ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ"

Transcript

1 Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ ΤΗΛ.: ΤΗΛ. & FAX: ΠΕΜΠΤΗ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΧΡΟΝΟΣ 27ος, Φύλλο 1272, ΤΙΜΗ 0,30 d ΚΛΕΙΣΤΟΙ ΟΙ ΔΗΜΟΙ Κινητοποιήσεις από ΠΟΕ - ΟΤΑ και ΚΕΔΕ την Τετάρτη 12 Δεκέμβρη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σελίδα 5 Σελίδα 7 Oι τοποθετήσεις των επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων για τη Μετεγκατάσταση του Γκαράζ Σελίδα 9 ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ «ΥΠΑΡΧΕΙ ΖΩΗ ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ;» Σελίδα 13 «ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ» ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΛΟΦΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΕΘΗΚΑΝ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΕ ΔΕΛΕΑΣΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ Σελίδα 13 ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ «Ημέρα 5η: Ο Αγώνας συνεχίζεται. Θα συνεχιστεί μέχρι τη νίκη». Εκπαιδευτικοί, γονείς και εργαζόμενοι από τη Δευτέρα 10 του Δεκέμβρη συνεχίζουν την κατάληψη της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γ Αθήνας (οδός Μάκρης 3 στο Αιγάλεω) και δηλώνουν: «Θα παραμείνουμε εδώ μέχρι να ανακληθούν οι αποφάσεις που αντιμετωπίζουν μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς ως λογιστικά νούμερα, και απαιτούμε να υπάρξουν δεσμεύσεις για την κάλυψη όλων των εκπαιδευτικών κενών». Οι Σύλλογοι Εκπαιδευτικών Π.Ε. Περιστερίου, Αιγάλεω, Χαϊδαρίου, Αγίας Βαρβάρας, Κορυδαλλού, Πετρούπολης, Ιλίου, Καματερού και οι Ενώσεις Γονέων των περιοχών καλούν όλους να συμπαρασταθούν στον αγώνα για αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν παιδεία. KATAΛΗΨΗ Στη Σελίδα 4 4ΜΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΘΙΩΤΗΣ Η δύναμη στην εκπαίδευση Λεωφόρος Κύπρου 4, Περιστέρι (Δίπλα στο ΜΕΤΡΟ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ) t: , f: ΩΡΑΡΙΟ: ΔΕ-ΠΑ: 9 π.μ. - 9 μ.μ., ΣΑ: 9 π.μ. - 8 μ.μ. Σελίδα 24 Για όλες τις κατευθύνσεις ΒΑΡΝΑΛΗ & ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

2 CMYK `ÌÒ 2 ß ÒÌܡÌØÖÚ ¾ ¾`ý Ì Ó Û 13 ÌÑÌÓÉØ ÖÜ 2012» À ¾» ` ¾ À¾ æùö Ñ Ô ˇâÒà Ô ÕÌÝç à æ Û Ô ÞàÛ Ñª Ñ ˇÒ ÉÌت Ø Ó Û ÑæÛ Û, æ ÖÜ ÑÜØ ØÞÌå ÛÖ ÝÆÔÛ ÙÓ Û Ú ÑØåÙ Ú, ÓÌ Ù ØØÞÔÌ Ô Õ Ô ØÆßà Ñ Ô Ô ÝÌØˇØ Ù ÜÛªÔ, ÒÌÚ Ñ ÓÌ Ñ ÛâÞÌ ÑÆ Ö Ö ÙçÔ ØÖÓÖ... Ó Ö- Þ ÙÓÖç ª ÌåÔ ÔÆ Ñ Ô ßÕÌ- ÝÖØÛØÙàý Û Ô ÔÆÑÛ Ùª ÓÖÜ. ÒÒÆ ØÚ Ó ÖØÌåÚ Ô ÌåÙ ˇªÚ Ñ ßçÞØ ÓÖÚ æû Ô ÉÒâ- Ì Ú çøà ÙÖÜ Ñ ÙÛØÔÌ Ú àú ÑØåÙ Ù Ô... ÆØÜÉ ßÑ - Û åôì ý Ó ÙˇÖçÚ Ñ ÙÜÔÛÆÕÌ Ú Ñ Ó å ÓÌ Û Ô ÜÕ ÔæÓÌÔ ÙÛØ Û Æ ÔâØ àô, ÔÌÉÆ Ì Ì ÑåÔ ÜÔ ÛÖÔ Ø ˇÓæ ÛàÔ ÝÛàÞØÔ ÒÒªÔàÔ. `çóýàô ÓÌ Û Ô âñˇìù Û Ú Eurostat ÖÜÔ ÓÌ ÌÔ ÞØæ Ì Ùæ Ó, ÉØåÙÑÖÔÛ ÙÛÖ æø Ö Û Ú ÝÛØÞÌ Ú, ÌÔØ ÀàÓ Öå ÌÔ âþöüô Ô ÝÆÔÌ. ÜÙÛÜÞØÚ Ö Ø ˇÓÖå ÌåÔ ßÌç- ÒàÛÛÖ ý Ñ ÌåÞÔÖÜÔ àú âô ÓÌ ÆÒÖ ßÑÖÓÓÆÛ ý ÛÖÜ Ò ˇÜÙÓÖç, ÜÔ ÛÌå Ô Ñ ÒçßÌ Û Ú É Ù ÑâÚ ÔÆ ÑÌÚ ÛÖÜ. åù Ú ØÖÑç ÛÌ àú ÌÑ ÛÖÔÛÆ ÌÚ Ö ÑÖ âôì ÌÚ, Ö Ö ÖåÌÚ Ø Ô Û ÓâÒ ÛÖÜÚ ÌØ Æ Ö- ÔÛ Ô Ñ ÖçÙ Ô Õ Ö ØÌ ØÚ, Ùª- ÓÌØ Ù ÑØÔÖÔÛ ÛÖ ÛØ â ÞàØåÚ Ô âþöüô ÞÖØÛÆÙÌ, ÕÌ Æ- ÖÜÔ ÙÛÖ Ù åû ÛÖÜÚ ÝÖç ÙÛÌØÖç- ÔÛ ˇâØÓ ÔÙ Ú, ÌÔ Ó ÖØÖçÔ Ô Ò ØØÙÖÜÔ Û ÝÆØÓ Ñ Û Ö Öå ÌåÔ Ø åû Û Ô ÙÜÔÌÞåÙÖÜÔ Ô ÖÜÔ Ñ ÜÔ ÛÖçÔ Ô Ò ØØ- ÙÖÜÔ ÌÔÖåÑ Ö Ñ Ô ÜÔÌçÖÔÛ Ú Ô ÉØÌˇÖçÔ ÙÛÖ ØæÓÖ. Ö Ý ÔæÓÌÔÖ ÜÛæ ØÖâÑÜßÌ Ì Ø Ñ çö ÞØæÔ æû Ô ÆØÞ Ù Ô Ô ÌÓÝ Ôå ÖÔÛ Û ÙÜÓ ÛØÓ Û Û Ú... ÔÖçÑÒ Ú ÖÜ âýìø Ô Û ÓÔ ÓæÔ Ñ Ó å ÛÖÔ Ñ ÛªÝÖØÖ Û Ú ÞØØ Ú ÙÛÖÔ æòìˇøö. ÑæÓ Ñ Ô ÌÛçÞÖÜÓÌ ØܡÓÖçÚ ÔÆ ÛÜÕ Ú ÓâÙ ÙÛÖ 2015, æ àú Ì Ù Ó åôöüô ÑÆ Ö Ö Ö ÑÖÔÖÓÖÒæ Ö, ˇ ÞØÌ - ÙÛÖçÔ ÖÒÒÆ ÞØæÔ Ô ÝâØÖÜÔ Ñ Ø ÖçÚ Ö Ì ÌÔ çùì Ú. `çóýàô ÆÒ ÓÌ ÙÛÖ ÞÌå Û Ú Eurostat, ÌåÓ ÙÛÌ ÙÛ Ú ÞØØÌÚ Û Ú ÜØà äñªú íôàù Ú ÓÌ ÓÌ ÆÒÖ ÖÙÖÙÛæ ÝÛàÞØÔ Ñ ÛÖåÑàÔ, ÌÔØ åùà Ó Ú ÉØåÙÑÖÔÛ ÖÜÒ Øå, ÀÖÜÓ Ôå, ÌÛÖÔå Ñ - ˇÖÜ Ôå. åù Ú ÙçÓÝàÔ ÓÌ Û Ô Eurostat ÙÛ Ô ÒÒÆ ÛÖ 15,4% ÌÔ Ó ÖØÌå Ô Ñ ÒçßÌ É Ù ÑâÚ ÔÆ ÑÌÚ ÛÖÜ âô ÔÛ (ÙÌ ÓâÙÖÔ æøö) Û Ú.. ß ÒÌܡÌØÖÚ ¾ ¾`ý É ÖÓ ÌØ ÙÛÌØ àû Ñ Ý ÓÌØ I ÖÑÛ Ù : I. À ` & ` ¾.. ÙÞ Ô µà ÌØ ÙÛÌ Ø - Ò FAX: Ñ ÖÛ Ú: À ¾` À ` ÌܡÜÔÛ Ú, ˆ ÌܡÜÔÖÚ ˆÒ Ú: ` À ` ØÌÜÔÌÚ-ÀÌ ÖØÛ ˆ À Ü Ö Ø ÝÌ Ö: ÌØ Ô ÖÜ 7 ˇ Ô - Ò.: Ò/FAX: ÌØ Ô ÖÜ 7 - ˇ Ô ÑÖ `ÜÔÌØ ÛÌÚ:»» ¾ˆ MAÀ ¾ˆ. ˆ ` Û Ù ÙÜÔ ØÖÓ : 10 ˆÀ ÖÜ ÌåÔ 8,7% Ñ ÛÖÜ ÉÖÒÌÓâÔÖÜ ÖÜÕÌÓÉÖçØ ÖÜ ÖÜ ÌåÔ ÓæÒ Ú 1%!! ÛÆ Û Ô Eurostat ÜÛÖå ÖÜ ÌÔ Ó ÖØÖçÔ Ô Ñ ÒçßÖÜÔ É Ù ÑâÚ ÔÆ ÑÌÚ, ˇÌàØÖçÔÛ æùö ÜÔ - ÛÖçÔ Ô Ñ ÒçßÖÜÔ ÓÌØ ÑÆ Û ÌÕªÚ ÜÒ ÑÆ ˇÆ: ÌÔÖåÑ Ö, ˇâØÓ Ô- Ù, ÛØÖݪ ÓÌ Òå Ö ÑØâ Ú ª ßÆØ, âô ÜÙ Ñ Ü æ Ù. âé ÌÔ Ó ÒÆÓÌ ÖçÛÌ ÜÛÖÑåÔ ÛÖ, ÖçÛÌ ÑÖ âú ÖÒå àô ÓÌØØÔ. ÑÛæÚ Ñ Ó Ú ÖÜÔ àú ÛÖ ÌÜ ÆØ ÖÜ ª Ì ÙÛ ÌØÓ Ôå âñ ÔÌ ß ÑÖ- âúý Ô ÛØÔÛ Ú Ñ ÒçÛÌØ ÛçÞ ÌÔØ Ô ÑÆÙÛ ÑÌ Ô ÛªÙÌ Ñ Û - Ýç Ö ÙÛ Ô åˇöüù Ô ÓÖÔªÚ ÛÖÜ ÌØÖ ØÖÓåÖÜ ÛÖÜ»ÖÔÆÞÖÜ ÑÆÓ ÖÙÖ Ñ Øæ ÓâÞØ Ô ÉØÌ ÑÆ- Ö ÖÜÒÌ Æ. ØæÑÌ Û Ì ÞÌ Ø Ó Ûå Û Ú ÌÙÙ ÒÖÔåÑ Ú Ö Ö ÖåÖÚ æû Ô âñòì - ÙÌ Ì ÞÌåØ Ùª ÛÖÜ Òæ à ÞØÌØÔ, ªØÌ Û ÙçÔÛØÖÝæ ÛÖÜ ÓÌ ØÖÖ- Ø ÙÓæ Û Ô ÌØÓ Ôå æ ÖÜ âñ ÔÌ ßÙ åû ý ÛÖÜ Û Ô åˇöüù Ô ÓÖÔªÚ. ÆÞÔÖÔÛ Ú Ñ ˇ ÓÌØ ÔÆ ÖÜ- ÒÌ Æ, ÓÆ ÌÜÌ Ó ÖÜÑÆÒ Û Ö Öå ÖÜÒÖçÙÌ Òå ÌÜØØ ØÖÑÌ Óâ- ÔÖÜ Ô ÖØÆÙÌ ßàÓå Ñ ÛÜØå Û Ô ÙçÔÛØÖÝæ ÛÖÜ Ö Öå ÌåÞÌ Ñ âô å. ÌÒ ÑÆ ÉØâˇ Ñ Ô ÆÔˇØà- Ö ÖÜ ÛÖÜÚ ÒÜ ªˇ Ñ Ô Ñ ÛÖÜÚ ÉØªÑ Ô ÙÛâ Ñ ÖÜÒÌ Æ, ÞÆØ ÙÛ Ô Û ÒÌæØ Ù ÖÜ ØæÉ ÒÌ Ì - ÑæÔÌÚ æ ÛÖ ØÆÓ ÛÖÜÚ. Ö ÙÜÓ âø ÙÓ ÌåÔ àú ÓæÔÖ æ Û Ô àû Ѫ ØàÛÖÉÖÜÒå Ü ÆØÞÌ ÌÒ å Ô ÒçÙÌ ÛÖ Øæ- ÉÒ ÓÆ ÛÖÜ Ö ÌÒ ÙÓâÔÖÚ. Ò - ª Ó ÖØÌå Ô ÉØÌ ÖÜÒÌ Æ Ñ ÙÛâ. æ Ì Õ, æùö Ñ Û ÝÌç- ÖÜÔ ÙÛ Ô TV Ñ ÌÑˇâÛÖÜÔ ÛÖ ØæÉÒ ÓÆ ÛÖÜÚ, ÙÜÔªˇàÚ ÉØå- ÙÑÖÜÔ ÒçÙ. ÆØÛÌ ØÆ Ì - Ó Û Ô ÌÑ ÖÓ ª Û Ú ÔÔåÛ Ú ÆÔ ÓÌ ÛåÛÒÖ S.O.S. ÌåÛÌ Û Ô Ñ ˇ ÙÛØÙÌÛÌ ÛÖÜ Òæ ÖÜ ÛÖ Ò ˇâÚ. ÜÛæ Ûå ÛÖ ÑØÆÛÖÚ ÌåÔ ÔÆÒ ÛÖ Ñ ÛÖ ÓæÔÖ ÖÜ ÕâØÌ ÌåÔ Ô Ì ÉÆÒÌ ÑÆˇÌ ÛæÙÖ ÔâÖÜÚ ÝæØÖÜÚ Ñ Þ ØÆÛÙ, ÜÕÆÔÖÔÛ Ú Û ÒÖÜÑâÛ ÙÛ Ó Æ, Û ÝÛØÞÌ Ñ ÛÖ ÞÌ ØæÛÌØÖ Û Ú ÜÛÖÑÛÖÔåÌÚ. ÜÔ ÛÌå Ô ÞÛÜ ªÙÌ Û Ô ÝÖØÖ- ÝÜ ª, ÜÔ ÛÌå Ô ÝâØÌ åùà æ Û Ú ÛØÆ Ì ÌÚ ÛÖÜ ÌÕàÛÌØ ÑÖç Û Ú Ñ Û ˇâÙÌ Ú æùàô âé Ò Ô - ØÆÔÖÓ Û ÌÑ ÛÖÓÓçØ ÌÜØØ, Þà- ØåÚ Ô ÌåÔ ÔàÙÛæ ÛÖ ØÚ Û âñû Ù Ô, ÌÔØ ÙÜÔÌÞå Ì Ô... ÕÌ- ÖÜÓå Ì æ Û Ô ª, Ó ÙˇàÛÖçÚ Ñ ÙÜÔÛ Õ ÖçÞÖÜÚ ÖÜ ÖÛÌÒÖçÔ Û Ô ÌÕ ÓÌÔª æ ÖÜ Ì Ù ØÆÛÛÌ ÌçÑÖÒ ÝæØÖÜÚ.»ÌÛ Õç ÆÒÒàÔ ÙÛ Ôâ ÝÖØÖ- Ó ÞÛ ÑÆ ÓâÛØ ÌåÔ Ñ ÝÖØÖ- Òæ Ù ÔâàÔ 18 ÌÛØÔ Ñ ÆÔà Ô âþöüô ÜÛÖÑåÔ ÛÖ ª Ó Þ Ôª ÓÌ Æ- ÒÖÜ ª Ó ÑØÖç ÑÜÉ ÙÓÖç Û Ö Öå ˇ ÔæÔ Ô ÌåÔ ØØÖ æ ÙÜ ÌÔª Ñ Û Ô ÌÝÖØå ˇ Ò ÝˇÖçÔ àú ÛÌÑÓªØ Ñ ˇ ÝÖØÖÒÖ ˇÖçÔ ÔÆÒÖ. Ìâ ÓÖÜ, Û ÆÒÒÖ ˇ ÖçÓÌ. ÜÛÆ ÉÒâ Ì Ö ÑæÙÓÖÚ Ñ Ô ÞÛÌå, ÌÔØ ÙÜ ÞØæÔàÚ Ò ØÖ- ÝÖØÌåÛ æ Û».».. àú ØÑÌ- ÛÖå» ÛØÖ ÖÒåÛÌÚ, ÌØ Ò ÓÉÆ- ÔÖÔÛ ÙÛ ÒåÙÛ ÑÆØÔÛ, Ö Ö ÖåÖ âþöüô Ñ Û ˇâÙÌ Ú ØÑÌ- ÛØÔ ÌÑ ÛÖÓÓÜØåàÔ ÙÌ ÕâÔÌÚ ÛØÆ- Ì ÌÚ, æû Ô ÛÖ ÖåÓÔ æ ÛÖÜÚ ` µ ÑÆÛà æ ÛÖ ÉÆØÖÚ ÝæØàÔ Ñ Þ Ø ÛÙ ØÔ, æôû Ú ÆÔÌØ Ö ª ÌÔ ÞØØÚ ÓÌ ÉæÓÌÔÖ ÓÌ 2 Ñ 3 Æ. íòìöú ì Ö ÛâØÌÚ. æûì Ì - ÛâÒÖÜÚ ˇ Ù Ú ÝàÛåÙÌ ÛÖ ØÆ- Ì Ó ÛàÔ åàô Û Ú ÌÑÑÒ Ùå Ú Ó Ú, Ö Ö ÖåÖ ßÓÖåØ Ù Ôý ÛÖ É æú ÛÖÜÚ ÙÛÖÜÚ ÝÛàÞÖçÚ Ñ âˇ Ô Ô ÑÆÔÖÔÛ Ú ÙÑ Û Ñª àª; Ù Ú, ÓæÔ ß ÌØ ÖÜÙå ý Øâ Ì Ô ÌåÔ Æ Ñ Ö ÙÌÉ ÙÓæÚ æ ÛÖ ÖåÓÔ æ Ù Ú. ˆ ¾` ¾ ` ¾ ¾ Ü Ì Ô ÖÚ ÖÔÌ ÙÑÖ ÌÔÔ - ˇ ÑÌ ÙÛ ÀÖÜÓ Ô ÛÖ 1912, Ü ØÕÌ ˇÌ ÛØ ÑÖÚ ÙÜ Ø ÝÌ Ú Ñ É Ù ÑÖÚ ÌÑÝØ ÙÛ Ú ÛÖÜ ß Ì ÛØÖÜ ÛÖÜ Ø ÒÖ ÖÜý. Ú ÔàÛÌØÌÚ Ù ÖÜ Ì Ú ÛÖÜ Û Ú Ø - Ó ÛÖ Ö ÙÌ ÙÛÖ ÔÌ ÙÛ Ó Ö ÛÖÜ ÖÜÑÖÜØÌÙÛ ÖÜ Ñ Ø ÖÛÌ- Ø ÌØ ÙÛ ÑÌ àú Ñ ˇ Û Ú Û Ú ÒÒ Ñ Ú ÒàÙÙ Ú. ¾ ÖÒÌÓÖÚ ÛÖÜ 1939 ÛÖÔ ÉØ ÑÌ ÙÛÖ Ø Ù Ö ÖÜ ÛÌÒ Ñ ÖØ ÙÛ ÑÖ Ö ˇ ÑÌ Ñ Ø - ÓÖÔ ÛÖÜ ÌÑÌ. Õ ÒÒÖÜ Ó ÛÌ - Ø ÛÖÜ Ñ Û ÖÛ Ô Ö Û Ò- Ò. `ÛÖ ˇÌ ÛØÖ ÌÔ ÔÌ ÖÛÌ Ñ Ó Ò ÙÛ ÛÖ ÔÛ ˇÖÜ - ÙÌ, Û Ö àú Ô ÝÌ ØÌ ÙÛ Ú Ù ÓÌ àùì Ú ÛÖÜ ßÌ ÉÒÌ Ì ÙÛ ÙÑ Ô Ô ÙÜ ÑØÖÜ ÌÛ Ø - Ó Û Ñ Ü ÖÙÛ Ù ÛàÔ ˇÖ Ö àô ÓÌ Û Ý ÔÛ ÙÛ Ñ ÒÖÑ ÛÖÜ Ì Ø ÖÜý. Ö ÌÜÞ Ø ÙÛ ÌÔ ÙÞÖÒ - Ù ÛÖÜ Ü ØÕÌ ÒàÙÙÖÒÖ Ñ, Ô ÙÑÌ Ñ Ô ÙÑÌÛ Ó ÒàÙÙ. ØÖÙ ˇ ÙÌ Ó Ò - ÙÛ Ô Ó ˇÌ Ò Ñ Ö Ó ÙÛÖ ÞÌ à ÓÌ ˇÖ Ö Ò Ñ Ú ÒàÙÙ Ú. Ö ÖÛÌ ÒÌÙÓ Û Ô Ô Ó Ó ˇÌ Ò Ñ, ÒÒ Ô ÙÌ ÛÖ ˇÌ ÛØÖ. `Û Ô ØÖ- Ù ˇÌ ÛÖÜ Ô Ó ˇÌ Û ÒàÙÙ Ô Ñ ÒÜßÌ ÖØ ÙÓÌ ÔÌÚ ÑÖ- ÙÓ ÌÚ Ò ˇÌ ÌÚ, Û Ú Ö Ö ÌÚ ˇÌ Ò - ÙÌ Ô àùì ÙÌ Ì Ô ÌÜØÜ ÛÌØÖ ÑÖ ÔÖ. ÜÛÖ ˇ Ó ÖØÖÜ ÙÌ Ô Ì ÛÌÜÞˇÌ ÓÖÔÖ ÓÌ ÛÖ ÒÖ Ö, Ö Ö Ö ÖÚ Ó Ò ÙÛ ÖÛÌÒÌ Û É Ù ÌÔÖÚ ˇÌ ÛØ ÑÖÜ Ì Ø ÖÜ. `Û ˇ ÑÌ ÔÛ Ù Ô Ì Ô ÔÜ ÑÖÜÖ, ÓÌ Ùˇ Ù ÛÖÜ Þ ÖÜ ÓÖØ, ÓÌ Û Ô ÑØ Û Ì ˇÜÓ Ô ÙÛØÌ ßÌ ÖÒ Ñ Û ÛÖ ÑÖ ÛÖÜ ÑÌ Ý, Ô Ó ÙÜÓÓÖØÝàÔÌÛ ÓÌ Ñ Ó Û - Ñ ÓÌ ÛÖ Ñ ÛÌÙÛ ÓÌ ÔÖ. Ö ØàÛÖ ÛÖÜ Ì Ø Ö ÛÖ Ì Ø ßÌ ÓÌ ÙÑÖ Ö Ô ÛÖ Ô ÔàÙÌ ÙÌ Ý - ÒÖÜÚ Ô ÙÑÌ ÙÖÜÔ. `Û Ô ØÌ ØÌÜØ ÙÑÖÛ Ô Ñ ˇÖ Ö ÖÚ»ÖÔ Ñ ` Ô- ÖÓ, Ö Ö ÛÖÔ ÌÔ ÓÌ ØàÙÌ ÖÛ ÖÛÌ- ÒÌ Ì Ô Ñ Û Ò ÑÛ ÑÖ ÓÖÔÖ Ø - ÑÛÖ ÖÜ ˇ Ó ÖØÖÜ ÙÌ Ô ÞÛÌ Ö Ì Ô ˇ ÙÖ. ¾ Û ÛÒÖÚ ÛÖÜ ÙÜ ÑÌÑØ ÓÌ ÔÖÜ Ì Ø ÖÜ Û Ô ØÞ - Ñ ß» ˇ Ó Ò Ñ Úý. Ö à ÖÓàÚ Ó Ú Ø ÝØ Ù Ú Ö Ì Ô ˇÖ Ö Ö Ñ Û Û ØÑÌ Û Ú ØÖÉ Ú ÓÌÛÖÔÖÓ ÙÛ ÑÌ ÙÌ ß - Ò ÑØ ÛØ ÖÜ ÙÛØ ý. Ö ÙÜ- ÑÌÑØ ÓÌ ÔÖ Ì Ø Ö Ì ÛÜÞÌ ÓÌ Ò Ú Ô ÔàØ Ù Ú, Ô ÙÛ ÛàÙÌ Û Ô ÑØ Û Ñ Ñ ÛÖÔ ÓÌÛÌ ÛØÌßÌ Ý- Ô Ú ÙÌ ˇÌ ÛØ ÑÖ ÙÜ Ø ÝÌ. Ì ÖÓÌÔ Ñ Ô Ù ÛÖÜ ÝÜÙ Ñ Û Ô Ô ÙÜ Ø ßÌ Ì Ô ÌÜ ÛÌØÖ Ì Ø Ö, ÓÖÔÖ Ø ÑÛÖ Ñ Ò ÒÖ à Û Ú Ì Ø Ú ÛÖÜ. Ø ÖÛÌØ Ì Ø ßÌ Ñ Ì Ô ÛØ ÛÖ, Ö ÖÛÌ Ó ÖØÖÜ ÙÌ Ô ÌÓ ÙÌ ÛÖ ØÖ Ø ÓÓ Ó Ú ˇÌ ÛØ Ñ Ú ÉØ Ú. ÛØ ÜÛ Ì Ø Û Ô ß Ò ÑØ Ø - ÖÜ ÙÛØ ý (1950), ß Ö» ˇ - Ó ý (1951), ß¾ Ñ ØÌ ÑÒÌÚý (1952). Û ÛØ Ì ÞÖÜÔ - ØÖÜÙ ÙÛÌ ÙÛ Ô ˇ Ô ÛÖ 1961 Ö ÛÖ Ì ÛØÖ Ì ÞÔ Ú ÛÖÜ ÖÜÔ, Ö Ö Ö ÖÚ Ó Ò ÙÛ ÔÌ É - ÙÌ Ì Ù Ú Ñ Û Ì Ø ÛÖÜ ÖÔÌ ÙÑÖ ßÀ ÔÖÑÌØÖÚý, ß¾ É Ù - Ò Ú ÖÜ Ìˇ ÔÌ ý Ñ ß ÑàÉÖÚ ˆ ÖÛ ý. Ö ÓÌ ÒÜ ÛÌØÖ ÓÌ ØÖÚ Û Ú ÓÖÛ ÑÖÛ Û Ú ÛÖÜ ÛÖ ÖÝÌ ÒÌ ÙÛ Ý Ô Û Ñ ÝàÔ ÛàÔ ÑØ Û ÑàÔ ÛÖÙÖ ÓÌÛ ÕÜ ÛÖÜÚ ÖÙÖ Ñ ÓÌ ÛÖÔ Ö ÛÖÔ Ì ÜÛÖ ÛÖÜÚ. ØÌ ˇ ÑÌ ÙÌ Ó Þ Ô Ñ Ö- Ý Ù ÙÌ Ô ÙÜÓÓÖØÝàˇÌ ÓÌ Û Ú Ü Ö Ì ÕÌ Ú ÛàÔ ÑØ Û ÑàÔ. ÌÒ Ñ Ì ßÌ Ô ÙÛÌÔ ÞàØ Ì Û ÓÌ Û Ú ÔÛ Ý ÙÌ Ú ÛàÔ ÑØ Û ÑàÔ Ñ Ñ Û ÔÖ ÙÌ ÖÙ ÌÓ ÖØ ÑÖÛ Û ÛÖÜ ØÖÙ Ì ÜÛÖ. ØÖÒ ÜÛ Û Ì Ø ÛÖÜ ØÖÜÙ ÖÜÔ Ì ÔÛÖÔÌÚ ÔÛ Ý - ÙÌ Ú. ¾Ø ÙÓÌ Ô Ö Û Ì Ø ÛÖÜ Ì Ô ß Ö ÓÌ ÒÒÖÔ ÉØ ÙÑÌÛ ÓÌ Ù ÙÛ Ü ý, ß Ü Ó Û ÛÖÜ Ñ ˇ - ÑÖÔÛÖÚý (1953), ß ÓÌ Öý (1953), ß ÔÖÜ Ø ÖÚ ÌÔÖ Ñ ÙÛ (1953), ß¾ Þ Ó ÒÌ ÖÔÛ Ú ÛÖÜ ÉÖÙÑÖÜ ý (1955), ß ÖÔ Ú ÞàÚ Ì Ü Ù ý (1957), ßÀ ÔÖÑÌØàý (1959), ß¾ É Ù Ò Ú Ìˇ ÔÌ ý (1962), ß ß Ñ Ì - Ô ý(1963). ˆ ØÞÌ ÓÌ Ù ÙÌ ÖÒ Û Ì Ø ÛÖÜ Ø ÔÖ Ñ Ô ÛÜ- Õ Ó Ú Ø Ó Û ÑÖÛ Û Ú, ÔÛ ÑÖÓÝÖØÓ ÙÛ Ñ ÌÑ ÒàÙ Ó Ú ÙÑÌ ß Ú, ÝØ Ñ ÙÛ Ñ - Ì Ò ÌÔÖÚ ÖÔÌ ØÖÜ ÔÛ ÓÌ ˇÌÙ ÙÑÌ ÙÛ Ñ Ú Ì Ñ Ò - Õ Ú. Ùà ÖÓàÚ Ö ÖÒ ÜÛ Ü ÖÉÖÙÑÖÜÔ Ù Ý Ñ Ô ÛØ. ˆ- ØÞÌ Ö Ü ÖÑÌ ÓÌÔ ÑÖÚ ßÜÞ - ÙÓÖÚ ÌÔÖÚ ÝÖÉ ÙÓÌ ÔÖÜ ÖÜ, Ì Ô ØÖÙà ÑÖ ÙÛÜÒ Ñ Ì Ô Ú Ü Ì ØÓÌÛØÖÚ ÖÒÒ Ò Ù ÙÓÖÚ Ö ˇÖØÜ ÉÖÜÚ Ñ ÝàÔÌ Ú. Ø - Ù ÓÖ Ö Ì Û Ú ØÖÙà ÑÌ Ú ÛÖÜ ØÖØÓ ÙÌ Ú Ù Ô ÝÌÛ Ø ÌÚ Ì- Ì ÑÛ Ù Ú ÖÜ ÖÜÔ ˇÌ Ó Û ÖÓ ÑÖÜ ÌÔ ÝÌ ØÖÔÛÖÚ. Ö ˇÌ - ÛØÖ ÛÖÜ Ø ÒÖ ÖÜ Ü ÑÖÜ Ì ÙÌ Ó ÛÌÞÔ Ñ ÔÛ ˇÌÛ ÓÌ Û Ô Ý Ó Û Ñ ÖØÌ, Û Ø Ó - Û Ñ ÒÖÑ. ¾ ÖÔÌ ÙÑÖ ÌÞˇ - ÔÌÛ ÛÖÔ» ØÌÞÛ. Ì ˇ ÔÌ ÛÖ 1994 Ñ ÛÖ 2012 ÙÜÓ Ò Øàˇ Ñ Ô 100 ÞØÖÔ Ö Û Ì ÔÔ Ù ÛÖÜ. Ö 1970 Û Ó ˇ - ÑÌ Ö Û ÒÒ Ñ ÑÜÉÌ ØÔ Ù ÓÌ ÛÖ Ø Ù ÓÖ Û Ú Ì ÌàÔ Ú Û Ú Ó Ú Ñ Ì ÔÌ ÓÌ ÒÖÚ Û Ú ÒÒ - Ñ Ú Ñ Ó Ú.»ÌØ ÑÌ Ú ÖÝˇÌ Ó Û ÑÌ Ú ÛÖÜ ÝØ ÙÌ Ú Ì Ô Ö ÑÖÒÖܡÌÚ:. ˇÌÒ Ô ÕÌØ Ö ÖÚ Ó Ú Ñ ÔÌ ÜÛÖ ÛÖ Ñ ÑÖ ÖÜÙÛÖ ÙÛÌ Ö. ( Ô ÝÌ ØÌÛ ÙÛÖ ˇ Ô - ÛÖ). Ö Ñ Ì Ô ÛØÌ Ò ÛàÔ ÜÔ ÛàÔ.. ¾ ÌÖÒÖ ÌÚ Ó Ú ÞàØ - ÖÜÔ. ÖÔÌ Ø Ñ Ö àô ÌÚ Ó Ú ÌÔàÔÖÜÔ.. ÌÔ Ì Ô ÔÛ Ù ÖÜ Ó Ú ÝàÛ Ì ÒÒ ÌØàÛ Ù.. ÜÛÖ ÖÜ ÔÛ ÙÛÌ ÑÖÔÛ ÙÛ ÖÜÔ, ÜÛÖ ÖÜ ÙÛ - ÖÜÔ ÔÛ ÙÛÌ ÑÖÔÛ.» ÖØÌ Ú ÔÛ Ô ØÖÉÒÌ - ßÌ Ú Û Ì ÖÔÖÛ ÝÖÜ Ì ÞÖÜÔ ÔÌ.. Ô Ì Ø Ö ÛÌ ÞÔ Ú Ì Ô, Ôà Ö ÖÒ, Ó ÌØ Ì ÛÌ ÛÖÜ ÓÜ ÒÖÜ..»ÖÔÖ ÛÖ ÌÝ ÓÌØÖ ØÑÌ.. Ö Ô ÙÑÌ ÝÛÌÙ ÔÛ ˇÌÛ Ö Û Ô Ì ÖÞ ÙÖÜ Ì Ô Øà- ÙÓÖÚ. ÒÒ ÛÖ Ô ÛÖ ÒÌÚ Ì Ô ÛØÌ Ò. Ì Ì Ø ÓÖÚ ÛÛ Ñ Ú ¾ÙÖ ˇÌÒÌÛÌ Ô Ö Ø ÙÌÛÌ Ö Û Ô Ö Ô ÞÛ Ñ ÛÓÖÙÝ Ø Û Ú ÖÒ Ú, ÌÒ ÛÌ ÙÛ Ì ÌØ ÓÖ (»Ì. ÌÜÑÖ) ÓÖÒ Ú Ó Ù àø Ö ÛÖ ÌØ ÙÛÌØ.» ÖØÌ ÛÌ Ô Ñ ÔÌÛÌ ÛÖÔ ÌØ ÛÖ Ù Ú ÙÛ Ô ÔÌÓÖØÝ Ø Ò Û Ú Ñ Ô ØÌÛÌ ÛÖÔ Ñ ÝÌ ÛÖ Ô ßÜÑÛ ÑÖ Ù Ú ÙÌ Ñ Ö Ö Û Ú Ø ˇ Ò ÙÙ ÌÚ Ñ ÝÌÛÌØ ÌÚ ÓÌ Ý Ò ÑÌÚ Û ÓÌÚ. Ù Ú Ô ˇÌÒÌÛÌ Ý ÛÖ ˇ ÉØÌ ÛÌ ÝØÌÙÑÖ ß Ø Ñ ÒÒÖÜÚ ÔÖÙÛ ÓÖÜÚ ˇ Ò ÙÙ ÔÖÜÚ ÓÌ Ì ÌÚ ÙÌ ÑÖÔÛ ÔÌÚ Û ÉÌØÔÌÚ. ÑÖÓ ˇ ÉØÌ ÛÌ ÖÒÒ Ó Ô ÙÌØÉ ØÖÜÔ Ó Ø ÖÒÌÚ, Ó ÝÛÌÑ, ÛÙÌÚ Ñ ÝÖØÌÚ Ö Ñ Ò ÌÚ. ÑÒÌÑÛ ÑÖÜ Ô, ÒÖ ÑÌÚ Û ÓÌÚ. ÛÖ Ñ ÒÖÑ Ø, ØÖÙÌØÖ Ó Ô Ö ÙÛ Ô Ñ ˇ Ø ˇ Ò ÙÙ, ÓÌ ÌÒÌܡÌ- Ø Ì ÙÖ Ö ÙÛ Ô Ò!

3 Ì Ó Û 13 ÌÑÌÓÉØ ÖÜ 2012 ß ÒÌܡÌØÖÚ ¾ ¾`ý `ÌÒ 3 ØÞ ÖÜÔ Ö ÌÖØÛ ÙÛ ÑÌÚ ÌÑ ÒàÙÌ Ú ÙÛ Ô ÖÒ! Ö ÛÖ ` ÉÉ ÛÖ 15 ÌÑÌÓÉØ ØÞ ÖÜÔ Ö ÌÑ ÒàÙÌ Ú Û Ú ÌÖØÛÌÚ ÛàÔ Ø ÙÛÖÜ ÌÔÔàÔ ÖÜ ÖØ ÔàÔÌ Ö ÓÖÚ ÌØ ÙÛÌØ ÖÜ àøì Ô ÛÖÜÚ ÖÒ ÛÌÚ ÙÛ Ô 1 Ñ Ø Ñ ÙÌ ÑÌÔÛØ Ñ Ù ÓÌ Û Ú ÖÒ Ú. Ô ÒÜÛ Ñ ÛÖ ØÖ Ø ÓÓ ÙÛÖ Ì ÖÓÌÔÖ ÝÜÒÒÖ Ó Ú.».». ÖÝ Ù ÙÓÌÔÖ! ¾ÜÛÌ É Ó Ùà ÌÔ Ñ ÔÖÜÔ ÖÔÌ Ú, ÌÑ ÌÜ- Û ÑÖ Ñ ÌØ ÖÓÌÔÖ ÖÜ ÌÞÖÜÔ Ñ ÔÌ Ñ Û Ò ß Ì à Ñ 5 ÓÌØÌÚ ÙÛ ÌܡÜÔÙ ØàÛÖÉ ˇÓ Ú Ñ ÌÜÙ Ú, ÙÛÖ ÒÌà. ¾ ÒÖ Ö, ÖÜ Ô ÝÌ- ØÖÜÓÌ Ñ ÙÛÖ ÑÜØ Ö ˇÌÓ Ó Ú, ÖÒÒÖ Ñ ÙÖÉ - ØÖ. ÒÖÜÔ ÖÒÖÜÚ Ô ÙÜÓ Ø ÙÛ ˇÖÜÔ ÙÛÖÔ àô ÓÖÙ Ñ àøì Ô Ì, ÖÜ Ö àú ÖÒ Ì ÞÔÖÜÔ, ÓÌ Û Ú ÖÝ ÙÌ Ú Ñ Û ÙÞÌ ÛÖÜ Ü ÖÜØ Ì ÖÜ, ßÖ ÌÜÌ ý ØÖÚ Û ÞØÌÖÑÖ! ÜÛ Ó ÓÌ Û Ú Ì ÞÌ Ø ÙÌ Ú, Û ÔÖ ÑÖÑÜØ, Û à Ó Ú ÖÒ! Ô Ú ÓÖÔÖ ØÖÓÖÚ ÔÖ ÌÛ : ÙÛ Ø Õ ÛàÔ àôàô ÌÔ ÔÛ ÙÛ Ô ÌÕ ˇÒ àù, ÙÛ ÞØÌÖÑÖ Û Ú à Ú Ó Ú! ÙÜÓÓÌÛÌÞÖÜÓÌ ÖÒÖ ÙÛÖ ÓÌÛà Ö ÌÔ ÔÛ ÙÛ ÙÞÌ Ñ ÙÛ ÓÌÛØ Û Ú ÑÜÉÌØÔ Ù Ú!».». Ó ÙÛÌ ÙÛ Ô ÖÞˇ! ß ØÖÙÜ Ö Ø Ýà ÙÌ Ö,Û Ì ÛÌ. Ó ÙÛÌ ÙÛ Ô ÖÞˇ ý ÛÖÔ ÙÌ Þ Ø ÑÛ Ø ÙÛ Ñ Ö Ó ØÞÖÚ ÌØ ÙÛÌØ ÖÜ Ô ØÌ Ú Þ ÛÖÜØ Ú ÙÛ ÙÜÔ ÔÛ - Ù ÖÜ Ì ÞÌ Û Ô Ø Û 11 ÌÑÌÓÉØ ÖÜ ÓÌ ÌÑ ÌÜ- Û ÑÖÜÚ Ñ ÖÔÌ Ú, Ö Ö Ö Ö ÛÖÜ Ì ÌÙ Ó Ô Ô Û ÖÕÜÛ Û ØÖÉÒ Ó Û Û Ú ÌÑ ÌÜÙ Ú. ß ÒÌÙÛÌ ÓÌ Ô Ì Ó Ó Ù Ú ÙÌ Ñ ˇÌ Ñ Ô ÛÖ- Ö Ù ý Ì Ì Ö Ó ØÞÖÚ Ô ØÖÙˇÌÛÌ ÖÛ Ö Û ˇÌÙ ÛÖÜ ÌÔ Ó ÖØÌ Ô Ñ ÔÌ Ñ Û Ø Ôà, Ô àùì ÒÜÙÌ Ú ÙÛ ØÖÉÒ Ó Û. ¾ àú Ý ÔÌÛ, ÒÌÖÔ Ñ ÔÌ Ú ÌÔ Ó ÖØÌ Ô àùì ÒÜÙ. Ó ÙÛÌ ÖÒÖ ßÓ ÒÌ ÓÌÔÖ ý ÙÛ ÞÛÜ Û Ú ÖÒ Û Ñ Ú ÖÜ ÌÝ ØÓÖ ÌÛ Ñ Ó ÓÖÔ ÌÕÖ ÖÚ Ü ØÞÌ : ÓÌÛà Ö ÌÔ Ö Ñ Ó ÑÖ à- Ô Ñ ÌÑ Ñ Ù Ú Û Ô ÔÛ ÓÌÛà Ù ÛàÔ ØÖÉÒ Ó ÛàÔ ÖÜ Ñ ˇ ÓÌØ Ô ÜÕ ÔÖÔÛ. Ù ÜÛÖ ÛÖ ÓÌÛà Ö ØÌ Ì Ô ÙÜÓÓÌÛÌÞÌ Ñ Ö Ó ØÞÖÚ, Ô ÙÜÔÌÞ Ì Ô Ì Ì Ñ Ô ÌÑ ÑÌ ÛÖ Ñ ÒÖ ÛàÔ àô Û Ú ÖÒ Ú!».». À ` ˆ... ¾ˆ ` `!!! àø ; Ö ÌÓ ÖØ Ö ˇ ØÌ Û Ôà ÛÖÜ! Û ÓÌ Ó Ú ˇ ØÖÜÔ ÝàÛ! ¾... Ì ÑÌÝ ÒÖ ÛÖÜ Ü ÖÜØ Ì ÖÜ Ô ÛÜÕ Ú, À» ˆ` Û Ô... ÔÖ ÖÜ ÙÛÖ ÞÌ àôì Û Ú ÖØÌÚ!!! `ÑÌÝÛ Ñ Ô ÌÕ ÓÌØÌÚ Ñ... Û Ô ÌÉ ÖÓ (Ö àú Ö...»Ì ÒÖ ÜÔ ÓÖÚ) Ó Ú ÛÖ ÕÌÝÖÜØÔ Ù Ô!!! ¾... ` ˆÀ `!!!» ÜÛÖ Ì Ô ˇÌÙ ÌÙ Ö!!! ` Ñ ÌÔ ÛÖ Þ ÓÌ ÙÑÌÝÛÌ ÛÖÖÖÖÙÌÚ Þ Ò ÌÚ Ó ÑØÖ Ñ Ó ÑØÖÓÌÙ Ö ÌÓ ÖØÖ ÛÖÖÖÖÙ ÞØÖÔ!!! ` à ÛÖ ÑÌÝ Ò ÓÖÜ! `;;; Û ÒÌÝÛ ÑÖ, ÙÛ Ú ÛÙÌ ÌÚ ÛàÔ ( ÔÌØ àô) Ñ Û Ô ÒàÛàÔ, Ñ ˇÌÙÌ Ú ( - ÔÛ )ÌØ Ù Ú ÛÖÜÚ... ÌÔ Ô ÓÖÔ!!! à Þ Ø Ù ÓÌÔ Û Ñ Û Ú Ö ÑÖ ÌÔÌ ÌÚ Ó Ú!!! Û Ì ÒÌÖÔ ÌÕÖ Ñ ` Ô É ÖÜÔ;;; ÜÛÖ ÛÖ ÛÌÒÌÜÛ Ö Û ;;;» ÖÛ, ˇ Ñ ÔÖÜÔ Ó ÜØ Ó Û Ô Ó Ú ÖÜÔ ÙÛÖ Ù Û Ö ÖÛÌ; Ñ... ÌÑ ÒàÙÌ Ú Ú Ü ÌØ ÛÖÜ ÛÌØ ( Û Ú Ó Ô Ú) ÖÜ ˇ ÒÌ Ì 365 ÓÌØÌÚ ÛÖÔ ÞØÖÔÖ (!!!) ÙÛ Ô...ÕÌÔ Û!!! ÌÔ Ì Ô àú ˇÌÒà Ô... Ôà ÙÛ Ô ÌÑÑÒ Ù Û Ú ÜØ ÑÌÚ!¾ÖÖÖÞ!!!! ÌÒà Ô ÉÒÌ à ÛÖ ÓÖÜ ØÌ Ñ ˇ Ñ Û Ú ÑÖ ÔàÔ Ú! ÖÛ ÓÖÜ ÛÖ ÔÛ ÒÒ ÕÌÛÌ ÓÌ... ÌÜÛÌØÌÚ Ø Ú, Ö ÖÜÚ ˇ ÌÞà Ô à; ÖÔ ÝÖÜÝÖÜÛÖ; ÝÖÜ ÖÖÖÖÒÖ Ö ÒÒÖ, Û Ú ÌÜÛÌØÌÚ ÖÜÒÌÜÖÜÔ!!!» ` À¾ ` ¾... ß À ¾` ¾ý ˆ ¾! ¾ ÖÜ Ô Ô, ÌÒ à ßÔ... Ì ÙÛØÌÝÖÜÓÌý Ñ Ù ÖÖÖÖÒ Û ÒÒ! ß Ø ÖÙ Ñ ý...ß ÛØÖ Ø ÖÛ ý Û Ú ÒÒ Ú ÛÖÜ 60!!! ÜÛ Ú Û Ú ÒÒ Ú, ÖÜ Ö ÓÜØà ÌÚ Ö Û ÔÖ ÞÛ Ø ˇÜØ, ˇÜÓ Ô Ù Û ÑÖ Ý ÛÖ Ó Ú Ó Ô Ú, Ó Ú ÙÜ Ü ÖÜ, ÖÜ ÕÌØÌ Ô ÙÛ Ø Ì Û Ô Ö ÑÖ ÌÔÌ Û Ú! Û Ú Ì ÞÔÌ Û Ô ÙÛÖØ Ñ Û Ô Û Ú! ÜÛ Ú Û Ú ÒÒ Ú ÖÜ Ö ÌÚ Ô Ò ÓÉ Ô Ô ÛÖÔ ØÖÒÖ ÛÖÜ... Ù ÓÌØ ÔÖÜ ÑÒÖÖÜÔ Ì Ò ØàÓ animateur Ø Óܡ! ÙÛ Ô ÑÖÓ ÞÌ ØÖÛÌØ ; ÔÛÖÚ ÝÛ ÔÖÜ DVD ÓÌ Ñ ÔÖÜÓÌÔ ÙÞÌ Ñ ÜÛ Ñ ÔÌ Ñ Ú ÑÖ Ú, Ô ÖÉÒ ÑàÔÖÜÔ ÞàØ Ú ˇ Ñ Þ, Û Ó Ú!!! ÜÛ Ú Û Ú ÒÒ Ú ÖÜ ÌÔÛÖÔ ˇÜÓ Ó, ÓÌ Û Ø ÖÝàÔ Ñ Û Ú ˇÌ ÛØ, ÛÖ ßÑ Ò ÓÌØ Ñ ý, ÓÌ ÛÖ ÕÌÞ ÙÛÖ: ß Ø Óܡ Óܡ Óܡ, ÛÖ ÑÖÜÑ Ñ ÛÖ ØÌÉ ˇ, ÌÓ ÒàÔ ÔÌ ÙÛ ÉØÜÙ ý! ÌØ ÙÌ Ñ Ý Ñ, Ñ Û É Ì ÝÜÒ Ñ Ó Ý É Û Ú ÝàÔ Ì... Ñ É Ò Û Ì Ø Ì!!!ß! ÑÌ ˆÀ `! `ÛÖ ÑÖÜØÌ Ö ÛÖÜ Ö Ö ÖÜ ÛÖ Ø Ö Ì Ì Ö ÖÙÝ ØÖ! Û ØàÓ ÖÜ ÓÖÜ É Ì ÓÌ Û Ú ÞÖÜÝÛÌÚ ÓÌÛ ÛÖ ÑÖÜØÌÓ ; ÌÉ ÔÛ!!! à Õ Ô ÓÌ ÔÖÙÛ Ò, Û Ú ÌÚ» ¾ ` ÛàÔ Ô ÓÔ ÙÌàÔ ÓÖÜ! Ú ÔàØ ÓÌÚ Ù ØÖÓ ÜØÌÚ Ý ÛÙÌÚ, ÛàÔ ÙÜÓÓ - Ô Ñ ÖØˇàÙ `ÛÖ ØÖ ÖÜÓÌÔÖ ÝÜÒÒÖ Ó Ú ÙÛÖ ÓÖÙ ÌÜÓ Û Ô Û Ó Û Ñ ÌÑ ÒàÙ ÛÖ Ø ÙÛÖ Ñ ÛÙÖ (ÙÌÒ. 21) ÌÑ Ø ØÖÓ Ú Ø ÒÌ Ýˇ ÑÌ ÒÌ Õ ß Øà Ôý ÙÛÖÔ Øà Ô ØÖÌ ØÖ Û Ú ÔàÙ Ú Ì ØàÛàÔ. ÖÜÓ, Ö Ö Ö ÖÚ Þ ØÌ Û ÙÌ ÙÛ Ô ÌÑ ÒàÙ. ¾ ÔÜÔ ØÖÌ ØÖÚ Û Ú ÔàÙ Ú Ì ØàÛàÔ ÌØ ÙÛÌ- Ø ÖÜ Ì Ô Ö àôùû ÔÛ ÔÖÚ ÑÖÜÔÛ Ú, Ö Ö Ö ÖÚ Ì Ù Ú Þ ØÌ Û ÙÌ ÙÛ Ô ÌÑ ÒàÙ. ˇ ÛàÔ Ö Û Ô ØàÛ àú Û Ô ÛÌÒÌÜÛ ÌÑ ØÖÓ! ÖÔ ÌØÖ ÙÑ ÒÖ, ÖÜ ÓÌ ÛÖ Ó ÔÛÖÒ ÔÖ ÛÖÜ, Ó Ú Ó ÖÒ Ì ÒÒ!!!! àú ÌÛÙ Ô àˇà àú, ØˇÌ àø Ö... ÙÑÖÜÒ Ñ, Ô ÓÌÛ ÓÖØÝàˇÖÜÓÌ ÙÌ... ÌÛ ÒÖÜ- ÌÚ!!! Ö ÌØ Ñ Ø ÑÛ Ñ. ÙÛ Ú ÖÒ Ú Ó Ú ÛÖ ÌÓÉÒ Ó! `Ì ÌØ ÙÛÌØ ÌØ àô Ì Ø Ô Ú!!!» `... `!!! ÌØà ÖÓàÚ àú... ßÌÕ Ô Ñ Úý ÜØ ÖÜÓÌ ÙÛÖ ÉÜÔ Ò Ö! Ì ÛÖ ÑÖÙÛÖÚ Ö ÛÖ Ò ˇØÌÓ ÖØ Ö ÛàÔ ÌÜÑÖÒ ÔÛ Ø ß ÓàÔ CD s, Û Ô ÜÙˇÌÖØ ÛÖ!!! ÌØà àú... ßÌÕ Ô Ñ Úý ÛÖÜÚ Ì ÙÌ...Ö ÖÔÖÚ! ÑÖßÖÜÓÌ ß ÛÖ... Ñ ÒÖ Ó Úý ÛÖ Ñ Ô ÙÓ! Ì ÛÖ ÑÖÙÛÖÚ Ö Û Ô ÌØ ˇ Òß ÛàÔ ÌÑ ÛÖÜ ÛÙ ØÖÜ Ñ ØÑ ÔÖ ˇàÔ, ØÞ ÙÌ Ì à Ñ Ñ ØÖ, Ô Ü ÌØÉ ÔÌ Û Ö Ö ÑÌØ! ÌØà àú Ñ àú ÌÛÙ, Ñ ØÖÓÖ ÖÜÚ ÒÖ ÖÜÚ, ˇ Ó Ú ÖÜÔ, Ô ÒÒ ÕÖÜÓÌ ÛØÖÝÌÚ ( ØÞ Ù Ô Ô Ó Ú ØÖ Ì ÖÜÔ ÓÌ ÛÖ Ì ÖÔÖÚ ÛÖÜ, ÖÙÌÚ Þ Ò ÌÚ Ò ÛØ ÔÌØÖÜ ÛÖÜÔÛ Û Ô Ø à ¾` Ñ ÒÖÜ ÉÖ ÖÜ ÑØÌ ÛÖÚ!!!), Ô ÒÒ - ÕÖÜÓÌ Ñ Ô Û ØÌÚ ÙÛ ÜÛÖÑ Ô Û ÛÖÜÚ Ñ ÜÙÛ ØÌÚ ˇÌØÓ ÔÙ Ú ÙÛ Ù Û (!!!) ÖÛ... ÛÖÜÚ Ì Ù Ô Ö ÌÜ Ùˇ Ù ÌÚ ÛÖ ÌØ É ÒÒÖÔ. ¾ÓàÚ! ` `!!! Ú Ì Ô ` Ñ... ÛÖ Ñ ÒÖ (ÛÖ ÙÜÓÝÌØÖÔ Ó ÒÒ ÒÖ ) ÛÖ Ñ ˇ Ø ÑÖ ÛÖÜÚ!!! ØÑÌ Ô Ì àýìò ˇÖÜÓÌ Ì Ñ Ø Ñ ÌÓÌ Ú, Ö Ó ` ` À¾ Ù ÔˇØà àô ÓÌÛØ!!!»ÌÙ ÙÛàÔ ÔˇØà àô Û ÖØ!!!»ÌÙ ÙÌ ¾ ` ¾ `!!! Àˆ` ` ¾» `!!! Ô Ý ÙÖÜÓÌ ÔÛ ÙÛ Û Û, Ñ ÌÕà, Ó ÑØ Û Ñ Ó Ú ÌØ ˇàØ, ÖÙÖÜÚ ÙÞÌ - Ù Ô Ñ ÙÞÌ ÖÜÔ ß ÒÒ ÑÖÒ ý... ÌÜÑÖÒÖÜÚ ÒÖÜÛ ÙÓÖÜÚ, offshore ÌÛ ØÌ ÌÚ, ÞØ Ó Û ÙÛ Ø Ñ Ø à, ÛÌÒÌ àûö clubing, Þ Ñ ÌÑÙÛ Ù ˇÌÔ ÌÜÑÖÒÌÚ Ñ ÝÛ ÔÌÚ ÝÜ ÌÚ, internet ÑÖÜÚ ÌØàÛÌÚ, facebook ÑÌÚ ÔÛ ÒÒ ÌÚ Ñ ÑÖÔÛÌÚ... second life ßÌÜ Ùˇ ÙÌàÔ Ñ Ü ÖÑØ Û - ÑÌÚ ÛÌÞÔÖ-ÌÜ Ùˇ Ù ÌÚ!!! ` `!!! ß Ó Û ÑÖÓ Ô ÙÜÞ àô ÓÖÜ Ñ ÙÛ Ô ÙÌÒ 17!!! Ø Ñ Òà Ù Ú...ÑÖ ÙÛÌ ÌÔ... ÛÌÒÌÜÛ Ö ( ØÖÚ àø Ú) ÑÌØ ÙÓ!!!» ˆÀ¾ ` / ¾` ˆ. ÖÓ Ñ ÜÛ Û ÝÖØ ßÔ... ÛÌÒÌ àùàý (Ñ Û Ù Ô ÛÖÜÚ... É ÙÛ ÑÖÜÚ ÌØàÛÌÚ ÓÖÜ) Ó ÛÜÞÖÔ Ñ Ø Ö ÖØ, ÓÖÜ Þ Ò ÙÌ Û Ô ÖÓÖØÝ ßÌÜ- Ùˇ Ù Ì ÛàÔ ÒÖ àô (!!!) ÖÜ ÙÛ Ô ÓÌ»» µ!!! ß ÜÛ ÙÞÌÙ ý, Ù Ô... ÌÑÌ ÔÌÚ ÛÖÜ Ò ÖÜ Ñ ÒÖÜ Ñ ØÖÜ! ÖÜ ÖÙÖ Ñ Ô Û Ú ÌÜÌÚ, ß ÜÛÌÚ, ÙÖÜ ÓÌÔ ÔÌ... ØˇÌÔÌÚý!!! À¾` ¾` ¾ˆ ˆ À ¾ˆ À¾ À»» À ¾ ¾ˆ» 13» À ¾ˆ: Ø 5:00 Ó.Ó.: ˆ Ö ÖÞ ÌØàÔ Ì ß ÔàÔ Ø 9:00 Ó.Ó.: ÌØ ØÜ Ô À ` ˆ 14» À ¾ˆ Ø 7:30.Ó.: ¾ØˇØÖÚ Ñ. Ì ÛÖÜØ Ø 6:00 Ó.Ó.:»Ì Ú Ô ÜØ ÑÖÚ Ù ÌØ ÔÖÚ ÓÌÛ ØÛÖÑÒ Ù Ú Ñ Ì ÖÜ ØÜ Ó ÛÖÚ ` ¾ 15» À ¾ˆ Ø 7:30.Ó.: ¾ØˇØÖÚ Ñ Ô ÜØ Ñ ØÞ ÌØ Û - Ñ. Ì ÛÖÜØ Ø 5:30 Ó.Ó.: Ù ÌØ ÔÖÚ Ñ Û ÔÌÜÙ Û Ú ÌØ Ú ÑÖÔÖÚ Ô ÙÜÔÌÞÌ ˇ ß ÒÌ Ø ÑÒ Ù Ú ÛÖÜ ÖÜ ÒÌܡÌØ ÖÜ Ø 10:00 Ó.Ó.: ÌØ ØÜ Ô ˆÀ 16» À ¾ˆ Ø 7:30.Ó.: ¾ØˇØÖÚ Ñ. Ì ÛÖÜØ Ø 5:30 Ó.Ó.: ÌØ Ø ÑÒ Ù Ú ÛÖÜ ÖÜ ÌàÔ ˆ À 17» À ¾ˆ Ø 7:30.Ó.: ¾ØˇØÖÚ Ñ. Ì ÛÖÜØ Ø 5:30 Ó.Ó.: ÌØ Ø ÑÒ Ù Ú ÛÖÜ ÖÜ Ø Ö- Ø ÖÜ À 18» À ¾ˆ Ø 7:30.Ó.: ¾ØˇØÖÚ Ñ. Ì ÛÖÜØ Ø 5:30 Ó.Ó.: ÌØÖ ÜÞÌ Ò Ö àô ÌØàÔ ÑÖÒÖܡ àô Û Ú Ô ÜØÌàÚ ØÖÌÕ ØÞÌ Ö» ÛØÖ ÖÒ Û Ú ÌØ ÙÛÌØ ÖÜ Ñ.Ñ. Àˆ- `¾` ¾»¾`

4 Σελίδα 4 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2012 ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ To «βαρύ» κλίμα με πολλά αδιέξοδα που έχει δημιουργηθεί στην εκπαίδευση, από τα προβλήματα στη λειτουργία των σχολείων που εντείνονται καθημερινά λόγω της υποχρηματοδότησης, σε σημείο που τα ταμεία των σχολικών επιτροπών να αδειάζουν και να μην μπορούν να καλύψουν τα βασικά λειτουργικά έξοδα, καθώς και από την πολιτική που εφαρμόζεται από το υπουργείο Παιδείας, που οδηγεί σε αποφάσεις συγχωνεύσεων - καταργήσεων τμημάτων σε σχολεία και σε σχολικές μονάδες, μετακινήσεις εκπαιδευτικών και μαθητών, «οδήγησε» εκπαιδευτικούς και γονείς σε κινητοποιήσεις. ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ Την Παρασκευή 7 Δεκέμβρη 2012, πραγματοποίησαν παράσταση διαμαρτυρίας στη Διεύθυνση Γ Αθήνας. Λόγω απουσίας της Διευθύντριας Εκπαίδευσης γονείς και εκπαιδευτικοί συναντήθηκαν με την αναπληρώτρια Διευθύντρια Εκπαίδευσης η οποία δήλωσε αναρμόδια για τα επίμαχα ζητήματα. Ύστερα από την παραπάνω εξέλιξη αποφασίστηκε από τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς να γίνει νέα παράσταση διαμαρτυρίας και κατάληψη στα γραφεία της Διεύθυνσης. ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Εκπαιδευτικοί και γονείς με τα παιδιά τους συγκεντρώθηκαν το πρωί της Δευτέρας 10 Δεκέμβρη, στη Διεύθυνση Γ Αθήνας αποφασισμένοι να εκφράσουν δυναμικά την αντίθεσή τους στις αποφάσεις της Διευθύντριας Εκπαίδευσης, η οποία, όπως ενημερωθήκαμε, το πρωί της ίδιας μέρας προχώρησε σε συμπτύξεις των τμημάτων της πέμπτης και έκτης τάξης στο 5ο και 16ο δημοτικά σχολεία Αιγάλεω μετακινώντας ταυτόχρονα και άλλη εκπαιδευτικό από το 5ο Αιγάλεω στο 7ο Πετρούπολης. Τις θέσεις τους εξέφρασαν στη Διευθύντρια, τονίζοντας την αντίθεσή τους στις αποφάσεις της, οι πρόεδροι των συλλόγων Π.Ε. του Περιστερίου, του Αιγάλεω, του Χαϊδαρίου, ο Γ. Χρόνης, αιρετός εκπρόσωπος στο ΠΥΣΠΕ Γ Αθήνας, εκπαιδευτικοί από την Αγία Βαρβάρα, εκπρόσωποι των ενώσεων γονέων στο Περιστέρι, Αιγάλεω και Αγία Βαρβάρα, εκπρόσωποι γονέων από σχολεία του Αιγάλεω και του Περιστερίου που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα των συμπτύξεων, αλλά η Διευθύντρια Εκπαίδευσης δεν άλλαξε την απόφασή της. Έτσι αποφασίστηκε η παραμονή στο χώρο μέχρι η Διευθύντρια Εκπαίδευσης να αλλάξει άποψη. Μαζί παρέμειναν η Διευθύντρια Εκπαίδευσης, μέλη της διοίκησης και υπάλληλοι του ΠΥΣΠΕ. Η Διευθύντρια αποχώρησε λίγο πριν τις 9.00 μ.μ. ενώ γονείς και εκπαιδευτικοί παρέμειναν στο χώρο και μετά τις μ.μ. Ανακοινώθηκε στους παρευρισκόμενους ότι οι γονείς των 5ου και 16ου δημοτικών σχολείων Αιγάλεω ύστερα από συνέλευσή τους αποφάσισαν επ αόριστο το κλείσιμο των σχολείων των παιδιών τους και συμμετοχή στην κατάληψη των γραφείων της Διεύθυνσης το επόμενο πρωί. Αποφασίστηκε από τους παρευρισκομένους να λήξει γύρω στις μ.μ. η κατάληψη στα γραφεία της Διεύθυνσης και η επιστροφή τους στον ίδιο χώρο την επόμενη μέρα, Τρίτη 11 Δεκεμβρίου. Κατά τη συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στο χώρο της κατάληψης αποφασίστηκε η συνέχισή της. Όλοι οι φορείς δήλωσαν κατηγορηματικά ότι αν δεν ακυρωθούν οι αποφάσεις της Διευθύντριας Εκπαίδευσης που αφορούν συμπτύξεις τμημάτων και μετακινήσεις εκπαιδευτικών και αν δεν καλυφτούν τα κενά δασκάλων, νηπιαγωγών και ειδικοτήτων με προσλήψεις αναπληρωτών, ο αγώνας δεν πρόκειται να σταματήσει. Καλούν δε το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Οικονομικών να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να δώσουν λύση στο πρόβλημα. Σε ανακοίνωσή τους αναφέρουν: «Δηλώνουμε ότι θα παραμείνουμε εδώ μέχρι να ανακληθούν οι αποφάσεις που αντιμετωπίζουν μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς ως λογιστικά νούμερα, και απαιτούμε να υπάρξουν δεσμεύσεις για την κάλυψη όλων των εκπαιδευτικών κενών. - Καλούμε όλους τους εκπαιδευτικούς στη Δ/νση Π.Ε. Γ. Αθήνας (Μάκρης 3, Αιγάλεω) για να μην περάσουν οι αποφάσεις που στοχεύουν τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών μας, καταργούν τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών και διαταράσσουν την ομαλή λειτουργία των σχολείων. - Καλούμε Γονείς, Μαθητές, Εργαζόμενους να συμπαρασταθούν στον αγώνα για αποκλειστικά, δημόσια και δωρεάν παιδεία. - ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ ΤΩΝ ΔΗ- ΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ. - ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΓΧΩ- ΝΕΥΣΕΙΣ-ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ ΣΧΟ- ΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ. - Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΝΙΚΗ. ΤΑ ΔΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΚ- ΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε: ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ- ΑΙΓΑΛΕΩ- ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ- ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ - ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΙΛΙΟΥ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΩ- ΣΕΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣ- ΤΟΙΧΩΝ ΔΗΜΩΝ» ΔΗΛΩΣΕΙΣ Ο Π. Βαϊνάς, Πρόεδρος του Συλλόγου Π.Ε. Εκπαιδευτικών Αιγάλεω δήλωσε σχετικά: «Οι Σύλλογοι Εκπαιδευτικών της περιοχής προκήρυξαν τρίωρη στάση εργασίας την Παρασκευή, παράσταση διαμαρτυρίας και κατάληψη της Διεύθυνσης, η οποία συνεχίστηκε τη Δευτέρα, την Τρίτη και ώσπου να αλλάξουν οι αποφάσεις της Διεύθυνσης. Και όχι μόνο αυτό, αν χρειαστεί θα κλείσουμε και την Περιφέρεια και το Υπουργείο. Οι πολιτικές του μνημονίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαλύουν τη δημόσια εκπαίδευση και εμείς δεν θα το επιτρέψουμε. Εκτός από τη συρρίκνωση της δημόσιας εκπαίδευσης και τις περικοπές που καθιστούν αδύνατη τη λειτουργία της και δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα, που θα γίνονται ακόμα περισσότερα αφού δεν γίνονται προσλήψεις και συγχωνεύονται συνεχώς τμήματα και σχολεία, έχουμε και αυθαιρεσίες από την πλευρά της Γ Διεύθυνσης: αυθαίρετες συγχωνεύσεις και καταργήσεις τμημάτων για να εξοικονομήσουν εκπαιδευτικούς, αυθαίρετες και παράνομες μετακινήσεις εκπαιδευτικών. Δε θα το επιτρέψουμε αυτό. Θα είμαστε εδώ όσο χρειαστεί!». Ο Κ. Παπλωματάς, Πρόεδρος του Συλλόγου Π.Ε. Εκπαιδευτικών Περιστερίου είπε στην εφημερίδα μας: «Σε συνεργασία με τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. Δυτικής Αθήνας, τις Ενώσεις Γονέων και εργαζομένους συνεχίζουμε τον αγώνα, που στο Περιστέρι ειδικά έχει ξεκινήσει από τον Αύγουστο με τις πρώτες αποφάσεις για συγχωνεύσεις, καταργήσεις, αναστολές λειτουργίας σχολείων. Είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι με τις αποφάσεις της Διεύθυνσης και το σχέδιο που έχει τεθεί σε εφαρμογή για τη συρρίκνωση του δημόσιου χαρακτήρα της παιδείας και την πλήρη ιδιωτικοποίησή της. Θεωρούμε ότι ο αγώνας ως τώρα έχει δώσει αποτελέσματα. Υπάρχουν νίκες. Είμαστε συντεταγμένοι όλοι σε μια γραμμή, και δεν κάνουμε πίσω, που αφορά στον ρόλο του εκπαιδευτικού μέσα στο σχολείο και για την προοπτική του σχολείου των σύγχρονων λαϊκών αναγκών. Συνεχίζουμε τις κινητοποιήσεις μας με κατάληψη της Γ Διεύθυνσης, ως κύριο εκφραστή της ιδιωτικοποίησης της εκπαίδευσης και επιχειρηματικής δράσης, ώστε τελικά το επόμενο διάστημα να αποτιμήσουμε νίκες που αφορούν τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς». Τη Δευτέρα 10 Δεκέμβρη παρευρέθηκε στην κατάληψη η επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Αριστερή Κίνηση Περιστερίου» Αντωνία Αθανασοπούλου, που δήλωσε τη συμπαράστασή της στο δίκαιο αγώνα εκπαιδευτικών και γονέων. Την Τρίτη 11 Δεκέμβρη παρευρέθηκε η Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ε.Κ.Μ. Ρένα Δούρου για να στηρίξει τα δίκαια αιτήματα των Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων των 5ου & 16ου Δ.Σ. Αιγάλεω καθώς και των Συλλόγων Εκπαιδευτικών Π.Ε. Αιγάλεω, Περιστερίου, Χαϊδαρίου, Αγ.Βαρβάρας - Κορυδαλλού & «Δημ. Γληνός» και των Ενώσεων Γονέων των περιοχών, να ανακληθούν οι αυθαίρετες συμπτύξεις τμημάτων και των μετακινήσεων εκπαιδευτικών που έγιναν με απόφαση της κ. Ψαρρά, Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γ Αθήνας. Όπως ανέφεραν Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Ε.Κ.Μ., ανάμεσά τους και η Ρένα Δούρου, σε πρόσφατη ερώτηση στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, οι συγχωνεύσεις καταργήσεις σχολικών μονάδων θα έχουν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης και τη δημιουργία προβλημάτων στην ασφάλεια και υγιεινή των μαθητών. Έτσι θα επιτευχθεί η αποσάθρωση και η παρακμή του Δημόσιου Σχολείου μιας περιοχής ιδιαίτερα υποβαθμισμένης, με κατοίκους χαμηλού εισοδήματος, μιας περιοχής επίσης που έχει πληγεί δραματικά από την εφαρμογή του μνημονίου και την ανεργία και που τώρα δέχεται ένα ακόμα πλήγμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Ε.Κ.Μ. βρίσκεται στο πλευρό των Συλλόγων Γονέων και των Συλλόγων Εκπαιδευτικών και αγωνίζεται για αξιοπρεπή δημόσια και δωρεάν Παιδεία.

5 Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2012 ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΙΑΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΣΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, θέλοντας να συμβάλλει στην αντιμετώπιση των προβλημάτων υποσιτισμού και έλλειψης θέρμανσης στα σχολεία της Αττικής, που τείνουν να λάβουν δραματικές διαστάσεις, αποφάσισε ομόφωνα κατά τη διάρκεια της πρόσφατής του Συνεδρίασης και έπειτα από εισήγηση της παράταξης Λαϊκή Συσπείρωση : Τη σύσταση διαπαραταξιακής επιτροπής, η οποία - σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού, τους Δήμους και άλλους εμπλεκόμενους φορείς - θα διερευνήσει όλες τις δυνατότητες και τους τρόπους παρέμβασης και στήριξης των μαθητών που έχουν ανάγκη. Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Σγουρός επανέλαβε για άλλη μια φορά την ανάγκη για συνοχή και αλληλεγγύη, ειδικά υπό τις παρούσες δύσκολες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες, ενώ υπογράμμισε ότι οι δράσεις και οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται προς αυτήν την κατεύθυνση, πρέπει να στέκονται μακριά από μικροπολιτικές σκοπιμότητες και να έχουν στο επίκεντρό τους τις πραγματικές ΙΑΤΡΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Η ομάδα Επιστημόνων Υγείας και Παιδείας, έπειτα από πρωτοβουλία του καθηγητή Γιώργου Βαθιώτη σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Περιστερίου, θα πραγματοποιήσει ιατρικά και εκπαιδευτικά σεμινάρια διαδραστικού χαρακτήρα. Μέσω αυτών ο κόσμος θα ενημερώνεται άμεσα και ουσιαστικά από τον ιατρό για θέματα που τον απασχολούν. Η πρώτη συνάντηση θα γίνει το Σάββατο 22 Δεκεμβρίου 2012 στις 17:30 μ.μ. στην αίθουσα δραστηριοτήτων του Ιερού Ναού Αγίας Άννας. Θέμα της διαδραστικής ημερίδας θα είναι: Ζω καλύτερα με την υπέρταση. Ρωτάω τον γιατρό μου. Ομιλήτρια του πρώτου σεμιναρίου θα είναι η ιατρός Πηγή Τάρλα MD, MSc, μέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Γενικής Ιατρικής και μέλος της Αμερικανικής Νευρολογικής Εταιρείας. Θα υπάρξει διάλογος για την αρτηριακή υπέρταση, το ρόλο της διατροφής θα δοθούν πληροφορίες για τη σωστή μέτρηση αρτηριακής πίεσης και την πρόληψη των υπερτασικών κρίσεων. Η δεύτερη ημερίδα θα γίνει στις 12 Ιανουαρίου 2013 στις 18:00 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στη Νέα Ζωή. Κάθε φορά θα υπάρχουν διαφορετικοί ομιλητές ιατροί σε διάλογο με τον κόσμο για να υπάρχει σωστή ενημέρωση και πρόληψη. Το κοινωνικό αυτό έργο θα διεξαχθεί σε όλους τους ναούς του Περιστερίου. Τον επιστημονικό συντονισμό των εκπαιδευτικών σεμιναρίων διαδραστικού χαρακτήρα θα έχει ο καθηγητής Γιώργος Βαθιώτης. Ο επιστημονικός συντονιστής της πρωτοβουλίας Υγείας και Παιδείας για το Περιστέρι Γιώργος Βαθιώτης, καθηγητής MSc «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 5 ΚΛΕΙΣΤΟΙ Ο ΔΗΜΟΙ Κινητοποιήσεις από ΠΟΕ-ΟΤΑ και ΚΕΔΕ την Τετάρτη 12 Δεκέμβρη Κλειστές παρέμειναν χθες Τετάρτη 12 Δεκέμβρη όλες οι υπηρεσίες των Δήμων της χώρας, μετά από απόφαση της ΠΟΕ-ΟΤΑ που συνεχίζει τις κινητοποιήσεις, κατά του μέτρου της διαθεσιμότητας μετά και την εφαρμογή του νόμου στην οποία τελικά προχωρά το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Οι εργαζόμενοι πραγματοποίησαν συγκέντρωση στην Πλατεία Καραϊσκάκη και πορεία ως τη Βουλή. «Το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και η κυβέρνηση υπηρετούν κατά γράμμα τις επιταγές της τρόικας» δήλωσε η ΠΟΕ-ΟΤΑ, και κυκλοφόρησε μια ιδιαιτέρως χαρακτηριστική αφίσα που συγκρίνει τον υπουργό με το Μεταξά και την τωρινή κατάσταση με αυτή του Κινητοποίηση με συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησε και η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ). Οι δήμαρχοι αντιδρούν στην εφαρμογή του νόμου της διαθεσιμότητας καθώς και στο σύνολο των ρυθμίσεων που προωθούνται από την κυβέρνηση και περιορίζουν καθώς και να συζητηθεί το θέμα των προσεχών κινητοποιήσεων και δράσεων. H πορεία της ΚΕΔΕ Η πορεία με τους δημάρχους από όλη την Ελλάδα ξεκίνησε από την πλατεία Συντάγματος και δια μέσου της οδού Όθωνος και Βασιλίσσης Σοφίας έφτασε έξω από τη Βουλή, όπου λίγο νωρίτερα, εργαζόμενοι της ΠΟΕ-ΟΤΑ είχαν συνάντηση με τον Αντιπρόεδρο της Βουλής κ. Θανάση Νάκο, η οποία όμως απέβη άκαρπη. Παρόν στη πορεία των δημάρχων κρίσιμους τομείς την απουσία του κοινωνικού κράτους. Η εκτίμηση των συναντήσεων που είχε στη Βουλή η αντιπροσωπεία των δημάρχων θα συνεκτιμηθεί σε σύσκεψη της ΚΕΔΕ. Πορεία των εργαζομένων Δυναμική και μαζική ήταν η πορεία των εργαζομένων. Διαδηλωτές αιφνιδίασαν τις αστυνομικές δυνάμεις και πέρασαν στο προαύλιο του Κοινοβουλίου, κατεβάζοντας τα προστατευτικά κιγκλιδώματα που περικλείουν τον χώρο. Λίγο αργότερα αποχώρησαν χωρίς να υπάρξει ένταση και προχώρησαν σε καθιστική διαμαρτυρία. Αντιπροσωπεία τους εισήλθε στο κτίριο, ώστε να συναντηθεί με το προεδρείο της Βουλής. Δεν υπήρξε τελικά συνάντηση με τον Ευάγγελο Μεϊμαράκη. Ένταση επικράτησε και έξω ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Χίλιες και Μία...Νότες» Ο Σύλλογος Αιτωλοακαρνάνων Περιστερίου «ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ», θα συμμετάσχει στις μουσικές παραστάσεις με τίτλο: «Χίλιες και Μία...Νότες» που θα διοργανωθούν στο πλαίσιο των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του Θεάτρου Παλλάς, τα Σάββατα 22 & 29 Δεκεμβρίου και ώρα 12.00, στο θέατρο Παλλάς (Βουκουρεστίου 5 Αθήνα, τηλ: ). Συγκεκριμένα, η Παιδική-Νεανική Συμφωνική Ορχήστρα υπό την αιγίδα της ΕΡΤ (ΠΝΟ) σε συνεργασία με την Ελληνική Θεαμάτων (Ελλ.Θεα) παρουσιάζουν ένα μουσικό ταξίδι στον κόσμο των παραμυθιών. Μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν έργα μεγάλων μουσουργών M. Mussorgsky («Νύχτα στο φαλακρό βουνό»), S. Prokofiev («Ο Πέτρος και ο Λύκος»), G. Bizet («Carmen»), Δ. Παπαδημητρίου («Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας»), D. Shostakovich - εμπνευσμένα από τα παραμύθια, καθώς και μουσική κινηματογράφου, μιούζικαλ και χριστουγεννιάτικες μελωδίες. Την Παιδική Νεανική Ορχήστρα, που διευθύνει η Νίνα Πατρικίδου, πλαισιώνουν σημαντικοί καλλιτέχνες όπως: Βάγια Κωφού (σοπράνο), Αχιλλέας Γουάστωρ (πιάνο), Νατάσσα Πασχάλη (ηθοποιός) και Άννα Σακαλή (αφήγηση). Για πληροφορίες και προπώληση εισιτηρίων μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα ή να ενημερωθείτε μέσω Facebook ellthea.gr και Twitter ellthea. Επίσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Πρόεδρο του Συλλόγου, κ. Κώστα Μπαλωμένο στο τηλ Η Παιδική Νεανική Ορχήστρα και ο Σύλλογος Αιτωλοακαρνάνων Περιστερίου «ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ, σας προσκαλούν να μοιραστείτε μαζί τους την γιορτινή ατμόσφαιρα των Χριστουγέννων μέσα από μουσικές περιπλανήσεις στον κόσμο των παραμυθιών. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ «ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ» ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 17/12/2012 ΣΤΙΣ 19.οο ΣΤΟ 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΖΗΤΑΜΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΜΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 19 ΤΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΗ ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ * Ενότητα κι αγώνας να μην περάσουν τα μέτρα! * Τέρμα οι θυσίες για τα κέρδη της πλουτοκρατίας! * Αγώνας-συμμαχία-λαϊκή αντεπίθεση για ανατροπή της αντιλαϊκής πολιτικής, για φιλολαϊκή προοπτική! O Δήμαρχος Ανδρέας Παχατουρίδης τη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που εντάσσονται στο Μεσοπρόθεσμο και την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου. «Πλήττεται η λειτουργία των δήμων και ο συνταγματικά κατοχυρωμένος ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης» τονίζει η ΚΕΔΕ. Επίσης, ζητά τους πόρους που δικαιούνται οι δήμοι, ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις 200 επιπλέον αρμοδιότητες που αναλαμβάνουν από το Η ΚΕΔΕ υποστηρίζει την οικονομική ενίσχυση των δήμων και την εσωτερική τους αναδιάρθρωση με αξιολόγηση και όχι διαθεσιμότητα, προτάσεις που έθεσε υπόψη του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελου Βενιζέλου, με τον οποία συναντήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης. Τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης αποφάσισε και το Σωματείο Εργαζομένων Δήμου Αθηναίων (ΣΕΔΑ), την Παρασκευή, ώστε να ενημερωθούν οι εργαζόμενοι για τις απολύσεις και τους όρους της διαθεσιμότητας, ήταν και ο Δήμαρχος Περιστερίου κ. Ανδρέας Παχατουρίδης με τους Αντιδημάρχους κ. Νεκταρία Ευσταθιάδου και κ. Θεόδωρο Αρβανίτη. Σκοπός τους στη συνέχεια ήταν να φτάσουν έως το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης αλλά οι κλούβες της αστυνομίας είχαν κλείσει το δρόμο. Αντιπροσωπεία τους συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Βουλής, Βαγγέλη Μεϊμαράκη και όταν το ραντεβού τους τελείωσε, αποφάσισαν να δουν και όσους από τους πολιτικούς αρχηγούς βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο Κοινοβούλιο. Συνάντησαν τον αρχηγό της Δημοκρατικής Αριστεράς κ. Φώτη Κουβέλη κατά την οποία παραβρέθηκαν ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της ΔΗΜΑΡ, Νίκος Τσούκαλης και ο βουλευτής Εύβοιας, Υπεύθυνος για θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δημήτρης Αναγνωστάκης. Ο πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ, αναφέρθηκε στον σημαντικό ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και σημείωσε ότι ουσιαστικά λειτουργεί υποκαθιστώντας σε Οι αντιδήμαρχοι Θ. Αρβανίτης και Ν. Ευσταθιάδου από το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ), επί της Σταδίου, όπου περίπου 200 διαδηλωτές είχαν αποκλείσει εντός του κτιρίου επί μισή ώρα τον υπουργό Εργασίας, Γιάννη Βρούτση. Τελικά οι διαδηλωτές, λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι, αποχώρησαν και συνέχισαν την πορεία τους προς την πλατεία Κοτζιά. 48ωρη απεργία σήμερα Πέμπτη και αύριο Παρασκευή Το μεσημέρι της Τετάρτης συνεδρίασε εκτάκτως η Εκτελεστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας Εργαζομένων ώστε «να αναπροσαρμόσει και να σχεδιάσει τη δυναμική αντίδραση του κλάδου», σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΠΟΕ-ΟΤΑ. Επίσης, ήδη έχει κηρύξει 48ωρη απεργία για την ερχόμενη Δευτέρα και Τρίτη, ενώ για την Τετάρτη προβλέπεται συμμετοχή στην 24ωρη πανελλαδική απεργία της ΑΔΕΔΥ. Η ΠΟΕ-ΟΤΑ καλεί σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Παρασκευή το μεσημέρι, ενώ κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου οι εργαζόμενοι στην τοπική αυτοδιοίκηση δεν θα συμμετέχουν σε καμία εργασία, ούτε στην αποκομιδή των απορριμμάτων.

