Η Συµβολή του Κτηµατολογίου στη ιαχείριση του ασικού Χώρου

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Συµβολή του Κτηµατολογίου στη ιαχείριση του ασικού Χώρου"

Transcript

1 Η Συµβολή του Κτηµατολογίου στη ιαχείριση του ασικού Χώρου Ε. ηµοπούλου, Επίκουρος Καθηγήτρια Ε.Μ.Π., Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός Α. Λαµπρόπουλος, Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός, Υποψήφιος ιδάκτωρ Ε.Μ.Π. Π. Ζεντέλης, Καθηγητής Ε.Μ.Π., Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός, Πολιτικός Μηχανικός Γνωστική Περιοχή Κτηµατολογίου, Τοµέας Τοπογραφίας, Σχολή Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου Περίληψη Ο δασικός χώρος, παρά τη συνταγµατική του προστασία από το 1975, έχει αυξηµένες ανάγκες ορθολογικής διαχείρισης, προστασίας και ανάπτυξης. Μέχρι σήµερα, οι ανάγκες αυτές δεν ικανοποιούνται, µε αποτέλεσµα να εµφανίζονται προβλήµατα καταπατήσεων της δηµόσιας δασικής γης, απρογραµµάτιστης κι ανεξέλεγκτης οικιστικής εξάπλωσης και απώλειας του χαρακτήρα του δασικού περιβάλλοντος ως ενιαίου βασικού οικοσυστήµατος. Παράλληλα, η έλλειψη δασικών χαρτών, που να οριοθετούν σαφώς τα δάση και τις δασικές εκτάσεις, δίνει τη δυνατότητα εσφαλµένης ή και υπερβολικής ερµηνείας των διατάξεων της δασικής νοµοθεσίας, µε σοβαρές κοινωνικές, οικονοµικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις στη χώρα. Στην εργασία αυτή, γίνεται αναφορά στα προβλήµατα του δασικού χώρου και εξετάζονται κατά περίπτωση συγκεκριµένα µέτρα, άµεσα συναρτώµενα µε το πρόγραµµα δράσης του υπό σύνταξη Εθνικού Κτηµατολογίου (Ε.Κ.). Ειδικότερα εξετάζεται η διαδικασία οριοθέτησης του δασικού χώρου, σε συνδυασµό µε το συντασσόµενο Ε.Κ. και ο ρόλος των δασικών υπηρεσιών στο καθεστώς του δασικού χώρου. Είναι φανερό ότι, η διασαφήνιση του ορισµού του δασικού χώρου µε την ταυτόχρονη χρήση των απαραίτητων υποβάθρων, πρέπει να οδηγήσει στην αντικειµενοποίηση των ορίων του, δεδοµένου ότι, η άµεση σύνταξη και οριστικοποίηση των δασικών χαρτών της χώρας είναι απαραίτητη κι επείγουσα για την προστασία, τη µη περαιτέρω συρρίκνωση, τη διαχείριση και την ανάπτυξη του δασικού χώρου. Τα επιµέρους προβλήµατα στην προοπτική αυτή αφορούν: Στο πρόβληµα του ισχύοντος «τεκµηρίου υπέρ του ηµοσίου», το οποίο έχει ως συνέπεια διαφορετική διαδικασία αναγνώρισης δικαιούχων, και το οποίο επιτείνεται από τη µη οριοθέτηση του δασικού χώρου. Θα πρέπει να εκσυγχρονιστούν οι διαδικασίες αναγνώρισης των δικαιούχων, προκειµένης της σύνταξης του Ε.Κ., οι οποίες πρέπει να είναι ανεξάρτητες από τη χρήση γης. Στην ανάγκη της προστασίας της χρήσης του δασικού χώρου, η οποία δηµιουργείται από την πολλαπλότητα των θεσµοθετηµένων εξαιρέσεων από τη µη αλλαγή χρήσης του δασικού χώρου και τον κατ επιλογήν αποχαρακτηρισµό δασικών εκτάσεων. Με τον τρόπο αυτό δηµιουργείται µία δυναµική αύξησης δασικών εκτάσεων, που αποκτούν δυνατότητα οικοδοµικής εκµετάλλευσης. Παράλληλα µε τη διαδικασία οριοθέτησης του δασικού χώρου, η µελέτη αντιµετωπίζει τα θέµατα προστασίας του δασικού πλούτου από πυρκαγιές µε προληπτικές µελέτες, έργα και µέτρα. Ειδικότερα, γίνεται αναφορά σε σχετικά γεωγραφικά συστήµατα πληροφοριών, όπως αυτό που αναπτύχθηκε από το εργαστήριο µε αφορµή τις πυρκαγιές της Πεντέλης, και διατυπώνονται συµπερασµατικά, θέσεις και προτάσεις, µε στόχο τη βελτίωση της υφιστάµενης διαχείρισης, προστασίας και ανάπτυξης του δασικού χώρου. Εισαγωγή Ο δασικός χώρος αποτέλεσε και ακόµα αποτελεί πεδίο σύγκρουσης χρήσεων γης, αµφισβητήσεων επί του χαρακτήρα του και επί του ιδιοκτησιακού καθεστώτος από το οποίο

2 διέπεται. Το ηµόσιο, µη προχωρώντας στη σύνταξη δασικών χαρτών, διαιωνίζει το καθεστώς των εκκρεµοτήτων και των αµφισβητήσεων στον ευαίσθητο αυτό χώρο. Παρά τη συνταγµατική επιταγή, δεν έχουν ακόµα καταρτισθεί ασικοί χάρτες, µε αποτέλεσµα να προκύπτουν θέµατα διακατοχής ή διεκδικήσεων και να εµποδίζεται η προστασία και ολοκληρωµένη διαχείριση του δασικού περιβάλλοντος. Η επιλογή αυτή ενισχύεται από το γεγονός ότι, τα δάση και οι δασικές εκτάσεις ανήκουν κατά τεκµήριο στο ηµόσιο, πλην ορισµένων περιοχών υπό ειδικό καθεστώς (όπως τα Ιόνια Νησιά και οι Κυκλάδες), καθώς και περιπτώσεων όπου τα ιδιοκτησιακά δικαιώµατα ιδιωτών µπορούν µε νόµιµους τρόπους δικαστικής ή διοικητικής οδού να αναγνωρισθούν (Χλύκας 2008). Το έργο σύνταξης των δασικών χαρτών υλοποιείται σήµερα στο πλαίσιο κατάρτισης του Εθνικού Κτηµατολογίου, δίνοντας τη δυνατότητα στο ηµόσιο να υποβάλλει δήλωση για τα ακίνητα που του ανήκουν, αφού ο δασικός χαρακτήρας αυτών των εκτάσεων «στοιχειοθετεί» και το τεκµήριο κυριότητας του ηµοσίου. ιακρίσεις του ασικού Χώρου και Ορισµοί. Σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο (Σύνταγµα του 1975, συνταγµατική αναθεώρηση 2001, Νόµοι 998/1979 και 3208/2003) ο δασικός χώρος διακρίνεται σε δάση και δασικές εκτάσεις. Η διάκριση αυτή αντικατοπτρίζει την κατάσταση των ελληνικών δασικών οικοσυστηµάτων και παράλληλα εκφράζει την πρόθεση του Κράτους να προστατεύσει νοµοθετικά και αυτές τις εκτάσεις (Χατζοπούλου 2006). Η έννοια του δάσους και της δασικής έκτασης κατά το Σύνταγµα ορίζει ότι: δάσος ή δασικό οικοσύστηµα νοείται το οργανικό σύνολο άγριων φυτών µε ξυλώδη κορµό πάνω στην αναγκαία επιφάνεια του εδάφους, τα οποία, µαζί µε την εκεί συνυπάρχουσα χλωρίδα και πανίδα, αποτελούν µέσω της αµοιβαίας αλληλεξάρτησης και αλληλοεπίδρασής τους, ιδιαίτερη βιοκοινότητα (δασοβιοκοινότητα) και ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον (δασογενές). δασική έκταση υπάρχει όταν στο παραπάνω σύνολο η άγρια ξυλώδης βλάστηση, υψηλή ή θαµνώδης, είναι αραιή. Ως δασικός, -θετικά- ορίζεται ο χώρος ο οποίος συναποτελεί ένα οικοσύστηµα άγριων φυτών µε ξυλώδη κορµό, που ορίζεται βιολογικά, µαζί µε την εκεί συνυπάρχουσα χλωρίδα και πανίδα, ενώ -αρνητικά- ορίζεται ο χώρος ο οποίος δεν είναι αστικός και δεν είναι αγροτικός. Τα δάση και οι δασικές εκτάσεις κατηγοριοποιούνται περαιτέρω κατά διάφορους τρόπους, οι κυριότεροι των οποίων σχετίζονται µε (Ζεντέλης 2010): το είδος, την πυκνότητα και το ύψος των άγριων φυτών την ωφελιµότητα και τις λειτουργίες που εξυπηρετούν τη δυνατότητα ανθρώπινης δραστηριότητας. Οριοθέτηση του ασικού Χώρου Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ ΚΠΣ µε τίτλο «Υποδοµή δεδοµένων και Τεχνολογίας Πληροφοριών για ένα σύγχρονο Κτηµατολόγιο», η Κτηµατολόγιο Α.Ε. υλοποιεί το έργο «Οριοθέτηση των δασών και των δασικών εκτάσεων» που εντάσσεται στα υποστηρικτικά έργα. Χωρίζεται σε έξι (6) συµβάσεις, που καλύπτουν γεωγραφικά το σύνολο της χώρας, συνολικής προεκτιµώµενης έκτασης 95,3 εκατ. στρεµµάτων. Η οριοθέτηση των δασών και των δασικών εκτάσεων γίνεται φωτοερµηνευτικά µε αεροφωτογραφίες του 1945/1960 της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (παραγωγή ορθοφωτοχαρτών από την Κτηµατολόγιο Α.Ε.) και αεροφωτογραφικό υλικό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (ΥΠ.Α.ΑΝΤ) και συνιστά ουσιαστικά ένα πρόδροµο προϊόν για την κατάρτιση του δασικού χάρτη. Η πρώτη προσπάθεια καταγραφής των δασών και των δασικών εκτάσεων της χώρας, έγινε µε το Νόµο 248/1976 (ΦΕΚ 6 Α') «Περί φύλλου καταγραφής, Μητρώου ιδιοκτησίας 2

3 και οροθεσίας των δασικών εκτάσεων και προστασίας των ηµοσίων ασικών Εκτάσεων» και στη συνέχεια µε το Νόµο 998/1979 (ΦΕΚ 289Α). Το θεσµικό αυτό πλαίσιο περιλάµβανε περίπλοκες, χρονοβόρες και αντιφατικές ρυθµίσεις, µε αποτέλεσµα να µην καταστεί δυνατή η κατάρτιση δασικών χαρτών, διαιωνίζοντας τις εκκρεµότητες στο δασικό χώρο. Με την ψήφιση του Νόµου 2308/1995 (ΦΕΚ τα ) «Περί Εθνικού Κτηµατολογίου», προκύπτουν παράλληλες διαδικασίες και επικαλυπτόµενη χωρική αρµοδιότητα στο δασικό χώρο και αποφασίζεται η ενσωµάτωση και χρηµατοδότηση του έργου από το πρόγραµµα του Εθνικού Κτηµατολογίου, µε βάση το Νόµο 2664/98 (ΦΕΚ275/Α/ ) «Εθνικό Κτηµατολόγιο και άλλες διατάξεις». Έτσι, η Κτηµατολόγιο ΑΕ έχει ολοκληρώσει το πρόγραµµα κατάρτισης φωτογραµµετρικών υποβάθρων δασικών χαρτών για 322 ΟΤΑ (προ Καποδίστρια) που έχουν ενταχθεί µέχρι σήµερα στο Εθνικό Κτηµατολόγιο (Α' πιλοτικό, Β' πιλοτικό και 1ο κύριο πρόγραµµα) µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές «Καθορισµός τεχνικών προδιαγραφών κατάρτισης δασικών χαρτών» (ΦΕΚ 1358/Β/ ). Η όλη διαδικασία συνίσταται στην οριοθέτηση των εκτάσεων που είτε σήµερα είτε στο παρελθόν καλύπτονται ή καλύπτονταν από δασική βλάστηση, έτσι όπως προκύπτει από αεροφωτογραφίες (Α/Φ) παλαιότερης λήψης (1945 ή 1960) και πρόσφατης που παράγονται για τις κτηµατογραφήσεις του Εθνικού Κτηµατολογίου. Από τις Α/Φ αυτές παράγονται ψηφιακοί ορθοφωτοχάρτες, που διορθώνονται και συµπληρώνονται στο γραφείο και στο πεδίο και προστίθενται κι όλες οι τελεσίδικες διοικητικές πράξεις που έχουν εκδοθεί για κάθε εξεταζόµενη περιοχή από τη ασική Υπηρεσία (Πράξεις του άρθρου 14 του Ν.998/79, κηρύξεις αναδασωτέων εκτάσεων κ.ά.), προκειµένου να αποτελέσουν τα υπόβαθρα των δασικών χαρτών (Σχήµα 1). Σύµφωνα µε τη διαδικασία αυτή, σε σύνολο 7,7 εκ. στρέµµατα, τα δάση, οι δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις στις περιοχές αυτές ανέρχονται σε 3,6 εκ. στρέµµατα, δηλαδή ποσοστό 46,75% επί του συνόλου. Στη συνέχεια προβλέπεται έλεγχος, διορθώσεις και θεώρηση των δασικών χαρτών από τα αρµόδια Τµήµατα της ασικής Υπηρεσίας και αναρτήσεις, προκειµένου να υποβάλλουν οι πολίτες τυχόν αντιρρήσεις. Μετά την εκδίκαση των αντιρρήσεων και τις διορθώσεις των λαθών ή παραλείψεων, προβλέπεται η ολοκλήρωση της διαδικασίας µε την κύρωση των τελικών δασικών χαρτών. Το τελευταίο αυτό στάδιο δεν έχει ακόµα υλοποιηθεί (Μπουζινέκης, Υπ.Αγρ.Αν.). Έτσι οι δασικοί χάρτες για τα πρώτα 7,7 εκ. στρέµµατα που ολοκληρώθηκαν στο πλαίσιο του Εθνικού Κτηµατολογίου, δεν έχουν αναρτηθεί και κυρωθεί ακόµα, µε ευθύνη των ασικών Υπηρεσιών, µε αποτέλεσµα το υλικό αυτό να απαξιώνεται σταδιακά, εφόσον δεν ενηµερώνεται για τις αλλαγές που συντελούνται στο δασικό χώρο. Η κατάρτιση των ασικών Χαρτών, αποτελώντας ευθύνη των δασικών υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (Υ.Π.Ε.Κ.Α.), συνεχίζει να εκτελείται από αναδόχους της Κτηµατολόγιο Α.Ε. για τις νέες περιοχές που κηρύσσονται υπό κτηµατογράφηση. Στο πλαίσιο αυτό, συντάσσονται µελέτες για 113 ΟΤΑ (107 ΟΤΑ του εν εξελίξει προγράµµατος του Κτηµατολογίου και 6 περιοχές που καλύπτουν τον Εθνικό ρυµό της Πάρνηθας, που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές το καλοκαίρι του 2007) σε 3,6 εκ. στρέµµατα µε βάση νέες τεχνικές προδιαγραφές (ΦΕΚ 1811, Τεύχος Β, ). Εκτιµάται ότι οι δασικές εκτάσεις είναι 1,9 εκ. στρέµµατα δηλαδή ποσοστό που υπερβαίνει το ήµισυ του συνόλου. Στην οριοθέτηση των δασών και των δασικών εκτάσεων χρησιµοποιούνται ως υπόβαθρα, πρόσφατες (2007) ψηφιακές ορθοφωτογραφίες µεγάλης κλίµακας (LSO) µε µέγεθος εικονοστοιχείου 0,50 µ. Για τη διερεύνηση της βλάστησης στο παρελθόν σε ορισµένες περιοχές (όπως για το Ν. Αττικής) εκτός από τις λήψεις των ετών 1945 και 1960 χρησιµοποιούνται και Α/Φ προγενέστερης λήψης (1937). Από το συνδυασµό της φωτοερµηνείας Α/Φ διαφορετικής ηµεροµηνίας λήψης για την ίδια περιοχή, οριοθετούνται και κωδικοποιούνται, ως προς τον χαρακτήρα τους και µόνο (όχι ως προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς): 3

4 οι εκτάσεις που ήταν και παρέµειναν δάση και δασικές οι εκτάσεις που εκχερσώθηκαν ή καταστράφηκαν στο χρονικό διάστηµα που µεσολάβησε οι εκτάσεις που αναδασώθηκαν ή δασώθηκαν στο διάστηµα που µεσολάβησε. Υπόδειγµα δασικού χάρτη και του υποµνήµατός του µε τη σχετική κωδικοποίηση φαίνεται στο Σχήµα 1, από στοιχεία της Κτηµατολόγιο ΑΕ. Σχήµα 1. ασικός Χάρτης (Πηγή: Κτηµατολόγιο Α.Ε.) Figure 1. Forest Map (Source: Ktimatologio S.A.) Στους ασικούς Χάρτες της Κτηµατολόγιο ΑΕ. περιλαµβάνονται οι εξής κατηγορίες εκτάσεων: : ασική έκταση στις παλαιότερης λήψης αεροφωτογραφίες ασική έκταση στις πρόσφατης λήψης αεροφωτογραφίες Α: ασική έκταση στις παλαιότερης λήψης αεροφωτογραφίες Άλλης µορφής/κάλυψης έκταση στις πρόσφατης λήψης αεροφωτογραφίες Α : Άλλης µορφής/κάλυψης έκταση στις παλαιότερης λήψης αεροφωτογραφίες ασική έκταση στις πρόσφατης λήψης αεροφωτογραφίες ΑΑ: Άλλης µορφής/κάλυψης έκταση στις παλαιότερης λήψης αεροφωτογραφίες Άλλης µορφής/κάλυψης έκταση στις πρόσφατης λήψης αεροφωτογραφίες Π : Tελεσίδικες πράξεις και αποφάσεις χαρακτηρισµού (παραγρ. 18 του άρθρου 28 του ν. 2664/98), µε τις οποίες η έκταση χαρακτηρίστηκε ως ασική. ΠΑ: Tελεσίδικες πράξεις και αποφάσεις χαρακτηρισµού (παραγρ. 18 του άρθρου 28 του ν. 2664/98), µε τις οποίες η έκταση χαρακτηρίστηκε ως ΜΗ ασική. ΑΝ: Αναδασωτέα ή ασωτέα έκταση µε πράξη της αρµόδιας αρχής. ΑΛ: Άλσος ή Πάρκο εντός εγκεκριµένου Σχεδίου Πόλεως. 4

5 Τεκµήριο Κυριότητος και ικαιώµατα ηµοσίου στο ασικό Χώρο Σχετικά µε τη διάθεση ακινήτων του ηµοσίου σηµειώνεται ότι, η Ιδιωτική Ακίνητη Περιουσία του ηµοσίου (Ι.Α.Π..) δεν απολαµβάνει κατ αρχήν συνταγµατικής προστασίας. Ως εκ τούτου, η περιουσία αυτή δύναται να διατεθεί δια νόµου ελευθέρως. Σχετικά µε την προστασία της Ι.Α.Π.. δηµιουργείται η ανάγκη αυξηµένης νοµικής περιφρούρησης κυρίως λόγω της ανεπαρκούς προστασίας της από τα εξουσιοδοτηµένα όργανα. Εξ αυτού έχουν θεσµοθετηθεί αρχές που αναφέρουν ότι: Το ηµόσιο, ως εκπροσωπούν την εθνική ολότητα, θεωρείται κύριος παντός µη δεσποζοµένου από ιδιώτη ακινήτου. Τα εκ της Ακινήτου Περιουσίας του ηµοσίου (Α.Π..) δικαιώµατα εις ουδεµίαν υπόκεινται παραγραφή. Προκειµένου περί δασών, το απαράγραπτο των δικαιωµάτων του ηµοσίου καθιερώθηκε για πρώτη φορά το Η νοµή ιδιώτη επί ακινήτου δεν αναγνωρίζεται έναντι του ηµοσίου, εφ όσον ο ιδιώτης δεν είναι κύριος του ακινήτου. Επί των αδέσποτων εν γένει νοµέας θεωρείται το ηµόσιο, έστω και αν ουδεµία πράξη νοµής ενήργησε. Συνολικά έχει θεσµοθετηθεί το "τεκµήριο κυριότητος υπέρ του ηµοσίου", το οποίο προστατεύει τα δικαιώµατα της κυριότητας του ηµοσίου στα εντός συναλλαγής ακίνητα, βασίζεται στο δόγµα ότι "κάθε νοµεύς ιδιώτης µη κύριος είναι άρπαξ" και του οποίου το περιεχόµενο ανάγεται σε χρονικό σηµείο αναφοράς προγενέστερο της Αυτό σηµαίνει ότι, κυριότητα µε χρησικτησία κτηµάτων του δηµοσίου αποκτάται µόνο αν η κατοχή ανατρέχει 30 χρόνια πριν από τη χρονολογία αυτή. Οι περιπτώσεις του δασικού χώρου στις οποίες το ηµόσιο δεν προβάλλει δικαιώµατα κυριότητας καταγράφονται συνολικά κατωτέρω, και αφορούν εκτάσεις (άρθρο 10, N.3208/2003) (Ζεντέλης 2010): οι οποίες αναγνωρίστηκαν: - µε τη διαδικασία νόµου "περί ιδιωτικών δασών" (17/29 Φ.Ε.Κ. 69/ ) - µε τις διατάξεις νόµου "περί διακρίσεως και οροθεσίας των δασών", εφ όσον συντάχθηκαν πρωτόκολλα αποτερµατισµού (Ν.ΑΧΝ Φ.Ε.Κ.20/ ) - µε αµετάκλητες αποφάσεις των πολιτικών δικαστηρίων, στις οποίες διάδικος αρχικός ή κατά παρέµβαση, ήταν το Ελληνικό ηµόσιο - µε αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας που εκδόθηκαν µετά από γνωµοδοτήσεις των Συµβουλίων επί ιδιοκτησιακών θεµάτων - µε αποφάσεις του ιοικητικού ικαστηρίου του Υπουργείου Γεωργίας - µε αποφάσεις Νοµαρχών - µε διατάξεις του Αγροτικού Κώδικα και του Κτηνοτροφικού Κώδικα (όπως το Ν..2185/52 "περί αναγκαστικής απαλλοτριώσεως κτηµάτων προς αποκατάσταση ακτηµόνων καλλιεργητών και κτηνοτρόφων" Φ.Ε.Κ.217Α) οι οποίες παραχωρήθηκαν κατά κυριότητα: - µε τις διατάξεις νόµων µε τους οποίους εκποιήθηκαν ή παραχωρήθηκαν από το Υπουργείο Οικονοµικών ή την Αεροπορική Άµυνα δηµόσια κτήµατα, ανεξαρτήτως του χρόνου εκποίησης ή παραχώρησης και της µορφής των κτηµάτων - µε τις διατάξεις των προϊσχυσάντων δασικών κωδίκων "περί παραχωρήσεως δηµοσίων και κοινοτικών δασικών εκτάσεων για σκοπούς γεωργικούς και δενδροκοµικής εκµεταλλεύσεως" (Φ.Ε.Κ.367Α) - µε τις διατάξεις νόµου "περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως διατάξεων τινών της νοµοθεσίας περί δήµων και κοινοτήτων" (Ν.4108/29) - µε νόµο "περί παραχωρήσεως κυριότητας δασών ρητινευοµένων υπό ιδιωτών" 5

6 - µε άλλες διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας (όπως Ν.998/79, Ν.1734/87, κ.ά.) οι οποίες περιήλθαν: - στους υπερθεµατιστές, µετά από κατακυρωτικές εκθέσεις δηµόσιων αναγκαστικών πλειστηριασµών - σε τρίτους, βάσει συµβιβαστικών πράξεων µε το ελληνικό δηµόσιο - από διαχωρισµό υπέρ των Ταµείων Εφέδρων Πολεµιστών Κρήτης (Ν.3345/25) - σε τρίτους από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Ε.Τ.Ε.), ως διαχειρίστριας ανταλλαξίµων κτηµάτων, προκειµένου δε περί παραµεθορίων περιοχών, είχε χορηγηθεί ειδική έγγραφη άδεια του Γενικού Επιτελείου Στρατού - στην εγχώρια περιουσία των νήσων Κυθήρων και Αντικυθήρων (Ν.416/84 Φ.Ε.Κ.18Α). - µε τις διατάξεις των άρθ.13 και 18, ν.3208/03 οι οποίες αποτελούν οριστικούς τίτλους κυριότητας, για τις εκτάσεις που παραχωρήθηκαν µε αυτά, τα διατάγµατα που εκδόθηκαν δυνάµει: - νόµου "περί εξηµερώσεως αγρίων δένδρων" - άλλων νόµων (όπως Ν.3542/28 & Ν.173/29) όπου παραχωρητήρια εκδοθέντα από το Υπουργείο της Οικονοµίας της Προσωρινής ιοίκησης της Ελλάδος κατά τα έτη 1822 έως 1833, εφ όσον δεν ανακλήθηκαν, θεωρούνται έγκυρα και ισχυρά, ανεξάρτητα εάν εκδόθηκαν ή όχι ανανεωτικοί τίτλοι από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Χρήσεις Γης του ασικού Χώρου Η κατηγοριοποίηση των χρήσεων γης του δασικού χώρου µπορεί να γίνει µε διάφορους τρόπους, µε κατάταξη χρήσεων, που υποδιαιρούνται στη συνέχεια δηµιουργώντας την πυραµίδα των χρήσεων του δασικού χώρου, η οποία µπορεί να είναι ιδιαίτερα εκτεταµένη. Οι χρήσεις αυτές µεταβάλλονται διαχρονικά σε κάθε επίπεδο, από φυσικούς και όχι µόνο λόγους, µεταβάλλοντας την εικόνα τους. Η κατηγοριοποίηση των δασών και των δασικών εκτάσεων, όπως αναφέρθηκε ήδη, µπορεί να γίνει κατά διάφορους τρόπους, ο καθένας από τους οποίους περιέχει πληροφορίες που εξυπηρετούν ορισµένο σκοπό. Κατ αρχάς τα δάση και οι δασικές εκτάσεις κατηγοριοποιούνται ανάλογα: µε την ωφελιµότητα και λειτουργία που εξυπηρετούν - ιδιαίτερου ενδιαφέροντος (εθνικοί δρυµοί, αισθητικά δάση, υγροβιότοποι, διατηρητέα µνηµεία της φύσης, περιοχές προστατευόµενες από το κοινωνικό δίκαιο, αρχαιολογικοί χώροι κ.ά.) - προστατευτικού χαρακτήρα (επί εδαφών, υπόγειων υδάτων, όµορων περιοχών κ.ά.) - παραγωγικής εκµετάλλευσης (δασικών προϊόντων και αγαθών πρωτογενούς παραγωγής κ.ά.) - αναψυχής, άλλων περιπτώσεων (βελτίωση συνθηκών ζωής, τουριστική ανάπτυξη) µε τη θέση τους προς τους χώρους ανθρώπινης εγκατάστασης και δραστηριότητας - πάρκα, άλση - εντός πόλεων - σε ορισµένη ζώνη από θάλασσα, ποταµό (παραλιακή, παρόχθια, παραλίµνια) - πέριξ τουριστικών εγκαταστάσεων - πέριξ αρχαιολογικού χώρου - εντός βιοµηχανικών ζωνών ή εντός ζώνης γύρω από αυτές Η συνοπτική κατηγοριοποίηση των δασών και των δασικών εκτάσεων σε συνάρτηση µε την επικρατούσα χρήση δίνεται παρακάτω: άση 6

7 - Κωνοφόρα (έλατα, πεύκα, µαύρη πεύκη, λοιπά κωνοφόρα) - Πλατύφυλλα (δρυς, οξιά, λοιπά φυλλοβόλα, αείφυλλα) ασικές εκτάσεις - Αραιή βλάστηση (θαµνώδεις εκτάσεις, ποώδες βλάστηση, αραιή βλάστηση) - Ασκεπείς εκτάσεις (φρυγανώδης, χορτολιβαδικές, βραχώδεις, ακάλυπτοι χώροι, ασκεπείς κορυφές) Ακόµη τα δάση και οι δασικές εκτάσεις κατηγοριοποιούνται ανάλογα µε το δηµόσιο ή ιδιωτικό χαρακτήρα τους σε: ηµόσιου χαρακτήρα - Εκµεταλλεύσιµα (µε παραχώρηση εκµετάλλευσης / µε µίσθωση) - Μη εκµεταλλεύσιµα ιεκδικούµενες εκτάσεις - Εκµεταλλεύσιµα (διακατεχόµενα ή µη) - Μη εκµεταλλεύσιµα Ιδιωτικού χαρακτήρα - Εκµεταλλεύσιµα - Μη εκµεταλλεύσιµα) Επεµβάσεις στο ασικό Χώρο. Στα δάση και στις δασικές εκτάσεις, οι οποίες προστατεύονται συνταγµατικά, δεν επιτρέπεται καµία επέµβαση, εκτός από τις ρητά αναφερόµενες περιπτώσεις και τα απολύτως απαραίτητα για την τεχνητή αναδάσωση και την προστασία της βλάστησης Οι ειδικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις επεµβάσεων στα δάση και στις δασικές εκτάσεις κατά είδος ή κατηγορία παρέµβασης αναφέρονται κατωτέρω: εκχέρσωση δηµοσίων δασών και δασικών εκτάσεων. εκχέρσωση ιδιωτικών δασών και δασικών εκτάσεων. οδοί. πόλεις και οικιστικές περιοχές. περιοχές οικοδοµικών συνεταιρισµών. τουριστικές εγκαταστάσεις. βιοµηχανίες. µεταλλευτικές και λατοµευτικές εργασίες. δηµόσια έργα υποδοµής. στρατιωτικά έργα. πολιτιστικά έργα και εκδηλώσεις. παραχώρηση για γενικότερους λόγους. Προβλήµατα του ασικού Χώρου Τα προβλήµατα του δασικού χώρου εξακολουθούν σήµερα να είναι πολλά και σύνθετα. Τα βασικότερα εξ αυτών αναφέρονται συνοπτικά: Το θεσµικό πλαίσιο του δασικού χώρου είναι περίπλοκο, χρονικά διαφοροποιούµενο, γεωγραφικά ανοµοιόµορφο και εκ του αποτελέσµατος ανεπαρκές. Η καταστροφή και υποβάθµιση των δασών αποτελεί ένα αυξανόµενο φαινόµενο. Το δάσος ως παράγοντας παραγωγής προϊόντων, προστασίας του εδάφους, αποθήκευσης νερού, ως βασικό στοιχείο του φυσικού περιβάλλοντος για την οικολογική ισορροπία και ως τόπος αναψυχής καταστρέφεται ή υποβαθµίζεται. Η συρρίκνωση του δασικού χώρου είναι αυξανόµενη από την οικιστική χρησιµοποίηση. Οι κυριότερες περιπτώσεις δηµιουργούνται: - µε εντάξεις δασικού χώρου στο σχέδιο πόλεως (νέες εντάξεις, οικοδοµικοί συνεταιρισµοί κ.α.). 7

8 - µε τη νόµιµη δόµηση σε δασικές εκτάσεις, οι οποίες αποχαρακτηρίζονται και βαφτίζονται αγροτικές περιοχές, µε βάση την επιλεκτική ανεξέλεγκτη κρίση των αρµόδιων υπηρεσιών. Στα ιδιωτικά δάση και δασικές εκτάσεις απαγορεύεται ευθέως εκ του Συντάγµατος οποιαδήποτε οικοδοµική δραστηριότητα, θεωρούµενη απολύτως ασυµβίβαστη προς τον προορισµό τους. Παρ όλα αυτά η αυθαίρετη δόµηση στο δασικό χώρο είναι υπαρκτή. Η χρήση του δασικού χώρου σε συνάρτηση µε το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Η αναγνώριση ιδιωτικών δασών και δασικών εκτάσεων, που συναρτάται µε την προϋπάρχουσα ή την παρούσα χρήση γης και επηρεάζει σε σηµαντικό βαθµό την έκταση των προηγουµένως αναφερθέντων προβληµάτων. Η επίλυση των προβληµάτων αυτών είναι επιτακτική και θα αποφέρει σηµαντικά οφέλη στη χώρα. Στη συνέχεια εξετάζεται ειδικότερα το θέµα της διαχείρισης και προστασίας του δασικού χώρου µε την ανάπτυξη εξειδικευµένων συστηµάτων πληροφοριών. Ανάπτυξη Συστηµάτων Πληροφοριών για τη ιαχείριση και Προστασία του ασικού Χώρου Forest Information System (F.I.S.) του Ε.Μ.Π. Με αφορµή τις επαναλαµβανόµενες πυρκαγιές στην Αττική ξεκίνησε η ιδέα της δηµιουργίας ενός συστήµατος, που να είναι ικανό να πλαισιώνει και να οργανώνει κάθε προσπάθεια ή µελέτη για τη διαχείριση και την προστασία του δασικού χώρου. Από τις µεγάλες σε έκταση πυρκαγιές στην περιοχή της Πεντέλης το 1998 αλλά και παλαιοτέρα, επήλθαν αλλαγές στη χρήση του δασικού χώρου. Αυτό αποτέλεσε για τα µέλη της περιοχής του Κτηµατολογίου του Τοµέα Τοπογραφίας του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, το έναυσµα ανάπτυξης ενός συστήµατος προστασίας µε χρήση σύγχρονης τεχνολογίας, µε τη συµµετοχή ερευνητών του Εργαστηρίου αλλά και προπτυχιακών φοιτητών. Στη βάση αυτή υλοποιήθηκε ένα τέτοιο σύστηµα πληροφοριών διαχείρισης του δασικού χώρου, το F.I.S. (Forest Information System), που έχει ως στόχο, να παρέχει στο χρήστη τη δυνατότητα καταγραφής και επεξεργασίας όλων εκείνων των στοιχείων που χαρακτηρίζουν µια ευρύτερη δασική περιοχή, µε τελικό σκοπό την προστασία της. Προκειµένου να µελετηθεί η περιοχή, συγκεντρώθηκαν όλα τα απαραίτητα στοιχεία από τις αρµόδιες υπηρεσίες. Τα στοιχεία αυτά απαρτίζουν τοπογραφικά διαγράµµατα της περιοχής, χάρτες χρήσεων γης, αεροφωτογραφίες διαφόρων χρονολογιών (πριν και µετά την πυρκαγιά), στοιχεία που αφορούν σε παλαιότερες πυρκαγιές στην περιοχή, πληθυσµιακά στοιχεία, δασικοί αντιπυρικοί ορθοφωτοχάρτες καθώς και όλα τα νοµικά στοιχεία που διέπουν τα δάση και το καθεστώς αναδασώσεων. Μετά την επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων, δηµιουργήθηκαν επίπεδα πληροφορίας ανάλογα µε το είδος τους, όπως π.χ. τα όρια της πυρκαγιάς, είδη βλάστησης (φυσικής /τεχνητής), ρέµατα, υψοµετρικές καµπύλες, οδικό δίκτυο, οικισµοί, τριγωνοµετρικά σηµεία, θέσεις όπου έχουν ληφθεί µέτρα αντιπυρικής προστασίας (πυροσβεστικοί κρουνοί, δεξαµενές, πυροφυλάκια), όρια δήµων και κοινοτήτων, δοµηµένα τµήµατα κ.ά. Με κατάλληλη ανάλυση και επεξεργασία των παραπάνω επιπέδων πληροφορίας δηµιουργήθηκαν πέντε θεµατικοί χάρτες µε δυνατότητα συνδυασµού των πληροφοριών. Το F.I.S. περιλαµβάνει περιγραφικές πληροφορίες, οι οποίες προέρχονται από επίγειες φωτογραφίες καθώς επίσης και συνδυασµούς αεροφωτογραφιών διαφορετικών χρονολογιών της ίδιας περιοχής, ώστε να φαίνεται η διαχρονική της εξέλιξη και οι επιπτώσεις από την πυρκαγιά. Πλεονέκτηµα του F.I.S. αποτελεί το γεγονός ότι παρέχει τη δυνατότητα στο χρήστη, να συνδυάσει και να ενοποιήσει ποικίλες πληροφορίες, όπως τοπογραφικές, πολεοδοµικές, δασολογικές, ευαίσθητες και προβληµατικές περιοχές, µε στόχο τη συνολική ταυτόχρονη αντιµετώπιση όλων των θεµάτων που αφορούν στο δασικό χώρο. Αν προστεθούν και 8

9 στοιχεία σχεδιασµού, πρόληψης και καταστολής πυρκαγιών, τότε µπορούµε να δούµε εφαρµογές του στις περιοχές: διαχείρισης δασικού χώρου (δίνοντας την ολοκληρωµένη εικόνα κάθε δασικής έκτασης). πρόληψης και καταστολής πυρκαγιών (παρέχοντας τη δυνατότητα πρόβλεψης και άµεσης αντίδρασης-οργάνωσης σχεδίου δράσης, ελαχιστοποιώντας έτσι το µέγεθος της καταστροφής). ως "γέφυρα" µεταξύ των αρµοδίων υπηρεσιών και φορέων όπως τα δασαρχεία, οι Ο.Τ.Α., η πυροσβεστική υπηρεσία κ.ά., µε σκοπό την ευελιξία, ακρίβεια και αµεσότητα των αναγκαίων ενεργειών σε περιπτώσεις ανάγκης. Το F.I.S. θα µπορούσε µε τον ίδιο τρόπο να εφαρµοστεί και σε άλλες δασικές περιοχές, ώστε να γίνει καταγραφή και παρακολούθησή τους. Ο εµπλουτισµός των στοιχείων που περιλαµβάνει και η συστηµατική χρησιµοποίησή του, σε συνδυασµό µε τη σύνταξη του Εθνικού Κτηµατολογίου, θα µπορούσαν να παίξουν το ρόλο ενός αποτελεσµατικού διαχειριστικού εργαλείου και να συµβάλλουν στην προστασία των δασών και του φυσικού περιβάλλοντος γενικότερα. Στο σχήµα 2 παρουσιάζονται χαρακτηριστικές απεικονίσεις της πληροφορίας του συστήµατος F.I.S. Σχήµα 2. Χάρτες αντιπυρικής προστασίας, βλάστησης, τοπογραφικοί & πολυµέσων του F.I.S. Figure 2. Maps for counter-fire protection, vegetation, topography and multimedia of the F.I.S Περιγραφή του Συστήµατος. Κατά την ανάπτυξη του F.I.S, δόθηκε περισσότερο βάρος στη συλλογή στοιχείων από πολλά γνωστικά αντικείµενα, διαφορετικές πηγές, ασύµβατης συχνά µορφής, για την µε ολοκληρωµένο τρόπο κάλυψη του αντικειµένου. Συνειδητά, η φιλικότητα στο χρήστη µε τη 9

10 δηµιουργία νέου περιβάλλοντος και αυτοµατισµών αποτέλεσε δεύτερη προτεραιότητα, διατηρώντας όµως αυτήν τη δυνατότητα για το µέλλον. Ανάµεσα στις δυνατότητες του συστήµατος είναι η απεικόνιση των σηµείων στα οποία έχουν καταχωρισθεί φωτογραφίες και η προβολή τους, όπως και η προβολή συνδυασµού αεροφωτογραφιών, για τη διαχρονική παρακολούθηση των µεταβολή στην περιοχή µελέτης. Τέλος υπάρχει το σύστηµα δίνει τη δυνατότητα δηµιουργίας θεµατικών χαρτών όπως οριοθέτησης των πυρκαγιών 1995 & 1998, αντιπυρικών χαρτών, τοπογραφικών διαγραµµάτων κ.ά. (Goulioumi et al. 2000). Σύστηµα Τηλεπισκόπησης Χαρτογράφησης της Κτηµατολόγιο Α.Ε. Σύµφωνα µε το άρθρο 4 «Σύστηµα τηλεπισκόπησης χαρτογράφησης» του Ν.3818/2010: «Η εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» θέτει σε λειτουργία, υπό την εποπτεία του Οργανισµού Κτηµατολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος που συγκροτήθηκε µε το ν. 1647/1986 (ΦΕΚ 141 Α ), σύστηµα τηλεπισκοπικής περιοδικής χαρτογράφησης του Νοµού Αττικής και ενηµερώνει µέσα στο πρώτο τριήµερο κάθε ηµερολογιακού µήνα την Ειδική Υπηρεσία Κατεδαφίσεων του άρθρου 7 για κάθε νέο κτίσµα που εντοπίζεται σε γήπεδο εκτός σχεδίων πόλεων και εκτός ορίων οριοθετηµένων οικισµών στις περιοχές του περιγράµµατος του άρθρου 1, αναφέροντας υποχρεωτικά τις γεωγραφικές συντεταγµένες του κτίσµατος». [ΦΕΚ 17Α/ ] Σχήµα 3. Ενδεικτικές περιπτώσεις από τα αποτελέσµατα του συστήµατος Figure 3. Distinctive examples of the products of the system 10

11 Τα πρώτα επίσηµα αποτελέσµατα προέκυψαν κατόπιν σύγκρισης φωτοληψιών της 27 ης Αυγούστου 2009 και της 22 ας Φεβρουαρίου 2010 στις περιοχές της Β.Α. Αττικής που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Αυγούστου του 2009 και πιο συγκεκριµένα στις καµένες περιοχές του Αγίου Στεφάνου, Άνοιξης, Ν. Μάκρης, Γέρακα, Παλλήνης, ιονύσου, ροσιάς και Μαραθώνος Πεντέλης, Βιλίων (οικισµός Πόρτο Γερµενό) και Μαγούλας, καθώς και της Ροδόπολης, Σταµάτας, Ανθούσης, Βαρνάβα, Γραµµατικού, Καπανδριτίου και Πικερµίου (Σχήµα 3). Οι 117 αλλαγές που εντοπίστηκαν αφορούν κυρίως σε ενδεχόµενη αυθαίρετη δόµηση, σε περίοδο µάλιστα που ίσχυε αναστολή οικοδοµικών εργασιών, αλλά και σε αλλαγές που παρατηρήθηκαν στην επιφάνεια του εδάφους (εκχερσώσεις, εκσκαφές, κ.ά.) (Κτηµατολόγιο Α.Ε. 2010). Αυτές παραδόθηκαν µε τις γεωγραφικές τους συντεταγµένες στην Ειδική Υπηρεσία Κατεδαφίσεων την 1 η Απριλίου για επιβεβαίωση των παραβάσεων µε αυτοψία και εν συνεχεία ειδοποίηση των υπηρεσιών της Περιφέρειας για την έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων. Σε περίπτωση που κωλυσιεργήσει η διαδικασία, η ειδική υπηρεσία του υπουργείου έχει δικαίωµα να κινήσει αµέσως διαδικασίες για την κατεδάφιση των αυθαίρετων κτισµάτων. (Γκόλιας 2010). Άλλα Παραδείγµατα ράσεων και Συστηµάτων Πρόληψης ασικών Πυρκαγιών. Με την πρόοδο της τεχνολογίας καθίσταται όλο και πιο φιλική αλλά και πιο αποτελεσµατική η χρήση µηχανοργανωµένων συστηµάτων σε θέµατα που αφορούν στο δασικό χώρο. Γεωγραφικά συστήµατα πληροφοριών για την πρόληψη, διαχείριση και πρόβλεψη φυσικών καταστροφών, συστήµατα 3-διάστατης απεικόνισης για τη λήψη αποφάσεων στην αντιµετώπιση δασικών πυρκαγιών και συστήµατα GPS για την οριοθέτηση του δασικού χώρου, είναι µερικές µόνο από τις εφαρµογές που αναπτύσσονται παγκοσµίως. Η Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας αποτελεί όργανο της ελληνικής πολιτείας για την πρόληψη, αντιµετώπιση και αποκατάσταση φυσικών καταστροφών, η οποία σε συνεργασία µε εγχώριους αλλά και διεθνείς φορείς και οργανισµούς, παρακολουθεί, καταγράφει, ενηµερώνει και όταν χρειαστεί επεµβαίνει και συντονίζει τις απαιτούµενες ενέργειες. Τµήµα της δράσης της αποτελεί το Γεωγραφικό Σύστηµα Πληροφοριών που έχει αναπτύξει και το οποίο περιέχει, όπως φαίνεται και στο ακόλουθο έκθεµα, δεδοµένα σχετικά µε την καταγραφή και παρακολούθηση χώρων ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορριµµάτων, µε την πρόβλεψη κινδύνου πυρκαγιάς κ.ά. (Σχήµα 4) (Αλεξανδρής 2010). Σχήµα 4. Χάρτες ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορριµµάτων & πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς Figure 4. Maps of non-controlled garbage dumping and of forest fire prediction 11

12 Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο έχει δηµιουργηθεί το «Land Management and Natural Hazards Unit» του «Institute for Environment and Sustainability» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο µεταξύ άλλων έχει αναπτύξει δράσεις όπως η «Action FOREST» µε την ανάπτυξη ενός συστήµατος µε δεδοµένα και πληροφορίες για τα Ευρωπαϊκά δάση, αλλά και γεωγραφικά συστήµατα πληροφοριών όπως το «European Forest Fire Information System (EFFIS)» (Σχήµα 5). Το τελευταίο περιλαµβάνει χάρτες παρακολούθησης των δασών, αλλά και πρόβλεψη πιθανότητας εκδήλωσης πυρκαγιών, βασιζόµενο κυρίως σε µετεωρολογικά δεδοµένα µε πληροφορίες που ενηµερώνονται και ανανεώνονται συνεχώς (European Commission 2010). Σχήµα 5. Η τρέχουσα περίοδος πυρκαγιών στην Ε.Ε. και το περιβάλλον του ΓΣΠ EFFIS Figure 5. The current forest fire season in the E.E and the EFFIS-GIS interface Σε ευρωπαϊκό επίπεδο και πάλι αλλά µε ιδιωτική πρωτοβουλία µέσω µελετητικών γραφείων έχει αναπτυχθεί το Σύστηµα πρόληψης και διαχείρισης δασικών πυρκαγιών «Forest Fire Management and Fire Prevention System (FOMFIS)», αντικείµενο του οποίου είναι ο προσδιορισµός της «καύσιµης ύλης» σε πλήθος σηµείων δοκιµών και η πρόβλεψη βάση αυτής της επικινδυνότητας για την εκδήλωση πυρκαγιάς (Σχήµα 6) (Καλλιδροµίτου 1999). Σχήµα 6. Θέσεις δοκιµών, κατανοµή καύσιµης ύλης κι επικινδυνότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς Figure 6. Test sites, fuel distribution and forest fire probabilities 12

13 Αντίστοιχα στις Η.Π.Α. και συγκεκριµένα στη Florida έχει αναπτυχθεί ένα διαδικτυακό Γεωγραφικό Σύστηµα Πληροφοριών, το «Forestry Fire Management Information System (FMIS) Mapping Tool» (Σχήµα 7), ένα εργαλείο το οποίο σε πραγµατικό χρόνο παρέχει κάθε δυνατή πληροφορία για την εκδήλωση και τη διαχείριση των πυρκαγιών στην Πολιτεία της Florida (Florida Department of Agriculture and Consumer Services 2004). Σχήµα 7. Forestry Fire Management Information System (FMIS) Mapping Tool Figure 7. Forestry Fire Management Information System (FMIS) Mapping Tool Πρωτοποριακό για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών πρέπει να θεωρηθεί και το σύστηµα καταγραφής video του Department for Modelling and Intelligent Systems, Faculty of Electrical Engineering, Mechanical Engineering and Naval Architecture University of Split (Σχήµα 8). Συγκεκριµένα, µε τη χρήση video από ένα βελτιστοποιηµένο δίκτυο από κάµερες, ένα λογισµικό αναλαµβάνει αυτοµατοποιηµένα (υπάρχει και manual δυνατότητα) να εντοπίσει πιθανές εστίες φωτιάς, να αναλύσει τις διαφορές στην εικόνα πριν και µετά και να ενεργοποιήσει διαδικασίες συναγερµού αν διαπιστωθεί ότι πρόκειται για δασική πυρκαγιά. (Stipanicev 2007). Σχήµα 8. Το δίκτυο από κάµερες και ο αλγόριθµος αυτόµατης παρακολούθησης Figure 8. Video-cameras network and automatic surveillance algorithm Για τον καθορισµό των ορίων του δασικού χώρου στην Τουρκία, στα πλαίσια του δασικού Κτηµατολογίου, γίνεται χρήση τεχνολογίας GPS και GIS. Η καταγραφή των σηµείων θλάσης της οριογραµµής του δασικού χώρου γίνεται µε τη χρήση στατικού GPS, 13

14 ενώ η επεξεργασία των µετρήσεων και η απεικόνιση των τελικών σηµείων και της τελικής οριογραµµής γίνεται σε περιβάλλον ArvView GIS (Σχήµα 9) (Acar et al. 2002). Σχήµα 9. Ψηφιοποίηση στο ArcView, βάση δεδοµένων και δασικός κτηµατολογικός χάρτης Figure 9. Digitization in ArcView GIS, data-base and forestal cadastral map Συµπεράσµατα-Προτάσεις Είναι προφανές ότι, σε διεθνές επίπεδο υπάρχει αυξηµένη ευαισθητοποίηση σε θέµατα προστασίας και διαχείρισης του δασικού χώρου. Αυτό προκύπτει από το θεσµοθετηµένο καθεστώς προστασίας και παρακολούθησης για κάθε συντελούµενη στο χώρο αυτό µεταβολή, καθώς και από τις προσπάθειες ανάπτυξης σχετικών συστηµάτων καταγραφής, ελέγχου, αλλά και συντονισµού της διαχείρισης του δασικού χώρου. Στην κατεύθυνση αυτή, σηµαντικό ρόλο παίζει η ύπαρξη κτηµατολογίου, ως υπόβαθρο στην ανάπτυξη σύγχρονων συστηµάτων διαχείρισης και προστασίας του δασικού χώρου. Στη χώρα µας, το έργο της δηµιουργίας ασικών Χαρτών κινείται παράλληλα µε το πρόγραµµα σύνταξης του Εθνικού Κτηµατολογίου. Η σύνταξη και η κύρωση των ασικών Χαρτών είναι κοµβικό σηµείο για την οµαλή εξέλιξη του Εθνικού Κτηµατολογίου ( ούκας 2002). Αντίστοιχα, η ορθολογική διαχείριση και προστασία του δασικού χώρου χρειάζεται αξιόπιστο κι ενηµερωµένο πληροφοριακό υλικό χαρτών που να απεικονίζουν τις ιδιοκτησίες και χρήσεις γης στο πλαίσιο ενός ολοκληρωµένου κτηµατολογικού συστήµατος. Η αντιµετώπιση των επιµέρους προβληµάτων που επισηµάνθηκαν προηγούµενα, πρέπει ειδικότερα να περιλάβει: Την αποσύνδεση της συσχέτισης της χρήσης γης και της αναγνώρισης δικαιωµάτων κυριότητας στο δασικό χώρο. Την απλοποίηση και κωδικοποίηση της διαδικασίας αναγνώρισης εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί δασών. Την αντικειµενοποίηση των ορίων του δασικού χώρου, στους συντασσόµενους ασικούς Χάρτες. Την άµεση ολοκλήρωσης της διαδικασίας σύνταξης και κύρωσης των ασικών Χαρτών για όλη την Επικράτεια. 14

15 Βιβλιογραφία Acar, H., Gumus, S., Yoshimura, T., Gandeseca, S., Topalak, O., Eroglu, H., Eker, M., Aricak, B., Caliskan, E., «GPS/GIS usage on the forest boundary points surveying and mapping», International Symposium on GIS, September 23-26, Istanbul-Turkey, Αλεξανδρής,., «Ο ρόλος της ΓΓΠΠ στη διαχείριση των φυσικών καταστροφών», Βασιλάκος, Χ., Χατζόπουλος, Ι., Καλαµποκίδης, Κ., Παπαπαναγιώτου, Β., «Σχεδιασµός δικτύου ανίχνευσης δασικών πυρκαγιών µε χρήση γεωγραφικών συστηµάτων πληροφοριών», 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο HellasGIs, Γκόλιας,., «Πάνω από 117 αυθαίρετα χτίστηκαν στα καµένα της Αττικής», Αδέσµευτος Τύπος, 08/04/2010. Goulioumi, C., Papadopoulou, E., Labropoulos, A., Zentelis, P., «Development of an Information System for the management and the protection of the forests as a land-use. Application on Penteli mountain»,fig Commision 3, Athens 2000 workshop, Athens Greece, October 4th-7th ούκας, Κ.Α., «ασικό και Αγροτικό Κτηµατολόγιο», Εκδ. Γιαχούδη, Θεσσαλονίκη Ελληνική ηµοκρατία «Ν.3818/ , ΦΕΚ 17Α/ » Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης European Commission, Joint Research Center, Institute for Environment and Sustainability, «European Forest Fire Information System (EFFIS)», Ζεντέλης, Π., «Περί Κτηµάτων Λόγος και Κτηµατολόγιο», Εκδόσεις Παπασωτηρίου, Kallidromitou, D., Bonazountas, M., Papachristou, P. and Caballero, D. (1999) FOMFIS: Forest Fire Management & Fire Prevention System, ESRI European User Conference, ESRI Germany s 20th Anniversary, 7th German ESRI User Conference November 1999, Munich, Κτηµατολόγιο Α.Ε. Μπουζινέκης, Α. " ασικοί Χάρτες - Κτηµατολόγιο - ασολόγιο" Stipaničev, D., Vuko, T., Krstinić, D., Štula, M., Bodrožić, L., «Forest Fire Protection by Advanced Video Detection System - Croatian Experiences», Florida Department of Agriculture and Consumer Services, Division of Forestry, «Forestry Fire Management Information System (FMIS) Mapping Tool», Χατζοπούλου, Ι. «ασική Νοµοθεσία», εκδ. Α. Σάκκουλα, Αθήνα-Κοµοτηνή, Xiaopeng, W., Gaofeng, K., Xiaobin, H., «Forest fire fighting command and decision making system study based on 3s technology - Take Jiaohe city in Jilin province as an example», The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences. Vol. XXXVII. Part B4. Beijing, Χλύκας, Ν. «Αν υπήρχαν οι ασικοί Χάρτες..»,

16 The Contribution of Cadastral Systems to the Management of Forest Areas E. Dimopoulou, Assistant Professor N.T.U.A., Surveyor Engineer, A. Labropoulos, Surveyor Engineer, PhD Student NTUA P. Zentelis, Professor N.T.U.A., Surveyor Engineer - Civil EngineerCadastre, Department of Topography, School of Rural and Surveying Engineering, N.T.U.A. Abstract Forest areas in Greece, despite their constitutional recognition since 1975, are not quite protected or managed in a resilient way. Encroachments of forest public land and urban development or unplanned urban expansion, affect the character of forest areas as an entire ecosystem. Moreover, the lack of forest maps, portraying the forest boundaries, tolerates the misinterpretation of the existing institutional framework, thus resulting in various social, economic and environmental problems. This paper aims at highlighting the main forest areas problems related to the ongoing National Cadastral Project. These problems include: The State-claimed rights over forest areas. The deficient forest land use protection, generated by the multiplicity of uses and of different legal exemptions. The study also presents preemptive research efforts aimed at protecting and monitoring forest areas in different countries. 16

2. Δασική έκταση υπάρχει όταν στο παραπάνω σύνολο η άγρια ξυλώδης βλάστηση, υψηλή ή θαμνώδης, είναι αραιά.

2. Δασική έκταση υπάρχει όταν στο παραπάνω σύνολο η άγρια ξυλώδης βλάστηση, υψηλή ή θαμνώδης, είναι αραιά. Ορισμός του δάσους και των επιμέρους εκτάσεων Αρθρον 3. Εκτασις εφαρμογής. " 1. Ως δάσος ή δασικό οικοσύστημα νοείται το οργανικό σύνολο άγριων φυτών με ξυλώδη κορμό πάνω στην αναγκαία επιφάνεια του εδάφους,

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις Κτηματολογίου-Δάση & Δασικές εκτάσεις. Χρυσή Πότσιου Επίκουρη Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. chryssyp@survey.ntua.gr

Σημειώσεις Κτηματολογίου-Δάση & Δασικές εκτάσεις. Χρυσή Πότσιου Επίκουρη Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. chryssyp@survey.ntua.gr Σημειώσεις Κτηματολογίου-Δάση & Δασικές εκτάσεις Χρυσή Πότσιου Επίκουρη Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. chryssyp@survey.ntua.gr Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ Τ.Κ. ΞΕΡΙΑ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ Τ.Κ. ΞΕΡΙΑ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ 1 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ Τ.Κ. ΞΕΡΙΑ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ 14 Ιουνίου 2011 2 Ένα σύντομο ιστορικό Ενα σύντομο ιστορικό με τα σημαντικότερα στάδια για την καταγραφή των δασών και δασ.εκτάσεων:

Διαβάστε περισσότερα

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης Άρθρο 23 του 94/14.04.2014) ν. 4258/2014 Ακίνητα του Δημοσίου Περιφερειακών Πάρκων προστασίας και αξιοποίησης (ΦΕΚ Α Δημιουργία περιβαλλοντικής 1. Ακίνητα που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη Παρουσίαση Μαθημάτων Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών. Στη θεματική περιοχή: Περιβάλλον

Σύντομη Παρουσίαση Μαθημάτων Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών. Στη θεματική περιοχή: Περιβάλλον Σύντομη Παρουσίαση Μαθημάτων Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Στη θεματική περιοχή: Περιβάλλον Προπτυχιακά μαθήματα Στη θεματική περιοχή: Περιβάλλον Μάθημα Στόχοι / Περιεχόμενο Εξάμηνο Υποχρ. /Επιλ.

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι:

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ Ταχ.Δ/νση : Α. Παπανδρέου 3 Τ.Κ. : 61100 Τηλέφωνο : 2341350116,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Προστασία δασών και δασικών εκτάσεων του νομού Αττικής. Άρθρο 1 Αναστολή έκδοσης οικοδομικών Αδειών και απαγόρευση εκτέλεσης εργασιών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Προστασία δασών και δασικών εκτάσεων του νομού Αττικής. Άρθρο 1 Αναστολή έκδοσης οικοδομικών Αδειών και απαγόρευση εκτέλεσης εργασιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ Aθήνα, 20 / 1 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ9Β-ΣΧΠ. ΑΔΑ: ΑΘΗΝΑ 26 / 2 / 2013 Αρ. Πρωτ. 599/26167

ΑΔΑ: ΒΕΤ9Β-ΣΧΠ. ΑΔΑ: ΑΘΗΝΑ 26 / 2 / 2013 Αρ. Πρωτ. 599/26167 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣ/ΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΔΙΚ/ΤΩΝ & ΝΟΜ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Δεστούνη 2 και Αχαρνών 381 - Αθήνα ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

Υποδομή γεωχωρικών δεδομένων της Κτηματολόγιο Α.Ε.

Υποδομή γεωχωρικών δεδομένων της Κτηματολόγιο Α.Ε. Υποδομή γεωχωρικών δεδομένων της Καθ. Απόστολος Αρβανίτης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Αθήνα, 11/10/2012 Η εταιρία είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και έχει ως σκοπό τη μελέτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΘΕΜΑ: «Η συµµετοχή δικηγόρων στα συµπράττοντα σχήµατα για. τις µελέτες κτηµατογράφησης Νοµικές εργασίες. κτηµατογράφησης από δικηγόρους»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΘΕΜΑ: «Η συµµετοχή δικηγόρων στα συµπράττοντα σχήµατα για. τις µελέτες κτηµατογράφησης Νοµικές εργασίες. κτηµατογράφησης από δικηγόρους» Προς το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκη 15 Ιουνίου 2005 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ: «Η συµµετοχή δικηγόρων στα συµπράττοντα σχήµατα για τις µελέτες κτηµατογράφησης Νοµικές εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ιωάννης Ζ. Γήτας Τηλ: +30 2310 992699,

Διαβάστε περισσότερα

Certified in Crisis Management with G.I.S. (CCMG) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.0

Certified in Crisis Management with G.I.S. (CCMG) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.0 (CCMG) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ Το πρόγραµµα του Εθνικού Κτηµατολογίου δέκα χρόνια από την έναρξή του βρίσκεται στην πιο κρίσιµη φάση του.αυτό οφείλεται τόσο στα πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ (RS) ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (G.I.S.) ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ (RS) ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (G.I.S.) ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΑΣΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ (RS) ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (G.I.S.) ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» Άρθρο 1 Ορισμός Για τις ανάγκες του παρόντος νόμου, βοσκήσιμες γαίες καλούνται οι εκτάσεις που δύνανται να χρησιμοποιηθούν για βόσκηση ζώων, στις οποίες αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Certified in Crisis Management with G.I.S. (C.C.M.G.)

Certified in Crisis Management with G.I.S. (C.C.M.G.) Certified in Crisis Management with G.I.S. (C.C.M.G.) Τίτλος Προγράμματος: «Συστήματα Διαχείρισης Κρίσεων Φυσικών Καταστροφών με την εφαρμογή G.I.S.» Περίγραμμα εκπαίδευσης (Syllabus) 1. Πρόληψη Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός

Ο Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός Ο Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός Σύνδεσμος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Κύπρου (ΣΑΤΜΚ) ρ. ημήτρης ημητρίου, Πρόεδρος ΣΑΤΜΚ Περιεχόμενα παρουσίασης 1. Ιστορικά στοιχεία 2. Τι είναι ο Αγρονόμος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ Διεθνής Ομοσπονδία τοπογράφων (FIG): Το Κτηματολόγιο είναι ένα ενήμερο Σύστημα Πληροφοριών Γης βασισμένο στα γεωτεμάχια, που περιέχει μια καταγραφή των δικαιωμάτων στη γη. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ω Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ο Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Ε Λ Λ Α Α Σ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ

Γ Ε Ω Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ο Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Ε Λ Λ Α Α Σ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ Γ Ε Ω Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ο Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Ε Λ Λ Α Α Σ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ Ιούλιος 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΑΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

9. Για την αντιµετώπιση της κατάστασης πρέπει να προωθηθεί άµεσα

9. Για την αντιµετώπιση της κατάστασης πρέπει να προωθηθεί άµεσα 1 Προς το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής Συνοπτική έκθεση της κατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος στην Πάρνηθα & Αττική και των µέτρων που πρέπει να ληφθούν (εν όψει της συζήτησης στο Π.Σ. για την Πάρνηθα)

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματική Παρακολούθηση Περιβαλλοντικών Αλλαγών με Μέσα Τηλεπισκόπισης

Συστηματική Παρακολούθηση Περιβαλλοντικών Αλλαγών με Μέσα Τηλεπισκόπισης Συστηματική Παρακολούθηση Περιβαλλοντικών Αλλαγών με Μέσα Τηλεπισκόπισης Dr. Σπύρος Κοψιδάς: Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής / ΕΚΕΤΑ Dr. Θανάσης Σφέτσος: Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Ερευνών / ΕΚΕΦΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη διαδικτυακού Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων για την έκδοση Πράξεων Χαρακτηρισμού από τη Δασική Υπηρεσία

Ανάπτυξη διαδικτυακού Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων για την έκδοση Πράξεων Χαρακτηρισμού από τη Δασική Υπηρεσία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε την κτηµατογράφηση «κτήµα» σας

Κάντε την κτηµατογράφηση «κτήµα» σας Κάντε την κτηµατογράφηση «κτήµα» σας ΗΛΩΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΣΑΣ ΣΩΣΤΑ ΕΝΤΟΠΙΣΤΕ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ Η πορεία της κτηματογράφησης μέχρι σήμερα 1995-1999 Ξεκινά πιλοτικά η κτηματογράφηση σε 340 προ- -Καποδιστριακούς

Διαβάστε περισσότερα

Απάντηση στο Δελτίο Τύπου της Συντονιστικής Επιτροπής των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων

Απάντηση στο Δελτίο Τύπου της Συντονιστικής Επιτροπής των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Τμήμα Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων Pressoffice@ktimatologio.gr Τηλ : 210 6505600 fax : 210 6505934 Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2016 Απάντηση στο Δελτίο Τύπου της Συντονιστικής Επιτροπής των Συμβολαιογραφικών

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα 7: Έγχρωµη κατακόρυφη αεροφωτογραφία παραθαλασσίου προαστίου της Αθήνας. (εδώ σε ασπρόµαυρη εκτύπωση). 8

Εικόνα 7: Έγχρωµη κατακόρυφη αεροφωτογραφία παραθαλασσίου προαστίου της Αθήνας. (εδώ σε ασπρόµαυρη εκτύπωση). 8 Εικόνα 7: Έγχρωµη κατακόρυφη αεροφωτογραφία παραθαλασσίου προαστίου της Αθήνας. (εδώ σε ασπρόµαυρη εκτύπωση). 8 Εικόνα 8: Ψηφιακή, πολυφασµατική τηλεπισκοπική απεικόνιση τµήµατος της Ελλάδας από τον δορυφόρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑ20-Ε0Κ II. Fax : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΑ20-Ε0Κ II. Fax : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ&ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ EΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΩΝ & Φ.Π. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑ ΑΣΩΣΕΩΝ & Ο.Υ. ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ι. Η αρχή της συνταγματικής προστασίας του περιβάλλοντος... 5 Α. Η νομική

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS)

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS) Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographical Information Systems GIS) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΣΓΠ Ένα σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ Εισαγωγή 14 Μαίου 2013 Το Άσυλον Ανιάτων προσκαλεί ενδιαφερομένους για την υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

Ανώτατη : Τμήμα Αγρονόμων - Τοπογράφων Μηχανικών Ε.Μ.Π. (1991) Κατηγορία 10: Α τάξη

Ανώτατη : Τμήμα Αγρονόμων - Τοπογράφων Μηχανικών Ε.Μ.Π. (1991) Κατηγορία 10: Α τάξη ΟΝΟΜΑ : ΕΠΩΝΥΜΟ : ΣΟΦΙΑ ΛΑΛΟΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : Ημερομηνία & Χρόνος γέννησης : 3/12/1962 Τόπος γέννησης : Πειραιάς Εθνικότητα & Υπηκοότητα : Ελληνική Οικογενειακή κατάσταση : Έγγαμη, δύο παιδιά Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π. Επιστολής: 20745/07/6 & 16747/08/2 Χειριστές: Αγγελική Μποσδογιάννη Ευάγγελος Τσακιράκης Τηλ. *** Ηµεροµηνία: Προς: Πίνακας Αποδεκτών

Α.Π. Επιστολής: 20745/07/6 & 16747/08/2 Χειριστές: Αγγελική Μποσδογιάννη Ευάγγελος Τσακιράκης Τηλ. *** Ηµεροµηνία: Προς: Πίνακας Αποδεκτών Προς: Πίνακας Αποδεκτών Α.Π. Επιστολής: 20745/07/6 & 16747/08/2 Χειριστές: Αγγελική Μποσδογιάννη Ευάγγελος Τσακιράκης Τηλ. *** Ηµεροµηνία: 12.5.09 Κοινοποίηση: Πίνακας Κοινοποιήσεων Θέµα: Ανεξέλεγκτοι

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλική Παπαγεωργίου. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων, Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών

Βασιλική Παπαγεωργίου. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων, Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών Βασιλική Παπαγεωργίου Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων, Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών 2 3 Οι νέες τεχνολογίες στη στρατηγική του Υπουργείου Η αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ. Διδακτικές Ενότητες Προτεινόμενη Διάρκεια: 36 ώρες / 9 μέρες

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ. Διδακτικές Ενότητες Προτεινόμενη Διάρκεια: 36 ώρες / 9 μέρες ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ Διδακτικές Ενότητες Προτεινόμενη Διάρκεια: 36 ώρες / 9 μέρες Διδακτική Ενότητα (Τίτλος& Περιεχόμενο) Ώρες Εισηγητής 1. Εισαγωγή 2 Καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

του για τον προσδιορισμό της προκαταρκτικής οριογραμμής αυτού.

του για τον προσδιορισμό της προκαταρκτικής οριογραμμής αυτού. Το χαρτογραφικό υπόβαθρο της ζώνης του αιγιαλού της χωράς και η χρησιμοποίηση του για τον προσδιορισμό της προκαταρκτικής οριογραμμής αυτού. Αργυρίου Αργύρης Προϊστάµενος Τµήµατος ιοικητικών Πράξεων Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα 2: Πηγή http://www.otoposmou.gr

Εικόνα 2: Πηγή http://www.otoposmou.gr WWF Ελλάς Φιλελλήνων 26 105 58 Αθήνα Tηλ.: 210 331 4893 Fax: 210 324 7578 g.chasiotis@wwf.gr www.wwf.gr Fax Προς Πίνακας Αποδεκτών Κοινοποίηση Πίνακας Κοινοποίησης Ηµεροµηνία 22-10-2009 Από Νοµική Οµάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Βάσης Γεωγραφικών Δεδομένων για Διαχείριση Κινδύνων στην Αχαΐα. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΑΓΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ΓΕΩΓΡΑΦΟΣ Marathon Data Systems 22η Πανελλαδική Συνάντηση Χρηστών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (EXCEL)

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (EXCEL) Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (EXCEL) Οι καταγραφείσες παρατηρήσεις αναφέρονται χρησιµοποιώντας ως παράδειγµα το φύλλο εργασίας (spreadsheet) ΕΙΚΤΕΣ_ΣΥΝΟΛΙ_ΜΕΛΕΤΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

εκτός των ορίων της παρεχοµένης µε το άρθρο 42 παραγρ. 5 ν. 1337/83 εξουσιοδοτήσεως και συνεπώς ανίσχυρες

εκτός των ορίων της παρεχοµένης µε το άρθρο 42 παραγρ. 5 ν. 1337/83 εξουσιοδοτήσεως και συνεπώς ανίσχυρες ΙΣΤΟΡΙΚΟ Μέχρι την έκδοση της απόφασης 1828/08 του ΣτΕ και στη συνέχεια της παρακάτω Εγκυκλίου 1/2010 του ΥΠΕΚΑ, η έκδοση οικοδοµικών αδειών σε περιοχές εντός οικισµών µέχρι 2.000 κατοίκους γινόταν κατ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών»

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών» ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών» ΑΡΘΡΟ 1 Πεδίο εφαρµογής Εδαφική έκταση που βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως ή εκτός οικισµού που προϋφίσταται του έτους 1923 ή εκτός

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Εσείς Γιατί επιλέξατε το μάθημα Τι περιμένετε από τις ώρες που θα περάσετε διδασκόμενοι μαζί μας; Προτάσεις ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Ι. Οι εργασίες θα ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ ΘΕΟ ΟΣΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ» 1 ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΑ Α1. Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση Α2. Ανταλλαγή εκτάσεων Οικοδομικών Συνεταιρισμών

Διαβάστε περισσότερα

Έδεσσα 30-10-2014 Αρ. Πρωτ. 15700

Έδεσσα 30-10-2014 Αρ. Πρωτ. 15700 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΩΝ ΠΕΛΛΑΣ Έδεσσα 30-10-2014 Αρ. Πρωτ. 15700 ΠΡΟΣ: 1. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007 ΑΠΑΝΤΗΣΗ κυρίου Γιώργου Παπανδρέου 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (19-10-2015) Τηλέφωνο: 2231022319 FAX: 2231026306 Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Μ Ο Υ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (19-10-2015) Τηλέφωνο: 2231022319 FAX: 2231026306 Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Μ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (19-10-2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία: 14-09-2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθμ. Πρωτ.: 4648/159850 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου

Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου 22 εκεµβρίου 2011 Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου Γραφείο Υπουργού ΥΠΕΚΑ Αµαλιάδος 17 115 23 Αθήνα Θέµα : Αίτηµα σχετικά µε την οριστική ρύθµιση του νοµικού

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Κώδικας : 35100 Πληροφορίες: Δ. Τσιλογιάννη Tηλέφωνο: 22310-22319 FAX: 22310-26306 E mail : dimitra.tsilogianni@apdthest.gov.

Ταχ. Κώδικας : 35100 Πληροφορίες: Δ. Τσιλογιάννη Tηλέφωνο: 22310-22319 FAX: 22310-26306 E mail : dimitra.tsilogianni@apdthest.gov. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Λαμία 21-07-2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & Αριθ. Πρωτ : 3415/128926 ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Περίληψη Εργασίας του µαθήµατος: Σύγχρονες πρακτικές του σχεδιασµού και δυναµική των χωρικών δοµών και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΤ2-08 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ... 2

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΤ2-08 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ... 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ... 2 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΧΩΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ... 4 ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για την Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για την Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας 1 Πάτρα, 15-1-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 4845/1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Η κρίση του περιβάλλοντος των τελευταίων δεκαετιών ήταν το έναυσµα µιας νέας δυναµικής, η οποία οδήγησε και στην αναγκαιότητα της δηµιουργίας ειδικών σπουδών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ. «e- Πολεοδοµία: Ένα εργαλείο για Μηχανικούς & όχι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ. «e- Πολεοδοµία: Ένα εργαλείο για Μηχανικούς & όχι ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΠΜΣ ΤΕΧΝΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ «e- Πολεοδοµία: Ένα εργαλείο για Μηχανικούς & όχι µόνο» Αθανάσιος Ηλιοδροµίτης Αγρονόµος & Τοπογράφος

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗΣ ΓΕΩΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε.»

«ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗΣ ΓΕΩΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε.» ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗΣ ΓΕΩΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε. Καλουδιώτης Δημήτριος Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΕΚΧΑ Α.Ε. Λευτέρης Λυκουρόπουλος Δ/ντης Ψηφιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ. Προς: ιεύθυνση ιοίκησης ΥΠ.ΕΣ...Α

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ. Προς: ιεύθυνση ιοίκησης ΥΠ.ΕΣ...Α Προς: ιεύθυνση ιοίκησης ΥΠ.ΕΣ...Α Κοιν: Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Εσωτερικών Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Ε.Κ...Α. Ε.Σ.., τµήµα σταδιοδροµίας αποφοίτων ιοικητικό Επιµελητήριο Οµοσπονδία Συλλόγων ΥΠ.ΕΣ...Α.

Διαβάστε περισσότερα

Καταχώριση διοικητικών πράξεων στο Λειτουργούν Κτηµατολόγιο

Καταχώριση διοικητικών πράξεων στο Λειτουργούν Κτηµατολόγιο Καταχώριση διοικητικών πράξεων στο Λειτουργούν Κτηµατολόγιο Αργύρης. Αργυρίου Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός Στέλεχος Τµήµατος Κτηµατολογικών Χαρτών ιεύθυνση Λειτουργούντος Κτηµατολογίου ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Διεπιστημονικότητα στις μελέτες του Εθνικού Κτηματολογίου

Διεπιστημονικότητα στις μελέτες του Εθνικού Κτηματολογίου Διεπιστημονικότητα στις μελέτες του Εθνικού Κτηματολογίου Κ-Β Ε. Κατσάμπαλος Κοσμήτορας Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ Καθηγητής Γεωδαισίας και Τοπογραφίας, ΤΑΤΜ-ΑΠΘ Μέλος ΔΣ «Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογραφία»

Διαβάστε περισσότερα

22η ιδακτική Ενότητα ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. Παρατηρήσεις, Σχόλια, Επεξηγήσεις

22η ιδακτική Ενότητα ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. Παρατηρήσεις, Σχόλια, Επεξηγήσεις 22η ιδακτική Ενότητα ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Παρατηρήσεις, Σχόλια, Επεξηγήσεις 1. Η οργάνωση του Κράτους (σ. 86) Την τοπική αυτοδιοίκηση - που οργανώθηκε για πρώτη φορά µε το νόµο της 27ης

Διαβάστε περισσότερα

Πικέρμι, 21/10/2011. Αρ. Πρωτ.: 2284 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πικέρμι, 21/10/2011. Αρ. Πρωτ.: 2284 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Πικέρμι, 21/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 2284 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), Φορέας Υλοποίησης του Έργου: «Πράσινο Νησί Αη Στράτης», καλεί εντός δέκα πέντε (15 ) ημερών από

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου»

ράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Οδηγός ιαχείρισης Χρηµατοδοτικού Προγράµµατος «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015 / ράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» εκέµβριος 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ Το τοπογραφικό διάγραµµα όπως συνηθίζεται να λέγεται, δεν είναι ένα απλό σχέδιο που συνοδεύει ένα δηµόσιο έγγραφο ή ένα συµβόλαιο, όπως αρκετοί νοµίζουν, αλλά είναι µια ολοκληρωµένη

Διαβάστε περισσότερα

Μπόκαρης Νικόλαος ασολόγος Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης ασολόγων.υ. Θέµα : «Η εµπειρία από το ελληνικό θεσµικό πλαίσιο δασοπροστασίας»

Μπόκαρης Νικόλαος ασολόγος Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης ασολόγων.υ. Θέµα : «Η εµπειρία από το ελληνικό θεσµικό πλαίσιο δασοπροστασίας» Μπόκαρης Νικόλαος ασολόγος Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης ασολόγων.υ Θέµα : «Η εµπειρία από το ελληνικό θεσµικό πλαίσιο δασοπροστασίας» Άρθρο 24 του Ελληνικού Συντάγµατος Η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΑΣΩΝ Ν. ΡΟ ΟΠΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ Ταχ. /νση: Τ. Κ.: Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Αθήνα, 2014 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: Το αστικό πράσινο και η διαχείρισή του από την Τοπική Αυτοδιοίκηση Η αξία του αστικού πρασίνου Η έννοια του αστικού πράσινου-χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), που ήδη αποτελεί Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ, ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ, ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Γενική ιεύθυνση Πολεοδοµίας ιεύθυνση Τοπογραφικών Εφαρµογών Τµήµα (β) Πράξεων Εφαρµογής & Απαλλοτριώσεων ΘΕΜΑΤΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ, ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

1. ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη 13 2-2009 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣ ΜΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ κ. ΝΙΚΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Oι Σπουδές και το Επάγγελμα του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού. Πάρις Σαββαΐδης, καθηγητής ΑΠΘ

Oι Σπουδές και το Επάγγελμα του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού. Πάρις Σαββαΐδης, καθηγητής ΑΠΘ Oι Σπουδές και το Επάγγελμα του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού Πάρις Σαββαΐδης, καθηγητής ΑΠΘ Θεσσαλονίκη, 13 Μαρτίου 2014 Ο Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός (ΑΤΜ) είναι ο μηχανικός που ασχολείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο Ταχ. Κωδ : 51100 Πληροφορίες : Μητσιόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή δεδοµένων σε ένα GIS. Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή δεδοµένων

Εισαγωγή δεδοµένων σε ένα GIS. Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή δεδοµένων Εισαγωγή δεδοµένων ΓΕΝΙΚΑ Η απόκτηση και η εισαγωγή των χωρικών δεδοµένων είναι ίσως η πιο δαπανηρή και χρονοβόρα φάση ~70% του χρόνου και κόστους επηρεάζοντας άµεσα τη λειτουργικότητα και αποτελεσµατικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Ο Πρόεδρος του Φορέα. Λ. Καμπάνης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Ο Πρόεδρος του Φορέα. Λ. Καμπάνης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανάπτυξης Κοινωφελών Έργων, φορέας υλοποίησης του έργου της αναδάσωσης καμένης δασικής έκτασης Αγ.Μαρίνας Ν. Μάκρης του Πεντελικού όρους, σας προσκαλεί να συμμετάσχετε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ - ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ - ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ - ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΡΥΓΧΩΤΟΥ ΣΚΑΘΑΡΙΟΥ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπισκόπηση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) στη διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων πλημμύρες

Τηλεπισκόπηση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) στη διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων πλημμύρες Τηλεπισκόπηση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) στη διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων πλημμύρες Από Καθηγητή Ιωάννη Ν. Χατζόπουλο, διευθυντή του Εργαστηρίου Τηλεπισκόπησης & ΣΓΠ του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Γης και Ιδιοκτησιακού καθεστώτος του Αγίου Όρους με χρήση G.I.S.

Διαχείριση Γης και Ιδιοκτησιακού καθεστώτος του Αγίου Όρους με χρήση G.I.S. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 22η Πανελλαδική Συνάντηση Χρηστών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών Διαχείριση Γης και Ιδιοκτησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ηαγοράτωνγηπέδωντο 2011 στηνμακεδονία ήαλλιώς η ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ σε συνδυασµό µε την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ και οι επιπτώσεις τους στην ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΠΑΠΩΤΗΣ ΑΡΗΣ Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΤΕΕ/ΤΚΜ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Άμεσες Ενέργειες και Στρατηγικός Σχεδιασμός

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΤΕΕ/ΤΚΜ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Άμεσες Ενέργειες και Στρατηγικός Σχεδιασμός Αναπτυξιακό Συνέδριο ΤΕΕ/ΤΚΜ 2016 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Άμεσες Ενέργειες και Στρατηγικός Σχεδιασμός Οδικός Χάρτης για την Χωροθέτηση και Θεσμική Έγκριση μιας Επένδυσης Δούμας Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 25-4-89 Τροποποίηση του από 24.4.1985 Π. /τος «Τρόπος καθορισµού ορίων οικισµών της χώρας µέχρι 2.000 κατοίκους κατηγορίες αυτών και καθορισµός όρων και περιορισµών δόµησης τους»

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριακών στη χαρτογράφηση των πυρκαγιών (έτος 2014) στην Ελλάδα

Η χρήση των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριακών στη χαρτογράφηση των πυρκαγιών (έτος 2014) στην Ελλάδα 24 η Πανελλήνια Συνάντηση Χρηστών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών Η χρήση των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριακών στη χαρτογράφηση των πυρκαγιών (έτος 2014) στην Ελλάδα Ζαχαριάδου Παναγιώτα, Φοιτήτρια,

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Τεχνολογίες στη Διαχείριση των Δασών

Νέες Τεχνολογίες στη Διαχείριση των Δασών Νέες Τεχνολογίες στη Διαχείριση των Δασών Δρ. Βασιλική Καζάνα Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Δράμας Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής Τηλ. & Φαξ: 25210

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΕ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ

«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΕ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.10 : «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΕ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΤΗ ΑΣΟΚΟΜΙΑ, ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΣΧΕ ΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΣΧΕ ΙΟ 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΚΟΠΟΣ...1 2 ΟΡΙΣΜΟΙ...2 2.1 «ΑΣΙΚΗ» ΕΚΤΑΣΗ...2 2.2 «ΧΟΡΤΟΛΙΒΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τοπογραφικών Εφαρµογών της Γενικής ιεύθυνσης Πολεοδοµίας του

Τοπογραφικών Εφαρµογών της Γενικής ιεύθυνσης Πολεοδοµίας του 22 εκεµβρίου 2011 Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36634/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου 1. Γενική ιεύθυνση Πολεοδοµίας ιεύθυνση Τοπογραφικών Εφαρµογών ΥΠΕΚΑ Αµαλιάδος 17 115 23 Αθήνα 2. Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 / 9 ΟΔΗΓΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1. Γενικά Το απόσπασμα του προσωρινού κτηματολογικού διαγράμματος για συγκεκριμένο γεωτεμάχιο αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΑΘΗΜΑ 2

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΑΘΗΜΑ 2 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΑΘΗΜΑ 2 Το Σύνταγμα είναι ένα ενιαίο κωδικοποιημένο γραπτό κείμενο που παράγεται από την Βουλή των Ελλήνων Το σύνταγμα του 1975 αναθεωρήθηκε το 1986 και το 2001 Το

Διαβάστε περισσότερα

GEOVALUES G.I.S/ Γ.Σ.Π ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ - ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΟΤΑ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

GEOVALUES G.I.S/ Γ.Σ.Π ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ - ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΟΤΑ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ GEOVALUES G.I.S/ Γ.Σ.Π ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ - ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΟΤΑ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Καπακλής ηµήτρης (*), Νούση Ευθυµία., Φειδάς Παναγίωτης GEOVALUES EE,

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας ιαχείρισης Σαµαριάς (Λευκών Ορέων): Ένα καινούργιο πρόβληµα ή ένα καινούργιο εργαλείο;

Φορέας ιαχείρισης Σαµαριάς (Λευκών Ορέων): Ένα καινούργιο πρόβληµα ή ένα καινούργιο εργαλείο; Φορέας ιαχείρισης Σαµαριάς (Λευκών Ορέων): Ένα καινούργιο πρόβληµα ή ένα καινούργιο εργαλείο; Παρουσίαση: Παναγιώτης Νύκτας Περιβαλλοντολόγος Ειδικός Επιστήµονας.Σ. Φορέα ιαχείρισης Ε.. Σαµαριάς Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη δασικών πυρκαγιών και δασική καύσιμη ύλη

Πρόληψη δασικών πυρκαγιών και δασική καύσιμη ύλη Πρόληψη δασικών πυρκαγιών και δασική καύσιμη ύλη Δρ. Γαβριήλ Ξανθόπουλος ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων Τέρμα Αλκμάνος, Ιλίσια, 115 28 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2010. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αριθ. Πρωτ. : 129

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2010. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αριθ. Πρωτ. : 129 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμ. Προτ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αριθ. Πρωτ. : 129 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Πληροφορίες: Αφρ. Κουτούκη Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΜ0-ΜΥΛ. Τηλ. : FAX :

ΑΔΑ: Β4ΩΜ0-ΜΥΛ. Τηλ. : FAX : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΩΝ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΩΝ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΠΕΚ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΠΕΚ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΠΕΚ Αθηνά Σκαμπά Μηχανικός Βάσεων Δεδομένων Προϊσταμένη τμήματος ανάπτυξη εφαρμογών Διεύθυνση συστημάτων πληροφορικής ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. askampa@ktimatologio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν.2308/ Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΚΕΦ4_5_V1_

ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν.2308/ Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΚΕΦ4_5_V1_ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν.2308/1995 - Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΚΕΦ4_5_V1_01-12-2008 1. Νοµοθετικό πλαίσιο Σύµφωνα µε το άρθ. 2 παρ. 1 του Ν. 2308/1995 όλοι όσοι έχουν εµπράγµατο ή

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Γενικά σχόλια Το κείµενο παρουσιάζεται σε γενικές γραµµές ικανοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

Eκτίμηση πλημμυρικού κινδύνου πριν και μετά από πυρκαγιά

Eκτίμηση πλημμυρικού κινδύνου πριν και μετά από πυρκαγιά Eκτίμηση πλημμυρικού κινδύνου πριν και μετά από πυρκαγιά Υπηρεσίες και προϊόντα υποστήριξης προληπτικού σχεδιασμού αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών και πλημμυρών μετά την πυρκαγιά 3 ο Συμμετοχικό Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Παρασκευοπούλου Άννα Ζαχαρόπουλος Θανάσης Καραγιάννη Δέσποινα

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Παρασκευοπούλου Άννα Ζαχαρόπουλος Θανάσης Καραγιάννη Δέσποινα Χάρτες Χερσαίας Παραλιακής Ζώνης ΡΟΔΟΥ και δημιουργία βάσης Περιβαλλοντικών-χωρικών δεδομένων (GIS) που υλοποιήθηκε στα πλαίσια Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα Κύπρος και στα πλαίσια του εγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΉ ΜΕΛΈΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ ΔΆΣΟΥΣ ΕΚΚΛΗΣΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΖΊΤΣΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΉ ΜΕΛΈΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ ΔΆΣΟΥΣ ΕΚΚΛΗΣΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΖΊΤΣΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΉ ΜΕΛΈΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ ΔΆΣΟΥΣ ΕΚΚΛΗΣΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΖΊΤΣΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ /ΝΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ /ΝΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ /ΝΣΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ( 12) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 22 Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα