Οδηγίες λειτουργίας. MOVIMOT MM..D με τριφασικό κινητήρα DRS/DRE/DRP

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες λειτουργίας. MOVIMOT MM..D με τριφασικό κινητήρα DRS/DRE/DRP"

Transcript

1 Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Οδηγίες λειτουργίας MOVIMOT MM..D με τριφασικό κινητήρα DRS/DRE/DRP Έκδοση 12/ / EL

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 Περιεχόμενα 1 Γενικές οδηγίες Χρήση του εγχειριδίου Δομή των οδηγιών ασφαλείας Αξιώσεις παροχής εγγύησης Αποκλεισμός ευθυνών Σημείωμα κατοχύρωσης πνευματικής ιδιοκτησίας Ονόματα προϊόντων και εμπορικά σήματα Οδηγίες ασφαλείας Προκαταρκτικές παρατηρήσεις Γενικά Ομάδα αποδεκτών Προβλεπόμενη χρήση Πρόσθετα ισχύοντα έγγραφα Μεταφορά, αποθήκευση Τοποθέτηση Ηλεκτρική σύνδεση Ασφαλής απομόνωση Λειτουργία Δομή συσκευής Ηλεκτροκινητήρας MOVIMOT Μετατροπέας MOVIMOT Ονομασία τύπου ηλεκτροκινητήρα MOVIMOT Ονομασία τύπου μετατροπέα MOVIMOT Ονομασία τύπου για "Τοποθέτηση κοντά στον κινητήρα" Μηχανολογική εγκατάσταση Τοποθέτηση ηλεκτρομειωτήρα MOVIMOT Τοποθέτηση προαιρετικών εξαρτημάτων MOVIMOT Τοποθέτηση του μετατροπέα MOVIΜΟΤ κοντά στον κινητήρα Ροπές σύσφιξης Ηλεκτρολογική εγκατάσταση Οδηγίες εγκατάστασης Σύνδεση ηλεκτροκινητήρα MOVIMOT Βυσματικοί σύνδεσμοι MOVIMOT Σύνδεση μεταξύ MOVIΜΟΤ και ηλεκτροκινητήρα σε τοποθέτηση κοντά στον ηλεκτροκινητήρα Σύνδεση προαιρετικών εξαρτημάτων MOVIMOT Σύνδεση κύριας μονάδας διαύλου RS Σύνδεση πληκτρολογίου DBG Σύνδεση υπολογιστή (PC) Οδηγίες λειτουργίας MOVIMOT MM..D με τριφασικό κινητήρα DRS/DRE/DRP 3

4 Περιεχόμενα 6 Έναρξη λειτουργίας "Easy" Επισκόπηση Σημαντικές υποδείξεις για την έναρξη λειτουργίας Προϋποθέσεις Περιγραφή των στοιχείων χειρισμού Περιγραφή του μικροδιακόπτη S Περιγραφή του μικροδιακόπτη S Επιλέξιμες πρόσθετες λειτουργίες MM..D Έναρξη λειτουργίας με δυαδικό σύστημα ελέγχου Έναρξη λειτουργίας με τα προαιρετικά εξαρτήματα MBG11A ή MLG..A Έναρξη λειτουργίας με προαιρετικό εξάρτημα MWA21A Έναρξη λειτουργίας με προαιρετικό εξάρτημα MWF11A Συμπληρωματικές υποδείξεις για τοποθέτηση κοντά στον κινητήρα Έναρξη λειτουργίας "Easy" με διεπαφή RS-485 / fieldbus Σημαντικές υποδείξεις για την έναρξη λειτουργίας Προϋποθέσεις Διαδικασία έναρξης λειτουργίας Κωδικοποίηση των δεδομένων διεργασίας Λειτουργία με κύρια μονάδα RS Έναρξη λειτουργίας "Expert" με λειτουργία παραμέτρων Σημαντικές υποδείξεις για την έναρξη λειτουργίας Προϋποθέσεις MOVITOOLS MotionStudio Έναρξη λειτουργίας και διεύρυνση λειτουργιών μέσω μεμονωμένων παραμέτρων Έναρξη λειτουργίας και παραμετροποίηση με κεντρική μονάδα ελέγχου και MQP Έναρξη λειτουργίας μέσω μετάδοσης του σετ παραμέτρων Κατάλογος παραμέτρων Περιγραφή παραμέτρων Λειτουργία Ένδειξη λειτουργίας Μονάδα αναγνώρισης ηλεκ/ρα Πληκτρολόγια MBG11A και MLG..A Μετατροπέας ονομαστικών τιμών MWA21A Μετατροπέας ονομαστικών τιμών MWF11A Χειροκίνητη λειτουργία MOVIMOT με MOVITOOLS MotionStudio Πληκτρολόγιο DBG Οδηγίες λειτουργίας MOVIMOT MM..D με τριφασικό κινητήρα DRS/DRE/DRP

5 Περιεχόμενα 1 Σέρβις Ένδειξη κατάστασης και σφάλματος Επιθεώρηση / συντήρηση Διάγνωση με προαιρετικό εξάρτημα MWF11A Αντικατάσταση συσκευών Στρέψη του κουτιού συνδεσμολογίας Τμήμα σέρβις της SEW Τερματισμός λειτουργίας Αποθήκευση Μακροχρόνια αποθήκευση Απόρριψη Τεχνικά στοιχεία Κινητήρας με σημείο λειτουργίας 4 V/5 Hz ή 4 V/1 Hz Κινητήρας με σημείο λειτουργίας 46 V/6 Hz Κινητήρας με σημείο λειτουργίας 23 V/6 Hz Τεχνικά στοιχεία προαιρετικών εξαρτημάτων & πρόσθετου εξοπλισμού Έργο τριβής, διάκενο λειτουργίας, ροπή πέδησης φρένου Αντιστοίχηση ροπής πέδησης Ενσωματωμένη διεπαφή RS Διεπαφή διάγνωσης Αντιστοίχιση εσωτερικών αντιστάσεων πέδησης Αντιστοίχιση εξωτερικών αντιστάσεων πέδησης Αντίσταση και αντιστοίχηση του πηνίου πέδησης Αντιστοίχηση μονάδας αναγνώρισης ηλεκ/ρα Δήλωση συμμόρφωσης Λίστα διευθύνσεων... 2 Ευρετήριο Οδηγίες λειτουργίας MOVIMOT MM..D με τριφασικό κινητήρα DRS/DRE/DRP 5

6 1 Γενικές οδηγίες Χρήση του εγχειριδίου 1 Γενικές οδηγίες 1.1 Χρήση του εγχειριδίου Αυτό το εγχειρίδιο αποτελεί τμήμα του προϊόντος και περιλαμβάνει σημαντικές υποδείξεις για τη λειτουργία και τη συντήρηση. Το εγχειρίδιο απευθύνεται σε όλα τα άτομα που εκτελούν εργασίες συναρμολόγησης, εγκατάστασης, έναρξης λειτουργίας και συντήρησης στο προϊόν. Το εγχειρίδιο λειτουργίας θα πρέπει να διατηρείται σε ευανάγνωστη κατάσταση. Βεβαιωθείτε ότι οι υπεύθυνοι εγκατάστασης και λειτουργίας, καθώς και τα άτομα που εργάζονται στο μηχάνημα με δική τους ευθύνη, έχουν διαβάσει και κατανοήσει ολόκληρο το εγχειρίδιο λειτουργίας. Σε περίπτωση αμφιβολιών ή εάν χρειάζεστε πρόσθετες πληροφορίες απευθυνθείτε στη SEW-EURODRIVE. 1.2 Δομή των οδηγιών ασφαλείας Σημασία των λέξεων σήμανσης Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει την ιεράρχηση και τη σημασία των λέξεων σήμανσης που χρησιμοποιούνται για υποδείξεις ασφαλείας, υποδείξεις πρόκλησης υλικών ζημιών και άλλες υποδείξεις. Λέξη σήμανσης Σημασία Συνέπειες από τη μη τήρηση ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Άμεσος κίνδυνος Θάνατος ή σοβαρές σωματικές βλάβες ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ενδεχόμενη, επικίνδυνη κατάσταση Θάνατος ή σοβαρές σωματικές βλάβες ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ! Ενδεχόμενη, επικίνδυνη Ελαφριές σωματικές βλάβες κατάσταση ΠΡΟΣΟΧΗ! Ενδεχόμενες υλικές ζημιές Ζημιά στο σύστημα κίνησης ή στο περιβάλλον λειτουργίας ΥΠΟΔΕΙΞΗ Χρήσιμη υπόδειξη ή συμβουλή: Διευκολύνει το χειρισμό του συστήματος κίνησης Δομή των οδηγιών ασφαλείας που ισχύουν ανά κεφάλαιο Οι υποδείξεις ασφαλείας για συγκεκριμένα κεφάλαια δεν ισχύουν μόνο για μία ειδική ενέργεια, αλλά για περισσότερες ενέργειες στα πλαίσια μίας θεματικής ενότητας. Τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα υποδεικνύουν ένα γενικό ή ένα συγκεκριμένο κίνδυνο. Εδώ παρουσιάζεται η τυπική δομή για μία υπόδειξη ασφαλείας που ισχύει ανά κεφάλαιο: ΛΕΞΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ! Είδος κινδύνου και η πηγή του. Πιθανές συνέπειες σε περίπτωση μη τήρησης. Μέτρα για την αποφυγή κινδύνου Δομή των ενσωματωμένων οδηγιών ασφαλείας Οι ενσωματωμένες οδηγίες ασφαλείας έχουν ενσωματωθεί στη θέση όπου υπάρχει μία οδηγία χειρισμού, ακριβώς πριν από το επικίνδυνο βήμα χειρισμού. Εδώ παρουσιάζεται η τυπική δομή μίας ενσωματωμένης οδηγίας ασφαλείας: ΛΕΞΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ! Είδος κινδύνου και η πηγή του. Πιθανές συνέπειες σε περίπτωση μη τήρησης. Μέτρα για την αποφυγή κινδύνου. 6 Οδηγίες λειτουργίας MOVIMOT MM..D με τριφασικό κινητήρα DRS/DRE/DRP

7 Γενικές οδηγίες Αξιώσεις παροχής εγγύησης Αξιώσεις παροχής εγγύησης Προϋπόθεση για τη μη ελαττωματική λειτουργία του μηχανήματος και για την κάλυψη εγγύησης είναι η τήρηση του εγχειριδίου λειτουργίας. Γι' αυτό, προτού αρχίσετε να εργάζεστε με τη συσκευή διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο λειτουργίας! 1.4 Αποκλεισμός ευθυνών Η τήρηση των οδηγιών που περιέχονται στο εγχειρίδιο λειτουργίας είναι βασική προϋπόθεση για την ασφαλή λειτουργία του MOVIMOT και για την εξασφάλιση των αναφερόμενων ιδιοτήτων προϊόντος και των χαρακτηριστικών απόδοσης. Για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές που οφείλονται στη μη τήρηση των οδηγιών λειτουργίας, η SEW- EURODRIVE δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη. H υποχρέωση εγγύησης ζημιών δεν ισχύει σε τέτοιες περιπτώσεις. 1.5 Σημείωμα κατοχύρωσης πνευματικής ιδιοκτησίας 21 SEW-EURODRIVE. Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, επεξεργασία, δημοσίευση ή άλλη αξιοποίηση, έστω και αποσπασματική. 1.6 Ονόματα προϊόντων και εμπορικά σήματα Οι εμπορικές ονομασίες και τα ονόματα προϊόντων που υπάρχουν σε αυτό το εγχειρίδιο αποτελούν εμπορικά σήματα ή κατατεθέντα σήματα του κατόχου των αντίστοιχων δικαιωμάτων. Οδηγίες λειτουργίας MOVIMOT MM..D με τριφασικό κινητήρα DRS/DRE/DRP 7

8 2 Οδηγίες ασφαλείας Προκαταρκτικές παρατηρήσεις 2 Οδηγίες ασφαλείας Οι παρακάτω βασικές οδηγίες ασφαλείας χρησιμεύουν για την αποφυγή σωματικών βλαβών και υλικών ζημιών. Ο χρήστης θα πρέπει να εξασφαλίσει τις συνθήκες ώστε να τηρούνται οι υποδείξεις ασφαλείας. Βεβαιωθείτε ότι οι υπεύθυνοι εγκατάστασης και λειτουργίας, καθώς και τα άτομα που εργάζονται στο μηχάνημα με δική τους ευθύνη, έχουν διαβάσει και έχουν κατανοήσει τις οδηγίες λειτουργίας. Παρακαλούμε απευθυνθείτε στη SEW-EURODRIVE για οποιαδήποτε αμφιβολία ή για περισσότερες πληροφορίες. 2.1 Προκαταρκτικές παρατηρήσεις Οι παρακάτω οδηγίες ασφαλείας αφορούν κυρίως τη χρήση των ηλεκτροκινητήρων MOVIMOT. Εάν χρησιμοποιείτε και άλλες συσκευές της SEW ανατρέξτε και στις πρόσθετες υποδείξεις ασφαλείας αυτών των συσκευών που περιέχονται στις αντίστοιχες οδηγίες λειτουργίας. Λάβετε επίσης υπόψη σας τις συμπληρωματικές υποδείξεις ασφαλείας που περιέχονται στα επί μέρους κεφάλαια του παρόντος εγχειριδίου. 2.2 Γενικά Μην εγκαθιστάτε και μη λειτουργείτε προϊόντα που έχουν υποστεί βλάβες. Σε περίπτωση ζημιάς, παρακαλούμε να υποβάλλετε αμέσως καταγγελία στην εταιρεία μεταφοράς. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας οι ηλεκτροκινητήρες MOVIMOT ενδέχεται, ανάλογα με το βαθμό προστασίας τους, να διαθέτουν ηλεκτροφόρα, γυμνά ή ακόμα και κινούμενα ή περιστρεφόμενα μέρη, καθώς και θερμές επιφάνειες. Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης σοβαρών τραυματισμών και υλικών ζημιών εξαιτίας μίας ανεπίτρεπτης αφαίρεσης των απαιτούμενων καλυμμάτων, μίας μη προβλεπόμενης χρήσης, καθώς και μίας λανθασμένης εγκατάστασης ή χρήσης. Περισσότερες πληροφορίες περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο. 2.3 Ομάδα αποδεκτών Όλες οι εργασίες εγκατάστασης, έναρξης λειτουργίας, αντιμετώπισης βλαβών και συντήρησης πρέπει να εκτελούνται από ηλεκτρολόγο (τηρείτε τα IEC 6364 και/ή CENELEC HD 384 ή DIN VDE 1 και IEC 6664 ή DIN VDE 11 και τους εθνικούς κανόνες πρόληψης ατυχημάτων). Ηλεκτρολόγοι στα πλαίσια αυτών των βασικών υποδείξεων ασφαλείας θεωρούνται τα άτομα που είναι εξοικειωμένα με την τοποθέτηση, συναρμολόγηση και την έναρξη λειτουργίας του προϊόντος και διαθέτουν την απαιτούμενη εκπαίδευση και γνώση για την εργασία που έχουν αναλάβει. Όλες οι εργασίες στους υπόλοιπους τομείς της μεταφοράς, αποθήκευσης, λειτουργίας και απόρριψης θα πρέπει να πραγματοποιούνται από άτομα που έχουν ενημερωθεί κατάλληλα για τις εργασίες αυτές. 8 Οδηγίες λειτουργίας MOVIMOT MM..D με τριφασικό κινητήρα DRS/DRE/DRP

