GeoMap Ειδικό σύστημα εφαρμογών για τις μελέτες ενεργών τίτλων και κτηματογράφησης του Εθνικού Κτηματολογίου.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "GeoMap Ειδικό σύστημα εφαρμογών για τις μελέτες ενεργών τίτλων και κτηματογράφησης του Εθνικού Κτηματολογίου."

Transcript

1 GeoMap Ειδικό σύστημα εφαρμογών για τις μελέτες ενεργών τίτλων και κτηματογράφησης του Εθνικού Κτηματολογίου. Προέλευση / Ανάπτυξη. Το GeoMap αναπτύσσεται και διατίθεται από την εταιρία ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΕ (SoftCalc Ltd). Η εταιρία SoftCalc από το 1989 αναπτύσσει και διαθέτει ειδικά συστήματα προγραμμάτων στον χώρο των τοπογραφικών, κτηματολογικών, πράξεων εφαρμογής, αναδασμών, οδοποιίας, υδραυλικών και άλλων εφαρμογών. Όσον αφορά τις εφαρμογές του Εθνικού Κτηματολογίου, η εταιρία μας έχει αποκτήσει πλέον μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία, καθώς δραστηριοποιείται ενεργά από τις πρώτες μελέτες. Πολλές από αυτές τις μελέτες εκπονήθηκαν από λογισμικό Κτηματολογίου δικής μας ανάπτυξης. Τελευταία οι περισσότερες μελέτες των ενεργών τίτλων, έχουν γίνει με το σύστημα GeoMap. Ειδικότερα, το σύνολο των κτηματογραφήσεων που έχουν παραδοθεί ή βρίσκονται στο τελικό στάδιο της παράδοσης, εκπονήθηκαν με το σύστημα GeoMap. Σημαντικό είναι να τονιστεί ότι σε όλες τις τελευταίες κτηματογραφήσεις το ποσοστό των ενστάσεων και αιτήσεων διόρθωσης σφαλμάτων είναι εντυπωσιακά μικρό (κάτω του 2%). Αυτό διότι το GeoMap ενσωματώνει μεγάλο αριθμό ελέγχων και επιπρόσθετα ειδικών άλλων ελέγχων αρμονισμένων με τις απαιτήσεις του Εθνικού Κτηματολογίου. Συνοπτική περιγραφή του συστήματος GeoMap. Το GeoMap αποτελεί ένα αυτόνομο σύστημα GIS το οποίο δίνει λύσεις για το σύνολο των εργασιών που απαιτούνται για την εκπόνηση μιας μελέτης ενεργών τίτλων και κτηματογράφησης. Είναι καθαρά εφαρμογή δικτύου με απεριόριστο αριθμό χρηστών.

2 Υπόβαθρα Το σύστημα μπορεί να διαχειριστεί αρχεία υποβάθρων, διαφόρων ειδών, με formats όπως: αρχεία dxf, shapefiles, GeoCalc, όλων των ειδών εικόνων, ορθοφωτοχαρτών, ASCII αρχεία κ.α. Το πλήθος των διαφορετικών αρχείων ή επιπέδων που μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως υπόβαθρα, είναι απεριόριστο. Το υπόβαθρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν βάση για τον σχεδιασμό των κτηματογραφικών τοπολογιών ή να γίνει άμεση εισαγωγή αυτών. Υποστηρίζεται η εισαγωγή υποβάθρων διαφορετικών γεωγραφικών συστημάτων και αγκύρωση με γνωστά σημεία ή γνωστές πλευρές (ΜΕΤ affine). Κατά την αγκύρωση έχουμε και τα σφάλματα μετατροπής. Μετατροπές συντεταγμένων με πολυωνυμικό μετασχηματισμό κλπ. Επίσης το σύστημα διαθέτει ειδικό εσωτερικό module για την παρουσίαση των ορθοφωρτοχαρτών LLSO και VLSO. Το σύστημα συνδέεται μέσο διαδικτύου με την Κτηματολόγιο Α.Ε. και παίρνει την άδεια για την εμφάνιση των ορθοφωτοχαρτών. Σημεία γεωαναφοράς Τα σημεία γεωαναφοράς είναι τα σημεία που αναφέρονται στον πίνακα και σκοπό έχουν τον εντοπισμό των ακινήτων. Το σύστημα μπορεί να δημιουργήσει ή να διαβάσει τα σημεία εντοπισμού από την περιγραφική βάση. Το κάθε σημείο γεωαναφοράς περιέχει την διεύθυνση του ακινήτου και έτσι γίνεται ο εντοπισμός. Τα σημεία γεωαναφοράς μπορεί να είναι διαφορετικών ειδών: 1. Σημεία με πλήρη διεύθυνση 2. Σημεία χωρίς διεύθυνση αλλά με περιοχή (διανομές) 3. Σημεία πράξεων εφαρμογής Εκτός από τα παραπάνω είδη έχουμε και διαχωρισμό άλλων κατηγοριών: 1. Σημεία διορθωμένα 2. Σημεία με ιστορική διεύθυνση 3. Σημεία απενεργοποιημένα κλπ

3 Τα σημεία των διαφόρων κατηγορών μπορούμε να τα βλέπουμε σε διαφορετικούς χρωματισμούς. Σε κάθε γεωτεμάχιο πρέπει να υπάρχει ένα τουλάχιστον σημείο γεωαναφοράς. Στην περίπτωση που σε ένα γεωτεμάχιο περιέχονται περισσότερα του ενός σημεία (γεωτεμάχιο με πολλές διευθύνσεις ή με ιστορικές διευθύνσεις), τότε ένα δίνει την διεύθυνση και συνήθως εκεί βρίσκεται ο αριθμός του ΚΑΕΚ. Η εξαγωγή των σημείων γεωαναφοράς γίνεται σε αρχεία access με διάφορα format έτσι ώστε να γίνεται ανταλλαγή δεδομένων με την εφαρμογή της Κτηματολόγιο Α.Ε. Πρέπει να τονίσουμε ότι η σωστή ενημέρωση των σημείων εντοπισμού ισοδυναμεί με την σωστή γνώση των διευθύνσεων. Αυτό είναι βασικό στοιχείο για τον ορθό και γρήγορο εντοπισμό. Σε περιπτώσεις που αυτό είναι δύσκολο, κάνουμε αυτοψία και δίνουμε χαρακτηριστικά στα σημεία ή τα πρόσωπα των γεωτεμαχίων. Το σύστημα περιέχει ειδική εφαρμογή προσώπων γεωτεμαχίων, όπου εκτός της διεύθυνσης μετράμε και τα μήκη των προσώπων. Έτσι έχουμε και άλλο ένα μέσο για τον ορισμό των γεωτεμαχίων. Εντοπισμός Το σύστημα περιέχει ειδική εφαρμογή εντοπισμού των γεωτεμαχίων. Ο εντοπισμός γίνεται άμεσα με την διεύθυνση ή έμμεσα με την περιοχή ή συνιδιοκτήτες ή γείτονες. Κτηματογράφηση Μέσα από το περιβάλλον του συστήματος σχεδιάζονται αρχικά τα πολύγωνα των γεωτεμαχίων. Κατά τον σχεδιασμό ελέγχεται κάθε είδος σφάλματος και γίνεται αυτόματη συνόρθωση ή υποδεικνύεται αυτή. Το σύστημα περιλαμβάνει όλους τους κανόνες ψηφιοποίησης και επεμβαίνει σε κάθε σφάλμα. Το σύστημα δίνει αυτόματα τα ΚΑΕΚ (προτείνει).

4 Μετά την εισαγωγή των γεωτεμαχίων γίνεται αυτόματος ορισμός των ειδικών εκτάσεων, των ορίων ενοτήτων (ASTENOT) των ορίων τομέων (ASTTOM), των ορίων αστικής περιοχής (ASTIK) και των ορίων του ΟΤΑ (ASTOTA). Κατά την δημιουργία των παραπάνω εφαρμόζονται οι κανόνες ψηφιοποίησης και στην περίπτωση σφαλμάτων γίνεται αυτόματη συνόρθωση ή καταγράφονται αυτά για τις διορθώσεις. Το σύστημα μπορεί να δεχθεί τα πολύγωνα των γεωτεμαχίων από εξωτερική πηγή (shapefiles, dxf κλπ) και μετά να διενεργήσει τον έλεγχο ορθότητας των χωρικών και την συσχέτιση των περιγραφικών δεδομένων. Από τον έλεγχο αυτόν θα δημιουργηθεί κατάλογος σφαλμάτων και κατόπιν θα γίνει η διόρθωση από τον χρήστη. Ανακτήσεις περιγραφικής βάσης από την Κτηματολόγιο Α.Ε. Τα αρχεία των ανακτήσεων εισέρχονται στο σύστημα και αν αυτά περιέχουν δεδομένα διαφόρων ΟΤΑ, τότε αυτόματα διαχωρίζονται ανά ΟΤΑ, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Κτηματολόγιο Α.Ε. Κατά την εισαγωγή των περιγραφικών στοιχείων των δηλώσεων, γίνεται έλεγχος με τα ήδη υπάρχοντα στοιχεία δηλώσεων στο σύστημα και ανά κάθε περίπτωση δημιουργείται ένα αρχείο report. Το σύστημα κρατάει την βάση των δηλώσεων στην ίδια μορφή με αυτή που έρχεται από την Κτηματολόγιο Α.Ε., για ευκολότερη εποπτεία. Οι δηλώσεις των δικαιωμάτων ακινήτων κλπ, αυτόματα συνδέονται με την χωρική βάση για να αρχίσει η επεξεργασία. Η σύνδεση αρχικά γίνεται με τα σημεία εντοπισμού και κατ επέκταση με τα ΚΑΕΚ. Το σύστημα κατά την επεξεργασία προσδιορίζει τα πιθανά λάθη εντοπισμού, από το δηλωμένο εμβαδό ή χρήση ή ορόφων ή ποσοστών συγκυριότητας κλπ και ο χρήστης μεταφέρει τα δικαιώματα στην σωστή θέση. Σε κάθε μεταφορά ενεργοποιείται αυτόματος έλεγχος και επισημαίνεται αν έχουν διορθωθεί στο σύνολο τα σφάλματα εντοπισμού για κάθε γεωτεμάχιο και για κάθε ακίνητο.

5 Γενικός έλεγχος επεξεργασία δηλώσεων και δικαιωμάτων Στο σημείο αυτό γίνεται το μεγαλύτερο μέρος της εργασίας. Η εργασία γίνεται ανά γεωτεμάχιο, ανά δήλωση, ανά δικαίωμα και ακίνητο. Το πρώτο που ελέγχεται είναι το είδος της ιδιοκτησίας. Μετά για τα απλά γεωτεμάχια ελέγχεται το εμβαδόν, η χρήση και τα ποσοστά συγκυριότητας. Επίσης γίνεται και ο έλεγχος των δηλωμένων κτισμάτων. Για τις διηρημένες ιδιοκτησίες γίνεται έλεγχος καθέτου, κτιρίου, ορόφου, ποσοστών συγκυριοτήτων κλπ. Κατά την επεξεργασία παρουσιάζονται τα σαρωμένα έντυπα των δηλώσεων και των εγγράφων, δίνοντας τη δυνατότητα στο χρήστη να διαβάζει ξεφυλλίζοντας τις σελίδες και να προβαίνει στις ανάλογες ενημερώσεις. Για κάθε αλλαγή που γίνεται, το σύστημα θυμάται όλες τις προηγούμενες τιμές, το τερματικό, τον χρήστη καθώς και τον χρόνο που έγινε η αλλαγή. Επίσης για οικονομία χρόνου και για την αποφυγή των σφαλμάτων, το σύστημα δείχνει σε ποια πεδία έχει γίνει ήδη επεξεργασία, έτσι ώστε να αποφεύγεται η επαναλαμβανόμενη επεξεργασία, από τον ίδιο ή άλλο χρήστη, αργότερα. Κάθε πεδίο που ενημερώνεται ή ελέγχεται μπορεί να «τσεκαριστεί» και να εμφανίζεται με άλλο χρώμα. Η δυνατότητα αυτή δίνεται από το μεμονωμένο πεδίο ως το σύνολο των δικαιωμάτων στο γεωτεμάχιο. Για κάθε δικαίωμα, μπορεί ο χρήστης να εισάγει ένα σχόλιο, στο οποίο θα καταγράφει κάποιο νομικό ή χωρικό πρόβλημα, για να λυθεί αργότερα από κάποιον εξειδικευμένο ή όταν εισέλθουν και άλλες δηλώσεις. Για τις διηρημένες ιδιοκτησίες το σύστημα κάνει την ανάλυση των καθέτων, κτιρίων, ορόφων και δίνει αυτόματα τον αριθμό της καθέτου και τον αριθμό της οριζοντίου. Έτσι ο έλεγχος εξειδικεύεται στην κάθε ιδιοκτησία και γενικεύεται σε όλο το γεωτεμάχιο. Παράλληλα, για τις οριζόντιες ιδιοκτησίες, γίνεται έλεγχος των δηλωμένων παρακολουθημάτων. Σε κάθε παρέμβαση (διόρθωση αλλαγή) ενός χρήστη, το σύστημα αυτόματα διενεργεί έλεγχο και εμφανίζει εικονίδια, ώστε με μια ματιά να εντοπίζεται η ορθότητα ή όχι.

6 Συμβατότητα εμβαδού Ο έλεγχος συμβατότητας γίνεται αυτόματα και σε περίπτωση ασυμβατότητας επισημαίνει τον λόγο ασυμβατότητας. Αν κάποιο γεωτεμάχιο μετά από χωρική επεξεργασία καταστεί συμβατό, τότε το σύστημα αυτομάτως αποκρύπτει τον λόγο ασυμβατότητας και το δείχνει συμβατό. Συμβατότητα θέσης και σχήματος Σε περίπτωση ύπαρξης τοπογραφικού καταγράφονται τα στοιχεία του τοπογραφικού (εμβαδό ημερομηνία) και διενεργείται έλεγχος από την ειδική εφαρμογή συσχέτισης πολυγώνων, που υπάρχει. Από την συσχέτιση των πολυγώνων καταγράφεται η συμβατότητα σχήματος και θέσης και αν υπάρχει ασυμβατότητα καταγράφεται ο λόγος. Αυτόματη εισαγωγή δικαιούχων Το σύστημα βρίσκει όλα τα ακίνητα ή γεωτεμάχια που τα ποσοστά συγκυριότητας δεν κλείνουν και εισάγει αυτόματα αγνώστους ή φερόμενους για το κλείσιμο των ποσοστών. Στις περιπτώσεις διηρημένων ποσοστών εισάγει πλασματική κάθετο ή οριζόντια για το κλείσιμο του γεωτεμαχίου. Τα χαρακτηριστικά και οι κωδικοί των πλασματικών ιδιοκτησιών γίνονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Ειδική επεξεργασία δικαιούχων (πίνακας ) Όλοι οι δικαιούχοι της μελέτης με όλα τα στοιχεία τους βρίσκονται στον πίνακα. Υπάρχει ειδική εφαρμογή στο σύστημα επεξεργασίας και ελέγχου για τον πίνακα αυτόν. Εδώ γίνονται έλεγχοι ορθότητας των διαφόρων στοιχείων όπως: Έλεγχος ορθότητας ΑΦΜ με βάση τον αλγόριθμο του ΚΕΠΥΟ. Εγγραφές και λέξεις που περιλαμβάνουν Ελληνικούς και Λατινικούς χαρακτήρες ταυτόχρονα.

7 Εγγραφές όπου η τιμή του πεδίου του ονόματος (NAME) ταυτίζεται με την τιμή του πεδίου όνομα συζύγου (S_NAME) και πολλοί άλλοι οι οποίοι βρίσκονται σε ειδικές λίστες ελέγχου. Επίσης γίνεται έλεγχος ταυτοπροσωπίας και δημιουργείται ο πίνακας ταυτοπροσωπίας. Τέλος γίνεται η πράξη ταυτοπροσωπίας, σύμφωνα με τις οδηγίες των προδιαγραφών. Εδική επεξεργασία εγγράφων (πίνακας ) Τα έγγραφα, όπως και οι δικαιούχοι, λαμβάνουν μέρος σε διαφορετικά δικαιώματα για τον λόγο αυτόν βρίσκονται σε ξεχωριστό πίνακα. Στο σύστημα, υπάρχει ειδική εφαρμογή επεξεργασίας και ελέγχου του πίνακα αυτού. Εδώ γίνονται οι διάφοροι έλεγχοι ορθότητας και μπορούμε να έχουμε μαζικές διορθώσεις ή αλλαγές. Το σύστημα εντοπίζει τις εγγραφές που αντιστοιχούν στα ίδια έγγραφα και προτείνει την ταυτοποίηση τους. Εδική επεξεργασία των εκδοτών εγγράφων (πίνακας _ISUUER) Οι εκδότες, όπως και τα έγγραφα, λαμβάνουν μέρος σε διαφορετικά δικαιώματα. Για τον λόγο αυτόν βρίσκονται σε ξεχωριστό πίνακα. Υπάρχει εφαρμογή στο σύστημα επεξεργασίας και ελέγχου για τον πίνακα αυτόν. Εδώ γίνονται οι διάφοροι έλεγχοι ορθότητας και μπορούμε να έχουμε μαζικές διορθώσεις ή αλλαγές. Το σύστημα εντοπίζει τις εγγραφές που αντιστοιχούν στους ίδιους εκδότες και προτείνει την ταυτοποίηση τους.

8 Γενικοί έλεγχοι και μαζικές αλλαγές Το σύστημα προβαίνει σε ελέγχους την ώρα της αλλαγής ή εισαγωγής των δεδομένων για κάθε πεδίο. Στο σύνολο των ελέγχων υπάρχουν νομικοί έλεγχοι, έλεγχοι ορθότητας, έλεγχοι συνδυασμών κλπ. Υπάρχουν όμως και λίστες ελέγχων που γίνονται συνολικά σε επίπεδο μελέτης. Για κάθε έλεγχο δημιουργείται μία λίστα αποτελεσμάτων, από την οποία μπορούμε να μεταφερθούμε άμεσα στο δικαίωμα ή ακίνητο ή έγγραφο κλπ και να κάνουμε τις απαραίτητες διορθώσεις. Επίσης, σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορούμε να κάνουμε μαζικές αλλαγές χωρίς την μετάβαση στην αντίστοιχη εγγραφή. Οι λίστες των γενικών ελέγχων περιλαμβάνουν ελέγχους που δημιουργήθηκαν από την διαχρονική γνώση και εμπειρία των μελετητών. Επίσης στις λίστες των ελέγχων υπάρχουν και όλοι οι έλεγχοι που προτείνει ή επιβάλει η Κτηματολόγιο Α.Ε. Ειδικότερα για τους ελέγχους της Κτηματολόγιο Α.Ε. διατηρούνται οι ονομασίες των ελέγχων (test). Παρακάτω αναφέρονται οι έλεγχοι της Κτηματολόγιο Α.Ε. που ενσωματώνονται στο σύστημα GeoMap. Οι έλεγχοι είναι χωρισμένοι σε κατηγορίες ανάλογα με το αντικείμενο του ελέγχου. Στο σύστημα οι έλεγχοι χωρίζονται ανάλογα με την βαρύτητα του ελέγχου (Στατιστικό,,, κ.α.) 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (πίνακας ) - REPORT EXCEL (οι έλεγχοι δεν "επιστρέφουν" ΚΑΕΚ) ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑ ΚΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ _1001 Πεδία που περιλαμβάνουν ταυτόχρονα Ελληνικούς και Λατινικούς χαρακτήρες - Πίνακας - (στα πεδία SURNAME και LEG_TITLE ελέγχεται η ταυτόχρονη ύπαρξη Ελληνικών και Λατινικών χαρακτήρων για κάθε συνθετικό ξεχωριστά) _2.01 Εγγραφές με κενό το πεδίο UNQ ID ή 0 _2.02 Εγγραφές με ίδιο UNQ ID και διαφορετικό _ID στατιστικό ταυτοποίησης

9 _2.05 Εγγραφές με _TYPE=0701 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ) και _ID<>1 _2.06 Έλεγχος ορθότητας ΑΦΜ με βάση τον αλγόριθμο του ΚΕΠΥΟ ιαφορετικά Φυσικά Πρόσωπα [_CAT_ID=01 _2.07 και διαφορετικές τιμές έστω σε ένα από τα πεδία: SURNAME, NAME, F_NAME, M_NAME, ID_NUM] ταυτοποίησης με το ίδιο ΑΦΜ και ΑΦΜ <> 0 και <> κενό _2.08 Φυσικά/Νομικά Πρόσωπα με κενό ή 0 το πεδίο ΑΦΜ και με _ROLE=1 _2.09 Φυσικά Πρόσωπα με ΑΦΜ που τα πρώτα 2 ψηφία του είναι "09" _2.10 Νομικά Πρόσωπα με ΑΦΜ που τα πρώτα 2 ψηφία του δεν είναι "09" _2.12 Εγγραφές Φ.Π. (_CAT_ID=01) στις οποίες το πεδίο SURNAME περιλαμβάνει χαρακτήρες διαφορετικούς από κεφαλαίους αλφαβητικούς (ελληνικούς και αγγλικούς) και παύλες (π.χ. δεν επιτρέπεται το κόμμα, η ύπαρξη κενών μεταξύ συνθετικών, κλπ) _2.13 Εγγραφές όπου η τιμή του πεδίου SURNAME ταυτίζεται με την τιμή του πεδίου NAME _2.14 Εγγραφές Ν.Π. (_CAT_ID<>01) με ίδια τιμή στο πεδίο "ΕΠΩΝΥΜΙΑ" (SURNAME) ταυτοποίησης _2.16 Εγγραφές στις οποίες το πεδίο NAME έχει ίδια τιμή με το F_NAME _2.17 Εγγραφές στις οποίες το πεδίο NAME έχει ίδια τιμή με το M_NAME _2.18 Εγγραφές όπου η τιμή του πεδίου NAME ταυτίζεται με την τιμή του πεδίου S_NAME _2.19 Εγγραφές στις οποίες το πεδίο NAME περιλαμβάνει χαρακτήρες διαφορετικούς από κεφαλαίους αλφαβητικούς (ελληνικούς και αγγλικούς) και παύλες (π.χ. δεν επιτρέπεται το κόμμα, η ύπαρξη κενών μεταξύ συνθετικών, κλπ) _2.20 Εγγραφές στις οποίες στο πεδίο LEG_TITLE έχει καταχωριστεί η τιμή "ΑΓΝΩΣΤΟΣ" _2.21 Εγγραφές στις οποίες είναι ταυτόχρονα συμπληρωμένα: το πεδίο NAME και το πεδίο LEG_TITLE _2.23 Εγγραφές με ασύμβατες καταχωρίσεις στα πεδία BIRTH_DATE και BIRTH_DATE_FLAG [birth_date_flag=1 and day(birth_date) <> 1, birth_date_flag=2 and day(birth_date)<> 1 and month(birth_date)<> 1] _2.24 Εγγραφές με ημερομηνία γέννησης προ του 1900 _2.25 Εγγραφές με ημερομηνία γέννησης μετά το [CURRENT YEAR] _2.26 Εγγραφές με ημερομηνία γέννησης / σύστασης (BIRTH_DATE) μεταγενέστερη της ημερομηνίας έκδοσης ταυτότητας / δημοσίευσης πράξης σύστασης (ID_DATE) _2.27 Εγγραφές δικαιούχων (._ROLE=1) με κενό τα πεδίο STREET ή STREET="ΑΝΩΝΥΜΟΣ" και ταυτόχρονα κενό το πεδίο LOCATION _2.28 Εγγραφές που περιλαμβάνουν τη λέξη "ΚΑΙ" στο πεδίο STREET

10 _2.29 _2.30 _2.31 _2.32 _2.33 _2.34 _2.35 _2.36 _2.37 _2.38 _2.39 _2.40 _2.41 _2.42 _2.43 _2.44 _2.45 _2.46 _2.47 Εγγραφές με τιμή στο πεδίο STREET που αποτελείται από περισσότερα του ενός συνθετικά και περιλαμβάνει κάποια από τις λέξεις: ΛΕΩΦΟΡΟΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ, Ο ΟΣ, ΠΛΑΤΕΙΑ, ΑΓΙΟΥ, ΑΓΙΑΣ, ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ, ΝΑΥΑΡΧΟΥ, κλπ (ΒΛΕΠΕ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΕΛΙ ΑΣ ΦΕΚ 1.2.3) Εγγραφές με τιμή στο πεδίο STREET που περιλαμβάνει 1η και 2η οδό με την ίδια ονομασία Εγγραφές που περιλαμβάνουν ελληνικούς αλφαβητικούς χαρακτήρες στο πεδίο STREET και τιμή στο πεδίο COUNTRY<>ΕΛΛΑ Α ή <> ΚΥΠΡΟΣ Εγγραφές που περιλαμβάνουν λατινικούς αλφαβητικούς χαρακτήρες στο πεδίο STREET και τιμή στο πεδίο COUNTRY: ΕΛΛΑ Α ή ΚΥΠΡΟΣ Εγγραφές με τιμή στο πεδίο "ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟ" και κενό το πεδίο "Ο ΟΣ" Εγγραφές με τιμή στο πεδίο "ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΩΣ" και κενό το πεδίο "ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟ" Εγγραφές με τιμή στο πεδίο "ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΩΣ" μικρότερη από αυτή στο πεδίο "ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟ" Εγγραφές στις οποίες η διαφορά των τιμών των πεδίων "ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟ" και "ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΩΣ" δεν είναι ζυγοί και το πεδίο COUNTRY έχει τιμή "ΕΛΛΑ Α" Εγγραφές με τιμή στο πεδίο "ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟ" που περιλαμβάνει μη αριθμητικούς χαρακτήρες (εξαιρουμένου του τελευταίου ψηφίου) Εγγραφές με τιμή στο πεδίο "ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΩΣ" που περιλαμβάνει μη αριθμητικούς χαρακτήρες (εξαιρουμένου του τελευταίου ψηφίου) Εγγραφές με ΤΚ διαφορετικό από 5ψήφιο αριθμό και χώρα "ΕΛΛΑ Α" Εγγραφές με τιμή στο πεδίο ΤΚ και κενό το πεδίο Ο ΟΣ και ΤΟΠΩΝΥΜΙΟ Εγγραφές με τιμή "ΕΛΛΑ Α" στο πεδίο COUNTRY και τιμές στα πεδία OTA, NOMOS που δεν περιλαμβάνονται στον πίνακα ΟΤΑ Εγγραφές με τιμή στο πεδίο COUNTRY <> "ΕΛΛΑ Α" ή "ΚΥΠΡΟΣ" και τιμές στα πεδία OTA, NOMOS που περιλαμβάνουν ελληνικούς χαρακτήρες ή αριθμούς Εγγραφές που περιλαμβάνουν αλφαβητικούς χαρακτήρες σε κάποιο από τα πεδία "PHONE", "CONTACT_PHONE", "FAX" Εγγραφές στις οποίες κάποιο από τα πεδία F_SURNAME, F_NAME, M_NAME, M_SURNAME, S_NAME, S_SURNAME περιλαμβάνει χαρακτήρες διαφορετικούς από κεφαλαίους αλφαβητικούς και παύλες (π.χ. δεν επιτρέπεται το κόμμα, η ύπαρξη κενών μεταξύ συνθετικών, κλπ) Εγγραφές στις οποίες σε κάποιο από τα πεδία F_SURNAME, F_NAME, M_NAME, M_SURNAME, S_NAME, S_SURNAME έχει καταχωριστεί η τιμή "ΑΓΝΩΣΤΟΣ" Εγγραφές στις οποίες είναι συμπληρωμένο το S_NAME και κενό το S_SURNAME ή το αντίθετο Εγγραφές στις οποίες το πεδίο F_NAME έχει ίδια τιμή με το M_NAME

11 _2.48 _2.49 _2.50 _2.51 _2.52 _2.53 _2.54 _2.55 _2.57 _2.58 _2.59 _2.60 _2.61 _2.62 _2.63 _2.64 _2.65 Εγγραφές με ID_ISSUER_TYPE=05 (Αλλοδαπή Εκδούσα Αρχή) και ύπαρξη ελληνικών χαρακτήρων σε κάποιο από τα πεδία NAME, SURNAME Εγγραφές με συμπληρωμένο το πεδίο ID_NUM και ύπαρξη κενού διαστήματος Εγγραφές με ID_ISSUER_TYPE=05 (Αλλοδαπή Εκδούσα Αρχή) και τιμή στο πεδίο ID_NUM που περιλαμβάνει ελληνικούς αλφαβητικούς χαρακτήρες Εγγραφές με ID_ISSUER_TYPE<>05 (Αλλοδαπή Εκδούσα Αρχή) και τιμή στο πεδίο ID_NUM που περιλαμβάνει λατινικούς αλφαβητικούς χαρακτήρες ή/και σύμβολα Εγγραφές με ID_ISSUER_TYPE<>05 (Αλλοδαπή Εκδούσα Αρχή) και τιμή στο πεδίο ID_NUM που περιλαμβάνει μόνο αλφαβητικούς χαρακτήρες Εγγραφές όπου, και για ελληνικές εκδούσες αρχές ταυτοτήτων (ID_ISSUER_TYPE=01, 06, 08), το πεδίο ID_NUM περιλαμβάνει αλφαβητικό χαρακτήρα εκτός του πρώτου ή πρώτου-δεύτερου ψηφίου Εγγραφές όπου, και για ελληνικές εκδούσες αρχές ταυτοτήτων (ID_ISSUER_TYPE=01, 06, 08), στο πεδίο ID_NUM το πρώτο ψηφίο δεν είναι αλφαβητικός χαρακτήρας Εγγραφές Φ.Π. (_CAT_ID=01) όπου, είναι συμπληρωμένο το πεδίο ID_NUM και κενό έστω ένα από τα πεδία: ID_DATE, ID_ISSUER Εγγραφές με ασύμβατες καταχωρίσεις στα πεδία ID_DATE και ID_DATE_FLAG [id_date_flag=1 and day(id_date) <> 1,id_date_flag=2 and day(id_date)<> 1 and month(id_date)<> 1] Εγγραφές με συμπληρωμένο το πεδίο ID_DATE και κενό έστω ένα από τα πεδία: ID_NUM, ID_ISSUER Εγγραφές με συμπληρωμένο το πεδίο ID_ISSUER_TYPE και κενό το πεδίο ID_ISSUER και το αντίθετο Εγγραφές με συμπληρωμένο το πεδίο ID_ISSUER_TYPE και κενό έστω ένα από τα πεδία: ID_NUM, ID_DATE Εγγραφές στις οποίες το πεδίο ID_ISSUER είναι συμπληρωμένο με ελληνικούς χαρακτήρες και δεν είναι στη γενική πτώση (δεν έχει μια από τις καταλήξεις: -ΩΝ, -ΑΣ, -ΩΣ, -ΟΣ, -Ω, -ΟΥ, -ΗΣ, -Α, - ΙΣ) Εγγραφές στις οποίες το πεδίο BIRTH_PLACE περιλαμβάνει αριθμητικούς χαρακτήρες ή κενά Εγγραφές Φ.Π. (_CAT_ID=01) με ίδια τα πεδία: AFM, SURNAME, NAME, F_NAME και διαφορετικό UNQ ID Εγγραφές προσώπων που δε συνδέονται με δικαιώματα (_ID τα οποία δεν υπάρχουν στον πίνακα ) ιαφορετικά Νομικά Πρόσωπα [_CAT_ID<>01 και διαφορετικές τιμές έστω σε ένα από τα πεδία: SURNAME, LEG_TITLE, BIRTH_DATE] με το ίδιο ΑΦΜ και ΑΦΜ <> 0 και <> κενό (ελέγχεται έμμεσα και το αν σε περιπτώσεις Τραπεζών έχουν καταχωριστεί μόνο έδρες ή και υποκαταστήματα) ταυτοποίησης ασύνδετες οντότητες ταυτοποίησης

12 _2.66 _2.67 _2.68 _2.69 _2.70 Εγγραφές Ν.Π. (_CAT_ID<>01) με ίδια τα πεδία: AFM, SURNAME, LEG_TITLE και διαφορετικό UNQ ID Πρόσωπα με το ίδιο ΑΦΜ (εξαιρούνται τα ΑΦΜ=0) και διαφορετικό _TYPE (είδος προσώπου) - γίνεται σύγκριση μόνο μεταξύ προσώπων με _CAT_ID=01 και προσώπων με _CAT_ID<>1 Φυσικά/Νομικά Πρόσωπα με κενό ή 0 το πεδίο ΑΦΜ και με _ROLE=2 Εγγραφές προσώπων με ίδια τα πεδία: SURNAME, NAME, LEG_TITLE, F_NAME, M_NAME, ID_NUM, BIRTH_DATE και διαφορετικό AFM Εγγραφές Φ.Π. (_CAT_ID=01) που συνδέονται με δικαιώματα φερόμενων ιδιοκτητών (_ORIGIN.ORIGIN_ID=07) και με κενό ή τιμή "ΑΓΝΩΣΤΟΣ" ή τιμή με λιγότερους από 4 χαρακτήρες σε κάποιο από τα πεδία: AFM, SURNAME, NAME, F_NAME ταυτοποίησης ταυτοποίησης ταυτοποίησης ταυτοποίησης φερόμενοι ιδιοκτήτες 3α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - REPORT PDF (έλεγχοι που "επιστρέφουν" ΚΑΕΚ) ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ KT_TECHTEST_0302 KT_TECHTEST_0303 KT_TECHTEST_0304 KT_TECHTEST_0305 KT_TECHTEST_0306 KT_TECHTEST_0307 KT_TECHTEST_0308 KT_TECHTEST_0309 Εγγραφές Μισθώσεων με κενό το πεδίο start_date Εγγραφές Μισθώσεων με κενό το πεδίο END_DATE Εγγραφές Εμπραγμάτων Ασφαλειών με κενό το πεδίο END_DATE Εγγραφές Εμπραγμάτων Ασφαλειών με συμπληρωμένα τα πεδία END_DATE (ημ/νία λήξης) και RGST_DATE (ημ/νία μεταγραφής) του πίνακα, και με ημ/νία λήξης προγενέστερη της ημ/νίας μεταγραφής Εγγραφές Εμπραγμάτων Ασφαλειών με είδος τίτλου " ΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ" (πίνακας ) και συμπληρωμένο το πεδίο END_DATE (ημ/νία λήξης) Εγγραφές Μακροχρόνιων Μισθώσεων με διαφορά των ημερομηνιών των πεδίων START_DATE και END_DATE (εφόσον είναι και τα δύο συμπληρωμένα) : [END_DATE] - [START_DATE] < 9 χρόνια Εγγραφές με ημερομηνία στο πεδίο END_DATE προγενέστερη της ημερομηνίας δήλωσης του δικαιώματος στο σύστημα Εγγραφές με ημερομηνία στο πεδίο END_DATE προγενέστερη της ημερομηνίας σύνταξης (_DATE) του εγγράφου τεκμηρίωσης του δικαιώματος

13 KT_TECHTEST_0310 KT_TECHTEST_0312 KT_TECHTEST_0313 KT_TECHTEST_0314 KT_TECHTEST_0315 KT_TECHTEST_0316 KT_TECHTEST_0317 KT_TECHTEST_0318 KT_TECHTEST_0319 KT_TECHTEST_0320 KT_TECHTEST_0321 KT_TECHTEST_0322 KT_TECHTEST_0323 KT_TECHTEST_0324 Εγγραφές με συμπληρωμένα τα πεδία START_DATE (ημ/νία έναρξης) και END_DATE (ημ/νία λήξης) και END_DATE <= START_DATE Εγγραφές με ασύμβατες καταχωρίσεις στα πεδία START_DATE ή/και END_DATE σε σχέση με τα αντίστοιχα πεδία START_DATE_FLAG και END_DATE_FLAG (start_date_flag=1 and day(start_date <> 1, start_date_flag=2 and day(start_date)<> 1 and month(start_date)<> 1) Εγγραφές με ημερομηνία START_DATE μετά το [CURRENT YEAR] Εγγραφές Περιορισμένης Προσωπικής ουλείας με κενό το πεδίο της διάρκειας Εγγραφές Πραγματικής ουλείας ή Περιορισμένης Προσωπικής ουλείας με τιμή στο πεδίο της διάρκειας: "ΙΣΟΒ%" Εγγραφές Επικαρπίας με κενό το πεδίο της διάρκειας Εγγραφές ουλείας Οίκησης με κενό το πεδίο της διάρκειας Εγγραφές Μεταλλειοκτησίας με κενό το πεδίο της διάρκειας Εγγραφές Άλλης Πραγματικής ουλείας (right_type=0202) ή Περιορισμένης Προσωπικής ουλείας (right_type=0303) με κενό το πεδίο "Περιεχόμενο ή Περιγραφή δικαιώματος" Εγγραφές με λατινικούς χαρακτήρες ή/και σύμβολα στο πεδίο της διάρκειας (DURATION) Εγγραφές εμπραγμάτων ασφαλειών ή κατασχέσεων με τιμή στο πεδίο AMNT (ποσό εμπραγμάτου ασφάλειας ή κατάσχεσης) <100 Εγγραφές εμπραγμάτων ασφαλειών ή κατασχέσεων με τιμή στο πεδίο CURRENCY_TYPE (νόμισμα) και κενό το πεδίο AMNT (ποσό εμπραγμάτου ασφάλειας ή κατάσχεσης) Εγγραφές εμπραγμάτων ασφαλειών με τιμή στο πεδίο INS_AMNT (Ποσό Ασφαλιζόμενης Απαίτησης) και κενό το πεδίο AMNT (ποσό εμπραγμάτου ασφάλειας ή κατάσχεσης) ή / και το πεδίο CURRENCY_TYPE (νόμισμα) Εγγραφές εμπραγμάτων ασφαλειών με τιμή στο πεδίο INS_AMNT (Ποσό Ασφαλιζόμενης Απαίτησης) <100 - [εξαιρούνται οι εγγραφές που στο πεδίο INS_AMNT περιλαμβάνουν αλφαβητικούς χαρακτήρες ή είναι "= 0 "]

14 KT_TECHTEST_0325 KT_TECHTEST_0327 KT_TECHTEST_0328 KT_TECHTEST_0329 KT_TECHTEST_0330 KT_TECHTEST_0331 KT_TECHTEST_0335 KT_TECHTEST_0338 KT_TECHTEST_0340 KT_TECHTEST_0341 KT_TECHTEST_0342 KT_TECHTEST_0343 KT_TECHTEST_0346 Εγγραφές εμπραγμάτων ασφαλειών με κενό το πεδίο INS_AMNT (Ποσό Ασφαλιζόμενης Απαίτησης) Εγγραφές εμπραγμάτων ασφαλειών ή κατασχέσεων με ημερομηνία εγγράφου (_DATE) μεταγενέστερη του 2002 και τιμή: GRD (δραχμή) στο πεδίο CURRENCY_TYPE - (Ελέγχεται όταν υπάρχει μόνο 1 έγγραφο ή όταν όλα τα συνδεόμενα έγγραφα έχουν ημερομηνία > 2002) Εγγραφές εμπραγμάτων ασφαλειών με κενό το πεδίο MORG_ORDER (Τάξη) Εγγραφές εμπραγμάτων ασφαλειών με τιμή στο πεδίο MORG_ORDER (Τάξη) <> ελληνικούς χαρακτήρες, S (κόππα), αριθμούς και παύλες (-) Εγγραφές ΜΣ με κενό το πεδίο AREA (Μεταφερόμενη Επιφάνεια) Εγγραφές δικαιωμάτων<>πραγματικής ουλείας με συμπληρωμένο το πεδίο ID (Κωδικός Ιδιοκτησίας εσπόζοντος Ακινήτου) Εγγραφές με ασύμβατες καταχωρίσεις στα πεδία _DATE ή/και RGST_DATE σε σχέση με τα αντίστοιχα πεδία _DATE_FLAG και RGST_DATE_FLAG Εγγραφές χωρίς αριθμό εγγράφου (_NUM) - Εξαιρούνται αναγγελίες απαίτησης και δανειστικές συμβάσεις (_TYPE = 16, 20) Εγγραφές στις οποίες το πεδίο Υποθηκοφυλακείο (RGST_NAME) περιλαμβάνει αριθμητικούς χαρακτήρες ή/και Λατινικούς χαρακτήρες Εγγραφές στις οποίες το πεδίο Υποθηκοφυλακείο (RGST_NAME) είναι συμπληρωμένο με ελληνικούς χαρακτήρες και δεν είναι στη γενική (δεν έχει μια από τις καταλήξεις: -ΩΝ, - ΑΣ, -ΩΣ, -ΟΣ, -Ω, -ΟΥ, -ΗΣ, -Α, -ΙΣ, - ΟΥΣ) Εγγραφές με συμπληρωμένο το πεδίο Υποθηκοφυλακείο (RGST_NAME) και κενό το πεδίο αριθμός ή/και ημερομηνία εγγράφου (_NUM, _DATE) Εγγραφές με συμπληρωμένο το πεδίο Υποθηκοφυλακείο (RGST_NAME) και κενό το πεδίο τόμος ή/και αριθμός μεταγραφής (RGST_NUM, RGST_VOL) Εγγραφές με συμπληρωμένο το πεδίο RGST_VOL με τιμή που περιλαμβάνει κάποιο από τα σύμβολα παύλα (-) ή/και κόμμα (,) ή/και "slash" (/) - (για εντοπισμό "διπλών" τόμων μεταγραφής)

15 KT_TECHTEST_0347 KT_TECHTEST_0348 KT_TECHTEST_0349 KT_TECHTEST_0353 KT_TECHTEST_0354 KT_TECHTEST_0355 KT_TECHTEST_0358 KT_TECHTEST_0359 KT_TECHTEST_0360 Εγγραφές που συνδέονται με εμπράγματες ασφάλειες και έχουν συμπληρωμένο το πεδίο RGST_NUM με τιμή που περιλαμβάνει κάποιο από τα σύμβολα παύλα (-) ή/και κόμμα (,) ή/και "slash" (/) (για εντοπισμό περιπτώσεων που αναγράφεται και η τάξη της ασφάλειας) Εγγραφές με συμπληρωμένο το πεδίο ΦΕΚ (GOVT_GAZ) και με είδος εγγράφου διαφορετικό από αυτά που προκύπτουν από κρατική απόφαση (_TYPE <> από 05, 07, 09, 10, 11, 12, 90, 91, 92, 99) Εγγραφές που αφορούν σε απαλλοτρίωση (WAYOWN_ID=37) και έχουν κενό το πεδίο ΦΕΚ (GOVT_GAZ) ή συμπληρωμένο με λιγότερα από 2 συνθετικά (χωρίς κενό, κόμμα)(ψάχνει περιπτώσεις συντελεσμένης απαλλοτρίωσης) Έλεγχος επί των συμβολαίων μετά τις > ΛΙΣΤΑ Εγγραφές που συνδέονται με δικαιώματα ΜΣ (_TYPE=12%) και κενό το πεδίο αιτία κτήσης (WAYOWN_ID) Εγγραφές που συνδέονται με δικαιώματα Νομής από Αναδασμό (_TYPE=0601) και κενό το πεδίο αιτία κτήσης (WAYOWN_ID) Εγγραφές όπου το συνολικό ποσοστό δικαιώματος (OWN NUMER/OWN DENOM) είναι διαφορετικό από το άθροισμα των ποσοστών ( NUMER/ DENOM) που προκύπτουν από τα συνδεόμενα, με το δικαίωμα, έγγραφα Εγγραφές όπου οι τιμές στα πεδία OWN NUMER, OWN DENOM δεν ικανοποιούν τη σχέση: OWN NUMER<=OWN_RIGH T_DENOM (εξαιρούνται οι εγγραφές με κενό το πεδίο του παρονομαστή - OWN DENOM) Εγγραφές όπου οι τιμές στα πεδία NUMER, DENOM δεν ικανοποιούν τη σχέση: NUMER? DENOM (εξαιρούνται οι εγγραφές με κενό το πεδίο του παρονομαστή - DENOM) στατιστικό

16 KT_TECHTEST_0361 KT_TECHTEST_0362 KT_TECHTEST_0363 KT_TECHTEST_0365 KT_TECHTEST_0375 KT_TECHTEST_0376 KT_TECHTEST_0377 Εγγραφές που συνδέονται με δικαιώματα <> Κυριότητα, Προσωπική ουλεία, Μεταλλειοκτησία, Νομή από Αναδασμό, ΜΣ (_TYPE <> από 01%, 03%, 0501, 0601) με συμπληρωμένο κάποιο από τα πεδία OWN NUMER, OWN DENOM, NUMER, DENOM Εγγραφές με συμπληρωμένο κάποιο από τα πεδία OWN NUMER, OWN DENOM, NUMER, DENOM και μοναδική αιτία κτήσης "Τροποποίηση/Κατάργηση ιηρημένης Ιδιοκτησίας" (WAYOWN_ID=24) Εγγραφές που συνδέονται με δικαιώματα Μεταλλειοκτησίας, Νομής από Αναδασμό, ΜΣ (_TYPE = 0501, 0601, 12%) με κενό κάποιο από τα πεδία OWN NUMER, OWN DENOM Εγγραφές όπου ο δικαιούχος του δικαιώματος ταυτίζεται με το έτερο εμπλεκόμενο πρόσωπο (βαρυνόμενο, εκμισθωτή, εναγόμενο, καθ ου, κλπ) - (Εγγραφές με ίδιο _ID, _ID, _ID και διαφορετικό _ROLE) Εγγραφές εμπραγμάτων ασφαλειών με τιμή στο πεδίο INS_AMNT που περιλαμβάνει χαρακτήρες (<> από αριθμούς, κόμματα, τελείες) Εγγραφές εμπραγμάτων ασφαλειών με τιμή στο πεδίο INS_AMNT = 0 Εγγραφές δικαιωμάτων Πραγματικής ουλείας ιόδου (right_type=0201) με κενό το πεδίο ID (Κωδικός Ιδιοκτησίας εσπόζοντος Ακινήτου) 3β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - REPORT EXCEL (έλεγχοι που δεν "επιστρέφουν" ΚΑΕΚ) ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ _1003 _3.51 Πεδία που περιλαμβάνουν ταυτόχρονα Ελληνικούς και Λατινικούς χαρακτήρες - Πίνακας Πολλαπλές Εγγραφές της ίδιας Οντότητας - Πίνακας (A) (Εγγραφές με ίδια τιμή στα πεδία _DATE, _NUM, _TYPE, RGST_NAME, RGST_NUM, RGST_VOL και διαφορετικό _ID) πολλαπλές εγγραφές

17 _3.52 _3.79 _3.80 _ _ISSUER_1004 _ISSUER_3.69 _ISSUER_3.70 _ISSUER_3.71 _ISS UER _ISS UER _ISS UER _ISS UER Ασύνδετες Οντότητες - Πίνακας (Εγγραφές με _ID που δεν υπάρχουν στον πίνακα ) Πολλαπλές Εγγραφές της ίδιας Οντότητας - Πίνακας (B) (Εγγραφές με ίδια τιμή στα πεδία _DATE, _NUM, _TYPE, ISSUER_ID και διαφορετικό _ID) Εγγραφές του πίνακα που συνδέονται με δικαιώματα φερόμενων ιδιοκτητών (_ORIGIN.ORIGIN_ID=07) και τιμή.g ORIGIN_ID <> _ORIGIN.G ID ή χωρίς αντίστοιχη παρατήρηση (_STANDARD_COMMENTS.STD _CMNT_CODE <> 1040) Εγγραφές του πίνακα που συνδέονται με δικαιώματα φερόμενων ιδιοκτητών (_ORIGIN.ORIGIN_ID=07) και έχουν είδος εγγράφου ικαστική Απόφαση (._TYPE=04) - (ελέγχεται αν έχει καταχωρισθεί, εκ παραδρομής, ως τίτλος κτήσης του φερόμενου, ο τίτλος της εμπράγματης ασφάλειας/διεκδίκησης/κατάσχεσης, δηλ. ο τίτλος από τον οποίο προήλθε η πληροφορία για το δικαίωμα) Πολλαπλές Εγγραφές της ίδιας Οντότητας - Πίνακας (Εγγραφές με ίδια τιμή στα πεδία _ID, _ID, _ID, WAYOWN_ID, _ROLE και διαφορετικό DBR_ID) Πεδία που περιλαμβάνουν ταυτόχρονα Ελληνικούς και Λατινικούς χαρακτήρες - Πίνακας _ISSUER Πολλαπλές Εγγραφές της ίδιας Οντότητας - Πίνακας _ISSUER (Α) (Εγγραφές με ISSUER_TYPE=0100 με ίδια: τα πεδία ΑΜ και SEAT, το πρώτο σύμφωνο του πεδίου NAME και το πρώτο σύμφωνο του πεδίου SURNAME, και με διαφορετικά UNQ_ISSUER_ID) Εγγραφές στις οποίες το πεδίο Έδρα (SEAT) είναι συμπληρωμένο με ελληνικούς χαρακτήρες και δεν είναι στην ονομαστική (έχει μια από τις καταλήξεις: -ΩΝ, -ΑΣ, -ΩΣ, -Ω, -ΟΥ, - ΗΣ, -ΟΥΣ) Εγγραφές στις οποίες είναι συμπληρωμένο το Αριθμός Μητρώου (AM) και η τιμή περιλαμβάνει μη αριθμητικούς χαρακτήρες ασύνδετες οντότητες πολλαπλές εγγραφές φερόμενοι ιδιοκτήτες φερόμενοι ιδιοκτήτες πολλαπλές εγγραφές πολλαπλές εγγραφές

18 _ISSUER_3.73 _ISSUER_3.74 _1002 _3.32 _3.78 _3.82 _ORIGIN_5.04 _ORIGIN_5.15 _ISS UER _ISS UER _O RIGIN _O RIGIN Εγγραφές τραπεζών (ISSUER_CAT_ID=11) με συμπληρωμένο το πεδίο LEGAL_NAME και αυτό να περιλαμβάνει τη φράση "%ΥΠΟΚ%" Πολλαπλές Εγγραφές της ίδιας Οντότητας - Πίνακας _ISSUER (Β) (Εγγραφές με ίδια τιμή στα πεδία ISSUER_TYPE, SEAT, SURNAME, NAME, AM, LEGAL_NAME και διαφορετικά ISSUER_ID και UNQ_ISSUER_ID) Πεδία που περιλαμβάνουν ταυτόχρονα Ελληνικούς και Λατινικούς χαρακτήρες - Πίνακας Πολλαπλές Εγγραφές της ίδιας Οντότητας - Πίνακας {Εγγραφές με ίδια τιμή στα πεδία _ID, _CAT_ID, _TYPE, AMNT, AREA, ID και διαφορετικά _ID τα οποία όμως (_ID) συνδέονται με το ίδιο έγγραφο (_ID)} - Εξαιρούνται τα δικαιώματα κυριότητας και δουλείας (_CAT_ID=01, 02, 03) Πολλαπλές εγγραφές του ίδιου δικαιώματος Πραγματικής ουλείας {Εγγραφές του πίνακα με _CAT_ID=02% και ίδιες τιμές στα πεδία _ID, _TYPE και ID (Κωδικός Ιδιοκτησίας εσπόζοντος Ακινήτου)} Πολλαπλές εγγραφές του ίδιου δικαιώματος κυριότητας ή προσωπικής δουλείας στην ίδια ιδιοκτησία και για τον ίδιο δικαιούχο {Εγγραφές του πίνακα (_CAT_ID=01 ή 03) που συνδέονται με τον ίδιο δικαιούχο (ίδιο._id) και έχουν ίδιες τιμές στα πεδία _ID, _TYPE} Πολλαπλές Εγγραφές της ίδιας Οντότητας - Πίνακας _ORIGIN (Εγγραφές με ίδια τιμή στα πεδία G ID, _ID, _ID, ORIGIN_ID, STATUS και διαφορετικό _ORIGIN_ID) Εγγραφές του πίνακα _ORIGIN που συνδέονται με δικαιώματα φερόμενων ιδιοκτητών (_ORIGIN.ORIGIN_ID=07) και προέρχονται από έγγραφα (_ORIGIN.G ID) που συσχετίζονται με γένος δικαιώματος διαφορετικό από εμπράγματη ασφάλεια / διεκδίκηση / κατάσχεση {(G_)_CAT_ID <> 04, 09, 10} πολλαπλές εγγραφές πολλαπλές εγγραφές πολλαπλές εγγραφές πολλαπλές εγγραφές πολλαπλές εγγραφές φερόμενοι ιδιοκτήτες

19 4α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΩΝ, ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ/ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ/ΛΟΙΠΩΝ ΧΩΡΩΝ - REPORT PDF (έλεγχοι που "επιστρέφουν" ΚΑΕΚ) ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ KT_TECHTEST_0401 KT_TECHTEST_0402 KT_TECHTEST_0403 KT_TECHTEST_0404 KT_TECHTEST_0405 KT_TECHTEST_0406 KT_TECHTEST_0407 KT_TECHTEST_0408 KT_TECHTEST_0409 KT_TECHTEST_0410 KT_TECHTEST_0411 KT_TECHTEST_0412 KT_TECHTEST_0413 ADRS ADRS ADRS ADRS ADRS ADRS ADRS ADRS ADRS ADRS ADRS ADRS ADRS Εγγραφές με ΤΚ διαφορετικό από 5ψήφιο αριθμό Εγγραφές με κενό το πεδίο Ο ΟΣ και ΤΟΠΩΝΥΜΙΟ Εγγραφές με οδό "ΑΝΩΝΥΜΟΣ" και κενό το πεδίο ΤΟΠΩΝΥΜΙΟ Εγγραφές με κενό τα πεδίο "Ο ΟΣ" ή "Ο ΟΣ"="ΑΝΩΝΥΜΟΣ", κενά τα πεδία "ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟ", "ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΩΣ" και κενό το πεδίο "LOCATION_DESCR" (εξαιρούνται οι ειδικές εκτάσεις) Εγγραφές με τιμή στο πεδίο "ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟ" και κενό το πεδίο "Ο ΟΣ" Εγγραφές με τιμή στο πεδίο "ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΩΣ" και κενό το πεδίο "ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟ" Εγγραφές με τιμή στο πεδίο "ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΩΣ" μικρότερη από αυτή στο πεδίο "ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟ" Εγγραφές στις οποίες η διαφορά των τιμών των πεδίων "ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟ" και "ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΩΣ" δεν είναι ζυγή (εξαιρουμένων των ειδικών εκτάσεων) Εγγραφές με τιμή στο πεδίο "ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟ" που περιλαμβάνει μη αριθμητικούς χαρακτήρες (εξαιρουμένου του τελευταίου ψηφίου) Εγγραφές με τιμή στο πεδίο "ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΩΣ" που περιλαμβάνει μη αριθμητικούς χαρακτήρες (εξαιρουμένου του τελευταίου ψηφίου) Εγγραφές με τιμή στο πεδίο "Ο ΟΣ" που αποτελείται από περισσότερα του ενός συνθετικά και περιλαμβάνει κάποια από τις λέξεις: ΛΕΩΦΟΡΟΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ, Ο ΟΣ, ΠΛΑΤΕΙΑ, ΑΓΙΟΥ, ΑΓΙΑΣ, ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ, ΝΑΥΑΡΧΟΥ, κλπ (ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙ Α ΦΕΚ 1.2.3) Εγγραφές με τιμή στο πεδίο "Ο ΟΣ" που περιλαμβάνει χαρακτήρες διαφορετικούς από: αριθμοί, κεφαλαίοι ελληνικοί χαρακτήρες, τελείες, παρενθέσεις "()", τόνους, τα σύμβολα: /, & Εγγραφές με τιμή στο πεδίο "Ο ΟΣ" που περιλαμβάνει 1η και 2η οδό με την ίδια ονομασία

20 KT_TECHTEST_0419 KT_TECHTEST_0420 KT_TECHTEST_0421 KT_TECHTEST_0425 KT_TECHTEST_0426 KT_TECHTEST_0428 KT_TECHTEST_0429 KT_TECHTEST_0430 KT_TECHTEST_0435 KT_TECHTEST_0436 KT_TECHTEST_0437 KT_TECHTEST_0438 KT_TECHTEST_0441 BLD BLD BLD BLD BLD BLD BLD BLD Εγγραφές με τιμή στο πεδίο ορόφου <> 0 και είδος κτίσματος/χώρου "Θέση Στάθμευσης - Πυλωτή" Στο πεδίο TOT_FLOOR του πίνακα BLD επιτρέπονται μόνο οι τιμές α) αριθμός, θετικός ή αρνητικός έως 3 ψηφία, ή μία από τις λέξεις ΙΣ,ΗΜ,ΥΠ,ΗΜΥΠ Εγγραφές κτιρίων / κτισμάτων (bld.kind=0 ή 2) με τιμή στο πεδίο "συνολικός αριθμός ορόφων" 0 ή <0 Εγγραφές με αρνητική τιμή στο πεδίο "area_doc" Εγγραφές με αρνητική τιμή στο πεδίο "bld_num" Εγγραφές με ίδιο "bld_num" (εξαιρείται το κενό και το μηδέν), οι οποίες συνδέονται (μέσω _BLD) με το ίδιο _ID (όχι ΚΑΕΚ) Εγγραφές που συνδέονται με διηρημένες ιδιοκτησίες και έχει καταχωρισθεί ως είδος κτιρίου "Αρχαίο Μνημείο" (bld.bld_type=07) Εγγραφές που αποτελούν παρακολουθήματα οριζοντίων ιδιοκτησιών (bld.kind=1) με χρήση διάφορη των: ΑΠΟΘΗΚΗ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ ΧΩΡΟΣ, ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ Μη αποδεκτοί συνδυασμοί διηρημένων στο ίδιο ΚΑΕΚ (π.χ. ταυτόχρονη ύπαρξη οριζόντιας και κάθετης ιδιοκτησίας στο ίδιο γεωτεμάχιο ή/και οριζόντιας και σύνθετης κάθετης στο ίδιο γεωτεμάχιο) Εγγραφές οριζοντίων επί καθέτων (prop_type_code=04%) με ποσοστό συγκυριότητας 0 ή κενό Εγγραφές σύνθετων κάθετων ιδιοκτησιών με ποσοστό συγκυριότητας οριζοντίου επί καθέτου <= ποσοστό συγκυριότητας οριζοντίου επί γεωτεμαχίου Εγγραφές οριζοντίων επί καθέτων ιδιοκτησιών με άθροισμα των ποσοστών συγκυριότητας επί γεωτεμαχίου <> 100 ή <> 1000, για γεωτεμάχια που δεν περιέχουν απλές κάθετες Εγγραφές διηρημένων ιδιοκτησιών με ποσοστό συγκυριότητας που δεν ικανοποιεί τη σχέση: αριθμητής <= παρονομαστής KT_TECHTEST_0443 Εγγραφές με κενό το πεδίο της χρήσης KT_TECHTEST_0444 Γεωτεμάχια με χρήση ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΕΜΠΟΡΙΟ,κλπ (land_use_code=3100, 32%,4000, 7200) χωρίς κτίσμα (bld.kind=2)

21 KT_TECHTEST_0445 KT_TECHTEST_0446 KT_TECHTEST_0447 KT_TECHTEST_0448 KT_TECHTEST_0450 KT_TECHTEST_0454 KT_TECHTEST_0455 KT_TECHTEST_0456 KT_TECHTEST_0457 KT_TECHTEST_0458 KT_TECHTEST_0459 KT_TECHTEST_0460 Εγγραφές με είδος ακινήτου ΜΕΤΑΛΛΕΙΟ και είδος δικαιώματος (right.right_type) ΝΟΜΗ ΑΠO ΑΝΑ ΑΣΜΟ ή ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΟΜΗΣΗΣ Εγγραφές με χρήση ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ή ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ και είδος δικαιώματος (right.right_type) ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΚΤΗΣΙΑ ή ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ- ΥΠΟΘΗΚΗ ΕΠΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ή ΝΟΜΗ ΑΠO ΑΝΑ ΑΣΜΟ Εγγραφές με κενό το πεδίο AREA_ (εμβαδό τίτλου) και όχι κενό το πεδίο UNIT (μονάδα μέτρησης εμβαδού) και αντίστροφα Εγγραφές με αρνητική τιμή στο πεδίο του εμβαδό τίτλου Εγγραφές οριζοντίων ιδιοκτησιών με τιμή <5 στο πεδίο του εμβαδού και χρήση <> από ΑΠΟΘΗΚΗ ή / και ΓΚΑΡΑΖ (land_use_code<> 5700,7200) - Εξαιρούνται οι εγγραφές με μηδενικό ή κενό εμβαδόν (area_doc=0 ή null) Εγγραφές οριζοντίων ιδιοκτησιών με τιμή στο πεδίο του εμβαδού > το εμβαδόν του γεωτεμαχίου Εγγραφές με εμβαδόν οριζοντίου ιδιοκτησίας = εμβαδό γεωτεμαχίου Εγγραφές με είδος ιδιοκτησιακού αντικειμένου " ικαίωμα Υψούν" και συμπληρωμένο το πεδίο "έτος αδείας" Εγγραφές με είδος ιδιοκτησιακού αντικειμένου " ικαίωμα Υψούν" και χρήση "Αποθηκευτικός Χώρος" ή "Χώρος Στάθμευσης Αυτοκινήτων" Εγγραφές με είδος ιδιοκτησιακού αντικειμένου "Γεωτεμάχιο" ή "Μεταλλείο" ή "Ειδική Έκταση" ή "Ειδικό Ιδιοκτησιακό Αντικείμενο" και συμπληρωμένο κάποιο από τα πεδία, APT_NAME, COWN_NUMER, COWN_DENOM, COWN_V_NUMER, COWN_V_DENOM Εγγραφές με είδος ιδιοκτησιακού αντικειμένου "Κάθετος - Απλή Κάθετος" ή "Κάθετος - Υπολειπόμενο Ποσοστό" και συμπληρωμένο κάποιο από τα πεδία COWN_V_NUMER, COWN_V_DENOM Εγγραφές με είδος ιδιοκτησιακού αντικειμένου "Γεωτεμάχιο" ή "Μεταλλείο" ή "Ειδική Έκταση" με μετρημένο εμβαδό (AREA_MEAS): "0" ή <10

22 KT_TECHTEST_0466 KT_TECHTEST_0467 KT_TECHTEST_0468 KT_TECHTEST_0471 KT_TECHTEST_0473 KT_TECHTEST_0475 KT_TECHTEST_0476 KT_TECHTEST_0477 Εγγραφές με ασυνέχεια στην αύξουσα αρίθμηση των οριζοντίων ιδιοκτησιών (_HOR) ή/και των καθέτων ιδιοκτησιών (_VERT) που ανήκουν στο ίδιο ΚΑΕΚ Εγγραφές με _TYPE=0601 (μεταλλείο) και ΚΑΕΚ <> της μορφής "nnoooμεxxxxx" (όπου ΜΕ: Κεφαλαία Ελληνικά) Εγγραφές με _TYPE=07% (ειδική έκταση) και ΚΑΕΚ <> της μορφής "nnoooεκxxxxx" (όπου ΕΚ: Κεφαλαία Ελληνικά) Εγγραφές διηρημένων ιδιοκτησιών με κενό το πεδίο "ΟΡΟΦΟΣ" του _BLD (εξαιρείται το δικαίωμα υψούν) Εγγραφές με τιμή στο πεδίο "έτος αδείας" μεταγενέστερη του [CURRENT YEAR] Εγγραφές με REL_TYPE<>1 και είδος ιδιοκτησιακού αντικειμένου *(): "Ανώγειο" ή "Καμάρα" ή "Ανωγειοκατώγειο" ή " ιπλό Ανωγειοκατώγειο" Εγγραφές με REL_TYPE<>2 και είδος ιδιοκτησιακού αντικειμένου *(): "Υπόσκαφο" ή "Κατώγειο" Εγγραφές με REL_TYPE<>3 και είδος ιδιοκτησιακού αντικειμένου *(): "Πηγαδότοπος" ή "Πηγάδι / Φρέαρ" ή " εξαμενή" ή "Αντλιοστάσιο" ή "Υδραγωγείο" ή "Ερημονησίδα" ή "Μύλος" ή "Γεώτρηση" 4β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΩΝ, ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ/ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ/ΛΟΙΠΩΝ ΧΩΡΩΝ - REPORT EXCEL (έλεγχοι που δεν "επιστρέφουν" ΚΑΕΚ) ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ADRS_1006 ADRS_4.14 ADRS_4.16 BLD_1007 ADRS ADRS ADRS BLD Πεδία που περιλαμβάνουν ταυτόχρονα Ελληνικούς και Λατινικούς χαρακτήρες - Πίνακας ADRS Ασύνδετες Οντότητες - Πίνακας ADRS (Εγγραφές με ADRS_ID που δεν υπάρχουν στον πίνακα _ADRS) Πολλαπλές Εγγραφές της ίδιας Οντότητας - Πίνακας ADRS (Εγγραφές με ίδια τιμή στα πεδία STREET, STREET_FROM, STREET_TO, TK, LOCALITY, NOMOS, OTA και διαφορετικά ADRS_ID) - Εξαιρούνται από τον έλεγχο εγγραφές με κενό το πεδίο STREET ή το πεδίο STREET_FROM Πεδία που περιλαμβάνουν ταυτόχρονα Ελληνικούς και Λατινικούς χαρακτήρες - Πίνακας BLD ασύνδετες οντότητες πολλαπλές εγγραφές

23 BLD_4.18 BLD_4.34 DECL_AREAS_5.7A DECL_AREAS_5.7B DECL_AREAS_5.7C DECL_AREAS_5.8 DECL_AREAS_5.9 DECL_AREAS_5.10 DECL_AREAS_5.11 BLD BLD DECL_AR EAS DECL_AR EAS DECL_AR EAS DECL_AR EAS DECL_AR EAS DECL_AR EAS DECL_AR EAS Ασύνδετες Οντότητες - Πίνακας BLD (Εγγραφές με BLD_ID που δεν υπάρχουν στον πίνακα _BLD) Πολλαπλές Εγγραφές της ίδιας Οντότητας - Πίνακας BLD {Εγγραφές που συνδέονται με την ίδια ιδιοκτησία (_ID) και έχουν ίδια τιμή στα πεδία BLD_NAME_TITLE, AREA_, TOT_FLOORS, BLD_TYPE_CODE, KIND και διαφορετικά BLD_ID} Εγγραφές με ασύμβατες καταχωρίσεις στα πεδία AREA_, AREA_TOPO, AREA_DECL σε σχέση με το πεδίο CHOSEN_AREA [συνθήκες που ελέγχονται: CHOSEN_AREA=1 και AREA_DECL=null ή 0] Εγγραφές με ασύμβατες καταχωρίσεις στα πεδία AREA_, AREA_TOPO, AREA_DECL σε σχέση με το πεδίο CHOSEN_AREA [συνθήκες που ελέγχονται: CHOSEN_AREA=2 και AREA_=null ή 0] Εγγραφές με ασύμβατες καταχωρίσεις στα πεδία AREA_, AREA_TOPO, AREA_DECL σε σχέση με το πεδίο CHOSEN_AREA [συνθήκες που ελέγχονται: CHOSEN_AREA=3 και AREA_TOPO=null ή 0] Εγγραφές με συμπληρωμένο το πεδίο AREA_TOPO (εξαιρούνται οι περιπτώσεις με AREA_TOPO=0) και κενό το πεδίο G_SYM_S (Πλήρωση συνθηκών γεωμετρικής συμβατότητας θέσης+σχήματος) Εγγραφές με κενό ή "0" το πεδίο AREA_TOPO και συμπληρωμένο το πεδίο G_SYM_S (Πλήρωση συνθηκών γεωμετρικής συμβατότητας θέσης+σχήματος) Εγγραφές με τιμή στο πεδίο G_SYM_S=2 (μη συμβατό: θέση+σχήμα) και κενό το πεδίο S_SHAPE_C (λόγοι μη συμβατότητας θέσης+σχήματος) ή με τιμή στο πεδίο G_SYM_S=1 (συμβατό: θέση+σχήμα) και όχι κενό το πεδίο S_SHAPE_C (λόγοι μη συμβατότητας θέσης+σχήματος) Εγγραφές με τιμή στο πεδίο G_SYM_A=2 (μη συμβατό: εμβαδόν) και κενό το πεδίο S_AREA_C (λόγοι μη συμβατότητας εμβαδού) ή με τιμή στο πεδίο G_SYM_A=1 (συμβατό: εμβαδόν) και όχι κενό το πεδίο S_AREA_C (λόγοι μη συμβατότητας εμβαδού) ασύνδετες οντότητες πολλαπλές εγγραφές

24 DECL_AREAS_5.13 DECL_AREAS_5.14 _1005 _4.51 _4.62 _4.78 _ADRS_4.15 _ADRS_4.70 DECL_AR EAS DECL_AR EAS _AD RS _AD RS Εγγραφές με κενό (null) το πεδίο G_SYM_A (Πλήρωση συνθηκών γεωμετρικής συμβατότητας εμβαδού) και τιμή <> 0 σε έστω ένα από τα πεδία AREA_DECL, AREA_, AREA_TOPO Εγγραφές με τιμή στο πεδίο G ID που δεν αντιστοιχεί σε γεωτεμάχιο, μεταλλείο, ειδική έκταση (prop.prop_type_code <> 01,06,07) Πεδία που περιλαμβάνουν ταυτόχρονα Ελληνικούς και Λατινικούς χαρακτήρες - Πίνακας Εγγραφές οριζοντίων ιδιοκτησιών με τιμή στο πεδίο του εμβαδού > 1000 ΟΤΑ χωρίς Ειδικές Εκτάσεις (Απουσία εγγραφών με _TYPE_CODE=07%) Ασύνδετες Οντότητες - Πίνακας (Εγγραφές με _ID που δεν υπάρχουν στον πίνακα - Ελέγχονται, ανά ΚΑΕΚ, μόνο οι εγγραφές που αντιστοιχούν στο ανώτερο επίπεδο) Ιδιοκτησίες με ίδια διεύθυνση αλλά διαφορετικό ΚΑΕΚ (εγγραφές με ίδιο ADRS_ID, και με _ID που συνδέονται με διαφορετικά ΚΑΕΚ) Πολλαπλές Εγγραφές της ίδιας Οντότητας - Πίνακας _ADRS (Εγγραφές με ίδια τιμή στα πεδία _ID, ADRS_ID και διαφορετικό ADRS_ID) ασύνδετες οντότητες πολλαπλές εγγραφές Οι πρόσθετες ειδικές λίστες ελέγχων του συστήματος GeoMap αναφέρονται παρακάτω: Λίστα 1 1. Κυριότητα χωρίς αιτία κτήσης 2. ουλείες χωρίς αιτία κτήσης 3. Μεταλλειοκτησίες χωρίς αιτία κτήσης 4. Λοιπά εγγραπτέα δικαιώματα χωρίς αιτία κτήσης & ΜΣ 5. Κληρονομιές χωρίς τίτλο και χωρίς παρατήρηση για διαδοχή πριν το 1946 (έχει προσκομίσει νομιμοποιητικά - δεν έχει προσκομίσει νομιμοποιητικά) 6. Κληρονομιές χωρίς τίτλο και χωρίς παρατήρηση (μετά το 1946) 7. Γεωτεμάχια χωρίς εμβαδόν και χωρίς σχετική παρατήρηση 8. Γεωτεμάχια με εμβαδόν μεγαλύτερο ή μικρότερο από...

25 9. Εμβαδόν οριζόντιας 0 και χωρίς παρατήρηση 10. Εμβαδόν γεωτεμαχίου = εμβαδόν οριζόντιας 11. Εμβαδό οριζόντιας μεγαλύτερο ή μικρότερο από Παρακολούθημα οριζόντιας με εμβαδό μεγαλύτερο από... και με χρήση διάφορη του αποθηκευτικού χώρου 13. Παρακολουθήματα με όροφο -1 και είδος Ανοικτή θέση στάθμευσης 14. Προίκα με τίτλο μετά το Ποσό σε δρχ. με τίτλο που εκδόθηκε μετά το 2001 (ΓΙΑ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ & ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ) 16. Επικαρπίες με αιτία κτήσης άλλο από ωρεά εν ζωή, κληρονομιά, ΠΕ, σύσταση ή τροποποίηση διηρημένης ιδιοκτησίας 17. ικαίωμα Υψούν και συμπληρωμένο το έτος κατασκευής ή όνομα οριζόντιας ή όροφο 18. Συμπληρωμένο το πεδίο Υποθηκοφυλακείο 1) σε έγγραφα με κωδικούς : 70,71,72,73,74,96,97 (ΧΡΗΣΙΚΤΗΣΙΑ+ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ) 2) χωρίς τόμο ή αριθμό 19. Οριζόντιες ιδιοκτησίες χωρίς % συγκυριότητας 20. Λίστα με όλες τις εγγραφές που έχουν κενό το πεδίο της χρήσης σε Prop και BLD 21. Λίστα όλων των γεωτεμαχίων με χρήση κατοικία, εμπόριο κτλ χωρίς εγγραφή στον πίνακα BILD ( κτίριο) και κενό το πεδίο cont_g_prop_id του πίνακα prop 22. Εγγραφές κτιρίων με αρ. ορόφων μεγαλύτερο από Πραγματική δουλεία (εκτός διόδου) χωρίς εγγραφή στο πεδίο περιεχόμενο δουλείας 24. Περιορισμένη Προσωπική δουλεία χωρίς εγγραφή στο περιεχόμενο δουλείας 25. ικαιώματα με αιτία κτήσης ΠΡΟΙΚΑ και δικαιούχο ν άνδρα με όνομα να τελειώνει σε -ος κλπ 26. Έλεγχος ποσοστών για κάθε δικαίωμα σε σχέση με τα ποσοστά των εγγράφων 27. Έλεγχος ποσοστών για κάθε ιδιοκτησία

26 28. Άθροισμα ποσοστών ιδιοκτησίας μεγαλύτερο του 100% 29. Άθροισμα ποσοστών ιδιοκτησίας μικρότερο του 100% 30. Άθροισμα ποσοστών ιδιοκτησίας ίσο με 100% 31. ιηρημένες ιδιοκτησίες με ΚΑΕΚ και χωρίς αρίθμηση 32. ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΣΕ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΑ ΚΑΙ ΙΗΡΗΜΕΝΕΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΕΣ 33. ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΣΕ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΑ ΧΩΡΙΣ ΙΚΑΙΩΜΑ 34. ικαιώματα που δεν χαρακτηρίστηκαν ελεγμένα 35. ικαιώματα με ΑΓΝΩΣΤΟ ιδιοκτήτη 36. ικαιώματα χωρίς έλεγχο εμβαδών 37. ικαιώματα μη ενεργά και προέλευση όχι από δήλωση 38. ΚΑΕΚ με σύσταση διηρημένης ιδιοκτησίας στα οποία έχει δηλωθεί δικαίωμα Περιορισμένης προσωπικής δουλείας σε γεωτεμάχιο 39. ΚΑΕΚ με σύσταση διηρημένης ιδιοκτησίας στα οποία έχει δηλωθεί δικαίωμα Εμπράγματης ασφάλειας (Υποθήκη ή Προσημείωση υποθήκης) σε γεωτεμάχιο 40. Έγγραφα μεταγενέστερα της δήλωσης 41. Έγγραφα με προέλευση εκτός δήλωσης 42. Έγγραφα που είναι κοινά σε ενεργό δικαίωμα και σε άκυρο ή πλασματικό 43. Έλεγχος _ORIGIN 44. Έλεγχος SUMMARY_ORIGIN 45. Έλεγχος _APPLICATION 46. Έλεγχος προέλευσης δικαιώματος 47. Έλεγχος συγκυριότητας 48. Ειδικές εκτάσεις 49. Λίστα δικαιωμάτων με είδος δικαιώματος επικαρπία 50. Ποσοστιαία διαφορά μετρημένου εμβαδού από το επιλεγμένο εμβαδόν της δήλωσης/τίτλου/τοπογραφικού

27 Λίστα ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΕΚ ΟΤΗ (νομικός έλεγχος) 02. ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΙΤΙΑΣ ΚΤΗΣΗΣ (νομικός έλεγχος) 03. ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΕΙ ΟΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ (νομικός έλεγχος) 04. ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ (νομικός έλεγχος) 05. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΚΑΡΠΙΩΝ ΜΕ ΑΙΤΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ (10) 06. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕ ΕΝΑ (1) ΜΟΝΑ ΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΜΕ ΑΙΤΙΑ ΚΤΗΣΗΣ 56 (παραίτηση δικαιώματος επικαρπίας) 07. ΕΓΓΡΑΦΑ ΜΕ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΙΤΛΟ ΚΑΙ ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ 08. ΕΓΓΡΑΦΑ ΜΕ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΙΤΛΟ ΚΑΙ ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ 09. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΤΙΤΛΟΥ Ή ΟΧΙ (IS_LEGAL) 10. ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΑΡΞΗΣ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΣΤΟΝ RIGHIT ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΙΤΛΟ 11. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΟΥ ΕΝ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗΝ ΒΑΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 12. ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΕΝ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗΝ ΒΑΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 13. ΕΙ ΟΣ ΤΙΤΛΟΥ ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ME AITIA ΚΤΗΣΗΣ ΧΡΗΣΙΚΤΗΣΙΑ 14. ΕΙ ΟΣ ΤΙΤΛΟΥ ΙΚΟΓΡΑΦΟ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΕΚ ΟΤΗ ΟΧΙ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ 15. ΕΙ ΟΣ ΤΙΤΛΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΜΕ ΑΙΤΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ 16. ΕΤΟΣ Α ΕΙΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΟ ΤΗΣ ΗΛΩΣΗΣ 17. ΑΣΤΙΚΟΣ Α ΟΜΗΤΟΣ ΧΩΡΟΣ Ή ΑΚΑΛΥΠΤΗ ΕΚΤΑΣΗ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ 18. ΑΣΤΙΚΟΣ Α ΟΜΗΤΟΣ ΧΩΡΟΣ Ή ΑΚΑΛΥΠΤΗ ΕΚΤΑΣΗ ΣΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΠΙ ΚΑΘΕΤΟΥ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑ 19. ΑΣΤΙΚΟΣ Α ΟΜΗΤΟΣ ΧΩΡΟΣ Ή ΑΚΑΛΥΠΤΗ ΕΚΤΑΣΗ ΣΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑ 20. ΑΣΤΙΚΟΣ Α ΟΜΗΤΟΣ ΧΩΡΟΣ Ή ΑΚΑΛΥΠΤΗ ΕΚΤΑΣΗ ΣΕ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟ ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΤΙΡΙΟ 21. ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟΥ ΟΧΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Ή ΑΚΑΛΥΠΤΗ ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕ ΙΟΥ

28 22. ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Ή ΑΚΑΛΥΠΤΗ ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕ ΙΟΥ 23. ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΧΩΡΙΣ ΚΤΙΡΙΟ 24. ΑΣΥΜΒΑΤΑ ΕΜΒΑ Α ΣΕ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΛΟΓΟ ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ 25. ΒΑΡΗ ΧΩΡΙΣ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΟΥΣ 26. Ι ΙΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΣΤΟ Ι ΙΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΜΕ ΙΚΑΙΩΜΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΟΥΛΕΙΑΣ 27. Ι ΙΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΣΤΟ Ι ΙΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΜΕ Ι ΙΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΟΥΛΕΙΑΣ 28. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ: ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΚΤΗΣΕΙΣ 29. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ: ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ () ΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΚΤΗΣΕΙΣ 30. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ: ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΩΝ ΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΚΤΗΣΕΙΣ 31. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΒΕΝ 32. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΙΟΡΘΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΜΕΝΩΝ STANDART COMMENST 33. ΕΥΡΕΣΗ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 34. ΕΥΡΕΣΗ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 35. ΤΙΤΛΟΙ ΧΩΡΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΟΜΗΜΕΝΟ ΣΧΟΛΙΟ 1007 Ή 1008 Εισαγωγή σημείων κτισμάτων Με οδηγό τον ορθοφωτοχάρτη (VLSO) εισάγουμε την θέση των κτισμάτων που βλέπουμε στην οθόνη. Το σύστημα δίνει αυτόματα τον α/α του κτίσματος και μας πληροφορεί για το είδος του ακινήτου (γεωτεμάχιο, οριζόντια ιδιοκτησία κλπ). Επίσης μας πληροφορεί και για τις δηλώσεις των κτισμάτων που αφορούν το αντίστοιχο γεωτεμάχιο. Έτσι για παράδειγμα, θα εντοπιζόταν αν σε ένα απλό γεωτεμάχιο δηλώθηκαν δύο κτίσματα και εμείς ορίζουμε τρία σημεία κτισμάτων. Στις περιπτώσεις που ο αριθμός των ορισμένων κτισμάτων δεν συμφωνεί με τον αριθμό των δηλωμένων κτισμάτων, αυτόματα το σύστημα θα δώσει την αντίστοιχη παρατήρηση που υπάρχει στα ειδικά σχόλια των προδιαγραφών.

29 Σε περίπτωση που η ευκρίνεια των κτισμάτων στο υπόβαθρο δεν είναι δυνατή, τότε με αυτοψία δίνουμε τον ορισμό των κτισμάτων. Το σύστημα έχει την δυνατότητα εισαγωγής των σημείων από εξωτερική πηγή και κατόπιν διενέργειας του ελέγχου για κάθε γεωτεμάχιο. Ορισμός ορίων διηρημένων ιδιοκτησιών Όταν τα όρια των διηρημένων ιδιοκτησιών είναι γνωστά, τότε δίνουμε τα πολύγωνα αυτών. Η σχεδίαση των πολυγώνων γίνεται από ειδικά μενού του συστήματος GeoMap, ενώ ταυτόχρονα γίνεται αυτόματος έλεγχος ως προς την ορθότητα των χωρικών δεδομένων και ως την ορθότητα των περιγραφικών δεδομένων. Έτσι για παράδειγμα όταν ορίζεται όριο κάθετης σε δήλωση απλού γεωτεμαχίου θα υπάρξει ανάλογη υπενθύμιση. Για την ορθότητα των χωρικών δεδομένων ενεργοποιείται αυτόματος έλεγχος που εμπεριέχει τους κανόνες ψηφιοποίησης. Από το αποτέλεσμα του ελέγχου χωρικών δεδομένων έχουμε την δυνατότητα αυτόματης συνόρθωσης ή γραφικής διόρθωσης. Το σύστημα μπορεί να δεχθεί τα πολύγωνα των διηρημένων ιδιοκτησιών από εξωτερική πηγή (shapefiles, dxf κλπ) και μετά να διενεργήσει τον έλεγχο ορθότητας των χωρικών και την συσχέτιση των περιγραφικών δεδομένων. Από τον έλεγχο αυτόν θα δημιουργηθεί κατάλογος σφαλμάτων και κατόπιν θα γίνει η διόρθωση από τον χρήστη. Άξονες δρόμων (αρχείο ROADS) Η δημιουργία των πολυγώνων μεσοπαραλλήλων γίνεται από ειδικό μενού του συστήματος και μας βοηθά στον σχεδιασμό των μεσοπαραλλήλων, την ονομασία της οδού καθώς και την αρίθμηση του δρόμου αριστερά και δεξιά. Εδώ πρέπει να τονιστεί ότι όσο το δυνατόν λιγότερα σφάλματα έχουμε κατά την καταγραφή των διευθύνσεων και σημείων γεωαναφοράς, τόσο λιγότερα σφάλματα θα έχουμε στο αρχείο των αξόνων των δρόμων. Το σύστημα μπορεί να ανιχνεύσει τα πιθανά σφάλματα των αξόνων και να παρουσιάσει στον χρήστη έναν πίνακα σφαλμάτων, που διαθέτει καθοδήγηση προς την ακριβή θέση του σφάλματος για τις απαραίτητες διορθώσεις.

Το ακίνητο βρίσκεται εντός σχεδίου ; ΝΑΙ : ΟΧΙ: ΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ Προσκοµίζεται τοπογραφικό διάγραµµα: ΝΑΙ : ΟΧΙ:

Το ακίνητο βρίσκεται εντός σχεδίου ; ΝΑΙ : ΟΧΙ: ΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ Προσκοµίζεται τοπογραφικό διάγραµµα: ΝΑΙ : ΟΧΙ: Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Τ Η Μ Α ΤΟ Λ Ο Γ Ι Ο ΗΜΟΣ / ΗΜΟΤΙΚΟ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ / ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ. ΝΟΜΟΥ... ΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν. 2308/1995 (Ε.2) Α.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.. ΚΩ ΙΚ. ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΠΟ ΕΙΚΤΙΚΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΩΣΗΣ Α.1.1

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ 1

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ 1 Το έντυπο αποτελείται από 4 ενότητες «Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ» (συµπληρώνεται µία φορά) «Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ» (συµπληρώνονται τόσες φορές όσα και τα «Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Παρουσίασης. Όνομα Επώνυμο Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός. Τίτλος και Τμήμα Διεύθυνση ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. email

Τίτλος Παρουσίασης. Όνομα Επώνυμο Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός. Τίτλος και Τμήμα Διεύθυνση ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. email Τίτλος Παρουσίασης Όνομα Επώνυμο Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Τίτλος και Τμήμα Διεύθυνση ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. email ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Διεύθυνση Λειτουργούντος Κτηματολογίου Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ Ν.2308/95

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ Ν.2308/95 Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ Ν.2308/95 α. Ποιοι έχουν υποχρέωση να υποβάλουν δήλωση Όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που έχουν εµπράγµατο ή άλλο εγγραπτέο δικαίωµα σε ακίνητο υποχρεούνται να υποβάλουν

Διαβάστε περισσότερα

Καταχώριση διοικητικών πράξεων στο Λειτουργούν Κτηµατολόγιο

Καταχώριση διοικητικών πράξεων στο Λειτουργούν Κτηµατολόγιο Καταχώριση διοικητικών πράξεων στο Λειτουργούν Κτηµατολόγιο Αργύρης. Αργυρίου Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός Στέλεχος Τµήµατος Κτηµατολογικών Χαρτών ιεύθυνση Λειτουργούντος Κτηµατολογίου ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...5 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ...7 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...5 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ...7 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...5 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ...7 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ...9 1. Υποβολή δήλωσης και συνυποβαλλόμενων εγγράφων... 9 α. Ποιοι έχουν

Διαβάστε περισσότερα

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 --------------------- Παρακάτω, τίθενται ορισμοί και έννοιες που συνήθως χρησιμοποιούνται από τους Τεχνικούς και αφορούν σε ακίνητα εμπράγματα δικαιώματα ΑΚΙΝΗΤΟ Ακίνητο πράγμα είναι το έδαφος και τα συστατικά

Διαβάστε περισσότερα

Συνυποβαλλόμενα έγγραφα θεμελίωσης εγγραπτέου δικαιώματος

Συνυποβαλλόμενα έγγραφα θεμελίωσης εγγραπτέου δικαιώματος Συνυποβαλλόμενα έγγραφα θεμελίωσης εγγραπτέου δικαιώματος ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ (ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ,ΟΙΚΗΣΗ,ΣΥΝΟΙΚΗΣΗ), ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑΣ Υποβάλονται απλά αντίγραφα (όχι επικυρωμένα)

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος για την εφαρμογή του άρθρου 18 1 περ. β, υποπερ.αα του ν. 2664/1998 για το Εθνικό Κτηματολόγιο.

Εγκύκλιος για την εφαρμογή του άρθρου 18 1 περ. β, υποπερ.αα του ν. 2664/1998 για το Εθνικό Κτηματολόγιο. Εγκύκλιος για την εφαρμογή του άρθρου 18 1 περ. β, υποπερ.αα του ν. 2664/1998 για το Εθνικό Κτηματολόγιο. Με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 3728/2008(ΦΕΚ τ. Α 258/18.12.2008) τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

1.5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

1.5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1.5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1. Γενικά 1.1. Τίτλοι ιδιοκτησίας. Αυθαίρετα. Στις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων αναγράφονται όλα τα εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε την κτηµατογράφηση «κτήµα» σας

Κάντε την κτηµατογράφηση «κτήµα» σας Κάντε την κτηµατογράφηση «κτήµα» σας ΗΛΩΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΣΑΣ ΣΩΣΤΑ ΕΝΤΟΠΙΣΤΕ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ Η πορεία της κτηματογράφησης μέχρι σήμερα 1995-1999 Ξεκινά πιλοτικά η κτηματογράφηση σε 340 προ- -Καποδιστριακούς

Διαβάστε περισσότερα

Εντολή: αγορά ακινήτου στο (τοποθεσία)

Εντολή: αγορά ακινήτου στο (τοποθεσία) Εντολή: αγορά ακινήτου στο (τοποθεσία) Σύνοψη Αναφορικά με την υπόθεση που μας ανατέθηκε από τον εντολέα μας (όνομα) του (όνομα πατρός) και της (όνομα μητρός) σχετικά με την αγορά ακινήτου στην θέση (τοποθεσία)

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ GGCAD

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ GGCAD ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ GGCAD ΒΑΣΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ (BSP) Εισαγωγή σημείων στο σχέδιο από το GGTOP ή από αρχεία ASCII Εμφάνιση της περιγραφής των σημείων (δρόμος, κτίσμα ) στην επιφάνεια του σχεδίου,

Διαβάστε περισσότερα

Version1.0 Για υπηρεσίες δόμησης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Version1.0 Για υπηρεσίες δόμησης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2015 1 Γενικά... 3 2 Βασικοί ορισμοί / Σύμβολα... 4 3 Λειτουργία Λογισμικού... 6 3.1 Εισαγωγή στο σύστημα... 6 3.1.1

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. Αρχική οθόνη... 3 2. Αρχική Οθόνη Πιστοποιημένου Χρήστη... 4 2.1. Οριστικοποίηση της Περιουσιακής Εικόνας... 5 2.2. Καρτέλες

Διαβάστε περισσότερα

Version1.0 Για χειριστές Μηχανικούς ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ

Version1.0 Για χειριστές Μηχανικούς ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΑΘΗΝΑ 2015 1 Γενικά... 3 2 Βασικοί ορισμοί / Σύμβολα... 4 3 Λειτουργία Λογισμικού... 6 3.1 Εισαγωγή στο σύστημα... 6 3.1.1

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση για τη σύνδεση Φωτοβολταϊκού Συστήματος από Αυτοπαραγωγό με Ενεργειακό Συμψηφισμό στο Δίκτυο ΧΤ (Net metering) Στοιχεία του Αυτοπαραγωγού

Αίτηση για τη σύνδεση Φωτοβολταϊκού Συστήματος από Αυτοπαραγωγό με Ενεργειακό Συμψηφισμό στο Δίκτυο ΧΤ (Net metering) Στοιχεία του Αυτοπαραγωγού Περιοχή... Αριθ.Πρωτ.: Ημερομηνία: Αίτηση για τη σύνδεση Φωτοβολταϊκού Συστήματος από Αυτοπαραγωγό με Ενεργειακό Συμψηφισμό στο Δίκτυο ΧΤ (Net metering) Στοιχεία του Αυτοπαραγωγού Ιδιότητα του αυτοπαραγωγού

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία Κτηματολογικών Γραφείων

Λειτουργία Κτηματολογικών Γραφείων Μαρία Κασάπη Τοπογράφος μηχανικός ΕΜΠ-M.Sc. Προϊσταμένη Tμήματος Οργάνωσης & Εποπτείας Κτηματολογικών Γραφείων Διεύθυνση Λειτουργούντος Κτηματολογίου ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε τηλ.. 210-6505633 e-mail : mkasapi@ktimatologio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΗ/Περιοχή. Ηµεροµηνία παραλαβής αίτησης:. (συµπληρώνεται από την Περιοχή ΕΗ) Αίτηση για τη σύνδεση Φωτοβολταϊκού Συστήµατος ισχύος 10 kwp στο ίκτυο ΧΤ (στο πλαίσιο του Ειδικού Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Ο ΗΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ιεύθυνση Λειτουργούντος Κτηµατολογίου Τµήµα ιοικητικών Πράξεων Ο ΗΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Έκδοση 2.0 ΜΑΪΟΣ 2014 ιεύθυνση Λειτουργούντος Κτηµατολογίου Τµήµα ιοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΑΣΜΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Ο ΗΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΑΣΜΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ιεύθυνση Λειτουργούντος Κτηµατολογίου Τµήµα ιοικητικών Πράξεων Ο ΗΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΑΣΜΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Έκδοση 1.0 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ιεύθυνση Λειτουργούντος Κτηµατολογίου Τµήµα ιοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Εγχειρίδιο Εφαρµογής Γραµµατειών Περιεχόμενα Πίνακας Εικόνων...3 1. Είσοδος στο σύστημα...5 2. Στοιχεία Γραμματείας...9 3. Μεταπτυχιακά Προγράμματα...

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι:

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ Ταχ.Δ/νση : Α. Παπανδρέου 3 Τ.Κ. : 61100 Τηλέφωνο : 2341350116,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης του πληροφοριακού συστήματος του Αρχείου Ενεργειακών επιθεωρήσεων (www.buildingcert.gr)

Οδηγίες χρήσης του πληροφοριακού συστήματος του Αρχείου Ενεργειακών επιθεωρήσεων (www.buildingcert.gr) Οδηγίες χρήσης του πληροφοριακού συστήματος του Αρχείου Ενεργειακών επιθεωρήσεων (www.buildingcert.gr) Βήμα 1 ο - Υποβολή αίτησης & επίδοση ηλεκτρονικού αριθμού πρωτοκόλλου: Αμέσως μετά την ανάθεση της

Διαβάστε περισσότερα

E.KAINIX PHOTOVOLTAICS

E.KAINIX PHOTOVOLTAICS Ενεργειακό πιστοποιητικό: Τι χρειάζεται για να εκδοθεί E.KAINIX PHOTOVOLTAICS Τελευταία Ενημέρωση στις 13 Νοεμβρίου 2012. Το ενεργειακό πιστοποιητικό έχει μπει τα τελευταία δύο χρόνια για τα καλά στη ζωή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης Υποβολής Δήλωσης N. 2308/95 μέσω Διαδικτύου

Οδηγός Χρήσης Υποβολής Δήλωσης N. 2308/95 μέσω Διαδικτύου Οδηγός Χρήσης Υποβολής Δήλωσης N. 2308/95 μέσω Διαδικτύου (1/39) Αύγουστος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 3 Εγγραφή Νέου Χρήστη... 5 Σύνδεση Χρήστη... 7 Στοιχεία Δικαιούχου... 8 Υποβολή Δήλωσης... 13 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. Γενικές οδηγίες που αφορούν την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων Ε9 από τα φυσικά πρόσωπα... 3 2. Υποβολή Τροποποιητικής

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Παγίων Στοιχείων

ιαχείριση Παγίων Στοιχείων Εισαγωγή Το εγχειρίδιο αυτό αναφέρεται στην οργάνωση και διαχείριση των παγίων στοιχείων της εταιρίας σας. Η εφαρµογή τηρεί όλα τα βασικά στοιχεία των παγίων, σας επιτρέπει να παρακολουθείτε κάθε πάγιο

Διαβάστε περισσότερα

Προς Τα μέλη του ΔΣ της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου στεφάνου

Προς Τα μέλη του ΔΣ της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου στεφάνου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 10/05/2012 Προς Τα μέλη του ΔΣ της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου στεφάνου ΘΕΜΑ: Μελέτη Β φάσης κτηματογράφησης

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέγοντας το μενού Αναζητήσεις έχετε τις εξής δυνατότητες : Αναζήτηση Μερίδων. Αναζήτηση Εγγράφων

Επιλέγοντας το μενού Αναζητήσεις έχετε τις εξής δυνατότητες : Αναζήτηση Μερίδων. Αναζήτηση Εγγράφων Οδηγίες χρήσης της Εφαρμογής του Υποθηκοφυλακείου Αναζητήσεις Επιλέγοντας το μενού Αναζητήσεις έχετε τις εξής δυνατότητες : Αναζήτηση Μερίδων Αναζήτηση Εγγράφων Α ν α ζ ή τ η σ η Μ ε ρ ί δ ων Στην κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΔΙΜΗΝΙ A ΒΙΠΕ ΒΟΛΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΑΙΠΕΔ

ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΔΙΜΗΝΙ A ΒΙΠΕ ΒΟΛΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΑΙΠΕΔ ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΔΙΜΗΝΙ A ΒΙΠΕ ΒΟΛΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΑΙΠΕΔ Ημερομηνία Έκθεσης: 28.3.2014 Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: Ακίνητο πλήρους κυριότητας του ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2008 Αρ. Πρωτ.: 1009952/319πε/0013 ΠΟΛ 1013

Διαβάστε περισσότερα

T op 5 Cl ooding Mistakes in Java Applications

T op 5 Cl ooding Mistakes in Java Applications www.blogica.gr B-foros : Φορολογία Κεφαλαίου T op 5 Cl ooding Mistakes in Java Applications Σεπτέμεβριος 2014 Μ Ε το B-foros μπορείτε να υπολογίσετε εύκολα, γρήγορα και αξιόπιστα φόρους Κληρονομιάς, Δωρεάς,

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταία ενημέρωση: 09/04/2013. Απαντήσεις επί ερωτημάτων ενδιαφερομένων:

Τελευταία ενημέρωση: 09/04/2013. Απαντήσεις επί ερωτημάτων ενδιαφερομένων: Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας 04/2013 για την αγορά κτιρίου/ων προς στέγαση των εκπαιδευτικών ερευνητικών αναγκών και δραστηριοτήτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ Εισαγωγή 14 Μαίου 2013 Το Άσυλον Ανιάτων προσκαλεί ενδιαφερομένους για την υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ 1. Γενικά ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ Η ηλεκτρονική υποβολή των ισοζυγίων κρέατος πραγματοποιείται μέσα από το λογισμικό Άρτεμις του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

Εκτυπώσεις -> Ενσωματωμένες -> Νέες Μισθολογικές Εκτυπώσεις -> Νέα Μηνιαία Κατάσταση (3 γραμμές) Α3 (Οριζόντια) Α/Α 1037

Εκτυπώσεις -> Ενσωματωμένες -> Νέες Μισθολογικές Εκτυπώσεις -> Νέα Μηνιαία Κατάσταση (3 γραμμές) Α3 (Οριζόντια) Α/Α 1037 Εκτυπώσεις -> Ενσωματωμένες -> Νέες Μισθολογικές Εκτυπώσεις -> Νέα Μηνιαία Κατάσταση (3 γραμμές) Α3 (Οριζόντια) Α/Α 1037 Πρόκειται για εκτύπωση που απεικονίζει μία ή περισσότερες μισθοδοσίες μηνός, είτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΣΤΟ Καταχωρούμε το ποσοστό συνιδιοκτησίας. Σε περίπτωση περισσοτέρων εκμισθωτών, πρέπει το άθροισμα των επιμέρους ποσοστών να είναι 100%.

ΠΟΣΟΣΤΟ Καταχωρούμε το ποσοστό συνιδιοκτησίας. Σε περίπτωση περισσοτέρων εκμισθωτών, πρέπει το άθροισμα των επιμέρους ποσοστών να είναι 100%. Α.Φ.Μ πεδία ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΤΩΝ Καταχωρούμε τον Α.Φ.Μ του εκμισθωτή ή σε περίπτωση περισσοτέρων, τον ΑΦΜ ενός εκάστου. Για να καταχωρήσουμε επόμενο ΑΦΜ εκμισθωτή πατάμε το σημάδι με τον πράσινο σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 365/2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 365/2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 365/2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Ελένη Καραγιάννη, Πρωτοδίκη, η οποία ορίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011)

Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) 1) Εάν υπάρχει δώμα το οποίο είχε ενταχθεί στον Ν.3843/2010

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ για δικαιούχους. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1.

Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ για δικαιούχους. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1. Γενική Γραμματεία Επενδύσεων & Ανάπτυξης Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής & Δημοσίων Επενδύσεων Εθνική Αρχή Συντονισμού Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΛΩΝ Τ.Α.Π. 1-1

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΛΩΝ Τ.Α.Π. 1-1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ OPEN TECHNOLOGY SERVICES 1-1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΝΕΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ... 1-1 1.1 Τι απαιτείται για τη δημιουργία Νέας Περιόδου... 1-1 1.2 Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2014 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΠΟΔΟΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΠΟΔΟΣΗ Ολγα Κωνσταντινίδου Σπύρος Παπανδρεάδης Τοπογράφοι Μηχανικοί Παυσανίου 19 116 35 ΑΘΗΝΑ Τηλ.. 210-3302995, κιν 6932-215880, 215880, FAX: 210-3302995 e-mail :apodosh@teemail.gr: Site: www.apodosh.gr ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΞΗ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ

ΣΥΝΤΑΞΗ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ.: Είναι η Δ.Ο.Υ. της εν ζωή κατοικίας του αποβιώσαντος. Για τους κατοίκους εξωτερικού αρμόδια Δ.Ο.Υ. είναι η Δ.Ο.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20.. κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003)

ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20.. κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) ΚΑΤΑΘΕΣΗ.... Αριθμ. Πρωτοκόλλου... ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ... Αριθμ. Μητρώου... Ημερομηνία:... 20. ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20.. κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) Παραλήπτης της

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Ασημένια Παλιαρούτη, Πρωτοδίκη - Αναπληρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ <ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΣΙΚΡΙΚΑ Η ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΗΚΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ>

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ <ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΣΙΚΡΙΚΑ Η ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΗΚΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ> ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: Α.Κ. 1908 έως Α.Κ. 1935, και Α.Κ. 1937 έως Α.Κ. 1945 / ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΣΙΚΡΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Ηλεκτρονική Υποβολή Δελτίων. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1 Ιανουάριος 2010

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Ηλεκτρονική Υποβολή Δελτίων. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1 Ιανουάριος 2010 Γενική Γραμματεία Επενδύσεων & Ανάπτυξης Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής & Δημοσίων Επενδύσεων Εθνική Αρχή Συντονισμού Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗ. Εγχειρίδιο Εφαρμογής Γραμματειών

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗ. Εγχειρίδιο Εφαρμογής Γραμματειών ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗ Εγχειρίδιο Εφαρμογής Γραμματειών Από το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 οι φοιτητές των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της χώρας θα παραλαμβάνουν το Δελτίο Ειδικού Εισιτηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ για δικαιούχους. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 2.

Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ για δικαιούχους. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 2. Γενική Γραμματεία Επενδύσεων & Ανάπτυξης Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής & Δημοσίων Επενδύσεων Εθνική Αρχή Συντονισμού Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας ΚΓ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Εγχειρίδιο Λειτουργίας ΚΓ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΚ ΟΣΗ 2 η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 2/75 Εγχειρίδιο Λειτουργίας ΚΓ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 2. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΟΜΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ...5 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 20... του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 20... του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Κατάθεση : Αριθμός Πρωτοκόλλου : Ταχυδρομικώς : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία : ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 20... του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Παραλήπτης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. Περιεχόμενα

ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΩΝ... 2 2. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ... 3 2.1. Για ακίνητα εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου... 3 2.2. Εκτός σχεδίου περιοχές - οικισμοί χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Ο κώδικας Nemeth για τα Μαθηματικά Λυκείου (σύμβολα και σύνταξη)

Ο κώδικας Nemeth για τα Μαθηματικά Λυκείου (σύμβολα και σύνταξη) Ο κώδικας Nemeth για τα Μαθηματικά Λυκείου (σύμβολα και σύνταξη) Δείτε αυτό http://access.uoa.gr/nemeth/nemethlyceummath.htm και αυτό http://www.gh-mathspeak.com/examples/nemethbook/ Βασικοί χαρακτήρες

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία :

Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία : Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία : ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20... κατά το άρθρο 2 του ν.3213 / 2003 Όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 223 του ν.4281/2014 (Φ.Ε.Κ. Α 160/8.8.2014)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουνίου 2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ. : 1051240 / 385 /Α 0013 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Δ. 13) ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Β ΠΟΛ.

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πνευματικά Δικαιώματα 2007 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων (Έντυπο Ε9) - Περιουσιολόγιο

Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων (Έντυπο Ε9) - Περιουσιολόγιο ΓΕΝΙΚΑ Είναι κοινή αντίληψη ότι στη Χώρα μας είναι απαραίτητη η καταγραφή των ακινήτων, στην οποία πρέπει να προσδιορίζονται τα χαρακτηριστικά κάθε ακινήτου και ο ιδιοκτήτης του, έτσι ώστε να δημιουργηθεί

Διαβάστε περισσότερα

1. Γενικά: 1.1. Τα έντυπα φέρουν χειρόγραφες διορθώσεις / τροποποιήσεις / προσθήκες.

1. Γενικά: 1.1. Τα έντυπα φέρουν χειρόγραφες διορθώσεις / τροποποιήσεις / προσθήκες. 1. Γενικά: 1.1. Τα έντυπα φέρουν χειρόγραφες διορθώσεις / τροποποιήσεις / προσθήκες. Για να είναι αποδεκτό έντυπο που φέρει διόρθωση / τροποποίηση / προσθήκη, πρέπει υποχρεωτικά να φέρει μονογραφή του

Διαβάστε περισσότερα

Document Scanning System Ιανουάριος, 2014

Document Scanning System Ιανουάριος, 2014 Document Scanning System Ιανουάριος, 2014 Το DSS, είναι ένα ολοκληρωμένο συστημα διαχείρισης ψηφιοποίησης εγγράφων, αφού εκτός από την διαδικασία ψηφιοποίησης των εγγράφων, αρχειοθετεί και μία σειρά δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.ΕΣ. -.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ

ΥΠ.ΕΣ. -.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΥΠ.ΕΣ. -.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ V 1.3 εκέµβριος 2012 Πίνακας Περιεχοµένων 1. Εισαγωγή.. σελ. 3 2. Σύνδεση για πρώτη φορά µε την εφαρµογή 4 3. Είσοδος στην εφαρµογή 9 4. Αναζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η Γ Ι Α Κ Α Τ Α Χ Ω Ρ Ι Σ Η Ε Γ Γ Ρ Α Π Τ Ε Α Σ Π Ρ Α Ξ Η Σ µε την διαδικασία του άρθρου 6 4 του Ν.2664/1998 τ ο υ / τ η ς

Α Ι Τ Η Σ Η Γ Ι Α Κ Α Τ Α Χ Ω Ρ Ι Σ Η Ε Γ Γ Ρ Α Π Τ Ε Α Σ Π Ρ Α Ξ Η Σ µε την διαδικασία του άρθρου 6 4 του Ν.2664/1998 τ ο υ / τ η ς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ. Κωδικός ΚΓ Αρ.πρωτ.:.. Ηµεροµηνία : ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ.... (1) Α Ι Τ Η Σ

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί συνεργάτες, sales@ots.gr http://www.ots.gr O P E N T E C H N O L O G Y S E R V I C E S

Αγαπητοί συνεργάτες, sales@ots.gr http://www.ots.gr O P E N T E C H N O L O G Y S E R V I C E S Αγαπητοί συνεργάτες, Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α & Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Σας ενημερώνουμε, ότι υπάρχει ήδη διαθέσιμη η νέα έκδοση 2.98.018 της εφαρμογής Μισθοδοσίας & Διαχείρισης Προσωπικού η

Διαβάστε περισσότερα

Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20... κατά το άρθρο 2 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20... κατά το άρθρο 2 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία : ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20... κατά το άρθρο 2 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Παραλήπτης της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ Μεταφορά πράξεων πλην κρατικών ενισχύσεων Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 2.0 Δεκέμβριος 2013 [Ο παρών οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η εφαρμογή "Υδροληψίες Αττικής" είναι ένα πληροφοριακό σύστημα (αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2011 κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003)

ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2011 κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) 044ΚΑΤΑΘΕΣΗ.... Αριθμ. Πρωτοκόλλου... ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ... Αριθμ. Μητρώου... ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2011 κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) Ημερομηνία: 30/09/2014... Παραλήπτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ OPENSMS WWW.OPENSMS.GR

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ OPENSMS WWW.OPENSMS.GR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ OPENSMS WWW.OPENSMS.GR Τηλέφωνο: 2810-211111 Διαδικασία εισόδου στο opensms Η πρόσβαση στην πλατφόρμα του opensms πραγματοποιείται με την εισαγωγή του Ονόματος χρήστη και του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α190-Ν ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Α

ΑΔΑ: 4Α190-Ν ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Α ΑΙΤΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ/ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ/ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΕ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΩΣ ΣΥΝΟΛΟ ΚΤΗΡΙΟΥ Μέρος Α: Αίτηση για συµπλήρωση από Ωφελούµενο.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ < ΓΗΠΕΔΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ>

ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ < ΓΗΠΕΔΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ> ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ < ΓΗΠΕΔΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ> Ημερομηνία Έκθεσης: Απρίλιος Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: Γηπεδικές Εκτάσεις στην περιοχή Δήμου Στυλίδας Νομού Φθιώτιδας Φορέας Ακινήτου: Δικηγορική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2010 κατά το άρθρο 2 του ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309 Α )

ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2010 κατά το άρθρο 2 του ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309 Α ) ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2010 κατά το άρθρο 2 του ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309 Α ) Παραλήπτης της δήλωσης: Επιτροπή Ελέγχου Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (άρθρο 3, παρ. 2 του ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού Πώς µπορώ να αποκτήσω κωδικούς πρόσβασης στο σύστηµα δήλωσης αυθαιρέτων; Οι κωδικοί πρόσβασης στην ηλεκτρονική εφαρµογή για τις δηλώσεις και βεβαιώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ/ Βοηθητικές εργασίες. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 2. Φεβρουάριος 2012

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ/ Βοηθητικές εργασίες. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 2. Φεβρουάριος 2012 Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Βοηθητικές εργασίες Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 2 Φεβρουάριος 2012 [Ο παρών οδηγός συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων

Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων Το πρόγραμμα «Εύδοξος» αφορά στη διανομή Συγγραμμάτων των Τεχνολογικών και Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της Επικράτειας. Στόχος του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) της Δράσης είναι

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Α: Αίτηση για συµπλήρωση από Ωφελούµενο. Μέρος Β: Οδηγίες για την συµπλήρωση- καταχώρηση στοιχείων, δικαιολογητικά και έλεγχοι επιλεξιµότητας

Μέρος Α: Αίτηση για συµπλήρωση από Ωφελούµενο. Μέρος Β: Οδηγίες για την συµπλήρωση- καταχώρηση στοιχείων, δικαιολογητικά και έλεγχοι επιλεξιµότητας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Α ΑΙΤΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ/ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ/ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΕ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΩΣ ΣΥΝΟΛΟ ΚΤΗΡΙΟΥ Μέρος Α: Αίτηση για συµπλήρωση από Ωφελούµενο.

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις για τον Ειδικό Φόρο Ακινήτων (Ε.Φ.Α.) Νομικών Προσώπων

Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις για τον Ειδικό Φόρο Ακινήτων (Ε.Φ.Α.) Νομικών Προσώπων Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις για τον Ειδικό Φόρο Ακινήτων (Ε.Φ.Α.) Νομικών Προσώπων 1. Ποιο θεσμικό πλαίσιο διέπει την επιβολή Ειδικού φόρου επί των ακινήτων Ε.Φ.Α Με τις διατάξεις του άρθρου 57 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα ιαχείρισης Προσωπικού της Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης Εγχειρίδιο χρήσης συστήµατος υποβολής αίτησης απόσπασης ιευθύνσεις και Γραφεία Β/θµιας Εκπαίδευσης ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική. Βασικές έννοιες

Στατιστική. Βασικές έννοιες Στατιστική Βασικές έννοιες Τι είναι Στατιστική; ή μήπως είναι: Στατιστική είναι ο κλάδος των εφαρμοσμένων επιστημών, η οποία βασίζεται σ ένα σύνολο αρχών και μεθοδολογιών που έχουν σκοπό: Το σχεδιασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ NIKOΣ ΤΑΒΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΗΣ Ο.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ 32 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΗΛ. 28410 22457 FAX 28410 24381 info@tavlasatsalis.gr EIΣΑΓΩΓΗ Μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Ο ΗΓΟΣ 2013 ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Από τον συγγραφέα φοροτεχνικό Χρήστο. Μελά

ΘΕΜΑ Ο ΗΓΟΣ 2013 ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Από τον συγγραφέα φοροτεχνικό Χρήστο. Μελά ΘΕΜΑ Ο ΗΓΟΣ 2013 ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Πώς θα συµπληρώσετε σωστά ηλεκτρονικά και χειρόγραφα το έντυπο Ε9 n Τι υποχρεώνονται να κάνουν ηλεκτρονικά εκατοµµύρια Έλληνες που έχουν αγροτεµάχια και χωράφια

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα Πλήρης οδηγός για την υποβολή του Ε9 - Πως θα δηλωθούν τα αυθαίρετα και οι ηµιυπαίθριοι στο Ε9

Άρθρα Πλήρης οδηγός για την υποβολή του Ε9 - Πως θα δηλωθούν τα αυθαίρετα και οι ηµιυπαίθριοι στο Ε9 Άρθρα Πλήρης οδηγός για την υποβολή του Ε9 - Πως θα δηλωθούν τα αυθαίρετα και οι ηµιυπαίθριοι στο Ε9 Επιµέλεια Επιστηµονική οµάδα TaxHeaven Ηµεροµηνία πρώτης ανάρτησης: 2.9.2013 Στον παρόντα οδηγό θα βρείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ:.. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ:.. Αριθ. Πρωτ.:.. Ημερομηνία:.. Κωδικός :. ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2012 κατά το άρθρο 8 παρ. 3 του ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309 Α ) Παραλήπτης

Διαβάστε περισσότερα

Το τοπογραφικό διάγραμμα

Το τοπογραφικό διάγραμμα ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ HELLENIC ASSOCIATION OF RURAL & SURVEYING ENGINEERS ΤΟΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Κέρκυρα, 20.04.2013 ΗΜΕΡΙΔΑ Τ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες «Πρόγραμμα κατ οίκον φροντίδας συνταξιούχων», αίτηση συμμετοχής υποψηφίου παρόχου στο πρόγραμμα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες «Πρόγραμμα κατ οίκον φροντίδας συνταξιούχων», αίτηση συμμετοχής υποψηφίου παρόχου στο πρόγραμμα ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες «Πρόγραμμα κατ οίκον φροντίδας συνταξιούχων», αίτηση συμμετοχής υποψηφίου παρόχου στο πρόγραμμα Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 1.1 Συμβατότητα Browser...

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 20 κατά το άρθρο 2 του ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309 Α /31-12-2003)

ΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 20 κατά το άρθρο 2 του ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309 Α /31-12-2003) ΚΑΤΑΘΕΣΗ:.. ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΣ:.. Αριθ. Πρωτ.:.. Ηµεροµηνία:.. Αριθ. Μητρώου: ΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 20 κατά το άρθρο 2 του ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309 Α /31-12-2003) Παραλήπτης της δήλωσης: Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ. Φωτοτυπία ταυτότητας αιτούντους

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ. Φωτοτυπία ταυτότητας αιτούντους ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Φωτοτυπία ταυτότητας αιτούντους ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ) ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΛΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (ΑΠΟΚΟΠΗ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ) ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (ΧΩΡΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μενού Προβολή. Προβολές εγγράφου

Μενού Προβολή. Προβολές εγγράφου Μενού Προβολή Προβολές εγγράφου Το Word παρέχει πέντε διαφορετικού είδους προβολές στον χρήστη, οι οποίες και βρίσκονται στο μενού Προβολή (View). Εναλλακτικά μπορούμε να επιλέξουμε το είδος προβολής που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 2.β) Αντιγραφή από προηγούμενη περίοδο 3) Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. Πρόγραμμα Διαχείρισης Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. Πρόγραμμα Διαχείρισης Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ Πρόγραμμα Διαχείρισης Α.Π.Δ. Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εγκατάσταση του προγράμματος 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Οδηγίες χρήσης προγράμματος με παράδειγμα 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Αντιγραφή Α.Π.Δ. προηγούμενης περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 2011 κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003)

ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 2011 κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) ΚΑΤΑΘΕΣΗ.... Αριθμ. Πρωτοκόλλου... ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ... Αριθμ. Μητρώου... Ημερομηνία:... 2012 ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 2011 κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) Παραλήπτης της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών. ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) από την 1 η Ιανουαρίου 2014.

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών. ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) από την 1 η Ιανουαρίου 2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

Αφού δώσουμε όνομα χρήση και password μπορούμε να επιλέξουμε ημερομηνία εισόδου στο σύστημα, εταιρία και υποκατάστημα

Αφού δώσουμε όνομα χρήση και password μπορούμε να επιλέξουμε ημερομηνία εισόδου στο σύστημα, εταιρία και υποκατάστημα Αφού δώσουμε όνομα χρήση και password μπορούμε να επιλέξουμε ημερομηνία εισόδου στο σύστημα, εταιρία και υποκατάστημα Η κεντρική οθόνη του προγράμματος. Ανά χρήστη υπάρχει δυνατότητα σχεδιασμού Menu Αρχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Διδάσκουσα Δρ Β.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Διδάσκουσα Δρ Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διδάσκουσα Δρ Β. Καβακλή Χειμερινό Εξάμηνο 2001 1 Σύνολο χαρακτήρων της Pascal Για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 2014 κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003)

ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 2014 κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) ΚΑΤΑΘΕΣΗ.... Αριθμ. Πρωτοκόλλου... ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ... Αριθμ. Μητρώου... Ημερομηνία: 25/09/2014 ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 2014 κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) Παραλήπτης

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πνευματικά Δικαιώματα 2007 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί

Διαβάστε περισσότερα

QEMS TUTORIAL CRM. Οδηγίες για το νέο πρωτοποριακό πρόγραμμα της QEMS.

QEMS TUTORIAL CRM. Οδηγίες για το νέο πρωτοποριακό πρόγραμμα της QEMS. QEMS TUTORIAL CRM Οδηγίες για το νέο πρωτοποριακό πρόγραμμα της QEMS. ΕΚΔΟΣΗ 1.0.1 + 26/6/2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 LOGIN... 3 δικαιωματα ΕΦΑΡΜΟΓΗς... 4 ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ... 4 ADMIN / MANAGER... 4 ΥΠΑΛΗΛΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα