ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΟ ΓΑΜΟ» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΑΦΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ Α.Μ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α.ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΗΝΑ 2009 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1

2 Η θρησκευτική ελευθερία, όντας προέκταση της προσωπικής ελευθερίας και μορφή της γενικότερης πνευματικής ελευθερίας, θεωρήθηκε ρίζα των ατομικών ελευθεριών και κατοχυρώνεται ρητά στο α.13 Σ, στο α. 9 ΕΣΔΑ καθώς και σε διεθνές επίπεδο. Ο γάμος προστατεύεται ρητώς από το Σύνταγμα στο α. 21 Σ και μέσω του απαραβίαστου της οικογενειακής ζωής όπως ορίζεται στο α.9 Σ.Η κατοχύρωση είναι θεσμική και για τις δύο έννοιες. Το δικαίωμα της θρησκευτικής ελευθερίας δημιουργεί προβλήματα κατά την εφαρμογή του στο θεσμό του γάμου. Η προβληματική εστιάζεται στον τύπο, την ιερολογία, την αρμοδιότητα προς σύναψη γάμου, κατά τη διάρκεια αυτού και κατά τη λύση του, ειδικά στις περιπτώσεις των θρησκευτικών μειονοτήτων και κυρίως λόγω επιρροής της επικρατούσας θρησκείας.η αντιμετώπιση κάθε περίπτωσης επέβαλε το σεβασμό και την προστασία τόσο της θρησκευτικής ελευθερίας όσο και του θεσμού του γάμου. The religious freedom in marriage The religious freedom, being an extension of personal freedom and a figure of a generalized mental freedom, was considered to be the root of individual freedom and is definitely established to the article 13 of the Constitution, to the article 9 of the E.C.H.R as well as at an international level. Marriage is definitely protected by the Constitution at the article 21 and also through the unviolated of family life as defined at the article 9 of the Const. The establishment is institutional in both senses. The right of religious freedom causes trouble through the application in the institution of marriage. The essence is focused on the type, the holy process, the right towards marriage, during and towards its break- up, particularly on the occasions of religious minorities and specifically due to the effect of the predominant religion. The way to deal with each case imposed the respect and the protection both of the religious freedom and of the institution of marriage. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.σελ. 5 2

3 Β.ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ I.Νομική κατοχύρωση της θρησκευτικής ελευθερίας στην ελληνική και διεθνή έννομη τάξη σελ. 6 II. Ιστορική επισκόπηση σελ. 8 ΙΙΙ. Περιεχόμενο του συνταγματικού δικαιώματος της θρησκευτικής ελευθερίας α. προστατευόμενο έννομο αγαθό.σελ. 9 β. φορείς.σελ. 10 γ. εξουσία σελ. 10 δ. άσκηση και περιορισμοί.σελ. 11 IV Νομολογιακή αντιμετώπιση στην ελληνική έννομη τάξη, ειδικά η περίπτωση της θρησκευτικής ελευθερίας στον οικογενειακό χώρο.σελ. 13 Γ. ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΟ ΓΑΜΟ. I. Noμική κατοχύρωση.σελ. 15 II. Η συσταση του γάμου κατά το ν.1 250/82 σελ. 16 ΙΙΙ. Κριτική του νόμου 1250 και η συμβολή του στο θεσμό της θρησκείας σελ.18 Δ. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΓΑΜΟΣ: ΑΠΛΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ Η ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ; I. Η προβληματική της συσχέτισης των δύο θεσμών.σελ.19 II. Κατηγορίες προβληματικών περιπτώσεων και νομολογιακή αντιμετώπιση α. η απαγόρευση σύναψης γάμου πριν το ν. 1250/82.σελ.20 β. ανυπόστατο του γάμου λόγω μη στοιχειοθέτησης γνωστής θρησκείας...σελ.21 γ. Το πρόβλημα του Μουφτή. σελ.22 3

4 δ. η επιδραση και λειτουργία της θρησκείας μέσα στο γαμό, για θέματα επιμέλειας και εκπαίδευσης τέκνων καθώς και στοιχειοθέτησης ισχυρού κλονιστικού για το γάμο γεγονότος.σελ.25 ε. παραβίαση συνταγματικών δικαιωμάτων των Γ.Ο.Χ σελ.27 Ε. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ..σελ. 28 ΣΤ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ.σελ.29 Ζ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ σελ.30 Η. ΛΗΜΜΑΤΑ.σελ.33 Α.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4

5 Στο πλαίσιο της σύγχρονης κοσμοθεωρίας, το πρόβλημα της θρησκείας που νομικά σημαίνει επηρεασμό ή βαθειά συγκίνηση στο στοχασμό της Θειότητας κατέχει μια κεντρική θέση και σαν ροπή υπερβάσεως της υπόστασης και σαν μακροπρόθεσμος κοινωνικός στόχος. Ύπατος σκοπός κάθε δικαιώματος επομένως και της θρησκευτικής ελευθερίας είναι η προστασία της ελευθερίας και της αξιοπρέπειας του ατόμου( α. 2 και α. 5 Σ), ενώ και το α. 4 βρίσκεται σε στενή εξάρτηση προς τη θρησκεία βάσει της αυτονομίας της βουλήσεως που είναι η μοναδική αρχή όλων των ηθικών νόμων. Στα πλαίσια της εννόμου τάξεως, βάσει της γενικής τάξης των Αξιών του Συντάγματος και προς πραγμάτωση του αισθήματος της δικαιοσύνης ή της ιδέας του δικαίου στην οποία καταλήγουν όλες οι αρχές και τα αξιώματα, γίνονται δεκτοί περιορισμοί. Για την αποτελεσματική κατοχύρωση της θρησκευτικής ελευθερίας οι συντάκτες της έχουσας υπερνομοθετική ισχύ ΕΣΔΑ επέλεξαν οι περιορισμοί αυτής να είναι γενικοί, να απαριθμούνται περιοριστικά, να τίθενται υπό τον έλεγχο των δικαιοδοτικών οργάνων και να είναι αναγκαίοι σε μια δημoκρατική κοινωνία γι αυτό και κατοχυρώνουν απόλυτα το δικαίωμα. Εξάλλου κάθε θρησκεία είναι αναπόσπαστο στοιχείο του κοινωνικού γίγνεσθαι και μάλιστα ζωντανή εκφραση μιας κοινωνίας που ενσωματώνεται στην πραγματικότητα της ιστορίας. Ως τέτοια, επιβάλει την προστασία, το σεβασμό και την ανοχή στη θρησκευτική ετερότητα, τα οποία αποτελούν θεμέλιο της σύγχρονης δημοκρατίας και της ειρηνικής συνύπαρξης λαών και κοινοτήτων. Η ύπαρξη μιας συνταγματικά κατοχυρωμένης επικρατούσας θρησκείας, όπως συμβαίνει στη χώρα μας, δεν είναι ασυμβίβαστη με την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αρκεί να μην αποβαίνει σε βάρος των δικαιωμάτων των μειονοτήτων. Ένα από τα δικαιώματα που δοκιμάστηκε σε σχέση με τη θρησκευτική ελευθερία και τις περισσότερες φορές με δεδομένο και αφορμή την επιρροή της Εκκλησίας είναι το δικαίωμα σύναψης του γάμου και γενικότερα ο θεσμός του γάμου, ο οποίος δεν νοείται για όλους θρησκευτικός ή τουλάχιστον νοείται ως τέτοιος αλλά με διαφορετική αντίληψη γύρω από τη Θεότητα. Β.ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 5

6 I.Νομική κατοχύρωση της θρησκευτικής ελευθερίας στην ελληνική και διεθνή έννομη τάξη 1 Στη σύγχρονη ελληνική έννομη τάξη η θρησκευτική ελευθερία κατοχυρώνεται ρητά στο κείμενο του ισχύοντος Συντάγματος στο α. 13, το οποίο ορίζει υπό τη μορφή διακήρυξης απαραβίαστου της σχετικής ελευθερίας τα εξης: «Η ελευθερία θρησκευτικής συνείδησης είναι απαραβίαστη. Η απόλαυση των ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων δεν εξαρτάται από τις θρησκευτικές πεποιθήσεις κανενός. Κάθε γνωστή θρησκεία είναι ελεύθερη και τα σχετικά με τη λατρεία της τελούνται ανεμπόδιστα υπό την προστασία των νόμων. Η άσκηση της λατρείας δεν επιτρέπεται να προσβάλει τη δημόσια τάξη ή τα χρηστά ήθη. Ο προσηλυτισμός απαγορεύεται. Οι λειτουργοί όλων των γνωστών θρησκειών υπόκεινται στην ίδια εποπτεία της Πολιτείας και στις ίδιες υποχρεώσεις απέναντί της, όπως και οι λειτουργοί της επικρατούσας θρησκείας Κανένας δεν μπορεί, εξαιτίας των θρησκευτικών του πεποιθήσεων, να απαλλαγεί από την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του προς το Κράτος ή να αρνηθεί να συμμορφωθεί προς τους νόμους. Κανένας όρκος δεν επιβάλλεται χωρίς νόμο, που ορίζει και τον τύπο του.». Η θρησκεία όμως ρυθμίζεται στο Σύνταγμα ήδη από το άρθρο 3 που ορίζει την επικρατούσα θρησκεία και πιο συγκεκριμένα στο πρώτο εδάφιο της πρώτης παραγράφου «Επικρατούσα θρησκεία στην Ελλάδα είναι η θρησκεία της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού.» ενώ η αναφορά της θρησκευτικής συνείδησης,η ανάπτυξη της οποίας εντάσσεται μεταξύ των σκοπών της παιδείας όπως expressis verbis αναφέρεται στο α. 16 παρ.2 του Σ «Η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του 1 Δημητρόπουλος Α., Συνταγματικά Δικαιώματα, τόμος Γ τεύχ I-III, εκδ. Σάκκουλα Αθήνα Θες/κη, 2008, σελ , Δαγτόγλου Π., Ατομικά Δικαιώματα, Τόμος Α, Αντ.Ν.Σάκκουλα 2005, σελ.439, , 454, Μάνεσης Α., Συνταγματικά Δικαιώματα α ατομικές ελευθερίες, δ έκδοση, Εκδ. Σάκκουλα Θεσσαλονίκη, 1982, σελ. 247, 250 Μπότσης Φ., Η θρησκευτική ελευθερία στο πλαίσιο της ελληνικής έννομης τάξης: Απλή πραγματικότητα ή χρονιo desideratum, Εφαρμογές Δημοσίου (περιοδικό) Ι/2004 σελ.52, 6

7 Κράτους και έχει σκοπό.την ανάπτυξη την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικης συνείδησης» καταδεικνύει σε συνδυασμό με το α. 13 ότι το Σύνταγμα εγγυάται τη θρησκεία ως θεσμό, επομένως και η κατοχύρωση της θρησκείας στην ελληνική έννομη τάξη είναι θεσμική. Ζητήματα θρησκείας ρυθμίζονται και στο κοινό δίκαιο με πλειάδα νόμων 2 Το σχετικό δικαίωμα απολαμβάνει διεθνούς κατοχυρώσεως τόσο μέσω διεθνών συμβάσεων και ξένων συνταγμάτων σε παγκόσμιο επίπεδο όσο και μέσω ευρωπαικών συμβάσεων και ρυθμίσεων της ευρωπαικής ένωσης σε περιφερειακό και ευρωπαικό επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα, σε διεθνές επίπεδο η ελευθερία θρησκευτικής συνείδησης και θρησκείας κατοχυρώνεται στις διατάξεις των α. 2, 18, 26.3, 29.2 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,στα α. 2.1, 18, 26, 27 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα και σε πληθώρα ξενων συνταγμάτων. 3 Σε περιφερειακό επίπεδο η απόλαυση της θρησκευτικής ελευθερίας κατοχυρώνεται στο α. 9 της ΕΣΔΑ στο οποίο ορίζονται τα ακόλουθα: «Παν πρόσωπον δικαιούται εις την ελευθερίαν σκέψης, συνείδησης και θρησκείας. Το δικαίωμα τούτο επάγεται την ελευθερία αλλαγής θρησκείας ή πεποιθήσεων, ως και την ελευθερία εκδηλώσεως της θρησκείας ή των πεποιθήσεων μεμονομένως, ή συλλογικώς δημοσίαν ή κατ ιδίαν δια της λατρείας, της παιδείας, και της άσκησης των θρησκευτικών καθηκόντων και τελετουργιών. Η ελευθερία εκδηλώσεως της θρησκείας ή των πεποιθήσεων δεν επιτρέπεται να αποτελέση αντικείμενον ετέρων περιορισμών πέραν των προβλεπομένων υπό του νόμου και αποτελούντων αναγκαία μέτρα, εν δημοκρατική κοινωνία, δια την δημοσίαν ασφάλειαν, την προάσπισην της δημοσίας τάξεως, υγείας και ηθικής, ή την προάσπισην των δικαιωμάτων και ελευθεριών των άλλων.» Τέλος για το σχετικό δικαίωμα υπάρχει πρόβλεψη στο πλαίσιο της Ευρωπαικής Ενωσης στο α. 6.2 της Συνθήκης για την Ευρωπαική Ενωση ορίζοντας ότι η Ενωση σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα όπως ορίζονται στην ΕΣΔΑ. 2 Δημητρόπουλος Α., ό.π., σελ Ρούκουνας, σελ. 90,91,

8 II. Ιστορική επισκόπηση 4 Η θρησκευτική ελευθερία, όντας προέκταση της προσωπικής ελευθερίας και μορφή της γενικότερης πνευματικής ελευθερίας, θεωρήθηκε ρίζα των ατομικών ελευθεριών. Ζητήματα επίδρασης, περιορισμού και προσβολής του δικαιώματος τίθονται ήδη από τα χρόνια της αρχαιότητας, αποκτούν ιδιαίτερη σημασία την εποχή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας με τους διωγμούς των χριστιανών, το Διάταγμα Μεδιολάνων και την εποχή του Βυζαντίου με την διεύρυνση των διεθνών σχέσεων, κορυφώνονται με τους διωγμούς των αιρετικών στη Δύση κατά το Μεσαίωνα και έτσι διεκδικούνται τα πρώτα δικαιώματα με τη θρησκευτική μεταρρυθμιση του 16 ου αιώνα. Η σημασία της γίνεται εντόνως αντιληπτή μέσω της διδασκαλίας των διαφωτιστών και φιλοσόφων του 17 ου και 18 ου αιώνα Lock, Montesquie, Rousseau, Voltaire κ.α. ενώ παράλληλα την ιδια εποχή έχουμε την πρώτη διακήρυξη της θρησκευτικής ελευθερίας στο συνταγματικό κείμενο της Αμερικανικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του 1776 (α.16) και έπειτα τη Γαλλική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, στο α.10 της οποίας αναγνωρίζεται μη ανεξιθρησκία. Στη συνέχεια κατοχυρώνεται σε όλα τα ευρωπαϊκά συντάγματα του 19 ου και 20 ου αιώνα. Στον ελλαδικό χώρο όλα τα ελληνικά συντάγματα, ήδη τα επαναστατικά, περιέχουν διατάξεις σχετικές με τη ρύθμιση θρησκευτικών ζητημάτων. Η θρησκευτική ελευθερία καθιερώνεται απερίφραστα στο σύνταγμα του 1927, όμοια διάταξη περιέλαβε το σύνταγμα του 1952 ενώ στο σύνταγμα του 1975 προστέθηκε το εδ β. της παρ.1( Η απόλαυση των ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων δεν εξαρτάται εκ των θρησκευτικών εκάστου πεποιθήσεων).είναι δε αξιοσημείωτο ότι η διάταξη του α.13παρ 1 είναι μη αναθεωρήσιμη βάσει του 110.παρ. 1 Σ. ΙΙΙ. Περιεχόμενο του συνταγματικού δικαιώματος της θρησκευτικής ελευθερίας( προστατευόμενο εννομο αγαθό, φορείς, εξουσια, ασκηση, περιορισμοί) 4 Δημητρόπουλος Α., ό.π., σελ , Δαγτόγλου Π., ό.π., σελ. 439, 440, Μποτσης Φ., ό.π. σελ , Μάνεσης, ό.π., σελ

9 α.προστατευόμενο έννομο αγαθό 5 Η θρησκεία προστατεύεται διπλά συνταγματικά, δηλαδή προστετευεται η αντικειμενική της διάσταση η ανεξιθρησκία και η υποκειμενική της διάσταση η θρησκευτική ελευθερία, που απορρέει όμως από την αντικειμενική αρχή της ανεξιθρησκίας. Η θρησκεία αποτελεί το προστατευόμενο έννομο αγαθό, το αντικείμενο της θρησκευτικής ελευθερίας. Η νομική έννοια της θρησκείας( η οποία και μας ενδιαφέρει προκειμένου να προσδιορίσουμε τι ευρίσκεται εντός του ρυθμιστικού περιεχομένου του δικαιώματος) είναι η εξής: Θρησκεία είναι η γνωστή πίστη και λατρεία του θείου. Το corpus του δικαιώματος της θρησκευτικής ελευθερίας αποτελεί η λατρεία και το animus η δοξασία(θρησκευτική συνείδηση). Άμεσο επομένως αντικείμενο της θρησκευτικής ελευθερίας είναι η λατρεία και το δόγμα, όχι όμως γενικά οποιαδήποτε λατρεία και σε οποιοδήποτε δόγμα γιατί το corpus και το animus προσδιορίζονται εννοιολογικά από τις έννοιες του θείου και του γνωστού της θρησκείας. Η έννοια του θείου είναι λοιπόν απαραίτητη για το προσδιορισμό του δόγματος αφού το τελευταίο συνιστά σύνολο δοξασιών αναφερόμενων στην υποσταση του θείου, στην καλή ανώτερη δύναμη, ώστε η συνταγματικά προστατευόμενη έννοια της θρησκείας διακρίνεται από διαφορες πολιτικές, κοινωνικές θεωρίες ή πίστη σε κακές δυνάμεις. Έπειτα ο προσδιορισμός της γνωστής θρησκείας είναι απαραίτητος προκειμένου να γινει αντιληπτό το α.13.2 που ορίζει ότι κάθε γνωστή θρησκεία είναι ελεύθερη και τα σχετικά με τη λατρεία της τελούνται ανεμποδιστα. Γνωστή είναι λοιπόν κάθε φανερή θρησκεία που έχει δηλαδή φανερα δόγματα, σκοπούς, οργάνωση και λατρευτικές εκδηλώσεις 6. β. φορείς 7 Το α.13 παρ.1 καθιερώνει το ατομικό δικαίωμα της θρησκευτικής ελευθερίας υπέρ κάθε φορέα. Δεδομένου ότι το Σύνταγμα δεν διακρίνει σχετικά, φορείς του 5 Δημητρόπουλος Α., ό.π., σελ. 640, , Δαγτόγλου,ο.π., σελ. 444, 457, Εκτος της παραπάνω υποσημειως. Βλ. επίσης και Τρωιανός Σ. ΝοΒ 30/1982 σελ Δημητρόπουλος, ο.π., σελ.644,645, Μπότση,.ο.π., σελ. 54,55, Δαγτόγλου, ό.π., σελ. 469, 470, Μάνεσης, ό.π.,σελ

10 δικαιώματος είναι τόσο Έλληνες πολίτες όσο και αλλοδαποί που βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια. Όσον αφορά τους ανηλίκους, το δικαίωμα ασκείται από τους γονείς τους. Τέλος το δικαίωμα θρησκείας κατοχυρώνεται και υπέρ των νομικών προσώπων και των ενώσεων προσώπων. Ειδικά για τα νπδδ, είναι φορείς θρησκευτικοι οργανισμοί όπως εκκλησίες οργανωμένες με μορφή ν.π.δ.δ. Ανέλυσε περισσοτερο για αλοδαπους(κ πηγες εδδα),αποδέκτες και τριτενεργεια γ. εξουσίες 8 Η θρησκευτική ελευθερία έχει αρνητική και θετική μορφή. Η θετική παρέχει το δικαίωμα της λατρείας οποιουδήποτε δόγματος, της επιλογής, αλλαγής ή εγκατάλειψής του, της δήλωσης, δηλαδή αποκάλυψης και διάδοσης των θρησκευτικών πεποιθήσεων. Η αρνητική περιλαμβάνει το δικαίωμα του ατόμου να αποσιωπά τις θρησκευτικές πεποιθήσεις, την ανυπαρξία τους, να είναι άθεος και να απέχει από θρησκευτικές εκδηλώσεις λατρείας χωρίς δυσμενείς συνέπειες. Έχει επίσης ενεργητική και παθητική μορφή. Η κυριότερη διάκριση είναι όμως σε εσωτερική και εξωτερική. Η πρώτη καλείται αλλιώς ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης,προστατεύεται από το 13.1 Σ και περιέχει τη προστασία την ενδιάθετης θρησκευτικής στάσης του ανθρώπου αλλά και της εξωτερίκευσή της μέσω θρησκευτικής δράσης, θρησκευτικού λόγου, πληροφόρησης, εκπαίδευσης κλπ. Η εξωτερική μορφή, η οποία προστατεύεται στο α Σ, είναι γνωστή ως ελευθερίας άσκησης της θρησκείας, σπουδαιότερη εκδήλωση της οποίας συνιστά η λατρεία. Οι δύο μορφές είναι άρρηκτα συνδεδεμένες, η άσκηση της δεύτερης αποτελεί εκδήλωση της πρώτης, ενώ η θρησκευτική συνείδηση είναι μάταιη χωρίς της δυνατότητα άσκησης της θρησκείας. Ως προς τις διαστάσεις του δικαιώματος, αυτό έχει αμυντικό και προστατευτικό περιεχόμενο. Αναπτύσσει καταρχήν αμυντική αξίωση κατά του κράτους αλλά και οποιουδήποτε άλλου, έχοντας απόλυτο χαρακτήρα και διαπροσωπική ενέργεια όπως προκύπτει από το συνδυασμό των α γ και 13.1.α( απαραβίαστη).το Σύνταγμα περιέχει την αρχή της θρησκευτικής ισότητας διατυπωμένης υπό μορφή απαγόρευσης των θρησκευτικών διακρίσεων όπως expressis verbis αναφέρεται στο α β και 5.2.β 8 Δημητρόπουλος, ό.π., σελ , Δαγτόγλου,ό.π., σελ , Μάνεσης, ό.π., σελ

11 Η αναπτυσσόμενη προστατευτική αξίωση συνίσταται στην υποχρέωση του κράτους να σέβεται και να προστατεύει τη θρησκευτική ζωή όπως προκύπτει από το 25, 2.1 και 5.2. δ. άσκηση και περιορισμοί 9 Στο πλαίσιο της γενικής σχέσης η θρησκευτική ελευθερία ασκείται ελεύθερα, ακώλυτα εφόσον όμως δεν προσκρούει στις ρήτρες της συνταγματικής νομιμότητας, δηλαδή δεν παραβιάζει την υποχρέωση εφαρμογής των νόμων ( 13.4)και τις επιταγές της δημόσιας τάξης( 13.2.β.), της κοινωνικότητας ώστε να μην δύναται να προσβάλει τα δικαιώματα των άλλων και της χρηστότητας κατά την άσκηση της λατρείας( 13.2.β.).Η καταχρηστική επίσης άσκηση αυτής απαγορεύεται. Εκτός από τους παραπάνω γενικούς περιορισμούς της θρησκευτικής ελευθερίας, προβλέπονται συνταγματικοί περιορισμοί αυτής στο πλαίσιο ειδικών σχέσεων, όταν δηλαδή το δικαίωμα ασκείται σε μερικότερους χώρους διαφόρων θεσμών και εννόμων σχέσεων. Ειδικότερα πρόκειται για τις περιπτώσεις : i. καταστασης πολιορκίας 10 ii. τήρησης όρκου 11 iii.προσηλυτισμού 12 iv.δηλωσης του θρησκευματος σε ταυτοτητες 13 9 Δημητρόπουλος, ό.π., σελ , Δαγτόγλου, ό.π., σελ Δαγτόγλου, ό.π., σελ Βλ. Δημητρόπουλο, ό.π., σελ.674, Δαγτόγλου, σελ Δημητρόπουλος, ό.π, σελ.662 επ.,δαγτόγλου, σελ.481 Μπότσης, ό.π., σελ. 78 επ., Εκθεση ΕΕΔΑ, περιοδ.εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου 1/2002, σελ. 109 επ., Ματθιάς Σ., Κτιστάκις Γ., Σταυρίτη Λ., Στεφανάκη Κ., Η προστασία των διακαιωμάτων του ανθρώπου στην Ευρώπη(με βάση τη νομολογία του Στρασβούργου), Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, 2006, σελ. 118(υπόθεση Κοκκινάκης κατά Ελλάδος) 13 Βλ. εκτενώς σχετικό αφιέρωμα στο site tosyntagma.ant-sakkoulas.gr, Μπότση, ό.π., 60 επ., Ματθιάς Σ., Κτιστάκις Γ., Σταυρίτη Λ., Στεφανάκη Κ., Η προστασία των διακαιωμάτων του ανθρώπου στην Ευρώπη(με βάση τη νομολογία του Στρασβούργου), Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, 2006,σελ

12 v.αντιρρησιών συνείδησης στρατιωτικής υποχρέωσης 14 σε συγκρουση με την ειδική κυριαρχική σχέση της vi. ανέγερση ναού 15 IV Νομολογιακή αντιμετώπιση στην ελληνική και διεθνή έννομη τάξη 16, ειδικά η περίπτωση της θρησκευτικής ελευθερίας στον οικογενειακό χώρο Κατ αρχήν είναι αξιοσημείωτο ότι το α.13 Σ δεν αποτελεί συχνό αντικείμενο επίκλησης στην πρόσφατη νομολογία των ελληνικών Δικαστηρίων. Πλούσια όμως υπήρξε η επιρροή και σοβαρή η αντιμετώπιση ζητημάτων παραβίασης της θρησκευτικής ελευθερίας που αφορούν τη χώρα μας από το ΕΔΔΑ. Από τη συνολική ρύθμιση του α. 13 περισσότερο απασχόλησε η παρ.1(ελευθερία θρησκευτικής συνείδησης και μάλιστα υπό την αρνητική της μορφή) σε συνδυασμό με την 4 ( υπεροχή των υποχρεώσεων προς το κράτος και συμμόρφωση προς τους νόμους)και η παρ. 2 εδ α.(ελευθερία λατρείας) όπως και η απαγόρευση του προσηλυτισμού. 14 Δαγτόγλου, ό.π., σελ. 475, Ματθιάς Σ., Κτιστάκις Γ., Σταυρίτη Λ., Στεφανάκη Κ., Η προστασία των διακαιωμάτων του ανθρώπου στην Ευρώπη(με βάση τη νομολογία του Στρασβούργου), Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, 2006, σελ. 124( υποθεση Θλιμμενος), To Σύνταγμα, τεύχος 6/2002, Σταύρου Στεφ., Θρησκευτική ελευθερία και ελευθερία έκφρασης, ) tosyntagma.ant-sakkoulas.gr. 15 Μπότσης, ό.π., σελ. 75, Εκθεση ΕΕΔΑ, σελ Βλ.προηγούμενη υποσημείωση καθώς επίσης και Μπότση, ό.π., σελ , Μιχαηλίδου, ό.π., σελ , Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, Εκθεση 2001, προτάσεις της ΕΕΔΑ για τη θρησκευτική ελευθερία, Εφαρμογές Δημοσίου Ειδικό Τεύχος Ι, σελ. 109 επ., Κτιστάκις, Θρησκευτική Ελευθερία και ΕΣΔΑ, σελ ,

13 Τα ζητήματα προέκυψαν από την εμπλοκή του δικαιώματος της θρησκευτικής ελευθερίας σε μερικότερες περιοχές, όπου αξιώνει εφαρμογής, όπως στον εργασιακό χώρο,, στον κληρονομικό, στο χώρο της εκπαίδευσης και στον οικογενειακό χώρο που θα μας απασχολήσει και ιδιαίτερα όντας αντικείμενο της παρούσας εργασίας. Είναι αξιοσημείωτο ότι κάποια επιμέρους ζητήματα όπως η επίκληση της αρνητικής ελευθερίας θρησκευτικής συνείδησης στο πλαίσιο της εκπαίδευσης συνδέεται άμεσα με τον τρόπο και την ένταση με την οποία εντάσσεται η έννοια της επικρατούσας θρησκείας στην ελληνική έννομη τάξη. Σχετικά με την επικρατούσα θρησκεία είναι σημειωτέο ότι ο χαρακτηρισμός αυτός δεν αναφέρεται στην έννοια της θρησκείας καθ εαυτής αλλά χρησιμοποιείται ως όρος δηλωτικός μιας δεδομένης κατάστασης και ως κριτήριο διαφοροποίησης της συνταγματικής προστασίας των θρησκειών. Το ίδιο συμβαίνει και με τους χαρακτηρισμούς γνωστή ή αναγνωρισμένη. Η διάκριση ανάμεσα σε επικρατούσα και γνωστές έχει σημασία μόνο για την άσκηση της θρησκείας και όχι για την ελευθερία θρησκευτικής συνείδησης Επικρατούσα είναι η θρησκεία εκείνη στην οποία πιστεύει ο μεγαλύτερος αριθμός των πολιτών, τελεί επομένως σε ιδιάζουσα σχέση με το κράτος, χωρίς από νομική άποψη να κατέχει ανώτερη θέση από τις λοιπές αναγνωριζόμενες θρησκείες. Ωστόσο ακριβώς αυτή η ιδιάζουσα αυτή σχέση Εκκλησίας Κράτους και η συνταγματική διάταξη του α.3.1.α Σ που ορίζει ως επικρατούσα δηλαδή επίσημη θρησκεία του Κράτους την ορθόδοξη Χριστιανική θρησκεία( διάταξη διαπιστωτικού-προγραμματικού χαρακτήρα αφού η ανωτέρω θρησκεία είναι συνυφασμένη με την ιστορία του Ελληνισμού) μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα αν δικαιολογεί προνομιακή μεταχείριση και εισαγωγή διακρίσεων σε βάρος άλλων θρησκειών. 17 Ένας βασικός τομέα του δικαίου που επηρεάζει η θρησκεία και στον οποίο αναμίχθηκε ενεργά η Ορθόδοξη Εκκλησία, προκαλώντας δυσμενείς μεταχειρίσεις εις βάρος ετερόδοξων και ενεργοποιώντας κατ αυτόν τον τρόπο το δικαίωμα του α. 13 Σ είναι η οικογένεια και ο γάμος. Η θρησκεία στην ειδική κυριαρχική θέση του θεσμού του γάμου κρίνεται έτσι να αντιμετωπίσει περιορισμούς και προσβολές που 17 Για την επικρατούσα θρησκεία και σχέσεις Κράτους Εκκλησίας βλ.μιχαηλίδου, ό.π., σελ. 200, Μπέης, ό.π., σελ.238, Μπότσης σελ (και υποσημειώσεις), Δαγτόγλου σελ. 445, 446, Δημητρόπουλος, σελ.643, Μάνεσης, ό.π., σελ 256, 257, Τρωιανός Σπ. Ελευθερία θρησκευτικής συνείδησης και επικρταούσα θρησκεία, www. myriobiblos. gr. 13

14 απασχόλησαν τη νομολογία ελληνικών και αλλοδαπών διεθνών δικαστηρίων. Στο σημείο αυτό πρέπει πρώτα να αναφερθούμε στο θεσμικό πλαίσιο του γάμου προτού έρθουμε να γνωρίσουμε χωριστά τις κατηγορίες των υποθέσεων στις οποίες τέθηκε ζήτημα της θρησκευτικής ελευθερίας στο γάμο. Β. ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΟ ΓΑΜΟ I. Noμική κατοχύρωση 18 Ο γάμος προστατεύεται ρητώς από το Σύνταγμα στο α. 21 παρ.1. το οποίο ορίζει ότι «η οικογένεια, ως θεμέλιο της συντήρησης και της προαγωγής του Έθνους, καθώς και ο γάμος, η μητρότητα και η παιδική ηλικία τελούν υπό την προστασία του Κράτους.».και μέσω του απαραβίαστου της οικογενειακής ζωής όπως ορίζεται στο α.9 Σ. Το δικαίωμα σύναψης γάμου προκύπτει όμως και από τη γενική προσωπική ελευθερία την οποία κατοχυρώνει επικουρικά το α.5παρ1 του Σ αλλά και ρητά το α. 12 της ΕΣΔΑ το οποίο ορίζει ότι «άμα τη συμπληρώσει ηλικίας γάμου, ο ανήρ και η γυνή έχουν το δικαίωμα να συνέρχονται εις γάμον και ιδρύωσιν οικογένειαν συμφώνως προς το δικαίωμα τούτο εθνικούς νόμους» και το Διεθνές Σύμφωνο των ατομικών και 18 Δαγτόγλου σελ.393, 394,395 Ρούκουνας, ό.π., σελ.., Δεληγιάννης, Οικογενειακό Δίκαιο I, Εκδόσεις Σάκκουλα Αθήνα-Θες/κη. 1986, σελ.141, Παπαχρίστου, Εγχειρίδιο Οικογενειακού Δικαίου, Αθήνα Αντ.Ν.Σάκουλας, 2005, σελ. 14

15 πολιτικών δικαιωμάτων στο α.23 παρ2. Ο γάμος αποτελεί ηθικοκοινωνικό θεσμό αλλά ταυτόχρονα και σύμβαση διεπόμενη από τις διατάξεις του Α.Κ. Έτσι για τη σύστασή του απαιτείται η πλήρωση των προϋποθέσεων που ορίζει ο νόμος αναλυτικά στις διατάξεις του Αστικού Κώδικα,δηλαδή συμφωνία, δήλωση και τέλεση του γάμου. Οι συνέπειες κατοχύρωσης του γάμου και της οικογένειας ως κοινωνικού θεσμού μέσω της διακήρυξης του απαραβίαστου είναι μεταξύ άλλων το ασυμβίβαστο της απαγόρευσης ή άμεσου περιορισμού ίδρυσης έγγαμης ή άγαμης οικογένειας με το προαναφερθέν απαραβίαστο. Τέτοιες απαγορεύσεις αποτελούν τα διάφορα κωλύματα γάμου όπως το ήδη καταργηθέν μεταξύ χριστιανού και αλλόθρησκου, περίπτωση που εντάσσεται στο αντικείμενο της παρούσας εργασίας. ΙΙ.Η σύσταση του γάμου μετά το Ν Με το νόμο 1250/1982 καταργήθηκε το εως την έναρξη της ισχύος του καθεστώς που περιείχε ο ΑΚ σχετικά με τον τρόπο σύναψης του γάμου και στη θέση του καθιερώθηκε το καλούμενο διαζευκτικό σύστημα. Το ενιαίο σύστημα του γάμου διασπάσθηκε δηλαδή ως προς τη σύσταση του σε δίκαιο του γάμου πολιτειακό και δίκαιο του γάμου θρησκευτικό αφού το νέο δίκαιο χαρακτηρίζεται από την ελευθερία των μελλονύμφων να επιλέξουν είτε τον θρησκευτικό είτε τον πολιτικό τύπο για τη σύσταση του γάμου τους. Το νέο άρθρο 1367 Α.Κ. μετά την αντικατάστασή του ορίζει πλέον τα εξής: «Ο γάμος τελείτε είτε με τη σύγχρονη δήλωση των μελλονύμφων ότι συμφωνούν σ αυτό (πολιτικός γάμος) είτε με ιερολογία από ιερέα της ανατολικής ορθόδοξης εκκλησίας ή λειτουργό άλλου δόγματος ή θρησκεύματος γνωστού στην Ελλάδα. 19 Παπαχρίστου, ό.π., σελ. 42,43, Δεληγιάννης,., Οικογενειακό Δίκαιο I, Εκδόσεις Σάκκουλα Αθήνα- Θες/κη. 1986, σελ. 68,69, και κυρίως Τρωιανού, Το νέο δίκαιο του θρησκευτικού γάμου ΝοΒ 30/ 1982, σελ

16 Η δήλωση γίνεται δημόσια κατά πανηγυρικό τρόπο ενώπιον δύο μαρτύρων, προς το δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας του τόπου όπου τελείται ο γάμος ή προς το νόμιμο αναπληρωτή τους, που είναι υποχρεωμένοι να συντάξουν αμέσως σχετική πράξη. Οι προϋποθέσεις της ιεροτελεστίας και κάθε θέμα σχετικό μ αυτήν διέπονται από το τυπικό και τους κανόνες του δόγματος ή του θρησκεύματος σύμφωνα με το οποίο γίνεται η ιεροτελεστία, εφ όσον δεν είναι αντίθετοι με τη δημόσια τάξη. Ο θρησκευτικός λειτουργός είναι υποχρεωμένος να συντάξει αμέσως σχετική πράξη. Η τέλεση πολιτικού γάμου δεν εμποδίζει την ιερολογία του ίδιου γάμου κατά τη θρησκεία και το δόγμα των συζύγων.» Είναι φανερό ότι ως προς το θρησκευτικό τύπο, αυτός διακρίνεται σε τόσα μερικότερα δίκαια όσα είναι και τα γνωστά θρησκεύματα και δόγματα στην Ελλάδα. Ο νομοθέτης δεν προσδιορίζει τις ειδικές προϋποθέσεις και τρόπους τέλεσης του θρησκευτικού γάμου αλλά παραπέμπει το ζήτημα στο εσωτερικό δίκαιο της κάθε θρησκευτικής κοινότητας με μόνο περιορισμό τη μη αντίθεση στη δημόσια τάξη όπως εξάλλου συνάγεται και από το 13 παρ.2 του Σ ως περιορισμό στην άσκηση της λατρείας. Είναι απαραίτητο επίσης να επισημανθεί ότι με τη χρησιμοποίηση των όρων ιερολογία και ιεροτελεστία ο νομοθέτης εννοεί τον οποιοσδήποτε μορφής θρησκευτικό γάμο είτε συνίσταται σε ιερή τελετή παρουσία λειτουργού είτε όχι, όπως δηλαδή προβλέπεται από το οικείο θρησκευτικό δίκαιο. Πέρα όμως από την ιερολογία απαιτείται και αυτοπρόσωπη και ανεπιφύλαχτη συναίνεση των μελλονύμφων όπως προβλέπεται από το α.1350 ΑΚ. Στο σημείο αυτό είναι αναγκαίο να διευκρινιστεί η έννοια του όρου «γνωστή θρησκεία» προκειμένου να οριστεί το πεδίο εφαρμογής του νόμου. Η ιδιότητα του γνωστού δεν αποτελεί μόνο αυτονόητη προϋπόθεση για την τέλεση του θρησκευτικού γάμου αλλά και για την υπαγωγή και άσκηση του δικαιώματος της θρησκευτικής ελευθερίας του α.13 Σ. Όπως ορίστηκε και στο οικείο κεφάλαιο για τη θρησκευτική ελευθερία και σύμφωνα με τα πορίσματα θεωρίας και νομολογίας γνωστή είναι κάθε φανερή θρησκεία, εκείνη που έχει δηλαδή φανερά δόγματα, σκοπούς, οργάνωση και λατρευτικές εκδηλώσεις. Για τον χαρακτηρισμό του γνωστού ουδεμία σημασία έχει ο αριθμός των οπαδών ή το αν χαρακτηρίζεται αίρεση ή αν 16

17 είναι αναγνωρισμένο το θρήσκευμα, αρκεί η εμφανής παρουσία στην ελληνική κοινωνική πραγματικότητα. Ειδική είναι η ρύθμιση για τους μεικτούς θρησκευτικούς γάμους στο α ΑΚ, του ς γάμους δηλαδή ετερόδοξων ή ετερόθρησκων. Σύμφωνα με το γράμμα της διάταξης η ιεροτελεστία γίνεται όπως απαιτεί το δόγμα ή το θρήσκευμα του καθενός απ αυτούς που συνέρχονται σε γάμο, αν είναι αναγνωρισμένο στην Ελλάδα. Από τη διάταξη προκαλείται το ερώτημα αν το αναγνωρισμένο ταυτίζεται με την έννοια του γνωστού όπως στο α παρ 1 ΑΚ. Με βάση τη νεότερη ρύθμιση του 1367 και τη συνταγματική προστασία της θρησκευτικής ελευθερίας γίνεται ορθά δεκτή η καταφατική απάντηση. Με επιχείρημα λοιπόν από τη συνταγματική προστασία της θρησκευτικής ελευθερίας δεν επιτρέπεται να αφεθεί ελεύθερο πεδίο δράσης με αποτέλεσμα τη διακωμώδηση του γάμου και της θρησκευτικότητας των άλλων αφού εξάλλου υπάρχει η ευχέρεια σύναψης πολιτικού γάμου, ώστε δεν είναι απαραίτητο όποια δοξασία να θεωρηθεί και θρήσκευμα. 20 ΙΙΙ. Κριτική του νόμου 1250 και η συμβολή του στο θεσμό της θρησκείας 21 Με το νόμο 1250 συντελείται βαθιά τομή στο οικογενειακό μας δίκαιο αφού με την εισαγωγή του πολιτικού γάμου κατ εφαρμογή του α.21 Σ λύθηκαν σοβαρά πρακτικά προβλήματα. Η αποκλειστικότητα του θρησκευτικού γάμου κατά το προϊσχύον σύστημα, καθιστούσε αδύνατο το γάμο μεταξύ προσώπων διαφορετικού θρησκεύματος. Το νεοεισαχθέν διαζευκτικό σύστημα σύστασης του γάμου σε συνδυασμό με τη συνταγματική αρχή της ισονομίας κατήργησε την προνομιακή μεταχείριση των ορθοδόξων, οπότε υπάγονται και αυτοί στο καθεστώς του α. 1371, κ επέτρεψε την αναδρομική ισχυροποίηση των έως την εισαγωγή του θεωρούμενων ως ανυπόστατων γάμων. Σημειωτέο ότι ο πολιτικός γάμος έχει τη μορφή παράλληλης ισχύος με τον θρησκευτικό, βρίσκονται μάλιστα σε πλήρη ισοτιμία και με δικαίωμα ελεύθερης επιλογής από τους μελλονύμφους του ενός ή του άλλου τύπου( ή και της τέλεσης μετά τον πολιτικό και θρησκευτικού γάμου). 20 Ειδίκα για τους μικτούς θρησκευτικούς γάμους βλ. Σπυριδάκη, Οικογενειακό Δίκαιο, Αντ.Ν.Σάκκουλα, 2006, σελ , Παπαχρίστου, ό.π., σελ. 44,47 21 Μάνεσης, λο.π., σελ.251,, Τρωιανός, ό.,π., σελ.75,, Δεληγιάννης, ό.π., σελ.69, , Νομολογία: ΕφΑθ 2292/

18 Ιστορικά η ανάγκη θέσπισης του πολιτικού γάμου είχε γίνει αισθητή ιδιαίτερα για τις περιπτώσεις εκείνων που δεν ήθελαν να τηρήσουν το θρησκευτικό τύπο για συνειδησιακούς λόγους όσο και για τις περιπτώσεις που η Εκκλησία θεωρούσε ότι υπήρχε κώλυμα σύμφωνα με τους ιερούς τις κανόνες, όπως επίσης και για την κατηγορία των γάμων που τελούσαν μετανάστες έλληνες του εξωτερικού, σύμφωνα με το νόμο της χώρας όπου κατοικούσαν και οι οποίοι εδώ θεωρούντο ανυπόστατοι 22. Είναι αξιοσημείωτο δε ότι το νέο σύστημα που εισήγαγε ο ν εμφανίζεται αρκετά φιλελεύθερο και με μεγάλη λαϊκή απήχηση, εμφαινόμενο να συνάδει με τη συνταγματικά κατοχυρωμένη θρησκευτική ελευθερία. Το ζήτημα είναι όμως αμφίβολο, καθ ότι υποχρεώνει τελικά τους πολίτες να εκφράσουν τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις, των οποίων το απόρρητο κατοχυρώνεται στο 13παρ.1, προκειμένου να ασκήσουν το δικαίωμα επιλογής που τους παρέχεται. Βέβαια η φανερή εκδήλωση της επιλογής( και η οποία θα είχε αποφευχθεί σε περίπτωση εισαγωγής συστήματος υποχρεωτικής τήρησης του πολιτικού τύπου, που και όμως έτσι θα προσέβαλε το θρησκευτικό δικαίωμα όσων ήθελαν να τηρήσουν την επιβεβλημένη ιερολογία της υπό λατρεία θρησκείας τους) δεν μπορεί να υποστηριχθεί εύκολα ότι αποτελεί προσβολή της θρησκευτικής συνείδησης. Είναι πάντως αδιαμφισβήτητο ότι η εισαγωγή του πολιτικού γάμου με το νέο νομο έδωσε τέλος στην παραβίαση της θρησκευτικής συνείδησης που κατοχυρώνει το α. 13 νπαρ.1, αφού αντιβαίνει σ αυτήν το να υποχρεώνεται κάποιος να εξωτερικεύει τις σχετικές πεποιθήσεις του, προβαίνοντας σε πράξεις ή παραλείψεις που προϋποθέτουν ένταξη σε ορισμένη θρησκεία ή από τις οποίες συνάγεται η ύπαρξη ή έλλειψη θρησκευτικών πεποιθήσεων. Γ. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΓΑΜΟΣ: ΑΠΛΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ Η ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ; I. Η προβληματική της συσχέτισης των δύο θεσμών Όχι όμως πλέον βλ. γνδ ΝΣΚ 280/ Θ.Ρέππας, Η θρησκευτική Ελευθερία(θεωρία και πράξη στην ελληνική κοινωνία και έννομη τάξη), Κέντρο Δικανικών Μελετών, Δικον.Διάλογοι IV, επιμέλεια έκδοσης Κ.Μπέη, εκδόσεις EUNOMIA, Αθήνα 1997, σελ. 309, Τρωιανός, ό.π., σελ. 597, Δημητρόπουλος, ό.π., σελ

19 Ένας βασικός τομέας της ζωής και του δικαίου που επηρεάζει η θρησκεία είναι ο γάμος και η οικογένεια. Η Εκκλησία για λόγους τόσο χριστιανικής ηθικής όσο και ποιμαντικής ήδη από τον 4 ο αιώνα εκδήλωσε ζωηρό ενδιαφέρον για τα θέματα του γάμου. Η ενεργή ανάμιξή της και η ισχυρή επιρροή της στην Πολιτεία δημιούργησε προβλήματα σε θρησκευόμενους μεν, αλλόθρησκους δε, που ενώ ήθελαν να τελέσουν γάμο αυτό ήταν αδύνατο πριν το νόμο 1250/82. Είναι σκόπιμο σ αυτό το σημείο να χωρίσουμε σε κατηγορίες θεμάτων τα προβλήματα που αντιμετώπισαν ή και που αντιμετωπίζουν αλλόθρησκοι σε σχέση με το θεσμό του γάμου. Μία πρώτη κατηγορία περιπτώσεων είναι η απαγόρευση σύναψης γάμου πριν το ν. 1250/82 παραβιάζουσα τη θρησκευτική ελευθερία. Μία δεύτερη κατηγορία είναι εκείνη της ακυρότητας του γάμου λόγω μη στοιχειοθέτησης γνωστής θρησκείας. Μια Τρίτη κατηγορία είναι η αρμοδιότητα τέλεσης θρησκευτικών γάμων υπό ιδιαίτερο νομικό καθεστώς.(υποθέσεις Μουφτήδων) Μια τέταρτη κατηγορία είναι η επίδραση και λειτουργία της θρησκείας μέσα στο γάμο, για θέματα επιμέλειας και εκπαίδευσης τέκνων καθώς και στοιχειοθέτησης ισχυρού κλονιστικού για το γάμο γεγονότος. Τελευταία αναλύεται η υπόθεση των Γ.Ο.Χ. αποτελούντες ιδιάζουσα περίπτωση. Με την περαιτέρω ανάλυση των περιπτώσεων θα μπορέσουμε να διακρίνουμε το είδος του περιορισμού της θρησκευτικής ελευθερίας,αν υπήρξε, την ενδεχόμενη θεσμική προσαρμογή αυτής στο θεσμό του γάμου και την κατά περίπτωση νομολογιακή αντιμετώπιση από τα εθνικά δικαστήρια και το ΕΔΔΑ. II. Κατηγορίες προβληματικών περιπτώσεων και νομολογιακή αντιμετώπιση α.η απαγόρευση σύναψης γάμου πριν το ν. 1250/82 24 Μέχρι το 1982 που δεν είχε θεσπιστεί ο πολιτικός γάμος οι αλλόθρησκοι, και ιδίως οι Μάρτυρες του Ιεχωβά, δεν είχαν ούτε τη δυνατότητα να τελέσουν θρησκευτικό γάμο και όσοι το έκαναν αντιμετώπιζαν αρχικά την άρνηση των ληξιαρχικών αρχών να καταχωρήσουν τους γάμους τους. Όταν με την υπ αριθμ. 7/1927 γνωμοδότηση του 24 Δημητρόπουλος,ό.π., σελ. 672, Ρέππας, ό.π., σελ , νομολογία ΕφΑθ 2292/1989, εκ της ιστοσελίδας NOMOS. 19

20 Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου λύθηκε το ζήτημα και επετράπη η καταχώρηση, αργότερα γνωμοδότηση του 1970 της Ολ του ΝΣΚ (919/1970) θεώρησε ανυπόστατους τους τελεσθέντες γάμους μεταξύ Μαρτύρων του Ιεχωβά λόγω μη γνωστού της θρησκείας αυτών(για το συγκεκριμένο πρόβλημα θα μιλήσουμε σε οικείου κεφάλαιο). Οι συνέπειες της κήρυξης του ανυπόστατου δεν εστιάζονταν μόνο στην παραβίαση της θρησκευτικής τους ελευθερίας αφού οι θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν αποτελούν συστατικό στοιχείο της συζυγικής σχέσης και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί ο προβλεπόμενος τύπος του γάμου να αποτελεί εμπόδιο στην ίδρυση συζυγικής σχέσης, περιορίζοντας έτσι το ατομικό δικαίωμα της θρησκευτικής συνείδησης, στο πλαίσιο ειδικής σχέσης. Δημιούργησε επιπλέον, πρόσθετα προβλήματα στην αναγνώριση κληρονομικού δικαιώματος και καταβολής συντάξεων, οικογενειακών επιδομάτων και ιατρικής περίθαλψης κ.α. Το ίδιο πρόβλημα του ανυπόστατου αντιμετώπιζαν και οι Έλληνες του εξωτερικού(ομόθρησκοι και αλλόθρησκοι) εφόσον ο εκεί τελεσθέν πολιτικός γάμος δεν αναγνωριζόταν έως το 1982 στη χώρα μας. Ευτυχώς η νομολογία τελικά μεταστράφηκε όπως γίνεται φανερό και από την απόφαση 2292/1989 ΕΦΑθ που μάλιστα αναφέρει για αναδρομική ισχύ του νόμου και ισχυροποίηση των μέχρι τότε τελεσθέντων γάμων. β. ανυπόστατο του γάμου λόγω μη στοιχειοθέτησης γνωστής θρησκείας. 25 Για το θέμα αυτό ταλαιπωρήθηκαν ιδιαιτέρως οι ανήκοντες στο δόγμα των Μαρτύρων του Ιεχωβά( άλλως Χιλιαστές). Ενώ με την απόφαση 919/1970 θεωρήθηκε ότι το δόγμα τους δεν αποτελεί γνωστή θρησκεία οπότε και οι γάμοι είναι ανυπόστατοι, το ΣτΕ με τις υπ αριθμόν 2105 και 2106 /1975 αποφάσεις δέχτηκε ότι το δόγμα είναι αναγνωρισμένο. Βεβαίως εκδόθηκαν ξανά αποφάσεις, όπως η 92/1987 του ΠολΠρΙωανν που στο περιεχόμενο τους δεν αναγνώριζαν τη θρησκεία, συμπορευόμενες με την επικρατούσα θρησκεία και παραβιάζοντας τη συνταγματική κατοχύρωση της θρησκευτικής ελευθερίας. η οποία όμως δεν μπορεί να θεωρηθεί ως μόνη γνωστή και αναγνωρισμένη. 25 Ρέππας, ό.π., σελ ,Πόρισμα Συνηγορου του Πολίτη 12597/ , περιοδικό το Σύνταγμα, τευχος 4-5/2000, νομολογία 695/1989 ΜΠρΠατρ και 1843/1987 ΕφΑθ. 20

21 Στις νεότερες πάντως αποφάσεις 695/1989 ΜΠρΠατρ και 1843/1987 ΕΦΑθ ρητά αναγνωρίζεται το υποστατό των γάμων μεταξύ μαρτύρων του Ιεχωβά αφού το δόγμα τους αποτελεί γνωστή θρησκεία κατά την αιτιολογία των αποφάσεων, η οποία στηρίζεται στις προαναφερθείσες 2105 και 2106 /75 αποφάσεις του ΣτΕ. γ.το πρόβλημα του Μουφτή. 26 Το πρόβλημα που θ αναλύσουμε αντιμετώπισε η μουσουλμανική μειονότητα της δυτικής Θράκης και έχει να κάνει με τη δικαιοδοσία του Μουφτή ως ιεροδίκη. Ο Μουφτής ασκεί στην περιφέρειά του τα θρησκευτικά καθήκοντα που απορρέουν από τον ιερό ισλαμικό νόμο. Διορίζει, εποπτεύει και παύει τους μουσουλμάνους θρησκευτικούς λειτουργούς, τελεί ή επικυρώνει θρησκευτικούς γάμους μεταξύ μουσουλμάνων και γνωμοδοτεί σε θέματα σχετικά με τον ιερό ισλαμικό νόμο. Ασκεί επομένως δικαιοδοσία μεταξύ μουσουλμάνων ελλήνων πολιτών της περιφέρειάς και επί γάμων και διαζυγίων μεταξύ άλλων. Το ιδιάζον νομικό καθεστώς που αφορά τη θέση του Μουφτή και προσδιορίζει τις αρμοδιότητές του στηρίζεται στη νομική κατοχύρωση της θρησκευτικής ελευθερίας των μουσουλμάνων της Ελλάδας. Θεμελιώνεται μάλιστα στην ευρύτερη υποχρέωση και ανάγκη διαφύλαξης των θρησκευτικών ιδιαιτεροτήτων της μουσουλμανικής μειονότητας στη Δυτική Θράκη, όπως αυτή απορρέει από τη Συνθήκη της Λωζάνης, τον Ιερό Μουσουλμανικό Νόμο και τον ΕισΝΑΚ. Ο Μουφτής θεωρείται ότι είναι φυσικός δικαστής των μουσουλμάνων, ο τακτικός όμως δικαστής επίσης θα πρέπει να έχει δικαιοδοσία και για τους μουσουλμάνους. Επειδή μάλιστα η μουσουλμανική απόφαση δεν παρέχει σε ορισμένες περιπτώσεις εγγυήσεις κατά το ουσιαστικό και δικονομικό δίκαιο σε 26 Τσιτσελίκη, Οι δικαιοδοσίες του Μουφτή ως ιεροδίκη, ΝοΒ 2001, σελ , Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου( Προτάσεις για τη θρησκευτική ελευθερία), Εφαρμογές Δημοσίου, Ειδικό Τεύχος Ι, σελ Κτιστάκις, ό.π., σελ. 183, 184. Μηναιδης,., Η θρησκευτική Ελευθερία(θεωρία και πράξη στην ελληνική κοινωνία και έννομη τάξη), Κέντρο Δικανικών Μελετών, Δικον.Διάλογοι IV, επιμέλεια έκδοσης Κ.Μπέη, εκδόσεις EUNOMIA, Αθήνα 1997, σελ , Η προστασία των δικαιωμάτων του Ανθρώπου στην Ευρωπη, Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, 2006, σελ , Ματθιάς Σ., Κτιστάκις Γ., Σταυρίτη Λ., Στεφανάκη Κ., Η προστασία των διακαιωμάτων του ανθρώπου στην Ευρώπη(με βάση τη νομολογία του Στρασβούργου), Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, 2006, σελ.127(υπόθεση Σεριφ) 21

22 συμφωνία με τα α.20σ, 6 ΕΣΔΑ και 14 Διεθν.συμφ.για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, δεν θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή η αποκλειστική αρμοδιότητα του και η μη δυνατότητα επιλογής από τον ενάγοντα να υπαγάγει την υπόθεσή του σ αυτόν ή σε τακτικό δικαστή. Είναι δε σημειωτέο ότι εφόσον ο Μουφτής λειτουργεί ο δικαστής πρέπει να συμμορφώνεται με τα συνταγματικά όρια και τα διεθνή συμβατικά κείμενα προστασίας των ατομικών δικαιωμάτων του ανθρώπου και η εφαρμογή του νόμου να μην υπερβαίνει τη δημόσια τάξη. Τι γίνεται όμως όταν η μουφτειακή απόφαση δεν ταυτίζεται με τις αντίστοιχες ρυθμίσεις του Αστικού κώδικα και δη για την περίπτωση που μας ενδιαφέρει παραβιάζει προστατευόμενα συνταγματικά δικαιώματα όπως του γάμου και της αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας. Π.χ. Το διαζύγιο των μουσουλμάνων απαγγέλεται για λόγους που το οικογενειακό μας δίκαιο δεν θεωρεί λόγους λύσης του γάμου ή ο Μουφτής τελεί γάμους ανηλίκων 27, ή όταν ενώπιον του Μουφτή τελείται γάμος δι αντιπροσώπου 28. Λαμβανομένων υπόψιν των ανωτέρω υφιστάμενων συγκρούσεων νομοθετημάτων, δικαιωμάτων και θεσμών γίνεται αντιληπτό ότι η υπαγωγή στη δικαιοδοσία του Μουφτή δεν μπορεί να είναι αποκλειστική και υποχρεωτική γιατί γίνεται με κριτήριο θρησκευτικό, δηλαδή μη αντικειμενικά εντοπίσιμο αφού ανήκει στον πυρήνα της ελευθερία θρησκευτικής συνείδησης του ατόμου. Επομένως δεν θα ήταν νόμιμος ο εξαναγκασμός του ανθρώπου να δηλώσει τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις για να υπαχθεί στον έναν ή τον άλλο δικαστή. Η προστασία επομένως των θρησκευτικών δικαιωμάτων των μειονοτήτων δεν μπορεί να γίνει με υποχρεωτική υπαγωγή σε ειδική ρύθμιση και ειδική δικαιοδοσία (όπως του Μουφτή) γιατί έτσι κάθε άλλο παρά προστατεύεται η θρησκευτική ελευθερία αφενός λόγω κινδύνων αντίθεσης της μουφτειακής απόφασης με συνταγματικά και διεθνώς κατοχυρωμένα δικαιώματα αλ και αφετέρου λόγω περιορισμού της δυνατότητας υπαγωγής σε διεθνές πλαίσιο προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου που οδηγεί σε μη ανεκτές διακρίσεις εις βάρος των μειονοτήτων. Αρα η δικαιοδοσία του Μουφτή πρέπει να θεωρείται μη 27 Απόφαση Ολομέλειας ΕΕΔΑ 31/3/2005 Η τέλεση γάμων ανήλικων παιδιών από τον μουφτή 28 Απόφαση ΕΕΔΑ 20/9/2002 εισηγ.κτιστακις (μουσουλμανικοί γάμοι τελούμενοι δι αντιπροσώπου) 22

23 υποχρεωτική και συντρέχουσα και οι αποφάσεις του να λαμβάνουν υπόψη τόσο τα δικαιώματα των μειονοτήτων όσο και τις θεμελιώδεις εγγυήσεις του ανθρώπου. Το ζήτημα των αρμοδιοτήτων του Μουφτή έφτασε μέχρι το Στρασβούργο όπου τελικά εκδόθηκε η απόφαση Σεριφ 29 που καταδίκασε την Ελλάδα για παραβίαση της θρησκευτικής ελευθερίας. Το σημείο της απόφασης που μας ενδιαφέρει είναι η κριτική των αρμοδιοτήτων των θρησκευτικών οργάνων που δρουν στην Ελλάδα. Το Δικαστήριο σημειώνει σχετικά ότι αν και το α. 9 της ΕΣΔΑ δεν απαιτεί από τα κράτη να προσδώσουν έννομες συνέπειες στους θρησκευτικούς γάμους και στις αποφάσεις των θρησκευτικών δικαστηρίων, σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο οι αποφάσεις που τελούνται από λειτουργούς γνωστών θρησκειών εξομοιώνονται με τους πολιτικούς γάμους και οι Μουφτήδες έχουν αρμοδιότητα να αποφαίνονται για συγκεκριμένες οικογενειακές και κληρονομικές διαφορές μεταξύ Μουσουλμάνων. Μπορεί να γίνει αποδεκτό ότι είναι προς το δημόσιο όφελος να λάβει το Κράτος ειδικά μέτρα για να προστατεύσει εκείνους τους πολίτες των οποίων οι έννομες σχέσεις μπορούν να επηρεαστούν από πράξεις απάτης των θρησκευτικών λειτουργών (όπως προσθέτουμε εμείς του Μουφτή που βρέθηκε να αντιποιείται την άσκηση υπηρεσίας θρησκευτικού λειτουργού). Μετά την απόφαση Σεριφ του ΕΔΔΑ η ελληνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου πρότεινε την κατάργηση των δικαιοδοτικών αρμοδιοτήτων του Μουφτή γιατί αυτές αποτελούν πηγή σοβαρών παραβιάσεων των δικαιωμάτων του ανθρώπου όπως προστατεύονται από την ΕΣΔΑ και το Σύνταγμα ενώ δεν γεννάται έτσι ζήτημα έμμεσων διακρίσεων λόγω θρησκευτικών πεποιθήσεων, δηλαδή παραβίαση της θρησκευτική ελευθερίας. Εκδόθηκε έπειτα η από 405/2000 απόφαση του ΜονΠρωτΘήβας σε εναρμόνιση με την απόφαση της επιτροπής, η οποία υπάγει στα πολιτικά δικαστήρια ζήτημα οικογενειακού δικαίου μουσουλμάνου. Η επιτροπή συνέστησε μάλιστα την ενημέρωση των πολιτικών δικαστηρίων. 29, Ματθιάς Σ., Κτιστάκις Γ., Σταυρίτη Λ., Στεφανάκη Κ., Η προστασία των διακαιωμάτων του ανθρώπου στην Ευρώπη(με βάση τη νομολογία του Στρασβούργου), Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, 2006, σελ.127(υπόθεση Σεριφ) 23

24 δ. η επιδραση και λειτουργία της θρησκείας μέσα στο γαμό, για θέματα επιμέλειας και εκπαίδευσης τέκνων καθώς και στοιχειοθέτησης ισχυρού κλονιστικού για το γάμο γεγονότος. 30 Ζητήματα θρησκευτικών διακρίσεων τέθηκαν στην πράξη όχι μόνο κατά τη σύναψη του γάμου αλλά και κατά τη διάρκεια της έγγαμης συμβίωσης και με πρωταγωνιστές τα τέκνα αλλά και στην περίπτωση της λύσης του γάμου. Σε σχέση με την τελευταία περίπτωση, είναι σκόπιμο να αναφέρουμε ότι δεν ήταν λίγες οι περιπτώσεις που ο δικαστής κρίθηκε να αποφανθεί για το εάν η θρησκευτικές πεποιθήσεις του ενός συζύγου ή η αλλαγή αυτών κατά τη διάρκεια του γάμου αποτελούν ισχυρό κλονιστικό γεγονός συνεπαγόμενο τη λύση του. Η θρησκευτική πιστή δεν συνιστά αντικειμενικό στοιχείο του γάμου. Επομένως δεν συνιστά ισχυρό κλονισμό της συζυγικής σχέσης η αλλαγή ή διαφορά δόγματος. Μεταξύ του δικαιώματος της θρησκευτικής ελευθερίας και του θεσμού του γάμου δεν υπάρχει αιτιώδης συνάφεια επομένως θα είναι αναιτιολόγητος και αντισυνταγματικός οποιοσδήποτε περιορισμός, στην προκειμένη η λύση του γάμου εξ αυτού του λόγου. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι υποκείμενα τέτοιου είδους διακρίσεων υπήρξαν μουσουλμανικές μειονότητες αλλά και Μάρτυρες του Ιεχωβά. Η απόφαση 1623/2003 ΜΠρΞανθ πραγματεύτηκε μεταξύ άλλων και τη διακοπή έγγαμης συμβίωσης ελλήνων μουσουλμάνων που έχουν τελέσει πολιτικό γάμο στη Θράκη. Στο αιτιολογικό της ορίζει ότι οι διατάξεις του οικογενειακού δικαίου που ρυθμίζουν τις σχέσεις των συζύγων καθώς και τα θέματα της λύσης του γάμου, εφαρμόζονται σε όλη την ελληνική επικράτεια, ανεξάρτητα από τη θρησκεία ή το δόγμα των συζύγων εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά. Διατάξεις που προβλέπουν διαφορετική ρύθμιση υφίστανται για θέματα της προσωπικής κατάστασης των Ελλήνων που είναι μουσουλμάνοι και κάτοικοι της Δυτικής Θράκης για τους οποίους ισχύει ο ιερός μουσουλμανικός νόμος. Το δίκαιο αυτό υπερισχύει πάσης αντιθέτου διατάξεως, ενόψει όμως της συνταγματικής αρχής της ελευθερίας της θρησκευτικής συνείδησης και της ισότητας είναι αυτονόητη η επιλογή μεταξύ του τύπου του γάμου 30 Κτιστάκης, ό.π., σελ.172, , Ρέππας, ό.π., , Δημητρόπουλος, ό.π.,σ ελ.672, Μπότσης, ό.π., σελ.68,69. 24

25 και της δικαιοταξίας στην οποία επιθυμεί(κάθε μέλος μειονότητας)να υπαχθεί. της μουσουλμανικής Η απόφαση ασφαλιστικών μέτρων 1080/1995 ΜΠρΘεσσαλ, αφορά τη μειονότητα των Μαρτύρων του Ιεχωβά και αναφέρει ότι η προσχώρηση της συζύγου στους Μάρτυρες του Ιεχωβά δεν καθιστά από μόνη της αφόρητη την έγγαμη συμβίωση των συζύγων με την αιτιολογία ότι επιβάλλεται ίση μεταχείριση των Μαρτύρων του Ιεχωβά που αποτελούν γνωστή θρησκεία, προστατευόμενη από το 13 παρ.2.του Σ. Τέλος η πρόσφατη απόφαση 441/2005 του ΕφΙωανν, αντιμετωπίζοντας το ίδιο θέμα έκρινε ότι δεν συνιστούν από μόνες τους (χωρίς επίκληση συγκεκριμένων περιστατικών θεμελιωτικών της διακοπής εγγ.συμβ.) οι θρησκευτικές πεποιθήσεις εύλογη αιτία διακοπή έγγαμης συμβίωσης στηριζόμενη εξίσου στο 13παρ.2 Σ. Ιδιαίτερα ακανθώδη παρουσιάζονται τα ζητήματα που ανακύπτον από τη επιμέλεια και εκπαίδευση των τέκνων μέσα σε γάμο εφόσον συγκρούονται το δικαίωμα θρησκευτικής ελευθερίας με το θεσμό της εκπαίδευσης(α.16) και το θεσμό της οικογενειακής ζωής. Η λύση που δόθηκε από τη ΕΣΔΑ και τελικά υιοθετήθηκε και από τη χώρα μας είναι η επίκληση και λήψη υπόψη του συμφέροντος του τέκνου. Στην περίπτωση της εκπαίδευσης των τέκνων η αξίωση σεβασμού των πεποιθήσεων των γονέων είναι ευθεία. Τα δεδομένα όμως περιπλέκονται περισσότερο αν λάβουμε υπόψη ο α.3 παρ.1 εδ α. Σ για την επικρατούσα θρησκεία που διαδραματίζει ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη της θρησκευτικής συνείδησης των Ελλήνων και συγκρούεται με τη ελευθερία θρησκευτικής εκπαίδευσης που εκπηγάζει από το α.13 Σ και το α.9 ΕΣΔΑ και που κατοχυρώνουν το θρησκευτικό πλουραλισμό στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού συστήματος. Το ζήτημα όμως είναι αρκετά περίπλοκο και εκφευγει του αντικειμένου της παρούσας εργασίας. Στην περίπτωση της επιμέλειας των τέκνων ο διαζευγμένος γονέας έχει αξίωση σεβασμού της οικογενειακής του ζωής και μη διάκρισης λόγω θρησκευτικών πεποιθήσεων, που παραβιάζονται αν η επιμέλεια ανατεθεί με μόνο κριτήριο τις θρησκευτικές πεποιθήσεις στον άλλο γονέα. Στην ελληνική νομολογιακή πρακτική βρέθηκαν αντιμέτωποι με το ζήτημα οι Μάρτυρες του Ιεχωβά. Ενδεικτικά η παραπάνω προαναφερθείσα απόφαση 1080/1995 ΜΠρΘεσς πραγματεύτηκε το ζήτημα ορίζοντας στο σώμα των απόφασης ότι 25

26 μοναδικό κριτήριο για την προσωρινή ανάθεση της γονικής μέριμνας σε ένα γονέα αποτελεί το συμφέρον των τέκνων. Δεν τίθεται από πλευράς απολαύσεως, ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, σε ήσσονα μοίρα επειδή απλώς και μόνη είναι οπαδοί του θρησκεύματος των Μαρτύρων του Ιεχωβά. Το συμφέρον του τέκνου αποτελεί το κριτήριο το οποίο επέβαλαν οι ρυθμίσεις της ΕΣΔΑ και η νομολογική πρακτική του ΕΔΔΑ. Σύμφωνα με την νομολογία της ΕΣΔΑ και ενόψει της υπόθεσης Hofmann 31, το μέτρο της ανάθεσης της επιμέλειας των τέκνων στον διαζευγμένο γονέα, με αποκλειστικό γνώμονα τις θρησκευτικές πεποιθήσεις του ετέρου, περιορίζει αδικαιολόγητα την οικογενειακή ζωή(α. 8 ΕΣΔΑ) και περιέχει διάκριση (α. 14 ΕΣΔΑ) παραβιάζουσα τη θρησκευτική ελευθερία. Η απόφαση του δικαστηρίου που διαπίστωσε την προσβολή του δικαιώματος ενδυνάμωσε ουσιαστικά την προστασία των θρησκευτικών μειονοτήτων, εφαρμόζοντας πλήρως την απαγόρευση των άμεσων διακρίσεων. ε. παραβίαση συνταγματικών δικαιωμάτων των Γ.Ο.Χ. 32 Οι αυτοπροσδιοριζόμενοι ως Γ.Ο.Χ.(γνήσιοι ορθόδοξοι χριστιανοί), ευρύτερα γνωστοί ως παλαιοημερολογήτες αποτελούν μια ιδιαίτερη θρησκευτική κοινότητα, για την Εκκλησία απλά μια ανταρσία ενώ για τους ίδιους τους Γ.Ο.Χ. ένα διαφορετικό δόγμα, συνιστούν πάντως γνωστή θρησκεία. Οι ανωτέρω πιστοί αντιμετωπίζουν πρόβλημα σχετικά με την πνευματική λύση του γάμου τους καθότι με απόφαση του Εισαγγελέα Πλημμ.Πειρ χαρακτηρίστηκαν άκυροι οι γάμοι και τα μυστήριά τους καθώς και η αποστολή του διαζευκτηρίου τους κρίθηκε ότι πρέπει να αποστέλεται στον αρχιερέα των ορθοδόξων και όχι στον αρμόδιο της θρησκευτικής τους κοινότητας. Το νομικό πρόβλημα που τέθηκε εστιάζεται στην απουσία ξεκάθαρου νομικού πλαισιου γι αυτούς οπότε το κενό οδήγησε σε ανασφάλεια και π0αραβίαση των συνταγματικά κατοχυρωμένων θρησκευτικών τους δικαιωμάτων.οι ίδιοι επικαλέστηκαν με αναφορά στην ΕΕΔΑ παραβίαση του α. 13 Σ. η οποία με την 31 Βλ.αναλυτικότερα Κτιστάκη, ό.π., σελ.225 επ., Η προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου στην Ευρώπη, ό.π., σελ.100, Γν/δ Εις ΑΠ 2/2005( διαζύγιο παλαιοημερολογιτών), Απόφαση Ολομέλειας Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου(ΕΕΔΑ) 10/6/2004 ( παραβίαση συνταγματικών δικαιωμάτων Γ.Ο.Χ.) 26

27 απόφαση της τηρησε επιφυλάξεις λόγω της ιδιαιτερότητας της περίπτωσης τους και της απουσίας ξεκάθαρου νομικού πλαισιου υπαγωγής αυτών ενώ τελικά με γνωμοδότηση της Εισαγγελίας του ΑΠ δικαιώθηκαν. Η περίπτωση των Γ.Ο.Χ. εμπίπτει στην προβληματική του συστήματος που διέπει τις σχέσεις του Κράτους και της Εκκλησίας της Ελλάδος, ως επικρατούσα και το οποίο δημιουργεί συναλληλίες εξουσιών και αρμοδιοτήτων εις βάρος και με κίνδυνο της παραβίασης των δικαιωμάτων των θρησκευτικών μειονοτήτων. Ε.ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Στο συμπέρασμά μας θα πρέπει να επισημάνουμε τα παρακάτω: 1)Από τις αποφάσεις των εθνικών και αλλοδαπών δικαστηρίων και κυρίως από πλευράς ΕΣΔΑ, τα τελευταία χρόνια προκύπτει και βεβαιώνεται πρόθεση ευρείας προστασίας της θρησκευτικής ελευθερίας με τάση αποφυγής των ειδικών περιορισμών στην απόλαυση του δικαιώματος. 2) Στον οικογενειακό χώρο και ειδικά στο πεδίο του γάμου η θρησκευτική ελευθερία δοκιμάστηκε σε ποίκιλες περιπτώσεις. 3)Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων η κρινόμενη παραβίαση των συνταγματικών δικαιωμάτων και δη της θρησκευτικής ελευθερίας είχε ως υποκείμενο φορέα θρησκευτικές μειονότητες που αντιμετωπίζουν προβλήματα αναγνώρισης, κατοχύρωσης επαρκούς νομικού πλαισίου κάλυψης των ζητημάτων τους και μισσαλοδοξίας κυρίως ενοψει της αξιόλογης ιδεολογικής επιρροής στη συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού της Ορθόδοξης Εκκλησίας. 4) Σε κάθε περίπτωση η προστασία και ο σεβασμός των θρησκευτικών μειονοτήτων και η αναγνώριση της σπουδαιότητας του θεσμού του γάμου και της οικογένειας, απότοκος της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας και του σεβασμού στην ανθρώπινη αξία έχουν ανάγκη θεσμικής προσαρμογής, με λήψη επαρκών,στα πλαίσια της πολιτικής, προστατευτικών προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων με απωτερω στόχο την καλλιέργεια ενός κλίματος ειρηνικής συνύπαρξης των θρησκειών και παράλληλου σεβασμού στο θεσμό του οικογένειας και του γάμου. 27

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 25/06/2002 ΑΠ: 1143Α Ταχ. /νση: ΟΜΗΡΟΥ 8 105 64 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 33.52.604-605 FAX: 33.52.617 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002 Η Αρχή Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Παυλόπουλος, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Η αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ικανότητα δικαίου έχει κάθε πρόσωπο, φυσικό και νομικό. Η φράση αυτή σημαίνει ότι όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 6 η : ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΜΗ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ. «Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας, ως γενικής συνταγµατικής αρχής της ελληνικής έννοµης τάξης»

ΕΡΓΑΣΙΑ. «Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας, ως γενικής συνταγµατικής αρχής της ελληνικής έννοµης τάξης» Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου ----------------------------------------------------- Μεταπτυχιακό ίπλωµα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήρι 3: Οι νόμοι στην πορεία της ζωής μας Ιστοριογραμμή.

Εργαστήρι 3: Οι νόμοι στην πορεία της ζωής μας Ιστοριογραμμή. Εργαστήρι 3: Οι νόμοι στην πορεία της ζωής μας Ιστοριογραμμή. Η ιστοριογραμμή (ή γραμμή του χρόνου) αποτελεί εργαλείο καταγραφής γεγονότων σε χρονολογική σειρά, πολύ χρήσιμο για το μάθημα της Ιστορίας.

Διαβάστε περισσότερα

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας Τ.Ε.Ι. Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ειδικά θέματα Δικαίου Δρ. Μυλωνόπουλος Δ. Αν. Καθηγητής δίκαιο άδικο ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το

Διαβάστε περισσότερα

Έξοδα κηδείας αποτέφρωση διάθεση του σώµατος µετά θάνατον ελεύθερη ανάπτυξη προσωπικότητας άρθρο 5 παρ. 1 Σ άρθρο 32 Α.Ν.

Έξοδα κηδείας αποτέφρωση διάθεση του σώµατος µετά θάνατον ελεύθερη ανάπτυξη προσωπικότητας άρθρο 5 παρ. 1 Σ άρθρο 32 Α.Ν. ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: ****/2003 Καταβολή από το ΙΚΑ εξόδων κηδείας που ολοκληρώνεται µε αποτέφρωση Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Μαρία Μητροσύλη Ειδική Επιστήµονας: Κωνσταντίνα Πρεβεζάνου Λέξεις-

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ. Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4.

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ. Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4. Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4.2000 Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Χειριστής: Γιώργος Καµίνης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα. ΓνωίΛοδόιηση. Α' Εοώτηαα

ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα. ΓνωίΛοδόιηση. Α' Εοώτηαα ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα ΓνωίΛοδόιηση Α' Εοώτηαα Το Σωματείο Εργαζομένων του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (εφεξής ΚΑΠΕ) μου ζήτησε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005 Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2005 Αριθ.Πρωτ.: 893 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005 Η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, συνήλθε μετά από πρόσκληση του Προέδρου της σε τακτική συνεδρίαση την 2α Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΗ 1 ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) Οκτώβριος 2010 Η 17χρονη σήμερα Α, δημοσιεύει,

Διαβάστε περισσότερα

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής από δασική έκταση και δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης του διοικουμένου: παρατηρήσεις επί της απόφασης 27/2012 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου Administrative eviction act

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: υνατότητα διαφήµισης διδασκαλίας κατ οίκον Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού Ειδικός Επιστήµονας: Ευάγγελος Θωµόπουλος Αθήνα, Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 14/2013/Β. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς: 1) Κύριο *** *** Κοινοποίηση:

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 14/2013/Β. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς: 1) Κύριο *** *** Κοινοποίηση: Διαμεσολάβηση 14/2013/Β Σελίδα 1 Ι. Εξελίξεις σχετικές με την καταγγγελία ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 14/2013/Β (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς: 1) Κύριο *** *** 2) Διεύθυνση Aστικής Κατάστασης Κυρία Π.Ρούμπου, Διευθύντρια

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Εργασιακά Θέματα Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Ιούλιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Διαβάστε περισσότερα

28/5/2010 Αριθµ. Πρωτ.: ***/2009 Ειδ. Επιστήµονας : Μ. Μπλιάτη

28/5/2010 Αριθµ. Πρωτ.: ***/2009 Ειδ. Επιστήµονας : Μ. Μπλιάτη 28/5/2010 Αριθµ. Πρωτ.: ***/2009 Ειδ. Επιστήµονας : Μ. Μπλιάτη Κύριο Μιχάλη Κοντογιάννη Ειδικό Γραµµατέα Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας, ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΟΝ ΓΑΜΟ

Η ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΟΝ ΓΑΜΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. - ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Εργασία στο µάθηµα Εφαρµογών ηµοσίου ικαίου Καθηγητής: Ανδρέας ηµητρόπουλος ΘΕΜΑ Η ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΟΝ ΓΑΜΟ Όνοµα: Κατσαρού

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδικός Επιστήμονας:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων. 1.1.Χαρακτηριστικά του Δικαίου Ετερόνομοι κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης Άρθρο 23 του 94/14.04.2014) ν. 4258/2014 Ακίνητα του Δημοσίου Περιφερειακών Πάρκων προστασίας και αξιοποίησης (ΦΕΚ Α Δημιουργία περιβαλλοντικής 1. Ακίνητα που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1948 ΠΡΟΟΙΜΙΟ Επειδή η αναγνώριση της αξιοπρέπειας, που είναι σύμφυτη σε όλα τα μέλη της ανθρώπινης οικογένειας, καθώς και των ίσων και αναπαλλοτρίωτων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ)

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Σύμφωνα με το άρθρο 19 του ελληνικού Συντάγματος: "1. Το απόρρητο των

Διαβάστε περισσότερα

B. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

B. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ B. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Εισαγωγή... 23 Πορίσματα της θεωρίας και της νομολογίας... 24 I. Η αρμοδιότητα... 24 II. Περιορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

816 Ν. 87(Ι)/94. Ο ΠΕΡΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΈς ΟΜΆΔΕς) ΝΟΜΌς ΤΟΥ 1994

816 Ν. 87(Ι)/94. Ο ΠΕΡΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΈς ΟΜΆΔΕς) ΝΟΜΌς ΤΟΥ 1994 Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 2930,2.12.94 816 Ν. 87(Ι)/94 Ο ΠΕΡΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΈς ΟΜΆΔΕς) ΝΟΜΌς ΤΟΥ 1994 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Εισαγωγικές Διατάξεις Αρθρο. 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης Αρ. Πρωτ. 1290 Αθήνα 26/11/2014 Προς Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έχει τονίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ» Άρθρο 1 Σύσταση. Άρθρο 2 Προϋποθέσεις

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ» Άρθρο 1 Σύσταση. Άρθρο 2 Προϋποθέσεις ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ» Άρθρο 1 Σύσταση Η συμφωνία δύο ενηλίκων προσώπων, διαφορετικού ή του ιδίου φύλου, με την οποία οργανώνουν τη συμβίωσή τους (σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης) καταρτίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Α. Γενικό μέρος

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Α. Γενικό μέρος 1 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Α. Γενικό μέρος 1. - Αποτελεί σταθερή επιλογή της Ελληνικής δημοκρατικής Πολιτείας η ουσιαστική προώθηση της ισότητας

Διαβάστε περισσότερα

L 343/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2010

L 343/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2010 L 343/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1259/2010 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Δεκεμβρίου 2010 για τη θέσπιση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα του δικαίου που είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο ΚΑΖΛΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Θέμα εργασίας: ΤΟ ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015. Ονοματεπώνυμο:. Α.Μ.: /..

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015. Ονοματεπώνυμο:. Α.Μ.: /.. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 01.09.2015 ΟΜΑΔΑ Α Ονοματεπώνυμο:. Α.Μ.: /.. ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι απαντήσεις δίνονται κάτω από κάθε ζήτημα. Δεν επιτρέπεται η χρήση άλλης κόλλας και δεν παραλαμβάνεται παρά

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ο εκκλησιασμός των μαθητών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας

Α. Ο εκκλησιασμός των μαθητών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας ΘΕΜΑ: "Εκκλησιασμός και πρωινή προσευχή μαθητών" ΣΧΕΤ.: α) ΥΠΕΠΘ, Φ. 200.21/16/136240.26.11.1977 β) ΥΠΕΠΘ, Γ/6251/22-10-1979 γ) ΥΠΕΠΘ, Γ/2875/30-4-1981 δ) Π.Δ. 201/98 Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν Παράδοση 3η : Παραγωγή (έκδοση) της Διοικητικής πράξης και η Διοικητική Διαδικασία. Ανάκληση των Διοικητικών πράξεων.

Διαβάστε περισσότερα

Συντάκτης: Κοντάκος Ηλίας, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Ιδ. Δικαίου Παν/μίου Αθηνών

Συντάκτης: Κοντάκος Ηλίας, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Ιδ. Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Συντάκτης: Κοντάκος Ηλίας, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Ιδ. Δικαίου Παν/μίου Αθηνών 1. Έννοια και διακρίσεις των νομικών προσώπων Νομικό πρόσωπο είναι ένωση προσώπων ή σύνολο περιουσίας που επιδιώκει ή εξυπηρετεί

Διαβάστε περισσότερα

1389 21 Δεκεμβρίου, 2006 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ [ΑΡΤΕΜΗΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΦΩΤΙΟΥ, Δ/στές] ROSE ΔΑΜΤΣΑ, v. ΠΕΤΡΟΥ ΔΑΜΤΣΑ (Αρ.

1389 21 Δεκεμβρίου, 2006 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ [ΑΡΤΕΜΗΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΦΩΤΙΟΥ, Δ/στές] ROSE ΔΑΜΤΣΑ, v. ΠΕΤΡΟΥ ΔΑΜΤΣΑ (Αρ. 1389 21 Δεκεμβρίου, 2006 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ [ΑΡΤΕΜΗΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΦΩΤΙΟΥ, Δ/στές] ROSE ΔΑΜΤΣΑ, v. ΠΕΤΡΟΥ ΔΑΜΤΣΑ (Αρ. 2), (2006) 1Β Α.Α.Δ 1389 Εφεσείουσα-Αιτήτρια, Εφεσιβλήτου-Καθ ου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 Α. Ο Α και η Β τέλεσαν το γάμο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: Σχολιασµός της υπ αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων Εργασιακά Θέματα ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων «Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης 3 1.1 Γενικά 6 1.2 Δικαιούχοι 6 α) Ιδιωτικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ... 2 1. Συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου και αορίστου χρόνου... 2 1.1 Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου... 3

Διαβάστε περισσότερα

2. Σχετικά με τους ειδικευμένους Ιατρούς του Ε.Σ.Υ., οι οποίοι είναι Δημόσιοι Λειτουργοί, παρά τις θεωρητικές κατασκευές για τις ιδιαιτερότητες

2. Σχετικά με τους ειδικευμένους Ιατρούς του Ε.Σ.Υ., οι οποίοι είναι Δημόσιοι Λειτουργοί, παρά τις θεωρητικές κατασκευές για τις ιδιαιτερότητες Δρ. ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΜΙΧΑΗΛ Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2012 Κύριο Δημήτριο Βαρνάβα Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.) Οδός Λαμίας, αριθ. 2 Αθήνα Κύριε

Διαβάστε περισσότερα

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας Ν.1850 / 1989 Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας ΑΡΘΡΟ 1 (Πρώτο) Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγµατος ο Ευρωπαϊκός Χάρτης της Τοπικής Αυτονοµίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (ΑΛΛΑΓΗ) ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ... 2 1. Η έννοια της μεταβολής του προσώπου του εργοδότη... 2 Πηγές... 7 Συντακτική ομάδα... 7 1 ΜΕΤΑΒΟΛΗ (ΑΛΛΑΓΗ) ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πηνελόπη Παναγιωτοπούλου. Καθηγητής: Ανδρέας Γ. ηµητρόπουλος

Πηνελόπη Παναγιωτοπούλου. Καθηγητής: Ανδρέας Γ. ηµητρόπουλος ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Πηνελόπη Παναγιωτοπούλου Καθηγητής: Ανδρέας Γ. ηµητρόπουλος Β Εξάµηνο 2006 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ

ΔΙΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΔΙΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ti ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ενηλικίωση - Γάμος, σελ. 8 2. Σχέσεις των συζύγων που προκύπτουν απ' το γάμο, σελ. 14 3. Περιουσιακές

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4342, 29/6/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4342, 29/6/2012 Αρ. 4342, 29.6.2012 86(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ:L.13, 19.01.2000, σ.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 1 Πολίτευμα...19 Θεωρία... 19 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 19 Το κράτος... 20 Το πολίτευμα... 21 Το συνταγματικό δίκαιο... 21 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232)

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Συνοπτικός τίτλος 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος. Διατυπώσεις αναγκαίες για την εκτέλεση σύµβασης 2.

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Δημοσίου δικαίου. Θέμα εργασίας εαρινού εξαμήνου 2009 : Η κατάσχεση εντύπων με ασφαλιστικά μέτρα

Εφαρμογές Δημοσίου δικαίου. Θέμα εργασίας εαρινού εξαμήνου 2009 : Η κατάσχεση εντύπων με ασφαλιστικά μέτρα ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Εφαρμογές Δημοσίου δικαίου Θέμα εργασίας εαρινού εξαμήνου 2009 : Η κατάσχεση εντύπων με ασφαλιστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η :

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η : ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η : ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 4 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 216/90 2030. Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. Επώνυμο του τέκνου.

Ν. 216/90 2030. Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. Επώνυμο του τέκνου. Ν. 216/90 2030 Ο περί Σχέσεων Γονέων και Τέκνων Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» - 1 - Οι δημόσιοι υπάλληλοι περαιτέρω οφείλουν να

Διαβάστε περισσότερα

Ποια δικαιώματα προκηρύσσονται στην Οικουμενική Διακήρυξη

Ποια δικαιώματα προκηρύσσονται στην Οικουμενική Διακήρυξη Σελίδα 1 Ενεργοί Δεσμοί (links) Τοποθετήστε τον κέρσορα σε οποιαδήποτε λέξη των δικαιωμάτων (με γαλάζιο χρώμα) που προκηρύσσονται και πιέστε το πλήκτρο του ποντικιού. Αμέσως θα μεταβείτε στο πλήρες κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Τί πρέπει να προσέχει κανείς σε µια σύµβαση έκδοσης έργου σε ψηφιακό περιβάλλον; ΜΑΡΙΑ ΑΦΝΗ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ,.Ν. ΙΚΗΓΟΡΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΟΠΙ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΥΠΠΟΤ Μερικά νούµερα αντί εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ' J γ Αριθμός απόφασης V* > 3 3 0 /2014 ^ 1 r ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Καρράς Γιώργος Κοινωνιολόγος - Οικονομολόγος

Περιεχόμενα. Καρράς Γιώργος Κοινωνιολόγος - Οικονομολόγος Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Το Δίκαιο... 2 1.1 Έννοια, προέλευση και εξέλιξη του Δικαίου... 2 1.2 Κανόνες ηθικής και κανόνες δικαίου: η διαφορά... 3 1.3 Υποκείμενα δικαίου... 3 1.4 Διακρίσεις Δικαίου... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις σχετικά με το ωράριο των εκπαιδευτικών»

ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις σχετικά με το ωράριο των εκπαιδευτικών» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΟΕ ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις σχετικά με το ωράριο των εκπαιδευτικών» Σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν.1566/1985 και συγκεκριμένα με την παράγραφο 7 (όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΙΩΓΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ (ΑΜ:1340200300130) ΠΡΟΣ κ.αντρεα Γ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟ ΚΑΙ κ. ΣΠΥΡΟ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 1 Πίνακας Περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

... ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ *****

... ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ***** ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΝΣΤΑΣΗ Της/του., µονίµου υπαλλήλου µε βαθµό Α κλάδου., υπηρετούσας-ντος στο ως άνω Ίδρυµα, κατοίκου., οδός αριθµός ΚΑΤΑ Των καταρτισθέντων βάσει του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΟΝΕΑ ΤΕΚΝΟΥ ( 1520 Α.Κ. )

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΟΝΕΑ ΤΕΚΝΟΥ ( 1520 Α.Κ. ) ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Καθηγητής: Ανδρέας ηµητρόπουλος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΟΝΕΑ ΤΕΚΝΟΥ ( 1520 Α.Κ. ) ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ήµητρα Μελεσανάκη Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

του. λόγω κατάσχεσης εις χείρας τρίτου δυνάμει της ως άνω δικαστικής αποφάσεως. Επ αυτού εκθέτω τα ακόλουθα:

του. λόγω κατάσχεσης εις χείρας τρίτου δυνάμει της ως άνω δικαστικής αποφάσεως. Επ αυτού εκθέτω τα ακόλουθα: ικηγορικό Γραφείο Γιούλης Αποστολοπούλου Στέφανου Ζαφ. Βαzάκα ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών (Τμήμα Διοικητικό) ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (Περί Εκτελεστότητας απόφασης Ασφαλιστικών Μέτρων Κατάσχεση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3089 (ΦΕΚ Α 327/23-12-2002) ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3089 (ΦΕΚ Α 327/23-12-2002) ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3089 (ΦΕΚ Α 327/23-12-2002) ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ. Άρθρο πρώτο Στη θέση των ήδη καταργηµένων µε το άρθρο 17 του Ν. 1329/1983 άρθρων 1455-1460 του Αστικού Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ. Χορήγηση Επιδόµατος Απολύτου Αναπηρίας σε συνταξιούχους γήρατος

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ. Χορήγηση Επιδόµατος Απολύτου Αναπηρίας σε συνταξιούχους γήρατος ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας (Ν. 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρθρο 3 5) ΠΟΡΙΣΜΑ Χορήγηση Επιδόµατος Απολύτου Αναπηρίας σε συνταξιούχους γήρατος

Διαβάστε περισσότερα

φορολογική νομολογία περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή εί- Τόμος 65

φορολογική νομολογία περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή εί- Τόμος 65 Προστιθέμενης Αξίας. Πάγια αντιμισθία. Κανονιστική απόφαση διοίκησης. Aριθ. Aπόφ. 909/2011 (Β τμ. Σ.τ.Ε.) Πρόεδρος: Φ. Αρναούτογλου, Αντιπρόεδρος. Εισηγητής: Ε. Νίκα, Σύμβουλος. Δικηγόροι: Π. Γιαννόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 7ης Δεκεμβρίου 2000, όπως προσαρμόσθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2007 TITΛΟΣ ΙΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ

Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 7ης Δεκεμβρίου 2000, όπως προσαρμόσθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2007 TITΛΟΣ ΙΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ σε: Β. Σκουρή (επιμ.), Ερμηνεία της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (υπό έκδοση) Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 7ης

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Πηγές Συντακτική ομάδα

Περιεχόμενα Πηγές Συντακτική ομάδα Περιεχόμενα Λύση της σχέσης εργασίας... 2 1. Πότε λήγει μια σχέση εργασίας... 4 1.1 Λύση σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου... 4 1.2 Καταγγελία της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου... 5 1.2.1 Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 06-08-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/953-2/06-08-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η 94/2015

Αθήνα, 06-08-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/953-2/06-08-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η 94/2015 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 06-08-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/953-2/06-08-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η 94/2015 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε, µετά από πρόσκληση του

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View Όροι και Προϋποθέσεις HSBC Global View Η υπηρεσία HSBC Global View (η «Υπηρεσία») παρέχεται από την HSBC Holdings plc και τις θυγατρικές της σε όλο τον κόσμο (κάθε μια από τις οποίες θα εννοείται όταν

Διαβάστε περισσότερα

Το Μυστήριο του αγίου Βαπτίσματος

Το Μυστήριο του αγίου Βαπτίσματος Το Μυστήριο του αγίου Βαπτίσματος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το άγιο Βάπτισμα είναι το πρώτο Μυστήριο της Εκκλησίας, διά του οποίου ο άνθρωπος αναγεννάται στην αιώνια ζωή, γίνεται μέλος του σώματος του σταυρωμένου και

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Προτάσεις Νόµου για ποσόστωση στην εργοδότηση που εκκρεµούν στην Επιτροπή σας.

Θέµα: Προτάσεις Νόµου για ποσόστωση στην εργοδότηση που εκκρεµούν στην Επιτροπή σας. 20 Ιουνίου, 2007 Πρόεδρο και Μέλη Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Βουλής των Αντιπροσώπων, Βουλή των Αντιπροσώπων, Λευκωσία. Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και κύριοι Μέλη της Επιτροπής, Θέµα: Προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΜΑ: Νομική αξιολόγηση των διατάξεων του σχεδίου νόμου για τις προτεινόμενες «Ρυθμίσεις για την εξυγίανση του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 40 ν. 2773/1999 και λοιπές διατάξεις»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ: Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΙΚΑΙΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΑ: Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΙΚΑΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ: Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΙΚΑΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Αναγκαία προϋπόθεση για την εφαρµογή των κανόνων δικαίου συνιστά σε πρώτο επίπεδο η ερµηνεία τους προκειµένου να διακριβωθεί

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέµα: Η Α ΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΗΛΩΣΕΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΩΣ ΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΖΥΓΙΟ

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΖΥΓΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ» ΘΕΜΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΖΥΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

- Η διάταξη του άρθρου 3 της Σύμβασης 74. - Η απόφαση του Δικαστηρίου της 18 ης Δεκεμβρίου 1996, Λοϊζίδου κατά Τουρκίας 31 - Ανάλυση:

- Η διάταξη του άρθρου 3 της Σύμβασης 74. - Η απόφαση του Δικαστηρίου της 18 ης Δεκεμβρίου 1996, Λοϊζίδου κατά Τουρκίας 31 - Ανάλυση: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ: Γιώργου Παπαδημητρίου, Καθηγητού του συνταγματικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών 5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 9 Κεφάλαιο Πρώτο Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΕΒΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Πουλή και τους Παρέδρους Ευφροσύνη Παπαδημητρίου και Γεώργιο Παπαϊσιδώρου (εισηγητή),

Διαβάστε περισσότερα

Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο Αριθμός απόφασης 2/2012

Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο Αριθμός απόφασης 2/2012 Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο Αριθμός απόφασης 2/2012 Περίληψη Ο χρόνος παραγραφής των αξιώσεων των δημοσίων υπαλλήλων από διαφορές αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. είναι διετής Οι υπάλληλοι του δημοσίου τελούν

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 2005 Ν. 222/91 Ο περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 2015-2016

ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 2015-2016 ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 2015-2016 Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου Ι. Έννοια και λειτουργία του δικαίου πηγές κανόνες δικαίου. ΙΙ. Δικαίωμα : Έννοια διακρίσεις γένεση κτήση αλλοίωση απώλεια άσκηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 6η. Α)Εφ.ΑΘ. 4585\2002

ΕΡΓΑΣΙΑ 6η. Α)Εφ.ΑΘ. 4585\2002 ΕΡΓΑΣΙΑ 6η ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΕΡΙΚΟΤΕΡΕΣ ΕΝΝΟΜΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Α)Το δικαίωµα της ιδιοκτησίας και η παραχώρηση της χρήσης της οικογενειακής στέγης σε µη κύριο σύζυγο Β)Ελευθερία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ (ΔΕΕΠΠ) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27 ΑΘΗΝΑ 12 Σεπτεμβρίου 2003 Αριθμ. Πρωτ. :ΔΕΕΠΠ/

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Χωρίς αµφιβολία οι αρχαίοι Έλληνες στοχαστές, ποιητές και φιλόσοφοι πρώτοι έχουν αναπτύξει τις αξίες πάνω στις οποίες θεµελιώνεται η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

1. ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 1. ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Είναι γενικά αποδεκτό ότι το Σύνταγμα περιλαμβάνει κανόνες, οι οποίοι ρυθμίζουν αφενός την οργάνωση και την άσκηση της κρατικής εξουσίας και αφετέρου, τις σχέσεις μεταξύ πολιτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (άρθρο 371 ΠΚ παρ. 1)

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (άρθρο 371 ΠΚ παρ. 1) 1 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (άρθρο 371 ΠΚ παρ. 1) 1.Πολύ συχνά άγονται ενώπιον των δικαστηρίων υποθέσεις, κυρίως οικογενειακής υφής, στις οποίες ένα εκ των εµπλεκοµένων µερών, παρουσιάζει σοβαρά προβλήµατα υγείας,

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτημα τρίτο (βαθμοί 2) Να απαντήσετε αιτιολογημένα εάν η εκχώρηση είναι υποσχετική και αιτιώδης σύμβαση.

Ζήτημα τρίτο (βαθμοί 2) Να απαντήσετε αιτιολογημένα εάν η εκχώρηση είναι υποσχετική και αιτιώδης σύμβαση. Γενικό Ενοχικό Δίκαιο Έκτακτη εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2014 Καθηγήτρια Κ.Δ.Παντελίδου Ζήτημα πρώτο (βαθμοί 6) Ο ιδιοκτήτης συνεργείου αυτοκινήτων Α ανέλαβε την υποχρεώση να τοποθετήσει με αμοιβή ένα

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. Διδάκτορoς Παν/μίου Αθηνών

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. Διδάκτορoς Παν/μίου Αθηνών Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. Διδάκτορoς Παν/μίου Αθηνών ΕΝΟΧΗ Α. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΧΗΣ Έννοια. Ενοχή είναι η νομική σχέση μεταξύ δύο προσώπων, του οφειλέτη αφ ενός και του δανειστή

Διαβάστε περισσότερα

Ανοιχτή προκήρυξη του διεθνούς φωτογραφικού διαγωνισμού με θέμα: «Καταστροφή των μνημείων της Χριστιανικής Ανατολής»

Ανοιχτή προκήρυξη του διεθνούς φωτογραφικού διαγωνισμού με θέμα: «Καταστροφή των μνημείων της Χριστιανικής Ανατολής» Ανοιχτή προκήρυξη του διεθνούς φωτογραφικού διαγωνισμού με θέμα: «Καταστροφή των μνημείων της Χριστιανικής Ανατολής» Οι γενικές πληροφορίες του διαγωνισμού. Η Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας, (Δ.Σ.Ο.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ Α) Μεταξύ Ελλήνων και ορθοδόξων Χριστιανών Απαιτούνται τα εξής έγγραφα: α) πιστοποιητικό αγαμίας του Γαμπρού, β)πιστοποιητικό αγαμίας της Νύφης το πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνισμός: Απόκτηση του 67% του μετοχικού κεφαλαίου της ΟΛΠ Α.Ε. (Μέλος Τεχνικής Εξειδίκευσης και Τρίτος Τεχνικός Υποστηρικτής (Δάνεια Εμπειρία))

Διαγωνισμός: Απόκτηση του 67% του μετοχικού κεφαλαίου της ΟΛΠ Α.Ε. (Μέλος Τεχνικής Εξειδίκευσης και Τρίτος Τεχνικός Υποστηρικτής (Δάνεια Εμπειρία)) Έργο: Αξιοποίηση Εθνικών Λιμένων Διαγωνισμός: Απόκτηση του 67% του μετοχικού κεφαλαίου της ΟΛΠ Α.Ε. Φάση: Πρώτη Φάση (Στάδιο προεπιλογής) Ημερομηνία: 4 Απριλίου 2014 Θέμα: Απαντήσεις σε διευκρινιστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΑΝΘΙΑ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ - ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Δ.Ν.

ΕΥΑΝΘΙΑ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ - ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Δ.Ν. ΕΥΑΝΘΙΑ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ - ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Δ.Ν. 1. Βιογραφικά στοιχεία Προσωπικά στοιχεία Επώνυμο: Παπαπετροπούλου-Ταλιαδούρου Ονομα : Ευανθία Ημερ. Γέννησης : 21.01.1957 Οικ. Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του

Διαβάστε περισσότερα

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 849 Ν. 105(Ι)/95 Ο περί Ελαττωματικών Προϊόντων (Αστική Ευθύνη) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ"

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ" Εισαγωγικός Διαγωνισμός για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 2014 Δείγμα Σημειώσεων για το μάθημα Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ O δικτυακός τόπος cloudlog.gr (domain) (στο εξής ο «δικτυακός τόπος») που είναι καταχωρημένος στο Μητρώο Ονομάτων Internet με αριθμό πρωτοκόλλου 1835106, καθώς και όλοι οι υποχώροι του (subdomains),

Διαβάστε περισσότερα