Αναλυτής AutoRELI 48 της Dynal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αναλυτής AutoRELI 48 της Dynal"

Transcript

1 Αναλυτής AutoRELI 48 της Dynal Οδηγίες χρήσης Αρ. προϊόντος:

2 Αναλυτής AutoRELI 48 της Dynal ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ AUTORELI TM ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΥΤΗ AutoRELI TM ΑΠΟΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ KAI ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΉ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ AutoRELI ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΙΤ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ AUTORELI TM ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΑΛΥΤΗ AutoRELI TM ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ AutoRELI TM 48 ΤΗΣ Dynal Ο ΗΓΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΒΑΣΙΚΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Μηχανικά µέρη Σύστηµα ρευστοδυναµικής ΑΡΧΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΒΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Παράρτηµα A Αντιδραστήρια που απαιτούνται από τη Dynal για την εκτέλεση της ανάλυσης RELI Παράρτηµα B Όγκοι αντιδραστηρίων για την παρασκευή των ρυθµιστικών διαλυµάτων υβριδοποίησης, έκπλυσης και κιτρικού για χρήση στον αναλυτή AutoRELI Παράρτηµα Γ Θέσεις αντιδραστηρίων στον αναλυτή AutoRELI Παράρτηµα Πρόγραµµα προληπτικής συντήρησης του αναλυτή AutoRELI Παράρτηµα E Κατάλογος συνιστώµενων ανταλλακτικών/έντυπο παραγγελιών...39 Άδεια χρήσης PCR Εµπορικά σήµατα και διπλώµατα ευρεσιτεχνίας...41 ήλωση συµµόρφωσης Ε.Ε Κατάλογος ελέγχου εγκατάστασης του αναλυτή AutoRELI TM Πιστοποιητικό απολύµανσης Μητρώο ενηµερωµένων εκδόσεων εγχειριδίου χρήσης

3 ΕΓΓΥΗΣΗ Στον αρχικό αγοραστή και µόνον παρέχεται η εγγύηση ότι τα προϊόντα συµφωνούν µε την ποσότητα και το περιεχόµενο που αναγράφεται στο φιαλίδιο και στις εξωτερικές ετικέτες, καθ όλη την αναφερόµενη διάρκεια ζωής. Η υποχρέωση της Dynal και το αποκλειστικό δικαίωµα αποζηµίωσης του αγοραστή σύµφωνα µε την εγγύηση αυτήν είναι είτε η αντικατάσταση, µε έξοδα της Dynal, των προϊόντων µε ελαττωµατική κατασκευή, τα οποία και θα επιστραφούν στη Dynal µε προπληρωµένα έξοδα αποστολής, είτε, κατά την κρίση της Dynal, η επιστροφή του κόστους αγοράς. Οι αξιώσεις για τυχόν ζηµιές προϊόντων κατά τη µεταφορά θα πρέπει να απευθύνονται στην εταιρεία µεταφοράς. Η εγγύηση αυτή δεν ισχύει για τα προϊόντα που έχουν υποστεί τροποποίηση από τρίτους, εκτός της Dynal, ούτε για προϊόντα που έχουν υποστεί κακή χρήση ή κακό χειρισµό. ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ Ή ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ, ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ ΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ, ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Η µέγιστη οικονοµική ευθύνη της Dynal περιορίζεται σε κάθε περίπτωση στην τιµή των προϊόντων που πώλησε η Dynal. Η DYNAL ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣ ΗΠΟΤΕ ΕΙ ΙΚΕΣ, ΤΥΧΑΙΕΣ Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ. Ορισµένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν τον περιορισµό των εγγυήσεων ή των δικαιωµάτων αποζηµίωσης λόγω παραβίασης, σε ορισµένες συναλλαγές. Στις δικαιοδοσίες αυτές πιθανόν να µην ισχύουν οι προαναφερόµενοι περιορισµοί. εν επιτρέπεται η ανασυσκευασία, η αλλαγή της σύστασης ή η µεταπώληση του προϊόντος αυτού, σε οποιαδήποτε µορφή, χωρίς τη γραπτή άδεια της Dynal Biotech, Ltd. Η Dynal Biotech διατηρεί το δικαίωµα να προβεί σε τεχνικές βελτιώσεις του αναλυτή AutoRELI TM 48 και του υλικού τεκµηρίωσης του αναλυτή AutoRELI TM 48 χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση, ως µέρος ενός συνεχούς προγράµµατος βελτίωσης του προϊόντος. 2

4 ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 1. Για in vitro διαγνωστική χρήση. 2. Όλες οι εργασίες µε το κιτ RELI της Dynal θα πρέπει να εκτελούνται εφαρµόζοντας ορθή εργαστηριακή πρακτική. 3. Προσοχή: Ατοµικός προστατευτικός εξοπλισµός. Ο χειρισµός όλων των αντιδραστηρίων του κιτ ανίχνευσης ταινιών θα πρέπει να γίνεται µε τις κατάλληλες προφυλάξεις. Να φοράτε γυαλιά προστασίας, εργαστηριακή µπλούζα και γάντια µίας χρήσης κατά το χειρισµό των αντιδραστηρίων. Αποφύγετε την επαφή των υλικών αυτών µε το δέρµα, τους οφθαλµούς και τους βλεννογόνους υµένες. Σε περίπτωση επαφής, πλυθείτε αµέσως µε άφθονο νερό, διαφορετικά ενδέχεται να προκληθούν εγκαύµατα. 4. Προσοχή: Βιολογικός κίνδυνος. Το κιτ περιέχει υλικό ανθρώπινης προέλευσης και θα πρέπει να αντιµετωπίζεται ως πιθανός φορέας µετάδοσης ασθενειών. Το DNA ελέγχου αποµονώνεται από µια κυτταρική σειρά B λεµφοβλαστών, η οποία έχει ελεγχθεί ιολογικά και έχει βρεθεί αρνητική για την παρουσία αντιγόνου ηπατίτιδας B και C και αντισωµάτων HIV τύπου 1 και 2 και HTLV τύπου 1 και Προσοχή: Βιολογικός κίνδυνος. Ο χειρισµός όλων των δειγµάτων θα πρέπει να γίνεται ως εάν ήταν µολυσµατικά, µε χρήση ασφαλών εργαστηριακών διαδικασιών, όπως αυτές που περιγράφονται στο έντυπο Βιοασφάλεια στα Μικροβιολογικά και Βιοϊατρικά Εργαστήρια (Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories 1 ) και στο έγγραφο M29-T της NCCLS 2. Καθαρίστε και απολυµάνετε σχολαστικά όλες τις επιφάνειες εργασίας µε διάλυµα χλωρίνης 10%. Αποστειρώστε σε αυτόκαυστο όλον τον εξοπλισµό, καθώς και τα υλικά που έχουν έρθει σε επαφή µε κλινικά δείγµατα, προτού τα απορρίψετε. 1.Richmond, Y. and McKinney, W. (eds.) Biosafety in microbiological and biomedical laboratories. HHS Publication Number (CDC) National Committee for Clinical Laboratory Standards. Protection of Laboratory Workers from Infectious Disease Transmitted by Blood, Body Fluids and Tissue. Tentative Guideline. NCCLS Document M29-T Villanova, PA:NCCLS, Προσοχή: Βιολογικός κίνδυνος. Ο χειρισµός όλων των δειγµάτων πρέπει να γίνεται ως εάν ήταν δυνητικοί φορείς νόσου. Κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών θα πρέπει να φοράτε γάντια και κατάλληλο εξοπλισµό προστασίας. 7. Προσοχή: Βιολογικός κίνδυνος. Θα πρέπει να χρησιµοποιούνται σωλήνες µε βιδωτά πώµατα για την προετοιµασία του δείγµατος, προκειµένου να αποτραπεί η εκτίναξη σταγονιδίων δείγµατος και η πιθανή µόλυνση. 8. Προσοχή: Ερεθιστικό. Τα συµπυκνωµένα διαλύµατα SSPE και SDS, το διάλυµα συζευγµένου µορίου στρεπταβιδίνης-hrp και το υπόστρωµα A περιέχουν ProClin 150, ενώ το διάλυµα MgCl 2 6,0 mm περιέχει ProClin Προσοχή: Ερεθιστικό. Το διάλυµα αποδιάταξης περιέχει υδροξείδιο του νατρίου 1,6%. 10. Προσοχή: Τοξικό. Το υπόστρωµα Β και το υπόστρωµα εργασίας περιέχουν διµεθυλοφορµαµίδιο, το οποίο έχει αναφερθεί ότι είναι τοξικό σε υψηλές δόσεις από του στόµατος και ότι µπορεί να βλάψει το έµβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης. Αποφύγετε την επαφή µε το δέρµα και τους βλεννογόνους υµένες, την εισπνοή αναθυµιάσεων και την κατάποση. Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα, πλυθείτε σχολαστικά µε σαπούνι και νερό και συµβουλευτείτε αµέσως έναν ιατρό. 3

5 11. Προσοχή: Μόλυνση. Τα αµπλικόνια δεν θα πρέπει να επιστρέφονται στο χώρο προετοιµασίας της αντίδρασης PCR. 12. Προσοχή: Μόλυνση. Αποφύγετε τη µικροβιακή µόλυνση των αντιδραστηρίων όταν λαµβάνετε µερίδες από τα φιαλίδια των αντιδραστηρίων. Συνιστάται η χρήση στείρων αναλώσιµων πιπετών και ρυγχών πιπέτας. Μην χρησιµοποιείτε αντιδραστήρια µε ενδείξεις θολότητας ή µικροβιακής µόλυνσης. 13. Προσοχή: ιαρροή. Σε περίπτωση διαρροής των αντιδραστηρίων αυτών, αραιώστε µε νερό πριν στεγνώσετε το σηµείο διαρροής. Μην εκθέτετε το υπόστρωµα A, το υπόστρωµα B και το υπόστρωµα εργασίας (µίγµα του υποστρώµατος A και του υποστρώµατος B) σε µέταλλα και οξειδωτικούς παράγοντες. 14. Προσοχή: Απόρριψη. Το κύριο µίγµα και το DNA ελέγχου περιέχουν αζίδιο του νατρίου ως συντηρητικό. Το αζίδιο του νατρίου ενδέχεται να αντιδράσει µε σωληνώσεις από µόλυβδο ή από χαλκό και να προκαλέσει το σχηµατισµό εκρηκτικών αζιδίων µετάλλων. Κατά την απόρριψη διαλυµάτων που περιέχουν αζίδιο του νατρίου στο νεροχύτη, εκπλύνετε µε µεγάλη ποσότητα νερού για να αποτραπεί η συσσώρευση αζιδίων στις αποχετεύσεις. 15. Προσοχή: Απόρριψη. Απορρίψτε τα µη χρησιµοποιηµένα αντιδραστήρια και τα απόβλητα σύµφωνα µε τους ισχύοντες κρατικούς, οµοσπονδιακούς, πολιτειακούς και τοπικούς κανονισµούς. 16. Τα δελτία δεδοµένων ασφαλείας υλικού (MSDS) διατίθενται για λήψη από την ηλεκτρονική διεύθυνση ή κατόπιν αιτήσεως από τον τοπικό αντιπρόσωπο της Dynal Biotech. ( είτε τους αριθµούς τηλεφώνου που παρατίθενται στην τελευταία σελίδα του εγχειριδίου αυτού). 17. Προειδοποιητικές ετικέτες µηχανήµατος. Παρακαλούµε διαβάστε τις παρακάτω ετικέτες σηµείων προσοχής που είναι τοποθετηµένες στον αναλυτή AutoRELI TM 48. 4

6 Αναλυτής AutoRELI TM 48 της Dynal ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ιαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης πριν από τη λειτουργία Εάν το όργανο δεν χρησιµοποιηθεί σύµφωνα µε τις συστάσεις του προµηθευτή, ενδέχεται να µην λειτουργήσει όπως περιγράφεται. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Η ανάλυση SSO RELI της Dynal είναι ένα κιτ προσδιορισµού τύπου µε βάση το DNA που παρέχει αποτελέσµατα προσδιορισµού τύπου HLA χαµηλής έως µεσαίας διακριτικότητας. 1.2 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ Η ανάλυση SSO RELI της Dynal βασίζεται σε τρεις κύριες διαδικασίες: ενίσχυση του στόχου µε PCR, υβριδοποίηση των ενισχυµένων προϊόντων µε µια διάταξη καθηλωµένων ολιγονουκλεοτιδίων-ανιχνευτών ειδικής αλληλουχίας και ανίχνευση του συµπλόκου ανιχνευτήενισχυµένου προϊόντος µέσω εµφάνισης χρώµατος (για µια λεπτοµερέστερη περιγραφή ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του κιτ προσδιορισµού τύπου SSO RELI της Dynal). 1.3 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Ολόκληρη η ανάλυση µπορεί να εκτελεστεί µη αυτόµατα, όπως περιγράφεται στις οδηγίες χρήσης. Ο αναλυτής AutoRELI 48 αυτοµατοποιεί τα βήµατα υβριδοποίησης ανιχνευτών και ανίχνευσης ταινιών της ανάλυσης. Οι ταινίες προσδιορισµού τύπου SSO RELI TM τοποθετούνται µέσα σε ένα δίσκο, ο οποίος συγκρατείται πάνω σε µια πλατφόρµα εντός του αναλυτή AutoRELI TM 48 (βλ. εικόνες 1 και 2, σελίδα 7). Μετά την προσθήκη αµπλικονίου, ολόκληρη η ανάλυση ανίχνευσης εκτελείται χωρίς περαιτέρω παρέµβαση του χρήστη. Ένα θερµαινόµενο ταπέτο που είναι προσαρτηµένο στην κάτω πλευρά της πλατφόρµας παρέχει οµοιόµορφο και ακριβή έλεγχο της θερµοκρασίας κατά τη διάρκεια της ανάλυσης. Ένας κινούµενος βραχίονας αναρροφά και χορηγεί αντιδραστήρια ταυτόχρονα σε ολόκληρη την επιφάνεια του δίσκου. Ο ελάχιστος αριθµός δειγµάτων που µπορούν να υποστούν επεξεργασία σε µια σειρά ανάλυσης είναι 2 και ο µέγιστος 48. Ο αναλυτής AutoRELI TM 48 περιέχει ένα πρόγραµµα λογισµικού που καθορίζει µόνον την ανάλυση SSO RELI TM. Για λεπτοµέρειες σχετικά µε τα κιτ προσδιορισµού τύπου SSO RELI TM της Dynal και τα κιτ αντιδραστηρίων ανίχνευσης ταινιών που προορίζονται για χρήση ειδικά µε τον αναλυτή AutoRELI TM 48, βλ. παράρτηµα A, σελίδα 27. 5

7 1.4 ΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ AUTORELI TM 48 Εικόνα 1 Θέση για τα δοχεία αντιδραστηρίων Μία από τις επτά περισταλτικές αντλίες Ροµποτικός βραχίονας µε βελόνες χορήγησης και αναρρόφησης ίσκος 48 Οθόνη και πληκτρολόγιο ιαµέρισµα συγκράτησης 2 δοχείων αντιδραστηρίων του 1,5 λίτρου Εσωτερικός ανεµιστήρας Εικόνα 2 οχεία προθέρµανσης αντιδραστηρίων Θύρα RS232 Φίλτρο υποδοχής παροχής ρεύµατος 6

8 1.5 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΥΤΗ AutoRELI TM 48 Μονάδα οθόνης Οθόνη υγρών κρυστάλλων µε 2 σειρές των 16 ψηφίων η καθεµία Πληκτρολόγιο 5 διακόπτες καλυµµένοι µε µεµβράνη Αριθµός κεφαλών χορήγησης 6 Ανεµιστήρας διασταυρούµενης ροής 24v DC Ηλεκτροµαγνητική βαλβίδα 24v DC οχεία προθέρµανσης αντιδραστηρίων 2 x 24v DC θερµοστάτης ελέγχου 80 βαθµών Κελσίου Προαιρετική λειτουργία εξοικονόµησης Αντιστρεπτές αντλίες αντιδραστηρίων Περισταλτικές αντλίες 7 επάνω στον αναλυτή. υνατότητα για προσθήκη άλλων δύο. Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας ΟΝ Πράσινη λυχνία LED Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας ON των Κόκκινη λυχνία LED δοχείων προθέρµανσης αντιδραστηρίων A και B Χωρητικότητα δοχείων αντιδραστηρίων 4*500 ml, 2*1,5 λίτρα / υνατότητα για µικρότερες φιάλες ιασύνδεση υπολογιστή Θύρα RS232 Απόδοση ανάλυσης Ελάχιστος αριθµός δειγµάτων: 2, µέγιστος αριθµός δειγµάτων: 48 Όργανο ελέγχου του αναλυτή ιαδραστικό πληκτρολόγιο Ρύθµιση θερµοκρασίας Θερµοκρασία περιβάλλοντος έως 55 o C Χορηγούµενος όγκος αντιδραστηρίου 1,0-4,0 ml Ακρίβεια χορήγησης Μικρότερη ή ίση µε 10% Περιβαλλοντικές Λειτουργία o C Εύρος θερµοκρασίας κατά τη o C λειτουργία Φύλαξη -10 έως 70 o C Σχετική υγρασία Μέγιστη σχετική υγρασία = 80% για θερµοκρασίες έως 31 o C η οποία µειώνεται γραµµικά έως τιµή σχετικής υγρασίας 50% σε θερµοκρασία 40 o C Υψόµετρο Έως 2000 m Κατηγορία υπερφόρτωσης τάσης II Μέθοδος απόρριψης Επικίνδυνα απόβλητα Χρήση Επαγγελµατική Βαθµός ρύπανσης 2 Ισχύος Παροχή ρεύµατος Ασφάλειες Εσωτερικές ασφάλειες Κατανάλωση ρεύµατος Φυσικές ιαστάσεις Βάρος Volt (Η.Π.Α.) Volt (Ευρώπη) Οι διακυµάνσεις της τάσης παροχής ρεύµατος δεν πρέπει να υπερβαίνουν το +/-10% της κανονικής τάσης T 10 Α στα 110 Volt T 5 Α στα Volt Πλακέτα κύριας µονάδας ελέγχου J25 έως J30 1 A Πλακέτα κύριας µονάδας ελέγχου J31 & J32 2,5 A Μονάδα παροχής ρεύµατος AC V 3,2 A 50/60 Hz Ασφάλεια θερµικής προστασίας του θερµαινόµενου ταπέτου 72 o C 10 Α στα 110 Volt 4,7 Α στα Volt 640 mm (πλάτος), 620 mm (βάθος) 450 mm (ύψος) 45 kg 7

9 2. ΑΠΟΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ KAI ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η παρούσα ενότητα παρέχει οδηγίες για την αποσυσκευασία και την εγκατάσταση του αναλυτή. 2.1 ΑΠΟΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Προσοχή βαρύ αντικείµενο! Χρειάζονται δύο άτοµα για την αφαίρεση του αναλυτή από το χαρτοκιβώτιο και την τοποθέτησή του στον πάγκο εργασίας. Μην καταπονείτε την πλάτη σας! 1. Επιθεωρήστε οπτικά το κιβώτιο για ζηµιές που τυχόν προκλήθηκαν κατά τη µεταφορά. 2. Τοποθετήστε το χαρτοκιβώτιο σε όρθια θέση προκειµένου να το ανοίξετε. 3. Αποσυσκευασία: - ο αναλυτής συσκευάζεται σε επαναχρησιµοποιήσιµο κιβώτιο, το οποίο µπορεί να αναδιπλωθεί για ευκολότερη φύλαξη. Συνιστάται η χρήση κατάλληλων γαντιών κατά την αποσυσκευασία, καθώς κάποια τµήµατα του κιβωτίου ενδέχεται να έχουν αιχµηρές ακµές. Αφαιρέστε τους εξωτερικούς ιµάντες και ανασηκώστε το κύριο κάλυµµα. Σηκώστε το εξωτερικό κέλυφος προς τα πάνω και τοποθετήστε το στην άκρη. Αφού αφαιρέσετε το προστατευτικό φύλλο, ανασηκώστε προσεκτικά τον αναλυτή από τη βάση του κιβωτίου και τοποθετήστε τον στην άκρη. Χρειάζονται δύο άτοµα για να ανασηκώσουν τον αναλυτή από τη βάση του κιβωτίου. Ο ένας πρέπει να βρίσκεται στο εµπρός µέρος του αναλυτή και ο άλλος στο πίσω µέρος αυτού. Την ίδια στιγµή, ανασηκώστε τη µια πλευρά του αναλυτή, αφαιρέστε το αφρώδες υλικό και ακουµπήστε µαλακά τον αναλυτή στο έδαφος. Επαναλάβετε τη διαδικασία αυτή και µε την άλλη πλευρά του αναλυτή. Αφαιρέστε την προστατευτική λωρίδα αφρώδους υλικού από το παράθυρο παρατήρησης και τοποθετήστε τον αναλυτή επάνω σε έναν κατάλληλο πάγκο εργασίας. Μπορείτε να αναδιπλώσετε το εξωτερικό κέλυφος κάνοντάς το επίπεδο και να το τοποθετήσετε στη βάση του κιβωτίου συσκευασίας. Τέλος, επανατοποθετήστε το καπάκι του κιβωτίου στη θέση του. 4. Επιθεωρήστε τον αναλυτή για τυχόν ορατές ενδείξεις ζηµιάς που πιθανόν να προκλήθηκε κατά τη µεταφορά. 5. Αναφέρετε αµέσως τυχόν ζηµιά στον τοπικό αντιπρόσωπο της εταιρείας. 6. Ελέγξτε εάν ο σειριακός αριθµός επάνω στον αναλυτή είναι ίδιος µε τον αριθµό στην ειδοποίηση παράδοσης. 7. Κάντε αντιπαραβολή των υπολοίπων περιεχοµένων της συσκευασίας µε τα περιεχόµενα που αναγράφονται στην ειδοποίηση παράδοσης. Τα περιεχόµενα θα πρέπει να είναι: Ένας αναλυτής AutoRELI TM 48 Καλώδιο τροφοδοσίας και ανταλλακτικές ασφάλειες 2 πένες ελεγκτή Εγχειρίδιο χρήσης 2 λευκά δοχεία του 1,5 λίτρου 4 δοχεία των 500 ml 2 σκουρόχρωµες και 2 διαφανείς φιάλες 1 εφεδρικό σκουρόχρωµο κυλινδρικό δοχείο των 500 ml 1 εφεδρικό διαφανές κυλινδρικό δοχείο των 500 ml 1 εφεδρικός δίσκος 48 κυψελίδων 1 σετ ιµάντων για την επανασυσκευασία και την ασφάλιση του χαρτοκιβωτίου του αναλυτή AutoRELI TM Φυλάξτε τα υλικά συσκευασίας έως ότου είστε πλήρως ικανοποιηµένοι ότι ο αναλυτής παραδόθηκε µε ασφάλεια και ότι αποδίδει σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του. 8

10 2.2 ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ελάχιστη επιφάνεια που απαιτείται επάνω στον πάγκο εργασίας είναι 640 mm x 620 mm. Το καπάκι του αναλυτή ανοίγει προς τα επάνω έτσι ώστε, όταν είναι ανοικτό, η απόσταση από τη βάση του αναλυτή έως το επάνω άκρο του καπακιού να είναι 1 µέτρο. Η τοποθέτηση του αναλυτή επάνω στον πάγκο εργασίας πρέπει να γίνει έτσι ώστε η απόσταση του οργάνου από τον τοίχο να είναι τουλάχιστον 15 cm. Πρέπει να υπάρχει κατάλληλη παροχή ρεύµατος, όπως περιγράφεται στις προδιαγραφές, σε απόσταση 1 µέτρου. Είναι προτιµότερο να τοποθετηθεί ο αναλυτής κοντά σε κατάλληλη έξοδο απόρριψης αποβλήτων. Εναλλακτικά, τοποθετήστε ένα δοχείο αποβλήτων, χωρητικότητας τουλάχιστον 4 λίτρων, κοντά στον αναλυτή. Βεβαιωθείτε ότι οι σωλήνες διόδου των αποβλήτων δεν παγιδεύονται κάτω από τα πόδια του µηχανήµατος. Ο σωλήνας µεγάλου διαµετρήµατος τροφοδοτείται µε απόβλητα µέσω της βαρύτητας. ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΤΟ ΟΧΕΙΟ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ. Για την ελαχιστοποίηση των τοξικών αποβλήτων που προέρχονται από την ανάλυση, το αντιδραστήριο υποστρώµατος αποµακρύνεται µέσω ενός ξεχωριστού σωλήνα αποβλήτων που φέρει ένα µικρό µαύρο χιτώνιο. Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας αυτός τοποθετείται σε ένα δεύτερο δοχείο αποβλήτων, χωρητικότητας τουλάχιστον 1 λίτρου. Παράγονται περίπου 250 ml αποβλήτων σε κάθε σειρά ανάλυσης των 48 δειγµάτων. Μην τοποθετείτε τον αναλυτή εντός κάποιου ρεύµατος αέρα, όπως π.χ. από ανοίγµατα εξαερισµού. 2.3 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Είναι σηµαντικό τα µοντέλα Η.Π.Α. να χρησιµοποιούνται στις Η.Π.Α. και τα µοντέλα Ε.Ε. να χρησιµοποιούνται στην Ευρώπη. Ελέγξτε προσεκτικά τα στοιχεία στο πίσω µέρος του αναλυτή. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ! Αντικαταστήστε όλες τις ασφάλειες µε ασφάλειες ακριβώς του ίδιου τύπου και της ίδιας ονοµαστικής τιµής ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ! Ο αναλυτής έχει σχεδιαστεί για χρήση σε τυπικό εργαστηριακό περιβάλλον - διατηρήστε τον καθαρό από σκόνη και µακριά από σκληρούς διαλύτες και όξινους ατµούς. Για τη διασφάλιση ορθών αποτελεσµάτων πρέπει να αποφεύγονται οι δονήσεις και η έκθεση σε έντονο ηλιακό φως. Αφήστε τον αναλυτή σε ηρεµία επί 3 ώρες πριν τον συνδέσετε στο ρεύµα, προκειµένου να αποφύγετε προβλήµατα που ενδέχεται να προκύψουν από τη συµπύκνωση υδρατµών. 2.4 ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ Σε όλα τα µέρη του αναλυτή χρησιµοποιούνται σωληνώσεις Tygon TM. Οι σύνδεσµοι των σωληνώσεων είναι τύπου luer lock. Ο αναλυτής AutoRELI 48 διαθέτει 7 αντλίες. Το υλικό που περιέχουν οι περισταλτικές αντλίες είναι Pharmed TM. Κοιτώντας τον αναλυτή από το εµπρός µέρος, η αντλία 1 βρίσκεται στην αριστερή πλευρά και η αντλία 7 στη δεξιά πλευρά. 9

