Παρακολούθηση 4 φυτικών ειδών προτεραιότητας της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ στην Κύπρο: Σχεδιασµός και εφαρµογή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παρακολούθηση 4 φυτικών ειδών προτεραιότητας της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ στην Κύπρο: Σχεδιασµός και εφαρµογή"

Transcript

1 34 3 ο Συνέδριο Ε.Οι.Ε. & Ε.Ζ.Ε., Ιωάννινα 2006 Παρακολούθηση 4 φυτικών ειδών προτεραιότητας της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ στην Κύπρο: Σχεδιασµός και εφαρµογή Μάριος Ανδρέου, Πηνελόπη εληπέτρου & Κυριάκος Γεωργίου Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα Βιολογίας, Τοµέας Βοτανικής, Αθήνα Ε-mail: Περίληψη Στο πλαίσιο της εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής του πρώτου εκ των συγγραφέων καταρτίστηκαν σχέδια παρακολούθησης για τα 4 φυτικά είδη προτεραιότητας της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ (Arabis kennedyae, Chionodoxa lochiae, Scilla morrisii, Pinguicula crystallina). Πρόκειται για προκαταρκτική δράση του προγράµµατος LIFE04NAT/CY/ και εφαρµόζονται πιλοτικά ως βάση κατάρτισης σχεδίων µακροπρόθεσµης παρακολούθησης προστατευόµενων ειδών της Κυπριακής χλωρίδας. Η κατάρτιση των σχεδίων παρακολούθησης έγινε σε 3 στάδια: α) συγκέντρωση και αξιολόγηση της υφιστάµενης πληροφορίας, β) εργασία πεδίου για συλλογή περαιτέρω πληροφορίας και για δοκιµαστική εφαρµογή µεθόδων εκτίµησης παραµέτρων, γ) επεξεργασία και αξιολόγηση των πληροφοριών. Τα σχέδια παρακολούθησης περιλαµβάνουν: α) περίληψη της βιολογίας κάθε είδους, αναλυτικά στοιχεία για τους υποπληθυσµούς και την εξάπλωσή τους, περιγραφή του ενδιαιτήµατος και των απειλών τους, εκτίµηση της κατάστασης διατήρησής τους (νέες κατηγορίες της IUCN) β) καθορισµό των µεθόδων και των παραµέτρων παρακολούθησης γ) οδηγίες υλοποίησης της παρακολούθησης και για τη µέθοδο ανάλυσης των δεδοµένων δ) βιβλιογραφία ε) έντυπα εργασίας πεδίου. Παρατίθενται αποτελέσµατα των πρώτων 2 ετών παρακολούθησης ( ) ως προς τον αριθµό και το µέγεθος των υποπληθυσµών κάθε είδους. Monitoring of four priority plant species in Cyprus: Planning and implementation Marios Andreou, Pinelopi Delipetrou & Kyriacos Georghiou Dept. of Botany, University of Athens, GR-15784, Athens, Greece Ε-mail: In the framework of the first author s PhD thesis, monitoring plans were elaborated for the Annex II (Directive 92/43/EEC) priority plant species Arabis kennedyae, Chionodoxa lochiae, Scilla morrisii, Pinguicula crystallina intended to act as pilot studies for plant species monitoring of protected species in Cyprus. In addition, the monitoring plans constitute a preparatory action of a LIFE-NATURE-2004 project in Cyprus. The stages of the elaboration of the plans were: a) collection of existing information on species biology, taxonomy and distribution and on the habitats and land uses of their distribution area; b) identification of knowledge gaps; c) preparatory field work aiming to improve knowledge on species life cycle, phenology, population size, distribution pattern, habitat and threats; d) compilation of the monitoring plan. The monitoring plans include: a) summary of each taxon s biology, detailed population and distribution data, description of habitat and threats and assessment of its conservation status (new IUCN categories); b) establishment of monitoring parameters and methods and rationale; c) instructions for parameter estimation and analysis of results; d) literature; e) data forms.

2 3 ο Συνέδριο Ε.Οι.Ε. & Ε.Ζ.Ε., Ιωάννινα Εισαγωγή Η παρακολούθηση των ειδών του Παραρτήµατος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ αποτελεί υποχρέωση των χωρών-µελών της Ε.Ε. Αντικείµενο της παρακολούθησης είναι αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των ειδών και της αποτελεσµατικότητας των διαχειριστικών µέτρων. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το κάθε είδος απαιτεί δικό του σχέδιο παρακολούθησης και θα πρέπει να είναι αντικείµενο διαφορετικής µελέτης. Οι ελάχιστες απαιτήσεις παρακολούθησης σύµφωνα µε την Οδηγία (άρθρα 1, 2, 3) είναι: Εκτίµηση της βιωσιµότητας βάσει της δυναµικής των πληθυσµών Εκτίµηση του εύρους εξάπλωσης Εκτίµηση των απειλών (αρνητικών επιδράσεων) Εκτίµηση της ποιότητας (ειδικές δοµές, µέγεθος) του οικοτόπου. Τα είδη A. kennedyae, C. lochiae, S. morrisii είναι ενδηµικά είδη της Κυπριακής χλωρίδας, πλην της P. crystallinα, η οποία απαντά και στη Νοτιοδυτική Τουρκία (Meikle 1977, 1985). Το είδος A. kennedyae είναι µονοετής (ή διετής?) όρθια πόα και φύεται σε ανοικτές ή ηµισκιασµένες πετρώδεις θέσεις στην οροσειρά Τροόδους. Σύµφωνα µε τα υπάρχοντα δεδοµένα το είδος χαρακτηρίζεται ως Κινδυνεύον (Cyprinia 2005). Τα είδη C. lochiae και S. morrisii είναι πολυετείς πόες µε βολβό (γεώφυτα). Η C. lochiae φύεται σε πυριτικά εδάφη πλούσια σε οργανικές ουσίες στην οροσειρά Τροόδους, ενώ η S. morrisii σε σκιασµένες και υγρές θέσεις αποκλειστικά στη βάση δένδρων Quercus infectoria ή Pistacia terebinthus στο Βουνί Παναγιάς και στον Άγιο Νεόφυτο. Χαρακτηρίζονται ως Εύτρωτο και Κινδυνεύον, αντίστοιχα. Το είδος P. crystallinα είναι πολυετής πόα µε ρόδακα και φύεται σε ακάλυπτες, µόνιµα υγρές βραχώδεις θέσεις κοντά σε πηγές στη οροσειρά Τροόδους. Χαρακτηρίζεται ως Εύτρωτο. Όλα τα είδη, πλην της P. crystallinα, απειλούνται από ανθρωπογενείς κυρίως διαταράξεις και από τους θηρευτές τους. Η κύρια απειλή για την P. crystallinα είναι η µεταβολή της υδρολογικής κατάστασης του ενδιαιτήµατός της. Μεθοδολογία Η κατάρτιση των σχεδίων παρακολούθησης περιλάµβανε τρία στάδια: 1. συγκέντρωση και αξιολόγηση όλης της υφιστάµενης πληροφορία για τη βιολογία, την ταξινοµική, το µέγεθος και την κατανοµή των πληθυσµών, το ενδιαίτηµα και τις χρήσεις γης στην περιοχή

3 36 3 ο Συνέδριο Ε.Οι.Ε. & Ε.Ζ.Ε., Ιωάννινα 2006 εξάπλωσης των ειδών. Εντοπισµός κενών στις γνώσεις για τα είδη. 2. προκαταρκτική εργασία πεδίου για τη συλλογή περαιτέρω πληροφορίας και για τη δοκιµαστική εφαρµογή µεθόδων εκτίµησης διαφόρων παραµέτρων (π.χ. µέγεθος πληθυσµού). 3. επεξεργασία και αξιολόγηση των παραπάνω πληροφοριών. Βάσει των στοιχείων αυτών και λαµβάνοντας υπόψη το οικονοµικό κόστος και τους χρονικούς περιορισµούς, επιλέγονται οι παράµετροι παρακολούθησης, η µέθοδος ανάλυσης των δεδοµένων και, τέλος, η µέθοδος εκτίµησης των παραµέτρων στο πεδίο. Για τα είδη A. kennedyae, C. lochiae, S. morrisii το µέγεθος των υποπληθυσµών προέκυψε από καταµέτρηση όλων των ώριµων ατόµων την κατάλληλη περίοδο (άνοιξη). Επιπλέον, για το είδος C. lochiae, µετρήθηκαν τα άτοµα ανά αναπτυξιακό στάδιο σε 2 αναπτυξιακά στάδια (αρτίβλαστο, ώριµο άτοµο) σε 10 τυχαία επιλεγµένα τετράγωνα 20x20cm και άλλα 10 τετράγωνα επιφάνειας 1m 2 (1x1m) σε 2 υποπληθυσµούς του είδους. Τα ίδια τετράγωνα θα χρησιµοποιηθούν τουλάχιστον για 2 έτη για σύγκριση των αποτελεσµάτων. Στο είδος P. crystallina καταµετρήθηκαν ορισµένες αποικίες (patches) ορισµένων υποπληθυσµών. Η P. crystallina απαντά σε 6 υποπληθυσµούς (27 αποικίες συνολικά) και έχει µέγεθος πληθυσµού ώριµα άτοµα (Cyprinia 2005)! Λαµβάνοντας υπόψη το είδος του υποστρώµατος, έγινε προσπάθεια να καλυφθεί όλη η περιοχή εξάπλωσης µε την επιλογή ορισµένων αποικιών (7 αποικίες που ανήκουν σε 4 υποπληθυσµούς και αντιστοιχούν στο 25 % του συνόλου των αποικιών). Σε κάθε περίπτωση όµως καταγράφηκαν όλα τα άτοµα αυτών των τµηµάτων (ρόδακες, ώριµα άτοµα). Για τη µελέτη της αναπαραγωγικής επιτυχίας, σηµαδεύτηκαν άτοµα (10% του υποπληθυσµού έως 50 άτοµα) µε λεπτό σύρµα και µεταλλικό ή πλαστικό καρτελάκι µε αριθµό. Αποτελέσµατα Συζήτηση Καταρτίστηκαν σχέδια παρακολούθησης για τα είδη A. kennedyae, C. lochiae, P. crystallina και S. morrisii της χλωρίδας της Κύπρου. Κάθε σχέδιο παρακολούθησης περιλαµβάνει: α) περίληψη της βιολογίας του είδους, αναλυτικά στοιχεία για τους υποπληθυσµούς και την εξάπλωσή τους, δεδοµένα αναπαραγωγικής βιολογίας, περιγραφή του ενδιαιτήµατος και των απειλών τους και εκτίµηση της κατάσταση διατήρησής τους µε βάση της νέες κατηγορίες κινδύνου της IUCN 2001),

4 3 ο Συνέδριο Ε.Οι.Ε. & Ε.Ζ.Ε., Ιωάννινα β) καθορισµό των παραµέτρων και των µεθόδων παρακολούθησης, γ) οδηγίες για την εκτέλεση της παρακολούθησης και τη µέθοδο ανάλυσης των δεδοµένων, δ) βιβλιογραφία, ε) έντυπα εργασίας πεδίου. Πίνακας 1. Αριθµός και µέγεθος υποπληθυσµών του είδους A. kennedyae (καταγραφή 2006). Κωδικός ς Υψόµετρο (m) Έκθεση Κλίση Έκταση (m 2 ) Υποπληθυσµός Subpopulation) Αριθµός Ατόµων AR I 1 61 AR II AR ποικίλει III AR IV 4 0 Σύνολο Πίνακας 2. Αριθµός και µέγεθος υποπληθυσµών του είδους C. lochiae (καταγραφή 2005 και 2006). Υ = υψόµετρο, Έκθ. = έκθεση, Έκτ. = έκταση, ΥΠ = Υποπληθυσµός Subpopulation). Κωδικός ς Υ (m) Έκθ. Κλίση Έκτ. (m 2 ) ΥΠ Αριθµός Ατόµων CH I 1 21 CH II CH III CH IV 4 2 CH V 5 68 CH VI CH VII CH8 VIII CH IX CH X CH XI Σύνολο Παράµετροι παρακολούθησης: Έλεγχος κύκλου ζωής, χαρτογράφηση όλων των υποπληθυσµών και µέτρηση αριθµού ατόµων και για τα 4 είδη. Κατανοµή σε αναπτυξιακά στάδια για το είδος C. lochiae. Υπολογισµός Σχετικής Αναπαραγωγικής Επιτυχίας για τα είδη A. kennedyae, C. lochiae, S. morrisii. Χαρακτηρισµός του ενδιαιτήµατος και εύρεση των βέλτιστων συνθηκών φύτρωσης των σπερµάτων της A. kennedyae. Κάλυψη και χλωριδική σύνθεση της φυτοκοινότητας στις θέσεις εξάπλωσης της C. lochiae και απογραφή των καταναλωµένων ατόµων ή καρπών. Χαρτογράφηση και υπολογισµός του µεγέθους του οικοτόπου της P. crystallina σε συνδυασµό µε την υδρολογία της περιοχής και χλωριδική σύνθεση της φυτοκοινότητας. Χαρτογράφηση και

5 38 3 ο Συνέδριο Ε.Οι.Ε. & Ε.Ζ.Ε., Ιωάννινα 2006 υπολογισµός του µεγέθους του οικοτόπου της S. morrisii σε συνδυασµό µε τις ειδικές δοµές οικοτόπου και απογραφή των βοσκηµένων ατόµων (Bonham & al. 2001, JNCC 2004, ηµόπουλος κ.ά. 2005, Farnsworth 2005). Τα αποτελέσµατα ως προς τον αριθµό και το µέγεθος των υποπληθυσµών κάθε είδους κατά το πρώτο έτος παρακολούθησης παρουσιάζονται στους Πίνακες 1, 2, 3 και 4. Πίνακας 3. Αριθµός και µέγεθος υποπληθυσµών του είδους P. crystallina (καταγραφή 2006). Υ = υψόµετρο, Έκθ. = έκθεση, Έκτ. = έκταση, ΥΠ = Υποπληθυσµός Subpopulation). Κωδικός ς Αποικία (Patch) Υ (m) Έκθ. Κλίση Έκτ. (m 2 ) ΥΠ Αριθµός Ατόµων PI1 PI1d I PI1e PI4 PI4a II 2707 PI2a PI2 III 2 PI2d PI7 PI7b VII 6 PI7d Σύνολο Πίνακας 4. Αριθµός και µέγεθος υποπληθυσµών του είδους S. morrisii (καταγραφή 2005 και 2006). Υ = υψόµετρο, Έκθ. = έκθεση, Έκτ. = έκταση, ΥΠ = Υποπληθυσµός Subpopulation). Αριθµός Κωδικός Υ Έκθ. Κλίση Έκτ. ς (m) (m 2 ΥΠ Ατόµων ) SC Ι Ι SC ποικίλ ει ΙΙ ΙΙ Σύνολο Είναι προφανές ότι δεν µπορούν να αναλυθούν τα δεδοµένα, από ένα ή δύο έτη µόνο παρακολούθησης. Η εφαρµογή της παρακολούθησης για άλλα δύο έτη τουλάχιστον θα δώσει περισσότερες σειρές δεδοµένων για την εκτίµηση της κατάστασης διατήρησης των ειδών, µέσω της ανάλυσης της βιωσιµότητας των πληθυσµών τους και της εκτίµησης του εύρους εξάπλωσης, των απειλών και της ποιότητας του οικοτόπου. Βιβλιογραφία Bonham, C., Bousquin, S. & Tazik, D. (2001). Protocols and Models for Inventory, Monitoring, and Management of Threatened and Endangered Plants. [http://www.cnr.colostate.edu/frws/research/rc/tesintro.htm]

6 3 ο Συνέδριο Ε.Οι.Ε. & Ε.Ζ.Ε., Ιωάννινα Cyprinia (2005). Αδηµοσίευτα προκαταρκτικά δεδοµένα από το έργο: Το Κόκκινο Βιβλίο της Κυπριακής Χλωρίδας. Επιστηµονικός Υπεύθυνος Τσιντίδης Τ. Ίδρυµα Προώθησης Έρευνας της Κύπρου. ηµόπουλος, Π., Bergmeier, E., Θεοδωρόπουλος, Κ., Fischer, P. & Τσιαφούλη, Μ. (2005). Οδηγός Παρακολούθησης Τύπων Οικοτόπων και Φυτικών Ειδών στις Περιοχές του υκτύου Natura 2000 µε Φορείς ιαχείρισης στην Ελλάδα. Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων και Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & ηµοσίων Έργων. Farnsworth, E. (2005). Guidelines for Ethical Field Research on Rare Plant Species. New England Wild Flower Society. IUCN (2001). IUCN Red List Categories and Criteria. Version 3.1. IUCN Species Survival Commission. IUCN. JNCC (2004). Common Standards Monitoring Guidance for Vascular Plant Species. Version February (online). Joint Nature Conservation Committee. Meikle, R.D. ( ). Flora of Cyprus, 1-2. Bentham-Moxon Trust.

Το Κόκκινο Βιβλίο των Απειλουμένων Φυτών της Κύπρου

Το Κόκκινο Βιβλίο των Απειλουμένων Φυτών της Κύπρου Πρακτικά 10 ου Συνεδρίου Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, 2005 635 Το Κόκκινο Βιβλίο των Απειλουμένων Φυτών της Κύπρου 1 Τσιντίδης Τ., 1 Χριστοδούλου Χ., 1 Κυριάκου Θ., 1 Παπαχριστοφόρου Τ., 1 Κυριάκου Κ.,

Διαβάστε περισσότερα

Εκλαϊκευμένη Αναφορά

Εκλαϊκευμένη Αναφορά PLANT-NET CY www.plantnet.org.cy Δημιουργία Δικτύου Μικρο-Αποθεμάτων Φυτών στην Κύπρο για τη Διατήρηση Ειδών και Οικοτόπων Προτεραιότητας LIFE08 NAT/CY/000453 Εκλαϊκευμένη Αναφορά Ιούνιος 2013 Το Έργο

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάσταση διατήρησης της Ιπποκαστανιάς (Aesculus hippocastanum L.)

Η κατάσταση διατήρησης της Ιπποκαστανιάς (Aesculus hippocastanum L.) 400 Η κατάσταση διατήρησης της Ιπποκαστανιάς (Aesculus hippocastanum L.) Α. Τσιρούκης 1,2, Κ. Γεωργίου 2, Σ. Βέργος 1 & Κ.Α. Θάνος 2 1 ΤΕΙ Λάρισας, Τµήµα ασοπονίας και ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

LIFE08 NAT/CY/000453

LIFE08 NAT/CY/000453 LIFE08 NAT/CY/000453 Έκθεση Προόδου Καλύπτει τις δράσεις του προγράμματος από 01/09/2010 μέχρι 31/07/2011 Ημερομηνία υποβολής της έκθεσης 01/09/2011 Δημιουργία Δικτύου Μικρο-Αποθεμάτων Φυτών στην Κύπρο

Διαβάστε περισσότερα

(Δράση Α.5 - Ετοιμασία Σχεδίων Δράσης για την ενίσχυση των υπό μελέτη τύπων οικοτόπου)

(Δράση Α.5 - Ετοιμασία Σχεδίων Δράσης για την ενίσχυση των υπό μελέτη τύπων οικοτόπου) Συνεργαζόμενοι Φορείς ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Μελέτη σκοπιμότητας για την επαναδημιουργία του οικοτόπου προτεραιότητας *5220 (Δράση Α.5 - Ετοιμασία Σχεδίων Δράσης για την ενίσχυση των υπό μελέτη τύπων οικοτόπου) Μανωλάκη

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός συστήματος παρακολούθησης της αποκατάστασης των δασών μαύρης πεύκης που επλήγησαν από πυρκαγιές στον Πάρνωνα (GR 2520006)

Σχεδιασμός συστήματος παρακολούθησης της αποκατάστασης των δασών μαύρης πεύκης που επλήγησαν από πυρκαγιές στον Πάρνωνα (GR 2520006) Έργο Life07 NAT/GR/000286 «Αποκατάσταση των δασών Pinus nigra στον Πάρνωνα (GR2520006) μέσω μίας δομημένης προσέγγισης» NATURA 2000 Σχεδιασμός συστήματος παρακολούθησης της αποκατάστασης των δασών μαύρης

Διαβάστε περισσότερα

Η παρούσα μελέτη μπορεί να αναζητηθεί ηλεκτρονικά στον δικτυακό τόπο του έργου Life www.parnonaslife.gr.

Η παρούσα μελέτη μπορεί να αναζητηθεί ηλεκτρονικά στον δικτυακό τόπο του έργου Life www.parnonaslife.gr. 1 Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε στο πλαίσιο του έργου Life07 NAT/GR/000286 «Αποκατάσταση των δασών Pinus nigra στον Πάρνωνα (GR2520006) μέσω μίας δομημένης προσέγγισης» (www.parnonaslife.gr) που υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

LIFE08 NAT/CY/000453

LIFE08 NAT/CY/000453 LIFE08 NAT/CY/000453 Δράση A.5: Εκτίμηση της γενετικής ποικιλότητας και της δομής του πληθυσμού για καθένα από τα τέσσερα υπό μελέτη είδη προτεραιότητας και για το Cedrus brevifolia. Παραδοτέο: Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

1/2013 ISSN 1105-9478 ΤΟΜΟΣ 22 ΣΕΙΡΑ IΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΚΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚO ΕΠΙMΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

1/2013 ISSN 1105-9478 ΤΟΜΟΣ 22 ΣΕΙΡΑ IΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΚΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚO ΕΠΙMΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1/2013 ISSN 1105-9478 ΤΟΜΟΣ 22 ΣΕΙΡΑ IΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚO ΕΠΙMΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ GEOTECHNICAL CHAMBER OF GREECE VOL: 22 - ISSUE IΙ - No 1/2013 CONTENTS SCIENTIFIC

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις για την προστασία των παράκτιων αμμοθινών με είδη Juniperus στην Κρήτη και το Ν. Αιγαίο

Δράσεις για την προστασία των παράκτιων αμμοθινών με είδη Juniperus στην Κρήτη και το Ν. Αιγαίο LIFE+ 2007-2013 Φύση & Βιοποικιλότητα LIFE07NAT/GR/000296 Δράσεις για την προστασία των παράκτιων αμμοθινών με είδη Juniperus στην Κρήτη και το Ν. Αιγαίο LIFE+ (2007-2013) Χρηματοδοτικό μέσο της Ε.Ε. το

Διαβάστε περισσότερα

βιοποικιλότητας, στην κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης

βιοποικιλότητας, στην κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης Αναγκαιότητα προσανατολισµού των Προγραµµάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για τη διαχείριση της βιοποικιλότητας, στην κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης και της ευαισθητοποίησης των πολιτών. Η περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

Η ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ Η ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ Μιχαήλ Ξανθάκης 1, Παναγιώτης Μινέτος 1, Γεωργία Λυσίτσα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Παραδοτέα του Τομέα 5: Παρακολούθηση της κατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα

Θέμα: Παραδοτέα του Τομέα 5: Παρακολούθηση της κατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα */6 2 Προς ΥΠΕΧΩΔΕ Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Τρικάλων 36 11526 Αθήνα Υπόψη: Σ. Μαρκοπούλου Ρ. Σπυροπούλου Ε. Τρύφων Θεσσαλονίκη, 31/12/1998 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ Νικόλαος Κόντος, Ελένη Φυτώκα και Ευθαλία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ "Αναγνώριση, περιγραφή και χαρτογραφική απεικόνιση των ειδών χλωρίδας και πανίδας σε περιοχές ενδιαφέροντος για την διατήρηση της φύσης"

ΕΡΓΟ Αναγνώριση, περιγραφή και χαρτογραφική απεικόνιση των ειδών χλωρίδας και πανίδας σε περιοχές ενδιαφέροντος για την διατήρηση της φύσης ΥΠΕΧΩΔΕ - ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ "Αναγνώριση, περιγραφή και χαρτογραφική απεικόνιση των ειδών χλωρίδας και πανίδας

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικής Έρευνας Βόρειας Ελλάδας, Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας, 57001, Τ.Θ. 60125, Θέρµη, Θεσσαλονίκη, Ε-mail: bbgk@bbgk.gr

Γεωργικής Έρευνας Βόρειας Ελλάδας, Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας, 57001, Τ.Θ. 60125, Θέρµη, Θεσσαλονίκη, Ε-mail: bbgk@bbgk.gr EX SITU ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΥΤΟΦΥΩΝ ΕΙ ΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΛΩΡΙ ΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΤΟΦΥΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Μαλούπα Ε. 1, Κρίγκας Ν. 2, Καρύδας

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ»

«ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ» 3 ο Συνέδριο Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας & Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρείας Περιλήψεις 3 ου Συνεδρίου Ε.Ο.Ε. & Ε.Ζ.Ε. Ιωάννινα, 16-19 Νοεµβρίου 2006 «ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ» ιοργάνωση:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 12.1. Εισαγωγή: Διαχείριση Οικοσυστημάτων Η διαχείριση και προστασία οικοσυστημάτων ήταν αποτέλεσμα της αφύπνισης του περιβαλλοντικού κινήματος της δεκαετίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ TΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ιπλωµατική εργασία: Εφαρµογή της µεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Έργα βελτίωσης λιβαδιών (Σφήκα, δεκαετία 80) (Φωτ. Μ. Βραχνάκης) ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 6 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 11

Περιεχόμενα. Έργα βελτίωσης λιβαδιών (Σφήκα, δεκαετία 80) (Φωτ. Μ. Βραχνάκης) ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 6 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 11 Ετήσιο ενημερωτικό δελτίο Ελληνικής Λιβαδοπονικής Εταιρείας Έτος 17 ο & 18 ο, 2009-2010 Περιεχόμενα ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 6 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 11 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΝΕΑ 12 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 7 ΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ TO ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020

ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ TO ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020 Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας και Οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ». Επιβλέπουσα: Διδασκάλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ «Καταγραφή της χλωρίδας του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου και βίο-παρακολούθηση των αποκλειστικά ενδημικών φυτικών taxa της Ζακύνθου» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονική παρακολούθηση τύπων βλάστησης στην περιοχή της λίμνης Άγρα

Διαχρονική παρακολούθηση τύπων βλάστησης στην περιοχή της λίμνης Άγρα Διαχρονική παρακολούθηση τύπων βλάστησης στην περιοχή της λίμνης Άγρα Π.Δ.Πλατής 1, Θ.Γ. Παπαχρήστου 1, Δ. Τρακόλης 2, Ι. Μελιάδης 3, Ν. Γρηγοριάδης 4 και Α. Μάκρας 5 1 Εργαστήριο Λιβαδικών Πόρων, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ABSTRACT. Eleftheria Athanasoula February 2009

ABSTRACT. Eleftheria Athanasoula February 2009 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Γνώσεις, στάσεις και αντιλήψεις του τοπικού πληθυσµού για τη διαχείριση του εθνικού δρυµού Πίνδου (Βάλια Κάλντα) Ελευθερία K. Αθανασούλα Επιβλέπων καθηγητής: Π.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Δεκέμβριος 2012

Αθήνα, Δεκέμβριος 2012 «Ανάπτυξη και επίδειξη ενός οικολογικού και καινοτόμου συστήματος για την ανακύκλωση στο σπίτι» Recycling@Home - LIFE11 ENV/GR/000905 Παραδοτέο Α.4.1.: Ανασκόπηση και αξιολόγηση της ισχύουσας νομοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ Τσέλια Ζ. 1,2 και Νικολάου Κ. 1,3 1 Σχολή Θετικών Επιστηµών και Τεχνολογίας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο 26335 Πάτρα 2 Αγγελικής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΗ, ΔΙΚΤΥΑ, NATURA 2000, DIR.92/43/ΕΟΚ, Τ.Δ.Φ.Π.

ΦΥΣΗ, ΔΙΚΤΥΑ, NATURA 2000, DIR.92/43/ΕΟΚ, Τ.Δ.Φ.Π. 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εφαρμογή της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, η οποία αναφέρεται ως οδηγία για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας και η δημιουργία του ευρωπαϊκού δικτύου «ΦΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΛΙΜΝΟ ΕΞΑΜΕΝΗ ΛΙΒΑ ΑΣ Εκπόνηση εργασίας: Ευαγγελάτος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ.Ε. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ. Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ.Ε. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ. Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 6 2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 8 2.1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ 8 2.2 ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 9 3. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ 10 3.1 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα