Παλιές και νέες συµµαχίες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παλιές και νέες συµµαχίες"

Transcript

1 Ö É Ë Å Ë Å Õ È Å Ñ Ç e d i t o r i a l Παλιές και νέες συµµαχίες Ηαποτροπή της ένταξης της ΠΓ Μ στο ΝΑΤΟ εφόσον εκκρεµεί η διευθέτηση για την ονοµασία της γείτονος, η κύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας από την ελληνική Βουλή και η εµβάθυνση της συνεργασίας Ελλάδας Γαλλίας ήταν τρεις καίριες εξελίξεις στην εξωτερική και ευρωπα κή πολιτική της χώρας κατά το τελευταίο τρίµηνο. Και οι τρεις αξιοποίησαν συµµαχίες και στρατηγικές επιλογές που πηγαίνουν βαθιά πίσω στο χρόνο και έχουν σφραγίσει σε πολλά επίπεδα την πορεία της σύγχρονης Ελλάδας. Παλιές και νέες συµµαχίες δίνουν τον τόνο και στην εσωτερική πολιτική, κυρίως στο κοινωνικό επίπεδο. Η ίδια η ευρωπα κή µας ταυτότητα, που επιβεβαιώθηκε µε την κύρωση της Μεταρρυθµιστικής Συνθήκης στην ελληνική Βουλή, επιβάλλει αλλαγές και συναινέσεις αντίρροπες µε την παγιωµένη κυριαρχία κατακερµατισµένων «ειδικών» συµφερόντων. Από το βαθµό στον οποίο συγκλίνουµε µε τις ευρωπα κές επιταγές κρίνεται και η ποιότητα της εθνικής διακυβέρνησης. Κρίνεται το αν θα ακολουθήσουµε την ουσία της δηµοκρατικής αρχής «ίσες ευκαιρίες για όλους» ή την γηγενή ερµηνεία της ισοπεδωτικής οµοιοµορφίας. Η σύγχυση που προκαλεί το φάσµα µιας διεθνούς οικονοµικής κρίσης, η έξαρση της ακρίβειας, το πρόβληµα της απασχόλησης κυρίως της νέας γενιάς απέναντι στις ιερές συµµαχίες των προνοµιούχων, η γεωµετρική επιβάρυνση του περιβάλλοντος σε βάρος όλων αντιµετωπίζονται σήµερα µε µέτρα που προσπαθούν να διορθώσουν κληρονοµηµένα ελλείµµατα και ταυτόχρονα να µας προετοιµάσουν για την επό- µενη µέρα. Μέτρα που οφείλουν να δώσουν σχήµα και φωνή στις ανοργάνωτες κοινωνικές συµµαχίες, στους πολλούς πολίτες της ατοµικής αγωνίας για την επό- µενη µέρα.

2 Ö É Ë Å Ë Å Õ È Å Ñ Ç Η άνοδος της κεντροδεξιάς στην Ευρώπη και η κρίση της σοσιαλδημοκρατίας Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος Μ Με την εκλογή του Τόνι Μπλερ και των «Νέων Εργατικών» στη Βρετανία, πριν από δέκα περίπου χρόνια, 8 από τους 15 πρωθυπουργούς των χωρών-µελών της Ευρωπα κής Ένωσης ανήκαν στο χώρο της κεντροαριστεράς. Το 2000 η κατάσταση ήταν ακόµη καλύτερη για την ευρωπα κή σοσιαλδηµοκρατία. Έντεκα από τα 15 κράτη-µέλη της Ευρωπα κής Ένωσης είχαν κεντροαριστερούς ή σοσιαλδηµοκράτες πρωθυπουργούς. Σήµερα, η εικόνα έχει αντιστραφεί πλήρως. Από τις 15 χώρες της «παλαιάς Ευρώπης» µόλις 3 έχουν πλέον κεντροαριστερές κυβερνήσεις. Η εικόνα αυτή παραµένει αναλλοίωτη, ακόµη και αν εντάξει κανείς στο «κάδρο» τους εκλογικούς συσχετισµούς στις χώρες της καλούµενης «Νέας Ευρώπης»: από τα 12 νέα κράτη-µέλη της Ευρωπα κής Ένωσης µόλις 4 έχουν κεντροαριστερές κυβερνήσεις (η Βουλγαρία, η Ουγγαρία, η Λιθουανία και η Κύπρος), ενώ τα υπόλοιπα 8 έχουν κεντροδεξιές κυβερνήσεις. Οι εκλογικές αναµετρήσεις, που διεξήχθησαν το τελευταίο χρονικό διάστηµα σε διάφορες ευρωπα κές χώρες, επιβεβαίωσαν την άνοδο των δυνάµεων της κεντροδεξιάς και την υποχώρηση των δυνάµεων της κεντροαριστεράς. Η νίκη του Σίλβιο Μπερλουσκόνι και του Κεντροδεξιού Συνασπισµού του οποίου ηγείται στην Ιταλία, στις εθνικές εκλογές που έγιναν τον Απρίλιο του 2008, αλλά και η νίκη που σηµείωσε η ιταλική κεντροδεξιά στις δηµοτικές εκλογές 6 ΑΝΟΙΞΗ 08

3 Á Ñ È Ñ Á Ã Í Ù Ì Ç Ó ΦΩΤΟ: EUROKINISSI Οι ηγέτες των χωρών-µελών της Ε.Ε. στην «οικογενειακή» φωτογραφία της Συνόδου Κορυφής (Ιούνιος 08). Από τους 27 ηγέτες οι 20 εκπροσωπούν την κεντροδεξιά και µόνο οι 7 τη σοσιαλδηµοκρατία. που ακολούθησαν πιστοποιούν του λόγου το αληθές. Ακόµη και στην περίπτωση της Ισπανίας, όπου οι δυνάµεις της κεντροαριστεράς κέρδισαν την εκλογική αντιπαράθεση, το Κεντροδεξιό Λα κό Κόµµα είδε την απήχησή του στο εκλογικό σώµα να αυξάνεται σε ποσοστό 2,5%. Η µεγάλη εκλογική νίκη του Συντηρητικού Κόµµατος στις δηµοτικές εκλογές που διενεργήθηκαν φέτος στην Αγγλία και στην Ουαλία, η οποία µάλιστα συνοδεύτηκε από την άλωση του δήµου του Λονδίνου και από την καθίζηση των ποσοστών του Εργατικού Κόµµατος, αποδεικνύει πως ακόµη και σε χώρες, όπως η Βρετανία, όπου µέχρι σήµερα οι δυνάµεις της κεντροαριστεράς διατηρούσαν την πολιτική τους υπεροχή, σηµειώνονται ανατροπές υπέρ της κεντροδεξιάς. Το φαινόµενο αυτό της κεντροδεξιάς πολιτικής κυριαρχίας στις ευρωπα κές χώρες κάθε άλλο παρά τυχαίο είναι. Τα αίτιά του θα πρέπει να αναζητηθούν σε ένα συνδυασµό πολιτικών, κοινωνικών και οικονοµικών παραγόντων. Η κυβερνητική κυριαρχία της κεντρο- ΑΝΟΙΞΗ 08 7

4 Ö É Ë Å Ë Å Õ È Å Ñ Ç αριστεράς τη δεκαετία του 90, ευθύς αµέσως µετά το τέλος του Ψυχρού Πολέµου το οποίο επισφράγισε την ήττα της στο ιδεολογικό επίπεδο, ήταν εν πολλοίς παράδοξη και στηρίχθηκε, µε αιχµή του δόρατος τις Η.Π.Α. του Κλίντον και τη Βρετανία του Μπλερ, στην κεντρώα στροφή της και στην υιοθέτηση µιας πολιτικής που ενσω- µάτωνε την οικονοµία της αγοράς, αλλά και άλλα στοιχεία του φιλελεύθερου προτάγµατος. Απέναντί της, η ευρωπα κή κεντροδεξιά είτε διακατέχονταν από έναν άτεγκτο δογµατικό νεοφιλελευθερισµό είτε από µια αµηχανία που απέρρεε από το γεγονός ότι πολλά από τα ιδεολογικά της προτάγµατα και τις προγραµµατικές της πολιτικές τα οικειοποιούνταν οι δυνάµεις της κεντροαριστεράς. Η προσπάθεια της κεντροαριστεράς να διαχειριστεί τις οικονοµικές προκλήσεις της παγκοσµιοποίησης, εφαρµόζοντας ορισµένες από τις συνταγές του οικονοµικού φιλελευθερισµού, την αποστέρησαν από το βασικό ιδεολογικό της στήριγµα που είναι το κοινωνικό κράτος, επέτειναν αντί να αµβλύνουν τις κοινωνικές ανισότητες στο εσωτερικό των ευρωπα κών χωρών και την αποµάκρυναν από τα παραδοσιακά συµµαχικά της κοινωνικά στρώµατα, βυθίζοντάς την σε µια κρίση ταυτότητας, που είχε ως επακόλουθο την εκλογική της συρρίκνωση στα χρόνια που ακολούθησαν. Την ίδια περίοδο, η ευρωπα κή κεντροδεξιά κατόρθωσε σταδιακά να απαγκιστρωθεί από τα νεοφιλελεύθερα ιδεολογήµατα που µέχρι τότε κυριαρχούσαν στους κόλπους της, να στραφεί ξανά στις κοινωνικές πηγές της πολιτικής, της φιλοσοφίας που έδιναν έµφαση όχι µόνο στην ιδέα της ελευθερίας, αλλά και στις αξίες της κοινωνικής δικαιοσύνης, και να εµπλουτίσει το πρόγραµµά της µε πολιτικές που απέβλεπαν σε ένα συνδυασµό της προώθησης της οικονο- µικής ανάπτυξης µε την εµπέδωση της κοινωνικής συνοχής. Αυτά, σε συνδυασµό µε την ενσωµάτωση στον πολιτικό της λόγο και την προβολή προς τους πολίτες των παραδοσιακών αξιών της για τη σηµασία της ασφάλειας και της ευταξίας, που ιδιαίτερα αποζητούν οι πολίτες σε καιρούς κοινωνικών ανακατατάξεων, αλλά και µε τη διατύπωση ξεκάθαρων θέσεων για ζητήµατα, όπως η µετανάστευση και η αντιµετώπιση της εγκληµατικότητας, τής έδωσαν τη δυνατότη- 8 ΑΝΟΙΞΗ 08

5 Á Ñ È Ñ Á Ã Í Ù Ì Ç Ó τα να ξεπεράσει την ιδεολογική της σύγχυση και να εκπέµψει ένα ξεκάθαρο ιδεολογικοπολιτικό στίγµα. Ταυτόχρονα, τα κεντροδεξιά κόµµατα στην Ευρώπη άρχισαν να επιδεικνύουν προσαρµοστικότητα στην πολιτική τακτική τους, ανάλογη µε αυτή που είχε επιδείξει η κεντροαριστερά τη δεκαετία του 90. Απέρριψαν το δογµατισµό, υιοθέτησαν τον πραγµατισµό, απευθύνθηκαν στο µεσαίο χώρο και διεύρυναν τις κοινωνικές τους συµµαχίες. Η πολιτική αυτή τακτική έδωσε στην ευρωπα κή κεντροδεξιά τη δυνατότητα να καταλάβει τον στρατηγικά ζωτικό µεσαίο χώρο του άξονα δεξιάς-αριστεράς και σιγά σιγά να εδραιώσει την παρουσία της, καθώς η κεντροαριστερά διαπράττει σε πολλές ευρωπα κές χώρες το στρατηγικό λάθος της αριστερής στροφής και της επιστροφής στην «ιδεολογική καθαρότητα», εγκαταλείποντας τις «µεικτές πολιτικές» που της έδωσαν τη δυνατότητα της κυριαρχίας στο µεσαίο χώρο. Στην πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα, η αµηχανία της ευρωπα κής κεντροδεξιάς της πρώτης µεταψυχροπολεµικής περιόδου έχει περάσει στην άλλη πλευρά, ως κρίση ταυτότητας. Η κρίση αυτή οφείλεται στην αδυναµία της κεντροαριστεράς να ξεπεράσει τη διπλή σύγχυση που της προκάλεσαν αφενός η κατάρρευση του σοσιαλιστικού πειράµατος στην ανατολική Ευρώπη και αφετέρου η σπασµωδική και ανεπεξέργαστη από µέρους της οικειοποίηση φιλελεύθερων θέσεων και απόψεων, οι οποίες την αποξένωσαν από την κοινωνική της βάση. Αντίθετα, η ευρωπα κή κεντροδεξιά, πάνω στο υπόβαθρο του ανανεωµένου και διευρυµένου ιδεολογικού της προτάγµατος και των ξεκάθαρων προτάσεων για την επίλυση συγκεκριµένων προβληµάτων των ευρωπα κών λαών, θεµελίωσε τη σηµερινή ιδεολογική και πολιτική της κυριαρχία στις ευρωπα κές κοινωνίες. Ο κ. Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής ιεθνών Σχέσεων στο Πάντειο Πανεπιστήµιο και Γενικός ιευθυντής του Ινστιτούτου ηµοκρατίας Κωνσταντίνος Καραµανλής. Το παρόν κείµενο δηµοσιεύτηκε στην εφηµερίδα Το Βήµα της Κυριακής, στις 11 Μα ου ΑΝΟΙΞΗ 08 9

6 Ö É Ë Å Ë Å Õ È Å Ñ Ç Το μετέωρο «εμείς» της πολιτικής Κωνσταντίνα Ε. Μπότσιου «Τ ο 60 τα τραγούδια έλεγαν εµείς...», επισήµανε ο Λευτέρης Παπαδόπουλος στην εκποµπή του. «Σήµερα λένε εγώ». Παρατήρηση µεστή, που δεν αφορά µόνον το τραγούδι, αλλά βαθύτερες κοινωνικές και πολιτικές διαφοροποιήσεις µας από εκείνη την εποχή. Χρονιά επετειακή για τις µαζικές κινητοποιήσεις του 1968 στη δυτική Ευρώπη η φετινή, µάς θυµίζει µία βασική πολιτική έκφανση του «εµείς» τότε: τα κινήµατα, της νεολαίας κυρίως, που διεκδίκησαν από ένα ήδη φιλελευθεροποιηµένο «σύστηµα» περισσότερες ελευθερίες και δικαιώµατα. Τα κινήµατα αµφισβήτησης ασκούν γοητεία ώς τις µέρες µας, παρότι τα αιτήµατά τους, ειδικά στη Γαλλία σύµβολο του «Μάη», ικανοποιήθηκαν γρήγορα, ενώ ειδικότερες πτυχές τους (π.χ. ειρηνιστικό κίνηµα) παροπλίστηκαν µε τον τερµατισµό του Ψυχρού Πολέµου. Η «ικανοποιηµένη» ευµάρεια της Ευρώπης δεν βρήκε ανάλογες αντιστάσεις στη δεκαετία του 90. Οι συγκρούσεις µεταφέρθηκαν σταδιακά από τον άξονα κράτος κοινωνία στον άξονα έθνος κράτος παγκοσµιοποίηση και στενότερα έθνος κράτος Ε.Ε., αφού η τελευταία αµφισβητούσε αµεσότερα το γενναιόδωρο κράτος πρόνοιας και µετρούσε προσεκτικά το ισοζύγιο ελευθεριών ασφάλειας. Οι υποδείξεις της Ε.Ε. για νέα πολιτικά και κοινωνικά συµβόλαια ξαναζωντάνεψαν όµως, σιγά σιγά, αντιδράσεις εντός των 10 ΑΝΟΙΞΗ 08

7 Á Ñ È Ñ Á Ã Í Ù Ì Ç Ó Γαλλία Μάης 68, διεκδίκηση περισσότερων ελευθεριών και δικαιωµάτων. Αθήνα 2008, µε πάθος υπέρ της συντήρησης των κεκτηµένων. εθνικών τειχών, που δεν περιορίζονται πια σε ακραίες τάσεις (εξτρεµισµός, ρατσισµός, κ.ά.). Οι νέες κινητοποιήσεις επικαλούνται εξωτερικά χαρακτηριστικά των παλαιών «κινηµάτων» που ανάβλυζαν από τη βάση, αλλά, σε αντίθεση µε εκείνα, µάχονται µε πάθος για τη διαφύλαξη των κεκτηµένων. Στη σηµερινή εξίσωση, άλλωστε, η κάτωθεν κινητοποίηση δεν είναι πρώτο βιολί. Αυτό τουλάχιστον µαρτυρούν τα κατά κανόνα συντηρητικά αιτήµατα των διεκδικήσεων, όταν οι έρευνες κοινής γνώµης δείχνουν προβάδισµα της κοινωνικής δυσαρέσκειας λόγω της αδράνειας. Τη δυσαρέσκεια, όµως, δεν την καρπώνονται εύκολα τα µεγάλα, δυσκίνητα κόµµατα εξουσίας, µακροπρόθεσµα δε, ούτε καν τα µικρής πολιτικής εµβέλειας κόµµατα διαµαρτυρίας. Ο µονιµότερα ΑΝΟΙΞΗ 08 11

8 Ö É Ë Å Ë Å Õ È Å Ñ Ç κερδισµένος είναι η «γραφειοκρατία» που διαφυλάσσει τις προγενέστερες δηµοκρατικές κατακτήσεις. Κρατικές και διαπλεκόµενες δοµές εξουσίας (υπηρεσίες, συνδικάτα, συντεχνίες, ΜΜΕ) αποτελούν τεράστια κοινωνική δύναµη και οργανωµένο συµφέρον υπέρ της συντήρησης του «κατεστηµένου». Οι πολίτες αναζητούν διέξοδο, ιδίως στην επανενεργοποίηση της πολιτικής έναντι της διαχειριστικής λογικής. Κυβερνήσεις και κόµ- µατα διαθέτουν ενισχυµένες δυνατότητες να διαµορφώσουν πολιτικές προτεραιότητες που δίνουν µακροπρόθεσµη προοπτική σε µεγάλες κοινωνικές πλειοψηφίες. Μια θεµελιακή διαφορά από το παρελθόν είναι, ωστόσο, ότι το σηµερινό «σύστηµα», το υποθηκευ- µένο στους θεµατοφύλακες των παλαιών κατακτήσεων, είναι ασύγκριτα ισχυρότερο απέναντι σε απείρως παθητικότερους στη συλλογική δράση πολίτες. Οι πρωτοβουλίες για ελευθερίες και δικαιώµατα που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες αναµένονται άνωθεν. Η εικόνα του «ψηφοφόρου-καταναλωτή», που στοιχειώνει από καιρό κόµµατα και πολιτικούς αναλυτές, υπαγορεύει στις δυνάµεις εξουσίας να αναβαθµίσουν καταρχάς το «προ όν»: πολιτικές θέσεις, πρόσωπα και, καθώς το αξιακό σύστηµα της κοινωνίας ατονεί, επίσης, ηθικές αρχές και ιδεολογικές κατευθύνσεις. Καλώς ή κακώς, οι σηµερινοί ψηφοφόροι αξιώνουν από την πολιτική να τους κινητοποιήσει. Να διευρύνει το «εγώ» του καταναλωτή (που είναι πιο απρόβλεπτος από τον «πελάτη»), στο «εµείς» του πολίτη µε σύγχρονους όρους. Όταν δεν το κάνει η πολιτική, το κάνει µε τους δικούς του όρους το «σύστηµα». H κ. Κωνσταντίνα Ε. Μπότσιου είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Σύγχρονης Ιστορίας στο Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου. Το παρόν κείµενο δηµοσιεύτηκε στην εφηµερίδα Ελεύθερος Τύπος, την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου ΑΝΟΙΞΗ 08

9 Ö É Ë Å Ë Å Õ È Å Ñ Ç Ελλάς Γαλλία: Νέα Συµµαχία Νικολά Σαρκοζί Κ ύριε Πρόεδρε της Ελληνικής ηµοκρατίας, κύριε Πρωθυπουργέ, αγαπητέ Κώστα, κύριε Πρόεδρε της Ελληνικής Βουλής, κυρίες και κύριοι Υπουργοί, Βουλευτές, αγαπητοί φίλοι, µε µεγάλη συγκίνηση βρίσκοµαι σήµερα εδώ, στη Βουλή των Ελλήνων, σ έναν τόπο που για όλους τους Γάλλους συµβολίζει την ελευθερία, τη δηµοκρατία, καθώς και την ανάκτηση του µεγαλείου της Ελλάδας. Και όποιες και να είναι οι πολιτικές σας πεποιθήσεις, θέλω να σας πω ότι συνειδητοποιώ τι τιµή κάνετε σ εµένα και µέσω εµού στη Γαλλία, δίνοντάς µου τη δυνατότητα να λάβω το λόγο εδώ. Κυρίες και κύριοι, όταν ο παππούς µου τον οποίο λάτρευα εγκατέλειψε τη Θεσσαλονίκη, ήταν νέος και σίγουρα δεν θα φανταζόταν ποτέ ότι το εγγονάκι του θα ξαναρχόταν στην Ελλάδα σαν Πρόεδρος της Γαλλικής ηµοκρατίας. Τον σκέφτοµαι αυτή τη στιγµή, όπως σκέφτοµαι και όλους αυτούς που µπόρεσαν να βρουν την ταυτότητά τους σ αυτή τη γη. Πριν από είκοσι έξι αιώνες, λίγα µέτρα από εδώ που βρισκόµαστε σήµερα, µπροστά στη Συνέλευση που είχε δηµιουργηθεί από τους Νόµους του Σόλωνα και του Κλεισθένη, στη Συνέλευση του λαού καθοδηγούµενη από τη Βουλή, της οποίας το όνοµα φέρετε σήµερα εσείς, ο Θεµιστοκλής, ο Περικλής, ο ηµοσθένης έλαβαν το λόγο. Οι αγορεύσεις τους έχουν µείνει στην ιστορία. Και για µένα, που πραγµατικά αποφάσισα να δώσω τη ζωή µου στην πολιτική, το ότι βρίσκοµαι σή- µερα εδώ, είκοσι έξι αιώνες αργότερα, είναι σαν να βρίσκοµαι στο µέρος όπου, για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας, η ανθρώπινη σκέψη συνέλαβε την ιδέα της ηµοκρατίας και τη δοκίµασε. Εµείς είµαστε οι κληρονόµοι αυτής της ιδέας. Για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας, άνθρωποι µπόρε- 14 ΑΝΟΙΞΗ 08

10 Ε Ι Ι Κ Α Θ Ε Μ Α Τ Α σαν να ζήσουν µαζί και έδωσαν ένα νόηµα στη λέξη «πολιτική». Για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας, εµφανίστηκε, γεννήθηκε εδώ η ηµοκρατία, την οποία όλοι γνωρίζουµε σή- µερα. Πιστεύω ότι όλη η ανθρωπότητα οφείλει ευγνωµοσύνη στην Ελλάδα. Εδώ, στην Ελλάδα και πολύ συγκεκριµένα στην πόλη των Αθηνών, τον 5ο αιώνα π.χ., γεννήθηκε η φιλοσοφία, η αρχιτεκτονική, η γλυπτική που έφτασε στους ύψιστους βαθ- µούς τελειότητας το θέατρο, η ρητορική, που έφτασαν πραγµατικά σε µεγαλειώδες επίπεδο. Και πραγµατικά, είµαστε και είστε πολύ τυχεροί που είστε οι κληρονόµοι αυτών των ανθρώπων. Όλα αυτά δόξασαν την Αρχαία Ελλάδα και κανένα έθνος δεν µπορεί να το καταλάβει αυτό περισσότερο από τη Γαλλία που µπορεί να καταλάβει τη συµβολή της Ελλάδας στον πολιτισµό. Η ελληνική σκέψη ενέπνευσε τα ιδεώδη της Αναγέννησης, του ιαφωτισµού και της Γαλλικής ηµοκρατίας. Οι Γάλλοι φιλέλληνες ακολούθησαν µε τη σειρά τους την ηρωική απελευθέρωση της σύγχρονης Ελλάδας από τον Ντελακρουά και τον Βίκτορα Ουγκώ χωρίς κανείς να ξεχάσει τους ανώνυµους ήρωες στο Ναβαρίνο. Η Γαλλία συνεχίζει να τιµά αυτούς τους ήρωες. Είµαστε υπερήφανοι που θα µπορέσουµε να συνοδεύσουµε την Ελλάδα σ αυτόν τον απελευθερωτικό της αγώνα. ΦΩΤΟ: EUROKINISSI Ο Πρωθυπουργός κ. Κώστας Καραµανλής και ο Πρόεδρος της Γαλλίας κ. Νικολά Σαρκοζί υπογράφουν στην Αθήνα Κοινή ιακήρυξη για τη Συνεργασία στην Άµυνα και στην Ασφάλεια (06/06/08). Αυτό το φιλελληνικό πνεύµα είναι παρόν και οδηγεί το συναίσθηµα φιλίας. Εκφράστηκε όταν ο Στρατηγός Ντε Γκωλ πήρε το λόγο εδώ, πριν από σαράντα πέντε χρόνια. Ενέπνευσε τη Γαλλία να εµπνεύσει την Ελλάδα στην προσχώρησή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ενέπνευσε αυτό που έγινε στο Βουκουρέστι, στην τελευταία συνάντηση Κορυφής της Ατλαντικής Συµµαχίας, όταν η Γαλλία στήριξε µε αδελφικό τρόπο την Ελλάδα. Αυτή η ειδική σχέση µεταξύ Γαλλίας και Ελλάδας από το 1974, µετά την επιστροφή του Κωνσταντίνου Καραµανλή, µετά τα δύσκολα χρόνια, οδήγησε στο «Ελλάς Γαλλία, Συµµαχία». Αυτό που ήρθα σή- ΑΝΟΙΞΗ 08 15

11 Ö É Ë Å Ë Å Õ È Å Ñ Ç µερα να σας πω είναι ότι αυτή η συµ- µαχία είναι σήµερα πραγµατικότητα. Ενστικτωδώς γνωρίζουµε ότι µπορούµε να βασιζόµαστε οι µεν στους δε. Η Ελλάδα µπορεί να βασιστεί στη Γαλλία και η Γαλλία µπορεί να βασιστεί στην Ελλάδα. Έναντι όλων των προκλήσεων, θέλω να σας προτείνω ένα καινούργιο σύνθηµα: «Ελλάς Γαλλία, Νέα Συµµαχία». Ο κόσμος μεταβάλλεται, νέοι γίγαντες γεννιούνται και πρέπει πραγματικά να συνεργαστούμε. Τα δύο έθνη μας πρέπει να παίξουν έναν σημαντικό ρόλο και να προτείνουν στον κόσμο ένα μοντέλο ευρωπαϊκού πολιτισμού. Η Ελλάδα, όπως και η Γαλλία, είναι μεγάλες, όταν ανήκουν σε όλη την ανθρωπότητα Αυτή τη νέα συµµαχία πρέπει πραγµατικά να την θέσουµε στην υπηρεσία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, γιατί το πιο αξιοσηµείωτο επίτευγµα είναι η Ευρώπη. Είναι, ίσως, το πιο σηµαντικό που πετύχαµε τον τελευταίο µισό αιώνα. Η Ευρώπη µάς επέτρεψε να ζήσουµε ειρηνικά, µας οδήγησε σε ευηµερία και µας προστατεύει κατά των εθνικιστικών πειρασµών. Γνωρίζουµε πολύ καλά τι σηµαίνουν οι εθνικιστικές τάσεις στην Ευρώπη. Η Ευρώπη, λοιπόν, έκανε τον πόλεµο αδύνατο. Όµως, µε την προσχώρηση της Ελλάδας, η Ευρώπη δεν εγγυάται µόνο την ειρήνη, αλλά βασίζει, στηρίζει την ελευθερία, τη δηµοκρατία για όλους τους λαούς που γνώρισαν δύσκολα χρόνια και οι οποίοι βγήκαν από αυτήν τη δύσκολη περίοδο. Εσείς µας το δείξατε. είξατε το δρόµο στην Ισπανία, στην Πορτογαλία για τη µεγάλη διεύρυνση προς Ανατολάς, που ακολούθησε αυτό το έργο ενοποίησης της ελεύθερης Ευρώπης. Σ αυτή την πορεία, η Ελλάδα και η Γαλλία πάντα βρέθηκαν µαζί. Πολύ σύντοµα θα πρέπει να πάρετε θέση όσον αφορά στη Συνθήκη της Λισαβόνας. Πρόκειται για ένα κεί- µενο, το οποίο δεν είναι τέλειο. ίνει, όµως, τέλος σε δέκα χρόνια θεσµικών συζητήσεων. Η κύρωση της Συνθήκης από την Ελλάδα είναι ένα πολύ σηµαντικό ση- µείο, για να µπορέσουµε να αντιµετωπίσουµε από κοινού τις προκλήσεις. Αυτό δεν ήταν εύκολο στη χώρα µου. Η χώρα µου ψήφισε «όχι» στο δηµοψήφισµα, σε µεγάλο ποσοστό, παρόλο που είµαστε ιδρυτικό µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρ όλα αυτά, καλούµαστε να κάνουµε επιλογές. Πριν ξεκινήσει η γαλλική προεδρία, θέλησα να µιλήσω µε τους Έλληνες ιθύνοντες, για να µπορέσουν να συµ- µετάσχουν σε αυτή την προεδρία. ιότι γνωρίζω πολύ καλά ότι η νέα Συνθήκη δεν λύνει τα προβλήµατα και δεν ξεπερνά την κρίση. Είναι µια προϋπόθεση. Όµως, δεν είναι η λύση για όλα. 16 ΑΝΟΙΞΗ 08

12 Ε Ι Ι Κ Α Θ Ε Μ Α Τ Α ΦΩΤΟ: EUROKINISSI Ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων κ. ηµήτριος Σιούφας υποδέχεται τον Γάλλο Πρόεδρο κ. Νικολά Σαρκοζί στη Βουλή των Ελλήνων (06/06/08). Θα ξεπεράσουµε την κρίση, όταν δείξουµε σε όλους και στους Γάλλους και σε όλους τους λαούς της Ευρώπης ότι η Ευρώπη προστατεύει. Γι αυτό και θα µιλήσω για τη µετανάστευση, που θα είναι µια από τις προτεραιότητες της Γαλλικής Προεδρίας. Η Γαλλία και η Ελλάδα δεν θέλουν µια κλειστή Ευρώπη, µια Ευρώπη αναδιπλωµένη στον εαυτό της. εν θέλουµε, όµως, και µια Ευρώπη η οποία κοιτά ανήµπορη κύµατα µετανάστευσης ανεξέλεγκτα. Και γνωρίζω ότι η χώρα σας πιέζεται από µεταναστευτικά κύµατα. Το πρόβληµα που αντιµετωπίζει η Ελλάδα είναι δικό µας πρόβληµα. Γι αυτό και δεν θέλω να εγκαταλείψουµε την Ελλάδα µόνη στην αντιµετώπιση αυτού του προβλήµατος. Τα προβλήµατα της Ελλάδας στον τοµέα της µετανάστευσης είναι προβλήµατα όλης της Ευρώπης. εν µπορούµε την ώρα που δηµιουργούµε ένα χώρο ελεύθερης κυκλοφορίας για τους Ευρωπαίους πολίτες, η κάθε χώρα να έχει δική της εθνική πολιτική για το θέµα της µετανάστευσης. Η Γαλλική Προεδρία θα προτείνει, λοιπόν, ένα Ευρωπαϊκό Σύµφωνο για το άσυλο και τη µετανάστευση. Το ίδιο θέλω να πω και για κάτι άλλο, που είναι καθαρά ευρωπαϊκή αρµοδιότητα: την άµυνα και την ασφάλεια. Οι Έλληνες και οι Γάλλοι κάνουν σηµαντικές προσπάθειες στον τοµέα της άµυνας, από τις σηµαντικότερες µεταξύ των ευρωπαϊκών λαών. Λέµε, λοιπόν, στους εταίρους µας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι µια από τις πλουσιότερες περιοχές του ΑΝΟΙΞΗ 08 17

13 Ö É Ë Å Ë Å Õ È Å Ñ Ç κόσµου και δεν µπορούµε να είµαστε πλούσιοι, να θέλουµε να είµαστε ισχυροί, να µετράει η γνώµη µας και να µην µπορούµε να διασφαλίσουµε µόνοι µας την άµυνά µας. Τι θα γίνει η οικονοµική ισχύς της Ευρώπης; Τι θα γίνει η πολιτική ισχύς της Ευρώπης, εάν η Ευρώπη δεν είναι ικανή από µόνη της να εγγυηθεί την άµυνά της και την ασφάλειά της; Κατά την άποψή µου, δεν πρόκειται και ποτέ δεν θα πρόκειται για ανταγωνιστικότητα προς το ΝΑΤΟ. Το λέω και το επαναλαµβάνω εδώ στην Αθήνα: Η Ευρώπη της Άµυνας και η Ατλαντική Συµµαχία είναι συµπληρω- µατικές. Είναι δύο πυλώνες. Χρειαζό- µαστε και το ΝΑΤΟ και την Ευρώπη της Άµυνας. Θέλω, επίσης, να προσθέσω ότι η Ελλάδα βρίσκεται στο σταυροδρόµι πολλών κόσµων. Αυτό είναι µεγάλο πλεονέκτηµα για σας. Καλύτερα από όλους γνωρίζετε ότι η ειρήνη και η σταθερότητα εξαρτώνται άµεσα από αυτό που γίνεται στη δική σας πόρτα. Αυτό ισχύει για τη Μέση Ανατολή, εξήντα χρόνια µετά την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ. Πρέπει να κάνουµε ό,τι µπορούµε, ώστε να προχωρήσει η ρύθµιση του προβλήµατος και να µπορέσουν να συνυπάρξουν µε ειρηνικό τρόπο δύο κράτη το Ισραήλ και η Παλαιστίνη µε σίγουρα και αναγνωρισµένα σύνορα. Η καλύτερη εγγύηση για το Ισραήλ είναι η ύπαρξη ενός σίγουρου κράτους της Παλαιστίνης, δηµοκρατικού και αναγνωρισµένου. Ο Λίβανος πρέπει να επιβιώσει σαν ανεξάρτητη χώρα, γιατί είναι ένα παράδειγµα πολυµορφίας. Αύριο θα εί- µαι στη Βηρυτό για να τους πω ότι η Ευρώπη και η Γαλλία θα σταθούν στο πλευρό τους, θα σταθούν στο πλευρό όλων των πολιτών του Λιβάνου. Όσον αφορά στη Μεσόγειο, οι δυο χώρες µας είναι χώρες της Μεσογείου. Ποιος άλλος από την Ελλάδα µπορεί να µιλήσει καλύτερα για τη Μεσόγειο Θάλασσα; Όλα γίνονται στη Μεσόγειο, στην Ελλάδα. Είµαι πεπεισµένος ότι αυτά που σήµερα γίνονται γύρω από τη Μεσόγειο είναι καθοριστικά για το µέλλον µας. Η Ευρώπη νόµιζε ότι στρέφει την πλάτη στο παρελθόν της. εν είχε καταλάβει ότι έστρεφε την πλάτη στο µέλλον της. Γι αυτό και εµείς, Έλληνες και Γάλλοι, πρέπει να προετοιµάσουµε αυτό το µέλλον. Γι αυτό και ο ρόλος της Ελλάδας είναι σηµαντικός στα πλαίσια της µεσογειακής ένωσης. Μπορούµε να κάνουµε τη Μεσόγειο την πιο καθαρή θάλασσα στον κόσµο. Να συνεργαστούµε όσον αφορά στην ασφάλεια για την καταπολέµηση των πυρκαγιών που κατέστρεψαν τη χώρα σας το περασµένο καλοκαίρι. Όλη η Ευρώπη πρέπει να κινητοποιηθεί για να σας βοηθήσει. Και όταν υπάρχει πρόβληµα στην Πορτογαλία, όλη η Ευρώπη πρέπει να κινητοποιηθεί για να βοηθήσει την Πορτογαλία. Χρειαζόµαστε την κινητοποίηση όλων των δυνάµεων της πολιτικής ασφάλειας σε όλη την Ευρώπη, για να δη- µιουργήσουµε µια ενιαία ευρωπαϊκή δύναµη κυρίως όσον αφορά στο στόλο των αεροπλάνων για την κατά- 18 ΑΝΟΙΞΗ 08

14 Ε Ι Ι Κ Α Θ Ε Μ Α Τ Α ΦΩΤΟ: EUROKINISSI Ο Γάλλος Πρόεδρος κ. Νικολά Σαρκοζί στο βήµα της ολοµέλειας της Βουλής (06/06/08). σβεση των πυρκαγιών, που χρησιµοποιούνται µόνο τρεις µήνες το χρόνο. Συνειδητοποιώ, λοιπόν, τα προβλή- µατα της Μεσογείου. Και στη Μεσόγειο υπάρχει και η Κύπρος. Ήρθε η ώρα επιτέλους να πέσει το τείχος της Λευκωσίας. Εκφράζω µια ευχή. εν µπορεί κανείς να χαίρεται ενώ ακόµη υπάρχει το τείχος της Λευκωσίας. Θα ήθελα, λοιπόν, να σας διαβεβαιώσω ότι η Γαλλία θα κάνει ό,τι µπορεί στα πλαίσια του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών, έτσι ώστε οι σηµερινές πρωτοβουλίες να προχωρήσουν. Σήµερα οι διαπραγµατεύσεις ξαναρχίζουν µε µια καινούργια ελπίδα. Πραγµατικά, χαιρετίζω τους ηγέτες της Κύπρου και τους ενθαρρύνω να συνεχίσουν µε ένα µοναδικό στόχο στις προσπάθειές τους, την επανένωση της Κύπρου µε τρόπο δίκαιο και βιώσιµο. Η Κύπρος ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οικογένεια της Ευρώπης. Ξέρω βέβαια, ότι η σχέση της Ευρώπης µε την Τουρκία πρέπει να αντιµετωπιστεί µε ευθύνη. Θεωρώ την Τουρκία µεγάλη χώρα, µεγάλο λαό, µε την οποία η Γαλλία έχει ιστορικούς δεσµούς, τους οποίους θέλω να διατηρήσουµε. Τίθεται το ζήτηµα ΑΝΟΙΞΗ 08 19

15 Ö É Ë Å Ë Å Õ È Å Ñ Ç της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από τα µέσα της δεκαετίας του 60 ξεκίνησαν οι συζητήσεις χωρίς απάντηση. Άρα, δεν είναι απλό το θέµα. Η θέση µου σε αυτό το ζήτηµα είναι σαφής, είναι γνωστή και δεν έχει αλλάξει. Είµαι πεπεισµένος ότι µια σχέση σύνδεσης στενή είναι η καλύτερη απάντηση και για την Ευρώπη και για την Τουρκία. Γνωρίζω, όµως, ότι άλλοι έχουν διαφορετικές απόψεις. Τις σέβοµαι. Ξέρω, επίσης, ότι Όσον αφορά στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, και η Γαλλία και η Ελλάδα θέλουν η χώρα αυτή να πλησιάσει το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση εν ευθέτω χρόνω. Θέλω να πω, όμως, ότι το θέμα του ονόματος πρέπει να ρυθμιστεί πριν από κάθε προσχώρηση. Η αλληλεγγύη της Γαλλίας προς την Ελλάδα υπάρχει και θα παραμείνει είναι λεπτό το θέµα στην Ελλάδα και ότι ο καθένας από εσάς µπορεί να έχει για την ιστορία και για τη γεωγραφία αντιφατικά συναισθήµατα. Ξέρω, επίσης, ότι άλλα λέµε πολλές φορές, άλλα σκεπτόµαστε, ότι υπάρχει η καρδιά και ότι υπάρχει και η λογική. Άλλα νιώθουµε µε την καρδιά µας και άλλα λέµε πολλές φορές µε τη λογική µας. Καταλαβαίνω την ελληνική κοινωνία, όχι µόνο γιατί ο παππούς µου ήταν Έλληνας, γι αυτό και µπορώ να µοιραστώ αυτά τα αντιµαχόµενα συναισθήµατα. Εδώ, λοιπόν, µπροστά στη Βουλή των Ελλήνων, θέλω να πω ότι η Γαλλία θα σεβαστεί µε αµεροληψία τις απόψεις όλων κατά τη διάρκεια της Προεδρίας της. Αυτός είναι ο ρόλος της Προεδρίας και θα τον τηρήσω κατά γράµµα. Όσον αφορά στα Βαλκάνια, η σταθεροποίηση αυτής της περιοχής είναι ένας σοβαρός στόχος για όλη την Ευρώπη. Η Ελλάδα ζει ένα ση- µαντικό ρόλο σ αυτή την περιοχή. Η Γαλλία, όπως και η Ελλάδα, πιστεύει ότι πραγµατικά τα Βαλκάνια έχουν µια ευρωπαϊκή προοπτική. Πρέπει να εκφράσουµε µε νέα δυναµική αυτή την υπόσχεση Ευρώπης στα Βαλκάνια. Η Ευρώπη πρέπει να δείξει άνοιγµα και τα Βαλκάνια προσπάθεια µεταρρύθµισης. Αυτό το λέω για όλες τις χώρες των Βαλκανίων, που όταν γίνουν δηµοκρατικές χώρες και όταν προοδεύσουν, θα γίνουν µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά στην πρώην Γιουγκοσλαβική ηµοκρατία της Μακεδονίας, και η Γαλλία και η Ελλάδα θέλουν η χώρα αυτή να πλησιάσει το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση εν ευθέτω χρόνω. Θέλω να πω, όµως, ότι το θέµα του ονόµατος πρέπει να ρυθµιστεί πριν από κάθε προσχώρηση. Η αλληλεγγύη της Γαλλίας προς την Ελλάδα υπάρχει και θα παραµείνει. Είπα στον Πρωθυπουργό ότι η θέση της Ελλάδας είναι 20 ΑΝΟΙΞΗ 08

16 Ε Ι Ι Κ Α Θ Ε Μ Α Τ Α νόµιµη, υπεύθυνη, ανοιχτή σε διάλογο και ελπίζουµε η κυβέρνηση των Σκοπίων και η Ελλάδα να βρουν υπό την αιγίδα των Ηνωµένων Εθνών ένα συµβιβασµό για το όνοµα. Θέλω να ξέρετε ότι εµείς επιλέξαµε την Ελλάδα και δεν θα αλλάξουµε θέση. Με τον ίδιο τρόπο θεωρώ ότι πρέπει να πούµε στη Σερβία ότι µετά από τις δυσκολίες που αντιµετώπισε τα τελευταία χρόνια, έχει επίσης µια ευρωπαϊκή προοπτική, την οποία την ευχό- µαστε. Η Γαλλική Προεδρία θα κάνει ό,τι µπορεί, έτσι ώστε να προσφέρει στη Σερβία µια ευρωπαϊκή προοπτική η οποία της αξίζει. εν θέλουµε να αφήσουµε έξω από την Ευρώπη ένα τµήµα της οικογένειάς µας. εν θέλουµε να καταδικάσουµε τη Σερβία να παραµείνει έξω από την ευρωπαϊκή οικογένεια. Κυρίες και κύριοι, τελειώνοντας, θα ήθελα να πω ότι η Ελλάδα και η Γαλλία δεν είναι απλώς όµορφες χώρες µε υπέροχες τοποθεσίες που γοητεύουν τους Γάλλους, όπως για παράδειγµα η Αθήνα, το Άγιο Όρος, η Κέρκυρα, οι ελφοί. εν είναι µόνο οι ιδρυτικοί µύθοι του πολιτισµού, οι αγώνες για την ελευθερία τα τελευταία διακόσια χρόνια. Η Γαλλία δείχνει φιλική αλληλεγγύη και είναι ένας αδελφικός και πιστός σύµ- µαχος για την Ελλάδα. Η νέα συµµαχία Ελλάδας Γαλλίας θα πρέπει να βασιστεί σε αυτή την κληρονοµιά. Εί- µαστε πολύ κοντά όσον αφορά στους πολιτισµούς µας. Έχουµε στενούς οικογενειακούς, συγγενικούς θα έλεγα δεσµούς. Πόσες οικογένειες στη Γαλλία δεν έχουν ελληνικές ρίζες και όχι µόνο από τη Θεσσαλονίκη; Βέβαια, η Θεσσαλονίκη έχει ειδική θέση, θα έλεγα. Ο κόσµος µεταβάλλεται, νέοι γίγαντες γεννιούνται και πρέπει πραγµατικά να συνεργαστούµε. Τα δύο έθνη µας πρέπει να παίξουν έναν σηµαντικό ρόλο και να προτείνουν στον κόσµο ένα µοντέλο πολιτισµού ευρωπαϊκού. Η Ελλάδα, όπως και η Γαλλία, είναι µεγάλες, όταν ανήκουν σε όλη την ανθρωπότητα. Και αυτά τα παλιά έθνη του πνεύµατος δεν θα πρέπει να καταφύγουµε στο παρελθόν µας, αλλά να δηµιουργήσουµε το µέλλον, που αντιστοιχεί σε αυτό το παρελθόν. Αυτό ακριβώς ισχύει για την Ελλάδα και τη Γαλλία. Ανήκουν στο παρελθόν οι δύο χώρες µας. Είναι, όµως, υποχρεωµένες να ξεφύγουν από τη νοσταλγία. Και επειδή έχουµε ιστορία πολλών αιώνων, δεν θα πρέπει να κλείσουµε τα µάτια µας στο µέλλον. Πρέπει, λοιπόν, µέσω της εργασίας µας να βρούµε το µέλλον που µας αξίζει. Αγαπητοί φίλοι Έλληνες, από κοινού θα γίνουµε πιο δυνατοί. Και θέλω να καταλάβετε ότι, για µένα, αυτή η Βουλή εκφράζει πολλά για τους Γάλλους. Η φράση: «Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η Γαλλία, ζήτω η νέα συµµαχία Γαλλίας Ελλάδας!», είναι µία µεγάλη στιγµή της πολιτικής µου ζωής. Οµιλία του Προέδρου της Γαλλικής ηµοκρατίας στη Βουλή των Ελλήνων, την Παρασκευή 6 Ιουνίου ΑΝΟΙΞΗ 08 21

17 Ö É Ë Å Ë Å Õ È Å Ñ Ç Ελληνικά ιδανικά στην αµερικανική δηµοκρατία Πωλ Σαρμπάνης Φέτος το Ινστιτούτο ηµοκρατίας Κωνσταντίνος Καραµανλής συµπληρώνει δέκα χρόνια από την ίδρυσή του. Το Ινστιτούτο ηµοκρατίας είναι ένας φορέας που εκφράζει τις αξίες της ελληνικής δη- µοκρατίας, της αρχαίας δηµοκρατίας και της αµερικανικής δηµοκρατίας. Με το έργο του προσπαθεί να προωθήσει τη δηµοκρατία και την ελευθερίας του ανθρώπου, ενώ παραµένει προσηλωµένο στην προώθηση της κοινωνικής συνοχής µέσα από ανοιχτή και διαρκή δηµόσια συζήτηση. Νοµίζω, ότι αυτό µας δείχνει το ρόλο που παίζουν αυτές οι αξίες, αυτά τα ιδανικά για οποιαδήποτε δηµοκρατική κοινωνία. Το Ινστιτούτο ηµοκρατίας πολύ σωστά φέρει το όνοµα Κωνσταντίνος Καραµανλής. Ο Κωνσταντίνος Καραµανλής υπήρξε ένας µεγάλος δηµόσιος λειτουργός, ένας οραµατιστής αλλά ταυτόχρονα και ρεαλιστής, αποτελεσµατικός, δυναµικός, αφοσιωµένος στο έργο του, και για µένα προσωπικά ήταν µία πηγή έµπνευσης. Εγώ µπήκα στην πολιτική για πρώτη φορά ως µέλος της Νοµοθετικής Εξουσίας του Μέριλαντ το 1967, λίγους µήνες πριν από την κατάλυση των δηµοκρατικών θεσµών, του κράτους δικαίου και της δηµόσιας ανοιχτής συζήτησης στην Ελλάδα µε το πραξικόπηµα. Αυτό ήταν ένα πολύ βαρύ πλήγµα για όλους τους υποστηρικτές των δηµοκρατικών διαδικασιών και των δηµοκρατικών θεσµών σε ολόκληρο τον κόσµο. Ένα γεγονός που επηρέασε πάρα πολύ Αµερικανούς, όπως εµένα, που σέβονταν και εκτιµούσαν ιδιαίτερα τη συµβολή της Αρχαίας Ελλάδας στην έννοια της ελευθερίας του ανθρώπου. Πράγµατι, όπως είπε και η Αµερικανίδα συγγραφέας, Edith Hamilton, η διακεκριµένη κλασικίστρια, όταν την έκαναν επίτιµη πολίτη της Αθήνας στην ηλικία των 90 ετών, «Οι Έλληνες ήταν το πρώτο ελεύθερο έθνος 22 ΑΝΟΙΞΗ 08

18 Ε Ι Ι Κ Α Θ Ε Μ Α Τ Α ΦΩΤΟ: EUROKINISSI Ο Πρωθυπουργός κ. Κώστας Καραµανλής και ο πρώην γερουσιαστής των Η.Π.Α. κ. Πωλ Σαρµπάνης κατά τη συνάντησή τους στην Αθήνα (28/05/08). στον κόσµο. Η ελευθερία είναι µία ελληνική ανακάλυψη. Η Ελλάδα αναδείχθηκε διότι τους Έλληνες διέπνεε το σηµαντικότερο πνεύµα που κινεί την ανθρωπότητα, το πνεύµα που κάνει τον άνθρωπο ελεύθερο». Ήταν το ίδιο πνεύµα που µετέφερε ο Πάτρικ Χένρι την εποχή της Αµερικανικής Επανάστασης λέγοντας «ώστε µου την ελευθερία ή τον θάνατο», το ίδιο πνεύµα που διαπερνούσε τη φράση του Παλαιών Πατρών Γερµανού το 1821 «Ελευθερία ή Θάνατος». Το καλοκαίρι του 1974 κατέρρευσε η χούντα και επανήλθε στην Ελλάδα ο Κωνσταντίνος Καραµανλής για να αναλάβει την ηγεσία της νέας κυβέρνησης. Την ίδια εποχή ως µέλος της Επιτροπής ικαιοσύνης της Αµερικανικής Βουλής των Αντιπροσώπων εγώ είχα έντονη ανάµιξη στη διαδικασία για την αποποµπή του προέδρου Ρίτσαρντ Νίξον που κατηγορήθηκε για παρεµπόδιση δικαιοσύνης και κατάχρηση εξουσίας και οδηγήθηκε τελικά σε παραίτηση. Και στις δύο, λοιπόν, χώρες, Ελλάδα και ΗΠΑ, το καλοκαίρι του 1974 επανεδραιώθηκαν οι δηµοκρατικοί θεσµοί και οι δηµοκρατικές διαδικασίες. Θα προσπαθήσω να µοιραστώ µαζί σας κάποιες σκέψεις για τη σχέση των ελληνικών ιδεωδών µε την αµερικανική δηµοκρατία. Το θέµα αυτό έχει προελκύσει συστηµατικά το ενδιαφέρον της διανόησης. ΑΝΟΙΞΗ 08 23

19 Ö É Ë Å Ë Å Õ È Å Ñ Ç Μάλιστα, ο ίδιος ο Κωνσταντίνος Καραµανλής είχε παρατηρήσει ότι «παλιοί και στενοί δεσµοί συνδέουν την Ελλάδα µε τις Ηνωµένες Πολιτείες. Είναι δεσµοί που προέρχονται από την αφοσίωση των ανθρώπων και στις δύο χώρες στα υψηλά ιδανικά της ελευθερίας και της παγκόσµιας ειρήνης». Σε ένα άρθρο που έγραψε ο Καθηγητής Keith Werhan της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Tulane των ΗΠΑ προς τιµήν του Καθηγητή Κοτσίρη του Αριστοτελείου Πανεπιστη- µίου Θεσσαλονίκης, επεσήµανε αναλογίες στις διαδικασίες που εφαρµόζονταν στην αρχαία Ελλάδα και στις ΗΠΑ. Σηµειώνει ότι «όπως συµβαίνει συχνά στην παγκόσµια ιστορία, οι Έλληνες έφτασαν πρώτοι εκεί. Οι δηµοκρατικές Κυβερνήσεις πετυχαίνουν σωστή διακυβέρνηση εάν και εφόσον λειτουργούν µέσα από δηµόσιους θεσµούς που στηρίζονται στο κράτος δικαίου». Και ενώ αναγνωρίζει τις ριζικές διαφορές που χωρίζουν την άµεση δηµοκρατία της Αθήνας από την αντιπροσωπευτική δηµοκρατία των ΗΠΑ στα τέλη του 18ου αιώνα, ο Καθηγητής Werhan συµπεραίνει ότι «ένα κοινό δηµοκρατικό πνεύµα έδωσε ζωή και στια δύο πολιτεύµατα στις κρίσιµες στιγµές της διαµόρφωσής τους. Εκείνο το κοινό πνεύµα προσέδωσε στη συνέχεια µια συγκεκριµένη λογική στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, µια φιλοσοφία που παρουσιάζει εκπληκτικές οµοιότητες πάνω από ένα χάσµα ετών». Η αµερικανική δηµοκρατία είναι πάρα πολύ νέα, όλα είναι πρόσφατα. εν υπάρχει αµερικανική αρχαιότητα. Οι ΗΠΑ, όµως, κοιτούν πάνω από αυτό το χάσµα. Άλλα επιστηµονικά έργα εστιάζουν σε διαφορετικά σηµεία. Τα περισσότερα εξετάζουν τον βαθµό στον οποίο οι θεµελιωτές της αµερικανικής δηµοκρατίας εµπνεύστηκαν και διδάχθηκαν από την ελληνική εµπειρία.. Ο Richard Gummere, διακεκριµένος Kαθηγητής κλασικών σπουδών στο Πανεπιστήµιο Χάρβαρντ έχει συγγράψει ένα σπουδαίο έργο µε τίτλο The American Colonial Mind and the Classical Tradition: Essays in Comparative Culture. Εκεί επισηµαίνει ότι «το εξαιρετικό χαρακτηριστικό της αµερικανικής αποικιακής περιόδου, κατά την οποία η πράξη συνδυαζόταν µε τη θεωρία, και οι ιδέες θεωρούνταν σηµαντικότερες από τις τεχνικές, ήταν η πολιτική δραστηριότητα. Σε κανένα άλλο πεδίο και σε καµία άλλη περίοδο δεν χρησιµοποιήθηκαν αρχαιοελληνικές και ρωµαϊκές πηγές τόσο συχνά και σε τόση έκταση σαν πηγές ιδεών και παραθε- µάτων από την περίοδο των συζητήσεων για το Σύνταγµα, της διαδικασίας κύρωσης του Συντάγµατος και της διαµόρφωσης της Αµερικανικής Οµοσπονδίας». Ο Gladstone, o µεγάλος Βρετανός πρωθυπουργός του 19ου αιώνα, χαρακτήρισε τους θεµελιωτές της αµερικανικής δηµοκρατίας, που συγκεντρώθηκαν στη Φιλαδέλφεια το καλοκαίρι του 1787 για να καταρτίσουν 24 ΑΝΟΙΞΗ 08

20 Ε Ι Ι Κ Α Θ Ε Μ Α Τ Α το Σύνταγµα «την πλέον ασυνήθιστη συγκέντρωση ηγετών στην ανθρώπινη ιστορία». Κατά τον Καθηγητή Grummere, «οι συντάκτες του Συντάγµατος δεν απηχούσαν απλώς κλασσικές ιδέες. Τις εφάρµοσαν στους στόχους της εποχής τους δίδοντάς του λειτουργική µορφή». Στις συζητήσεις τους βρίσκει κανείς επανειληµµένως αναφορές στον Πλούταρχο, τον ηµοσθένη, τον Θουκυδίδη, τον Ξενοφώντα και πολλούς άλλους». Σηµειώνει επίσης ότι το υλικό που χρησιµοποίησαν ο Τζέφερσον, ο Άνταµς και ο Μάντισον περιελάµβανε όλους του νοµοθέτες και τους πολιτικούς στοχαστές από τον Bracton έως τον Blackstone, όπως και κάθε σηµαντικό συγγραφέα της ελληνικής και ρωµαϊκής αρχαιότητας. Κανένας ηγέτης του 18ου αιώνα δεν µπορούσε να αποφύγει το υψηλό πνεύµα του Αριστοτέλη. Το έργο του Πολιτικά είναι σήµερα τόσο επίκαιρο όσο και όταν πρωτογράφτηκε µε βάση τη µελέτη περισσότερων από 100 συνταγµάτων. Είναι αξιοπερίεργο αν το σκεφτούµε και σήµερα, πόσο ζωντανή ήταν η αρχαία Ελλάδα στις συζητήσεις για την σύνταξη του αµερικανικού Συντάγµατος. Οι συντάκτες του µελέτησαν και συζήτησαν τις αρετές και τα µειονεκτή- µατα της Αχαϊκής Συµπολιτείας και άλλων µορφών συνοµοσπονδίας της «Οι Έλληνες ήταν το πρώτο ελεύθερο έθνος στον κόσμο. Η ελευθερία είναι μία ελληνική ανακάλυψη. Η Ελλάδα αναδείχθηκε διότι τους Έλληνες διέπνεε το σημαντικότερο πνεύμα που κινεί την ανθρωπότητα, το πνεύμα που κάνει τον άνθρωπο ελεύθερο» ελληνικής αρχαιότητας και προσπάθησαν να εφαρµόσουν τα διδάγµατα από αυτή τη µελέτη στη νέα αµερικανική δηµοκρατία. Επεδίωξαν µετριοπάθεια και ισορροπία έναντι µιας υπέρµετρης εκτελεστικής εξουσίας άλλωστε είχαν µόλις επαναστατήσει εναντίον της υπερβολικής εξουσίας ενός βασιλιά- όπως επίσης και έναντι των ακραίων τάσεων των νοµοθετικών σωµάτων, που αποτελούσε µέχρι τότε την βασική τους εµπειρία µε τα νοµοθετικά σώµατα πολλών πολιτειών στο πλαίσιο της Συνοµοσπονδίας πριν την υιοθέτηση του συντάγ- µατος. Πέρα από τη µελέτη της ιστορίας των ελληνικών συνοµοσπονδιών, οι Πατέρες της ηµοκρατίας αναζήτησαν κατευθύνσεις µε βάση την οικουµενική αίσθηση ότι η εξουσία οποιουδήποτε µεµονωµένου ατόµου πρέπει να υπόκειται σε αυστηρούς περιορι- ΑΝΟΙΞΗ 08 25

21 Ö É Ë Å Ë Å Õ È Å Ñ Ç Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής είχε παρατηρήσει ότι «παλιοί και στενοί δεσμοί συνδέουν την Ελλάδα με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι δεσμοί που προέρχονται από την αφοσίωση των ανθρώπων και στις δύο χώρες στα υψηλά ιδανικά της ελευθερίας και της παγκόσμιας ειρήνης» σµούς. Στην ιστορία ανέτρεχαν για να εντοπίσουν παραδείγµατα κατάχρησης εξουσίας και πρότυπα για την αποφυγή της. Η µεγάλη έµφαση που δόθηκε στα διδάγµατα της αρχαίας Ελλάδας και της αρχαίας Ρώµης προκάλεσε διαµαρτυρίες από ορισµένους αντιπροσώπους στη Συνέλευση. Ο αντιπρόσωπος Barrell από τη Μασαχουσέτη σχολίασε ειρωνικά τη λατρεία προς τον Κικέρωνα και τον η- µοσθένη στη Συνέλευση. Ο αντιπρόσωπος Randall από τη Μασαχουσέτη παρατήρησε ότι τα παραθέµατα από την αρχαία ιστορία είχαν τόση σηµασία όση και οι αφηγήσεις για το πώς ψάρευαν µύδια στο Πλύµουθ της Μασαχουσέτης οι πρώτοι άποικοι στην Αµερική. Σε κάθε περίπτωση, η ελληνορω- µαϊκή παράδοση συνέβαλε καθοριστικά στο αµερικανικό Σύνταγµα. Για εµάς που εκτιµούµε το Σύνταγµα και το θεωρούµε θεµέλιο της αµερικανικής δηµοκρατίας, έχει µεγάλη σηµασία η ισχυρή και άµεση επιρροή που άσκησαν τα ελληνικά ιδεώδη. Σε µεταγενέστερη εποχή, εκδηλώθηκε ισχυρή αµερικανική στήριξη προς τον ελληνικό Αγώνα της Ανεξαρτησίας. Η βασική τριανδρία της αµερικανικής Γερουσίας εκείνη την εποχή, ο Henry Clay από το Κεντάκι, ο Daniel Webster από τη Μασαχουσέτη και ο John C. Calhoun από τη Νότια Καρολίνα τάχθηκε σθεναρά υπέρ του ελληνικού αγώνα. Μέχρι σήµερα, για περισσότερο από δύο αιώνες, οι Αµερικανοί έχουν ζήσει µε τις αρχές που διατυπώθηκαν στο Σύνταγµά µας. Οι Πατέρες του Συντάγµατος βασίστηκαν σε ελληνικά ιδεώδη που έγιναν και ιδεώδη τα κοινωνίας µας. Πάντα µε εντυπωσιάζει το ότι όταν δέχοµαι επισκέπτες από το εξωτερικό, θέλουν να πάνε στα Εθνικά Αρχεία να δουν το κείµενο του αµερικανικού Συντάγµατος. Νοµίζω ότι αυτό δείχνει πως αντιλαµβάνονται ότι αυτό είναι η Αµερική, είναι το κείµενο που µας ενώνει σαν έθνος. Ας στραφούµε τώρα λίγο σε πιο σύγχρονες επιρροές. Θα ήθελα να µιλήσω για πιο πρόσφατες εξελίξεις. Όσο αποµακρυνόµασταν από τον 19ο αιώνα, οι αναφορές στην κλασική Ελλάδα φυσικά µειώνονταν. Αλλά σε ένα µεγάλο µέρος του 19ου αιώνα η κλασική Ελλάδα αποτελούσε κεντρικό στοιχείο της ανώτερης εκπαίδευσης στις ΗΠΑ. Αν κάποιος σπούδαζε στο Χάρβαρντ ή στο Πρίν- 26 ΑΝΟΙΞΗ 08

22 Ε Ι Ι Κ Α Θ Ε Μ Α Τ Α στον, τα αρχαία ελληνικά και τα λατινικά ήταν βασικά µαθήµατα. Αλλά προς το τέλος του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ού εκδηλώθηκε ένα κύµα µετανάστευσης από την Ελλάδα προς τις ΗΠΑ. Ήλθε σχετικά αργά, ενώ αµέσως µετά την πρώτη αποικιακή περίοδο είχαν δηµιουργηθεί ρεύµατα µετανάστευσης από την Ιρλανδία και τη Γερ- µανία, ιδιαίτερα στα µέσα του 19ου αιώνα. Προς τα τέλη του αιώνα ήλθαν Ιταλοί και Ανατολικοευρωπαίοι, και στη συνέχεια Έλληνες. Σε εκείνη τη γενιά ανήκε και ο πατέρας µου που ήλθε στην Αµερική το 1907 σε ηλικία 15 ετών από ένα χωριό της Λακωνίας. Θα ήθελα να µιλήσω για την επιρροή της ελληνικής κοινότητας γιατί αποτελούσε µια νέα περαιτέρω διάσταση για τη διατήρηση και ανάπτυξη των σχέσεων Ελλάδας-ΗΠΑ. Νοµίζω ότι υπάρχουν τέσσερις βασικές αξίες που η ελληνοαµερικανική κοινότητα έχει διατηρήσει όλα αυτά τα χρόνια και είναι κατά τη γνώµη µου πολύ σηµαντικές καθώς διαµόρφωσαν έκτοτε και χαρακτηρίζουν µέχρι σήµερα την κοινότητά µας. Η µία αξία είναι η σκληρή δουλειά. Η κοινότητά µας χαρακτηρίζεται από την σκληρή δουλειά. Ο Πέτρος Λιάκουρας, ένας καλός µου φίλος που επί τρεις περίπου δεκαετίες ήταν κοσµήτορας και στη συνέχεια πρόεδρος του Πανεπιστηµίου Temple παρατηρούσε ότι «Πριν από 100 χρόνια Μετά την ολοκλήρωση της οµιλίας τού κ. Πωλ Σαρµπάνη στην εκδήλωση του Ινστιτούτου ηµοκρατίας. Από δεξιά διακρίνονται: ο κ. Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, ο κ. Πωλ Σαρµπάνης, ο κ. Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος και ο κ. Τζον Σαρµπάνης. οι περισσότεροι Έλληνες έφταναν στην Αµερική χωρίς µόρφωση. Έφταναν στις ανθηρές πόλεις της νέας Γης, όπου επικρατούσαν οι αξίες της σκληρής δουλειάς, της αυτάρκειας, της οικογενειακής ζωής και της καινοτοµίας. Η πορεία τους προς το αµερικάνικο όνειρο άρχιζε µε πάρα πολύ σκληρή δουλειά. Έκαναν τεράστιες θυσίες για να πετύχουν κάποτε τα παιδιά τους». Αυτό το είδα και στη δική µας οικογένεια, πόσο σκληρά δούλεψαν οι γονείς µου για να κρατήσουν τη µικρή τους επιχείρηση και να υποστηρίξουν την οικογένειά τους. Η σκληρή δουλειά είναι βασικό στοιχείο της ελληνικής κοινότητας στην Αµερική. εύτερη αξία είναι οι πολύ στενοί και ισχυροί οικογενειακοί δεσµοί. Ξέρετε ότι έχουµε ένα ευρύ οικογενειακό δί- ΑΝΟΙΞΗ 08 27

23 Ö É Ë Å Ë Å Õ È Å Ñ Ç Διδάχθηκα νωρίς από τους γονείς μου τη σημασία της δημόσιας προσφοράς. Πάντοτε μου αφηγούνταν πως στην αρχαία Ελλάδα πίστευαν ότι όλοι έπρεπε να συμβάλουν στην κοινότητα. Αν κάποιος δεν το έκανε και ενδιαφερόταν μόνο για τις δικές του υποθέσεις, τον περιφρονούσαν. Και τον αποκαλούσαν «ιδιώτη» κτυο, υποστηρίζουµε όλες τους οικογενειακούς δεσµούς, υποστηρίζουµε ο ένας τον άλλον. Η πυρηνική οικογένεια µάς είναι κάτι ξένο. Και αυτή η αξία είναι χαρακτηριστική της ελληνοαµερικανικής κοινότητας. Τρίτη σηµαντική αξία είναι η έµφαση στην Εκκλησία, που αποτέλεσε πραγ- µατικά την οργανωτική αρχή της ελληνοαµερικανικής κοινότητας. Υπάρχουν περισσότερες από 550 ενορίες στην Αµερική, σε όλες τις πολιτείες, και κάθε ενορία είναι η οργανωτική βάση κάθε κοινότητας. Υπάρχουν, βέβαια, και οι άλλες οργανώσεις όπως η ΑΧΕΠΑ και οι µικρές οργανώσεις που εκπροσωπούν µικρές κοινότητες µε τοπική βάση, όπως η Πανλακωνική Κοινότητα, η Πανµακεδονική κοκ. Είναι δύσκολο να συνενώσει κανείς όλες αυτές τις κοινότητες. Ο τέταρτος πυλώνας της ελληνοαµερικανικής κοινότητας είναι η εκπαίδευση, η παιδεία. Κάθε οικογένεια αποδίδει τεράστια σηµασία στην παιδεία, στην εκπαίδευση των µελών της. Από όλες τις εθνικές κοινότητες στις ΗΠΑ, η ελληνοαµερικανική είναι εκείνη της οποίας η δεύτερη γενιά µορφώθηκε περισσότερο και ταχύτερα συγκριτικά µε τις άλλες. Η κοινότητα αυτή, όπως και στη δική µου περίπτωση, αλλά και στην περίπτωση πολλών άλλων ξεκίνησε από γονείς που ήταν µετανάστες, οι οποίοι δούλεψαν σκληρά όταν έφτασαν στις Ηνωµένες Πολιτείες, ξεκινώντας ουσιαστικά από τη βάση, και έφτασε να έχει όχι τα εγγόνια της, αλλά τα παιδιά της να είναι απόφοιτοι των καλύτερων πανεπιστηµίων των Ηνωµένων Πολιτειών και να ξεκινούν λαµπρές σταδιοδροµίες. Αυτό είναι πραγµατικά εντυπωσιακό επίτευγµα. Η τεράστια προτεραιότητα που αποδίδουµε στην εκπαίδευση φαίνεται από τις σπουδές που κάνουν τα παιδιά µας σε σύγκριση µε άλλες εθνικές κοινότητες. Η έµφαση στην εκπαίδευση έχει χαρακτηρίσει την ελληνοαµερικανική κοινότητα και αντανακλάται, νοµίζω, στο ότι µέλη της έχουν αναδειχθεί πρωταγωνιστές σε όλους τους το- µείς, στις επιχειρήσεις, στον ακαδη- µαϊκό τοµέα, στην επιστήµη, στον πολιτισµό και σε πολλά άλλα πεδία. Στη δραστηριότητά µας προσπαθήσαµε να µείνουµε πιστοί στην κληρονοµιά που µας άφησαν οι γονείς µας και στη δική τους ελληνική παράδοση 28 ΑΝΟΙΞΗ 08

24 Ε Ι Ι Κ Α Θ Ε Μ Α Τ Α Ο Πωλ Σαρµπάνης στο βήµα της εκδήλωσης του Ινστιτούτου ηµοκρατίας. και κληρονοµιά. Προσπάθησαν να µας διδάξουν πολλά. Εγώ διδάχθηκα νωρίς από τους γονείς µου τη σηµασία της δηµόσιας προσφοράς. Πάντοτε µου αφηγούνταν πως στην αρχαία Ελλάδα, όποιος φρόντιζε µόνο το δικό του συµφέρον ήταν κατακριτέος. Πίστευαν ότι όλοι έπρεπε να συµβάλουν στην κοινότητα. Αν κάποιος δεν το έκανε και ενδιαφερόταν µόνο για τις δικές του υποθέσεις, τον περιφρονούσαν. Και τον αποκαλούσαν «ιδιώτη», λέξη από την οποία προέρχεται και η αγγλική λέξη idiot (ανόητος). Αυτό το αναφέρω πάντα όταν πηγαίνω σε πανεπιστηµιακές τελετές αποφοίτησης τονίζοντας τη σηµασία της δηµόσιας προσφοράς από όλους. Όσα χρόνια υπηρέτησα τον δηµόσιο βίο, επί τέσσερις δεκαετίες εκλεγµένος αντιπρόσωπος, προσπάθησα να φέρω σε πέρας τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες µου ακολουθώντας την ελληνική παράδοση. Μια παράδοση η οποία τιµά την παιδεία και τη γνώση και όχι την άγνοια, µια παράδοση που τιµά τη λογική συζήτηση ως µέσο επίλυσης διαφορών σε δηµόσια ζητή- µατα στη βάση της καλής θέλησης των πολιτών. Όπως είπα προηγουµένως, πρόκειται για µια παράδοση θε- µελιώδη στην πορεία της αµερικανικής κοινωνίας που περιλαµβάνει οικουµενικές και διαχρονικές αξίες. Παρότι αντιστέκοµαι στον πειρασµό να απαντώ σε σχόλια του Τύπου, έκανα µια εξαίρεση όταν σε ένα πολύ θετικό γενικά άρθρο για την πολιτική µου πορεία γράφτηκε ότι η παιδεία που έλαβα σε σπουδαία πανεπιστήµια (Princeton, Oxford, Harvard) και η νοµική εταιρεία που εργαζόµουν τότε µε βοήθησαν να ξεπεράσω την ελληνική µου καταγωγή. Και απάντησα στην εφηµερίδα ότι ποτέ δεν θεώρησα τις αξίες που µου µετέδωσαν οι γονείς µου και την ελληνική µου κληρονοµιά σαν κάτι που έπρεπε να ξεπεραστεί. Αντίθετα, τις θεωρούσα ως µεγάλη πηγή δύναµης που µου επέτρεψε να συµβάλω στην αµερικανική κοινωνία. Ο κ. Πωλ Σαρµπάνης είναι πρώην Γερουσιαστής των Η.Π.Α. Το παρόν κείµενο προέρχεται από την οµιλία του σε εκδήλωση του Ινστιτούτου ηµοκρατίας Κωνσταντίνος Καραµανλής, τη ευτέρα 26 Μα ου 2008, µε θέµα «Ελληνικά Ιδανικά στην Αµερικανική ηµοκρατία». ΑΝΟΙΞΗ 08 29

25 Ö É Ë Å Ë Å Õ È Å Ñ Ç Η τσεχική Προεδρία στην Ε.Ε.: επιστροφή στις ρίζες Μίρεκ Τοπολάνεκ Τ ον τελευταίο καιρό µε ρωτάνε συχνά (στην Τσεχία και στο εξωτερικό) ποιες είναι οι προτεραιότητες της τσεχικής Προεδρίας στην Ε.Ε. Αυτό όµως είναι λογικό, επειδή µέχρι την έναρξη της Προεδρίας αποµένουν µόνο οχτώ µήνες. Αντιλαµβάνοµαι ότι οι δυνατότητες µία χώρας να επιβάλει τις δικές της προτεραιότητες είναι κατά κάποιο τρόπο περιορισµένες, ανεξάρτητα του µεγέθους της χώρας αυτής. Η Ε.Ε. έχει δική της πορεία, τη δική της τροχιά, και το να την αλλάξει κανείς στη διάρκεια έξι µηνών είναι εξίσου ανέφικτο µε το να γυρίσει ένα τάνκερ σε εκατό µέτρα. Παρ όλα αυτά ξέρουµε ότι οι ιδέες έχουν συνέπειες. Φυσικά, κατά τη διάρκεια της Προεδρίας της η Τσεχική ηµοκρατία θα πρέπει πρώτ απ όλα να διαχειριστεί τα προγραµµατισµένα ζητήµατα αυτής της περιόδου. Για τις δικές µας προτεραιότητες, τις οποίες συνοψίζουµε στο σύνθηµα «Ευρώπη χωρίς εµπόδια», θα υπάρχει ελάχιστο χρονικό διάστηµα και περιθώριο. Αλλά αυτό που θέλουµε να επηρεάσουµε έχει µεγαλύτερο ορίζοντα. Θέλουµε να στραφεί η προσοχή µας σε αξίες, στις οποίες βασίζεται η Ε.Ε. Αξίες, οι οποίες επί πενήντα χρόνια έφεραν προκοπή και ασφάλεια. Και οι οποίες είναι επίσης κλειδί για τη λύση προβληµάτων σήµερα και στο µέλλον. Βασική ευρωπαϊκή αξία είναι η ελευθερία µε δεύτερη την αλληλεγγύη. Οι βασικοί και πάντα βάσιµοι στόχοι της Ε.Ε. είναι οι πρώτες προϋποθέσεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα: ειρήνη και προκοπή. εν χρειάζεται να ανακαλύψουµε κάτι καινούριο. Ο πρώτος µας Πρόεδρος, ο Τ. Γκ. Μασάρικ, είπε ότι τα κράτη στηρίζονται στα ιδανικά, από τα οποία δηµιουργήθηκαν. Αυτό ισχύει και για την Ε.Ε. Θα ισχύει και για την τσεχική Προεδρία. Ο κόσµος άλλαξε τα πενήντα χρόνια 30 ΑΝΟΙΞΗ 08

26 Ε Ι Ι Κ Α Θ Ε Μ Α Τ Α από την υπογραφή της Συνθήκης της Ρώµης, και άλλαξε και το σχήµα της κοινότητας, η οποία µετεξελίχθηκε σε Ευρωπαϊκή Ένωση. Όµως, κάτω από όλες τις αλλαγές υπάρχει πάντα η ίδια βάση, µένουν τα ίδια κρίσιµα ερωτήµατα. Πιστεύουµε στα ιδανικά της ελευθερίας; Ανταποκρινόµαστε απολύτως σε όλες τις τέσσερις ελευθερίες της ένωσης: ελεύθερη διακίνηση ανθρώπων, εµπορευµάτων, υπηρεσιών και κεφαλαίου; Συνεχίζουµε αυτή την πορεία της διεύρυνσης του χώρου της ασφάλειας και της ευηµερίας; Νοµίζω ότι αυτά είναι αιωνίου χαρακτήρα ερωτήµατα, για τα οποία πρέπει να βρίσκουµε καινούριες απαντήσεις. Θα προσπαθήσω να τις βρω κι εγώ σε αυτή την εισήγηση, συνδέοντας τα διαχρονικά θέµατα µε τα επίκαιρα προβλήµατα της παγκόσµιας και ευρωπαϊκής πραγµατικότητας που συνέχεια αλλάζει. Πρώτο θέµα: η διεύρυνση. Κατά τα τελευταία τέσσερα χρόνια, η Ε.Ε. έπρεπε να αντιµετωπίσει το θέµα µιας πραγµατικά απίστευτης διεύρυνσης. Ο αριθµός των κρατών-µελών αυξήθηκε από 15 σε 27. Πρέπει, όµως, να πω ότι η διεύρυνση ήταν επιτυχής και η Ε.Ε. ανταποκρίθηκε πάρα πολύ καλά. Παρά το intermezzo που κατά κάποιο τρόπο τεχνικά δηµιουργήθηκε µε το θέµα της θεσµικής µεταρρύθµισης, αποδείχτηκε ότι η Ε.Ε. µπορεί να λειτουργήσει και µε 27 κράτη-µέλη, βασιζόµενη στις παλιές αρχές. Ο ισχυρισµός ότι η Ένωση βρίσκεται σε κρίση και ότι χρειάζεται διοικητική Ο Τσέχος Πρωθυπουργός κ. Μίρεκ Τοπολάνεκ µιλώντας σε εκδήλωση του Ινστιτούτου ηµοκρατίας (11/04/08). µεταρρύθµιση πριν την περαιτέρω διεύρυνση ήταν περισσότερο το πέπλο που έκρυψε τη δυσαρέσκεια για την ένταξη των νέων µελών. Μπορεί να ήταν και µοχλός για την εφαρµογή της µεταρρύθµισης. Η οµίχλη διαλύθηκε και πολλά προβλήµατα επιλύθηκαν. Σήµερα, µετά την υπογραφή της Συνθήκης της Λισαβόνας, η συζήτηση αυτή σταµάτησε και µπορούµε να ασχοληθούµε µε ρεαλιστικά προβλήµατα, που απασχολούν τους πολίτες. Εδώ έγκειται και το πρόβληµα της διεύρυνσης. Η τσεχική κυβέρνηση και εγώ προσωπικά θεωρούµε ότι αυτή η διαδικασία δεν πρέπει να σταµατήσει. Η Ευρώπη δεν έχει γεωγραφικά σύνορα. Έχει µόνο σύνορα αξιών. Κάθε λαός και κάθε κράτος, που έχει αποδεχθεί τις αξίες και είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις συνθήκες, νοµίζω ότι δικαιούται την πλήρη συµµετοχή, ανεξάρτητα αν αφορά την περιοχή των ΑΝΟΙΞΗ 08 31

27 Ö É Ë Å Ë Å Õ È Å Ñ Ç Πρέπει να επανέλθουμε στις ρίζες της ευρωπαϊκής ενοποίησης, η οποία βασιζόταν ουσιαστικά στην εξάλειψη των οικονομικών φραγμών και στη δημιουργία μιας ελεύθερης αγοράς. Με τον τρόπο αυτό αυξανόταν η ανταγωνιστικότητα και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό σημαίνει ότι ουσιαστικά η ανταγωνιστικότητα και όχι η ενοποίηση αποτελεί τον κυρίαρχο στόχο και ταυτόχρονα το μοχλό ανάπτυξης της Ε.Ε. Βαλκανίων, την Τουρκία, την Ουκρανία, τη Γεωργία ή τη νότια Αφρική. Ουσιαστικά µιλάµε για τα πολιτιστικά εδάφη µας, για τις «πόλεις» µας, όπως τις ξέρουµε από τα αρχαία ελληνικά χρόνια. Η διεύρυνση της Ε.Ε. δεν σηµαίνει µόνο διεύρυνση της κοινής ελεύθερης αγοράς αν κι αυτό αποτελεί ση- µαντικό πλεονέκτηµα. Σηµαίνει, όπως ήδη έχω τονίσει, διεύρυνση του χώρου της ασφάλειας, της σταθερότητας σ έναν εδαφικό χώρο, στον οποίο αναγνωρίζονται οι ίδιες αξίες και στον οποίο κυριαρχεί η συνεργασία. Γι αυτόν το λόγο, θεωρώ ότι η περαιτέρω διεύρυνση είναι κρίσιµη για το µέλλον της Ε.Ε. Μόλις παραιτηθούµε, µόλις αρχίσουµε να κλείνουµε τα τείχη της Ευρώπης, θα είναι η αρχή του τέλους. Η ειρήνη και η ευηµερία συνδέονται µε τη συνεργασία και όχι µε την αποµόνωση. εύτερο θέµα: η ενοποίηση. Με τη διεύρυνση έχει σχέση και το δεύτερο θέµα που είναι η βαθύτερη ενοποίηση στην Ε.Ε. Πρόκειται για συγκοινωνούντα δοχεία. Κατά τη γνώµη µου, όσο πιο σκληρή και δυνατή είναι η ενοποίηση, τόσο πιο δύσκολη γίνεται η διεύρυνση. Αντίθετα, όσο πιο γρήγορα διευρύνεται η Ευρώπη, τόσο πιο ευέλικτη µπορεί να είναι η ίδια. ε νοµίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πάσχει από θεσµική κρίση. Η αποδοχή της Μεταρρυθµιστικής Συνθήκης της Λισαβόνας θεωρείται αναγκαίο πολιτικό βήµα. Οι περισσότερες χώρες επικύρωσαν την προηγούµενη Συνταγµατική Συνθήκη. Αν δεν το κάνουµε, η Ε.Ε. θα παραλύσει, όχι λόγω της µη ύπαρξης θεσµών, αλλά λόγω της έλλειψης πολιτικής βούλησης. Σήµερα έχουµε φτάσει σ ένα συµβιβασµό που, παρόλο που δεν άρεσε σε κανέναν, πρέπει όλοι να αποδεχτούµε. Όχι µόνο επειδή ήταν δύσκολο να τον πετύχουµε, αλλά γιατί µας δίνει τη δυνατότητα περαιτέρω διεύρυνσης και µας επιτρέπει να προχωράµε στην ενοποίηση. Το πρόβληµά µας δεν είναι ότι η Ευρώπη δεν είναι αρκετά ενιαία και οι µηχανισµοί που αποφασίζουν δεν είναι αρ- 32 ΑΝΟΙΞΗ 08

ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2004

ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2004 3-001 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2004 3-002 ΠΡΟΕ ΡΙΑ ΤΟΥ κ. COX Προέδρου (Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.05) 1 3-003 Randzio-Plath (PSE). (DE) Κύριε Πρόεδρε, καθώς πήγαινα εχθές από την αίθουσα της

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά κείµενα. Η Ευρώπη σε. του Pascal Fontaine. Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκά κείµενα. Η Ευρώπη σε. του Pascal Fontaine. Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκά κείµενα Η Ευρώπη σε 12 µαθήµατα του Pascal Fontaine Ευρωπαϊκή Ένωση Το παρόν φυλλάδιο εκδίδεται σε όλες τις επίσηµες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: αγγλικά, γαλλικά, γερµανικά, δανικά, ελληνικά,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ *** ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ. Έκθεση του Wim Kok. στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ *** ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ. Έκθεση του Wim Kok. στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Η ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ *** ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ Έκθεση του Wim Kok στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ο Wim Kok γεννήθηκε το 1938 στο Bergambacht. Προτού εισέλθει στην πολιτική, δραστηριοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΠΕΝΤΑΧΡΟΝΗ ΕΥΡΩΠΑΙΑ

ΜΙΑ ΠΕΝΤΑΧΡΟΝΗ ΕΥΡΩΠΑΙΑ ΜΙΑ ΠΕΝΤΑΧΡΟΝΗ ΕΥΡΩΠΑΙΑ ΒΙΝΤΕΟ 1. 1-2 ΛΕΠΤΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΜΕ ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Ο ΤΑΣΣΟΣ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΈΛΛΕΣ, Ο ΧΡΙΣΤΟΦΙΑΣ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση υπό το πρίσμα της εθνικής στρατηγικής των κύριων Ευρωπαϊκών Κρατών

Η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση υπό το πρίσμα της εθνικής στρατηγικής των κύριων Ευρωπαϊκών Κρατών Η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση υπό το πρίσμα της εθνικής στρατηγικής των κύριων Ευρωπαϊκών Κρατών Οι προοπτικές επίτευξης της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, οι θέσεις των ΗΠΑ & τα πιθανά οφέλη και επιπτώσεις για την

Διαβάστε περισσότερα

Μια Ευρωπαϊκή Ένωση ικανή να ανταποκριθεί στην παγκόσµια εποχή

Μια Ευρωπαϊκή Ένωση ικανή να ανταποκριθεί στην παγκόσµια εποχή Κείµενο Πολιτικής PP 13 / Απρίλιος 2010 Μια Ευρωπαϊκή Ένωση ικανή να ανταποκριθεί στην παγκόσµια εποχή Μπορούµε να αντιµετωπίσουµε την πρόκληση; Λουκάς Τσούκαλης, Olaf Cramme και Roger Liddle Μάιος 2010

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΟΣΜΟ Δημιουργία - Εξέλιξη - Προοπτική

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΟΣΜΟ Δημιουργία - Εξέλιξη - Προοπτική Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΟΣΜΟ Δημιουργία - Εξέλιξη - Προοπτική Διδάσκω και μαθαίνω για την Ευρώπη ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2007 ΤΙΜΗ ΤΕΥΧΟΥΣ: 10 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝ ΡΟΜΗ ΓΙΑ 4 ΤΕΥΧΗ: 35

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2007 ΤΙΜΗ ΤΕΥΧΟΥΣ: 10 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝ ΡΟΜΗ ΓΙΑ 4 ΤΕΥΧΗ: 35 ÖÉËÅËÅÕÈÅÑÇ ÔÅÕ ÏÓ 30 ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÐÉÈÅÙÑÇÓÇ ÔÏÕ ÉÍÓÔÉÔÏÕÔÏÕ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ ÊÁÑÁÌÁÍËÇÓ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2007 ΤΙΜΗ ΤΕΥΧΟΥΣ: 10 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝ ΡΟΜΗ ΓΙΑ 4 ΤΕΥΧΗ: 35 Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ: Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήµερα, 5 Σεπτεµβρίου 2010, ηµέρα Κυριακή και ώρα 10.00', στην Αίθουσα 150 του Μεγάρου της Βουλής, συνεδρίασε η Επιτροπή Εθνικής Άµυνας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛΑΔΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛΑΔΑ [1] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.Εννοιολογικές διευκρινίσεις -Τι είναι η ΕΕ; -Πότε και γιατί δημιουργήθηκε -Ποια είναι τα θεσμικά της όργανα; -Πως λαμβάνονται οι αποφάσεις; (δημοκρατικότητα) 2.Ομοιότητες

Διαβάστε περισσότερα

πανεπιστηµιακά Έκδοση του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, Οικονοµικών και Κοινωνικών Επιστηµών 1ος

πανεπιστηµιακά Έκδοση του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, Οικονοµικών και Κοινωνικών Επιστηµών 1ος πανεπιστηµιακά Έκδοση του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, Οικονοµικών και Κοινωνικών Επιστηµών 1ος τόµος Εαρινό Εξάµηνο ακαδηµαϊκού έτους 2004-2005 Υπεύθυνος Έκδοσης Αναπληρωτής Καθηγητής Ηλίας Κουσκουβέλης,

Διαβάστε περισσότερα

OPEK VIVLIO:Layout 1 11/12/09 9:48 AM Page 1 ΣΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΟΠΕΚ. Η Κύπρος, η Ευρώπη και το Μέλλον

OPEK VIVLIO:Layout 1 11/12/09 9:48 AM Page 1 ΣΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΟΠΕΚ. Η Κύπρος, η Ευρώπη και το Μέλλον OPEK VIVLIO:Layout 1 11/12/09 9:48 AM Page 1 ΣΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΟΠΕΚ Η Κύπρος, η Ευρώπη και το Μέλλον Ομιλίες στον δημόσιο διάλογο 2008-2009 ΟΠΕΚ 2009 OPEK VIVLIO:Layout 1 11/12/09 9:48 AM Page 2 Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΟΡΘΟ ΟΞΙΑΣ ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ

ΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΟΡΘΟ ΟΞΙΑΣ ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΟΡΘΟ ΟΞΙΑΣ ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ «Η ΟΡΘΟ ΟΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΕ ΟΚΙΜΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ» ΕΥΒΟΙΑ, 28 ΜΑΪΟΥ 2009 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πέµπτη, 28 Μαΐου 2009 10:00 Εγγραφή Συνέδρων.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ «Η ΕΥΡΩΠΗ ΜΑΣ» Πρόεδρος: Jacques Delors ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Η Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ (ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ) Σεμινάριο που διοργάνωσαν η Ομάδα Μελετών και Ερευνών «η

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤHN ΣΚΕΨΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ Τ Ο Υ

ΛΕΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤHN ΣΚΕΨΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ Τ Ο Υ w w w. t e a m 2 0 2 0. g r ΛΕΞΕΙΣ & ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤHN ΕΛΛΑΔΑ Τ Ο Υ 2010 2020 ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΛΕΞΕΙΣ & ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤHN ΕΛΛΑΔΑ Τ Ο Υ 2010 2020 AΘΗΝΑ 2007 Το μέλλον ξεκινά τώρα για την Ελλάδα που κερδίζει

Διαβάστε περισσότερα

Προσφώνηση κ. Τάκη Αθανασόπουλου. Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Ι.Ο.Β.Ε.

Προσφώνηση κ. Τάκη Αθανασόπουλου. Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Ι.Ο.Β.Ε. Προσφώνηση κ. Τάκη Αθανασόπουλου Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Ι.Ο.Β.Ε. Προσφώνηση κ. Τάκη Αθανασόπουλου Προέδρου του Δ.Σ. του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών στην Απονομή του «Αριστείου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΙΣΤ ΣΥΝΟ ΟΣ 2010 2011 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΙΣΤ ΣΥΝΟ ΟΣ 2010 2011 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΙΣΤ ΣΥΝΟ ΟΣ 2010 2011 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Στην Αθήνα σήµερα, 3 Σεπτεµβρίου 2011, ηµέρα Σάββατο και ώρα 10.00, στην Αίθουσα «Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται, εκτός από εμπορικούς σκοπούς, με την προϋπόθεση ότι αναγνωρίζεται η πηγή.

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται, εκτός από εμπορικούς σκοπούς, με την προϋπόθεση ότι αναγνωρίζεται η πηγή. Ευρωπαϊκή Ένωση, 2011 Η αναπαραγωγή επιτρέπεται, εκτός από εμπορικούς σκοπούς, με την προϋπόθεση ότι αναγνωρίζεται η πηγή. Το Βιβλίο των Νέων της Ευρώπης εκδόθηκε και χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Ανατομία και ιδεολογία του Φαισσμού.

Ανατομία και ιδεολογία του Φαισσμού. Ανατομία και ιδεολογία του Φαισσμού. Κατάδυση στα βαθιά νερά ενός επίκαιρου φαινομένου Επιµέλεια: Μαυροζαχαράκης Μανόλης Κοινωνιολόγος Πολιτικός Επιστήµονας Φασισµός Ο φασισµός είναι ριζοσπαστική αυταρχική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Έκφραση Ομήρου 54, 106 72 Αθήνα Λ. Μαραθώνος 417, 153 51 Παλλήνη Τηλ 210 3643223/4 Φαξ 210 3646953 Email ekfrasi@ekfrasi.gr www.ekfrasi.

Ευρωπαϊκή Έκφραση Ομήρου 54, 106 72 Αθήνα Λ. Μαραθώνος 417, 153 51 Παλλήνη Τηλ 210 3643223/4 Φαξ 210 3646953 Email ekfrasi@ekfrasi.gr www.ekfrasi. Η Ευρωπαϊκή Έκφραση, μια ανεξάρτητη Μη Κυβερνητική Οργάνωση, ιδρύθηκε το 1989 και έκτοτε δραστηριοποιείται ενεργά στην προώθηση της ιδέας της Ενωμένης Ευρώπης, του φεντεραλισμού, της κοινωνίας πολιτών

Διαβάστε περισσότερα

Το αλφάβητο του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το αλφάβητο του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Το αλφάβητο του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Καθ. Klaus Dieter Borchardt Το περιεχόμενο της παρούσας έκδοσης δεν αντανακλά οπωσδήποτε την επίσημη γνώμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνος υπεύθυνος για τις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ð. Èåüäùñïò Êïíôßäçò ÄéåõèõíôÞò

ð. Èåüäùñïò Êïíôßäçò ÄéåõèõíôÞò ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ EDITORIAL Áíïé ôïß Ïñßæïíôåò Áããåëéáöüñïò Êùäéêüò: 1044 Ýôïò ßäñõóçò: 1900 Éäéïêôçóßá: Éíóôéôïýôï Áíèñùðéóôéêþí Åðéóôçìþí ÁóôéêÞ Ìç ÊåñäïóêïðéêÞ Åôáéñåßá Ì. Âüäá 28 & Óìýñíçò 27, 10439 ÁèÞíá

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2008 / Friday, October 17, 2008. NATIONAL HERALD VOL. 94 No.31097 GREEK-AMERICAN DAILY NY, NJ, CT, MA $1.15

Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2008 / Friday, October 17, 2008. NATIONAL HERALD VOL. 94 No.31097 GREEK-AMERICAN DAILY NY, NJ, CT, MA $1.15 ΓΡΑΦΕΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΗΠΑ ΑΠΟ ΤΟ 1915 a b Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2008 / Friday, October 17, 2008 NATIONAL HERALD VOL. 94 No.31097 GREEK-AMERICAN DAILY NY, NJ, CT, MA $1.15 www.ekirikas.com

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά κείµενα. Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού. κοινοτικού δικαίου. του Dr Klaus-Dieter Borchardt. Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ευρωπαϊκά κείµενα. Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού. κοινοτικού δικαίου. του Dr Klaus-Dieter Borchardt. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Το αλφάβητο του κοινοτικού δικαίου Ευρωπαϊκά κείµενα Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού Το αλφάβητο του κοινοτικού δικαίου του Dr Klaus-Dieter Borchardt Ευρωπαϊκή Επιτροπή Το έντυπο αυτό εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «πολιτικός λόγος και αµφισβήτηση. Η εξέγερση του Δεκέµβρη 2008 στον δηµόσιο λόγο των µέσων ενηµέρωσης και των πολιτικών κοµµάτων»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «πολιτικός λόγος και αµφισβήτηση. Η εξέγερση του Δεκέµβρη 2008 στον δηµόσιο λόγο των µέσων ενηµέρωσης και των πολιτικών κοµµάτων» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «πολιτικός λόγος και αµφισβήτηση. Η εξέγερση του Δεκέµβρη 2008 στον δηµόσιο λόγο των µέσων ενηµέρωσης και των πολιτικών κοµµάτων» ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ Π.Ε. : ΓΚΑΓΚΕΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Α.Μ. : 1223 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το αλφάβητο του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καθ. Klaus Dieter Borchardt

Το αλφάβητο του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καθ. Klaus Dieter Borchardt Το αλφάβητο του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Καθ. Klaus Dieter Borchardt Το περιεχόμενο της παρούσας έκδοσης δεν αντανακλά οπωσδήποτε την επίσημη γνώμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνος υπεύθυνος για τις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Είναι γνωστό, ότι η γυναίκα σε όλη τη γη μέχρι τα τέλη του 19 ου αιώνα, ήταν αποκλειστικά σύζυγος και μητέρα.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Είναι γνωστό, ότι η γυναίκα σε όλη τη γη μέχρι τα τέλη του 19 ου αιώνα, ήταν αποκλειστικά σύζυγος και μητέρα. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Αν στο πρώτο μισό του 20 ου αιώνα οι γυναίκες έκαναν αισθητή την παρουσία τους στα κοινά, στο δεύτερο μισό, πραγματοποίησαν εντυπωσιακή είσοδο στον κόσμο της εκπαίδευσης και της εξειδικευμένης

Διαβάστε περισσότερα

Οργή των πολιτών. κατά του Μπεγλίτη 87.9. kappa. radio. Η Κορινθία. είναι ένας τόπος ευλογημένος σελ. 7. Εντιμότητα

Οργή των πολιτών. κατά του Μπεγλίτη 87.9. kappa. radio. Η Κορινθία. είναι ένας τόπος ευλογημένος σελ. 7. Εντιμότητα 87.9 kappa radio Η Εβδομαδιαια ΕφΗμΕριδα της Κορινθιας - Ετος 8 ο - αρ. φύλλού 385 - ςαββατο 5 & ΚύριαΚΗ 6 μαϊού 2012 - τιμη: 0,50 ΓιαΝΝησ ροτζιωκοσ Η Κορινθία μας είναι ένας τόπος ευλογημένος σελ. 7 πελοπιδασ

Διαβάστε περισσότερα

Kρίση-Ανεργία Διάλυση των εργασιακών σχέσεων σε Ελλάδα και Ε.Ε.

Kρίση-Ανεργία Διάλυση των εργασιακών σχέσεων σε Ελλάδα και Ε.Ε. Kρίση-Ανεργία Διάλυση των εργασιακών σχέσεων σε Ελλάδα και Ε.Ε. ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΤΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα