA 11-6

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ DSPA 11-1 EΩΣ DSPA 11-6 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ DSPA 11-1 EΩΣ DSPA 11-6 Η γεννήτριες DSPA 11-1 έως DSPA 11-6 προορίζονται για τον εντοπισµό και την κατάσβεση πυρκαγιάς τύπου Α και Β, και υπό ηλεκτρική τάση. Βρίσκει µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ιαγώνισµα στις Ταλαντώσεις ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1

ιαγώνισµα στις Ταλαντώσεις ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1 ιαγώνισµα στις Ταλαντώσεις ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1 ΘΕΜΑ 1 0 Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Το

Διαβάστε περισσότερα

Μεταγωγικός διακόπτης γεννήτριας (ATS) με ελεγκτή (ATS-ST)

Μεταγωγικός διακόπτης γεννήτριας (ATS) με ελεγκτή (ATS-ST) Μεταγωγικός διακόπτης γεννήτριας (ATS) με ελεγκτή (ATS-ST) Ο Mεταγωγικός διακόπτης γεννήτριας (ATS) σε συνδυασμό με το controller ATS-ST αναλαμβάνει να πραγματοποιήσει τη μεταγωγή από το δίκτυο της ΔΕΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακά Ηλεκτρονικά. Μάθηµα 4ο.. Λιούπης

Ψηφιακά Ηλεκτρονικά. Μάθηµα 4ο.. Λιούπης Ψηφιακά Ηλεκτρονικά Μάθηµα 4ο. Λιούπης Λογική συζευγµένου εκποµπού Emitter-coupled logic (ECL) Χρησιµοποιούνται BJT transistor, µόνο στην ενεργή περιοχή Εµφανίζονται µικρές αλλαγές δυναµικού µεταξύ των

Διαβάστε περισσότερα

9.6 Όργανα προστασίας σε υπερρεύματα, υπερφόρτιση και βραχυκυκλώματα στη Χαμηλή Τάση

9.6 Όργανα προστασίας σε υπερρεύματα, υπερφόρτιση και βραχυκυκλώματα στη Χαμηλή Τάση 9.6 Όργανα προστασίας σε υπερρεύματα, υπερφόρτιση και βραχυκυκλώματα στη Χαμηλή Τάση Τα όργανα προστασίας ΧΤ ανοίγουν αυτόματα ένα κύκλωμα, όταν το ρεύμα του υπερβεί μία τιμή σε καθορισμένο χρόνο Υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακές Τεχνολογίες Ο.Ε.

Ενεργειακές Τεχνολογίες Ο.Ε. Ενεργειακές Τεχνολογίες Ο.Ε. Χαράλαμπος Κουκλίδης, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Κωνσταντίνος Γκουραμάνης, Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Άμπετ Νάτσε, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Πέτρος Κολιός, Διπλ. Μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Ι. Σημειώσεις Εργαστηριακών Ασκήσεων

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Ι. Σημειώσεις Εργαστηριακών Ασκήσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Ι Σημειώσεις Εργαστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

ENCO Μ.Ε.Π.Ε. - Νίκαιας 9, 55132 Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη. 3. Τοπική Αντιστάθμιση Αέργου Ισχύος. EnCo ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ENCO Μ.Ε.Π.Ε. - Νίκαιας 9, 55132 Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη. 3. Τοπική Αντιστάθμιση Αέργου Ισχύος. EnCo ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 3. Τοπική Αντιστάθμιση Αέργου Ισχύος Η τεχνική προσέγγιση για την επίτευξη του εγγυημένου ποσοστού εξοικονόμησης που σας προτείνει η εταιρεία μας αποσκοπεί στην μείωση των απωλειών (W) που εμφανίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία και Ηλεκτρολογία/Ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις»

Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» Ενότητα 6.3 Θέμα: «Επιλογή Αγωγών και Καλωδίων ΕΗΕ» Διδάσκων Δρ. Γ. Περαντζάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΤΗΜ&ΜΥ ΤΟΥ ΔΠΘ Α. Σ. ΣΑΦΙΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Δ. Κ. ΤΣΑΝΑΚΑ «ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ EDUCATIONAL ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕ SYSTEMS YSTEMS LTD

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ EDUCATIONAL ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕ SYSTEMS YSTEMS LTD ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕ EDUCATIONAL SYSTEMS YSTEMS LTD ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝΗΧΑΝΩΝ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 101 111 44 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.20.10.384 ΦΑΞ: 210.20.15.054

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες προϊόντος

Λεπτομέρειες προϊόντος Λεπτομέρειες προϊόντος Χαρακτηριστικά εξοπλισμού και δυνατότητες τοποθέτησης για το SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11 Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSM16-11 είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΣΥΝΗΜΙΤΟΝΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΣΥΝΗΜΙΤΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΣΥΝΗΜΙΤΟΝΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Copyright Το παρόν κείμενο δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, ηλεκτρονικά ή μηχανικά, καθ ολοκληρίαν ή μερικώς, χωρίς την έγγραφη άδεια της

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 2012-13. Αριθμός σπουδαστών

Πίνακας 1. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 2012-13. Αριθμός σπουδαστών Πίνακας. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 0-3 ΤΜΗΜΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος θέματος Μέλος Ε.Π Σύντομη περιγραφή Διακόπτες δικτύων ισχύος 3 4 5 Μηχανικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ Νο. 13.12 ΑΡΘΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6653.1

ΑΡΘΡΟ Νο. 13.12 ΑΡΘΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6653.1 ΑΡΘΡΟ Νο. 13.12 ΑΡΘΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6653.1 ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΔΙΠΛΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Σώμα βαλβίδας τύπου Υ (σειρά AS-A/Y-05) ή γωνιακού τύπου (σειρά ΑS-A/T-05 για διατομές μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΤΡΙΤΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 2.4 Παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η αντίσταση ενός αγωγού Λέξεις κλειδιά: ειδική αντίσταση, μικροσκοπική ερμηνεία, μεταβλητός αντισ ροοστάτης, ποτενσιόμετρο 2.4 Παράγοντες που επηρεάζουν την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΑΚΑΡΙΟΣ Γ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙ ΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ/ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014. Κλάδος: Ηλεκτρολογίας Αρ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΑΚΑΡΙΟΣ Γ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙ ΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ/ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014. Κλάδος: Ηλεκτρολογίας Αρ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΑΚΑΡΙΟΣ Γ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙ ΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ/ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Κατεύθυνση: Πρακτική Τάξη: Β' Μάθημα: Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία Κλάδος: Ηλεκτρολογίας Αρ. Μαθητών :

Διαβάστε περισσότερα

Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις»

Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» Ενότητα 6.2 Θέμα: «Μελέτη Σχεδίαση ΕΗΕ Κτηρίων» Διδάσκων Δρ. Γ. Περαντζάκης Ηλεκτρολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ Ηλεκτρικό κύκλωμα ονομάζεται μια διάταξη που αποτελείται από ένα σύνολο ηλεκτρικών στοιχείων στα οποία κυκλοφορεί ηλεκτρικό ρεύμα. Τα βασικά ηλεκτρικά στοιχεία είναι οι γεννήτριες,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ A1. Για τις ηµιτελείς προτάσεις Α1.1 και Α1. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. Σχ.7.1. Σύµβολο κοινού τελεστικού ενισχυτή και ισοδύναµο κύκλωµα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. Σχ.7.1. Σύµβολο κοινού τελεστικού ενισχυτή και ισοδύναµο κύκλωµα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 7. ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ Ο τελεστικός ενισχυτής εφευρέθηκε κατά τη διάρκεια του δεύτερου παγκοσµίου πολέµου και. χρησιµοποιήθηκε αρχικά στα συστήµατα σκόπευσης των αντιαεροπορικών πυροβόλων για

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΔΟΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΒΑΣΙΚΗ ΔΟΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ενότητα 2.1 ΒΑΣΙΚΗ ΔΟΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟΧΟΙ Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Να περιγράφετε ένα απλό σύστημα Αυτοματισμού Να διακρίνετε ένα Ανοικτό από ένα Κλειστό σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Μετρήσεις και δοκιμές