9 Οδηγίες ασφαλείας Προβλεπόμενη χρήση Προβλεπόμενη χρήση Οι μετατροπείς MOVIMOT είναι εξαρτήματα που προορίζονται για την τοποθέτηση σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ή μηχανήματα. Κατά την τοποθέτηση σε μηχανήματα, η έναρξη χρήσης των μετατροπέων MOVIMOT (δηλ. η έναρξη της προβλεπόμενης λειτουργίας) απαγορεύεται μέχρι να διαπιστωθεί ότι τα μηχανήματα ανταποκρίνονται στις διατάξεις της Οδηγίας περί μηχανών 26/42/EΚ. H έναρξη χρήσης (δηλ. η έναρξη της προβλεπόμενης λειτουργίας) επιτρέπεται μόνο εφ'όσον τηρείται η Οδηγία περί Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας (ΗΜΣ) 24/18/ΕΚ. Οι μετατροπείς MOVIMOT καλύπτουν τις προδιαγραφές που ορίζει η Οδηγία Χαμηλής Τάσης 26/95/ΕΚ. Στον μετατροπέα MOVIMOT εφαρμόζονται τα πρότυπα που αναφέρονται στη δήλωση συμμόρφωσης. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά, καθώς και τα στοιχεία για τις προϋποθέσεις σύνδεσης αναφέρονται στην πινακίδα τύπου και στον τεχνικό φάκελο και πρέπει να τηρούνται οπωσδήποτε Λειτουργίες ασφαλείας Οι μετατροπείς MOVIMOT δεν επιτρέπεται να εκτελούν λειτουργίες ασφαλείας, εκτός κι αν αυτές επιτρέπονται ρητώς και περιγράφονται στο αντίστοιχο εγχειρίδιο Εφαρμογές σε ανυψωτικά μηχανήματα (hoist) Οι μετατροπείς MOVIMOT είναι κατάλληλοι για εφαρμογές ανυψωτικών μηχανημάτων μόνο υπό προϋποθέσεις, βλέπε κεφάλαιο "Πρόσθετη λειτουργία 9" ( σελίδα 78). Οι μετατροπείς MOVIMOT δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές ανυψωτικών μηχανημάτων ως διάταξη ασφαλείας. 2.5 Πρόσθετα ισχύοντα έγγραφα Θα πρέπει επιπλέον να δοθεί προσοχή στο εξής έγγραφο: Κατάλογος "Ηλεκτρομειωτήρες MOVIMOT " Οδηγίες λειτουργίας "Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DR , 315" Οδηγίες λειτουργίας του μειωτήρα (μόνο για ηλεκτρομειωτήρες MOVIMOT ) Μπορείτε να κατεβάσετε και να παραγγείλετε αυτά τα εγχειρίδια από το διαδίκτυο (http://www.sew-eurodrive.com, ενότητα "Εγχειρίδια λειτουργίας"). Οδηγίες λειτουργίας MOVIMOT MM..D με τριφασικό κινητήρα DRS/DRE/DRP 9

10 2 Οδηγίες ασφαλείας Μεταφορά, αποθήκευση 2.6 Μεταφορά, αποθήκευση Οι υποδείξεις για τη μεταφορά, την αποθήκευση και τον ενδεδειγμένο χειρισμό θα πρέπει να τηρούνται. Οι κλιματικές συνθήκες θα πρέπει να τηρούνται σύμφωνα με το κεφάλαιο "Τεχνικά στοιχεία". Οι βιδωτοί κρίκοι μεταφοράς πρέπει να βιδώνονται σφικτά. Αυτοί έχουν σχεδιαστεί για το βάρος του ηλεκτροκινητήρα MOVIMOT. Δεν επιτρέπεται να αναρτηθούν πρόσθετα φορτία. Εάν χρειαστεί, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί κατάλληλος εξοπλισμός μεταφοράς με την απαραίτητη αντοχή (π.χ. οδηγοί συρματόσχοινων). 2.7 Τοποθέτηση Η τοποθέτηση και ψύξη των συσκευών θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις και τις οδηγίες του αντίστοιχου εγχειριδίου. Οι μετατροπείς MOVIMOT θα πρέπει να προστατεύονται από τη μη επιτρεπτή καταπόνηση. Δεν επιτρέπονται οι παρακάτω εφαρμογές, εκτός και εάν αναφέρεται ρητά κάτι τέτοιο: η χρήση σε περιοχές με κίνδυνο εκρήξεων. η χρήση σε περιβάλλοντα με επικίνδυνα λάδια, οξέα, αέρια, ατμούς, σκόνες, ακτινοβολίες κλπ. η χρήση σε κινητές εφαρμογές στις οποίες εμφανίζονται μεγάλα μηχανικά φορτία ταλάντωσης και κρούσης, βλέπε κεφάλαιο "Τεχνικά στοιχεία". 2.8 Ηλεκτρική σύνδεση Κατά τις εργασίες σε μετατροπείς MOVIMOT που φέρουν τάση, θα πρέπει να τηρούνται οι κανονισμοί πρόληψης ατυχημάτων που ισχύουν στη χώρα σας (π.χ. BGV Α3). Η ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να διεξάγεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. διατομές καλωδίων, ασφάλειες, σύνδεση αγωγού προστασίας). Στα έγγραφα περιέχονται πρόσθετες υποδείξεις. Υποδείξεις για την εγκατάσταση σύμφωνα με τους κανόνες ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας, όπως θωράκιση, γείωση, τοποθέτηση φίλτρων και καλωδίων, θα βρείτε στο κεφάλαιο "Κανονισμοί εγκατάστασης". Η τήρηση των οριακών τιμών που ορίζονται από τη νομοθεσία περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας αποτελεί ευθύνη του κατασκευαστή του μηχανήματος ή της εγκατάστασης. Τα προληπτικά μέτρα και τα προστατευτικά συστήματα θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. EN 624 ή EN ). Για τη διασφάλιση της ασφαλούς απομόνωσης, πριν από την έναρξη λειτουργίας θα πρέπει να διεξάγονται έλεγχοι τάσης στους ηλεκτροκινητήρες MOVIMOT σύμφωνα με το πρότυπο EN :27, κεφάλαιο Ασφαλής απομόνωση Οι μετατροπείς MOVIMOT καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις σχετικά με την ασφαλή απομόνωση από συνδέσεις ισχύος και ηλεκτρονικές συνδέσεις σύμφωνα με το πρότυπο EN Για να διασφαλιστεί η ασφαλής απομόνωση, θα πρέπει και όλα τα συνδεδεμένα κυκλώματα να πληρούν τις απαιτήσεις της ασφαλούς απομόνωσης. 1 Οδηγίες λειτουργίας MOVIMOT MM..D με τριφασικό κινητήρα DRS/DRE/DRP

11 Οδηγίες ασφαλείας Λειτουργία Λειτουργία Οι εγκαταστάσεις στις οποίες εγκαθίστανται μετατροπείς MOVIMOT θα πρέπει να εξοπλίζονται με πρόσθετες διατάξεις παρακολούθησης και προστασίας σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας, όπως π.χ. η νομοθεσία περί τεχνικών μέσων λειτουργίας, κανονισμοί πρόληψης ατυχημάτων κ.λ.π. Σε εφαρμογές με αυξημένο κίνδυνο ενδέχεται να απαιτούνται πρόσθετα μέτρα προστασίας. Δεν επιτρέπεται η επαφή αμέσως μετά την αποσύνδεση του μετατροπέα MOVIMOT από την τάση τροφοδοσίας, αφού ενδεχομένως ορισμένα μέρη ή συνδέσεις μπορεί να φέρουν ακόμη τάση λόγω ύπαρξης φορτίου στους πυκνωτές. Μετά τη διακοπή της τάσης τροφοδοσίας περιμένετε για τουλάχιστον 1 λεπτό. Όταν εφαρμοστεί τάση τροφοδοσίας στο μετατροπέα MOVIMOT, θα πρέπει το κουτί συνδεσμολογίας να είναι κλειστό, δηλ. πρέπει να έχει τοποθετηθεί και βιδωθεί ο μετατροπέας MOVIMOT και, εάν χρειάζεται, το βύσμα του υβριδικού καλωδίου. Το σβήσιμο της ενδεικτικής λυχνίας λειτουργίας και των άλλων στοιχείων ένδειξης, δεν αποτελούν ένδειξη, ότι η συσκευή έχει αποσυνδεθεί από το δίκτυο και ότι δε φέρει τάση. Μηχανική εμπλοκή ή εσωτερικές λειτουργίες ασφαλείας της μονάδας μπορεί να επιφέρουν σταμάτημα του κινητήρα. Η εξάλειψη της αιτίας αυτού του προβλήματος ή η επαναφορά μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να τεθεί ο κινητήρας πάλι σε λειτουργία από μόνος του. Αν αυτό δεν επιτρέπεται στο συνδεδεμένο μηχάνημα για λόγους ασφαλείας, τότε η συσκευή θα πρέπει να αποσυνδεθεί από το ηλεκτρικό δίκτυο πριν από την αποκατάσταση του προβλήματος. Προσοχή Κίνδυνος εγκαυμάτων: Η θερμοκρασία στις επιφάνειες του ηλεκτροκινητήρα MOVIMOT και στα εξωτερικά πρόσθετα εξαρτήματα, π.χ. στην ψύκτρα της αντίστασης πέδησης, μπορεί κατά τη λειτουργία να ξεπερνά τους 6 C! Οδηγίες λειτουργίας MOVIMOT MM..D με τριφασικό κινητήρα DRS/DRE/DRP 11

12 3 Δομή συσκευής Ηλεκτροκινητήρας MOVIMOT 3 Δομή συσκευής 3.1 Ηλεκτροκινητήρας MOVIMOT Το ακόλουθο σχήμα απεικονίζει έναν ηλεκτροκινητήρα MOVIMOT με μειωτήρα με ελικοειδή γρανάζια: [1] [2] [3] [4] [1] Μετατροπέας MOVIMOT [2] Κουτί συνδεσμολογίας [3] Κινητήρας [4] Μειωτήρας με ελικοειδή γρανάζια Ο ηλεκτροκινητήρας MOVIMOT είναι ένας συνδυασμός από: Μετατροπέα MOVIMOT που έχει συναρμολογηθεί στον κινητήρα (βλέπε παραπάνω παράδειγμα) ή που συναρμολογείται κοντά στον κινητήρα Κινητήρα (βλέπε οδηγίες λειτουργίας του κινητήρα) Μειωτήρα (προαιρετικός, βλέπε οδηγίες λειτουργίας του μειωτήρα) 12 Οδηγίες λειτουργίας MOVIMOT MM..D με τριφασικό κινητήρα DRS/DRE/DRP

13 Δομή συσκευής Μετατροπέας MOVIMOT Μετατροπέας MOVIMOT Το ακόλουθο σχήμα απεικονίζει το κουτί συνδεσμολογίας και τον μετατροπέα MOVIMOT : [4] [1] [2] [3] [5] [6] [7] [8] [9] [1] [11] [7] [5] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [1] Κουτί συνδεσμολογίας [2] X1: Βυσματικός σύνδεσμος για πρόσθετη κάρτα BEM [3] Βύσμα σύνδεσης για τον μετατροπέα MOVIMOT [4] Μετατροπέας MOVIMOT με ψύκτρα [5] Στυπειοθλίπτες καλωδίων [6] Μονάδα σύνδεσης με ακροδέκτες [7] Βίδα για σύνδεση PΕ [8] X5, X6: Συστοιχίες ακροδεκτών ηλεκτρονικών κυκλωμάτων [9] X1: Υποδοχή για πηνίο πέδησης (κινητήρες με φρένο) ή αντίσταση πέδησης (κινητήρες χωρίς φρένο) [1] X1: Σύνδεση ηλεκτρικού δικτύου L1, L2, L3 [11] Χαρακτηρισμός του τύπου σύνδεσης [12] Μονάδα αναγνώρισης ηλεκ/ρα [13] Πινακίδα τύπου του μετατροπέα MOVIMOT [14] Διακόπτης ονομαστικών τιμών f2 (πράσινος) [15] Μικροδιακόπτης S2/5 S2/8 [16] Διακόπτης t1 για τη ράμπα ολοκληρωτή (λευκός) [17] Μικροδιακόπτης S1/1 S1/8 [18] Μικροδιακόπτης S2/1 S2/4 Οδηγίες λειτουργίας MOVIMOT MM..D με τριφασικό κινητήρα DRS/DRE/DRP 13

14 3 Δομή συσκευής Μετατροπέας MOVIMOT Το σχήμα που ακολουθεί απεικονίζει την επάνω πλευρά του μετατροπέα MOVIMOT : [1] [3] [2] [4] [1] X5: Διεπαφή διάγνωσης με βιδωτή τάπα [2] Ποτενσιόμετρο ονομαστικών τιμών f1 με βιδωτή τάπα [3] LED κατάστασης [4] Χαρακτηρισμός συσκευής 14 Οδηγίες λειτουργίας MOVIMOT MM..D με τριφασικό κινητήρα DRS/DRE/DRP

15 Δομή συσκευής Ονομασία τύπου ηλεκτροκινητήρα MOVIMOT Ονομασία τύπου ηλεκτροκινητήρα MOVIMOT Πινακίδα τύπου Το ακόλουθο σχήμα απεικονίζει την πινακίδα τύπου ενός ηλεκτροκινητήρα MOVIMOT. Αυτή η πινακίδα τύπου βρίσκεται στον κινητήρα Bruchsal/Germany 1 RF47DRE9L4BE2/MM15/MO C V 38-5 Hz 5-6 A 3.5 Iso.Kl. 155(F) kw 1.5 Hz 5 r/min 14/86 CT 1:5 TEFC I Nm 166 IP 54 M.L. 2 IM M1 kg 31 3~ V BR Nm 13 kw 1.5 Hz 5 eff % CLP CC VGB22.65I Made in Germany Λογότυπο FS 1 Τα σήματα στο επάνω περιθώριο της πινακίδας τύπου υπάρχουν μόνο όταν ο κινητήρας έχει κατασκευαστεί με την αντίστοιχη ενσωμάτωση και μόνο όταν περιέχει τουλάχιστον ένα εξάρτημα αξιολόγησης ασφαλείας. Το λογότυπο FS στην πινακίδα τύπου αντιστοιχεί στον εκάστοτε συνδυασμό εξαρτημάτων ασφαλείας που έχει ενσωματωθεί Ονομασία τύπου Ο πίνακας που ακολουθεί δείχνει την ονομασία τύπου του ηλεκτροκινητήρα MOVIMOT : RF 47 DRE 9L4 BE / MM15 / MO Πρόσθετος τύπος μετατροπέα 1) Μετατροπέας MOVIMOT Πρόσθετος τύπος κινητήρα (φρένο) Μέγεθος, αριθμός πόλων κινητήρα Σειρά ηλεκτροκινητήρα DRS = Κινητήρας DRS DRE = Κινητήρας DRE DRP = Κινητήρας DRP Μέγεθος μειωτήρα Σειρά μειωτήρα 1) Στην πινακίδα τύπου αναγράφονται μόνο τα πρόσθετα εξαρτήματα που έχουν εγκατασταθεί από τον κατασκευαστή. Τους τύπους μειωτήρα που διατίθενται προς παράδοση θα βρείτε στον κατάλογο "Ηλεκτρομειωτήρες MOVIMOT ". Οδηγίες λειτουργίας MOVIMOT MM..D με τριφασικό κινητήρα DRS/DRE/DRP 15

16 3 Δομή συσκευής Ονομασία τύπου μετατροπέα MOVIMOT 3.4 Ονομασία τύπου μετατροπέα MOVIMOT Πινακίδα τύπου Το ακόλουθο σχήμα απεικονίζει την πινακίδα τύπου ενός μετατροπέα MOVIMOT : Status: A / Type : MM15D-53- P# : S# : Eingang / Input Ausgang / Output CH1 U = 3x V AC U= 3xV... Uin D Bruchsal I = 3.5A AC I == 4.A AC Made in Germany f = Hz f Hz N2936 MOVIMOT T = C Antriebsumrichter P-Motor 1.5kW / 2.HP Drive Inverter Use 6/75 C copper wire only. Tighten terminals to 13.3 in. ibs. (1.5 Nm). Suitable for use on a circuit capable of delivering not more than 2, rms symmetrical amperes, 5 volts maximum. Integral solid state short crcuit protection does not provide BCP. BCP must be provided in accordance with the NEC and any additional local codes Ονομασία τύπου Ο πίνακας που ακολουθεί δείχνει την ονομασία τύπου του μετατροπέα MOVIMOT : MM 15 D 53 Έκδοση = Τυπικός Τύπος σύνδεσης 3 = Τριφασικός Τάση σύνδεσης 5 = AC 38 5 V 23 = AC 2 24 V Έκδοση D Ισχύς κινητήρα 15 = 1,5 kw Σειρά MM = MOVIMOT Τους τύπους μειωτήρα που διατίθενται προς παράδοση θα βρείτε στον κατάλογο "Ηλεκτρομειωτήρες MOVIMOT " Χαρακτηρισμός συσκευής Ο χαρακτηρισμός συσκευής [1] στην επάνω πλευρά του μετατροπέα MOVIMOT παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον τύπο μετατροπέα [2], τον κωδικό μετατροπέα [3] και την ισχύ συσκευής [4]. [2] [3] [4] [1] Οδηγίες λειτουργίας MOVIMOT MM..D με τριφασικό κινητήρα DRS/DRE/DRP

17 Δομή συσκευής Ονομασία τύπου για "Τοποθέτηση κοντά στον κινητήρα" Ονομασία τύπου για "Τοποθέτηση κοντά στον κινητήρα" Πινακίδα τύπου Το επόμενο σχήμα δείχνει ένα παράδειγμα για την τοποθέτηση του μετατροπέα MOVIΜΟΤ κοντά στον ηλεκτροκινητήρα, μαζί με την αντίστοιχη πινακίδα τύπου: MM15D-53-//P21A/RO1A/APG Ονομασία τύπου Ο πίνακας που ακολουθεί δείχνει την ονομασία τύπου του μετατροπέα MOVIMOT με τοποθέτηση κοντά στον κινητήρα: MM15D-53- / / P21A / RO1A / APG4 Βυσματικός σύνδεσμος για τη σύνδεση με τον κινητήρα Έκδοση κουτιού συνδεσμολογίας Προσαρμογέας για τοποθέτηση κοντά στον κινητήρα 21 = Μέγεθος 1 22 = Μέγεθος 2 Τύπος σύνδεσης = Õ 1 = Ö Μετατροπέας MOVIMOT Οδηγίες λειτουργίας MOVIMOT MM..D με τριφασικό κινητήρα DRS/DRE/DRP 17

18 4 Μηχανολογική εγκατάσταση Τοποθέτηση ηλεκτρομειωτήρα MOVIMOT 4 Μηχανολογική εγκατάσταση 4.1 Τοποθέτηση ηλεκτρομειωτήρα MOVIMOT Γενικές οδηγίες Τηρείτε σε κάθε περίπτωση τις γενικές οδηγίες ασφαλείας. Θα πρέπει να τηρείτε όλα τα τεχνικά στοιχεία, καθώς και όλες τις πληροφορίες που αφορούν τις επιτρεπόμενες συνθήκες στην τοποθεσία χρήσης. Κατά την τοποθέτηση του ηλεκτροκινητήρα MOVIMOT χρησιμοποιείτε μόνο τον προβλεπόμενο εξοπλισμό στερέωσης. Χρησιμοποιείτε μόνο στοιχεία στερέωσης και ασφάλισης που ταιριάζουν στις υπάρχουσες οπές, σπειρώματα και υποδοχές Προϋποθέσεις για την τοποθέτηση Πριν από την τοποθέτηση, βεβαιωθείτε ότι ισχύουν τα παρακάτω σημεία: Τα στοιχεία που αναγράφονται στην πινακίδα τύπου του ηλεκτροκινητήρα συμφωνούν με τα στοιχεία του δικτύου ηλεκτρικής τροφοδοσίας. Ο ηλεκτροκινητήρας είναι ανέπαφος (δεν έχει πάθει ζημιές κατά τη μεταφορά ή την αποθήκευσή του). Η θερμοκρασία περιβάλλοντος ανταποκρίνεται στα στοιχεία του κεφαλαίου "Τεχνικά στοιχεία". Λάβετε υπόψη ότι η περιοχή θερμοκρασιών του μειωτήρα μπορεί να είναι περιορισμένη, δείτε τις οδηγίες λειτουργίας του μειωτήρα στροφών. Η συναρμολόγηση του ηλεκτροκινητήρα MOVIMOT δεν επιτρέπεται να γίνεται κάτω από τις παρακάτω επικίνδυνες συνθήκες περιβάλλοντος: Πιθανά εκρηκτικό περιβάλλον Λάδια Οξέα Αέρια Ατμοί Ακτινοβολίες κλπ. Αν οι συνθήκες περιβάλλοντος προσβάλλουν τις επιφάνειες, προστατέψτε τις τσιμούχες λαδιού από φθορά. Ανοχές κατά τις εργασίες τοποθέτησης Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τις επιτρεπτές ανοχές των ακραξόνιων και των φλαντζών του ηλεκτροκινητήρα MOVIMOT. Ακραξόνιο Ανοχή διαμέτρου σύμφωνα με EN 5347 ISO j6 σε Ø 26 mm ISO k6 σε Ø Ã 38 mm έως 48 mm ISO m6 σε Ø > 55 mm Οπή κεντραρίσματος κατά DIN 332, σχήμα DR.. Φλάντζα Ανοχή πατούρας κεντραρίσματος κατά ΕΝ 5347 ISO j6 σε Ø 25 mm ISO h6 σε Ø > 3 mm 18 Οδηγίες λειτουργίας MOVIMOT MM..D με τριφασικό κινητήρα DRS/DRE/DRP

19 Μηχανολογική εγκατάσταση Τοποθέτηση ηλεκτρομειωτήρα MOVIMOT Τοποθέτηση MOVIMOT ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος απώλειας του εγγυημένου βαθμού προστασίας εξαιτίας μη συναρμολογημένου ή λάθος συναρμολογημένου μετατροπέα MOVIMOT. Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών στον μετατροπέα MOVIMOT. Εάν αφαιρέσετε τον μετατροπέα MOVIMOT από το κουτί συνδεσμολογίας, θα πρέπει να τον προστατέψετε από υγρασία και σκόνη. Κατά τη συναρμολόγηση του ηλεκτροκινητήρα MOVIMOT λάβετε υπόψη τις παρακάτω υποδείξεις: Η εγκατάσταση του ηλεκτροκινητήρα MOVIMOT πρέπει να γίνεται μόνο επάνω σε μία επίπεδη, στρεπτικά άκαμπτη βάση στήριξης ανθεκτική σε κραδασμούς. Τηρείτε τη θέση τοποθέτησης που αναγράφεται στην πινακίδα τύπου του κινητήρα. Καθαρίστε σχολαστικά την αντισκωριακή επίστρωση από τα ακραξόνια. Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιήστε διαλυτικό μέσο του εμπορίου. Το διαλυτικό δεν επιτρέπεται να διεισδύσει στα έδρανα και τις φλάντζες στεγανοποίησης, καθώς υπάρχει κίνδυνος καταστροφής του υλικού. Ευθυγραμμίστε προσεκτικά τον κινητήρα, έτσι ώστε να αποφευχθεί η ανάπτυξη μη επιτρεπτών καταπονήσεων στους άξονες του κινητήρα. Τηρείτε τις επιτρεπτές τιμές των εγκάρσιων και αξονικών φορτίων που υπάρχουν στον κατάλογο "Ηλεκτρομειωτήρες MOVIMOT"! Αποφύγετε τα χτυπήματα και τις κρούσεις στο ακραξόνιο. Προστατεύστε τους ηλεκτροκινητήρες κατακόρυφης τοποθέτησης από τη διείσδυση ξένων σωμάτων ή υγρών μέσα σ αυτούς, χρησιμοποιώντας κατάλληλο κάλυμμα. Εξασφαλίστε την απρόσκοπτη κυκλοφορία του αέρα. Φροντίστε ώστε να μην αναρροφάται ο θερμός αέρας άλλων συσκευών. Ζυγοσταθμίστε τα μηχανικά μέρη που τοποθετήθηκαν αργότερα στον άξονα, με βάση τη μισή σφήνα (οι άξονες εξόδου ζυγοσταθμίζονται με τη μισή σφήνα). Οι υπάρχουσες οπές εκροής συμπυκνώματος έχουν σφραγιστεί με πλαστικές τάπες. Αυτές οι τάπες πρέπει να ανοίγονται, μόνο όταν αυτό απαιτείται. Οι ανοικτές οπές εκροής συμπυκνώματος δεν επιτρέπονται. Σε περίπτωση ανοικτών οπών εκροής συμπυκνώματος, οι υψηλότεροι βαθμοί προστασίας παύουν να ισχύουν Τοποθέτηση σε υγρούς χώρους ή στο ύπαιθρο Κατά την τοποθέτηση του κινητήρα MOVIMOΤ σε υγρούς χώρους ή στο ύπαιθρο προσέξτε τις παρακάτω υποδείξεις: Χρησιμοποιείτε κατάλληλους στυπειοθλίπτες καλωδίων για το καλώδιο τροφοδοσίας. Χρησιμοποιήστε κολάρα μείωσης, αν χρειάζεται. Καλύψτε το σπείρωμα των στυπειοθλιπτών καλωδίων και τις βιδωτές τάπες με στεγανοποιητικό υλικό και σφίξτε τα καλά. Κατόπιν περάστε ακόμη μία επίστρωση στεγανοποιητικού υλικού στους στυπειοθλίπτες καλωδίων. Στεγανοποιήστε καλά τις εισόδους του καλωδίου. Πριν από την επανασυναρμολόγηση, καθαρίστε σχολαστικά τις επιφάνειες στεγανοποίησης του μετατροπέα MOVIMOT. Εάν η αντιδιαβρωτική επίστρωση έχει υποστεί φθορές, επιδιορθώστε την. Ελέγξτε εάν ο βαθμός προστασίας επιτρέπεται για τις υπάρχουσες συνθήκες περιβάλλοντος, σύμφωνα με τα στοιχεία που αναγράφονται στην πινακίδα τύπου. Οδηγίες λειτουργίας MOVIMOT MM..D με τριφασικό κινητήρα DRS/DRE/DRP 19

20 4 Μηχανολογική εγκατάσταση Τοποθέτηση προαιρετικών εξαρτημάτων MOVIMOT 4.2 Τοποθέτηση προαιρετικών εξαρτημάτων MOVIMOT Προαιρετικό εξάρτημα MLU11A / MLU21A / MLG..A Περιεχόμενα MLU11A / MLU21A / MLG..A Επάνω τμήμα [2] συσκευασίας 2 βίδες [1] παράδοσης Διαμπερής βίδα [4] MLU11A / MLU21A / MLG..A Κάτω τμήμα [5] Τοποθέτηση 1. Αφαιρέστε μία βιδωτή τάπα από το κουτί συνδεσμολογίας του MOVIMOT. 2. Σταθεροποιήστε το κάτω τμήμα [5] στο κουτί συνδεσμολογίας του MOVIMOT και σφίξτε το με τη διαμπερή βίδα [4] (ροπή σύσφιξης 2,5 Nm / 22 lb.in). 3. Περάστε το καλώδιο σύνδεσης [3] μέσα από τη διαμπερή βίδα [4] στο εσωτερικό του κουτιού συνδεσμολογίας του MOVIMOT. 4. Τοποθετήστε το επάνω τμήμα [2] επάνω στο κάτω τμήμα [5] και σφίξτε το με 2 βίδες [1] (ροπή σύσφιξης,9 1,1 Nm / 8 1 lb.in). Συναρμολογήστε το πρόσθετο εξάρτημα μόνο στην ακόλουθη θέση: [1] [1] [2] [3] [4] [5] Πληροφορίες για τη σύνδεση του προαιρετικού εξαρτήματος MLU11A / MLU21A θα βρείτε στο κεφάλαιο "Σύνδεση προαιρετικού εξαρτήματος MLU11A / MLU21A" ( σελίδα 42). Πληροφορίες για τη σύνδεση του προαιρετικού εξαρτήματος MLG..A θα βρείτε στο κεφάλαιο "Σύνδεση προαιρετικού εξαρτήματος MLG..A" ( σελίδα 43). 2 Οδηγίες λειτουργίας MOVIMOT MM..D με τριφασικό κινητήρα DRS/DRE/DRP

21 Μηχανολογική εγκατάσταση Τοποθέτηση προαιρετικών εξαρτημάτων MOVIMOT Προαιρετικό εξάρτημα MLU13A Το προαιρετικό εξάρτημα MLU13A τοποθετείται από το εργοστάσιο στο δομοστοιχειωτό κουτί συνδεσμολογίας. Εάν έχετε απορίες σχετικά με τη μετέπειτα τοποθέτηση του προαιρετικού εξαρτήματος, απευθυνθείτε στο τμήμα σέρβις της SEW-EURODRIVE. ΥΠΟΔΕΙΞΗ Η τοποθέτηση επιτρέπεται μόνο σε συνδυασμό με το δομοστοιχειωτό κουτί συνδεσμολογίας MOVIMOT MM3D-53- MM4D-53-! Στο σχήμα που ακολουθεί παρουσιάζεται ένα παράδειγμα τοποθέτησης. Η τοποθέτηση εξαρτάται από το κουτί συνδεσμολογίας που χρησιμοποιείται και από τα άλλα προαιρετικά εξαρτήματα που έχουν εγκατασταθεί, εάν υπάρχουν Πληροφορίες για τη σύνδεση του προαιρετικού εξαρτήματος MLU13A θα βρείτε στο κεφάλαιο "Σύνδεση προαιρετικού εξαρτήματος MLU13A" ( σελίδα 42). Οδηγίες λειτουργίας MOVIMOT MM..D με τριφασικό κινητήρα DRS/DRE/DRP 21

22 4 Μηχανολογική εγκατάσταση Τοποθέτηση προαιρετικών εξαρτημάτων MOVIMOT Προαιρετικό εξάρτημα MNF21A Το προαιρετικό εξάρτημα MNF21A τοποθετείται από το εργοστάσιο στο δομοστοιχειωτό κουτί συνδεσμολογίας. Εάν έχετε απορίες σχετικά με τη μετέπειτα τοποθέτηση του προαιρετικού εξαρτήματος, απευθυνθείτε στο τμήμα σέρβις της SEW-EURODRIVE. ΥΠΟΔΕΙΞΗ Η τοποθέτηση επιτρέπεται μόνο σε συνδυασμό με το δομοστοιχειωτό κουτί συνδεσμολογίας MOVIMOT MM3D-53- MM15D-53-! Στο σχήμα που ακολουθεί παρουσιάζεται ένα παράδειγμα τοποθέτησης. Η τοποθέτηση εξαρτάται από το κουτί συνδεσμολογίας που χρησιμοποιείται και από τα άλλα προαιρετικά εξαρτήματα που έχουν εγκατασταθεί, εάν υπάρχουν Πληροφορίες για τη σύνδεση του προαιρετικού εξαρτήματος MNF21A θα βρείτε στο κεφάλαιο "Σύνδεση προαιρετικού εξαρτήματος MNF21A" ( σελίδα 44). 22 Οδηγίες λειτουργίας MOVIMOT MM..D με τριφασικό κινητήρα DRS/DRE/DRP

23 Μηχανολογική εγκατάσταση Τοποθέτηση προαιρετικών εξαρτημάτων MOVIMOT Προαιρετικό εξάρτημα URM / BEM / BES Τα προαιρετικά εξαρτήματα URM, BEM και BES τοποθετούνται από το εργοστάσιο στο κουτί συνδεσμολογίας. Εάν έχετε απορίες σχετικά με τη μετέπειτα τοποθέτηση του προαιρετικού εξαρτήματος URM, BEM ή BES, απευθυνθείτε στο τμήμα σέρβις της SEW- EURODRIVE. Στο σχήμα που ακολουθεί παρουσιάζεται ένα παράδειγμα τοποθέτησης. Η τοποθέτηση εξαρτάται από το κουτί συνδεσμολογίας που χρησιμοποιείται και από τα άλλα προαιρετικά εξαρτήματα που έχουν εγκατασταθεί, εάν υπάρχουν Πληροφορίες για τη σύνδεση του προαιρετικού εξαρτήματος URM θα βρείτε στο κεφάλαιο "Σύνδεση προαιρετικού εξαρτήματος URM" ( σελίδα 45). Πληροφορίες για τη σύνδεση του προαιρετικού εξαρτήματος BEM θα βρείτε στο κεφάλαιο "Σύνδεση προαιρετικού εξαρτήματος BEM" ( σελίδα 46). Πληροφορίες για τη σύνδεση του προαιρετικού εξαρτήματος BES θα βρείτε στο κεφάλαιο "Σύνδεση προαιρετικού εξαρτήματος BES" ( σελίδα 47). Οδηγίες λειτουργίας MOVIMOT MM..D με τριφασικό κινητήρα DRS/DRE/DRP 23

24 4 Μηχανολογική εγκατάσταση Τοποθέτηση προαιρετικών εξαρτημάτων MOVIMOT Προαιρετικό εξάρτημα MBG11A Τοποθετήστε το προαιρετικό εξάρτημα MBG11A σε έναν τοίχο επιλέγοντας μία από τις δύο δυνατότητες τοποθέτησης: A: Τοποθέτηση από την πίσω πλευρά στις 4 οπές με σπείρωμα (ροπή σύσφιξης της βίδας στερέωσης [1]: 1,6 2, Nm / lb.in) B: Τοποθέτηση από την εμπρός πλευρά στις 2 οπές στερέωσης (ροπή σύσφιξης της βίδας στερέωσης [3]: 1,6 2, Nm / lb.in) [1] M4 x 5 + a A B M4 M4 x 25 [2] [3] [4] A A [5] Ø 4,3 mm B 8 mm B 6 mm 88 mm 2 A A M4 56 mm 68 mm a = πάχος τοιχώματος Οι βίδες δεν περιλαμβάνονται στα περιεχόμενα συσκευασίας παράδοσης! Τοποθετήστε το επάνω τμήμα [5] πάνω στο κάτω τμήμα [2] και σφίξτε το με 2 βίδες [4] (ροπή σύσφιξης,3 Nm / 2,6 lb.in). Πληροφορίες για τη σύνδεση του προαιρετικού εξαρτήματος MBG11A θα βρείτε στο κεφάλαιο "Σύνδεση προαιρετικού εξαρτήματος MBG11A" ( σελίδα 48). 24 Οδηγίες λειτουργίας MOVIMOT MM..D με τριφασικό κινητήρα DRS/DRE/DRP

25 Μηχανολογική εγκατάσταση Τοποθέτηση προαιρετικών εξαρτημάτων MOVIMOT Προαιρετικό εξάρτημα MWA21A Συναρμολογήστε το προαιρετικό εξάρτημα MWA21A στον ηλεκτρολογικό πίνακα επάνω σε μια ράγα, σύμφωνα με το EN 522: , Πληροφορίες για τη σύνδεση του προαιρετικού εξαρτήματος MWA21A θα βρείτε στο κεφάλαιο "Σύνδεση προαιρετικού εξαρτήματος MWA21A" ( σελίδα 49). Οδηγίες λειτουργίας MOVIMOT MM..D με τριφασικό κινητήρα DRS/DRE/DRP 25

26 f I 4 Μηχανολογική εγκατάσταση Τοποθέτηση προαιρετικών εξαρτημάτων MOVIMOT Προαιρετικό εξάρτημα MWF11A Συναρμολογήστε το προαιρετικό εξάρτημα MWF11A στον ηλεκτρολογικό πίνακα επάνω σε μια ράγα, σύμφωνα με το EN 522: 1 X1 X2 X3 n11 n12 f c max n13 rpm% MWF11A f/a RS485 COM 75 X4 X5 I U X Πληροφορίες για τη σύνδεση του προαιρετικού εξαρτήματος MWF11A θα βρείτε στο κεφάλαιο "Σύνδεση προαιρετικού εξαρτήματος MWF11A" ( σελίδα 5). 26 Οδηγίες λειτουργίας MOVIMOT MM..D με τριφασικό κινητήρα DRS/DRE/DRP

27 Μηχανολογική εγκατάσταση Τοποθέτηση του μετατροπέα MOVIΜΟΤ κοντά στον κινητήρα Τοποθέτηση του μετατροπέα MOVIΜΟΤ κοντά στον κινητήρα Το ακόλουθο σχήμα δείχνει τις διαστάσεις στερέωσης για την τοποθέτηση του μετατροπέα MOVIMOT κοντά στον ηλεκτροκινητήρα: M6 A B M Μέγεθος κατασκευής 1 2 / 2L Τύπος A B MM3D53- MM15D-53- MM3D233- MM7D-233- MM22D53- MM4D-53- MM11D233- MM22D mm 65 mm 17 mm 65 mm Οδηγίες λειτουργίας MOVIMOT MM..D με τριφασικό κινητήρα DRS/DRE/DRP 27

28 4 Μηχανολογική εγκατάσταση Ροπές σύσφιξης 4.4 Ροπές σύσφιξης Μετατροπέας MOVIMOT Σφίξτε σταυρωτά τις βίδες για τη στερέωση του μετατροπέα MOVIMOT με ροπή 3, Nm (27 lb.in) Βιδωτές τάπες Σφίξτε τις βιδωτές τάπες του ποτενσιόμετρου f1 και της σύνδεσης X5 με ροπή 2,5 Nm (22 lb.in) Στυπειοθλίπτες καλωδίων Για τους στυπειοθλίπτες καλωδίων τηρείτε οπωσδήποτε τις οδηγίες του κατασκευαστή Τυφλή τάπα εισόδων καλωδίων Σφίξτε τις τυφλές τάπες με ροπή 2,5 Nm (22 lb.in) Οδηγίες λειτουργίας MOVIMOT MM..D με τριφασικό κινητήρα DRS/DRE/DRP

29 Μηχανολογική εγκατάσταση Ροπές σύσφιξης Δομοστοιχειωτό κουτί συνδεσμολογίας Σφίξτε τις βίδες για τη στερέωση του κουτιού συνδεσμολογίας επάνω στη βάση συναρμολόγησης με ροπή 3,3 Nm (29 lb.in) Ροπές σύσφιξης για ακροδέκτες Στις εργασίες εγκατάστασης προσέξτε τις παρακάτω ροπές σύσφιξης για τους ακροδέκτες: [3] [1] [2] [3] [1],8 1,5 Nm (7 13 lb.in) [2] 1,2 1,6 Nm (11 14 lb.in) [3] 2, 2,4 Nm (18 21 lb.in) Οδηγίες λειτουργίας MOVIMOT MM..D με τριφασικό κινητήρα DRS/DRE/DRP 29

30 5 Ηλεκτρολογική εγκατάσταση Οδηγίες εγκατάστασης 5 Ηλεκτρολογική εγκατάσταση 5.1 Οδηγίες εγκατάστασης Σύνδεση αγωγών ηλεκτρικής τροφοδοσίας Η ονομαστική τάση και συχνότητα του μετατροπέα MOVIMOT πρέπει να συμφωνούν με τα στοιχεία του ηλεκτρικού δικτύου. Τοποθετήστε ασφάλειες στην αρχή του αγωγού ηλεκτρικής τροφοδοσίας μετά από τη διακλάδωση των κοινών γραμμών τροφοδοσίας, δείτε F11 / F12 / F13 στο κεφάλαιο "Σύνδεση ηλεκτροκινητήρα MOVIMOT ". Για τα F11 / F12 / F13 εγκαταστήστε μόνο ασφάλειες τήξης τύπου D, D, NH ή προστατευτικούς διακόπτες αγωγών. Υπολογισμός των διαστάσεων της ασφάλειας ανάλογα με τη διατομή του καλωδίου. Η SEW-EURODRIVE προτείνει, στα δίκτυα τάσης με μη γειωμένο σημείο αστέρα (δίκτυα IT), να χρησιμοποιούνται αισθητήρες εποπτείας μόνωσης που λειτουργούν με τη μέθοδο μέτρησης παλμού-κώδικα. Έτσι θα αποφύγετε λανθασμένες διεγέρσεις του αισθητήρα εποπτείας μόνωσης λόγω των χωρητικοτήτων γείωσης του μετατροπέα. Διατομή καλωδίου: σύμφωνα με το ρεύμα εισόδου I Δίκτυο σε ονομαστική ισχύ (βλέπε κεφάλαιο "Τεχνικά χαρακτηριστικά") Επιτρεπόμενη διατομή καλωδίου των ακροδεκτών MOVIMOT Ακροδέκτες ισχύος Κατά τις εργασίες εγκατάστασης τηρείτε τις επιτρεπόμενες διατομές καλωδίων: Ακροδέκτες ισχύος Διατομή καλωδίου 1, mm 2 4, mm 2 (2 x 4, mm 2 ) AWG17 AWG12 (2 x AWG12) Περιδεσμικοί συνδετήρες Σε μονή αντιστοίχηση: Συνδέετε μόνο μονόκλωνους ή εύκαμπτους αγωγούς με περιδεσμικό συνδετήρα καλωδίων (DIN 46228, υλικά E-CU) με ή χωρίς κολάρο μόνωσης Σε διπλή αντιστοίχηση: Συνδέετε μόνο εύκαμπτους αγωγούς με περιδεσμικό συνδετήρα καλωδίων (DIN , υλικά E-CU) χωρίς κολάρο μόνωσης Επιτρεπτό μήκος του περιδεσμικού συνδετήρα καλωδίων: Τουλάχιστον 8 mm Ακροδέκτες ελέγχου Κατά τις εργασίες εγκατάστασης τηρείτε τις επιτρεπόμενες διατομές καλωδίων: Ακροδέκτες ελέγχου Διατομή καλωδίου Μονόκλωνος αγωγός (γυμνό σύρμα) Εύκαμπτος αγωγός (γυμνός κλώνος) Αγωγός με περιδεσμικό συνδετήρα καλωδίων χωρίς κολάρο μόνωσης Αγωγός με περιδεσμικό συνδετήρα καλωδίων με κολάρο μόνωσης,5 mm 2 1, mm 2 AWG2 AWG17,5 mm 2,75 mm 2 AWG2 AWG19 Περιδεσμικοί συνδετήρες Συνδέετε μόνο μονόκλωνους ή εύκαμπτους αγωγούς με ή χωρίς περιδεσμικό συνδετήρα καλωδίων (DIN 46228, υλικά E-CU). Επιτρεπτό μήκος του περιδεσμικού συνδετήρα καλωδίων: Τουλάχιστον 8 mm 3 Οδηγίες λειτουργίας MOVIMOT MM..D με τριφασικό κινητήρα DRS/DRE/DRP

31 Ηλεκτρολογική εγκατάσταση Οδηγίες εγκατάστασης Χειρισμός των ακροδεκτών ελέγχου X5 X6 Τηρείτε τις ακόλουθες υποδείξεις για το χειρισμό των ακροδεκτών ελέγχου: Σύνδεση αγωγού χωρίς να πιέσετε το κουμπί απασφάλισης Σύνδεση αγωγού Πιέστε αρχικά το κουμπί απασφάλισης Οι ακόλουθοι αγωγοί μπορούν να συνδεθούν απευθείας (χωρίς εργαλείο) εάν η διατομή τους είναι τουλάχιστον 2 βαθμίδες μικρότερη από την ονομαστική διατομή: Μονόκλωνοι αγωγοί Εύκαμπτοι αγωγοί με περιδεσμικούς συνδετήρες καλωδίων Κατά τη σύνδεση των ακόλουθων αγωγών θα πρέπει να πιέσετε το κουμπί απασφάλισης προς τα πάνω για να ανοίξει το ελατήριο συγκράτησης: Ακατέργαστοι εύκαμπτοι αγωγοί Αγωγοί με μικρές διατομές, που δεν επιτρέπουν απευθείας σύνδεση Αποσύνδεση αγωγού Πιέστε αρχικά το κουμπί απασφάλισης Πριν την αποσύνδεση του αγωγού θα πρέπει να πιέσετε το κουμπί απασφάλισης προς τα πάνω. Οδηγίες λειτουργίας MOVIMOT MM..D με τριφασικό κινητήρα DRS/DRE/DRP 31

32 5 Ηλεκτρολογική εγκατάσταση Οδηγίες εγκατάστασης Ασφαλειοδιακόπτης ρεύματος διαρροής Ρελέ ηλεκτρικού δικτύου ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας εξαιτίας λανθασμένου τύπου ασφαλειοδιακόπτη ρεύματος διαρροής. Θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός. Το MOVIMOT μπορεί να δημιουργήσει συνεχές ρεύμα στον αγωγό προστασίας. Στις περιπτώσεις που χρησιμοποιείται ένας ασφαλειοδιακόπτης διαφυγής ρεύματος (FI) για την προστασία από την άμεση ή την έμμεση επαφή, στην πλευρά τροφοδοσίας ρεύματος του μετατροπέα MOVIMOT επιτρέπεται να τοποθετηθεί μόνον ένας ασφαλειοδιακόπτης διαφυγής ρεύματος (FI) τύπου B. Δεν επιτρέπεται η χρήση ενός συμβατικού ασφαλειοδιακόπτη διαφυγής ρεύματος ως σύστημα προστασίας. Επιτρέπεται η χρήση ασφαλειοδιακόπτη διαφυγής ρεύματος, ευαίσθητου σε κάθε ρεύμα (ρεύμα διέγερσης 3 ma), ως σύστημα προστασίας. Στην κανονική λειτουργία του μετατροπέα MOVIMOT ενδέχεται να εμφανιστούν ρεύματα διαρροής > 3,5 ma. Η SEW-EURODRIVE προτείνει την αποφυγή της χρήσης ασφαλειοδιακοπτών ρεύματος διαρροής. Εάν ωστόσο προβλέπεται η χρήση ενός ασφαλειοδιακόπτη ρεύματος διαρροής (FI) για την άμεση ή έμμεση προστασία αφής, τότε πρέπει να τηρείτε την παραπάνω υπόδειξη σύμφωνα με το EN ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών στον μετατροπέα MOVIMOT εξαιτίας της διακεκομμένης λειτουργίας του ρελέ ηλεκτρικού δικτύου K11. Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών στον μετατροπέα MOVIMOT. Το ρελέ ηλεκτρικού δικτύου K11 (βλέπε διάγραμμα συνδεσμολογίας ( σελίδα 36)) δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται για τη διακεκομμένη λειτουργία, αλλά μόνο για την ενεργοποίηση / απενεργοποίηση του μετατροπέα. Για τη διακεκομμένη λειτουργία χρησιμοποιήστε τις εντολές "Δεξιά/Διακοπή" ή "Αριστερά/Διακοπή". Για το ρελέ ηλεκτρικού δικτύου K11 πρέπει να τηρείται ένας χρόνος απενεργοποίησης τουλάχιστον 2 δευτερολέπτων. Χρησιμοποιήστε ως ρελέ δικτύου μόνο ένα ρελέ της κατηγορίας χρήσης AC-3 (EN ). 32 Οδηγίες λειτουργίας MOVIMOT MM..D με τριφασικό κινητήρα DRS/DRE/DRP

33 Ηλεκτρολογική εγκατάσταση Οδηγίες εγκατάστασης Υποδείξεις για τη σύνδεση PE ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας λόγω λανθασμένης σύνδεσης του PE. Θάνατος ή σοβαροί τραυματισμοί. Η επιτρεπόμενη ροπή σύσφιξης της βίδας είναι 2, 2,4 Nm (18 21 lb.in). Προσέξτε τις παρακάτω επισημάνσεις για τη σύνδεση ΡΕ (γείωσης). Μη επιτρεπτή τοποθέτηση Σύσταση: Τοποθέτηση με πέδιλο καλωδίου Επιτρεπτό για όλες τις διατομές M5 Τοποθέτηση με συμπαγές σύρμα σύνδεσης Επιτρεπτό για διατομές έως το πολύ 2,5 mm 2 M5 2.5 mm² [1] [1] Πέδιλο καλωδίου κατάλληλο για βίδες M5-PΕ Στην κανονική λειτουργία μπορούν να εμφανιστούν ρεύματα διαρροής 3,5 ma. Για την ικανοποίηση του προτύπου EN θα πρέπει να τηρούνται οι παρακάτω υποδείξεις: Η προστατευτική γείωση (PE) θα πρέπει να εγκατασταθεί με τέτοιον τρόπο, ώστε να ικανοποιεί τις απαιτήσεις που ισχύουν για εγκαταστάσεις με υψηλά ρεύματα διαρροής. Αυτό σημαίνει συνήθως ότι πρέπει να εγκαταστήσετε ένα καλώδιο σύνδεσης PE ελάχιστης διατομής 1 mm 2 ή ότι πρέπει να εγκαταστήσετε ένα δεύτερο καλώδιο σύνδεσης PE παράλληλα στον προστατευτικό αγωγό. Οδηγίες λειτουργίας MOVIMOT MM..D με τριφασικό κινητήρα DRS/DRE/DRP 33

34 5 Ηλεκτρολογική εγκατάσταση Οδηγίες εγκατάστασης Εγκατάσταση σύμφωνα με τους κανόνες ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας ΥΠΟΔΕΙΞΗ Αυτό το σύστημα κινητήρα δεν προορίζεται για χρήση σε ένα δημόσιο δίκτυο χαμηλής τάσης, το οποίο τροφοδοτεί κατοικίσιμες περιοχές. Αυτό είναι ένα προϊόν που διατίθεται υπό όρους, σύμφωνα με το πρότυπο IEC Αυτό το προϊόν μπορεί να προκαλέσει ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές. Σ' αυτήν την περίπτωση ο λειτουργός ίσως χρειαστεί να λάβει κατάλληλα μέτρα. Αναλυτικές υποδείξεις σχετικά με την εγκατάσταση που καλύπτει τις απαιτήσεις ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας θα βρείτε στο έντυπο "Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα στην τεχνολογία ηλεκτροκινητήρων" της SEW-EURODRIVE. Σύμφωνα με τη νομοθεσία περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας, οι μετατροπείς συχνότητας δεν επιτρέπεται να λειτουργούν ανεξάρτητα. Μπορούν να αξιολογηθούν ως προς την ηλεκτρομαγνητική τους συμβατότητα μόνο μετά την ενσωμάτωση σε ένα σύστημα μετάδοσης κίνησης. Η συμβατότητα πιστοποιείται για ένα τυπικό, κατά CE, σύστημα μετάδοσης κίνησης. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε σ' αυτές τις οδηγίες λειτουργίες Υψόμετρα τοποθέτησης πάνω από 1 m από την επιφάνεια της θάλασσας Οι ηλεκτροκινητήρες MOVIMOT με ηλεκτρική τάση 2 24 V ή 38 5 V μπορούν να χρησιμοποιηθούν επίσης σε υψόμετρα 1 4 m πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας 1). Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να τηρείτε τις παρακάτω προϋποθέσεις. Η διαρκής ονομαστική απόδοση ελαττώνεται εξαιτίας της μειωμένης ψύξης πάνω από τα 1 m (δείτε κεφάλαιο "Τεχνικά στοιχεία"). Από τα 2 m πάνω από τη στάθμη της θάλασσας, οι διαδρομές αέρα και διαρροής επαρκούν μόνο για την κατηγορία υπερβολικής τάσης 2. Αν για την εγκατάσταση απαιτείται η κατηγορία υπερβολικής τάσης 3, τότε θα πρέπει να διασφαλίσετε τον περιορισμό των αιχμών υπερβολικής τάσης στα 2,5 kv φάση-φάση και φάση-γείωση μέσω μίας πρόσθετης, εξωτερικής προστασίας υπερβολικής τάσης. Αν χρειάζεται ασφαλής ηλεκτρική μόνωση, αυτή θα πρέπει να υλοποιηθεί εξωτερικά της συσκευής για υψόμετρα 2 m πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας (Ασφαλής ηλεκτρική μόνωση κατά EN ). Σε υψόμετρα τοποθέτησης μεταξύ 2 m έως 4 m πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, η επιτρεπτή ονομαστική τάση τροφοδοσίας μειώνεται ως εξής: κατά 6 V ανά 1 m στο MM..D-53- κατά 3 V ανά 1 m στο MM..D Σύνδεση τροφοδοσίας 24 V Η τροφοδοσία του μετατροπέα MOVIMOT γίνεται είτε μέσω εξωτερικής τάσης DC 24 V ή μέσω των προαιρετικών εξαρτημάτων MLU..A ή MLG..A Δυαδικό σύστημα ελέγχου Συνδέστε τους απαιτούμενους αγωγούς ελέγχου. Σαν αγωγούς ελέγχου χρησιμοποιήστε θωρακισμένους αγωγούς και τοποθετήστε τους χωριστά από τους αγωγούς ηλεκτρικής τροφοδοσίας. 1) Το μέγιστο υψόμετρο περιορίζεται από τις διαδρομές διαρροής, καθώς και από τα εξαρτήματα σε κλειστό κέλυφος όπως π.χ. πυκνωτές. 34 Οδηγίες λειτουργίας MOVIMOT MM..D με τριφασικό κινητήρα DRS/DRE/DRP

35 Ηλεκτρολογική εγκατάσταση Οδηγίες εγκατάστασης Έλεγχος μέσω της διεπαφής RS-485 Ο έλεγχος του ηλεκτροκινητήρα MOVIMOT μέσω της διεπαφής RS-485 γίνεται με μία από τις παρακάτω συσκευές ελέγχου: MOVIFIT -MC Διεπαφές Fieldbus MF.. ή MQ.. Κύρια μονάδα διαύλου PLC Προαιρετικό εξάρτημα MLG..A Προαιρετικό εξάρτημα MBG11A Προαιρετικό εξάρτημα MWA21A Προαιρετικό εξάρτημα MWF11A ΥΠΟΔΕΙΞΗ Συνδέστε μόνο μία κύρια μονάδα διαύλου στον ηλεκτροκινητήρα MOVIMOT. Σαν αγωγούς ελέγχου χρησιμοποιήστε θωρακισμένους αγωγούς με συνεστραμμένα ζεύγη. Τοποθετήστε τους αγωγούς ελέγχου χωριστά από τους αγωγούς ηλεκτρικής τροφοδοσίας Συστήματα προστασίας Οι ηλεκτροκινητήρες MOVIMOT διαθέτουν ενσωματωμένα συστήματα προστασίας από υπερφόρτωση. Δεν απαιτούνται εξωτερικά συστήματα υπερφόρτωσης Εγκατάσταση σύμφωνα με το UL Ακροδέκτες ισχύος Για εγκατάσταση σύμφωνα με το UL προσέξτε τις παρακάτω επισημάνσεις: Χρησιμοποιήστε μόνο χάλκινους αγωγούς με τιμές θερμικής μέτρησης 6 / 75 C. Η επιτρεπόμενη ροπή σύσφιξης των ακροδεκτών ισχύος είναι 1,5 Nm (13 lb.in). Αντοχή σε ρεύμα βραχυκύκλωσης Ασφάλιση δευτερεύοντων κυκλωμάτων Προστασία υπερφόρτωσης για τον κινητήρα Θερμοκρασία περιβάλλοντος Ενδείκνυται για τη χρήση σε κυκλώματα με μέγιστο εναλλασσόμενο ρεύμα βραχυκύκλωσης 2. A eff. Η μέγιστη τάση έχει περιοριστεί στα 5 V. Η ενσωματωμένη προστασία βραχυκυκλώματος των ημιαγωγών στοιχείων δεν αντικαθιστά την ασφάλιση του δευτερεύοντος κυκλώματος. Ασφαλίστε τα δευτερεύοντα κυκλώματα σύμφωνα με τον αμερικανικό Εθνικό Ηλεκτρικό Κώδικα και σύμφωνα με όλες τις ισχύουσες τοπικές διατάξεις. Η μέγιστη ασφάλεια έχει περιοριστεί στα 25 A / 6 V. Το MOVIMOT MM..D έχει εξοπλιστεί με μία προστασία υπερφόρτωσης για τον κινητήρα, η οποία διεγείρεται εάν το ονομαστικό ρεύμα του κινητήρα είναι 14 % ή μεγαλύτερο. Το MOVIMOT MM..D είναι κατάλληλο για χρήση σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος 4 C, ενώ σε περίπτωση μειωμένου ρεύματος εξόδου η μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος δεν πρέπει να ξεπερνά τους 6 C. Για τον προσδιορισμό του ονομαστικού ρεύματος εξόδου σε θερμοκρασίες πάνω από τους 4 C, το ρεύμα εξόδου πρέπει να μειωθεί κατά 3 % ανά C μεταξύ 4 C και 6 C. Οδηγίες λειτουργίας MOVIMOT MM..D με τριφασικό κινητήρα DRS/DRE/DRP 35

36 X1: 13 X1: 14 X1: 15 RS Ηλεκτρολογική εγκατάσταση Σύνδεση ηλεκτροκινητήρα MOVIMOT 5.2 Σύνδεση ηλεκτροκινητήρα MOVIMOT L1 L2 L3 PE F11/F12/F13 K11 Λειτουργίες των ακροδεκτών "Δεξιά/Διακοπή" και "Αριστερά/Διακοπή" σε δυαδικό σύστημα ελέγχου: 24V X6: 1,2,3 R X6: 11,12 L X6: 9,1 24V X6: 1,2,3 R X6: 11,12 L X6: 9,1 X1: L1 X1: L2 X1: L3 MOVIMOT Φορά περιστροφής Δεξιά ενεργή Φορά περιστροφής Αριστερά ενεργή Λειτουργίες των ακροδεκτών f1/f2: M 3~ BE/BR 24V X6: 1,2,3 R X6: 11,12 L X6: 9,1 f1/f2 X6: 7,8 24V X6: 1,2,3 R X6: 11,12 L X6: 9,1 f1/f2 X6: 7,8 [1] [2] [3] [4] [5] [6] RD WH [7] BU X1:1 X1:2 X1:3 [8] X6: 4,5,6 24V X6: 1,2,3 + = - R X6: 11,12 L X6: 9,1 DC 24 V K1 f1/f2 X6: 7,8 HT1 HT2 X5: 21,22 X5: 23,24 K1a X5: 25,26 K1b X5: 27,28 RS- X5: 29,3 RS+ X5: 31, Ονομαστική τιμή f1 ενεργή Ονομαστική τιμή f2 ενεργή Λειτουργίες των ακροδεκτών "Δεξιά/Διακοπή" και "Αριστερά/Διακοπή" σε έλεγχο μέσω της διεπαφής RS-485 / fieldbus: 24V X6: 1,2,3 R X6: 11,12 L X6: 9,1 Και οι δύο φορές περιστροφής είναι αποδεσμευμένες 24V X6: 1,2,3 R X6: 11,12 L X6: 9,1 έχει ενεργοποιηθεί μόνο η δεξιόστροφη περιστροφή, Οι επιλογές τιμών ρύθμισης για αριστερόστροφη περιστροφή έχουν ως αποτέλεσμα το σταμάτημα του ηλεκτροκινητήρα [1] Τροφοδοσία DC 24 V (εξωτερικά ή προαιρετικό εξάρτημα MLU..A / MLG..A) [2] Δεξιά / Διακοπή [3] Αριστερά / Διακοπή [4] Αλλαγή ονομαστικών τιμών f1/f2 [5] HT1 / HT2: Ενδιάμεσοι ακροδέκτες για συγκεκριμένα σχεδιαγράμματα συνδεσμολογίας [6] Σήμα ετοιμότητας (επαφή κλειστή = ετοιμότητα λειτουργίας) [7] Αντίσταση πέδησης BW.. (μόνο σε ηλεκτροκινητήρα MOVIMOT χωρίς μηχανικό φρένο) [8] Βυσματικός σύνδεσμος για τη σύνδεση των προαιρετικών εξαρτημάτων BEM + BES 24V X6: 1,2,3 24V X6: 1,2,3 R X6: 11,12 L X6: 9,1 R X6: 11,12 L X6: 9,1 έχει ενεργοποιηθεί μόνο η αριστερόστροφη περιστροφή, Οι επιλογές τιμών ρύθμισης για δεξιόστροφη περιστροφή έχουν ως αποτέλεσμα το σταμάτημα του κινητήρα Ο κινητήρας είναι κλειδωμένος ή ακινητοποιείται 36 Οδηγίες λειτουργίας MOVIMOT MM..D με τριφασικό κινητήρα DRS/DRE/DRP

37 Ηλεκτρολογική εγκατάσταση Βυσματικοί σύνδεσμοι MOVIMOT Βυσματικοί σύνδεσμοι MOVIMOT Βυσματικός σύνδεσμος AVT1, ASA3 Το ακόλουθο σχήμα δείχνει την αντιστοίχηση των προαιρετικών βυσματικών συνδέσμων AVT1 και ASA3: Δυνατοί τύποι: MM../ASA3 MM../AVT1 MM../ASA3/AVT1 MOVIMOT 24V RS+ RS- L1 L2 L AVT1 ASA Βυσματικός σύνδεσμος AMA6 Το ακόλουθο σχήμα δείχνει την αντιστοίχηση του προαιρετικού βυσματικού συνδέσμου AΜΑ6: Δυνατός τύπος: MM../AMA6 MOVIMOT RS- RS+ 24 V L3 L1 L2 C A AMA6 ΥΠΟΔΕΙΞΗ Στους τύπους με βυσματικό σύνδεσμο έχουν ενεργοποιηθεί από το εργοστάσιο και οι δύο φορές περιστροφής. Εάν επιθυμείτε μία μόνο φορά περιστροφής, ανατρέξτε το κεφάλαιο "Σύνδεση ηλεκτροκινητήρα MOVIMOT, λειτουργίες των ακροδεκτών Δεξιά/Διακοπή, Αριστερά/Διακοπή σε έλεγχο μέσω της διεπαφής RS-485". Οδηγίες λειτουργίας MOVIMOT MM..D με τριφασικό κινητήρα DRS/DRE/DRP 37

38 5 Ηλεκτρολογική εγκατάσταση Σύνδεση μεταξύ MOVIΜΟΤ και ηλεκτροκινητήρα σε τοποθέτηση κοντά στον ηλεκτροκινητήρα 5.4 Σύνδεση μεταξύ MOVIΜΟΤ και ηλεκτροκινητήρα σε τοποθέτηση κοντά στον ηλεκτροκινητήρα Στην περίπτωση τοποθέτησης του μετατροπέα MOVIΜΟΤ κοντά στον ηλεκτροκινητήρα, η σύνδεση με τον κινητήρα γίνεται μέσω ενός τυποποιημένου υβριδικού καλωδίου. Για τη σύνδεση μεταξύ του μετατροπέα MOVIMOT και του κινητήρα επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο υβριδικά καλώδια της εταιρίας SEW-EURODRIVE. Στην πλευρά του MOVIΜΟΤ είναι δυνατοί οι παρακάτω τύποι: A: MM../P2.A/RO.A/APG4 B: MM../P2.A/RE.A/ALA4 Στον τύπο APG4 υπάρχουν οι παρακάτω δυνατότητες σύνδεσης με τον ηλεκτροκινητήρα, ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο υβριδικό καλώδιο: Τύπος A1 A2 A3 A4 MOVIMOT APG4 APG4 APG4 APG4 Ηλεκτροκινητήρας Στυπειοθλίπτης καλωδίου / ακροδέκτες ASB4 APG4 ISU4 Υβριδικό καλώδιο Ö για DR X Ö για DR.71 DR Õ για DR Õ για DR.71 DR.132 A1 A2 APG4 APG4 [1] ASB4 A3 A4 APG4 APG4 APG4 ISU4 [1] Σύνδεση μέσω ακροδεκτών Οδηγίες λειτουργίας MOVIMOT MM..D με τριφασικό κινητήρα DRS/DRE/DRP

Διόρθωση για το εγχειρίδιο

Διόρθωση για το εγχειρίδιο Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Διόρθωση για το εγχειρίδιο MOVIMOT MM..D Λειτουργική ασφάλεια Διεύρυνση των επιτρεπόμενων συνδυασμών συσκευών

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση διεπαφών και διανομέων πεδίου PROFIBUS P R O F I B U S.

Εγχειρίδιο. Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση διεπαφών και διανομέων πεδίου PROFIBUS P R O F I B U S. Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες P R O F I PROCESS FIELD BUS B U S Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση διεπαφών και

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες προϊόντος

Λεπτομέρειες προϊόντος Λεπτομέρειες προϊόντος Χαρακτηριστικά εξοπλισμού και δυνατότητες τοποθέτησης για το SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11 Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSM16-11 είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B. Έκδοση 05/2009 16811003 / EL

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B. Έκδοση 05/2009 16811003 / EL Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες MOVITRAC B Έκδοση 05/2009 16811003 / EL Οδηγίες λειτουργίας SEW-EURODRIVE Drvg the world Περιεχόμενα 1

Διαβάστε περισσότερα

Powador Mini-Argus Mini-Argus FR

Powador Mini-Argus Mini-Argus FR Powador Mini-Argus Mini-Argus FR Το κουτί σύνδεσης γεννητριών Powador Mini-Argus συνδυάζει προστασία των αγωγών, προστασία από υπέρταση και διακόπτη διαχωρισμού DC σε ένα χωριστό περίβλημα και μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. Διεπαφές fieldbus/διανομέας πεδίου για τον έλεγχο του MOVI-SWITCH. Έκδοση 12/2006 11543191 / EL

Εγχειρίδιο. Διεπαφές fieldbus/διανομέας πεδίου για τον έλεγχο του MOVI-SWITCH. Έκδοση 12/2006 11543191 / EL Ηλεκτρομειωτήρες \ Βιομηχανικοί μειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων μηχανισμών \ Αυτοματισμοί \ Υπηρεσίες Διεπαφές fieldbus/διανομέας πεδίου για τον έλεγχο του MOVI-SWITCH Έκδοση 1/006 11543191 / EL Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DR.71-225, 315

Οδηγίες λειτουργίας Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DR.71-225, 315 Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Οδηγίες λειτουργίας Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DR.71-225, 315 Έκδοση 12/2009 16881001 / EL SEW-EURODRIVE

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Drive Technology \ Drive Automation \ System Integration \ Services Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Έκδοση 03/2013 20091931 / EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα 1 Γενικές οδηγίες... 7 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B Έκδοση 11/2013 20145942 / EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP40 CMP112 CMPZ71 CMPZ100

Οδηγίες λειτουργίας. Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP40 CMP112 CMPZ71 CMPZ100 Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Οδηγίες λειτουργίας Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP40 CMP CMPZ7 CMPZ00 Έκδοση /0 0976 / EL SEW-EURODRIVE Driving

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain LP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain LP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain LP 40 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήσεις 3 1.2 Στοιχεία για το προϊόν 3 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 3 1.2.2 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 4 1.2.3 Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

*21271186_0115* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες. Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B

*21271186_0115* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες. Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες *21271186_0115* Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Έκδοση 01/2015 21271186/EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Νησιωτικά δίκτυα SUNNY ISLAND CHARGER

Νησιωτικά δίκτυα SUNNY ISLAND CHARGER Νησιωτικά δίκτυα SUNNY ISLAND CHARGER Περιγραφή τεχνικών στοιχείων SIC40-TGR083320 98-2007020 Έκδοση 2.0 GR SMA Solar Technology AG Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Οδηγίες σχετικά με το εγχειρίδιο....................

Διαβάστε περισσότερα

διεπαφή επικοινωνίας για μετατροπείς SMA SMA BLUETOOTH PIGGY-BACK

διεπαφή επικοινωνίας για μετατροπείς SMA SMA BLUETOOTH PIGGY-BACK διεπαφή επικοινωνίας για μετατροπείς SMA SMA BLUETOOTH PIGGY-BACK Οδηγίες τοποθέτησης BTPB-IGR112112 98-0014112 Έκδοση 1.2 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Τύπος HA 5421. Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης

Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Τύπος HA 5421. Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης HAINKE Staubfilter GmbH Τηλέφωνο +49 4408 8077-0 Τέλεφαξ +49 4408 8077-10 Ταχυδρομική θυρίδα 12 48 An der Imbäke 7 email info@hainke.de 27795 Hude 27798 Hude Internet www.hainke.de Οδηγίες χρήσης Ρυθμιστής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DR.71 225, 315

Οδηγίες λειτουργίας Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DR.71 225, 315 Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Οδηγίες λειτουργίας Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DR.71 225, 315 Έκδοση 03/2011 17055806 / EL SEW-EURODRIVE

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας MOVIDRIVE MDX60B / 61B. Έκδοση 09/2006 11483601 / EL

Οδηγίες λειτουργίας MOVIDRIVE MDX60B / 61B. Έκδοση 09/2006 11483601 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVIDRIVE MDX60B / 61B Έκδοση 09/2006 11483601 / EL Οδηγίες λειτουργίας SEW-EURODRIVE Driving the

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Μειωτήρες στρέψης GS 50.3 GS 250.3 Με πόδι και μοχλό

Μειωτήρες στρέψης GS 50.3 GS 250.3 Με πόδι και μοχλό Μειωτήρες στρέψης GS 50.3 GS 250.3 Με πόδι και μοχλό Για χρήση μόνο σε συνδυασμό με το εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας! Αυτό το συνοπτικό εγχειρίδιο ΔΕΝ αντικαθιστά το κανονικό εγχειρίδιο λειτουργίας! Προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνικές πληροφορίες SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP

Tεχνικές πληροφορίες SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP Tεχνικές πληροφορίες SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSMxx-21-BS / SSMxx-21-BS-JP είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Dell Storage Center. Οδηγός "Τα πρώτα βήματα" SC100 και SC120 Expansion Enclosure (κουτί επέκτασης)

Dell Storage Center. Οδηγός Τα πρώτα βήματα SC100 και SC120 Expansion Enclosure (κουτί επέκτασης) Dell Storage Center SC100 και SC120 Expansion Enclosure (κουτί επέκτασης) Οδηγός "Τα πρώτα βήματα" Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: E03J, E04J Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: E03J001, E04J001 Σημείωση,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία επεξεργασίας δεδομένων για ηλιακά συστήματα 485PB-SMC-NR

Τεχνολογία επεξεργασίας δεδομένων για ηλιακά συστήματα 485PB-SMC-NR Τεχνολογία επεξεργασίας δεδομένων για ηλιακά συστήματα 485PB-SMC-NR Οδηγίες τοποθέτησης 48PB-SMC-NR-IGR083211 98-00010311 Έκδοση 1.1 GR SMA Solar Technology AG Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Οδηγίες για το

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271. Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm². Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8310-2 EL

Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271. Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm². Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8310-2 EL Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271 Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm² Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας Έκδοση Ιούλιος 2014 Ορισμός των σημάνσεων ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Επικίνδυνες καταστάσεις οι οποίες, εάν δεν

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F H[m] 5 Wilo-DrainLift XS-F 4 0 0 4 5 6 7 8 Q[m³/h] Σχεδιασμός Μικρή μονάδα άντλησης λυμάτων (επιτοίχια εγκατάσταση) Εφαρμογές Έτοιμη για σύνδεση μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση και τεχνικά χαρακτηριστικά

Εγκατάσταση και τεχνικά χαρακτηριστικά Τεχνικές πληροφορίες Εγκατάσταση και τεχνικά χαρακτηριστικά / Περιεχόμενο Το παρόν έγγραφο περιγράφει τα τεχνικά χαρακτηριστικά, την εγκατάσταση και την επιλογή των καλωδίων των κύριων διανομέων D και.

Διαβάστε περισσότερα

SecuMotion. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα!

SecuMotion. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! SecuMotion Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! SecuMotion Σκοπός χρήσης Το SecuMotion είναι ένα σύστημα ασφαλείας ρύθμισης πίεσης αερίου σε τροχόσπιτα και αυτοκινούμενα.

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας

Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας Βιομηχανικοί μειωτήρες Πλανητικοί ηλεκτρομειωτήρες Σειρά P002 P082

Διαβάστε περισσότερα

τεχνικοί όροι www.centrosolar.com

τεχνικοί όροι www.centrosolar.com τεχνικοί όροι Γενικές παρατηρήσεις Οι οδηγίες συναρμολόγησης απευθύνονται στο εξειδικευμένο προσωπικό μίας εταιρίας εγκαταστάσεων. Εδώ θα βρείτε όλες τις απαραίτητες οδηγίες σχετικά με την εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες λειτουργίας. MOVITRAC B Βασική συσκευή. Έκδοση 07/2006 11469609 / EL

Oδηγίες λειτουργίας. MOVITRAC B Βασική συσκευή. Έκδοση 07/2006 11469609 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVITRAC B Βασική συσκευή Έκδοση 07/2006 11469609 / EL Oδηγίες λειτουργίας SEW-EURODRIVE Driving

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-DrainLift Con GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά... 5 1.1 Σκοπός χρήσης... 5 1.2 Στοιχεία σύνδεσης και ηλεκτρικά στοιχεία... 5 2 Ασφάλεια... 5 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA LINE-INTERACTIVE UPS Uninterruptible Power System INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύμβολα 2. Προειδοποιήσεις & επισημάνσεις 3. Σχετικά με το περιβάλλον 4. Περιγραφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικό Εγχειρίδιο TUBE CONDENSER MICROPHONE T-1. Vacuum Tube Condenser Microphone

Περιληπτικό Εγχειρίδιο TUBE CONDENSER MICROPHONE T-1. Vacuum Tube Condenser Microphone Περιληπτικό Εγχειρίδιο TUBE CONDENSER MICROPHONE T-1 Vacuum Tube Condenser Microphone 2 TUBE CONDENSER MICROPHONE T-1 Περιληπτικό Εγχειρίδιο Σημαντικ οδηγ ασφαλε Προσοχη Τερματικά σημειωμένα με το σύμβολο

Διαβάστε περισσότερα

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Οδηγίες εγκατάστασης 818622-00. Vaposcope Δείκτης Ροής

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Οδηγίες εγκατάστασης 818622-00. Vaposcope Δείκτης Ροής GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16 Οδηγίες εγκατάστασης 818622-00 Vaposcope Δείκτης Ροής VK 14, VK 16 Περιεχόμενα Σημαντικές σημειώσεις Σελίδα Χρήση για τον προβλεπόμενο σκοπό...4 Σημείωση ασφαλείας...4

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B

Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B Έκδοση /2 936388 / EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο κατασκευαστής συνιστά τη σωστή χρήση των συσκευών φωτισμού! Για τον λόγο αυτό να ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες. Σε περίπτωση που έχετε τεχνικά ερωτήματα, απλά καλέστε τη γραμμή εξυπηρέτησης πελατών: +49 (0)761 477 44-222

Γενικές πληροφορίες. Σε περίπτωση που έχετε τεχνικά ερωτήματα, απλά καλέστε τη γραμμή εξυπηρέτησης πελατών: +49 (0)761 477 44-222 Betriebsanleitung, Operating manual, Mode d emploi, Instrucciones de uso, Manual de instruções, Manuale d uso, Driftsvejledning, Gebruiksaanwijzing, Οδηγίες λειτουργίας PIKO BA Sensor Στοιχεία εκδότη Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα πολλαπλών πλεγμάτων Multicluster Sunny Island MULTICLUSTER BOX 36

Σύστημα πολλαπλών πλεγμάτων Multicluster Sunny Island MULTICLUSTER BOX 36 Σύστημα πολλαπλών πλεγμάτων Multicluster Sunny Island MULTICLUSTER BOX 36 Οδηγίες εγκατάστασης MC-BOX-36-IA-IGR105010 IMGR-MC-BOX-36 Έκδοση 1.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Μην συνδέετε τον ανεμιστήρα σε ένα οποιοδήποτε σημείο τροφοδοσίας, παρά μόνο εγκαταστήστε το στην οροφή. 2. Η ελάχιστη απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

Backup-Systeme AUTOMATIC SWITCH BOX M

Backup-Systeme AUTOMATIC SWITCH BOX M Backup-Systeme AUTOMATIC SWITCH BOX M Οδηγίες τοποθέτησης AS-BoxM-IGR091711 98-2006311 Έκδοση 1.1 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Οδηγίες σχετικά με το εγχειρίδιο....................

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων 1 Πίνακας Περιεχομένων Οδηγίες ασφάλειας...3 Εισαγωγή...4 Σύνδεση φορτίων...4 Κατάσταση Search Mode...4 Πως συνδέεται ο inverter στην μπαταρία...4 Τα καλώδια σύνδεσης...5 Πριν θέσετε σε λειτουργία τον

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου 0315.. 1 Χειρισμός Εικόνα 1: Στοιχείο χειρισμού Ο έλεγχος των λειτουργιών του εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου πραγματοποιείται μέσω των πλήκτρων του στοιχείου

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

Fronius IG Plus. Η νέα γενιά συνδεδεμένων με το δίκτυο φωτοβολταϊκών μετατροπέων.

Fronius IG Plus. Η νέα γενιά συνδεδεμένων με το δίκτυο φωτοβολταϊκών μετατροπέων. Fronius IG Plus Η νέα γενιά συνδεδεμένων με το δίκτυο φωτοβολταϊκών μετατροπέων. Μέγιστη απόδοση. Σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Ο πρώτος μετατροπέας πολλαπλών λειτουργιών. Αξιόπιστος και με μέγιστη σταθερή

Διαβάστε περισσότερα

μήνες, για τα μοντέλα που διαθέτουν Φίλτρο αντικαθιστάται με καινούργιο κάθε 2-3 (Η έξοδος πρέπει να είναι ανοιχτή). Άνθρακα, υπό κανονικές συνθήκες

μήνες, για τα μοντέλα που διαθέτουν Φίλτρο αντικαθιστάται με καινούργιο κάθε 2-3 (Η έξοδος πρέπει να είναι ανοιχτή). Άνθρακα, υπό κανονικές συνθήκες ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μοντέλο Τάση ρεύματος 220-240 V 50Hz Ισχύς λαμπτήρα (W) 2 x 50 W Ισχύς μοτέρ (W) 210 W 1 220 Δυνατότητα 2 320 Απορρόφησης 3 420 (m³/h) 4 550 5 800 Κλάση Μόνωσης Μοτέρ F Κλάση Μόνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PA MUSP 080 / 120 / 180 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά. Στις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Μειωτήρες πίεσης με απευθείας χειρισμό

Μειωτήρες πίεσης με απευθείας χειρισμό Μειωτήρες πίεσης με απευθείας χειρισμό 1/12 R-GR 26564-XC-B2/6.9 Αντικαταστεί: 12.5 Τύπος DR 6 DP...XC και ZDR 6 D...XC Ονομαστικό μέγεθος 6 Σειρές συσκευών 5X (DR 6...) και 4X (ZDR 6...) Μέγιστη πίεση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 1 220-240V~ 50Hz 1200W, Κλάση II Οδηγίες χρήσης Η συσκευή είναι μόνο για στεγνή απορρόφηση Προσοχή: Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμοί περιστροφής SAExC 07.1 SAExC 16.1 SARExC 07.1 SARExC 16.1 Με ελεγκτή σερβομηχανισμού AUMA MATIC AMExC 01.1

Μηχανισμοί περιστροφής SAExC 07.1 SAExC 16.1 SARExC 07.1 SARExC 16.1 Με ελεγκτή σερβομηχανισμού AUMA MATIC AMExC 01.1 Μηχανισμοί περιστροφής SAExC 07.1 SAExC 16.1 SARExC 07.1 SARExC 16.1 Με ελεγκτή σερβομηχανισμού AUMA MATIC AMExC 01.1 Εγχειρίδιο λειτουργίας Συναρμολόγηση, χειρισμός, έναρξη λειτουργίας Περιεχόμενα AMExC

Διαβάστε περισσότερα

Προϊόντουοποίουηκυκλοφορίαέχειδιακοπεί

Προϊόντουοποίουηκυκλοφορίαέχειδιακοπεί Ειδικές Οδηγίες Ασφαλείας Σύστημα Μέτρησης Δεξαμενής Ειδικές Οδηγίες Ασφαλείας ATEX Προϊόντουοποίουηκυκλοφορίαέχειδιακοπεί www.rosemount-tg.com Ειδικές Οδηγίες Ασφαλείας Rosemount TankRadar REX Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε για την επιλογή του συστήματος Home Theater Innovator S51337. Το σύστημα αυτό συνδέεται με το PC, DVD Player, CD/MP3,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισµού. Φυγοκεντρικοί ανεµιστήρες. Μοντέλο µε τυποποιηµένους κινητήρες

Οδηγίες χειρισµού. Φυγοκεντρικοί ανεµιστήρες. Μοντέλο µε τυποποιηµένους κινητήρες Οδηγίες χειρισµού Φυγοκεντρικοί Μοντέλο µε τυποποιηµένους Τυπωµένο στη Γερµανία Επιφυλασσόµαστε για χειρισµού των αναφερόµενων δεδοµένων και απεικονίσεων της παρούσας οδηγίας χεισιρµού, λόγω τεχνικής µετεξέλιξης.

Διαβάστε περισσότερα

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 150 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

Οι ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας σκοπό έχουν να συμβάλλουν στην προσωπική σας ασφάλεια και στην προστασία του υπολογιστή από ενδεχόμενους κινδύνους.

Οι ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας σκοπό έχουν να συμβάλλουν στην προσωπική σας ασφάλεια και στην προστασία του υπολογιστή από ενδεχόμενους κινδύνους. ΠΡΟΣΟΧΗ: Γενικές οδηγίες ασφαλείας Οι ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας σκοπό έχουν να συμβάλλουν στην προσωπική σας ασφάλεια και στην προστασία του υπολογιστή από ενδεχόμενους κινδύνους. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρόσθετες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης Στήλη Ενέργειας Με Τρεις Κενές Μονάδες, Ύψος 491 mm 1345 26/27/28 Στήλη Ενέργειας Με Στοιχείο Φωτισμού Και Τρεις Κενές Μονάδες, Ύψος 769 mm 1349 26/27/28 Στήλη Ενέργειας Με Έξι Κενές

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ ELYX 5 (7655-000) ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Παρακαλείστε να διαβάσετε με προσοχή τις ακόλουθες οδηγίες πριν τη συναρμολόγηση και την πρώτη χρήση του οργάνου γυμναστικής.

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση ασφαλειών στοιχειοσειρών

Χρήση ασφαλειών στοιχειοσειρών Χρήση ασφαλειών στοιχειοσειρών στους Sunny Mini Central 9000TL / 10000TL / 11000TL Περιεχόμενο Με την τυποποίηση των τεχνικών εγγράφων, απαιτείται από τους κατασκευαστές των εγκαταστάσεων η αναγραφή στο

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain TC 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain TC 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain TC 40 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Σκοπός εφαρμογής 3 1.2 Στοιχεία για το προϊόν 3 1.2.1 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 3 2 Aσφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΈΣ ΣΤΡΟΦΏΝ ΕΠΙΤΟΊΧΙΑΣ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΈΣ ΣΤΡΟΦΏΝ ΕΠΙΤΟΊΧΙΑΣ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ vacon 100 ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΈΣ ΣΤΡΟΦΏΝ ΕΠΙΤΟΊΧΙΑΣ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ ΠΡΌΛΟΓΟΣ VACON 3 ΠΡΌΛΟΓΟΣ Κωδ. εγγράφου: DPD01553E1 Ημερομηνία: 1.4.2015 ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΑΥΤΌ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ Τα πνευματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

Αερίου Φίλτρο. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα!

Αερίου Φίλτρο. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Αερίου Φίλτρο Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Αερίου Φίλτρο Περιεχόμενο Χρησιμοποιούμενα σύμβολα...2 Χρησιμοποιούμενα σύμβολα Το σύμβολει υποδεικνύει ενδεχόμενους

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που επιλέξατε τα ηχεία Innovator S51324 5.1. Με τα ηχεία αυτά μπορείτε να απολαύσετε ήχο 5.1 καναλιών από

Διαβάστε περισσότερα

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό Οδηγός εγκατάστασης Color Management LCD Monitor Σημαντικό Διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, αυτόν τον Οδηγό εγκατάστασης και το Εγχειρίδιο χρήστη που είναι στο CD-ROM για να εξοικειωθείτε με την ασφαλή

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτές διαφυγής αερίου για οικιακή χρήση Σύμφωνα με την οδηγία CEI-EN50194. Περιγραφή : Τύπος : Ανιχνευτής αέριου μεθανίου (CH4) LPG ανιχνευτής

Ελεγκτές διαφυγής αερίου για οικιακή χρήση Σύμφωνα με την οδηγία CEI-EN50194. Περιγραφή : Τύπος : Ανιχνευτής αέριου μεθανίου (CH4) LPG ανιχνευτής SIEMENS 7 680.7 INTELLIGAS Ελεγκτές διαφυγής αερίου για οικιακή χρήση Σύμφωνα με την οδηγία CEI-EN50194 Ηλεκτρονικοί ελεγκτές διαφυγής αερίου, για οικιακή χρήση. Με ημιαγωγό αισθητήριο διοξειδίου του κασσίτερου,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για φωτιστικά LED

Οδηγίες χρήσης για φωτιστικά LED Οδηγίες χρήσης για φωτιστικά LED Τεχνικά χαρακτηριστικά: 12V AC/DC (εύρος λειτουργίας: 12-18 VAC or DC) Χρόνος ζωής: 60000 ώρες 16 προγράμματα φωτισμού με δυνατότητα συντονισμού. 333 LED RGB: 19W White:

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης. Οδηγίες χρήσεις

Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης. Οδηγίες χρήσεις Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης Οδηγίες χρήσεις Ο ρυθμιστής φόρτισης MPPT-30 είναι ένας αποτελεσματικός ρυθμιστής. -Έχει αποτελεσματική λειτουργία φόρτισης MPPT για να παρακολουθείτε αυτόματα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-8058 ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμοί στρέψης SG 05.1 SG 12.1/SGR 05.1 SGR 12.1 Με ελεγκτή σερβομηχανισμού AUMA MATIC AM 01.1

Μηχανισμοί στρέψης SG 05.1 SG 12.1/SGR 05.1 SGR 12.1 Με ελεγκτή σερβομηχανισμού AUMA MATIC AM 01.1 Μηχανισμοί στρέψης SG 05.1 SG 12.1/SGR 05.1 SGR 12.1 Με ελεγκτή σερβομηχανισμού AUMA MATIC AM 01.1 Εγχειρίδιο λειτουργίας Συναρμολόγηση, χειρισμός, έναρξη λειτουργίας Περιεχόμενα AM 01.1 Διαβάστε πρώτα

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα AUTOMATIC SWITCH BOX M-20/L-20

Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα AUTOMATIC SWITCH BOX M-20/L-20 Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα AUTOMATIC SWITCH BOX M-20/L-20 Οδηγίες τοποθέτησης AS-BOX-M_L-IA-IGR110320 IMGR-AS-BOX-M_L Έκδοση 2.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

System pro E comfort Nέα σειρά πινάκων MISTRAL65 Μοναδικός σχεδιασμός Απεριόριστες δυνατότητες

System pro E comfort Nέα σειρά πινάκων MISTRAL65 Μοναδικός σχεδιασμός Απεριόριστες δυνατότητες System pro E comfort Nέα σειρά πινάκων MISTRAL65 Μοναδικός σχεδιασμός Απεριόριστες δυνατότητες Στεγανοί πλαστικοί πίνακες IP 65 System pro E comfort MISTRAL65 Η νέα σειρά πινάκων MISTRAL65 της οικογένειας

Διαβάστε περισσότερα

Αντίσταση μόνωσης (R iso ) φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων που δεν είναι απομονωμένες γαλβανικά

Αντίσταση μόνωσης (R iso ) φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων που δεν είναι απομονωμένες γαλβανικά Αντίσταση μόνωσης (R iso ) φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων που δεν είναι απομονωμένες γαλβανικά με τα SUNNY MINI CENTRAL 9000TL/10000TL/11000TL Περιεχόμενα Οι φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις με μετατροπείς χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de CHARGE BOX 0.8 BATTERY-CHARGER 0,8 AMP USER MANUAL 4 Load GmbH Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de WWW.4LOAD.DE 3 2 5 1 4 8 9 7 6 10 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή Για την ασφάλειά σας...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 6720 647 950 09/2000 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Δοχείο αδρανείας PL750 / 1000 / 1500 Να διαβάζονται προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Πρόλογος Σημαντικές γενικές υποδείξεις χρήσης Χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Niky 600/800. Eγχειρίδιο χρήσης

Niky 600/800. Eγχειρίδιο χρήσης Niky 600/800 Eγχειρίδιο χρήσης Niky 600/800 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 2 2 Όροι χρήσης 2 3 Εγκατάσταση 3 4 Σήματα και Έλεγχος 3 5 Υπερφόρτιση και Αυτόματος Τερματισμός 4 6 Χαρακτηριστικά 4-5 7 Αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 1 Προσοχή: Πριν από το καθάρισμα ή τη συντήρηση της συσκευής, πρέπει να αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα. Προσοχή: Πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Επιτήρηση εγκατάστασης SUNNY SENSORBOX

Επιτήρηση εγκατάστασης SUNNY SENSORBOX Επιτήρηση εγκατάστασης SUNNY SENSORBOX Οδηγίες τοποθέτησης Sensorbox-IGR100914 98-0010614 Έκδοση 1.4 GR SMA Solar Technology AG 2 Sensorbox-IGR100914 Οδηγίες τοποθέτησης SMA Solar Technology AG Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Smart connections. Τεχνικα Χαρακτηριστικα. PIKO 4.2 Τριφασικος Αντιστροφεας KOSTAL

Smart connections. Τεχνικα Χαρακτηριστικα. PIKO 4.2 Τριφασικος Αντιστροφεας KOSTAL Smart connections. Τεχνικα Χαρακτηριστικα PIKO 4.2 Τριφασικος Αντιστροφεας KOSTAL Αντιστροφεας PIKO 4.2 Τριφασική τροφοδοσία για αποφυγή ασυμμετριών τάσης Μετατροπή χωρίς μετασχηματιστή Δυνατότητα παράλληλης

Διαβάστε περισσότερα

SIMOTICS. DP Μοτέρ εξαγωγής καπνού. Εισαγωγή 1. Υποδείξεις ασφαλείας 2. Περιγραφή 3. Προετοιμασία χρήσης 4. Συναρμολόγηση, τοποθέτηση 5

SIMOTICS. DP Μοτέρ εξαγωγής καπνού. Εισαγωγή 1. Υποδείξεις ασφαλείας 2. Περιγραφή 3. Προετοιμασία χρήσης 4. Συναρμολόγηση, τοποθέτηση 5 Εισαγωγή 1 Υποδείξεις ασφαλείας 2 SIMOTICS DP Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας Περιγραφή 3 Προετοιμασία χρήσης 4 Συναρμολόγηση, τοποθέτηση 5 Ηλεκτρική σύνδεση 6 Ενεργοποίηση 7 Λειτουργία 8 Συντήρηση 9 Ανταλλακτικά

Διαβάστε περισσότερα

Προϊοντικό φυλλάδιο. Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση

Προϊοντικό φυλλάδιο. Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση Προϊοντικό φυλλάδιο Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Με μια ματιά Κύριες εφαρμογές Μέτρηση κατανάλωσης ενέργειας σε οικιακές

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα Sunny AUTOMATIC SWITCH BOX L

Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα Sunny AUTOMATIC SWITCH BOX L Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα Sunny AUTOMATIC SWITCH BOX L Οδηγίες τοποθέτησης AS-BoxL-IGR084410 98-2009310 Έκδοση 1.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1

Διαβάστε περισσότερα

M215 TM (M215-60-230)

M215 TM (M215-60-230) ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ M215 M215 TM (M215-60-230) Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας Το παρόν έγγραφο περιέχει σημαντικές οδηγίες για χρήση κατά την εγκατάσταση και τη συντήρηση του μικρομετατροπέα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 200 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό με την

Διαβάστε περισσότερα

1 Οδηγίες ασφαλείας. 2 Τοποθέτηση συσκευής. 3 Λειτουργία. Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες F100

1 Οδηγίες ασφαλείας. 2 Τοποθέτηση συσκευής. 3 Λειτουργία. Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες F100 Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες, 2-πλός F100 Κωδ. παρ. : 2042 xx Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες, 3-πλός (1+2) F100 Κωδ. παρ. : 2043 xx Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες,

Διαβάστε περισσότερα

Εξοπλισμός για τα εξής: Κεντρικός μετατροπέας SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11/SSM24-11

Εξοπλισμός για τα εξής: Κεντρικός μετατροπέας SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11/SSM24-11 Εξοπλισμός για τα εξής: Κεντρικός μετατροπέας SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11/SSM24-11 Οδηγίες τοποθέτησης SSM16-24-IA-IGR105120 98-4025320 Έκδοση 2.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης Powerline 500 PassThru Adapter (XAVB5401)

Οδηγός εγκατάστασης Powerline 500 PassThru Adapter (XAVB5401) Οδηγός εγκατάστασης Powerline 500 PassThru Adapter (XAVB5401) Περιεχόμενα Περιεχόμενα συσκευασίας............................... 3 Λειτουργίες υλικού...................................... 4 Περιγραφή των

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z3. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό Storage Enclosure MD1280 της Dell Οδηγός "Τα πρώτα βήματα"

Λογισμικό Storage Enclosure MD1280 της Dell Οδηγός Τα πρώτα βήματα Λογισμικό Storage Enclosure MD1280 της Dell Οδηγός "Τα πρώτα βήματα" Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: SP-2584, E11J Σημείωση, προσοχή και προειδοποίηση ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΟΤ HD 3S4 ΕΛΟΤ ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61 Αρχικός έλεγχος 610 Γενικά 610.1 Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται μετά την αποπεράτωση της και πριν να τεθεί σε λειτουργία από

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης Μονάδα συστοιχίας 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση. 6 720 614 080 (2011/02) GR Επισκόπηση του προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα