ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α: ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Στυλιανή Χρόνη, Ph.D. Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Τ.Ε.Φ.Α.Α.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α: ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Στυλιανή Χρόνη, Ph.D. Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Τ.Ε.Φ.Α.Α."

Transcript

1 Τρέχων Τίτλος: ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α: ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Στυλιανή Χρόνη, Ph.D. Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Τ.Ε.Φ.Α.Α. Λέξεις κλειδιά: Αθλητισµός αναψυχής, Ελλάδα Περίληψη Η παρούσα εργασία σκοπό είχε την ερευνητική προσέγγιση των δραστηριοτήτων που θεωρούνται ως αναψυχή στον Ελλαδικό χώρο καθώς και την διερεύνηση του επαγγελµατικού µέλλοντος του κλάδου της φυσικής αγωγής. Φοιτητές και φοιτήτριες τµήµατος φυσικής αγωγής (Ν = 109) συµπλήρωσαν ένα ερωτηµατολόγιο το οποίο (α) παρουσίαζε έναν ορισµό «αθλητισµού αναψυχής» (Whelan, Meyers, & Donovan 1995) και ζητούσε από τους συµµετέχοντες να τον διαβάσουν και να σηµειώσουν 5 έως 10 παραδείγµατα δραστηριοτήτων που πιστεύουν ότι εµπίπτουν στα πλαίσια του ορισµού και (β) να απαντήσουν σε µια ερώτηση σχετική µε τι πιστεύουν ότι έχει µέλλον στην Ελλάδα για κάποιον που θέλει να ασχοληθεί επαγγελµατικά µε το χώρο του αθλητισµού και της άσκησης. Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι οι συµµετέχοντες αντιλαµβάνονται τον αθλητισµό αναψυχής εντονότερα από την πλευρά των υπαιθρίων δραστηριοτήτων και ότι αυτός ο σχετικά νέος τοµέας του αθλητισµού αναψυχής έχει τις υψηλότερες επαγγελµατικές προδιαγραφές στην χώρα µας για το µέλλον. RECREATIONAL SPORTS ACTIVITIES IN GREECE: PERCEPTIONS OF PHYSICAL EDUCATION COLLEGE STUDENTS Abstract The purpose of the present study was to explore activities that are perceived as recreational in the State of Greece and to investigate students beliefs about employment potential in the area of physical education and sports. University students at a physical education department completed a questionnaire, which (a) presented a definition of recreational sports (Whelan, Meyers, & Donovan 1995) and asked them to write 5 to 10 examples of activities that fit in the scope of this definition and (b) asked them to state their beliefs with regard to what area of physical education and sports has employment potential. The results showed that students perceive recreational sports more as outdoor recreational activities and believe that a specialization in recreational sports has a better employment potential in Greece. Εισαγωγή Το πρωινό του Σαββάτου γύρω στις έξι αποτελεί για µένα µοναδική προσωπική στιγµή µε τον εαυτό µου. Ώρες χωρίς σκέψεις, ευχάριστης κούρασης, αλλά και αντιπαράθεσης µε τις ίδιες µου τις σκέψεις και αποφάσεις που περνούν αστραπιαία από το µυαλό και µε κάνουν να νιώθω µια τεράστια ικανοποίηση. Είναι οι ώρες µακριά από το γραφείο και τα παιδιά, που περνάω τρέχοντας στα χωµάτινα µονοπάτια του δικού µου ήσυχου πράσινου λόφου. Το µέρος αυτό κρύβεται δυο τετράγωνα παρακάτω από το διαµέρισµα µου, πάνω από την πολύβουη και άχρωµη πολιτεία αλλά και ίσως απλά µέσα στην ίδια µου την φαντασία (συνέντευξη µε αθλητή αναψυχής Χ, Νοέµβριος 2001).

2 ραστηριότητες Αθλητισµού Αναψυχής 2 Τα λόγια αυτά εκφράζουν την ευχαρίστηση και ικανοποίηση που νιώθει ο σύγχρονος άνθρωπος µέσω µιας απλής δραστηριότητας αθλητικής αναψυχής, όπως είναι το τρέξιµο. Η ζωή του σηµερινού ανθρώπου, στα πλαίσια του δυτικού πολιτισµού, χαρακτηρίζεται από άγχος, αγώνα για επιβίωση ή απόκτηση πλούτου, υπερκαταναλωτισµό, έλλειψη ελεύθερου χρόνου και συχνά αποφυγή πνευµατικής και σωµατικής άσκησης. Οι λόγοι αυτοί αλλά και πολλοί άλλοι τον οδηγούν µέσα από ποικίλους δρόµους στην ανεύρεση τρόπων για βελτίωση της ποιότητας και γενικότερα του επιπέδου ζωής του. Πιο συγκεκριµένα, στο θέµα του ελεύθερου χρόνου και της σωµατικής άσκησης ο όρος του αθλητισµού αναψυχής καταλαµβάνει ένα πολύ µεγάλο κοµµάτι. Η λέξη αναψυχή στην αρχαία Ελλάδα σύµφωνα µε τους Μαρκαντωνάτο, Μοσχόπουλο και Χωραφά (1994) ορίζεται ως ξεκούραση και δρόσισµα. Στις µέρες µας ο ορισµός της αναψυχής διαφέρει µερικώς ως προς την δεύτερη ερµηνεία και σίγουρα έχει εκφραστεί µε πολλές περισσότερες λέξεις. Σχετικά πρόσφατα οι Gray και Greben (1974), οι οποίοι θέλησαν να ερµηνεύσουν την αναψυχή, συγκέντρωσαν περίπου διακόσιες λέξεις ή φράσεις για την περιγραφή της από διαφορετικούς ανθρώπους, όπως «προσδοκία και προσµονή, νιώθω ένα κοµµάτι από την οµορφιά που υπάρχει στη φύση, φυγή, φεύγω µακριά από όλα, ένωση πνεύµατος και ψυχής, ρίσκο, ελευθερία, συγκίνηση, δύναµη, δηµιουργικότητα, εσωτερική γαλήνη, αρµονία, ανταµοιβή, συµµετοχή. Την δεκαετία του 40 ο Hutchinson (1949) περιέγραψε την αναψυχή ως µια ευρέως κοινωνικά αποδεκτή εµπειρία στα πλαίσια του ελεύθερου χρόνου, παρέχοντας άµεση και εσωτερική ικανοποίηση στο άτοµο που εθελοντικά συµµετέχει στην εκάστοτε δραστηριότητα. Ο Romney (1945) υποστήριξε ότι η αναψυχή είναι µια ανάταση του πνεύµατος και της ψυχής. Ο ίδιος συγγραφέας αναφέρει, ότι η αναψυχή έχει να κάνει λιγότερο µε την κίνηση και περισσότερο µε τα συναισθήµατα που κερδίζει κάποιος µε την συµµετοχή του σε κάποια δραστηριότητα. Υπάρχουν πολλές θεωρίες για την αναψυχή. Μια απλή προσέγγιση και κατηγοριοποίηση του θέµατος έγινε από τον Torkildsen (1999), που καταγράφει την αναψυχή ως: (α) µια τάση του ατόµου να ικανοποιήσει κάποια εσωτερική του επιθυµία, (β) ορίζεται µέσα στα πλαίσια του ελεύθερου χρόνου, (γ) έχει σηµασία για το άτοµο προσωπικά αλλά και για την κοινωνία, (δ) αποτελεί ένα είδος σωµατικής και πνευµατικής ανάτασης, και (ε) αποτελεί γενικότερα µια ευχάριστη εµπειρία. Πολλαπλές είναι οι επιλογές του ατόµου ως προς το είδος αναψυχής που θα επιλέξει να ακολουθήσει. Η αναψυχή είναι µία πολύ προσωπική επιλογή. Εµπειρίες αναψυχής µπορούν να προέλθουν από ανοιχτό, αλλά και κλειστό περιβάλλον, προγράµµατα υπαιθρίων δραστηριοτήτων ή γυµναστηρίων, οργανωµένα αθλήµατα ή µη-οργανωµένες δραστηριότητες. Σε πολλές χώρες η ανάλωση του ελεύθερου χρόνου µε συστηµατική συµµετοχή σε αθλήµατα καταλαµβάνει ένα σηµαντικό κοµµάτι της αναψυχής. Για την κατανόηση της θέσης που έχουν τα σπορ στην αναψυχή, οι Mull, Bayless, Ross και Jamieson (1997) παρουσίασαν ένα µοντέλο οργάνωσης αυτών κατά τον ελεύθερο χρόνο. Το µοντέλο οργανώθηκε σε σχήµα πυραµίδας, µε βάση των αριθµό συµµετεχόντων που εµφανίζονται σε κάθε επίπεδο. Στην κορυφή της πυραµίδας βρίσκεται ο επαγγελµατικός αθλητισµός ο οποίος έχει την µικρότερη συµµετοχή και ακολουθεί ο ερασιτεχνικός αθλητισµός µε περισσότερους συµµετέχοντες. Κατεβαίνοντας παρακάτω προς την βάση της πυραµίδας, συναντάµε τον αθλητισµό αναψυχής, ο οποίος και µας ενδιαφέρει στην παρούσα έρευνα, µε ένα µεγάλο εύρος συµµετεχόντων, ενώ τέλος, στην βάση της πυραµίδας βρίσκεται ο σχολικός αθλητισµός µε την µεγαλύτερη συµµετοχή. Στην προκείµενη εργασία, κύριο µέληµά µας είναι να γνωρίσουµε τις επιλογές κάποιων Ελλήνων ως προς την αναψυχή και µέσα από τις επιλογές αυτές να κατανοήσουµε τον αθλητισµό αναψυχής. Ο αθλητισµός αναψυχής αφορά δραστηριότητες στις οποίες συµµετέχουν άτοµα διαφόρων ηλικιών, των οποίων όµως η ενασχόληση δεν εµπίπτει στις κατηγορίες του επαγγελµατικού, ερασιτεχνικού, ή σχολικού