6 `ÌÒ 6 ß ÒÌܡÌØÖÚ ¾ ¾`ý Ì Ó Û 13 ÌÑÌÓÉØ ÖÜ 2012 Ñ ÌÜÛ Ñ Ø ÑÛ Ñ Ñ Ö ØÖÒÖÚ ÛÖÜ Ñ ÌÜÛ ÑÖÜ ÙÛ Ô Ñ ÌÜÙ ÛÖÜ ÖÜ ÓÌ ÜÛ ÙÓÖ `ÛÖÔ ÜÛ ÙÓÖ Ì Ô ÖÒÜ Ù Ó - ÔÛ Ñ Ñ Û ØÛ Ù ÌÔÖÚ ÌÑ ÌÜ- Û ÑÖÜ ØÖ Ø ÓÓ ÛÖÚ ÙÌ ÙÜÔ ØÛ - Ù ÓÌ Û Ú ÛÖÓ ÑÌÚ Ô ÑÌÚ ÛÖÜ Ñ ˇÌ ÖÜ. ` ÝàÚ Ô ÔàØ Ö- ÔÛ Ñ Ö ÑÖ Ô Þ Ø ÑÛ Ø ÙÛ Ñ, ÒÒ Ö ÜÔ ÛÖÛ ÛÌÚ Ñ ÜÔ - Ó ÌÚ Ñ ˇÌÔÖÚ Ñ ˇÖØ ÖÜÔ Û Ô ÌÑ- ÌÜÛ Ñ ÖÓ, Ö àú Ñ Û ÙÞÌÙ ÓÌ ÛÖÔ ÌÑ ÌÜÛ. ÙÜÔÌØ Ù ÉÌÉ ÛÖÜ ÌÑ- ÌÜÛ ÓÌ Û Ô Ö ÑÖ ÌÔÌ Ì Ô Ø Û Û ØÖÜ ÖˇÌÙ Ó Ì ÛÜÞ ÓÌÔ ÌÑ ÌÜÛ Ñ ØÌÓ- É Ù, Ñ ˇàÚ Ö ÖÔÌ ÚÝÌØÖÜÔ Ì Ô ÙÜ ÑÌÑØ ÓÌ ÔÖ ß ÌÖÒÖ ÑÖ ÝÖØ- Û Öý, ÛÖ Ö Ö Ö ÓÖØÝàÔÌÛ Ö Û Ô ÔÛ Ò ß ÛÖÜÚ Û Ô Ñ Û - ÙÛ Ù ÛÖÜ ÖÜ ÛÖÜÚ, Û Ú ÛÜÞÖÔ ØÖÛ Ó ÙÌ Ú ÛÖÜÚ ÙÌ ˇÌØ ÌÜÛ - ÑÌ Ú Ñ ÌÑ ÌÜÛ ÑÌ Ú ØÌÓÉ - ÙÌ Ú, Û Ú Ì ØØÖÌÚ Ö ÛÖ ÌÜØÜÛÌ- ØÖ ÌØ É ÒÒÖÔ ÛÖÜÚ. Ô ÖÛÌÒÌÙÓ Û ÑÖ ÌÑ ÌÜ- Û ÑÖ ØÖ Ø ÓÓ ÜÛ ÙÛ ÑÖÜÚ Ó ˇ ÛÌÚ, ØÌ Ì Ô Ò ØÖ ÖØ - ÙÓÌÔÌÚ ØÖÜ ÖˇÌÙÌ Ú: ¾ÙÖ ÝÖØ ÙÛÖ ÙÑ ÒÖ ÌÔ - Ñ Ú Ñ Ú à Ú, Ì Ô Ù - Ó ÔÛ ÑÖ: 3 Ì ÞÌ Û Ô ÛÖÜÓÌÔ ÌÑ ÌÜÙ Ñ ÌÓ Ì Ø ÌØ - Ù Ú ÓÌ ÜÛ ÙÛ Ñ Ô ÙÜÔÌØ ÌÛ ÓÌ Ì ÑÖ ØÖÙà - ÑÖ 3 ÌÞÌÛ Û Ô Ø Û Û Ü ÖÙÛ Ø Õ (ÜÒ Ñ, ÖØÖÜÚ, Ñ. ) Ö Û ÌܡÜÔÙ Û Ú ÙÞÖÒ Ñ Ú ÓÖÔ Ú 3 Ì ÞÌ Û Ô ÌÜÞÌ ØÌ Ô ÛØÖ Ö Ö Ì ÛÖ ÌÑ ÌÜÛ ÑÖ ØÖ- Ø ÓÓ, É ÙÌ Û Ú Ì Ô Õ ÖÒÖ - Ù Ú ÛàÔ Ó ˇ ÛàÔ, àùûì Ô ÌÕÜ - ØÌÛÖÜÔÛ Ö ÛÌØÌÚ, Ñ ˇÌ ÝÖ- Ø, Ô ÑÌÚ ÛÖÜÚ 3 Ì ÞÌ Û ÜÔ ÛÖÛ Û, ÙÛ ÙÜÔÌÞÌ, É ÙÌ Û Ú Õ ÖÒÖ Ù Ú ÛÖÜ Ñ ˇÌ ÖÜ, Ô ÛØÖ Ö Ö Ì ÛÖ ÌÑ ÌÜÛ ÑÖ ØÖ Ø ÓÓ, ØÖÚ ÖÝÌÒÖÚ ÛÖÜ 3 ÔàØ Ì àú ˇ ÌÝ Ø- ÓÖÙÌ Ó ÌÕÌ ÑÌÜÓÌÔ à- Ñ Ñ ÑÛ Ñ ØÌÓÉ Ù 3 Ì ÞÌ Û ÜÔ ÛÖÛ Û Ñ Û Ñ Û ÒÒ Ò ÓÌÙ, Ô Ó ÖØÌ Ô Ü ÖÙÛ Ø Ì ÛÖÜÚ Ó ˇ ÛÌ Ú ÛÖÜ Ñ Ó Ñ Ñ ÑÖ ÔàÔ Ñ ÙÞÖÒ Ñ ÖÓ Ø ÒÒ Ò ˇ ØÌ Ì Ô ÌÕ ÙÝ Ò Ì Ñ ÙÛÖÜÚ ÌÑ ÌÜÛ ÑÖÜÚ Ì ÑÖÛ ÛàÔ Û ÜÔ ÛÖÛ Û Ô ÌÞÖÜÔ ØÖÙÉ Ù ÙÛÖÜÚ ÛÖÜÓÌÔÖÜÚ ÖØÖÜÚ Ñ ÌÑ ÌÜÙ, ÖÜ ˇ ÛÖÜÚ Ì ÛØÌßÖÜÔ Ô ÌØ ÙÛÖÜÔ ÙàÙÛ ÓÌ ÛÖÜÚ ÜÛ ÙÛ ÑÖÜÚ Ó ˇ ÛÌÚ. ÜÛÖ- ÞØÖÔ ØÌ Ì Ô Ì ÞÌ ÌÔÌØ Ö Ö - ˇÌ ÛÖÜÚ ÜÛ ÙÛ ÑÖÜÚ Ó ˇ ÛÌÚ Ò Ù Ö Ü ÖÙÛ Ø ÑÛ ÑàÔ ˇÌØ - Ì àô, Ö àú ÒÖ ÖˇÌØ Ì Ñ ÌØ ÖˇÌØ Ì, ÌÔÛÖÚ ÛÖÜ ÙÞÖÒ - ÑÖÜ ØÖ Ø ÓÓ ÛÖÚ. Ø Ô Û ( ÙÑ Ò ÙÛ Ô Ñ à ) `Ñ Ñ ÙÛ ÑÖÚ¾Ó ÒÖÚ ÌØ ÙÛÌØ ÖÜ ØàÛ ˇÒ Ó àô ÖÓ àô Ñ Ûà ÛàÔ 16 ÌÛàÔ, ÙÜÔÌÞ ÖÔÛ Ú Û Ô Ò Ó Ø Ø ÖÙ ÖÜ Ì ÞÌ Ö ÙÜÒÒÖ ÖÚ ÙÛ Ô ÖØ ÔàÙ ÒÒ Ñ Û Ô ˇØÖ ÙÜ ÑÖÓ ÑØ ÙÌàÔ, - ÛÌØ Û ÛÌÒÌÜÛ ÞØÖÔ ØÖ- ÙˇÌÙÌ ÒÒÖÌ Ô ÑØ ÑÖÙÛ Ô ÒÜÙ Ì ÛÜÞ àô ÛÖÜ ÓÌ Û Ô ÌÜÑÖÒ Ñ - Û ÑÛ Ù ÛÖÜ ØàÛ ˇÒ Ó ÛÖÚ - àô ÛÛ Ñ Ú `Û Ô ÛÌÒ Ñ Ý Ù (final-8) ÛÖÜ ˇÌÙÓÖÜ, Ö ÔÌ ØÖ ˇÒ ÛÌ Ú ÛàÔ ØàÛ ˇÒ ÛàÔ ÖÝ Ù ÙÓÌ ÔÖ, ÌÔ - ÙÞÜÓÌ ÔÖ ÓÌ Û Ö Û Ô ÌÙÙ ÒÖÔ Ñ ÒÒ Ñ Ì ÙÓàÓÌ - ÔÖ Û Ô ÙÛÌÜÛ Ñ ÖÜ Ü Ì ÙÛ Ù Ô Ö Ó ÌÚ ÛÖÜ ÙÜÒ- ÒÖ ÖÜ, Ì Õ Ô ÌÑ Ò ÑÛ ÑÖ ÙÑ Ñ, Ù ØàÙ Ô ÛÖÜÚ ÔÛ ÒÖÜÚ ÖÜ ÉØ Ñ Ô Ó ØÖÙÛ ÛÖÜÚ Ñ Ñ ÛÌ ÑÛ - Ù Ô ÓÌ ÔÌÙ ÛÖ ÛØÖ Ö. Ì ÛÜÞ Ô 3 ÖÞ ÑÌ ÚÔ ÑÌÚ, ÓÌ Ì Ø ÑÖ 6-0 ÓÌ ÜÙ ÖÒ ÛØ 4-1 Ñ ÙÛÖÔ ÓÌ ÒÖ ÛÌÒ ÑÖ ÙÖ Ì - àù Ô ÛÖ ÒÌà ÓÌ 5 -, ÌÛÜ- Þ ÔÖÔÛ Ú 15 Ô ÑÌÚ, 2 ÙÖ Ò ÌÚ Ñ ÓÖÒ Ú 1 ÛÛ. ØàÛ ˇÒ ÛÌ ÚÌ Ô Ö.`Û ˇÖ- ÖÜÒÖÚ 3/3,. Ö ÖÜÒÖÚ 2 / 3,. à ÔÔ Ú 3/3, Ò. ˇ Ô - Ù ÖÜ 2/3,. Ù Ú 2 /3,. Ó Ú 2/2 Ñ. ÖÑÑÖÛ 1/1. `Û Ô ØÖÑØ Ó Û Ñ Ý Ù ÙÜÓ- ÓÌÛÌ Þ Ô Ñ Ö. ÉÉ Ú,. Ö ÖÜÒÖÚ,. ` ÑÑ Ú.» - Û Ú, ÌÔà Ù Ó ÔÛ Ñ Û Ô Ñ ÙÜÓÉÖÒ Û Ú. ÖÑÑÖÛ ÓÌ 4/5. Ô ÓÌ ÒÖ Ó Ø ÉÖ ÙÌ ÖÒ Û,ÖÞ ÓÖÔÖ Û Ô ØàÛ ˇÌ Ù ÒÒ Ñ Û Ô Ù ÖÜ ÌÓÝ Ô - Ù ÛÖÜÚ. ÑÖÙÓ Ö ØàÛ ˇÒ Ó ÖÒÌàÔ» ÛÌØ ÙÛ Û Ó, Ó ÕÌÞàØ - ÙÛ ØÖÉÖÒ Û Ô ÖÒ ÛÖÜ ÌØ ÙÛÌØ ÖÜ Ñ Û Ú ˇ Ô Ú ÖÛÌ- ÒÌ ÙÜÓÓÌÛÖÞ ÛàÔ ÑÖØÜÝ àô ˇÒ ÛàÔ Û Ú ÖÓ Ú Ó Ú ÙÛÖ - ÑÖÙÓ Ö ØàÛ ˇÒ Ó ÖÒÌàÔ ÖÜ ˇ ÔÌ ÌÑÌÓÉØ ÖÜ ÙÛ ÔàÓÌ Ô Ø É Ñ Ó Ø Û. ¾ Ü ÌܡÜÔÖ Û Ú ÖÓ Ú ÓÖÒ Ú Ì ÞÛ Ñ Ô Û Ô ØÖÙÑÒ Ù Ö ÛÖÜÚ ÖØ ÔàÛÌ Ú ÌÛÖÙÑÌ ÝÛ Ñ Ô Ñ - ˇÖÒÖÜ ÝÖÜ Ñ ˇÌ Ò Ù ÛàÔ ÌˇÔàÔ ÑÜØ àú ˇÒ ÛàÔ Û Ú Û Ô ÙÜ Ñ Ô Û Ñ. `Û Ú 21 ÌÑÌÓÉØ ÖÜ Ô ÞàØÖÜÔ Ö ˇÒ ÛÌ Ú Ø ÙÛÖÚ» Ô Ñ Ú, ÔÔ Ú à ÔÔÖÜ, `ÛÌ Ò ÖÚ ÒÑ Ú, Ô ØÌ Ú ÌØÓ - ÔÖÚ, ÔÔ Ú `Û ˇÖ ÖÜÒÖÚ Ñ Ö ØÞ ÖÚ Û Ú ÖÓ Ú ÔÌ ÙÛ Ú» - Þ Ò Ú, ÓÌÙÑÖ Ö, ÒÒ Ñ ÓÌ Û Ú ÌÜÞÌ Ú ÖÒàÔ, ÖÞ ÓÖÔÖ Ô ÌÑ ØÖÙà- ÙÖÜÔ Û Ô ÖÓ, Û Ô ÖÒ ÛÖÜ ÌØ ÙÛÌØ ÖÜ Ñ Û Ú ˇ Ô Ú, ÒÒ Ñ Ô ØÖÙ ˇ ÙÖÜÔ ÛÖ Ñ ÒÜ- ÛÌØÖ ÜÔ ÛÖÔ ÖÛÌ ÒÌÙÓ ÑÖÔÛØ ÙÌ Ô ÙÞÜØÌÚ ÖÓ ÌÚ ÖÒÌàÔ Ö ÖÒÖ ÛÖÔ ÑÖÙÓÖ. Ò ÖÜÓÌ ÙÌ Ó Ù ÖÜ ÌÓÝ Ô Ù Ñ ÙàÚ ÙÌ Ó Ù Ó ÔÛ - Ñ àô ÙÛ Ñ ÑØ Ù Ô Ñ ÙÜÓÓÌÛÖÞ Ñ ÓÖÔÖ ÙÌ ÜÛ Û ÑÖØÜÝ ÖØ ÔàÙ ÖÛÌÒÌ ÖÒÜ ÓÌ Ò Ì ÛÜÞ Ñ Ý Ó - Ù Û Ú ÖÒ Ú, ÛÖÜ ÙÑ Ñ ÙÛ ÑÖÜ Û Ú ÔÌÙˇ ÒÒ Ñ ÛÖÜ ÌÒÒ Ô ÑÖÜ ÙÑ Ñ ÖÜ. ¾ ¾» `» ¾ À ˆ ¾ˆÀ ¾`; Ò Æ ÙÛÖ»ÖÔ ÙÛ ØÆÑ âô Ú Ûç ÖÚ ÌåÞÌ ÛâÙÙÌØ Ó Æ. Ö âô ÖÒç ÑÖÔÛÆ ÙÛÖ ÆÒÒÖ, ÙÛÖÔ å Ö ØæÓÖ. æû Ô ÑÆ Ö ÖÚ ÛÖÜØåÙÛ Ú â Ì ÞÔÌ ÌÔ ÝâØÖÔ âô ÞØÜÙ Ý Ñæ, Ö àò ÛªÚ ÛÖÜ âòì Ì æû Û Óª ÛÖÜ ÌåÔ 1.000, ÌÔØ âñ ÔÌ 200. ÆÔ ÛÖ ˇÌàØÖçÙÌ ÑØ Éæ Ö ÛÖÜØåÙÛ Ú Ñ âýìü Ì ÛÖÔ ÌØåÓÌÔÌ Ö Ì æóìôöú àò ÛªÚ-Ñ ÓÆÑ, ÖÜ ÛÖÜ â ÔÌ ÛÖ å Ö ÓÌ 800. `ÛÖÔ ÛØåÛÖ ª ÛÖÔ ÛâÛ ØÛÖ àò Ûª ˇ ÛÖÜ ÛÖ ÖçÒ Ô Ñ 500 Ñ ˇ ªÛ Ô ÌÜÞ Ø ÙÛ ÓâÔÖÚ ÖÜ æ ÛÖ ªØÌ 500. ÜÛª Û Ô Û ÑÛ Ñª Ó Ú å Ì ÑÜÉâØÔ Ù, ÛØ ÑÖÓÓ Û Ñª ÓÌ ØàˇÜ ÖÜØ æ ÛÖÔ Ñ. ` Ó ØÆ.» Ú ØåÞÔÖÜÔ ÛÖ ÔÖÓÖÙÞâ Ö ÛÖ ÝÖØÖÒÖ Ñæ ÓÌ ÝÖØÖÒÖ Ñæ ÙÜÔÛÌÒÌÙÛª 45%. ØÞå Ì ÔÛÆØ, ÉØå ÖÜÓÌ, Ñ Û Ø æó ÙÛÌ ÛÖÔ `ÛÖÜØÔÆØ, ÑÆÔÖÜÓÌ Ñ ÑÆÛ ÆÙÌÓÔÌÚ ÞÌ ØÖÔÖÓåÌÚ, ÓâÞØ Ô Ì âóéì Ö ÛÌØÖçÒ Ú, Ö ` Ó ØÆÚ Ñ Ô Ó Ú Ì. Ø ˇ Ñ ˇ ØåÙà ÆØÛ Ù Ú ÛØ ØÛÌÚ Ñ ÙÛØÌÝæ- ÓÌÔÖÚ ØÖÚ ÛÖÜÚ Ü ÖÜØ ÖçÚ ÛÖÜ ÛÖÜÚ Ì ÒªÛÛÌ. Ûå Ù Ú ÒâÌ æû Ö Ò æú ÌÔ Ó ÖØÌå Ô Ì É ØÙÌ Ñ ÌÙÌåÚ ÛÖÜ ÉÆ ÌÛÌ ÝÖØÖÒÖ Ñæ ÙÜÔÛÌÒÌÙÛª 45%. ÓÌÛÆ æ Û Ô ØâÓÉ Ù ÛÖÜ ØàˇÜ ÖÜØ- Öç Ö ÝÖØÖÒÖ ÑæÚ ÙÜÔÛÌÒÌÙÛªÚ, æ 45% Ö- ÙçØÌÛ Ñ ÔÛ Ñ ˇåÙÛ Û ÓÌ ÛÖÔ 44,9%. íþì Ñ ÆÒÒ ÛâÛÖ ÑæÒ Ô Ó Ú ÓÆˇÌ Ö ØàˇÜ ÖÜØ æú; `» À `,» À ¾ ¾ À ` `» ¾». ¾ ¾ ¾. ÝÖç Ñ ˇÆØ ÙÌ ÓÌ ÛÖ ÝÖØÖÒÖ Ñæ Ö ØàˇÜ ÖÜØ æú, Ö ÙàÛªØ Ú Ó Ú, ÖÜ ÛØâÞÌ Ø- ˇÌ-ÑÌåˇÌ ÛÖ Ñ Òæ Ó Ú, ÖÞØØ ÙÌ Û ÌÕàÛÌØ ÑÆ, ØÖÑÌ ÓâÔÖÜ Ô ÉØ ÉÌܡÌå ÓÌ ÛÖ æó ÌÒ ØªÔ Ú. íô ÙÌ çö. íþöüóì ØàˇÜ ÖÜØ æ Ñ Û ØÞªÔ ÔÖÓ ÌÒåÙÛ Ñ ÙÛ ÙÜÔâÞÌ Ò ØÖÝÖØ ˇªÑ ÓÌ æ ÛÖÜÚ ÜØà åöüú ÙÜÓÓÆÞÖÜÚ Ó Ú æû ÌåÔ Ñ Ì Ø ÔÖ Ö æú. ÖåÛ ØÆ Ó Û, Ô ÖçÓÌ ÙÛ Ô å ÞØØ ÓÌ ÛÖÔ ØàˇÜ ÖÜØ æ Ó Ú Ñ Ô Ó Ô ÕâØÖÜÓÌ æû ÌåÔ Ì Ø ÔÖ Ö æú. åô Ñ ÙÌÓÔæ å Ö ` Ó ØÆÚ Ñ ÖÛâ ÌÔ Ó Ú Ìå Ì æû ÌåÔ Ü âø Û Ú Ì ØªÔ Ú. ÌÓÌåÚ Ö ÌåÚ, Ö ÞÆØ ÙÛÖ Ô Ó Ô ÛÖ Ñ Û ÒÆÉÖÜÓÌ. æ æò ÜÛÆ ÖÜ ÑÆÔÌ.»ÆÒÒÖÔ Ó Ú ØâÙÜØ Ô Ö `ÜØ åö ÖÜ ÒâÔÌ æû Ö ` Ó ØÆÚ âþì Ñ ØçÕÌ ÛÖÔ æòìóö ÙÛ Ô ÑÖ ÔàÔå.» À ˆÀ¾ ¾ À ¾µ¾ `. ØâÕÛÌ Ô ØÖÒÆÉÌÛÌ Óª àú âþì ÓÌåÔÌ Ñ ÓÓ Æ ÙÛÖÒª Ó ÙÑ ØÆ. Õ ÔÛÒÖçÔÛ. ¾ Ù ÆØ Ú ªˇÌ- ÒÌ Ô ÔÛܡÌå Ñ åó ÌÒÚ Ñ Ö ÙÛÖÒâÚ ÌÕ ÔÛÒªˇ - Ñ Ô. Ú ÌåÞÌ ÔÖ Ñ ÆÙÌ æòìú Ö `åóöú Ì åñö ÒÖÜ Ñª ÛÖÜ ÞØªÙ Ñ ÛÖ Ì ÛÌÒÌåÖ ÛÖÜ, ÖÜ ÙÞÖÒÌåÛ ÓÌ Û Ô ØÖ ÆÔ ÛÖÜ ÑÜÉÌØÔØÔÛÖÚ ÑæÓÓ ÛÖÚ, Û Ú.. ¾ Ûç Ö âþöüô Ñ ØçÕÌ ÛÖÔ æòìóö ÙÛÖÔ `ˆÀ µ, ÛÖÔ ÛØåÛÖ. ÖÔ ÛâÛ ØÛÖ ÑæÙÓ Ö æòìóö Ñ ØÖ ÆÔ ÛÖÜÚ ÞØÌ Æ- ÌÛ, Ô Ò Ù ØÔÖÜÔ ÛÖÔ ÌÞˇØæ. ÒÌ Öß Ýå ˇ ÆØÖÜÔ ÙÛÖ ÙÜÔ ÑÆÛÖ Ö ÑÖ æóàô, æ ÛÖÜÚ ÖÒÒÖçÚ ÙÖÉ Û ª ÌÚ ÖÜ âþöüô. Ô ÑÆÔÌ Ö Òå Ú Ù ÆØ Ú ÉÖÒÌçÛ ÑÌ ÓÌ Û Ô ÙÛÖÒª ÛÖÜ ÜØÖÛÌÞÔÖÜØ Öç. æøìùì Û Ô ÆÙ Ø ÙÛÖÒª, Ñ Û Ì Û ª ÛàÔ»» À, Ûå æòàú ÛÜÞ åàú æ ÖÜ åôì Ö ÌÜ ÌÔªÚ Ñ Ý ÒªÙÜÞÖÚ ÖÒ Û ÑæÚ Ü ÆØÞÖÜÔ Ñ Ñ Ó Æ ÑÖÙ Ø Æ ÑÆÓÌ- ØÌÚ. Ì âø ÙÌ Ñ Û Ô Û äæô. Ó ØÛçØÖÔÛ ÑÆ Ö Ö Û Ñ Ø Ñ Ö ÒåÑ Û Ú ÌÒÒ Ô ÑªÚ ÖÒ Û ÑªÚ ÙÑ ÔªÚ ÑæÓ Ñ Ö Ñ Ø Ñ Ö Ö åþûìú, Ûå ÕÌÝÛåÒ Ù Ô ÛÖÔ Ø - Ñ æ. ¾ ¾ˆ» ` ˆ À ` À `. æþ æû ˇ Ó Ú ÕâÝÌÜ Ì Ñ ÜÛª ØàÛ Æ. ÒÒÆ Ó Ú, ÓÌ Û ÓÖÔ âø ÛÖÔ ÔÛØÔ ` Ó ØÆ, ÛÖÔ Ì ÖÔÖÓ æóìôö ÛÙ ÒÆÑàÛÖ, Ù ÆÌ ÛÖ âô ØÌÑæØ ÓÌÛÆ ÛÖ ÆÒÒÖ. ÖÔ `Ì ÛâÓÉØ ÛÖ ÖÙÖÙÛæ ÔÌØ å Ú ÙÛ Ô ÒÒÆ ÕÌ âø ÙÌ ÛÖ 20%;;;; Ñ ÆÝ ÙÌ åùà Û Ô Ù Ôå Ô ÑÜÔ ÆÌ Û Ô ÙÑ Æ Ó Ú. æþ ÖÜ ˇ Ó Ú ÕâÝÌÜ Ì Ñ ÜÛª ØàÛ Æ. ÑÆˇÌ ÉØÆ Ü ÙÛ Ô Û ÒÌæØ Ù Ô ÑÖçÚ Ñ Ô ÉÒâ Ì Ú ÛÖÜÚ Û ÒÌ ÙÛâØÌÚ ÛàÔ»», ÓÌ Þ Óæ ÌÒ, Ô Ó Ú Ò ØÖÝÖØÖçÔ æû ÓÌ Û ÙÛ É ØÆ Ó ØÆÛÙ, ÛÖÜ çóô ÙÛÖÜ ` Ó ØÆ ÕÌ ÌØÔÆÓÌ ÛÖÔ ÙÑæ ÌÒÖ.»ÆÒÒÖÔ Ó Û ØåÌÚ -Ò ˇåÖÜ âþöüô ÉÆ- ÒÌ. ÓÝ ÔåÙÛ ÑÌ Ñ Ö ÆÒÒÖÚ, ÜÛæÚ ÖÜ ˇâÒÌ Ô Ó Ú ÑØÙÌ ÙÛÖ Ò Óæ Ù Ô ÛÖÔ ØÆÑÖÜÒ. ÜÛæÚ ÖÜ âûù æ àú Ó ÒÆÌ ÛÖÔ ÑæÉÌ Ú æû ÛÖ ÖÙÖÙÛæ ÛÖÜ ÙÛ ÖÜÒª ÌÔ ÌåÔ ÑÆÛà æ 40 ª 45%. ¾ ÌÔ âòöú. ÖÜ ÑÆˇÌ ÉØÆ Ü Ó Ú Ò ØÖÝÖØÌå æû ÒÒÆ É ªÑÌ æ Û Ô ÑØåÙ, âûù Ô ÙÑÆÙÌ ÛÖ ÒæÓ Û Ú Ø ÞÓªÚ, Ö `ˆÀ µ, ÖÜ ˇâÒÌ Ô Ó Ú ÑÒâßÌ Û Ô Ñ ÛÙåÑ. ÖÜ ÌÔ âþöüóì. ¾»» À ¾À ` ˆ` `¾ˆ À» À. ¾ ØÓæ ÖÚ Ì åûøö ÖÚ Ö ÑÖÔÖÓ ÑØÔ Ü ÖˇâÙÌàÔ Û Ú... Ñ. æò ÀÌÔ, ÔÛØÔÛ Ú ÙÌ ÌØØÛ Ù ÛÖÜ åñöü ÖÜÔÛª, Ì ØØå ÛÌ Û Ô ÌܡçÔ ÛÖ ÕÌ ÖçÒ Ó Û Ú ØÖÛ ÑªÚ ØÆ Ì Ú ÙÛ Ô ÑÜÉâØ- Ô Ù. ¾ ÙÖÝÖå Û Ú ÑÜÉâØÔ Ù Ú, ÝÖç ÓÌ ÛÖ ÑÖçØÌÓ, ÛÖ PSI, âñ Ô Ô Û Ô ØÖÛ Ñª ØÆ Ì ØÖÉÒ Ó - Û Ñª Ì ÞÌåØ Ù, Û Ô ÞÆØ Ù Ô ÙÛ Ô ØÆ Ì Ì - Ø ØÚ ÛÖÜ Ñ. `ÆÒÒ. Ô ÞÆØ Ù Ô ÙÛ Ô ØÆ Òå Ö ÞØÌÖÑÖ ÓâÔ ØÆ Ì Ì Ø ØÚ, ÖÜ ÌÆÔ ÒÌ - ÛÖÜØ Ìå ÑæÓ ÛÖ ÞØàÙÛÆÌ ÙÛ Ô Ô ÞØ Ó ÛÖ æ- Û Ù æ ÛÖ ÑØÆÛÖÚ. ÛÖ ÓåÔ ÓÆØÑÌÛ ÛÖÜ Ñ. `ÆÒÒ, æø ÙÌ Û Ô ÒÜÙå ÙÖç ÌØ ÓÆØÑÌÛ. ÜÛæ Ó Ú ÛÖ Ò ÙÆØÖÜÔ àû ÑÖ Öå Ù, ØÖ- ÑÌ ÓâÔÖÜ Ô Ó Ô ÌåÔ É Øå Ö ÑØ Û ÑâÚ Ì ÞÌ - تÙÌ Ú, æ àú ÒâÔÌ. æû Ô ÜÛÖå ÖÜ ÑÜÉÌØÔÆÔÌ, ÌÔ Ó ÖØÖçÔ Ô ÑÆÔÖÜÔ ÑÌØ ÖÝæØ Ó ØÖÔÖ- Ó Ñª Ì ÞÌåØ Ù ˇ ÑÜÉÌØÔªÙÖÜÔ ÛÖ ÑØÆÛÖÚ; ¾ À ¾ ` ˆ¾ˆ ` ¾À. ¾ ` ¾À. ¾ ÆÔˇØà Ö Û Ú ÑÜÉâØÔ Ù Ú ÌÔ å ÖÜÔ ÓÖÔæ ÖÒ. ÜÉÌØÔÆÔÌ. ÑÜÉâØÔ Ùª ÛÖÜÚ Ñ ÔÌåÛ ÙÛ ÒÖ Ñª ÛàÔ àû ÑÖÖ ÑÖÔÖÓ ÑØÔ ÑØ - Û ØåàÔ, Ûå ÙÛÌçÖÜÔ Ö ÆÔˇØà Ö ÙÛ Ô ÒÒ ª. æþ ÙÛ Ô Ò Þ Ô ÖØÆ, Û Ô ÆÒÒ, Û Ô Ñ Û Ò ÙÛØ - Ѫ ÖØÆ. ÛÖ ÓÆ ÖÔÛ Ô ÖÜÒªÙÖÜÔ Ñ Û Ô ˆ Ñ ØÖÙ ÖÑÖçÔ Ô Ó ÖÜÔ ÙÛ Û ÓÌå ÛÖÜÚ 250 ÌÑ Û.. Ò ª ˇ Ì Ù ØÆÕÖÜÔ 250 ÌÑ. Ô ÖÜÒªÙÖÜÔ ÛÖ ÔÌØæ Ñ æû ÓÌ ÜÛæ ÙÜÔÌ Æ ÌÛ, Ñ ÛÖÔ Ü ØÖÝæØÖ ÖØå ÖÔÛ, ÌÑÛæÚ æ Û Ú Ì Ñ Û ÙÛÆÙÌ Ú Û Ú ˆ. ÜÛæÚ Ö Ö ÖåÖÚ ˇ Û Ô ÖØÆÙÌ, ÑÜÉâØÔ Ù ˇ ÛÖÜ ØÙÌ Ñ âô àøæñ. `ªÓÌØ ÛÖ ÑØÆÛÖÚ ÞØàÙÛÆÌ ÙÛ Ô ˆ ÌØå ÖÜ 522 ÌÑ.. `çóýàô ÓÌ ÛÖÜÚ ÌÜØà äñöçú ÔæÓÖÜÚ, ÜÛæÚ ÖÜ ˇ Û Ô ÖØÆÙÌ Ó ÖØÌå Ô ÌÑ ÑªÙÌ ÜÛæ ÛÖ ÖÙæ Ñ ÙÌ 90 ÓâØÌÚ Ô ÛÖÜÚ Ò ØØÙÖÜÓÌ. Òª Ó å Ô, ÌÔ ÌåÔ ÖØÆ Û Ú ˆ ;» ÌçÖÜÓÌ ÞØªÓ - Û Ô Û Ô ÖØÆÙÖÜÓÌ ÌÓÌåÚ, Ì Ø âé Ò ÛÖ ØØÛÖ ÌÔÛÆÌÜØà, ÉÆÒÛÌ Ñ ÌÙÌåÚ æû âþìûì. `» ¾ˆ» Àˆ` ˆ ¾ˆ ¾ ¾»». ÜÛÖå ÖÜ Ñ Û ÖØÖçÔ Û Ô ØÜÙª Ü ª ÒâÔÌ æû ÛØØ â ÌÙ Ô Ö ÓÆÙÑÌÚ, æû ÜÛÖ ÖÑ Òçݡ - Ñ Ô æû ÌåÔ ÞÖÜÔÛ Ñæ ÑæÓÓ, Ì Ì ª ÙÌ ÌÑ ªÒàÙ ÙªÑàÙ Ô Û Ô Ù ÓÌå Û Ú 21 Ú Ø ÒåÖÜ, Û Ú ÞÖçÔÛ Ú. Ö ÖÚ Ù Ú Ìå Ì æû Û Ò ÑÆØ ÛÖÜ» Þ ÒÖÒ ÆÑÖÜ ÛÖ ÑØçÉÖÜÔ æû ÌåÔ Ý ÙåÙÛÌÚ. ØÖÞˇâÚ Ö Òå Ú Ù ÆØ Ú, ÜÛæ ÛÖ Ñ Òæ Ñ ÆÑ ÑÖ å, â Ì ÕÌ æò Û Ô ÔˇØà Æ ÛÖÜ. ÔˇØà ÙÛ ÑÖçÚ Òæ ÖÜÚ ªÛ ÙÌ Ô ÖÝÜÒ Ñ ÙˇÌå Ö ÛÌØÛ ÒªÚ, Ö Õ àó Û ÑæÚ Û Ú ÞÖçÔÛ Ú ÖÜ ÙÛÖ ÖÒÜÛÌÞÔÌåÖ ÝàÛÖ Ø Ýªˇ ÑÌ ÓÌ ÛÖ ÙÛæÒ Ô Ù Ó ÌçÌ ÝÖ Û ÛâÚ. íñ ÔÌ Ìå Ì ÌÕÆÙÑ Ù ÙÑÖ Ö- ÉÖÒªÚ ÙÌ Ñ Ô Ûæ ÙÛæÞÖ. ¾ Òå Ú ÛÆÌ Ô ÖÝÜÒ Ñ ÙˇÌå Ö ÛÌØÛ ÒªÚ. ÖÔ ÛÌØÛ Òª ÛÖÔ ØØÛ ÙÌ ÌÆÔ ˇâÒÌ Ô Ì Ñ Û ÒÌåßÌ ÛÖ Ù åû ÛÖÜ; ` ` ¾ˆ» À¾. Ö Ñ Û ØÆÝÌÛ àú ÛÖ ÒâÖÔ Ì Ô ÙÛ - Û Ñæ ÑæÓÓ ÑØ ÛØÔÛ Ú ÝÜÙ ÑÆ ÖÙÛÆÙÌ Ú ÙÝ - ÒÌå Ú æ Û Ú ÌÕÌ âøùì Ú. ØÖÞˇâÚ ÙÛ Ô Ì âûì Ö Û Ú ÖÒÖÝÖÔå Ú ÛÖÜ ÒâÕ, ÌåÞÌ Ý âøàó ØÆ- ÝÖÔÛ Ú ÙÛÖÔ À ÖÙ ÆÙÛ, æû ÛÖ ÑâÔÛØÖ Û Ú ˇªÔ Ú ˇ ÌåÔ ÑÒÌ ÙÛæ, ÕÌÞÔØÔÛ Ú Ô ØÆßÌ ÛÖÔ Òæ Ö ÖÜ ˇ ÌåÔ ÑÒÌ ÙÛæ. ˇ ÓÌØ ÔÆ Ñ Û ÑÌØ ÜÔØÔÌ ÛÖÔ `ˆÀ µ æû ÌåÔ ÛÖ ÔâÖ `¾ Ñ âþì Ó âßì æòöüú ÛÖÜÚ ØØ Ô ÙæÑÖÜÚ. ÌÔ Ø ÒÌå Ì æóàú Ô ÙÜ- ÔÌØ ÙˇÌå ÓÌ ÛÖ ÔÜÔ `¾. ïùàú ÛÖ ˇÌàØÌå Ô ÓÆØÛ ÛÖ ÑæÓÓ. `Û Ô ¾ÓÖÙ ÖÔ å Ñ ÙÛ ÑØÔ ˆ ÒÒªÒàÔ ÌÔØ ÛÖ» Ô ÌåÞˇ ÑÌ ÛâÛ ØÛ çô Ó Ñ ØØÛ çô Ó Ô ÌåÞˇ Ñ Ô Ö ÜÔÆ- ÓÌ Ú Û Ú Ø ÖÙ ÙÛ ÑªÚ Ø ÙÛÌØÆÚ, ÌÕÌÒâ Øæ- Ì ØÖÚ æ ÛÖ». ØÚ; `ÜÔàÓæÛ ÙÌ ÝçÙ, ÖÜ Û Ô ÒâÔÌ ` Ñ Ô Ó Ô ÌÑÒÌ Ìå ØæÌ ØÖÚ æ ÛÖÜÚ ÛØ ÙÑ ÛÆØ ÛÖÜÚ. ÜÞ åö; ÌÔ ÔÖÓå à, æû ÛÖ å Ö Ì Ô ÒªÝˇ ÑÌ ÙÛ Ô ¾ ¾ Ñ ÑÆÛ ØæÓÖ Ö â ÔÌ ÙÛÖ Ø Û Ñæ âôûøö ÌÙÙ ÒÖÔåÑ Ú.

7 Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2012 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 7 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Πέμπτη 29 Νοέμβρη, αμέσως μετά το προ ημερησίας θέμα που τέθηκε από στελέχη, μέλη και οπαδούς του ΚΚΕ, (ΣΣ. η καταγγελία που εκτενώς αναπτύξαμε στο προηγούμενο φύλλο μας), τέθηκαν ερωτήσεις από τους δημοτικούς συμβούλους, στις οποίες απάντησαν οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι της διοίκησης του Δήμου. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης Δημήτρης Κελάφας ζήτησε από την αντιδήμαρχο Μ. Τσιώτα- Μάρκου να διευθετήσει την οικονομική συμμετοχή προς το Δήμο μιας ομάδας πολιτών, που ασχολούνται με τις τέχνες. Επίσης, ζήτησε να ενημερωθεί για το πού πήγε η συμμετοχή των μελών της ομάδας. Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Ενεργοί Πολίτες για την Ανατροπή στο Περιστέρι» Αλέξης Πουλιάσης ερώτησε για την κατασκευή στο καφέ του Άλσους (ΣΣ. το Παγοδρόμιο που αρχικά ξηλώθηκε και τελικά ξανατοποθετήθηκε αφού πήρε την απαιτούμενη άδεια). Ερώτησε επίσης για τους κάδους κομποστοποίησης: «Θα υπάρχουν χώροι τοποθέτησης τέτοιων κάδων που θα υποδέχονται τα κλαδιά και τα φύλλα που συλλέγουν οι εργαζόμενοι του Δήμου; Έχετε προβλέψει;». Η επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Αριστερή Κίνηση Περιστερίου» Αντωνία Αθανασοπούλου ερώτησε σχετικά με το 5ο Δημοτικό Σχολείο Περιστερίου: «Έγινε σύμπτυξη δύο τμημάτων της Δ Τάξης, «λόγω οικονομίας». Όμως υπάρχουν παιδιά με ειδικά προβλήματα και μαθησιακές δυσκολίες στην τάξη αυτή, γι αυτό και είχαν χειριστεί σε δύο τμήματα. Με την ένωσή τους υπάρχει οξύτατο πρόβλημα στην διαδικασία του μαθήματος. Να ασκηθούν πιέσεις ώστε να διευθετηθεί το θέμα. Τα παιδιά δεν είναι αριθμοί και παρά του ότι ασκήθηκαν πιέσεις από εκπαιδευτικούς και γονείς και κινητοποιήθηκαν με διαμαρτυρίες δεν έγινε τίποτα. Να συνδράμει ο Δήμος». Επίσης αναφέρθηκε στην τελευταία κινητοποίηση της ΚΕΔΕ και της ΠΟΕ-ΟΤΑ, κατά την οποία «έλαμψαν διά της απουσίας τους» οι Περιστεριώτες, εργαζόμενοι και λαός. Η ευθύνη ανήκει σε κάποιους. Μόνο ο δήμαρχος ήταν εκεί, μόνος του. Δε θέλουμε όμως να είναι μόνο «διακοσμητική» η παρουσία του. Και επειδή τίθενται θέματα λειτουργίας υπηρεσιών και κοινωνικών δομών στο Δήμο, θα πρεπε ο δήμαρχος να κλείσει το Δήμο, όπως έκαναν άλλοι δήμαρχοι, κάλεσαν τον κόσμο να κατέβει στην κινητοποίηση και έγινε μια μεγαλειώδης κινητοποίηση. Τέτοιο δήμαρχο θέλουμε μαζί με τον κόσμο να κινητοποιεί τον κόσμο. Διότι ο Δήμος Περιστερίου ήταν ανοιχτός την ημέρα αυτή. Ο δημοτικός σύμβουλος Α. Πλέστης έθεσε το θέμα με τα όμβρια ύδατα στην οδό Κρυστάλλη τα οποία πλημμυρίζουν το οδόστρωμα καθώς και το υπόγειο του 35ου Δημοτικού Σχολείου στην οδό Φιλικών, μ αποτέλεσμα να καταστρέφονται υλικά. «Είναι μια παγιωμένη κατάσταση. Απάντηση έχουμε ότι δεν δίνονται εργολαβίες, γιατί δεν υπάρχουν λεφτά. Πρέπει να βρεθεί λύση. Είναι επικίνδυνη η κατάσταση». Επίσης ερώτησε αν κόπηκαν δέντρα στο Άλσος στο χώρο του καφέ για την κατασκευή του παγοδρόμιου. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Η αντιδήμαρχος Μ. Τσιώτα- Μάρκου είπε η παρακολούθηση στα εργαστήρια ήταν δωρεάν τα πρώτα χρόνια, «αλλά από πέρσι ο άνωθεν από εμάς «διέταξαν» κάποιες ειδικότητες να γίνουν ανταποδοτικές και για το ωδείο και για πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες. Άρα, δε θα μπορούσαμε να δικαιολογήσουμε την παρουσία δασκάλων για πολιτιστικά εργαστήρια αν δεν είχαμε κάποιο αντίτιμο. Αποφασίσαμε, λοιπόν, το ύψος της συνδρομής σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και με τον ίδιο τρόπο και τις ελαφρύνσεις, π.χ. τρίτεκνοι, άνεργοι, άποροι κ.λπ.». Απευθυνόμενη στον κ. Κελάφα απάντησε στην ερώτηση που έθεσε: «Κάθε περίπτωση και αίτηση εξετάζεται και αν χρειάζεται περνά από το Δ.Σ. Θεωρώ αυτονόητο ότι εξυπηρετούμε όπου μπορούμε και όπως μπορούμε. Μπορούν οι συγκεκριμένοι που είπατε να πληρώσουν σε τρεις δόσεις το ποσό και κάθε τρίμηνο θα παίρνουν απόδειξη». Επίσης, για την οδό Κρυστάλλη είπε πως συμφωνεί ότι το σημείο είναι επικίνδυνο κατά την περίοδο των βροχών. «Κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, αλλά λόγω της μηδενικής ΣΑΤΑ, δεν έγινε καμία εργολαβία. Υποσχόμαστε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να λυθεί το θέμα». Ο Πρόεδρος της ΔΕΠΑΔΠ Βασίλης Παπαδόπουλος για το παγοδρόμιο είπε: «Δέχθηκα αίτημα από την επιχείρηση στις 21 Νοέμβρη για να κάνει παγοδρόμιο για τις ημέρες των εορτών. Την επόμενη ημέρα ζήτησα γνωμοδότηση από τη Νομική Υπηρεσία του Δήμου και το θέμα έμεινε σε διαδικασία. Όμως, τη Δευτέρα 26 Νοέμβρη, το βράδυ πληροφορήθηκα ότι γίνονται εργασίες στο χώρο, πήγα στο χώρο και είδα ότι είχαν ξεκινήσει. Τους είπα να σταματήσουν διότι είναι αυθαίρετη η κατασκευή, χωρίς άδεια. Έστειλα νέα επιστολή στη Νομική Υπηρεσία και περιμένω την απάντηση. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει Παγοδρόμιο, έχει μαζευτεί». Η αντιδήμαρχος Πρασίνου Νεκταρία Ευσταθιάδου επεσήμανε ότι ενημερώθηκε την Τρίτη 27 Νοέμβρη το πρωί, για την κοπή ενός ευκαλύπτου και τριών λέιλαντ, διακοσμητικών «ελάτων» και για την κατασκευή του παγοδρόμιου. «Σε μια ώρα είχε σταλεί καταγγελία στη Δασική Υπηρεσία στο Αιγάλεω, στην οποία ανήκει η εποπτεία του Άλσους, και εμείς ελέγξαμε τι ακριβώς είχε κοπεί». Ο αντιδήμαρχος Παιδείας Θεόδωρος Αρβανίτης είπε ότι η κατάσταση στο 5ο Δημοτικό είναι ακριβώς όπως την περιέγραψε η κ. Αθανασοπούλου. «Το βασικό είναι ότι η μια δασκάλα μετακινήθηκε σε άλλο σχολείο. Έχουμε συνεργασία με το Σύλλογο Εκπαιδευτικών και προσπαθούμε να βρούμε λύση». ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τέθηκαν, συζητήθηκαν και ψηφίσθηκαν τα θέματα: το 1ο θέμα «Λήψη απόφασης για την τοπική κανονιστική διάταξη για προσδιορισμό χώρων και θέσεων για τις άδειες άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου σε θρησκευτικές εορτές «Εμποροπανήγυρες». (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής) μετά από συζήτηση ψηφίσθηκε με 32 θετικές ψήφους και 1 λευκή. Το 2ο θέμα «Λήψη απόφασης επί αιτημάτων δημοτών για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη 2η Δημοτική Κοινότητα (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)» συζητήθηκε από τους δημοτικούς συμβούλους εκτενώς. Ο δημοτικός σύμβουλος Δ. Κυριακόπουλος ζήτησε να καθοριστούν αντικειμενικά και ίδια κριτήρια για όλους τους πολίτες που ζητούν ειδική διαγράμμιση στο δρόμο μπροστά από τις οικίες τους. «Πρέπει να διασφαλιστούν τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα στους πολίτες. Μόνον ειδικές περιπτώσεις πολιτών που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν ή δεν έχουν βοήθεια, μπορούν να υπάρξουν. Να υπάρχει αυστηρή κρίση για να γίνεται αυτή η παροχή». Η αντιδήμαρχος Μ. Τσιώτα- Μάρκου είπε ότι ο αιτών την υπηρεσία είχε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. «Υπάρχουν περιπτώσεις που έχουν αιτηθεί και δεν έγιναν δεκτές. Γίνεται αυστηρά η κρίση των αιτήσεων. Πρώτα όλα αυτά περνούν από τα διαμερίσματα που ελέγχουν τις περιπτώσεις και μετά έρχονται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Κάνουμε αυτό που πρέπει. Αν έχετε κάποια περίπτωση που αμφισβητείτε να μας τη γνωστοποιήσετε για να γίνει επανέλεγχος. Είμαστε πρόθυμοι». Ο κ. Κυριακόπουλος επέμενε να ζητά τα κριτήρια για την άδεια σε αιτούντες και η κ. Τσιώτα είπε: «Κάνουμε τη δουλειά μας όσο καλύτερα μπορούμε». Ο αντιδήμαρχος Π. Λύκος είπε: «Δε μιλούμε για θέση στάθμευσης, αλλά για παροχή χώρου μπροστά από την οικία ώστε να μπορεί να περνά αναπηρικό αμαξίδιο. Είναι ένας πολίτης με οξύτατο πρόβλημα υγείας, που χρειάζεται συχνή μεταφορά στο νοσοκομείο. Το αίτημα τέθηκε στο διαμέρισμα, υπήρξε θετική απόφαση και εγκρίθηκε, αφού πρώτα ελέγχθηκε το αίτημα». Ο Α. Πουλιάσης, επικεφαλής της παράταξης «Ενεργοί Πολίτες για την Ανατροπή στο Περιστέρι» ζήτησε να ψηφισθεί όπως στο διαμέρισμα. ΕΝΤΑΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Στο σημείο αυτό παρατήρηση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Β. Λώλου για ανησυχία στην αίθουσα και για ανάγκη ησυχίας, ιδιαιτέρως προς τη δημοτική σύμβουλο Βιβή Φουντά «κ. Φουντά παραμάθατε βλέπω», είπε ο κ. Λώλος, «πυροδότησε» την αντίδραση των δημοτικών συμβούλων Δ. Μπάου και Α. Πλέστη, οι οποίοι εξέφρασαν τη διαμαρτυρία τους ότι ο κ. Λώλος «αφήνει άλλους να μιλάνε και να διακόπτουν και κάνει παρατηρήσεις μόνο σε κάποιους». «Δε δέχομαι κριτικές κ. Λώλο» είπε ο κ. Πλέστης. «Ντρέπομαι για εσάς», είπε ο κ. Λώλος, «δεν παρακολουθείτε τη συνεδρίαση, αλλά μιλάτε και ενοχλείτε». Ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης Δημήτρης Κελάφας παρενέβηκε λέγοντας στον κ. Λώλο πως δεν υπάρχει καμία περίεργη συμπεριφορά. «Είστε εκνευρισμένος. Δεν μπορείτε να μη μας αφήνετε να μιλάμε και να κάνετε παρατηρήσεις. Να τελειώνει αυτό το «παιχνίδι». Σας έχουμε σεβαστεί ως πρόεδρο στο ακέραιο. Εκνευρίζεστε χωρίς λόγο. Δε θέλουμε κριτική περί απειρίας. Είναι καλό να είναι κάποιος άπειρος, τελικά. Δεν μπορείτε να επιτίθεστε όταν ζητάμε το λόγο για ερώτηση ή παρέμβαση». Ο κ. Λώλος είπε πως αναγκάστηκε να κάνει παρατήρηση, διότι τρεις φορές ζήτησε ησυχία στην αίθουσα. «Δεν έχω άλλη πρόθεση» τόνισε. Η δημοτική σύμβουλος Β. Φουντά στο σημείο αυτό τόνισε πως η ένστασή της ήταν επί της διαδικασίας: «Αν επιθυμείτε να μην εκφωνείτε τα θέματα και να εκφωνείτε μόνο τον αριθμό, μπαίνει θέμα διαφάνειας, γι αυτό κάντε πρόταση για ν αλλάξετε τον κανονισμό». Ο κ. Λώλος επεσήμανε πως είναι «περίεργο» που τίθεται θέμα κανονισμού και διαφάνειας μόνο για την εκφώνηση των θεμάτων και είναι κάτι «που γίνεται για λόγους εντυπωσιασμού», όπως είπε. Η συζήτηση συνεχίστηκε μεταξύ των εμπλεκομένων στην ένσταση και στην ένταση. Τελικά, το θέμα ψηφίστηκε με 27 θετικές ψήφους, 5 αρνητικές και 2 αποχές. Το 3ο θέμα «Λήψη απόφασης επί αιτημάτων Δημοτών για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, στην 4η Δημοτική Κοινότητα. (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής) ψηφίσθηκε όπως και το 2ο. Το 4ο θέμα «Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου, έτους (εισηγητής: Αντ/χος κ. Σταυρούλιας Αλ.)» ψηφίσθηκε με 23 θετικές ψήφους, 6 αρνητικές και 2 αποχές. Για το 5ο θέμα «Έγκριση πίστωσης και κατανομή ποσού (συνέχεια στη σελίδα 14)

8 Σελίδα 8 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2012 ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ- ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ Σήμερα ο ιδιωτικός τομέας καταγράφει στη διαδρομή της Εθνικής Οικονομικής Κρίσης και πλέον ανέργους και κάθε μέρα κατά χιλιάδες χάνουν τη δουλειά τους. Ένας στους δύο νέους μέχρι 24 χρονών είναι άνεργος, χωρίς να υπολογίζουμε κι αυτούς που δεν καταγράφονται στους καταλόγους της ανεργίας για διάφορους λόγους. Αυτούς τους ανθρώπους ποιος τους νοιάζεται,εκτός από τους δικούς τους ανθρώπους, οι οποίοι αποτελούν το μοναδικό στήριγμα; Και τα στοιχεία αυτά θα επιδεινώνεται όσο συνεχίζεται η ύφεση, στην οποία πληρώνει σταθερά μόνο ο ιδιωτικός τομέας τα τελευταία 3 χρόνια. Αντίθετα εδώ και δεκαετίες τροφοδοτείται ασταμάτητα ένας δημόσιος τομέας από κομματικές στρατιές. Γιατί η απόφαση για προσλήψεις είτε μέσου ΑΣΕΠ, είτε εκτός, ήταν απόφαση του πολιτικού συστήματος που κυρίως ήθελε να καλύψει τις πελατειακές του ανάγκες κυρίως και δευτερευόντως ανάγκες του Κράτους. Το σύστημα εξωράϊζε το δημόσιο τομέα δίνοντας συνεχώς πρόσθετες παροχές και προνόμια, ώστε κατάφερε σε μεγάλο βαθμό να εθίσει τη κοινωνία και τους πολίτες σε ένα μοναδικό όνειρο. Το βόλεμα στο Δημόσιο. Έτσι, γενιές ολόκληρες γαλουχήθηκαν μ αυτό το όνειρο- Μια θέση στο Δημόσιο[ακόμα ακόμα και με κάποιο χρηματικό τίμημα στους αρμόδιους των μηχανισμών των συντεχνιών του συστήματος]. Έτσι το μεταπολιτευτικό σύστημα δημιούργησε σταθερή πελατεία και κατάφερνε να διαιωνίζει την εξουσία τους, μετατρέποντας σε μεγάλο βαθμό σε μια κρατικοδίαιτη κοινωνία και την εξάρτησή της από το κρατικό τομέα. Τώρα αν δεν υπήρχαν τα απαραίτητα έσοδα για να μπορεί να συντηρηθεί αυτό το Κράτος, λίγη σημασία είχε για τους Κυβερνητικούς ιθύνοντες από τη μεταπολίτευση μέχρι πρόσφατα. Μπορεί κατά καιρούς κάποιοι να ψέλλιζαν κάποια μισόλογα ή κάποιοι άλλοι να προσπαθούσαν να πάρουν κάποια μέτρα περιορισμού του Κράτους. Μάταιος κόπος. Απέναντί τους ορθωνόταν ένα τεράστιο μέτωπο που κάλυπτε οριζόντια όλο το κατεστημένο πολιτικό και συνδικαλιστικό σύστημα. Μην τολμήσετε και πειράξετε το Κράτος μας, το δημιούργημά μας. Όποιος τολμούσε να πάρει κάποια μέτρα εξ ορθολογισμού του κρατικού μηχανισμού, αμέσως του κόλλαγαν τη ταμπέλα του νέου φιλελεύθερου και είτε δεν επανεκλεγόταν,είτε εξοβελιζόταν από το πολιτικό σύστημα. Όποιος μίλαγε για μείωση του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων, για αξιολόγηση, για άρση της μονιμότητας και για άλλα παρεμφερή,δεν υπήρχε περίπτωση να επανεκλεγεί βουλευτής. Και έτσι συνεχιζόταν η ζωή για δεκαετίες. Ο αριθμός των κρατικών υπαλλήλων συνεχώς μεγάλωνε. Εάν δεν υπήρχε οργανική θέση για τον νεοπροσλαμβανόμενο δεν είχε σημασία. Αλλαζαν το οργανόγραμμα και δημιουργούσαν νέα θέση. Έφτιαχναν νέα υπηρεσία για να τον απασχολήσει ή νέο οργανισμό. Εάν δεν υπήρχε κτίριο για να στεγάσει την υπηρεσία αυτή και πάλι δεν είχε σημασία. Μίσθωναν νέο κτίριο. Για τα λεφτά ποιος νοιαζόταν. Λεφτά υπάρχουν κατά το γνωστό απόφθεγμα. Και επειδή τα λεφτά όχι μόνο δεν υπήρχαν στα ταμεία του κράτους για να πληρώνουν μισθούς και συντάξεις, αλλά ε απλά τότε δανειζόμασταν όλοι οι πολίτες. Λίγα χρόνια πριν φθάσουμε στο έλλειμμα πάνω από 25 δις ευρώ σ ένα χρόνο και κανένας δεν βγήκε κάτι να πει στον Ελληνικό λαό. Είτε από τη συμπολίτευση ή την αντιπολίτευση, εκτός από μεμονωμένες φωνές. Ακόμα και σήμερα το πολιτικό σύστημα δεν έχει πει την αλήθεια στον Ελληνικό λαό, εκτός από κάποιες εξαιρέσεις.γι αυτό κυριαρχούν οι θεωρίες συνωμοσίας. Οι κακοί ξένοι, οι Γερμανοί που θέλουν να μας εκμεταλλευθούν και άλλα ηχηρά. Βολεύει θαυμάσια το κατεστημένο να ρίχνει τις ευθύνες στους ξένους. Γιατί η αλήθεια σε πολλούς από το πολιτικό σύστημα θα τους υποχρεώσει να κρυφτούν, γιατί είναι οι πρωταγωνιστές στη διόγκωση του χρέους και του ελλείμματος του Κράτους. Και φτάσαμε στο σημείο μηδέν. Οι περίφημες αγορές δάνειζαν πλέον με δυσβάστακτα επιτόκια. Το Κράτος δεν είχε να πληρώσει, όχι μόνο τους τόκους και τα χρεολύσια από τα δάνεια που είχε πάρει, αλλά και για τις βασικές ανάγκες. Έτσι υποχρεώθηκε η χώρα να ζητήσει βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να υπογράψει απανωτά μνημόνια για τη δημοσιονομική προσαρμογή της. Και το ερώτημα αυτό είναι καθημερινό από τότε. Ποιες περικοπές πρέπει να γίνουν από το κράτος, ώστε να μηδενίσουμε το έλλειμμα ή να το κάνουμε τέλος πάντων υποφερτό; Από τη παιδεία; Την υγεία; Την άμυνα; Τους μισθούς τις συντάξεις; Κανείς δεν θέλει να του περικόψουν τίποτα. Και δικαιολογημένα σε ένα βαθμό οι αντιδράσεις. Ιδιαίτερα για τους χαμηλοσυνταξιούχους. Τα ασφαλιστικά ταμεία είναι ελλειμματικά. Δεν είναι σε θέση να καλύψουν όχι τις συντάξεις, αλλά ακόμη και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των ασφαλισμένων τους,από τους οποίους κάθε μήνα παρακρατούνται καθόλου ευκαταφρόνητα ποσά. Από την άλλη τεράστια ποσά χάνονται στις δαιδαλώδεις διαδρομές του φαρμάκου και κανένας δεν ξέρει τι ακριβώς συμβαίνει. Τελευταία μπήκε στη συζήτηση και το θέμα των απολύσεων των δημοσίων υπαλλήλων. Σχεδόν ομόφωνα το πολιτικό σύστημα συμφώνησε να μην αγγίξουν το θέμα,εκτός από μεμονωμένες φωνές. Το πρόβλημα που πρέπει να λύσουμε σήμερα είναι τι κάνουμε από δω και πέρα με το Κράτος και τους λειτουργούς του, σε μόνιμη βάση. Και η απάντηση είναι μία, ανεξαρτήτως μνημονίου και τροϊκας, για να δημιουργήσουμε κάποιες προϋποθέσεις ενός καλύτερου Κράτους, που είναι και το ζητούμενο. Να καθιερώσουμε άμεσα την διαδικασία της αξιολόγησης και την άρση της μονιμότητας. Προτάσεις που λένε να απολύονται όσοι υπάλληλοι σε οργανισμούς που κλείνουν είναι ισοπεδωτικές. Η μοναδική λύση είναι η αξιολόγηση σε μόνιμη βάση όλων. Όπως γίνεται στον ιδιωτικό τομέα, όπου η αξιολόγηση είναι τακτική και σχεδόν καθημερινή. Αυτό έπρεπε να αποτελεί ρουτίνα εδώ και χρόνια και για το δημόσιο τομέα, όπως γίνεται σ όλα τα σύγχρονα Ευρωπαϊκά Κράτη. Όμως εδώ είναι Βαλκάνια Εδώ το κομματικό σύστημα δεν το ενδιέφερε να είχε Κράτος που θα σέβεται το πολίτη. Εδώ ήθελε κομματικούς πελατειακούς στρατούς. Γι αυτό και δεν τόλμησε να καθιερώσει την αξιολόγηση στο δημόσιο. Τι και αν είσαι αποδεδειγμένα καταχραστής του δημοσίου χρήματος ή βιαστής δάσκαλος. Κανένας δεν σε πειράζει!!!. Όλοι μας έχουμε εμπειρία τις <ευγενείς> υπηρεσίες των υπαλλήλων του ΙΚΑ, της πολεοδομίας και τόσων άλλων υπηρεσιών του Κράτους,που βλέπουν το πολίτη σαν κάποιο που του χαλάει την ησυχία του ή ως θύμα. Με εξαιρέσεις φυσικά.. Υπάρχουν και υπάλληλοι υπόδειγμα, οι οποίοι χάνονται μέσα στην απέραντη μετριότητα του δημοσίου. Ο ασυνείδητος λειτουργός ξέρει πολύ καλά ότι κανένας δεν θα τον ενοχλήσει. Ο πολίτης είναι αδύνατος απέναντί του. Όμως αν αλλάξει το σύστημα, ο πολίτης θα έχει σημαντική συμμετοχή σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα αξιολόγησης των δημόσιων υπηρεσιών και των λειτουργών τους. Και τότε ο δημόσιος λειτουργός θα υποχρεωθεί να αναλάβει τις ευθύνες του. Θα ξέρει ότι δεν μπορεί να αντιμετωπίζει το πολίτη ως ενοχλητικό. Θα συνειδητοποιεί καθημερινά ότι είναι υπηρέτης του. Ότι πληρώνεται από το πολίτη και θα πρέπει να του παρέχει ολοκληρωμένες και ποιοτικές υπηρεσίες. Θα επιδιώκει πλέον να γίνεται συνεχώς καλύτερος και πιο ενημερωμένος. Θα έχει κίνητρα να παρακολουθεί συστηματικά τις αλλαγές των νόμων, να μελετάει,να ενημερώνεται, να καταθέτει ο ίδιος προτάσεις για βελτιώσεις, να συμμετέχει στις απαραίτητες αλλαγές και βελτιώσεις της υπηρεσίας. Θα γίνει δημόσιος υπάλληλος όπως πραγματικά πρέπει να είναι. Τελικά θα γίνει καλύτερος άνθρωπος. Ναι, μέσα από τέτοιες διαδικασίες αξιολόγησης υπηρεσιών και υπαλλήλων να χτίσουμε ένα νέο Κράτος ανεξάρτητα από τις απαιτήσεις του μνημονίου και της τροϊκας. Να κάνουμε ένα νέο Κράτος,δημοκρατικό, σύγχρονο, Ευρωπαϊκό, γιατί έτσι πρέπει να γίνει και όχι γιατί κάποιοι άλλοι μας το επιβάλλουν. Μόνο έτσι θα έχει σημασία για μας, για τη κοινωνία μας. Σ αυτό το νέο Κράτος ο κάθε ευσυνείδητος λειτουργός θα πρέπει να είναι και διασφαλισμένος και καλοπληρωμένος. Να τελειώσουν οι ισοπεδωτικές αντιλήψεις. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι ίδιοι και ούτε η προσφορά τους είναι η ίδια, άσχετα αν έχουν τα ίδια τυπικά προσόντα. Να υπάρχουν ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια για την συνολική αξιολόγηση του κάθε υπαλλήλου. Η αξιολόγηση πρέπει να είναι εσωτερική και εξωτερική για κάθε υπηρεσία και για κάθε υπάλληλο. Μια διαδικασία η οποία θα διαρκεί σε καθημερινή βάση. Και οι αμοιβές του κάθε υπαλλήλου, θα πρέπει να συνδεθούν με την διαδικασία της αξιολόγησής του. Αυτοί που δεν θέλουν την αξιολόγηση στη πραγματικότητα τη φοβούνται. Κρύβονται πίσω από τις διάφορες θεωρίες, αλλά στην ουσία φοβούνται τη δική τους ανεπάρκεια. Ίσως κάποιος θα πει, μα αν αρχίσουν να απολύονται και δημόσιοι υπάλληλοι, η κατανάλωση θα πέσει, η ύφεση θα βαθύνει. Φαύλος Κύκλος; Όχι! Η λύση δεν είναι να έχουμε ένα Κράτος που η συντήρησή του μπορεί να γίνει μόνο με δανεικά. Αυτό πρέπει να σταματήσει Εδώ και Τώρα. Ασφαλώς πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τους υπαλλήλους που θα αξιολογηθούν αρνητικά. Σε πρώτη φάση, να τους δίνεται η δυνατότητα μιας δεύτερης ευκαιρίας με μετάταξη σε υπηρεσίες που το κράτος έχει ανάγκη. Σε δεύτερη φάση με οικονομικά κίνητρα για ένα νέο ξεκίνημα. Το Κράτος πρέπει να έχει την ίδια φροντίδα για απολυόμενους είτε του ιδιωτικού είτε του δημόσιου τομέα. Η αξιολόγηση των δημοσίων υπηρεσιών και των υπαλλήλων είναι μια από τις μεγάλες προκλήσεις για το σημερινό πολιτικό σύστημα, είτε συμπολιτευόμενο είτε αντιπολιτευόμενο. Αλλά και για τους ίδιους τους δημόσιους υπαλλήλους και την ίδια τη κοινωνία. Όσες δυνάμεις πολεμάνε σήμερα την αξιολόγηση, χαρακτηρίζοντάς την μνημονιακή πολιτική, χαϊδεύοντας αυτιά, αύριο αυτός ο λαϊκισμός τους θα γίνει μπούμερανγκ για τους ίδιους, αν θέλουν ποτέ να αναλάβουν περισσότερες ευθύνες. Όσο συνεχίζουμε να θεωρούμε τις μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν κακό που μας επιβάλλεται από το μνημόνιο και όχι μια απαραίτητη μεταρρύθμιση για την οικοδόμηση ενός σύγχρονου Δημοκρατικού Κράτους, τόσο το πολιτικό σύστημα θα κρύβεται πίσω από τη τρόϊκα και δε θα γίνεται τίποτα τελικά. Π. Σταμάτης του συντονιστικού της ΔΗΜ. ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ Περιστεριου Οι 4 «υποθέσεις» για την κυρία Ευσταθιάδου Η κυρία Ευσταθιάδου επανέρχεται δημόσια για να αποδείξει μια τετράδα σοβαρών υποθέσεων. Την παραθέτουμε αφού πρώτα την ευχαριστήσουμε που προκαλεί έναν ανοιχτό διάλογο μακριά από τα τεχνητά πλεονεκτήματα του δημοτικού συμβουλίου και τις επιθετικές τεχνικές που κατά την διάρκεια της θητείας της εκεί υιοθέτησε. 1. Υπόθεση Πρώτη: Ότι ενοχλήθηκε όχι από την ανακοίνωση μας για το γκαράζ αλλά για την ανακοίνωση μας για το παγοδρόμιο και προσπαθεί ποδοσφαιρικά να πετάξει την μπάλα εκτός γηπέδου. Προφανώς σε εκείνη ή στην παράταξη της ή και στους δύο μαζί τους έπεσε βαρύ που προτείναμε δημοσιοποίηση της σύμβασης (εφόσον υπάρχει) για την αδειοδότηση του παγοδρομίου και προσφορά του επιπλέον τιμήματος (αν υπάρχει) σε κοινωνικό σκοπό. Η περιφέρεια η οποία μεσολαβεί για τέτοιες συμβάσεις τι γνωρίζει άραγε και τι όχι; Θα το εξετάσουμε όπως φυσικά και οφείλουμε. 2. Υπόθεση Δεύτερη: Ότι η διοίκηση εμφανίζεται αποφασισμένη να προωθήσει εικονικά ή...σχεδιαστικά μεγάλα δημοτικά έργα που απέφυγε να προωθήσει τα περασμένα χρόνια, μόνο και εφόσον η διαδικασία στηριχτεί σε κοστοβόρες μελέτες ιδιωτικών γραφείων. Επικολλώντας τις δαπάνες μελέτης (στην συγκεκριμένη περίπτωση η μελέτη μετεγκατάστασης του γκαράζ) στο μακροπρόθεσμο έργο, εγκλωβίζει και άλλες φορές εκβιάζει την αντιπολίτευση ότι σε περίπτωση ελέγχου της πολυδάπανης διαδικασίας θα θεωρηθεί άρνηση στον σκοπό. Σε τέτοιες τεχνικές εξουσίας που κατασπαταλούν τα χρήματα του δημότη ανιχνεύοντας δήθεν λύσεις για εκείνον είναι μυημένοι όλοι οι πολίτες. Τέτοιοι εκβιασμοί είναι συνηθισμένοι στον τόπο μας εδικά από τότε που εισήλθε στη ζωή μας το μνημόνιο. Θα το επαναλάβουμε πάντως για όσους δεν μας παρακολούθησαν. Ναι στην μετεγκατάσταση του γκαράζ. Όχι όμως να πλουτίσει η μισή Αθήνα, πριν καν μάλιστα ξεβιδωθεί από εκεί ούτε μια βίδα. 3. Υπόθεση Τρίτη: Ότι με την νέα ανακοίνωση η κυρία Ευσταθιάδου όχι μόνο επιθυμεί να απαγορεύσει τη διακίνηση πολιτικού υλικού στην πόλη όπως πρόσφατα ισχυριστήκαμε μαζί με την υπόλοιπη αντιπολίτευση αλλά προχωρώντας την σκέψη της λίγο παραπέρα επιθυμεί να απαγορέψει (αν περνούσε απ το χέρι της όπως τα παλιά χρόνια) την διακίνηση ανακοινώσεων όλων των αντίπαλων παρατάξεων σε ενημερωτικές ιστοσελίδες και τοπικές εφημερίδες. 4.Υπόθεση Τέταρτη και τελευταία: Ότι ασφαλώς με τον επίλογο που επίλεξε («μετά την απομάκρυνση από το ταμείο κανένα λάθος δεν αναγνωρίζεται») η κυρία Ευσταθιάδου ομολογεί και αποδεικνύει ότι μετά από δέκα συνεχόμενα χρόνια ενασχόλησής της με τα (δημόσια) ταμεία κάτι περισσότερο για αυτά (τα ταμεία) γνωρίζει και το σεβόμαστε! Δημήτρης Κελάφας Επικεφαλής Αξιωματικής Αντιπολίτευσης Δήμου Περιστερίου Δωρεάν έλεγχος σακχαρώδη διαβήτη, διαβήτη τύπου II, προδιαβήτη ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας του Δήμου Περιστερίου ανακοινώνει ότι το Κέντρο Υγείας Δήμου Περιστερίου (Χρ. Λαδά 43 έναντι της Β Εφορίας, Μπουρνάζι) θα πραγματοποιήσει δωρεάν έλεγχο σακχαρώδη διαβήτη, διαβήτη τύπου II, προδιαβήτη, έλεγχο σακχάρου διαβητικών ασθενειών 18,19,20 Δεκεμβρίου 2012, από ώρα 8:00 π.μ. Όσοι επιθυμούν να μετέχουν στο πρόγραμμα παρακαλούνται να προσέλθουν νηστικοί και χωρίς να έχουν πάρει τα πρωινά φάρμακα του σακχάρου. Στο πρόγραμμα μπορούν να μετέχουν ασφαλισμένοι και ανασφάλιστοι και παρακαλούνται όσοι έχουν βιβλιάριο ασθενείας, να το έχουν μαζί τους καθώς και τα φάρμακά τους. Υπεύθυνος προγράμματος: Κ. Γιαλέρνιος Ιατρός -Παθολόγος, τηλ. επικοινωνίας Κέντρου Υγείας

9 Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2012 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 9 ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΓΚΑΡΑΖ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Κατά τη συνεδρίαση της Πέμπτης 29 Νοέμβρη, συζητήθηκε το θέμα της Μετεγκατάστασης του Γκαράζ, όπως γράψαμε αναλυτικά στο προηγούμενο φύλλο μας. Οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων της αντιπολίτευσης, αντιδήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι της διοίκησης τοποθετήθηκαν σχετικά. Η δημοτική παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση» Περιστερίου είχε αποχωρήσει μετά την καταγγελία που έγινε από το ΚΚΕ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ Ο δημοτικός σύμβουλος Αλέξανδρος Πλέστης, από την αξιωματική αντιπολίτευση, τοποθετήθηκε τονίζοντας: «ΝΑΙ στη μεταφορά του γκαράζ ΟΧΙ στη σπατάλη μέσω μελετών και ειδικών συμβούλων 12 χρόνια η διοίκηση του Δήμου δεν έχει κάνει τίποτε για τη μεταφορά του γκαράζ. Για να δικαιολογήσει ότι δήθεν ασχολείται με τη μεταφορά του, παραγγέλνει μελέτες με σενάρια φαντασίας, σπαταλώντας τα χρήματα των δημοτών. Στην καρδιά του Περιστερίου εδώ και χρόνια συντελείται ένα περιβαλλοντικό έγκλημα. Εντός του γκαράζ υπάρχει εγκατάσταση επεξεργασίας απορριμμάτων όπου η επεξεργασία των απορριμμάτων γίνεται χωρίς τις στοιχειώδεις προδιαγραφές ασφάλειας και υγιεινής. Ο χώρος που στεγάζεται το γκαράζ είναι χαρακτηρισμένος από το 1981 ως χώρος πράσινου. Παρόλα αυτά μέσα σε αυτό το χώρο λειτουργεί Σταθμός Επεξεργασίας και Μεταφόρτωσης απορριμμάτων, παρόλο που απαγορεύεται ρητά κάθε δραστηριότητα μέσα σε χώρο χαρακτηρισμένο ως πράσινο. Η σημερινή δημοτική αρχή εδώ και 12 χρόνια υποστηρίζει ότι θέλει να μεταφέρει το γκαράζ σε άλλο χώρο και να μετατρέψει το χώρο σε άλσος. 12 χρόνια τώρα δεν έχει κάνει απολύτως τίποτε. Η μεταφορά του γκαράζ ήταν η τελευταία της προτεραιότητα! Το γκαράζ λειτουργεί με διοικητικές και νομικές ακροβασίες. Είναι θέμα χρόνου να επέμβουν οι αρχές και να σταματήσουν το «έγκλημα». Η δημοτική αρχή για να δείξει ότι ενδιαφέρεται για τη μεταφορά του γκαράζ παραγγέλνει μελέτες σε ιδιωτικά μελετητικά γραφεία που κοστίζουν στο Δήμο δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Ήδη έχει εκπονηθεί μελέτη (master plan) αξίας ευρώ περίπου που εξετάζει τις δυνατότητες μεταφοράς του γκαράζ. Αναφέρει μάλιστα και πιθανά σενάρια, τα κοστολογεί, αλλά δεν αναφέρει τον ακριβή τόπο μεταφοράς... Η διοίκηση ψήφισε νέα μελέτη για πρόσληψη ειδικού συμβούλου ο οποίος θα αμειφθεί με ευρώ για να επανεξετάσει τα σενάρια. Η παράταξή μας ψηφίζει ΟΧΙ στην πρόσληψη συμβούλου και στην κατασπατάληση των χρημάτων του Δήμου. ΟΧΙ άλλες σπατάλες την εποχή που η κοινωνία υποφέρει. Από τη μια μεριά ο Δήμαρχος μαζεύει τρόφιμα για τους φτωχούς και από την άλλη σπαταλά τα χρήματα του δήμου για προσλήψεις ειδικών συμβούλων... Η παράταξή μας λέει ΝΑΙ στη μεταφορά του γκαράζ. Ο Δήμος διαθέτει ικανό επιστημονικό προσωπικό που μπορεί να υλοποιήσει το έργο. Οι μηχανικοί του Δήμου μπορούν και μελέτες να συντάξουν και προσφορές να αξιολογήσουν. Η διοίκηση τους εμπιστεύεται; Αυτό όμως που λείπει είναι τα οικονομικά μέσα, διότι ο Δήμος είναι καταχρεωμένος από τα δάνεια και τις οφειλές. Και βέβαια η πολιτική βούληση. Η σημερινή διοίκηση προσπαθεί να κερδίσει χρόνο. Το κάνει παραγγέλνοντας μελέτες και προσλαμβάνοντας πανάκριβους «ειδικούς συμβούλους»» Ο δημοτικός σύμβουλος Χρόνης Χρονόπουλος, εκπροσωπώντας την παράταξη «Δύναμη Ανανέωσης και Δημιουργίας», δήλωσε σχετικά: «Θεωρώ ότι το θέμα είναι ένα κυρίαρχο πολιτικό θέμα για την πόλη, το Δημοτικό Συμβούλιο και τη διοίκηση. Τα τελευταία 35 χρόνια όλες οι διοικήσεις προγραμμάτιζαν και στόχευαν στη μετεγκατάσταση. Ιδιαίτερα από τη δεκαετία του 80 ο χώρος στην περιοχή έχει χαρακτηριστεί ως χώρος πράσινου και η δημιουργία ενιαίου χώρου πρασίνου στο Άλσος είναι στόχος για την πόλη, ώστε να δημιουργηθεί ένας πνεύμονας πρασίνου που θα δημιουργήσει άλλες προϋποθέσεις για τη ζωή των συνδημοτών μας». Συνέχισε αναφερόμενος στις κατασκευές που υπάρχουν στο χώρο που έχουν πολλά προβλήματα και στην ανάγκη σύγχρονου γκαράζ και σύγχρονου στόλου για την εξυπηρέτηση των αναγκών της πόλης και για τους εργαζόμενους. «Είναι περιττό να λέμε ότι αυτό είναι αναγκαίο» τόνισε. Επεσήμανε ότι υπάρχουν δεκάδες καταγγελίες για τη λειτουργία του ΣΜΑ, που έχουν πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης και συνέχισε: «Από το 2010 έχει πάρει πρόστιμο ο Δήμος για κακή εγκατάσταση. Σε άλλο έγγραφο η Διοίκηση αναφέρει ότι θα γίνει η μετεγκατάσταση και γίνονται διαδικασίες. Και ξαφνικά μπαίνει το θέμα ως μέγιστο και επείγον. Είναι αναγκαία και επιβεβλημένη η μετεγκατάσταση. Πρέπει με κάθε τρόπο να σταματήσει η λειτουργία αυτού του χώρου που δημιουργεί πολλά και σοβαρά προβλήματα στην πόλη, στο περιβάλλον, στους εργαζόμενους. Δε θα πρέπει να επιτρέψουμε να παραχθούν αποτελέσματα υγειονομικά που θα δημιουργήσουν σε κάποιο συμπολίτη μας ή υπάλληλο προβλήματα υγείας». Κατέληξε τονίζοντας: «Ερωτώ όμως, για ποιο λόγο έρχεται το θέμα σήμερα; Από τη στιγμή που δεν υπάρχει συγκεκριμένος χώρος και οι απαραίτητες προϋποθέσεις, που χρειάζεται 8 με 10 χρόνια για να «ωριμάσουν» θεωρώ ότι πρόκειται για πολιτική εξαγγελία, «στάχτη στα μάτια» για τη συνέχιση της λειτουργίας του ΣΜΑ. Αν σταματήσει η λειτουργία του ΣΜΑ, εγώ θα στηρίξω το θέμα». Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Ενεργοί Πολίτες για την Ανατροπή στο Περιστέρι» Αλέξης Πουλιάσης είπε: «Μιλάμε για έργο που δεσμεύει το Δήμο τουλάχιστον για 25 χρόνια. Αυτή η διοίκηση έχει εκλεγεί για 3,5 χρόνια και θέλετε να δεσμεύσετε τους δημότες για τα επόμενα 25 χρόνια. Αυτά τα έργα πρέπει να υπόκεινται σε διαβούλευση. Δεν μπορούμε να πούμε ότι το Περιστέρι είναι κοινωνός του θέματος, δεν το γνωρίζουν οι πολίτες το θέμα. Είναι απαράδεκτο να μην έχουν ενημερωθεί οι πολίτες, τα διαμερισματικά συμβούλια, οι φορείς, και να ερχόμαστε εδώ να μιλάμε για το θέμα αυτό και να εγκρίνουμε εκ των προτέρων τις αποφάσεις του masterplan. Δε θέλω να σχολιάσω την ομόφωνη συμφωνία για ΣΔΙΤ, που αναφέρετε στην εισήγηση». Η αντιδήμαρχος κ. Τσιώτα επέμενε ότι δεν είναι ΣΔΙΤ, και αυτό αποδεικνύεται από την εισήγηση. Ο κ. Πουλιάσης ζήτησε όλα τα σχετικά έγγραφα και συνέχισε λέγοντας: «Η λειτουργία του γκαράζ, όπως είναι, δεν είναι αποδεκτή από κανέναν μας. Αυτό όμως δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να πάμε σε κάτι χειρότερο. Με ότι έχουμε δει ως τώρα το μόνο λογικό συμπέρασμα είναι ότι θα ιδιωτικοποιηθεί η καθημερινότητα. Αυτά που έγιναν στο Περιφερειακό Συμβούλιο και όσα γίνονται στους Δήμους μας οδηγούν εκεί». Ανέλυσε, καταλήγοντας, ότι πρέπει να γίνεται διαχείριση των απορριμμάτων από τους Δήμους, εντός των ορίων τους, και αναφέρθηκε στην ανακύκλωση και κομποστοποίηση. Η επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Αριστερή Κίνηση Περιστερίου» Αντωνία Αθανασοπούλου είπε κατά την τοποθέτησή της: «Ένα έγκλημα περιβαλλοντικό όπως η χαβούζα στον κοινόχρηστο χώρο πρασίνου στο Άλσος, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με ένα άλλο έγκλημα, αυτό της ιδιωτικοποίησης του τομέα της καθαριότητας και της διαχείρισης των σκουπιδιών. Γιατί σύμφωνα με το θέμα της ημερήσιας διάταξης της μετεγκατάστασης του Γκαράζ του Δήμου, που η Διοίκηση έφερε προς ψήφιση, εμπεριέχει την «ολοκλήρωση σύμβασης με ανάδοχο επενδυτή που κρίνεται αναγκαία, με την πρόσληψη ειδικού συμβούλου» και με την μέθοδο των ΣΔΙΤ (Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα). Συνάδελφοι, όταν η γειτονιά είχε ξεσηκωθεί και σαν Αριστερή Κίνηση καταγγείλαμε σε όλους τους τόνους την παράνομη λειτουργία της χαβούζας, όπως λέγαμε, ΣΜΑ, όπως συνηθίζεται να λέγεται, της επεξεργασίας πάσης φύσεως σκουπιδιών και οργανικών οικιακών απορριμμάτων ως άκρως επικίνδυνη για την υγεία των κατοίκων και επιβαρυντική για το περιβάλλον, η Διοίκηση του Δήμου μας χαρακτήριζε ως «οπισθοδρόμηση» και «καθυστερημένη μειοψηφία». Τι άλλαξε από το καλοκαίρι του 2010 μέχρι σήμερα, ώστε ομόφωνα να ζητούν την απομάκρυνσή του; Βρισκόμαστε στην απαρχή ψήφισης του 3ου βάρβαρου Μνημονίου. Στη φάση δηλαδή που αφού το κόστος εργασίας έφτασε στο ναδίρ και οδήγησε τους εργαζόμενους στην ανεργία και στην εξαθλίωση, τώρα σειρά παίρνει η φάση των ιδιωτικοποιήσεων. Είμαστε θεατές, μετά από την πρόσφατη επίσκεψη Μέρκελ στη χώρα μας, των περιοδειών και επαφών αντιπροσώπων γερμανικών επιχειρηματικών συμφερόντων (Φούχτελ) σε Δήμους και Δημάρχους με ενδιαφέρον στην εκχώρηση της αποκομιδής των σκουπιδιών σε ιδιώτες. Πώς θα γίνει αυτό; Όπως γίνεται συνήθως. Με την απαξίωση της λειτουργίας του τομέα καθαριότητας. Πρώτα των εργαζομένων, των «κακών και τεμπέληδων δημόσιων υπαλλήλων» και του μηχανολογικού του εξοπλισμού (παλιός στόλος, έλλειψη πλυντηρίου-λιπαντηρίου, ανταλλακτικών, καυσίμων, χώρου, κ.λπ.). Άλλωστε η καθαριότητα είναι ο μεγάλος ασθενής και αδύναμος κρίκος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε όλη τη χώρα. Γιατρός της -κατά την Κυβέρνηση, αλλά και τη Διοίκηση Παχατουρίδη- είναι η σύμπραξη με ιδιώτες. Οι ιδιώτες επενδυτές δεν θα έρθουν για την ψυχή της μάνας τους φυσικά, αλλά για να ικανοποιήσουν την αδηφάγα κερδοσκοπία τους σε βάρος των δημοτών μας, σε έναν νευραλγικό, χρυσοφόρο τομέα, τα σκουπίδια, και μάλιστα σε περίοδο κρίσης. Το μαγικό ραβδί που έχει ο ιδιωτικός τομέας όμως, δεν είναι άλλο παρά η εκτίναξη των τιμών. Δηλαδή των δημοτικών τελών, που άλλωστε ο Καλλικράτης δίνει την δυνατότητα στους Δήμους να βάζουν φόρους κατά το δοκούν σαν αντιστάθμισμα στον οικονομικό στραγγαλισμό από την κεντρική εξουσία. Όπως λέει η ΠΕΔΑ και η ΚΕΔΕ, αλλά και ο αντιδήμαρχος της Αθήνας κ.βαρελάς, ότι αν γίνει ιδιωτικοποίηση, δεν θα είναι λόγω κόστους, αφού μόνο για τον Περιφερεικό Σχεδιασμό οι εργολάβοι δηλώνουν ότι αν γίνουν εργοστάσια, οι Δήμοι να ξέχάσουν το κόστος των 45ευρώ/τόνο και ότι θα είναι τουλάχιστον 2 φορές πάνω μόνο το κόστος επεξεργασίας τους». Αντίθετα η Μαδρίτη και το Παρίσι επέστρεψαν στο δημόσιο χαρακτήρα των υπηρεσιών καθαριότητας, γιατί ο ιδιωτικός ήταν πιο ακριβός. Η Αριστερή Κίνηση θέλει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για το πώς θα αντιμετωπιστεί το ζήτημα των σκουπιδιών συνολικά για το Δήμο μας. Εμείς θέλουμε να διατηρηθεί ο Δημόσιος και κοινωνικός χαρακτήρας των Υπηρεσιών της Τ.Α ιδίως του «σκληρού πυρήνα» που είναι οι υπηρεσίες καθαριότητας του Δήμου. Όχι μόνο γιατί τόσα χρόνια έχει γίνει επένδυση σε ειδικευμένο (συνέχεια στη σελίδα 16) Δήλωση του Δημήτρη Κελάφα Για το θέμα της μετεγκατάστασης του Γκαράζ Μετά από 10 ολόκληρα και συναπτά χρόνια διοίκησης ο αντιδήμαρχος κύριος Παναγιώτης Λύκος μας ρωτάει μέσω του τύπου «Τελικά θέλουμε να φύγει το Γκαράζ από το Άλσος ή όχι;» Αυτό ακριβώς τον ρωτάμε δέκα συνεχόμενα έτη κι εμείς. Αλλά η απάντηση ήταν κάθε φορά αρνητική και σε κάθε περίπτωση ποτέ ξεκάθαρη και θετική. Σκόπιμα και παραπλανητικά ο κύριος Λύκος αναφέρει ότι στην περασμένη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου η αντιπολίτευση είπε όχι στην μετεγκατάσταση του γκαράζ. Το επίμαχο θέμα της ψηφοφορίας ήταν η έγκριση ενός master plan Β για την μετεγκατάσταση και όχι η ψηφοφορία για την κεντρική απόφαση μετεγκατάστασης. Για τους μη γνωρίζοντες έναντι χιλιάδων ευρώ που βγήκαν από την τσέπη του δημότη, επιλέχθηκε ένας ιδιώτης σύμβουλος ο οποίος αναζήτησε τρία πιθανά σενάρια μετεγκατάστασης για τα οποία γνωμοδότησε και κοστολόγησε αναλόγως. Η ψηφοφορία ζητούσε έγκριση για την πρόσληψη ενός συμβούλου για την επόμενη φάση δηλαδή επιπλέον χρήματα για επιπλέον αναζήτηση λύσεων, σε επιπλέον μελλοντικό χρόνο. Δεν ψηφίσαμε την διαδικασία επιβάρυνσης των δημοτών με επιπλέον έξοδα και όχι την μετεγκατάσταση για την οποία ρητά και κατηγορηματικά υποστηρίξαμε και υποστηρίζουμε. Γεννάται όμως το ερώτημα. Η διοίκηση που εμφανίζεται πλέον ευαίσθητη στην μετεγκατάσταση γιατί δεν έδειχνε ανάλογες προθέσεις δέκα και πλέον χρόνια; Τι ήταν εκείνο που την εμπόδισε να δρομολογήσει, στον πρώτο χρόνο θητείας, στον δεύτερο χρόνο θητείας της στον...έβδομο (βρε αδερφέ) χρόνο θητείας της την μετεγκατάσταση του γκαράζ; Και αφού μας απαντήσει αυτό το ερώτημα να μας απαντήσει και για ποιο λόγο αντί να αποδυναμώσει σταδιακά τις λειτουργίες του γκαράζ προωθώντας την σταδιακή του μετακόμιση, την ενίσχυε με την τοποθέτηση του σπαστήρα απορριμμάτων τον οποίο εγκατέστησε και για τον οποίο ελέγχεται σήμερα από τους εποπτικούς μηχανισμούς; Η διοίκηση ελέγχεται για την ολιγωρία μετεγκατάστασης του γκαράζ που θα έπρεπε εδώ και χρόνια να ήταν ενιαίος χώρος πρασίνου με τον άλσος. Κανείς δεν μπορεί να μας εκβιάσει λέγοντας ότι όποτε θα επιχειρούμε να ελέγξουμε τον τρόπο μετεγκατάστασης του γκαράζ για το δημόσιο συμφέρον αυτό θα εκλαμβάνεται ως άρνηση. Ο κόσμος μπορεί και διαισθάνεται ότι οι διαδικασίες δεν απενοχοποιούνται όλες εξαιτίας του σκοπού. Πιο λαϊκά ο σκοπός δεν αγιάζει πάντα τα μέσα. ΚΡΥΦΤΗΚΑΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΑΠΟΛΟΓΕΙΣΤΕ κ. ΚΕΛΑΦΑ! Κατανοώ απόλυτα τον πανικό που σας οδηγεί σε συνεχείς ανακοινώσεις στον τύπο. Καταλάβατε το ολέθριο λάθος σας και προσπαθείτε να απολογηθείτε στην κοινωνία! Λυπάμαι, αλλά οι εκ των υστέρων απολογίες και δικαιολογίες, δεν μπορούν να σας σώσουν από την ατολμία, την αφωνία και την ανευθυνότητά σας. Η ιστορία της πόλης έχει ήδη γράψει, ότι την στιγμή της απόφασης για την μεταφορά του γκαράζ, εσείς και όλη η παράταξή σας κύριε Κελάφα, ήσασταν απόντες. Αποχωρήσατε φοβούμενοι να πάρετε έστω και με την απλή παρουσία σας την οποιαδήποτε ευθύνη για ένα τόσο σοβαρό θέμα! Να η μεγάλη μας διαφορά! Εσείς φιλοδοξείτε να διοικήσετε την πόλη δια της μεθόδου του «στρίβειν δια του αρραβώνος», ενώ εμείς, για δέκα συνεχόμενα χρόνια, προσπαθούμε να διοικούμε με σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Κι αυτή ακριβώς η υπεύθυνη στάση της διοίκησης Παχατουρίδη, βάζει τις βάσεις, για την οριστική απομάκρυνση του γκαράζ και την μετατροπή του σε χώρο πρασίνου. Όσες σελίδες και να γεμίσετε σε εφημερίδες και site, η απόφαση πάρθηκε! Και την ώρα εκείνη, εσείς είχατε κρυφτεί Δυστυχώς για εσάς και την παράταξή σας, «μετά την απομάκρυνση από το ταμείο, κανένα λάθος δεν αναγνωρίζεται» Νεκταρία Ευσταθιάδου Αντιδήμαρχος

10 `ÌÒ 10 ß ÒÌܡÌØÖÚ ¾ ¾`ý Ì Ó Û 13 ÌÑÌÓÉØ ÖÜ 2012 ÖÒ ÞÌ Ñ Ú ÙÛÖØ ÛÖÜ Ò ÖÜ Õ ØÞ Ñ Û Ú ÌÔ Ú Û Ú Ø Ñ Ú, ÌÒ Ñ ( Ñ ) ˇ Ô ÙÖ ÖÜÒÖÜ Ü ØÌÛ ÙÌ ÛÖ ÓÖÛ ÑÖ ÙÞÖÒÌ Ö, ÓÌ Ø Ó ÒÒ ÝÖÙ àù, Ì Ù Ø ÔÛ ÖÒÖÑÒ Ø ÞØÖÔ.»Ì ØÛ Ì ÙÛ ÓÖÔ Ñ Ñ - Û ØÛ Ù, ÙÌÓÔ Ñ Ñ ÒÖ ØÖ ØÌÛ Ñ ÙÛÖ Ì ÑØÖ ÌØ Û Ñ Ñ Û Õ àˇ - ÑÌ Ù ÙÑ Ò. ÙÑ Ò ÓÌ ÖÒ Û Ù Ó Ù Û ÚÒÌÕ Ú Ñ ÓÌ Ì ÔàÙ Û Ú ÑÖ ÔàÔ Ñ ÚÛ ÚÌܡÜÔ Ú. ÌÒÌ àùìûö3ö ÓÖÛ ÑÖ`ÞÖÒÌ Ö, ÙÛ Ô Ö Ö ÌØÉÌÔ Ñ àô Ñ ÛÖ ÜÓÔ - Ù Ö Û Ú Ø Ñ Ú, ÛÖ» ÑÛÖ ˇ - ÔàÔ, Ñ Û Û ÔÌ Ù Ó ÖÔÖÓ Ù ÛÖÜ. ÑÖÒÖܡ Ù Ô Ö Ù ÖÜ ÌÚ ÙÛ» - Ø ÙÒÌ Ö à Ñ Ñ Ó Ñ Ò Ö ÓÌÛ Û Ô ÖÝÖ Û Ù Û Ú, ÛÖ 1958, ÔÖ ÕÌ ÑÖ Û Ú ÓÖÛ ÑÖ ÙÞÖ- ÒÌ Ö, ÙÌ ÔÖ Ñ ÙÓÌÔÖ ÑÛ Ø Ö ÙÛ Ô Ö Ö ˇ Ô. ÑÖÜ Ñ. Ø Ú. Ò Û Ú, Ö Û Ô ØàÛ ÙÛ Ó, ÉØÌˇ Ñ Ô Ö ÖÔÌ Ú Û Ú. ¾ ÛÌØ Ú Û Ú àø ÖÚ ˇ Ô ÙÖ ÖÜÒÖÚ, ÙÜ- ÔÛ Õ ÖÜÞÖÚ ÛØÖÞ Ö ØÖÓ ÑÖÚ ÛÖÛÌ, Ö ÛÖ Ù àó Û Ú»Ì ÒÖ ÖÒ Ú Ñ Ó Ô Û Ú ÌàØ, ÛÖ ÌÔÖÚ ÙÖÜÑ Ò, ÌØÝ ÛÖÜ ÙÑ ÒÖÜ Ô Ù ÙÖÜÑ Ò, Ö ÛÖ Ö Þà- Ø Ö. Ñ Û Ô ÛÖ ÓÖÔ ÞÖ ÛÖÜÚ, ÛÖ Ñ Ó Ø ÛÖÜÚ. ÛÖ Ó ÑØÖ Û Ú ÙÞÖÒÌ Ö Ì ÔÌ Ñ Ñ ÛÖÜÚ Ü ÖˇÌ- Ù, ÌÞÖÔÛ Ú Ô Ò ÉÌ ÖÒ Û ÛØÌ- ÞÖÔÛ, Ñ ˇ ÓÌØ Ô ÛÖÜ ØÖÉÒ Ó Û. Ø ÙÛ Ô ÌÜÙÜÔÌ Û ÖÜÒÌ ÖÜ ÔÖÔÛ Ô Ù ÜÛÖ Ö Ø ˇÓÖÚÛàÔ Ó ˇ ÛàÔ, ÞØÖÔÖ ÓÌ ÛÖ ÞØÖÔÖ ÓÌ - ÒàÔÌÑ ÛÖ1963ÛÖÙÞÖÒÌ ÖÓÌÛ ÙÛÌ- ÙÛ ÑÌ ÙÌ ÖÑÛ ÛÖ, Ö ÔÌÛÖ ÑÛ Ø Ö, ÙÛ Ô Ö Ö À ÌØ ÖÜ ÛÖÜ. Õ ØÞ, Ö ÖÜ Û ÔÑ ÛÖÙ Û Û Ú Ö ÑÖ ÌÔÌ Ú. `Û Ø Ó Û ÛàÔ ÛÖ ÑàÔ ÑÖ ÔàÔ àô. `Û ÔÌ ÛÖÜ ˇÌÙ ÛÖ ÙÞÖÒÌ Ö ÒÌ ÛÖÜØ ÙÌ Û Ì ÖÓÌÔ 19 ÞØÖÔ ÓÌ ØÑÌÛ Ì ÛÜÞ. ÔÌ ÌÔ Ö Û ÖÒÜ Ñ Ò ßÓ ÑØ ý ÙÞÖÒÌ Û Ú ÖÒ Ú Ö àú Û Ú ÕÌÞ ÙÛ Ú Ò ÛÙ Ú ÙÛÖ ÑÌÔÛØÖ, ÛÖÜ ÔÛàÔ ÑÖÜ, ß Ò ÙÛÖ ÀÖÜ Ñ, Û Ú» Ô Ú Ý ÙÛ Ô ÔˇÖÜ ÖÒ, ÛÖÜ ÖÜØÔ ÙÛÖ ÖÝÖ - Ô Ô ÝÌØÖÜÓÌ ÓÌØ Ñ.»Ì ÑÜØ Ö Ö ÒÖ Û Ô Ñ ˇ ÓÌØ Ô ÖÒÜàØ ØÖÜÙ ÛàÔ ØÜÛàÔ ÛÖÜÚ ÙÛ Ú ˇÖÜÙÌÚ ÙÑ Ò Ú, Û ÙÞÖÒÌ ÜÛ ÔÛÌÕ Ô ÙÛÖ ÙÑÒ ØÖ ÔÛ àô ÙÓÖ ÛàÔ ÓÌ ÒàÔ ÓÖÔ - àô Û Ú ˇ Ô Ú Ñ ÛÖÜ ÌØ ÙÛÌ- Ø ÖÜ, ÖÒÒ Ö Û Ö Ö Ø Ô Û ÓÖØÝ ÔàÔÜÓ Ú ÌÛ ØÌ Ú Ñ Ì- Ý ØÓÖÙ Ô ØÖàˇ ÓÌÔÌÚ ÓÌˇÖ- ÖÜÚ Ì Ù ÜÙ Ú ÙÛ Ô ß ÖØ ý. ÔÛÌÕ ÔÑ ØÌÓÌ Ô Ô àôû Ô Ñ ÑÓ -ÙÛ ÓÌÛØ ÛÖÜÚ- ÖÛÌÒà- ÔÛ Ú ÖÒÜÛ ÓÌÚ ÌÔÖÛ ÛÌÚ à Ú Ñ ÙÛ Ø Ó Û ÛàÔ ÛÖ ÑàÔ ÑÖ ÔàÔ àô ( ÙÑ ÒÖ, Ó ˇ ÛÌÚ, ÖÔÌ Ú, Ö Ö Ñ ÙÜÔÖ Ö, Ö Ñ Û ÑÖ ØÖÙà ÑÖ). Ö Ö ÑÖ ÌÔÌ ÑÖ ÙÞÖÒÌ Ö ÛÖÜ - Ò ÖÜ Õ ØÞ ÒÌ ÛÖÜØ ÙÌ ÓÌÞØ ÛÖ 1982, ÞØÖÔ ÖÜ ÌÝÜ Ì Û à Ó ÛÌØ. ¾ ˇ Ô ÛÖÚ Û Ú ÒÒ ÕÌØ Ñ Û Ô Ñ Û ÙÛ Ù Ñ Ñ ˇ Ô ÙÖ- ÖÜÒÖÜ ÖÝ Ù ÙÌ Ô ÙÜÔÌÞ ÙÌ Û ÙÛ Ö ØÖÓ Û Ú ÙÛÖ ÓÖÙ Ö. Ö- Ø ÙÛ ÑÌ ÙÛÖ 18Ö ÓÖÛ ÑÖ `ÞÖÒÌ Ö Ø ÝÌ Ö àø ÖÚ Ø ÙÛÖÝ ÒÖ ÖÜÒÖÚ ßÓ ÑØ ý àû Ñ ÙÞÖÒÌ, ÙÛ Ø Ó Û ÛàÔ ÛÖ ÑàÔ ÑÖ ÔàÔ àô. Ö ÛÖÔ ØÖÞ Ò Ñ Û Ú ÜÛ Ñ Ú» Ô Ú ÙÛÖÔ Ì Ø Ñ ÓÌÛ ÙÛÖ ÌØ ÙÛÌØ. Û Ú Ì Ú µà Ú Ñ Ü ØÌÛ ÙÌ Ù ÜÛÖ ÒÒ 15 ÞØÖÔ, ÓÌÞØ ÛÖ ÛÖ ÓÌ ÒÜÛÌØÖ ÙÛ Ó Ù ÌܡÜ- ÔÛØ. ÖÞàØ Ù Û Ú Ö Û Ú ÙÞÖÒ - ÑÌÚ ˇÖÜÙÌÚ Û Ú Ì àùì Û ÜÔ ÛÖ- Û Û Ô ÙÞÖÒ ˇÌ ÖÒÖÑÒ ØàÛ Ñ ÒÌÖÔ ÓÌ ÛÖ `ÜÒÒÖ Ö ÛàÔ» ˇ ÛàÔ ÖÜ ÝÖ Û Ù Ô ÙÛÖ ÜÓÔ Ù Ö Û Ú Ø Ñ Ú, ÙÛ Ô ØÜÙ ÛÖÜ Ö Ö ÖÜ, ÛÖ 1984, Ì ÞÌ ÙÜÓÉ ÒÒÌ Ù Ó ÔÛ Ñ. ( Û Ô ØÜÙ ÛÖÜ ÙÜÒÒÖ ÖÜ ÛàÔ Ó ˇ ÛàÔ ÛÖÜ ÙÛÖØ ÑÖÜ ÙÞÖÒÌ ÖÜ, Û Ô Ì -Ù Ôˇ Ø ÛÖÜ ` Ø ÔÛ - Ø Ñ ÛÖÜ àø ÖÜ» ÔàÒ, Û ÙÜÓÉÖÒ ÛÖÜ `ÌØ ÝÌ Ó Ü ÌÒ ÖÜ Ñ ÛÖÜÚ Ó ˇ ÛÌÚ ÛàÔ ØàÛàÔ ÙÌ ØàÔ ÖÜ Ì Ñ Ô Ù Ô ÛÖ ÜÓÔ - `ÛÖ ØÖ çò Ö ÛÖÜ ÙÞÖÒÌåÖÜ ÙÑÆÒ åôì Û Ø âòó Û Ñ Û ØàÛÆÑ ÌÑÛÌÒÖçÔ. åô ÙÛÖ ÙÞÖÒÌåÖ Û Ú ÑªÚ ˇ Ô ÙÖ ÖçÒÖÜ, ÙÛ Ú ÜÓÔ ÙÛ ÑâÚ Ì ÌåÕÌ Ú ÛÖÜ Ñª æýö Û ÛÖÜ ÜÓÔ ÙåÖÜ Û Ú ØÆ Ñ Ú Ñ ÙÛ ÙÜÔâÞÌ Û Ú» ØÆÙÒÌ Ú à ÑªÚ Ñ Óå Ú, âø ÙÌ Û àª Û Ú ÙÛ Ú ÙÞÖÒ ÑâÚ åˇöüùìú. ØÆÛ ÙÌ ÛÖ ßÓ ÑØæý Û Ú ÙÞÖÒÌåÖ, ÙÛ Ô Ö æ À. ÌØ åöü ÛÖÜ. Õ ÆØÞ, Ì å 19 ÞØæÔ Ñ ÓÌÛÆ å ÕÌ ÆÒÒ 15 ÞØæÔ ÙÛÖ 18Ö ÛÖÜ æýöü. ÜÛæÞØÖÔ ØàÛÖÙÛÆÛ ÙÌ Ø Ô æ 28 ÞØæÔ ÙÛ Ô å ØÜÙ ÛÖÜ `ÜÒÒæ ÖÜ ÛàÔ» ˇ ÛØÔ ÛÖÜ ß çò ÔÖÜ ÜÓÔÆÙ ÖÜý, ÛÖÔ Ö ÖåÖ Ü ØÌÛÌå æ ÛæÛÌ ÞàØåÚ Û Ô Ø Ó Ñت ÑÖ ª. ÆÔÛ æ ˇâÙÌ Ú ÌܡçÔ Ú.» ØÖÙÝÖØÆ ÞàØåÚ æø Ñ æòüû Ô ÖÛÌÒªÚ. Ù Ö, Ø ÝÖÜÓÌ ÌÑÛÌÔàÚ ÙÛÖÔ ÛÖÓÖ ÛÖÜ ØÖÔ ÑÖÜ). Ñ ÌÛØÌÕÌ Ñ ÑÖ ÙÌ ÖÙÖ Ò Ö, Û Ô ÌØ Ö Ö ÌÑÌ Ô, Ô ÉØÌˇÖÜÔ Û ÖÜ Ñ ˇ Ù Ô ÙÛ ˇØ Ô Û Ú ÓÌÔ Ú Ø Ñ Ú, Ô ÙÜÔÛÖÔ ÙÛÖÜÔÑ Ô ÔÌ ÖÙÜÒÒÖ- ÖÚ ÛÖÜÚ Ò Ó Ø Ø Ó Û ÑÖÛ Û -Ö Ö Ó ÑÖÚ Ñ ˇ ÒÌØÖÚ Û Ú ÖÒ Ú, ÌÙÛ ÖÒ Û ÙÓÖÜ Ñ ÝÜÒ Õ Ú Û Ú ÙÛÖØ Ñ ÚÓÔ Ó Ú Û Ú ÖÒ Ú. ¾,Û Û Ú Û ˇ ÑÌ ÛÖ Ì àùì ÓÌ Û Ô Ñ Ø Û Ú. Ó ÒàÔ ÛÖÔàÔ, ÓÌÛØ Ö ˇ Ú Ñ ÙÜÔ ÔÌÛ Ñ ÔÛ, ÌØ ÙÛ ÑÌ ÓÌ ÖÒÜÛ ÝÖÙ àù Ñ ÜÔ Ó ÛÖÜÚ ÙÑÖ ÖÜÚ ÛÖÜ ÙÜÒÒÖ ÖÜ Ñ Û ÔÌÔÖÛ Û ÛÖÜ. ¾,Û Û Ú Û ˇ ÑÌ, ÛÖÌ àùìóìû Ô Ñ Ø Û Ú. ÓÌÛÖ Ø Ôà. `ÜÔÌÞ Ì Ô ÛÖ ÔÌ Ñ Ù ÓÌØ, ÌÞÖÔÛ Ú Ñ ÔÌ ÛÖ ÙÜÒÒÖ Ö Ü ÖˇÌÙ à Ú Ñ ÌÜÛÌØÖ Ù Û Û Ú. `ÛÖ Ù ÓÌ Ö ÜÛÖ ÖÝÌ ÒÖÜÓÌ Ô ÖÜÓÌ, ÑÖ ÛÖÔÛ Ú Ò Ö Û Ô Ñ ÔÖÔ Ñ ØÖ ÛÖÜ ØÖÔ ÑÖÜ, ÖÛ Ñ ÒÒ -ÖÞ Ò - Û ÜÛ Ù Ô, ÙÌ ÓÌ ÒÖ É ˇÓÖ,Û à ÛÖÜÚ ÓÌ Û à ÛÖÜ ÙÜÒÒÖ ÖÜ ØÖÙÝÌØÖÔÛ Ú ÛÖÔ Ñ ÒÒ ÛÌØÖ Ì ÜÛÖ ÛÖÜÚ, Ö ˇÌÙÌ Ú ÌܡÜÔ Ú Ù Ø ÙÛ Ø ÓÌÒ, Ô ÖÞ Ì 28 ÞØÖÔ, Ö àú Ñ, ÒÒ 15 Ñ 20 Ñ ÓÌØ Ñ, Ù Ô Û `ÖÔ Óß Ñ ÛÖ Ù. ÖÔÌ, Ì 25 Ñ Ò Ö Ø Ôà. Ô, ˇ ÒÌ ÓÌ, ß Ò ÝØÖÜ- Ø ý, Ö Ö Ó ÓÌ ÛÖ ÔÌÖ Ó, ÖÜ ÌÔ Ì ßÌ Ô Ì ÙØÌÌ Û ÛÌÒÌÜ- Û ÞØÖÔ, ÖÛÌÒÌ Û Ô Û Ø ÑÛ ÙÜÔÌÞÌ Û Ú ÌÔ Ú Û Ú Ø Ñ Ú, ÛÖ ˇÌÓ ÛÖÝÜÒ Ñ Û Ú ÖÒÜÛ Ó Ú Ø ÖÙ Ú, ÖÜ ˇÌ- ÒÌ Û ÓÌ Ò ÖÓ :», ÌÔ Ñ ØÌÛ ÞàØ Ú ÒÌ Öß Ý ÌÚ Ñ ÓÌ Öß Ý ÌÚ, ÞàØ Ú ÑÒÌ ÙÛÌÚ ØÌÌÚ Ñ ÙÛÌ Ô, Ôà Ñ ÌØ Ö Û ØÖÙà Ñ Û Ú ÙÜ ÑÜØ ÌÚ. ÞØÖ- Ô Ñ Ñ Ó ÑØÖÉ, ÖÙÖ ˇ Ü ØÞÌ Ò Ñ Ñ ÔÛ Ò. `Û Ô ÌØ ÖÞ ÛÖÜ Ò ÖÜ Õ Ø- Þ ÑÖÔÛ Ù ÜÛ - Ô ÜØ ÙÖÜÓÌ ÙÛÖ ˇÌÓ ÛÖÜ ÑÌÝ Ò ÖÜ- ÒÌ ÛÖÜØ - Ù Ô ÓÌØ Ñ ÑÖÓ Ñ Ò àû Ñ ÓÖÛ Ñ ÙÞÖÒÌ, Ù Ô ÜÛÖ Û Ú Ñ Ú ˇ Ô ÙÖ ÖÜÒÖÜ. ¾Û Ô Ö Ø - ÙÛÌ Ú `ÌÒ Ó Ú ÖÙÜØˇ ÑÌ ÛÖ Ì ÌÒÓ Û ÛÖÔ ÖØØÖÝ ÙÌ ÌÔ ÙÞÖÒ Ù ÛÖÜÚ ÓÌ Û ÑÖ Ô, ÛÖ ÑÛ Ø Ö ÛÖÜ ÙÞÖÒÌ ÖÜ ÛÖÜ, ÙÛ Ô Ö Ö ÑàÔ Ú, ÛÖ Ó ÙˇàÙÌ Ö ÑÖÚ Ø ÑÖ- Ò Ú Ñ ÌÑ ÔÌ ÌÑÌ ÛÖ ÑÖ ÛÖÜ ÓÖÛ ÑÖ. Ö Ö Ôà, ÙÛ Ô Ö Ö Ù. ÒÌÕ Ô ØÖÜ, ÒÌ ÛÖÜØ ÙÌ ÛÖ ÙÞÖ- ÒÌ Ö Û Ú à ÔÔ Ú ÖÛ Ó ÔÖÜ, ÓÌÛ Ô Ö Ö ÙÜÔÌÛ Ø ÙÛ ÑÌ Ø ÖÛÌØ, Ö- Û Ô ÙÜÔÛ Õ Ö ÖÛ ˇ ÑÌ, Ö ÜÓÔ Ù Ø- Þ Ú ÛÖÜ ÜÓÔ Ù ÖÜ Û Ú Ø Ñ Ú, ÖÜÑ Ú Ñ Û Ù ÒÑ ÖÜ, ÖÛ Ô ÒÌ ÛÖÜØ ÙÌ ÌÑÌ Ñ ÜÓÔ Ù Ö. Ö ÛÖ ØÖÞ Ò Ñ Û Ú ÜÛ Ñ Ú» Ô Ú. ÒÒ àû Ñ ÓÖÛ Ñ ÙÞÖÒÌ, ÖÜ ÒÌ ÛÖÜØ Ù Ô ÙÛÖ ÌØ ÙÛÌØ Û Ô ÌØ Ö Ö Ù Ô: Û Ú» Ø Ú ÖÜÓÌÔ ÖÜ, ÙÛ Ô Ö Ö ÖÜÓ Ú, ÛÖÜ ÔÔ ÖÜØÔ, ÙÛÖ ÖÝÖ, Ö ÖÜ Õ Ô Ñ Û ÛÖÜ Ó ÛØ Ú, ÖÙÛÖÒ Ú Ñ Ô àû Ú, Û Ú ØÜ- ÙÖÜÒ Ú Ø Ó, ÙÛÖ» ÖÜØÔ, Û Ú» Ô Ú Ý - ÑàÔ, ÑÖÔÛ ÙÛ Ô ÌØåÖ Ö Û Ú ÑÛ ÛÖØå Ú ÛàÔ ÙÜÔÛ Ó Û ØÞØÔ ÓÌØ ÑâÚ Ö ÑÖ âôì ÌÚ ØÔ ÖÜ ÝÖ ÛÖçÙ Ô ÙÛ `ÞÖÒª ß`. Ü ÖÜÒâ - Ô Ø ÆÛÖÜý, âþ Ù Ô ÛÖÜÚ ØÖÙÛÆÛÌÚ ÛÖÜÚ Ñ ÔÛ ÓÌÛØ Ô ÙÖÉ ØÆ Ö ÑÖÔÖÓ ÑÆ ØÖÉÒªÓ Û. `ÞÖÒª ÙÛÆˇ ÑÌ å Ò ÛÖÜÚ æ Û Ô ØØÛ ÙÛ Óª Ñ ÌÔ ÆÝ ÙÌ Û Æ ÛàÔ àô ÙÛØÔ Ô ÑæßÖÜÔ Û ÝÖåÛ Ùª ÛÖÜÚ ÌÑÌå. ( Ø æûìø, Ñ æû Ô Ö ÙÜÔˇªÑÌÚ ÛÖ Ì âûøìß Ô, Û ÛªÓ Û Û ÑÛÖ Ö ªˇ Ñ Ô). `Û ÝàÛÖ Ø Ýå ( ØØÛ æ ÌÕ Æ) ÌåÔ ÒÒ æ (» ÖçÑ ) Ø ÞÆÒ ÖÜ, ÑæØ ÛÖÜ `ÛâÒ ÖÜ Ø ÞÆÒ ÖÜ, ÖÒ Û ÑÖç ÑØ ÛÖçÓÌÔÖÜ ÙÛ ÞØæÔ Û Ú ÑÛ ÛÖØå Ú, ØØÛ ÙÛ ÖçØ Ñ ÓÌÛÆ ÙÛ âøö.» ÖçÑ, æ àú Ñ Ö ÌØÝæÚ Û Ú ØØ ÖÚ, ÛÌÒÌåàÙ Ô Ñ ÔÖÔ ÑÆ Û ÙÞÖÒª Ñ ÙÛ ÙÜÔâÞÌ âñ Ô Ô ÔØÛ ÛÌÚ Ù ÖÜ âú. å Ò ÙÛ» ÖçÑ ÉÒâ ÖÜÓÌ ÛØå ÆÒÒ ÆÑ Ñ Û ÙÑÆÒ ÛÖÜÚ ØÉÆØ ÑÖçÓ. ÙÛ ÜØàÙ Û Ú àô/ ÖÒÌàÚ ÓÌ Û ÉàÔ, Û Ú ÖÜÒ Ú ` Ó Ô ÙÛ Ô ÖÜ ÖÒ, ÛÖÜ Ô àû ÓÌ- ÒÖÜ, ÙÛ Ô ÔˇÖÜ ÖÒ, ÛÖÜ. Ó - Ñ ÑÖÜ ÙÛ ` Ø ÔÛ ÖØÖÜ, Û Ú - Ó ÛØ Ú Ô Ö ÖÜÒÖÜ- Ù ÓÖÜÒ, ÙÛ Ô Ö Ö Þ Ô Ñ ÌØÉÌÔ Ñ àô, ÛÖÜ Ö àøöü Þ Ø Ò Ó ÖÜÚ, ÙÛ Ô Ö Ö ÌÒÖ, Û Ú `Û ÜØÖÜÒ Ú Ü ÖÜÒÌ, ÙÛ Ô ÒÌܡ. ÌÔ ÌÒÖÜ, ÙÛ ÙÜÔÖØ ÓÌ ÛÖ» ÖÜØÔ. ÛØ ÛÌÒÌÜÛ ÓÌ Û Ô ØÖ Ö ÛÖÜ ÞØÖÔÖÜ ÔÛàˇ Ñ Ô. Ì à Ñ Ñ ØÖ ÖÛÌÒÖÜÔ ÓÌ Ò ÌÑ ÌÜ- Û Ñ ÙÜ ÑØÖÛ Ó Û, ÓÌ ÙÞÖÒ ÑÌÚ ÓÖ- Ô ÌÚ ÙÌ ÖÒÌÚ Û Ú É ˇÓ ÌÚ - ÓÖ- Û ÑÖ, ÜÓÔ Ù Ö, ÒÜÑÌ Ö - Ñ Ô Ô ÔÛ àô ÖÔÛ ÓÌ ÖÒÜÛ Ì ÛÜÞ Û Ö Ý Ó ÙÓÌÔ ÙÞÖÒÌ ÛÖÜ ÑÌ- ÔÛØÖÜ. `Û ÜØÖÜÒ ( ÖÜÒ ) Ü ÖÜÒÌ Ì Ì ÛÖ ÝàÚ Û Ú à ÚÙÛÖÔ ØÖÞ Ò - Ñ, ÌÔ Ó ÖØÌ ÔÖ ÞàØ ÖÜ Ñ Û Ú ÜÛ.» Ô Ú, Ò Þ Ò ÖÓÌÛØ Ö ÛÖ ÌØÖÒ ÓÌÔ, ÓÌ32Ñ ÛÖ ÑÖÜÚ ÛÖ Ù ÓÌØ. ÙÌ Ù ÜÛÖÓÖÔÖ Ò ÞØÖÔ Û Ø Ô ÛÖÔ ÖÒÌÓÖ, Ö `Û ÜØÖçÒ ( ÖçÒ ) Ü ÖÜÒâ Ñ Ö ÌÜÛâØ Ú Ô Ø ÆÛÖÚ, Ö ØØ ÖÚ Ô Ø ÆÛÖÚ Ñ Ù ÉâÒ Ô Ø ÆÛÖÜ- Ò ÆÑ. ØØÛ Ñ ÌçÛÌØ ÌÔ Æ. Ò Æ Ñ Ôâ ÝØÖÜØÆ. `Ì Ó ÖØÌå ÌÕ ÔÛ ÛØ ØÔ ÞØæÔàÔ. æô Ó Ñ Ó ÖÜØ Ñª Ñ ÆÔÛ ÔÖ Ñª. ÖÔÌ Ú Û Ú, Ö ÔÔ Ú Ü ÖÜÒÌ Ú Ñ ÜÔ Ñ ÛÖÜ ÙÖÜÒ, ÛÖ ÌÔÖÚ» Ø ÖÒ, Ô ÛàÔÛ Ú Ñ ÒÒ ÛÌØÌÚ ÙÜÔˇ ÑÌÚ à Ú, Ø Ô Û ÛÖÜÚ, Û ÖÜÒ Ñ ÛÖÔ ÌØÝÖ Û Ú Ó ÛØ, Ñ Ì Ñ Û ÙÛ ˇ ÑÌ ÙÛÖÔ Ì Ø, ÙÛ ÔàÙÛ ÙÌ ÖÒÖÜÚ ß» Ô Û Ñ ý. ¾ ÛÌØ Ú ÖØ ÙÛ - ÑÌ ÙÌ ÙÛØ Û àû Ñ Ü ØÌÙ, Ù Ô ÖÒ Û ÑÖÚ Ü ÒÒ ÒÖÚ, Ñ Û Ö ÑÖÔÖ- Ó Ñ Û Ú Ö ÑÖ ÌÔÌ Ú Ö àù ÖÛÌ ÉÌÒÛ àˇ Ñ Ô. ÙÛÖÙÖ ÌÔ Ì ß Ô Ô Ì Ô ÌØ ÖØ ÙÓÌÔ. ÖÜÒ Ü ÖÜÒÌ ÛÌÒÌ àùì ÓÖÙ ÙÞÖÒÌ ÛÖÜ Ì Ø Ñ ÙÛ ÙÜÔÌÞÌ Û ßÀ ÒÒÌ Ö à- Ñ Ñ Ó ý, ÓÌ ÌÕ ØÌÛ Ñ Ì - ÛÜÞ. ÓÌÙàÚ ÓÌÛ Ø ÞÛ ÑÌ ÙÛ Ó Þ Û Ô Ì ÌÒÓ Û Ñ Û Ú ÖÑ Û - ÙÛ Ù Ñ Û Ô Ì ÙÛ ÓÖÔ Ñ Û Ú Ö- ÒÖÑÒ ØàÙ. Ö ÙÞÖÒÌ Ö Û Ú Þ Ø ÙÓ Û Ñ Ú ÖÜÒ Ú. Ô ÞØÖÔ Û Ú ÖÝÖ Û Ù Ú Û Ú, ÛÖ 1946, ØÞ ÙÌ ÖÒÜÞØÖÔ ØÖÜÙ Û Ú ÙÛ Ú ÙÞÖÒ ÑÌÚ ˇÖÜ- ÙÌÚ, ÙÛ ÚÖ Ö ÌÚ ØÌÓÌ ÔÌ Ôà Ö ÌÔÛÌ ÌÑ ÌÛ ÌÚ. ÕÌ ØÞ Ñ ÙÛÖ àû ÑÖ ÙÞÖÒÌ Ö Ø ÒÖÜ, ÙÛ Ñ, Ñ Û ÜÖ Ì ÖÓÌÔ ÞØÖÔ Ñ , ÙÛ àû Ñ ÙÞÖÒÌ Û Ú» Ø Ú ÌàØ ÖÜ ÙÛÖÔ Ì Ø Ñ ÔÌ, ÙÛÖ - ÒÌà. `ÛÖ ÓÌÛ ÕÜ Ì ÞÌ ÔÛØÌÜÛÌ ÛÖ ÌÜÛÌØ Ô Ø ÛÖ, ÝÖ Û Û Û Ú ÖÓ Ñ Ú Û Ô ÌØ Ö Ö ÌÑÌ Ô Ñ Ó ÙÞÌ Ù Ô Ñ Ø Ó ÛÖ Ö Ù Ô Û Ô ØÜÙ ÛÖÜ ÑÖÜ ÛÖÜÚ ÙÞÖÒÌ ÖÜ. ÖÜÚ ÙÞÖÒÌ ÖÜ Û Ú ÖÜÒ Ú, Ò, Û Ú Ø ÙÛ Ø Ú Ñ Þ Ø ÙÓ Û Ñ Ú ÙÑ Ò Ú, ÛÖ Ö Ö Ö ÜÛÖÚ, ÙÌ ÌÜ- ÛÌØÖ Ò ÔÖ ÔÛÖÛÌ, ˇ ÙÛ Ø Ì ÓÌ ÖÒÌÚ ÛÖÜ Û Ú ÜÔ ÓÌ Ú, Ì àó ÖÓÌ- ÔÖÚ ÛÖ É ØÖÚ Û Ú Ñ ˇ ÓÌØ Ô Ú - ÞÌ Ø Ù Ú. Ö ÌÑ Ô Ô ÙÛÖ ÌØ ÙÛÌØ.» Ø ÖØ Ô ÛÜÙÙÖÓÌÔ ÖÒ ÙÌ ÖÒÖÜÚ ÛÖÜÚ ÛÖÓÌ Ú: Ò ˇÜÙÓ Ñ, Ö ÑÖÔÖÓ Ñ Ñ ÖÒ Û ÙÛ Ñ, Ö ÖÜ Ö ÌÒÒÌ ßÌ Ú ÙÛÖ ÞàØÖ Û Ú ÌÑ ÌÜ- Ù Ú Ù Ô ÛÌØ ÙÛ ÌÚ. `Û Ô ØÞ ÒÌ - ÛÖÜØ ÙÌ ÙÌ Ó ÙˇàÓÌÔÖ ÑÛ Ø Ö Ñ ÜÙÛÌØ Ö Ò Ö ÙÌ ÖÑÛ ÛÖ, ÙÛ Ô ÒÌܡ. ÌÔ ÌÒÖÜ. Ö ÙÞÖÒÌ ÖÕÌÑ Ô ÙÌ Ù ÓÖÛ ÑÖ. Ì Ø ÖÒÜÑ Ò Ñ ÓÌÛ Ö9 `ÞÖÒª Ü ÖÜÒâ - Ô Ø ÆÛÖÜ ÖØÛÆ Ì Û Ú ÖÑØ âú, ÛÖ ÌÉØÖÜÆØ Ö ÛÖÜ åùà æ Û ÆÑ ÓÌ Û Ú ÖÑØ ÆÛ ÑÌÚ ÙÛÖÒâÚ ÌåÔ ( æ Ø ÙÛÌØÆ) Ö : ÌÜÛâØ Ú Ô Ø ÆÛÖÚ, ÆÔÛØ Ú Ñ ÜÔ Ó Ñæ ÙÛªØ Ó Û Ú Þ Ø ÙÓ Û ÑªÚ ÙÑÆÒ Ú, ÑÖçÓ Ú, ÒâÔ µöü Ôâ -µà ØÆÝÖÜ, ÝåÔ Ø ÙÛÖÉ ÙåÒ, ÖçÒ Ü ÖÜÒâ, Ö ÔÖÜÚ Ñ ßÜÞª ÛÖÜ ÙÞÖÒÌåÖÜ, íý àôùû ÔÛÖ ÖçÒÖÜ, ØÉÆØ ÑÖçÓ,» ÜØÖÌ ªÚ Ñ Àª Ú.» ÜÔ Ûª ÖÓÆ ÖÜ ÌÔ ÙÞÜæÓÌÔ, ÞØæÔÖ ÓÌ ÛÖ ÞØæÔÖ, ÓÌ Ôâ ÜÔ Ó ÑÆ ÙÛÌÒâÞ âñ ÔÌ Û `ÞÖÒª âô æ Û Ö Ùç ÞØÖÔ Ñ ÆØÛ ÌÑ ÌÜÛªØ Û Ú ÞØØ Ú. `ªÓÌØ ÙÛÖ Û ÓæÔ ÌåÔ Ö ØØ ÖÚ Ô Ø ÆÛÖÚ, ÖÚ ÛÖÜ ÌÜ Ø Öç ÛàÔ ØÜÛØÔ, Ö Ö ÖåÖÚ ÙÜÔÌÞå Ì ÓÌ Ì ÛÜÞå ÛÖ âø Ö ÛÖÜÚ. ÞØÖÔ, ÓÌ Û Ó ÖÜØ ÌÔÖÚ ÑÖ- Ó ÖØÖÝÖÜ, ØÖÙÛÌˇ ÑÌ ÛÖ Ô - à Ì Ö, ÓÌ Ü ÌܡÜÔ Ù ÜÛÖ ÖÒÒ ÞØÖÔ Û Ô Ý àôùû ÔÛÖ- ÖÜÒÖÜ. Ö 1998 ØÞ ÙÌ Û ÒÌ ÛÖÜØ- ÛÖÜ ÛÖ ÜÓÔ Ù Ö Ñ ÛÖ 2000 Ñ ÛÖ ÒÜÑÌ Ö, Û Ö Ö ÙÛÌ ÙÛ Ñ Ô ÙÌ ÔÌÖÜÚ ÖØÖÝÖÜÚ Ñ ÛÌØÜ ÌÚ, ÔÖ- ÔÛ Ú ÙÛÖ ÌÑ ÌÜÛ Ø Ö Û ÓÖØÝ Ì ÉÒ Û ÑÖÜ ÙÜ ÑØÖÛ Ó ÛÖÚ. ÖÔ ÑÌØ ÙÌ ÛÖ ÙÞÖÒÌ Ö ÛàÔ ÖÔ àô ÛÖÜ. `Û Ô ÒÓ Ûà ÜÛ Ô ÛÜÕ ÙÜÔÌÛÌÒÌÙÌ Ñ ÙÜÓÓÌÛÖÞ ÙÛ Ô Ö ÑÖ ÌÔÌ Ñ ØÖÙ ˇÌ ÛÖÜ àø- ÖÜ, ÛÖÜ ÓÖÔ ÞÖ ÖÜ Û Ú ÖÜÒ Ú Ü ÖÜÒÌ Ñ ÛÖÜ ÌÜÛÌØ Ô Ø - ÛÖÜ ÌÔÖÚ Ù Ó ÔÛ ÑÖÜ ÔˇØà ÖÜ, ÓÌ Ò Ó ØÌÚ Ù ÖÜ ÌÚÙÛ Ô ÒÒ Ñ ÙÛÖ ÌÕàÛÌØ ÑÖ. ØÌ ÛÜÞ Ö Ô Ü ÖÜ Ó Þ ÔÖ- ÒÖ ÖÜ Ó Þ Ô ÑÖÜ Ñ master, ÙÌ ˇÌÓ Û Û Ú Ì ÑÖÛ Û Ú ÛÖÜ.` ÖÜ - ÙÌ Ì Ù Ú Ì ÞÌ Ø Ù Ñ ÌØÌÜÔ, ÙÛ Û ÙÛ Ñ, marketing Ñ ßÜÞÖÒÖ. Ø ÙÛ ÑÌ ÓÌ Ì ÛÜÞ Ì ØÑÌÛ ÞØÖÔ ÙÛÖ ÞàØÖ Û Ú Ô Ü Ñ Ú Ñ Û Ú ÞÌ Ø Ù Ú Ô ÜÛ Ò ÑàÔ Ü ÖˇÌ- ÙÌàÔ, ÌÔ ÑÖÛÌØ, ÓÌ Û Ô ØÖ Ö ÛÖÜ ÞØÖÔÖÜ ÖÓàÚ, ÖÒÖÌÔ Ñ Ì- Ø ÙÙÖÛÌØÖ, ÛÖÔ ÑÌØ Ì ÛÖ ÙÞÖÒÌ Ö ÛàÔ ÖÔ àôûöü. ÜÛÖ ÛÖ 1991, ÓÌÛ Û Ò ß ÛÜÞ ÖÜ à ÑàÔ Ù ÖÜ àô Ö ÛÖ Ó Ó ÛÜÞ ÖÜÞàÔ ÔàÛ - ÛàÔ `ÞÖÒàÔÛ Ú`, ÔÌÒ ÉÌ Û ÌܡÜÔÙ ÛÖÜ ÙÞÖÒÌ ÖÜ. `Û 22 ÞØÖÔ Ö ÛÖÛÌ ÌØ ÙÛ ÑÌ ÙÛ ˇÌ- Ø Û Ô Ì Ù à ÙÛÖ ÙÞÖÒÌ ÖÛ Ú ÔÌ Ú ÛÌÞÔÖÒÖ Ú Ñ Û Ô Ô - É ˇÓ Ù ÛàÔ Ù ÖÜ àô ÙÌ ÖÒÖÜÚ ÛÖÜÚ ÛÖÓÌ Ú. Ö ÛÖ 2007 ÌØ ÙÛ ÑÌ ÌÔ ÙÛ Ó Ñ Û ÌÔ ÑÖÛÌØ ØÖ- ÉÒ Ó Û Û Ú àû Ñ Ú ÌÑ ÌÜÙ Ú Ö Û ˇÌÙ ÛÖÜ ØÖÌ ØÖÜ ÛÖÜ `ÜÔ ÌÙÓÖÜ àû ÑàÔ `ÞÖÒÌ àô Û Ú ÞàØ Ú(` ).¾ àø ÖÚ Ô Ø ÛÖÚ ÓÌ ÒàÙÌ ÙÛÖ ÌØ ÙÛÌØ Ñ Ì Ô Û ÜÛ ÙÓÌÔÖÚ Ó ÜÛÖ. ÜÔ Ñ ÛÖÜ Ì Ô Ó ÌÒ Ò Ñ. ÞÖÜÔ ÛØÌ Ú ÑÖØÌÚ. `ˆ µ

11 Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2012 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΑΔΕΙΕΣ Ε.Δ.Χ. ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ, ΑμΕΑ Ή ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Ογδόντα (80) αποφάσεις υπέγραψε την Παρασκευή 30 Νοέμβρη 2012 ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός, με τις οποίες παραχωρείται το δικαίωμα θέσης σε κυκλοφορία Επιβατικού Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου Ειδικών Μισθώσεων και Ειδικών Μισθώσεων ΑμΕΑ ή μετατροπή υφιστάμενης άδειας σύμφωνα με το Νόμο 4070/12. Οι άδειες που θα χορηγηθούν είναι: 58 Νέες άδειες Ε.Δ.Χ. Ειδικών Μισθώσεων, για την Ενιαία Έδρα Περιφέρειας Αττικής 12 Νέες Άδειες Ε.Δ.Χ. Ειδικών Μισθώσεων ΑμΕΑ, για την Ενιαία Έδρα Περιφέρειας Αττικής 8 Άδειες Ε.Δ.Χ. Ειδικών Μισθώσεων μετά από μετατροπή υφιστάμενης άδειας, για την Ενιαία Έδρα Περιφέρειας Αττικής 1 Άδεια Ε.Δ.Χ. Ειδικών Μισθώσεων ΑμεΑ μετά από μετατροπή υφιστάμενης άδειας, για την Ενιαία Έδρα Περιφέρειας Αττικής 1 Άδεια Ε.Δ.Χ. Ειδικών Μισθώσεων μετά από μετατροπή υφιστάμενης, για την Έδρα των Κυθήρων Εκκρεμεί η υπογραφή μίας ακόμα απόφασης παραχώρησης δικαιώματος για νέα άδεια Ε.Δ.Χ. Ειδικών Μισθώσεων για την Έδρα Αγκιστρίου, η οποία θα γίνει μετά τον καθορισμό από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων της διαδικασίας κλήρωσης. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να απευθυνθούν στην υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής, στην οποία είχαν υποβάλει την αίτησή τους, για να παραλάβουν την απόφαση του Περιφερειάρχη, που έχει εκδοθεί στο όνομά τους. Οι δικαιούχοι νέων αδειών μπορούν να αναζητήσουν το όνομά τους στη λίστα που ακολουθεί στο παρακάτω link: php?option=com_content&view= article&id=6108%3a &catid=6%3a &Itemid=34&lang=el Επισημαίνεται ότι οι άδειες κυκλοφορίας και οι πινακίδες για τα οχήματα που θα τεθούν σε κυκλοφορία με βάση τις παραπάνω αποφάσεις θα χορηγηθούν μετά την έκδοση των αποφάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, με τις οποίες θα οριστεί το παράβολο, ο χρωματισμός των οχημάτων αυτών, οι προϋποθέσεις διάθεσης των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων για την εκτέλεση του μεταφορικού έργου, οι ενδείξεις και οι πινακίδες, τα σήματα των εδρών κ.λ.π. Τέλος, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να απευθυνθούν στην υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής, στην οποία είχαν υποβάλει την αίτησή τους, για να παραλάβουν την εγγυητική επιστολή που είχαν καταθέσει. Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός, δήλωσε σχετικά: «Για άλλη μια φορά η Περιφέρεια Αττικής ολοκλήρωσε με συνέπεια και ταχύτητα όλες τις δεσμεύσεις της και τα χρονοδιαγράμματα σχετικά με τις άδειες των ταξί. Από εδώ και πέρα την ευθύνη έχει το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων που θα πρέπει να επιταχύνει τη διαδικασία για την έκδοση των αποφάσεων». «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 11 To παγοδρόμιο προς όφελος των Περιστεριωτών Η πιθανή αδειοδότηση από τις υπηρεσίες του Δήμου της λειτουργίας του παγοδρομίου στο Αλσος Περιστερίου, πρέπει να έχει ως κεντρικό και πρωταρχικό στόχο την εξυπηρέτηση των Περιστεριωτών πριν και πάνω από όλους. Κανείς δεν πρέπει να αδιαφορεί για τις ανάγκες των δημοτών αλλά κανείς δεν μπορεί να επενδύει κερδοσκοπικά ή επικοινωνιακά πάνω σε αυτές. Συγκεκριμένα οφείλει να δοθεί στη δημοσιότητα η συγκεκριμένη χρήση, ο χρόνος και το τίμημα της άδειας λειτουργίας, ως στοιχειώδη πράξη διαφάνειας απέναντι σε κάθε δημότη. Επιπλέον χρήση, επιπλέον τίμημα, για το καλό των πολλών και όχι των λίγων. Θα πρέπει η παραχώρηση της άδειας να περιλαμβάνει τον όρο να απασχοληθούν σε όλη την διάρκεια λειτουργίας του παγοδρομίου άνεργοι νέοι και νέες από την πόλη μας που έχουν ανάγκη. Να δοθεί από τον Δήμο όλη η επιπλέον αποζημίωση από την επιπλέον χρήση της επιχείρησης σε κοινωνικό σκοπό, ώστε να μην δημιουργηθούν επιπλέον ανισότητες μεταξύ εκείνων που θα λαμβάνουν από το κλίμα και την ατμόσφαιρα των γιορτών και εκείνων που θα παρακολουθούν και εξαιτίας της κρίσης δεν θα είναι λίγοι. Αν για οποιοδήποτε λόγο το τίμημα για την αδειοδότηση Συναγερμό για την ενδοσχολική βία στην Ελλάδα χτυπά το «Χαμόγελο του Παιδιού» Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε σε 167 σχολεία Μεγάλες διαστάσεις λαμβάνει το τελευταίο διάστημα το φαινόμενο του ενδοσχολικού εκφοβισμού που βιώνουν κυρίως τα πιο ευαίσθητα παιδιά που δεν έχουν τη δυνατότητα να αμυνθούν. Η χρήση κοροϊδευτικών ψευδωνύμων (60,6%), τα σπρωξίματα-χτυπήματα (45,39%) και τα πειράγματα για την εξωτερική τους εμφάνιση (36,30%) είναι οι κύριες μορφές ενδοσχολικού εκφοβισμού στην Ελλάδα. «Η φτώχεια και η ανέχεια γεννούν τη βία, κάτι που το βιώνουν τα παιδιά όλης της χώρας και στο σπίτι τους και το μεταφέρουν στο σχολικό περιβάλλον» δήλωσε ο πρόεδρος του Χαμόγελου του Παιδιού Κώστας Γιαννόπουλος. Σ αυτό το συμπέρασμα κατέληξε η έρευνα που πραγματοποιήθηκε από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» σε συνεργασία με άλλες πέντε χώρες (Ιταλία, Λιθουανία, Εσθονία, Λετονία, Βουλγαρία), που έδειξαν ενδιαφέρον για το πρόβλημα, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έργου «Ευρωπαϊκή Καμπάνια ενάντια στον σχολικό εκφοβισμό». Πρώτη είναι η Λιθουανία σε ποσοστό 51,65%, δεύτερη η Εσθονία με 50,20%, τρίτη η Βουλγαρία με 34,66%, τέταρτη η Ελλάδα με 31,98%, πέμπτη η Λετονία με 25,21% και έκτη η Ιταλία με 15,09%. Συνολικά συμμετείχαν μαθητές, από τους οποίους οι ήταν από 167 σχολεία της χώρας μας. «Τα παιδιά δήλωσαν ότι υπάρχει έντονα το φαινόμενο του εκφοβισμού στην καθημερινότητά τους, έχουν ξεκάθαρη γνώση για το τι είναι πραγματικά και δεν το συγχέουν με απλά πειράγματα ή κοροϊδία» δήλωσε η Χαρά Γροσδάνη, κοινωνική λειτουργός και συντονίστρια κοινωνικών και υποστηρικτικών δράσεων στο «Χαμόγελο του Παιδιού». Τα παιδιά που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι κύρια πηγή πληροφόρησης για το φαινόμενο αυτό στην Ελλάδα είναι κατά 39,05% το σχολείο και σε ποσοστό 20,23% η τηλεόραση. Ως η καταλληλότερη μορφή ενημέρωσης αναδείχθηκε η χρήση οπτικοακουστικού υλικού (βίντεο ταινίες) και η οργανωμένη ενασχόληση με το ζήτημα μέσα στο σχολείο. Όπως επεσήμανε η κ. Γροσδάνη «Τα παιδιά έχουν έντονη την ανάγκη να λάβουν μια οργανωμένη και σωστή ενημέρωση καθώς και τρόπους αποφόρτισης απ το φαινόμενο αυτό». Στην κοινή συνέντευξη Τύπου που δόθηκε από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και απ την αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα για την καταπολέμηση του σχολικού εκφοβισμού, ανακοινώθηκε η δημιουργία ευρωπαϊκού δικτύου ενάντια στον σχολικό εκφοβισμό. Στο δίκτυο θα συνεργάζονται 17 οργανισμοί από 12 ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες εκπροσωπούν το 62% του ευρωπαϊκού πληθυσμού, ενώ στόχος είναι να επεκταθεί και στις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ. «Έχουν θυμώσει πολύ οι έφηβοι με εμάς τους μεγάλους και πρέπει να καταλαγιάσουμε την οργή τους, να κρατήσουμε τα παιδιά ζωντανά και σωματικά και ψυχικά. Γι αυτό πρέπει να υπάρχει κοινή στρατηγική, να αντιληφθούμε το σχολείο σαν ολότητα και να αντιμετωπίσουμε διαδραστικά τα φαινόμενα της σχολικής βίας», υπογράμμισε ο κ. Γιαννόπουλος. του παγοδρομίου είναι αντικειμενικά... συμβολικό, τότε η παράταξη «Περιστέρι για Ολους» προτείνει κατ αναλογία το όφελος των δημοτών από την επιχειρηματική δραστηριότητα του παγοδρομίου να παραχωρηθεί απευθείας στους δημότες με δωρεάν χρήση του χώρου σε ώρες, μέρες και ομάδες που θα συμφωνηθούν με την ίδια την επιχείρηση και με εκπροσώπους του Δήμου. Σε κάθε περίπτωση η παράταξη μας επιθυμεί οι Περιστεριώτες να γιορτάσουν τα Χριστούγεννα με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις! Γι αυτό θα συνεργαστεί αλλά και θα ελέγξει όπως οφείλει. Δημήτρης Κελάφας Επικεφαλής Αξιωματικής Αντιπολίτευσης Δήμου Περιστερίου Στο όριο της φτώχειας ζουν 3,4 εκατομμύρια Έλληνες Κοντά στο όριο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού ζει το 31% του πληθυσμού της Ελλάδας, το δε 21% ζει με πενιχρό εισόδημα, ακόμα και μετά τις μεταβιβάσεις των κοινωνικών επιδομάτων, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat για το 2011, που δόθηκαν τη Δευτέρα στη δημοσιότητα. Τα ποσοστά αυτά κατατάσσουν την Ελλάδα στις χώρες της ΕΕ με το υψηλότερο ποσοστό πληθυσμού κοντά στο όριο της φτώχειας, μετά τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Λετονία και τη Λιθουανία. Σύμφωνα με τη Eurostat, άτομα κοντά στο όριο της φτώχειας θεωρούνται εκείνα που ζουν σε νοικοκυριά με διαθέσιμο εισόδημα κάτω του 60% του εθνικού μέσου διαθέσιμου εισοδήματος (μετά τις μεταβιβάσεις των κοινωνικών επιδομάτων). Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat το 2011, στην Ελλάδα ζούσαν 3,4 εκατομμύρια άνθρωποι κοντά στο όριο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, ή το 31% του πληθυσμού. Το 2010, το αντίστοιχο ποσοστό στην Ελλάδα ήταν 27,7% και το ,1%. Στην ΕΕ, 119,6 εκατομμύρια άνθρωποι ζούσαν κοντά στο όριο της φτώχειας ή το 24,2% του πληθυσμού, έναντι 23,4% το 2010 και 23,5% το Τα υψηλότερα ποσοστά πληθυσμού που ζουν κοντά στο όριο της φτώχειας ή του κοινωνικού αποκλεισμού καταγράφηκαν στη Βουλγαρία (49%), στη Ρουμανία και τη Λετονία (40%), στη Λιθουανία (33%) και στην Ουγγαρία και την Ελλάδα (31%). Τα χαμηλότερα σημειώθηκαν στη Τσεχία (15%), στην Ολλανδία και τη Σουηδία (16%) και στο Λουξεμβούργο ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Αναπαύσεως 56α - Περιστέρι (έναντι Κοιμητηρίου Περιστερίου) και την Αυστρία (17%). Εξάλλου, το 17% του πληθυσμού της ΕΕ ζούσε με πενιχρό εισόδημα, μετά τις μεταβιβάσεις των κοινωνικών επιδομάτων. Τα υψηλότερα ποσοστά πληθυσμού με πενιχρό εισόδημα καταγράφηκαν στη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και την Ισπανία (22%) και στην Ελλάδα (21%). Αντιθέτως, τα χαμηλότερα σημειώθηκαν στην Τσεχία (10%), στην Ολλανδία (11%), στην Αυστρία, τη Δανία και τη Σλοβακία (13%). Σε ό,τι αφορά το ποσοστό του ελληνικού πληθυσμού που αδυνατεί να καλύψει σημαντικά υλικά αγαθά, το 2011 ανήλθε σε 15,2%, έναντι 8,8% στην ΕΕ. Ο συγκεκριμένος δείκτης παρουσιάζει μεγάλη διακύμανση στην ΕΕ, ξεκινώντας από 1% στο Λουξεμβούργο και τη Σουηδία και φτάνοντας στο 44% στη Βουλγαρία και στο 31% στη Λετονία. Σημειώνεται ότι άτομα που αδυνατούν να καλύψουν σημαντικά υλικά αγαθά θεωρούνται εκείνα τα οποία αδυνατούν να καλύψουν τέσσερα από τα ακόλουθα εννέα αγαθά: 1) ενοίκιο ή εξόφληση δανείου 2) θέρμανση 3) απρόοπτα έξοδα 4) διατροφή με κρέας ή ψάρι κάθε δύο ημέρες 5) διακοπές εκτός οικίας για μία εβδομάδα 6) αυτοκίνητο 7) πλυντήριο ρούχων 8) έγχρωμη τηλεόραση 9) τηλέφωνο. Σε ό,τι αφορά το ποσοστό του ελληνικού πληθυσμού που ζούσε σε νοικοκυριά χαμηλής εντάσεως εργασίας, ανήλθε σε 11,8% το 2011, έναντι 10% στην ΕΕ. Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι η μείωση των ποσοστών του πληθυσμού της ΕΕ που ζει κοντά στο όριο της φτώχειας, αποτελεί στόχο-κλειδί της Στρατηγικής για την Ευρώπη (από in.gr) , , οικ.: κιν.: , fax: OI AΠΟΡΟΙ ΔΩΡΕΑΝ Το Γραφείο μας δεν έχει καμμία επαγγελματική σχέση με το Γραφείο που λειτουργεί δίπλα μας, πρόκειται για απλή συνωνυμία

12 Σελίδα 12 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2012 ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ 1ου ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΗ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ «ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ», ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ 1ου ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η Παγκόσμια ημέρα των ατόμων με αναπηρία θεωρητικά θα ήταν ημέρα ευαισθητοποίησης και ημέρα γιορτής... στην πράξη όμως; Με πρόσχημα την οικονομική κρίση, γίνονται περικοπές επιδομάτων και συντάξεων των ΑμεΑ, σταματούν οι πληρωμές σε φάρμακα, θεραπείες και αναπηρικά βοηθήματα, μειώνεται η χρηματοδότηση των Κέντρων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με αποτέλεσμα τη συρρίκνωση των Υπηρεσιών, την απόλυση εργαζομένων και πολλά άλλα... Έτσι λοιπόν η 3η Δεκεμβρίου για τον Σύλλογο «Έλλη Αλεξίου», την Ένωση Γονέων Περιστερίου και τον Σύλλογο Γονέων των μαθητών που φοιτούν στο 1ο Ειδικό Σχολείο του Περιστερίου, ήταν μέρα διεκδίκησης και αγώνα. Συγκεντρώθηκαν στην αίθουσα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων του 1ου Δημοτικού σχολείου Περιστερίου και από κοινού έθεσαν τα προβλήματα της ειδικής αγωγής, τις ελλείψεις διδακτικού προσωπικού, ενώ συζήτησαν και για τις χρόνιες κτηριακές ανάγκες που αντιμετωπίζει το ειδικό σχολείο Περιστερίου. Αναφέρθηκαν στη πολιτική της κυβέρνησης η οποία με μαθηματική ακρίβεια οδηγεί τα παιδιά με ειδικές ανάγκες στον αποκλεισμό και την απομόνωση. Την εκδήλωση προλόγησε ο πρόεδρος της Ένωσης Γονέων και Κηδμόνων Περιστερίου κ. Γιώργος Κουτσιμπογιώργος και στη συνέχεια μίλησε ο πρόεδρος του Συλλόγου «Έλλη Αλεξίου» κ. Παπλωματάς, ο οποίος ανάμεσα σε άλλα είπε: «...Στην πραγματικότητα κλείνουν τα ειδικά σχολεία (ΣΜΕ- ΑΕ) και πετούν τα παιδιά με ειδικές ανάγκες στον Καιάδα του γενικού σχολείου χωρίς την κατάλληλη υποδομή και επάνδρωση. Η διαδικασία αυτή που έχει ήδη ξεκινήσει και τώρα γενικεύεται, εντάσσεται στη λογική της γενικευμένης ένταξης, χωρίς επιστημονικά κριτήρια και ανεξάρτητα αν το παιδί μπορεί ή όχι να ενταχθεί στο γενικό σχολείο! Έτσι το αστικό κράτος αποποιείται το χρέος που έχει στον κρίσιμο και ευαίσθητο τομέα της Ε.Α. να μορφώνει και να εκπαιδεύει τα παιδιά με ειδικές ανάγκες, φορτώνει το κόστος στις πλάτες των γονιών και παραδίδει χιλιάδες παιδιά με ειδικές ανάγκες μαζί με τις οικογένειές τους, βορά στην κερδοσκοπία επιχειρήσεων και φιλανθρώπων... Στην ουσία όσα από τα παιδιά με ειδικές ανάγκες έχουν βαριές αναπηρίες, σωματικές και νοητικές δεν θα εκπαιδευτούν ποτέ, με αποτέλεσμα να μη μπορέσουν ποτέ να αυτοεξυπηρετηθούν, να αποκτήσουν ένα επάγγελμα και πολύ περισσότερο να ενταχθούν στην κοινωνία που είναι το ζητούμενο...». Ακολούθησε ομιλία του προέδρου Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών του 1ου Ειδικού Σχολείου κ. Παντελή Σγουράκη, ο οποίος ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους για την παρουσία τους, η οποία ήταν και μεγάλη και συγκινητική. «...Ελπίζουμε στο τέλος της εκδήλωσης να φύγουμε όλοι πιο έμπειροι στα θέματα της Ειδικής Αγωγής και αποφασισμένοι ότι πρέπει να δείξουμε την έμπρακτη συμπαράστασή μας στα Άτομα με αναπηρία γιατί αποτελούν ένα μεγάλο κομμάτι του Ελληνικού λαού και συγκεκριμένα το 10%, συνυπολογίζοντας όλων των ειδών τις αναπηρίες. 3 του Δεκέμβρη λοιπόν. Χτες 2 του Δεκέμβρη ήταν η Παγκόσμια ημέρα εξάλειψης της φτώχειας. Νομίζουμε ότι αν λεγόταν ημέρα εξάλειψης των φτωχών θα ήμασταν πιο κοντά στην πραγματικότητα. Η υποκρισία στο μεγαλείο της. Για τους φτωχούς, τους ανέργους, τα ΑμεΑ κάθε μέρα είναι δική τους μέρα.» Στη συνέχεια της ομιλίας του αναφέρθηκε στην αντιμετώπιση των ανθρώπων με ειδικές ανάγκες στο διάβα των αιώνων, που μόνο τον άνθρωπο δεν τιμούσαν... Ερχόμενος στο ΣΗΜΕΡΑ, είπε: «Η Ειδική Αγωγή σήμερα είναι σε τραγική κατάσταση. Υποδομές ελλιπείς ή ανύπαρκτες. Τα κενά των ειδικών παιδαγωγών χιλιάδες. Σχολεία όπως το Σικιαρίδειο Ίδρυμα κλείνουν. Άλλα ξεριζώνονται από το χώρο τους γιατί ιδιώτες χρειάζονται το οικόπεδο. Οι μαθητές μέχρι πρότινος είχαν πρόβλημα μεταφοράς τους στα σχολεία. Αυτή την στιγμή τουλάχιστον άνθρωποι με αναπηρία είναι εκτός οποιασδήποτε διαδικασίας εκπαίδευσης και κατάρτισης και συνεχώς αυξάνονται λόγω της κρίσης. Το 95% των ικανών προς εργασία είναι άνεργοι. Ο αντίκτυπος είναι καθοριστικός στη σωματική και ψυχική τους υγεία καθώς και στην κοινωνικοποίησή τους. Οι οικογένειές τους έχουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα αφού κάποιος από τους οικείους τους πρέπει να μην εργάζεται αλλά να μεριμνά για την φροντίδα τους». Ειδικότερα για το Περιστέρι ο κ. Σγουράκης τόνισε: «Πιο συγκεκριμένα στα ειδικά σχολεία του δήμου μας, δημοτικού και νηπιαγωγείου ο μαθητικός πληθυσμός αυξάνεται. Από 27 μαθητές πέρυσι έχει φτάσει τους 41. Στο νηπιαγωγείο φοιτούν 6 νήπια. Λείπουν 2 τουλάχιστον δάσκαλοι και 1 νηπιαγωγός. Το βοηθητικό προσωπικό είναι λίγο και δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες και των 2 σχολείων. Καταλαβαίνει κανείς το βάρος που σηκώνουν οι υπάρχοντες εκπαιδευτικοί και τους ευχαριστούμε για αυτό. Δεν έχουν διοριστεί λογοθεραπευτές και εργοθεραπευτές πράγμα αδιανόητο για ειδικό σχολείο. Δεν έχει διοριστεί μουσικός ειδικότητα υψίστης σημασίας για την ψυχοκινητική ανάπτυξη των παιδιών. Αν υποθέσουμε όμως ότι τα σχολεία μας ήταν σε πλήρη ανάπτυξη από πλευράς ανθρώπινου εκπαιδευτικού δυναμικού, θα σκοντάφταμε σε ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα. Το κτηριακό. Το σχολείο μας ως κτήριο Ο Κ. Παπλωματάς, ο Γ. Κουτσιμπογιώργος και ο Π. Σγουράκης είναι μικρό προκατασκευασμένο χωρίς προδιαγραφές. Κατασκευάστηκε για να υποδέχεται λιγότερα παιδιά και με ελαφριές διαγνώσεις. Δεν έχει καμιά σχέση με τις παιδαγωγικές προδιαγραφές που απαιτούνται για ένα σύγχρονο ειδικό σχολείο. Να σκεφτείτε ότι μέχρι πρότινος και για μερικά χρόνια η οροφή του έμπαζε νερά. Μετά από υπεράριθμες προσπάθειες και αναφορές στο δήμο και με τη βοήθεια της Ένωσης Γονέων το πρόβλημα τελικά λύθηκε. Παραμένει όμως το αίτημα μας για ένα σύγχρονο ειδικό σχολείο. Αντ αυτού μαθαίνουμε ότι γίνονται προσπάθειες να προστεθεί στον υπάρχοντα χώρο μια αίθουσα προκάτ, γεγονός που θα βοηθήσει την εκπαιδευτική διαδικασία. Παγιώνει όμως μια κατάσταση και κάνει το όνειρο ενός σύγχρονου ειδικού σχολείου να απομακρύνεται. Επίσης πρέπει να αναφερθεί ότι στο δήμο μας δεν υπάρχει ούτε ειδικό γυμνάσιο ούτε ειδικό λύκειο ούτε ΕΕΕΕΚ και φυσικά δεν υπάρχει πλαίσιο για παιδιά στο φάσμα του αυτισμού. Αυτό σημαίνει ότι όταν τα παιδιά μας τελειώνουν το δημοτικό, αναγκαζόμαστε ως γονείς να ψάχνουμε για πλαίσια εκπαίδευσης σε όμορους δήμους που όμως και εκείνα είναι κορεσμένα. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο δικό μας. Είναι και των μαθητών και των γονέων τους που φοιτούν στα γενικά σχολεία. Μιλάμε για τους μαθητές των τμημάτων ένταξης και αυτών που χρήζουν παράλληλης στήριξης. Προ ημερών ή μάλλον μηνών, ως μέλη του Δικτύου Ειδικών Σχολείων, συναντηθήκαμε με τον υπουργό Παιδείας με αφορμή το πρόβλημα κυρίως της μεταφοράς των παιδιών μας στα σχολεία τους. Είναι ένα πρόβλημα που στο Δήμο Περιστερίου το έχουμε λύσει αν και δεν πρέπει να ξεχνάμε δεν είναι δωρεάν παροχή του κράτους αλλά την πληρώνουν οι δημότες. Αφού στο θέμα των μεταφορών δήλωσε αναρμόδιος, τέθηκαν και ερωτήσεις σχετικά με τις προσλήψεις εκπαιδευτικών παράλληλης στήριξης και τη στελέχωση με ειδικότητα των ειδικών σχολείων. Η απάντηση ήταν ότι μέσω ΕΣΠΑ θα γίνονταν αρκετές προσλήψεις. Κάποιες ελάχιστες έγιναν. Εμείς, αρχές Δεκεμβρίου τώρα πια, στο σχολείο μας, ακόμη περιμένουμε. Το ίδιο ξέρουμε ότι περιμένουν και άλλα σχολεία. Όσον αφορά πρόβλημα των μεταφορών, κατόπιν μεγάλων και κοπιαστικών πιέσεων λύθηκε προσωρινά με χρονικό ορίζοντα, όπως μαθαίνουμε, την 15η Ιανουαρίου Την συνέχεια την καταλαβαίνετε.» Συνεχίζοντας αναφέρθηκε στις κοινωνικές δομές για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες: «Θα ήταν χρήσιμο να αναφερθούμε και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ως παιδιά και γονείς με τις εξωσχολικές ανάγκες των παιδιών μας. Ανάγκες που έχουν σχέση με τις παροχές, τις θεραπείες τις επιπλέον εκπαιδευτικές παρεμβάσεις. Οι δημοσιονομικοί στόχοι κατέστρεψαν όποια πολιτική κοινωνικής πρόνοιας υπήρχε. Στο όνομα της κρίσης υφαρπάχτηκαν κάθε είδους ασφαλιστικά δικαιώματα. Πολλοί γονείς λόγω οικονομικής αφαίμαξης αναγκάστηκαν να περιορίσουν ή να σταματήσουν τελείως την όποια παρέμβαση παρείχαν στα παιδιά τους. Σαν να μην έφταναν όλα αυτά που προαναφέρθηκαν έρχεται από την κυβέρνηση και το σχέδιο νόμου με τον γενικό τίτλο «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια βίου μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης προσόντων επαγγελματικού προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» όπου στο άρθρο 39 γκρεμίζει ότι απέμεινε από την Δημόσια και Δωρεάν Εκπαίδευση και τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών με αναπηρία ανοίγοντας τον δρόμο στους ιδιώτες. Δεν μπαίνουμε στην ουσία του άρθρου. Πιστεύουμε ότι θα γίνει από πιο ειδικούς από εμάς. Είναι όμως περισσότερο από φανερό ότι όχι μόνο δεν υπηρετεί τα εκπαιδευτικά και μορφωτικά δικαιώματα των ΑμεΑ, αλλά με την αντιεπιστημονικότητά του ενεργοποιεί τον κοινωνικό αυτοματισμό με ότι αυτό συνεπάγεται. Πρόκειται για άλλη μια ακόμη ελεγχόμενη κατεδάφιση, ανάμεσα στις τόσες που έχει υποστεί ο ελληνικός λαός για το καλό του φυσικά. Προκαλέσαμε σήμερα αυτή την συνάντηση μας για δυο λόγους. Ο πρώτος για να αναδείξουμε, όσο μπορούμε, τα προβλήματα της ειδικής αγωγής καταδεικνύοντας ότι αυτού του είδους η αγωγή είναι αναπόσπαστο κομμάτι της παιδείας στη χώρα μας και παγκοσμίως. Ο δεύτερος για να καταλάβουμε και εμείς οι ίδιοι, παιδιά και γονείς ΑμεΑ, ότι είμαστε κομμάτι του ελληνικού λαού και μάλιστα σημαντικό. Ως γονείς παιδιών με αναπηρία βιώνουμε απίστευτη κούραση για το μεγάλωμα τους. Στην προσπάθεια μας αυτή δεν είμαστε τέλειοι. Και πάντα υπάρχει στο βάθος του μυαλού μας τι θα απογίνουν τα παιδιά μας όταν εμείς αναχωρήσουμε. Θέλουμε όμως, να καταλάβετε την αγωνία μας και την ανάγκη μας να εκφράζεται η κοινωνία και η πολιτεία απέναντι στα παιδιά μας με πολύ συγκεκριμένο τρόπο και συμπεριφορές. Φταίει το παιδί με κινητική αναπηρία που δεν πάει σχολείο ή οπουδήποτε αλλού ή φταίνε αυτοί που δεν φροντίζουν για την μεταφορά του είτε στο σχολείο είτε οπουδήποτε αλλού. Φταίει το τυφλό παιδί που δεν πάει σχολείο γιατί δεν έχει βιβλία σε γραφή Braille ή φταίνε αυτοί που δεν προσφέρουν όλες εκείνες τις υπηρεσίες και τα τεχνικά μέσα για να μπορεί να συμμετέχει. Φταίει το παιδί που έχει νοητική στέρηση ή αυτισμό που δεν αναπτύσσει στο έπακρο τις δυνατότητες του ή φταίνε αυτοί που δεν δημιουργούν τα κατάλληλα πλαίσια για αυτά τα παιδιά.» Καταλήγοντας, αναφέρθηκε στα αιτήματα των γονιών: «Ζητάμε λοιπόν να καθιερωθεί η ειδική αγωγή αποκλειστικά Δημόσια και Δωρεάν από την ηλικία τουλάχιστον των 3 χρόνων. Χρειάζεται να γίνει καταγραφή των παιδιών με αναπηρία και η ομαδοποίηση τους σε διάφορες κατηγορίες όχι για την γελοιοποίηση τους αλλά για να τυγχάνουν της καλύτερης παιδαγωγικής αντιμετώπισης, να ανακαλύπτεται το κατάλληλο πλαίσιο που αρμόζει στην κάθε περίπτωση ξεχωριστά και να γίνεται αναπροσαρμογή του πλαισίου αναλόγως της προόδου και της ηλικίας του κάθε ατόμου. Στις περιπτώσεις βαριάς νοητικής στέρησης και αυτισμού οι εκπαιδευτικός παρεμβάσεις να παρέχονται εφ όρου ζωής. Ακόμα θα θέλαμε διοργάνωση ειδικών προγραμμάτων για όλους τους εμπλεκομένους στην εκπαίδευση των παιδιών με πρώτους από όλους τους γονείς που τόσο το έχουν ανάγκη. Ζητάμε επίσης την άμεση ίδρυση νέων σύγχρονων δωδεκατάξιων Δημόσιων Ειδικών σχολείων για όλες τις ομάδες παιδιών με σοβαρές αναπηρίες που θα παίρνουν υπ όψιν τους τις ιδιαιτερότητες κάθε αναπηρίας. Τα σχολεία αυτά να είναι ενταγμένα μέσα σε γενικά σχολεία και να έχουν ως στόχο την ειδική αλλά και την γενική μόρφωση των παιδιών για να μπορούν αυτόνομα να διαβιώνουν και να αντιμετωπίζουν με αυτοπεποίθηση την ζωή. Αυτό θα γίνει με την συνεργασία με τα παιδιά του γενικού σχολείου συνδιοργανώνοντας εκδηλώσεις καλλιτεχνικές αθλητικές μορφωτικές ψυχαγωγικές κοινωνικές και άλλες. Για την επιτυχία των σχολείων αυτών απαραίτητα στοιχεία είναι ο εξοπλισμός, η επάρκεια υποδομών σε χώρους άθλησης, εκπαίδευσης, εστίασης, αίθουσες εκδηλώσεων κ.λπ., η στελέχωση με το απαραίτητο επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό και φυσικά η δωρεάν και μόνιμη μεταφορά τους με ειδικά λεωφορεία. Να υπάρχει ειδική εκπαιδευτική μέριμνα σε όλους τους δήμους για παιδιά με βαριές αναπηρίες όπως νοητική στέρηση, αυτισμό πολλαπλές αναπηρίες με τη δημιουργία κέντρων αγωγής εκπαίδευσης δημιουργικής απασχόλησης και διημέρευσης έτσι ώστε οι γονείς να φεύγουν ήσυχοι από την ζωή. Να γίνεται επιστημονική έρευνα σε βάθος έτσι ώστε να σταματήσει το φαινόμενο να υπάρχουν παιδιά στο ειδικό σχολείο που θα έπρεπε να είναι στο γενικό και το αντίθετο. Όσα παιδιά δύνανται να είναι στα γενικά σχολεία, οι τάξεις στις οποίες θα βρίσκονται να έχουν μικρότερο αριθμό μαθητών και να έχουν παράλληλη στήριξη από άλλο εκπαιδευτικό. Απαραίτητη προϋπόθεση για όλα αυτά είναι η άμεση ίδρυση νέων τμημάτων ειδικής αγωγής έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ανθρώπινη στελέχωση των πλαισίων αυτών. Ζητάμε κι άλλα. Δεν ξέρουμε αν ζητάμε πολλά. Όμως όλα αυτά που ζητάμε δεν γίνονται ούτε με καλές προθέσεις ούτε με φιλάνθρωπα αισθήματα. Νομίζουμε όμως ότι ήρθε η ώρα τα Άτομα με Αναπηρία, τα παιδιά των συγχωνευμένων σχολείων και συνειδήσεων, οι γονείς τους, οι παππούδες τους, οι γιαγιάδες τους όλοι οι εμπλεκόμενοι στην εκπαίδευση δηλαδή όλοι οι εργαζόμενοι Έλληνες πολίτες να συναντηθούμε. Να συναντηθούμε για να αποφασίσουμε ότι δεν πάει άλλο. Να συναντήσουμε για να συνδιαμορφώσουμε τους τρόπους με τους οποίους θα παλέψουμε και θα δράσουμε ως γονεϊκό, εκπαιδευτικό και εργατικό κίνημα από εδώ και πέρα για την ειδική αγωγή που είναι το ζητούμενο την σημερινή ημέρα, για την παιδεία συνολικά αλλά και για την ίδια την ζωή μας.» Μετά τον κ. Σγουράκη τοποθετήθηκαν γονείς παιδιών με ειδικές ανάγκες, εκπρόσωποι Φορέων, καθηγητές και μαθητές. Κοινή απαίτηση όλων ήταν να αποσυρθεί το νομοσχέδιο της σφαγής της δημόσιας δωρεάν Ε.Α., να χρηματοδοτηθούν γενναία τα ειδικά σχολεία ώστε όλα τα παιδιά με ειδικές ανάγκες να φοιτούν στη δημόσια ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Να μονιμοποιηθούν όλοι οι συμβασιούχοι στο χώρο της Ε.Α. και να γίνουν όλοι οι αναγκαίοι διορισμοί, ώστε να επανδρωθεί η Ε.Α. με μόνιμους εργαζόμενους.

13 Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2012 ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ «ΥΠΑΡΧΕΙ ΖΩΗ ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ;» Επιτυχημένη ήταν η εκδήλωση που πραγματοποίησε η Αριστερή Κίνηση Περιστερίου, την Κυριακή 9 Νοεμβρίου στην αίθουσα του θεάτρου της Ξυλοτεχνίας. Ομιλητές ήταν ο κ. Π. Μαυροειδής, μέλος της Πρωτοβουλίας κατά του Ευρώ και της ΕΕ και η κ. Αντωνία Αθανασοπούλου-Βαφειάδου, Δη- λυθεί σήμερα, μετά το ξέσπασμα της κρίσης και με την πολιτική των μνημονίων, απέναντι στους πόρους και τα όποια υπολείμματα αυτονομίας των δήμων, δεν αφορά την Τ.Α. και μόνο, αλλά το σύνολο των κοινωνικών κατακτήσεων και δικαιωμάτων της κοινωνίας. Τομή και αφετηρία αυ- «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 13 πλούτο, ιδιοκτησία και εξουσία το κεφάλαιο. Ή αυτοί ή το 1,5 εκατομμύριο άνεργων, οι κακοπληρωμένοι εργαζόμενοι, οι φτωχοί, οι κατεστραμμένοι αγρότες και μικρομεσαίοι. Αυτό σημαίνει εθνικοποιήσεις, αύξηση μισθών, μείωση ωρών εργασίας, εργατικό έλεγχο, φορολογία στο κεφάλαιο. Μαζί με «ΑΓΟΡΕΣ ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ» ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΛΟΦΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΕΘΗΚΑΝ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΕ ΔΕΛΕΑΣΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ Πόσο καλύτερη θα ήταν η ζωή μας χωρίς μεσάζοντες!... Και μάλιστα τώρα στην οικονομική κρίση που περνάει η χώρα, θα ήταν η καλύτερη απάντηση. Πρέπει επιτέλους να μπει ένα τέρμα στα «καπέλα» και τους «μεσάζοντες» που λυμαίνονται την αγορά, με αποτέλεσμα η τιμή του κάθε προϊόντος στο ράφι του σούπερ-μάρκετ να μοιάζει με τιμή «χρυσαφικού»... Η Ομάδα Αλληλεγγύης Κατοίκων του Λόφου Αξιωματικών Περιστερίου, έκανε πράξη μια ακόμα δράση της. Κάλεσε παραγωγούς προκειμένου να ωματικών πραγματοποίησε αγορά προϊόντων χωρίς μεσάζοντες. Εκεί οι πολίτες του Περιστερίου είχαν δυνατότητα να προμηθευτούν προϊόντα σε πολύ ελκυστικές τιμές απευθείας από τους παραγωγούς. Παράλληλα μέρος προϊόντων διατέθηκε από τους παραγωγούς δωρεάν για οικογένειες που το έχουν ανάγκη. Η Α. Αθανασοπούλου και ο Π. Μαυροειδής μοτική Σύμβουλος Περιστερίου και επικεφαλής της Αριστερής Κίνησης Περιστερίου. Την εκδήλωση άνοιξε η Α. Αθανασοπούλου-Βαφειάδου η οποία αφού έκανε μια σύντομη ιστορική αναδρομή στην πορεία των ευρωπαϊκών ολοκληρώσεων μέχρι και τη δημιουργία της ΕΕ, στάθηκε στις καταστροφικές συνέπειες που έχει η παραμονή της Ελλάδας στην ΕΕ και την Ευρωζώνη στο κομμάτι της τοπικής αυτοδιοίκησης τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Οι αυτοδιοικητικές δαπάνες στην Ελλάδα, περιορίζονταν από το 3% και κάτω. Αντίστοιχα το χρέος των Ελληνικών Δήμων που προσπαθούν σήμερα να τους εμφανίσουν σαν τους υπ αριθμόν 1 μπαταχτσήδες δεν αποτελούσε το 2011 παρά το 0,9% του συνολικού Δημόσιου Χρέους. Η επίθεση που έχει εξαπο- ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, ΚΟΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ τής της εξέλιξης ήταν το πρόγραμμα Καλλικράτης.» Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Π. Μαυροειδής, δίνοντας μια απάντηση στο ερώτημα που τέθηκε αν υπάρχει ζωή εκτός ευρώ και Ευρωπαϊκής Ένωσης, είπε, πως πρέπει να αναρωτηθούμε ακριβώς για το αντίστροφο: «Υπάρχει ζωή για τους εργαζόμενους και τους λαούς με την παραμονή στο ευρώ και την Ευρωπαϊκή ένωσης; Δυστυχώς αυτό δεν είναι υπερβολή και δεν αφορά μόνο την Ελλάδα», συνέχισε ο κ. Μαυροειδής. «Η απάντηση στα ζωτικά προβλήματα της κοινωνικής πλειονότητας δεν μπορεί παρά να αναζητηθεί σε μια αντικαπιταλιστική πολιτική με δύο αφετηριακά στοιχεία» είπε σε άλλο σημείο της ομιλίας του. «Ξεκινάμε, είναι η πρώτη αφετηρία, από την ανάγκη να χάσει ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ - ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΣΣΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ. Όλοι στη συγκέντρωση το ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΗ 2012 ώρα 11 το πρωί στην Αίθουσα Οικοδόμων Σαράντα Εκκλησιών 20 & Θεοφράστου (από Σαρανταπόρου 18). Οργανώνουμε τον αγώνα μας και αξιώνουμε: * Να μην περάσει η νέα φοροληστεία που ετοιμάζουν. * Άμεση λύση στο θέμα των φαρμάκων. * Αποκατάσταση όλων των απωλειών στις συντάξεις μας. ΝΑ ΜΗ ΛΕΙΨΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΕΒΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΤΗΛ ος χρόνος λειτουργίας ΛΕΣΧΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ 1 ου ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΣΥΖΗΤΑΜΕ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΩΝΗ ΣΑΡΡΗΓΙΑΝΝΗ με αφορμή τις ποιητικές του συλλογές «ΓΡΑΠΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ», «ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ» και «ΤΡΙΤΗ ΣΤΑΣΗ» ΠΕΜΠΤΗ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 στη βιβλιοθήκη του σχολείου, 8.30 μμ [Κύπρου και Ψαρών, Περιστέρι] Ο Αντώνης Σαρρηγιάννης είναι φυσικός και διδάσκει στο 1 ο ΕΠΑΛ Περιστερίου Τη λέσχη ανάγνωσης συντονίζει ο συγγραφέας ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΝΕΝΗΣ Υπεύθυνες καθηγήτριες ΠΟΠΗ ΚΟΤΣΥΦΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΦΑΤΟΥΡΟΥ Τηλ επικοινωνίας αυτό ερχόμαστε στο δεύτερο στοιχείο: πρέπει να σπάσει ο δεσμός αίματος κεφαλαίου - ΕΕ. Με διπλή έξοδο από ευρωζώνη και ΕΕ, με ταυτόχρονη στάση εξωτερικών πληρωμών και διαγραφή του χρέους. Χωρίς αυτά, δεν υπάρχει αγροτική παραγωγή, δεν υπάρχουν δουλειές και βιομηχανική πολιτική, δεν υπάρχουν μισθοί...» Στην ομιλία του ο κ. Μαυροειδής μίλησε για τους άνεργους που έχουν εξαθλιωθεί αλλά και για τους εργαζόμενους που «κατάντησαν» ζητιάνοι του μισθού τους... «Ενάμισι εκατομμύριο άνεργοι, μισό εκατομμύριο να εργάζονται χωρίς πληρωμή, άλλοι τόσοι να... πληρώνονται με έναντι, χωρίς να ξέρουν τελικά τι μισθό παίρνουν. Κύματα απολύσεων σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Η δημόσια περιουσία βγαίνει στο σφυρί. Τα εργασιακά δικαιώματα πετιούνται στον Καιάδα... Οι κοινωνικές πολιτικές στήνονται στο απόσπασμα...». Μετά τις αρχικές τοποθετήσεις των δύο ομιλητών το λόγο πήραν αρκετοί εργαζόμενοι, άνεργοι και νέοι προσθέτοντας τις παρατηρήσεις και τους προβληματισμούς τους, συμβάλλοντας έτσι στο γόνιμο διάλογο για τα αναγκαία σήμερα βήματα για την ανατροπή της βάρβαρης επίθεσης που έχουν εξαπολύσει η συγκυβέρνηση ΝΔ - ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ και η τρόικα ΕΕ - ΕΚΤ - ΔΝΤ. Τέλος οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν να πραγματοποιήσουν και νέες συνελεύσεις καθώς και νέες αγωνιστικές κινητοποιήσεις κατά της σκληρής επίθεσης της συγκυβέρνησης που έχει βάλει «στόχο» να εξοντώσει κάθε πολίτη αυτής της χώρας. Κυρία, Ελληνίδα αναλαμβάνει τη φύλαξη παιδιού. Με πείρα και συστάσεις. Πληροφορίες: πουλήσουν τα προϊόντα τους χωρίς μεσάζοντες και η ανταπόκριση ήταν αρκετά ικανοποιητική. Η διάθεση των προϊόντων πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 9 Δεκεμβρίου στην οδό Τηλεμάχου στο Λόφο Αξιωματικών και είχε μεγάλη επιτυχία καθώς μεγάλο πλήθος κόσμου, επισκέφθηκε τον χώρο που είχε ορισθεί για να διαθέσουν οι παραγωγοί τα προϊόντα τους και ψώνισαν σε χαμηλότερες τιμές απ ό,τι στο σούπερ-μάρκετ, λάδι, αλεύρι, ξηρούς καρπούς, ζυμαρικά, όσπρια, ρύζι και άλλα. Η εξαιρετικά μεγάλη ανταπόκριση των Περιστεριωτών στην πρωτοβουλία της διάθεσης προϊόντων χωρίς μεσάζοντες είναι βέβαιο ότι υπαγορεύει στην Ομάδα Αλληλεγγύης του Λόφου Αξιωματικών να συνεχίσει την προσπάθεια έτσι ώστε να σταθεί στο πλευρό των συμπολιτών με όποιο τρόπο μπορεί σ αυτή τη δύσκολη οικονομική περίοδο, δείχνοντας πως μόνο με την αλληλεγγύη θα αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που δημιουργούνται από τις συνθήκες. «Μακάρι να ξαναέρθουν...» ευχήθηκε μια γιαγιά που έσερνε ένα καροτσάκι της λαϊκής γεμάτο όσπρια... ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΑΛΕΞΗ ΠΟΥΛΙΑΣΗ Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Ενεργοί Πολίτες για την Ανατροπή στο Περιστέρι» παρευρέθηκα και χαιρέτισε την πρωτοβουλία και δήλωσε: «Την Κυριακή 9 Δεκεμβρίου η Πρωτοβουλία Κατοίκων Λόφου Αξι- Η Δημοτική Κίνηση «Ενεργοί Πολίτες για την Ανατροπή στο Περιστέρι», στηρίζει το συγκεκριμένο εγχείρημα και κάθε εγχείρημα που ενισχύει την ενεργό συμμετοχή, που συμβάλλει στην εμπλοκή όσων περισσότερων ανθρώπων για να ξεπεραστεί η κρίση με την κοινωνία όρθια. Στο πλαίσιο αυτό, σε μια περίοδο που η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών πλήττεται σφοδρότατα από την αγριότητα των ασκούμενων πολιτικών λιτότητας, η τοπική αυτοδιοίκηση έχει χρέος να σταθεί δίπλα στους πολίτες, όχι με όρους φιλανθρωπίας αλλά συμβάλλοντας στη στήριξη αλλά και στην ενεργοποίησή τους για την ανατροπή των ασκούμενων πολιτικών. Το όλο εγχείρημα βέβαια βρίσκεται ενάντια στις πρακτικές της διοίκησης του δήμου Περιστερίου. Παρακολουθήσαμε την 1η Δεκεμβρίου να εκμεταλλεύεται την ανάγκη του κόσμου για προσφορά με τρόπο παθητικό. Δεν τον κάνει συμμέτοχο αλλά αφήνει την κάλυψη του κενού που έχει αφήσει η κεντρική εξουσία σε δουλειά αποκλειστικά των ΜΚΟ και της εκκλησίας. Παράλληλα φέρνοντας ακόμα και χορηγούς παρουσιάζει την κατάσταση ως μη αναστρέψιμη κι αφήνει τον κόσμο να αρκείται σε συμβολικές κινήσεις που σε καμία περίπτωση δεν τον δραστηριοποιεί. Δεν χρειαζόμαστε μόνο ένα μπουκάλι λάδι, χρειαζόμαστε να μάθουμε ότι τα αγαθά μπορούν να παράγονται συλλογικά και μπορούν να διανέμονται δίκαια.»

14 Σελίδα 14 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2012 ΨΗΦΙΣΜΑ Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιλίου στη συνεδρίασή του την Πέμπτη , ενέκρινε ομόφωνα το παρακάτω ψήφισμα σχετικά με το Ίδρυμα ΘΕΟΤΟΚΟΣ: «Το Δημοτικό Συμβούλιο Ιλίου, αντιδρά στο κλείσιμο του Ι.Π.Α.Π. Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ, που σημαίνει κοινωνική ευθανασία των εκατοντάδων εξυπηρετούμενων παιδιών με αναπηρία και όχι μόνο. Το Ι.Π.Α.Π. Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ, που εδρεύει στο Ίλιον, ένα από τα μεγαλύτερα εκπαιδευτικά πλαίσια της χώρας, πιστοποιημένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, απασχολεί 92 εργαζόμενους και εξυπηρετεί 348 παιδιά και νέους με νοητική υστέρηση και αναπτυξιακές διαταραχές. Προσφέρει εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση και αποκατάσταση, ψυχολογική-κοινωνική και ιατρική στήριξη στα ΑμεΑ και στις οικογένειές τους. Από τη δεκαετία του 1960 παρέχει με συνέπεια υψηλό επίπεδο υπηρεσιών, ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (συνέχεια από τη σελίδα 7) ,55 ευρώ για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολείων του Δήμου (εισηγητής: Αντ/χος κ. Αρβανίτης Θ.) ο δημοτικός σύμβουλος Αλέξης Πουλιάσης, ερώτησε αν το ποσό κατανέμεται μοιρασμένο στη μέση μεταξύ Α/ μιας και Β/μιας και αν γίνεται βάσει μελέτης η κατανομή. Ο αντιδήμαρχος Θεόδωρος Αρβανίτης είπε: «Η διαδικασία αυτή γίνεται επειδή συμφωνούν οι Δ/ντές Εκπαίδευσης Α/μιας και Β/μιας. Βασική παράμετρος είναι ο αριθμός μαθητών των δύο Διευθύνσεων και ο αριθμός των κτιρίων. Έχει βρεθεί λύση μεταξύ των Δ/ντών και την εισηγήθηκαν στη Επιτροπή Παιδείας». Το θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα. Για το 6ο θέμα «Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου ως αναπληρωτή του Δημάρχου, στην υπό σύσταση τριμελή επιτροπή χορήγησης βεβαιώσεων παραγωγικών αδειών λαϊκών αγορών στο Δήμο. (εισηγητής: Αντ/χος κ. Σταυρούλιας Αλ.)» ορίστηκε ο δημοτικός σύμβουλος Β. Τάτσης, και ψηφίστηκε με 29 θετικές ψήφους και 1 λευκή. Το 7ο θέμα «Λήψη απόφασης ανανέωσης άδειας Υπαίθριου Πλανόδιου - Στάσιμου Εμπορίου (εισηγητής: Αντ/χος κ. Σταυρούλιας Αλ.)» ψηφίστηκε ομόφωνα. Το 8ο θέμα «Έγκριση 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑ- ΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ/12» (εισηγήτρια: Αντ/χος κα Τσιώτα Μ.)» ψηφίστηκε με 22 θετικές ψήφους, 8 λευκά και 1 αρνητική, μετά τη διευκρίνιση της αντιδημάρχου Μ. Τσιώτα-Μάρκου ότι είναι έργο αυτεπιστασίας. Το 9ο θέμα αποσύρθηκε από τη συζήτηση. Το 10ο θέμα «Λήψη απόφασης σχετικά με τις θέσεις διαφήμισης στο Δήμο (εισηγητής: Αντ/χος κ. Σταυρούλιας Αλ.)» εισηγήθηκε ο αντιδήμαρχος Οικονομικών Αλέξιος Σταυρούλιας ο οποίος είπε ότι διατηρείται σχετική απόφαση του 2009, «η διαφήμιση να γίνεται μόνο στις στάσεις των λεωφορείων». Το θέμα ψηφίσθηκε με 27 θετικές ψήφους και 4 λευκά. Το 11ο θέμα «Λήψη απόφασης για μετεγκατάσταση του γκαράζ του Δήμου Περιστερίου σε ζώνη συμβατών επιτρεπόμενων χρήσεων και ανάπλαση του οικοπέδου επί των οδών Αγίου Βασιλείου - Λάρνακος - Αναπαύσεως, Β φάση. (εισηγήτρια: Αντ/χος κα Τσιώτα Μ.)» ψηφίσθηκε, όπως δημοσιεύσαμε στο προηγούμενο φύλλο μας, μετά από εκτενή συζήτηση με 19 θετικές ψήφους και 4 αρνητικές. εφαρμόζει καινοτόμες δράσεις, υλοποιεί αποτελεσματικά ευρωπαϊκά προγράμματα, κατέχει τεχνογνωσία, υλικοτεχνική υποδομή και άριστα καταρτισμένο προσωπικό. Το Δημοτικό Συμβούλιο Ιλίου, εκφράζει την έντονη κοινωνική οργή και αγανάκτησή του στη συστηματική υποβάθμιση του ιδρύματος ΘΕΟΤΟΚΟΣ τα τελευταία χρόνια και καλεί την ύστατη στιγμή την Κεντρική πολιτική εξουσία να αναλάβει τις ευθύνες που της αναλογούν, διότι ο κίνδυνος αναστολής λειτουργίας αυτού του ιστορικού κοινωφελούς ιδρύματος, όπως και του ιδρύματος ΜΗΤΕΡΑ είναι άμεσος και ορατός λόγω: 1. Περικοπής της τάξεως του 65% της κρατικής επιχορήγησης αλλά και μεγάλης καθυστέρησης καταβολής αυτής. 2. Μη καταβολής των νοσηλίων από το Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 3. Ασάφειες και κενά σε επίπεδο αρμοδιοτήτων, όπου εμπλέκονται η Περιφέρεια, οι Δήμοι, το ΥΥΚΑ και προσφάτως το Υπουργείο Εργασίας. Το Δημοτικό Συμβούλιο Ιλίου, με ύψιστη κοινωνική ευθύνη και ευαισθησία και κατ εφαρμογή του άρθρου 21 παράγραφος 6 του Συντάγματος, που ορίζει ότι «τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική και πολιτική ζωή της χώρας..», στέκεται αλληλέγγυο στον αγώνα των εργαζομένων και των εξυπηρετούμενων παιδιών με αναπηρία και των οικογενειών τους και δηλώνει ότι θα παλέψει με κάθε τρόπο για τη διατήρηση της δημόσιας και δωρεάν αξιοπρεπούς περίθαλψης και εκπαίδευσης ΑμεΑ και κατ επέκταση όλων των κατοίκων του Δήμου μας, που αναλογεί.» Το παρόν ψήφισμα θα κοινοποιηθεί: Στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Στον Τοπικό Τύπο Στο Διαδίκτυο Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Κουκουβίνος Δημήτριος Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου, κατά του Μνημονίου 3 Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιλίου στη συνεδρίασή του την Πέμπτη , ενέκρινε ομόφωνα το παρακάτω ψήφισμα κατά του Μνημονίου 3: «Το Δημοτικό Συμβούλιο στη σημερινή συνεδρίαση διαπιστώνει ότι, η σημερινή τριμερής κυβέρνηση με την εμμονή της για βίαιη επιβολή επαχθών και αντιλαϊκών μέτρων που πλήττουν βάναυσα τις κατακτήσεις και το βιοτικό επίπεδο των εργαζομένων και που υλοποιούνται με τις γνωστές αντιδραστικές ρήτρες αυτόματης διόρθωσης σε περιπτώσεις απόκλισης από τους αντεργατικούς και αντιλαϊκούς στόχους που συνεχώς διαμορφώνει και αυξάνει η Τρόικα, και που σκοπεύουν στην ενίσχυση του νομικού πλαισίου εφαρμογής του αποκαλούμενου Μνημονίου 3, διαλύει το κράτος πρόνοιας, αποσταθεροποιεί την κοινωνία και βυθίζει στην εξαθλίωση τους πολίτες αυτής της χώρας. ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΜΑΧΗΤΙΚΑ ΑΝΤΙΘΕΤΟ: 1. Στη διαθεσιμότητα και τις απολύσεις προσωπικού στους ΟΤΑ. Οι μειώσεις και οι απολύσεις του προσωπικού των ΟΤΑ θα έχουν ως συνέπεια την υποβάθμιση και κατάργηση των παρεχομένων υπηρεσιών (Κοινωνικών παρεμβάσεων -Πολιτισμού- Βελτίωση περιβάλλοντος κ.λ.π.). 2. Στη σύσταση του «Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας» του Υπουργείου Εσωτερικών το οποίο θα του δίνει την δυνατότητα ελέγχου της εφαρμογής του προϋπολογισμού των Δήμων και των Νομικών τους Προσώπων. Η ύπαρξη απόκλισης άνω του 10% από τους τριμηνιαίους δημοσιονομικούς στόχους θα έχει ως αποτέλεσμα την επιβολή υποχρεωτικής διόρθωσης της απόκλισης, που θα γίνει εις βάρος των δημοτών με αυξήσεις τελών και επιπλέον δημοτικούς φόρους. 3. Στις μεγάλες αυξήσεις, σε τοπικό επίπεδο, των κρατικών φόρων για να χρηματοδοτούνται οι ΟΤΑ και οι Περιφέρειες. 4. Στον περιορισμό των Δημοτικών δαπανών και στην απαγόρευση κάθε κοινωφελούς έργου και παράδοση στο ιδιωτικό κεφάλαιο. 5. Στην δημιουργία του Ειδικού Ταμείου, για την εκποίηση της Κρατικής και Δημοτικής περιουσίας που θα εξυπηρετήσει το Κρατικό Χρέος. 6. Στην επιβολή νέων χαρατσιών μέσω ΤΑΠ. ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥ- ΛΙΟ Συντάσσεται με τους εργαζόμενους των ΟΤΑ και με όλο τον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ στον ΑΓΩΝΑ του ενάντια στα ΜΝΗΜΟΝΙΑ και τις όποιες πολιτικές τα αναπαραγάγουν. Θα παρέχει πολιτική και νομική κάλυψη των υπηρεσιακών παραγόντων σε περίπτωση που απειληθούν με κυρώσεις στην άρνηση παροχής στοιχείων των εργαζομένων.» Το παρόν ψήφισμα θα κοινοποιηθεί: Στο ΥΠΕΣ Στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Στο Internet Στον Τοπικό Τύπο Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Κουκουβίνος Δημήτριος Ημερίδα με θέμα: «Μαθησιακές Δυσκολίες» στο Δήμο Ιλίου Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Ημερίδας με θέμα: «Μαθησιακές δυσκολίες» που πραγματοποιήθηκε στο Δήμο Ιλίου, με πρωτοβουλία του Δημοτικού Κέντρου Πολιτισμού και Άθλησης (ΔΗ. ΚΕ.Π.Α.), την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2012, στην κατάμεστη αίθουσα του Δημαρχείου. Το κοινό είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει υψηλού επιπέδου εισηγήσεις, με κεντρικούς άξονες τη διάγνωση και αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών, τις εκπαιδευτικές παρεμβάσεις και τις εμπειρίες ενός τμήματος ένταξης. Η Ημερίδα πραγματοποιήθηκε σε θερμό κλίμα, όπου μετά τις ερωτήσεις, η συζήτηση οδήγησε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει αναγκαιότητα σύστασης ομάδων αλληλοβοήθειας και αλληλοϋποστήριξης μεταξύ των γονέων που βιώνουν το πρόβλημα. Καθώς οι μαθησιακές δυσκολίες είναι η πρώτη αιτία που απευθύνονται οι γονείς στους ειδικούς, φαίνεται πως η Ημερίδα αυτή, στάθηκε η αφορμή να ανοίξει ένα φλέγον ζήτημα που απασχολεί πάρα πολλές οικογένειες. Ο Δήμαρχος Ιλίου κ. Νίκος Ζενέτος, αναφέρθηκε στο σημαντικό έργο του Ψυχοπαιδαγωγικού Κέντρου που λειτουργεί ο Δήμος Ιλίου από το 2008 εξυπηρετώντας τις ανάγκες των παιδιών και των γονέων, ενώ κλείνοντας το σύντομο χαιρετισμό του δήλωσε: «Το δικαίωμα στην ψυχική υγεία, την αξιοπρέπεια και την εκπαίδευση, ως άτομα υπεύθυνα και δημιουργικά, είναι δικαίωμα όλων. Πρέπει, λοιπόν, να ενθαρρύνουμε τα παιδιά μας να γνωρίσουν τη διαφορετικότητά τους, να τα μάθουμε να την διαχειρίζονται και να την υπερασπίζονται. Είμαστε ο καθρέφτης του μέλλοντος και δεν πρέπει να ξεχνάμε πως οι πράξεις μας διαμορφώνουν την αυριανή κοινωνία». Στην ημερίδα παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος Ιλίου κ. Νίκος Ζενέτος, Αντιδήμαρχοι, Δημοτικοί Σύμβουλοι, εκπρόσωποι φορέων, εκπαιδευτικοί και πολλοί γονείς.

15 Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2012 Πνευματικές ΤΟΜΕΣ «Φωτοσβέστες» Ιδεών του Δημήτρη Χαλιβελάκη, Δημοσιογράφου & λογοτέχνη Οι «εχθροί» των ιδεών και του παραδοσιακού τυπωμένου ελληνικού βιβλίου δηλαδή, οι «φωτοσβέστες» των ιδεών και οι τεχνηέντως «πολτοποιητές» βιβλίων αποτελούν ένα «θανάσιμο» κίνδυνο για τους δημιουργούς του Λόγου, της Τέχνης και του Πολιτισμού. Πρόκειται για ένα μυστικό και ύπουλο πόλεμο που πλήττει το ελληνικό παραδοσιακό τυπωμένο βιβλίο και τους δημιουργούς του. Κάτι που προκαλείται από την ασύδοτη «ψηφιακή βιομηχανία έκδοσης βιβλίων» με όλες τις δυσμενέστατες επιπτώσεις κατά των δημιουργών σε συνδυασμό με την ενθάρρυνση των ολιγοπωλίων στις παραδοσιακές εκδόσεις τυπωμένων βιβλίων. «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 15 «ΞΕΣΗΚΩΜΟΣ ΤΩΡΑ! ΚΑΝΕΙΣ ΑΝΕΡΓΟΣ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ!» ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΕΡΓΩΝ Μέλη της Λαϊκής Επιτροπής Περιστερίου και της Επιτροπής Ανέργων πραγματοποίησαν παράσταση διαμαρτυρίας έξω από τα κεντρικά γραφεία του ΙΚΑ Περιστερίου, στην οποία πήραν μέρος ανασφάλιστοι, μέλη του ΠΑΜΕ, της ακριβώς γιατί η ανεργία είναι φαινόμενο σύμφυτο με το καπιταλιστικό σύστημα. Η θέση των ανέργων είναι πλάι στην εργατική τάξη, μέσα στα σωματεία των κλάδων, πλάι στην Επιτροπή Ανέργων Περιστερίου, για να διεκδικήσουμε σταθερή και μόνιμη χορηγηθεί έκτακτη οικονομική ενίσχυση στους ανέργους, ιατροφαρμακευτική κάλυψη χωρίς καμιά προϋπόθεση, υπολογισμός του χρόνου ανεργίας ως συντάξιμου χρόνου, χορήγηση κάρτας απεριορίστων διαδρομών δωρεάν για τα ΜΜΜ, μείωση των τιμολογίων των ΔΕΚΟ κατά 50%, απαγόρευση διακοπής νερού, ρεύματος και σταθερού τηλεφώνου, απαλλαγή από τα φορολογικά βάρη και χαράτσια, απαγόρευση πλειστηριασμών από το Δημόσιο και τις Τράπεζες, επιδότηση των ενοικίων και άμεση καταβολή επιδόματος των παιδιών και δωρεάν παιδικούς σταθμούς και σίτιση στους ίδιους (ανέργους) και τα Εύλογα διερωτάται ο καθένας: Οι Έλληνες πνευματικοί άνθρωποι θ αποδεχθούν αδιαμαρτύρητα τον «πνευματικό θάνατο», που μας ετοιμάζουν οι «φωτοσβέστες» των ιδεών και οι «πολτοποιητές» του έντυπου ελληνικού βιβλίου; ΟΧΙ! Έστω και πάρα πολύ αργά, το υπουργείο Παιδείας και το Ελληνικό Κέντρο Βιβλίου (ΕΚΕΒΙ), στο πλαίσιο αντιμετώπισης της κατάστασης, προχωρούν αν, τελικά, θα γίνει αυτό-- στη διαμόρφωση ενός νέου στρατηγικού σχεδίου για το τυπωμένο και το ηλεκτρονικό ββλίο. Σε σχετική ερώτηση από τους ως άνω φορείς, η Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών με έγγραφό της (αριθ. πρωτ. 8066/ ) εκθέτει πέντε προτάσεις: «1 η Πρόταση: Επιβάλλεται εκ των αντικειμενικών δεδομένων να παραμείνουμε σταθεροί στο γνωστό παραδοσιακό τρόπο έκδοσης των βιβλίων στην Ελλάδα και να τον εμπλουτίσουμε περαιτέρω, διότι τα έντυπα βιβλία, ως γνωστόν, απευθύνονται στην κυριολεξία στο σύνολο του Ελληνικού Λαού. Σε αντίθεση, φυσικά, με ένα ποσοστό 25%-30% των πολιτών που μέσω του Διαδικτύου (Internet) έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν με «την ψηφιακή βιομηχανοποίηση του βιβλίου», χωρίς, βέβαια, να σημαίνει ότι και αυτοί δεν εκδηλώνουν τις σοβαρές προτιμήσεις τους και για το παραδοσιακό τυπωμένο βιβλίο». «2 η Πρόταση: Τασσόμεθα ανεπιφυλάκτως υπέρ του έως σήμερα τυπωμένου βιβλίου (παραδοσιακός τρόπος έκδοσης), το οποίο έχει το πλεονέκτημα να βρίσκεται ακόπως παντού και πάντοτε προ των οφθαλμών των αναγνωστών και μάλιστα καθ όλο το 24ωρο, κάτι που δεν είναι εφικτό σε ανάλογη έκταση με το ηλεκτρονικό βιβλίο. Χώρια ότι με το παραδοσιακό τυπωμένο βιβλίο οι αναγνώστες του έχουν πολύ μεγαλύτερη δυνατότητα να εμπεδώνουν επωφελέστερα τα ελληνικά τους, τις πολύπλευρες γνώσεις τους με τα αδιαμφισβήτητα πλεονεκτήματα του τυπωμένου βιβλίου, τις σκέψεις τους σε συνδυασμό με την καλύτερη δυνατή προσέγγιση στα σύγχρονα φιλοσοφικά και κοινωνικά, τα επιστημονικά και πνευματικά ρεύματα, αλλά κυρίως, όμως, να υπηρετούνται αποδοτικότερα για το κοινωνικό σύνολο τα έργα Λόγου, Τέχνης και Πολιτισμού». «3 η Πρόταση: Εάν οι συναρμόδιοι φορείς του Ελληνικού Κράτους θέλουν πραγματικά να μην «πολτοποιηθούν» τα βιβλία και οι ιδέες ευρύτατης εμβέλειας, είτε με «τη δικτατορία της ψηφιακής βιομηχανοποίησης του εκδοτικού κλάδου» είτε με τα ολιγοπώλια έκδοσης του παραδοσιακού βιβλίου, προτείνουμε να ληφθούν άμεσα μέτρα, όπως: (α) Να μειωθεί δραστικά το κόστος έκδοσης του παραδοσιακού βιβλίου (φορολογία, χαρτί, τυπογραφικά κλπ.), αλλά και των ταχυδρομικών τελών, ώστε το βιβλίο να είναι προσιτό για τον Ελληνικό Λαό. (β) Να ενισχυθούν αναλογικά και οι συγγραφείς στην έκδοση και εμπορία των βιβλίων τους, διότι είναι οι πρώτοι χαμένοι από κάθε άποψη. (γ) Να βρεθούν λύσεις αμφίπλευρα αποδεκτές, σύμφωνα με τις οποίες θα ρυθμίζονται δίκαια οι σχέσεις εκδοτών και συγγραφέων, επ ωφελεία του βιβλίου και του κοινού. (δ) Να υπάρξει, επιτέλους, πραγματική μέριμνα για το 95% περίπου των Ελλήνων συγγραφέων και ποιητών, των οποίων τα έργα είναι «εκτός εμπορίου», με την υπογράμμιση ότι και αυτοί προσφέρουν πάρα πολλά όχι μόνο στον πνευματικό χώρο, αλλά και στην Ελλάδα του Πνεύματος γενικότερα. (ε) Επιτέλους, επιβάλλεται να επανέλθει και σε πιο αξιοπρεπή, βέβαια, επίπεδα η Τιμητική Λογοτεχνική Σύνταξη, κάτι που το οφείλει το Ελληνικό Κράτος και η Ελληνική Κοινωνία στους Έλληνες δημιουργούς. Σημειωτέον, βέβαια, ότι υπάρχουν αξιόλογοι λογοτέχνες, ποιητές και γενικά συγγραφείς, οι οποίοι στην κυριολεξία πένονται κι επομένως, δεν έχει κανένας κρατικός λειτουργός το δικαίωμα να εθελοτυφλεί ή να κωφεύει». «4 η Πρόταση: Αφορά την από κάθε άποψη διασφάλιση της ελεύθερης διακίνησης των ιδεών στο Διαδίκτυο (Internet) με την αντικειμενική και δημοκρατική προβολή και αγοραπωλησία των ηλεκτρονικών βιβλίων, χωρίς, φυσικά, καθ οιονδήποτε τρόπο καταδολίευση των συγγραφικών δικαιωμάτων των συναδέλφων μας. Επίσης, θεωρούμε επιβεβλημένη την πολύπλευρη και ουσιαστική ενίσχυση των μικρών εκδοτικών οίκων, που αποτελούν το θεμέλιο του δημοκρατικού πλουραλισμού στην παραδοσιακή έκδοση βιβλίων με απόλυτο σεβασμό στη διαφορετικότητα των ιδεών». «5 η Πρόταση: Εμεις, ως μέλη της Εταιρίας Ελλήνων Λογοτεχνών προτείνουμε στην υπό διαμόρφωση Ημερήσια Διάταξη της μελετώμενης Διαβούλευσης με κεντρικό θέμα τη δημιουργία ενός νέου στρατηγικού σχεδίου για το βιβλίο στη χώρα μας, όπως: Κληθεί και εκπρόσωπο της Εταιρίας Ελλήνων Λογοτεχνών, προκειμένου να επιχειρηματολογήσει διεξοδικότερα τόσο για τη Διαβούλευση αυτή καθεαυτή και το εν γένει περιεχόμενό της, όσο και για τα εν γένει πνευματικά δικαιώματα των μελών μας, αλλά και την οφειλόμενη συνδρομή του Κράτους προς τα λειτουργούντα ελληνικά λογοτεχνικά σωματεία ανά τη χώρα, τα οποία, επίσης, παράγουν σπουδαιότατο έργο για τον Πνευματικό μας Πολιτισμό». ΠΑΣΕΒΕ, του ΜΑΣ και της ΟΓΕ, απαιτώντας άμεσο σφράγισμα των βιβλιαρίων όλων των ανέργων χωρίς όρους και προϋποθέσεις, γιατί όπως τονίζουν στο κάλεσμά τους, «Ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι! Η ανεργία αυξάνεται, μισθοί, και συντάξεις μειώνονται. Για τους ανέργους δεν υπάρχουν περιθώρια αναμονής. Τα προβλήματα θα συνεχίσουν να οξύνονται όσο το αστικό πολιτικό σύστημα και οι κυβερνήσεις του δεν βρίσκουν απέναντί τους ένα ισχυρό τείχος αντίστασης και διεκδικήσεων. Οι κυβερνήσεις αλλάζουν όχι όμως και οι πολιτικές που εφαρμόζουν γι αυτό και το πρόβλημα της ανεργίας δεν λύνεται με την αλλαγή του πολιτικού προσωπικού, H «ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΙ.ΠΟ.Δ.Α» ως δικαιούχος εκτέλεσης των Πράξεων «Κοινωνικές δομές αντιμετώπισης της φτώχειας στο Δήμο Περιστερίου» με κωδικό MIS που συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» του ΕΣΠΑ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) προβαίνει στην πρόσληψη 14 ανέργων έως 30 ετών με σύμβαση εξαρτημένης πλήρους εργασίας ορισμένου έργου 24 μηνών για απασχόληση σε Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας. Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ και ως δικαιούχος εκτέλεσης της Πράξης «Δημιουργία ή και συνέχιση της λειτουργίας Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας στους Δήμους Αιγάλεω και Χαϊδαρίου» με κωδικό MIS που συγχρηματοδοτείται επίσης από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩ- ΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» του ΕΣΠΑ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) προβαίνει στην πρόσληψη 21 ανέργων έως 30 ετών με σύμβαση εξαρτημένης πλήρους εργασίας ορισμένου έργου 24 μηνών για απασχόληση σε Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας. Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ δουλειά για όλους με πλήρη δικαιώματα. Οργανώνουμε την πάλη μας έτσι ώστε από καλύτερες θέσεις να διεκδικήσουμε άμεσα μέτρα προστασίας για τους ανέργους και τις οικογένειές τους. Να δοθεί επίδομα ανεργίας σε όλους τους ανέργους, να μην καταργηθούν τα εποχικά βοηθήματα του ΟΑΕΔ, να Ανακοίνωση της ΚΙ.ΠΟ.Δ.Α. παιδιά τους». Ακολούθησε συνάντηση της Αντιπροσωπείας των Επιτροπών και των ανασφάλιστων -που συμμετείχαν στην κινητοποίηση- με τον Υποδιευθυντή των Ιατρικών Υπηρεσιών, από τον οποίο ζήτησαν τη θεώρηση των βιβλιαρίων ασθενείας. Επίσης ζήτησαν να εξετάζονται όλοι οι άνεργοι και οι ανασφάλιστοι. Ο Υποδιευθυντής του ΙΚΑ Περιστερίου τόνισε ότι δεν αρνούνται να εξετάζουν όσους δεν έχουν θεωρημένα βιβλιάρια, αλλά δεν μπορούν να συνταγογραφούν, πράγμα που σημαίνει ότι οι ανασφάλιστοι και οι οικογένειές τους θα μένουν χωρίς φαρμακευτική κάλυψη. ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Τούς Τελικούς Πίνακες Προσληπτέων, Τους Τελικούς Πίνακες Απορριπτέων, Τον Τελικό Πίνακα Κατάταξης κατά ΑΜΚΑ, Τον Τελικό Πίνακα Κατάταξης κατά φθίνουσα Βαθμολογία, Το Πρακτικό Ανάρτησης και υποδείγματα υπεύθυνων Δηλώσεων Αποδοχής και μη Αποδοχής Θέσεων. Κατά των Τελικών Πινάκων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ασκήσουν ένσταση μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών η οποία αρχίζει από την Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου και λήγει την Τρίτη 11 Δεκεμβρίου Από ώρα έως Οι ενστάσεις μπορούν να κατατεθούν αυτοπροσώπως στα γραφεία του Φορέα μας, στην οδό Ρούσβελτ 17, τ.κ , Περιστέρι ή να αποσταλλούν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή απευθείας στην ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ - ΚΙ. ΠΟ.Δ.Α.: ( Ρούσβελτ 17, τκ , Περιστέρι) Οι πίνακες είναι αναρτημένοι στην επίσημη ιστοσελίδα του Φορέα Πληροφορίες στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΙ.ΠΟ.Δ.Α.

16 Σελίδα 16 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου (συνέχεια από τη σελίδα 9) προσωπικό, αλλά και γιατί υπάρχει μηχανολογικός εξοπλισμός πολλών εκατομμυρίων ευρώ. Όσοι θέλουν να εκχωρήσουν αυτό τον τομέα σε ιδιώτες μέσω των ΣΔΙΤ, με μοχλό τον οικονομικό στραγγαλισμό των Δήμων από τον κρατικό προϋπολογισμό, αναζητούν το εύκολο κέρδος και την αρπαχτή, αδιαφορώντας επιδεικτικά για τη μεταβίβαση των οικονομικών βαρών στις πλάτες των πολιτών που ήδη δεινοπαθούν. Η Αριστερή Κίνηση θέλει να φύγει η χαβούζα και το γκαράζ από το κοινόχρηστο πράσινο, να ενωθεί με το υπόλοιπο Άλσος, να φυτευθεί με υψηλό πράσινο ώστε να υπάρχει ένας πνεύμονας πρασίνου στην καρδιά της πόλης μας. Και όχι να φύγει για να περάσει στα χέρια ιδιωτών. Ζούμε στην εποχή της συντηρητικοποίησης των πάντων. Κυβέρνηση και Διοίκηση Δήμου ισχυρίζονται ότι δήθεν η ιδιωτική πρωτοβουλία θα έρθει να αναπτύξει τα πάντα, την ώρα που αυτή ενδιαφέρεται αποκλειστικά για το κέρδος και καθόλου για τις ανάγκες των πολιτών. Δυστυχώς συχνά η Διοίκηση Παχατουρίδη υποτάσσεται στη λογική της Συγκυβέρνησης, του κεφαλαίου, της Ε.Ε, αντί να διεκδικήσει πόρους για τα έργα και τις υπηρεσίες που έχει ανάγκη ο Δήμος, μαζί με τον κόσμο και τους εργαζόμενους, κοιτάζει κι αυτή τι θα ξεπουλήσει : την καθαριότητα, το περιβάλλον, τον πολιτισμό. Έχοντας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ύδρα ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ Αρ. Πρωτ Περίληψη Ανοικτού διαγωνισμού Περίληψη: Διακήρυξη Ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού με ενσφράγιστες προσφορές ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών του Δήμου Ύδρας για την ναύλωση πλοίων μεταφοράς νερού για υδροδότηση της Νήσου Ύδρας. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΥΔΡΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη: Α) Τις διατάξεις: 1) του ΠΔ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ» 2) του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα την παρ. 1 και την παρ 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07 3) του άρθρου 55 παρ.1 του Ν. 2238/94 4) τις οδηγίες 2004/17 και 2004/19, όπως ενσωματώθηκαν στην Ελληνική νομοθεσία με τα Π.Δ. 59/07 και 60/07. B) Την 139/2012 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη της Υπηρεσίας Τεχνικής Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων Περιφερειακής Ενότητας ΠΕ Πειραιά. Γ) Την 73/2012 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού και διετέθη η απαιτούμενη πίστωση για την εργασία. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου για την εκτέλεση υπηρεσιών του παρακάτω πίνακα που θα διεξαχθεί την 31 η Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 10:00-11:00 στο Δήμο Ύδρας. Περιγραφή εργασίας Προϋπολογισθείσα Δαπάνη Χρόνος Περαίωσης Προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν τα πλοία Ναύλωση πλοίων μεταφοράς νερού για υδροδότηση της Νήσου Ύδρας. Ο προϋπολογισμός της εργασίας ανέρχεται σε ,00 ευρώ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α ( ,00 ευρώ) Ο χρόνος περαίωσης της εργασίας ανέρχεται σε δώδεκα (12) μήνες, όπως έχει υπολογισθεί εις τα συνημμένα τεύχη δημοπράτησης και περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και για ένα έτος α) Τα πλοία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δύο (2), ιδιόκτητα ή μισθωμένα μέχρι το πέρας της Υπηρεσίας και τα οποία θα πρέπει να έχουν χωρητικότητα της μέγιστης ποσότητας νερού που απαιτείται για κάθε ημέρα του έτους, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή υδροδότηση της Νήσου στην περίπτωση κατά την οποία το ένα εκ των πλοίων θα τεθεί εκτός λειτουργίας. β) Να είναι οπωσδήποτε αυτοκινούμενα, αποκλειομένων των παντός είδους ρυμουλκούμενων σκαφών, ασκών ή άλλων πλωτών κατασκευασμάτων. γ)να διαθέτουν προωθητική αντλία με πιστοποιημένη από τον κατασκευαστή δυνατότητα προώθησης 300 κυβικών μέτρων ύδατος ανά ώρα σε απόσταση μέτρων και ύψος 100 μέτρων (απαιτείται πιστοποιητικό κατασκευαστού ή αντιπροσώπου). δ) Τα κατέχοντα πλοία πρέπει να ανήκουν-χρησιμοποιούνται από τον ιδιοκτήτη είτε εκ δικαιώματος κυριότητας είτε δυνάμει άλλης εννόμου σχέσεως (πχ μίσθωση) Η εκτέλεση της εργασίας διέπεται από τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/06),του ΠΔ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών ΟΤΑ», των οδηγιών 2004/17 και 2004/19, καθώς και των ΠΔ 59/07 και 60/07. Για παροχή πληροφοριών και παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Ύδρας, σε εργάσιμες ημέρες και ώρες. Ο Δήμαρχος Ύδρας Άγγελος Λ. Κοτρώνης ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΓΚΑΡΑΖ εκφυλιστεί όσο ποτέ ο θεσμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης -τώρα και με την Επιτροπεία, και με τις διαθεσιμότητες-απολύσεις- ο Δήμος μας λειτουργεί κι αυτός στα πλαίσια της υποταγής και στις εντολές της τρόικας, εσωτερικής και εξωτερικής, που θέλει όλα να τα μετατρέψει σε κερδοσκοπικές επιχειρήσεις, χωρίς να υπολογίζει τις κοινωνικές ανάγκες και το περιβάλλον. Έτσι λοιπόν, κόβονται αδιαμαρτύρητα δαπάνες από σχολεία, παιδικούς σταθμούς, υγεία, πετάνε στην ανεργία Δημόσιους Υπαλλήλους, χωρία να βρίσκουν να πούνε μια κουβέντα έστω στο Επιχειρησιακό Σχέδιο του Δήμου για αυτή την οικονομική ασφυξία. Δηλαδή, από την αρχή του Καλλικράτη μέχρι σήμερα έχουν κοπεί 1 εκατομμύριο τριακόσιες χιλιάδες ευρώ κάθε μήνα από το Δήμο μας. Οι πολύχρωμες γλάστρες στους δρόμους, τα καρουζέλ, η ανάπλαση 5 εκατομ. ευρώ του ήδη υπάρχοντος Άλσους με τα παγοδρόμια και το άγαλμα της προστάτιδας Ευρώπης μας μάραναν. Και ποιος ξέρει πότε θα φύγει τελικά η χαβούζα των 6 εκατομ. Ευρώ και το κακόγουστο εκθεσιακό κέντρο. Όταν το αποφασίσει κάποιος επενδυτής. Με το αζημίωτο φυσικά.» Ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Ηλίας Ψυρόγιαννης αρχικά τόνισε: «Ανεξαρτητοποιήθηκα για να λέω τα πράγματα με τ όνομά τους» και αφού έκανε αναδρομή στο θέμα δημιουργίας και λειτουργίας του Γκαράζ, τονίζοντας τις προσπάθειες όλων των διοικήσεων για την καλύτερη λειτουργία και τη βελτίωσή του. «Ήμουν, ως αρμόδιος αντιδήμαρχος τότε, ο πρώτος που είχε αναφερθεί στο θέμα της Μεταφόρτωσης απορριμμάτων, διότι θα ήταν προς το συμφέρον της πόλης και των πολιτών, καθώς και σε άλλες προτάσεις χωρίς ιδιοτέλεια, αλλά με πάθος για την πόλη και γνώμονα το καλό των πολιτών της καθώς και με κατεύθυνση να μειωθεί το λειτουργικό κόστος του τομέα αυτού». Συνέχισε λέγοντας: «Υπάρχουν προβλήματα στη λειτουργία και στην εγκατάσταση του γκαράζ, αλλά δε βλέπω να ασχολείται ο πολύς κόσμος με το θέμα. Δεν ξέρω για ποιους λόγους έχει αναδειχθεί σε μείζον θέμα και έχει διογκωθεί». Υπήρξε ένταση στο σημείο, διότι παρευρισκόμενοι διαμαρτυρήθηκαν για την τοποθέτηση του κ. Ψυρόγιαννη. Αμέσως μετά συνέχισε τονίζοντας «Με το ΣΜΑ έχει ασχοληθεί και η Περιφέρεια. Αν τολμά ας έρθει να το κλείσει. Γιατί δεν το κάνει; Γιατί «πετάει το μπαλάκι» αλλού; Για να τσακώνονται «κάποιοι». Καταλήγοντας αναφέρθηκε στην ανάλυση του πρώτου masterplan το οποίο έδινε όλα τα στοιχεία. «Σήμερα όμως δεν είναι κατανοητό το θέμα του ειδικού συμβούλου, οι αρμοδιότητές του, και ο ρόλος του. Αφού δεν έχουμε συγκεκριμένους χώρους μετεγκατάστασης πώς θα προχωρήσουμε στα άλλα; Υπάρχει σύγχυση». Ο δημοτικός σύμβουλος Μ. Πρέκας είπε ότι συχνά ακούγεται το θέμα των ιδιωτών. «Αν υπάρχουν στοιχεία για ιδιωτικοποίηση να μας τα καταθέσετε και να μας τα καταγγείλετε». Ο δημοτικός σύμβουλος Δ. Κυριακόπουλος αναφέρθηκε στην έλλειψη περιβαλλοντικής μελέτης για ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΑΦΜ: Δ.Ο.Υ: Α ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΤΗΛ FAX: Εmail : ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ: 11/12/2012 Αρ.Πρωτ. :106 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ( για εκμίσθωση Σχολικού Κυλικείου ) Η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Περιστερίου διακηρύσσει ότι προκηρύσσεται Δημόσιος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός με ενσφράγιστες προσφορές για τη μίσθωση σχολικού κυλικείου. Ο Διαγωνισμός θα γίνει στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 2 ου ορόφου του Νέου Δημαρχείου ( Παναγή Τσαλδάρη και Καραθεοδωρή). Για το 2 ο Γυμνάσιο-2 ο Λύκειο- ΙΕΚ Περιστερίου ( οδός: Χαλκίδος & Οδυσσέως τηλ. επικοινωνίας: & ) στις 10/1/2013, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα αποσφράγισης των προσφορών 10:00πμ. Για περισσότερες πληροφορίες και για να λάβουν το έντυπο της διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα του σχολείου ή στα γραφεία της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής στο τηλ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 11/12/2012 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΣΟΥΡΙΔΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Πληροφορίες: κ. Δημήτρης Μπούας το γκαράζ και είπε πως υπάρχουν ευθύνες γι αυτό. Επίσης, είπε πρέπει να είναι σαφές το μήνυμα ροής της διοίκησης και πρέπει να υπάρχει καθαρή ενημέρωση με σαφήνεια. «Ο χώρος μετεγκατάστασης στην εισήγηση είναι απροσδιόριστος, υπάρχουν όμως κι άλλες ασάφειες. Διευκρινίστε τα θέματα στο σώμα και όλα τα σημεία. Η εισήγηση είναι γεμάτη ασάφειες και σε σύγχυση τα θέματα που αναφέρονται». Η αντιδήμαρχος Πρασίνου Νεκταρία Ευσταθιάδου αρχικά επεσήμανε την αποχώρηση της αξιωματικής αντιπολίτευσης από τη συζήτηση και δήλωσε: «Θεωρώ ότι έγινε εσκεμμένα, επειδή δεν ήθελαν ν ακούσουν και να χρεωθούν αυτά που τους αξίζουν. Εγώ θα πω την θέση μου. Εμείς οι λίγοι που υπηρετούμε στη θέση αυτή είμαστε με τη στάμπα πάντα των «παράνομων» και μάθαμε να ζούμε έτσι. Ξέρετε ποιοι μας το προσδίδουν αυτό; Οι ίδιοι οι συνάδελφοι και συνεργάτες μας. Το μεγαλύτερο ποσοστό των γκαράζ στη χώρα είναι παράνομα. Κάθε διοίκηση που πέρασε στο Δήμο έβαζε το λιθαράκι της στο γκαράζ για να γίνεται καλύτερα η δουλειά των εργαζομένων και η καθαριότητα της πόλης. Επειδή οι εποχές είναι δύσκολες πρέπει όλοι να προσγειωθούμε, ειδικά τα Δημοτικά Συμβούλια κάθε Δήμου. Στο Περιστέρι έχει «φαγωθεί» μια κοινωνία ολόκληρη, χωρίς να υπολογίζει το κόστος αυτής της στάσης. Ένας συνδικαλιστής, τον γνωρίζουμε όλοι, ξεσηκώνει τον κόσμο και καταγγέλλει, χωρίς να υπολογίζει τη ζημιά που κάνει» είπε και συνέχισε: «Ο Δήμος Περιστερίου αντέχει ακόμα. Όλα λειτουργούν, όλες οι υποδομές, το προσωπικό, τα μηχανήματά μας Ταχ. Διεύθυνση: Αγ. Βασιλείου 62 Περιστέρι Τηλ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Περιστέρι: 12/12/2012 Αριθμός Πρωτοκόλλου: 1307 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Δήμαρχος Ανδρέας Παχατουρίδης προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια ενός κοντέινερ φόρτωσης απορριμμάτων. Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας υπάγονται στις διατάξεις του Ν.2286/95, Ν.2307/1995, Ν.2539/1997, Ν.3463/2006, Ν.3548/2007, Ν.3801/2009, Ν.3852/2010 ΥΑ 11389/93/Β 185 όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί και σήμερα ισχύουν. Η Δημοπρασία θα γίνει στο χώρο του Δημοτικού Σταθμού Αυτοκινήτων, Αγ. Βασιλείου 62 στις 21/12/2012 ημέρα Παρασκευή και από ώρα 9:00 έως 9:15 π.μ. με την κατάθεση σφραγισμένων προσφορών. Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται, έμποροι και προμηθευτές γενικά. Των προσφορών θα επισυνάπτονται το σύνολο των νομιμοποιητικών εγγράφων των συμμετεχόντων τα οποία προβλέπονται στο άρθρο 7 της ΥΑ 11389/93 πλην της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στο διαγωνισμό. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στα ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α, θα βαρύνει δε πιστώσεις του προϋπολογισμού του έτους 2012 του Δήμου. Όλα τα στοιχεία της μελέτης με αριθμό 33/2012 βρίσκονται στα γραφεία του Δήμου στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων, Αγ. Βασιλείου 62, Τ.Κ αρμόδιος υπάλληλος ο κ. Δημήτρης Μπούας τηλ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ είναι τέτοια που δεν μπορούν να μας κάνουν τίποτα, δεν μπορεί να έρθει ο ιδιώτης ως σωτήρας, όπως συμβαίνει σε άλλους Δήμους». Επεσήμανε ότι λείπουν οι σύμβουλοι της αντιπολίτευσης οι οποίοι πρέπει ν ακούσουν την αλήθεια και όχι αυτά που λένε, αβάσιμα, θεωρίες και «φημολογίες». «Βοηθήστε μας, κάντε το για τους εργαζόμενους κι όχι για τη διοίκηση. Για να εξασφαλίσουμε το άμεσο μέλλον πρέπει να διασφαλίσουμε το «παράνομο» που εσείς λέτε. Αυτό ισχύει. Αφήστε να κρατήσουμε το γκαράζ, ώστε να βρεθεί η πολυπόθητη και μόνιμη λύση, για να έχουμε δημόσια καθαριότητα. Αυτή είναι η αγωνία μας. Αφήστε να κρατήσουμε τα κεκτημένα μας, που στηρίζονται, δυστυχώς, στη λειτουργία αυτού του χώρου. Το γνωρίζουμε, όλα τα γνωρίζουμε, αλλά αφήστε μας να κρατήσουμε προς το παρόν το γκαράζ μας γι αυτούς τους ανθρώπους που εργάζονται, για το καλό της πόλης και των δημοτών». Η αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Μ. Τσιώτα-Μάρκου κλείνοντας τις τοποθετήσεις της διοίκησης τόνισε: «Σημασία δεν έχει τι τελειώνει, αλλά ποιος βάζει το πρώτο λιθαράκι για κάτι θετικό. Δεν είπαμε ποτέ ότι θα τελειώσει το μεγάλο αυτό έργο η δική μας διοίκηση. Ποτέ δεν κομπάσαμε για ό,τι καλό κάνουμε για την πόλη». Συνέχισε λέγοντας: «Προτείνω να υπάρχει σύμβουλος και της αντιπολίτευσης στις Επιτροπές παρακολούθησης και ελέγχου του έργου και όλης της διαδικασίας. Είναι ένα έργο που αφορά την πόλη, που θα συνεχιστεί και θα ήθελα να είμαστε όλοι εδώ και να προχωρήσουμε όλοι μαζί στην ολοκλήρωσή του». Πληροφορίες: κ. Δημήτρης Μπούας Ταχ. Διεύθυνση: Αγ. Βασιλείου 62 Περιστέρι Τηλ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Περιστέρι: 12/12/2012 Αριθμός Πρωτοκόλλου: 1308 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Δήμαρχος Περιστερίου Ανδρέας Παχατουρίδης προκηρύσσει επαναληπτικό ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.2286/95, Ν.2307/1995, Ν.2539/1997, Ν.3463/2006, N.3801/2009, N.3852/2010, Ν.4013/2011/Α 204, ΥΑ 11389/93 «ΕΚΠΟΤΑ», Υ.Α /2006, Υ.Α. ΤΤ36586/2007, 929/2011 απόφαση εξουσιοδότησης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί και σήμερα ισχύουν, για την προμήθεια γάλακτος εβαπορέ για το προσωπικό του Δήμου για το έτος Η δημοπρασία θα γίνει στις 11/1/2013 ημέρα Παρασκευή από ώρα 10:00 έως και 10:30 π.μ. με την λήξη παράδοσης προσφορών στο Δημοτικό Σταθμό Αυτοκινήτων του Δήμου, Αγ. Βασιλείου 62, ενώπιον της Αρμόδιας Επιτροπής. Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί παραγωγοί, έμποροι και προμηθευτές. Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των ,00, θα βαρύνει δε πιστώσεις του προϋπολογισμού του έτους 2013 του Δήμου Η εγγύηση για την συμμετοχή στον διαγωνισμό ορίζεται στο 5% της επί της προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Όλα τα στοιχεία της μελέτης με αριθμό 29/2012 και της σχετικής διακήρυξης του διαγωνισμού, βρίσκονται στα γραφεία του Δήμου στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, τμήμα διαχείρισης και συντήρησης οχημάτων, Αγ. Βασιλείου 62, Τ.Κ αρμόδιος υπάλληλος ο κ Δ. Μπούας τηλ ώρες 09:00 έως 12:00, καθώς και στον ιστότοπο του Δήμου: -Η- ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ

17 Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2012 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 17 Επιστολή Προς «Ελεύθερο ΔΙΑΛΟΓΟ» Περιστερίου Ενταύθα 1) Αρκετά μεγάλη ήταν η προσέλευση των Περιστεριωτών στις 1/12/12 (στο ΚΑΠΗ 8ο) Αγ. Ιεροθέου, όπου πολλοί πολίτες της περιοχής ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Δημάρχου και των άοκνων Συνεργατών του να δώσουν τρόφιμα στους μη έχοντες Συνανθρώπους μας. Εύγε στο Δήμαρχό μας, επίσης στον Πρ. κ. Σ. Ζορπίδη και στον αντιδήμαρχο κ. Μπέτση που ήταν με τους Συνεργάτες τους να παραλάβουν τα τρόφιμα. Κλ. Ζούμπος Συνεργάτης του «Ελεύθερου ΔΙΑΛΟΓΟΥ» 2) Το θράσος (ορισμένων) ραδιοτηλεοπτικών σταθμών, μέχρι πού θα φθάσει; Ακόμη και νυν Πρωθυπουργός της Τουρκίας παρενέβη διαμαρτυρόμενος για την ταινία του Μεγαλοπρεπή ΣΟΥΛΕΪΜΑΝ. Διερωτώμαι μέχρι πού θα τους επιτρέψουν «οι Αρμόδιοι» να παίζουν αυτοί οι Ραδιοτηλεοπτικοί Σταθμοί αυτές τις τούρκικες ταινίες, νυχθημερώς! Έλεος, δεν υπάρχουν ελληνικές ταινίες κ.ά., Επιμορφωτικά - πατριωτικά προγράμματα - ντοκιμαντέρ;;; (Τα χαρέμια αλλού ΟΧΙ στην Ελλάδα μας). Ο έχων ώτα ακούετω. Ένας Τηλεθεατής Περιστεριώτης, Κλ. Ζούμπος (Ο Ίμβριος) Πρ. του Συνδ. Παλιν. Ελλήνων Επιστολή Προς τους υπεύθυνους ύλης της εφημερίδας Ελεύθερος Διάλογος. Στο φύλλο της 6ης Δεκεμβρίου 2012, στη σελίδα 2, φιλοξενήσατε το άρθρο «Σελήνη και Γη, ένα περίεργο δίδυμο», της κυρίας Ζουμπούλογλου. Στην τρίτη παράγραφο διαβάζουμε τα ακόλουθα: «Ένα εξίσου αξιοσημείωτο σημείο είναι ότι η μάζα της [Σελήνης] είναι μεγαλύτερη από αυτή της Γης κατά 1%, ενώ όλοι οι άλλοι δορυφόροι των πλανητών έχουν μάζα μικρότερη από τον πλανήτη γύρω από τον οποίο περιφέρονται». Δυστυχώς, η αρθρογράφος, είτε εκ παραδρομής, είτε λόγω ελλιπούς έρευνας, παραθέτει μία εντελώς λάθος πληροφορία. Συγκεκριμένα, η μάζα της Σελήνης (7,3477Χ10^22 χιλιόγραμμα) είναι το 1/81 της μάζας της Γης (5,9736Χ10^24 χιλιόγραμμα). Αναλογικά είναι σαν να συγκρίνουμε δύο σώματα βάρους 5973 κιλών και 73 κιλών. Η μάζα της Σελήνης είναι κατά 81 φορές μικρότερη από τη μάζα της Γης, και όχι όπως αναφέρει η αρθρογράφος «μεγαλύτερη από αυτή της Γης κατά 1%». Στο ηλιακό μας σύστημα δεν υπάρχουν δορυφόροι μεγαλύτεροι από τους πλανήτες τους. Αν και δεν υπάρχει ξεκάθαρος ορισμός για το τι ονομάζουμε δορυφόρο, γενικά αποκαλούμε πλανήτη ένα σώμα που περιστρέφεται γύρω από ένα αστέρι και δορυφόρο ένα σώμα που περιστρέφεται γύρω από ένα άλλο το οποίο δεν είναι αστέρι. Επίσης το κέντρο βάρους (βαρύκεντρο) ενός συστήματος σωμάτων τα οποία έλκουν το ένα το άλλο, συνήθως βρίσκεται εντός του βαρύτερου σώματος (δεδομένο που ισχύει και για την περίπτωση του συστήματος Γης-Σελήνης). Ίσως θα θέλατε να διορθώσετε τη λάθος πληροφορία που αναφέρεται στο άρθρο, καθώς ίσως μπερδέψει κάποιους από τους αναγνώστες σας. Είμαστε ήδη στον 21ο αιώνα και καλό θα ήταν να ξέρουμε ποια είναι η θέση μας όχι μονάχα επάνω στη Γη, αλλά και λίγο πιο πέρα. Φιλικά. Ένας συνδρομητής σας. Σταμάτης Σταματόπουλος ΠΑΡΔΑΚΙΔΗΣ ΤΕΛΕΤΑΙ Έτος Ιδρύσεως 1964 Η εμπειρία μας μετά από 40 χρόνια στις κοινωνικές παροχές και εξυπηρετήσεις αναπτύσσεται. Είμαστε καθημερινά κοντά σας προσφέροντας πάντα φιλικές τιμές και ανθρώπινο περιβάλλον. Το εξειδικευμένο προσωπικό αποτελεί εγγύηση για σας. ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΜΕ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΡΔΑΚΙΔΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ 59 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΗΛ. : FAX: site:http//www.gr.athina2004 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ: Αυλίδος 14 Θήβα - Εύδηλος Ικαρίας - Βαθύ Σάμου - Ερμού, Χίος Άλλο ένα ΕΞΟΝΤΩΤΙΚΟ μέτρο σχεδιάζει η νυν κυβέρνηση «κατά» των μικροεμπόρων και... καταφανώς ΥΠΕΡ των μεγαλοαλυσίδων!!! Και ΔΕΝ μιλώ για την επέκταση του «ανοίγματος» των Κυριακών, 7 φορές τον χρόνο!!! Αλλά διότι, το πάνε λάου-λάου να... παγιωθεί το σύνολο των Κυριακών και Αργιών, ως... άλλη μια... ημέρα (ευκαιρία) εργασίας δήθεν... για όλους!!! Σε λίγο; Μας βλέπω και... επί 24ώρου βάσεως! Κι αυτό για το καλό μας!!! Λες και είδαμε χαΐρι από το έως τώρα εφαρμοζόμενο συνεχές (σας είχα προ καιρού μιλήσει για... ΤΡΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΑ μεροκάματα που... «χαρίζουν» οι μικροί στους... μεγάλους! Και μόνο εξαιτίας του ότι, εμείς οι μικροί, κλείνουμε τα μεσημέρια και Δευτέρες, Τετάρτες και Σάββατα!!!) Τώρα; Θέλουν! ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΜΑΣ!!! Λόγω... προσαρμογής και... προόδου!!! Ε λοιπόν... Θα γίνω οπισθοδρομικός κι αυτή τη φορά! ΕΓΩ τις Κυριακές τις θέλω για να πηγαίνω τα καλοκαίρια, με τα παιδιά μου στη θάλασσα! ΕΓΩ τις Κυριακές τις έχω ανάγκη, για να βρεθώ με την οικογένειά μου, να βγω στην εξοχή με φίλους, ΔΙΟΤΙ, «τότε» είναι κλειστά τα σχολεία ρε όργιαααα!!! «Τότε» κάθεται λόγω πενθημέρου και η γυναίκα μου!!! Ζώαααα ε ζώααααα!!! Δηλαδή; Αυτοί θα κάθονται Σαββατοκύριακα κι εγώ... θα έχω ρεπό... την Δευτέρα;;; Βρείτε τρόπους να πατάξετε το λαθρεμπόριο! Ξεζουμίστε το μυαλό σας να φέρετε με διακρατικές συμφωνίες ανάπτυξη που θα φέρουν θέσεις εργασίας, άρα και λεφτά στις τσέπες του κοσμάκη, και ΜΗΝ ανησυχείτε. Για ένα... «ευχαριστημένο» εμπόριο, αρκεί και το... ως έχει ωράριο!!! Πείτε όμως πως... για να χορτάσετε την ασυδοσία σας, ΔΕΝ σας αρκεί κανένα ωράριο! Απλώς, ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΠΑΙΖΕΤΕ ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ!!! Και στο φινάλε... ΓΙΑΤΙ (;) ΔΕΝ ΕΜΕΝΑΝ ΑΝΟΙ- ΧΤΑ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗ- ΡΕΣΙΕΣ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ (;) ώστε να εξυπηρετούνται το πάνω από ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ (αυτ)απασχολούμενοι και υπάλληλοι των εμπορικών επιχειρήσεων; ΓΙΑΤΙ (;) ΠΡΕΠΕΙ ΕΓΩ ΝΑ ΚΛΕΙΝΩ ΤΟ ΜΑΓΑΖΙ ΜΟΥ, ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΩ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΟΥ (;) ή εξοφλήσεις λογαριασμών;;; Μήπως διότι... ΕΣΑΣ ΣΑΣ ΓΕΝ- ΝΗΣΕ ΜΑΝΑ, ενώ εμείς... φυτρώσαμε στο χωράφι;;; Και οι... δημόσιοι υπάλληλοι (διότι... περί αυτών ερίζουμε τώρα) ΑΝ θα βγούνε για αγορές την... Κυριακή που... θα τους βολεύει; Τις άλλες μέρες; Θα... κόβουν απλώς βόλτες στις πιάτσες για... οφθαλμοθεραπευτικό shopping; ΝΤΕΛΙΡΙΟ ΗΛΙΘΙΟΤΗΤΑΣ Αν ΔΕΝ έχουμε καταλάβει το ΠΟΥ (;) μας οδηγεί, η άκριτη επέκταση του internetικού shopping, ΔΕΝ ΦΤΑΙΩ ΕΓΩ!!! Βάλτε μόνο για λίγο (ΜΗ ΣΑΣ ΚΟΥΡΑΖΩ ΚΙΟΛΑΣ) την... φαντασία σας να δουλέψει! Δείτε την πόλη μας π.χ. το Περιστέρι, ΧΩΡΙΣ τις εμπορικές του πιάτσες! ΧΩΡΙΣ τις έως τώρα «εμφανείς» ΗΛΙ(ΘΙ)ΟΥ ΦΑΕΙΝΟΤΕΡΟ... επιχειρήσεις! Φανταστείτε όλους τους χώρους, με τις βιτρίνες τους, τους φωτισμούς τους, τις πολύχρωμες επιγραφές, ΜΙΑ-ΜΙΑ ΝΑ ΣΒΗΝΟΥΝ!!! ΝΑ ΑΔΕΙΑΖΟΥΝ... Κι όχι λόγω... ανεργίας ή αναδουλειάς, αλλά γιατί οι... δοσοληψίες θα γίνονται ηλεκτρονικά! Μέσω διαδικτύου!!! Φανταστείτε, τους χιλιάδες υπαλλήλους (που στις μέρες μας, είναι αναπόσπαστο κομμάτι των επιχειρήσεών μας) ΧΩΡΙΣ ΔΟΥΛΕΙΑ!!! Φανταστείτε έναν ολόκληρο κόσμο «μεταλλαγμένων» ανέργων, να περιφέρονται σε σκοτεινούς δρόμους, και μόνο... DELIVERY να μετακινούνται παραδίδοντας... ηλεκτρονικές παραγγελίες!!! Φανταστείτε π.χ. ένα... Amazon να διακινεί βιβλία, κι ένα e-kea από... τρόφιμα και μικροέπιπλα έως... διαδικτυακές «ψηφιακές» γιαγιάδες, που... θα λένε παραμύθια με... χρονοχρέωση στα παιδιά μας!!! Φανταστείτε... Στα τρία παραμύθια, το ένα... δώρο!!! Από τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας! Μια «τέτοια» κοινωνία, ΟΥΤΕ Ο ΟΡΓΟΥΕΛ θα μπορούσε να την είχε φανταστεί! Ίσως... ΟΥΤΕ κι ένας ΙΟΥΛΙΟΣ ΒΕΡΝ!!! Άλλωστε, ΕΓΩ ΣΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΩ ΜΙΑ (οσονούπω) ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ- ΤΗΤΑ! Άσχετα ΑΝ σας λέω... «φανταστείτε»!!! Θα ταν σαφώς καλύτερα να πω: ΔΕΙΤΕ!!! ή... ΑΙΣΘΑΝ- ΘΕΙΤΕ!!! ή...παρτε ΜΕΤΡΑ ΤΩΡΑ... Γιατί ο εχθρός ΕΙΝΑΙ εντός των τειχών! Διότι... ΗΔΗ, Η ΠΟΛΙΣ... ΕΑΛΩ!!! Κι ας μην αυταπατόμεθα, επειδή... ακόμα πίνουμε τον καφέ μας στα...εφησυχαστικά καθίσματα των... «κοιμητηρίων» του Μπουρνά και της Βεά!!! ΤΙ ΤΟΥΣ ΚΟΙΤΑΜΕ ΡΕΕΕ;;; Οι συμπαθείς Πάκοι (Πακιστανοί) με το που θα σκάσουν μύτη από χιλιάααδες χιλιόμετρα μακριά, ΒΡΙΣΚΟΥΝ ΑΜΕΣΩΣ ΤΟΝ... ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ των CD και DVD που πουλώντας τα, «κάποιοι» θησαυρίζουν και εκατοντάδες μαγαζιά του είδους... «κλείνουν»!!! Οι Έλληνες... «γάτοι» του υπουργείου Εμπορίου ή Ανάπτυξης (!!! Θου Κύριε φυλακί τω στόματί μου!!!) ΔΥΟ ΒΗΜΑ- ΤΑ μόλις από τους παράνομους προμηθευτές; ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΒΡΙΣΚΟΥΝ;;; Οι Άφρικαν boys, με το που θα πατήσουν το πόδι τους στο... Ελλάντα, ξετρυπώνουν κάθε λαθραίο προμηθευτήριο για τσάντες... σινιέ, ή κινητά, ή ομπρελοκατσαβιδάκια κ.λπ. κ.λπ. Τα εδώ «κωθώνια» της αγορανομίας; Των... οικονομικών ελέγχων; Έχουν... βουλωμένες τις μύτες και ΔΕΝ μυρίζουν τίποτε;;; Ή μήπως... έχουν «βολεμένες» τις μύτες!!! Το ότι τα κινεζάκια εισάγουν (από πού τα... περνάνε άραγε;;;) δεξιά παπούτσια ενός ζευγαριού και τα περνάνε ως... (χιλιάααδες) δείγματα (άρα... αφορολόγητα), και την άλλη μέρα περνάνε τ αριστερά (όχι σε... ιδεολογία! Σε πόδι...) πάλι ως (χιλιάαααδες) δείγματα (!!!!!) ΜΙΛΑΜΕ ΠΩΣ... ΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ, ΕΙΝΑΙ... ΑΠΕΙΡΩΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ των... όσων πουλάνε τελικά «οι κακόμοιροι»! Άρα μάλλον... θα πιάνονται κορόϊδα!!! Αυτό; Πάλι ΔΕΝ το ξέρουν οι καλοί μας τελων(οφύλακ)ες και... φαρισαίοι;;; Το τι γίνεται στα Προπύλαια, στην Ερμού, το Μοναστηράκι, τους σταθμούς ΜΕ- ΤΡΟ; Τον... δικό μας πεζόδρομο;;; Ούτε αυτά τα παίρνουν χαμπάρι;;; Ε τότε; ΤΙ ΤΟΥΣ ΚΟΙ- ΤΑΜΕ ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ; Γιατί τους χαρίζουμε και μονιμότητες; Γιατί τους δίνουμε κι εφάπαξ για την... εύφημον υπηρεσία που μας παρείχαν;;; Μήπως (;;;) Γι αυτό και γι αυτά... ΔΕΝ ΓΟΥΣΤΑΡΕΙ ΚΑ- ΝΕΙΣ ΤΟΥΣ «Α-ΞΙ-Ο-ΛΟ-ΓΗ- ΣΗ» στο Δημόσιο;;; Με το ελεεινό πρόσχημα πως: «Αν μ έχει... στο μάτι ο διευθυντής, και μου πάει κόντρα»;;; Την δική μας δυσαρέσκεια από τον τρόπο που υπηρετούσατε το... δημόσιο συμφέρον ρε μαγκίτες; ΠΩΣ ΘΑ ΣΑΣ ΤΗΝ ΕΚΦΡΑΣΟΥ- ΜΕ; Την δική μας αγανάκτηση για τον τρόπο διδασκαλίας που επιλέγατε (;) ΠΩΣ ΘΑ ΣΑΣ ΤΗΝ ΠΑΣΑ- ΡΟΥΜΕ ΣΤΑ ΜΟΥΤΡΑ;;; Για τον τρόπο προάσπισης του υγιούς εμπορίου (που ΗΤΑΝ ΚΑ- ΘΗΚΟΝ ΣΑΣ, και... γι αυτό «υποτίθεται» πληρωνόσασταν, και μάλιστα ΠΟΛΥ ΑΚΡΙΒΑ;;;) ΠΩΣ (;) θα σας το... ανταποδώσουμε;;; ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ... ΛΑΜΠΟ- ΓΥΑΛΟ Αυτό ακριβώς ήταν έως τώρα, η... ελληνική (κατ ευφημισμόν) κοινωνία, κι αντί να σκύψουν όοολοι οι υπεύθυνοι γι αυτό το χάλι, το κεφάλι, ΚΑΙ ΝΑ ΜΠΟΥΝ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΣΤΟ... ΦΑΡΑΣΙ ΤΗΣ ΟΡ- ΓΗΣ και της ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΠΟΥ ΞΕΧΕΙΛΙΖΕΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥΣ, για να... πεταχτούν ΜΙΑ ΩΡ ΑΡΧΥΤΕΡΑ ΣΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ, καμώνονται «και οι ίδιοι» τους... «αγανακτισμένους»!!! Τους... «ανήμπορους» δήθεν ν αντιδράσουν «ένεκα...το σύστημα»!!! Μα ΠΟΙΟΙ ΗΤΑΝ... «ΤΟ ΣΥΣ- ΤΗΜΑ» ως χθες; ΠΟΙΟΙ «ΕΙΝΑΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ»;;; Κι όλοι οι άλλοι; Εμείς; Τα κορόϊδα; Γι άαααλλη μια φορά, ΑΦΗΝΟΥΜΕ ΤΗΝ... (ΑΥΤΟ) ΚΑΘΑΡΣΗ ΣΤΟΥΣ ΘΥΤΕΣ ΜΑΣ;;; Μ αυτά και μ αυτά χαιρετώ σας (προς ώρας) και... φιλώ σας! -Ή μάλλον... «φυλώ σας» (με τον τρόπο μου, κι ας μην ήταν πάντα... ο ιδανικότερος!!!) ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ θα... βλεπόμαστε!!! ΥΓ. Στ αλήθεια, πόσο φτηνό κι ανόητο ακούγεται στ αυτιά μου, αυτό το: «Δια να ΜΗ διασαλευτεί...»η τάξη»!!! Των αρχών, κάθε που... υποψιάζονταν πορείες, διαδηλώσεις, απεργίες!!! Για ΠΟΙΑ ΤΑΞΗ μιλάτε ρε ΜΑΥ- ΡΟΓΥΑΛΟΥΡΟΙ;;; Για ΠΟΙΑ ΤΑΞΗ (;) ΡΕ ΜΑΥΡΑ- ΓΟΡΙΤΕΣ;;;

18 Σελίδα 18 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2012 ΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, της γενικότερης κρίσης που μαστίζει την κοινωνία μας, υπάρχουν ακόμα κάποιοι άνθρωποι που πηγαίνοντας κόντρα στην συγκυρία, συνεχίζουν να ελπίζουν και να ονειρεύονται, γράφοντας με ευαισθησία ποίηση. Ένας τέτοιος άνθρωπος, είναι και ο Περιστεριώτης Ηλίας Σωτηρόπουλος, ο οποίος περιδιαβαίνει τον μοναχικό δρόμο της ποίησης από τα εφηβικά του χρόνια. Έχει διακριθεί στον 2 ο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό Ποίησης Δυτικής Αθήνας, το 2003, από την Πανελλήνια Ένωση Λογοτεχνών το 2012, και πρόσφατα από την Ένωση Συγγραφέων Λογοτεχνών Ευρώπης, στα πλαίσια του 1 ου Πανελλήνιου Τσακιρίδειου Ποιητικού Διαγωνισμού. Η βράβευσή του θα γίνει από τον Δήμο Δέλτα, της Δημοτικής Κοινότητας Διαβατών, στη Θεσσαλονίκη, μέχρι το τέλος του χρόνου. Τελειώνοντας τα σχόλια, ας δώσουμε το λόγο στην ποιητική του γραφή, παραθέτοντας σας, το ποίημα που βραβεύτηκε. ΙΧΝΗΛΑΤΗΣ Μοναχικός ξωμάχος κοντοστέκει, σε μονοπάτι, που οδηγεί αλλοπαρμένο, στις Λίμνες των Νεφών... Σώπασαν κι οι παλιές του αγάπες, στην άδεια του αγκαλιά... Μήτε ουδός.., μήτε κρυφό μαντάτο, πριν να λουφάξει εδώ.., στης λαίλαπας τα λημέρια, αγναντεύοντας τα δάση της οξιάς... Κι ένας καιρός, τυχοδιώκτης, (Από τον Ηλία Γ. Σωτηρόπουλο) που τα σημάδια του, αχνοσβήνει της περπατησιάς, για να προφτάσει πιλαλώντας του κεραυνού το ημέρωμα... Το πολύβουο μελίσσι της παιδικής του μνήμης, να παραμονέψει θέλησε, για να τον έβλεπε όπως τότε, που ζωγράφιζε τους χαρταετούς, πριν τους αμολήσει να ταξιδέψουν στων ονείρων του, τους αιθέρες... Μέσα στην παραζάλη απ τους καπνούς της πίκρας του, δεν σάλεψε κι αυτό... Και τώρα.., στων υδάτινων ριπών το καλωσόρισμα, θε να γυρέψει ν αναστήσει, τις ερωτικές του οδύνες, της εφηβείας, που μεθοκοπούσαν μαζί του και τον κανάκευαν, μπροστά στο κατώφλι της ευτυχίας... Να μιλήσει με τα δάκρυά του, για της λαχτάρες της Άνοιξης, που ανθίζουν μαζί με τα κορίτσια, σα δίνουν στα κλεφτά, το πρώτο τους φιλί... Παραμονεύουνε οι ληστές, -ουράνιοι καταρράκτεςν αρπάξουν του χναριού το ψηλάφισμα... Γι αυτό και απόκαμε εδώ, να περιμένει την Κοσμογονία... Ν αδράξει πάλι απ τους καιρούς Το Φυλαχτό του Παράδεισου, που του χαμογελούσε, δραπετεύοντας τα βράδια απ της γιαγιάς τα παραμύθια... Μονάχα απ της καρδιάς τα φύλλα δεν γύρεψε απόκριση.., σαν ζωντάνεψαν πάλι, απ τις μελαγχολικές ανάσες, μιάς νύχτας σαν κι αυτή, φθινοπωριάτικης... -Ξωμάχε, γιατί καρτεράς; Τις Παρθένες Ιέρειες απ το Ναό της Λίμνης των Νεφών να ξελογιάσεις; Από μικρές παιδίσκες τάχτηκαν εκεί, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ «ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ «Kαινοτόμες δράσεις» στα σχολεία Οι «καινοτόμες δράσεις» αποτελούν βασικό στοιχείο των εκπαιδευτικών συστημάτων της Ε.Ε. Συνδέονται άμεσα με τους δείκτες αξιολόγησης της σχολικής μονάδας και των εκπαιδευτικών και οδηγούν στην κατηγοριοποίηση και των δυο. Θέλουν: Να αποκεντρώσουν την εκπαίδευση με την καθοδηγούμενη ανάθεση του περιεχομένου της στους περίφημους κοινωνικούς εταίρους, ιδιώτες, επιχειρήσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις, μη κερδοσκοπικές εταιρείες, συλλόγους γονέων, τοπική αυτοδιοίκηση. Να διασπάσουν τον όποιο ενιαίο χαρακτήρα της εκπαίδευσης και εντείνουν την ταξική διαφοροποίηση σχολείων, επιταχύνοντας και εμβαθύνοντας τις αναδιαρθρώσεις στην εκπαίδευση. Να καταστήσουν το «ευέλικτο σχολείο» ελκυστικό, για να μειώσουν τη μαθητική διαρροή. Να αποδεχτούν γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικοί το σχεδιασμό ΕΕ και ΟΟΣΑ για στροφή στις πρόχειρες καταρτήσεις. Να απορροφήσουν και να εκτονώσουν τις αντιδράσεις του εκπαιδευτικού κόσμου, προετοιμάζοντας την υπογραφή του «εκπαιδευτικού συμβολαίου», που ορίζει το υπουργείο παιδείας προκειμένου να γίνει αποδεκτή η αξιολόγηση από τη βάση του κλάδου. Το ΔΣ του συλλόγου, για όλους τους παραπάνω λόγους, καλεί τους εκπαιδευτικούς μέλη του να για να φυλάνε, κλείνοντας το γόνυ, τα Ιερά Μυστικά των Κατακλυσμών... Χαμήλωσε το βλέμμα, εντός σου, πριν πλανευτείς απ τα ηδονικά τα κάλλη που απλόχερα σε ικετεύουν να γευτείς, των βουνοκορφών τα νεφελώματα, με τις αετίσιες φωλιές... Των πεφταστεριών τη λάμψη, μην τη λιμπιστείς... Φιλιά αναστάσιμα, και θησαυρούς πειρατικούς, ακόμα κι αν σου τάξει... Στους ώμους σου, απόθεσε ριχτά το πανωφόρι της ελπίδας, για να σε συντροφεύει στις κοσμοχαλασιές... Ικέτεψε, στον Πατέρα, της Λίμνης των Νεφών, για της ψυχής, και ανάδελφους ξωμάχους... Θαρρώ, σε μοιρασιά, είναι γλυκά, τα άζυμα της Καταιγίδας... Κόπιασαν και τα δώρα του ουρανού... Αμέτρητα, και διάφανα.., του διαμαντιού... Στομωμένα υδάτινα εγχειρίδια, κίνησαν το χώμα να πληγιάζουν, παιανίζοντας έναν ήχο πανάρχαιο απ τα κρουστά των Αγγέλων......Χάθηκε η σκιά του, στης νεροποντής τις άχνες... Τη μολυβένια γκραβούρα του δρόμου της επιστροφής, φτιασίδωναν πετρόχτιστα κονάκια, ως την άκρη της θωριάς της... Τον λούζει σύγκορμα, λυτρωτικός αγέρας, και μιά παρηγοριά της θαλπωρής... Τα λόγια της καρδούλας του συρτά σιγοτραγούδησε Όταν δεν έχεις δίπλα σου, αυτούς που αγαπάς, αγάπησε αυτούς, που στέκουν, δίπλα σου... Ηλίας Γ. Σωτηρόπουλος μην αναλάβουν προγράμματα και «καινοτόμες δράσεις» του υπουργείου παιδείας, γιατί ΚΑΙ αυτός είναι ένας από τους τρόπους για να «στρωθεί το χαλί» για την εφαρμογή της αξιολόγησης. Το ΔΣ καλεί τα μέλη του συλλόγου να συνεχίσουν να προγραμματίζουν με βάση τις ανάγκες κάθε σχολείου, κάθε τάξης, με βάση τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντα των ίδιων και των μαθητών τους, τις δραστηριότητες μέσα στα σχολεία. Να συνεχίσουν να παλεύουν για το σχολείο που θα σέβεται τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντα των μαθητών, θα αναπτύσσει την κριτική τους σκέψη, θα προωθεί την αγάπη για τη γνώση, θα τους μάθει να εξηγούν και ν αλλάζουν τον κόσμο, θα διδάσκει αλληλεγγύη, συλλογικότητα, αγωνιστικότητα, με περιεχόμενο απαλλαγμένο από την παπαγαλία, το μυστικισμό, το ρατσισμό, ένα σχολείο χωρίς αποκλεισμούς, ανοιχτό για όλα τα παιδιά, Έλληνες και μετανάστες, χωρίς οριζόντιους ή κάθετους διαχωρισμούς, χωρίς αξιολογικές ή εξεταστικές κρίσεις. Να αρνηθούν να θυσιάσουν το μέλλον των μαθητών τους και το δικό τους στους νόμους του σχολείου της αγοράς. ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΠΛΩΜΑΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α ΕΛΜΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ) «ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ» ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ Το τελευταίο διάστημα Γερμανοί στρατιωτικοί του ΝΑΤΟ προσφέρουν σε σχολεία του νομού Χανίων, (δίπλα στην Αμερικανονατοϊκή βάση της Σούδας), χορηγίες σε αναλώσιμα και μηχανήματα. Φυσικά με την προϋπόθεση για όποιον τις αποδεχτεί να δηλώσει τη δημόσια ευγνωμοσύνη του, μέσω των τοπικών ΜΜΕ στους δήμιους αυτούς των λαών. Αυτοί που τα χέρια τους έχουν βαφτεί με το αίμα των λαών της Γιουγκοσλαβίας, του Ιράκ, του Αφγανιστάν, της Παλαιστίνης, της Λιβύης, που ακόμα και τώρα ετοιμάζονται για νέο δολοφονικό έγκλημα στη Συρία, αυτοί οι λύκοι φορούν την προβιά του αρνιού και παρουσιάζονται ως «σωτήρες» της εκπαίδευσης, των σχολείων, των μαθητών μας. Το αίμα που έχουν χύσει οι φονιάδες των λαών ΝΑΤΟ ΗΠΑ ΕΕ, με τις ευλογίες διαχρονικά των ελληνικών κυβερνήσεων δεν ξεπλένεται με εκτυπωτές και φωτοτυπικό χαρτί. Τα βρώμικα «δώρα» τους προέρχονται από δολοφονημένους λαούς, από δολοφονημένα παιδιά. Δεν έχουν καμιά δουλειά στα σχολεία μας. Όποιος αποδέχεται τέτοιες χορηγίες πρέπει και θα είναι υπόλογος στη συνείδηση του λαού μας. Όσοι λένε στο λαό, πως για να «σωθεί», οφείλει να διαλέξει με το ζόρι έναν «καλό προστάτη», έναν «καλό ιμπεριαλιστή», είτε αυτός είναι η Ε.Ε., είτε οι ΗΠΑ, είτε η Ρωσία, είτε άλλος, δεν υπηρετούν τα συμφέροντά του. Δρούνε ενάντιά του. Είναι τεράστιες οι ευθύνες των ελληνικών κυβερνήσεων, αλλά και όσων στηρίζουν τις χορηγίες και την επιχειρηματικότητα στα σχολεία: Αφήνουν τα σχολεία γυμνά από κάθε εξοπλισμό ή οικονομική δυνατότητα λειτουργίας, έρμαια στις ορέξεις των διάφορων χορηγών, είτε είναι εταιρείες, είτε ΜΚΟ, είτε ΝΑΤΟικά τσακάλια. Εμπλέκονται στον επερχόμενο ιμπεριαλιστικό πόλεμο στη Συρία, μέσω της βάσης της Σούδας. Καλούμε τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς να μην επιτρέψουν αυτόν τον εξευτελισμό. Να παρθούν από τους συλλόγους εκπαιδευτικών, από συλλόγους δασκάλους, από μαθητικά συμβούλια αποφάσεις καταδίκης του ιμπεριαλιστικού μηχανισμού του ΝΑΤΟ. Να μην επιτραπεί η είσοδος των φονιάδων με κανένα τρόπο στα σχολεία μας. Απαιτούμε: Να μη συμμετάσχει η Ελλάδα με κανέναν τρόπο στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους που ετοιμάζονται κατά της Συρίας και του Ιράν. Να μην παραχωρηθεί ούτε γη, ούτε αέρας, ούτε νερό στους φονιάδες των λαών μετατρέποντας την Ελλάδα και πάλι σε ορμητήριο εναντίον άλλων λαών της περιοχής. Να μη χρησιμοποιηθεί η βάση της Σούδας. Να κλείσει τώρα! Να επιστρέψουν τώρα τα ελληνικά στρατεύματα που βρίσκονται σε ιμπεριαλιστικές αποστολές εκτός συνόρων. Να ακυρωθούν οι στρατιωτικές συμφωνίες της χώρας μας με το Ισραήλ ΟΥΤΕ ΓΗ ΟΥΤΕ ΝΕΡΟ ΣΤΟΥΣ ΦΟΝΙΑΔΕΣ ΤΩΝ ΛΑΩΝ. ΕΞΩ ΟΙ ΜΑΚΕΛΑΡΗΔΕΣ ΑΠ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Περιστέρι, 03 Δεκεμβρίου 2012 O Πρόεδρος Καταγής Παναγιώτης Ο Γενικός Γραμματέας Ζούτσος Νίκος Ο Ζαφειρακίδης σε ρόλο νέου Ρακιντζή Ο πρόεδρος του ΚΥΣΔΕ [εκλεκτός της αλήστου πολιτικής μνήμης Α. Διαμαντοπούλου] και Διευθυντής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Γ Αθήνας Γ. Ζαφειρακίδης, αφού πρωτοστάτησε στις συγχωνεύσεις τμημάτων εδώ κι ένα μήνα [τις οποίες και επέβαλε παρά τις μαζικές κινητοποιήσεις γονέων, μαθητών, εκπαιδευτικών, εκβιάζοντας και απειλώντας με ΕΔΕ τους διευθυντές], αφού πίεσε τους διευθυντές των σχολείων να εκβιάσουν τους εκπαιδευτικούς ώστε να αναλάβουν υπερωρίες παρά τη θέλησή τους για την κάλυψη των κενών, αφού διέσπειρε φήμες ότι οι ελεγκτές του Ρακιντζή μετά την Ανατολική Αττική «θα επισκεφθούν» και τα σχολεία της δυτικής Αθήνας, αφού, αφού., απόψε το βράδυ 5/12/12, έστειλε τους δικούς του «ελεγκτές» στο 1 ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Περιστερίου, να μπαινοβγαίνουν στις τάξεις την ώρα του μαθήματος και να ελέγχουν τα απουσιολόγια, να κάνουν ελέγχους στα βιβλία του σχολείου και να δημιουργούν ένα κλίμα τρομοκρατίας και τροϊκανής «επιτροπείας» στο σχολείο! Φυσικά πολλοί συνάδελφοι διαμαρτυρήθηκαν έντονα και απαίτησαν να σταματήσει η επιδρομή. Η ντροπή και το φιλότιμο δεν περίσσεψαν σε κανένα τσιράκι της αντιλαϊκής εξουσίας, ίσα-ίσα είναι αυτά ακριβώς τα άτομα της μεσαίας ιεραρχίας που εμφανίζονται «βασιλικότεροι του βασιλέα», ιδιαίτερα σε βάρβαρες συνθήκες σαν αυτές που βρίσκεται σήμερα ο λαός μας, σε συνθήκες κατάρρευσης του δημόσιου σχολείου, σε συνθήκες εξαθλίωσης μαθητών και καθηγητών. Ως εκ τούτου καμιά απολύτως έκπληξη δεν μας δημιουργεί η στάση του εν λόγω κυρίου, που έχει διατελέσει άλλωστε και για πολλά χρόνια κεντρικός συνδικαλιστής της ΠΑΣΚ εκπαιδευτικών. Απλώς τον καλούμε την επόμενη επιδρομή να την κάνει αυτοπροσώπως [και όχι μέσω διοικητικών υπαλλήλων της διεύθυνσης τις οποίες εξαναγκάζει], ενώπιον μάλιστα της ΕΛΜΕ, της οποίας έχει διατελέσει και πρόεδρος πριν από πολλά χρόνια ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΦΑΤΟΥΡΟΥ Φυσικός στο 1 ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Περιστερίου Μέλος του ΔΣ της ΟΛΜΕ

19 Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2012 Εκπαιδευτική επίσκεψη μαθητών του 13ου Δημοτικού Σχολείου στο Δήμο Περιστερίου Επίσκεψη στο Δημαρχιακό Μέγαρο Περιστερίου πραγματοποίησαν στις 4 Δεκεμβρίου 2012 το πρωί οι μαθητές της Γ τάξης του 13ου Δημοτικού Σχολείου της πόλης μας, συνοδευόμενοι από τους δασκάλους τους Γιώργο Χριστόπουλο και Ελένη Κοφινά, μέσα στα πλαίσια εκπαιδευτικού προγράμματος, Έγιναν δεκτοί από την Γενική Γραμματέα Κωνσταντίνα Τσόγκα και τα Διευθυντικά Στελέχη του Δήμου Περιστερίου και ενημερώθηκαν για τον τρόπο λειτουργίας, την οργανωτική δομή, καθώς και τα καθημερινά ζητήματα που τον απασχολούν. Ξεναγήθηκαν στο δημαρχιακό γραφείο, τις αίθουσες συσκέψεων, τις υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών (δημοτολόγιο, ληξιαρχείο, μηχανογράφηση, κλπ), το πολιτιστικό - συνεδριακό κέντρο, την αίθουσα εκθέσεων εικαστικών τεχνών κ.ά. ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Στο Κοινωνικό Φροντιστήριο της Ιεράς Μητρόπολης Περιστερίου την Κυριακή 2 Δεκεμβρίου 2012 οι μαθητές όλων των τάξεων Γυμνασίου και Λυκείου διαγωνίσθηκαν στο μάθημα της Έκθεσης. Θα ακολουθήσουν 3ωρα διαγωνίσματα ανά 15 ημέρες σε όλα τα μαθήματα σύμφωνα με το Πρόγραμμα Διαγωνισμάτων που ήδη έχουν πάρει μαθητές. Αυτό γίνεται στα πλαίσια της διάγνωσης του επιπέδου των μαθητών, της κάλυψης των κενών τους και της ομοιογένειας των τμημάτων. Η πρώτη Ενημέρωση Γονέων θα γίνει την Κυριακή 23 Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 13:30 μ.μ. στις αίθουσες δραστηριοτήτων του Κοινωνικού Φροντιστηρίου. Την ημέρα εκείνη οι καθηγητές θα ενημερώσουν τους γονείς για την πρόοδο και την επιμέλεια των παιδιών τους. Για το Κοινωνικό Φροντιστήριο της Ιεράς Μητρόπολης Περιστερίου Ο επιστημονικός υπεύθυνος Γιώργος Βαθιώτης καθηγητής MSc Δέχεται με ραντεβού Δευ.-Τρ.-Τετ.-Πέμ. 5-9 μ.μ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΦΤΟΥΛΗΣ, MSc Μαιευτήρας - Χειρουργός - Γυναικολόγος Συνεργάτης μαιευτηρίων ΙΑΣΩ / ΡΕΑ Ιατρείο Κνωσσού 4 (1ος όρ.) τ.: , f: , Περιστέρι Αθήνα κ.: e: «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 19 ΒΡΑΒΕΥΘΗΚΑΝ ΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Στις 3 Δεκεμβρίου 2012, Παγκόσμια Ημέρα Αναπηρίας βραβεύθηκαν οι εμπνευστές και δημιουργοί του πρώτου Κοινωνικού Ιατρείου για άτομα με ειδικές ανάγκες στην Ελλάδα. Σε μία ξεχωριστή εκδήλωση στην αίθουσα ψυχαγωγικών προγραμμάτων της «Ανοιχτής Αγκαλιάς» τιμήθηκε ο εμπνευστής και δημιουργός του πρώτου Κοινωνικού Ιατρείου για άτομα με αναπηρία καθηγητής Γιώργος Βαθιώτης. Επίσης, τιμήθηκαν η συντονίστρια ιατρός Πηγή Τάρλα και ένας από τους ιδρυτές του πρώτου Κοινωνικού Ιατρείου στην Ελλάδα του Μητροπολιτικού Ιατρείου του Ελληνικού ορθοπεδικός ιατρός Μανώλης Παπαδακάκης. Η βράβευση έγινε από τον πρόεδρο της «Ανοιχτής Αγκαλιάς» παραολυμπιονίκη Παναγιώτη Βακόνδιο, έναν σεμνό και οραματιστή άνθρωπο που η προσφορά του είναι τεράστια στην κοινωνική αναφορά για άτομα με ειδικές ανάγκες. Στη σύντομη ομιλία του ο καθηγητής Γιώργος Βαθιώτης μεταξύ άλλων είπε: «Ζούμε σε μία δύσκολη εποχή που έχει χαθεί η αξιοπρέπεια και τα όνειρα ζωής. Στα άτομα με αναπηρία είμαστε δίπλα τους για να προσφέρουμε εθελοντικά την αγάπη και τη φροντίδα μας στην πρωτοβάθμια ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη. Γι αυτό δημιουργήσαμε το πρώτο Κοινωνικό Ιατρείο στην Ελλάδα για αυτά τα άτομα από 27 εθελοντές ιατρούς, 4 φαρμακοποιούς και 5 ψυχολόγους. Να δώσουμε και πάλι τη χαρά και τον ενθουσιασμό στο βλέμμα τους, γιατί τους έχει αδικήσει, τους έχει ξεχάσει η ίδια η πολιτεία μας». Τέλος, ανέφερε ότι: «Θα δημιουργηθεί και το πρώτο Κοινωνικό Φροντιστήριο για άτομα με αναπηρία για να αφυπνιστούν όλοι και να γίνει το επόμενο τσουνάμι αλληλεγγύης». Στη συνέχεια τον λόγο πήρε η συντονίστρια ιατρός Πηγή Τάρλα και μεταξύ άλλων είπε: «Ο εθελοντισμός δεν απαιτεί σπουδές και εξειδίκευση. Η βοήθεια όλων μας είναι πολύτιμη για να ξεπεράσουμε τα εμπόδια των καιρών μας». Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους οι Ολυμπιονίκες Υδατοσφαίρισης Δεληγιάννης Νίκος, Καραπατάκη Αγγελική, η Ολυμπιονίκης της Πάλης Ζυγούρη Βούλα και ο Περιστεριώτης Ολυμπιονίκης Πυγμαχίας Στεφανόπουλος Γιώργος, ο Υπεύθυνος Δημοσίων σχέσεων της Επιτροπής αγώνων Μπάσκετ και Ολυμπιονικών Γιάννης Σταθόπουλος και ο εκπρόσωπος του ΕΚΑ Αλέκος Αραμπατζόγλου. Επίσης, παρευρέθηκαν πλήθος κόσμου, τηλεοπτικά μέσα, δημοσιογράφοι από τον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, ώστε όλοι μαζί να αναδείξουν τη σημασία και την προσφορά των εθελοντών γιατρών στα άτομα που πραγματικά έχουν ανάγκη στις δύσκολες εποχές που ζούμε. Τέλος, τα παιδιά μέσα σε ένα ευχάριστο κλίμα ερμήνευσαν τη θεατρική παράσταση «Το Όνειρο του Σκιάχτρου» του Ευγένιου Τριβιζά και ακολούθησε ζωντανό μουσικό πρόγραμμα. ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΝΕΤ Την Κυριακή 2 Δεκεμβρίου το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΝΕΤ έκανε αφιέρωμα στο πρώτο Κοινωνικό Ιατρείο για άτομα με αναπηρία. Μίλησαν η συντονίστρια ιατρός Πηγή Τάρλα, ο εμπνευστής και δημιουργός της πρωτοβουλίας, καθηγητής Γιώργος Βαθιώτης και ο πρόεδρος της «Ανοιχτής Αγκαλιάς» παραολυμπιονίκης Παναγιώτης Βακόνδιος. Ανέπτυξαν τον ρόλο τους στη δημιουργία αυτού του ιατρείου αλληλεγγύης και κυρίως στις ανάγκες της πρωτοβάθμιας ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των ανθρώπων με ειδικές ανάγκες. Ο ενθουσιασμός των παιδιών συνεπήρε το συνεργείο της ΝΕΤ και όλοι υποσχέθηκαν πως θα αναδείξουν αυτή την πρωτοβουλία αγάπης και εθελοντισμού, ώστε να ευαισθητοποιηθούν και άλλες κοινωνικές ομάδες. Όπως, επίσης, να ευαισθητοποιηθούν και οι κρατικοί φορείς για να αγγίξουν με μεγαλύτερο και ουσιαστικότερο ενδιαφέρον τα προβλήματα των ατόμων με αναπηρία. Ας συνειδητοποιήσουμε όλοι μας πως τα άτομα αυτά πρέπει να βγουν από την αφάνεια στην οποία η πολιτεία τους οδηγεί καθημερινά και να γίνουν ορατοί, ενεργοί και δημιουργικοί πολίτες, γιατί πραγματικά το αξίζουν. Για το Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης, Πηγή Τάρλα, ΜD, MSc Γιώργος Βαθιώτης καθηγητής MSc Α ΦΑΣΗ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΣΚΑ ΕΦΗΒΩΝ Αποτελέσματα των αγώνων στο πρωτάθλημα της Α φάσης Β κατηγορίας ΕΣΚΑ Εφήβων. 5ος όμιλος Άμιλλα Περιστερίου - Άρης Πετρούπολης 59-66, Γ.Ε. Αγ. Αναργύρων - ΑΟΝ Παλατιανής 64-44, Ίρις Πετρούπολης - Αθηναϊκός 57-39, Αχαρνής - Διαγόρας Δρυοπιδέων 67-49, ΜΕΛΑΣ Αγ. Ελευθέριος - Δάφνη Δαφνίου Η βαθμολογία του 5ου ομίλου σε 12 αγώνες: 1. Αχαρνής Άρης Πετρούπολης Άμιλλα Περιστερίου Γ.Ε. Αγ. Αναργύρων Ίρις Πετρούπολης ΜΕΛΑΣ Αγ. Ελευθ Διαγόρας Δρυοπ Δάφνη Δαφνίου Αθηναϊκός ΑΟΝ Παλατιανής Η επόμενη αγωνιστική 16/12/2012: ΜΕΛΑΣ Αγ. Ελευθέριος - Άμιλλα Περιστερίου, Άρης Πετρούπολης - Γ.Ε. Αγ. Αναργύρων, ΑΟΝ Παλατιανής - Ίρις Πετρούπολης, Αθηναϊκός - Αχαρνής, Δάφνη Δαφνίου - Διαγόρας Δρυοπιδέων. 10ος όμιλος Αστέρας Περιστερίου - ΔΑΣ Άνω Λιοσίων 70-36, ΜΕΝ Ιλίου - Α.Ε. Πετραλώνων Η ΑΕΚ Περιστερίου είχε ρεπό. Η βαθμολογία του 10ου ομίλου σε 12 αγώνες: 1. ΜΕΝ Ιλίου Αστέρας Περιστ ΑΕΚ Περιστερίου Α.Ε. Πετραλώνων ΔΑΣ Άνω Λιοσίων Η επόμενη αγωνιστική 20/12/2012: ΔΑΣ Άνω Λιοσίων - ΜΕΝ Ιλίου. Αστέρας Περιστερίου, ΑΕΚ Περιστερίου και Α.Ε. Πετραλώνων έχουν ρεπό.

20 Σελίδα 20 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2012 Στο μπάσκετ της Α1 Κατηγορίας ανδρών ΚΑΒΑΛΑ 84 - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 79 Το παιχνίδι Καβάλας - Περιστερίου 84-79, ήταν σ όλη του τη διάρκεια ντέρμπι. Οι δύο ομάδες εναλλασσόταν στο προβάδισμα και στο τέλος κρίθηκε στις λεπτομέρειες, γιατί ένα λεπτό πριν τη λήξη τις δύο ομάδες τις χώριζαν ένα τρίποντο (82-79), αλλά η ευστοχία στις βολές του Γκαγκαλούδη έκανε το τελικό Οι δύο ομάδες πήγαιναν στο πρώτο μέρος πόντο-πόντο με τον Πάνος από τους γηπεδούχους και τον Κανονίδη από τους φιλοξενούμενους να τραβούν το σκορ. Η Καβάλα είχε πάντως ελαφρύ προβάδισμα, καθώς στο 14 προηγήθηκε 28-22, για να τελειώσει το πρώτο μέρος με τους γηπεδούχους να προηγούνται Στην ανάπαυλα επικράτησε σκοτάδι για μερικά λεπτά, καθώς έπεσε η τάση του ρεύματος! Μετά από λίγη ώρα το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε, αλλά ο ηλεκτρονικός πίνακας και τα χρονόμετρα δεν λειτουργούσαν σωστά. Ύστερα από καθυστέρηση είκοσι λεπτών το παιχνίδι ξανάρχισε με την Καβάλα να ξεφεύγει στο σκορ (54-43 στο 27 ) έχοντας τον Γιάννη Γκαγκαλούδη πρωταγωνιστή. Η διαφορά ανέβηκε στους 14 πόντους (72-58 στο 34 ), με την Καβάλα να ελέγχει το παιχνίδι και το Περιστέρι να ξεμένει από λύσεις. Τότε όμως οι παίκτες του Κορωνιού χαλάρωσαν και οι Περιστεριώτες βρήκαν την ευκαιρία να επιστρέψουν για τα καλά. Με τον Παπαντωνίου να δίνει λύσεις μείωσαν στο 39, αλλά οι γηπεδούχοι ήταν ψύχραιμοι στις βολές και έφτασαν στην επικράτηση με το τελικό Η διακύμανση του σκορ στα δεκάλεπτα: 20-20, 39-34, 60-51, ΚΑΒΑΛΑ: Πάνος 17, Καλαμπάκας 12, Στυλιανού 6, Στεφανίδης 10, Γκράντι 7, Βελισσαρίου, Μίτροβιτς 5, Γκαγκαλούδης 19, Κριστέφσκι 3, Κόλεμαν 5. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ: Παπαντωνίου 14, Κομποδιέτας 9, Θορν 7, Κανονίδης 22, Μάντζαρης 2, Ουίλιαμς, Πέτρουλας 7, Χάϊνς 5, Μελισσαράτος 9, Ψαρόπουλος 4, Λάκκας. Δηλώσεις Προπονητής της Καβάλας είναι μια παλιά δόξα του Περιστερίου ο Άγγελος Κορωνιός, ο οποίος μετά το τέλος του παιχνιδιού, όπως και ο προπονητής του Περιστερίου Τζίμης Κουστένης δήλωσαν τα εξής: ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΡΩΝΙΟΣ: «Κρατάμε μόνο τη νίκη από αυτό το παιχνίδι. Κάναμε 17 λάθη και είχαμε μόνο 5 ασίστ και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το διορθώσουμε. Πρέπει να συνεχίσουμε τη δουλειά και να σκεφτόμαστε κάθε μέρα πώς μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι». ΤΖΙΜΗΣ ΚΟΥΣΤΕΝΗΣ: «Τα πολλά λάθη και η αστοχία μας στοίχισαν τη νίκη. Είχαμε ένα κενό διάστημα στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους και δεν μπορέσαμε να ακολουθήσουμε την Καβάλα στο παιχνίδι. Στο τέλος μειώσαμε τη διαφορά, ξαναμπήκαμε στη διεκδίκηση της νίκης, αλλά κάναμε κάποια λάθη και δεν μπορέσαμε να φτάσουμε στον στόχο μας». Τα αποτελέσματα των υπόλοιπων συναντήσεων: Άρης - Ίκαρος Καλλιθέας 70-60, Ηλυσιακός - ΠΑΟΚ 72-76, Πανελευσινιακός - Απόλλων Πατρών 68-69, Κολοσσός Ρόδου - ΚΑΟ Δράμας 72-76, Ρέθυμνο - Ολυμπιακός Το παιχνίδι Παναθηναϊκού - Πανιωνίου θα διεξαχθεί στ&iot