Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ της 2/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ της 2/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου"

Transcript

1 Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ της 2/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στον Πολύγυρο, σήμερα τριάντα μία (31) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από την με αριθ. 2/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Δημητρίου Ζαγγίλα, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν: ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Α/ Επίθετο Όνομα Α/ Επίθετο Όνομα Α Α 1 Ζαγγίλας Δημήτριος 15 Ευαγγελινός Δημήτριος 2 Λιόντας Γεώργιος 16 Σιμώνης Ιωάννης 3 Βορδός Χρήστος 17 Σταμούδης Ελευθέριος 4 Πλιάκος Αστέριος 18 Καπλάνης Θωμάς 5 Δημητριάδης Χρήστος 19 Παρθενιώτης Νικόλαος 6 Σαράντη Μαρία 20 Λαφαζάνης Βασίλειος 7 Ζούνη Στέλλα 21 Γκολόης Γεώργιος 8 Χλιούμης Ανδρέας 22 9 Λακρός Αλέξανδρος Σοφοτάσιος Χρήστος Βουλγαράκης Χρυσόστομος Κοντογιώργης Δημήτριος Παπανικολάου Ευτυχία Μπογδάνος Κων/νος ΑΠΟΝΤΕΣ : Α/Α Επίθετο Όνομα 1 Κυριάκου Ιφιγένεια 2 Πύρρος Ιωάννης 3 Αβέρης Αθανάσιος 4 Μπάτσιος Αστέριος 5 Γκλάβας Γεώργιος 6 Βαγιωνάς Αθανάσιος Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Πραβίτα Γ. Μαρία, για την τήρηση των πρακτικών. Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και παραβρέθηκε η κ. Άννα Ρόκου, Πρόεδρος Δ.Κ. Πολυγύρου, ο κ. Σαραφίδης Αναστάσιος, Πρόεδρος Δ.Κ. Ορμύλιας, η κ. Φωτεινή Μπόλματη, Πρόεδρος Τ.Κ. Ταξιάρχη και ο κ. Κωνσταντίνος Βαγιωνάς, Πρόεδρος Τ.Κ. Ολύνθου. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Θωμάς Καπλάνης αποχώρησε κατά την διάρκεια της συζήτησης των έκτακτων θεμάτων. Αριθμός θέματος: 1ο 3 η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 Αριθμός Απόφασης :15 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, εισηγούμενος το 1ο θέμα, έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο κ. Αστέριο Ζωγράφο, ο οποίος τόνισε: «για την εύρυθμη

2 λειτουργία του δήμου θα πρέπει να γίνουν αναμορφώσεις προϋπολογισμού όπως δείχνουν οι λίστες που όλοι οι συνάδελφοι έχετε στα χέρια σας». Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά. Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του τις διατάξεις των άρθρων 161 του ΔΚΚ και του 8 του ΒΔ 17/5-15/6/1959, την εισήγηση του προϊσταμένου της οικονομικής υπηρεσίας & μετά από διαλογική συζήτηση, Αποφασίζει Ομόφωνα Αύξηση στους Κ.Α. εξόδων μέσω του αποθεματικού: Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων , Ταχυδρομικά τέλη , Δαπάνες πραγματοποίησης εκδηλώσεων , Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα , Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 5.000, Απόδοση σε σχολικές επιτροπές για λειτουργικές δαπάνες Απόδοση στην Κ.Ε.ΔΗ.ΠΟ για την υλοποίηση του προγράμματος ' ΒΟΗΘΕΙΑ στο ΣΠΙΤΙ Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία Επίδομα Ανασφάλιστων Παραπληγικών, Τετραπληγικών , , , , Επίδομα ομογενών - προσφύγων , Α Κοινωνικών Βοηθειών / έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις Επίδομα απροστάτευτων παιδιών , ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ Εργοδότη , Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού - Οικονομικές και Διοικητικές Υπηρεσίες - ΙΚΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού, Αποτελεσμάτων Χρήσης, Προσαρτήματος) του Δήμου Πολυγύρου που αφορά τη χρήση 2013 Εργασία διαχείρισης στόλου οχημάτων Δήμου Πολυγύρου Διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς εντός των διοικητικών ορίων δήμου Πολυγύρου από εξειδικευμένο κτηνίατρο , , , , Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 1.500,00

3 Υποστήριξη του SOFTWARE της μηχανογράφησης του δήμου 7.000, Προμήθεια καυσίμων , Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού - Κατασκήνωσης Παιδικής Εξοχής - ΤΣΑΥ ΚΥΡ. ΣΥΝΤ. ΕΡΓΟΔ Εργασία απολυμάνσεων σχολικών κτιρίων και ποιμνιοστασίων Δήμου Πολυγύρου Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (λεωφορείων) Αποκατάσταση βλαβών επιχρισμάτων και χρωματισμός εξωτερικών επιφανειών αποδυτηρίων δημοτικού σταδίου Τ.Κ. Ολύνθου. Βελτίωση και επισκευές εσωτερικών χώρων WC κοινού δημοτικού σταδίου Πολυγύρου. Εσωτερικές διαρρυθμίσεις τμήματος ισογείου του ειδικού σχολείου Πολυγύρου Ανακατασκευή στέγης κτιρίου Γενικού Λυκείου Πολυγύρου Εγκατάσταση συστήματος θέρμανσης, κλιματισμού και εξαερισμού στο Δημοτικό θέατρο Πολυγύρου. Εξαθέσιο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Καλυβών Γερακινής Δήμου Πολυγύρου. 300, , , , , , , , , Επισκευές Δημ. Σχολείου Τ.Κ. Μεταμορφώσεως 1.134, Κατασκευές συστημάτων ανάρτησης και εγκατάστασης εξοπλισμού Δημοτικού Θεάτρου Πολυγύρου Υποέργο 1ο: Εσωτερικές διαρρυθμίσεις & Επισκευές - Αναβάθμιση Δημοτικού Θεάτρου Πολυγύρου Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ Υποέργο 3ο: Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην Τ.Κ. Ριζών του Δήμου Πολυγύρου. ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 4178/13 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ Δ.Κ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ , , ,69 55,89

