Κ. ενδρινός, Β. ηµόπουλος,. Ιµβριώτη, Α. Τσαγκογέωργα, Π. Τσάκωνας, A. Νικολόπουλος, Γ.Θ. Καλκάνης (*)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κ. ενδρινός, Β. ηµόπουλος,. Ιµβριώτη, Α. Τσαγκογέωργα, Π. Τσάκωνας, A. Νικολόπουλος, Γ.Θ. Καλκάνης (*)"

Transcript

1 Μια εκπαιδευτική προσέγγιση θερµικών και φωτεινών αποτελεσµάτων του ηλεκτρικού ρεύµατος σε µεταλλικούς αγωγούς µε έναυσµα καθηµερινές τεχνολογικές εφαρµογές σε φοιτητές του Π.Τ..Ε. Το διµεταλλικό έλασµα, η τηκόµενη ασφάλεια, ο λαµπτήρας πυράκτωσης Κ. ενδρινός, Β. ηµόπουλος,. Ιµβριώτη, Α. Τσαγκογέωργα, Π. Τσάκωνας, A. Νικολόπουλος, Γ.Θ. Καλκάνης (*) Κ. ενδρινός, Β. ηµόπουλος, Ιµβριώτη, Α. Τσαγκογέωργα, Π. Τσάκωνας, A. Νικολόπουλος Γ.Θ. Καλκάνης (*), Εργαστήριο Φυσικών Επιστηµών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος, Π.Τ..Ε., Πανεπιστήµιο Αθηνών Θεµατική Ενότητα: Προσοµοιώσεις και Ειδικά περιβάλλοντα στη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών Επίπεδο Εκπαίδευσης: εύτερη Σχολική Ηλικία ( ηµοτικό), Γυµνάσιο, Λύκειο Τριτοβάθµια εκπαίδευση Κατηγορία Εργασίας: Εµπειρική - Πειραµατική έρευνα Περίληψη: Για τη µελέτη των θερµικών και φωτεινών αποτελεσµάτων του ηλεκτρικού ρεύµατος σε µεταλλικό αγωγό αύξηση θερµοκρασίας, γραµµική διαστολή, τήξη και φωτοβολία δηµιουργήθηκε εκπαιδευτικό λογισµικό µε βάση την επιστηµονική / εκπαιδευτική µέθοδο, όπου παρουσιάζονται τρεις καθηµερινές τεχνολογικές εφαρµογές: το διµεταλλικό έλασµα, η τηκόµενη ασφάλεια και ο λαµπτήρας πυράκτωσης. Στο λογισµικό για την παρουσίαση των πειραµατικών διατάξεων και την ερµηνεία των σχετικών φαινοµένων έχει αξιοποιηθεί η βιντεοσκόπηση, η τρισδιάστατη απεικόνιση, η παράλληλη λήψη µετρήσεων από ηλεκτρονικό υπολογιστή µέσω αισθητήρα θερµοκρασίας και έντασης και η ταυτόχρονη απεικόνιση των αντίστοιχων τιµών σε γραφική παράσταση, καθώς επίσης και η προσοµοίωση µε τεχνικές MONTE CARLO και η οπτικοποίηση των µικροσκοπικών διαδικασιών. Το εκπαιδευτικό λογισµικό εφαρµόσθηκε στο εργαστήριο Φυσικής των φοιτητών του Π.Τ..Ε. του Πανεπιστηµίου Αθηνών, στο πλαίσιο της αντίστοιχης εργαστηριακής άσκησης για τη µακροσκοπική µελέτη των σχετικών διαδικασιών. Βασικό ερευνητικό ερώτηµα αποτέλεσε η διερεύνηση της συµβολής των προσοµοιώσεων µικροσκοπικών διαδικασιών και του ευρύτερου λογισµικού στη µελέτη των συγκεκριµένων φαινοµένων. Λέξεις Kλειδιά: εκπαιδευτική µέθοδος, µικρόκοσµος, προσοµοίωση, αισθητήρες / απτήρες, ηλεκτρικό ρεύµα An educational approach of the thermal and luminous effects of the electric current inspired by everyday technological applications supported by computer simulation / visualization and MBL for the students of the Pedagogical Department of UOA Bimetallic strip, melting fuse and incandescent bulb K. Dendrinos, B. Dimopoulos, D. Imvrioti, A. Tsagogeorga, P. Tsakonas, A. Nikolopoulos, G. Kalkanis (*), Science, Technology and Environment Laboratory, Department of P.E., University of Athens Conference Theme: Simulations and Special Environments in Science Teaching and Learning Educational Level: Primary School, Lower Secondary, Upper Secondary Paper Classification: Empirical Investigation Abstract: We developed an educational software based on the scientific/educational method, for the studying of the thermal and luminous effects of the electric current temperature increase, linear expansion, melting and glowing through three everyday applications: the bimetallic strip, the melting fuse and the incandescent bulb. The presentation of the experimental apparatuses and the interpretation of the relevant phenomena in the software were supported by videos, 3D animations, real time graphing based on data acquisition through temperature and electric current sensors connected with a computer, as well as MONTE CARLO simulation and visualization of the microscopic processes. The educational software has been presented to the students of the Physics Laboratory in the Pedagogical Department of Athens University, during their practice on the macroscopic study of the relevant processes. The main purpose of the research was to examine how the simulation of microscopic processes and the educational software as a whole may contribute to the studying of the above phenomena. Keywords: educational method, microkosmos, simulation, sensors / actuators, electric current 735