11 Η λειτουργία κάθε αντλίας είναι αυτή που εµφανίζεται παρακάτω: Αριθµός αντλίας Χορηγούµενο Σετ βελονών χορήγησης αντιδραστήριο Αντλία 1 Αντλία αναρρόφησης Αντλία 2 ιάλυµα υβριδοποίησης Χορήγηση µέσω του ζεύγους 2 Αντλία 3 ιάλυµα έκπλυσης Χορήγηση µέσω του ζεύγους 6 Αντλία 4 ιάλυµα κιτρικού Χορήγηση µέσω του ζεύγους 5 Αντλία 5 ιάλυµα υποστρώµατος εργασίας Χορήγηση µέσω του ζεύγους 4 Αντλία 6 Απιονισµένο νερό Χορήγηση µέσω του ζεύγους 3 Αντλία 7 ιάλυµα συζευγµένου µορίου SA-HRP Χορήγηση µέσω του ζεύγους 1 Υπάρχουν 6 ζεύγη βελονών χορήγησης στο βραχίονα του αναλυτή. Το ζεύγος 1 βρίσκεται στο εµπρός µέρος του βραχίονα. Η κεφαλή χορήγησης του αναλυτή έχει την παρακάτω διάταξη: - Ζεύγος 6: ιάλυµα έκπλυσης Ζεύγος 4: Υπόστρωµα Βελόνες αναρρόφησης Ζεύγος 5: ιάλυµα κιτρικού Ζεύγος 2: ιάλυµα υβριδοποίησης Ζεύγος 3: Απιονισµένο νερό Ζεύγος 1: ιάλυµα συζευγµένου µορίου SA-HRP Πρόσθια όψη 2.5 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΉ Πριν χρησιµοποιήσετε τον αναλυτή για την ανάλυση δειγµάτων, συνιστάται η εκτέλεση των παρακάτω ελέγχων του οργάνου πραγµατοποιώντας ανάλυση µε χρήση µόνο νερού. Συλλογή αποβλήτων 1. Βεβαιωθείτε ότι ο αναλυτής βρίσκεται εκτός λειτουργίας. 2. Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας αποβλήτων καταλήγει είτε σε κατάλληλο νεροχύτη είτε σε κατάλληλο άδειο δοχείο χωρητικότητας 4 λίτρων. Ο σωλήνας µεγάλου διαµετρήµατος τροφοδοτείται µε απόβλητα µέσω της βαρύτητας. Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο αποβλήτων βρίσκεται ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΚΑΙ ΟΤΙ ΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΝ ΠΑΓΙ ΕΥΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΠΟ ΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ. Τα 10

12 απόβλητα που αναρροφώνται αποβάλλονται µέσω δύο διαφορετικών σωλήνων. Ο σωλήνας επικίνδυνων αποβλήτων υποδεικνύεται από ένα µαύρο χιτώνιο. Για να ελαχιστοποιήσετε τα τοξικά απόβλητα, δροµολογήστε το σωλήνα επικίνδυνων αποβλήτων ώστε να καταλήγει σε ένα διαφορετικό δοχείο αποβλήτων. 3. Ελέγξτε τη βαλβίδα που ρυθµίζει τη συλλογή αποβλήτων, µετακινώντας το βραχίονα χορήγησης στη δεξιά πλευρά. 4. Ωθήστε προς τα µέσα το µαύρο έµβολο της βαλβίδας για να αποµακρύνετε ακόµα περισσότερο τις σωληνώσεις από εσάς. 5. Βεβαιωθείτε ότι οι σωληνώσεις δεν είναι στρεβλωµένες. 6. Ωθήστε προς τα µέσα το µαύρο έµβολο της βαλβίδας για να επανατοποθετήσετε τις σωληνώσεις. Βεβαιωθείτε ότι οι σωληνώσεις στηρίζονται σωστά στη σχισµή της βαλβίδας. Αρχικοποίηση 7. Θέστε τον αναλυτή σε λειτουργία και βεβαιωθείτε ότι εκτελείται σωστή αρχικοποίηση. Η αλληλουχία αρχικοποίησης είναι: (i) Στην οθόνη εµφανίζεται το µήνυµα AutoRELI 48 Ready Press Start (Ο αναλυτής AutoRELI 48 είναι σε κατάσταση ετοιµότητας. Πατήστε το Start). (ii) Οι βελόνες αναρρόφησης ανυψώνονται στην αρχική τους θέση. (iii) Ο βραχίονας µετακινείται αριστερά στην αρχική του θέση. (iv) Ο µηχανισµός δίσκου µετακινείται στην αρχική του θέση. (v) Η πράσινη λυχνία LED στο εµπρός µέρος του αναλυτή ανάβει. (vi) Ο ανεµιστήρας στο πίσω µέρος του αναλυτή αρχίζει να περιστρέφεται. Πλήρωση, χορήγηση, θέρµανση και αναρρόφηση αντιδραστηρίων 8. Πληρώστε όλες τις φιάλες αντιδραστηρίων µε απιονισµένο νερό. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: - Είναι σηµαντικό να µην χρησιµοποιείται ο αναλυτής χωρίς παροχή υγρών. Κάτι τέτοιο µπορεί να προκαλέσει σοβαρή ζηµιά στον αναλυτή. 9. Ακολουθήστε τις εντολές του πληκτρολογίου που αναφέρονται στη σελίδα 16. Πατήστε το Quit για να παρακάµψετε τους κύκλους καθαρισµού A και B. ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΛΥΤΗ Επιλέξτε 2 κυψελίδες 11. Τοποθετήστε το δίσκο. Ανυψώστε τον αισθητήρα και σύρετε το δίσκο στο πίσω µέρος της πλατφόρµας. Ο δίσκος διαθέτει µια αύλακα που θα πρέπει να τοποθετείται στο πίσω µέρος της πλατφόρµας για σωστό προσανατολισµό. Στερεώστε το δίσκο χρησιµοποιώντας τον 11

13 κεντρικό σφιγκτήρα και απελευθερώστε τον αισθητήρα µέσα στο δίσκο. Τοποθετήστε και τους άλλους δύο σφιγκτήρες για να στερεώσετε πλήρως το δίσκο. Να τοποθετείτε πάντοτε τον αισθητήρα πριν ξεκινήσετε µια ανάλυση. Πρέπει να χειρίζεστε τον αισθητήρα πάντοτε µε µεγάλη προσοχή. Απλώς ανυψώστε τον αισθητήρα και σύρετε το δίσκο προς τα έξω. Ανυψώστε τον αισθητήρα για να αντικαταστήσετε το δίσκο για λειτουργία. 12. Καθώς η ανάλυση ξεκινά, πληρώνονται οι αντλίες του διαλύµατος υβριδοποίησης και του νερού. Βεβαιωθείτε ότι το νερό ρέει διαµέσου των σωστών βελονών χορήγησης κάτω από το βραχίονα. 13. Μετά την ολοκλήρωση της αλληλουχίας πλήρωσης, επιτρέψτε στον αναλυτή να χορηγήσει το πρώτο αντιδραστήριο µέσα στο δίσκο Hybridisation Buffer (Ρυθµιστικό διάλυµα υβριδοποίησης) και στο βραχίονα να επιστρέψει στην αρχική του θέση. Πατήστε το start για να µιµηθείτε την προσθήκη αµπλικονίου. 14. Ο δίσκος θα πρέπει να αρχίσει να ανακινείται και ο ρυθµιστής Watlow (πράσινη λυχνία LED) να τεθεί σε λειτουργία. Στο πληκτρολόγιο εµφανίζεται το µήνυµα Attaining temperature please wait! (Παρακαλώ περιµένετε, η θερµοκρασία ρυθµίζεται). Βεβαιωθείτε ότι η θερµοκρασία αρχίζει να αυξάνεται στο ρυθµιστή Watlow. ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ 15. Όταν η θερµοκρασία υπερβεί τους 49 C, εµφανίζεται στο πληκτρολόγιο το µήνυµα Hybridisation (Υβριδοποίηση) και ξεκινά αντίστροφη µέτρηση 30 λεπτών. Η θερµοκρασία θα πρέπει να διατηρείται στους 50 C +/-1 C κατά τη διάρκεια αυτής της επώασης. 16. Μετά από 5 λεπτά, όταν βεβαιωθείτε ότι η θερµοκρασία διατηρείται εντός του παραπάνω εύρους, πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους (>) για να µεταβείτε στο επόµενο στάδιο. 17. Ολοκληρώστε την ανάλυση διασφαλίζοντας ότι όλες οι αντλίες λειτουργούν και ότι τα αντιδραστήρια χορηγούνται και αναρροφώνται σωστά. Καθώς ο χρήστης του αναλυτή προχωρά στην ανάλυση, τα στάδια επώασης µπορούν να διακοπούν ως εξής: (i) Προκειµένου για στάδια θέρµανσης που υποδεικνύονται από το µήνυµα Attaining temp Please wait! χρησιµοποιήστε το πλήκτρο Quit για να θέσετε το ρυθµιστή θερµοκρασίας εκτός λειτουργίας. Η οθόνη εµφανίζει το µήνυµα Heater Error (Σφάλµα θερµαντήρα) και υποδεικνύει ότι ο ρυθµιστής θερµοκρασίας έχει τεθεί εκτός λειτουργίας. Πατώντας start ο χρήστης µπορεί να επιλέξει είτε να συνεχίσει την ανάλυση χωρίς θέρµανση είτε να εγκαταλείψει την ανάλυση. Πατήστε Start για να συνεχίσετε την ανάλυση. (ii) Προκειµένου για στάδιο επώασης χωρίς θέρµανση, πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους (>) για να εγκαταλείψετε το συγκεκριµένο στάδιο και να µεταβείτε στο επόµενο στάδιο της ανάλυσης. 12

14 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν το πλήκτρο QUIT πατηθεί κατά τη διάρκεια σταδίων που δεν περιλαµβάνουν θέρµανση (όλα τα στάδια χωρίς εµφάνιση του µηνύµατος Attaining temp Please wait! ), τότε η ανάλυση θα εγκαταλειφθεί εξολοκλήρου. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στα στάδια υβριδοποίησης και έκπλυσης υπό αυστηρές συνθήκες, προστίθεται αντιδραστήριο στις κυψελίδες 3-48 για τη διασφάλιση οµοιόµορφης θερµοκρασίας καθ όλη την επιφάνεια του δίσκου. Σε όλα τα υπόλοιπα στάδια επώασης δεν προστίθεται αντιδραστήριο στις κυψελίδες Όταν εγκαταλείπεται το στάδιο υποστρώµατος, βεβαιωθείτε ότι τα απόβλητα αναρροφώνται διαµέσου του σωλήνα που είναι επισηµασµένος µε το µαύρο χιτώνιο για τα επικίνδυνα απόβλητα. Εάν δεν παρουσιαστούν προβλήµατα κατά τη διάρκεια λειτουργίας του αναλυτή µόνο µε νερό, ο αναλυτής µπορεί να χρησιµοποιηθεί στη συνέχεια για ανάλυση. Συµπληρώστε και υπογράψτε τον κατάλογο ελέγχου εγκατάστασης του αναλυτή AutoRELI TM 48 της Dynal. (Ανατρέξτε στη σελίδα 34, έντυπο M33). Επιστρέψτε το έντυπο στον τοπικό αντιπρόσωπο της Dynal Biotech. Εάν συναντήσετε δυσκολίες, επικοινωνήστε µε τον αντιπρόσωπο της Dynal Biotech. 13

15 3. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ AutoRELI 48 Εκτελέστε το στάδιο ενίσχυσης µε PCR και το στάδιο αποδιάταξης αµπλικονίων της ανάλυσης HLA SSO RELI TM σύµφωνα µε τις οδηγίες χρήσης του κατάλληλου κιτ προσδιορισµού τύπου. Οι αναλύσεις υβριδοποίησης ανιχνευτών και ανίχνευσης ταινιών εκτελούνται στη συνέχεια µε τον αναλυτή AutoRELI TM 48. Απαιτείται κιτ αντιδραστηρίων ανίχνευσης ταινιών [αρ. προϊόντος για 240 αναλύσεις ή για 960 αναλύσεις]. Όπως µε κάθε διαδικασία ανάλυσης, είναι απαραίτητη η χρήση ορθής εργαστηριακής πρακτικής για τη σωστή εκτέλεση αυτής της ανάλυσης. 3.1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΙΤ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ Οι όγκοι των αντιδραστηρίων υπολογίζονται για την ανάλυση 240 ταινιών σε 5 σειρές των 48 δειγµάτων στον αναλυτή AutoRELI TM. Οι σειρές αναλύσεων που διενεργούνται µε λιγότερα δείγµατα ενδέχεται να προκαλέσουν άνιση χρήση των αντιδραστηρίων. ιατίθενται πρόσθετα µεµονωµένα αντιδραστήρια για την αναπλήρωση τυχόν έλλειψης αντιδραστηρίων [βλ. παράρτηµα A, σελίδα 27 ή επικοινωνήστε µε τον τοπικό αντιπρόσωπο της Dynal Biotech]. 1. Θερµάνετε τα διαλύµατα SDS και SSPE σε υδατόλουτρο θερµοκρασίας 50 C. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλα τα στερεά ιζήµατα πρέπει να διαλυθούν. 2. Παρασκευάστε το ρυθµιστικό διάλυµα υβριδοποίησης. Ανατρέξτε στον πίνακα του παραρτήµατος Β, σελίδα 29, για τους όγκους των συστατικών. (α) Αναµίξτε τα ακόλουθα αντιδραστήρια µε την παρακάτω σειρά: Απιονισµένο νερό Συµπυκνωµένο διάλυµα SSPE Συµπυκνωµένο διάλυµα SDS (β) Αναµίξτε καλά. Το διάλυµα µπορεί να θερµανθεί στους 50 C για να διασφαλιστεί ότι όλα τα συστατικά βρίσκονται σε διάλυση. (γ) Αναγράψτε την ηµεροµηνία παρασκευής του διαλύµατος και φυλάξτε το σε θερµοκρασία δωµατίου. Το παρασκευασµένο ρυθµιστικό διάλυµα υβριδοποίησης µπορεί να φυλαχθεί σε θερµοκρασία δωµατίου επί 3 µήνες. 3. Παρασκευάστε το ρυθµιστικό διάλυµα έκπλυσης. Ανατρέξτε στον πίνακα του παραρτήµατος Β, σελίδα 29, για τους όγκους των συστατικών. (α) Αναµίξτε τα ακόλουθα αντιδραστήρια µε την παρακάτω σειρά: Απιονισµένο νερό Συµπυκνωµένο διάλυµα SSPE Συµπυκνωµένο διάλυµα SDS 14

16 (β) Αναµίξτε καλά. Το διάλυµα µπορεί να θερµανθεί στους 50 C για να διασφαλιστεί ότι όλα τα συστατικά βρίσκονται σε διάλυση. (γ) Αναγράψτε την ηµεροµηνία παρασκευής του διαλύµατος και φυλάξτε το σε θερµοκρασία δωµατίου. Το παρασκευασµένο ρυθµιστικό διάλυµα έκπλυσης µπορεί να φυλαχθεί σε θερµοκρασία δωµατίου επί 3 µήνες. 4. Παρασκευάστε το ρυθµιστικό διάλυµα κιτρικού εργασίας. Ανατρέξτε στον πίνακα του παραρτήµατος Β, σελίδα 26, για τους όγκους των συστατικών. (α) Αναµίξτε τα ακόλουθα αντιδραστήρια µε την παρακάτω σειρά: Απιονισµένο νερό Συµπυκνωµένο διάλυµα κιτρικού (β) Αναµίξτε καλά. (γ) Αναγράψτε την ηµεροµηνία παρασκευής του διαλύµατος και φυλάξτε το σε θερµοκρασία δωµατίου. Το παρασκευασµένο ρυθµιστικό διάλυµα κιτρικού µπορεί να φυλαχθεί σε θερµοκρασία δωµατίου επί 3 µήνες. 5. Παρασκευάστε το διάλυµα εργασίας συζευγµένου µορίου και το διάλυµα εργασίας υποστρώµατος. Και για τα δύο αυτά διαλύµατα πρέπει να παρασκευάζονται ΝΕΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ για κάθε ανάλυση. [Ανατρέξτε στον πίνακα του παραρτήµατος Β, σελίδα 29, για τους όγκους και τα συστατικά] 3.2 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ AUTORELI TM Πριν από την έναρξη της ανάλυσης, θερµάνετε το ρυθµιστικό διάλυµα υβριδοποίησης σε υδατόλουτρο θερµοκρασίας o C. Βεβαιωθείτε ότι τα συστατικά του ρυθµιστικού διαλύµατος βρίσκονται σε πλήρη διάλυση. Το ρυθµιστικό διάλυµα υβριδοποίησης πρέπει να παραµείνει στο υδατόλουτρο µέχρι να χρησιµοποιηθεί. Η προτροπή για την προσθήκη του στον αναλυτή AutoRELI 48 πραγµατοποιείται µέσω του πληκτρολογίου. 2. Παρασκευάστε επαρκή ποσότητα αντιδραστηρίων για τον αριθµό των αναλύσεων που πρόκειται να πραγµατοποιηθούν (βλ. παραπάνω καθώς και το παράρτηµα A). Ο ελάχιστος αριθµός δειγµάτων που µπορεί να επεξεργαστεί ο αναλυτής AutoRELI TM 48 είναι Χρησιµοποιώντας αδιάβροχο στυλό, επισηµάνετε κάθε ταινία κάτω από τη διπλή γραµµή µελάνης. Μην επισηµαίνετε πολύ κοντά στην τελευταία γραµµή µελάνης. Τοποθετήστε τις ταινίες στο δίσκο του αναλυτή AutoRELI TM 48, µε τις γραµµές του ανιχνευτή προς τα επάνω και τη µονή µαύρη γραµµή µελάνης προς το πίσω µέρος του δίσκου. Το πίσω µέρος του δίσκου διαθέτει µια αύλακα για τη διασφάλιση σωστού προσανατολισµού. ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ Ο ΙΣΚΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΑΡΟΣ ΚΑΙ ΕΝΤΕΛΩΣ ΣΤΕΓΝΟΣ. ΕΑΝ Ο ΙΣΚΟΣ ΕΙΝΑΙ ΥΓΡΟΣ, ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝ ΥΝΟΣ ΡΟΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΗΣ PCR ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΚΟΥΡΩΝ ΜΠΛΕ ΚΗΛΙ ΩΝ. 4. Θέστε τον αναλυτή σε λειτουργία. 15

17 5. Ακολουθήστε τις οδηγίες πληκτρολογίου που δίνονται στον πίνακα της επόµενης σελίδας. 6. Εάν χρησιµοποιούνται κύκλοι καθαρισµού, ανατρέξτε στην ενότητα Για να προσθέσετε ένα δίσκο, ανασηκώστε τον αισθητήρα και σύρετε το δίσκο στο πίσω µέρος της πλατφόρµας. Ο δίσκος διαθέτει µια αύλακα που θα πρέπει να τοποθετείται στο πίσω µέρος της πλατφόρµας για σωστό προσανατολισµό. Στερεώστε το δίσκο χρησιµοποιώντας τον κεντρικό σφιγκτήρα και απελευθερώστε τον αισθητήρα µέσα στο δίσκο. Τοποθετήστε και τους άλλους δύο σφιγκτήρες για να στερεώσετε πλήρως το δίσκο. 8. Εκτελέστε τα εναποµένοντα βήµατα πληκτρολογίου για να ξεκινήσετε την ανάλυση. 9. Ανατρέξτε στο παράρτηµα Β, σελίδα 29, για τις θέσεις των αντιδραστηρίων στον αναλυτή AutoRELI TM Ο αναλυτής AutoRELI TM 48 θα χορηγήσει ρυθµιστικό διάλυµα υβριδοποίησης και στη συνέχεια θα σταµατήσει εµφανίζοντας στο πληκτρολόγιο το µήνυµα Add Amplicon (Προσθέστε αµπλικόνιο). 11. Ανοίξτε το καπάκι και προσθέστε αµπλικόνιο στο ρυθµιστικό διάλυµα υβριδοποίησης σε κάθε κυψελίδα. Αναρροφήστε και εξαγάγετε το υγρό µερικές φορές για να διασφαλίσετε ότι έχει προστεθεί όλη η ποσότητα αµπλικονίου. 12. Αφού προστεθούν όλα τα δείγµατα, κλείστε το καπάκι και πατήστε το πλήκτρο start. 13. Τα υπόλοιπα στάδια της ανάλυσης θα εκτελεστούν χωρίς την παρέµβαση του χρήστη. Εµφανιζόµενα µηνύµατα και εντολές πληκτρολογίου του αναλυτή AutoRELI TM 3.3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΑΛΥΤΗ AutoRELI TM 48 Τι σηµαίνει; Ενέργεια που απαιτείται από το χρήστη 1. AutoReli TM 48 Press start/> Πατήστε το Start 2. HLA ASSAY V1.1as ASSAY:01 3. HLA ASSAY V1.1as Press Start 4. AssayEdtr v2.1b Press Start 5. Wash Cycle A Press Start/Quit Priming pump Καθορίστε το όνοµα της ανάλυσης και τη θέση του αρχείου όπου θα αποθηκευτεί η ανάλυση Εµφανίζει τον αριθµό έκδοσης του προγράµµατος ανάλυσης SSO RELI της Dynal Εµφανίζει τον αριθµό έκδοσης του λογισµικού AutoRELI TM Αυτή η επιλογή πλύσης θα πρέπει να χρησιµοποιείται για τον καθαρισµό του µηχανήµατος µε αιθανόλη/ισοπροπανόλη ή µε ζεστό νερό ή µε υποχλωριώδες νάτριο, όπως περιγράφεται στην ενότητα 3.4 ιάλυµα καθαρισµού αντλείται διαµέσου των Πατήστε το Start ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΕΑΝ το µήνυµα αυτό δεν είναι ορατό, χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα <> για να µεταβείτε στην ανάλυση 01 Πατήστε το Start Πατήστε το Start Προσθέστε διάλυµα καθαρισµού και πατήστε το Start για να συνεχίσετε µε την πλύση. Πατήστε το Quit για να παρακάµψετε την πλύση 16

18 Long Soak Short Soak Reagent Save Cycle A Complete Press Start 6. Wash Cycle B Press Start/Quit Priming pump Soak Cycle B Complete Press Start σωληνώσεων επί 25 δευτερόλεπτα Επιτρέπει την παραµονή του ζεστού νερού ή του υποχλωριώδους νατρίου εντός των σωληνώσεων επί 10 λεπτά Μετά από κάθε ανάλυση χρησιµοποιείται αιθανόλη/ισοπροπανόλη και δεν απαιτείται 10λεπτη παραµονή όπως στην ενότητα 3.4 Αποµάκρυνση του διαλύµατος καθαρισµού από τους σωλήνες Ολοκλήρωση της επιλογής πλύσης Αυτή η επιλογή πλύσης θα πρέπει να χρησιµοποιείται για την έκπλυση των σωλήνων µε απιονισµένο νερό µετά τον κύκλο πλύσης A Απιονισµένο νερό αντλείται διαµέσου των σωληνώσεων επί 25 δευτερόλεπτα. Το νερό παραµένει εντός των σωληνώσεων επί 1 λεπτό Ολοκλήρωση της επιλογής πλύσης Πατήστε το πλήκτρο > για να τερµατίσετε την παραµονή του διαλύµατος καθαρισµού και να µεταβείτε στο επόµενο στάδιο Πατήστε το Start Προσθέστε απιονισµένο νερό και πατήστε το Start για να προχωρήσετε στην πλύση. Πατήστε το Quit για να παρακάµψετε την πλύση. Σηµείωση: Να χρησιµοποιείτε πάντοτε κύκλο πλύσης B εάν έχει εκτελεστεί ο κύκλος πλύσης A Πατήστε το Start 7. Reagent Preheat Προστίθεται προθερµασµένο ρυθµιστικό διάλυµα υβριδοποίησης στο µηχάνηµα. Ο θερµαντήρας διατηρεί ζεστό το αντιδραστήριο επί 15 λεπτά, ενόσω παρασκευάζονται άλλα αντιδραστήρια. 8. Preheat complete Press Start Το µηχάνηµα ηχεί συνεχώς µέχρι να πατηθεί το πλήκτρο Start 9. Select No. of wells Χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα < και > εισαγάγετε τους αριθµούς ταινιών που απαιτούνται. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το στάδιο της προθέρµανσης µπορεί να τερµατιστεί πατώντας το πλήκτρο >. Πατήστε το Start. Πατήστε το Start µετά την εισαγωγή του σωστού αριθµού ταινιών. 17

19 10. Add Reagents Press Start 11. Add Tray Press Start 12. Position Sensor Press Start 13. Begin Assay Press Start 14. Please Close Lid Press Start 15. Priming Water Hybridisation 16. Priming Reagent Hybridisation Σηµείωση: ο ελάχιστος αριθµός ταινιών που µπορούν να χρησιµοποιηθούν είναι 2. Αφού πατηθεί το πλήκτρο Start, η πλατφόρµα του δίσκου γέρνει προς τα εµπρός. Προσθέστε τα υπόλοιπα αντιδραστήρια. Βεβαιωθείτε ότι τοποθετούνται σωστά (ανατρέξτε στο παράρτηµα B) Τοποθετήστε το δίσκο και τον αισθητήρα στη θέση τους, όπως περιγράφεται παραπάνω. Βεβαιωθείτε ότι ο αισθητήρας είναι σωστά τοποθετηµένος µέσα στην κυψελίδα Ελέγξτε οπτικά εάν όλα είναι σωστά τοποθετηµένα Η ανάλυση δεν προχωρά στο επόµενο στάδιο µέχρι να κλείσετε το καπάκι Πλήρωση της αντλίας νερού Πλήρωση της αντλίας ρυθµιστικού διαλύµατος υβριδοποίησης 17. Dispense Hybridisation Προστίθεται ρυθµιστικό διάλυµα υβριδοποίησης µέσα σε κάθε κυψελίδα. Εάν χρησιµοποιούνται λιγότερα από 48 δείγµατα, οι ελεύθερες κυψελίδες πληρώνονται µε νερό κατά τη διάρκεια αυτού του σταδίου. 18. Reagent save Please wait Αποµάκρυνση του αντιδραστηρίου από το σωλήνα 19. Add Amplicon Press Start 20. Attaining Temp Please wait! Προσθέστε αµπλικόνιο στο ρυθµιστικό διάλυµα υβριδοποίησης σε κάθε κυψελίδα Το θερµαινόµενο ταπέτο θερµαίνει το ρυθµιστικό διάλυµα υβριδοποίησης στους 50 C +/-1 C 21. Hybridisation Ο δίσκος ανακινείται επί 30 λεπτά σε θερµοκρασία 50 C +/-1 C (όπως υποδεκνύεται από το ρυθµιστή Watlow) Πατήστε το Start µετά την ολοκλήρωση της ς Πατήστε το Start µετά την ολοκλήρωση της ς Πατήστε το Start Πατήστε το Start Πατήστε το Start Πατήστε το Start µετά την ολοκλήρωση της ς 18

20 22. Priming reagent Ambient Wash Πλήρωση της αντλίας ρυθµιστικού διαλύµατος έκπλυσης 23. Aspirate Dispense Ταυτόχρονη αναρρόφηση ρυθµιστικού διαλύµατος υβριδοποίησης και χορήγηση ρυθµιστικού διαλύµατος έκπλυσης σε συνθήκες περιβάλλοντος 24. Ambient Wash Επώαση σε θερµοκρασία δωµατίου 25. Aspirate Dispense Ταυτόχρονη αναρρόφηση ρυθµιστικού διαλύµατος έκπλυσης σε συνθήκες περιβάλλοντος και χορήγηση ρυθµιστικού διαλύµατος έκπλυσης σε αυστηρές συνθήκες. Εάν χρησιµοποιούνται λιγότερα από 48 δείγµατα, οι ελεύθερες κυψελίδες πληρώνονται µε νερό κατά τη διάρκεια αυτού του σταδίου. 26. Attaining Temp Please wait! Το θερµαινόµενο ταπέτο θερµαίνει το ρυθµιστικό διάλυµα έκπλυσης σε αυστηρές συνθήκες στους 50 C +/-1 C 27. Stringent Wash Επώαση στους 50 C +/-1 C (όπως υποδεικνύεται από το ρυθµιστή Watlow) επί 15 λεπτά. 28. Priming reagent Πλήρωση της αντλίας Conjugate συζευγµένου µορίου 29. Aspirate Dispense Ταυτόχρονη αναρρόφηση ρυθµιστικού διαλύµατος έκπλυσης σε αυστηρές συνθήκες και χορήγηση διαλύµατος συζευγµένου µορίου 30. Reagent save Please wait Αποµάκρυνση του αντιδραστηρίου από το σωλήνα 31. Conjugate Επώαση σε θερµοκρασία δωµατίου 32. Aspirate Dispense Ταυτόχρονη αναρρόφηση διαλύµατος συζευγµένου µορίου και χορήγηση ρυθµιστικού διαλύµατος έκπλυσης σε συνθήκες περιβάλλοντος 33. Ambient Wash Επώαση σε θερµοκρασία 19

21 δωµατίου 34. Aspirate Dispense Ταυτόχρονη αναρρόφηση ρυθµιστικού διαλύµατος έκπλυσης σε συνθήκες περιβάλλοντος και χορήγηση 2 ου ρυθµιστικού διαλύµατος έκπλυσης σε συνθήκες περιβάλλοντος 35. Reagent save Please wait Αποµάκρυνση του αντιδραστηρίου από το σωλήνα 36. Ambient Wash Επώαση σε θερµοκρασία δωµατίου 37. Priming reagent Πλήρωση της αντλίας Citrate κιτρικού 38. Aspirate Dispense Ταυτόχρονη αναρρόφηση ρυθµιστικού διαλύµατος έκπλυσης σε συνθήκες περιβάλλοντος και χορήγηση διαλύµατος κιτρικού 39. Citrate Επώαση σε θερµοκρασία δωµατίου 40. Priming reagent Πλήρωση της αντλίας Substrate υποστρώµατος 41. Aspirate Dispense Ταυτόχρονη αναρρόφηση διαλύµατος κιτρικού και χορήγηση διαλύµατος υποστρώµατος 42. Reagent save Please wait Αποµάκρυνση του αντιδραστηρίου από το σωλήνα 43. Substrate Επώαση σε θερµοκρασία δωµατίου 44. Priming Reagent Πλήρωση της αντλίας DI water απιονισµένου νερού 45. Aspirate Dispense Ταυτόχρονη αναρρόφηση διαλύµατος υποστρώµατος και χορήγηση απιονισµένου νερού. 46. DI Water Επώαση σε θερµοκρασία δωµατίου 47. Aspirate Dispense Ταυτόχρονη αναρρόφηση 1 ου νερού έκπλυσης και χορήγηση 2 ου νερού έκπλυσης 48. Reagent save Please wait Αποµάκρυνση του αντιδραστηρίου από το σωλήνα 49. DI Water Επώαση σε θερµοκρασία δωµατίου 50. Aspirate Dispense Ταυτόχρονη αναρρόφηση νερού έκπλυσης και 20

22 χορήγηση διαλύµατος κιτρικού 51. Reagent save Please wait Αποµάκρυνση του αντιδραστηρίου από το σωλήνα 52. Citrate Επώαση σε θερµοκρασία 53. Aspirate Tray? Press Start/Quit 54. Aspirating Please wait! 55. Remove Sensor Press Start 56. Wash Cycle A Press Start/Quit 57. Wash Cycle B Press Start/Quit δωµατίου Οι ταινίες διατηρούνται εµβαπτισµένες στο διάλυµα κιτρικού. Πατήστε το start για αποµάκρυνση του αντιδραστηρίου ή το quit για παραµονή των ταινιών στο ρυθµιστικό διάλυµα Ανοίξτε το καπάκι και αφαιρέστε το δίσκο. Κλείστε το καπάκι. Τα δείγµατα είναι έτοιµα για ανάλυση Αυτή η επιλογή πλύσης θα πρέπει να χρησιµοποιείται για τον καθαρισµό του µηχανήµατος µε αιθανόλη/ισοπροπανόλη ή µε ζεστό νερό ή µε υποχλωριώδες νάτριο Αυτή η επιλογή πλύσης θα πρέπει να χρησιµοποιείται για την έκπλυση των σωλήνων µε απιονισµένο νερό µετά τον κύκλο πλύσης A Πατήστε Start/ Quit Πατήστε το Start Ακολουθήστε τις οδηγίες του βήµατος 5 Πατήστε το Start ή το Quit Ακολουθήστε τις οδηγίες του βήµατος 6 Πατήστε το Start ή το Quit 21

23 3.4 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ AutoRELI TM 48 ΤΗΣ Dynal Κύκλοι πλύσης Στο µηχάνηµα έχουν προγραµµατιστεί δύο κύκλοι πλύσης µε τις παρακάτω παραµέτρους. Κύκλος Α: ιάλυµα καθαρισµού αντλείται διαδοχικά διαµέσου κάθε σωλήνα επί 25 δευτερόλεπτα. Το διάλυµα καθαρισµού παραµένει σε κάθε σωλήνα επί 10 λεπτά. Το διάλυµα καθαρισµού αποµακρύνεται από τους σωλήνες µε αναρρόφηση Κύκλος Β: ιάλυµα καθαρισµού αντλείται διαδοχικά διαµέσου κάθε σωλήνα επί 25 δευτερόλεπτα. Το διάλυµα καθαρισµού παραµένει σε κάθε σωλήνα επί 10 λεπτά Συνιστώµενα πρωτόκολλα καθαρισµού του µηχανήµατος 1. Πριν ή µετά από κάθε ανάλυση: Πληρώστε τις φιάλες µε αιθανόλη ή ισοπροπανόλη 70% και εκτελέστε τον κύκλο πλύσης A. Στην πλύση αυτή δεν είναι απαραίτητη η παραµονή του διαλύµατος µέσα στους σωλήνες επί 10 λεπτά. Πατήστε το πλήκτρο > για να τερµατίσετε την παραµονή του διαλύµατος στους σωλήνες. Στο τέλος του κύκλου A, πληρώστε τις φιάλες µε απιονισµένο νερό και εκτελέστε τον κύκλο πλύσης B. Συνεχίστε µε την ανάλυση. 2. Μία φορά την εβδοµάδα. Καθαρίστε το µηχάνηµα µετά την ολοκλήρωση της τελευταίας ανάλυσης της εβδοµάδας, όπως περιγράφεται στο 1. Ακολουθήστε τις εντολές του πληκτρολογίου όπως εάν ξεκινούσατε µια νέα ανάλυση και εκτελέστε τον κύκλο πλύσης A µε ζεστό νερό. Στο τέλος του κύκλου A, πληρώστε τις φιάλες µε απιονισµένο νερό και εκτελέστε τον κύκλο πλύσης B. Πατήστε το QUIT για να εγκαταλείψετε την ανάλυση και να κλείσετε το µηχάνηµα. 3. Μία φορά το µήνα. Πληρώστε τις φιάλες µε διάλυµα υποχλωριώδους νατρίου 1% και εκτελέστε τον κύκλο πλύσης A. Στο τέλος του κύκλου A, πληρώστε τις φιάλες µε απιονισµένο νερό και εκτελέστε τον κύκλο πλύσης B. Συνεχίστε µε την ανάλυση. Σηµείωση: Το υποχλωριώδες νάτριο είναι ερεθιστικό και επιβλαβές Καθαρισµός των δίσκων προσδιορισµού τύπου ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ. Τα υπολείµµατα κάποιων απορρυπαντικών ενδέχεται να επηρεάσουν την εµφάνιση χρώµατος των ταινιών και να καταστήσουν πιο έντονο το υπόβαθρο. Εάν οι δίσκοι δεν πλυθούν αµέσως µετά τη χρήση τους, πληρώστε τους µε νερό µέχρι τη στιγµή που θα πλυθούν. 22

24 Σηµείωση: Οι παρακάτω ενέργειες γίνονται µε το χέρι και όχι πάνω στον αναλυτή AutoRELI Ξεπλύνετε τους δίσκους αρκετές φορές µε ζεστό νερό αφήνοντας το νερό να κυκλοφορήσει στην περιοχή γύρω από τις κυψελίδες. 2. Προσθέστε 5 ml αιθανόλης ή ισοπροπανόλης 70% σε κάθε χρησιµοποιηµένη κυψελίδα του δίσκου προσδιορισµού τύπου. 3. Ανακινήστε προσεκτικά εµπρός-πίσω το δίσκο προσδιορισµού τύπου επί δευτερόλεπτα για να διαλυθούν τυχόν υπολείµµατα του χρωµογόνου TMB (από το διάλυµα υποστρώµατος εργασίας). Αφήστε τον σε ηρεµία επί 10 λεπτά. 4. Αδειάστε την αιθανόλη από κάθε κυψελίδα µέσα στο νεροχύτη, κάτω από τρεχούµενο νερό. 5. Επαναλάβετε τα βήµατα 2 και 3. [Η αυτή συνιστάται καθώς δεν είναι δυνατή η ανίχνευση της παρουσίας χρωµογόνου TMB (ασθενές µπλε χρώµα) λόγω του σκούρου χρώµατος του δίσκου]. 6. Ξεπλύνετε σχολαστικά κάθε κυψελίδα του δίσκου µε απιονισµένο νερό. 7. Αφήστε το δίσκο να στεγνώσει. Ο δίσκος είναι πλέον έτοιµος για επαναχρησιµοποίηση. Καθαρισµός της πλατφόρµας του δίσκου και του κελύφους του αναλυτή Καθαρίστε την πλατφόρµα του δίσκου χρησιµοποιώντας ένα ύφασµα µε οινόπνευµα. Είναι σηµαντικό η πλατφόρµα του δίσκου να είναι πάντοτε καθαρή ώστε να εξασφαλίζεται ικανοποιητική µεταφορά της θερµότητας. Καθαρίστε τις εσωτερικές επιφάνειες/τυχόν εκχυµένες ουσίες χρησιµοποιώντας ένα ύφασµα µε οινόπνευµα. Θα πρέπει να προσέχετε ιδιαίτερα ώστε να µην εκχύνονται αντιδραστήρια µέσα στο µηχάνηµα. Συνιστάται ο καθαρισµός του εξωτερικού του αναλυτή σε µηνιαία βάση, χρησιµοποιώντας µε φειδώ αντιστατικό αφρό στην εξωτερική πλευρά του οργάνου. Ο χρήστης θα πρέπει να θέσει τον αναλυτή εκτός λειτουργίας, να κλείσει το καπάκι και να απλώσει αφρό σε µία επιφάνεια κάθε φορά. Συνιστάται η χρήση ενός στεγνού υφάσµατος χωρίς χνούδι για την αφαίρεση του αφρού. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται ώστε να µην ψεκάζεται αφρός στο εσωτερικό του αναλυτή. 23

25 4. Ο ΗΓΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Εάν αντιµετωπίζετε προβλήµατα µε τον αναλυτή, οι παρακάτω απλές οδηγίες πιθανόν να σας βοηθήσουν να τα επιλύσετε. Τα στοιχεία που συλλέγετε από την παρατήρηση ενός προβλήµατος θα βοηθήσουν επίσης τους ειδικευµένους µηχανικούς σέρβις να σας επιστρέψουν τον αναλυτή σε άρτια λειτουργική κατάσταση όσο το δυνατόν συντοµότερα. 4.1 ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ Ο αναλυτής AutoRELI 48 διαθέτει δύο ενσωµατωµένα συστήµατα συναγερµού µε τα παρακάτω χαρακτηριστικά: - Επίτευξη της επιθυµητής τιµής θερµοκρασίας Εάν ο ρυθµιστής θερµοκρασίας χρειαστεί περισσότερο από 20 λεπτά για την επίτευξη της καθορισµένης θερµοκρασίας, τότε θα ακουστεί ένα ηχητικό προειδοποιητικό σήµα και η οθόνη θα εµφανίσει µήνυµα σφάλµατος του θερµαντήρα. Ο χρήστης πρέπει να πατήσει το πλήκτρο Start στο πληκτρολόγιο προκειµένου να σιγήσει ο συναγερµός. Στη συνέχεια, ο χρήστης µπορεί να επιλέξει είτε να συνεχίσει την ανάλυση χωρίς τη λειτουργία του θερµαντήρα ή να πατήσει το πλήκτρο Quit για να εγκαταλείψει την ανάλυση. Απόκλιση από την επιθυµητή τιµή θερµοκρασίας Αφού επιτευχθεί η επιθυµητή τιµή θερµοκρασίας, ενεργοποιείται ένα προειδοποιητικό ηχητικό σήµα σε περίπτωση που η θερµοκρασία αποκλίνει κατά περισσότερο από 1,5 βαθµούς από την καθορισµένη τιµή ρύθµισης. Ο χρήστης πρέπει να πατήσει το πλήκτρο Stop στο πληκτρολόγιο προκειµένου να σιγήσει ο συναγερµός. Στη συνέχεια, ο χρήστης µπορεί να επιλέξει είτε να συνεχίσει την ανάλυση χωρίς τη λειτουργία του θερµαντήρα ή να πατήσει το πλήκτρο Quit για να εγκαταλείψει την ανάλυση. 24

26 4.2 ΒΑΣΙΚΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Χρησιµοποιήστε το παρακάτω διάγραµµα ως οδηγό κατά την προσπάθεια εντοπισµού ενδεχόµενου προβλήµατος. Λεπτοµερής επεξήγηση των βηµάτων δίνεται παρακάτω. Πραγµατοποιείται αρχικοποίηση του αναλυτή; Ναι Όχι Όχι Προσδιορίστε για ποιο αντιδραστήριο δεν πραγµατοποιείται πλήρωση. Εάν η αντίστοιχη αντλία λειτουργεί, τότε υπάρχει κάποιο εµπόδιο στο συγκεκριµένο σωλήνα. Ελέγξτε όλους τους συνδέσµους luer για τυχόν βλάβη. Όχι Βεβαιωθείτε ότι η σωλήνωση αναρρόφησης είναι προσαρτηµένη. Βεβαιωθείτε ότι η αντλία αναρρόφησης λειτουργεί. Βεβαιωθείτε ότι η σωλήνωση αποβλήτων δεν είναι φραγµένη. Όχι Πραγµατοποιείται σωστή πλήρωση του αναλυτή; Ναι Ο δίσκος αδειάζει σωστά; Ναι Ο δίσκος θερµαίνεται σωστά; Ανυψώνονται οι βελόνες αναρρόφησης; Ναι Ο βραχίονας µετακινείται στην αρχική του θέση; Όχι Είναι αναµµένη η πράσινη ενδεικτική λυχνία λειτουργίας; Εάν όχι, ελέγξτε τις ηλεκτρικές ασφάλειες και/ή το καλώδιο τροφοδοσίας. Εάν εντοπιστούν καµµένες ασφάλειες, αντικαταστήστε τις µε ασφάλειες σωστής ονοµαστικής τιµής και σωστού τύπου. Θέστε τον αναλυτή εκτός λειτουργίας. Μετακινήστε το µηχανισµό πάνω-κάτω µε το χέρι. Θα πρέπει να κινείται ελεύθερα χωρίς κώλυµα. Εάν συναντήσετε αντίσταση, ενδέχεται να υπάρχει κάποιο µηχανικό πρόβληµα. Βεβαιωθείτε ότι ο µηχανισµός αναρρόφησης δεν είναι χαλαρός. Όχι Ενεργοποιείται ο ρυθµιστής Watlow; Εάν όχι, υπάρχει βλάβη στην πλακέτα κυκλώµατος ή δεν έχει ρυθµιστεί στο λογισµικό να ενεργοποιείται. Εάν ο ρυθµιστής είναι ενεργοποιηµένος και η θερµοκρασία δεν ανέρχεται, τότε η ασφάλεια θερµικής προστασίας στο θερµαινόµενο ταπέτο έχει καταστεί ανοικτό κύκλωµα και πρέπει να αντικατασταθεί. Ναι Ναι Το τραπέζι υποστήριξης του δίσκου ανακινείται; Ναι Θέστε τον αναλυτή εκτός λειτουργίας. Βεβαιωθείτε ότι οι βελόνες αναρρόφησης βρίσκονται στην επάνω θέση και µετακινήστε το βραχίονα δεξιάαριστερά µε το χέρι. Θα πρέπει να κινείται ελεύθερα χωρίς κώλυµα. Εάν συναντήσετε αντίσταση, βεβαιωθείτε ότι ο βραχίονας δεν είναι χαλαρός και ότι δεν υπάρχουν χαλαρωµένες βίδες κάτω από το γραµµικό ολισθαίνον τµήµα. Όχι Θέστε τον αναλυτή εκτός λειτουργίας. Βεβαιωθείτε ότι το τραπέζι ανακίνησης δεν είναι χαλαρό. Γυρίστε το µηχανισµό ανακίνησης µε το χέρι για να βεβαιωθείτε ότι το τραπέζι κινείται πάνω και κάτω. Ελέγξτε εάν ακούγεται ο ήχος του µικροδιακόπτη κατά τη διάρκεια της περιστροφής. Βεβαιωθείτε ότι ο ιµάντας ανακίνησης είναι άθικτος. 25

27 4.3 ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Μια καλή οπτική επιθεώρηση του αναλυτή πριν αυτός τεθεί σε λειτουργία µπορεί µερικές φορές να αποκαλύψει προβλήµατα ή πιθανά προβλήµατα. Η δι των παρακάτω απλών ελέγχων βοηθά στον προσδιορισµό της κατάστασης του αναλυτή Μηχανικά µέρη 1. Ανοίξτε το καπάκι και βεβαιωθείτε ότι µπορείτε να κινήσετε ελεύθερα µε το χέρι τις βελόνες αναρρόφησης πάνω στο βραχίονα προς τα πάνω και προς τα κάτω. Αφήστε τις βελόνες αναρρόφησης στην επάνω θέση και µετακινήστε το βραχίονα από τα δεξιά προς τα αριστερά µε το χέρι προκειµένου να ελέγξετε εάν ο βραχίονας κινείται ελεύθερα. Εάν κατά τη διάρκεια αυτών των δοκιµών συναντήσετε τυχόν αντίσταση ή οποιοδήποτε κώλυµα, το πρόβληµα είναι πιθανότατα µηχανικό. Βελόνες αναρρόφησης Βραχίονας χορήγησης Προκειµένου για τις βελόνες αναρρόφησης, βεβαιωθείτε ότι οι δύο βίδες που συγκρατούν το γραµµικό ολισθαίνον τµήµα είναι άθικτες και καλά στερεωµένες. Βεβαιωθείτε ότι ο κινητήρας κλιµακωτής περιστροφής είναι καλά στερεωµένος και ότι η ετικέτα αρχικής θέσης του αισθητήρα (δεν εµφανίζεται), στο γραµµικό ολισθαίνον τµήµα, κινείται ελεύθερα εντός και εκτός του οπτικού αισθητήρα που βρίσκεται στην πλακέτα κυκλώµατος του βραχίονα, στο εσωτερικό του βραχίονα. Προκειµένου για το βραχίονα, βεβαιωθείτε ότι οι βίδες που συγκρατούν το γραµµικό ολισθαίνον τµήµα είναι καλά στερεωµένες και ότι ο ιµάντας είναι τεντωµένος. Προκειµένου για το µηχανισµό ανακίνησης, βεβαιωθείτε ότι η πλάκα υποστήριξης του δίσκου κινείται ελεύθερα και ότι ο µικροδιακόπτης (που βρίσκεται κάτω από το τραπέζι ανακίνησης, στη δεξιά πλευρά) είναι ενεργοποιηµένος Σύστηµα ρευστοδυναµικής Ελέγξτε την ακεραιότητα των σωληνώσεων από τις αντλίες µέχρι τις φιάλες. Προσέξτε ιδιαίτερα τους συνδέσµους σωληνώσεων στο επάνω µέρος των καπακιών των φιαλών. Τυχόν ζηµιά στους συνδέσµους έχει ως αποτέλεσµα κακή ή καθόλου χορήγηση. Εάν οι σωληνώσεις παρουσιάζουν απόφραξη ή µερική απόφραξη, το αποτέλεσµα είναι επίσης κακή ή καθόλου χορήγηση. 26

28 Σύνδεσµοι σωληνώσεων Βεβαιωθείτε ότι οι σωληνώσεις αποβλήτων από την αντλία αναρρόφησης (αντλία 1) και από τον υποδοχέα αποβλήτων έκπλυσης είναι ακέραιες και δεν είναι αποφραγµένες. Εάν η σωλήνωση αναρρόφησης είναι αποφραγµένη, ο δίσκος δεν θα αδειάσει και θα προκληθεί έκχυση. Εάν η σωλήνωση αποβλήτων είναι αποφραγµένη, ο υποδοχέας αποβλήτων έκπλυσης ενδέχεται να µην αδειάσει. Βεβαιωθείτε ότι τα κλιπ της περισταλτικής αντλίας είναι σωστά τοποθετηµένα. Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος εφαρµόζει σωστά στους σφιγκτήρες που βρίσκονται πάνω στο τραπέζι υποστήριξης του δίσκου. Εάν δεν διαπιστωθούν προβλήµατα κατά τη διάρκεια της οπτικής επιθεώρησης, ο αναλυτής µπορεί να τεθεί σε λειτουργία. Εάν διαπιστωθούν προβλήµατα κατά τη διάρκεια της οπτικής επιθεώρησης, αυτά θα πρέπει να αποκατασταθούν πριν τεθεί ο αναλυτής σε λειτουργία. Σε διαφορετική περίπτωση ενδέχεται να προκληθεί περαιτέρω ζηµιά στον αναλυτή. 4.4 ΑΡΧΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Κάθε φορά που ο αναλυτής τίθεται σε λειτουργία, εκτελείται η ίδια ακολουθία αρχικοποίησης. Πριν θέσετε τον αναλυτή σε λειτουργία, µετακινήστε το βραχίονα χορήγησης κατά το ήµισυ της διαδροµής του και τις βελόνες αναρρόφησης κατά το ήµισυ της διαδροµής τους προς τα κάτω. Μόλις ο αναλυτής τεθεί σε λειτουργία, λαµβάνουν χώρα τα παρακάτω µε την εξής σειρά: - 1. Στην οθόνη εµφανίζεται το µήνυµα AutoRELI 48 Press Start (Αναλυτής AutoRELI 48. Πατήστε το Start). 2. Οι βελόνες αναρρόφησης ανυψώνονται στην αρχική τους θέση. 3. Ο βραχίονας µετακινείται αριστερά στην αρχική του θέση. 4. Ο µηχανισµός ανακίνησης δίσκου µετακινείται στην αρχική του θέση. 5. Η πράσινη λυχνία LED στο εµπρός µέρος του αναλυτή ανάβει. 6. Ο ανεµιστήρας στο πίσω µέρος του αναλυτή αρχίζει να περιστρέφεται. Εάν δεν εκτελεστεί κάποια ή όλες οι ενέργειες, τότε υπάρχει βλάβη που θα πρέπει να αποκατασταθεί. Στην περίπτωση αυτή επικοινωνήστε µε τον τοπικό αντιπρόσωπο της Dynal Biotech ή στείλτε στη διεύθυνση Εάν δεν εκτελεστεί το βήµα 1 που περιγράφεται παραπάνω και στην οθόνη δεν εµφανιστεί κανένας χαρακτήρας ή εµφανιστούν τυχαίοι χαρακτήρες, τότε υπάρχει κάποια βλάβη στο σχετικό καλώδιο, στην πλακέτα κυκλώµατος ή στην ίδια την οθόνη. Εάν δεν εκτελεστεί το βήµα 2 που περιγράφεται παραπάνω, τότε υπάρχει κάποια βλάβη στο σχετικό καλώδιο, στην πλακέτα κυκλώµατος ή και στα δύο. Εάν δεν εκτελεστεί το βήµα 3 που περιγράφεται παραπάνω, τότε υπάρχει κάποια βλάβη στο σχετικό καλώδιο, στην πλακέτα κυκλώµατος ή και στα δύο. 27

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα

F G H. Περιγραφή λυχνιών και ακουστικών προειδοποιήσεων Ένδειξη Ήχος Έξοδος Φόρτιση Περιγραφή Ενέργεια - - Όχι Ναι Το UPS είναι Ανοίξτε το UPS.

F G H. Περιγραφή λυχνιών και ακουστικών προειδοποιήσεων Ένδειξη Ήχος Έξοδος Φόρτιση Περιγραφή Ενέργεια - - Όχι Ναι Το UPS είναι Ανοίξτε το UPS. Πληροφορίες προϊόντος E A C F G H A: ιακόπτης On/Off : Με ηλεκτρικό ρεύµα: σταθερά µε πράσινο χρώµα Με µπαταρία: αναβοσβήνει µε πράσινο χρώµα C: Με ηλεκτρικό ρεύµα: δείχνει το επίπεδο φορτίου Με µπαταρία:

Διαβάστε περισσότερα

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Οδηγίες χρήσης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση του μηχανήματος και φυλάξτε αυτές σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά. Η

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1] Ατμοκαθαριστής FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένου των παρακάτω: Διαβάστε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Θερµαντήρας λύσης BD ProbeTec ET Θερµαντήρας εκκίνησης και θέρµανσης BD ProbeTec ET

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Θερµαντήρας λύσης BD ProbeTec ET Θερµαντήρας εκκίνησης και θέρµανσης BD ProbeTec ET ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Θερµαντήρας λύσης BD ProbeTec ET Θερµαντήρας εκκίνησης και θέρµανσης BD ProbeTec ET Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA 800-638-8663 BENEX Limited

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Για την ασφάλειά σας Η συσκευή έχει δύο λειτουργίες: θέρµανσης/ στεγνώµατος πετσετών και συµπληρωµατικής θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. FM443 Πλακέτα ηλιακού. Πλακέτα λειτουργίας. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR

Οδηγίες χρήσης. FM443 Πλακέτα ηλιακού. Πλακέτα λειτουργίας. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM443 Πλακέτα ηλιακού Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 615 869-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια..................................... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύμβολα 2. Προειδοποιήσεις & επισημάνσεις 3. Σχετικά με το περιβάλλον 4. Περιγραφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

SDI / Ultramat 2 Δονητής Αµαλγάµατος

SDI / Ultramat 2 Δονητής Αµαλγάµατος SDI / Ultramat 2 Δονητής Αµαλγάµατος Οδηγίες χρήσεως Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε τον δονητή αµαλγάµατος διπλής τάσης, ο οποίος έχει ένα χρονόµετρο υψηλής ακρίβειας που ελέγχεται από µικροεπεξεργαστή

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow AquaMate διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZCD1 7020229 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

V 50/60Hz W 1.7L

V 50/60Hz W 1.7L ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Βραστήρας Μοντέλο: R-778 220-240V 50/60Hz 1850--2200W 1.7L ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

ίσκος 5 (προαιρετικός) ίσκος 6 (εισαγωγέας) (προαιρετικός) Πίνακας ελέγχου Τελικός επεξεργαστής μεγάλου όγκου (προαιρετικός) Πίνακας ελέγχου

ίσκος 5 (προαιρετικός) ίσκος 6 (εισαγωγέας) (προαιρετικός) Πίνακας ελέγχου Τελικός επεξεργαστής μεγάλου όγκου (προαιρετικός) Πίνακας ελέγχου Xerox ColorQube 90/ 90/ 90 Επισκόπηση μηχανήματος Επισκόπηση μηχανήματος Λειτουργίες Ανάλογα με τη διαμόρφωση της συσκευής σας, αυτή διαθέτει τις παρακάτω δυνατότητες: 8 Αντιγραφή E-mail ιαδικτυακό φαξ

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΙ 3897. Τεστ Κιτ εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου

ΗΙ 3897. Τεστ Κιτ εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου Αγαπητέ πελάτη, Hanna Instruments Ελλάς ΗΙ 3897 Τεστ Κιτ εξαιρετικά παρθένου υ Ευχαριστούµε που επιλέξατε ένα προϊόν της Hanna Instruments. Παρακαλούµε διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά πριν τη χρήση του

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή Αρ. μοντέλου ES-SA40 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης. Ελληνικά Σημαντικές πληροφορίες Πριν από

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Ευρεία γκάμα από μία πηγή. Μοναδικός ανθεκτικός σχεδιασμός. Γρήγορη και αξιόπιστη απόδοση. Τύπος μοντέλων Σελίδα Πρέσες δοκιμής κυκλωμάτων 2 9.2 Ψύκτες σωλήνων 2 9.3 Αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης υλικού

Οδηγός εγκατάστασης υλικού Αφαίρεση συσκευασίας Αφαιρέστε όλο το προστατευτικό υλικό. Οι εικόνες του παρόντος εγχειριδίου αφορούν ένα παρόμοιο μοντέλο. Παρόλο που ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές με το δικό σας μοντέλο, ο τρόπος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1)

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1) Model No: R-102 Σκουπάκι Χειρός Οδηγίες Χρήσης Περιγραφή Επαναφορτιζόµενο σκουπάκι χειρός για υγρά και στερεά. Απορροφά εύκολα σκόνη και νερό. Είναι εύχρηστο για το σπίτι και παρόµοιους χώρους. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

GM-392 & GM-393 700VDC 700 Vrms /AC.

GM-392 & GM-393  700VDC 700 Vrms /AC. Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΑ GM-392 & GM-393 ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το πολύµετρο µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης κλειστού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου C) ή ανοιχτού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου Β) με ενσωματωμένο μπόιλερ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Πρωτοκόλλου QIAsymphony SP

Φύλλο Πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Φύλλο Πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Πρωτόκολλο PC_AXpH_HC2_V1_DSP Προβλεπόμενη χρήση Για διαγνωστική χρήση in vitro. Αυτό το πρωτόκολλο αναπτύχθηκε για χρήση με τραχηλικά δείγματα αποθηκευμένα σε διάλυμα

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό είναι πλήρως φορτισμένο πριν τη χρήση.

Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό είναι πλήρως φορτισμένο πριν τη χρήση. BTCLIPARDP ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1-Bluetooth Ακουστικό 2-Πλήκτρο αναδίπλωσης καλωδίου ακουστικού 3-LED φως ένδειξης 4-Πλήκτρο πολλαπλών χρήσεων 5- Πλήκτρα + και της έντασης 6-Μικρόφωνο 7-Υποδοχή φόρτισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για µελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

BeoLab 6000 Οδηγ ς BEOL B 6000 GB OMSL

BeoLab 6000 Οδηγ ς BEOL B 6000 GB OMSL BeoLab 6000 Οδηγός ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να µειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, µην αφαιρείτε το κάλυµµα (ή το πίσω µέρος). Στο εσωτερικό της συσκευής δεν υπάρχουν εξαρτήµατα που µπορούν να επισκευαστούν από το

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ O προγραμματιστής μπαταρίας μίας βαλβίδας SVC αποτελεί την ιδανική λύση για περιπτώσεις όπου απαιτείται αξιόπιστη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC13 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

Αρµόζουσα χρήση. Προστασία περιβάλλοντος

Αρµόζουσα χρήση. Προστασία περιβάλλοντος 3 Αγαπητέ πελάτη, Πριν από την πρώτη χρήση της συσκευής διαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας και ενεργήστε βάσει αυτών. Φυλάξτε τις παρούσες οδηγίες λειτουργίας για µελλοντική χρήση ή για τον επόµενο κάτοχο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο HP Media (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης

Τηλεχειριστήριο HP Media (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Τηλεχειριστήριο HP Media (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονοµασίες Windows και Windows Vista είναι σήµατα κατατεθέντα της Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. Συναγερµός SkyLink Audio Alarm ΑΑ-433

Οδηγίες Χρήσης. Συναγερµός SkyLink Audio Alarm ΑΑ-433 Οδηγίες Χρήσης Συναγερµός SkyLink Audio Alarm ΑΑ-433 Για την εγκατάσταση µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τις βίδες που θα βρείτε µέσα στη συσκευασία του συναγερµού. Για µεγαλύτερη ευκολία στη συσκευασία περιλαµβάνονται,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack τοποθέτηση 1U

Οδηγός εγκατάστασης Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack τοποθέτηση 1U Οδηγός εγκατάστασης Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack τοποθέτηση 1U Σημαντικά μηνύματα ασφάλειας Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά για να εξοικειωθείτε με τον εξοπλισμό πριν επιχειρήσετε να τον

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός ταχείας αναφοράς για το ZE500

Οδηγός ταχείας αναφοράς για το ZE500 Οδηγός ταχείας αναφοράς για το ZE500 Χρησιμοποιήστε αυτόν τον οδηγό για να χειρίζεστε τη μηχανή εκτύπωσης σας σε καθημερινή βάση. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες, ανατρέξτε στον Οδηγό χρήστη. Προσανατολισμός

Διαβάστε περισσότερα

Dell XC720xd Οδηγός «Τα πρώτα βήματα»

Dell XC720xd Οδηγός «Τα πρώτα βήματα» Dell XC720xd Οδηγός «Τα πρώτα βήματα» Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: E14S Series Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: E14S001 Σημειώσεις, ειδοποιήσεις και προσοχές ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Διάταξη εξουδετέρωσης NE1.1 Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου 6 720 817 043 (2010/01) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλώ, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση της συσκευής, για την αποφυγή ζηµιών. Οποιαδήποτε χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Εφεδρικό σύστημα monoloc χαμηλής θερμοκρασίας EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W Εφεδρικό σύστημα monoloc χαμηλής θερμοκρασίας Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης.

Διαβάστε περισσότερα

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά και φυλάξετε τη συσκευή σε ασφαλές μέρος, για να

Διαβάστε περισσότερα

Ένθετο συσκευασίας του σετ ορών ελέγχου

Ένθετο συσκευασίας του σετ ορών ελέγχου Ένθετο συσκευασίας του σετ ορών ελέγχου για το QuantiFERON 0594-0805 Cellestis, a QIAGEN Company Level 2, Office Tower 2, Chadstone Centre 1341 Dandenong Road Chadstone, Victoria, 3148 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ QIAGEN

Διαβάστε περισσότερα

FingerLock Οδηγίες χρήσης Πριν διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης Οι παρούσες οδηγίες χρήσης σας επιτρέπουν να γνωρίζετε τις προφυλάξεις που πρέπει να λάβετε πριν χρησιµοποιήσετε το προϊόν FingerLock TS-300.

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr SVC-400 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr SVC-400 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ SVC-400 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ O προγραμματιστής μπαταρίας τεσσάρων βαλβίδων SVC 400 αποτελεί την ιδανική λύση για περιπτώσεις όπου απαιτείται αξιόπιστη

Διαβάστε περισσότερα

Ανιχνευτής καπνού οπτικής δέσμης με ανακλαστήρα Οδηγός χρήστη

Ανιχνευτής καπνού οπτικής δέσμης με ανακλαστήρα Οδηγός χρήστη Ανιχνευτής καπνού οπτικής δέσμης με ανακλαστήρα Οδηγός χρήστη 1. Εγκατάσταση ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διαδρομή της υπέρυθρης δέσμης ΠΡΕΠΕΙ να διατηρείται ελεύθερη, χωρίς εμπόδια, πάντα! ιαφορετικά, το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΞΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: HM888. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση. και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΜΙΞΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: HM888. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση. και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΜΙΞΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: HM888 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Πριν χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρική συσκευή, πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Τοξικολογία Τροφίμων. Έλεγχος υπολειμμάτων με τη μέθοδο ELISA

Τοξικολογία Τροφίμων. Έλεγχος υπολειμμάτων με τη μέθοδο ELISA Τοξικολογία Τροφίμων Έλεγχος υπολειμμάτων με τη μέθοδο ELISA Στόχοι ενότητας Εξοικείωση με το kit προσδιορισμού αφλατοξίνης Μ1 σε δείγμα γάλακτος Κατανόηση των κρίσιμων σημείων εφαρμογής της συγκεκριμένης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15

Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15 Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15 1 Γενικές προφυλάξεις: Παρακαλείσθε να λάβετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις κατά το χειρισμό του μετρητή. Μην χρησιμοποιείτε τον μετρητή σε πολύ ζεστούς ή υγρούς χώρους.

Διαβάστε περισσότερα

1964-P-2001 1964-P-2000

1964-P-2001 1964-P-2000 1964-P-2001 1964-P-2000 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ Οδηγίες Εγκατάστασης Μονάδας Τοίχου Keeler Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν σας

Διαβάστε περισσότερα

www.tridimas.gr E-mail: info@tridimas.gr

www.tridimas.gr E-mail: info@tridimas.gr Κεντρικό: Ν. Πλαστήρα 257 & Αιόλου 36, ΤΚ: 135 62, Αγ. Ανάργυροι Αθήνα, Τηλ. Κέντρο: 210 26 20 250, Fax: 210 26 23 805 Υποκατάστημα: Σμύρνης 31, Τ.Κ.: 143 41, Ν. Φιλαδέλφεια, Αθήνα Τηλ: 210 25 25 534-210

Διαβάστε περισσότερα

Οθόνη βίντεο V1.

Οθόνη βίντεο V1. Οθόνη βίντεο GR 122398 122294 V1 www.avidsen.com GR ΣΗΜΑΝΤΙΚΌ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτή η οθόνη είναι συμβατή αποκλειστικά με τις εξωτερικές μονάδες της Avidsen με κωδ. 102297, 112297 και 112298. Βασικά χαρακτηριστικά:

Διαβάστε περισσότερα

L801 IP 55 / L801 PIR IP 55. Εγχειρίδιο Χρήσης... 26

L801 IP 55 / L801 PIR IP 55. Εγχειρίδιο Χρήσης... 26 L801 IP 55 / L801 PIR IP 55 Εγχειρίδιο Χρήσης... 26 Εγχειρίδιο Χρήσης Φωτιστικό LED υψηλής απόδοσης L801 IP 55 L801 PIR IP 55 (συμπ. ανιχνευτή κίνησης) Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήσης πριν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

CC 601. Εγχειρίδιο Χρήσης

CC 601. Εγχειρίδιο Χρήσης Εγχειρίδιο Χρήσης Οδέσους Α.Ε. www.odesus.gr Ανθ.Σταµ.Ρεγκούκου 17 - Τρείς Γέφυρες, 111 45 - Αθήνα τηλ. 210.32.27.140, 210.32.29.592, φαξ. 210.32.26.808 Μυκόνου 7 & Υδρας 41, 546 38 - Θεσσαλονίκη τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS ELEGANTE 36,46&56 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της, εποµένως είναι απαραίτητο

Διαβάστε περισσότερα

CES 5062 60 2B. Energy Under Control. D.MITSOTAKIS & Co

CES 5062 60 2B. Energy Under Control. D.MITSOTAKIS & Co CES 5062 60 2B ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Για την ασφάλειά σας Το αερόθερµο είναι µια συµπληρωµατική πηγή θέρµανσης για το σπίτι. Πρέπει να χρησιµοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Μην αφαιρείτε την προστατευτική µεµβράνη από το εσωτερικό της πόρτας (εάν υπάρχει), καθώς αυτό καθιστά τον καθαρισµό της συσκευής ευκολότερη.

Μην αφαιρείτε την προστατευτική µεµβράνη από το εσωτερικό της πόρτας (εάν υπάρχει), καθώς αυτό καθιστά τον καθαρισµό της συσκευής ευκολότερη. τη συσκευή µετά την προθέρµανση. Μην ζεσταίνετε αδιάλυτο αλκοόλ. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη αν τα τρόφιµα που ζεσταίνονται/µαγειρεύονται βρίσκονται σε συσκευασίες µιας χρήσης από πλαστικό,

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078 ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση μιας ηλεκτρικής συσκευής, πρέπει πάντα να τηρούνται βασικά μέτρα ασφαλείας, συμπεριλαμβανόμενων των εξής: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος του ηχείου!

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος του ηχείου! BeoLab 7 1 Οδηγός Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του ηχείου όπως περιγράφεται στις παρακάτω σελίδες, συνδέστε ολόκληρο το σύστημα στο ρεύμα. Προστασία ηχείου Το ηχείο διαθέτει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Touch Touch Visio

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Touch Touch Visio Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Touch Touch Visio 12:30 60cm Volume 3 Volume 2 Volume 1 2,25m 60cm 1 4m 2 A 220mm B 342mm Ø:6mm / L:35mm C 3 4 60cm min 15cm min 15cm 3m min 50cm min 15cm min 60cm

Διαβάστε περισσότερα

ICP-CP508. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508

ICP-CP508. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508 ICP-CP508 EL Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508 ICP-CP508 Οδηγός χρήστη 1.0 Επισκόπηση πληκτρολογίων της σειράς ICP-CP508 EL 2 1.0 Επισκόπηση πληκτρολογίων της σειράς ICP-CP508 Το πληκτρολόγιο είναι

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Πρωτοκόλλου QIAsymphony SP

Φύλλο Πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Φύλλο Πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Πρωτόκολλο DNA_Blood_400_V6_DSP Γενικές πληροφορίες Για διαγνωστική χρήση in vitro. Αυτό το πρωτόκολλο αφορά τον καθαρισμό ολικού γονιδιωματικού και μιτοχονδριακού DNA

Διαβάστε περισσότερα

Fantec SQ-35U3e. Εγχειρίδιο Χρήστη. Περιλαμβάνει. 4x Σκληροί ίσκοι 3.5" SATA USB3.0 esata

Fantec SQ-35U3e. Εγχειρίδιο Χρήστη. Περιλαμβάνει. 4x Σκληροί ίσκοι 3.5 SATA USB3.0 esata Fantec SQ-35U3e 4x Σκληροί ίσκοι 3.5" SATA USB3.0 esata Εγχειρίδιο Χρήστη Περιλαμβάνει Περιεχόμενα συσκευασίας Σημείωση Σχετικά με τη συσκευή Οδηγός εγκατάστασης υλικού Οδηγός μορφοποίησης Σκληρού ίσκου

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικός Εκτυπωτής Ετικετών Avery

Προσωπικός Εκτυπωτής Ετικετών Avery Προσωπικός Εκτυπωτής Ετικετών Avery Πίνακας Περιεχομένων Σελίδα 1. Εισαγωγή 2 2. Απαιτήσεις Συστήματος 2 3. Χαρακτηριστικά Προσωπικού Εκτυπωτή Ετικετών Avery 2 4. Περιγραφή τμημάτων Προσωπικού Εκτυπωτή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες. λειτουργίας. Ψύκτης 46 φιαλών κρασιού MFC-46203

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες. λειτουργίας. Ψύκτης 46 φιαλών κρασιού MFC-46203 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ψύκτης 46 φιαλών κρασιού MFC-46203 Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες λειτουργίας Περιεχόμενο 1. Ο ψ ύ κ τ η ς κ ρ α σ ι ώ ν σ α ς 3 2. Τ ε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. 0 Περιγραφή του καταµετρητή, λειτουργίες και ενδείξεις Βοηθητικοί οδηγοί υποδοχής χαρτονοµισµάτων Βίδα ρύθµισης πάχους χαρτονοµίσµατος Αισθητήρες

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 1.0 Φεβρουαρίου Έγχρωμο πιεστήριο C75 της Xerox Συνοπτικός Οδηγός Έναρξης

Έκδοση 1.0 Φεβρουαρίου Έγχρωμο πιεστήριο C75 της Xerox Συνοπτικός Οδηγός Έναρξης Έκδοση 1.0 Φεβρουαρίου 2013 2012 Xerox Corporation. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος Το Xerox και το Xerox με το εικονιστικό σήμα αποτελούν εμπορικά σήματα της Xerox Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ. Αθανασόπουλος Κων/νος, Επικ. Καθηγητής

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ. Αθανασόπουλος Κων/νος, Επικ. Καθηγητής Αθανασόπουλος Κων/νος, Επικ. Καθηγητής Σύµβολα κινδύνου και Σήµατα προειδοποίησης, απαγόρευσης και υποχρέωσης που χρησιµοποιούνται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΜΒΟΛΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ Μαύρο

Διαβάστε περισσότερα

Έλληνες 2200/2250. Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων. Εγχειρίδιο

Έλληνες 2200/2250. Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων. Εγχειρίδιο Έλληνες 2200/2250 Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων Εγχειρίδιο Safescan 2200/2250 Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων Σας ευχαριστούμε για την αγορά των

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

EasyPower EP48460P-R1-E ( ) EP48310AP-R1-E ( ) Μπαταρία ιόντων λιθίου Εγχειρίδιο χρήσης Ελληνικά ,

EasyPower EP48460P-R1-E ( ) EP48310AP-R1-E ( ) Μπαταρία ιόντων λιθίου Εγχειρίδιο χρήσης Ελληνικά , Στοιχεία επικοινωνίας: Alelion Batteries AB Flöjelbergsgatan 14C 43137 Mölndal +46 31866200 support@alelion.com EasyPower EP48460P-R1-E (1002374) EP48310AP-R1-E (1002833) Μπαταρία ιόντων λιθίου Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

ΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε µια ηλεκτρική συσκευή, πρέπει να τηρείτε ορισµένες βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, όπως οι παρακάτω: ΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W)

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W) ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ MICA (MICATHERMIC) ΜΟΝΤΕΛΟ R-061 / R-062 Αυτοί οι νέου τύπου θερµοποµποί διαθέτουν θερµικά στοιχεία κατασκευασµένα µε MICA, υλικό που αποτελεί τη νέα τεχνολογία θέρµανσης του 21

Διαβάστε περισσότερα

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς Παρουσίαση για τεχνικούς 1 Ευρετήριο Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα: Διαδικασία ελέγχου Πρώτο άναμμα Συντήρηση και καθάρισμα Service Τα πιο συχνά λάθη 2 Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα 3 Διαδικασία ελέγχου Έλεγχος εγκατάστασης:

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα. Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα. Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης

Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Henny Penny οχείο μεταφοράς παλαιού λαδιού ODS-300.02 ODS-300.03. (Greek)

Henny Penny οχείο μεταφοράς παλαιού λαδιού ODS-300.02 ODS-300.03. (Greek) Model ODS-300 Henny Penny οχείο μεταφοράς παλαιού λαδιού ODS-300.02 ODS-300.03 (Greek) FM07-703-B 11-22-10 (Τα μεταφρασμένα κείμενα είναι διαθέσιμα στο CD που παρέχεται με το Εγχειρίδιο) ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) : RAWASH. Τηλ. 210-4819558 Fax: 210-4823555 R35 R34 1310-58-3 7681-52-9 C C

( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) : RAWASH. Τηλ. 210-4819558 Fax: 210-4823555 R35 R34 1310-58-3 7681-52-9 C C ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ονοµασία προϊόντος Μέγεθος συσκευασίας Κατασκευαστής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ SALTER AIRE Plus

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ SALTER AIRE Plus Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ SALTER AIRE Plus ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2 1 0 9 5 7 5 3 5 8 Οδηγίες Χρήσης για τον φορητό Νεφελοποιητή SALTER AIRE Plus ΠΡΟΣΟΧΗ: Σύµφωνα µε τον νόµο (Η.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido m_2 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν τη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Αγαπητέ Πελάτη, Ευχαριστούμε που επιλέξατε την ηλεκτρονική ζυγαριά κουζίνας UMA της Casa Bugatti. Όπως κάθε άλλη οικιακή συσκευή έτσι και αυτή η ζυγαριά πρέπει να χρησιμοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Περιεχόμενα Σελίδα Εισαγωγή 1 Τεχνικές προδιαγραφές θερμαντήρα νερού 2 Κύρια στοιχεία του θερμαντήρα νερού 3 Εξαρτήματα συστήματος 4 Τοποθέτηση συσκευής και οδηγίες εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΗ Ο ΗΓΙΑ. Εγκατάστασης και χρησιµοποίησης αυτόµατου καυστήρα διαµόρφωσης για πελέτες από τη σειρά GP cs.

ΣΥΝΤΟΜΗ Ο ΗΓΙΑ. Εγκατάστασης και χρησιµοποίησης αυτόµατου καυστήρα διαµόρφωσης για πελέτες από τη σειρά GP cs. ΣΥΝΤΟΜΗ Ο ΗΓΙΑ Εγκατάστασης και χρησιµοποίησης αυτόµατου καυστήρα διαµόρφωσης για πελέτες από τη σειρά GP cs http:// www.greenecotherm.eu Παραγωγός ΖΜΜ ΧΑΣΚΟΒΟ ΑΕ ιεύθυνση Βουλγαρία, Χάσκοβο 6300, λεωφ.

Διαβάστε περισσότερα

Environmental Fluid Mechanics Laboratory

Environmental Fluid Mechanics Laboratory Environmental Fluid Mechanics Laboratory University of Cyprus Department Of Civil & Environmental Engineering ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΡΟΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ HM 134 ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΡΟΗΣ Εγχειρίδιο Οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

ICP-CP500. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP500

ICP-CP500. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP500 ICP-CP500 EL Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP500 ICP-CP500 Οδηγός χρήστη 1.0 Επισκόπηση σειράς πληκτρολογίων ICP-CP500 EL 2 1.0 Επισκόπηση σειράς πληκτρολογίων ICP- CP500 Το πληκτρολόγιο είναι το μέσο

Διαβάστε περισσότερα