GeoMap Ειδικό σύστημα εφαρμογών για τις μελέτες ενεργών τίτλων και κτηματογράφησης του Εθνικού Κτηματολογίου.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "GeoMap Ειδικό σύστημα εφαρμογών για τις μελέτες ενεργών τίτλων και κτηματογράφησης του Εθνικού Κτηματολογίου."

Transcript

1 GeoMap Ειδικό σύστημα εφαρμογών για τις μελέτες ενεργών τίτλων και κτηματογράφησης του Εθνικού Κτηματολογίου. Προέλευση / Ανάπτυξη. Το GeoMap αναπτύσσεται και διατίθεται από την εταιρία ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΕ (SoftCalc Ltd). Η εταιρία SoftCalc από το 1989 αναπτύσσει και διαθέτει ειδικά συστήματα προγραμμάτων στον χώρο των τοπογραφικών, κτηματολογικών, πράξεων εφαρμογής, αναδασμών, οδοποιίας, υδραυλικών και άλλων εφαρμογών. Όσον αφορά τις εφαρμογές του Εθνικού Κτηματολογίου, η εταιρία μας έχει αποκτήσει πλέον μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία, καθώς δραστηριοποιείται ενεργά από τις πρώτες μελέτες. Πολλές από αυτές τις μελέτες εκπονήθηκαν από λογισμικό Κτηματολογίου δικής μας ανάπτυξης. Τελευταία οι περισσότερες μελέτες των ενεργών τίτλων, έχουν γίνει με το σύστημα GeoMap. Ειδικότερα, το σύνολο των κτηματογραφήσεων που έχουν παραδοθεί ή βρίσκονται στο τελικό στάδιο της παράδοσης, εκπονήθηκαν με το σύστημα GeoMap. Σημαντικό είναι να τονιστεί ότι σε όλες τις τελευταίες κτηματογραφήσεις το ποσοστό των ενστάσεων και αιτήσεων διόρθωσης σφαλμάτων είναι εντυπωσιακά μικρό (κάτω του 2%). Αυτό διότι το GeoMap ενσωματώνει μεγάλο αριθμό ελέγχων και επιπρόσθετα ειδικών άλλων ελέγχων αρμονισμένων με τις απαιτήσεις του Εθνικού Κτηματολογίου. Συνοπτική περιγραφή του συστήματος GeoMap. Το GeoMap αποτελεί ένα αυτόνομο σύστημα GIS το οποίο δίνει λύσεις για το σύνολο των εργασιών που απαιτούνται για την εκπόνηση μιας μελέτης ενεργών τίτλων και κτηματογράφησης. Είναι καθαρά εφαρμογή δικτύου με απεριόριστο αριθμό χρηστών.

2 Υπόβαθρα Το σύστημα μπορεί να διαχειριστεί αρχεία υποβάθρων, διαφόρων ειδών, με formats όπως: αρχεία dxf, shapefiles, GeoCalc, όλων των ειδών εικόνων, ορθοφωτοχαρτών, ASCII αρχεία κ.α. Το πλήθος των διαφορετικών αρχείων ή επιπέδων που μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως υπόβαθρα, είναι απεριόριστο. Το υπόβαθρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν βάση για τον σχεδιασμό των κτηματογραφικών τοπολογιών ή να γίνει άμεση εισαγωγή αυτών. Υποστηρίζεται η εισαγωγή υποβάθρων διαφορετικών γεωγραφικών συστημάτων και αγκύρωση με γνωστά σημεία ή γνωστές πλευρές (ΜΕΤ affine). Κατά την αγκύρωση έχουμε και τα σφάλματα μετατροπής. Μετατροπές συντεταγμένων με πολυωνυμικό μετασχηματισμό κλπ. Επίσης το σύστημα διαθέτει ειδικό εσωτερικό module για την παρουσίαση των ορθοφωρτοχαρτών LLSO και VLSO. Το σύστημα συνδέεται μέσο διαδικτύου με την Κτηματολόγιο Α.Ε. και παίρνει την άδεια για την εμφάνιση των ορθοφωτοχαρτών. Σημεία γεωαναφοράς Τα σημεία γεωαναφοράς είναι τα σημεία που αναφέρονται στον πίνακα και σκοπό έχουν τον εντοπισμό των ακινήτων. Το σύστημα μπορεί να δημιουργήσει ή να διαβάσει τα σημεία εντοπισμού από την περιγραφική βάση. Το κάθε σημείο γεωαναφοράς περιέχει την διεύθυνση του ακινήτου και έτσι γίνεται ο εντοπισμός. Τα σημεία γεωαναφοράς μπορεί να είναι διαφορετικών ειδών: 1. Σημεία με πλήρη διεύθυνση 2. Σημεία χωρίς διεύθυνση αλλά με περιοχή (διανομές) 3. Σημεία πράξεων εφαρμογής Εκτός από τα παραπάνω είδη έχουμε και διαχωρισμό άλλων κατηγοριών: 1. Σημεία διορθωμένα 2. Σημεία με ιστορική διεύθυνση 3. Σημεία απενεργοποιημένα κλπ

3 Τα σημεία των διαφόρων κατηγορών μπορούμε να τα βλέπουμε σε διαφορετικούς χρωματισμούς. Σε κάθε γεωτεμάχιο πρέπει να υπάρχει ένα τουλάχιστον σημείο γεωαναφοράς. Στην περίπτωση που σε ένα γεωτεμάχιο περιέχονται περισσότερα του ενός σημεία (γεωτεμάχιο με πολλές διευθύνσεις ή με ιστορικές διευθύνσεις), τότε ένα δίνει την διεύθυνση και συνήθως εκεί βρίσκεται ο αριθμός του ΚΑΕΚ. Η εξαγωγή των σημείων γεωαναφοράς γίνεται σε αρχεία access με διάφορα format έτσι ώστε να γίνεται ανταλλαγή δεδομένων με την εφαρμογή της Κτηματολόγιο Α.Ε. Πρέπει να τονίσουμε ότι η σωστή ενημέρωση των σημείων εντοπισμού ισοδυναμεί με την σωστή γνώση των διευθύνσεων. Αυτό είναι βασικό στοιχείο για τον ορθό και γρήγορο εντοπισμό. Σε περιπτώσεις που αυτό είναι δύσκολο, κάνουμε αυτοψία και δίνουμε χαρακτηριστικά στα σημεία ή τα πρόσωπα των γεωτεμαχίων. Το σύστημα περιέχει ειδική εφαρμογή προσώπων γεωτεμαχίων, όπου εκτός της διεύθυνσης μετράμε και τα μήκη των προσώπων. Έτσι έχουμε και άλλο ένα μέσο για τον ορισμό των γεωτεμαχίων. Εντοπισμός Το σύστημα περιέχει ειδική εφαρμογή εντοπισμού των γεωτεμαχίων. Ο εντοπισμός γίνεται άμεσα με την διεύθυνση ή έμμεσα με την περιοχή ή συνιδιοκτήτες ή γείτονες. Κτηματογράφηση Μέσα από το περιβάλλον του συστήματος σχεδιάζονται αρχικά τα πολύγωνα των γεωτεμαχίων. Κατά τον σχεδιασμό ελέγχεται κάθε είδος σφάλματος και γίνεται αυτόματη συνόρθωση ή υποδεικνύεται αυτή. Το σύστημα περιλαμβάνει όλους τους κανόνες ψηφιοποίησης και επεμβαίνει σε κάθε σφάλμα. Το σύστημα δίνει αυτόματα τα ΚΑΕΚ (προτείνει).

4 Μετά την εισαγωγή των γεωτεμαχίων γίνεται αυτόματος ορισμός των ειδικών εκτάσεων, των ορίων ενοτήτων (ASTENOT) των ορίων τομέων (ASTTOM), των ορίων αστικής περιοχής (ASTIK) και των ορίων του ΟΤΑ (ASTOTA). Κατά την δημιουργία των παραπάνω εφαρμόζονται οι κανόνες ψηφιοποίησης και στην περίπτωση σφαλμάτων γίνεται αυτόματη συνόρθωση ή καταγράφονται αυτά για τις διορθώσεις. Το σύστημα μπορεί να δεχθεί τα πολύγωνα των γεωτεμαχίων από εξωτερική πηγή (shapefiles, dxf κλπ) και μετά να διενεργήσει τον έλεγχο ορθότητας των χωρικών και την συσχέτιση των περιγραφικών δεδομένων. Από τον έλεγχο αυτόν θα δημιουργηθεί κατάλογος σφαλμάτων και κατόπιν θα γίνει η διόρθωση από τον χρήστη. Ανακτήσεις περιγραφικής βάσης από την Κτηματολόγιο Α.Ε. Τα αρχεία των ανακτήσεων εισέρχονται στο σύστημα και αν αυτά περιέχουν δεδομένα διαφόρων ΟΤΑ, τότε αυτόματα διαχωρίζονται ανά ΟΤΑ, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Κτηματολόγιο Α.Ε. Κατά την εισαγωγή των περιγραφικών στοιχείων των δηλώσεων, γίνεται έλεγχος με τα ήδη υπάρχοντα στοιχεία δηλώσεων στο σύστημα και ανά κάθε περίπτωση δημιουργείται ένα αρχείο report. Το σύστημα κρατάει την βάση των δηλώσεων στην ίδια μορφή με αυτή που έρχεται από την Κτηματολόγιο Α.Ε., για ευκολότερη εποπτεία. Οι δηλώσεις των δικαιωμάτων ακινήτων κλπ, αυτόματα συνδέονται με την χωρική βάση για να αρχίσει η επεξεργασία. Η σύνδεση αρχικά γίνεται με τα σημεία εντοπισμού και κατ επέκταση με τα ΚΑΕΚ. Το σύστημα κατά την επεξεργασία προσδιορίζει τα πιθανά λάθη εντοπισμού, από το δηλωμένο εμβαδό ή χρήση ή ορόφων ή ποσοστών συγκυριότητας κλπ και ο χρήστης μεταφέρει τα δικαιώματα στην σωστή θέση. Σε κάθε μεταφορά ενεργοποιείται αυτόματος έλεγχος και επισημαίνεται αν έχουν διορθωθεί στο σύνολο τα σφάλματα εντοπισμού για κάθε γεωτεμάχιο και για κάθε ακίνητο.

5 Γενικός έλεγχος επεξεργασία δηλώσεων και δικαιωμάτων Στο σημείο αυτό γίνεται το μεγαλύτερο μέρος της εργασίας. Η εργασία γίνεται ανά γεωτεμάχιο, ανά δήλωση, ανά δικαίωμα και ακίνητο. Το πρώτο που ελέγχεται είναι το είδος της ιδιοκτησίας. Μετά για τα απλά γεωτεμάχια ελέγχεται το εμβαδόν, η χρήση και τα ποσοστά συγκυριότητας. Επίσης γίνεται και ο έλεγχος των δηλωμένων κτισμάτων. Για τις διηρημένες ιδιοκτησίες γίνεται έλεγχος καθέτου, κτιρίου, ορόφου, ποσοστών συγκυριοτήτων κλπ. Κατά την επεξεργασία παρουσιάζονται τα σαρωμένα έντυπα των δηλώσεων και των εγγράφων, δίνοντας τη δυνατότητα στο χρήστη να διαβάζει ξεφυλλίζοντας τις σελίδες και να προβαίνει στις ανάλογες ενημερώσεις. Για κάθε αλλαγή που γίνεται, το σύστημα θυμάται όλες τις προηγούμενες τιμές, το τερματικό, τον χρήστη καθώς και τον χρόνο που έγινε η αλλαγή. Επίσης για οικονομία χρόνου και για την αποφυγή των σφαλμάτων, το σύστημα δείχνει σε ποια πεδία έχει γίνει ήδη επεξεργασία, έτσι ώστε να αποφεύγεται η επαναλαμβανόμενη επεξεργασία, από τον ίδιο ή άλλο χρήστη, αργότερα. Κάθε πεδίο που ενημερώνεται ή ελέγχεται μπορεί να «τσεκαριστεί» και να εμφανίζεται με άλλο χρώμα. Η δυνατότητα αυτή δίνεται από το μεμονωμένο πεδίο ως το σύνολο των δικαιωμάτων στο γεωτεμάχιο. Για κάθε δικαίωμα, μπορεί ο χρήστης να εισάγει ένα σχόλιο, στο οποίο θα καταγράφει κάποιο νομικό ή χωρικό πρόβλημα, για να λυθεί αργότερα από κάποιον εξειδικευμένο ή όταν εισέλθουν και άλλες δηλώσεις. Για τις διηρημένες ιδιοκτησίες το σύστημα κάνει την ανάλυση των καθέτων, κτιρίων, ορόφων και δίνει αυτόματα τον αριθμό της καθέτου και τον αριθμό της οριζοντίου. Έτσι ο έλεγχος εξειδικεύεται στην κάθε ιδιοκτησία και γενικεύεται σε όλο το γεωτεμάχιο. Παράλληλα, για τις οριζόντιες ιδιοκτησίες, γίνεται έλεγχος των δηλωμένων παρακολουθημάτων. Σε κάθε παρέμβαση (διόρθωση αλλαγή) ενός χρήστη, το σύστημα αυτόματα διενεργεί έλεγχο και εμφανίζει εικονίδια, ώστε με μια ματιά να εντοπίζεται η ορθότητα ή όχι.

6 Συμβατότητα εμβαδού Ο έλεγχος συμβατότητας γίνεται αυτόματα και σε περίπτωση ασυμβατότητας επισημαίνει τον λόγο ασυμβατότητας. Αν κάποιο γεωτεμάχιο μετά από χωρική επεξεργασία καταστεί συμβατό, τότε το σύστημα αυτομάτως αποκρύπτει τον λόγο ασυμβατότητας και το δείχνει συμβατό. Συμβατότητα θέσης και σχήματος Σε περίπτωση ύπαρξης τοπογραφικού καταγράφονται τα στοιχεία του τοπογραφικού (εμβαδό ημερομηνία) και διενεργείται έλεγχος από την ειδική εφαρμογή συσχέτισης πολυγώνων, που υπάρχει. Από την συσχέτιση των πολυγώνων καταγράφεται η συμβατότητα σχήματος και θέσης και αν υπάρχει ασυμβατότητα καταγράφεται ο λόγος. Αυτόματη εισαγωγή δικαιούχων Το σύστημα βρίσκει όλα τα ακίνητα ή γεωτεμάχια που τα ποσοστά συγκυριότητας δεν κλείνουν και εισάγει αυτόματα αγνώστους ή φερόμενους για το κλείσιμο των ποσοστών. Στις περιπτώσεις διηρημένων ποσοστών εισάγει πλασματική κάθετο ή οριζόντια για το κλείσιμο του γεωτεμαχίου. Τα χαρακτηριστικά και οι κωδικοί των πλασματικών ιδιοκτησιών γίνονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Ειδική επεξεργασία δικαιούχων (πίνακας ) Όλοι οι δικαιούχοι της μελέτης με όλα τα στοιχεία τους βρίσκονται στον πίνακα. Υπάρχει ειδική εφαρμογή στο σύστημα επεξεργασίας και ελέγχου για τον πίνακα αυτόν. Εδώ γίνονται έλεγχοι ορθότητας των διαφόρων στοιχείων όπως: Έλεγχος ορθότητας ΑΦΜ με βάση τον αλγόριθμο του ΚΕΠΥΟ. Εγγραφές και λέξεις που περιλαμβάνουν Ελληνικούς και Λατινικούς χαρακτήρες ταυτόχρονα.

7 Εγγραφές όπου η τιμή του πεδίου του ονόματος (NAME) ταυτίζεται με την τιμή του πεδίου όνομα συζύγου (S_NAME) και πολλοί άλλοι οι οποίοι βρίσκονται σε ειδικές λίστες ελέγχου. Επίσης γίνεται έλεγχος ταυτοπροσωπίας και δημιουργείται ο πίνακας ταυτοπροσωπίας. Τέλος γίνεται η πράξη ταυτοπροσωπίας, σύμφωνα με τις οδηγίες των προδιαγραφών. Εδική επεξεργασία εγγράφων (πίνακας ) Τα έγγραφα, όπως και οι δικαιούχοι, λαμβάνουν μέρος σε διαφορετικά δικαιώματα για τον λόγο αυτόν βρίσκονται σε ξεχωριστό πίνακα. Στο σύστημα, υπάρχει ειδική εφαρμογή επεξεργασίας και ελέγχου του πίνακα αυτού. Εδώ γίνονται οι διάφοροι έλεγχοι ορθότητας και μπορούμε να έχουμε μαζικές διορθώσεις ή αλλαγές. Το σύστημα εντοπίζει τις εγγραφές που αντιστοιχούν στα ίδια έγγραφα και προτείνει την ταυτοποίηση τους. Εδική επεξεργασία των εκδοτών εγγράφων (πίνακας _ISUUER) Οι εκδότες, όπως και τα έγγραφα, λαμβάνουν μέρος σε διαφορετικά δικαιώματα. Για τον λόγο αυτόν βρίσκονται σε ξεχωριστό πίνακα. Υπάρχει εφαρμογή στο σύστημα επεξεργασίας και ελέγχου για τον πίνακα αυτόν. Εδώ γίνονται οι διάφοροι έλεγχοι ορθότητας και μπορούμε να έχουμε μαζικές διορθώσεις ή αλλαγές. Το σύστημα εντοπίζει τις εγγραφές που αντιστοιχούν στους ίδιους εκδότες και προτείνει την ταυτοποίηση τους.

8 Γενικοί έλεγχοι και μαζικές αλλαγές Το σύστημα προβαίνει σε ελέγχους την ώρα της αλλαγής ή εισαγωγής των δεδομένων για κάθε πεδίο. Στο σύνολο των ελέγχων υπάρχουν νομικοί έλεγχοι, έλεγχοι ορθότητας, έλεγχοι συνδυασμών κλπ. Υπάρχουν όμως και λίστες ελέγχων που γίνονται συνολικά σε επίπεδο μελέτης. Για κάθε έλεγχο δημιουργείται μία λίστα αποτελεσμάτων, από την οποία μπορούμε να μεταφερθούμε άμεσα στο δικαίωμα ή ακίνητο ή έγγραφο κλπ και να κάνουμε τις απαραίτητες διορθώσεις. Επίσης, σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορούμε να κάνουμε μαζικές αλλαγές χωρίς την μετάβαση στην αντίστοιχη εγγραφή. Οι λίστες των γενικών ελέγχων περιλαμβάνουν ελέγχους που δημιουργήθηκαν από την διαχρονική γνώση και εμπειρία των μελετητών. Επίσης στις λίστες των ελέγχων υπάρχουν και όλοι οι έλεγχοι που προτείνει ή επιβάλει η Κτηματολόγιο Α.Ε. Ειδικότερα για τους ελέγχους της Κτηματολόγιο Α.Ε. διατηρούνται οι ονομασίες των ελέγχων (test). Παρακάτω αναφέρονται οι έλεγχοι της Κτηματολόγιο Α.Ε. που ενσωματώνονται στο σύστημα GeoMap. Οι έλεγχοι είναι χωρισμένοι σε κατηγορίες ανάλογα με το αντικείμενο του ελέγχου. Στο σύστημα οι έλεγχοι χωρίζονται ανάλογα με την βαρύτητα του ελέγχου (Στατιστικό,,, κ.α.) 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (πίνακας ) - REPORT EXCEL (οι έλεγχοι δεν "επιστρέφουν" ΚΑΕΚ) ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑ ΚΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ _1001 Πεδία που περιλαμβάνουν ταυτόχρονα Ελληνικούς και Λατινικούς χαρακτήρες - Πίνακας - (στα πεδία SURNAME και LEG_TITLE ελέγχεται η ταυτόχρονη ύπαρξη Ελληνικών και Λατινικών χαρακτήρων για κάθε συνθετικό ξεχωριστά) _2.01 Εγγραφές με κενό το πεδίο UNQ ID ή 0 _2.02 Εγγραφές με ίδιο UNQ ID και διαφορετικό _ID στατιστικό ταυτοποίησης

9 _2.05 Εγγραφές με _TYPE=0701 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ) και _ID<>1 _2.06 Έλεγχος ορθότητας ΑΦΜ με βάση τον αλγόριθμο του ΚΕΠΥΟ ιαφορετικά Φυσικά Πρόσωπα [_CAT_ID=01 _2.07 και διαφορετικές τιμές έστω σε ένα από τα πεδία: SURNAME, NAME, F_NAME, M_NAME, ID_NUM] ταυτοποίησης με το ίδιο ΑΦΜ και ΑΦΜ <> 0 και <> κενό _2.08 Φυσικά/Νομικά Πρόσωπα με κενό ή 0 το πεδίο ΑΦΜ και με _ROLE=1 _2.09 Φυσικά Πρόσωπα με ΑΦΜ που τα πρώτα 2 ψηφία του είναι "09" _2.10 Νομικά Πρόσωπα με ΑΦΜ που τα πρώτα 2 ψηφία του δεν είναι "09" _2.12 Εγγραφές Φ.Π. (_CAT_ID=01) στις οποίες το πεδίο SURNAME περιλαμβάνει χαρακτήρες διαφορετικούς από κεφαλαίους αλφαβητικούς (ελληνικούς και αγγλικούς) και παύλες (π.χ. δεν επιτρέπεται το κόμμα, η ύπαρξη κενών μεταξύ συνθετικών, κλπ) _2.13 Εγγραφές όπου η τιμή του πεδίου SURNAME ταυτίζεται με την τιμή του πεδίου NAME _2.14 Εγγραφές Ν.Π. (_CAT_ID<>01) με ίδια τιμή στο πεδίο "ΕΠΩΝΥΜΙΑ" (SURNAME) ταυτοποίησης _2.16 Εγγραφές στις οποίες το πεδίο NAME έχει ίδια τιμή με το F_NAME _2.17 Εγγραφές στις οποίες το πεδίο NAME έχει ίδια τιμή με το M_NAME _2.18 Εγγραφές όπου η τιμή του πεδίου NAME ταυτίζεται με την τιμή του πεδίου S_NAME _2.19 Εγγραφές στις οποίες το πεδίο NAME περιλαμβάνει χαρακτήρες διαφορετικούς από κεφαλαίους αλφαβητικούς (ελληνικούς και αγγλικούς) και παύλες (π.χ. δεν επιτρέπεται το κόμμα, η ύπαρξη κενών μεταξύ συνθετικών, κλπ) _2.20 Εγγραφές στις οποίες στο πεδίο LEG_TITLE έχει καταχωριστεί η τιμή "ΑΓΝΩΣΤΟΣ" _2.21 Εγγραφές στις οποίες είναι ταυτόχρονα συμπληρωμένα: το πεδίο NAME και το πεδίο LEG_TITLE _2.23 Εγγραφές με ασύμβατες καταχωρίσεις στα πεδία BIRTH_DATE και BIRTH_DATE_FLAG [birth_date_flag=1 and day(birth_date) <> 1, birth_date_flag=2 and day(birth_date)<> 1 and month(birth_date)<> 1] _2.24 Εγγραφές με ημερομηνία γέννησης προ του 1900 _2.25 Εγγραφές με ημερομηνία γέννησης μετά το [CURRENT YEAR] _2.26 Εγγραφές με ημερομηνία γέννησης / σύστασης (BIRTH_DATE) μεταγενέστερη της ημερομηνίας έκδοσης ταυτότητας / δημοσίευσης πράξης σύστασης (ID_DATE) _2.27 Εγγραφές δικαιούχων (._ROLE=1) με κενό τα πεδίο STREET ή STREET="ΑΝΩΝΥΜΟΣ" και ταυτόχρονα κενό το πεδίο LOCATION _2.28 Εγγραφές που περιλαμβάνουν τη λέξη "ΚΑΙ" στο πεδίο STREET

10 _2.29 _2.30 _2.31 _2.32 _2.33 _2.34 _2.35 _2.36 _2.37 _2.38 _2.39 _2.40 _2.41 _2.42 _2.43 _2.44 _2.45 _2.46 _2.47 Εγγραφές με τιμή στο πεδίο STREET που αποτελείται από περισσότερα του ενός συνθετικά και περιλαμβάνει κάποια από τις λέξεις: ΛΕΩΦΟΡΟΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ, Ο ΟΣ, ΠΛΑΤΕΙΑ, ΑΓΙΟΥ, ΑΓΙΑΣ, ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ, ΝΑΥΑΡΧΟΥ, κλπ (ΒΛΕΠΕ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΕΛΙ ΑΣ ΦΕΚ 1.2.3) Εγγραφές με τιμή στο πεδίο STREET που περιλαμβάνει 1η και 2η οδό με την ίδια ονομασία Εγγραφές που περιλαμβάνουν ελληνικούς αλφαβητικούς χαρακτήρες στο πεδίο STREET και τιμή στο πεδίο COUNTRY<>ΕΛΛΑ Α ή <> ΚΥΠΡΟΣ Εγγραφές που περιλαμβάνουν λατινικούς αλφαβητικούς χαρακτήρες στο πεδίο STREET και τιμή στο πεδίο COUNTRY: ΕΛΛΑ Α ή ΚΥΠΡΟΣ Εγγραφές με τιμή στο πεδίο "ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟ" και κενό το πεδίο "Ο ΟΣ" Εγγραφές με τιμή στο πεδίο "ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΩΣ" και κενό το πεδίο "ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟ" Εγγραφές με τιμή στο πεδίο "ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΩΣ" μικρότερη από αυτή στο πεδίο "ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟ" Εγγραφές στις οποίες η διαφορά των τιμών των πεδίων "ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟ" και "ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΩΣ" δεν είναι ζυγοί και το πεδίο COUNTRY έχει τιμή "ΕΛΛΑ Α" Εγγραφές με τιμή στο πεδίο "ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟ" που περιλαμβάνει μη αριθμητικούς χαρακτήρες (εξαιρουμένου του τελευταίου ψηφίου) Εγγραφές με τιμή στο πεδίο "ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΩΣ" που περιλαμβάνει μη αριθμητικούς χαρακτήρες (εξαιρουμένου του τελευταίου ψηφίου) Εγγραφές με ΤΚ διαφορετικό από 5ψήφιο αριθμό και χώρα "ΕΛΛΑ Α" Εγγραφές με τιμή στο πεδίο ΤΚ και κενό το πεδίο Ο ΟΣ και ΤΟΠΩΝΥΜΙΟ Εγγραφές με τιμή "ΕΛΛΑ Α" στο πεδίο COUNTRY και τιμές στα πεδία OTA, NOMOS που δεν περιλαμβάνονται στον πίνακα ΟΤΑ Εγγραφές με τιμή στο πεδίο COUNTRY <> "ΕΛΛΑ Α" ή "ΚΥΠΡΟΣ" και τιμές στα πεδία OTA, NOMOS που περιλαμβάνουν ελληνικούς χαρακτήρες ή αριθμούς Εγγραφές που περιλαμβάνουν αλφαβητικούς χαρακτήρες σε κάποιο από τα πεδία "PHONE", "CONTACT_PHONE", "FAX" Εγγραφές στις οποίες κάποιο από τα πεδία F_SURNAME, F_NAME, M_NAME, M_SURNAME, S_NAME, S_SURNAME περιλαμβάνει χαρακτήρες διαφορετικούς από κεφαλαίους αλφαβητικούς και παύλες (π.χ. δεν επιτρέπεται το κόμμα, η ύπαρξη κενών μεταξύ συνθετικών, κλπ) Εγγραφές στις οποίες σε κάποιο από τα πεδία F_SURNAME, F_NAME, M_NAME, M_SURNAME, S_NAME, S_SURNAME έχει καταχωριστεί η τιμή "ΑΓΝΩΣΤΟΣ" Εγγραφές στις οποίες είναι συμπληρωμένο το S_NAME και κενό το S_SURNAME ή το αντίθετο Εγγραφές στις οποίες το πεδίο F_NAME έχει ίδια τιμή με το M_NAME

11 _2.48 _2.49 _2.50 _2.51 _2.52 _2.53 _2.54 _2.55 _2.57 _2.58 _2.59 _2.60 _2.61 _2.62 _2.63 _2.64 _2.65 Εγγραφές με ID_ISSUER_TYPE=05 (Αλλοδαπή Εκδούσα Αρχή) και ύπαρξη ελληνικών χαρακτήρων σε κάποιο από τα πεδία NAME, SURNAME Εγγραφές με συμπληρωμένο το πεδίο ID_NUM και ύπαρξη κενού διαστήματος Εγγραφές με ID_ISSUER_TYPE=05 (Αλλοδαπή Εκδούσα Αρχή) και τιμή στο πεδίο ID_NUM που περιλαμβάνει ελληνικούς αλφαβητικούς χαρακτήρες Εγγραφές με ID_ISSUER_TYPE<>05 (Αλλοδαπή Εκδούσα Αρχή) και τιμή στο πεδίο ID_NUM που περιλαμβάνει λατινικούς αλφαβητικούς χαρακτήρες ή/και σύμβολα Εγγραφές με ID_ISSUER_TYPE<>05 (Αλλοδαπή Εκδούσα Αρχή) και τιμή στο πεδίο ID_NUM που περιλαμβάνει μόνο αλφαβητικούς χαρακτήρες Εγγραφές όπου, και για ελληνικές εκδούσες αρχές ταυτοτήτων (ID_ISSUER_TYPE=01, 06, 08), το πεδίο ID_NUM περιλαμβάνει αλφαβητικό χαρακτήρα εκτός του πρώτου ή πρώτου-δεύτερου ψηφίου Εγγραφές όπου, και για ελληνικές εκδούσες αρχές ταυτοτήτων (ID_ISSUER_TYPE=01, 06, 08), στο πεδίο ID_NUM το πρώτο ψηφίο δεν είναι αλφαβητικός χαρακτήρας Εγγραφές Φ.Π. (_CAT_ID=01) όπου, είναι συμπληρωμένο το πεδίο ID_NUM και κενό έστω ένα από τα πεδία: ID_DATE, ID_ISSUER Εγγραφές με ασύμβατες καταχωρίσεις στα πεδία ID_DATE και ID_DATE_FLAG [id_date_flag=1 and day(id_date) <> 1,id_date_flag=2 and day(id_date)<> 1 and month(id_date)<> 1] Εγγραφές με συμπληρωμένο το πεδίο ID_DATE και κενό έστω ένα από τα πεδία: ID_NUM, ID_ISSUER Εγγραφές με συμπληρωμένο το πεδίο ID_ISSUER_TYPE και κενό το πεδίο ID_ISSUER και το αντίθετο Εγγραφές με συμπληρωμένο το πεδίο ID_ISSUER_TYPE και κενό έστω ένα από τα πεδία: ID_NUM, ID_DATE Εγγραφές στις οποίες το πεδίο ID_ISSUER είναι συμπληρωμένο με ελληνικούς χαρακτήρες και δεν είναι στη γενική πτώση (δεν έχει μια από τις καταλήξεις: -ΩΝ, -ΑΣ, -ΩΣ, -ΟΣ, -Ω, -ΟΥ, -ΗΣ, -Α, - ΙΣ) Εγγραφές στις οποίες το πεδίο BIRTH_PLACE περιλαμβάνει αριθμητικούς χαρακτήρες ή κενά Εγγραφές Φ.Π. (_CAT_ID=01) με ίδια τα πεδία: AFM, SURNAME, NAME, F_NAME και διαφορετικό UNQ ID Εγγραφές προσώπων που δε συνδέονται με δικαιώματα (_ID τα οποία δεν υπάρχουν στον πίνακα ) ιαφορετικά Νομικά Πρόσωπα [_CAT_ID<>01 και διαφορετικές τιμές έστω σε ένα από τα πεδία: SURNAME, LEG_TITLE, BIRTH_DATE] με το ίδιο ΑΦΜ και ΑΦΜ <> 0 και <> κενό (ελέγχεται έμμεσα και το αν σε περιπτώσεις Τραπεζών έχουν καταχωριστεί μόνο έδρες ή και υποκαταστήματα) ταυτοποίησης ασύνδετες οντότητες ταυτοποίησης

12 _2.66 _2.67 _2.68 _2.69 _2.70 Εγγραφές Ν.Π. (_CAT_ID<>01) με ίδια τα πεδία: AFM, SURNAME, LEG_TITLE και διαφορετικό UNQ ID Πρόσωπα με το ίδιο ΑΦΜ (εξαιρούνται τα ΑΦΜ=0) και διαφορετικό _TYPE (είδος προσώπου) - γίνεται σύγκριση μόνο μεταξύ προσώπων με _CAT_ID=01 και προσώπων με _CAT_ID<>1 Φυσικά/Νομικά Πρόσωπα με κενό ή 0 το πεδίο ΑΦΜ και με _ROLE=2 Εγγραφές προσώπων με ίδια τα πεδία: SURNAME, NAME, LEG_TITLE, F_NAME, M_NAME, ID_NUM, BIRTH_DATE και διαφορετικό AFM Εγγραφές Φ.Π. (_CAT_ID=01) που συνδέονται με δικαιώματα φερόμενων ιδιοκτητών (_ORIGIN.ORIGIN_ID=07) και με κενό ή τιμή "ΑΓΝΩΣΤΟΣ" ή τιμή με λιγότερους από 4 χαρακτήρες σε κάποιο από τα πεδία: AFM, SURNAME, NAME, F_NAME ταυτοποίησης ταυτοποίησης ταυτοποίησης ταυτοποίησης φερόμενοι ιδιοκτήτες 3α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - REPORT PDF (έλεγχοι που "επιστρέφουν" ΚΑΕΚ) ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ KT_TECHTEST_0302 KT_TECHTEST_0303 KT_TECHTEST_0304 KT_TECHTEST_0305 KT_TECHTEST_0306 KT_TECHTEST_0307 KT_TECHTEST_0308 KT_TECHTEST_0309 Εγγραφές Μισθώσεων με κενό το πεδίο start_date Εγγραφές Μισθώσεων με κενό το πεδίο END_DATE Εγγραφές Εμπραγμάτων Ασφαλειών με κενό το πεδίο END_DATE Εγγραφές Εμπραγμάτων Ασφαλειών με συμπληρωμένα τα πεδία END_DATE (ημ/νία λήξης) και RGST_DATE (ημ/νία μεταγραφής) του πίνακα, και με ημ/νία λήξης προγενέστερη της ημ/νίας μεταγραφής Εγγραφές Εμπραγμάτων Ασφαλειών με είδος τίτλου " ΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ" (πίνακας ) και συμπληρωμένο το πεδίο END_DATE (ημ/νία λήξης) Εγγραφές Μακροχρόνιων Μισθώσεων με διαφορά των ημερομηνιών των πεδίων START_DATE και END_DATE (εφόσον είναι και τα δύο συμπληρωμένα) : [END_DATE] - [START_DATE] < 9 χρόνια Εγγραφές με ημερομηνία στο πεδίο END_DATE προγενέστερη της ημερομηνίας δήλωσης του δικαιώματος στο σύστημα Εγγραφές με ημερομηνία στο πεδίο END_DATE προγενέστερη της ημερομηνίας σύνταξης (_DATE) του εγγράφου τεκμηρίωσης του δικαιώματος

13 KT_TECHTEST_0310 KT_TECHTEST_0312 KT_TECHTEST_0313 KT_TECHTEST_0314 KT_TECHTEST_0315 KT_TECHTEST_0316 KT_TECHTEST_0317 KT_TECHTEST_0318 KT_TECHTEST_0319 KT_TECHTEST_0320 KT_TECHTEST_0321 KT_TECHTEST_0322 KT_TECHTEST_0323 KT_TECHTEST_0324 Εγγραφές με συμπληρωμένα τα πεδία START_DATE (ημ/νία έναρξης) και END_DATE (ημ/νία λήξης) και END_DATE <= START_DATE Εγγραφές με ασύμβατες καταχωρίσεις στα πεδία START_DATE ή/και END_DATE σε σχέση με τα αντίστοιχα πεδία START_DATE_FLAG και END_DATE_FLAG (start_date_flag=1 and day(start_date <> 1, start_date_flag=2 and day(start_date)<> 1 and month(start_date)<> 1) Εγγραφές με ημερομηνία START_DATE μετά το [CURRENT YEAR] Εγγραφές Περιορισμένης Προσωπικής ουλείας με κενό το πεδίο της διάρκειας Εγγραφές Πραγματικής ουλείας ή Περιορισμένης Προσωπικής ουλείας με τιμή στο πεδίο της διάρκειας: "ΙΣΟΒ%" Εγγραφές Επικαρπίας με κενό το πεδίο της διάρκειας Εγγραφές ουλείας Οίκησης με κενό το πεδίο της διάρκειας Εγγραφές Μεταλλειοκτησίας με κενό το πεδίο της διάρκειας Εγγραφές Άλλης Πραγματικής ουλείας (right_type=0202) ή Περιορισμένης Προσωπικής ουλείας (right_type=0303) με κενό το πεδίο "Περιεχόμενο ή Περιγραφή δικαιώματος" Εγγραφές με λατινικούς χαρακτήρες ή/και σύμβολα στο πεδίο της διάρκειας (DURATION) Εγγραφές εμπραγμάτων ασφαλειών ή κατασχέσεων με τιμή στο πεδίο AMNT (ποσό εμπραγμάτου ασφάλειας ή κατάσχεσης) <100 Εγγραφές εμπραγμάτων ασφαλειών ή κατασχέσεων με τιμή στο πεδίο CURRENCY_TYPE (νόμισμα) και κενό το πεδίο AMNT (ποσό εμπραγμάτου ασφάλειας ή κατάσχεσης) Εγγραφές εμπραγμάτων ασφαλειών με τιμή στο πεδίο INS_AMNT (Ποσό Ασφαλιζόμενης Απαίτησης) και κενό το πεδίο AMNT (ποσό εμπραγμάτου ασφάλειας ή κατάσχεσης) ή / και το πεδίο CURRENCY_TYPE (νόμισμα) Εγγραφές εμπραγμάτων ασφαλειών με τιμή στο πεδίο INS_AMNT (Ποσό Ασφαλιζόμενης Απαίτησης) <100 - [εξαιρούνται οι εγγραφές που στο πεδίο INS_AMNT περιλαμβάνουν αλφαβητικούς χαρακτήρες ή είναι "= 0 "]

14 KT_TECHTEST_0325 KT_TECHTEST_0327 KT_TECHTEST_0328 KT_TECHTEST_0329 KT_TECHTEST_0330 KT_TECHTEST_0331 KT_TECHTEST_0335 KT_TECHTEST_0338 KT_TECHTEST_0340 KT_TECHTEST_0341 KT_TECHTEST_0342 KT_TECHTEST_0343 KT_TECHTEST_0346 Εγγραφές εμπραγμάτων ασφαλειών με κενό το πεδίο INS_AMNT (Ποσό Ασφαλιζόμενης Απαίτησης) Εγγραφές εμπραγμάτων ασφαλειών ή κατασχέσεων με ημερομηνία εγγράφου (_DATE) μεταγενέστερη του 2002 και τιμή: GRD (δραχμή) στο πεδίο CURRENCY_TYPE - (Ελέγχεται όταν υπάρχει μόνο 1 έγγραφο ή όταν όλα τα συνδεόμενα έγγραφα έχουν ημερομηνία > 2002) Εγγραφές εμπραγμάτων ασφαλειών με κενό το πεδίο MORG_ORDER (Τάξη) Εγγραφές εμπραγμάτων ασφαλειών με τιμή στο πεδίο MORG_ORDER (Τάξη) <> ελληνικούς χαρακτήρες, S (κόππα), αριθμούς και παύλες (-) Εγγραφές ΜΣ με κενό το πεδίο AREA (Μεταφερόμενη Επιφάνεια) Εγγραφές δικαιωμάτων<>πραγματικής ουλείας με συμπληρωμένο το πεδίο ID (Κωδικός Ιδιοκτησίας εσπόζοντος Ακινήτου) Εγγραφές με ασύμβατες καταχωρίσεις στα πεδία _DATE ή/και RGST_DATE σε σχέση με τα αντίστοιχα πεδία _DATE_FLAG και RGST_DATE_FLAG Εγγραφές χωρίς αριθμό εγγράφου (_NUM) - Εξαιρούνται αναγγελίες απαίτησης και δανειστικές συμβάσεις (_TYPE = 16, 20) Εγγραφές στις οποίες το πεδίο Υποθηκοφυλακείο (RGST_NAME) περιλαμβάνει αριθμητικούς χαρακτήρες ή/και Λατινικούς χαρακτήρες Εγγραφές στις οποίες το πεδίο Υποθηκοφυλακείο (RGST_NAME) είναι συμπληρωμένο με ελληνικούς χαρακτήρες και δεν είναι στη γενική (δεν έχει μια από τις καταλήξεις: -ΩΝ, - ΑΣ, -ΩΣ, -ΟΣ, -Ω, -ΟΥ, -ΗΣ, -Α, -ΙΣ, - ΟΥΣ) Εγγραφές με συμπληρωμένο το πεδίο Υποθηκοφυλακείο (RGST_NAME) και κενό το πεδίο αριθμός ή/και ημερομηνία εγγράφου (_NUM, _DATE) Εγγραφές με συμπληρωμένο το πεδίο Υποθηκοφυλακείο (RGST_NAME) και κενό το πεδίο τόμος ή/και αριθμός μεταγραφής (RGST_NUM, RGST_VOL) Εγγραφές με συμπληρωμένο το πεδίο RGST_VOL με τιμή που περιλαμβάνει κάποιο από τα σύμβολα παύλα (-) ή/και κόμμα (,) ή/και "slash" (/) - (για εντοπισμό "διπλών" τόμων μεταγραφής)

15 KT_TECHTEST_0347 KT_TECHTEST_0348 KT_TECHTEST_0349 KT_TECHTEST_0353 KT_TECHTEST_0354 KT_TECHTEST_0355 KT_TECHTEST_0358 KT_TECHTEST_0359 KT_TECHTEST_0360 Εγγραφές που συνδέονται με εμπράγματες ασφάλειες και έχουν συμπληρωμένο το πεδίο RGST_NUM με τιμή που περιλαμβάνει κάποιο από τα σύμβολα παύλα (-) ή/και κόμμα (,) ή/και "slash" (/) (για εντοπισμό περιπτώσεων που αναγράφεται και η τάξη της ασφάλειας) Εγγραφές με συμπληρωμένο το πεδίο ΦΕΚ (GOVT_GAZ) και με είδος εγγράφου διαφορετικό από αυτά που προκύπτουν από κρατική απόφαση (_TYPE <> από 05, 07, 09, 10, 11, 12, 90, 91, 92, 99) Εγγραφές που αφορούν σε απαλλοτρίωση (WAYOWN_ID=37) και έχουν κενό το πεδίο ΦΕΚ (GOVT_GAZ) ή συμπληρωμένο με λιγότερα από 2 συνθετικά (χωρίς κενό, κόμμα)(ψάχνει περιπτώσεις συντελεσμένης απαλλοτρίωσης) Έλεγχος επί των συμβολαίων μετά τις > ΛΙΣΤΑ Εγγραφές που συνδέονται με δικαιώματα ΜΣ (_TYPE=12%) και κενό το πεδίο αιτία κτήσης (WAYOWN_ID) Εγγραφές που συνδέονται με δικαιώματα Νομής από Αναδασμό (_TYPE=0601) και κενό το πεδίο αιτία κτήσης (WAYOWN_ID) Εγγραφές όπου το συνολικό ποσοστό δικαιώματος (OWN NUMER/OWN DENOM) είναι διαφορετικό από το άθροισμα των ποσοστών ( NUMER/ DENOM) που προκύπτουν από τα συνδεόμενα, με το δικαίωμα, έγγραφα Εγγραφές όπου οι τιμές στα πεδία OWN NUMER, OWN DENOM δεν ικανοποιούν τη σχέση: OWN NUMER<=OWN_RIGH T_DENOM (εξαιρούνται οι εγγραφές με κενό το πεδίο του παρονομαστή - OWN DENOM) Εγγραφές όπου οι τιμές στα πεδία NUMER, DENOM δεν ικανοποιούν τη σχέση: NUMER? DENOM (εξαιρούνται οι εγγραφές με κενό το πεδίο του παρονομαστή - DENOM) στατιστικό

16 KT_TECHTEST_0361 KT_TECHTEST_0362 KT_TECHTEST_0363 KT_TECHTEST_0365 KT_TECHTEST_0375 KT_TECHTEST_0376 KT_TECHTEST_0377 Εγγραφές που συνδέονται με δικαιώματα <> Κυριότητα, Προσωπική ουλεία, Μεταλλειοκτησία, Νομή από Αναδασμό, ΜΣ (_TYPE <> από 01%, 03%, 0501, 0601) με συμπληρωμένο κάποιο από τα πεδία OWN NUMER, OWN DENOM, NUMER, DENOM Εγγραφές με συμπληρωμένο κάποιο από τα πεδία OWN NUMER, OWN DENOM, NUMER, DENOM και μοναδική αιτία κτήσης "Τροποποίηση/Κατάργηση ιηρημένης Ιδιοκτησίας" (WAYOWN_ID=24) Εγγραφές που συνδέονται με δικαιώματα Μεταλλειοκτησίας, Νομής από Αναδασμό, ΜΣ (_TYPE = 0501, 0601, 12%) με κενό κάποιο από τα πεδία OWN NUMER, OWN DENOM Εγγραφές όπου ο δικαιούχος του δικαιώματος ταυτίζεται με το έτερο εμπλεκόμενο πρόσωπο (βαρυνόμενο, εκμισθωτή, εναγόμενο, καθ ου, κλπ) - (Εγγραφές με ίδιο _ID, _ID, _ID και διαφορετικό _ROLE) Εγγραφές εμπραγμάτων ασφαλειών με τιμή στο πεδίο INS_AMNT που περιλαμβάνει χαρακτήρες (<> από αριθμούς, κόμματα, τελείες) Εγγραφές εμπραγμάτων ασφαλειών με τιμή στο πεδίο INS_AMNT = 0 Εγγραφές δικαιωμάτων Πραγματικής ουλείας ιόδου (right_type=0201) με κενό το πεδίο ID (Κωδικός Ιδιοκτησίας εσπόζοντος Ακινήτου) 3β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - REPORT EXCEL (έλεγχοι που δεν "επιστρέφουν" ΚΑΕΚ) ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ _1003 _3.51 Πεδία που περιλαμβάνουν ταυτόχρονα Ελληνικούς και Λατινικούς χαρακτήρες - Πίνακας Πολλαπλές Εγγραφές της ίδιας Οντότητας - Πίνακας (A) (Εγγραφές με ίδια τιμή στα πεδία _DATE, _NUM, _TYPE, RGST_NAME, RGST_NUM, RGST_VOL και διαφορετικό _ID) πολλαπλές εγγραφές

17 _3.52 _3.79 _3.80 _ _ISSUER_1004 _ISSUER_3.69 _ISSUER_3.70 _ISSUER_3.71 _ISS UER _ISS UER _ISS UER _ISS UER Ασύνδετες Οντότητες - Πίνακας (Εγγραφές με _ID που δεν υπάρχουν στον πίνακα ) Πολλαπλές Εγγραφές της ίδιας Οντότητας - Πίνακας (B) (Εγγραφές με ίδια τιμή στα πεδία _DATE, _NUM, _TYPE, ISSUER_ID και διαφορετικό _ID) Εγγραφές του πίνακα που συνδέονται με δικαιώματα φερόμενων ιδιοκτητών (_ORIGIN.ORIGIN_ID=07) και τιμή.g ORIGIN_ID <> _ORIGIN.G ID ή χωρίς αντίστοιχη παρατήρηση (_STANDARD_COMMENTS.STD _CMNT_CODE <> 1040) Εγγραφές του πίνακα που συνδέονται με δικαιώματα φερόμενων ιδιοκτητών (_ORIGIN.ORIGIN_ID=07) και έχουν είδος εγγράφου ικαστική Απόφαση (._TYPE=04) - (ελέγχεται αν έχει καταχωρισθεί, εκ παραδρομής, ως τίτλος κτήσης του φερόμενου, ο τίτλος της εμπράγματης ασφάλειας/διεκδίκησης/κατάσχεσης, δηλ. ο τίτλος από τον οποίο προήλθε η πληροφορία για το δικαίωμα) Πολλαπλές Εγγραφές της ίδιας Οντότητας - Πίνακας (Εγγραφές με ίδια τιμή στα πεδία _ID, _ID, _ID, WAYOWN_ID, _ROLE και διαφορετικό DBR_ID) Πεδία που περιλαμβάνουν ταυτόχρονα Ελληνικούς και Λατινικούς χαρακτήρες - Πίνακας _ISSUER Πολλαπλές Εγγραφές της ίδιας Οντότητας - Πίνακας _ISSUER (Α) (Εγγραφές με ISSUER_TYPE=0100 με ίδια: τα πεδία ΑΜ και SEAT, το πρώτο σύμφωνο του πεδίου NAME και το πρώτο σύμφωνο του πεδίου SURNAME, και με διαφορετικά UNQ_ISSUER_ID) Εγγραφές στις οποίες το πεδίο Έδρα (SEAT) είναι συμπληρωμένο με ελληνικούς χαρακτήρες και δεν είναι στην ονομαστική (έχει μια από τις καταλήξεις: -ΩΝ, -ΑΣ, -ΩΣ, -Ω, -ΟΥ, - ΗΣ, -ΟΥΣ) Εγγραφές στις οποίες είναι συμπληρωμένο το Αριθμός Μητρώου (AM) και η τιμή περιλαμβάνει μη αριθμητικούς χαρακτήρες ασύνδετες οντότητες πολλαπλές εγγραφές φερόμενοι ιδιοκτήτες φερόμενοι ιδιοκτήτες πολλαπλές εγγραφές πολλαπλές εγγραφές

18 _ISSUER_3.73 _ISSUER_3.74 _1002 _3.32 _3.78 _3.82 _ORIGIN_5.04 _ORIGIN_5.15 _ISS UER _ISS UER _O RIGIN _O RIGIN Εγγραφές τραπεζών (ISSUER_CAT_ID=11) με συμπληρωμένο το πεδίο LEGAL_NAME και αυτό να περιλαμβάνει τη φράση "%ΥΠΟΚ%" Πολλαπλές Εγγραφές της ίδιας Οντότητας - Πίνακας _ISSUER (Β) (Εγγραφές με ίδια τιμή στα πεδία ISSUER_TYPE, SEAT, SURNAME, NAME, AM, LEGAL_NAME και διαφορετικά ISSUER_ID και UNQ_ISSUER_ID) Πεδία που περιλαμβάνουν ταυτόχρονα Ελληνικούς και Λατινικούς χαρακτήρες - Πίνακας Πολλαπλές Εγγραφές της ίδιας Οντότητας - Πίνακας {Εγγραφές με ίδια τιμή στα πεδία _ID, _CAT_ID, _TYPE, AMNT, AREA, ID και διαφορετικά _ID τα οποία όμως (_ID) συνδέονται με το ίδιο έγγραφο (_ID)} - Εξαιρούνται τα δικαιώματα κυριότητας και δουλείας (_CAT_ID=01, 02, 03) Πολλαπλές εγγραφές του ίδιου δικαιώματος Πραγματικής ουλείας {Εγγραφές του πίνακα με _CAT_ID=02% και ίδιες τιμές στα πεδία _ID, _TYPE και ID (Κωδικός Ιδιοκτησίας εσπόζοντος Ακινήτου)} Πολλαπλές εγγραφές του ίδιου δικαιώματος κυριότητας ή προσωπικής δουλείας στην ίδια ιδιοκτησία και για τον ίδιο δικαιούχο {Εγγραφές του πίνακα (_CAT_ID=01 ή 03) που συνδέονται με τον ίδιο δικαιούχο (ίδιο._id) και έχουν ίδιες τιμές στα πεδία _ID, _TYPE} Πολλαπλές Εγγραφές της ίδιας Οντότητας - Πίνακας _ORIGIN (Εγγραφές με ίδια τιμή στα πεδία G ID, _ID, _ID, ORIGIN_ID, STATUS και διαφορετικό _ORIGIN_ID) Εγγραφές του πίνακα _ORIGIN που συνδέονται με δικαιώματα φερόμενων ιδιοκτητών (_ORIGIN.ORIGIN_ID=07) και προέρχονται από έγγραφα (_ORIGIN.G ID) που συσχετίζονται με γένος δικαιώματος διαφορετικό από εμπράγματη ασφάλεια / διεκδίκηση / κατάσχεση {(G_)_CAT_ID <> 04, 09, 10} πολλαπλές εγγραφές πολλαπλές εγγραφές πολλαπλές εγγραφές πολλαπλές εγγραφές πολλαπλές εγγραφές φερόμενοι ιδιοκτήτες

19 4α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΩΝ, ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ/ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ/ΛΟΙΠΩΝ ΧΩΡΩΝ - REPORT PDF (έλεγχοι που "επιστρέφουν" ΚΑΕΚ) ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ KT_TECHTEST_0401 KT_TECHTEST_0402 KT_TECHTEST_0403 KT_TECHTEST_0404 KT_TECHTEST_0405 KT_TECHTEST_0406 KT_TECHTEST_0407 KT_TECHTEST_0408 KT_TECHTEST_0409 KT_TECHTEST_0410 KT_TECHTEST_0411 KT_TECHTEST_0412 KT_TECHTEST_0413 ADRS ADRS ADRS ADRS ADRS ADRS ADRS ADRS ADRS ADRS ADRS ADRS ADRS Εγγραφές με ΤΚ διαφορετικό από 5ψήφιο αριθμό Εγγραφές με κενό το πεδίο Ο ΟΣ και ΤΟΠΩΝΥΜΙΟ Εγγραφές με οδό "ΑΝΩΝΥΜΟΣ" και κενό το πεδίο ΤΟΠΩΝΥΜΙΟ Εγγραφές με κενό τα πεδίο "Ο ΟΣ" ή "Ο ΟΣ"="ΑΝΩΝΥΜΟΣ", κενά τα πεδία "ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟ", "ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΩΣ" και κενό το πεδίο "LOCATION_DESCR" (εξαιρούνται οι ειδικές εκτάσεις) Εγγραφές με τιμή στο πεδίο "ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟ" και κενό το πεδίο "Ο ΟΣ" Εγγραφές με τιμή στο πεδίο "ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΩΣ" και κενό το πεδίο "ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟ" Εγγραφές με τιμή στο πεδίο "ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΩΣ" μικρότερη από αυτή στο πεδίο "ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟ" Εγγραφές στις οποίες η διαφορά των τιμών των πεδίων "ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟ" και "ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΩΣ" δεν είναι ζυγή (εξαιρουμένων των ειδικών εκτάσεων) Εγγραφές με τιμή στο πεδίο "ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟ" που περιλαμβάνει μη αριθμητικούς χαρακτήρες (εξαιρουμένου του τελευταίου ψηφίου) Εγγραφές με τιμή στο πεδίο "ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΩΣ" που περιλαμβάνει μη αριθμητικούς χαρακτήρες (εξαιρουμένου του τελευταίου ψηφίου) Εγγραφές με τιμή στο πεδίο "Ο ΟΣ" που αποτελείται από περισσότερα του ενός συνθετικά και περιλαμβάνει κάποια από τις λέξεις: ΛΕΩΦΟΡΟΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ, Ο ΟΣ, ΠΛΑΤΕΙΑ, ΑΓΙΟΥ, ΑΓΙΑΣ, ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ, ΝΑΥΑΡΧΟΥ, κλπ (ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙ Α ΦΕΚ 1.2.3) Εγγραφές με τιμή στο πεδίο "Ο ΟΣ" που περιλαμβάνει χαρακτήρες διαφορετικούς από: αριθμοί, κεφαλαίοι ελληνικοί χαρακτήρες, τελείες, παρενθέσεις "()", τόνους, τα σύμβολα: /, & Εγγραφές με τιμή στο πεδίο "Ο ΟΣ" που περιλαμβάνει 1η και 2η οδό με την ίδια ονομασία

20 KT_TECHTEST_0419 KT_TECHTEST_0420 KT_TECHTEST_0421 KT_TECHTEST_0425 KT_TECHTEST_0426 KT_TECHTEST_0428 KT_TECHTEST_0429 KT_TECHTEST_0430 KT_TECHTEST_0435 KT_TECHTEST_0436 KT_TECHTEST_0437 KT_TECHTEST_0438 KT_TECHTEST_0441 BLD BLD BLD BLD BLD BLD BLD BLD Εγγραφές με τιμή στο πεδίο ορόφου <> 0 και είδος κτίσματος/χώρου "Θέση Στάθμευσης - Πυλωτή" Στο πεδίο TOT_FLOOR του πίνακα BLD επιτρέπονται μόνο οι τιμές α) αριθμός, θετικός ή αρνητικός έως 3 ψηφία, ή μία από τις λέξεις ΙΣ,ΗΜ,ΥΠ,ΗΜΥΠ Εγγραφές κτιρίων / κτισμάτων (bld.kind=0 ή 2) με τιμή στο πεδίο "συνολικός αριθμός ορόφων" 0 ή <0 Εγγραφές με αρνητική τιμή στο πεδίο "area_doc" Εγγραφές με αρνητική τιμή στο πεδίο "bld_num" Εγγραφές με ίδιο "bld_num" (εξαιρείται το κενό και το μηδέν), οι οποίες συνδέονται (μέσω _BLD) με το ίδιο _ID (όχι ΚΑΕΚ) Εγγραφές που συνδέονται με διηρημένες ιδιοκτησίες και έχει καταχωρισθεί ως είδος κτιρίου "Αρχαίο Μνημείο" (bld.bld_type=07) Εγγραφές που αποτελούν παρακολουθήματα οριζοντίων ιδιοκτησιών (bld.kind=1) με χρήση διάφορη των: ΑΠΟΘΗΚΗ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ ΧΩΡΟΣ, ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ Μη αποδεκτοί συνδυασμοί διηρημένων στο ίδιο ΚΑΕΚ (π.χ. ταυτόχρονη ύπαρξη οριζόντιας και κάθετης ιδιοκτησίας στο ίδιο γεωτεμάχιο ή/και οριζόντιας και σύνθετης κάθετης στο ίδιο γεωτεμάχιο) Εγγραφές οριζοντίων επί καθέτων (prop_type_code=04%) με ποσοστό συγκυριότητας 0 ή κενό Εγγραφές σύνθετων κάθετων ιδιοκτησιών με ποσοστό συγκυριότητας οριζοντίου επί καθέτου <= ποσοστό συγκυριότητας οριζοντίου επί γεωτεμαχίου Εγγραφές οριζοντίων επί καθέτων ιδιοκτησιών με άθροισμα των ποσοστών συγκυριότητας επί γεωτεμαχίου <> 100 ή <> 1000, για γεωτεμάχια που δεν περιέχουν απλές κάθετες Εγγραφές διηρημένων ιδιοκτησιών με ποσοστό συγκυριότητας που δεν ικανοποιεί τη σχέση: αριθμητής <= παρονομαστής KT_TECHTEST_0443 Εγγραφές με κενό το πεδίο της χρήσης KT_TECHTEST_0444 Γεωτεμάχια με χρήση ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΕΜΠΟΡΙΟ,κλπ (land_use_code=3100, 32%,4000, 7200) χωρίς κτίσμα (bld.kind=2)

21 KT_TECHTEST_0445 KT_TECHTEST_0446 KT_TECHTEST_0447 KT_TECHTEST_0448 KT_TECHTEST_0450 KT_TECHTEST_0454 KT_TECHTEST_0455 KT_TECHTEST_0456 KT_TECHTEST_0457 KT_TECHTEST_0458 KT_TECHTEST_0459 KT_TECHTEST_0460 Εγγραφές με είδος ακινήτου ΜΕΤΑΛΛΕΙΟ και είδος δικαιώματος (right.right_type) ΝΟΜΗ ΑΠO ΑΝΑ ΑΣΜΟ ή ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΟΜΗΣΗΣ Εγγραφές με χρήση ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ή ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ και είδος δικαιώματος (right.right_type) ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΚΤΗΣΙΑ ή ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ- ΥΠΟΘΗΚΗ ΕΠΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ή ΝΟΜΗ ΑΠO ΑΝΑ ΑΣΜΟ Εγγραφές με κενό το πεδίο AREA_ (εμβαδό τίτλου) και όχι κενό το πεδίο UNIT (μονάδα μέτρησης εμβαδού) και αντίστροφα Εγγραφές με αρνητική τιμή στο πεδίο του εμβαδό τίτλου Εγγραφές οριζοντίων ιδιοκτησιών με τιμή <5 στο πεδίο του εμβαδού και χρήση <> από ΑΠΟΘΗΚΗ ή / και ΓΚΑΡΑΖ (land_use_code<> 5700,7200) - Εξαιρούνται οι εγγραφές με μηδενικό ή κενό εμβαδόν (area_doc=0 ή null) Εγγραφές οριζοντίων ιδιοκτησιών με τιμή στο πεδίο του εμβαδού > το εμβαδόν του γεωτεμαχίου Εγγραφές με εμβαδόν οριζοντίου ιδιοκτησίας = εμβαδό γεωτεμαχίου Εγγραφές με είδος ιδιοκτησιακού αντικειμένου " ικαίωμα Υψούν" και συμπληρωμένο το πεδίο "έτος αδείας" Εγγραφές με είδος ιδιοκτησιακού αντικειμένου " ικαίωμα Υψούν" και χρήση "Αποθηκευτικός Χώρος" ή "Χώρος Στάθμευσης Αυτοκινήτων" Εγγραφές με είδος ιδιοκτησιακού αντικειμένου "Γεωτεμάχιο" ή "Μεταλλείο" ή "Ειδική Έκταση" ή "Ειδικό Ιδιοκτησιακό Αντικείμενο" και συμπληρωμένο κάποιο από τα πεδία, APT_NAME, COWN_NUMER, COWN_DENOM, COWN_V_NUMER, COWN_V_DENOM Εγγραφές με είδος ιδιοκτησιακού αντικειμένου "Κάθετος - Απλή Κάθετος" ή "Κάθετος - Υπολειπόμενο Ποσοστό" και συμπληρωμένο κάποιο από τα πεδία COWN_V_NUMER, COWN_V_DENOM Εγγραφές με είδος ιδιοκτησιακού αντικειμένου "Γεωτεμάχιο" ή "Μεταλλείο" ή "Ειδική Έκταση" με μετρημένο εμβαδό (AREA_MEAS): "0" ή <10

22 KT_TECHTEST_0466 KT_TECHTEST_0467 KT_TECHTEST_0468 KT_TECHTEST_0471 KT_TECHTEST_0473 KT_TECHTEST_0475 KT_TECHTEST_0476 KT_TECHTEST_0477 Εγγραφές με ασυνέχεια στην αύξουσα αρίθμηση των οριζοντίων ιδιοκτησιών (_HOR) ή/και των καθέτων ιδιοκτησιών (_VERT) που ανήκουν στο ίδιο ΚΑΕΚ Εγγραφές με _TYPE=0601 (μεταλλείο) και ΚΑΕΚ <> της μορφής "nnoooμεxxxxx" (όπου ΜΕ: Κεφαλαία Ελληνικά) Εγγραφές με _TYPE=07% (ειδική έκταση) και ΚΑΕΚ <> της μορφής "nnoooεκxxxxx" (όπου ΕΚ: Κεφαλαία Ελληνικά) Εγγραφές διηρημένων ιδιοκτησιών με κενό το πεδίο "ΟΡΟΦΟΣ" του _BLD (εξαιρείται το δικαίωμα υψούν) Εγγραφές με τιμή στο πεδίο "έτος αδείας" μεταγενέστερη του [CURRENT YEAR] Εγγραφές με REL_TYPE<>1 και είδος ιδιοκτησιακού αντικειμένου *(): "Ανώγειο" ή "Καμάρα" ή "Ανωγειοκατώγειο" ή " ιπλό Ανωγειοκατώγειο" Εγγραφές με REL_TYPE<>2 και είδος ιδιοκτησιακού αντικειμένου *(): "Υπόσκαφο" ή "Κατώγειο" Εγγραφές με REL_TYPE<>3 και είδος ιδιοκτησιακού αντικειμένου *(): "Πηγαδότοπος" ή "Πηγάδι / Φρέαρ" ή " εξαμενή" ή "Αντλιοστάσιο" ή "Υδραγωγείο" ή "Ερημονησίδα" ή "Μύλος" ή "Γεώτρηση" 4β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΩΝ, ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ/ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ/ΛΟΙΠΩΝ ΧΩΡΩΝ - REPORT EXCEL (έλεγχοι που δεν "επιστρέφουν" ΚΑΕΚ) ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ADRS_1006 ADRS_4.14 ADRS_4.16 BLD_1007 ADRS ADRS ADRS BLD Πεδία που περιλαμβάνουν ταυτόχρονα Ελληνικούς και Λατινικούς χαρακτήρες - Πίνακας ADRS Ασύνδετες Οντότητες - Πίνακας ADRS (Εγγραφές με ADRS_ID που δεν υπάρχουν στον πίνακα _ADRS) Πολλαπλές Εγγραφές της ίδιας Οντότητας - Πίνακας ADRS (Εγγραφές με ίδια τιμή στα πεδία STREET, STREET_FROM, STREET_TO, TK, LOCALITY, NOMOS, OTA και διαφορετικά ADRS_ID) - Εξαιρούνται από τον έλεγχο εγγραφές με κενό το πεδίο STREET ή το πεδίο STREET_FROM Πεδία που περιλαμβάνουν ταυτόχρονα Ελληνικούς και Λατινικούς χαρακτήρες - Πίνακας BLD ασύνδετες οντότητες πολλαπλές εγγραφές

23 BLD_4.18 BLD_4.34 DECL_AREAS_5.7A DECL_AREAS_5.7B DECL_AREAS_5.7C DECL_AREAS_5.8 DECL_AREAS_5.9 DECL_AREAS_5.10 DECL_AREAS_5.11 BLD BLD DECL_AR EAS DECL_AR EAS DECL_AR EAS DECL_AR EAS DECL_AR EAS DECL_AR EAS DECL_AR EAS Ασύνδετες Οντότητες - Πίνακας BLD (Εγγραφές με BLD_ID που δεν υπάρχουν στον πίνακα _BLD) Πολλαπλές Εγγραφές της ίδιας Οντότητας - Πίνακας BLD {Εγγραφές που συνδέονται με την ίδια ιδιοκτησία (_ID) και έχουν ίδια τιμή στα πεδία BLD_NAME_TITLE, AREA_, TOT_FLOORS, BLD_TYPE_CODE, KIND και διαφορετικά BLD_ID} Εγγραφές με ασύμβατες καταχωρίσεις στα πεδία AREA_, AREA_TOPO, AREA_DECL σε σχέση με το πεδίο CHOSEN_AREA [συνθήκες που ελέγχονται: CHOSEN_AREA=1 και AREA_DECL=null ή 0] Εγγραφές με ασύμβατες καταχωρίσεις στα πεδία AREA_, AREA_TOPO, AREA_DECL σε σχέση με το πεδίο CHOSEN_AREA [συνθήκες που ελέγχονται: CHOSEN_AREA=2 και AREA_=null ή 0] Εγγραφές με ασύμβατες καταχωρίσεις στα πεδία AREA_, AREA_TOPO, AREA_DECL σε σχέση με το πεδίο CHOSEN_AREA [συνθήκες που ελέγχονται: CHOSEN_AREA=3 και AREA_TOPO=null ή 0] Εγγραφές με συμπληρωμένο το πεδίο AREA_TOPO (εξαιρούνται οι περιπτώσεις με AREA_TOPO=0) και κενό το πεδίο G_SYM_S (Πλήρωση συνθηκών γεωμετρικής συμβατότητας θέσης+σχήματος) Εγγραφές με κενό ή "0" το πεδίο AREA_TOPO και συμπληρωμένο το πεδίο G_SYM_S (Πλήρωση συνθηκών γεωμετρικής συμβατότητας θέσης+σχήματος) Εγγραφές με τιμή στο πεδίο G_SYM_S=2 (μη συμβατό: θέση+σχήμα) και κενό το πεδίο S_SHAPE_C (λόγοι μη συμβατότητας θέσης+σχήματος) ή με τιμή στο πεδίο G_SYM_S=1 (συμβατό: θέση+σχήμα) και όχι κενό το πεδίο S_SHAPE_C (λόγοι μη συμβατότητας θέσης+σχήματος) Εγγραφές με τιμή στο πεδίο G_SYM_A=2 (μη συμβατό: εμβαδόν) και κενό το πεδίο S_AREA_C (λόγοι μη συμβατότητας εμβαδού) ή με τιμή στο πεδίο G_SYM_A=1 (συμβατό: εμβαδόν) και όχι κενό το πεδίο S_AREA_C (λόγοι μη συμβατότητας εμβαδού) ασύνδετες οντότητες πολλαπλές εγγραφές

24 DECL_AREAS_5.13 DECL_AREAS_5.14 _1005 _4.51 _4.62 _4.78 _ADRS_4.15 _ADRS_4.70 DECL_AR EAS DECL_AR EAS _AD RS _AD RS Εγγραφές με κενό (null) το πεδίο G_SYM_A (Πλήρωση συνθηκών γεωμετρικής συμβατότητας εμβαδού) και τιμή <> 0 σε έστω ένα από τα πεδία AREA_DECL, AREA_, AREA_TOPO Εγγραφές με τιμή στο πεδίο G ID που δεν αντιστοιχεί σε γεωτεμάχιο, μεταλλείο, ειδική έκταση (prop.prop_type_code <> 01,06,07) Πεδία που περιλαμβάνουν ταυτόχρονα Ελληνικούς και Λατινικούς χαρακτήρες - Πίνακας Εγγραφές οριζοντίων ιδιοκτησιών με τιμή στο πεδίο του εμβαδού > 1000 ΟΤΑ χωρίς Ειδικές Εκτάσεις (Απουσία εγγραφών με _TYPE_CODE=07%) Ασύνδετες Οντότητες - Πίνακας (Εγγραφές με _ID που δεν υπάρχουν στον πίνακα - Ελέγχονται, ανά ΚΑΕΚ, μόνο οι εγγραφές που αντιστοιχούν στο ανώτερο επίπεδο) Ιδιοκτησίες με ίδια διεύθυνση αλλά διαφορετικό ΚΑΕΚ (εγγραφές με ίδιο ADRS_ID, και με _ID που συνδέονται με διαφορετικά ΚΑΕΚ) Πολλαπλές Εγγραφές της ίδιας Οντότητας - Πίνακας _ADRS (Εγγραφές με ίδια τιμή στα πεδία _ID, ADRS_ID και διαφορετικό ADRS_ID) ασύνδετες οντότητες πολλαπλές εγγραφές Οι πρόσθετες ειδικές λίστες ελέγχων του συστήματος GeoMap αναφέρονται παρακάτω: Λίστα 1 1. Κυριότητα χωρίς αιτία κτήσης 2. ουλείες χωρίς αιτία κτήσης 3. Μεταλλειοκτησίες χωρίς αιτία κτήσης 4. Λοιπά εγγραπτέα δικαιώματα χωρίς αιτία κτήσης & ΜΣ 5. Κληρονομιές χωρίς τίτλο και χωρίς παρατήρηση για διαδοχή πριν το 1946 (έχει προσκομίσει νομιμοποιητικά - δεν έχει προσκομίσει νομιμοποιητικά) 6. Κληρονομιές χωρίς τίτλο και χωρίς παρατήρηση (μετά το 1946) 7. Γεωτεμάχια χωρίς εμβαδόν και χωρίς σχετική παρατήρηση 8. Γεωτεμάχια με εμβαδόν μεγαλύτερο ή μικρότερο από...

25 9. Εμβαδόν οριζόντιας 0 και χωρίς παρατήρηση 10. Εμβαδόν γεωτεμαχίου = εμβαδόν οριζόντιας 11. Εμβαδό οριζόντιας μεγαλύτερο ή μικρότερο από Παρακολούθημα οριζόντιας με εμβαδό μεγαλύτερο από... και με χρήση διάφορη του αποθηκευτικού χώρου 13. Παρακολουθήματα με όροφο -1 και είδος Ανοικτή θέση στάθμευσης 14. Προίκα με τίτλο μετά το Ποσό σε δρχ. με τίτλο που εκδόθηκε μετά το 2001 (ΓΙΑ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ & ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ) 16. Επικαρπίες με αιτία κτήσης άλλο από ωρεά εν ζωή, κληρονομιά, ΠΕ, σύσταση ή τροποποίηση διηρημένης ιδιοκτησίας 17. ικαίωμα Υψούν και συμπληρωμένο το έτος κατασκευής ή όνομα οριζόντιας ή όροφο 18. Συμπληρωμένο το πεδίο Υποθηκοφυλακείο 1) σε έγγραφα με κωδικούς : 70,71,72,73,74,96,97 (ΧΡΗΣΙΚΤΗΣΙΑ+ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ) 2) χωρίς τόμο ή αριθμό 19. Οριζόντιες ιδιοκτησίες χωρίς % συγκυριότητας 20. Λίστα με όλες τις εγγραφές που έχουν κενό το πεδίο της χρήσης σε Prop και BLD 21. Λίστα όλων των γεωτεμαχίων με χρήση κατοικία, εμπόριο κτλ χωρίς εγγραφή στον πίνακα BILD ( κτίριο) και κενό το πεδίο cont_g_prop_id του πίνακα prop 22. Εγγραφές κτιρίων με αρ. ορόφων μεγαλύτερο από Πραγματική δουλεία (εκτός διόδου) χωρίς εγγραφή στο πεδίο περιεχόμενο δουλείας 24. Περιορισμένη Προσωπική δουλεία χωρίς εγγραφή στο περιεχόμενο δουλείας 25. ικαιώματα με αιτία κτήσης ΠΡΟΙΚΑ και δικαιούχο ν άνδρα με όνομα να τελειώνει σε -ος κλπ 26. Έλεγχος ποσοστών για κάθε δικαίωμα σε σχέση με τα ποσοστά των εγγράφων 27. Έλεγχος ποσοστών για κάθε ιδιοκτησία

26 28. Άθροισμα ποσοστών ιδιοκτησίας μεγαλύτερο του 100% 29. Άθροισμα ποσοστών ιδιοκτησίας μικρότερο του 100% 30. Άθροισμα ποσοστών ιδιοκτησίας ίσο με 100% 31. ιηρημένες ιδιοκτησίες με ΚΑΕΚ και χωρίς αρίθμηση 32. ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΣΕ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΑ ΚΑΙ ΙΗΡΗΜΕΝΕΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΕΣ 33. ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΣΕ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΑ ΧΩΡΙΣ ΙΚΑΙΩΜΑ 34. ικαιώματα που δεν χαρακτηρίστηκαν ελεγμένα 35. ικαιώματα με ΑΓΝΩΣΤΟ ιδιοκτήτη 36. ικαιώματα χωρίς έλεγχο εμβαδών 37. ικαιώματα μη ενεργά και προέλευση όχι από δήλωση 38. ΚΑΕΚ με σύσταση διηρημένης ιδιοκτησίας στα οποία έχει δηλωθεί δικαίωμα Περιορισμένης προσωπικής δουλείας σε γεωτεμάχιο 39. ΚΑΕΚ με σύσταση διηρημένης ιδιοκτησίας στα οποία έχει δηλωθεί δικαίωμα Εμπράγματης ασφάλειας (Υποθήκη ή Προσημείωση υποθήκης) σε γεωτεμάχιο 40. Έγγραφα μεταγενέστερα της δήλωσης 41. Έγγραφα με προέλευση εκτός δήλωσης 42. Έγγραφα που είναι κοινά σε ενεργό δικαίωμα και σε άκυρο ή πλασματικό 43. Έλεγχος _ORIGIN 44. Έλεγχος SUMMARY_ORIGIN 45. Έλεγχος _APPLICATION 46. Έλεγχος προέλευσης δικαιώματος 47. Έλεγχος συγκυριότητας 48. Ειδικές εκτάσεις 49. Λίστα δικαιωμάτων με είδος δικαιώματος επικαρπία 50. Ποσοστιαία διαφορά μετρημένου εμβαδού από το επιλεγμένο εμβαδόν της δήλωσης/τίτλου/τοπογραφικού

27 Λίστα ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΕΚ ΟΤΗ (νομικός έλεγχος) 02. ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΙΤΙΑΣ ΚΤΗΣΗΣ (νομικός έλεγχος) 03. ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΕΙ ΟΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ (νομικός έλεγχος) 04. ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ (νομικός έλεγχος) 05. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΚΑΡΠΙΩΝ ΜΕ ΑΙΤΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ (10) 06. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕ ΕΝΑ (1) ΜΟΝΑ ΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΜΕ ΑΙΤΙΑ ΚΤΗΣΗΣ 56 (παραίτηση δικαιώματος επικαρπίας) 07. ΕΓΓΡΑΦΑ ΜΕ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΙΤΛΟ ΚΑΙ ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ 08. ΕΓΓΡΑΦΑ ΜΕ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΙΤΛΟ ΚΑΙ ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ 09. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΤΙΤΛΟΥ Ή ΟΧΙ (IS_LEGAL) 10. ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΑΡΞΗΣ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΣΤΟΝ RIGHIT ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΙΤΛΟ 11. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΟΥ ΕΝ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗΝ ΒΑΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 12. ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΕΝ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗΝ ΒΑΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 13. ΕΙ ΟΣ ΤΙΤΛΟΥ ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ME AITIA ΚΤΗΣΗΣ ΧΡΗΣΙΚΤΗΣΙΑ 14. ΕΙ ΟΣ ΤΙΤΛΟΥ ΙΚΟΓΡΑΦΟ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΕΚ ΟΤΗ ΟΧΙ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ 15. ΕΙ ΟΣ ΤΙΤΛΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΜΕ ΑΙΤΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ 16. ΕΤΟΣ Α ΕΙΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΟ ΤΗΣ ΗΛΩΣΗΣ 17. ΑΣΤΙΚΟΣ Α ΟΜΗΤΟΣ ΧΩΡΟΣ Ή ΑΚΑΛΥΠΤΗ ΕΚΤΑΣΗ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ 18. ΑΣΤΙΚΟΣ Α ΟΜΗΤΟΣ ΧΩΡΟΣ Ή ΑΚΑΛΥΠΤΗ ΕΚΤΑΣΗ ΣΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΠΙ ΚΑΘΕΤΟΥ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑ 19. ΑΣΤΙΚΟΣ Α ΟΜΗΤΟΣ ΧΩΡΟΣ Ή ΑΚΑΛΥΠΤΗ ΕΚΤΑΣΗ ΣΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑ 20. ΑΣΤΙΚΟΣ Α ΟΜΗΤΟΣ ΧΩΡΟΣ Ή ΑΚΑΛΥΠΤΗ ΕΚΤΑΣΗ ΣΕ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟ ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΤΙΡΙΟ 21. ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟΥ ΟΧΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Ή ΑΚΑΛΥΠΤΗ ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕ ΙΟΥ

28 22. ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Ή ΑΚΑΛΥΠΤΗ ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕ ΙΟΥ 23. ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΧΩΡΙΣ ΚΤΙΡΙΟ 24. ΑΣΥΜΒΑΤΑ ΕΜΒΑ Α ΣΕ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΛΟΓΟ ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ 25. ΒΑΡΗ ΧΩΡΙΣ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΟΥΣ 26. Ι ΙΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΣΤΟ Ι ΙΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΜΕ ΙΚΑΙΩΜΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΟΥΛΕΙΑΣ 27. Ι ΙΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΣΤΟ Ι ΙΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΜΕ Ι ΙΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΟΥΛΕΙΑΣ 28. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ: ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΚΤΗΣΕΙΣ 29. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ: ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ () ΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΚΤΗΣΕΙΣ 30. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ: ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΩΝ ΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΚΤΗΣΕΙΣ 31. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΒΕΝ 32. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΙΟΡΘΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΜΕΝΩΝ STANDART COMMENST 33. ΕΥΡΕΣΗ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 34. ΕΥΡΕΣΗ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 35. ΤΙΤΛΟΙ ΧΩΡΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΟΜΗΜΕΝΟ ΣΧΟΛΙΟ 1007 Ή 1008 Εισαγωγή σημείων κτισμάτων Με οδηγό τον ορθοφωτοχάρτη (VLSO) εισάγουμε την θέση των κτισμάτων που βλέπουμε στην οθόνη. Το σύστημα δίνει αυτόματα τον α/α του κτίσματος και μας πληροφορεί για το είδος του ακινήτου (γεωτεμάχιο, οριζόντια ιδιοκτησία κλπ). Επίσης μας πληροφορεί και για τις δηλώσεις των κτισμάτων που αφορούν το αντίστοιχο γεωτεμάχιο. Έτσι για παράδειγμα, θα εντοπιζόταν αν σε ένα απλό γεωτεμάχιο δηλώθηκαν δύο κτίσματα και εμείς ορίζουμε τρία σημεία κτισμάτων. Στις περιπτώσεις που ο αριθμός των ορισμένων κτισμάτων δεν συμφωνεί με τον αριθμό των δηλωμένων κτισμάτων, αυτόματα το σύστημα θα δώσει την αντίστοιχη παρατήρηση που υπάρχει στα ειδικά σχόλια των προδιαγραφών.

29 Σε περίπτωση που η ευκρίνεια των κτισμάτων στο υπόβαθρο δεν είναι δυνατή, τότε με αυτοψία δίνουμε τον ορισμό των κτισμάτων. Το σύστημα έχει την δυνατότητα εισαγωγής των σημείων από εξωτερική πηγή και κατόπιν διενέργειας του ελέγχου για κάθε γεωτεμάχιο. Ορισμός ορίων διηρημένων ιδιοκτησιών Όταν τα όρια των διηρημένων ιδιοκτησιών είναι γνωστά, τότε δίνουμε τα πολύγωνα αυτών. Η σχεδίαση των πολυγώνων γίνεται από ειδικά μενού του συστήματος GeoMap, ενώ ταυτόχρονα γίνεται αυτόματος έλεγχος ως προς την ορθότητα των χωρικών δεδομένων και ως την ορθότητα των περιγραφικών δεδομένων. Έτσι για παράδειγμα όταν ορίζεται όριο κάθετης σε δήλωση απλού γεωτεμαχίου θα υπάρξει ανάλογη υπενθύμιση. Για την ορθότητα των χωρικών δεδομένων ενεργοποιείται αυτόματος έλεγχος που εμπεριέχει τους κανόνες ψηφιοποίησης. Από το αποτέλεσμα του ελέγχου χωρικών δεδομένων έχουμε την δυνατότητα αυτόματης συνόρθωσης ή γραφικής διόρθωσης. Το σύστημα μπορεί να δεχθεί τα πολύγωνα των διηρημένων ιδιοκτησιών από εξωτερική πηγή (shapefiles, dxf κλπ) και μετά να διενεργήσει τον έλεγχο ορθότητας των χωρικών και την συσχέτιση των περιγραφικών δεδομένων. Από τον έλεγχο αυτόν θα δημιουργηθεί κατάλογος σφαλμάτων και κατόπιν θα γίνει η διόρθωση από τον χρήστη. Άξονες δρόμων (αρχείο ROADS) Η δημιουργία των πολυγώνων μεσοπαραλλήλων γίνεται από ειδικό μενού του συστήματος και μας βοηθά στον σχεδιασμό των μεσοπαραλλήλων, την ονομασία της οδού καθώς και την αρίθμηση του δρόμου αριστερά και δεξιά. Εδώ πρέπει να τονιστεί ότι όσο το δυνατόν λιγότερα σφάλματα έχουμε κατά την καταγραφή των διευθύνσεων και σημείων γεωαναφοράς, τόσο λιγότερα σφάλματα θα έχουμε στο αρχείο των αξόνων των δρόμων. Το σύστημα μπορεί να ανιχνεύσει τα πιθανά σφάλματα των αξόνων και να παρουσιάσει στον χρήστη έναν πίνακα σφαλμάτων, που διαθέτει καθοδήγηση προς την ακριβή θέση του σφάλματος για τις απαραίτητες διορθώσεις.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ KT_TECHTEST_0205 Εγγραφές με BEN_TYPE=0701 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ) και BEN_ID<>1 BEN λάθος ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ KT_TECHTEST_0206

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ KT_TECHTEST_0205 Εγγραφές με BEN_TYPE=0701 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ) και BEN_ID<>1 BEN λάθος ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ KT_TECHTEST_0206 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ KT_TECHTEST_0201 Εγγραφές με κενό το πεδίο UNQ ID ή 0 KT_TECHTEST_0202 Εγγραφές με ίδιο UNQ ID και διαφορετικό _ID στατιστικό KT_TECHTEST_0205 Εγγραφές με

Διαβάστε περισσότερα

Το ακίνητο βρίσκεται εντός σχεδίου ; ΝΑΙ : ΟΧΙ: ΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ Προσκοµίζεται τοπογραφικό διάγραµµα: ΝΑΙ : ΟΧΙ:

Το ακίνητο βρίσκεται εντός σχεδίου ; ΝΑΙ : ΟΧΙ: ΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ Προσκοµίζεται τοπογραφικό διάγραµµα: ΝΑΙ : ΟΧΙ: Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Τ Η Μ Α ΤΟ Λ Ο Γ Ι Ο ΗΜΟΣ / ΗΜΟΤΙΚΟ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ / ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ. ΝΟΜΟΥ... ΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν. 2308/1995 (Ε.2) Α.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.. ΚΩ ΙΚ. ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΠΟ ΕΙΚΤΙΚΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΩΣΗΣ Α.1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ Συντάσσεται και εκτυπώνεται ο Προσωρινός Κτηματολογικός Πίνακας Ανάρτησης κατά ΚΑΕΚ. Με την παρούσα οδηγία περιγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ. KT_NEWTEST04A-Ίδιος αριθµός, ηµεροµηνία και τύπος τίτλου µε διαφορετικό αριθµό µεταγραφής (όχι κατ

ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ. KT_NEWTEST04A-Ίδιος αριθµός, ηµεροµηνία και τύπος τίτλου µε διαφορετικό αριθµό µεταγραφής (όχι κατ ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ KT_NEWTEST01-ΚΑΕΚ µε τίτλους χωρίς εκδότη, αριθµό, έτος και είδος τίτλου KT_NEWTEST02-ΚΑΕΚ µε τίτλους χωρίς στοιχεία µεταγραφής (δηλαδή, χωρίς τόµο, αριθµό, ηµεροµηνία). Από το τεστ

Διαβάστε περισσότερα

BACKOFFICE ΕΝΑΡΞΗ BACKOFFICE

BACKOFFICE ΕΝΑΡΞΗ BACKOFFICE BACKOFFICE ΕΝΑΡΞΗ BACKOFFICE Αν κάνουμε backoffice κατευθείαν μετά το frontoffice τότε από το παράθυρο στο οποίο βρισκόμαστε ήδη μετά την οριστική αποθήκευση πατάμε πάνω δεξιά στην οθόνη Μετάβαση στο backoffice.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ 1

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ 1 Το έντυπο αποτελείται από 4 ενότητες «Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ» (συµπληρώνεται µία φορά) «Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ» (συµπληρώνονται τόσες φορές όσα και τα «Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΕΓΓΡΑΠΤΕΑΣ ΠΡΑΞΗΣ Άρθρου 14 4 ν. 2664/1998

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΕΓΓΡΑΠΤΕΑΣ ΠΡΑΞΗΣ Άρθρου 14 4 ν. 2664/1998 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΕΓΓΡΑΠΤΕΑΣ ΠΡΑΞΗΣ Άρθρου 14 4 ν. 2664/1998 1) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΕΙΔΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ/ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ: ΟΝΟΜ/ΜΟ: ΦΕΚ: ΕΔΡΑ: Τα παρακάτω πεδία συμπληρώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ Α.1.1 ΚΑΙ Α.1.2 :ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ(Πεδία 1-14) / ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (Πεδία 15-20) Πεδία 1-14: Συµπληρώνονται τα στοιχεία του δικαιούχου εάν πρόκειται περί φυσικού προσώπου,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ. Διδακτικές Ενότητες Προτεινόμενη Διάρκεια: 36 ώρες / 9 μέρες

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ. Διδακτικές Ενότητες Προτεινόμενη Διάρκεια: 36 ώρες / 9 μέρες ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ Διδακτικές Ενότητες Προτεινόμενη Διάρκεια: 36 ώρες / 9 μέρες Διδακτική Ενότητα (Τίτλος& Περιεχόμενο) Ώρες Εισηγητής 1. Εισαγωγή 2 Καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ. 5. Όλα τα πεδία συμπληρώνονται με κεφαλαία γράμματα. Τα πεδία με γκρι χρώμα συμπληρώνονται από τον παραλήπτη της Δήλωσης.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ. 5. Όλα τα πεδία συμπληρώνονται με κεφαλαία γράμματα. Τα πεδία με γκρι χρώμα συμπληρώνονται από τον παραλήπτη της Δήλωσης. / TOPMAPS ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Το έντυπο αυτό παρέχει οδηγίες προς τους ιδιοκτήτες και τους χρήστες των εκτάσεων που επηρεάζονται από την διέλευση του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου (TAP) για τον τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΝΟ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΛΑΝΟ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ ΠΛΑΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ / ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ / - / 14 ΠΕ2.2.3 ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΒΔ ΤΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ορθότητας της επεξεργασίας των δηλώσεων και των αιτήσεων διόρθωσης καθώς και των συνυποβαλλόμενων εγγράφων

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Παρουσίασης. Όνομα Επώνυμο Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός. Τίτλος και Τμήμα Διεύθυνση ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. email

Τίτλος Παρουσίασης. Όνομα Επώνυμο Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός. Τίτλος και Τμήμα Διεύθυνση ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. email Τίτλος Παρουσίασης Όνομα Επώνυμο Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Τίτλος και Τμήμα Διεύθυνση ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. email ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Διεύθυνση Λειτουργούντος Κτηματολογίου Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 3.5.2007 Αρ.Πρωτ.421,422. Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη 3.5.2007 Αρ.Πρωτ.421,422. Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 3.5.2007 Αρ.Πρωτ.421,422 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Καταχώριση εγγραπτέων πράξεων στο Κτηματολόγιο. Σας κοινοποιούμε τα με αριθμ.πρωτ.712053/2007

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ Ν.2308/95

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ Ν.2308/95 Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ Ν.2308/95 α. Ποιοι έχουν υποχρέωση να υποβάλουν δήλωση Όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που έχουν εµπράγµατο ή άλλο εγγραπτέο δικαίωµα σε ακίνητο υποχρεούνται να υποβάλουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ιεύθυνση Λειτουργούντος Κτηµατολογίου Τµήµα Κτηµατολογικών Χαρτών ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Μεσογείων 288 155 62 Χολαργός - Αθήνα Μαρία Κ. Μαραγκού Αγρονόµος Τοπογράφος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 / 9 ΟΔΗΓΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1. Γενικά Το απόσπασμα του προσωρινού κτηματολογικού διαγράμματος για συγκεκριμένο γεωτεμάχιο αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συμπλήρωσης Εντύπου Δ2. 1η Σελίδα Δήλωσης Δ2. Στοιχεία Δικαιούχου

Οδηγίες Συμπλήρωσης Εντύπου Δ2. 1η Σελίδα Δήλωσης Δ2. Στοιχεία Δικαιούχου 1η Σελίδα Δήλωσης Δ2 Στοιχεία Δικαιούχου Γράφουμε: ΠΕΛΛΑΣ Γράφουμε: ΠΕΛΛΑΣ ή ΣΚΥΔΡΑΣ (ανάλογα με το που βρίσκεται το ακίνητο που δηλώνουμε) Συμπληρώνεται από την υπηρεσία Τσεκάρουμε με Χ το αντίστοιχο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συμπλήρωσης Εντύπου Δ1. 1η Σελίδα Δήλωσης Δ1. Στοιχεία Δικαιούχου

Οδηγίες Συμπλήρωσης Εντύπου Δ1. 1η Σελίδα Δήλωσης Δ1. Στοιχεία Δικαιούχου 1η Σελίδα Δήλωσης Δ1 Στοιχεία Δικαιούχου Γράφουμε: ΠΕΛΛΑΣ Γράφουμε: ΠΕΛΛΑΣ ή ΣΚΥΔΡΑΣ (ανάλογα με το που βρίσκεται το ακίνητο που δηλώνουμε) Συμπληρώνεται από την υπηρεσία Τσεκάρουμε με Χ το αντίστοιχο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «ήλωση εµπραγµάτων δικαιωµάτων των κατασχέσεων και υποθηκών των περιοχών που τελούν υπό κτηµατογράφηση».

ΘΕΜΑ : «ήλωση εµπραγµάτων δικαιωµάτων των κατασχέσεων και υποθηκών των περιοχών που τελούν υπό κτηµατογράφηση». Αθήνα 18/11/2008 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 264,265,269 FAX : 210 52 23 228 E

Διαβάστε περισσότερα

Καταχώριση διοικητικών πράξεων στο Λειτουργούν Κτηµατολόγιο

Καταχώριση διοικητικών πράξεων στο Λειτουργούν Κτηµατολόγιο Καταχώριση διοικητικών πράξεων στο Λειτουργούν Κτηµατολόγιο Αργύρης. Αργυρίου Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός Στέλεχος Τµήµατος Κτηµατολογικών Χαρτών ιεύθυνση Λειτουργούντος Κτηµατολογίου ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης Υποβολής ήλωσης µέσω ιαδικτύου

Οδηγός Χρήσης Υποβολής ήλωσης µέσω ιαδικτύου Οδηγός Χρήσης Υποβολής ήλωσης µέσω ιαδικτύου Ιούνιος 2008 (1/29) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...3 Εγγραφή Νέου Χρήστη...5 Σύνδεση Χρήστη...7 Στοιχεία ικαιούχου...8 Υποβολή ήλωσης...13 Προσθήκη Ακινήτου... 14 Προσθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝIKO ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝIKO ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝIKO ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Αργύρης Αργυρίου Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Στέλεχος Τµήµατος Κτηµατολογικών Χαρτών /νση Λειτουργούντος Κτηµατολογίου ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΠΕΚ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΠΕΚ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΠΕΚ Αθηνά Σκαμπά Μηχανικός Βάσεων Δεδομένων Προϊσταμένη τμήματος ανάπτυξη εφαρμογών Διεύθυνση συστημάτων πληροφορικής ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. askampa@ktimatologio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν.2308/ Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΚΕΦ4_5_V1_

ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν.2308/ Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΚΕΦ4_5_V1_ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν.2308/1995 - Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΚΕΦ4_5_V1_01-12-2008 1. Νοµοθετικό πλαίσιο Σύµφωνα µε το άρθ. 2 παρ. 1 του Ν. 2308/1995 όλοι όσοι έχουν εµπράγµατο ή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΤ2-08 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ... 2

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΤ2-08 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ... 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ... 2 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΧΩΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ... 4 ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΑ ΠΕ ΙΑ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ - Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΠΑΡΑ_11_V2_

Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΑ ΠΕ ΙΑ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ - Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΠΑΡΑ_11_V2_ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΑ ΠΕ ΙΑ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ - Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΠΑΡΑ_11_V2_20-11-2012 1. εν πρέπει να µεταβάλλονται οι τιµές των πρωτευόντων κλειδιών από παράδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. 1 η ομάδα διαφανειών. Χριστοδούλου Κωνσταντίνος Διπλ. Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. 1 η ομάδα διαφανειών. Χριστοδούλου Κωνσταντίνος Διπλ. Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1 η ομάδα διαφανειών Χριστοδούλου Κωνσταντίνος Διπλ. Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΓΗΣ ΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΧΡΗΣΗ ΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Page 1 of 8

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Page 1 of 8 Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με το νόµο 3983/2011 «Θαλάσσια Στρατηγική για την προστασία και διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος- Εναρµόνιση µε την οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση / κατάργηση χώρων αποκλειστικής χρήσης καθέτων ιδιοκτησιών

Σύσταση / κατάργηση χώρων αποκλειστικής χρήσης καθέτων ιδιοκτησιών ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 1. Εισαγωγή 1.1. Τήρηση και ενηµέρωση κτηµατολογικών διαγραµµάτων. Με την υπ αριθµ. 5469/04.02.200

Διαβάστε περισσότερα

23η Πανελλήνια Συνάντηση Χρηστών ArcGIS

23η Πανελλήνια Συνάντηση Χρηστών ArcGIS v3.0 (beta) Εφαρμογή Β.Δ. για τις μελέτες κατάρτισης Εθνικού Κτηματολογίου 23η Πανελλήνια Συνάντηση Χρηστών ArcGIS Απόστολος Κωτίδης 69.78.555.935 Ευάγγελος Ντρίτσος 697.81.82.742 www.georeg.net (από Ιούνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...5 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ...7 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...5 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ...7 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...5 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ...7 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ...9 1. Υποβολή δήλωσης και συνυποβαλλόμενων εγγράφων... 9 α. Ποιοι έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Λογισμικού Αναζήτησης Δηλώσεων του Ν.4014/2011 και του Ν.4178/2013

Εγχειρίδιο Χρήσης Λογισμικού Αναζήτησης Δηλώσεων του Ν.4014/2011 και του Ν.4178/2013 Εγχειρίδιο Χρήσης Λογισμικού Αναζήτησης Δηλώσεων του Ν.4014/2011 και του Ν.4178/2013 1. Γενικά Το σύστημα που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο προσφέρει την δυνατότητα σε εξουσιοδοτημένους χρήστες να

Διαβάστε περισσότερα

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 --------------------- Παρακάτω, τίθενται ορισμοί και έννοιες που συνήθως χρησιμοποιούνται από τους Τεχνικούς και αφορούν σε ακίνητα εμπράγματα δικαιώματα ΑΚΙΝΗΤΟ Ακίνητο πράγμα είναι το έδαφος και τα συστατικά

Διαβάστε περισσότερα

Απάντηση στο Δελτίο Τύπου της Συντονιστικής Επιτροπής των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων

Απάντηση στο Δελτίο Τύπου της Συντονιστικής Επιτροπής των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Τμήμα Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων Pressoffice@ktimatologio.gr Τηλ : 210 6505600 fax : 210 6505934 Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2016 Απάντηση στο Δελτίο Τύπου της Συντονιστικής Επιτροπής των Συμβολαιογραφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΟ ΟΥ 1ΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ

ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΟ ΟΥ 1ΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΟ ΟΥ ΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ ΚΤ6 Κατηγορία Περιγραφή είκτη Παρακολούθησης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ TIMH* (περιλαµβάνει το σύνολο όλων των µηνών) OTA ΤΙΜΗ ΠΡΟΗΓ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ* (περιλαµβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (EXCEL)

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (EXCEL) Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (EXCEL) Οι καταγραφείσες παρατηρήσεις αναφέρονται χρησιµοποιώντας ως παράδειγµα το φύλλο εργασίας (spreadsheet) ΕΙΚΤΕΣ_ΣΥΝΟΛΙ_ΜΕΛΕΤΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης διόρθωσης / ένστασης στους Δήμους Λαυρεωτικής και Σαρωνικού της Περιφέρειας Αττικής

Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης διόρθωσης / ένστασης στους Δήμους Λαυρεωτικής και Σαρωνικού της Περιφέρειας Αττικής Τμήμα Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων Pressoffice@ktimatologio.gr Τηλ : 210 6505600 fax : 210 6505934 Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης διόρθωσης / ένστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία Έκθεσης: 27-3-2014 ΑΒΚ Ν/Α, Ακίνητα Λάρισας Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: Φορέας Ακινήτου: Δικηγορική Εταιρεία: Συντάξαντες Δικηγόροι: Έξι οικόπεδα στο

Διαβάστε περισσότερα

Μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας αριστερά βλέπετε την Εφαρμογή Εντοπισμού Ακινήτων. Μέσω αυτής της εφαρμογής μπορείτε εύκολα και

Μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας  αριστερά βλέπετε την Εφαρμογή Εντοπισμού Ακινήτων. Μέσω αυτής της εφαρμογής μπορείτε εύκολα και Μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.ktimapella.gr αριστερά βλέπετε την Εφαρμογή Εντοπισμού Ακινήτων. Μέσω αυτής της εφαρμογής μπορείτε εύκολα και γρήγορα να εντοπίσετε το ακίνητο σας. Μόλις πλησιάσετε το

Διαβάστε περισσότερα

Συνυποβαλλόμενα έγγραφα θεμελίωσης εγγραπτέου δικαιώματος

Συνυποβαλλόμενα έγγραφα θεμελίωσης εγγραπτέου δικαιώματος Συνυποβαλλόμενα έγγραφα θεμελίωσης εγγραπτέου δικαιώματος ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ (ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ,ΟΙΚΗΣΗ,ΣΥΝΟΙΚΗΣΗ), ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑΣ Υποβάλονται απλά αντίγραφα (όχι επικυρωμένα)

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις εδοµένων. Βασίλειος Βεσκούκης, Εµµ. Στεφανάκης ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΚΛΑΣΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ

Βάσεις εδοµένων. Βασίλειος Βεσκούκης, Εµµ. Στεφανάκης ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΚΛΑΣΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών Βάσεις εδοµένων Βασίλειος Βεσκούκης, Εµµ. Στεφανάκης v.vescoukis@cs.ntua.gr ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΚΛΑΣΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ Βάσεις εδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Έναρξη λειτουργίας ΟΤΑ Γραφείο. Κτηµατολογικού Γραφείου Προβλέπεται εντός του β Κερκυραίων ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Έναρξη λειτουργίας ΟΤΑ Γραφείο. Κτηµατολογικού Γραφείου Προβλέπεται εντός του β Κερκυραίων ΚΕΡΚΥΡΑΣ Κυρίες και κύριοι, θα σας παρουσιάσω εν συντοµία την υφιστάµενη κατάσταση των λειτουργούντων Κτηµατολογικών Γραφείων και τον τρόπο διαχείρισης των χωρικών και περιγραφικών δεδοµένων που τηρούν. Βασικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ /ΝΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ /ΝΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ /ΝΣΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ( 12) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 22 Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΓΓΡΑΠΤΕΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΙΦΕΡΟΥΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ...6. Προτεινόμενη μορφή ΔΓΜ για σύνθετη μεταβολή

Α. ΕΓΓΡΑΠΤΕΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΙΦΕΡΟΥΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ...6. Προτεινόμενη μορφή ΔΓΜ για σύνθετη μεταβολή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 Α. ΕΓΓΡΑΠΤΕΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΙΦΕΡΟΥΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ...6 A.1 Έκδοση και χορήγηση Κτηματογραφικού Διαγράμματος...6 A.2 Σύνταξη Διαγράμματος Γεωμετρικών Μεταβολών...7 A.2.1

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος για την εφαρμογή του άρθρου 18 1 περ. β, υποπερ.αα του ν. 2664/1998 για το Εθνικό Κτηματολόγιο.

Εγκύκλιος για την εφαρμογή του άρθρου 18 1 περ. β, υποπερ.αα του ν. 2664/1998 για το Εθνικό Κτηματολόγιο. Εγκύκλιος για την εφαρμογή του άρθρου 18 1 περ. β, υποπερ.αα του ν. 2664/1998 για το Εθνικό Κτηματολόγιο. Με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 3728/2008(ΦΕΚ τ. Α 258/18.12.2008) τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

«Η σύνταξη Εθνικού Κτηµατολογίου συνιστά υποχρέωση του Κράτους» ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Άρθρο 24 παρ.2

«Η σύνταξη Εθνικού Κτηµατολογίου συνιστά υποχρέωση του Κράτους» ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Άρθρο 24 παρ.2 «Η σύνταξη Εθνικού Κτηµατολογίου συνιστά υποχρέωση του Κράτους» ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Άρθρο 24 παρ.2 1 1 Οδηγία για την Αποτύπωση των Γεωµετρικών Μεταβολών που Αφορούν τα Κτηµατολογικά ιαγράµµατα Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

(*) Λειτουργικά χαρακτηριστικά B-symbolaio iv suite. Standard Advanced Enterprise

(*) Λειτουργικά χαρακτηριστικά B-symbolaio iv suite. Standard Advanced Enterprise Λειτουργικά χαρακτηριστικά B-symbolaio iv suite Standard Advanced Enterprise 1 Συμβόλαια Πλήρης καταχώρηση στοιχείων Συμβολαίων (Συμβαλλόμενοι, εμπλεκόμενοι, έγγραφα, οικονομικά, παραστατικά*, ενέργειες*

Διαβάστε περισσότερα

«Η σύνταξη του Εθνικού Κτηματολογίου συνιστά υποχρέωση του Κράτους» ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Άρθρο 24 παρ. 2

«Η σύνταξη του Εθνικού Κτηματολογίου συνιστά υποχρέωση του Κράτους» ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Άρθρο 24 παρ. 2 «Η σύνταξη του Εθνικού Κτηματολογίου συνιστά υποχρέωση του Κράτους» ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Άρθρο 24 παρ. 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 7 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ - Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 9 ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ GGCAD

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ GGCAD ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ GGCAD ΒΑΣΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ (BSP) Εισαγωγή σημείων στο σχέδιο από το GGTOP ή από αρχεία ASCII Εμφάνιση της περιγραφής των σημείων (δρόμος, κτίσμα ) στην επιφάνεια του σχεδίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Ο ΗΓΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 1 / 22 Ο ΗΓΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 1. Εισαγωγή Συντάσσονται και εκτυπώνονται τα Προσωρινά Κτηµατολογικά ιαγράµµατα της Ανάρτησης. Με την παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. Υπηρεσίες προς Επαγγελματίες

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. Υπηρεσίες προς Επαγγελματίες ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Υπηρεσίες προς Επαγγελματίες Εγχειρίδιο Διαβίβασης Μεταγεγραμμένων Συμβολαιογραφικών Πράξεων εκέµβριος 2015 Ιστορικό Αλλαγών Έκδοση Ηµεροµηνία Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΤ2-08-ΟΕ-22-EKPR_DILOSI ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΤ2-08-ΟΕ-22-EKPR_DILOSI ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ... 2 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 2 3 ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΒΑΣΗ... 2 4 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ... 3 5 ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΑ ΕΚ ΠΑΡΑΔΡΟΜΗΣ... 3 6 ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΑ ΜΕΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εντολή: αγορά ακινήτου στο (τοποθεσία)

Εντολή: αγορά ακινήτου στο (τοποθεσία) Εντολή: αγορά ακινήτου στο (τοποθεσία) Σύνοψη Αναφορικά με την υπόθεση που μας ανατέθηκε από τον εντολέα μας (όνομα) του (όνομα πατρός) και της (όνομα μητρός) σχετικά με την αγορά ακινήτου στην θέση (τοποθεσία)

Διαβάστε περισσότερα

Σας αποστέλλουμε το με αριθμ.πρωτ.γδ481/22.01/1205728/9-3-2012 έγγραφο της Κτηματολόγιο ΑΕ, για να λάβετε γνώση. Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Σας αποστέλλουμε το με αριθμ.πρωτ.γδ481/22.01/1205728/9-3-2012 έγγραφο της Κτηματολόγιο ΑΕ, για να λάβετε γνώση. Με συναδελφικούς χαιρετισμούς Θεσσαλονίκη 14-3-2012 Αριθμ.πρωτ.238 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Ανάρτηση στοιχείων κτηματογράφησης Σας αποστέλλουμε το με αριθμ.πρωτ.γδ481/22.01/1205728/9-3-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΤ2-08. Έκδοση: 02 / Αναθεωρεί την έκδοση: 01 Σελίδα 1 από 10 Αρχείο: KT2-08-Δ-02-ΡΟΗ-ΔΗΛΩΣΗΣ-FRONT

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΤ2-08. Έκδοση: 02 / Αναθεωρεί την έκδοση: 01 Σελίδα 1 από 10 Αρχείο: KT2-08-Δ-02-ΡΟΗ-ΔΗΛΩΣΗΣ-FRONT ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ... 2 2. ΡΟΗ ΠΟΛΙΤΗ/ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ... 2 2.1 ΠΟΛΙΤΗΣ ΜΕ ΕΤΟΙΜΗ ΔΗΛΩΣΗ... 4 2.2 ΠΟΛΙΤΗΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ... 8 2.3 ΠΟΛΙΤΗΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 9 2.4 ΠΟΛΙΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε την κτηµατογράφηση «κτήµα» σας

Κάντε την κτηµατογράφηση «κτήµα» σας Κάντε την κτηµατογράφηση «κτήµα» σας ΗΛΩΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΣΑΣ ΣΩΣΤΑ ΕΝΤΟΠΙΣΤΕ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ Η πορεία της κτηματογράφησης μέχρι σήμερα 1995-1999 Ξεκινά πιλοτικά η κτηματογράφηση σε 340 προ- -Καποδιστριακούς

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Η ΠΡΩΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2006

ΗΜΕΡΙ Α ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Η ΠΡΩΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2006 ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Η ΠΡΩΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Εισήγηση Άννας Καραγιαννάκη-Γιάννη Πρέσβελου Το Εθνικό Κτηµατολόγιο είναι θέµα που συγκεντρώνει πάντα την προσοχή των πολιτών, αφού η αναγκαιότητα να λειτουργήσει επιτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Ροή εργασίας στο περιβάλλον του ArcGIS 10 για την καταχώριση Διοικητικών Πράξεων στο Κτηματολόγιο

Ροή εργασίας στο περιβάλλον του ArcGIS 10 για την καταχώριση Διοικητικών Πράξεων στο Κτηματολόγιο Ροή εργασίας στο περιβάλλον του ArcGIS 10 για την καταχώριση Διοικητικών Πράξεων στο Κτηματολόγιο Μέρος Α Αργύρης Δ. Αργυρίου Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Προϊστάμενος Τμήματος Διοικητικών Πράξεων Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ Κατά την υποβολή της δήλωσης στο Γραφείο Κτηματογράφησης θα πρέπει να κατατεθούν υποχρεωτικά τα εξής: ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Συμπληρωμένη και νόµιµα υπογεγραμμένη ήλωση

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. Αρχική οθόνη... 3 2. Αρχική Οθόνη Πιστοποιημένου Χρήστη... 4 2.1. Οριστικοποίηση της Περιουσιακής Εικόνας... 5 2.2. Καρτέλες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Αναγράφονται τα αρχικά στοιχεία του ιδιοκτήτη και της ιδιοκτησίας του.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Αναγράφονται τα αρχικά στοιχεία του ιδιοκτήτη και της ιδιοκτησίας του. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ο Πίνακας της πράξης εφαρμογής, περιλαμβάνει τα στοιχεία τόσο της αρχικής ιδιοκτησίας, όσο και της τελικής, όπως αυτή διαμορφώνεται μετά την εκπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 2. Πρόσθετα Πεδία για την υποβολή δήλωσης Ε9 έτους 2013... 5 3. Αρχική οθόνη... 8 4. Αρχική Οθόνη Πιστοποιημένου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης του πληροφοριακού συστήματος του Αρχείου Ενεργειακών Επιθεωρήσεων (www.buildingcert.gr)

Οδηγίες χρήσης του πληροφοριακού συστήματος του Αρχείου Ενεργειακών Επιθεωρήσεων (www.buildingcert.gr) Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας Αρχείο Ενεργειακών Επιθεωρήσεων Οδηγίες χρήσης του πληροφοριακού συστήματος του Αρχείου Ενεργειακών Επιθεωρήσεων (www.buildingcert.gr) Βήμα 1 ο - Υποβολή αίτησης & επίδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... VII Συντομογραφίες...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... VII Συντομογραφίες... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... VII Συντομογραφίες... ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η δημοσιότητα των εμπράγματων σχέσεων... 3 1.1. Γενικά, δικαιολογία... 3 1.2. Τυπική και ουσιαστική δημοσιότητα...

Διαβάστε περισσότερα

«Η σύνταξη Εθνικού Κτηµατολογίου συνιστά υποχρέωση του Κράτους» ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Άρθρο 24 παρ.2

«Η σύνταξη Εθνικού Κτηµατολογίου συνιστά υποχρέωση του Κράτους» ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Άρθρο 24 παρ.2 «Η σύνταξη Εθνικού Κτηµατολογίου συνιστά υποχρέωση του Κράτους» ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Άρθρο 24 παρ.2 1 Συνοπτικός Οδηγός Συναλλαγών µε τα Λειτουργούντα Κτηµατολογικά Γραφεία Έκδοση Ιούλιος 2005 Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Η δήλωση Ν. 2308/1995 µπορεί να υποβληθεί µε δύο (2) τρόπους: είτε προσερχόμενος στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης είτε ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της

Διαβάστε περισσότερα

1.5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

1.5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1.5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1. Γενικά 1.1. Τίτλοι ιδιοκτησίας. Αυθαίρετα. Στις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων αναγράφονται όλα τα εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΘΕΑΣΗΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΘΕΑΣΗΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΘΕΑΣΗΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ Μάϊος 2014 Σελίδα 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 3 Πρόσβαση σε περιοχές που ανήκουν στα νέα προγράµµατα Κτηµατογράφησης...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ. Διαβούλευση

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ. Διαβούλευση ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Διαβούλευση Κατόπιν της ορθής επανάληψης (όπως προέκυψε μετά από το υπ αρ. 517/19-07- 2012 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Κτηματολόγιο Α.Ε.),

Διαβάστε περισσότερα

AΥΘΑΙΡΕΤΗ ΔΟΜΗΣΗ. παραδείγματα συνιδιοκτησίας σε σχέση με τον Ν.4014/2011. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΤΣΩΛΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Τ.Ε.Ε

AΥΘΑΙΡΕΤΗ ΔΟΜΗΣΗ. παραδείγματα συνιδιοκτησίας σε σχέση με τον Ν.4014/2011. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΤΣΩΛΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Τ.Ε.Ε AΥΘΑΙΡΕΤΗ ΔΟΜΗΣΗ παραδείγματα συνιδιοκτησίας σε σχέση με τον Ν.4014/2011. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΤΣΩΛΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Τ.Ε.Ε Οικόπεδο με κτίσμα το οποίο ανήκει κατά ποσοστό συνιδιοκτησίας (50 % έκαστος)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Αθηνά Σκαμπά Μηχανικός Βάσεων δεδομένων Προϊσταμένη τμήματος ανάπτυξης εφαρμογών Διεύθυνση συστημάτων πληροφορικής ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. askampa@ktimatologio.gr Εισαγωγή Με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΑΞΗ ΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΝΤΑΞΗ ΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. ΕΝΤΑΞΗ ΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ... 4 1.1 Αρχές Λειτουργίας του Κτηµατολογίου... 4 1.2 Πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Περιφέρειας.. Αριθ.Πρωτ.: Ημερομηνία:

Διεύθυνση Περιφέρειας.. Αριθ.Πρωτ.: Ημερομηνία: Διεύθυνση Περιφέρειας.. Αριθ.Πρωτ.: Α Ημερομηνία: Αίτηση για τη σύνδεση Φωτοβολταϊκού Συστήματος από Αυτοπαραγωγό με Ενεργειακό Συμψηφισμό στο Δίκτυο ΜΤ (Net metering) Στοιχεία του Αυτοπαραγωγού Ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ανάρτησης μέσω Διαδικτύου. (Έκδοση: 9.0)

Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ανάρτησης μέσω Διαδικτύου. (Έκδοση: 9.0) Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ανάρτησης μέσω Διαδικτύου (Έκδοση: 9.0) Δεκέμβριος 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 3 Συμβατότητα Browser για τη χρήση της Εφαρμογής... 3 Α. Είσοδος με κωδικούς TaxisNet... 9 Β. Είσοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 4. ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΤ2-08

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 4. ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΤ2-08 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ... 2 2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ Ν.2308/95... 2 2.1 Ποιοι έχουν υποχρέωση να υποβάλουν δήλωση... 2 2.2 Πώς, πού και πότε υποβάλλεται η δήλωση... 2 2.3 Ποια έγγραφα ή και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μεταβιβάσεις Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης Ver

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μεταβιβάσεις Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης Ver ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μεταβιβάσεις Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης 2016 Ver 25052016 Περιεχόμενα 1.ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 2.ΜΕΝΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ... 4 2.1.1.Αναζήτηση Αίτησης / Αρχική Οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εγχειρίδιο Χρήσης ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 Εισαγωγή 4 2 Περιήγηση στη εφαρμογή 5 2.1 Κοινές Λειτουργίες... 5 2.1.1 Επιλογή... 5 2.1.2 Αποθήκευση / Ακύρωση... 5 2.1.3 Διαγραφή / Ακύρωση... 5 2.1.4 Χαρακτηρισμός

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής Βελτίωσης Περιεχομένου δήλωσης Ε9

Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής Βελτίωσης Περιεχομένου δήλωσης Ε9 Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής Βελτίωσης Περιεχομένου δήλωσης Ε9 1. Οθόνη εισόδου στην εφαρμογή βελτίωσης περιεχομένου Δηλώσεων Ε9 Για την είσοδο στην εφαρμογή απαιτείται να συμπληρωθούν (Εικόνα 1): Ο Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΗ/Περιοχή. Ηµεροµηνία παραλαβής αίτησης:. (συµπληρώνεται από την Περιοχή ΕΗ) Αίτηση για τη σύνδεση Φωτοβολταϊκού Συστήµατος ισχύος 10 kwp στο ίκτυο ΧΤ (στο πλαίσιο του Ειδικού Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης του πληροφοριακού συστήματος του Αρχείου Ενεργειακών επιθεωρήσεων (www.buildingcert.gr)

Οδηγίες χρήσης του πληροφοριακού συστήματος του Αρχείου Ενεργειακών επιθεωρήσεων (www.buildingcert.gr) Οδηγίες χρήσης του πληροφοριακού συστήματος του Αρχείου Ενεργειακών επιθεωρήσεων (www.buildingcert.gr) Βήμα 1 ο - Υποβολή αίτησης & επίδοση ηλεκτρονικού αριθμού πρωτοκόλλου: Αμέσως μετά την ανάθεση της

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης Εφαρµογής Ανάρτησης µέσω ιαδικτύου. (Έκδοση: 9.0)

Οδηγός Χρήσης Εφαρµογής Ανάρτησης µέσω ιαδικτύου. (Έκδοση: 9.0) Οδηγός Χρήσης Εφαρµογής Ανάρτησης µέσω ιαδικτύου (Έκδοση: 9.0) Αύγουστος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 3 Στοιχεία Χρήστη... 6 Στοιχεία Ανάρτησης... 8 Αιτήσεις ιόρθωσης...11 Αιτήσεις ιόρθωσης Προσωπικών

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση για τη σύνδεση Φωτοβολταϊκού Συστήματος από Αυτοπαραγωγό με Ενεργειακό Συμψηφισμό στο Δίκτυο ΧΤ (Net metering) Στοιχεία του Αυτοπαραγωγού

Αίτηση για τη σύνδεση Φωτοβολταϊκού Συστήματος από Αυτοπαραγωγό με Ενεργειακό Συμψηφισμό στο Δίκτυο ΧΤ (Net metering) Στοιχεία του Αυτοπαραγωγού Περιοχή... Αριθ.Πρωτ.: Ημερομηνία: Αίτηση για τη σύνδεση Φωτοβολταϊκού Συστήματος από Αυτοπαραγωγό με Ενεργειακό Συμψηφισμό στο Δίκτυο ΧΤ (Net metering) Στοιχεία του Αυτοπαραγωγού Ιδιότητα του αυτοπαραγωγού

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 13-1-2009 Αριθμ.πρωτ.26 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Διόρθωση αρχικών εγγραφών με τη διαδικασία πρόδηλου σφάλματος Σχετικά: Το με αριθμ.πρωτ.δπ32/7οικ/7-1-2009

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία και αποστολή Ε9

Δημιουργία και αποστολή Ε9 Δημιουργία και αποστολή Ε9 Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας οδηγιών συμπλήρωσης και αυτόματης αποστολής εντύπου Ε9. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΜΙΚΡΗΣ Α/Γ ΙΣΧΥΟΣ ΕΩΣ 50KW

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΜΙΚΡΗΣ Α/Γ ΙΣΧΥΟΣ ΕΩΣ 50KW ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΜΙΚΡΗΣ Α/Γ ΙΣΧΥΟΣ ΕΩΣ 50KW Αιτήσεις για χορήγηση προσφοράς σύνδεσης σε σταθμούς ΑΠΕ λοιπών τεχνολογιών (πλην φωτοβολταϊκών) & ΣΗΘΥΑ, οι οποίοι απαλλάσσονται

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 2. Πρόσθετα Πεδία για την υποβολή δήλωσης Ε9 έτους 2013... 4 3. Αρχική οθόνη... 6 4. Αρχική Οθόνη Πιστοποιημένου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Εγχειρίδιο Εφαρµογής Γραµµατειών Περιεχόμενα Πίνακας Εικόνων...3 1. Είσοδος στο σύστημα...5 2. Στοιχεία Γραμματείας...9 3. Μεταπτυχιακά Προγράμματα...

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες συμπλήρωσης και υποβολής του ειδικού εντύπου προϋπολογιστικού κόστους οικοδομής».

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες συμπλήρωσης και υποβολής του ειδικού εντύπου προϋπολογιστικού κόστους οικοδομής». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Aθήνα 2 Μαΐου 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. 1041499/ 3113/ 694/0014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ 14 η ΦΠΑ ΠΟΛ. 1065 ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 Tαχ. Kώδ. : 106

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΤ ΓΕΝΙΚΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ... 9

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΤ ΓΕΝΙΚΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ... 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ... 8 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ... 9 2.1 ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΣΑΛΙ (ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-ΑΣΤΙΚΟ)... 9 2.2 ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΡΩΜΝΗΣ... 9 2.3 ΠΕΡΙΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ Διεθνής Ομοσπονδία τοπογράφων (FIG): Το Κτηματολόγιο είναι ένα ενήμερο Σύστημα Πληροφοριών Γης βασισμένο στα γεωτεμάχια, που περιέχει μια καταγραφή των δικαιωμάτων στη γη. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις Υποβολής Αντιρρήσεων επί του Δασικού Χάρτη Αριστείδης Μίχος Δασολόγος

Συχνές Ερωτήσεις Υποβολής Αντιρρήσεων επί του Δασικού Χάρτη Αριστείδης Μίχος Δασολόγος Συχνές Ερωτήσεις Υποβολής Αντιρρήσεων επί του Δασικού Χάρτη Αριστείδης Μίχος Δασολόγος Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων Δ/νσης Δασών Ηλείας Σελίδα 1 A. Γενικές Δικαίωμα υποβολής αντίρρησης Ποιος έχει δικαίωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΣ SENATUS

ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΣ SENATUS ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΣ SENATUS ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ: Με τον όρο «αγοραπωλησία» αποκαλούμε την αμφοτεροβαρή σύμβαση με την οποία ο αφενός (πωλητής) μεταβιβάζει την κυριότητα επί ενός ακινήτου και παραδίδει

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Δεκέμβριος 2011 [1] Πίνακας Περιεχομένων 1. Αρχική Οθόνη...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ για το μάθημα "ΨΗΦΙΑΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ"

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ για το μάθημα ΨΗΦΙΑΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Χρυσούλα Λαλαζήση Σχολική Σύμβουλος Νικολάος Καραγεώργος Σχολικός Σύμβουλος Νεκτάριος Μαργέτης Εκπαιδευτικός ΠΕ12.01 Ευαγγελία

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανογραφικής Υποστήριξης ΘΕΜΑ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Τμήμα Μηχανογραφικής Υποστήριξης ΘΕΜΑ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων Αθήνα 16-4-2013 από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης Πειραιώς 207 & Αλκίφρονος

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ για δικαιούχους. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1.

Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ για δικαιούχους. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1. Γενική Γραμματεία Επενδύσεων & Ανάπτυξης Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής & Δημοσίων Επενδύσεων Εθνική Αρχή Συντονισμού Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ΙI. Βάσεις Δεδομένων. Ακαδημαϊκό Έτος Εργαστήριο 2. Διαφάνεια 1. Κάπαρης Αναστάσιος

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ΙI. Βάσεις Δεδομένων. Ακαδημαϊκό Έτος Εργαστήριο 2. Διαφάνεια 1. Κάπαρης Αναστάσιος Βάσεις Δεδομένων Εργαστήριο 2 Διαφάνεια 1 Πώς να δημιουργήσω μια συσχέτιση ένα προς πολλά στην ACCESS; Η απάντηση στο παραπάνω θέμα, θα δοθεί μέσα από ένα παράδειγμα μιας μικρής βάσης δεδομένων. Το μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΑΡΧΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΑΡΧΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΑΡΧΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Ερωφύλη Παπαδοπούλου Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Στέλεχος Τμήματος Κτηματολογικών Χαρτών Δ/νσης Λειτουργούντος Κτηματολογίου ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Email epapadop@ktimatologio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΣΤΟ Καταχωρούμε το ποσοστό συνιδιοκτησίας. Σε περίπτωση περισσοτέρων εκμισθωτών, πρέπει το άθροισμα των επιμέρους ποσοστών να είναι 100%.

ΠΟΣΟΣΤΟ Καταχωρούμε το ποσοστό συνιδιοκτησίας. Σε περίπτωση περισσοτέρων εκμισθωτών, πρέπει το άθροισμα των επιμέρους ποσοστών να είναι 100%. Α.Φ.Μ πεδία ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΤΩΝ Καταχωρούμε τον Α.Φ.Μ του εκμισθωτή ή σε περίπτωση περισσοτέρων, τον ΑΦΜ ενός εκάστου. Για να καταχωρήσουμε επόμενο ΑΦΜ εκμισθωτή πατάμε το σημάδι με τον πράσινο σταυρό

Διαβάστε περισσότερα