4 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ Τ.Κ. ΒΡΑΣΤΑΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ Τ.Κ. ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ Τ.Κ. ΒΑΒΔΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ Δ.Κ. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ Τ.Κ. ΚΑΛΥΒΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ Τ.Κ. ΟΛΥΝΘΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ Τ.Κ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού σε σύμβαση Δημοσίου Δικαίου- ΙΚΑ ΕΡΓ. -Υπηρ. Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού 554,80 821,72 383,67 372,33 256,29 330,35 411, , ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ Εργοδότη. 500, Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού σε σύμβαση Δημοσίου Δικαίου - ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ Κοπή χόρτων στα οδικά δίκτυα και σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Πολυγύρου. Εργασίες καθαρισμού παραλίας και ευρύτερης παραλιακής ζώνης της ΔΕ Πολυγύρου. Προμήθεια -αγορά ενός τεμαχιστεί ογκωδών απορριμμάτων και λοιπόν μηχανημάτων ΧΥΤΑ Πολυγύρου. Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ Αναβάθμιση Εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Ορμύλιας και Γαλάτιστας Δήμου Πολυγύρου Υποέργο 1 " Αναβάθμιση ΕΕΛ οικισμού Ορμύλιας - Προμήθεια Η/Μ Εξοπλισμού 552, , , , ,00

5 Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ Αναβάθμιση Εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Ορμύλιας και Γαλάτιστας Υποέργο 2 " Αναβάθμιση ΕΕΛ οικισμού Γαλάτιστας - Προμήθεια Η/Μ Εξοπλισμού Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού σε σύμβαση Δημοσίου Δικαίου - Υπ. Ύδρευσης - Άρδευσης - Αποχέτευσης - ΤΑΔΚΥ- Τ.ΕΑΔΥ. Εργασία απομακρυσμένης διαχείρισης δεξαμενών και αντλιοστασίων , , , Μίσθωση σκαπτικού μηχανήματος 5.000, Μίσθωση ιδιωτικών γεωτρήσεων για κάλυψη υδρευτικών αναγκών παραλιακής ζώνης Δ.Ε. Πολυγύρου. Συντήρηση και επισκευή ημιφορτηγών- ύδρευσης- Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων μονάδας επεξεργασίας νερού Ταξιάρχη , ,00 289, Απόδοση ΦΠΑ της υπηρεσίας Ύδρευσης , Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π.) Προμήθεια υλικών ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, Δήμου Πολυγύρου Προμήθεια συστήματος σιντριβανιού στο Δ.Κ. Ορμύλιας Κατασκευή φρεατίου όμβριων στην Τ.Κ. Ριζών Δ.Ε. Ζερβοχωρίων. Αποκατάσταση πέντε χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων Δήμου Πολυγύρου (ΕΠ: Π.Α.Α.), Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ. Υποέργο 2 Αποκατάσταση τεσσάρων χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων Δήμου Πολυγύρου , , , , , Αποκατάσταση πέντε χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων Δήμου Πολυγύρου (ΕΠ: Π.Α.Α.), Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ. Υποέργο 3 Αποκατάσταση χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων Πολυγύρου. Κατασκευή φρεατίων και αγωγού όμβριων στην περιοχή "Τρίκορφο" Δ.Ε. Πολυγύρου , ,00

6 Αποκατάσταση -Βελτίωση υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης Πολυγύρου, Βραστάμων και Σανών - Ύδρευση Βραστάμων και Σανών. Καθαρισμός τριών γεωτρήσεων στην Δ.Κ. Ορμύλιας Κατασκευή φρεατίου απαγωγής όμβριων στην περιοχή " Ευαγγελινάδικα" Αποχέτευση ακάθαρτων και όμβριων υδάτων σε τμήματα του Αγ. Προδρόμου Ανόρυξη και Αξιοποίηση υδρευτικών γεωτρήσεων Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου Πολυγύρου. Ανόρυξη και αξιοποίηση υδρευτικών γεωτρήσεων Δήμου Πολυγύρου Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ : Ανόρυξη και Αξιοποίηση υδρευτικών γεωτρήσεων Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου Πολυγύρου ΥΠΟΕΡΓΟ 2.Ηλεκτροδότηση Γεωτρήσεων , , , , , , , Αποκατάσταση πέντε χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων Δήμου Πολυγύρου (ΕΠ: Π.Α.Α.), Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ. Υποέργο 1 Μελέτη αποκατάστασης χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων ΔΚ Πολυγύρου Δήμου Πολυγύρου. Υδραυλική μελέτη αντλιοστασίου Δ.Δ. Παλαιόχωρας , ΤΑΔΚΥ- Τ.ΕΑΔΥ. Εργοδότη 2.920, Συντήρηση αγροτικών δρόμων Ολύνθου - Καλυβών. 1, , Παράβολα ΚΤΕΟ Μηχανημάτων έργου και μεταφορικών μέσων 6.500, Προμήθεια καυσίμων για μεταφορικά μέσα , Προμήθεια καλαθοφόρου οχήματος , Προμήθεια δύο μεταχειρισμένων ημιφορτηγών , Τσιμεντόστρωση δημοτικής οδού στην Τ.Κ. Παλαιόχωρας (περιοχή εκκλησία). Ανάπλαση Δημοτικών οδών στην περιοχή Δημαρχείου οικισμού Ορμύλιας , ,29

7 Ανάπλαση Κοινόχρηστων χώρων Δημοτικών & Τοπικών κοινοτήτων Δήμου Πολυγύρου Υποέργο 1 " Αναπλάσεις ιστορικού ιστού και περιοχών προ του 23 στον Πολύγυρο. Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ Ανάπλαση Κοινόχρηστων χώρων Δημοτικών & Τοπικών κοινοτήτων Δήμου Πολυγύρου Υποέργο 2 " Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Δ.Κ. Γαλάτιστας Ανάπλαση Κοινόχρηστων χώρων Δημοτικών & Τοπικών κοινοτήτων Δήμου Πολυγύρου Υποέργο 3 " Ανάπλαση της παραλιακής και κεντρικής οδού της Τ.Κ. Μεταμόρφωσης του Δήμου Πολυγύρου. Ανάπλαση Κοινόχρηστων χώρων Δημοτικών & Τοπικών κοινοτήτων Δήμου Πολυγύρου Υποέργο 4 " Βελτίωση της κινητικότητας & ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος εντός Οικ. Γεροπλατάνου του Δήμου Πολυγύρου , , , , Πρόγρ Αγρ.Ανάπ.της Ελλάδας Αντιπ. προστ. Κοιν.και Προστ. Δασών Δήμου Πολυγύρου" στο Μέτρο 226 Δράση 1 "Βελτ.των συνθ. πρόλ. για την αντιπ.προστ.των δασών και των δασ. κ.α. Υποέργο 1 " Αντιπυρική προστασία δάσους Πολυγύρου Δήμου Πολυγύρου Βελτ.των συνθ. πρόλ. για την αντιπ.προστ.των δασών και των δασ. κ.α. Υποέργο 2 " Αντιπ. προστ.κοιν. δάσους Βάβδου Δήμου Πολυγύρου Πρόγρ Αγρ.Ανάπ.της Ελλάδας Αντιπ.προστ. Κοιν.και Προστ. Δασών Δήμου Πολυγύρου" στο Μέτρο 226 Δράση 1 "Βελτ.των συνθ. πρόλ. για την αντιπ. προστ.των δασών και των δασ. κ.α. Υποέργο 3 " Αντιπ. προστ. κοινοτικού δάσους Δουμπιών Δήμου Πολυγύρου , , , Πρόγρ Αγρ.Ανάπ.της Ελλάδας Αντιπ.προστ. Κοιν.και Προστ. Δασών Δήμου Πολυγύρου" στο Μέτρο 226 Δράση 1 "Βελτ.των συνθ. πρόλ. για την αντιπ.προστ.των δασών και των δασ. κ.α.υποέργο 4 " Αντιπ..προστ. δάσ Παλαιόχ. & Ριζών Δήμου Πολυγύρου ,00

8 Πρόγρ Αγρ.Ανάπ.της Ελλάδας Αντιπ.προστ. Κοιν.και Προστ. Δασών Δήμου Πολυγύρου" στο Μέτρο 226 Δράση 1 "Βελτ.των συνθ. πρόλ. για την αντιπ. προστ.των δασών και των δασ. κ.α.υποέργο 5 " Αντιπ. προστ. δάσους Γαλάτιστας Δήμου Πολυγύρου Αποκατάσταση οδοστρώματος από σκυρόδεμα στην Τ.Κ. Παλαιόχωρας. Έργα υποδομής στην επέκταση οικισμού των Καλυβών Τσιμεντόστρωση δημοτικής οδού στην Τ.Κ. Βάβδου Μελέτη ΗΜ τμήματος κτιρίου του έργου με τίτλο "Αναστήλωση οικίας Κότσιανου - μετατροπή σε λαογραφικό μουσείο - χώρο πολιτισμού (κτίριο διατηρητέο) Σύνταξη μελέτης: Έλεγχος ποιότητας - αντοχής σκυροδέματος και ανίχνευσης οπλισμού στο ΕΠΑΛ Πολυγύρου Τοπογραφική μελέτη αποτύπωσης για ΕΠΑΛ Πολυγύρου Γεωλογική μελέτη για το έργο: Αντιπλημμυρική προστασία οικισμού Ολύνθου ΕΙΔΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΟΡΜΥΛΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ" Ειδική αρχιτεκτονική μελέτη με τίτλο "Ανάπλαση οδών εντός οικισμού Μεταμόρφωσης του Δήμου Πολυγύρου ΕΙΔΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ" ΕΙΔΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ" , , , ,00 364, , , ,00 612, , , ,63

9 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 4178/13 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 4178/13 ΤΟΥ ΕΠΑΛ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού σε σύμβαση Δημοσίου Δικαίου - ΤΥΔΚΥ ΕΡΓ. - Υπηρ. Πρασίνου , , , , , , Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ 500, Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων οικισμού Ορμύλιας Βελτίωση χώρων νεκροταφείων Τ.Κ. Αγίου Προδρόμου , , Διαμόρφωση χώρων νεκροταφείων Δ.Ε. Ομύλιας , Επέκταση χώρου νεκροταφείων στην Τ.Κ. Μαραθούσας 7.192, Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 6.251, Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων , Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων , ΚΣ , ΚΣ , ΧΑΡΤ.ΜΙΣΘΟΔ , ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 6.300, ΦΜΥ , ΟΓΑ ΧΑΡ. ΑΙΡΕΤΩΝ 400,00

10 ΧΑΡΤ. ΑΙΡΕΤΩΝ 1.047, Φόρος Αιρετών 20% , ΦΟΡΟΣ 1% 4.400, ΦΟΡΟΣ 4% , ΦΟΡΟΣ 8% , Φόρος 20% 5.000, Χαρτόσημο αμοιβών ελεύθερων επαγγελματιών 5.000, ΟΓΑ χαρτοσήμου ελεύθερων επαγγελματιών 1.000, Φόρος 3% σε αμοιβές εργοληπτών , ΙΚΑ , Ειδική προσαύξηση 8.500, ΚΥΤ , ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ , ΤΣΚΥ 7.000, ΤΣΜΕΔΕ , ΤΥΔΚΥ , ΤΑΔΚΥ -ΤΠΔΥ , ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Φ.Π , ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 4.000, ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 7.000, Ταμείο Νομικών 500, Μ.Τ.Π.Υ , ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ 1% , ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2% , ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΠΔΥ (ΤΑΔΚΥ ΤΠΔΥ) 1% 5.000, ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΠΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 1% 500, ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΠΔΥ ΝΟΜΙΚΩΝ 200, ΕΔΟΕΑΠ 1.000, ΤΣΠΕΑΘ 5.000, ΤΣΠΕΑΘ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 1.000, ΔΑΝΕΙΟ ΤΠΔ , ΔΑΝΕΙΟ ΣΕ ΤΑΧ. ΤΑΜ ,00

11 ΑΠΕΡΓΙΑ/ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΛΗΦΘΕΝΤΑ , Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. 210, ΥΠΕΡ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 2.000, Κράτηση υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης αρχής Δημοσίων Συμβάσεων , Χαρτόσημο υπέρ Ε.Α.Δ.Σ , ΟΓΑ χαρτοσήμου υπέρ Ε.Α.Δ.Σ , Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ,92 Μείωση τους Κ.Α. Εξόδων και μεταφέρει τα αντίστοιχα ποσά στο αποθεματικό: Χρεολύσιο δανείου από το Τ.Π.&Δ , Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης για την καταπολέμηση των κουνουπιών Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης για την καταπολέμηση Ψύλλων έτους 2011 Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης για την εφαρμογή προγράμματος Μυοκτονίας - Απολυμάνσεων - Απεντομώσεων στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής για το Έτος , , , , Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής , Επίδομα σε Κωφάλαλα άτομα , Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων Συνοικισμών Πολυγύρου ( πλην κτιρίων έργων) Υποστήριξη του HARDWARE της μηχανογράφησης του δήμου , , Προμήθεια καυσίμων για μεταφορικά μέσα , Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό , Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 8.100, Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού - Κατασκήνωσης Παιδικής Εξοχής - ΙΚΑ 300, Προμήθεια καυσίμων για μεταφορικά μέσα , Ανταλλακτικά λεωφορείων 1.000,00

12 Στατική μελέτη για τη νομιμοποίηση του γυμνασίου - λυκείου Πολυγύρου Στατική μελέτη για τη νομιμοποίηση τμήματος στο 3ο δημοτικό σχολείο Πολυγύρου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ Δ.Κ. ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ Αποτύπωση φέροντος οργανισμού για την νομιμοποίηση κτιρίου στο δημοτικό στάδιο Δ.Κ. Γαλάτιστας ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ Δ.Κ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Αποτύπωση φέροντος οργανισμού για την νομιμοποίηση κτιρίου στο δημοτικό στάδιο Δ.Κ. Πολυγύρου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ Τ.Κ. ΣΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ Τ.Κ. ΑΓ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ Τ.Κ. ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ Τ.Κ. ΔΟΥΜΠΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ Δ.Κ. ΟΡΜΥΛΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ Τ.Κ. ΡΙΖΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ Τ.Κ. ΜΑΡΑΘΟΥΣΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ Τ.Κ. ΚΡΗΜΝΗΣ , , , , , , , , ,73 140, , , , ,93

13 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ Τ.Κ. ΓΕΡΑΚΙΝΗΣ Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 642, , Μίσθωση μηχ/τος εκκένωσης βόθρων , Συντήρηση και επισκευή οχημάτων , Προμήθεια καυσίμων για μεταφορικά μέσα , Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων , Καθαρισμός περιαστικών δασών Πολυγύρου 7.800, Μίσθωση Φουξ , Προμήθεια καυσίμων για μεταφορικά μέσα , Προμήθεια λοιπών καταναλωτικών αγαθών που δεν μπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις πιο πάνω τάξεις , Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 1.500, Προμήθεια υδρομέτρων , Αντιπλημμυρική θωράκιση Τ.Κ. Βατοπαιδίου , Τεχνική μελέτη περιβαλλοντικής αποκατάστασης ΧΑΔΑ Ορμύλιας Σύνταξη μελέτης αντιπλημμυρικού Γ' Ζώνης Πολυγύρου (όπισθεν θεάτρου) Υδραυλική μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας ΔΔ Μαραθούσας (ΘΗΣΕΑΣ) Τοπογραφική μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας ΔΔ Μαραθούσας (ΘΗΣΕΑΣ) Τοπογραφική αποτύπωση για τη διέλευση αγωγών μεταφοράς λυμάτων των οικισμών Παλαιοχώρας και Ριζών στις Ε.Ε.Λ.Δ. Ζερβοχωρίων (ΘΗΣΕΑΣ). Υδραυλική μελέτη αγωγών μεταφοράς λυμάτων ΔΔ Ριζών στις Ε.Ε.Λ.Δ. Ζερβοχωρίων (ΘΗΣΕΑΣ). Υδραυλική μελέτη αγωγών μεταφοράς λυμάτων ΔΔ Παλαιοχώρας στις Ε.Ε.Λ.Δ. Ζερβοχωρίων (ΘΗΣΕΑΣ). Αντιπλημμυρική μελέτη ΤΔ Ορμύλιας (Γεωλογική μελέτη) 7.698, , , , , , , ,00

14 Η/Μ μελέτη για νέα γεώτρηση και αγωγό μεταφοράς νερού στην Τ.Κ. Πλανών. Η/Μ μελέτη για νέα γεώτρηση και αγωγό μεταφοράς νερού στην Τ.Κ. Βραστάμων. Μ.Π.Ε. Αδεια εκτέλεσης & άδεια χρήσης νερού για νέα γεώτρηση και αγωγό μεταφοράς νερού στην Τ.Κ. Βραστάμων. Η/Μ μελέτη για νέα γεώτρηση και αγωγό μεταφοράς νερού στην Τ.Κ. Ολύνθου. Τοπογραφική μελέτη για Δεξαμενή στην Τ.Κ. Παλαιοκάστρου και αγωγό μεταφοράς νερού. Γεωλογική - Γεωτεχνική μελέτη για δεξαμενή στην Τ.Κ. Παλαιοκάστρου και αγωγό μεταφοράς νερού. Η/Μ μελέτη για αντικατάσταση γεώτρησης στη Δ.Κ. Γαλάτιστας. Η/Μ μελέτη για νέα γεώτρηση και αγωγό μεταφοράς νερού στην Τ.Κ. Γεροπλατάνου. Η/Μ μελέτη για αντικατάσταση γεώτρησης στην Δ.Κ. Ορμύλιας. Υδραυλική μελέτη για δεξαμενή στην Τ.Κ. Παλαιοκάστρου και αγωγό μεταφοράς νερού. Υδραυλική μελέτη εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμού Βάβδου Δ.Ε. Ανθεμούντα Στατική μελέτη εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμού Βάβδου Δ.Ε. Ανθεμούντα Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων Ε.Ε.Λ. οικισμού Βάβδου Δ.Ε. Ανθεμούντα Τοπογραφική μελέτη εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμού Δουμπιών Δ.Ε. Ανθεμούντα Στατική μελέτη εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμού Δουμπιών Δ.Ε. Ανθεμούντα Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων Ε.Ε.Λ. οικισμού Δουμπιών Δ.Ε. Ανθεμούντα ΜΠΕ Άδεια εκτέλεσης & χρήσης νερού για νέα γεώτρηση και αγωγό μεταφοράς νερού στον οικισμό Καλυβών 2.000, , , , , , , , , , , ,71 841, , , , ,37

15 Τοπογραφική μελέτη για νέα γεώτρηση και αγωγό μεταφοράς νερού Δ.Ε. Πολυγύρου περιοχής Μαριανά Γεωλογική - γεωτεχνική για νέα γεώτρηση και αγωγό μεταφοράς νερού Δ.Ε. Πολυγύρου περιοχής Μαριανά Υδραυλική μελέτη για νέα γεώτρηση και αγωγό μεταφοράς νερού Δ.Ε Πολυγύρου περιοχής Μαριανά ΜΠΕ Άδεια εκτέλεσης & χρήσης νερού για νέα γεώτρηση και αγωγό μεταφοράς νερού Δ.Ε. Πολυγύρου περιοχής Μαριανά Γεωφυσική μελέτη για νέα γεώτρηση και αγωγό μεταφοράς νερού Δ.Ε. Πολυγύρου περιοχής Μαριανά 4.305, , , , , Τοπογραφική μελέτη για νέα γεώτρηση αγωγό μεταφοράς νερού στην Τ.Κ. Ταξιάρχη και 151, Γεωλογική - γεωτεχνική για νέα γεώτρηση και αγωγό μεταφοράς νερού και δεξαμενή Δήμου Πολυγύρου Τ.Κ. Ταξιάρχη Υδραυλική μελέτη για νέα γεώτρηση και αγωγό μεταφοράς νερού στην Τ.Κ. Ταξιάρχη ΜΠΕ Άδεια εκτέλεσης & χρήσης νερού για νέα γεώτρηση και αγωγό μεταφοράς νερού και δεξαμενή Δήμου Πολυγύρου Φάκελος υδρευτικής κατάστασης Δ.Ε. Πολυγύρου Υδραυλική μελέτη για νέα γεώτρηση και αγωγό μεταφοράς νερού και δεξαμενή Δ.Κ. Μαραθούσας Υδραυλική μελέτη για αγωγό σύνδεσης με καινούρια δεξαμενή και σύνδεση δεξαμενής με δίκτυο στη Δ.Κ. Γαλάτιστας Γεωφυσική μελέτη για νέα γεώτρηση και αγωγός μεταφοράς νερού Τ.Κ. Βάβδου Μ.Π.Ε. άδεια εκτέλεσης και άδεια χρήσης νερού για κατασκευή εξωτερικού δικτύου αγωγού ύδρευσης από νέα υδρευτική γεώτρηση στη θέση "Καπρινίκια" της Δ.Κ. Ορμύλιας έως την υφιστάμενη δεξαμενή Ορμύλιας, συνολικού μήκους 1.250μ 8.610, , , , , , , ,43

16 Τοπογραφική μελέτη εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμού Βάβδου Δ.Ε. Ανθεμούντα Στατική μελέτη αντλιοστασίων εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και Ε.Ε.Λ. οικισμού Δουμπιών και Βάβδου Δ.Ε. Ανθεμούντα , , Μίσθωση -γεωργικού ελκυστήρος , Mίσθωση Φορτηγού , Μίσθωση μηχανήματος Αλυσιδάκι 7.000, Λοιπά μισθώματα , Συντήρηση - επισκευή Νηπιαγωγείων, Δημ. Σχολειών, Γυμνασίου, Λυκείου και ΤΕΛ , Συντήρηση και επισκευή οχημάτων , Λοιπές προμήθειες καταναλωτικών αγαθών που δεν μπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις πιο παραπάνω τάξεις , Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων έργου 4.000, Διαμορφώσεις στην παραλιακή ζώνη της Μεταμόρφωσης Στατική μελέτη κερκίδων - τοιχίων γηπέδου Παλαιόχωρας Αρχιτεκτονική μελέτη διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου γηπέδου Παλαιόχωρας Σύνταξη μελέτης: Στατικός έλεγχος τμήματος κτιρίου (ΚΤΙΡΙΟ Η) για την νομιμοποίηση του ΕΠΑΛ Πολυγύρου Σύνταξη μελέτης: Στατικός έλεγχος τμήματος κτιρίου (ΚΤΙΡΙΟ Ζ) για την νομιμοποίηση του ΕΠΑΛ Πολυγύρου Σύνταξη μελέτης: Στατικός έλεγχος τμήματος κτιρίου (ΚΤΙΡΙΟ Ε) για την νομιμοποίηση του ΕΠΑΛ Πολυγύρου Σύνταξη μελέτης: Στατικός έλεγχος τμήματος κτιρίου (ΚΤΙΡΙΟ Δ) για την νομιμοποίηση του ΕΠΑΛ Πολυγύρου Σύνταξη μελέτης: Στατικός έλεγχος τμήματος κτιρίου (ΚΤΙΡΙΟ Β) για την νομιμοποίηση του ΕΠΑΛ Πολυγύρου , , , , , , , ,09

17 Σύνταξη μελέτης: Στατικός έλεγχος τμήματος κτιρίου (ΚΤΙΡΙΟ Α) για την νομιμοποίηση του ΕΠΑΛ Πολυγύρου Μελέτη οδοποιίας για το έργο ασφαλτόστρωση οδού Σανά - Καλαμωτό (έως όρια ΠΕ Χαλκιδικής) Μελέτη οδοποιίας για το έργο Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού νότια του οικισμού Ταξιάρχη Ειδική αρχιτεκτονική μελέτη με τίτλο "Ανάπλαση κεντρικής οδού Αγ. Προδρόμου του Δήμου Πολυγύρου Ειδική αρχιτεκτονική μελέτη με τίτλο "Ανάπλαση οδών εντός οικισμού Καλυβών του Δήμου Πολυγύρου Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας για το ανοικτό θέατρο Πολυγύρου Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 4.629, , ,70 14,22 14,22 997, , Έργα , Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ,64 Αύξηση στους Κ.Α. εσόδων μέσω του αποθεματικού: Επιχορήγηση για την υλοποίηση του προγράμματος 'Βοήθεια στο Σπίτι Πρόγραμμα Θησέας: Τοπογραφική μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας Δ.Δ. Μαραθούσας Πρόγραμμα Θησέας: Υδραυλική μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας Δ.Δ. Μαραθούσας , , , Αναπλάσεις στο Δ.Δ. Ορμύλιας , Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ : Εξαθέσιο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Καλυβών Γερακινής Δήμου Πολυγύρου. Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ : Ανόρυξη και Αξιοποίηση υδρευτικών γεωτρήσεων Δήμου Πολυγύρου , ,00

18 Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ : Ανόρυξη και Αξιοποίηση υδρευτικών γεωτρήσεων Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου Πολυγύρου. Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ : Ανόρυξη και Αξιοποίηση υδρευτικών γεωτρήσεων Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου Πολυγύρου ΥΠΟΕΡΓΟ 2.Ηλεκτροδότηση Γεωτρήσεων , , Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ Αναβάθμιση Εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Ορμύλιας και Γαλάτιστας Δήμου Πολυγύρου Υποέργο 1 " Αναβάθμιση ΕΕΛ οικισμού Ορμύλιας - Προμήθεια Η/Μ Εξοπλισμού , Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ Αναβάθμιση Εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Ορμύλιας και Γαλάτιστας Υποέργο 2 " Αναβάθμιση ΕΕΛ οικισμού Γαλάτιστας - Προμήθεια Η/Μ Εξοπλισμού , Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ Ανάπλαση Κοινόχρηστων χώρων Δημοτικών & Τοπικών κοινοτήτων Δήμου Πολυγύρου Υποέργο 1 " Αναπλάσεις ιστορικού ιστού και περιοχών προ του 23 στον Πολύγυρο , Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ Ανάπλαση Κοινόχρηστων χώρων Δημοτικών & Τοπικών κοινοτήτων Δήμου Πολυγύρου Υποέργο 2 " Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Δ.Κ. Γαλάτιστας , Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ Ανάπλαση Κοινόχρηστων χώρων Δημοτικών & Τοπικών κοινοτήτων Δήμου Πολυγύρου Υποέργο 3 " Ανάπλαση της παραλιακής και κεντρικής οδού της Τ.Κ. Μεταμόρφωσης του Δήμου Πολυγύρου Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ Ανάπλαση Κοινόχρηστων χώρων Δημοτικών & Τοπικών κοινοτήτων Δήμου Πολυγύρου Υποέργο 4 " Βελτίωση της κινητικότητας & ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος εντός Οικ. Γεροπλατάνου του Δήμου Πολυγύρου , ,71

19 Πρόγρ Αγρ. Ανάπ. της Ελλάδας Αντιπ. προστ. Κοιν. και Προστ. Δασών Δήμου Πολυγύρου" στο Μέτρο 226 Δράση 1 "Βελτ. των συνθ. πρόλ. για την αντιπ. προστ. των δασών και των δασ. κ.α. Υποέργο 1 " Αντιπυρική προστασία δάσους Πολυγύρου Δήμου Πολυγύρου , Πρόγρ Αγρ. Ανάπ. της Ελλάδας Αντιπ. προστ. Κοιν. και Προστ. Δασών Δήμου Πολυγύρου" στο Μέτρο 226 Δράση 1 "Βελτ. των συνθ. πρόλ. για την αντιπ. προστ. των δασών και των δασ. κ.α. Υποέργο 2 " Αντιπ. προστ. κοιν. δάσους Βάβδου Δήμου Πολυγύρου , Πρόγρ Αγρ. Ανάπ. της Ελλάδας Αντιπ. προστ. Κοιν. και Προστ. Δασών Δήμου Πολυγύρου" στο Μέτρο 226 Δράση 1 "Βελτ. των συνθ. πρόλ. για την αντιπ. προστ. των δασών και των δασ. κ.α. Υποέργο 3 " Αντιπ. προστ. κοινοτικού δάσους Δουμπιών Δήμου Πολυγύρου , Πρόγρ Αγρ. Ανάπ. της Ελλάδας Αντιπ. προστ. Κοιν. και Προστ. Δασών Δήμου Πολυγύρου" στο Μέτρο 226 Δράση 1 "Βελτ. των συνθ. πρόλ. για την αντιπ. προστ. ων δασών και των δασ. κ.α. Υποέργο 4 " Αντιπ. προστ. δάσ Παλαιόχ. & Ριζών Δήμου Πολυγύρου , Πρόγρ Αγρ. Ανάπ. της Ελλάδας Αντιπ. προστ. Κοιν. και Προστ. Δασών Δήμου Πολυγύρου" στο Μέτρο 226 Δράση 1 "Βελτ. των συνθ. πρόλ. για την αντιπ. προστ. των δασών και των δασ. κ.α. Υποέργο 5 " Αντιπ. προστ. δάσους Γαλάτιστας Δήμου Πολυγύρου Προμήθεια -αγορά ενός τεμαχιστεί ογκωδών απορριμμάτων και λοιπόν μηχανημάτων ΧΥΤΑ Πολυγύρου. Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ Υποέργο 1ο: Εσωτερικές διαρρυθμίσεις & Επισκευές - Αναβάθμιση Δημοτικού Θεάτρου Πολυγύρου. Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ "Αποκατάσταση - Βελτίωση υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης Πολυγύρου, Βραστάμων και Σανών - Ύδρευση Βραστάμων και Σανών , , , ,00

20 Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ "Αποχέτευση ακαθάρτων και όμβριων σε τμήματα του Δ.Δ. Αγ. Προδρόμου , Από ΥΠ. ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝ.: Γηροκομείο Πολυγύρου , Αποκατάσταση πέντε χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων Δήμου Πολυγύρου (ΕΠ: Π.Α.Α.), Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ. Υποέργο 1 Μελέτη αποκατάστασης χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων ΔΚ Πολυγύρου Δήμου Πολυγύρου. Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ Υποέργο 3ο: Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην Τ.Κ. Ριζών του Δήμου Πολυγύρου. Αποκατάσταση πέντε χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων Δήμου Πολυγύρου (ΕΠ: Π.Α.Α.), Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ. Υποέργο 2 Αποκατάσταση τεσσάρων χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων Δήμου Πολυγύρου , , , Αποκατάσταση πέντε χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων Δήμου Πολυγύρου (ΕΠ: Π.Α.Α.), Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ. Υποέργο 3 Αποκατάσταση χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων Πολυγύρου. Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων οικισμού Ορμύλιας (LEADER) Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού , , , Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας , Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 1080/80) Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν. 1080/80) ,00 413, Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 9.503, Μισθώματα βοσκής Π.Ο.Ε 2.593, Τέλη Νεκροταφείων , Λοιπά έσοδα , Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων 2.422, Πρόστιμα από παραβάσεις Κ.Ο.Κ ,48

21 Έσοδα από παράνομη υδροληψία 6.500, ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (Άρθρο 5 ν. 2323/1995 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4του ν.3190/2003) 5.000, ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΤΟΥ Ν. 1080/ , ΚΣ , ΚΣ , Υγειονομική περίθαλψη 6.300, ΧΑΡΤ. ΜΙΣΘ , ΦΜΥ , ΧΑΡΤ. ΑΙΡΕΤΩΝ 1.047, ΟΓΑ ΧΑΡ. ΑΙΡΕΤΩΝ 400, Φόρος αιρετών 20% , ΦΟΡΟΣ 1% 4.400, ΦΟΡΟΣ 4% , ΦΟΡΟΣ 8% , Φόρος 20% 5.000, Φόρος 3% σε αμοιβές εργοληπτών , Χαρτόσημο ελεύθερων επαγγελματιών και τρίτων 5.000, ΟΓΑ χαρτοσήμου ελεύθερων επαγγελματιών και τρίτων 1.000, ΙΚΑ , Ειδική προσαύξηση 8.500, ΚΥΤ , ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ , ΤΣΚΥ 7.000, ΤΣΜΕΔΕ , ΤΥΔΚΥ , ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ , ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Φ.Π , ΕΠΙΚ. ΣΥΝΤ , ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 7.000, Ταμείο Νομικών 500,00

22 Μ.Τ.Π.Υ , ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ 1% , ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2% , ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΠΔΥ (ΤΑΔΚΥ ΤΠΔΥ) 1% 5.000, ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΠΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 1% 500, ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΠΔΥ ΝΟΜΙΚΩΝ 200, ΕΔΟΕΑΠ 1.000, ΤΣΠΕΑΘ 5.000, ΤΣΠΕΑΘ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 1.000, ΔΑΝΕΙΟ ΤΠΔ , ΔΑΝΕΙΟ ΤΑΧ. ΤΑΜ , ΑΠΕΡΓΙΑ/ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΛΗΦΘΕΝΤΑ , Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. 210, ΥΠΕΡ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 2.000, Κράτηση υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης αρχής Δημοσίων Συμβάσεων , Χαρτόσημο υπέρ Ε.Α.Δ.Σ , ΟΓΑ χαρτοσήμου υπέρ Ε.Α.Δ.Σ , Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (Ανειδίκευτα) Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (Ειδικευμένα) , , ,28 Μείωση στους Κ.Α. εσόδων και μεταφέρει τα αντίστοιχα ποσά στο αποθεματικό: Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων , Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης , Τέλη και δικαιώματα άρδευσης , Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 1.496, Τέλος ακίνητης περιουσίας , Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων ,00

23 Τέλος διαμονής παρεπιδημούνταν (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93) Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 1080/80) Τακτικά έσοδα από δικαίωμα χρήσης οστεοφυλακίου , ,27 249, Τέλη κοινόχρηστων χώρων Π.Ο.Ε , Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 195 ΚΔΚ) 3.148, ,37 Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 15/2014 Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ Μ Ε Λ Η Υπογραφή Υπογραφές Ακριβές Απόσπασμα Πολύγυρος Μ. Ε ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΓΓΙΛΑΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015 ΜΗΝΑΣ ΜΑΪΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2015 Κωδικός Περιγραφή Εγκεκριµένος

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση και ψήφιση πιστώσεων. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του ήµου Ψαθά Κωνσταντία, για την τήρηση των πρακτικών.

Έγκριση και ψήφιση πιστώσεων. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του ήµου Ψαθά Κωνσταντία, για την τήρηση των πρακτικών. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 3/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου 1 Στov Πoλύγυρo σήµερα την τρίτη (3η) Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 12:00 στo ηµoτικό Κατάστηµα του ήµου, συvήλθε σε τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήμερα την εικοστή πρώτη (21η) Ιανουαρίου 2015 και ώρα 12:00 στo Δημoτικό Κατάστημα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο της 1/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο της 1/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο της 1/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στον Πολύγυρο, σήμερα δεκαεννέα (19) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/25 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού Aριθ. απόφασης 65/25 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Προέλεγχος απολογισμού οικονομικού έτους 24

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το 20 ο πρακτικό της από 23-10-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω.

Απόσπασμα από το 20 ο πρακτικό της από 23-10-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Απόσπασμα από το 20 ο πρακτικό της από 23-10-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Τροποποίηση- Συμπλήρωση της υπ αρ.264/2013

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς Σελίδα 1 από 2

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς Σελίδα 1 από 2 Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς Σελίδα 1 από 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27 Τ.Κ. 40003, Αγιά Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 4 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Ερέτριας, έτους 2013

ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Ερέτριας, έτους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 24/2012 Απόσπασμα από το πρακτικό της ειδικής Συμβουλίου της 28 ης Ιανουαρίου 2013. συνεδρίασης του Δημοτικού ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ :2015-Δήμος Ορχομενού Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωμένος Προηγ. Χρήσης

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ :2015-Δήμος Ορχομενού Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωμένος Προηγ. Χρήσης ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ :2015-Δήμος Ορχομενού Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωμένος 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 16.097.004,65 5.641.279,95

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 19 /2013 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της 21 ης (ΕΙΔΙΚΗΣ) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Απόσπασμα από το πρακτικό της 21 ης (ΕΙΔΙΚΗΣ) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ Απόσπασμα από το πρακτικό της 21 ης (ΕΙΔΙΚΗΣ) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:380/2014 Θέμα 1 ο ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Από το υπ αριθμό 24/2014 πρακτικό ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Προποντίδας. Αριθμ. Πίνακα: 23/2014 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 34 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 34 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 34 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΑΔΑ: ΩΛΤΜΩΚΞ-Ε52 Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.08.12 10:36:48 EEST Reason: Location: Athens ΟΙΚ.ΕΤΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/01/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/01/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: 2015 Ημ/νία Εκτύπωσης: 24/02/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1-1-2015 ΕΩΣ 31-5-2015 κατ εφαρμογή των διατάξεων

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1-1-2015 ΕΩΣ 31-5-2015 κατ εφαρμογή των διατάξεων ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1-1-2015 ΕΩΣ 31-5-2015 κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1-1-2015 ΕΩΣ 31-1-2015 κατ εφαρμογή των διατάξεων

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1-1-2015 ΕΩΣ 31-1-2015 κατ εφαρμογή των διατάξεων ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1-1-2015 ΕΩΣ 31-1-2015 κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (από 01-01-2014 έως 30-11-2014) ΕΣΟΔΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (από 01-01-2014 έως 30-11-2014) ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 04/12/2014 Αριθ. Πρωτοκ.: 27071 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (από 01-01-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Μακρυχώρι 09-12-2014 Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ Αριθ. Πρωτ. 17126 ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 20/2014 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ Δήμου Τεμπών Σήμερα στις 25 του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (από 01-01-2014 έως 31-12-2014) ΕΣΟΔΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (από 01-01-2014 έως 31-12-2014) ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 05/01/2015 Αριθ. Πρωτοκ.: 126 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (από 01-01-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 1 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κωδικός Αριθμός ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ : ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 2015 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ 33/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας Θέμα: Έγκριση Ανατροπής Α.Α.Υ.(ΑΝΑΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Εσόδου. Εισπραχθέντα (Προηγ. Χρήσης) 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) 0,00 0,00 0,00 0,00

Κωδικός Εσόδου. Εισπραχθέντα (Προηγ. Χρήσης) 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0112 Μισθώματα βοσκησίμων εκτάσεων (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/1958, άρθρο 31 ΝΔ 4260/62) 40.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0113 Μισθώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 ΑΠΌ 1/1/2015-31/05/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 ΑΠΌ 1/1/2015-31/05/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Διαμορφωμένος Σύνολο Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο Εισπραχθέντα Σύνολο ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 28-02-2015) ΕΣΟΔΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 28-02-2015) ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 09/03/2015 Αριθ.Πρωτοκ.: 4935 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 31-01-2015) ΕΣΟΔΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 31-01-2015) ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 05/02/2015 Αριθ. Πρωτοκ.: 2093 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37 / 2013. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37 / 2013. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37 / 2013 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 31 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 10 : 00,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Θηβαίων οικον.έτους 2015».

ΘΕΜΑ : «Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Θηβαίων οικον.έτους 2015». ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ.ΘΗΒΑΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 342/2014 ΘΕΜΑ : «Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Θηβαίων οικον.έτους 2015». Α/Α Στη Θήβα, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

00-6031.001 Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών 94.000,00 385,42 18.392,88. 00-6053.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 0,00 0,00 5.

00-6031.001 Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών 94.000,00 385,42 18.392,88. 00-6053.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 0,00 0,00 5. 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6. ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 00-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 00-603. Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00-6031. τακτικά επιδόματα) Διαμορφωθείσες μέχρι 18/11/2011 Ενταλθείσες μέχρι 18/11/2011

Διαβάστε περισσότερα