3 ραστηριότητες Αθλητισµού Αναψυχής 3 αθλητισµού (Whelan, Meyers, & Donovan, 1995). Η ενασχόληση µε τον αθλητισµό αναψυχής γίνεται σε περίοδο ελευθερίας, κατά την οποία ο άνθρωπος µπορεί να εµπλουτίσει τις αξίες του ως ανθρώπινο ων και ως δηµιουργικό µέλος της κοινωνίας του, αφού ολοκληρώσει και εκπληρώσει τις εργασιακές και υπόλοιπες υποχρεώσεις του (Editorial Advisory Board, 1972). Επίσης κατά την περίοδο αυτή, ο άνθρωπος έχει την ελευθερία να επιλέξει σηµαντικές για αυτόν εµπειρίες, οι οποίες την δεδοµένη στιγµή συµβαδίζουν µε τα συναισθήµατα και τις ανάγκες του (Mundy & Odum, 1979). Όσον αφορά τώρα συγκεκριµένα τον τοµέα του αθλητισµού αναψυχής, σύµφωνα µε τους Mull, Bayless, Ross και Jamieson (1997), υπάρχει ένα εκτεταµένο φάσµα δραστηριοτήτων: (α) Απλή εκπαιδευτική προσέγγιση των σπορ, όπως είναι τα προγράµµατα δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων για διδασκαλία δεξιοτήτων, τεχνικής, ή και κανονισµών που βοηθούν τους συµµετέχοντες να βελτιώσουν την απόδοση και συµµετοχή τους. (β) Ανεπίσηµη συστηµατική συµµετοχή σε σπορ, όπως προγράµµατα δήµων και κοινοτήτων, π.χ. «αθλητισµού για όλους», όπου οι συµµετέχοντες παίρνουν µέρος µε στόχο την διασκέδαση και υγεία, χωρίς στόχους απόδοσης, αλλά για την ικανοποίηση της συµµετοχής. (γ) Άθληση µέσα στα πλαίσια οργανισµών, δηλαδή άσκηση και συµµετοχή σε αγώνες και τουρνουά από φορείς όπως το πανεπιστήµιο, διάφορα club, ή την εργασιακή επιχείρηση (π.χ., εσωτερικό πρωτάθληµα Τ.Ε.Φ.Α.Α., Α.Π.Θ., πρωτάθληµα µπάσκετ εργαζοµένων στον Ο.Τ.Ε., στο Αθήνα 2004, κλπ.). (δ) άθληση έξω από τα πλαίσια οργανισµών, δηλαδή µια επέκταση της προηγούµενης κατηγορίας, όπου οι αθλούµενοι ενός οργανισµού συναντώνται σε αγώνες και τουρνουά µε οµάδες άλλων οργανισµών. κατηγορία που στην χώρα µας, εκτός Αθήνας, βρίσκεται σε εµβρυακή µορφή ακόµη (π.χ. Πανεπιστηµιακό πρωτάθληµα χιονοδροµίας). (ε) Άθληση στα πλαίσια ενός club, όπου συµµετέχουν άτοµα µε κοινά ενδιαφέροντα σχετικά µε κάποιο συγκεκριµένο σπορ (π.χ. τένις club, golf club). Όµως σε ποια προγράµµατα στην Ελλάδα, µπορούν οι αθλητές και αθλήτριες αναψυχής να αναλώσουν τον πολύτιµο, ελεύθερό τους χρόνο σε δραστηριότητες του παραπάνω φάσµατος; Σε προγράµµατα µαζικού αθλητισµού και στις διάφορες µορφές που µπορούν αυτά να πάρουν (π.χ. άσκηση για όλους, άσκηση και παιδί, άσκηση και γυναίκα), καθώς µέσω δήµων και κοινοτήτων προσφέρονται υπηρεσίες αθλητισµού αναψυχής. Στα προγράµµατα αναψυχής που οργανώνονται µέσω σχολείων και πανεπιστηµίων. Στον στρατό, στις διάφορες θεραπευτικές κοινότητες (σε ειδικούς πληθυσµούς και σε συγκεκριµένες κοινωνικές οµάδες), στους ιδιωτικούς συλλόγους αλλά και στις οµάδες των δήµων και κοινοτήτων, στις µεγάλες επιχειρήσεις, οργανισµούς, ξενοδοχεία και τέλος µέσω προγραµµάτων υπαιθρίων δραστηριοτήτων ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Οι σύγχρονες συνήθειες και τάσεις της εποχής µας δηµιουργήθηκαν και βασίστηκαν στις ανάγκες των ατόµων. Πως όµως ανταποκρίνεται η αναψυχή στις ανάγκες των συµµετεχόντων; Η γνωστή θεωρία του Maslow (1954, 1968) µιλάει για ιεράρχηση των αναγκών: Στην βάση της ιεραρχίας αναφέρονται οι βασικές φυσιολογικές ανάγκες του ανθρώπου (τροφή, ύπνος, στέγη κ.λ.π.) ενώ στην κορυφή καταγράφονται ψυχολογικοί παράγοντες, όπως η δηµιουργικότητα, ικανοποίηση, κ.λ.π. Σύµφωνα µε τον Maslow, πρέπει σε αρχικό επίπεδο να ικανοποιηθούν οι ανάγκες της βάσης και µετά οι υπόλοιπες. Στον χώρο της αναψυχής, συνέχεια της θεωρίας του Maslow, αποτελεί η προσέγγιση του Tillman (1974), o οποίος κατέγραψε δέκα (10) ανάγκες που δείχνουν να έχουν τα άτοµα στα πλαίσια του ελεύθερου χρόνου. Οι ανάγκες αυτές κατά τον

4 ραστηριότητες Αθλητισµού Αναψυχής 4 Tillman (1974) είναι και οι σηµαντικότερες. Μερικές από αυτές είναι: (α) νέες εµπειρίες, όπως η περιπέτεια, (β) χαλάρωση, φυγή και φαντασία, (γ) ψυχική ανάταση, (δ) σωµατική άσκηση και υγεία. Είναι βεβαία λογικό ότι οι ανάγκες του ανθρώπου για αναψυχή είναι ατέλειωτες, έχουν πολύπλευρο περιεχόµενο και χαρακτήρα και διαφέρουν σύµφωνα µε την προσωπικότητα και το περιβάλλον µέσα στο οποίο ζουν τα άτοµα. Οι ανάγκες του αθλητισµού αναψυχής, δείχνουν να αποτελούν παρακλάδια των αναγκών της ευρύτερης αναψυχής. Οι αθλητές αναψυχής συµµετέχουν στον αθλητισµό και για λόγους άλλους πέρα από την ικανότητα απόδοσης. Οι Whelan, Meyers, και Donovan (1995), αναφέρουν τις ευκαιρίες διαχείρισης του στρες, ρύθµισης του βάρους και της διάθεσης, την βελτίωση λειτουργιών του σώµατος, την αντίσταση προς την διαδικασία γήρατος και την δηµιουργία κοινωνικών σχέσεων ως σηµαντικούς λόγους συστηµατικής ενασχόλησης µε αθλητισµό αναψυχής. Σύµφωνα µε τους Mull, Bayless, Ross και Jamieson (1997), οι αθλητές αναψυχής συµµετέχουν για τους παρακάτω λόγους: την ανάγκη σωµατικής άσκησης και υγείας, την ανάγκη για πνευµατική και σωµατική ισορροπία, την ανάγκη για νέες γνωριµίες και την σύναψη διαπροσωπικών σχέσεων. Τέλος, για µερικούς η σωµατική κούραση, η επίτευξη προσωπικών στόχων, η προσωπική ικανοποίηση και η ευχαρίστηση αποτελούν σηµαντικούς λόγους για συµµετοχή σε δραστηριότητες αθλητισµού αναψυχής. Οι αθλητές αναψυχής ασκούνται-προπονούνται συστηµατικά µεν, παράλληλα δε µε τις προσωπικές, εργασιακές, οικογενειακές και κοινωνικές υποχρεώσεις τους. Συχνά ή συστηµατικά συµµετέχουν σε τουρνουάαγώνες, προτεραιότητα όµως δίνουν στην έκφραση προσωπικών τους αναγκών και ενδιαφερόντων, στην ευχαρίστηση και αναψυχή τους. Το σηµαντικότερο χαρακτηριστικό σε αυτήν την κατηγορία αθλητών είναι ότι η προπόνηση και ο αγώνας δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά ένα µέσο έκφρασης των προσωπικών αναγκών και ενδιαφερόντων. Η ενασχόλησή τους µε τον αθλητισµό αφορά το πως επιλέγουν να περάσουν τον ελεύθερό τους χρόνο. Η επίτευξη στόχων και η αθλητική υπεροχή είναι αξιόλογοι στόχοι µόνον όµως όταν αποτελούν µέρος του καθηµερινού προγράµµατος λειτουργίας. Έτσι, η ατοµική ταυτότητα δεν προέρχεται αποκλειστικά από τον αθλητισµό. Παρόλο που οι αθλητές αναψυχής αποτελούν ένα σηµαντικό κοµµάτι του πληθυσµού κάθε χώρας, οι γνώσεις µας σχετικά µε τις δραστηριότητες που εκλαµβάνονται ως αναψυχή στον Ελλαδικό χώρο είναι λίγες και εµπειρικές. εν υπάρχουν ούτε στατιστικές καταγραφές, ούτε απόψεις σχετικές µε τις δραστηριότητες αθλητισµού αναψυχής. Επιπρόσθετα, δεν έχουµε στοιχεία σχετικά µε τις επαγγελµατικές ανάγκες του κλάδου της φυσικής αγωγής, µέσα στον οποίο συµπεριλαµβάνεται και ο αθλητισµός αναψυχής, όπως επίσης δεν γνωρίζουµε τι πιστεύουν, οι φοιτητές ειδικότερα, για την αξία της επαγγελµατικής ενασχόλησης κάποιου µε συναφείς δραστηριότητες. Στην παρούσα εργασία προσπαθήσαµε (α) να γνωρίσουµε τις δραστηριότητες που θεωρούνται ως αναψυχή στον Ελλαδικό χώρο και (β) να διερευνήσουµε το επαγγελµατικό µέλλον του κλάδου της φυσικής αγωγής. Για τον σκοπό αυτό εστιάσαµε σε έναν άµεσο σχετικό πληθυσµό, ηλικίας 18 έως 22 ετών, φοιτητών και φοιτητριών τµήµατος επιστήµης φυσικής αγωγής και αθλητισµού. Με απλά λόγια, εξετάστηκαν οι απόψεις φοιτητών/ριών Τ.Ε.Φ.Α.Α. σχετικά µε δραστηριότητες που εµπίπτουν στα πλαίσια του αθλητισµού αναψυχής αλλά και µε το επαγγελµατικό µέλλον του κλάδου που επέλεξαν να ακολουθήσουν. Μέθοδος και ιαδικασία είγµα Στην έρευνα συµµετείχαν 109 φοιτητές και φοιτήτριες Τµήµατος Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού. Οι συµµετέχοντες φοιτούσαν στο δεύτερο (n = 58) και τρίτο έτος (n = 51) της σχολής. Η