2 Ο Προβληµατισµός Η δυσκολία των µαθητών να προσεγγίσουν έννοιες που συνδέονται µε τη σωµατιδιακή δοµή της ύλης µέσω της παραδοσιακής διδασκαλίας οδηγεί στην ανάγκη δηµιουργίας µοντέλων προσοµοίωσης των σχετικών φαινοµένων µε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή 1, 2, 3. Η ένταξη τέτοιων προσοµοιώσεων σε ένα ευρύτερο εκπαιδευτικό λογισµικό δίνει τη δυνατότητα της άµεσης αξιοποίησής τους και ειδικότερα της συνεπέστερης εφαρµογής της επιστηµονικής µεθόδου στη διδακτική πράξη 4. Επιπλέον η χρήση οικείων τεχνολογικών εφαρµογών για τη διδασκαλία φυσικών φαινοµένων θεωρείται ότι συµβάλλει στην κινητοποίηση του ενδιαφέροντος των µαθητών και εποµένως διευκολύνει τη µαθησιακή διαδικασία 5. Η πρόταση Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω επιλέξαµε το διµεταλλικό έλασµα, την τηκόµενη ασφάλεια και τον λαµπτήρα πυράκτωσης ως βάση για τη µελέτη των θερµικών και φωτεινών αποτελεσµάτων του ηλεκτρικού ρεύµατος σε µεταλλικό αγωγό, που πραγµατοποιείται µέσω του µικροσκοπικού µοντέλου. Για τη µελέτη των παραπάνω διαδικασιών δηµιουργήθηκε εκπαιδευτικό λογισµικό που έχει ως κεντρικό θέµα το ηλεκτρικό ρεύµα σε µεταλλικό αγωγό και περιλαµβάνει τη µελέτη των φαινοµένων και αντίστοιχων τεχνολογικών εφαρµογών: διαστολή-διµεταλλικό έλασµα, τήξη-τηκόµενη ασφάλεια, φωτοβολία-λαµπτήρας πυράκτωσης. Το εκπαιδευτικό λογισµικό έχει δοµηθεί µε βάση το ερευνητικά εξελισσόµενο διδακτικό πρότυπο που περιλαµβάνει τα βήµατα: έναυσµα ενδιαφέροντος, διατύπωση υποθέσεων, πειραµατισµός, διατύπωση συµπερασµάτων, εφαρµογές. Παρουσιάζονται στη συνέχεια παραδείγµατα σχετικά µε το κάθε βήµα της µεθόδου από το λογισµικό: Έναυσµα Ενδιαφέροντος Προκειµένου να προκληθεί το ενδιαφέρον των φοιτητών έχουν ενσωµατωθεί στο λογισµικό εικόνες και κείµενα σχετικά µε τις τεχνολογικές εφαρµογές (διµεταλλικό έλασµα, λαµπτήρας πυράκτωσης, τηκόµενη ασφάλεια). Εικόνα 1. Έναυσµα ενδιαφέροντος για το διµεταλλικό έλασµα 1 Sanger M.J., Greenbowe T.J., Addressing student misconceptions concerning electron flow in aqueous solutions with instruction including computer animations and conceptual change strategies, Int. J. of Science Education, V. 22, No 5, May 2000, pp Kalkanis G., Unifying, Modeling, Simulating, Visualising, Teaching Physics from MicroKosmos to MacroKosmos, 99 ICPT August 19-23, Guilin, China 3 Kalkanis G., "Realistic Systems / MicroKosmos, Stohastic Processes, Probabilistic Modelling, Computer Simulation / Animation - (or) How to optimise understanding / teaching and learning real physical phenomena - an Appeal and Applications", "7 th European Conference for Research on Learning and Instruction (E.A.R.L.I.)", Athens, Aug Παπατσίµπα Λ., ηµητριάδης Π., Τσάκωνας Π., Καλκάνης Γ. Θ., Από την Κρούση στη Σκέδαση: Μια διδακτική Προσέγγιση της ερευνητικής µεθόδου της σύγχρονης Φυσικής µε τη βοήθεια του Η/Υ, 1 ο ιεθνές Συνέδριο ιδακτικής των Φυσικών Επιστηµών, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού", Λευκωσία, Κύπρος, Ιµβριώτη, Μ. Πατρινόπουλος, Γ.Θ. Καλκάνης, Εκπαιδευτικό λογισµικό προσοµοίωσης και υλικό διασύνδεσης µε Η/Υ για τη µελέτη της ροής θερµότητας στο δηµοτικό σχολείο: Η περίπτωση του ηλιακού θερµοσίφωνα, Πανελλήνιο Συνέδριο µε ιεθνή Συµµετοχή «Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση και στην Εκπαίδευση από Απόσταση», Ρέθυµνο,

3 ιατύπωση Υποθέσεων Η ανάδειξη των εναλλακτικών απόψεων των φοιτητών σχετικά µε τα φαινόµενα και τις τεχνολογικές εφαρµογές που περιλαµβάνονται στο λογισµικό, προκαλείται από ερωτήσεις που εστιάζουν την προσοχή των φοιτητών σε κάποια σηµεία του υλικού που παρουσιάστηκε στο βήµα του Εναύσµατος Ενδιαφέροντος. Εικόνα 2. ιατύπωση Υποθέσεων για το διµεταλλικό έλασµα Πειραµατισµός Στο βήµα του πειραµατισµού περιγράφονται τα υλικά της πειραµατικής διάταξης, ώστε να τα συγκεντρώσουν οι φοιτητές, ενώ παρουσιάζεται µια τρισδιάστατη απεικόνισή της, ώστε οι φοιτητές να διακρίνουν την ακριβή θέση και συνδεσµολογία των συσκευών. Εικόνα 3. Υλικά πειραµατικής διάταξης που περιλαµβάνει διµεταλλικό έλασµα Επίσης στο βήµα του πειραµατισµού προβάλλονται βίντεο όπου αφενός παρουσιάζεται η πειραµατική διάταξη σε λειτουργία, ώστε οι φοιτητές να την χρησιµοποιήσουν ως έναν εναλλακτικό τρόπο καθοδήγησης για να την κατασκευάσουν και οι ίδιοι στο εργαστήριο, αφετέρου εντοπίζονται σηµεία που καλούνται να εστιάσουν τις παρατηρήσεις τους οι φοιτητές, π.χ. το διµεταλλικό έλασµα του κυκλώµατος. 737

4 Εικόνα 4. Βιντεοσκοπηµένη πειραµατική διάταξη και λεπτοµέρειες διµεταλλικού ελάσµατος Ερµηνεία / Συµπεράσµατα Στο βήµα αυτό περιγράφεται και εφαρµόζεται σε συγκεκριµένα φαινόµενα το µοντέλο του µικροκόσµου τόσο µέσω κειµένων όσο και κυρίως µέσω προσοµοιώσεων / οπτικοποιήσεων και τρισδιάστατων αναπαραστάσεων. Εικόνα 5. Πρόγραµµα προσοµοίωσης / οπτικοποίησης στερεού µεταλλικού αγωγού για τη µελέτη του φαινοµένου της διαστολής ως αποτέλεσµα του ηλεκτρικού ρεύµατος 738

5 Εικόνα 6. Τρισδιάστατη αναπαράσταση του φαινοµένου της διέγερσης αποδιέγερσης ιόντος µεταλλικού αγωγού για τη µελέτη της φωτοβολίας ως αποτέλεσµα του ηλεκτρικού ρεύµατος Η εισαγωγή των µοντέλων περιγραφής και ερµηνείας των φαινοµένων ενισχύεται µε την άµεση σύνδεσή τους. Αναλυτικότερα, υπάρχει δυνατότητα εξέλιξης της οπτικοποίησης του µικροσκοπικού µοντέλου ταυτόχρονα µε την εξέλιξη του βιντεοσκοπηµένου φυσικού φαινοµένου (εικόνα 7) ή σχεδίασης του διαγράµµατος θερµοκρασίας-χρόνου (µε βάση τα δεδοµένα που έχουν ληφθεί από θερµοαισθητήρα) ταυτόχρονα µε την εξέλιξη του φαινοµένου (εικόνα 8). Εικόνα 7. Σύνδεση µικροσκοπικού µοντέλου µε το φυσικό φαινόµενο της διαστολής 739

6 Εικόνα 8. Σύνδεση του φυσικού φαινοµένου της διαστολής µε το διάγραµµα θερµοκρασίας-χρόνου Τέλος, στο βήµα του πειραµατισµού όπου υπήρχαν σηµεία που ήταν σηµαντικό να παρατηρήσουν οι φοιτητές (π.χ. φωτοβολία του νήµατος βολφραµίου), αλλά αυτό ήταν δύσκολο στην πραγµατική πειραµατική διάταξη (π.χ. στην περίπτωση της φωτοβολίας του νήµατος η παρατήρηση ενοχλούσε τα µάτια), είχαν ενσωµατωθεί στο λογισµικό τρισδιάστατα µοντέλα. Εικόνα 9. Τρισδιάστατη αναπαράσταση της φωτοβολίας του νήµατος µέσα σε λαµπτήρα Εφαρµογές / Γενίκευση Στο βήµα των εφαρµογών παρουσιάζονται στοιχεία από διάφορες θεµατικές (όπως ιστορία, τεχνολογία) σχετικά µε τις τεχνολογικές εφαρµογές που παρουσιάζονται στο λογισµικό. Μέσα από αυτά τα στοιχεία οι φοιτητές καλούνται να εφαρµόσουν και να γενικεύσουν τα όσα µελέτησαν στα προηγούµενα βήµατα. 740

7 Εικόνα 10. Στοιχεία από τη θεµατική της τεχνολογίας για τους λαµπτήρες πυράκτωσης Εικόνα 11. Στοιχεία από τη θεµατική της ιστορίας για τους λαµπτήρες πυράκτωσης Η αξιολόγηση Το εκπαιδευτικό λογισµικό αξιολογήθηκε στο εργαστήριο Φυσικής των φοιτητών του Π.Τ..Ε. του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Βασικό ερευνητικό ερώτηµα αποτέλεσε η διερεύνηση της συµβολής των προσοµοιώσεων και του ευρύτερου λογισµικού στη µελέτη των συγκεκριµένων φαινοµένων. Για την αξιολόγηση συντάχθηκαν pre και post test που συµπληρώθηκαν από τους τριάντα φοιτητές των πειραµατικών τµηµάτων και των τµηµάτων ελέγχου πριν και αµέσως µετά από την εφαρµογή. ιευκρινίζεται ότι κοινή παράµετρος στα δύο τµήµατα ήταν το περιεχόµενο της διδακτικής προσέγγισης, δηλαδή η ερµηνεία των θερµικών και φωτεινών αποτελεσµάτων του ηλεκτρικού ρεύµατος σε µεταλλικό αγωγό αύξηση θερµοκρασίας, γραµµική διαστολή, τήξη και φωτοβολία µε βάση το µοντέλο του µικροκόσµου. Επίσης στα δύο τµήµατα πραγµατοποιήθηκαν πειράµατα επίδειξης, για λόγους οικονοµίας χρόνου δεδοµένου ότι η συµβολή του πειράµατος στην κατανόηση του µοντέλου δεν αποτελούσε ερευνητικό ερώτηµα. Η παράµετρος που διαφοροποιούνταν στα δύο τµήµατα ήταν η µορφή του υποστηρικτικού υλικού που χρησιµοποιήθηκε. Συγκεκριµένα στο τµήµα ελέγχου η περιγραφή του µοντέλου του µικροκόσµου και η αξιοποίησή του στη µελέτη και ερµηνεία των φαινοµένων πραγµατοποιήθηκε µέσω έντυπων φυλλαδίων που περιείχαν λεκτική περιγραφή του µοντέλου και στατικές εικόνες. Αντίθετα, στο τµήµα πειραµατισµού το µοντέλο παρουσιάστηκε µέσω εκπαιδευτικού λογισµικού και στηρίχθηκε κυρίως σε ρουτίνες προσοµοίωσης / οπτικοποίησης και σε τρισδιάστατες κινούµενες απεικονίσεις. Οι επιµέρους άξονες περιεχοµένου του ερωτηµατολογίου που συµπληρώθηκε από το δείγµα είχαν ως εξής: α) µικροσκοπικό µοντέλο στερεού µεταλλικού αγωγού χωρίς τάση, β) µικροσκοπικό µοντέλο στερεού µεταλλικού αγωγού µε τάση, γ) αύξηση θερµοκρασίας ως αποτέλεσµα ηλεκτρικού ρεύµατος, γ) διµεταλλικό έλασµα, δ) τηκόµενη ασφάλεια, ε) λαµπτήρας πυράκτωσης. Η επεξεργασία των δεδοµένων (µε το πακέτο SPSS) ανέδειξε στατιστικά σηµαντική διαφοροποίηση µεταξύ του τµήµατος πειραµατισµού και ελέγχου πριν και µετά τη διδακτική παρέµβαση σε τρεις από τους παραπάνω άξονες και συγκεκριµένα στο µικροσκοπικό µοντέλο στερεού µεταλλικού αγωγού χωρίς τάση, στο µικροσκοπικό µοντέλο στερεού µεταλλικού αγωγού µε τάση και στον λαµπτήρα πυράκτωσης. 741

8 Στο παρακάτω διάγραµµα παρουσιάζονται τα ποσοστά (σχετικής συχνότητας %) των φοιτητών που περιέγραψαν και χειρίστηκαν σωστά το µοντέλο του µικροκόσµου στην περίπτωση στερεού µεταλλικού αγωγού χωρίς τάση, στερεού µεταλλικού αγωγού µε τάση και της λειτουργίας του λαµπτήρα πυράκτωσης. Στο διάγραµµα αυτό είναι εµφανής και η διαφοροποίηση µεταξύ του πειραµατικού και του τµήµατος ελέγχου Ελέγχου Πειραµατισµού 20 0 χωρίς τάση µε τάση φωτοβολία Συµπεράσµατα Λαµβάνοντας υπόψη τα αποτελέσµατα της πρώτης αυτής διαµορφωτικής αξιολόγησης, καταλήγουµε στα παρακάτω συµπεράσµατα. η προσοµοίωση / οπτικοποίηση ενίσχυσε το χειρισµό του µικροσκοπικού µοντέλου γενικά. η προσοµοίωση / οπτικοποίηση ενίσχυσε το ρόλο των θετικών ιόντων στο µικροσκοπικό µοντέλο. Σηµειώνεται ότι συχνά οι φοιτητές του τµήµατος ελέγχου στην περιγραφή του µικροσκοπικού µοντέλου στερεού µεταλλικού αγωγού µε τάση δεν ανέφεραν τα θετικά ιόντα, θεωρώντας ότι ο αγωγός συγκροτείται µόνο από ελεύθερα ηλεκτρόνια. Στην περίπτωση του πειραµατικού τµήµατος, οι φοιτητές περιέγραφαν τόσο τη συµπεριφορά των ελεύθερων ηλεκτρονίων όσο και των θετικών ιόντων. η προσοµοίωση / οπτικοποίηση ενίσχυσε το χειρισµό του µικροσκοπικού µοντέλου για την ερµηνεία φαινοµένων που ερµηνεύονται κυρίως µικροσκοπικά (φωτοβολία). Επιχειρώντας να διατυπώσουµε µία αιτιολόγηση της στατιστικά σηµαντικής διαφοροποίησης που προέκυψε µεταξύ των δύο τµηµάτων µόνο στην περίπτωση του λαµπτήρα πυράκτωσης και όχι στο διµεταλλικό έλασµα ή στην τηκόµενη ασφάλεια, θεωρούµε ότι αυτή οφείλεται αφενός στο ότι η φωτοβολία είναι ένα φαινόµενο το οποίο δεν είναι δυνατό να ερµηνευθεί επαρκώς µε µακροσκοπικούς όρους, αφετέρου στο ότι η µικροσκοπική ερµηνεία του φαινοµένου µέσω στατικών εικόνων (όπως πραγµατοποιήθηκε στο τµήµα ελέγχου) ενέχει περισσότερους κινδύνους παρανόησης από ότι αν πραγµατοποιηθεί µέσω προσοµοίωσης και τρισδιάστατης απεικόνισης (όπως πραγµατοποιήθηκε στο τµήµα πειραµατισµού). Μελλοντικά έχει σχεδιαστεί η συλλογή δεδοµένων από το ίδιο δείγµα µε ερωτηµατολόγιο που θα συµπληρωθεί 3 µήνες µετά τη διδακτική παρέµβαση, προκειµένου να ελεγχθεί η συµβολή των προσοµοιώσεων στην εδραίωση και διατήρηση του µοντέλου του µικροκόσµου για την ερµηνεία των συγκεκριµένων φαινοµένων. Παράλληλα, µετά τις βελτιώσεις του διδακτικού υλικού, η ανάγκη των οποίων αναδείχθηκε από τη διαµορφωτική αξιολόγηση, θα αξιολογηθεί η διδακτική παρέµβαση σε µεγαλύτερο δείγµα, ώστε να προκύψουν όσο το δυνατό περισσότερο έγκυρα και αξιόπιστα συµπεράσµατα. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Sanger M.J., Greenbowe T.J., Addressing student misconceptions concerning electron flow in aqueous solutions with instruction including computer animations and conceptual change strategies, Int. J. of Science Education, V. 22, No 5, May 2000, pp Kalkanis G., Unifying, Modeling, Simulating, Visualising, Teaching Physics from MicroKosmos to MacroKosmos, 99 ICPT August 19-23, Guilin, China Kalkanis G., "Realistic Systems / MicroKosmos, Stohastic Processes, Probabilistic Modelling, Computer Simulation / Animation - (or) How to optimise understanding / teaching and learning real physical phenomena - an Appeal and Applications", "7 th European Conference for Research on Learning and Instruction (E.A.R.L.I.)", Athens, Aug 1997 Παπατσίµπα Λ., ηµητριάδης Π., Τσάκωνας Π., Καλκάνης Γ. Θ., Από την Κρούση στη Σκέδαση: Μια διδακτική Προσέγγιση της ερευνητικής µεθόδου της σύγχρονης Φυσικής µε τη βοήθεια του Η/Υ, 1 ο ιεθνές Συνέδριο ιδακτικής των Φυσικών Επιστηµών, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού", Λευκωσία, Κύπρος, Ιµβριώτη, Μ. Πατρινόπουλος, Γ.Θ. Καλκάνης, Εκπαιδευτικό λογισµικό προσοµοίωσης και υλικό διασύνδεσης µε Η/Υ για τη µελέτη της ροής θερµότητας στο δηµοτικό σχολείο: Η περίπτωση του ηλιακού θερµοσίφωνα, Πανελλήνιο Συνέδριο µε ιεθνή Συµµετοχή «Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση και στην Εκπαίδευση από Απόσταση», Ρέθυµνο,

ηµήτρης Ι. Σωτηρόπουλος, Αθανάσιος Βελέντζας, Βασιλική Σερέπα, Κυριακή ηµητριάδη, Βασίλειος ηµόπουλος, Γεώργιος Θεoφ. Καλκάνης (*)

ηµήτρης Ι. Σωτηρόπουλος, Αθανάσιος Βελέντζας, Βασιλική Σερέπα, Κυριακή ηµητριάδη, Βασίλειος ηµόπουλος, Γεώργιος Θεoφ. Καλκάνης (*) Η οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή ως µέσο αλλά και αντικείµενο εκπαιδευτικής προσέγγισης των φαινοµένων της θερµιονικής εκποµπής, της επίδρασης ηλεκτρικού και µαγνητικού πεδίου σε δέσµη ηλεκτρονίων,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. ΣΥΜΠΟΣΙΟ: Σωματιδιακά μοντέλα και μικρόκοσμος στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Εισαγωγή. ΣΥΜΠΟΣΙΟ: Σωματιδιακά μοντέλα και μικρόκοσμος στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ Α ΣΥΜΠΟΣΙΟ: Σωματιδιακά μοντέλα και μικρόκοσμος στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Το Πρότυπο του Μικρόκοσμου

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις Κλειδιά: βρασµός, πίεση, εργαστηριακές ασκήσεις, οπτικοποιήσεις, αισθητήρες, εκπαιδευτικό λογισµικό, εκπαιδευτική µέθοδος

Λέξεις Κλειδιά: βρασµός, πίεση, εργαστηριακές ασκήσεις, οπτικοποιήσεις, αισθητήρες, εκπαιδευτικό λογισµικό, εκπαιδευτική µέθοδος Πρόταση εργαστηριακών ασκήσεων και εκπαιδευτικού λογισµικού για τη διδασκαλία του βρασµού, σε δηµοτικό / γυµνάσιο, µε χρήση αισθητήρων και οπτικοποιήσεων Ελένη Φέγγου, Άννα Οικονόµου, Σαράντος Οικονοµίδης,

Διαβάστε περισσότερα

που συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση / Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

που συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση / Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΕΡΓΟ 4 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ. Παραδοτέο 4.2.3α: Οµογενοποιηµένο επιµορφωτικό υλικό για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών, µέρος

Διαβάστε περισσότερα

Η τρίτη Διάσταση σε 3D Προσομοιώσεις / Οπτικοποιήσεις Πραγματικού Χρόνου για την (διαδικτυακή και επιτόπια) Εκπαίδευση Προτάσεις και Εφαρμογές

Η τρίτη Διάσταση σε 3D Προσομοιώσεις / Οπτικοποιήσεις Πραγματικού Χρόνου για την (διαδικτυακή και επιτόπια) Εκπαίδευση Προτάσεις και Εφαρμογές Προφορικές εργασίες Η τρίτη Διάσταση σε 3D Προσομοιώσεις / Οπτικοποιήσεις Πραγματικού Χρόνου για την (διαδικτυακή και επιτόπια) Εκπαίδευση Προτάσεις και Εφαρμογές Παναγιώτης Τσάκωνας, Γεωργ. Θεοφ. Καλκάνης

Διαβάστε περισσότερα

ιδασκαλία της επιστήµης στο δηµοτικό σχολείο µε αξιοποίηση του ΗΥ: προστιθέµενη αξία και αποτελέσµατα

ιδασκαλία της επιστήµης στο δηµοτικό σχολείο µε αξιοποίηση του ΗΥ: προστιθέµενη αξία και αποτελέσµατα ιδασκαλία της επιστήµης στο δηµοτικό σχολείο µε αξιοποίηση του ΗΥ: προστιθέµενη αξία και αποτελέσµατα Παύλος Ρήγας, Νίκος Βαλανίδης (*) pavlosrigas@hotmail.com, nichri@ucy.ac.cy Πανεπιστήµιο Κύπρου, Λευκωσία,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό λογισµικό για τη µελέτη και τη µοντελοποίηση της θερµικής διαστολής και των αλλαγών φυσικής κατάστασης σωµάτων

Εκπαιδευτικό λογισµικό για τη µελέτη και τη µοντελοποίηση της θερµικής διαστολής και των αλλαγών φυσικής κατάστασης σωµάτων 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε ιεθνή Συµµετοχή 489 Εκπαιδευτικό λογισµικό για τη µελέτη και τη µοντελοποίηση της θερµικής διαστολής και των αλλαγών φυσικής κατάστασης σωµάτων Ε. Σταυρίδου, Καθηγήτ., Παιδ.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθετο Εικονικό Περιβάλλον για τη διδασκαλία Θερµότητας- Θερµοδυναµικής

Σύνθετο Εικονικό Περιβάλλον για τη διδασκαλία Θερµότητας- Θερµοδυναµικής 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε ιεθνή Συµµετοχή 331 Σύνθετο Εικονικό Περιβάλλον για τη διδασκαλία Θερµότητας- Θερµοδυναµικής.Ψύλλος 1, Π.Αργυράκης 2, Ι.Βλαχάβας 3, Ε.Χατζηκρανιώτης 2, Γ.Μπισδικιάν 1, Ι.Ρεφανίδης

Διαβάστε περισσότερα

Ένα πλήρες Διαδραστικό Περιβάλλον με Δυναμικές Προσομοιώσεις του μικροκόσμου για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες

Ένα πλήρες Διαδραστικό Περιβάλλον με Δυναμικές Προσομοιώσεις του μικροκόσμου για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες Προφορικές εργασίες Ένα πλήρες Διαδραστικό Περιβάλλον με Δυναμικές Προσομοιώσεις του μικροκόσμου για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες Κωνσταντίνος Ανδρ. Μιτζήθρας, Γεωργ. Θεοφ. Καλκάνης

Διαβάστε περισσότερα

Διδασκαλία ηλεκτρικών κυκλωμάτων με το εικονικό εργαστήριο και τα applets του Ανοικτού Μαθησιακού Περιβάλλοντος (ΑΜΑΠ)

Διδασκαλία ηλεκτρικών κυκλωμάτων με το εικονικό εργαστήριο και τα applets του Ανοικτού Μαθησιακού Περιβάλλοντος (ΑΜΑΠ) Διδασκαλία ηλεκτρικών κυκλωμάτων με το εικονικό εργαστήριο και τα applets του Ανοικτού Μαθησιακού Περιβάλλοντος (ΑΜΑΠ) Α. Ταραμόπουλος 1, Δ. Ψύλλος 1, Ε. Χατζηκρανιώτης 2 ttar@sch.gr, psillos@eled.auth.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα και κόσµοι στους εικονικούς χώρους

Μοντέλα και κόσµοι στους εικονικούς χώρους Ι ΑΚΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ Α Κεντρικές Οµιλίες Μοντέλα και κόσµοι στους εικονικούς χώρους ηµήτρης Ψύλλος Παιδαγωγικό Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική ενότητα :Ερευνητικές προσεγγίσεις και διδακτικές εφαρμογές στα πειραματικά σχολεία

Θεματική ενότητα :Ερευνητικές προσεγγίσεις και διδακτικές εφαρμογές στα πειραματικά σχολεία Θεματική ενότητα :Ερευνητικές προσεγγίσεις και διδακτικές εφαρμογές στα πειραματικά σχολεία Εργαστηριακή μελέτη διακροτήματος στη Γ! Τάξη του Λυκείου :Τρόποι παραγωγής, οπτική και ακουστική αισθητοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Διδασκαλία προγραμματισμού στο Γυμνάσιο: αξιοποίηση του λογισμικού Yenka για την εκμάθηση βασικών δομών προγραμματισμού

Διδασκαλία προγραμματισμού στο Γυμνάσιο: αξιοποίηση του λογισμικού Yenka για την εκμάθηση βασικών δομών προγραμματισμού 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Διδασκαλία προγραμματισμού στο Γυμνάσιο: αξιοποίηση του λογισμικού Yenka για την εκμάθηση βασικών δομών προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ για το 7 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ της ΕΕΦ 1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές σχεδίασης Εκπαιδευτικού Λογισµικού και διερεύνηση ένταξής του στη ιδακτική ιαδικασία

Αρχές σχεδίασης Εκπαιδευτικού Λογισµικού και διερεύνηση ένταξής του στη ιδακτική ιαδικασία Αρχές σχεδίασης Εκπαιδευτικού Λογισµικού και διερεύνηση ένταξής του στη ιδακτική ιαδικασία Γεώργιος Χρ. Παπαδόπουλος (*), Χαρίτων Πολάτογλου 2 υ Ε. Λ. Νεάπολης Θεσ/νίκης, grgpap2000@yahoo.com, Αν. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση αλληλεπιδραστικών εκπαιδευτικών κοινωνικο-πολιτισµικών σεναρίων

Σχεδίαση αλληλεπιδραστικών εκπαιδευτικών κοινωνικο-πολιτισµικών σεναρίων Σχεδίαση αλληλεπιδραστικών εκπαιδευτικών κοινωνικο-πολιτισµικών σεναρίων Δρ. Αλέξανδρος Παπαδηµητρίου Επιστηµονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ, Σχολικός Σύµβουλος Δ.Ε., apapadim@sch.gr Περίληψη Αυτή η εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΒΙΝΤΕΟ: ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΒΙΝΤΕΟ: ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΒΙΝΤΕΟ: ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ Γ. Εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, Διδάκτωρ Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Μια ερευνητική µεθοδολογία για τη σχεδίαση, ανάπτυξη και αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισµικού εποικοδοµητικού τύπου

Μια ερευνητική µεθοδολογία για τη σχεδίαση, ανάπτυξη και αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισµικού εποικοδοµητικού τύπου Μια ερευνητική µεθοδολογία για τη σχεδίαση, ανάπτυξη και αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισµικού εποικοδοµητικού τύπου ηµήτρης Κολοκοτρώνης ιδάκτωρ Παν/µίου Θεσσαλίας, MSc Computer Science, Εκπ/κός Β/θµιας

Διαβάστε περισσότερα

Το εκπαιδευτικό λογισµικό παιχνίδι ως εναλλακτική διδακτική πρακτική σε συµπληρωµατική εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Το εκπαιδευτικό λογισµικό παιχνίδι ως εναλλακτική διδακτική πρακτική σε συµπληρωµατική εξ αποστάσεως εκπαίδευση Το εκπαιδευτικό λογισµικό παιχνίδι ως εναλλακτική διδακτική πρακτική σε συµπληρωµατική εξ αποστάσεως εκπαίδευση Ζάχος Γιώργος 1, Κατσαούνος Γιώργος 2, Γιαλέρνιου Κατερίνα 3 gzachos@sch.gr,gkatsaounos@sch.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση - Προκλήσεις και Προοπτικές 3

Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση - Προκλήσεις και Προοπτικές 3 Αποτελέσµατα ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας σε οικονοµολόγους καθηγητές λυκείου για τα χαρακτηριστικά εκπαιδευτικού λογισµικού Πριβαρτιτσάνης Πέτρος 1 prive@sch.gr 1 Καθηγητής ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ

ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ Βολάνης Μιχάλης Χρόνης, ΜΕ 10007 Επιβλέπων: Καθηγητής κ. Συμεών Ρετάλης Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυάζοντας Πειράματα Χημείας και Τεχνολογικά Γνωστικά Εργαλεία Μοντελοποίησης για Μαθητές Δημοτικού

Συνδυάζοντας Πειράματα Χημείας και Τεχνολογικά Γνωστικά Εργαλεία Μοντελοποίησης για Μαθητές Δημοτικού Συνδυάζοντας Πειράματα Χημείας και Τεχνολογικά Γνωστικά Εργαλεία Μοντελοποίησης για Μαθητές Δημοτικού Νίκος Κομματάς*, Τζούλια Φορτούνη*, Μαρία Φραγκάκη,* Νίκος Πασσάλης & Αγγελική Δημητρακοπούλου** *Εκπαιδευτικοί,

Διαβάστε περισσότερα

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW Θετικεσ Εμπειριεσ Διδασκαλιασ Τησ Χημειασ Στην Ελλαδα 1 ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΓΛΙΩΤΗΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΛΤΑ, ΕΥΦΗΜΙΑ ΗΡΕΙΩΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ)

Διαβάστε περισσότερα

Αντιµετώπιση των δυσκολιών που αφορούν τη διδασκαλία των σεισµικών κυµάτων

Αντιµετώπιση των δυσκολιών που αφορούν τη διδασκαλία των σεισµικών κυµάτων Αντιµετώπιση των δυσκολιών που αφορούν τη διδασκαλία των σεισµικών κυµάτων Αγγελική Ρόκκα, Παύλος Μίχας (*) ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, pmichas@eled.duth.gr Θεµατική Ενότητα: Ειδικά διδακτικά θέµατα,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ο ΥΣΣΕΑΣ στο Πανηγύρι της Επιστήµης: Ένα Πρόγραµµα Εξ αποστάσεως ιδασκαλίας του Μαθήµατος των Φυσικών Επιστηµών σε ηµοτικά Σχολεία της Κύπρου

Ο Ο ΥΣΣΕΑΣ στο Πανηγύρι της Επιστήµης: Ένα Πρόγραµµα Εξ αποστάσεως ιδασκαλίας του Μαθήµατος των Φυσικών Επιστηµών σε ηµοτικά Σχολεία της Κύπρου Ο Ο ΥΣΣΕΑΣ στο Πανηγύρι της Επιστήµης: Ένα Πρόγραµµα Εξ αποστάσεως ιδασκαλίας του Μαθήµατος των Φυσικών Επιστηµών σε ηµοτικά Σχολεία της Κύπρου Παναγιώτης Σ. Aναστασιάδης (*), Κωνσταντίνος Π. Κωνσταντίνου,

Διαβάστε περισσότερα

Η Τεχνολογική Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου για τις Φυσικές Επιστήμες: Μια εφαρμογή στην επιμόρφωση επιμορφωτών εκπαιδευτικών

Η Τεχνολογική Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου για τις Φυσικές Επιστήμες: Μια εφαρμογή στην επιμόρφωση επιμορφωτών εκπαιδευτικών Η Τεχνολογική Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου για τις Φυσικές Επιστήμες: Μια εφαρμογή στην επιμόρφωση επιμορφωτών εκπαιδευτικών Αθανάσιος Τζιμογιάννης ajimoyia@uop.gr Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Η οριοθέτηση του διδακτικού συµβολαίου στην Πληροφορική. Μια διερεύνηση στο πλαίσιο του Ενιαίου Λυκείου

Η οριοθέτηση του διδακτικού συµβολαίου στην Πληροφορική. Μια διερεύνηση στο πλαίσιο του Ενιαίου Λυκείου Η οριοθέτηση του διδακτικού συµβολαίου στην Πληροφορική. Μια διερεύνηση στο πλαίσιο του Ενιαίου Λυκείου Α. Τζιµογιάννης 1 ο Ενιαίο Λύκειο Ιωαννίνων, ΣΕΛΕΤΕ/ΠΑΤΕΣ Ιωαννίνων, ajimoyia@cc.uoi.gr Θεµατική

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαρία Ζαχαρίας Χ. Κωνσταντίνου Νεκταρία Πανεπιστήμιο Κύπρου

Ζαχαρία Ζαχαρίας Χ. Κωνσταντίνου Νεκταρία Πανεπιστήμιο Κύπρου Η επίδραση πραγματικών και εικονικών περιβαλλόντων μάθησης στις αντιλήψεις παιδιών της Α Δημοτικού για την επίτευξη εννοιολογικής αλλαγής αναφορικά με τις έννοιες της θερμότητας και της θερμοκρασίας Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Η ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Η ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Αναλογικός Αναστοχασμός: Αναστοχασμός σε Αναλογικά Μοντέλα, μέσα από Μεταγνωστικές Δραστηριότητες Μοντελοποίησης σε Τεχνολογικό Περιβάλλον»

«Αναλογικός Αναστοχασμός: Αναστοχασμός σε Αναλογικά Μοντέλα, μέσα από Μεταγνωστικές Δραστηριότητες Μοντελοποίησης σε Τεχνολογικό Περιβάλλον» «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» «Αναλογικός Αναστοχασμός: Αναστοχασμός σε Αναλογικά Μοντέλα, μέσα από Μεταγνωστικές Δραστηριότητες Μοντελοποίησης σε Τεχνολογικό Περιβάλλον» Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα