Περιβάλλον: Η Επιτροπή ζητάει εκτεταµένη αναθεώρηση της ευρωπαϊκής πολιτικής για την βιοποικιλότητα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιβάλλον: Η Επιτροπή ζητάει εκτεταµένη αναθεώρηση της ευρωπαϊκής πολιτικής για την βιοποικιλότητα"

Transcript

1 IP/09/649 Βρυξέλλες, 28 Απριλίου Περιβάλλον: Η Επιτροπή ζητάει εκτεταµένη αναθεώρηση της ευρωπαϊκής πολιτικής για την βιοποικιλότητα Σε συνέδριο µε θέµα την βιοποικιλότητα, που οργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Αθήνα, διατυπώθηκε ένα µακρόπνοο µήνυµα σχετικά µε την µελλοντική πολιτική βιοποικιλότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις κύριες διαπιστώσεις περιλαµβάνονται η ανάγκη βελτίωσης της επικοινωνίας όσον αφορά την απώλεια της βιοποικιλότητας και τις συνέπειές της, η σηµασία της αντιµετώπισης της προστασίας των οικοσυστηµάτων αντί για την προστασία των ειδών, και η ανάγκη διοχέτευσης των διαθέσιµων κονδυλίων όντως στα έργα προστασίας της φύσης. Οι επιστήµονες αποδέχονται το γεγονός ότι η βιοποικιλότητα διέρχεται κρίση παγκοσµίως και ότι δεν λαµβάνονται αρκετά µέτρα για την προστασία της. Η Ευρώπη έχει ορίσει το 2010 ως χρονολογία στόχο για να αναστείλει την απώλεια της βιοποικιλότητας στην ΕΕ, αλλά παρόλο που έχει σηµειωθεί κάποια πρόοδος για την ανάσχεση της απώλειας, φαίνεται απίθανο ότι θα επιτευχθεί ο αρχικός στόχος. Η Επιτροπή οργάνωσε συνέδριο στην Αθήνα για να εξετάσει τρόπους βελτίωσης των επιδόσεών της στον τοµέα αυτό. Ο κ. Σταύρος ήµας, Ευρωπαίος Επίτροπος αρµόδιος για το περιβάλλον, δήλωσε τα εξής: «Η βιοποικιλότητα είναι η ίδια η ζωή όµορφη, πολύτιµη και ευάλωτη. Αποτελεί επίσης και τη βάση της οικονοµικής και κοινωνικής µας ευµάρειας. Και αυτό δεν έχει αναγνωριστεί αρκετά ούτε έχει αποτιµηθεί σωστά. Το αποτέλεσµα είναι ότι η βιοποικιλότητα αντιµετωπίζει σοβαρή απώλεια. Είναι γεγονός ότι η απώλεια της βιοποικιλότητας αποτελεί κίνδυνο, το ίδιο ανησυχητικό, όσο και η κλιµατική αλλαγή. Το µήνυµα από την Αθήνα υπογραµµίζει το γεγονός ότι η βιοποικιλότητα πρέπει να καταστεί γενική πολιτική προτεραιότητα, γιατί µόνο έτσι θα έχουµε µια ρεαλιστική πιθανότητα να σταµατήσουµε την απώλεια της.» Ένα σχέδιο επτά σηµείων για την προστασία της φύσης Στο συνέδριο συζητήθηκε πλήθος νέων ιδεών, και το αποτέλεσµα ήταν το µήνυµα των Αθηνών. Τα κυριότερα σηµεία του µηνύµατος είναι τα εξής: 1. Καλύτερη κατανόηση της σηµασίας της βιοποικιλότητας. Απαιτείται καλύτερη κατανόηση του γεγονότος ότι τα υγιή οικοσυστήµατα αποδίδουν απτά οφέλη που αποτελούν τη βάση της οικονοµικής, κοινωνικής και πολιτιστικής µας ευµάρειας. Το µήνυµα του «τι σηµαίνει η βιοποικιλότητα» πρέπει να είναι σαφές και να προβληθεί περισσότερο. 2. Καλύτερη κατανόηση της υφιστάµενης κατάστασης και της αναγκαίας δράσης. Η καλύτερη πληροφόρηση σχετικά µε την κατάσταση της βιοποικιλότητας και τις τωρινές τάσεις στον τοµέα αυτό είναι ζωτικής σηµασίας. Απαιτείται επίσης καλύτερη κατανόηση του τρόπου λειτουργίας των φυσικών συστηµάτων. Το συνέδριο πρότεινε να δοθεί µεγαλύτερη προτεραιότητα στην έρευνα στον τοµέα της βιοποικιλότητας.

2 3. Ένα δίκτυο προστατευόµενων περιοχών σε πλήρη λειτουργία. Μια από τις µεγαλύτερες επιτυχίες κατά τα τελευταία χρόνια ήταν η παγίωση του Natura 2000, του ευρωπαϊκού δικτύου των προστατευόµενων περιοχών. Το χερσαίο τµήµα του δικτύου προβλέπεται να ολοκληρωθεί το 2010 και το θαλάσσιο αµέσως µετά. 4. Προστασία της «συνηθισµένης» βιοποικιλότητας στην Ευρώπη. Στην δήλωση υπογραµµίζεται ότι η πολιτική βιοποικιλότητας πρέπει να εξελιχθεί προς την προστασία της ανθεκτικότητας και του σφρίγους ολόκληρων οικοσυστηµάτων, καθώς και προστατευόµενων περιοχών υψηλής φυσικής αξίας. 5. Προστασία της παγκόσµιας βιοποικιλότητας. Το «ίχνος βιοποικιλότητας» που αφήνει η Ευρώπη στα υπόλοιπα µέρη του κόσµου είναι µεγάλο και µάλιστα αυξάνεται, οπότε το πρόβληµα αυτό πρέπει να αντιµετωπιστεί. Η αποδάσωση σε παγκόσµιο επίπεδο πρέπει να σταµατήσει µέχρι το 2030 και απαιτούνται µέτρα για την αντιµετώπιση των επιπτώσεων που έχουν οι ευρωπαϊκές καταναλωτικές συνήθειες στην απώλεια της παγκόσµιας βιοποικιλότητας. 6. Ενσωµάτωση της βιοποικιλότητας σε άλλους τοµείς άσκησης πολιτικής. Στο µήνυµα αναγνωρίζεται η σηµασία ενσωµάτωσης των προβληµατισµών ως προς τη βιοποικιλότητα σε άλλους τοµείς άσκησης πολιτικής. Απαιτείται περισσότερη έρευνα για να εντοπιστούν οι τοµείς στους οποίους πρέπει να συνεκτιµηθούν περισσότερο οι επιπτώσεις της βιοποικιλότητας. 7. Χρηµατοδότηση. Αν και για την προστασία της βιοποικιλότητας είναι δυνατόν να αντληθούν πόροι από πολλά κοινοτικά και εθνικά κονδύλια, το πραγµατικό ύψος των οικονοµικών πόρων που διατίθενται για την προστασία της φύσης παραµένει σχετικά χαµηλό. Αυτό πρέπει να αντιµετωπιστεί και να διατεθεί νέα χρηµατοδότηση αν χρειαστεί. 8. Κλιµατική αλλαγή. εν είναι δυνατόν να αντιµετωπίσουµε την απώλεια βιοποικιλότητας χωρίς να αντιµετωπίσουµε την κλιµατική αλλαγή, και αντιστρόφως. Πρέπει συνεπώς να αναζητήσουµε το «τριπλό κέρδος» για την βιοποικιλότητα, που µπορεί να συµβάλει στην πράξη στον µετριασµό των επιπτώσεων και την προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή. Αυτό προϋποθέτει ότι τα µέτρα για το κλίµα είναι πλήρως συµβατά µε τις πολιτικές για την προστασία της βιοποικιλότητας Ιστορικό Στο συνέδριο των Αθηνών (Προστασία της βιοποικιλότητας πέρα από το 2010: προτεραιότητες και εναλλακτικές επιλογές για την µελλοντική πολιτική της ΕΕ) συµµετείχαν κορυφαίοι επιστήµονες, πολιτικοί, οικονοµολόγοι και πανεπιστηµιακοί από όλα τα κράτη µέλη της ΕΕ και αντιπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών και των επιχειρήσεων. Ο Επίτροπος κ. ήµας καλωσόρισε µεταξύ άλλων προσωπικοτήτων τον κ. Κώστα Καραµανλή, Πρωθυπουργό της Ελληνικής ηµοκρατίας και τον κ. Jose Manuel Barroso, Πρόεδρο της Επιτροπής. Στις έξη συναντήσεις εργασίας στις οποίες προήδρευσαν κορυφαίοι εµπειρογνώµονες εξετάστηκαν ενδελεχώς οι διάφορες πτυχές των πολιτικών που αφορούν την βιοποικιλότητα. Η Ευρώπη έχει αναλάβει µονοµερώς δέσµευση να αναστείλει την απώλεια βιοποικιλότητας στην ΕΕ µέχρι το 2010 και διαθέτει ένα πρόγραµµα δράσης για την βιοποικιλότητα που περιλαµβάνει πάνω από 150 µέτρα για την επίτευξη αυτού του στόχου. Όµως, από µια πρόσφατη αξιολόγηση προέκυψε το συµπέρασµα ότι είναι µάλλον απίθανο να επιτευχθεί ο στόχος αν δεν καταβληθεί σηµαντική επιπλέον προσπάθεια. 2

3 The Message from Athens. The objective of halting biodiversity loss remains as valid today as it did in 2001 when it was adopted by European Heads of State and Government. Progress has been made over recent years at the EU level. Covering 17% of EU territory, NATURA 2000 is the largest network of protected areas in the world and is, without question, one of the most significant achievements in EU environment policy. The legal protection of the Birds and Habitats Directives has stopped the destruction of many unique natural areas and EU funding has played a critical role in protecting some of our most endangered species and habitats. Water quality has also improved significantly and sustainable agricultural practices have become increasingly widespread. The Commission has launched new initiatives to tackle illegal logging, to combat global deforestation and to promote sustainable consumption and production. At the same time scientific indicators show that the EU s 2010 target will not be met. The speed and scale of the loss of biodiversity means that urgent actions are needed. The Message from Athens aims to identify the priorities and options for future EU policy. There are strong ethical and moral arguments for protecting biodiversity. It is a part of our culture and our history. But, on their own, these arguments have not been sufficient to protect nature. There is increasing recognition that the benefits that human society derives from nature have a very high value and that sustainable human development is dependent upon the continued delivery of these benefits. The true value of these benefits is not reflected in conventional models of economic growth and until this basic failing is addressed, biodiversity will continue to be lost. There is a very close relationship between climate change and biodiversity. Climate change will have a profound impact upon ecosystems including major shifts in the distribution of habitat types and species. Healthy resilient ecosystems play a major and cost effective role in mitigating, and adapting to the consequences of, climate change. The way that EU policies relating to agriculture, fisheries, regional development, transport, energy, trade and development are implemented have significant impacts upon EU and global biodiversity. In many of these policy areas progress has been made in integrating biodiversity concerns, but much remains to be done. EU environmental legislation has contributed significantly to the conservation of biodiversity. However, to be more effective, the separate pieces of legislation should be implemented in a more integrated and co-ordinated manner. A coherent approach to spatial planning needs to be developed and, in particular, the Natura 2000 network should be completed, managed effectively and resourced appropriately. At a global level, where the target is to significantly reduce the current rate of biodiversity loss, the EU has taken a leading role. However, the impact of European consumption on global biodiversity is an issue that needs to be addressed and biodiversity conservation needs to be integrated more effectively into all the EU's policies that have an impact at the global level. 3

4 Priorities for EU Action One: a vision of why biodiversity matters It is necessary to develop and communicate a better understanding of why healthy ecosystems deliver tangible benefits that underpin our economic, social and cultural well-being. The message of "why biodiversity matters" needs to be clear and the sense of urgency in addressing its loss conveyed. The EU institutions and Member States should: Develop a clear target regarding biodiversity and submit this to the European Council. The post-2010 target should be ambitious, measurable and clear. It should maintain the emphasis given to the intrinsic value of biodiversity while also recognising the value of healthy and resilient ecosystems and the services they provide. Ensure that the post-2010 target developed for the EU includes sectoral subtargets that address the key challenges facing European biodiversity. Mainstream the findings of the study on The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) to demonstrate the strong economic rationale for conserving biodiversity. Make biodiversity conservation a priority for future communication programmes. It is essential to engage the public at all levels including through the education system - in order to build an understanding of "why biodiversity matters". Develop alliances with key stakeholders who are directly affected by biodiversity loss. Two: a better understanding of where we are and what more we need to do The scientific work of the Intergovernmental Panel on Climate Change has shaped the political response to climate change. A strong science-policy interface is equally needed with regard to biodiversity particularly since the drivers for biodiversity loss are more complex than for climate change and the direct impacts are harder to measure. Given existing gaps in scientific knowledge the application of the precautionary principle is particularly important. The EU institutions and Member States should: Ensure effective coverage of the monitoring programmes for the assessment of the status and of biodiversity and ecosystems in the EU. Strengthen and further develop biodiversity indicators, based on SEBI 2010, that are robust, understandable and policy relevant. A specific objective should be the development a biodiversity baseline against which progress can be assessed. Improve the science policy interface, both through developing mechanisms within the EU and, at the international level, where the EU should continue to support the establishment of an Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES). Give a higher priority to biodiversity within EU and national research programmes. Strengthen implementation of the EU s Biodiversity Action Plan. 4

5 Three: a fully functioning network of protected areas Protected areas contain our most precious species and ecosystems. They represent the foundation of biodiversity conservation in Europe and their effectiveness has been scientifically proven. The EU institutions and Member States should: Secure the sustainable management of the Natura 2000 network. Complete the network, including the marine component, as soon as possible. Support the development of similar networks in overseas territories. Improve connectivity between sites with a particular consideration to adaptation to climate change. Ensure that EU nature legislation is enforced more effectively. Successful management approaches should be identified and good practices promoted. Implementation of the legislation should aim to remove unnecessary administrative burdens. To improve communication with regard to the Natura 2000 network. Four: biodiversity outside of protected areas Protected areas are essential but they do not exist in isolation from the rest of the landscape. The state of biodiversity to be found in urban gardens, parks and green spaces, as well as rural areas, is extremely important especially as this is the biodiversity that most of the European population is aware of and can contribute to. The EU institutions and Member States should: Integrate biodiversity explicitly in the development and implementation of EU and domestic policies (water, air, marine, agriculture, fisheries, spatial planning, impact assessment etc). Use restoration and renewal of degraded land, intensively cultivates areas and waterways as a driver for sustainable economic development and the social renewal of depressed areas. Develop EU policy on biodiversity protection progressively towards a comprehensive approach incorporating the conservation of ecosystems and the protection of Europe s Green Infrastructure. Develop a comprehensive set of EU policies for tackling Invasive Species including, where appropriate, new legislation. Implement effective measures to protect Europe's soils which are essential not only with regard to the conservation of terrestrial biodiversity but also for crucial ecosystem services. Five: Biodiversity and Climate Change We cannot halt biodiversity loss without addressing climate change, but it is equally impossible to tackle climate change without addressing biodiversity loss. It is therefore essential that climate change policy is fully complementary with biodiversity policy. The EU institutions and the Member States should: Ensure that climate mitigation and adaptation measures are fully compatible with policies for the conservation of biodiversity. Promote the implementation of triple win of measures that conserve biodiversity while actively contributing to climate mitigation and adaptation. Ensure that international climate negotiations respect the above principles. 5

6 Six: global biodiversity At a global level, the EU is a leading player with a significant influence in international discussions. However, Europe's consumption patterns mean that our "biodiversity" footprint in third countries is large and is growing. The EU institutions and Member States should: Support effective governance structures for the protection of international biodiversity. Actively support the process of Reduced Emissions from Deforestation and Degradation (REDD) to stop global deforestation. The measures adopted should combine climate mitigation with biodiversity conservation and the interests of indigenous people and local communities. Take measures to assess and reduce the impact of European patterns of consumption and production on global biodiversity loss. Increase cooperation with development institutions and partner countries to maximise the positive contribution that the conservation and sustainable use of biodiversity can make to poverty reduction. Support efforts to complete and implement the global network of protected areas in particular, in marine areas that are beyond national jurisdiction. Work to protect vulnerable marine ecosystems from destructive fishing practices, support an international agreement on marine genetic resources beyond national jurisdiction and continue work with developing countries to improve fisheries governance in their waters. Ensure that biodiversity concerns are fully taken into account by bilateral and global agreements on trade and investment. Work to finalise an agreement by 2010 on an international regime facilitating access to and equitable sharing of benefits from the use of genetic resources in the context of CBD. Seven: integration of biodiversity into other policy areas Effective integration of biodiversity concerns into other policies is needed to (i) minimise damage (ii) maximise the positive contribution to nature conservation objectives and (iii) realise the potential of co-benefits resulting from the maintenance and enhancement of healthy ecosystems. To improve upon existing initiatives the EU institutions and the Member States should: Review the impacts that EU policies, and EU funds, have on biodiversity including biodiversity loss in third countries. Identify and promote synergies between biodiversity conservation and other policies. Ensure, taking the TEEB study as a starting point, that the real value of ecosystem services are taken into consideration when designing relevant EU policies. Extend policies on sustainable consumption and production to also cover the sustainable use of natural resources. Reduce fishing pressure to sustainable levels in order to improve biodiversity in the marine environment. Promote investment in biodiversity as a part of efforts to "green the economy" and fully exploit the potential that biodiversity restoration and conservation offers in terms of job creation. 6

7 Encourage market mechanisms that take biodiversity concerns into account (e.g. supporting sustainable agriculture, forestry and fisheries) and promote policies that allow EU businesses to profit from protecting biodiversity. Eight: Funding Many EU and national funds open the possibility of providing financial support for protecting biodiversity. However, the actual level of financial resources allocated to biodiversity conservation remains small (especially when compared to the welfare benefits that ecosystem services provide). The EU institutions and the Member States should: Evaluate the success of the "integration" approach. If there is evidence that it is not working, then propose a specific funding instrument for biodiversity. Mobilise private funding for biodiversity protection building on experience with climate change and other environmental finance initiatives. Review the opportunities for making progress on biodiversity, a pre-condition for access to some Community funding instruments. Ensure sufficient funding for biodiversity conservation in the EU budget-review. Identify and reform subsidies that have a negative impact on biodiversity. 7

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Έγγραφο αξιολόγησης της στρατηγικής της Λισαβόνας

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Έγγραφο αξιολόγησης της στρατηγικής της Λισαβόνας EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.2.2010 SEC(2010) 114 τελικό ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Έγγραφο αξιολόγησης της στρατηγικής της Λισαβόνας EL EL ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Actions for the conservation of coastal dunes with Juniperus spp. in Crete and the South Aegean (Greece) JUNICOAST

Actions for the conservation of coastal dunes with Juniperus spp. in Crete and the South Aegean (Greece) JUNICOAST Deliverable A.9.2 Determination of the Governance structure 2 LIFE07NAT/GR/000296 Actions for the conservation of coastal dunes with Juniperus spp. in Crete and the South Aegean (Greece) JUNICOAST Action

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Διεύθυνση Συμβουλευτικών Εργασιών ΕΥΡΩΠΑΙΚΉ ΕΝΩΣΗ Μονάδα 3 Δίκτυα και Επικουρικότητα Επιτροπή των Περιφερειών ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Eυρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014/2214(INI) 29.5.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Eυρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014/2214(INI) 29.5.2015 Eυρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 2014/2214(INI) 29.5.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με μια στρατηγική της ΕΕ για την περιφέρεια και του Ιονίου Πελάγους (2014/2214 (INI)) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Aquacultures Contribution at Sustainable Development of Island Regions

Aquacultures Contribution at Sustainable Development of Island Regions Aquacultures Contribution at Sustainable Development of Island Regions Chatziefstathiou Michael 1, 3 * and Spilanis Ioannis 2 1. University of Aegean, Department of Environment, Environmental Policy and

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ημέρα Ναυτιλίας Πειραιάς, 28-29 Μαΐου 2015. European Maritime Day Piraeus, 28-29 May 2015

Ευρωπαϊκή Ημέρα Ναυτιλίας Πειραιάς, 28-29 Μαΐου 2015. European Maritime Day Piraeus, 28-29 May 2015 ΕΕ ΛΛ ΛΛΗΗΝΝΙ ΙΙ ΚΚΗΗ ΔΔ ΗΗΜΜ ΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙ ΙΙΑΑ ΥΥΠΠ ΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΙΟΟ ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΙΚΚΩΩΝΝ KKAAI II ΔΔΙ ΙΙΟΟΙ ΙΙΚΚΗΗΤΤΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΑΑΝΝ ΑΑΣΣΥΥΓΓΚΚΡΡΟΟΤΤΗΗΣΣΗΗΣΣ HH E L L E NN II ICC RR EPP E UUBBL LII ICC

Διαβάστε περισσότερα

Economic impact of Climate Change on the Cypriot agricultural sector

Economic impact of Climate Change on the Cypriot agricultural sector Economic impact of Climate Change on the Cypriot agricultural sector Working Paper Markou Marinos, Stylianou Andreas Agricultural Research Institute Adriana Bruggeman*, Christos Zoumides+, Stelios Pashiardis,

Διαβάστε περισσότερα

International Meeting 10-11 October 2014. Athens and Stymfalia

International Meeting 10-11 October 2014. Athens and Stymfalia International Meeting 10-11 October 2014 Athens and Stymfalia SCIENTIFIC COMMITTEE Chair Constantinos Cartalis Assoc. Professor, National and Kapodistrian University of Athens, Scientific Adviser of PIOP

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ 2008-2010:

ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ 2008-2010: Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ 2008-2010: Ο ρόλος της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών Συνοπτική Έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (13 και 14 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων Ελληνική ΕΕΛΛ ΛΛΗΗ ΝΝΙ ΙΚΚΗΗ ΔΔΗΗΜΟ ΚΚΡΡΑΑ ΤΤΙ ΙΑΑ ΥΥΠΟΥΥΡΡ ΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ HH EE E LL LLL L EE E NN II ICC R EE EPP P UU B LL LII I CC MM II INN II SS IST R Y OO FF FII I NN T EE ER II IOO

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτροπή διαθέτει 250 εκατοµµύρια ευρώ για τη χρηµατοδότηση περισσότερων από 200 νέων έργων LIFE+

Η Επιτροπή διαθέτει 250 εκατοµµύρια ευρώ για τη χρηµατοδότηση περισσότερων από 200 νέων έργων LIFE+ IP/10/1002 Βρυξέλλες, 23 Ιουλίου 2010 Η Επιτροπή διαθέτει 250 εκατοµµύρια ευρώ για τη χρηµατοδότηση περισσότερων από 200 νέων έργων LIFE+ Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη χρηµατοδότηση 210 νέων έργων στο

Διαβάστε περισσότερα

Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model

Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model RURWOMBACK PROJECT Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model PROPOSALS FOR ADAPTATION OF PERMANENT TRAINING COMPILATION REPORT Authors:

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS

INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS www.icib.eu 22-23 MAY 2010 PROCEEDINGS EDITED BY VASILEIOS A. VLACHOS INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS www.icib.eu Thessaloniki, 22-23

Διαβάστε περισσότερα

BIOPOLITICS INTERNATIONAL ORGANISATION. E-learning Program for the Environment. Comments of Participants

BIOPOLITICS INTERNATIONAL ORGANISATION. E-learning Program for the Environment. Comments of Participants BIOPOLITICS INTERNATIONAL ORGANISATION International University for the Bio-Environment E-learning Program for the Environment Comments of Participants International and Greek Courses 2008-2013 BIOPOLITICS

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3376 της 23ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3376 της 23ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 23(ΙΠ)/99 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3376 της 23ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την Καταπολέμηση της Απερήμωσης (Κυρωτικός)

Διαβάστε περισσότερα

Ηeritage 06-08.03.2014. Η Πολιτιστική Κληρονομιά στο προσκήνιο! Προς μια Κοινή Προσέγγιση για μια Βιώσιμη Ευρώπη. EU Presidency Conference

Ηeritage 06-08.03.2014. Η Πολιτιστική Κληρονομιά στο προσκήνιο! Προς μια Κοινή Προσέγγιση για μια Βιώσιμη Ευρώπη. EU Presidency Conference EU Presidency Conference Ηeritage First!for a Towards a Common Approach Sustainable Europe 06-08.03.2014 Byzantine & Christian Museum Bυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο Acropolis Museum Μουσείο Ακρόπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ αριθ. DEC21/2009 ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ αριθ. DEC21/2009 ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009 ΤΜΗΜΑ III ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΙΤΛΟΙ 19, 40 ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ, 13/07/2009 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ αριθ. DEC21/2009 ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ EUR

Διαβάστε περισσότερα

n Κοκτέϊλς χημικών ουσιών στην καθημερινότητά μας

n Κοκτέϊλς χημικών ουσιών στην καθημερινότητά μας Τεύχος 33 Ιανουάριος 2013 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙSSN 1025-1561 Ασφάλεια & Υγεία ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ n 21η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του ΣΑΥΚ n EUSAFE

Διαβάστε περισσότερα

Migrants and the Right to Equal Treatment in Cyprus

Migrants and the Right to Equal Treatment in Cyprus Migrants and the Right to Equal Treatment in Cyprus WORKSHOP REPORT Οι μετανάστες και το δικαίωμα ίσης μεταχείρισης στην Κύπρο Sincere thanks to all of the organisations and individuals who contributed

Διαβάστε περισσότερα

Translation Ελληνικά (Greek) ΧΑΡΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 2007 2007 SOCIAL JUSTICE CHARTER

Translation Ελληνικά (Greek) ΧΑΡΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 2007 2007 SOCIAL JUSTICE CHARTER English Translation Ελληνικά (Greek) HUME CITY COUNCIL ΔΗΜΟΣ HUME SOCIAL JUSTICE CHARTER ΧΑΡΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 2007 2007 www.hume.vic.gov.au www.hume.vic.gov.au HUME SOCIAL JUSTICE CHARTER 2007

Διαβάστε περισσότερα

Project title Transboundary cooperation for the surface water resources management in the Aoos/Vjosa watershed

Project title Transboundary cooperation for the surface water resources management in the Aoos/Vjosa watershed Hellenic Republic Ministry of Foreign Affairs Hellenic International Development Cooperation Department Project title Transboundary cooperation for the surface water resources management in the Aoos/Vjosa

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 22 10680 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ TΗΛ. (210)3665414-5 FAX: (210)3665420 e-mail : pressoffice1@pasok.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 22 10680 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ TΗΛ. (210)3665414-5 FAX: (210)3665420 e-mail : pressoffice1@pasok. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 22 10680 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ TΗΛ. (210)3665414-5 FAX: (210)3665420 e-mail : pressoffice1@pasok.gr Αθήνα, 28 Νοεµβρίου 2011 Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Γιώργος Α. Παπανδρέου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ. Σχέδιο δράσης για τη βιοµάζα {SEC(2005) 1573}

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ. Σχέδιο δράσης για τη βιοµάζα {SEC(2005) 1573} ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 07.12.2005 COM(2005) 628 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ Σχέδιο δράσης για τη βιοµάζα {SEC(2005) 1573} EL EL ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ Σχέδιο δράσης για τη

Διαβάστε περισσότερα

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS i Ελληνικό Ανοικτό Περιοδικό ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής Πανεπιστήμιο & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης ICODL 2013 7 ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 2013 Μεθοδολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Cyprus bird trapping surveillance project: Winter 2011 / 2012

Cyprus bird trapping surveillance project: Winter 2011 / 2012 Cyprus bird trapping surveillance project: Winter 2011 / 2012 Covering the latest findings of BirdLife Cyprus continuing monitoring programme of illegal bird trapping in Cyprus Date: March 2011 Author:

Διαβάστε περισσότερα

Safer and healthier work at any age Workshop report: Greece. No. EUOSHA-PRU/2013/C/02 July2014

Safer and healthier work at any age Workshop report: Greece. No. EUOSHA-PRU/2013/C/02 July2014 No. EUOSHA-PRU/2013/C/02 July2014 The authors of this report are Mr. Ilias Banoutsos and Dr. Panayiotis Papadopoulos (Ergonomia SA), reviewed by Athina Kosma and Alice Belin (Milieu). This report is provided

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ 1 ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Το 1 ο Διεθνές Συνέδριο Πράσινων Υποδομών διοργανώθηκε από την Επιτροπή Περιβάλλοντος (Ε.Π.) και τη Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Αλεξάνδρειου

Διαβάστε περισσότερα

5 ο Επετειακό Τεύχος 2010-2015. 5th Anniversary Issue 2010-2015. Νο 60/61 Ιούνιος-Ιούλιος 2015/June-July 2015. Περιεχόμενα ΔΔΙ ΙΙΟΟΙ

5 ο Επετειακό Τεύχος 2010-2015. 5th Anniversary Issue 2010-2015. Νο 60/61 Ιούνιος-Ιούλιος 2015/June-July 2015. Περιεχόμενα ΔΔΙ ΙΙΟΟΙ Ελληνική ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙ ΙΙ ΚΚΗΗ ΔΔΗΗΜΜ ΟΟΚΚΡΡ ΑΑΤΤΙ ΙΙ ΑΑ ΥΥΠΠΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΙ ΟΟ ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΙΚΚΩΩΝΝ KK AAI II ΔΔΙ ΙΙΟΟΙ ΚΚΗΗΤΤΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΑΑΝΝ ΑΑΣΣ ΥΥΓΓΚΚΡΡΟΟΤΤΗΗΣΣ ΗΗΣΣ HHEELLLLEENNI II CC RREEPPUUBBLLI

Διαβάστε περισσότερα

Shipping in the 21st Century

Shipping in the 21st Century CONFERENCE NOTES In association with Shipping in the 21st Century Preparing the Industry for the Future Wednesday, 8 October 2014 - Athens ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΚΟΣ» ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΑΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

GPSG Newsletter #22/23. August 2011

GPSG Newsletter #22/23. August 2011 GPSG Newsletter #22/23 August 2011 1 Call for Papers GPSG International Conference The Politics of Extreme Austerity: Greece Beyond the Crisis 8-9 December 2011, University of Strathclyde, Glasgow 2 Call

Διαβάστε περισσότερα