ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ TflN ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΠΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΠΝ ΤΗΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΠΝ ΣΠΟΥΔΠΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ TflN ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΠΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΠΝ ΤΗΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΠΝ ΣΠΟΥΔΠΝ"

Transcript

1 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ TflN ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΠΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΠΝ ΤΗΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΠΝ ΣΠΟΥΔΠΝ

2 Οι νεοελληνικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης Το Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών (Institut für Byzantinistik und Neogräzistik der Universität Wien <http://www.univie.ac.at/byzneo/>) Χτη Βιέννη υπάρχει μακρά παράδοση ενασχόλησης με θέματα ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού, που εκφράζεται καταρχήν στις πλούσιες συλλογές βυζαντινών και μεταβυζαντινών χειρογράφων και ελληνικών εντύπων της Εθνικής Βιβλιοθήκης και της Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης καθώς και στα έγγραφα του Κρατικού Αρχείου (ιδιαίτερα μάλιστα στις αυτοκρατορικές και αυλικές συλλογές) και του Αρχείου της Πόλης της Βιέννης. Το ερευνητικό ενδιαφέρον για το Βυζάντιο (ενδεικτικά αναφέρουμε τον Franz Miklosich, η έκδοση εγγράφων του οποίου χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα) οφείλεται βέβαια και στο οικονομικό και πολιτικό ενδιαφέρον της αυτοκρατορίας των Αψβούργων για τα ευρωπαϊκά εδάφη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, που οδήγησε σε μνημειώδη ιστορικά έργα όπως η εξάτομη Ιστορία της Απόσχισης των Ελλήνων από την Τουρκική Αυτοκρατορία κατά το έτος 1821 και της Ίδρυσης του Ελληνικού Βασιλείου από διπλωματική άποψη, του Anton von Prokesch-Osten, Βιέννη Η παρουσία Ελλήνων εμπόρων και λογίων στην Αυστριακή πρωτεύουσα είχε ως αποτέλεσμα και τη δημιουργία προσωπικών σχέσεων που ενίσχυσαν το ενδιαφέρον για τη γλώσσα και τον πολιτισμό των νεότερων χρόνων. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις αποτελούν ο Franz Alter και ο Bartholomäus (Jernej) Kopitar. Το ενδιαφέρον για τα Βαλκάνια εκφράστηκε και με την ίδρυση, το 1897, της Επιτροπής για την ιστορική-αρχαιολογική και φιλολογική-εθνογραφική έρευνα της Βαλκανικής Χερσονήσου στην Αυστριακή Ακαδημία (σήμερα Balkan-Kommission < kan > ). Στον 20ό αιώνα και μέχρι το 1938 η έρευνα για θέματα του μεσαίωνα και των νεότερων χρόνων προσανατολίζεται προς τις νεοελληνικές διαλέκτους (Paul Kretschmer, τακτικός καθηγητής της συγκριτικής γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου της Βιέννης), τη βυζαντινή ιστορία (Ernst Stein, ιστορικός της ύστερης αρχαιότητας και του Βυζαντίου, υφηγητής του Πανεπιστημίου της Βιέννης, εργάστηκε στη Γερμανία, απ' όπου αναγκάστηκε να φύγει το 1933), την ιστορία της βυζαντινής μουσικής (Egon Wellesz, έκτακτος καθηγητής μουσικολογίας του Πανεπιστημίου της Βιέννης, αναγκάστηκε να εκπατριστεί το 1938 και έζησε μέχρι τον θάνατο του το 1974 στην Οξφόρδη) και την ιστορία της βυζαντινής τέχνης (Otto Demus, υφηγητής του Πανεπιστημίου Βιέννης, εργάστηκε κατά τα έτη στα Warburg and Courtauld Institutes και έγινε μετά την επιστροφή του στη Βιέννη διευθυντής της Κρατικής Εφορείας Μνημείων και αργότερα τακτικός καθηγητής στο τμήμα Ιστορίας της Τέχνης του Πανεπιστημίου). Κατά την περίοδο , η ιδεολογικά φορτισμένη έρευνα σχετικά με τη Νοτιοανατολική Ευρώπη οδήγησε το 1943 και σε προκήρυξη θέσης ιστορικής βαλκανιολογίας με βυζαντινολογική κατεύθυνση στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης (ο εκλεγμένος Berthold Rubin δεν ανέλαβε τελικά τα καθήκοντα του γιατί στρατεύθηκε, ενώ μετά το 1945 έκανε ακαδημαϊκή καριέρα στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, χωρίς ποτέ να υποχρεωθεί να αποκηρύξει τις πολιτικές του πεποιθήσεις).

3 ^ Το 1946 ιδρύθηκε στη Βιέννη η Αυστριακή Βυζαντινή Εταιρεία (Österreichische Byzantinische Gesellschaft <http://www.oeaw.ac.at/byzanz/oebg02.htm>) και το 1951 εκδόθηκε ο πρώτος τόμος του Jahrbuch der Osterreichischen Byzantinischen Gesellschaft, μετέπειτα Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik (<http://www.oeaw.ac.at/byzanz/joeb.htm>). Η Αυστριακή Βυζαντινή Εταιρεία και η Αυστριακή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (Österreichische Gesellschaft für Neugriechische Studien), που ιδρύθηκε το 1988, διοργανώνουν σε συνεργασία με το πανεπιστημιακό τμήμα διαλέξεις και συνέδρια και εκδίδουν από κοινού ετήσιο ενημερωτικό έντυπο για τις σχετικές ερευνητικές και εκδοτικές δραστηριότητες στην Αυστρία (για το 2008 βλ. <http://www.oeaw.ac.at/byzanz/oebg2008.pdf>). Το 1948 ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του Albin Lesky το Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών της Αυστριακής Ακαδημίας (αποτελεί σήμερα μαζί με το πρώην Κέντρο για τη Χαρτογράφηση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας το Institut für Byzanzforschung της Αυστριακής Ακαδημίας <http://www.oeaw.ac.at/byzanz/>). Τέλος το 1961 ο Endre von Ivânka, κλασικός φιλόλογος και μελετητής της χριστιανικής φιλοσοφίας, προήχθη σε τακτικό καθηγητή Βυζαντινών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Γκρατς, όπου και παρέμεινε μέχρι τη συνταξιοδότηση του το Το Τμήμα Βυζαντινών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Βιέννης (Institut für Byzantinistik der Universität Wien) ιδρύθηκε με απόφαση της Φιλοσοφικής Σχολής το 1962 και άρχισε να λειτουργεί την Ι η Ιανουαρίου του Πρώτος κάτοχος της έδρας τακτικού καθηγητή Βυζαντινών Σπουδών υπήρξε ο Herbert Hunger (Βιέννη, ). Τα Νέα Ελληνικά (γλώσσα και πολιτισμός) διδάσκονταν από τον υφηγητή, αργότερα έκτακτο καθηγητή, Πολύχρονη Ενεπεκίδη που συνταξιοδοτήθηκε το Το 1982 το τμήμα μετονομάστηκε σε Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών (Institut für Byzantinistik und Neogräzistik der Universität Wien, επωνυμία την οποία φέρει μέχρι σήμερα) και προκήρυξε έδρα τακτικού καθηγητή Νεοελληνικών Σπουδών (Neogräzistik) την οποία κατέλαβε το 1983 ο ιστορικός της Νοτιοανατολικής Ευρώπης Gunnar Hering (Δρέσδη Βιέννη 1994). Η επωνυμία Neogräzistik που δημιουργήθηκε κατ' αναλογία των όρων Byzantinistik, Germanistik, Gräzistik, επελέγη για να καταδείξει ότι το αντικείμενο σπουδών περιλάμβανε όχι μόνο τη γλώσσα και φιλολογία αλλά και την ιστορία και τον πολιτισμό με την ευρύτερη έννοια. Η πρώτη χρήση του όρου εντοπίζεται ήδη στον Krumbacher, είχε όμως περιορισμένη διάδοση και χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά θεσμικά στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης ενώ σήμερα ο όρος χρησιμοποιείται σε αρκετά πανεπιστήμια του γερμανόφωνου χώρου. Στο Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Βιέννης κατείχαν επίσης από το 1963 και εξής οργανικές θέσεις διαφόρων βαθμίδων οι Πέτρος Δίντσης, Wolfram Hörandner, Otto Kresten, Werner Seibt, Βασιλική Σειρηνίδου και Helmut Buschhausen (ο τελευταίος σε κοινή θέση με το Τμήμα Ιστορίας της Τέχνης). Σήμερα το επιστημονικό προσωπικό του τμήματος (με οργανική θέση) αποτελούν στον τομέα των Βυζαντινών Σπουδών οι Johannes Köder (τακτικός καθηγητής στην έδρα του Herbert Hunger), Ewald Kislinger, Ευθυμία Μπραούνου-Pietsch και Lioba Theis (η τελευταία σε κοινή θέση με το Τμήμα Ιστορίας της Τέχνης), στον δε τομέα Νεοελληνικών

4 Σπουδών οι Μαρία Α. Στασινόπουλου (τακτική καθηγήτρια στην έδρα του Gunnar Hering), Μαρία Οικονόμου και Ιωάννης Ζελεπός. Μέσα στο 2009 αναμένεται να πληρωθεί η θέση τακτικού καθηγητή Βυζαντινής και Νεοελληνικής Παλαιογραφίας και Διπλωματικής (θέση Kresten) και να προκηρυχθεί η θέση τακτικού καθηγητή Βυζαντινών Σπουδών (θέση Köder). Στο Τμήμα Ιστορίας της Τέχνης διδάσκουν Ιστορία της Βυζαντινής Τέχνης και οι Galina Fingarova (με οργανική θέση) και Jadranka Prolovic. Η διδασκαλία της Νέας Ελληνικής έχει επίσης μακρά παράδοση στη Βιέννη. Το 1754, στο πλαίσιο της εμπορικής δραστηριοποίησης της αυτοκρατορίας στην Ανατολή, η Μαρία Θηρεσία ίδρυσε την Ακαδημία Ανατολικών Γλωσσών, στην οποία διδασκόταν και η Νέα Ελληνική και εξακολούθησε να διδάσκεται και μετά την αναδιοργάνωση της σε προξενική (σήμερα διπλωματική ακαδημία, <http://www.da-vienna.ac.at/>) μέχρι τις αρχές του 20ού αιώνα. Στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης προσφέρονταν μαθήματα Νέων Ελληνικών από το τέλος του 19ου αιώνα. Ωρομίσθιοι λέκτορες υπήρξαν τον 20ό αιώνα μέχρι το 1938 μεταξύ άλλων ο Κλεάνθης Νικολαΐδης και ο Αγαθάγελλος Ξηρουχάκης, ενώ τη νεοελληνική γλώσσα δίδαξε και ο γλωσσολόγος Paul Kretschmer. Μετά τον Πολύχρονη Ενεπεκίδη (ο οποίος για ένα διάστημα δίδασκε και στο Τμήμα Μετάφρασης και Διερμηνείας), δίδαξε Νέα Ελληνικά στο πλαίσιο του Τμήματος Βυζαντινών και ΝεοεΚΚηνικών Σπουδών από το 1984 μέχρι το 2002 ο Μιλτιάδης Καραμανλής και για μικρότερα διαστήματα άλλοι διδάσκοντες. Σήμερα διδάσκουν τα μαθήματα Νέας Ελληνικής Γλώσσας οι Χριστίνα Τσιαλή-Tonkli και Αθανασία Κατσιακιώρη-Rankl. Το τμήμα προσέφερε από την ίδρυση του τη δυνατότητα απόκτησης διδακτορικού (τότε πρώτου!) τίτλου σπουδών, από το 1975 πτυχίου με εκτενή πτυχιακή εργασία (Magister) και διδακτορικού (Dr. Phil.) ενώ από το 2008/09 ισχύει στα πλαίσια της ευρωπαϊκής μεταρρύθμισης (Bologna) το σύστημα των τριών βαθμίδων με τριετές Bachelor Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών, διετές Master Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών με ειδίκευση σε έναν από τους δύο κλάδους και τριετές διδακτορικό. Οι περισσότεροι απόφοιτοι του τμήματος κατευθύνονται προς την έρευνα και επανδρώνουν σήμερα πανεπιστημιακά τμήματα και ερευνητικά κέντρα σε όλη την Ευρώπη αλλά και τις Η.Π.Α. Οι απόφοιτοι με ειδίκευση στον νεοελληνικό τομέα κατευθύνονται και προς τη λογοτεχνική μετάφραση και την επιμέλεια εκδόσεων. Το αρχικό σπουδαστήριο εντάχθηκε στην Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη υπό την επωνυμία Βιβλιοθήκη Τμήματος Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών (Fachbereichsbibliothek Byzantinistik und Neogräzistik, <http://www.ub.univie.ac.at/fb-byzantinistik/>), συστεγάζεται όμως μέχρι σήμερα με το τμήμα στην οδό Postgasse 7/1/3, 1010 Βιέννη. Περιλαμβάνει περίπου τόμους και περίπου 260 περιοδικές εκδόσεις. Διευθυντές της Βιβλιοθήκης υπήρξαν οι Ernst Gamillscheg (μέχρι το 1992) και Michael Grünbart. Μετά τον διορισμό του τελευταίου στο Πανεπιστήμιο του Münster, τον Οκτώβριο του 2008, τα καθήκοντα του ανέλαβε η Anna Ransmayr. Το τμήμα διαθέτει επίσης και συλλογές νέων μέσων, ειδικότερα σχετικά με τη μουσική και τον κινηματογράφο, καθώς και συλλογή μικροφίλμ ελληνικού τύπου του 19ου και 20ού αιώνα. Σε εξέλιξη είναι και το ψηφιακό αρχείο των ιστορικών συλλογών φωτογραφιών, διαφανειών και εντύπων εικόνων βυζαντινολογικού ενδια- Ill ^

5 Ιί4 ^m φέροντος του Τμήματος Ιστορίας της Τέχνης υπό την εποπτεία της Lioba Theis (Digitales Forschungsarchiv Byzanz,<http://kunstgeschichte.univie.ac.at/index.php?id=30723>). Το Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Βιέννης είναι γνωστό μεταξύ άλλων για τα μεγάλα ερευνητικά προγράμματα βασικής έρευνας με αντίστοιχα εκδοτικά έργα που εκπονήθηκαν και εκπονούνται από μέλη του συνήθως σε στενή συνεργασία με τα αντίστοιχα ερευνητικά κέντρα της Αυστριακής Ακαδημίας (Institut für Byzanzforschung, Balkan-Kommission) και συχνά με χρηματοδότηση του αυστριακού Ταμείου για την Ενίσχυση της επιστημονικής Έρευνας (Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung, FWF). Ενδεικτικά αναφέρονται εδώ το ερευνητικό πρόγραμμα προσωπογραφίας (Prosopographisches Lexikon der Palaiologenzeit), το πρόγραμμα Λεξικογραφίας (Lexikon der Byzantinischen Gräzität), η νέα έκδοση των πατριαρχικών κωδίκων της Αυστριακής Εθνικής Βιβλιοθήκης (Patriarchatsregister von Konstantinopel), η ιστορική γεωγραφία (Tabula Imperii Byzantini), η περιηγητική φιλολογία (βλ. για το νεοελληνικό μέρος και Αγαθοκλής Αζέλης - Ίλια Χατζηπαναγιώτη, Τειράδια Εργααίας 17), αλλά και τα πιο πρόσφατα προγράμματα για τη Μαριολογία, τη βυζαντινή παρουσία στη Σικελία ή τη Διόπτρα του Φίλιππου Μονότροπου. Ειδικότερα στον τομέα Νεοελληνικών Σπουδών ολοκληρώθηκε το 2008 το διεπιστημονικό (ιστορικό και γλωσσολογικό) ερευνητικό πρόγραμμα ιστορίας των εννοιών στις βαλκανικές γλώσσες τον 19ο αιώνα, που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο για την Ενίσχυση της επιστημονικής Έρευνας και στεγάστηκε στην Αυστριακή Ακαδημία (υπεύθυνοι προγράμματος τομέα Νεοελληνικών Σπουδών: Gunnar Heringf, Μαρία Α. Στασινόπουλου, έμμισθοι ερευνητές: Αγαθοκλής Αζέλης, Ιωάννης Καραχρήστος, Αριάδνη Μουταφίδου, Σέργιος Κατσίκας, Δόμνα Πασχαλίδου, Anna-Maria Adaktylos και Dora Eszter Sorti) 1. Σε εξέλιξη είναι η κατάταξη, ηλεκτρονική καταλογογράφηση και μελέτη των αρχείων των κοινοτήτων του Αγίου Γεωργίου και της Αγίας Τριάδος της Βιέννης με καταρχήν χρηματοδότηση της Σχολής Ιστορικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Βιέννης, του ελληνικού ΥΠΠΟ και της Πόλης της Βιέννης και στόχο την έγκριση τριετούς ερευνητικού προγράμματος (επόπτρια: Μαρία Α. Στασινόπουλου, συνεργάτιδες από το 2007 έως σήμερα: Katrin Kininger, Katharina Malli, Anna Ransmayr, Irene Rabl, Sarka Svobodova). Άλλα τρέχοντα ερευνητικά προγράμματα αποτελούν η Νεοελληνική Επιστολογραφία σε συνεργασία με το ΚΕΜΝΕ της Ακαδημίας Αθηνών και την Αυστριακή Ακαδημία και οι διατριβές επί υφηγεσία για το κίνημα των Κολλυβάδων και την επίδραση του στη ΝΑ Ευρώπη (Ιωάννης Ζελεπός) και για την ποιητική της μετανάστευσης στη λογοτεχνία (Μαρία Οικονόμου). Μονογραφίες των αποφοίτων και των μελώντου τμήματος και συλλογικοί τόμοι εκδίδονται μεταξύ άλλων και στις σειρές Studien zur Geschichte Südosteuropas και Byzantina et Neograeca Vindobonensia. Όπως όλα τα πανεπιστημιακά τμήματα των λεγομένων μικρών ειδικοτήτων το Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Βιέννης έρχεται συχνά αντιμέτωπο με τις επιπτώσεις οικονομικών κρίσεων και περικοπών στον ακαδημαϊκό τομέα. Ωστόσο η παρουσία ερευνητικών ιδρυμάτων κοινής θεματικής στην ίδια πό-

6 λη, οι ερευνητές των οποίων έχουν την ευκαιρία να διδάσκουν ως επισκέπτες, οι διεπιστημονικές συνεργασίες μέσα στο ίδιο το Πανεπιστήμιο αλλά και διεθνώς και η παραδοσιακή θέση της Βιέννης ως τόπου συνάντησης φοιτητών, ερευνητών και ρευμάτων από τη Δυτική, Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη έχει επιδράσει ευνοϊκά στην ανάπτυξη του τμήματος, για τη διατήρηση και εξέλιξη του οποίου καταβάλλουν συνεχείς προσπάθειες όλοι οι συνεργάτες. 115 Μαρία Α. Στασινόπουλου τακτική καθηγήτρια Νεοελληνικών Σπουδών (Univ. Prof. für Neogräzistik) ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ι. Βλ. ενδεικτικά δημοσιεύσεις των συνεργατών του Νεοελληνικού Τομέα στους τόμους Radoslav Katicic (επιμ.), Herrschaft und Staat. Untersuchungen zum Zivilisationswortschatz im südosteuropäischen Raum Wien, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften Gerhard Neweklowsky (επιμ.), Herrschaft, Staat und Gesellschaft in Südosteuropa aus sprach-und kulturhistorischer Sicht. Erneuerung des Zivilisationswortschatzes im 19. Jahrhundert. Wien, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 2006 καθώς και Ariadni Moutafidou, l'on der aufgeklärten Vaterlandsliebe zum privilegierten Patriotismus: Zur Entwicklung und Veränderung politischer Begriffe im Griechenland des 19. Jahrhunderts. Mit einem Anhang von Sergios E. Katsikas, Anzeiger der philosophisch-historischen Klasse der ÖAW 136 (2001), και Domna Paschalidou, Begriffsgeschichte und ihre Paradigmen: Methodologische Überlegungen zur Erforschung des politischen Diskurses in Griechenland ( ), Anzeiger der philosophisch-historischen Klasse der ÖAW 141 (2006),

7 ^ Παράρτημα Ανέκδοτες πτυχιακές εργασίες, διδακτορικές διατριβές, διατριβές επί υφηγεσία από την ίδρυση της έδρας Νεοελληνικών Σπουδών (1982) σε χρονολογική σειρά (σε [ ] η μεταγενέστερη έκδοση σε βιβλίο): Πτυχιακές εργασίες (Diplomarbeiten) 1986 Prinzinger, Michaela, Der erzählte Krieg: Eine Erzählanalyse dreier Texte von Elias Benezes, Strates Myribeles und Giorgos Theotokas Bl Gonsa, Christian, Die autobiographischen Schriften griechischer Kommunisten und die Kommunistische Partei Griechenlands bis zum Zweiten Weltkrieg Bl Katicic, Doroteja, Zur Sprache der Übersetzung des Neuen Testaments in die neugriechische Volkssprache aus dem jähre Bl Koliadis, Antonios, Zur Sprache Nikos Kazantzakis' auf Grund des Romans "0 Kapetan Michalis" : ein Beitrag zur neugriechischen Lexikographie Bl Pache, Eva, Griechenlands neuere Geschichte und Literatur in der Sovjetunion und der Beitrag griechischer Bürgerkriegsflüchtlinge Bl Havlik, Margit Maria, Der Sankt Marxer Friedhof : die griechisch-orthodoxe Abteilung S Malli, Katharina, Die griechische Nationalschule in Wien im 20. Jahrhundert S Efe, Peri, Ein Bürokrat und Gelehrter aus Millet-i Rum im osmanischen Reich des 19. Jahrhunderts: Alexandros Karatheodoris Bl Stefec, Rudolf S., Anastasios Gordios, Vitae philosophorum. Einleitung, Text, Kommentar S Ransmayr, Anna, Hygiaine, philon etorl : Stilistische Untersuchungen zur neugriechischen Epistolographie anhand der Briefe von Konstantinos M. Koumas S. Διπλωματικές εργασίες που αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα στο 2009: Nathalie Soursos, Griechische Migrantenliteratur im deutschsprachigen Raum nach Anika Hamacher, Die Kinder- und Schulbücher von Galateia und Nikos Kazantzakis. Διδακτορικές διατριβές (Dissertationen) 1989 Stassinopoulou, Maria Α., Weltgeschichte im Denken eines griechischen Aufklärers : Konstantinos Michail Koumas als Historiograph. - III, 322 Bl. [εκδ. 1992] 1992 Mylonaki, loanna, Die Suche nach der "nationalen Identität" in der literarischen Zeitschrift Nea Hestia VI, 249 Bl. [εκδ. 1995]

8 1995 Gnessoulis, Achilleas, Dos Parlament der Griechen : Zusammensetzung und Arbeitsweise, 2 Bde. 623 Bl Chatzipanagioti-Sangmeister, Julia, "Graecia Mendax", das Bild der Griechen in der französischen Reiseliteratur des 18. Jahrhunderts über Südosteuropa und den östlichen Mittelmeerraum (274 S.) mit einem bibliographischen Supplement (143 S.). [εκδ. 2002] 1998 Azelis, Agathoklis, Die griechische Presse zwischen der Niederlage von 1897 und dem Putsch von 1909 : die Auseinandersetzungen über politische Krise und Reformen. - ill Bl Karachristos, loannis, Familie, Verwandtschaft, Heirat und Eigentumsübertragungen : das Beispiel der griechischen Insel S/ras Bl Moutafidou, Ariadni, Die Politik Österreich-Ungarns gegenüber dem osmanischgriechischen Krieg von 1897 : ein Beitrag zur Konflikt- und Allianzforschung vor dem Ersten Weltkrieg Bl. [εκδ. 2003] 2000 Gara, Eleni, Kara Ferye ( ): Menschen, Lokalgesellschaft und Verwaltung in einer osmanischen Provinz. - VIII, 247 Bl Jaklitsch, Nina-Maria, Zwischen Nationalschule und Moderne : die Komponisten Kalomiris und Skalkottas als Repräsentanten der Entwicklung der griechischen Kunstmusik Bl. [εκδ. 2003] 117 Διδακτορικές διατριβές που αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα στο 2009: Dora Eszter Solti, Das Muscowittische Prognosticon: die griechische Übersetzung (1699) des Originals (1698) von Stanislaus Reinhard Acxtelmaier. Διατριβές επί υφηγεσία (Habilitationsschriften) 1987 Tzitziles, Christos, Griechische Lehnwörter im Türkischen, mit besonderer Berücksichtigung der anatomischen Dialekte S. [εκδ. 1987] 2000 Stassinopoulou, Maria Α., Reality bites: A feature film history of Greece, VII, 326 S.

Tαξιάρχης Kόλιας. Διευθυντής Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών τηλ.: +30 210 7273619 η-διεύθυνση: kolias@eie.gr

Tαξιάρχης Kόλιας. Διευθυντής Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών τηλ.: +30 210 7273619 η-διεύθυνση: kolias@eie.gr Tαξιάρχης Kόλιας Διευθυντής Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών τηλ.: +30 210 7273619 η-διεύθυνση: kolias@eie.gr Καθηγητής του Βίου και του Πολιτισμού των Βυζαντινών Τμήμα Φιλολογίας Φιλοσοφική

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΝΟΣ Γ. ΜΠΕΝΑΚΗΣ Η Βυζαντινή Φιλοσοφία στην σύγχρονη έρευνα Η οµιλία αυτή προγραµµατίσθηκε να είναι η πρώτη ως γενικότερη και εισαγωγική στην σπουδαία θεµατική του Συµποσίου «Η Βυζαντινή Φιλοσοφία και

Διαβάστε περισσότερα

Κτήριο Συμβουλίου - Συγκλήτου Αναστάσιος Γ. Λεβέντης Τ. Θ. 20537, 1678 Λευκωσία Τηλ.: (+357) 22894000 Ηλ. Διευθ.: info@ucy.ac.cy

Κτήριο Συμβουλίου - Συγκλήτου Αναστάσιος Γ. Λεβέντης Τ. Θ. 20537, 1678 Λευκωσία Τηλ.: (+357) 22894000 Ηλ. Διευθ.: info@ucy.ac.cy Κτήριο Συμβουλίου - Συγκλήτου Αναστάσιος Γ. Λεβέντης Τ. Θ. 20537, 1678 Λευκωσία Τηλ.: (+357) 22894000 Ηλ. Διευθ.: info@ucy.ac.cy Το βιβλίο αυτό ετοιμάστηκε από το Γραφείο Εκδόσεων της Υπηρεσίας Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

10 ΤΑΞΙΔΙ, ΓΡΑΦΗ, ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

10 ΤΑΞΙΔΙ, ΓΡΑΦΗ, ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δημοφιλές ερευνητικό αντικείμενο στα τελευταία τριάντα χρόνια, η ταξιδιωτική γραμματεία των Νέων Χρόνων αποτελεί σήμερα ένα γραμματειακό σύνολο για το οποίο διαθέτουμε μια εξαιρετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Ερευνητική Δραστηριότητα και Δημοσιεύσεις

ΕΡΕΥΝΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Ερευνητική Δραστηριότητα και Δημοσιεύσεις H ΕΡΕΥΝΑ στο Πανεπιστήμιο Κύπρου ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Ερευνητική Δραστηριότητα και Δημοσιεύσεις 2008-2010 Κτήριο Συμβουλίου - Συγκλήτου Αναστάσιος Γ. Λεβέντης Λεωφόρος Πανεπιστημίου 1 Τ. Κ. 20537, 1678 Λευκωσία,

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νεοελληνικές Σπουδές σε πανεπιστήμια

Οι Νεοελληνικές Σπουδές σε πανεπιστήμια 2-afieroma:afieroma 04/12/2009 12:47 Page 78 Οι Νεοελληνικές Σπουδές στο εξωτερικό 78 ÃñÜöåé η ΛΑΜΠΡΙΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ ΚΟΛΤΣΙΔΑ Υποψήφια διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αιγαίου Οι Νεοελληνικές Σπουδές σε πανεπιστήμια του

Διαβάστε περισσότερα

2009 2010 ΚΕΡΚΥΡΑ 2009

2009 2010 ΚΕΡΚΥΡΑ 2009 2009 2010 ΚΕΡΚΥΡΑ 2009 2009 2010 Επιμέλεια έκδοσης Σαράντος Καπιδάκης, Καθηγητής Ιωάννης Παπαδάκης, Λέκτορας Πέτρος Κωσταγιόλας, Λέκτορας Σχεδιασμός: Διονύσης Κουρτέσης ΚΕΡΚΥΡΑ 2009 Περιεχόμενα Contents

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2004-2008

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2004-2008 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2004-2008 Έγκριση Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος 3 Ιουλίου 2009 ΜΕΛΗ ΤΗΣ OMEA

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 4 Michel Bruneau Η εγκατάσταση των Ελλήνων Ποντίων προσφύγων στα βόρεια σύνορα της Ελλάδας (1920-2000): ο ρόλος τους ως φύλακες των συνόρων του έθνους - κράτους (Φλώρινα, Κιλκίς, Σέρρες) Στα βόρεια

Διαβάστε περισσότερα

Ανιστόρητον, τόμος 10 (2013) αρ. 40 1

Ανιστόρητον, τόμος 10 (2013) αρ. 40 1 Ανιστόρητον, τόμος 10 (2013) αρ. 40 1 Από την Πεφωτισμένη Δεσποτεία στην Αντιδραστική Απολυταρχία Διοικητική Εξέλιξη και Θεσμική Ολοκλήρωση της Λογοκρισίας στη Μοναρχία των Αψβούργων (περ. 1750-1848) «[

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010/2011 ΦΛΩΡΙΝΑ, ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2010 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΡΟΣ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΣ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΜΑΝΝΟΥ (1780-1850)*

ΙΚΑΡΟΣ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΣ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΜΑΝΝΟΥ (1780-1850)* ΙΚΑΡΟΣ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΣ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΜΑΝΝΟΥ (1780-1850)* Η τελευταία δεκαετία του εικοστού αιώνα χαρακτηρίζεται ως μία μεταβατική περίοδος πολιτικών μεταβολών και κοινωνικών μετασχηματισμών

Διαβάστε περισσότερα

f ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΑΟΠΟΥΑΟΥ (1917-2012)

f ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΑΟΠΟΥΑΟΥ (1917-2012) f ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΑΟΠΟΥΑΟΥ (1917-2012) Η Αικατερίνη Χριστοφιλοποΰλου γεννήθηκε στην Αθήνα στις 29 Νοεμβρίου 1917 και έζησε στο Παλαιό Φάληρο, όπου ολοκλήρωσε τον ενδεκαετή, τότε, κΰκλο των εγκυκλίων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ. Ένας μαθηματικός υπό την σκέπη της εξουσίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ. Ένας μαθηματικός υπό την σκέπη της εξουσίας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Ένας μαθηματικός υπό την σκέπη της εξουσίας ª ƒπ øƒ π À ø Δ Δπ ƒ øƒ Ένας μαθηματικός υπό την σκέπη της εξουσίας ƒ Γιώργος Παπανικολάου Stanford University E-BOOK ANE I THMIAKE

Διαβάστε περισσότερα

BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΜΑΡΙΕΤΤΑΣ ΜΙΝΩΤΟΥ

BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΜΑΡΙΕΤΤΑΣ ΜΙΝΩΤΟΥ BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΜΑΡΙΕΤΤΑΣ ΜΙΝΩΤΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑ 2009 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Γενικά βιογραφικά στοιχεία...σ. 3 2. Επαγγελματική απασχόληση...σ. 3 3. Σπουδές...σ. 4-5 4. Συμμετοχή σε συλλογικά όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2004-2010 ΑΘΗΝΑ HELLENIC REPUBLIC NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2004-2010 ΑΘΗΝΑ HELLENIC REPUBLIC NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ HELLENIC REPUBLIC NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2004-2010 ΑΘΗΝΑ 2011 ΚΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Ynof3oA.11 'EK8Eu11~ EuoYrEptKll~ A~wA.6y11u11~ Tou

«Ynof3oA.11 'EK8Eu11~ EuoYrEptKll~ A~wA.6y11u11~ Tou EAAHNIKH.l1HMOKPATIA ITacpa 27/12/2010 llaneiiiethmio llatpqn EXOl\.H AN0POlliETIKON & KOINONIKON ElliETHMON TMHMA ~IAOAOriAE OMMA EEOTEPIKHE A8IOAOrHEHE IIPO"E Tov ITp608po 'lou T).tf]).tacoc;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ιούνιος 2010 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα έκθεση αποτελεί την Εσωτερική (Ιδρυματική) Έκθεση Αξιολόγησης του Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

Eπιμέλεια: Επιτροπή Oδηγού Σπουδών. Ζώζη Ζωγραφίδου Αναστασία Χριστοδούλου Κωνσταντίνα Μουμπάρα Μαρία Δούνδη

Eπιμέλεια: Επιτροπή Oδηγού Σπουδών. Ζώζη Ζωγραφίδου Αναστασία Χριστοδούλου Κωνσταντίνα Μουμπάρα Μαρία Δούνδη Oδηγός Σπoυδών 2011 2012 Eπιμέλεια: Επιτροπή Oδηγού Σπουδών Ζώζη Ζωγραφίδου Αναστασία Χριστοδούλου Κωνσταντίνα Μουμπάρα Μαρία Δούνδη Πρόλογος... 6 ΜΕΡOΣ ΠΡΩΤO... 8 Πληροφορίες σχετικά με το Ίδρυμα και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΑΚΗΣ Η συγκρότηση της ιστορικής επιστήµης στην Ελλάδα (19ος-20ός αιώνας) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Αθήνα 2011 1. ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ H

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδηµαϊκό έτος: 2009-2010 ΡΕΘΥΜΝΟ 2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 5 1. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ... 7 2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη. Διευθυντή, Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, Παράρτημα Βερολίνου,

Συνέντευξη. Διευθυντή, Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, Παράρτημα Βερολίνου, Συνέντευξη με τον Δρ. Ελευθέριο Οικονόμου, Διευθυντή, Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, Παράρτημα Βερολίνου, στην κα ΕύαΣεμερτζάκη, συντάκτρια του περιοδικού ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Η παρούσα συνέντευξη είναι αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Χτο Ενημερωτικό Δελτίο, αρ. 20, Δεκέμβριος 1997, είχε αναγγελθεί η εκπόνηση ενός

Χτο Ενημερωτικό Δελτίο, αρ. 20, Δεκέμβριος 1997, είχε αναγγελθεί η εκπόνηση ενός ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Η Εγκυκλοπαίδεια του Ελληνικού Τύπου, 1784-1996 Επιστημονικός υπεύθυνος: Λούκια Δρούλια Συντονίστρια έργου: Γιούλα Κουτσοπανάγου ΕΠΕΤ II, Πρόγραμμα Συγχρηματοδότησης 1996 Χτο Ενημερωτικό Δελτίο,

Διαβάστε περισσότερα

Ι.Curriculum Vitae. Επώνυμο: Ζάρρα Όνομα: Ιλιάνα

Ι.Curriculum Vitae. Επώνυμο: Ζάρρα Όνομα: Ιλιάνα Επώνυμο: Ζάρρα Όνομα: Ιλιάνα Διεύθυνση εργασίας: Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος& Νέων Τεχνολογιών Αγίου Ιωάννη Ρηγανά 30100 Αγρίνιο Τηλέφωνα: 26410 91706 26410 91709 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Αικατερίνη Καλέρη, το γένος Τρίμη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Πατρών Γνωστικό αντικείμενο: Φιλοσοφία του 20ου αιώνα Τηλ. : 2610 969907 ηλ. ταχυδρομείο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ http://www.ecedu.upatras.gr ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012 Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευση Τμήμα Επιστημών της

Διαβάστε περισσότερα

Επικαιροποιημένη Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. Πανεπιστήμιο Πατρών Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Ακαδημαϊκά έτη 2007-2013

Επικαιροποιημένη Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. Πανεπιστήμιο Πατρών Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Ακαδημαϊκά έτη 2007-2013 Επικαιροποιημένη Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο Πατρών Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Ακαδημαϊκά έτη 2007-2013 Πάτρα 8/11/2013 1 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος 2 1. Η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Διάδοση και διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στη Σερβία

Διάδοση και διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στη Σερβία Διάδοση και διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στη Σερβία MAJA STOILKOVIC Φιλόλογος του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου ANNA RASLJIC Τελειόφοιτος της Φιλολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1 Εισαγωγή... 1. 2. Παρουσίαση της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών... 2. 2.1. Γεωγραφική θέση της Σχολής... 2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1 Εισαγωγή... 1. 2. Παρουσίαση της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών... 2. 2.1. Γεωγραφική θέση της Σχολής... 2 ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή... 1 2. Παρουσίαση της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών... 2 2.1. Γεωγραφική θέση της Σχολής... 2 2.2. Ιστορικό της εξέλιξης της Σχολής... 4 2.2.1. Σύντομα

Διαβάστε περισσότερα