Έλεγχος ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Μετρήσεις και δοκιμές Έλεγχος ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Μετρήσεις και δοκιμές ΤΡΑΣΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Οι απαιτούμενες δοκιμές και μετρήσεις τηςνέαςυδε Είναι τα μέτρα με τα οποία αποδεικνύεται

Διαβάστε περισσότερα

PowerServices Κ. Αρβανίτη 9, 14452 Μεταµόρφωση Τ.2102841084 F. 2102848676 e-mail:. info@powerservices.gr

PowerServices Κ. Αρβανίτη 9, 14452 Μεταµόρφωση Τ.2102841084 F. 2102848676 e-mail:. info@powerservices.gr PowerServices Κ. Αρβανίτη 9, 14452 Μεταµόρφωση [Power] Τ.2102841084 F. 2102848676 e-mail:. info@powerservices.gr Έλεγχος συστηµάτων UPS και των συσσωρευτών τους, νέες τεχνικές εξοικονόµησης ενέργειας και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. διπολικά τρανζίστορ διακρίνονται σε: 1. τρανζίστορ γερµανίου (Ge) και. 2. τρανζίστορ πυριτίου (Si ).

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. διπολικά τρανζίστορ διακρίνονται σε: 1. τρανζίστορ γερµανίου (Ge) και. 2. τρανζίστορ πυριτίου (Si ). 7. Εισαγωγή στο διπολικό τρανζίστορ-ι.σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 7. TΟ ΙΠΟΛΙΚΟ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ Ανάλογα µε το υλικό διπολικά τρανζίστορ διακρίνονται σε: 1. τρανζίστορ γερµανίου (Ge) και 2. τρανζίστορ πυριτίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευάστε ένα απλό antenna tuner (Μέρος Α )

Κατασκευάστε ένα απλό antenna tuner (Μέρος Α ) Κατασκευάστε ένα απλό antenna tuner (Μέρος Α ) Του Νίκου Παναγιωτίδη (SV6 DBK) φυσικού και ραδιοερασιτέχνη. Ο σκοπός του άρθρου αυτού είναι να κατευθύνει τον αναγνώστη ραδιοερασιτέχνη να κατασκευάσει το

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ Α/Α Περιγραφή Σύµβολο 1 Φωτιστικό σώµα στεγανό. Γενικό σύµβολο. 2 Φωτιστικό σώµα µε δυο ανεξάρτητα κυκλώµατα. 3 Φωτιστικό σώµα µε δυο ανεξάρτητα κυκλώµατα από τα οποία το ένα ανάγκης. 4 Φωτιστικό σώµα

Διαβάστε περισσότερα

1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ

1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 2 Εσωτερική Ηλεκτρική Εγκατάσταση (Ε.Η.Ε.) εννοούμε την τοποθέτηση, τον έλεγχο και το χειρισμό διαφόρων ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-77Α/3 ΣΥΝΕΠΤΥΓΜΕΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ 170 KV ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΑΕΡΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-77Α/3 ΣΥΝΕΠΤΥΓΜΕΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ 170 KV ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΝΕΜ/ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ - ΚΥΤ Οκτώβριος 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-77Α/3 ΣΥΝΕΠΤΥΓΜΕΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ν.. Ε ΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ SCHRAGE Ν. ΟΚΙΜΟΣ :... Μέλη Οµάδας :... :... :... :...

Σ.Ν.. Ε ΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ SCHRAGE Ν. ΟΚΙΜΟΣ :... Μέλη Οµάδας :... :... :... :... Σ.Ν.. Ε ΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ SCHRAGE Ν. ΟΚΙΜΟΣ :... Μέλη Οµάδας :... :... :... :... ΕΤΟΣ/ΤΜΗΜΑ :.... Τετράµηνο /Εκπ. Έτος :... Ηµεροµηνία πειράµατος :... Θέση εργασίας :...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΟΤ HD 3S4 ΕΛΟΤ ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61 Αρχικός έλεγχος 610 Γενικά 610.1 Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται μετά την αποπεράτωση της και πριν να τεθεί σε λειτουργία από

Διαβάστε περισσότερα

Synco 100 Ελεγκτές απευθείας τοποθέτησης

Synco 100 Ελεγκτές απευθείας τοποθέτησης SIEMENS Synco 100 Ελεγκτές απευθείας τοποθέτησης Hvac Products Αναρίθµητες µελέτες αναφέρουν ότι το κόστος λειτουργίας ενός κτιρίου αντιστοιχεί στο 40% έως 60% του κόστους κατασκευής. Σχεδόν κάθε κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

Συντήρηση Υποσταθμού Μέσης Τάσεως 20kV

Συντήρηση Υποσταθμού Μέσης Τάσεως 20kV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 13/05/2013 ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. πρωτ. 5294 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 25 Ηλεκτρικό Ρεύµα και Αντίσταση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 25 Ηλεκτρικό Ρεύµα και Αντίσταση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 25 Ηλεκτρικό Ρεύµα και Αντίσταση Μπαταρία Ρεύµα Νόµος του Ohm Αντίσταση και Αντιστάσεις Resistivity Ηλεκτρική Ισχύς Ισχύς Οικιακών Συσκευών/Κυκλωµάτων Εναλλασσόµενη Τάση Υπεραγωγιµότητα Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1ο 1.1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τα φυσικά µεγέθη από τη Στήλη Ι και, δίπλα σε καθένα, τη µονάδα της Στήλης ΙΙ που αντιστοιχεί σ' αυτό.

ΘΕΜΑ 1ο 1.1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τα φυσικά µεγέθη από τη Στήλη Ι και, δίπλα σε καθένα, τη µονάδα της Στήλης ΙΙ που αντιστοιχεί σ' αυτό. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΠΤΑ (7) ΘΕΜΑ 1ο 1.1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τα

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 28/11/2013 Aρ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ηράκλειο, 28/11/2013 Aρ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο, 28/11/2013 Aρ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ανδρόγεω 2, 4ος όροφος Τ.Κ: 71202 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική περιγραφή των διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα στον Ενεργειακό Σχεδιασμό κάτω από διαφορετικές καταστάσεις και συνθήκες.

Αναλυτική περιγραφή των διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα στον Ενεργειακό Σχεδιασμό κάτω από διαφορετικές καταστάσεις και συνθήκες. Πίνακας. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το εαρινό εξάμηνο 202-3 ΤΜΗΜΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος θέματος Μέλος Ε.Π Σύντομη περιγραφή 2 3 4 5 6 Έλεγχος της τάσης και της άεργης ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Τύπος HA 5421. Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης

Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Τύπος HA 5421. Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης HAINKE Staubfilter GmbH Τηλέφωνο +49 4408 8077-0 Τέλεφαξ +49 4408 8077-10 Ταχυδρομική θυρίδα 12 48 An der Imbäke 7 email info@hainke.de 27795 Hude 27798 Hude Internet www.hainke.de Οδηγίες χρήσης Ρυθμιστής

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3 η. (Ισχύς, συντελεστής ισχύος, βελτίωση συντελεστή ισχύος. Τριφασικά δίκτυα, γραμμές μεταφοράς)

Ενότητα 3 η. (Ισχύς, συντελεστής ισχύος, βελτίωση συντελεστή ισχύος. Τριφασικά δίκτυα, γραμμές μεταφοράς) - 1 - Ενότητα 3 η (Ισχύς, συντελεστής ισχύος, βελτίωση συντελεστή ισχύος. Τριφασικά δίκτυα, γραμμές μεταφοράς) Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται το θέμα της ισχύος σε μονοφασικά και τριφασικά συμμετρικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ DSPA 8/1 & 8/2

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ DSPA 8/1 & 8/2 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ DSPA 8/1 & 8/2 Η γεννήτριες της σειράς DSPA-8 προορίζονται για τον εντοπισµό και την κατάσβεση πυρκαγιάς που προέρχεται από καύση εύφλεκτων υγρών (βενζίνη, έλαια, οργανικά

Διαβάστε περισσότερα

Πολύμετρο Βασικές Μετρήσεις

Πολύμετρο Βασικές Μετρήσεις Πολύμετρο Βασικές Μετρήσεις 1. Σκοπός Σκοπός της εισαγωγικής άσκησης είναι η εξοικείωση του σπουδαστή με τη χρήση του πολύμετρου για τη μέτρηση βασικών μεγεθών ηλεκτρικού κυκλώματος, όπως μέτρηση της έντασης

Διαβάστε περισσότερα

Touareg Hybrid Οδηγός συμπεριφοράς υβριδικού συστήματος

Touareg Hybrid Οδηγός συμπεριφοράς υβριδικού συστήματος Touareg Hybrid Οδηγός συμπεριφοράς υβριδικού συστήματος Πίνακας περιεχομένων 1 Συμπεριφορά υβριδικού συστήματος σε διαφορετικές θέσεις του επιλογέα ταχυτήτων...3 2 Συμπεριφορά του αυτοκινήτου στην επιτάχυνση...4

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC GR ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Θερμοκρασία λειτουργίας 0 ºC 50 ºC Ρυθμιζόμενο εύρος θερμοκρασίας: Dt (Διαφορικό θερμοκρασίας μεταξύ συλλέκτη Τ1 και δεξαμενής Τ2)

Διαβάστε περισσότερα

Διαστασιολόγηση ουδετέρου αγωγού σε εγκαταστάσεις με αρμονικές

Διαστασιολόγηση ουδετέρου αγωγού σε εγκαταστάσεις με αρμονικές Διαστασιολόγηση ουδετέρου αγωγού σε εγκαταστάσεις με αρμονικές Όπως είναι γνωστό, η παρουσία μη γραμμικών φορτίων σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα δημιουργεί αρμονικές συνιστώσες ρεύματος στα καλώδια τροφοδοσίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ EVOLUTION IN COMFORT

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ EVOLUTION IN COMFORT ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ EVOLUTION IN COMFORT Κύρια χαρακτηριστικά GBA - Κλειστός θάλαμος καύσης - Κεντρική θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης - Ενσωματωμένος εβδομαδιαίος προγραμματιστής - Εύκολη και γρήγορη

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση 3 (2 µον.) Ε 1. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι,2 η ΕΞΕΤ. ΠΕΡΙΟ. ΕΑΡ. ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2003-2004

Ερώτηση 3 (2 µον.) Ε 1. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι,2 η ΕΞΕΤ. ΠΕΡΙΟ. ΕΑΡ. ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2003-2004 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι,2 η ΕΞΕΤ. ΠΕΡΙΟ. ΕΑΡ. ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2003-2004 Ερώτηση 1 (2 µον.) Το σχ. (α) δείχνει το κύκλωµα ενός περιοριστή. Από τη χαρακτηριστική καµπύλη τάσης εισόδου-εξόδου V out =

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί απαιτείται σύστημα λίπανσης

Γιατί απαιτείται σύστημα λίπανσης 1 Γιατί απαιτείται σύστημα λίπανσης Οι βαλβίδες και οι έδρες των βαλβίδων μερικών κινητήρων είναι περισσότερο επιρρεπείς στη φθορά όταν ένα όχημα οδηγείτε με υγραέριο LPG ή φυσικό αέριο CNG. Αυτό δεν ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

i C + i R i C + i R = 0 C du dt + u R = 0 du dt + u RC = 0 0 RC dt ln u = t du u = 1 RC dt i C = i R = u R = U 0 t > 0.

i C + i R i C + i R = 0 C du dt + u R = 0 du dt + u RC = 0 0 RC dt ln u = t du u = 1 RC dt i C = i R = u R = U 0 t > 0. Α. Δροσόπουλος 6 Ιανουαρίου 2010 Περιεχόμενα 1 Κυκλώματα πρώτης τάξης 2 1.1 Εκφόρτιση κυκλωμάτων RC πρώτης τάξης.................................. 2 1.2 Εκφόρτιση κυκλωμάτων RL πρώτης τάξης...................................

Διαβάστε περισσότερα