5 ραστηριότητες Αθλητισµού Αναψυχής 5 συµµετοχή όλων ήταν εθελοντική. Για την συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου χρειάστηκαν περίπου 7 έως 10 λεπτά. Ερωτηµατολόγιο και Ερευνητική ιαδικασία Κατά την διάρκεια θεωρητικών µαθηµάτων µοιράστηκε σύντοµο ερωτηµατολόγιο σε όλους τους φοιτητές/ριες. Το ερωτηµατολόγιο περιείχε έναν ορισµό «αθλητισµού αναψυχής» που προήλθε από την δουλειά των Whelan, Meyers και Donovan (1995) και ζητούσε από τους συµµετέχοντες να διαβάσουν το ορισµό και να σηµειώσουν 5 έως 10 παραδείγµατα δραστηριοτήτων που πιστεύουν ότι εµπίπτουν στα πλαίσια του ορισµού. Ο ορισµός που χρησιµοποιήθηκε ήταν ο παρακάτω: «Με τον όρο αθλητισµός αναψυχής, περιγράφουµε δραστηριότητες στις οποίες συµµετέχουν άτοµα διαφόρων ηλικιών, των οποίων όµως η ενασχόληση δεν εµπίπτει στις κατηγορίες του επαγγελµατικού και ερασιτεχνικού αθλητισµού. Οι αθλητές/ριες αυτοί/ές, ασκούνται-γυµνάζονται-προπονούνται συστηµατικά και παράλληλα µε τις εργασιακές, οικογενειακές και κοινωνικές υποχρεώσεις τους. Συχνά συµµετέχουν σε τουρνουά-αγώνες, αλλά ως προτεραιότητα θέτουν την ευχαρίστηση και αναψυχή.» Επίσης, ρωτήθηκαν σχετικά µε τι νοµίζουν ότι έχει µέλλον στην Ελλάδα για κάποιον που θέλει να ασχοληθεί επαγγελµατικά µε το χώρο του αθλητισµού και της άσκησης. Οι επιλογές που είχαν για απάντηση ήταν: (α) Προπονητική Επαγγελµατικός αθλητισµός, (β) Σχολική φυσική αγωγή, (γ) Αναψυχικός αθλητισµός και (δ) να συµπληρώσουν κάτι άλλο, εκτός των επιλογών. Αποτελέσµατα Με βάση τα περιγραφικά στατιστικά της έρευνας το δείγµα αποτελούνταν από 49 φοιτητές και 60 φοιτήτριες, µε µέσο όρο ηλικίας 20,03 (Τ.Α. = +1,91), από τους οποίους 58 φοιτούσαν στο δεύτερο έτος και 51 στο τρίτο. Ο µέσος όρος δραστηριοτήτων αθλητισµού αναψυχής που καταγράφηκαν από κάθε άτοµο ήταν 6,17. Οι απαντήσεις των συµµετεχόντων σχετικά µε δραστηριότητες αθλητισµού αναψυχής αναλύθηκαν µε περιγραφική στατιστική κάνοντας χρήση πινάκων απλής κατανοµής συχνοτήτων και παρουσιάζονται αυτούσιες στον Πίνακα 1 µε ποσοστά δραστηριοτήτων επί των 109 ερωτηθέντων που απάντησαν και ποσοστά δραστηριοτήτων επί των 672 απαντήσεων που συλλέχθηκαν. Πίνακας 1. Ποσοστά κατανοµής συχνοτήτων δραστηριοτήτων αθλητισµού αναψυχής. ραστηριότητα f επί των 672 απαντήσεων % επί των ερωτηθέντων %επί των απαντήσεων Χιονοδροµία Ορειβασία Αναρρίχηση Τένις Ποδήλατο δρόµου Καγιάκ Κανό Ράφτ Ιππασία Αεροβική γυµναστική Κολύµβηση

6 ραστηριότητες Αθλητισµού Αναψυχής 6 Μπάσκετ Πεζοπορία Ποδήλατο βουνού Χορός Βόλεϊ Τρέξιµο Κατασκήνωση Γυµναστήριο Θαλάσσιο σκι Βόλεϊ παραλίας Ποδόσφαιρο Πινγκ-πονγκ Ποδόσφαιρο 5 x Κωπηλασία ηµοτικοί χοροί Ιστιοπλοΐα Ιστιοσανίδα Παραπέντε Περπάτηµα Γκόλφ Ελεύθερη πτώση Καταδύσεις µε φιάλες Ανεµοπτερισµός Πατίνια Ποδόσφαιρο παραλίας Σκάκι Bungee jumping Θαλάσσια σπορ Σκοποβολή Στίβος Τοξοβολία Αγώνες παλαιµάχων Αθλητική κατασκήνωση Αθλοπαιδιές Βάρη Μαζικός αθλητισµός Play- station Ποδόσφαιρο σάλας Ραπέλ Τάβλι

7 ραστηριότητες Αθλητισµού Αναψυχής 7 Τρίαθλο Υδρο-αεροβική Χάντµπολ παραλίας Ψάρεµα Κατά τους συµµετέχοντες στην έρευνα, ο τοµέας του αθλητισµού αναψυχής (56/109 απαντήσεις, 52,8%) έχει τις υψηλότερες επαγγελµατικές προδιαγραφές στην χώρο µας για το µέλλον. Ακολουθεί η προπονητική- επαγγελµατικός αθλητισµός (27/109 απαντήσεις, 25,5%), ενώ τέλος έρχεται η σχολική φυσική αγωγή (9/109 απαντήσεις, 8,5%). Ένα ποσοστό 13,2% από τους συµµετέχοντες απάντησε ότι το επαγγελµατικό µέλλον του κλάδου µας βρίσκεται εκτός των τριών παραπάνω κατευθύνσεων, είτε στο χώρο της οργάνωσης και διοίκησης είτε στην ειδική αγωγή. Οι απαντήσεις των ερωτηθέντων σχετικά µε το επαγγελµατικό µέλλον στην φυσική αγωγή και αθλητισµό εξετάσθηκαν µε µονόδροµες ανάλυσεις διακύµανσης (one-way ANOVA) σχετικά µε το φύλο και το έτος σπουδών των συµµετεχόντων. εν βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές (p >.05) µεταξύ φοιτητών και φοιτητριών αλλά ούτε και µεταξύ δευτεροετών και τριτοετών φοιτητών (p >.05) στις απόψεις τους για το επαγγελµατικό µέλλον του κλάδου. Το Γράφηµα 1 παρουσιάζει τα ποσοστά των απαντήσεων Φοιτητές Φοιτήτριες Έτος Β Έτος Γ Σύνολο Αναψυχή Προπονητική Σχολική ΦΑ Άλλο Γράφηµα 1. Ποσοστά απαντήσεων σχετικά µε τις επαγγελµατικές επιλογές στον κλάδο της φυσικής αγωγής και αθλητισµού. Συζήτηση και Επίλογος Σκοπός της παραπάνω έρευνας ήταν η διερεύνηση δραστηριοτήτων αθλητισµού αναψυχής µέσα από τις εµπειρίες 109 φοιτητών Τ.Ε.Φ.Α.Α. Ερωτηµατικά που σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, εδώ και χρόνια έχουν απαντηθεί, έχουν διορθωθεί και έχει δοθεί η κατάλληλη προσοχή στην αξία και ανάπτυξη του αθλητισµού αναψυχής, στην χώρα µας είναι ακόµη αναπάντητα. Αν παρατηρήσουµε τις γνώσεις που έχουµε για την ανάπτυξη και το status του αθλητισµού αναψυχής σε σχέση µε άλλα ευρωπαϊκά κράτη, είµαστε πίσω και ακολουθούµε µε αργούς ρυθµούς. Σύµφωνα λοιπόν µε το Office for National Statistics (1998a, 1998b) της Αγγλίας, παρουσιάζεται πληθώρα δεδοµένων σχετικά µε την συµµετοχή ατόµων ηλικίας 16 και πάνω σε σπορ, παιχνίδια και δραστηριότητες σωµατικής άσκησης κατά τα έτη 1987, 1990, 1993 και Το 1987 το 37.9% του δείγµατος

8 ραστηριότητες Αθλητισµού Αναψυχής 8 προτιµούσε το περπάτηµα, το 1990 το ποσοστό έφτασε το 40.7% και το 1996 στο 44.5%. Σχετικά µε άτοµα που προτιµούσαν την κολύµβηση σαν αναψυχικό άθληµα έχουµε τα εξής αποτελέσµατα: Το 1987 το ποσοστό που κολυµπούσε ήταν 13.1%, το 1990 έφτασε το 14.8 %, το 1993 το 15.4 %. Επιστρέφοντας στην ελληνική πραγµατικότητα στατιστικά αυτού του είδους απουσιάζουν από τις βάσεις δεδοµένων που έχουµε. Κατά συνέπεια δεν γνωρίζουµε τις ανάγκες, ενδιαφέροντα και επιθυµίες των συνανθρώπων µας καθώς και το πως θα µπορούσαµε να τους προσελκύσουµε στην δια-βίου-άσκηση. Στο ερωτηµατολόγιο που συµπλήρωσαν οι φοιτητές δόθηκε ο ορισµός του αθλητισµού αναψυχής, σύµφωνα µε την δουλειά των Whelan, Meyers και Donovan (1995), δίνοντας τους έτσι την δυνατότητα να µην χαθούν σε χρονοβόρες σκέψεις, και ζητήθηκε να καταγράψουν παραδείγµατα δραστηριοτήτων αναψυχής. Στον πίνακα 1 παρουσιάστηκαν οι απαντήσεις τους και µε βάση αυτές προχωρήσαµε σε µια ανεπίσηµη κατηγοριοποίηση µε στόχο να δώσουµε µια περισσότερο συνοπτική εικόνα των αποτελεσµάτων. Έτσι λοιπόν, 61,92% των απαντήσεων αφορούσαν δραστηριότητες αθλητισµού αναψυχής ανοιχτών χώρων (π.χ. σκι, ορειβασία, καγιάκ), 15,32% αφορούσαν δραστηριότητες αναψυχής κλειστών χώρων (π.χ., αεροβική γυµναστική, βάρη, χορό), 7,14% αφορούσε ατοµικά αθλήµατα (π.χ., κολύµβηση, σκοποβολή, στίβος), 6,24% οµαδικά αθλήµατα (π.χ., ποδόσφαιρο, βόλεϊ, µπάσκετ), 5,51% δραστηριότητες καλοκαιριού (π.χ., βόλεϊ και χάντµπολ παραλίας, καταδύσεις µε φιάλες), 2,54% ήταν extreme sports (π.χ., παραπέντε, ελεύθερες πτώσεις, ανεµοπτερισµός), και 1,35 διάφορες άλλες δραστηριότητες (π.χ., τάβλι, play station) που δεν εµπίπτουν στις παραπάνω κατηγορίες. Οι συµµετέχοντες λοιπόν στην παρούσα έρευνα αντιλαµβάνονται τον αθλητισµό αναψυχής εντονότερα από την πλευρά των υπαιθρίων δραστηριοτήτων και αµυδρότερα από την πλευρά των ήδη γνωστών αθληµάτων, όπως κολύµβηση, ποδόσφαιρο, µπάσκετ, στίβος, κ.λ.π.. Τα περισσότερα παραδείγµατα που καταγράφηκαν αναφέρονταν σε «νέες, µοντέρνες» δραστηριότητες, που υλοποιούνται στην ύπαιθρο, και λιγότερο σε «τετριµµένα ολυµπιακά ή µη-ολυµπιακά» αθλήµατα. Η χιονοδροµία, η ορειβασία, η αναρρίχηση, το ποδήλατο, το καγιάκ, το κανό αλλά και το τένις, θεωρήθηκαν από τους ερωτηθέντες ως δραστηριότητες οι οποίες πληρούν τον ορισµό του αθλητισµού αναψυχής. Πιθανολογούµε, ότι ο χώρος και τρόπος υλοποίησης των υπαίθριων δραστηριοτήτων (στην φύση µε δυνατότητα επιλογής από τον πελάτη το επίπεδο συµµετοχής του, Priest & Gass 1997) παρέχει την ευκαιρία στους συµµετέχοντες να νιώσουν αποµάκρυνση από την καθηµερινότητα, ρίσκο, ελευθερία, δύναµη, δηµιουργικότητα, αρµονία, κλπ., όπως έγραψαν οι Gray και Greben (1974). Ακόµη, η προσέγγιση των συµµετεχόντων στην ερευνά µας ερµηνεύεται και από την απουσία ενός ξεκάθαρου ορισµού για τον αθλητισµό αναψυχής, πλην της πληροφόρησης που είχαν στο ερωτηµατολόγιο. Οι ίδιοι οι Whelan, Meyers και Donovan (1995) µέσα από των οποίων την δουλειά ορίσαµε τον αθλητισµό αναψυχής, αναφέρουν ότι «ο όρος αθλητισµός αναψυχής µπορεί να χαρακτηριστεί ως οξύµωρος. Ο αθλητισµός δηλώνει ένταση και σοβαρότητα, ενώ η αναψυχή προτείνει παιχνίδι, διασκέδαση και χαλάρωση» (σελ. 71). Οι παραπάνω συγγραφείς εξηγούν ότι µέσα από την ετυµολογία των αγγλικών λέξεων competition και recreation (com petere και recreare), οι οποίες δηλώνουν να αναζητήσουµε µαζί και ανανέωση αντίστοιχα, ο όρος αθλητισµός αναψυχής αφορά «την διαδικασία αυτό-πρόκλησης και αυτό-εξερεύνησης η οποία κατευθύνεται προς την ανανέωση του εαυτού» (σελ. 71). Παρά λοιπόν τον ορισµό που δόθηκε, οι απόψεις τους δεν έδειξε να επηρεάζονται και έτσι κατέγραψαν πληθώρα υπαίθριων δραστηριοτήτων στις απαντήσεις τους. Τα παραδείγµατά που καταγράφηκαν σίγουρα δεν είναι λανθασµένα και η προσέγγιση προς τον τοµέα των

9 ραστηριότητες Αθλητισµού Αναψυχής 9 υπαιθρίων δραστηριοτήτων είναι µεν σωστή, αλλά όχι η µοναδική. Έτσι ερµηνεύσαµε την προσέγγιση των συµµετεχόντων µέσα από την γενικότερη εικόνα που παρουσιάζει η χώρας µας, όπου η οργάνωση ολυµπιακών και µη-ολυµπιακών αθληµάτων πέρα από τα όρια του ερασιτεχνικού και επαγγελµατικού αθλητισµού είναι µικρή έως ανύπαρκτη. Η δεύτερη ερώτηση διερεύνησε τον τοµέα της φυσικής αγωγής που πιστεύουν ότι έχει µέλλον στην Ελλάδα, για κάποιον που θέλει να ασχοληθεί επαγγελµατικά µε το χώρο του αθλητισµού και της άσκησης. Θεωρούν λοιπόν, ότι ο τοµέας του αθλητισµού αναψυχής έχει το περισσότερο µέλλον, στην συνέχεια ακολουθεί η προπονητική αγωνιστικού αθλητισµού και τέλος, η σχολική φυσική αγωγή. Καθόλου παράλογο αν σκεφτούµε τα µέχρι τώρα δεδοµένα περί επαγγελµατικής αποκατάστασης, ανεργίας στον κλάδο των καθηγητών φυσικής αγωγής, καθώς και την εικόνα που λαµβάνουν τα δεδοµένα αυτά από τα µέσα ενηµέρωσης και από τις υπάρχουσες υποδοµές στον αθλητισµό της Ελλάδας. Επιπρόσθετα, χρειάζεται να λάβουµε υπόψη την ανάπτυξη και εξάπλωση των ιδιωτικών εταιριών διοργάνωσης υπαίθριων προγραµµάτων και εναλλακτικού τουρισµού γενικότερα (Κουθούρης, 2001). Άξιο προσοχής είναι το ότι οι επαγγελµατικές απόψεις των συµµετεχόντων σχετίζονταν µε τα παραδείγµατα δραστηριοτήτων. Πιθανά το γεγονός ότι το δείγµα µας ήταν µόνο φοιτητές, οι οποίοι ρωτήθηκαν πρώτα για την αναψυχή και στην συνέχεια τους ζητήθηκε να την συγκρίνουν µε άλλες επαγγελµατικές επιλογές να επηρέασε τις απαντήσεις και να περιόρισε τα αποτελέσµατα. Αθλητισµός αναψυχής λοιπόν, δεν είναι µόνο οι υπαίθριες δραστηριότητες, αλλά µια πλειάδα δραστηριοτήτων σωµατικών και πνευµατικών, όπου η ενασχόληση µε αυτές µπορεί να αποφέρει πολλαπλά οφέλη σωµατικά, ψυχικά, αλλά και πνευµατικά στους συµµετέχοντες (Scherl, 1989). Ο αθλητισµός αναψυχής στη χώρα µας υπάρχει, τον βλέπουµε γύρω µας, είναι ανάµεσά µας. Αρκετοί είναι αυτοί που επιλέγουν να τρέξουν το σαββατοκύριακο, που παίζουν τένις ή κολυµπούν µετά από την δουλειά, που παίρνουν µέρος σε αγώνες και που αισθάνονται ήρεµοι, χαλαροί και αναζωογονηµένοι από την συµµετοχή τους σε τέτοιου είδους δραστηριότητες. Είναι και άλλοι που επιλέγουν να περπατήσουν τα όµορφα µονοπάτια της χώρας µας, να γνωρίσουν τις οµορφιές της, να κατέβουν πλαγιές µε χιονοπέδιλα ή ποδήλατα, αποµακρυνόµενοι από το άγχος και την πίεση της καθηµερινότητας. οκιµάζουν και ρισκάρουν τις δυνάµεις τους και τις αντοχές τους σε όχι ακόµη τόσο διαδεδοµένα σπορ που υπάγονται στις υπαίθριες δραστηριότητες. Το µέλλον του αθλητισµού αναψυχής είναι πολύ µεγάλο και θα ήταν χρήσιµο να δοθεί η κατάλληλη προσοχή και επιστηµονική προσέγγιση. Οι προκλήσεις είναι πολλές αρκεί κάποιος να πάρει την απόφαση. «Το πρωινό του Σαββάτου γύρω στις έξι αποτελεί για µένα µοναδική προσωπική στιγµή µε τον εαυτό µου. Ώρες χωρίς σκέψεις, ευχάριστης κούρασης, αλλά και αντιπαράθεσης µε τις ίδιες µου τις σκέψεις και αποφάσεις που περνούν αστραπιαία από το µυαλό και µε κάνουν να νιώθω µια τεράστια ικανοποίηση» (συνέντευξη µε αθλητή αναψυχής Χ, Νοέµβριος 2001). Βιβλιογραφία Editorial Advisory Board. (1972). Charter for leisure. Leisure Today, 15. Gray, D.E., & Greben, S. (1974, March). Future perspectives. Parks and Recreation. 23. Hutchinson, J.L. (1949). Principles of recreation. New York: A.S. Barnes. Maslow, A. (1954). Motivation and personality. New York: Harper. Maslow, A. (1968). Towards a psychology of being. New York: Van Nostrand. Mull, R.F., Bayless, K.G., Ross, C.M., & Jamieson, L.M. (1997). Recreational sport management (3 rd Ed.). Champaign, IL: Human Kinetics.

10 ραστηριότητες Αθλητισµού Αναψυχής 10 Mundy, J. & Odum, L. (1979). Leisure education: Theory and practice. New York: John Wiley & Sons. Office for National Statistics. (1998a). Living in Britain Results from the 1996 general household survey. London: HMSO. Office for National Statistics. (1998b). Social trends. London: HMSO, 28. Priest, S. & Gass, M.A. (1997). Effective leadership in adventure programming. Champaign, IL: Human Kinetics. Romney, G.O. (1945). Off the job living. New York: A. S. Barnes, pp.14. Scherl, L.M. (1989). Self in wilderness: Understanding the psychological benefits of individualwilderness interaction through self-control. Leisure Sciences, 11, Tillman, A. (1974). The program book for recreation professionals. Palo Alto, CA: National Press Books. Torkildsen, G. (1999). Leisure and recreation management (4rth Ed.). London: E & FN SPON. Whelan, J.P., Meyers, A.W., & Donovan, C. (1995). Competitive recreational athletes: A multisystemic approach. In S.M. Murphy (Ed.) Sport psychology interventions (pp ). Champaign, IL: Human Kinetics. Αυθίνος, Γ.. (1998). Άσκηση-άθληση, κινητική αναψυχή, οργανωτική διάσταση. Αθήνα: Πανεπιστήµιο Αθηνών. Κουθούρης, Χ. (2001).. Αδηµοσίευτη διδακτορική διατριβή, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Τρίκαλα. Μαρκαντωνάτος, Γ., Μοσχόπουλος, Θ., & Χωραφάς, Ε. (1994). Βασικό λεξικό της αρχαίας Ελληνικής: Ορθογραφικό - Ερµηνευτικό - Ετυµολογικό. Αθήνα: Gutenberg.

Ελεύθερος χρόνος, Σχόλη - σχολή, (Leisure( Leisure) : Υπολειπόµενος χρόνος ραστηριότητα Ελευθερία Λειτουργική αξία (επανάκτηση ) Ολιστική

Ελεύθερος χρόνος, Σχόλη - σχολή, (Leisure( Leisure) : Υπολειπόµενος χρόνος ραστηριότητα Ελευθερία Λειτουργική αξία (επανάκτηση ) Ολιστική ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες Υπάιθρου (Outdoor Activities)

Δραστηριότητες Υπάιθρου (Outdoor Activities) Δραστηριότητες Υπάιθρου (Outdoor Activities) Ερευνητική Εργασία (Project) Α' Λυκείου 1ο ΓΕΛ Ξάνθης 2ο Τετράμηνο 2011 2012 Επιβλέποντες καθηγητές Επαμεινώνδας Διαμαντόπουλος Ολυμπία Λαμπάκη (Outdoor Activities)

Διαβάστε περισσότερα

Σάββατο 19 Δεκεμβρίου, 2009 Αγ. Νικόλαος, Κρήτη. Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού

Σάββατο 19 Δεκεμβρίου, 2009 Αγ. Νικόλαος, Κρήτη. Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού Σάββατο 19 Δεκεμβρίου, 2009 Αγ. Νικόλαος, Κρήτη. Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού Γεώργιος Γκανάτσιος, MSc Προϊστάμενος Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Ευόσμου, Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηµατολόγιο Πρόσφατης Σωµατικής ραστηριότητας

Ερωτηµατολόγιο Πρόσφατης Σωµατικής ραστηριότητας RPAQ Greek_RPAQ Version Number 1.1 updated 24/January/28 RPAQ Ερωτηµατολόγιο Πρόσφατης Σωµατικής ραστηριότητας Το ερωτηµατολόγιο αυτό έχει σχεδιαστεί µε στόχο καταγραφή των καθηµερινά σωµατικών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση σε φυσικό περιβάλλον / υγεία / ποιότητα ζωής / περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. «ΑΓΩΓΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ»

Άσκηση σε φυσικό περιβάλλον / υγεία / ποιότητα ζωής / περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. «ΑΓΩΓΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ» Άσκηση σε φυσικό περιβάλλον / υγεία / ποιότητα ζωής / περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. «ΑΓΩΓΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ» Κουθούρης Χαρίλαος, Επίκουρος Καθηγητής στην «ιοίκηση ραστηριοτήτων Αναψυχής», Τ.Ε.Φ.Α.Α., Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. 1 ο Εξάμηνο. Θεωρητικά Μαθήματα(Κορμού) ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (3)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. 1 ο Εξάμηνο. Θεωρητικά Μαθήματα(Κορμού) ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (3) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 ο Εξάμηνο Θεωρητικά Μαθήματα(Κορμού) 128 129 130 Ιστορία και Φιλοσοφία της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού 4 6 1 ο Περιγραφική και Λειτουργική Ανατομική

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες που ευθύνονται για τους τραυµατισµούς ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 12 Η ψυχολογία των τραυµατισµών στον αθλητισµό

Παράγοντες που ευθύνονται για τους τραυµατισµούς ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 12 Η ψυχολογία των τραυµατισµών στον αθλητισµό ΕΠΕΑΕΚ : AΝΑΜΟΡΦΩΣΗ A ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 12 Η ψυχολογία των τραυµατισµών στον αθλητισµό Μάριος Γούδας ΤΙΤΛΟΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΑΛΕΞΗΣ περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Πόροι οργανισµών. Οργανισµός: Έννοια. Ανθρώπινοι πόροι. Κάθε. µπορεί να. οργανισµός. λειτουργεί. στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν, περιορισµένους

Πόροι οργανισµών. Οργανισµός: Έννοια. Ανθρώπινοι πόροι. Κάθε. µπορεί να. οργανισµός. λειτουργεί. στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν, περιορισµένους ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

405 Επιστ. Φυσ. Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλίας Τρίκαλα)

405 Επιστ. Φυσ. Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλίας Τρίκαλα) 405 Επιστ. Φυσ. Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλίας Τρίκαλα) Σκοπός Nα οδηγήσει τους φοιτητές σε ένα σύγχρονο πτυχίο που θα ανταποκρίνεται στις πολύπλευρες ανάγκες της κοινωνίας του 2000. Nα συμβάλλει στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΨΥΧΗ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ: : Έννοια ΠΟΡΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΨΥΧΗ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ: : Έννοια ΠΟΡΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΨΥΧΗ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Θα κατανοηθεί η έννοια του οργανισµού Θα κατανοηθεί η έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα ιάλεξης Ψυχολογικές δεξιότητες: ιαχείριση Άγχους

Περιεχόµενα ιάλεξης Ψυχολογικές δεξιότητες: ιαχείριση Άγχους Περιεχόµενα ιάλεξης Ψυχολογικές δεξιότητες: ιαχείριση Άγχους Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα Ορισµοί: Στρες & άγχος Επίδρασή του στην απόδοση Ιδέες για τη διαχείρισης άγχους Συνοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Μικροί Εξερευνητές. Summer Camp 17-21/6 24-28/6 1-5/7. Για παιδιά 4-6 ετών. από ευτέρα έως Παρασκευή 9.00-15.30

Μικροί Εξερευνητές. Summer Camp 17-21/6 24-28/6 1-5/7. Για παιδιά 4-6 ετών. από ευτέρα έως Παρασκευή 9.00-15.30 Summer Camp Μικροί Εξερευνητές Για παιδιά 4-6 ετών ράσεις και εµπειρίες για µικρά παιδιά µε σκοπό να ανιχνεύσουν αλλά και να βιώσουν πραγµατικές καταστάσεις, ζώντας µοναδικές στιγµές. από ευτέρα έως Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΕΡ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΕΡ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Θα παρουσιαστεί ο ρόλος του αθλητικού µάνατζερ

Διαβάστε περισσότερα

Περισσότερες πληροφορίες για το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ. μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Τμήματος

Περισσότερες πληροφορίες για το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ. μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Τμήματος ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 2012 1 Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Δ.Π.Θ. περιλαμβάνει δύο κύκλους

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τον προγραµµατισµό της Φυσικής Αγωγής στο δηµοτικό

Οδηγίες για τον προγραµµατισµό της Φυσικής Αγωγής στο δηµοτικό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρρες: 13 / 9 / 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ. : 1000 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ --- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ /ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ --- ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισµός της έννοιας της µάθησης

Καθορισµός της έννοιας της µάθησης ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΘΛΗΤΕΣ & ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα διάλεξης. Ψυχολογική Υποστήριξη Αθλητών και Αθλητριών. Τι λείπει;;;!!! Το µεγάλο λάθος ως προπονητές! Το δυναµικό του καθενός µας

Θέµατα διάλεξης. Ψυχολογική Υποστήριξη Αθλητών και Αθλητριών. Τι λείπει;;;!!! Το µεγάλο λάθος ως προπονητές! Το δυναµικό του καθενός µας Θέµατα διάλεξης Ψυχολογική Υποστήριξη Αθλητών και Αθλητριών Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα Φιλοσοφία ψυχολογικής υποστήριξης Περιεχόµενο Ψυχολογικής Υποστήριξης Έννοιες και Ορισµοί

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση Υγεία και Ποιότητα Ζωής. Εισαγωγή. Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Άσκηση Υγεία και Ποιότητα Ζωής. Εισαγωγή. Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Άσκηση Υγεία και Ποιότητα Ζωής Εισαγωγή Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Θέματα που θα μελετηθούν Ορισμοί σχετικοί με την ψυχολογία άσκησης, την ψυχική υγεία, κλπ. Ποια πρέπει να είναι τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ιστοσελίδα Τμήματος: http://www.phed-sr.auth.gr/dept.html

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ιστοσελίδα Τμήματος: http://www.phed-sr.auth.gr/dept.html Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ιστοσελίδα Τμήματος: http://www.phed-sr.auth.gr/dept.html ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Παρακολούθηση-διδασκαλία μαθημάτων Διάρκεια των σπουδών:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΜΚ 0501, Διάλεξη 1η ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σκοποί και στόχοι της διδασκαλίας στο Δημοτικό σχολείο. Βασίλης Μπαρκούκης

Σκοποί και στόχοι της διδασκαλίας στο Δημοτικό σχολείο. Βασίλης Μπαρκούκης Σκοποί και στόχοι της διδασκαλίας στο Δημοτικό σχολείο Βασίλης Μπαρκούκης Σκοποί και στόχοι της εκπαίδευσης Σκοπός του δημοτικού σχολείου είναι η πολύπλευρη πνευματική και σωματική ανάπτυξη των μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές στο έµψυχο υλικό ή στο στυλ παιχνιδιού

Αλλαγές στο έµψυχο υλικό ή στο στυλ παιχνιδιού ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ-ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Η προετοιµασία των ποδοσφαιριστών για τη νέα αγωνιστική σεζόν Θέµατα ανάπτυξης Ο σκοπός της προετοιµασίας Η δοµή του προπονητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Εισαγωγή στο µάθηµα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Εισαγωγή στο µάθηµα ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΘΛΗΤΕΣ & ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Ενότητα 1η Εισαγωγή στο µάθηµα Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. αθλητικός µάνατζερ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. αθλητικός µάνατζερ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Θα παρουσιαστεί ο ρόλος του αθλητικού µάνατζερ Οι εξειδικευµένες υπηρεσίες που µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεση της σχολικής Φυσικής Αγωγής και των σχολικών δραστηριοτήτων µε δραστηριότητες σε φυσικό περιβάλλον

Σύνδεση της σχολικής Φυσικής Αγωγής και των σχολικών δραστηριοτήτων µε δραστηριότητες σε φυσικό περιβάλλον Σύνδεση της σχολικής Φυσικής Αγωγής και των σχολικών δραστηριοτήτων µε δραστηριότητες σε φυσικό περιβάλλον ρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύµβουλος Φυσικής Αγωγής ιπλή εκπαιδευτική λειτουργία των δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Μάριος Γούδας. Ηθική ανάπτυξη και εκπαίδευση. Θέµα διάλεξης 10 Ηθική ανάπτυξη στον αθλητισµό. αναφορά σχετικών παραδειγµάτων αθλητών, µαθητών

Μάριος Γούδας. Ηθική ανάπτυξη και εκπαίδευση. Θέµα διάλεξης 10 Ηθική ανάπτυξη στον αθλητισµό. αναφορά σχετικών παραδειγµάτων αθλητών, µαθητών ΕΠΕΑΕΚ : AΝΑΜΟΡΦΩΣΗ A ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 10 Ηθική ανάπτυξη στον αθλητισµό Μάριος Γούδας Ηθική ανάπτυξη - ορισµοί - ηθική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

25 διαφορετικά. αθλήµατα και δράσεις Φυσικής ραστηριότητας καλλιεργούνται στα δηµοτικά αθλητικά κέντρα

25 διαφορετικά. αθλήµατα και δράσεις Φυσικής ραστηριότητας καλλιεργούνται στα δηµοτικά αθλητικά κέντρα Η αποστολή µας 25 διαφορετικά 25 αθλήµατα και δράσεις Φυσικής ραστηριότητας καλλιεργούνται στα δηµοτικά αθλητικά κέντρα Παγκρήτιο Στάδιο Νέο Κλειστό Ηρακλείου Αθλητικό και Πνευµατικό Κέντρο Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

403 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλονίκης

403 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλονίκης 403 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλονίκης Σκοπός Αποστολή των Τ.Ε.Φ.Α.Α. είναι: Να καλλιεργούν και να προάγουν την επιστήμη της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού με την ακαδημαϊκή και την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0213 «Χιονοδρομία ΙΙΙ» 2η Διάλεξη:

Διαβάστε περισσότερα

Μέρη της έρευνας ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. 5 Λόγοι Επιλογής ΠΜ. Η επιστήµη µας είναι πολυδιάστατη. 5 Λόγοι Επιλογής ΠΜ (συνέχεια)

Μέρη της έρευνας ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. 5 Λόγοι Επιλογής ΠΜ. Η επιστήµη µας είναι πολυδιάστατη. 5 Λόγοι Επιλογής ΠΜ (συνέχεια) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ιάλεξη 10. Ποιοτική έρευνα Μέρη της έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Η.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. Απολογισµός Αθλητικών ράσεων 2012

Η.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. Απολογισµός Αθλητικών ράσεων 2012 Η.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Απολογισµός Αθλητικών ράσεων 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΣΗΣ για ΌΛΟΥΣ Υλοποίηση Προγραµµάτων Μεγάλης ιάρκειας 24 Φεβρουαρίου 2012 15 Ιουνίου 2012 Τµήµατα: Αερόβια άσκηση, Μυϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. Μέθοδος. Μέρη της Έρευνας. Πώς ερευνήθηκε το πρόβληµα? Μέθοδος. Ερµηνεία µετρήσεων Αξιολόγηση. Μέτρηση.

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. Μέθοδος. Μέρη της Έρευνας. Πώς ερευνήθηκε το πρόβληµα? Μέθοδος. Ερµηνεία µετρήσεων Αξιολόγηση. Μέτρηση. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ιάλεξη 5. Μετρήσεις στη Φυσική Αγωγή και

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις - Ερωτηµατολόγια & συνεντεύξεις ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. Συγκέντρωση πληροφοριών. Συνέντευξη

Μετρήσεις - Ερωτηµατολόγια & συνεντεύξεις ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. Συγκέντρωση πληροφοριών. Συνέντευξη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ιάλεξη 6. Μετρήσεις - Ερωτηµατολόγια & συνεντεύξεις

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα διάλεξης. Τεχνική Καθορισµού Στόχων Αθλητών και Αθλητριών. Τι είναι οι στόχοι; Τα παρακάτω είναι στόχοι; Η ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ (Martens, 1987)

Θέµατα διάλεξης. Τεχνική Καθορισµού Στόχων Αθλητών και Αθλητριών. Τι είναι οι στόχοι; Τα παρακάτω είναι στόχοι; Η ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ (Martens, 1987) Θέµατα διάλεξης Τεχνική Καθορισµού Στόχων Αθλητών και Αθλητριών Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα Τι είναι οι στόχοι; Σηµαντικότητα στόχων Αρχές καθορισµού στόχων Πρακτικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 1η Εισαγωγή Στην Ειδική Φυσική Αγωγή: Ορισμοί, Έννοιες

Διάλεξη 1η Εισαγωγή Στην Ειδική Φυσική Αγωγή: Ορισμοί, Έννοιες ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Διάλεξη 1η Εισαγωγή Στην Ειδική Φυσική Αγωγή: Ορισμοί, Έννοιες Κοκαρίδας Δημήτριος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα Ορισμός Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ gym.web.auth..gr 2310 992672/73/75

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ gym.web.auth..gr 2310 992672/73/75 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ gym.web.auth..gr 2310 992672/73/75 Δήλωση αποστολής Η εξασφάλιση μιας ασφαλούς και παιδαγωγικής απασχόλησης των παιδιών παιδικής και προεφηβικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ - ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ. Ταυτότητα Οργανισµού: Ένα πρόγραµµα για µια δραστηριότητα:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ - ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ. Ταυτότητα Οργανισµού: Ένα πρόγραµµα για µια δραστηριότητα: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ - ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Θα παρουσιαστούν τα χαρακτηριστικά του οργανισµού Οι ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχολογικά Οφέλη από Συµµετοχή σε Υπαίθριες ραστηριότητες Αναψυχής: Ανασκόπηση Θεωρίας και Έρευνας

Ψυχολογικά Οφέλη από Συµµετοχή σε Υπαίθριες ραστηριότητες Αναψυχής: Ανασκόπηση Θεωρίας και Έρευνας Τρέχων Τίτλος: ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Ψυχολογικά Οφέλη από Συµµετοχή σε Υπαίθριες ραστηριότητες Αναψυχής: Ανασκόπηση Θεωρίας και Έρευνας Στυλιανή Χρόνη, Ph.D. & Νικόλαος Ζουρµπάνος, B.Sc.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΣΤΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Θέµατα που θα αναπτυχθούν Οι λόγοι για τους οποίους ανέκυψε η ανάγκη χρησιµοποίησης των κοινωνικο-γνωστικών µοντέλων για την ερµηνεία

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα της διάλεξης. Η δασκαλοκεντρική διδασκαλία. Ας κάνουµε µια άσκηση. Είναι έτσι, αλήθεια; Ποιος παίρνει τις αποφάσεις;

Περιεχόµενα της διάλεξης. Η δασκαλοκεντρική διδασκαλία. Ας κάνουµε µια άσκηση. Είναι έτσι, αλήθεια; Ποιος παίρνει τις αποφάσεις; ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Η δασκαλοκεντρική διδασκαλία ιγγελίδης Νικόλαος Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα Περιεχόµενα της διάλεξης Κύρια χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΦΥΛΟ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΛΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική δραστηριότητα. Μάνου Βασιλική, Ph.D Διδάσκουσα στο ΤΕΦΑΑ Τρικάλων

Φυσική δραστηριότητα. Μάνου Βασιλική, Ph.D Διδάσκουσα στο ΤΕΦΑΑ Τρικάλων Φυσική δραστηριότητα Μάνου Βασιλική, Ph.D Διδάσκουσα στο ΤΕΦΑΑ Τρικάλων Δεδομένα έρευνας Το 24% περίπου των παιδιών δεν συμμετέχει σε καμία οργανωμένη φυσική δραστηριότητα. Μόλις το 4% δεν συμμετέχει σε

Διαβάστε περισσότερα

19/11/2007. Ορισμοί. Υπερπροπόνηση & Κάψιμο. Πως φτάνουν στο κάψιμο; Μοντέλο καψίματος αθλητών και αθλητριών (Silva 1990) Στυλιανή «Ανή» Χρόνη, Ph.D.

19/11/2007. Ορισμοί. Υπερπροπόνηση & Κάψιμο. Πως φτάνουν στο κάψιμο; Μοντέλο καψίματος αθλητών και αθλητριών (Silva 1990) Στυλιανή «Ανή» Χρόνη, Ph.D. Υπερπροπόνηση & Κάψιμο Στυλιανή «Ανή» Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ΤΕΦΑΑ 2007-2008 Ορισμοί Υπερπροπόνηση: (overtraining) Μη φυσιολογική επιβάρυνση (σε διάρκεια ή ένταση) του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011-2012 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» Διδάσκων: Κ. Χρήστου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Πάτρα. 3/10/2009

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Πάτρα. 3/10/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Πάτρα. 3/10/2009 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ /νση: Παν/πολη-Πάτρα Αρ. Πρωτ. Τ.Κ. : 265.00 ΤΗΛ κ FAX : 2610-993055 Προς : Όλα τα µέλη της Πανεπιστηµιακής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Θεµατικές Ενότητες Εταιρικών προγραµµάτων

Θεµατικές Ενότητες Εταιρικών προγραµµάτων Ποια είναι η Experience Outdoor Activities; Η Experience Outdoor Activities, γραφείο Τουρισµού Υπαίθριων ραστηριοτήτων και Αναψυχής, σχεδιάζει, οργανώνει και υλοποιεί προγράµµατα εταιρικών διοργανώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. Αθλητικό Marketing. Βασικές ραστηριότητες Marketing. 1. Η ανάλυση της αγοράς. στόχου» «οµάδας. 2. Η δηµιουργία και επιλογή µε βάση:

Περιεχόµενο. Αθλητικό Marketing. Βασικές ραστηριότητες Marketing. 1. Η ανάλυση της αγοράς. στόχου» «οµάδας. 2. Η δηµιουργία και επιλογή µε βάση: ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικός τουρισμός αναψυχής 4Χ4: τέσσερις εποχές Χ τέσσερις γεωγραφικές περιοχές

Αθλητικός τουρισμός αναψυχής 4Χ4: τέσσερις εποχές Χ τέσσερις γεωγραφικές περιοχές Αθλητικός τουρισμός αναψυχής 4Χ4: τέσσερις εποχές Χ τέσσερις γεωγραφικές περιοχές Αχιλλέας E. ΤΖΙΜΑΣ Ιδρυτής του Rhodes Windsurfing, Kitesurfing and Sailing Academy και του project «sportstourismgreece»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Προσωπικό Γραφείου Αθλητισμού Δρ. Εύρος Δημοσθένους : Λειτουργός Πανεπιστημίου (Υπεύθυνος Γραφείου Αθλητισμού

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα διάλεξης. Έλεγχος διέγερσης: Τεχνικές χαλάρωσης & ενεργοποίησης. «Οι κορυφαίες στιγµές των αθλητών απαιτούν κατάσταση χαλάρωσης»

Θέµατα διάλεξης. Έλεγχος διέγερσης: Τεχνικές χαλάρωσης & ενεργοποίησης. «Οι κορυφαίες στιγµές των αθλητών απαιτούν κατάσταση χαλάρωσης» Θέµατα διάλεξης Έλεγχος διέγερσης: Τεχνικές χαλάρωσης & ενεργοποίησης Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα 1. Ηδιέγερση στον αγωνιστικό αθλητισµό 2. Τι είναι η διέγερση 3. Ποια η σχέση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Παρουσίαση Χρήστος Γαλαζούλας Λέκτορας Προπονητικής της

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Παρουσίαση Χρήστος Γαλαζούλας Λέκτορας Προπονητικής της ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Παρουσίαση Χρήστος Γαλαζούλας Λέκτορας Προπονητικής της Καλαθοσφαίρισης Αγαπητoί μαθητές/τριες τριες ΤΕΦΑΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ειγµατοληψία ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Μέρη της Έρευνας Μέθοδος Πώς ερευνήθηκε το πρόβληµα? Μέθοδος

ειγµατοληψία ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Μέρη της Έρευνας Μέθοδος Πώς ερευνήθηκε το πρόβληµα? Μέθοδος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής. Μορφές αθλητικού τουρισµού στην Κύπρο βάση των προτάσεων στελεχών τουριστικών επιχειρήσεων. Θράκης.

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής. Μορφές αθλητικού τουρισµού στην Κύπρο βάση των προτάσεων στελεχών τουριστικών επιχειρήσεων. Θράκης. Μορφές αθλητικού τουρισµού στην Κύπρο βάση των προτάσεων στελεχών τουριστικών επιχειρήσεων Τυµβίου Ελένη, 1 Μπαλάσκα Παναγιώτα, 2 Καραγιαννίδης Ευάγγελος 3 1. Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού,

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Νικόλαος Τσιγγίλης Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής

Δρ. Νικόλαος Τσιγγίλης Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής Δρ. Νικόλαος Τσιγγίλης Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής γής Τρέξτε τώρα που μπορείτε για να μην. «τρέχετε» όταν δεν μπορείτε Ποια είναι η κατάσταση στη χώρα μας; Αριθμός σταδίων (μέση τιμή)

Διαβάστε περισσότερα

http://enallaktikos-tourismos-messinia.weebly.com ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

http://enallaktikos-tourismos-messinia.weebly.com ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ http://enallaktikos-tourismos-messinia.weebly.com ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Eναλλακτικός Τουρισμός - είναι μια καινούρια φιλοσοφία στον τομέα του τουρισμού και περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΥΓΕΙΑ ΖΩΝΤΑΝΙΑ

ΑΣΚΗΣΗ ΥΓΕΙΑ ΖΩΝΤΑΝΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΓΕΙΑ ΖΩΝΤΑΝΙΑ ΣΗΜΕΡΑ? Πως? ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ 6+1 συμβουλές για να διατηρήσετε τα κίνητρά σας για άσκηση ισχυρά! Πολλοί είναι αυτοί που ξεκινούν ένα πρόγραμμα γυμναστικής γεμάτοι

Διαβάστε περισσότερα

www.psychologyonline.gr Newsletter Αθλητικής Ψυχολογίας, Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2009 Αγαπητοί Φίλοι,

www.psychologyonline.gr Newsletter Αθλητικής Ψυχολογίας, Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2009 Αγαπητοί Φίλοι, Newsletter Αθλητικής Ψυχολογίας, Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2009 Αγαπητοί Φίλοι, Μετά την σύντοµη ανάπαυλα των Χριστουγεννιάτικων διακοπών µας, έφτασε ένας ορεξάτος και Ολόφρεσκος Νέος Χρόνος που κουβαλά µαζί

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο ΑΘΛΗΤΙΚΟ MARKETING

Περιεχόµενο ΑΘΛΗΤΙΚΟ MARKETING Περιεχόµενο ΑΘΛΗΤΙΚΟ MARKETING Θα παρουσιαστούν: Οι βασικές αρχές που διέπουν το Αθλητικό Μάρκετινγκ Τα βήµατα που απαιτούνται για το σχεδιασµό ενός πλάνου Ορισµός αθλητικού Βασικές δραστηριότητες αθλητικού

Διαβάστε περισσότερα

«Escape: Μια εκπαιδευτική Αθλητική Πρόκληση για την

«Escape: Μια εκπαιδευτική Αθλητική Πρόκληση για την Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστήμιου Πατρών Πρόγραμμα Αγωγής Σταδιοδρομίας «Escape: Μια εκπαιδευτική Αθλητική Πρόκληση για την ενίσχυση της αυτογνωσίας των μαθητών». ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΔΡΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΘΛΗΤΕΣ & ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική αγωγή για το γυµνάσιο

Φυσική αγωγή για το γυµνάσιο Φυσική αγωγή για το γυµνάσιο ΘΕΟ ΩΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Καθηγητής Τζιαµούρτας Αθανάσιος Επίκουρος καθηγητής Νάτσης Πέτρος ΚΦΑ Κοσµίδου Ευδοξία ΚΦΑ ΤΕΦΑΑ/ Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Τι καλύπτει το βιβλίο Βασικά γνωστικά

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα αναλυτικών. προγραµµάτων φυσικής αγωγής. Θέµατα της παρουσίασης. Μοντέλα ΑΠΦΑ. Μοντέλο της ανάπτυξης των σπορ

Μοντέλα αναλυτικών. προγραµµάτων φυσικής αγωγής. Θέµατα της παρουσίασης. Μοντέλα ΑΠΦΑ. Μοντέλο της ανάπτυξης των σπορ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Μοντέλα αναλυτικών προγραµµάτων φυσικής αγωγής Θέµατα της παρουσίασης Τα βασικότερα µοντέλα φυσικής αγωγής. Τα χαρακτηριστικά του

Διαβάστε περισσότερα

Ορισµός του τουρισµού

Ορισµός του τουρισµού ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διεξάγονται στις αθλητικές εγκαταστάσεις των Σχολείων αμέσως μετά το τέλος των ωρών διδασκαλίας και πραγματοποιούνται τα εξής αθλήματα:

Διεξάγονται στις αθλητικές εγκαταστάσεις των Σχολείων αμέσως μετά το τέλος των ωρών διδασκαλίας και πραγματοποιούνται τα εξής αθλήματα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Προγράμματα κινητικής αγωγής, τα οποία διεξάγονται στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Χολαργού και απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας 4 και 5 ετών. ΣΧΟΛΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Δραστηριοτήτων 2014-15 Επιτροπής Εποπτείας Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου

Απολογισμός Δραστηριοτήτων 2014-15 Επιτροπής Εποπτείας Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου Απολογισμός Δραστηριοτήτων 2014-15 Επιτροπής Εποπτείας Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου Περιεχόμενα Προγράμματα για φοιτητές 3 Προγράμματα για εργαζόμενους 11 Αθλούμενοι 14 Παράλληλες δράσεις 15 Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωση - μεθοδολογία Διάλεξη 11η : Προπονητική. και aerobic (αεροβικός χορός) I

KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωση - μεθοδολογία Διάλεξη 11η : Προπονητική. και aerobic (αεροβικός χορός) I ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωση - μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΦΥΛΟ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΛΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής «σωστό λάθος» Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις. 1. Ένα ιδιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Συµµετοχή Φοιτητών /τριών σε Υπαίθρια Προγράµµατα Aναψυχής Πανεπιστηµιακού Αθλητισµού

Συµµετοχή Φοιτητών /τριών σε Υπαίθρια Προγράµµατα Aναψυχής Πανεπιστηµιακού Αθλητισµού Ελληνική Εταιρεία ιοίκηση Αθλητισµού και Αναψυχής 6(1), 17-27 ιοίκησης Αθλητισµού Συµµετοχή Φοιτητών /τριών σε Υπαίθρια Προγράµµατα Aναψυχής Πανεπιστηµιακού Αθλητισµού Ευαγγελία Κοντογιάννη, Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

1o ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΥΠΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ Εισαγωγή Αρχική Σελίδα Περιεχόµενα CD Rom Θέµατα 1ου Κεφαλαίου Ματιές στον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΚΛΑ ΟΥ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ µέρος 8 - ράσεις Αγέλης Λυκοπούλων Οι ράσεις Αγέλης είναι: α. Τυπική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Βασίλης Γιωργαλλάς Καθηγητής Φυσικής Αγωγής

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Βασίλης Γιωργαλλάς Καθηγητής Φυσικής Αγωγής ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Βασίλης Γιωργαλλάς Καθηγητής Φυσικής Αγωγής βασικό φαινόμενο που διακρίνει κάθε ζωντανό οργανισμό, είναι η κίνηση Ο βιολογικός αγώνας του ανθρώπου και μέσα από τη

Διαβάστε περισσότερα

Υποστηρικτικό υλικό για τη διεξαγωγή. της παρουσίασης. «Μαθαίνω για τη Σωματική Δραστηριότητα» σε μαθητές Νηπιαγωγείου, Α και Β τάξεων Δημοτικού

Υποστηρικτικό υλικό για τη διεξαγωγή. της παρουσίασης. «Μαθαίνω για τη Σωματική Δραστηριότητα» σε μαθητές Νηπιαγωγείου, Α και Β τάξεων Δημοτικού Υποστηρικτικό υλικό για τη διεξαγωγή της παρουσίασης «Μαθαίνω για τη Σωματική Δραστηριότητα» σε μαθητές Νηπιαγωγείου, Α και Β τάξεων Δημοτικού Διαφάνεια 1: Η παρουσίαση έχει ως σκοπό να ενημερώσει τα παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικό προπονητικό πρόγραμμα για τον Μαραθώνιο δρόμο. Δρ. Γιώργος Λουκαΐδης, PhD Εργοφυσιολόγος Δρό.Με.Α. Racing

Ενδεικτικό προπονητικό πρόγραμμα για τον Μαραθώνιο δρόμο. Δρ. Γιώργος Λουκαΐδης, PhD Εργοφυσιολόγος Δρό.Με.Α. Racing Ενδεικτικό προπονητικό πρόγραμμα για τον Μαραθώνιο δρόμο Δρ. Γιώργος Λουκαΐδης, PhD Εργοφυσιολόγος Δρό.Με.Α. Racing Ο Μαραθώνιος δρόμος αποτελεί ίσως το μαζικότερο και πιο ιστορικό αγώνισμα στον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα της παρουσίασης. Βάσεις σχεδιασµού αναλυτικών προγραµµάτων φυσικής αγωγής. Τι είναι το αναλυτικό

Θέµατα της παρουσίασης. Βάσεις σχεδιασµού αναλυτικών προγραµµάτων φυσικής αγωγής. Τι είναι το αναλυτικό ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Βάσεις σχεδιασµού αναλυτικών προγραµµάτων φυσικής αγωγής ιγγελίδης Νικόλαος Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα Θέµατα της παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

explore; Είσαι για aiesec.gr/explore AIESEC.Greece Το Πρόγραμμα Explore Ποιά είναι τα προγράμματα του explore που μπορώ να συμμετέχω

explore; Είσαι για aiesec.gr/explore AIESEC.Greece Το Πρόγραμμα Explore Ποιά είναι τα προγράμματα του explore που μπορώ να συμμετέχω aiesec.gr/explore AIESEC.Greece Είσαι για explore; Το Πρόγραμμα Explore Ποιά είναι τα προγράμματα του explore που μπορώ να συμμετέχω Πιστοποιητικό Υπηρεσίες που προσφέρει η AIESEC για το explore Κόστος

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Πολιτική Επιστήμη 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΚΑΔΗΜΙΩN. Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΚΑΔΗΜΙΩN. Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΜΚ 0501, Διάλεξη 12η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΚΑΔΗΜΙΩN Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα Θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Αθλήματα σπορ

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Αθλήματα σπορ Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Αθλήματα σπορ Ενότητα: Αθλητισμός (3 Φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Α1, Α2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 6 ώρες (3 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: 1. Για τον διδάσκοντα: 1 υπολογιστής με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Η ψυχολογία των αθλητών και η άμεση σχέση της με την προπόνηση και τη φυσικοθεραπεία

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Η ψυχολογία των αθλητών και η άμεση σχέση της με την προπόνηση και τη φυσικοθεραπεία ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1. Κριτήρια Επιλογής Θέματος キ キ キ キ ενδιαφέρον απόκτηση γνώσεων και πληροφοριών διαμόρφωση απόψεων για το θέμα φιλομάθεια για τη ψυχολογία των αθλητών 2. Τίτλος της έρευνας Η ψυχολογία

Διαβάστε περισσότερα

Επιθετικότητα. Βία και επιθετικότητα στον αθλητισµό. ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ έννοια. Θεωρίες για την επιθετικότητα. Ψυχολογικές θεωρίες για την

Επιθετικότητα. Βία και επιθετικότητα στον αθλητισµό. ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ έννοια. Θεωρίες για την επιθετικότητα. Ψυχολογικές θεωρίες για την ΕΠΕΑΕΚ : AΝΑΜΟΡΦΩΣΗ A ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης9 Βία και στον αθλητισµό Μάριος Γούδας Επιθετικότητα - έννοια - διαφορά βίας - ς Θεωρίες

Διαβάστε περισσότερα

8 Μαϊου 2010 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Δ ρ. Εµµανουηλίδου Καλλιόπη. Βιωµατικό σεµινάριο: Δ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΧΟΥΣ

8 Μαϊου 2010 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Δ ρ. Εµµανουηλίδου Καλλιόπη. Βιωµατικό σεµινάριο: Δ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΧΟΥΣ Βιωµατικό σεµινάριο: Δ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΧΟΥΣ 8 Μαϊου 2010 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Επιστηµονικά υπεύθυνη: Δ ρ. Εµµανουηλίδου Καλλιόπη MEd, MEd, MSc, Cert.Couns., PhD Επιστηµονική συνεργάτης Α.Π.Θ.! Δ ιοργάνωση: Χορηγός

Διαβάστε περισσότερα

648 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

648 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 648 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΥΝ ΟΙ ΜΑΘΗ- ΤΕΣ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ, ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΦΥΛΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία των στόχων. θεωρία στόχων - Καθορισµός. Αρχές της θεωρίας των στόχων. Θέµα διάλεξης4. Θεωρία στόχων. Επιδράσεις στην απόδοση

Θεωρία των στόχων. θεωρία στόχων - Καθορισµός. Αρχές της θεωρίας των στόχων. Θέµα διάλεξης4. Θεωρία στόχων. Επιδράσεις στην απόδοση ΕΠΕΑΕΚ : AΝΑΜΟΡΦΩΣΗ A ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης4 Καθορισµός στόχων στον Αθλητισµό Μάριος Γούδας ΤΙΤΛΟΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΑΛΕΞΗΣ Θεωρία στόχων -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ... Cities for Peace and Democracy in Europe Ε Ρ Ε ΤΟΠΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Υ Ν Α με την υποστήριξη Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ...6

Διαβάστε περισσότερα

Ένα ερωτηματολόγιο που θα σας βοηθήσει να γνωρίσετε καλύτερα τον αγωνιστικό σας εαυτό!

Ένα ερωτηματολόγιο που θα σας βοηθήσει να γνωρίσετε καλύτερα τον αγωνιστικό σας εαυτό! Επιμέλεια-μετάφραση: Αλέξανδρος Νικολόπουλος, Ph.D. Ένα ερωτηματολόγιο που θα σας βοηθήσει να γνωρίσετε καλύτερα τον αγωνιστικό σας εαυτό! Πόσο ψυχολογικά προετοιμασμένος μπορεί να είστε πριν από έναν

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία απόδοσης Γνωστικές διαδικασίες

Θεωρία απόδοσης Γνωστικές διαδικασίες ΕΠΕΑΕΚ : AΝΑΜΟΡΦΩΣΗ A ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 5 Απόδοση Αιτιών & Αυτοαποτελεσµατικότητα στον Αθλητισµό και στη Φυσική Αγωγή Μάριος Γούδας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΕ9900 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή Διάλεξη 7η Αναζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα της διάλεξης. ιδασκαλία και µάθηση. Ποιος παίρνει τις αποφάσεις; παραγωγικότητας

Περιεχόµενα της διάλεξης. ιδασκαλία και µάθηση. Ποιος παίρνει τις αποφάσεις; παραγωγικότητας ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Ανάπτυξη της δηµιουργικότητας: Η µέθοδος της αποκλίνουσας παραγωγικότητας ιγγελίδης Νικόλαος Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τον προγραμματισμό του μαθήματος Φυσικής Αγωγής στο Λύκειο.

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τον προγραμματισμό του μαθήματος Φυσικής Αγωγής στο Λύκειο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Ταχ. Διευθ.: ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΙΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

31 OCT 2 NOV 2014, ROME

31 OCT 2 NOV 2014, ROME 31 OCT 2 NOV 2014, ROME Ekkart Arbeit - Youth program Strength Training Bart Bennema The Journey from Potential to Performance Joans Tawiah Dodoo - Speed: Coaching Philoshophy Wolfgang Killing - Developing

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση και διατήρηση των Νέων αθλητών

Αξιοποίηση και διατήρηση των Νέων αθλητών Αξιοποίηση και διατήρηση των Νέων αθλητών ΞΕΝΙΑ ΑΡΓΕΙΤΑΚΗ, PhD Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, Παν. Αθηνών Αναπλ. Ταμίας του ΣΕΓΑΣ Σύγχρονη προσέγγιση Οι νέοι στον αθλητισμό ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΟΥΝ 35% ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ 65% Σύγχρονη προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ψυχολογία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Α Γ Ο Ρ Α Σ. Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Online Έρευνας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Σεπτέμβριος 2012

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Α Γ Ο Ρ Α Σ. Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Online Έρευνας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Σεπτέμβριος 2012 Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Α Γ Ο Ρ Α Σ Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Online Έρευνας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Σεπτέμβριος 2012 Εισαγωγή Το ενδιαφέρον των Ελλήνων για τους φετινούς Ολυμπιακούς καταγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες

Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες Ενότητα 3: Δεξιότητες Γεροδήμος Βασίλειος, Καρατράντου Κωνσταντίνα Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία - αλληλεπίδραση. - έννοια. - διαδροµή µηνυµάτων. - στοιχεία και ενέργειες. - λεκτική µη λεκτική. - προπονητής ποµπός. - ενεργητική ακρόαση

Επικοινωνία - αλληλεπίδραση. - έννοια. - διαδροµή µηνυµάτων. - στοιχεία και ενέργειες. - λεκτική µη λεκτική. - προπονητής ποµπός. - ενεργητική ακρόαση ΕΠΕΑΕΚ : AΝΑΜΟΡΦΩΣΗ A ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 8 Αρχές επικοινωνίας στον αθλητισµό Μάριος Γούδας Επικοινωνία - αλληλεπίδραση - έννοια

Διαβάστε περισσότερα