ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α: ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Στυλιανή Χρόνη, Ph.D. Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Τ.Ε.Φ.Α.Α.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α: ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Στυλιανή Χρόνη, Ph.D. Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Τ.Ε.Φ.Α.Α."

Transcript

1 Τρέχων Τίτλος: ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α: ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Στυλιανή Χρόνη, Ph.D. Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Τ.Ε.Φ.Α.Α. Λέξεις κλειδιά: Αθλητισµός αναψυχής, Ελλάδα Περίληψη Η παρούσα εργασία σκοπό είχε την ερευνητική προσέγγιση των δραστηριοτήτων που θεωρούνται ως αναψυχή στον Ελλαδικό χώρο καθώς και την διερεύνηση του επαγγελµατικού µέλλοντος του κλάδου της φυσικής αγωγής. Φοιτητές και φοιτήτριες τµήµατος φυσικής αγωγής (Ν = 109) συµπλήρωσαν ένα ερωτηµατολόγιο το οποίο (α) παρουσίαζε έναν ορισµό «αθλητισµού αναψυχής» (Whelan, Meyers, & Donovan 1995) και ζητούσε από τους συµµετέχοντες να τον διαβάσουν και να σηµειώσουν 5 έως 10 παραδείγµατα δραστηριοτήτων που πιστεύουν ότι εµπίπτουν στα πλαίσια του ορισµού και (β) να απαντήσουν σε µια ερώτηση σχετική µε τι πιστεύουν ότι έχει µέλλον στην Ελλάδα για κάποιον που θέλει να ασχοληθεί επαγγελµατικά µε το χώρο του αθλητισµού και της άσκησης. Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι οι συµµετέχοντες αντιλαµβάνονται τον αθλητισµό αναψυχής εντονότερα από την πλευρά των υπαιθρίων δραστηριοτήτων και ότι αυτός ο σχετικά νέος τοµέας του αθλητισµού αναψυχής έχει τις υψηλότερες επαγγελµατικές προδιαγραφές στην χώρα µας για το µέλλον. RECREATIONAL SPORTS ACTIVITIES IN GREECE: PERCEPTIONS OF PHYSICAL EDUCATION COLLEGE STUDENTS Abstract The purpose of the present study was to explore activities that are perceived as recreational in the State of Greece and to investigate students beliefs about employment potential in the area of physical education and sports. University students at a physical education department completed a questionnaire, which (a) presented a definition of recreational sports (Whelan, Meyers, & Donovan 1995) and asked them to write 5 to 10 examples of activities that fit in the scope of this definition and (b) asked them to state their beliefs with regard to what area of physical education and sports has employment potential. The results showed that students perceive recreational sports more as outdoor recreational activities and believe that a specialization in recreational sports has a better employment potential in Greece. Εισαγωγή Το πρωινό του Σαββάτου γύρω στις έξι αποτελεί για µένα µοναδική προσωπική στιγµή µε τον εαυτό µου. Ώρες χωρίς σκέψεις, ευχάριστης κούρασης, αλλά και αντιπαράθεσης µε τις ίδιες µου τις σκέψεις και αποφάσεις που περνούν αστραπιαία από το µυαλό και µε κάνουν να νιώθω µια τεράστια ικανοποίηση. Είναι οι ώρες µακριά από το γραφείο και τα παιδιά, που περνάω τρέχοντας στα χωµάτινα µονοπάτια του δικού µου ήσυχου πράσινου λόφου. Το µέρος αυτό κρύβεται δυο τετράγωνα παρακάτω από το διαµέρισµα µου, πάνω από την πολύβουη και άχρωµη πολιτεία αλλά και ίσως απλά µέσα στην ίδια µου την φαντασία (συνέντευξη µε αθλητή αναψυχής Χ, Νοέµβριος 2001).

2 ραστηριότητες Αθλητισµού Αναψυχής 2 Τα λόγια αυτά εκφράζουν την ευχαρίστηση και ικανοποίηση που νιώθει ο σύγχρονος άνθρωπος µέσω µιας απλής δραστηριότητας αθλητικής αναψυχής, όπως είναι το τρέξιµο. Η ζωή του σηµερινού ανθρώπου, στα πλαίσια του δυτικού πολιτισµού, χαρακτηρίζεται από άγχος, αγώνα για επιβίωση ή απόκτηση πλούτου, υπερκαταναλωτισµό, έλλειψη ελεύθερου χρόνου και συχνά αποφυγή πνευµατικής και σωµατικής άσκησης. Οι λόγοι αυτοί αλλά και πολλοί άλλοι τον οδηγούν µέσα από ποικίλους δρόµους στην ανεύρεση τρόπων για βελτίωση της ποιότητας και γενικότερα του επιπέδου ζωής του. Πιο συγκεκριµένα, στο θέµα του ελεύθερου χρόνου και της σωµατικής άσκησης ο όρος του αθλητισµού αναψυχής καταλαµβάνει ένα πολύ µεγάλο κοµµάτι. Η λέξη αναψυχή στην αρχαία Ελλάδα σύµφωνα µε τους Μαρκαντωνάτο, Μοσχόπουλο και Χωραφά (1994) ορίζεται ως ξεκούραση και δρόσισµα. Στις µέρες µας ο ορισµός της αναψυχής διαφέρει µερικώς ως προς την δεύτερη ερµηνεία και σίγουρα έχει εκφραστεί µε πολλές περισσότερες λέξεις. Σχετικά πρόσφατα οι Gray και Greben (1974), οι οποίοι θέλησαν να ερµηνεύσουν την αναψυχή, συγκέντρωσαν περίπου διακόσιες λέξεις ή φράσεις για την περιγραφή της από διαφορετικούς ανθρώπους, όπως «προσδοκία και προσµονή, νιώθω ένα κοµµάτι από την οµορφιά που υπάρχει στη φύση, φυγή, φεύγω µακριά από όλα, ένωση πνεύµατος και ψυχής, ρίσκο, ελευθερία, συγκίνηση, δύναµη, δηµιουργικότητα, εσωτερική γαλήνη, αρµονία, ανταµοιβή, συµµετοχή. Την δεκαετία του 40 ο Hutchinson (1949) περιέγραψε την αναψυχή ως µια ευρέως κοινωνικά αποδεκτή εµπειρία στα πλαίσια του ελεύθερου χρόνου, παρέχοντας άµεση και εσωτερική ικανοποίηση στο άτοµο που εθελοντικά συµµετέχει στην εκάστοτε δραστηριότητα. Ο Romney (1945) υποστήριξε ότι η αναψυχή είναι µια ανάταση του πνεύµατος και της ψυχής. Ο ίδιος συγγραφέας αναφέρει, ότι η αναψυχή έχει να κάνει λιγότερο µε την κίνηση και περισσότερο µε τα συναισθήµατα που κερδίζει κάποιος µε την συµµετοχή του σε κάποια δραστηριότητα. Υπάρχουν πολλές θεωρίες για την αναψυχή. Μια απλή προσέγγιση και κατηγοριοποίηση του θέµατος έγινε από τον Torkildsen (1999), που καταγράφει την αναψυχή ως: (α) µια τάση του ατόµου να ικανοποιήσει κάποια εσωτερική του επιθυµία, (β) ορίζεται µέσα στα πλαίσια του ελεύθερου χρόνου, (γ) έχει σηµασία για το άτοµο προσωπικά αλλά και για την κοινωνία, (δ) αποτελεί ένα είδος σωµατικής και πνευµατικής ανάτασης, και (ε) αποτελεί γενικότερα µια ευχάριστη εµπειρία. Πολλαπλές είναι οι επιλογές του ατόµου ως προς το είδος αναψυχής που θα επιλέξει να ακολουθήσει. Η αναψυχή είναι µία πολύ προσωπική επιλογή. Εµπειρίες αναψυχής µπορούν να προέλθουν από ανοιχτό, αλλά και κλειστό περιβάλλον, προγράµµατα υπαιθρίων δραστηριοτήτων ή γυµναστηρίων, οργανωµένα αθλήµατα ή µη-οργανωµένες δραστηριότητες. Σε πολλές χώρες η ανάλωση του ελεύθερου χρόνου µε συστηµατική συµµετοχή σε αθλήµατα καταλαµβάνει ένα σηµαντικό κοµµάτι της αναψυχής. Για την κατανόηση της θέσης που έχουν τα σπορ στην αναψυχή, οι Mull, Bayless, Ross και Jamieson (1997) παρουσίασαν ένα µοντέλο οργάνωσης αυτών κατά τον ελεύθερο χρόνο. Το µοντέλο οργανώθηκε σε σχήµα πυραµίδας, µε βάση των αριθµό συµµετεχόντων που εµφανίζονται σε κάθε επίπεδο. Στην κορυφή της πυραµίδας βρίσκεται ο επαγγελµατικός αθλητισµός ο οποίος έχει την µικρότερη συµµετοχή και ακολουθεί ο ερασιτεχνικός αθλητισµός µε περισσότερους συµµετέχοντες. Κατεβαίνοντας παρακάτω προς την βάση της πυραµίδας, συναντάµε τον αθλητισµό αναψυχής, ο οποίος και µας ενδιαφέρει στην παρούσα έρευνα, µε ένα µεγάλο εύρος συµµετεχόντων, ενώ τέλος, στην βάση της πυραµίδας βρίσκεται ο σχολικός αθλητισµός µε την µεγαλύτερη συµµετοχή. Στην προκείµενη εργασία, κύριο µέληµά µας είναι να γνωρίσουµε τις επιλογές κάποιων Ελλήνων ως προς την αναψυχή και µέσα από τις επιλογές αυτές να κατανοήσουµε τον αθλητισµό αναψυχής. Ο αθλητισµός αναψυχής αφορά δραστηριότητες στις οποίες συµµετέχουν άτοµα διαφόρων ηλικιών, των οποίων όµως η ενασχόληση δεν εµπίπτει στις κατηγορίες του επαγγελµατικού, ερασιτεχνικού, ή σχολικού

3 ραστηριότητες Αθλητισµού Αναψυχής 3 αθλητισµού (Whelan, Meyers, & Donovan, 1995). Η ενασχόληση µε τον αθλητισµό αναψυχής γίνεται σε περίοδο ελευθερίας, κατά την οποία ο άνθρωπος µπορεί να εµπλουτίσει τις αξίες του ως ανθρώπινο ων και ως δηµιουργικό µέλος της κοινωνίας του, αφού ολοκληρώσει και εκπληρώσει τις εργασιακές και υπόλοιπες υποχρεώσεις του (Editorial Advisory Board, 1972). Επίσης κατά την περίοδο αυτή, ο άνθρωπος έχει την ελευθερία να επιλέξει σηµαντικές για αυτόν εµπειρίες, οι οποίες την δεδοµένη στιγµή συµβαδίζουν µε τα συναισθήµατα και τις ανάγκες του (Mundy & Odum, 1979). Όσον αφορά τώρα συγκεκριµένα τον τοµέα του αθλητισµού αναψυχής, σύµφωνα µε τους Mull, Bayless, Ross και Jamieson (1997), υπάρχει ένα εκτεταµένο φάσµα δραστηριοτήτων: (α) Απλή εκπαιδευτική προσέγγιση των σπορ, όπως είναι τα προγράµµατα δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων για διδασκαλία δεξιοτήτων, τεχνικής, ή και κανονισµών που βοηθούν τους συµµετέχοντες να βελτιώσουν την απόδοση και συµµετοχή τους. (β) Ανεπίσηµη συστηµατική συµµετοχή σε σπορ, όπως προγράµµατα δήµων και κοινοτήτων, π.χ. «αθλητισµού για όλους», όπου οι συµµετέχοντες παίρνουν µέρος µε στόχο την διασκέδαση και υγεία, χωρίς στόχους απόδοσης, αλλά για την ικανοποίηση της συµµετοχής. (γ) Άθληση µέσα στα πλαίσια οργανισµών, δηλαδή άσκηση και συµµετοχή σε αγώνες και τουρνουά από φορείς όπως το πανεπιστήµιο, διάφορα club, ή την εργασιακή επιχείρηση (π.χ., εσωτερικό πρωτάθληµα Τ.Ε.Φ.Α.Α., Α.Π.Θ., πρωτάθληµα µπάσκετ εργαζοµένων στον Ο.Τ.Ε., στο Αθήνα 2004, κλπ.). (δ) άθληση έξω από τα πλαίσια οργανισµών, δηλαδή µια επέκταση της προηγούµενης κατηγορίας, όπου οι αθλούµενοι ενός οργανισµού συναντώνται σε αγώνες και τουρνουά µε οµάδες άλλων οργανισµών. κατηγορία που στην χώρα µας, εκτός Αθήνας, βρίσκεται σε εµβρυακή µορφή ακόµη (π.χ. Πανεπιστηµιακό πρωτάθληµα χιονοδροµίας). (ε) Άθληση στα πλαίσια ενός club, όπου συµµετέχουν άτοµα µε κοινά ενδιαφέροντα σχετικά µε κάποιο συγκεκριµένο σπορ (π.χ. τένις club, golf club). Όµως σε ποια προγράµµατα στην Ελλάδα, µπορούν οι αθλητές και αθλήτριες αναψυχής να αναλώσουν τον πολύτιµο, ελεύθερό τους χρόνο σε δραστηριότητες του παραπάνω φάσµατος; Σε προγράµµατα µαζικού αθλητισµού και στις διάφορες µορφές που µπορούν αυτά να πάρουν (π.χ. άσκηση για όλους, άσκηση και παιδί, άσκηση και γυναίκα), καθώς µέσω δήµων και κοινοτήτων προσφέρονται υπηρεσίες αθλητισµού αναψυχής. Στα προγράµµατα αναψυχής που οργανώνονται µέσω σχολείων και πανεπιστηµίων. Στον στρατό, στις διάφορες θεραπευτικές κοινότητες (σε ειδικούς πληθυσµούς και σε συγκεκριµένες κοινωνικές οµάδες), στους ιδιωτικούς συλλόγους αλλά και στις οµάδες των δήµων και κοινοτήτων, στις µεγάλες επιχειρήσεις, οργανισµούς, ξενοδοχεία και τέλος µέσω προγραµµάτων υπαιθρίων δραστηριοτήτων ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Οι σύγχρονες συνήθειες και τάσεις της εποχής µας δηµιουργήθηκαν και βασίστηκαν στις ανάγκες των ατόµων. Πως όµως ανταποκρίνεται η αναψυχή στις ανάγκες των συµµετεχόντων; Η γνωστή θεωρία του Maslow (1954, 1968) µιλάει για ιεράρχηση των αναγκών: Στην βάση της ιεραρχίας αναφέρονται οι βασικές φυσιολογικές ανάγκες του ανθρώπου (τροφή, ύπνος, στέγη κ.λ.π.) ενώ στην κορυφή καταγράφονται ψυχολογικοί παράγοντες, όπως η δηµιουργικότητα, ικανοποίηση, κ.λ.π. Σύµφωνα µε τον Maslow, πρέπει σε αρχικό επίπεδο να ικανοποιηθούν οι ανάγκες της βάσης και µετά οι υπόλοιπες. Στον χώρο της αναψυχής, συνέχεια της θεωρίας του Maslow, αποτελεί η προσέγγιση του Tillman (1974), o οποίος κατέγραψε δέκα (10) ανάγκες που δείχνουν να έχουν τα άτοµα στα πλαίσια του ελεύθερου χρόνου. Οι ανάγκες αυτές κατά τον

4 ραστηριότητες Αθλητισµού Αναψυχής 4 Tillman (1974) είναι και οι σηµαντικότερες. Μερικές από αυτές είναι: (α) νέες εµπειρίες, όπως η περιπέτεια, (β) χαλάρωση, φυγή και φαντασία, (γ) ψυχική ανάταση, (δ) σωµατική άσκηση και υγεία. Είναι βεβαία λογικό ότι οι ανάγκες του ανθρώπου για αναψυχή είναι ατέλειωτες, έχουν πολύπλευρο περιεχόµενο και χαρακτήρα και διαφέρουν σύµφωνα µε την προσωπικότητα και το περιβάλλον µέσα στο οποίο ζουν τα άτοµα. Οι ανάγκες του αθλητισµού αναψυχής, δείχνουν να αποτελούν παρακλάδια των αναγκών της ευρύτερης αναψυχής. Οι αθλητές αναψυχής συµµετέχουν στον αθλητισµό και για λόγους άλλους πέρα από την ικανότητα απόδοσης. Οι Whelan, Meyers, και Donovan (1995), αναφέρουν τις ευκαιρίες διαχείρισης του στρες, ρύθµισης του βάρους και της διάθεσης, την βελτίωση λειτουργιών του σώµατος, την αντίσταση προς την διαδικασία γήρατος και την δηµιουργία κοινωνικών σχέσεων ως σηµαντικούς λόγους συστηµατικής ενασχόλησης µε αθλητισµό αναψυχής. Σύµφωνα µε τους Mull, Bayless, Ross και Jamieson (1997), οι αθλητές αναψυχής συµµετέχουν για τους παρακάτω λόγους: την ανάγκη σωµατικής άσκησης και υγείας, την ανάγκη για πνευµατική και σωµατική ισορροπία, την ανάγκη για νέες γνωριµίες και την σύναψη διαπροσωπικών σχέσεων. Τέλος, για µερικούς η σωµατική κούραση, η επίτευξη προσωπικών στόχων, η προσωπική ικανοποίηση και η ευχαρίστηση αποτελούν σηµαντικούς λόγους για συµµετοχή σε δραστηριότητες αθλητισµού αναψυχής. Οι αθλητές αναψυχής ασκούνται-προπονούνται συστηµατικά µεν, παράλληλα δε µε τις προσωπικές, εργασιακές, οικογενειακές και κοινωνικές υποχρεώσεις τους. Συχνά ή συστηµατικά συµµετέχουν σε τουρνουάαγώνες, προτεραιότητα όµως δίνουν στην έκφραση προσωπικών τους αναγκών και ενδιαφερόντων, στην ευχαρίστηση και αναψυχή τους. Το σηµαντικότερο χαρακτηριστικό σε αυτήν την κατηγορία αθλητών είναι ότι η προπόνηση και ο αγώνας δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά ένα µέσο έκφρασης των προσωπικών αναγκών και ενδιαφερόντων. Η ενασχόλησή τους µε τον αθλητισµό αφορά το πως επιλέγουν να περάσουν τον ελεύθερό τους χρόνο. Η επίτευξη στόχων και η αθλητική υπεροχή είναι αξιόλογοι στόχοι µόνον όµως όταν αποτελούν µέρος του καθηµερινού προγράµµατος λειτουργίας. Έτσι, η ατοµική ταυτότητα δεν προέρχεται αποκλειστικά από τον αθλητισµό. Παρόλο που οι αθλητές αναψυχής αποτελούν ένα σηµαντικό κοµµάτι του πληθυσµού κάθε χώρας, οι γνώσεις µας σχετικά µε τις δραστηριότητες που εκλαµβάνονται ως αναψυχή στον Ελλαδικό χώρο είναι λίγες και εµπειρικές. εν υπάρχουν ούτε στατιστικές καταγραφές, ούτε απόψεις σχετικές µε τις δραστηριότητες αθλητισµού αναψυχής. Επιπρόσθετα, δεν έχουµε στοιχεία σχετικά µε τις επαγγελµατικές ανάγκες του κλάδου της φυσικής αγωγής, µέσα στον οποίο συµπεριλαµβάνεται και ο αθλητισµός αναψυχής, όπως επίσης δεν γνωρίζουµε τι πιστεύουν, οι φοιτητές ειδικότερα, για την αξία της επαγγελµατικής ενασχόλησης κάποιου µε συναφείς δραστηριότητες. Στην παρούσα εργασία προσπαθήσαµε (α) να γνωρίσουµε τις δραστηριότητες που θεωρούνται ως αναψυχή στον Ελλαδικό χώρο και (β) να διερευνήσουµε το επαγγελµατικό µέλλον του κλάδου της φυσικής αγωγής. Για τον σκοπό αυτό εστιάσαµε σε έναν άµεσο σχετικό πληθυσµό, ηλικίας 18 έως 22 ετών, φοιτητών και φοιτητριών τµήµατος επιστήµης φυσικής αγωγής και αθλητισµού. Με απλά λόγια, εξετάστηκαν οι απόψεις φοιτητών/ριών Τ.Ε.Φ.Α.Α. σχετικά µε δραστηριότητες που εµπίπτουν στα πλαίσια του αθλητισµού αναψυχής αλλά και µε το επαγγελµατικό µέλλον του κλάδου που επέλεξαν να ακολουθήσουν. Μέθοδος και ιαδικασία είγµα Στην έρευνα συµµετείχαν 109 φοιτητές και φοιτήτριες Τµήµατος Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού. Οι συµµετέχοντες φοιτούσαν στο δεύτερο (n = 58) και τρίτο έτος (n = 51) της σχολής. Η

5 ραστηριότητες Αθλητισµού Αναψυχής 5 συµµετοχή όλων ήταν εθελοντική. Για την συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου χρειάστηκαν περίπου 7 έως 10 λεπτά. Ερωτηµατολόγιο και Ερευνητική ιαδικασία Κατά την διάρκεια θεωρητικών µαθηµάτων µοιράστηκε σύντοµο ερωτηµατολόγιο σε όλους τους φοιτητές/ριες. Το ερωτηµατολόγιο περιείχε έναν ορισµό «αθλητισµού αναψυχής» που προήλθε από την δουλειά των Whelan, Meyers και Donovan (1995) και ζητούσε από τους συµµετέχοντες να διαβάσουν το ορισµό και να σηµειώσουν 5 έως 10 παραδείγµατα δραστηριοτήτων που πιστεύουν ότι εµπίπτουν στα πλαίσια του ορισµού. Ο ορισµός που χρησιµοποιήθηκε ήταν ο παρακάτω: «Με τον όρο αθλητισµός αναψυχής, περιγράφουµε δραστηριότητες στις οποίες συµµετέχουν άτοµα διαφόρων ηλικιών, των οποίων όµως η ενασχόληση δεν εµπίπτει στις κατηγορίες του επαγγελµατικού και ερασιτεχνικού αθλητισµού. Οι αθλητές/ριες αυτοί/ές, ασκούνται-γυµνάζονται-προπονούνται συστηµατικά και παράλληλα µε τις εργασιακές, οικογενειακές και κοινωνικές υποχρεώσεις τους. Συχνά συµµετέχουν σε τουρνουά-αγώνες, αλλά ως προτεραιότητα θέτουν την ευχαρίστηση και αναψυχή.» Επίσης, ρωτήθηκαν σχετικά µε τι νοµίζουν ότι έχει µέλλον στην Ελλάδα για κάποιον που θέλει να ασχοληθεί επαγγελµατικά µε το χώρο του αθλητισµού και της άσκησης. Οι επιλογές που είχαν για απάντηση ήταν: (α) Προπονητική Επαγγελµατικός αθλητισµός, (β) Σχολική φυσική αγωγή, (γ) Αναψυχικός αθλητισµός και (δ) να συµπληρώσουν κάτι άλλο, εκτός των επιλογών. Αποτελέσµατα Με βάση τα περιγραφικά στατιστικά της έρευνας το δείγµα αποτελούνταν από 49 φοιτητές και 60 φοιτήτριες, µε µέσο όρο ηλικίας 20,03 (Τ.Α. = +1,91), από τους οποίους 58 φοιτούσαν στο δεύτερο έτος και 51 στο τρίτο. Ο µέσος όρος δραστηριοτήτων αθλητισµού αναψυχής που καταγράφηκαν από κάθε άτοµο ήταν 6,17. Οι απαντήσεις των συµµετεχόντων σχετικά µε δραστηριότητες αθλητισµού αναψυχής αναλύθηκαν µε περιγραφική στατιστική κάνοντας χρήση πινάκων απλής κατανοµής συχνοτήτων και παρουσιάζονται αυτούσιες στον Πίνακα 1 µε ποσοστά δραστηριοτήτων επί των 109 ερωτηθέντων που απάντησαν και ποσοστά δραστηριοτήτων επί των 672 απαντήσεων που συλλέχθηκαν. Πίνακας 1. Ποσοστά κατανοµής συχνοτήτων δραστηριοτήτων αθλητισµού αναψυχής. ραστηριότητα f επί των 672 απαντήσεων % επί των ερωτηθέντων %επί των απαντήσεων Χιονοδροµία Ορειβασία Αναρρίχηση Τένις Ποδήλατο δρόµου Καγιάκ Κανό Ράφτ Ιππασία Αεροβική γυµναστική Κολύµβηση

6 ραστηριότητες Αθλητισµού Αναψυχής 6 Μπάσκετ Πεζοπορία Ποδήλατο βουνού Χορός Βόλεϊ Τρέξιµο Κατασκήνωση Γυµναστήριο Θαλάσσιο σκι Βόλεϊ παραλίας Ποδόσφαιρο Πινγκ-πονγκ Ποδόσφαιρο 5 x Κωπηλασία ηµοτικοί χοροί Ιστιοπλοΐα Ιστιοσανίδα Παραπέντε Περπάτηµα Γκόλφ Ελεύθερη πτώση Καταδύσεις µε φιάλες Ανεµοπτερισµός Πατίνια Ποδόσφαιρο παραλίας Σκάκι Bungee jumping Θαλάσσια σπορ Σκοποβολή Στίβος Τοξοβολία Αγώνες παλαιµάχων Αθλητική κατασκήνωση Αθλοπαιδιές Βάρη Μαζικός αθλητισµός Play- station Ποδόσφαιρο σάλας Ραπέλ Τάβλι

7 ραστηριότητες Αθλητισµού Αναψυχής 7 Τρίαθλο Υδρο-αεροβική Χάντµπολ παραλίας Ψάρεµα Κατά τους συµµετέχοντες στην έρευνα, ο τοµέας του αθλητισµού αναψυχής (56/109 απαντήσεις, 52,8%) έχει τις υψηλότερες επαγγελµατικές προδιαγραφές στην χώρο µας για το µέλλον. Ακολουθεί η προπονητική- επαγγελµατικός αθλητισµός (27/109 απαντήσεις, 25,5%), ενώ τέλος έρχεται η σχολική φυσική αγωγή (9/109 απαντήσεις, 8,5%). Ένα ποσοστό 13,2% από τους συµµετέχοντες απάντησε ότι το επαγγελµατικό µέλλον του κλάδου µας βρίσκεται εκτός των τριών παραπάνω κατευθύνσεων, είτε στο χώρο της οργάνωσης και διοίκησης είτε στην ειδική αγωγή. Οι απαντήσεις των ερωτηθέντων σχετικά µε το επαγγελµατικό µέλλον στην φυσική αγωγή και αθλητισµό εξετάσθηκαν µε µονόδροµες ανάλυσεις διακύµανσης (one-way ANOVA) σχετικά µε το φύλο και το έτος σπουδών των συµµετεχόντων. εν βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές (p >.05) µεταξύ φοιτητών και φοιτητριών αλλά ούτε και µεταξύ δευτεροετών και τριτοετών φοιτητών (p >.05) στις απόψεις τους για το επαγγελµατικό µέλλον του κλάδου. Το Γράφηµα 1 παρουσιάζει τα ποσοστά των απαντήσεων Φοιτητές Φοιτήτριες Έτος Β Έτος Γ Σύνολο Αναψυχή Προπονητική Σχολική ΦΑ Άλλο Γράφηµα 1. Ποσοστά απαντήσεων σχετικά µε τις επαγγελµατικές επιλογές στον κλάδο της φυσικής αγωγής και αθλητισµού. Συζήτηση και Επίλογος Σκοπός της παραπάνω έρευνας ήταν η διερεύνηση δραστηριοτήτων αθλητισµού αναψυχής µέσα από τις εµπειρίες 109 φοιτητών Τ.Ε.Φ.Α.Α. Ερωτηµατικά που σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, εδώ και χρόνια έχουν απαντηθεί, έχουν διορθωθεί και έχει δοθεί η κατάλληλη προσοχή στην αξία και ανάπτυξη του αθλητισµού αναψυχής, στην χώρα µας είναι ακόµη αναπάντητα. Αν παρατηρήσουµε τις γνώσεις που έχουµε για την ανάπτυξη και το status του αθλητισµού αναψυχής σε σχέση µε άλλα ευρωπαϊκά κράτη, είµαστε πίσω και ακολουθούµε µε αργούς ρυθµούς. Σύµφωνα λοιπόν µε το Office for National Statistics (1998a, 1998b) της Αγγλίας, παρουσιάζεται πληθώρα δεδοµένων σχετικά µε την συµµετοχή ατόµων ηλικίας 16 και πάνω σε σπορ, παιχνίδια και δραστηριότητες σωµατικής άσκησης κατά τα έτη 1987, 1990, 1993 και Το 1987 το 37.9% του δείγµατος

8 ραστηριότητες Αθλητισµού Αναψυχής 8 προτιµούσε το περπάτηµα, το 1990 το ποσοστό έφτασε το 40.7% και το 1996 στο 44.5%. Σχετικά µε άτοµα που προτιµούσαν την κολύµβηση σαν αναψυχικό άθληµα έχουµε τα εξής αποτελέσµατα: Το 1987 το ποσοστό που κολυµπούσε ήταν 13.1%, το 1990 έφτασε το 14.8 %, το 1993 το 15.4 %. Επιστρέφοντας στην ελληνική πραγµατικότητα στατιστικά αυτού του είδους απουσιάζουν από τις βάσεις δεδοµένων που έχουµε. Κατά συνέπεια δεν γνωρίζουµε τις ανάγκες, ενδιαφέροντα και επιθυµίες των συνανθρώπων µας καθώς και το πως θα µπορούσαµε να τους προσελκύσουµε στην δια-βίου-άσκηση. Στο ερωτηµατολόγιο που συµπλήρωσαν οι φοιτητές δόθηκε ο ορισµός του αθλητισµού αναψυχής, σύµφωνα µε την δουλειά των Whelan, Meyers και Donovan (1995), δίνοντας τους έτσι την δυνατότητα να µην χαθούν σε χρονοβόρες σκέψεις, και ζητήθηκε να καταγράψουν παραδείγµατα δραστηριοτήτων αναψυχής. Στον πίνακα 1 παρουσιάστηκαν οι απαντήσεις τους και µε βάση αυτές προχωρήσαµε σε µια ανεπίσηµη κατηγοριοποίηση µε στόχο να δώσουµε µια περισσότερο συνοπτική εικόνα των αποτελεσµάτων. Έτσι λοιπόν, 61,92% των απαντήσεων αφορούσαν δραστηριότητες αθλητισµού αναψυχής ανοιχτών χώρων (π.χ. σκι, ορειβασία, καγιάκ), 15,32% αφορούσαν δραστηριότητες αναψυχής κλειστών χώρων (π.χ., αεροβική γυµναστική, βάρη, χορό), 7,14% αφορούσε ατοµικά αθλήµατα (π.χ., κολύµβηση, σκοποβολή, στίβος), 6,24% οµαδικά αθλήµατα (π.χ., ποδόσφαιρο, βόλεϊ, µπάσκετ), 5,51% δραστηριότητες καλοκαιριού (π.χ., βόλεϊ και χάντµπολ παραλίας, καταδύσεις µε φιάλες), 2,54% ήταν extreme sports (π.χ., παραπέντε, ελεύθερες πτώσεις, ανεµοπτερισµός), και 1,35 διάφορες άλλες δραστηριότητες (π.χ., τάβλι, play station) που δεν εµπίπτουν στις παραπάνω κατηγορίες. Οι συµµετέχοντες λοιπόν στην παρούσα έρευνα αντιλαµβάνονται τον αθλητισµό αναψυχής εντονότερα από την πλευρά των υπαιθρίων δραστηριοτήτων και αµυδρότερα από την πλευρά των ήδη γνωστών αθληµάτων, όπως κολύµβηση, ποδόσφαιρο, µπάσκετ, στίβος, κ.λ.π.. Τα περισσότερα παραδείγµατα που καταγράφηκαν αναφέρονταν σε «νέες, µοντέρνες» δραστηριότητες, που υλοποιούνται στην ύπαιθρο, και λιγότερο σε «τετριµµένα ολυµπιακά ή µη-ολυµπιακά» αθλήµατα. Η χιονοδροµία, η ορειβασία, η αναρρίχηση, το ποδήλατο, το καγιάκ, το κανό αλλά και το τένις, θεωρήθηκαν από τους ερωτηθέντες ως δραστηριότητες οι οποίες πληρούν τον ορισµό του αθλητισµού αναψυχής. Πιθανολογούµε, ότι ο χώρος και τρόπος υλοποίησης των υπαίθριων δραστηριοτήτων (στην φύση µε δυνατότητα επιλογής από τον πελάτη το επίπεδο συµµετοχής του, Priest & Gass 1997) παρέχει την ευκαιρία στους συµµετέχοντες να νιώσουν αποµάκρυνση από την καθηµερινότητα, ρίσκο, ελευθερία, δύναµη, δηµιουργικότητα, αρµονία, κλπ., όπως έγραψαν οι Gray και Greben (1974). Ακόµη, η προσέγγιση των συµµετεχόντων στην ερευνά µας ερµηνεύεται και από την απουσία ενός ξεκάθαρου ορισµού για τον αθλητισµό αναψυχής, πλην της πληροφόρησης που είχαν στο ερωτηµατολόγιο. Οι ίδιοι οι Whelan, Meyers και Donovan (1995) µέσα από των οποίων την δουλειά ορίσαµε τον αθλητισµό αναψυχής, αναφέρουν ότι «ο όρος αθλητισµός αναψυχής µπορεί να χαρακτηριστεί ως οξύµωρος. Ο αθλητισµός δηλώνει ένταση και σοβαρότητα, ενώ η αναψυχή προτείνει παιχνίδι, διασκέδαση και χαλάρωση» (σελ. 71). Οι παραπάνω συγγραφείς εξηγούν ότι µέσα από την ετυµολογία των αγγλικών λέξεων competition και recreation (com petere και recreare), οι οποίες δηλώνουν να αναζητήσουµε µαζί και ανανέωση αντίστοιχα, ο όρος αθλητισµός αναψυχής αφορά «την διαδικασία αυτό-πρόκλησης και αυτό-εξερεύνησης η οποία κατευθύνεται προς την ανανέωση του εαυτού» (σελ. 71). Παρά λοιπόν τον ορισµό που δόθηκε, οι απόψεις τους δεν έδειξε να επηρεάζονται και έτσι κατέγραψαν πληθώρα υπαίθριων δραστηριοτήτων στις απαντήσεις τους. Τα παραδείγµατά που καταγράφηκαν σίγουρα δεν είναι λανθασµένα και η προσέγγιση προς τον τοµέα των

9 ραστηριότητες Αθλητισµού Αναψυχής 9 υπαιθρίων δραστηριοτήτων είναι µεν σωστή, αλλά όχι η µοναδική. Έτσι ερµηνεύσαµε την προσέγγιση των συµµετεχόντων µέσα από την γενικότερη εικόνα που παρουσιάζει η χώρας µας, όπου η οργάνωση ολυµπιακών και µη-ολυµπιακών αθληµάτων πέρα από τα όρια του ερασιτεχνικού και επαγγελµατικού αθλητισµού είναι µικρή έως ανύπαρκτη. Η δεύτερη ερώτηση διερεύνησε τον τοµέα της φυσικής αγωγής που πιστεύουν ότι έχει µέλλον στην Ελλάδα, για κάποιον που θέλει να ασχοληθεί επαγγελµατικά µε το χώρο του αθλητισµού και της άσκησης. Θεωρούν λοιπόν, ότι ο τοµέας του αθλητισµού αναψυχής έχει το περισσότερο µέλλον, στην συνέχεια ακολουθεί η προπονητική αγωνιστικού αθλητισµού και τέλος, η σχολική φυσική αγωγή. Καθόλου παράλογο αν σκεφτούµε τα µέχρι τώρα δεδοµένα περί επαγγελµατικής αποκατάστασης, ανεργίας στον κλάδο των καθηγητών φυσικής αγωγής, καθώς και την εικόνα που λαµβάνουν τα δεδοµένα αυτά από τα µέσα ενηµέρωσης και από τις υπάρχουσες υποδοµές στον αθλητισµό της Ελλάδας. Επιπρόσθετα, χρειάζεται να λάβουµε υπόψη την ανάπτυξη και εξάπλωση των ιδιωτικών εταιριών διοργάνωσης υπαίθριων προγραµµάτων και εναλλακτικού τουρισµού γενικότερα (Κουθούρης, 2001). Άξιο προσοχής είναι το ότι οι επαγγελµατικές απόψεις των συµµετεχόντων σχετίζονταν µε τα παραδείγµατα δραστηριοτήτων. Πιθανά το γεγονός ότι το δείγµα µας ήταν µόνο φοιτητές, οι οποίοι ρωτήθηκαν πρώτα για την αναψυχή και στην συνέχεια τους ζητήθηκε να την συγκρίνουν µε άλλες επαγγελµατικές επιλογές να επηρέασε τις απαντήσεις και να περιόρισε τα αποτελέσµατα. Αθλητισµός αναψυχής λοιπόν, δεν είναι µόνο οι υπαίθριες δραστηριότητες, αλλά µια πλειάδα δραστηριοτήτων σωµατικών και πνευµατικών, όπου η ενασχόληση µε αυτές µπορεί να αποφέρει πολλαπλά οφέλη σωµατικά, ψυχικά, αλλά και πνευµατικά στους συµµετέχοντες (Scherl, 1989). Ο αθλητισµός αναψυχής στη χώρα µας υπάρχει, τον βλέπουµε γύρω µας, είναι ανάµεσά µας. Αρκετοί είναι αυτοί που επιλέγουν να τρέξουν το σαββατοκύριακο, που παίζουν τένις ή κολυµπούν µετά από την δουλειά, που παίρνουν µέρος σε αγώνες και που αισθάνονται ήρεµοι, χαλαροί και αναζωογονηµένοι από την συµµετοχή τους σε τέτοιου είδους δραστηριότητες. Είναι και άλλοι που επιλέγουν να περπατήσουν τα όµορφα µονοπάτια της χώρας µας, να γνωρίσουν τις οµορφιές της, να κατέβουν πλαγιές µε χιονοπέδιλα ή ποδήλατα, αποµακρυνόµενοι από το άγχος και την πίεση της καθηµερινότητας. οκιµάζουν και ρισκάρουν τις δυνάµεις τους και τις αντοχές τους σε όχι ακόµη τόσο διαδεδοµένα σπορ που υπάγονται στις υπαίθριες δραστηριότητες. Το µέλλον του αθλητισµού αναψυχής είναι πολύ µεγάλο και θα ήταν χρήσιµο να δοθεί η κατάλληλη προσοχή και επιστηµονική προσέγγιση. Οι προκλήσεις είναι πολλές αρκεί κάποιος να πάρει την απόφαση. «Το πρωινό του Σαββάτου γύρω στις έξι αποτελεί για µένα µοναδική προσωπική στιγµή µε τον εαυτό µου. Ώρες χωρίς σκέψεις, ευχάριστης κούρασης, αλλά και αντιπαράθεσης µε τις ίδιες µου τις σκέψεις και αποφάσεις που περνούν αστραπιαία από το µυαλό και µε κάνουν να νιώθω µια τεράστια ικανοποίηση» (συνέντευξη µε αθλητή αναψυχής Χ, Νοέµβριος 2001). Βιβλιογραφία Editorial Advisory Board. (1972). Charter for leisure. Leisure Today, 15. Gray, D.E., & Greben, S. (1974, March). Future perspectives. Parks and Recreation. 23. Hutchinson, J.L. (1949). Principles of recreation. New York: A.S. Barnes. Maslow, A. (1954). Motivation and personality. New York: Harper. Maslow, A. (1968). Towards a psychology of being. New York: Van Nostrand. Mull, R.F., Bayless, K.G., Ross, C.M., & Jamieson, L.M. (1997). Recreational sport management (3 rd Ed.). Champaign, IL: Human Kinetics.

10 ραστηριότητες Αθλητισµού Αναψυχής 10 Mundy, J. & Odum, L. (1979). Leisure education: Theory and practice. New York: John Wiley & Sons. Office for National Statistics. (1998a). Living in Britain Results from the 1996 general household survey. London: HMSO. Office for National Statistics. (1998b). Social trends. London: HMSO, 28. Priest, S. & Gass, M.A. (1997). Effective leadership in adventure programming. Champaign, IL: Human Kinetics. Romney, G.O. (1945). Off the job living. New York: A. S. Barnes, pp.14. Scherl, L.M. (1989). Self in wilderness: Understanding the psychological benefits of individualwilderness interaction through self-control. Leisure Sciences, 11, Tillman, A. (1974). The program book for recreation professionals. Palo Alto, CA: National Press Books. Torkildsen, G. (1999). Leisure and recreation management (4rth Ed.). London: E & FN SPON. Whelan, J.P., Meyers, A.W., & Donovan, C. (1995). Competitive recreational athletes: A multisystemic approach. In S.M. Murphy (Ed.) Sport psychology interventions (pp ). Champaign, IL: Human Kinetics. Αυθίνος, Γ.. (1998). Άσκηση-άθληση, κινητική αναψυχή, οργανωτική διάσταση. Αθήνα: Πανεπιστήµιο Αθηνών. Κουθούρης, Χ. (2001).. Αδηµοσίευτη διδακτορική διατριβή, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Τρίκαλα. Μαρκαντωνάτος, Γ., Μοσχόπουλος, Θ., & Χωραφάς, Ε. (1994). Βασικό λεξικό της αρχαίας Ελληνικής: Ορθογραφικό - Ερµηνευτικό - Ετυµολογικό. Αθήνα: Gutenberg.

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό τόµος 3 (1), 64 76 ηµοσιεύτηκε: 20 Μαΐου 2005

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό τόµος 3 (1), 64 76 ηµοσιεύτηκε: 20 Μαΐου 2005 Επισκόπηση Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό τόµος 3 (1), 64 76 ηµοσιεύτηκε: 20 Μαΐου 2005 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 3 (1), 64-76 Released: May 20, 2005 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

«Σχόλη», «Αναψυχή» & «Αθλητισµός»: Εννοιολογική Συσχέτιση των Όρων. Χαρίλαος Κουθούρης ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας

«Σχόλη», «Αναψυχή» & «Αθλητισµός»: Εννοιολογική Συσχέτιση των Όρων. Χαρίλαος Κουθούρης ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Επισκόπησης Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό τόµος 4 (1), 68 77 ηµοσιεύτηκε: 4 Απριλίου 2006 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 4 (1), 68-77 Released: April 4, 2006 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

τόμος 11 (1), 55-72 Δημοσιεύτηκε: Ιούλιος, 2014 Volume 11 (1), 55-72 Released: July, 2014

τόμος 11 (1), 55-72 Δημοσιεύτηκε: Ιούλιος, 2014 Volume 11 (1), 55-72 Released: July, 2014 Ελληνικό Περιοδικό Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής Hellenic Journal of Sport & Recreation Management 2014 Volume 11 (1), 55-72 Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής τόμος 11 (1), 55-72 Δημοσιεύτηκε:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ-ΚΡΗΤΗΣ. ΠΡΑΤΣΙΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής Ψυχολογικά Οφέλη και Ανασταλτικοί Παράγοντες στη Συµµέτοχη στην Υπαίθρια ραστηριότητα Αναψυχής της Χιονοδροµίας Υφαντίδου Γεωργία, Νάκης Νικόλαος, Κώστα Γεώργιος ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, Τµήµα Επιστήµης

Διαβάστε περισσότερα

Αντίληψη Ασφάλειας στην Αναρρίχηση από Κατασκηνωτές. Άννα Κουρτεσοπούλου, & Στυλιανή Χρόνη ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας

Αντίληψη Ασφάλειας στην Αναρρίχηση από Κατασκηνωτές. Άννα Κουρτεσοπούλου, & Στυλιανή Χρόνη ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Ερευνητική Aναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµότόµος (), 69 75 ηµοσιεύτηκε: 0 Ιουνίου 003 www.hape.gr/emag.asp Inquiries in Sport & Physical Education Volume (), 69 75 Released: June 0, 003 Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Η Σχέση Τουρισμού Αναψυχής και Σπορ. Μορφή και Δυνατότητες στην Ελληνική Πραγματικότητα

Η Σχέση Τουρισμού Αναψυχής και Σπορ. Μορφή και Δυνατότητες στην Ελληνική Πραγματικότητα Επισκόπησης Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 8 (1), 80 90 Δημοσιεύτηκε: 30 Απριλίου 2010 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 8 (1), 80-90 Released: April 30, 2010 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ. Κ. Αλεξανδρής, PhD Επικ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, ΑΠΘ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ. Κ. Αλεξανδρής, PhD Επικ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, ΑΠΘ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Κ. Αλεξανδρής, PhD Επικ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, ΑΠΘ Θεσσαλονίκη, 2008 1 Περιοχόμενα 2 Κεφάλαιο 1 1.0 Αναψυχή και Αθλητισμός:- Ορισμός Εννοιών 1.0 Αναψυχή Ο όρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Ο ελεύθερος χρόνος και τα κίνητρα, ως όπλο της διαφήµισης και προβολής στα κέντρα άσκησης και αναψυχής.»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Ο ελεύθερος χρόνος και τα κίνητρα, ως όπλο της διαφήµισης και προβολής στα κέντρα άσκησης και αναψυχής.» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ο ελεύθερος χρόνος και τα κίνητρα, ως όπλο της διαφήµισης και προβολής στα κέντρα άσκησης

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής Αξιολόγηση της ανάµειξης των συµµετεχόντων σε προγράµµατα υπαίθριας αναψυχής µε βάση το φύλο και τις διαφορετικές ηλικιακές οµάδες αλάκης Α. 1, Τσίτσκαρη Ε. 1, Κώστα Γ. 1 & Αλεξανδρής Κ. 2 1 ηµοκρίτειο

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια: Γιώργος Πυνηρτζής ηµήτρης Γαργαλιάνος

Επιµέλεια: Γιώργος Πυνηρτζής ηµήτρης Γαργαλιάνος Επιµέλεια: Γιώργος Πυνηρτζής ηµήτρης Γαργαλιάνος ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αθλητικής ιοίκησης που διοργανώνεται από την Ελληνική Εταιρεία ιοίκησης Αθλητισµού, σε συνεργασία µε το ηµοτικό Αθλητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναψυχής Ελεύθερου Χρόνου & Αθλητικού Τουρισµού. 15 17 Απριλίου 2005 Τρίκαλα

1 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναψυχής Ελεύθερου Χρόνου & Αθλητικού Τουρισµού. 15 17 Απριλίου 2005 Τρίκαλα 1 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναψυχής Ελεύθερου Χρόνου & Αθλητικού Τουρισµού 15 17 Απριλίου 2005 Τρίκαλα Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού Εργαστήριο Οργάνωσης ιοίκησης Αθλητισµού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

Ο ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Κ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΑΝ ΡΕΑΣ Ε. ΧΟΥΡ ΑΚΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ρ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προφορικές & Αναρτημένες Ανακοινώσεις του 16 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Προφορικές & Αναρτημένες Ανακοινώσεις του 16 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού 1 Θεματική Ενότητα: Αθλητισμός, αναψυχή & Άσκηση Section: Sports, Recreation and Exercise 319. ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Μπουνόβα Α., Μιχαλοπούλου Μ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Διπλωματική εργασία: Κίνητρα συμμετοχής καταρτιζόμενων στη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση στην

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΣ.

Ο ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΣ. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ο ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΣ. ΜΑΠΠΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΜ: 4328 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΔΡ. Μ. ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. Μ. ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΠΑΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. Μ. ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΠΑΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. Μ. ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΠΑΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΕΛΙΔΑ ΜΕΡΟΣ Α: Ο ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Α.1) Τι

Διαβάστε περισσότερα

«Το Προφίλ του ΈλληναΑθλητικού. Τουρίστα: Ενεργητικού και Παθητικού»

«Το Προφίλ του ΈλληναΑθλητικού. Τουρίστα: Ενεργητικού και Παθητικού» ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ιπλωµατική Εργασία «Το Προφίλ του ΈλληναΑθλητικού Τουρίστα: Ενεργητικού και Παθητικού»

Διαβάστε περισσότερα

τόμος 11 (1), 30 40 Δημοσιεύτηκε: Ιούλιος, 2014 Volume 11 (1), 30 40 Released: July, 2014

τόμος 11 (1), 30 40 Δημοσιεύτηκε: Ιούλιος, 2014 Volume 11 (1), 30 40 Released: July, 2014 Ελληνικό Περιοδικό Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής Hellenic Journal of Sport & Recreation Management 2014 Volume 11 (1), 30-40 Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής τόμος 11 (1), 30 40 Δημοσιεύτηκε:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : «Αντιλήψεις των βρεφονηπιαγωγών που απασχολούνται σε Ιδιωτικούς Παιδικούς σταθµούς του ήµου Θεσσαλονίκης σχετικά µε την

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Αθλητική Αναψυχή Section: Sports Recreation

Θεματική Ενότητα: Αθλητική Αναψυχή Section: Sports Recreation Προφορικές Ανακοινώσεις 23 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Oral Presentations of the 23 rd International Congress of Physical Education & Sport Θεματική Ενότητα: Αθλητική Αναψυχή Section:

Διαβάστε περισσότερα

Η Επίδραση του Φύλου, της Ηλικίας και της Προϋπηρεσίας στην Επαγγελματική Ικανοποίηση των Προπονητών / ριών Αντισφαίρισης

Η Επίδραση του Φύλου, της Ηλικίας και της Προϋπηρεσίας στην Επαγγελματική Ικανοποίηση των Προπονητών / ριών Αντισφαίρισης Ελληνική Εταιρεία Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής, 4(1), 18-35 Διοίκησης Αθλητισμού Η Επίδραση του Φύλου, της Ηλικίας και της Προϋπηρεσίας στην Επαγγελματική Ικανοποίηση των Προπονητών / ριών Αντισφαίρισης

Διαβάστε περισσότερα

9 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αθλητικής ιοίκησης ΕλλΕ Α - ΕΟΕ. www.elleda.gr. Συνδιοργάνωση ΠΡΑΚΤΙΚΑ. Επιµέλεια: ηµήτρης Γαργαλιάνος

9 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αθλητικής ιοίκησης ΕλλΕ Α - ΕΟΕ. www.elleda.gr. Συνδιοργάνωση ΠΡΑΚΤΙΚΑ. Επιµέλεια: ηµήτρης Γαργαλιάνος 9 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αθλητικής ιοίκησης www.elleda.gr Συνδιοργάνωση ΕΟΕ ΕλλΕ Α ΠΡΑΚΤΙΚΑ Επιµέλεια: ηµήτρης Γαργαλιάνος Αµφιθέατρο ΕΟΕ 12-14 εκεµβρίου 2009 Αµφιθέατρο ΕΟΕ 12-14 εκεµβρίου 2008 2 Η Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «ΑΝΑΛΥΣΗ ΨΥΧΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ».

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «ΑΝΑΛΥΣΗ ΨΥΧΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ». Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «ΑΝΑΛΥΣΗ ΨΥΧΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ». ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΝΑΓΙΔΗ Α.Ε.Μ. : 4242 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή. ικανοποίηση των εργαζομένων σε ξενοδοχειακές μονάδες. στα 4* και 5* ξενοδοχεία της Λεμεσού

Πτυχιακή. ικανοποίηση των εργαζομένων σε ξενοδοχειακές μονάδες. στα 4* και 5* ξενοδοχεία της Λεμεσού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Πτυχιακή Παράγοντες που επηρεάζουν την παρακίνηση και η ικανοποίηση των εργαζομένων σε ξενοδοχειακές μονάδες στα 4* και 5* ξενοδοχεία της

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής Αξιολόγηση των Κινήτρων Συµµετοχής Ατόµων σε Προγράµµατα Υπαίθριας Αναψυχής ανάλογα µε το Φύλο και την Ηλικία τους αλάκης Αντώνης 1, Τσίτσκαρη Ευστρατία 1, Κώστα Γεώργιος 1, Αλεξανδρής Κωνσταντίνος 2 1

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ»

«ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» ΣΧΟΛΗ:ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΜΗΜΑ:ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ:ΒΑΚΑΡΤΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» ΚΑΒΑΛΑ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΤΙΛΗ ΜΑΡΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΤΙΛΗ ΜΑΡΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΤΙΛΗ ΜΑΡΙΑ Η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αθλητικής ιοίκησης

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αθλητικής ιοίκησης 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αθλητικής ιοίκησης Πανεπιστήµιο Πειραιά 28 30 Νοεµβρίου 2003 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Ενότητα 1: Ολυµπιακοί Αγώνες Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΗ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα