НЭГДҮГЭЭР ХЭСЭГ C-н температур хэдэн кельвины температур болох вэ?. A. 281 B. 265 C. 8 D. 16 A B C. 726 D. 12

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "НЭГДҮГЭЭР ХЭСЭГ C-н температур хэдэн кельвины температур болох вэ?. A. 281 B. 265 C. 8 D. 16 A B C. 726 D. 12"

Transcript

1 НЭГДҮГЭЭР ХЭСЭГ C-н температур хэдэн кельвины температур болох вэ?. A. 281 B. 265 C. 8 D К температур хэдэн цельсын температур болох вэ? A B. 20 C. 0 D Бодлого: (3-7) 1кг масстай, C-н температурт байсан мөсийг буцалган ууршуулав C мөс болгоход шаардагдах дулааныг ол. Мөсний дулаан багтаамж C=2,1кж/(кг* 0 C). [кж] A. 291 B. 21 C. 42 D C мөсийг хайлуулан 0 0 C ус болгоход шаардагдах дулааныг ол. Хайлахын хувийн дулаан λ=333кж/(кг). [кж] A. 291 B. 21 C. 420 D C усыг халаан буцалгахад (100 0 C) шаардагдах дулааныг ол. Усны дулаан багтаамж C=4,2кж/(кг* 0 C). [кж] A. 291 B. 21 C. 420 D C-тай усыг ширгээхэд шаардагдах дулааныг ол. Усны ууршихийн хувийн дулаан r=2260кж/(кг).[кж] A. 226 B C. 2,26 D. 22,6 7. 4,18ж=1кал дулааны хэмжээтэй тэнцдэг бол. 1кг масстай, C-н температурт байсан мөсийг буцалган ууршуулахад зарцуулагдах дулааныг (ккал)-аар илэрхийл. A B C. 726 D м-н урттай төмрийг С-ээр халаахад ямар урттай болох вэ α= А м B м C м D. 24м 9. төмрийн эзэлхүүн тэлэлтийн коэффициентийг ол. A. β= B. β= C. β= D. β= м-н урттай 1м ба 2м өндөр өргөнтэй биеийг С-ээр халаахад ямар эзэлхүүнээр сунах вэ α= [м 3 ] A. 0,0144 B. 0,114 C D м-н гүн усандахь даралтыг ол. Агаарын даралтыг тооцохгүй A Па B Па C Па D Па 12. 1атм даралт ойролцоогоор хэдэн Па даралттай тэнцэх вэ? A B C D м-ийн өндөрт байгаа биеийн чөлөөт унагахад газарт унах үеийн хурдыг ол. g=10м/с 2 A. 14,1м/с B. 20 м/с C. 2 м/с D. 14,1 км/с 1

2 14. 45м-ийн өндөрт байгаа биеийг чөлөөт унагахад ямар хурдтай газарт унах вэ? A. 30м/с B. 30kм/с C. 10м/с D. 1м/с 15. 1кг масстай биеийг 20м-ийн өндрөөс чөлөөт унагахад 5м-ийн өндөрдөх потенциал энергийг ол. А. 50ж B. 2Ж C. 200ж D. 100ж 16. 1кг масстай биеийг 45м-ийн өндрөөс чөлөөт унагахад 5м-ийн өндөрдэх бүтэн энергийг ол. g=10м/с 2 А. 50ж B. 2Ж C. 450ж D. 100ж 21. 1мин хугацаанд R 2 эсэргүүцэл дээр ялгарах дулааныг ол. (ж) А. 360 B C D Соронз мөн бишийг шалгахаар 1 2 ба 3 4 биетийг шулуун соронзтой зурагт үзүүлснээр байрлуулж үзэхэд таталцаж эсвэл түлхэлцэж байв. Эндээс аль үзүүр соронзонгийн хойд туйл байх боломжтой вэ? 17. Цахилгаан энергийг хэрэглэх нөхцөлийн бурууг ол. A. Энергийн хувирах чанар сайн B. Цахилгаан энергийг тээвэрлэх хэцүү C. цахилгаан энерги механик энергид хувирдаг D. цахилгаан энерги дулааны энергид хувирдаг 18. 2,5м 2 талбайтай, 1м өндөртэй хавтангийн масс нь 5тн бол нягтыг ол. [кг/м 3 ] А B C D. 0, Дамжуулагчаар 3секундэд 12кл цэнэг урсан өнгөрсөн бол гүйдлийн хүчийг ол. [A] А. 36 B. 48 C. 4 D R 1 =R 2 =R 3 =2Ω, V=12в бол хэлхээний нийт чадлыг ол. [Вт] А. 36 B. 48 C. 4 D. 9 2 А. 2 B. 4 C. 3 D Хавтгай толь руу бие 2м/с хурдтай хөдлөж байсан бол дүрс бие хоорондын харьцангуй хурдыг ол. [м/с] А. 4 B. 2 C. 6 D Гэрэл нэг орчинд тархахдаа.... A. хугаралгүй шулуун замаар тархана B. гэрэл 1,33 0 хугарч тархана. C. гэрэл шулуунаар тархадгүй D. өнгөний өөрчлөлтөнд ордог 25. Нар дэлхийн хоорондын зай 150сая км бол гэрэл ямар хугацааны дараа дэлхий дээр ирэх вэ. Гэрлийн хурд км/c. [мин] А. 4 B. 2 C. 6 D Дулаан багтаамжтай ихтэйг ол. A. төмөр B. ус C. агаар D. өвс

3 27. Дулаан дамжуулалт сайтайг ол. A. төмөр B. ус C. агаар D. өвс 28. Гараараа барьж үзэхэд өрөөнд байгаа төмөр бие, модон биеэс илүү хүйтэн санагддаг. Энэ нь... гэдгийг илтгэж байна вэ? A. Тасалгаанд байгаа биетүүд өөр өөр температуртай байдаг B. Төмөр бие модноос дулаан багтаамж ихтэй учир муу хална C. Төмөр дулаан сайн дамжуулдаг учир өөрөө халахгүй байна D. Төмөр бие модноос дулаан багтаамж багатай учир муу хална дүнг үзүүлжээ. Зурагт биеийн координат хугацааны хамаарлыг эхний 6секундэх хугацаанд ажигласан үр 29. Биеийн анхны координатыг ол. [м] A. 4 B.16 C.0 D.1,5 30. Биеийн хөдөлгөөний хурдыг ол. [м/с] A. 4 B.16 C.0 D.1,5 31. Хүйтэн аяганд халуун цай хийхэд дулааны энергиэ хэрхэн солилцох вэ? A. Аяга дулаан авна, цай дулаан авна B. Аяга дулаан авна, цай дулаан алдана. C. Аяга дулаан алдана, цай дулаан авна. D. Аяга дулаан алдана, цай дулаан алдана. 32. Дараах зургийн 1 гэсэн тооны оронд ямар багаж байх вэ. A. вольтметр B. амперметр C. барометр D. секундомер 33. Дээрх зургийн 2 гэсэн тооны оронд ямар багаж байх вэ? A. вольтметр B. амперметр C. барометр D. секундомер 34. Дуу бол... долгион юм. A. цахилгаан соронзон B. когерент C. механик D. хөгжмийн 35. Гэрэл бол... долгион юм. A. цахилгаан соронзон B. когерент C. механик D. хөгжмийн 36. Дэлхийн хойд туйлд соронзонгийн ямар туйл байдаг вэ? A. хойд B. өмнөд C. хойд ба өмнөд D. соронзонгийн туйл үүсэхгүй 37. Хөдлөх эргэвч нь хүчийг... ажлыг... A. хожиж, алддаг B. хожиж, хождог C. алдаж, алддаг D. алдаж, хождог 38. 3Кн жинтэй 1м-н урттай куб хэлбэрийн биетийн газарт учруулах даралтыг ол. Агаарын даралтыг тооцохгүй A. 3Па B. 3КПа C. 3МПа D. 0,3КПа 3

4 39. Шулуун замаар тогтмол хурдтай хөдөлж байсан бие 10секундын хугацаанд 30м зам явсан бол хурдыг ол. A. 900м/с B. 900км/с C. 3км/с D. 3м/с 40. Ижил цэнэгүүд хоорондоо... эсрэг цэнэгүүд хоорондоо... A. түлхэлцэж, таталцана B. түлхэлцэнэ, харилцан үйлчлэлцэхгүй C. таталцаж, түлхэлцэнэ D. харилцан үйлчлэлцэхгүй, түлхэлцэнэ 4

5 ХОЁРДУГААР ХЭСЭГ 2.1. Дараах 3 бүлэг өгөгдсөн мэдээллийг 2.2. Физикийн багажнуудыг тэдгээрийн ашиглан үсгээр тэмдэглэсэн нэршилтэй зөв тааруулна уу. өгөгдөлийг харгалзах дугаар бүхий Нэрс зураг зөв хариутай тохируулна уу. a динамометр 1 1. Бодисын төлөв байдлыг тааруул a. Шингэн b. Хий c. хатуу b Термометр 2 c Амперметр атм даралтанд усны төлвийн өөрчлөлтийн температурыг тааруул. d. хайлах e. буцлах f. царцах С С С С 3. Молекул хурдны талаарх ойлголтыг зөв харгалзуул g. хурд ихтэй h. Хурд бага 8. температур ихтэй 9.температур бага 0. Молекулын хөдөлгөөн эмх цэгцтэй d Вольтметр 4 e Омметр 5 f Электроскоп 6 g Сарниулагч линз 7 h Луужин

6 2.3. Асуулт бүрийг сайтар уншиж танилцан тохирох хариуг хариултын хуудасны харгалзах дугаарт бичнэ үү. A хэсэг B хэсэг 1A Бие хавтгай 1B Хавтгай толинд толиноос 2м зайд байсан бол дүрс биеэс хэдий хэмжээний зайд байх вэ? 2A Сар хиртэлтийг зургаар дүрсэл 3A 1кг масстай биеийн жинг ол. 4A Цахилгаан индүү цахилгаан энерийг ямар энерги болон хувиргадаг вэ? 5A нар хиртэлтийг зургаар дүрсэл туссан цацраг ойсон цацрагийн өнцөгүүд хоорондоо..... байдаг 2B Хэдний өдөр хиртэлт явагддаг вэ? 3B Саран дээр очиж хэмжихэд масс нь дэлхий дээр хийснээс ялгаатай байхуу? 4B Лифт цахилгаан энергийг ямар энергид хувиргадаг вэ? 5B Хэдний өдөр хиртэлт явагддаг вэ? 2.4. Асуулт бүрийг сайтар уншиж танилцан тохирох хариуг хариултын хуудасны харгалзах дугаарт бичнэ үү. A хэсэг B хэсэг C хэсэг 1B Жинг олох 1A Архимедийн хүчний 2A Шингэний даралтын 3A Шугаман тэлэлтийн 4A Төлвийн өөрчлөлтийн дулааны тоо хэмжээг олох 5A Хөдөлж буй цахилгаан цэнэг... оронг үүсгэдэг 2B Хөшүүргий н тэнцвэрийн нөхцөл 3B Эзлэхүүн тэлэлтийн 4B Омын хууль 5B Зэрэглээ нь гэрлийн үүсдэг физик үзэгдэл 1C Хатуу биеийн даралтын 2C Дундаж хурдны 3C Бие халах үеийн дулааны тоо хэмжээг олох 4C Дамжуулаг чийн эсэргүүцл ийн 5C Хэлбэлзэл орчинд тархан үүсгэнэ. 6

7 2.5. Зурагт өгөгдсөн цахилгаан хэлхээний эссэргүүцлүүд R 1 =2Ω, R 2 =2Ω, R 3 =4Ω, R 4 =4Ω цахилгаан хөдөлгөх хүч нь V=16в болно. 1. 1А. Ерөнхий эсэргүүцлийг ол. Томъѐогоор 1В. Ерөнхий эсэргүүцлийг тоогоор ол. 1С.ерөнхий гүйдлийг ол. Тоогоор 2. 2А. R 1 -ээр гүйх гүйдлийн хүчийг ол. 2В. R 1 эсэргүүцэл дээр унах хүчдэлийг ол. 2С. R 1 дээр ялгарах чадлыг ол. 3. 3А. R 4 -ээр гүйх гүйдлийн хүчийг ол. 3В. R 4 эсэргүүцэл дээр унах хүчдэлийг ол. 3С. R 4 дээр ялгарах чадлыг ол. 4. 4А. Хэлхээний нийт чадлыг ол. 4В. 1мин хэлхээг ажиллуулахад ялгарах нийт дулааныг ол. 4С. R 3 дээр ялгарах чадлыг ол. 5. Хэлхээнээс R 4 эсэргүүцлийг салгасан үед 5А. хэлхээний нийт эсэргүүцлийг ол. 5В. нийт чадлыг ол 5С. R 3 эсэргүүцлээр гүйх гүйдлийн хүчийг ол. 7

Бодолт: ( ) ,2

Бодолт: ( ) ,2 46. AOB = 9, Rрадиустай секторын AO, OB хэрчмүүд болон AB нумыг шүргэсэн тойрог багтсан бол тойргийн радиусыг ол. Бодолт: MO = x, OO = OK OK OO = R x, OO M = 45 = OMO OM = OM = O K = x, x + Rx R = ( )

Διαβάστε περισσότερα

Ерөнхий эмиттертэй транзисторт өсгөгч Унших материал

Ерөнхий эмиттертэй транзисторт өсгөгч Унших материал ажил7 Ерөнхий эмиттертэй транзисторт өсгөгч Унших материал Electronic Deices and ircuits, 4 th edition: Section 5-1, Ac amplifier Fundamentals; Section 5-3, Amplifier Analysis Usg Small-Signal Models,

Διαβάστε περισσότερα

Тухайн Дифференциал Тэгшитгэл ба Түүний Нийтлэг Хэрэглээ

Тухайн Дифференциал Тэгшитгэл ба Түүний Нийтлэг Хэрэглээ Тухайн Дифференциал Тэгшитгэл ба Түүний Нийтлэг Хэрэглээ Сүхболдын Төгөлдөр 2012 оны 1р сарын 23 1 Өмнөх Үг Юуны өмнө энэ семинарт оролцох боломжийг олгосон Төмөр ахдаа баярлалаа. Миний бие астрофизикийн

Διαβάστε περισσότερα

Математикийн хичээлийн даалгавар. Эрхэм шалгуулагч танд амжилт хүсье.

Математикийн хичээлийн даалгавар. Эрхэм шалгуулагч танд амжилт хүсье. Эрхэм шалгуулагч танд амжилт хүсье. Шалгалтын бодлого бодоход ашиглагдах зарим томьёонууд: 1. Конусын хажуу гадаргуу нь SS х.г = ππ RR ll байна. Үүнд ll нь байгуулагч.. log aa kk bb = 1 kk log aa bb 3.

Διαβάστε περισσότερα

615 АВС гурвалжны багтаасан тойргийн төв нь О. ( А>90 ) AL биссектрисийн үргэлжлэл нь багтаасан тойргийг F цэгт огтолно. OA радиус ВС талыг Е цэгээр

615 АВС гурвалжны багтаасан тойргийн төв нь О. ( А>90 ) AL биссектрисийн үргэлжлэл нь багтаасан тойргийг F цэгт огтолно. OA радиус ВС талыг Е цэгээр 615 АВС гурвалжны багтаасан тойргийн төв нь О. ( А>90 ) AL биссектрисийн үргэлжлэл нь багтаасан тойргийг F цэгт огтолно. OA радиус ВС талыг Е цэгээр огтолно. АН нь уг гурвалжны өндөр ба АН AF3 ÐAEH30 бол

Διαβάστε περισσότερα

Нягтруулга Multiplexing

Нягтруулга Multiplexing Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль Мэдээлэл Холбооны Технологийн Сургууль Нягтруулга Multiplexing Мэдээллийн Сүлжээний баг Лекц 6 Багш Доктор (Ph.D) Л.Одончимэг Агуулга: Нягтруурлга гэж юу вэ? Нягтруулгын

Διαβάστε περισσότερα

Лекц:5 Эрсдэл, өгөөж ба түүхэн тоон мэдээлэл

Лекц:5 Эрсдэл, өгөөж ба түүхэн тоон мэдээлэл Лекц:5 Эрсдэл, өгөөж ба түүхэн тоон мэдээлэл 2017 оны 3-р сарын 9 Лекц 5: Эрсдэл, өгөөж ба түүхэн тоон мэдээлэл c Г.Гүнбилэг 2017 МУИС-БС 1 Агуулга 1 ХТ-г тодорхойлогчид 2 Өгөөжүүдийг харьцуулах нь 3 ЗГБХҮЦ

Διαβάστε περισσότερα

БИЕ ДААЛТЫН БОДЛОГО Цалин Татвар 10.

БИЕ ДААЛТЫН БОДЛОГО Цалин Татвар 10. БИЕ ДААЛТЫН БОДЛОГО. ax bx c 0 квадрат тэгшитгэлийн бодит шийдийг олох алгоритм зохиох. Хэрэв төсвийн байгууллагын ажилтан нь доорхи хүснэгтэнд өгсөн цалинтай бол татварыг тооцох программ зохио. Цалин

Διαβάστε περισσότερα

Өгөгдөл(Data) and Дохио(signal)

Өгөгдөл(Data) and Дохио(signal) Мэдээллийн сүлжээ профессорын баг Өгөгдөл(Data) and Дохио(signal) Семинар 2 Багш (Доктор Ph.D) Л.Одончимэг Оюутан юу эзэмших вэ: Өгөгдөл гэж юу вэ? Өгөгдөл ба Дохионы ялгаа Аналог ба Тоон дохионы ялгаа

Διαβάστε περισσότερα

МИКРОКОНТРОЛЛЕРИЙН ХЯЛБАР ДАСГАЛУУД

МИКРОКОНТРОЛЛЕРИЙН ХЯЛБАР ДАСГАЛУУД 3.1. ГЭРЭЛТЭГЧ ДИОДЫГ УДИРДАХ МИКРОКОНТРОЛЛЕРИЙН ХЯЛБАР ДАСГАЛУУД Гэрэлтэгч диодуудыг төрөл бүрийн эффекттэйгээр асааж унтраах эдгээр дасгалууд нь портоор мэдээллийг хэрхэн гаргах талаар үзэх хичээл юм.

Διαβάστε περισσότερα

11-р ангийн математикийн хөтөлбөр. 2-р хувилбар (2012/08/05)

11-р ангийн математикийн хөтөлбөр. 2-р хувилбар (2012/08/05) 11-р ангийн математикийн хөтөлбөр -р хувилбар (01/08/05) Танилцуулга 11, 1 дугаар ангийн хөтөлбөр боловсруулах ажил болон сургалтын үеэр энэхүү материалыг ашиглана. 11 дүгээр ангийн Математик Хөтөлбөрийн

Διαβάστε περισσότερα

Агуулга. Нүүрс ус. Моносахарид Гликозид, гликозидийн холбоо Дисахарид Полисахарид. Ангилал Нэршил

Агуулга. Нүүрс ус. Моносахарид Гликозид, гликозидийн холбоо Дисахарид Полисахарид. Ангилал Нэршил НҮҮРС УС Лекц 3 Агуулга Нүүрс ус Ангилал Нэршил Моносахарид Гликозид, гликозидийн холбоо Дисахарид Полисахарид Нүүрс ус амьд эд эсийн бүрэлдэхүүн хэсэг хоол тэжээлийн нөөц, энергийн үндсэн эх үүсвэр Түлш

Διαβάστε περισσότερα

ЦАЙДАМ НУУРЫН ОРДЫН НҮҮРСНИЙ ХАЛУУНЫ БОЛОВСРУУЛАЛТ, ХАТУУ БА ШИНГЭН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ СУДАЛГАА

ЦАЙДАМ НУУРЫН ОРДЫН НҮҮРСНИЙ ХАЛУУНЫ БОЛОВСРУУЛАЛТ, ХАТУУ БА ШИНГЭН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ СУДАЛГАА DOI: http://dx.doi.org/10.5564/pmas.v54i1.659 ЦАЙДАМ НУУРЫН ОРДЫН НҮҮРСНИЙ ХАЛУУНЫ БОЛОВСРУУЛАЛТ, ХАТУУ БА ШИНГЭН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ СУДАЛГАА С.Батбилэг, Б.Пүрэвсүрэн, Я.Даваажав, Ж.Намхайноров ШУА-ийн Хими,

Διαβάστε περισσότερα

С.Бямбахорлоо (Доктор Ph.D, ММНБ, Аудитор, ТМЗ) СЭЗДСургуулийн ахлах багш

С.Бямбахорлоо (Доктор Ph.D, ММНБ, Аудитор, ТМЗ) СЭЗДСургуулийн ахлах багш С.Бямбахорлоо (Доктор Ph.D, ММНБ, Аудитор, ТМЗ) СЭЗДСургуулийн ахлах багш babur_26@yahoo.com ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ӨРСӨЛДӨХ ЧАДВАРЫГ ӨРТГИЙН УДИРДЛАГААР ДЭМЖИХ НЬ (Ноос боловсруулах үйлдвэрлэлийн жишээн дээр)

Διαβάστε περισσότερα

ХАВДАР ЭСИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД JSAP (JNK/STRESS- ACTIVATED PROTEIN KINASE-ASSOCIATED PROTEIN) УУРГИЙН ОРОЛЦОО

ХАВДАР ЭСИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД JSAP (JNK/STRESS- ACTIVATED PROTEIN KINASE-ASSOCIATED PROTEIN) УУРГИЙН ОРОЛЦОО DOI: http://dx.doi.org/10.5564/pmas.v56i3.694 ХАВДАР ЭСИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД JSAP (JNK/STRESS- ACTIVATED PROTEIN KINASE-ASSOCIATED PROTEIN) УУРГИЙН ОРОЛЦОО П.Эрдэнэбаатар 1,2, Н.Риота 2, Ё. Кацүжи 2 1 Ерөнхий

Διαβάστε περισσότερα

MOR2 ДАТА МЕНЕЖМЕНТ & АНАЛИЗ ХИЙХ СУРГАЛТ СЕМИНАР. 6 сарын 17-18, 2013, Гео-Экологийн Хүрээлэн, Улаанбаатар хот, Монгол Улс

MOR2 ДАТА МЕНЕЖМЕНТ & АНАЛИЗ ХИЙХ СУРГАЛТ СЕМИНАР. 6 сарын 17-18, 2013, Гео-Экологийн Хүрээлэн, Улаанбаатар хот, Монгол Улс MOR2 ДАТА МЕНЕЖМЕНТ & АНАЛИЗ ХИЙХ СУРГАЛТ СЕМИНАР 6 сарын 17-18, 2013, Гео-Экологийн Хүрээлэн, Улаанбаатар хот, Монгол Улс Хөтөлбөр Нээлтийн ажиллагаа, Удиртгал, Анхны мэдлэгийн шалгуур 1-р хэсэг, 6 сарын

Διαβάστε περισσότερα

ÄÎÒÎÎÄÛÍ ÍÝÄ ÍªËªªËªÃ Õ ÈÍ Ç ÉËÑÈÉÍ ØÈÍÆÈËÃÝÝ

ÄÎÒÎÎÄÛÍ ÍÝÄ ÍªËªªËªÃ Õ ÈÍ Ç ÉËÑÈÉÍ ØÈÍÆÈËÃÝÝ ÄÎÒÎÎÄÛÍ ÍÝÄ ÍªËªªËªÃ Õ ÈÍ Ç ÉËÑÈÉÍ ØÈÍÆÈËÃÝÝ Санхүү Эдийн Засгийн Дээд Сургууль Боловсруулсан: Багийн ахлагч Ц.Батсүх (Ph.D, Экономиксийн тэнхимийн багш) Багийн гишүүд: Д.Больтогтох (Ph.D, Санхүү удирдлагын

Διαβάστε περισσότερα

БАЯЖУУЛАЛТЫН ТЕХНОЛОГИ

БАЯЖУУЛАЛТЫН ТЕХНОЛОГИ мби коул энд минералс техноложи гмбх БАЯЖУУЛАЛТЫН ТЕХНОЛОГИ ТУЛГУУР ЧАНАР ЗАРЧИМУУД МААНЬ ҮРГЭЛЖ ХЭВЭЭРЭЭ МБИ КОУЛ ЭНД МИНЕРАЛС ТЕХНОЛОЖИ ГМБХ Готтфрийд-Хагены гудамж 20, 51105 Кёльн хот, Герман улс Утас:

Διαβάστε περισσότερα

Transmission of Analog Signal

Transmission of Analog Signal Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль Мэдээлэл Холбооны Технологийн Сургууль Мэдээллийн сүлжээний профессорын баг Transmission of Analog Signal Лекц 5 Багш (Ph.D)Л.Одончимэг Аналог дохио дамжуулал Агуулга:

Διαβάστε περισσότερα

Монголд уул уурхайн өсөн нэмэгдэж буй үйлдвэрлэл хөдөө аж ахуйн салбарт хэрхэн нөлөөлж байгаа тухай

Монголд уул уурхайн өсөн нэмэгдэж буй үйлдвэрлэл хөдөө аж ахуйн салбарт хэрхэн нөлөөлж байгаа тухай Монголын бэлчээрийн нөхөн сэргэх чадамжийг бэхжүүлэх нь Салбар хөрвөсөн эрдэм шинжилгээний судалгааны хурлын бүтээл, Улаанбаатар хот, Монгол Улс, 2015 оны 6-р сарын 9-10 Монголд уул уурхайн өсөн нэмэгдэж

Διαβάστε περισσότερα

ЛЕКЦ 13 Полисахарид Цардуул

ЛЕКЦ 13 Полисахарид Цардуул ЛЕКЦ 13 Полисахарид Нэг төрлийн буюу гомополисахарид эсвэл өөр өөр төрлийн гетерополисахарид монозын үлдэгдлээс тогтсон, байгальд фотосинтезээр үүсдэг өндөр молекулт нүүрс усыг полисахарид (буюу полиоз)

Διαβάστε περισσότερα

орон нутгийн эдийн ЗАСАг, САнхүүгИйн САлБАРын Тойм Боловсруулсан: МБСГ, СХ-ийн эдийн засагч Ë.Дөлгөөн Удирдаж зөвлөсөн: МБСГ, СХ-ийн захирал Н.

орон нутгийн эдийн ЗАСАг, САнхүүгИйн САлБАРын Тойм Боловсруулсан: МБСГ, СХ-ийн эдийн засагч Ë.Дөлгөөн Удирдаж зөвлөсөн: МБСГ, СХ-ийн захирал Н. орон нутгийн эдийн ЗАСАг, САнхүүгИйн САлБАРын Тойм Боловсруулсан: МБСГ, СХ-ийн эдийн засагч Ë.Дөлгөөн Удирдаж зөвлөсөн: МБСГ, СХ-ийн захирал Н.Амар ОРОН НУТГИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, САНХҮҮГИЙН САЛБАРЫН ТОЙМ Л.Дөлгөөн

Διαβάστε περισσότερα

АКТИВЫГ АНГИЛАХ, АКТИВЫН ЭРСДЭЛИЙН САН БАЙГУУЛЖ, ЗАРЦУУЛАХ ЖУРМЫН ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГЫН ТӨСӨЛ

АКТИВЫГ АНГИЛАХ, АКТИВЫН ЭРСДЭЛИЙН САН БАЙГУУЛЖ, ЗАРЦУУЛАХ ЖУРМЫН ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГЫН ТӨСӨЛ ЖУРМЫН ТӨСӨЛ АКТИВЫГ АНГИЛАХ, АКТИВЫН ЭРСДЭЛИЙН САН БАЙГУУЛЖ, ЗАРЦУУЛАХ ЖУРМЫН ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГЫН ТӨСӨЛ НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ 1.1. Энэхүү журмын зорилго нь Банк, эрх бүхий хуулийн этгээдийн мөнгөн хадгаламж,

Διαβάστε περισσότερα

Уран олборлолт Танзани улсад ашигтай юу?

Уран олборлолт Танзани улсад ашигтай юу? Уран олборлолт Танзани улсад ашигтай юу? Уран олборлолт, уурхайн хаягдал тэйлинг ба хожим гарах зардлын эдийн засгийн тооцоо Уран олборлолтод нөлөөлөx хүчин зүйлс, тэдгээрийн эдийн засгийн тооцоо, баримт

Διαβάστε περισσότερα

ФИЛОСОФИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ ТОВЧ ТОЛЬ

ФИЛОСОФИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ ТОВЧ ТОЛЬ ФИЛОСОФИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ ТОВЧ ТОЛЬ 1 МОНГОЛ УЛСЫН ШИНЖЛЭХ УХААНЫ АКАДЕМИЙН ФИЛОСОФИ, СОЦИОЛОГИ, ЭРХ ЗҮЙН ХҮРЭЭЛЭН М.ЗОЛЗАЯА С.СОЁЛМАА ФИЛОСОФИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ ТОВЧ ТОЛЬ (МОНГОЛ- АНГЛИ- ОРОС) УЛААНБААТАР

Διαβάστε περισσότερα

Хэсэг 21 Монголын нийслэлд хэлмэгдүүлэлтийн өмнө болон шашин сэргэсний дараах бурханы шашны зан үйл, баяр ёслол

Хэсэг 21 Монголын нийслэлд хэлмэгдүүлэлтийн өмнө болон шашин сэргэсний дараах бурханы шашны зан үйл, баяр ёслол Хэсэг 21 Монголын нийслэлд хэлмэгдүүлэлтийн өмнө болон шашин сэргэсний дараах бурханы шашны зан үйл, баяр ёслол Кристина Телеки Монголын Бурханы шашны зан үйлүүд нь Бурханы шашныг түгээн дэлгэрүүлэх, хамаг

Διαβάστε περισσότερα

СЭЛЭНГЭ МӨРНИЙ САВ ГАЗРЫН ГОЛ МӨРНИЙ УСНЫ ЧАНАРЫН АЖИГЛАЛТ ХЭМЖИЛТИЙН НЭГДСЭН ХӨТӨЛБӨР

СЭЛЭНГЭ МӨРНИЙ САВ ГАЗРЫН ГОЛ МӨРНИЙ УСНЫ ЧАНАРЫН АЖИГЛАЛТ ХЭМЖИЛТИЙН НЭГДСЭН ХӨТӨЛБӨР Гүйцэтгэгчид: Холбооны улсын төсвийн байгууллага «Усны химийн хүрээлэн» (ХУТБ «УХХ»); Холбооны улсын төсвийн байгууллага «Бурятский ЦГМС» СЭЛЭНГЭ МӨРНИЙ САВ ГАЗРЫН ГОЛ МӨРНИЙ УСНЫ ЧАНАРЫН АЖИГЛАЛТ ХЭМЖИЛТИЙН

Διαβάστε περισσότερα

СҮРЬЕЭГИЙН АСУУЛТ, ХАРИУЛТУУД ИЛРҮҮЛЭЛТ, ЭМЧИЛГЭЭ, БА ХЯНАЛТ ХОЁРДАХЬ ХЭВЛЭЛ ДЭЛХИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГА ЖЕНЕВ

СҮРЬЕЭГИЙН АСУУЛТ, ХАРИУЛТУУД ИЛРҮҮЛЭЛТ, ЭМЧИЛГЭЭ, БА ХЯНАЛТ ХОЁРДАХЬ ХЭВЛЭЛ ДЭЛХИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГА ЖЕНЕВ СҮРЬЕЭГИЙН ИЛРҮҮЛЭЛТ, ЭМЧИЛГЭЭ, БА ХЯНАЛТ АСУУЛТ, ХАРИУЛТУУД ХОЁРДАХЬ ХЭВЛЭЛ ДЭЛХИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГА ЖЕНЕВ 2 Сүрьеэгийн Èлрүүлэлт, эмчилгээ, ба хяналт асуулт, хариултууд Хоёрдахь хэвлэл Хянасан

Διαβάστε περισσότερα

ЗҮРХ СУДАСНЫ ҮНДЭСНИЙ КОНФЕРЕНЦИ Зүрх судасны өвчний хяналт ба менежментийг сайжруулахад

ЗҮРХ СУДАСНЫ ҮНДЭСНИЙ КОНФЕРЕНЦИ Зүрх судасны өвчний хяналт ба менежментийг сайжруулахад ЗҮРХ СУДАСНЫ ҮНДЭСНИЙ КОНФЕРЕНЦИ 2011 Зүрх судасны өвчний хяналт ба менежментийг сайжруулахад 1 2 Кардиомиопати: ангилал, оношлогоо, эмчилгээ Д. Мөнгөнчимэг, Зүрх Судасны Төв 3 Кардиомиопатийн ангилал

Διαβάστε περισσότερα

АНДЕРРАЙТИНГИЙН ГАРЫН УЛААНБААТАР ХОТ АВЛАГА

АНДЕРРАЙТИНГИЙН ГАРЫН УЛААНБААТАР ХОТ АВЛАГА 2014 АНДЕРРАЙТИНГИЙН ГАРЫН УЛААНБААТАР ХОТ АВЛАГА ДААТГАЛЫН ТӨРӨЛ: ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ДААТГАЛ Д.Жаргал /Монгол Даатгал ХХК/ С.Золбоо /Практикал Даатгал ХХК/ Ч.Бат-Эрдэнэ /Бодь Даатгал ХХК/ С.Нарантунгалаг

Διαβάστε περισσότερα

CЭТГҮҮЛЧДЭД ЗОРИУЛСАН ГАРЫН АВЛАГА

CЭТГҮҮЛЧДЭД ЗОРИУЛСАН ГАРЫН АВЛАГА МОНГОЛБАНК CЭТГҮҮЛЧДЭД ЗОРИУЛСАН ГАРЫН АВЛАГА (Анхан шатны сургалт) Олон Нийтийн Боловсрол, Мэдээллийн Төв Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Бага тойруу-3, 15160, CЭТГҮҮЛЧДЭД ЗОРИУЛСАН ГАРЫН АВЛАГА (Анхан шатны

Διαβάστε περισσότερα

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ 2017 ТАНИЛЦУУЛГА Schedule of Services

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ 2017 ТАНИЛЦУУЛГА Schedule of Services ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ 2017 ТАНИЛЦУУЛГА Schedule of Services Right Solutions Right Partner alsglobal.com ЗӨВ ШИЙДЭЛ ЗӨВ ХАМТРАГЧ Хайгуулын ажлын арга барилыг хөгжүүлэх Evolving exploration concepts Таны хайгуулын

Διαβάστε περισσότερα

С. Лувсандондовын зохиосон ерөөл ба морины цолын шинээр олдсон гар бичмэлийн судалгаа 1

С. Лувсандондовын зохиосон ерөөл ба морины цолын шинээр олдсон гар бичмэлийн судалгаа 1 Ondřej Srba Прага дахь Карлын их сургууль С. Лувсандондовын зохиосон ерөөл ба морины цолын шинээр олдсон гар бичмэлийн судалгаа 1 1. Сэдбазарын Лувсандондов хийгээд түүний зохиол бүтээл Халхын алдартай

Διαβάστε περισσότερα

International expert consultation on sanitation in cold climate. Opening speech

International expert consultation on sanitation in cold climate. Opening speech International expert consultation on sanitation in cold climate Opening speech 2 "Õ éòýí óóð àìüñãàëòàé îðíóóäûí àðèóí öýâðèéí áàéãóóëàìæèéí øèéäýë îëîí óëñûí çºâëºëäºõ óóëçàëò Opening speech INTERNATIONAL

Διαβάστε περισσότερα

... 4 1. 10 1.1... 10 1.β... 14 1.3... 16 1.4... 21 1.5... 33 1.6... 39 1.7... 43 1.8... 50 1... 52 β... 54 β.1 6... 54 β.β... 64 β.β.1... 64 β.β.β... 70 β.β.γ.... 76 β.γ... 82 2 β... 87 γ... 90 γ.1...

Διαβάστε περισσότερα

şrlşseşsisşsşigisisisssşş^îîs o o 1^я I ļ o QĹ U- Q LXJ CĹ LU Cü co UJ i^lifesï^ïï

şrlşseşsisşsşigisisisssşş^îîs o o 1^я I ļ o QĹ U- Q LXJ CĹ LU Cü co UJ i^lifesï^ïï şrlşseşsisşsşigisisisssşşîîs я I ļ QĹ U- Q LXJ CĹ LU Cü UJ UJ Û ш Q UJ iliesïïï ЖЯвшшаАВаШЙШ Eah quesi. nslss a series diagras ha llw a lgial sequene r ha S J u ľ? 9 rules F r h e ive P lns available,

Διαβάστε περισσότερα

Minion Pro Condensed A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U

Minion Pro Condensed A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U Minion Pro Condensed Latin capitals A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z & Æ Ł Ø Œ Þ Ð Á Â Ä À Å Ã Ç É Ê Ë È Í Î Ï Ì İ Ñ Ó Ô Ö Ò Õ Š Ú Û Ü Ù Ý Ÿ Ž Ă Ā Ą Ć Č Ď Đ Ě Ė Ē Ę Ğ Ģ Ī Į Ķ Ĺ Ľ Ļ Ń

Διαβάστε περισσότερα

Sobota pred syropôstnou nedeľou apostichá

Sobota pred syropôstnou nedeľou apostichá Sobota pred syropôstnou nedeľou apostichá 2. hlas ZR Καθαρίσωµεν εαυτούς αδελφοί Byzantská tradícia:,, Ruská tradícia poreformná: S409, 411, 414 2013-15 irmologion.nfo.sk ΤΗ ΠΑΡΑΣΚEΥΗ ΕΣΠΕΡΑΣ Απόστιχα,

Διαβάστε περισσότερα

Μνήµη τής ευρέσεως τής τιµίας κεφαλής τού Αγίου Προφήτου, Προδρόµου καί Βαπτιστού Ιωάννου. 2. hlas Byz. / ZR Byzantská tradícia: Am, Vi

Μνήµη τής ευρέσεως τής τιµίας κεφαλής τού Αγίου Προφήτου, Προδρόµου καί Βαπτιστού Ιωάννου. 2. hlas Byz. / ZR Byzantská tradícia: Am, Vi 24.2. Μνήµη τής ευρέσεως τής τιµίας κεφαλής τού Αγίου Προφήτου, Προδρόµου καί Βαπτιστού Ιωάννου. Пeрво е и 3 вт о р0 е њ брё т ен і е чес т н hz гл авы2 п т eч евы. 2. hlas Byz. / ZR.. Η τών θείων εννοιών

Διαβάστε περισσότερα

Предварително съобщение

Предварително съобщение В ъ з р о ж д е н с к а т а и к о н о г р а ф и я н а с в. К и р и л и с в. М е т о д и й к а т о и з т о ч н и к н а н о в и и к о н о г р а ф с к и м о д е л и 1 Vanja Sapundzhieva Η πολιτισµική κληρονοµία

Διαβάστε περισσότερα

ΡΩΣΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΓΡΑΦΙΚΗ

ΡΩΣΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΓΡΑΦΙΚΗ ΡΩΣΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΓΡΑΦΙΚΗ А а С с Б б Т т В в У у Г г Ф ф Д д Е е Х х Ц ц Ё ё Ч ч Ж ж З з Ш ш Щ щ И и Ъ ъ σύµβολο για διαχωρισµό δυο λέξεων Й й Ы ы К к Ь ь σύµβολο που δηλώνει

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµοί Διάθλου. А. Τύποι αγωνισµάτων:

Κανονισµοί Διάθλου. А. Τύποι αγωνισµάτων: Κανονισµοί Διάθλου Γενικά: Κατηγορίες: - Σκι Αντοχής και Σκοποβολή. - Rules of IBU /International Biathlon Union/ - Αντρες και Γυναίκες- από 21 ετών - Νέοι και Νέες - από 19 ως 21 ετών - Έφηβοι και Νεάνιδες

Διαβάστε περισσότερα

5. Динамика на конструкции

5. Динамика на конструкции Динамика на конструкции. Динамика на конструкции Задача. За дадната армирано бтонска конструкција да с опрдли кружната фрквнција ω приодата на слободнит нпригушни осцилации Т n на основниот тон. Модулот

Διαβάστε περισσότερα

«..» :, 2015

«..» :, 2015 «..» 05.16.05 :, 2015 2. 4 1. - 8 1.1. -... 8 1.2.... 12 1.3.. 19 1.4. 28 1.5. -... 33 1.6... 40 2... 44 2.1. 81-15-3,5-0,5 44 2.2. -10-10 48 2.3. 99,9 51 2.4... 57 3... 60 3.1.... 60 3.2. 67 3.3.. 77

Διαβάστε περισσότερα

,, 2015

,, 2015 621.039.516.4-1000 05.14.14,, 2015 2.... 6..... 7 1. -1000...... 14 1.1. -1000 -... 14 1.2. - 15 1.2.1. 16 1.2.2. 17 1.2.3. -... 18 1.2.4. -. 20 1.3. -1000 -......... 23 1.4. - -1000... 26 1.5. - -1000.....

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Πάντα δίπλα σας MT3120. Απορίες; Ρωτήστε τη Philips

Εγχειρίδιο χρήσης. Πάντα δίπλα σας MT3120. Απορίες; Ρωτήστε τη Philips Πάντα δίπλα σας Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/welcome Απορίες; Ρωτήστε τη Philips MT3120 Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Σημαντικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

9 СЫНЫПҚА АРНАЛҒАН ФИЗИКА ПƏНІНЕН ОЖСБ ТЕСТІЛЕРІ

9 СЫНЫПҚА АРНАЛҒАН ФИЗИКА ПƏНІНЕН ОЖСБ ТЕСТІЛЕРІ 9 СЫНЫПҚА АРНАЛҒАН ФИЗИКА ПƏНІНЕН ОЖСБ ТЕСТІЛЕРІ 1 нұска 1. Массасы 160 г хоккей шайбасының жылдамдығы 30 м/с. Шайбаның импульсі A) 48 кг м/с B) 4800 кг м/с C) 53 кг м/с D) 5,3 кг м/с E) 4,8 кг м/с 2.

Διαβάστε περισσότερα

ОД НОС КТИ ТО РА И ИГУ МА НА П РЕ М А Х И Л А Н Д А Р СКОМ И СТ У Д Е Н И Ч КОМ

ОД НОС КТИ ТО РА И ИГУ МА НА П РЕ М А Х И Л А Н Д А Р СКОМ И СТ У Д Е Н И Ч КОМ ЧЛАНЦИ И РАСПРАВЕ / ARTICLES AND TREATISES UDC 726.7(=163.41)(495) UDC 726.7(497.11 Studenica) UDC 091=163.41 DOI: 10.2298/ZMSDN1551239P ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД ОД НОС КТИ ТО РА И ИГУ МА НА П РЕ М А Х И

Διαβάστε περισσότερα

К К 31.4 :.. К,,. И ;.., -, - ( ): А.. /..,... :, ,. И К, - -,. К К 31.4 ISBN..,.. 2

К К 31.4 :.. К,,. И ;.., -, - ( ): А.. /..,... :, ,. И К, - -,. К К 31.4 ISBN..,.. 2 0 А.... я И И А А ИИ А По а о о а с а, о ссо а По осо а А.Ю. а а ка и хника 2016 1 К 621.039 К 31.4 :.. К,,. И ;.., -, - ( ): 2 27 2015. А.. /..,... :, 2016. 204.,. И - - -.. К, - -,. К 621.039 К 31.4

Διαβάστε περισσότερα

М И ЛО РА Д ЂУ РИ Ћ Бра ће Рибникарa 56/401, Но ви Сад, Ср би ја m i lo r a d dju r

М И ЛО РА Д ЂУ РИ Ћ Бра ће Рибникарa 56/401, Но ви Сад, Ср би ја m i lo r a d dju r UDC 316.32 UDC 321.7 DOI: 10.2298/ZMSDN1552531D П РЕ ГЛ Е Д Н И Н А У Ч Н И РА Д ГЛО БА Л И ЗА Ц И Ј СК И И ЗА ЗОВ Д Е МО К РА Т И Ј И М И ЛО РА Д ЂУ РИ Ћ Бра ће Рибникарa 56/401, Но ви Сад, Ср би ја m

Διαβάστε περισσότερα

НЕ ПРО ПИ СНИ МИ ГРАН ТИ. Не дав но ми је у ру ке до шла бро шу ра у ко јој сам, из ме ђу оста лог, про читао

НЕ ПРО ПИ СНИ МИ ГРАН ТИ. Не дав но ми је у ру ке до шла бро шу ра у ко јој сам, из ме ђу оста лог, про читао НОРМА Вл а д о Ђу ка н о в и ћ НЕ ПРО ПИ СНИ МИ ГРАН ТИ Не дав но ми је у ру ке до шла бро шу ра у ко јој сам, из ме ђу оста лог, про читао и ово: KO SU NEPROPISNI MIGRANTI? Ne p r o p i s n i m i g r

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Πάντα δίπλα σας M110. Απορίες; Ρωτήστε τη Philips

Εγχειρίδιο χρήσης. Πάντα δίπλα σας M110. Απορίες; Ρωτήστε τη Philips Πάντα δίπλα σας Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/support Απορίες; Ρωτήστε τη Philips M110 Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

ТЕ МАТ: 80 ГО ДИ НА ДА НИ ЛА КИ ША ( )

ТЕ МАТ: 80 ГО ДИ НА ДА НИ ЛА КИ ША ( ) ТЕ МАТ: 80 ГО ДИ НА ДА НИ ЛА КИ ША (1935 1989) А Л Е К СА Н Д А Р Ј Е Р КОВ УВЕК О КИ ШУ, А СА ДА ЈОШ И О ПИ ТА ЊУ ЉУ БА ВИ У ЈЕ СЕН ГО ДИ НЕ 7464. ( ПО ВИ ЗА Н Т И Ј СКОМ РА Ч У Н А ЊУ ВРЕ М Е Н А), НА

Διαβάστε περισσότερα

КА КО КОД НАС ЦР КВЕ И ДА ЉЕ ЛЕ ТЕ

КА КО КОД НАС ЦР КВЕ И ДА ЉЕ ЛЕ ТЕ Н И КО Л И Н А Т У Т У Ш КА КО КОД НАС ЦР КВЕ И ДА ЉЕ ЛЕ ТЕ Мо тив ле те ће цр кве чест је у на род ним пре да њи ма и ле генда ма о на с т а н к у по је д и н и х ц р к а в а и ма на с т и ра. 1 Ро ма

Διαβάστε περισσότερα

СВЕ КО Л И К И ПО Л А РИ Т Е Т И

СВЕ КО Л И К И ПО Л А РИ Т Е Т И Л И Н Д А Х А Ч И ОН СВЕ КО Л И К И ПО Л А РИ Т Е Т И Д И В Н И Х Г У БИ Т Н И К А Див ним гу бит ни ци ма при писива ни су ра зни епи те ти: од опсце ног и бун тов ног до из ван ред ног и хра брог ро

Διαβάστε περισσότερα

ХЕ ГЕЛ И БЕ КЕТ: ТЕ О РИ ЈА И УМЕТ НИЧ КА

ХЕ ГЕЛ И БЕ КЕТ: ТЕ О РИ ЈА И УМЕТ НИЧ КА Е С Е Ј И С ЛО Б О Д А Н Г И Ш А Б О Г У НО ВИ Ћ ХЕ ГЕЛ И БЕ КЕТ: ТЕ О РИ ЈА И УМЕТ НИЧ КА П РА К СА СК ЕП Т И Ч К Е СВЕ СТ И Јер ни шта не зна ти, то ни је ни шта, ни шта не хте ти да се зна та ко ђе,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Μερικές χρήσιμες συμβουλές για τη φωνητική των ρωσικών Το ρωσικό αλφάβητο αποτελείται από 33 ρωσικά κυριλλικά γράμματα: 10 φωνήεντα (σημειώνονται με μπλε χρώμα) και

Διαβάστε περισσότερα

МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ З Б О Р Н И К МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ

МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ З Б О Р Н И К МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ З Б О Р Н И К МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ MATICA SRPSKA DEPARTMENT OF SOCIAL SCIENCES SOCIAL SCIENCES QUARTERLY Покренут 1950. године До 10. свеске (1955)

Διαβάστε περισσότερα

И. В. Яковлев Материалы по математике MathUs.ru. Задачник С1

И. В. Яковлев Материалы по математике MathUs.ru. Задачник С1 И В Яковлев Материалы по математике MathUsru Задачник С1 Здесь приведены задачи С1, которые предлагались на ЕГЭ по математике, а также на диагностических, контрольных и тренировочных работах МИОО начиная

Διαβάστε περισσότερα

СН Е Ж А Н А БО Ж А Н И Ћ s b o z a n m a i l.c o m. ЂУ РА Х А Р Д И h a r d i dju r m a i l.c o m

СН Е Ж А Н А БО Ж А Н И Ћ s b o z a n m a i l.c o m. ЂУ РА Х А Р Д И h a r d i dju r m a i l.c o m UDC 316.334.56 04/14 UDC 39(=163.41) 04/14 DOI: 10.2298/ZMSDN1550079B ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД РЕ Л И Г И О ЗНО -МО РА Л Н И КОН Т ЕКСТ Д РУ Ш Т ВЕ Н Е ЗА Ш Т И Т Е СРЕД ЊО ВЕ КОВ НОГ П РО СТО РА СН Е Ж А

Διαβάστε περισσότερα

Ανοιξαντάρια. Θ. Φωκαέως (+1851) Απόδοση Β.Κ.Νικολαίδη

Ανοιξαντάρια. Θ. Φωκαέως (+1851) Απόδοση Β.Κ.Νικολαίδη Ανοιξαντάρια. Θ. Φωκαέως (+1851) Απόδοση Β.Κ.Νικολαίδη Ήχος Ỳ ЃЃЃΝη źǽ чøù ч éцùтттхс øтўчсхотт Á νοι ξα αν το ο ος σου την χει ει ει ч Ø çёèũšсу éмáчои ч ØЎЛ тч ρα τα συµ παν τα πλη η σθη Х â õт çч Øш

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ. 8 ος 11 ος αι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ. 8 ος 11 ος αι. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 8 ος 11 ος αι. 1 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΚΜΗΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ (717-1025) Κατά τον 7 ο αι. σημειώθηκαν αλλαγές που απομάκρυναν το Βυζάντιο από τις ρωμαϊκές του καταβολές 2. Η μεταβατική εποχή:

Διαβάστε περισσότερα

Σ Λ Σ Φ ΨΑΛΤΟΤΡΑΓΟΥ Α

Σ Λ Σ Φ ΨΑΛΤΟΤΡΑΓΟΥ Α Σ Λ Σ Φ Π Ω Ψ Λ ΨΑΛΤΟΤΡΑΓΟΥ Α ΑΘΗΝΑ 2007 Πνευματικά δικαιώματα : Βασίλειος Κατσιφής. Μεγ. Αλεξάνδρου 27- Ηλιούπολη τ.κ. 16346 Τηλ. 210-9707808 εντρική διάθεση Copyright by 2010 Μουσικός εκδοτικός οίκος

Διαβάστε περισσότερα

Я З Ы К. Λέξεις, φράσεις και προτάσεις. (Слова, фразы и предложения) Г Р А М М А Т И К А Л Е К С И К О Н. νησί. фонология. δεν.

Я З Ы К. Λέξεις, φράσεις και προτάσεις. (Слова, фразы и предложения) Г Р А М М А Т И К А Л Е К С И К О Н. νησί. фонология. δεν. 1 Λέξεις, φράσεις και προτάσεις (Слова, фразы и предложения) Греческий язык, как и все остальные человеческие языки, составлен из лексикона и грамматики, которые служат для образования предложений. Лексикон

Διαβάστε περισσότερα

ВЛА ДАР И ДВОР У СРЕД ЊО ВЕ КОВ НОЈ СР БИ ЈИ 1

ВЛА ДАР И ДВОР У СРЕД ЊО ВЕ КОВ НОЈ СР БИ ЈИ 1 Ори ги нал ни на уч ни рад 342.511(497.11) 04/14 doi:10.5937/zrpfns50-11744 Др Ср ђан Н. Шар кић, ре дов ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду S.Sar kic@pf.uns.ac.rs

Διαβάστε περισσότερα

Тема: 23-Көпжақтар. Олардың аудандары мен көлемдері Подтема: 01-Призма. Тік жəне көлбеу призмалар. Куб. Олардың бет аудандары мен көлемдері.

Тема: 23-Көпжақтар. Олардың аудандары мен көлемдері Подтема: 01-Призма. Тік жəне көлбеу призмалар. Куб. Олардың бет аудандары мен көлемдері. Тема: -Көпжақтар. Олардың аудандары мен көлемдері Подтема: 01-Призма. Тік жəне көлбеу призмалар. Куб. Олардың бет аудандары мен көлемдері. 1. Тік үшбұрышты призманың табанының қабырғалары 10 см, 17 см

Διαβάστε περισσότερα

β β

β β ... η.11.3 μ,.. 15 .... 8 1....16 1.1....16 1.β.... 1.γ....4 1.4....7 1.η....45 1...5 β....51.1....51 β.β....56 β.β.1....56 β.β.β....6 β.β.γ....64 β.γ....68 β.γ.1....68 β.γ.β....7 β.γ.γ....71 β.γ.4....71

Διαβάστε περισσότερα

Хуманитарна организација Срби за Србе - финансијскo пословање за 2009.

Хуманитарна организација Срби за Србе - финансијскo пословање за 2009. Хуманитарна организација Срби за Србе - финансијскo пословање за 2009. Датум Стање Стање (+) (-) (+) (-) (Еur.) (Дин.) Детаљи Напомена 31.12.2008 1.956 20.928 Пренесено стање из 2008. 01.01.2009 31 1 1.986

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α Α Ρ Χ Α Ι Α Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α Σ η µ ε ί ω σ η : σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι, ν α µ ο υ σ υ γ χ ω ρ ή σ ε τ ε τ ο γ ρ ή γ ο ρ ο κ α ι α τ η µ έ λ η τ ο ύ

Διαβάστε περισσότερα

pde Οίκος τού Εφραθά 2. hlas Byz. / ZR

pde Οίκος τού Εφραθά 2. hlas Byz. / ZR pde Οίκος τού Εφραθά Д 0ме є3vфр afо въ 2. hlas Byz. / ZR Byzantská tradícia: P Irmologion syntomon, 1 Petros Protopsaltis, 1825 Vs Vatopedi 1943, f.84 (14. stor.), minea Va Vatopedi 1943, f.186 (14. stor.),

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία oρθογραφίας. (Орфографические советы) УПРАЖНЕНИЯ. Окончание /о/

Στοιχεία oρθογραφίας. (Орфографические советы) УПРАЖНЕНИЯ. Окончание /о/ 29 Στοιχεία oρθογραφίας (Орфографические советы) Затруднения правописания слов, которые звучат одинаково, можно преодолеть, следуя основным правилам. Правописание можно усвоить легче с помощью грамматики.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ СП 531022004 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤON ΣΧΕΔΙΑΣMO ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ General rules for steel structure design ΗΜ/ΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ 2005/01/01 1 Αναπτύχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

www.grandinstriment.com LAUNCH... ι... ιι... 1 ΕΧΥ...1...1...1 1.... 2 1.1...2 1.2...2 2. X 431 Ις... 4 2.1 Ξ 431IV...4 2.1.1... 4 2.1.2... 5 2.2 Ξ 431Ις...6 2.3...7 2.5...8 2.5.1 Б 431Ις... 8 2.5.2...

Διαβάστε περισσότερα

1 θβ1.ββη.7 И И А ИА - И А И , 2015.

1 θβ1.ββη.7 И И А ИА - И А И , 2015. θβ.ββη.7 И И АИА- ИАИ 05.0.0, 05. 5 6. - (). 4.. 4. 0... 8.γ.. 3.4 35.η... 37.θ.. 4 β - () 44 β..... 44 β.β -... 49 β.γ... 55.4.. 63 3.5 β.θ.. β.7 β.... γ.... γ. γ.β. γ.γ.. γ.4. γ.η. γ 4... 4.... 4.β 4.3...

Διαβάστε περισσότερα

У к у п н о :

У к у п н о : ГОДИШЊИ (ГЛОБАЛНИ) ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА Наставни предмет: ФИЗИКА Разред: Осми Ред.број Н А С Т А В Н А Т Е М А / О Б Л А С Т Број часова по теми Број часова за остале обраду типове часова 1. ЕЛЕКТРИЧНО

Διαβάστε περισσότερα

6.2. Симетрала дужи. Примена

6.2. Симетрала дужи. Примена 6.2. Симетрала дужи. Примена Дата је дуж АВ (слика 22). Тачка О је средиште дужи АВ, а права је нормална на праву АВ(p) и садржи тачку О. p Слика 22. Права назива се симетрала дужи. Симетрала дужи је права

Διαβάστε περισσότερα

P μ²ö, ˆ. Ì μ. ƒ Š ˆ Ÿ

P μ²ö, ˆ. Ì μ. ƒ Š ˆ Ÿ P9-2017-13.. μ²ö, ˆ. Ì μ ˆ œ ƒ ˆ ƒ ƒ Š ˆ Ÿ ƒˆ 80 ŒÔ μ²ö.., Ì μ ˆ. P9-2017-13 Î É ²Ó μéμî μ μ ² μ μ μéμ μ μ Ê ±μ É ²Ö Ô 80 ŒÔ É ÉÓ ³μÉ μ ³μ μ ÉÓ ³ Ê²Ó μ μ Ê ±μ Ö ²Ó μ³ μ² μ μ μéμ μ μ Êα Éμ±μ³ I b =0,7

Διαβάστε περισσότερα

Η εκκλησιολογία της εορτής των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου στη Σλαβική Ορθοδοξία

Η εκκλησιολογία της εορτής των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου στη Σλαβική Ορθοδοξία Savas Kokudev Assistant Professor University St. Kliment Ohridski Svetoslav Ribolov Associate Professor University St. Kliment Ohridski Η εκκλησιολογία της εορτής των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου στη Σλαβική

Διαβάστε περισσότερα

С aгw свzщенномyченика кmпріaна. И# с hz мyченицы їустjны.

С aгw свzщенномyченика кmпріaна. И# с hz мyченицы їустjны. 2.10. Μνήµη τού Αγίου Ιεροµάρτυρος Κυπριανού, καί Ιουστίνης τής Παρθένου. С aгw свzщенномyченика кmпріaна. И# с hz мyченицы їустjны. 2. hlas Byz. / ZR / RI.. Byzantská tradícia:, Ruská tradícia predreformná:

Διαβάστε περισσότερα

Проф. д-р Ѓорѓи Тромбев ГРАДЕЖНА ФИЗИКА. Влажен воздух 3/22/2014

Проф. д-р Ѓорѓи Тромбев ГРАДЕЖНА ФИЗИКА. Влажен воздух 3/22/2014 Проф. д-р Ѓорѓи Тромбев ГРАДЕЖНА ФИЗИКА Влажен воздух 1 1 Влажен воздух Влажен воздух смеша од сув воздух и водена пареа Водената пареа во влажниот воздух е претежно во прегреана состојба идеален гас.

Διαβάστε περισσότερα

Ουσιαστικά. (Имена существительные)

Ουσιαστικά. (Имена существительные) 4 Ουσιαστικά (Имена существительные) Существительные в греческом языке могут быть мужского, женского или среднего рода. У них различные падежные формы (именительная, винительная или родительная), которые

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ ΙΣΑΥΡΩΝ: ( ) ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ ΑΜΟΡΙΟΥ: ( ) ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ: ( )

ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ ΙΣΑΥΡΩΝ: ( ) ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ ΑΜΟΡΙΟΥ: ( ) ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ: ( ) ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ ΙΣΑΥΡΩΝ: (717-802) ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ ΑΜΟΡΙΟΥ: (820-867) ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ: (867-1056) Έχει γίνει επιλογή Αυτοκρατόρων. Οι χρονολογίες είναι διάρκεια διακυβέρνησης και όχι διάρκεια ζωής. 8 ος αιώνας

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.913

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.913 Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.913 ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Σ τ η ν Π ά τ ρ α σ ή μ ε ρ α σ τ ι ς δ ε κ α τ έ σ σ ε ρ ι ς ( 1 4 ) τ ο υ μ ή ν α Ο κ τ ω β ρ ί ο υ, η μ έ ρ α Τ ε τ ά ρ τ η, τ ο υ έ τ ο υ ς δ

Διαβάστε περισσότερα

Mots-clés: langue grecque moderne, terminologie scientifique moderne, vocabulaire de la pédagogie, formation des termes, méthodes terminologiques

Mots-clés: langue grecque moderne, terminologie scientifique moderne, vocabulaire de la pédagogie, formation des termes, méthodes terminologiques THE METHODS OF THE MODERN GREEK PEDAGOGICAL VOCABULARY TERM FORMATION Natalya VOYEVUTKO, Evelina RYABCHENKO Mariupol State University Ukraine Abstract This article analyses the most productive methods

Διαβάστε περισσότερα

Bynx A contemporary multi-script typeface family, supporting Latin, Ελληνικά and Кириллица. Developed and ideally suited for editorial publishing on

Bynx A contemporary multi-script typeface family, supporting Latin, Ελληνικά and Кириллица. Developed and ideally suited for editorial publishing on Bynx A contemporary multi-script typeface family, supporting Latin, Ελληνικά and Кириллица. Developed and ideally suited for editorial publishing on print and screen. Designed by Franziska Hubmann Χαίρετε

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Права, дуж, полуправа, раван, полураван

2.1. Права, дуж, полуправа, раван, полураван 2.1. Права, дуж, полуправа, раван, полураван Човек је за своје потребе градио куће, школе, путеве и др. Слика 1. Слика 2. Основа тих зграда је често правоугаоник или сложенија фигура (слика 3). Слика 3.

Διαβάστε περισσότερα

ОФИСЫ ОСОБНЯКИ РИТЕЙЛ АРЕНДА

ОФИСЫ ОСОБНЯКИ РИТЕЙЛ АРЕНДА ОФИСЫ ОСОБНЯКИ РИТЕЙЛ АРЕНДА ДЕЙСТВУЮЩИЙ МАЛОЭТАЖНЫЙ ЕВРОПЕЙСКИЙ КВАРТАЛ НА ПЕРВОЙ ЛИНИИ ПРОСПЕКТА МИРА На территории квартала вы можете выбрать для себя практически любой формат коммерческой недвижимости:

Διαβάστε περισσότερα

Συμπληρωματικές προτάσεις

Συμπληρωματικές προτάσεις 24 Συμπληρωματικές προτάσεις (Дополнительные предложения) Дополнительные предложения выполняют функции имен в роли дополнений глаголов, прилагательных, существительных и наречий. Дополнительные предложения

Διαβάστε περισσότερα

Инструкция по эксплуа та ции

Инструкция по эксплуа та ции Η λεκτρική σκούπ α Ο δ η ϊες χρήσεω ς П ылесос Инструкция по эксплуа та ции Α ξιότιµ η π ελάτισσα, αξιότιµ η π ελάτη 30 Χαρακτη ριστικά...30 Εργαλεία για τη ν η λεκτρική σας σκούπ α... 30 Ο δ η γίες ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

Тест за 7. разред. Шифра ученика

Тест за 7. разред. Шифра ученика Министарство просвете Републике Србије Српско хемијско друштво Окружно/градско/међуокружно такмичење из хемије 28. март 2009. године Тест за 7. разред Шифра ученика Пажљиво прочитај текстове задатака.

Διαβάστε περισσότερα

Утицај различитих адхезивних средстава на квалитет рубног заптивања амалгамских рестаурација

Утицај различитих адхезивних средстава на квалитет рубног заптивања амалгамских рестаурација 722 Srp Arh Celok Lek. 2011 Nov-Dec;139(11-12):722-727 DOI: 10.2298/SARH1112722J ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.314-089.27:615.242.07 Утицај различитих адхезивних средстава на квалитет рубног

Διαβάστε περισσότερα

I Линеарне једначине. II Линеарне неједначине. III Квадратна једначина и неједначина АЛГЕБАРСКЕ ЈЕДНАЧИНЕ И НЕЈЕДНАЧИНЕ

I Линеарне једначине. II Линеарне неједначине. III Квадратна једначина и неједначина АЛГЕБАРСКЕ ЈЕДНАЧИНЕ И НЕЈЕДНАЧИНЕ Штa треба знати пре почетка решавања задатака? АЛГЕБАРСКЕ ЈЕДНАЧИНЕ И НЕЈЕДНАЧИНЕ I Линеарне једначине Линеарне једначине се решавају по следећем шаблону: Ослободимо се разломка Ослободимо се заграде Познате

Διαβάστε περισσότερα

start осу hp LaserJet 4200L series

start осу hp LaserJet 4200L series start осу hp LaserJet 4200L series 2003 Copyright Hewlett-Packard Development Company, LP Reproduction, adaptation or translation without prior written permission is prohibited, except as allowed under

Διαβάστε περισσότερα

Bonesana. Bonesana Pro Italic ORN. Bonesana Pro Regular SC Bonesana Pro Italic SC

Bonesana. Bonesana Pro Italic ORN. Bonesana Pro Regular SC Bonesana Pro Italic SC Bonesana NONPAREILLE 10 rue de Flesselles 69001 Lyon www.nonpareille.net mc@nonpareille.net Le très sobre Bonesana est une Réale de type Baskerville, inspirée des œuvres tardives de Pierre-Simon Fournier

Διαβάστε περισσότερα

Исправка Одлуке о утврђивању висине плата функционера Општине Угљевик...53.

Исправка Одлуке о утврђивању висине плата функционера Општине Угљевик...53. С а д р ж а ј АКТИ СКУПШТИНЕ Одлука о усвајању плана буџета Општине Угљевик за 2006. годну.......... 1. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о комуналним таксама............ 10. Олука о допуни Одлуке о

Διαβάστε περισσότερα

Достизање циљних вредности липидних параметара код болесника са дијабетесом и без њега који су прележали инфаркт миокарда

Достизање циљних вредности липидних параметара код болесника са дијабетесом и без њега који су прележали инфаркт миокарда 30 Srp Arh Celok Lek. 2011 Jan-Feb;139(1-2):30-36 DOI: 10.2298/SARH1102030A ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.127-005.8:616.379-008.64-07:612.123 Достизање циљних вредности липидних параметара

Διαβάστε περισσότερα

Optical coordinate system for a local observer in a weak gravitational field

Optical coordinate system for a local observer in a weak gravitational field tcal coodnate sste fo a local obseve n a weak avtatonal feld A.N. Aleandov, E. Fedoova, V.I. Zhdanov Natonal Taas Shevchenko nvest of Kv, Astonocal bsevato kane We develo the ethod to constuct the efeence

Διαβάστε περισσότερα

СРПСКА ИДЕЈА У ДОБА ЗБРКАНЕ ИСТОРИЈСКЕ СВЕСТИ

СРПСКА ИДЕЈА У ДОБА ЗБРКАНЕ ИСТОРИЈСКЕ СВЕСТИ UDC 323.1(=163.41) DOI: 10.2298/ZMSDN1134001M Оригинални научни рад Милован М. Митровић СРПСКА ИДЕЈА У ДОБА ЗБРКАНЕ ИСТОРИЈСКЕ СВЕСТИ СА ЖЕ ТАК: У овом ра ду хи по те тич ки се раз ма тра фе но ме но ло

Διαβάστε περισσότερα

О живопису на северном зиду нартекса Богородице Перивлепте (Светог Климента) у Охриду

О живопису на северном зиду нартекса Богородице Перивлепте (Светог Климента) у Охриду О живопису на северном зиду нартекса Богородице Перивлепте (Светог Климента) у Охриду Цветан Грозданов* Македонска академија наука и уметности, Скопље UDC 75.052.046.3(497.7 Ohrid)»12» DOI 10.2298/ZOG1236109G

Διαβάστε περισσότερα