ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α: ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Στυλιανή Χρόνη, Ph.D. Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Τ.Ε.Φ.Α.Α.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α: ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Στυλιανή Χρόνη, Ph.D. Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Τ.Ε.Φ.Α.Α."

Transcript

1 Τρέχων Τίτλος: ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α: ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Στυλιανή Χρόνη, Ph.D. Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Τ.Ε.Φ.Α.Α. Λέξεις κλειδιά: Αθλητισµός αναψυχής, Ελλάδα Περίληψη Η παρούσα εργασία σκοπό είχε την ερευνητική προσέγγιση των δραστηριοτήτων που θεωρούνται ως αναψυχή στον Ελλαδικό χώρο καθώς και την διερεύνηση του επαγγελµατικού µέλλοντος του κλάδου της φυσικής αγωγής. Φοιτητές και φοιτήτριες τµήµατος φυσικής αγωγής (Ν = 109) συµπλήρωσαν ένα ερωτηµατολόγιο το οποίο (α) παρουσίαζε έναν ορισµό «αθλητισµού αναψυχής» (Whelan, Meyers, & Donovan 1995) και ζητούσε από τους συµµετέχοντες να τον διαβάσουν και να σηµειώσουν 5 έως 10 παραδείγµατα δραστηριοτήτων που πιστεύουν ότι εµπίπτουν στα πλαίσια του ορισµού και (β) να απαντήσουν σε µια ερώτηση σχετική µε τι πιστεύουν ότι έχει µέλλον στην Ελλάδα για κάποιον που θέλει να ασχοληθεί επαγγελµατικά µε το χώρο του αθλητισµού και της άσκησης. Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι οι συµµετέχοντες αντιλαµβάνονται τον αθλητισµό αναψυχής εντονότερα από την πλευρά των υπαιθρίων δραστηριοτήτων και ότι αυτός ο σχετικά νέος τοµέας του αθλητισµού αναψυχής έχει τις υψηλότερες επαγγελµατικές προδιαγραφές στην χώρα µας για το µέλλον. RECREATIONAL SPORTS ACTIVITIES IN GREECE: PERCEPTIONS OF PHYSICAL EDUCATION COLLEGE STUDENTS Abstract The purpose of the present study was to explore activities that are perceived as recreational in the State of Greece and to investigate students beliefs about employment potential in the area of physical education and sports. University students at a physical education department completed a questionnaire, which (a) presented a definition of recreational sports (Whelan, Meyers, & Donovan 1995) and asked them to write 5 to 10 examples of activities that fit in the scope of this definition and (b) asked them to state their beliefs with regard to what area of physical education and sports has employment potential. The results showed that students perceive recreational sports more as outdoor recreational activities and believe that a specialization in recreational sports has a better employment potential in Greece. Εισαγωγή Το πρωινό του Σαββάτου γύρω στις έξι αποτελεί για µένα µοναδική προσωπική στιγµή µε τον εαυτό µου. Ώρες χωρίς σκέψεις, ευχάριστης κούρασης, αλλά και αντιπαράθεσης µε τις ίδιες µου τις σκέψεις και αποφάσεις που περνούν αστραπιαία από το µυαλό και µε κάνουν να νιώθω µια τεράστια ικανοποίηση. Είναι οι ώρες µακριά από το γραφείο και τα παιδιά, που περνάω τρέχοντας στα χωµάτινα µονοπάτια του δικού µου ήσυχου πράσινου λόφου. Το µέρος αυτό κρύβεται δυο τετράγωνα παρακάτω από το διαµέρισµα µου, πάνω από την πολύβουη και άχρωµη πολιτεία αλλά και ίσως απλά µέσα στην ίδια µου την φαντασία (συνέντευξη µε αθλητή αναψυχής Χ, Νοέµβριος 2001).

2 ραστηριότητες Αθλητισµού Αναψυχής 2 Τα λόγια αυτά εκφράζουν την ευχαρίστηση και ικανοποίηση που νιώθει ο σύγχρονος άνθρωπος µέσω µιας απλής δραστηριότητας αθλητικής αναψυχής, όπως είναι το τρέξιµο. Η ζωή του σηµερινού ανθρώπου, στα πλαίσια του δυτικού πολιτισµού, χαρακτηρίζεται από άγχος, αγώνα για επιβίωση ή απόκτηση πλούτου, υπερκαταναλωτισµό, έλλειψη ελεύθερου χρόνου και συχνά αποφυγή πνευµατικής και σωµατικής άσκησης. Οι λόγοι αυτοί αλλά και πολλοί άλλοι τον οδηγούν µέσα από ποικίλους δρόµους στην ανεύρεση τρόπων για βελτίωση της ποιότητας και γενικότερα του επιπέδου ζωής του. Πιο συγκεκριµένα, στο θέµα του ελεύθερου χρόνου και της σωµατικής άσκησης ο όρος του αθλητισµού αναψυχής καταλαµβάνει ένα πολύ µεγάλο κοµµάτι. Η λέξη αναψυχή στην αρχαία Ελλάδα σύµφωνα µε τους Μαρκαντωνάτο, Μοσχόπουλο και Χωραφά (1994) ορίζεται ως ξεκούραση και δρόσισµα. Στις µέρες µας ο ορισµός της αναψυχής διαφέρει µερικώς ως προς την δεύτερη ερµηνεία και σίγουρα έχει εκφραστεί µε πολλές περισσότερες λέξεις. Σχετικά πρόσφατα οι Gray και Greben (1974), οι οποίοι θέλησαν να ερµηνεύσουν την αναψυχή, συγκέντρωσαν περίπου διακόσιες λέξεις ή φράσεις για την περιγραφή της από διαφορετικούς ανθρώπους, όπως «προσδοκία και προσµονή, νιώθω ένα κοµµάτι από την οµορφιά που υπάρχει στη φύση, φυγή, φεύγω µακριά από όλα, ένωση πνεύµατος και ψυχής, ρίσκο, ελευθερία, συγκίνηση, δύναµη, δηµιουργικότητα, εσωτερική γαλήνη, αρµονία, ανταµοιβή, συµµετοχή. Την δεκαετία του 40 ο Hutchinson (1949) περιέγραψε την αναψυχή ως µια ευρέως κοινωνικά αποδεκτή εµπειρία στα πλαίσια του ελεύθερου χρόνου, παρέχοντας άµεση και εσωτερική ικανοποίηση στο άτοµο που εθελοντικά συµµετέχει στην εκάστοτε δραστηριότητα. Ο Romney (1945) υποστήριξε ότι η αναψυχή είναι µια ανάταση του πνεύµατος και της ψυχής. Ο ίδιος συγγραφέας αναφέρει, ότι η αναψυχή έχει να κάνει λιγότερο µε την κίνηση και περισσότερο µε τα συναισθήµατα που κερδίζει κάποιος µε την συµµετοχή του σε κάποια δραστηριότητα. Υπάρχουν πολλές θεωρίες για την αναψυχή. Μια απλή προσέγγιση και κατηγοριοποίηση του θέµατος έγινε από τον Torkildsen (1999), που καταγράφει την αναψυχή ως: (α) µια τάση του ατόµου να ικανοποιήσει κάποια εσωτερική του επιθυµία, (β) ορίζεται µέσα στα πλαίσια του ελεύθερου χρόνου, (γ) έχει σηµασία για το άτοµο προσωπικά αλλά και για την κοινωνία, (δ) αποτελεί ένα είδος σωµατικής και πνευµατικής ανάτασης, και (ε) αποτελεί γενικότερα µια ευχάριστη εµπειρία. Πολλαπλές είναι οι επιλογές του ατόµου ως προς το είδος αναψυχής που θα επιλέξει να ακολουθήσει. Η αναψυχή είναι µία πολύ προσωπική επιλογή. Εµπειρίες αναψυχής µπορούν να προέλθουν από ανοιχτό, αλλά και κλειστό περιβάλλον, προγράµµατα υπαιθρίων δραστηριοτήτων ή γυµναστηρίων, οργανωµένα αθλήµατα ή µη-οργανωµένες δραστηριότητες. Σε πολλές χώρες η ανάλωση του ελεύθερου χρόνου µε συστηµατική συµµετοχή σε αθλήµατα καταλαµβάνει ένα σηµαντικό κοµµάτι της αναψυχής. Για την κατανόηση της θέσης που έχουν τα σπορ στην αναψυχή, οι Mull, Bayless, Ross και Jamieson (1997) παρουσίασαν ένα µοντέλο οργάνωσης αυτών κατά τον ελεύθερο χρόνο. Το µοντέλο οργανώθηκε σε σχήµα πυραµίδας, µε βάση των αριθµό συµµετεχόντων που εµφανίζονται σε κάθε επίπεδο. Στην κορυφή της πυραµίδας βρίσκεται ο επαγγελµατικός αθλητισµός ο οποίος έχει την µικρότερη συµµετοχή και ακολουθεί ο ερασιτεχνικός αθλητισµός µε περισσότερους συµµετέχοντες. Κατεβαίνοντας παρακάτω προς την βάση της πυραµίδας, συναντάµε τον αθλητισµό αναψυχής, ο οποίος και µας ενδιαφέρει στην παρούσα έρευνα, µε ένα µεγάλο εύρος συµµετεχόντων, ενώ τέλος, στην βάση της πυραµίδας βρίσκεται ο σχολικός αθλητισµός µε την µεγαλύτερη συµµετοχή. Στην προκείµενη εργασία, κύριο µέληµά µας είναι να γνωρίσουµε τις επιλογές κάποιων Ελλήνων ως προς την αναψυχή και µέσα από τις επιλογές αυτές να κατανοήσουµε τον αθλητισµό αναψυχής. Ο αθλητισµός αναψυχής αφορά δραστηριότητες στις οποίες συµµετέχουν άτοµα διαφόρων ηλικιών, των οποίων όµως η ενασχόληση δεν εµπίπτει στις κατηγορίες του επαγγελµατικού, ερασιτεχνικού, ή σχολικού

3 ραστηριότητες Αθλητισµού Αναψυχής 3 αθλητισµού (Whelan, Meyers, & Donovan, 1995). Η ενασχόληση µε τον αθλητισµό αναψυχής γίνεται σε περίοδο ελευθερίας, κατά την οποία ο άνθρωπος µπορεί να εµπλουτίσει τις αξίες του ως ανθρώπινο ων και ως δηµιουργικό µέλος της κοινωνίας του, αφού ολοκληρώσει και εκπληρώσει τις εργασιακές και υπόλοιπες υποχρεώσεις του (Editorial Advisory Board, 1972). Επίσης κατά την περίοδο αυτή, ο άνθρωπος έχει την ελευθερία να επιλέξει σηµαντικές για αυτόν εµπειρίες, οι οποίες την δεδοµένη στιγµή συµβαδίζουν µε τα συναισθήµατα και τις ανάγκες του (Mundy & Odum, 1979). Όσον αφορά τώρα συγκεκριµένα τον τοµέα του αθλητισµού αναψυχής, σύµφωνα µε τους Mull, Bayless, Ross και Jamieson (1997), υπάρχει ένα εκτεταµένο φάσµα δραστηριοτήτων: (α) Απλή εκπαιδευτική προσέγγιση των σπορ, όπως είναι τα προγράµµατα δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων για διδασκαλία δεξιοτήτων, τεχνικής, ή και κανονισµών που βοηθούν τους συµµετέχοντες να βελτιώσουν την απόδοση και συµµετοχή τους. (β) Ανεπίσηµη συστηµατική συµµετοχή σε σπορ, όπως προγράµµατα δήµων και κοινοτήτων, π.χ. «αθλητισµού για όλους», όπου οι συµµετέχοντες παίρνουν µέρος µε στόχο την διασκέδαση και υγεία, χωρίς στόχους απόδοσης, αλλά για την ικανοποίηση της συµµετοχής. (γ) Άθληση µέσα στα πλαίσια οργανισµών, δηλαδή άσκηση και συµµετοχή σε αγώνες και τουρνουά από φορείς όπως το πανεπιστήµιο, διάφορα club, ή την εργασιακή επιχείρηση (π.χ., εσωτερικό πρωτάθληµα Τ.Ε.Φ.Α.Α., Α.Π.Θ., πρωτάθληµα µπάσκετ εργαζοµένων στον Ο.Τ.Ε., στο Αθήνα 2004, κλπ.). (δ) άθληση έξω από τα πλαίσια οργανισµών, δηλαδή µια επέκταση της προηγούµενης κατηγορίας, όπου οι αθλούµενοι ενός οργανισµού συναντώνται σε αγώνες και τουρνουά µε οµάδες άλλων οργανισµών. κατηγορία που στην χώρα µας, εκτός Αθήνας, βρίσκεται σε εµβρυακή µορφή ακόµη (π.χ. Πανεπιστηµιακό πρωτάθληµα χιονοδροµίας). (ε) Άθληση στα πλαίσια ενός club, όπου συµµετέχουν άτοµα µε κοινά ενδιαφέροντα σχετικά µε κάποιο συγκεκριµένο σπορ (π.χ. τένις club, golf club). Όµως σε ποια προγράµµατα στην Ελλάδα, µπορούν οι αθλητές και αθλήτριες αναψυχής να αναλώσουν τον πολύτιµο, ελεύθερό τους χρόνο σε δραστηριότητες του παραπάνω φάσµατος; Σε προγράµµατα µαζικού αθλητισµού και στις διάφορες µορφές που µπορούν αυτά να πάρουν (π.χ. άσκηση για όλους, άσκηση και παιδί, άσκηση και γυναίκα), καθώς µέσω δήµων και κοινοτήτων προσφέρονται υπηρεσίες αθλητισµού αναψυχής. Στα προγράµµατα αναψυχής που οργανώνονται µέσω σχολείων και πανεπιστηµίων. Στον στρατό, στις διάφορες θεραπευτικές κοινότητες (σε ειδικούς πληθυσµούς και σε συγκεκριµένες κοινωνικές οµάδες), στους ιδιωτικούς συλλόγους αλλά και στις οµάδες των δήµων και κοινοτήτων, στις µεγάλες επιχειρήσεις, οργανισµούς, ξενοδοχεία και τέλος µέσω προγραµµάτων υπαιθρίων δραστηριοτήτων ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Οι σύγχρονες συνήθειες και τάσεις της εποχής µας δηµιουργήθηκαν και βασίστηκαν στις ανάγκες των ατόµων. Πως όµως ανταποκρίνεται η αναψυχή στις ανάγκες των συµµετεχόντων; Η γνωστή θεωρία του Maslow (1954, 1968) µιλάει για ιεράρχηση των αναγκών: Στην βάση της ιεραρχίας αναφέρονται οι βασικές φυσιολογικές ανάγκες του ανθρώπου (τροφή, ύπνος, στέγη κ.λ.π.) ενώ στην κορυφή καταγράφονται ψυχολογικοί παράγοντες, όπως η δηµιουργικότητα, ικανοποίηση, κ.λ.π. Σύµφωνα µε τον Maslow, πρέπει σε αρχικό επίπεδο να ικανοποιηθούν οι ανάγκες της βάσης και µετά οι υπόλοιπες. Στον χώρο της αναψυχής, συνέχεια της θεωρίας του Maslow, αποτελεί η προσέγγιση του Tillman (1974), o οποίος κατέγραψε δέκα (10) ανάγκες που δείχνουν να έχουν τα άτοµα στα πλαίσια του ελεύθερου χρόνου. Οι ανάγκες αυτές κατά τον

4 ραστηριότητες Αθλητισµού Αναψυχής 4 Tillman (1974) είναι και οι σηµαντικότερες. Μερικές από αυτές είναι: (α) νέες εµπειρίες, όπως η περιπέτεια, (β) χαλάρωση, φυγή και φαντασία, (γ) ψυχική ανάταση, (δ) σωµατική άσκηση και υγεία. Είναι βεβαία λογικό ότι οι ανάγκες του ανθρώπου για αναψυχή είναι ατέλειωτες, έχουν πολύπλευρο περιεχόµενο και χαρακτήρα και διαφέρουν σύµφωνα µε την προσωπικότητα και το περιβάλλον µέσα στο οποίο ζουν τα άτοµα. Οι ανάγκες του αθλητισµού αναψυχής, δείχνουν να αποτελούν παρακλάδια των αναγκών της ευρύτερης αναψυχής. Οι αθλητές αναψυχής συµµετέχουν στον αθλητισµό και για λόγους άλλους πέρα από την ικανότητα απόδοσης. Οι Whelan, Meyers, και Donovan (1995), αναφέρουν τις ευκαιρίες διαχείρισης του στρες, ρύθµισης του βάρους και της διάθεσης, την βελτίωση λειτουργιών του σώµατος, την αντίσταση προς την διαδικασία γήρατος και την δηµιουργία κοινωνικών σχέσεων ως σηµαντικούς λόγους συστηµατικής ενασχόλησης µε αθλητισµό αναψυχής. Σύµφωνα µε τους Mull, Bayless, Ross και Jamieson (1997), οι αθλητές αναψυχής συµµετέχουν για τους παρακάτω λόγους: την ανάγκη σωµατικής άσκησης και υγείας, την ανάγκη για πνευµατική και σωµατική ισορροπία, την ανάγκη για νέες γνωριµίες και την σύναψη διαπροσωπικών σχέσεων. Τέλος, για µερικούς η σωµατική κούραση, η επίτευξη προσωπικών στόχων, η προσωπική ικανοποίηση και η ευχαρίστηση αποτελούν σηµαντικούς λόγους για συµµετοχή σε δραστηριότητες αθλητισµού αναψυχής. Οι αθλητές αναψυχής ασκούνται-προπονούνται συστηµατικά µεν, παράλληλα δε µε τις προσωπικές, εργασιακές, οικογενειακές και κοινωνικές υποχρεώσεις τους. Συχνά ή συστηµατικά συµµετέχουν σε τουρνουάαγώνες, προτεραιότητα όµως δίνουν στην έκφραση προσωπικών τους αναγκών και ενδιαφερόντων, στην ευχαρίστηση και αναψυχή τους. Το σηµαντικότερο χαρακτηριστικό σε αυτήν την κατηγορία αθλητών είναι ότι η προπόνηση και ο αγώνας δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά ένα µέσο έκφρασης των προσωπικών αναγκών και ενδιαφερόντων. Η ενασχόλησή τους µε τον αθλητισµό αφορά το πως επιλέγουν να περάσουν τον ελεύθερό τους χρόνο. Η επίτευξη στόχων και η αθλητική υπεροχή είναι αξιόλογοι στόχοι µόνον όµως όταν αποτελούν µέρος του καθηµερινού προγράµµατος λειτουργίας. Έτσι, η ατοµική ταυτότητα δεν προέρχεται αποκλειστικά από τον αθλητισµό. Παρόλο που οι αθλητές αναψυχής αποτελούν ένα σηµαντικό κοµµάτι του πληθυσµού κάθε χώρας, οι γνώσεις µας σχετικά µε τις δραστηριότητες που εκλαµβάνονται ως αναψυχή στον Ελλαδικό χώρο είναι λίγες και εµπειρικές. εν υπάρχουν ούτε στατιστικές καταγραφές, ούτε απόψεις σχετικές µε τις δραστηριότητες αθλητισµού αναψυχής. Επιπρόσθετα, δεν έχουµε στοιχεία σχετικά µε τις επαγγελµατικές ανάγκες του κλάδου της φυσικής αγωγής, µέσα στον οποίο συµπεριλαµβάνεται και ο αθλητισµός αναψυχής, όπως επίσης δεν γνωρίζουµε τι πιστεύουν, οι φοιτητές ειδικότερα, για την αξία της επαγγελµατικής ενασχόλησης κάποιου µε συναφείς δραστηριότητες. Στην παρούσα εργασία προσπαθήσαµε (α) να γνωρίσουµε τις δραστηριότητες που θεωρούνται ως αναψυχή στον Ελλαδικό χώρο και (β) να διερευνήσουµε το επαγγελµατικό µέλλον του κλάδου της φυσικής αγωγής. Για τον σκοπό αυτό εστιάσαµε σε έναν άµεσο σχετικό πληθυσµό, ηλικίας 18 έως 22 ετών, φοιτητών και φοιτητριών τµήµατος επιστήµης φυσικής αγωγής και αθλητισµού. Με απλά λόγια, εξετάστηκαν οι απόψεις φοιτητών/ριών Τ.Ε.Φ.Α.Α. σχετικά µε δραστηριότητες που εµπίπτουν στα πλαίσια του αθλητισµού αναψυχής αλλά και µε το επαγγελµατικό µέλλον του κλάδου που επέλεξαν να ακολουθήσουν. Μέθοδος και ιαδικασία είγµα Στην έρευνα συµµετείχαν 109 φοιτητές και φοιτήτριες Τµήµατος Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού. Οι συµµετέχοντες φοιτούσαν στο δεύτερο (n = 58) και τρίτο έτος (n = 51) της σχολής. Η

5 ραστηριότητες Αθλητισµού Αναψυχής 5 συµµετοχή όλων ήταν εθελοντική. Για την συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου χρειάστηκαν περίπου 7 έως 10 λεπτά. Ερωτηµατολόγιο και Ερευνητική ιαδικασία Κατά την διάρκεια θεωρητικών µαθηµάτων µοιράστηκε σύντοµο ερωτηµατολόγιο σε όλους τους φοιτητές/ριες. Το ερωτηµατολόγιο περιείχε έναν ορισµό «αθλητισµού αναψυχής» που προήλθε από την δουλειά των Whelan, Meyers και Donovan (1995) και ζητούσε από τους συµµετέχοντες να διαβάσουν το ορισµό και να σηµειώσουν 5 έως 10 παραδείγµατα δραστηριοτήτων που πιστεύουν ότι εµπίπτουν στα πλαίσια του ορισµού. Ο ορισµός που χρησιµοποιήθηκε ήταν ο παρακάτω: «Με τον όρο αθλητισµός αναψυχής, περιγράφουµε δραστηριότητες στις οποίες συµµετέχουν άτοµα διαφόρων ηλικιών, των οποίων όµως η ενασχόληση δεν εµπίπτει στις κατηγορίες του επαγγελµατικού και ερασιτεχνικού αθλητισµού. Οι αθλητές/ριες αυτοί/ές, ασκούνται-γυµνάζονται-προπονούνται συστηµατικά και παράλληλα µε τις εργασιακές, οικογενειακές και κοινωνικές υποχρεώσεις τους. Συχνά συµµετέχουν σε τουρνουά-αγώνες, αλλά ως προτεραιότητα θέτουν την ευχαρίστηση και αναψυχή.» Επίσης, ρωτήθηκαν σχετικά µε τι νοµίζουν ότι έχει µέλλον στην Ελλάδα για κάποιον που θέλει να ασχοληθεί επαγγελµατικά µε το χώρο του αθλητισµού και της άσκησης. Οι επιλογές που είχαν για απάντηση ήταν: (α) Προπονητική Επαγγελµατικός αθλητισµός, (β) Σχολική φυσική αγωγή, (γ) Αναψυχικός αθλητισµός και (δ) να συµπληρώσουν κάτι άλλο, εκτός των επιλογών. Αποτελέσµατα Με βάση τα περιγραφικά στατιστικά της έρευνας το δείγµα αποτελούνταν από 49 φοιτητές και 60 φοιτήτριες, µε µέσο όρο ηλικίας 20,03 (Τ.Α. = +1,91), από τους οποίους 58 φοιτούσαν στο δεύτερο έτος και 51 στο τρίτο. Ο µέσος όρος δραστηριοτήτων αθλητισµού αναψυχής που καταγράφηκαν από κάθε άτοµο ήταν 6,17. Οι απαντήσεις των συµµετεχόντων σχετικά µε δραστηριότητες αθλητισµού αναψυχής αναλύθηκαν µε περιγραφική στατιστική κάνοντας χρήση πινάκων απλής κατανοµής συχνοτήτων και παρουσιάζονται αυτούσιες στον Πίνακα 1 µε ποσοστά δραστηριοτήτων επί των 109 ερωτηθέντων που απάντησαν και ποσοστά δραστηριοτήτων επί των 672 απαντήσεων που συλλέχθηκαν. Πίνακας 1. Ποσοστά κατανοµής συχνοτήτων δραστηριοτήτων αθλητισµού αναψυχής. ραστηριότητα f επί των 672 απαντήσεων % επί των ερωτηθέντων %επί των απαντήσεων Χιονοδροµία Ορειβασία Αναρρίχηση Τένις Ποδήλατο δρόµου Καγιάκ Κανό Ράφτ Ιππασία Αεροβική γυµναστική Κολύµβηση

6 ραστηριότητες Αθλητισµού Αναψυχής 6 Μπάσκετ Πεζοπορία Ποδήλατο βουνού Χορός Βόλεϊ Τρέξιµο Κατασκήνωση Γυµναστήριο Θαλάσσιο σκι Βόλεϊ παραλίας Ποδόσφαιρο Πινγκ-πονγκ Ποδόσφαιρο 5 x Κωπηλασία ηµοτικοί χοροί Ιστιοπλοΐα Ιστιοσανίδα Παραπέντε Περπάτηµα Γκόλφ Ελεύθερη πτώση Καταδύσεις µε φιάλες Ανεµοπτερισµός Πατίνια Ποδόσφαιρο παραλίας Σκάκι Bungee jumping Θαλάσσια σπορ Σκοποβολή Στίβος Τοξοβολία Αγώνες παλαιµάχων Αθλητική κατασκήνωση Αθλοπαιδιές Βάρη Μαζικός αθλητισµός Play- station Ποδόσφαιρο σάλας Ραπέλ Τάβλι

7 ραστηριότητες Αθλητισµού Αναψυχής 7 Τρίαθλο Υδρο-αεροβική Χάντµπολ παραλίας Ψάρεµα Κατά τους συµµετέχοντες στην έρευνα, ο τοµέας του αθλητισµού αναψυχής (56/109 απαντήσεις, 52,8%) έχει τις υψηλότερες επαγγελµατικές προδιαγραφές στην χώρο µας για το µέλλον. Ακολουθεί η προπονητική- επαγγελµατικός αθλητισµός (27/109 απαντήσεις, 25,5%), ενώ τέλος έρχεται η σχολική φυσική αγωγή (9/109 απαντήσεις, 8,5%). Ένα ποσοστό 13,2% από τους συµµετέχοντες απάντησε ότι το επαγγελµατικό µέλλον του κλάδου µας βρίσκεται εκτός των τριών παραπάνω κατευθύνσεων, είτε στο χώρο της οργάνωσης και διοίκησης είτε στην ειδική αγωγή. Οι απαντήσεις των ερωτηθέντων σχετικά µε το επαγγελµατικό µέλλον στην φυσική αγωγή και αθλητισµό εξετάσθηκαν µε µονόδροµες ανάλυσεις διακύµανσης (one-way ANOVA) σχετικά µε το φύλο και το έτος σπουδών των συµµετεχόντων. εν βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές (p >.05) µεταξύ φοιτητών και φοιτητριών αλλά ούτε και µεταξύ δευτεροετών και τριτοετών φοιτητών (p >.05) στις απόψεις τους για το επαγγελµατικό µέλλον του κλάδου. Το Γράφηµα 1 παρουσιάζει τα ποσοστά των απαντήσεων Φοιτητές Φοιτήτριες Έτος Β Έτος Γ Σύνολο Αναψυχή Προπονητική Σχολική ΦΑ Άλλο Γράφηµα 1. Ποσοστά απαντήσεων σχετικά µε τις επαγγελµατικές επιλογές στον κλάδο της φυσικής αγωγής και αθλητισµού. Συζήτηση και Επίλογος Σκοπός της παραπάνω έρευνας ήταν η διερεύνηση δραστηριοτήτων αθλητισµού αναψυχής µέσα από τις εµπειρίες 109 φοιτητών Τ.Ε.Φ.Α.Α. Ερωτηµατικά που σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, εδώ και χρόνια έχουν απαντηθεί, έχουν διορθωθεί και έχει δοθεί η κατάλληλη προσοχή στην αξία και ανάπτυξη του αθλητισµού αναψυχής, στην χώρα µας είναι ακόµη αναπάντητα. Αν παρατηρήσουµε τις γνώσεις που έχουµε για την ανάπτυξη και το status του αθλητισµού αναψυχής σε σχέση µε άλλα ευρωπαϊκά κράτη, είµαστε πίσω και ακολουθούµε µε αργούς ρυθµούς. Σύµφωνα λοιπόν µε το Office for National Statistics (1998a, 1998b) της Αγγλίας, παρουσιάζεται πληθώρα δεδοµένων σχετικά µε την συµµετοχή ατόµων ηλικίας 16 και πάνω σε σπορ, παιχνίδια και δραστηριότητες σωµατικής άσκησης κατά τα έτη 1987, 1990, 1993 και Το 1987 το 37.9% του δείγµατος

8 ραστηριότητες Αθλητισµού Αναψυχής 8 προτιµούσε το περπάτηµα, το 1990 το ποσοστό έφτασε το 40.7% και το 1996 στο 44.5%. Σχετικά µε άτοµα που προτιµούσαν την κολύµβηση σαν αναψυχικό άθληµα έχουµε τα εξής αποτελέσµατα: Το 1987 το ποσοστό που κολυµπούσε ήταν 13.1%, το 1990 έφτασε το 14.8 %, το 1993 το 15.4 %. Επιστρέφοντας στην ελληνική πραγµατικότητα στατιστικά αυτού του είδους απουσιάζουν από τις βάσεις δεδοµένων που έχουµε. Κατά συνέπεια δεν γνωρίζουµε τις ανάγκες, ενδιαφέροντα και επιθυµίες των συνανθρώπων µας καθώς και το πως θα µπορούσαµε να τους προσελκύσουµε στην δια-βίου-άσκηση. Στο ερωτηµατολόγιο που συµπλήρωσαν οι φοιτητές δόθηκε ο ορισµός του αθλητισµού αναψυχής, σύµφωνα µε την δουλειά των Whelan, Meyers και Donovan (1995), δίνοντας τους έτσι την δυνατότητα να µην χαθούν σε χρονοβόρες σκέψεις, και ζητήθηκε να καταγράψουν παραδείγµατα δραστηριοτήτων αναψυχής. Στον πίνακα 1 παρουσιάστηκαν οι απαντήσεις τους και µε βάση αυτές προχωρήσαµε σε µια ανεπίσηµη κατηγοριοποίηση µε στόχο να δώσουµε µια περισσότερο συνοπτική εικόνα των αποτελεσµάτων. Έτσι λοιπόν, 61,92% των απαντήσεων αφορούσαν δραστηριότητες αθλητισµού αναψυχής ανοιχτών χώρων (π.χ. σκι, ορειβασία, καγιάκ), 15,32% αφορούσαν δραστηριότητες αναψυχής κλειστών χώρων (π.χ., αεροβική γυµναστική, βάρη, χορό), 7,14% αφορούσε ατοµικά αθλήµατα (π.χ., κολύµβηση, σκοποβολή, στίβος), 6,24% οµαδικά αθλήµατα (π.χ., ποδόσφαιρο, βόλεϊ, µπάσκετ), 5,51% δραστηριότητες καλοκαιριού (π.χ., βόλεϊ και χάντµπολ παραλίας, καταδύσεις µε φιάλες), 2,54% ήταν extreme sports (π.χ., παραπέντε, ελεύθερες πτώσεις, ανεµοπτερισµός), και 1,35 διάφορες άλλες δραστηριότητες (π.χ., τάβλι, play station) που δεν εµπίπτουν στις παραπάνω κατηγορίες. Οι συµµετέχοντες λοιπόν στην παρούσα έρευνα αντιλαµβάνονται τον αθλητισµό αναψυχής εντονότερα από την πλευρά των υπαιθρίων δραστηριοτήτων και αµυδρότερα από την πλευρά των ήδη γνωστών αθληµάτων, όπως κολύµβηση, ποδόσφαιρο, µπάσκετ, στίβος, κ.λ.π.. Τα περισσότερα παραδείγµατα που καταγράφηκαν αναφέρονταν σε «νέες, µοντέρνες» δραστηριότητες, που υλοποιούνται στην ύπαιθρο, και λιγότερο σε «τετριµµένα ολυµπιακά ή µη-ολυµπιακά» αθλήµατα. Η χιονοδροµία, η ορειβασία, η αναρρίχηση, το ποδήλατο, το καγιάκ, το κανό αλλά και το τένις, θεωρήθηκαν από τους ερωτηθέντες ως δραστηριότητες οι οποίες πληρούν τον ορισµό του αθλητισµού αναψυχής. Πιθανολογούµε, ότι ο χώρος και τρόπος υλοποίησης των υπαίθριων δραστηριοτήτων (στην φύση µε δυνατότητα επιλογής από τον πελάτη το επίπεδο συµµετοχής του, Priest & Gass 1997) παρέχει την ευκαιρία στους συµµετέχοντες να νιώσουν αποµάκρυνση από την καθηµερινότητα, ρίσκο, ελευθερία, δύναµη, δηµιουργικότητα, αρµονία, κλπ., όπως έγραψαν οι Gray και Greben (1974). Ακόµη, η προσέγγιση των συµµετεχόντων στην ερευνά µας ερµηνεύεται και από την απουσία ενός ξεκάθαρου ορισµού για τον αθλητισµό αναψυχής, πλην της πληροφόρησης που είχαν στο ερωτηµατολόγιο. Οι ίδιοι οι Whelan, Meyers και Donovan (1995) µέσα από των οποίων την δουλειά ορίσαµε τον αθλητισµό αναψυχής, αναφέρουν ότι «ο όρος αθλητισµός αναψυχής µπορεί να χαρακτηριστεί ως οξύµωρος. Ο αθλητισµός δηλώνει ένταση και σοβαρότητα, ενώ η αναψυχή προτείνει παιχνίδι, διασκέδαση και χαλάρωση» (σελ. 71). Οι παραπάνω συγγραφείς εξηγούν ότι µέσα από την ετυµολογία των αγγλικών λέξεων competition και recreation (com petere και recreare), οι οποίες δηλώνουν να αναζητήσουµε µαζί και ανανέωση αντίστοιχα, ο όρος αθλητισµός αναψυχής αφορά «την διαδικασία αυτό-πρόκλησης και αυτό-εξερεύνησης η οποία κατευθύνεται προς την ανανέωση του εαυτού» (σελ. 71). Παρά λοιπόν τον ορισµό που δόθηκε, οι απόψεις τους δεν έδειξε να επηρεάζονται και έτσι κατέγραψαν πληθώρα υπαίθριων δραστηριοτήτων στις απαντήσεις τους. Τα παραδείγµατά που καταγράφηκαν σίγουρα δεν είναι λανθασµένα και η προσέγγιση προς τον τοµέα των

9 ραστηριότητες Αθλητισµού Αναψυχής 9 υπαιθρίων δραστηριοτήτων είναι µεν σωστή, αλλά όχι η µοναδική. Έτσι ερµηνεύσαµε την προσέγγιση των συµµετεχόντων µέσα από την γενικότερη εικόνα που παρουσιάζει η χώρας µας, όπου η οργάνωση ολυµπιακών και µη-ολυµπιακών αθληµάτων πέρα από τα όρια του ερασιτεχνικού και επαγγελµατικού αθλητισµού είναι µικρή έως ανύπαρκτη. Η δεύτερη ερώτηση διερεύνησε τον τοµέα της φυσικής αγωγής που πιστεύουν ότι έχει µέλλον στην Ελλάδα, για κάποιον που θέλει να ασχοληθεί επαγγελµατικά µε το χώρο του αθλητισµού και της άσκησης. Θεωρούν λοιπόν, ότι ο τοµέας του αθλητισµού αναψυχής έχει το περισσότερο µέλλον, στην συνέχεια ακολουθεί η προπονητική αγωνιστικού αθλητισµού και τέλος, η σχολική φυσική αγωγή. Καθόλου παράλογο αν σκεφτούµε τα µέχρι τώρα δεδοµένα περί επαγγελµατικής αποκατάστασης, ανεργίας στον κλάδο των καθηγητών φυσικής αγωγής, καθώς και την εικόνα που λαµβάνουν τα δεδοµένα αυτά από τα µέσα ενηµέρωσης και από τις υπάρχουσες υποδοµές στον αθλητισµό της Ελλάδας. Επιπρόσθετα, χρειάζεται να λάβουµε υπόψη την ανάπτυξη και εξάπλωση των ιδιωτικών εταιριών διοργάνωσης υπαίθριων προγραµµάτων και εναλλακτικού τουρισµού γενικότερα (Κουθούρης, 2001). Άξιο προσοχής είναι το ότι οι επαγγελµατικές απόψεις των συµµετεχόντων σχετίζονταν µε τα παραδείγµατα δραστηριοτήτων. Πιθανά το γεγονός ότι το δείγµα µας ήταν µόνο φοιτητές, οι οποίοι ρωτήθηκαν πρώτα για την αναψυχή και στην συνέχεια τους ζητήθηκε να την συγκρίνουν µε άλλες επαγγελµατικές επιλογές να επηρέασε τις απαντήσεις και να περιόρισε τα αποτελέσµατα. Αθλητισµός αναψυχής λοιπόν, δεν είναι µόνο οι υπαίθριες δραστηριότητες, αλλά µια πλειάδα δραστηριοτήτων σωµατικών και πνευµατικών, όπου η ενασχόληση µε αυτές µπορεί να αποφέρει πολλαπλά οφέλη σωµατικά, ψυχικά, αλλά και πνευµατικά στους συµµετέχοντες (Scherl, 1989). Ο αθλητισµός αναψυχής στη χώρα µας υπάρχει, τον βλέπουµε γύρω µας, είναι ανάµεσά µας. Αρκετοί είναι αυτοί που επιλέγουν να τρέξουν το σαββατοκύριακο, που παίζουν τένις ή κολυµπούν µετά από την δουλειά, που παίρνουν µέρος σε αγώνες και που αισθάνονται ήρεµοι, χαλαροί και αναζωογονηµένοι από την συµµετοχή τους σε τέτοιου είδους δραστηριότητες. Είναι και άλλοι που επιλέγουν να περπατήσουν τα όµορφα µονοπάτια της χώρας µας, να γνωρίσουν τις οµορφιές της, να κατέβουν πλαγιές µε χιονοπέδιλα ή ποδήλατα, αποµακρυνόµενοι από το άγχος και την πίεση της καθηµερινότητας. οκιµάζουν και ρισκάρουν τις δυνάµεις τους και τις αντοχές τους σε όχι ακόµη τόσο διαδεδοµένα σπορ που υπάγονται στις υπαίθριες δραστηριότητες. Το µέλλον του αθλητισµού αναψυχής είναι πολύ µεγάλο και θα ήταν χρήσιµο να δοθεί η κατάλληλη προσοχή και επιστηµονική προσέγγιση. Οι προκλήσεις είναι πολλές αρκεί κάποιος να πάρει την απόφαση. «Το πρωινό του Σαββάτου γύρω στις έξι αποτελεί για µένα µοναδική προσωπική στιγµή µε τον εαυτό µου. Ώρες χωρίς σκέψεις, ευχάριστης κούρασης, αλλά και αντιπαράθεσης µε τις ίδιες µου τις σκέψεις και αποφάσεις που περνούν αστραπιαία από το µυαλό και µε κάνουν να νιώθω µια τεράστια ικανοποίηση» (συνέντευξη µε αθλητή αναψυχής Χ, Νοέµβριος 2001). Βιβλιογραφία Editorial Advisory Board. (1972). Charter for leisure. Leisure Today, 15. Gray, D.E., & Greben, S. (1974, March). Future perspectives. Parks and Recreation. 23. Hutchinson, J.L. (1949). Principles of recreation. New York: A.S. Barnes. Maslow, A. (1954). Motivation and personality. New York: Harper. Maslow, A. (1968). Towards a psychology of being. New York: Van Nostrand. Mull, R.F., Bayless, K.G., Ross, C.M., & Jamieson, L.M. (1997). Recreational sport management (3 rd Ed.). Champaign, IL: Human Kinetics.

10 ραστηριότητες Αθλητισµού Αναψυχής 10 Mundy, J. & Odum, L. (1979). Leisure education: Theory and practice. New York: John Wiley & Sons. Office for National Statistics. (1998a). Living in Britain Results from the 1996 general household survey. London: HMSO. Office for National Statistics. (1998b). Social trends. London: HMSO, 28. Priest, S. & Gass, M.A. (1997). Effective leadership in adventure programming. Champaign, IL: Human Kinetics. Romney, G.O. (1945). Off the job living. New York: A. S. Barnes, pp.14. Scherl, L.M. (1989). Self in wilderness: Understanding the psychological benefits of individualwilderness interaction through self-control. Leisure Sciences, 11, Tillman, A. (1974). The program book for recreation professionals. Palo Alto, CA: National Press Books. Torkildsen, G. (1999). Leisure and recreation management (4rth Ed.). London: E & FN SPON. Whelan, J.P., Meyers, A.W., & Donovan, C. (1995). Competitive recreational athletes: A multisystemic approach. In S.M. Murphy (Ed.) Sport psychology interventions (pp ). Champaign, IL: Human Kinetics. Αυθίνος, Γ.. (1998). Άσκηση-άθληση, κινητική αναψυχή, οργανωτική διάσταση. Αθήνα: Πανεπιστήµιο Αθηνών. Κουθούρης, Χ. (2001).. Αδηµοσίευτη διδακτορική διατριβή, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Τρίκαλα. Μαρκαντωνάτος, Γ., Μοσχόπουλος, Θ., & Χωραφάς, Ε. (1994). Βασικό λεξικό της αρχαίας Ελληνικής: Ορθογραφικό - Ερµηνευτικό - Ετυµολογικό. Αθήνα: Gutenberg.

Σάββατο 19 Δεκεμβρίου, 2009 Αγ. Νικόλαος, Κρήτη. Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού

Σάββατο 19 Δεκεμβρίου, 2009 Αγ. Νικόλαος, Κρήτη. Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού Σάββατο 19 Δεκεμβρίου, 2009 Αγ. Νικόλαος, Κρήτη. Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού Γεώργιος Γκανάτσιος, MSc Προϊστάμενος Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Ευόσμου, Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

405 Επιστ. Φυσ. Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλίας Τρίκαλα)

405 Επιστ. Φυσ. Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλίας Τρίκαλα) 405 Επιστ. Φυσ. Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλίας Τρίκαλα) Σκοπός Nα οδηγήσει τους φοιτητές σε ένα σύγχρονο πτυχίο που θα ανταποκρίνεται στις πολύπλευρες ανάγκες της κοινωνίας του 2000. Nα συμβάλλει στην

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα διάλεξης. Ψυχολογική Υποστήριξη Αθλητών και Αθλητριών. Τι λείπει;;;!!! Το µεγάλο λάθος ως προπονητές! Το δυναµικό του καθενός µας

Θέµατα διάλεξης. Ψυχολογική Υποστήριξη Αθλητών και Αθλητριών. Τι λείπει;;;!!! Το µεγάλο λάθος ως προπονητές! Το δυναµικό του καθενός µας Θέµατα διάλεξης Ψυχολογική Υποστήριξη Αθλητών και Αθλητριών Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα Φιλοσοφία ψυχολογικής υποστήριξης Περιεχόµενο Ψυχολογικής Υποστήριξης Έννοιες και Ορισµοί

Διαβάστε περισσότερα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΘΛΗΤΕΣ & ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΨΥΧΗ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ: : Έννοια ΠΟΡΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΨΥΧΗ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ: : Έννοια ΠΟΡΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΨΥΧΗ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Θα κατανοηθεί η έννοια του οργανισµού Θα κατανοηθεί η έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Μικροί Εξερευνητές. Summer Camp 17-21/6 24-28/6 1-5/7. Για παιδιά 4-6 ετών. από ευτέρα έως Παρασκευή 9.00-15.30

Μικροί Εξερευνητές. Summer Camp 17-21/6 24-28/6 1-5/7. Για παιδιά 4-6 ετών. από ευτέρα έως Παρασκευή 9.00-15.30 Summer Camp Μικροί Εξερευνητές Για παιδιά 4-6 ετών ράσεις και εµπειρίες για µικρά παιδιά µε σκοπό να ανιχνεύσουν αλλά και να βιώσουν πραγµατικές καταστάσεις, ζώντας µοναδικές στιγµές. από ευτέρα έως Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Εισαγωγή στο µάθηµα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Εισαγωγή στο µάθηµα ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΘΛΗΤΕΣ & ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Ενότητα 1η Εισαγωγή στο µάθηµα Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα

Διαβάστε περισσότερα

25 διαφορετικά. αθλήµατα και δράσεις Φυσικής ραστηριότητας καλλιεργούνται στα δηµοτικά αθλητικά κέντρα

25 διαφορετικά. αθλήµατα και δράσεις Φυσικής ραστηριότητας καλλιεργούνται στα δηµοτικά αθλητικά κέντρα Η αποστολή µας 25 διαφορετικά 25 αθλήµατα και δράσεις Φυσικής ραστηριότητας καλλιεργούνται στα δηµοτικά αθλητικά κέντρα Παγκρήτιο Στάδιο Νέο Κλειστό Ηρακλείου Αθλητικό και Πνευµατικό Κέντρο Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεση της σχολικής Φυσικής Αγωγής και των σχολικών δραστηριοτήτων µε δραστηριότητες σε φυσικό περιβάλλον

Σύνδεση της σχολικής Φυσικής Αγωγής και των σχολικών δραστηριοτήτων µε δραστηριότητες σε φυσικό περιβάλλον Σύνδεση της σχολικής Φυσικής Αγωγής και των σχολικών δραστηριοτήτων µε δραστηριότητες σε φυσικό περιβάλλον ρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύµβουλος Φυσικής Αγωγής ιπλή εκπαιδευτική λειτουργία των δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Η.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. Απολογισµός Αθλητικών ράσεων 2012

Η.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. Απολογισµός Αθλητικών ράσεων 2012 Η.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Απολογισµός Αθλητικών ράσεων 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΣΗΣ για ΌΛΟΥΣ Υλοποίηση Προγραµµάτων Μεγάλης ιάρκειας 24 Φεβρουαρίου 2012 15 Ιουνίου 2012 Τµήµατα: Αερόβια άσκηση, Μυϊκή

Διαβάστε περισσότερα

19/11/2007. Ορισμοί. Υπερπροπόνηση & Κάψιμο. Πως φτάνουν στο κάψιμο; Μοντέλο καψίματος αθλητών και αθλητριών (Silva 1990) Στυλιανή «Ανή» Χρόνη, Ph.D.

19/11/2007. Ορισμοί. Υπερπροπόνηση & Κάψιμο. Πως φτάνουν στο κάψιμο; Μοντέλο καψίματος αθλητών και αθλητριών (Silva 1990) Στυλιανή «Ανή» Χρόνη, Ph.D. Υπερπροπόνηση & Κάψιμο Στυλιανή «Ανή» Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ΤΕΦΑΑ 2007-2008 Ορισμοί Υπερπροπόνηση: (overtraining) Μη φυσιολογική επιβάρυνση (σε διάρκεια ή ένταση) του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Πάτρα. 3/10/2009

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Πάτρα. 3/10/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Πάτρα. 3/10/2009 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ /νση: Παν/πολη-Πάτρα Αρ. Πρωτ. Τ.Κ. : 265.00 ΤΗΛ κ FAX : 2610-993055 Προς : Όλα τα µέλη της Πανεπιστηµιακής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα διάλεξης. Τεχνική Καθορισµού Στόχων Αθλητών και Αθλητριών. Τι είναι οι στόχοι; Τα παρακάτω είναι στόχοι; Η ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ (Martens, 1987)

Θέµατα διάλεξης. Τεχνική Καθορισµού Στόχων Αθλητών και Αθλητριών. Τι είναι οι στόχοι; Τα παρακάτω είναι στόχοι; Η ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ (Martens, 1987) Θέµατα διάλεξης Τεχνική Καθορισµού Στόχων Αθλητών και Αθλητριών Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα Τι είναι οι στόχοι; Σηµαντικότητα στόχων Αρχές καθορισµού στόχων Πρακτικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα διάλεξης. Έλεγχος διέγερσης: Τεχνικές χαλάρωσης & ενεργοποίησης. «Οι κορυφαίες στιγµές των αθλητών απαιτούν κατάσταση χαλάρωσης»

Θέµατα διάλεξης. Έλεγχος διέγερσης: Τεχνικές χαλάρωσης & ενεργοποίησης. «Οι κορυφαίες στιγµές των αθλητών απαιτούν κατάσταση χαλάρωσης» Θέµατα διάλεξης Έλεγχος διέγερσης: Τεχνικές χαλάρωσης & ενεργοποίησης Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα 1. Ηδιέγερση στον αγωνιστικό αθλητισµό 2. Τι είναι η διέγερση 3. Ποια η σχέση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικός τουρισμός αναψυχής 4Χ4: τέσσερις εποχές Χ τέσσερις γεωγραφικές περιοχές

Αθλητικός τουρισμός αναψυχής 4Χ4: τέσσερις εποχές Χ τέσσερις γεωγραφικές περιοχές Αθλητικός τουρισμός αναψυχής 4Χ4: τέσσερις εποχές Χ τέσσερις γεωγραφικές περιοχές Αχιλλέας E. ΤΖΙΜΑΣ Ιδρυτής του Rhodes Windsurfing, Kitesurfing and Sailing Academy και του project «sportstourismgreece»

Διαβάστε περισσότερα

KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωση - μεθοδολογία Διάλεξη 11η : Προπονητική. και aerobic (αεροβικός χορός) I

KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωση - μεθοδολογία Διάλεξη 11η : Προπονητική. και aerobic (αεροβικός χορός) I ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωση - μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

Θεµατικές Ενότητες Εταιρικών προγραµµάτων

Θεµατικές Ενότητες Εταιρικών προγραµµάτων Ποια είναι η Experience Outdoor Activities; Η Experience Outdoor Activities, γραφείο Τουρισµού Υπαίθριων ραστηριοτήτων και Αναψυχής, σχεδιάζει, οργανώνει και υλοποιεί προγράµµατα εταιρικών διοργανώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική δραστηριότητα. Μάνου Βασιλική, Ph.D Διδάσκουσα στο ΤΕΦΑΑ Τρικάλων

Φυσική δραστηριότητα. Μάνου Βασιλική, Ph.D Διδάσκουσα στο ΤΕΦΑΑ Τρικάλων Φυσική δραστηριότητα Μάνου Βασιλική, Ph.D Διδάσκουσα στο ΤΕΦΑΑ Τρικάλων Δεδομένα έρευνας Το 24% περίπου των παιδιών δεν συμμετέχει σε καμία οργανωμένη φυσική δραστηριότητα. Μόλις το 4% δεν συμμετέχει σε

Διαβάστε περισσότερα

http://enallaktikos-tourismos-messinia.weebly.com ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

http://enallaktikos-tourismos-messinia.weebly.com ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ http://enallaktikos-tourismos-messinia.weebly.com ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Eναλλακτικός Τουρισμός - είναι μια καινούρια φιλοσοφία στον τομέα του τουρισμού και περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο ΑΘΛΗΤΙΚΟ MARKETING

Περιεχόµενο ΑΘΛΗΤΙΚΟ MARKETING Περιεχόµενο ΑΘΛΗΤΙΚΟ MARKETING Θα παρουσιαστούν: Οι βασικές αρχές που διέπουν το Αθλητικό Μάρκετινγκ Τα βήµατα που απαιτούνται για το σχεδιασµό ενός πλάνου Ορισµός αθλητικού Βασικές δραστηριότητες αθλητικού

Διαβάστε περισσότερα

www.psychologyonline.gr Newsletter Αθλητικής Ψυχολογίας, Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2009 Αγαπητοί Φίλοι,

www.psychologyonline.gr Newsletter Αθλητικής Ψυχολογίας, Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2009 Αγαπητοί Φίλοι, Newsletter Αθλητικής Ψυχολογίας, Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2009 Αγαπητοί Φίλοι, Μετά την σύντοµη ανάπαυλα των Χριστουγεννιάτικων διακοπών µας, έφτασε ένας ορεξάτος και Ολόφρεσκος Νέος Χρόνος που κουβαλά µαζί

Διαβάστε περισσότερα

«Escape: Μια εκπαιδευτική Αθλητική Πρόκληση για την

«Escape: Μια εκπαιδευτική Αθλητική Πρόκληση για την Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστήμιου Πατρών Πρόγραμμα Αγωγής Σταδιοδρομίας «Escape: Μια εκπαιδευτική Αθλητική Πρόκληση για την ενίσχυση της αυτογνωσίας των μαθητών». ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΔΡΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Νικόλαος Τσιγγίλης Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής

Δρ. Νικόλαος Τσιγγίλης Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής Δρ. Νικόλαος Τσιγγίλης Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής γής Τρέξτε τώρα που μπορείτε για να μην. «τρέχετε» όταν δεν μπορείτε Ποια είναι η κατάσταση στη χώρα μας; Αριθμός σταδίων (μέση τιμή)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Προσωπικό Γραφείου Αθλητισμού Δρ. Εύρος Δημοσθένους : Λειτουργός Πανεπιστημίου (Υπεύθυνος Γραφείου Αθλητισμού

Διαβάστε περισσότερα

16 IΟΥΝΙΟΥ - 4 ΙΟΥΛΙΟΥ. Αθλητικό Καλοκαίρι. www.ionios.gr

16 IΟΥΝΙΟΥ - 4 ΙΟΥΛΙΟΥ. Αθλητικό Καλοκαίρι. www.ionios.gr 16 IΟΥΝΙΟΥ - 4 ΙΟΥΛΙΟΥ Αθλητικό Καλοκαίρι www.ionios.gr ι δ ί ν χ ι Πα Παιδί & 4 έως 7 ετών Αγγλικά Τα παιδιά συµµετέχουν σε διάφορες δραστηριότητες ψυχαγωγικού περιεχοµένου στην αγγλική γλώσσα. Εκφράζονται

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Αθλήματα σπορ

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Αθλήματα σπορ Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Αθλήματα σπορ Ενότητα: Αθλητισμός (3 Φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Α1, Α2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 6 ώρες (3 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: 1. Για τον διδάσκοντα: 1 υπολογιστής με

Διαβάστε περισσότερα

8 Μαϊου 2010 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Δ ρ. Εµµανουηλίδου Καλλιόπη. Βιωµατικό σεµινάριο: Δ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΧΟΥΣ

8 Μαϊου 2010 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Δ ρ. Εµµανουηλίδου Καλλιόπη. Βιωµατικό σεµινάριο: Δ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΧΟΥΣ Βιωµατικό σεµινάριο: Δ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΧΟΥΣ 8 Μαϊου 2010 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Επιστηµονικά υπεύθυνη: Δ ρ. Εµµανουηλίδου Καλλιόπη MEd, MEd, MSc, Cert.Couns., PhD Επιστηµονική συνεργάτης Α.Π.Θ.! Δ ιοργάνωση: Χορηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Η ψυχολογία των αθλητών και η άμεση σχέση της με την προπόνηση και τη φυσικοθεραπεία

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Η ψυχολογία των αθλητών και η άμεση σχέση της με την προπόνηση και τη φυσικοθεραπεία ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1. Κριτήρια Επιλογής Θέματος キ キ キ キ ενδιαφέρον απόκτηση γνώσεων και πληροφοριών διαμόρφωση απόψεων για το θέμα φιλομάθεια για τη ψυχολογία των αθλητών 2. Τίτλος της έρευνας Η ψυχολογία

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής ΜΚ208, Διάλεξη 1η. Εξάσκηση και αξιολόγηση ψυχολογικών δεξιοτήτων

Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής ΜΚ208, Διάλεξη 1η. Εξάσκηση και αξιολόγηση ψυχολογικών δεξιοτήτων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής ΜΚ208, Διάλεξη 1η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) Ευρωπαϊκό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τον προγραμματισμό του μαθήματος Φυσικής Αγωγής στο Λύκειο.

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τον προγραμματισμό του μαθήματος Φυσικής Αγωγής στο Λύκειο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Ταχ. Διευθ.: ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΙΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

31 OCT 2 NOV 2014, ROME

31 OCT 2 NOV 2014, ROME 31 OCT 2 NOV 2014, ROME Ekkart Arbeit - Youth program Strength Training Bart Bennema The Journey from Potential to Performance Joans Tawiah Dodoo - Speed: Coaching Philoshophy Wolfgang Killing - Developing

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής. Άγχος, Στρες, Διέγερση

Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής. Άγχος, Στρες, Διέγερση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής ΜΚ208, Διάλεξη 6η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) Ευρωπαϊκό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

«Φυσική Αγωγή Α Γυµνασίου» Βιβλίο Καθηγητή

«Φυσική Αγωγή Α Γυµνασίου» Βιβλίο Καθηγητή «Φυσική Αγωγή Α Γυµνασίου» Βιβλίο Καθηγητή Γούδας Μάριος, Χασάνδρα Μαρία, Παπαχαρίσης Βασίλης, Γεροδήµος Βασίλης H παρουσίαση αυτή έχει ως σκοπό την περιγραφή και εξήγηση του σκεπτικού και των κύριων σηµείων

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 1 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Θα παρουσιαστεί το αθλητικό µάρκετινγκ Η κατεύθυνση του αθλητικού µάρκετινγκ Τα ειδικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμιοι Αγώνες Special Olympics ΑΘΗΝΑ 2011

Παγκόσμιοι Αγώνες Special Olympics ΑΘΗΝΑ 2011 Παγκόσμιοι Αγώνες Special Olympics ΑΘΗΝΑ 2011 «Θέλω να νικήσω! Αν όμως δεν τα καταφέρω βοηθείστε με να προσπαθήσω με θάρρος!» Όρκος Αθλητού Special Olympics Τα Special Olympics σε παγκόσμιο Επίπεδο Τα

Διαβάστε περισσότερα

Ένα ερωτηματολόγιο που θα σας βοηθήσει να γνωρίσετε καλύτερα τον αγωνιστικό σας εαυτό!

Ένα ερωτηματολόγιο που θα σας βοηθήσει να γνωρίσετε καλύτερα τον αγωνιστικό σας εαυτό! Επιμέλεια-μετάφραση: Αλέξανδρος Νικολόπουλος, Ph.D. Ένα ερωτηματολόγιο που θα σας βοηθήσει να γνωρίσετε καλύτερα τον αγωνιστικό σας εαυτό! Πόσο ψυχολογικά προετοιμασμένος μπορεί να είστε πριν από έναν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής, (), 877 Ελληνική Εταιρεία Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής, (), 877 Διοίκησης Αθλητισμού ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ Βασίλης Γεροδήμος,

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία απόδοσης Γνωστικές διαδικασίες

Θεωρία απόδοσης Γνωστικές διαδικασίες ΕΠΕΑΕΚ : AΝΑΜΟΡΦΩΣΗ A ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 5 Απόδοση Αιτιών & Αυτοαποτελεσµατικότητα στον Αθλητισµό και στη Φυσική Αγωγή Μάριος Γούδας

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία στον αθλητισµό. Μάριος Γούδας. Χαρακτηριστικά. Θέµα διάλεξης 6. πετυχηµένος ή αποτελεσµατικός προπονητής; ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108)

Ηγεσία στον αθλητισµό. Μάριος Γούδας. Χαρακτηριστικά. Θέµα διάλεξης 6. πετυχηµένος ή αποτελεσµατικός προπονητής; ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) ΕΠΕΑΕΚ : AΝΑΜΟΡΦΩΣΗ A ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 6 Ηγεσία στον αθλητισµό Μάριος Γούδας ορισµοί ο ρόλος του προπονητή - πετυχηµένος αποτελεσµατικός

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΦΕΙΡΟΥ Η ΑΓΛΑΪΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. aglaiazaf@hotmail.com

ΖΑΦΕΙΡΟΥ Η ΑΓΛΑΪΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. aglaiazaf@hotmail.com 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΖΑΦΕΙΡΟΥ Η ΑΓΛΑΪΑ aglaiazaf@hotmail.com 1. ΣΠΟΥ ΕΣ ιδακτορικό ίπλωµα στη Φυσική Αγωγή του ιατµηµατικού Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Άσκηση και Ποιότητα Ζωής» των τµηµάτων Επιστήµης

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικό προπονητικό πρόγραμμα για τον Μαραθώνιο δρόμο. Δρ. Γιώργος Λουκαΐδης, PhD Εργοφυσιολόγος Δρό.Με.Α. Racing

Ενδεικτικό προπονητικό πρόγραμμα για τον Μαραθώνιο δρόμο. Δρ. Γιώργος Λουκαΐδης, PhD Εργοφυσιολόγος Δρό.Με.Α. Racing Ενδεικτικό προπονητικό πρόγραμμα για τον Μαραθώνιο δρόμο Δρ. Γιώργος Λουκαΐδης, PhD Εργοφυσιολόγος Δρό.Με.Α. Racing Ο Μαραθώνιος δρόμος αποτελεί ίσως το μαζικότερο και πιο ιστορικό αγώνισμα στον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Κανάρη 5, Δάφνη Τ.Κ: 17235 Ελλάδα 6977016530 & 215 5105501 msahanidi@gmail.com. Ημερομηνία γέννησης 08/10/1982 Εθνικότητα Ελληνική

Κανάρη 5, Δάφνη Τ.Κ: 17235 Ελλάδα 6977016530 & 215 5105501 msahanidi@gmail.com. Ημερομηνία γέννησης 08/10/1982 Εθνικότητα Ελληνική ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΑΧΑΝΙΔΗ ΜΑΡΙΑ Κανάρη 5, Δάφνη Τ.Κ: 17235 Ελλάδα 6977016530 & 215 5105501 msahanidi@gmail.com Ημερομηνία γέννησης 08/10/1982 Εθνικότητα Ελληνική ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Μάλλον αγαπάς το ποδόσφαιρο, νομίζεις ότι είναι η ζωή σου και ότι σε ολοκληρώνει συναισθηματικά και σωματικά σαν άνθρωπο.

Μάλλον αγαπάς το ποδόσφαιρο, νομίζεις ότι είναι η ζωή σου και ότι σε ολοκληρώνει συναισθηματικά και σωματικά σαν άνθρωπο. Του George Kakourides* Μπορεί να ονειρεύεσαι ότι κάποτε θα παίζεις σε ένα γήπεδο γεμάτο με φιλάθλους, ένταση και γκολ. Μπορεί να ονειρεύεσαι ολόκληρο γήπεδο να φωνάζει ρυθμικά το όνομα σου. Θέλεις να γίνεις

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Εναλλακτικός Τουρισμός»

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Εναλλακτικός Τουρισμός» ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Εναλλακτικός Τουρισμός» H Αναπτυξιακή Κρήτης εταίρος του Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) - ΕΦΕΠΑΕ,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΘΗΝΑ

Η ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΘΗΝΑ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Η ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΘΗΝΑ Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Γεωργία Χαραλάµπους Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

Ηεπαγγελµατικήεξέλιξητων καθηγητώντηςλογιστικής. Ελένη Τουρνά Γιώργος Γερµανός

Ηεπαγγελµατικήεξέλιξητων καθηγητώντηςλογιστικής. Ελένη Τουρνά Γιώργος Γερµανός Ηεπαγγελµατικήεξέλιξητων καθηγητώντηςλογιστικής Ελένη Τουρνά Γιώργος Γερµανός ΣκοπόςκαιΜεθοδολογία Η εργασία αυτή στοχεύει στην χρήση της βιογραφικής έρευνας για την καλύτερη κατανόηση της επαγγελµατικής

Διαβάστε περισσότερα

Περίγραμμα Εισηγήσεων

Περίγραμμα Εισηγήσεων Περίγραμμα Εισηγήσεων Τίτλος Μαθήματος: Διαχείριση υπαιθρίων δραστηριοτήτων Κωδικός Μαθήματος: 747 Διάλεξη 1 Η έννοια και το περιεχόμενο της 1. Προσδιορισμός του αντικειμένου της υπαίθριας, στην αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΠΘ

ΟΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΠΘ ΟΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΠΘ Η έρευνα αφορά στις στάσεις των φοιτητών απέναντι σε θέµατα σχετικά όχι µόνο µε τη φοιτητική αλλά και την κοινωνικοπολιτική τους ιδιότητα. Η έρευνα διεξήχθη το Μάιο του

Διαβάστε περισσότερα

TO ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

TO ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ TO ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Η λέξη ΠΑΙΧΝΊΔΙ προέρχεται από την λέξη παίχτης παίζω παις. Με την έννοια παιχνίδι ορίζουμε την κατ εξοχήν αυθόρμητη και ενδιαφέρουσα δραστηριότητα των παιδιών που έχει ως στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION AND RELIGIOUS AFFAIRS MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING EUROPEAN COMMUNITY Co financing European Social Fund (E.S.F.)

Διαβάστε περισσότερα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΘΛΗΤΕΣ & ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ Στον Προσκοπισµό οι νέοι έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν µια σειρά από εµπειρίες που συµβάλλουν στην φυσιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ Ο ρόλος της άσκησης για όλους Η άσκηση με την συστηματική καθοδήγηση αποτελεί ουσιαστική κοινωνική επένδυση γιατί

Διαβάστε περισσότερα

ΙΤΑΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ β Γυµνασίου

ΙΤΑΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ β Γυµνασίου ΙΤΑΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ β Γυµνασίου Οι µαθητές: Γεωργακοπούλου Ελευθερία Κατσαρός Νίκος Νάκου Τζωρτζίνα Πατρίκη Μαίρη Φωνιαδάκη Μαρία Οι Καθηγητές: ηµακοπούλου Ελένη Λιάπη Βασιλική Η ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Α Γ Ο Ρ Α Σ. Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Online Έρευνας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Σεπτέμβριος 2012

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Α Γ Ο Ρ Α Σ. Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Online Έρευνας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Σεπτέμβριος 2012 Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Α Γ Ο Ρ Α Σ Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Online Έρευνας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Σεπτέμβριος 2012 Εισαγωγή Το ενδιαφέρον των Ελλήνων για τους φετινούς Ολυμπιακούς καταγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

1 Φυσική Αγωγή α - β - γ γυµνασίου ι α β ί ο υ ά σ κ η σ η κ α ι π ο ι ό τ η τ α ζ ω ή ς Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 2 Οµάδα δηµιουργίας Ηλίας ήµας, Καθηγητής ΤΕΦΑΑ Πανεπιστηµίου Αθηνών Ευγενία Κωστούση,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία. Προσωπικά στοιχεία. Γνωστικό αντικείμενο: Αθλητική Ψυχολογία με έμφαση τις εφαρμογές

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία. Προσωπικά στοιχεία. Γνωστικό αντικείμενο: Αθλητική Ψυχολογία με έμφαση τις εφαρμογές ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Φωτογραφία Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Ιδιότητα: Γνωστικό αντικείμενο: Τομέας: Εργαστήριο: Τρέχουσα διοικητική θέση: Προσωπική ιστοσελίδα: Τσορμπατζούδης Χαράλαμπος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ (1 ου ΕΤΟΥΣ) 08.00 ΕΑΚ. Καλαθοσφαίριση ΜΚ0107 Πράξη Ομάδ. Διδασκόντων ΔΕΥ. 20 ΙΑΝ. Καλαθοσφαίριση ΜΚ0107 Θεωρία Ομάδ. διδασκόντων Ελλ. Παρ.Χοροί ΜΚ0206 Δήμας-Ιακωβάκη (λίστα δηλώσεων) -4-28

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Προκηρύχτηκε το πρόγραμμα «Εναλλακτικός Τουρισμός» που αφορά στην υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού από υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή προτίθενται

Διαβάστε περισσότερα

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014 888 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ χεν θεσσαλονίκης Μητροπόλεως 18 546 24 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310-276 144 Fax: 2310 276 144 E-mail: xenthesalonikis1@windowslive.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ. Απολογισµός Πεπραγµένων 2011

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ. Απολογισµός Πεπραγµένων 2011 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Απολογισµός Πεπραγµένων 2011 Αθλητικές Υποδοµές Στις εγκαταστάσεις των αθλητικών κέντρων του ήµου Χανίων: 1. φιλοξενούνται και προπονούνται καθηµερινά από ευτέρα έως Παρασκευή το σύνολο των

Διαβάστε περισσότερα

Ένα οµαδικό πρόγραµµα παρέµβασης για τη διαχείριση του στρες σε µετεφηβικό-φοιτητικό πληθυσµό

Ένα οµαδικό πρόγραµµα παρέµβασης για τη διαχείριση του στρες σε µετεφηβικό-φοιτητικό πληθυσµό Ευάγγελος Χ. Καραδήµας & Αναστασία Καλαντζή-Αζίζι Τοµέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήµιο Αθηνών Ένα οµαδικό παρέµβασης για τη διαχείριση του στρες σε µετεφηβικό-φοιτητικό πληθυσµό Παρουσίαση στη ιηµερίδα του

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητισμός & Υγεία. Τεύχος 1 o Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Αθλητισμός & Υγεία. Τεύχος 1 o Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Αθλητισμός & Υγεία Υπεύθυνος Έκδοσης: Οικονόμου Χαράλαμπος Προϊστάμενος Κ.Ξ.Γ.Φ.Α. Συντάκτης: Γκότσης Κωνσταντίνος Καθηγητής Φ.Α. Τεύχος 1 o Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ια Βίου Φυσική Κατάσταση ΚΩ. Μ/ΤΟΣ-ΜΑΜ ΑΘΛ.012-11325 ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ (ECTS) 3 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθηµα Επιλογής ΤΡΟΠΟΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ιαλέξεις/εργαστηριακά Μαθήµατα/Πρακτική Εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

C.V ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΑΡΛΑΣ

C.V ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΑΡΛΑΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ 52 ΒΟΛΟΣ Τ.Κ 38222 e-mail: abarlas@pe.uth.gr C.V ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΑΡΛΑΣ Προσωπικές πληροφορίες Ημερομηνία γέννησης: 19/2/1980 Τόπος γέννησης: ΚΟΖΑΝΗ Τόπος κατοικίας: ΒΟΛΟΣ Σπουδές [ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006-

Διαβάστε περισσότερα

Γυµναστήριο Παπάγου (Κέντρο Νεότητας Νευροκοπίου & Αργυροκάστρου)

Γυµναστήριο Παπάγου (Κέντρο Νεότητας Νευροκοπίου & Αργυροκάστρου) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ( ΟΠΑΠ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 4-6 & ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 15669 ΠΑΠΑΓΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2014 Το Sport College

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί γονείς, Τα καλοκαιρινά προγράµµατα των Εκπαιδευτηρίων ΓΕΙΤΟΝΑ ευνοούν την ανάπτυξη του ανθρώπινου νου και απελευθερώνουν τη δηµιουργικότητα.

Αγαπητοί γονείς, Τα καλοκαιρινά προγράµµατα των Εκπαιδευτηρίων ΓΕΙΤΟΝΑ ευνοούν την ανάπτυξη του ανθρώπινου νου και απελευθερώνουν τη δηµιουργικότητα. Αγαπητοί γονείς, Η βασική αρχή των Εκπαιδευτηρίων Γείτονα ότι η µάθηση πρέπει να είναι κυρίως βιωµατική, αλλά και η αγωνία πολλών γονέων για δηµιουργική και ουσιαστική απασχόληση των παιδιών τους, µας

Διαβάστε περισσότερα

Enhancing the Teaching and Learning of Early Statistical Reasoning in European Schools

Enhancing the Teaching and Learning of Early Statistical Reasoning in European Schools Enhancing the Teaching and Learning of Early Statistical Reasoning in European Schools SOCRATES-COMENIUS Action Project 226573-CP-1-2005-1-CY-COMENIUS-C21 Διδακτικό Σενάριο 9 Συγγραφική Ομάδα: Universidad

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015 Η Επίδραση της Επαφής και της Διαδραστικής Συνεργασίας με Νέους με Αναπηρίες στη Στάση των Μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Ένα Πιλοτικό Πρόγραμμα Παρέμβασης Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Approaches to Research) Δρ ΚΟΡΡΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΑ 2013 Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Research

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ Η ΥΠΕΡΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΒΛΑΠΤΕΙ!

ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ Η ΥΠΕΡΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΒΛΑΠΤΕΙ! ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ Η ΥΠΕΡΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΒΛΑΠΤΕΙ! Είναι αλήθεια ότι η άσκηση βοηθά σημαντικά στην διατήρηση της υγείας. Μπορεί όμως να γίνει επικίνδυνη όταν δεν γίνεται με τον σωστό τρόπο!

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ

Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΗΜΕΡΑ Εμπειρικές γνώσεις Έλλειψη μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής Τάσεις και συµπεριφορές των αθλητικών τουριστών που συµµετείχαν στον 5 ο ιεθνή Μαραθώνιο Μέγας Αλέξανδρος στην Θεσσαλονίκη Τύµβιου Ελένη, Υφαντίδου Γεωργία, Κώστα Γεώργιος ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης,

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι Προπόνησης Ι: Προπόνηση Αντοχής

Μέθοδοι Προπόνησης Ι: Προπόνηση Αντοχής ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ Η ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ Μέθοδοι Προπόνησης Ι: Προπόνηση Αντοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ Σύμφωνα με τον νέο αθλητικό σχεδιασμό Ε.Α.Κ.Ν. Αγίου Κοσμά μετατράπηκε σε ένα σύγχρονο προπονητικό κέντρο που φιλοξενεί και

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ Σύμφωνα με τον νέο αθλητικό σχεδιασμό Ε.Α.Κ.Ν. Αγίου Κοσμά μετατράπηκε σε ένα σύγχρονο προπονητικό κέντρο που φιλοξενεί και ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΡΗΣ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ

ΠΛΑΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΛΑΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επιστημονικό Διδακτικό Και Επαγγελματικό Έργο ΑΘΗΝΑ 2013 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΛΑΤΣΑΣ ΟΝΟΜΑ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα. Σωματική Υγιεινή και. Παιδική Ανάπτυξη

Θέμα. Σωματική Υγιεινή και. Παιδική Ανάπτυξη Θέμα Σωματική Υγιεινή και Παιδική Ανάπτυξη Περιεχόμενα 1) Εισαγωγή 2) Εργασίες: Άθληση Ανθρώπων (Αναστάσιος Ανδρέου) Σωστή Διατροφή (Σωτήρης Δημακάκος Και Μανόλης Γιορταμάκης) Σχέση Σωματικής υγιεινής

Διαβάστε περισσότερα

EGOGYM ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 2013 Gymnastics for ALL 27-28-29-30/06/2013

EGOGYM ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 2013 Gymnastics for ALL 27-28-29-30/06/2013 Αθήνα, 26/04/13 Αρ. Πρωτ. 1534 Προς: Σωματεία-Μέλη της Ε.Γ.Ο. Αθλητικοί Οργανισμοί Δήμων Δημόσια Σχολεία - Εκπαιδευτήρια Ιδιωτικά Γυμναστήρια κ.α. EGOGYM ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 2013 Gymnastics

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικός Φάκελος Δικτύου Franchise

Ενημερωτικός Φάκελος Δικτύου Franchise Ενημερωτικός Φάκελος Δικτύου Franchise Click to edit Master subtitle style 13/4/2011 Επιχειρηματική πρόταση συνεργασίας Mini Sports Club Έχουμε την τεχνογνωσία και την εμπειρία να σας προσφέρουμε μια κερδοφόρο

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιακοί κτύποι στους εφήβους

Καρδιακοί κτύποι στους εφήβους Καρδιακοί κτύποι στους εφήβους Σαμαρά Β., Γιαταγαντζίδης Α., Δώνης Α., Ισαακίδου Σ., Κοντού Ε., Κουγιουμτζίδης Ν., Μαρτάκου Α., Μεχανετζίδου Μ., Μπαλτζόπουλος Α., Νούλης Β., Πάδη Μ., Παπαϊωαννίδης Γ.,

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις Αθλητικής Ψυχολογίας Σχολή Προπονητών Γυμναστικής

Ερωτήσεις Αθλητικής Ψυχολογίας Σχολή Προπονητών Γυμναστικής Ερωτήσεις Αθλητικής Ψυχολογίας Σχολή Προπονητών Γυμναστικής 1. Το ερευνητικό αντικείμενο της αθλητικής ψυχολογίας έχει (α) ψυχοφυσιολογική κατεύθυνση (β) γνωστικο-συμπεριφορική κατεύθυνση (γ) κοινωνικο-ψυχολογική

Διαβάστε περισσότερα

Πόλεις 1 ος 2 ος 3 ος 4 ος 5

Πόλεις 1 ος 2 ος 3 ος 4 ος 5 TO ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ & ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ Ο.Α. 2004 Ευάγγελος Αλμπανίδης Αναπληρωτής καθηγητής Η αποτυχημένη η διεκδίκηση η των Ο.Α. του 1996 Εορτασμός των 100 χρόνων από την αναβίωση Προβολή της

Διαβάστε περισσότερα

Προπονητικός προγραµµατισµός. Θεωρητικό Υπόβαθρο για τον Προγραµµατισµό της Προπόνησης. Συστατικά προπονητικού προγραµµατισµού

Προπονητικός προγραµµατισµός. Θεωρητικό Υπόβαθρο για τον Προγραµµατισµό της Προπόνησης. Συστατικά προπονητικού προγραµµατισµού ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ Η ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ Θεωρητικό Υπόβαθρο για τον Προγραµµατισµό

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανοκίνητος αθλητισμός και τεχνολογία βελτίωσης των μέσων αγώνων και ρεκόρ

Μηχανοκίνητος αθλητισμός και τεχνολογία βελτίωσης των μέσων αγώνων και ρεκόρ Μηχανοκίνητος αθλητισμός και τεχνολογία βελτίωσης των μέσων αγώνων και ρεκόρ Κριτήρια επιλογής θέματος 1. Ενδιαφέρον 2. Διασκεδαστικό 3. Γνώσεις πάνω στο θέμα 4. Συναρπαστικό 5. Επίκαιρο Παρουσίαση του

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΥΓΙΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Η ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΥΓΙΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Η ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΥΓΙΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Οφελη στη σωματικη & Ψυχικη υγεια ΤΡΟΠΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΟΝΕϊΚΗΣ ΕΜΠΛΟΚΗΣ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ MSc Συμβουλευτικής Ψυχολογίας Αξίες Αθλητισμού

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικό Σημείωμα. Η είσοδος στο νηπιαγωγείο είναι ένας από τους σημαντικότερους σταθμούς της ζωής

Εισαγωγικό Σημείωμα. Η είσοδος στο νηπιαγωγείο είναι ένας από τους σημαντικότερους σταθμούς της ζωής Εισαγωγικό Σημείωμα Αγαπητοί γονείς, Η είσοδος στο νηπιαγωγείο είναι ένας από τους σημαντικότερους σταθμούς της ζωής κάθε παιδιού. Οι στέρεες βάσεις και τα θεμέλια της μάθησης και της ολόπλευρης ανάπτυξής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 4Χ ΒΜΧ-DWH

ΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 4Χ ΒΜΧ-DWH ΜΙΝΟΑΝ ΚΑΜΠ A..O Μεελλέέσσσσεεςς..Ν.Κααζζααννττζζάάκκηη ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΙΝΟΑΝ ATHLETIIC CAMPP AE Τηηλλ..66997733669999994433 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ 4X-ΒΜΧ-DWH ΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 4Χ ΒΜΧ-DWH. ΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ -9900 3 η Εισήγηση

ΜΕ -9900 3 η Εισήγηση ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ9900 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή Βασιλική Ζήση, PhD

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της αµεροληψίας των Ελλήνων διαιτητών σε µη-επαγγελµατικούς ποδοσφαιρικούς αγώνες: 1 Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Αργολίδας.

Αξιολόγηση της αµεροληψίας των Ελλήνων διαιτητών σε µη-επαγγελµατικούς ποδοσφαιρικούς αγώνες: 1 Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Αργολίδας. Αξιολόγηση της αµεροληψίας των Ελλήνων διαιτητών σε µη-επαγγελµατικούς ποδοσφαιρικούς αγώνες: Η περίπτωση της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Αργολίδας. Αρµατάς Βασίλης 1, Αποστολόπουλος Ιωάννης 1, Φράγκος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Τι είναι άγχος: Είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιδρά το μυαλό και το σώμα σας σε κάθε νέα απειλητική ή συγκινησιακή ( συναρπαστική ) κατάσταση.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Χημικοί Τμήμα Χημικών Μηχανικών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ

Διαβάστε περισσότερα